TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 (NP hallituksen kokous ) (vahv hallituksen kokous)

2 1. Takuulla mainettaan parempi nuoriso Professori Juha Siltalan tutkimus Mainettaan parempi nuoriso kuvaa monipuolisella tavalla nuorison hyvin- ja pahoinvointia. Kuva ei ole yksipuolisen synkkä - päin vastoin. Nuorten kasvu- ja elinoloja leimaa yksilöityminen ja elämänpiirin yksityistyminen samalla kun yhteisöllisyydestä haaveillaan entistä enemmän. Työelämää nuoret arvostavat perinteisesti - töitä tehdään ahkerasti - mutta työn laatuvaatimuksiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Aikuistenkaan rooli nuorten elämässä ei ole yksinkertainen työelämän, parisuhteen ja erilaisten vaatimusten ristiaallokossa. Suurinta osaa nuorista huolehditaan paremmin kuin koskaan, mutta kaikista ei riittävästi. Silloin kavereiden ja kasvuympäristön muiden tekijöiden merkitys on tärkeä. Kuulumisen, kuulluksi tulemisen ja osallistumisen kokemukset antavat eväitä ja elämänvoimaa pärjätä. Vuonna 2013 astuneen nuorisotakuun toimivuudesta ei toistaiseksi ole takuuta. Moni saa työ- opiskelu- tai harjoittelupaikan 3 kuukauden jälkeen tyhjän päälle jäämisestä, mutta moni odottaa, odottaa ja odottaa. Ensimmäisen vuoden kokemuksella voi sanoa, että useilla paikkakunnilla takuu on jäänyt pyrkimykseksi, suunnitelmaksi ja hyvin koordinoiduksi strategiaksi. Se tiedetään, että säännöllisten toimeentulojen puute näyttää johtavan velkaantumiseen, asunnottomuuteen ja edelleen vaikeuksiin. Nuorisotakuu on nostanut agendalle positiivisten mahdollisuuksien tarjoamisen nuorille työelämässä ja elämässä laajemminkin. Nuorten Palvelupaikka -auki hanke on vuodelle 2014 suunniteltua suoraa toimintaa jossa järjestön vahvuuksia ja resursseja hyödynnetään monipuolisesti. Järjestökentän toimintaympäristön muutos jatkuu lähivuosina voimakkaasti. Järjestölähtöisyyden vetovoima heikkenee edelleen, auttamisen sijaan toimintaa motivoivaksi lähteeksi nousee toiminnan merkityksellisyys, elämyksellisyys ja tekemällä oppiminen. Nämä tekijät on vuoden 2014 toimintasuunnitelmassa huomioitu osana viestintää ja toimintaa. Toiminnan on tarjottava entistä enemmän oppimista ja elämyksiä. Toimintaympäristön muutokset ovat vahvoja myös julkisessa organisaatiokentässä. Kuntakentässä tapahtuu yhdistymisiä ja uudelleenorganisoitumista. Sosiaali- ja terveyspalvelurakenteessa tulevat muutokset ovat merkittäviä, mutta toistaiseksi epäselviä. Tulevan vuoden aikana kokonaiskuva toivottavasti selkeytyy. Valtionhallinnossa tapahtuu myös uudelleenorganisoitumista kun nuorisotoimi siirtyy aluehallintovirastoon. Myös lainsäädännössä on vuonna 2014 tapahtumassa muutoksia mm. oppilas- ja opiskelijahuollossa, rikostaustaselvitysten saatavuudessa, yksityisen

3 vartiointialan lainsäädännössä ja mm. lastensuojelussa. Muutokset edellyttävät tarkkaavaisuutta edunvalvonnassa. Taloudellisen kasvun oletetaan olevan ensi vuonna vähäistä. Käytännössä tämä tarkoittaa niukkojen aikojen jatkumista julkisessa taloudessa vielä vuosia. Yleensä se on tarkoittanut myös heijastusvaikutusten kohdistumista heikommassa asemassa olevien nuorten palveluihin. Järjestön tehtävä on olla valppaana ensi vuonna siinä, ettei ylilyöntejä karsimisessa tapahdu. Vuoden 2014 tehtävänä on tuntea nuorten vapaa-ajan reviirit ja huonoosaisuuden eri puolet sekä ylläpidettävä asiantuntemusta ja tietotaitoa tällä alueella. Samalla on kuitenkin korostettava normaaliuden ja suvaitsevaisuuden periaatetta. Toiminnassa on oltava tilaa monenlaisille nuorille. Tehtävän onnistuminen edellyttää edelleen tiivistä työotetta eri toimijoiden ja yhteistyötahojen kesken. Kentällä, ruohonjuuritasolla liikkuvaa tietoa on edelleen kanavoitava koko järjestön voimavaraksi ja valtakunnallisen vastuunkantamisen ytimeksi. Yhteiseksi tavoitteeksi asetettakoon vahvistaa nuorten hyvää mainetta tulevaisuuden takuumiehinä. Tehtävää riittää ja ensi vuonna on kaikkien ponnistettava nuorisotakuun vahvan toteutumisen puolesta. 2. Tarkoitus, toiminta-ajatus, visio ja arvot Toiminnan kivijalkana on järjestön tarkoitus, toiminta-ajatus ja visio. Nämä asiat ovat majakoita, joiden viitoittamana työtä, toimintaa ja edunvalvontaa on mahdollista tehdä. Vuonna 2014 tehdään aloitetaan strategiatyötä vuosille Kivijalkoja on tuskin tarvetta vaihtaa, mutta tarvetta on varmasti muotoilla suuntaviivat niin, että toiminta jäntevöityy ja jäsentyy ennestään. Nuorten Palvelu ry:n tarkoitus on toimia kasvatuksellisena järjestönä nuorille vapaaehtoistyöntekijöille auttaa päihde- ym. psykososiaalisissa vaikeuksissa olevia nuoria ja heidän omaisiaan edistää nuorten terveitä elämäntapoja toimia paikallisten rekisteröityjen, nuorten palvelutoimintaa harjoittavien yhdistysten liittona Toiminta-ajatus Nuorten Palvelu ry toimii nuorten hyvinvoinnin puolesta heidän omilla reviireillään. Visio Nuorten Palvelu ry on järjestö jossa tunnemme vaikeassa elämäntilanteessa elävän nuoren arjen, etsimme tuen, löydämme auttajat ja toimimme yhdessä. Toimimme nuorten monialaisen nuorisotyön ja arjen asiantuntijana sekä valtakunnallisesti laadukkaan järjestö- ja vapaaehtoistyön toteuttajana. Olemme

4 Toiminnan arvot arvostettu yhteistyökumppani ja omaamme sisältöalueemme kannalta laajan kansainvälisen yhteistyöverkoston. Vapaaehtoisuus Vapaaehtoistoimijat ovat Nuorten Palvelu ry:n tärkein voimavara avun antaminen ja vastaanottaminen on vapaaehtoista Luottamuksellisuus Toiminnan ehdoton edellytys ja työväline on luottamuksellisuus Tasa-arvoisuus Kaikki ovat tervetulleita toimintaan - jokainen tarvitsee joskus tukea Vuorovaikutuksellisuus Haluamme ylläpitää toivoa, kunnioittaa nuoren ääntä ja arvokkuutta Erilaisuuden kunnioittaminen Moninaisuus tekee elämästä rikkaan ja on puolustamisen arvoista 3. Henkilöstö Nuorten Palvelu ry:n kotipaikka on Kuopio, jossa sijaitsee myös keskustoimisto osoitteessa Tulliportinkatu 34 A, 3.krs. Vuoden 2014 ammattihenkilöiden työ vastaa 13 henkilötyövuoden työpanosta. Keskustoimistossa työskentelee viisi henkilöä RAY:n yleisavustuksella ja tavoitteena on että hanketoiminnan piirissä toimii keskimäärin 10 työntekijää. Nimike toiminnanjohtaja Tehtävä ja toimenkuva Valmistelee hallituksen käsiteltäväksi tulevat asiat ja vastaa päätösten toimeenpanosta. Vastaa yhdistyksen toiminnan ja talouden suunnittelusta ja toteutuksesta. Toimii työntekijöiden esimiehenä. Pitää yhteyttä toimipisteisiin, valtion ja kuntien sosiaali- ja terveyden- sekä vapaaaikatoimen viranomaisiin sekä muihin järjestöihin. Kehittää yhdistyksen toimintaa. Auttaa muita yhdistyksen sisäisessä ja ulkoisessa tiedottamisessa ja siihen liittyvästä työnjaosta. järjestökoordinaattori Järjestökoordinaattori vastaa varsinaisen toiminnan ja kehittämistoiminnan yhteistyöstä ja keskustoimiston henkilöstöpolitiikasta sekä seurannasta ja arvioinnista. Järjestökoordinaattorin tehtävänä on tukea järjestö- ja nuorisoagenttien toimintaa keskusjärjestön ja jäsenjärjestöjen ja jäsenten työtapojen kehittämisessä, materiaalien tuottamisessa ja tiedon hankinnassa. Vastaa lähialuetyön projektien tavoitteiden ja aikataulun toteutumisesta ja raportoinnista sekä valvoo yhdessä toiminnanjohtajan kanssa projektien varainkäyttöä ja toteutusta. Järjestökoordinaattori toimii toiminnanjohtajan sijaisena tämän poissa ollessa. toimistosihteeri Vastaa yhdistyksen ja toimipisteiden kirjanpidosta, reskontrasta, laskutuksesta, maksuliikenteestä ja valmiudesta. Vastaa toimipisteiden

5 tilinkäyttäjien koulutuksesta ja antaa tarvittaessa konsulttiapua toimipisteille ja työntekijöille. Osallistuu yhdistyksen toiminnan ja talouden suunnitteluun sekä niiden toteutukseen. järjestöagentti nuorisoagentti projektityöntekijät Nuorten reviireillä Vastaa henkilö- ja jäsenjärjestöjäseniin liittyvästä tiedonhankinnasta ja tiedottamisesta (koulutus- ja yhteistoimintatarpeet) ja paikkakuntayhteistyöstä, toiminnan tuesta ja avustamisesta. Järjestöagentti vastaa järjestön koulutussuunnittelusta, koulutuskalenterista ja koulutustarjonnan sisällön ja materiaalien johdonmukaisuudesta. Järjestöagentti vastaa kevät- ja syyspäivien järjestämisestä ja jäsenpostista sekä materiaalien myyntiin ja lainaamiseen liittyvistä asioista. Järjestöagentti toimii työharjoittelijoiden ja opiskelijoiden ohjaajana yhdessä nuorisoagentin kanssa. Nuorisoagentti vastaa järjestön tapahtuma- ja kampanjatoiminnasta, verkko- ja nettityöstä ja sen kehittämisestä, ennakoivasta hyvinvointityöstä ja nuorten hyvinvointiin liittyvien kartoitus- ja palautetyötapojen kehittämisestä. Nuorisoagentti on myös ehkäisevän päihdetyön yhteyshenkilö ja asiantuntija. Nuorisoagentti osallistuu Etsivään Nettityöhön, Löytäjä -toimintaan ja niiden kehittämiseen. Nuorisoagentti toimii järjestön nettisivujen vastuuhenkilönä ja kehittäjänä sekä sähköiseen jäsenviestintään liittyvien kysymysten yhteistyöhenkilönä ja pääkouluttajana. Projektipäällikkö ja neljä projektikoordinaattoria vastaavat projektin toimenpiteistä, yhteistyöstä, toiminnan käytännön suunnittelusta, seurannasta, viestinnästä, taloudesta ja raportoinnista. Koordinaattoreille on kullekin määritetty oma vastuualue: kehittäminen ja arviointi, viestintä, koulutus, kartoitus ja nuorten osallisuus. projektivastaava Kauppakeskuksen nuoret Vastaa projektin toimenpiteistä, yhteistyöstä, toiminnan käytännön suunnittelusta, seurannasta, viestinnästä, taloudesta ja raportoinnista. projektityöntekijät Tunturikeskukset lasten ja nuorten silmin Vastaa projektin toimenpiteistä, yhteistyöstä, toiminnan käytännön suunnittelusta, seurannasta ja raportoinnista. projektityöntekijä Nuorten Palvelupaikka auki - projekti Vastaa projektin toimenpiteistä, yhteistyöstä, toiminnan käytännön suunnittelusta, seurannasta ja raportoinnista. iltaohjaaja Etsivä nettityö tyttötyön ohjaaja Toimii työparina, vastaa nettityöasiakastyöstä iltaisin ja muulloin sovittavina ajankohtina, raportoi ja kuvaa nettityötä ja projektitoimintaa, vastaa käytännön yhteistyöstä toteuttaja verkostossa, pitää kiinteää yhteyttä muihin käytännön verkosto- ja kenttäyhteistyötahoihin, avustaa projektin tiedottamisessa sekä tekee muut työnantajan määräämät tehtävät. Vastaa tyttötoiminnan sisällöllisestä ja toiminnallisesta suunnittelusta ja toteutuksesta, ohjaa, tukee ja neuvoo kohderyhmänä olevia tyttöjä ryhmätyön ja yksilöohjauksen keinoin, vastaa tyttötoiminnan vapaaehtoisten rekrytoinnista, perehdyttämisestä toimintaan ja toiminnallisesta tuesta, pitää kiinteää yhteyttä toteutuskumppaneihin, ja keskustoimistoon, vastaa toiminnan tiedottamisesta kohderyhmänä oleville tytöille, sidostahoille sekä yleistiedottamisesta tarpeen mukaan

6 yhdessä toiminnanjohtajan kanssa, valmistelee tyttötoiminnan johtoryhmän kokoukset, toimii kokousten sihteerinä ja laatii tarvittavat kokousmuistiot, laatii vuosittain tarkennetun toimintasuunnitelman ja talousarvion yhdessä toiminnanjohtajan kanssa, laatii yhdessä johtoryhmän kanssa toiminnan vuosikatsauksen toiminnasta ja taloudesta. tekee toiminnanjohtajan ja johtoryhmän muut hänelle määräämät tehtävät. 4. Strategia Vuonna 2014 aloitetaan tulevan strategiakauden suunnittelu. Nuorten Palvelu ry teki vuonna 2009 vuosia koskevan toimintastrategian, jossa asetettiin viisi kehittämisosa-aluetta: Strategian painopiste Toteuttaminen 2014 Nuorten Palvelua kehitetään asiantuntevana nuorisokasvatuksen, sosiaalisen vahvistamisen, monialaisen etsivän työn ja nuorten vapaa-ajan arjen toimijana Tehdään laadukasta vapaaehtois- ja järjestötoiminta Edistetään innovatiivisen valtakunnallisen nuorten osattomuuden ehkäisemisen kehittämis- ja kokeilutoimintaa Ylläpidetään ja kehitetään kansainvälistä toimintaa Ylläpidetään ja kehitetään järjestön kestävää taloutta Asiantuntemusta kehitetään etenkin kaupallisiin kasvuympäristöihin ja niitä vastaavien yhteistyökumppaneitten kanssa tehtävällä kehittämis- ja kokeilutoiminnalla. Vapaaehtoistoimintaa organisoidaan tarjoamalla koulutuksia ja valmennuksia sekä osallistumismahdollisuuksia tapahtumiin ja talkoisiin Kehitetään etsivää nettityötä ja palvelupaikka auki hankkeen työtä osana nuorisotakuun toteuttamista. Lähialuetyössä jatketaan käytettävissä olevin voimavaroin yhteistyötä perinteisten kumppaneiden kanssa ja organisoidaan yhteistä leiri- ja retkitoimintaa sekä tyttötyötä. Tytöt Toimii - kv tyttöryhmä 3-5 tyttöä ja matka Venäjälle kevät Järjestön tervettä taloutta ylläpidetään läpinäkyvällä kirjanpidolla, aktiivisella rahoituksenhankinnalla ja taloudellisilla hankinnoilla sekä kestävillä henkilöstökustannuksilla.

7 5. Toimintasuunnitelma (tavoitteet, sisällöt, seuranta) Toiminta (otsikkotasolla) Sisältö (kuvaustasolla) Ajoitus, Seuranta ja raportointi (milloin, kuinka paljon, kuka raportoi) Koulutus Koulutus-/valmennuskalenteri Koulutuskalenteri aikatauluineen tehdään nettisivustolle tammikuussa 2014 Vapaaehtoiskoulutukset a. Vapaaehtoinen katu- ja huoltopäivystystoiminta koulutuksen laajuus, koulutusten osallistujamäärät, koulutuspalaute ja Tavoite: tarjotaan perusvalmiudet vapaaehtoiseen toimintaan nuorten kanssa koulutuksen kautta saatu tieto, oppimistulokset ja tuotettu materiaali, (vuorovaikutus ja kohtaaminen, auttamisen haasteet ja tuki) b. Tukihenkilökoulutus Tavoite: Koulutuksen jälkeen vapaaehtoisella on riittävästi tietoa nuoruudesta kehitystehtävistä, Nuorten Palvelu ry:stä, vapaaehtoistyön periaatteista, käytännön toimintatavoista tukihenkilönä sekä siitä, millaista neuvoa ja tukea sekä nuorella, että hänellä tukihenkilönä on mahdollista saada. Koulutuksen jälkeen tukihenkilö on tietoinen, millaisessa toiminnassa hän on mukana ja mihin hän sitoutuu. Kenelle: Täysi-ikäisille aikuisille, joilla on halua ja kiinnostusta toimia nuoren arjen tukena. Aikuisille, joiden oma elämäntilanne on tasapainossa. Milloin: keväällä ja syksyllä Kuopiossa, Iisalmessa, Varkaudessa Mitä koulutuksen jälkeen: Koulutus mahdollistaa tukihenkilönä toimimisen. Koulutuksesta annetaan todistus. Kuka vastaa: järjestöagentti c. Tapahtumien järjestämiskoulutus d. Kahvilakoulutukset e. Kasvatus kannattaa - vanhempainillat Tavoite: Tuoda esiin kasvatuksen haasteita arjessa, kannustaa vanhempia, luoda välittämisen ilmapiiriä ja tuoda esiin nuorten näkemyksiä kasvatuksen ja nuoruuden aiheista julistenäyttelyn pohjalta. Vanhempainillat järjestetään yhteistyössä Kuopion ev. lut. seurakunnan nuorisosihteerin kanssa. Kenelle: Yläkoululaisten vanhemmat, Kuopiossa. Milloin: Useita, keväällä 2014, tarkemmat ajankohdat varmistuvat syksyn 2013 aikana. Mitä koulutuksen jälkeen: Oppilaiden tekemistä julisteista teetetään mainoksia Kuopion katukuvaan toukokuussa Kuka vastaa: nuorisoagentti f. Löytäjä -koulutus Tavoite: Kouluttaa vapaaehtoisia aikuisia Etsivän nettityön tueksi kohtaamaan yksilökeskusteluissa nuoria ilta-aikaan. Koulutuksessa käydään läpi verkkotyön ja etsivän työn perusteet, nuoren kohtaaminen, verkkokohtaaminen ja Löytäjä -toiminnan periaatteet. Kenelle: Täysi-ikäisille nuorten tukemisesta kiinnostuneille, joilla halua toimia ilta-aikaan vapaaehtoisena verkossa. Koulutusta markkinoidaan erityisesti kasvatus-, nuoriso- ja sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Milloin: Kuopio, Tampere, Mikkeli, Rovaniemi, PK-seutu.

8 Mitä koulutuksen jälkeen: Löytäjät suorittavat casetehtävän ja 2 Löytäjächattia. Mahdollisuus toimia Löytäjänä IRC-Galleriassa chateissa ti klo Kuka vastaa: nuorisoagentti, apuna caseissa ja chateissa Nettietsivät g. NPolling toimintaa tarjotaan rajatusti h. Nuorten verkkomaailma -koulutus Tavoite: Kasvattaa nuoria verkkomaailman ilmiöihin, hankkia tietoa paikallisesti nuorten verkkokäyttäytymisestä, lisätä nuoren valmiuksia toimia turvallisesti verkossa. Huoltajille/ opettajille suunnattu koulutukseen sidottu vanhempainilta tarjoaa työkaluja keskustella nuoren kanssa internetin käytöstä sekä tietoa nuorten verkon käyttämisestä. Kenelle: Oppitunnit suunnattu luokkalaisille, vanhempainillat heidän huoltajilleen/ opettajille. Milloin: Syksy Sonkajärvi, keväällä toiveiden mukaan. Mitä koulutuksen jälkeen: Tieto paikallisten nuorten verkkokäyttäytymisestä tiedotetaan koulun välityksellä kaikille oppitunneilla olleiden oppilaiden huoltajille. Kuka vastaa: nuorisoagentti i. Valistusvessa -työpaja Tavoite: Tarjota osaaminen, tieto ja kokemus tehdä yhdessä nuorten kanssa Valistusvessoja. Kenelle: Nuorten ryhmien kanssa toimiville, nuorisotyöstä kiinnostuneet, opettajat, nuorisotyöntekijät, alan opiskelijat. Milloin: Pyritään sitomaan muiden koulutusten yhteyteen (esim. la löytäjä, pe illalla Valistusvessa -työpaja). Mitä koulutuksen jälkeen: Työpajan osallistujat toteuttavat Valistusvessoja osana omaa työtään nuorten parissa. Kuka vastaa: nuorisoagentti j. ryhmänohjaajakoulutus (isosiskoille) Koulutuksen laajuus, koulutusten osallistujamäärät, koulutuspalaute ja koulutuksen kautta saatu tieto, oppimistulokset ja tuotettu materiaali. Yhteistyökumppaneiden osuus toteutuksessa. Koulutuksen laajuus, koulutusten osallistujamäärät, koulutuspalaute ja koulutuksen kautta saatu tieto, oppimistulokset ja tuotettu materiaali. Yhteistyökumppaneiden osuus toteutuksessa tapahtumien määrä, osallistujien määrä, näkyvyys ja asiakkaiden ja osallistujien palaute. yhteistyökumppaneiden palaute ja osallistuminen Kaupallisten kasvuympäristöjen koulutukset e. Kaupallisten tilojen työntekijöille suunnatut koulutukset: 1. ABC-liikennemyymälöiden henkilökunta (vastuuhenkilö: projektikoordinaattori) - Peruskoulutuksen (2h) tavoite antaa perustietoa nuorista ja nuoruudesta kaupallisissa tiloissa ja käytännön vinkkejä nuorten kohtaamiseen - Lisäkoulutuksen (2h) tavoite on antaa syvempää tietoa nuorista kaupallisissa tiloissa ja haasteellisista tilanteista sekä miettiä ratkaisuja näihin - Syventävän koulutuksen (2h) tavoite on antaa valmiuksia rakentaa yksikön ympärille yhteistyöverkosto ja antaa menetelmät nuorten osallistamiseen osallistujamäärät ja koulutuksen laajuus, palaute 2. Kauppakeskusten järjestyksenvalvojat, vartijat ja henkilökunta (vastuuhenkilö: hankevastaava) - Järjestyksenvalvojien ja vartijoiden moduulin (2-4h) tavoite on tehdä nuoria ja nuoruutta kaupallisissa tiloissa ymmärrettävämmäksi ja sopia henkilökunnan kanssa yhtenäiset toimintamallit, joihin yksikkö sitoutuu - Järjestyksenvalvojien, vartijoiden ja vuokralaisten moduulin (2 + 2h) tavoite on antaa perustietoa nuorista ja nuoruudesta ja sopia yhtenäisistä toimintamalleista koko henkilökunnan kesken

9 f. Oppilaitoksille suunnatut koulutukset: 1. Nuorisotyön ammattilaisille (2-3h) (vastuuhenkilö: projektivastaava) Koulutuksen tavoitteena on pohtia ja nostaa esiin kysymyksiä nuorisotyön merkityksen ja muotojen muutoksesta, nuorten monitahoisista tilantarpeista ja kaupallisten tilojen merkityksestä nuorten vapaa-ajassa. 2. Turvallisuusalan opiskelijoille (3-4h) (vastuuhenkilö: hankevastaava) Koulutuksen tavoite on on tehdä nuoria ja nuoruutta ymmärrettävämmäksi, vaikuttaa opiskelijoiden asenteeseen nuoria kohtaan sekä antaa käytännön vinkkejä nuorten kohtaamiseen kaupallisissa ja muissa julkisissa tiloissa g. Menetelmäkoulutukset (tulossa) 1. Pelisääntökoulutus 2. Nuorten osallistaminen kaupallisen tilan suunnitteluun h.nuoret wash and go -pese ja tankkaa koulutus järjestetään yhdessä liikennemyymälöiden ja liikenneasemien kanssa Jäsenjärjestökoulutukset (järjestetään hankkimalla yhteistyöjärjestöiltä) 1.Järjestyksenvalvojan koulutus 2.Ensiapu 1 koulutus 3.Hygieniapassi Vapaaehtoistoiminta Tapahtumat Kasvatus kannattaa kampanja Talkooleiri Enontekiöllä 1 viikko kesäkuussa (jäsenille ja vapaaehtoisille) Talkooleiri Sopentuvalla 1 viikko (jäsenille ja vapaaehtoisille) Kevätkokous (kevätkokouksen teema ja pääpuhuja) Syyskokous (teema ja pääpuhuja) Toukokuussa 5 kuopiolaisten nuorten tekemää julistetta katuvarsimainonnassa teemalla Tavallinen kasvatus kannattaa Kuopiossa. Vanhempainiltoja kasvatuksen teemoista marrasja joulukuussa 2013 ja helmi-maaliskuussa 2014 Kuopiossa yläkouluilla. Haastetaan jäsenjärjestöt tempaukseen edellisen vuoden tapaan. osallistujamäärät ja palaute. Valmiiksi tehdyt työt Tukihenkilötoiminta Tukihenkilökoulutus Iisalmessa tammikuussa -14 yhteistyössä TATU-hankkeen kanssa, tukihenkilöille virkistystoimintaa noin kerran/kk sekä Kuopiossa että mahdollisilla uusilla paikkakunnilla (Iisalmi, Nilsiä). Tukihenkilöiden henk.kohtaista ohjausta ja neuvontaa. Yhteydenpito ja kehittäminen yhteistyötahojen kanssa, yleistä toiminnan organisoinnin suunnittelua. toiminnan laajuus, palaute, ohjausmäärät, kokoontumismäärät, tuen laajuus Tytöt toimii Vertaisryhmätoimintaa vuotiaille tytöille, yksilötyötä, päihde - ja seksuaalikasvatus - radat, vapaaehtoisten rekrytointi ja perehdytys, yhteistyökuviot eri toimijoiden kanssa, mediakasvatusta, katupäivystys toimintaa, tapahtumien järjestämistä tytöille, tyttöjen tilan kehittäminen ja organisointi toimintaa seurataan ja arvioidaan yhteistyösopimuksen velvoittamana Iisalmen kaupungin kanssa

10 Etsivä nettityö Kehittämistyö Kauppakeskusten nuoret Nuorten reviireillä Nuorten Palvelupaikka auki projekti Tunturikeskukset lasten ja nuorten silmin Etsivää Nettityötä tehdään yksilöityinä prosesseina, jotka voivat vaihdella lyhyestä yhden seurannassa ja arvioinnissa käytetään parent järjestelmää ja toiminta kerran kontaktista pitkään, kuukausia kestävään dialogiseen tukeen eteenpäin. Nuori ja raportoidaan erikseen OKM:lle nuoren tilanne määrittelevät sen, kuinka pitkään he kokevat tukea tarvitsevansa. Työssä käytetään motivoidun chat työn prosessimallia. Etsivän Nettityön tukena toimii myös koulutettuja vapaaehtoisia löytäjiä, jotka päivystävät erikseen järjestetyissä iltachateissa IRC-Galleriassa. Kauppakeskusten nuoret -hanke jatkaa asti kauppakeskusten vartijoille, järjestyksenvalvojille ja muulle henkilökunnalle suunnatun nuorten kohtaamisen koulutuksen kehittämistä, seurantaa ja levittämistä. Lisäksi hanke jatkaa kauppakeskuksen suunnitteluvaiheen nuorten osallisuuden lisäämisen kehittämistä, seurannan kehittämistä ja levittämistä. Hankekohtainen erillisseuranta, raportointi ja arviointi Lähialuetyö Kasvuympäristön kenttätiedustelu Vaikuttaminen ja Edunvalvonta Nuorten reviireillä -projektin tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta ja osallistumista, vastuullisuutta ja tasa-arvoa kaupallisissa tiloissa sekä kehittää kaupallisissa tiloissa toimivien aikuisten ja nuorten keskinäistä asiointiymmärrystä. Projektin päätavoitteeseen sisältyy kolme osatavoitetta: 1. Lisätään nuorten hyvinvointia ja osallisuutta kaupallisissa ja muissa julkisissa tiloissa, 2. Kaupallisten toimijoiden ja kaupallisten tilojen aikuisten ymmärryksen lisääminen nuoriin ja nuoruuteen sekä Kauppakeskuksen nuoret ja ABC kohtaa nuoria -hankkeissa kehitettyjen toimintamallien levittäminen, 3. Yhteiskunnallinen ja nuorisotyöllinen vaikuttaminen. Lähialuetyötä tehdään käytettävissä olevin voimavaroin Suomen, Karjalan Tasavallan ja Viipurin piirin alueella vaikeassa elämäntilanteessa elävien nuorten keskuudessa. Yhteistyötä tehdään Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden kanssa (AHIC yhteistyö) sekä Nurmeksen matka.ru hankkeen kanssa. QR koodikysely, kenttäkartoitus, Response työtapa mahdollistavat tiedonhankinnan yksittäisiltä nuorilta ja ryhmiltä kasvuympäristöön liittyvissä kysymyksissä, kuten rakennetusta ympäristöstä ja asiakaskohtelusta. Työtapaa voidaan soveltaa osana kehittämistyötä ja perustehtävää. Allianssi ry:n yhteistyö ja edunvalvonta, Lastensuojelun keskusliiton yhteistyö ja edunvalvonta, Soste ry:n yhteistyö yhteistyö ja edunvalvonta, RAY yhteistyö ja edunvalvonta, SM sisäisen turvallisuuden ohjelma, OKM: lapsi- ja nuorisopoliittinen kehittämisohjelma, EU rakennerahastokausi , HUMAK preventiimi yhteistyö, Yhteistyö Lapin- Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon Ely:n yhteistyöhön, yhteistyö Kuopion seudun päihdepalvelusäätiössä ja monialaisissa työryhmissä, Sopentuvan yhdistyksen hallitus. Vuonna 2014 kiinnitetään erityishuomiota nuorisotakuuseen liittyvään seurantaan ja arviointiin sekä kaupallisten kasvuympäristöjen ja yksityisen vartiointialan lainsäädännön seurantaan. Hankekohtainen erillisseuranta, raportointi ja arviointi Tiedon laajuus ja laatu, hyödynnettävyys osallistumiset, lausunnot ja kannanotot Tiedotus, viestintä ja markkinointi Nettiuutiskirje kerran kuukaudessa markkinointimateriaalin laajuus ja määrä, säännöllisen tiedottamisen

11 änpeen Sanomat kevät- ja syyskokousten yhteydessä Sähköisten postituslistojen ylläpito Vuosikello Kriisiviestintäohjeet Youtube -videosivusto Systemaattinen mediaseuranta yhdessä hanketoiminnan kanssa määrä ja laatu, sähköisen viestinnän määrä ja laatu. Näkyvyyden seuranta, julkaisujen määrä ja laatu, mediaosumat Talous Osto- ja myyntireskontra, palkanlaskenta, kirjanpito (viennit) kuukausiraportointi- tulos- ja taseseuranta, kassan ja talletusten hoito, projektitalouksien seuranta. osto- ja myyntireskontratapahtumat, kirjapitotapahtumien seuranta, ja talousraporttien määrä, tulos ja tasearvo Henkilöstöpolitiikka Työparityöskentely Työpaikan pelisäännöt (varhainen tuki ja asiallisuusperiaatteet) Keskustoimiston työnohjaus Henkilöstöpäivät (helmi- kesä-, syys- ja joulukuussa henkilövakuutus LähiTapiola) Kouluttautumissuunnitelma vuosille tammikuussa Kehityskeskustelu Opiskelijoiden harjoittelu Viikkopalaverit (muistiot seurantatyökaluna) Perehdytyskansio Henkilöstöpäivien, kehityskeskustelujen toteuttaminen, tarvittavan työnohjauksen toteuttaminen, koulutussuunnitelman toteutuminen vuonna 2014

12 6. TALOUSARVIO VARSINAINEN TOIMINTA 2014 v toteutunut v budjetti 07/2013 toteutunut 2014 TALOUSARVIO Keskustoimisto Etsivä nettityö Tyttötyö Tunturikeskus Nuorten reviireillä Nuorten palvelupaikka auki Lähialue YHTEENSÄ KP 10 KP 303 KP 38 KP 59 KP 61 PK 62 KP 461 Tuotot , , , , , , , ,00 Henkilöstökulut , , , , , , , , , , ,00 Kiinteät kustannukset , , , ,00-700, , , ,00-700, ,00 Matkustus- ja kuljetus , , , ,00-480, , , , , , ,00 Puhelin ja posti , , , ,00-160, , , , , , ,00 Markkinointi ja tiedotus Tilitoimisto ja - tarkastuspalvellut , , , ,00-500,00-500, , , ,00-800, , , , , , , ,00 Muut kustannukset , , , , , , , , , , ,00 YHTEENSÄ , , , , , , , , , , ,00 Tuotot /kulut , , , , , , , , , , ,00 Varainhankinta 6 211, , , , , ,00 Sijoitus ja rahoitus 6 578, , , , ,00 Avustukset , , , , , , , , , ,00 Tuotot /kulut , , , , , , ,00

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 LUONNOS SISÄLTÖ 1. Toimintaympäristö 2015... 2 2. Tarkoitus, toiminta-ajatus, visio ja arvot... 3 3. Arviointi ja seuranta 2015... 4 4. Henkilöstö... 5 5. Strategia

Lisätiedot

1. Yhdessä olemme vaikuttaneet 3. 2. Toimintaympäristön muutokset ja strategian toteutuminen 5. 3. Hallituksen työskentely ja henkilöstö 6

1. Yhdessä olemme vaikuttaneet 3. 2. Toimintaympäristön muutokset ja strategian toteutuminen 5. 3. Hallituksen työskentely ja henkilöstö 6 Vuosikertomus 2014 1 SISÄLTÖ 1. Yhdessä olemme vaikuttaneet 3 2. Toimintaympäristön muutokset ja strategian toteutuminen 5 3. Hallituksen työskentely ja henkilöstö 6 4. Työ nuorten reviireillä 7 5. Etsivä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Kerhotoiminnan opas yhdistyksille Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TOIMINTAMALLIKUVAUS YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOITUMISESTA OSUMA-PROJEKTIN AIKANA HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TEKIJÄN TERVEHDYS Hämeenlinnan setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2011 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Lasten ja nuorten liikunta 3 Yleistä 3 Lasten ja nuorten liikunnan koulutus

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Iloa auttamisesta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Saatesanat Kesäkuussa 2014 Turussa pidettyä Punaisen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ AVOIMUUS

Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ AVOIMUUS Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS AVOIMUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME Suvaitsevaisuus, avoimuus, luottamus, luovuus, yhteistyö Pienperheyhdistys

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: www.comma.fi, Antero Aaltonen,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry Pyhäjärvenkatu 5B, 2. krs. 33200 Tampere toimisto(a)kapy.fi 045-6524395 www.kapy.fi 2/12 Sisältö YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA... 3 AJANKOHTAISTA...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOTYÖOHJELMA 2013-2016. Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOTYÖOHJELMA 2013-2016. Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi SISÄLLYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN 1 JOHDANTo 3 2 MIKSI SEUDULLINEN OHJELMA TARVITAAN? 4 3 TAMPEREEN

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012. (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012)

Toimintasuunnitelma 2012. (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012) Toimintasuunnitelma 2012 (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012) 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 toiminnanjohto... 3 1.1 Johdanto... 3 1.2 Viestintä... 5 1.3 Kansainvälinen toiminta... 6 2 Opinto-

Lisätiedot

olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla

olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla toimintalinjaus 2011 2014 olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla Suomen Punainen Risti 2011 emilia FaGerlunD suomen punaisen ristin toimintalinjaus vuosille 2011 2014 1 1 sisältö saatesanat...4

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Sisällysluettelo SETLEMENTTIYHDISTYS NAAPURI RY...3 Toiminta-ajatus...3 Visio...3 Toimintaa ohjaavat perusarvot...4 Perustehtävät...4 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 Sisällys 1. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnan tarkoitus ja strategiset painopistealueet..3 2. Painopistealueiden keskeiset toimenpiteet vuonna 2014.4

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot