TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 (NP hallituksen kokous ) (vahv hallituksen kokous)

2 1. Takuulla mainettaan parempi nuoriso Professori Juha Siltalan tutkimus Mainettaan parempi nuoriso kuvaa monipuolisella tavalla nuorison hyvin- ja pahoinvointia. Kuva ei ole yksipuolisen synkkä - päin vastoin. Nuorten kasvu- ja elinoloja leimaa yksilöityminen ja elämänpiirin yksityistyminen samalla kun yhteisöllisyydestä haaveillaan entistä enemmän. Työelämää nuoret arvostavat perinteisesti - töitä tehdään ahkerasti - mutta työn laatuvaatimuksiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Aikuistenkaan rooli nuorten elämässä ei ole yksinkertainen työelämän, parisuhteen ja erilaisten vaatimusten ristiaallokossa. Suurinta osaa nuorista huolehditaan paremmin kuin koskaan, mutta kaikista ei riittävästi. Silloin kavereiden ja kasvuympäristön muiden tekijöiden merkitys on tärkeä. Kuulumisen, kuulluksi tulemisen ja osallistumisen kokemukset antavat eväitä ja elämänvoimaa pärjätä. Vuonna 2013 astuneen nuorisotakuun toimivuudesta ei toistaiseksi ole takuuta. Moni saa työ- opiskelu- tai harjoittelupaikan 3 kuukauden jälkeen tyhjän päälle jäämisestä, mutta moni odottaa, odottaa ja odottaa. Ensimmäisen vuoden kokemuksella voi sanoa, että useilla paikkakunnilla takuu on jäänyt pyrkimykseksi, suunnitelmaksi ja hyvin koordinoiduksi strategiaksi. Se tiedetään, että säännöllisten toimeentulojen puute näyttää johtavan velkaantumiseen, asunnottomuuteen ja edelleen vaikeuksiin. Nuorisotakuu on nostanut agendalle positiivisten mahdollisuuksien tarjoamisen nuorille työelämässä ja elämässä laajemminkin. Nuorten Palvelupaikka -auki hanke on vuodelle 2014 suunniteltua suoraa toimintaa jossa järjestön vahvuuksia ja resursseja hyödynnetään monipuolisesti. Järjestökentän toimintaympäristön muutos jatkuu lähivuosina voimakkaasti. Järjestölähtöisyyden vetovoima heikkenee edelleen, auttamisen sijaan toimintaa motivoivaksi lähteeksi nousee toiminnan merkityksellisyys, elämyksellisyys ja tekemällä oppiminen. Nämä tekijät on vuoden 2014 toimintasuunnitelmassa huomioitu osana viestintää ja toimintaa. Toiminnan on tarjottava entistä enemmän oppimista ja elämyksiä. Toimintaympäristön muutokset ovat vahvoja myös julkisessa organisaatiokentässä. Kuntakentässä tapahtuu yhdistymisiä ja uudelleenorganisoitumista. Sosiaali- ja terveyspalvelurakenteessa tulevat muutokset ovat merkittäviä, mutta toistaiseksi epäselviä. Tulevan vuoden aikana kokonaiskuva toivottavasti selkeytyy. Valtionhallinnossa tapahtuu myös uudelleenorganisoitumista kun nuorisotoimi siirtyy aluehallintovirastoon. Myös lainsäädännössä on vuonna 2014 tapahtumassa muutoksia mm. oppilas- ja opiskelijahuollossa, rikostaustaselvitysten saatavuudessa, yksityisen

3 vartiointialan lainsäädännössä ja mm. lastensuojelussa. Muutokset edellyttävät tarkkaavaisuutta edunvalvonnassa. Taloudellisen kasvun oletetaan olevan ensi vuonna vähäistä. Käytännössä tämä tarkoittaa niukkojen aikojen jatkumista julkisessa taloudessa vielä vuosia. Yleensä se on tarkoittanut myös heijastusvaikutusten kohdistumista heikommassa asemassa olevien nuorten palveluihin. Järjestön tehtävä on olla valppaana ensi vuonna siinä, ettei ylilyöntejä karsimisessa tapahdu. Vuoden 2014 tehtävänä on tuntea nuorten vapaa-ajan reviirit ja huonoosaisuuden eri puolet sekä ylläpidettävä asiantuntemusta ja tietotaitoa tällä alueella. Samalla on kuitenkin korostettava normaaliuden ja suvaitsevaisuuden periaatetta. Toiminnassa on oltava tilaa monenlaisille nuorille. Tehtävän onnistuminen edellyttää edelleen tiivistä työotetta eri toimijoiden ja yhteistyötahojen kesken. Kentällä, ruohonjuuritasolla liikkuvaa tietoa on edelleen kanavoitava koko järjestön voimavaraksi ja valtakunnallisen vastuunkantamisen ytimeksi. Yhteiseksi tavoitteeksi asetettakoon vahvistaa nuorten hyvää mainetta tulevaisuuden takuumiehinä. Tehtävää riittää ja ensi vuonna on kaikkien ponnistettava nuorisotakuun vahvan toteutumisen puolesta. 2. Tarkoitus, toiminta-ajatus, visio ja arvot Toiminnan kivijalkana on järjestön tarkoitus, toiminta-ajatus ja visio. Nämä asiat ovat majakoita, joiden viitoittamana työtä, toimintaa ja edunvalvontaa on mahdollista tehdä. Vuonna 2014 tehdään aloitetaan strategiatyötä vuosille Kivijalkoja on tuskin tarvetta vaihtaa, mutta tarvetta on varmasti muotoilla suuntaviivat niin, että toiminta jäntevöityy ja jäsentyy ennestään. Nuorten Palvelu ry:n tarkoitus on toimia kasvatuksellisena järjestönä nuorille vapaaehtoistyöntekijöille auttaa päihde- ym. psykososiaalisissa vaikeuksissa olevia nuoria ja heidän omaisiaan edistää nuorten terveitä elämäntapoja toimia paikallisten rekisteröityjen, nuorten palvelutoimintaa harjoittavien yhdistysten liittona Toiminta-ajatus Nuorten Palvelu ry toimii nuorten hyvinvoinnin puolesta heidän omilla reviireillään. Visio Nuorten Palvelu ry on järjestö jossa tunnemme vaikeassa elämäntilanteessa elävän nuoren arjen, etsimme tuen, löydämme auttajat ja toimimme yhdessä. Toimimme nuorten monialaisen nuorisotyön ja arjen asiantuntijana sekä valtakunnallisesti laadukkaan järjestö- ja vapaaehtoistyön toteuttajana. Olemme

4 Toiminnan arvot arvostettu yhteistyökumppani ja omaamme sisältöalueemme kannalta laajan kansainvälisen yhteistyöverkoston. Vapaaehtoisuus Vapaaehtoistoimijat ovat Nuorten Palvelu ry:n tärkein voimavara avun antaminen ja vastaanottaminen on vapaaehtoista Luottamuksellisuus Toiminnan ehdoton edellytys ja työväline on luottamuksellisuus Tasa-arvoisuus Kaikki ovat tervetulleita toimintaan - jokainen tarvitsee joskus tukea Vuorovaikutuksellisuus Haluamme ylläpitää toivoa, kunnioittaa nuoren ääntä ja arvokkuutta Erilaisuuden kunnioittaminen Moninaisuus tekee elämästä rikkaan ja on puolustamisen arvoista 3. Henkilöstö Nuorten Palvelu ry:n kotipaikka on Kuopio, jossa sijaitsee myös keskustoimisto osoitteessa Tulliportinkatu 34 A, 3.krs. Vuoden 2014 ammattihenkilöiden työ vastaa 13 henkilötyövuoden työpanosta. Keskustoimistossa työskentelee viisi henkilöä RAY:n yleisavustuksella ja tavoitteena on että hanketoiminnan piirissä toimii keskimäärin 10 työntekijää. Nimike toiminnanjohtaja Tehtävä ja toimenkuva Valmistelee hallituksen käsiteltäväksi tulevat asiat ja vastaa päätösten toimeenpanosta. Vastaa yhdistyksen toiminnan ja talouden suunnittelusta ja toteutuksesta. Toimii työntekijöiden esimiehenä. Pitää yhteyttä toimipisteisiin, valtion ja kuntien sosiaali- ja terveyden- sekä vapaaaikatoimen viranomaisiin sekä muihin järjestöihin. Kehittää yhdistyksen toimintaa. Auttaa muita yhdistyksen sisäisessä ja ulkoisessa tiedottamisessa ja siihen liittyvästä työnjaosta. järjestökoordinaattori Järjestökoordinaattori vastaa varsinaisen toiminnan ja kehittämistoiminnan yhteistyöstä ja keskustoimiston henkilöstöpolitiikasta sekä seurannasta ja arvioinnista. Järjestökoordinaattorin tehtävänä on tukea järjestö- ja nuorisoagenttien toimintaa keskusjärjestön ja jäsenjärjestöjen ja jäsenten työtapojen kehittämisessä, materiaalien tuottamisessa ja tiedon hankinnassa. Vastaa lähialuetyön projektien tavoitteiden ja aikataulun toteutumisesta ja raportoinnista sekä valvoo yhdessä toiminnanjohtajan kanssa projektien varainkäyttöä ja toteutusta. Järjestökoordinaattori toimii toiminnanjohtajan sijaisena tämän poissa ollessa. toimistosihteeri Vastaa yhdistyksen ja toimipisteiden kirjanpidosta, reskontrasta, laskutuksesta, maksuliikenteestä ja valmiudesta. Vastaa toimipisteiden

5 tilinkäyttäjien koulutuksesta ja antaa tarvittaessa konsulttiapua toimipisteille ja työntekijöille. Osallistuu yhdistyksen toiminnan ja talouden suunnitteluun sekä niiden toteutukseen. järjestöagentti nuorisoagentti projektityöntekijät Nuorten reviireillä Vastaa henkilö- ja jäsenjärjestöjäseniin liittyvästä tiedonhankinnasta ja tiedottamisesta (koulutus- ja yhteistoimintatarpeet) ja paikkakuntayhteistyöstä, toiminnan tuesta ja avustamisesta. Järjestöagentti vastaa järjestön koulutussuunnittelusta, koulutuskalenterista ja koulutustarjonnan sisällön ja materiaalien johdonmukaisuudesta. Järjestöagentti vastaa kevät- ja syyspäivien järjestämisestä ja jäsenpostista sekä materiaalien myyntiin ja lainaamiseen liittyvistä asioista. Järjestöagentti toimii työharjoittelijoiden ja opiskelijoiden ohjaajana yhdessä nuorisoagentin kanssa. Nuorisoagentti vastaa järjestön tapahtuma- ja kampanjatoiminnasta, verkko- ja nettityöstä ja sen kehittämisestä, ennakoivasta hyvinvointityöstä ja nuorten hyvinvointiin liittyvien kartoitus- ja palautetyötapojen kehittämisestä. Nuorisoagentti on myös ehkäisevän päihdetyön yhteyshenkilö ja asiantuntija. Nuorisoagentti osallistuu Etsivään Nettityöhön, Löytäjä -toimintaan ja niiden kehittämiseen. Nuorisoagentti toimii järjestön nettisivujen vastuuhenkilönä ja kehittäjänä sekä sähköiseen jäsenviestintään liittyvien kysymysten yhteistyöhenkilönä ja pääkouluttajana. Projektipäällikkö ja neljä projektikoordinaattoria vastaavat projektin toimenpiteistä, yhteistyöstä, toiminnan käytännön suunnittelusta, seurannasta, viestinnästä, taloudesta ja raportoinnista. Koordinaattoreille on kullekin määritetty oma vastuualue: kehittäminen ja arviointi, viestintä, koulutus, kartoitus ja nuorten osallisuus. projektivastaava Kauppakeskuksen nuoret Vastaa projektin toimenpiteistä, yhteistyöstä, toiminnan käytännön suunnittelusta, seurannasta, viestinnästä, taloudesta ja raportoinnista. projektityöntekijät Tunturikeskukset lasten ja nuorten silmin Vastaa projektin toimenpiteistä, yhteistyöstä, toiminnan käytännön suunnittelusta, seurannasta ja raportoinnista. projektityöntekijä Nuorten Palvelupaikka auki - projekti Vastaa projektin toimenpiteistä, yhteistyöstä, toiminnan käytännön suunnittelusta, seurannasta ja raportoinnista. iltaohjaaja Etsivä nettityö tyttötyön ohjaaja Toimii työparina, vastaa nettityöasiakastyöstä iltaisin ja muulloin sovittavina ajankohtina, raportoi ja kuvaa nettityötä ja projektitoimintaa, vastaa käytännön yhteistyöstä toteuttaja verkostossa, pitää kiinteää yhteyttä muihin käytännön verkosto- ja kenttäyhteistyötahoihin, avustaa projektin tiedottamisessa sekä tekee muut työnantajan määräämät tehtävät. Vastaa tyttötoiminnan sisällöllisestä ja toiminnallisesta suunnittelusta ja toteutuksesta, ohjaa, tukee ja neuvoo kohderyhmänä olevia tyttöjä ryhmätyön ja yksilöohjauksen keinoin, vastaa tyttötoiminnan vapaaehtoisten rekrytoinnista, perehdyttämisestä toimintaan ja toiminnallisesta tuesta, pitää kiinteää yhteyttä toteutuskumppaneihin, ja keskustoimistoon, vastaa toiminnan tiedottamisesta kohderyhmänä oleville tytöille, sidostahoille sekä yleistiedottamisesta tarpeen mukaan

6 yhdessä toiminnanjohtajan kanssa, valmistelee tyttötoiminnan johtoryhmän kokoukset, toimii kokousten sihteerinä ja laatii tarvittavat kokousmuistiot, laatii vuosittain tarkennetun toimintasuunnitelman ja talousarvion yhdessä toiminnanjohtajan kanssa, laatii yhdessä johtoryhmän kanssa toiminnan vuosikatsauksen toiminnasta ja taloudesta. tekee toiminnanjohtajan ja johtoryhmän muut hänelle määräämät tehtävät. 4. Strategia Vuonna 2014 aloitetaan tulevan strategiakauden suunnittelu. Nuorten Palvelu ry teki vuonna 2009 vuosia koskevan toimintastrategian, jossa asetettiin viisi kehittämisosa-aluetta: Strategian painopiste Toteuttaminen 2014 Nuorten Palvelua kehitetään asiantuntevana nuorisokasvatuksen, sosiaalisen vahvistamisen, monialaisen etsivän työn ja nuorten vapaa-ajan arjen toimijana Tehdään laadukasta vapaaehtois- ja järjestötoiminta Edistetään innovatiivisen valtakunnallisen nuorten osattomuuden ehkäisemisen kehittämis- ja kokeilutoimintaa Ylläpidetään ja kehitetään kansainvälistä toimintaa Ylläpidetään ja kehitetään järjestön kestävää taloutta Asiantuntemusta kehitetään etenkin kaupallisiin kasvuympäristöihin ja niitä vastaavien yhteistyökumppaneitten kanssa tehtävällä kehittämis- ja kokeilutoiminnalla. Vapaaehtoistoimintaa organisoidaan tarjoamalla koulutuksia ja valmennuksia sekä osallistumismahdollisuuksia tapahtumiin ja talkoisiin Kehitetään etsivää nettityötä ja palvelupaikka auki hankkeen työtä osana nuorisotakuun toteuttamista. Lähialuetyössä jatketaan käytettävissä olevin voimavaroin yhteistyötä perinteisten kumppaneiden kanssa ja organisoidaan yhteistä leiri- ja retkitoimintaa sekä tyttötyötä. Tytöt Toimii - kv tyttöryhmä 3-5 tyttöä ja matka Venäjälle kevät Järjestön tervettä taloutta ylläpidetään läpinäkyvällä kirjanpidolla, aktiivisella rahoituksenhankinnalla ja taloudellisilla hankinnoilla sekä kestävillä henkilöstökustannuksilla.

7 5. Toimintasuunnitelma (tavoitteet, sisällöt, seuranta) Toiminta (otsikkotasolla) Sisältö (kuvaustasolla) Ajoitus, Seuranta ja raportointi (milloin, kuinka paljon, kuka raportoi) Koulutus Koulutus-/valmennuskalenteri Koulutuskalenteri aikatauluineen tehdään nettisivustolle tammikuussa 2014 Vapaaehtoiskoulutukset a. Vapaaehtoinen katu- ja huoltopäivystystoiminta koulutuksen laajuus, koulutusten osallistujamäärät, koulutuspalaute ja Tavoite: tarjotaan perusvalmiudet vapaaehtoiseen toimintaan nuorten kanssa koulutuksen kautta saatu tieto, oppimistulokset ja tuotettu materiaali, (vuorovaikutus ja kohtaaminen, auttamisen haasteet ja tuki) b. Tukihenkilökoulutus Tavoite: Koulutuksen jälkeen vapaaehtoisella on riittävästi tietoa nuoruudesta kehitystehtävistä, Nuorten Palvelu ry:stä, vapaaehtoistyön periaatteista, käytännön toimintatavoista tukihenkilönä sekä siitä, millaista neuvoa ja tukea sekä nuorella, että hänellä tukihenkilönä on mahdollista saada. Koulutuksen jälkeen tukihenkilö on tietoinen, millaisessa toiminnassa hän on mukana ja mihin hän sitoutuu. Kenelle: Täysi-ikäisille aikuisille, joilla on halua ja kiinnostusta toimia nuoren arjen tukena. Aikuisille, joiden oma elämäntilanne on tasapainossa. Milloin: keväällä ja syksyllä Kuopiossa, Iisalmessa, Varkaudessa Mitä koulutuksen jälkeen: Koulutus mahdollistaa tukihenkilönä toimimisen. Koulutuksesta annetaan todistus. Kuka vastaa: järjestöagentti c. Tapahtumien järjestämiskoulutus d. Kahvilakoulutukset e. Kasvatus kannattaa - vanhempainillat Tavoite: Tuoda esiin kasvatuksen haasteita arjessa, kannustaa vanhempia, luoda välittämisen ilmapiiriä ja tuoda esiin nuorten näkemyksiä kasvatuksen ja nuoruuden aiheista julistenäyttelyn pohjalta. Vanhempainillat järjestetään yhteistyössä Kuopion ev. lut. seurakunnan nuorisosihteerin kanssa. Kenelle: Yläkoululaisten vanhemmat, Kuopiossa. Milloin: Useita, keväällä 2014, tarkemmat ajankohdat varmistuvat syksyn 2013 aikana. Mitä koulutuksen jälkeen: Oppilaiden tekemistä julisteista teetetään mainoksia Kuopion katukuvaan toukokuussa Kuka vastaa: nuorisoagentti f. Löytäjä -koulutus Tavoite: Kouluttaa vapaaehtoisia aikuisia Etsivän nettityön tueksi kohtaamaan yksilökeskusteluissa nuoria ilta-aikaan. Koulutuksessa käydään läpi verkkotyön ja etsivän työn perusteet, nuoren kohtaaminen, verkkokohtaaminen ja Löytäjä -toiminnan periaatteet. Kenelle: Täysi-ikäisille nuorten tukemisesta kiinnostuneille, joilla halua toimia ilta-aikaan vapaaehtoisena verkossa. Koulutusta markkinoidaan erityisesti kasvatus-, nuoriso- ja sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Milloin: Kuopio, Tampere, Mikkeli, Rovaniemi, PK-seutu.

8 Mitä koulutuksen jälkeen: Löytäjät suorittavat casetehtävän ja 2 Löytäjächattia. Mahdollisuus toimia Löytäjänä IRC-Galleriassa chateissa ti klo Kuka vastaa: nuorisoagentti, apuna caseissa ja chateissa Nettietsivät g. NPolling toimintaa tarjotaan rajatusti h. Nuorten verkkomaailma -koulutus Tavoite: Kasvattaa nuoria verkkomaailman ilmiöihin, hankkia tietoa paikallisesti nuorten verkkokäyttäytymisestä, lisätä nuoren valmiuksia toimia turvallisesti verkossa. Huoltajille/ opettajille suunnattu koulutukseen sidottu vanhempainilta tarjoaa työkaluja keskustella nuoren kanssa internetin käytöstä sekä tietoa nuorten verkon käyttämisestä. Kenelle: Oppitunnit suunnattu luokkalaisille, vanhempainillat heidän huoltajilleen/ opettajille. Milloin: Syksy Sonkajärvi, keväällä toiveiden mukaan. Mitä koulutuksen jälkeen: Tieto paikallisten nuorten verkkokäyttäytymisestä tiedotetaan koulun välityksellä kaikille oppitunneilla olleiden oppilaiden huoltajille. Kuka vastaa: nuorisoagentti i. Valistusvessa -työpaja Tavoite: Tarjota osaaminen, tieto ja kokemus tehdä yhdessä nuorten kanssa Valistusvessoja. Kenelle: Nuorten ryhmien kanssa toimiville, nuorisotyöstä kiinnostuneet, opettajat, nuorisotyöntekijät, alan opiskelijat. Milloin: Pyritään sitomaan muiden koulutusten yhteyteen (esim. la löytäjä, pe illalla Valistusvessa -työpaja). Mitä koulutuksen jälkeen: Työpajan osallistujat toteuttavat Valistusvessoja osana omaa työtään nuorten parissa. Kuka vastaa: nuorisoagentti j. ryhmänohjaajakoulutus (isosiskoille) Koulutuksen laajuus, koulutusten osallistujamäärät, koulutuspalaute ja koulutuksen kautta saatu tieto, oppimistulokset ja tuotettu materiaali. Yhteistyökumppaneiden osuus toteutuksessa. Koulutuksen laajuus, koulutusten osallistujamäärät, koulutuspalaute ja koulutuksen kautta saatu tieto, oppimistulokset ja tuotettu materiaali. Yhteistyökumppaneiden osuus toteutuksessa tapahtumien määrä, osallistujien määrä, näkyvyys ja asiakkaiden ja osallistujien palaute. yhteistyökumppaneiden palaute ja osallistuminen Kaupallisten kasvuympäristöjen koulutukset e. Kaupallisten tilojen työntekijöille suunnatut koulutukset: 1. ABC-liikennemyymälöiden henkilökunta (vastuuhenkilö: projektikoordinaattori) - Peruskoulutuksen (2h) tavoite antaa perustietoa nuorista ja nuoruudesta kaupallisissa tiloissa ja käytännön vinkkejä nuorten kohtaamiseen - Lisäkoulutuksen (2h) tavoite on antaa syvempää tietoa nuorista kaupallisissa tiloissa ja haasteellisista tilanteista sekä miettiä ratkaisuja näihin - Syventävän koulutuksen (2h) tavoite on antaa valmiuksia rakentaa yksikön ympärille yhteistyöverkosto ja antaa menetelmät nuorten osallistamiseen osallistujamäärät ja koulutuksen laajuus, palaute 2. Kauppakeskusten järjestyksenvalvojat, vartijat ja henkilökunta (vastuuhenkilö: hankevastaava) - Järjestyksenvalvojien ja vartijoiden moduulin (2-4h) tavoite on tehdä nuoria ja nuoruutta kaupallisissa tiloissa ymmärrettävämmäksi ja sopia henkilökunnan kanssa yhtenäiset toimintamallit, joihin yksikkö sitoutuu - Järjestyksenvalvojien, vartijoiden ja vuokralaisten moduulin (2 + 2h) tavoite on antaa perustietoa nuorista ja nuoruudesta ja sopia yhtenäisistä toimintamalleista koko henkilökunnan kesken

9 f. Oppilaitoksille suunnatut koulutukset: 1. Nuorisotyön ammattilaisille (2-3h) (vastuuhenkilö: projektivastaava) Koulutuksen tavoitteena on pohtia ja nostaa esiin kysymyksiä nuorisotyön merkityksen ja muotojen muutoksesta, nuorten monitahoisista tilantarpeista ja kaupallisten tilojen merkityksestä nuorten vapaa-ajassa. 2. Turvallisuusalan opiskelijoille (3-4h) (vastuuhenkilö: hankevastaava) Koulutuksen tavoite on on tehdä nuoria ja nuoruutta ymmärrettävämmäksi, vaikuttaa opiskelijoiden asenteeseen nuoria kohtaan sekä antaa käytännön vinkkejä nuorten kohtaamiseen kaupallisissa ja muissa julkisissa tiloissa g. Menetelmäkoulutukset (tulossa) 1. Pelisääntökoulutus 2. Nuorten osallistaminen kaupallisen tilan suunnitteluun h.nuoret wash and go -pese ja tankkaa koulutus järjestetään yhdessä liikennemyymälöiden ja liikenneasemien kanssa Jäsenjärjestökoulutukset (järjestetään hankkimalla yhteistyöjärjestöiltä) 1.Järjestyksenvalvojan koulutus 2.Ensiapu 1 koulutus 3.Hygieniapassi Vapaaehtoistoiminta Tapahtumat Kasvatus kannattaa kampanja Talkooleiri Enontekiöllä 1 viikko kesäkuussa (jäsenille ja vapaaehtoisille) Talkooleiri Sopentuvalla 1 viikko (jäsenille ja vapaaehtoisille) Kevätkokous (kevätkokouksen teema ja pääpuhuja) Syyskokous (teema ja pääpuhuja) Toukokuussa 5 kuopiolaisten nuorten tekemää julistetta katuvarsimainonnassa teemalla Tavallinen kasvatus kannattaa Kuopiossa. Vanhempainiltoja kasvatuksen teemoista marrasja joulukuussa 2013 ja helmi-maaliskuussa 2014 Kuopiossa yläkouluilla. Haastetaan jäsenjärjestöt tempaukseen edellisen vuoden tapaan. osallistujamäärät ja palaute. Valmiiksi tehdyt työt Tukihenkilötoiminta Tukihenkilökoulutus Iisalmessa tammikuussa -14 yhteistyössä TATU-hankkeen kanssa, tukihenkilöille virkistystoimintaa noin kerran/kk sekä Kuopiossa että mahdollisilla uusilla paikkakunnilla (Iisalmi, Nilsiä). Tukihenkilöiden henk.kohtaista ohjausta ja neuvontaa. Yhteydenpito ja kehittäminen yhteistyötahojen kanssa, yleistä toiminnan organisoinnin suunnittelua. toiminnan laajuus, palaute, ohjausmäärät, kokoontumismäärät, tuen laajuus Tytöt toimii Vertaisryhmätoimintaa vuotiaille tytöille, yksilötyötä, päihde - ja seksuaalikasvatus - radat, vapaaehtoisten rekrytointi ja perehdytys, yhteistyökuviot eri toimijoiden kanssa, mediakasvatusta, katupäivystys toimintaa, tapahtumien järjestämistä tytöille, tyttöjen tilan kehittäminen ja organisointi toimintaa seurataan ja arvioidaan yhteistyösopimuksen velvoittamana Iisalmen kaupungin kanssa

10 Etsivä nettityö Kehittämistyö Kauppakeskusten nuoret Nuorten reviireillä Nuorten Palvelupaikka auki projekti Tunturikeskukset lasten ja nuorten silmin Etsivää Nettityötä tehdään yksilöityinä prosesseina, jotka voivat vaihdella lyhyestä yhden seurannassa ja arvioinnissa käytetään parent järjestelmää ja toiminta kerran kontaktista pitkään, kuukausia kestävään dialogiseen tukeen eteenpäin. Nuori ja raportoidaan erikseen OKM:lle nuoren tilanne määrittelevät sen, kuinka pitkään he kokevat tukea tarvitsevansa. Työssä käytetään motivoidun chat työn prosessimallia. Etsivän Nettityön tukena toimii myös koulutettuja vapaaehtoisia löytäjiä, jotka päivystävät erikseen järjestetyissä iltachateissa IRC-Galleriassa. Kauppakeskusten nuoret -hanke jatkaa asti kauppakeskusten vartijoille, järjestyksenvalvojille ja muulle henkilökunnalle suunnatun nuorten kohtaamisen koulutuksen kehittämistä, seurantaa ja levittämistä. Lisäksi hanke jatkaa kauppakeskuksen suunnitteluvaiheen nuorten osallisuuden lisäämisen kehittämistä, seurannan kehittämistä ja levittämistä. Hankekohtainen erillisseuranta, raportointi ja arviointi Lähialuetyö Kasvuympäristön kenttätiedustelu Vaikuttaminen ja Edunvalvonta Nuorten reviireillä -projektin tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta ja osallistumista, vastuullisuutta ja tasa-arvoa kaupallisissa tiloissa sekä kehittää kaupallisissa tiloissa toimivien aikuisten ja nuorten keskinäistä asiointiymmärrystä. Projektin päätavoitteeseen sisältyy kolme osatavoitetta: 1. Lisätään nuorten hyvinvointia ja osallisuutta kaupallisissa ja muissa julkisissa tiloissa, 2. Kaupallisten toimijoiden ja kaupallisten tilojen aikuisten ymmärryksen lisääminen nuoriin ja nuoruuteen sekä Kauppakeskuksen nuoret ja ABC kohtaa nuoria -hankkeissa kehitettyjen toimintamallien levittäminen, 3. Yhteiskunnallinen ja nuorisotyöllinen vaikuttaminen. Lähialuetyötä tehdään käytettävissä olevin voimavaroin Suomen, Karjalan Tasavallan ja Viipurin piirin alueella vaikeassa elämäntilanteessa elävien nuorten keskuudessa. Yhteistyötä tehdään Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden kanssa (AHIC yhteistyö) sekä Nurmeksen matka.ru hankkeen kanssa. QR koodikysely, kenttäkartoitus, Response työtapa mahdollistavat tiedonhankinnan yksittäisiltä nuorilta ja ryhmiltä kasvuympäristöön liittyvissä kysymyksissä, kuten rakennetusta ympäristöstä ja asiakaskohtelusta. Työtapaa voidaan soveltaa osana kehittämistyötä ja perustehtävää. Allianssi ry:n yhteistyö ja edunvalvonta, Lastensuojelun keskusliiton yhteistyö ja edunvalvonta, Soste ry:n yhteistyö yhteistyö ja edunvalvonta, RAY yhteistyö ja edunvalvonta, SM sisäisen turvallisuuden ohjelma, OKM: lapsi- ja nuorisopoliittinen kehittämisohjelma, EU rakennerahastokausi , HUMAK preventiimi yhteistyö, Yhteistyö Lapin- Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon Ely:n yhteistyöhön, yhteistyö Kuopion seudun päihdepalvelusäätiössä ja monialaisissa työryhmissä, Sopentuvan yhdistyksen hallitus. Vuonna 2014 kiinnitetään erityishuomiota nuorisotakuuseen liittyvään seurantaan ja arviointiin sekä kaupallisten kasvuympäristöjen ja yksityisen vartiointialan lainsäädännön seurantaan. Hankekohtainen erillisseuranta, raportointi ja arviointi Tiedon laajuus ja laatu, hyödynnettävyys osallistumiset, lausunnot ja kannanotot Tiedotus, viestintä ja markkinointi Nettiuutiskirje kerran kuukaudessa markkinointimateriaalin laajuus ja määrä, säännöllisen tiedottamisen

11 änpeen Sanomat kevät- ja syyskokousten yhteydessä Sähköisten postituslistojen ylläpito Vuosikello Kriisiviestintäohjeet Youtube -videosivusto Systemaattinen mediaseuranta yhdessä hanketoiminnan kanssa määrä ja laatu, sähköisen viestinnän määrä ja laatu. Näkyvyyden seuranta, julkaisujen määrä ja laatu, mediaosumat Talous Osto- ja myyntireskontra, palkanlaskenta, kirjanpito (viennit) kuukausiraportointi- tulos- ja taseseuranta, kassan ja talletusten hoito, projektitalouksien seuranta. osto- ja myyntireskontratapahtumat, kirjapitotapahtumien seuranta, ja talousraporttien määrä, tulos ja tasearvo Henkilöstöpolitiikka Työparityöskentely Työpaikan pelisäännöt (varhainen tuki ja asiallisuusperiaatteet) Keskustoimiston työnohjaus Henkilöstöpäivät (helmi- kesä-, syys- ja joulukuussa henkilövakuutus LähiTapiola) Kouluttautumissuunnitelma vuosille tammikuussa Kehityskeskustelu Opiskelijoiden harjoittelu Viikkopalaverit (muistiot seurantatyökaluna) Perehdytyskansio Henkilöstöpäivien, kehityskeskustelujen toteuttaminen, tarvittavan työnohjauksen toteuttaminen, koulutussuunnitelman toteutuminen vuonna 2014

12 6. TALOUSARVIO VARSINAINEN TOIMINTA 2014 v toteutunut v budjetti 07/2013 toteutunut 2014 TALOUSARVIO Keskustoimisto Etsivä nettityö Tyttötyö Tunturikeskus Nuorten reviireillä Nuorten palvelupaikka auki Lähialue YHTEENSÄ KP 10 KP 303 KP 38 KP 59 KP 61 PK 62 KP 461 Tuotot , , , , , , , ,00 Henkilöstökulut , , , , , , , , , , ,00 Kiinteät kustannukset , , , ,00-700, , , ,00-700, ,00 Matkustus- ja kuljetus , , , ,00-480, , , , , , ,00 Puhelin ja posti , , , ,00-160, , , , , , ,00 Markkinointi ja tiedotus Tilitoimisto ja - tarkastuspalvellut , , , ,00-500,00-500, , , ,00-800, , , , , , , ,00 Muut kustannukset , , , , , , , , , , ,00 YHTEENSÄ , , , , , , , , , , ,00 Tuotot /kulut , , , , , , , , , , ,00 Varainhankinta 6 211, , , , , ,00 Sijoitus ja rahoitus 6 578, , , , ,00 Avustukset , , , , , , , , , ,00 Tuotot /kulut , , , , , , ,00

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen TIETOKEKOn ja JUHTAn seminaari

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen TIETOKEKOn ja JUHTAn seminaari Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen TIETOKEKOn ja JUHTAn seminaari 9.6.2015 Kehittämisneuvos Harri Martikainen Keskeinen toimintaympäristö SM:n tulevaisuuskatsaus

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa. Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17

I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa. Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17 Sisällys Alkusanat...5 I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa Matti Rimpelä Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17 Kasvatuksen ammattilaisten erityinen tehtävä...19 Lapsen kehittyminen aikuiseksi...21

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi alkaen > Ovet-valmennus

Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi alkaen > Ovet-valmennus Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi 1.1.2018 alkaen > Ovet-valmennus Ovet-valmennusta omaishoitajille Omaishoitolan muutos 1.7.2016; valmennus kuntien tehtäväksi 1.1.2018 alkaen Ovet-valmennus

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 18.5.2010 Ehkäisevän päihdetyön hanke Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 Mannerheimin Lastensuojeluliitto, yhteistyössä A-klinikkasäätiö ja Terveys ry Hankkeessa

Lisätiedot

Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava Tuki- ja kummioppilastoiminta

Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava Tuki- ja kummioppilastoiminta Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava 17.9.2014 Tuki- ja kummioppilastoiminta Vertaistukea alakoulusta toiselle asteelle Alakoulun kummioppilaat ovat 5.-6. luokkalaisia ja toimivat ekaluokkalaisten

Lisätiedot

Riitta Mykkänen-Hänninen: Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmän ohjaajan käsikirja(2009). Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto / Neuvo-projekti

Riitta Mykkänen-Hänninen: Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmän ohjaajan käsikirja(2009). Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto / Neuvo-projekti Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Riitta Mykkänen-Hänninen 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - Kouluttaja, työnohjaaja 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit - Julkaisut: Riitta Mykkänen-Hänninen:

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvoinnista vastaavan toimielimen ja sen jäsenen oma-arvio Kunta Toimielimen nimi Arvioijan nimi Pvm

Lasten ja nuorten hyvinvoinnista vastaavan toimielimen ja sen jäsenen oma-arvio Kunta Toimielimen nimi Arvioijan nimi Pvm tilasta 1. Suunnitelma ohjaa konkreettisesti kunnan toimintaa 1.1. Suunnitelman laadinta on yhteistyöprosessi, johon voivat osallistua kaikki joiden toimin lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin vaikutetaan.

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki 1. Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta MLL:n Suunta 2024 strategia: Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta Vuonna 2016 piirin toiminnassa korostuvat Vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Kouluttajapankki. 1. Kouluttajan nimi. 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus. 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit. 4.

Kouluttajapankki. 1. Kouluttajan nimi. 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus. 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit. 4. Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Sari Välimäki 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - KM, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit - Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Hyvien käytäntöjen levittäminen kentälle Kunta- ja koulukohtaisen kehittämistyön tukeminen Osaamisen lisääminen Oppilaiden = vertaisohjaajien koulutus

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan

Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan 2016-2018 Kaakon ohjaamoiden kuulumiset - Imatra Imatralla hyvät kokemukset: Vakiintuneet kelloajat ja toimijoiden sitoutuneisuus (TE- toimiston nuorten

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet M/S Soste-risteily 5.10.2016 Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Yhdessä enemmän Kohtaamisia, sisältöä, mielekästä tekemistä Virtaa arkeen: virkeyttä, nostetta ja kulttuurikuntoa,

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Järjestötalojen/-keskusten verkosto Lapissa Maakunnallinen teemaryhmä

Järjestötalojen/-keskusten verkosto Lapissa Maakunnallinen teemaryhmä Järjestötalojen/-keskusten verkosto Lapissa Maakunnallinen teemaryhmä 1. Tasa-arvoista yhteistyötä Lapin järjestöstrategia 2030 2. Lappilainen järjestökenttä 3. Kylätilat, järjestötalot/-keskukset Lapissa

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala VAPAAEHTOISTOIMINTAAN UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala 1.10.2016 Vapaaehtoistoiminnan toimintamalli Uudenmaan Martoissa Piiri Kouluttaa vapaaehtoisia Tukee, kannustaa ja ohjaa

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Esa Pirnes kulttuuriasiainneuvos kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto opetus- ja kulttuuriministeriö Merja Hilpinen ylitarkastaja nuoriso- ja liikuntapolitiikan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty SOKU Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen 2015-2018 Perustiedot Toteuttajat: Lapin AMK Oy, Hyvinvointiala; Osatoteuttajina Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiö, Sodankylän

Lisätiedot

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä?

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Allianssin strategia Osallisuus Yhdenvertaisuus Nuorisopolitiikasta yleispolitiikkaa Ehkäisevän nuorisotyön painoarvo noussut Allianssi

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Kansalaisen hyvinvointi (tieto)

Kansalaisen hyvinvointi (tieto) Kansalaisen hyvinvointi (tieto) terveyspalveluiden toiminnan ohjaajana -case sähköinen hyvinvointikertomus 1 Kunnan toiminnan kolmikanta HYVINVOINTI ELINVOIMA KUNNAN PALVELUT 30.5.2013 etunimi sukunimi

Lisätiedot

TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ

TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ Alueelliset työpajapäivät Tampereella 10.6. Anna Kapanen, jäsenpalvelupäällikkö Valtakunnallinen työpajayhdistys Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (kesäkuu

Lisätiedot

Talousarvioesitys Nuorisotyö

Talousarvioesitys Nuorisotyö 91. Nuorisotyö S e l v i t y s o s a : Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa nuorisotyön ja -politiikan yleisestä kehittämisestä ja nuorisopolitiikan yhteensovittamisesta valtakunnan tasolla. Tukenaan

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

Kemin Lämärit ja yhteistyö maahanmuuttaja toimijoiden kassa

Kemin Lämärit ja yhteistyö maahanmuuttaja toimijoiden kassa Kemin Lämärit ja yhteistyö maahanmuuttaja toimijoiden kassa Aikaisempia kokemuksia - Luistelukoulu - Maahanmuuttajat ottelutapahtumassa - Koulutusta seuratyöhön - Aikuisille suunnattu luistelukoulu Toiminnan

Lisätiedot

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA Niina Pajari 17.11.16 Kuusankoski RAY, VEIKKAUS JA FINTOTO YHDISTYVÄT UUDEKSI RAHAPELIYHTIÖKSI -> UUSI RAHAPELIYHTIÖ VEIKKAUS VASTAA VAIN RAHAPELITOIMINNASTA, EIKÄ KÄSITTELE AVUSTUKSIA

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille

Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille Mirja Määttä Tutkija 9.9.2015 Kouvola Mitä Kohtaamossa tehdään Ohjaamo-verkoston rakentumisen tuki (30) Paikkakuntakäynnit, alueelliset työpajat Projektipäällikköpäivä

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 AVUSTUSOSASTO RAY 25.10.2016 2 LAKISÄÄTEINEN TEHTÄVÄ Laki raha-automaattiavustuksista 21. Rahaautomaattiyhdistyksen on sopivalla tavalla seurattava myönnettyjen

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN ESIMIES Toimenkuva ja tehtävät YHTEISKUNNALLINEN JA ASIAKASVAIKUTTAVUUS ARVOT Kestäväkehitys

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia. Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012

Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia. Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012 Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012 Demokratiakasvatusselvityksen (PK, LU, AM) tavoitteet saada konkreettista tietoa koulujen ja oppilaitosten osallistumista

Lisätiedot

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff 15.09.2016 Ohjaamojen projektipäällikköpäivät kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus valtakunnallinen palvelu- ja kehittämiskeskus, sijaintipaikka

Lisätiedot

Hyvää huomenta ja tervetuloa

Hyvää huomenta ja tervetuloa Hyvää huomenta ja tervetuloa POP Oppilashuollon laadun ja palvelurakenteen kehittämisohjelma 20.5.2009 Ritva Järvinen Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen yksikön päällikkö Terveisiä Opetushallituksesta

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Valtakunnallinen vertaistoiminnan koulutus 1 Mona Särkelä-Kukko 18.10.2013 1 Sisältö 1. Osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Lisätiedot

TOIMENKUVAKARTTA VG-62 JALKAPALLOJAOSTO

TOIMENKUVAKARTTA VG-62 JALKAPALLOJAOSTO TOIMENKUVAKARTTA VG-62 JALKAPALLOJAOSTO VG-62 JALKAPALLOJAOSTO 2016 VASTUUALUEINEEN Petteri Kari, puheenjohtaja Mika Kalpamaa, rahastonhoitaja Tommi Tammero, valmennuksen koordinaattori Sami Kolehmainen,

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto 21.8.2014 Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE lyhyesti Toteuttamisaika: 1.8.2015-30.6.2017 Päätavoite: korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen yhdistysyhteistyöllä Muita tavoitteita:

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari 22.5.2013 Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta Arja Hastrup Kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja

Lisätiedot

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella Kehitysvammahuolto/ Satu Seppelin-Kivelä Sisältö Sisältö 2 Lähtökohta 3 Projektin

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara?

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Järjestötyöpaja I, 18.8.2015 Jouni Puumalainen ja Päivi Rissanen, MTKL Puumalainen, Rissanen 2015 1 Osatutkimuksen tavoitteet

Lisätiedot