TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 (NP hallituksen kokous ) (vahv hallituksen kokous)

2 1. Takuulla mainettaan parempi nuoriso Professori Juha Siltalan tutkimus Mainettaan parempi nuoriso kuvaa monipuolisella tavalla nuorison hyvin- ja pahoinvointia. Kuva ei ole yksipuolisen synkkä - päin vastoin. Nuorten kasvu- ja elinoloja leimaa yksilöityminen ja elämänpiirin yksityistyminen samalla kun yhteisöllisyydestä haaveillaan entistä enemmän. Työelämää nuoret arvostavat perinteisesti - töitä tehdään ahkerasti - mutta työn laatuvaatimuksiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Aikuistenkaan rooli nuorten elämässä ei ole yksinkertainen työelämän, parisuhteen ja erilaisten vaatimusten ristiaallokossa. Suurinta osaa nuorista huolehditaan paremmin kuin koskaan, mutta kaikista ei riittävästi. Silloin kavereiden ja kasvuympäristön muiden tekijöiden merkitys on tärkeä. Kuulumisen, kuulluksi tulemisen ja osallistumisen kokemukset antavat eväitä ja elämänvoimaa pärjätä. Vuonna 2013 astuneen nuorisotakuun toimivuudesta ei toistaiseksi ole takuuta. Moni saa työ- opiskelu- tai harjoittelupaikan 3 kuukauden jälkeen tyhjän päälle jäämisestä, mutta moni odottaa, odottaa ja odottaa. Ensimmäisen vuoden kokemuksella voi sanoa, että useilla paikkakunnilla takuu on jäänyt pyrkimykseksi, suunnitelmaksi ja hyvin koordinoiduksi strategiaksi. Se tiedetään, että säännöllisten toimeentulojen puute näyttää johtavan velkaantumiseen, asunnottomuuteen ja edelleen vaikeuksiin. Nuorisotakuu on nostanut agendalle positiivisten mahdollisuuksien tarjoamisen nuorille työelämässä ja elämässä laajemminkin. Nuorten Palvelupaikka -auki hanke on vuodelle 2014 suunniteltua suoraa toimintaa jossa järjestön vahvuuksia ja resursseja hyödynnetään monipuolisesti. Järjestökentän toimintaympäristön muutos jatkuu lähivuosina voimakkaasti. Järjestölähtöisyyden vetovoima heikkenee edelleen, auttamisen sijaan toimintaa motivoivaksi lähteeksi nousee toiminnan merkityksellisyys, elämyksellisyys ja tekemällä oppiminen. Nämä tekijät on vuoden 2014 toimintasuunnitelmassa huomioitu osana viestintää ja toimintaa. Toiminnan on tarjottava entistä enemmän oppimista ja elämyksiä. Toimintaympäristön muutokset ovat vahvoja myös julkisessa organisaatiokentässä. Kuntakentässä tapahtuu yhdistymisiä ja uudelleenorganisoitumista. Sosiaali- ja terveyspalvelurakenteessa tulevat muutokset ovat merkittäviä, mutta toistaiseksi epäselviä. Tulevan vuoden aikana kokonaiskuva toivottavasti selkeytyy. Valtionhallinnossa tapahtuu myös uudelleenorganisoitumista kun nuorisotoimi siirtyy aluehallintovirastoon. Myös lainsäädännössä on vuonna 2014 tapahtumassa muutoksia mm. oppilas- ja opiskelijahuollossa, rikostaustaselvitysten saatavuudessa, yksityisen

3 vartiointialan lainsäädännössä ja mm. lastensuojelussa. Muutokset edellyttävät tarkkaavaisuutta edunvalvonnassa. Taloudellisen kasvun oletetaan olevan ensi vuonna vähäistä. Käytännössä tämä tarkoittaa niukkojen aikojen jatkumista julkisessa taloudessa vielä vuosia. Yleensä se on tarkoittanut myös heijastusvaikutusten kohdistumista heikommassa asemassa olevien nuorten palveluihin. Järjestön tehtävä on olla valppaana ensi vuonna siinä, ettei ylilyöntejä karsimisessa tapahdu. Vuoden 2014 tehtävänä on tuntea nuorten vapaa-ajan reviirit ja huonoosaisuuden eri puolet sekä ylläpidettävä asiantuntemusta ja tietotaitoa tällä alueella. Samalla on kuitenkin korostettava normaaliuden ja suvaitsevaisuuden periaatetta. Toiminnassa on oltava tilaa monenlaisille nuorille. Tehtävän onnistuminen edellyttää edelleen tiivistä työotetta eri toimijoiden ja yhteistyötahojen kesken. Kentällä, ruohonjuuritasolla liikkuvaa tietoa on edelleen kanavoitava koko järjestön voimavaraksi ja valtakunnallisen vastuunkantamisen ytimeksi. Yhteiseksi tavoitteeksi asetettakoon vahvistaa nuorten hyvää mainetta tulevaisuuden takuumiehinä. Tehtävää riittää ja ensi vuonna on kaikkien ponnistettava nuorisotakuun vahvan toteutumisen puolesta. 2. Tarkoitus, toiminta-ajatus, visio ja arvot Toiminnan kivijalkana on järjestön tarkoitus, toiminta-ajatus ja visio. Nämä asiat ovat majakoita, joiden viitoittamana työtä, toimintaa ja edunvalvontaa on mahdollista tehdä. Vuonna 2014 tehdään aloitetaan strategiatyötä vuosille Kivijalkoja on tuskin tarvetta vaihtaa, mutta tarvetta on varmasti muotoilla suuntaviivat niin, että toiminta jäntevöityy ja jäsentyy ennestään. Nuorten Palvelu ry:n tarkoitus on toimia kasvatuksellisena järjestönä nuorille vapaaehtoistyöntekijöille auttaa päihde- ym. psykososiaalisissa vaikeuksissa olevia nuoria ja heidän omaisiaan edistää nuorten terveitä elämäntapoja toimia paikallisten rekisteröityjen, nuorten palvelutoimintaa harjoittavien yhdistysten liittona Toiminta-ajatus Nuorten Palvelu ry toimii nuorten hyvinvoinnin puolesta heidän omilla reviireillään. Visio Nuorten Palvelu ry on järjestö jossa tunnemme vaikeassa elämäntilanteessa elävän nuoren arjen, etsimme tuen, löydämme auttajat ja toimimme yhdessä. Toimimme nuorten monialaisen nuorisotyön ja arjen asiantuntijana sekä valtakunnallisesti laadukkaan järjestö- ja vapaaehtoistyön toteuttajana. Olemme

4 Toiminnan arvot arvostettu yhteistyökumppani ja omaamme sisältöalueemme kannalta laajan kansainvälisen yhteistyöverkoston. Vapaaehtoisuus Vapaaehtoistoimijat ovat Nuorten Palvelu ry:n tärkein voimavara avun antaminen ja vastaanottaminen on vapaaehtoista Luottamuksellisuus Toiminnan ehdoton edellytys ja työväline on luottamuksellisuus Tasa-arvoisuus Kaikki ovat tervetulleita toimintaan - jokainen tarvitsee joskus tukea Vuorovaikutuksellisuus Haluamme ylläpitää toivoa, kunnioittaa nuoren ääntä ja arvokkuutta Erilaisuuden kunnioittaminen Moninaisuus tekee elämästä rikkaan ja on puolustamisen arvoista 3. Henkilöstö Nuorten Palvelu ry:n kotipaikka on Kuopio, jossa sijaitsee myös keskustoimisto osoitteessa Tulliportinkatu 34 A, 3.krs. Vuoden 2014 ammattihenkilöiden työ vastaa 13 henkilötyövuoden työpanosta. Keskustoimistossa työskentelee viisi henkilöä RAY:n yleisavustuksella ja tavoitteena on että hanketoiminnan piirissä toimii keskimäärin 10 työntekijää. Nimike toiminnanjohtaja Tehtävä ja toimenkuva Valmistelee hallituksen käsiteltäväksi tulevat asiat ja vastaa päätösten toimeenpanosta. Vastaa yhdistyksen toiminnan ja talouden suunnittelusta ja toteutuksesta. Toimii työntekijöiden esimiehenä. Pitää yhteyttä toimipisteisiin, valtion ja kuntien sosiaali- ja terveyden- sekä vapaaaikatoimen viranomaisiin sekä muihin järjestöihin. Kehittää yhdistyksen toimintaa. Auttaa muita yhdistyksen sisäisessä ja ulkoisessa tiedottamisessa ja siihen liittyvästä työnjaosta. järjestökoordinaattori Järjestökoordinaattori vastaa varsinaisen toiminnan ja kehittämistoiminnan yhteistyöstä ja keskustoimiston henkilöstöpolitiikasta sekä seurannasta ja arvioinnista. Järjestökoordinaattorin tehtävänä on tukea järjestö- ja nuorisoagenttien toimintaa keskusjärjestön ja jäsenjärjestöjen ja jäsenten työtapojen kehittämisessä, materiaalien tuottamisessa ja tiedon hankinnassa. Vastaa lähialuetyön projektien tavoitteiden ja aikataulun toteutumisesta ja raportoinnista sekä valvoo yhdessä toiminnanjohtajan kanssa projektien varainkäyttöä ja toteutusta. Järjestökoordinaattori toimii toiminnanjohtajan sijaisena tämän poissa ollessa. toimistosihteeri Vastaa yhdistyksen ja toimipisteiden kirjanpidosta, reskontrasta, laskutuksesta, maksuliikenteestä ja valmiudesta. Vastaa toimipisteiden

5 tilinkäyttäjien koulutuksesta ja antaa tarvittaessa konsulttiapua toimipisteille ja työntekijöille. Osallistuu yhdistyksen toiminnan ja talouden suunnitteluun sekä niiden toteutukseen. järjestöagentti nuorisoagentti projektityöntekijät Nuorten reviireillä Vastaa henkilö- ja jäsenjärjestöjäseniin liittyvästä tiedonhankinnasta ja tiedottamisesta (koulutus- ja yhteistoimintatarpeet) ja paikkakuntayhteistyöstä, toiminnan tuesta ja avustamisesta. Järjestöagentti vastaa järjestön koulutussuunnittelusta, koulutuskalenterista ja koulutustarjonnan sisällön ja materiaalien johdonmukaisuudesta. Järjestöagentti vastaa kevät- ja syyspäivien järjestämisestä ja jäsenpostista sekä materiaalien myyntiin ja lainaamiseen liittyvistä asioista. Järjestöagentti toimii työharjoittelijoiden ja opiskelijoiden ohjaajana yhdessä nuorisoagentin kanssa. Nuorisoagentti vastaa järjestön tapahtuma- ja kampanjatoiminnasta, verkko- ja nettityöstä ja sen kehittämisestä, ennakoivasta hyvinvointityöstä ja nuorten hyvinvointiin liittyvien kartoitus- ja palautetyötapojen kehittämisestä. Nuorisoagentti on myös ehkäisevän päihdetyön yhteyshenkilö ja asiantuntija. Nuorisoagentti osallistuu Etsivään Nettityöhön, Löytäjä -toimintaan ja niiden kehittämiseen. Nuorisoagentti toimii järjestön nettisivujen vastuuhenkilönä ja kehittäjänä sekä sähköiseen jäsenviestintään liittyvien kysymysten yhteistyöhenkilönä ja pääkouluttajana. Projektipäällikkö ja neljä projektikoordinaattoria vastaavat projektin toimenpiteistä, yhteistyöstä, toiminnan käytännön suunnittelusta, seurannasta, viestinnästä, taloudesta ja raportoinnista. Koordinaattoreille on kullekin määritetty oma vastuualue: kehittäminen ja arviointi, viestintä, koulutus, kartoitus ja nuorten osallisuus. projektivastaava Kauppakeskuksen nuoret Vastaa projektin toimenpiteistä, yhteistyöstä, toiminnan käytännön suunnittelusta, seurannasta, viestinnästä, taloudesta ja raportoinnista. projektityöntekijät Tunturikeskukset lasten ja nuorten silmin Vastaa projektin toimenpiteistä, yhteistyöstä, toiminnan käytännön suunnittelusta, seurannasta ja raportoinnista. projektityöntekijä Nuorten Palvelupaikka auki - projekti Vastaa projektin toimenpiteistä, yhteistyöstä, toiminnan käytännön suunnittelusta, seurannasta ja raportoinnista. iltaohjaaja Etsivä nettityö tyttötyön ohjaaja Toimii työparina, vastaa nettityöasiakastyöstä iltaisin ja muulloin sovittavina ajankohtina, raportoi ja kuvaa nettityötä ja projektitoimintaa, vastaa käytännön yhteistyöstä toteuttaja verkostossa, pitää kiinteää yhteyttä muihin käytännön verkosto- ja kenttäyhteistyötahoihin, avustaa projektin tiedottamisessa sekä tekee muut työnantajan määräämät tehtävät. Vastaa tyttötoiminnan sisällöllisestä ja toiminnallisesta suunnittelusta ja toteutuksesta, ohjaa, tukee ja neuvoo kohderyhmänä olevia tyttöjä ryhmätyön ja yksilöohjauksen keinoin, vastaa tyttötoiminnan vapaaehtoisten rekrytoinnista, perehdyttämisestä toimintaan ja toiminnallisesta tuesta, pitää kiinteää yhteyttä toteutuskumppaneihin, ja keskustoimistoon, vastaa toiminnan tiedottamisesta kohderyhmänä oleville tytöille, sidostahoille sekä yleistiedottamisesta tarpeen mukaan

6 yhdessä toiminnanjohtajan kanssa, valmistelee tyttötoiminnan johtoryhmän kokoukset, toimii kokousten sihteerinä ja laatii tarvittavat kokousmuistiot, laatii vuosittain tarkennetun toimintasuunnitelman ja talousarvion yhdessä toiminnanjohtajan kanssa, laatii yhdessä johtoryhmän kanssa toiminnan vuosikatsauksen toiminnasta ja taloudesta. tekee toiminnanjohtajan ja johtoryhmän muut hänelle määräämät tehtävät. 4. Strategia Vuonna 2014 aloitetaan tulevan strategiakauden suunnittelu. Nuorten Palvelu ry teki vuonna 2009 vuosia koskevan toimintastrategian, jossa asetettiin viisi kehittämisosa-aluetta: Strategian painopiste Toteuttaminen 2014 Nuorten Palvelua kehitetään asiantuntevana nuorisokasvatuksen, sosiaalisen vahvistamisen, monialaisen etsivän työn ja nuorten vapaa-ajan arjen toimijana Tehdään laadukasta vapaaehtois- ja järjestötoiminta Edistetään innovatiivisen valtakunnallisen nuorten osattomuuden ehkäisemisen kehittämis- ja kokeilutoimintaa Ylläpidetään ja kehitetään kansainvälistä toimintaa Ylläpidetään ja kehitetään järjestön kestävää taloutta Asiantuntemusta kehitetään etenkin kaupallisiin kasvuympäristöihin ja niitä vastaavien yhteistyökumppaneitten kanssa tehtävällä kehittämis- ja kokeilutoiminnalla. Vapaaehtoistoimintaa organisoidaan tarjoamalla koulutuksia ja valmennuksia sekä osallistumismahdollisuuksia tapahtumiin ja talkoisiin Kehitetään etsivää nettityötä ja palvelupaikka auki hankkeen työtä osana nuorisotakuun toteuttamista. Lähialuetyössä jatketaan käytettävissä olevin voimavaroin yhteistyötä perinteisten kumppaneiden kanssa ja organisoidaan yhteistä leiri- ja retkitoimintaa sekä tyttötyötä. Tytöt Toimii - kv tyttöryhmä 3-5 tyttöä ja matka Venäjälle kevät Järjestön tervettä taloutta ylläpidetään läpinäkyvällä kirjanpidolla, aktiivisella rahoituksenhankinnalla ja taloudellisilla hankinnoilla sekä kestävillä henkilöstökustannuksilla.

7 5. Toimintasuunnitelma (tavoitteet, sisällöt, seuranta) Toiminta (otsikkotasolla) Sisältö (kuvaustasolla) Ajoitus, Seuranta ja raportointi (milloin, kuinka paljon, kuka raportoi) Koulutus Koulutus-/valmennuskalenteri Koulutuskalenteri aikatauluineen tehdään nettisivustolle tammikuussa 2014 Vapaaehtoiskoulutukset a. Vapaaehtoinen katu- ja huoltopäivystystoiminta koulutuksen laajuus, koulutusten osallistujamäärät, koulutuspalaute ja Tavoite: tarjotaan perusvalmiudet vapaaehtoiseen toimintaan nuorten kanssa koulutuksen kautta saatu tieto, oppimistulokset ja tuotettu materiaali, (vuorovaikutus ja kohtaaminen, auttamisen haasteet ja tuki) b. Tukihenkilökoulutus Tavoite: Koulutuksen jälkeen vapaaehtoisella on riittävästi tietoa nuoruudesta kehitystehtävistä, Nuorten Palvelu ry:stä, vapaaehtoistyön periaatteista, käytännön toimintatavoista tukihenkilönä sekä siitä, millaista neuvoa ja tukea sekä nuorella, että hänellä tukihenkilönä on mahdollista saada. Koulutuksen jälkeen tukihenkilö on tietoinen, millaisessa toiminnassa hän on mukana ja mihin hän sitoutuu. Kenelle: Täysi-ikäisille aikuisille, joilla on halua ja kiinnostusta toimia nuoren arjen tukena. Aikuisille, joiden oma elämäntilanne on tasapainossa. Milloin: keväällä ja syksyllä Kuopiossa, Iisalmessa, Varkaudessa Mitä koulutuksen jälkeen: Koulutus mahdollistaa tukihenkilönä toimimisen. Koulutuksesta annetaan todistus. Kuka vastaa: järjestöagentti c. Tapahtumien järjestämiskoulutus d. Kahvilakoulutukset e. Kasvatus kannattaa - vanhempainillat Tavoite: Tuoda esiin kasvatuksen haasteita arjessa, kannustaa vanhempia, luoda välittämisen ilmapiiriä ja tuoda esiin nuorten näkemyksiä kasvatuksen ja nuoruuden aiheista julistenäyttelyn pohjalta. Vanhempainillat järjestetään yhteistyössä Kuopion ev. lut. seurakunnan nuorisosihteerin kanssa. Kenelle: Yläkoululaisten vanhemmat, Kuopiossa. Milloin: Useita, keväällä 2014, tarkemmat ajankohdat varmistuvat syksyn 2013 aikana. Mitä koulutuksen jälkeen: Oppilaiden tekemistä julisteista teetetään mainoksia Kuopion katukuvaan toukokuussa Kuka vastaa: nuorisoagentti f. Löytäjä -koulutus Tavoite: Kouluttaa vapaaehtoisia aikuisia Etsivän nettityön tueksi kohtaamaan yksilökeskusteluissa nuoria ilta-aikaan. Koulutuksessa käydään läpi verkkotyön ja etsivän työn perusteet, nuoren kohtaaminen, verkkokohtaaminen ja Löytäjä -toiminnan periaatteet. Kenelle: Täysi-ikäisille nuorten tukemisesta kiinnostuneille, joilla halua toimia ilta-aikaan vapaaehtoisena verkossa. Koulutusta markkinoidaan erityisesti kasvatus-, nuoriso- ja sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Milloin: Kuopio, Tampere, Mikkeli, Rovaniemi, PK-seutu.

8 Mitä koulutuksen jälkeen: Löytäjät suorittavat casetehtävän ja 2 Löytäjächattia. Mahdollisuus toimia Löytäjänä IRC-Galleriassa chateissa ti klo Kuka vastaa: nuorisoagentti, apuna caseissa ja chateissa Nettietsivät g. NPolling toimintaa tarjotaan rajatusti h. Nuorten verkkomaailma -koulutus Tavoite: Kasvattaa nuoria verkkomaailman ilmiöihin, hankkia tietoa paikallisesti nuorten verkkokäyttäytymisestä, lisätä nuoren valmiuksia toimia turvallisesti verkossa. Huoltajille/ opettajille suunnattu koulutukseen sidottu vanhempainilta tarjoaa työkaluja keskustella nuoren kanssa internetin käytöstä sekä tietoa nuorten verkon käyttämisestä. Kenelle: Oppitunnit suunnattu luokkalaisille, vanhempainillat heidän huoltajilleen/ opettajille. Milloin: Syksy Sonkajärvi, keväällä toiveiden mukaan. Mitä koulutuksen jälkeen: Tieto paikallisten nuorten verkkokäyttäytymisestä tiedotetaan koulun välityksellä kaikille oppitunneilla olleiden oppilaiden huoltajille. Kuka vastaa: nuorisoagentti i. Valistusvessa -työpaja Tavoite: Tarjota osaaminen, tieto ja kokemus tehdä yhdessä nuorten kanssa Valistusvessoja. Kenelle: Nuorten ryhmien kanssa toimiville, nuorisotyöstä kiinnostuneet, opettajat, nuorisotyöntekijät, alan opiskelijat. Milloin: Pyritään sitomaan muiden koulutusten yhteyteen (esim. la löytäjä, pe illalla Valistusvessa -työpaja). Mitä koulutuksen jälkeen: Työpajan osallistujat toteuttavat Valistusvessoja osana omaa työtään nuorten parissa. Kuka vastaa: nuorisoagentti j. ryhmänohjaajakoulutus (isosiskoille) Koulutuksen laajuus, koulutusten osallistujamäärät, koulutuspalaute ja koulutuksen kautta saatu tieto, oppimistulokset ja tuotettu materiaali. Yhteistyökumppaneiden osuus toteutuksessa. Koulutuksen laajuus, koulutusten osallistujamäärät, koulutuspalaute ja koulutuksen kautta saatu tieto, oppimistulokset ja tuotettu materiaali. Yhteistyökumppaneiden osuus toteutuksessa tapahtumien määrä, osallistujien määrä, näkyvyys ja asiakkaiden ja osallistujien palaute. yhteistyökumppaneiden palaute ja osallistuminen Kaupallisten kasvuympäristöjen koulutukset e. Kaupallisten tilojen työntekijöille suunnatut koulutukset: 1. ABC-liikennemyymälöiden henkilökunta (vastuuhenkilö: projektikoordinaattori) - Peruskoulutuksen (2h) tavoite antaa perustietoa nuorista ja nuoruudesta kaupallisissa tiloissa ja käytännön vinkkejä nuorten kohtaamiseen - Lisäkoulutuksen (2h) tavoite on antaa syvempää tietoa nuorista kaupallisissa tiloissa ja haasteellisista tilanteista sekä miettiä ratkaisuja näihin - Syventävän koulutuksen (2h) tavoite on antaa valmiuksia rakentaa yksikön ympärille yhteistyöverkosto ja antaa menetelmät nuorten osallistamiseen osallistujamäärät ja koulutuksen laajuus, palaute 2. Kauppakeskusten järjestyksenvalvojat, vartijat ja henkilökunta (vastuuhenkilö: hankevastaava) - Järjestyksenvalvojien ja vartijoiden moduulin (2-4h) tavoite on tehdä nuoria ja nuoruutta kaupallisissa tiloissa ymmärrettävämmäksi ja sopia henkilökunnan kanssa yhtenäiset toimintamallit, joihin yksikkö sitoutuu - Järjestyksenvalvojien, vartijoiden ja vuokralaisten moduulin (2 + 2h) tavoite on antaa perustietoa nuorista ja nuoruudesta ja sopia yhtenäisistä toimintamalleista koko henkilökunnan kesken

9 f. Oppilaitoksille suunnatut koulutukset: 1. Nuorisotyön ammattilaisille (2-3h) (vastuuhenkilö: projektivastaava) Koulutuksen tavoitteena on pohtia ja nostaa esiin kysymyksiä nuorisotyön merkityksen ja muotojen muutoksesta, nuorten monitahoisista tilantarpeista ja kaupallisten tilojen merkityksestä nuorten vapaa-ajassa. 2. Turvallisuusalan opiskelijoille (3-4h) (vastuuhenkilö: hankevastaava) Koulutuksen tavoite on on tehdä nuoria ja nuoruutta ymmärrettävämmäksi, vaikuttaa opiskelijoiden asenteeseen nuoria kohtaan sekä antaa käytännön vinkkejä nuorten kohtaamiseen kaupallisissa ja muissa julkisissa tiloissa g. Menetelmäkoulutukset (tulossa) 1. Pelisääntökoulutus 2. Nuorten osallistaminen kaupallisen tilan suunnitteluun h.nuoret wash and go -pese ja tankkaa koulutus järjestetään yhdessä liikennemyymälöiden ja liikenneasemien kanssa Jäsenjärjestökoulutukset (järjestetään hankkimalla yhteistyöjärjestöiltä) 1.Järjestyksenvalvojan koulutus 2.Ensiapu 1 koulutus 3.Hygieniapassi Vapaaehtoistoiminta Tapahtumat Kasvatus kannattaa kampanja Talkooleiri Enontekiöllä 1 viikko kesäkuussa (jäsenille ja vapaaehtoisille) Talkooleiri Sopentuvalla 1 viikko (jäsenille ja vapaaehtoisille) Kevätkokous (kevätkokouksen teema ja pääpuhuja) Syyskokous (teema ja pääpuhuja) Toukokuussa 5 kuopiolaisten nuorten tekemää julistetta katuvarsimainonnassa teemalla Tavallinen kasvatus kannattaa Kuopiossa. Vanhempainiltoja kasvatuksen teemoista marrasja joulukuussa 2013 ja helmi-maaliskuussa 2014 Kuopiossa yläkouluilla. Haastetaan jäsenjärjestöt tempaukseen edellisen vuoden tapaan. osallistujamäärät ja palaute. Valmiiksi tehdyt työt Tukihenkilötoiminta Tukihenkilökoulutus Iisalmessa tammikuussa -14 yhteistyössä TATU-hankkeen kanssa, tukihenkilöille virkistystoimintaa noin kerran/kk sekä Kuopiossa että mahdollisilla uusilla paikkakunnilla (Iisalmi, Nilsiä). Tukihenkilöiden henk.kohtaista ohjausta ja neuvontaa. Yhteydenpito ja kehittäminen yhteistyötahojen kanssa, yleistä toiminnan organisoinnin suunnittelua. toiminnan laajuus, palaute, ohjausmäärät, kokoontumismäärät, tuen laajuus Tytöt toimii Vertaisryhmätoimintaa vuotiaille tytöille, yksilötyötä, päihde - ja seksuaalikasvatus - radat, vapaaehtoisten rekrytointi ja perehdytys, yhteistyökuviot eri toimijoiden kanssa, mediakasvatusta, katupäivystys toimintaa, tapahtumien järjestämistä tytöille, tyttöjen tilan kehittäminen ja organisointi toimintaa seurataan ja arvioidaan yhteistyösopimuksen velvoittamana Iisalmen kaupungin kanssa

10 Etsivä nettityö Kehittämistyö Kauppakeskusten nuoret Nuorten reviireillä Nuorten Palvelupaikka auki projekti Tunturikeskukset lasten ja nuorten silmin Etsivää Nettityötä tehdään yksilöityinä prosesseina, jotka voivat vaihdella lyhyestä yhden seurannassa ja arvioinnissa käytetään parent järjestelmää ja toiminta kerran kontaktista pitkään, kuukausia kestävään dialogiseen tukeen eteenpäin. Nuori ja raportoidaan erikseen OKM:lle nuoren tilanne määrittelevät sen, kuinka pitkään he kokevat tukea tarvitsevansa. Työssä käytetään motivoidun chat työn prosessimallia. Etsivän Nettityön tukena toimii myös koulutettuja vapaaehtoisia löytäjiä, jotka päivystävät erikseen järjestetyissä iltachateissa IRC-Galleriassa. Kauppakeskusten nuoret -hanke jatkaa asti kauppakeskusten vartijoille, järjestyksenvalvojille ja muulle henkilökunnalle suunnatun nuorten kohtaamisen koulutuksen kehittämistä, seurantaa ja levittämistä. Lisäksi hanke jatkaa kauppakeskuksen suunnitteluvaiheen nuorten osallisuuden lisäämisen kehittämistä, seurannan kehittämistä ja levittämistä. Hankekohtainen erillisseuranta, raportointi ja arviointi Lähialuetyö Kasvuympäristön kenttätiedustelu Vaikuttaminen ja Edunvalvonta Nuorten reviireillä -projektin tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta ja osallistumista, vastuullisuutta ja tasa-arvoa kaupallisissa tiloissa sekä kehittää kaupallisissa tiloissa toimivien aikuisten ja nuorten keskinäistä asiointiymmärrystä. Projektin päätavoitteeseen sisältyy kolme osatavoitetta: 1. Lisätään nuorten hyvinvointia ja osallisuutta kaupallisissa ja muissa julkisissa tiloissa, 2. Kaupallisten toimijoiden ja kaupallisten tilojen aikuisten ymmärryksen lisääminen nuoriin ja nuoruuteen sekä Kauppakeskuksen nuoret ja ABC kohtaa nuoria -hankkeissa kehitettyjen toimintamallien levittäminen, 3. Yhteiskunnallinen ja nuorisotyöllinen vaikuttaminen. Lähialuetyötä tehdään käytettävissä olevin voimavaroin Suomen, Karjalan Tasavallan ja Viipurin piirin alueella vaikeassa elämäntilanteessa elävien nuorten keskuudessa. Yhteistyötä tehdään Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden kanssa (AHIC yhteistyö) sekä Nurmeksen matka.ru hankkeen kanssa. QR koodikysely, kenttäkartoitus, Response työtapa mahdollistavat tiedonhankinnan yksittäisiltä nuorilta ja ryhmiltä kasvuympäristöön liittyvissä kysymyksissä, kuten rakennetusta ympäristöstä ja asiakaskohtelusta. Työtapaa voidaan soveltaa osana kehittämistyötä ja perustehtävää. Allianssi ry:n yhteistyö ja edunvalvonta, Lastensuojelun keskusliiton yhteistyö ja edunvalvonta, Soste ry:n yhteistyö yhteistyö ja edunvalvonta, RAY yhteistyö ja edunvalvonta, SM sisäisen turvallisuuden ohjelma, OKM: lapsi- ja nuorisopoliittinen kehittämisohjelma, EU rakennerahastokausi , HUMAK preventiimi yhteistyö, Yhteistyö Lapin- Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon Ely:n yhteistyöhön, yhteistyö Kuopion seudun päihdepalvelusäätiössä ja monialaisissa työryhmissä, Sopentuvan yhdistyksen hallitus. Vuonna 2014 kiinnitetään erityishuomiota nuorisotakuuseen liittyvään seurantaan ja arviointiin sekä kaupallisten kasvuympäristöjen ja yksityisen vartiointialan lainsäädännön seurantaan. Hankekohtainen erillisseuranta, raportointi ja arviointi Tiedon laajuus ja laatu, hyödynnettävyys osallistumiset, lausunnot ja kannanotot Tiedotus, viestintä ja markkinointi Nettiuutiskirje kerran kuukaudessa markkinointimateriaalin laajuus ja määrä, säännöllisen tiedottamisen

11 änpeen Sanomat kevät- ja syyskokousten yhteydessä Sähköisten postituslistojen ylläpito Vuosikello Kriisiviestintäohjeet Youtube -videosivusto Systemaattinen mediaseuranta yhdessä hanketoiminnan kanssa määrä ja laatu, sähköisen viestinnän määrä ja laatu. Näkyvyyden seuranta, julkaisujen määrä ja laatu, mediaosumat Talous Osto- ja myyntireskontra, palkanlaskenta, kirjanpito (viennit) kuukausiraportointi- tulos- ja taseseuranta, kassan ja talletusten hoito, projektitalouksien seuranta. osto- ja myyntireskontratapahtumat, kirjapitotapahtumien seuranta, ja talousraporttien määrä, tulos ja tasearvo Henkilöstöpolitiikka Työparityöskentely Työpaikan pelisäännöt (varhainen tuki ja asiallisuusperiaatteet) Keskustoimiston työnohjaus Henkilöstöpäivät (helmi- kesä-, syys- ja joulukuussa henkilövakuutus LähiTapiola) Kouluttautumissuunnitelma vuosille tammikuussa Kehityskeskustelu Opiskelijoiden harjoittelu Viikkopalaverit (muistiot seurantatyökaluna) Perehdytyskansio Henkilöstöpäivien, kehityskeskustelujen toteuttaminen, tarvittavan työnohjauksen toteuttaminen, koulutussuunnitelman toteutuminen vuonna 2014

12 6. TALOUSARVIO VARSINAINEN TOIMINTA 2014 v toteutunut v budjetti 07/2013 toteutunut 2014 TALOUSARVIO Keskustoimisto Etsivä nettityö Tyttötyö Tunturikeskus Nuorten reviireillä Nuorten palvelupaikka auki Lähialue YHTEENSÄ KP 10 KP 303 KP 38 KP 59 KP 61 PK 62 KP 461 Tuotot , , , , , , , ,00 Henkilöstökulut , , , , , , , , , , ,00 Kiinteät kustannukset , , , ,00-700, , , ,00-700, ,00 Matkustus- ja kuljetus , , , ,00-480, , , , , , ,00 Puhelin ja posti , , , ,00-160, , , , , , ,00 Markkinointi ja tiedotus Tilitoimisto ja - tarkastuspalvellut , , , ,00-500,00-500, , , ,00-800, , , , , , , ,00 Muut kustannukset , , , , , , , , , , ,00 YHTEENSÄ , , , , , , , , , , ,00 Tuotot /kulut , , , , , , , , , , ,00 Varainhankinta 6 211, , , , , ,00 Sijoitus ja rahoitus 6 578, , , , ,00 Avustukset , , , , , , , , , ,00 Tuotot /kulut , , , , , , ,00

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013. [NP hallituksen kok. 29.9.2012] [vahv.3.11.2012 hall.kok]

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013. [NP hallituksen kok. 29.9.2012] [vahv.3.11.2012 hall.kok] TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 [NP hallituksen kok. 29.9.2012] [vahv.3.11.2012 hall.kok] Yksi kerrallaan Nuorten syrjäytymistä käsittelevien juttujen, työryhmien, suunnitelmien, seminaarien, asiantuntijoiden

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 LUONNOS SISÄLTÖ 1. Toimintaympäristö 2015... 2 2. Tarkoitus, toiminta-ajatus, visio ja arvot... 3 3. Arviointi ja seuranta 2015... 4 4. Henkilöstö... 5 5. Strategia

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN NUORTEN EHKÄISEVÄN KRIISITYÖN HANKE PULINAPAJA

VALTAKUNNALLINEN NUORTEN EHKÄISEVÄN KRIISITYÖN HANKE PULINAPAJA 2007 2011 VALTAKUNNALLINEN NUORTEN EHKÄISEVÄN KRIISITYÖN HANKE PULINAPAJA Valtakunnallinen PULINAPAJA -hanke kehittää ehkäisevää kriisityötä perusopetuksen 7. 9. luokkalaisten sekä lukiossa ja ammatillisissa

Lisätiedot

SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry

SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus Kiril Häyrinen, 6.11.2015 @kirilhayrinen SOSTEn rooli vapaaehtoistoiminnassa SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö,

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö Turvakotityö: Kriisityö Avotyö: Kriisityö ja selviytymisen tukeminen Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään Verkko- ja puhelinauttaminen Etsivä ja jalkautuva väkivaltatyö

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013 Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Nuorten Kipinä -kehittämisryhmä Tausta Hankkeiden (Ester, Koppi, sähköinen asiointi) yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten. Tukihenkilötoiminta. Kuntatoimijat

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten. Tukihenkilötoiminta. Kuntatoimijat Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten Tukihenkilötoiminta Kuntatoimijat Satakunnan lasten ja nuorten tukihenkilötoiminnan kehittämishanke 2008-2011 MLL:n Satakunnan piiri

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille

Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille TÄYTTÄ ELÄMÄÄ ELÄKKEELLÄ / copyright Suomen Punainen Risti 1 Täyttä elämää eläkkeellä -hanke

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA!

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! Sisällys Mikä nuorisotakuu? Miksi nuorisotakuu? Nuorisotakuun tavoitteet ja viestit Ketkä toteuttavat nuorisotakuuta? Nuorisotakuun tuloksia Nuorisotakuun kehittämistarpeita

Lisätiedot

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN OPETTAJUUS MUUTOKSESSA opetustoimen Luosto Classic 13.11.2010 Tuija Metso Kodin ja koulun yhteistyö Arvostavaa vuoropuhelua: toisen osapuolen kuulemista ja arvostamista,

Lisätiedot

Tukihenkilötoiminnan laatukäsikirja Tuexi

Tukihenkilötoiminnan laatukäsikirja Tuexi Tukihenkilötoiminnan laatukäsikirja Tuexi Lastensuojelun tukihenkilötoiminnan kehittämispäivä 2.11.2010 Taustaa Tuotettu osana Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n TUEXI-hanketta Tekijöinä 6 lastensuojelujärjestöä:

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen TIETOKEKOn ja JUHTAn seminaari

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen TIETOKEKOn ja JUHTAn seminaari Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen TIETOKEKOn ja JUHTAn seminaari 9.6.2015 Kehittämisneuvos Harri Martikainen Keskeinen toimintaympäristö SM:n tulevaisuuskatsaus

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 18.5.2010 Ehkäisevän päihdetyön hanke Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 Mannerheimin Lastensuojeluliitto, yhteistyössä A-klinikkasäätiö ja Terveys ry Hankkeessa

Lisätiedot

I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa. Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17

I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa. Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17 Sisällys Alkusanat...5 I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa Matti Rimpelä Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17 Kasvatuksen ammattilaisten erityinen tehtävä...19 Lapsen kehittyminen aikuiseksi...21

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

- 10 askelta paremaan vapaaehtoistoimintaan (Karreinen, Halonen, Tennilä) Visio, 2. painos 2013

- 10 askelta paremaan vapaaehtoistoimintaan (Karreinen, Halonen, Tennilä) Visio, 2. painos 2013 Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Lari Karreinen 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - VTM, aikuiskouluttaja, järjestöjohtamisen erikoisammattitutkinto 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTEN JAKSAMISESTA HUOLEHTIMINEN

VAPAAEHTOISTEN JAKSAMISESTA HUOLEHTIMINEN VAPAAEHTOISTEN JAKSAMISESTA HUOLEHTIMINEN Perusedellytys vapaaehtoistoiminnalle VAPAAEHTOINEN ITSE (1/2) Vapaaehtoistoiminnan tarkoitus on tuoda iloa ihmisten elämään, myös vapaaehtoiselle itselleen. Mukaan

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Nuorten Palvelu ry SYYSPÄIVÄT 2013 JOENSUU. Joensuun Kansalaistalo (Torikatu 30) ja. hotelli Aada (Kauppakatu 32)

Nuorten Palvelu ry SYYSPÄIVÄT 2013 JOENSUU. Joensuun Kansalaistalo (Torikatu 30) ja. hotelli Aada (Kauppakatu 32) Nuorten Palvelu ry SYYSPÄIVÄT 2013 JOENSUU Joensuun Kansalaistalo (Torikatu 30) ja hotelli Aada (Kauppakatu 32) 9.-10.11.2013 Valtakunnalliset Nuorten Palvelu ry:n Syyspäivät 2013 järjestetään Joensuussa

Lisätiedot

ETSIVÄ TYÖ TAMPEREELLA

ETSIVÄ TYÖ TAMPEREELLA ETSIVÄ TYÖ TAMPEREELLA Tampereen Kaupungin Hyvinvointipalvelut/ Lapsiperheiden sosiaalipalvelut/ Ehkäisevä Työ/ Etsivä Työ Sari Nieminen ja Juha Kurki Terveydenhoitajapäivät, Tampere-talo 8.2.2013 Etsivän

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Kokemuksia järjestön ja oppilaitosten yhteistyöstä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä

Kokemuksia järjestön ja oppilaitosten yhteistyöstä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä Kokemuksia järjestön ja oppilaitosten yhteistyöstä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, projektipäällikkö Ehkäisevä päihdetyö EHYT AMIS Arjen Ammattilaiset AMIS Arjen Ammattilaiset Kehittämishanke

Lisätiedot

TUAS - Nuorten tuettu asuminen

TUAS - Nuorten tuettu asuminen TUAS - Nuorten tuettu asuminen Turun Kaupunkilähetys ry. Liisa Love Mitä TUAS toiminta on? Tukea 18 25 -vuotiaille aikuistuville nuorille itsenäisen elämän ja yksin asumisen alkutaipaleella Nuoria tuetaan

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2018. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kotkan perusopetuksen pajapäivä, 10.10.2015 Tuija Metso Suomen Vanhempainliitto Vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö noin 1350

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Hyvinvointikoulun toimintamalli ja varhainen tuki

Hyvinvointikoulun toimintamalli ja varhainen tuki Hyvinvointikoulun toimintamalli ja varhainen tuki Hyvinvointipäällikkö Arto Willman, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, kehittämisyksikkö, Oulun kaupunki HYVINVOINTIPÄÄLLIKKÖ Poikkitoiminnallinen kehittäminen

Lisätiedot

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA turvaverkon varmistaminen mielen- terveystaitojen oppiminen yhteisöllisen oppilaitoskulttuurin rakentaminen HYVINVOIVA OPPILAITOS voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvoinnista vastaavan toimielimen ja sen jäsenen oma-arvio Kunta Toimielimen nimi Arvioijan nimi Pvm

Lasten ja nuorten hyvinvoinnista vastaavan toimielimen ja sen jäsenen oma-arvio Kunta Toimielimen nimi Arvioijan nimi Pvm tilasta 1. Suunnitelma ohjaa konkreettisesti kunnan toimintaa 1.1. Suunnitelman laadinta on yhteistyöprosessi, johon voivat osallistua kaikki joiden toimin lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin vaikutetaan.

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHYT ry on vahva ehkäisevän päihdetyön toimija, joka toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi ja joka kokoaa

Lisätiedot

Kouluttajapankki. 1. Kouluttajan nimi. 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus. 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit. 4.

Kouluttajapankki. 1. Kouluttajan nimi. 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus. 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit. 4. Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Mirja Heikkilä 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - KM, suunnittelija/sosiaalipedagogiikan säätiö. Asiantuntemukseni liittyy vapaaehtois- ja vertaistukitoimintaan,

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola

Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola Otsolan nuorisotyö järjestää monipuolista ryhmätoimintaa sekä tapahtumia lapsille,

Lisätiedot

TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016

TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016 TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016 Kehittämisosio ja toiminta-aika Päämäärä Pois syrjästä Salon kehittämisosio 2014 310.2016 Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten

Lisätiedot

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti Preventiimi pähkinänkuoressa OKM:n rahoittama, Humakin hallinnoima, yksi valtakunnallisista

Lisätiedot

Vapaaehtoinen työtoverina - Vety-seminaari 16.10.12

Vapaaehtoinen työtoverina - Vety-seminaari 16.10.12 Vapaaehtoinen työtoverina - Vety-seminaari 16.10.12, palveluohjaaja, vapaaehtois- ja ryhmätoiminnan koordinointi ja kehittäminen Espoon kaupunki, vanhusten palvelut Mitä työyhteisössä tulisi ottaa huomioon?

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena 19/1/2012 Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena MLL:n arvot Inhimillisyys Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus Ilo 2 Toiminnan

Lisätiedot

YHTEISTYÖ VAPAAEHTOISTEN KANSSA. Haasteet ja mahdollisuudet. Liisa Reinman 27.11.2013

YHTEISTYÖ VAPAAEHTOISTEN KANSSA. Haasteet ja mahdollisuudet. Liisa Reinman 27.11.2013 YHTEISTYÖ VAPAAEHTOISTEN KANSSA Haasteet ja mahdollisuudet Liisa Reinman 27.11.2013 Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa Puolet suomalaista tekee vapaaehtoistyötä Vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita olisi enemmänkin,

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

11/10/2011 Satu Tallgren Arja Puska. Vanhempien innostaminen ehkäisevään päihdetyöhön

11/10/2011 Satu Tallgren Arja Puska. Vanhempien innostaminen ehkäisevään päihdetyöhön 11/10/2011 Satu Tallgren Arja Puska Vanhempien innostaminen ehkäisevään päihdetyöhön Sisältö Yhteisöllisyydestä ja sen muutoksesta Vanhemmat päihdekasvattajina Käytännön esimerkkejä Päihde- ja mielenterveyspäivät

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

- silta parempaan tulevaisuuteen -

- silta parempaan tulevaisuuteen - - silta parempaan tulevaisuuteen - - silta parempaan tulevaisuuteen - Kuopion seudun työvalmennussäätiön perustivat (25.4.2008): Kuopio, Siilinjärvi, Maaninka, Karttula EkoKuopio ry, Ekomaa-yhdistys ry

Lisätiedot

31.10. 1.11.12 Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari, Paasitorni

31.10. 1.11.12 Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari, Paasitorni 31.10. 1.11.12 Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari, Paasitorni V ryhmä Hyvinvoiva oppimisympäristö, opiskelija-asuntolat, vapaa-aika, monialainen yhteistyö HYVINVOIVA OPPIMISYMPÄRISTÖ -> OPISKELUN

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä ROVANIEMEN SEUDUN MIELENTERVEYSSEURA RY JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä HANKETREFFIT 27.5.2014 KULTTUURI

Lisätiedot

Ohjaamon valtakunnalliset vähimmäisvaatimukset

Ohjaamon valtakunnalliset vähimmäisvaatimukset Ohjaamon valtakunnalliset vähimmäisvaatimukset (määritellyt Kohtaamo-hanke) maria.kr.virtanen@tampere.fi Kohderyhmä ja aukioloajat Kohderyhmänä kaikki alle 30-vuotiaat nuoret Ohjaamo on matalalla kynnyksellä

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakuntien sekä kuntien yhteistyön tukena

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakuntien sekä kuntien yhteistyön tukena Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakuntien sekä kuntien yhteistyön tukena Helena Liimatainen ja Anni Rekilä Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo etunimi.sukunimi@vtkl.fi Esityksen sisältö Koordinaatiossa tapahtunutta

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

23.9.2014 24.9.2014 1

23.9.2014 24.9.2014 1 23.9.2014 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ MUKANA 24.9.2014 1 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ POHJOIS - KARJALAN ALUEELLA TYÖRYHMÄT 1. Itä-Suomen AVIn sisäisen turvallisuuden työryhmä (Sto3) KAMU- KAIKKI MUKAAN TURVALLISUUSTYÖHÖN

Lisätiedot

ASIAA ASIAKASKUUNTELUISTA PÄIVI KALLIOKOSKI TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT VALMENTAEN VAHVOIKSI- HANKE OPSO RY:N SEMINAARI 26.3.

ASIAA ASIAKASKUUNTELUISTA PÄIVI KALLIOKOSKI TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT VALMENTAEN VAHVOIKSI- HANKE OPSO RY:N SEMINAARI 26.3. ASIAA ASIAKASKUUNTELUISTA PÄIVI KALLIOKOSKI TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT VALMENTAEN VAHVOIKSI- HANKE OPSO RY:N SEMINAARI 26.3.2015 HELSINKI VINKKEJÄ ASIAKASKUUNTELUN JÄRJESTÄMISEEN MIKÄ ON ASIAKASKUUNTELU TYÖPAIKKAKOULUTTAJA-

Lisätiedot

Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava Tuki- ja kummioppilastoiminta

Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava Tuki- ja kummioppilastoiminta Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava 17.9.2014 Tuki- ja kummioppilastoiminta Vertaistukea alakoulusta toiselle asteelle Alakoulun kummioppilaat ovat 5.-6. luokkalaisia ja toimivat ekaluokkalaisten

Lisätiedot

Riitta Mykkänen-Hänninen: Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmän ohjaajan käsikirja(2009). Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto / Neuvo-projekti

Riitta Mykkänen-Hänninen: Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmän ohjaajan käsikirja(2009). Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto / Neuvo-projekti Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Riitta Mykkänen-Hänninen 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - Kouluttaja, työnohjaaja 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit - Julkaisut: Riitta Mykkänen-Hänninen:

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura ry Nuorisotakuu Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki 1. Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta MLL:n Suunta 2024 strategia: Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta Vuonna 2016 piirin toiminnassa korostuvat Vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

Tässä johtosäännössä annetaan tarkentavia määräyksiä Epilepsialiitto ry:n operatiiviseen toimintaan.

Tässä johtosäännössä annetaan tarkentavia määräyksiä Epilepsialiitto ry:n operatiiviseen toimintaan. Epilepsialiitto ry Johtosääntö (1.2.2017 alkaen) YLEISTÄ 1 Sääntöhierarkia Tässä johtosäännössä annetaan tarkentavia määräyksiä Epilepsialiitto ry:n operatiiviseen toimintaan. Liiton toiminnassa noudatetaan

Lisätiedot

Onnistumisia nuorten palveluketjun kehittämisessä

Onnistumisia nuorten palveluketjun kehittämisessä Onnistumisia nuorten palveluketjun kehittämisessä Valtakunnalliset ehkäisevän työn päivät, Lahti 25.9.2014 Kehityspäällikkö Anna Kapanen, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. Sosiaalisen vahvistamisen

Lisätiedot

Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan

Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan 2016-2018 Kaakon ohjaamoiden kuulumiset - Imatra Imatralla hyvät kokemukset: Vakiintuneet kelloajat ja toimijoiden sitoutuneisuus (TE- toimiston nuorten

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella veikkausvoittomäärärahoista.

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

Finfami unelmien työpaikka ja järjestö omaisten asialla. Yhdessä enemmän.

Finfami unelmien työpaikka ja järjestö omaisten asialla. Yhdessä enemmän. Finfami unelmien työpaikka ja järjestö omaisten asialla Yhdessä enemmän. Tukea. Toivoa. Mukana. Sinä voit vaikuttaa. Työhyvinvointi on meidän jokaisen asia FinFami on järjestö mielenterveysomaisten asialla.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Kouluttajia seuroihin miksi?

Kouluttajia seuroihin miksi? JOJOILU 7.10.2014 Kouluttajia seuroihin miksi? Vaikuttavuus Osaaminen seuran asioiden paras osaaminen seurassa Jatkuva tuki Piiri-seura vuoropuhelu Uusien ihmisten innostaminen uusiin rooleihin seuroissa

Lisätiedot

LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa. Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8.

LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa. Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8. LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8.2014 Esityksen runko 1. Valtakunnalliset nuorisokeskukset ja Suomen

Lisätiedot

Munkkiniemen seurakunnan johtamisjärjestelmä. Leo Glad 5.10.2011

Munkkiniemen seurakunnan johtamisjärjestelmä. Leo Glad 5.10.2011 Munkkiniemen seurakunnan johtamisjärjestelmä JÄSENISTÖN JA ASIAKKAIDEN TARPEET Palvelut PROJEKTIT Jäsenyyden vahvistaminen Hallinto ja talous Viestintä PERUSTEHTÄVÄ Julistus Kasvatus resurssit Diakonia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013 Utajärvivalmistelut oimkuntautajärviva lmistelutoiminkuntautajärviikä ihmistenvalmistelutoimikuntau tajärvivalmistelutoi TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016 mikuntautajärvival 20.9.2013 mistelutoimikuntautajärviikäih

Lisätiedot