TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO [NP hallituksen kok ] [vahv hall.kok]

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013. [NP hallituksen kok. 29.9.2012] [vahv.3.11.2012 hall.kok]"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 [NP hallituksen kok ] [vahv hall.kok]

2 Yksi kerrallaan Nuorten syrjäytymistä käsittelevien juttujen, työryhmien, suunnitelmien, seminaarien, asiantuntijoiden ynnä muiden otsikoiden määrän perusteella on heikossa asemassa olevien nuorten asia tekemistä vaille valmis. Hallituksen nuorisotakuu jatkaa edellisten hallitusten työtä syrjäytyvien nuorten auttamiseksi. Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö on mobilisoinut ihan tavallisia asioita -ryhmän pohtimaan jokaisen ulottuvilla olevia keinoja auttaa nuoria. Puheita ja puhetta nuorten parhaaksi riittää, vaikka nuorten rinnalla olevia työntekijöitä, helposti saavutettavissa olevia päihde- ja mielenterveyspalveluita, edullisia vuokra-asuntoja ja tukea ja varoja köyhyydessä eläville ei riitäkään. Ei nuori, joka on mieleltään sairas parane vertaistuella, eikä asunnottoman nuoren tilanne oikene ilman edullista asuntoa. Jokaisen vastuuta ja velvollisuutta pitää lisätä, mutta yksilöllistyneessä maailmassa ei perinteisillä tavoilla pitkälle pötkitä. Riittääkö meillekin järjestöihmisille se, että yhdessä muistamme kammata tukkamme, olla reippaana ja raittiina ja aina valmiina ja erinomaisina samojen tehokkuusvaatimusten edessä, joilla sabotoidaan ihan tavallisia palveluita kunnissa, ihan tavallista työtä työpaikoilla ja ihan tavallista yhteistä aikaa perheissä, parisuhteissa ja ystäväpiireissä. Ei riitä. Tavoitteellisuus ja tulokset ovat järjestön työn kannalta yhtä tärkeitä kuin muussakin työssä. Mutta järjestö on arvoyhteisö, jonka toiminta on tyhjänpäiväistä, jos arvot, idea tai toiminnan henki näivettyy. Vuonna 2013 toimintasuunnitelma jatkaa vuoden 2012 työtä niillä nuorten reviireillä, joissa nuoret kokoontuvat yhteen, joissa nuoret tuntevat kuuluvansa muuhun elämänmenoon, joissa nuoret kokevat tyytyväisyyttä ja onnellisuutta. Nuorten arkiset kokemukset turvallisuudesta, välittämisestä, kuulumisesta, huomioon ottamisesta ja perusarvostuksesta ovat pohja, joka mahdollistaa työmme. Yhdessä olemme vahvoja. Kasvatuksellisena järjestönä koulutamme ja valmennamme vuonna 2013 sekä vapaaehtoisesta toiminnasta kiinnostuneita ihmisiä, että nuorten hyvinvoinnista kiinnostuneita vanhempia laajennamme nuorten arkisiin elämäntilanteisiin liittyvien ajatusten ja asenteiden ymmärtämistä liikkumalla siellä missä nuoret ovat. Jatkamme kehittämistyötä niissä kulisseissa, joissa nuorten arkinen kasvu tapahtuu. Teemme yhteistyötä kaikkien niiden tahojen kanssa, jotka edesauttavat nuorten terveitä elämäntapoja ja hyvinvointia. Luottamme jokaisen nuoren kykyyn ottaa askeleita omassa elämässä eteenpäin. Yksi nuori riittää. Yksi järjestöjemme toiminnasta kiinnostunut henkilö riittää. Tässä yksilöiden maailmassa on maailman muuttaminen tehtävä yksi kerrallaan porukalla. toiminnanjohtaja Jaakko Nuotio

3 Nuorten Palvelu ry:n tarkoitus, toiminta-ajatus, visio ja arvot Nuorten Palvelu ry:n tarkoitus on toimia kasvatuksellisena järjestönä nuorille vapaaehtoistyöntekijöille auttaa päihde- ym. psykososiaalisissa vaikeuksissa olevia nuoria ja heidän omaisiaan edistää nuorten terveitä elämäntapoja toimia paikallisten rekisteröityjen, nuorten palvelutoimintaa harjoittavien yhdistysten liittona Toiminta-ajatus Nuorten Palvelu ry toimii nuorten hyvinvoinnin puolesta heidän omilla reviireillään. Visio Nuorten Palvelu on järjestö jossa tunnemme vaikeassa elämäntilanteessa elävän nuoren arjen, etsimme tuen, löydämme auttajat ja toimimme yhdessä. Toimimme nuorten monialaisen sosiaalisen työn ja arjen asiantuntijana sekä valtakunnallisesti laadukkaan järjestö- ja vapaaehtoistyön toteuttajana. Olemme arvostettu yhteistyökumppani ja omaamme sisältöalueemme kannalta laajan kansainvälisen yhteistyöverkoston. Nuorten Palvelun toimintaa ohjaavat arvot ovat Vapaaehtoisuus Vapaaehtoistoimijat ovat Nuorten Palvelu ry:n tärkein voimavara avun antaminen ja vastaanottaminen on vapaaehtoista Luottamuksellisuus Toiminnan ehdoton edellytys ja työväline on luottamuksellisuus Tasa-arvoisuus Kaikki ovat tervetulleita toimintaan - jokainen tarvitsee joskus tukea Vuorovaikutuksellisuus Haluamme ylläpitää toivoa, kunnioittaa nuoren ääntä ja arvokkuutta Erilaisuuden kunnioittaminen Moninaisuus tekee elämästä rikkaan ja on puolustamisen arvoista

4 Henkilöstö Nuorten Palvelu ry:n kotipaikka on Kuopio, jossa sijaitsee myös keskustoimisto osoitteessa Tulliportinkatu 34 A, 3.krs. Vuoden 2013 ammattihenkilöiden työ vastaa 10 henkilötyövuoden työpanosta. Keskustoimistossa työskentelee viisi henkilöä RAY:n yleisavustuksella. Nimike toiminnanjohtaja Jaakko Nuotio Tehtävä ja toimenkuva Valmistelee hallituksen käsiteltäväksi tulevat asiat ja vastaa päätösten toimeenpanosta. Vastaa yhdistyksen toiminnan ja talouden suunnittelusta ja toteutuksesta. Toimii työntekijöiden esimiehenä. Pitää yhteyttä toimipisteisiin, valtion ja kuntien sosiaali- ja terveyden- sekä vapaaaikatoimen viranomaisiin sekä muihin järjestöihin. Kehittää yhdistyksen toimintaa. Auttaa muita yhdistyksen sisäisessä ja ulkoisessa tiedottamisessa ja siihen liittyvästä työnjaosta. Järjestökoordinaattori Järjestökoordinaattori vastaa varsinaisen toiminnan ja kehittämistoiminnan yhteistyöstä ja keskustoimiston henkilöstöpolitiikasta sekä seurannasta ja arvioinnista. Järjestökoordinaattorin tehtävänä on tukea järjestö- ja nuorisoagenttien toimintaa keskusjärjestön ja jäsenjärjestöjen ja jäsenten työtapojen kehittämisessä, materiaalien tuottamiessasa ja tiedon hankinnassa. Vastaa lähialuetyön projektien tavoitteiden ja aikataulun toteutumisesta ja raportoinnista sekä valvoo yhdessä toiminnanjohtajan kanssa projektien varainkäyttöä ja toteutusta. Järjestökoordinaattori toimii toiminnanjohtajan sijaisena tämän poissa olessa. toimistosihteeri Vastaa yhdistyksen ja toimipisteiden kirjanpidosta, reskontrasta, Vuokko Husso laskutuksesta, maksuliikenteestä ja valmiudesta. Vastaa toimipisteiden tilinkäyttäjien koulutuksesta ja antaa tarvittaessa konsulttiapua toimipisteille ja työntekijöille. Osallistuu yhdistyksen toiminnan ja talouden suunnitteluun sekä niiden toteutukseen. järjestöagentti Vastaa henkilö- ja jäsenjärjestöjäseniin liittyvästä tiedonhankinnasta ja Merja Kaija tiedottamisesta (koulutus- ja yhteistoimintatarpeet) ja paikkakuntayhteistyöstä, toiminnan tuesta ja avustamisesta. Järjestöagentti vastaa järjestön koulutussuunnittelusta, koulutuskalenterista ja koulutustarjonnan sisällön ja materiaalien johdonmukaisuudesta. Järjestöagentti vastaa kevät- ja syyspäivien järjestämisestä ja jäsenpostista sekä materiaalien myyntiin ja lainaamiseen liittyvistä asioista. Järjestöagentti toimii työharjoittelijoiden ja opiskelijoiden ohjaajana yhdessä nuorisoagentin kanssa. nuorisoagentti Helmi Korhonen Nuorisoagentti vastaa järjestön tapahtuma- ja kampanjatoiminnasta, verkkoja nettityöstö ja sen kehittämisestä, ennakoivasta hyvinvointityöstä ja nuorten hyvinvointiin liittyvien kartoitus- ja palautetyötapojen kehittämisestä. Järjestöagentti on myös ehkäisevän päihdetyön yhteyshenkilö ja asiantuntija. Järjestöagentti osallistuu etsivään nettityöhön ja sen kehittämiseen. Nuorisoagentti toimii järjestön nettisivujen vastuuhenkilönä ja kehittäjänä sekä sähköiseen jäsenviestintään liittyvien kysymysten yhteistyöhenkilönä ja pääkouluttajana. Vuonna 2013 jatkuu ABC kohtaa nuoria hanke, jossa työskentelee kaksi henkilöä.

5 projektipäällikkö Mikko Leppävuori Henkilöt toimivat työparina ja hoitavat tehtävät erikseen sovittavan työnjaon mukaisesti, Vastaavat projektisuunnitelman sisällöllisestä toteuttamisesta ja sen päivittämisestä yhdessä Nuorten Palvelun toimiston kanssa, projektin projektikoordinaattori toteuttamisaikataulusta ja projektikalenterista, projektin taloudesta ja avoin raportoinnista toimistolle, projektin käytännön toteuttamisen edellyttämästä yhteistyöstä toteuttaja verkostossa, projektissa tehtävästä koulutussuunnittelusta, ohjauksesta ja neuvonnasta, laativat projektin toteutumisesta raportit neljännesvuosittain toimistolle sekä projektin johtoryhmälle tarvittaessa, vastaavat projektin johtoryhmien kokousten valmistelusta sekä toimivat kokouksen esittelevänä sihteerinä, laativat projektista rahoittajalle raportit, johon toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen lisäksi sisältyy myös prosessiarviointia, vastaavat projektin tiedottamisesta yhdessä toimiston kanssa. Kauppakeskusten nuoret hanke 2013 kevät 4 hkk projektivastaava Pauliina Lampela Vastaa projektin toimenpiteistä, yhteistyöstä, toiminnan käytännön suunnittelusta, seurannasta ja raportoinnista. Etsivässä nettityössä toimii 2 x 0,5 htv:tä iltaohjaaja Sari Tikkanen iltaohjaaja Jani-Markus Heinola Toimii työparina, vastaa nettityöasiakastyöstä iltaisin ja muulloin sovittavina ajankohtina, raportoi ja kuvaa nettityötä ja projektitoimintaa, vastaa käytännön yhteistyöstä toteuttaja verkostossa, pitää kiinteää yhteyttä muihin käytännön verkosto- ja kenttäyhteistyötahoihin, avustaa projektin tiedottamisessa, vastaa Löytäjä-koulutuksesta yhdessä nuorisoagentin kanssa, sekä tekee muut työnantajan määräämät tehtävät. Toimii työparina, vastaa nettityöasiakastyöstä iltaisin ja muulloin sovittavina ajankohtina, raportoi ja kuvaa nettityötä ja projektitoimintaa, vastaa käytännön yhteistyöstä toteuttaja verkostossa, pitää kiinteää yhteyttä muihin käytännön verkosto- ja kenttäyhteistyötahoihin, avustaa projektin tiedottamisessa, tekee muut työnantajan määräämät tehtävät. Tyttötyötä toteutetaan Iisalmessa 1 henkilötyövuoden ammattityöpanoksella. Tyttötyön ohjaaja Pirjo Juntunen vastaa tyttötoiminnan sisällöllisestä ja toiminnallisesta suunnittelusta ja toteutuksesta, ohjaa, tukee ja neuvoo kohderyhmänä olevia tyttöjä ryhmätyön ja yksilöohjauksen keinoin, vastaa tyttötoiminnan vapaaehtoisten rekrytoinnista, perehdyttämisestä toimintaan ja toiminnallisesta tuesta, pitää kiinteää yhteyttä toteutuskumppaneihin, yhteistyötahoihin ja keskustoimistoon, vastaa toiminnan tiedottamisesta kohderyhmänä oleville tytöille, sidostahoille sekä yleistiedottamisesta tarpeen mukaan yhdessä toiminnanjohtajan kanssa, valmistelee tyttötoiminnan johtoryhmän kokoukset, toimii kokousten sihteerinä ja laatii tarvittavat kokousmuistiot, laatii vuosittain tarkennetun toimintasuunnitelman ja talousarvion yhdessä toiminnanjohtajan kanssa, laatii yhdessä johtoryhmän kassa toiminnan vuosikatsauksen toiminnasta ja taloudesta. tekee toiminnanjohtajan ja johtoryhmän muut hänelle määräämät tehtävät. Vuonna 2013 jatketaan sosiaalisen nuorisotyön kansainvälistä yhteistyötä toimimalla Luoteis-Venäjän alueella.

6 Hankekoordinaattori Dina Kouzmitcheva Vastaa yhdessä toimialajohtajan kanssa lähialuehankkeen sisällön ja toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta sekä toiminnan raportoinnista, pitää kiinteää yhteyttä hankkeen toimijoihin Venäjällä, ohjaa ja opastaa paikallisia toimijoita, vastaa toimialajohtajan kanssa hankkeen tilitysten seurannasta ja valvonnasta, tekee tarvittavat käännöstyöt, toimii tarvittaessa seurantakäyntien aikana keskustelutulkkina, tekee muut hankkeen johtoryhmän tai toimialajohtajan hänelle antamat tehtävät.

7 Strategia Nuorten Palvelu ry teki vuonna 2009 vuosia koskevan toimintastrategian, jossa asetettiin viisi kehittämisosa-aluetta: Strategian painopiste Toteuttaminen 2013 Nuorten Palvelua kehitetään asiantuntevana nuorisokasvatuksen, sosiaalisen vahvistamisen, monialaisen etsivän työn ja nuorten vapaa-ajan arjen toimijana Toteutetaan etsivän nettityötä ja siihen liittyvää osaamista, jatketaan NPolling hyvinvointikyselytyömenetelmän kehittämistä. Jatketaan ABC-liikennemyymälöiden ja kauppakeskusten toimintaan liittyvää kehittämistyötä. Tehdään laadukasta vapaaehtoisja järjestötoiminta Toteutetaan koulutus/pienryhmävalmennusohjelman tarjonta, koulutussisältöjä ja nuorten hyvinvointikyselymallia sekä kehitetään nuorten lähiötoimintaa sekä etsivän nettityön löytäjäverkostoa ja tukihenkilötoimintaa sekä tyttötyötä. Edistetään innovatiivisen valtakunnallisen nuorten osattomuuden ehkäisemisen kehittämis- ja kokeilutoimintaa Toteutetaan huoltopäivystystoiminnan kehittämistyötä, etsivän työn kehittämistoimintaa koulutoiminnan yhteydessä, kauppakeskuksissa tehtävää sosiaalista nuorisotyötä sekä nuorten työttömyydestä aiheutuvien haittojen torjuntaan liittyvää kehittämistyötä. Ylläpidetään ja kehitetään kansainvälistä toimintaa Toteutetaan laadukasta lähialueyhteistyötä ja toiminta kansainvälisen vapaaehtoistoiminnan alueella jatkuu. Ylläpidetään ja kehitetään järjestön kestävää taloutta Kehitetään edelleen tuotteistettuja toimintamalleja ja hinnoiteltua asiantuntijuutta. Kelottijärven leirimajan ja Sopentuvan leirikeskuksen osalta tehdään ylläpitoa ja omistusta koskevia uudelleenarvioita. Yhteiskuntavastuuta kehitetään kaupallisten toimijoiden kanssa.

8

9 Toiminta vuonna 2013 Toiminta (otsikkotasolla) Sisältö (kuvaustasolla) Koulutus Koulutus-/valmennuskalenteri Ajoitus, Seuranta ja raportointi (milloin, kuinka paljon, kuka raportoi) KALENTERIN TOTEUTUMINEN Ryhmäohjaajakoulutus Koulutusmateriaali, koulutuksen toteutusmäärä, Käsitellään ryhmän ja ryhmäyttämisen periaatteita, hyvän ohjaajan ominaisuuksia, vapaaehtoisuuden periaatteita sekä vuorovaikutukseen koulutuspalaute liittyviä asioita. Katupäivystyskoulutus Tavoitteena on perehtyä päivystystoiminnan periaatteisiin ja luoda katupäivystykselle pelisäännöt. Koulutuksessa käsitellään nuorten kohtaamista, nuorten päihteidenkäyttöä ja siihen puuttumista, katupäivystystoiminnan suunnittelua ja organisointia sekä alueen nuorison ominaispiirteitä ja katupäivystystarpeiden kartoittamista. Koulutus suunnitellaan aina paikkakuntakohtaisesti. Vapaaehtoistoiminnan koulutus Koulutuksessa käydään lävitse vapaaehtoistoiminnan periaatteet, vapaaehtoisen oikeudet ja velvollisuudet, toiminnan lähtökohdat ja tavoitteet sekä vuorovaikutukseen liittyviä teemoja. Löytäjäverkostokoulutus Verkkonuorisotyöhön liittyvä koulutus, jonka jälkeen koulutetut voivat toimia vapaaehtoisina Etsivän Nettityön Chat-keskustelijoina NettiEtsivien tuella. Koulutuksessa käsitellään etsivän nuorisotyön, etsivän nettityön, vuorovaikutuksen netissä ja löytäjätoiminnan perusteita. Osallisuuskoulutus Mitä on osallisuus? Käydään teemaa läpi tutustumalla osallisuuden muotoihin ja osallisuuden tasoihin. Työmenetelmänä koulutuksessa käytetään Yhteinen kaupunkimme vaarassa -draamapeliä. Tukihenkilökoulutus/valmennus Tukihenkilökoulutuksen suorittaminen on edellytys toimimiselle tukihenkilönä. Koulutuksessa käsitellään seuraavia aiheita: Tukihenkilötoiminnan perusteet, tukihenkilön vastuu, vuorovaikutus sekä lapsen ja nuoren kasvun tukeminen. EAI koulutus EA 1 ensiavun peruskurssilla opetetaan ne käytännön perustiedot ja -taidot, jotka jokaisella järjetön jäsenellä olisi hyvä olla. Kurssilla opitaan auttamaan hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. Kurssi on muodoltaan luentoja ja harjoituksia. Tapahtumat Järjestyksenvalvontakurssi (Itä-Suomi) Järjestyksenvalvontakurssi antaa perusvalmiudet toimia järjestyksenvalvontatehtävissä. Koulutuksessa käsitellään seuraavat sisällöt, kansalaisten perusoikeudet, yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet sekä vastuu järjestyksenpidosta, järjestyksenvalvonnan yleisiä periaatteita, järjestyksenvalvoja, toimialue ja tehtävät, järjestyksenvalvojan oikeudet ja velvollisuudet, henkilöiden ja tavaroiden tarkastaminen, voimakeinojen käyttö, yleisimmät rikokset, päihteet ja päihtynyt asiakas, väkivaltainen asiakas, turvallisuussuunnitelma, hätäensiapu, hälytys, tulipalo ja jälkihoito, koulutuksen yhteenveto, teoriakoe ja palautteet. Kevätkokous Kevätkokouksen yhteydessä huomioidaan Pauli Parviaisen pitkää järjestötyötä. Syyskokous Osallistujat, palaute Osallistujamäärä, palaute

10 Kasvatus kannattaa kampanja Tukihenkilötoiminta Tytöt toimii Koulujen päättymisviikonloppu (kasvatus kannattaa) Merenneito/merirosvoillat Kasvatus kannattaa kampanja rakennetaan tammi-helmikuun aikana ja toteutetaan huhti- toukokuun aikana. Kampanjaa toteutetaan vanhempainiltojen ja yleisötapahtumien kautta. Tukihenkilöiden ja tuettavien yhteen saattaminen ja tukisuhteen etenemisen tarkkailu. Tukihenkilöiden aktiivinen tuki ja tukihenkilötapaamiset. Muut paikkakunnat: Uudet tukihenkilökoulutukset ja toiminnan aloittaminen ja juurruttaminen uusille paikkakunnille. Uusien paikkakuntien aktiivisten toimijoiden etsiminen ja sitouttaminen toimintaan. Vertaisryhmätoimintaa vuotiaille tytöille, yksilötyötä, nettityötä, päihde - ja seksuaalikasvatus -radat, vapaaehtoisten rekrytointi ja perehdytys, yhteistyökuviot eri toimijoiden kanssa, mediakasvatusta, katupäivystys toimintaa, tapahtumien järjestämistä nuorille Paikkakunnat, osallistujamäärä, palaute Osallistujamäärä, palaute Paikkakunnat (14 abc paikkakuntaa, Kittilä, Kolari, Kuusamo) Tilaisuudet ja tapahtumat Kuopio Varkaus Iisalmi Paikka Raportointi Tyttöryhmien tapaamisten tilastointi ja raportointi kolmen kuukauden välein, tapahtumat ja muut ajankohtaiset asiat raportoidaan myös, raportoinnin hoitaa tyttötyön ohjaaja Etsivä nettityö Nettivastaanottotyötä ma,ti,ke klo , sekä tarvittaessa muina aikoina Löytäjä-chatteja tiistaisin ja keskiviikkoisin Torstaisin tarvittessa henkilökohtaista tukea ja viranomaistyötä Tiedottaminen ja viestintä Henkilöprosessien kuvaaminen Osallistuminen yhteistyötapaamisiin liittyen etsivään nuorisotyöhön sekä verkkotyöhön. Kävijäseuranta Prosessiseuranta ja raportointi Tapauskuvaukset Lähiötyö ja uusi avaus Jatketaan uusi avaus toimintaa. Kuvataan toteutunut toiminta erikseen syys- ja kevätkaudella 2013 Kehittämistyö ABC kohtaa nuoria -hanke jatkaa vuorovaikutusta parantavien ja rakentavien toimintatapojen tuottamista, tukemista sekä ABC kohtaa nuoria -hanke yhteistyöverkoston sitouttamista. Hankkeen keskeisimpiä tavoitteita vuodelle 2013 on pilottipaikkakunnilla mallinnettujen hyvien Kaupallisissa käytäntöjen levittäminen ja juurruttaminen viestinnän ja koulutusten avulla, myös muille toimialoille. Sen lisäksi tiivistetään yhteistyötä kasvuympäristöissä nuorisotutkimuksen ja nuorisoalan oppilaitosten kanssa. Toimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa lisätään nuorten osallisuutta. tehtävä työ Kaupallisten ympäristöjen lisääntyvää merkitystä nuorten maailmassa seurataan osana hankkeen laajempaa yhteiskunnallista tunturikeskukset ulottuvuutta. Hanke raportoidaan erikseen ohjausryhmälle (S-ryhmä) ja rahoittajalle (RAY). Kauppakeskusten nuoret Kauppakeskusten nuoret hankkeessa selvitetään nuorten asiakaskohtelua sekä palvelu- ja muuta toimintaa jota tehdään yhteistyössä kunnan, järjestöjen, seurakuntien kanssa. Huomio kiinnitetään etenkin vartiointitoimialaan koska se kohtaa käytännössä nuoria eniten käyttäjätasolla. Lähialuetyö Lähialuetyön painopisteet vuonna 2013 ovat: yleistavoite on kehittää Suomen, Karjalan Tasavallan ja Leningradin alueen Viipurin piirin lähialuetyötä nuorisoalalla, luoda olosuhteita, jotka edistävät vaikeassa elämäntilanteessa ja/tai terveysrajoitteisten nuorten sosiaalista integraatiota yhteiskuntaan, lisätä venäläisten ja suomalaisten nuorisotyöntekijöiden ammattipätevyyttä ja tietämystä monikulttuurisuudesta ja sosiaalisesta kotouttamisesta, kehittää yhdessä venäläisten ja suomalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa Sortavalan uuden nuorisokeskuksen toimintamallia, vaikuttaa venäläisten ja suomalaisten nuorten asenteisiin suvaitsevaisuuden edistämiseksi, epäluulojen hälventämiseksi ja rajan madaltamiseksi, kehittää nuorisokasvatuksen ja nuorisotyön toimintamalleja, jotka edistävät nuorten osallisuutta, edistää kansalaisyhteiskunnan toteutumista mm. luomalla kolmannen sektorin kansainvälisiä yhteyksiä esim. avarttiohjelman avulla, olla tiiviisti mukana nuorisoalan koulutuksen kehittämisessä, luoda neutraali foorumi viranomaisyhteistyön tiivistämiseksi. Kehittämisyhteistyö Tehdään ne yhteisesti sovitut asiat, jotka järjestökyselyssä nostetaan esiin. alueilla Hanke raportoidaan vuosittain NP:lle ja OKM:lle. Vaikuttaminen ja Allianssiyhteistyö ja edunvalvonta Kuvataan puolivuotiskatsaukseen ja vuosikertomukseen

11 Edunvalvonta Tiedotus, viestintä ja markkinointi Talous Lastensuojelun keskusliiton yhteistyö ja edunvalvonta Soste ry:n yhteistyö yhteistyö ja edunvalvonta Lapin sisäisen turvallisuuden ohjelma RAY yhteistyö ja edunvalvonta Metsäkartano säätiön hallitus Sopentupa yhdistyksen hallitus Päihdepalvelusäätiö yhteistyö Preventiimi yhteistyö Yhteistyö ELY:n ja AVIen kanssa yhteistyö Yhteistyö Iisalmen ja Kuopion monialaisissa työryhmissä Yhteistyö S-ryhmän kanssa Ulkoinen viestintä Asiantuntija- ja ammattikirjoitukset Netti ja sosiaalinen media Sisäinen viestintä jäsentiedotteet 2 kertaa nettilehti/kuukausitiedote 6 kertaa Osto- ja myyntireskontra Palkanlaskenta Kirjanpito (viennit ja tiliöinti) Kuukausiraportointi, tulos ja taseseuranta Kassan ja talletusten hoito osallistumiset Lehdistö- ja mediaseuranta Julkaistujen kirjoitusten määrä Viestinnän määrä Nettijulkaisujen määrä Kuukausikuvaaja ja hallitusraportointi Talouden tarkastus ja tilintarkastus 2 krt vuodessa Henkilöstöpolitiikka Työparityöskentely Työpaikan pelisäännöt (varhainen tuki ja asiallisuusperiaatteet) Keskustoimiston työnohjaus Henkilöstöpäivät (helmi- kesä-, syys- ja joulukuussa henkilövakuutus Tapiola) Kouluttautumissuunnitelma vuosille tammikuussa Kehityskeskustelu Kilpailutetaan ja tehdään hankintasopimus Palautteet päivillä Tehdään tammikuussa Tehdään tammikuussa Enontekiön leirimajan kunnostus Kesäkuussa 2013 järjestetään jäsenistön Leirimajan kunnostustalkoot. Saunaa ja päärakennusta korjataan yhteensä 4000 euron arvosta. Kesäkuu 2013

12 TALOUSARVIO VARSINAINEN TOIMINTA 2013 LIITE: Hallituksen kokous toteutunut 2012 budjetti 2013 TALOUSARVIO Keskustoimisto Etsivä nettityö Tyttötyö Lähialuetyö ABC hanke Tunturikeskushanke Kauppakeskushanke KP 10 KP 30 KP 38 KP 46 KP 56 KP 57 KP 58 Yhteensä Tuotot , , ,00 500, , , , ,00 300, ,00 Henkilöstökulut , , , , , , , , , ,00 Kiinteät kustannukset , , ,00-950, , , , ,00 0, ,00 Matkustus- ja kuljetus , , , , , , , , , ,00 Puhelin ja posti , , ,00-250, , , , ,00-800, ,00 Markkinointi ja tiedotus , , ,00-600,00-500,00-800, , ,00 0, ,00 Tilitoimisto- ja tarkastuspalvelut , , ,00 0,00 0, ,00-300, ,00 0, ,00 Muut kustannukset , , , , , , , ,00 0, ,00 YHTEENSÄ , , , , , , , , , ,00 Tuotot/kulut , , , , , , , , , ,00 Varainhankinta 3 413, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Sijoitus ja rahoitus 3 187, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Avustukset , , , ,00 0, , , , , ,00 Tuotot/kulut ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 (NP hallituksen kokous 21.9.2013) (vahv. 9.11.2013 hallituksen kokous) 1. Takuulla mainettaan parempi nuoriso Professori Juha Siltalan tutkimus Mainettaan parempi

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 LUONNOS SISÄLTÖ 1. Toimintaympäristö 2015... 2 2. Tarkoitus, toiminta-ajatus, visio ja arvot... 3 3. Arviointi ja seuranta 2015... 4 4. Henkilöstö... 5 5. Strategia

Lisätiedot

1. Yhdessä olemme vaikuttaneet 3. 2. Toimintaympäristön muutokset ja strategian toteutuminen 5. 3. Hallituksen työskentely ja henkilöstö 6

1. Yhdessä olemme vaikuttaneet 3. 2. Toimintaympäristön muutokset ja strategian toteutuminen 5. 3. Hallituksen työskentely ja henkilöstö 6 Vuosikertomus 2014 1 SISÄLTÖ 1. Yhdessä olemme vaikuttaneet 3 2. Toimintaympäristön muutokset ja strategian toteutuminen 5 3. Hallituksen työskentely ja henkilöstö 6 4. Työ nuorten reviireillä 7 5. Etsivä

Lisätiedot

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 SISÄLLYS MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LAPIN PIIRI ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 sivu 1 MLL:n TOIMINNAN YDINALUEET JA ROOLI MUUTTUVASSA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2

Lisätiedot

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Kerhotoiminnan opas yhdistyksille Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014. YAD Youth Against Drugs ry YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT:

VUOSIKERTOMUS 2014. YAD Youth Against Drugs ry YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT: VUOSIKERTOMUS 2014 YAD Youth Against Drugs ry - YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT: YAD Youth Against Drugs ry Keskustoimisto, Lutakonaukio 3 40100 Jyväskylä p. 040 827 6250, yad@yad.fi Janne Paananen, toiminnanjohtaja

Lisätiedot

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 MURKKUNEUVOLA Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTA JA TARVE 4 2.1. Nuoruusikä elämänvaiheena ja vanhemmuuden haasteet 4 2.2. Nuorten hyvinvointi Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YAD Youth Against Drugs ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2015 YAD Youth Against Drugs ry / Keskustoimisto Lutakonaukio 3 40100 Jyväskylä yad@yad.fi puh. 040 827 6250 Toiminnanjohtaja Janne Paananen Lutakonaukio

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. JÄRJESTÖTYÖ JA HALLINTO 2.1. Liittokokoukset, hallitus ja työryhmät 2.2. Henkilöstö 2.3. Toimitilat

Lisätiedot

Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla

Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla toimintalinjaus 2011 2014 Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Suomen Punainen Risti 2011 emilia fagerlund suomen punaisen ristin toimintalinjaus vuosille 2011 2014 1 1 Suomen Punaisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Iloa auttamisesta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Saatesanat Kesäkuussa 2014 Turussa pidettyä Punaisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla

olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla toimintalinjaus 2011 2014 olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla Suomen Punainen Risti 2011 emilia FaGerlunD suomen punaisen ristin toimintalinjaus vuosille 2011 2014 1 1 sisältö saatesanat...4

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

TOIMINTALINJAUS 2015 2017 ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punainen Risti 2014 JUSSI VIERIMAA SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINTALINJAUS VUOSILLE 2011 2014 1

TOIMINTALINJAUS 2015 2017 ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punainen Risti 2014 JUSSI VIERIMAA SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINTALINJAUS VUOSILLE 2011 2014 1 TOIMINTALINJAUS 2015 2017 ILOA AUTTAMISESTA Suomen Punainen Risti 2014 JUSSI VIERIMAA SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINTALINJAUS VUOSILLE 2011 2014 1 1 SISÄLTÖ SAATESANAT... 4 1. KEITÄ ME OLEMME?... 6 Ensimmäinen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2011 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Lasten ja nuorten liikunta 3 Yleistä 3 Lasten ja nuorten liikunnan koulutus

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2013 ja strategiat vuoteen 2015

Vuosisuunnitelma vuodelle 2013 ja strategiat vuoteen 2015 Vuosisuunnitelma vuodelle 2013 ja strategiat vuoteen 2015 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 2 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus Omaiset mielenterveystyön

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2014 Suomen Nuorisoseurat ry SISÄLTÖ Johdanto 5 1. Kulttuuri- ja harrastus- ja kansainvälinen toiminta 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2 Kerhotoiminta 9 1.3 Koulutus 10 1.4 Tapahtumat

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry 1 Vuosikertomus 2013 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry Pyhäjärvenkatu 5B, 2. krs. 33200 Tampere toimisto(a)kapy.fi 045-6524395 www.kapy.fi 2/12 Sisältö YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA... 3 AJANKOHTAISTA...

Lisätiedot