AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ"

Transkriptio

1 KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä päätyvät jätteeksi. Treasures of Wasteland kuvaa Seccon tuotteita, joita ovat esimerkiksi auton renkaiden sisäkumeista, tietokoneen näppäimistöistä, pyykkikoneen rummuista ja auton turvavöistä tehdyt käsilaukut, korut, tarjoiluastiat ja cd-telineet. Kuvassa yrityksen toimitusjohtaja Maarit Partanen.

2 LUKIJALLE Ajatuksia yrityskehittämisestä Jokaisen seudun hyvinvointi on riippuvainen sen elinkeinoelämän tilasta. Yritysten kilpailukyky ratkaisee niiden menestymisen sekä alueiden elinvoimaisuuden ja työllisyyden. Seudullisten kehittämisyhtiöiden tavoitteena on yritysten toimintaympäristön kehittäminen sekä alueen yritysten kilpailukyvyn kasvattaminen. Kehittämisyhtiöiden päämääränä tulee olla syvenevä yhteistyö yritysasiakkaiden kanssa, yritysten tarpeiden kuuleminen ja ymmärtäminen sekä uusien, kilpailukykyä edistävien ratkaisujen tuominen yritysten käyttöön. Sekes ry:n hallitus päätti asettaa teemaryhmän selvittämään, mitä käsite Yrityskehittäminen tarkoittaa kehittämisyhtiöiden kannalta ja kuinka sitä voidaan tuotteistaa. Kehittämisyhtiöiden henkilöstöistä eri puolilta Suomea koottu työryhmä on tehnyt työtä vuoden ajan. Työn tuloksena on syntynyt ensimmäinen yrityskehittämisen julkaisu. Kehitä yritystä -julkaisu on suunnattu Sekes ry:n jäsenjärjestöjen ja kunnallisvaltuutettujen käyttöön. Julkaisu käsittelee yrityskehittämistä monipuolisesti alkaen yritysneuvonnasta ja sen työkaluista siirtyen vertailemaan yritysneuvontaa ja yrityskehittämistä toisiinsa. Julkaisussa esitetään myös syitä, miksi kehittämisyhtiön kannattaa satsata yrityskehittämiseen, sekä arvioidaan, miten yrityskehittäminen on organisoitu eri kehittämisyhtiöissä. Ihmiskuntaa ja elinkeinoelämää koettelee jatkuva muutosten aalto, johon kuuluvat muun muassa ikääntyminen, ilmastonmuutos ja energian riittävyys. Nämä muutostrendit ovat toisaalta yrityskehittämisen ajureita, jotka laukaisevat alueilla sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia. Kehittämisyhtiön tehtävänä on tunnistaa näitä suuria ja pieniä ajureita sekä nähdä niissä piilevät mahdollisuudet alueen elinkeinoelämän edistämiseen. Kehittämisyhtiöt toimivat seuduilla kehittämisen moottoreina keräten yrityksiä, oppilaitoksia, asiantuntijoita, tutkimuspalvelujen tuottajia ja muita yrityspalveluja tuottavia tahoja samaan verkostoon jonkin ajurin saattelemana. Miten yrityskehittämistä sitten käytännössä tehdään? Tapoja on monia, ja ne riippuvat alueen vahvuuksista sekä kehittämisyhtiön resursseista. Julkaisussa on kuvattu menetelmiä, joilla yrityskehittämistä voidaan toteuttaa, sekä kartoitettu kokemuksia eri puolilta Suomea erilaisista kohteista ja kehittämisen muodoista. Nämä tapaukset on kuvattu julkaisun liitteessä case by case. Yrityskehittämisen työryhmä on myös selvittänyt erilaisten työkalujen soveltuvuutta ja käyttöä yritysneuvontaan ja yrityskehittämiseen sekä teettänyt jäsenkyselyn näiden toimivuudesta eri yhtiöissä. Työryhmä toivoo, että julkaisua hyödynnetään kehittämisyhtiöiden toiminnan suuntaamisessa. Antamalla palautetta julkaisusta ja alueellisista toimintamalleista voitte vaikuttaa siihen, että yrityskehittämisen käsitettä ja siihen liittyviä palveluja ja tuotteita voidaan edelleen jalostaa seutujen ja niiden elinkeinoelämän hyväksi. Puheenjohtajana haluan osoittaa suuret kiitokset kaikille työryhmän jäsenille. Mukana on ollut kokeneita, osaavia ja uuden luomiseen kykeneviä yrityskehittäjiä eri puolilta Suomea. Työryhmä on innolla oman päätyönsä ohessa rakentanut julkaisua, josta on hyötyä kaikille Sekes ry:n jäsenjärjestöille. Helsingissä, Risto Pietilä Mikä on SEKES? SEKES on kuntien omistamien, seudullisten kehittämisyhtiöiden yhteistyöorganisaatio. Lähes kaikilla seutukunnilla on oma seudun elinkeinollisen toimintaympäristön vahvistamiseen tarkoitettu organisaationsa, useimmiten osakeyhtiömuotoon organisoituna. Nämä kehittämisyhtiöt toteuttavat käytännössä toimenpiteitä, jotka vahvistavat seudun kilpailukykyä. Kehittämisyhtiöiden keskeisimpiä tehtäväkokonaisuuksia ovat muun muassa yritystoiminnan kehittäminen, aluekehittämiseen liittyvät tehtävät ja seudun markkinointi. SEKESin tehtäväksi on annettu vahvistaa kehittämisyhtiöiden tunnettuutta, kehittää näiden toimintaa ja tarjota olemassa olevaa verkostoa myös muiden organisaatioiden, kuten Finnveran, TEMin ja TEKESin, käyttöön. SEKESin jäsenyhtiöt >> ULKOASU: VIESTINTÄ-PAPRICO OY, JYVÄSKYLÄ

3 KEHITTÄMISYHTIÖT ELINKEINOPOLITIIKASSA Seudulliset kehittämisyhtiöt Yritys-Suomen toimijoina Seudulliset kehittämisyhtiöt ovat aktiivisia toimijoita työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnoimassa valtakunnallisessa Yritys-Suomi-uudistuksessa. Yritys-Suomi on yrityksille tai yrittäjäksi aikoville suunnattu monikanavainen tapa löytää yrittäjyyteen liittyvää tietoa ja asioida julkisissa yrityspalveluissa. Palveluita tarjotaan verkon kautta (yrityssuomi.fi), puhelimitse (Yritys- Suomi-puhelinpalvelu) sekä kasvokkain tapahtuvan yritysneuvonnan avulla. Eri- tyisesti paikallisesti toteutettavassa henkilökohtaisessa yritysneuvonnassa seudullisilla kehittämisyhtiöillä on ratkaiseva rooli. Yritys-Suomi-ajatusta toteuttavat seudullisten kehittämisyhtiöiden lisäksi kaikki yrittäjyyteen liittyvät julkiset tahot, kuten TE-keskukset, TE-toimistot, Finnvera, Finpro sekä verohallinto. Käy- tännössä nämä ydintoimijat toimivat verkostomaisesti siten, että yrittäjä saa kaiken mahdollisen tuen ja opastuksen toimintansa eri vaiheissa. Tämä edellyttää tiivistä ja toimivaa yhteistyötä sekä ammatillista osaamista kaikilta verkostoon kuuluvilta jäseniltä. Monilla seuduilla Yritys-Suomi-toimintaa on toteutettu jo useita vuosia luontaisesti syntyneiden verkostojen ja aktiivisten, osaavien ihmisten toimesta. l Mitä ovat kehittämisyhtiöt? Seudulliset kehittämisyhtiöt vastaavat kuntien elinkeinopolitiikan toteuttamisesta. Niillä on merkittävä koordinaattorin ja toimeenpanijan rooli elinkeinopolitiikassa. Seudulliset kehittämisyhteisöt voivat organisoitua seuduittain osakeyhtiöksi, kuntayhtymäksi, yhdistykseksi tai liikelaitokseksi keskinäisellä sopimuksella. PALAUTE JULKAISUSTA Lähetä palautetta tästä julkaisusta. Toiminnanjohtaja Yrjö Westling, SEKES ry Yhteystiedot: puh , yrjo.westling(at)sekes.fi

4 SISÄLTÖ OSA I TYÖN TAVOITE JA ORGANISOINTI YRITYSKEHITTÄMISEN TYÖRYHMÄ JA TYÖN TAVOITE KENELLE JULKAISU ON TARKOITETTU? 5 5 OSA II YRITYSNEUVONNASTA YRITYSKEHITTÄMISEEN MITÄ YRITYSNEUVONTA TARKOITTAA KÄSITTEENÄ? Yritysneuvonta Yritysneuvonnan työkaluja MITEN YRITYSKEHITTÄMINEN EROAA YRITYSNEUVONNASTA? Yritysneuvonnasta yritysten strategiseen kumppanuuteen 8 8 OSA III KEHITTÄMISYHTIÖN ROOLI JA TEHTÄVÄT YRITYSKEHITTÄMISESSÄ MIKSI KEHITTÄMISYHTIÖN KANNATTAA SATSATA YRITYSKEHITTÄMISEEN? MITEN YRITYSKEHITTÄMINEN ON ORGANISOITU KEHITTÄMISYHTIÖSSÄ? KEHITTÄMISYHTIÖN JA KONSULTIN ERI ROOLIT OSA IV YRITYSKEHITTÄMISEN AJURIT JA MENETELMÄT YRITYSKEHITTÄMISEN AJUREITA Rakennemuutos Ikääntyminen Ilmastonmuutos Energia YRITYSKEHITTÄMISEN MENETELMIÄ Kehittämisyhtiö kehittämisen moottorina Yrityskehittämisen menetelmiä: Ajureista tuotteisiin ja palveluihin Toimialakohtainen kehittäminen Uusien toimialojen synnyttäminen OSA V YRITYSKEHITTÄMISEN TYÖKALUJA Yrityskehittäminen Muita kehittämissovelluksia OSA VI KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ YRITYSKEHITTÄMISESTÄ CASE: HALLITUSTYÖSKENTELYN KEHITTÄMINEN CASE: OMISTAJANVAIHDOKSET CASE: RAKENNEMUUTOKSEEN REAGOINTI CASE: Atria, Kannus CASE: Stora Enso, Summa CASE: Perlos, Joensuu CASE: KANSAINVÄLINEN PROJEKTIMYYNTI CASE: TOIMIALAKEHITTÄMINEN, LASERTYÖSTÖ CASE: SAUNASTA UUSI PALVELUSENSAATIO SUOMEEN CASE: KLEMMARI HYVINVOINTIALAN MARKKINOIDEN SYNNYTTÄMISEN TYÖKALU OSA VII LÄHTEET

5 OSA I TYÖN TAVOITE JA ORGANISOINTI Yrityskehittämisen työryhmä ja työn tavoite Yrityskehittäminen nähtiin Sekes ry:n hallituksessa tärkeänä tulevaisuuden menetelmänä, jonka tuotteistamiseen haluttiin saada valtakunnallista näkemystä. Toiminnanjohtajan nimeämä työryhmä käynnisti työn syyskuussa 2008, mutta toiminnan alustavia tavoitetta esiteltiin ensimmäisen kerran jo Sekesin kesäpäivillä Porissa Työryhmän työskentelyyn ovat osallistuneet seuraavat henkilöt ja työnantajatahot: Pietilä Risto; Raahen seudun yrityspalvelut, puheenjohtaja Hirvonen Tapani; Josek, Joensuu Ikola Arto; Kosek, Kokkola Kinnunen Risto; Jykes, Jyväskylä Korpela Riitta; Concordia, Pietarsaari Kovala Risto; Jykes, Jyväskylä Pöllänen Ismo; Imatran seudun kehitysyhtiö Ravattinen Risto; Josek, Joensuu Sandberg Jonne; Kosek, Kokkola Viljakainen Maarit; Jykes, Jyväskylä Westling Yrjö; Sekes, Helsinki Toimeksiannon tavoitteena on ollut yrityskehittämisen käsitteen määrittäminen sekä siihen liittyvän tiedon kerääminen, jalostaminen ja palvelukonseptin tuotteistaminen. Työn toinen vaihe on käsittänyt yrityskehittämiseen soveltuvien ohjelmien ja työkalujen analysointia, testausta sekä suosituksia niiden soveltuvuudesta erilaisiin yritysneuvonnan ja yrityskehittämisen palvelukokonaisuuksiin. Työryhmän kolmas tavoite on olla jatkossakin mukana yrityskehittämisen kehityskäyrällä ottamalla kantaa uusiin esille tuleviin yrityskehittämiseen liittyviin asioihin. l Kenelle julkaisu on tarkoitettu? Tämä yrityskehittämisen julkaisu on suunnattu pääosin Sekesin jäsenjärjestöjen käyttöön. Tavoitteena on, että jäsenjärjestöt voisivat hyödyntää työryhmän työn tuloksia omassa toiminnassaan. Työryhmä toivoo, että kehittämisyhtiöt voisivat vastavuoroisesti antaa palautetta yrityskehittämiseen liittyvästä toiminnastaan. Toimintaa voitaisiin näin edelleen kehittää sekä laajentaa ja parantaa palvelukonseptia kansallisella tasolla. Julkaisu on suunnattu myös kehittämisyhtiöiden omistajatahoille, eli hallituksille ja kunnallisvaltuutetuille. Tällä julkaisulla halutaan antaa tietoa päättäjille yritysneuvonnan ja yrityskehittämisen käsitteistä ja vaikuttavuudesta. Yritysneuvonta ja etenkin yrityskehittäminen ovat toimintaa, jossa vaikuttavuus ei synny hetkessä, mutta on oikein suunnattuna vaikutukseltaan pitkäkestoista ja tehokasta. l Yritysneuvonta ja etenkin yrityskehittäminen ovat toimintaa, jossa vaikuttavuus ei synny hetkessä, mutta on oikein suunnattuna vaikutukseltaan pitkäkestoista ja tehokasta.

6 OSA II YRITYSNEUVONNASTA YRITYSKEHITTÄMISEEN Mitä yritysneuvonta tarkoittaa käsitteenä? Yritysneuvonta Kehittämisyhtiön tärkeimpiin kehittämispalveluihin kuuluu yritysneuvonta yritysten elinkaaren eri vaiheissa. Mitä yritysneuvonta käytännössä on? Yritysneuvonta voidaan luokitella kahdella eri tavalla: yrityksen elinkaaren mukaan tai kehittämisen teeman mukaan. Eri elinkaaren mukaisia vaiheita ovat aloittaminen, toiminnallinen vaihe sekä lopettaminen tai omistajanvaihdos. Yritysneuvonnan teemoja ovat muun muassa rahoitus, tuotekehitys, kansainvälistyminen, markkinointi, rekrytointi ja investoinnit. Kehittämisyhtiön rooli yritysneuvonnassa on toimia koordinaattorina ja pitkän aikavälin pysyvänä kumppanina. Koordinaattorin rooli tarkoittaa sitä, että yrittäjä ohjataan tarpeen mukaan tarvittavien asiantuntijoiden luokse ja autetaan resurssimielessä prosessin etenemistä. Kehittämisyhtiöt ovat muodossa tai toisessa pysyviä yksiköitä, joiden yritysneuvonta on pääsääntöisesti maksutonta. Yritykset voivat siis hyödyntää kehittämisyhtiöitä pitkän aikavälin kumppaneina. Käytännössä yritysneuvontatyö on yritysten haasteiden määrittelyä, resurssien hankintaa sekä yritysten tukemista niiden liiketoiminnoissa. Onnistunut neuvonta edellyttää erinomaista asiantuntijaverkoston tuntemusta, rahoituskanavien tuntemusta sekä toimialaosaamista. Yritysneuvontatyö on aina tapauskohtaista ja perustuu sitä tekevän henkilön ja yrittäjän väliseen yhteistyöhön. Työ on usein moniulotteista sekä laaja-alaista ja vaatii taitoa sopeutua eri tilanteisiin. Toisaalta työssä on tiettyjä peruselementtejä, jotka toistuvat miltei aina. Yleensä haastetilanne tulee hahmottaa ja konkretisoida. Ratkaisun hakeminen edellyttää yleensä taloudellista sekä asiantuntemusta vaativien resurssien löytämistä. Kehittämisyhtiön näkökulmasta yritysneuvonnan haasteita ovat palveluiden tuotteistaminen riittävän konkreet- tisiksi, neuvonnan laadun turvaaminen esimerkiksi henkilöstövaihdostilanteessa sekä pysyminen sellaisessa neuvonnassa, joka ei mene päällekkäin yksityisten palveluntuottajien palvelujen kanssa. Neuvonnan ja konsultoinnin rajapinta on usein veteen piirretty viiva, jonka määrittely on erittäin vaikeaa. Yritysneuvonnan suhteen syventyessä yritysten kanssa mennään usein hyvin syvälle yrityksen toimintaan, jolloin lähestytään konsultoivaa otetta yritykseen. Toisaalta yritysneuvonnan laaja-alaisuus edellyttää, että yritysneuvoja ei muutu konsultiksi vaan pysyy yleisosaajana. Tämä luo pohjan koordinoivalle roolille. Niissä tilanteissa, joissa tarvitaan syvällistä erityisasiantuntemusta, asiakas ohjataan alan asiantuntijayritykseen. Yritysneuvonnassa objektiivisuus on Käytännössä yritysneuvontatyö on yritysten haasteiden määrittelyä, resurssien hankintaa sekä yritysten tukemista niiden liiketoiminnoissa. tärkeä tekijä. Tämän ylläpitämiseksi pitää aina muistaa, että yrittäjä käyttää yritysneuvontaa sparraavana elementtinä, mutta viime kädessä päätökset eri toimenpiteistä tekee yrittäjä itse. Hän kantaa joka tapauksessa vastuun liiketoiminnastaan. Konsultatiiviseen rooliin verrattuna ei ole suositeltavaa, että yritysneuvontaa toteuttava henkilö istuu asiakasyritysten hallituksissa. Tämä voi aiheuttaa kehittämisyhtiöiden asiakashallinnassa jääviysongelmia ja heikentää neuvonnan objektiivisuutta. Yritysneuvonnan prosessi on yrityksen elinkaaren vaiheesta tai teemasta riippumatta samanlainen, mutta asiaan liittyvä problematiikka poikkeaa tapauskohtaisesti. Tämän vuoksi yritysneuvojan laaja-alainen osaaminen on kriittinen menestystekijä. Yritysneuvojan (esim. yritysasiamies) toimenkuvassa on kolme päätehtävää: 1. Yritysneuvonta Yrityksen tai yritysasiamiehen yhteydenoton johdosta käydään keskustelua, josta nousee esille tiedostettu tai piilevä

7 kehittämistarve. Kehittämistarpeen hoitamiseen tarvitaan resursseja, osaamista ja rahaa. Kehittämistarve projektoidaan ja haetaan tarvittavat resurssit, rahoitus ja asiantuntijat. Toteutetaan tarvittaessa erillisenä kehittämisprojektina. 2. Toimialan kehittäminen Tunnistetaan yrityskentän tarpeet ja toimitaan yritysten rajapinnassa niiden apuna. Toimialan tietoa käytetään hyväksi ja tuodaan esille eri toimenpiteiden tärkeyden arvioinnissa. Toimialan kehittämisen alla tehtäviä toimenpiteitä voivat olla muun muassa yhteisosastot messuilla (madalletaan yritysten kynnystä tulla mukaan messuille rakentamalla perusinfrastruktuuri osastolle) uudet markkinat, tutustumismatkat uudet teknologiat ja niiden tuominen alalle kuntarahoituspäätösten valmistelu toimialan imagon/vetovoimaisuuden kehittäminen, lehdistövierailut, markkinointi, oppilaitosyhteistyö 3. Yritysverkostojen rakentaminen ja hyödyntäminen Kytketään yhteen yrityksiä ja toimijoita samojen tarpeiden ympärille, esimerkiksi alihankinta/teknologian kehittäminen. Pyritään myös toimialat ylittävään yhteistyöhön. Yritysneuvonnan erilaisia teemoja ovat markkinointi rahoitus omistajanvaihdokset talous ja rahoitus rekrytointi kansainvälistyminen toiminnanohjaus ja laatu energia toimitilat tuotekehitys ja teknologia messut sijoittumiset Yritysneuvontaan oleellisesti liittyvä hallitustyöskentelyn edistäminen on esitetty tämän julkaisun liitteessä Case: Hallitustyöskentelyn kehittäminen. Siirry caseen tästä Yritysten omistajanvaihdokset ovat akuutteja asioita. Kuvaus näistä yritysneuvontaan liittyvistä toimista on esitetty liitteessä Case: Omistajanvaihdokset. Siirry caseen tästä Yritysneuvonnan työkaluja Yritysneuvonnan tueksi on tarjolla työkaluja, joita voidaan käyttää erilaisen asiakastarpeen mukaan. Työkalujen käyttämiseen vaikuttavat myös seudun elinkeinotoimijoiden rakenne ja palvelujen saatavuus. Yritysneuvonnan ja -kehittämisen työkalut konkretisoivat omalta osaltaan kehittämisyhtiön tarjoamaa palvelua ja luovat sille enemmän sisältöä. Yrityksen perustamisvaiheessa tarjottaviin työkaluihin vaikuttaa suuresti se, toimiiko seudulla uusyrityskeskus. Uusyrityskeskukset ovat erikoistuneet aloittavan yrittäjän neuvontaan, ja verkostolla on käytettävissään muun muassa oma perustamisopas, liiketoimintasuunnitelmarunkoja sekä kannattavuuslaskelmia. Vastaavantyyppisiä työkaluja käyttävät myös kehittämisyhtiöt perustamisneuvonnassa. Monet kehittämisyhtiöt ovat ottaneet käyttöön Yritystulkin, joka sisältää em. työkaluja ja erilaisia sopimuspohjia. Toimivien yritysten neuvonta- ja kehittämistyössä korostuu entistä enemmän kehittämisyhtiön palvelujen koor- dinoijan rooli. Esimerkiksi TE-keskuksen tuotteistettuja palveluja voidaan käyttää toimivien yritysten yksilöidympiin tarpeisiin, kuten talouden tasapainottamiseen, myynnin kehittämiseen tai kansainvälistymiseen. Käytännössä tuotteistetut palvelut ovat konsulttipalveluita, joiden hintaa ja käyttämisen kynnystä madaltaa voimakas julkinen tuki. Joillakin seuduilla myös kehittämisyhtiö voi osallistua konsultin käyttämisestä aiheutuviin kuluihin, esimerkkinä Lahden alueen kehittämisyhtiö Lakesin tarjoama Mikroyritysten aktivointituki. Kehittämisyhtiöiden omaan käyttöön ja yritysneuvojien työn tueksi on saatavilla erilaisia yrityksen talouden analyysityökaluja sekä liiketoiminnan kehittämistyökaluja. Talouden analyysityökaluista eri seuduilla on käytössä muun muassa Highline Oy:n kehittämä Simulo-työkalupakki ja Teemu Aho -yhtiöiden Navita-yritysmalli. Liiketoiminnan kehittämistyössä voidaan puolestaan hyödyntää esimerkiksi Prizzwayn Progress-kehittämistyökalua. Monilla seuduilla toimii aktiivinen yrityskummi/mentoriverkosto. Yrityskummeja voidaan hyödyntää yritysneuvonnan ja -kehittämisen tukena käytännössä yrityksen elinkaaren eri vaiheissa. Usein yrityskummia käytetään erilaisissa yrityksen murrosvaiheissa, joita voivat olla esimerkiksi yrityksen kasvu, kansainvälistyminen, tuotekehitys ja omistajanvaihdos. Yrityskummi voi myös toimia yrityksen hallituksen keskustelukumppanina ja hallitustyön kehittäjänä. Yrityskummia voidaan tarvita muun muassa yrityksen omistajanvaihdostilanteissa. Kehittämisyhtiö voi myös auttaa omasta yrityksestään luopujaa löytämään toiminnalleen jatkajan luottamuksellisesti omia verkostojaan hyödyntäen. Yhtenä esimerkkinä em. kaltaisesta toiminnasta voidaan mainita Keski-Suomen alueella toimiva Kauppakota-palvelu, joka saattaa yhteen yrityksen myyjiä ja ostajia. Omistajanvaihdostilanteissa on myös syytä käyttää erilaisia asiantuntijapalveluita, joiden hankkimiseen yrityksen on mahdollista saada julkista tukea. l

8 OSA II YRITYSNEUVONNASTA YRITYSKEHITTÄMISEEN Miten yrityskehittäminen eroaa yritysneuvonnasta? Yrityskehittäminen on yritysneuvontaa laajempi ja syvällisempi käsite. Yrityskehittämisessä pyritään lisäämään yrityksen kilpailukykyä, kasvua tai muuta kehitettävää toimintoa laajoilla, pitkäkestoisilla toimilla. Yrityskehittäminen voi olla myös laajempaa yritysryhmää koskeva yhteinen kehittämisprosessi, jolloin jonkin ai- healueen ympärille kerätään toimijoiden joukko. Yhteisenä intressinä on asian edistäminen siten, että kaikki mukana olijat hyötyvät. Yrityskehittämisessä yhä useammin ylitetään toimialojen rajat ja kehittämistyöhön sidotaan myös muita osaajia, kuten VTT, yliopisto ja ammattikorkeakoulu. Uudet ajatukset ja liiketoimin- tainnovaatiot syntyvät yhä useammin toimialojen rajapinnoissa. Yrityskehittämiselle tässä muodossa on luonteenomaista luottamuksellisuus ja asiakkuuden pitkäkestoisuus. Laajempana käsitteenä yrityskehittäminen pitää sisällään myös eri toimijoiden (verkoston) roolien ja tehtävien selkeyttämisen. l Yritysneuvonnasta yritysten strategiseen kumppanuuteen Yrityskehittämisen käsitettä ja sen eroa yritysneuvontaan selventää alla oleva kuva. Kehittämisyhtiön ja yritysasiakkaan välistä yhteistoimintaa voidaan syventää alkaen yritysneuvonnasta, yrityskehittämisen kautta syvään strategiseen kumppanuuteen. Yritysneuvonta lyhytkestoista ja satunnaista kesto alle 1 v., normaalisti esimerkiksi yksi toimenpide tulipalojen sammuttaminen toimenpiteet tässä hetkessä ei aktiivista vuoropuhelua yrityksen kanssa yksittäinen yritys tai yrittäjä vakioidut tuotteet, esimerkiksi TEkeskuksen konsulttituotteet, kehittämisyhtiöiden vakioidut palvelut Yrityskehittäminen pidempikestoinen, kesto yli 1 v. useita toimenpiteitä luottamuksen syntyminen yrittäjälle säännölliset tapaamiset yritykset tai yritysryppäät tulevaisuuden tarpeet, kehittämisyhtiö hakee kumppanuutta aktiivisesti ja tarjoaa mahdollisuuksia ja uusia näkökulmia asioihin eri toimialojen rajat ylittävät kehityshankkeet ja yhteistyö STRATEGINEN KUMPPANUUS Strateginen kumppanuus pitkäkestoinen, kesto yli 1 v. selkeä tavoitehakuinen kehittäminen vahva luottamus yrittäjällä molemminpuolinen säännöllinen yhteydenpito aktiivinen uusien ratkaisujen hakeminen kasvuyrittäjyys yksi muodoista YRITYSKEHITTÄMINEN YRITYSNEUVONTA

9 OSA III KEHITTÄMISYHTIÖIDEN ROOLI JA TEHTÄVÄT YRITYSKEHITTÄMISESSÄ Miksi kehittämisyhtiön kannattaa satsata yrityskehittämiseen? Jokaisen seudun hyvinvointi on riippuvainen sen elinkeinoelämän tilasta. Yritysten kilpailukyky ratkaisee niiden menestymisen, mutta samalla myös alueiden elinvoimaisuuden ja työllisyyden. Kunnallisten kehittämisyhtiöiden tavoitteena on yritystoiminnalle suotuisan toimintaympäristön kehittäminen, sekä kehittämisyhtiön asiakkaiden alueen yritysten kilpailukyvyn kasvattaminen. Tämän periaatteen mukaan kehittämisyhtiöiden päämääränä tulee olla syvenevä yhteistyö yritysasiakkaiden kanssa, niiden tarpeiden kuuleminen ja ymmärtäminen sekä kilpailukykyä edistävien ratkaisujen tuominen yritysten käyttöön. Kuntien omistamat kehittämisyhtiöt toimivat yleensä pääosin kuntien rahoituksella. Omistajatahojen näkökulmasta kehittämisyhtiön toiminnan vaikuttavuus on usein asia, joka herättää keskustelua. Vaikuttavuutta voidaan lisätä ja syventää tuomalla yrityskehittäminen kehittämisyhtiön palvelukonseptiin perinteisen yritysneuvonnan lisäksi. Askel syvempään kumppanuuteen On tärkeää huomata, että kattavan kehittämisyhtiön palvelun tulee sisältää kaikkia eri palvelumuotoja: yritysneuvontaa, yrityskehittämistä ja strategista kumppanuutta. Yritysneuvonta on tarpeellista aloittaville yrityksille. Se on tarpeellista myös toimiville yrityksille, kun ratkaistaan yritysasiakkaan yksittäistä tarvetta, esimerkiksi rahoitukseen liittyen. Yrityskehittäminen on selkeä askel syvempään kumppanuuteen, jossa tavoitteena ovat yleensä laajojen kokonaisuuksien hahmottaminen ja niiden ratkaisut. l Strateginen kumppanuus syntyy onnistuneen yrityskehittämisen sivutuotteena eli yhdessä tehty työ synnyttää luottamusta ja mahdollisuuden päästä yrityksen strategian ytimeen ja sen kehittämiseen. Asiakkuuden kehittyminen vaatii siten useampiportaista työskentelyä yritysneuvonnan kautta strategiseen kumppanuuteen.

10 OSA III KEHITTÄMISYHTIÖIDEN ROOLI JA TEHTÄVÄT YRITYSKEHITTÄMISESSÄ Miten yrityskehittäminen on organisoitu kehittämisyhtiöissä? Useassa kehittämisyhtiössä yrityskehittämistä tehdään tiedostamatta välttämättä sen luonnetta. Kyse on useimmiten luonnostaan syvenevästä asiakasyhteistyöstä, joka asteittain muuttuu yrityskehittämiseksi. Suunniteltu ja tuotteistettu yrityskehittäminen sen sijaan on vielä vähäisempää. Yrityskehittämisen eri teemoja toteutetaan kehittämisyhtiöissä yleensä erilaisten hankkeiden avulla. Kumppaneita ja rahoitusta niihin haetaan eri lähteistä kulloistenkin tarpeiden mukaan. Jokaisessa kehittämisyhtiössä pitäisi laatia selvät tavoitteet toiminnalle ja kuvata prosessit yrityskehittämistä varten. l Kehittämisyhtiön ja konsultin eri roolit Kehittämisyhtiöt käyttävät yleensä toiminnassaan yksityisten asiantuntijoiden palveluja sekä oman toimintansa että asiakkaiden toiminnan kehittämiseen. Konsulttien rooli painottuu yrityksissä pääsääntöisesti yksittäisten haasteiden ratkaisuun. Yksityisten asiantuntijoiden palvelukonseptit ovat yleensä kapea-alaisia ja korkeaan osaamiseen perustuvia. Ongelmana on, että varsinkaan pienyritykset eivät osaa riittävästi hyödyntää ulkoisten asiantuntijoiden työpanosta oman yritystoimintansa kehittämisessä. Kehittämisyhtiöiden rooli liittyy alueelliseen hyvinvointiin. Kehittämisyhtiöt haluavat sitoutua yritysten kehittämiseen pitkällä tähtäimellä, jolloin tavoitteena ei ole oman toiminnan voittojen maksimointi, vaan asiakasyrityksen menestyminen. Kehittämisyhtiö voi siten rakentaa luottamukselliset ja pitkäkestoiset asiakassuhteet. Toisaalta kehittämisyhtiön oma osaaminen ja resurssit eivät aina riitä asiakkaan ongelmien ratkaisuun. Yrityskehittämisessä kehittämisyhtiön ja konsultin roolit voidaan parhaimmillaan yhdistää, kun kehittämisyhtiö johtaa yrityksen tarpeisiin ja toiveisiin pohjautuvaa yrityskehittämistä ja hyödyntää siinä eri asiantuntijoita ja näiden erikoisosaamista kulloistenkin tarpeiden mukaan. l 10

11 OSA IV YRITYSKEHITTÄMISEN AJURIT JA MENETELMÄT Yrityskehittämisen ajureita Yrityskehittämisen ajurit ovat yhteiskuntaan liittyviä muutostrendejä, jotka tapahtuvat joko hitaasti tai nopeasti ajurista ja tilanteesta riippuen. Esimerkiksi ikääntyminen on Suomessa odotettavissa oleva muutos, joka tuo mukanaan erilaisia haasteita, mutta samalla myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Ikääntymiseen liittyvä liiketoiminta-alue, hyvinvointipalvelut, on eräs Länsi-Euroopan tärkeimpiä kasvualoja. Toisaalta esimerkiksi rakennemuutos voi syntyä jonkin ison yrityksen lopettaessa toimintansa. Yrityskehittämisen ajureita voivat olla myös paljon pienemmät muutokset. Ne saattavat esiintyä paikallisina, kuten esimerkiksi ison teollisuusyrityksen prosessien ulkoistamiset. Nämä muutokset avaavat osaltaan pk-sektorin yrityksille uusia kasvumahdollisuuksia. Kehittämisyhtiön roolina alueillaan on pienempien tai suurempien ajureiden tunnistaminen ja niistä informoiminen, liiketoimintamahdollisuuksien havaitseminen sekä verkostojen luominen. l Rakennemuutos On tärkeää nähdä, että rakennemuutos on yleensä myös mahdollisuus. Rakennemuutoksen tai merkittävän yrityksen toiminnan äkillinen loppuminen tuo alueen uusien kysymysten ääreen. Miksi näin tapahtui ja mitä voimme tehdä seuraavaksi? Osa muutoksista johtuu maailmalla tapahtuvasta kehityksestä, jolle paikallisesti ei voida mitään ja johon on vain sopeuduttava. Onnistuneen rakennemuutoksen hallintaan kuuluvat nope us reagoida tilanteeseen ja positiivisen asenteen säilyttäminen uusille mahdollisuuksille. Tärkeää on, että alueella on yhteinen tavoitetila, jonka saavuttamiseksi yhdessä ponnistellaan. Kallista aikaa muilta toimenpiteiltä saattaa viedä keskittyminen pelkästään yrityksen päätöksen kääntämiseen tähtääviin toimenpiteisiin. Onnistuneesta kriisin- ja rakennemuutoksen hallinnasta on olemassa hyviä esimerkkejä. Vaihtoehtoja on useita ja niitä on sovellettava tilanteesta ja alueen tavoitteista riippuen. Valitettavan usein rakennemuutoksessa keskitytään vain jälkihoitoon. Hyvin tehty valmistautuminen säästää aikaa, kun osa toimenpiteistä on mietitty valmiiksi ja roolijakoa pohdittu jo etukäteen. Valmistautuminen rakennemuutokseen tai merkittävän työllistäjän poistumiseen paikkakunnalta ei saa olla vaiettu tabu silloin, kun tehdään aktiivista elinkeinopolitiikkaa. Rakennemuutoksessa tärkeää on riittävä ennakointi: Kehittämisyhtiöllä on aktiivinen rooli ennakointityössä ja asioiden seuraamisessa. Seurattavaksi valittavia asioita voi olla muun muassa yhteisövero: tarkastellaan, kuinka suuri osuus muutamalla isoimmalla yrityksellä tai tietyllä toimialalla on yhteisöverosta. Kärkiyritysten seuranta, esimerkiksi Balance Intelligencen -palvelun avulla. Yrityskohtaisen jalostusarvon kehityksen seuranta. Kunnan tai seutukunnan, jonka alueella yksi tehdas tai toimiala on merkittävä työllistäjä, on syytä etukäteen miettiä toimenpiteitä ja valmiita toimintamalleja, joiden avulla rakennemuutostilannetta lähdetään ratkaisemaan. Ennakointi ja etukäteissuunnitel- mat mahdollistavat nopeiden toimenpiteiden aloittamisen. Säännöllinen koulutus kehittämisyhtiöiden henkilökunnalle osaamistason ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Kriisivaiheen lähestyessä on koulutuksessa painotettava muun muassa seuraavia aihealueita: rahoitus (kassavirta, kannattavuus, rahoitusjärjestelyt), yt-laki, yrityssaneeraus. Selkeästi ja tavoitteellisesti toteutettu ennakointityö on alueen vahvuustekijä. l Atrian Kannuksen tehtaan lopettaminen on esimerkki onnistuneesta rakennemuutoksesta sekä toimenpiteistä, joita siihen liittyi. Case: Atria, Kannus (Kosek, Kokkola) on esitetty tämän julkaisun liitteessä. Siirry caseen tästä 11

12 OSA IV YRITYSKEHITTÄMISEN AJURIT JA MENETELMÄT Ikääntyminen Yrityskehittämisen näkökulmasta ikärakenteen muutoksen aiheuttamat haasteet liittyvät tuottavuuteen, kilpailukykyyn, sairauspoissaoloihin ja työkyvyttömyyskustannuksiin. Työelämässä tuottavuuden ylläpitäminen merkitsee uusia toimintatapoja, jotka perustuvat uudenlaisiin joustaviin organisaatioihin ja entistä joustavampiin toimintatapoihin. Työn vaatimukset ja työympäristö taas vaikuttavat keskeisesti työkykyyn. Hyvässä työyhteisössä huomioidaan ikääntyvän työntekijän voimavarat ja muokataan työn kuvaa työuran edistymisen mukaan. Eri-ikäisten tarpeet ja mahdollisuudet huomioiva työyhteisö ja työnorganisointi edistävät yrityksen menestymistä ja henkilöstön hyvinvointia aikana, jolloin osaavista työntekijöistä tulee olemaan suuri kilpailu. Yritysten yhteistyötä tulee tukea Koko kansakunnan ikääntyminen tulee merkittävästi lisäämään hyvinvointialan palvelujen kysyntää. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toivotaan uudistavan sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimintarakenteita ja toimintamalleja sekä mahdollistavan uusien käytäntöjen ja innovaatioiden laaja-alaisen käyttöönoton. Suomalaisen yhteiskunnan parhaat hoiva-alan innovaatiot ovat alan ammattitaitoisten toimijoiden varassa. Yhä useammin palvelujen ostajatahona on iso hankintaorganisaatio, joka ostaa suuria kokonaisuuksia. Yksittäinen yritys ei pysty siten aina vastaamaan tarjouspyyntöön. Yhteistyö ja verkottuminen oman toimialan yritysten kanssa onkin viime aikoina lisääntynyt. Tätä suuntausta tulee kannustaa ja tukea. Hyvinvointialan kilpailu kiristyy Pelin henki on se, että kilpailu myös hyvinvointialalla kiristyy, palkat nousevat ja hyvästä henkilökunnasta käydään entistä enemmän kilpailua. Palveluntuottajien tulee edelleen kehittää toimivaa ja kannattavaa liiketoimintaa, jota pystytään myymään sekä julkiselle sektorille että yksityisille itse maksaville asiakkaille. l Eri-ikäisten tarpeet ja mahdollisuudet huomioiva työyhteisö ja työnorganisointi edistävät yrityksen menestymistä ja henkilöstön hyvinvointia aikana, jolloin osaavista työntekijöistä tulee olemaan suuri kilpailu. 12

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut SeutuYP koordinaattoreiden työkokous Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 1. Raahen

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Kasvupalvelu-uudistus kunnan/kehitysyhtiön näkökulmasta. Raahe

Kasvupalvelu-uudistus kunnan/kehitysyhtiön näkökulmasta. Raahe Kasvupalvelu-uudistus kunnan/kehitysyhtiön näkökulmasta Raahe 31.5.2017 Asiakaslähtöisen yrityskehittämisen kokonaisuus Konsultit/yksityiset palveluntarjoajat Rahoittajat & kehitysinstrumentit Kehittämisyhtiö

Lisätiedot

AVA MET SEUDULLISEN MENESTYKSEN YRITYSPALVELUN

AVA MET SEUDULLISEN MENESTYKSEN YRITYSPALVELUN SEUDULLISEN YRITYSPALVELUN MENESTYKSEN AVA MET TASAVERTAINEN VERKOSTO KUMPPANIEN TUNTEMUS SITOUTTAVA SOPIMUS LUOTTAMUS TOISEN OSAAMISEEN YHTEINEN VIESTINTÄ 1 HAASTE Seudulliset yrityspalvelut -konseptin

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

YRITYKSESI TUKENA JOSEKIN NEUVONTA- PALVELUT

YRITYKSESI TUKENA JOSEKIN NEUVONTA- PALVELUT Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö YRITYKSESI TUKENA JOSEKIN NEUVONTA- PALVELUT Josek on Joensuun seudun yrityksiä varten Palvelemme luottamuksellisesti ja puolueettomasti kaikkia Joensuun seudun yrityksiä

Lisätiedot

Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut

Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut Joensuun seutu Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut www.josek.fi Josek on yrityksiä varten Josek palvelee kaikkia Joensuun seudun yrityksiä, niin toimintaansa

Lisätiedot

Edunvalvontaa ja palveluita

Edunvalvontaa ja palveluita Suomen Yrittäjät Edunvalvontaa ja palveluita Suomen Yrittäjät edistää yrittäjyyttä. Tavoitteemme on parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen olosuhteita. Yrittäjyyden vahvistaminen lisää kansalaisten

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Onnistuneeseen omistajanvaihdokseen Mika Haavisto. Hyrrät-Metropolia 23.5.2014

Onnistuneeseen omistajanvaihdokseen Mika Haavisto. Hyrrät-Metropolia 23.5.2014 Onnistuneeseen omistajanvaihdokseen Mika Haavisto Hyrrät-Metropolia 23.5.2014 Omistajanvaihdosnäkymät 2010-2020 Yrittäjät ikääntyvät, 50 % yrittäjistä iältään 50+ Myyntiin (ulkop.) 28 000 yritystä Sukupolvenvaihdos

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - on valtakunnallinen yrityskummien kattojärjestö jonka verkostoon kuuluu yli 700 yrityskummia. Tavoitteenamme on yrittäjyyden ja elinkeinoelämän tukeminen ja edistäminen.

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen -koulutus

Kasvuun johtaminen -koulutus Kasvuun johtaminen -koulutus Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

Esko Valkeala Alueyrityskummi, puheenjohtaja Pääkaupunkiseudun Yrityskummit ry +358 50 586 2288 esko.valkeala@yrityskummit.fi

Esko Valkeala Alueyrityskummi, puheenjohtaja Pääkaupunkiseudun Yrityskummit ry +358 50 586 2288 esko.valkeala@yrityskummit.fi Esko Valkeala Alueyrityskummi, puheenjohtaja Pääkaupunkiseudun Yrityskummit ry +358 50 586 2288 esko.valkeala@yrityskummit.fi MITÄ MENTOROINTI TARKOITTAA Mentorointi keskittyy yrittäjien liiketoiminnan

Lisätiedot

Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM /

Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM / Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM / 7.4.2014 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Haasteet samanaikaisia Eläköityminen ja väestön vanheneminen Työvoimapula ja samaan aikaan

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Seppo Mustonen HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry Jäsenet 91 kpl PKyritykset Hallituspartnerien tarkoituksena on edistää ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista Suomessa

Lisätiedot

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kainuun Etu Oy, 5.11.2014 Kasvua Kainuuseen -hankekokonaisuus Hankekokonaisuus koostuu kahdesta eri hankkeesta: Kasvua Kainuuseen - Johdon ja henkilöstön kehittäminen

Lisätiedot

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013 Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kehittämismahdollisuuksia yrityksille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Alustavia tuloksia HYVÄ hankkeen arvioinnista HYVÄ- hankkeen neuvottelukunta 18.2.2011, Toni Riipinen Arviointityön luonteesta Arviointityön

Lisätiedot

Yrittäjän ystävä: TE-KESKUKSEN KEHITTÄMISPALVELUT PK-YRITYKSILLE

Yrittäjän ystävä: TE-KESKUKSEN KEHITTÄMISPALVELUT PK-YRITYKSILLE Yrittäjän ystävä: TE-KESKUKSEN KEHITTÄMISPALVELUT PK-YRITYKSILLE Neuvontapalvelut - tuotteistetut - asiakaspalvelu Koulutuspalvelut Rahoituspalvelut Balanssi DesignStart easkel Globaali Kunto Monitaito

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Satakunnan alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Mitä uutta yksityiset palveluntuottajat tuovat palvelurakenteeseen?

Mitä uutta yksityiset palveluntuottajat tuovat palvelurakenteeseen? Mitä uutta yksityiset palveluntuottajat tuovat palvelurakenteeseen? Valtakunnalliset lastensuojelupäivät 2. 4.10.2012 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Toimintaympäristön muutos Asiakkaiden

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Kaikkien työpanosta tarvitaan yhteistyötä ja vastuullisuutta rakennetyöttömyyden nujertamiseksi Avauspuheenvuoro

Lisätiedot

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu SeutuYp tukihanke 2009-2013 Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen OHJAAVAT LINJAUKSET TE toimistouudistus Yritys Suomen kehittäminen

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012 TEM ja työelämän laatu Antti Närhinen Antti Närhinen 30.3.2012 1 Esitykseni TEM ja työelämän laatu eli TYLA kavereiden kesken Mitä tarkoittamme? Miten palvelemme? Hallitusohjelma

Lisätiedot

Olemme vahva toimija ja suunnannäyttäjä Lapin yritystoiminnan asiantuntijakentässä. Tarjoamme asiakkaillemme Lapin parasta yritysneuvonta ja

Olemme vahva toimija ja suunnannäyttäjä Lapin yritystoiminnan asiantuntijakentässä. Tarjoamme asiakkaillemme Lapin parasta yritysneuvonta ja Olemme vahva toimija ja suunnannäyttäjä Lapin yritystoiminnan asiantuntijakentässä. Tarjoamme asiakkaillemme Lapin parasta yritysneuvonta ja edunvalvontatukea kaikilla yritystoiminnan osa alueilla koko

Lisätiedot

Yrittäjäpolvenvaihdos

Yrittäjäpolvenvaihdos Yrittäjäpolvenvaihdos Koulutuksen toteutussuunnitelma Yrittäjäpolvenvaihdos Koulutuksen toteutussuunnitelma Oppimistulokset (lähijakson tavoitteet osaamisena) Osallistuja oppii tarkastelemaan sekä yrittäjäksi

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia,

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia, YRITYKSEN Srateal Oy, Niilo Kurikka niilo.kurikka@strateal.com PELIKENTTÄ, TILANNE, TAVOITTEET JA KEHITTÄMINEN PELIKENTTÄ: Yritysten menestyminen on haasteellisempaa kansainvälistymisen ja entistä nopeampien

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa.

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. Taustatekijät 1. Maailmantalouden

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen Maarit Lahtonen, asiantuntija Työelämän innovaatiot ja kehittäminen DM 629213 11-2011 VetoVoimaa! tekesläisen silmin

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Jyväskylän aikuisopisto on 10 000 opiskelijan ja satojen yhteisöjen osaamisen kehittäjä. Aikuisopisto on alueellisesti aktiivinen ja

Jyväskylän aikuisopisto on 10 000 opiskelijan ja satojen yhteisöjen osaamisen kehittäjä. Aikuisopisto on alueellisesti aktiivinen ja Jyväskylän aikuisopisto on 10 000 opiskelijan ja satojen yhteisöjen osaamisen kehittäjä. Aikuisopisto on alueellisesti aktiivinen ja valtakunnallisesti merkittävä toimija, jolla on vuosikymmenien kokemus

Lisätiedot

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 1 Taustaa Työ- ja elinkeinoministeriö kehittää ja koordinoi Yritys-Suomi-palvelukokonaisuutta Suomalainen yrityspalvelujärjestelmä on tehtyjen tutkimusten

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Joensuun seudun kestävä ja älykkäästi uudistuva kasvu edellyttää, että kaikki käytettävissä olevat voimavarat suunnataan entistäkin määrätietoisemmin kaikkein lupaavimmille

Lisätiedot

Mentorin tuli toimia Telemachosin opettajana ja ohjaajana sekä antaa pojalle kaikki se tuki mitä hän tarvitsi

Mentorin tuli toimia Telemachosin opettajana ja ohjaajana sekä antaa pojalle kaikki se tuki mitä hän tarvitsi Mentoroinnilla on pitkät perinteet Kun Odysseus, Ithikan kuningas, oli Troijan sodan alkaessa lähdössä pitkälle merimatkalle, uskoi hän poikansa Telemachosin kasvattamisen nuoruudenystävälleen Mentorille

Lisätiedot

Tutkimus nuorten 2-3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista

Tutkimus nuorten 2-3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista Raportti Esitys 3.2.2010 25.5.2010 Tutkimus nuorten 2-3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista INNOLINK RESEARCH OY Mikko Kesä Kaisa Mäki-Kihniä Minna Vallo Meri Kokkola TEMPO ECONOMICS OY Tutkimusjohtaja

Lisätiedot

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Miten julkiset hankinnat voivat tukea rakentamisen cleantechratkaisuja? Motiva / Tekes seminaari 10.2.2015 Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Tekesin Rakennettu ympäristö ja Huippuostajat

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 OHJELMAKOKONAISUUDEN RAKENNE valtakunnallinen teknologiateollisuuden kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Palvelukonseptimme NestorMetodi

Palvelukonseptimme NestorMetodi Palvelukonseptimme NestorMetodi Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa löytää ratkaisuja yrityksen haasteisiin Kokemus syntyy vain kokemalla Lisäarvoa asiakkaille

Lisätiedot

SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät

SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät Innovaatioyhteistyöstä maailmanluokan läpimurtoja Tiede Hyvinvointi Strategia Huippuosaaminen Yhteistyö Kehitys Kasvu Talous innovaatiot Tulevaisuus Tutkimus

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 Rakentaminen (F) 13 13 Kauppa (G) 1 22 Palvelut (H, I, K, O) 2 Muut 13 13 1 2 3 5 7 8 1 Helmikuu 27 KOKO MAA Lappi 2.11.217 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä. Yrittäjänpäivä Naantali Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät

Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä. Yrittäjänpäivä Naantali Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä Yrittäjänpäivä Naantali 5.9.2017 Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät 1 Kunta syntyy uudelleen Sote-palvelu- ja maakuntauudistus muuttavat Suomea Kuntien rooli

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 12 Rakentaminen (F) 1 1 Kauppa (G) 22 2 Palvelut (H, I, K, O) 9 2 Muut 11 1 1 2 5 7 8 9 1 Helmikuu 27 KOKO MAA Kanta-Häme Kevät 27 29.11.217 1 2.

Lisätiedot

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 Jarmo Palm Työ- ja elinkeinotoimistot uudistuvat Uusituksen tavoitteena on työnvälityksen tehostaminen, yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Yrityskartoituksen kooste (syksy 2014 ja 03.2015) n = 1096

Yrityskartoituksen kooste (syksy 2014 ja 03.2015) n = 1096 Yrityskartoituksen kooste (syksy 2014 ja 03.2015) n = 1096 Miksi ennakoida? Tietoista ja tavoitteellista tulevaisuuden ennakointia Ilmiön esiintyminen ja ilmiöstä tietämisen määrä Pari paikallista tapausta

Lisätiedot

Suunnitellusti vapaalle. Satakunnan ELY-keskus, asiakkuuspäällikkö Anne Jortikka

Suunnitellusti vapaalle. Satakunnan ELY-keskus, asiakkuuspäällikkö Anne Jortikka Suunnitellusti vapaalle Satakunnan ELY-keskus, asiakkuuspäällikkö Anne Jortikka 1 MISTÄ APUA OMISTAJANVAIHDOS TILANTEESEEN? Julkiset toimijat: ELY-keskus Finnvera Verotoimisto Sedulliset toimijat: Yrityspalvelu

Lisätiedot

Joensuun seudun tuleva elinkeino-ohjelma uudella tavalla kohti tulevaisuutta. Valtuusto- ja yrittäjäseminaari Jarmo Kauppinen, JOSEK Oy 5.9.

Joensuun seudun tuleva elinkeino-ohjelma uudella tavalla kohti tulevaisuutta. Valtuusto- ja yrittäjäseminaari Jarmo Kauppinen, JOSEK Oy 5.9. Joensuun seudun tuleva elinkeino-ohjelma uudella tavalla kohti tulevaisuutta Valtuusto- ja yrittäjäseminaari Jarmo Kauppinen, JOSEK Oy 5.9.2017 Johdanto Valtuustokausittain laadittu Joensuun (kaupunki)seudun

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla?

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Liikennepoliittiset teemat Ari-Pekka Manninen Liikennepolitiikan päämäärä ja uuden ajan liikennepolitiikka Liikennepolitiikan päämäärä on

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

kehittämistä 29.9.2014 / YW

kehittämistä 29.9.2014 / YW S t d lli t Sote osana seudullista kehittämistä 29.9.2014 / YW Kehittämisyhtiöiden tavoite SEKESissä 40 jäsentä, henkilökuntaa n.600 Missiona yritysten kehittyminen Tehtävänä toimia niin, että yritystoiminta

Lisätiedot

Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen

Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen EK:n yrittäjävaltuuskunnan kesäkokous 14.8.2009 Valtiosihteeri Riina Nevamäki Työ- ja elinkeinoministeriö Kasvu- ja omistajayrittäjyyden seurantatyöryhmä Asetettu

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018 Budjettiyhteenveto Kehittämiskeskus Selite TA 2017 Raami 2018 LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS 2020 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot 779 960 223 297 190 796 164 025 149 727 Tuet ja avustukset 573 291

Lisätiedot

Osuva-loppuseminaari

Osuva-loppuseminaari Osuva-loppuseminaari Mistä syntyy työntekijän ja työyhteisön innovatiivisuus? Kyselyn tuloksia 15/12/14 Timo Sinervo 1 Mitä tutkittiin Mitkä johtamiseen, työyhteisöön ja työhön liittyvät tekijät johtavat

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Hallituspartnerit esittäytyy

Hallituspartnerit esittäytyy Hallituspartnerit esittäytyy Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry Seppo Mustonen Pohjoissuomalainen hallitustyön kehittäjä Seppo Mustonen / Hallituspartnerit 2015 OHJELMA 13.00 Kahvit 13.15 Seppo Mustonen,

Lisätiedot

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus Oy Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Ektakompus

Lisätiedot

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Omat kokemukset reilun 15 vuoden ajalta Olen toiminut käytännön myyntityön parissa ja hoitanut

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari

Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari Rakennettu ympäristö ohjelman tulosseminaari Finlandiatalo Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari 27.1.2015 Tekesin Rakennettu ympäristö ohjelma 2009-2014 Tekes Innovaatiorahoituskeskus Ohjelmapäällikkö

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 Tuomo Airaksinen, Finpro 24.2.2015 Team Finland kasvuohjelmat ja rahoitus Team Finland Pk-yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen suunnattuja - toteutetaan

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Kari Karjalainen Kuopio 27.10.2011 Joensuun seudun vahvoja alueita Joensuun kaupunkiseudun vahvuuksia ovat: Globaalin tason vahvuus Metsäteknologia

Lisätiedot