TEAM liittoprojekti. Järjestäytyminen, järjestötyö ja jäsenpalvelut työryhmän loppuraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEAM liittoprojekti. Järjestäytyminen, järjestötyö ja jäsenpalvelut työryhmän loppuraportti"

Transkriptio

1 TEAM liittoprojekti Järjestäytyminen, järjestötyö ja jäsenpalvelut työryhmän loppuraportti Esitys projektihallitukselle

2 Tiivistelmä Jäsenhankintatyötä ja jäsenkiinnittymisen edistämistä tehdään läpäisyperiaatteella kaikessa toiminnassa. Jäsenet liittyvät ammattiosastoihin ja yhdistyksiin pääsääntöisesti sähköisesti. Opiskelijatoiminta ja oppilaitosyhteistyö ovat jäsenhankinnan lähtökohtia. TEAM-liitolla on valtakunnallinen opiskelijayhdistys Jäseniksi otetaan myös itsensä työllistävät ammatinharjoittajat, joilla on myös oma valtakunnallinen yhdistys. Työmarkkinoiden käytettävissä olevat jäsenet liittyvät ammattiosastoon. Jäsenmuodot ovat työmarkkinoiden käytettävissä olevat eli sopimusalajäsenet, oppilasjäsenet ja eläkeläiset. Jäsenmaksumuodot ovat työnantajaperintä, itsemaksava sekä vuosijäsenmaksu. Jäsenten aktiivisuutta ja osallistumismahdollisuuksia edistetään ammattiosastojen yhteisillä seuturyhmillä, jaostoilla ja sektorien yhteisellä toiminnalla alue- ja paikallistasolla. TEAM-liiton asiantuntijapalveluita siirretään tarpeen ja kysynnän mukaan mahdollisimman paljon Internet- ja extranet-palveluun. Palvelut järjestetään niin, että niitä on saatavilla myös iltaaikaan. Jäsenpalvelut ja edut yhdenmukaistetaan kaikille jäsenille yhteismitallisiksi. TEAM-liitto perustaa erillisen loma- ja jäsenetuyhtiön. Yhtiö tarjoaa jäsenille vapaa-ajan aktiviteetteja, jolloin liitto ja ammattiosastot voivat keskittyä varsinaiseen toimintaansa. Edustajakokous valitaan joka viides vuosi suhteellisella vaalilla. Vaalipiirijako on sektori- tai sopimusalakohtainen. Valintaperuste edustajakokoukseen on yksi edustaja alkavaa 400 työmarkkinoiden käytössä olevaa jäsentä kohden ja yksi edustaja alkavaa 800 oppilasjäsentä ja itsensä työllistävää kohden. Äänioikeus ja vaalikelpoisuus on kaikilla työmarkkinoiden käytössä olevilla jäsenillä, opiskelijajäsenillä ja itsensä työllistävillä. Edustajakokouksen tehtävinä on päättää mm. liiton toimintalinjauksista, säännöistä, valtuuston, hallituksen ja puheenjohtajan valinnasta. Päätäntävaltaelinten jäsenet valitaan kentän edustajista. Edustajakokous valitsee valtuuston viisivuotiskaudeksi. Jäsenet valitaan sektoripohjaisesti jäsenmäärien suhteessa sektorin jokaista alkavaa 2500 jäsentä kohti yksi valtuutettu. Valtuusto nimittää sektorijohtokunnat ja eri valiokunnat edustajakokouksien väliseksi ajaksi. Edustajakokous valitsee hallituksen viisivuotiskaudeksi. Hallitus muodostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja sektoreiden sisältä valittavista jäsenistä. TEAM-liiton jäsen- ja luottamushenkilörekisterijärjestelmä on joustava, toimintojen hajauttamisen mahdollistava ja nykyaikainen järjestelmä, joka mahdollistaa integraation muuhun toimistojärjestelmään, asianhallintajärjestelmään, sähköiseen arkistointiin ja ulkoisiin järjestelmiin. Palveluvalikoimaan sisältyy niin sähköisiä kuin perinteisiäkin palveluja. Jäsenten tulee voida tarkastella ja päivittää omia jäsentietojaan Internetissä. Ammattiosastot voivat tarkastella jäsentietoja sekä päivittää toimielimien rekisteriä. Luottamusmiehille järjestetään mahdollisuus oman toimialueensa jäsenten perustietojen tarkasteluun ja joidenkin jäsentietojen päivittämiseen. Tehtävien hoitoa hajautetaan keskustoimiston, ja aluepalvelukeskusten välillä. TEAM-liitolla on kuusi aluepalvelukeskusta. Etelä-Suomen aluepalvelukeskus (Helsinki), Häme- Pirkanmaan aluepalvelukeskus (Tampere), Varsinais-Suomen ja Satakunnan aluepalvelukeskus (Turku), Pohjanmaan ja Keski-Suomen aluepalvelukeskus (Vaasa), Itä-Suomen aluepalvelukeskus (Kuopio) ja Pohjois-Suomen aluepalvelukeskus (Oulu). Aluepalvelukeskusten yhteydessä toimivat maakuntatoimistot. Toimivien ammattiosastojen toiminta-alueet ja rakenteet säilytetään nykyisellään. Ammattiosastot ohjaavat liiton toimintaa mm. aloitteiden ja työehtosopimusesitysten avulla. Maantieteellisesti lähellä toisiaan toimivat eri sektoreiden ammattiosastot muodostavat vapaamuotoisen rekisteröimättömän yhteenliittymän eli seuturyhmän, jonka tehtävänä on yhteistyössä aluepalvelukeskusten ja maakuntatoimistojen kanssa mm. ammattiosastojen yhteistoiminta, teollisuuspolitiikkaan vaikuttaminen, sopimusten soveltaminen ja paikallinen sopiminen, liikennepolitiikka, koulutuspolitiikka, työympäristö, työsuojelu sekä yhteistyö palkansaaja- ja työväenliikkeen kanssa. Osastojen toimintaedellytykset turvataan riittävällä rahoituksella.

3 Sisällys 1. TYÖRYHMÄN TOIMEKSIANTO JÄRJESTÄYTYMINEN, JÄSENYYSPAIKKA JA JÄSENMAKSUMUODOT OSALLISTUMINEN JA AKTIIVISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSPALVELUT JA JÄSENEDUT SEKÄ NIIDEN YHDENMUKAISTAMINEN PERUSNÄKEMYS LIITON PÄÄTÖKSENTEKOELIMISTÄ, NIIDEN VALINNASTA JA TEHTÄVISTÄ EDUSTAJAKOKOUS VALTUUSTO HALLITUS SEKTORIJOHTOKUNNAT TEHTÄVÄALUEEN VALIOKUNNAT JA NIIDEN TEHTÄVÄT JÄSENYYS- JA JÄRJESTÄYTYMISVALIOKUNTA NUORISOVALIOKUNTA JÄSEN- JA LUOTTAMUSHENKILÖREKISTERIT SEKÄ NIIDEN YLLÄPITO PALVELUT VÄLINEET JA TYÖNKULKU JÄSENTIETOJÄRJESTELMÄN VALINTA TYÖNJAKO ALUEPALVELUKESKUKSET JA MAAKUNTATOIMISTOT AMMATTIOSASTOJEN PERUSTEHTÄVÄT JA TYÖNJAKO LIITON KANSSA SEKÄ TOIMINNAN RAHOITUS AMMATTIOSASTOJEN PERUSTEHTÄVÄT AMMATTIOSASTOJEN JÄSENMAKSUOSUUS KOKO LIITTOMAKSUSTA MAAKUNNALLINEN EDUNVALVONTA KANNANOTOT STRATEGIATYÖHÖN SEKÄ TEAM-HANKKEEN UHKIIN JA MAHDOLLISUUKSIIN... 25

4 1 1. Työryhmän toimeksianto TEAM-liittohankkeen projektihallituksen tekemän päätöksen mukaan toiminnoittain nimetyt asiantuntijatyöryhmät laativat omaa toimialuettaan koskevat peruslinjaukset maaliskuun 2008 loppuun mennessä. Selvitysmiehen julkaistun raportin linjaukset toimivat lähtökohtina työryhmän työlle. Raporttia tehtäessä on huomioitu myös liittojen projektia koskevat linjaukset. Järjestäytyminen, järjestötyö ja jäsenpalvelut työryhmän keskeisenä tehtävänä oli laatia esitys peruslinjauksista seuraavia osa-alueita koskien: - linjaukset järjestäytymisen, osallistumisen ja aktiivisuuden edistämiseksi liiton toimintaalueella - järjestäytymistavat ja jäsenyyspaikka sekä jäsenmaksumuodot (työssä/työtön, oppilas, eläkeläinen, ammatinharjoittaja jne.) - jäsenille annettavat peruspalvelut ja jäsenetujen yhdenmukaistaminen sekä uusien jäsenetujen luominen - yhteisen palvelupaikan rakentaminen ja tukeminen alueverkon sekä muiden asiantuntijoiden toimesta - perusnäkemys liiton päätöksentekoelimistä ja niiden valinnasta sekä niiden tehtävistä - tehtäväalueen valiokuntien tehtävät - jäsen- ja luottamushenkilörekisterit sekä niiden ylläpito - aluepalvelukeskusten ja maakuntatoimistojen toiminta sekä resurssit - miten paikallisen sopimisen tukeminen hoidetaan alueella? - miten maakuntaedunvalvonta hoidetaan? - ammattiosastojen perustehtävät ja työnjako liiton kanssa Työryhmän tehtävänä oli Kiljavan seminaaripalautteiden lisäksi huomioida myös seuraavat asiat loppuraportissa - strategiatyön tavoitteet - sektoreiden muodostamisessa on hyvä hakea luontevia kokonaisuuksia ja niissä olisi yritettävä välttää saman työnantajatahon ripottelua useampaan sektoriin - edustajakokoukseen valinnat pitäisi tehdä siten, että jokaisesta sopimusalasta olisi siellä edustaja/t - resurssitarpeita ja muita panostuksia miettiessä kannattaa sisäistää myös nykyistä pienempi jäsenmaksutaso - mitä plussia ja miinuksia työryhmän linjaukset tuovat jäsenille ja toiminnalle - mitä uhkia ja mahdollisuuksia syntyy siirryttäessä nykyisestä liitosta uuteen organisaatioon. Työryhmän jäseninä ovat toimineet: Kokoonkutsuja ja puheenjohtaja, järjestöpäällikkö Reijo Salmi Varapuheenjohtaja, järjestöpäällikkö Markku Laine Työryhmän sihteeri Kaisa Haapanen Pirjo Helin, järjestösihteeri Jyri Nousiainen, järjestösihteeri Turja Lehtonen, järjestösihteeri Pekka Juusola, järjestösihteeri Pirjo Kaperi, toimistotyöntekijä Sähköliitto Metalliliitto Sähköliitto Kemianliitto Kemianliitto Metalliliitto Puuliitto Puuliitto

5 2 Visa Tammi, järjestösihteeri Päivi Häkkinen-Ojanen, tekninen sihteeri Timo Punkki, liittosihteeri Heikki Helkavuori, järjestösihteeri Henkilöstön edustaja Helge Hakkarainen, työehtoasiamies Rautatieläisten liitto Rautatieläisten liitto Sähköliitto Viestintäliitto Sähköliitto Alatyöryhmät alue- ja paikallistoiminta Puheenjohtaja Jukka Seppälä, aluesihteeri Jari Nilosaari, aluetoimitsija Visa Tammi, järjestösihteeri Jouni Leppänen, alueasiamies Pirjo Helin, järjestösihteeri Metalliliitto Puuliitto Rautatieläisten liitto Sähköliitto Kemianliitto jäsenrekisteriasiat Puheenjohtaja (loppuraportti) Pekka Juusola, järjestösihteeri Puheenjohtaja (väliraportti) Päivi Häkkinen-Ojanen, tekninen sihteeri Maija Liisa Tommola, jäsenrekisterivastaava Arja Jylhä-Ollila, järjestelmätukihenkilö Anitta Ylisiurunen, jäsenrekisterin esimies Marja Genral-Wikstedt, ATK-sihteeri Puuliitto Rautatieläisten liitto Metalliliitto Puuliitto Sähköliitto Kemianliitto Liittojen hallintojen edustajat tammikuusta 2008 alkaen Hanna Kojola Ismo Pulkkinen Keijo Larila Pertti Turtiainen Sirpa Saarni Tapani Salmela Jukka Parviainen Seppo Saari Lilja Luumi Kaineri Fagerström Kemianliitto Kemianliitto Metalliliitto Metalliliitto Puuliitto Puuliitto Rautatieläisten liitto Sähköliitto VAAL VAAL

6 3 2. Järjestäytyminen, jäsenyyspaikka ja jäsenmaksumuodot Jäsenhankinta ja jäsenkiinnittymisen edistäminen on liiton jatkuvaa toimintaa. Sitä tehdään läpäisyperiaatteella kaikessa työssä. Korkean järjestäytymisasteen merkitys on suuri uuden liiton toiminnassa. Opiskelijatoiminta ja oppilaitosyhteistyö ovat jäsenhankinnan lähtökohtia. Samalla ne edistävät jäsenkiinnittymistä. Peruslähtökohta jäsenhankinnalle on työmarkkinatiedotus, jota järjestetään sopimusalojen pohjalta jokaisessa oppilaitoksessa, huomioiden myös ammattikorkeakoulut. Aiheeseen liittyvää materiaalia tuotetaan osin myös sektoreittain. Oppilaitoskäynnit tehdään vuosittain, kuten myös keväällä järjestettävät kesä-duuni kampanjat. Oppilaitoskäyntejä tekevät ensisijaisesti ammattiosastojen nuoret aktiivit. Tiedottajille järjestetään koulutusta ja ajankohtaispäiviä. Liitolla on valtakunnallinen opiskelijayhdistys. Opiskelijajäsenellä on äänioikeus ja vaalikelpoisuus. Liitto järjestää valtakunnallista opiskelijatoimintaa. Opiskelijatoiminta on osin sektoripohjaista. Opiskelijajäsenten jäsenkiinnittymisestä huolehditaan opiskelun päätyttyä. Opinto-ohjaajiin sekä oppilaitoksiin pidetään yhteyttä. Jäsenhankinnasta sekä liiton tunnetuksi tekemisestä huolehditaan myös työssäoppimisjaksoilla. Jäsenet liittyvät pääsääntöisesti sähköisesti liiton kotisivujen kautta. Jäsenhankintaa tekevät luottamustehtävissä olevat ja ammattiosastojen aktiivit. Jäsen voi liittyä myös perinteisellä paperilomakkeella. Jäseniksi otetaan myös itsensä työllistävät ammatinharjoittajat. Liitto luo edellytykset ja ammattiosastot vastaavat siitä, että jokaisella työpaikalla on henkilö, joka vastaa työntekijöiden ja erityisesti työssäoppijoiden järjestäytymisestä ammattiosaston jäsenyyteen. Läpäisyperiaatteen mukaan jäsenhankintakysymykset huomioidaan koulutusten yhteydessä, edunvalvontatoiminnassa, työehtosopimusasioissa ja tes-päivystyksissä, erilaisissa liiton sekä ammattiosaston tapahtumissa, nuorisotoiminnassa, messuilla jne. Jäsenhankintatyön arvostusta kohotetaan ja jäsenyyden tarjontaa työpaikoilla parannetaan. Apuna voidaan järjestää jäsenhankintakilpailuja, nimetä jäsenhankkijoita ammattiosastoihin ja markkinoida jäsenmaksun palkasta perinnän helppoutta. Alueilla järjestetään jäsenhankintaprojekteja alueen tarpeiden mukaan. Projektit voivat olla myös valtakunnallisia. Työpaikkakäyntejä toteutetaan jatkuvan toiminnan periaatteella erityisesti pienillä työpaikoilla ja niissä, joissa ei ole luottamusmies- tai työsuojeluverkostoa. Jäsenkiinnittymisen tueksi ja jäsenhankintaan tuotetaan materiaalia ja välineitä mm. jäsenhankkijan oppaita, www-sivut, tekstiviestit, suoramarkkinointi, tervetuloa liittoon -paketti, kuulun liittoon merkki jne. Uusille jäsenille järjestetään säännöllisesti alueittain uusien jäsenten ohjaus-, tiedotus- ja koulutustilaisuuksia. Jäsenpalvelu on osaavaa, ystävällistä ja hyvin tavoitettavaa. Työtehtävät, kuten puhelinsoitot ja sähköposteihin vastaaminen hoidetaan ajallaan. Maahanmuuttajille kohdistetaan erityispalveluita. Kaikki jäsenet liittyvät ammattiosastoon. Kaksoisjäsenyyttä liitto/ammattiosasto ei ole olemassa. Liiton toimistot avustavat oikean osaston löytämisessä. Liiton henkilökunta on osaavaa ja koulutettua siltä osin, että he löytävät jäsenelle aina oikean ammattiosaston huomioiden sektorit, alueen, paikkakunnan ja työpaikan. Jäsenmuodot ovat työmarkkinoiden käytettävissä olevat jäsenet eli sopimusalajäsenet, oppilasjäsenet, itsensä työllistävät ja eläkeläiset. Työmarkkinoiden käytettävissä olevien vanhojen järjestöjen vapaajäsenien oikeuksista päätetään erikseen. Eläkeläisjäsenten jäsenyyspaikka ja jäsenmaksu Ammattiosaston jäsenet ovat sopimusalajäseniä (työmarkkinoiden käytössä olevat) ja eläkeläisjäseniä. Eläkeläisjäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Eläkeläisjäsen on pysyvästi eläkkeelle siirtynyt ammattiosaston entinen sopimusalajäsen. Eläkeläisjäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus ammattiosaston kokouksissa ja vapaa-ajan tilaisuuksissa. Eläkeläisjäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta eikä oikeutta liiton tarjoamiin jäsenetuuksiin.

7 4 TEAM senioriyhdistys Team-liiton ensimmäinen edustajakokous päättää senioriyhdistyksen perustamisesta tai perustamiseen tähtäävän selvitystyön aloittamisesta. Opiskelijajäsenten jäsenyyspaikka ja jäsenmaksu Jäseneksi pyrkivä TEAM-liiton toimialoilla ammattiin opiskeleva henkilö liittyy valtakunnalliseen opiskelijayhdistykseen. Jäsenyys voi alkaa opintojen aloittamisajankohdasta ja päättyy niiden päättymiseen. Opiskelijayhdistys on TEAM-liiton jäsenyhdistys. Opiskelijajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Opiskelijajäsenen jäsenedut ja oikeudet - edunvalvontapalvelut - liiton lehti - kalenteri - vakuutusetu - lomaetu Itsensä työllistävien jäsenyyspaikka ja jäsenmaksu Jäsenmaksumuodot TEAM alojen itsensä työllistäjä eli ammatinharjoittaja liittyy valtakunnalliseen TEAM-yrittäjät ry yhdistykseen. Jäsenyys voi alkaa yrittäjyyden aloittamisajankohdasta ja päättyy kun yrittäjyys päättyy. TEAM-yrittäjät on liiton jäsenyhdistys ja muodostaa oman valtakunnallisen vaalipiirin. Yhdistys voi valita alkavaa 400 jäsentä kohden yhden edustajan edustajakokoukseen puhe-, esitys- ja läsnäolo-oikeudella. Jäsenmaksu on kiinteä valtuuston vuosittain päättämä euromäärä. TEAM-yrittäjän jäsenedut ja oikeudet - neuvontapalvelut omaan alueeseen - liiton lehti - kalenteri - vakuutusetu - lomaetu Jäsenmaksumuodot ovat työnantajaperintä, itsemaksava sekä vuosijäsenmaksu. Työttömyyskassan maksamista etuuksista ei peritä jäsenmaksua.

8 5 3. Osallistuminen ja aktiivisuuden edistäminen Osallistumisen ja aktiivisuuden edistäminen on ammattiliittojen suuri haaste. Isossa liitossa toiminnan jäsenlähtöisyys on turvattava niin, että toiminta näkyy konkreettisena lähellä ammattiosastoja, työpaikkoja ja jäseniä. Tämä edellyttää vahvaa ja uutta organisaatiota ammattiosastoja liittotason välillä. Liiton aktiivien toiminta organisoidaan kuuteen toiminta-alueeseen, joissa on keskimäärin yli jäsentä ja useita ammattiosastoja. Kunkin toiminta-alueen sisällä on yksi aluepalvelukeskus ja maakuntatoimistoja. Peruskysymys alueellisessa toiminnassa on se miten ja millä organisaatiolla ammattiosastot ja niiden paikallinen yhteistoiminta kytketään toiminta-alueisiin ja sektoripohjaisuuteen niin, että uuden liiton alue- ja paikallistoiminta vahvistuu. Seuturyhmät TEAM-liiton kuuden toiminta-alueen sisälle rakennetaan ammattiosastojen yhteinen talous-, työssäkäynti- tai muuhun vastaavaan perustuva seuturyhmärakenne, joka on rekisteröimätön ammattiosastojen yhteistoimintaelin. - Eri alojen ammattiosastojen paikallisesta ja seudullisesta yhteistyöstä on hyötyä toiminnalle heti sen alkuvaiheessa ja tulevaisuudessa. - Seuturyhmät kootaan ammattiosastojen ja aluepalvelukeskusten yhteistyöllä järkeviksi ja toiminnallisiksi kokonaisuuksiksi. - Seuturyhmät ovat mukana liiton ja sen aluetoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Näin turvataan alueelliset ja paikallisten näkökulmat liiton toiminnassa. - Ammattiosastojen vaikutusmahdollisuudet paranevat ja resurssien siirtäminen alueille ja paikallistasolle tapahtuu myös ammattiosastojen toiminnan, ei vain toimisto-organisaation kautta. - Seuturyhmät tarjoavat uuden toimintatason ammattiosastojen yhteistyön ja liiton alueellisen toimisto-organisaation välissä. Organisaatio rakennetaan ammattiosastojen yhteistyönä. - Uuden liiton pitää olla vahva paikallinen toimija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Seuturyhmät tarjoavat tähän nykyistä huomattavasti paremmat mahdollisuudet. Alueellista ja maakunnallista edunvalvontaa ja yhteiskuntavaikuttamista on kuvattu tässä raportissa kohdassa 10 Maakunnallinen edunvalvonta. - Ammattiosastot voivat yhdessä pohtia esimerkiksi työntekijän palkkaamista, yhteistoimistojen ja päivystyspisteiden perustamista. - Kun liittojen ammattiosastorakenne säilyy uuden liiton perustamisvaiheessa ennallaan, tarjoaa seuturyhmäyhteistyö hyvän mahdollisuuden pohtia yhteistä toiminnan kehittämistä ja osastorakennetta vapaaehtoisuuden pohjalta. Seuturyhmäpohjaiset jaostot toiminta-aluekohtaiset toimikunnat Seuturyhmien pohjalta muodostetaan ammattiosastojen yhteisiä seudullisia jaostoja ja työryhmiä, alussa esimerkiksi opintosihteereistä seuturyhmäkohtainen opintojaosto. Yhteinen jaosto on hyvä väline uuden liiton asioiden käsittelyyn, oman ja yhteisen koulutuksen suunnitteluun, koulutuksen markkinointiin jne. Seuturyhmien opintojaostojen edustajista on muodostettavissa uuden liiton toimintaaluekohtaiset koulutusjaostot, joiden tehtävänä on mm. liiton koulutustoiminnan suunnittelu kuudella toiminta-alueella. Jaosto toimisi jäljempänä mainitun aluetoimikunnan alaisuudessa

9 6 Toiminta-alueiden koulutusjaostoista on mahdollista muodostaa myös TEAM-liiton valtakunnallinen koulutusvaliokunta. Menettely suoraviivaistaa organisaatiota ja kytkee eri toimintatasot ja niissä toimivat ihmiset ja asiat toisiinsa. Mallia voi hyödyntää myös nuoriso-, nais- ym. toiminnan organisointiin. Samalla se tarjoaisi uusille aktiiveille toimintafoorumin. Sektoripohjaiset aluekokoukset ja aluetoimikunta Liiton kuudella toiminta-alueella pidetään sektorikohtaiset aluekokoukset, joihin ammattiosastot nimeävät omat edustajansa erikseen sovittavin perustein. Aluekokouksissa valitaan sektorin edustajat koko toiminta-alueen yhteiseen aluetoimikuntaan erikseen päätettävien periaatteiden ja lukumäärien mukaan. Kokous käsittelee henkilövalintojen lisäksi myös muita asioita. Aluetoimikuntia on kuusi ja ne olisivat samanaikaisesti: 1. linkki liiton ja sen kuuden toiminta-alueen välillä 2. linkki sektorijohtokuntaan ja sitä kautta työehtosopimuskysymyksiin, työelämän kehittämiseen ja edunvalvontaan 3. linkki liiton ja ammattiosastojen/seuturyhmien välillä 4. linkki liiton päätöksenteon ja paikallisen päätöksenteon välissä Aluetoimikunnan alaisuudessa voi toimia pysyviä jaostoja tai projektiluonteisia työryhmiä. Aluetoimikunnan työhön osallistuvat myös toiminta-alueelta valitut liiton hallituksen ja valtuuston jäsenet, alueen sektorijohtokuntien ja valiokuntien jäsenet sekä aluepalvelukeskukset. Erikseen on pohdittava sitä, ovatko edellä kuvatut organisaatiot sääntömääräisiä vai projektiluontoisia.

10 7 4. Peruspalvelut ja jäsenedut sekä niiden yhdenmukaistaminen Asiantuntijapalvelut Käsitteellä jäsen tarkoitetaan tässä ammattiosaston henkilöjäsentä. Varsinaisista liiton jäsenistä, eli ammattiosastoista käytetään nimitystä osasto. Keskustoimiston työehtotoimitsijat antavat neuvontaa ja neuvotteluapua työsuhteen ehtoihin liittyvissä asioissa. Lisäksi TEAM:in aluepalvelukeskuksissa ja maakuntatoimistoissa on toimitsijoita, jotka antavat apua osastojen jäsenille työsuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä. Aluepalvelukeskukset keskittyvät pääasiassa koulutukseen, viestintään, työehtojen valvontaan, työsuhderiita-asioiden hoitoon ja lakipalveluihin, työelämän kehittämiskysymyksiin sekä järjestötyöhön ja sen kehittämiseen. Aluepalvelukeskuksissa toimii työttömyyskassan palvelupisteet. Niiden avulla edistetään myös järjestäytymistä. Maakuntatoimistot keskittyvät työsuhdeneuvontaan, työsuhderiitojen selvittelyyn, paikallisen sopimisen tukemiseen, järjestäytymisen edistämiseen sekä maakunnan työvoima- ja koulutuspolitiikkaan. Asiantuntijapalveluita siirretään tarpeen ja kysynnän mukaan mahdollisimman paljon yhteiseen internet- ja extranet-palveluun. Työehtoneuvontaan liittyvät palvelut järjestetään niin, että palvelua on saatavilla myös ilta-aikaan liiton päivystyspalvelusta (call-center), kaikkina vuodenaikoina. Työsuojeluasiat hoidetaan TEAM:in yhteisessä työsuojelu- ja työympäristöyksikössä. Yksikkö käsittelee myös jäsenten vakuutusoikeudellisia asioita. Jäsenellä on perustellusta syystä mahdollista saada oikeusapua työsuhdeasioissa TEAM:in lakimiespalveluista. Päälinjaukset oikeusapuun liittyvissä asioissa päättää hallitus ja päätökset yksittäisistä hakemuksista tekee oikeudellinen yksikkö. Oikeusapuhakemukset valmistellaan alueilla ja sektoreittain toimitsijoiden toimesta. Yksittäiset jäsenet voivat valittaa oikeusavun myöntämiseen liittyvistä päätöksistä hallintoon, jos eivät ole tyytyväisiä niihin. Jäsenillä on mahdollista saada oikeusapua myös työelämän ulkopuolelle ulottuvissa asioissa. Tämä katetaan vakuutuksella. Materiaalien jakelu jäsenille ja osastoille Kaikille jäsenille tiedotetaan liiton palveluista ja eduista vähintään kerran vuodessa ilmestyvässä jäsenpalvelut ja -edut esitteessä. Osastot ja luottamusmiehet voivat tilata käyttöönsä erilaista materiaalia, jota TEAM-liitto tuottaa. Kaikki materiaali on mahdollista saada internet- ja extranetpalvelujen kautta sähköisessä muodossa. Toimitsijoiden/toimihenkilöiden ammattiosasto- ja työpaikkakäynnit TEAM:in toimitsijat ja toimihenkilöt käyvät osastojen kokouksissa ja tilaisuuksissa sekä työpaikoilla pyydettäessä tai muuten sovittaessa. Aluepalvelukeskusten toimitsijat ja aluetoimistot tekevät organisoitua työtä osastorakenteen pitämiseksi toimivana. Yhdessä osastojen kanssa tehdään järjestämistyötä (uudet jäsenet ja työhuonekuntien järjestäminen) alueellisesti sovitulla tavalla. Sähköiset verkkopalvelut Tulevaisuudessa kaikki TEAM:in palvelut ovat saatavilla ja käytettävissä sähköisesti koko jäsenistöä koskien. Myös työttömyyskassan palvelut painottuvat verkkoon.

11 8 Sähköinen tiedottaminen aktiiveille ja muille erityisryhmille Jäsenkalenteri Kaikki aktiivitiedottaminen toimii sähköisesti. Käytössä on monipuolisesti tekstiviestit, sähköposti, extranet ja extranetin yhteydessä toimiva keskustelupalsta. Uudet sähköisen viestinnän muodot huomioidaan TEAM:in viestintäyksikössä ilman viivettä. Kaikki jäsenet voivat saada itselleen sähköpostiosoitteen muodossa: Henkilökunnan sähköpostiosoitteet toimivat muodossa: Jäsenet saavat kalenterin, joka tehdään myös ruotsinkielisenä. Tietotekniikan kehittymisen ja erilaisten uudenmuotoisten käyttöliittymien kehittymisen myötä voidaan siirtyä erityyppisiin sähköisiin kalenterin muotoihin myös jäsenetuna. Tuki palkansaajalehtiä tilattaessa Jäsenet voivat käyttää samanarvoista lehtietua. Jäsenvakuutus (kollektiivinen tuote) Jäsenillä on mahdollisuus saada oikeita vakuutuksia valintansa mukaan. Esimerkiksi nuorille, jotka liittyvät jäseneksi voidaan räätälöidä kodin irtaimistovakuutus. Kaikilla jäsenillä voisi olla esimerkiksi vakuutus joka kattaa työttömyyspäivärahaa ensimmäisen kerran maksettaessa asetettavan seitsemän päivän omavastuuajan. Luottamustehtävissä toimiville voidaan luoda muuta jäsenistöä kattavampi vakuutusturva. Kaikilla jäsenillä on liittovakuutuspaketti, joka sisältää matkustaja-, tapaturma- ja oikeusturvavakuutuksen. Vapaa-aikaan/lomailuun liittyvät jäsenetuudet TEAM-liitto perustaa erillisen loma- ja jäsenetuyhtiön, jonka kautta mm. alv. voidaan hyödyntää. Yhtiö tarjoaa jäsenille vapaa-ajan aktiviteetteja, jolloin liitto ja ammattiosastot voivat keskittyä varsinaiseen perustehtävän mukaiseen toimintaansa. SAL-lomiin liittyvät toimenpiteet siirretään perustettavalle loma- ja jäsenetuyhtiölle. Yhteistyökumppaneiden tarjoamat sopimusetuudet Perustettava loma- ja jäsenetuyhtiö tekee sopimuksia eri tarjoajien kanssa, joilla suurelle jäsenistölle haetaan todellisia etuja ja alennuksia tuotteista ja palveluista. Jäsenyyden todentaminen etuja käytettäessä Jäsenyyden todentaminen tapahtuu jäsenkortin avulla. Korttiin voidaan myös liittää uusia ominaisuuksia, esimerkiksi siru, joilla saa etuja loma- ja jäsenetuyhtiön neuvottelemien sopimusten mukaan.

12 9 5. Perusnäkemys liiton päätöksentekoelimistä, niiden valinnasta ja tehtävistä 5.1 Edustajakokous Valintaperuste Vaalipiirijako Kaikki päätäntävaltaelinten jäsenet valitaan kentän edustajista. Valitaan joka viides vuosi suhteellisella vaalilla. Yksi edustaja alkavaa 400 työmarkkinoiden käytössä olevaa jäsentä kohden. Yksi edustaja alkavaa 800 opiskelijajäsentä kohti. Opiskelijajäsenillä on oikeus osallistua kokoukseen puhe-, esitys- ja läsnäolo-oikeudella. Yksi edustaja alkavaa 400 itsensä työllistävää jäsentä kohti. Itsensä työllistävillä on oikeus osallistua kokoukseen puhe-, esitys ja läsnäolo-oikeudella. Jäsenryhmät voivat olla erilaisessa asemassa edustajakokouksen valintaperustetta sääntöihin määritettäessä ja jäsenen eritasoiset oikeudet koskien esimerkiksi päätöksentekoa edustajakokouksessa on mahdollista kirjoittaa sääntöihin. Yhdistyslaki ei estä tämänkaltaisia sääntökohtia. (Riitta Lae, yhdistysrekisteri, ) Vaihtoehto 1) sektorikohtainen vaalipiirijako Sektorikohtainen eduskuntavaalien vaalipiirijaon pohjalta rakennettu vaalipiirijako (7 sektoria). Opiskelijajäsenille yksi valtakunnallinen vaalipiiri jokaista sektoria kohti. Itsensä työllistäville yksi valtakunnallinen vaalipiiri. Eduskuntavaaleja varten maa on jaettu 15 vaalipiiriin maakuntajaon mukaisesti. Seitsemän sektorin mallin mukaan vaalipiirejä on 105 kpl. Lisäksi opiskelijajäsenille 7 valtakunnallista vaalipiiriä sektorijaon mukaisesti ja itsensä työllistäville yksi valtakunnallinen vaalipiiri. Sektorikohtaisen vaalipiirijärjestelmän mukaan edustajakokoukseen valittaisiin kemiansektorilta 76 edustajaa, logistiikkasektorilta 62 edustajaa, energia-, tieto- ja sähkösektorilta 65 edustajaa, metalli- ja elektroniikkasektorilta 309 edustajaa, puutuotesektorilta 67 edustajaa, viestintäsektorilta 35 edustajaa ja ympäristösektorilta 17 edustajaa. Yhteensä 631 edustajaa. Edustajamäärä perustuu valtakunnallisiin jäsenmäärätietoihin vuodelta Työryhmä on lähtökohtaisesti sitä mieltä, että sektoripohjainen malli on oikea. Työvaliokunnan pyynnöstä on huomioitu myös sopimusalakohtainen vaalipiirijako. Sopimusalakohtaisia malleja voisivat olla esimerkiksi seuraavat: Vaihtoehto 2) sopimusalakohtainen vaalipiirijako Sopimusala, jossa on enintään tuhat jäsentä muodostaa valtakunnallisen vaalipiirin. Näitä sopimusaloja on 25. Niistä valittaisiin tämänhetkisen jäsenmäärän mukaan yhteensä 37 edustajaa alkavaa 400 jäsentä kohti. Sopimusala, jossa on enintään jäsentä, jaetaan viiteen läänijakoon perustuvaan vaalipiiriin. 1) Etelä-Suomi, 2) Länsi-Suomi ja Ahvenanmaa, 3) Itä-Suomi, 4) Oulu, 5) Lappi. Vaalipiirejä yhdistetään tarvittaessa niin, että vaalipiirin jäsenmäärä on vähintään 400. Tarkempi vaalipiirien maantieteellinen rakenne määritellään äänestys- ja vaalijärjestyksessä, jonka hyväksyy jokaiselle edustajakokoukselle erikseen liiton valtuusto. Enintään jäsenen sopimusaloja on 19. Jos kaikki nämä sopimusalat ylittäisivät läänijakoon perustuvilla alueilla 400 jäsenen määrän, tulee vaalipiirien kokonaismääräksi näillä sopimusaloilla 95. Niistä valitaan tämänhetkisen jäsenmäärän mukaan yhteensä 140 edustajaa alkavaa 400 jäsentä kohti.

13 10 Sopimusala, jossa on yli jäsentä, jaetaan eduskuntavaalipiirijaon mukaan 14 vaalipiiriin. Mallissa Ahvenanmaa ja Varsinais-Suomi on yhdistetty. Vaalipiirejä yhdistetään tarvittaessa niin, että vaalipiirin jäsenmäärä on vähintään 400. Tarkempi vaalipiirien maantieteellinen rakenne määritellään äänestys- ja vaalijärjestyksessä, jonka hyväksyy jokaiselle edustajakokoukselle erikseen liiton valtuusto. Yli jäsenen sopimusaloja on 7. Jos kaikki nämä sopimusalat ylittäisivät maakuntajakoon perustuvilla vaalipiirien alueilla 400 jäsenen määrän, tulee vaalipiirien kokonaismääräksi näillä sopimusaloilla 98. Niistä valitaan tämänhetkisen jäsenmäärän mukaan yhteensä 477 edustajaa alkavaa 400 jäsentä kohti. Vaalipiirejä yhteensä enintään 218. Lisäksi opiskelijajäsenille 7 valtakunnallista vaalipiiriä sektorijaon mukaisesti ja itsensä työllistäville yksi valtakunnallinen vaalipiiri. Edustajia valitaan sopimusalakohtaisen vaalipiirijärjestelmän mukaan 654 edustajaa. Edustajamäärä perustuu valtakunnallisiin jäsenmäärätietoihin vuodelta Vaihtoehto 3) sopimusalakohtainen vaalipiirijako Sopimusala, jossa on enintään 5000 jäsentä muodostaa valtakunnallisen vaalipiirin. Näitä sopimusaloja on 42. Niistä valittaisiin tämänhetkisen jäsenmäärän mukaan yhteensä 143 edustajaa alkavaa 400 jäsentä kohti. Sopimusala, jossa on enintään jäsentä, jaetaan viiteen läänijakoon perustuvaan vaalipiiriin. 1) Etelä-Suomi, 2) Länsi-Suomi ja Ahvenanmaa, 3) Itä-Suomi, 4) Oulu, 5) Lappi. Vaalipiirejä yhdistetään tarvittaessa niin, että vaalipiirin jäsenmäärä on vähintään 400. Tarkempi vaalipiirien maantieteellinen rakenne määritellään äänestys- ja vaalijärjestyksessä, jonka hyväksyy jokaiselle edustajakokoukselle erikseen liiton valtuusto. Enintään jäsenen sopimusaloja on 7. Jos kaikki nämä sopimusalat ylittäisivät läänijakoon perustuvilla alueilla 400 jäsenen määrän, tulee vaalipiirien kokonaismääräksi näillä sopimusaloilla 35. Niistä valitaan tämänhetkisen jäsenmäärän mukaan yhteensä 171 edustajaa alkavaa 400 jäsentä kohti. Sopimusala, jossa on yli jäsentä, jaetaan eduskuntavaalipiirijaon mukaan 14 vaalipiiriin. Mallissa Ahvenanmaa ja Varsinais-Suomi on yhdistetty. Vaalipiirejä yhdistetään tarvittaessa niin, että vaalipiirin jäsenmäärä on vähintään 400. Tarkempi vaalipiirien maantieteellinen rakenne määritellään äänestys- ja vaalijärjestyksessä, jonka hyväksyy jokaiselle edustajakokoukselle erikseen liiton valtuusto. Yli jäsenen sopimusaloja on 2. Jos kaikki nämä sopimusalat ylittäisivät maakuntajakoon perustuvilla vaalipiirien alueilla 400 jäsenen määrän, tulee vaalipiirien kokonaismääräksi näillä sopimusaloilla 28. Niistä valitaan tämänhetkisen jäsenmäärän mukaan yhteensä 340 edustajaa alkavaa 400 jäsentä kohti. Vaalipiirejä yhteensä enintään 105. Lisäksi opiskelijajäsenille 7 valtakunnallista vaalipiiriä sektorijaon mukaisesti ja itsensä työllistäville yksi valtakunnallinen vaalipiiri. Edustajia valitaan sopimusalakohtaisen vaalipiirijärjestelmän mukaan 654 edustajaa. Edustajamäärä perustuu valtakunnallisiin jäsenmäärätietoihin vuodelta Vaihtoehto 4) sopimusalakohtainen vaalipiirijako Sopimusala jossa on enintään 3000 jäsentä muodostaa valtakunnallisen vaalipiirin. Näitä sopimusaloja on 38. Niistä valittaisiin tämänhetkisen jäsenmäärän mukaan yhteensä 115 edustajaa alkavaa 400 jäsentä kohti. Sopimusala, jossa on yli 3000 jäsentä, jaetaan viiteen läänijakoon perustuvaan vaalipiiriin. 1) Etelä-Suomi, 2) Länsi-Suomi ja Ahvenanmaa, 3) Itä-Suomi, 4) Oulu, 5) Lappi. Vaalipiirejä yhdistetään tarvittaessa niin, että vaalipiirin jäsenmäärä on vähintään 400. Tarkempi vaalipiirien maantieteellinen rakenne määritellään äänestys- ja vaalijärjestyksessä, jonka hyväksyy jokaiselle edustajakokoukselle erikseen liiton valtuusto. Yli 3000 jäsenen sopimusaloja on 13. Jos kaikki nämä sopimusalat ylittäisivät läänijakoon perustuvilla alueilla 400 jäsenen määrän, tulee vaalipiirien kokonaismääräksi näillä sopimusaloilla 65. Niistä valitaan tämänhetkisen jäsenmäärän mukaan yhteensä 539 edustajaa alkavaa 400 jäsentä kohti.

14 11 Vaalipiirejä yhteensä enintään 103. Lisäksi opiskelijajäsenille 7 valtakunnallista vaalipiiriä sektorijaon mukaisesti ja itsensä työllistäville yksi valtakunnallinen vaalipiiri. Edustajia valitaan sopimusalakohtaisen vaalipiirijärjestelmän mukaan 654 edustajaa. Edustajamäärä perustuu valtakunnallisiin jäsenmäärätietoihin vuodelta Äänioikeus Vaalikelpoisuus Ehdokasasettelu Vaalien järjestäminen Kaikilla työmarkkinoiden käytössä olevilla jäsenillä, jotka on hyväksytty jäseniksi vähintään kolme kuukautta ennen ensimmäistä vaalipäivää. Työmarkkinoiden käytössä olevilla jäsenillä tarkoitetaan työssäkäyviä, työttömiä ja jäsenmaksusta sääntöjen mukaan vapautettuja jäseniä, jotka eivät ole pysyvästi eläkkeellä. Kaikilla opiskelijajäsenillä, jotka on hyväksytty jäseniksi vähintään kolme kuukautta ennen ensimmäistä vaalipäivää, omissa vaalipiireissään Kaikilla itsensä työllistävillä, jotka on hyväksytty jäseniksi vähintään kolme kuukautta ennen ensimmäistä vaalipäivää. Työmarkkinoiden käytettävissä olevilla jäsenillä, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa kuudelta kuukaudelta ennen ehdokasasettelun vahvistamista. Opiskelijajäsenillä, jotka on hyväksytty jäseniksi vähintään kuusi kuukautta ennen ehdokasasettelun vahvistamista. Itsensä työllistävällä, jotka on hyväksytty jäseniksi vähintään kuusi kuukautta ennen ehdokasasettelun vahvistamista. Vaaliliitot saavat asettaa kymmenen (10) ehdokasta jokaista valittavaa edustajaa kohti. Kuitenkin niin, että vaalipiirissä voidaan asettaa enintään sata (100) ehdokasta vaaliliittoa kohden. Mikäli vaalipiiristä valitaan enemmän kuin kaksikymmentä (20) edustajaa, saavat vaaliliitot asettaa sataviisikymmentä (150) ehdokasta. Vaalit järjestetään postivaalina ja uurnavaalina. Sähköistä vaalimenettelyä käytetään, mikäli eduskunnassa hyväksytään sähköistä vaalia koskeva lainsäädäntö. Edustajakokouksen tehtävät Edustajakokouksen tehtävänä on päättää mm. liiton toimintalinjauksista, säännöistä, valtuuston, hallituksen ja puheenjohtajan valinnasta. 5.2 Valtuusto Valtuuston tehtävät Edustajakokous valitsee valtuuston viisivuotiskaudeksi. Valtuuston jäsenet valitaan sektoripohjaisesti jäsenmäärien suhteessa sektorin jokaista alkavaa 2500 jäsentä kohti yksi valtuutettu. Kuitenkin niin, että jokaisella sektorilla on vähintään kaksi (2) valtuutettua. Sektoreita on seitsemän. Vuosittaiset toimintalinjaukset, toiminta- ja taloussuunnitelma, toiminta- ja tilikertomus. Valtuusto päättää vuosittain järjestön jäsenmaksun suuruudesta ja sen jakautumisesta sääntöjen määrit-

15 12 telemissä rajoissa. Valtuusto käsittelee mahdollisten tulopoliittisten kokonaisratkaisujen vaikutukset liiton jäsenistä koskien ja antaa tarvittaessa suosituksensa sektoreille niihin yhtymisestä. Valtuusto kutsutaan koolle, jos on päätettävä kolmea tai useampaa sektoria koskevasta yhtäaikaisesta lakkovaroituksesta. Valtuusto nimittää sektorijohtokunnat ja eri valiokunnat edustajakokouksien väliseksi ajaksi heti edustajakokouksen jälkeen. Valtuusto myös vastaa hallituksen, sektorijohtokuntien ja valiokuntien täydentämisestä sekä johdon valitsemisesta edustajakokouksien välisenä aikana. 5.3 Hallitus Hallituksen tehtävät Edustajakokous valitsee hallituksen viisivuotiskaudeksi. Hallitus muodostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja sektoreiden sisältä valittavasta jäsenestä. Hallitus johtaa ja koordinoi liiton toimintoja sekä huolehtii liiton strategian valmistelusta ja toteuttamisesta. Se koordinoi työehtosopimusneuvotteluja ja hyväksyy sektoreiden esittämät työehtosopimusratkaisut sekä päättää yksittäisen sektorin tai enintään kahden sektorin samanaikaisesta lakkovaroituksen antamisesta. Hallitus määrittelee henkilökunnan rekrytoinnin päälinjaukset ja valitsee esimiehet sekä päättää henkilökunnan työehdoista. Hallitus valmistelee esitykset valtuustolle ja edustajakokoukselle ja vastaa niiden tekemien päätösten toteuttamisesta. Hallitus vastaa liiton omaisuudesta, sen myynnistä ja sijoitustoiminnan linjauksista. 5.4 Sektorijohtokunnat Valtuusto valitsee sektorijohtokunnat viisivuotiskaudeksi. Johtokuntien (7) koko on henkilöä. Edustajat valitaan siten, että pääsääntöisesti jokaisen sektorin työehtosopimuksen alueelta on edustaja/t sektorijohtokunnassa. Sektorijohtokuntaa johtaa hallituksen valitsema sektorijohtaja. Sektorijohtokunnan tehtävät Työehtosopimusneuvottelujen johtaminen, tavoitteista päättäminen asiantuntijavaliokuntien esitysten pohjalta ja neuvottelutulosten esittäminen hallituksen hyväksyttäväksi. Työehtosopimuspohjaisten asiantuntijavaliokuntien nimittäminen sektoreittain ja neuvottelijoiden valinta työehtosopimusneuvottelukunniksi asiantuntijavaliokuntien esityksestä. Työtaistelutoimista päättäminen hallituksen valtuutuksella sekä saartojen asettaminen omin päätöksin. Sektorin edustamien työehtosopimusalojen koulutuslinjausten valmistelu ja alakohtaisten ammattitutkintotoimikuntien työhön osallistuminen. Muu ammatilliseen ja alakohtaiseen koulutukseen liittyvä edunvalvonta. Ammattialakohtaisten työsuojelumääräysten valmistelutyö yhdessä muiden alan toimijoiden ja viranomaisten kanssa.

16 Toiminta-alueen elinkeinopolitiikka, työelämän kehittäminen ja tutkimustoiminta, työryhmien nimittäminen ja mahdollisten sektorirahastojen käytöstä päättäminen. 13

17 14 6. Tehtäväalueen valiokunnat ja niiden tehtävät 6.1 Jäsenyys- ja järjestäytymisvaliokunta Valiokunnan tehtävät Valtuusto valitsee jäsenyys- ja järjestäytymisvaliokunnan. Valiokunnan jäsenet valitaan sektoripohjaisesti. Jäsenyys- ja järjestäytymisvaliokunta toimii edunvalvontaa tukevien toimintojen ja sääntöasioiden suunnittelijana ja päätösesitysten valmistelijana. Valiokunta koostuu kaikkien TEAM-liiton sektoreiden ammattilaisista. Valiokunta ohjaa jäsenhankintaa, työpaikkatason ja ammattiosastojen toimintatavoitteita ja pyrkii parantamaan valmiuksia näiden tavoitteiden toteuttamiseksi. 6.2 Nuorisovaliokunta Valiokunnan tehtävät Valtuusto valitsee nuorisovaliokunnan. Valiokunnan jäsenet valitaan sektoripohjaisesti. Nuorisovaliokunnan toiminnan tavoitteena on edistää nuorten jäsenten kiinnittymistä TEAMliiton ja sen ammattiosastojen toimintaan. Valiokunnan järjestämällä toiminnalla pyritään tavoittamaan alle 30-vuotiaat liiton jäsenet käyttämällä mahdollisimman tehokkaasti kaikkia käytettävissä olevia keinoja. Valiokunnan toiminta tukee nuorten jäsenten järjestäytymistä. Nuorisovaliokunta vastaa työmarkkinatiedotuksen sekä oppilaitos- ja opinto-ohjaajayhteistyön linjausten valmistelusta ja toiminnan ohjaamisesta. Valiokunta valmistelee liiton valtakunnallisen opiskelijayhdistyksen tilaisuudet ja ohjaa sen toimintaa. Valiokunta koostuu kaikkien TEAM-liiton sektoreiden nuorista jäsenistä.

18 15 7. Jäsen- ja luottamushenkilörekisterit sekä niiden ylläpito Jäsenrekisterin hoidon järjestämisessä on huomioitava muutama keskeinen perusvaatimus: - Käytössä tulee olla joustava, toimintojen hajauttamisen mahdollistava ja nykyaikaisella teknologialla toteutettu jäsentietojärjestelmä. - Integraation muuhun toimistojärjestelmään, asianhallintajärjestelmään, sähköiseen arkistointiin ja ulkoisiin järjestelmiin tulee toimia vakiotyökaluilla. - Jäsenrekisteritoiminnoissa palvelumahdollisuudet ja -kyky tulee turvata kiinnittämällä erityinen huomio henkilöstöresurssien osalta substanssiosaamiseen ja kielitaitoon. 7.1 Palvelut Palvelut jäsenille TEAM:in jäsenrekisteri hoitaa keskitetysti jäsenrekisteripalvelut. Kaikki jäsenrekisterin palvelut on käytettävissä sähköisesti internetin ja extranetin kautta. Ammattiosastoilla on mahdollisuus saada käyttöönsä oma jäsenrekisterinsä extranet palveluna. Uudet jäsenet liittyvät pääasiassa sähköisesti. Uusille jäsenille menee automaattisesti laaja jäsenpalvelupaketti sähköpostilla tai postitse heti jäseneksi kirjaamisen jälkeen. Jäsenrekisteriin liittyvät palvelut järjestetään niin, että palvelua on saatavilla puhelimella myös ilta-aikaan kaikkina vuodenaikoina. Jäsenrekisterin toiminnot tulee järjestää siten, että palveluvalikoimaan sisältyy niin sähköisiä kuin perinteisiäkin palveluja henkilöjäsenille, työnantajille, liiton järjestöyksiköille ja muille sidosryhmille. Palveluun kuuluu myös jäsentietojen jalostaminen ja toimittaminen muun liittoorganisaation käyttöön (tietopalvelu). Jäsenten tulee voida tarkastella ja päivittää omia jäsentietojaan Internetissä. Itsemaksaville jäsenille tulee varmistaa joustava mahdollisuus myös maksaa jäsenmaksunsa sähköisen palvelukanavan kautta. Viestinnän tarpeiden ja määrittelyjen mukaisesti samaa kanavaa on mahdollista käyttää erilaisille keskustelupalstoille osallistumiseen. Palvelut ammattiosastoille Ammattiosastojen tulee voida tarkastella osaston jäsentietoja sekä päivittää osaston toimielimissä toimivien rekisteriä. Osastoille tulee järjestää mahdollisuus poimia jäsentietoja omaan käyttöönsä ja edelleen jalostettavaksi. Tietosuojakysymykset tulee näissäkin tapauksissa varmistaa erityisen tarkasti. Palvelut luottamusmiehille Luottamusmiehille tulee järjestää mahdollisuus oman toimialueensa (työpaikka, yms.) jäsenten perustietojen tarkasteluun ja joidenkin jäsentietojen päivittämiseen. Palvelut muulle liitto-organisaatiolle Jäsentietojen tilastointi, poiminta ja erilaisten luokittelujen ylläpitäminen tulee määritellä jäsenrekisterin tehtäväksi. Näin varmistetaan se, että tietoja edelleen jalostavat organisaatioyksiköt saavat ajantasaisen ja perusteiltaan oikean tiedon käyttöönsä. Jäsenmaksuvalvonta ja -perintä Itsemaksavien jäsenten osuuden pienentämien on TEAM:in yhteinen tavoite.

19 16 TEAM:in jäsenrekisteri ja jäsenmaksuvalvonta hoitaa keskitetysti kaikki jäsenmaksuperintään ja valvontaan liittyvät käytännöt. Jäsenmaksurästien vuoksi tehtävät kuulemiset ja erottamiset hoidetaan osastoilta saadun valtakirjan perusteella keskitetysti TEAM:in jäsenrekisterissä ja työttömyyskassassa. Jäsenyyden siirtyminen TEAM:in sisällä sovitaan selvät pelisäännöt siitä, mihin TEAM:in ammattiala- tai toimialakohtaiseen osastoon ja samalla sektoriin jäsenten tulisi kuulua. Muiden SAK:n liittojen suhteen toimitaan vastaavasti kuin nykyäänkin. 7.2 Välineet ja työnkulku Työnkulku tulee järjestää asianhallintajärjestelmän kautta. Sähköisesti tulleet dokumentit ohjataan suoraan järjestelmään. Sama järjestelmä turvaa myös ajantasaisen sähköisen arkistoinnin ja tietojen haun. Jäsentietojärjestelmän tulee mahdollistaa kaikkien tarpeelliseksi havaittavien rekisterien ylläpitäminen samalla alustalla ja saman käyttöliittymän kautta. Näitä rekistereitä ovat ainakin: - Jäsenrekisteri - Jäsenmaksurekisteri - Osastorekisteri - Järjestötehtävärekisteri - Luottamustehtävärekisteri - Työnantajarekisteri - Koulutusrekisteri Edellä mainittujen ns. perusrekistereiden lisäksi jäsentietojärjestelmää hyödynnetään mm. vaaleja, lomatukea, lakkoja, ja lehtiä koskevissa tehtävissä. Liittymät ulkoisiin järjestelmiin ( , tekstiviesti, kirjapainot, jne.) tulee toteuttaa uusinta teknologiaa hyväksi käyttäen. Jäsentietojärjestelmän tulee olla helposti integroitavissa organisaation muihin asianhallintajärjestelmiin. Jäsentietojärjestelmän eritasoisia käyttöoikeuksia tulee jakaa koko organisaatioon. Kaikilla liiton työntekijöillä tulee olla mahdollisuus selailuoikeuteen. Käyttöoikeuksien hallinnan tulee mahdollistaa ja turvata vahva tietosuoja. 7.3 Jäsentietojärjestelmän valinta 1. Järjestelmän tulee toimia sellaisella ohjelmisto- ja tietokanta-alustalla, että sen yhteyteen on vakiotyökaluilla helposti ja taloudellisesti mahdollista integroida erilaisia lisäpalveluja ja - sovelluksia. 2. Järjestelmän tulee jo nyt tarjota mahdollisuus sähköiseen liittymiseen. 3. Järjestelmän tulee mahdollistaa selkeä ja tietoturvan kannalta täsmällinen käyttöoikeuksien hallinta. 4. Järjestelmän versionhallinnan kannalta on oleellista, että se toimii selainpohjaisesti. Edellä mainitut vaatimukset täyttävä ja toimittajansa (SysOpenDigia Oyj) kokonaan itse yhdessä ammattiliittojen kanssa kehittämä ratkaisu on OpenPoint Lyyti-järjestelmä.

20 Työnjako Jäsenrekisterin työt aluepalvelukeskuksissa ja maakuntatoimistoissa Tehtävien hoitoa tulee hajauttaa keskustoimiston, aluepalvelukeskusten ja maakuntatoimistojen välillä. Keskeisimmät työt ja vaativa jäsenpalvelu hoidetaan keskustoimistolla. Aluepalvelukeskuksissa ja maakuntatoimistoissa hoidetaan puhelinpalvelua, sähköistä palvelua ja näistä aiheutuvia päivitys- ja tallennustehtäviä. Lisäksi aluepalvelukeskukset huolehtivat oman toimialueensa ammattiosastojen toimihenkilö- ja luottamusmiesilmoituksista. Aluepalvelukeskukset huolehtivat myös niihin toimitettujen, jäsenyysasioihin liittyvien dokumenttien skannaamisesta jäsenrekisterin asianhallintajärjestelmään. Aluepalvelukeskuksissa otetaan vastaan uudet ja siirtyvät jäsenet ja huolehditaan muun muassa uusien jäsenten rekisteröinnistä ja siirtymisistä muihin liittoihin. Jäsenyysasioihin liittyvästä neuvonnasta aluepalvelukeskukset ja maakuntatoimistot huolehtivat peruskysymysten osalta. Jäsenrekisterin työt keskustoimistolla Jäsenrekisterin henkilöstö tulee sijoittaa useampaan työyksikköön, joita voisivat olla esimerkiksi: 1. Puhelinpalvelu 2. Sähköinen palvelu 3. Työnantaja-asiat (maksujen valvonta, jne.) 4. Uudet ja siirtyvät jäsenet 5. Itsemaksavat (maksujen valvonta, jne.) 6. Erityisasiat (tulkinnat, jne.) 7. Tietopalvelu Työyksikköjen tehtävät karkealla tasolla olisivat: Puhelinpalvelu muodostaa jäsenrekisterin call centerin, johon ohjataan pääsääntöisesti jäsenyysasioihin liittyvä puhelinpalvelu ja neuvonta. Yksikkö huolehtii sekä ulkoisesta että sisäisestä (luottamusmiehet, aluepalvelukeskukset, maakuntatoimistot, jne.) puhelinpalvelusta. Sähköinen palvelu huolehtii mm. kaikesta sähköisiä kanavia pitkin tulevista palvelupyynnöistä. Keskeisessä osassa ovat -asiakkaat. Työnantaja-asiat huolehtii mm. yhteydenpidosta työnantajiin, työnantajarekisterin ylläpidosta sekä jäsenmaksujen valvonnasta, tilityksistä, selvityksistä, viiteaineistojen lähettämisestä ja rästittämisestä. Uudet ja siirtyvät jäsenet huolehtii mm. uusien jäsenten rekisteröinnistä ja siirtymisistä muihin liittoihin. Jäsenmaksuvalvonta ja perintä huolehtii mm. jäsenten jäsenmaksujen valvonnasta, viiteaineistojen lähettämisestä ja rästittämisestä sekä jäsenten erottamisesta. Erityisasiat huolehtii mm. jäsenyysasioihin liittyvistä tulkinnoista, yhteyksistä viestintään jäsenrekisteriasioista tiedottamisesta, kouluttamisesta ja palvelusopimuksen mukaisista työttömyysturvaan liittyvistä jäsenyysasioista. Tietopalvelu huolehtii mm. jäsentilastoinnista ja raportoinnista sekä järjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä. Keskustoimistolla hoidettavaksi määriteltyjen tehtävien edellyttämä henkilöstöresurssi on henkilöä.

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA TORJUNTAVOITTOJA JA BANAANIPOTKUJA ROHKEITA PELINAVAUKSIA JYTY PELAA SUJUVASTI MONILLA PELIKENTILLÄ JA TEKEE ROHKEITA PELINAVAUKSIA JÄSENTENSÄ HYÖDYKSI. ME EMME TYYDY VAIN TURVAAMAAN

Lisätiedot

VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) AMMATTIOSASTO 250 RY. 13.10.2014

VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) AMMATTIOSASTO 250 RY. 13.10.2014 VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) VANAJAN METALLITYÖVÄEN 2(6) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SISÄLLYS 1 AMMATTIOSASTO 250 2 EDUNVALVONTA 3 TYÖSUOJELU 4 SISÄISET JÄRJESTÖTEHTÄVÄT 5 NEUVOTTELUKUNTA 6 KONSERNIYHTEISTYÖ

Lisätiedot

Esitys TEAM-liiton perustamisesta

Esitys TEAM-liiton perustamisesta Esitys TEAM-liiton perustamisesta Projektihallitus 5.5.2008 2 TEAM liittoesitys Esitys TEAM-liiton perustamisesta Sisällys TOIMINNALLINEN LIITTO... 4 EDUNVALVONNAN KULMAKIVET... 6 Työehtosopimustoiminta...

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT 1. Yleistä Luottamusmiesvalinnoissa noudatetaan Palvelualojen Ammattiliitto PAMin hallituksen vahvistamia luottamusmiesvalintoja koskevia sääntöjä. Näillä säännöillä ei ole

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA TEHY OPISKELIJAT ON OIKEUS KUULUA TEHYYN Tehy on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto. Jäseninä voivat olla kaikki alan tutkinnon suorittaneet sekä alaa opiskelevat toisesta asteesta korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

edustajistovaalit 2012 Ja Hyvinvointi Lisääntyy

edustajistovaalit 2012 Ja Hyvinvointi Lisääntyy edustajistovaalit 2012 AANESTa Ja Hyvinvointi Lisääntyy edustajistovaalit koko suomessa Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n edustajistovaalit järjestetään 12. - 28.3.2012. Vaaleissa Suomen suurin

Lisätiedot

SEL:n edustajakokouksen linjaus

SEL:n edustajakokouksen linjaus SEL:n edustajakokouksen linjaus Toiminnan strategiset painopistealueet: Järjestäytymisasteen nostaminen elintarvikealan työpaikoilla Järjestäytymisasteen muutosta Mikko Siljander, ay-lopputyö 2017 Kampanjoita

Lisätiedot

TEAM -projektin asiantuntijatyöryhmien työnjako ja tehtäväksiannot

TEAM -projektin asiantuntijatyöryhmien työnjako ja tehtäväksiannot TYÖOHJE 1 TEAM -projektin asiantuntijatyöryhmien työnjako ja tehtäväksiannot Projektihallitus Projektiin on nimetty projektihallitus päätöstentekoelimeksi. Projektihallituksen tehtävät ovat mm. TEAM -projektin

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON LÄHTÖKOHDAT Selvittää jäseneksi liittyneiden ajatuksia ammattiliittoon liittymisestä, mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka ovat merkinneet

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Hyväksytty liittovaltuustossa (5) JULKIS- JA YKSITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO JYTY RY:N VAALIJÄRJESTYS

Hyväksytty liittovaltuustossa (5) JULKIS- JA YKSITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO JYTY RY:N VAALIJÄRJESTYS Hyväksytty liittovaltuustossa 17. 18.5.2016 1 (5) JULKIS- JA YKSITYISALOJEN :N 1 SOVELTAMISALA Jytyn sääntöjen 18 2 momentissa tarkoitetut liittovaltuuston jäsenet ja heille valittavat yleisvarajäsenet

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12. Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.2008 JÄRJESTÖBAROMETRI Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä

Lisätiedot

1. Pysyvästi eläkkeelle siirtyneiden seniorijäsenten oikeudet

1. Pysyvästi eläkkeelle siirtyneiden seniorijäsenten oikeudet 1 Työvaliokunta 09.06.2008 Työvaliokunta 18.6.2008 Projektihallitus 18.06.2008 Työvaliokunta Projektihallitus 01.09.2008 TEAM projektin liittokäsittelyissä esille nousseita kysymyksiä ja mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja

Lisätiedot

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW Suomen Kylätoiminta ry, Maaseutuverkostoyksikkö ja Maaseudun Sivistysliitto järjestävät syksyn 2008 aikana Vastuuta ottavan paikallisyhteisö

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Jäsenenä ammattiliitto Prossa

Jäsenenä ammattiliitto Prossa Jäsenenä ammattiliitto Prossa Jäsenyys Pron on toimihenkilötyön ammattilaisten asiantuntijoiden, esimiesten ja toimihenkilöiden oma etujärjestö. Jäseneksi voi liittyä koulutuksesta, ammattinimikkeestä,

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018

JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018 JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018 JHL Sisä-Suomen aluetoimisto 15.8.2017 Liittostrategiassa määritellyt strategiset päämäärät ovat Järjestäytymisasteen kasvu liiton sopimusaloilla. Jäsenten työolosuhteiden

Lisätiedot

Työpaikkatoiminta on ammattiyhdistystoiminnan perusta

Työpaikkatoiminta on ammattiyhdistystoiminnan perusta Työpaikkatoiminta on ammattiyhdistystoiminnan perusta Sähköliiton edunvalvontatoiminta tähtää ensisijaisesti siihen, että jäsenet työpaikoilla saavat oikeudenmukaista kohtelua ja heidän työsuhteidensa

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa.

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa. Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 36 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin:

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Sinä olet jäsen ammattiosastossa eli Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksessä (JKY) JKY ja noin 300 muuta ammattiosastoa ovat

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - kl 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi 3. Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä 4. Toimielimen nimi Nimi - kl 5. Onko vastaaja

Lisätiedot

Rakennusala työllistää RT:n katsaus Tapio Kari

Rakennusala työllistää RT:n katsaus Tapio Kari Rakennusala työllistää RT:n katsaus Tapio Kari Rakennusteollisuus RT Tapio Kari Rakennusteollisuus RT Tapio Kari Rakennusteollisuus RT Tapio Kari Rakennusteollisuus RT Tapio Kari Työkokeilu Kuuden euron

Lisätiedot

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Energianeuvonnan tavoite Kuluttajat löytävät tiedon ja neuvontapalvelut helposti Kuluttajat

Lisätiedot

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ 23.9.2016 Paperiliitto r.y. 1 PAPERILIITTO Yksi liitto (21:stä) yli miljoona jäsenisestä SAK:sta Perustettu vuonna 1906 Tampereella 61

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin tervehdys

Jyväskylän kaupungin tervehdys Jyväskylän kaupungin tervehdys Kunta- ja palvelurakenneseminaari 18.10.05 Paviljonki Kuntien vuosikatteet maakunnittain vuosina 2003-2004, euroa/asukas Uusimaa Itä-Uusimaa Pirkanmaa Satakunta Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

Työssä ympäristöalalla - oma tarinani

Työssä ympäristöalalla - oma tarinani Työssä ympäristöalalla - oma tarinani Turun yliopiston työelämäpalvelut 4.4.2017 Ylitarkastaja Anna Laiho, ympäristönsuojeluyksikkö, Varsinais-Suomen ELY-keskus 5.4.2017 Toiminta-ajatus Elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Osaajat kohtaavat seminaari 24.1.2007. Tarja Tuominen. 24.1.2007 Osaava henkilöstö - menestyvät yritykset 1

Osaajat kohtaavat seminaari 24.1.2007. Tarja Tuominen. 24.1.2007 Osaava henkilöstö - menestyvät yritykset 1 Osaajat kohtaavat seminaari 24.1.2007 Tarja Tuominen 1 Esityksen rakenne EK:n työvoimatiedustelu 2006 henkilöstömäärän kehitys (lokakuu 2006-lokakuu 2007) EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset

Lisätiedot

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Liite 1 Me HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. EDUNVALVONTA TAVOITE MITÄ TEHDÄÄN MISSÄ JA MILLÄ VÄLINEELLÄ työsuhdeturva palvelurakennemuutoksessa jäsenten palkkojen oikeudenmukaisuus paikallinen

Lisätiedot

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3.

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3. JYTT ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 JYTT ry toimii jäsentensä ammatillisten, taloudellisten, sosiaalisten, koulutuksellisten ja oikeudellisten etujen puolesta. Osaston toiminnan tavoitteena on inhimillinen

Lisätiedot

Joensuun seudun JHL ry osasto 310 toimintasuunnitelma 2017

Joensuun seudun JHL ry osasto 310 toimintasuunnitelma 2017 Joensuun seudun JHL ry osasto 310 toimintasuunnitelma 2017 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarviossa varattu summa Arviointi (tekemisen jälkeen) Järjestötoiminta Lisätään yhteistyötä

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä!

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä! Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry Ilo toimia yhdessä! 7.1.2016 Sihteeriyhdistys - Sekreterarföreningen ry Voittoa tavoittelematon ammatillinen yhdistys ja kollegaverkosto. Yhdistyksemme tarkoituksena

Lisätiedot

hallitus, YKV-jaosto vetäjät hallitus Ennakkotietoa tulevaisuuden suunnitteluun ja vertailu edelliseen vuoteen Koko vuosi, jatkuva

hallitus, YKV-jaosto vetäjät hallitus Ennakkotietoa tulevaisuuden suunnitteluun ja vertailu edelliseen vuoteen Koko vuosi, jatkuva Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Hankkia

Lisätiedot

10 hyvää syytä. Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu

10 hyvää syytä. Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu 10 hyvää syytä Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu 10 hyvää syytä, miksi järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu Yhteiset pelisäänöt 1. Tehokas yhteistyö henkilöstön kanssa Luottamusmies

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 27.11.2017 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2018 - JHL YHTEENVETO KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 3 kpl - Uuden luottamusmiehen kurssi, kaikki

Lisätiedot

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry. Työpaikka- ja alueosaston säännöt

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry. Työpaikka- ja alueosaston säännöt Työpaikka- ja alueosaston säännöt 26.11.2011 VIESTINTÄALAN TOIMIHENKILÖT GRAFINET RY TYÖPAIKKA- JA ALUEOSASTO SÄÄNNÖT :n työpaikka- ja alueosastojen säännöt Nimi, nimenkirjoitus ja tarkoitus 1 Työpaikka-

Lisätiedot

VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 11.11.2015 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 11.11.2015 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 11.11.2015 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Edunvalvontajaoston perinteinen tehtävä on toimia ammattiosaston

Lisätiedot

OHJE. Jäsenilmoitus / ammattiyhdistyksen perintäsopimus -kaavakkeen täyttöä varten

OHJE. Jäsenilmoitus / ammattiyhdistyksen perintäsopimus -kaavakkeen täyttöä varten YHDISTYS: Merkitse tähän kohtaan HAL RASTITA: Uusi jäsen jos liityt ensimmäistä kertaa Hätäkeskusammattilaisten liittoon EDELLINEN LIITTO JA EROAMISPÄIVÄ, mikäli kuulut johonkin toiseen liittoon HALiin

Lisätiedot

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon!

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon! Osaaja tekee. Shutterstock Liity Verovirkailijain Liittoon! Verovirkailijain Liitto tukenasi työelämässä VISIO Verovirkailijain Liitto on Verohallinnon suurin ja vaikuttavin henkilöstöjärjestö, joka neuvottelee

Lisätiedot

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin, mutta

Lisätiedot

17.12.2010. JÄRJESTÄJÄ AIKA PAIKKA KURSSI LUOTTAMUSMIESKOULUTUS JHL ry 10.01. 14.01. Raasepori Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdantokurssi, 5 pv

17.12.2010. JÄRJESTÄJÄ AIKA PAIKKA KURSSI LUOTTAMUSMIESKOULUTUS JHL ry 10.01. 14.01. Raasepori Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdantokurssi, 5 pv 1 JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2011 KUNTASEKTORIN SOPIMUSKOULUTUS VUONNA 2011 JÄRJESTÄJÄ AIKA PAIKKA KURSSI LUOTTAMUSMIESKOULUTUS 10.01. 14.01. Raasepori Edunvalvonnan

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

Yleinen järjestökoulutus:

Yleinen järjestökoulutus: Tervehdys Sinulle luottamusmies tai muuten vaan liittosi toiminnasta kiinnostunut fiksu henkilö! Olen alle listannut hieman liiton järjestämää alkuvuoden 2018 koulutusta; listasta löytyy ihan varmasti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Yksityinen sosiaalipalveluala. Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2010 26.11.2009 YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA

Yksityinen sosiaalipalveluala. Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2010 26.11.2009 YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 26.11.2009 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2010 YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 2 kpl - Luottamusmieskurssi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

TEAM-hanke jäsenäänestyksessä

TEAM-hanke jäsenäänestyksessä TEAM-hanke jäsenäänestyksessä yhteinen tekijä Sinä päätät! A Kuuden SAK:laisen liiton hanke uuden teollisuusliiton perustamiseksi eli ns. TEAM-liittoprojekti on ratkaisuvaiheessa. Metalliliiton jäsenet

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 15.10.2014 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 15.10.2014 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 15.10.2014 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Edunvalvontajaoston perinteinen tehtävä on toimia ammattiosaston

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

VETERAANIAVUSTA TYÖELÄMÄÄN - hanke. Keuruun kaupunki 10.1.2013 VETERAANINEUVOTTELU

VETERAANIAVUSTA TYÖELÄMÄÄN - hanke. Keuruun kaupunki 10.1.2013 VETERAANINEUVOTTELU VETERAANIAVUSTA TYÖELÄMÄÄN - hanke Keuruun kaupunki 10.1.2013 VETERAANINEUVOTTELU Hankkeen taustaa Sotainvalidien Veljesliitto on hallinnoinut avustajatoiminnan projektia vuodesta 1998 Sotainvalidien Veljesliiton

Lisätiedot

Liiton strategia Karoliina Öystilä

Liiton strategia Karoliina Öystilä Liiton strategia 2017-2027 15.10.2016 Karoliina Öystilä Liitto-kokonaisuus Jäseniä 34 000 Ammattiosastoja 69 Aluejärjestöjä 7 Liiton toiminnan kulmakivet SEL Työehtosopimukset Järjestäytyminen Alan työpaikat

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä TYÖEHTOSOPIMUS INFO Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä SISÄLTÖ: Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut

Lisätiedot

Akava ry. Yleisesitys

Akava ry. Yleisesitys Akava ry Yleisesitys Menestystä ja turvaa yhdessä Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 jäsenjärjestöä, joissa on lähes 600 000 jäsentä. Jäsenyys akavalaisessa jäsenjärjestössä

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 1 Aluehallinto uudistui 1.1.2010 Valtion aluehallinnon viranomaisten rooleja, tehtäviä,

Lisätiedot

Ammattiosastojen ja liiton sääntömuutokset

Ammattiosastojen ja liiton sääntömuutokset Ammattiosastojen ja liiton sääntömuutokset Ammattiosastojen uudet mallisäännöt hyväksyttiin edustajistossa keväällä 2014 Yhdistyslaki muuttui 2010. Sekä liiton että ammattiosastojen mallisääntöihin tehtiin

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi ESR-sisällöt Pekka Stenfors Keski-Suomen ELY-keskus/ Turku 13.6.2014 Hallinnon muutokset ESR-rakennerahastohallinto Varsinais-Suomen osalta 1.1.2014 alkaen Keski-Suomen ELY-keskuksessa

Lisätiedot

Metallityöväen Liitto ry. Seuturyhmien toimintaohje

Metallityöväen Liitto ry. Seuturyhmien toimintaohje Metallityöväen Liitto ry Seuturyhmien toimintaohje Sisältö Seuturyhmien toimintaohje Seuturyhmien toimintaohje...3 Seuturyhmän organisoituminen...4 Seututoimikuntien jaostot...6 Seuturyhmäkoulutus...8

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA. Yki Hytönen ja Aija Lehtonen

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA. Yki Hytönen ja Aija Lehtonen HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA Yki Hytönen ja Aija Lehtonen Hyväksytty hallituksen kokouksessa 11.9.2014 HALLITUS JA SEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ KAMERASEURASSA - valitsee yhdistyksen puheenjohtajan, hallituksen

Lisätiedot

Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015

Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015 Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015 Strategiatyön eteneminen Strategiaperusta 2015 Toimintaympäristön (työelämän) muutosvoimat Globalisaatio (Globaali) taloustaantuma /lama Ikääntyminen

Lisätiedot

SYYTÄ KUULUA LIITTOON!

SYYTÄ KUULUA LIITTOON! SYYTÄ KUULUA LIITTOON! Onneksi tuo kaveri ei kuulu liittoon ja kirjoitti nimensä työsopimukseen. Muutenhan se sais ne kymmenet edut, jotka SEL on jäsenilleen taistellut. Olisiko duunari yksin neuvotellut

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Olemme valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka perustehtävä on edistää kehitysvammaisen ihmisen ja hänen perheensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua - hyvää

Lisätiedot

Kuntoutusalan työ Tehyssä

Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan seminaari Helsinki 24.11.2017 Outi Töytäri Kuntoutusalan asiantuntija, ft, TtM outi.toytari@tehy.fi 24.11.2017 Outi Töytäri 1 Tehy on myös kuntoutusalan ammattilaisten

Lisätiedot

Daniel Valtakari. TEK vaalit 2014

Daniel Valtakari. TEK vaalit 2014 TEK vaalit 2014 TEK = Tekniikan Akateemiset ja TFiF Tekniikan Akateemisten Liitto TEK on etu- ja palvelujärjestö, johon kuuluu kaksi jäsenjärjestöä: Tekniikan Akateemiset ry edustaa pääasiassa suomenkielisiä

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Ohjesääntö Tällä ohjesäännöllä

Lisätiedot

Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa.docx

Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa.docx 1(5) Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa Keskisuurilla kaupungeilla tarkoitetaan muistiossa kahta asiaa: niiden väkilukua sekä niiden epävirallista asemaa maakunnan keskuksena. Poikkeus

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 Hyvääsyksynalkuakaikillejäsenillemme! KävimmeelokuunlopussaretkelläPorvoossajaHangossa.Oliupeasääjamuutenkin reissuolionnistunut.kuvassaistunmustionlinnankartanonportaikolla.enollutkäynytsiellä

Lisätiedot

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma Erkki Niemi RAKENNEMUUTOS 1988..2007 Nousuja, laskuja ja tasaisia taipaleita Yleinen kehitys Tuotanto Klusterit tuotantorakenne ja sen muutos Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma 1 Alueiden

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 21.11.2016 tarkistettu ja korjattu Yksityisen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2017 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Valmistuvien opettajien infotilaisuus OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry.

Valmistuvien opettajien infotilaisuus OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Valmistuvien opettajien infotilaisuus 3.5.2017 OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. 1 Opetusalan ammattijärjestö OAJ 2 JÄSENJAKAUMA 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 Lastentarhanopettajaliitto

Lisätiedot

Sisältö. Luottamusmiesvalinnat perustuvat työnantaja- ja työntekijäliiton välisiin sopimuksiin, jotka ovat osa kunkin alan työehtosopimusta.

Sisältö. Luottamusmiesvalinnat perustuvat työnantaja- ja työntekijäliiton välisiin sopimuksiin, jotka ovat osa kunkin alan työehtosopimusta. PAMin jäsenillä on oikeus valita keskuudestaan luottamusmies. Luottamusmies toimii pamilaisten työntekijöiden edustajana työpaikalla. Luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen valinnat on järjestettävä niin,

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Oulun Elintarviketyöntekijät 004 ry ammattiosasto

Oulun Elintarviketyöntekijät 004 ry ammattiosasto Oulun Elintarviketyöntekijät 004 ry ammattiosasto Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Sisällys: s.1. Sisällysluettelo s.2. Yleistä s.3. Kokous- ja järjestötoiminta s.4. Tiedotustoiminta s.5. Koulutustoiminta

Lisätiedot