TEAM -projektin asiantuntijatyöryhmien työnjako ja tehtäväksiannot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEAM -projektin asiantuntijatyöryhmien työnjako ja tehtäväksiannot"

Transkriptio

1 TYÖOHJE 1 TEAM -projektin asiantuntijatyöryhmien työnjako ja tehtäväksiannot Projektihallitus Projektiin on nimetty projektihallitus päätöstentekoelimeksi. Projektihallituksen tehtävät ovat mm. TEAM -projektin työn ohjaaminen, linjapäätöksien tekeminen, työryhmien tehtäväksiantojen tekeminen, tiedottamisen hoitaminen, lisätyöryhmistä ja mahdollisista ulkopuolisista asiantuntijoista sopiminen sekä taloudesta ja aikatauluista päättäminen. Näiden tehtävien lisäksi projektihallituksen pitäisi valmistella uuden liiton toimintalinjaa ja - strategiaa. Projektihallitukseen kuuluu jokaisesta liitosta 3-4 henkilöä. Projektihallitus: Timo Vallittu, puheenjohtaja Seppo Wikström, liittosihteeri Vuokko Sallinen, valtuuston puheenjohtaja Erkki Vuorenmaa, puheenjohtaja Matti Mäkelä, liiton sihteeri Pentti Mäkinen, liittovaltuuston pj. Raimo Nieminen, liittovaltuuston varapj. Kalevi Vanhala, puheenjohtaja Lauri Ainasto, liiton sihteeri Esko Kosonen, valtuuston pj. Jorma Hellsten, valtuuston puheenjohtaja Rautieläisten liitto Mauri Lunden, puheenjohtaja Hannu Siltala, koulutus- ja työehtosihteeri Alakoski Martti, liittopuheenjohtaja Wilkman Eero, edustajiston pj. Salmi Reijo, järjestöpäällikkö Ahokas Matti, hallintosihteeri Rantanen Matti, edustajiston varapj. Pertti Raitoharju, puheenjohtaja Irene Hämäläinen, liittosihteeri Reijo Korhonen, työehtosihteeri t Lasse Parhiala, aluetoimitsija Sari Kleemola, sihteeri Puu Metalli

2 TYÖOHJE 2 Projektin työvaliokunta Projektin käytännön päätöksenteon hoitamiseksi ja asioiden valmistelun ohjaamiseksi projektihallituksella on työvaliokunta. Timo Vallittu Erkki Vuorenmaa Matti Mäkelä Kalevi Vanhala Lauri Ainasto Mauri Lunden Martti Alakoski Pertti Raitoharju Rautatieläisten Liitto Asiantuntijatyöryhmät Tehtäväksianto Teknologian ammattilaiset yhdessä enemmän -raportissa olevat peruslinjaukset ovat lähtökohtina jokaisen asiantuntijatyöryhmän työlle. Kukin ryhmä käy raportin lävitse ja mahdollisesti täydentää sitä omilla lisähavainnoilla omalta toimialueeltaan. Työryhmien tehtäväksi antoa on täydennetty vielä jäljempänä mainituilla työryhmäkohtaisella toimeksiannolla. Asiantuntijatyöryhmien on valmistelutyössään huomioitava myös liittojen projektia koskevat linjaukset (liite). Jokaisen työryhmän on tehtävä toimialueensa osalta henkilöresurssien ja muun tarvittavan resurssin alustava arvio. Missä osaamisalueessa on tarvetta osaamisen tai muun resurssin vahvistamiseen ja kuinka paljon nykyistä resurssia voidaan siirtää uusiin asioihin. Asiantuntijatyöryhmät valmistelevat toimialueensa asioita projektihallituksen päätöksenteon pohjaksi. Asiantuntijatyöryhmäraporttien pohjalta valmistellaan päätökset ja viedään asioita eteenpäin. Valmistelutyössä on tärkeää se, ettei koplata pelkästään vanhoja asioita vaan luodaan myös koko ajan uutta, huomispäivän asioita. Se on uudelle liitolle myös imagoasia. On huomioitava, että edunvalvonta ja järjestäytymisen edistäminen ovat ydinasioita. Työryhmien on syytä käydä yhteinen lähetekeskustelu työskentelynsä pohjaksi. Työtä jumiuttavia ehdottomia päätöksiä on syytä välttää. Asia kannattaa jättää hautumaan tai siirtää projektihallituksen päätettäväksi.

3 TYÖOHJE 3 Mikäli työskentelyn kuluessa ilmenee selkeästi toiselle työryhmälle kuuluva asia tai probleema, on tieto siitä välitettävä ao. ryhmälle/ryhmille ja projektin vetäjälle. Tehtävä esityksiä tarpeellisten valmisteluryhmien perustamiseksi. Aikataulu, työryhmät ja työn käynnistäminen sekä raportoiminen Kokonaisaikataulu huomioiden on työryhmien tuotettava alustavia peruslinjauksia mennessä. Niitä käsitellään tammikuun päivinä pidettävässä hallintojen yhteisseminaarissa Kiljavalla. Silloin testataan ryhmissä syntyneitä ajatuksia ja katsotaan ollaanko oikeilla linjoilla. Peruslinjaukset pitää olla valmiita maaliskuussa Peruslinjausten ja valmistelutyön jälkeen hiotaan asioiden yksityiskohdat ja kirjoitetaan uuden liiton säännöt. (liitteenä pääaikataulu) Asiantuntijatyöryhmiin on nimetty 1-2 henkilöä/liitto. Työryhmät voivat käyttää pysyviä tai tapauskohtaisia asiantuntijoita esimerkiksi SAK:sta. Työryhmät voivat nimittää alatyöryhmiä tarpeen mukaan ja järjestää työnsä edistämiseksi pienimuotoisia seminaareja toimialueensa asioista. Henkilöstön osallistumien on varmistettu siten, että liittojen henkilöstön edustajat ovat nimenneet keskuudestaan em. valmistelutyöryhmiin yhteisen edustajan. Henkilöstöasioihin keskittyvään henkilöstötyöryhmään on nimetty jokaisesta ammattiliitosta henkilöstön edustajat. Asiantuntijatyöryhmien työn käyntiin saattamiseksi on jokaiseen työryhmään valittu kokoonkutsuja, jota on esitetty myös työryhmän puheenjohtajaksi. Samalla on tehty esitys työryhmän varapuheenjohtajasta. Heidän tulee mitä pikimmin kutsua työryhmä koolle ja aloittaa työskentely, koska aikataulu on erittäin tiukka. Jokainen asiantuntijatyöryhmä tekee kokouksistaan muistion, jonka puheenjohtaja ja sihteeri varmistavat. Tämä jaetaan mahdollisimman nopeasti joko sähköpostilla tai perustettavien nettisivujen välityksellä liittojen hallinnoille ja muille työryhmille. Työnsä tuloksena työryhmät kokoavat toimialueensa asioista muistiot, joissa on selkeästi kuvattu työryhmän esittämät päälinjat tehtäväalueistaan. Näiden esitysten pohjalta projektihallitus päättää uuden liiton päätoimintatavat ja linjat sekä määritellään liiton säännöt.

4 TYÖOHJE 4 1. Edunvalvonta, työehtosopimustoiminta ja lakipalvelu - työehtosopimustoiminnan ja oikeudenmukaisen palkkauksen peruslinjaukset - työehtosopimus- ja neuvottelutoiminnan peruslinjaukset sektorien osalta ja työehtosopimusten tekemisessä - miten ja mistä tes -neuvonta hoidetaan - miten työehtoja tukevat lakipalvelut hoidetaan. Miten ja missä oikeusapu jäsenille myönnetään sekä miten juttujen ajaminen hoidetaan. - miten paikallisen sopimisen tukeminen hoidetaan - linjaukset miten sosiaalivakuuttaminen ja eläkekysymysten edunvalvonta hoidetaan - miten mm. työaika, palkkausjärjestelmien ja palkitsemisosaaminen hoidetaan - ennakoivan ammatillisen ja elinkeinopoliittisen asiantuntemuksen linjaukset - peruslinjaukset yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen - tehtäväalueen sektorijohtokuntien ja valiokuntien tehtävät Työryhmän kokoonkutsujaksi ja puheenjohtajaksi Sakari Lepola Puuliitosta ja varapuheenjohtajaksi Sauli Väntti liitosta. Marko Rosqvist, työehtosihteeri Kari Rämö, työehtosihteeri Pertti Nurminen, neuvottelupäällikkö Heikki Holappa, työehtosihteeri Pekka Puranen, vastaava lakimies Sakari Lepola, työehtosihteeri Jyrki Alapartanen, työehtosihteeri Jari Kiviharju, lakimies Seppo Raiso, työehtosihteeri Antti Nieminen, vastaava työehtoasiamies Keijo Rimmistö, vastaava työehtoasiamies Sauli Väntti, vastaava työehtoasiamies Mirja Räisänen, työehtosihteeri Päivi Hoivala, tekninen sihteeri

5 TYÖOHJE 5 2. Työhyvinvointi, työelämän kehittäminen ja tutkimustoiminta - työhyvinvoinnin, työelämän kehittämisen ja työsuojelutoiminnan peruslinjaukset - mitä työelämän kehittämisen osaamista tarvitaan liitossa ja mitkä asiat voidaan hoitaa yhteistyöverkostojen kanssa - selvitys, mihin erikoisosaamiseen liitto keskittyy ko. alueella - kokonaisnäkemys siitä, mihin asioihin työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa ja eri työhistorian vaiheissa liiton pitäisi keskittyä - selvitys, mitä tutkimustoimintaa liitto edunvalvonnassaan ja työelämän kehittämisessä tarvitsee - tehtäväalueen valiokunnan tehtävät Työryhmän kokoonkutsujaksi ja puheenjohtajaksi Juha Pesola Metalliliitosta ja varapuheenjohtajaksi Irene Hämäläinen Viestintäalan ammattiliitosta. Kari Mäkelä, työympäristösihteeri David Seligson, tutkija Juha Pesola, vastaava työsuojelusihteeri Kari Sairo, tutkija Jorma Antila, tutkimuspäällikkö Pirkko Heikura, työsuojelusihteeri Timo Rautarinta, tutkimussihteeri Hannu Siltala, koulutus- ja työehtosihteeri Kyösti Matikainen, työehtosihteeri Maanoja Eero, vastaava työympäristöasiamies Irene Hämäläinen, liittosihteeri Juha Sutinen, työsuojelutoimitsija Metalli 3. Järjestäytyminen, järjestötyö ja jäsenpalvelut - linjaukset miten järjestäytymistä, osallistumista ja aktiivisuutta edistetään liiton toiminta-alueella - liiton jäsentyyppien (mm. työssä/työtön, oppilas, itsensä työllistäjä, eläkeläinen) erilaiset järjestäytymistavat ja jäsenyyspaikka sekä jäsenmaksumuodot - jäsenille annettavat peruspalvelut ja jäsenetujen yhdenmukaistaminen sekä uusien jäsenetujen tekeminen

6 TYÖOHJE 6 - miten rakennetaan yhteinen palvelupaikka (esim. call center) ja miten sitä tuetaan alueverkon sekä muiden asiantuntijoiden toimesta. - perusnäkemys liiton päätöksentekoelimistä ja niiden valinnasta sekä niiden tehtävistä - ammattiosastojen perustehtävät ja työnjako liiton kanssa - jäsen- ja luottamushenkilörekisterit sekä niiden ylläpito - aluepalvelukeskusten ja maakuntatoimistojen toiminta sekä resurssit - miten paikallisen sopimisen tukeminen hoidetaan alueella - miten maakuntaedunvalvonta hoidetaan - tehtäväalueen valiokuntien tehtävät Työryhmän kokoonkutsujaksi ja puheenjohtajaksi Reijo Salmi liitosta ja varapuheenjohtajaksi Markku Laine Metalliliitosta. Pirjo Helin, järjestösihteeri Jyri Nousiainen, järjestösihteeri Markku Laine, järjestöpäällikkö Turja Lehtonen, järjestösihteeri Pekka Juusola, järjestösihteeri Pirjo Kaperi, toimistotyöntekijä Visa Tammi, järjestösihteeri Päivi Häkkinen-Ojanen, tekninen sihteeri Reijo Salmi, järjestöpäällikkö Timo Punkki, työehtoasiamies Heikki Helkavuori, järjestösihteeri Helge Hakkarainen, työehtoasiamies Alatyöryhmät: - alue-ja paikallistoiminta - - Jukka Seppälä, aluesihteeri - Jari Nilosaari, aluetoimitsija - Visa Tammi, järjestösihteeri - -

7 TYÖOHJE 7 4. Koulutus - jäsenrekisteriasiat - - Marja-Liisa Tommola, jäsenrekisterivast. - Arja Jylhä-Ollila, järjestelmätukihenkilö - Päivi Häkkinen-Ojanen, tekninen sihteeri ay-koulutukseen monimuotoinen rakenne, jossa määritellään paikallisen, alueellisen/maakunnallisen ja opistotason tehtävät (etä- ja lähiopetus) - yhteisen koulutuskeskuksen oppilashankinnan ja koulutustarjonnan linjaukset luottamushenkilöiden osaamisen perusteella. Huomioiden myös työelämän kehittämisen, paikallisen edunvalvonnan ja järjestäytymisen näkökulma - luottamushenkilöiden opintojen ohjausta koskevat kehityslinjaukset - opistojen keskinäinen työnjako - tehtäväalueen valiokunnan tehtävät Työryhmän kokoonkutsujaksi ja puheenjohtajaksi Christian Bäcklund Viestintäalan ammattiliitosta ja varapuheenjohtajaksi Hannu Siltala Rautatieläisten liitosta. May Nyman, koulutussihteeri Kristiina Myllymäki, koulutuspäällikkö Aki Ojakangas, rehtori Asta Holopainen, nuorisotoimitsija Eero Juhonen, aluetoimitsija Hannu Siltala, koulutus- ja työehtosihteeri Raija Vuori-Lehkonen, tekninen sihteeri Reijo Salmi, järjestöpäällikkö Risto Saari, alueasiamies Christian Bäcklund, työehtosihteeri Riitta Koskinen, työehtosihteeri Mirja Räisänen, työehtosihteeri

8 TYÖOHJE 8 5. Kansainvälinen yhteistyö - miten kansainvälinen edunvalvonta kytketään liiton edunvalvontatyöhön ja sektoreiden toimintaan - miten luottamushenkilöiden kansainvälinen osaaminen ja EWC:n toiminnan tukeminen hoidetaan - mahdolliset synergiaedut ja mihin kansainvälisiin organisaatioihin liiton pitäisi kuulua - linjaukset miten kansainvälinen solidaarisuustoiminta hoidetaan - mitkä osaamisalueet liiton tulisi hoitaa - mietittävä mahdollisen Brysselin toimiston tarve - tehtäväalueen valiokunnan tehtävät Työryhmän kokoonkutsujaksi ja puheenjohtajaksi Jari Hakkarainen Metalliliitosta ja varapuheenjohtajaksi Ulf Forsman Puuliitosta. David Seligson, tutkija Jari Hakkarainen, kv toiminnan päällikkö Ulf Forsman, kv.asioiden sihteeri Jussi Päiviö, viestintäsihteeri Jari Kiviharju, lakimies Sauli Väntti, vastaava työehtoasiamies Christian Bäcklund, työehtosihteeri Markku Aaltovirta, työehtosihteeri 6. Viestintä - keskeiset sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset - mahdollinen viestintästrategia, joita käytetään valtakunnallisen ja alueellisen viestinnän sekä välineiden osalta (esim. lehti, sähköinen puoli, netti) - ns. uutistoimituksen tehtävät - tehtäväalueen valiokunnan tehtävät Työryhmän kokoonkutsujaksi ja puheenjohtajaksi Tuomo Lilja nliitosta ja varapuheenjohtajaksi Erkki Järvinen Viestintäalan ammattiliitosta.

9 TYÖOHJE 9 Tuomo Lilja, päätoimittaja Tarja Paajanen, toimittaja Heikki Piskonen, päätoimittaja Petteri Raito, päätoimittaja Jari Isokorpi, toimittaja Jussi Päiviö, viestintäsihteeri Paavo Holi, päätoimittaja Riitta Kallio, toimittaja Erkki Järvinen, päätoimittaja Paula Salomaa, toimituksen sihteeri 7. Talous, kiinteistöt ja tukitoiminnat (ml. atk) - jäsenmaksun perusteet, tavoitteena kokonaisjäsenmaksun laskeminen - taloudenhoidon ja varallisuudenhoidon peruslinjaukset - liittojen omaisuuden kartoitus ja niiden määrät / jäsen sekä varallisuuden siirtämisen linjaukset fuusiossa - selvitys toimistokiinteistöistä ja mahdollinen tarve tulevaisuudessa - selvitys työtaisteluvalmiuden ja työtaistelu/edunvalvontarahaston ylläpidosta - selvitys lomaomaisuudesta ja sen tulevaisuudesta Työryhmän kokoonkutsujaksi ja puheenjohtajaksi Mauri Lunden Rautatieläisten liitosta ja varapuheenjohtajaksi Riku Aalto Metalliliitosta. Timo Hallamaa, hallintopäällikkö Riku Aalto, talouspäällikkö Olli Peltola, talouspäällikkö Pirkko Wahlberg, toimistonhoitaja Seija Salonen, taloussihteeri Mauri Lunden, puheenjohtaja Kari Aalto, talouspäällikkö Matti Ahokas, hallintosihteeri Heikki Helkavuori, järjestösihteeri Visa Tammi, järjestösihteeri Rautatieläisten Liitto

10 TYÖOHJE Henkilöstö - henkilöstöpolitiikan linjaukset - suuntaviivat henkilöstön sijoittumiseen keskustoimistoon ja alueelle - henkilöstön osaamisen ylläpito ja sen siirtäminen sukupolvelta toiselle - henkilöstöetujen kartoittaminen 9. Sääntötyöryhmä Työryhmän kokoonkutsujaksi ja puheenjohtajaksi Tuija Ihalainen Metalliliitosta ja varapuheenjohtajaksi Lauri Ainasto Puuliitosta. Tapio Paananen, työehtosihteeri Mailis Urpelainen, etuuskäsittelijä Airi Karjalainen, talouspäällikkö Tuija Ihalainen, toimistopäällikkö Turja Lehtonen, järjestösihteeri Jyrki Virtanen, lm, työehtosihteeri Sari Kleemola, lm, sihteeri Paula Salomaa, lm, toimituksen sihteeri Lasse Parhiala, lm, aluetoimitsija Lauri Ainasto, henkilöstöpäällikkö, liiton sihteeri Seija Salonen, taloussihteeri Seppo Raiso, työehtosihteeri Matti Ahokas, hallintosihteeri Kari Aalto, henkilöstöpäällikkö Päivi Hoivala, toimistotyöntekijöiden LM Helge Hakkarainen, toimitsijoiden LM Irene Hämäläinen, liittosihteeri - asiat, joita on syytä määritellä säännöillä - esitys, miten jäsenetujen siirtyminen liittojen fuusiossa menee ja miten se on syytä tehdä - säännöt linjapäätösten ja muiden työryhmien tulosten perusteella Työryhmän kokoonkutsujaksi ja puheenjohtajaksi Heikki Salonen nliitosta ja varapuheenjohtajaksi Jari Kiviharju Rautatieläisten liitosta.

11 TYÖOHJE 11 Heikki Salonen, järjestöpäällikkö Markku Laine, järjestöpäällikkö Turja Lehtonen, järjestösihteeri Juha Juntunen, lakimies Jari Kiviharju, lakimies Päivi Häkkinen-Ojanen, tekninen sihteeri Tero Heiniluoma, lakimies Heikki Helkavuori, järjestösihteeri Reijo Korhonen, työehtosihteeri Mailis Urpelainen, etuuskäsittelijä

TEAM liittoprojekti. Järjestäytyminen, järjestötyö ja jäsenpalvelut työryhmän loppuraportti

TEAM liittoprojekti. Järjestäytyminen, järjestötyö ja jäsenpalvelut työryhmän loppuraportti TEAM liittoprojekti Järjestäytyminen, järjestötyö ja jäsenpalvelut työryhmän loppuraportti Esitys projektihallitukselle 4.4.2008 Tiivistelmä Jäsenhankintatyötä ja jäsenkiinnittymisen edistämistä tehdään

Lisätiedot

TEAM-LIITTOPROJEKTI EDUNVALVONTATYÖRYHMÄ. Edunvalvonta, työehtosopimustoiminta ja lakipalvelut. Loppuraportti

TEAM-LIITTOPROJEKTI EDUNVALVONTATYÖRYHMÄ. Edunvalvonta, työehtosopimustoiminta ja lakipalvelut. Loppuraportti TEAM-LIITTOPROJEKTI EDUNVALVONTATYÖRYHMÄ Edunvalvonta, työehtosopimustoiminta ja lakipalvelut Loppuraportti 2008 2 TIIVISTELMÄ Työryhmän keskeisenä tehtävänä oli laatia esitys koskien edunvalvonnan, työehtosopimustoiminnan

Lisätiedot

Esitys TEAM-liiton perustamisesta

Esitys TEAM-liiton perustamisesta Esitys TEAM-liiton perustamisesta Projektihallitus 5.5.2008 2 TEAM liittoesitys Esitys TEAM-liiton perustamisesta Sisällys TOIMINNALLINEN LIITTO... 4 EDUNVALVONNAN KULMAKIVET... 6 Työehtosopimustoiminta...

Lisätiedot

TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 1 (17)

TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 1 (17) TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 1 (17) VIESTINTÄTYÖRYHMÄ Työryhmän kokoonpano Tuomo Lilja Kemia, puheenjohtaja, tammikuu 2008 Heikki Piskonen Metalli, puheenjohtaja, tammikuu 2008 Tarja Paajanen Kemia

Lisätiedot

TEAM-KASSAPROJEKTI LOPPURAPORTTI 1(58)

TEAM-KASSAPROJEKTI LOPPURAPORTTI 1(58) TEAM-KASSAPROJEKTI LOPPURAPORTTI 1(58) JOHDANTO... 3 PROJEKTIHALLITUKSEN KOKOONPANO... 3 TYÖRYHMIEN KOKOONPANO... 3 Sääntötyöryhmä... 3 Taloushallintotyöryhmä... 4 Organisaatiotyöryhmä... 4 Atk-työryhmä...

Lisätiedot

TEAM-LIITTOPROJEKTI 1 (4) TALOUSTYÖRYHMÄ. Timo Hallamaa Airi Karjalainen Olli Peltola Pirkko Wahlberg Puu

TEAM-LIITTOPROJEKTI 1 (4) TALOUSTYÖRYHMÄ. Timo Hallamaa Airi Karjalainen Olli Peltola Pirkko Wahlberg Puu TEAM-LIITTOPROJEKTI 1 (4) TALOUSTYÖRYHMÄ LOPPURAPORTTI n kokoonpano Mauri Lunden Rautl. työryhmän puheenjohtaja Riku Aalto Metalli työryhmän varapuheenjohtaja Seija Salonen Rautl. Timo Hallamaa Kemia Airi

Lisätiedot

JHL. Järjestötiedon käsikirja

JHL. Järjestötiedon käsikirja TOIMIVAT YHDISTYKSET - TOIMIVAT JHL YHDISTYKSET - - YHDISTYKSET TOIMIVAT Järjestötiedon käsikirja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n järjestötiedon käsikirja 04/2015 Järjestö- ja jäsenpalvelulinjan

Lisätiedot

Alakosken kolmas hallitus aloitti juhlavasti

Alakosken kolmas hallitus aloitti juhlavasti 1 vasama 12/2012 Joulukuu 12 2012 SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITON JÄSENLEHTI Alakosken kolmas hallitus aloitti juhlavasti s. 4-7 Edustajisto valitsi myös työttömyyskassan hallituksen ja johtokunnat Hämpin parkissa

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Aika 29.01.2004 klo 10:00-12:55 Paikka Savonrannan kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja Auvinen Matti Haverinen Helena

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Alumnisuhteet 1/2 2 Päätavoitteena tuottaa mahdollisimman suuri

Lisätiedot

KAINUUN ENNAKOINTIHANKE

KAINUUN ENNAKOINTIHANKE Kainuun ennakointihankkeessa luodaan alueen toimijoiden ennakoinnin toimintatapa, vahvistetaan ennakoivaa työotetta ja rakennetaan ennakointiportaali. Väliraportissa kuvataan hankkeen toiminta vuoden 2014

Lisätiedot

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi Hankesuunnitelma 6.3.2013 2 Sisältö I Tausta ja tarve... 3 II Työelämästrategia... 4 III Työelämän kansallisen yhteistyöhankkeen tavoitteet

Lisätiedot

KOHTI SEURAKUNTIA YHDISTÄVÄÄ TOIMINTATAPAA HIIPPAKUNNAN OHJAUKSESSA

KOHTI SEURAKUNTIA YHDISTÄVÄÄ TOIMINTATAPAA HIIPPAKUNNAN OHJAUKSESSA 2.6.2015 KOHTI SEURAKUNTIA YHDISTÄVÄÄ TOIMINTATAPAA HIIPPAKUNNAN OHJAUKSESSA 1. Taustaa Vuoden 2014 kirkolliskokous käsitteli kirkon hallinnon kehittämistä. Asian taustalla on viimeisin, vuonna 2009 alkanut

Lisätiedot

Se on meistä kiinni. Äänestä Metalliliiton vahvoja vaikuttajia.

Se on meistä kiinni. Äänestä Metalliliiton vahvoja vaikuttajia. METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI HELSINKI 1/2008 METALLIN LIITTOKOKOUSVAALIT 2008 Ennakkoäänestys 14. - 28.3.2008 Uurnavaali 6. - 8.4.2008 Se on meistä kiinni. Äänestä Metalliliiton vahvoja vaikuttajia. Pääkirjoitus

Lisätiedot

vasama 5/2009 Toukokuu 5 2009 SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITON JÄSENLEHTI NYT Sähköliiton hallitus päätti liiton irtautumisesta TEAM-liittohankkeesta, s.

vasama 5/2009 Toukokuu 5 2009 SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITON JÄSENLEHTI NYT Sähköliiton hallitus päätti liiton irtautumisesta TEAM-liittohankkeesta, s. vasama 5/2009 Toukokuu 5 2009 1 SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITON JÄSENLEHTI NYT Sähköliiton hallitus päätti liiton irtautumisesta TEAM-liittohankkeesta, s. 3 2 vasama 5/2009 Pääkirjoitus Ledaren Kevät on uudistumisen

Lisätiedot

NRO 1 2010. Pieksämäen konepajan kuopus arvostaa työpaikkaansa. s. 16 18

NRO 1 2010. Pieksämäen konepajan kuopus arvostaa työpaikkaansa. s. 16 18 NRO 1 2010 Pieksämäen konepajan kuopus arvostaa työpaikkaansa. s. 16 18 Sisällys RAUTATIELÄINEN 1 18.2.2010 RAUTATIELÄINEN Postiosoite PL 205 00531 Helsinki Puhelin (09) 774 941 Julkaisija Rautatieläisten

Lisätiedot

NYT. Nettisivut uudistuivat Ilmoittaudu Kesäpäiville Työsuojelu & MELU! Linjoilla tuulee. vasama 3/2009 Maaliskuu 3 2009

NYT. Nettisivut uudistuivat Ilmoittaudu Kesäpäiville Työsuojelu & MELU! Linjoilla tuulee. vasama 3/2009 Maaliskuu 3 2009 vasama 3/2009 Maaliskuu 3 2009 1 SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITON JÄSENLEHTI Sähköliiton TEAM-päätös kesäkuussa 4-6 Nettisivut uudistuivat Ilmoittaudu Kesäpäiville Työsuojelu & MELU! Linjoilla tuulee 3 8-9 10-11

Lisätiedot

NYT. Huoltomies hallituksessa Edustajisto esittäytyy Käytä lomaetujasi! vasama 2/2009 Helmikuu 2 2009. TULe Tampereen Kesäpäiville s.

NYT. Huoltomies hallituksessa Edustajisto esittäytyy Käytä lomaetujasi! vasama 2/2009 Helmikuu 2 2009. TULe Tampereen Kesäpäiville s. vasama 2/2009 Helmikuu 2 2009 1 SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITON JÄSENLEHTI Koulutus & luottamusmiehet 4-8 Huoltomies hallituksessa Edustajisto esittäytyy Käytä lomaetujasi! 12-13 10-11 15 NYT TULe Tampereen

Lisätiedot

metalli HELSINGIN Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 2-2007

metalli HELSINGIN Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 2-2007 metalli HELSINGIN Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 2-2007 KESÄ ON TULLUT KAUPUNKIIN MIELLYTTÄVÄÄ KESÄÄ JA AURINKOISIA LOMAPÄIVIÄ LUKIJOILLEMME Osaston toimisto on suljettuna 30.6.-29.7.2007

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄIN TERVEYSPROJEKTI

TYÖNTEKIJÄIN TERVEYSPROJEKTI TYÖNTEKIJÄIN TERVEYSPROJEKTI Loppuraportti projektisihteerit: Pertti Vuorio Ari Myllyviita 28.2.1996 SISÄLLYSLUETTELO sivu JOHDANTO 3 PROJEKTIN TOIMENPIDE-ESITYKSET 5 SAK - Liitot Lainsäädäntö 5 Työkykyä

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Lakimiesliitto

Vuosikertomus 2012. Lakimiesliitto Vuosikertomus 2012 Vuosikertomus 2012 Lakimiesliitto Sisällys Toiminnanjohtajan katsaus... 1 Liiton johto... 1 Valtuuskunta... 2 Työmarkkinatoimikunta... 2 Keskuslakkotoimikunta... 3 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusjaosto...

Lisätiedot

PAALU-HANKE LOPPURAPORTTI

PAALU-HANKE LOPPURAPORTTI PAALU-HANKE LOPPURAPORTTI Talous- ja strategiapalvelu Tammikuu 2011 Hyväksytty: PAALU-hankeryhmän päätöskokous 13.1.2011 Kaupunginhallitus 31.1.2011 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2011:1 ISSN 0785-0344

Lisätiedot

LIITTOKOKOUS. 30.11.2010 hämeenlinna

LIITTOKOKOUS. 30.11.2010 hämeenlinna LIITTOKOKOUS 30.11.2010 hämeenlinna Palomiesliiton XVIII LIITTOKOKOUS 30.11.2010 hämeenlinna Sisältö Puheenjohtajan puheenvuoro 3 Ohjeet liittokokoukseen osallistumisesta 4 Liittokokouksen aikataulu 5

Lisätiedot

Kuljetusliittojen yhteistyö tiivistymässä

Kuljetusliittojen yhteistyö tiivistymässä 1/2010 Kuljetusliittojen yhteistyö tiivistymässä Pääsihteeri Timo Tanner jälkipalkalle Eläkeiän nosto torjuttiin Tampereen työnseisaus VR:n tulos 2009 Pääkirjoitus Helsingissä 22. päivänä helmikuuta 2010

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Johtokunta 11.03.2015 Nro 1/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Johtokunta 11.03.2015 Nro 1/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 11.03.2015 Nro 1/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

HALLINTOPALVELUT KAARINASSA 1.1.2009 ALKAEN PROJEKTISUUNNITELMA

HALLINTOPALVELUT KAARINASSA 1.1.2009 ALKAEN PROJEKTISUUNNITELMA HALLINTOPALVELUT KAARINASSA 1.1.2009 ALKAEN PROJEKTISUUNNITELMA Versio 1.2 Sisällysluettelo: 1. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA...1 1.1. Kuntaliitos...1 1.2. Hallintopalveluiden nykytilanne...1 1.3. Toimintaympäristön

Lisätiedot

TYÖELÄMÄOSAAMISEN EDISTÄMINEN PIRKANMAALLA

TYÖELÄMÄOSAAMISEN EDISTÄMINEN PIRKANMAALLA KEHITYSSUUNNITELMA Olavi Manninen 3.1.2005 Tampere TYÖELÄMÄOSAAMISEN EDISTÄMINEN PIRKANMAALLA SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1. Hankkeen tausta 2. Työelämäosaamisen edistäminen ja kehitystarpeet 3. Kehityssuunnitelma

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 KUNNAN ORGANISAATIO, HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 Kunnan hallinto-organisaatio... 2 Henkilöstömäärä ja palvelussuhteen päätoimisuus...

Lisätiedot