European Pellet Council

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "European Pellet Council"

Transkriptio

1 European Pellet Council Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja Perustuu SFS-EN standardiin versio 2.0, huhtikuu 2013

2 ii Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja ii

3 iii Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja Julkaisija: European Pellet Council (EPC) c/o AEBIOM - European Biomass Association Renewable Energy House Rue d'arlon 1040 Brussels, Belgium Supported by: The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein. iii

4 iv Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja SISÄLLYSLUETTELO Tausta ja tavoitteet... 1 Velvoittavat viitteet... 2 Termien määrittelyt... 4 OSA 1. YLEINEN KUVAUS SERTIFIOINTIJÄRJESTELMÄ PELLETTILAATU Laatuluokat Raaka-aineen vaatimukset Lisäaineiden vaatimukset SERTIFIOINTIJÄRJESTELMÄ Sertifikaatin myöntäminen Sertifikaatin voimassaolo Raportointivelvollisuus Säännönmukaiset ja ylimääräiset tarkastukset Päätöksestä valittaminen Edelleen-lisenssointi SERTIFIOINTIMERKKI JÄLJITETTÄVYYS JA LÄPINÄKYVYYS Tunnistenumero Rinnakkaisnäytteet Pakattujen pellettien myynti REKLAMAATIOT MAKSUT Tuottajan maksut Myyjän maksut SERTIFIOINTI-, TARKASTUS- JA TESTAUSLAITOKSET Rekisteröitymisvaatimukset Hakemismenettely OSA 2: PELLETTITUOTANNON SERTIFIOIMINEN PUUPELLETTITUOTANNON SERTIFIOIMINEN Hakemusmenettely Toimeksiantosopimus tuotannon laadunvalvonnasta Tuotannon aloitustarkastus SEURANTATARKASTUKSET LAADUNVARMISTUS Tuotantolaitteistot ja prosessit Laatupäällikkö Sisäiset asiakirjat Omavalvonta Kestävyyden osoittamisvaatimukset Hiilijalanjälki Tuotantomäärien ilmoittaminen OSA 3. PELLETTIMYYNNIN SERTIFIOIMINEN PELLETTIMYYJÄKSI HAKEUTUMINEN Hakemismenettely SEURANTATARKASTUKSET LAADUNVARMISTUS Tuotantolaitteistot ja prosessit iv

5 v Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja 14.2 Laatupäällikkö Sisäiset asiakirjat Omavalvonta Irtopellettien toimitusten dokumentointi LIITE 1. ENPLUS -TUOTEMERKKI LIITE 2: TESTAUSMENETELMÄT SISÄISESSÄ NÄYTTEIDENOTOSSA JA LAADUN VALVONNASSA A2-1 Näytteidenotto A2-2 Ylipituuden määrittely A2-3 Mekaaninen kestävyys (DU) A2-4 Irtotiheys (BD) A2-5 Kosteuspitoisuus (M) A2-6 Hienoainespitoisuus (F) LIITE 3: YHDENMUKAISUUSRAPORTTI PELLETIN TUOTTAJALLE LIITE 4: YHDENMUKAISUUSRAPORTTI pelletin myyjälle LIITE 5: ESIMERKKI TOIMITUSTARKISTUSLISTASTA LIITE 6: EDELLEENLISENSOINTI -SOPIMUS LIITE 7: KESTÄVYYSJULISTUS v

6 1 Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja TAUSTA JA TAVOITTEET ENplus sertifioinnin tavoitteena on varmistaa lämmitykseen sekö yhdistettyyn lämmön ja sähkön tuotantoon käytettävien puupellettien saatavuus ja selkeästi määritelty laatu. Sertifiointi koskee yksityisiä, kaupallisia ja julkisia kohteita 1 MW asti. Sertifikaatilla halutaan taata puupellettien korkea laatu valmistuksen jälkeen, mutta laadun tulee myös pysyä korkeana siihen pisteeseen asti, kun pelletit on toimitettu asiakkaalle. Siksi sertifikaatti sisältää valmistus- sekä kuljetusprosessit. Siinä yhdistelläänkin tuotesertifikaatin ja järjestelmäsertifikaatin piirteitä. Sertifikaatin kolme laatuluokkaa puupelleteille, ENplus-A1, ENplus-A2 ja EN- B, määritellään lähinnä eurooppalaisen standardin SFS-EN (Kiinteät biopolttoaineet, Laatuvaatimukset ja luokat - Osa 2. Puupelletit eiteollisuuskäyttöön) perusteella. Sertifiointijärjestelmä sisältää seuraavat olennaiset pääkohdat: Laatuvaatimukset puupellettien tuotannolle ja siihen liittyvät laatuvaatimukset Laatuvaatimukset tuotteelle (SFS-EN ) Laatuvaatimukset merkinnöille, logistiikalle ja välivarastoinnille Laatuvaatimukset loppuasiakkaalle toimittamisesta Sisäisessä laadunvalvonnassa sovelletut toimenpiteet varmistavat, että asetetut tuotteen laatuvaatimukset toteutuvat. Tekniset vaatimukset, kuten myös laatuvaatimukset toimintatavoille ja dokumentoinnille, on määritelty. Tämän vuoksi toiminta on läpinäkyvää ja sen pitäisi johtaa ongelmien nopeaan löytämiseen ja ratkaisemiseen. Laatuvaatimukset muodostettiin SFS-ISO 9001 ja SFS-EN standardien pohjalta. European Biomass Association (AEBIOM) on ENplus järjestelmän lisenssioikeuksien haltija. AEBIOM:n alla toimiva European Pellet Council vasta järjestelmän ylläpidosta ja jatkokehittämisestä. EPC myös siirtää lisenssioikeuksia kansallisille lisenssielimille, jotka järjestävät ENplussan käyttöönoton vastuumaissaan tai maantieteellisillä alueillaan. 1

7 2 Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja VELVOITTAVAT VIITTEET CEN/TS 15370: Solid biofuels, method for the determination of ash melting behaviour SFS-EN 14588, Kiinteät biopolttoaineet. Terminologia, määritelmät ja kuvaukset SFS-EN , Kiinteät biopolttoaineet. Kosteuspitoisuuden määritys. Uunikuivausmenetelmä. Osa 1: Kokonaiskosteus. Vertailumenetelmä SFS-EN , Kiinteät biopolttoaineet. Kosteuspitoisuuden määritys. Uunikuivausmenetelmä. Osa 2: Kokonaiskosteus. Yksinkertaistettu menetelmä SFS-EN 14475, Kiinteät biopolttoaineet. Tuhkapitoisuuden määritys SFS-EN 14778, Kiinteät biopolttoaineet. Näytteenotto SFS-EN 14780, Kiinteät biopolttoaineet. Näytteen esikäsittely EN 14918, Solid biofuels. Determination of calorific value SFS-EN :2010, Kiinteät biopolttoaineet. Polttoaineen laatuvaatimukset ja -luokat. Osa 1: Yleiset vaatimukset SFS-EN :2011, Kiinteät biopolttoaineet. Polttoaineen laatuvaatimukset ja -luokat. Osa 2: Puupelletit ei-teollisuuskäyttöön SFS-EN 15103, Kiinteät biopolttoaineet. Irtotiheyden määritys SFS-EN 15104, Solid biofuels. Determination of total content of carbon, hydrogen and nitrogen. Instrumental methods SFS-EN , Kiinteät biopolttoaineet. Pellettien ja brikettien mekaanisen kestävyyden määritys. Osa 1: Pelletit EN : Solid biofuels Fuel quality assurance Part 1: General requirements EN : Solid biofuels Fuel quality assurance Part 2: Wood pellets for non-industrial use SFS-EN 15289, Solid biofuels. Determination of total content of sulfur and chlorine SFS-EN 15297, Solid biofuels. Determination of minor elements. As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V and Zn EN 16127, Solid biofuels. Determination of length and diameter for pellets and cylindrical briquettes 2

8 3 Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja SFS-EN 45011, Tuotteita sertifioivat elimet. Yleiset vaatimukset ISO 3310 (2001), Test sieves. Technical requirements and testing ISO 3166: Codes for the representation of names of countries and their subdivisions ISO/IEC 17020, Yleiset vaatimukset erityyppisten tarkastuslaitosten toiminnalle ISO/IEC (2005), Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyys. Yleiset vaatimukset ISO/IEC 17065: Conformity assessment - Requirements for bodies certifying products, processes and services ISO 9001 (2008): Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset Huomio: Velvoittaviksi viitteiksi voidaan lisätä kansallisia kiinteisiin biopolttoaineisiin sekä pellettien tuotantoon ja käyttöön liittyviä standardeja, mikäli ne eivät ole ristiriidassa EU:n standardien kanssa. 3

9 4 Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja TERMIEN MÄÄRITTELYT Muut puupelletteihin liittyvät termit ja niiden kuvaukset löytyvät SFS-EN standardista. Lisenssin omistaja ENplus -tuotemerkin lisenssin omistaja on European Biomass Association (AEBIOM). ENplus:saa hallinnoi European Pellet Council (EPC), joka on osa AEBIOM:in organisaatiota. Kansalliset lisensoijat Kansalliset lisensoijat ovat yhdistyksiä, jotka toimivat pellettisektorin edustusorganisaatioina omassa maassaan tai maantieteellisellä alueella. Ne ovat solmineet lisenssisopimuksen AEBIOM:in kanssa ja ne voivat myöntää ENplus -lisenssejä vaatimukset täyttäville yrityksille. Lisenssin myöntäjä Pellettien tuottaja tai myyjä voi hakea ENplus -tuotemerkin käyttöön oikeuttavaa lisenssiä siltä kansalliselta yhdistykseltä, joka on vastuussa maasta, jossa yrityksen toiminta tapahtuu, tai missä sen pääkonttori sijaitsee. Jos yhdistystä ei tällä alueella ole olemassa, lisenssiä voi hakea suoraan EPC:ltä. Jos kansallinen yhdistys lopettaa toimintansa tai menettää ENplus - lisenssioikeutensa, kyseisen maan lisenssin haltijat saavat lisenssinsä suoraan AEBIOM:ilta ilman viivytyksiä elleivät ENplus:san vaatimukset jää täyttymättä. Kansallinen lisensoija voi oikeuttaa yksi tai kaksi sertifiointielintä järjestämään lisensointijärjestelmän, mutta lisenssielimellä ei ole oikeutta siirtää lisensointioikeuksia. Lisenssin ENplus tuotemerkin käyttöön myöntää aina EPC tai kansallinen lisensoija. ENplus käsikirja Tämä käsikirja, jatkossa ENplus käsikirja, määrittelee jokaisen ENplus sertifiointi järjestelmän osallistujan oikeudet, velvollisuudet ja velvoitteet. ENplus käsikirjaa päivitetään säännöllisesti EPC:n valitsemassa ohjausryhmässä. Kaikki muutokset pitää hyväksyttää kansallisten lisensoijien tapaamisessa. Kolmannen osapuolen sertifikaatti EPC tai kansallinen lisensoija myöntää sertifiointiprosessin järjestämisen oikeuden yhdelle tai useammalle sertifiointielimelle. Molempien osapuolten tulee allekirjoittaa sopimus EPC:n tai kansallisen lisensoijan ja valittujen sertifiointielinten kesken. Jos lisenssi on myönnetty ennen kuin kansallinen lisensoija on valinnut yhden tai useamman sertifiointielimen yksinoikeudelle, tulee kansallisen lisensoijan hyväksyä sopimus sertifioidun yhtiön ja aiemman sertifiointielimen kesken siihen asti, kunnes se sopimuksen mukaan loppuu. Kansallisen lisensoijan valitsema sertifiointielin vastaa sertifikaatin uusimisesta. Kansallisen lisensoijan hyväksymät sertifiointielimet tietyissä maissa ja maantieteellisillä alueilla on listattu virallisella ENplus kotisivulla 4

10 5 Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja Sertifiointielin arvioi pellettituottajan tai -myyjän toiminnan vastaavuutta ENplus käsikirjan kanssa. Arviointi perustuu ENplus hakemukseen ja hyväksyttyjen tarkastuslaitosten seurantaraportteihin. Pellettituottaja tai myyjä ei saa lisenssiä EPC:ltä tai kansalliseltä lisensoijalta ennen kuin nämä vastaanottavat hyväksynnän listatulta sertifiointielimeltä tai järjestelmätukiorganisaatiolta, että pellettituottajan tai myyjän toiminta vastaa kaikkia ENplus käsikirjan vaatimuksia. Ryhmäsertifiointi Kansallinen lisensoija voi valita toimintamalliksi ryhmäsertifioinnin, missä se toimii järjestelmätukiorganisaationa. Kansallisen lisensoijan tulee valita akkreditoitu sertifiointielin varmistamaan, että kansallinen ENplus täytäntöönpano on yhteneväinen ISO 9001 ja tämän käsikirjan kanssa. Sertifiointielin arvioi pellettituottajan tai -myyjän toiminnan vastaavuutta ENplus käsikirjan kanssa. Arviointi perustuu ENplus hakemukseen ja hyväksyttyjen tarkastuslaitosten seurantaraportteihin. Pellettituottajaa tai myyjää ei lisensoida EPC:n tai kansallisen lisensoijan toimesta ennen kuin he vastaanottavat hyväksynnän listatulta sertifiointielimeltä, joka varmistaa, että tuottaja tai myyjä täyttää kaikki ENplus käsikirjan vaatimukset. Sertifiointielimet Sertifiointielimet varmistavat sertifiointijärjestelmän puolueettomuuden ja valvovat toimenpiteitä. Listattu sertifiointielin täytyy akkreditoida ISO/IEC mukaisesti jonkin European Co-Operation for Accreditation (EA) jäsenen kautta. Vaihtoehtoisesti akkreditointi EN mukaisesti on voimassa asti. Akkreditoinnin tulee kattaa EN ja EN EPC tai kansallinen lisensoija voi sallia kohtuullisia poikkeuksia. Kansalliset yhdistykset voivat päättää tehdä erityisesti yhteistyötä yhden tai useamman valitsemansa sertifiointielinten kanssa toimintamaansa tai maantieteellisen toiminta-alueen sisällä, kuten on kirjattu EPC:n kanssa tehdyssä lisensointisopimuksessa. Valitut kansalliset sertifiointielimet ovat näkyvillä EPC:n verkkosivuilla Järjestelmän tukiorganisaatio Järjestelmän tukiorganisaatio on kansallinen lisensoija, joka päättää järjestää kansallisen ENplus sertifioinnin ryhmäsertifiointina. Rekisteröidyt tarkastus- ja testauslaitokset Rekisteröityjen tarkastuslaitosten on oltava akkreditoituja ISO mukaisesti. Akkreditoinnin tulee kattaa EN and EN EPC tai kansallinen lisensoija voi sallia kohtuullisia poikkeuksia, jos yksikään kansallinen lisensoija ei sitä vastusta. Rekisteröityjen testauslaitosten on oltava akkreditoituja ISO mukaan kattaen SFS-EN laajuuden. Ominaisuuksien määrittämisessä tulee 5

11 6 Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja noudattaa SFS-EN mukaisia testausstandardeja. Tarkastus- ja testauslaitosten tulee olla EPC:n hyväksymiä. Vain virallisella ENplus kotisivulla listatut tarkastus- ja testauslaitokset ovat hyväksyttyjä ENplus - järjestelmän puitteissa. Sertifioitu pellettituottaja Pellettituottaja on puubiomassasta pellettejä yhdessä tai useammassa paikassa tuottava yritys. Yksittäinen tuotantolaitos voi olla yrityksen omistama tai sitä voi operoida eri oikeustoimikelpoiset, kunhan ne ovat pellettituottajan kontrolloimia (esim. tytäryhtiöt, pääomisteiset yritykset). Pellettituottajat voivat hakeutua ENplus sertifiointiin EPC:lle tai pääkonttorin sijaintimaan tai alueen kansalliselle lisensoijalle. Sertifioidut pellettituottajat ovat oikeutettuja myymään ENplus merkittyjä pellettejä bulkkina pellettimyyjille ja ENplus merkittyjä pakattuja pellettejä kenelle tahansa. Sertifioitu pellettituottaja ei ole oikeutettu myymään ENplus merkittyjä pellettejä bulkkina ellei sertifioitu pellettituottaja ole hakeutunut myös sertifioiduksi pellettimyyjäksi. Sertifioitu pellettimyyjä Pellettimyyjä on yritys, joka myy ja/tai tuottaa pellettejä ja myy ne muille myyjille tai kuluttajille. Yksittäiset myyntipisteet voivat olla myyjän omistamia tai muuten pellettimyyjän kontrolloimia (esim. tytäryhtiöt, pääomisteiset yritykset) kunhan pellettimyyjä kontrolloi niitä ja myyntipisteillä ei ole omaa varastoa tai pelletin toimitusautoja. Pellettimyyjä voi hakeutua ENplus sertifiointiin, jos se myy ja toimittaa bulkkipellettiä omalla kalustollaan tai toisen toimijan kautta tai jos hän pakkaa pellettejä ja myy ne. Myyjä jättää hakemuksen EPC:lle tai pääkonttorin sijaintimaan tai -alueen kansalliselle lisensoijalle. Edelleen-lisenssoitu pellettimyyjä Sertifioitu pellettimyyjä voi oikeuttaa toisen myyjän jolla ei ole fyysistä kosketusta (ei varastoa tai kuljetuskalustoa) käyttämään sertifiointi merkkiään, tekemällä myyjän kanssa edelleen lisenssointi sopimuksen (sub-licensing). Tässä tapauksessa fyysinen käsittely (lastaaminen ja toimitus) täytyy tapahtua sertifioidun myyjän toimesta. ENplus tunniste ENplus tunniste numero (ENplus ID) on yksilöllinen tunniste, joka yhdistää tuotteen tiettyyn pellettituottajaan tai myyjään. Se muodostuu 5 merkistä, alkaen maakoodilla ja loppuen EPC:n tai kansallisen lisensoijan määrittelemään kolminumeroiseen numeroon. Kolminumeroinen numero erottaa tuottajat ( ) myyjistä ( ). ENplus numeroa on käytettävä tuoteselosteissa ja lähetteissä. Niiden tuottajien, jotka myyvät bulkkipellettiä suoraan loppuasiakkaille tulee käyttää heidän myyjä-tunnistettaan. 6

12 7 Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja Pakatut pelletit Pakatuiksi pelleteiksi katsotaan suljetut loppukuluttajille tarkoitetut jälleenmyyntipakkaukset. Pellettipakkaus voi sisältää enintään 1,5 tonnia pellettiä ja pakkauksen tulee olla suljettu. Pakkausten tulee myös sisältää tuoteseloste. Bulkkipelletti Bulkkipelletit ovat irrallaan, ilman pakkausta toimitettuja ja myytyjä pellettejä. Niitä käsitellään irrallisina. 7

13 8 Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja OSA 1. YLEINEN KUVAUS 1. SERTIFIOINTIJÄRJESTELMÄ AEBIOM:n alla toimiva European Pellet Council on sopimuksella saanut lisensointioikeudet järjestelmän kehittäneeltä German Pellet Institutelta (DEPI). EPC siirtää lisenssioikeuksia kansallisille lisenssielimille, jotka järjestävät ENplussan käyttöönoton vastuumaissaan tai maantieteellisillä alueillaan. Sertifiointijärjestelmän puolueettomuus taataan valtuuttamalla sertifikaatin myöntäjäorganisaatioita SFS-EN mukaisesti. ENplus -sertifiointi järjestetään joko kolmannen osapuolen sertifointina ISO/IEC mukaisesti tai ryhmäsertifiointina. Kansalliset lisensoijat, jotka ovat vastuussa ENplus -järjestelmän hallinnasta, päättävät sertifioinnin muodon (yksittäinen tai ryhmä) ja valitsevat maassa sertifioinnista vastaavan ilaitoksen. Kansallinen lisensoija ilmoittaa nämä organisaatiot kyseissä maassa omillaan ja myös virallisilla ENplus verkkosivuilla Tuottajien ja myyjien toiminnan vastaavuutta ENplus vaatimusten kanssa varmistavat tarkastus- ja testauslaitokset tulee olla EPC:n hyväksymiä ja listaamia. Sertifiointijärjestelmän keskeiset osiot ovat: laatuluokkien määritelmät ja pellettikriteerien spesifikaatiot spesifikaatiot sisäiseen laadunhallintaan (laitteisto ja prosessit, työntekijöiden osaamisvaatimukset, dokumentointi velvollisuudet ja sisäinen laaduntarkkailu) Tarkastus sekä puupellettien, pellettituotannon, kuljetusjärjestelmän (aina loppuasiakkaan varastoon asti) ja laadunhallinnan vastaavuus eurooppalaisten standardien ja tämän käsikirjan vaatimusten osalta Sertifioinnin ja ulkoisen valvonnan, lisensoinnin, peruutusten ja asiakasvalitusten käsittelyn toimeenpano ENplus tunnisteiden ja merkinnän käyttö Kaikkien ENplus sertifiointijärjestelmän osapuolten oikeudet, vastuut ja velvollisuudet on määritelty tässä käsikirjassa. Käsikirjaa uudistetaan säännollisesti EPC:n valitsemassa ohjausryhmässä. 2. PELLETTILAATU 2.1 Laatuluokat Sertifiointijärjestelmän puitteissa on kolme eri laatuluokkaa, joiden raakaainevaatimukset ja pellettien ominaisuudet vaihtelevat. Nämä vastaavat olennaisesti SFS-EN standardin laatuluokkia. ENplus-A1 8

14 9 Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja ENplus-A2 EN-B Pellettien ominaisuuksien tulee olla yhteneväiset SFS-EN kanssa. Tarkastus- ja testauslaitosten tulee noudattaa SFS-EN :ssa määriteltyjä testauskäytäntöjä. Taulukossa 1 on listattuna tärkeimmät pellettien ominaisuudet ja niiden kynnysarvot. Taulukko 1. Tärkeimpien pellettimuuttujien kynnysarvot. Lisää muuttujia löytyy: EN Ominaisuus Yksikkö ENplus-A1 ENplus-A2 EN-B Testing standard Halkaisija mm 6 tai 8 EN Pituus mm 3,15 < L < 40 3) EN Kosteus p-% 1) < 10 EN Tuhkapitoisuus p-% 2) < 0,7 < 1,5 < 3,0 EN (550 o C) Mekaaninen kestävyys p-% 1) > 97,5 4) > 96,5 4) EN Hienoaines (< 3,15 mm) p-% 1) <1 EN Alempi lämpöarvo MJ/kg 1) 16,5<Q<19 16,3<Q<19 16,0<Q<19 EN Irtotiheys kg/m 3 > 600 EN Typpipitoisuus p-% 2) < 0,3 < 0,5 < 1,0 EN Rikkipitoisuus p-% 2) < 0,03 < 0,04 EN Klooripitoisuus p-% 2) < 0,02 < 0,03 EN Tuhkan sulaminen 4) o C > 1200 > 1100 EN ) Vastaanottotilassa 2) Kuiva-aineesta 3) Enintään 1 p-% pelleteistä voi olla pitempiä kuin 40 mm, yli 45 mm ei sallita 4) Muodonmuutoslämpötila lämpötila, näytteen valmistus 815 C ENplus -vaatimukset eroavat SFS-EN standardista seuraavin osin: pakolliset vaatimukset tuhkan sulamisen osalta (SFS-EN :ssa vapaaehtoinen) ENplus-A1 vaatimuksena on tuhkan muodonmuutoslämpötila 1200 C ENplus-A2 ja EN-B vaatimuksena on tuhkan muodonmuutoslämpötila 1100 C Analyysissä käytettävä tuhka on valmistettava 815 C lämpötilassa Kemiallisesti käsiteltyä puuta ei saa käyttää luokan EN-B pelleteissä (katso 2.2). 9

15 10 Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja 2.2 Raaka-aineen vaatimukset SFS-EN standardin perusteella laaditussa taulukossa 2 osoitetaan, millainen puu soveltuu pellettien tuotantoon. Taulukko 2: Sallitut puuainekset puupellettien tuotannossa ENplus-A1 ENplus-A2 EN-B Runkopuu/ranka Kokopuu (ei sisällä juuria) Kemiallisesti käsittelemätön teollisuuden puutähde Runkopuu/ranka Hakkuutähde 1.1 Luonnon ja istutusmetsän puubiomassa sekä muu luonnonpuu 1.2 Puunjalostusteollisuuden sivutuotteet ja tähteet Kuori Kemiallisesti käsittelemätön teollisuuden puutähde Kemiallisesti käsittelemätön puu a) a) Purkupuu ei ole sallittu. Purkupuu on rakennusten purkamisesta tai rakennustyömailta peräisin olevaa puuta. ENplus eroaa standardista SFS-EN siltä osin, että kemiallisesti käsitelty puu ei ole sallittu. Ainoa poikkeus on hyönteistuhoja (esim. kärsäkkäät) vastaan käytetyn puun suoja-aineen käyttö, mitä ei katsota kemiallisesti käsitellyksi puuksi. 2.3 Lisäaineiden vaatimukset Lisäaineet (kuten sideaineet), joita käytetään polttoaineen laadun parantamiseksi, päästöjen vähentämiseksi tai palamisen edistämiseksi, saavat muodostaa korkeintaan 2 %:ia pellettien kokonaismassasta. Tuotannon aikaisten lisäaineiden määrä ei saa ylittää 1,8 %:ia ja tuotannon jälkeiset lisäaineet (esim. päällystysöljyt) eivät saa ylittää 0,2 %:ia. Aineen tyyppi (aine ja kauppanimi) ja määrä (korkein määrä prosentteina massasta) on kirjattava. Vettä, höyryä ja lämpöä ei lasketa tässä yhteydessä lisäaineiksi. Lisäaineet, kuten tärkkelys, maissijauho, perunajauho, kasviöljy, ja sulfaatti kraft prosessista peräisin oleva ligniini jne. on oltava peräisin maatalous- tai metsäteollisuustuotteista. EPC voi sulkea pois tiettyjen lisäaineiden käytön, mikäli on huoli, että ne luovat käyttöongelmia lämmityslaitteissa tai aiheuttavat terveys- tai ympäristöriskejä. Jos kyseessä on uudenlainen lisäaine, niin yrityksen on todistettava EPC:lle että lisäaine on hyödyllinen eikä siitä ole haittaa. 10

16 11 Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja 3. SERTIFIOINTIJÄRJESTELMÄ 3.1 Sertifikaatin myöntäminen Pellettituottaja hakee lisenssiä EPC.ltä tai kansalliselta lisensoijalta. Jos hakemus jätetään EPC:lle, hakija valitsee yhden listatuista sertifiointilaitoksista ja tarkastuslaitoksista. Jos hakemus jätetään kansalliselle lisensoijalle, hakija valitsee yhden listatuista tarkastuslaitoksista ja kyseisessä maassa vastuussa olevan sertifiointilaitoksen tai järjestelmän tukiorganisaation. Sertifikaattihakemuksessa olleiden tietojen perusteella järjestelmän tukiorganisaatio ja/tai sertifiointielin tarkistaa sertifikaatin ehtojen täyttymisen. Jos hakemus hyväksytään, hakijalle ja EPC:lle /kansalliselle lisensoijalle ilmoitetaan toimittamalla vastaavuusraportti (katso liittee 3 ja 4.) EPC tai kansallinen lisensoija lähettää hakijalle lisenssisopimuksen ja pyyntö lisenssimaksun suorittamisesta. Kun todiste lisenssimaksun suorittamisesta maksamisesta on saatu ja allekirjoitettu sopimus palautettu EPC.lle tai kansalliselle lisensoijalle, se tiedottaa sertifiointilaitosta / järjestelmän tukiorganisaatiota, joka lähettää hakijalle sertifikaattitodistus voimassaoloaikoineen tunnistenumeron kanssa. Sertifioitu yritys lisätään rekisteriin muiden sertifikaatin haltijoiden kanssa ja luettelo sertifikaatin haltijoista julkaistaan kansallisten yhdistysten ja EPC:n verkkosivuilla. 3.2 Sertifikaatin voimassaolo Sertifikaatti on voimassa yhden sertifiointikauden kerrallaan. Sertifiointikausi kestää kolme vuotta ja alkaa sertifikaatin myöntämisestä. Ryhmäsertifioinnissa sertifiointikausi on yhtä pitkä kaikille ryhmän jäsenille. Sertifioidut tuottajat ja myyjät saavat uuden sertifikaatin uuden sertifiointikauden alkaessa. Jos sertifikaatin ehtoja rikotaan tietoisesti tai huomattuja puutteita ei korjata huomautuksista huolimatta, kansallisella lisenssoijalla/epc:llä on oikeus kumota ENplus -tuotemerkin käyttö määräajaksi tai irtisanoa tuotemerkin käyttösopimus ja pyytää sertifiointielintä epäämään sertifikaatin. Jos sertifikaatin haltijalla on useita toimipaikkoja, tuotemerkin käyttö voidaan määrätä lopettamaan siinä toimipisteessä, jossa puutteet on huomattu, kunnes ne on korjattu. Sertifikaatin haltijan muissa toimipisteissä valmistettavat puupelletit voidaan edelleen merkitä sertifioiduiksi. Jos tuotemerkin käytön myöntävä lisenssi ja sertifikaatti evätään, yrityksen tunnistenumero lisätään mustalle listalle, eikä samaa tunnistetta voi enää 11

17 12 Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja koskaan käyttää uudestaan toisen yrityksen tunnisteena. Entinen lisenssin haltija voi hakea uudestaan sertifiointia aikaisintaan vuoden kuluttua. Tällöin hakemuksen tultua hyväksyttyä, hakijalle myönnetään uusi tunnistenumero. 3.3 Raportointivelvollisuus Sertifioidun yrityksen tulee viipymättä raportoida alkuperäiseen hakemukseen tulleet muutokset (esimerkiksi asiakastiedot, yhteyshenkilö, laatuvastaava, tarkastuslaitos, kuljetuskalusto) kansalliselle lisenssoijalle/epc:lle Säännönmukaiset ja ylimääräiset tarkastukset Pellettituottajalle tehdään yksi vuosittainen pakollinen tarkastus. Lisäksi ylimääräisiä tarkastuksia voidaan suorittaa sertiointilaitoksen/tukiorgaanisaation tai kansallisen lisenssoijan/epc:n vaatimuksesta, esim. jos on vastaanotettu huomattava määrä valituksia. Myyjät tarkastetaan sertifioinnin ensimmäisen voimassaolo vuoden aikana ja lisäksi vähintään kerran sertifiointijakson aikana. Lisäksi voidaan suorittaa ylimääräisiä tarkastuksia, jos laadusta on herännyt huolia. 3.5 Päätöksestä valittaminen Hakijat ja sertifikaatin haltijat voivat tehdä kirjallisen valituksen järjestelmän tukiorganisaatiolle ja/tai sertifiointielimelle seuraavista päätöksistä: Sertifioinnin epääminen Uusien ja lisätarkastusten määrääminen (ks. 3.4) Useammin suoritettavien sisäiseen toimintaan liittyvien tarkastusten määrääminen Sertifikaatin / lisenssin voimassaolon keskeyttäminen (ks. 3.2) Valittaminen on mahdollista vain jos hakija tai sertifikaatin haltija pystyy todistamaan, että tehdyt päätökset loukkaavat hänen oikeuksiaan. Kirjallisen päätöksen asiasta tekee valituslautakunta kahden viikon sisään. Valituslautakunnat kokoaa kansallinen lisensoija tai EPC. Yksikään henkilö, johon valituspäätös suoraan vaikuttaa, ei voi osallistua päätöksentekoprosessiin Edelleen-lisenssointi Edelleen-lisenssointi (sub-licensing) on keino lisätä ENplus pellettien myyntipisteiden määrää ilman sertifioidun myyjän lisäkustannuksia. Pääperiaate on, että fyysinen pellettien käsittely suoritetaan kokonaisuudessaan sertifioidun myyjän toimesta. Pakollinen sääntö on, että ei-sertifioidulla myyjällä ei saa olla teknisiä välineitä, kuten varastoja ja kuljetuskalustoa. Siinä tapauksessa tämä yritys voi toimia sertifioidun myyjän edelleen-lisensoituna myyjänä. Tämä yritys on oikeutettu myymään bulkkitoimitettuja ENplus-pellettejä, jos sertifioidun myyjän kanssa tehty edelleen-lisenssointisopimus antaa oikeuden käyttää ENplus sertifioidun 12

18 13 Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja myyjän tunnistetta. Sertifioidun myyjän tulee toimittaa edelleenlisenssointisopimus kansalliselle lisensoijalle / EPC:lle. Sopimus on voimassa vain siinä maassa, missä sertifioitu myyjä toimii. 4. SERTIFIOINTIMERKKI Jokaisella sertifioidulla tuottajalla ja myyjällä on oltava yksilöity sertifiointi merkki, jokaiselle eri pellettilaatuluokalle, joita yritys tuottaa tai markkinoi. Sertiifoidun yrityksen ENplus tunnistenumero on oleellinen osa sertifiointimerkkiä ja sen tulee sijoittaa ENplus logon alle. ENplus logon on oltava vähintään 15 mm:ä korkea. Lisäksi tunnistenumeron korkeuden on oltava vähintään 10 %:ia tuotemerkin korkeudesta, kuitenkin vähintään 1,5 mm (Arial fontti, koko 10). Tuotemerkin on oltava esitetty jollain alla esitellyllä väriyhdistelmällä tai mustavalkokuvana liitteessä 1 esitetyn mukaisesti. Sertifioidulle yritykselle myönnetään sertifioinnin yhteydessä oikeus käyttää sertifiointimerkkiä kyseistä pellettilaatua koskien käytettäväksi tuotteiden merkintään ja markkinointiin. Tuotemerkkiä tulee käyttää ainoastaan suorassa yhteydessä sertifioituun tuotteeseen. Sertifioitujen yritysten, jotka valmistavat ja myyvät sekä sertifioituja ja ei-sertifioituja tuotteita, tulee estää sellaisen mielikuvan syntymistä, että koko tuotanto tai myyntimäärät olisivat sertifioituja. Tuotemerkkiä voidaan käyttää lähetteissä ja laskuissa vain, jos ne koskevat nimenomaan ENplus sertifioitujen pellettien kauppaa. Tuotemerkin käyttö ilman tunnistenumeroa on sallittua ainoastaan kansallisen lisensoijan / EPC:n luvalla. 5. JÄLJITETTÄVYYS JA LÄPINÄKYVYYS Jäljitysjärjestelmä palvelee laadunvarmistusta ja järjestelmien valvomista, jotta mahdolliset ongelmat tuotanto- ja myyntiketjussa löydetään ja vialliset erät tunnistetaan. ENplus tunnistenumeroa seuraamalla ja sisäisen valvonnan dokumentteja analysoimalla mahdolliset laatua heikentävät seikat voidaan jäljittää koko ketjun osalta. Tästä syystä myyjän ENplus tunnistenumero on pakollinen jokaisessa toimitusdokumentissa myytäessä ENplus pellettejä sekä yritysten välillä että suorassa kuluttajamyynnissä. 5.1 Tunnistenumero Jokaisessa tunnistenumerossa on viisi merkkiä, jotka kertovat, onko sertifikaatin haltija myyjä vai tuottaja ja mikä on hänen alkuperämaansa. Ensimmäiset kaksi merkkiä kertovat alkuperämaan, jossa pelletit on tuotettu tai missä pellettien tuottajan tai myyjän pääkonttori sijaitsee. Maakoodeja 13

19 14 Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja käytetään ISO alpha-2 mukaisesti. Yritykset jotka DEPI on sertifioinut vuonna 2010, voivat käyttää saksalaisen vuoden 2010 ENplus käsikirjan numeerisia koodeja vuoden 2014 loppuun saakka. Kolme numeroa maakoodin jälkeen kertovat, kenestä sertifikaatin haltijasta kyseisessä maassa on kysymys. Numero annetaan siinä järjestyksessä tuottajille ja numerot myyjille. Irtopellettejä loppuasiakkaille toimittavat sertifioidut pellettituottajat tarvitsevat lisäksi myyjäsertifikaatin. Heidän tulee käyttää myyjän ENplus tunnistenumeroa toimittaessa irtopellettiä loppuasiakkaille. Toisiinsa liittyvien toimitusketjun eri ENplus tunnistenumerot voidaan liittää yhdeksi tunnistenumeroketjuksi, missä tuottajan ja kaikkien myyjien tunnistenumerot erotetaan toisistaan välilyönnillä. Alla on esimerkki toimituksesta, jossa tunnistenumerot kertovat, että tuottaja 012 Itävallasta on tuottanut pelletit ja saksalainen myyjä 344 on tuonut ne markkinoille. A T D E Rinnakkaisnäytteet Rinnakkaisnäytteiden analysointi on luotettava tapa ratkaista loppukäyttäjien tai pellettituottajan ja myyjän väliset reklamaatiot liittyen pelletin laatuun. Rinnakkaisnäytteet tulee ottaa viimeisen seulonnan jälkeen esimerkiksi materiaalivirrasta täytettäessä tai kuljetusauton säiliöstä. Näytteet on säilytettävä vähintään 9 kuukauden ajaksi sopiviin olosuhteisiin. Sertifioidun tuottajan tulee ottaa vähintään 1,5 kg rinnakkaisnäyte jokaisena toimitus- ja lastauspäivänä. Sama pätee jokaiseen omaa varastoa operoivaan pellettimyyjään. Näytteen ottopäivä ja laatuluokat tulee dokumentoida. Lisäksi sertifioitujen myyjien tulee ottaa vähintään 500 g rinnakkaisnäyte jokaisen kuljetusajoneuvon täytön yhteydessä. Näytteen ottopäivä ja laatuluokat sekä pellettien lastausmäärät ja ajoneuvon rekisterinumero tulee dokumentoida. Lastatessa auto tuottajan kohteessa, riittää yksi yhteinen näyte tuottajalle ja myyjälle. Näytteet voidaan säilyttää tuottajan luona. Sertifioidulla myyjällä tulee silloin kuitenkin olla pääsy näytevarastoon. Näytteet tulee sinetöidä. Näytepusseissa tulee olla juokseva rekisteröintinumerointi, minkä tulee löytyä erän lähetteestä. 14

20 15 Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja 5.3 Pakattujen pellettien myynti Jokainen pakattuna myytävä sertifioitu puupellettierä on merkittävä myyntimaan kielellä. Pakkaukseen tulee merkitä seuraavat yksityiskohdat: Puupellettejä ja vastaava laatuluokka Paino (kiloina tai tonneina) Halkaisija (6 tai 8 mm) Tunnistenumeron sisältä sertifioinnin tuotemerkki (sertifioitu tuottaja tai myyjä) Huomautus: Säilytettävä kuivassa Huomautus: Käyttö vain soveltuvissa ja testatuissa tulisijoissa, noudattaen valmistajan ohjeita ja kansallisia säädöksiä Valmistaja (pakkaamisesta vastaavan sertifioidun yrityksen nimi ja osoite) Jos tuoteselosteessa ilmoitetaan pelletin ominaisuuksia (esim. tuhkapitoisuus, lämpöarvo), tulee arvot olla mitattu EN mukaisten standardimenetelmien mukaisesti, lukuun ottamatta tuhkansulamispisteen arvoa, mikä tulee mitata ENplus käsikirjan mukaisesti. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että lämpöarvo tulee ilmoittaa vastaanottotilassa, ei kuiva-aineesta mitattua, ja perustua mittaukseen. Varastoissa olevia valmiita tuoteselosteita voi käyttää asti riippumatta edellisestä. Kansallinen lisensoija / EPC on oikeutettu pyytämään kuvaa jokaisesta eri eri pellettipakkauksesta, joihin sertifioidun yrityksen ENplus tunniste on painettu. Väärinkäytösten välttämiseksi kaikki kuvat julkaistaan kansallisella ja eurooppalaisella ENplus kotisivustolla, jotta loppukäyttäjä voi varmistaa ENplus merkin käytön oikeellisuuden. ENplus merkittyjen pakattujen pellettien myyminen on sallittua ilman sertifiointia. Pakkauksiin merkitty ENplus sertifioitu yritys voi antaa luvan ei-sertifioidulle myyjälle luvan käyttää sertifiointi merkkiä markkinoinnissa (esim. ei-sertifioidun myyjän kotisivuilla ). Siinä tapauksessa sertifioitu yritys solmii sopimuksen sertifiointimerkin käytöstä ei-sertifioidun myyjän kanssa ja toimittaa kopion sopimuksesta kansalliselle yhdistykselle / EPC:lle. Tällöin sertifiointimerkin käyttö on mahdollista vain pakattujen pellettien kohdalla. Jos ei-sertifioitu myyjä myy myös irtopellettejä, on sertifikaatti luonnollisesti voimassa vain sertifioitujen pakattujen pellettien kohdalla. EN-B laatuluokan puupellettejä ei voi myydä pienissä pakkauksissa (50 kg asti). 6. REKLAMAATIOT Mikäli asiakas ja sertifioitu toimija eivät pysty ratkaisemaan reklamaatiota, voi asiakas pyytää kansallista lisensoijaa / EPCtä käsittelemään reklamaation. 15

21 16 Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja Kansallinen lisensoija / EPC ehdottaa ratkaisua tai nimeää ENplus tarkastajan, joka tutkii tapauksen ja päättää onko reklamaatio aiheellinen. Tarkastajan päätös on sitova kaikille sertifioiduille osapuolille. Aiheellisen reklamaation aiheuttamat tarkastuskustannukset tulee sertifioidun toimijan katettavaksi. Muussa tapauksessa kansallinen lisensoija / EPC kattaa kustannukset. Seuraavat olosuhteet huomioidaan kuluttajan luona varastoitujen pellettien osalta: näyte kyseisestä pellettierästä sekä vertailunäyte analysoidaan akkreditoidussa testauslaboratoriossa eikä tulokset vastaa ENplus vaatimuksia hienoaineksien (< 3,15 mm) varastossa ylittää 4 p-%. EPC velvoittaa ottamaan näytteen tietyllä tavalla, jotta varmistetaan, että näyte koskee viimeisimmästä toimituksesta. Seuraavat ennakkoehdot tulee täyttyä: o jäljellä ollut pellettimäärä ennen viimeisintä toimitusta oli vähemmän kuin 10 % varaston tilavuudesta o puhallusmatka ei ylitä 30 m, sisältäen sisäiset puhalluskanavat o pellettivarasto on suunniteltu oikeasoppisesti noudattaen pellettivarastojen ohjeita Varasto-ohjeet julkaistaan ENplus kotisivuilla. 7. MAKSUT ENplus sertifikaatista seuraavat maksut päättävät kansalliset lisensoijat, EPC:n hyväksyessä järjestelmän. Maksut voivat koostua seuraavista osista: perusmaksu ja lisenssimaksu tuotetuista/myydyistä pelleteistä. Sertifioitujen tuottajien ja myyjien tulee ilmoittaa edellisenä vuonna tuotettujen pellettien määrä tammikuun 15 päivään mennessä ja samalla arvio kuluvan vuoden tuotanto ja myyntimääristä. Lisenssimaksu lasketaan perustuen arvioituun lisenssimaksuun. Arvion ja toteutuneen välinen erotus laskutetaan tai hyvitetään seuraavana vuonna. 7.1 Tuottajan maksut Lisenssimaksu perustuu kaikkien A1 ja A2 pellettien (irto ja pakatut) tuotantomäärään riippumatta siitä onko ne myyty ENplus pelletteinä vai ei. Voimalaitoksille tai eläinkuivikkeeksi myytyjä pellettejä ei kuitenkaan lueta mukaan lisenssimaksuja määrittäessä. Poisluettu määrä tulee hyväksyttää kansallisella lisensoijalla / EPC:llä. Lisäksi tarkastuksien kustannukset sovitaan erikseen tarkastuslaitoksen ja sertifikaatin haltijan kesken. 16

22 17 Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja 7.2 Myyjän maksut Lisenssimaksu perustuu kaikkien A1 ja A2 irtopellettien tuotantomäärään riippumatta siitä, onko ne myyty ENplus pelletteinä vai ei. Voimalaitoksille tai eläinkuivikkeeksi myytyjä pellettejä ei kuitenkaan lueta mukaan lisenssimaksuja määrittäessä. Poisluettu määrä tulee hyväksyttää kansallisella lisensoijalla/ EPC:llä. Niiden myyjien, jotka käyttävät omaa ENplus tunnistetta pakattujen pellettien osalta täytyy maksaa lisenssimaksut myös pakatuista pelleteistä. Niiden pellettituottajien, joilla lisäksi myyjä sertifiointi, täytyy maksaa myyjän lisenssimaksu vain niiden pellettien osalta, jotka myydään suoraan loppuasiakkaalle. Myyjän perusmaksu sisältää säännöllisten tarkastusten kustannukset. voi tulla kustannuksia tarkastusmaksuista, jotka kansallinen lisensoija / EPC määrää epäselvissä tilanteissa. 8. SERTIFIOINTI-, TARKASTUS- JA TESTAUSLAITOKSET 8.1 Rekisteröitymisvaatimukset Rekisteröidyn sertifiointilaitoksen on oltava European Co-Operation for Accreditation (EA) jäsenen ISO/IEC mukaisesti akkreditoima. Akkreditointi EN mukaisesti on voimassa asti. Akkreditoinnin tulee kattaa EN ja EN EPC tai kansallinen yhdistys voi sallia kohtuulliset poikkeukset. Rekisteröidyn tarkastuslaitoksen on oltava akkreditoitu EN ISO mukaisesti. Akkreditoinnin tulee kattaa EN ja EN EPC voi sallia kohtuulliset poikkeukset. tai SFS-EN mukaan EPC:n hyväksymällä laajuudella. Kokeneiden tarkastajien täytyy olla EPC:n hyväksymiä. Heidän täytyy olla osallistunut aiemmin vähintään kolmen pellettituottajan tarkastukseen ja EPC:n hyväksymään kahden päivän koulutukseen. Tarkastajien on oltava rekisteröity nimen mukaan ja heillä on oltava vähintään kahden vuoden kokemus pellettituotantolaitosten auditioimisesta. Rekisteröityjen tarkastajien on myös osallistuttava vähintään joka toinen vuosi EPC:n järjestämään tarkastajien työpajaan. Testauslaitosten on oltava akkreditoituja EN ISO mukaisesti ja testaamiseen liittyvät laatuvaatimukset eritellään standardissa SFS-EN Testauslaitokset voivat myös tehdä yhteistyötä testien suorittamisessa testaamiseen liittyvien laatuvaatimusten mukaisesti. 17

23 18 Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja 8.2 Hakumenettely Sertifiointilaitokset voivat hakea EPC:n rekisteröimäksi tässä käsikirjassa esitettyihin vaatimuksiin perustuen. Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa EPC:lle. Kansalliset lisensoijat voivat valita yhteistyöhön yhden tai useamman heidän EPC:n kanssa tehdyn lisenssisopimuksen mukaisella alueella tai maassa toimivan rekisteröidyn sertifiointilaitoksen. Yhteistyön tulee perustua allekirjoitettuun sopimukseen. Tarkastuslaitokset, jotka haluavat tulla rekisteröidyiksi, lähettävät hakemuksen EPC:lle. Hakemuksessa on oltava ilmoitettuna ehdotetut tarkastajat pellettituottajille ja pellettien jälleenmyyjille. Rekisteröinnistä veloitetaan vuosittainen 800 maksu ja 200 maksu jokaista listattua tarkastajaa kohti. Testauslaitokset, jotka haluavat tulla rekisteröidyiksi, lähettävät muodollisen hakemuksen EPC:lle. Hakemuksen on sisällettävä heidän akkreditointinsa. EPC:n rekisteröinti on voimassa kaikilla alueilla ja maissa. Rekisteröinnin vuosimaksu testauslaitoksille on 500 euroa. EPC toimittaa sertifiointilaitoksille tiedot rekisteröityjen tarkastus ja testauslaitosten sekä tarkastajien akkreditoinnin yksityiskohdista. Kansalliset lisensoijat voivat jättää kirjallisen huomautuksen EPC:lle jokin tarkastus- tai testauslaitoksen tai tarkastajan rekisteröimisestä, jos he ovat kokeneet puutteita, kuten poikkeuksia kappaleessa 8.1 määritellyistä vaatimuksista tai asiakasvalitusten perusteella. EPC arvioi hakemuksen ja päättää siitä yhden kuukauden sisällä ja tiedottaa päätöksestä ja perusteluista asiaa koskeville tahoille. 18

24 19 Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja OSA 2: PELLETTITUOTANNON SERTIFIOIMINEN 9. PELLETTITUOTTAJIEN HAKUMENETTELY Sertifioinnista kiinnostunut pellettituottaja jättää sertifikaattihakemuksen siinä maassa, missä tuotantopaikka sijaitsee 1. Hakumenettely sekä sertifiointilaitos ja vastuussa oleva lisenssin myöntäjä riippuu hakijan sijaintimaasta. Jos EPC on siirtänyt lisenssioikeudet kansalliselle lisensoijalle, vastuussa hakemuksen vastaanottamisesta on kansallinen lisensoija sekä sen nimeämä sertifiointilaitos. Muussa tapauksessa hakemus käsitellään EPC:ssä ja vastuullisessa sertifiointilaitoksessa. Kaikki kansalliset lisensoija on listattu 9.1 Hakumenettely Käytännössä hakumenettelyssä on kaksi mahdollisuutta. Kansallinen lisensoija määrittelee mikä vaihtoehto kyseisessä maassa on käytössä. Kansalliset versiot tästä käsikirjasta määrittelevät vain kumpi menettely on käytössä. Vaihtoehto 1: Lisensoijan koordinoima hakumenettely Aluksi pellettituottajan tulee valita rekisteröity tarkastuslaitos ja allekirjoittaa heidän kanssa tarkastussopimus vuosittaisesta tuotannosta. Mikäli EPC käsittelee hakemuksen tulee hakijan myös silloin valita yksi hyväksytty sertifiointilaitos. Seuraavaksi pellettituottaja lähettää hakemuksensa kansalliselle lisensoijalle / EPC:lle. Hakemuksen tulee sisältää täydellinen hakulomake ja hakijan allekirjoittama lisenssisopimus. Kolmanneksi tarkastuslaitos suorittaa aloitustarkastuksen. Tarkastuslaitos lähettää tarkastusraportin kopion vastuussa olevalle sertifiointilaitokselle, joka toimittaa raportin yhdenmukaisuudesta kansalliselle lisensoijalle/ EPC:lle. Lopuksi, kansallinen lisensoija / EPC lähettää allekirjoitetun lisenssisopimuksen ja yksilöllisen sertifiointimerkin hakijalle kahden viikon sisällä (1) sertifiointilaitos on varmistanut yhdenmukaisuuden ENplus ohjelman kanssa ja (2) hakija on maksanut kuluvan vuoden lisenssimaksun. 1 Poistuvassa käsikirjassa on sallittu valita joko tuotantolaitoksen sijaintimaa tai yhtiön pääkonttorin sijaintimaa. Tuotantolaitokset, jotka on sertifioitu pääkonttorin sijaintimaan perusteella, voivat pitää ENplus tunnisteensa. Näissä tapauksissa alkuperäinen lisensoija kuten myös alkuperäinen sertifiointilaitos voi jatkaa vastuullisen, mutta lisenssimaksu tuotettua tonnia kohtaan täytyy siirtää tuotantolaitoksen sijaintimaan kansalliselle. 19

25 20 Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja Vaihtoehto 2: Sertifiointilaitoksen koordinoima hakumenettely Aluksi, pellettituottajan tulee valita rekisteröity tarkastuslaitos ja allekirjoittaa heidän kanssa tarkastussopimus vuosittaisesta tuotannosta. Seuraavaksi pellettituottaja lähettää hakemuksensa vastuussa olevalle sertifiointilaitokselle. Hakemuksen tulee sisältää täydellinen hakulomake ja hakijan allekirjoittama lisenssisopimus. Kolmanneksi tarkastuslaitos suorittaa aloitustarkastuksen. Tarkastuslaitos lähettää tarkastusraportin kopion vastuussa olevalle sertifiointilaitokselle. Sertifiointilaitos toimittaa hakemusdokumentit ja raportin yhdenmukaisuudesta kansalliselle lisensoijalle / EPC:lle. Lopuksi, kansallinen lisensoija / EPC lähettää allekirjoitetun lisenssisopimuksen ja yksilöllisen sertifiointimerkin hakijalle kahden viikon sisällä (1) sertifiointilaitos on varmistanut yhdenmukaisuuden ENplus ohjelman kanssa ja (2) hakija on maksanut kuluvan vuoden lisenssimaksun 9.2 Toimeksiantosopimus tuotannon laadunvalvonnasta Sertifikaatista kiinnostunut osapuoli solmii toimeksiantosopimuksen jonkin tarkastuslaitoksen kanssa vuosittaisesta tuotantotilojen tarkastuksesta. Tarkastuslaitoksen on oltava EPC:n hyväksymä ja rekisteröimä. 9.3 Tuotannon aloitustarkastus Tarkastuslaitos suorittaa ensimmäisen tarkastuksen sertifikaatin hakijan tuotantotiloissa, perustuen EPC:n toimittamaan päätarkastuslistaan. Hakijan tulee taata tarkastajalle/jille pääsy kaikkialla laitoksessa ja liittyviin dokumentteihin. Tarkastuslaitoksen tulee suorittaa seuraavat tarkastustehtävät: Näytteenotto tuotannosta ja varastoista, näytteenottopisteiden sanallinen ja kuva dokumentaatio Raaka-aineiden ja lisäaineiden tarkastaminen. Raaka-aineiden alkuperä ja lähteet täytyy määritellä standardin SFS-EN mukaisesti. Jos raaka-aine ei ole peräisin pelkästään laitoksen yhteydessä sijaitsevasta toiminnasta, tulee toimittajat ja raaka-aineiden alkuperä eritellä taulukko 1, SFS-EN mukaisesti. Sertifioiduista lähteistä (esim. FSC ja PEFC) peräisin olevien raakaaineiden osuus tulee ilmoittaa. Kaikkien mahdollisten lisäaineiden (kuten sideaineet) laatu ja määrä tulee ilmoittaa. Laitoksen omavalvonta ja sisäinen laadunvalvonta. Jos tarpeen, koulutus edustavasta näytteenotosta täytyy osoittaa, sisältäen ehdotukset parannuksille (Huomautus: näytteenottoa omavalvontaa 20

26 21 Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja varten ei tarvitse toteuttaa noudattaen EN 14778) Soveltuva testimenettely omavalvontaa varten tulee määritellä. Tuotantoprosessin ja laadunvalvonnan dokumenttien tarkastaminen Ensimmäisen tarkastuksen raportti (sisältäen laboratoriotulokset, lisäaineiden tyyppi ja määrä sekä tarkastuslista) lähetetään hakijalle ja kopio tuloksista sertifiointilaitokselle. Sertifiointilaitos toimittaa yhdenmukaisuudesta raportin kansalliselle lisensoijalle / EPC:lle käyttäen mallipohjaa (kts. Liite 3). Tarkastusraportin tulee sisältää kaikki tarpeellinen tietoa yhdenmukaisuusraporttia ajatellen. Yhdenmukaisuusraportti pohja voi olla osa tarkastuslistaa. Jos tarkastuksissa tai laboratoriotesteissä havaitaan pieniä puutteita, myöntää tarkastuslaitos kohtuullisen määräajan puutteiden korjaamiselle. Hakijan on todistettava, että riittävät korjaustoimet on suoritettu määräaikaan kuluessa. Jos havaitaan vakavia puutteita, on puutteiden korjaamisen jälkeen suoritettava kokonaan uusi tarkastus. Jos uusikin tarkastus johtaa päätökseen yhdenmukaisuuden puuttumisesta, sertifiointilaitos kumoaa sertifikaatin. Vakavat puutteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteen laatuun jatkuvasti ovat mm. epäsopivat raaka-aineet tai sopimattomat tuotanto- tai varastotilat. 10. SEURANTATARKASTUKSET Tarkastuslaitos tarkistaa vuosittain jokaisen tuotantolaitoksen luvussa mainitun menettelyn mukaisesti. Tarkastus voidaan tehdä myös ilman etukäteisilmoitusta. Lisenssin myöntäjä (kansallinen lisensoija tai EPC) ilmoittaa mahdolliset muutokset sertifikaatin laatuvaatimuksissa laadun valvonnasta vastaavalle henkilölle. Jos ENplussan ehdoista huomataan tarkastuksen yhteydessä puutteita tai poikkeamia tuotantotilojen tarkastuksessa tai testilaboratoriossa, tarkastustaho ilmoittaa asiasta välittömästi sertifikaatin haltijalle. Jos puutteet ovat pieniä, tarkastustaho myöntää kohtuullisen ajan puutteiden korjaamiselle (kuitenkin korkeintaan 10 viikkoa), jona aikana sertifikaatin haltijan on vahvistettava, että korjaavat toimet on suoritettu. Järjestelmän tukiorganisaatiolle ja/tai sertifiointielimelle ei tarvitse ilmoittaa asiasta. Jos huomatut puutteet ovat vakavia, tarkastuslaitos ilmoittaa tästä välittömästi järjestelmän tukiorganisaatiolle ja/tai sertifiointielimelle. Järjestelmän tukiorganisaatiolla ja/tai sertifiointielimellä on oikeus määrätä kokonaan uusi tarkastus, kun puutteet on korjattu. Vakavat puutteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteen laatuun jatkuvasti, ovat erityisesti sopimaton raaka-aine tai vialliset varastointitilat sekä tuotantolaitteet. 21

27 22 Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja 11. LAADUNVARMISTUS Vaatimukset sisäiseen laadunvarmistukseen perustuvat pellettituotannossa EN ja ISO 9001 standardeihin. Laadunvarmistuksen tulee sisältää tuotannon sisäiset ohjeistukset ja tuotantoohjeet, koulutustiedot (sisäinen ja ulkoinen) ja käytännöt valitusten ja reklamaatioiden käsittelystä Tuotantolaitteistot ja prosessit Tuotanto-olosuhteiden on täytettävä seuraavat ehdot: Sertifikaatin haltijalla on oltava riittävät tekniset valmiudet tuotantoon, lastaamiseen ja mahdollisesti myös pellettien pakkaamiseen ja hävittämiseen. Laitteistojen toiminnot ja kunto pitää tarkistaa säännöllisesti. Kun raaka-ainetta hankitaan uusilta toimittajilta, raaka-aineen soveltuvuus on testattava (tulevan tavaran tarkistus) esimerkiksi erillisellä tarkastuksella Raaka-aineen mahdollista altistumista epäpuhtauksille, kuten maaainekselle, kiville ja soralle ennen pellettien puristamista ja myös puristamisen jälkeen on vältettävä. Käsittelypisteet, siilot ja siirtohihnat on tarkistettava säännöllisesti ja tarvittaessa puhdistaa. Tuotannon sisäiset ja ulkoiset ajoneuvot ellei kyse ole ainoastaan puupellettien kuljetukseen tarkoitetusta kalustosta tulee tarkistaa vierasaineiden osalta ennen lastausta. Ennen puupellettien lastaamista loppuasiakkaalle toimittamista varten, on käytössä oltava täysin toimiva ja säännöllisesti huollettu laitteisto hienoaineksen erotteluun. Puupelletit on seulottava, kunnes hienoaineksen osuus on korkeintaan 1 p-%. Puupelletit eivät saa imeä kosteutta eli olla kosketuksissa veteen, kosteuden, sateen tai lumen takia. Eri laatuluokkien pellettien sekoittuminen tulee estää huolellisella tuotantoprosessien suunnittelulla ja mahdollisesti jaotellulla varastotilalla. Tuotantoprosessien toimintahäiriötapauksissa tulee tarkistaa, kuinka paljon pellettejä on ehditty tuottaa viallisena, kunnes häiriö huomattiin. Näitä pellettejä ei saa myydä ENplus -puupelletteinä. Kun korjaus- ja huoltotyöt on suoritettu, puupellettien on läpäistävä sisäisen laadunvalvonnan tarkastus. Kaikkien osallisten työntekijöiden on saatava vuosittaista koulutusta laadun tarkkailusta vastaavalta laatuvaatimuksien suhteen. Sertifikaatin haltijalla on oltava soveltuva testaamislaitteisto ja testaamiskäytännöt sekä riittävä ammattitaito pellettien tarkastamiseen. 22

28 23 Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja 11.2 Laatupäällikkö Sertifikaatin omaavan yrityksen johdon on asetettava kokenut työntekijä laatupäälliköksi. Laatupäällikön täytyy osallistua ulkoiselle pelletin laatukurssille vähintään ensimmäisenä vuonna ja jokaisella sertifiointijaksolla. kansallisen lisensoijan / EPC:n tulee hyväksyä kyseinen koulutus. Laatupäällikkö varmistaa, että sisäiset asiakirjat ovat kunnossa, ja hän on vastuussa rinnakkaisnäytteiden omavalvonnasta. Vastaavan henkilön on tunnettava erilaisten tuotantojärjestelmien vaikutukset valmistettujen pellettien laatuun ja kouluttaa myös muita työntekijöitä heidän vastuutehtävissään. Edelleen hän on työntekijöille yhteyshenkilönä, mikäli tuotantoprosessissa ilmenee ongelmia. Laatupäällikkö voi delegoida yksittäisiä seuranta- ja dokumentointi tehtäviä muille työntekijöille. Siinä tapauksessa hänen tulee neuvoa vastuuhenkilöä tehtävien toteuttamisessa ja valvoa, että tehtävät on toteutettu oikein. Laatupäällikkö toimii myös yhteyshenkilönä kansallisen lisensoijan / EPC:n suuntaan. Ne ilmoittavat laatupäällikölle parannuksista ja muutoksista sertifiointijärjestelmässä Sisäiset asiakirjat Laadun tarkkailusta vastaavan on varmistettava, että riittävät asiakirjat on tehty ja tuotantojärjestelmän arviointi on suoritettu silta osin kuin se vaikuttaa pellettien laatuun. Seuraavassa luetellaan ne asiat, mitä asiakirjoissa on oltava merkittynä: Raaka-aineiden ja lisäaineiden vastaanotto (päivämäärä ja tuottaneen yrityksen nimi ja lisäaineiden kohdalla, mistä aineista on kysymys) Lähtevät erät (päivämäärä, laatuluokka, määrä ja asiakkaan nimi), käytetty ajoneuvo tai kuljetusyritys, lasti, mitä ajoneuvossa on viimeksi kuljetettu (kunhan pellettien kuljetukseen ei tarvitse käyttää erikoisajoneuvoa) ja kuvaus viitenäytteistä Käytetyt lisäaineet (tyyppi, lomake kemiallisesta koostumuksesta ja käytetyistä määristä) Sertifioitujen ja sertifioimattomien pellettien tuotantomäärät (aikajakso, laatu, määrä) Tuotantoprosessien häiriöt (päivämäärä, kuvaus, korjaamiseksi tehdyt toimet, sertifioimattomiksi kelpaamattomien pellettien määrä) Laajemmat korjaus- ja huoltotyöt, jotka voivat johtaa pellettien laadun muutoksiin (päivämäärä, työn kuvaus) Työntekijöiden koulutukset koskien erilaisia tuotannontekijöitä, jotka vaikuttavat pellettien laatuun (päivämäärä, osallistujat, sisältö) Yksittäisten työntekijöiden vastuualueet Sisäisten tarkastusten tulokset (asiakirjat ja tulosten arviointi) Asiakkaiden reklamaatiot (päivämäärä, löydökset ja tarvittaessa suoritetut korjaustoimet) 23

29 24 Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja Asiakirjat on aina pidettävä ajan tasalla ja esitettävä säännöllisesti johdolle. Onkin suositeltavaa pitää vuorokirjanpitoa tätä tarkoitusta varten. Havaitut puutteet on heti ilmoitettava vastaaville työntekijöille ja ne on korjattava Omavalvonta Tuottajien on säännöllisesti tarkastettava valmistettujen pellettien laatu varmistaakseen tuotetta koskevien laatuvaatimusten täyttyminen ja ehkäistäkseen suurien, viallisten erien valmistaminen. Taulukon 3 laatuvaatimukset on tarkistettava vähintään kerran työvuorossa. Tarkastustiheyden voi laskea seuraavalla kaavalla (SFS-EN ): N 10 ton days 10 N days ton näytteiden määrä 24 h aikana vuosittaisten työpäivien lukumäätä vuosittainen pellettimäärä tonneina Esimerkki N=10/220* /10 = 3 kertaa 24h aikana Taulukko 3: Vähimmäisvaatimukset omavalvonnasta Laatuvaatimus Testin ajankohta Tarkastusväli Tiheys Tuotannon jälkeen, Ennen varastointia. Vähintään kerran työvuoron aikana. Kosteus Tuotannon jälkeen, Ennen varastointia. Vähintään kerran työvuoron aikana. Mekaaninen kestävyys Tuotannon jälkeen, Ennen varastointia. Vähintään kerran työvuoron aikana. Pituus Tuotannon jälkeen, Ennen varastointia. Vähintään kerran työvuoron aikana. Hienoaines Viimeisessä pisteessä ennen toimitusta loppukäyttäjälle. Vähintään kerran työvuoron aikana. Testit on suoritettava tarkastajan hyväksymällä menetelmällä. Jos pellettien laadun epäillään heikentyneen, tarkastuslaitos voi määrätä useampia sisäisiä tarkastuksia Kestävyyden osoittamisvaatimukset Sertifioitujen tuottajien on oltava täysin sitoutuneita siihen, että sekä raakaaineiden hankinta että pellettien tuotanto on yhteneväinen yleisesti hyväksyttyjen kestävyysperiaatteiden kanssa. Tämän sitoumuksen dokumentoimiseksi tuottajien tulee allekirjoittaa Sitoumusjulistus (Liite 5). Näin he hyväksyvät sen, että jos ilmenee perusteltuja epäilyjä, että näitä 24

30 25 Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja kestävyysperiaatteita on rikottu, niin kansallinen lisensoija / EPC voi määrätä tarkastuslaitoksen suorittamaan erityistarkastuksen, minkä avulla voidaan toimittaa todisteet, onko epäiltyä kestävyysperiaatteiden rikkomista tapahtunut. ENplus sertifioitujen tuottajien tulee dokumentoida ylös raaka-aineensa alkuperä ja toimittaa tarkastuslaitokselle vuosittaisessa tarkastuksessa tiedot: metsäperäisten, viljelymetsistä ja luonnon puusta (luokka 1.1) raakaaineiden kokonaismäärä, kuten EN määritelty (taulukko 2.2. tässä käsikirjassa) ja se osa tästä raaka-aineesta, joka tulee sertifioiduista lähteistä (FSC, PEFC tai vastaava sertifikaatti) Kokonaismäärä raaka-aineista, joka saadaan sertifioiduista alkuperäketjusta (FSC, PEFC tai vastaava sertifikaatti). Vuosittainen tarkastus varmentaa annetut tiedot. Arvot liitetään kansalliselle lisensoijalle / EPC:lle annettavaan yhdenmukaisuusraporttiin. EPC / kansallinen lisensoija julkaisee kaikkien tuottajien yhteenlasketut luvut Hiilijalanjälki Pellettituottajien tulee ilmoitta CO 2-ekv päästöt tuotettua pellettitonnia kohti. Tähän tarkoitukseen on suositeltavaa käyttää EPC:n toimittamaa laskentatyökalua. Vuosittainen tarkastus varmentaa annetut CO 2-ekv päästöt tuotettua pellettitonnia kohti ja tämä luku tulee sisällyttää tarkastusraporttiin. Arvot liitetään kansalliselle lisensoijalle / EPC:lle annettavaan yhdenmukaisuus raporttiin. EPC / kansallinen lisensoija julkaisee kaikkien tuottajien yhteenlasketut luvut Tuotantomäärien ilmoittaminen Kansallinen lisensoija / EPC voi ottaa käyttöön ilmoittamisjärjestelmän kuukausittaisen puupellettituotannon ilmoittamista varten. Raportissa lasketaan yhteen koko maan puupellettituotanto eri laatuluokissa ja pakkauksissa. Kansallisella lisensoijalla / EPC:llä on velvollisuus varmistaa, että toimitetut yksittäiset tiedot pidetään luottamuksellisina ja salaisina joka tilanteessa. Tuloksia käytetään ainoastaan markkinoiden seuraamiseen. EPC / kansallinen lisensoija julkaisee kaikkien tuottajien yhteenlasketut luvut säännöllisesti. 25

31 26 Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja OSA 3. PELLETTIMYYNNIN SERTIFIOIMINEN 12. PELLETTIMYYJÄKSI HAKEUTUMINEN Jokainen tuotanto- ja myyntiketjun osa on sertifioitava ENplus -järjestelmän mukaisesti. Yritykset, jotka ostavat irtopellettiä ja pakkaavat ne tarvitsevat myös sertifioinnin. Rahti- ja varastointiyrityksien, jotka toimivat sertifioitujen myyjien alaisuudessa, ei tarvitse olla sertifioituja. Kuitenkin myyjien on ilmoitettava näiden yritysten ajoneuvot ja varastotilat järjestelmän sertifiointilaitokselle. Hakumenettely ja sekä sertifiointilaitos ja vastuussa oleva lisenssin myöntäjä riippuu hakijan sijaintimaasta. Jos EPC on siirtänyt lisenssioikeudet kansalliselle lisensoijalle, vastuussa hakemuksen vastaanottamisesta on kansallinen lisensoija sekä sen nimeämä sertifiointilaitos. Muussa tapauksessa hakemus käsitellään EPC:ssä ja vastuullisessa sertifiointilaitoksessa. Kaikki kansalliset lisensoijat on listattu Hakumenettely Käytännössä hakemusmenettelyssä on kaksi mahdollisuutta. Kansallinen lisensoija määrittelee mikä vaihtoehto kyseisessä maassa on käytössä. Kansalliset versiot tästä käsikirjasta määrittelevät vain kumpi menettely on käytössä. Vaihtoehto 1: Lisensoijan koordinoima hakumenettely Pellettimyyjä lähettää sertifikaattihakemuksen kansalliselle lisensoijalle. Täydellisen hakemuksen tulee sisältää tietolomake jokaisesta varastosta ja kuljetusajoneuvosta. Mikäli EPC käsittelee hakemuksen tulee hakijan myös silloin valita yksi hyväksytty sertifiointilaitos. Kansallinen lisensoija / EPC lähettää allekirjoitetun lisenssisopimuksen ja yksilöllisen sertifiointimerkin hakijalle kahden viikon sisällä (1) sertifiointilaitos on varmistanut yhdenmukaisuuden ENplus ohjelman kanssa ja (2) hakija on maksanut kuluvan vuoden lisenssimaksun. Vaihtoehto 2: Sertifiointilaitoksen koordinoima hakumenettely Pellettimyyjä lähettää sertifikaattihakemuksen sertifiointilaitokselle. Täydellisen hakemuksen tulee sisältää tietolomake jokaisesta varastosta ja kuljetusajoneuvosta. 26

32 27 Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja Śertifiointilaitos lähettää hakemuksen ja yhdenmukaisuusraportin kansalliselle lisensoijalle / EPC:lle, joka lähettää allekirjoitetun lisenssisopimuksen ja yksilöllisen sertifiointimerkin hakijalle kahden viikon sisällä (1) sertifiointilaitos on varmistanut pellettituottajan yhdenmukaisuuden ENplus ohjelman kanssa ja (2) hakija on maksanut kuluvan vuoden lisenssimaksun. 13. SEURANTATARKASTUKSET Sertifioitu myyjä tarkastetaan ensimmäisen sertifiointivuoden aikana. Edelleen, tarkastuskäynti toteutetaan vähintään kerran sertifiointikauden aikana. Tarkastus voidaan tehdä myös ilman etukäteisilmoitusta. Tarkastajien tulee suorittaa seuraavat tarkastustehtävät: varastotilojen tarkastus, toimintalaitteiden ja kuljetusajoneuvojen tarkastus toimitusdokumenttien tarkastus laadunvalvonnan ja sisäisen dokumentaation varmistus Tarkastuksen raportti lähetetään hakijalle ja kopio tuloksista sertifiointilaitokselle. Sertifiointilaitos toimittaa yhdenmukaisuudesta raportin kansalliselle lisensoijalle / EPC:lle käyttäen mallipohjaa (kts. Liite 4). Tarkastusraportin tulee sisältää kaikki tarpeellinen tietoa yhdenmukaisuusraporttia ajatellen. Yhdenmukaisuusraporttipohja voi olla osa tarkastuslistaa. Jos tarkastuksissa tai laboratoriotesteissä havaitaan pieniä puutteita, myöntää sertifiointilaitos kohtuullisen määräajan (enintään 10 viikkoa). Hakijan on todistettava, että riittävät korjaustoimet on suoritettu määräaikaan kuluessa. Muussa tapauksessa sertifikaatti kumotaan. Jos vakavia puutteita havaitaan, voi sertifiointilaitos määrätä kokonaan uuden tarkastuksen, kun puutteet on korjattu. Vakavat puutteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteen laatuun jatkuvasti ovat mm. epäsopivat tekniset laitteet tai sertifioidun ja ei-sertifioitujen pellettien sekoittuminen. 14. LAADUNVARMISTUS 14.1 Tuotantolaitteistot ja prosessit Tuotanto-olosuhteiden on täytettävä seuraavat ehdot: Sertifioidulla myyjällä on oltava riittävät tekniset valmiudet korkealaatuisten puupellettien varastointiin, käsittelyyn ja toimitukseen. Laitteistojen toiminnot ja kunto pitää tarkistaa säännöllisesti. 27

33 28 Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja Käsittelypisteet, siilot ja siirtohihnat on tarkistettava säännöllisesti maaaineksesta ja puhdistettava. Tämä koskee myös ulkoisia ajoneuvoja. Vastuu tarkistamisesta on sertifioidulla myyjällä. Puupelletit eivät saa imeä kosteutta eli olla kosketuksissa veteen tiivistymisestä, sateesta tai lumesta johtuen Eri laatuluokkien pellettien sekoittuminen tulee estää huolellisella tuotantoprosessien suunnittelulla ja mahdollisesti jaotellulla varastotilalla sekä kuljetuksella. Kuljetuksen aikana eri pellettilaadut tulee säilyttää erikseen. Jos puupellettiä toimitetaan kyseisestä varastosta loppuasiakkaalle, tulee varasto varustaa siilauslaitteella, jolla voidaan poistaa hienoaines ennen kuljetusajoneuvon täyttöä. Erotteluprosessin jälkeen hienoainesta saa olla enintään 1 p-%:a. Kuljetusauton uudelleenlastaus toiseen autoon ilman siilausta on kielletty Lastattujen pellettien lämpötila ei saa nousta yli 40 C (EN ). Kaluston kuljettajan on suoritettava puupellettien silmämääräinen tarkastelu täytön yhteydessä Vertailunäytteet otetaan, kun puupelletti on toimitettu loppuasiakkaalle (kts. 5.2). Irtopelletin kuljetusautot, joilla toimitetaan yksityisasiakkaille, täytyy varustaa autossa mukana olevalla painonmittauslaitteella. Yksittäiset poikkeukset tähän sääntöön voidaan sopia sertifiointilaitoksen ja sertifioidun myyjän välillä enintään yhdeksi vuodeksi. Nämä poikkeukset tulee ilmoittaa kansalliselle lisensoijalle / EPC:lle, kuitenkin poikkeus voidaan keskeyttää, mikäli asiakkailta tulee jatkuvasti valituksia sitä koskien. Irtopelletin kuljetusautot tulee varustaa vähän kitkaa pellettiin aiheuttavilla imu/puhallus täyttöjärjestelmillä. Toisin sanoen täyttöyhde tulee olla pinnoitettu kitkan vähentämiseksi ja liitoskohdissa ei saa olla teräviä reunoja pelletin kulkusuunnassa Irtopelletin kuljetusautoissa tulee olla imulaite, jolla voidaan pienentää varaston painetta täytön aikana. Sertifiointilaitos voi hyväksyä muitakin ratkaisuja, jotka estävät pölyn kulkua asiakkaan rakennukseen. EPC:tä tulee tiedottaa muista käytössä olevista ratkaisuista. Pelletin pinnoitusaineen määrä saa olla enintään 0,2 p-%:a pelletin painosta. Ennen toimitusta loppuasiakkaalle, tulee kuljetusmekanismi sekä varasto tarkistaa epäsäännöllisyyksien osalta (esim. puuttuva törmäysmatto, huonot putkikulmat, puuttuva ilmanvaihto). Varaston täyttöaste täytyy arvioida ennen täytön aloittamista. Selkeät varastoalueen puutteet tai pölyn muodostuminen tulee kirjata toimitusdokumentteihin ja asiakkaan tulee vahvistaa ne (kts. 14.5). Sen jälkeen, kun toimitus asiakkaalle on tehty, tulee täyttää tarkistuslista, joka kertoo kaikki yksityiskohdat toimituksen laadusta (kts. Liite 3). Tarkistuslistan voi yhdistää lähetteeseen. Loppuasiakkaiden kanssa työskentelevien kuljettajien tulee osallistua kurssille onnistuneesta pellettitoimituksesta ja varastoinnista. Kurssi tulee järjestää sertifioinnin ensimmäisenä vuonna ja jokaisella 28

34 29 Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja sertifiointijaksolla. Kansallisen lisensoijan / EPC:n tulee hyväksyä kyseinen koulutus Laatupäällikkö Sertifikaatin omaavan yrityksen johdon on asetettava kokenut työntekijä laatupäälliköksi. Laatupäällikkö varmistaa, että sisäiset asiakirjat ovat kunnossa, ja hän on vastuussa rinnakkaisnäytteiden omavalvonnasta. Vastaavan henkilön on tunnettava erilaisten tuotantojärjestelmien vaikutukset valmistettujen pellettien laatuun ja kouluttaa myös muita työntekijöitä heidän vastuutehtävissään. Edelleen hän on työntekijöille yhteyshenkilönä, mikäli tuotantoprosessissa ilmenee ongelmia. Laatupäällikkö voi delegoida yksittäisiä seuranta- ja dokumentointi tehtäviä muille työntekijöille. Siinä tapauksessa hänen tulee neuvoa vastuuhenkilöä tehtävien toteuttamisessa ja valvoa, että tehtävät on toteutettu oikein. Laatupäällikön täytyy osallistua ulkoiselle pelletin laatukurssille vähintään ensimmäisenä vuonna ja jokaisella sertifiointijaksolla. Kansallisen lisensoijan / EPC:n tulee hyväksyä kyseinen koulutus. Laatupäällikkö toimii myös yhteyshenkilönä kansallisen lisensoijan / EPC:n suuntaan. Ne ilmoittavat laatupäällikölle parannuksista ja muutoksista sertifiointijärjestelmässä Sisäiset asiakirjat Laadun tarkkailusta vastaavan on varmistettava, että riittävät asiakirjat on tehty ja pellettien laatuun suoraan vaikuttavien toiminnan prosessien vaikutus on arvioitu. Seuraavassa luetellaan ne asiat, mitä asiakirjoissa on oltava merkittynä: Vastaanotetut materiaalit (pelletti: päivämäärä, pellettiluokka, määrä, toimittaja; päällysteaineet: päivä, tyyppi, määrä, toimittaja) Lähtevät erät (päivämäärä, laatuluokka, määrä, asiakkaan nimi, erän lähtövarasto, ajoneuvon rekisterinumero sekä aiemmin ajoneuvolla kuljetettu lasti ja ajoneuvon siivouksen varmennus) Kohdatut ongelmat varastoinnissa ja kuljetuksessa (päivä, ongelman tyyppi, toimenpiteet, määrä sekä ei-yhdenmukaisten pellettien sijoituspaikka) Kaikkien ajoneuvojen kohdalla mitä ajoneuvossa on viimeksi kuljetettu, ellei ajoneuvoa käytetä yksinomaan pellettien kuljetukseen Korjaus- ja huoltotyö, joka voi vaikuttaa puupellettien laatuun (päivä, työn tyyppi, määrä sekä ei-yhdenmukaisten pellettien sijoituspaikka) Yksittäisten työntekijöiden vastuualueet Työntekijöiden sisäiset koulutukset (päivämäärä, osallistujat, sisältö) Sisäisten tarkastusten tulokset (asiakirjat ja tulosten arviointi, kst 14.4) Asiakkaiden reklamaatiot (päivämäärä, löydökset ja tarvittaessa suoritetut korjaustoimet) 29

35 30 Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja 14.4 Omavalvonta Laatupäällikkö vastaa varastotilojen säännöllisistä tarkastuksista. Vähimmäisvaatimus on viikoittainen tarkastus, joka sisältää: silmämääräinen puupelletien varastojen tarkastaminen hienoaineksen erottelevan laitteen tarkastus pellettien lämpötilan tarkistaminen näytteenotto pellettien lastauksesta ja sen testaus hienoaineksen määrän ja hienoaineksen erottelijan toiminnan arvioimiseksi Testit on suoritettava säännöllisen tarkastussuunnitelman mukaisesti. Toteutus ja tulokset tulee dokumentoida Irtopellettien toimitusten dokumentointi Kun irtopellettiä toimitetaan loppuasiakkaalle, tulee tarkistuslista pelletin laadusta (kts. Liite 5) täyttää. Tarkistuslista voidaan liittää lähetteeseen. Toimitusdokumenttien tulee kattaa vähintään seuraavat yksityiskohdat: Puupellettejä ja vastaava laatuluokka ENplus tunniste (kts. 5.1) Paino (kiloina tai tonneina) Halkaisija (6 tai 8 mm) Kuljetusauton rekisterinumero Varastohuoneen tilanne (esim. puuttuva törmäysmatto, huonot putkikulmat, puuttuva ilmanvaihto). Varastossa jäljellä olleiden pellettien määrä Toimituksen tilanne (letkun pituus, puhalluspaine, puhallusaika) Kattilan tilanne (päällä/pois päältä) Huomautus: varastohuone pitää olla tuulettuva Huomautus: Säilytettävä kuivassa Huomautus: Käyttö vain soveltuvissa ja testatuissa tulisijoissa, noudattaen valmistajan ohjeita ja kansallisia säädöksiä Jos asiakas on läsnä, hänen täytyy varmistaa toimitusdokumentti allekirjoituksella. 30

36 31 Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja LIITE 1. ENPLUS -TUOTEMERKKI ES 100 ES 100 ENplus tuotemerkki puupelleteille laatuluokassa ENplus-A1 (esimerkkinä espanjalainen tuottaja) ES 100 ES 100 ENplus tuotemerkki puupelleteille laatuluokassa ENplus-A2 (esimerkkinä espanjalainen tuottaja) ES 100 ES 100 ENplus tuotemerkki puupelleteille laatuluokassa EN-B (esimerkkinä espanjalainen tuottaja) 31

37 32 Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja LIITE 2: TESTAUSMENETELMÄT SISÄISESSÄ NÄYTTEIDENOTOSSA JA LAADUN VALVONNASSA Sisäisessä laadunvalvonnassa vaaditaan säännöllinen näytteiden testaus 11.4 mukaisesti. Suosittelemme EN mukaisia testimenetelmiä. Kuitenkin, muitakin menetelmiä voidaan käyttää, jos niiden tarkkuus ja vertailukelpoisuus on varmennettu karkeassa vertailussa standardimenetelmiä käyttäen. A2-1 Näytteidenotto Näytteidenotossa tulisi noudattaa SFS-EN periaatteita, mutta pelkistetympikin menettely on riittävä. Sisäinen dokumentaatio on oleellinen näytteenotto menettelyä päätettäessä. Yleensä, on suositeltavaa ottaa yksi 5 kg näyte liikkuvasta tuotevirrasta jäähdyttimen jälkeen pituuden, irtotiheyden, mekaanisen kestävyyden ja kosteuspitoisuuden määrittämiseksi sekä 3 kg näyte liikkuvasta virrasta viimeisestä pisteestä ennen ajoneuvoon lastaamista tai pakkaamista. hienoaineksen määrän määrittämiseksi. Erityisesti tarvitaan tarkkuutta näytteenottamisessa, jotta se edustaa koko materiaalivirtaa. Jos tuotannossa on vain pieniä pellettisäkkejä, voi arvojen määrittelyä varten ottaa kokonaisen kokonaisen säkin. Näytteenotto staattisesta materiaalista, kuten suurista säkeistä, konteista tai läjistä ja pellettiauton säiliöstä ei ole suositeltavaa hienoaineksen määrittelyä varten. Yksittäisnäytteet sekoitetaan hyvin ja kootaan keoksi. Näyte taputetaan litteäksi ja jaetaan neljään yhtä suureen osaan vertikaalisesti asetetun kauhan avulla. Toimenpide on toistettava useasti, kunnes tarvittava näytekoko on saatu kerättyä. A2-2 Ylipituuden määrittely Sisäisessä laadunvalvonnassa täytyy varmistaa, että yli 40 mm pitkien pellettien osuus on alle 1 % pellettimassasta ja, että yksittäisen pelletin pituus ei ylitä 45 mm. Kokenut työntekijä huomaa ylipitkät pelletit näytteen silmämääräisessä tarkastelussa. Näiden pellettien koko tulee mitata työntömitalla, missä on vähintään 0,1 mm tarkkuus. Raportointia varten riittää, että ilmoitetaan ylipitkien pellettien tarkistus suoritetuksi testiprotokollassa ja kirjataan ylös milloin ylipitkiä pellettejä on löydetty. 32

38 33 Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja A2-3 Mekaaninen kestävyys (DU) Hienoaineksen määrittelyssä noudatetaan SFS-EN Aluksi näytteestä poistetaan hienoaines 3,15 mm seulalla ISO mukaisesti. 500 ± 10 g painavalla näytteellä täytetään rumpusekoitin, joka pyörii (50 ± 2) kierrosta minuutissa. 500 kierroksen jälkeen rumpu tyhjennetään ja hienoaines seulotaan uudestaan. Vaihtoehtoisesti voidaan testata mekaanista kestävyyttä Ligno-Testerillä seuraavien testiohjeiden mukaisesti: Hienoaines on seulottava ennen testausta SFS-EN mukaisesti 3,15 mm seulalla ISO standardin mukaan. Pelleteistä otetaan 100 g (+ 0.5 g) näyte ja sitä käsitellään 60 sekuntia 70 mbarin ilmanpaineessa Ligno- Testerissä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä välineiden huolto- ja kunnossapito vaatimuksiin (esim. säännöllinen painemittarin tarkkuuden varmistus sekä tiheä pölysuodattimen vaihto). Lopuksi pelletit punnitaan ja mekaaninen kestävyys lasketaan seuraavalla kaavalla: DU m m A E *100 DU mekaaninen kestävyys (%) m E seulomattoman puupelletin massa ennen seulotun puupelletin massa jälkeen m A A2-4 Irtotiheys (BD) Irtotiheyden määrittely suoritetaan SFS-EN mukaisesti. Puupelletit, jotka ovat pituudeltaan mm, kaadetaan mittausastiaan, jonka tilavuus on viisi litraa ja jonka pituuden ja läpimitan suhde on määritelty. Mittausastia täytetään ja pudotetaan kolmesti 150 mm:n korkeudelta kovalle pinnalle, jotta pelletit saadaan tasoitettua yhtenäiseksi pinnaksi. Sitten ylimääräinen materiaali poistetaan kuljettamalla suorareunaista lastaa astian suuaukon päältä ja ylimääräiset aukot täytetään. Tämän jälkeen tiheys voidaan laskea. Tiheys lasketaan seuraavaa kaavaa käyttämällä: ( m m BD ) 2 1 V BD m 1 m 2 V irtotiheys tyhjän astian massa täyden astian massa mittasylinterin nettotilavuus 33

39 34 Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja Huomautus: kotitalousmitat tai muoviset ämpärit eivät ole soveltuvia välineitä.. A2-5 Kosteuspitoisuus (M) Kosteuspitoisuuden määrittely tapahtuu SFS-EN mukaisesti. Ensiksi tyhjän kuivausastian massa punnitaan 0,1 g tarkkuudella. Tämän jälkeen astiaan laitetaan vähintään 300 g pellettejä ja astia punnitaan uudestaan. Sitten näyte kuivataan muhviuunissa 105 (+2) celsiusasteessa, kunnes näytteen massa ei muutu. Materiaalin massa on määriteltävä 15 sekunnin sisällä uunista ottamisen jälkeen (eli se tulee punnita kuumana) ja kosteuspitoisuus lasketaan käyttäen seuraavaa kaavaa: M ( m2 m3) * 100 ( m2 m1 ) M kosteuspitoisuus saapumistilassa (p-%) m 1 tyhjän kuivausastian massa m 2 kuivausastian ja näytteen paino ennen kuivausta m 3 kuivausastian ja näytteen paino kuivauksen jälkeen Vaihtoehtoisesti nopeampi menetelmä on käyttää infrapuna- tai kosteusmittaria. Siinä tapauksessa laitteen valmistajan esittämä testausmenetelmä mukaan lukien näytteen valmistelu vaatimuksia täytyy seurata. Jatkuvatoiminen kosteudenmittaus on suositeltavaa ainoastaan tuotantokontrollia varten eikä korvaa näytteenottoa ja edellä kuvattua kosteuden mittausta. A2-6 Hienoainespitoisuus (F) Hienoainespitoisuuden määrityksessä tulisi noudattaa EN Näyte tulee seuloa 3,15 mm seulalla ISO mukaisesti. Seulomisessa tulee noudattaa varovaisuutta, että kaikki hienoaines erottuu, mutta uutta hienoainesta ei synny seulonnan seurauksena. Seulottu hienoaines punnitaan. F m m A E *100 m E m A näytteen massa ennen seulontaa seulottujen partikkelien massa 34

40 35 Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja LIITE 3: YHDENMUKAISUUSRAPORTTI PELLETIN TUOTTAJALLE Sertifiointielin: Tarkastuspäivä: Sertifioitu pellettituottaja Yritys : Toimipiste: ENplus tunniste: Osoite: Osoite: Laatupäällikkö: Tuotetiedot Tuotemerkit : Laatuluokat: ENplus-A1 ENplus-A2 EN-B Muu Tuotanto (viimeisin vuosi): A1: t (metristä tonnia) A2: t B /muu: t Pakattuja pellettejä: kyllä ei liitä mukaan kuva tai painokuva jokaisesta eri säkkimallista Hiilijalanjälki: g CO 2-eq. / kg pellettiä Raaka-aineet Lähteet : % Luonnon ja istutusmetsän puubiomassa tai muu luonnonpuu (1.1) % Puunjalostusteollisuuden sivutuotteet ja tähteet (1.2) % Käytöstä poistettu puu tai puutuote (1.3) Kestävyys: %:a (1.1) sertifioiduista lähteistä % (1.2) sertifioidusta alkuperän seurantajärjestelmästä Puulajit : % kuusta % mäntyä % kovapuita % muita puulajeja Lisäaineet: p-% pelleteistä Lisäainetyyppi: Varastointi & toimitus Pellettivarastot: A1: metristä tonnia siilo halli A2: metristä tonnia siilo halli Toimitus suoraan loppuasiakkaalle: kyllä ei Reklamaatiot (asiakas): kokonaismäärä: hylättyjä: 35

41 36 Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja hyväksyttyjä: Tarkastustulokset Tarkastuslaitos: Tarkastaja: Suuria epäyhdenmukaisuuksia: kyllä ei ratkaistu Epäyhdenmukaisuuksien kuvaus ja tehdyt korjauskeinot: Pienet epäyhdenmukaisuudet: kyllä ei ratkaistu Epäyhdenmukaisuuksien kuvaus ja tehdyt korjauskeinot: Pellettituotanto edellä mainitussa toimipisteessä vastaa ENplus sertifioinnin vaatimuksia sen mukaan, kuin ENplus käsikirjassa esitetään. kyllä ei (paikka ja aika) (Allekirjoitus ja yrityksen leima) Liitteet laboratoriotulokset (yksi jokaiselle laatuluokalle ja irto- sekä pakatulle pelletille) kuvat pakkauksista (yksi jokaista pakkausmallia kohti) 36

42 37 Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja - Lähetä kansalliselle lisensoijalle tai EPC:lle - 37

43 38 Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja LIITE 4: YHDENMUKAISUUSRAPORTTI PELLETIN MYYJÄLLE Sertifiointilaitos: Tarkastuspäivä: Sertifioitu pellettimyyjä Yritys : ENplus tunniste: Osoite: Laatupäällikkö: Tuote Tuotemerkit Laatuluokat: ENplus-A1 ENplus-A2 EN-B Muu Irto pelletin myyntimäärä: A1: t (metristä tonnia) (viimeisin tilinpäätösvuosi) A2: t B /muu: t Pakatut pelleti omalla tunnisteella: kyllä ei Myyntimäärä (viimeisin vuosi) - liitä mukaan kuva tai painokuva jokaisesta eri säkkimallista - t Pellettitoimitukset Toimittajat sertifioitu tuottaja sertifioitu myyjä ei-sertifioidut toimijat Toimittajien ENplus tunnisteet: Varastointi & toimitus Pellettivarasto kapasiteetit: A1: metristä tonnia siilo halli A2: metristä tonnia siilo halli Reklamaatiot (asiakas): lukumää rä: hyväksytty: hylätty: Reklamaatioiden syyt: hienoain es: % reklamaatioista ylipituus: % reklamaatioista tuoksu : % of reklamaatioista kestävyys: % reklamaatioista muut: 38

44 39 Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja Tarkastustulokset Tarkastuslaitos: Tarkastaja: Suuria epäyhdenmukaisuuksia: kyllä ei ratkaistu Epäyhdenmukaisuuksien kuvaus ja tehdyt korjauskeinot: Pienet epäyhdenmukaisuudet: kyllä ei ratkaistu Epäyhdenmukaisuuksien kuvaus ja tehdyt korjauskeinot: Edellä mainitun pellettimyyjän toiminta vastaa ENplus sertifioinnin vaatimuksia sen mukaan, kuin ENplus käsikirjassa esitetään. kyllä ei (paikka ja aika) (Allekirjoitus ja yrityksen leima) Liitteet lista varastopaikoista (operaattori, osoite, tilavuus) merkitse tarkastetut lista kuljetusautoista (omistaja, rekisterinumero, sijainti) merkitse tarkastetut lista edelleenlisensoijista (yrityksen nimi, sopimuksen päivämäärä) - Lähetä kansalliselle lisensoijalle tai EPC:lle - 39

45 40 Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja LIITE 5: ESIMERKKI TOIMITUSTARKISTUSLISTASTA Kuljetusajoneuvon rekisterinumero: Asiakas: Osoite: Tilattu määrä: Yrityksen osoite ja logo Pelletin laatuluokka A1 A2 B Halkaisija: mm ENplus tunniste: Vertailunäytteen rekisterinumero: Varasto Tyyppi: suuri siilo säkkisiilo maanalainen siilo muu: Tilavuus: tonnia Inventoitu: tonnia Jäljellä olevan erän laatu: hyvä keskinkertainen huono Yhdenmukaisuus: varasto vastaa ENplus ohjeita törmäysmatto Varaston ilmanvaihto: Ilmaa läpäisevä korkki muunlainen Kuljetin tyyppi: imu ruuvi muu: ei ilmanv. XX 000 Kuitti painomittauksesta Toimitus Kattilan tila: päällä pois päältä Täyttöletkun pituus: m Letkun mutkia: x 45 x 90 Sisäisen putken pituus täyttöyhteen ja liittimen välissä: m Mutkat täyttöyhteessä : kyllä/määrä: ei Täyttöpaine: bar Varasto täynnä täytön jälkeen: kyllä ei Täysperävaunutoimitus: kyllä ei Täyttöaika: minuuttia Kommentteja: Käyttö vain soveltuvissa ja testatuissa tulisijoissa, noudattaen valmistajan ohjeita ja kansallisia säädöksiä - Säilytettävä kuivassa Varastotilassa tulee olla ilmanvaihto. (paikka ja aika) (kuljettaja) (asiakas) Huomioi: Varastotilat tulee toteuttaa niin, että ne soveltuvat säiliöautolla täyttämiseen. Ylipainetta tai matalia täyttöpainetta saattaa tapahtua. Koska emme voi vaikutta varastotilaan, meitä ei voi pitää vastuullisina mahdollisista puhalluksen aiheuttamista vahingoista. Kertyneiden kokemusten perusteella suosittelemme varaston tyhjennystä ja puhdistamista vähintään joka toisen täytön jälkeen. 40

Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön VTT-M-01931-14

Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön VTT-M-01931-14 VTT-M-01931-14 l 10.10.2014 Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön VTT-M-01931-14 Energiateollisuus ry Fredrikinkatu 51-53 B 00101 Helsinki www.energia.fi Metsäteollisuus ry Snellmaninkatu

Lisätiedot

Puupolttoaineiden laatuohje

Puupolttoaineiden laatuohje Puupolttoaineiden laatuohje VTT-M-07608-13 Bioenergia ry Kaisaniemenkatu 4 A 00100 Helsinki www.bioenergia.fi Energiateollisuus ry Fredrikinkatu 51-53 B 00101 Helsinki www.energia.fi Metsäteollisuus ry

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN Diplomityö Tarkastajat: professori Markku Heinisuo ja professori Reijo Kouhia Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä VAIHTOSOPIMUS RCI Vaihtosopimus 2 Liite 1 - Vakiomuotoinen tietolomake vaihtosopimuksille 4 Liite 2 - Erillinen, vakiomuotoinen peruuttamislomake vaihtojärjestelmän jäsensopimuksen peruuttamisoikeuden

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

Uunivalmiin polttopuun laatuvaatimukset EN 14961-5 standardin mukaan

Uunivalmiin polttopuun laatuvaatimukset EN 14961-5 standardin mukaan Uunivalmiin polttopuun laatuvaatimukset EN 14961-5 standardin mukaan Eija Alakangas, VTT, puheenjohtaja WG2 CEN/TC 335 PL 1603, 40101 Jyväskylä Puh. 020 722 2550, sähköposti: eija.alakangas@vtt.fi, www.eubionet.net

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

Ohje hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisesta

Ohje hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisesta ICH E 6 OHJE HYVÄN KLIINISEN TUTKIMUSTAVAN NOUDATTAMISESTA Step 4, konsolidoitu ohje 1.5.96 Ohje hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisesta (CPMP/ICH/135/95) Siirto CPMP:lle heinäkuussa 1996 CPMP:n

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP)

Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) 13 artiklan 1 mukainen käyttöopas Tämä käyttöopas on tarkoitettu kaikille kosmeettisia valmisteita koskevien

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Varoitus: tämän tekijänoikeudella suojatun materiaalin luvaton kopiointi tai jakelu on laitonta. 1. Sopimus -ja käyttöoikeusehtojen

Lisätiedot

ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus

ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus TIEDOKSI KÄYTTÄJÄLLE: LUKEKAA TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI. KOPIOIMALLA TAI ASENTAMALLA OHJELMISTON TAI SEN OSAN TAI KÄYTTÄMÄLLÄ OHJELMISTOA TAI JOTAKIN SEN OSAA HYVÄKSYTTE

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22.

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22. Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle Merkintäjakso: 7 22. toukokuuta 2015 Tärkeää tietoa HUOM! Tämä esite on epävirallinen käännös,

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS

BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLA ENNEN KUIN ASENNAT TAI KÄYTÄT OHJELMISTOA. TÄMÄ SOPIMUS SISÄLTÄÄ EHTOJA, JOTKA RAJOITTAVAT TAI POISTAVAT RIMin VASTUUN SINUA KOHTAAN JA

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P.

Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P. Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P. Kärhä Espoo 2011 Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen

Lisätiedot