Energiaturpeen laatuohjeen 2006 käyttö energiateollisuudessa. Matti Nuutila, ET Eija Alakangas, VTT Jaakko Lehtovaara, Vapo Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiaturpeen laatuohjeen 2006 käyttö energiateollisuudessa. Matti Nuutila, ET Eija Alakangas, VTT Jaakko Lehtovaara, Vapo Oy"

Transkriptio

1 Energiaturpeen laatuohjeen 2006 käyttö energiateollisuudessa Matti Nuutila, ET Eija Alakangas, VTT Jaakko Lehtovaara, Vapo Oy

2 Energiaturpeen laatuohje 2006 Nordtest, NT Method, NT ENVIR 009, Approved QUALITY GUIDELINES FOR FUEL PEAT: Fuel classfication and quality assurance, sampling and analysis of properties Itämeren alueen tuottajien ja käyttäjien BASREC- yhteistyönä, Suomi, Viro, Latvia, Liettua, Venäjä ja Ruotsi Puheenjohtaja työryhmässä Timo Nyrönen, Vapo Oy ja sihteeri Eija Alakangas, VTT Rahoitus Pohjoismainen ministerineuvosto ja Nordic Innovation Centre Nordtest, NT Method, NT ENVIR 009:fi, käännös vuoden 2006 alussa ENERGIATURPEEN LAATUOHJE 2006: Polttoaineluokitus ja laadunvarmistus, näytteenotto ja ominaisuuksien määritys kotimaisten tuottajien ja käyttäjien yhteistyönä, allekirjoittajina Energiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry ja Turveteollisuusliitto ry Perustuu englanninkieliseen ja käännöksen ja painatuksen rahoitus: edellä mainitut järjestöt 2

3 Vanha polttoturpeen laatuohje 99 Polttoturpeen laatuohje 99 oli laadittu yhteistyössä Turpeen tuottajien, Energiataloudellisen yhdistyksen ja Lämpölaitosyhdistyksen kanssa (nyk. Energiateollisuus ry ) Ohje korvasi silloin TTL:n ohjeen 976 Laatuohje oli kohdennettu polttoturpeen toimituksiin kotimaisille voimalaitoksille ja lämpökeskuksille Ohje on ollut laajasti käytössä polttoturpeen toimituksissa hyvän kohdennuksen ja toimivuuden takia Laadunvalintakaavio on suoraviivainen riippuen polttoaineen kosteudesta ja tehollisesta lämpöarvosta. 3

4 Energiaturpeen laatuohje 2006 Tavoitteena yhtenäinen ja yksikäsitteinen laatuluokituksen muoto, keskeiset ominaisuudet, näytteenotto/-käsittely ja analysointi kaikille kiinteille biomassapolttoaineille Suomessa ja Euroopan maissa ottaa huomioon turpeen kansalliset ja alueelliset laatuerot sekä erilaiset asiakaskohtaiset tarpeet Perustuu Kiinteiden biopolttoaineiden teknisiin spesifikaatioihin CEN/TS 496; Kiinteät biopolttoaineet, Laatuvaatimukset ja luokat Polttoturpeen laatuohjeisiin 989 ja 99 Toimitettujen turpeiden laatutietoihin (tuottajat, käyttäjät ja laitevalmistajat) Otettu huomioon päästökauppa (näytetiheys ja analyysimenetelmät) 4

5 Energiaturpeen laatuohje 2006 Ohje koskee kaikkia energiaturvetuotteita (kauppanimikkeitä) jyrsinturve palaturve turvepelletti (uusi) turvebriketti (uusi) Suositellaan sovellettavaksi Suomessa alkaen myyjän ja ostajan sopiman käyttöönottoaikataulun mukaisesti 5

6 Laatuohjeen 2006 käyttöönotto energiateollisuudessa Käyttöönotto niveltyy uusiin hankintasopimuksiin ajan myötä Uusia toimitussopimuksia on jo tehty uuden laatuohjeen perusteella Eniten epäselvyyttä on aiheuttanut laadunvarmistustodistuksen rooli Laadunvalintataulukko on joustava ja kattava, mutta voi johtaa epäreaalisiin laatuluokkiin. Laatuluokat kotitalouskäytöstä voimalaitoksiin voi aiheuttaa sekaannusta Polttoaineen laatuluokkien ominaisuusvaatimukset eivät ole kiristyneet Karkealle ainekselle ei enää ole raja-arvoa >> Ylisuuret kappaleet Polttoaineen näytteenotto on laadukkaampi, mutta toisaalta virhemahdollisuuskin kasvaa (Monivaiheinen käsittely) Laatustandardi helpottaa kansainvälistä polttoainekauppaa. Edelleen voidaan paikallisesti sopia laadusta 6

7 Eroja vanhan ja uuden laatuohjeen välillä Epäpuhtaudet (kivet, metalli, muovit ja narut) ovat aina sanktioitavia Suurten kappaleiden laskenta muuttunut; nyt 200 * 200 max alle p-% tai suurin mitta 000 mm ja ulottuvuuksien summa 500mm. Voidaan myös valita tiukemmat rajat Vapaaehtoisesti ilmoitettavia kohtia typpi ja klooripitoisuus. Rikkipitoisuus on pakko ilmoittaa Tuhkan sulamiskäyttäytyminen Muodonmuutoslämpötila DT 00 C vanhassa puolipallolämpötila HT >20 C 7

8 Energiaturpeen laatuohje 2006 Sisältö (3) Esipuhe Johdanto. Soveltamisala 2. Viittaukset (tekniset spesifikaatiot ja standardit) 3. Termit ja määritelmät (biopolttoaineita koskevan yleisen terminologian CEN/TS 4588 lisäksi) 4. Tunnukset ja lyhenteet (symbolit; eräitä uusia ja muuttuneita) 5. Periaate (laatu tuotannosta toimituksiin) 8

9 Energiaturpeen laatuohje 2006 Sisältö 2 (3) 6. Energiaturpeen määrittäminen ja luokittelu (kauppanimikkeet laatuluokkaominaisuuksineen) 7. Energiaturpeen laadunvarmistus (toimenpiteet, joiden avulla laatu vastaa pysyvästi sovittua laatua, mukana myös laadunvarmistukseen liittyviä asioita laadunvarmistustodistus) 8. Näytteenotto ja näytteiden käsittely 9. Energiaturpeen laadunhallinta (ominaisuuksien määrittäminen) Kirjallisuus (käytetyt lähteet) 9

10 Energiaturpeen laatuohje 2006 Sisältö 3 (3) Opastavat liitteet (vapaaehtoiset, suositellaan ilmoittamista) A. Esimerkkejä kotitalouskäyttöön suositellun korkealaatuisen energiaturpeen ominaisuuksista (briketti, pelletti, palaturve) B. Laadunvarmistustodistuksen malli (sovittu toimituslaatu) C. Tehollisen lämpöarvon ja saapumistilaisen energiatiheyden laskeminen D. Jyrsinturpeen laatukaavio (kosteuden ja lämpöarvon riippuvuus toisistaan) E. Esimerkkejä turpeen näytteenotto- ja -käsittelyprosesseista 0

11 Keskeisin muutos ominaisuuskohtaiset laatuluokat, jotka yhdistetään sovituksi toimituslaaduksi laadunvarmistustodistuksessa aiemman useamman laatuominaisuuden saman aikaisesti määritellyt laatuluokat (J6, J8, J0 ja P9, P, P3 ja P5) Nyt ominaisuudet valitaan yksitellen kustakin ominaisuusluokasta Esimerkiksi tuhkapitoisuus (A) A2.0 < 2,0 p-%, A4.0 < 4,0 p-%, A6.0 < 6,0 p-% A8.0 < 8,0 p-%, A0.0 < 0,0 p-% A0.0+ > 0,0 p-%, todellinen arvo ilmoitettava

12 Muista merkittäviä muutoksia Kosteusrajat (M) kaventuneet (jyrsinturve, osin myös palaturve) Muutoksia tehollisen lämpöarvon (Q) raja-arvoille (jyrsin- ja palaturve) Ylisuurille kappaleille (OP) uusi määrittely (suurin mitta ja ulottuvuuksien summa) Palaturpeen mitat (D,L) uudet tuotteet huomioon ottaen Opastaviin tietoihin typpi- (N) ja klooripitoisuus (Cl) Tuhkan sulamiskäyttäytyminen: muodonmuutoslämpötila (DT) Analyysimenetelmät CEN/TC335 Kiinteiden biopolttoaineiden analyysimenetelmien mukaiset 2

13 8,00 Jyrsinturpeen tehollinen lämpöarvo saapumistilassa Tehollinen lämpöarvo Q, MJ/kg (saapumistilassa) - kosteus M ar, w-% Jyrsinturve Q ( = q p,net,m ), MJ/kg 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00,00 0,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 Q 0.0 (MJ/kg), 2,78 MWh/t M ar : m-% Q 8.0 (MJ/kg), 2,22 MWh/t Q net,d : > 8 MJ/kg M ar : m-% Q 6.0 (MJ/kg),,67 MWh/t (E ar : > 0,80 MWh/m 3 ) Q net,d : > 8 MJ/kg M ar : m-% Q 5.0 (MJ/kg),,39 MWh/t (E ar : > 0,70 MWh/m 3 ) Q net,d : > 8 MJ/kg M ar : m-% Q < 5.0 (MJ/kg), <,39 MWh/t (E ar : > 0,50 MWh/m 3 ) Q net,d : > 8 MJ/kg M ar : > 60 w-% (E ar : > 0,40 MWh/m 3 ) Q net,d : ei raja-arvoa E ar : ei raja-arvoa 3, M ar m-% qnet,d 7,0 MJ/kg 8,0 MJ/kg 9,0 MJ/kg 20,0 MJ/kg 2,0 MJ/kg 22,0 MJ/kg 23,0 MJ/kg 24,0 MJ/kg Lähde: Jaakko Lehtovaara, Vapo Oy 3

14 Palaturpeen tehollinen lämpöarvo saapumistilassa Tehollinen lämpöarvo Q, MJ/kg (saapumistilassa) - kosteus M ar, w-% Palaturve Q ( = q p,net,m ), MJ/kg 24,00 23,00 22,00 Q 4.0 (MJ/kg), 3,89 MWh/t M ar : m-% Q 2.0 (MJ/kg), 3,33 MWh/t 2,00 MWh/t 20,00 Q net,d : > 8 MJ/kg M ar : m-% Q 0.0 (MJ/kg), 2,78 9,00 E ar : >,30 MWh/m 3 Q net,d : > 8 MJ/kg M ar : m-% 8,00 Ear: >,5 MWh/m 3 Q net,d : > 8 MJ/kg Q 8.0 (MJ/kg), 2,22 MWh/t 7,00 E ar : >,00 MWh/m 3 Mar: m-% 6,00 Qnet,d: > 8 MJ/kg 5,00 E ar : > 0,80 MWh/m 3 4,00 3,00 2,00,00 0,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3, M ar m-% qnet,d 7,0 MJ/kg 8,0 MJ/kg 9,0 MJ/kg 20,0 MJ/kg 2,0 MJ/kg 22,0 MJ/kg 23,0 MJ/kg 24,0 MJ/kg Lähde: Jaakko Lehtovaara, Vapo Oy 4

15 Laatutaulukot (taulukot 3 6) sisältö Alkuperän määrityksen puhdas energiaturve tai sekoitus puu- ja kasvibiomassojen kanssa Jos sekoitus noudetaan myös CEN/TS 496 Kauppanimikkeet jyrsinturve, palaturve, pelletti tai briketti Velvoittavat ominaisuudet (pakolliset) mitat (palaturve, pelletti, briketti) ylisuuret kappaleet; osuus ja mitat (jyrsinturve, palaturve) kosteus, saapumistilassa (jyrsinturve myös kuormakohtainen) tuhkapitoisuus, kuiva-aineessa tehollinen lämpöarvo saapumistilassa (tai energiatiheys) 5

16 Laatutaulukot (taulukot 3 6) sisältö, jatkuu hienoaineksen määrä (palaturve ja pelletti) mekaaninen kestävyys (pelletti) sideaineet (pelletti ja briketti) tuhkan sulamiskäyttäytyminen (jyrsinturve) Opastavat ominaisuudet (vapaaehtoiset) typpipitoisuus, kuiva-aineessa klooripitoisuus, kuiva-aineessa irtotiheys, saapumistilassa kiintotiheys (briketti) tuhkan sulamiskäyttäytyminen (palaturve, pelletti, briketti) Voidaan ilmoittaa muu kemiallinen koostumus (hiili, vety, muita alkuaineita) Voidaan käyttää suokohtaisia ominaisuustietoja 6

17 LAADUNVARMISTUSTODISTUS Laatuohje 989 ja Laatuominaisuus Yksikkö J8 Koodi Arvo Kosteus saapumistilassa toimituserä m-% 40,0-56,0 M yksittäinen kuorma m-% 38,0-63,0 M Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa toimituserä MJ/kg > 8,0 Q8.0 > 8,0 Energiatiheys saapumistilassa ja tai toimituserä MWh/m 3 > 0,70 E0.7 > 0,70 Tehollinen lämpöarvo kuiva-aineessa kuukausierä MJ/kg > 8,00 q p,net,d > 8 Tuhkapitoisuus kuiva-aineessa kuukausierä m-% < 0,0 esim. A0.0 < 0 toimituserä tai kk-erä m-% < 5,0 esim. A0.0+ sovittu arvo yhdeltä toim.paikalta Tuhkan sulamiskäyttäytyminen Muodonmuutoslämpötila, DT (aina) C DT > 00 ***) Puolipallolämpötila, HT kuukausierä C > 20 *) Rikkipitoisuus kuiva-aineessa kuukausierä m-% < 0,30 *) esim. S0.30 < 0,30 Suuret kappaleet kuorma yli 200x200 mm m-% <,0 **) esim. OP.0 <,0 yksittäinen kappale pituus m/mm <,0 **) esim. MD /500 ) tilavuus m 3 < 0,2 **) Karkea aines toimituserä alle 200x200 mm, mutta m-% < 6 **) - - yli 40x40 mm Irtotiheys saapumistilassa kuorma kg/m esim. BD250 > 250 (<470) Typpipitoisuus kuiva-aineessa m-% esim. N3.0 < 3,0 Klooripitoisuus kuiva-aineessa m-% esim. Cl 0.07 < 0,07 *) ellei etukäteen toisin ole ilmoitettu **) ellei etukäteen toisin ole sovittu ***) on suositeltavaa ilmoittaa, jos lämpötila on alle 00 C ) suurin mitta ja ulottuvuuksien summa, mm 7 V e l v o i t t a v a t Opastavat

18 Esimerkki luokituksen käytöstä jyrsinturpeelle Kosteus (p-%) M50 Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa (MJ/kg) Q8.0 Tuhka (p-% kuiva-aineesta) A0.0 Rikki (p-% kuiva-aineesta) S0.30 Ylisuuret kappaleet (p-%) OP.0 Yksittäinen kappale (mm) MD000 Irtotiheys (vähintään kg/m 3, max. 470) BD220 Tuhkansulamislämpötila (DT, o C) DT 00 Typpi (p-% kuiva-aineesta) N3.0 Kloori (p-% kuiva-aineesta) Cl0.07 Vastaa J8-luokkaa vanhassa ohjeessa 8

19 Esimerkki luokituksen käytöstä palaturpeelle Kosteus (p-%) M38 Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa (MJ/kg) Q2.0 tai E.5 Tuhka (p-% kuiva-aineesta) A8.0 Rikki (p-% kuiva-aineesta) S0.30 Ylisuuret kappaleet (p-%) OP.0 Yksittäinen kappale (mm) MD300 Palakoko (mm) P80 Irtotiheys (vähintään kg/m 3, max. 550) BD300 Tuhkansulamislämpötila (DT, o C) DT 00 Hienoaines (p-% tuotannon jälkeen) F5.0 tai F0 (ei seulottu) Typpi (p-% kuiva-aineesta) N3.0 Kloori (p-% kuiva-aineesta) Cl0.07 Vastaa P3-luokkaa vanhassa ohjeessa 9

20 Energiaturpeen laatuohje kaikkien tulostettavissa Englanninkielinen laatuohje haettavissa ks. Nordtest ja NT-method Environment-alta Suomenkielinen laatuohje (ks. Ohjeita-valikko) Turveteollisuusliitto myy painettua ohjetta hintaan 7 /kpl + postituskulut Tilaukset: 20

Energiaturpeen laatuohje Eija Alakangas, VTT Jaakko Lehtovaara, Vapo Oy

Energiaturpeen laatuohje Eija Alakangas, VTT Jaakko Lehtovaara, Vapo Oy Energiaturpeen laatuohje 2006 Eija Alakangas, VTT Jaakko Lehtovaara, Vapo Oy Energiaturpeen laatuohje 2006 Nordtest, NT Method, NT ENVIR 009:fi, käännös vuoden 2006 alussa ENERGIATURPEEN LAATUOHJE 2006:

Lisätiedot

Fysikaalisten ja mekaanisten ominaisuuksien määritys (CEN TC335 / WG4)

Fysikaalisten ja mekaanisten ominaisuuksien määritys (CEN TC335 / WG4) 24.3.200 Fysikaalisten ja mekaanisten ominaisuuksien määritys (CEN TC335 / WG4) koskevat myös Energiaturpeen laatuohjetta 2006, NT ENVIR 009 Jaakko Lehtovaara erityisasiantuntija / polttoaineet VAPO OY

Lisätiedot

ENERGIATURPEEN LAATUOHJE

ENERGIATURPEEN LAATUOHJE NORDTEST METHOD NT ENVIR 009 1 LIITE 7 ENERGIATURPEEN LAATUOHJE 2006: POLTTOAINELUOKITUS JA LAADUNVARMISTUS, NÄYTTEENOTTO JA OMINAISUUKSIEN MÄÄRITYS Avainsanat: Fuel peat, sod peat, milled peat, peat pellets,

Lisätiedot

NT ENVIR 009:fi ENERGIATURPEEN LAATUOHJE 2006: POLTTOAINELUOKITUS JA LAADUNVARMISTUS, NÄYTTEENOTTO JA OMINAISUUKSIEN MÄÄRITYS.

NT ENVIR 009:fi ENERGIATURPEEN LAATUOHJE 2006: POLTTOAINELUOKITUS JA LAADUNVARMISTUS, NÄYTTEENOTTO JA OMINAISUUKSIEN MÄÄRITYS. NORDTEST METHOD NT ENVIR 009 1 ENERGIATURPEEN LAATUOHJE 2006: POLTTOAINELUOKITUS JA LAADUNVARMISTUS, NÄYTTEENOTTO JA OMINAISUUKSIEN MÄÄRITYS Avainsanat: Fuel peat, sod peat, milled peat, peat pellets,

Lisätiedot

Polttoaineiden laatuvaatimukset ja luokat moniosainen standardi

Polttoaineiden laatuvaatimukset ja luokat moniosainen standardi Kiinteiden biopolttoaineiden eurooppalaiset standardit Polttoaineiden laatuvaatimukset ja luokat moniosainen standardi Esimerkkinä pelletit, hake/murske ja ruokohelpipaalit Eija Alakangas, VTT CEN/TC 335

Lisätiedot

Polttoaineiden laatuvaatimukset ja luokat moniosainen standardi

Polttoaineiden laatuvaatimukset ja luokat moniosainen standardi Kiinteiden biopolttoaineiden eurooppalaiset standardit Polttoaineiden laatuvaatimukset ja luokat moniosainen standardi 23.3.2010 Eija Alakangas, VTT CEN/TC 335 työryhmän 2 puheenjohtaja eija.alakangas@vtt.fi

Lisätiedot

Fysikaaliset ja mekaaniset menetelmät kiinteille biopolttoaineille

Fysikaaliset ja mekaaniset menetelmät kiinteille biopolttoaineille Fysikaaliset ja mekaaniset menetelmät kiinteille biopolttoaineille Hans Hartmann Technology and Support Centre of Renewable Raw Materials TFZ Straubing, Saksa Markku Herranen ENAS Oy & Eija Alakangas,

Lisätiedot

Puuhakkeen standardit ja niiden soveltaminen Vakkalämpö Oy:llä

Puuhakkeen standardit ja niiden soveltaminen Vakkalämpö Oy:llä SolidStandards Puuhakkeen standardit ja niiden soveltaminen Vakkalämpö Oy:llä Eija Alakangas, VTT 24. lokakuuta 2013 Tampere 2 Esityksen sisältö Hakkeen raaka-aineen luokittelu (SFS-EN ISO 17225-1) Hakkeen

Lisätiedot

Kiinteän polttoaineen näytteenotto (CEN/TS ja -2)

Kiinteän polttoaineen näytteenotto (CEN/TS ja -2) Kiinteän polttoaineen näytteenotto (CEN/TS 14778-1 ja -2) Kiinteästä polttoaineesta tehdään polttoaineanalyysi (perustesti) aina kun raaka-aineen koostumus oleellisesti muuttuu sekä määräajoin (3 kk välein

Lisätiedot

Kiinteiden biopolttoaineiden kansainväliset standardit metsähake esimerkkinä

Kiinteiden biopolttoaineiden kansainväliset standardit metsähake esimerkkinä Kiinteiden biopolttoaineiden kansainväliset standardit metsähake esimerkkinä Eija Alakangas, VTT CEN/TC335 ja ISO/TC 238 Kiinteät biopolttoaineet Laatuluokittelutyöryhmän 2 puheenjohtaja eija.alakangas@vtt.fi

Lisätiedot

Puupelletit. Biopolttoainepelletin määritelmä (CEN/TS 14588, termi 4.18)

Puupelletit. Biopolttoainepelletin määritelmä (CEN/TS 14588, termi 4.18) www.biohousing.eu.com Kiinteän biopolttoaineen palaminen Saarijärvi 1.11.2007 Aimo Kolsi, VTT 1 Esityksen sisältö Yleisesti puusta polttoaineena Puupelletit Kiinteän biopolttoaineen palaminen Poltto-olosuhteiden

Lisätiedot

MALLI ENERGIATURPEEN TOIMITUS- SOPIMUKSEN TEKEMISEKSI

MALLI ENERGIATURPEEN TOIMITUS- SOPIMUKSEN TEKEMISEKSI MALLI ENERGIATURPEEN TOIMITUS- SOPIMUKSEN TEKEMISEKSI Suomen Turvetuottajat ry MALLI ENERGIATURPEEN TOIMITUS- SOPIMUKSEN TEKEMISEKSI 1. Yleinen sopimusmalli 2. Soveltamisohjeita toimitussopimusmallin täydentämiseksi

Lisätiedot

Näytteenotto ja näytteen jakaminen Kiinteät biopolttoaineet

Näytteenotto ja näytteen jakaminen Kiinteät biopolttoaineet Näytteenotto ja näytteen jakaminen Kiinteät biopolttoaineet Jan Burvall, Skellefteå Kraft AB - Ruotsi Camilla Wiik, Antero Moilanen & Eija Alakangas, VTT - Suomi Martin Englisch, ofi - Itävalta CEN 335

Lisätiedot

Biopolttoainemarkkinat ja standardisointi Euroopassa Keski-Suomen energiapäivä 28.1.2010

Biopolttoainemarkkinat ja standardisointi Euroopassa Keski-Suomen energiapäivä 28.1.2010 Biopolttoainemarkkinat ja standardisointi Euroopassa Keski-Suomen energiapäivä 28.1.2010 Eija Alakangas, VTT EUBIONET III, koordinaattori CEN/TC 335 WG2 puheenjohtaja http://www.eubionet.net Esityksen

Lisätiedot

2. Toimitettavan palaturpeen laatu

2. Toimitettavan palaturpeen laatu 1 Tekninen toimi TARJOUSPYYNTÖ Porvarintie 26 D, PL 25, 64701 TEUVA puh. (06) 2413 4000 14.1.2010 fax (06) 2413 4255 PALATURPEEN TOIMITTAMINEN LÄMPÖENERGIAN TUOTTAMISEEN TEUVAN KUNNAN KAUKOLÄMPÖLAITOKSELLE

Lisätiedot

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY Esityksen sisältö Ekopellettien ja puupellettien vertailua polttotekniikan kannalta Koetuloksia ekopellettien poltosta

Lisätiedot

Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön ENERGIATEOLLISUUS 18.8.2008

Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön ENERGIATEOLLISUUS 18.8.2008 Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön ENERGIATEOLLISUUS 18.8.2008 2 (30) Alkusanat Tämä puujätteen laatuluokitus on tehty sekä energiantuottajien että jätepuuta tuottavan teollisuuden

Lisätiedot

Biopolttoainemarkkinat ja standardit - seminaari , VTT Vuorimiehentie 5 Auditorio, Espoo Antero Moilanen, VTT

Biopolttoainemarkkinat ja standardit - seminaari , VTT Vuorimiehentie 5 Auditorio, Espoo Antero Moilanen, VTT Biopolttoaineiden standardit Näytteenotto ja näytteen esikäsittely Biopolttoainemarkkinat ja standardit - seminaari 23. 3. 2010, VTT Vuorimiehentie 5 Auditorio, Espoo Antero Moilanen, VTT 2 Johdanto CEN/TC335

Lisätiedot

Puupolttoaineiden laatuohje

Puupolttoaineiden laatuohje Puupolttoaineiden laatuohje VTT-M-07608-13 päivitys 2014 Bioenergia ry Kaisaniemenkatu 4 A 00100 Helsinki www.bioenergia.fi Energiateollisuus ry Fredrikinkatu 51-53 B 00101 Helsinki www.energia.fi Metsäteollisuus

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS POLTTOAINEEN TOIMITTAMISESTA

SOPIMUSLUONNOS POLTTOAINEEN TOIMITTAMISESTA 1 SOPIMUSLUONNOS POLTTOAINEEN TOIMITTAMISESTA 1 Sopijapuolet Polttoaineen myyjä, Metsänhoitoyhdistys Kalajokilaakso, seuraavassa myyjä ja polttoaineen ostaja, Pyhäjoen kunta, seuraavassa ostaja, ovat sopineet

Lisätiedot

KANTELEEN VOIMA OY. Haapaveden voimalaitos Polttoaineen hankinta

KANTELEEN VOIMA OY. Haapaveden voimalaitos Polttoaineen hankinta KANTELEEN VOIMA OY Haapaveden voimalaitos Polttoaineen hankinta Konsorttio / Kanteleen Voiman omistajat Oy Katternö Kraft Ab Herrfors, Pietarsaari, uusikaarlepyy, Ähtävä, Veteli, Tammisaari Kaakon Energia

Lisätiedot

Puupolttoaineiden laatuohje

Puupolttoaineiden laatuohje Puupolttoaineiden laatuohje VTT-M-07608-13 Bioenergia ry Kaisaniemenkatu 4 A 00100 Helsinki www.bioenergia.fi Energiateollisuus ry Fredrikinkatu 51-53 B 00101 Helsinki www.energia.fi Metsäteollisuus ry

Lisätiedot

Vapo tänään. Vapo p on Itämeren alueen johtava bioenergiaosaaja. Toimintamaat: Suomi, Ruotsi, Tanska, Suomen valtio omistaa emoyhtiö Vapo

Vapo tänään. Vapo p on Itämeren alueen johtava bioenergiaosaaja. Toimintamaat: Suomi, Ruotsi, Tanska, Suomen valtio omistaa emoyhtiö Vapo 15.6.2009 3.6.2009 Vapo tänään Vapo p on Itämeren alueen johtava bioenergiaosaaja. Toimintamaat: Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Puola Suomen valtio omistaa emoyhtiö Vapo Oy:n osakkeista

Lisätiedot

Uunivalmiin polttopuun laatuvaatimukset EN 14961-5 standardin mukaan

Uunivalmiin polttopuun laatuvaatimukset EN 14961-5 standardin mukaan Uunivalmiin polttopuun laatuvaatimukset EN 14961-5 standardin mukaan Eija Alakangas, VTT, puheenjohtaja WG2 CEN/TC 335 PL 1603, 40101 Jyväskylä Puh. 020 722 2550, sähköposti: eija.alakangas@vtt.fi, www.eubionet.net

Lisätiedot

Kiinteiden biopolttoaineiden kansainväliset standardit metsähake esimerkkinä

Kiinteiden biopolttoaineiden kansainväliset standardit metsähake esimerkkinä Kiinteiden biopolttoaineiden kansainväliset standardit metsähake esimerkkinä Eija Alakangas, VTT CEN/TC335 ja ISO/TC 238 Kiinteät biopolttoaineet Laatuluokittelutyöryhmän 2 puheenjohtaja eija.alakangas@vtt.fi

Lisätiedot

Puupolttoaineiden laatuvaatimukset ja vaikutukset päästöihin

Puupolttoaineiden laatuvaatimukset ja vaikutukset päästöihin VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Puupolttoaineiden laatuvaatimukset ja vaikutukset päästöihin Nuohoojien täydennyskoulutuspäivät 26. elokuuta 2017, Peurunka, Laukaa Eija Alakangas, johtava

Lisätiedot

Oljen energiakäyttö voimalaitoksessa 27.5.2014

Oljen energiakäyttö voimalaitoksessa 27.5.2014 Oljen energiakäyttö voimalaitoksessa 27.5.2014 TurunSeudun Energiantuotanto Oy Turun Seudun Energiantuotanto Oy 1 Voimalaitosprosessin periaate Olki polttoaineena Oljen ominaisuuksia polttoaineena: Olki

Lisätiedot

Kuva 1. Nykyaikainen pommikalorimetri.

Kuva 1. Nykyaikainen pommikalorimetri. DEPARTMENT OF CHEMISTRY NESTEIDEN JA KIINTEIDEN AINEIDEN LÄMPÖARVOJEN MÄÄRITYS Matti Kuokkanen 1, Reetta Kolppanen 2 ja Toivo Kuokkanen 3 1 Oulun yliopisto, kemian laitos, PL 3000, FI-90014, Oulu, matti.kuokkanen@oulu.fi

Lisätiedot

Pk-yrittäjien turvetuotannon kehittäminen seminaari Hotelli Iso-Syöte 7.11.2006 Hotelli Summassaari 14.11.2006 Seminaarin avaus

Pk-yrittäjien turvetuotannon kehittäminen seminaari Hotelli Iso-Syöte 7.11.2006 Hotelli Summassaari 14.11.2006 Seminaarin avaus Pk-yrittäjien turvetuotannon kehittäminen seminaari Hotelli Iso-Syöte 7.11.2006 Hotelli Summassaari 14.11.2006 Seminaarin avaus Suomen turvetuottajat ry:n puheenjohtaja Hannu Haavikko 1 Pk-turvetuotannon

Lisätiedot

EUBIONET III -selvitys biopolttoainevaroista, käytöstä ja markkinoista Euroopassa? http://www.eubionet.net

EUBIONET III -selvitys biopolttoainevaroista, käytöstä ja markkinoista Euroopassa? http://www.eubionet.net EUBIONET III -selvitys biopolttoainevaroista, käytöstä ja markkinoista Euroopassa? Eija Alakangas, VTT EUBIONET III, koordinaattori http://www.eubionet.net Esityksen sisältö Bioenergian tavoitteet vuonna

Lisätiedot

Poltto- ja kattilatekniikan perusteet

Poltto- ja kattilatekniikan perusteet Poltto- ja kattilatekniikan perusteet #1 Palaminen ja polttoaineet Esa K. Vakkilainen Polttoaineet Suomessa käytettäviä polttoaineita Puuperäiset polttoaineet Maakaasu Öljy Hiili Turve Biopolttoaineita

Lisätiedot

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus KEMIALLISIIN REAKTIOIHIN PERUSTUVA POLTTOAINEEN PALAMINEN Voimalaitoksessa käytetään polttoaineena

Lisätiedot

UUSIUTUVAA ENERGIAA HEVOSENLANNASTA

UUSIUTUVAA ENERGIAA HEVOSENLANNASTA UUSIUTUVAA ENERGIAA HEVOSENLANNASTA ESISELVITYS ETELÄ-SAVON HEVOSTALOUDEN MATERIAALIVIRTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ UUSIUTUVANA ENERGIANA (HEVOSWOIMA) -HANKE Puhdas vesi ja ympäristö -seminaari 8.12.2016 Projektipäällikkö

Lisätiedot

Todentaminen - tausta

Todentaminen - tausta ÅF-Enprima Oy Liikevaihto 38,3 milj. v. 2005 260 energia-alan asiantuntijaa Laatujärjestelmä sertifioitu, ISO9001:2000 Omistajana ruotsalainen ÅF- Process AB Käynnissä olevia toimeksiantoja 20 maassa 1

Lisätiedot

Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet

Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet Satu Helynen ja Martti Flyktman, VTT Antti Asikainen ja Juha Laitila, Metla Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Ympäristöteknologian koulutusohjelma. Riku Mutanen PUU- JA KIERRÄTYSPOLTTOAINEIDEN MARKKINATUTKIMUS ITÄ-SUOMEN ALUEELLA

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Ympäristöteknologian koulutusohjelma. Riku Mutanen PUU- JA KIERRÄTYSPOLTTOAINEIDEN MARKKINATUTKIMUS ITÄ-SUOMEN ALUEELLA KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Ympäristöteknologian koulutusohjelma Riku Mutanen PUU- JA KIERRÄTYSPOLTTOAINEIDEN MARKKINATUTKIMUS ITÄ-SUOMEN ALUEELLA Opinnäytetyö Toukokuu 2015 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2015 Ympäristöteknologian

Lisätiedot

MARA-asetuksen uudistus. Neuvotteleva virkamies Else Peuranen, ympäristöministeriö YGOFORUMin seminaari 2.11.2015, Helsinki

MARA-asetuksen uudistus. Neuvotteleva virkamies Else Peuranen, ympäristöministeriö YGOFORUMin seminaari 2.11.2015, Helsinki MARA-asetuksen uudistus Neuvotteleva virkamies Else Peuranen, ympäristöministeriö YGOFORUMin seminaari 2.11.2015, Helsinki MARA-asetuksen (591/2006) ilmoitusmenettely Sovelletaan tietyissä käyttökohteissa

Lisätiedot

E-P Järviseudun Järvisedimenttienergiahanke Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maa- ja metsätalouden yksikkö Anna Saarela Alajärvi 12.6.

E-P Järviseudun Järvisedimenttienergiahanke Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maa- ja metsätalouden yksikkö Anna Saarela Alajärvi 12.6. E-P Järviseudun Järvisedimenttienergiahanke Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maa- ja metsätalouden yksikkö Anna Saarela Alajärvi 12.6.2012 E-P Järviseudun Järvisedimenttienergiahanke Hankkeen toteuttaja SeAMK,

Lisätiedot

Selvitys bio-, kierrätyspolttoaineiden ja turpeen jauhamiseen soveltuvista leikkuumyllyistä

Selvitys bio-, kierrätyspolttoaineiden ja turpeen jauhamiseen soveltuvista leikkuumyllyistä Heli Havisuo Selvitys bio-, kierrätyspolttoaineiden ja turpeen jauhamiseen soveltuvista leikkuumyllyistä Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Kemiantekniikka Insinöörityö 22.8.2014 Tiivistelmä

Lisätiedot

EkoPelletti - T&K hanke

EkoPelletti - T&K hanke 1 EkoPelletti - T&K hanke Pelletöinti- ja polttokokeet Ritva Imppola*, Heikki Takalo-Kippola*, Esa Pakonen*, Erkki Kylmänen*, Henna Jokinen ja Matti Kuokkanen Hankeraportti 2013 * Oulun seudun ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Pellettikoe. Kosteuden vaikutus savukaasuihin Koetestaukset, Energon Jussi Kuusela

Pellettikoe. Kosteuden vaikutus savukaasuihin Koetestaukset, Energon Jussi Kuusela Pellettikoe Kosteuden vaikutus savukaasuihin Koetestaukset, Energon Jussi Kuusela Johdanto Tässä kokeessa LAMKin ympäristötekniikan opiskelijat havainnollistivat miten puupellettien kosteuden muutos vaikuttaa

Lisätiedot

Kemialliset menetelmät kiinteille biopolttoaineille

Kemialliset menetelmät kiinteille biopolttoaineille Kemialliset menetelmät kiinteille biopolttoaineille Martin Englisch ofi Österreichisches Forschungsinstitut für Chemie und Technik Fritz Bakker ECN- Energy Research Centre of the Netherlands Kiinteä biopolttoaine

Lisätiedot

Selvitys biohiilen elinkaaresta

Selvitys biohiilen elinkaaresta Selvitys biohiilen elinkaaresta Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.2012 Kiira Happonen Helsingin Energia Esityksen sisältö Mitä on biohiili? Biohiilen valmistusprosessi ja ominaisuudet

Lisätiedot

Kivihiili turvekattiloissa. Matti Nuutila Energiateollisuus ry Kaukolämmön tuotanto 11.2.2009

Kivihiili turvekattiloissa. Matti Nuutila Energiateollisuus ry Kaukolämmön tuotanto 11.2.2009 Kivihiili turvekattiloissa Matti Nuutila Energiateollisuus ry Kaukolämmön tuotanto Sisältö Turve / bio / kivihiili tilastoja Turve ja kivihiili polttoaineominaisuuksia Polttoteknisiä turve / kivihiili

Lisätiedot

Turpeen energiakäytön näkymiä. Jyväskylä 14.11.2007 Satu Helynen

Turpeen energiakäytön näkymiä. Jyväskylä 14.11.2007 Satu Helynen Turpeen energiakäytön näkymiä Jyväskylä 14.11.27 Satu Helynen Sisältö Turpeen kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä Turveteollisuusliitolle Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 22 mennessä

Lisätiedot

Biohiili energiateollisuuden raaka-aineena

Biohiili energiateollisuuden raaka-aineena Biohiili energiateollisuuden raaka-aineena BalBiC-seminaari Lahti 6.6.2013 Kiira Happonen Helsingin Energia Esityksen sisältö Miksi biohiili kiinnostaa energiayhtiöitä Biohiilen tekniset ja kaupalliset

Lisätiedot

ORIMATTILAN LÄMPÖ OY. Hevosenlanta -ympäristöuhka vai hukattu mahdollisuus? -seminaari 4.11.2009 Toimitusjohtaja Reijo Hutri

ORIMATTILAN LÄMPÖ OY. Hevosenlanta -ympäristöuhka vai hukattu mahdollisuus? -seminaari 4.11.2009 Toimitusjohtaja Reijo Hutri ORIMATTILAN LÄMPÖ OY Hevosenlanta -ympäristöuhka vai hukattu mahdollisuus? -seminaari 4.11.2009 Toimitusjohtaja Reijo Hutri ORIMATTILA 2 ORIMATTILAN HEVOSKYLÄ Tuottaa n. 20 m³/vrk kuivikelantaa, joka sisältää

Lisätiedot

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Markus Hassinen Liiketoimintajohtaja, Bioheat Metsäakatemian kurssi no.32

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Markus Hassinen Liiketoimintajohtaja, Bioheat Metsäakatemian kurssi no.32 Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti Markus Hassinen Liiketoimintajohtaja, Bioheat Metsäakatemian kurssi no.32 Vapon historia - Halkometsistä sahoille ja soille 18.4.2011 Vuonna 1945 Suomi

Lisätiedot

KIINTEIDEN BIOPOLTTOAINEIDEN LÄMPÖARVON JA KOSTEUDEN MÄÄRITTÄMINEN NMR -MENETELMÄLLÄ

KIINTEIDEN BIOPOLTTOAINEIDEN LÄMPÖARVON JA KOSTEUDEN MÄÄRITTÄMINEN NMR -MENETELMÄLLÄ KIINTEIDEN BIOPOLTTOAINEIDEN LÄMPÖARVON JA KOSTEUDEN MÄÄRITTÄMINEN NMR -MENETELMÄLLÄ Tiina Rytkönen Kiinteiden biopolttoaineiden lämpöarvon ja kosteuden määrittäminen NMR- Pro Gradu -tutkielma Ympäristötiede

Lisätiedot

Kantomurskeen kilpailukyky laatua vai maansiirtoa?

Kantomurskeen kilpailukyky laatua vai maansiirtoa? Kantomurskeen kilpailukyky laatua vai maansiirtoa? Juha Laitila Metsäntutkimuslaitos Ainespuun puskurivarastoilla ja metsäenergian terminaaleilla tehoa puunhankintaan 12.12.2014 Elinkeinotalo, Seinäjoki

Lisätiedot

Lohjan Hiidensalmen puupitoisen materiaalin hyötykäyttöselvitys

Lohjan Hiidensalmen puupitoisen materiaalin hyötykäyttöselvitys Lohjan Hiidensalmen puupitoisen materiaalin hyötykäyttöselvitys Tapio Strandberg Oy 13.2.2012 Tapio Strandberg Oy tapio.strandberg@tapiostrandberg.net Simolammentie 38 puh. 040 711 0360 02880 Veikkola

Lisätiedot

Biopolttoaineiden ominaisuudet. Properties of biofuels

Biopolttoaineiden ominaisuudet. Properties of biofuels LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Energia BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Biopolttoaineiden ominaisuudet Properties of biofuels Työntarkastaja ja ohjaaja:

Lisätiedot

PUULÄMMITTÄJÄN TIETOLAARI KULLAA 2.10.2010

PUULÄMMITTÄJÄN TIETOLAARI KULLAA 2.10.2010 PUULÄMMITTÄJÄN TIETOLAARI KULLAA 2.10.2010 MANU HOLLMÉN ESITYKSEN SISÄLTÖ Oman hankkeen esittely (lyhyesti) Mittayksiköt Eri puulajien lämpöarvot 2 MAASEUDUN UUSIUTUVAT ENERGIAT SATAKUNNASSA Hanketta toteuttavat

Lisätiedot

Uudet mahdollisuudet hevosenlannan poltossa

Uudet mahdollisuudet hevosenlannan poltossa Uudet mahdollisuudet hevosenlannan poltossa InforME - Informaatiomuotoilulla maaseudun uusiutuvan energian mahdollisuudet esille Mari Eronen 9.3.2017 Johdanto Energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvien

Lisätiedot

Biohiilen käyttömahdollisuudet

Biohiilen käyttömahdollisuudet Biohiilen käyttömahdollisuudet BalBiC-aloitusseminaari 9.2.2012 Kiira Happonen Helsingin Energia Esityksen sisältö Biohiilen valmistusprosessi ja ominaisuudet Miksi biohiili kiinnostaa energiayhtiöitä

Lisätiedot

Polttopuun tehokas ja ympäristöystävällinen käyttö lämmityksessä. Pääasiallinen lähde: VTT, Alakangas

Polttopuun tehokas ja ympäristöystävällinen käyttö lämmityksessä. Pääasiallinen lähde: VTT, Alakangas Polttopuun tehokas ja ympäristöystävällinen käyttö lämmityksessä Pääasiallinen lähde: VTT, Alakangas Puupolttoaineen käyttö lämmityksessä Puupolttoaineita käytetään pientaloissa 6,1 milj.m 3 eli 9,1 milj.

Lisätiedot

Joutsenmerkki Pelletit

Joutsenmerkki Pelletit Joutsenmerkki Pelletit Versio 2.3 13.12.2007 31.3.2018 Sisällysluettelo Mitä ovat Joutsenmerkityt pelletit?... 4 Miksi valita Joutsenmerkki?... 4 Mitä voidaan Joutsenmerkitä?... 5 Kuinka merkkiä haetaan?...

Lisätiedot

MixBioPells - Parempia markkinointitapoja seospelleteille

MixBioPells - Parempia markkinointitapoja seospelleteille MixBioPells - Parempia markkinointitapoja seospelleteille Bioenergiapäivät, 23.-24.11.2011, Hotelli Skandic Continental, Helsinki Markku Kallio VTT Technical Research Centre of Finland 2 MixBioPells-projekti

Lisätiedot

Ympäristösuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus, joka koskee ruokohelpin polttoaineena käyttämisen kokeilua muun polttoaineen seassa, Kuopio

Ympäristösuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus, joka koskee ruokohelpin polttoaineena käyttämisen kokeilua muun polttoaineen seassa, Kuopio PÄÄTÖS Nro 104/05/2 Dnro ISY-2005-Y-189 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2005 ILMOITUKSEN TEKIJÄ Kuopion Energia PL 105, 70101 Kuopio ASIA Ympäristösuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus, joka koskee ruokohelpin

Lisätiedot

Kiviainekset ja niiden CE-merkintä

Kiviainekset ja niiden CE-merkintä 1 Kiviainekset ja niiden CE-merkintä Pirjo Kuula-Väisänen TTY/Maa- ja pohjarakenteet PANK/Asfalttinormikoulutus 31.3.2011 2 Sisältö Rakennustuoteasetus ja harmonisoidut standardit Kiviaineksen CE-merkintä

Lisätiedot

LCP BREFin päivityksen tilanne

LCP BREFin päivityksen tilanne LCP BREFin päivityksen tilanne Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.2012 Jaakko Kuisma 1 Esityksen sisältö LCP BREF ja sen uudistaminen Kansallinen valmistautuminen uudistamiseen Kansalliset

Lisätiedot

Maailma tarvitsee bioenergiaa

Maailma tarvitsee bioenergiaa Maailma tarvitsee bioenergiaa Turpeen ja puun tulevaisuuden näkymät Punkalaidun 15.3.2014 Pasi Rantonen Vapo tänään Toimintamaat: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Latvia, Puola Suomen valtio omistaa

Lisätiedot

Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07. Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi

Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07. Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07 Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi Esa Marttila, LTY, ympäristötekniikka Jätteiden kertymät ja käsittely

Lisätiedot

Turve : fossiilinen vai uusiutuva - iäisyyskysymys

Turve : fossiilinen vai uusiutuva - iäisyyskysymys Turve : fossiilinen vai uusiutuva - iäisyyskysymys TURVE ENERGIANA SUOMESSA 03. 06. 1997 Valtioneuvoston energiapoliittinen selonteko 15. 03. 2001 Valtioneuvoston energia- ja ilmastopoliittinen selonteko

Lisätiedot

Automaattisen biomassanäytteenottimen laadullinen tutkimus

Automaattisen biomassanäytteenottimen laadullinen tutkimus Mikko Mustonen Automaattisen biomassanäytteenottimen laadullinen tutkimus Insinööri AMK Kone- ja tuotantotekniikka Kevät 2017 TIIVISTELMÄ Tekijä: Mikko Mustonen Työn nimi: Automaattisen biomassanäytteenottimen

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka T8415SJ Energiatekniikka. Hannu Sarvelainen HÖYRYKATTILAN SUUNNITTELU

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka T8415SJ Energiatekniikka. Hannu Sarvelainen HÖYRYKATTILAN SUUNNITTELU MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka T8415SJ Energiatekniikka Hannu Sarvelainen HÖYRYKATTILAN SUUNNITTELU HARJOITUSTYÖOHJE SISÄLLYS SYMBOLILUETTELO 3 1 JOHDANTO 4 2 TYÖOHJE

Lisätiedot

LUOSTON LÄMPÖKESKUKSEN MUUTTA- MINEN KIINTEÄLLE POLTTOAINEELLE

LUOSTON LÄMPÖKESKUKSEN MUUTTA- MINEN KIINTEÄLLE POLTTOAINEELLE OPINNÄYTETYÖ JUHA-MATTI AIKIO 2013 LUOSTON LÄMPÖKESKUKSEN MUUTTA- MINEN KIINTEÄLLE POLTTOAINEELLE RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA JA LIIKENNE Rakennustekniikan

Lisätiedot

Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II. Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy

Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II. Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy Miksi voimalaitos on rakennettu? Lahti Energialla on hyvät kokemukset yli 12 vuotta hiilivoimalan yhteydessä

Lisätiedot

Turveliiketoiminnan tulevaisuus 2011 2020 ja 2020 jälkeen

Turveliiketoiminnan tulevaisuus 2011 2020 ja 2020 jälkeen Turveliiketoiminnan tulevaisuus 2011 2020 ja 2020 jälkeen Niko Nevalainen 1 Globaalit trendit energiasektorilla 2 IEA:n skenaario: Hiilellä tuotettu sähkö tulevaisuudessa Lähde: International Energy Agency,

Lisätiedot

Standardien merkitys jätelainsäädännössä

Standardien merkitys jätelainsäädännössä Standardien merkitys jätelainsäädännössä Uudet yhteiset standardit ympäristöanalytiikkaan seminaari SFS:ssä 13.5.2014 11:45-16:15 Malminkatu 34, Helsinki Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013),

Lisätiedot

Näytteenottostandardin soveltamisohje

Näytteenottostandardin soveltamisohje TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-03522-12 Näytteenottostandardin soveltamisohje Näytteenotto- ja näytekäsittely-standardien (SFS-EN 14778: 2012 ja SFS-EN 14780: 2012) soveltamisohje metsäpolttoaineille Suomessa

Lisätiedot

Polttoaineen määrittely metsähakevoimalaitoksilla

Polttoaineen määrittely metsähakevoimalaitoksilla Uusiutuvan energian syöttötariffijärjestelmän ajankohtaispäivät Polttoaineen määrittely metsähakevoimalaitoksilla 15.1.2013 Energiamarkkinavirasto Uusiutuva Energia Tekninen asiantuntija Mari Tenhovirta

Lisätiedot

Kaivannaisjätedirektiivi ja pysyvän jätteen määritelmä. Margareta Wahlström, Tommi Kaartinen & Jutta Laine-Ylijoki VTT

Kaivannaisjätedirektiivi ja pysyvän jätteen määritelmä. Margareta Wahlström, Tommi Kaartinen & Jutta Laine-Ylijoki VTT Kaivannaisjätedirektiivi ja pysyvän jätteen määritelmä Margareta Wahlström, Tommi Kaartinen & Jutta Laine-Ylijoki VTT Sisällys Tausta Komission päätös pysyvän jätteen määritelmästä Kansallisia täsmennyksiä

Lisätiedot

Senfit online-kosteusanturin soveltuvuus energiaraaka-aineen mittaukseen

Senfit online-kosteusanturin soveltuvuus energiaraaka-aineen mittaukseen Senfit online-kosteusanturin soveltuvuus energiaraaka-aineen mittaukseen Markku Korhonen, Vesa Fisk Senfit Oy Perttu Laakkonen UPM-Kymmene Oyj Timo Melkas Metsäteho Oy Tutkimuksen tavoite ja toteutus Tutkimuksen

Lisätiedot

Polttoaineluokitus 2010

Polttoaineluokitus 2010 01.01.2011 1(6) Polttoaineluokitus 2010 Polttoainenimikkeiden ja muiden energialähteiden määritelmät 2010 Öljyt 111 Kaasut 1111 Jalostamokaasu Jalostamokaasu on öljynjalostusprosessista talteenotettua

Lisätiedot

KOKENUT TOIMITTAJA LÄHTÖKOHTANA ASIAKAS AVAIMET KÄTEEN. Kaiken toimintamme päämäärä on tyytyväinen asiakas

KOKENUT TOIMITTAJA LÄHTÖKOHTANA ASIAKAS AVAIMET KÄTEEN. Kaiken toimintamme päämäärä on tyytyväinen asiakas KOKENUT TOIMITTAJA Calortec Oy on valmistanut pitkälti yli toistasataa lämpökeskusta ja lähes 2000 lämpökattilaa. Henkilökunnallamme on vuosien kokemus ja hyvä tuntemus kattiloista, paineastioista ja kattilalaitoksista.

Lisätiedot

Side- ja lisäaineet pellettituotannossa

Side- ja lisäaineet pellettituotannossa OULUN YLIOPISTO Side- ja lisäaineet pellettituotannossa Matti Kuokkanen Kemian laitos Oulun yliopisto 11.4.2013 TAUSTAA Pelletoinnin ongelmakohtana Lujuus ja koossapysyminen Pölyongelmat Voidaan vaikuttaa

Lisätiedot

Pelletöinti ja pelletin uudet raaka-aineet 9.2.2010 Valtimo

Pelletöinti ja pelletin uudet raaka-aineet 9.2.2010 Valtimo Pelletöinti ja pelletin uudet raaka-aineet 9.2.2010 Valtimo Lasse Okkonen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Lasse.Okkonen@pkamk.fi Tuotantoprosessi - Raaka-aineet: höylänlastu, sahanpuru, hiontapöly

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

Uutta energiapuun mittauksessa

Uutta energiapuun mittauksessa Uutta energiapuun mittauksessa Lämpöyrittäjäpäivä Kesälahdella Kesälahti 8.4.2011 Jari Lindblad Metsäntutkimuslaitos, Itä-Suomen alueyksikkö, Joensuu jari.lindblad@metla.fi 050 391 3072 www.metla.fi/metinfo/tietopaketit/mittaus

Lisätiedot

Bioenergia ry Bioenergian puolesta

Bioenergia ry Bioenergian puolesta Bioenergia ry Bioenergian puolesta Bioenergia ry Bioenergian puolesta! Bioenergia-ala on yksi maailman nopeimmin kasvavista ja kehittyvistä teollisuuden aloista. Suomi on edelläkävijä. Polttoaineen ja

Lisätiedot

Loppukäyttäjän/urakanantajan näkemyksiä. Tuomarniemi 8.4 Energiaseminaari Esa Koskiniemi

Loppukäyttäjän/urakanantajan näkemyksiä. Tuomarniemi 8.4 Energiaseminaari Esa Koskiniemi Loppukäyttäjän/urakanantajan näkemyksiä Tuomarniemi 8.4 Energiaseminaari Esa Koskiniemi Vaskiluodon Voima Oy FINLAND Vaasa 230 MW e, 170 MW KL Seinäjoki 125 MW e, 100 MW KL Vaskiluodon Voima on EPV Energia

Lisätiedot

Energialaitosten polttoainevaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa - nestemäiset ja kaasumaiset vs. kiinteä biomassa

Energialaitosten polttoainevaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa - nestemäiset ja kaasumaiset vs. kiinteä biomassa Energialaitosten polttoainevaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa - nestemäiset ja kaasumaiset vs. kiinteä biomassa Teollisuuden polttonesteet seminaari, 10.9.2015 Sisältö Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähköntuotannon

Lisätiedot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot N:o 1017 4287 Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot Taulukko 1. Kiinteitä polttoaineita polttavien polttolaitosten

Lisätiedot

Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos. Astrum keskus, Salo 2.12.2014

Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos. Astrum keskus, Salo 2.12.2014 Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos Astrum keskus, Salo 2.12.2014 Turun Seudun Energiantuotanto Oy Turun Seudun Energiantuotanto Oy TSME Oy Neste Oil 49,5 % Fortum Power & Heat

Lisätiedot

Kosteusmittausten haasteet

Kosteusmittausten haasteet Kosteusmittausten haasteet Luotettavuutta päästökauppaan liittyviin mittauksiin, MIKES 21.9.2006 Martti Heinonen Tavoite Kosteusmittaukset ovat haastavia; niiden luotettavuuden arviointi ja parantaminen

Lisätiedot

Metsäenergian käytön kokemukset ja tulevaisuuden haasteet

Metsäenergian käytön kokemukset ja tulevaisuuden haasteet Metsäenergian käytön kokemukset ja tulevaisuuden haasteet Risto Ryymin Jyväskylän Energia Oy Copyright 2014 Jyväskylän Energia Oy Copyright 2014 Jyväskylän Energia Oy Metsäenergian käytöstä Copyright 2014

Lisätiedot

Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön VTT-M-01931-14

Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön VTT-M-01931-14 VTT-M-01931-14 l 10.10.2014 Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön VTT-M-01931-14 Energiateollisuus ry Fredrikinkatu 51-53 B 00101 Helsinki www.energia.fi Metsäteollisuus ry Snellmaninkatu

Lisätiedot

Biopolttoainemarkkinat ja standardit - seminaari 23. maaliskuuta 2010, klo VTT, Vuorimiehentie 5, Auditorio Espoo

Biopolttoainemarkkinat ja standardit - seminaari 23. maaliskuuta 2010, klo VTT, Vuorimiehentie 5, Auditorio Espoo Biopolttoainemarkkinat ja standardit - seminaari 23. maaliskuuta 2010, klo 8.30 16.00 VTT, Vuorimiehentie 5, Auditorio Espoo Sessio 1: Biopolttoainemarkkinat Euroopassa ja Suomessa Seminaarin avaus Timo

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Lattiakaivot Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-01322-12. Kiinteiden biopolttoaineiden CEN näytteenottostandardin soveltaminen

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-01322-12. Kiinteiden biopolttoaineiden CEN näytteenottostandardin soveltaminen TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-01322-12 Kiinteiden biopolttoaineiden CEN näytteenottostandardin soveltaminen Suomen oloihin Kirjoittaja: Luottamuksellisuus: Timo Järvinen Luottamuksellinen 1 (54) Raportin nimi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 162/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 162/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 162/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä energiaverotusta koskevan lainsäädännön

Lisätiedot

LAHOVIKAISEN KUUSEN ENERGIASISÄLLÖN MÄÄRITYS

LAHOVIKAISEN KUUSEN ENERGIASISÄLLÖN MÄÄRITYS LAHOVIKAISEN KUUSEN ENERGIASISÄLLÖN MÄÄRITYS Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Evo, syksy 2015 Heikki Aaltonen Heikki Aaltonen TIIVISTELMÄ EVO Metsätalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Jukka Leskelä Energiateollisuus Energia- ja ilmastostrategian valmisteluun liittyvä asiantuntijatilaisuus 27.1.2016 Hiilen käyttö sähköntuotantoon on

Lisätiedot

V T T T I E D O T T E I T A

V T T T I E D O T T E I T A 2 0 4 5 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Eija Alakangas Suomessa käytettävien polttoaineiden ominaisuuksia VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 2000 VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN

Lisätiedot

JUHO TOIVAKAINEN VOIMALAITOKSEN LEIJUKATTILASSA KÄYTETTÄVÄN METSÄ- POLTTOAINEEN LAADUNMÄÄRITYS. Diplomityö

JUHO TOIVAKAINEN VOIMALAITOKSEN LEIJUKATTILASSA KÄYTETTÄVÄN METSÄ- POLTTOAINEEN LAADUNMÄÄRITYS. Diplomityö JUHO TOIVAKAINEN VOIMALAITOKSEN LEIJUKATTILASSA KÄYTETTÄVÄN METSÄ- POLTTOAINEEN LAADUNMÄÄRITYS Diplomityö Tarkastaja: Professori Risto Raiko Tarkastaja ja aihe hyväksytty Luonnontieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

BB 24/ 7 Businesta Bioenergiasta. Biometalli-hankkeen palvelut bioenergia-alan yrityksille sekä kiinteistöomistajille

BB 24/ 7 Businesta Bioenergiasta. Biometalli-hankkeen palvelut bioenergia-alan yrityksille sekä kiinteistöomistajille BB 24/ 7 Businesta Bioenergiasta Biometalli-hankkeen palvelut bioenergia-alan yrityksille sekä kiinteistöomistajille Tilanne Suomessa Lämmitys ja rakennuskanta puolet rakennuksista on kaukolämpöalueen

Lisätiedot

KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011

KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011 KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011 MANU HOLLMÉN ESITYKSEN SISÄLTÖ Aluksi vähän polttopuusta Klapikattilatyypit yläpalo alapalo Käänteispalo Yhdistelmä Vedonrajoitin Oikea ilmansäätö, hyötysuhde 2 PUUN KOOSTUMUS

Lisätiedot

Suomessa käytettävien polttoaineiden. ominaisuuksia. Eija Alakangas Markus Hurskainen Jaana Laatikainen-Luntama Jaana Korhonen

Suomessa käytettävien polttoaineiden. ominaisuuksia. Eija Alakangas Markus Hurskainen Jaana Laatikainen-Luntama Jaana Korhonen SEARCH 258 O HL I G H T S VI S I Eija Alakangas Markus Hurskainen Jaana Laatikainen-Luntama Jaana Korhonen G Suomessa käytettävien polttoaineiden ominaisuuksia HI NS SC IE N CE T RE ISBN 978-951-38-8418-5

Lisätiedot

SYNTYPAIKKALAJITELLUN SEKAJÄTTEEN PALAMISTEKNISET PÄÄOMINAISUUDET

SYNTYPAIKKALAJITELLUN SEKAJÄTTEEN PALAMISTEKNISET PÄÄOMINAISUUDET LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari SYNTYPAIKKALAJITELLUN SEKAJÄTTEEN PALAMISTEKNISET

Lisätiedot