Polttoaineiden laatuvaatimukset ja luokat moniosainen standardi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Polttoaineiden laatuvaatimukset ja luokat moniosainen standardi"

Transkriptio

1 Kiinteiden biopolttoaineiden eurooppalaiset standardit Polttoaineiden laatuvaatimukset ja luokat moniosainen standardi Esimerkkinä pelletit, hake/murske ja ruokohelpipaalit Eija Alakangas, VTT CEN/TC 335 työryhmän 2 puheenjohtaja

2 CEN TC 335 KIINTEÄT POLTTOAINEET 27 teknistä spesifikaatiota (esistandardia) julkaistu Päivitys EN-standardiksi menossa Valmistunevat vuoden 2009 lopulla ja 2010 Suomen vastuulla olevat standardit pren Polttoaineen laatuvaatimukset ja luokat Osa 1 Yleiset vaatimukset Osat 2, 3, 4, 5 & 6 Tuotestandardit pienkäyttöön (yleensä alle 500 kw) pren Laadunvarmistus Osa 1 Yleiset vaatimukset Osat 2, 3, 4, 5 & 6 Tuotestandardit pienkäyttöön (yleensä alle 500 kw) 2

3 CEN/TC 335 standardit kiinteille biopolttoaineille Holvaantumisominaisuudet (tekeillä) Lämpöarvo pren Tuhkapitoisuus pren Palakokojakauma pren15149 Mekaaninen kestävyys (pelletit & briketit) pren Kosteus pren Irtotiheys pren Kiintotiheys pren Epäpuhtaudet (ei menetelmää) Tuhkansulamiskäyttäytyminen pren Laatuvaatimukset ja luokat pren (moniosainen) Laadunvarmistus pren (moniosainen) Terminologia pren Näytteenotto ja näytteenkäsittely pren 14788, 14799

4 Laatuvaatimukset ja - luokat (EN ) Luokitus perustuu raaka-aineen alkuperään (origin and source) ja laaditaan tärkeimmille kauppanimikkeille (major traded forms) Biopolttoaineet on jaoteltu alaluokkiin alkuperän perusteella: 1 puubiomassa (Woody biomass) 2 kasvibiomassa (Herbaceous biomass) 3 hedelmäbiomassa (Fruit biomass) 4 Sekoitukset ja seokset (Blends and mixtures) blends = tarkoituksella tehdyt sekoitukset mixtures = sattumanvaraisesti syntyneet seokset Erityisehtoja kemiallisesti käsittelylle puulle Kemiallinen käsittely (chemical treatment) käsittää kaiken muun käsittelyn paitsi vedellä, lämmöllä tai ilmalla tapahtuvan käsittelyn. 4

5 Kiinteiden biopolttoaineiden käyttöketju Alkuperä Biomassa Polttoaineen tuotanto Taulukot jossa ominaisuusluokat (EN ) Kauppanimike (esim.pelletti) Kiinteä Biopolttoaine Bioenergia Alkuperän Dokumentointi (Taulukko 1 EN ) Polttoaineen laadunvarmistus (EN ) Tuoteseloste/ laatutodistus (EN 15234) 5

6 1.1 Metsästä, istutusmetsästä tai muu luonnonpuu(taulukko 1, EN ) Kokopuu ilman juuristoa Lehtipuu Havupuu Lyhytkiertoinen vesakko Pensaikko Sekoitukset ja seokset Kokopuu juurineen Lehtipuu Havupuu Lyhytkiertoinen vesakko Pensaikko Sekoitukset ja seokset Runkopuu/ranka Lehtipuu Havupuu Sekoitukset ja seokset Hakkuutähteet Tuore/vihreä, lehtipuu (lehdet mukaan lukien) Tuore/vihreä, havupuu (neulaset mukaan lukien) Varastoitu, lehtipuu Varastoitu, havupuu Sekoitukset ja seokset Kannot ja juuripuu Lehtipuu Havupuu Lyhytkiertoinen vesakko Pensaikko Sekoitukset ja seokset Kuori (metsänhoitotoimenpiteistä) a Maisemanhoidosta, puistoista, puutarhoista, viini- ja hedelmätarhojen karsimisesta peräisin oleva puubiomassa 6

7 1.2 Sivutuotteet ja tähteet puujalostusteollisuudesta (Taulukko 1, EN ) 1.2 Puujalostusteollisuuden sivutuotteet ja tähteet Kemiallisesti käsittelemätön puutähde Kuoreton lehtipuu Kuoreton havupuu Kuorellinen lehtipuu Kuorellinen havupuu Lehtipuun kuori (teollisesta toiminnasta) a Kemiallisesti käsitelty puutähde, kuitutähde ja rakenneosat Seokset ja sekoitukset 1.3 Käytöstä poistettu puu tai puutuote Kemiallisesti käsittelemätön puu Kemiallisesti käsitelty puu Havupuun kuori (teollisesta toiminnasta) a Seokset ja sekoitukset Kuoreton puu Kuorellinen puu Kuori (teollisesta toiminnasta) a Kuidut ja puun rakenneosat Kuoreton puu Kuori a Sekoitukset ja seokset Kuoreton puu Kuori a Sekoitukset ja seokset a) Sisältää myös korkin Kemiallisesti käsitelty puu ei saa sisältää raskasmetalleja ja orgaanisia halogenoituja yhdisteitä pinnoituksen tai puunsuojakäsittelyn seurauksena 7

8 Esimerkkejä alkuperän luokituksesta Hakkuutähde kuusi Luokka (tuore), (varastoitu/kuiva) Kokopuu, ei juuria, koivu Luokka Tonttien ja puutarhojen raivauspuu, tienvarsipuusto Luokka Kutterinlastu, sahanpuru, hiontapöly Luokka (lehtipuu) tai (havupuu) Kutterinlastu huonekalu-, parketti-, yms. tehtailta (sisältää liimaa, pinnoitetta tai maalia) Kemiallisesti käsitelty puubiomassa, luokka Ruokohelpi (pääluokka Ruohokasvit) koko kasvi tai Olki Sekoitus kemiallisesti käsitellystä ja käsittelemättömästä puubiomassasta Luokitellaan kemiallisesti käsitellyksi, luokka

9 Osa1 joustavaluokittelu Ominaisuudet eivät ole sidottu toisiinsa, joten tuottaja ja kuluttaja voivat valita luokat kustakin ominaisuusluokista Tuotantoketju on voitava jäljittää kokoketjun osalta, siksi alkuperätieto on tärkeä Tärkeimmille kauppanimikkeille on tehty taulukkopohjainen luokittelu Ominaisuusluokat merkitty symbolein Esimerkiksi kosteus (kosteus, M) M10, tarkoittaa että kosteuden on oltava 10 p-% keskimäärin 9

10 Joustava luokittelu Osa 1 Tärkeimmät ominaisuude ovat velvoittavia (pakollisia) alkuperä on aina pakollinen (Taulukko 1 EN ) velvoittavat ominaisuudet vaihtelevat eri kauppanimikkeillä kosteus (M) ja tuhkapitoisuus (A) velvoittava kaikille polttoaineille Osa ominaisuuksista opastavia (vapaaehtoisia), mutta ne suositellaan ilmoitettavan Osissa 2 6 ominaisuudet on sidottu toisiinsa luokiksi (AI, AII ja B) 10

11 Polttoaineiden (kauppanimikkeiden) luokittelu EN Briketit (Taulukko 3) Pelletit (Taulukko 4) Hake (Taulukko 5) Murske (Taulukko 6) Pilke/halot (Taulukko 7) Sahanpuru (Taulukko 8) Kutterinlastu (Taulukko 9) Kuori (Taulukko 10) Olki-, ruokohelpi- tai elefanttiheinäpaalit (Taulukko 11) Energiajyvä (Taulukko 12) Oliivitähde (Taulukko 13) Hedelmien siemenet (Taulukko 14) Yleinen taulukko muille biopolttoaineille (Taulukko 15) Kuva: Vapo Oy 11

12 Biopolttoainepelletti pren 14588, termi 4.23 Tiivistetty biopolttoaine Valmistettu jauhetusta biomassasta Sideaineilla tai ilman Yleensä sylinterimäinen muoto, Satunnainen pituus ja tyypillisesti 5 40 mm, murretut päät Raaka-aine voi olla puubiomassa, kasvibiomassa, hedelmäbiomassa, tai Biomassasekoitukset ja -seokset pelletit valmistetaan yleensä matriisilla Kokonaiskosteus on tyypillisesti vähemmän kuin 10 paino-% 12

13 Pelletit Velvoittavat ominaisuudet (Osa 1) Alkuperä (Taulukko 1 - osa 1) Puubiomassa 1 Kasvibiomassa 2 D Hedelmäbiomassa 3 Sekoitukset ja seokset 4 L Mitat Luokka Halkaisija (D) Pituus (L) D06 6 ± 1,0 mm 3,15 L 40 mm (95 p-%) D08 8 ± 1,0 mm 3,15 L 40 mm (95 p-%) D10 10 ± 1,0 mm 3,15 L 40 mm (95 p-%) D12 12 ± 1,0 mm 3,15 L 50 mm (95 p-%) D25 25 ± 1,0 mm 10 L 50 mm (95 p-%) Maksimipituus pelleteille: 45 mm luokissa D06, D08 ja D10 (<5 p-%) 13

14 Pelletit Normative (osa 1) Kosteus (M) M10 10 % saapumistilassa M15 15 % saapumistilassa Tuhkapitoisuus (A) A0.5 0,5 % kuiva-aineesta A0.7 0,7 % kuiva-aineesta A1.0 1,0 % kuiva-aineesta A1.5 1,5 % kuiva-aineesta A3.0 3,0 % kuiva-aineesta A5.0 5,0 % kuiva-aineesta A7.0 7,0 % kuiva-aineesta A ,0 % kuiva-aineesta A10.0+ > 10,0 % kuiva-aineesta, minimiarvo on ilmoitettava Kosteuspitoisuuden määritys pren Tuhkapitoisuus määritys pren Irtotiheys (BD) (kg/m 3 ) Ilmoitettava seuraavissa luokissa BD550, BD600, BD650, BD700 ja BD700+ (minimiarvo on ilmoitettava) 14

15 Pellettit - Velvoittavat (osa 1) Hienoaines (F) Lastauksessa tai purussa Hienoaines < 3,15 mm F1.0 1,0 p-% F2.0 2,0 p-% F3.0 3,0 p-% F5.0 5,0 p-% F5.0+ > 5,0 p-%, maksimiarvo ilmoitettava 3,15 mm seula ISO 3310 mukaan ja hienoaineksen määrä menetelmällä pren Lisäaineet Sidosaineen, kuonaantumisenestoaineen tai muun lisäaineen käyttö ilmoitettava Lisäaineen määrä saa olla korkeintaan 20 p-% puristettavasta massasta. Jos lisäaineen määrä on yli 20 p-% puristettavasta massasta, ovat pelletit seospelletteja. 15

16 Pelletit Velvoittavat (Osa 1) Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa (Q) minimiarvo on ilmoitettava (laskenta polttoaineen kosteuden ja kuiva-aineen tehollisen lämpöarvon (vakiopaineessa) avulla) 100 ar q p, net, ar = q p, net,d ( ) 0, M M ar q p,net,ar tehollinen lämpöarvo saapumistilassa, (MJ/kg) q p,net,d kuiva-aineen tehollinen lämpöarvo vakiopaineessa (MJ/kg) M ar kosteus (p-%) 0,02443 veden (kosteuden) höyrystymisentalpian korjaustekijä (vakiopaineessa) 25 C:ssa [MJ/kg 1 p-% kosteutta kohti] 1 MJ/kg = 0,2778 kwh/kg ja 1 kwh/kg = 1 MWh/t 1 MWh/t = 3,6 MJ/kg). Tarkkuus 0,1 MJ/kg Kalorimetripom-missa määritetään kalorimetrinen lämpöarvo menetelmällä pren ja kuiva-aineen tehollinen lämpöarvo lasketaan. Laskentakaavat EN :n liitteessä D. Kuva: ENAS Oy 16

17 Pelletit Velvoittavat (Osa 1) Mekaaninen kestävyys (DU) DU97.5 DU96.5 DU % pellettejä testauksen jälkeen 96.5 % pellettejä testauksen jälkeen 95.0 % pellettejä testauksen jälkeen Näyte 500 ± 10 g 50 ± 2 rpm 500 kierrosta DU95.0- < 95.0 %, pellettejä testauksen jälkeen minimiarvo on ilmoitettava Mekaanisen kestävyyden testauslaite Menetelmä pren

18 Velvoittavat/opastavat pelleteille (Osa 1) Rikkipitoisuus (S) Rikkipitoisuus on velvoittava vain kemiallisesti käsitellyille biomassoille (1.2.2, 1.3.2, 2.2.2,3.2.2) tai rikkiä sisältäviä lisäaineita on käytetty S p-% kuiva-aineesta S p-% kuiva-aineesta S p-% kuiva-aineesta S p-% kuiva-aineesta S p-% kuiva-aineesta S0.20+ > 0.20 p-% kuiva-aineesta, ja maksimiarvo ilmoitettava Analysointi pren 15289

19 Velvoittavat/opastavat pelleteille (Osa 1) Typpi (N) Typpi on velvoittava vain kemiallisesti käsitellylle biomassalle (1.2.2, 1.3.2, 2.2.2,3.2.2) N0.3 N0.5 N1.0 N2.0 N3.0 N p-% kuiva-aineesta 0.5 p-% kuiva-aineesta 1.0 p-% kuiva-aineesta 2.0 p-% kuiva-aineesta 3.0 p-% kuiva-aineesta >3.0 % p-% kuivaaineesta ja maksimiarvo ilmoitettava CHN-analysaattori Menetelmä pren

20 Velvoittavat/opastavat pelleteille (Osa 1) Kloori (Cl) Kloori on velvoittava vain kemiallisesti käsitellylle biomassalle (1.2.2, 1.3.2, 2.2.2,3.2.2) Cl 0.02 < 0.02 p-% kuiva-aineesta Cl 0.03 < 0.03 p-% kuiva-aineesta Cl 0.07 < 0.07 p-% kuiva-aineesta Cl 0.10 < 0.10 p-% kuiva-aineesta Cl 0.10+> 0.10 p-% kuiva-aineesta maksimiarvo on ilmoitettava Analyysit pren (kokonais- S tai Cl) 20

21 Tuotestandardit osat 2, 3, 4, 5 & 6 Erilliset tuotestandardit osa 2 Puupelletit ei-teollisuuskäyttöön osa 3 Puubriketit ei-teollisuuskäyttöön osa 4 Puuhake ei-teollisuuskäyttöön osa 5 Pilke ei-teollisuuskäyttöön osa 6 Ei-puuraaka-aineesta tehdyt pelletit ei-teollisuuskäyttöön Ei-teollisuuskäyttö tarkoittaa Ei-teollisuuskäyttö tarkoittaa pienkäyttölaitteita kuten kotitaloudessa ja pienissä teollisuus- tai julkisissa kiinteistöissä käytettyjä, ja ne on testattu seuraavien standardien mukaan: takat, hellat ja kiukaat EN 14785, EN 12815, EN 12809, EN 13240, EN 15250, pren 15821, pellettipolttimet EN 15270, kattilat EN (< 300 kw th ), Tuotestandardeissa ominaisuudet on sidottu toisiinsa: Luokat A1(vähäinen tuhkapitoisuus), A2 (korkeampi tuhkapitoisuus) and B raaka-aineessa myös kemiallisesti käsiteltyä puuta (1.2.2) tai käytöstä poistettua puuta (1.3) Kaikki ominaisuudet ovat velvoittavia 21

22 Tuotestandardi Ei-teollisuuskäyttöön tarkoitetut puupelletit (osa 2)- luonnos maaliskuu 2009 Ominaisuus A1 A2 B Alkuperä 1.1 ja ja , 1.2, 1.3 Palakoko D06, D08 3,15 < L < 40 (max. 45 mm, 5 p-%) D06, D08 3,15 < L < 40 (max. 45 mm, 5 p-%) D06, D08 3,15 < L < 40 (max. 45 mm, 5 p-%) Kosteus, M < 10 p-% < 10 p-% < 10 p-% Tuhkapitoisuus, A kuiva-aineesta 0.7 p-% 1.5 p-% 3.0 p-% Irtotiheys, BD > 600 kg/m 3 > 600 kg/m 3 > 600 kg/m 3 Mekaaninen kestävyys, DU > 97.5 p-% > 97.5 p-% > 97.5 p-% Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa, Q > 16.5 MJ/kg [4.6 kwh/kg] > 16.3 MJ/kg [4.5 kwh/kg] > 16.0 MJ/kg [4.4 kwh/kg] Hienoaines, F (<3,15 mm) 1% tehtaalla (lastauksessa tai pakattaessa) tai ennen toimitusta asiakkaalle 1% tehtaalla (lastauksessa tai pakattaessa) tai ennen toimitusta asiakkaalle 1% tehtaalla (lastauksessa tai pakattaessa) tai ennen toimitusta asiakkaalle Lisäaineet < 2 p-% puristettavasta massasta (kuiva-aineesta), tyyppi ja määrä on ilmoitettava 22

23 Tuotestandardi Ei-teollisuuskäyttöön tarkoitetut puupelletit ja -briketit (osa 2, 3)- luonnos maaliskuu 2009 A1 A2 B Rikki, S kuiva-aineesta S0.05 S0.05 S0.05 Typpi, N kuiva-aineesta N0.3 N0.5 N1.0 Kloori, Cl, kuiva-aineesta Cl0.02 Cl0.03 Cl0.03 Tuhkan sulamislämpötila, DT o C* > 1200 > 1200 > 1100 Arseeni, As mg/kg dry < 1 < 1 < 1 Kadmium, Cd, mg/kg dry** < 0.5 < 0.5 < 0.5 Kromi, Cr mg/kg dry** < 10 < 10 < 10 Kupari, Cu, mg/kg dry** < 10 < 10 < 10 Lyijy, Pb, mg/kg dry** < 10 < 10 < 10 Elohopea, Hg, mg/kg dry** < 0.05 < 0.05 < 0.05 Nikkeli, Ni, mg/kg dry** < 10 < 10 < 10 Sinkki, Zn, mg/kg dry** < 100 < 100 < 100 Arvoja ei ole vielä sovittu * Ei briketeille, DT = muodonmuutoslämpötila (Analyysi pren ) ** mg/kg = ppm = 0,1%, Raskasmetallit menetelmällä pren

24 Puuhake ja -murske termit pren14588 Puuhake Haketettu puubiomassa, jonka palat ovat tuotetut mekaanisella käsittelyllä käyttäen teräviä työkaluja, kuten veitsiä Hakepalat ovat suorakaiteen muotoisia ja tyypillinen pituus on 5 50 mm ja pieni paksuus verrattuna muihin mittoihin. Murske Puupolttoaine, jolla on vaihteleva palan muoto ja koko ja joka on tuotettu murskaamalla tylpillä työkaluillla kuten teloilla, varastoilla ja varstoilla 24

25 Puuhake Palakoko EN Luokka Pääfraktio, vähintään 75-w%, mm a Hienoaines, p-% (<3,15 mm) Karkea fraktio, p-% P16A c P16 B c 3,15< P < 16 mm 3,15< P < 16 mm < 12 % < 12 % <3% >16 mm ja kaikki <30 mm c <3% >45 mm ja kaikki < 120mm c P45A c P45B c 8 < P < 45 mm 8 < P < 45 mm < 8 % b < 8 % b < 6% >63 mm, and max. 3,5 % > 100 mm, all <120 mm, < 6% > 63 mm, and max. 3,5 % > 100 mm all <350 mm P63 c 8 < P < 63 mm < 6 % b < 6% > 100 mm, ja kaikki < 350 mm P100 c 16 < P < 100 mm < 4 % b < 6% > 200 mm, ja kaikki <350 mm a Palakokoarvot (P-luokat) viittavat pyöreisiin seuloihin ja palakokojakauma määritetään standardilla pren b Hakkuutähteillä pääfraktiot P45B (3,15<P<45 mm), P63 (3,15<P<63 mm) ja P100 (3,15<P<45 mm), hienoaineksen määrä voi olla maksimissaan 25 p-% c Palan poikkileikkauksen pinta-ala ylisuurille kappaleille P16<1 cm², P45 < 5 cm², P63< 10 cm² ja P100 < 10 cm². 25 A=ei-teollisuuskäyttöön B= teollisuuskäyttöön

26 Hakkeen palakoko P16 P16A All <31,5 mm P16B All <120 mm <3% 30 <3% >75% >75% 8 8 3,15 3,15 <12% <12% 26

27 Hakkeen palakoko P45 P45A P45B <3,5 % <3,5 % All < 120 mm All < 350 mm <6% < 100 mm <6% < 100 mm >75% >75% 8 8 3,15 3,15 <8 % <8 % 27

28 Hakkeen palakoot P63 ja P100 P63 P100 All < 350 mm <6% >200 mm All < 350 mm <6% 100 < 100 mm >75% >75% ,15 3,15 <6 % <4 % 28

29 Murske palakoko pren P16 P45 Pääfraktio, 75 p- %, mm a 3,15< P < 16 mm 3,15< P < 45 mm Karkeajae max. 1 p-% (partikkelin maksimipituus, mm) < 6 %> 45 mm ja kaikki < 120 mm < 10 %> 63 mm ja kaikki < 350 mm Hienoaines < 3,15 mm F06 F10 p-% < 6 % < 10 % P63 3,15< P < 63 mm < 10 %> 100 mm ja kaikki < 350 mm F12 < 12 % P100 3,15<P <100 mm < 10 %> 125 mm ja kaikki < 350 F15 < 15 % P125 3,15< P<125 mm < 10 %> 150 mm ja kaikki < 350 F20 < 20 % P200 3,15<P<200 mm Sovitaan erikseen F25 < 25 % P300 3,15<P< 300 mm Sovitaan erikseen a Arvot viittavat pren menetelmässä käytetyjen seulojen aukkoihin. Palan poikkileikkauksen pinta-ala ylisuurille kappaleille P16<1 cm², P45 < 5 cm², P63< 10 cm² ja P100 < 10 cm². 29

30 Puuhake/murske velvoittavat pren Kosteus hakkeelle ja murskeelle, M alkaen M10 päättyen M55 (5 %-yksikön välein), M55+ maksimiarvo ilmoitettava Tuhka hakkeelle, A luokat A0.5, A0.7, A1.0, A1.5, A3.0, A5.0, A6.0 and A6.0+ (maksimiarvo ilmoitettava) Tuhka murskeelle, A luokat A0.5, A0.7, A1.0, A1.5, A3.0, A5.0, A6.0 and A6.0+ (maksimiarvo ilmoitettava) Puuhake/murske velvoittava tai opastava Typpi, N, N0.3, N0.5, N1.0, N2.0, N3.0, N3.0+ (maksimiarvo ilmoitettava) Kloori, Cl, Cl0.02, Cl0.03, Cl0.07,Cl0.1, Cl0.1+ (maksimiarvo ilmoitettava) Velvoittava vain, jos kemiallisesti käsiteltyä puuta eli alkuperäluokat 1.2.2;

31 Puuhake/murske -pren Lämpöarvo Q (MJ/kg saapumistilassa) tai energiatiheys, E (kwh/irto-m 3 ), Velvoittava murskeelle ja opastava hakkeelle minimiarvo on ilmoitettava Voidaan laskea kosteuden ja kuiva-aineen tehollisen lämpöarvon perusteella (kirjallisuudesta tai analyysi). Tuhkan sulamiskäyttäytyminen (opastava) muodonmuutoslämpötila (DT, o C) ilmoitettava Kutistuminen Muodonmuutos Puolipallo Sulaminen 31

32 Puuhake/murske opastava-en Irtotiheys, BD (kg/m 3 ) Luokat BD150; BD200; BD250; BD300; BD350; BD400 ja BD450+ (minimiarvo ilmoitettava) Suositellaan ilmoitettavan, jos kauppa käydään tilavuuden perusteella. Irtotiheys menetelmällä pren

33 Ruokohelpipaalit velvoittavat EN Alkuperäluokat Viljan olki, Ruokohelpi ja elefanttiheinä, koko kasvi, Heinäkasvin olki Kasvilaji Esimerkit: kevätkorjattu ruokohelpi (Phalaris arundinacea L.) tai elefanttiheinä (Miscanthus Giganteus)) Kosteus, M, alkaen M10 ja M30 asti (5 %-yksikön välein), M30+ maksimiarvo ilmoitettava Tuhka, A, A5, A7, A10, A10+ (maksimiarvo ilmoitettava) Paalin tiheys, BD, BD100, BD120, BD160, BD220, BD220+ (minimiarvo ilmoitettava) Lämpöarvo Q (MJ/kg saapumistilassa) tai energiatiheys, E (kwh/irto-m 3 ), minimiarvo on ilmoitettava voidaan laskea kosteuden ja kuiva-aineen tehollisen lämpöarvon perusteella (ks, kalvo 16) 33

34 Paalit - palakoko Pyöröpaali Halkaisija (D), m Pituus (L 3 ),m D1 1,2-1,5 1,2 D2 1,6 1,8 1,5 Kanttipaali Korkeus (L 1 ),m Leveys (L 2 ), m Pituus (L 3 ), m P1 < 0,35 < 0,4 < 0,5 P2 < 0,9 < 1,2 1,5 2,8 P3 < 1,3 < 1,2 1,0-3,0 P3+ Maksimiarvot ilmoitettava 34

35 Paalit opastavat EN Tuotantomenetelmä Vaikutus silpun kokoon Esimerkiksi onko paali hajotettu pyörimisliikkeellä tai heiluttamalla ja onko kasvi korjattu kokonaisena. Kloori, Cl, Cl0.01, Cl0.03, Cl0.07, Cl0.1, Cl0.1+(maksimiarvo ilmoitettava) Sidontamateriaalin typpi Esim. verkko, naru Tuhkansulamiskäyttäytyminen muodonmuutoslämpötila (DT, o C) ilmoitettava Kuva: Vapo Oy 35

36 Miten luokitusta voi käyttää (osa 1 & 2) Kattila/poltinvalmistaja tai hakkurin/murskaimen valmistaja voi testata omalle laitteelle sopivat luokat ja ilmoittaa ne tuotteessaan esim. kattilakilvessä Valmistaja Teho Polttoaine Ariterm Oy 200 kw Kattila EN303-5 Puuhake EN (A2) Pakatuille polttoaineille luokat merkitään pakkaukseen Irtomateriaali: Tuoteseloste pren mukaan 36

37 Tuoteselosteen minimivaatimukset Toimittajan tiedot sisältäen yhteystiedot Viittaus standardiin EN Alkuperä (EN ) Kauppanimike (EN ) Velvoittavat ominaisuudet Kemiallinen käsittely, jos raaka-aine sisältää kemiallisesti käsiteltyjä biomassoja Allekirjoitus (vastuuhenkilö), nimi, päiväys ja paikka Tuoteseloste voidaan hyväksyä sähköisesti. Allekirjoitus ja päivä voidaan hyväksyä allekirjoittamalla kuormakirja tai leimaamalla tiedot pakkaukseen.

38 Esimerkki puupelletin tuoteselosteesta - osa 1 pakkaus Puupelletti Tuottaja Alkuperä Kauppanimike Valmistusmaa ja paikkakunta Velvoittavat (EN ) Mitat (mm) Halkaisija (D) ja pituus (L) Kosteus (p-% saapumistilassa) Tuhkapitoisuus (p-% kuiva-aineesta Mekaaninen kestävyys (p-% pelletteja testauksen jälkeen) Hienoaineksen määrä (p-%, < 3.15 mm) Lisäaineet (p-% raaka-aineesta) Opastavat (EN ) EAA Biofuels PL Jyväskylä Puh Kuoreton havupuu (sahanpuru) Pelletti Jyväskylä, Suomi D08 (8 mm + 1mm, ja 3,15 < L < 40 (95%), kaikki < 45 mm) M10 ( < 10 p-%) A0.7 ( < 0,7 p-%) DU97.5 F1.0 (tehtaan portilla korkeintaan 1 p-% hienoainesta) < 1 p-% (tärkkelys) Irtotiheys (kg/m ) 3 Db600 ( > 600 kg/m ) Lämpöarvo saapumistilassa Q4.7 [kwh/kg] 38

39 Esimerkki puupellettien tuoteselosteesta - osa 1 irtotiheys Velvoittavat Opastavat EN Osa 1 Tuottaja ja tehdas Alkuperä Kauppanimike Palakoko Kosteus, p-% Tuhka, p-% Hienoaines, F Mekaaninen kestävyys, p-% Lisäaineet, p-% Irtotiheys, kg/m 3 Lämpöarvo saapumistilassa, kwh/kg Rikki, p-% kuiva-aineesta Typpi, p-% kuiva-aineesta Kloori, p-% kuiva-aineesta EAA Biofuels, Jyväskylä, Suomi (Sahanpuru, mänty) Pelletti D08 M10 A0.7 F1.0 97,5 p-% 0,5 p-%, tärkkelys BD 650 Q4.7 S0.05 N0.03 Cl

40 Tuoteseloste puuhake EN Tuottaja Tuottaja EAA Biofuels Ominaisuudet Toimituserä Alkuperä Kauppanimike Palakoko (P), mm Kosteus (M), p-% Tuhkapitoisuus (A), p-% kuiva-aine Lämpöarvo (Q), MJ/kg ar Kokopuu, juureton, havupuu Puuhake P45B M40 A1.5 Q10

Polttoaineiden laatuvaatimukset ja luokat moniosainen standardi

Polttoaineiden laatuvaatimukset ja luokat moniosainen standardi Kiinteiden biopolttoaineiden eurooppalaiset standardit Polttoaineiden laatuvaatimukset ja luokat moniosainen standardi 23.3.2010 Eija Alakangas, VTT CEN/TC 335 työryhmän 2 puheenjohtaja eija.alakangas@vtt.fi

Lisätiedot

Biopolttoainemarkkinat ja standardisointi Euroopassa Keski-Suomen energiapäivä 28.1.2010

Biopolttoainemarkkinat ja standardisointi Euroopassa Keski-Suomen energiapäivä 28.1.2010 Biopolttoainemarkkinat ja standardisointi Euroopassa Keski-Suomen energiapäivä 28.1.2010 Eija Alakangas, VTT EUBIONET III, koordinaattori CEN/TC 335 WG2 puheenjohtaja http://www.eubionet.net Esityksen

Lisätiedot

Kiinteiden biopolttoaineiden kansainväliset standardit metsähake esimerkkinä

Kiinteiden biopolttoaineiden kansainväliset standardit metsähake esimerkkinä Kiinteiden biopolttoaineiden kansainväliset standardit metsähake esimerkkinä Eija Alakangas, VTT CEN/TC335 ja ISO/TC 238 Kiinteät biopolttoaineet Laatuluokittelutyöryhmän 2 puheenjohtaja eija.alakangas@vtt.fi

Lisätiedot

Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön ENERGIATEOLLISUUS 18.8.2008

Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön ENERGIATEOLLISUUS 18.8.2008 Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön ENERGIATEOLLISUUS 18.8.2008 2 (30) Alkusanat Tämä puujätteen laatuluokitus on tehty sekä energiantuottajien että jätepuuta tuottavan teollisuuden

Lisätiedot

Energiaturpeen laatuohje Eija Alakangas, VTT Jaakko Lehtovaara, Vapo Oy

Energiaturpeen laatuohje Eija Alakangas, VTT Jaakko Lehtovaara, Vapo Oy Energiaturpeen laatuohje 2006 Eija Alakangas, VTT Jaakko Lehtovaara, Vapo Oy Energiaturpeen laatuohje 2006 Nordtest, NT Method, NT ENVIR 009:fi, käännös vuoden 2006 alussa ENERGIATURPEEN LAATUOHJE 2006:

Lisätiedot

Kiinteiden biopolttoaineiden kansainväliset standardit metsähake esimerkkinä

Kiinteiden biopolttoaineiden kansainväliset standardit metsähake esimerkkinä Kiinteiden biopolttoaineiden kansainväliset standardit metsähake esimerkkinä Eija Alakangas, VTT CEN/TC335 ja ISO/TC 238 Kiinteät biopolttoaineet Laatuluokittelutyöryhmän 2 puheenjohtaja eija.alakangas@vtt.fi

Lisätiedot

Puupelletit. Biopolttoainepelletin määritelmä (CEN/TS 14588, termi 4.18)

Puupelletit. Biopolttoainepelletin määritelmä (CEN/TS 14588, termi 4.18) www.biohousing.eu.com Kiinteän biopolttoaineen palaminen Saarijärvi 1.11.2007 Aimo Kolsi, VTT 1 Esityksen sisältö Yleisesti puusta polttoaineena Puupelletit Kiinteän biopolttoaineen palaminen Poltto-olosuhteiden

Lisätiedot

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY Esityksen sisältö Ekopellettien ja puupellettien vertailua polttotekniikan kannalta Koetuloksia ekopellettien poltosta

Lisätiedot

SEOSMULLAN TUOTESELOSTEEN LAATIMISOHJE

SEOSMULLAN TUOTESELOSTEEN LAATIMISOHJE Vastuuhenkilö Lehtolainen Sivu/sivut 1 / 5 SEOSMULLAN TUOTESELOSTEEN LAATIMISOHJE Seosmullalla tarkoitetaan MMMa 24/11 liitteen I kasvualustojen seosmullat (5A2) ryhmään kuuluvaa lannoitevalmistetta, joka

Lisätiedot

EkoPelletti - T&K hanke

EkoPelletti - T&K hanke 1 EkoPelletti - T&K hanke Pelletöinti- ja polttokokeet Ritva Imppola*, Heikki Takalo-Kippola*, Esa Pakonen*, Erkki Kylmänen*, Henna Jokinen ja Matti Kuokkanen Hankeraportti 2013 * Oulun seudun ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Kiinteän polttoaineen näytteenotto (CEN/TS ja -2)

Kiinteän polttoaineen näytteenotto (CEN/TS ja -2) Kiinteän polttoaineen näytteenotto (CEN/TS 14778-1 ja -2) Kiinteästä polttoaineesta tehdään polttoaineanalyysi (perustesti) aina kun raaka-aineen koostumus oleellisesti muuttuu sekä määräajoin (3 kk välein

Lisätiedot

Biopolttoainemarkkinat ja standardit - seminaari , VTT Vuorimiehentie 5 Auditorio, Espoo Antero Moilanen, VTT

Biopolttoainemarkkinat ja standardit - seminaari , VTT Vuorimiehentie 5 Auditorio, Espoo Antero Moilanen, VTT Biopolttoaineiden standardit Näytteenotto ja näytteen esikäsittely Biopolttoainemarkkinat ja standardit - seminaari 23. 3. 2010, VTT Vuorimiehentie 5 Auditorio, Espoo Antero Moilanen, VTT 2 Johdanto CEN/TC335

Lisätiedot

Pelletöinti ja pelletin uudet raaka-aineet 9.2.2010 Valtimo

Pelletöinti ja pelletin uudet raaka-aineet 9.2.2010 Valtimo Pelletöinti ja pelletin uudet raaka-aineet 9.2.2010 Valtimo Lasse Okkonen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Lasse.Okkonen@pkamk.fi Tuotantoprosessi - Raaka-aineet: höylänlastu, sahanpuru, hiontapöly

Lisätiedot

Metsäenergian mahdollisuuudet Hake, pelletti, pilke

Metsäenergian mahdollisuuudet Hake, pelletti, pilke Metsäenergian mahdollisuuudet Hake, pelletti, pilke Kestävän kehityksen kylätilaisuus Janakkala Virala 23.10.2014 Sivu 1 2014 Miksi puuta energiaksi? Mitä energiapuu on? Puuenergia kotitalouksissa Sivu

Lisätiedot

E-P Järviseudun Järvisedimenttienergiahanke Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maa- ja metsätalouden yksikkö Anna Saarela Alajärvi 12.6.

E-P Järviseudun Järvisedimenttienergiahanke Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maa- ja metsätalouden yksikkö Anna Saarela Alajärvi 12.6. E-P Järviseudun Järvisedimenttienergiahanke Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maa- ja metsätalouden yksikkö Anna Saarela Alajärvi 12.6.2012 E-P Järviseudun Järvisedimenttienergiahanke Hankkeen toteuttaja SeAMK,

Lisätiedot

KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011

KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011 KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011 MANU HOLLMÉN ESITYKSEN SISÄLTÖ Aluksi vähän polttopuusta Klapikattilatyypit yläpalo alapalo Käänteispalo Yhdistelmä Vedonrajoitin Oikea ilmansäätö, hyötysuhde 2 PUUN KOOSTUMUS

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

Polttopuun tehokas ja ympäristöystävällinen käyttö lämmityksessä. Pääasiallinen lähde: VTT, Alakangas

Polttopuun tehokas ja ympäristöystävällinen käyttö lämmityksessä. Pääasiallinen lähde: VTT, Alakangas Polttopuun tehokas ja ympäristöystävällinen käyttö lämmityksessä Pääasiallinen lähde: VTT, Alakangas Puupolttoaineen käyttö lämmityksessä Puupolttoaineita käytetään pientaloissa 6,1 milj.m 3 eli 9,1 milj.

Lisätiedot

Metsästä energiaa. Kestävän kehityksen kuntatilaisuus. Sivu 1

Metsästä energiaa. Kestävän kehityksen kuntatilaisuus. Sivu 1 Metsästä energiaa Kestävän kehityksen kuntatilaisuus Sivu 1 2014 Metsästä energiaa Olli-Pekka Koisti Metsästä energiaa Metsä- ja puuenergia Suomessa Energiapuun korjuukohteet Bioenergia Asikkalassa Energiapuun

Lisätiedot

Pellettikoe. Kosteuden vaikutus savukaasuihin Koetestaukset, Energon Jussi Kuusela

Pellettikoe. Kosteuden vaikutus savukaasuihin Koetestaukset, Energon Jussi Kuusela Pellettikoe Kosteuden vaikutus savukaasuihin Koetestaukset, Energon Jussi Kuusela Johdanto Tässä kokeessa LAMKin ympäristötekniikan opiskelijat havainnollistivat miten puupellettien kosteuden muutos vaikuttaa

Lisätiedot

LEIKKUUNESTEEN JÄTELIUOSTEN KÄSITTELY. Pekka Hyvärinen aluejohtaja

LEIKKUUNESTEEN JÄTELIUOSTEN KÄSITTELY. Pekka Hyvärinen aluejohtaja LEIKKUUNESTEEN JÄTELIUOSTEN KÄSITTELY aluejohtaja Esityksen sisältö Ekokem Oy Ab Yleistä jätelainsäädännöstä Jätteiden toimittaminen käsittelyyn Käsittelytavat - projektin saostuskokeilu - muut käsittelytavat

Lisätiedot

KANTELEEN VOIMA OY. Haapaveden voimalaitos Polttoaineen hankinta

KANTELEEN VOIMA OY. Haapaveden voimalaitos Polttoaineen hankinta KANTELEEN VOIMA OY Haapaveden voimalaitos Polttoaineen hankinta Konsorttio / Kanteleen Voiman omistajat Oy Katternö Kraft Ab Herrfors, Pietarsaari, uusikaarlepyy, Ähtävä, Veteli, Tammisaari Kaakon Energia

Lisätiedot

Puun termiset aineominaisuudet pyrolyysissa

Puun termiset aineominaisuudet pyrolyysissa 1 Puun termiset aineominaisuudet pyrolyysissa V Liekkipäivä Otaniemi, Espoo 14.1.2010 Ville Hankalin TTY / EPR 14.1.2010 2 Esityksen sisältö TTY:n projekti Biomassan pyrolyysin reaktiokinetiikan tutkimus

Lisätiedot

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok Pvm: 16.8.2013 1/2 Projekti: 1510005691/9 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 TUHKAKYLÄ Tutkimuksen nimi: Talvivaara Sotkamo Oy, sakkanäytteiden kaatopaikkakelpoisuustutkimukset, Maauimala, kon

Lisätiedot

Yhdyskuntalietteen käyttö

Yhdyskuntalietteen käyttö Yhdyskuntalietteen käyttö Tiina Tontti MTT Kasvintuotannon tutkimus Lantapäivä 19.3.2014 Kempele, InnoTietoa!-hanke 19.3.2014 1 Esityksen sisältö Puhdistamolieteopas, poimintoja Yhdyskuntalietteen etuja

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN MÄÄRÄYS PUUTAVARAN MITTAUKSEEN LIITTYVISTÄ YLEISISTÄ MUUNTOLUVUISTA

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN MÄÄRÄYS PUUTAVARAN MITTAUKSEEN LIITTYVISTÄ YLEISISTÄ MUUNTOLUVUISTA Metsäntutkimuslaitos Jokiniemenkuja 1 01370 VANTAA 8.1.2014 AJANTASAINEN MÄÄRÄYS METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN MÄÄRÄYS PUUTAVARAN MITTAUKSEEN LIITTYVISTÄ YLEISISTÄ MUUNTOLUVUISTA Tämä on päivitetty määräysteksti,

Lisätiedot

Laatuhakkeen tuotannon erityispiirteet

Laatuhakkeen tuotannon erityispiirteet 2 Laatuhakkeen tuotannon erityispiirteet Esitys perustuu hankkeen toimenpiteenä tehtyyn raporttiin: Erilaatuisten hakkeiden käyttökohdevaatimuksista ja tuotantokustannuksista. Esa Etelätalo. KARELIA- AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS 2012E

TUTKIMUSTODISTUS 2012E TUTKIMUSTODISTUS 2012E- 21512-1 Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Otto pvm. Tulo pvm. Tutkimuksen lopetus pvm. Havaintopaikka Tunnus

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 7/13 Päivämäärä Dnro 27.03.2013 731/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.04.2013 toistaiseksi Muuttaa MMMa lannoitevalmisteista (24/11) liitettä I ja II,

Lisätiedot

Liite 1 (1/2) ISO/DIS µg/l

Liite 1 (1/2) ISO/DIS µg/l Liite 1 (1/2) Mittausmenetelmät ja määritysrajat (1/2) Määritys Mittausmenetelmä Määritysraja Yksikkö ph, titraattori SFS 3021:1979 Kokonaistyppi vesistövedestä SFS-EN ISO 11905-1:1998 50 µg/l Kokonaisfosfori

Lisätiedot

Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07. Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi

Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07. Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07 Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi Esa Marttila, LTY, ympäristötekniikka Jätteiden kertymät ja käsittely

Lisätiedot

UUSIUTUVAA ENERGIAA HEVOSENLANNASTA

UUSIUTUVAA ENERGIAA HEVOSENLANNASTA UUSIUTUVAA ENERGIAA HEVOSENLANNASTA ESISELVITYS ETELÄ-SAVON HEVOSTALOUDEN MATERIAALIVIRTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ UUSIUTUVANA ENERGIANA (HEVOSWOIMA) -HANKE Puhdas vesi ja ympäristö -seminaari 8.12.2016 Projektipäällikkö

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

Joutsenmerkki Pelletit

Joutsenmerkki Pelletit Joutsenmerkki Pelletit Versio 2.3 13.12.2007 31.3.2018 Sisällysluettelo Mitä ovat Joutsenmerkityt pelletit?... 4 Miksi valita Joutsenmerkki?... 4 Mitä voidaan Joutsenmerkitä?... 5 Kuinka merkkiä haetaan?...

Lisätiedot

Polttoaineluokitus 2010

Polttoaineluokitus 2010 01.01.2011 1(6) Polttoaineluokitus 2010 Polttoainenimikkeiden ja muiden energialähteiden määritelmät 2010 Öljyt 111 Kaasut 1111 Jalostamokaasu Jalostamokaasu on öljynjalostusprosessista talteenotettua

Lisätiedot

Biohiilipellettien soveltuvuus pienmittakaavaan

Biohiilipellettien soveltuvuus pienmittakaavaan Biohiilipellettien soveltuvuus pienmittakaavaan Puhdas vesi ja ympäristö seminaari 8.12.2016 Juha-Pekka Lemponen, TKI -asiantuntija Hajautettu energiantuotanto biohiilipelleteillä Biomassan torrefiointi

Lisätiedot

Biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyysjärjestelmät

Biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyysjärjestelmät kestävyysjärjestelmät 41. Ilmansuojelupäivät 23.- 24.8.2016, Lappeenranta Kestävyysasiantuntija Harri Haavisto Esityksen sisältö Mistä on kyse? kestävyys Mitä vaaditaan? Kestävyysjärjestelmän vaatimukset

Lisätiedot

MixBioPells - Parempia markkinointitapoja seospelleteille

MixBioPells - Parempia markkinointitapoja seospelleteille MixBioPells - Parempia markkinointitapoja seospelleteille Bioenergiapäivät, 23.-24.11.2011, Hotelli Skandic Continental, Helsinki Markku Kallio VTT Technical Research Centre of Finland 2 MixBioPells-projekti

Lisätiedot

Miten käytän tulisijaa oikein - lämmitysohjeita

Miten käytän tulisijaa oikein - lämmitysohjeita Miten käytän tulisijaa oikein - lämmitysohjeita Eija Alakangas, VTT Biohousing & Quality Wood Älykäs Energiahuolto EU-ohjelma 1. Puu kuivuu. Vesihöyry vapautuu. 2. Kaasumaiset palavat ainekset vapautuvat

Lisätiedot

Torrefiointiprosessi biomassan jalostamiseen biohiili

Torrefiointiprosessi biomassan jalostamiseen biohiili Torrefiointiprosessi biomassan jalostamiseen biohiili David Agar Margareta Wihersaari Jyväskylän yliopisto Kestävä bioenergia www.susbio.jyu.fi Sisältö Johdanto Menetelmät Tulokset Yhteenveto Miksi biomassaa

Lisätiedot

Öljyä puusta. Uuden teknologian avulla huipputuotteeksi. Janne Hämäläinen Päättäjien metsäakatemian vierailu Joensuussa

Öljyä puusta. Uuden teknologian avulla huipputuotteeksi. Janne Hämäläinen Päättäjien metsäakatemian vierailu Joensuussa Öljyä puusta Uuden teknologian avulla huipputuotteeksi Janne Hämäläinen 30.9.2016 Päättäjien metsäakatemian vierailu Joensuussa Sisältö 1) Joensuun tuotantolaitos 2) Puusta bioöljyksi 3) Fortum Otso kestävyysjärjestelmä

Lisätiedot

Side- ja lisäaineet pellettituotannossa

Side- ja lisäaineet pellettituotannossa OULUN YLIOPISTO Side- ja lisäaineet pellettituotannossa Matti Kuokkanen Kemian laitos Oulun yliopisto 11.4.2013 TAUSTAA Pelletoinnin ongelmakohtana Lujuus ja koossapysyminen Pölyongelmat Voidaan vaikuttaa

Lisätiedot

Energiapuun mittaus ja kosteus

Energiapuun mittaus ja kosteus Energiapuun mittaus ja kosteus Metsäenergiafoorumi Joensuu 10.6.2009 Jari Lindblad Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimintayksikkö jari.lindblad@metla.fi 050 391 3072 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 Vastaanottaja Jätteenpolttolaitos TE Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.12.2013 Viite 1510005392-001A TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOS

Lisätiedot

KUNINGASPALKKI LIIMAPUU

KUNINGASPALKKI LIIMAPUU KUNINGASPALKKI LIIMAPUU Yksilölliset puuratkaisut KUNINGASPALKKI LIIMAPUU YKSILÖLLISET PUURATKAISUT Kuningaspalkki liimapuu valmistetaan lujuuslajitellusta kuusi- ja mäntysahatavarasta. Lamellit sahataan

Lisätiedot

JÄTEJAKEIDEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS MAARAKENTAMISESSA. RAMBOLL FINLAND OY 28.1.2016 marjo.ronkainen@ramboll.fi

JÄTEJAKEIDEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS MAARAKENTAMISESSA. RAMBOLL FINLAND OY 28.1.2016 marjo.ronkainen@ramboll.fi JÄTEJAKEIDEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS MAARAKENTAMISESSA RAMBOLL FINLAND OY 28.1.2016 marjo.ronkainen@ramboll.fi UUSIOMATERIAALIT MAANRAKENNUKSESSA UUMA2-OHJELMA 2013-2017 Tavoite Tavoitteena on saada uusiomateriaalit

Lisätiedot

HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA. Erikoistutkija Tuula Pellikka

HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA. Erikoistutkija Tuula Pellikka HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA Erikoistutkija Tuula Pellikka TUTKIMUKSEN TAUSTA Tavoitteena oli tutkia käytännön kenttäkokeiden avulla hevosenlannan ja kuivikkeen seoksen polton ilmaan vapautuvia

Lisätiedot

3/18 4/18 5/18 6/18 7/18 8/18 BENSIINI (20 000 L) GLYKOLI (40 000 L) DIESELÖLJY (4 500 L) GLYKOLI- JÄTE (1000 L) BENSIININ TÄYTTÖ- ASEMA MATERIAALI- LABORATORIO (vähäisiä määriä kaasuja) LIUOTINVÄRI- PUMPPAAMO

Lisätiedot

Kokemuksia muiden kuin puupellettien poltosta

Kokemuksia muiden kuin puupellettien poltosta Kokemuksia muiden kuin puupellettien poltosta Tilaisuuden nimi MixBioPells seminaari - Peltobiomassoista pellettejä Tekijä Heikki Oravainen VTT Expert Services Oy Tavoitteet Tavoitteena oli tutkia mahdollisesti

Lisätiedot

Puun energiakäyttö 2012

Puun energiakäyttö 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 15/2013 Puun energiakäyttö 2012 18.4.2013 Esa Ylitalo Metsähakkeen käyttö uuteen ennätykseen vuonna 2012: 8,3 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Biopolttoaineiden hiilineutralisuusja kestävyyskriteerit ukkospilviä taivaanrannassa?

Biopolttoaineiden hiilineutralisuusja kestävyyskriteerit ukkospilviä taivaanrannassa? Biopolttoaineiden hiilineutralisuusja kestävyyskriteerit ukkospilviä taivaanrannassa? Margareta Wihersaari Jyväskylän yliopisto www.susbio.jyu.fi Esityksen runko: - Esityksen tavoite ja rajaus - Hieman

Lisätiedot

ENERGIATUTKIMUSKESKUS

ENERGIATUTKIMUSKESKUS ENERGIATUTKIMUSKESKUS Varkaus kuuluu Suomen suurimpaan ja kansainvälisesti merkittävään energia-alan poltto- ja lämmönsiirtoteknologioihin keskittyvään klusteriin. Varkaudessa on energiateollisuuden laitoksia

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 16-2170 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189593 (WUKI/N1), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016

Lisätiedot

Tulosten analysointi. Liite 1. Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma

Tulosten analysointi. Liite 1. Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Liite 1 Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Tulosten analysointi Liite loppuraporttiin Jani Isokääntä 9.4.2015 Sisällys 1.Tutkimustulosten

Lisätiedot

Sedimenttianalyysin tulokset

Sedimenttianalyysin tulokset Liite 6 Sedimenttianalyysin tulokset Sedimenttinäytteet otettiin kokoomanäytteenä ruopattavista kohdista noin 1,2 metrin syvyyteen saakka. Näytteissä on mukana siis eloperäisen aineksen lisäksi pohjan

Lisätiedot

Kantojen nosto turvemaiden uudistusaloilta

Kantojen nosto turvemaiden uudistusaloilta 1 Kantojen nosto turvemaiden uudistusaloilta avustava tutkija, dosentti Risto Lauhanen Suometsien uudistaminen seminaari, Seinäjoki 3.12.2014 Kestävä metsäenergia hanke Manner-Suomen maaseutuohjelmassa

Lisätiedot

Pelletti Euroopan energialähteenä

Pelletti Euroopan energialähteenä Pelletti Euroopan energialähteenä Pellettienergian info-ilta OAMK, Oulu, 31.3.2009 Veli Pohjonen Helsingin yliopisto Euroopan metsävyöhyke (tumman vihreä) source: European Forest Institute Bioenergia on

Lisätiedot

Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista. Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013

Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista. Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Eikö ilmastovaikutus kerrokaan kaikkea? 2 Mistä ympäristövaikutuksien arvioinnissa

Lisätiedot

Elintarvikeketjun turvallisuus kiertotaloudessa lannoitteet. Risto Retkin

Elintarvikeketjun turvallisuus kiertotaloudessa lannoitteet. Risto Retkin Elintarvikeketjun turvallisuus kiertotaloudessa lannoitteet Risto Retkin Eviran tehtävät Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran toiminnan päämääränä on varmistaa elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua

Lisätiedot

Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY LA 82, perustuu EPA 7473

Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY LA 82, perustuu EPA 7473 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere PL 265 33101 Tampere EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT Matriisi elintarvikkeet Menetelmän nimi Akkr/Arv Standardi Elohopea akkr Sisäinen menetelmä

Lisätiedot

Matti Puranen ja Ville Savela MUOVIN JA OLJEN HYÖDYNTÄMINEN PELLETÖINNISSÄ

Matti Puranen ja Ville Savela MUOVIN JA OLJEN HYÖDYNTÄMINEN PELLETÖINNISSÄ Matti Puranen ja Ville Savela MUOVIN JA OLJEN HYÖDYNTÄMINEN PELLETÖINNISSÄ MUOVIN JA OLJEN HYÖDYNTÄMINEN PELLETÖINNISSÄ Matti Puranen Ville Savela Opinnäytetyö Kevät 2013 Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma

Lisätiedot

LÄMPÖYRITTÄJÄ 2014 KILPAILUN KYSYMYSLOMAKE

LÄMPÖYRITTÄJÄ 2014 KILPAILUN KYSYMYSLOMAKE LÄMPÖYRITTÄJÄ 2014 KILPAILUN KYSYMYSLOMAKE Lämpöyrittäjä-tulokas kilpailusarja (enintään 2 vuotta lämpöyrittäjänä toimineet) 1. Yrityksen perustiedot Lämpöyrittäjien nimet, yrityksen tai osuuskunnan nimi:

Lisätiedot

[MATEMATIIKKA, KURSSI 9]

[MATEMATIIKKA, KURSSI 9] 2016 Puustinen, Sinn PYK [MATEMATIIKKA, KURSSI 9] Avaruusgeometrian teoriaa, tehtäviä ja linkkejä peruskoululaisille 1 SISÄLLYSLUETTELO 9. KURSSIN SISÄLTÖ... 3 9.0.1 MALLIKOE 1... 4 9.0.2 MALLIKOE 2...

Lisätiedot

Kunnossapitoyksikön päällikkö

Kunnossapitoyksikön päällikkö RATAHALLINTO KESKUS BANFÖRVALTNINGS CENTRALEN 8.11.2004 1277/731/2004 STANDARDIN SFSEN 13450 RAIDESEPELIKIVIAINEKSET KANSALLINEN SOVELTAMISOHJE Ratahallintokeskus on hyväksynyt standardin SFSEN 13450 Raidesepelikiviainekset

Lisätiedot

Puun keinokuivauksen perusteet ja energiasisältöön perustuva pilkekauppa

Puun keinokuivauksen perusteet ja energiasisältöön perustuva pilkekauppa Kuvapaikka (ei kehyksiä kuviin) Puun keinokuivauksen perusteet ja energiasisältöön perustuva pilkekauppa Metsästä energiaa -seminaari Iisalmi 11.4.2014 Jyrki Raitila, erikoistutkija VTT Johdanto 10.4.2014

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI VTT-C-10100-13 Myönnetty 1.10.2013 Alkuperäinen englanninkielinen Xella kattoelementit Xella lattiaelementit EDUSTAJA/ VALMISTAJA Xella Danmark A/S Helge Nielsen Allé 7 DK-8723

Lisätiedot

Liikennepolttonesteiden standardisointi. Perustietoja liikennepolttonesteiden standardisoinnista Öljy- ja biopolttoaineala ry Tammikuu 2016

Liikennepolttonesteiden standardisointi. Perustietoja liikennepolttonesteiden standardisoinnista Öljy- ja biopolttoaineala ry Tammikuu 2016 Liikennepolttonesteiden standardisointi Perustietoja liikennepolttonesteiden standardisoinnista Öljy- ja biopolttoaineala ry Tammikuu 2016 Pitkä valmisteluprosessi eri tahojen yhteistyö Standardit määrittelevät

Lisätiedot

BUDERUS EDELSTAHL. Buderus Edelstahl GmbH l P.O. 1449 l D- 35576 Wetzlar

BUDERUS EDELSTAHL. Buderus Edelstahl GmbH l P.O. 1449 l D- 35576 Wetzlar PYÖRÖTERÄKSET BUDERUS EDELSTAHL Saksalainen Buderus Edelstahl GmbH on Euroopan johtavia korkealaatuisten vaihde- ja erikoisterästen valmistajia. Buderuksen kokemus erikoisterästen valmistuksesta ja jalostuksesta

Lisätiedot

MÄÄRÄYS Nro 2/2013. Metsäntutkimuslaitos Jokiniemenkuja VANTAA. Päivämäärä Dnro 498/62/2013. Voimassaoloaika 1.1.

MÄÄRÄYS Nro 2/2013. Metsäntutkimuslaitos Jokiniemenkuja VANTAA. Päivämäärä Dnro 498/62/2013. Voimassaoloaika 1.1. Metsäntutkimuslaitos Jokiniemenkuja 1 01370 VANTAA MÄÄRÄYS Nro 2/2013 Päivämäärä 18.12.2013 Dnro 498/62/2013 Voimassaoloaika 1.1.2014 toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki puutavaran mittauksesta (414/2013)

Lisätiedot

Neste Oilin Biopolttoaineet

Neste Oilin Biopolttoaineet Neste Oilin Biopolttoaineet Ari Juva Neste Oil Oyj ari.juva@nesteoil.com 1 Miksi biopolttoaineita liikenteeseen? Tuontiriippuvuuden vähentäminen Kasvihuonekaasujen vähentäminen Energiasektoreista vain

Lisätiedot

www.biohousing.eu.com Tehokas ja ympäristöystävällinen tulisijalämmitys käytännön ohjeita

www.biohousing.eu.com Tehokas ja ympäristöystävällinen tulisijalämmitys käytännön ohjeita www.biohousing.eu.com Tehokas ja ympäristöystävällinen tulisijalämmitys käytännön ohjeita 1 Vähemmän päästöjä ja miellyttävää lämpöä tulisijasta 1. Käytä kuivaa polttopuuta 2. Hanki tutkittu, tehokas ja

Lisätiedot

Pvm/Datum/Date Aerobiset mikro-organismit akkr ISO :2013 Myös rohdosvalmisteet ja ravintolisät. Sisäinen menetelmä, OES

Pvm/Datum/Date Aerobiset mikro-organismit akkr ISO :2013 Myös rohdosvalmisteet ja ravintolisät. Sisäinen menetelmä, OES 1 Novalab Oy, Kemian ja mikrobiologian osastot Lepolantie 9 03600 KARKKILA Puh. 09 2252860 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr ISO 4833-1:2013 Myös rohdosvalmisteet

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Ympäristöteknologian koulutusohjelma. Riku Mutanen PUU- JA KIERRÄTYSPOLTTOAINEIDEN MARKKINATUTKIMUS ITÄ-SUOMEN ALUEELLA

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Ympäristöteknologian koulutusohjelma. Riku Mutanen PUU- JA KIERRÄTYSPOLTTOAINEIDEN MARKKINATUTKIMUS ITÄ-SUOMEN ALUEELLA KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Ympäristöteknologian koulutusohjelma Riku Mutanen PUU- JA KIERRÄTYSPOLTTOAINEIDEN MARKKINATUTKIMUS ITÄ-SUOMEN ALUEELLA Opinnäytetyö Toukokuu 2015 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2015 Ympäristöteknologian

Lisätiedot

KK4 P25 KK2 P24 KK1 KK3 P26 KK5 P23. HP mg/kg öljy. HP mg/kg öljy. Massanvaihto 2004 (syv. 3m) Massanvaihto 2000

KK4 P25 KK2 P24 KK1 KK3 P26 KK5 P23. HP mg/kg öljy. HP mg/kg öljy. Massanvaihto 2004 (syv. 3m) Massanvaihto 2000 Kaupunginvaltuusto 25.1.2016 Liite 2 3 P25 KK4 491-2-10-111 P26 P24 KK2 KK3 KK1 Rakennenäytteet kellarikerroksesta: MHT1 (Tiiliseinä) MHT2 (Betonilattia) P23 HP 2 1100 mg/kg öljy KK5 Massanvaihto 2004

Lisätiedot

Energiapuun mittaus. Antti Alhola MHY Päijät-Häme

Energiapuun mittaus. Antti Alhola MHY Päijät-Häme Energiapuun mittaus Antti Alhola MHY Päijät-Häme Laki puutavaran mittauksesta Laki puutavaran mittauksesta (414/2013) Mittausta koskevista muuntoluvuista säädetään METLAN määräyksillä. Muuntoluvut ovat

Lisätiedot

Senfit online-kosteusanturin soveltuvuus energiaraaka-aineen mittaukseen

Senfit online-kosteusanturin soveltuvuus energiaraaka-aineen mittaukseen Senfit online-kosteusanturin soveltuvuus energiaraaka-aineen mittaukseen Markku Korhonen, Vesa Fisk Senfit Oy Perttu Laakkonen UPM-Kymmene Oyj Timo Melkas Metsäteho Oy Tutkimuksen tavoite ja toteutus Tutkimuksen

Lisätiedot

KIINTEIDEN BIOPOLTTOAINEIDEN LÄMPÖARVON JA KOSTEUDEN MÄÄRITTÄMINEN NMR -MENETELMÄLLÄ

KIINTEIDEN BIOPOLTTOAINEIDEN LÄMPÖARVON JA KOSTEUDEN MÄÄRITTÄMINEN NMR -MENETELMÄLLÄ KIINTEIDEN BIOPOLTTOAINEIDEN LÄMPÖARVON JA KOSTEUDEN MÄÄRITTÄMINEN NMR -MENETELMÄLLÄ Tiina Rytkönen Kiinteiden biopolttoaineiden lämpöarvon ja kosteuden määrittäminen NMR- Pro Gradu -tutkielma Ympäristötiede

Lisätiedot

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Markus Hassinen Liiketoimintajohtaja, Bioheat Metsäakatemian kurssi no.32

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Markus Hassinen Liiketoimintajohtaja, Bioheat Metsäakatemian kurssi no.32 Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti Markus Hassinen Liiketoimintajohtaja, Bioheat Metsäakatemian kurssi no.32 Vapon historia - Halkometsistä sahoille ja soille 18.4.2011 Vuonna 1945 Suomi

Lisätiedot

Tuotantotukisäädösten valmistelutilanne

Tuotantotukisäädösten valmistelutilanne Tuotantotukisäädösten valmistelutilanne Energiamarkkinaviraston infotilaisuus tuotantotuesta 9.11.2010 Hallitusneuvos Anja Liukko Uusiutuvan energian velvoitepaketti EU edellyttää (direktiivi 2009/28/EY)

Lisätiedot

Sorptiorottorin ja ei-kosteutta siirtävän kondensoivan roottorin vertailu ilmanvaihdon jäähdytyksessä

Sorptiorottorin ja ei-kosteutta siirtävän kondensoivan roottorin vertailu ilmanvaihdon jäähdytyksessä Sorptiorottorin ja ei-kosteutta siirtävän kondensoivan roottorin vertailu ilmanvaihdon jäähdytyksessä Yleista Sorptioroottorin jäähdytyskoneiston jäähdytystehontarvetta alentava vaikutus on erittän merkittävää

Lisätiedot

Vanhaa ja uutta energiapuun mittauksesta

Vanhaa ja uutta energiapuun mittauksesta Vanhaa ja uutta energiapuun mittauksesta Bioenergiaa metsistä tutkimusohjelman loppuseminaari Helsinki 19.4.2012 Jari Lindblad Metsäntutkimuslaitos, Itä-Suomen alueyksikkö, Joensuu jari.lindblad@metla.fi

Lisätiedot

Puukattilat Puhdasta lämpöä

Puukattilat Puhdasta lämpöä www.jäspi.fi Puukattilat Puhdasta lämpöä Jäspi Econature 40 Jäspi YPV 40 Jäspi Stoker 40 Jäspi Ecopuu 25 Puukattila lämmitysjärjestelmänä Puulämmityksessä käytettävä puu (halko,klapi) on kotimainen, edullinen,

Lisätiedot

SPV - Katsastajien neuvottelupäivät 18.10.2014

SPV - Katsastajien neuvottelupäivät 18.10.2014 SPV - Katsastajien neuvottelupäivät 18.10.2014 Energiahaaste St1 yhtiönä Polttoaineista Biopolttoaineista Taudeista ja hoidoista Energiayhtiö St1 Johtava CO 2 -hyvän energian valmistaja ja myyjä Tavoitteemme

Lisätiedot

Järkivihreä energiapäivä 24.4.2013 Forssa Sami Ronkainen

Järkivihreä energiapäivä 24.4.2013 Forssa Sami Ronkainen Järkivihreä energiapäivä 24.4.2013 Forssa Sami Ronkainen J. Nuosmaa Oy Energiatehokkaiden ja ympäristöystävällisten lämmitysjärjestelmien moniosaaja Lämmitysjärjestelmän räätälöinti ammattitaidolla Maailman

Lisätiedot

Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö

Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö Paloseminaari 17 Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015 Tiia Ryynänen VTT Expert Services Oy Onko paloluokitellun rakennustuotteen luokka

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ilmansuodattimet Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus ilmansuodattimien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ MAAPERÄTUTKIMUS RAPORTTI 14.8.2014 (Täydennetty 24.10.2014) Ristinummentie 121 Ristinummentie 121 2 / 11 Sisällysluettelo 1 KOHTEEN PERUSTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija...

Lisätiedot

Suomessa käytettävien polttoaineiden. ominaisuuksia. Eija Alakangas Markus Hurskainen Jaana Laatikainen-Luntama Jaana Korhonen

Suomessa käytettävien polttoaineiden. ominaisuuksia. Eija Alakangas Markus Hurskainen Jaana Laatikainen-Luntama Jaana Korhonen SEARCH 258 O HL I G H T S VI S I Eija Alakangas Markus Hurskainen Jaana Laatikainen-Luntama Jaana Korhonen G Suomessa käytettävien polttoaineiden ominaisuuksia HI NS SC IE N CE T RE ISBN 978-951-38-8418-5

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

23 RYHMÄ ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄTETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTU REHU

23 RYHMÄ ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄTETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTU REHU 23 RYHMÄ ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄTETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTU REHU Huomautus. Nimikkeeseen 2309 kuuluvat muualle kuulumattomat tuotteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan ja jotka on saatu

Lisätiedot

Metsäalan merkitys. Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry 26.8.2011

Metsäalan merkitys. Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry 26.8.2011 Metsäalan merkitys Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry Metsäteollisuus on oleellinen osa Suomen kansantaloutta Metsäteollisuuden osuus Suomen Teollisuustuotannosta 13 % Tehdasteollisuuden

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN ENERGIATILASTO 2014

ITÄ-SUOMEN ENERGIATILASTO 2014 ITÄ-SUOMEN ENERGIATILASTO 2014 Kajaanin yliopistokeskus 11.2.2016 ITÄ-SUOMEN ENERGIATILASTO 2014 Sisältö 1 Itä-Suomen energiatilastointi...1 2 Tietojen tarkkuus...1 3 Aineiston keruu...2 4 Tilaston lähdetiedot...2

Lisätiedot

Vapo tänään. Vapo p on Itämeren alueen johtava bioenergiaosaaja. Toimintamaat: Suomi, Ruotsi, Tanska, Suomen valtio omistaa emoyhtiö Vapo

Vapo tänään. Vapo p on Itämeren alueen johtava bioenergiaosaaja. Toimintamaat: Suomi, Ruotsi, Tanska, Suomen valtio omistaa emoyhtiö Vapo 15.6.2009 3.6.2009 Vapo tänään Vapo p on Itämeren alueen johtava bioenergiaosaaja. Toimintamaat: Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Puola Suomen valtio omistaa emoyhtiö Vapo Oy:n osakkeista

Lisätiedot

Vapaataontapuristimien puristusvoima on 80/100, 55 ja 20 meganewtonia. Niillä voidaan takoa jopa 160 tonnin painoisia kappaleita.

Vapaataontapuristimien puristusvoima on 80/100, 55 ja 20 meganewtonia. Niillä voidaan takoa jopa 160 tonnin painoisia kappaleita. www.polarputki.fi 2 Saksalainen Buderus Edelstahl GmbH on Euroopan johtavia korkealaatuisten vaihde- ja erikoisterästen valmistajia. Buderuksen kokemus erikoisterästen valmistuksesta ja jalostuksesta tekee

Lisätiedot

Biopolttoaineet kestävästi tuotantoon

Biopolttoaineet kestävästi tuotantoon Biopolttoaineet kestävästi tuotantoon Uusiutuvan Energian ajankohtaispäivät Harri Haavisto Tekninen asiantuntija Helsinki Congress Paasitorni 3.12.2013 Sisältö Biopolttoaineet ja bionesteet sekä toiminnanharjoittaja

Lisätiedot

Savunpoistoluukkuja koskevan tuotestandardin EN 12101-2 kansallinen soveltamisstandardi SFS 7024.

Savunpoistoluukkuja koskevan tuotestandardin EN 12101-2 kansallinen soveltamisstandardi SFS 7024. Savunpoistoluukkuja koskevan tuotestandardin EN 12101-2 kansallinen soveltamisstandardi SFS 7024. Testiluokat ja soveltaminen Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 2013 Kimmo Kaukanen 27.11.2013 2 Sisältö

Lisätiedot

Torrefioitu biomassa tuotantoprosessi ja mahdollisuudet

Torrefioitu biomassa tuotantoprosessi ja mahdollisuudet Torrefioitu biomassa tuotantoprosessi ja mahdollisuudet David Agar Jyväskylän yliopisto Kestävä bioenergia www.susbio.jyu.fi Sisältö Mitä on torrefiointi? Miksi torrefiointi? TOP-prosessi Tapaustutkimus

Lisätiedot

Nämä toimitusehdot korvaavat aikaisemmat Mäntypuisten ratapölkkyjen tekniset toimitusehdot 1281/731/97, 1.11.1997. kunnossapitoyksikön päällikkö

Nämä toimitusehdot korvaavat aikaisemmat Mäntypuisten ratapölkkyjen tekniset toimitusehdot 1281/731/97, 1.11.1997. kunnossapitoyksikön päällikkö RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN 1717/731/02 8.11.2002 1 (7) MÄNTYPUISTEN RATAPÖLKKYJEN TEKNISET TOIMITUSEHDOT Ratahallintokeskus on vahvistanut Mäntypuisten ratapölkkyjen tekniset toimitusehdot

Lisätiedot