Polttoaineiden laatuvaatimukset ja luokat moniosainen standardi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Polttoaineiden laatuvaatimukset ja luokat moniosainen standardi"

Transkriptio

1 Kiinteiden biopolttoaineiden eurooppalaiset standardit Polttoaineiden laatuvaatimukset ja luokat moniosainen standardi Esimerkkinä pelletit, hake/murske ja ruokohelpipaalit Eija Alakangas, VTT CEN/TC 335 työryhmän 2 puheenjohtaja

2 CEN TC 335 KIINTEÄT POLTTOAINEET 27 teknistä spesifikaatiota (esistandardia) julkaistu Päivitys EN-standardiksi menossa Valmistunevat vuoden 2009 lopulla ja 2010 Suomen vastuulla olevat standardit pren Polttoaineen laatuvaatimukset ja luokat Osa 1 Yleiset vaatimukset Osat 2, 3, 4, 5 & 6 Tuotestandardit pienkäyttöön (yleensä alle 500 kw) pren Laadunvarmistus Osa 1 Yleiset vaatimukset Osat 2, 3, 4, 5 & 6 Tuotestandardit pienkäyttöön (yleensä alle 500 kw) 2

3 CEN/TC 335 standardit kiinteille biopolttoaineille Holvaantumisominaisuudet (tekeillä) Lämpöarvo pren Tuhkapitoisuus pren Palakokojakauma pren15149 Mekaaninen kestävyys (pelletit & briketit) pren Kosteus pren Irtotiheys pren Kiintotiheys pren Epäpuhtaudet (ei menetelmää) Tuhkansulamiskäyttäytyminen pren Laatuvaatimukset ja luokat pren (moniosainen) Laadunvarmistus pren (moniosainen) Terminologia pren Näytteenotto ja näytteenkäsittely pren 14788, 14799

4 Laatuvaatimukset ja - luokat (EN ) Luokitus perustuu raaka-aineen alkuperään (origin and source) ja laaditaan tärkeimmille kauppanimikkeille (major traded forms) Biopolttoaineet on jaoteltu alaluokkiin alkuperän perusteella: 1 puubiomassa (Woody biomass) 2 kasvibiomassa (Herbaceous biomass) 3 hedelmäbiomassa (Fruit biomass) 4 Sekoitukset ja seokset (Blends and mixtures) blends = tarkoituksella tehdyt sekoitukset mixtures = sattumanvaraisesti syntyneet seokset Erityisehtoja kemiallisesti käsittelylle puulle Kemiallinen käsittely (chemical treatment) käsittää kaiken muun käsittelyn paitsi vedellä, lämmöllä tai ilmalla tapahtuvan käsittelyn. 4

5 Kiinteiden biopolttoaineiden käyttöketju Alkuperä Biomassa Polttoaineen tuotanto Taulukot jossa ominaisuusluokat (EN ) Kauppanimike (esim.pelletti) Kiinteä Biopolttoaine Bioenergia Alkuperän Dokumentointi (Taulukko 1 EN ) Polttoaineen laadunvarmistus (EN ) Tuoteseloste/ laatutodistus (EN 15234) 5

6 1.1 Metsästä, istutusmetsästä tai muu luonnonpuu(taulukko 1, EN ) Kokopuu ilman juuristoa Lehtipuu Havupuu Lyhytkiertoinen vesakko Pensaikko Sekoitukset ja seokset Kokopuu juurineen Lehtipuu Havupuu Lyhytkiertoinen vesakko Pensaikko Sekoitukset ja seokset Runkopuu/ranka Lehtipuu Havupuu Sekoitukset ja seokset Hakkuutähteet Tuore/vihreä, lehtipuu (lehdet mukaan lukien) Tuore/vihreä, havupuu (neulaset mukaan lukien) Varastoitu, lehtipuu Varastoitu, havupuu Sekoitukset ja seokset Kannot ja juuripuu Lehtipuu Havupuu Lyhytkiertoinen vesakko Pensaikko Sekoitukset ja seokset Kuori (metsänhoitotoimenpiteistä) a Maisemanhoidosta, puistoista, puutarhoista, viini- ja hedelmätarhojen karsimisesta peräisin oleva puubiomassa 6

7 1.2 Sivutuotteet ja tähteet puujalostusteollisuudesta (Taulukko 1, EN ) 1.2 Puujalostusteollisuuden sivutuotteet ja tähteet Kemiallisesti käsittelemätön puutähde Kuoreton lehtipuu Kuoreton havupuu Kuorellinen lehtipuu Kuorellinen havupuu Lehtipuun kuori (teollisesta toiminnasta) a Kemiallisesti käsitelty puutähde, kuitutähde ja rakenneosat Seokset ja sekoitukset 1.3 Käytöstä poistettu puu tai puutuote Kemiallisesti käsittelemätön puu Kemiallisesti käsitelty puu Havupuun kuori (teollisesta toiminnasta) a Seokset ja sekoitukset Kuoreton puu Kuorellinen puu Kuori (teollisesta toiminnasta) a Kuidut ja puun rakenneosat Kuoreton puu Kuori a Sekoitukset ja seokset Kuoreton puu Kuori a Sekoitukset ja seokset a) Sisältää myös korkin Kemiallisesti käsitelty puu ei saa sisältää raskasmetalleja ja orgaanisia halogenoituja yhdisteitä pinnoituksen tai puunsuojakäsittelyn seurauksena 7

8 Esimerkkejä alkuperän luokituksesta Hakkuutähde kuusi Luokka (tuore), (varastoitu/kuiva) Kokopuu, ei juuria, koivu Luokka Tonttien ja puutarhojen raivauspuu, tienvarsipuusto Luokka Kutterinlastu, sahanpuru, hiontapöly Luokka (lehtipuu) tai (havupuu) Kutterinlastu huonekalu-, parketti-, yms. tehtailta (sisältää liimaa, pinnoitetta tai maalia) Kemiallisesti käsitelty puubiomassa, luokka Ruokohelpi (pääluokka Ruohokasvit) koko kasvi tai Olki Sekoitus kemiallisesti käsitellystä ja käsittelemättömästä puubiomassasta Luokitellaan kemiallisesti käsitellyksi, luokka

9 Osa1 joustavaluokittelu Ominaisuudet eivät ole sidottu toisiinsa, joten tuottaja ja kuluttaja voivat valita luokat kustakin ominaisuusluokista Tuotantoketju on voitava jäljittää kokoketjun osalta, siksi alkuperätieto on tärkeä Tärkeimmille kauppanimikkeille on tehty taulukkopohjainen luokittelu Ominaisuusluokat merkitty symbolein Esimerkiksi kosteus (kosteus, M) M10, tarkoittaa että kosteuden on oltava 10 p-% keskimäärin 9

10 Joustava luokittelu Osa 1 Tärkeimmät ominaisuude ovat velvoittavia (pakollisia) alkuperä on aina pakollinen (Taulukko 1 EN ) velvoittavat ominaisuudet vaihtelevat eri kauppanimikkeillä kosteus (M) ja tuhkapitoisuus (A) velvoittava kaikille polttoaineille Osa ominaisuuksista opastavia (vapaaehtoisia), mutta ne suositellaan ilmoitettavan Osissa 2 6 ominaisuudet on sidottu toisiinsa luokiksi (AI, AII ja B) 10

11 Polttoaineiden (kauppanimikkeiden) luokittelu EN Briketit (Taulukko 3) Pelletit (Taulukko 4) Hake (Taulukko 5) Murske (Taulukko 6) Pilke/halot (Taulukko 7) Sahanpuru (Taulukko 8) Kutterinlastu (Taulukko 9) Kuori (Taulukko 10) Olki-, ruokohelpi- tai elefanttiheinäpaalit (Taulukko 11) Energiajyvä (Taulukko 12) Oliivitähde (Taulukko 13) Hedelmien siemenet (Taulukko 14) Yleinen taulukko muille biopolttoaineille (Taulukko 15) Kuva: Vapo Oy 11

12 Biopolttoainepelletti pren 14588, termi 4.23 Tiivistetty biopolttoaine Valmistettu jauhetusta biomassasta Sideaineilla tai ilman Yleensä sylinterimäinen muoto, Satunnainen pituus ja tyypillisesti 5 40 mm, murretut päät Raaka-aine voi olla puubiomassa, kasvibiomassa, hedelmäbiomassa, tai Biomassasekoitukset ja -seokset pelletit valmistetaan yleensä matriisilla Kokonaiskosteus on tyypillisesti vähemmän kuin 10 paino-% 12

13 Pelletit Velvoittavat ominaisuudet (Osa 1) Alkuperä (Taulukko 1 - osa 1) Puubiomassa 1 Kasvibiomassa 2 D Hedelmäbiomassa 3 Sekoitukset ja seokset 4 L Mitat Luokka Halkaisija (D) Pituus (L) D06 6 ± 1,0 mm 3,15 L 40 mm (95 p-%) D08 8 ± 1,0 mm 3,15 L 40 mm (95 p-%) D10 10 ± 1,0 mm 3,15 L 40 mm (95 p-%) D12 12 ± 1,0 mm 3,15 L 50 mm (95 p-%) D25 25 ± 1,0 mm 10 L 50 mm (95 p-%) Maksimipituus pelleteille: 45 mm luokissa D06, D08 ja D10 (<5 p-%) 13

14 Pelletit Normative (osa 1) Kosteus (M) M10 10 % saapumistilassa M15 15 % saapumistilassa Tuhkapitoisuus (A) A0.5 0,5 % kuiva-aineesta A0.7 0,7 % kuiva-aineesta A1.0 1,0 % kuiva-aineesta A1.5 1,5 % kuiva-aineesta A3.0 3,0 % kuiva-aineesta A5.0 5,0 % kuiva-aineesta A7.0 7,0 % kuiva-aineesta A ,0 % kuiva-aineesta A10.0+ > 10,0 % kuiva-aineesta, minimiarvo on ilmoitettava Kosteuspitoisuuden määritys pren Tuhkapitoisuus määritys pren Irtotiheys (BD) (kg/m 3 ) Ilmoitettava seuraavissa luokissa BD550, BD600, BD650, BD700 ja BD700+ (minimiarvo on ilmoitettava) 14

15 Pellettit - Velvoittavat (osa 1) Hienoaines (F) Lastauksessa tai purussa Hienoaines < 3,15 mm F1.0 1,0 p-% F2.0 2,0 p-% F3.0 3,0 p-% F5.0 5,0 p-% F5.0+ > 5,0 p-%, maksimiarvo ilmoitettava 3,15 mm seula ISO 3310 mukaan ja hienoaineksen määrä menetelmällä pren Lisäaineet Sidosaineen, kuonaantumisenestoaineen tai muun lisäaineen käyttö ilmoitettava Lisäaineen määrä saa olla korkeintaan 20 p-% puristettavasta massasta. Jos lisäaineen määrä on yli 20 p-% puristettavasta massasta, ovat pelletit seospelletteja. 15

16 Pelletit Velvoittavat (Osa 1) Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa (Q) minimiarvo on ilmoitettava (laskenta polttoaineen kosteuden ja kuiva-aineen tehollisen lämpöarvon (vakiopaineessa) avulla) 100 ar q p, net, ar = q p, net,d ( ) 0, M M ar q p,net,ar tehollinen lämpöarvo saapumistilassa, (MJ/kg) q p,net,d kuiva-aineen tehollinen lämpöarvo vakiopaineessa (MJ/kg) M ar kosteus (p-%) 0,02443 veden (kosteuden) höyrystymisentalpian korjaustekijä (vakiopaineessa) 25 C:ssa [MJ/kg 1 p-% kosteutta kohti] 1 MJ/kg = 0,2778 kwh/kg ja 1 kwh/kg = 1 MWh/t 1 MWh/t = 3,6 MJ/kg). Tarkkuus 0,1 MJ/kg Kalorimetripom-missa määritetään kalorimetrinen lämpöarvo menetelmällä pren ja kuiva-aineen tehollinen lämpöarvo lasketaan. Laskentakaavat EN :n liitteessä D. Kuva: ENAS Oy 16

17 Pelletit Velvoittavat (Osa 1) Mekaaninen kestävyys (DU) DU97.5 DU96.5 DU % pellettejä testauksen jälkeen 96.5 % pellettejä testauksen jälkeen 95.0 % pellettejä testauksen jälkeen Näyte 500 ± 10 g 50 ± 2 rpm 500 kierrosta DU95.0- < 95.0 %, pellettejä testauksen jälkeen minimiarvo on ilmoitettava Mekaanisen kestävyyden testauslaite Menetelmä pren

18 Velvoittavat/opastavat pelleteille (Osa 1) Rikkipitoisuus (S) Rikkipitoisuus on velvoittava vain kemiallisesti käsitellyille biomassoille (1.2.2, 1.3.2, 2.2.2,3.2.2) tai rikkiä sisältäviä lisäaineita on käytetty S p-% kuiva-aineesta S p-% kuiva-aineesta S p-% kuiva-aineesta S p-% kuiva-aineesta S p-% kuiva-aineesta S0.20+ > 0.20 p-% kuiva-aineesta, ja maksimiarvo ilmoitettava Analysointi pren 15289

19 Velvoittavat/opastavat pelleteille (Osa 1) Typpi (N) Typpi on velvoittava vain kemiallisesti käsitellylle biomassalle (1.2.2, 1.3.2, 2.2.2,3.2.2) N0.3 N0.5 N1.0 N2.0 N3.0 N p-% kuiva-aineesta 0.5 p-% kuiva-aineesta 1.0 p-% kuiva-aineesta 2.0 p-% kuiva-aineesta 3.0 p-% kuiva-aineesta >3.0 % p-% kuivaaineesta ja maksimiarvo ilmoitettava CHN-analysaattori Menetelmä pren

20 Velvoittavat/opastavat pelleteille (Osa 1) Kloori (Cl) Kloori on velvoittava vain kemiallisesti käsitellylle biomassalle (1.2.2, 1.3.2, 2.2.2,3.2.2) Cl 0.02 < 0.02 p-% kuiva-aineesta Cl 0.03 < 0.03 p-% kuiva-aineesta Cl 0.07 < 0.07 p-% kuiva-aineesta Cl 0.10 < 0.10 p-% kuiva-aineesta Cl 0.10+> 0.10 p-% kuiva-aineesta maksimiarvo on ilmoitettava Analyysit pren (kokonais- S tai Cl) 20

21 Tuotestandardit osat 2, 3, 4, 5 & 6 Erilliset tuotestandardit osa 2 Puupelletit ei-teollisuuskäyttöön osa 3 Puubriketit ei-teollisuuskäyttöön osa 4 Puuhake ei-teollisuuskäyttöön osa 5 Pilke ei-teollisuuskäyttöön osa 6 Ei-puuraaka-aineesta tehdyt pelletit ei-teollisuuskäyttöön Ei-teollisuuskäyttö tarkoittaa Ei-teollisuuskäyttö tarkoittaa pienkäyttölaitteita kuten kotitaloudessa ja pienissä teollisuus- tai julkisissa kiinteistöissä käytettyjä, ja ne on testattu seuraavien standardien mukaan: takat, hellat ja kiukaat EN 14785, EN 12815, EN 12809, EN 13240, EN 15250, pren 15821, pellettipolttimet EN 15270, kattilat EN (< 300 kw th ), Tuotestandardeissa ominaisuudet on sidottu toisiinsa: Luokat A1(vähäinen tuhkapitoisuus), A2 (korkeampi tuhkapitoisuus) and B raaka-aineessa myös kemiallisesti käsiteltyä puuta (1.2.2) tai käytöstä poistettua puuta (1.3) Kaikki ominaisuudet ovat velvoittavia 21

22 Tuotestandardi Ei-teollisuuskäyttöön tarkoitetut puupelletit (osa 2)- luonnos maaliskuu 2009 Ominaisuus A1 A2 B Alkuperä 1.1 ja ja , 1.2, 1.3 Palakoko D06, D08 3,15 < L < 40 (max. 45 mm, 5 p-%) D06, D08 3,15 < L < 40 (max. 45 mm, 5 p-%) D06, D08 3,15 < L < 40 (max. 45 mm, 5 p-%) Kosteus, M < 10 p-% < 10 p-% < 10 p-% Tuhkapitoisuus, A kuiva-aineesta 0.7 p-% 1.5 p-% 3.0 p-% Irtotiheys, BD > 600 kg/m 3 > 600 kg/m 3 > 600 kg/m 3 Mekaaninen kestävyys, DU > 97.5 p-% > 97.5 p-% > 97.5 p-% Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa, Q > 16.5 MJ/kg [4.6 kwh/kg] > 16.3 MJ/kg [4.5 kwh/kg] > 16.0 MJ/kg [4.4 kwh/kg] Hienoaines, F (<3,15 mm) 1% tehtaalla (lastauksessa tai pakattaessa) tai ennen toimitusta asiakkaalle 1% tehtaalla (lastauksessa tai pakattaessa) tai ennen toimitusta asiakkaalle 1% tehtaalla (lastauksessa tai pakattaessa) tai ennen toimitusta asiakkaalle Lisäaineet < 2 p-% puristettavasta massasta (kuiva-aineesta), tyyppi ja määrä on ilmoitettava 22

23 Tuotestandardi Ei-teollisuuskäyttöön tarkoitetut puupelletit ja -briketit (osa 2, 3)- luonnos maaliskuu 2009 A1 A2 B Rikki, S kuiva-aineesta S0.05 S0.05 S0.05 Typpi, N kuiva-aineesta N0.3 N0.5 N1.0 Kloori, Cl, kuiva-aineesta Cl0.02 Cl0.03 Cl0.03 Tuhkan sulamislämpötila, DT o C* > 1200 > 1200 > 1100 Arseeni, As mg/kg dry < 1 < 1 < 1 Kadmium, Cd, mg/kg dry** < 0.5 < 0.5 < 0.5 Kromi, Cr mg/kg dry** < 10 < 10 < 10 Kupari, Cu, mg/kg dry** < 10 < 10 < 10 Lyijy, Pb, mg/kg dry** < 10 < 10 < 10 Elohopea, Hg, mg/kg dry** < 0.05 < 0.05 < 0.05 Nikkeli, Ni, mg/kg dry** < 10 < 10 < 10 Sinkki, Zn, mg/kg dry** < 100 < 100 < 100 Arvoja ei ole vielä sovittu * Ei briketeille, DT = muodonmuutoslämpötila (Analyysi pren ) ** mg/kg = ppm = 0,1%, Raskasmetallit menetelmällä pren

24 Puuhake ja -murske termit pren14588 Puuhake Haketettu puubiomassa, jonka palat ovat tuotetut mekaanisella käsittelyllä käyttäen teräviä työkaluja, kuten veitsiä Hakepalat ovat suorakaiteen muotoisia ja tyypillinen pituus on 5 50 mm ja pieni paksuus verrattuna muihin mittoihin. Murske Puupolttoaine, jolla on vaihteleva palan muoto ja koko ja joka on tuotettu murskaamalla tylpillä työkaluillla kuten teloilla, varastoilla ja varstoilla 24

25 Puuhake Palakoko EN Luokka Pääfraktio, vähintään 75-w%, mm a Hienoaines, p-% (<3,15 mm) Karkea fraktio, p-% P16A c P16 B c 3,15< P < 16 mm 3,15< P < 16 mm < 12 % < 12 % <3% >16 mm ja kaikki <30 mm c <3% >45 mm ja kaikki < 120mm c P45A c P45B c 8 < P < 45 mm 8 < P < 45 mm < 8 % b < 8 % b < 6% >63 mm, and max. 3,5 % > 100 mm, all <120 mm, < 6% > 63 mm, and max. 3,5 % > 100 mm all <350 mm P63 c 8 < P < 63 mm < 6 % b < 6% > 100 mm, ja kaikki < 350 mm P100 c 16 < P < 100 mm < 4 % b < 6% > 200 mm, ja kaikki <350 mm a Palakokoarvot (P-luokat) viittavat pyöreisiin seuloihin ja palakokojakauma määritetään standardilla pren b Hakkuutähteillä pääfraktiot P45B (3,15<P<45 mm), P63 (3,15<P<63 mm) ja P100 (3,15<P<45 mm), hienoaineksen määrä voi olla maksimissaan 25 p-% c Palan poikkileikkauksen pinta-ala ylisuurille kappaleille P16<1 cm², P45 < 5 cm², P63< 10 cm² ja P100 < 10 cm². 25 A=ei-teollisuuskäyttöön B= teollisuuskäyttöön

26 Hakkeen palakoko P16 P16A All <31,5 mm P16B All <120 mm <3% 30 <3% >75% >75% 8 8 3,15 3,15 <12% <12% 26

27 Hakkeen palakoko P45 P45A P45B <3,5 % <3,5 % All < 120 mm All < 350 mm <6% < 100 mm <6% < 100 mm >75% >75% 8 8 3,15 3,15 <8 % <8 % 27

28 Hakkeen palakoot P63 ja P100 P63 P100 All < 350 mm <6% >200 mm All < 350 mm <6% 100 < 100 mm >75% >75% ,15 3,15 <6 % <4 % 28

29 Murske palakoko pren P16 P45 Pääfraktio, 75 p- %, mm a 3,15< P < 16 mm 3,15< P < 45 mm Karkeajae max. 1 p-% (partikkelin maksimipituus, mm) < 6 %> 45 mm ja kaikki < 120 mm < 10 %> 63 mm ja kaikki < 350 mm Hienoaines < 3,15 mm F06 F10 p-% < 6 % < 10 % P63 3,15< P < 63 mm < 10 %> 100 mm ja kaikki < 350 mm F12 < 12 % P100 3,15<P <100 mm < 10 %> 125 mm ja kaikki < 350 F15 < 15 % P125 3,15< P<125 mm < 10 %> 150 mm ja kaikki < 350 F20 < 20 % P200 3,15<P<200 mm Sovitaan erikseen F25 < 25 % P300 3,15<P< 300 mm Sovitaan erikseen a Arvot viittavat pren menetelmässä käytetyjen seulojen aukkoihin. Palan poikkileikkauksen pinta-ala ylisuurille kappaleille P16<1 cm², P45 < 5 cm², P63< 10 cm² ja P100 < 10 cm². 29

30 Puuhake/murske velvoittavat pren Kosteus hakkeelle ja murskeelle, M alkaen M10 päättyen M55 (5 %-yksikön välein), M55+ maksimiarvo ilmoitettava Tuhka hakkeelle, A luokat A0.5, A0.7, A1.0, A1.5, A3.0, A5.0, A6.0 and A6.0+ (maksimiarvo ilmoitettava) Tuhka murskeelle, A luokat A0.5, A0.7, A1.0, A1.5, A3.0, A5.0, A6.0 and A6.0+ (maksimiarvo ilmoitettava) Puuhake/murske velvoittava tai opastava Typpi, N, N0.3, N0.5, N1.0, N2.0, N3.0, N3.0+ (maksimiarvo ilmoitettava) Kloori, Cl, Cl0.02, Cl0.03, Cl0.07,Cl0.1, Cl0.1+ (maksimiarvo ilmoitettava) Velvoittava vain, jos kemiallisesti käsiteltyä puuta eli alkuperäluokat 1.2.2;

31 Puuhake/murske -pren Lämpöarvo Q (MJ/kg saapumistilassa) tai energiatiheys, E (kwh/irto-m 3 ), Velvoittava murskeelle ja opastava hakkeelle minimiarvo on ilmoitettava Voidaan laskea kosteuden ja kuiva-aineen tehollisen lämpöarvon perusteella (kirjallisuudesta tai analyysi). Tuhkan sulamiskäyttäytyminen (opastava) muodonmuutoslämpötila (DT, o C) ilmoitettava Kutistuminen Muodonmuutos Puolipallo Sulaminen 31

32 Puuhake/murske opastava-en Irtotiheys, BD (kg/m 3 ) Luokat BD150; BD200; BD250; BD300; BD350; BD400 ja BD450+ (minimiarvo ilmoitettava) Suositellaan ilmoitettavan, jos kauppa käydään tilavuuden perusteella. Irtotiheys menetelmällä pren

33 Ruokohelpipaalit velvoittavat EN Alkuperäluokat Viljan olki, Ruokohelpi ja elefanttiheinä, koko kasvi, Heinäkasvin olki Kasvilaji Esimerkit: kevätkorjattu ruokohelpi (Phalaris arundinacea L.) tai elefanttiheinä (Miscanthus Giganteus)) Kosteus, M, alkaen M10 ja M30 asti (5 %-yksikön välein), M30+ maksimiarvo ilmoitettava Tuhka, A, A5, A7, A10, A10+ (maksimiarvo ilmoitettava) Paalin tiheys, BD, BD100, BD120, BD160, BD220, BD220+ (minimiarvo ilmoitettava) Lämpöarvo Q (MJ/kg saapumistilassa) tai energiatiheys, E (kwh/irto-m 3 ), minimiarvo on ilmoitettava voidaan laskea kosteuden ja kuiva-aineen tehollisen lämpöarvon perusteella (ks, kalvo 16) 33

34 Paalit - palakoko Pyöröpaali Halkaisija (D), m Pituus (L 3 ),m D1 1,2-1,5 1,2 D2 1,6 1,8 1,5 Kanttipaali Korkeus (L 1 ),m Leveys (L 2 ), m Pituus (L 3 ), m P1 < 0,35 < 0,4 < 0,5 P2 < 0,9 < 1,2 1,5 2,8 P3 < 1,3 < 1,2 1,0-3,0 P3+ Maksimiarvot ilmoitettava 34

35 Paalit opastavat EN Tuotantomenetelmä Vaikutus silpun kokoon Esimerkiksi onko paali hajotettu pyörimisliikkeellä tai heiluttamalla ja onko kasvi korjattu kokonaisena. Kloori, Cl, Cl0.01, Cl0.03, Cl0.07, Cl0.1, Cl0.1+(maksimiarvo ilmoitettava) Sidontamateriaalin typpi Esim. verkko, naru Tuhkansulamiskäyttäytyminen muodonmuutoslämpötila (DT, o C) ilmoitettava Kuva: Vapo Oy 35

36 Miten luokitusta voi käyttää (osa 1 & 2) Kattila/poltinvalmistaja tai hakkurin/murskaimen valmistaja voi testata omalle laitteelle sopivat luokat ja ilmoittaa ne tuotteessaan esim. kattilakilvessä Valmistaja Teho Polttoaine Ariterm Oy 200 kw Kattila EN303-5 Puuhake EN (A2) Pakatuille polttoaineille luokat merkitään pakkaukseen Irtomateriaali: Tuoteseloste pren mukaan 36

37 Tuoteselosteen minimivaatimukset Toimittajan tiedot sisältäen yhteystiedot Viittaus standardiin EN Alkuperä (EN ) Kauppanimike (EN ) Velvoittavat ominaisuudet Kemiallinen käsittely, jos raaka-aine sisältää kemiallisesti käsiteltyjä biomassoja Allekirjoitus (vastuuhenkilö), nimi, päiväys ja paikka Tuoteseloste voidaan hyväksyä sähköisesti. Allekirjoitus ja päivä voidaan hyväksyä allekirjoittamalla kuormakirja tai leimaamalla tiedot pakkaukseen.

38 Esimerkki puupelletin tuoteselosteesta - osa 1 pakkaus Puupelletti Tuottaja Alkuperä Kauppanimike Valmistusmaa ja paikkakunta Velvoittavat (EN ) Mitat (mm) Halkaisija (D) ja pituus (L) Kosteus (p-% saapumistilassa) Tuhkapitoisuus (p-% kuiva-aineesta Mekaaninen kestävyys (p-% pelletteja testauksen jälkeen) Hienoaineksen määrä (p-%, < 3.15 mm) Lisäaineet (p-% raaka-aineesta) Opastavat (EN ) EAA Biofuels PL Jyväskylä Puh Kuoreton havupuu (sahanpuru) Pelletti Jyväskylä, Suomi D08 (8 mm + 1mm, ja 3,15 < L < 40 (95%), kaikki < 45 mm) M10 ( < 10 p-%) A0.7 ( < 0,7 p-%) DU97.5 F1.0 (tehtaan portilla korkeintaan 1 p-% hienoainesta) < 1 p-% (tärkkelys) Irtotiheys (kg/m ) 3 Db600 ( > 600 kg/m ) Lämpöarvo saapumistilassa Q4.7 [kwh/kg] 38

39 Esimerkki puupellettien tuoteselosteesta - osa 1 irtotiheys Velvoittavat Opastavat EN Osa 1 Tuottaja ja tehdas Alkuperä Kauppanimike Palakoko Kosteus, p-% Tuhka, p-% Hienoaines, F Mekaaninen kestävyys, p-% Lisäaineet, p-% Irtotiheys, kg/m 3 Lämpöarvo saapumistilassa, kwh/kg Rikki, p-% kuiva-aineesta Typpi, p-% kuiva-aineesta Kloori, p-% kuiva-aineesta EAA Biofuels, Jyväskylä, Suomi (Sahanpuru, mänty) Pelletti D08 M10 A0.7 F1.0 97,5 p-% 0,5 p-%, tärkkelys BD 650 Q4.7 S0.05 N0.03 Cl

40 Tuoteseloste puuhake EN Tuottaja Tuottaja EAA Biofuels Ominaisuudet Toimituserä Alkuperä Kauppanimike Palakoko (P), mm Kosteus (M), p-% Tuhkapitoisuus (A), p-% kuiva-aine Lämpöarvo (Q), MJ/kg ar Kokopuu, juureton, havupuu Puuhake P45B M40 A1.5 Q10

Polttoaineiden laatuvaatimukset ja luokat moniosainen standardi

Polttoaineiden laatuvaatimukset ja luokat moniosainen standardi Kiinteiden biopolttoaineiden eurooppalaiset standardit Polttoaineiden laatuvaatimukset ja luokat moniosainen standardi 23.3.2010 Eija Alakangas, VTT CEN/TC 335 työryhmän 2 puheenjohtaja eija.alakangas@vtt.fi

Lisätiedot

Biopolttoainemarkkinat ja standardisointi Euroopassa Keski-Suomen energiapäivä 28.1.2010

Biopolttoainemarkkinat ja standardisointi Euroopassa Keski-Suomen energiapäivä 28.1.2010 Biopolttoainemarkkinat ja standardisointi Euroopassa Keski-Suomen energiapäivä 28.1.2010 Eija Alakangas, VTT EUBIONET III, koordinaattori CEN/TC 335 WG2 puheenjohtaja http://www.eubionet.net Esityksen

Lisätiedot

Kiinteiden biopolttoaineiden kansainväliset standardit metsähake esimerkkinä

Kiinteiden biopolttoaineiden kansainväliset standardit metsähake esimerkkinä Kiinteiden biopolttoaineiden kansainväliset standardit metsähake esimerkkinä Eija Alakangas, VTT CEN/TC335 ja ISO/TC 238 Kiinteät biopolttoaineet Laatuluokittelutyöryhmän 2 puheenjohtaja eija.alakangas@vtt.fi

Lisätiedot

Fysikaaliset ja mekaaniset menetelmät kiinteille biopolttoaineille

Fysikaaliset ja mekaaniset menetelmät kiinteille biopolttoaineille Fysikaaliset ja mekaaniset menetelmät kiinteille biopolttoaineille Hans Hartmann Technology and Support Centre of Renewable Raw Materials TFZ Straubing, Saksa Markku Herranen ENAS Oy & Eija Alakangas,

Lisätiedot

Energiaturpeen laatuohjeen 2006 käyttö energiateollisuudessa. Matti Nuutila, ET Eija Alakangas, VTT Jaakko Lehtovaara, Vapo Oy

Energiaturpeen laatuohjeen 2006 käyttö energiateollisuudessa. Matti Nuutila, ET Eija Alakangas, VTT Jaakko Lehtovaara, Vapo Oy Energiaturpeen laatuohjeen 2006 käyttö energiateollisuudessa Matti Nuutila, ET Eija Alakangas, VTT Jaakko Lehtovaara, Vapo Oy Energiaturpeen laatuohje 2006 Nordtest, NT Method, NT ENVIR 009, Approved 2005-

Lisätiedot

Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön ENERGIATEOLLISUUS 18.8.2008

Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön ENERGIATEOLLISUUS 18.8.2008 Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön ENERGIATEOLLISUUS 18.8.2008 2 (30) Alkusanat Tämä puujätteen laatuluokitus on tehty sekä energiantuottajien että jätepuuta tuottavan teollisuuden

Lisätiedot

Puuhakkeen standardit ja niiden soveltaminen Vakkalämpö Oy:llä

Puuhakkeen standardit ja niiden soveltaminen Vakkalämpö Oy:llä SolidStandards Puuhakkeen standardit ja niiden soveltaminen Vakkalämpö Oy:llä Eija Alakangas, VTT 24. lokakuuta 2013 Tampere 2 Esityksen sisältö Hakkeen raaka-aineen luokittelu (SFS-EN ISO 17225-1) Hakkeen

Lisätiedot

Energiaturpeen laatuohje Eija Alakangas, VTT Jaakko Lehtovaara, Vapo Oy

Energiaturpeen laatuohje Eija Alakangas, VTT Jaakko Lehtovaara, Vapo Oy Energiaturpeen laatuohje 2006 Eija Alakangas, VTT Jaakko Lehtovaara, Vapo Oy Energiaturpeen laatuohje 2006 Nordtest, NT Method, NT ENVIR 009:fi, käännös vuoden 2006 alussa ENERGIATURPEEN LAATUOHJE 2006:

Lisätiedot

Fysikaalisten ja mekaanisten ominaisuuksien määritys (CEN TC335 / WG4)

Fysikaalisten ja mekaanisten ominaisuuksien määritys (CEN TC335 / WG4) 24.3.200 Fysikaalisten ja mekaanisten ominaisuuksien määritys (CEN TC335 / WG4) koskevat myös Energiaturpeen laatuohjetta 2006, NT ENVIR 009 Jaakko Lehtovaara erityisasiantuntija / polttoaineet VAPO OY

Lisätiedot

Kiinteiden biopolttoaineiden kansainväliset standardit metsähake esimerkkinä

Kiinteiden biopolttoaineiden kansainväliset standardit metsähake esimerkkinä Kiinteiden biopolttoaineiden kansainväliset standardit metsähake esimerkkinä Eija Alakangas, VTT CEN/TC335 ja ISO/TC 238 Kiinteät biopolttoaineet Laatuluokittelutyöryhmän 2 puheenjohtaja eija.alakangas@vtt.fi

Lisätiedot

Uunivalmiin polttopuun laatuvaatimukset EN 14961-5 standardin mukaan

Uunivalmiin polttopuun laatuvaatimukset EN 14961-5 standardin mukaan Uunivalmiin polttopuun laatuvaatimukset EN 14961-5 standardin mukaan Eija Alakangas, VTT, puheenjohtaja WG2 CEN/TC 335 PL 1603, 40101 Jyväskylä Puh. 020 722 2550, sähköposti: eija.alakangas@vtt.fi, www.eubionet.net

Lisätiedot

Puupelletit. Biopolttoainepelletin määritelmä (CEN/TS 14588, termi 4.18)

Puupelletit. Biopolttoainepelletin määritelmä (CEN/TS 14588, termi 4.18) www.biohousing.eu.com Kiinteän biopolttoaineen palaminen Saarijärvi 1.11.2007 Aimo Kolsi, VTT 1 Esityksen sisältö Yleisesti puusta polttoaineena Puupelletit Kiinteän biopolttoaineen palaminen Poltto-olosuhteiden

Lisätiedot

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY Esityksen sisältö Ekopellettien ja puupellettien vertailua polttotekniikan kannalta Koetuloksia ekopellettien poltosta

Lisätiedot

Näytteenotto ja näytteen jakaminen Kiinteät biopolttoaineet

Näytteenotto ja näytteen jakaminen Kiinteät biopolttoaineet Näytteenotto ja näytteen jakaminen Kiinteät biopolttoaineet Jan Burvall, Skellefteå Kraft AB - Ruotsi Camilla Wiik, Antero Moilanen & Eija Alakangas, VTT - Suomi Martin Englisch, ofi - Itävalta CEN 335

Lisätiedot

Puupolttoaineiden laatuohje

Puupolttoaineiden laatuohje Puupolttoaineiden laatuohje VTT-M-07608-13 päivitys 2014 Bioenergia ry Kaisaniemenkatu 4 A 00100 Helsinki www.bioenergia.fi Energiateollisuus ry Fredrikinkatu 51-53 B 00101 Helsinki www.energia.fi Metsäteollisuus

Lisätiedot

EkoPelletti - T&K hanke

EkoPelletti - T&K hanke 1 EkoPelletti - T&K hanke Pelletöinti- ja polttokokeet Ritva Imppola*, Heikki Takalo-Kippola*, Esa Pakonen*, Erkki Kylmänen*, Henna Jokinen ja Matti Kuokkanen Hankeraportti 2013 * Oulun seudun ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

ENERGIATURPEEN LAATUOHJE

ENERGIATURPEEN LAATUOHJE NORDTEST METHOD NT ENVIR 009 1 LIITE 7 ENERGIATURPEEN LAATUOHJE 2006: POLTTOAINELUOKITUS JA LAADUNVARMISTUS, NÄYTTEENOTTO JA OMINAISUUKSIEN MÄÄRITYS Avainsanat: Fuel peat, sod peat, milled peat, peat pellets,

Lisätiedot

ENERGIASEMINAARI 23.4.10. Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme Elias Laitinen Energiapuuneuvoja

ENERGIASEMINAARI 23.4.10. Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme Elias Laitinen Energiapuuneuvoja ENERGIASEMINAARI 23.4.10 1 Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme Elias Laitinen Energiapuuneuvoja Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme (2009) 2 Metsänomistajia jäseninä noin 7200 Jäsenien metsäala on noin 250 000

Lisätiedot

Kiinteän polttoaineen näytteenotto (CEN/TS ja -2)

Kiinteän polttoaineen näytteenotto (CEN/TS ja -2) Kiinteän polttoaineen näytteenotto (CEN/TS 14778-1 ja -2) Kiinteästä polttoaineesta tehdään polttoaineanalyysi (perustesti) aina kun raaka-aineen koostumus oleellisesti muuttuu sekä määräajoin (3 kk välein

Lisätiedot

Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön VTT-M-01931-14

Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön VTT-M-01931-14 VTT-M-01931-14 l 10.10.2014 Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön VTT-M-01931-14 Energiateollisuus ry Fredrikinkatu 51-53 B 00101 Helsinki www.energia.fi Metsäteollisuus ry Snellmaninkatu

Lisätiedot

Biopolttoainemarkkinat ja standardit - seminaari , VTT Vuorimiehentie 5 Auditorio, Espoo Antero Moilanen, VTT

Biopolttoainemarkkinat ja standardit - seminaari , VTT Vuorimiehentie 5 Auditorio, Espoo Antero Moilanen, VTT Biopolttoaineiden standardit Näytteenotto ja näytteen esikäsittely Biopolttoainemarkkinat ja standardit - seminaari 23. 3. 2010, VTT Vuorimiehentie 5 Auditorio, Espoo Antero Moilanen, VTT 2 Johdanto CEN/TC335

Lisätiedot

NT ENVIR 009:fi ENERGIATURPEEN LAATUOHJE 2006: POLTTOAINELUOKITUS JA LAADUNVARMISTUS, NÄYTTEENOTTO JA OMINAISUUKSIEN MÄÄRITYS.

NT ENVIR 009:fi ENERGIATURPEEN LAATUOHJE 2006: POLTTOAINELUOKITUS JA LAADUNVARMISTUS, NÄYTTEENOTTO JA OMINAISUUKSIEN MÄÄRITYS. NORDTEST METHOD NT ENVIR 009 1 ENERGIATURPEEN LAATUOHJE 2006: POLTTOAINELUOKITUS JA LAADUNVARMISTUS, NÄYTTEENOTTO JA OMINAISUUKSIEN MÄÄRITYS Avainsanat: Fuel peat, sod peat, milled peat, peat pellets,

Lisätiedot

Kuva 1. Nykyaikainen pommikalorimetri.

Kuva 1. Nykyaikainen pommikalorimetri. DEPARTMENT OF CHEMISTRY NESTEIDEN JA KIINTEIDEN AINEIDEN LÄMPÖARVOJEN MÄÄRITYS Matti Kuokkanen 1, Reetta Kolppanen 2 ja Toivo Kuokkanen 3 1 Oulun yliopisto, kemian laitos, PL 3000, FI-90014, Oulu, matti.kuokkanen@oulu.fi

Lisätiedot

SEOSMULLAN TUOTESELOSTEEN LAATIMISOHJE

SEOSMULLAN TUOTESELOSTEEN LAATIMISOHJE Vastuuhenkilö Lehtolainen Sivu/sivut 1 / 5 SEOSMULLAN TUOTESELOSTEEN LAATIMISOHJE Seosmullalla tarkoitetaan MMMa 24/11 liitteen I kasvualustojen seosmullat (5A2) ryhmään kuuluvaa lannoitevalmistetta, joka

Lisätiedot

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY noora.lindroos@ramboll.fi TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ohjausryhmä: Ympäristöministeriö Metsäteollisuus

Lisätiedot

Puupolttoaineiden laatuohje

Puupolttoaineiden laatuohje Puupolttoaineiden laatuohje VTT-M-07608-13 Bioenergia ry Kaisaniemenkatu 4 A 00100 Helsinki www.bioenergia.fi Energiateollisuus ry Fredrikinkatu 51-53 B 00101 Helsinki www.energia.fi Metsäteollisuus ry

Lisätiedot

Puupolttoaineiden laatuvaatimukset ja vaikutukset päästöihin

Puupolttoaineiden laatuvaatimukset ja vaikutukset päästöihin VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Puupolttoaineiden laatuvaatimukset ja vaikutukset päästöihin Nuohoojien täydennyskoulutuspäivät 26. elokuuta 2017, Peurunka, Laukaa Eija Alakangas, johtava

Lisätiedot

Kemialliset menetelmät kiinteille biopolttoaineille

Kemialliset menetelmät kiinteille biopolttoaineille Kemialliset menetelmät kiinteille biopolttoaineille Martin Englisch ofi Österreichisches Forschungsinstitut für Chemie und Technik Fritz Bakker ECN- Energy Research Centre of the Netherlands Kiinteä biopolttoaine

Lisätiedot

Pelletöinti ja pelletin uudet raaka-aineet 9.2.2010 Valtimo

Pelletöinti ja pelletin uudet raaka-aineet 9.2.2010 Valtimo Pelletöinti ja pelletin uudet raaka-aineet 9.2.2010 Valtimo Lasse Okkonen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Lasse.Okkonen@pkamk.fi Tuotantoprosessi - Raaka-aineet: höylänlastu, sahanpuru, hiontapöly

Lisätiedot

E-P Järviseudun Järvisedimenttienergiahanke Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maa- ja metsätalouden yksikkö Anna Saarela Alajärvi 12.6.

E-P Järviseudun Järvisedimenttienergiahanke Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maa- ja metsätalouden yksikkö Anna Saarela Alajärvi 12.6. E-P Järviseudun Järvisedimenttienergiahanke Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maa- ja metsätalouden yksikkö Anna Saarela Alajärvi 12.6.2012 E-P Järviseudun Järvisedimenttienergiahanke Hankkeen toteuttaja SeAMK,

Lisätiedot

Metsästä energiaa Puupolttoaineet ja metsäenergia

Metsästä energiaa Puupolttoaineet ja metsäenergia Metsästä energiaa Puupolttoaineet ja metsäenergia Kestävän kehityksen kuntatilaisuus 8.4.2014 Loppi Sivu 1 2014 Metsästä energiaa Olli-Pekka Koisti Metsäalan asiantuntijatalo, jonka tehtävänä on: edistää

Lisätiedot

HEINOLA 1310 ES hakkuutähteiden ja pienpuun tienvarsihaketuksessa

HEINOLA 1310 ES hakkuutähteiden ja pienpuun tienvarsihaketuksessa HEINOLA 1310 ES hakkuutähteiden ja pienpuun tienvarsihaketuksessa Kalle Kärhä, Metsäteho Oy Antti Hautala, Helsingin yliopisto / Metsäteho Oy Arto Mutikainen, TTS tutkimus 9/2011 Tausta ja tavoitteet Suomessa

Lisätiedot

Kalle Kärhä, Metsäteho Oy Arto Mutikainen, TTS tutkimus Antti Hautala, Helsingin yliopisto / Metsäteho Oy

Kalle Kärhä, Metsäteho Oy Arto Mutikainen, TTS tutkimus Antti Hautala, Helsingin yliopisto / Metsäteho Oy Vermeer HG6000 terminaalihaketuksessa ja -murskauksessa Kalle Kärhä, Metsäteho Oy Arto Mutikainen, TTS tutkimus Antti Hautala, Helsingin yliopisto / Metsäteho Oy Metsätehon tuloskalvosarja Metsätehon tuloskalvosarja

Lisätiedot

Metsäenergian mahdollisuuudet Hake, pelletti, pilke

Metsäenergian mahdollisuuudet Hake, pelletti, pilke Metsäenergian mahdollisuuudet Hake, pelletti, pilke Kestävän kehityksen kylätilaisuus Janakkala Virala 23.10.2014 Sivu 1 2014 Miksi puuta energiaksi? Mitä energiapuu on? Puuenergia kotitalouksissa Sivu

Lisätiedot

Kesla C645A pienpuun tienvarsihaketuksessa

Kesla C645A pienpuun tienvarsihaketuksessa Kesla C645A pienpuun tienvarsihaketuksessa Heikki Pajuoja & Kalle Kärhä, Metsäteho Oy Arto Mutikainen, TTS tutkimus 17/2011 Tausta ja tavoitteet Suomessa valtaosa hakkuutähteistä ja pienpuusta haketetaan

Lisätiedot

Eviran raportti. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tuhkavalvonnan tuloksia vuosilta 2007-2009

Eviran raportti. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tuhkavalvonnan tuloksia vuosilta 2007-2009 Eviran raportti Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tuhkavalvonnan tuloksia vuosilta 2007-2009 Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tuhkavalvonnan tuloksia vuosilta 2007 2009 Dnro 7171/0749/2010 Eviran

Lisätiedot

Oljen energiakäyttö voimalaitoksessa 27.5.2014

Oljen energiakäyttö voimalaitoksessa 27.5.2014 Oljen energiakäyttö voimalaitoksessa 27.5.2014 TurunSeudun Energiantuotanto Oy Turun Seudun Energiantuotanto Oy 1 Voimalaitosprosessin periaate Olki polttoaineena Oljen ominaisuuksia polttoaineena: Olki

Lisätiedot

Kalkitusaineiden tuoteselosteohje

Kalkitusaineiden tuoteselosteohje Esittelijä Suoniitty Sivu/sivut 1 / 8 1 Yleistä Lannoitevalmisteen ostajalle tai käyttäjälle on myynnin tai luovutuksen yhteydessä aina annettava tuoteseloste. Osa kalkitusaineista, kuten kalkkikivi, magnesiumpitoinen

Lisätiedot

KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011

KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011 KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011 MANU HOLLMÉN ESITYKSEN SISÄLTÖ Aluksi vähän polttopuusta Klapikattilatyypit yläpalo alapalo Käänteispalo Yhdistelmä Vedonrajoitin Oikea ilmansäätö, hyötysuhde 2 PUUN KOOSTUMUS

Lisätiedot

Jenz HEM 820 DL runkopuun terminaalihaketuksessa

Jenz HEM 820 DL runkopuun terminaalihaketuksessa Jenz HEM 820 DL runkopuun terminaalihaketuksessa Kalle Kärhä, Metsäteho Oy Arto Mutikainen, TTS tutkimus 13/2011 Tausta ja tavoitteet Suomessa käytettiin järeästä, (lahovikaisesta) runkopuusta tehtyä metsähaketta

Lisätiedot

RUOKOHELVEN VILJELY, KORJUU JA KÄYTTÖ POLTTOAINEEKSI. Virpi Käyhkö

RUOKOHELVEN VILJELY, KORJUU JA KÄYTTÖ POLTTOAINEEKSI. Virpi Käyhkö RUOKOHELVEN VILJELY, KORJUU JA KÄYTTÖ POLTTOAINEEKSI Virpi Käyhkö Ruokohelpi kasvina Monivuotinen, jopa 10 vuotta samalla kylvöllä kasvava heinäkasvi Muodostaa tiheän 1,5-2 metriä korkean kasvuston toisesta

Lisätiedot

Polttopuun tehokas ja ympäristöystävällinen käyttö lämmityksessä. Pääasiallinen lähde: VTT, Alakangas

Polttopuun tehokas ja ympäristöystävällinen käyttö lämmityksessä. Pääasiallinen lähde: VTT, Alakangas Polttopuun tehokas ja ympäristöystävällinen käyttö lämmityksessä Pääasiallinen lähde: VTT, Alakangas Puupolttoaineen käyttö lämmityksessä Puupolttoaineita käytetään pientaloissa 6,1 milj.m 3 eli 9,1 milj.

Lisätiedot

PUULÄMMITTÄJÄN TIETOLAARI KULLAA 2.10.2010

PUULÄMMITTÄJÄN TIETOLAARI KULLAA 2.10.2010 PUULÄMMITTÄJÄN TIETOLAARI KULLAA 2.10.2010 MANU HOLLMÉN ESITYKSEN SISÄLTÖ Oman hankkeen esittely (lyhyesti) Mittayksiköt Eri puulajien lämpöarvot 2 MAASEUDUN UUSIUTUVAT ENERGIAT SATAKUNNASSA Hanketta toteuttavat

Lisätiedot

Tuontipuu energiantuotannossa

Tuontipuu energiantuotannossa Tuontipuu energiantuotannossa Yliaktuaari Esa Ylitalo Luonnonvarakeskus,Tilastopalvelut Koneyrittäjien Energiapäivät 2017 Hotelli Arthur Metsähakkeen käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa 2000 2015 milj. m³

Lisätiedot

Hakkeen soveltuvuus pellettipolttimelle

Hakkeen soveltuvuus pellettipolttimelle PUUTA-hanke 20. huhtikuuta 2017 / 1 Hakkeen soveltuvuus pellettipolttimelle Puupellettien valmistukseen käytetään kuoretonta puuta, kuten kuivaa puusepänteollisuuden kutteripurua ja -lastua tai puhdasta

Lisätiedot

Puuhiilen tuotanto Suomessa mahdollisuudet ja haasteet

Puuhiilen tuotanto Suomessa mahdollisuudet ja haasteet Puuhiilen tuotanto Suomessa mahdollisuudet ja haasteet BalBic, Bioenergian ja teollisen puuhiilen tuotannon kehittäminen aloitusseminaari 9.2.2012 Malmitalo Matti Virkkunen, Martti Flyktman ja Jyrki Raitila,

Lisätiedot

Biokaasulaitos ja jätteiden käsittely Hallavaaran jätekeskuksessa. LHJ:n omistajapäivä 2016 Kauttualla Sanna Matintalo

Biokaasulaitos ja jätteiden käsittely Hallavaaran jätekeskuksessa. LHJ:n omistajapäivä 2016 Kauttualla Sanna Matintalo Biokaasulaitos ja jätteiden käsittely Hallavaaran jätekeskuksessa LHJ:n omistajapäivä 2016 Kauttualla Sanna Matintalo Hallavaaran jätekeskus 32 ha, Köyliön Kepolassa, nykyisen Säkylän alueella Kunnallinen

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

Kiinteiden biopolttoaineiden terminaaliratkaisut tulevaisuudessa

Kiinteiden biopolttoaineiden terminaaliratkaisut tulevaisuudessa Kiinteiden biopolttoaineiden terminaaliratkaisut tulevaisuudessa Matti Virkkunen VTT 02.12.2014 UUSIUTUVAN ENERGIAN TOIMIALARAPORTIN JULKISTUSTILAISUUS 2 Sisältö Taustaa Terminaalityypit Biopolttoaineen

Lisätiedot

Poltto- ja kattilatekniikan perusteet

Poltto- ja kattilatekniikan perusteet Poltto- ja kattilatekniikan perusteet #1 Palaminen ja polttoaineet Esa K. Vakkilainen Polttoaineet Suomessa käytettäviä polttoaineita Puuperäiset polttoaineet Maakaasu Öljy Hiili Turve Biopolttoaineita

Lisätiedot

www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet

www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet Masuunihiekka stabiloinnit (sideaineena) pehmeikkörakenteet sidekivien alusrakenteet putkijohtokaivannot salaojan ympärystäytöt alapohjan

Lisätiedot

Laatuhakkeen tuotannon erityispiirteet

Laatuhakkeen tuotannon erityispiirteet 2 Laatuhakkeen tuotannon erityispiirteet Esitys perustuu hankkeen toimenpiteenä tehtyyn raporttiin: Erilaatuisten hakkeiden käyttökohdevaatimuksista ja tuotantokustannuksista. Esa Etelätalo. KARELIA- AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Puusta lämpöä. Energia-ilta Mynämäki 30.9.2010. Jussi Somerpalo Metsäkeskus Lounais-Suomi Kiinteän bioenergian edistämishanke Varsinais-Suomessa

Puusta lämpöä. Energia-ilta Mynämäki 30.9.2010. Jussi Somerpalo Metsäkeskus Lounais-Suomi Kiinteän bioenergian edistämishanke Varsinais-Suomessa Puusta lämpöä Energia-ilta Mynämäki 30.9.2010 Jussi Somerpalo Metsäkeskus Lounais-Suomi Kiinteän bioenergian edistämishanke Varsinais-Suomessa 1 Esityksen sisältö Energiapuun korjuu Puupolttoaineet Käyttökohteita

Lisätiedot

Metsästä energiaa. Kestävän kehityksen kuntatilaisuus. Sivu 1

Metsästä energiaa. Kestävän kehityksen kuntatilaisuus. Sivu 1 Metsästä energiaa Kestävän kehityksen kuntatilaisuus Sivu 1 2014 Metsästä energiaa Olli-Pekka Koisti Metsästä energiaa Metsä- ja puuenergia Suomessa Energiapuun korjuukohteet Bioenergia Asikkalassa Energiapuun

Lisätiedot

Pellettikoe. Kosteuden vaikutus savukaasuihin Koetestaukset, Energon Jussi Kuusela

Pellettikoe. Kosteuden vaikutus savukaasuihin Koetestaukset, Energon Jussi Kuusela Pellettikoe Kosteuden vaikutus savukaasuihin Koetestaukset, Energon Jussi Kuusela Johdanto Tässä kokeessa LAMKin ympäristötekniikan opiskelijat havainnollistivat miten puupellettien kosteuden muutos vaikuttaa

Lisätiedot

Bioenergian kestävä tuotanto ja käyttö maailmanlaajuisesti - Muu biomassa ja globaali potentiaali. 06.03.2009 Sokos Hotel Vantaa Martti Flyktman

Bioenergian kestävä tuotanto ja käyttö maailmanlaajuisesti - Muu biomassa ja globaali potentiaali. 06.03.2009 Sokos Hotel Vantaa Martti Flyktman Bioenergian kestävä tuotanto ja käyttö maailmanlaajuisesti - Muu biomassa ja globaali potentiaali 06.03.2009 Sokos Hotel Vantaa Martti Flyktman FAOSTAT 2006 Puun käyttömäärät ja metsäteollisuuden tuotanto

Lisätiedot

Puupolttoaineiden kokonaiskäyttö. lämpö- ja voimalaitoksissa

Puupolttoaineiden kokonaiskäyttö. lämpö- ja voimalaitoksissa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puupolttoaineen käyttö energiantuotannossa vuonna 2002 Toimittaja: Esa Ylitalo 25.4.2003 670 Metsähakkeen

Lisätiedot

MixBioPells - Parempia markkinointitapoja seospelleteille

MixBioPells - Parempia markkinointitapoja seospelleteille MixBioPells - Parempia markkinointitapoja seospelleteille Bioenergiapäivät, 23.-24.11.2011, Hotelli Skandic Continental, Helsinki Markku Kallio VTT Technical Research Centre of Finland 2 MixBioPells-projekti

Lisätiedot

Selvitys biohiilen elinkaaresta

Selvitys biohiilen elinkaaresta Selvitys biohiilen elinkaaresta Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.2012 Kiira Happonen Helsingin Energia Esityksen sisältö Mitä on biohiili? Biohiilen valmistusprosessi ja ominaisuudet

Lisätiedot

Laadun hallinta pilkkeen tuotannossa

Laadun hallinta pilkkeen tuotannossa Laadun hallinta pilkkeen tuotannossa Jyrki Raitila, VTT Pilkepäivä, Energiametsä-hanke Oulu 10.12.2014 Tausta Polttopuuta käytetään Suomessa vuosittain n.15 milj. i-m 3. Suomessa myydään vuosittain noin

Lisätiedot

UUSIUTUVAA ENERGIAA HEVOSENLANNASTA

UUSIUTUVAA ENERGIAA HEVOSENLANNASTA UUSIUTUVAA ENERGIAA HEVOSENLANNASTA ESISELVITYS ETELÄ-SAVON HEVOSTALOUDEN MATERIAALIVIRTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ UUSIUTUVANA ENERGIANA (HEVOSWOIMA) -HANKE Puhdas vesi ja ympäristö -seminaari 8.12.2016 Projektipäällikkö

Lisätiedot

Biopolttoaineiden ominaisuudet. Properties of biofuels

Biopolttoaineiden ominaisuudet. Properties of biofuels LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Energia BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Biopolttoaineiden ominaisuudet Properties of biofuels Työntarkastaja ja ohjaaja:

Lisätiedot

KANTELEEN VOIMA OY. Haapaveden voimalaitos Polttoaineen hankinta

KANTELEEN VOIMA OY. Haapaveden voimalaitos Polttoaineen hankinta KANTELEEN VOIMA OY Haapaveden voimalaitos Polttoaineen hankinta Konsorttio / Kanteleen Voiman omistajat Oy Katternö Kraft Ab Herrfors, Pietarsaari, uusikaarlepyy, Ähtävä, Veteli, Tammisaari Kaakon Energia

Lisätiedot

Kuivausprosessin optimointi pellettituotannossa

Kuivausprosessin optimointi pellettituotannossa OULUN YLIOPISTO Kuivausprosessin optimointi pellettituotannossa Matti Kuokkanen Kemian laitos Oulun yliopisto 11.4.2013 TAUSTAA Kuivauksen tarve Perinteisen kuivan raaka-aineen riittämättömyys, purun kuivaus

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN MÄÄRÄYS PUUTAVARAN MITTAUKSEEN LIITTYVISTÄ YLEISISTÄ MUUNTOLUVUISTA

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN MÄÄRÄYS PUUTAVARAN MITTAUKSEEN LIITTYVISTÄ YLEISISTÄ MUUNTOLUVUISTA Metsäntutkimuslaitos Jokiniemenkuja 1 01370 VANTAA 8.1.2014 AJANTASAINEN MÄÄRÄYS METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN MÄÄRÄYS PUUTAVARAN MITTAUKSEEN LIITTYVISTÄ YLEISISTÄ MUUNTOLUVUISTA Tämä on päivitetty määräysteksti,

Lisätiedot

Biohiilen käyttömahdollisuudet

Biohiilen käyttömahdollisuudet Biohiilen käyttömahdollisuudet BalBiC-aloitusseminaari 9.2.2012 Kiira Happonen Helsingin Energia Esityksen sisältö Biohiilen valmistusprosessi ja ominaisuudet Miksi biohiili kiinnostaa energiayhtiöitä

Lisätiedot

VIERUMÄELLÄ KIPINÖI 1 24.11.2009

VIERUMÄELLÄ KIPINÖI 1 24.11.2009 VIERUMÄELLÄ KIPINÖI 1 24.11.2009 A. SAHA PUUPOLTTOAINEIDEN TOIMITTAJANA 24.11.2009 2 Lähtökohdat puun energiakäytön lisäämiselle ovat hyvät Kansainvälinen energiapoliikka ja EU päästötavoitteet luovat

Lisätiedot

KIINTEÄN POLTTOAINEIDEN KATTILOIDEN PÄÄSTÖMITTAUKSIA

KIINTEÄN POLTTOAINEIDEN KATTILOIDEN PÄÄSTÖMITTAUKSIA MITTAUSRAPORTTI 3.4.214 KIINTEÄN POLTTOAINEIDEN KATTILOIDEN PÄÄSTÖMITTAUKSIA Jarmo Lundgren LVI ja energiatekniikan insinööri Metalli ja LVI Lundgren Oy Metalli ja LVI lundgren Oy Autokatu 7 Jarmo Lundgren

Lisätiedot

Joutsenmerkki Pelletit

Joutsenmerkki Pelletit Joutsenmerkki Pelletit Versio 2.3 13.12.2007 31.3.2018 Sisällysluettelo Mitä ovat Joutsenmerkityt pelletit?... 4 Miksi valita Joutsenmerkki?... 4 Mitä voidaan Joutsenmerkitä?... 5 Kuinka merkkiä haetaan?...

Lisätiedot

EKOPELLETTI T&K Pellettien sidostumisen perusmekanismien selvitys

EKOPELLETTI T&K Pellettien sidostumisen perusmekanismien selvitys EKOPELLETTI T&K Pellettien sidostumisen perusmekanismien selvitys Projektiraportti Henna Jokinen*, Matti Kuokkanen, Ritva Imppola, Heikki Takalo-Kippola 2013 *Oulun yliopisto, Kuitu- ja partikkelitekniikan

Lisätiedot

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Laitosanalyysit Firan vesilaitos Lämpötila C 3 8,3 8,4 4 8,4 9 ph-luku 3 6,5 6,5 4 7,9 8,1 Alkaliteetti mmol/l 3 0,53 0,59 4 1 1,1 Happi 3 2,8 4 4 11,4 11,7 Hiilidioksidi 3 23,7 25 4 1 1,9 Rauta Fe 3

Lisätiedot

Puukaasutekniikka energiantuotannossa

Puukaasutekniikka energiantuotannossa CENTRIA Ylivieskan yksikön tutkimustehtävänä on ollut tutkia laboratoriokaasutuslaitteistollaan kaasutustekniikan mahdollisuuksia pienimuotoisessa CHP tuotannossa Tutkimuskohteet: Kaasutusprosessin ominaisuuksiin

Lisätiedot

Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010

Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Tausta Tämän selvityksen laskelmilla oli tavoitteena arvioida viimeisimpiä energian kulutustietoja

Lisätiedot

Elodean käyttö maanparannusaineena ja kasvitautitorjunnassa

Elodean käyttö maanparannusaineena ja kasvitautitorjunnassa Elodean käyttö maanparannusaineena ja kasvitautitorjunnassa OHRY 2 1.12.2016 Lea Hiltunen Vesiruton käyttö maanparannusaineena ja kasvitautitorjunnassa Maanparannusaineella pyritään edistämään kasvien

Lisätiedot

Puun termiset aineominaisuudet pyrolyysissa

Puun termiset aineominaisuudet pyrolyysissa 1 Puun termiset aineominaisuudet pyrolyysissa V Liekkipäivä Otaniemi, Espoo 14.1.2010 Ville Hankalin TTY / EPR 14.1.2010 2 Esityksen sisältö TTY:n projekti Biomassan pyrolyysin reaktiokinetiikan tutkimus

Lisätiedot

Polttoaineluokitus 2010

Polttoaineluokitus 2010 01.01.2011 1(6) Polttoaineluokitus 2010 Polttoainenimikkeiden ja muiden energialähteiden määritelmät 2010 Öljyt 111 Kaasut 1111 Jalostamokaasu Jalostamokaasu on öljynjalostusprosessista talteenotettua

Lisätiedot

Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07. Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi

Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07. Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07 Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi Esa Marttila, LTY, ympäristötekniikka Jätteiden kertymät ja käsittely

Lisätiedot

Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos. Astrum keskus, Salo 2.12.2014

Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos. Astrum keskus, Salo 2.12.2014 Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos Astrum keskus, Salo 2.12.2014 Turun Seudun Energiantuotanto Oy Turun Seudun Energiantuotanto Oy TSME Oy Neste Oil 49,5 % Fortum Power & Heat

Lisätiedot

VAPO PELLETTI. Vapo-puupelletti edullista lämpöä helposti

VAPO PELLETTI. Vapo-puupelletti edullista lämpöä helposti VAPO PELLETTI Vapo-puupelletti edullista lämpöä helposti Nosta mukavuutta, laske lämmön hintaa! Puulla lämmittäminen on huomattavan edullista ja nyt pelletin ansiosta myös tosi helppoa. Vapo-puupelletit

Lisätiedot

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Firan vesilaitos Lahelan vesilaitos Lämpötila C 12 9,5 14,4 12 7,9 8,5 ph-luku 12 6,6 6,7 12 8,0 8,1 Alkaliteetti mmol/l 12 0,5 0,5 12 1,1 1,1 Happi mg/l 12 4,2 5,3 12 11,5 13,2 Hiilidioksidi mg/l 12 21

Lisätiedot

Käytöstä poistetun puun luokittelu ja hyvien käytäntöjen kuvaus TUTKIMUSRAPORTTI. Eija Alakangas & Camilla Wiik. Luottamuksellisuus:

Käytöstä poistetun puun luokittelu ja hyvien käytäntöjen kuvaus TUTKIMUSRAPORTTI. Eija Alakangas & Camilla Wiik. Luottamuksellisuus: TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-04989-08 1.9.2008 Käytöstä poistetun puun luokittelu ja hyvien käytäntöjen kuvaus Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Eija Alakangas & Camilla Wiik Julkinen 2 (62) Alkusanat Projektin

Lisätiedot

Bioenergiapäivät 23. - 24.11.2011 Seospelletit Tulevaisuuden polttoaine

Bioenergiapäivät 23. - 24.11.2011 Seospelletit Tulevaisuuden polttoaine Bioenergiapäivät 23. - 24.11.2011 Seospelletit Tulevaisuuden polttoaine Markku Kallio VTT JOHDANTO Kansainvälisessä MixBioPells (www.mixbiopells.eu) projektissa selvitetään muiden kuin puupelletien markkinanäkymiä.

Lisätiedot

LEIKKUUNESTEEN JÄTELIUOSTEN KÄSITTELY. Pekka Hyvärinen aluejohtaja

LEIKKUUNESTEEN JÄTELIUOSTEN KÄSITTELY. Pekka Hyvärinen aluejohtaja LEIKKUUNESTEEN JÄTELIUOSTEN KÄSITTELY aluejohtaja Esityksen sisältö Ekokem Oy Ab Yleistä jätelainsäädännöstä Jätteiden toimittaminen käsittelyyn Käsittelytavat - projektin saostuskokeilu - muut käsittelytavat

Lisätiedot

Í%R]'ÂÂÂVqEÎ. Päivämäärä Sivu 1 / 2

Í%R]'ÂÂÂVqEÎ. Päivämäärä Sivu 1 / 2 113-2016-00010172 Päivämäärä 14.9.2016 Sivu 1 / 2 Reisjärven Vesiosuuskunta Asiakasnro: KF0000653 Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A 1 85900 Reisjärvi Jakelu : Jorma Turunen (jorma.turunen@selanne.net),

Lisätiedot

Polttopuun luonnonkuivaus, keinokuivaus ja laadun hallinta

Polttopuun luonnonkuivaus, keinokuivaus ja laadun hallinta Polttopuun luonnonkuivaus, keinokuivaus ja laadun hallinta Jyrki Raitila (VTT), pohjautuu Hillebrandin (VTT) ja Koukin (TTS) tutkimukseen TTS 398 Kehittyvä metsäenergia; pilkepäivä Toholampi ja Alajärvi

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

Biohiilipellettien soveltuvuus pienmittakaavaan

Biohiilipellettien soveltuvuus pienmittakaavaan Biohiilipellettien soveltuvuus pienmittakaavaan Puhdas vesi ja ympäristö seminaari 8.12.2016 Juha-Pekka Lemponen, TKI -asiantuntija Hajautettu energiantuotanto biohiilipelleteillä Biomassan torrefiointi

Lisätiedot

Liite 1A UUDET PÄÄSTÖRAJA-ARVOT

Liite 1A UUDET PÄÄSTÖRAJA-ARVOT LUONNOS 6.9.2017 Liite 1A UUDET PÄÄSTÖRAJA-ARVOT Uudet energiantuotantoyksiköt noudattavat tämän liitteen 1A päästöraja-arvoja 20.12.2018 alkaen, olemassa olevat polttoaineteholtaan yli 5 megawatin energiantuotantoyksiköt

Lisätiedot

EUBIONET III -selvitys biopolttoainevaroista, käytöstä ja markkinoista Euroopassa? http://www.eubionet.net

EUBIONET III -selvitys biopolttoainevaroista, käytöstä ja markkinoista Euroopassa? http://www.eubionet.net EUBIONET III -selvitys biopolttoainevaroista, käytöstä ja markkinoista Euroopassa? Eija Alakangas, VTT EUBIONET III, koordinaattori http://www.eubionet.net Esityksen sisältö Bioenergian tavoitteet vuonna

Lisätiedot

Yhdyskuntalietteen käyttö

Yhdyskuntalietteen käyttö Yhdyskuntalietteen käyttö Tiina Tontti MTT Kasvintuotannon tutkimus Lantapäivä 19.3.2014 Kempele, InnoTietoa!-hanke 19.3.2014 1 Esityksen sisältö Puhdistamolieteopas, poimintoja Yhdyskuntalietteen etuja

Lisätiedot

Side- ja lisäaineet pellettituotannossa

Side- ja lisäaineet pellettituotannossa OULUN YLIOPISTO Side- ja lisäaineet pellettituotannossa Matti Kuokkanen Kemian laitos Oulun yliopisto 11.4.2013 TAUSTAA Pelletoinnin ongelmakohtana Lujuus ja koossapysyminen Pölyongelmat Voidaan vaikuttaa

Lisätiedot

LATVUSMASSAN KOSTEUDEN MÄÄRITYS METSÄKULJETUKSEN YHTEYDESSÄ

LATVUSMASSAN KOSTEUDEN MÄÄRITYS METSÄKULJETUKSEN YHTEYDESSÄ LATVUSMASSAN KOSTEUDEN MÄÄRITYS METSÄKULJETUKSEN YHTEYDESSÄ Metsä- ja puuteknologia Pro gradu -tutkielman tulokset Kevät 2010 Petri Ronkainen petri.ronkainen@joensuu.fi 0505623455 Metsäntutkimuslaitos

Lisätiedot

Uudet mahdollisuudet hevosenlannan poltossa

Uudet mahdollisuudet hevosenlannan poltossa Uudet mahdollisuudet hevosenlannan poltossa InforME - Informaatiomuotoilulla maaseudun uusiutuvan energian mahdollisuudet esille Mari Eronen 9.3.2017 Johdanto Energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvien

Lisätiedot

Torrefiointiprosessi biomassan jalostamiseen biohiili

Torrefiointiprosessi biomassan jalostamiseen biohiili Torrefiointiprosessi biomassan jalostamiseen biohiili David Agar Margareta Wihersaari Jyväskylän yliopisto Kestävä bioenergia www.susbio.jyu.fi Sisältö Johdanto Menetelmät Tulokset Yhteenveto Miksi biomassaa

Lisätiedot

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Pilaantuneisuustarkastelu tontilla Ristinarkku-4940-6 Tampereen kaupunki tekee uutta asemakaavaa (nro 8224) tontille 4940-6 Tampereen Ristinarkussa. Tilaajan pyynnöstä

Lisätiedot

Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia. 20.3.2013 Pia Nilsson, UPM

Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia. 20.3.2013 Pia Nilsson, UPM Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia 20.3.2013 Pia Nilsson, UPM Visio The Biofore Company UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta,

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 7/13 Päivämäärä Dnro 27.03.2013 731/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.04.2013 toistaiseksi Muuttaa MMMa lannoitevalmisteista (24/11) liitettä I ja II,

Lisätiedot

Polttoaineiden lämpöarvot, hyötysuhteet ja hiilidioksidin ominaispäästökertoimet

Polttoaineiden lämpöarvot, hyötysuhteet ja hiilidioksidin ominaispäästökertoimet Polttoaineiden lämpöarvot, hyötysuhteet ja hiilidioksidin ominaispäästökertoimet sekä energian hinnat Seuraavassa on koottu tietoa polttoaineiden lämpöarvoista, tyypillisistä hyötysuhteista ja hiilidioksidin

Lisätiedot

Liite 1 (1/2) ISO/DIS µg/l

Liite 1 (1/2) ISO/DIS µg/l Liite 1 (1/2) Mittausmenetelmät ja määritysrajat (1/2) Määritys Mittausmenetelmä Määritysraja Yksikkö ph, titraattori SFS 3021:1979 Kokonaistyppi vesistövedestä SFS-EN ISO 11905-1:1998 50 µg/l Kokonaisfosfori

Lisätiedot