Polttoaineiden laatuvaatimukset ja luokat moniosainen standardi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Polttoaineiden laatuvaatimukset ja luokat moniosainen standardi"

Transkriptio

1 Kiinteiden biopolttoaineiden eurooppalaiset standardit Polttoaineiden laatuvaatimukset ja luokat moniosainen standardi Esimerkkinä pelletit, hake/murske ja ruokohelpipaalit Eija Alakangas, VTT CEN/TC 335 työryhmän 2 puheenjohtaja

2 CEN TC 335 KIINTEÄT POLTTOAINEET 27 teknistä spesifikaatiota (esistandardia) julkaistu Päivitys EN-standardiksi menossa Valmistunevat vuoden 2009 lopulla ja 2010 Suomen vastuulla olevat standardit pren Polttoaineen laatuvaatimukset ja luokat Osa 1 Yleiset vaatimukset Osat 2, 3, 4, 5 & 6 Tuotestandardit pienkäyttöön (yleensä alle 500 kw) pren Laadunvarmistus Osa 1 Yleiset vaatimukset Osat 2, 3, 4, 5 & 6 Tuotestandardit pienkäyttöön (yleensä alle 500 kw) 2

3 CEN/TC 335 standardit kiinteille biopolttoaineille Holvaantumisominaisuudet (tekeillä) Lämpöarvo pren Tuhkapitoisuus pren Palakokojakauma pren15149 Mekaaninen kestävyys (pelletit & briketit) pren Kosteus pren Irtotiheys pren Kiintotiheys pren Epäpuhtaudet (ei menetelmää) Tuhkansulamiskäyttäytyminen pren Laatuvaatimukset ja luokat pren (moniosainen) Laadunvarmistus pren (moniosainen) Terminologia pren Näytteenotto ja näytteenkäsittely pren 14788, 14799

4 Laatuvaatimukset ja - luokat (EN ) Luokitus perustuu raaka-aineen alkuperään (origin and source) ja laaditaan tärkeimmille kauppanimikkeille (major traded forms) Biopolttoaineet on jaoteltu alaluokkiin alkuperän perusteella: 1 puubiomassa (Woody biomass) 2 kasvibiomassa (Herbaceous biomass) 3 hedelmäbiomassa (Fruit biomass) 4 Sekoitukset ja seokset (Blends and mixtures) blends = tarkoituksella tehdyt sekoitukset mixtures = sattumanvaraisesti syntyneet seokset Erityisehtoja kemiallisesti käsittelylle puulle Kemiallinen käsittely (chemical treatment) käsittää kaiken muun käsittelyn paitsi vedellä, lämmöllä tai ilmalla tapahtuvan käsittelyn. 4

5 Kiinteiden biopolttoaineiden käyttöketju Alkuperä Biomassa Polttoaineen tuotanto Taulukot jossa ominaisuusluokat (EN ) Kauppanimike (esim.pelletti) Kiinteä Biopolttoaine Bioenergia Alkuperän Dokumentointi (Taulukko 1 EN ) Polttoaineen laadunvarmistus (EN ) Tuoteseloste/ laatutodistus (EN 15234) 5

6 1.1 Metsästä, istutusmetsästä tai muu luonnonpuu(taulukko 1, EN ) Kokopuu ilman juuristoa Lehtipuu Havupuu Lyhytkiertoinen vesakko Pensaikko Sekoitukset ja seokset Kokopuu juurineen Lehtipuu Havupuu Lyhytkiertoinen vesakko Pensaikko Sekoitukset ja seokset Runkopuu/ranka Lehtipuu Havupuu Sekoitukset ja seokset Hakkuutähteet Tuore/vihreä, lehtipuu (lehdet mukaan lukien) Tuore/vihreä, havupuu (neulaset mukaan lukien) Varastoitu, lehtipuu Varastoitu, havupuu Sekoitukset ja seokset Kannot ja juuripuu Lehtipuu Havupuu Lyhytkiertoinen vesakko Pensaikko Sekoitukset ja seokset Kuori (metsänhoitotoimenpiteistä) a Maisemanhoidosta, puistoista, puutarhoista, viini- ja hedelmätarhojen karsimisesta peräisin oleva puubiomassa 6

7 1.2 Sivutuotteet ja tähteet puujalostusteollisuudesta (Taulukko 1, EN ) 1.2 Puujalostusteollisuuden sivutuotteet ja tähteet Kemiallisesti käsittelemätön puutähde Kuoreton lehtipuu Kuoreton havupuu Kuorellinen lehtipuu Kuorellinen havupuu Lehtipuun kuori (teollisesta toiminnasta) a Kemiallisesti käsitelty puutähde, kuitutähde ja rakenneosat Seokset ja sekoitukset 1.3 Käytöstä poistettu puu tai puutuote Kemiallisesti käsittelemätön puu Kemiallisesti käsitelty puu Havupuun kuori (teollisesta toiminnasta) a Seokset ja sekoitukset Kuoreton puu Kuorellinen puu Kuori (teollisesta toiminnasta) a Kuidut ja puun rakenneosat Kuoreton puu Kuori a Sekoitukset ja seokset Kuoreton puu Kuori a Sekoitukset ja seokset a) Sisältää myös korkin Kemiallisesti käsitelty puu ei saa sisältää raskasmetalleja ja orgaanisia halogenoituja yhdisteitä pinnoituksen tai puunsuojakäsittelyn seurauksena 7

8 Esimerkkejä alkuperän luokituksesta Hakkuutähde kuusi Luokka (tuore), (varastoitu/kuiva) Kokopuu, ei juuria, koivu Luokka Tonttien ja puutarhojen raivauspuu, tienvarsipuusto Luokka Kutterinlastu, sahanpuru, hiontapöly Luokka (lehtipuu) tai (havupuu) Kutterinlastu huonekalu-, parketti-, yms. tehtailta (sisältää liimaa, pinnoitetta tai maalia) Kemiallisesti käsitelty puubiomassa, luokka Ruokohelpi (pääluokka Ruohokasvit) koko kasvi tai Olki Sekoitus kemiallisesti käsitellystä ja käsittelemättömästä puubiomassasta Luokitellaan kemiallisesti käsitellyksi, luokka

9 Osa1 joustavaluokittelu Ominaisuudet eivät ole sidottu toisiinsa, joten tuottaja ja kuluttaja voivat valita luokat kustakin ominaisuusluokista Tuotantoketju on voitava jäljittää kokoketjun osalta, siksi alkuperätieto on tärkeä Tärkeimmille kauppanimikkeille on tehty taulukkopohjainen luokittelu Ominaisuusluokat merkitty symbolein Esimerkiksi kosteus (kosteus, M) M10, tarkoittaa että kosteuden on oltava 10 p-% keskimäärin 9

10 Joustava luokittelu Osa 1 Tärkeimmät ominaisuude ovat velvoittavia (pakollisia) alkuperä on aina pakollinen (Taulukko 1 EN ) velvoittavat ominaisuudet vaihtelevat eri kauppanimikkeillä kosteus (M) ja tuhkapitoisuus (A) velvoittava kaikille polttoaineille Osa ominaisuuksista opastavia (vapaaehtoisia), mutta ne suositellaan ilmoitettavan Osissa 2 6 ominaisuudet on sidottu toisiinsa luokiksi (AI, AII ja B) 10

11 Polttoaineiden (kauppanimikkeiden) luokittelu EN Briketit (Taulukko 3) Pelletit (Taulukko 4) Hake (Taulukko 5) Murske (Taulukko 6) Pilke/halot (Taulukko 7) Sahanpuru (Taulukko 8) Kutterinlastu (Taulukko 9) Kuori (Taulukko 10) Olki-, ruokohelpi- tai elefanttiheinäpaalit (Taulukko 11) Energiajyvä (Taulukko 12) Oliivitähde (Taulukko 13) Hedelmien siemenet (Taulukko 14) Yleinen taulukko muille biopolttoaineille (Taulukko 15) Kuva: Vapo Oy 11

12 Biopolttoainepelletti pren 14588, termi 4.23 Tiivistetty biopolttoaine Valmistettu jauhetusta biomassasta Sideaineilla tai ilman Yleensä sylinterimäinen muoto, Satunnainen pituus ja tyypillisesti 5 40 mm, murretut päät Raaka-aine voi olla puubiomassa, kasvibiomassa, hedelmäbiomassa, tai Biomassasekoitukset ja -seokset pelletit valmistetaan yleensä matriisilla Kokonaiskosteus on tyypillisesti vähemmän kuin 10 paino-% 12

13 Pelletit Velvoittavat ominaisuudet (Osa 1) Alkuperä (Taulukko 1 - osa 1) Puubiomassa 1 Kasvibiomassa 2 D Hedelmäbiomassa 3 Sekoitukset ja seokset 4 L Mitat Luokka Halkaisija (D) Pituus (L) D06 6 ± 1,0 mm 3,15 L 40 mm (95 p-%) D08 8 ± 1,0 mm 3,15 L 40 mm (95 p-%) D10 10 ± 1,0 mm 3,15 L 40 mm (95 p-%) D12 12 ± 1,0 mm 3,15 L 50 mm (95 p-%) D25 25 ± 1,0 mm 10 L 50 mm (95 p-%) Maksimipituus pelleteille: 45 mm luokissa D06, D08 ja D10 (<5 p-%) 13

14 Pelletit Normative (osa 1) Kosteus (M) M10 10 % saapumistilassa M15 15 % saapumistilassa Tuhkapitoisuus (A) A0.5 0,5 % kuiva-aineesta A0.7 0,7 % kuiva-aineesta A1.0 1,0 % kuiva-aineesta A1.5 1,5 % kuiva-aineesta A3.0 3,0 % kuiva-aineesta A5.0 5,0 % kuiva-aineesta A7.0 7,0 % kuiva-aineesta A ,0 % kuiva-aineesta A10.0+ > 10,0 % kuiva-aineesta, minimiarvo on ilmoitettava Kosteuspitoisuuden määritys pren Tuhkapitoisuus määritys pren Irtotiheys (BD) (kg/m 3 ) Ilmoitettava seuraavissa luokissa BD550, BD600, BD650, BD700 ja BD700+ (minimiarvo on ilmoitettava) 14

15 Pellettit - Velvoittavat (osa 1) Hienoaines (F) Lastauksessa tai purussa Hienoaines < 3,15 mm F1.0 1,0 p-% F2.0 2,0 p-% F3.0 3,0 p-% F5.0 5,0 p-% F5.0+ > 5,0 p-%, maksimiarvo ilmoitettava 3,15 mm seula ISO 3310 mukaan ja hienoaineksen määrä menetelmällä pren Lisäaineet Sidosaineen, kuonaantumisenestoaineen tai muun lisäaineen käyttö ilmoitettava Lisäaineen määrä saa olla korkeintaan 20 p-% puristettavasta massasta. Jos lisäaineen määrä on yli 20 p-% puristettavasta massasta, ovat pelletit seospelletteja. 15

16 Pelletit Velvoittavat (Osa 1) Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa (Q) minimiarvo on ilmoitettava (laskenta polttoaineen kosteuden ja kuiva-aineen tehollisen lämpöarvon (vakiopaineessa) avulla) 100 ar q p, net, ar = q p, net,d ( ) 0, M M ar q p,net,ar tehollinen lämpöarvo saapumistilassa, (MJ/kg) q p,net,d kuiva-aineen tehollinen lämpöarvo vakiopaineessa (MJ/kg) M ar kosteus (p-%) 0,02443 veden (kosteuden) höyrystymisentalpian korjaustekijä (vakiopaineessa) 25 C:ssa [MJ/kg 1 p-% kosteutta kohti] 1 MJ/kg = 0,2778 kwh/kg ja 1 kwh/kg = 1 MWh/t 1 MWh/t = 3,6 MJ/kg). Tarkkuus 0,1 MJ/kg Kalorimetripom-missa määritetään kalorimetrinen lämpöarvo menetelmällä pren ja kuiva-aineen tehollinen lämpöarvo lasketaan. Laskentakaavat EN :n liitteessä D. Kuva: ENAS Oy 16

17 Pelletit Velvoittavat (Osa 1) Mekaaninen kestävyys (DU) DU97.5 DU96.5 DU % pellettejä testauksen jälkeen 96.5 % pellettejä testauksen jälkeen 95.0 % pellettejä testauksen jälkeen Näyte 500 ± 10 g 50 ± 2 rpm 500 kierrosta DU95.0- < 95.0 %, pellettejä testauksen jälkeen minimiarvo on ilmoitettava Mekaanisen kestävyyden testauslaite Menetelmä pren

18 Velvoittavat/opastavat pelleteille (Osa 1) Rikkipitoisuus (S) Rikkipitoisuus on velvoittava vain kemiallisesti käsitellyille biomassoille (1.2.2, 1.3.2, 2.2.2,3.2.2) tai rikkiä sisältäviä lisäaineita on käytetty S p-% kuiva-aineesta S p-% kuiva-aineesta S p-% kuiva-aineesta S p-% kuiva-aineesta S p-% kuiva-aineesta S0.20+ > 0.20 p-% kuiva-aineesta, ja maksimiarvo ilmoitettava Analysointi pren 15289

19 Velvoittavat/opastavat pelleteille (Osa 1) Typpi (N) Typpi on velvoittava vain kemiallisesti käsitellylle biomassalle (1.2.2, 1.3.2, 2.2.2,3.2.2) N0.3 N0.5 N1.0 N2.0 N3.0 N p-% kuiva-aineesta 0.5 p-% kuiva-aineesta 1.0 p-% kuiva-aineesta 2.0 p-% kuiva-aineesta 3.0 p-% kuiva-aineesta >3.0 % p-% kuivaaineesta ja maksimiarvo ilmoitettava CHN-analysaattori Menetelmä pren

20 Velvoittavat/opastavat pelleteille (Osa 1) Kloori (Cl) Kloori on velvoittava vain kemiallisesti käsitellylle biomassalle (1.2.2, 1.3.2, 2.2.2,3.2.2) Cl 0.02 < 0.02 p-% kuiva-aineesta Cl 0.03 < 0.03 p-% kuiva-aineesta Cl 0.07 < 0.07 p-% kuiva-aineesta Cl 0.10 < 0.10 p-% kuiva-aineesta Cl 0.10+> 0.10 p-% kuiva-aineesta maksimiarvo on ilmoitettava Analyysit pren (kokonais- S tai Cl) 20

21 Tuotestandardit osat 2, 3, 4, 5 & 6 Erilliset tuotestandardit osa 2 Puupelletit ei-teollisuuskäyttöön osa 3 Puubriketit ei-teollisuuskäyttöön osa 4 Puuhake ei-teollisuuskäyttöön osa 5 Pilke ei-teollisuuskäyttöön osa 6 Ei-puuraaka-aineesta tehdyt pelletit ei-teollisuuskäyttöön Ei-teollisuuskäyttö tarkoittaa Ei-teollisuuskäyttö tarkoittaa pienkäyttölaitteita kuten kotitaloudessa ja pienissä teollisuus- tai julkisissa kiinteistöissä käytettyjä, ja ne on testattu seuraavien standardien mukaan: takat, hellat ja kiukaat EN 14785, EN 12815, EN 12809, EN 13240, EN 15250, pren 15821, pellettipolttimet EN 15270, kattilat EN (< 300 kw th ), Tuotestandardeissa ominaisuudet on sidottu toisiinsa: Luokat A1(vähäinen tuhkapitoisuus), A2 (korkeampi tuhkapitoisuus) and B raaka-aineessa myös kemiallisesti käsiteltyä puuta (1.2.2) tai käytöstä poistettua puuta (1.3) Kaikki ominaisuudet ovat velvoittavia 21

22 Tuotestandardi Ei-teollisuuskäyttöön tarkoitetut puupelletit (osa 2)- luonnos maaliskuu 2009 Ominaisuus A1 A2 B Alkuperä 1.1 ja ja , 1.2, 1.3 Palakoko D06, D08 3,15 < L < 40 (max. 45 mm, 5 p-%) D06, D08 3,15 < L < 40 (max. 45 mm, 5 p-%) D06, D08 3,15 < L < 40 (max. 45 mm, 5 p-%) Kosteus, M < 10 p-% < 10 p-% < 10 p-% Tuhkapitoisuus, A kuiva-aineesta 0.7 p-% 1.5 p-% 3.0 p-% Irtotiheys, BD > 600 kg/m 3 > 600 kg/m 3 > 600 kg/m 3 Mekaaninen kestävyys, DU > 97.5 p-% > 97.5 p-% > 97.5 p-% Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa, Q > 16.5 MJ/kg [4.6 kwh/kg] > 16.3 MJ/kg [4.5 kwh/kg] > 16.0 MJ/kg [4.4 kwh/kg] Hienoaines, F (<3,15 mm) 1% tehtaalla (lastauksessa tai pakattaessa) tai ennen toimitusta asiakkaalle 1% tehtaalla (lastauksessa tai pakattaessa) tai ennen toimitusta asiakkaalle 1% tehtaalla (lastauksessa tai pakattaessa) tai ennen toimitusta asiakkaalle Lisäaineet < 2 p-% puristettavasta massasta (kuiva-aineesta), tyyppi ja määrä on ilmoitettava 22

23 Tuotestandardi Ei-teollisuuskäyttöön tarkoitetut puupelletit ja -briketit (osa 2, 3)- luonnos maaliskuu 2009 A1 A2 B Rikki, S kuiva-aineesta S0.05 S0.05 S0.05 Typpi, N kuiva-aineesta N0.3 N0.5 N1.0 Kloori, Cl, kuiva-aineesta Cl0.02 Cl0.03 Cl0.03 Tuhkan sulamislämpötila, DT o C* > 1200 > 1200 > 1100 Arseeni, As mg/kg dry < 1 < 1 < 1 Kadmium, Cd, mg/kg dry** < 0.5 < 0.5 < 0.5 Kromi, Cr mg/kg dry** < 10 < 10 < 10 Kupari, Cu, mg/kg dry** < 10 < 10 < 10 Lyijy, Pb, mg/kg dry** < 10 < 10 < 10 Elohopea, Hg, mg/kg dry** < 0.05 < 0.05 < 0.05 Nikkeli, Ni, mg/kg dry** < 10 < 10 < 10 Sinkki, Zn, mg/kg dry** < 100 < 100 < 100 Arvoja ei ole vielä sovittu * Ei briketeille, DT = muodonmuutoslämpötila (Analyysi pren ) ** mg/kg = ppm = 0,1%, Raskasmetallit menetelmällä pren

24 Puuhake ja -murske termit pren14588 Puuhake Haketettu puubiomassa, jonka palat ovat tuotetut mekaanisella käsittelyllä käyttäen teräviä työkaluja, kuten veitsiä Hakepalat ovat suorakaiteen muotoisia ja tyypillinen pituus on 5 50 mm ja pieni paksuus verrattuna muihin mittoihin. Murske Puupolttoaine, jolla on vaihteleva palan muoto ja koko ja joka on tuotettu murskaamalla tylpillä työkaluillla kuten teloilla, varastoilla ja varstoilla 24

25 Puuhake Palakoko EN Luokka Pääfraktio, vähintään 75-w%, mm a Hienoaines, p-% (<3,15 mm) Karkea fraktio, p-% P16A c P16 B c 3,15< P < 16 mm 3,15< P < 16 mm < 12 % < 12 % <3% >16 mm ja kaikki <30 mm c <3% >45 mm ja kaikki < 120mm c P45A c P45B c 8 < P < 45 mm 8 < P < 45 mm < 8 % b < 8 % b < 6% >63 mm, and max. 3,5 % > 100 mm, all <120 mm, < 6% > 63 mm, and max. 3,5 % > 100 mm all <350 mm P63 c 8 < P < 63 mm < 6 % b < 6% > 100 mm, ja kaikki < 350 mm P100 c 16 < P < 100 mm < 4 % b < 6% > 200 mm, ja kaikki <350 mm a Palakokoarvot (P-luokat) viittavat pyöreisiin seuloihin ja palakokojakauma määritetään standardilla pren b Hakkuutähteillä pääfraktiot P45B (3,15<P<45 mm), P63 (3,15<P<63 mm) ja P100 (3,15<P<45 mm), hienoaineksen määrä voi olla maksimissaan 25 p-% c Palan poikkileikkauksen pinta-ala ylisuurille kappaleille P16<1 cm², P45 < 5 cm², P63< 10 cm² ja P100 < 10 cm². 25 A=ei-teollisuuskäyttöön B= teollisuuskäyttöön

26 Hakkeen palakoko P16 P16A All <31,5 mm P16B All <120 mm <3% 30 <3% >75% >75% 8 8 3,15 3,15 <12% <12% 26

27 Hakkeen palakoko P45 P45A P45B <3,5 % <3,5 % All < 120 mm All < 350 mm <6% < 100 mm <6% < 100 mm >75% >75% 8 8 3,15 3,15 <8 % <8 % 27

28 Hakkeen palakoot P63 ja P100 P63 P100 All < 350 mm <6% >200 mm All < 350 mm <6% 100 < 100 mm >75% >75% ,15 3,15 <6 % <4 % 28

29 Murske palakoko pren P16 P45 Pääfraktio, 75 p- %, mm a 3,15< P < 16 mm 3,15< P < 45 mm Karkeajae max. 1 p-% (partikkelin maksimipituus, mm) < 6 %> 45 mm ja kaikki < 120 mm < 10 %> 63 mm ja kaikki < 350 mm Hienoaines < 3,15 mm F06 F10 p-% < 6 % < 10 % P63 3,15< P < 63 mm < 10 %> 100 mm ja kaikki < 350 mm F12 < 12 % P100 3,15<P <100 mm < 10 %> 125 mm ja kaikki < 350 F15 < 15 % P125 3,15< P<125 mm < 10 %> 150 mm ja kaikki < 350 F20 < 20 % P200 3,15<P<200 mm Sovitaan erikseen F25 < 25 % P300 3,15<P< 300 mm Sovitaan erikseen a Arvot viittavat pren menetelmässä käytetyjen seulojen aukkoihin. Palan poikkileikkauksen pinta-ala ylisuurille kappaleille P16<1 cm², P45 < 5 cm², P63< 10 cm² ja P100 < 10 cm². 29

30 Puuhake/murske velvoittavat pren Kosteus hakkeelle ja murskeelle, M alkaen M10 päättyen M55 (5 %-yksikön välein), M55+ maksimiarvo ilmoitettava Tuhka hakkeelle, A luokat A0.5, A0.7, A1.0, A1.5, A3.0, A5.0, A6.0 and A6.0+ (maksimiarvo ilmoitettava) Tuhka murskeelle, A luokat A0.5, A0.7, A1.0, A1.5, A3.0, A5.0, A6.0 and A6.0+ (maksimiarvo ilmoitettava) Puuhake/murske velvoittava tai opastava Typpi, N, N0.3, N0.5, N1.0, N2.0, N3.0, N3.0+ (maksimiarvo ilmoitettava) Kloori, Cl, Cl0.02, Cl0.03, Cl0.07,Cl0.1, Cl0.1+ (maksimiarvo ilmoitettava) Velvoittava vain, jos kemiallisesti käsiteltyä puuta eli alkuperäluokat 1.2.2;

31 Puuhake/murske -pren Lämpöarvo Q (MJ/kg saapumistilassa) tai energiatiheys, E (kwh/irto-m 3 ), Velvoittava murskeelle ja opastava hakkeelle minimiarvo on ilmoitettava Voidaan laskea kosteuden ja kuiva-aineen tehollisen lämpöarvon perusteella (kirjallisuudesta tai analyysi). Tuhkan sulamiskäyttäytyminen (opastava) muodonmuutoslämpötila (DT, o C) ilmoitettava Kutistuminen Muodonmuutos Puolipallo Sulaminen 31

32 Puuhake/murske opastava-en Irtotiheys, BD (kg/m 3 ) Luokat BD150; BD200; BD250; BD300; BD350; BD400 ja BD450+ (minimiarvo ilmoitettava) Suositellaan ilmoitettavan, jos kauppa käydään tilavuuden perusteella. Irtotiheys menetelmällä pren

33 Ruokohelpipaalit velvoittavat EN Alkuperäluokat Viljan olki, Ruokohelpi ja elefanttiheinä, koko kasvi, Heinäkasvin olki Kasvilaji Esimerkit: kevätkorjattu ruokohelpi (Phalaris arundinacea L.) tai elefanttiheinä (Miscanthus Giganteus)) Kosteus, M, alkaen M10 ja M30 asti (5 %-yksikön välein), M30+ maksimiarvo ilmoitettava Tuhka, A, A5, A7, A10, A10+ (maksimiarvo ilmoitettava) Paalin tiheys, BD, BD100, BD120, BD160, BD220, BD220+ (minimiarvo ilmoitettava) Lämpöarvo Q (MJ/kg saapumistilassa) tai energiatiheys, E (kwh/irto-m 3 ), minimiarvo on ilmoitettava voidaan laskea kosteuden ja kuiva-aineen tehollisen lämpöarvon perusteella (ks, kalvo 16) 33

34 Paalit - palakoko Pyöröpaali Halkaisija (D), m Pituus (L 3 ),m D1 1,2-1,5 1,2 D2 1,6 1,8 1,5 Kanttipaali Korkeus (L 1 ),m Leveys (L 2 ), m Pituus (L 3 ), m P1 < 0,35 < 0,4 < 0,5 P2 < 0,9 < 1,2 1,5 2,8 P3 < 1,3 < 1,2 1,0-3,0 P3+ Maksimiarvot ilmoitettava 34

35 Paalit opastavat EN Tuotantomenetelmä Vaikutus silpun kokoon Esimerkiksi onko paali hajotettu pyörimisliikkeellä tai heiluttamalla ja onko kasvi korjattu kokonaisena. Kloori, Cl, Cl0.01, Cl0.03, Cl0.07, Cl0.1, Cl0.1+(maksimiarvo ilmoitettava) Sidontamateriaalin typpi Esim. verkko, naru Tuhkansulamiskäyttäytyminen muodonmuutoslämpötila (DT, o C) ilmoitettava Kuva: Vapo Oy 35

36 Miten luokitusta voi käyttää (osa 1 & 2) Kattila/poltinvalmistaja tai hakkurin/murskaimen valmistaja voi testata omalle laitteelle sopivat luokat ja ilmoittaa ne tuotteessaan esim. kattilakilvessä Valmistaja Teho Polttoaine Ariterm Oy 200 kw Kattila EN303-5 Puuhake EN (A2) Pakatuille polttoaineille luokat merkitään pakkaukseen Irtomateriaali: Tuoteseloste pren mukaan 36

37 Tuoteselosteen minimivaatimukset Toimittajan tiedot sisältäen yhteystiedot Viittaus standardiin EN Alkuperä (EN ) Kauppanimike (EN ) Velvoittavat ominaisuudet Kemiallinen käsittely, jos raaka-aine sisältää kemiallisesti käsiteltyjä biomassoja Allekirjoitus (vastuuhenkilö), nimi, päiväys ja paikka Tuoteseloste voidaan hyväksyä sähköisesti. Allekirjoitus ja päivä voidaan hyväksyä allekirjoittamalla kuormakirja tai leimaamalla tiedot pakkaukseen.

38 Esimerkki puupelletin tuoteselosteesta - osa 1 pakkaus Puupelletti Tuottaja Alkuperä Kauppanimike Valmistusmaa ja paikkakunta Velvoittavat (EN ) Mitat (mm) Halkaisija (D) ja pituus (L) Kosteus (p-% saapumistilassa) Tuhkapitoisuus (p-% kuiva-aineesta Mekaaninen kestävyys (p-% pelletteja testauksen jälkeen) Hienoaineksen määrä (p-%, < 3.15 mm) Lisäaineet (p-% raaka-aineesta) Opastavat (EN ) EAA Biofuels PL Jyväskylä Puh Kuoreton havupuu (sahanpuru) Pelletti Jyväskylä, Suomi D08 (8 mm + 1mm, ja 3,15 < L < 40 (95%), kaikki < 45 mm) M10 ( < 10 p-%) A0.7 ( < 0,7 p-%) DU97.5 F1.0 (tehtaan portilla korkeintaan 1 p-% hienoainesta) < 1 p-% (tärkkelys) Irtotiheys (kg/m ) 3 Db600 ( > 600 kg/m ) Lämpöarvo saapumistilassa Q4.7 [kwh/kg] 38

39 Esimerkki puupellettien tuoteselosteesta - osa 1 irtotiheys Velvoittavat Opastavat EN Osa 1 Tuottaja ja tehdas Alkuperä Kauppanimike Palakoko Kosteus, p-% Tuhka, p-% Hienoaines, F Mekaaninen kestävyys, p-% Lisäaineet, p-% Irtotiheys, kg/m 3 Lämpöarvo saapumistilassa, kwh/kg Rikki, p-% kuiva-aineesta Typpi, p-% kuiva-aineesta Kloori, p-% kuiva-aineesta EAA Biofuels, Jyväskylä, Suomi (Sahanpuru, mänty) Pelletti D08 M10 A0.7 F1.0 97,5 p-% 0,5 p-%, tärkkelys BD 650 Q4.7 S0.05 N0.03 Cl

40 Tuoteseloste puuhake EN Tuottaja Tuottaja EAA Biofuels Ominaisuudet Toimituserä Alkuperä Kauppanimike Palakoko (P), mm Kosteus (M), p-% Tuhkapitoisuus (A), p-% kuiva-aine Lämpöarvo (Q), MJ/kg ar Kokopuu, juureton, havupuu Puuhake P45B M40 A1.5 Q10

Puuhakkeen standardit ja niiden soveltaminen Vakkalämpö Oy:llä

Puuhakkeen standardit ja niiden soveltaminen Vakkalämpö Oy:llä SolidStandards Puuhakkeen standardit ja niiden soveltaminen Vakkalämpö Oy:llä Eija Alakangas, VTT 24. lokakuuta 2013 Tampere 2 Esityksen sisältö Hakkeen raaka-aineen luokittelu (SFS-EN ISO 17225-1) Hakkeen

Lisätiedot

Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön VTT-M-01931-14

Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön VTT-M-01931-14 VTT-M-01931-14 l 10.10.2014 Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön VTT-M-01931-14 Energiateollisuus ry Fredrikinkatu 51-53 B 00101 Helsinki www.energia.fi Metsäteollisuus ry Snellmaninkatu

Lisätiedot

Puupolttoaineiden laatuohje

Puupolttoaineiden laatuohje Puupolttoaineiden laatuohje VTT-M-07608-13 Bioenergia ry Kaisaniemenkatu 4 A 00100 Helsinki www.bioenergia.fi Energiateollisuus ry Fredrikinkatu 51-53 B 00101 Helsinki www.energia.fi Metsäteollisuus ry

Lisätiedot

Käytöstä poistetun puun luokittelu ja hyvien käytäntöjen kuvaus TUTKIMUSRAPORTTI. Eija Alakangas & Camilla Wiik. Luottamuksellisuus:

Käytöstä poistetun puun luokittelu ja hyvien käytäntöjen kuvaus TUTKIMUSRAPORTTI. Eija Alakangas & Camilla Wiik. Luottamuksellisuus: TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-04989-08 1.9.2008 Käytöstä poistetun puun luokittelu ja hyvien käytäntöjen kuvaus Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Eija Alakangas & Camilla Wiik Julkinen 2 (62) Alkusanat Projektin

Lisätiedot

Uunivalmiin polttopuun laatuvaatimukset EN 14961-5 standardin mukaan

Uunivalmiin polttopuun laatuvaatimukset EN 14961-5 standardin mukaan Uunivalmiin polttopuun laatuvaatimukset EN 14961-5 standardin mukaan Eija Alakangas, VTT, puheenjohtaja WG2 CEN/TC 335 PL 1603, 40101 Jyväskylä Puh. 020 722 2550, sähköposti: eija.alakangas@vtt.fi, www.eubionet.net

Lisätiedot

ENERGIATURPEEN LAATUOHJE

ENERGIATURPEEN LAATUOHJE NORDTEST METHOD NT ENVIR 009 1 LIITE 7 ENERGIATURPEEN LAATUOHJE 2006: POLTTOAINELUOKITUS JA LAADUNVARMISTUS, NÄYTTEENOTTO JA OMINAISUUKSIEN MÄÄRITYS Avainsanat: Fuel peat, sod peat, milled peat, peat pellets,

Lisätiedot

V T T T I E D O T T E I T A

V T T T I E D O T T E I T A 2 0 4 5 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Eija Alakangas Suomessa käytettävien polttoaineiden ominaisuuksia VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 2000 VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN

Lisätiedot

European Pellet Council

European Pellet Council European Pellet Council Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja Perustuu SFS-EN 14961-2 -standardiin versio 2.0, huhtikuu 2013 ii Lämmitykseen käytettävien puupellettien

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Tulisijat. Versio 3.1. 12. lokakuu 2010 31. lokakuu 2014. Pohjoismainen ympäristömerkintä

Joutsenmerkin kriteerit Tulisijat. Versio 3.1. 12. lokakuu 2010 31. lokakuu 2014. Pohjoismainen ympäristömerkintä Joutsenmerkin kriteerit Tulisijat Versio 3.1 12. lokakuu 2010 31. lokakuu 2014 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen

Lisätiedot

KELPO-hanke: Kierrätyspolttoaineiden energiakäyttöselvitys Pohjois-Savossa

KELPO-hanke: Kierrätyspolttoaineiden energiakäyttöselvitys Pohjois-Savossa KELPO RAPORTTI 5.3.2002 KELPO-hanke: Kierrätyspolttoaineiden energiakäyttöselvitys Pohjois-Savossa Yhteistarkastelu yhdyskuntalietteiden, hakkuutähteiden ja peltobiomassojen kanssa Martti Heikkinen, Sirke

Lisätiedot

Polttoaineen vastaanotto ja sen kehittäminen Pursialan voimalaitos

Polttoaineen vastaanotto ja sen kehittäminen Pursialan voimalaitos Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikan ala Lappeenranta Prosessitekniikan koulutusohjelma Matti Karppinen Polttoaineen vastaanotto ja sen kehittäminen Pursialan voimalaitos Opinnäytetyö 2014 Tiivistelmä

Lisätiedot

PUUPELLETIT ENERGIANTUOTANNOSSA

PUUPELLETIT ENERGIANTUOTANNOSSA Mikko Jokinen Kari Kirjavainen Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Ohjaaja: Martti Aho PUUPELLETIT ENERGIANTUOTANNOSSA Tiivistelmä Raportti on yleiskuvaus puupellettien valmistuksesta,

Lisätiedot

Ympäristöministeriö KOTIMAISTA POLTTOAINETTA KÄYTTÄVIEN 0,5 30 MW KATTILALAITOSTEN TEKNISET RATKAISUT SEKÄ PALAMISEN HALLINTA

Ympäristöministeriö KOTIMAISTA POLTTOAINETTA KÄYTTÄVIEN 0,5 30 MW KATTILALAITOSTEN TEKNISET RATKAISUT SEKÄ PALAMISEN HALLINTA Ympäristöministeriö KOTIMAISTA POLTTOAINETTA KÄYTTÄVIEN 0,5 30 MW KATTILALAITOSTEN TEKNISET RATKAISUT SEKÄ PALAMISEN HALLINTA 1 (50) Tiivistelmä Raportissa arvioidaan kiinteitä kotimaisia polttoaineita

Lisätiedot

METSÄ- JA PELTOBIOENERGIAN TUOTANTOPROSESSIEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI

METSÄ- JA PELTOBIOENERGIAN TUOTANTOPROSESSIEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI METSÄ- JA PELTOBIOENERGIAN TUOTANTOPROSESSIEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI Minna Ruokolainen Metsä- ja peltobioenergian tuotantoprosessien työterveys- ja työturvallisuusriskien arviointi

Lisätiedot

Pilketuotanto-opas 1

Pilketuotanto-opas 1 Pilketuotanto-opas 1 Pilke tuo lämpöä moneen kotiin. Kuva: Tiileri. Suomen metsäkeskus Päätoimittaja Toimituskunta Marko Ämmälä Tommi Valli Juha Hiitelä Jussi Somerpalo Jyrki Raitila Ari Erkkilä Juha Viirimäki

Lisätiedot

EKOPELLETTI T&K Pellettien sidostumisen perusmekanismien selvitys

EKOPELLETTI T&K Pellettien sidostumisen perusmekanismien selvitys EKOPELLETTI T&K Pellettien sidostumisen perusmekanismien selvitys Projektiraportti Henna Jokinen*, Matti Kuokkanen, Ritva Imppola, Heikki Takalo-Kippola 2013 *Oulun yliopisto, Kuitu- ja partikkelitekniikan

Lisätiedot

HAKE POLTTOAINEENA Käyttöpaikat Keski-Savossa

HAKE POLTTOAINEENA Käyttöpaikat Keski-Savossa Jari Korhonen Jukka Lintu HAKE POLTTOAINEENA Käyttöpaikat Keski-Savossa Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Toukokuu 2006 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 11.5.2006 Tekijä Jukka Lintu Jari

Lisätiedot

Tehokas ja ympäristöä säästävä tulisijalämmitys

Tehokas ja ympäristöä säästävä tulisijalämmitys Tehokas ja ympäristöä säästävä tulisijalämmitys Polttopuun tuotanto ja käyttö Eija Alakangas Ari Erkkilä Heikki Oravainen Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) Intelligent Energy Europe Tämä julkaisu

Lisätiedot

Torrefioitujen pellettien raaka-aineet, kustannukset ja varastointi SECTOR-projektin tuloksia

Torrefioitujen pellettien raaka-aineet, kustannukset ja varastointi SECTOR-projektin tuloksia Torrefioitujen pellettien raaka-aineet, kustannukset ja varastointi SECTOR-projektin tuloksia A European R&D Project funded within the Seventh Framework Programme by the European Commission Eija Alakangas,

Lisätiedot

BIOMASSAN KAASUTUS SÄHKÖKSI, LÄMMÖKSI JA BIOPOLTTOAINEIKSI HighBio-projektijulkaisu

BIOMASSAN KAASUTUS SÄHKÖKSI, LÄMMÖKSI JA BIOPOLTTOAINEIKSI HighBio-projektijulkaisu Ulla Lassi ja Bodil Wikman (toim.) BIOMASSAN KAASUTUS SÄHKÖKSI, LÄMMÖKSI JA BIOPOLTTOAINEIKSI HighBio-projektijulkaisu KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS Biomassan kaasutus sähköksi, lämmöksi ja biopolttoaineiksi

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 76/2013/1 Dnro ESAVI/310/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 76/2013/1 Dnro ESAVI/310/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 76/2013/1 Dnro ESAVI/310/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 15.4.2013 ASIA Päätös Fortum Power and Heat Oy:n ympäristönsuojelulain 55 :n mukaista ympäristöluvan lupamääräysten

Lisätiedot

Sivutuotteiden kuivaus ja hyödyntäminen energiantuotannossa - Liiketoimintamallit

Sivutuotteiden kuivaus ja hyödyntäminen energiantuotannossa - Liiketoimintamallit Sivutuotteiden kuivaus ja hyödyntäminen energiantuotannossa - Liiketoimintamallit Case 1: Kerroskuivuri tuoretta purua ja haketta tuottavalla sahalla Case 2: Kerroskuivuri metsähaketta käyttävällä kaukolämpölaitoksella

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma/ bioenergia. Juuso Sipola POLTTOHAKKEEN TUOTANTOKETJU

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma/ bioenergia. Juuso Sipola POLTTOHAKKEEN TUOTANTOKETJU KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma/ bioenergia Juuso Sipola POLTTOHAKKEEN TUOTANTOKETJU Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikka SIPOLA, JUUSO

Lisätiedot

EPER PÄÄSTÖREKISTERIN VAIKUTUKSET ENERGIA-ALALLA. 16.2.2001 Johanna Kara

EPER PÄÄSTÖREKISTERIN VAIKUTUKSET ENERGIA-ALALLA. 16.2.2001 Johanna Kara EPER PÄÄSTÖREKISTERIN VAIKUTUKSET ENERGIA-ALALLA 16.2.2001 Johanna Kara 2 TIIVISTELMÄ Komission päätöksen 2000/479/EY mukaan luodaan Euroopan laajuinen epäpuhtauspäästörekisteri EPER (European Pollutant

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Kemialliset rakennustuotteet

Joutsenmerkin kriteerit Kemialliset rakennustuotteet Joutsenmerkin kriteerit Kemialliset rakennustuotteet Versio 2.3 19. maaliskuuta 2014-31. maaliskuuta 2019 Sisältö 097 Kemialliset rakennustuotteet, versio 2.3, 17. maaliskuuta 2015 Mikä on Joutsenmerkitty

Lisätiedot

Puupolttoaineiden pienkäyttö

Puupolttoaineiden pienkäyttö Puupolttoaineiden pienkäyttö Toimittanut Iiris Lappalainen Tekes Puupolttoaineiden pienkäyttö Eija Alakangas Ari Erkkilä Martti Flyktman Satu Helynen Kari Hillebrand Markku Kallio Iiris Lappalainen Mauri

Lisätiedot

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa S u o m e n y m p ä r i s t ö 649 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Jukka Jalovaara, Juha Aho, Eljas Hietamäki ja Hille Hyytiä Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa... SUOMEN

Lisätiedot

Johanna Hanhila ALLE 5 MW:N LÄMPÖKATTILAT K8-KUNTIEN ALUEELLA

Johanna Hanhila ALLE 5 MW:N LÄMPÖKATTILAT K8-KUNTIEN ALUEELLA Johanna Hanhila ALLE 5 MW:N LÄMPÖKATTILAT K8-KUNTIEN ALUEELLA Tekniikka ja liikenne 2012 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on tehty Vaasan ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian koulutusohjelmassa. Opinnäytetyön

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON ENERGIATASE 2006

ETELÄ-SAVON ENERGIATASE 2006 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan osasto DIPLOMITYÖ ETELÄ-SAVON ENERGIATASE 2006 Tarkastajat: Professori Risto Tarjanne TkL Veli-Matti Mäkelä Ohjaaja: M.Sc. (eng.)

Lisätiedot

Asko Puhakka Veli-Matti Alanen Anssi Kokkonen Janne Nalkki Petri Rousku. Pellettilämmitysopas PERUSTIETOA PELLETTILÄMMITYKSESTÄ

Asko Puhakka Veli-Matti Alanen Anssi Kokkonen Janne Nalkki Petri Rousku. Pellettilämmitysopas PERUSTIETOA PELLETTILÄMMITYKSESTÄ Asko Puhakka Veli-Matti Alanen Anssi Kokkonen Janne Nalkki Petri Rousku Pellettilämmitysopas PERUSTIETOA PELLETTILÄMMITYKSESTÄ Pellettilämmitysopas PERUSTIETOA PELLETTILÄMMITYKSESTÄ Motiva Oy Pohjois-Karjalan

Lisätiedot