Pohjois-Karjalan uusiutuvan energian toimialan ja yritysten kartoittaminen ja yritysten osaamistarpeiden selvittäminen LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Karjalan uusiutuvan energian toimialan ja yritysten kartoittaminen ja yritysten osaamistarpeiden selvittäminen LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 Pohjois-Karjalan uusiutuvan energian toimialan ja yritysten kartoittaminen ja yritysten osaamistarpeiden selvittäminen LOPPURAPORTTI Anssi Kokkonen AvainEnergia Oy Länsikatu Joensuu

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTAA Selvitystyön lähtökohdat Toimialarajaus 3 2 TULOKSIA TOIMIALAKARTOITUKSESTA Yritykset eri uusiutuvan energian aloilla Uusiutuvan energian alalle tuleva uusi yritystoiminta Yritysten liiketoimintamuodot Yritysten liikevaihto, uusiutuvan energian osuus ja liikevaihdon kehittyminen Yhteistyö kehittämisorganisaatioiden kanssa 8 3 TULOKSIA OSAAMISKARTOITUKSESTA Perustietoja Yritysten vahvat osaamisalueet Ongelmat uusiutuvan energian liiketoiminnassa Yritysten kehittämis- ja osaamistarpeet 10 4 YHTEENVETOA TULOKSISTA 11 VIITTEET LIITTEET 2

3 1 TAUSTAA 1.1 Selvitystyön lähtökohdat Selvitystyön tilaajana toimi Pohjois-Karjalan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELYkeskus) TäsmäProto - osaamista sote-, palvelu- ja uusiutuvan energian aloille- hanke. Tämän selvitystyön tulokset ovat hankkeen käytettävissä, kun se tarjoaa niin koulutusneuvonta- kuin koulutuksen hankinta- ja rahoituspalvelua pk-yrityksille. Myös muut maakunnassa alalla toimivat tahot näkivät uusiutuvan energian toimialan kartoituksen hyödylliseksi. Kartoitus pyrittiin toteuttamaan niin, että se on jatkossa helposti päivitettävissä. Selvitystyön toteuttajaksi valittiin AvainEnergia Oy kilpailutuksen jälkeen (hankintapäätös ). Selvitystyötä pohjustettiin sekä määräajoin arvioitiin alalla toimivista henkilöistä kootun työryhmän voimin. Työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran, jolloin käytiin läpi työsuunnitelmaa ja mm. aikataulutus. Seuraavassa kokouksessa käytiin läpi lopulliset toimialan rajaukset kartoitusta varten. Viimeinen työryhmän kokous pidettiin , jolloin esiteltiin alustavat toimialakartoituksen tulokset sekä kommentoitiin kyselylomaketta osaamiskartoitusta varten. Työryhmässä oli jäseniä toteuttajan lisäksi seuraavista organisaatioista ja yrityksistä: - ELY- keskus - Joensuun Tiedepuisto, Osaamiskeskusohjelma (OSKE) - Metsäkeskus Pohjois-Karjala - Pohjois-Karjalan maakuntaliitto - Josek Oy - Keti Oy - Pikes Oy Työn ensimmäiseen vaiheeseen eli toimialakartoitukseen valmisteltiin kyselylomake (Liite 1), jolla selvitettiin yritysten liiketoimintaa ja sen laajuutta uusiutuvan energian alalla. Toisena vaiheena selvitettiin toimialalla olevien yritysten osaamistarpeita jatkokyselyn avulla (Liite 2). Varsinainen toimialan ja yritysten kartoitus sekä alalla toimivien yritysten osaamiskartoitus toteutettiin puhelinhaastatteluna ko. työhön erikseen kilpailutetun yrityksen toimesta. 1.2 Toimialarajaus Suomessa on ilmasto- ja energiastrategiassa (Työ- ja elinkeinoministeriö) asetettu maakohtaiset tavoitteet uusiutuvan energian osuudelle maamme kokonaisenergian käytöstä vuonna Pohjois- Karjalan maakuntaliitto on myös koostanut maakunnan osalta oman alueellisen ohjelman, Pohjois- Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma 2020 (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto). Uusiutuvan energian toimialan rajauksessa käytettiin hyväksi näissä julkaisuissa käytettyjä kriteerejä ja rajauksia. Valtakunnallisessa strategiassa esitettyä uusiutuvien energialähteiden määrittelyä käytettiin Pohjois- Karjalan toimialan rajauksessa pääasiallisena pohjana. Yritysten uusiutuvan energian liiketoimintaa 3

4 kysyttiin seuraavilta aloilta: a. metsähake b. polttopuu c. puupelletti d. peltobiomassat e. biokaasu f. teollisuuden sivutuotteet (mustalipeä, purut, kuoret) g. jalostetut biopolttoaineet h. tuulivoima i. vesivoima j. aurinkoenergia k. lämpöpumput l. jäte (biopohjainen) Pohjoiskarjalaista eri em. uusiutuviin energialähteisiin liittyvää liiketoimintaa kartoitettiin kuvan 1 mukaisesti. 4

5 Kuva 1. Uusiutuvaan energiaan liittyvä yritystoiminta. Kartoitustyötä varten tehtiin ennakkotyönä toimialarajausta, jolla pyrittiin supistamaan haastateltavien yritysten lukumäärää sekä eliminoimaan selkeästi alan ulkopuolella toimivat yritykset. Rajausvaiheessa mukaan valittiin TOL2008 luokituksesta seuraavat päätoimialat: C D E Teollisuus Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito F G H M X Rakentaminen Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus Kuljetus ja varastointi Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta Toimiala tuntematon Liitteessä 3 on listaus kunkin päätoimialan alta valituista toimialoista. Alkutuotannon osalta rajaukseen otettiin mukaan metsäpuolelta maakunnan energiaosuuskuntien yritysjäsenet. Maatilapuolelta haettiin uusiutuvan energian alkutuotannossa toimivia tiloja, mutta niitä ei saatujen tietojen pohjalta löytynyt. 2 TULOKSIA TOIMIALAKARTOITUKSESTA 2.1 Yritykset eri uusiutuvan energian aloilla Keväällä 2012 puhelimitse tehdyn kyselyn (Liite 1) perusteella maakunnassa on 353 yritystä, joiden voidaan arvioida toimivan uusiutuvan energian alalla tällä hetkellä tai jotka ovat aikeissa aloittaa liiketoimintaa ko. alalla. Yrityshaastatteluja tehtiin yhteensä 2009 kpl. Osa yrityksistä toimii jo tällä hetkellä useammalla uusiutuvan energian sektorilla (esim. hake ja polttopuu, tai lämpöpumput ja aurinkoenergia, jne.). Tämä useammalla alalla toimiminen näkyy Taulukossa 2 yritysten kokonaislukumäärässä. Joukossa on myös muutamia ns. tytäryrityksiä, joiden liikevaihto sisältyy varsinaisen emoyrityksen liikevaihtoon. 5

6 Taulukko 2. Yritykset eri uusiutuvan energian aloilla. Uusiutuvan energian ala Yrityksiä kpl metsähake 119 polttopuu 80 puupelletti 30 peltobiomassat 5 biokaasu 7 teollisuuden sivutuotteet (mustalipeä, purut, kuoret) 26 jalostetut biopolttoaineet 6 tuulivoima 5 vesivoima 8 aurinkoenergia 37 lämpöpumput 71 jäte (biopohjainen) 24 Yhteensä 418 Biomassojen parissa toimii yrityksiä laidasta laitaan; niin konsultoinnin ja suunnittelutoimistojen kuin myös metallipajojen ja kuljetusliikkeiden puolelta. Teollisuuden sivutuotteiden osalta mekaaninen puunjalostus muodostaa suurimman yksittäisen yritysryhmän. Aurinkoenergian ja lämpöpumppujen parissa toimii lukumääräisesti eniten lvi- ja sähköalan yrityksiä. Erityisesti lämpöpumppualalla toimii lisäksi myös useita rakennusalan yrityksiä. Biopohjaisen jätteen parissa on liiketoimintaa pääasiassa jätehuolto- ja kuljetusyrityksillä. Yhteensä 35 yritystä ei pystytty luokittamaan em. uusiutuvan energian aloille, vaikka yritykset ilmoittivat alalle liikevaihtoa ja toimintaa. Useissa tapauksissa kyseessä oli uusiutuvan energian konsultointi, jota yritys ei kohdistanut millekään erityisalalle. 2.2 Uusiutuvan energian alalle tuleva uusi yritystoiminta Uusiutuvan energian alalle on suunnittelemassa uutta liiketoimintaa 56 yritystä (Taulukko 3). Näistä 24 kpl on sellaisia, joilla ei ole vielä toistaiseksi lainkaan uusiutuvan energian liiketoimintaa. Eniten uutta liiketoimintaa on suunnitteilla metsähakkeeseen ja polttopuuhun liittyen. 6

7 Taulukko 3. Uusiutuvan energian alalle uutta liiketoimintaa suunnittelevat yritykset. Tulevat ue alan yritykset Yrityksiä kpl metsähake 17 polttopuu 9 puupelletti 7 peltobiomassat 1 biokaasu 5 teollisuuden sivutuotteet (mustalipeä, purut, kuoret) 4 jalostetut biopolttoaineet 0 tuulivoima 2 vesivoima 1 aurinkoenergia 4 lämpöpumput 4 jäte (biopohjainen) 2 Yhteensä Yritysten liiketoimintamuodot Uusiutuvan energian yritysten liiketoiminta keskittyy palvelutoimintaan ja energian tai polttoaineen tuotantoon. Melko suuri osa yrityksistä (96 kpl, 27 %) ei luokitellut nykyistä tai tulevaa alan liiketoimintaansa mihinkään annettuun kategoriaan. Taulukko 4. Yritysten liiketoimintamuodot uusiutuvan energian parissa. Liiketoiminta energian tai polttoaineen tuotantoa; laitetuotantoa; palvelutoimintaa; muuta kauppaa; muu; Yrityksiä kpl Yhteensä Yritysten liikevaihto, uusiutuvan energian osuus ja liikevaihdon kehittyminen Lähes 2/3 uusiutuvan energian alan yrityksistä maakunnassa on liikevaihdoltaan korkeintaan /v (Taulukko 5). Näistä puolella liikevaihto jää alle /v. Toisessa ääripäässä suurimmilla yrityksillä liikevaihto on useita kymmeniä miljoonia. 7

8 Taulukko 5. Uusiutuvan energian alalla toimivien yritysten liikevaihto. Yritysten liikevaihto % < yli alle 1 milj milj. 5 milj. 23 > 5 milj Uusiutuvan energian osuus liikevaihdossa on noin puolella yrityksistä varsin pieni (Taulukko 6). Mukana eivät ole yritykset, joilla ei vielä ole liiketoimintaa tai liikevaihtoa oman ilmoituksensa mukaan lainkaan. Taulukko 6. Uusiutuvan energian osuus yritysten liikevaihdossa. Uusiutuvan energian osuus liikevaihdossa Yrityksiä kpl > 50 % % 51 <20 % 168 ei osaa sanoa/ei kerro 21 Yhteensä 324 8

9 Yrityksistä lähes 2/3 arvioi uusiutuvan energian liiketoimintansa kasvavan tulevaisuudessa (Kuva 2 ja Taulukko 7). Kuva 2. Yritysten arvio uusiutuvan energian liiketoiminnan kehityksestä. Taulukko 7. Yritysten arvio uusiutuvan energian liiketoiminnan kehityksestä. Uusiutuvan energian liiketoiminnan kehitys yrityksen tulevaisuudessa Yrityksiä kpl kasvaa merkittävästi, 99 kasvaa jossain määrin, 113 vähenee merkittävästi, 6 vähenee jossain määrin, 21 pysyy ennallaan? 114 Yhteensä Yhteistyö kehittämisorganisaatioiden kanssa Yrityksistä suurin osa, n. 200 kpl, antoi suostumuksensa siihen, että heidän tietojaan saa lähettää edelleen maakunnan uusiutuvan energian alaa edistäville organisaatioille. Saako yrityksenne tietoja lähettää sähköpostilla excel-taulukkoyhteenvetona Pohjois-Karjalan Maakuntaliittoon, Suomen metsäkeskuksen julkisille palveluille Pohjois-Karjalaan ja seudullisille yrityspalvelutoimijoille (KETI/PIKES/JOSEK ja Joensuun Tiedepuisto)? Tietoja käytetään uusiutuvan energian toimialan klusterin kokoamisessa. 9

10 3 TULOKSIA OSAAMISKARTOITUKSESTA 3.1 Perustietoja Uusiutuvan energian toimialan ja yritysten kartoituksessa toimialalle määritellyille yrityksille toteutettiin osaamiskartoitus puhelinhaastatteluna (Liite 2). Onnistuneet haastattelutulokset saatiin yhteensä 305 yritykseltä. Näistä 13 yritystä tarkentui vastausten kautta poistettavaksi uusiutuvan energian toimialalta. Osaamiskartoituksen lopulliset tulokset on koottu yhteensä 292 uusiutuvan energian alalla toimivalta yritykseltä Pohjois-Karjalassa. Yksinyrittäjiä haastatelluista on yhteensä 39 % eli 120 kpl. Loput 172 kpl yrityksistä työllistää vähintään yhden ulkopuolisen työntekijän. Uusiutuvan energian työllistävyys toimialan yrityksissä on yhteensä 684 henkilötyövuotta. Yrityksillä on suunnitelmissa uuden työntekijän palkkaaminen seuraavan puolen vuoden kuluessa uusiutuvan energian työtehtäviin. 3.2 Yritysten vahvat osaamisalueet ja vientitoiminta Haastateltujen yritysten vahvuusalueita ovat yleisen liiketoiminnan osaamisen lisäksi yritysten väliset hyvin toimivat yhteistyöverkostot sekä henkilöstön vankka työkokemus (Taulukko 8). Yritysten ja yrittäjien osaaminen pohjautuukin vankasti kokemukseen. Vain n. 35 % yrityksistä katsoo, että henkilöstöllä on tällä hetkellä työhönsä sopiva koulutus. Vientiä harjoittavia ja sen hallitsevia yrityksiä on vähän (alle 10 %), mutta vientimaita on kaikista maanosista (Eurooppa, Amerikka, Aasia, Afrikka ja Australia). Taulukko 8. Uusiutuvan energian yritysten osaamisalueet. Mitkä asiat osataan hyvin? Yrityksiä kpl Yleinen liiketoiminnan pyörittäminen 164 Toimivan yhteistyöverkoston rakentaminen ja ylläpitäminen 170 Henkilöstöllä on kokemusta tehtäviinsä 223 Henkilöstöllä on sopiva koulutus tehtäviinsä 101 Tuotteiden/palveluiden vienti ulkomaille. Minne? 27 Mitä muuta tärkeää osaamista teillä on? 12 En osaa sanoa Ongelmat uusiutuvan energian liiketoiminnassa Merkittävimpinä nousivat esille vaikeudet lainsäädännössä ja viranomaismääräyksissä (57 yritystä), markkinoinnissa (45 yritystä) sekä rahoituskanavien löytämisessä (45 yritystä). Mitään yrityksille yhteistä suurta ongelmatekijää ei ollut havaittavissa, myöskään avoimissa vastauksissa. 10

11 Yhteistyökumppaneita kaivattiin mm. raakapuun hankintaan ja haketustoimintaan sekä alihankintaan ja jälleenmyyntiin. Erityisosaamisen puutteena esille tuli esim. kustannuslaskennan heikko osaaminen, energiapuun käsittely, lämpöpumppualan vähäinen koulutus sekä mm. 3D- mallinnus ja valokuitupuolen osaaminen. Taulukko 9. Yritysten ongelmat uusiutuvan energian liiketoiminnassa. Uusiutuvan energian liiketoimintaan liittyvät ongelmat yrityksissä Yrityksiä kpl Markkinointivaikeuksiin (esim. markkinakanavia tai kohdeasiakkaita ei tunneta riittävän hyvin) 45 Kumppaneiden puutteeseen. Millaisten/keiden? 19 Rahoituskanavien tai neuvontapalveluiden löytämiseen ja hyödyntämiseen 45 Erityisosaamiseen. Mihin? 16 Uusien työntekijöiden löytämiseen 29 Lainsäädäntöön tai viranomaismääräyksiin (esim. luvat sertifikaatit jne.) 57 Johonkin muuhun. Mihin? 41 Muita ongelmia olivat avoimissa vastauksissa mm. - Raaka-aineen hankinta ja tuhkan käsittely - Automaatiotekniikka - Heikko jalostusarvo - Tuotekehityksen resurssipula - Ajanpuute - Kilpailutilanne suurten toimijoiden kanssa - Rahoituskanavien sulkeutuminen ja julkishallinnon hitaat etenemisprosessit - Laiteviat - Puhtaan puutavaran jatkokäyttö paikallisesti - Laiteviat - Pieni kate 3.4 Yritysten kehittämis- ja osaamistarpeet Kehittämistyötä yrityksissä tehdään tällä hetkellä kaikkein eniten yritysten välisten yhteistyöverkostojen parissa. Muita tärkeimpiä kehittämiskohteita ovat tuotteiden ja palveluiden tuotantoprosessit, kansainvälinen kauppa sekä yhteistyö koulutus- ja tutkimuslaitosten kanssa. Sen sijaan kielitaitoa ilmoitti kehittävänsä vain yksi yritys. 11

12 Taulukko 10. Yritysten kehittämistyö. Mitä yrityksissä on kehitteillä? Yrityksiä kpl Rahoitus- ja tukikanavien tuntemusta tai niiden hyödyntämistä 7 Markkinoiden tuntemusta 4 Johtamista 5 Henkilöstön osaamista 12 Työhyvinvointia 13 Kielitaitoa. Mikä kieli? 1 Kansainvälistä kauppaa. Mihin maahan? 27 Tietoteknistä osaamista 2 Palveluiden ja tuotteiden "tuotantoprosessia" 35 Laskentatoimen osaamista ja taloushallintoa (esim. kannattavuuslaskelmat ym.) 9 Yhteistyöverkostoja muiden yritysten kanssa 43 Yhteistyötä koulutus- ja tutkimuslaitosten kanssa 23 Jotain muuta. Mitä? 7 Kehittämistarvetta kussakin seuraavista oli vähintään kolmasosalla haastatelluista yrityksistä (Taulukko 11): - Markkinoiden tuntemuksessa, - Rahoitus- ja tukikanavien tuntemuksessa sekä niiden hyödyntämisessä, - Yhteistyöverkostoissa muiden yritysten kanssa, - Henkilöstön osaamisessa, sekä - Työhyvinvoinnissa. Kielitaidon sekä kansainvälisen kaupan kehittämisessä mainittiin kiinnostuksen kohdemaaksi useimmiten Venäjä. Taulukko 11. Yritysten kehittämistarpeet. Mitä yrityksissä pitäisi kehittää? Yrityksiä kpl Rahoitus- ja tukikanavien tuntemusta tai niiden hyödyntämistä 129 Markkinoiden tuntemusta 136 Johtamista 92 Henkilöstön osaamista 123 Työhyvinvointia 100 Kielitaitoa. Mikä kieli? 57 Kansainvälistä kauppaa. Mihin maahan? 28 Tietoteknistä osaamista 98 Palveluiden ja tuotteiden "tuotantoprosessia" 82 Laskentatoimen osaamista ja taloushallintoa (esim. kannattavuuslaskelmat ym.) 87 Yhteistyöverkostoja muiden yritysten kanssa 128 Yhteistyötä koulutus- ja tutkimuslaitosten kanssa 94 Jotain muuta. Mitä? 5 12

13 Kysyttäessä yritysten erityisosaamisen syventämisestä, nousivat tärkeimmiksi lainsäädännön ja viranomaismääräysten sekä asiakastarpeiden ja markkinoiden tuntemus (Taulukko 12). Myös energiatekniikan laitteiden käytöstä ja kunnossapidosta haluttiin varsin monessa yrityksessä lisäosaamista. Avoimissa vastauksissa erityisosaamista kaivattiin mm. tuulivoiman mittausmenetelmistä. Taulukko 12. Yritysten tarpeet erityisosaamisen kehittämisessä. Millä erityisaloilla osaamista pitäisi syventää? Yrityksiä kpl Raaka-aineiden ominaisuuksien parempaa tuntemusta (esim. puupolttoaineiden, peltobiomassojen ym.) 41 Jalostustekniikoiden parempaa tuntemusta (esim. kaasutus, haketus, pelletöinti, ym.) 56 Asiakastarpeiden (markkinoiden) parempaa tuntemusta 72 Logistiikkamenetelmien parempaa tuntemusta 43 Energiatekniikan laitteiden käytön- ja kunnosapidon parempaa tuntemusta, (esim. lämpökeskusten huolto, ym.) 69 Automaatiotekniikan parempaa tuntemusta 55 Lainsäädännön ja viranomaismääräysten parempaa tuntemusta 79 Muuta osaamista. Mitä? 6 Yritysten väliset yhteistyöverkostot todetaan useissa yrityksissä vahvuudeksi, mutta niitä myös kehitetään ja halutaan aktiivisesti kehittää edelleen. Tämä heijastuu myös yritysten koulutuskiinnostukseen. Vastanneista yrityksistä 45 % on kiinnostunut kouluttautumista yhdessä alueen muiden yritysten kanssa, ns. verkostokoulutus. Koulutuksessa kiinnostus kohdistuu lisäksi erityisesti lyhyisiin 1-2 päivän koulutuksiin (58 % vastaajista). Tutustumisvierailut oman alansa kohteisiin sekä Suomessa että myös ulkomailla kiinnostavat yrittäjiä (37 % vastaajista). Kiinnostuksen kohdemaita ovat mm. Venäjä, Saksa, Ruotsi, Kanada, Italia, Itävalta ja Tanska. 4 YHTEENVETOA TULOKSISTA Pohjois-Karjalan maakunnassa on n. 350 yritystä, joilla on jotakin uusiutuvan energian liiketoimintaa. Lukumääräisesti eniten liiketoimintaa on puubiomassan parissa, erityisesti metsähakkeen ja polttopuiden. Seuraavina tulevat lämpöpumput, aurinkoenergia sekä puupelletit. Alan yritykset ovat valtaosin pieniä. Lähes kolmasosalla liikevaihto jää alle ja yksinyrittäjiä on lähes 40 %. Uutta yritystoimintaa uusiutuvan energian alalle on suunnittelemassa 56 yritystä, joista 24 on alalla täysin uusia. Valtaosa yrityksistä ei ole jatkossakaan pyrkimässä kansainvälisyyteen uusiutuvan energian liiketoiminnassa, sillä vain n. 10 % yrityksistä on kehittämässä tai haluaisi kehittää kansainvälistä kauppaa. Tätä johtopäätöstä tukee toisaalta myös se, että alan yrityksistä suuri osa toimii energia- tai polttoainetuotannon tai palveluliiketoiminnan parissa, jolloin tuotteet ovat tyypillisesti lähimarkkinoille. Kuitenkin merkittävä osa yrityksistä (57 kpl) kokee yleisen kielitaidon kehittämisen tärkeäksi. Kansainvälisen kaupan ilmoitti osaavansa 27 yritystä ja positiivista on, että näistä 12 yritystä ilmoitti myös edelleen tekevänsä kehitystyötä sen eteen. Kansainvälisen kaupan kohdemaana sekä myös kielitaidon kehittämisessä mainittiin useimmiten Venäjä; 28 yrityksestä 17 haluaa kehittää kauppaa nimenomaan Venäjälle. Erityisen vahvana haastattelusta nousi esiin yritysten kiinnostus yhteistyöverkostoihin toisten yritysten kanssa. Verkostoituminen on vastaajayrityksissä jo aktiivista osaamista tällä hetkellä. Toisaalta sitä kehitetään ja haluttaisiin kehittää edelleen lukuisissa yrityksissä. N. 44 % vastaajista haluaisi edelleen kehittää yhteistyöverkostoja ja n. 45 % on kiinnostunut paikallisten yritysten yhteisistä koulutuksista, ns. verkostokoulutuksista. Ongelmana yhteistyössä ja verkostoitumisessa nostettiin esiin isojen toimijoiden haluttomuus yhteistyöhön pienten yritysten kanssa ja ns. sanelupolitiikka. 13

14 Vaikka yritysten henkilöstöllä vastausten perusteella on hyvin työkokemusta ja osaamista, haluavat yritykset kehittää ja syventää osaamista edelleen ja monella eri sektorilla. Erityisesti markkinoiden ja asiakkaiden parempi tunteminen nousi esiin eri kysymysten kautta. Toisaalta lisäosaamiselle on tarvetta lainsäädännöstä ja viranomaismääräyksistä aina energiatekniikan hallintaan saakka. Myös yritysrahoituksen ja tukien osalta kaivataan lisätietoa ja ne koetaan osin alan liiketoiminnan ongelmakohdaksi. Avoimista vastauksista heijastuu myös turhautuminen olemassa oleviin rahoituskanaviin; niiden hitauteen sekä puuttumiseen ja puutteisiin. 14

15 VIITTEET Työ- ja elinkeinoministeriö Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma

16 LIITE 1 Pohjois-Karjalan uusiutuvan energian toimialan yrityskartoitus Kartoitamme Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen toimesta uusiutuvan energian toimialaa ja siihen kuuluvia yrityksiä Pohjois-Karjalassa. Kartoituksen avulla ELY-keskus kokoaa yhteenvedon toimialalla toimivista yrityksistä sekä toteuttaa myöhemmin näille yrityksille jatkokyselyn erityisesti yritysten osaamisen kehittämisen tarpeista. Jos yritykset antavat luvan, tietoja voidaan välittää muillekin viranomaisille. Lupa kysytään haastattelun lopuksi. 1. Täydennetään aluksi yhteystiedot ja varmistetaan, että puhelimessa on yrittäjä itse tai oikea vastuuhenkilö. Yritys/Organisaatio * Y-tunnus * Vastuuhenkilö * Puhelin * Sähköposti * Postitusosoite * Postinumero * Postitoimipaikka * 2. Yrityksen vastaaminen * Mikäli yritystä ei tavoiteta tai se kieltäytyy, haastattelu päättyy. Mikäli vastaat, että yritystä ei tavoitettu, et voi enää palata kyseiseen yritykseen. Älä siis lähetä lomaketta ennen kuin olet tavoitellut yritystä riittävän monta kertaa. Yritys suostui haastatteluun Yritys kieltäytyi haastattelusta Yritystä ei tavoitettu 16

17 3. Onko yrityksellä liiketoimintaa uusiutuvan energian alalla Pohjois-Karjalassa, ja mihin seuraavista liiketoiminta liittyy (ilmoita kaikki alat, joilla on toimintaa): Jos yrityksellä ei ole toimintaa ao. alalla, kysytään onko aikomus aloittaa toimintaa tulevaisuudessa. (käytännössä rasti voi olla vain "nyt" tai "tulevaisuus" -sarakkeessa). JOS KOHTAAN 3 ON JO VASTATTU, TÄMÄN SIVUN KYSYMYKSET VOIDAAN OHIT- TAA. MIKÄLI KOHDASTA 3 PUUTTUU VASTAUS, EDETÄÄN NORMAALISTI KYSYMYS KYSYMYKSELTÄ. Nyt Tulevaisuudessa metsähake polttopuu puupelletti peltobiomassat biokaasu teollisuuden sivutuotteet (mustalipeä, purut, kuoret) jalostetut biopolttoaineet tuulivoima vesivoima aurinkoenergia lämpopumput jäte (biopohjainen) 4. Yrityksellä ei ole uusiutuvan energian liiketoimintaa nyt, eikä suunnitteilla. Laita tähän raksi, jos kohtaan 3 ei tullut kumpaankaan sarakkeeseen yhtään vastausta. KYSELY PÄÄTTYY. 5. Onko nykyinen liiketoiminta... (valitse kaikki alat, joilla on merkittävää toimintaa) energian tai polttoaineen tuotantoa; esim. haketus, pelletti- tai brikettituotanto, lämmön tai sähkön tuotanto, laitetuotantoa; esim. hakkurit, puupolttoaineiden kuljetus- tai korjuukalusto, aurinkokeräimet, myös merkittävä alihankinta ja osavalmistus alan laitevalmistajalle, palvelutoimintaa; esim. hake- tai pellettikuljetus, aurinkokeräinten, lämpöpumppujen tai 17

18 puulämmityskattiloiden asennukset, suora ko. alan konsultointi, muuta kauppaa; esim. puulämpökattiloiden tai tulisijojen myynti, hakemyynti, lämmön tai sähkön myynti, muu; lyhyt kuvaus liiketoiminnasta? 6. Mikä oli yrityksenne kokonaisliikevaihto vuonna 2011? * < yli alle 1 milj. 1 milj. 5 milj. > 5 milj. 7. Arvio uusiutuvaa energiaa koskevan liiketoiminnan osuudesta liikevaihdossa prosentteina (%) tällä hetkellä? * 8. Arvionne uusiutuvan energian liiketoiminnan kehityksestä yrityksessänne tulevaisuudessa? * Uusiutuvan energian liiketoiminnan osuus tulee... kasvamaan merkittävästi, kasvamaan jossain määrin, vähenemään merkittävästi, vähenemään jossain määrin, pysymään ennallaan? Pohjois-Karjalan ELY-keskus toteuttaa elo-syyskuussa 2012 osaamisasioihin liittyvän kyselyn uusiutuvan energian toimialaan kuuluville yrityksille. Haastattelussa antamianne tietoja voidaan luvallanne välittää muille viranomaisille. 18

19 9. Saako yrityksenne tietoja lähettää sähköpostilla excel-taulukkoyhteenvetona Pohjois-Karjalan Maakuntaliittoon, Suomen metsäkeskuksen julkisille palveluille Pohjois- Karjalaan ja seudullisille yrityspalvelutoimijoille (KETI/PIKES/JOSEK ja Joensuun Tiedepuisto)? Tietoja käytetään uusiutuvan energian toimialan klusterin kokoamisessa. * Kyllä Ei 10. Voidaanko yrityksenne tietoja käyttää Pohjois-Karjalan bioenergianeuvonnassa? Bionenergianeuvontaa antavat Metsäkeskus, Maakuntaliitto ja ELY-keskus. Yrityksenne tietoja käytetään suunnatussa energianeuvonnassa ja viestityksessä. * Kyllä Ei 11. Vastaavanlainen kartoitus toteutetaan tulevaisuudessa toimialan kehittymisen seuraamiseksi seudullisella ja maakunnallisella tasolla. Voidaanko yrityksenne tietoja luovuttaa uuden kartoituksen toteuttajalle, joka on joku edellisissä kohdissa mainituista toimijoista? Yrityskohtaisia tietoja kartoituksen raportoinnissa ei esitellä. * Kyllä Ei Mikäli annoitte luvan tietojenne välittämiseen tullaan teiltä pyytämään vielä kirjallinen lupa. Lupalomake lähetetään touko-kesäkuun aikana ja mukana on palautuskuori, jossa lomakkeen voi palauttaa. Kiitos haastatteluun osallistumisesta. 19

20 LIITE 2 Pohjois-Karjalan uusiutuvan energian toimialan osaamiskartoitus Kartoitamme Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen toimesta uusiutuvan energian toimialaan kuuluvien pohjoiskarjalaisten yritysten osaamistarpeita. Kartoituksen avulla ELY-keskus kokoaa yhteenvedon toimialan osaamistarpeista ja tarjoamaan tarpeisiin palveluita. Lisäksi kartoitus auttaa ELYkeskusta kehittämään palveluitaan. Tämän kyselyn vastaukset ovat luottamuksellisia. Tietoja ei luovuteta muille. 1. Täydennetään aluksi yhteystiedot ja varmistetaan, että puhelimessa on yrittäjä itse tai oikea vastuuhenkilö. Yritys/Organisaatio * Y-tunnus * Vastuuhenkilö * Puhelin * Sähköposti * Postitusosoite * Postinumero * Postitoimipaikka * 2. Yrityksen vastaaminen * Mikäli yritystä ei tavoiteta tai se kieltäytyy, haastattelu päättyy. Mikäli vastaat, että yritystä ei tavoitettu, et voi enää palata kyseiseen yritykseen. Älä siis lähetä lomaketta ennen kuin olet tavoitellut yritystä riittävän monta kertaa. Yritys suostui haastatteluun Yritys kieltäytyi haastattelusta Yritystä ei tavoitettu 20

21 3. Onko yrityksellä liiketoimintaa uusiutuvan energian alalla Pohjois-Karjalassa, ja mihin seuraavista liiketoiminta liittyy (ilmoita kaikki alat, joilla on toimintaa): Jos yrityksellä ei ole toimintaa ao. alalla, kysytään onko aikomus aloittaa toimintaa tulevaisuudessa. (käytännössä rasti voi olla vain "nyt" tai "tulevaisuus" -sarakkeessa). JOS KOHTAAN 3 ON JO VASTATTU, TÄMÄN SIVUN KYSYMYKSET VOIDAAN OHIT- TAA. MIKÄLI KOHDASTA 3 PUUTTUU VASTAUS, EDETÄÄN NORMAALISTI KYSYMYS KYSYMYKSELTÄ. Nyt Tulevaisuudessa metsähake polttopuu puupelletti peltobiomassat biokaasu teollisuuden sivutuotteet (mustalipeä, purut, kuoret) jalostetut biopolttoaineet tuulivoima vesivoima aurinkoenergia lämpopumput jäte (biopohjainen) jotain muuta en halua sanoa 21

22 4. Jos yrityksen liiketoiminta uusiutuvan energian alalla on jotain muuta, mitä? 5. Yrityksellä ei ole uusiutuvan energian liiketoimintaa nyt, eikä suunnitteilla. Laita tähän raksi, jos kohtaan 3 ei tullut kumpaankaan sarakkeeseen yhtään vastausta. KYSELY PÄÄTTYY. 13. Oletteko yksinyrittäjä? * Kyllä En 14. Montako henkilötyövuotta yrityksessänne on uusiutuvan energian tehtävissä? * 15. Millaisilla ammattinimikkeillä nämä työntekijät toimivat? * 16. Onko yrityksellä suunnitelmissa lisätä henkilöstöä uusiutuvan energian tehtäviin puolen vuoden sisällä? * (Jos kyllä, kuinka monta aiotte palkata lisää ja millä ammattinimikkeillä?) Kyllä Ei 22

23 17. Onko yrityksessä henkilöstön vähennystarpeita puolen vuoden sisällä? * (Jos kyllä, kuinka monta aiotte vähentää ja mitä ammattinimikkeitä vähennykset koskevat?) Kyllä Ei 18. Mitkä asiat yrityksessä osataan hyvin? * Yleinen liiketoiminnan pyörittäminen Toimivan yhteistyöverkoston rakentaminen ja ylläpitäminen Henkilöstöllä on kokemusta tehtäviinsä Henkilöstöllä on sopiva koulutus tehtäviinsä Tuotteiden/palveluiden vienti ulkomaille. Minne? Mitä muuta tärkeää osaamista teillä on? En osaa sanoa 19. Mitä asioita yrityksessä on kehitteillä tai pitäisi kehittää? * Pitäisi kehit-etäta kehittämistarpei- Kehitteillä Rahoitus- ja tukikanavien tuntemusta tai niiden hyödyntämistä * Markkinoiden tuntemusta * Johtamista * Henkilöstön osaamista * Työhyvinvointia * Kielitaitoa. Mikä kieli? * Kansainvälinen kauppaa. Mihin maahan? * Tietoteknistä osaamista * Palveluiden ja tuotteiden "tuotantoprosessia" * Laskentatoimen osaamista ja taloushallintoa (esim. kannattavuuslaskelmat ym.) * Yhteistyöverkostoja muiden yritysten kanssa * 23

24 Yhteistyötä koulutus- ja tutkimuslaitosten kanssa * Jotain muuta. Mitä? * 20. Onko yrityksen uusiutuvan energian liiketoiminnassa ongelmia ja jos on, niin mihin ne liittyvät? * Markkinointivaikeuksiin (esim. markkinakanavia tai kohdeasiakkaita ei tunneta riittävän hyvin) * Kyllä Ei Kumppaneiden puutteeseen. Millaisten/keiden? * Rahoituskanavien tai neuvontapalveluiden löytämiseen ja hyödyntämiseen (esim. potentiaaliset tukirahoitukset jne.) Erityisosaamiseen. Mihin? * Uusien työntekijöiden löytämiseen * Lainsäädäntöön tai viranomaismääräyksiin (esim. luvat sertifikaatit jone.) * Johonkin muuhun. Mihin? * 21. Millä erityisaloilla osaamista pitää syventää? * Raaka-aineiden ominaisuuksien parempaa tuntemusta (esim. puupolttoaineiden, peltobiomassojen ym.) * Kyllä Ei Jalostustekniikoiden parempaa tuntemusta (esim. kaasutus, haketus, pelletöinti, ym.) * Asiakastarpeiden (markkinoiden) parempaa tuntemusta * Logistiikkamenetelmien parempaa tuntemusta * Energiatekniikan laitteiden käytön- ja kunnosapidon parempaa tuntemusta. (esim. lämpökeskusten huolto, biokaasulaitteiston ylläpito ym.) * Automaatiotekniikan parempaa tuntemusta * Lainsäädännön ja viranomaismääräysten parempaa tuntemusta * Muuta osaamista. Mitä? * 24

25 22. Onko johdon tai henkilöstön osaamisen kehittäminen ajankohtaista yrityksessä? * Kyllä Ei 23. Onko yrityksessä jo pohdittu tai selvitetty osaamistarpeita? * Kyllä. (Mitä tarpeita on noussut esiin ja tarvitsetteko mahdollisesti lisäapua tarpeiden selvittämiseen?) Ei. (Tarvitsetteko ulkopuolista apua osaamistarpeiden selvittämiseen) 24. Millaisesta henkilöstön tai johdon koulutuksesta tai osaamisen kehittämisestä olisitte kiinnostunut? * Lyhyestä koulutuksesta (esim. 1-2 pvä) * Ei tarvetta Henkilöstön Johdon Tutkintoon johtavasta koulutuksesta. (Mihin tutkintoon tai tutkintoihin) * Koulutuksesta, jossa on teoriaopintoja sekä työssä tapahtuvaa oppimista ja työn kehittämistä (eli työssäoppimista) * Tutustumiskäynneistä alan kohteisiin. (Suomessa vai ulkomailla?) * Kouluttautumisesta yhdessä muiden paikallisten yritysten kanssa (verkostokoulutuksista) * Muusta koulutuksesta tai kehittämisestä. Millaisesta? * 25. Mitä muuta sanottavaa yrityksen henkilöstön osaamisen kehittämisestä/kouluttamisesta? (Esim. onko tarjolla oleva koulutus tai muut osaamisen kehittämiseen liittyvät palvelut helposti löydettävissä? Onko yrityksen tarpeisiin sopivaa ja laadukasta koulutusta tai muita vastaavia palveluita tarjolla?) 25

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 5 % 4 % 1 % 2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % C Teollisuus G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko)

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Vuosi 2009 Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Koko maa 2009 Ryhmälomautettujen henkilöiden lukumäärä Laskentapäivä

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Yritysten sähköinen saavutettavuus Pori-Helsinki yhteysvälin työseminaari Huittinen

Yritysten sähköinen saavutettavuus Pori-Helsinki yhteysvälin työseminaari Huittinen Yritysten sähköinen saavutettavuus Pori-Helsinki yhteysvälin työseminaari Huittinen 18.11.2016 Sisältö Avoimen datan käsitteitä ja tulevaisuuden näkymiä Sähköisten tietovarantojen hyödyntäminen Satakannan

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Kiertotalouden mahdollisuudet Etelä-Savossa. Markku Virtanen Emind Oy

Kiertotalouden mahdollisuudet Etelä-Savossa. Markku Virtanen Emind Oy Kiertotalouden mahdollisuudet Etelä-Savossa Markku Virtanen Emind Oy PYK:n tehtävät analysoida kotimaisesta ja kansainvälisestä sekundääriaineistosta, millä aloilla Etelä-Savossa olisi eniten taloudellista

Lisätiedot

09/2015. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

09/2015. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 09/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 09/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna

Lisätiedot

Hämeen väestöä, työmarkkinoita, toimialojen kehitystä, tuotannon volyymia ja työvoiman poistumia kuvaavia määrällisiä ennusteita

Hämeen väestöä, työmarkkinoita, toimialojen kehitystä, tuotannon volyymia ja työvoiman poistumia kuvaavia määrällisiä ennusteita Hämeen väestöä, työmarkkinoita, toimialojen kehitystä, tuotannon volyymia ja työvoiman poistumia kuvaavia määrällisiä ennusteita Hämeen ELY-keskus Johdon tuki yksikkö Erikoissuunnittelija Jesse Marola

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, kevät 016 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 7 9 Rakentaminen Kauppa 1 1 1 16 Palvelut 60 61 Muut 1 1 0 0 30 40 0 60 70 : Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTIEDUSTELU Korjausrakentamista koskevat kysymykset

RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTIEDUSTELU Korjausrakentamista koskevat kysymykset RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTIEDUSTELU Korjausrakentamista koskevat kysymykset Lakisääteinen kysely, tiedot luottamuksellisia Tilastolaki 280/2004 ( 12, 14 ja 15) Tiedustelu koskee tilikautta, joka päättyi

Lisätiedot

Kansainvälistymis ja kaupanestekysely. Keskeiset havainnot

Kansainvälistymis ja kaupanestekysely. Keskeiset havainnot Kansainvälistymis ja kaupanestekysely Keskeiset havainnot Taustaa: vientiyritysten määrä EK:n yrityskyselyissä Vientiyritysten lukumäärä* 25 000 20 000 15 000 16 000 19 000 20 000 21 000 000 5 000 0 2008

Lisätiedot

Suomi postinumeroalueittain 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo

Suomi postinumeroalueittain 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo 1(23) Suomi 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo Tietosuojasyistä kaikki alle 100 asukkaan postinumeroalueet on poistettu. Jako on tehty 31.12.2012 asukasmäärän perusteella. Tästä syystä postinumeroalueita

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Johdatus työpajaan. Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Päättäjien 41. metsäakatemia, Majvik

Johdatus työpajaan. Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Päättäjien 41. metsäakatemia, Majvik Johdatus työpajaan Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Päättäjien 41. metsäakatemia, Majvik 14.9.2016 Bioenergian osuus Suomen energiantuotannosta 2015 Puupolttoaineiden osuus Suomen energian kokonaiskulutuksesta

Lisätiedot

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta:

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: Kansainvälistymiskartoitus Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: 10.-31.12.2017 Kansainvälistymiskartoitus 2016 Joka toinen vuosi toteutettavan kyselyn tarkoituksena on saada tieto - yritysten kansainvälistymisen

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS 2010

TOIMIALAKATSAUS 2010 TOIMIALAKATSAUS 2010 Toimialakatsaus Tämä talouskatsaus tarkastelee tilannetta Pohjanmaan kauppakamarin alueella. Alue on sama kuin Pojanmaan TEkeskuksen alue ja käsittää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V KYSELYLOMAKE. NUORTEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN EDISTÄMINEN JA TYÖN JA KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista Tampere 25.10.2007 (09) 1734 2966 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi 29.10.2007 A 1 A) Budjettirahoitteinen liiketoiminnan

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

Päijät-Hämeen liitto The Regional Council of Päijät-Häme

Päijät-Hämeen liitto The Regional Council of Päijät-Häme Päijät-Hämeen liitto The Regional Council of Päijät-Häme Alueelliset kehitysnäkymät 2/2016 Aika 26.9.2016, kello 8.30 12.00 Paikka FellmanniCampus, Kirkkokatu 27, Lahti Juha Hertsi Kommenttipuheenvuoro

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 toisella neljänneksellä 75,1 prosenttia, mikä oli puoli prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi

Lisätiedot

VESIHUOLTO 2016 PÄIVÄT

VESIHUOLTO 2016 PÄIVÄT VESIHUOLTO 2016 PÄIVÄT MAA JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ JUHA NIEMELÄ 8.6.2016 1 Sininen biotalous kasvua vesiluonnonvarojen kestävästä hyödyntämisestä ja vesiosaamisesta Maapallon väestö vuonna 2030 noin 9

Lisätiedot

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Bruttokansantuoteosuudet 2010 9,9 Kauppa 32,7 9,3 Muu teollisuus Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muut yksit. palvelut

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Helsingissä 11.9.2012 Satu Elho Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden

Lisätiedot

Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017

Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017 Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017 Helsingin seudun kauppakamari COME Chamber of Multicultural Enterprises Tutkimuksesta Kyselyn vastausaika

Lisätiedot

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu MetsäBio hanke Ossi Klemetti, Kainuun Etu Oy Timo Karjalainen, Kajaanin yliopistokeskus 1 Taustaa Kainuun talousmetsät ovat vahvasti vajaakäytössä.

Lisätiedot

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Tiina Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai alueiden kehitystä

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, ELYkeskuksen ja Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia 22.8.2012 Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Maatilojen Kehitysnäkymät 2020 Pirkanmaan lähiruoka Maatilojen kehitysnäkymät 2020 tutkimuksen

Lisätiedot

Työtaistelutilasto 2013

Työtaistelutilasto 2013 Työmarkkinat 04 Työtaistelutilasto 0 Vuonna 0 käytiin työtaistelua Korjaus 9.4.04. Tekstiä ja taulukkoa Työtaistelujen syyt vuonna 0 on korjattu. Korjaukset on merkitty punaisella. Tilastokeskuksen mukaan

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Toimialarakenne kauppakamarialue 2012, yht. n. 110 000 työllistä 7 % 32 % 23 % 6 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lohja 12.10.2011 12.10.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT. Liiketalouden kehittämispäivät Mervi Angerma-Niittylä

MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT. Liiketalouden kehittämispäivät Mervi Angerma-Niittylä MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT Liiketalouden kehittämispäivät 13.-14.4.2011 Mervi Angerma-Niittylä KAUPPA LUO VARALLISUUTTA YHTEISKUNTAAN Bruttokansantuoteosuudet 2009 1,6 2,7 3,0 3,6 19,7 15,6 9,0 9,9

Lisätiedot

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu TIETEEN TILA 2016 Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu 19.12.2016 Lisätietoja: www.aka.fi/tieteentila Suunnittelu ja johdon tuki -yksikkö Suomen Akatemia 1 Tohtoreiden sijoittumisaineisto

Lisätiedot

Vertailu I-II nelj vs. I-II nelj Liikevaihto Palkkasumma Vienti

Vertailu I-II nelj vs. I-II nelj Liikevaihto Palkkasumma Vienti Vertailu I-II nelj. 2010 vs. I-II nelj. 2009 Liikevaihto Palkkasumma Vienti %-muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Koko maa Koko maa Koko maa TOL BCD: Koko teollisuus I-II nelj. yhteensä

Lisätiedot

1/9. Lapin liitto 27.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2009. Kemi Keminmaa Simo Tervola Tornio. Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio

1/9. Lapin liitto 27.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2009. Kemi Keminmaa Simo Tervola Tornio. Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio 1/9 Lapin liitto 27.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2009 LAPPI Itä- Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio Kemi Keminmaa Simo Tervola Tornio Kaikki toimialat yhteensä

Lisätiedot

Lapin liitto 24.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2011

Lapin liitto 24.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2011 1/9 Lapin liitto 24.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2011 Toimiala kirjaintaso sekä 2-nro taso (TOL 2008) LAPPI Itä- Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio Kemi Keminmaa

Lisätiedot

Kestävä energiatalous matkailussa

Kestävä energiatalous matkailussa Kestävä energiatalous matkailussa Kyselylomake energiankäytön selvittämiseen matkailuyritystoiminnassa Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu on mukana SETCOM (Sustainable Energy in Tourism dominated Communities)-

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2015 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 2.2.2016 Myönnetty rahoitus maakunnittain Yritysten toimintaympäristön Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

MERITEOLLISUUS SUOMESSA JA SEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET. Tapio Karvonen 29.10.2015

MERITEOLLISUUS SUOMESSA JA SEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET. Tapio Karvonen 29.10.2015 MERITEOLLISUUS SUOMESSA JA SEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET Tapio Karvonen 29.10.2015 Suomen meriklusteri MERITEOLLISUUDEN TOIMITTAJAT VARUSTAMOT MUUT MERENKULKUUN LIITTYVÄT ELINKEINOT LAIVANRAKENNUS JA OFFSHORE

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 18.1.2017 Myönnetty rahoitus maakunnittain 2016 Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Toholampi Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4100 3900 3700 3500 3300 2014; 3354 3100 2900 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet

Lisätiedot

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla EMV:n uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Unto Väkeväinen Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Esityksen sisältö:

Lisätiedot

Euroopan talouden elvytyssuunnitelman ensimmäinen soveltamisvuosi alueilla ja kunnissa Online-kyselyn paperiversio http://www.cor.europa.

Euroopan talouden elvytyssuunnitelman ensimmäinen soveltamisvuosi alueilla ja kunnissa Online-kyselyn paperiversio http://www.cor.europa. Lausuntotyön osasto Yksikkö 3 Verkostot & toissijaisuusperiaate EUROOPAN UNIONI Alueiden komitea Euroopan talouden elvytyssuunnitelman ensimmäinen soveltamisvuosi alueilla ja kunnissa Kysely Viimeinen

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely 24.2.2016 Antti Niemi POVERIA BIOMASSASTA Toteutusaika: 1.9.2015-30.6.2018 Budjetti: 798 645 Päärahoittaja: ELY-keskus Euroopan maaseuturahaston varoista Tavoite: Uusiutuvan

Lisätiedot

Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014

Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014 Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot

Lisätiedot

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Veteli Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2014; 3342 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä

Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä Yit Yritysrekisterin t i monet mahdollisuudet Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä SYÖTTEET KÄSITTELY Hallinnolliset aineistot mm. verohallinto prh vrk tullihallitus valtiokonttori kuntien eläkevakuutus

Lisätiedot

Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07. Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi

Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07. Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07 Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi Esa Marttila, LTY, ympäristötekniikka Jätteiden kertymät ja käsittely

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Biotuli-kyselytutkimus

Biotuli-kyselytutkimus Biotuli-kyselytutkimus Toteutettiin keväällä 2012 Tavoitteena oli saada tietoa Kaakkois-Suomen yritysten näkemyksistä bioliiketoiminnasta sekä yhteistyösuhteista muiden yritysten kanssa. Vastaajina Etelä-Karjalaiset

Lisätiedot

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1200 Lestijärvi Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 1100 1000 900 2014; 817 800 700 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Suhdanteet t vaihtelevat t - Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa 23.11.2010 Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2004

Yritystoiminta Helsingissä 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 9 Yritystoiminta Helsingissä 2004 Helsingin kaupungin tietokeskus/ Kari Palomäki Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-644-6 Painettuna ISSN

Lisätiedot

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulufoorumi 16.2.2010 Mikael Andolin Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Viestintä Neuvottelukunta Strategia- ja aluekehitysyksikkö

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoksia

Toimintaympäristön muutoksia Jämsä Kuhmoinen Toimintaympäristön muutoksia Jämsä ja Kuhmoinen 24.11.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys väestö 1980 2013

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

Rekrytoinnit ja rekrytointivaikeudet teknologiateollisuuden yrityksissä vuonna Lähde: Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2013

Rekrytoinnit ja rekrytointivaikeudet teknologiateollisuuden yrityksissä vuonna Lähde: Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2013 Rekrytoinnit ja rekrytointivaikeudet teknologiateollisuuden yrityksissä vuonna 2013 Rekrytointivaikeuksia kokeneet teknologiateollisuuden yritykset toimialoittain vuosina 2010-2013. Vastanneet yritykset,

Lisätiedot

Vapo tänään. Vapo p on Itämeren alueen johtava bioenergiaosaaja. Toimintamaat: Suomi, Ruotsi, Tanska, Suomen valtio omistaa emoyhtiö Vapo

Vapo tänään. Vapo p on Itämeren alueen johtava bioenergiaosaaja. Toimintamaat: Suomi, Ruotsi, Tanska, Suomen valtio omistaa emoyhtiö Vapo 15.6.2009 3.6.2009 Vapo tänään Vapo p on Itämeren alueen johtava bioenergiaosaaja. Toimintamaat: Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Puola Suomen valtio omistaa emoyhtiö Vapo Oy:n osakkeista

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

LAPIN SUHDANTEET 2016

LAPIN SUHDANTEET 2016 LAPIN SUHDANTEET 2016 Ohjelma: 10.00 Tervetuloa Lapin suhdannekatsaus 2016 esittely strategiapäällikkö Mervi Nikander, Lapin liitto Toimialan näkökulma suhdanteisiin 10.30 TORMETS OY, hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

ENERGIATUET 2013. Kainuun ELY-keskus, 05.09.2013 Juha Määttä, puh. 0440368575, juha.s.maatta@ely-keskus.fi

ENERGIATUET 2013. Kainuun ELY-keskus, 05.09.2013 Juha Määttä, puh. 0440368575, juha.s.maatta@ely-keskus.fi ENERGIATUET 2013 Säädöstaustat: - Valtioavustuslaki n:o 688/2001 - Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista, n:o 1063/2012 sekä - Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet Elinkeino-,

Lisätiedot

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 12.4.2013 Tuukka Arosara, projektipäällikkö Hanna Silvennoinen, projektisuunnittelija POKETTI-hanke: www.poketti.fi

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Kaupan indikaattorit Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Luottamusindeksit kaupan alalla Tammikuu 2010 Vähittäiskaupan indeksit (ml. autojen vähittäiskauppa): 1. Kokonaisindeksi

Lisätiedot

TEM:n alueosaston uudistuksia

TEM:n alueosaston uudistuksia TEM:n alueosaston uudistuksia Toimialojen rahoitusseminaari 11.-12.5.2016 Sirpa Hautala Yritys- ja alueosasto/yrityspalvelut ryhmä Yritys- ja alueosaston organisaatio Mari Anttikoski Marja-Riitta Pihlman

Lisätiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto Toimipaikkojen

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Energiapoliittisia linjauksia

Energiapoliittisia linjauksia Energiapoliittisia linjauksia Metsäenergian kehitysnäkymät Suomessa -kutsuseminaari Arto Lepistö Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 25.3.2010 Sisältö 1. Tavoitteet/velvoitteet 2. Ilmasto- ja energiastrategia

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen työpaikoilla

Osaamisen kehittäminen työpaikoilla Osaamisen kehittäminen työpaikoilla 1 Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, % Suhdannenäkymät ja BKT 90 70 50 0 - -0-50 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin 8 6 4 2 0-2 -4-6 -70-8 -90 - II/00

Lisätiedot

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 18.8.2015 päivitetty

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 18.8.2015 päivitetty Tilastotietoja Kymenlaaksosta 18.8.215 päivitetty Kymenlaakson väkiluku kunnittain 215 Väkiluku yhteensä 179 861 ennakko (1.1.215) 2 Lähde: Tilastokeskus ennakko Kymenlaakson väkiluku kunnittain 215 Väkiluku

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,7-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-9 TYÖVOIMA

Lisätiedot