Pohjois-Karjalan uusiutuvan energian toimialan ja yritysten kartoittaminen ja yritysten osaamistarpeiden selvittäminen LOPPURAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Karjalan uusiutuvan energian toimialan ja yritysten kartoittaminen ja yritysten osaamistarpeiden selvittäminen LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 Pohjois-Karjalan uusiutuvan energian toimialan ja yritysten kartoittaminen ja yritysten osaamistarpeiden selvittäminen LOPPURAPORTTI Anssi Kokkonen AvainEnergia Oy Länsikatu Joensuu

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTAA Selvitystyön lähtökohdat Toimialarajaus 3 2 TULOKSIA TOIMIALAKARTOITUKSESTA Yritykset eri uusiutuvan energian aloilla Uusiutuvan energian alalle tuleva uusi yritystoiminta Yritysten liiketoimintamuodot Yritysten liikevaihto, uusiutuvan energian osuus ja liikevaihdon kehittyminen Yhteistyö kehittämisorganisaatioiden kanssa 8 3 TULOKSIA OSAAMISKARTOITUKSESTA Perustietoja Yritysten vahvat osaamisalueet Ongelmat uusiutuvan energian liiketoiminnassa Yritysten kehittämis- ja osaamistarpeet 10 4 YHTEENVETOA TULOKSISTA 11 VIITTEET LIITTEET 2

3 1 TAUSTAA 1.1 Selvitystyön lähtökohdat Selvitystyön tilaajana toimi Pohjois-Karjalan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELYkeskus) TäsmäProto - osaamista sote-, palvelu- ja uusiutuvan energian aloille- hanke. Tämän selvitystyön tulokset ovat hankkeen käytettävissä, kun se tarjoaa niin koulutusneuvonta- kuin koulutuksen hankinta- ja rahoituspalvelua pk-yrityksille. Myös muut maakunnassa alalla toimivat tahot näkivät uusiutuvan energian toimialan kartoituksen hyödylliseksi. Kartoitus pyrittiin toteuttamaan niin, että se on jatkossa helposti päivitettävissä. Selvitystyön toteuttajaksi valittiin AvainEnergia Oy kilpailutuksen jälkeen (hankintapäätös ). Selvitystyötä pohjustettiin sekä määräajoin arvioitiin alalla toimivista henkilöistä kootun työryhmän voimin. Työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran, jolloin käytiin läpi työsuunnitelmaa ja mm. aikataulutus. Seuraavassa kokouksessa käytiin läpi lopulliset toimialan rajaukset kartoitusta varten. Viimeinen työryhmän kokous pidettiin , jolloin esiteltiin alustavat toimialakartoituksen tulokset sekä kommentoitiin kyselylomaketta osaamiskartoitusta varten. Työryhmässä oli jäseniä toteuttajan lisäksi seuraavista organisaatioista ja yrityksistä: - ELY- keskus - Joensuun Tiedepuisto, Osaamiskeskusohjelma (OSKE) - Metsäkeskus Pohjois-Karjala - Pohjois-Karjalan maakuntaliitto - Josek Oy - Keti Oy - Pikes Oy Työn ensimmäiseen vaiheeseen eli toimialakartoitukseen valmisteltiin kyselylomake (Liite 1), jolla selvitettiin yritysten liiketoimintaa ja sen laajuutta uusiutuvan energian alalla. Toisena vaiheena selvitettiin toimialalla olevien yritysten osaamistarpeita jatkokyselyn avulla (Liite 2). Varsinainen toimialan ja yritysten kartoitus sekä alalla toimivien yritysten osaamiskartoitus toteutettiin puhelinhaastatteluna ko. työhön erikseen kilpailutetun yrityksen toimesta. 1.2 Toimialarajaus Suomessa on ilmasto- ja energiastrategiassa (Työ- ja elinkeinoministeriö) asetettu maakohtaiset tavoitteet uusiutuvan energian osuudelle maamme kokonaisenergian käytöstä vuonna Pohjois- Karjalan maakuntaliitto on myös koostanut maakunnan osalta oman alueellisen ohjelman, Pohjois- Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma 2020 (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto). Uusiutuvan energian toimialan rajauksessa käytettiin hyväksi näissä julkaisuissa käytettyjä kriteerejä ja rajauksia. Valtakunnallisessa strategiassa esitettyä uusiutuvien energialähteiden määrittelyä käytettiin Pohjois- Karjalan toimialan rajauksessa pääasiallisena pohjana. Yritysten uusiutuvan energian liiketoimintaa 3

4 kysyttiin seuraavilta aloilta: a. metsähake b. polttopuu c. puupelletti d. peltobiomassat e. biokaasu f. teollisuuden sivutuotteet (mustalipeä, purut, kuoret) g. jalostetut biopolttoaineet h. tuulivoima i. vesivoima j. aurinkoenergia k. lämpöpumput l. jäte (biopohjainen) Pohjoiskarjalaista eri em. uusiutuviin energialähteisiin liittyvää liiketoimintaa kartoitettiin kuvan 1 mukaisesti. 4

5 Kuva 1. Uusiutuvaan energiaan liittyvä yritystoiminta. Kartoitustyötä varten tehtiin ennakkotyönä toimialarajausta, jolla pyrittiin supistamaan haastateltavien yritysten lukumäärää sekä eliminoimaan selkeästi alan ulkopuolella toimivat yritykset. Rajausvaiheessa mukaan valittiin TOL2008 luokituksesta seuraavat päätoimialat: C D E Teollisuus Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito F G H M X Rakentaminen Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus Kuljetus ja varastointi Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta Toimiala tuntematon Liitteessä 3 on listaus kunkin päätoimialan alta valituista toimialoista. Alkutuotannon osalta rajaukseen otettiin mukaan metsäpuolelta maakunnan energiaosuuskuntien yritysjäsenet. Maatilapuolelta haettiin uusiutuvan energian alkutuotannossa toimivia tiloja, mutta niitä ei saatujen tietojen pohjalta löytynyt. 2 TULOKSIA TOIMIALAKARTOITUKSESTA 2.1 Yritykset eri uusiutuvan energian aloilla Keväällä 2012 puhelimitse tehdyn kyselyn (Liite 1) perusteella maakunnassa on 353 yritystä, joiden voidaan arvioida toimivan uusiutuvan energian alalla tällä hetkellä tai jotka ovat aikeissa aloittaa liiketoimintaa ko. alalla. Yrityshaastatteluja tehtiin yhteensä 2009 kpl. Osa yrityksistä toimii jo tällä hetkellä useammalla uusiutuvan energian sektorilla (esim. hake ja polttopuu, tai lämpöpumput ja aurinkoenergia, jne.). Tämä useammalla alalla toimiminen näkyy Taulukossa 2 yritysten kokonaislukumäärässä. Joukossa on myös muutamia ns. tytäryrityksiä, joiden liikevaihto sisältyy varsinaisen emoyrityksen liikevaihtoon. 5

6 Taulukko 2. Yritykset eri uusiutuvan energian aloilla. Uusiutuvan energian ala Yrityksiä kpl metsähake 119 polttopuu 80 puupelletti 30 peltobiomassat 5 biokaasu 7 teollisuuden sivutuotteet (mustalipeä, purut, kuoret) 26 jalostetut biopolttoaineet 6 tuulivoima 5 vesivoima 8 aurinkoenergia 37 lämpöpumput 71 jäte (biopohjainen) 24 Yhteensä 418 Biomassojen parissa toimii yrityksiä laidasta laitaan; niin konsultoinnin ja suunnittelutoimistojen kuin myös metallipajojen ja kuljetusliikkeiden puolelta. Teollisuuden sivutuotteiden osalta mekaaninen puunjalostus muodostaa suurimman yksittäisen yritysryhmän. Aurinkoenergian ja lämpöpumppujen parissa toimii lukumääräisesti eniten lvi- ja sähköalan yrityksiä. Erityisesti lämpöpumppualalla toimii lisäksi myös useita rakennusalan yrityksiä. Biopohjaisen jätteen parissa on liiketoimintaa pääasiassa jätehuolto- ja kuljetusyrityksillä. Yhteensä 35 yritystä ei pystytty luokittamaan em. uusiutuvan energian aloille, vaikka yritykset ilmoittivat alalle liikevaihtoa ja toimintaa. Useissa tapauksissa kyseessä oli uusiutuvan energian konsultointi, jota yritys ei kohdistanut millekään erityisalalle. 2.2 Uusiutuvan energian alalle tuleva uusi yritystoiminta Uusiutuvan energian alalle on suunnittelemassa uutta liiketoimintaa 56 yritystä (Taulukko 3). Näistä 24 kpl on sellaisia, joilla ei ole vielä toistaiseksi lainkaan uusiutuvan energian liiketoimintaa. Eniten uutta liiketoimintaa on suunnitteilla metsähakkeeseen ja polttopuuhun liittyen. 6

7 Taulukko 3. Uusiutuvan energian alalle uutta liiketoimintaa suunnittelevat yritykset. Tulevat ue alan yritykset Yrityksiä kpl metsähake 17 polttopuu 9 puupelletti 7 peltobiomassat 1 biokaasu 5 teollisuuden sivutuotteet (mustalipeä, purut, kuoret) 4 jalostetut biopolttoaineet 0 tuulivoima 2 vesivoima 1 aurinkoenergia 4 lämpöpumput 4 jäte (biopohjainen) 2 Yhteensä Yritysten liiketoimintamuodot Uusiutuvan energian yritysten liiketoiminta keskittyy palvelutoimintaan ja energian tai polttoaineen tuotantoon. Melko suuri osa yrityksistä (96 kpl, 27 %) ei luokitellut nykyistä tai tulevaa alan liiketoimintaansa mihinkään annettuun kategoriaan. Taulukko 4. Yritysten liiketoimintamuodot uusiutuvan energian parissa. Liiketoiminta energian tai polttoaineen tuotantoa; laitetuotantoa; palvelutoimintaa; muuta kauppaa; muu; Yrityksiä kpl Yhteensä Yritysten liikevaihto, uusiutuvan energian osuus ja liikevaihdon kehittyminen Lähes 2/3 uusiutuvan energian alan yrityksistä maakunnassa on liikevaihdoltaan korkeintaan /v (Taulukko 5). Näistä puolella liikevaihto jää alle /v. Toisessa ääripäässä suurimmilla yrityksillä liikevaihto on useita kymmeniä miljoonia. 7

8 Taulukko 5. Uusiutuvan energian alalla toimivien yritysten liikevaihto. Yritysten liikevaihto % < yli alle 1 milj milj. 5 milj. 23 > 5 milj Uusiutuvan energian osuus liikevaihdossa on noin puolella yrityksistä varsin pieni (Taulukko 6). Mukana eivät ole yritykset, joilla ei vielä ole liiketoimintaa tai liikevaihtoa oman ilmoituksensa mukaan lainkaan. Taulukko 6. Uusiutuvan energian osuus yritysten liikevaihdossa. Uusiutuvan energian osuus liikevaihdossa Yrityksiä kpl > 50 % % 51 <20 % 168 ei osaa sanoa/ei kerro 21 Yhteensä 324 8

9 Yrityksistä lähes 2/3 arvioi uusiutuvan energian liiketoimintansa kasvavan tulevaisuudessa (Kuva 2 ja Taulukko 7). Kuva 2. Yritysten arvio uusiutuvan energian liiketoiminnan kehityksestä. Taulukko 7. Yritysten arvio uusiutuvan energian liiketoiminnan kehityksestä. Uusiutuvan energian liiketoiminnan kehitys yrityksen tulevaisuudessa Yrityksiä kpl kasvaa merkittävästi, 99 kasvaa jossain määrin, 113 vähenee merkittävästi, 6 vähenee jossain määrin, 21 pysyy ennallaan? 114 Yhteensä Yhteistyö kehittämisorganisaatioiden kanssa Yrityksistä suurin osa, n. 200 kpl, antoi suostumuksensa siihen, että heidän tietojaan saa lähettää edelleen maakunnan uusiutuvan energian alaa edistäville organisaatioille. Saako yrityksenne tietoja lähettää sähköpostilla excel-taulukkoyhteenvetona Pohjois-Karjalan Maakuntaliittoon, Suomen metsäkeskuksen julkisille palveluille Pohjois-Karjalaan ja seudullisille yrityspalvelutoimijoille (KETI/PIKES/JOSEK ja Joensuun Tiedepuisto)? Tietoja käytetään uusiutuvan energian toimialan klusterin kokoamisessa. 9

10 3 TULOKSIA OSAAMISKARTOITUKSESTA 3.1 Perustietoja Uusiutuvan energian toimialan ja yritysten kartoituksessa toimialalle määritellyille yrityksille toteutettiin osaamiskartoitus puhelinhaastatteluna (Liite 2). Onnistuneet haastattelutulokset saatiin yhteensä 305 yritykseltä. Näistä 13 yritystä tarkentui vastausten kautta poistettavaksi uusiutuvan energian toimialalta. Osaamiskartoituksen lopulliset tulokset on koottu yhteensä 292 uusiutuvan energian alalla toimivalta yritykseltä Pohjois-Karjalassa. Yksinyrittäjiä haastatelluista on yhteensä 39 % eli 120 kpl. Loput 172 kpl yrityksistä työllistää vähintään yhden ulkopuolisen työntekijän. Uusiutuvan energian työllistävyys toimialan yrityksissä on yhteensä 684 henkilötyövuotta. Yrityksillä on suunnitelmissa uuden työntekijän palkkaaminen seuraavan puolen vuoden kuluessa uusiutuvan energian työtehtäviin. 3.2 Yritysten vahvat osaamisalueet ja vientitoiminta Haastateltujen yritysten vahvuusalueita ovat yleisen liiketoiminnan osaamisen lisäksi yritysten väliset hyvin toimivat yhteistyöverkostot sekä henkilöstön vankka työkokemus (Taulukko 8). Yritysten ja yrittäjien osaaminen pohjautuukin vankasti kokemukseen. Vain n. 35 % yrityksistä katsoo, että henkilöstöllä on tällä hetkellä työhönsä sopiva koulutus. Vientiä harjoittavia ja sen hallitsevia yrityksiä on vähän (alle 10 %), mutta vientimaita on kaikista maanosista (Eurooppa, Amerikka, Aasia, Afrikka ja Australia). Taulukko 8. Uusiutuvan energian yritysten osaamisalueet. Mitkä asiat osataan hyvin? Yrityksiä kpl Yleinen liiketoiminnan pyörittäminen 164 Toimivan yhteistyöverkoston rakentaminen ja ylläpitäminen 170 Henkilöstöllä on kokemusta tehtäviinsä 223 Henkilöstöllä on sopiva koulutus tehtäviinsä 101 Tuotteiden/palveluiden vienti ulkomaille. Minne? 27 Mitä muuta tärkeää osaamista teillä on? 12 En osaa sanoa Ongelmat uusiutuvan energian liiketoiminnassa Merkittävimpinä nousivat esille vaikeudet lainsäädännössä ja viranomaismääräyksissä (57 yritystä), markkinoinnissa (45 yritystä) sekä rahoituskanavien löytämisessä (45 yritystä). Mitään yrityksille yhteistä suurta ongelmatekijää ei ollut havaittavissa, myöskään avoimissa vastauksissa. 10

11 Yhteistyökumppaneita kaivattiin mm. raakapuun hankintaan ja haketustoimintaan sekä alihankintaan ja jälleenmyyntiin. Erityisosaamisen puutteena esille tuli esim. kustannuslaskennan heikko osaaminen, energiapuun käsittely, lämpöpumppualan vähäinen koulutus sekä mm. 3D- mallinnus ja valokuitupuolen osaaminen. Taulukko 9. Yritysten ongelmat uusiutuvan energian liiketoiminnassa. Uusiutuvan energian liiketoimintaan liittyvät ongelmat yrityksissä Yrityksiä kpl Markkinointivaikeuksiin (esim. markkinakanavia tai kohdeasiakkaita ei tunneta riittävän hyvin) 45 Kumppaneiden puutteeseen. Millaisten/keiden? 19 Rahoituskanavien tai neuvontapalveluiden löytämiseen ja hyödyntämiseen 45 Erityisosaamiseen. Mihin? 16 Uusien työntekijöiden löytämiseen 29 Lainsäädäntöön tai viranomaismääräyksiin (esim. luvat sertifikaatit jne.) 57 Johonkin muuhun. Mihin? 41 Muita ongelmia olivat avoimissa vastauksissa mm. - Raaka-aineen hankinta ja tuhkan käsittely - Automaatiotekniikka - Heikko jalostusarvo - Tuotekehityksen resurssipula - Ajanpuute - Kilpailutilanne suurten toimijoiden kanssa - Rahoituskanavien sulkeutuminen ja julkishallinnon hitaat etenemisprosessit - Laiteviat - Puhtaan puutavaran jatkokäyttö paikallisesti - Laiteviat - Pieni kate 3.4 Yritysten kehittämis- ja osaamistarpeet Kehittämistyötä yrityksissä tehdään tällä hetkellä kaikkein eniten yritysten välisten yhteistyöverkostojen parissa. Muita tärkeimpiä kehittämiskohteita ovat tuotteiden ja palveluiden tuotantoprosessit, kansainvälinen kauppa sekä yhteistyö koulutus- ja tutkimuslaitosten kanssa. Sen sijaan kielitaitoa ilmoitti kehittävänsä vain yksi yritys. 11

12 Taulukko 10. Yritysten kehittämistyö. Mitä yrityksissä on kehitteillä? Yrityksiä kpl Rahoitus- ja tukikanavien tuntemusta tai niiden hyödyntämistä 7 Markkinoiden tuntemusta 4 Johtamista 5 Henkilöstön osaamista 12 Työhyvinvointia 13 Kielitaitoa. Mikä kieli? 1 Kansainvälistä kauppaa. Mihin maahan? 27 Tietoteknistä osaamista 2 Palveluiden ja tuotteiden "tuotantoprosessia" 35 Laskentatoimen osaamista ja taloushallintoa (esim. kannattavuuslaskelmat ym.) 9 Yhteistyöverkostoja muiden yritysten kanssa 43 Yhteistyötä koulutus- ja tutkimuslaitosten kanssa 23 Jotain muuta. Mitä? 7 Kehittämistarvetta kussakin seuraavista oli vähintään kolmasosalla haastatelluista yrityksistä (Taulukko 11): - Markkinoiden tuntemuksessa, - Rahoitus- ja tukikanavien tuntemuksessa sekä niiden hyödyntämisessä, - Yhteistyöverkostoissa muiden yritysten kanssa, - Henkilöstön osaamisessa, sekä - Työhyvinvoinnissa. Kielitaidon sekä kansainvälisen kaupan kehittämisessä mainittiin kiinnostuksen kohdemaaksi useimmiten Venäjä. Taulukko 11. Yritysten kehittämistarpeet. Mitä yrityksissä pitäisi kehittää? Yrityksiä kpl Rahoitus- ja tukikanavien tuntemusta tai niiden hyödyntämistä 129 Markkinoiden tuntemusta 136 Johtamista 92 Henkilöstön osaamista 123 Työhyvinvointia 100 Kielitaitoa. Mikä kieli? 57 Kansainvälistä kauppaa. Mihin maahan? 28 Tietoteknistä osaamista 98 Palveluiden ja tuotteiden "tuotantoprosessia" 82 Laskentatoimen osaamista ja taloushallintoa (esim. kannattavuuslaskelmat ym.) 87 Yhteistyöverkostoja muiden yritysten kanssa 128 Yhteistyötä koulutus- ja tutkimuslaitosten kanssa 94 Jotain muuta. Mitä? 5 12

13 Kysyttäessä yritysten erityisosaamisen syventämisestä, nousivat tärkeimmiksi lainsäädännön ja viranomaismääräysten sekä asiakastarpeiden ja markkinoiden tuntemus (Taulukko 12). Myös energiatekniikan laitteiden käytöstä ja kunnossapidosta haluttiin varsin monessa yrityksessä lisäosaamista. Avoimissa vastauksissa erityisosaamista kaivattiin mm. tuulivoiman mittausmenetelmistä. Taulukko 12. Yritysten tarpeet erityisosaamisen kehittämisessä. Millä erityisaloilla osaamista pitäisi syventää? Yrityksiä kpl Raaka-aineiden ominaisuuksien parempaa tuntemusta (esim. puupolttoaineiden, peltobiomassojen ym.) 41 Jalostustekniikoiden parempaa tuntemusta (esim. kaasutus, haketus, pelletöinti, ym.) 56 Asiakastarpeiden (markkinoiden) parempaa tuntemusta 72 Logistiikkamenetelmien parempaa tuntemusta 43 Energiatekniikan laitteiden käytön- ja kunnosapidon parempaa tuntemusta, (esim. lämpökeskusten huolto, ym.) 69 Automaatiotekniikan parempaa tuntemusta 55 Lainsäädännön ja viranomaismääräysten parempaa tuntemusta 79 Muuta osaamista. Mitä? 6 Yritysten väliset yhteistyöverkostot todetaan useissa yrityksissä vahvuudeksi, mutta niitä myös kehitetään ja halutaan aktiivisesti kehittää edelleen. Tämä heijastuu myös yritysten koulutuskiinnostukseen. Vastanneista yrityksistä 45 % on kiinnostunut kouluttautumista yhdessä alueen muiden yritysten kanssa, ns. verkostokoulutus. Koulutuksessa kiinnostus kohdistuu lisäksi erityisesti lyhyisiin 1-2 päivän koulutuksiin (58 % vastaajista). Tutustumisvierailut oman alansa kohteisiin sekä Suomessa että myös ulkomailla kiinnostavat yrittäjiä (37 % vastaajista). Kiinnostuksen kohdemaita ovat mm. Venäjä, Saksa, Ruotsi, Kanada, Italia, Itävalta ja Tanska. 4 YHTEENVETOA TULOKSISTA Pohjois-Karjalan maakunnassa on n. 350 yritystä, joilla on jotakin uusiutuvan energian liiketoimintaa. Lukumääräisesti eniten liiketoimintaa on puubiomassan parissa, erityisesti metsähakkeen ja polttopuiden. Seuraavina tulevat lämpöpumput, aurinkoenergia sekä puupelletit. Alan yritykset ovat valtaosin pieniä. Lähes kolmasosalla liikevaihto jää alle ja yksinyrittäjiä on lähes 40 %. Uutta yritystoimintaa uusiutuvan energian alalle on suunnittelemassa 56 yritystä, joista 24 on alalla täysin uusia. Valtaosa yrityksistä ei ole jatkossakaan pyrkimässä kansainvälisyyteen uusiutuvan energian liiketoiminnassa, sillä vain n. 10 % yrityksistä on kehittämässä tai haluaisi kehittää kansainvälistä kauppaa. Tätä johtopäätöstä tukee toisaalta myös se, että alan yrityksistä suuri osa toimii energia- tai polttoainetuotannon tai palveluliiketoiminnan parissa, jolloin tuotteet ovat tyypillisesti lähimarkkinoille. Kuitenkin merkittävä osa yrityksistä (57 kpl) kokee yleisen kielitaidon kehittämisen tärkeäksi. Kansainvälisen kaupan ilmoitti osaavansa 27 yritystä ja positiivista on, että näistä 12 yritystä ilmoitti myös edelleen tekevänsä kehitystyötä sen eteen. Kansainvälisen kaupan kohdemaana sekä myös kielitaidon kehittämisessä mainittiin useimmiten Venäjä; 28 yrityksestä 17 haluaa kehittää kauppaa nimenomaan Venäjälle. Erityisen vahvana haastattelusta nousi esiin yritysten kiinnostus yhteistyöverkostoihin toisten yritysten kanssa. Verkostoituminen on vastaajayrityksissä jo aktiivista osaamista tällä hetkellä. Toisaalta sitä kehitetään ja haluttaisiin kehittää edelleen lukuisissa yrityksissä. N. 44 % vastaajista haluaisi edelleen kehittää yhteistyöverkostoja ja n. 45 % on kiinnostunut paikallisten yritysten yhteisistä koulutuksista, ns. verkostokoulutuksista. Ongelmana yhteistyössä ja verkostoitumisessa nostettiin esiin isojen toimijoiden haluttomuus yhteistyöhön pienten yritysten kanssa ja ns. sanelupolitiikka. 13

14 Vaikka yritysten henkilöstöllä vastausten perusteella on hyvin työkokemusta ja osaamista, haluavat yritykset kehittää ja syventää osaamista edelleen ja monella eri sektorilla. Erityisesti markkinoiden ja asiakkaiden parempi tunteminen nousi esiin eri kysymysten kautta. Toisaalta lisäosaamiselle on tarvetta lainsäädännöstä ja viranomaismääräyksistä aina energiatekniikan hallintaan saakka. Myös yritysrahoituksen ja tukien osalta kaivataan lisätietoa ja ne koetaan osin alan liiketoiminnan ongelmakohdaksi. Avoimista vastauksista heijastuu myös turhautuminen olemassa oleviin rahoituskanaviin; niiden hitauteen sekä puuttumiseen ja puutteisiin. 14

15 VIITTEET Työ- ja elinkeinoministeriö Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma

16 LIITE 1 Pohjois-Karjalan uusiutuvan energian toimialan yrityskartoitus Kartoitamme Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen toimesta uusiutuvan energian toimialaa ja siihen kuuluvia yrityksiä Pohjois-Karjalassa. Kartoituksen avulla ELY-keskus kokoaa yhteenvedon toimialalla toimivista yrityksistä sekä toteuttaa myöhemmin näille yrityksille jatkokyselyn erityisesti yritysten osaamisen kehittämisen tarpeista. Jos yritykset antavat luvan, tietoja voidaan välittää muillekin viranomaisille. Lupa kysytään haastattelun lopuksi. 1. Täydennetään aluksi yhteystiedot ja varmistetaan, että puhelimessa on yrittäjä itse tai oikea vastuuhenkilö. Yritys/Organisaatio * Y-tunnus * Vastuuhenkilö * Puhelin * Sähköposti * Postitusosoite * Postinumero * Postitoimipaikka * 2. Yrityksen vastaaminen * Mikäli yritystä ei tavoiteta tai se kieltäytyy, haastattelu päättyy. Mikäli vastaat, että yritystä ei tavoitettu, et voi enää palata kyseiseen yritykseen. Älä siis lähetä lomaketta ennen kuin olet tavoitellut yritystä riittävän monta kertaa. Yritys suostui haastatteluun Yritys kieltäytyi haastattelusta Yritystä ei tavoitettu 16

17 3. Onko yrityksellä liiketoimintaa uusiutuvan energian alalla Pohjois-Karjalassa, ja mihin seuraavista liiketoiminta liittyy (ilmoita kaikki alat, joilla on toimintaa): Jos yrityksellä ei ole toimintaa ao. alalla, kysytään onko aikomus aloittaa toimintaa tulevaisuudessa. (käytännössä rasti voi olla vain "nyt" tai "tulevaisuus" -sarakkeessa). JOS KOHTAAN 3 ON JO VASTATTU, TÄMÄN SIVUN KYSYMYKSET VOIDAAN OHIT- TAA. MIKÄLI KOHDASTA 3 PUUTTUU VASTAUS, EDETÄÄN NORMAALISTI KYSYMYS KYSYMYKSELTÄ. Nyt Tulevaisuudessa metsähake polttopuu puupelletti peltobiomassat biokaasu teollisuuden sivutuotteet (mustalipeä, purut, kuoret) jalostetut biopolttoaineet tuulivoima vesivoima aurinkoenergia lämpopumput jäte (biopohjainen) 4. Yrityksellä ei ole uusiutuvan energian liiketoimintaa nyt, eikä suunnitteilla. Laita tähän raksi, jos kohtaan 3 ei tullut kumpaankaan sarakkeeseen yhtään vastausta. KYSELY PÄÄTTYY. 5. Onko nykyinen liiketoiminta... (valitse kaikki alat, joilla on merkittävää toimintaa) energian tai polttoaineen tuotantoa; esim. haketus, pelletti- tai brikettituotanto, lämmön tai sähkön tuotanto, laitetuotantoa; esim. hakkurit, puupolttoaineiden kuljetus- tai korjuukalusto, aurinkokeräimet, myös merkittävä alihankinta ja osavalmistus alan laitevalmistajalle, palvelutoimintaa; esim. hake- tai pellettikuljetus, aurinkokeräinten, lämpöpumppujen tai 17

18 puulämmityskattiloiden asennukset, suora ko. alan konsultointi, muuta kauppaa; esim. puulämpökattiloiden tai tulisijojen myynti, hakemyynti, lämmön tai sähkön myynti, muu; lyhyt kuvaus liiketoiminnasta? 6. Mikä oli yrityksenne kokonaisliikevaihto vuonna 2011? * < yli alle 1 milj. 1 milj. 5 milj. > 5 milj. 7. Arvio uusiutuvaa energiaa koskevan liiketoiminnan osuudesta liikevaihdossa prosentteina (%) tällä hetkellä? * 8. Arvionne uusiutuvan energian liiketoiminnan kehityksestä yrityksessänne tulevaisuudessa? * Uusiutuvan energian liiketoiminnan osuus tulee... kasvamaan merkittävästi, kasvamaan jossain määrin, vähenemään merkittävästi, vähenemään jossain määrin, pysymään ennallaan? Pohjois-Karjalan ELY-keskus toteuttaa elo-syyskuussa 2012 osaamisasioihin liittyvän kyselyn uusiutuvan energian toimialaan kuuluville yrityksille. Haastattelussa antamianne tietoja voidaan luvallanne välittää muille viranomaisille. 18

19 9. Saako yrityksenne tietoja lähettää sähköpostilla excel-taulukkoyhteenvetona Pohjois-Karjalan Maakuntaliittoon, Suomen metsäkeskuksen julkisille palveluille Pohjois- Karjalaan ja seudullisille yrityspalvelutoimijoille (KETI/PIKES/JOSEK ja Joensuun Tiedepuisto)? Tietoja käytetään uusiutuvan energian toimialan klusterin kokoamisessa. * Kyllä Ei 10. Voidaanko yrityksenne tietoja käyttää Pohjois-Karjalan bioenergianeuvonnassa? Bionenergianeuvontaa antavat Metsäkeskus, Maakuntaliitto ja ELY-keskus. Yrityksenne tietoja käytetään suunnatussa energianeuvonnassa ja viestityksessä. * Kyllä Ei 11. Vastaavanlainen kartoitus toteutetaan tulevaisuudessa toimialan kehittymisen seuraamiseksi seudullisella ja maakunnallisella tasolla. Voidaanko yrityksenne tietoja luovuttaa uuden kartoituksen toteuttajalle, joka on joku edellisissä kohdissa mainituista toimijoista? Yrityskohtaisia tietoja kartoituksen raportoinnissa ei esitellä. * Kyllä Ei Mikäli annoitte luvan tietojenne välittämiseen tullaan teiltä pyytämään vielä kirjallinen lupa. Lupalomake lähetetään touko-kesäkuun aikana ja mukana on palautuskuori, jossa lomakkeen voi palauttaa. Kiitos haastatteluun osallistumisesta. 19

20 LIITE 2 Pohjois-Karjalan uusiutuvan energian toimialan osaamiskartoitus Kartoitamme Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen toimesta uusiutuvan energian toimialaan kuuluvien pohjoiskarjalaisten yritysten osaamistarpeita. Kartoituksen avulla ELY-keskus kokoaa yhteenvedon toimialan osaamistarpeista ja tarjoamaan tarpeisiin palveluita. Lisäksi kartoitus auttaa ELYkeskusta kehittämään palveluitaan. Tämän kyselyn vastaukset ovat luottamuksellisia. Tietoja ei luovuteta muille. 1. Täydennetään aluksi yhteystiedot ja varmistetaan, että puhelimessa on yrittäjä itse tai oikea vastuuhenkilö. Yritys/Organisaatio * Y-tunnus * Vastuuhenkilö * Puhelin * Sähköposti * Postitusosoite * Postinumero * Postitoimipaikka * 2. Yrityksen vastaaminen * Mikäli yritystä ei tavoiteta tai se kieltäytyy, haastattelu päättyy. Mikäli vastaat, että yritystä ei tavoitettu, et voi enää palata kyseiseen yritykseen. Älä siis lähetä lomaketta ennen kuin olet tavoitellut yritystä riittävän monta kertaa. Yritys suostui haastatteluun Yritys kieltäytyi haastattelusta Yritystä ei tavoitettu 20

21 3. Onko yrityksellä liiketoimintaa uusiutuvan energian alalla Pohjois-Karjalassa, ja mihin seuraavista liiketoiminta liittyy (ilmoita kaikki alat, joilla on toimintaa): Jos yrityksellä ei ole toimintaa ao. alalla, kysytään onko aikomus aloittaa toimintaa tulevaisuudessa. (käytännössä rasti voi olla vain "nyt" tai "tulevaisuus" -sarakkeessa). JOS KOHTAAN 3 ON JO VASTATTU, TÄMÄN SIVUN KYSYMYKSET VOIDAAN OHIT- TAA. MIKÄLI KOHDASTA 3 PUUTTUU VASTAUS, EDETÄÄN NORMAALISTI KYSYMYS KYSYMYKSELTÄ. Nyt Tulevaisuudessa metsähake polttopuu puupelletti peltobiomassat biokaasu teollisuuden sivutuotteet (mustalipeä, purut, kuoret) jalostetut biopolttoaineet tuulivoima vesivoima aurinkoenergia lämpopumput jäte (biopohjainen) jotain muuta en halua sanoa 21

22 4. Jos yrityksen liiketoiminta uusiutuvan energian alalla on jotain muuta, mitä? 5. Yrityksellä ei ole uusiutuvan energian liiketoimintaa nyt, eikä suunnitteilla. Laita tähän raksi, jos kohtaan 3 ei tullut kumpaankaan sarakkeeseen yhtään vastausta. KYSELY PÄÄTTYY. 13. Oletteko yksinyrittäjä? * Kyllä En 14. Montako henkilötyövuotta yrityksessänne on uusiutuvan energian tehtävissä? * 15. Millaisilla ammattinimikkeillä nämä työntekijät toimivat? * 16. Onko yrityksellä suunnitelmissa lisätä henkilöstöä uusiutuvan energian tehtäviin puolen vuoden sisällä? * (Jos kyllä, kuinka monta aiotte palkata lisää ja millä ammattinimikkeillä?) Kyllä Ei 22

23 17. Onko yrityksessä henkilöstön vähennystarpeita puolen vuoden sisällä? * (Jos kyllä, kuinka monta aiotte vähentää ja mitä ammattinimikkeitä vähennykset koskevat?) Kyllä Ei 18. Mitkä asiat yrityksessä osataan hyvin? * Yleinen liiketoiminnan pyörittäminen Toimivan yhteistyöverkoston rakentaminen ja ylläpitäminen Henkilöstöllä on kokemusta tehtäviinsä Henkilöstöllä on sopiva koulutus tehtäviinsä Tuotteiden/palveluiden vienti ulkomaille. Minne? Mitä muuta tärkeää osaamista teillä on? En osaa sanoa 19. Mitä asioita yrityksessä on kehitteillä tai pitäisi kehittää? * Pitäisi kehit-etäta kehittämistarpei- Kehitteillä Rahoitus- ja tukikanavien tuntemusta tai niiden hyödyntämistä * Markkinoiden tuntemusta * Johtamista * Henkilöstön osaamista * Työhyvinvointia * Kielitaitoa. Mikä kieli? * Kansainvälinen kauppaa. Mihin maahan? * Tietoteknistä osaamista * Palveluiden ja tuotteiden "tuotantoprosessia" * Laskentatoimen osaamista ja taloushallintoa (esim. kannattavuuslaskelmat ym.) * Yhteistyöverkostoja muiden yritysten kanssa * 23

24 Yhteistyötä koulutus- ja tutkimuslaitosten kanssa * Jotain muuta. Mitä? * 20. Onko yrityksen uusiutuvan energian liiketoiminnassa ongelmia ja jos on, niin mihin ne liittyvät? * Markkinointivaikeuksiin (esim. markkinakanavia tai kohdeasiakkaita ei tunneta riittävän hyvin) * Kyllä Ei Kumppaneiden puutteeseen. Millaisten/keiden? * Rahoituskanavien tai neuvontapalveluiden löytämiseen ja hyödyntämiseen (esim. potentiaaliset tukirahoitukset jne.) Erityisosaamiseen. Mihin? * Uusien työntekijöiden löytämiseen * Lainsäädäntöön tai viranomaismääräyksiin (esim. luvat sertifikaatit jone.) * Johonkin muuhun. Mihin? * 21. Millä erityisaloilla osaamista pitää syventää? * Raaka-aineiden ominaisuuksien parempaa tuntemusta (esim. puupolttoaineiden, peltobiomassojen ym.) * Kyllä Ei Jalostustekniikoiden parempaa tuntemusta (esim. kaasutus, haketus, pelletöinti, ym.) * Asiakastarpeiden (markkinoiden) parempaa tuntemusta * Logistiikkamenetelmien parempaa tuntemusta * Energiatekniikan laitteiden käytön- ja kunnosapidon parempaa tuntemusta. (esim. lämpökeskusten huolto, biokaasulaitteiston ylläpito ym.) * Automaatiotekniikan parempaa tuntemusta * Lainsäädännön ja viranomaismääräysten parempaa tuntemusta * Muuta osaamista. Mitä? * 24

25 22. Onko johdon tai henkilöstön osaamisen kehittäminen ajankohtaista yrityksessä? * Kyllä Ei 23. Onko yrityksessä jo pohdittu tai selvitetty osaamistarpeita? * Kyllä. (Mitä tarpeita on noussut esiin ja tarvitsetteko mahdollisesti lisäapua tarpeiden selvittämiseen?) Ei. (Tarvitsetteko ulkopuolista apua osaamistarpeiden selvittämiseen) 24. Millaisesta henkilöstön tai johdon koulutuksesta tai osaamisen kehittämisestä olisitte kiinnostunut? * Lyhyestä koulutuksesta (esim. 1-2 pvä) * Ei tarvetta Henkilöstön Johdon Tutkintoon johtavasta koulutuksesta. (Mihin tutkintoon tai tutkintoihin) * Koulutuksesta, jossa on teoriaopintoja sekä työssä tapahtuvaa oppimista ja työn kehittämistä (eli työssäoppimista) * Tutustumiskäynneistä alan kohteisiin. (Suomessa vai ulkomailla?) * Kouluttautumisesta yhdessä muiden paikallisten yritysten kanssa (verkostokoulutuksista) * Muusta koulutuksesta tai kehittämisestä. Millaisesta? * 25. Mitä muuta sanottavaa yrityksen henkilöstön osaamisen kehittämisestä/kouluttamisesta? (Esim. onko tarjolla oleva koulutus tai muut osaamisen kehittämiseen liittyvät palvelut helposti löydettävissä? Onko yrityksen tarpeisiin sopivaa ja laadukasta koulutusta tai muita vastaavia palveluita tarjolla?) 25

Uusiutuvan energian 1. Toimialan ja yritysten, sekä 2. Osaamisen kartoitus Tuloksia 2012

Uusiutuvan energian 1. Toimialan ja yritysten, sekä 2. Osaamisen kartoitus Tuloksia 2012 Uusiutuvan energian 1. Toimialan ja yritysten, sekä 2. Osaamisen kartoitus Tuloksia 2012 Anssi Kokkonen 30.10.2012 1. Uusiutuvan energian toimialan ja yritysten kartoitus Pohjois-Karjalassa Keväällä 2012

Lisätiedot

Uusiutuvan energian 1. Toimialan ja yritysten, sekä 2. Osaamisen kartoitus

Uusiutuvan energian 1. Toimialan ja yritysten, sekä 2. Osaamisen kartoitus Uusiutuvan energian 1. Toimialan ja yritysten, sekä 2. Osaamisen kartoitus Pielisareena, Nurmes 27.2.2013 Anssi Kokkonen UE toimialan ja yritysten sekä niiden osaamisen kartoitus Pohjois-Karjalassa Selvitystyö

Lisätiedot

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT Toimiala Online syysseminaari.. Kotitalouksien reaalitulot (Household income, constant prices) 7 6 5 3 - - -3 Y Y5 3 Y6 PohjSavo Julkisen sektorin investoinnit, perushintaan

Lisätiedot

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA Palvelusektori työllistää suhdannevaihteluista huolimatta. Vuosina 2008 2010 uusia työpaikkoja syntyi joka vuosi erityisesti ympäristönhuoltotehtäviin

Lisätiedot

Esimerkki Kuntomittarista testiaineistolla

Esimerkki Kuntomittarista testiaineistolla Yrityksen nimi Suomen tieto Oy Lähde tieto Myyntioptimi Päivämäärä 7. helmikuu 2014 rekisteri Testi4.xlsx Suomen tieto Oy rekisterin tiedon laatu Tiedon laatu Lukumäärä Osuus Ostot Aktiivinen 2.870 96,2

Lisätiedot

Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta

Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaa HAAPAJÄRVI Tukiryhmä Haettu kpl euro 4 194 314 Yrityksen kehittämisavustus 1

Lisätiedot

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 5 % 4 % 1 % 2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % C Teollisuus G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

Lisätiedot

Nestorklinikka. Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita

Nestorklinikka. Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita Nestorklinikka Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita Kokemus syntyy vain kokemalla Lisäarvo asiakkaille Nestorit Vastuuntuntoinen,

Lisätiedot

Käyttäjätiedon, käyttäjien ja käyttäjäinnovaatioiden integrointi yritysten innovaatiotoimintaan 2008 2010

Käyttäjätiedon, käyttäjien ja käyttäjäinnovaatioiden integrointi yritysten innovaatiotoimintaan 2008 2010 Käyttäjätiedon, käyttäjien ja käyttäjäinnovaatioiden integrointi yritysten innovaatiotoimintaan 28 21 Aineistoanalyysi yritysten innovaatiotoiminta 28 21 -aineiston pohjalta Mervi Niemi 2(11) Käyttäjätiedon,

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 KUOPION KAUPUNGIN YRITYSPALVELU KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 Kuopion työpaikka- ja elinkeinorakennetiedot perustuvat Kuopion kaupungin yrityspalvelun ylläpitämään yritys- ja toimipaikkarekisteriin.

Lisätiedot

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Työpaikkojen määrän kehitys Tampereen seutukunnassa 2002 2003 2004* Muutos, 03-04 lkm Kangasala (1 8 017 8 134 8 240 106 1,3 Lempäälä 4 748 4

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Kartoituksen tausta ja tavoitteet TäsmäProto-projektin uusiutuvan energian toimialan osaamis-

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimet rakennemuutosalueilla

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimet rakennemuutosalueilla Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimet rakennemuutosalueilla Yleisö- ja keskustelutilaisuus Lentosotakoulun lakkauttamisesta Kauhava 20.2.2013 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Strategiayksikkö Pekka Rinta-Jouppi

Lisätiedot

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko)

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Vuosi 2009 Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Koko maa 2009 Ryhmälomautettujen henkilöiden lukumäärä Laskentapäivä

Lisätiedot

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007 -tilastoja lokakuu 2007 Väestö ikäryhmittäin -alueella ja koko Vantaalla 1.1.2007 ja ennuste 1.1.2015 väestöosuus, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2015 2007 2015 Vantaa 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat

Lisätiedot

Teollisuustyöpaikat kunnittain vuosien 2009, 2010, 2011 ja 2012 lopussa

Teollisuustyöpaikat kunnittain vuosien 2009, 2010, 2011 ja 2012 lopussa llomantsi 256 324 341 330 74 28,9 Outokumpu 988 1 035 1 096 1 076 88 8,9 Joensuu 5 184 5308 5377 5321 137 2,6 abs. % Kunta/seutukunta 2009 2010 2011 2012 Muutos C Teollisuus C 1315 Tekstiilien, vaatteiden

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS 2010

TOIMIALAKATSAUS 2010 TOIMIALAKATSAUS 2010 Toimialakatsaus Tämä talouskatsaus tarkastelee tilannetta Pohjanmaan kauppakamarin alueella. Alue on sama kuin Pojanmaan TEkeskuksen alue ja käsittää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Puhelinhaastatteluissa esiin nousseet osaamisen kehittämisen tarpeet Projektiassistentti Paula Sovelius TäsmäProto-hanke

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1/6 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1993-2007 L A P P I Koodi Toimiala 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2 007 A,B ALKUTUOTANTO 7 506 6 926 5 978 5 449 5 346

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Pk -bioenergian toimialaraportin julkistaminen. Toimialapäällikkö Markku Alm Bioenergiapäivät 23.11.2010 Helsinki

Pk -bioenergian toimialaraportin julkistaminen. Toimialapäällikkö Markku Alm Bioenergiapäivät 23.11.2010 Helsinki Pk -bioenergian toimialaraportin julkistaminen Toimialapäällikkö Markku Alm Bioenergiapäivät 23.11.2010 Helsinki Bioenergian toimialaa ei ole virallisesti luokiteltu tilastokeskuksen TOL 2002 tai TOL 2008

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Pohjois-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 POHJOIS-LAPIN

Lisätiedot

Yritysten sähköinen saavutettavuus Pori-Helsinki yhteysvälin työseminaari Huittinen

Yritysten sähköinen saavutettavuus Pori-Helsinki yhteysvälin työseminaari Huittinen Yritysten sähköinen saavutettavuus Pori-Helsinki yhteysvälin työseminaari Huittinen 18.11.2016 Sisältö Avoimen datan käsitteitä ja tulevaisuuden näkymiä Sähköisten tietovarantojen hyödyntäminen Satakannan

Lisätiedot

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Globalisaatioseminaari 17.4.2103, Tilastokeskus Timo Koskimäki Tilastojohtaja, Tulli Sisällys Tavara- ja yritysnäkökulmat ulkomaankauppaan Yritysnäkökulmaa

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tunturi-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 TUNTURI-LAPIN

Lisätiedot

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011 Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006-2010 Niiden toimenpiteiden kokonaisuus joilla kunta vaikuttaa omalta osaltaan

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Itä-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Itä-Lapin seutukunnassa 1/24 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Itä-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 ITÄ-LAPIN

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan kysely 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan kysely 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan kysely 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Yrityksen toimiala Yrityksen liikevaihto Uusiutuvan energian osuus liikevaihdosta Henkilöstömäärän kehitys uusiutuvan

Lisätiedot

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia. 2016, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia. 2016, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Työmarkkinat 207 Työvoimatutkimus 206, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 206 joulukuussa 207 000,

Lisätiedot

Kiertotalouden mahdollisuudet Etelä-Savossa. Markku Virtanen Emind Oy

Kiertotalouden mahdollisuudet Etelä-Savossa. Markku Virtanen Emind Oy Kiertotalouden mahdollisuudet Etelä-Savossa Markku Virtanen Emind Oy PYK:n tehtävät analysoida kotimaisesta ja kansainvälisestä sekundääriaineistosta, millä aloilla Etelä-Savossa olisi eniten taloudellista

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Kaupan alueellinen määrävuosiselvitys 2009

Kaupan alueellinen määrävuosiselvitys 2009 Kauppa 2011 Kaupan alueellinen määrävuosiselvitys 2009 Liikevaihto suhteessa myyntipinta-alaan nousi noin 26 prosenttia vuodesta 2004 Suomen vähittäiskauppojen myyntipinta-ala oli yhteensä noin 9,6 miljoonaa

Lisätiedot

Työtaistelutilasto 2014

Työtaistelutilasto 2014 Työmarkkinat 05 Työtaistelutilasto 04 Vuonna 04 käytiin 8 työtaistelua Tilastokeskuksen mukaan Suomessa käytiin 8 työtaistelua vuonna 04. Työtaisteluja oli hieman enemmän kuin edellisvuonna, jolloin niitä

Lisätiedot

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot:

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 26-213 Lähteet LIITE 3 Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Kaavio 1. Lohjan väkiluku vuosina 1995-25 Kaavio 2. Väkiluvun muutos Lohjalla vuodesta

Lisätiedot

VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa. Toimiala Onlinen syysseminaari 12.10.2011. Jussi Ahokas

VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa. Toimiala Onlinen syysseminaari 12.10.2011. Jussi Ahokas VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa Toimiala Onlinen syysseminaari... Jussi Ahokas VATT:n ennakointityö ja Toimiala Online VATT:n ennakointityön taustaa Ennakoinnin tulokset laadulliset skenaariot

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 Julkaisuvapaa 26.4.2013 Aloittaneiden yritysten ja starttirahalla aloittaneiden määrä laskusuuntainen

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Barentsin alueelta ja tuulivoimasta uutta liiketoimintaa meriteollisuussidonnaisille yrityksille

Barentsin alueelta ja tuulivoimasta uutta liiketoimintaa meriteollisuussidonnaisille yrityksille Barentsin alueelta ja tuulivoimasta uutta liiketoimintaa meriteollisuussidonnaisille yrityksille Mikko Viitanen 5.11.2012 Kalajoki Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Innovaatiot

Lisätiedot

09/2015. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

09/2015. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 09/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 09/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna

Lisätiedot

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Yrityksenne henkilömäärä: 2-4 16 20,00% 5-9 17 21,25% 10-49 21 26,25% 4.

Lisätiedot

ITÄRAJAN KASVUMAAKUNTA

ITÄRAJAN KASVUMAAKUNTA Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaseminaari ITÄRAJAN KASVUMAAKUNTA maakuntajohtaja Matti Viialainen Ruokolahti 23.1.2014 Maakuntaliiton tehtävät (aluekehityslaki) - aluekehittämisen strategisesta kokonaisuudesta

Lisätiedot

Hämeen väestöä, työmarkkinoita, toimialojen kehitystä, tuotannon volyymia ja työvoiman poistumia kuvaavia määrällisiä ennusteita

Hämeen väestöä, työmarkkinoita, toimialojen kehitystä, tuotannon volyymia ja työvoiman poistumia kuvaavia määrällisiä ennusteita Hämeen väestöä, työmarkkinoita, toimialojen kehitystä, tuotannon volyymia ja työvoiman poistumia kuvaavia määrällisiä ennusteita Hämeen ELY-keskus Johdon tuki yksikkö Erikoissuunnittelija Jesse Marola

Lisätiedot

Tutkimus sopimusten määrästä ja sopimusketjuista

Tutkimus sopimusten määrästä ja sopimusketjuista Tutkimus sopimusten määrästä ja sopimusketjuista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 5/5 Raportti Työ- ja elinkeinoministeriö Tutkimus sopimusten määrästä ja sopimusketjuista /4 Yhteenveto

Lisätiedot

Kansainväliset pk-yritykset -pk-yritysbarometrin valossa. Samuli Rikama

Kansainväliset pk-yritykset -pk-yritysbarometrin valossa. Samuli Rikama Kansainväliset pk-yritykset -pk-yritysbarometrin valossa Samuli Rikama Pk-yritysten viennin kehitys eri maissa, osuus tavaraviennistä 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Tanska Hollanti Saksa Ruotsi Suomi 2011

Lisätiedot

Innovaatiotoiminta 2008

Innovaatiotoiminta 2008 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2010 Innovaatiotoiminta 2008 Innovaatiotutkimuksen loppuraportti Innovaatiotoiminta edelleen yleisempää teollisuudessa kuin palvelualojen yrityksissä Lähes puolet

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMI RAKENNE ja TUKIALUERAJAT EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013

LÄNSI-SUOMI RAKENNE ja TUKIALUERAJAT EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 LÄNSI-SUOMI RAKENNE ja TUKIALUERAJAT EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 Länsi-Suomi - WFA Seinäjoki Jyväskylä Pori Tampere TYÖLLISYYSTILANNE Maakunta Työvoiman Muutos 10-11 Työttömien Muutos 10-11 Työttömyysmäärä

Lisätiedot

Henkilöstön osaamisen kehittäminen Yhteishankintakoulutus: Rekry, Täsmä ja Muutos

Henkilöstön osaamisen kehittäminen Yhteishankintakoulutus: Rekry, Täsmä ja Muutos Henkilöstön osaamisen kehittäminen Yhteishankintakoulutus: Rekry, Täsmä ja Muutos Bioenergia ja puukuljetusten tulevaisuus -seminaari Kemi 27.10.2010 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Loimu-projekti,

Lisätiedot

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Lähteet: Tilastokeskus (TK) Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) Yritysharavahaastattelut Pohjanmaan työllisten päätoimialarakenne

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa 2014 Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2009 2014 30 000 Työttömät työnhakijat (ml.

Lisätiedot

TKTT 2000. Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus kahdeksan TE-keskuksen alueella

TKTT 2000. Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus kahdeksan TE-keskuksen alueella Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus kahdeksan TE-keskuksen alueella AINEISTO Haastateltujen työnantajien määrä 300 250 200 150 100 50 0 Etelä-Pohjanmaan TE-K... 267 Hämeen TE-Keskus 60 73 Pirkanmaan

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

YRITYSTEN KASVUN SUUNTA 2017

YRITYSTEN KASVUN SUUNTA 2017 1 YRITYSTEN KASVUN SUUNTA 2017 Yrityksen toimipaikkakunta? (N=487) Vaala N=6 Utajärvi N=9 Tyrnävä N=9 Taivalkoski N=9 Siikalatva N=6 Siikajoki N=10 Raahe N=43 Pyhäntä N=1 Pyhäjärvi N=9 Pyhäjoki N=2 Pudasjärvi

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: SATELY /0112/05.02.09/2013 Päätöksen pvm: 18.12.2013 RAUMAN KAUPUNKI KANALINRANTA 3 26101 RAUMA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Motiva kuntakatselmusraportti

Lisätiedot

Naisyrittäjät ja maaseutumatkailu. Sivu 1 / 7

Naisyrittäjät ja maaseutumatkailu. Sivu 1 / 7 Olemme erittäin kiitollisia, jos osallistut tähän kyselyyn. Kysely koskee maaseutumatkailun, käsityön ja elintarviketuotannon alalla jo työskentelevien naisyrittäjien ja näillä aloilla liiketoimintaa suunnittelevien

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Tiina Herttuainen 09 1734 3619 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Joensuu 24.11.2011 24.11.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulufoorumi 25.2.2010 Emmi Karjalainen Uudet viranomaiset Lääninhallitukset (6) Työsuojelupiirit (8) Ympäristölupavirastot (3) TE-keskukset (15)

Lisätiedot

Yritysten työeläkemaksut vuonna 2009

Yritysten työeläkemaksut vuonna 2009 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2009 Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 1/2011 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2009 Saara Hurmerinta Sergei Lahti Anne Laitinen Jukka Lampi Hannu Sihvonen Eläketurvakeskuksen

Lisätiedot

Uusi toimialaluokitus TOL 2008

Uusi toimialaluokitus TOL 2008 Uusi toimialaluokitus TOL 2008 - Uudistuksen lähtökohdat - Käyttöönotto - Mikä muuttuu - Tilastokeskuksen palvelut Luokitusuudistuksen yleiset lähtökohdat Kv-toimialaluokituksen (ISIC) rakenne tarkistetaan

Lisätiedot

Asiakastilaisuus 2.3.2011 Mira Kuussaari. Tilastokeskuksen tuottamat kaupan tilastot

Asiakastilaisuus 2.3.2011 Mira Kuussaari. Tilastokeskuksen tuottamat kaupan tilastot Kaupan Suhdanteet Asiakastilaisuus Tilastokeskuksen tuottamat kaupan tilastot Kaupan liikevaihtokuvaaja- ja myynnin määrä, kk Kaupan palkkasummakuvaajat, kk Kaupan varastotilastot, neljännesvuosi Kaupan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, kevät 016 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 7 9 Rakentaminen Kauppa 1 1 1 16 Palvelut 60 61 Muut 1 1 0 0 30 40 0 60 70 : Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0402 (COD) 5283/17 ADD 1 SAATE Lähettäjä: COMPET 23 MI 33 ETS 4 DIGIT 7 SOC 17 EMPL 13 CONSOM 12 CODEC 37

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 18.9.2012 Työperäisten sairauksien rekisteri/lea Palo. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 18.9.2012 Työperäisten sairauksien rekisteri/lea Palo. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2010 Työperäisten sairauksien rekisteriin vakuutusyhtiöiden ilmoituksista kirjatut uudet tapaukset Tämän esityksen tietoja saa käyttää lähde mainiten.

Lisätiedot

Bioenergian tulevaisuus Lapissa, avaus Rovaniemi, 9.10.2014

Bioenergian tulevaisuus Lapissa, avaus Rovaniemi, 9.10.2014 13.10.2014 Bioenergian tulevaisuus Lapissa, avaus Rovaniemi, 9.10.2014 Heli Viiri aluejohtaja Suomen metsäkeskus, Lappi Puun käyttö Suomessa 2013 Raakapuun kokonaiskäyttö oli viime vuonna 74 milj. m3,

Lisätiedot

Liike-elämän palvelujen tilanne ja rahoitus. Toimialapäällikkö Timo Metsä-Tokila Varsinais-Suomen ELY-keskus

Liike-elämän palvelujen tilanne ja rahoitus. Toimialapäällikkö Timo Metsä-Tokila Varsinais-Suomen ELY-keskus Liike-elämän palvelujen tilanne ja rahoitus Toimialapäällikkö Timo Metsä-Tokila Varsinais-Suomen ELY-keskus Liike-elämän palveluihin tässä katsauksessa pääsääntöisesti luetaan seuraavat toimialat TOL 2008

Lisätiedot

01/2014. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

01/2014. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna 2012 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Keski-Pohjanmaa Yrittäjät

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Keski-Pohjanmaa Yrittäjät Pk-yritysbarometri, kevät 1 Alueraportti, Keski-Pohjanmaa Yrittäjät 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 11 Rakentaminen Kauppa 16 16 17 Palvelut 2 9 Muut 1 2 0 0 0 0 60 70 Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Suomi postinumeroalueittain 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo

Suomi postinumeroalueittain 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo 1(23) Suomi 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo Tietosuojasyistä kaikki alle 100 asukkaan postinumeroalueet on poistettu. Jako on tehty 31.12.2012 asukasmäärän perusteella. Tästä syystä postinumeroalueita

Lisätiedot

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista Sisältö 1. Kehitys 2000-luvulla... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Väestön kehitys 2000-2014 (2000=100).... 1 Ikärakenne 2000 ja 2014... 1 Työpaikkojen

Lisätiedot

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015 Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY IV Vastausaika 30.9.2015 17:56:03 Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy

Lisätiedot

01/2012. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2010. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

01/2012. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2010. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna 2010 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna

Lisätiedot

Johdatus työpajaan. Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Päättäjien 41. metsäakatemia, Majvik

Johdatus työpajaan. Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Päättäjien 41. metsäakatemia, Majvik Johdatus työpajaan Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Päättäjien 41. metsäakatemia, Majvik 14.9.2016 Bioenergian osuus Suomen energiantuotannosta 2015 Puupolttoaineiden osuus Suomen energian kokonaiskulutuksesta

Lisätiedot

RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTIEDUSTELU Korjausrakentamista koskevat kysymykset

RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTIEDUSTELU Korjausrakentamista koskevat kysymykset RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTIEDUSTELU Korjausrakentamista koskevat kysymykset Lakisääteinen kysely, tiedot luottamuksellisia Tilastolaki 280/2004 ( 12, 14 ja 15) Tiedustelu koskee tilikautta, joka päättyi

Lisätiedot

Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali

Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali Helsingin seudun yritysraportti Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali Tässä Helsingin seudun yritysraporttiin liittyvässä liiteosassa yritystoimintaa tarkastellaan Espoossa,

Lisätiedot

Lämmön pientuotannon ja pienimuotoisen ylijäämälämmön hyödyntäminen kaukolämpötoiminnassa

Lämmön pientuotannon ja pienimuotoisen ylijäämälämmön hyödyntäminen kaukolämpötoiminnassa Lämmön pientuotannon ja pienimuotoisen ylijäämälämmön hyödyntäminen kaukolämpötoiminnassa Gaia Consulting Oy 15.12.2014 1 Gaia 22 January 2015 Esityksen sisältö 1. Hankkeen tausta ja tavoitteet 2. Lämmön

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Yritys erikoistunut yritysten työhyvinvointipalveluihin. Tavoitteena kirkastaa oma liikeidea ja erottua muista palveluntarjoajista. Analyysin (1pv 220 + alv) mukaiset

Lisätiedot

Yritysrekisterin monet mahdollisuudet

Yritysrekisterin monet mahdollisuudet Yritysrekisterin monet mahdollisuudet 17.11.2010 Yritys- ja toimipaikkarekisteri Konserneja noin 6 000 Yrityksiä ja yhteisöjä n. 288 800 Toimipaikkoja yli 326 000 Yritystoiminta: ammatinharjoittajista

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet

Kymenlaakso ennusteet Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet ValokuvaT Mika Rokka 30.1.2018 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Väestön ikäjakauma Kymenlaaksossa (suunnite, Iitti mukana) 3 Väestön

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet

Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet Satu Helynen ja Martti Flyktman, VTT Antti Asikainen ja Juha Laitila, Metla Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

01/2015. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2013. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

01/2015. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2013. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna 2013 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna

Lisätiedot

Pienyritykset taantumassa. Ville Koskinen

Pienyritykset taantumassa. Ville Koskinen Pienyritykset taantumassa Suomalaiset yritykset vuosiliikevaihdon mukaan Kumulatiivinen osuus 100,00 % 90,00 % 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,0000 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % Noin 95:llä prosentilla

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014 Rahoitus ja vakuutus 15 1 hankinnat, miljardia vuonna 1 hankinnat olivat, miljardia euroa vuonna 1. Edelliseen vuoteen verrattuna hankinnat kasvoivat 1 prosenttia. vuokria puolestaan maksettiin 1, miljardia

Lisätiedot

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011 Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa yritysneuvonta yritysten eri elinkaaren vaiheissa seudullinen elinkeinojen kehittäminen hallinnoimalla Koheesio- ja kilpailukykyohjelma

Lisätiedot

Rauman uusiutuvan energian kuntakatselmus

Rauman uusiutuvan energian kuntakatselmus Rauman uusiutuvan energian kuntakatselmus Tiivistelmä (alustava) Rejlers Oy KUNTAKATSELMUKSEN PÄÄKOHDAT 1) Selvitetään nykyinen energiantuotanto ja -käyttö 2) Arvioidaan uusiutuvan energian tekninen potentiaali

Lisätiedot

Kansainvälistymis ja kaupanestekysely. Keskeiset havainnot

Kansainvälistymis ja kaupanestekysely. Keskeiset havainnot Kansainvälistymis ja kaupanestekysely Keskeiset havainnot Taustaa: vientiyritysten määrä EK:n yrityskyselyissä Vientiyritysten lukumäärä* 25 000 20 000 15 000 16 000 19 000 20 000 21 000 000 5 000 0 2008

Lisätiedot

Metsien ja niihin liittyvän yritystoiminnan merkitys Suomessa 2000-luvulla

Metsien ja niihin liittyvän yritystoiminnan merkitys Suomessa 2000-luvulla Metsien ja niihin liittyvän yritystoiminnan merkitys Suomessa 2000-luvulla Metsien käytön tulevaisuus Suomessa ohjausryhmän kokous Salon Suomusjärvellä 12.5.2009 Katja Lähtinen, Varttunut tutkija Metla,

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Yritysten kasvun suunta Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yritysten kasvun suunta 2018 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrityksen toimipaikkakunta (N=528) Joku muu, mikä? Vaala Utajärvi Tyrnävä Taivalkoski Siikalatva Siikajoki Raahe Pyhäntä Pyhäjärvi Pyhäjoki Pudasjärvi

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot