Epävirallinen käännös Tämä asiakirja on laadittu vain tiedotustarkoituksiin. KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Epävirallinen käännös Tämä asiakirja on laadittu vain tiedotustarkoituksiin. KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA"

Transkriptio

1 FI

2 EUROPEAN COMMISSION Epävirallinen käännös Tämä asiakirja on laadittu vain tiedotustarkoituksiin. KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive and resource efficient transport system

3 TABLE OF CONTENTS JOHDANTO...8 I NYKYSUUNTAUKSET JA TULEVAISUUDEN HAASTEET: EROON ÖLJYSTÄ KATSAUS LÄHIMENNEISYYTEEN Liikenne on tehostunut ja turvallisuus parantunut mutta rakennemuutos öljyriippuvuuden vähentämiseksi ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi puuttuu Viimeaikaisen kehityksen rohkaiseminen LIIKENTEEN SUUNTAUSTEN ARVIOINTI: NYKYMENO ON KESTÄMÄTÖN Öljyn hinnan nousu ja jatkuva öljyriippuvuus Ruuhkien lisääntyminen ja saavutettavuuden heikentyminen Ilmasto-ongelmat ja paikallisympäristö TULEVAT HAASTEET JA RAJOITUKSET Kilpailun lisääntyminen maailman liikennemarkkinoilla Tiukka hiilibudjetti liikennealalle Infrastruktuuriin on investoitava väkevästi Liikkuvuutta on lähestyttävä uudella tavalla...22 II VISIO VUOTEEN 2050: INTEGROITU, KESTÄVÄ JA TEHOKAS LIIKKUVUUSVERKKO SUURI MAHDOLLISUUS ERI LIIKENNESEGMENTTIEN INTEGROITU VISIO Tavanomaiset henkilöautot ja rekat pois kaupungeista Kaupunkien välinen multimodaaliliikenne Ympäristöystävällinen ja tehokas tavaraliikenteen runkoverkko Pitkien matkojen ovelta ovelle -palvelujen parantaminen Mannertenvälisen tavaraliikenteen maailmanlaajuisesti tasapuoliset toimintaedellytykset YHTEENVETO: UUDEN LIIKKUVUUSKONSEPTIN PIIRTEET JA EDUT...35 III - STRATEGIA: MUUTOSTA OHJAAVAT TOIMINTAPOLITIIKAT...40

4 1. TEHOKAS JA YHTENÄINEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ Yhtenäinen Euroopan liikennealue Rautatieliikennepalvelujen todelliset sisämarkkinat Euroopan ilmailusektori valmiiksi Merenkulun sininen vyöhyke ja sisävesiliikenteelle soveltuvat puitteet Maanteiden tavaraliikennemarkkinoiden integroinnin jatkaminen Multimodaalinen tavaraliikenne: tavaraliikenteen sähköisen asioinnin (efreight) kehitys Laadukkaiden työpaikkojen edistäminen ja työolojen parantaminen Työmarkkinasäännöstö maantieliikenteen liikkuville työntekijöille Vesiliikenteen työmarkkinaohjelma Sosiaalisesti vastuullinen ilmailusektori Työpaikkoihin ja työoloihin kohdistuvien EU:n lähestymistavan vaikutusten arviointi eri liikennemuodoissa Turvattu liikenne Tavaraliikenteen turvaaminen Matkustajaturvallisuuden korkea taso mahdollisimman huomaamattomasti Maaliikenteen turvaaminen Kattava turvaamisajattelu Liikenneturvallisuusasioissa aktivoiduttava: tuhansia henkiä pelastettavissa Kohti nollavisiota tieturvallisuudessa Eurooppalainen siviili-ilmailun turvallisuusstrategia Merenkulun turvallisuus Rautatieliikenteen turvallisuus Vaarallisten aineiden kuljetus Palvelun laatu ja luotettavuus Matkustajien oikeuksien täytäntöönpanon valvonta Saumaton liikennemuotoja yhdistelevä matkustus ja integroidut matkaliput Keskeytyksettömän liikkuvuuden varmistaminen liikennejärjestelmän häiriöiden jälkeen INNOVAATIOITA TULEVAISUUTTA VARTEN: TEKNOLOGIA JA TOTTUMUKSET Eurooppalainen liikennealan tutkimus- ja innovointipolitiikka

5 Tulevaisuuden ajoneuvot Kokonaisvaltainen vaihtoehtoisten polttoaineiden strategia Uuden tietoteknologian käyttöönotto koko liikennejärjestelmän laajuudelta Kestävämpiin liikennetottumuksiin Polttoaine- ja ajoneuvotehokkuusmerkinnät Sertifioidut hiilijalanjäljen laskentamenetelmät Alhaisemmat nopeudet puhtaampaa ja turvallisempaa liikennettä varten Ympäristöä säästävien ajotapojen koulutus ja sovellukset Integroitu kaupunkiliikenne Uudentyyppinen kaupunkiliikenne NYKYAIKAINEN INFRASTRUKTUURI JA ÄLYKÄS RAHOITUS Liikenneinfrastruktuuri: alueellista yhtenäisyyttä ja talouskasvua Yksittäisten liikennemuotojen vahvuudet käyttöön TEN-T-politiikan uudelleentarkastelu: yksittäisistä hankkeista integroituun eurooppalaiseen verkkoon Hankkeiden ennakkoarviointi Johdonmukaiset rahoituspuitteet Liikenneinfrastruktuurirahoituksen suuntauksia Liikennesektorin rahoitustarpeet Uudet rahoituspuitteet liikenneinfrastruktuurille Yksityisen sektorin osallistuminen Hinnoittelu oikealle tasolle ilman vääristymiä Saastuttaja maksaa -periaate ulkoisissa kustannuksissa Saastuttaja maksaa -periaate infrastruktuurikustannuksissa Verotus samoille linjoille liikenteen kestävyystavoitteiden kanssa Liikenneinfrastruktuuri ja liikennepalvelut: avustukset ja valtiontuki ULKOINEN ULOTTUVUUS Sisämarkkinasääntöjen ulottaminen laajemmalle ja liikennealan vuoropuhelun tehostaminen keskeisten kumppanien kanssa Energiatehokkuus ja ilmastonmuutostavoitteet monenkeskisillä foorumeilla Liikenteen turvaamista koskeva kansainvälinen vuoropuhelu EU:n liikenne- ja infrastruktuuripolitiikan ulottaminen naapurimaihin

6 4.5. Yhteistyön tehostaminen liikenteen esteiden poistamiseksi

7 List of initiatives 1. Rautatieliikennepalvelujen todelliset sisämarkkinat Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttaminen Lentoasemien kapasiteetti ja laatu Merenkulun sininen vyöhyke ja pääsy satamapalvelujen markkinoille Toimivat puitteet sisävesiliikenteelle Maanteiden tavaraliikenne Multimodaalinen tavaraliikenne: efreight Työmarkkinasäännöstö maantieliikenteen liikkuville työntekijöille Merenkulun työmarkkinaohjelma Sosiaalisesti vastuullinen ilmailusektori Työpaikkoihin ja työoloihin kohdistuvien EU:n lähestymistavan vaikutusten arviointi eri liikennemuodoissa Tavaraliikenteen turvaaminen Matkustajille korkea turvallisuustaso mahdollisimman huomaamattomasti Maaliikenteen turvaaminen Kattava turvaamisajattelu Kohti nollavisiota tieturvallisuudessa Eurooppalainen siviili-ilmailun turvallisuusstrategia Merenkulun turvallisuus Rautatieliikenteen turvallisuus Vaarallisten aineiden kuljetus Matkustajien oikeudet Saumatonta liikkuvuutta ovelta ovelle Varautumissuunnitelmat liikenteen alalla Teknologian kehittämissuunnitelma Innovointi- ja käyttöönottostrategia Innovatiivista liikennettä tukeva sääntelykehys... 94

8 27. Matkatiedot Ajoneuvojen hiilidioksidipäästö- ja polttoainetehokkuusmerkinnät Hiilijalanjäljen laskentamenetelmät Ympäristöä säästävät ajotavat ja nopeusrajoitukset Kaupunkiliikennesuunnitelmat EU:n puitteet kaupunkien tiemaksujärjestelmille Strategia kaupunkilogistiikan päästöjen vähentämiseksi lähes nollaan vuoteen 2030 mennessä Euroopan strategisten infrastruktuurien runkoverkko eurooppalainen liikenneverkko Multimodaaliset tavaraliikennekäytävät kestäviä kuljetusverkostoja varten Hankkeiden ennakkoarviointiperusteet Uudet rahoituspuitteet liikenneinfrastruktuurille Yksityisen sektorin osallistuminen Älykäs hinnoittelu ja verotus Liikenne maailmalla: EU:n ulkoinen ulottuvuus

9 Johdanto Liikenne on talouden perusta, koska se muodostaa toimitusketjun ytimen. Jos liikenneverkot eivät ole kunnossa, sisämarkkinat eivät voi toimia moitteettomasti. Liikenneinfrastruktuuriin tehtävät investoinnit vauhdittavat talouden kasvua, luovat vaurautta, piristävät kauppaa, parantavat maantieteellistä saavutettavuutta ja helpottavat ihmisten liikkumista. Niillä myös luodaan työpaikkoja varsin tehokkaasti. Muiden maailman alueiden käynnistäessä mittavia, kunnianhimoisia infrastruktuuriinvestointihankkeita on ratkaisevaa, että Eurooppa säilyttää kilpailuasemansa. Liikenne on myös korkean elämänlaadun tärkeä osatekijä: sen avulla pääsee paikasta toiseen ja se tuo ihmisiä yhteen. Liikenneala on tärkeä muiden toimintojen mahdollistaja, mutta se myös muodostaa itsessään tärkeän osan taloudesta: se työllistää EU:ssa suoraan noin 10 miljoonaa ihmistä ja sen osuus BKT:stä on noin viisi prosenttia. Lisäksi monet eurooppalaiset yritykset ovat maailmanlaajuisessa johtoasemassa infrastruktuurin, logistiikan, liikenteenhallintajärjestelmien ja liikennevälineiden valmistuksen aloilla. Markkinoiden yhdentyminen, talouskasvu ja liikenne ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa. Tehokkaat liikenneyhteydet ovat helpottaneet sisämarkkinoiden luomista ja syventämistä EU:ssa. Jokaisen EU:n laajentumisen myötä liikenne on kasvanut merkittävästi. Paljon on kuitenkin vielä tehtävä Euroopan itäisen ja läntisen osan liikennejärjestelmien yhdistämiseksi tuloksellisesti ja laajentumisen toteuttamiseksi myös konkreettisesti. Sisämarkkinoiden ja liikenteen välinen yhteys tunnistettiin selkeästi jo Euroopan yhdentymisen alkuaikoina. Liikennepolitiikka sisällytettiin yhdeksi yhteisistä politiikanaloista jo Rooman sopimuksessa. Maastrichtin sopimuksessa vuonna 1992 niihin lisättiin Euroopan laajuinen verkkopolitiikka, jonka on määrä auttaa EU:n sisämarkkina- ja koheesiotavoitteiden saavuttamisessa 1. Samana vuonna 1992 komissio julkaisi yhteisestä liikennepolitiikasta valkoisen kirjan, jossa keskityttiin silloisten prioriteettien mukaisesti etupäässä markkinoiden avaamiseen. Lähes kymmenen vuotta myöhemmin vuonna 2001 julkaistussa valkoisessa kirjassa painotettiin tarvetta hallita liikenteen kasvua käyttämällä kaikkia liikennemuotoja entistä tasapuolisemmin. Tässä valkoisessa kirjassa tehdään yleiskatsaus liikennealan kehitykseen, sen tulevaisuuden haasteisiin ja poliittisiin aloitteisiin, joita on syytä harkita. Liikenne tulee jatkossakin olemaan talouskasvun sekä alueellisen ja sosiaalisen koheesion keskeinen osatekijä. Sillä on kuitenkin vastassaan myös uusia haasteita: Viimeisimmän laajentumisen myötä Euroopan liikennepolitiikan on katettava lähes koko maanosa ja 500 miljoonaa ihmistä. Näyttämönä on talous, jonka on noustava syvimmästä maailmanlaajuisesta kriisistä sitten 1930-luvun. Kriisiä edelsi öljynhinnan ja muiden hyödykkeiden hintojen jyrkkä nousu, mikä oli oire kasvavasta epätasapainosta maailmanlaajuisten resurssien käytössä. 1 Tällä hetkellä liikennepolitiikasta määrätään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) VI jakson artiklassa. 8

10 Samanaikaisesti kansainvälinen yhteisö on yhtä mieltä tarpeesta vähentää kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi. Nykyistä resurssitehokkaamman talouden luominen on erityisen vaativa haaste liikennealalle: ala toimii edelleen lähes kokonaan öljyllä, aiheutti vuonna prosenttia 2 suuremmat kasvihuonekaasupäästöt kuin vuonna 1990 ja on edelleen suuri melun ja paikallisten ilmansaasteiden lähde. Tässä valkoisessa kirjassa vastataan vaativaan haasteeseen pyrkimällä liikennejärjestelmän syvälliseen muuttamiseen, öljyriippuvuuden vähentämiseen, nykyaikaisen infrastruktuurin luomiseen sekä älykkäillä hallinta- ja tietojärjestelmillä avustettuun multimodaaliseen liikkuvuuteen. Se on laadittu etenemissuunnitelmaa vähähiiliseen talouteen siirtymisestä vuonna 2050 koskevan tiedonannon ja uuden energiatehokkuussuunnitelman 2011 ohessa, ja se on olennainen osa komission resurssitehokkuusaloitetta. Tämä asiakirja jakaantuu kolmeen jaksoon: Ensimmäisessä jaksossa Nykysuuntaukset ja tulevaisuuden haasteet: eroon öljystä yksilöidään liikennealan eteen todennäköisesti tulevaisuudessa tulevat haasteet lähimenneisyyden kehityksestä tehdyn arvioinnin 3 ja nykysuuntausten arvioinnin 4 pohjalta. Siinä selvennetään erityisesti kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamista, johon liikenteessä on päästävä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Toisessa jaksossa Visio vuoteen 2050: integroitu, kestävä ja tehokas liikkuvuusverkko pyritään luomaan vakuuttava ja toivottava tapa, jolla liikennejärjestelmä vastaa edellä kuvattuihin haasteisiin ja jolla tuotetaan kansalaisille ja yrityksille parempia liikkuvuuspalveluja vuoteen Visioon liitetään tavoitteet, joiden on määrä ohjata julkisia toimia tulevan vuosikymmenen aikana. Kolmas jakso Strategia: muutosta ohjaavat toimintapolitiikat on toimintaa koskeva valkoisen kirjan osa. Siinä kuvataan aloitteita, jotka on otettava huomioon tulevien kymmenen vuoden aikana, jotta päästään ensimmäisen jakson tavoitteisiin, saatetaan liikenneala kestävälle uralle ja kurotaan umpeen vision ja todellisuuden välinen kuilu Lukuun sisältyvät kansainvälisen lento- ja meriliikenteen päästöt. Yksityiskohtainen analyysi esitetään valkoisesta kirjasta Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma Kohti kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää tehdyn vaikutustenarvioinnin liitteessä 2 Ex Post evaluation of Transport Policy Valkoisesta kirjasta Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma Kohti kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää tehdyn vaikutustenarvioinnin liitteessä 3 Reference scenario ( ) kuvaillaan, miten liikenne voisi kehittyä vuoteen 2050 mennessä, jos nykyisiin suuntauksiin ei puututtaisi uusilla politiikoilla (viiteskenaario). 9

11 I Nykysuuntaukset ja tulevaisuuden haasteet: eroon öljystä 1. KATSAUS LÄHIMENNEISYYTEEN 1.1. Liikenne on tehostunut ja turvallisuus parantunut 1. Viime vuosikymmen oli liikenteen alalla varsin toimelias, mikä näkyi myös tuhtina sisältönä liikennepolitiikassa. EU:n laajentuminen ja maailmanmarkkinoiden jatkuva integroituminen lisäsivät tavaraliikenteen määrää. Myös eurooppalaisten liikkuminen lisääntyi, vaikka monet kaupungit ovat pahasti ruuhkautuneet. 2. EU:n liikennepolitiikka on tehostanut liikennettä ja parantanut sen turvallisuutta. Markkinoita on avattu erityisen menestyksekkäästi tieliikenteessä ja aivan ilmiömäisesti lentoliikenteessä, jossa vapauttaminen 1990-luvun alussa johti sekä lentomatkustajien että EU:n sisäisten lentoreittien määrien ennen näkemättömään kasvuun. 3. Liikenteestä on tullut paljon turvallisempaa. Tieliikenneonnettomuuksissa menehtyneiden määrä oli vuonna 2010 noin 40 prosenttia alempi kuin vuonna 2001, vaikka 50 prosentin tavoitteeseen ei päästykään. Myös meriliikenteen turvallisuutta parannettiin sarjalla lainsäädäntöä, jolla mm. kiellettiin yksirunkoisten öljytankkereiden käyttö ja luotiin yleiseurooppalainen liikenteen valvontajärjestelmä. Varta vasten tätä tarkoitusta varten perustetut uudet lento-, rautatie- ja meriliikenteen virastot valvovat liikennetoiminnan turvallisuutta EU:ssa. 4. Ihmiset ovat EU:n liikennepolitiikan keskiössä. Palvelujen laadun korkean tason ja hyvien työolojen varmistamiseksi on säädetty oikeudellisia vaatimuksia, jotka takaavat, etteivät liikennemarkkinoiden kasvavat kilpailupaineet kohtuuttomasti vaikuta matkustajiin eivätkä työntekijöihin. EU on vahvistanut joukon matkustajien oikeuksia ensin lentoliikenteessä, sitten rautatieliikenteessä ja hiljattain myös vesi- ja linja-autoliikenteessä. 5. Liikenteen turvatoimista on syyskuun 11. päivän 2001 jälkeen tullut eurooppalaisen liikennepolitiikan kysymys. EU on vahvistanut lento- ja meriliikenteen turvasäännöt, joissa katetaan sääntelystandardit ja tarkastusjärjestelmät. 6. Kansallisessa infrastruktuurikehityksessä oli aikaisemmin osin jätetty EU:n sisämarkkinoiden tarpeet huomioimatta. Tämä johti TEN-T-politiikan laatimiseen. Vuonna 2004 toteutetun EU:n laajentumisen jälkeen etusijalle asetettiin 30 hanketta. Jotkin niistä on saatettu päätökseen, ja ne vaikuttavat hyvin myönteisesti kyseisiin alueisiin. Eurooppalaista suurnopeusjunaverkkoa kehitetään, ja se on ollut huomattava menestys tietyillä yhteyksillä. Monissa TEN-T-hankkeissa on kuitenkin törmätty suunnitteluvaikeuksiin ja budjettirajoitteisiin. EU:n rahoituksen vipuvaikutus on osoittautumassa riittämättömäksi. 10

12 7. Kansainvälisiä suhteita on lujitettu. Naapurimaiden kanssa ollaan luomassa yhteistä ilmailualuetta. Yhdysvaltojen kanssa on allekirjoitettu kattava lentoliikennesopimus vuonna 2007 ja Kanadan kanssa vuonna On myös neuvoteltu Kaakkois-Euroopan liikenneyhteisösopimus. EU on aktiivisesti tukenut Kansainvälisessä työjärjestössä (ILO) vuonna 2006 hyväksyttyä merityötä koskevaa yleissopimusta, eräänlaista merenkävijöiden uutta perusoikeuskirjaa. Euroopan edustus kansainvälisissä instituutioissa kuten Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) ja Kansainvälisessä siviiliilmailujärjestössä (ICAO) olisi tuloksellisempaa, jos EU puhuisi niissä yhdellä äänellä, mutta jäsenvaltiot ovat suhtautuneet siihen nihkeästi mutta rakennemuutos öljyriippuvuuden vähentämiseksi ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi puuttuu 8. Liikenne on edelleen lähes täysin riippuvainen fossiilisista polttoaineista energianlähteenä. Se on ainoa sektori, jolla kasvihuonekaasupäästöt ovat lähes jatkuvasti kasvaneet viimeisten 20 vuoden ajan. Päästöt ovat tällä hetkellä noin kolmanneksen suuremmat kuin vuonna Tekninen edistyminen on parantanut energiatehokkuutta, mutta ei riittävästi kasvavien liikennemäärien vaikutusten kumoamiseksi. 9. Ajoneuvojen päästöstandardien (ns. Euro-luokkien) peräkkäiset tiukennukset ja polttoaineiden laadun parantaminen vähensivät merkittävästi liikenteestä aiheutuvia saaste- ja hiukkaspäästöjä. Ilman pilaantuminen ylittää kuitenkin monissa kaupungeissa ja muilla herkillä alueilla lailliset rajat, ja ilman laadun parantamiseksi onkin vielä tehtävä paljon. 10. Liikennejärjestelmän heikko ympäristönsuojelutaso liittyy myös nykyisiin liikennemalleihin, joissa tieliikenteellä on hallitseva asema sekä tavara- että matkustajaliikenteessä. Tehokkaammat ja puhtaammat rautatie- ja vesiliikenne eivät ole onnistuneet hyödyntämään potentiaaliaan keskipitkillä ja pitkillä etäisyyksillä, joilla ajetaan kaksi kolmannesta kaikista ajokilometreistä ja aiheutuu kaksi kolmannesta kaikista tieliikenteen päästöistä. Seuraavat tekijät saattavat selittää, miksi tieliikenteelle vaihtoehtoiset liikennemuodot eivät ole houkuttelevia: Rautatieverkon ja uudelleenlastausterminaalien nykyaikaistamiseksi ei ole investoitu tarpeeksi, jotta multimodaaliliikenteen pullonkaulat olisi voitu poistaa. Liikennemuotokohtaisia verkkoja ei ole liitetty kunnolla toisiinsa. TEN-T-politiikan rahoitus ei ole ollut riittävää, ja siitä on puuttunut todellinen mantereenlaajuinen multimodaalinen näkökulma. Rautatiet olivat 2000-luvun alussa ainoa liikennemuoto, jota ei ollut avattu kilpailulle EU:ssa. Rautateiden tavaraliikennemarkkinoiden avaamista vuodesta 2007 ja kansainvälisen matkustajaliikenteen markkinoiden avaamista vuodesta 2010 koskeva lainsäädäntö on pantu täytäntöön hitaasti ja epätäydellisesti suurimmassa osassa jäsenvaltioita. Lainsäädännön noudattamista ei ole riittävästi valvottu. Kansalliset matkustajaliikenteen markkinat, jotka ovat rautatieliiketoiminnan suurin segmentti, ovat vielä suurelta osin suljetut. Kilpailun puute pitää palvelujen laadun ja tehokkuuden alhaisina. 11

13 Lähimerenkulkuun liittyy suurempi hallinnollinen rasitus kuin maaliikennemuotoihin. Kansalliset rajat aiheuttavat edelleen tehottomuutta ja lisäkustannuksia rautateillä. Verot ja maksut eivät heijasta liikenteen yhteiskunnallisia kustannuksia kuin osittain. Pyrkimykset sisällyttää liikenteen ulkoiset kustannukset hintoihin ja poistaa verotuksen vääristymät ovat toistaiseksi epäonnistuneet Viimeaikaisen kehityksen rohkaiseminen 11. Joidenkin kaikkein tehokkaimpien liikennejärjestelmän kestävyyttä parantavien toimenpiteiden määrittely ja vahvistaminen on kestänyt kaikkein kauimmin. Useita tärkeitä päätöksiä on kuitenkin nyt tehty. Muun muassa: EU asetti itselleen ilmasto- ja energiapaketin yhteydessä vuonna 2009 pakolliseksi tavoitteeksi sen, että vuoteen 2020 mennessä 10 prosenttia liikenteestä perustuu uusiutuvan energian käyttöön 5 ja että polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöintensiteettiä alennetaan kuusi prosenttia vuoteen 2020 mennessä 6. EU hyväksyi vuonna 2009 uusien henkilöautojen CO 2 -normeja koskevan asetuksen 7, ja Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsivät joulukuussa 2010 yksimielisyyteen pakettiautoasetuksen lopullisesta tekstistä. Vaikutus tulee olemaan merkittävä, mutta kestää jonkin aikaa ennen kuin se konkretisoituu, koska kehitys riippuu nykyisen ajoneuvokannan korvaamisesta. Ilmailun sisällyttäminen EU:n päästökauppajärjestelmään (EU ETS) vuodesta 2012 alkaen tarjoaa kannustimia vähentää CO 2 -päästöjä ja varmistaa, että päästöjen ennustettu kasvu kompensoidaan vastaavilla vähennyksillä muilla aloilla. Komissio ehdotti vuonna 2008 uutta kaikki liikennemuodot kattavaa strategiaa tärkeimpien ruuhkiin, kasvihuonekaasupäästöihin, paikalliseen ilman pilaantumiseen ja meluun liittyvien liikenteen ulkoisten kustannusten sisällyttämiseksi hintoihin. Maanteiden tavaraliikenteen osalta komissio ehdotti, että maksujen keräämisestä raskaiden tavaraliikenteen ajoneuvoilta annettua direktiiviä (ns. eurovinjettidirektiivi) muutettaisiin siten, että jäsenvaltiot voisivat sisällyttää ilmansaasteista ja melusta aiheutuvat kustannukset matkaperusteisiin maksuihin. Euroopan parlamentti ja neuvosto neuvottelevat parhaillaan sen viimeisestä versiosta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta, EUVL L 140, , s. 16. Sitova tavoite koskee vain maaliikennemuotoja. Uusiutuvien energialähteiden käytöllä lento- ja meriliikenteessä voidaan kuitenkin vapaaehtoisesti edistää 10 prosentin tavoitteen saavuttamista. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/30/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, direktiivin 98/70/EY muuttamisesta bensiinin, dieselin ja kaasuöljyn laatuvaatimusten osalta sekä kasvihuonekaasupäästöjen seurantaan ja vähentämiseen tarkoitetun mekanismin käyttöönottamisen osalta, neuvoston direktiivin 1999/32/EY muuttamisesta sisävesialusten käyttämien polttoaineiden laatuvaatimusten osalta ja direktiivin 93/12/ETY kumoamisesta. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 443/2009, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille osana yhteisön kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. 12

14 Lokakuussa 2010 EU oli ICAOn piirissä etulinjassa muovaamassa 190 maata kattavaa maailmanlaajuista sopimusta, jolla vähennetään ilmailun ympäristövaikutuksia ja luodaan markkinapohjaisten toimenpiteiden kehys. 12. On vielä liian aikaista arvioida näiden toimenpiteiden kokonaisvaikutuksia, mutta niillä on saatettu liikkeelle sektorin muutosprosessi, jota on elintärkeää jatkaa, syventää ja laajentaa vuoteen LIIKENTEEN SUUNTAUSTEN ARVIOINTI: NYKYMENO ON KESTÄMÄTÖN 13. Nykysuuntaus tulee todennäköisesti pahentamaan joitakin menneisyydessä ratkaisematta jääneitä ongelmia. Tämä käy ilmi komission analyysistä, jossa tarkasteltiin mahdollista tulevaa kehitystä tilanteessa, jossa politiikkaa ei muuteta (ns. viiteskenaario liitteenä olevassa vaikutustenarvioinnissa 8 ). 14. Tässä skenaariossa oletetaan, että vuosina talous elpyy edellisen vuosikymmenen verkkaisesta kasvusta ja palaa keskimääräiseen historialliseen kasvuvauhtiin (2,2 prosenttia vuodessa). Ennuste perustuu oletukseen nopeammasta tuottavuuden kasvusta jälkeen jääneissä jäsenvaltioissa. BKT:n kasvuvauhdin ennustetaan kuitenkin hidastuvan vuositasolla 1,6 prosenttiin vuodesta 2020, koska väestö ikääntyy ja sen myötä työikäisen väestön osuus pienenee Öljyn hinnan nousu ja jatkuva öljyriippuvuus 15. Kysynnän ja tuotantokustannusten kasvu tulevat vaikuttamaan öljyn hinnan tasoon ja vaihteluihin. Kansainvälinen energiajärjestö IEA ennustaa Maailmanlaajuisen öljyn kysynnän kasvavan 84 miljoonasta barrelista päivässä vuonna 2009 noin sataan miljoonaan barreliin päivässä vuonna Liikennesektorin osuus on lähes 90 prosenttia öljyn käytön ennustetusta lisääntymisestä, ja yksin Kiinassa kulutettaisiin puolet maailmanlaajuisesta öljyn lisäkäytöstä liikennesektorilla. Viiteskenaariossa öljyn hinta oletetaan suhteellisen korkeaksi verrattuna aikaisempiin ennusteisiin dollaria barrelilta vuonna 2005, 106 dollaria barrelilta vuonna 2030 ja 127 dollaria barrelilta vuonna 2050 (vuoden 2008 dollareina) EU:ssa liikenne on 96-prosenttisesti 13 riippuvainen öljystä ja öljytuotteista polttoaineina 14. Viiteskenaariossa öljytuotteiden osuus EU:n liikennealan Yksityiskohtainen kuvaus viiteskenaariosta esitetään valkoisesta kirjasta Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma tehdyn vaikutustenarvioinnin liitteessä 3. Euroopan komissio, talous- ja rahoitusasioiden pääosasto: 2009 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the EU-27 Member States ( ). EUROPEAN ECONOMY 2/2009, Kansainvälinen energiajärjestö (2010): World Energy Outlook Öljyn hintaennusteet on laadittu Ateenan kansallisen teknisen yliopiston (National Technical University of Athens, E3Mlab) kehittämän stokastisen, maailman energiatilannetta koskevan PROMETHEUS-mallin mukaisella mallinnuksella. Nämä ennusteet ovat lähellä IEA:n ennusteita: julkaisussaan Energy Technology Perspectives 2010 IEA olettaa öljyn hinnaksi 115 dollaria barrelilta vuonna 2030 ja 120 dollaria barrelilta vuonna 2050 (vuoden 2008 dollareina). Vastaava koko maailmaa koskeva luku on varsin samanlainen, 95 prosenttia. 13

15 polttoainetarpeista olisi vuonna 2030 vielä 90 prosenttia ja vuonna prosenttia Ruuhkien lisääntyminen ja saavutettavuuden heikentyminen 17. Politiikkaa muuttamatta liikenteen kokonaismäärän odotetaan jatkavan kasvuaan taloudellisen toiminnan mukana. Tavaraliikenteen ennustetaan kasvavan vuoteen 2005 verrattuna noin 40 prosenttia vuoteen 2030 ja hieman yli 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä 15. Matkustajaliikenteen ennustetaan kasvavan hieman tätä vähemmän (34 prosenttia vuoteen 2030 ja 51 prosenttia vuoteen 2050 mennessä). 18. Merkittävien toimintapoliittisten muutosten puuttuessa eri liikennemuotojen odotetaan yleisesti ottaen pitävän suhteelliset osuutensa. Maantieliikenne pitäisi siten hallitsevan asemansa EU:ssa sekä matkustaja- että tavaraliikenteessä, ja henkilöautojen osuus kaikesta matkustajaliikenteestä olisi edelleen yli kaksi kolmasosaa vuonna Ruuhkien pahenemisella olisi vakavia vaikutuksia tieliikenteeseen useissa jäsenvaltioissa vuoteen 2030 mennessä, jos niiden hillitsemiseen ei ryhdytä tiemaksujen kaltaisin toimenpitein. Kaupunkien ruuhkautuminen riippuu pääasiassa autonomistuksen tasosta, kaupunkialueiden leviämisestä ja julkisen liikenteen tarjoamista vaihtoehdoista, kun taas kaupunkien välisen tieverkoston ruuhkautuminen johtuu tavaraliikenteen kasvusta tietyillä käytävillä, erityisesti alueilla, joilla tällaiset käytävät kulkevat runsaan paikallisliikenteen kuormittamien kaupunkien halki. 20. Ruuhkakustannusten ennustetaan viiteskenaariossa kasvavan noin 50 prosenttia vuoteen 2050 lähes 200 miljardiin euroon vuosittain. 21. Euroopan taivas ja lentoasemat täyttyvät. Ilmailun odotetaan kasvavan yli 50 prosenttia matkustajaliikenteessä ja 125 prosenttia tavaraliikenteessä vuoteen 2020 mennessä. 22. EU:ssa näyttäisi tällä hetkellä vallitsevan saavutettavuuden 16 saralla liikenneyhteyksiin ja -kustannuksiin liittyvä selkeä kahtiajako keskeisten ja syrjäisten alueiden välillä. Syrjäisten alueiden keskimääräiset liikennekustannukset ovat korkeammat sekä pitempien etäisyyksien vuoksi että siksi, että tarjolla on vain kalliimpia tai tehottomampia liikenneratkaisuja Euroopan komissio, EU Energy and Transport in Figures, Tavaraliikenteeseen sisältyy kansainvälinen meriliikenne. Saavutettavuus perustuu tässä yhteydessä ns. mahdollisen saavutettavuuden käsitteeseen, jossa oletetaan kohteen houkuttelevuuden lisääntyvän sen koon kasvaessa ja vähenevän etäisyyden, matkaajan ja kustannusten kasvaessa. Tarkemmin saavutettavuus määritellään yleisinä liikennekustannuksina alueelta i alueelle j segmentillä r (hyödykeryhmä tai matkan tarkoitus) vuonna t ja painotettuna liikennemäärillä. 14

16 Huom: Keskimääräisten liikennekustannusten kehitys NUTS 3 -aluetasoittain verrattuina keskimääräisiin liikennekustannuksiin EU:n tasolla. Lähde: TRANSTOOLS-malli. Kuva 1: Saavutettavuuden muutokset vuosina viiteskenaarion mukaisesti. 23. Edellä mainitut todennäköisesti kasvavat polttoainekustannukset ja ruuhkatasot tulevat lisäämään saavutettavuuseroja entisestään. Monilta syrjäisiltä alueilta erityisesti uusissa jäsenvaltioissa on edelleen huonot yhteydet Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon. Niillä kärsitään suhteettoman paljon enemmän ruuhkista ja korkeista polttoainekustannuksista (ks. kuva 1), koska ne ovat riippuvaisia alhaisen kapasiteetin maantieyhteyksistä ja alueellisista lentoreiteistä. Uusissa jäsenvaltioissa on toistaiseksi vain noin km moottoriteitä eikä lainkaan suurnopeusjunia, ja tavanomaiset rautatielinjat ovat usein huonossa kunnossa Ilmasto-ongelmat ja paikallisympäristö 24. Viiteskenaariossa EU:n liikenteen hiilidioksidipäästöjen osuus suhteessa EU:n kaikkiin hiilidioksidipäästöihin kasvaisi 38 prosenttiin vuonna 2030 ja lähes 50 15

17 prosenttiin vuonna , koska liikenteen hiilidioksidipäästöt vähenisivät suhteessa vähemmän kuin energiantuotannon ja muiden alojen hiilidioksidipäästöt. Yleisesti ottaen liikenteen hiilidioksidipäästöt olisivat edelleen vuoden 1990 tasoon verrattuna 31 prosenttia korkeammat vuonna 2030 ja 35 prosenttia korkeammat vuonna 2050, koska 1990-luvulla päästöt lisääntyivät nopeasti. Lento- ja meriliikenne aiheuttaisivat ajan myötä kasvavan osuuden päästöistä. 25. Uusien toimintapolitiikkojen puuttuessa uusiutuvien energialähteiden osuus kasvaisi liikenteessä vain 13 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä 18, ja sähköajoneuvojen läpimurto jäisi tekemättä Liikenteen ulkoiset kustannukset kasvaisivat. Liikenteen lisääntyminen johtaisi meluun liittyvien ulkoisten kustannusten nousuun karkeasti 20 miljardilla eurolla (+40 prosenttia) ja onnettomuuksiin liittyvien ulkoisten kustannusten nousuun 60 miljardilla eurolla (+35 prosenttia) vuoteen 2050 mennessä. 27. NO x -päästöt vähenisivät noin 40 prosenttia ja hiukkaspäästöt noin 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja tasaantuisivat tämän jälkeen. Tämän seurauksena ilmansaasteisiin liittyvät ulkoiset kustannukset alenisivat 60 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. 3. TULEVAT HAASTEET JA RAJOITUKSET 3.1. Kilpailun lisääntyminen maailman liikennemarkkinoilla 28. Euroopan talouden toimijoilla on vastassaan monia maailmanlaajuisia kilpailijoita. Kehitys on maailmanlaajuista kaikilla aloilla. Tässä valkoisessa kirjassa esitettyjä muutoksia ei pitäisikään nähdä ainoastaan mahdollisuutena parantaa tehokkuutta vaan myös välttämättömänä edellytyksenä ylläpitää kilpailukykyä Euroopan liikenne- ja logistiikkasektorilla. Sektorin on jatkossakin oltava Euroopan kasvun moottorina. 29. Eurooppalaisilla liikennevälineiden valmistajilla on jo kauan ollut mukava johtoasema muuhun maailmaan nähden, ja ne ovat jakaneet maailmanmarkkinat muutamien lähinnä amerikkalaisten ja japanilaisten kilpailijoiden kanssa. Tämä on ollut mahdollista, koska niillä on ollut valta-asema yksittäisissä teknologioissa ja koska infrastruktuuriin on jatkuvasti investoitu. Tämä johtoasema on nyt kutistumassa muiden maiden investoidessa runsaalla kädellä tutkimukseen ja kehittämiseen (T&K) sekä infrastruktuuriin. Kiinan T&Kinvestointien kasvuvauhtia on jo usean vuoden ajan kuvannut kaksinumeroinen Hiilidioksidipäästöihin sisältyvät tässä kansainvälisen meriliikenteen päästöt ja lentoliikenteen päästöt mutta eivät päästöt putkikuljetuksiin liittyvästä polttoaineiden poltosta, lentoasemien ja satamien maatoiminnoista eikä tienvarsitoiminnoista. Uusiutuvien energialähteiden osuus on tässä laskettu direktiivissä 2009/28/EY vahvistetun määritelmän mukaisesti. Viiteskenaariossa, joka valmistui vuoden 2010 alussa, ei oteta huomioon CARS 21 -aloitteen (Kilpailukykyisen autoteollisuuden sääntelykehys 2000-lukua varten) käynnistämistä uudelleen (komission päätös 2010/C 280/08, 14. lokakuuta 2010). Aloite voi sysätä sähköajoneuvojen yleistymisen käyntiin siten, että niiden osuus on viiteskenaariossa vähäiseksi ennustettua suurempi vuonna

18 luku. Tänä vuonna sen odotetaan olevan maailman toiseksi suurin T&K-valtio, ja se jättää kirkkaasti taakseen suuret EU:n jäsenvaltiot. Lisäksi Kiinassa keskitetään ponnistelut lupaavimmille huippualoille ja Euroopassa ne levittäytyvät laajalle. 30. Lentoliikennejärjestelmä ja sen toimitusketju, ilmailuteollisuus mukaan luettuna, ovat tärkeä osa Euroopan taloutta ja Euroopan kilpailukykyä alueena 20. Eurooppalaiset lentoyhtiöt ja lentoasemat sekä eurooppalaiset ilmailuteollisuusyritykset ovat maailman johtavien yhtiöiden joukossa. Tämä asema on maailmanmarkkinoilla yhä vaikeampi säilyttää, koska Euroopassa törmätään kapasiteettirajoituksiin ja muilla alueilla investoidaan valtavasti lentoliikenteen infrastruktuuriin. Euroopan lentoliikennejärjestelmän kilpailukyvyn säilyttämisellä ja Euroopan avainaseman ylläpidolla maanosien välisenä lentoliikennekeskuksena on laajempaa merkitystä Euroopan koko taloudelle. 31. Suurten nopeuksien rautatieliikenteessä Kiina, joka tähän saakka on käyttänyt eurooppalaista, kanadalaista tai japanilaista teknologiaa, on nyt kehittänyt omat junansa. EU:n on pysyttävä teknologian maailmanlaajuisessa kehityksessä mukana ja ylläpidettävä kilpailuetujaan korkean arvonlisän liikenneteknologioissa. 32. Vaikka Kiinassa valmistetaan jo eniten autoja maailmassa, eurooppalaiset yritykset ovat vielä maailman johtavia tavanomaisten autojen, rekkojen ja linjaautojen valmistajia. Ne myös investoivat vaihtoehtoisten polttoaineratkaisujen ja sähköautojen kehittämiseen. Kiinassa sähköautojen ja sähköavusteisten hybridiautojen ostajat saavat huomattavia kannustimia. Kannustimien odotetaan auttavan Kiinaa saavuttamaan tavoitteensa valmistaa miljoona sähköautoa vuodessa alkaen vuodesta Eurooppalaiset valmistajat ovat vaarassa jäädä jälkeen maailmanlaajuisista kilpailijoista, jos innovatiivisten ratkaisujen taloudellisen elinkelpoisuuden takaamiseksi ei luoda asianmukaisia puitteita. 33. Laivanrakennuksessa aasialaiset toimijat ovat hallitsevassa asemassa rahtialusten tuotannossa. Eurooppa on teknologiajohtaja matkustaja-aluksissa, erityisaluksissa kuten ruoppausaluksissa ja suuressa osassa laivavarusteteollisuutta. Telakat ja laitetoimittajat ovat meriliikenteen ja logistiikan välttämätön osatekijä. Ne tarjoavat samalla teknisiä ratkaisuja meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen ja muiden päästöjen vähentämiseen. On näin ollen tärkeää, että Euroopassa säilyy osaamista ja vähintään kriittisen massan verran laivanrakennusta. 34. Eurooppalaiset logistiikkayritykset, jotka ovat toistaiseksi kiistatta maailmanlaajuisessa johtoasemassa, ovat vaarassa menettää markkinaosuuksia. Ne ovat vuosia saaneet hyötyä hyvästä infrastruktuurista, vapaakaupasta ja vähäisestä byrokratiasta kotimarkkinoilla. Euroopan infrastruktuuri on kuitenkin yhä ruuhkautuneempi ja vaihtoehtoja ilmaantuu muualle. Vertailun vuoksi 20 Lentoliikenteen merkitys Euroopan taloudelle ja yhteiskunnille korostui Islannin tulivuorenpurkauksen yhteydessä huhtikuussa Euroopan ilmatila oli suljettuna viiden päivän ajan, lentoa peruttiin, kaksi miljoonaa matkustajaa jäi mottiin ja taloudessa menetettiin miljardeja euroja. Tämä osoittaa, miten suuressa määrin Eurooppa on riippuvainen tehokkaasta ja hyvin toimivasta lentoliikennesektorista. 17

19 mainittakoon, että Kiinassa on jo maailman laajin suurnopeusjunaverkosto ja Pohjois-Afrikan satamat ovat eurooppalaisia joustavampina ottaneet hoitaakseen suuria osuuksia uudelleenlastausliiketoiminnasta. Kahdenkymmenen suurimman lentoaseman joukossa on matkustajaliikenteen määrillä laskettuna vain kuusi ja tavaraliikenteellä laskettuna vain neljä eurooppalaista lentoasemaa. Maailman lentoliikenneinfrastruktuurin painopiste on vaiheittain siirtymässä Aasiaan. Liikenneinfrastruktuuriin on investoitava jatkuvasti ja hallinnollisia menettelyjä on yksinkertaistettava, jotta EU:n asema logistisena keskuksena ei rapaudu. Muussa tapauksessa eurooppalaisten logistiikkayritysten maailmanlaajuinen johtoasema menetetään Tiukka hiilibudjetti liikennealalle 35. Eurooppa-neuvosto antoi lokakuussa 2009 tukensa tavoitteelle vähentää vuoteen 2050 mennessä kasvihuonekaasupäästöjä EU:ssa prosenttia vuoden 1990 tasoon verrattuna 21. Komissio on analysoinut maailmanlaajuisia skenaarioita 22, joilla voitaisiin saavuttaa kahden asteen tavoite kustannustehokkaalla tavalla. Tulokset osoittavat IPCC:n työtä mukaillen että maailman päästöjen puolittaminen vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä edellyttää EU:n päästöjen 23 vähentämistä vuoteen 2050 mennessä noin 80 prosenttia vuoden 1990 tasoon verrattuna 24. Tavoite asettaa raamit myös liikennesektorin kehitykselle. 36. Mallintamisanalyysi on osoittanut, että liikennealan on valmistauduttava vähentämään päästöjään noin 60 prosenttia vuoden 1990 tason alle vuoteen 2050 mennessä. Tämä vastaisi päästöjen vähennystä noin 70 prosenttiin nykyisestä tasosta. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt EU:ssa vuonna Eri liikennemuotojen osuudet liikennealan kasvihuonekaasupäästöistä olivat vuonna 2008 seuraavat 26 : tieliikenne 71,3 prosenttia, meriliikenne 13,5 prosenttia, lentoliikenne 12,8 prosenttia, sisävesiliikenne 1,8 prosenttia ja rautatieliikenne 0,7 prosenttia Kansainvälisen ilmastopaneelin (IPCC) mukaan kehittyneiden talouksien on oltava lähes hiilivapaita vuoteen 2050 mennessä, jotta kasvihuonekaasupäästöjen tuhoisat vaikutukset ilmastoon voitaisiin välttää. B. Metz et al. (eds), Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, KOM(2011) 112. Vähähiiliseen talouteen siirtymistä vuonna 2050 koskeva etenemissuunnitelma ja sen vaikutusten arviointi. Kaikkien sektorien, paitsi kansainvälisen meriliikenteen ja maankäytön, yhteenlasketut päästöt. Tällainen tavoite vaatii EU:n kokonaispäästöjen vähentämistä 5080 miljoonasta CO 2 - ekvivalenttitonnista vuonna 2008 (pois luettuina kansainvälisen meriliikenteen polttoaineet sekä maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous, LULUCF) noin 1120 miljoonaan CO 2 - ekvivalenttitonniin vuonna Maailmanlaajuisesti liikenne aiheutti 22 prosenttia koko maailman hiilidioksidipäästöistä vuonna 2008 (6604,7 miljoonaa tonnia hiilidioksidia) ja oli siten toiseksi suurin päästöjen aiheuttaja sähkön ja lämmön tuotannon jälkeen. Liikenteen hiilidioksidipäästöistä valtaosa (noin 73 prosenttia) aiheutuu tieliikenteestä, toiseksi eniten (9 prosenttia) kansainvälisestä meriliikenteestä ja kolmanneksi eniten (7 prosenttia) lentoliikenteestä. Muut päästöt (noin 11 prosenttia) aiheutuvat kotimaan sisävesiliikenteestä ja ilmailusta, rautatieliikenteestä ja putkikuljetuksista. Lähde: Kansainvälinen energiajärjestö (2010), CO 2 Emissions from Fuel Combustion 2010, OECD/IEA, Pariisi. 18

20 Täysin luotettavaa dataa kokonaispäästöjen jakautumisesta matkustaja- ja tavaraliikenteen välillä ei ole, mutta tutkimus osoittaa, että matkustajaliikenteen osuus on noin 60 prosenttia kokonaispäästöistä 28. Matkustustutkimuksista käy ilmi, että ehdottomasti suurin osa matkoista (97,5 prosenttia) on ns. lyhyitä matkoja (alle 100 km). Loput 2,5 prosenttia vastaa kuitenkin yli puolta (53 prosenttia) kaikista matkustajakilometreistä (pkm) 29. Kaupunkiliikenteen ja muun liikenteen välisen jaottelun osalta arvioidaan, että noin neljännes (23 prosenttia) päästöistä syntyy kaupunkialueilla Kasvihuonekaasupäästöt voidaan jakaa karkeasti seuraavalla tavalla 32 : (1) Matkustaja- ja tavaraliikenne kaupungeissa: aiheuttaa noin 23 prosenttia päästöistä ja suoritetaan pääosin henkilöautoilla (16 prosenttia liikenteen kokonaispäästöistä), toiseksi eniten linja-autoilla (0,5 prosenttia), moottoripyörillä (0,5 prosenttia) ja pakettiautoilla (6 prosenttia). Noin 13 prosenttia matkustajakilometreistä kaupungeissa kuljetaan polkupyörällä tai jalkaisin, mikä ei aiheuta päästöjä. (2) Kaupunkienväliset ja alueelliset matkat (500 kilometriin saakka): aiheuttavat noin 33 prosenttia päästöistä ja suoritetaan pääosin henkilöautoilla (n. 29 prosenttia liikenteen kokonaispäästöistä), toiseksi eniten lentokoneella (n. 2 prosenttia) ja moottoripyörillä (n. 1 prosentti). Linja-autojen, rautateiden ja sisävesiliikenteen osuus on yhteensä noin 1 prosentti. (3) EU:n sisäinen ja alueellinen tavaraliikenne (pitkät ja keskipitkät etäisyydet): Aiheuttaa noin 23 prosenttia päästöistä ja suoritetaan pääosin maanteitse (noin 19 prosenttia liikenteen kokonaispäästöistä) ja seuraavaksi eniten meritse (2,5 prosenttia) 33. Sisävesiliikenteen ja rautateiden osuus on yhteensä noin 1,5 prosenttia. (4) Maanosien väliset ja kansainväliset matkat (yli 500 kilometriä): aiheuttavat yli 10 prosenttia päästöistä ja suoritetaan pääasiassa lentokoneella. (5) Maanosien välinen tavaraliikenne: aiheuttaa noin 11 prosenttia päästöistä ja hallitsevana on meriliikenne Lukuihin sisältyvät tässä kansainvälisen meriliikenteen päästöt ja lentoliikenteen päästöt mutta eivät päästöt putkikuljetuksiin liittyvästä polttoaineiden poltosta, lentoasemien ja satamien maatoiminnoista eikä tienvarsitoiminnoista. Tähän lukuun sisältyvät dieselin käytöstä mutta eivät sähkön käytöstä aiheutuvat päästöt. Liikennemuotokohtaisessa energian loppukulutustarkastelussa sähkö vastaa noin 66:ta prosenttia rautateiden energiankulutuksesta. Lähde: PRIMES-TREMOVE- ja TREMOVE-liikennemallit. Lähde: TRANSTOOLS-malli. Kokonaispäästöihin sisältyvät merenkulun polttoaineet. Lähde: PRIMES-TREMOVE- ja TREMOVE-liikennemallit. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämismahdollisuuksien tunnistamiseksi liikennejärjestelmä on jaettu viiteen laajaan osa-alueeseen. Luvut ovat karkeita arvioita, koska tämän jaottelun mukaista täsmällistä dataa ei aina ole saatavilla. Tilastotietojen puuttuessa meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen jakautuminen EU:n sisäiseen ja EU:n ulkopuolelle suuntautuvaan liikenteeseen on voitu vain arvioida, joten siihen liittyy merkittävää epävarmuutta. CE Delftin hiljattain tekemässä tarkastelussa kävi ilmi, että EU:n sisäisen meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen osuus olisi prosenttia meriliikenteen kokonaispäästöistä. (Lähde: CE Delft (2009), Technical support for European action to reducing Greenhouse Gas Emissions from international maritime transport). 19

Onko päästötön energiantuotanto kilpailuetu?

Onko päästötön energiantuotanto kilpailuetu? Onko päästötön energiantuotanto kilpailuetu? ClimBus päätösseminaari Finlandia-talo, 9.6.2009 Timo Karttinen Kehitysjohtaja, Fortum Oyj 1 Rakenne Kilpailuedusta ja päästöttömyydestä Energiantarpeesta ja

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2298(INI) 1.3.2013

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2298(INI) 1.3.2013 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2012/2298(INI) 1.3.2013 MIETINTÖLUONNOS Euroopan unionin liikenneteknologiastrategian kehittämisestä tulevaisuuden kestävän liikkuvuuden edistämiseksi

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Luonnonkaasuratkaisuilla puhtaampaan huomiseen

Luonnonkaasuratkaisuilla puhtaampaan huomiseen Luonnonkaasuratkaisuilla puhtaampaan huomiseen Kaasun käytön valvojien neuvottelupäivät Maakaasun käyttäjäpäivät 13.14.9.2011, Tallinna Gasum Oy, Liikennepalvelut, Liiketoimintayksikön päällikkö Jussi

Lisätiedot

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Mitä päästöjä tarkastellaan? Kansallinen energia- ja ilmastostrategia sekä keskipitkän aikavälin ilmastopoliittinen suunnitelma koskevat ainoastaan

Lisätiedot

LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEMISSUUNNITELMA. asiakirjaan

LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEMISSUUNNITELMA. asiakirjaan EUROOPAN KOISSIO Bryssel 18.11.2015 CO(2015) 572 final ANNEX 1 LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEISSUUNNITELA asiakirjaan KOISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA

Lisätiedot

Kestävä liikenne ja matkailu

Kestävä liikenne ja matkailu Kestävä liikenne ja matkailu Avainsanat: kestävä liikenne, kestävä matkailu, vastuullinen kuluttaminen Liikenne mitä se on? Liikenne on... ihmisten, asioiden, raaka-aineiden ja tavaroiden kuljetusta tietoliikennettä

Lisätiedot

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 24.11.2016 Kotimaan liikenteen khk-päästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne tuotti v. 2015

Lisätiedot

Vihreää energiaa tankkiin. Nils-Olof Nylund, VTT

Vihreää energiaa tankkiin. Nils-Olof Nylund, VTT Vihreää energiaa tankkiin Nils-Olof Nylund, VTT 26.4.2013 26.04.2013 2 Liikenteen Tieliikenteen sopeuttaminen kestävään kehitykseen IEA Renewable Energy Technology Deployment 2010 Liikennesektorin kasvihuonekaasupäästöjen

Lisätiedot

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Eleonoora Eilittä Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Eleonoora Eilittä Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen 2030 Eleonoora Eilittä Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Eurooppa-neuvosto lokakuu 2014 : EU:n 2030 ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet Pariisin

Lisätiedot

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Perinteiset polttoaineet eli Bensiini ja Diesel Kulutus maailmassa n. 4,9 biljoonaa litraa/vuosi. Kasvihuonekaasuista n. 20% liikenteestä. Ajoneuvoja n. 800

Lisätiedot

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin?

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Maailman sähkönnälkä on loppumaton Maailman sähkönkulutus, biljoona KWh 31,64 35,17 28,27 25,02 21,9 2015 2020 2025 2030 2035 +84% vuoteen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 12.3.2015 2015/2011(BUD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta budjettivaliokunnalle lisätalousarvioesityksestä nro 1 vuoden

Lisätiedot

Rautatieliikenne ja kilpailu. Kimmo Rahkamo 12.11.2015 Kemi

Rautatieliikenne ja kilpailu. Kimmo Rahkamo 12.11.2015 Kemi Rautatieliikenne ja kilpailu Kimmo Rahkamo 12.11.2015 Kemi Fennia Rail lyhyesti Ensimmäinen yksityinen kaupallinen rautatieoperaattori Suomen rataverkolla Perustettu 2009 (Proxion Train), nimi muutettu

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Energiajärjestelmän haasteet ja liikenteen uudet ratkaisut

Energiajärjestelmän haasteet ja liikenteen uudet ratkaisut Energiajärjestelmän haasteet ja liikenteen uudet ratkaisut Vihreä moottoritie foorumi 18.8.2010, Fortum, Espoo Petra Lundström Vice President, CTO Fortum Oyj Kolme valtavaa haastetta Energian kysynnän

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 30.5.2012 2011/0299(COD) LAUSUNTOLUONNOS kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia. (COM(2016) 501 lopullinen)

Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia. (COM(2016) 501 lopullinen) Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia (COM(2016) 501 lopullinen) 1 Strategian tavoitteet Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen tulee vuonna 2050 olla vähintään 60 prosenttia pienemmät

Lisätiedot

osana liikennejärjestelmää

osana liikennejärjestelmää Tieliikenne osana liikennejärjestelmää Osastonjohtaja Sami Mynttinen Aina voi tapahtua 2 Liikennejärjestelmä ja tieliikenne Määritelmä Liikennejärjestelmä koostuu liikenteen infrastruktuurista, sitä käyttävästä

Lisätiedot

Liikenneväylät kuluttavat

Liikenneväylät kuluttavat Liikenneväylät kuluttavat Suuri osa liikenteen aiheuttamasta luonnonvarojen kulutuksesta johtuu liikenneväylistä ja muusta infrastruktuurista. Tie- ja rautatieliikenteessä teiden ja ratojen rakentamisen

Lisätiedot

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen 2030 Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Kotimaan liikenteen ennakoitu päästökehitys ja tavoite vuoteen 2030 2 Liikenteen tavoitteet/keinot

Lisätiedot

Mitä EU:n taakanjakopäätös merkitsee Suomen liikenteelle? Saara Jääskeläinen, LVM Liikennesektori ja päästövähennykset seminaari

Mitä EU:n taakanjakopäätös merkitsee Suomen liikenteelle? Saara Jääskeläinen, LVM Liikennesektori ja päästövähennykset seminaari Mitä EU:n taakanjakopäätös merkitsee Suomen liikenteelle? Saara Jääskeläinen, LVM Liikennesektori ja päästövähennykset seminaari 10.11.2016 Eurooppa-neuvosto lokakuu 2014 : EU:n 2030 ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

Infrastruktuuridirektiivin tilannekatsaus EU ja Suomi

Infrastruktuuridirektiivin tilannekatsaus EU ja Suomi Infrastruktuuridirektiivin tilannekatsaus EU ja Suomi Komission tiedonanto ja direktiiviehdotus vaihtoehtoisista polttoaineista Sähköauton latauspalvelut Suomessa 14.2.2013 Tausta Eurooppa on liikkuvuudessaan

Lisätiedot

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen 2030 Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö 1 EU:n päästövähennystavoitteet EU:n komissio antoi heinäkuussa 2016 ehdotuksensa eri EU-maiden

Lisätiedot

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Kotimaan liikenteen khk-päästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne tuotti

Lisätiedot

9.9.2011. Eduskunta Liikenne- ja viestintävaliokunta Valtiovarainvaliokunnan liikennejaos ja verojaos HYVÄ TIE PAREMPI TALOUSKASVU JA TYÖLLISYYS

9.9.2011. Eduskunta Liikenne- ja viestintävaliokunta Valtiovarainvaliokunnan liikennejaos ja verojaos HYVÄ TIE PAREMPI TALOUSKASVU JA TYÖLLISYYS MOOTTORILIIKENTEEN KESKUSJÄRJESTÖ PL 50, Nuijamiestentie 7, 00401 Helsinki puh 020 7756 809 tai 040 570 9070 faksi 020 7756 819 sähköposti molike@taksiliitto.fi 9.9.2011 Eduskunta Liikenne- ja viestintävaliokunta

Lisätiedot

Liikenteen ilmastopolitiikka ja tutkimuksen tarve vuoteen 2030/2050

Liikenteen ilmastopolitiikka ja tutkimuksen tarve vuoteen 2030/2050 Liikenteen ilmastopolitiikka ja tutkimuksen tarve vuoteen 2030/2050 Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö TransSmart-seminaari, Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne

Lisätiedot

14060/1/14 REV 1 1 DG E 1A. Euroopan unionin. Neuvosto. Bryssel, 20. lokakuuta 2014 (OR. en) 14060/1/14 REV 1

14060/1/14 REV 1 1 DG E 1A. Euroopan unionin. Neuvosto. Bryssel, 20. lokakuuta 2014 (OR. en) 14060/1/14 REV 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0201 (COD) 14060/1/14 REV 1 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto ENV 816 COMPET

Lisätiedot

Asia Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeva toimintasuunnitelma komission tiedonanto

Asia Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeva toimintasuunnitelma komission tiedonanto Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJELMÄ LVM2007-00260 LPY Siren Topi 24.06.2007 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeva toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Merenkulun merkitys Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle. Logistics 2013

Merenkulun merkitys Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle. Logistics 2013 Merenkulun merkitys Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle Logistics 2013 Suomen ulkomaankauppa alueittain 2012, %-osuudet Tavaravienti, 56,8 mrd euroa Tavaratuonti, 59,2 mrd euroa Yhdysvallat 6.3 % Muu

Lisätiedot

ENERGIAUNIONIPAKETTI LIITE ENERGIAUNIONIN ETENEMISSUUNNITELMA. asiakirjaan

ENERGIAUNIONIPAKETTI LIITE ENERGIAUNIONIN ETENEMISSUUNNITELMA. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 ENERGIAUNIONIPAKETTI LIITE ENERGIAUNIONIN ETENEMISSUUNNITELMA asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN

Lisätiedot

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Sidosryhmäseminaari 12.6.2012 Tuomo Suvanto Työryhmän toimeksianto Selvittää, kuinka Suomessa tulisi edetä tiemaksujärjestelmien käyttöönotossa pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Energiasektorin globaali kehitys. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 15.11.2013

Energiasektorin globaali kehitys. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 15.11.2013 Energiasektorin globaali kehitys Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 15.11.2013 Maailman primäärienergian kulutus polttoaineittain, IEA New Policies Scenario* Mtoe Current policies scenario 20

Lisätiedot

LIITE KESTÄVÄN KAUPUNKILIIKENTEEN SUUNNITELMIEN KONSEPTI. asiakirjaan

LIITE KESTÄVÄN KAUPUNKILIIKENTEEN SUUNNITELMIEN KONSEPTI. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 LIITE KESTÄVÄN KAUPUNKILIIKENTEEN SUUNNITELMIEN KONSEPTI asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 18.2.2013 2012/2296(INI) MIETINTÖLUONNOS kevyiden yksityisajoneuvojen tiemaksu- ja vinjettijärjestelmää Euroopassa koskevasta strategiasta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA. Oheisasiakirja.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA. Oheisasiakirja. EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.10.2009 SEK(2009) 1455 C7-0271/09 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA Oheisasiakirja ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

Energia- ja ympäristöhaasteet

Energia- ja ympäristöhaasteet LIIKENTEEN TULEVAISUUDEN HAASTEET, SUURET MUUTOSTARPEET JA MAHDOLLISUUDET Kai Sipilä TransEco aloitusseminaari 4.11.2009 Energia- ja ympäristöhaasteet Liikennesektorin osalta erityisesti Lähipäästöt (tekniikka

Lisätiedot

Tieliikenteen hinnoittelu-uudistusten valmistelu EU:ssa. Liikenne- ja viestintävaliokunta Ylitarkastaja Pyry Takala

Tieliikenteen hinnoittelu-uudistusten valmistelu EU:ssa. Liikenne- ja viestintävaliokunta Ylitarkastaja Pyry Takala Tieliikenteen hinnoittelu-uudistusten valmistelu EU:ssa Liikenne- ja viestintävaliokunta 12.9.2017 Ylitarkastaja Pyry Takala 1 Käsittelyvaihe EU:ssa Euroopan komissio antoi toukokuussa 2017 ehdotuksensa

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt taudin laatu ja lääkkeet vuoteen 2030

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt taudin laatu ja lääkkeet vuoteen 2030 Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt taudin laatu ja lääkkeet vuoteen 2030 Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Energia- ja ilmastostrategia ja Kaisu EU:n komissio antoi ehdotuksensa eri

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D035899/03 Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 18.10.2007 KOM(2007) 606 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EU:n tavaraliikenteen asialista: tehokkaampaa, yhdennetympää ja kestävämpää tavaraliikennettä Eurooppaan

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. toukokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0086 (COD) 8838/17 ADD 7 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 2. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Hallitusohjelman liikennetavoitteet

Hallitusohjelman liikennetavoitteet Hallitusohjelman liikennetavoitteet Logistiikkayritysten liitto ry, 60-v juhlaseminaari 20.5.2011 Liikenneneuvos, yksikön päällikkö Risto Murto Tilanne, pe 20.5. klo 14:15 Hallitusneuvottelut käynnistyneet

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina

Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina Marita Laukkanen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) 26.1.2016 Marita Laukkanen (VATT) Tukijärjestelmät ja ilmastopolitiikka 26.1.2016 1 / 13 Miksi

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. tammikuuta 2014 (OR. en) 5305/14 ENV 30 MI 31 IND 11 ENER 14 SAATE. Saapunut: 10.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. tammikuuta 2014 (OR. en) 5305/14 ENV 30 MI 31 IND 11 ENER 14 SAATE. Saapunut: 10. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. tammikuuta 2014 (OR. en) 5305/14 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. tammikuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D031326/02 Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

LIIKENNEMINISTERI VEHVILÄISEN TIEDOTUSTILAISUUS

LIIKENNEMINISTERI VEHVILÄISEN TIEDOTUSTILAISUUS LIIKENNEMINISTERI VEHVILÄISEN TIEDOTUSTILAISUUS 13.10.2010 Esillä tiedotustilaisuudessa Liikennepolitiikan toimintaympäristö 2010-luvulla: Kiristyvä julkinen talous Talous- ja elinkeinorakenteen muutos

Lisätiedot

Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja

Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja Energiateollisuus ry:n syysseminaari 13.11.2014, Finlandia-talo

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2010/0073(COD) 8.9.2010 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 15.10.2010 2010/0195(COD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUSKEINOT

LIIKENTEEN OHJAUSKEINOT LIIKENTEEN OHJAUSKEINOT UUSIUTUVAN ENERGIAN JA ENERGIANSÄÄSTÖN/ENERGIATEHOKKUUDEN OHJAUSKEINOT PITKÄN AIKAVÄLIN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIASSA Seminaari 29.02.2008 Tuuli Järvi Juhani Laurikko LIIKENTEEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen XX (Ympäristö)

Lisätiedot

Elinkeinoelämän näkökulma suomalaisen infran tulevaisuuteen

Elinkeinoelämän näkökulma suomalaisen infran tulevaisuuteen Elinkeinoelämän näkökulma suomalaisen infran tulevaisuuteen Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala Elinkeinoelämän keskusliitto EK Infrapoliittinen iltapäivä 6.3.2012 Elinkeinoelämän näkökulmia infrastruktuuriin

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.8.2014 COM(2014) 527 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE tullialan riskienhallintaa koskevasta EU:n strategiasta

Lisätiedot

Kestävästä kehityksestä liiketoimintaa: Kestävä yhdyskunta ohjelma 2007-2012

Kestävästä kehityksestä liiketoimintaa: Kestävä yhdyskunta ohjelma 2007-2012 Kestävästä kehityksestä liiketoimintaa: Kestävä yhdyskunta ohjelma 2007-2012 Angelica Roschier Energia ja ympäristö, Tekes DM Rakennettu ympäristö fyysisenä ja virtuaalisena palvelualustana Julkiset tilat

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Eikka Kosonen Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö 7.2.2012 Eurooppa tarvitsee tutkimusta ja innovointia

Lisätiedot

Energia- ja ilmastostrategia ja liikenteen vaihtoehtoiset käyttövoimat. Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö

Energia- ja ilmastostrategia ja liikenteen vaihtoehtoiset käyttövoimat. Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö Energia- ja ilmastostrategia ja liikenteen vaihtoehtoiset käyttövoimat Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö 1 EU:n päästövähennystavoitteet EU:n komissio antoi heinäkuussa 2016 ehdotuksensa

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2012 COM(2012) 416 final 2012/0202 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokauppojen

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Hiilineutraali Helsinki Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari

Hiilineutraali Helsinki Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Hiilineutraali Helsinki 2035 Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Millaiset ilmastotavoitteet Helsingin uusi strategia asettaa? Helsinki ottaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2015 COM(2015) 661 final ANNEX 1 LIITE ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta asiakirjaan Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Logistiikan merkitys liiketoiminnassa. Jari Voutilainen, Metsä Group

Logistiikan merkitys liiketoiminnassa. Jari Voutilainen, Metsä Group Logistiikan merkitys liiketoiminnassa Jari Voutilainen, Metsä Group Logistiikka ja liiketoiminta Logistiikalla on kaksi keskeistä roolia liiketoiminnassa Asiakastyytyväisyys Kustannuskilpailukyky Äänekosken

Lisätiedot

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma RIL Liikennesuunnittelun kehittyminen Helsingissä 25.9.2014 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Liikennejärjestelmällä on ensisijassa palvelutehtävä Kyse on ennen kaikkea

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 30.3.2012 2011/0274(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta aluekehitysvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET J. M. Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja, puhe Eurooppa-neuvostossa 4.2.2011 Sisältö 1 I. Eurooppa on vaarassa menettää asemiaan II. Mikä Euroopassa on vialla?

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0014(COD) 21.5.2008 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Puun monipuolinen jalostus on ratkaisu ympäristökysymyksiin

Puun monipuolinen jalostus on ratkaisu ympäristökysymyksiin Puun monipuolinen jalostus on ratkaisu ympäristökysymyksiin Metsätieteen päivät Metsäteollisuus ry 2 Maailman metsät ovat kestävästi hoidettuina ja käytettyinä ehtymätön luonnonvara Metsien peittävyys

Lisätiedot

Liikennepoliittinen selonteko - tilannekatsaus

Liikennepoliittinen selonteko - tilannekatsaus Liikennepoliittinen selonteko - tilannekatsaus Mikael Nyberg Mitä rautatiet odottavat liikennepoliittiselta selonteolta 15.3.2012 Liikennepoliittisen selonteon keskeiset teemat Palveleva liikennejärjestelmä

Lisätiedot

Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET 305 IND 103 Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n tulevasta teollisuuspolitiikan strategiasta Hyväksyminen

Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET 305 IND 103 Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n tulevasta teollisuuspolitiikan strategiasta Hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. toukokuuta 2017 (OR. en) 9110/17 COMPET 336 IND 120 ILMOITUS Lähettäjä: Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) Vastaanottaja: Neuvosto Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2043(BUD) 5.5.2017 TARKISTUKSET 1-16 Daniel Dalton (PE602.828v02-00) talousarviosta 2018 trilogin neuvotteluvaltuudet (2017/2043(BUD))

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Jerzy Buzek ITRE-valiokunnan puolesta

EUROOPAN PARLAMENTTI Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Jerzy Buzek ITRE-valiokunnan puolesta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta PE537.274v01-00 4.8.2014 TARKISTUKSET 1-16 Jerzy Buzek ITRE-valiokunnan puolesta YK:n ilmastonmuutoskonferenssista 2014 COP 20

Lisätiedot

EU:n energiaunioni ja liikenne

EU:n energiaunioni ja liikenne EU:n energiaunioni ja liikenne Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikenne- ja viestintävaliokunta 16.6.2015 Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne tuotti v.

Lisätiedot

.RPLVVLR NHKRWWDD MlVHQYDOWLRLWD YDXKGLWWDPDDQ WDORXGHOOLVLDMD\KWHLVNXQQDOOLVLDXXGLVWXNVLD

.RPLVVLR NHKRWWDD MlVHQYDOWLRLWD YDXKGLWWDPDDQ WDORXGHOOLVLDMD\KWHLVNXQQDOOLVLDXXGLVWXNVLD ,3 Bryssel 14. tammikuuta 2003.RPLVVLR NHKRWWDD MlVHQYDOWLRLWD YDXKGLWWDPDDQ WDORXGHOOLVLDMD\KWHLVNXQQDOOLVLDXXGLVWXNVLD -lvhqydowlrlghq RQ YDXKGLWHWWDYD SRQQLVWHOXLWDDQ XXGLVWXVWHQ WRWHXWWDPLVHNVL MRWWD

Lisätiedot

Kansallinen ilmastopolitiikka liikkumisen ohjauksen taustalla

Kansallinen ilmastopolitiikka liikkumisen ohjauksen taustalla Kansallinen ilmastopolitiikka liikkumisen ohjauksen taustalla Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-tilaisuus 17.4.2013 Liikenne ja päästöt Kotimaan liikenne tuotti v. 2011 noin 13,1

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.5.2014 COM(2014) 285 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Strategia raskaiden hyötyajoneuvojen polttoaineen kulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen

Lisätiedot

Taustaa liikenteen energiatehokkuussopimuksesta

Taustaa liikenteen energiatehokkuussopimuksesta Taustaa liikenteen energiatehokkuussopimuksesta Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Infotilaisuus liikenteen energiatehokkuussopimuksesta 15.4.2013 Liikenteen energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR)

Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR) Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR) 18.1.2016 Pohjois-Savon liitto Kuopio Neuvotteleva virkamies Jussi Yli-Lahti Työ- ja elinkeinoministeriö jussi.yli-lahti@tem.fi

Lisätiedot

Vuoteen 2030 ulottuvat ilmasto- ja energiatavoitteet kilpailukykyiselle, varmalle ja vähähiiliselle EU:n taloudelle

Vuoteen 2030 ulottuvat ilmasto- ja energiatavoitteet kilpailukykyiselle, varmalle ja vähähiiliselle EU:n taloudelle EUROOPAN KOMISSIO LEHDISTÖTIEDOTE Bryssel, 22.1. 2014 Vuoteen 2030 ulottuvat ilmasto- ja energiatavoitteet kilpailukykyiselle, varmalle ja vähähiiliselle EU:n taloudelle Komissio esittelee tänään uudet

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ICAO:n elinten laatimaan kansainvälisestä ilmailusta aiheutuvia

Lisätiedot

EU:n tuleva rr-ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

EU:n tuleva rr-ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n tuleva rr-ohjelmakausi 2014-2020 Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aluepolitiikka 2014-2020 Euroopan komission rahoituskehysehdotus 10/2011 336 miljardia euroa, 5,3%

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Kansainvälisen lentoliikenteen markkinaehtoinen päästöjen hyvitysjärjestelmä

Kansainvälisen lentoliikenteen markkinaehtoinen päästöjen hyvitysjärjestelmä Kansainvälisen lentoliikenteen markkinaehtoinen päästöjen hyvitysjärjestelmä Liikenne- ja viestintävaliokunta 09.06.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kv. lentoliikenteen markkinaehtoinen päästöjen

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 22.4.2013 B7-0000/2013 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS suullisesti vastattavan kysymyksen B7-0000/2013 johdosta työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti energian

Lisätiedot

Connecting Europe Facility:

Connecting Europe Facility: Connecting Europe Facility: Kaupunkisolmukohdat TEN-T-rahoituksessa Arto Tevajärvi, Liikennevirasto 26.5.2016 Osiot TEN-T verkko ja Urban node - kaupunkisolmukohdat Kaupunkisolmukohtien strateginen kehittäminen

Lisätiedot