KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS"

Transkriptio

1 KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS

2 2

3 Sisältö Johdanto Yleistä Historiaa Väestö Työpaikat ja työssäkäynti Yhteistyö palvelujen järjestämisessä Aikaisemmat kuntaliitosneuvottelut Luottamushenkilöhallinto Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Lautakunnat Yritys- ja elinkeinotoiminta Vuolijoen Teollisuuskylä Oy Kunnan vastaanottohalli Projektit Kunnan elinkeinohankkeet Otanmäen Lämpö Oy Yritys- ja elinkeinotoiminnan reunaehdot Asuminen Asumisen reunaehdot Keskushallinto Talous-, henkilöstö- ja tietohallinto Työllisyydenhoito Maatalouspalvelut Maahanmuuttajapalvelut Keskushallinnon reunaehdot Sivistystoimiala Sivistystoimialan hallinto Varhaiskasvatus Perusopetus Ateria- ja puhtauspalvelut Kulttuuripalvelut Kirjasto Kansalaisopisto Musiikkiopisto Muut kulttuuripalvelut Sivistystoimialan reunaehdot Ympäristötekninen toimiala Ympäristöteknisen toimialan hallinto Joukkoliikenne Ympäristö ja maankäyttö Kunnallistekniikka Toimitilat Aluepelastuslaitos Ympäristöteknisen toimialan reunaehdot

4 8 Vesi- ja jätevesihuolto Vesi- ja jätevesihuollon reunaehdot Henkilöstö Henkilöstön työsuhdeturva Sovellettavat virka- ja työehtosopimukset Palkkaus Virkavapaudet ja työlomat Eläkejärjestelmä Vuosiloma Henkilöstöä koskevat reunaehdot Talous ja rahoitus Talouden tilaa koskevia tietoja Vuolijoen kunnan vakuudet ja vastuusitoumukset Yhdistymisavustus Valtionosuusmuutokset ja -korvaukset Investointi- ja kehittämishankkeiden tuki Kuntaliitoksen vaikutus Kajaanin kaupungin talouteen Talouden ja rahoituksen reunaehdot Yhteenveto ja perustelut Liitteet 1 Vuolijoen lukion tulevaisuus 4

5 Johdanto Vuolijoen kunnanhallituksen asettama organisaatiotyöryhmä kävi alustavan neuvottelun Kajaanin kaupungin edustajien kanssa kuntaliitoksesta. Neuvottelujen tuloksena esitettiin, että Vuolijoen kunnan ja Kajaanin kaupungin kesken käynnistetään kuntaliitosneuvottelut. Kuntien periaatepäätökset asiasta tulisi tehdä niin, että kuntaliitos voi toteutua vuoden 2007 alusta. Kajaanin kaupunginhallitus ja Vuolijoen kunnanhallitus päättivät kokouksissaan aloittaa kuntaliitosneuvottelut. Samalla ne päättivät, että selvitystyö tehdään virkamiesneuvotteluina toimialoittain neljässä ryhmässä, joita ovat hallinto ja elinkeinot, rahoitus, sivistystoimi ja ympäristötekninen toimiala. Kuntajakolain mukaan kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos edistää palvelujen järjestämistä alueen asukkaille, parantaa alueen asukkaiden elinolosuhteita, parantaa alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia tai edistää kuntien toimintakykyä ja toiminnan taloudellisuutta. Jos kuntajaon muutos merkitsee uuden kunnan perustamista tai kuntien lukumäärän vähenemistä, asianomaisten kuntien tulee sopia hallinnon ja palvelujen järjestämisestä muutoksen kohteena olevalla alueella, ja sopimukseen on liitettävä suunnitelma, miten kuntien palvelurakenteita sovitetaan yhteen taloudellisuuden ja tehokkuuden parantamiseksi. Sopimusta on noudatettava kuntajaon muutoksen voimaantulosta lukien viiden seuraavan vuoden ajan, jollei ole sovittu lyhyemmästä ajasta tai jolleivät olosuhteet ole muuttuneet siten, ettei sopimuksen noudattaminen ole mahdollista. (Kuntajakolaki). Kajaanin kaupunginhallituksen ja Vuolijoen kunnanhallituksen päätösten mukaisesti on virkamiesneuvotteluissa valmistelu selvitys, jossa on pyritty kuntajakolain mukaisesti kuvaamaan, miten hallinto ja palvelut järjestetään Kajaanin ja Vuolijoen alueella ja miten palvelurakenteet sovitetaan yhteen talouden ja tehokkuuden lisäämiseksi. Lisäksi selvityksessä on eri lukujen lopussa määritelty reunaehtoja, joita valmistelussa on pidetty tärkeinä. Yleisenä reunaehtona on, että Kajaanin palvelustrategiassa sovitut säästötoimenpiteet koskevat kuntaliitoksen jälkeen myös liitosaluetta. Kuntalaisten tiedotus- ja kuulemistilaisuudet on pidetty Kajaanissa (yksi tilaisuus) ja Vuolijoella (kolme tilaisuutta) Valtuustot tekevät päätöksen asiasta Mikäli valtuustot ovat kuntaliitoksen kannalla, liitoksesta tehdään esitys sisäasiainministeriölle maaliskuun loppuun mennessä. Sisäasiainministeriö tekee päätöksen kesäkuun 2006 loppuun mennessä. Mikäli päätös on myönteinen, liitos toteutuu

6 1 Yleistä 1.1 Historiaa Kajaanin kaupunki ja Vuolijoen kunta sijaitsevat Kainuussa Oulun läänin eteläosassa Oulujärven rantamilla. Pietari Brahe perusti Kajaanin kaupungin vuonna 1651, ja antoi samalla kaupungille mittavan maaomaisuuden luvun alussa, kun rautatie valmistui, Kajaaniin alkoi tulla teollisuutta. Maakuntakeskuksena Kajaaniin tuli myös valtion virastoja ja oppilaitoksia. Sotien jälkeinen aika oli voimakasta kehityskautta, jolloin väkiluku kasvoi. Nyt väkiluku on vakiintunut. Kajaanin maalaiskunta liitettiin Kajaanin kaupunkiin vuonna Kajaanin pinta-ala on 1 369,9 km 2, asukkaita on ja väestötiheys on 32 asukasta/km 2. Taajamissa asuu 90,4 % väestöstä. Vuolijoki on Kainuun nuorin kunta. Aikaisemmin se oli osa Säräisniemen pitäjää, ja irtaantui omaksi kunnaksi vuonna Asukkaita oli tuolloin Kuntakeskukseksi muodostui keskeisen sijaintinsa vuoksi Vuolijoen kylä, johon myös kirkko oli rakennettu luvulla Otanmäen alueelta löydettiin malmia, ja vuonna 1951 siellä aloitettiin kaivostoiminta. Muutamassa vuodessa Otanmäkeen rakennettiin kerrostaloja ja Vuolijoesta tuli Kainuun teollistunein kunta, jonka työttömyys pysyi 1950-luvulta 1970-luvulle Kainuun alhaisimpana. Kaivos suljettiin Seuraavana vuonna perustettiin junanvaunutehdas, jonka tuotteita oli tarkoitus viedä Neuvostoliittoon. Neuvostoliiton romahdettua tilauskanta ehtyi. Espanjalainen yritys osti kuitenkin Otanmäen tehtaan, jonka uudeksi nimeksi tuli Talgo-Transtech Oy, nyttemmin Talgo Oy. Viime vuosina myös tämä yritys on ollut vaikeuksissa. Vuolijoen pinta-ala on 904,2 km 2, asukkaita on ja väestön tiheys on 3,8 henkeä/ km 2. Vuolijoen taajamissa asuu 51,6 % väestöstä. Historiansa vuoksi Vuolijoella on kaksi keskusta. Kirkonkylässä asuu noin 620 ihmistä ja Otanmäessä noin Väestö Kajaanin väestömäärä on laskenut kymmenessä vuodessa vajaat henkeä (3,2 %) ja Vuolijoen yli 300 henkeä (10,9 %). Alle 7-vuotiaita on Kajaanissa ja Vuolijoella 174. Alle 7-vuotiaat ovat vähentyneet kymmenessä vuodessa 638:llä Kajaanissa (19 %) ja 104:llä Vuolijoella (37,4%) vuotiaat ovat vähentyneet 553:lla Kajaanissa (13,4 %) ja 51:llä Vuolijoella (14,5 %). Yli 75-vuotiaita on Kajaanissa ja Vuolijoella 442. Yli 75- vuotiaita on Kajaanissa 784 (33,4 %) enemmän kuin kymmenen vuotta sitten ja Vuolijoella 106 (42,2%). Kajaanissa syntyy vuosittain lasta. Syntyvyys ylittää kuolleisuuden. Vuolijoella syntyy noin kaksikymmentä lasta vuodessa. Syntyvyys on alittanut kuolleisuuden jo koko 1990-luvun. Maan sisäinen muuttoliike on ollut Kajaanille jonkin verran tappiollista. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Kajaanista muualle Suomeen on muuttanut noin 240 henkeä vuodessa enemmän kuin Kajaaniin on muuttanut. Vastaavasti Vuolijoen muuttotappio muualle Suomeen on ollut noin 70 henkeä vuodessa. Kajaanin taloudellinen huoltosuhde (työvoiman ulkopuolella olevat ja työttömät / työlliset) vuonna 2003 oli 1,56 (vuonna ,27) ja Vuolijoen 2,0 (1,4). Demografinen huoltosuhde (alle 15- ja yli 64-vuotiaat/työikäiset) oli Kajaanissa 0,48 (vuonna ,46) ja Vuolijoella 0,6 (0,5). 6

7 1.3 Työpaikat ja työssäkäynti 1.4 Yhteistyö palvelujen järjestämisessä Väestö on siis vähentynyt, väestörakenne vanhentunut ja huoltosuhde muuttunut epäedullisemmaksi. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan tämä suunta jatkuu. Lasten määrän väheneminen saattaa pysähtyä, mikäli maahanmuuttajaperheet jäävät alueelle. Vuolijoen alueella työssä käyviä oli 925 henkeä vuonna Heistä 649 asui Vuolijoella. Vuolijoella asui kaikkiaan 875 työllistä, joista 165 kävi Kajaanissa työssä. Kajaanissa asui samaan aikaan työllistä, joista kävi työssä Sotkamossa 310, Oulussa 226, Vuolijoella 225 ja Paltamossa 136. Kajaanin ja Vuolijoen välinen työmatkapendelöinti on siis melko vilkasta Kajaanin työpaikasta 77 % on palveluissa, 19 % jalostuksessa ja 2 % alkutuotannossa. Vuolijoen 925 työpaikasta 53 % on jalostuksessa, 36 % palveluissa ja 9 % alkutuotannossa. Kajaanin työpaikkaomavaraisuus on 102,9 ja Vuolijoen 105,7. Vuolijoen kunta ja Kajaanin kaupunki ovat jo tehneet yhteistyötä palvelujen järjestämisessä. Vuolijoen kunta on ostanut Kajaanin kaupungilta palveluja seuraavien sopimusten mukaisesti: Sopimus yhteisestä peruskoulutoimesta, joka koskee peruskoulun harjaantumisopetuksena annettavaa erityisopetusta alkaen toistaiseksi ( ) Sopimus kansalaisopistopalvelujen järjestämisestä alkaen toistaiseksi ( ) Sopimus musiikkiopistopalvelujen järjestämisestä alkaen toistaiseksi ( ) Ruokapalvelusopimus alkaen toistaiseksi ( ) Sopimus maaseutuasioiden hoidosta Vuolijoen kunnassa alkaen toistaiseksi ( ) Ennen Kainuun maakunta kuntayhtymän perustamista vuoden 2005 alusta, Vuolijoen kunnalla oli Kajaanin kaupungin kanssa seuraavat sopimukset: Sopimus edunvalvontapalvelujen järjestämiseksi ( ) Sopimus sosiaaliasiamiespalvelujen järjestämisestä ja kustannusten jaosta ( ) Sopimus talous- ja velkaneuvonnan sekä kuluttajaneuvonnan järjestämisestä ja kustannusten jaosta ( ). Lisäksi Vuolijoen kunnalla on muita yhteistyösopimuksia: Hankintayhteistyösopimus alkaen toistaiseksi ( ) Kajaanin seutulippusopimus alkaen toistaiseksi ( ) Sopimus yhteistyöstä ja rahoituksesta Vuolijoen kunnan sekä Kainuun korkeakouluyhdistys ry:n ylläpitämän Kainuun kesäyliopiston välillä alkaen toistaiseksi ( ) Sopimus pakolaisten vastaanotosta Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskuksen kanssa alkaen toistaiseksi( ) Sopimus Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskuksen kanssa perusteista, joilla kotouttamista edistäviä toimenpiteitä voidaan rinnastaa työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin alkaen toistaiseksi ( ) Kainuun Kehittämiskeskus Oy:n perustamista koskeva kuntien välinen osakassopimus (Kainuun Etu Oy) ( ) 7

8 1.6 Aikaisemmat kuntaliitosneuvottelut Sopimus veroasiamiespalveluista/oulun ja Kainuun verovirasto alkaen toistaiseksi ( ) KELAn ja Vuolijoen kunnan välinen sopimus tietojen luovuttamisesta teknisen käyttöyhteyden avulla alkaen toistaiseksi ( ) Sopimus liikuntapalvelujen järjestämisestä Vuolijoen kunnassa /Kainuun Liikunta ry ( ) Kainuun maakunta kuntayhtymän ja Vuolijoen kunnan sopimus hallinnon tukipalvelujen järjestämisestä alkaen toistaiseksi ( ) Ateriapalvelujen tuottamisen yhteistyösopimus Kainuun maakunta kuntayhtymän ja Kainuun kuntien välillä/vuolijoki ( ) Työterveyshuoltosopimus/Kainuun Työterveys alkaen toistaiseksi ( ) Sopimus Kainuun maakunta kuntayhtymän ja kuntien yhteisistä viroista alkaen toistaiseksi Sopimus työpaja- ja hanketoiminnan järjestämisestä Kumppaniksi ry:n kanssa alkaen toistaiseksi ( ) Sopimus Vuolijoen kunnan lakisääteisestä tilintarkastuksesta Audiator Oy:n kanssa, vuosien tilien tarkastus ( ) Kajaani on käynyt 1990-luvulla joitakin kuntaliitosneuvotteluja, jotka eivät ole kuitenkaan johtaneet kuntaliitoksiin: Kajaanin seudun (Kajaani, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo, Vuolijoki) kuntaliitosselvitys vuonna 1991 Kajaanin ja Ristijärven kuntaliitosneuvottelu vuonna 1992 Kajaanin ja Vuolijoen kuntaliitosselvitys vuonna

9 2 Luottamushenkilöhallinto 2.1 Kaupunginvaltuusto Valtuuston kokoonpanossa on kaksi mahdollisuutta. Syksyllä 2006 voidaan järjestää vaalit. Pääsääntönä on kuntalain mukainen valtuuston koko eli 51 jäsentä. Yhdistymissopimuksessa voidaan sopia myös suuremmasta valtuuston koosta siirtymäajaksi (enintään kuluva ja seuraava vaalikausi eli vuoden 2012 loppuun saakka). Valtuusto aloittaa toimintansa vaalien tuloksen vahvistamisen jälkeen syksyllä 2006, ja valitsee uuden hallituksen, joka aloittaa toimensa heti. Muut uudet toimielimet ja viranhaltijat aloittavat , ellei muuta päätetä. Ennen uuden hallituksen nimeämistä Kajaanin vanha kaupunginhallitus vastaa kuntajakolain 29 :n mukaisista järjestelytoimikunnan tehtävistä. Toinen vaihtoehto on, että vaaleja ei järjestetä. Tässä tapauksessa valtuustot on yhdistettävä vaalikauden loppuun saakka. Valtuustossa on siis jäsentä. Pienemmästä valtuuston koosta ei voida sopia. Yhdistetty valtuusto aloittaa toimintansa (hallinnon ja palveluiden järjestämissopimuksen mukaisesti) ministeriön yhdistymispäätöksen jälkeen. Ennen uuden hallituksen nimeämistä Kajaanin vanha kaupunginhallitus vastaa kuntajakolain 29 :n mukaisista järjestelytoimikunnan tehtävistä eli valmistelee vuotta 2007, yhdistetty valtuusto hyväksyy. Valmistelussa on lähdetty siitä, että kansanäänestystä ei järjestetä. Myöskään vaaleja ei järjestetä, vaan yhdistetty valtuusto, jossa on jäsentä, toimii loppukesästä 2006 vuoden 2008 loppuun saakka. Syksyllä 2008 järjestetään säännönmukaiset kunnallisvaalit, joissa valitaan 51 valtuutettua. 2.2 Kaupunginhallitus Kajaanin kaupunginhallitus valmistelee yhdistyvän kunnan hallintoa ja taloutta koskevat asiat, jotka sitten yhdistetty valtuusto hyväksyy. Vuoden 2007 alusta tammikuuhun 2009 hallituksessa on 12 jäsentä: 11 Kajaanista ja yksi Vuolijoelta. Tammikuusta 2009 alkaen kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä ilman kiintiöitä. 2.3 Lautakunnat Lautakuntien kokoonpano vuoden 2007 tammikuun alusta tammikuuhun 2009 on seuraava: sivistyslautakunnassa 12 jäsentä (11 Kajaanista, yksi Vuolijoelta) kulttuurineuvostossa 12 jäsentä (11 Kajaanista, yksi Vuolijoelta) ympäristöteknisessä lautakunnassa 12 jäsentä (11 Kajaanista, yksi Vuolijoelta) ympäristöteknisen lautakunnan lupajaostossa 6 jäsentä (5 Kajaanista, yksi Vuolijoelta) tarkastuslautakunnassa 5 jäsentä (4 Kajaanista, yksi Vuolijoelta) Lautakunnissa palataan tammikuussa 2009 tavanomaiseen jäsenmäärään ilman kiintiöitä. Kajaanin Veden johtokuntaan ja Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin hallitukseen tulee yksi edustaja Vuolijoelta. 9

10 3 Yritys- ja elinkeinotoiminta 3.1 Vuolijoen Teollisuuskylä Oy 3.2 Kunnan vastaanottohalli Vuolijoen Teollisuuskylä Oy on Vuolijoen kunnan ja Finnvera Oyj:n omistama osakeyhtiö, jonka toimialana on hallita omistus- ja vuokraoikeuden nojalla Vuolijoen kunnan alueella olevia kiinteistöjä ja rakentaa niille teollisuus- ja palvelutiloja yrittäjien käyttöön pääasiallisesti omakustannushintaan luovutettavaksi. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa liiketoiminnan muodossa tai omistamiensa yhtiöiden avulla kauppa- ja teollisuusministeriön toimialojen mukaisten elinkeinojen kehittämistä ja myydä näin syntyneitä liiketoimintoja niiden edelleen kehittäjille. Yhtiö voi itse tuottaa konsultti- ja asiantuntijapalveluja tai välittää niitä yrityksille. Käytännössä Vuolijoen Teollisuuskylä Oy:n tärkein toimintamuoto on ollut teollisuus- ja palvelutilojen rakentaminen ja vuokraaminen yrityksille. Vuolijoen Teollisuuskylä Oy:n osakepääoma on euroa ja liikevaihto vuoden 2004 tilinpäätöksen mukaan euroa. Liikevaihto on kaksinkertaistunut vuodesta 2000 lähtien. Liikevaihdon kasvu johtuu tuotantotilojen laajennuksista ja tilojen käyttöasteen nousemisesta. Yritys omistaa Otanmäessä kaksi teollisuushallia, jotka on rakennettu vuonna Mesvac-hallin pinta-ala on m 2 ja se on vuokrattu Katera Steel Oy:lle ja Debomix Oy:lle. Kivelän hallin pinta-ala on 800 m 2 ja se on vuokrattu Suomen Johdinvalmiste Oy:lle hintaan. Rakennusten arvo kirjanpidossa on euroa eli 511,18 euroa/m 2. Teollisuuskylä on toteuttanut tuotantotilojen laajennus- ja muutostöitä vuosittain viiden viimeisen vuoden aikana. Vuolijoen Teollisuuskylä Oy:n omistamat tuotantotilat ovat tällä hetkellä täysimääräisesti käytössä. Teollisuustilojen vuokratasot vaihtelevat 2,85 eurosta 3,53 euroon/m 2 /kk + alv tiloissa tehtyjen muutos- ja laajennuskustannusten mukaan. Finnvera Oyj:n tilinpäätösanalyysin mukaan Vuolijoen Teollisuuskylä Oy:n tilinpäätös vuodelta 2004 osoitti euroa voittoa. Vuosi 2004 oli viides peräkkäinen voitollinen toimintavuosi. Tilinpäätöksessä ei ole tehty poistoja. Verotuksellisista syistä voitot on käytetty 1990-luvulla syntyneiden tappioiden kattamiseen. Yhtiöllä on pitkäaikaista vierasta pääomaa euroa, josta euroa Vuolijoen kunnalta otettua pääomalainaa. Yhtiöllä ei ole vakituisia työntekijöitä. Kunnanjohtaja on hoitanut sivutoimisesti yhtiön toimitusjohtajan tehtäviä sekä oman toimensa ohella elinkeinoasiamiehen tehtäviä. Vuolijoen Teollisuuskylä Oy:n kiinteistöjen hoidosta on vastannut Vuolijoen kunnan tekninen toimisto ja kirjanpidosta ulkopuolinen tilitoimisto. Kunnan m 2 :n vastaanottohallissa on vuokralaisina Katera Steel Oy ja Oulujärven Pesula Ky. Vuokrataso vaihtelee 1,30 eurosta 3,05 euroon/m 2 /kk. Hallin hoitaminen maksaa kunnalle noin euroa vuodessa. Tuloja hallista tulee noin euroa vuodessa. Lisäksi kunta tekee kirjanpito-, kiinteistönhoito- yms. töitä, joten vuotuinen tappio on noin euroa vuodessa ilman pääomamenoja. 10

11 3.3 Projektit Projekteihin on varattu vuosittain rahaa seuraavasti: Oulujärvi Leader euroa, Kumppaniksi ry euroa, Kainuun Etu euroa ja muut projektit noin euroa. 3.4 Kunnan elinkeinohankkeet 3.5 Otanmäen Lämpö Oy 3.6 Yritys- ja elinkeinotoiminnan reunaehdot Teollisuusalueen kaavamuutos (asuintonteista teollisuustontteja) on käynnissä. Entisten kaivoksen halli- yms. tilojen muuttaminen yritystiloiksi on suunnitteilla. Kunnalla on lintumatkailuhanke yhdessä ympäristökeskuksen kanssa. Kunnan panostus hankkeeseen on noin euroa vuodessa lähinnä markkinointiin. Kyläsuunnitelmaa toteutetaan Leader-hankkeena, talousarvioon on varattu noin euroa vuosina Mahdollisuuksien Kainuu -hankkeeseen on varattu noin euroa. Vuolijoen kunta on hankkinut Rautaruukki Oyj:ltä vuonna 1997 Otanmäen alueen kaukolämpötoiminnan Otanmäen Lämpö Oy:n nimiin. Kunta omistaa yrityksestä 51 % ja loput osuuksista jakaantuvat kaikkien liittyneiden asiakkaiden kesken. Uuden asiakkaan liittyessä yhtiö tekee liittyjälle suunnatun osakeannin. Lämpöyhtiö ostaa Vuolijoen kunnalta käyttö- ja huoltopalvelun. Otanmäessä myydyn lämmön hinta on 26,84 euroa/mwh ja perusmaksu on noin 5 euroa/mwh. Lämpöyhtiö toimii ns. omakustannusperiaatteella. Vuosittain lämpöä myydään noin 10 GWh. Koko alueen verkko on rakennettu vuosina lukuun ottamatta vuonna 1990 rakennettua 300 metrin NS 100 suuruista syöttöjohtoa, jonka uusintaan isompaan putkikokoon on esiintynyt tarvetta. Verkkoon on mahdollisesti liittymässä rivitalo. Muutoin verkossa ei ole rakentamistarvetta. Alueella on 1,6 MW:n palaturvetta ja haketta käyttävä 1999 rakennettu kiinteän polttoaineen kattila, joka tuottaa noin 85 % vuosienergiasta. Vara- ja huippukattilana toimii 1,8 MW:n kevyt-/raskasöljykattila. Otanmäen Lämpö Oy toimittaa lämpöä myös kirkonkylään. Kaukolämpötoiminta on aloitettu vuonna Silloin hankittiin 0,8 MW:n kiinteän polttoaineen kattila ja 1,0 MW:n öljykattila. Pääpolttoaine on ollut palaturve. Kattilassa pystyy polttamaan myös haketta. Lämmön myyntihinta on 52,46 euroa/mwh ja perusmaksuna peritään noin 6 euroa/mwh. Kiinteän polttoaineen osuus on 90 % noin 3 GWh:n vuosituotannosta. Alueen verkon pituus on noin metriä. Kaikki mainitut hinnat sisältävät alv 22 %. 1. Vuolijoen kunnan omistamat Otanmäen Lämpö Oy:n osakkeet myydään kokonaisuuden kannalta kannattavasti. 2. Vuolijoen Teollisuuskylä Oy toimii Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n johdon alaisena erillisenä yhtiönä. 3. Vuolijoen kunnan omistama vastaanottohalli myydään. 4. Vuolijoen Teollisuuskylän aluetta Otanmäessä kehitetään metalliteollisuuden keskittymänä. Kehittämistyötä varten käynnistetään erillinen kehittämisprojekti. 11

12 4 Asuminen Nykytila Vuolijoki on yhtiöittänyt omat seuraavat kiinteistöt Kiinteistö Oy Vuolijoen Vuokratalot Oy:öön: Apilaniitty, Katajatie 5; Katajalehto, Katajatie 4; Neliapila, Katajatie 3; Tienhaara, Katajatie 2; Vuolipuro, Katajatie 1; Metsälinna, Lastaajantie 5; Myllärinpiha, Lastaajantie 14; Otarivi, Lastaajantie 14; Rauta-Vuo, Veteraanitie 6; Rautarivi I, Veteraanitie 3; Rautarivi II, Veteraanitie 1. Talot on rakennettu Huoneistoja 102, joista Vuolijoen taajamassa 35 ja Otanmäen taajamassa 67. Lisäksi kunnan suorassa omistuksessa on Männikkö (Kuusitie 1, yhdeksän huoneistoa Vuolijoen taajamassa, rakennettu vuonna 1975). Kunnan omistamia osakehuoneistoja on viisi, joista kaksi on Otanmäen taajamassa ja kolme Vuolijoen taajamassa. Lisäksi asuntoja on kahdella koululla (Hinan koulu ja Kytökosken koulu) molemmissa kolme eli yhteensä kuusi huoneistoa. Kiinteistö Oy Vuolijoen Vuokratalojen asunnoista on Otanmäen taajamassa 65,7 % ja kirkonkylän taajamassa 34,3 %. Otanmäen asunnoista on maahanmuuttajille vuokrattu 55,2 %. Kaikista asunnoista on maahanmuuttajille vuokrattu 36,3 %. Maahanmuuttaja-asukkaita on Otanmäen asunnoissa 75 % kaikista asukkaista. Veteraanitie 1:stä on Vanhustenkotiyhdistykselle vuokrattu vanhusten päivätoimintaa varten kaksi huoneistoa (yhdistetty). Veteraanitie 6:sta on vuokrattu perhepäivähoidon käyttöön yksi huoneisto. Lyhytaikaisia vuokrasuhteita varten/vierashuoneeksi on Lastaajantie 14:stä varattu yksi huoneisto. Lisätietoja tyhjistä asunnoista: Veteraanitie 1 as. 7 1 h + kk 34,0 m² Veteraanitie 3 as. 6 1 h + kk 32,0 m² Veteraanitie 3 as. 7 1 h + kk 32,0 m² Veteraanitie 6 as. 8 2 h + k 62,0 m² Katajatie 4 B 7 2 h+kk+s Kiinteistö Oy Vuolijoen Vuokratalot Oy:lle Vuolijoen kunnan maksamat tyhjien asuntojen vuokrat: Vuosi Vuokra, euroa (arvio) Kiinteistö Oy Vuolijoen Vuokratalojen talouslukuja vuodelta 2004: Yhtiön liikevaihto euroa. Luottotappiokirjaukset euroa. Hoitokulut euroa. Poistot rakennuksista ja koneista euroa. Rahoituskuluja euroa. Taseessa rakennusten arvot yhteensä euroa. Rakennuksiin liittyvää pitkäaikaista velkaa euroa. 12

13 Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutokset Kiinteistö Oy Vuolijoen Vuokratalojen kiinteistöt ovat peruskuntoisia ja tehdyn tarkastuskierroksen mukaisesti edellyttäisivät euron remontteja vuonna 2007, jotta kiinteistöt olisivat ajantasaisessa kunnossa energiataloudellisesti ja kiinteistöhoidollisesti. Vuolijoen kunnalla on tarkoitus toteuttaa kolmen kohteen liittäminen kaukolämpöön vuonna Kohteet ovat tällä hetkellä joko öljylämmityksen tai sähkölämmityksen varassa. Vuolijoen kunta on tukenut vuokrataloyhtiötä vuosittain maksamalla tyhjillään olevien asuntojen vuokratulomenetykset, summat ovat vaihdelleet vuosittain euroa. Maahanmuuttajien suuren määrän vuoksi vuoden 2005 tyhjäkäyntituki on alentunut merkittävästi vuosista Tulevaisuudessakin tilanteeseen vaikuttaa huomattavasti maahanmuuttajatilanne. Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari omistaa yhdessä Kajaanin Opiskelija-asunnot Oy:n kanssa vuokrahuoneistoa, joiden yhteen laskettu pinta-ala on asm 2. Vuolijoella vuokrahuoneistoja on 122, ja niiden yhteenlaskettu pinta-ala on asm 2. Vuolijoen kunnan omistamien vuokra-asuntojen pinta-ala on noin neljä prosenttia Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin omistamien vuokra-asuntojen pinta-alasta. Keskimääräinen vuokra Vuolijoen omistamissa vuokra-asunnoissa on noin 6,5 euroa/kk ja Kajaanin Pietarin vuokra-asunnoissa noin 7,5 euroa/kk. Kajaanin kaupunki ei ole maksanut vuokratukea Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarille tyhjistä asunnoista. Kajaanin kaupungin oma asuntotoimi on lopetettu maakuntahallinnon käynnistymisen yhteydessä vuonna Tällöin siirrettiin kaikki viimeisetkin kaupungin suorassa omistuksessa olleet asunnot Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin omistukseen. Kuntaliitoksen tapahtuessa on kokonaisuutena järkevää, että Vuolijoen kunnan joko suoraan tai yhtiöidensä kautta omistamat asunnot, lukuun ottamatta Hinan ja Kytökosken kouluilla olevia asuntoja, siirretään Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin omistukseen niiden tasearvolla velkoineen. Tällöin kuntaliitosrahoista maksetaan mahdollisesti verottajan määräämä varainsiirtovero, joka arvion mukaan on noin euroa. Kunnan suoraan omistamien asuntojen tontit vuokrataan Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarille. Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin tehtäväksi jää joko rakennusten vuokraaminen, myyminen tai purkaminen. Purettavien rakennusten tasearvot kirjataan alas ennen fuusiota. Tyhjien asuntojen tuottamaa tappiota ei korvata verovaroista, vaan vuokrat ja tappiot tasataan liitosalueen asuntojen kesken. Tavoitetila Taloudelliset vaikutukset Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari toimii taloudellisesti, tehokkaasti ja itse kannattavasti, eikä Kajaanin kaupungin tarvitse maksaa Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarille avustusta tyhjien asuntojen vuoksi. Jos järjestely onnistuu, ei siitä aiheudu taloudellisia vaikutuksia Kajaanin kaupungin käyttötalouteen. Jos järjestely ei onnistu, Kajaanin kaupunki joutuu todennäköistä maksamaan Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarille avustusta tyhjien asuntojen vuoksi. Mikäli kuntaliitoksessa on käytettävissä harkinnanvaraista investointiavustusta, on siitä tarvetta osoittaa Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarille noin euron suuruinen summa rakennusten korjauksiin. 13

14 On todennäköistä, että Vuolijoella sijaitsevien asuntojen vuokrat nousevat kuntaliitoksen jälkeen lähemmäksi Kajaanissa sijaitsevien asuntojen vuokrien tasoa. Ympäristö- ja maankäyttötulosalue pystyy edelleen hoitamaan asuntotoimen viranomaistehtävät. Henkilöstövaikutukset Toimenpiteet Järjestely ei vaikuta henkilöstöön. Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin valitsemat purkamis-, peruskorjaus- ja myyntitoimenpiteet. 4.1 Asumisen reunaehdot 1. Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari toimii kannattavasti ja vastaa kunnan omistamien vuokra-asuntojen ja vuokrataloyhtiöiden toiminnan järkeistämisestä. 2. Kiinteistö Oy Vuolijoen Vuokratalot fuusioidaan tasearvot alentaen Kiinteistö Oy Kajaanin Pietariin, ja tyhjistä asunnoista johtuvan vuokra-avustuksen maksaminen lopetetaan. Vuokratappiot tasataan liitosalueella sijaitsevien vuokra-asuntojen kesken. 14

15 5 Keskushallinto 5.1 Talous-, henkilöstö- ja tietohallinto Nykytila Vuolijoen hallintopalvelut tuottaa hallinto- ja talouspalvelut (arkistotoimi, asuntopalvelut, hankintatoimi, joukkoliikenne, maksuliikenne ja rahoitus, neuvonta, puhelinvaihde, taloushallinto, toimistopalvelut, työllisyysasiat ja vaalit), henkilöstöpalvelut (henkilöstöhallinto, työsuojelu, tyky-toiminta) ja maahanmuuttajapalvelut (ks. kohta 5.4 Maahanmuuttajapalvelut). Maatalouspalvelut ostetaan Kajaanin kaupungilta (ks. kohta 5.3 Maatalouspalvelut). Hallintopalvelut vastaa kunnanvaltuuston ja hallituksen, tarkastuslautakunnan ja sivistyslautakunnan esityslistojen kokoamisesta, pöytäkirjoista ja täytäntöönpanosta. Teknisen toimialan hallinto vastaa teknisen lautakunnan valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutokset Kajaanin keskushallinto tuottaa talouspalvelut (talouden suunnittelu ja seuranta, tilastointi, yleislaskutus, maksuliikenne, hankintatoimi), asianhallinta- ja lakipalvelut (kanslia- ja kirjaamopalvelut, arkistointi, viestintä, puhelinvaihde, neuvokki, vahtimestarit), henkilöstöpalvelut (henkilöstöasiat, työsuojelu, tyhytoiminta, työllisyyden hoito) ja tietohallintopalvelut. Lisäksi keskushallinnossa toimii painatuskeskus, pysäköinnin valvonta ja maahanmuuttajapalvelut. Keskushallinto vastaa kaupunginvaltuuston ja hallituksen ja ympäristöteknisen toimialan esityslistojen kokoamisesta, pöytäkirjoista ja täytäntöönpanosta. Sekä Kajaanin kaupungilla että Vuolijoen kunnalla on sopimus Kainuun maakunta kuntayhtymän kanssa eräiden hallinnon tukipalveluiden järjestämisestä. Kainuun maakunta kuntayhtymä tuottaa seuraavat tukipalvelut kunnille: kirjanpito, osto- ja myyntireskontra, lainojen hallinta, kassapalvelut, maksuliikenne ja maksuvalmiuden suunnittelu, henkilöstöhallinnon rekisterien ylläpito, palkanlaskenta, eläkeneuvonta, matkojenhallinta, talous- ja henkilöstöhallinnon raportointi ja tietohallinnon palvelut. Vuolijoen kunnassa työskentelee hallinnollisissa tehtävissä 9 henkeä (8 yleisja sivistyshallinnossa ja 1 teknisessä hallinnossa) ja lisäksi yksi määräaikainen teknisessä hallinnossa. Kajaanin kaupungissa hallinnollisissa tehtävissä työskentelee 30,5 henkilöä vuonna Kajaanin hallintohenkilöstöä on irtisanottu vuonna 2005 taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Kunnan palvelujen lisäksi Vuolijoella on maakunnan palvelupiste ja Otanmäessä kaksi kertaa viikossa auki oleva työvoimatoimiston palvelupiste. Kestilän kunta järjestää Vuolijoen kunnan maatalousyrittäjien lomituspalvelut MELAn toimeksiannosta. Yhteistyö Kainuun maakunta kuntayhtymän, Kainuun kuntien ja muiden ulkoisten kumppanien kanssa lisääntyy edelleen. Työn organisointi, toimintatavat ja työvälineet muuttuvat. Osaamisen vaatimukset kasvavat. Organisaatio supistuu ja toimintoja keskitetään. Sähköinen palvelu lisääntyy. Monikulttuurisuus lisääntyy. Tavoitetila Vuolijoen hallinto lakkautetaan. Selvitetään tarve ja mahdollisuudet perustaa yhteispalvelupiste maakunnan ja valtion toimintojen kanssa Otanmäkeen ja/tai Vuolijoen kirkonkylään. 15

16 Taloudelliset vaikutukset Henkilöstövaikutukset Hallintojen yhdistämisellä on mahdollista saavuttaa tuntuviakin säästöjä, koska hallinto voidaan hoitaa kokonaisuudessaan Kajaanin nykyisellä organisaatiolla. Mikäli tavoitellaan maksimaalista säästöä, hallintotehtävät hoidetaan Kajaanin nykyisellä henkilöstöllä. Mikäli on taloudellisesti mahdollista, keskushallinnon henkilöstöä voidaan vahvistaa talouspalvelujen osalta yhdellä henkilöllä (tehtäväkokonaisuus pääasiassa ympäristöteknisen toimialan taloushallinnon tehtävät), asiahallinta- ja lakipalveluihin voidaan sijoittaa 1 2 henkilöä (arkisto, neuvokki/mahdollinen Vuolijoen asiakaspalvelupiste, ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston esityslistat ja pöytäkirjat). Lisäksi Kajaanin Vesi tarvitsee yhden toimistotyöntekijän. Määräaikaisia palvelussuhteita ei jatketa. Ainakin viiden vakituisen työntekijän osalta tulevat tehtävät ovat tässä vaiheessa auki. Toimenpiteet Hallintohenkilöstön sijoittamisesta tehdään päätökset vuoden 2006 aikana. Hallintohenkilöstö siirtyy vuoden aikana asteittain uusiin tehtäviin. Koska uusi kaupunginvaltuusto aloittaa toimintansa syksyllä 2006, myös sen esityslistojen kokoaminen, pöytäkirjat ja täytäntöönpano ovat Kajaanin keskushallinnon vastuulla syksystä alkaen. Vuolijoen kunnan puhelinvaihde on yhdistetty Kajaanin kaupungin vaihteeseen alkaen. 5.2 Työllisyydenhoito Nykytila Vuolijoella on toistaiseksi voimassa oleva sopimus Kumppaniksi ry:n kanssa työpaja- ja hanketoiminnan järjestämisestä. Sopimuksen mukaan toimintaavustus on euroa vuodessa. Kunta työllistää käytännössä kaikki peruskoulun 9.-luokkalaiset ja lukiolaiset kesäisin kolmen viikon työsuhteeseen tai avustaa yrityksiä työllistämisessä. Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutokset Tuki- ja velvoitetyöllistettynä on tällä hetkellä kaksi henkilöä ja oppisopimuskoulutuksessa neljä. Hallinto-osasto hoitaa käytännön asiat. Kajaanilla on sopimus Kumppaniksi ry:n kanssa nuorten työpajatoiminnan järjestämiseksi. Toiminta-avustus on euroa vuodessa. Sen lisäksi hanketoimintaan on osoitettu erilliset määrärahat. Kajaani työllistää 15 kesätyöntekijää ja toteuttaa peruskoulun päättävien kesätyöllistämiskampanjan noin 280 kesätyöpaikkaa. Tukityöllistäminen hoidetaan ao. tulosyksiköiden määrärahoista, mutta velvoitetyöllistämiseen on määräraha varattu työllisyydenhoidon talousarvioon. Velvoitetyöllistettyjä on keskimäärin kymmenen vuodessa. Työmarkkinauudistus tuo kunnille uutena tehtävänä osallistumisen työmarkkinatuen rahoitukseen. Tämä lisämeno kompensoidaan valtionosuuksilla. Työvoimapoliittisia toimenpiteitä tarvitaan edelleen etenkin pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi ja työttömien työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksien parantamiseksi. Tavoitetila Taloudelliset vaikutukset Työllisyyden hoidon periaatteet yhtenäistetään. Kajaanin työllisyysasioista vastaava henkilö hoitaa käytännön asiat. Ei mainittavia taloudellisia vaikutuksia. 16

17 Henkilöstövaikutukset Ei henkilöstövaikutuksia. 5.3 Maatalouspalvelut Nykytila Tavoitetila Taloudelliset vaikutukset Henkilöstövaikutukset Vuolijoen kunta on ostanut maataloushallinnon palvelut Kajaanin kaupungilta alkaen. Sopimuksen mukaan Kajaanin kaupungin maataloussihteeri on käynyt Vuolijoen kunnantalossa noin kerran viikossa hoitamassa asiakaspalvelua. Kajaanin kaupungin maataloussihteeri hoitaa jatkossakin Vuolijoen alueen maataloushallinnon. Asiakaspalvelun jatkuminen palvelupisteessä selvitetään. Ei mainittavia taloudellisia vaikutuksia. Ei henkilöstövaikutuksia. 5.4 Maahanmuuttajapalvelut Nykytila Vuolijoella asui vuoden 2005 joulukuussa 105 pakolaistaustaista henkilöä, jotka ovat laskennallisten korvauksien piirissä eli olleet maassa alle kolme vuotta. Vuolijoen kunnalla on sopimus, joka kattaa noin sadan pakolaisen vastaanoton järjestämisen. Vuolijoella voi siis olla yhtä aikaa kotoutettavana noin sata pakolaista. Uusien vastaanotettavien määrä riippuu poismuuttavien määrästä ja siitä päätetään vuosittain. Määrä sisältää kiintiöpakolaiset ja perheen yhdistämiset. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutokset Kajaanissa asui joulukuussa 185 laskennallisten korvausten piirissä olevaa pakolaista. Kajaanin sopimus kattaa sadan pakolaisen vastaanottovalmiuden vuodessa (oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset ja perheen yhdistämisen kautta oleskeluluvan saaneet). Sopimus on voimassa toistaiseksi. Lisäksi Kajaanissa on 150-paikkainen turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus. Vuolijoen maahanmuuttajapalveluissa on yksi määräaikainen työntekijä. Kainuun maakunta kuntayhtymältä ostetaan terveydenhoitajan ja sosiaalityöntekijän palvelut. Lisäksi perusopetukseen on palkattu yksi opettaja ja yksi koulunkäyntiavustaja. Kajaanin maahanmuuttajapalveluissa on kymmenen työntekijää ja sivistyspalvelukeskuksessa kaksi perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen maahanmuuttajatyön koordinaattoria. Vastaanottokeskuksessa on 11 työntekijää. Vuoden 2006 osalta ei kummassakaan kunnassa ole tehty sopimuksia vastaanotettavista ryhmistä. Tarve pakolaisten vastaanottoon säilynee entisellään. Valtio toivonee, että vastaanotettavien pakolaisten vuosittainen määrä ei ainakaan laske kuntaliitoksen vuoksi. Näyttää siltä, että erityisesti lapsiperheet jäävät vakinaisemmin asumaan paikkakunnalle. Pakolaisista on muuttanut pois noin 30 % viime vuosina. Muuttajat ovat olleet lähinnä nuoria perheettömiä henkilöitä. 17

18 Perheen yhdistämisten vuoksi muuttanee paikkakunnalle lähivuosina yhä enemmän pakolaisia. Palvelujen tarve kasvanee ja saattaa olla haasteellisempi kuin nykyisin. Myös maahanmuuttajien työllistyminen on tulevaisuuden suuri haaste. Tavoitetila Taloudelliset vaikutukset Henkilöstövaikutukset Toimenpiteet Kajaanin maahanmuuttajapalvelut vastaa kaikesta maahanmuuttajatoiminnasta Kajaani Vuolijoen alueella. Taloudelliset vaikutukset eivät kohdistu maahanmuuttajapalvelujen toimintaan vaan muihin läheisiin toimintoihin, esimerkiksi perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen. Ostopalvelusopimukset ja määräaikaisuudet tarkastellaan yhdistämisen yhteydessä. Henkilöstön liikkuvuutta Kajaanin ja Vuolijoen välillä lisätään. Vuolijoen toiminta siirretään Kajaanin maahanmuuttajapalveluille jo vuonna Keskushallinnon reunaehdot Vuoden 2006 aikana tehdään päätös vastaanotettavien pakolaisten vuosittaisesta määrästä ja siitä, sijoitetaanko heitä Otanmäkeen vai pelkästään Kajaaniin. 1. Kajaanin kaupungin hallinto hoidetaan Kajaanin toimipisteessä. 2. Selvitetään tarve ja mahdollisuudet perustaa yhteispalvelupiste maakunnan ja valtion toimintojen kanssa Otanmäkeen ja/tai Vuolijoen kirkonkylään. 3. Hallinto voidaan hoitaa viittä henkilötyövuotta pienemmällä määrällä kuin kuntien hallinnot ennen liitosta. 4. Maahanmuuttajapalvelujen käytännöt yhtenäistetään. TE-keskuksen kanssa laaditaan mennessä uusi sopimus, jossa määritellään vuosittain vastaanotettavien pakolaisten enimmäismäärä. 18

19 6 Sivistystoimiala 6.1 Sivistystoimialan hallinto Nykytila Vuolijoella kunnansihteeri valmistelee sivistyslautakunnan asiat, ja hallintoosaston kanslisti hoitaa sivistysosaston toimistotehtävät. Päätoimista sivistystoimialan henkilöstöä ei ole. Kajaanissa sivistysjohtaja valmistelee lautakunnan asiat. Sivistyspalvelukeskuksessa hoidetaan myös varhaiskasvatuksen laskutus, perhepäivähoitajien palkanlaskenta ja perusopetuksen oppilasasiat. Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutokset Suuria muutoksia ei ole nähtävissä. Tavoitetila Taloudelliset vaikutukset Henkilöstövaikutukset Palvelut hoidetaan Kajaanin nykyisillä resursseilla. Ei vaikutuksia. Ei vaikutuksia. 6.2 Varhaiskasvatus Nykytila Vuolijoella Otanmäen päiväkodissa on 25 lasta, joista 15 on maahanmuuttajataustaista. Perhepäivähoidossa on 52 lasta marraskuussa Neljä perhepäivähoitajaa hoitaa lapsia omassa kodissaan. Kaksi hoitajaa toimii lapsen kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa ja seitsemän ryhmäperhepäiväkodissa. Esiopetus järjestetään kouluissa toiminnallisesti rehtoreiden alaisuudessa. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään yhteispalvelusopimuksella yhdistysten kanssa vajaalle 50 lapselle. Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutokset Kajaanissa päivähoitoa ja esiopetusta järjestetään kunnallisissa päiväkodeissa ja kunnallisena perhepäivähoitona (yhteensä 72 %) ja yksityisissä päiväkodeissa ja yksityisenä perhepäivähoitona (yhteensä 28 %). Lisäksi järjestetään koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa (seurakunta 50 %, järjestöt 25 % ja kaupunki 25 %). Vuolijoella lapsia syntyy vuodessa. Vuosina päiväkodin lapsimäärä pysynee ennallaan, perhepäivähoidossa on noin 35 lasta ja esiopetusikäisiä lapsia on 30. Palveluiden tarpeeseen vaikuttaa suuresti se, jäävätkö maahanmuuttajaperheet asumaan Vuolijoelle. Kiertävän erityislastentarhanopettajan palveluja tarvitaan. Kajaanissa päivähoidon ja kotihoidon tuen tarve kasvaa. Maahanmuuttajaperheiden lasten määrä lisääntyy. Yksilöavustettavien lasten määrä kasvaa hieman. Tavoitetila Taloudelliset vaikutukset Yhtenäistetään esiopetuksen järjestäminen, maksuasetuksen kuntakohtaiset sovellutukset ja päivähoito-ohjelma niin, että palvelurakenne on yhtenäinen viimeistään toimikautena Mikäli varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten määrä vähenee Vuolijoella, voidaan palvelun tarjontaa supistaa ja syntyy jonkin verran säästöä. Vastaavasti Kajaanissa palvelun tarve kasvanee. Kokonaisuutena varhaiskasvatuksen toimintamenot kasvanevat. 19

20 Henkilöstövaikutukset Toimenpiteet Mikäli palvelun tarjontaa on tarve supistaa, se voidaan tehdä lopettamalla määräaikaisia palvelussuhteita. Vuonna 2006 selvitetään, onko mahdollista ottaa Kajaanin päivähoito-ohjelma käyttöön Vuolijoella jo kesällä Selvitetään esiopetuksen järjestäminen ja kiertävän erityislastentarhanopettajan tarve koko alueella. Kartoitetaan muut kuntakohtaiset erot. Otetaan käyttöön Kajaanin varhaiskasvatussuunnitelma ja sen käytännöt myös Vuolijoella. Vuonna 2007 yhtenäistetään varhaiskasvatuksen palvelurakenne Kajaani - Vuolijoen alueella. Laajennetaan kiertävän erityislastentarhanopettajan palvelut myös Vuolijoen alueelle. Vuonna 2008 varaudutaan palvelutarpeen muutoksiin. Laatutyötä, arviointia ja toimintajärjestelmien yhdenmukaistamista muiden tulosalueiden kanssa jatketaan. 6.3 Perusopetus Nykytila Vuolijoella peruskoulut toimivat kirkonkylässä, Otanmäessä ja Vuottolahdessa. Oppilaita on luokilla 211 ja luokilla 105 lukuvuonna Yhteensä oppilaita on 316. Kaikki kolme koulukiinteistöä ovat peruskorjattuja ja hyväkuntoisia. Vuolijoen syntyvä ikäluokka vaihtelee kahdenkymmenen molemmin puolin. Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutokset Kajaanissa on 13 peruskoulua, joissa on luokilla ja luokilla oppilasta. Lisäksi Kajaanin normaalikoulussa on 277 oppilasta ja erityisopetuksessa 231 oppilasta. Yhteensä oppilaita on Kajaanin koulukiinteistöistä osa on peruskorjauksen tarpeessa eikä käyttöaste ole riittävä. Osasta kiinteistöistä ollaan luopumassa. Perusopetuksen tulosalue vastaa myös nuorisotyöstä. Vuolijoen lukion koko on tällä hetkellä noin 50 oppilasta ja alenee edelleen. Kun maakuntahallinto käsittelee pienten lukioiden filiaalimallin toimivuutta, se ottaa kantaa myös Vuolijoen lukion tulevaisuuteen elokuun 2006 loppuun mennessä. Maakunnan koulutustoimialan johtajan erillinen selvitys on liitteessä 1. Vuolijoella oppilasmäärä alenee luokilla ennusteen mukaan noin 50:llä lukuvuodesta lukuvuoteen Kajaanissa oppilasmäärä alenee vastaavana aikana noin 250:llä. Oppilasmäärän aleneminen 300:lla vuoteen 2011 vaatii kouluverkon jatkuvaa tarkastelua, kiinteistöistä luopumista ja opettajien vähentämistä noin 16:lla. Kun kouluverkko harventuu, koululaiskuljetusten tarve kasvaa. Molempien kuntien on sopeutettava kouluverkkonsa ilman kuntaliitostakin. Kun otetaan huomioon Vuolijoen ikäluokkakehitys, Vuolijoella voidaan tulevaisuudessa ylläpitää ainoastaan yhtä luokat ja esiopetuksen sisältävää peruskoulua (Otanmäessä). Erityisen tuen tarve lisääntyy. Maahanmuuttajien määrän kasvu lisää resurssien tarvetta. Varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisevän toiminnan merkitys kasvaa. 20

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

VUOLIJOEN KUNTA. KAJAANI - VUOLIJOKI -KUNTALIITOSSELVITYS (kh 17.1.2006)

VUOLIJOEN KUNTA. KAJAANI - VUOLIJOKI -KUNTALIITOSSELVITYS (kh 17.1.2006) 1 KAJAANI - VUOLIJOKI -KUNTALIITOSSELVITYS (kh 17.1.2006) Vuolijoen kunnanhallituksen kommentit Kajaanin kaupunginhallituksen asettamiin reunaehtoihin Yleistä Kuntaliitoksen tärkein reunaehto on alueen

Lisätiedot

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa 1 KAUHAJOEN KAUPUNKI TEUVAN KUNTA YHDISTYMISSOPIMUS 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 1.1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on liitteineen kuntajakolain (1698/2009) 8 :n tarkoittama yhdistymissopimus,

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kunnat. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko 12.5.2015 Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Miksi Myllypuron alueella tarkastellaan kouluverkkoa? Väestö alueella kasvaa, ja koulutilaa tarvitaan

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Juvan kunta 10.2.2016 12.2.2016 Page 1 Toimeksiantona määritellä toimitilojen tarve Kunnanjohtaja perusti marraskuussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS )

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS ) KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS 080808) SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Kuhmon, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa lausuntonaan oikeusministeriölle, että Vihdin kunnanvaltuustoon valitaan vuoden

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5)

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖT YLEISEN MAARÄYKSET 1 Soveltamisala Sivistystoimen luottamuselimiin, viranhaltijoihin ja työntekijöihin sovelletaan tämän johtosäännön määräyksiä.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2013 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2013 kvalt 18.12.2012 1 Lapinlahden kunta Organisaatiokaaviot, värisymbolit Osasto Tulosalue Tulosalue Tulosyksikkö

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 46): Kunnan vuoden 2015 talousarvion konsernitavoitteena on Kaartjärven Vesihuolto Oy:n osalta yhtiön toiminnan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1(9) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013 Sivistyspalvelut Tarkastuslautakunta 17.12.2014 164 / 00.02.01 / 2013 Perustiedot Sivistyspalveluihin kuuluu: Varhaiskasvatus ( perhepäivähoito, päiväkotihoito ja esiopetus) Perusopetus Lukio Vapaa sivistystyö:

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Kaupunginhallitus 7.5.2015 1 Miksi selvitystyöhön ryhdyttiin? Kaupungin talous ei kestä nykyisellä mallilla jatkamista enää pitkään Kuntaliitosten

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT 1 OPETUS- JA VARHAISKASVASTUSPALVELUT YHTEENSÄ 2 3 Päävastuualueen johtajan katsaus Laskennallisella tasaisella kertymällä tammi-huhtikuun

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN Toiminnan siirtäminen Raahen Seudun Uimahallisäätiölle LOPPURAPORTTI Raahen kaupunki BDO Oy Alpo Ronkainen 13.6.2016 Page 1 TOIMEKSIANTO Tämä raportti perustuu Raahen kaupungin

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Suomenkielisen varhaiskasvatuksen 3.2.6 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen johtaja 17.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Viimeksi muutettu 13.4.2015

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosalue 100 Vaalit Strategiset tavoitteet Operatiiviset tavoitteet Mittarit Vaalien toimittaminen ohjeiden mukaisesti määräajassa virheettömästi Hankitaan asianmukaiset välineet, koneet ja laitteet sekä

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET. TA-MUUTOKSET 2016 Ta-muutos/ Lisämäärärahatarve. Määrärahan vähennys/ Kate

TALOUSARVIOMUUTOKSET. TA-MUUTOKSET 2016 Ta-muutos/ Lisämäärärahatarve. Määrärahan vähennys/ Kate TALOUSARVIOMUUTOKSET TA-MUUTOKSET 2016 atarve KÄYTTÖTALOUS KESKUSHALLINTO 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA 100 Tarkastustoimi Eläkemenoperusteiset Kuel-maksut, menoylitys 3 200,00 3 200,00 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Laatunen Kirsti Niklander Jorma Saarenkoski Sanna. Mölsä Jukka. Sivistystoimenjohtaja

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Laatunen Kirsti Niklander Jorma Saarenkoski Sanna. Mölsä Jukka. Sivistystoimenjohtaja ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Aika 15.09.2016 klo 17:30-19:40 Paikka Koulutuskeskus Salpauksen tilat Koulutie 19 Osallistujat Nimi Karjalainen Riitta Jussila

Lisätiedot

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010 Juha Palmunen, johtava konsultti RAPORTIN SISÄLTÖ 1 TAUSTA JA TAVOITTEET 2 TYÖN ETENEMINEN 3 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 16.9.2013 VARHAISKASVATUS Kaupungin päiväkoteja 32 Ostopalvelupäiväkoteja 13 Perhepäivähoitajia 45 Kaupungin ryhmäperhepäiväkoteja 3 Avointa päiväkotitoimintaa 6 toimipisteessä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 131. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 16.3.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 131. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 16.3. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 131 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginhallituksen konsernijaoston 23.3.2015 pöytäkirja Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Ruokapalvelun rakennemuutos

Ruokapalvelun rakennemuutos Kunnanhallitus 104 04.04.2016 Kunnanhallitus 121 11.04.2016 Ruokapalvelun rakennemuutos 700/00.01.02/2016 Khall 04.04.2016 104 Osana kunnan talouden tasapainotusohjelmaa selvitetään valmistuskeittiöiden

Lisätiedot

Väestönmuutokset Etelä-Karjalan taajamissa, kylissä, pienkylissä ja hajaasutusalueilla

Väestönmuutokset Etelä-Karjalan taajamissa, kylissä, pienkylissä ja hajaasutusalueilla Väestönmuutokset Etelä-Karjalan taajamissa, kylissä, pienkylissä ja hajaasutusalueilla ikäryhmittäin v. 2000 2014 YKR-taajamalla tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettua aluetta. Rajaus

Lisätiedot

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja. 1 SIMON KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Simon kunnanvaltuusto 15.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on varhaiskasvatuksen, koulutuksen

Lisätiedot

Uusi organisoituminen

Uusi organisoituminen Uusi organisoituminen 8.8.2016 Organisaatiomuutostarkastelun ohjausryhmä Päivitetty 17.8. kunnan johtoryhmän ja 22.8. kunnanhallituksen antaman palautteen pohjalta 1 Toimintaperiaate Osa kunnan keskeisistä

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatusta lukujen valossa Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatuksen hallinto kunnissa 2016: 2014: 2012:» opetustoimi 228 kunnassa (89 %), sosiaalitoimi 10 (4 %) ja muu tapa 18 (7 %)» opetustoimi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1.2005 - ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. Luku SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut talousarvion 2016 laadintaohjeet. Ohjeen mukaan

Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut talousarvion 2016 laadintaohjeet. Ohjeen mukaan Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 8/2015 1 (5) 55 Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2016 MjuDno-2015-1252 Valmistelija / lisätiedot: Suvi Pirnes-Toivanen suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi Liitteet 1

Lisätiedot

Uusi organisoituminen

Uusi organisoituminen N U R M I J Ä R V I Uusi organisoituminen 8.8.2016 Organisaatiomuutostarkastelun ohjausryhmä Päivitetty 17.8. kunnan johtoryhmän ja 22.8. kunnanhallituksen antaman palautteen pohjalta Toimintaperiaate

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS Voimaantulo 1.1.2009 Hall 6.5.2008, 55 Valt 28.5.2008, 14 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KUNTAYHTYMÄN NIMI JA KOTIPAIKKA Kuntayhtymän nimi on Salon seudun

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 31.3.2016 Usean vuoden vireillä ollut yhtenäiskouluhanke saadaan päätökseen kesällä 2016. Kivijärven koulun vuosiluokan 1-6 ja Simpeleen

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Sopimus SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Kauhavan kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP)

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) 213 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätös päätti 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen

Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen Kunnanhallitus 242 12.10.2015 Perusturvalautakunta 54 21.10.2015 Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen Khall 12.10.2015 242 Kunnanjohtaja Unto Murto antaa asiasta 07.10.2015

Lisätiedot

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 Kainuun osuus koko maasta Kainuun maakuntaprofiili Kainuun kuntien väkiluku Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

bruttosäästönä 1.835.300 euroa veromenetyksenä 441 600 euroa yhteensä 1.393.700 euroa

bruttosäästönä 1.835.300 euroa veromenetyksenä 441 600 euroa yhteensä 1.393.700 euroa Kaupunginhallitus 585 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 122 15.12.2014 Mahdollinen henkilökunnan lomautus ja sen vaikutuksia KH 585 Selostus: Kaupunginhallitus on 2.12.2014 :n 564 kohdalla päättänyt esittää,

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 10 Helsingin Markkinointi Oy:n ja kaupungin välinen vuoden 2016 palvelusopimus HEL 2016-000513 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, viitaten päätökseensä

Lisätiedot

Toimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala Timo Jalonen 1

Toimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala Timo Jalonen 1 Toimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala 6.2.2015 Timo Jalonen 1 Varhaiskasvatus Palvelualuejohtajat Maija-Liisa Rantanen, Vesa Kulmala ja Liliane Kjellman 16 kpl 1.475,7 htv Esitetyt toimenpiteet

Lisätiedot

Tilastotietoja Sipoosta

Tilastotietoja Sipoosta Tilastotietoja Sipoosta Esite on laadittu Sipoon kunnan kehittämis- ja kaavoituskeskuksessa 2.8.2010. Lähteet: Tilastokeskus (taulukot),työ- ja elinkeinoministeriö (työvoima), Maanmittauslaitos (kunnan

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 1(7) VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI 1.1.2012 PERUSSOPIMUS 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 2 Tehtävät

Lisätiedot

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 12.00 15.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 31.8.2010 57

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 31.8.2010 57 Sivistyslautakunta 31.8.2010 57 Aika: 31.8.2010 klo 17.00-18.50 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Varpu Järvinen Riikka Kiesilä Jaana Kuitunen Jorma Kuhmonen Petri Ollikainen

Lisätiedot

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen Tasapainottamisohjelman yhteydessä kaupungin valtuusto on päättänyt Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut

Lisätiedot

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Paikkakunta: Päivämäärä: Muutosjohtajien maakuntakierros 1 23.2.17 Julkisten sosiaali ja terveyspalvelujen rakenne Maakunta

Lisätiedot