KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS"

Transkriptio

1 KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS

2 2

3 Sisältö Johdanto Yleistä Historiaa Väestö Työpaikat ja työssäkäynti Yhteistyö palvelujen järjestämisessä Aikaisemmat kuntaliitosneuvottelut Luottamushenkilöhallinto Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Lautakunnat Yritys- ja elinkeinotoiminta Vuolijoen Teollisuuskylä Oy Kunnan vastaanottohalli Projektit Kunnan elinkeinohankkeet Otanmäen Lämpö Oy Yritys- ja elinkeinotoiminnan reunaehdot Asuminen Asumisen reunaehdot Keskushallinto Talous-, henkilöstö- ja tietohallinto Työllisyydenhoito Maatalouspalvelut Maahanmuuttajapalvelut Keskushallinnon reunaehdot Sivistystoimiala Sivistystoimialan hallinto Varhaiskasvatus Perusopetus Ateria- ja puhtauspalvelut Kulttuuripalvelut Kirjasto Kansalaisopisto Musiikkiopisto Muut kulttuuripalvelut Sivistystoimialan reunaehdot Ympäristötekninen toimiala Ympäristöteknisen toimialan hallinto Joukkoliikenne Ympäristö ja maankäyttö Kunnallistekniikka Toimitilat Aluepelastuslaitos Ympäristöteknisen toimialan reunaehdot

4 8 Vesi- ja jätevesihuolto Vesi- ja jätevesihuollon reunaehdot Henkilöstö Henkilöstön työsuhdeturva Sovellettavat virka- ja työehtosopimukset Palkkaus Virkavapaudet ja työlomat Eläkejärjestelmä Vuosiloma Henkilöstöä koskevat reunaehdot Talous ja rahoitus Talouden tilaa koskevia tietoja Vuolijoen kunnan vakuudet ja vastuusitoumukset Yhdistymisavustus Valtionosuusmuutokset ja -korvaukset Investointi- ja kehittämishankkeiden tuki Kuntaliitoksen vaikutus Kajaanin kaupungin talouteen Talouden ja rahoituksen reunaehdot Yhteenveto ja perustelut Liitteet 1 Vuolijoen lukion tulevaisuus 4

5 Johdanto Vuolijoen kunnanhallituksen asettama organisaatiotyöryhmä kävi alustavan neuvottelun Kajaanin kaupungin edustajien kanssa kuntaliitoksesta. Neuvottelujen tuloksena esitettiin, että Vuolijoen kunnan ja Kajaanin kaupungin kesken käynnistetään kuntaliitosneuvottelut. Kuntien periaatepäätökset asiasta tulisi tehdä niin, että kuntaliitos voi toteutua vuoden 2007 alusta. Kajaanin kaupunginhallitus ja Vuolijoen kunnanhallitus päättivät kokouksissaan aloittaa kuntaliitosneuvottelut. Samalla ne päättivät, että selvitystyö tehdään virkamiesneuvotteluina toimialoittain neljässä ryhmässä, joita ovat hallinto ja elinkeinot, rahoitus, sivistystoimi ja ympäristötekninen toimiala. Kuntajakolain mukaan kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos edistää palvelujen järjestämistä alueen asukkaille, parantaa alueen asukkaiden elinolosuhteita, parantaa alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia tai edistää kuntien toimintakykyä ja toiminnan taloudellisuutta. Jos kuntajaon muutos merkitsee uuden kunnan perustamista tai kuntien lukumäärän vähenemistä, asianomaisten kuntien tulee sopia hallinnon ja palvelujen järjestämisestä muutoksen kohteena olevalla alueella, ja sopimukseen on liitettävä suunnitelma, miten kuntien palvelurakenteita sovitetaan yhteen taloudellisuuden ja tehokkuuden parantamiseksi. Sopimusta on noudatettava kuntajaon muutoksen voimaantulosta lukien viiden seuraavan vuoden ajan, jollei ole sovittu lyhyemmästä ajasta tai jolleivät olosuhteet ole muuttuneet siten, ettei sopimuksen noudattaminen ole mahdollista. (Kuntajakolaki). Kajaanin kaupunginhallituksen ja Vuolijoen kunnanhallituksen päätösten mukaisesti on virkamiesneuvotteluissa valmistelu selvitys, jossa on pyritty kuntajakolain mukaisesti kuvaamaan, miten hallinto ja palvelut järjestetään Kajaanin ja Vuolijoen alueella ja miten palvelurakenteet sovitetaan yhteen talouden ja tehokkuuden lisäämiseksi. Lisäksi selvityksessä on eri lukujen lopussa määritelty reunaehtoja, joita valmistelussa on pidetty tärkeinä. Yleisenä reunaehtona on, että Kajaanin palvelustrategiassa sovitut säästötoimenpiteet koskevat kuntaliitoksen jälkeen myös liitosaluetta. Kuntalaisten tiedotus- ja kuulemistilaisuudet on pidetty Kajaanissa (yksi tilaisuus) ja Vuolijoella (kolme tilaisuutta) Valtuustot tekevät päätöksen asiasta Mikäli valtuustot ovat kuntaliitoksen kannalla, liitoksesta tehdään esitys sisäasiainministeriölle maaliskuun loppuun mennessä. Sisäasiainministeriö tekee päätöksen kesäkuun 2006 loppuun mennessä. Mikäli päätös on myönteinen, liitos toteutuu

6 1 Yleistä 1.1 Historiaa Kajaanin kaupunki ja Vuolijoen kunta sijaitsevat Kainuussa Oulun läänin eteläosassa Oulujärven rantamilla. Pietari Brahe perusti Kajaanin kaupungin vuonna 1651, ja antoi samalla kaupungille mittavan maaomaisuuden luvun alussa, kun rautatie valmistui, Kajaaniin alkoi tulla teollisuutta. Maakuntakeskuksena Kajaaniin tuli myös valtion virastoja ja oppilaitoksia. Sotien jälkeinen aika oli voimakasta kehityskautta, jolloin väkiluku kasvoi. Nyt väkiluku on vakiintunut. Kajaanin maalaiskunta liitettiin Kajaanin kaupunkiin vuonna Kajaanin pinta-ala on 1 369,9 km 2, asukkaita on ja väestötiheys on 32 asukasta/km 2. Taajamissa asuu 90,4 % väestöstä. Vuolijoki on Kainuun nuorin kunta. Aikaisemmin se oli osa Säräisniemen pitäjää, ja irtaantui omaksi kunnaksi vuonna Asukkaita oli tuolloin Kuntakeskukseksi muodostui keskeisen sijaintinsa vuoksi Vuolijoen kylä, johon myös kirkko oli rakennettu luvulla Otanmäen alueelta löydettiin malmia, ja vuonna 1951 siellä aloitettiin kaivostoiminta. Muutamassa vuodessa Otanmäkeen rakennettiin kerrostaloja ja Vuolijoesta tuli Kainuun teollistunein kunta, jonka työttömyys pysyi 1950-luvulta 1970-luvulle Kainuun alhaisimpana. Kaivos suljettiin Seuraavana vuonna perustettiin junanvaunutehdas, jonka tuotteita oli tarkoitus viedä Neuvostoliittoon. Neuvostoliiton romahdettua tilauskanta ehtyi. Espanjalainen yritys osti kuitenkin Otanmäen tehtaan, jonka uudeksi nimeksi tuli Talgo-Transtech Oy, nyttemmin Talgo Oy. Viime vuosina myös tämä yritys on ollut vaikeuksissa. Vuolijoen pinta-ala on 904,2 km 2, asukkaita on ja väestön tiheys on 3,8 henkeä/ km 2. Vuolijoen taajamissa asuu 51,6 % väestöstä. Historiansa vuoksi Vuolijoella on kaksi keskusta. Kirkonkylässä asuu noin 620 ihmistä ja Otanmäessä noin Väestö Kajaanin väestömäärä on laskenut kymmenessä vuodessa vajaat henkeä (3,2 %) ja Vuolijoen yli 300 henkeä (10,9 %). Alle 7-vuotiaita on Kajaanissa ja Vuolijoella 174. Alle 7-vuotiaat ovat vähentyneet kymmenessä vuodessa 638:llä Kajaanissa (19 %) ja 104:llä Vuolijoella (37,4%) vuotiaat ovat vähentyneet 553:lla Kajaanissa (13,4 %) ja 51:llä Vuolijoella (14,5 %). Yli 75-vuotiaita on Kajaanissa ja Vuolijoella 442. Yli 75- vuotiaita on Kajaanissa 784 (33,4 %) enemmän kuin kymmenen vuotta sitten ja Vuolijoella 106 (42,2%). Kajaanissa syntyy vuosittain lasta. Syntyvyys ylittää kuolleisuuden. Vuolijoella syntyy noin kaksikymmentä lasta vuodessa. Syntyvyys on alittanut kuolleisuuden jo koko 1990-luvun. Maan sisäinen muuttoliike on ollut Kajaanille jonkin verran tappiollista. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Kajaanista muualle Suomeen on muuttanut noin 240 henkeä vuodessa enemmän kuin Kajaaniin on muuttanut. Vastaavasti Vuolijoen muuttotappio muualle Suomeen on ollut noin 70 henkeä vuodessa. Kajaanin taloudellinen huoltosuhde (työvoiman ulkopuolella olevat ja työttömät / työlliset) vuonna 2003 oli 1,56 (vuonna ,27) ja Vuolijoen 2,0 (1,4). Demografinen huoltosuhde (alle 15- ja yli 64-vuotiaat/työikäiset) oli Kajaanissa 0,48 (vuonna ,46) ja Vuolijoella 0,6 (0,5). 6

7 1.3 Työpaikat ja työssäkäynti 1.4 Yhteistyö palvelujen järjestämisessä Väestö on siis vähentynyt, väestörakenne vanhentunut ja huoltosuhde muuttunut epäedullisemmaksi. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan tämä suunta jatkuu. Lasten määrän väheneminen saattaa pysähtyä, mikäli maahanmuuttajaperheet jäävät alueelle. Vuolijoen alueella työssä käyviä oli 925 henkeä vuonna Heistä 649 asui Vuolijoella. Vuolijoella asui kaikkiaan 875 työllistä, joista 165 kävi Kajaanissa työssä. Kajaanissa asui samaan aikaan työllistä, joista kävi työssä Sotkamossa 310, Oulussa 226, Vuolijoella 225 ja Paltamossa 136. Kajaanin ja Vuolijoen välinen työmatkapendelöinti on siis melko vilkasta Kajaanin työpaikasta 77 % on palveluissa, 19 % jalostuksessa ja 2 % alkutuotannossa. Vuolijoen 925 työpaikasta 53 % on jalostuksessa, 36 % palveluissa ja 9 % alkutuotannossa. Kajaanin työpaikkaomavaraisuus on 102,9 ja Vuolijoen 105,7. Vuolijoen kunta ja Kajaanin kaupunki ovat jo tehneet yhteistyötä palvelujen järjestämisessä. Vuolijoen kunta on ostanut Kajaanin kaupungilta palveluja seuraavien sopimusten mukaisesti: Sopimus yhteisestä peruskoulutoimesta, joka koskee peruskoulun harjaantumisopetuksena annettavaa erityisopetusta alkaen toistaiseksi ( ) Sopimus kansalaisopistopalvelujen järjestämisestä alkaen toistaiseksi ( ) Sopimus musiikkiopistopalvelujen järjestämisestä alkaen toistaiseksi ( ) Ruokapalvelusopimus alkaen toistaiseksi ( ) Sopimus maaseutuasioiden hoidosta Vuolijoen kunnassa alkaen toistaiseksi ( ) Ennen Kainuun maakunta kuntayhtymän perustamista vuoden 2005 alusta, Vuolijoen kunnalla oli Kajaanin kaupungin kanssa seuraavat sopimukset: Sopimus edunvalvontapalvelujen järjestämiseksi ( ) Sopimus sosiaaliasiamiespalvelujen järjestämisestä ja kustannusten jaosta ( ) Sopimus talous- ja velkaneuvonnan sekä kuluttajaneuvonnan järjestämisestä ja kustannusten jaosta ( ). Lisäksi Vuolijoen kunnalla on muita yhteistyösopimuksia: Hankintayhteistyösopimus alkaen toistaiseksi ( ) Kajaanin seutulippusopimus alkaen toistaiseksi ( ) Sopimus yhteistyöstä ja rahoituksesta Vuolijoen kunnan sekä Kainuun korkeakouluyhdistys ry:n ylläpitämän Kainuun kesäyliopiston välillä alkaen toistaiseksi ( ) Sopimus pakolaisten vastaanotosta Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskuksen kanssa alkaen toistaiseksi( ) Sopimus Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskuksen kanssa perusteista, joilla kotouttamista edistäviä toimenpiteitä voidaan rinnastaa työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin alkaen toistaiseksi ( ) Kainuun Kehittämiskeskus Oy:n perustamista koskeva kuntien välinen osakassopimus (Kainuun Etu Oy) ( ) 7

8 1.6 Aikaisemmat kuntaliitosneuvottelut Sopimus veroasiamiespalveluista/oulun ja Kainuun verovirasto alkaen toistaiseksi ( ) KELAn ja Vuolijoen kunnan välinen sopimus tietojen luovuttamisesta teknisen käyttöyhteyden avulla alkaen toistaiseksi ( ) Sopimus liikuntapalvelujen järjestämisestä Vuolijoen kunnassa /Kainuun Liikunta ry ( ) Kainuun maakunta kuntayhtymän ja Vuolijoen kunnan sopimus hallinnon tukipalvelujen järjestämisestä alkaen toistaiseksi ( ) Ateriapalvelujen tuottamisen yhteistyösopimus Kainuun maakunta kuntayhtymän ja Kainuun kuntien välillä/vuolijoki ( ) Työterveyshuoltosopimus/Kainuun Työterveys alkaen toistaiseksi ( ) Sopimus Kainuun maakunta kuntayhtymän ja kuntien yhteisistä viroista alkaen toistaiseksi Sopimus työpaja- ja hanketoiminnan järjestämisestä Kumppaniksi ry:n kanssa alkaen toistaiseksi ( ) Sopimus Vuolijoen kunnan lakisääteisestä tilintarkastuksesta Audiator Oy:n kanssa, vuosien tilien tarkastus ( ) Kajaani on käynyt 1990-luvulla joitakin kuntaliitosneuvotteluja, jotka eivät ole kuitenkaan johtaneet kuntaliitoksiin: Kajaanin seudun (Kajaani, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo, Vuolijoki) kuntaliitosselvitys vuonna 1991 Kajaanin ja Ristijärven kuntaliitosneuvottelu vuonna 1992 Kajaanin ja Vuolijoen kuntaliitosselvitys vuonna

9 2 Luottamushenkilöhallinto 2.1 Kaupunginvaltuusto Valtuuston kokoonpanossa on kaksi mahdollisuutta. Syksyllä 2006 voidaan järjestää vaalit. Pääsääntönä on kuntalain mukainen valtuuston koko eli 51 jäsentä. Yhdistymissopimuksessa voidaan sopia myös suuremmasta valtuuston koosta siirtymäajaksi (enintään kuluva ja seuraava vaalikausi eli vuoden 2012 loppuun saakka). Valtuusto aloittaa toimintansa vaalien tuloksen vahvistamisen jälkeen syksyllä 2006, ja valitsee uuden hallituksen, joka aloittaa toimensa heti. Muut uudet toimielimet ja viranhaltijat aloittavat , ellei muuta päätetä. Ennen uuden hallituksen nimeämistä Kajaanin vanha kaupunginhallitus vastaa kuntajakolain 29 :n mukaisista järjestelytoimikunnan tehtävistä. Toinen vaihtoehto on, että vaaleja ei järjestetä. Tässä tapauksessa valtuustot on yhdistettävä vaalikauden loppuun saakka. Valtuustossa on siis jäsentä. Pienemmästä valtuuston koosta ei voida sopia. Yhdistetty valtuusto aloittaa toimintansa (hallinnon ja palveluiden järjestämissopimuksen mukaisesti) ministeriön yhdistymispäätöksen jälkeen. Ennen uuden hallituksen nimeämistä Kajaanin vanha kaupunginhallitus vastaa kuntajakolain 29 :n mukaisista järjestelytoimikunnan tehtävistä eli valmistelee vuotta 2007, yhdistetty valtuusto hyväksyy. Valmistelussa on lähdetty siitä, että kansanäänestystä ei järjestetä. Myöskään vaaleja ei järjestetä, vaan yhdistetty valtuusto, jossa on jäsentä, toimii loppukesästä 2006 vuoden 2008 loppuun saakka. Syksyllä 2008 järjestetään säännönmukaiset kunnallisvaalit, joissa valitaan 51 valtuutettua. 2.2 Kaupunginhallitus Kajaanin kaupunginhallitus valmistelee yhdistyvän kunnan hallintoa ja taloutta koskevat asiat, jotka sitten yhdistetty valtuusto hyväksyy. Vuoden 2007 alusta tammikuuhun 2009 hallituksessa on 12 jäsentä: 11 Kajaanista ja yksi Vuolijoelta. Tammikuusta 2009 alkaen kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä ilman kiintiöitä. 2.3 Lautakunnat Lautakuntien kokoonpano vuoden 2007 tammikuun alusta tammikuuhun 2009 on seuraava: sivistyslautakunnassa 12 jäsentä (11 Kajaanista, yksi Vuolijoelta) kulttuurineuvostossa 12 jäsentä (11 Kajaanista, yksi Vuolijoelta) ympäristöteknisessä lautakunnassa 12 jäsentä (11 Kajaanista, yksi Vuolijoelta) ympäristöteknisen lautakunnan lupajaostossa 6 jäsentä (5 Kajaanista, yksi Vuolijoelta) tarkastuslautakunnassa 5 jäsentä (4 Kajaanista, yksi Vuolijoelta) Lautakunnissa palataan tammikuussa 2009 tavanomaiseen jäsenmäärään ilman kiintiöitä. Kajaanin Veden johtokuntaan ja Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin hallitukseen tulee yksi edustaja Vuolijoelta. 9

10 3 Yritys- ja elinkeinotoiminta 3.1 Vuolijoen Teollisuuskylä Oy 3.2 Kunnan vastaanottohalli Vuolijoen Teollisuuskylä Oy on Vuolijoen kunnan ja Finnvera Oyj:n omistama osakeyhtiö, jonka toimialana on hallita omistus- ja vuokraoikeuden nojalla Vuolijoen kunnan alueella olevia kiinteistöjä ja rakentaa niille teollisuus- ja palvelutiloja yrittäjien käyttöön pääasiallisesti omakustannushintaan luovutettavaksi. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa liiketoiminnan muodossa tai omistamiensa yhtiöiden avulla kauppa- ja teollisuusministeriön toimialojen mukaisten elinkeinojen kehittämistä ja myydä näin syntyneitä liiketoimintoja niiden edelleen kehittäjille. Yhtiö voi itse tuottaa konsultti- ja asiantuntijapalveluja tai välittää niitä yrityksille. Käytännössä Vuolijoen Teollisuuskylä Oy:n tärkein toimintamuoto on ollut teollisuus- ja palvelutilojen rakentaminen ja vuokraaminen yrityksille. Vuolijoen Teollisuuskylä Oy:n osakepääoma on euroa ja liikevaihto vuoden 2004 tilinpäätöksen mukaan euroa. Liikevaihto on kaksinkertaistunut vuodesta 2000 lähtien. Liikevaihdon kasvu johtuu tuotantotilojen laajennuksista ja tilojen käyttöasteen nousemisesta. Yritys omistaa Otanmäessä kaksi teollisuushallia, jotka on rakennettu vuonna Mesvac-hallin pinta-ala on m 2 ja se on vuokrattu Katera Steel Oy:lle ja Debomix Oy:lle. Kivelän hallin pinta-ala on 800 m 2 ja se on vuokrattu Suomen Johdinvalmiste Oy:lle hintaan. Rakennusten arvo kirjanpidossa on euroa eli 511,18 euroa/m 2. Teollisuuskylä on toteuttanut tuotantotilojen laajennus- ja muutostöitä vuosittain viiden viimeisen vuoden aikana. Vuolijoen Teollisuuskylä Oy:n omistamat tuotantotilat ovat tällä hetkellä täysimääräisesti käytössä. Teollisuustilojen vuokratasot vaihtelevat 2,85 eurosta 3,53 euroon/m 2 /kk + alv tiloissa tehtyjen muutos- ja laajennuskustannusten mukaan. Finnvera Oyj:n tilinpäätösanalyysin mukaan Vuolijoen Teollisuuskylä Oy:n tilinpäätös vuodelta 2004 osoitti euroa voittoa. Vuosi 2004 oli viides peräkkäinen voitollinen toimintavuosi. Tilinpäätöksessä ei ole tehty poistoja. Verotuksellisista syistä voitot on käytetty 1990-luvulla syntyneiden tappioiden kattamiseen. Yhtiöllä on pitkäaikaista vierasta pääomaa euroa, josta euroa Vuolijoen kunnalta otettua pääomalainaa. Yhtiöllä ei ole vakituisia työntekijöitä. Kunnanjohtaja on hoitanut sivutoimisesti yhtiön toimitusjohtajan tehtäviä sekä oman toimensa ohella elinkeinoasiamiehen tehtäviä. Vuolijoen Teollisuuskylä Oy:n kiinteistöjen hoidosta on vastannut Vuolijoen kunnan tekninen toimisto ja kirjanpidosta ulkopuolinen tilitoimisto. Kunnan m 2 :n vastaanottohallissa on vuokralaisina Katera Steel Oy ja Oulujärven Pesula Ky. Vuokrataso vaihtelee 1,30 eurosta 3,05 euroon/m 2 /kk. Hallin hoitaminen maksaa kunnalle noin euroa vuodessa. Tuloja hallista tulee noin euroa vuodessa. Lisäksi kunta tekee kirjanpito-, kiinteistönhoito- yms. töitä, joten vuotuinen tappio on noin euroa vuodessa ilman pääomamenoja. 10

11 3.3 Projektit Projekteihin on varattu vuosittain rahaa seuraavasti: Oulujärvi Leader euroa, Kumppaniksi ry euroa, Kainuun Etu euroa ja muut projektit noin euroa. 3.4 Kunnan elinkeinohankkeet 3.5 Otanmäen Lämpö Oy 3.6 Yritys- ja elinkeinotoiminnan reunaehdot Teollisuusalueen kaavamuutos (asuintonteista teollisuustontteja) on käynnissä. Entisten kaivoksen halli- yms. tilojen muuttaminen yritystiloiksi on suunnitteilla. Kunnalla on lintumatkailuhanke yhdessä ympäristökeskuksen kanssa. Kunnan panostus hankkeeseen on noin euroa vuodessa lähinnä markkinointiin. Kyläsuunnitelmaa toteutetaan Leader-hankkeena, talousarvioon on varattu noin euroa vuosina Mahdollisuuksien Kainuu -hankkeeseen on varattu noin euroa. Vuolijoen kunta on hankkinut Rautaruukki Oyj:ltä vuonna 1997 Otanmäen alueen kaukolämpötoiminnan Otanmäen Lämpö Oy:n nimiin. Kunta omistaa yrityksestä 51 % ja loput osuuksista jakaantuvat kaikkien liittyneiden asiakkaiden kesken. Uuden asiakkaan liittyessä yhtiö tekee liittyjälle suunnatun osakeannin. Lämpöyhtiö ostaa Vuolijoen kunnalta käyttö- ja huoltopalvelun. Otanmäessä myydyn lämmön hinta on 26,84 euroa/mwh ja perusmaksu on noin 5 euroa/mwh. Lämpöyhtiö toimii ns. omakustannusperiaatteella. Vuosittain lämpöä myydään noin 10 GWh. Koko alueen verkko on rakennettu vuosina lukuun ottamatta vuonna 1990 rakennettua 300 metrin NS 100 suuruista syöttöjohtoa, jonka uusintaan isompaan putkikokoon on esiintynyt tarvetta. Verkkoon on mahdollisesti liittymässä rivitalo. Muutoin verkossa ei ole rakentamistarvetta. Alueella on 1,6 MW:n palaturvetta ja haketta käyttävä 1999 rakennettu kiinteän polttoaineen kattila, joka tuottaa noin 85 % vuosienergiasta. Vara- ja huippukattilana toimii 1,8 MW:n kevyt-/raskasöljykattila. Otanmäen Lämpö Oy toimittaa lämpöä myös kirkonkylään. Kaukolämpötoiminta on aloitettu vuonna Silloin hankittiin 0,8 MW:n kiinteän polttoaineen kattila ja 1,0 MW:n öljykattila. Pääpolttoaine on ollut palaturve. Kattilassa pystyy polttamaan myös haketta. Lämmön myyntihinta on 52,46 euroa/mwh ja perusmaksuna peritään noin 6 euroa/mwh. Kiinteän polttoaineen osuus on 90 % noin 3 GWh:n vuosituotannosta. Alueen verkon pituus on noin metriä. Kaikki mainitut hinnat sisältävät alv 22 %. 1. Vuolijoen kunnan omistamat Otanmäen Lämpö Oy:n osakkeet myydään kokonaisuuden kannalta kannattavasti. 2. Vuolijoen Teollisuuskylä Oy toimii Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n johdon alaisena erillisenä yhtiönä. 3. Vuolijoen kunnan omistama vastaanottohalli myydään. 4. Vuolijoen Teollisuuskylän aluetta Otanmäessä kehitetään metalliteollisuuden keskittymänä. Kehittämistyötä varten käynnistetään erillinen kehittämisprojekti. 11

12 4 Asuminen Nykytila Vuolijoki on yhtiöittänyt omat seuraavat kiinteistöt Kiinteistö Oy Vuolijoen Vuokratalot Oy:öön: Apilaniitty, Katajatie 5; Katajalehto, Katajatie 4; Neliapila, Katajatie 3; Tienhaara, Katajatie 2; Vuolipuro, Katajatie 1; Metsälinna, Lastaajantie 5; Myllärinpiha, Lastaajantie 14; Otarivi, Lastaajantie 14; Rauta-Vuo, Veteraanitie 6; Rautarivi I, Veteraanitie 3; Rautarivi II, Veteraanitie 1. Talot on rakennettu Huoneistoja 102, joista Vuolijoen taajamassa 35 ja Otanmäen taajamassa 67. Lisäksi kunnan suorassa omistuksessa on Männikkö (Kuusitie 1, yhdeksän huoneistoa Vuolijoen taajamassa, rakennettu vuonna 1975). Kunnan omistamia osakehuoneistoja on viisi, joista kaksi on Otanmäen taajamassa ja kolme Vuolijoen taajamassa. Lisäksi asuntoja on kahdella koululla (Hinan koulu ja Kytökosken koulu) molemmissa kolme eli yhteensä kuusi huoneistoa. Kiinteistö Oy Vuolijoen Vuokratalojen asunnoista on Otanmäen taajamassa 65,7 % ja kirkonkylän taajamassa 34,3 %. Otanmäen asunnoista on maahanmuuttajille vuokrattu 55,2 %. Kaikista asunnoista on maahanmuuttajille vuokrattu 36,3 %. Maahanmuuttaja-asukkaita on Otanmäen asunnoissa 75 % kaikista asukkaista. Veteraanitie 1:stä on Vanhustenkotiyhdistykselle vuokrattu vanhusten päivätoimintaa varten kaksi huoneistoa (yhdistetty). Veteraanitie 6:sta on vuokrattu perhepäivähoidon käyttöön yksi huoneisto. Lyhytaikaisia vuokrasuhteita varten/vierashuoneeksi on Lastaajantie 14:stä varattu yksi huoneisto. Lisätietoja tyhjistä asunnoista: Veteraanitie 1 as. 7 1 h + kk 34,0 m² Veteraanitie 3 as. 6 1 h + kk 32,0 m² Veteraanitie 3 as. 7 1 h + kk 32,0 m² Veteraanitie 6 as. 8 2 h + k 62,0 m² Katajatie 4 B 7 2 h+kk+s Kiinteistö Oy Vuolijoen Vuokratalot Oy:lle Vuolijoen kunnan maksamat tyhjien asuntojen vuokrat: Vuosi Vuokra, euroa (arvio) Kiinteistö Oy Vuolijoen Vuokratalojen talouslukuja vuodelta 2004: Yhtiön liikevaihto euroa. Luottotappiokirjaukset euroa. Hoitokulut euroa. Poistot rakennuksista ja koneista euroa. Rahoituskuluja euroa. Taseessa rakennusten arvot yhteensä euroa. Rakennuksiin liittyvää pitkäaikaista velkaa euroa. 12

13 Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutokset Kiinteistö Oy Vuolijoen Vuokratalojen kiinteistöt ovat peruskuntoisia ja tehdyn tarkastuskierroksen mukaisesti edellyttäisivät euron remontteja vuonna 2007, jotta kiinteistöt olisivat ajantasaisessa kunnossa energiataloudellisesti ja kiinteistöhoidollisesti. Vuolijoen kunnalla on tarkoitus toteuttaa kolmen kohteen liittäminen kaukolämpöön vuonna Kohteet ovat tällä hetkellä joko öljylämmityksen tai sähkölämmityksen varassa. Vuolijoen kunta on tukenut vuokrataloyhtiötä vuosittain maksamalla tyhjillään olevien asuntojen vuokratulomenetykset, summat ovat vaihdelleet vuosittain euroa. Maahanmuuttajien suuren määrän vuoksi vuoden 2005 tyhjäkäyntituki on alentunut merkittävästi vuosista Tulevaisuudessakin tilanteeseen vaikuttaa huomattavasti maahanmuuttajatilanne. Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari omistaa yhdessä Kajaanin Opiskelija-asunnot Oy:n kanssa vuokrahuoneistoa, joiden yhteen laskettu pinta-ala on asm 2. Vuolijoella vuokrahuoneistoja on 122, ja niiden yhteenlaskettu pinta-ala on asm 2. Vuolijoen kunnan omistamien vuokra-asuntojen pinta-ala on noin neljä prosenttia Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin omistamien vuokra-asuntojen pinta-alasta. Keskimääräinen vuokra Vuolijoen omistamissa vuokra-asunnoissa on noin 6,5 euroa/kk ja Kajaanin Pietarin vuokra-asunnoissa noin 7,5 euroa/kk. Kajaanin kaupunki ei ole maksanut vuokratukea Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarille tyhjistä asunnoista. Kajaanin kaupungin oma asuntotoimi on lopetettu maakuntahallinnon käynnistymisen yhteydessä vuonna Tällöin siirrettiin kaikki viimeisetkin kaupungin suorassa omistuksessa olleet asunnot Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin omistukseen. Kuntaliitoksen tapahtuessa on kokonaisuutena järkevää, että Vuolijoen kunnan joko suoraan tai yhtiöidensä kautta omistamat asunnot, lukuun ottamatta Hinan ja Kytökosken kouluilla olevia asuntoja, siirretään Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin omistukseen niiden tasearvolla velkoineen. Tällöin kuntaliitosrahoista maksetaan mahdollisesti verottajan määräämä varainsiirtovero, joka arvion mukaan on noin euroa. Kunnan suoraan omistamien asuntojen tontit vuokrataan Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarille. Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin tehtäväksi jää joko rakennusten vuokraaminen, myyminen tai purkaminen. Purettavien rakennusten tasearvot kirjataan alas ennen fuusiota. Tyhjien asuntojen tuottamaa tappiota ei korvata verovaroista, vaan vuokrat ja tappiot tasataan liitosalueen asuntojen kesken. Tavoitetila Taloudelliset vaikutukset Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari toimii taloudellisesti, tehokkaasti ja itse kannattavasti, eikä Kajaanin kaupungin tarvitse maksaa Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarille avustusta tyhjien asuntojen vuoksi. Jos järjestely onnistuu, ei siitä aiheudu taloudellisia vaikutuksia Kajaanin kaupungin käyttötalouteen. Jos järjestely ei onnistu, Kajaanin kaupunki joutuu todennäköistä maksamaan Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarille avustusta tyhjien asuntojen vuoksi. Mikäli kuntaliitoksessa on käytettävissä harkinnanvaraista investointiavustusta, on siitä tarvetta osoittaa Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarille noin euron suuruinen summa rakennusten korjauksiin. 13

14 On todennäköistä, että Vuolijoella sijaitsevien asuntojen vuokrat nousevat kuntaliitoksen jälkeen lähemmäksi Kajaanissa sijaitsevien asuntojen vuokrien tasoa. Ympäristö- ja maankäyttötulosalue pystyy edelleen hoitamaan asuntotoimen viranomaistehtävät. Henkilöstövaikutukset Toimenpiteet Järjestely ei vaikuta henkilöstöön. Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin valitsemat purkamis-, peruskorjaus- ja myyntitoimenpiteet. 4.1 Asumisen reunaehdot 1. Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari toimii kannattavasti ja vastaa kunnan omistamien vuokra-asuntojen ja vuokrataloyhtiöiden toiminnan järkeistämisestä. 2. Kiinteistö Oy Vuolijoen Vuokratalot fuusioidaan tasearvot alentaen Kiinteistö Oy Kajaanin Pietariin, ja tyhjistä asunnoista johtuvan vuokra-avustuksen maksaminen lopetetaan. Vuokratappiot tasataan liitosalueella sijaitsevien vuokra-asuntojen kesken. 14

15 5 Keskushallinto 5.1 Talous-, henkilöstö- ja tietohallinto Nykytila Vuolijoen hallintopalvelut tuottaa hallinto- ja talouspalvelut (arkistotoimi, asuntopalvelut, hankintatoimi, joukkoliikenne, maksuliikenne ja rahoitus, neuvonta, puhelinvaihde, taloushallinto, toimistopalvelut, työllisyysasiat ja vaalit), henkilöstöpalvelut (henkilöstöhallinto, työsuojelu, tyky-toiminta) ja maahanmuuttajapalvelut (ks. kohta 5.4 Maahanmuuttajapalvelut). Maatalouspalvelut ostetaan Kajaanin kaupungilta (ks. kohta 5.3 Maatalouspalvelut). Hallintopalvelut vastaa kunnanvaltuuston ja hallituksen, tarkastuslautakunnan ja sivistyslautakunnan esityslistojen kokoamisesta, pöytäkirjoista ja täytäntöönpanosta. Teknisen toimialan hallinto vastaa teknisen lautakunnan valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutokset Kajaanin keskushallinto tuottaa talouspalvelut (talouden suunnittelu ja seuranta, tilastointi, yleislaskutus, maksuliikenne, hankintatoimi), asianhallinta- ja lakipalvelut (kanslia- ja kirjaamopalvelut, arkistointi, viestintä, puhelinvaihde, neuvokki, vahtimestarit), henkilöstöpalvelut (henkilöstöasiat, työsuojelu, tyhytoiminta, työllisyyden hoito) ja tietohallintopalvelut. Lisäksi keskushallinnossa toimii painatuskeskus, pysäköinnin valvonta ja maahanmuuttajapalvelut. Keskushallinto vastaa kaupunginvaltuuston ja hallituksen ja ympäristöteknisen toimialan esityslistojen kokoamisesta, pöytäkirjoista ja täytäntöönpanosta. Sekä Kajaanin kaupungilla että Vuolijoen kunnalla on sopimus Kainuun maakunta kuntayhtymän kanssa eräiden hallinnon tukipalveluiden järjestämisestä. Kainuun maakunta kuntayhtymä tuottaa seuraavat tukipalvelut kunnille: kirjanpito, osto- ja myyntireskontra, lainojen hallinta, kassapalvelut, maksuliikenne ja maksuvalmiuden suunnittelu, henkilöstöhallinnon rekisterien ylläpito, palkanlaskenta, eläkeneuvonta, matkojenhallinta, talous- ja henkilöstöhallinnon raportointi ja tietohallinnon palvelut. Vuolijoen kunnassa työskentelee hallinnollisissa tehtävissä 9 henkeä (8 yleisja sivistyshallinnossa ja 1 teknisessä hallinnossa) ja lisäksi yksi määräaikainen teknisessä hallinnossa. Kajaanin kaupungissa hallinnollisissa tehtävissä työskentelee 30,5 henkilöä vuonna Kajaanin hallintohenkilöstöä on irtisanottu vuonna 2005 taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Kunnan palvelujen lisäksi Vuolijoella on maakunnan palvelupiste ja Otanmäessä kaksi kertaa viikossa auki oleva työvoimatoimiston palvelupiste. Kestilän kunta järjestää Vuolijoen kunnan maatalousyrittäjien lomituspalvelut MELAn toimeksiannosta. Yhteistyö Kainuun maakunta kuntayhtymän, Kainuun kuntien ja muiden ulkoisten kumppanien kanssa lisääntyy edelleen. Työn organisointi, toimintatavat ja työvälineet muuttuvat. Osaamisen vaatimukset kasvavat. Organisaatio supistuu ja toimintoja keskitetään. Sähköinen palvelu lisääntyy. Monikulttuurisuus lisääntyy. Tavoitetila Vuolijoen hallinto lakkautetaan. Selvitetään tarve ja mahdollisuudet perustaa yhteispalvelupiste maakunnan ja valtion toimintojen kanssa Otanmäkeen ja/tai Vuolijoen kirkonkylään. 15

16 Taloudelliset vaikutukset Henkilöstövaikutukset Hallintojen yhdistämisellä on mahdollista saavuttaa tuntuviakin säästöjä, koska hallinto voidaan hoitaa kokonaisuudessaan Kajaanin nykyisellä organisaatiolla. Mikäli tavoitellaan maksimaalista säästöä, hallintotehtävät hoidetaan Kajaanin nykyisellä henkilöstöllä. Mikäli on taloudellisesti mahdollista, keskushallinnon henkilöstöä voidaan vahvistaa talouspalvelujen osalta yhdellä henkilöllä (tehtäväkokonaisuus pääasiassa ympäristöteknisen toimialan taloushallinnon tehtävät), asiahallinta- ja lakipalveluihin voidaan sijoittaa 1 2 henkilöä (arkisto, neuvokki/mahdollinen Vuolijoen asiakaspalvelupiste, ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston esityslistat ja pöytäkirjat). Lisäksi Kajaanin Vesi tarvitsee yhden toimistotyöntekijän. Määräaikaisia palvelussuhteita ei jatketa. Ainakin viiden vakituisen työntekijän osalta tulevat tehtävät ovat tässä vaiheessa auki. Toimenpiteet Hallintohenkilöstön sijoittamisesta tehdään päätökset vuoden 2006 aikana. Hallintohenkilöstö siirtyy vuoden aikana asteittain uusiin tehtäviin. Koska uusi kaupunginvaltuusto aloittaa toimintansa syksyllä 2006, myös sen esityslistojen kokoaminen, pöytäkirjat ja täytäntöönpano ovat Kajaanin keskushallinnon vastuulla syksystä alkaen. Vuolijoen kunnan puhelinvaihde on yhdistetty Kajaanin kaupungin vaihteeseen alkaen. 5.2 Työllisyydenhoito Nykytila Vuolijoella on toistaiseksi voimassa oleva sopimus Kumppaniksi ry:n kanssa työpaja- ja hanketoiminnan järjestämisestä. Sopimuksen mukaan toimintaavustus on euroa vuodessa. Kunta työllistää käytännössä kaikki peruskoulun 9.-luokkalaiset ja lukiolaiset kesäisin kolmen viikon työsuhteeseen tai avustaa yrityksiä työllistämisessä. Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutokset Tuki- ja velvoitetyöllistettynä on tällä hetkellä kaksi henkilöä ja oppisopimuskoulutuksessa neljä. Hallinto-osasto hoitaa käytännön asiat. Kajaanilla on sopimus Kumppaniksi ry:n kanssa nuorten työpajatoiminnan järjestämiseksi. Toiminta-avustus on euroa vuodessa. Sen lisäksi hanketoimintaan on osoitettu erilliset määrärahat. Kajaani työllistää 15 kesätyöntekijää ja toteuttaa peruskoulun päättävien kesätyöllistämiskampanjan noin 280 kesätyöpaikkaa. Tukityöllistäminen hoidetaan ao. tulosyksiköiden määrärahoista, mutta velvoitetyöllistämiseen on määräraha varattu työllisyydenhoidon talousarvioon. Velvoitetyöllistettyjä on keskimäärin kymmenen vuodessa. Työmarkkinauudistus tuo kunnille uutena tehtävänä osallistumisen työmarkkinatuen rahoitukseen. Tämä lisämeno kompensoidaan valtionosuuksilla. Työvoimapoliittisia toimenpiteitä tarvitaan edelleen etenkin pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi ja työttömien työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksien parantamiseksi. Tavoitetila Taloudelliset vaikutukset Työllisyyden hoidon periaatteet yhtenäistetään. Kajaanin työllisyysasioista vastaava henkilö hoitaa käytännön asiat. Ei mainittavia taloudellisia vaikutuksia. 16

17 Henkilöstövaikutukset Ei henkilöstövaikutuksia. 5.3 Maatalouspalvelut Nykytila Tavoitetila Taloudelliset vaikutukset Henkilöstövaikutukset Vuolijoen kunta on ostanut maataloushallinnon palvelut Kajaanin kaupungilta alkaen. Sopimuksen mukaan Kajaanin kaupungin maataloussihteeri on käynyt Vuolijoen kunnantalossa noin kerran viikossa hoitamassa asiakaspalvelua. Kajaanin kaupungin maataloussihteeri hoitaa jatkossakin Vuolijoen alueen maataloushallinnon. Asiakaspalvelun jatkuminen palvelupisteessä selvitetään. Ei mainittavia taloudellisia vaikutuksia. Ei henkilöstövaikutuksia. 5.4 Maahanmuuttajapalvelut Nykytila Vuolijoella asui vuoden 2005 joulukuussa 105 pakolaistaustaista henkilöä, jotka ovat laskennallisten korvauksien piirissä eli olleet maassa alle kolme vuotta. Vuolijoen kunnalla on sopimus, joka kattaa noin sadan pakolaisen vastaanoton järjestämisen. Vuolijoella voi siis olla yhtä aikaa kotoutettavana noin sata pakolaista. Uusien vastaanotettavien määrä riippuu poismuuttavien määrästä ja siitä päätetään vuosittain. Määrä sisältää kiintiöpakolaiset ja perheen yhdistämiset. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutokset Kajaanissa asui joulukuussa 185 laskennallisten korvausten piirissä olevaa pakolaista. Kajaanin sopimus kattaa sadan pakolaisen vastaanottovalmiuden vuodessa (oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset ja perheen yhdistämisen kautta oleskeluluvan saaneet). Sopimus on voimassa toistaiseksi. Lisäksi Kajaanissa on 150-paikkainen turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus. Vuolijoen maahanmuuttajapalveluissa on yksi määräaikainen työntekijä. Kainuun maakunta kuntayhtymältä ostetaan terveydenhoitajan ja sosiaalityöntekijän palvelut. Lisäksi perusopetukseen on palkattu yksi opettaja ja yksi koulunkäyntiavustaja. Kajaanin maahanmuuttajapalveluissa on kymmenen työntekijää ja sivistyspalvelukeskuksessa kaksi perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen maahanmuuttajatyön koordinaattoria. Vastaanottokeskuksessa on 11 työntekijää. Vuoden 2006 osalta ei kummassakaan kunnassa ole tehty sopimuksia vastaanotettavista ryhmistä. Tarve pakolaisten vastaanottoon säilynee entisellään. Valtio toivonee, että vastaanotettavien pakolaisten vuosittainen määrä ei ainakaan laske kuntaliitoksen vuoksi. Näyttää siltä, että erityisesti lapsiperheet jäävät vakinaisemmin asumaan paikkakunnalle. Pakolaisista on muuttanut pois noin 30 % viime vuosina. Muuttajat ovat olleet lähinnä nuoria perheettömiä henkilöitä. 17

18 Perheen yhdistämisten vuoksi muuttanee paikkakunnalle lähivuosina yhä enemmän pakolaisia. Palvelujen tarve kasvanee ja saattaa olla haasteellisempi kuin nykyisin. Myös maahanmuuttajien työllistyminen on tulevaisuuden suuri haaste. Tavoitetila Taloudelliset vaikutukset Henkilöstövaikutukset Toimenpiteet Kajaanin maahanmuuttajapalvelut vastaa kaikesta maahanmuuttajatoiminnasta Kajaani Vuolijoen alueella. Taloudelliset vaikutukset eivät kohdistu maahanmuuttajapalvelujen toimintaan vaan muihin läheisiin toimintoihin, esimerkiksi perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen. Ostopalvelusopimukset ja määräaikaisuudet tarkastellaan yhdistämisen yhteydessä. Henkilöstön liikkuvuutta Kajaanin ja Vuolijoen välillä lisätään. Vuolijoen toiminta siirretään Kajaanin maahanmuuttajapalveluille jo vuonna Keskushallinnon reunaehdot Vuoden 2006 aikana tehdään päätös vastaanotettavien pakolaisten vuosittaisesta määrästä ja siitä, sijoitetaanko heitä Otanmäkeen vai pelkästään Kajaaniin. 1. Kajaanin kaupungin hallinto hoidetaan Kajaanin toimipisteessä. 2. Selvitetään tarve ja mahdollisuudet perustaa yhteispalvelupiste maakunnan ja valtion toimintojen kanssa Otanmäkeen ja/tai Vuolijoen kirkonkylään. 3. Hallinto voidaan hoitaa viittä henkilötyövuotta pienemmällä määrällä kuin kuntien hallinnot ennen liitosta. 4. Maahanmuuttajapalvelujen käytännöt yhtenäistetään. TE-keskuksen kanssa laaditaan mennessä uusi sopimus, jossa määritellään vuosittain vastaanotettavien pakolaisten enimmäismäärä. 18

19 6 Sivistystoimiala 6.1 Sivistystoimialan hallinto Nykytila Vuolijoella kunnansihteeri valmistelee sivistyslautakunnan asiat, ja hallintoosaston kanslisti hoitaa sivistysosaston toimistotehtävät. Päätoimista sivistystoimialan henkilöstöä ei ole. Kajaanissa sivistysjohtaja valmistelee lautakunnan asiat. Sivistyspalvelukeskuksessa hoidetaan myös varhaiskasvatuksen laskutus, perhepäivähoitajien palkanlaskenta ja perusopetuksen oppilasasiat. Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutokset Suuria muutoksia ei ole nähtävissä. Tavoitetila Taloudelliset vaikutukset Henkilöstövaikutukset Palvelut hoidetaan Kajaanin nykyisillä resursseilla. Ei vaikutuksia. Ei vaikutuksia. 6.2 Varhaiskasvatus Nykytila Vuolijoella Otanmäen päiväkodissa on 25 lasta, joista 15 on maahanmuuttajataustaista. Perhepäivähoidossa on 52 lasta marraskuussa Neljä perhepäivähoitajaa hoitaa lapsia omassa kodissaan. Kaksi hoitajaa toimii lapsen kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa ja seitsemän ryhmäperhepäiväkodissa. Esiopetus järjestetään kouluissa toiminnallisesti rehtoreiden alaisuudessa. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään yhteispalvelusopimuksella yhdistysten kanssa vajaalle 50 lapselle. Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutokset Kajaanissa päivähoitoa ja esiopetusta järjestetään kunnallisissa päiväkodeissa ja kunnallisena perhepäivähoitona (yhteensä 72 %) ja yksityisissä päiväkodeissa ja yksityisenä perhepäivähoitona (yhteensä 28 %). Lisäksi järjestetään koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa (seurakunta 50 %, järjestöt 25 % ja kaupunki 25 %). Vuolijoella lapsia syntyy vuodessa. Vuosina päiväkodin lapsimäärä pysynee ennallaan, perhepäivähoidossa on noin 35 lasta ja esiopetusikäisiä lapsia on 30. Palveluiden tarpeeseen vaikuttaa suuresti se, jäävätkö maahanmuuttajaperheet asumaan Vuolijoelle. Kiertävän erityislastentarhanopettajan palveluja tarvitaan. Kajaanissa päivähoidon ja kotihoidon tuen tarve kasvaa. Maahanmuuttajaperheiden lasten määrä lisääntyy. Yksilöavustettavien lasten määrä kasvaa hieman. Tavoitetila Taloudelliset vaikutukset Yhtenäistetään esiopetuksen järjestäminen, maksuasetuksen kuntakohtaiset sovellutukset ja päivähoito-ohjelma niin, että palvelurakenne on yhtenäinen viimeistään toimikautena Mikäli varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten määrä vähenee Vuolijoella, voidaan palvelun tarjontaa supistaa ja syntyy jonkin verran säästöä. Vastaavasti Kajaanissa palvelun tarve kasvanee. Kokonaisuutena varhaiskasvatuksen toimintamenot kasvanevat. 19

20 Henkilöstövaikutukset Toimenpiteet Mikäli palvelun tarjontaa on tarve supistaa, se voidaan tehdä lopettamalla määräaikaisia palvelussuhteita. Vuonna 2006 selvitetään, onko mahdollista ottaa Kajaanin päivähoito-ohjelma käyttöön Vuolijoella jo kesällä Selvitetään esiopetuksen järjestäminen ja kiertävän erityislastentarhanopettajan tarve koko alueella. Kartoitetaan muut kuntakohtaiset erot. Otetaan käyttöön Kajaanin varhaiskasvatussuunnitelma ja sen käytännöt myös Vuolijoella. Vuonna 2007 yhtenäistetään varhaiskasvatuksen palvelurakenne Kajaani - Vuolijoen alueella. Laajennetaan kiertävän erityislastentarhanopettajan palvelut myös Vuolijoen alueelle. Vuonna 2008 varaudutaan palvelutarpeen muutoksiin. Laatutyötä, arviointia ja toimintajärjestelmien yhdenmukaistamista muiden tulosalueiden kanssa jatketaan. 6.3 Perusopetus Nykytila Vuolijoella peruskoulut toimivat kirkonkylässä, Otanmäessä ja Vuottolahdessa. Oppilaita on luokilla 211 ja luokilla 105 lukuvuonna Yhteensä oppilaita on 316. Kaikki kolme koulukiinteistöä ovat peruskorjattuja ja hyväkuntoisia. Vuolijoen syntyvä ikäluokka vaihtelee kahdenkymmenen molemmin puolin. Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutokset Kajaanissa on 13 peruskoulua, joissa on luokilla ja luokilla oppilasta. Lisäksi Kajaanin normaalikoulussa on 277 oppilasta ja erityisopetuksessa 231 oppilasta. Yhteensä oppilaita on Kajaanin koulukiinteistöistä osa on peruskorjauksen tarpeessa eikä käyttöaste ole riittävä. Osasta kiinteistöistä ollaan luopumassa. Perusopetuksen tulosalue vastaa myös nuorisotyöstä. Vuolijoen lukion koko on tällä hetkellä noin 50 oppilasta ja alenee edelleen. Kun maakuntahallinto käsittelee pienten lukioiden filiaalimallin toimivuutta, se ottaa kantaa myös Vuolijoen lukion tulevaisuuteen elokuun 2006 loppuun mennessä. Maakunnan koulutustoimialan johtajan erillinen selvitys on liitteessä 1. Vuolijoella oppilasmäärä alenee luokilla ennusteen mukaan noin 50:llä lukuvuodesta lukuvuoteen Kajaanissa oppilasmäärä alenee vastaavana aikana noin 250:llä. Oppilasmäärän aleneminen 300:lla vuoteen 2011 vaatii kouluverkon jatkuvaa tarkastelua, kiinteistöistä luopumista ja opettajien vähentämistä noin 16:lla. Kun kouluverkko harventuu, koululaiskuljetusten tarve kasvaa. Molempien kuntien on sopeutettava kouluverkkonsa ilman kuntaliitostakin. Kun otetaan huomioon Vuolijoen ikäluokkakehitys, Vuolijoella voidaan tulevaisuudessa ylläpitää ainoastaan yhtä luokat ja esiopetuksen sisältävää peruskoulua (Otanmäessä). Erityisen tuen tarve lisääntyy. Maahanmuuttajien määrän kasvu lisää resurssien tarvetta. Varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisevän toiminnan merkitys kasvaa. 20

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI 28.2.2014 YRITYSTAITO OY KURIKKA - JALASJÄRVI YHDISTYMISSELVITYS 2014 Sisältö Yhteenveto ja loppupäätelmät..4 1. Johdanto..6 1.1. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat.7 1.2. Kuntarakennemuutosta ohjaava lainsäädäntö...8

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA. Tiivistelmä esityksistä

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA. Tiivistelmä esityksistä ARVIOINTIKERTOMUS 2007 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tiivistelmä esityksistä 1. Strategisten valintojen myötä on määritelty menestymisen kannalta tärkeimmät alueet, joissa on onnistuttu. Näihin

Lisätiedot

KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS. Selvityksen väliraportti

KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS. Selvityksen väliraportti KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS Selvityksen väliraportti 1.2.2015 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen tausta... 3 1.2. Työn organisointi ja aikataulu... 3 2. Selvityksen tavoite...

Lisätiedot

1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet

1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet 1 1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet Kaupunki Kurikan kaupungin omat väestö- ja työpaikkatavoitteet perustuvat kaupungin omien toimenpiteiden vaikutusten arviointiin tulevasta kehityksestä. Tilastokeskuksen

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 1 Sisällys 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITE... 3 2 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KILPAILUKYKY... 5 2.1 Väestömäärän kehitys... 5

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS TYÖRYHMIEN NYKYTILAKUVAUKSIIN PERUSTUVA LUONNOS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen 1 Palvelut ja asiakkaat 1.1 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut

Lisätiedot

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Kuntajaon muuttamisen edellytykset Hallinnon ja palvelujen järjestäminen Johtoryhmä 26.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSTYÖN ORGANISOINTI... 4

Lisätiedot

Jämsän ja Kuhmoisten kuntarakenneselvitys - selvityshenkilön raportti

Jämsän ja Kuhmoisten kuntarakenneselvitys - selvityshenkilön raportti - selvityshenkilön raportti Pentti Meklin selvityshenkilö Kuru 2014/13.2.2015 Sisällys sivu 1. JOHDANTO 5 1.1. Selvityksen tausta 5 1.2. Selvitystyön toteuttaminen 6 2. KUNNAT ALUEENA ELÄMISEN JA TOIMINNAN

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 Talousarvio 2015 1 Sisällysluettelo sivu 3 4-13 4 5 7 14-16 17 19-20 21-38 22 23-25 26-27 28 29 30 31 32 33 34 35 36-38 38 39-42 43-48 49-52 53 62 63-68

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2014

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 Kaupunginjohtajan esitys 22.10.2013 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2014-2016

Taloussuunnitelma 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kuntastrategian näkökulmat... 4 1.2.2. Kunnan

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2013-2015

Taloussuunnitelma 2013-2015 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kuntastrategian näkökulmat... 4 1.2.2. Kunnan

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO ASKOLAN, LAPINJÄRVEN, LOVIISAN, MYRSKYLÄN, PORNAISTEN, PORVOON JA SIPOON YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2015-2017

Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kontiolahden kunnan johtamisjärjestelmä... 4

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna Ympäristöministeriö Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna LOPPURAPORTTI Helsingissä 10.12.2012 VTM Ossi Paukku Paucus Oy Väestöltään vähenevän kunnan

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

VUODEN 2011 TALOUSARVIO

VUODEN 2011 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot