KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS"

Transkriptio

1 KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS

2 2

3 Sisältö Johdanto Yleistä Historiaa Väestö Työpaikat ja työssäkäynti Yhteistyö palvelujen järjestämisessä Aikaisemmat kuntaliitosneuvottelut Luottamushenkilöhallinto Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Lautakunnat Yritys- ja elinkeinotoiminta Vuolijoen Teollisuuskylä Oy Kunnan vastaanottohalli Projektit Kunnan elinkeinohankkeet Otanmäen Lämpö Oy Yritys- ja elinkeinotoiminnan reunaehdot Asuminen Asumisen reunaehdot Keskushallinto Talous-, henkilöstö- ja tietohallinto Työllisyydenhoito Maatalouspalvelut Maahanmuuttajapalvelut Keskushallinnon reunaehdot Sivistystoimiala Sivistystoimialan hallinto Varhaiskasvatus Perusopetus Ateria- ja puhtauspalvelut Kulttuuripalvelut Kirjasto Kansalaisopisto Musiikkiopisto Muut kulttuuripalvelut Sivistystoimialan reunaehdot Ympäristötekninen toimiala Ympäristöteknisen toimialan hallinto Joukkoliikenne Ympäristö ja maankäyttö Kunnallistekniikka Toimitilat Aluepelastuslaitos Ympäristöteknisen toimialan reunaehdot

4 8 Vesi- ja jätevesihuolto Vesi- ja jätevesihuollon reunaehdot Henkilöstö Henkilöstön työsuhdeturva Sovellettavat virka- ja työehtosopimukset Palkkaus Virkavapaudet ja työlomat Eläkejärjestelmä Vuosiloma Henkilöstöä koskevat reunaehdot Talous ja rahoitus Talouden tilaa koskevia tietoja Vuolijoen kunnan vakuudet ja vastuusitoumukset Yhdistymisavustus Valtionosuusmuutokset ja -korvaukset Investointi- ja kehittämishankkeiden tuki Kuntaliitoksen vaikutus Kajaanin kaupungin talouteen Talouden ja rahoituksen reunaehdot Yhteenveto ja perustelut Liitteet 1 Vuolijoen lukion tulevaisuus 4

5 Johdanto Vuolijoen kunnanhallituksen asettama organisaatiotyöryhmä kävi alustavan neuvottelun Kajaanin kaupungin edustajien kanssa kuntaliitoksesta. Neuvottelujen tuloksena esitettiin, että Vuolijoen kunnan ja Kajaanin kaupungin kesken käynnistetään kuntaliitosneuvottelut. Kuntien periaatepäätökset asiasta tulisi tehdä niin, että kuntaliitos voi toteutua vuoden 2007 alusta. Kajaanin kaupunginhallitus ja Vuolijoen kunnanhallitus päättivät kokouksissaan aloittaa kuntaliitosneuvottelut. Samalla ne päättivät, että selvitystyö tehdään virkamiesneuvotteluina toimialoittain neljässä ryhmässä, joita ovat hallinto ja elinkeinot, rahoitus, sivistystoimi ja ympäristötekninen toimiala. Kuntajakolain mukaan kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos edistää palvelujen järjestämistä alueen asukkaille, parantaa alueen asukkaiden elinolosuhteita, parantaa alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia tai edistää kuntien toimintakykyä ja toiminnan taloudellisuutta. Jos kuntajaon muutos merkitsee uuden kunnan perustamista tai kuntien lukumäärän vähenemistä, asianomaisten kuntien tulee sopia hallinnon ja palvelujen järjestämisestä muutoksen kohteena olevalla alueella, ja sopimukseen on liitettävä suunnitelma, miten kuntien palvelurakenteita sovitetaan yhteen taloudellisuuden ja tehokkuuden parantamiseksi. Sopimusta on noudatettava kuntajaon muutoksen voimaantulosta lukien viiden seuraavan vuoden ajan, jollei ole sovittu lyhyemmästä ajasta tai jolleivät olosuhteet ole muuttuneet siten, ettei sopimuksen noudattaminen ole mahdollista. (Kuntajakolaki). Kajaanin kaupunginhallituksen ja Vuolijoen kunnanhallituksen päätösten mukaisesti on virkamiesneuvotteluissa valmistelu selvitys, jossa on pyritty kuntajakolain mukaisesti kuvaamaan, miten hallinto ja palvelut järjestetään Kajaanin ja Vuolijoen alueella ja miten palvelurakenteet sovitetaan yhteen talouden ja tehokkuuden lisäämiseksi. Lisäksi selvityksessä on eri lukujen lopussa määritelty reunaehtoja, joita valmistelussa on pidetty tärkeinä. Yleisenä reunaehtona on, että Kajaanin palvelustrategiassa sovitut säästötoimenpiteet koskevat kuntaliitoksen jälkeen myös liitosaluetta. Kuntalaisten tiedotus- ja kuulemistilaisuudet on pidetty Kajaanissa (yksi tilaisuus) ja Vuolijoella (kolme tilaisuutta) Valtuustot tekevät päätöksen asiasta Mikäli valtuustot ovat kuntaliitoksen kannalla, liitoksesta tehdään esitys sisäasiainministeriölle maaliskuun loppuun mennessä. Sisäasiainministeriö tekee päätöksen kesäkuun 2006 loppuun mennessä. Mikäli päätös on myönteinen, liitos toteutuu

6 1 Yleistä 1.1 Historiaa Kajaanin kaupunki ja Vuolijoen kunta sijaitsevat Kainuussa Oulun läänin eteläosassa Oulujärven rantamilla. Pietari Brahe perusti Kajaanin kaupungin vuonna 1651, ja antoi samalla kaupungille mittavan maaomaisuuden luvun alussa, kun rautatie valmistui, Kajaaniin alkoi tulla teollisuutta. Maakuntakeskuksena Kajaaniin tuli myös valtion virastoja ja oppilaitoksia. Sotien jälkeinen aika oli voimakasta kehityskautta, jolloin väkiluku kasvoi. Nyt väkiluku on vakiintunut. Kajaanin maalaiskunta liitettiin Kajaanin kaupunkiin vuonna Kajaanin pinta-ala on 1 369,9 km 2, asukkaita on ja väestötiheys on 32 asukasta/km 2. Taajamissa asuu 90,4 % väestöstä. Vuolijoki on Kainuun nuorin kunta. Aikaisemmin se oli osa Säräisniemen pitäjää, ja irtaantui omaksi kunnaksi vuonna Asukkaita oli tuolloin Kuntakeskukseksi muodostui keskeisen sijaintinsa vuoksi Vuolijoen kylä, johon myös kirkko oli rakennettu luvulla Otanmäen alueelta löydettiin malmia, ja vuonna 1951 siellä aloitettiin kaivostoiminta. Muutamassa vuodessa Otanmäkeen rakennettiin kerrostaloja ja Vuolijoesta tuli Kainuun teollistunein kunta, jonka työttömyys pysyi 1950-luvulta 1970-luvulle Kainuun alhaisimpana. Kaivos suljettiin Seuraavana vuonna perustettiin junanvaunutehdas, jonka tuotteita oli tarkoitus viedä Neuvostoliittoon. Neuvostoliiton romahdettua tilauskanta ehtyi. Espanjalainen yritys osti kuitenkin Otanmäen tehtaan, jonka uudeksi nimeksi tuli Talgo-Transtech Oy, nyttemmin Talgo Oy. Viime vuosina myös tämä yritys on ollut vaikeuksissa. Vuolijoen pinta-ala on 904,2 km 2, asukkaita on ja väestön tiheys on 3,8 henkeä/ km 2. Vuolijoen taajamissa asuu 51,6 % väestöstä. Historiansa vuoksi Vuolijoella on kaksi keskusta. Kirkonkylässä asuu noin 620 ihmistä ja Otanmäessä noin Väestö Kajaanin väestömäärä on laskenut kymmenessä vuodessa vajaat henkeä (3,2 %) ja Vuolijoen yli 300 henkeä (10,9 %). Alle 7-vuotiaita on Kajaanissa ja Vuolijoella 174. Alle 7-vuotiaat ovat vähentyneet kymmenessä vuodessa 638:llä Kajaanissa (19 %) ja 104:llä Vuolijoella (37,4%) vuotiaat ovat vähentyneet 553:lla Kajaanissa (13,4 %) ja 51:llä Vuolijoella (14,5 %). Yli 75-vuotiaita on Kajaanissa ja Vuolijoella 442. Yli 75- vuotiaita on Kajaanissa 784 (33,4 %) enemmän kuin kymmenen vuotta sitten ja Vuolijoella 106 (42,2%). Kajaanissa syntyy vuosittain lasta. Syntyvyys ylittää kuolleisuuden. Vuolijoella syntyy noin kaksikymmentä lasta vuodessa. Syntyvyys on alittanut kuolleisuuden jo koko 1990-luvun. Maan sisäinen muuttoliike on ollut Kajaanille jonkin verran tappiollista. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Kajaanista muualle Suomeen on muuttanut noin 240 henkeä vuodessa enemmän kuin Kajaaniin on muuttanut. Vastaavasti Vuolijoen muuttotappio muualle Suomeen on ollut noin 70 henkeä vuodessa. Kajaanin taloudellinen huoltosuhde (työvoiman ulkopuolella olevat ja työttömät / työlliset) vuonna 2003 oli 1,56 (vuonna ,27) ja Vuolijoen 2,0 (1,4). Demografinen huoltosuhde (alle 15- ja yli 64-vuotiaat/työikäiset) oli Kajaanissa 0,48 (vuonna ,46) ja Vuolijoella 0,6 (0,5). 6

7 1.3 Työpaikat ja työssäkäynti 1.4 Yhteistyö palvelujen järjestämisessä Väestö on siis vähentynyt, väestörakenne vanhentunut ja huoltosuhde muuttunut epäedullisemmaksi. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan tämä suunta jatkuu. Lasten määrän väheneminen saattaa pysähtyä, mikäli maahanmuuttajaperheet jäävät alueelle. Vuolijoen alueella työssä käyviä oli 925 henkeä vuonna Heistä 649 asui Vuolijoella. Vuolijoella asui kaikkiaan 875 työllistä, joista 165 kävi Kajaanissa työssä. Kajaanissa asui samaan aikaan työllistä, joista kävi työssä Sotkamossa 310, Oulussa 226, Vuolijoella 225 ja Paltamossa 136. Kajaanin ja Vuolijoen välinen työmatkapendelöinti on siis melko vilkasta Kajaanin työpaikasta 77 % on palveluissa, 19 % jalostuksessa ja 2 % alkutuotannossa. Vuolijoen 925 työpaikasta 53 % on jalostuksessa, 36 % palveluissa ja 9 % alkutuotannossa. Kajaanin työpaikkaomavaraisuus on 102,9 ja Vuolijoen 105,7. Vuolijoen kunta ja Kajaanin kaupunki ovat jo tehneet yhteistyötä palvelujen järjestämisessä. Vuolijoen kunta on ostanut Kajaanin kaupungilta palveluja seuraavien sopimusten mukaisesti: Sopimus yhteisestä peruskoulutoimesta, joka koskee peruskoulun harjaantumisopetuksena annettavaa erityisopetusta alkaen toistaiseksi ( ) Sopimus kansalaisopistopalvelujen järjestämisestä alkaen toistaiseksi ( ) Sopimus musiikkiopistopalvelujen järjestämisestä alkaen toistaiseksi ( ) Ruokapalvelusopimus alkaen toistaiseksi ( ) Sopimus maaseutuasioiden hoidosta Vuolijoen kunnassa alkaen toistaiseksi ( ) Ennen Kainuun maakunta kuntayhtymän perustamista vuoden 2005 alusta, Vuolijoen kunnalla oli Kajaanin kaupungin kanssa seuraavat sopimukset: Sopimus edunvalvontapalvelujen järjestämiseksi ( ) Sopimus sosiaaliasiamiespalvelujen järjestämisestä ja kustannusten jaosta ( ) Sopimus talous- ja velkaneuvonnan sekä kuluttajaneuvonnan järjestämisestä ja kustannusten jaosta ( ). Lisäksi Vuolijoen kunnalla on muita yhteistyösopimuksia: Hankintayhteistyösopimus alkaen toistaiseksi ( ) Kajaanin seutulippusopimus alkaen toistaiseksi ( ) Sopimus yhteistyöstä ja rahoituksesta Vuolijoen kunnan sekä Kainuun korkeakouluyhdistys ry:n ylläpitämän Kainuun kesäyliopiston välillä alkaen toistaiseksi ( ) Sopimus pakolaisten vastaanotosta Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskuksen kanssa alkaen toistaiseksi( ) Sopimus Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskuksen kanssa perusteista, joilla kotouttamista edistäviä toimenpiteitä voidaan rinnastaa työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin alkaen toistaiseksi ( ) Kainuun Kehittämiskeskus Oy:n perustamista koskeva kuntien välinen osakassopimus (Kainuun Etu Oy) ( ) 7

8 1.6 Aikaisemmat kuntaliitosneuvottelut Sopimus veroasiamiespalveluista/oulun ja Kainuun verovirasto alkaen toistaiseksi ( ) KELAn ja Vuolijoen kunnan välinen sopimus tietojen luovuttamisesta teknisen käyttöyhteyden avulla alkaen toistaiseksi ( ) Sopimus liikuntapalvelujen järjestämisestä Vuolijoen kunnassa /Kainuun Liikunta ry ( ) Kainuun maakunta kuntayhtymän ja Vuolijoen kunnan sopimus hallinnon tukipalvelujen järjestämisestä alkaen toistaiseksi ( ) Ateriapalvelujen tuottamisen yhteistyösopimus Kainuun maakunta kuntayhtymän ja Kainuun kuntien välillä/vuolijoki ( ) Työterveyshuoltosopimus/Kainuun Työterveys alkaen toistaiseksi ( ) Sopimus Kainuun maakunta kuntayhtymän ja kuntien yhteisistä viroista alkaen toistaiseksi Sopimus työpaja- ja hanketoiminnan järjestämisestä Kumppaniksi ry:n kanssa alkaen toistaiseksi ( ) Sopimus Vuolijoen kunnan lakisääteisestä tilintarkastuksesta Audiator Oy:n kanssa, vuosien tilien tarkastus ( ) Kajaani on käynyt 1990-luvulla joitakin kuntaliitosneuvotteluja, jotka eivät ole kuitenkaan johtaneet kuntaliitoksiin: Kajaanin seudun (Kajaani, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo, Vuolijoki) kuntaliitosselvitys vuonna 1991 Kajaanin ja Ristijärven kuntaliitosneuvottelu vuonna 1992 Kajaanin ja Vuolijoen kuntaliitosselvitys vuonna

9 2 Luottamushenkilöhallinto 2.1 Kaupunginvaltuusto Valtuuston kokoonpanossa on kaksi mahdollisuutta. Syksyllä 2006 voidaan järjestää vaalit. Pääsääntönä on kuntalain mukainen valtuuston koko eli 51 jäsentä. Yhdistymissopimuksessa voidaan sopia myös suuremmasta valtuuston koosta siirtymäajaksi (enintään kuluva ja seuraava vaalikausi eli vuoden 2012 loppuun saakka). Valtuusto aloittaa toimintansa vaalien tuloksen vahvistamisen jälkeen syksyllä 2006, ja valitsee uuden hallituksen, joka aloittaa toimensa heti. Muut uudet toimielimet ja viranhaltijat aloittavat , ellei muuta päätetä. Ennen uuden hallituksen nimeämistä Kajaanin vanha kaupunginhallitus vastaa kuntajakolain 29 :n mukaisista järjestelytoimikunnan tehtävistä. Toinen vaihtoehto on, että vaaleja ei järjestetä. Tässä tapauksessa valtuustot on yhdistettävä vaalikauden loppuun saakka. Valtuustossa on siis jäsentä. Pienemmästä valtuuston koosta ei voida sopia. Yhdistetty valtuusto aloittaa toimintansa (hallinnon ja palveluiden järjestämissopimuksen mukaisesti) ministeriön yhdistymispäätöksen jälkeen. Ennen uuden hallituksen nimeämistä Kajaanin vanha kaupunginhallitus vastaa kuntajakolain 29 :n mukaisista järjestelytoimikunnan tehtävistä eli valmistelee vuotta 2007, yhdistetty valtuusto hyväksyy. Valmistelussa on lähdetty siitä, että kansanäänestystä ei järjestetä. Myöskään vaaleja ei järjestetä, vaan yhdistetty valtuusto, jossa on jäsentä, toimii loppukesästä 2006 vuoden 2008 loppuun saakka. Syksyllä 2008 järjestetään säännönmukaiset kunnallisvaalit, joissa valitaan 51 valtuutettua. 2.2 Kaupunginhallitus Kajaanin kaupunginhallitus valmistelee yhdistyvän kunnan hallintoa ja taloutta koskevat asiat, jotka sitten yhdistetty valtuusto hyväksyy. Vuoden 2007 alusta tammikuuhun 2009 hallituksessa on 12 jäsentä: 11 Kajaanista ja yksi Vuolijoelta. Tammikuusta 2009 alkaen kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä ilman kiintiöitä. 2.3 Lautakunnat Lautakuntien kokoonpano vuoden 2007 tammikuun alusta tammikuuhun 2009 on seuraava: sivistyslautakunnassa 12 jäsentä (11 Kajaanista, yksi Vuolijoelta) kulttuurineuvostossa 12 jäsentä (11 Kajaanista, yksi Vuolijoelta) ympäristöteknisessä lautakunnassa 12 jäsentä (11 Kajaanista, yksi Vuolijoelta) ympäristöteknisen lautakunnan lupajaostossa 6 jäsentä (5 Kajaanista, yksi Vuolijoelta) tarkastuslautakunnassa 5 jäsentä (4 Kajaanista, yksi Vuolijoelta) Lautakunnissa palataan tammikuussa 2009 tavanomaiseen jäsenmäärään ilman kiintiöitä. Kajaanin Veden johtokuntaan ja Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin hallitukseen tulee yksi edustaja Vuolijoelta. 9

10 3 Yritys- ja elinkeinotoiminta 3.1 Vuolijoen Teollisuuskylä Oy 3.2 Kunnan vastaanottohalli Vuolijoen Teollisuuskylä Oy on Vuolijoen kunnan ja Finnvera Oyj:n omistama osakeyhtiö, jonka toimialana on hallita omistus- ja vuokraoikeuden nojalla Vuolijoen kunnan alueella olevia kiinteistöjä ja rakentaa niille teollisuus- ja palvelutiloja yrittäjien käyttöön pääasiallisesti omakustannushintaan luovutettavaksi. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa liiketoiminnan muodossa tai omistamiensa yhtiöiden avulla kauppa- ja teollisuusministeriön toimialojen mukaisten elinkeinojen kehittämistä ja myydä näin syntyneitä liiketoimintoja niiden edelleen kehittäjille. Yhtiö voi itse tuottaa konsultti- ja asiantuntijapalveluja tai välittää niitä yrityksille. Käytännössä Vuolijoen Teollisuuskylä Oy:n tärkein toimintamuoto on ollut teollisuus- ja palvelutilojen rakentaminen ja vuokraaminen yrityksille. Vuolijoen Teollisuuskylä Oy:n osakepääoma on euroa ja liikevaihto vuoden 2004 tilinpäätöksen mukaan euroa. Liikevaihto on kaksinkertaistunut vuodesta 2000 lähtien. Liikevaihdon kasvu johtuu tuotantotilojen laajennuksista ja tilojen käyttöasteen nousemisesta. Yritys omistaa Otanmäessä kaksi teollisuushallia, jotka on rakennettu vuonna Mesvac-hallin pinta-ala on m 2 ja se on vuokrattu Katera Steel Oy:lle ja Debomix Oy:lle. Kivelän hallin pinta-ala on 800 m 2 ja se on vuokrattu Suomen Johdinvalmiste Oy:lle hintaan. Rakennusten arvo kirjanpidossa on euroa eli 511,18 euroa/m 2. Teollisuuskylä on toteuttanut tuotantotilojen laajennus- ja muutostöitä vuosittain viiden viimeisen vuoden aikana. Vuolijoen Teollisuuskylä Oy:n omistamat tuotantotilat ovat tällä hetkellä täysimääräisesti käytössä. Teollisuustilojen vuokratasot vaihtelevat 2,85 eurosta 3,53 euroon/m 2 /kk + alv tiloissa tehtyjen muutos- ja laajennuskustannusten mukaan. Finnvera Oyj:n tilinpäätösanalyysin mukaan Vuolijoen Teollisuuskylä Oy:n tilinpäätös vuodelta 2004 osoitti euroa voittoa. Vuosi 2004 oli viides peräkkäinen voitollinen toimintavuosi. Tilinpäätöksessä ei ole tehty poistoja. Verotuksellisista syistä voitot on käytetty 1990-luvulla syntyneiden tappioiden kattamiseen. Yhtiöllä on pitkäaikaista vierasta pääomaa euroa, josta euroa Vuolijoen kunnalta otettua pääomalainaa. Yhtiöllä ei ole vakituisia työntekijöitä. Kunnanjohtaja on hoitanut sivutoimisesti yhtiön toimitusjohtajan tehtäviä sekä oman toimensa ohella elinkeinoasiamiehen tehtäviä. Vuolijoen Teollisuuskylä Oy:n kiinteistöjen hoidosta on vastannut Vuolijoen kunnan tekninen toimisto ja kirjanpidosta ulkopuolinen tilitoimisto. Kunnan m 2 :n vastaanottohallissa on vuokralaisina Katera Steel Oy ja Oulujärven Pesula Ky. Vuokrataso vaihtelee 1,30 eurosta 3,05 euroon/m 2 /kk. Hallin hoitaminen maksaa kunnalle noin euroa vuodessa. Tuloja hallista tulee noin euroa vuodessa. Lisäksi kunta tekee kirjanpito-, kiinteistönhoito- yms. töitä, joten vuotuinen tappio on noin euroa vuodessa ilman pääomamenoja. 10

11 3.3 Projektit Projekteihin on varattu vuosittain rahaa seuraavasti: Oulujärvi Leader euroa, Kumppaniksi ry euroa, Kainuun Etu euroa ja muut projektit noin euroa. 3.4 Kunnan elinkeinohankkeet 3.5 Otanmäen Lämpö Oy 3.6 Yritys- ja elinkeinotoiminnan reunaehdot Teollisuusalueen kaavamuutos (asuintonteista teollisuustontteja) on käynnissä. Entisten kaivoksen halli- yms. tilojen muuttaminen yritystiloiksi on suunnitteilla. Kunnalla on lintumatkailuhanke yhdessä ympäristökeskuksen kanssa. Kunnan panostus hankkeeseen on noin euroa vuodessa lähinnä markkinointiin. Kyläsuunnitelmaa toteutetaan Leader-hankkeena, talousarvioon on varattu noin euroa vuosina Mahdollisuuksien Kainuu -hankkeeseen on varattu noin euroa. Vuolijoen kunta on hankkinut Rautaruukki Oyj:ltä vuonna 1997 Otanmäen alueen kaukolämpötoiminnan Otanmäen Lämpö Oy:n nimiin. Kunta omistaa yrityksestä 51 % ja loput osuuksista jakaantuvat kaikkien liittyneiden asiakkaiden kesken. Uuden asiakkaan liittyessä yhtiö tekee liittyjälle suunnatun osakeannin. Lämpöyhtiö ostaa Vuolijoen kunnalta käyttö- ja huoltopalvelun. Otanmäessä myydyn lämmön hinta on 26,84 euroa/mwh ja perusmaksu on noin 5 euroa/mwh. Lämpöyhtiö toimii ns. omakustannusperiaatteella. Vuosittain lämpöä myydään noin 10 GWh. Koko alueen verkko on rakennettu vuosina lukuun ottamatta vuonna 1990 rakennettua 300 metrin NS 100 suuruista syöttöjohtoa, jonka uusintaan isompaan putkikokoon on esiintynyt tarvetta. Verkkoon on mahdollisesti liittymässä rivitalo. Muutoin verkossa ei ole rakentamistarvetta. Alueella on 1,6 MW:n palaturvetta ja haketta käyttävä 1999 rakennettu kiinteän polttoaineen kattila, joka tuottaa noin 85 % vuosienergiasta. Vara- ja huippukattilana toimii 1,8 MW:n kevyt-/raskasöljykattila. Otanmäen Lämpö Oy toimittaa lämpöä myös kirkonkylään. Kaukolämpötoiminta on aloitettu vuonna Silloin hankittiin 0,8 MW:n kiinteän polttoaineen kattila ja 1,0 MW:n öljykattila. Pääpolttoaine on ollut palaturve. Kattilassa pystyy polttamaan myös haketta. Lämmön myyntihinta on 52,46 euroa/mwh ja perusmaksuna peritään noin 6 euroa/mwh. Kiinteän polttoaineen osuus on 90 % noin 3 GWh:n vuosituotannosta. Alueen verkon pituus on noin metriä. Kaikki mainitut hinnat sisältävät alv 22 %. 1. Vuolijoen kunnan omistamat Otanmäen Lämpö Oy:n osakkeet myydään kokonaisuuden kannalta kannattavasti. 2. Vuolijoen Teollisuuskylä Oy toimii Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n johdon alaisena erillisenä yhtiönä. 3. Vuolijoen kunnan omistama vastaanottohalli myydään. 4. Vuolijoen Teollisuuskylän aluetta Otanmäessä kehitetään metalliteollisuuden keskittymänä. Kehittämistyötä varten käynnistetään erillinen kehittämisprojekti. 11

12 4 Asuminen Nykytila Vuolijoki on yhtiöittänyt omat seuraavat kiinteistöt Kiinteistö Oy Vuolijoen Vuokratalot Oy:öön: Apilaniitty, Katajatie 5; Katajalehto, Katajatie 4; Neliapila, Katajatie 3; Tienhaara, Katajatie 2; Vuolipuro, Katajatie 1; Metsälinna, Lastaajantie 5; Myllärinpiha, Lastaajantie 14; Otarivi, Lastaajantie 14; Rauta-Vuo, Veteraanitie 6; Rautarivi I, Veteraanitie 3; Rautarivi II, Veteraanitie 1. Talot on rakennettu Huoneistoja 102, joista Vuolijoen taajamassa 35 ja Otanmäen taajamassa 67. Lisäksi kunnan suorassa omistuksessa on Männikkö (Kuusitie 1, yhdeksän huoneistoa Vuolijoen taajamassa, rakennettu vuonna 1975). Kunnan omistamia osakehuoneistoja on viisi, joista kaksi on Otanmäen taajamassa ja kolme Vuolijoen taajamassa. Lisäksi asuntoja on kahdella koululla (Hinan koulu ja Kytökosken koulu) molemmissa kolme eli yhteensä kuusi huoneistoa. Kiinteistö Oy Vuolijoen Vuokratalojen asunnoista on Otanmäen taajamassa 65,7 % ja kirkonkylän taajamassa 34,3 %. Otanmäen asunnoista on maahanmuuttajille vuokrattu 55,2 %. Kaikista asunnoista on maahanmuuttajille vuokrattu 36,3 %. Maahanmuuttaja-asukkaita on Otanmäen asunnoissa 75 % kaikista asukkaista. Veteraanitie 1:stä on Vanhustenkotiyhdistykselle vuokrattu vanhusten päivätoimintaa varten kaksi huoneistoa (yhdistetty). Veteraanitie 6:sta on vuokrattu perhepäivähoidon käyttöön yksi huoneisto. Lyhytaikaisia vuokrasuhteita varten/vierashuoneeksi on Lastaajantie 14:stä varattu yksi huoneisto. Lisätietoja tyhjistä asunnoista: Veteraanitie 1 as. 7 1 h + kk 34,0 m² Veteraanitie 3 as. 6 1 h + kk 32,0 m² Veteraanitie 3 as. 7 1 h + kk 32,0 m² Veteraanitie 6 as. 8 2 h + k 62,0 m² Katajatie 4 B 7 2 h+kk+s Kiinteistö Oy Vuolijoen Vuokratalot Oy:lle Vuolijoen kunnan maksamat tyhjien asuntojen vuokrat: Vuosi Vuokra, euroa (arvio) Kiinteistö Oy Vuolijoen Vuokratalojen talouslukuja vuodelta 2004: Yhtiön liikevaihto euroa. Luottotappiokirjaukset euroa. Hoitokulut euroa. Poistot rakennuksista ja koneista euroa. Rahoituskuluja euroa. Taseessa rakennusten arvot yhteensä euroa. Rakennuksiin liittyvää pitkäaikaista velkaa euroa. 12

13 Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutokset Kiinteistö Oy Vuolijoen Vuokratalojen kiinteistöt ovat peruskuntoisia ja tehdyn tarkastuskierroksen mukaisesti edellyttäisivät euron remontteja vuonna 2007, jotta kiinteistöt olisivat ajantasaisessa kunnossa energiataloudellisesti ja kiinteistöhoidollisesti. Vuolijoen kunnalla on tarkoitus toteuttaa kolmen kohteen liittäminen kaukolämpöön vuonna Kohteet ovat tällä hetkellä joko öljylämmityksen tai sähkölämmityksen varassa. Vuolijoen kunta on tukenut vuokrataloyhtiötä vuosittain maksamalla tyhjillään olevien asuntojen vuokratulomenetykset, summat ovat vaihdelleet vuosittain euroa. Maahanmuuttajien suuren määrän vuoksi vuoden 2005 tyhjäkäyntituki on alentunut merkittävästi vuosista Tulevaisuudessakin tilanteeseen vaikuttaa huomattavasti maahanmuuttajatilanne. Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari omistaa yhdessä Kajaanin Opiskelija-asunnot Oy:n kanssa vuokrahuoneistoa, joiden yhteen laskettu pinta-ala on asm 2. Vuolijoella vuokrahuoneistoja on 122, ja niiden yhteenlaskettu pinta-ala on asm 2. Vuolijoen kunnan omistamien vuokra-asuntojen pinta-ala on noin neljä prosenttia Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin omistamien vuokra-asuntojen pinta-alasta. Keskimääräinen vuokra Vuolijoen omistamissa vuokra-asunnoissa on noin 6,5 euroa/kk ja Kajaanin Pietarin vuokra-asunnoissa noin 7,5 euroa/kk. Kajaanin kaupunki ei ole maksanut vuokratukea Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarille tyhjistä asunnoista. Kajaanin kaupungin oma asuntotoimi on lopetettu maakuntahallinnon käynnistymisen yhteydessä vuonna Tällöin siirrettiin kaikki viimeisetkin kaupungin suorassa omistuksessa olleet asunnot Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin omistukseen. Kuntaliitoksen tapahtuessa on kokonaisuutena järkevää, että Vuolijoen kunnan joko suoraan tai yhtiöidensä kautta omistamat asunnot, lukuun ottamatta Hinan ja Kytökosken kouluilla olevia asuntoja, siirretään Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin omistukseen niiden tasearvolla velkoineen. Tällöin kuntaliitosrahoista maksetaan mahdollisesti verottajan määräämä varainsiirtovero, joka arvion mukaan on noin euroa. Kunnan suoraan omistamien asuntojen tontit vuokrataan Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarille. Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin tehtäväksi jää joko rakennusten vuokraaminen, myyminen tai purkaminen. Purettavien rakennusten tasearvot kirjataan alas ennen fuusiota. Tyhjien asuntojen tuottamaa tappiota ei korvata verovaroista, vaan vuokrat ja tappiot tasataan liitosalueen asuntojen kesken. Tavoitetila Taloudelliset vaikutukset Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari toimii taloudellisesti, tehokkaasti ja itse kannattavasti, eikä Kajaanin kaupungin tarvitse maksaa Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarille avustusta tyhjien asuntojen vuoksi. Jos järjestely onnistuu, ei siitä aiheudu taloudellisia vaikutuksia Kajaanin kaupungin käyttötalouteen. Jos järjestely ei onnistu, Kajaanin kaupunki joutuu todennäköistä maksamaan Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarille avustusta tyhjien asuntojen vuoksi. Mikäli kuntaliitoksessa on käytettävissä harkinnanvaraista investointiavustusta, on siitä tarvetta osoittaa Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarille noin euron suuruinen summa rakennusten korjauksiin. 13

14 On todennäköistä, että Vuolijoella sijaitsevien asuntojen vuokrat nousevat kuntaliitoksen jälkeen lähemmäksi Kajaanissa sijaitsevien asuntojen vuokrien tasoa. Ympäristö- ja maankäyttötulosalue pystyy edelleen hoitamaan asuntotoimen viranomaistehtävät. Henkilöstövaikutukset Toimenpiteet Järjestely ei vaikuta henkilöstöön. Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin valitsemat purkamis-, peruskorjaus- ja myyntitoimenpiteet. 4.1 Asumisen reunaehdot 1. Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari toimii kannattavasti ja vastaa kunnan omistamien vuokra-asuntojen ja vuokrataloyhtiöiden toiminnan järkeistämisestä. 2. Kiinteistö Oy Vuolijoen Vuokratalot fuusioidaan tasearvot alentaen Kiinteistö Oy Kajaanin Pietariin, ja tyhjistä asunnoista johtuvan vuokra-avustuksen maksaminen lopetetaan. Vuokratappiot tasataan liitosalueella sijaitsevien vuokra-asuntojen kesken. 14

15 5 Keskushallinto 5.1 Talous-, henkilöstö- ja tietohallinto Nykytila Vuolijoen hallintopalvelut tuottaa hallinto- ja talouspalvelut (arkistotoimi, asuntopalvelut, hankintatoimi, joukkoliikenne, maksuliikenne ja rahoitus, neuvonta, puhelinvaihde, taloushallinto, toimistopalvelut, työllisyysasiat ja vaalit), henkilöstöpalvelut (henkilöstöhallinto, työsuojelu, tyky-toiminta) ja maahanmuuttajapalvelut (ks. kohta 5.4 Maahanmuuttajapalvelut). Maatalouspalvelut ostetaan Kajaanin kaupungilta (ks. kohta 5.3 Maatalouspalvelut). Hallintopalvelut vastaa kunnanvaltuuston ja hallituksen, tarkastuslautakunnan ja sivistyslautakunnan esityslistojen kokoamisesta, pöytäkirjoista ja täytäntöönpanosta. Teknisen toimialan hallinto vastaa teknisen lautakunnan valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutokset Kajaanin keskushallinto tuottaa talouspalvelut (talouden suunnittelu ja seuranta, tilastointi, yleislaskutus, maksuliikenne, hankintatoimi), asianhallinta- ja lakipalvelut (kanslia- ja kirjaamopalvelut, arkistointi, viestintä, puhelinvaihde, neuvokki, vahtimestarit), henkilöstöpalvelut (henkilöstöasiat, työsuojelu, tyhytoiminta, työllisyyden hoito) ja tietohallintopalvelut. Lisäksi keskushallinnossa toimii painatuskeskus, pysäköinnin valvonta ja maahanmuuttajapalvelut. Keskushallinto vastaa kaupunginvaltuuston ja hallituksen ja ympäristöteknisen toimialan esityslistojen kokoamisesta, pöytäkirjoista ja täytäntöönpanosta. Sekä Kajaanin kaupungilla että Vuolijoen kunnalla on sopimus Kainuun maakunta kuntayhtymän kanssa eräiden hallinnon tukipalveluiden järjestämisestä. Kainuun maakunta kuntayhtymä tuottaa seuraavat tukipalvelut kunnille: kirjanpito, osto- ja myyntireskontra, lainojen hallinta, kassapalvelut, maksuliikenne ja maksuvalmiuden suunnittelu, henkilöstöhallinnon rekisterien ylläpito, palkanlaskenta, eläkeneuvonta, matkojenhallinta, talous- ja henkilöstöhallinnon raportointi ja tietohallinnon palvelut. Vuolijoen kunnassa työskentelee hallinnollisissa tehtävissä 9 henkeä (8 yleisja sivistyshallinnossa ja 1 teknisessä hallinnossa) ja lisäksi yksi määräaikainen teknisessä hallinnossa. Kajaanin kaupungissa hallinnollisissa tehtävissä työskentelee 30,5 henkilöä vuonna Kajaanin hallintohenkilöstöä on irtisanottu vuonna 2005 taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Kunnan palvelujen lisäksi Vuolijoella on maakunnan palvelupiste ja Otanmäessä kaksi kertaa viikossa auki oleva työvoimatoimiston palvelupiste. Kestilän kunta järjestää Vuolijoen kunnan maatalousyrittäjien lomituspalvelut MELAn toimeksiannosta. Yhteistyö Kainuun maakunta kuntayhtymän, Kainuun kuntien ja muiden ulkoisten kumppanien kanssa lisääntyy edelleen. Työn organisointi, toimintatavat ja työvälineet muuttuvat. Osaamisen vaatimukset kasvavat. Organisaatio supistuu ja toimintoja keskitetään. Sähköinen palvelu lisääntyy. Monikulttuurisuus lisääntyy. Tavoitetila Vuolijoen hallinto lakkautetaan. Selvitetään tarve ja mahdollisuudet perustaa yhteispalvelupiste maakunnan ja valtion toimintojen kanssa Otanmäkeen ja/tai Vuolijoen kirkonkylään. 15

16 Taloudelliset vaikutukset Henkilöstövaikutukset Hallintojen yhdistämisellä on mahdollista saavuttaa tuntuviakin säästöjä, koska hallinto voidaan hoitaa kokonaisuudessaan Kajaanin nykyisellä organisaatiolla. Mikäli tavoitellaan maksimaalista säästöä, hallintotehtävät hoidetaan Kajaanin nykyisellä henkilöstöllä. Mikäli on taloudellisesti mahdollista, keskushallinnon henkilöstöä voidaan vahvistaa talouspalvelujen osalta yhdellä henkilöllä (tehtäväkokonaisuus pääasiassa ympäristöteknisen toimialan taloushallinnon tehtävät), asiahallinta- ja lakipalveluihin voidaan sijoittaa 1 2 henkilöä (arkisto, neuvokki/mahdollinen Vuolijoen asiakaspalvelupiste, ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston esityslistat ja pöytäkirjat). Lisäksi Kajaanin Vesi tarvitsee yhden toimistotyöntekijän. Määräaikaisia palvelussuhteita ei jatketa. Ainakin viiden vakituisen työntekijän osalta tulevat tehtävät ovat tässä vaiheessa auki. Toimenpiteet Hallintohenkilöstön sijoittamisesta tehdään päätökset vuoden 2006 aikana. Hallintohenkilöstö siirtyy vuoden aikana asteittain uusiin tehtäviin. Koska uusi kaupunginvaltuusto aloittaa toimintansa syksyllä 2006, myös sen esityslistojen kokoaminen, pöytäkirjat ja täytäntöönpano ovat Kajaanin keskushallinnon vastuulla syksystä alkaen. Vuolijoen kunnan puhelinvaihde on yhdistetty Kajaanin kaupungin vaihteeseen alkaen. 5.2 Työllisyydenhoito Nykytila Vuolijoella on toistaiseksi voimassa oleva sopimus Kumppaniksi ry:n kanssa työpaja- ja hanketoiminnan järjestämisestä. Sopimuksen mukaan toimintaavustus on euroa vuodessa. Kunta työllistää käytännössä kaikki peruskoulun 9.-luokkalaiset ja lukiolaiset kesäisin kolmen viikon työsuhteeseen tai avustaa yrityksiä työllistämisessä. Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutokset Tuki- ja velvoitetyöllistettynä on tällä hetkellä kaksi henkilöä ja oppisopimuskoulutuksessa neljä. Hallinto-osasto hoitaa käytännön asiat. Kajaanilla on sopimus Kumppaniksi ry:n kanssa nuorten työpajatoiminnan järjestämiseksi. Toiminta-avustus on euroa vuodessa. Sen lisäksi hanketoimintaan on osoitettu erilliset määrärahat. Kajaani työllistää 15 kesätyöntekijää ja toteuttaa peruskoulun päättävien kesätyöllistämiskampanjan noin 280 kesätyöpaikkaa. Tukityöllistäminen hoidetaan ao. tulosyksiköiden määrärahoista, mutta velvoitetyöllistämiseen on määräraha varattu työllisyydenhoidon talousarvioon. Velvoitetyöllistettyjä on keskimäärin kymmenen vuodessa. Työmarkkinauudistus tuo kunnille uutena tehtävänä osallistumisen työmarkkinatuen rahoitukseen. Tämä lisämeno kompensoidaan valtionosuuksilla. Työvoimapoliittisia toimenpiteitä tarvitaan edelleen etenkin pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi ja työttömien työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksien parantamiseksi. Tavoitetila Taloudelliset vaikutukset Työllisyyden hoidon periaatteet yhtenäistetään. Kajaanin työllisyysasioista vastaava henkilö hoitaa käytännön asiat. Ei mainittavia taloudellisia vaikutuksia. 16

17 Henkilöstövaikutukset Ei henkilöstövaikutuksia. 5.3 Maatalouspalvelut Nykytila Tavoitetila Taloudelliset vaikutukset Henkilöstövaikutukset Vuolijoen kunta on ostanut maataloushallinnon palvelut Kajaanin kaupungilta alkaen. Sopimuksen mukaan Kajaanin kaupungin maataloussihteeri on käynyt Vuolijoen kunnantalossa noin kerran viikossa hoitamassa asiakaspalvelua. Kajaanin kaupungin maataloussihteeri hoitaa jatkossakin Vuolijoen alueen maataloushallinnon. Asiakaspalvelun jatkuminen palvelupisteessä selvitetään. Ei mainittavia taloudellisia vaikutuksia. Ei henkilöstövaikutuksia. 5.4 Maahanmuuttajapalvelut Nykytila Vuolijoella asui vuoden 2005 joulukuussa 105 pakolaistaustaista henkilöä, jotka ovat laskennallisten korvauksien piirissä eli olleet maassa alle kolme vuotta. Vuolijoen kunnalla on sopimus, joka kattaa noin sadan pakolaisen vastaanoton järjestämisen. Vuolijoella voi siis olla yhtä aikaa kotoutettavana noin sata pakolaista. Uusien vastaanotettavien määrä riippuu poismuuttavien määrästä ja siitä päätetään vuosittain. Määrä sisältää kiintiöpakolaiset ja perheen yhdistämiset. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutokset Kajaanissa asui joulukuussa 185 laskennallisten korvausten piirissä olevaa pakolaista. Kajaanin sopimus kattaa sadan pakolaisen vastaanottovalmiuden vuodessa (oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset ja perheen yhdistämisen kautta oleskeluluvan saaneet). Sopimus on voimassa toistaiseksi. Lisäksi Kajaanissa on 150-paikkainen turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus. Vuolijoen maahanmuuttajapalveluissa on yksi määräaikainen työntekijä. Kainuun maakunta kuntayhtymältä ostetaan terveydenhoitajan ja sosiaalityöntekijän palvelut. Lisäksi perusopetukseen on palkattu yksi opettaja ja yksi koulunkäyntiavustaja. Kajaanin maahanmuuttajapalveluissa on kymmenen työntekijää ja sivistyspalvelukeskuksessa kaksi perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen maahanmuuttajatyön koordinaattoria. Vastaanottokeskuksessa on 11 työntekijää. Vuoden 2006 osalta ei kummassakaan kunnassa ole tehty sopimuksia vastaanotettavista ryhmistä. Tarve pakolaisten vastaanottoon säilynee entisellään. Valtio toivonee, että vastaanotettavien pakolaisten vuosittainen määrä ei ainakaan laske kuntaliitoksen vuoksi. Näyttää siltä, että erityisesti lapsiperheet jäävät vakinaisemmin asumaan paikkakunnalle. Pakolaisista on muuttanut pois noin 30 % viime vuosina. Muuttajat ovat olleet lähinnä nuoria perheettömiä henkilöitä. 17

18 Perheen yhdistämisten vuoksi muuttanee paikkakunnalle lähivuosina yhä enemmän pakolaisia. Palvelujen tarve kasvanee ja saattaa olla haasteellisempi kuin nykyisin. Myös maahanmuuttajien työllistyminen on tulevaisuuden suuri haaste. Tavoitetila Taloudelliset vaikutukset Henkilöstövaikutukset Toimenpiteet Kajaanin maahanmuuttajapalvelut vastaa kaikesta maahanmuuttajatoiminnasta Kajaani Vuolijoen alueella. Taloudelliset vaikutukset eivät kohdistu maahanmuuttajapalvelujen toimintaan vaan muihin läheisiin toimintoihin, esimerkiksi perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen. Ostopalvelusopimukset ja määräaikaisuudet tarkastellaan yhdistämisen yhteydessä. Henkilöstön liikkuvuutta Kajaanin ja Vuolijoen välillä lisätään. Vuolijoen toiminta siirretään Kajaanin maahanmuuttajapalveluille jo vuonna Keskushallinnon reunaehdot Vuoden 2006 aikana tehdään päätös vastaanotettavien pakolaisten vuosittaisesta määrästä ja siitä, sijoitetaanko heitä Otanmäkeen vai pelkästään Kajaaniin. 1. Kajaanin kaupungin hallinto hoidetaan Kajaanin toimipisteessä. 2. Selvitetään tarve ja mahdollisuudet perustaa yhteispalvelupiste maakunnan ja valtion toimintojen kanssa Otanmäkeen ja/tai Vuolijoen kirkonkylään. 3. Hallinto voidaan hoitaa viittä henkilötyövuotta pienemmällä määrällä kuin kuntien hallinnot ennen liitosta. 4. Maahanmuuttajapalvelujen käytännöt yhtenäistetään. TE-keskuksen kanssa laaditaan mennessä uusi sopimus, jossa määritellään vuosittain vastaanotettavien pakolaisten enimmäismäärä. 18

19 6 Sivistystoimiala 6.1 Sivistystoimialan hallinto Nykytila Vuolijoella kunnansihteeri valmistelee sivistyslautakunnan asiat, ja hallintoosaston kanslisti hoitaa sivistysosaston toimistotehtävät. Päätoimista sivistystoimialan henkilöstöä ei ole. Kajaanissa sivistysjohtaja valmistelee lautakunnan asiat. Sivistyspalvelukeskuksessa hoidetaan myös varhaiskasvatuksen laskutus, perhepäivähoitajien palkanlaskenta ja perusopetuksen oppilasasiat. Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutokset Suuria muutoksia ei ole nähtävissä. Tavoitetila Taloudelliset vaikutukset Henkilöstövaikutukset Palvelut hoidetaan Kajaanin nykyisillä resursseilla. Ei vaikutuksia. Ei vaikutuksia. 6.2 Varhaiskasvatus Nykytila Vuolijoella Otanmäen päiväkodissa on 25 lasta, joista 15 on maahanmuuttajataustaista. Perhepäivähoidossa on 52 lasta marraskuussa Neljä perhepäivähoitajaa hoitaa lapsia omassa kodissaan. Kaksi hoitajaa toimii lapsen kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa ja seitsemän ryhmäperhepäiväkodissa. Esiopetus järjestetään kouluissa toiminnallisesti rehtoreiden alaisuudessa. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään yhteispalvelusopimuksella yhdistysten kanssa vajaalle 50 lapselle. Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutokset Kajaanissa päivähoitoa ja esiopetusta järjestetään kunnallisissa päiväkodeissa ja kunnallisena perhepäivähoitona (yhteensä 72 %) ja yksityisissä päiväkodeissa ja yksityisenä perhepäivähoitona (yhteensä 28 %). Lisäksi järjestetään koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa (seurakunta 50 %, järjestöt 25 % ja kaupunki 25 %). Vuolijoella lapsia syntyy vuodessa. Vuosina päiväkodin lapsimäärä pysynee ennallaan, perhepäivähoidossa on noin 35 lasta ja esiopetusikäisiä lapsia on 30. Palveluiden tarpeeseen vaikuttaa suuresti se, jäävätkö maahanmuuttajaperheet asumaan Vuolijoelle. Kiertävän erityislastentarhanopettajan palveluja tarvitaan. Kajaanissa päivähoidon ja kotihoidon tuen tarve kasvaa. Maahanmuuttajaperheiden lasten määrä lisääntyy. Yksilöavustettavien lasten määrä kasvaa hieman. Tavoitetila Taloudelliset vaikutukset Yhtenäistetään esiopetuksen järjestäminen, maksuasetuksen kuntakohtaiset sovellutukset ja päivähoito-ohjelma niin, että palvelurakenne on yhtenäinen viimeistään toimikautena Mikäli varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten määrä vähenee Vuolijoella, voidaan palvelun tarjontaa supistaa ja syntyy jonkin verran säästöä. Vastaavasti Kajaanissa palvelun tarve kasvanee. Kokonaisuutena varhaiskasvatuksen toimintamenot kasvanevat. 19

20 Henkilöstövaikutukset Toimenpiteet Mikäli palvelun tarjontaa on tarve supistaa, se voidaan tehdä lopettamalla määräaikaisia palvelussuhteita. Vuonna 2006 selvitetään, onko mahdollista ottaa Kajaanin päivähoito-ohjelma käyttöön Vuolijoella jo kesällä Selvitetään esiopetuksen järjestäminen ja kiertävän erityislastentarhanopettajan tarve koko alueella. Kartoitetaan muut kuntakohtaiset erot. Otetaan käyttöön Kajaanin varhaiskasvatussuunnitelma ja sen käytännöt myös Vuolijoella. Vuonna 2007 yhtenäistetään varhaiskasvatuksen palvelurakenne Kajaani - Vuolijoen alueella. Laajennetaan kiertävän erityislastentarhanopettajan palvelut myös Vuolijoen alueelle. Vuonna 2008 varaudutaan palvelutarpeen muutoksiin. Laatutyötä, arviointia ja toimintajärjestelmien yhdenmukaistamista muiden tulosalueiden kanssa jatketaan. 6.3 Perusopetus Nykytila Vuolijoella peruskoulut toimivat kirkonkylässä, Otanmäessä ja Vuottolahdessa. Oppilaita on luokilla 211 ja luokilla 105 lukuvuonna Yhteensä oppilaita on 316. Kaikki kolme koulukiinteistöä ovat peruskorjattuja ja hyväkuntoisia. Vuolijoen syntyvä ikäluokka vaihtelee kahdenkymmenen molemmin puolin. Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutokset Kajaanissa on 13 peruskoulua, joissa on luokilla ja luokilla oppilasta. Lisäksi Kajaanin normaalikoulussa on 277 oppilasta ja erityisopetuksessa 231 oppilasta. Yhteensä oppilaita on Kajaanin koulukiinteistöistä osa on peruskorjauksen tarpeessa eikä käyttöaste ole riittävä. Osasta kiinteistöistä ollaan luopumassa. Perusopetuksen tulosalue vastaa myös nuorisotyöstä. Vuolijoen lukion koko on tällä hetkellä noin 50 oppilasta ja alenee edelleen. Kun maakuntahallinto käsittelee pienten lukioiden filiaalimallin toimivuutta, se ottaa kantaa myös Vuolijoen lukion tulevaisuuteen elokuun 2006 loppuun mennessä. Maakunnan koulutustoimialan johtajan erillinen selvitys on liitteessä 1. Vuolijoella oppilasmäärä alenee luokilla ennusteen mukaan noin 50:llä lukuvuodesta lukuvuoteen Kajaanissa oppilasmäärä alenee vastaavana aikana noin 250:llä. Oppilasmäärän aleneminen 300:lla vuoteen 2011 vaatii kouluverkon jatkuvaa tarkastelua, kiinteistöistä luopumista ja opettajien vähentämistä noin 16:lla. Kun kouluverkko harventuu, koululaiskuljetusten tarve kasvaa. Molempien kuntien on sopeutettava kouluverkkonsa ilman kuntaliitostakin. Kun otetaan huomioon Vuolijoen ikäluokkakehitys, Vuolijoella voidaan tulevaisuudessa ylläpitää ainoastaan yhtä luokat ja esiopetuksen sisältävää peruskoulua (Otanmäessä). Erityisen tuen tarve lisääntyy. Maahanmuuttajien määrän kasvu lisää resurssien tarvetta. Varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisevän toiminnan merkitys kasvaa. 20

Hallinnon ja palvelujen järjestäminen

Hallinnon ja palvelujen järjestäminen 1 (4) Kajaanin ja Vuolijoen kuntaliitos 1.1.2007 Hallinnon ja palvelujen järjestäminen 1 Sopimuksen kohde ja sitovuus Vuolijoen kunta liitetään Kajaanin kaupunkiin 1.1.2007 alkaen. sitoo Kajaanin kaupunkia

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

VUOLIJOEN KUNTA. KAJAANI - VUOLIJOKI -KUNTALIITOSSELVITYS (kh 17.1.2006)

VUOLIJOEN KUNTA. KAJAANI - VUOLIJOKI -KUNTALIITOSSELVITYS (kh 17.1.2006) 1 KAJAANI - VUOLIJOKI -KUNTALIITOSSELVITYS (kh 17.1.2006) Vuolijoen kunnanhallituksen kommentit Kajaanin kaupunginhallituksen asettamiin reunaehtoihin Yleistä Kuntaliitoksen tärkein reunaehto on alueen

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen

Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen 28.2.2014 Tehtävä Selvittäjän on suoritettava kuntarakennelain 16a :ssä tarkoitettu erityinen kuntajakoselvitys Erityinen kuntajakoselvitys

Lisätiedot

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa 1 KAUHAJOEN KAUPUNKI TEUVAN KUNTA YHDISTYMISSOPIMUS 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 1.1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on liitteineen kuntajakolain (1698/2009) 8 :n tarkoittama yhdistymissopimus,

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kunnat. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

Vesihuoltotoiminnan yhtiöittäminen

Vesihuoltotoiminnan yhtiöittäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 286 Vesihuoltotoiminnan yhtiöittäminen Asianro 816/00.04.02/2015 Kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi: Raision kaupunginvaltuusto päätti

Lisätiedot

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Juvan kunta 10.2.2016 12.2.2016 Page 1 Toimeksiantona määritellä toimitilojen tarve Kunnanjohtaja perusti marraskuussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää

Lisätiedot

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko 12.5.2015 Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Miksi Myllypuron alueella tarkastellaan kouluverkkoa? Väestö alueella kasvaa, ja koulutilaa tarvitaan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä.

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä. Joutsan kunnanhallitus 216 24.09.2007 Kunnanvaltuusto 55 22.10.2007 Henkilöstötoimikunta 7 29.10.2007 Henkilöstötoimikunta 13 12.11.2007 Yhteinen Joutsan kunnanhallitus 37 19.11.2007 Kuntaliitossopimuksen

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS )

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS ) KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS 080808) SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Kuhmon, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 5/2008. Sivistyslautakunta 11.08.2008

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 5/2008. Sivistyslautakunta 11.08.2008 ASIALISTA 5/2008 Sivistyslautakunta 11.08.2008 **************************************************************************************** Kokousaika Ma 11.08.2008 klo 16:30 Kokouspaikka Paloaseman johtokeskus

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan linjauksia

Talouden ja toiminnan linjauksia Talouden ja toiminnan linjauksia Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2012 toteutetut toimenpiteet ja 2013 2016 toimenpiteet, vaikutus n. 1,9 M /v. Kiirastorstain lista 2009, vaikutus n. 1 M /v. Palvelujen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 185. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 185. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.06.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 185 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen, puh. 09 816

Lisätiedot

Kuntajaon muuttaminen oikeudellisesti ja prosessina

Kuntajaon muuttaminen oikeudellisesti ja prosessina Kuntajaon muuttaminen oikeudellisesti ja prosessina Matti Muukkonen HTL, YTM, kunnanjohtaja 14.12.2012 Kuntajaon oikeudellinen perusta Suomen perustuslaki (731/1999) 121.1 : Suomi jakautuu kuntiin, joiden

Lisätiedot

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi Kaupunginhallitus 214 20.10.2014 Kaupunginhallitus 235 03.11.2014 Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi 1466/10.03.02/2014 Kaupunginhallitus 20.10.2014

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 18.02.2015 Aika Keskiviikko 18.02.2015 klo 18:00-19:49 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN HENKILÖSTÖ- JA PALVELURAKENTEEN SELVITYS

TOHMAJÄRVEN HENKILÖSTÖ- JA PALVELURAKENTEEN SELVITYS TOHMAJÄRVEN HENKILÖSTÖ- JA PALVELURAKENTEEN SELVITYS 1 SELVITYKSEN KOHDE JA TAVOITTEET Selvityskohteet ovat: hallinto- ja toimistotehtävät (toimenkuvien kartoitus ja mahdollinen tehtävien uudelleenorganisointi

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa lausuntonaan oikeusministeriölle, että Vihdin kunnanvaltuustoon valitaan vuoden

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 276/02.02.00/2012 45 Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupungin alustavan vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TAVOITEORGANISAATIOSUUNNITELMA VUOSINA

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TAVOITEORGANISAATIOSUUNNITELMA VUOSINA SAVONLINNAN KAUPUNGIN TAVOITEORGANISAATIOSUUNNITELMA VUOSINA 1.1.2013 2020 Savonlinnan kaupungin talouden sopeuttamistarpeisiin liittyen toimialat ovat valmistelleet tavoiteorganisaatiosuunnitelmat vuoteen

Lisätiedot

Kustannukset, ulkoinen

Kustannukset, ulkoinen Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2013 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2013 kvalt 18.12.2012 1 Lapinlahden kunta Organisaatiokaaviot, värisymbolit Osasto Tulosalue Tulosalue Tulosyksikkö

Lisätiedot

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmä (29.4.2014, päivitetty 12.6.2014) VAKANSSIEN PÄÄLLEKKÄISYYKSIEN ARVIOINTI TOIMIALOITTAIN ARVIOITAVINA: JOHTAJAT JA PÄÄLLIKÖT

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuuston hyväksymä , voimassa alkaen.)

(Kaupunginvaltuuston hyväksymä , voimassa alkaen.) PORIN KAUPUNGIN KOULUTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuuston hyväksymä 31.1.2011, voimassa 1.2.2011 alkaen.) I LUKU SOVELTAMISALA 1 Toimiala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5)

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖT YLEISEN MAARÄYKSET 1 Soveltamisala Sivistystoimen luottamuselimiin, viranhaltijoihin ja työntekijöihin sovelletaan tämän johtosäännön määräyksiä.

Lisätiedot

Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä

Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä Sivistyslautakunta 85 27.08.2014 Sivistyslautakunta 106 30.09.2014 Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä SIVLTK 85 Sivistyslautakunta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 1 (7) Opetuslautakunta OTJ/6 30.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 1 (7) Opetuslautakunta OTJ/6 30.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 1 (7) 184 Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiön laina-anomus HEL 2012-012276 T 02 05 03 00 Päätös päätti antaa Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiön 245 000 euron suuruisesta

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Juankoski, Kaavi, Rautavaara n kaupunki, Juankosken kaupunki, Kaavin kunta ja Rautavaaran kunta ovat sopineet

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

kanslia O:/strategiat SIVISTYSTOIMIALAN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2015-2020

kanslia O:/strategiat SIVISTYSTOIMIALAN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2015-2020 kanslia O:/strategiat SIVISTYSTOIMIALAN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2015-2020 Tasapainotusohjelman tekstiosa Palveluverkko rationalisoidaan SIVISTYSTOIMI brutto netto Punkaharjun ja Punkasalmen koulujen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Lähidemokratiajaosto Asianro 5348/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Lähidemokratiajaosto Asianro 5348/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Juankosken pitäjäraati 9 15.8.2017 14 Asianro 5348/02.05.01.00/2017 Juankosken Ruukki ry:n yhdistymisavustuksen käytöstä tehdyn esityksen käsitteleminen Päätöshistoria

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013 Sivistyspalvelut Tarkastuslautakunta 17.12.2014 164 / 00.02.01 / 2013 Perustiedot Sivistyspalveluihin kuuluu: Varhaiskasvatus ( perhepäivähoito, päiväkotihoito ja esiopetus) Perusopetus Lukio Vapaa sivistystyö:

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Kaupunginhallitus 7.5.2015 1 Miksi selvitystyöhön ryhdyttiin? Kaupungin talous ei kestä nykyisellä mallilla jatkamista enää pitkään Kuntaliitosten

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2014 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet on määritelty hyväksytyssä strategiassa ja strategiamatriisissa.

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAPORTOINTI/HALLINTOPALVELUT Kunnanhallitus

VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAPORTOINTI/HALLINTOPALVELUT Kunnanhallitus VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAPORTOINTI/HALLINTOPALVELUT Kunnanhallitus Yleishallinnon ja elinkeinotoimen toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1.- ja tilinpäätösennuste. Yleishallinto,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT 1 OPETUS- JA VARHAISKASVASTUSPALVELUT YHTEENSÄ 2 3 Päävastuualueen johtajan katsaus Laskennallisella tasaisella kertymällä tammi-huhtikuun

Lisätiedot

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus Helsingin kaupungin kiinteistöviraston Tilakeskus Tilakeskuksen tehtävät Ammattimainen Helsingin kaupungin toimitilojen hallinta Tilojen osto, myynti ja kiinteistökehitys Vuokraus hallintokunnille ja ulkopuolisille

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä 11.4.2017 klo 18.00 Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Kuntastrategia on kunnan toiminnan punainen lanka, tie kohti haluttua tulevaisuutta Uuden kuntalain

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1(9) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM 17.5.2011 1(6) Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Kuntayhtymän talousarviossa ja suunnitelmassa investointien määrä on pyritty pitämään poistojen suuruusluokassa. Suuret rakennusinvestoinnit

Lisätiedot

Liite Sito, tyt, koha/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET

Liite Sito, tyt, koha/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Liite Sito, tyt, koha/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kunnanhallitus Liite HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Hallituksen alaiset vastuualueet:. Toimielimet ja johto. Hallinnon tukipalvelut. Yhteistoiminta 2 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

Lisätiedot

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 46): Kunnan vuoden 2015 talousarvion konsernitavoitteena on Kaartjärven Vesihuolto Oy:n osalta yhtiön toiminnan

Lisätiedot

Kivijärven kunta Khall Liite nro 1. TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Kivijärven kunta Khall Liite nro 1. TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 SISÄLLYS 1. TALOUTTA OHJAAVAT SÄÄNNÖKSET... 3 1.1. Kuntalaki... 3 1.2. Hallintosääntö ja konserniohjeet... 3 1.3. Täytäntöönpano-ohjeet... 3 2. TALOUSARVION NOUDATTAMINEN...

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

1 Sopimusosapuolet. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) (myöhemmin HUS) Y-1567535-0

1 Sopimusosapuolet. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) (myöhemmin HUS) Y-1567535-0 Hallitus 12.11.2012, LIITE 1 SOPIMUS HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖASUNTOPOLIITTISEN OHJELMAN TOIMEENPANON JA HENKILÖSTÖASUNTOJEN HALLINNAN SIIRROSTA HUS-KIINTEISTÖT OY:N TEHTÄVÄKSI

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Ylöjärvi TILASTOJA 2015. www.ylojarvi.fi

Ylöjärvi TILASTOJA 2015. www.ylojarvi.fi Ylöjärvi TILASTOJA 2015 www.ylojarvi.fi 2 YLÖJÄRVI LYHYESTI Ylöjärven kunta perustettiin vuonna 1869. Ylöjärvestä tuli kaupunki vuonna 2004. Viljakkalan kunta liittyi Ylöjärveen vuoden 2007 alusta, Kurun

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

Sulkavan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma

Sulkavan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma Sulkavan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma 1. Toimintaympäristö Kunnan väestökehitys vuoteen 2040 asti on selvästi laskeva. Kunnan asukasmäärä 30.6.2015 oli 2 775. Asukasluku on vuoden alusta lukien

Lisätiedot

Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus

Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus Vaajakosken kuntalaiskuuleminen 12.11.2007 Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ NASTOLAN KUNTA SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 6.2.2006 5 Voimaantulo 7.2.2006 Muutos Valtuusto 18.12.2006 53 Valtuusto 15.11.2010 42 Voimaantulo 1.1.2011 Valtuusto 5.11.2012 44 Voimaantulo 1.1.2013

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

KAINUUN PELASTUSLAITOS

KAINUUN PELASTUSLAITOS KAINUUN PELASTUSLAITOS MUUTOSINFOT ke 22.3. Suomussalmi ke 29.3. Ristijärvi ti 4.4. Paltamo ti 25.4. Puolanka ke 3.5. Sotkamo ke 10.5. Kajaani ke 17.5. Kuhmo to 18.5. Hyrynsalmi KAINUUN PELASTUSLAITOS

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

Uusi organisoituminen

Uusi organisoituminen Uusi organisoituminen 8.8.2016 Organisaatiomuutostarkastelun ohjausryhmä Päivitetty 17.8. kunnan johtoryhmän ja 22.8. kunnanhallituksen antaman palautteen pohjalta 1 Toimintaperiaate Osa kunnan keskeisistä

Lisätiedot