NOUSIAISTEN KUNTA. Liikenneselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NOUSIAISTEN KUNTA. Liikenneselvitys"

Transkriptio

1 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan-Kirkonseudun osayleiskaava Liikenneselvitys Työ: E Turku , päivitetty AIRIX Ympäristö Oy PL TURKU Puhelin Telefax Toimistot: Turku, Oulu, Tampere ja Helsinki

2 NOUSIAISTEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy 2 0. Selvityksen sisältö ja tekotapa Tämä Nousiaisten kunnan keskustan ja kirkonseudun alueet käsittävä liikennemaselvitys on laadittu keväällä Selvitys on tehty alueen osayleiskaavaa varten. Työ on tehty AIRIX Ympäristö Oy:ssä, jossa työhön ovat osallistuneet DI Jukka Liikari projektipäällikkönä ja alueen kaavan laatijana sekä DI Oona-Lina Alila. Osayleiskaavan alue käsittää Nousiaisten keskustaajaman eli Nummen ympäristöineen, valtatie 8:n lähialueet Maskun rajalta Mynämäen rajalle, aseman seudun sekä kirkonkylän eli Koljolan ympäristöineen. 1. Kaava-alueen nykyinen liikenneverkko 1.1 Tieverkko Nousiaisten poikki kulkee valtatie 8 Turku-Rauma-Pori-Oulu. Se on valtakunnallinen runkotie. Valtatieltä Nummen kohdalta lähtevät tärkeimmät kunnan sisäiset yhdystiet: - yhdystie 1912 Maskun Lemuun (Lemuntie) - yhdystie 1914 Nousiaisten Kaiselan, Paijulan ja Nutturlan kautta Mynämäen Mietoisiin (Mietoistentie) - yhdystie 2010 Nousiaisten kirkonkylän kautta Ruskon Vahdolle (Koljolantie, Vahdontie) Nummelta (keskustasta) lähtevät yhdystiet: - yhdystie Kaitaraisiin (Kaitaraistentie), jolta yhdystie valtatien risteykseen (Mietoistentie) - yhdystie kirkon ja Alakylän kautta Maskuun (Kirkkotie, Halisojantie) - valtatien rinnakkaistienä toimiva yhdystie Maskuun (Maskuntie) Kirkonkylästä lähtevät: - yhdystie 2014 Valpperiin (Valpperintie) - yhdystie Kaitaraisiin ja valtatie 8:lle (Repolantie) Kaitaraisista lähtevät: - yhdystie Paistanojan ja Mynämäen suuntaan (Vainiopohjantie) - yhdystie Mynämäkeen (Mynämäentie), jolta yhdystie Kärrysiin ja Nutturlaan - yhdystie pohjoiseen Paistanojan suuntaan (Paistanojantie) Tieverkkoa täydentävät - yhdystie Mynämäentieltä Nutturlaan (Kärryistentie) - yhdystie keskustassa (Moisiontie) - yhdystie Lemuntieltä Maskun Akkoistenmäkeen

3 NOUSIAISTEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy 3 Em. tiet muodostavat osayleiskaavan alueen kattavan runkoverkon, jota Nummella täydentää katuverkko ja haja-asutusalueella yksityistiet. 1.2 Liikennemäärät Liikennemäärät näkyvät oheisesta kartasta. Erityisesti valtatie 8 sekä kunnan sisäinen päätie 2010 ovat kuormittuneita.

4 NOUSIAISTEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy Katuverkko Asemakaavoitetuilla alueilla on hyvin toimiva katuverkko. Alueiden kokoojakadut keräävät liikenteen pienemmiltä kaduilta ja kujilta. Kokoojakatuja ovat: 1.3 Liittymät Linnamäen alueella Linnamäentie Kaitaraistentieltä samalle (12414) Rästäsmäen alueella Rästäsmäentie Koljolantieltä (2010) Kaitaraistentielle (12414) Santamalan alueella Santamalantie Koljolantieltä (2010) Repolantielle (12419). Vuorenpään alueella Vuorentaustantie Maskuntieltä (12418) Rästäsmäen alue yhdistyy Santamalan alueeseen, kun välissä oleva katu (Miekkavuorentie, Markulantie) rakennetaan Tiedossa olevat muutokset nykyiseen liikenneverkkoon Valtatie 8 on suunniteltu välillä Raisio-Nousiainen moottoritieksi. Tien yleissuunnitelma ja tiesuunnitelma on hyväksytty Liikennevirastossa ja ne ovat lainvoimaisia. Tien rakentaminen Raisiosta Maskuun on varmistunut keväällä 2013, mutta toteutuksen jatkosta Nousiaisiin asti ei ole päätöstä. Valtatie 8:n välille Nousiainen-Mynämäki on valmistunut yleissuunnitelma. Myös se tullaan hyväksymään Liikennevirastossa. Ensi vaiheessa yhteysväliä kehitetään Nousiaisten osalta rakentamalla ohituskaistapari välille Nousiainen-Kurjenmäki. Rakentamisen piti alkaa vuonna 2007 tai Nykyisen liikenneverkon ongelmat ja puutteet Valtatie 8 Valtatie 8 on etenkin työmatkaliikenteen aikana ruuhkainen. Tielle on vaikeata päästä varsinkin vasemmalle kääntyen muista liittymistä kuin keskustan liikennevalo-ohjatusta liittymästä (Lemuntie). Valtatie voi ruuhkautua erittäin pahasti, kun tiellä on työmatkaliikenteen aikana mm. maatalouskoneita, veneen kuljetuksia ja erikoiskuljetuksia. Jonoja kertyy pahimmillaan Mynämäen rajalta Raisioon asti. Peräänajoja tapahtuu silloin tällöin. Mietoistentien liittymän näkemä Mynämäen suuntaa on heikko, koska tie nousee Mynämäkeen päin. Etenkin vasemmalle kääntyminen on vaikeata. Kaitaraisissa Repolantien ja Mynämäentien peräkkäisissä liittymissä ei ole kääntymiskaistoja ja väistämistä haittaa sivukaide Repolantien liittymässä. Risteyksessä on sattunut kuolemaan johtaneita ja muita onnettomuuksia, kun kääntymistä odottavan auton perään on ajettu. Ko. risteys on kaava-alueen vaarallisin. Kuvassa Repolantien liittymä etualalla. Autojen välissä näkyy Mynämäentien liittymä heikosti, koska kääntymiskaistoja ja opastusportaalia ei ole. Autoilijalle kertoo lähestyvästä liittymästä tasaisessa maastossa vain tienviitta.

5 NOUSIAISTEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy 5 Muut tiet Kunnan alueella usean yhdystien päällysteen kunto on heikko vaikuttaen jo liikenneturvallisuuteenkin. Tehdyt paikkaukset eivät kestä edes yhtä talvea. Etenkin kunnan sisäinen päätie valtatien risteyksestä kirkonkylään ja Valpperin suuntaan (Lemuntie, Koljolantie, Valpperintie) tulisi olla paremmassa kunnossa, koska liikennemäärä on melko suuri. Kuvat Koljolantieltä (mt 2010) Santamalasta ja Koljolan liittymästä. Koljolantien (2010) ja Kirkkotien liittymä (12417) on yhdystieliittymistä vaikein. Näkemät ovat lyhyet. Liikennemäärä Kirkkotieltä keskustaan on välillä suuri, kun esim. kirkolta siirrytään keskustaan seurakuntatalolle. Näkemä on puutteellinen myös vastakkaisella puolella Rästäsmäentieltä (katu) tultaessa, koska näkemäalueella on pysyvästi romua ym. irtaimistoa. 4. Kevyen liikenteen verkko 4.1 Nykyinen kevyen liikenteen verkko ja sen kattavuus Nykyinen kevyen liikenteen verkko yhdistää asuntoalueet kohtuullisen hyvin keskustan palvelujen suuntaan. Verkko ei ole kuitenkaan kattava nykyisellekään maankäytölle. 4.2 Eri alueiden saavutettavuus Laajimmat asuntoalueet on yhdistetty kevyen liikenteen väylin keskustan ja kirkonkylän palveluihin. Mm. kouluihin ja linja-autopysäkeille pääsee varsin laajalta asutulta alueelta kevytväyliä pitkin. 4.3 Kevyen liikenteen verkon ongelmat ja verkon kattavuuspuutteet Maankäytön kehittyessä tarvitaan lisää kevytväyliä, jotta liikenneturvallisuuden taso saadaan ylläpidettyä. Nykyisessä verkossa on jo nyt puutteita. Tarvetta on seuraaville uusille osuuksille: - Lemuntien varteen valtatien risteyksestä Laaleistentien haaraan. Asemanseudulla asuu mm. paljon koululaisia. Lemuntie on tällä osuudella suora ja ajonopeudet ovat suuret. Tiellä kulkee myös paljon maatalouskoneita. - Maskuntien varteen Vuorenpäähän johtavan Vuorentaustantien haarasta Maskun rajalle. Tämän osuuden suunnitelma on lainvoimainen. Se liittyy valtatien moottoritieksi rakentamiseen. Maskuntie on mutkainen. - Kirkkotien varteen koko matkalle. Tie on kapea ja mutkainen. Tiellä on kevytliikennettä mm. kunnan vuokraamalle kuntosalille (myös koululaiskäytössä) ja hautausmaalle. Tien varressa on melko paljon asuinrakennuksia. - Halisojantien varteen. Alakylässä on paljon asuinrakennuksia. - Kaitaraistentien varteen Linnamäentien eteläisestä haarasta Kaitaraisiin suunnitellun eritasoliittymän linja-autopysäkkien kautta jatkuen Mynämäentien varressa Mynämäen rajalle. Tämä osuus on maakuntakaavassa osoitettu ylikunnallisena ul-

6 NOUSIAISTEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy 6 5. Joukkoliikenne koilureittinä. Reitti yhdistää Kaitaraisiin suunnitellun teollisuusalueen keskustan kevytväyläverkkoon. - Repolantien varteen Lammasvuorentien haarasta Koljolaan. Tämä reitti olisi tarpeellinen Karhunperkon ja Santamalan asuntoalueilta Kirkonpiirin koulun suuntaan. Lisäksi väylästä tulisi todennäköisesti suosittu kävelyreitti (keskusta-koljola- Repolantie-Santamalantie). 5.1 Nykyiset reitit ja vuorotarjonta Reitit kunnan ulkopuolelle Linja-autovuoroja Turun ja Mynämäen suuntaan keskustan kautta on arkipäivisin noin 23. Lisäksi valtatietä kulkee pikavuoroja noin 27. Seuraavassa on esitelty reitit Nousiaisten kannalta olennaisin osin. Linja 118, Turku - Mynämäki Turku, tori - Turku, linja-autoasema laituri 6 - Raisiontie - Ohikulkutie - VT8 - Nousiainen, Lemuntie - Nousiainen, Nummentie - Nousiainen, Kaitaraistentie - VT8 - Mynämäki. Sama linja Nousiaisten alueella on sama toiseen suuntaan. Arkipäivisin kahdeksan vuoroa kouluvuoden aikana kello ja seitsemän vuoroa kesällä Turun suuntaan Rästäsmäestä lähtien. Linja 119, Turku - Nousiainen Turku, tori - Raision aluesairaala - Maskun terveyskeskus - Nousiainen, Nummentie - Nousiainen, Kaitaraistentie - Nousiainen, Rästäsmäki Sama linja Nousiaisten alueella on sama toiseen suuntaan. Arkipäivisin 15 vuoroa kouluvuoden aikana kello ja lähes yhtä monta vuoroa kesällä Turun suuntaan Rästäsmäestä lähtien. Pikavuorot Nousiainen - Turku Valtatie 8:aa 27 vuoroa arkipäivisin kello , 13 vuoroa lauantaisin ja kahdeksan vuoroa sunnuntaisin. Samalla reitillä toiseen suuntaan yhtä monta vuoroa.

7 NOUSIAISTEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy Kunnan sisäiset reitit Paistanojan reitti Valpperin reitit Repola th 8:15 Nummi 7:55 Henrikin koulu n 15:05 Vainionpohjantie Koljola Koljola Paistanojantie Valpperin koulu 8:15 Papumäki Vadanvainiontie Kytöistentie Kytöistentie Kirkonpiirin koulu Papumäki Valpperin koulu Kirkkotie Kirkonpiirin koulu 8:35 Koljola Henrikin koulu 8:45 Henrikin koulu 8:45 Nummi 5.2 Joukkoliikenteen olosuhteet, kattavuus ja toimivuus Linja-autovuoroja Raisioon, Turkuun ja Mynämäkeen on riittävästi keskustasta. Pysäkeille johtaa kevyen liikenteen väylät, joten ne ovat hyvin saavutettavissa. Pysäkkien tuntumassa on rajallisesti paikkoja polkupyöriä ja mopoja varten luvulla on rakennettu keskustan koillispuoleinen Santamalan alue, jolla on yli 200 omakotitaloa. Alueen laajennuskaavoituksen yleisötilaisuudessa v kysyttiin asukkailta, olisiko tarvetta, että linja-autot kulkisivat Santamalan läpi. Tarvetta ei ollut. 7. Liikenneturvallisuustilanne Täydentyy myöhemmin. 8. Liikenteen rauhoittamistarpeet Etenkin keskustan alueella ajetaan varsin paljon ylinopeutta. Keskustassa Nummentien ja Moisiontien äskettäin tehdyt järjestelyt ovat pudottaneet ajonopeuksia. Kuva kesältä 2009 ennen Nummentien parantamista.

8 NOUSIAISTEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy 8 Kuvassa on äskettäin uusittu Nummentie. Parantamisen myötä liikenne on kanavoitu, pysäköinti järjestetty ja rakennettu kevytväylä myös länsipuolelle (kuvassa oikea puoli). 9. Erityisreitit Asuntoalueiden kokoojakaduilla asukkaiden tulisi paremmin noudattaa nopeusrajoituksia. 9.1 Erikoiskuljetusreitit Valtatie 8 on erikoiskuljetusreitti. 9.2 Palo- ja pelastusreitit Palo- ja pelastusreiteissä ei liene ongelmia. Kunnan paloasemalle on äskettäin rakennettu katu, joten paloautojen ei enää tarvitse lähteä hälytysajoon yksityisen liikerakennuksen pihan kautta. 10. Nykyisen liikenneverkon parantaminen 10.1 Valtatie 8 Erityisen tärkeätä liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden kannalta olisi se, että valtatie 8 rakennettaisiin moottoritieksi tiesuunnitelman mukaisesti. Kevään 2013 tiedon mukaan vuosina rakennettava moottoritie päättyy Maskun keskustan jälkeen. Tämä aiheuttaa ruuhkan ja peräänajoriskin Nousiaisten liikennevaloristeyksessä, koska etenkin työmatkaliikenteen ruuhkahuippu moottoritien myötä tiivistyy entisestään ja liikennevaloissa on pakollinen pysähtyminen. Kuvassa on valtatien Mietoistentien liittymän näkemäalue Mynämäen suuntaan. Tämä risteys on suunniteltu poistettavaksi moottoritien tiesuunnitelmassa. Kurjenmäen ohituskaistapari olisi tarpeen rakentaa pikaisesti. Nousiaisten ja Mynämäen välisellä osuudella on pitkiä loivia mutkia ja korkeuseroja, jotka heikentävät näkemää ohitustilanteissa. Valtatiellä on paljon raskasta liikennettä.

9 NOUSIAISTEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy Yhdystiet Teiden kuntoon tulisi kiinnittää huomiota. Liikennemäärältään suurimmat paikalliset tiet pitäisi pitää kunnossa Kevyen liikenteen verkko Kevyen liikenteen verkkoa tulisi täydentää kappaleessa 4.3 esitetyillä osuuksilla. Nämä lisäisivät etenkin koululaisten koulumatkojen turvallisuutta olennaisesti Maankäytön kehittymisen myötä syntyvät tarpeet Kun keskustan länsipuolisen ns. Kylävuoren alueen asemakaavoitukseen ryhdytään, tulisi harkita Kirkkotien keskustan puoleisen pään siirtämistä Santamalan tiiviin kylän ja ahtaan sillan sijasta Koljolan puoleiseen reunaan (kappale 3, viimeinen kappale). Tämä uusi Koljolantien ja Kirkkotien välinen yhteys olisi noin 270 metriä pitkä ja ylittäisi Hirvijoen. Kuva Kirkkotien sillalta 10.3 Joukkoliikenteen olosuhteiden parantaminen Joukkoliikenne toimii hyvin. Linja-autovuoroja on paljon tarjolla niille, jotka asuvat kohtuullisella etäisyydellä pysäkeistä. Jatkossa tulee harkita, pitäisikö työmatkaliikenteen vuoroista ulottua esim. Santamalan-Karhunperkon asuntoalueelle, jolla on lähes 200 omakotitaloa ja etäisyys Turun vuorojen pysäkeille noin 2,5 km. Osa nykyisistä linjaautopysäkeistä on käytännössä rakentamatta ja siten jopa vaarallisia, kun odotustilaa ei ole ja linja-auto joutuu pysähtymään ajokaistalle. Kuvat ovat Kaitaraisista (tie 12414). 11. Suunnittelualuetta koskevat aiemmat suunnitelmat ja selvitykset - Varsinais-Suomen liikennejärjestelmä suunnitelma liikennestrategia 2030, Varsinais- Suomen liitto, Varsinais-Suomen liikennestrategian ja Turun seudun liikennejärjestelmä suunnitelma, konsulttina Strafica ja Linea Konsultit Oy, valmistuu elokuussa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien liikenneturvallisuussuunnitelma , Klang, Jaakko; Kautiala, Christel; Seimelä, Katja; Into, Laura,2012

10 NOUSIAISTEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy 10 - Turun seudun turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma, Klang, Jaakko; Reihe, Hanna; Svenns, Terhi; Nyberg, Johanna; Kinnunen, Teemu, Valtatie 8 välillä Nousiainen-Mynämäki yleissuunnitelma, Tiehallinnon Turun tiepiiri, Valtatie 8 välillä Raisio-Nousiainen Hankkeen uudelleen arviointi , Liikennevirasto - Tienpidon ja liikenteen suunnitelma , Varsinais-suomen ELY-keskus AIRIX Ympäristö Oy Jukka Liikari suunnittelupäällikkö DI, SNIL, YKS-121 Oona-Lina Alila DI Valokuvat: Jukka Liikari Tienumerokartta ja liikennemääräkartta: Varsinais-Suomen ELY-keskus Linja-autoreittikartta: Turun Linja-Autoilijan Osakeyhtiö,

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

Valtatie 27 Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys

Valtatie 27 Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys Tiehallinto Oulu Kannen valokuva: tiekuva.com (valtateiden ja risteys) Pohjakartat: Nivalan

Lisätiedot

Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneympäristö

Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneympäristö Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneympäristö Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneympäristö Tiehallinto Oulu 2008 Kannen valokuva: Erkki Sarjanoja Pohjakartat: Muhoksen kunta

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli 18731 Kiiminkijoki 848 849 Kiiminki 18715 20 848 Oulu-Kemi rautatie Jäälinjärvi Haukiputaan kunta 4 Kuivasjärvi Yrityspuisto Jääli Välikylä Oulu Pyykösjärvi Oulujoki

Lisätiedot

Vaalantien kehittäminen Oulun Hiukkavaaran kaavarungon vaikutusalueella. Toimenpidesuunnitelma

Vaalantien kehittäminen Oulun Hiukkavaaran kaavarungon vaikutusalueella. Toimenpidesuunnitelma Vaalantien kehittäminen Oulun Hiukkavaaran kaavarungon vaikutusalueella ALKUSANAT Vaalantie on Tiehallinnon ylläpitämä maantie (8300), jonka merkitys osana Oulun kaupungin pääliikenneverkkoa tulee tulevaisuudessa

Lisätiedot

Kuusamontien (vt 20) parantaminen välillä Jääli - Kiiminki kk, Kiiminki KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Kuusamontien (vt 20) parantaminen välillä Jääli - Kiiminki kk, Kiiminki KEHITTÄMISSUUNNITELMA uusamontien (vt 2) parantaminen välillä Jääli - iiminki kk, iiminki EHITTÄMISSUUNNITELMA,5 1 km Pohjakartat: Oulun kaupunki, tekninen keskus, kartastopalvelut iimingin kunta Maanmittauslaitos 2/MYY/ Genimap

Lisätiedot

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS Pirkanmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus Forssan kaupunki, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta ALKUSANAT Työn tarkoituksena on ollut laatia

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajonoongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajono-ongelman lieventämien välillä

Lisätiedot

Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Kehittämisselvitys

Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Kehittämisselvitys Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla Kehittämisselvitys Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla Kehittämisselvitys Julkaisuluvat: Pohjakartat Maanmittauslaitos, lupa nro 20/MYY/07 Pohjakartat

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA 2012 Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Pirkanmaan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Tässä raportissa esitetään Liikennepoliittisen selonteon päätökset liikenneverkon kehittämisestä 2012 2022. esipuhe Pitkäjänteinen liikenneverkon kehittämisohjelma

Lisätiedot

Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma

Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma Suonenjoen kaupunki Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma TIEHALLINTO Savo-Karjalan tiepiiri Kuopio 2006 Kansikuva: Ns. Laineen kulman risteys Herralantieltä

Lisätiedot

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Hämeen tiepiiri, Hämeen liitto, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta 2007 Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Selvitys Hämeen tiepiiri, Hämeen

Lisätiedot

Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma

Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Outokummun kaupunki Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma 04/2011 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liitto Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2009 Kaavoituspäällikkö Marjo Wallenius ISBN 952-9560-31-1 ISSN 1235-8185 Sisällysluettelo 1 VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET

Lisätiedot

Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu - Kajaani

Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu - Kajaani Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu - Kajaani Esiselvitys Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu-Kajaani Esiselvitys Ramboll Finland Oy Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 2040 KEMPELE LUONNOS 21.5.2012

KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 2040 KEMPELE LUONNOS 21.5.2012 KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAAN MUUTOS JA LAAJENNUS 00 LUONNOS.5.0 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 7 A 9000 OULU Puhelin 00 600 Telefax 00 60 Y-tunnus 05680-5 ireilletulokuulutus.8.0 Hyväksytty kunnanhallituksessa..0

Lisätiedot

Valtatie 8 Raisio-Nousiainen HANKE JA VAIHTOEHDOT

Valtatie 8 Raisio-Nousiainen HANKE JA VAIHTOEHDOT Valtatie 8 Raisio-Nousiainen HANKE JA VAIHTOEHDOT 21 Kuva 9. Vaihtoehto Sinivihreä 2. Verkkoon sisältyy uutena poikittaisyhteytenä Myllymäen yhdystie sekä rinnakkaisteinä yhteys Ruskontieltä valtatien

Lisätiedot

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi 2 2014 liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi Valtatien 20 Oulu Korvenkylähankkeen jälkiarviointi Liikenneviraston suunnitelmia 2/2014 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

6.4 Pilaantuneet maa-alueet

6.4 Pilaantuneet maa-alueet 37 6.4 Pilaantuneet maa-alueet Suunnittelualueen alkupäässä sijaitsee Raision vanha, jo suljettu yhdyskuntajätteen kaatopaikka, joka on erityisesti otettava huomioon mahdollisten rakennustöiden aikaisten

Lisätiedot

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Raportteja 70 2013 Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Juankoski Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Juankoski RAPORTTEJA 70 2013 KUOPION SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA JUANKOSKI

Lisätiedot

Uusi Lentoasemantie (mt 815) välillä lentoasema - vt 4 ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Uusi Lentoasemantie (mt 815) välillä lentoasema - vt 4 ALUEVARAUSSUUNNITELMA Uusi Lentoasemantie (mt 8) välillä lentoasema - vt ALUEVAAUSSUUNNITELMA Oulunsalo, Oulu, empele, km Oulusalon kunta Oulun kaupunki empeleen kunta Pohjakartat: Oulun kaupunki, tekninen keskus, kartastopalvelut

Lisätiedot

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lisätiedot

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro)

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Seinäjoen, Nurmon ja Ylistaron liikenneturvallisuussuunnitelma 3 Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

YHTEENVETO KUNTIEN LÄHTÖKOHDISTA JA TAVOITTEISTA MALe TEEMOITTAIN

YHTEENVETO KUNTIEN LÄHTÖKOHDISTA JA TAVOITTEISTA MALe TEEMOITTAIN YHTEENVETO KUNTIEN LÄHTÖKOHDISTA JA TAVOITTEISTA MALe TEEMOITTAIN MALe työn taustaselvitys, jossa on dokumentoitu kahden kuntakierroksen anti Materiaali on ollut keskeinen lähtökohta- ja tavoiteaineisto

Lisätiedot