RAKENNUSTAPASELOSTUS. 171-LEPPÄTIEN KOULU, SIPOO Vanhan osan korvaava uudisrakennus. Piir.No: Pvä: Huom.: Laatija: AR ja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSTAPASELOSTUS. 171-LEPPÄTIEN KOULU, SIPOO Vanhan osan korvaava uudisrakennus. Piir.No: Pvä: Huom.: Laatija: AR 000-000 2009-12-08 ja"

Transkriptio

1 171-LEPPÄTIEN KOULU, SIPOO Vanhan osan korvaava uudisrakennus RAKENNUSTAPASELOSTUS Piir.No: Pvä: Huom.: Laatija: AR ja Tunnus: Pvä: Muutos: Laatija:

2 2 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 RAKENNUSHANKE... 3 KOHDE JA SIJAINTI... 3 RAKENNUTTAJA... 3 KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT... 3 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT... 3 RAKENNUSOSAT... 5 ALUEOSAT... 5 MAAOSAT... 5 TUENNAT JA VAHVISTUKSET... 6 PÄÄLLYSTEET... 7 ALUEEN VARUSTEET... 8 ALUEEN RAKENTEET... 9 TALO-OSAT PERUSTUKSET ALAPOHJAT...10 RUNKO...11 JULKISIVUT...12 ULKOTASOT...13 VESIKATOT...14 TILA-OSAT TILAN JAKO-OSAT TILAPINNAT...16 TILAVARUSTEET MUUT TILAOSAT TILAELEMENTIT TEKNIIKKAOSAT...20 PUTKIOSAT OSAT... Error! Bookmark not defined. ILMANVAIHTO-OSAT OSAT...21 SÄHKÖOSAT OSAT...21 TIETO-OSAT OSAT...21 LAITE-OSAT SIIRTOLAITTEET TILALAITTEET... 22

3 3 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT RAKENNUSHANKE Hankkeen nimi: Leppätien koulun vanhan osan korvaava uudisrakennus Osoite: Oravakuja 4, Sipoo KOHDE JA SIJAINTI Kaupunginosa/Kylä: Kyrkoby Kortteli/Tila: YOS 3031 Tontti/Rno: 35:225 Hankkeen kuvaus: Vanha elementtirakenteinen koulu- ja asuinrakennusosa puretaan. Uusi vanhaan laajennusosaan liitettävä 2-kerroksinen koulurakennus. Oppilaspaikkoja 150. Rakennuksen paloluokka on P2 RAKENNUTTAJA Rakennuttaja: Sipoon Kunta Osoite: PL7, SIPOO Yhteyshenkilö: Rainer Långsjö Puhelin: (09) , Fax: (09) Sähköposti: KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT Käyttäjä: Sipoon kunta Osoite: PL7, SIPOO Yhteyshenkilö: Armi Kivimäk Puhelin: Sähköposti: SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT Pääsuunnittelu: Osoite: Puhelin: Sähköposti Yhteyshenkilö: Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Juhani Aalto Osoite: Iso Kylätie 25, Sipoo Yhteyshenkilö: Juhani Aalto Rakennesuunnittelu: Osoite: Puhelin: Sähköposti: Puhelin: Sähköposti: Yhteyshenkilö: LVI-suunnittelu: Asplan Oy Insinööritoimisto Osoite: Atomitie 5 C Yhteyshenkilö: Reijo Auvinen Puhelin: Sähköposti:

4 4 Sähkösuunnittelu: Osoite: Puhelin: Sähköposti: Yhteyshenkilö: Maa- ja pohjarakennussuunnittelu: Osoite: Puhelin: Sähköposti: Yhteyshenkilö:

5 5 1 RAKENNUSOSAT 11 ALUEOSAT 111 MAAOSAT 1111 Raivausosat Raivaus suoritetaan suunnitelmien mukaisilla leikattavaksi, pengerrettäväksi tai muutoin käsiteltäväksi merkityillä alueilla. Poistettavaksi määrättyjen puiden ja pensaiden kannot ja juuret raivataan pois vähintään kasvualustaan kuuluvien maakerrosten alapintaan saakka. Säilytettävät puut tulee suojata riittävästi erikseen tehtävien piha ja istutussuunnitelmien mukaan Kaivannot Maankaivu toteutetaan asemapiirroksen, pohjarakennuspiirustuksen, rakennepiirustusten, salaojapiirustusten sekä vesi, viemäri ja sähkösuunnitelmiin liittyvien asemapiirrosten mukaan. Rakennusalueen valmiit korkeudet ja rakennekerrokset esitetään erikseen tehtävässä pihantasaussuunnitelmassa. Kaivannot tehdään rakennepiirustusten ja salaojasuunnitelman mukaan. Kaivannon pohja tasataan salaojiin päin kaltevuuteen 1:50. Maanvaraisten perustusten loppukaivu tehdään varovasti, että perustus voidaan tehdä häiriintymättömän maapohjan varaan. Salaojakaivannot tehdään kuivatussuunnitelman mukaisesti. Perusmuurin vierustäytöt tehdään rakennetyyppien mukaan kerroksittain tiivistettävällä routimattomalla maa aineksella. Tiivistys RIL taulukon 8 mukaan Kanaalit Ei ole 1114 Täyttöosat Tuuletetun alapohjan alustäyttö tasataan veden poisjohtamisen suuntaan 1:50. Istutettavilla alueilla täyttö tehdään puhtailla kaivumassoilla. Salaojituskerroksen alapuolisen täytteen pinta saa poiketa suunnitelmien mukaisesta tasosta mm. Päällystettävät alueet täytetään rakennetyypin mukaan. Alusrakenteena käytetään kitkamaata tai louhosjätettä. Täytön on oltava routimatonta ainesta. Louhosta käytettäessä on lisättävä joukkoon hienoa maa ainesta niin paljon, että huokostilat täyttyvät. Tiivistys RIL taulukon 8 mukaan. Salaojituskerroksen raekoko mm, paksuus vähintään 200 mm Penkereet

6 Kuivatusosat Koko urakka-alueen piha alue kuivatetaan. Salaojitus ja kuivatus tehdään erikseen tehtävien kuivatus ja pihantasaussuunnitelmien mukaisesti. Jätevesiviemäröinti ja pintavesiviemäröinti tehdään työselostuksen, rakennepiirustusten ja LVI suunnittelijan laatimien suunnitelmien mukaan. Salaojien ympärystäyttö RIL 126 kuvan 20 rakeisuusalueen 2 mukaista. Alueen viemärit perustetaan perustamissuunnitelmien mukaisesti. Maanvaraisessa perustuksessa vähintään 200 mm:n sora tai sepeliarina ja 100 mm:n tasauskerros Erityiset maaosat Ei ole 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 1121 Paalut Rakennuspohjan paalut paalutussuunnitelman ja rakennesuunnitelmien mukaan Tuennat 1123 Vahvistukset 1124 Erityiset tuennat ja vahvistukset

7 7 113 PÄÄLLYSTEET 1131 Liikennealueiden päällysteet Pintarakenteet tehdään rakenneleikkausten ja erikseen tehtävän suunnitelman mukaan. Liikennealueet tasataan pihasuunnitelmassa ja pintavesisuunnitelmassa annettujen korkeuksien mukaan. Kaikki tiet ja piha alueet tehdään kevyttä huoltoajoa kestäviksi 1 lk, paikoitusalueet ja raskaampaa huoltoa vaativat tiet 3 lk, RIL taulukko Paikoitusalueiden päällysteet Ei ole 1133 Oleskelu- ja leikkialueiden päällysteet Oleskelualueet kivetään. Pintarakenteet tehdään piharakenneleikkausten ja erikseen tehtävän pihasuunnitelman mukaan. Alueet tasataan pihasuunnitelmassa ja pintavesisuunnitelmassa annettujen korkeuksien mukaan. Kaikki tiet ja piha alueet tehdään kevyttä huoltoajoa kestäviksi 1 lk, paikoitusalueet ja raskaampaa huoltoa vaativat tiet 3 lk, RIL taulukko Kasvillisuus Kaikki pinnat, joita ei päällystetä, viheriöidään. Viherrakentamistyöt tehdään erikseen tehtävän pihasuunnitelman mukaan. Pohjamaa lannoitetaan. Rakentamisessa käytetään nopeasti vettä läpäisevää, liettymätöntä ja tiivistymätöntä maata. Peruslannoitus viljavuusanalyysien mukaan. Nurmikko tyyppiä "käyttönurmi" Erityisalueiden päällysteet Ei ole

8 8 114 ALUEEN VARUSTEET 1141 Talovarusteet Rakennuksesta erilliset alueen varusteet tehdään erikseen tehtävän pihasuunnitelman mukaan. Tomutusteline kuumasinkitty, maalataan, betoniperustus. Kuivausteline kuumasinkitty, maalataan. Valaistusrakenteet piha ja sähkösuunnitelman mukaan Oleskeluvarusteet Rakennuksesta erilliset oleskeluvarusteet tehdään erikseen tehtävän pihasuunnitelman mukaan Leikkivarusteet Leikkivarusteet pihasuunnitelman mukaan Alueopasteet Pihateiden tehdasvalmisteiset liikennemerkit lisäkilpineen rakennuttajan ohjeiden mukaan Erityiset aluevarusteet

9 9 115 ALUEEN RAKENTEET 1151 Pihavarastot Tekniikkarakennus rakennesuunnitelmien mukaisesti. Paaluperustus ja tuuletettu betonialapohja rakennepiirustusten mukaan Pihakatokset 1153 Aidat ja tukimuurit Aidat; betoniperustus, runkorakenteet kestopuuta (A luokka), muut puuosat hienosahattua Alueen portaat, luiskat ja terassit 1155 Alueen pysäköintirakenteet 1156 Erityiset alueen rakenteet 1145 Erityiset aluevarusteet

10 10 12 TALO-OSAT 121 PERUSTUKSET 1211 Anturat Anturat tehdään rakennesuunnitelmien mukaan. Tukipaalujen päässä teräsbetoniset paaluhatut Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit Sokkelipalkit ovat teräsbetonisia elementti- tai paikallavalupalkkeja. Työ ja liikuntasaumat, halkaisueristykset, vedeneristys ja salaojiin liittyvät aukot rakennesuunnitelmien mukaan Erityiset perustukset 122 ALAPOHJAT 1221 Alapohjalaatat Alapohjan ontelolaatat rakennesuunnitelmien mukaan Alapohjakanaalit Salaojitustason alapuolelle ulottuvat kanavat, kaivot ja kuilut valetaan vesitiiviistä betonista Erityiset alapohjat Ulkotasot ovat maanvaraisia, paikallavalettuja.

11 RUNKO 1231 Väestönsuojat Ei ole 1232 Kantavat seinät Kantavat väliseinät tehdään paikallavaluna tai elementtirakenteisina rakennesuunnitelmien mukaan. Kuilut tehdään määräysten mukaisina rakennesuunnitelmien mukaan. Kuilut ovat pääosin betonielementtejä. Kuilut varustetaan huoltoluukuilla Pilarit Teräsbetonipilarit tehdään rakennesuunnitelmien mukaan Palkit Teräsbetonipalkit tehdään rakennesuunnitelmien mukaan Välipohjat Välipohjan ontelolaatat rakennesuunnitelmien mukaan Yläpohjat Yläpohjan ontelolaatat rakennesuunnitelmien mukaan Runkoportaat Portaat tehdään rakenne ja arkkitehtisuunnitelmien mukaan. Portaat ovat betonirunkoisia. Askelmat ja kerrostasot ovat pesubetonielementtejä. Kaiteet ym. täydentävät osat maalattua terästä Erityiset runkorakenteet

12 JULKISIVUT 1241 Ulkoseinät Ulkoseinät tehdään puurunkoisina arkkitehti ja rakennesuunnitelmien mukaan joko paikalla tai elementteinä. Osa seinistä on betonielementtirunkoisia. Julkisivut ovat valkoista julkisivutiiltä ja osittain hienosahattua vaakapaneelia julkisivupiirustusten mukaan. Näkyvät sokkelipinnat sileävalubetonia. Liikuntasaumat rakennesuunnitelmien mukaan. Maalaus maalausselostuksen ja julkisivupiirrosten mukaan Ikkunat Ikkunat ja heloitus ikkunakaavion mukaan. Ikkunat 3 lasisia sisäänaukeavia MEK puuikkunoita, 1xkirkas, 2xselektiivilasi. Karmin syvyys 175 mm, RT laatuluokka V. Tehdasmaalaus, valmistajan vakio, maalausselostuksen mukaan. Listoitus puulistoilla, ikkunapellit muovipinnoitettua teräsohutlevyä. Vakiohelat hyväksytetään rakennuttajalla Ulko-ovet Ovet ja heloitus erikseen tehtävien ovikaavion ja osapiirustusten mukaan. Metalliovien listat lattaterästä, puuovien puuta. Tiivisteet ulko ovissa silikonikumia. Kynnykset puuovissa lakattua tammea, teräsovissa terästä Julkisivuvarusteet Ulkotikkaat rakennesuunnitelmien mukaan kuumasinkittyä terästä Erityiset julkisivurakenteet Lasijulkisivujärjestelmät lämpökatkaistua metalliprofiilia. Lasitus 3-kertainen selektiivilasi. Lasin alareunan korkeuden ollessa alle 700 mm käytetään karkaistua tai laminoitua turvalasia.

13 ULKOTASOT 1251 Parvekkeet 1252 Katokset Katokset rakennesuunnitelmien mukaan Erityiset ulkotasot

14 VESIKATOT 1261 Vesikattorakenteet Ullakon ja vesikaton rakenteet rakennesuunnitelman mukaan. Katto ja ullakkorakenteet ovat elementtirakenteisia puuristikoita. Vesikaton alusta tuuletetaan räystäille tehtävin tuuletusraoin rakennesuunnitelman mukaan. Ullakko jaetaan palo osastoihin E30 paloseinillä palomääräysten mukaan. Lämmöneristys puhallusvillaa ja vedeneristys rakennesuunnitelmien mukaan Räystäsrakenteet Räystään aluslaudoituksena toimii kattopellityksen umpinainen aluslaudoitus, hienosahattu ja maalattu Vesikatteet Vesikate on maalattu konesaumattu pelti Vesikattovarusteet 2 kertainen sadevesikouru, muovipinnoitettu teräspelti. Syöksytorvet, muovipinnoitettu teräspelti, alaosa maalattua kuumasinkittyä 2,0 mm teräsputkea. Hoitosillat, lapetikkaat ja lumiesteet rakennesuunnitelmien mukaan kuumasinkittyä terästä Lasikattorakenteet Keskushallin lasikatteena vakiovalmisteinen lämpökatkaistu metalliprofiilijärjestelmä Kattoikkunat ja luukut Lasikatteen savunpoistoluukut palomääräysten ja erillisen lasikatesuunnitelman mukaan. Huoltoluukut piirustusten mukaan Erityiset vesikattorakenteet

15 15 13 TILA-OSAT 131 TILAN JAKO-OSAT 1311 Väliseinät Levyseinät ovat metallirankaisia. Laatoitettaviin pintoihin vedeneriste. Ääneneristys opetus- ja hallintotilojen, tuulikaappien, wc tilojen sekä pesu ja pukutilojen seiniin. Opetustilojen eristysvaatimus R w 44 db Lasiväliseinät Vakiovalmisteinen metalliprofiilijärjestelmä. Turvalasitus. Osastoivat rakenteet palomääräysten mukaan Erityisväliseinät Liikuntasalin siirtoseinä äänieristetty siirtoseinäelementtijärjestelmä. R w 44 db Kaiteet Avokaiteina polttomaalatut teräskaiteet. Keskusaulan ympärillä teräsbetonikaide Väliovet Sisäovet tehdään erikseen tehtävän ovikaavion mukaan, RT laatuluokka V. Ovet ovat tehdasmaalattuja vakio ovia. Opetus- ja hallintotilaovien eristysvaatimus R w 25 db Porrashuoneiden ovet osastoivia vakiovalmisteisia metalliprofiilijärjestelmäovia. Karmit ja listat puuta Erityisovet 1317 Tilaportaat Portaat tehdään rakenne ja arkkitehtisuunnitelmien mukaan Erityiset tilajako osat

16 TILAPINNAT 1321 Lattioiden pintarakenteet Lattioiden pintarakenteet rakennetyyppien mukaan Lattiapinnat Lattiapinnat yleensä SisäRYL:n korkeinta laatutasoa, tekniset aputilat alinta laatutasoa. Lattioiden vedeneristykset rakennesuunnitelman mukaan. Lattioissa muovimatto 2mm. Lattianpäällyste ulotetaan kiinteiden kalusteiden alle. Pesuhuoneissa klinkkerilaatta huoneselosteen mukaan. Jalkalistat ovat mattojärjestelmään kuuluvia hitsattuja jalkalistoja Sisäkattorakenteet Käytävä ja aulatiloissa alaslasketut katot rakennesuunnitelmien mukaan Sisäkattopinnat Maalattavat katot tasoitetaan. Kattopinnat yleensä SisäRYL:n normaalia laatutasoa, tekniset aputilat alinta laatutasoa. Maalattavat pinnat maalausselostuksen ja huoneselosteen mukaan. Opetus- ja hallintotiloissa akustoiniverhous 1325 Seinien pintarakenteet Liikuntasalin seinät piirustusten mukaan Seinäpinnat Yleensä SisäRYL:n normaalia laatutasoa, laatoitettavat pinnat ja kaiteet korkeinta laatutasoa, tekniset aputilat alinta laatutasoa. Levyseinien ulkokulmissa metallivahvisteinen nauha. Maalattavat seinäpinnat tasoitetaan, märkätiloissa ja muoviverhousten alla sementtipohjainen rasitusluokan 4 tasoite. Kaikista tasoitepinnoista tehdään mallit. Maalattavat pinnat maalausselostuksen ja huoneselosteen mukaan. Pesuhuoneiden seinät laatoitetaan kokonaan. Laatoitettavat pinnat huoneselosteen mukaan. Vedeneristykset rakennesuunnitelman mukaan Erityiset tilapinnat

17 TILAVARUSTEET 1331 Vakiokiintokalusteet Kalusteet vakiovalmisteisia tehdaskalusteita kalusteselosteen mukaan. Kalusteet sijoitetaan pohjapiirrosten mukaan. Kalusteiden ovet laminaattipintaisia. Värit vakiovärejä. Keittiössä kalusteiden ovien tulee aueta 180 aina kun se sijoituksen puolesta on mahdollista. Kaapit ovat vakiomallisia tanko, hylly ja hyllylaatikkokaappeja pohjapiirrosten mukaan. Vaatekaapit ja vaatenaulakko kalusteselosteen mukaan. Lääkekaappi on lukittava Erityiskiintokalusteet 1333 Varusteet Keittiössä normaali jakelukeittiövarustus. Siivouskeskukseen pyykinpesukoneelle tilanvaraus liitäntöineen. Siivoustiloissa normaali varustus Pesutiloissa normaali varustus Wc tiloissa normaali varustus Ulko oven viereen sähköinen ovikellon painike. Näyttämön alla tuolikärryt 1334 Vakiolaitteet Keittiössä normaalit jakelukeittiölaitteet. Siivouskeskukseen pyykinpesukone Tilaopasteet Käytävä- ja oviopasteet vakiojärjestelmistä erillisen suunnitelman mukaan Erityiset tilavarusteet Pienen koulun normaali näyttämövarustus

18 MUUT TILAOSAT 1341 Hoitotasot ja kulkurakenteet 1342 Tulisijat ja savuhormit 1343 Muut erityiset tilaosat

19 TILAELEMENTIT 1351 Kylpyhuone-elementit 1352 Kylmähuone-elementit Keittiön kylmiö, vakiojärjestelmä Saunaelementit 1354 Talotekniikan tilaelementit 1355 Hormielementit 1356 Erityiset tilaelementit

20 20 2 TEKNIIKKAOSAT 21 PUTKIOSAT 211 RAKENNUKSEN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ Rakennus liitetään lämmönsiirtimien välityksellä Keravan energian kaukolämpöverkkoon. Samaan lämmitysjärjestelmään liittyy viereinen, toiminnassa oleva päiväkoti. Liittymisteho on n. 550 kw, josta koulun osuus n. 450 kw ja päiväkodin osuus n. 100 kw. Päiväkodin kuluttama lämpöenergia mitataan erikseen. Ilmastoinnin lämmitysverkostolla ja patterilämmitysverkostolla on omat erilliset lämmönsiirtimet ja paisunta-astiat samoin päiväkodilla. Lämmönjako tapahtuu teräsputkiverkostolla. Lämmönluovuttimet ovat ikkunoiden alle sijoitettavia terräslevpattereita ja konvektoreita. Lämpöpatterit varustetaan termostaattisilla patteriventtiileillä. Tuulikaapit varustetaan ilmastoinnin lämmitysjärjestelmään liitetyillä kierrätysilmakoneilla. Ulkopuoliset putkistot vanhaan, säilytettävään osaan ovat maahan asennettavia kiinnivaahdotettuja teräsputkia tai muoviputkielementtejä. 212 Vesi- ja viemärilaitteet Rakennus liitetään kunnan vesijohtoverkostoon. Vesijohtoverkostoon liitetään myös kiinteistön pikapalopostit. Sade- ja jätevesiviemäriputket ovat muoviputkia kumirengasliitoksin. Viemäriverkoston kaivot ovat muovikaivoja varustettuna valurautakansin ja teleskooppiputkin. Kattosadevedet ja pihavedet johdetaan hiekanerotuskaivojen kautta verkostoon. Vesijohtoputket ovat komposiittiputkia, maahan ja seinärakenteisiin asennettavien osalta suojaputkiin asennettavia muoviputkia. Lämmin käyttövesi valmistetaan kaukolämmön avulla lämmönsiirtimiä hyväksikäyttäen. Päiväkodilla ja koululla on omat lämmönsiirtimet Käyttövesisiirtimien yhteisteho on n. 350 kw. Päiväkodin käyttämä vesi ja käyttöveden lämmitysenergia mitataan erikseen. Käyttöveden kulutus mitataan päiväkodin osalta erikseen. Kaikki vesijohtokalusteet ovat kromattuja yksiotesekoittajia. Pesualtaat ja WC-astiat ovat posliinia lattiakaivot muovia kannet haponkestävää terästä. Keittiö varustetaan lattia-altailla ja omalla ulosjohdetulla viemäriverkostolla, johon tehdään varaus rasvanerotuskaivolle.

21 21 22 ILMANVAIHTO-OSAT 221 ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄ JA KONEET Ilmastointi toteutetaan voimassa olevia määräyksiä ja Sisäilmastoluokitusta 2008 noudattaen. Sisäilmastoluokka on S3. Koneiden ja kanavistojen puhtausluokka on P1. Tuloilmakoneissa ilma suodatetaan ja lämmitetään, kaikki tuloilmakoneet varustetaan lämmöntalteenottolaitteilla, joissa lämpötilahyötysuhde on vähintään 60%. Tuloilman suodatusluokka on EU7 ja poistoilman suodatusluokka EU5. Tuloilman lämmitys tapahtuu kaukolämmön avulla. Pääpoistoilmakoneiden lisäksi järjestelmään kuuluu erilliisiä poistopuhaltimia mm. keittiötä ja WC-tiloja varten. 222 KANAVISTOT JA ILMANJAKOLAITTEET Kanavistot ovat sinkittyä terästä Pääte-elimet valitaan siten, että luokituksen mukaiset vetokriteerit täyttyvät ja ilmanjako tapahtuu mahdollisimman tehokkaasti. Kanavat eristetään palo- ja lämpöeristysvaatimusten mukaan. Keittiö varustetaan varustetaan HFe-höyrykuvulla, jossa on rasvanerottimet ja /tai kondenssivedenerottimet ja kupuun integroidut tuloilma, sieppausilma sekä valaisimet. 23 SÄHKÖOSAT 231 -OSAT Erillisen suunnitelman mukaan, 24 TIETO-OSAT 241 -OSAT Erillisen suunnitelman mukaan, 25 LAITE-OSAT 251 SIIRTOLAITTEET

22 Hissit Itsekantava kevythissijärjestelmä. Pyörätulimitoitus Kuljettimet 2513 Erityiset siirtolaitteet 252 TILALAITTEET 2521 Keittiölaitteet 2522 Pesulalaitteet 2523 Väestönsuojalaitteet Ei ole 2524 Allaslaitteet 2525 Erityiset tilalaitteet

23 23 Allekirjoitus Sipoossa ARKKITEHTITOIMISTO JUHANI AALTO Juhani Aalto, arkkitehti SAFA ARK 571

RAKENNUSTAPASELOSTUS KASAVUOEN KOULUKESKUS. Laajennus ja peruskorjaus HANKESUUNNITELMA. Sisältö noudattaa Talo 2000 Hankenimikkeistöä.

RAKENNUSTAPASELOSTUS KASAVUOEN KOULUKESKUS. Laajennus ja peruskorjaus HANKESUUNNITELMA. Sisältö noudattaa Talo 2000 Hankenimikkeistöä. 1/9 KASAVUOEN KOULUKESKUS Laajennus ja peruskorjaus HANKESUUNNITELMA RAKENNUSTAPASELOSTUS Sisältö noudattaa Talo 2000 Hankenimikkeistöä. Arkkitehtitoimisto Perko Oy Helsinki 13.08.2014 2/9 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Rakennusselostus Sivu 1/49 A R K K I T E H D I T S I I S T O N E N O Y 30.06.2014 D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Välskärinkuja 4 89600 Suomussalmi RAKENNUSSELOSTUS VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN 30.06.2014

Lisätiedot

Talo 2000-hankenimikkeistö

Talo 2000-hankenimikkeistö TALO-ryhmä Haahtela-kehitys Oy Talo 2000-hankenimikkeistö Omistajat Käyttäjät Sijoittajat Tilat Järjestelmät Tilat Järjestelmät Rakennuttajat Suunnittelijat Rakennus- ja tekniikkaosat Rakennustuotteet

Lisätiedot

Ro Nimike Yks Määrä /yks Määrä /yks

Ro Nimike Yks Määrä /yks Määrä /yks 15.11.2011 Sivu 1/19 Projektipäällikkö Mikko Helistö Projektipalvelu Prodeco Oy Hanke: Kiiminkijoen päiväkoti ja koulu Vaihe: Paikkakunta: Ouluun rajoittuvat ympäristökunnat Haahtela-ind.: 72,0 / 1.2011

Lisätiedot

MÄÄRÄLASKENTA 2012. Kiilakiventie 1 90250 OULU puh. 08 5349400 etunimi.sukunimi@maveplan.fi

MÄÄRÄLASKENTA 2012. Kiilakiventie 1 90250 OULU puh. 08 5349400 etunimi.sukunimi@maveplan.fi MÄÄRÄLASKENTA 2012 Kiilakiventie 1 90250 OULU puh. 08 5349400 etunimi.sukunimi@maveplan.fi Tilaaja Harri Penttilä Kohde Lypsykarjarakennus Osoite Latomaantie 74 Postitoimipaikka 37370 Narva Puh.nro. SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat B5 Suunnittelijat, asiantuntijat

Lisätiedot

TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA

TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA 12.1.2011 Vantaan kaupungin tilakeskus Hankepalvelut, hankevalmistelu Kielotie 13, 01300 Vantaa TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. TOIMINNASTA

Lisätiedot

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 SIPARK Oy RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET 3 1 RAKENNUSOSAT 4 11 ALUEOSAT 4 111 MAAOSAT 4 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 10 113 PÄÄLLYSTEET

Lisätiedot

KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS

KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMAN TEKNISET LIITTEET 29.4.2010 TILAOHJELMA RAKENNUSTAPASELOSTUS LVI-SELOSTUS SÄHKÖSELOSTUS ENERGIALASKELMA HELSINGIN KAUPUNKI KIRJASTO HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

PERUSKORJAUS. HANKESUUNNITELMA 6.2.2015 Sivu 1/9

PERUSKORJAUS. HANKESUUNNITELMA 6.2.2015 Sivu 1/9 HANKESUUNNITELMA 6.2.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Yliopistonkatu 27 20100 TURKU Hanke: Turun Suomalaisen Yhteiskoulun (TSYK) koulukiinteistön peruskorjaaminen ja vuokraus

Lisätiedot

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 1 AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 2 Sisällysluettelo B HANKKEEN YLEISTIEDOT 3 B 2 RAKENNUTTAJA 3 B 3 RAKENNUTTAJAKONSULTTI 3 B 4 SUUNNITTELIJAT 3 B 5 TYÖN

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (2/54)

Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (2/54) Kaupunginhallitus 20.1.2014 oheismater. asianro 3 (1/54) Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 12 (1/54) Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (1/54) KUNTOARVIO ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI MANNILANTIE 4 44100

Lisätiedot

ArchiCAD-tuotemallintamisohje

ArchiCAD-tuotemallintamisohje 1.9.2009 ArchiCAD 13 TM. - 1 ArchiCAD-tuotemallintamisohje 1 Johdanto 1.1 Tuotemallintamisohjeet ArchiCADin käyttäjälle tuotemallintamiseen siirtyminen on luontevaa, koska ohjelman käyttö on aina perustunut

Lisätiedot

Asunto Oy Espoon Luhtatie 22-24. Myyntiesite. Luhtatie 22-24 02760 Espoo

Asunto Oy Espoon Luhtatie 22-24. Myyntiesite. Luhtatie 22-24 02760 Espoo Asunto Oy Espoon Luhtatie 22-24 Luhtatie 22-24 02760 Espoo Myyntiesite Ta Talo A, B Taiteilijan näkemys kohteesta Vujema Oy, arvostettu sekä luotettava rakentaja rakentaa 9 perheen1-tasoisen pari ja erillistaloyhtiön

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI Marjaanakoti Vihdintie 25 Karkkila KUNTOARVIO. YIT Kiinteistötekniikka Oy Kiinteistöpalvelut. Kuntoarvion suorittajat:

KARKKILAN KAUPUNKI Marjaanakoti Vihdintie 25 Karkkila KUNTOARVIO. YIT Kiinteistötekniikka Oy Kiinteistöpalvelut. Kuntoarvion suorittajat: KARKKILAN KAUPUNKI Marjaanakoti Vihdintie 25 KUNTOARVIO n suorittajat: Rakennustekniikka: Kiinteistökäynti: 08.10.2010 Matti Ruotsala Raportti laadittu: 23.12.2010 LVI tekniikka: Marko Lukkari Sähkötekniikka:

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/67 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1970 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

Kuntokortti Kaunialan sotavammasairaala 30.06.2006 Rakennus: Sairaalarakennukset ja vanha Tilaryhmä:

Kuntokortti Kaunialan sotavammasairaala 30.06.2006 Rakennus: Sairaalarakennukset ja vanha Tilaryhmä: Koodi: D Aluerakenteet Laite/Tila: Ylläpito-osa A- JA B-SIIPI Rakennusta ympäröivät pihan pintarakenteet ovat pääosin nurmi- ja asfalttipintaisia. Asfalttipintaisia ovat pääsisäänkäynnin edusta ja lastauspihan

Lisätiedot

SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399. Kiertokatu 16 28130 PORI KUNTOARVIO. Kuntoarvion suorittajat:

SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399. Kiertokatu 16 28130 PORI KUNTOARVIO. Kuntoarvion suorittajat: SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399 Kiertokatu 16 28130 PORI KUNTOARVIO Kuntoarvion suorittajat: Aluerakenteet ja rakennustekniikka: Jarmo Majuri, Sakipa Oy LVI -järjestelmät:

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/68 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1950 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi!!!!!!!!!! Laatineet:!!!!!!!!!! Marko Järvitalo!!!!!!!!!! Timo Karén!!!!!!!!!!

Lisätiedot

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Rakennustyön tarkastusasiakirja Rakennustyön tarkastusasiakirja VALVONNAN LÄHTÖTIETOJA KIINTEISTÖ Osoite Omistaja ja osoite Haltija ja osoite Kunta Kortteli Kaupunginosa/kylä Tontti/tila YHTIÖMUOTO Asunto-osakeyhtiö Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

Julius Jääskeläinen 30.1.2015 1 (5)

Julius Jääskeläinen 30.1.2015 1 (5) Rakennustapaselostus Julius Jääskeläinen 30.1.2015 1 (5) VAV Asunnot Oy / Lipputie 14 Vantaa / Kivistö / Kortteli 23171 / Tontti 2 RAKENNUSTAPASELOSTUS YLEISTÄ VAV Asunnot Oy / Lipputie 14 on yhden viisikerroksisen,

Lisätiedot

Hanke 6159. Kiratek Oy Henri Käyrä puh. 0207 401 021 29.08.2012 K U N T O A R V I O. Kotiteollisuustalo Liliuksenmutka 7, 61500 Isokyrö

Hanke 6159. Kiratek Oy Henri Käyrä puh. 0207 401 021 29.08.2012 K U N T O A R V I O. Kotiteollisuustalo Liliuksenmutka 7, 61500 Isokyrö Hanke 6159 Kiratek Oy Henri Käyrä puh. 0207 401 021 29.08.2012 K U N T O A R V I O Liliuksenmutka 7, 61500 Isokyrö 1 SISÄLLYSLUETTELO: SISÄLLYSLUETTELO:... 1 KUVALUETTELO... 3 JOHDANTO... 4 1. YHTEENVETO...

Lisätiedot

JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI

JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI KUNTOARVIO Tarkastuspäivä 6.7.2009 R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O O Y W W W. R A K S Y S T E M S A N T I

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS Puutarhakatu 2 TEL. 03 314 611 PL 487 33101 TAMPERE FAX. 03 314 66 475 25.1.2003 KORJAUSTARVESELVITYS

TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS Puutarhakatu 2 TEL. 03 314 611 PL 487 33101 TAMPERE FAX. 03 314 66 475 25.1.2003 KORJAUSTARVESELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS Puutarhakatu 2 TEL. 03 314 611 PL 487 33101 TAMPERE FAX. 03 314 66 475 25.1.2003 KORJAUSTARVESELVITYS PYYNIKIN UIMAHALLI Pirkankatu 10 33230 Tampere Korjaustarveselvitys 25.1.2003

Lisätiedot

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 08.10.2009 Raportin päiväys: 12.11.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Tekmanni Service

Lisätiedot

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 27.01.2010 26.04.2010 Raportin päiväys: 05.05.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Lemminkäinen

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Lielahden koulu

KUNTOTARKASTUS. Lielahden koulu KUNTOTARKASTUS Lielahden koulu Rövarnäsintie 13 21630 LIELAX KUNTOTARKASTUS LIELAHDEN KOULU, RÖVARNÄSINTIE 13, 21630 LIELAX 2 1. YHTEENVETO 1.1. YLEISKUVAUS KOHTEESTA JA SEN KUNNOSTA Tarkastuksen kohteena

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt

Senaatti-kiinteistöt 24.6.2015 Senaatti-kiinteistöt Jääkärinkatu 14 50100 Mikkeli Luottamuksellinen Ramboll Finland Oy PL 25, Säterinkatu 6, 02601 Espoo, SUOMI Puh. +358 20 755 611, Fax. +358 20 755 6201 Sisällysluettelo LAADUNVARMISTUS

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS

RAKENNUSTAPASELOSTUS RAKENNUSTAPASELOSTUS YLEISTÄ Asunto Oy Kuopion Antikkalantähti on RS-rahotteinen asuintaloyhtiö, joka koostuu 2-kerroksisista rivitaloasunnoista ja luhtitaloasunnoista. Taloyhtiössä on 27 asuntoa. B-rakennuksen

Lisätiedot