RAKENNUSTAPASELOSTUS. 171-LEPPÄTIEN KOULU, SIPOO Vanhan osan korvaava uudisrakennus. Piir.No: Pvä: Huom.: Laatija: AR ja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSTAPASELOSTUS. 171-LEPPÄTIEN KOULU, SIPOO Vanhan osan korvaava uudisrakennus. Piir.No: Pvä: Huom.: Laatija: AR 000-000 2009-12-08 ja"

Transkriptio

1 171-LEPPÄTIEN KOULU, SIPOO Vanhan osan korvaava uudisrakennus RAKENNUSTAPASELOSTUS Piir.No: Pvä: Huom.: Laatija: AR ja Tunnus: Pvä: Muutos: Laatija:

2 2 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 RAKENNUSHANKE... 3 KOHDE JA SIJAINTI... 3 RAKENNUTTAJA... 3 KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT... 3 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT... 3 RAKENNUSOSAT... 5 ALUEOSAT... 5 MAAOSAT... 5 TUENNAT JA VAHVISTUKSET... 6 PÄÄLLYSTEET... 7 ALUEEN VARUSTEET... 8 ALUEEN RAKENTEET... 9 TALO-OSAT PERUSTUKSET ALAPOHJAT...10 RUNKO...11 JULKISIVUT...12 ULKOTASOT...13 VESIKATOT...14 TILA-OSAT TILAN JAKO-OSAT TILAPINNAT...16 TILAVARUSTEET MUUT TILAOSAT TILAELEMENTIT TEKNIIKKAOSAT...20 PUTKIOSAT OSAT... Error! Bookmark not defined. ILMANVAIHTO-OSAT OSAT...21 SÄHKÖOSAT OSAT...21 TIETO-OSAT OSAT...21 LAITE-OSAT SIIRTOLAITTEET TILALAITTEET... 22

3 3 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT RAKENNUSHANKE Hankkeen nimi: Leppätien koulun vanhan osan korvaava uudisrakennus Osoite: Oravakuja 4, Sipoo KOHDE JA SIJAINTI Kaupunginosa/Kylä: Kyrkoby Kortteli/Tila: YOS 3031 Tontti/Rno: 35:225 Hankkeen kuvaus: Vanha elementtirakenteinen koulu- ja asuinrakennusosa puretaan. Uusi vanhaan laajennusosaan liitettävä 2-kerroksinen koulurakennus. Oppilaspaikkoja 150. Rakennuksen paloluokka on P2 RAKENNUTTAJA Rakennuttaja: Sipoon Kunta Osoite: PL7, SIPOO Yhteyshenkilö: Rainer Långsjö Puhelin: (09) , Fax: (09) Sähköposti: KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT Käyttäjä: Sipoon kunta Osoite: PL7, SIPOO Yhteyshenkilö: Armi Kivimäk Puhelin: Sähköposti: SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT Pääsuunnittelu: Osoite: Puhelin: Sähköposti Yhteyshenkilö: Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Juhani Aalto Osoite: Iso Kylätie 25, Sipoo Yhteyshenkilö: Juhani Aalto Rakennesuunnittelu: Osoite: Puhelin: Sähköposti: Puhelin: Sähköposti: Yhteyshenkilö: LVI-suunnittelu: Asplan Oy Insinööritoimisto Osoite: Atomitie 5 C Yhteyshenkilö: Reijo Auvinen Puhelin: Sähköposti:

4 4 Sähkösuunnittelu: Osoite: Puhelin: Sähköposti: Yhteyshenkilö: Maa- ja pohjarakennussuunnittelu: Osoite: Puhelin: Sähköposti: Yhteyshenkilö:

5 5 1 RAKENNUSOSAT 11 ALUEOSAT 111 MAAOSAT 1111 Raivausosat Raivaus suoritetaan suunnitelmien mukaisilla leikattavaksi, pengerrettäväksi tai muutoin käsiteltäväksi merkityillä alueilla. Poistettavaksi määrättyjen puiden ja pensaiden kannot ja juuret raivataan pois vähintään kasvualustaan kuuluvien maakerrosten alapintaan saakka. Säilytettävät puut tulee suojata riittävästi erikseen tehtävien piha ja istutussuunnitelmien mukaan Kaivannot Maankaivu toteutetaan asemapiirroksen, pohjarakennuspiirustuksen, rakennepiirustusten, salaojapiirustusten sekä vesi, viemäri ja sähkösuunnitelmiin liittyvien asemapiirrosten mukaan. Rakennusalueen valmiit korkeudet ja rakennekerrokset esitetään erikseen tehtävässä pihantasaussuunnitelmassa. Kaivannot tehdään rakennepiirustusten ja salaojasuunnitelman mukaan. Kaivannon pohja tasataan salaojiin päin kaltevuuteen 1:50. Maanvaraisten perustusten loppukaivu tehdään varovasti, että perustus voidaan tehdä häiriintymättömän maapohjan varaan. Salaojakaivannot tehdään kuivatussuunnitelman mukaisesti. Perusmuurin vierustäytöt tehdään rakennetyyppien mukaan kerroksittain tiivistettävällä routimattomalla maa aineksella. Tiivistys RIL taulukon 8 mukaan Kanaalit Ei ole 1114 Täyttöosat Tuuletetun alapohjan alustäyttö tasataan veden poisjohtamisen suuntaan 1:50. Istutettavilla alueilla täyttö tehdään puhtailla kaivumassoilla. Salaojituskerroksen alapuolisen täytteen pinta saa poiketa suunnitelmien mukaisesta tasosta mm. Päällystettävät alueet täytetään rakennetyypin mukaan. Alusrakenteena käytetään kitkamaata tai louhosjätettä. Täytön on oltava routimatonta ainesta. Louhosta käytettäessä on lisättävä joukkoon hienoa maa ainesta niin paljon, että huokostilat täyttyvät. Tiivistys RIL taulukon 8 mukaan. Salaojituskerroksen raekoko mm, paksuus vähintään 200 mm Penkereet

6 Kuivatusosat Koko urakka-alueen piha alue kuivatetaan. Salaojitus ja kuivatus tehdään erikseen tehtävien kuivatus ja pihantasaussuunnitelmien mukaisesti. Jätevesiviemäröinti ja pintavesiviemäröinti tehdään työselostuksen, rakennepiirustusten ja LVI suunnittelijan laatimien suunnitelmien mukaan. Salaojien ympärystäyttö RIL 126 kuvan 20 rakeisuusalueen 2 mukaista. Alueen viemärit perustetaan perustamissuunnitelmien mukaisesti. Maanvaraisessa perustuksessa vähintään 200 mm:n sora tai sepeliarina ja 100 mm:n tasauskerros Erityiset maaosat Ei ole 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 1121 Paalut Rakennuspohjan paalut paalutussuunnitelman ja rakennesuunnitelmien mukaan Tuennat 1123 Vahvistukset 1124 Erityiset tuennat ja vahvistukset

7 7 113 PÄÄLLYSTEET 1131 Liikennealueiden päällysteet Pintarakenteet tehdään rakenneleikkausten ja erikseen tehtävän suunnitelman mukaan. Liikennealueet tasataan pihasuunnitelmassa ja pintavesisuunnitelmassa annettujen korkeuksien mukaan. Kaikki tiet ja piha alueet tehdään kevyttä huoltoajoa kestäviksi 1 lk, paikoitusalueet ja raskaampaa huoltoa vaativat tiet 3 lk, RIL taulukko Paikoitusalueiden päällysteet Ei ole 1133 Oleskelu- ja leikkialueiden päällysteet Oleskelualueet kivetään. Pintarakenteet tehdään piharakenneleikkausten ja erikseen tehtävän pihasuunnitelman mukaan. Alueet tasataan pihasuunnitelmassa ja pintavesisuunnitelmassa annettujen korkeuksien mukaan. Kaikki tiet ja piha alueet tehdään kevyttä huoltoajoa kestäviksi 1 lk, paikoitusalueet ja raskaampaa huoltoa vaativat tiet 3 lk, RIL taulukko Kasvillisuus Kaikki pinnat, joita ei päällystetä, viheriöidään. Viherrakentamistyöt tehdään erikseen tehtävän pihasuunnitelman mukaan. Pohjamaa lannoitetaan. Rakentamisessa käytetään nopeasti vettä läpäisevää, liettymätöntä ja tiivistymätöntä maata. Peruslannoitus viljavuusanalyysien mukaan. Nurmikko tyyppiä "käyttönurmi" Erityisalueiden päällysteet Ei ole

8 8 114 ALUEEN VARUSTEET 1141 Talovarusteet Rakennuksesta erilliset alueen varusteet tehdään erikseen tehtävän pihasuunnitelman mukaan. Tomutusteline kuumasinkitty, maalataan, betoniperustus. Kuivausteline kuumasinkitty, maalataan. Valaistusrakenteet piha ja sähkösuunnitelman mukaan Oleskeluvarusteet Rakennuksesta erilliset oleskeluvarusteet tehdään erikseen tehtävän pihasuunnitelman mukaan Leikkivarusteet Leikkivarusteet pihasuunnitelman mukaan Alueopasteet Pihateiden tehdasvalmisteiset liikennemerkit lisäkilpineen rakennuttajan ohjeiden mukaan Erityiset aluevarusteet

9 9 115 ALUEEN RAKENTEET 1151 Pihavarastot Tekniikkarakennus rakennesuunnitelmien mukaisesti. Paaluperustus ja tuuletettu betonialapohja rakennepiirustusten mukaan Pihakatokset 1153 Aidat ja tukimuurit Aidat; betoniperustus, runkorakenteet kestopuuta (A luokka), muut puuosat hienosahattua Alueen portaat, luiskat ja terassit 1155 Alueen pysäköintirakenteet 1156 Erityiset alueen rakenteet 1145 Erityiset aluevarusteet

10 10 12 TALO-OSAT 121 PERUSTUKSET 1211 Anturat Anturat tehdään rakennesuunnitelmien mukaan. Tukipaalujen päässä teräsbetoniset paaluhatut Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit Sokkelipalkit ovat teräsbetonisia elementti- tai paikallavalupalkkeja. Työ ja liikuntasaumat, halkaisueristykset, vedeneristys ja salaojiin liittyvät aukot rakennesuunnitelmien mukaan Erityiset perustukset 122 ALAPOHJAT 1221 Alapohjalaatat Alapohjan ontelolaatat rakennesuunnitelmien mukaan Alapohjakanaalit Salaojitustason alapuolelle ulottuvat kanavat, kaivot ja kuilut valetaan vesitiiviistä betonista Erityiset alapohjat Ulkotasot ovat maanvaraisia, paikallavalettuja.

11 RUNKO 1231 Väestönsuojat Ei ole 1232 Kantavat seinät Kantavat väliseinät tehdään paikallavaluna tai elementtirakenteisina rakennesuunnitelmien mukaan. Kuilut tehdään määräysten mukaisina rakennesuunnitelmien mukaan. Kuilut ovat pääosin betonielementtejä. Kuilut varustetaan huoltoluukuilla Pilarit Teräsbetonipilarit tehdään rakennesuunnitelmien mukaan Palkit Teräsbetonipalkit tehdään rakennesuunnitelmien mukaan Välipohjat Välipohjan ontelolaatat rakennesuunnitelmien mukaan Yläpohjat Yläpohjan ontelolaatat rakennesuunnitelmien mukaan Runkoportaat Portaat tehdään rakenne ja arkkitehtisuunnitelmien mukaan. Portaat ovat betonirunkoisia. Askelmat ja kerrostasot ovat pesubetonielementtejä. Kaiteet ym. täydentävät osat maalattua terästä Erityiset runkorakenteet

12 JULKISIVUT 1241 Ulkoseinät Ulkoseinät tehdään puurunkoisina arkkitehti ja rakennesuunnitelmien mukaan joko paikalla tai elementteinä. Osa seinistä on betonielementtirunkoisia. Julkisivut ovat valkoista julkisivutiiltä ja osittain hienosahattua vaakapaneelia julkisivupiirustusten mukaan. Näkyvät sokkelipinnat sileävalubetonia. Liikuntasaumat rakennesuunnitelmien mukaan. Maalaus maalausselostuksen ja julkisivupiirrosten mukaan Ikkunat Ikkunat ja heloitus ikkunakaavion mukaan. Ikkunat 3 lasisia sisäänaukeavia MEK puuikkunoita, 1xkirkas, 2xselektiivilasi. Karmin syvyys 175 mm, RT laatuluokka V. Tehdasmaalaus, valmistajan vakio, maalausselostuksen mukaan. Listoitus puulistoilla, ikkunapellit muovipinnoitettua teräsohutlevyä. Vakiohelat hyväksytetään rakennuttajalla Ulko-ovet Ovet ja heloitus erikseen tehtävien ovikaavion ja osapiirustusten mukaan. Metalliovien listat lattaterästä, puuovien puuta. Tiivisteet ulko ovissa silikonikumia. Kynnykset puuovissa lakattua tammea, teräsovissa terästä Julkisivuvarusteet Ulkotikkaat rakennesuunnitelmien mukaan kuumasinkittyä terästä Erityiset julkisivurakenteet Lasijulkisivujärjestelmät lämpökatkaistua metalliprofiilia. Lasitus 3-kertainen selektiivilasi. Lasin alareunan korkeuden ollessa alle 700 mm käytetään karkaistua tai laminoitua turvalasia.

13 ULKOTASOT 1251 Parvekkeet 1252 Katokset Katokset rakennesuunnitelmien mukaan Erityiset ulkotasot

14 VESIKATOT 1261 Vesikattorakenteet Ullakon ja vesikaton rakenteet rakennesuunnitelman mukaan. Katto ja ullakkorakenteet ovat elementtirakenteisia puuristikoita. Vesikaton alusta tuuletetaan räystäille tehtävin tuuletusraoin rakennesuunnitelman mukaan. Ullakko jaetaan palo osastoihin E30 paloseinillä palomääräysten mukaan. Lämmöneristys puhallusvillaa ja vedeneristys rakennesuunnitelmien mukaan Räystäsrakenteet Räystään aluslaudoituksena toimii kattopellityksen umpinainen aluslaudoitus, hienosahattu ja maalattu Vesikatteet Vesikate on maalattu konesaumattu pelti Vesikattovarusteet 2 kertainen sadevesikouru, muovipinnoitettu teräspelti. Syöksytorvet, muovipinnoitettu teräspelti, alaosa maalattua kuumasinkittyä 2,0 mm teräsputkea. Hoitosillat, lapetikkaat ja lumiesteet rakennesuunnitelmien mukaan kuumasinkittyä terästä Lasikattorakenteet Keskushallin lasikatteena vakiovalmisteinen lämpökatkaistu metalliprofiilijärjestelmä Kattoikkunat ja luukut Lasikatteen savunpoistoluukut palomääräysten ja erillisen lasikatesuunnitelman mukaan. Huoltoluukut piirustusten mukaan Erityiset vesikattorakenteet

15 15 13 TILA-OSAT 131 TILAN JAKO-OSAT 1311 Väliseinät Levyseinät ovat metallirankaisia. Laatoitettaviin pintoihin vedeneriste. Ääneneristys opetus- ja hallintotilojen, tuulikaappien, wc tilojen sekä pesu ja pukutilojen seiniin. Opetustilojen eristysvaatimus R w 44 db Lasiväliseinät Vakiovalmisteinen metalliprofiilijärjestelmä. Turvalasitus. Osastoivat rakenteet palomääräysten mukaan Erityisväliseinät Liikuntasalin siirtoseinä äänieristetty siirtoseinäelementtijärjestelmä. R w 44 db Kaiteet Avokaiteina polttomaalatut teräskaiteet. Keskusaulan ympärillä teräsbetonikaide Väliovet Sisäovet tehdään erikseen tehtävän ovikaavion mukaan, RT laatuluokka V. Ovet ovat tehdasmaalattuja vakio ovia. Opetus- ja hallintotilaovien eristysvaatimus R w 25 db Porrashuoneiden ovet osastoivia vakiovalmisteisia metalliprofiilijärjestelmäovia. Karmit ja listat puuta Erityisovet 1317 Tilaportaat Portaat tehdään rakenne ja arkkitehtisuunnitelmien mukaan Erityiset tilajako osat

16 TILAPINNAT 1321 Lattioiden pintarakenteet Lattioiden pintarakenteet rakennetyyppien mukaan Lattiapinnat Lattiapinnat yleensä SisäRYL:n korkeinta laatutasoa, tekniset aputilat alinta laatutasoa. Lattioiden vedeneristykset rakennesuunnitelman mukaan. Lattioissa muovimatto 2mm. Lattianpäällyste ulotetaan kiinteiden kalusteiden alle. Pesuhuoneissa klinkkerilaatta huoneselosteen mukaan. Jalkalistat ovat mattojärjestelmään kuuluvia hitsattuja jalkalistoja Sisäkattorakenteet Käytävä ja aulatiloissa alaslasketut katot rakennesuunnitelmien mukaan Sisäkattopinnat Maalattavat katot tasoitetaan. Kattopinnat yleensä SisäRYL:n normaalia laatutasoa, tekniset aputilat alinta laatutasoa. Maalattavat pinnat maalausselostuksen ja huoneselosteen mukaan. Opetus- ja hallintotiloissa akustoiniverhous 1325 Seinien pintarakenteet Liikuntasalin seinät piirustusten mukaan Seinäpinnat Yleensä SisäRYL:n normaalia laatutasoa, laatoitettavat pinnat ja kaiteet korkeinta laatutasoa, tekniset aputilat alinta laatutasoa. Levyseinien ulkokulmissa metallivahvisteinen nauha. Maalattavat seinäpinnat tasoitetaan, märkätiloissa ja muoviverhousten alla sementtipohjainen rasitusluokan 4 tasoite. Kaikista tasoitepinnoista tehdään mallit. Maalattavat pinnat maalausselostuksen ja huoneselosteen mukaan. Pesuhuoneiden seinät laatoitetaan kokonaan. Laatoitettavat pinnat huoneselosteen mukaan. Vedeneristykset rakennesuunnitelman mukaan Erityiset tilapinnat

17 TILAVARUSTEET 1331 Vakiokiintokalusteet Kalusteet vakiovalmisteisia tehdaskalusteita kalusteselosteen mukaan. Kalusteet sijoitetaan pohjapiirrosten mukaan. Kalusteiden ovet laminaattipintaisia. Värit vakiovärejä. Keittiössä kalusteiden ovien tulee aueta 180 aina kun se sijoituksen puolesta on mahdollista. Kaapit ovat vakiomallisia tanko, hylly ja hyllylaatikkokaappeja pohjapiirrosten mukaan. Vaatekaapit ja vaatenaulakko kalusteselosteen mukaan. Lääkekaappi on lukittava Erityiskiintokalusteet 1333 Varusteet Keittiössä normaali jakelukeittiövarustus. Siivouskeskukseen pyykinpesukoneelle tilanvaraus liitäntöineen. Siivoustiloissa normaali varustus Pesutiloissa normaali varustus Wc tiloissa normaali varustus Ulko oven viereen sähköinen ovikellon painike. Näyttämön alla tuolikärryt 1334 Vakiolaitteet Keittiössä normaalit jakelukeittiölaitteet. Siivouskeskukseen pyykinpesukone Tilaopasteet Käytävä- ja oviopasteet vakiojärjestelmistä erillisen suunnitelman mukaan Erityiset tilavarusteet Pienen koulun normaali näyttämövarustus

18 MUUT TILAOSAT 1341 Hoitotasot ja kulkurakenteet 1342 Tulisijat ja savuhormit 1343 Muut erityiset tilaosat

19 TILAELEMENTIT 1351 Kylpyhuone-elementit 1352 Kylmähuone-elementit Keittiön kylmiö, vakiojärjestelmä Saunaelementit 1354 Talotekniikan tilaelementit 1355 Hormielementit 1356 Erityiset tilaelementit

20 20 2 TEKNIIKKAOSAT 21 PUTKIOSAT 211 RAKENNUKSEN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ Rakennus liitetään lämmönsiirtimien välityksellä Keravan energian kaukolämpöverkkoon. Samaan lämmitysjärjestelmään liittyy viereinen, toiminnassa oleva päiväkoti. Liittymisteho on n. 550 kw, josta koulun osuus n. 450 kw ja päiväkodin osuus n. 100 kw. Päiväkodin kuluttama lämpöenergia mitataan erikseen. Ilmastoinnin lämmitysverkostolla ja patterilämmitysverkostolla on omat erilliset lämmönsiirtimet ja paisunta-astiat samoin päiväkodilla. Lämmönjako tapahtuu teräsputkiverkostolla. Lämmönluovuttimet ovat ikkunoiden alle sijoitettavia terräslevpattereita ja konvektoreita. Lämpöpatterit varustetaan termostaattisilla patteriventtiileillä. Tuulikaapit varustetaan ilmastoinnin lämmitysjärjestelmään liitetyillä kierrätysilmakoneilla. Ulkopuoliset putkistot vanhaan, säilytettävään osaan ovat maahan asennettavia kiinnivaahdotettuja teräsputkia tai muoviputkielementtejä. 212 Vesi- ja viemärilaitteet Rakennus liitetään kunnan vesijohtoverkostoon. Vesijohtoverkostoon liitetään myös kiinteistön pikapalopostit. Sade- ja jätevesiviemäriputket ovat muoviputkia kumirengasliitoksin. Viemäriverkoston kaivot ovat muovikaivoja varustettuna valurautakansin ja teleskooppiputkin. Kattosadevedet ja pihavedet johdetaan hiekanerotuskaivojen kautta verkostoon. Vesijohtoputket ovat komposiittiputkia, maahan ja seinärakenteisiin asennettavien osalta suojaputkiin asennettavia muoviputkia. Lämmin käyttövesi valmistetaan kaukolämmön avulla lämmönsiirtimiä hyväksikäyttäen. Päiväkodilla ja koululla on omat lämmönsiirtimet Käyttövesisiirtimien yhteisteho on n. 350 kw. Päiväkodin käyttämä vesi ja käyttöveden lämmitysenergia mitataan erikseen. Käyttöveden kulutus mitataan päiväkodin osalta erikseen. Kaikki vesijohtokalusteet ovat kromattuja yksiotesekoittajia. Pesualtaat ja WC-astiat ovat posliinia lattiakaivot muovia kannet haponkestävää terästä. Keittiö varustetaan lattia-altailla ja omalla ulosjohdetulla viemäriverkostolla, johon tehdään varaus rasvanerotuskaivolle.

21 21 22 ILMANVAIHTO-OSAT 221 ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄ JA KONEET Ilmastointi toteutetaan voimassa olevia määräyksiä ja Sisäilmastoluokitusta 2008 noudattaen. Sisäilmastoluokka on S3. Koneiden ja kanavistojen puhtausluokka on P1. Tuloilmakoneissa ilma suodatetaan ja lämmitetään, kaikki tuloilmakoneet varustetaan lämmöntalteenottolaitteilla, joissa lämpötilahyötysuhde on vähintään 60%. Tuloilman suodatusluokka on EU7 ja poistoilman suodatusluokka EU5. Tuloilman lämmitys tapahtuu kaukolämmön avulla. Pääpoistoilmakoneiden lisäksi järjestelmään kuuluu erilliisiä poistopuhaltimia mm. keittiötä ja WC-tiloja varten. 222 KANAVISTOT JA ILMANJAKOLAITTEET Kanavistot ovat sinkittyä terästä Pääte-elimet valitaan siten, että luokituksen mukaiset vetokriteerit täyttyvät ja ilmanjako tapahtuu mahdollisimman tehokkaasti. Kanavat eristetään palo- ja lämpöeristysvaatimusten mukaan. Keittiö varustetaan varustetaan HFe-höyrykuvulla, jossa on rasvanerottimet ja /tai kondenssivedenerottimet ja kupuun integroidut tuloilma, sieppausilma sekä valaisimet. 23 SÄHKÖOSAT 231 -OSAT Erillisen suunnitelman mukaan, 24 TIETO-OSAT 241 -OSAT Erillisen suunnitelman mukaan, 25 LAITE-OSAT 251 SIIRTOLAITTEET

22 Hissit Itsekantava kevythissijärjestelmä. Pyörätulimitoitus Kuljettimet 2513 Erityiset siirtolaitteet 252 TILALAITTEET 2521 Keittiölaitteet 2522 Pesulalaitteet 2523 Väestönsuojalaitteet Ei ole 2524 Allaslaitteet 2525 Erityiset tilalaitteet

23 23 Allekirjoitus Sipoossa ARKKITEHTITOIMISTO JUHANI AALTO Juhani Aalto, arkkitehti SAFA ARK 571

Ro Nimike Yks Määrä /yks

Ro Nimike Yks Määrä /yks 15.11.2012 Sivu 1/16 Tapio Holopainen Insinööritoimisto Tapio Holopainen Hanke: 2RO 14.11.12 Kaupungintalo, väliaikaiskäytön korjaustoimenpiteet Espoo Vaihe: 1:200 ja palaverit Paikkakunta: Espoo Haahtela-ind.:

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO

RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO RAKENNUSTAPASELOSTUS YLEISTIEDOT PAIKKATIEDOT Rakennuskohteen nimi Kaukaan Virkailijakerho Osoite Kaukaankatu 28 Rakennuspaikkaa koskevat tiedot (tontti, kaavoitus,

Lisätiedot

KUSTANNUSARVIO Päiväys 28.8.2013 LIITE 8. Talo 2000 - nimikkeistö Euroa /brm2 %

KUSTANNUSARVIO Päiväys 28.8.2013 LIITE 8. Talo 2000 - nimikkeistö Euroa /brm2 % KUSTANNUSARVIO Päiväys 28.8.2013 LIITE 8 Kohde: ESSHP, Mikkelin keskussairaala R-Rakennuksen peruskorjaus Porrassalmenkatu 35-57 Paikkakunta: Ajankohta: Nettoala: Bruttoala: MIKKELI 28.8.2013 1 029 m2

Lisätiedot

RAKENNUSSELOSTUS ALUSTAVA

RAKENNUSSELOSTUS ALUSTAVA Helen Oy / HKL Metron sähkönsyöttöasema kontissa RAKENNUSSELOSTUS ALUSTAVA 27.05.2016 000_0200_1000 000_0200_1000.docx 30.5.2016 Sivu 3 / 23 1 RAKENNUSOSAT... 9 11 ALUEOSAT... 9 111 MAAOSAT... 9 1111

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI 7.9.2015. Rakennuspaikkaa koskevat tiedot (tontti, kaavoitus, rakennusoikeus, rasitteet jne.) Asemakaava

SASTAMALAN KAUPUNKI 7.9.2015. Rakennuspaikkaa koskevat tiedot (tontti, kaavoitus, rakennusoikeus, rasitteet jne.) Asemakaava SASTAMALAN KAUPUNKI 7.9.2015 RAKENNUSTAPASELOSTUS YLEISTIEDOT PAIKKATIEDOT Rakennuskohteen nimi Kiikoisten rantasauna Osoite Rajalahdentie 45, Sastamala Rakennuspaikkaa koskevat tiedot (tontti, kaavoitus,

Lisätiedot

Pientaloteollisuus PTT ry PIENTALOPAKETTIEN YLÄKÄSITTEET 01.06.2010 1(5)

Pientaloteollisuus PTT ry PIENTALOPAKETTIEN YLÄKÄSITTEET 01.06.2010 1(5) 1(5) TOIMITUKSEN SISÄLTÖKUVAUS Materiaalitoimitus = M Materiaalit toimitetaan asennettuna = A Ei sisälly toimitukseen = tyhjä solu YLÄKÄSITTEET Talopaketin toimituslaajuus 1 RAKENNUSOSAT TALOVALMIS MUUTTOVALMIS

Lisätiedot

ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET

ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET Tietomallin ja muiden suunnitteludokumenttien tietosisältöjen tulee vastata toisiaan. Mallinnuksessa noudatetaan Yleisiä tietomallivaatimuksia 202. Sisältö on määritelty

Lisätiedot

Etelä-Sipoon keskuskeittiö

Etelä-Sipoon keskuskeittiö RAKENNUSTAPASELOSTUS 1 Sisällysluettelo: Rakennushankkeen yleistiedot Kohde Käyttäjän edustajat Rakennushanke Rakennuttaja Suunnittelijat, asiantuntijat 1 Rakennustekniikka 11 Alue 111 Raivaus ja purku

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖ

KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖ KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖ RAKENNUSTAPASELOSTUS Helsinki 25.5.2018 RAKENNUSTAPASELOSTUS KASAVUOREN KESKUSKEITTIÖ 2/10 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 LAAJUUSTIEDOT... 3 1 RAKENNUSOSAT... 4

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

PTT:N VESIKATTOVALMIS TOIMITUKSEN SISÄLTÖKUVAUS

PTT:N VESIKATTOVALMIS TOIMITUKSEN SISÄLTÖKUVAUS PTT:N VESIKTTOVLIS TOIITUKSEN SISÄLTÖKUVUS Tähtikvartetti -kampanjan tarkan toimituserittelyn saat omalta Kotikonkariltasi. ateriaalitoimitus ateriaalit toimitetaan asennettuna VESIKTTO- VLIS Tontin alueosat

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS KASAVUOEN KOULUKESKUS. Laajennus ja peruskorjaus HANKESUUNNITELMA. Sisältö noudattaa Talo 2000 Hankenimikkeistöä.

RAKENNUSTAPASELOSTUS KASAVUOEN KOULUKESKUS. Laajennus ja peruskorjaus HANKESUUNNITELMA. Sisältö noudattaa Talo 2000 Hankenimikkeistöä. 1/9 KASAVUOEN KOULUKESKUS Laajennus ja peruskorjaus HANKESUUNNITELMA RAKENNUSTAPASELOSTUS Sisältö noudattaa Talo 2000 Hankenimikkeistöä. Arkkitehtitoimisto Perko Oy Helsinki 13.08.2014 2/9 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

Ro Nimike Yks Määrä /yks Määrä /yks

Ro Nimike Yks Määrä /yks Määrä /yks 8.12.2016 Sivu 1/15 Hannu Lankinen HM-suunnittelu Oy Hanke: 2016107 A VALTIMON PUUKOULU Julolankatu 10 Valtimo 75700 Vaihe: Paikkakunta: Muu Itä-Suomi Haahtela-ind.: 73,0 / 1.2016 Hintataso: 75,0 / 12.2016

Lisätiedot

Luutnantinpolku, Malminkartano Pääpiirustukset 26.06.2015

Luutnantinpolku, Malminkartano Pääpiirustukset 26.06.2015 Luutnantinpolku, Malminkartano Pääpiirustukset 26.06.2015 Tämän selostuksen sisältö noudattaa Talo 2000 Hankenimikkeistöä RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT Rakennushanke Rakennushanke koostuu kolmesta asuinkerrostalosta,

Lisätiedot

PARIKKALAN VESITORNIN SANEERAUS

PARIKKALAN VESITORNIN SANEERAUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARIKKALAN KUNTA PARIKKALAN VESITORNIN SANEERAUS RAKENNUSSELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1.7.2015 P25076 RAKENNUSSELOSTUS 1 (10) Vajavaara Suvi 1.7.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S LAUTTASAARENTIE 50 3.KRS MUUTOS R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S TARVESELVITYS 24.11.2015 JESKANEN REPO TERÄNNE ARKKITEHDIT OY 2 SISÄLLYSLUETTELO HANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 1 RAKENNUSOSAT... 4 11

Lisätiedot

RT DOROXRNND P1 palonkestävä B02 LAAJUUSTIEDOT %UXWWRDODP LODYXXVP

RT DOROXRNND P1 palonkestävä B02 LAAJUUSTIEDOT %UXWWRDODP LODYXXVP ohjetiedosto marraskuu 2001 1 (8) RAKENNUSTAPASELOSTUS, MALLI rakennustapaselostus, Talo 90 -nimikkeistö byggnadsbeskrivning, Talo 90 -klassificeringssystemet building specification, Talo 90 classification

Lisätiedot

MUISTIO JA LASKELMAT 20.11.2015

MUISTIO JA LASKELMAT 20.11.2015 MUISTIO JA LASKELMAT 20.11.2015 KAUNIAISTEN KAUPUNKI KAUNIAISTEN UIMAHALLIN PERUSKORJAUS KUSTANNUSARVIO DI Ari Joro, gsm 050 3806673, ari.joro@rapal.fi Rapal Oy, Panorama Tower, PL 23, 02601 Espoo KUSTANNUSARVIO

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Talo 2000-hankenimikkeistö

Talo 2000-hankenimikkeistö TALO-ryhmä Haahtela-kehitys Oy Talo 2000-hankenimikkeistö Omistajat Käyttäjät Sijoittajat Tilat Järjestelmät Tilat Järjestelmät Rakennuttajat Suunnittelijat Rakennus- ja tekniikkaosat Rakennustuotteet

Lisätiedot

Formaatti tarkennetaan myöh./ rajaus liitepiir. Inventointimalli Taso2 - Rakennusosamalli x

Formaatti tarkennetaan myöh./ rajaus liitepiir. Inventointimalli Taso2 - Rakennusosamalli x 06.11.2012 Ryömintätila ei KESKUSPALOASEMA, LAAJ. JA PERUSKORJAUSi kerroksia 3 Mika Rantala Ullakko ei Laajuus: 4800 brm2, sisältää kellarin Lähtötiedot tilaajalta tiedostomuoto Olemassa olevat arkkitehtisuunnitelmat

Lisätiedot

Ro Nimike Yks Määrä /yks Määrä /yks

Ro Nimike Yks Määrä /yks Määrä /yks 15.11.2011 Sivu 1/19 Projektipäällikkö Mikko Helistö Projektipalvelu Prodeco Oy Hanke: Kiiminkijoen päiväkoti ja koulu Vaihe: Paikkakunta: Ouluun rajoittuvat ympäristökunnat Haahtela-ind.: 72,0 / 1.2011

Lisätiedot

As. Oy Naantalin Metsätähti

As. Oy Naantalin Metsätähti 1 As. Oy Naantalin Metsätähti PERUSTAMINEN JA PIHA: Rakennukset perustetaan pohjatutkijan ohjeiden ja rakennesuunnitelmien mukaan teräsbetonipaaluin sekä maanvaraisesti. Piha-alue on liikennöitäviltä osin

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S YLEISTIEDOT PAIKKATIEDOT Rakennuskohteen nimi Vanhan Räikän peruskorjaus Osoite Räikäntie 10-12, 33710 Ylöjärvi Rakennuspaikkaa koskevat tiedot ( tontti, kaavoitus,

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUNIAISTEN KAUPUNGIN KESKUSKEITTIÖ 1/9 KAUNIAISTEN KAUPUNGIN KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Arkkitehtitoimisto Perko Oy Helsinki 6.11.2013 TALO

Lisätiedot

Martinkartano. Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat. Senioriasumisoikeusasuntoja. Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää

Martinkartano. Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat. Senioriasumisoikeusasuntoja. Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää Martinkartano Senioriasumisoikeusasuntoja Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat SENIORIASUMISOIKEUS OY ILTAMANTIE 7, 05810 HYVINKÄÄ P +108.00

Lisätiedot

Ro Nimike Yks Määrä /yks Määrä /yks

Ro Nimike Yks Määrä /yks Määrä /yks Hanke: Vaihe: Paikkakunta: Jyväskylään rajoittuvat ymp.kunnat Haahtela-ind.: 78,0 / 1.2015 Hintataso: 78,8 / 4.2016 Laajuus: 0 br Ro Nimike Yks Määrä /yks Määrä /yks 111 Maaosat 1111 Raivaustehtävät 52

Lisätiedot

Mäntsälän toimistotalo RAKENNUSTAPASELOSTUS

Mäntsälän toimistotalo RAKENNUSTAPASELOSTUS Mäntsälän toimistotalo RAKENNUSTAPASELOSTUS 01 YLEISTÄ 01.1 Rakennushanke 01.11 Rakennuskohde ja sen sijainti Mäntsälän toimistotalo; ETEVA-kuntayhtymän, Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n, Mäntsälän kunnan,

Lisätiedot

AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014

AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014 AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 2 rivitalon ja 1 paritalon sekä 2 autokatoksen uudiskohde. Talo A perustetaan

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS / ALUSTAVA 29.8.06 Kohde: Sijainti: Osoite: AS OY TURUN LUOLAVUORENPUISTO-II Turun kaupunki, Luolavuoren (032) kaupunginosa, kortteli 53, tontti 5 Rätiälänkatu 15 c, 20300 TURKU YLEISTÄ

Lisätiedot

Ark Rak LVI Sah Rau. uusi IV-konehuone liikuntasalin alle. Pilarit, palkit myös uusi laatta, uusi välipohja vanhaan

Ark Rak LVI Sah Rau. uusi IV-konehuone liikuntasalin alle. Pilarit, palkit myös uusi laatta, uusi välipohja vanhaan Kommentoitu: Ark Rak LVI Sah Rau Munkkivuoren alaaste, PERUSPARANNUS Raumantie 2, 00350 Helsinki Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset

Lisätiedot

Lomamökit. Keuruun Höyryveturipuisto. Rakennustapaselitys. Viite 1510006607 Versio 1 Pvm 11.11.2013 Hyväksynyt Tarkistanut

Lomamökit. Keuruun Höyryveturipuisto. Rakennustapaselitys. Viite 1510006607 Versio 1 Pvm 11.11.2013 Hyväksynyt Tarkistanut Keuruun Höyryveturipuisto omamökit Rakennustapaselitys Viite 00007 Versio Pvm..0 Hyväksynyt Tarkistanut aatinut Ritva ahtinen Ramboll Finland Oy Pakkahuoneenaukio 0 Tampere Finland Puhelin: 00 7 800 www.ramboll.fi

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN UPSEERINHOVI Nappulakatu 1, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 5.6.2015

AS OY TUUSULAN UPSEERINHOVI Nappulakatu 1, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 5.6.2015 AS OY TUUSULAN UPSEERINHOVI Nappulakatu 1, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 5.6.2015 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: Yläpohja: Alapohja: Välipohja: Väliseinät: Ikkunat: Ovet: Portaat Parvekkeet

Lisätiedot

Prijuuti Tuusula Erillistalo Tuusula 13.10.2014

Prijuuti Tuusula Erillistalo Tuusula 13.10.2014 KUSTANNUSSELVITYS Prijuuti Tuusula Erillistalo Tuusula 13.10.2014 Dokumentin tiedot Laatija Sami Liuska Puh. 020 393 924 GSM 0400 459 449 Sähköposti sami.liuska@fmcgroup.fi Selvityksen lähtötiedot Sisällysluettelo

Lisätiedot

Havukosken Ässäkodit

Havukosken Ässäkodit Havukosken Ässäkodit Vuokra-asuntoja Kytötie 18, 01360 Vantaa Kerrospohjat Merkkien selitykset Huoneistopohjat Rakennustapaseloste R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S / 20.05.2013

Lisätiedot

MÄÄRÄLASKENTA 2012. Kiilakiventie 1 90250 OULU puh. 08 5349400 etunimi.sukunimi@maveplan.fi

MÄÄRÄLASKENTA 2012. Kiilakiventie 1 90250 OULU puh. 08 5349400 etunimi.sukunimi@maveplan.fi MÄÄRÄLASKENTA 2012 Kiilakiventie 1 90250 OULU puh. 08 5349400 etunimi.sukunimi@maveplan.fi Tilaaja Harri Penttilä Kohde Lypsykarjarakennus Osoite Latomaantie 74 Postitoimipaikka 37370 Narva Puh.nro. SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

Mäkitorpan nuorisokoti

Mäkitorpan nuorisokoti R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S B0 B01 YLEISTIEDOT RAKENNUSKOHDE Rakennuskohteen nimi Mäkitorpan nuorisokoti Osoite Pikalähetintie 15, 00620 Helsinki Rakennuspaikkaa koskevat tiedot (tontti, kaavoitus,

Lisätiedot

TOIVOLA LASTENKOTI Talousrakennus Mikkolankuja 6, 00680 Helsinki

TOIVOLA LASTENKOTI Talousrakennus Mikkolankuja 6, 00680 Helsinki Tilakeskus Kohteen nimi ja osoite Toivolan lastenkoti, talousrakennus TOIVOLA LASTENKOTI Talousrakennus Mikkolankuja 6, 00680 Helsinki Vesikaton uusiminen ja savupiipun purku Hankenumero 8033053 Tilakeskus

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN PÄÄVARTIO Kaartilaisenpolku 4, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY TUUSULAN PÄÄVARTIO Kaartilaisenpolku 4, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY TUUSULAN PÄÄVARTIO Kaartilaisenpolku 4, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 23.8.2017 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: Yläpohja: Alapohja: Välipohja: Väliseinät: Ikkunat: Ovet: Portaat Parvekkeet

Lisätiedot

MR000. Tuoterakennekuvaus. rakenneselosteen mukaan

MR000. Tuoterakennekuvaus. rakenneselosteen mukaan MR000 1123 Täytöt MR000 Tuoterakenne TÄYTTÖ - kanaalien täyttö - aluetäytöt ja pengerrykset - perustusten alustäytöt - rakenteiden vierustäytöt - rakenteiden sisäpuoliset täytöt TÄYTTÖÖN LIITTYVÄ ROUTAERISTYS

Lisätiedot

Tontti Kohde sijaitsee Naantalin kunnassa, kunnan omistamalla tontilla (2491 m2), korttelin tontilla 7.

Tontti Kohde sijaitsee Naantalin kunnassa, kunnan omistamalla tontilla (2491 m2), korttelin tontilla 7. RAKENNUSTAPASELOSTUS Rakentaja: Rakennusliike Hörkkö Oy YLEISTÄ As Oy Naantalin Keihäänkärki 2 on RS-rahoitteinen rivitaloyhtiö. Yhtiö muodostuu kahdesta erillisestä rakennuksesta ja seitsemästä asunnosta.

Lisätiedot

1 As Oy Launonrinne Rakennustapaselostus 01.04.2013 ra Yleiskuvaus Asunto Oy Launonrinne rakennetaan rakennuslupaa haettaessa voimassa olevien kentamismääräysten mukaisesti. Yhtiöön kuuluu kaksi asuinrivitaloa

Lisätiedot

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite Lemminkäinen Skaftkärrin koulu TARJOUS nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016 Skaftkärrin koulun tilojen muutos Peruste/ viite Skaftkärrin koulu on laajentunut 780 brm2 verrattuna tarjousvaiheen ve 1 laajuuteen.

Lisätiedot

Svenska skolcentrum, H-osan saneeraus Läntinen Koulupolku 3 Kauniainen

Svenska skolcentrum, H-osan saneeraus Läntinen Koulupolku 3 Kauniainen KUSTANNUSSELVITYS Svenska skolcentrum, H-osan saneeraus Läntinen Koulupolku 3 Kauniainen 28.6.2019 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Yhteenveto 3 Laskentaperusteet

Lisätiedot

AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 28.4.2014

AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 28.4.2014 AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 28.4.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 2 luhtitalon ja 1 erillisen varastorakennuksen sekä 1 autokatoksen uudiskohde.

Lisätiedot

Kääpätie 10. 90820 Kello. www.rakennusliikevanttila.fi

Kääpätie 10. 90820 Kello. www.rakennusliikevanttila.fi Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi Rakennustapaselostus As Oy Kiimingin Hiihtäjäntie Hiihtäjäntie 15, 90900 Kiiminki Yleistä: As Oy Kiimingin Hiihtäjäntie muodostuu kahdesta yksikerroksisesta rivitalosta

Lisätiedot

KORJAUS, TALO SALOPELTO

KORJAUS, TALO SALOPELTO KORJAUS, TALO SALOPELTO RAKENNUSSELOSTUS, 28.06.2013 REV A 28.6.2013 [JK] Kohta 1236 Yläpohjat, läpiviennit ja tiiveys rakennesuunnitelmien mukaan. Kohta 124 Julkisivut, läpiviennit ja tiiveys rakennesuunnitelmien

Lisätiedot

Asunto Oy Kouvolan Kustaankruunu

Asunto Oy Kouvolan Kustaankruunu Asunto Oy Kouvolan Kustaankruunu Pappilanpellontie 2-45700 Kuusankoski Näkymä viereisen koulun katolta. Asunto Oy Kouvolan Kustaankruunu Itäinen Linjapuisto Maunukselantie Kauppakatu Killingintie KESKUSTA

Lisätiedot

RAKENNUSSELITYS AS OY MÄKÄRÄ, HAKAMAANKUJA 1, 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO RAKENNUSSELITYS LINJASANEERAUS

RAKENNUSSELITYS AS OY MÄKÄRÄ, HAKAMAANKUJA 1, 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO RAKENNUSSELITYS LINJASANEERAUS AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO RAKENNUSSELITYS LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen 1(16) 0 YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET 01 RAKENNUSHANKE 01.1 Rakennuskohde

Lisätiedot

Modernia kaupunkiasumista

Modernia kaupunkiasumista Modernia kaupunkiasumista Turun Kreijari Helsinginkatu 13 Kiinteistön yleiset tiedot Asuntoja 50 kpl Lämmitys Kaukolämpö Kiinteistötyyppi Kerrostalo Autopaikkoja Koti lähellä Aurajokea Irtaimistovarasto

Lisätiedot

Huoneistoala on yhteensä 376 m2 + var, tekn tila 45 m2, tilavuus 1660 m3 ja kerrosala 475 m2

Huoneistoala on yhteensä 376 m2 + var, tekn tila 45 m2, tilavuus 1660 m3 ja kerrosala 475 m2 RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY SEINÄJOEN HIETAMÄENTIE 17-19 Yleiskuvaus: Asunto Oy Seinäjoen Hietamäentie 17-19 rakennuspaikka sijaitsee Seinäjoen Hyllykallion kaupunginosassa kortteli 4045 tonttit 1 ja 2.

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm

RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm RAKENTEET Kantavat rakenteet Rakennus perustetaan betoniperustuksilla häiriintymättömän perusmaan päälle tehtävän murskepatjan varaan. Alapohjat ovat maanvaraisia alapohjia. Huoneistojen väliset kantavat

Lisätiedot

KISALAN URHEILUHALLI 2018

KISALAN URHEILUHALLI 2018 KISALAN URHEILUHALLI 2018 RAKENNUSTAPASELOSTUS Arkkitehtitoimisto Art Michael Oy Savontie 5, 76100 Pieksämäki +358 440 577 048 art.michael@art-michael.fi www.art-michael.fi Kisalan urheiluhalli 2018, Mäntyharju

Lisätiedot

Rakennusliike A Vänttilä Oy

Rakennusliike A Vänttilä Oy Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi Rakennustapaselostus As Oy Oulun Pyyntipiha Pyyntitie 8, 90540 Oulu Yleistä: As Oy Oulun Pyyntitie muodostuu kahdesta yksikerroksisesta rivitalosta ja kahdesta

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014

AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014 AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 3kpl paritaloja 1 autokatosta sekä jätekatos. RS uudiskohde. Oma tontti (3107m2).

Lisätiedot

M A A N R A K E N N U S S E L O S T U S KAUPPAKESKUS PALETTI KYYJÄRVI

M A A N R A K E N N U S S E L O S T U S KAUPPAKESKUS PALETTI KYYJÄRVI M A A N R A K E N N U S S E L O S T U S KAUPPAKESKUS PALETTI KYYJÄRVI Arkkitehtuuritoimisto Martti Vähäniitty Oy Vasarakatu 1A 40320 Jyväskylä Puh. 014-3381 770 18.08.2014 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

ORIMATTILAN URHEILUTALO UUDISRAKENNUS

ORIMATTILAN URHEILUTALO UUDISRAKENNUS ORIMATTILAN URHEILUTALO UUDISRAKENNUS Rakennustapaselostus HANKESUUNNITELMA 02.12.2015 ARKKITEHTITOIMISTO arkmill Oy Savenvalajankatu 3 A 04200 KERAVA arkmill@arkmill.fi www.arkmill.fi 2 / 22 Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS

RAKENNUSTAPASELOSTUS RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY JÄMSÄ VILLENKUJA Villenkuja 3 42100 JÄMSÄ Mestaritiimi Oy Lukkoilantie 12 42100 JÄMSÄ Yleistä: As Oy Jämsän Villenkuja sijaitsee Jämsässä os. Villenkuja 3. Tontti sijaitsee Villenkujalla

Lisätiedot

NUMMEN KOULUKAMPUS Hankesuunnitelma UUDISRAKENNUS / LIIKUNTASALI RAKENNUSTAPASELOSTUS

NUMMEN KOULUKAMPUS Hankesuunnitelma UUDISRAKENNUS / LIIKUNTASALI RAKENNUSTAPASELOSTUS NUMMEN KOULUKAMPUS Hankesuunnitelma UUDISRAKENNUS / LIIKUNTASALI RAKENNUSTAPASELOSTUS 20.01.2016 ARKKITEHTITOIMISTO PETRI ROUHIAINEN OY Hakakuja 1, 02120 Espoo, Finland tel +358 (0)10 281 7940 Business

Lisätiedot

Arkkitehtisuunnitelmien asiakirjaluettelo

Arkkitehtisuunnitelmien asiakirjaluettelo Vihdin yhteiskoulu ja liikuntahalli sekä kirkonkylän lähiliikuntapaikka, hankesuunnitelma Arkkitehtisuunnitelmien asiakirjaluettelo Hankesuunnitelman vaihtoehto 1, karttapiirros 1:2200 21.01.2016 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS 14.12.2010 FCG Oy RAKENNUSTYÖSELOSTUS I KAAVIN KUNTA, kirkonkylän rantauimala 14.12.2010 Huolto-

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTE. Perustukset Rakennukset perustetaan maanvaraisesti betonirakenteisten perustusten varaan rakennesuunnitelmien mukaisesti.

RAKENNUSTAPASELOSTE. Perustukset Rakennukset perustetaan maanvaraisesti betonirakenteisten perustusten varaan rakennesuunnitelmien mukaisesti. Asunto Oy Keihäsrinne 19 - Bostads Ab Spjutbranten 19 26.10.2018 1(5) ASUNTO OY KEIHÄSRINNE 19 - BOSTADS AB SPJUTBRANTEN 19 TULEVA AS OY ESPOON KEIHÄSRINNE 19 Osoite: Keihäsrinne 19 02610 Espoo 1. Kohde

Lisätiedot

ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI

ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI HANKETIEDOT As Oy Viitasaaren Loisto rakennetaan loistavalle paikalle Keitele järven rantaan, omarantaiselle tontille, aivan Viitasaaren ydinkeskustaan,

Lisätiedot

RAKENNUSSUUNNITELMAN MUKAISET VOLYYMITIEDOT ###

RAKENNUSSUUNNITELMAN MUKAISET VOLYYMITIEDOT ### KUSTANNUSARVIO JA RAKENNUSSELOSTUS Rakennusinvestoinnin rahoitustukihakemukseen MAA JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Maaseutu- ja luonnonvaraosasto 01 Hakija Kivioja Pekka 07 Metsää, ha 02 Lähiosoite Kiviojantie

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTE As Oy Kuopion Rantakerttu Osoite: Asuntoja: Autokatospaikkoja: PIHA-ALUE JULKISIVUT JA VESIKATE IKKUNAT OVET VÄLISEINÄT SEINÄPINNAT KATTOPINNAT LATTIAPINNAT KALUSTEET VARUSTEET KODINKONEET

Lisätiedot

2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET)

2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET) 2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET) Kohde Valmisosasuunnittelun lähtötiedot arkkitehdilta Tarve 1.1 Mitoitetut työpiirustukset - Rakennuksen päämitat - Tasojen +korkeudet

Lisätiedot

AS. OY HELSINGIN RAMSINPOUKAMA

AS. OY HELSINGIN RAMSINPOUKAMA www.aw-rakennus.fi AS. OY HELSINGIN RAMSINPOUKAMA NÄKYMÄ HIIDENMAANKADULTA ARKKITEHTITOIMISTO TAPIO GRÖNLUND OY AS. OY HELSINGIN RAMSINPOUKAMA Kohteessa on 13 kpl asuntoja asuntokoko 4 5 h + kt + s + var

Lisätiedot

Tilan RN:o/tontin nro/rakennuspaikan nro. Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja

Tilan RN:o/tontin nro/rakennuspaikan nro. Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja EURAJOEN KUNTA YMPÄRISTÖTOIMI RAKENNUSVALVONTA RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Yksityiskohtainen tarkistuslista RAKENNUSKOHDE Rakennuslupanumero Rakennuspaikka Kylä/kunnanosa Osoite Tilan nimi/korttelin

Lisätiedot

s u s t a i n a b l e l i v i n g T o w n h o u s e T u u s u l a

s u s t a i n a b l e l i v i n g T o w n h o u s e T u u s u l a s us t a ina b le li vin g Townhouse Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS Tuusula Kaupunginosa: Rykmentinpuisto Kortteli: 5708 Tontin omistus: Oma Tontin pinta-ala: 2354m2 rakennuttaja Trä Kronor Oy Ab Y-tunnus

Lisätiedot

Paritalo Kontiolahti. Vierevänniementie 12

Paritalo Kontiolahti. Vierevänniementie 12 Paritalo Kontiolahti Vierevänniementie 12 91,5m 2 TERASSI S 4h + K + KHH + S + var Tämä paritalo on rakenteilla Höytiäisen upeisiin rantamaisemiin aivan palveluiden äärelle. K PSH Tule tutustumaan paritaloon,

Lisätiedot

KUSTANNUSARVIO. Mallitalo. Testipolku 5. Hämeenlinna Peruskorjaamisen ja Rakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry

KUSTANNUSARVIO. Mallitalo. Testipolku 5. Hämeenlinna Peruskorjaamisen ja Rakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry Peruskorjaamisen ja Rakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry KUSTANNUSARVIO Testipolku 5 Hämeenlinna 03.04.2018 Kustannusarvio on suuntaa-antava ja sitä käytetään hankesuunnittelun apuvälineenä. Kustannusarvio

Lisätiedot

RAKENNUSSELOSTUS. Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus. Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi. 97220 Sinettä.

RAKENNUSSELOSTUS. Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus. Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi. 97220 Sinettä. Tilaaja: Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi Hanke: Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus 97220 Sinettä RAKENNUSSELOSTUS Luotu 19.12.2013 TT 20.03.2015 Talo 2000 nimikkeistön mukaan 1 /30

Lisätiedot

HUONESELOSTUS / RAKENNUSTAPASELOSTUS

HUONESELOSTUS / RAKENNUSTAPASELOSTUS HUONESELOSTUS / RAKENNUSTAPASELOSTUS Kohde Osoite Kaupunginosa Kortteli/Tontti Rakennuttaja Asunto Oy Tampereen Kippari Halkoniemenkuja 1 33410 Tampere Lentävänniemi Kortteli 2747 / tontti 1 Kohde sijaitsee

Lisätiedot

Kohde. Kevyet väliseinät. Rakennuspaikka. Varastot. Piha-alue ja -varusteet. Pintamateriaalit. Rakenteet. Runkoa täydentävät rakennusosat.

Kohde. Kevyet väliseinät. Rakennuspaikka. Varastot. Piha-alue ja -varusteet. Pintamateriaalit. Rakenteet. Runkoa täydentävät rakennusosat. 1 RAKENNUSSTAPASSELOSSTUSS 3311..0011..22001100 Kohde Kohde on nelikerroksinen asuinkerrostalotalo, jossa on yhteensä 19 asuntoa. Pohjakerroksessa ovat huoneistokohtaiset varastot, ulkoiluvälinevarasto,

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPASELOSTUS B1YLEISTIEDOT

RAKENTAMISTAPASELOSTUS B1YLEISTIEDOT RAKENTAMISTAPASELOSTUS B1YLEISTIEDOT B01 RAKENNUSKOHDE Rakennuskohteen nimi Antinkankaan monitoimitalo, uudisrakennus Suvitie 4, 92130 Raahe Rakennuspaikkaa koskevat tiedot (tontti, kaavoitus, rakennusoikeus,

Lisätiedot

Yksikkö. Määrä. 1 Soramurske/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5 2 Kivituhka/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5

Yksikkö. Määrä. 1 Soramurske/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5 2 Kivituhka/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5 D ALUERAKENTEET D1 Olevat rakenteet D15 Alueen pintakerrokset 1 Soramurske/kunnostus 4-5 2 Kivituhka/kunnostus 4-5 Kunnossapitojakso [a] 3 Asfaltti/uusiminen 16-20 4 Laattapäällyste/uusiminen 16-20 D5

Lisätiedot

II Taloyhtiön vastuunjakotaulukko. Seinien sisäpinnat. Lattianpäällysteet. Sisäpinnat. Pilari. Alapohjarakenne Lämmöneriste

II Taloyhtiön vastuunjakotaulukko. Seinien sisäpinnat. Lattianpäällysteet. Sisäpinnat. Pilari. Alapohjarakenne Lämmöneriste II Taloyhtiön vastuunjakotaulukko RAKENTEET Ulkoseinärakenne Sisäpinnat Seinien sisäpinnat Lattianpäällysteet Pilari Sisäpinnat Vesikate Aluskate, alusrakenne Kantava rakenne, kattotuolit Lämmöneriste

Lisätiedot

1 (10) tor Peruskorjauskohteiden hankesuunnitteluohje

1 (10) tor Peruskorjauskohteiden hankesuunnitteluohje 1 (10) Peruskorjauskohteiden hankesuunnitteluohje 2 (10) Johdanto Peruskorjauksen onnistumisen välttämätön edellytys on, että korjattavan kohteen kunto on selvitetty riittävän kattavasti. Huolellinen lähtötietojen

Lisätiedot

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE UUSI RIVITALO HUMPPILAAN RAKENTAA: AS OY HUMPPILAN LINKKITIE Linkkitie, 31640 Humppila ESITTELY JA MYYNTI: RS-PANKKI: Forssan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV Tero Rämö LKV, KiAT 050-364 5126 Hannu Pehkonen

Lisätiedot

TOIMITUSERITTELY SUUNNITELMAT ULKOSEINÄT TALOMALLI: Lapponia 88 MATERIAALIT JA PALVELUT X = KUULUU TOIMITUKSEEN

TOIMITUSERITTELY SUUNNITELMAT ULKOSEINÄT TALOMALLI: Lapponia 88 MATERIAALIT JA PALVELUT X = KUULUU TOIMITUKSEEN TOIMITUSERITTELY TALOMALLI: ULKOSEINÄT Lapponia 88 MATERIAALIT JA PALVELUT SUUNNITELMAT ARKKITEHTISUUNNITTELU Pre cut Runkoasennus Puuelementti ARKKITEHTISUUNNITTELU Pääpiirustukset ARKKITEHTISUUNNITTELU

Lisätiedot

HUONESELOSTUS / RAKENNUSTAPASELOSTUS

HUONESELOSTUS / RAKENNUSTAPASELOSTUS HUONESELOSTUS / RAKENNUSTAPASELOSTUS Kohde Osoite Kaupunginosa Kortteli/Tontti Rakennuttaja Perustajaurakoitsija Pääsuunnittelija Yleistä Asunto Oy Pirkkalan Kielo Läpikäytävänkuja 2 33950 Pirkkala Loukonlahti

Lisätiedot

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1 Kotilokatu 1, 70840 Kuopio HANKETIEDOT Rakennuskohteen nimi ja osoite As Oy Kuopion Kotilokatu 1 Kotilokatu 1 70840 Kuopio Tontin tiedot Vuokratontti, pinta-ala:

Lisätiedot

Huoneistoala on yhteensä 448 m2 + varastot ja tekninentila, tilavuus 1930m3 ja kerrosala 549,5 m2

Huoneistoala on yhteensä 448 m2 + varastot ja tekninentila, tilavuus 1930m3 ja kerrosala 549,5 m2 RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY VAASAN SMIRNOFFINTIE 9 Yleiskuvaus: Asunto Oy :n rakennuspaikka sijaitsee Vaasan Huutoniemen kaupunginosassa kortteli 10tontti 14 Yhtiön omistamalle tontille rakennetaan asuinrakennus

Lisätiedot

KAUNIAISTEN UIMAHALLI peruskorjaus ja muutostyöt HANKE. Hankesuunnitteluvaiheen RAKENNUSTAPASELOSTUS 16.11.2015

KAUNIAISTEN UIMAHALLI peruskorjaus ja muutostyöt HANKE. Hankesuunnitteluvaiheen RAKENNUSTAPASELOSTUS 16.11.2015 Kauniaisten uimahalli Rakennustapaselostus 16.11.2015 sivu 1/27 KAUNIAISTEN UIMAHALLI peruskorjaus ja muutostyöt HANKE Hankesuunnitteluvaiheen RAKENNUSTAPASELOSTUS 16.11.2015 Kauniaisten uimahalli Rakennustapaselostus

Lisätiedot

Rakennusliike A Vänttilä Oy

Rakennusliike A Vänttilä Oy Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi JAHTIMETSÄNTIEN OMAKOTITALOT Rakennustapaselostus Rakennuspaikka: Jahtimetsäntie 1, 3, 5 ja 7, 90540 Oulu Rakennusten laajuustiedot: Päärakennus: huoneistoala 120

Lisätiedot

ASUNTO OY KIEVARINPUISTO TUUSULA ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS 18.03.2015

ASUNTO OY KIEVARINPUISTO TUUSULA ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS 18.03.2015 ASUNTO OY KIEVARINPUISTO TUUSULA ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS 18.03.2015 Rakennustapaselostuksen päiväyksen jälkeen siihen mahdollisesti tulevat muutokset, lisäykset ja täsmennykset merkitään viimeiselle

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu

ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA AURINKOKATU 7, 80140 JOENSUU Arvioitu valmistuminen tammikuu 2016 Asunto Oy Joensuun Marjala on tyylikäs ja nykyaikainen

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTE 1(5) As. Oy Helsingin Sarvasto ASUNTO OY HELSINGIN SARVASTO. Sarvastonkaari 1A ja 1B HELSINKI. 1.

RAKENNUSTAPASELOSTE 1(5) As. Oy Helsingin Sarvasto ASUNTO OY HELSINGIN SARVASTO. Sarvastonkaari 1A ja 1B HELSINKI. 1. RAKENNUSTAPASELOSTE 1(5) ASUNTO OY HELSINGIN SARVASTO Osoite: 1. Kohde Sarvastonkaari 1A ja 1B 00840 HELSINKI 2. Tontti ja kaava 3. Rakenteet Perustukset Runko Julkisivut Asunto Oy Helsingin Sarvasto on

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA Asemakaavaote 30.5.2012 Naistenmatka Tuohikorpi AS OY PIRKKALAN TUOHIKORPI Tuohivirsu 6 33960 Pirkkala HUONEISTOSELOSTUS Päivitetty 19.8.2013 OLOHUONE Katto koristeruiskutasoite Seinät

Lisätiedot

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HANGON KAUPUNKI Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sami Heikkilä, Juhani Pirinen Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

KONGINKANKAAN MONITOIMIMANEESI UUDEN HEVOSURHEILUKESKUKSEN SYDÄN

KONGINKANKAAN MONITOIMIMANEESI UUDEN HEVOSURHEILUKESKUKSEN SYDÄN Kaupunginhallitus 11.2.2019 liite nro 5 (1/13) Kaupunginvaltuusto 18.2.2019 liite nro 5 (1/13) LIITE 1: KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUSSUUNNITELMA KONGINKANKAAN MONITOIMIMANEESI UUDEN HEVOSURHEILUKESKUKSEN

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS (alustava)

RAKENNUSTAPASELOSTUS (alustava) RAKENNUSTAPASELOSTUS (alustava) As Oy Kajaanin Seminaarinmäki sijaitsee Kajaanin kaupungin ydinkeskustassa korttelissa AK 1. Talo A sijaitsee Kauppakadun varrella osoitteessa Kauppakatu 31. Talo B sijoittuu

Lisätiedot

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15 30.06.2010 ASEMAPIIRUSTUS 3h + k + s 76,5 m² As. 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 4h + k + s 85,0 m² As. 8, 10 4h + k + s 85,5 m² As. 1, 4, 5, 13 MITTAKAAVA 1:600 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puiden ja pensaiden

Lisätiedot

HANKINTASUUNNITELMA JA HANKINTAPAKETIT

HANKINTASUUNNITELMA JA HANKINTAPAKETIT Louhintaurakka Louhinta Kiirehankintoina 46/14 47/14 Alustavin suunnitelmin Maarakennusurakka Pohjanvahvistus, maankaivu- ja täyttötyöt, salaojat, putkijohdot Kiirehankintoina 46/14 47/14 Alustavin suunnitelmin

Lisätiedot

Paritalo Lehmo. Saappanintie 3

Paritalo Lehmo. Saappanintie 3 Paritalo Lehmo Saappanintie 3 80m 2 TERASSI 3h + K + KHH + S + var Tämä Lehmoon, rauhalliselle sijainnille rakentuva paritalo on ekologinen ja hengittävä. Katot ja seinät on eristetty Hunton puukuitueristeellä,

Lisätiedot

AS. OY HELSINGIN RAMSINPUISTO

AS. OY HELSINGIN RAMSINPUISTO S. OY HELSINGIN RMSINPUISTO NÄKYMÄ HDENMNKDULT RKKITEHTITOIMISTO TIO GRÖNLUND OY %&!)* 5499 S. OY HELSINGIN RMSINPUISTO ' HDENMNKTU 5, 00980 HELSINKI 0 0 m 20 m "# 30 m 40 m 50 m (& 0 (& ""&& ) % )#!"'

Lisätiedot

H O N K A M U U T T O V A L M I S O M A K O T I

H O N K A M U U T T O V A L M I S O M A K O T I H H O N K A M U U T T O V A L M I S O M A K O T I H O N K A M U U T T O V A L M I S O M A K O T I T A L O Hinnat ovat voimassa toistaiseksi toimituksiin 31.10.2014 saakka. Muuttovalmis koti - turvallinen

Lisätiedot