RAKENNUSTAPASELOSTUS. 171-LEPPÄTIEN KOULU, SIPOO Vanhan osan korvaava uudisrakennus. Piir.No: Pvä: Huom.: Laatija: AR ja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSTAPASELOSTUS. 171-LEPPÄTIEN KOULU, SIPOO Vanhan osan korvaava uudisrakennus. Piir.No: Pvä: Huom.: Laatija: AR 000-000 2009-12-08 ja"

Transkriptio

1 171-LEPPÄTIEN KOULU, SIPOO Vanhan osan korvaava uudisrakennus RAKENNUSTAPASELOSTUS Piir.No: Pvä: Huom.: Laatija: AR ja Tunnus: Pvä: Muutos: Laatija:

2 2 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 RAKENNUSHANKE... 3 KOHDE JA SIJAINTI... 3 RAKENNUTTAJA... 3 KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT... 3 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT... 3 RAKENNUSOSAT... 5 ALUEOSAT... 5 MAAOSAT... 5 TUENNAT JA VAHVISTUKSET... 6 PÄÄLLYSTEET... 7 ALUEEN VARUSTEET... 8 ALUEEN RAKENTEET... 9 TALO-OSAT PERUSTUKSET ALAPOHJAT...10 RUNKO...11 JULKISIVUT...12 ULKOTASOT...13 VESIKATOT...14 TILA-OSAT TILAN JAKO-OSAT TILAPINNAT...16 TILAVARUSTEET MUUT TILAOSAT TILAELEMENTIT TEKNIIKKAOSAT...20 PUTKIOSAT OSAT... Error! Bookmark not defined. ILMANVAIHTO-OSAT OSAT...21 SÄHKÖOSAT OSAT...21 TIETO-OSAT OSAT...21 LAITE-OSAT SIIRTOLAITTEET TILALAITTEET... 22

3 3 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT RAKENNUSHANKE Hankkeen nimi: Leppätien koulun vanhan osan korvaava uudisrakennus Osoite: Oravakuja 4, Sipoo KOHDE JA SIJAINTI Kaupunginosa/Kylä: Kyrkoby Kortteli/Tila: YOS 3031 Tontti/Rno: 35:225 Hankkeen kuvaus: Vanha elementtirakenteinen koulu- ja asuinrakennusosa puretaan. Uusi vanhaan laajennusosaan liitettävä 2-kerroksinen koulurakennus. Oppilaspaikkoja 150. Rakennuksen paloluokka on P2 RAKENNUTTAJA Rakennuttaja: Sipoon Kunta Osoite: PL7, SIPOO Yhteyshenkilö: Rainer Långsjö Puhelin: (09) , Fax: (09) Sähköposti: KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT Käyttäjä: Sipoon kunta Osoite: PL7, SIPOO Yhteyshenkilö: Armi Kivimäk Puhelin: Sähköposti: SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT Pääsuunnittelu: Osoite: Puhelin: Sähköposti Yhteyshenkilö: Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Juhani Aalto Osoite: Iso Kylätie 25, Sipoo Yhteyshenkilö: Juhani Aalto Rakennesuunnittelu: Osoite: Puhelin: Sähköposti: Puhelin: Sähköposti: Yhteyshenkilö: LVI-suunnittelu: Asplan Oy Insinööritoimisto Osoite: Atomitie 5 C Yhteyshenkilö: Reijo Auvinen Puhelin: Sähköposti:

4 4 Sähkösuunnittelu: Osoite: Puhelin: Sähköposti: Yhteyshenkilö: Maa- ja pohjarakennussuunnittelu: Osoite: Puhelin: Sähköposti: Yhteyshenkilö:

5 5 1 RAKENNUSOSAT 11 ALUEOSAT 111 MAAOSAT 1111 Raivausosat Raivaus suoritetaan suunnitelmien mukaisilla leikattavaksi, pengerrettäväksi tai muutoin käsiteltäväksi merkityillä alueilla. Poistettavaksi määrättyjen puiden ja pensaiden kannot ja juuret raivataan pois vähintään kasvualustaan kuuluvien maakerrosten alapintaan saakka. Säilytettävät puut tulee suojata riittävästi erikseen tehtävien piha ja istutussuunnitelmien mukaan Kaivannot Maankaivu toteutetaan asemapiirroksen, pohjarakennuspiirustuksen, rakennepiirustusten, salaojapiirustusten sekä vesi, viemäri ja sähkösuunnitelmiin liittyvien asemapiirrosten mukaan. Rakennusalueen valmiit korkeudet ja rakennekerrokset esitetään erikseen tehtävässä pihantasaussuunnitelmassa. Kaivannot tehdään rakennepiirustusten ja salaojasuunnitelman mukaan. Kaivannon pohja tasataan salaojiin päin kaltevuuteen 1:50. Maanvaraisten perustusten loppukaivu tehdään varovasti, että perustus voidaan tehdä häiriintymättömän maapohjan varaan. Salaojakaivannot tehdään kuivatussuunnitelman mukaisesti. Perusmuurin vierustäytöt tehdään rakennetyyppien mukaan kerroksittain tiivistettävällä routimattomalla maa aineksella. Tiivistys RIL taulukon 8 mukaan Kanaalit Ei ole 1114 Täyttöosat Tuuletetun alapohjan alustäyttö tasataan veden poisjohtamisen suuntaan 1:50. Istutettavilla alueilla täyttö tehdään puhtailla kaivumassoilla. Salaojituskerroksen alapuolisen täytteen pinta saa poiketa suunnitelmien mukaisesta tasosta mm. Päällystettävät alueet täytetään rakennetyypin mukaan. Alusrakenteena käytetään kitkamaata tai louhosjätettä. Täytön on oltava routimatonta ainesta. Louhosta käytettäessä on lisättävä joukkoon hienoa maa ainesta niin paljon, että huokostilat täyttyvät. Tiivistys RIL taulukon 8 mukaan. Salaojituskerroksen raekoko mm, paksuus vähintään 200 mm Penkereet

6 Kuivatusosat Koko urakka-alueen piha alue kuivatetaan. Salaojitus ja kuivatus tehdään erikseen tehtävien kuivatus ja pihantasaussuunnitelmien mukaisesti. Jätevesiviemäröinti ja pintavesiviemäröinti tehdään työselostuksen, rakennepiirustusten ja LVI suunnittelijan laatimien suunnitelmien mukaan. Salaojien ympärystäyttö RIL 126 kuvan 20 rakeisuusalueen 2 mukaista. Alueen viemärit perustetaan perustamissuunnitelmien mukaisesti. Maanvaraisessa perustuksessa vähintään 200 mm:n sora tai sepeliarina ja 100 mm:n tasauskerros Erityiset maaosat Ei ole 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 1121 Paalut Rakennuspohjan paalut paalutussuunnitelman ja rakennesuunnitelmien mukaan Tuennat 1123 Vahvistukset 1124 Erityiset tuennat ja vahvistukset

7 7 113 PÄÄLLYSTEET 1131 Liikennealueiden päällysteet Pintarakenteet tehdään rakenneleikkausten ja erikseen tehtävän suunnitelman mukaan. Liikennealueet tasataan pihasuunnitelmassa ja pintavesisuunnitelmassa annettujen korkeuksien mukaan. Kaikki tiet ja piha alueet tehdään kevyttä huoltoajoa kestäviksi 1 lk, paikoitusalueet ja raskaampaa huoltoa vaativat tiet 3 lk, RIL taulukko Paikoitusalueiden päällysteet Ei ole 1133 Oleskelu- ja leikkialueiden päällysteet Oleskelualueet kivetään. Pintarakenteet tehdään piharakenneleikkausten ja erikseen tehtävän pihasuunnitelman mukaan. Alueet tasataan pihasuunnitelmassa ja pintavesisuunnitelmassa annettujen korkeuksien mukaan. Kaikki tiet ja piha alueet tehdään kevyttä huoltoajoa kestäviksi 1 lk, paikoitusalueet ja raskaampaa huoltoa vaativat tiet 3 lk, RIL taulukko Kasvillisuus Kaikki pinnat, joita ei päällystetä, viheriöidään. Viherrakentamistyöt tehdään erikseen tehtävän pihasuunnitelman mukaan. Pohjamaa lannoitetaan. Rakentamisessa käytetään nopeasti vettä läpäisevää, liettymätöntä ja tiivistymätöntä maata. Peruslannoitus viljavuusanalyysien mukaan. Nurmikko tyyppiä "käyttönurmi" Erityisalueiden päällysteet Ei ole

8 8 114 ALUEEN VARUSTEET 1141 Talovarusteet Rakennuksesta erilliset alueen varusteet tehdään erikseen tehtävän pihasuunnitelman mukaan. Tomutusteline kuumasinkitty, maalataan, betoniperustus. Kuivausteline kuumasinkitty, maalataan. Valaistusrakenteet piha ja sähkösuunnitelman mukaan Oleskeluvarusteet Rakennuksesta erilliset oleskeluvarusteet tehdään erikseen tehtävän pihasuunnitelman mukaan Leikkivarusteet Leikkivarusteet pihasuunnitelman mukaan Alueopasteet Pihateiden tehdasvalmisteiset liikennemerkit lisäkilpineen rakennuttajan ohjeiden mukaan Erityiset aluevarusteet

9 9 115 ALUEEN RAKENTEET 1151 Pihavarastot Tekniikkarakennus rakennesuunnitelmien mukaisesti. Paaluperustus ja tuuletettu betonialapohja rakennepiirustusten mukaan Pihakatokset 1153 Aidat ja tukimuurit Aidat; betoniperustus, runkorakenteet kestopuuta (A luokka), muut puuosat hienosahattua Alueen portaat, luiskat ja terassit 1155 Alueen pysäköintirakenteet 1156 Erityiset alueen rakenteet 1145 Erityiset aluevarusteet

10 10 12 TALO-OSAT 121 PERUSTUKSET 1211 Anturat Anturat tehdään rakennesuunnitelmien mukaan. Tukipaalujen päässä teräsbetoniset paaluhatut Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit Sokkelipalkit ovat teräsbetonisia elementti- tai paikallavalupalkkeja. Työ ja liikuntasaumat, halkaisueristykset, vedeneristys ja salaojiin liittyvät aukot rakennesuunnitelmien mukaan Erityiset perustukset 122 ALAPOHJAT 1221 Alapohjalaatat Alapohjan ontelolaatat rakennesuunnitelmien mukaan Alapohjakanaalit Salaojitustason alapuolelle ulottuvat kanavat, kaivot ja kuilut valetaan vesitiiviistä betonista Erityiset alapohjat Ulkotasot ovat maanvaraisia, paikallavalettuja.

11 RUNKO 1231 Väestönsuojat Ei ole 1232 Kantavat seinät Kantavat väliseinät tehdään paikallavaluna tai elementtirakenteisina rakennesuunnitelmien mukaan. Kuilut tehdään määräysten mukaisina rakennesuunnitelmien mukaan. Kuilut ovat pääosin betonielementtejä. Kuilut varustetaan huoltoluukuilla Pilarit Teräsbetonipilarit tehdään rakennesuunnitelmien mukaan Palkit Teräsbetonipalkit tehdään rakennesuunnitelmien mukaan Välipohjat Välipohjan ontelolaatat rakennesuunnitelmien mukaan Yläpohjat Yläpohjan ontelolaatat rakennesuunnitelmien mukaan Runkoportaat Portaat tehdään rakenne ja arkkitehtisuunnitelmien mukaan. Portaat ovat betonirunkoisia. Askelmat ja kerrostasot ovat pesubetonielementtejä. Kaiteet ym. täydentävät osat maalattua terästä Erityiset runkorakenteet

12 JULKISIVUT 1241 Ulkoseinät Ulkoseinät tehdään puurunkoisina arkkitehti ja rakennesuunnitelmien mukaan joko paikalla tai elementteinä. Osa seinistä on betonielementtirunkoisia. Julkisivut ovat valkoista julkisivutiiltä ja osittain hienosahattua vaakapaneelia julkisivupiirustusten mukaan. Näkyvät sokkelipinnat sileävalubetonia. Liikuntasaumat rakennesuunnitelmien mukaan. Maalaus maalausselostuksen ja julkisivupiirrosten mukaan Ikkunat Ikkunat ja heloitus ikkunakaavion mukaan. Ikkunat 3 lasisia sisäänaukeavia MEK puuikkunoita, 1xkirkas, 2xselektiivilasi. Karmin syvyys 175 mm, RT laatuluokka V. Tehdasmaalaus, valmistajan vakio, maalausselostuksen mukaan. Listoitus puulistoilla, ikkunapellit muovipinnoitettua teräsohutlevyä. Vakiohelat hyväksytetään rakennuttajalla Ulko-ovet Ovet ja heloitus erikseen tehtävien ovikaavion ja osapiirustusten mukaan. Metalliovien listat lattaterästä, puuovien puuta. Tiivisteet ulko ovissa silikonikumia. Kynnykset puuovissa lakattua tammea, teräsovissa terästä Julkisivuvarusteet Ulkotikkaat rakennesuunnitelmien mukaan kuumasinkittyä terästä Erityiset julkisivurakenteet Lasijulkisivujärjestelmät lämpökatkaistua metalliprofiilia. Lasitus 3-kertainen selektiivilasi. Lasin alareunan korkeuden ollessa alle 700 mm käytetään karkaistua tai laminoitua turvalasia.

13 ULKOTASOT 1251 Parvekkeet 1252 Katokset Katokset rakennesuunnitelmien mukaan Erityiset ulkotasot

14 VESIKATOT 1261 Vesikattorakenteet Ullakon ja vesikaton rakenteet rakennesuunnitelman mukaan. Katto ja ullakkorakenteet ovat elementtirakenteisia puuristikoita. Vesikaton alusta tuuletetaan räystäille tehtävin tuuletusraoin rakennesuunnitelman mukaan. Ullakko jaetaan palo osastoihin E30 paloseinillä palomääräysten mukaan. Lämmöneristys puhallusvillaa ja vedeneristys rakennesuunnitelmien mukaan Räystäsrakenteet Räystään aluslaudoituksena toimii kattopellityksen umpinainen aluslaudoitus, hienosahattu ja maalattu Vesikatteet Vesikate on maalattu konesaumattu pelti Vesikattovarusteet 2 kertainen sadevesikouru, muovipinnoitettu teräspelti. Syöksytorvet, muovipinnoitettu teräspelti, alaosa maalattua kuumasinkittyä 2,0 mm teräsputkea. Hoitosillat, lapetikkaat ja lumiesteet rakennesuunnitelmien mukaan kuumasinkittyä terästä Lasikattorakenteet Keskushallin lasikatteena vakiovalmisteinen lämpökatkaistu metalliprofiilijärjestelmä Kattoikkunat ja luukut Lasikatteen savunpoistoluukut palomääräysten ja erillisen lasikatesuunnitelman mukaan. Huoltoluukut piirustusten mukaan Erityiset vesikattorakenteet

15 15 13 TILA-OSAT 131 TILAN JAKO-OSAT 1311 Väliseinät Levyseinät ovat metallirankaisia. Laatoitettaviin pintoihin vedeneriste. Ääneneristys opetus- ja hallintotilojen, tuulikaappien, wc tilojen sekä pesu ja pukutilojen seiniin. Opetustilojen eristysvaatimus R w 44 db Lasiväliseinät Vakiovalmisteinen metalliprofiilijärjestelmä. Turvalasitus. Osastoivat rakenteet palomääräysten mukaan Erityisväliseinät Liikuntasalin siirtoseinä äänieristetty siirtoseinäelementtijärjestelmä. R w 44 db Kaiteet Avokaiteina polttomaalatut teräskaiteet. Keskusaulan ympärillä teräsbetonikaide Väliovet Sisäovet tehdään erikseen tehtävän ovikaavion mukaan, RT laatuluokka V. Ovet ovat tehdasmaalattuja vakio ovia. Opetus- ja hallintotilaovien eristysvaatimus R w 25 db Porrashuoneiden ovet osastoivia vakiovalmisteisia metalliprofiilijärjestelmäovia. Karmit ja listat puuta Erityisovet 1317 Tilaportaat Portaat tehdään rakenne ja arkkitehtisuunnitelmien mukaan Erityiset tilajako osat

16 TILAPINNAT 1321 Lattioiden pintarakenteet Lattioiden pintarakenteet rakennetyyppien mukaan Lattiapinnat Lattiapinnat yleensä SisäRYL:n korkeinta laatutasoa, tekniset aputilat alinta laatutasoa. Lattioiden vedeneristykset rakennesuunnitelman mukaan. Lattioissa muovimatto 2mm. Lattianpäällyste ulotetaan kiinteiden kalusteiden alle. Pesuhuoneissa klinkkerilaatta huoneselosteen mukaan. Jalkalistat ovat mattojärjestelmään kuuluvia hitsattuja jalkalistoja Sisäkattorakenteet Käytävä ja aulatiloissa alaslasketut katot rakennesuunnitelmien mukaan Sisäkattopinnat Maalattavat katot tasoitetaan. Kattopinnat yleensä SisäRYL:n normaalia laatutasoa, tekniset aputilat alinta laatutasoa. Maalattavat pinnat maalausselostuksen ja huoneselosteen mukaan. Opetus- ja hallintotiloissa akustoiniverhous 1325 Seinien pintarakenteet Liikuntasalin seinät piirustusten mukaan Seinäpinnat Yleensä SisäRYL:n normaalia laatutasoa, laatoitettavat pinnat ja kaiteet korkeinta laatutasoa, tekniset aputilat alinta laatutasoa. Levyseinien ulkokulmissa metallivahvisteinen nauha. Maalattavat seinäpinnat tasoitetaan, märkätiloissa ja muoviverhousten alla sementtipohjainen rasitusluokan 4 tasoite. Kaikista tasoitepinnoista tehdään mallit. Maalattavat pinnat maalausselostuksen ja huoneselosteen mukaan. Pesuhuoneiden seinät laatoitetaan kokonaan. Laatoitettavat pinnat huoneselosteen mukaan. Vedeneristykset rakennesuunnitelman mukaan Erityiset tilapinnat

17 TILAVARUSTEET 1331 Vakiokiintokalusteet Kalusteet vakiovalmisteisia tehdaskalusteita kalusteselosteen mukaan. Kalusteet sijoitetaan pohjapiirrosten mukaan. Kalusteiden ovet laminaattipintaisia. Värit vakiovärejä. Keittiössä kalusteiden ovien tulee aueta 180 aina kun se sijoituksen puolesta on mahdollista. Kaapit ovat vakiomallisia tanko, hylly ja hyllylaatikkokaappeja pohjapiirrosten mukaan. Vaatekaapit ja vaatenaulakko kalusteselosteen mukaan. Lääkekaappi on lukittava Erityiskiintokalusteet 1333 Varusteet Keittiössä normaali jakelukeittiövarustus. Siivouskeskukseen pyykinpesukoneelle tilanvaraus liitäntöineen. Siivoustiloissa normaali varustus Pesutiloissa normaali varustus Wc tiloissa normaali varustus Ulko oven viereen sähköinen ovikellon painike. Näyttämön alla tuolikärryt 1334 Vakiolaitteet Keittiössä normaalit jakelukeittiölaitteet. Siivouskeskukseen pyykinpesukone Tilaopasteet Käytävä- ja oviopasteet vakiojärjestelmistä erillisen suunnitelman mukaan Erityiset tilavarusteet Pienen koulun normaali näyttämövarustus

18 MUUT TILAOSAT 1341 Hoitotasot ja kulkurakenteet 1342 Tulisijat ja savuhormit 1343 Muut erityiset tilaosat

19 TILAELEMENTIT 1351 Kylpyhuone-elementit 1352 Kylmähuone-elementit Keittiön kylmiö, vakiojärjestelmä Saunaelementit 1354 Talotekniikan tilaelementit 1355 Hormielementit 1356 Erityiset tilaelementit

20 20 2 TEKNIIKKAOSAT 21 PUTKIOSAT 211 RAKENNUKSEN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ Rakennus liitetään lämmönsiirtimien välityksellä Keravan energian kaukolämpöverkkoon. Samaan lämmitysjärjestelmään liittyy viereinen, toiminnassa oleva päiväkoti. Liittymisteho on n. 550 kw, josta koulun osuus n. 450 kw ja päiväkodin osuus n. 100 kw. Päiväkodin kuluttama lämpöenergia mitataan erikseen. Ilmastoinnin lämmitysverkostolla ja patterilämmitysverkostolla on omat erilliset lämmönsiirtimet ja paisunta-astiat samoin päiväkodilla. Lämmönjako tapahtuu teräsputkiverkostolla. Lämmönluovuttimet ovat ikkunoiden alle sijoitettavia terräslevpattereita ja konvektoreita. Lämpöpatterit varustetaan termostaattisilla patteriventtiileillä. Tuulikaapit varustetaan ilmastoinnin lämmitysjärjestelmään liitetyillä kierrätysilmakoneilla. Ulkopuoliset putkistot vanhaan, säilytettävään osaan ovat maahan asennettavia kiinnivaahdotettuja teräsputkia tai muoviputkielementtejä. 212 Vesi- ja viemärilaitteet Rakennus liitetään kunnan vesijohtoverkostoon. Vesijohtoverkostoon liitetään myös kiinteistön pikapalopostit. Sade- ja jätevesiviemäriputket ovat muoviputkia kumirengasliitoksin. Viemäriverkoston kaivot ovat muovikaivoja varustettuna valurautakansin ja teleskooppiputkin. Kattosadevedet ja pihavedet johdetaan hiekanerotuskaivojen kautta verkostoon. Vesijohtoputket ovat komposiittiputkia, maahan ja seinärakenteisiin asennettavien osalta suojaputkiin asennettavia muoviputkia. Lämmin käyttövesi valmistetaan kaukolämmön avulla lämmönsiirtimiä hyväksikäyttäen. Päiväkodilla ja koululla on omat lämmönsiirtimet Käyttövesisiirtimien yhteisteho on n. 350 kw. Päiväkodin käyttämä vesi ja käyttöveden lämmitysenergia mitataan erikseen. Käyttöveden kulutus mitataan päiväkodin osalta erikseen. Kaikki vesijohtokalusteet ovat kromattuja yksiotesekoittajia. Pesualtaat ja WC-astiat ovat posliinia lattiakaivot muovia kannet haponkestävää terästä. Keittiö varustetaan lattia-altailla ja omalla ulosjohdetulla viemäriverkostolla, johon tehdään varaus rasvanerotuskaivolle.

21 21 22 ILMANVAIHTO-OSAT 221 ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄ JA KONEET Ilmastointi toteutetaan voimassa olevia määräyksiä ja Sisäilmastoluokitusta 2008 noudattaen. Sisäilmastoluokka on S3. Koneiden ja kanavistojen puhtausluokka on P1. Tuloilmakoneissa ilma suodatetaan ja lämmitetään, kaikki tuloilmakoneet varustetaan lämmöntalteenottolaitteilla, joissa lämpötilahyötysuhde on vähintään 60%. Tuloilman suodatusluokka on EU7 ja poistoilman suodatusluokka EU5. Tuloilman lämmitys tapahtuu kaukolämmön avulla. Pääpoistoilmakoneiden lisäksi järjestelmään kuuluu erilliisiä poistopuhaltimia mm. keittiötä ja WC-tiloja varten. 222 KANAVISTOT JA ILMANJAKOLAITTEET Kanavistot ovat sinkittyä terästä Pääte-elimet valitaan siten, että luokituksen mukaiset vetokriteerit täyttyvät ja ilmanjako tapahtuu mahdollisimman tehokkaasti. Kanavat eristetään palo- ja lämpöeristysvaatimusten mukaan. Keittiö varustetaan varustetaan HFe-höyrykuvulla, jossa on rasvanerottimet ja /tai kondenssivedenerottimet ja kupuun integroidut tuloilma, sieppausilma sekä valaisimet. 23 SÄHKÖOSAT 231 -OSAT Erillisen suunnitelman mukaan, 24 TIETO-OSAT 241 -OSAT Erillisen suunnitelman mukaan, 25 LAITE-OSAT 251 SIIRTOLAITTEET

22 Hissit Itsekantava kevythissijärjestelmä. Pyörätulimitoitus Kuljettimet 2513 Erityiset siirtolaitteet 252 TILALAITTEET 2521 Keittiölaitteet 2522 Pesulalaitteet 2523 Väestönsuojalaitteet Ei ole 2524 Allaslaitteet 2525 Erityiset tilalaitteet

23 23 Allekirjoitus Sipoossa ARKKITEHTITOIMISTO JUHANI AALTO Juhani Aalto, arkkitehti SAFA ARK 571

Ro Nimike Yks Määrä /yks

Ro Nimike Yks Määrä /yks 15.11.2012 Sivu 1/16 Tapio Holopainen Insinööritoimisto Tapio Holopainen Hanke: 2RO 14.11.12 Kaupungintalo, väliaikaiskäytön korjaustoimenpiteet Espoo Vaihe: 1:200 ja palaverit Paikkakunta: Espoo Haahtela-ind.:

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET

ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET Tietomallin ja muiden suunnitteludokumenttien tietosisältöjen tulee vastata toisiaan. Mallinnuksessa noudatetaan Yleisiä tietomallivaatimuksia 202. Sisältö on määritelty

Lisätiedot

PARIKKALAN VESITORNIN SANEERAUS

PARIKKALAN VESITORNIN SANEERAUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARIKKALAN KUNTA PARIKKALAN VESITORNIN SANEERAUS RAKENNUSSELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1.7.2015 P25076 RAKENNUSSELOSTUS 1 (10) Vajavaara Suvi 1.7.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

Formaatti tarkennetaan myöh./ rajaus liitepiir. Inventointimalli Taso2 - Rakennusosamalli x

Formaatti tarkennetaan myöh./ rajaus liitepiir. Inventointimalli Taso2 - Rakennusosamalli x 06.11.2012 Ryömintätila ei KESKUSPALOASEMA, LAAJ. JA PERUSKORJAUSi kerroksia 3 Mika Rantala Ullakko ei Laajuus: 4800 brm2, sisältää kellarin Lähtötiedot tilaajalta tiedostomuoto Olemassa olevat arkkitehtisuunnitelmat

Lisätiedot

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite Lemminkäinen Skaftkärrin koulu TARJOUS nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016 Skaftkärrin koulun tilojen muutos Peruste/ viite Skaftkärrin koulu on laajentunut 780 brm2 verrattuna tarjousvaiheen ve 1 laajuuteen.

Lisätiedot

Ro Nimike Yks Määrä /yks Määrä /yks

Ro Nimike Yks Määrä /yks Määrä /yks Hanke: Vaihe: Paikkakunta: Jyväskylään rajoittuvat ymp.kunnat Haahtela-ind.: 78,0 / 1.2015 Hintataso: 78,8 / 4.2016 Laajuus: 0 br Ro Nimike Yks Määrä /yks Määrä /yks 111 Maaosat 1111 Raivaustehtävät 52

Lisätiedot

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS 14.12.2010 FCG Oy RAKENNUSTYÖSELOSTUS I KAAVIN KUNTA, kirkonkylän rantauimala 14.12.2010 Huolto-

Lisätiedot

Modernia kaupunkiasumista

Modernia kaupunkiasumista Modernia kaupunkiasumista Turun Kreijari Helsinginkatu 13 Kiinteistön yleiset tiedot Asuntoja 50 kpl Lämmitys Kaukolämpö Kiinteistötyyppi Kerrostalo Autopaikkoja Koti lähellä Aurajokea Irtaimistovarasto

Lisätiedot

ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI

ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI HANKETIEDOT As Oy Viitasaaren Loisto rakennetaan loistavalle paikalle Keitele järven rantaan, omarantaiselle tontille, aivan Viitasaaren ydinkeskustaan,

Lisätiedot

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE UUSI RIVITALO HUMPPILAAN RAKENTAA: AS OY HUMPPILAN LINKKITIE Linkkitie, 31640 Humppila ESITTELY JA MYYNTI: RS-PANKKI: Forssan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV Tero Rämö LKV, KiAT 050-364 5126 Hannu Pehkonen

Lisätiedot

KORJAUS, TALO SALOPELTO

KORJAUS, TALO SALOPELTO KORJAUS, TALO SALOPELTO RAKENNUSSELOSTUS, 28.06.2013 REV A 28.6.2013 [JK] Kohta 1236 Yläpohjat, läpiviennit ja tiiveys rakennesuunnitelmien mukaan. Kohta 124 Julkisivut, läpiviennit ja tiiveys rakennesuunnitelmien

Lisätiedot

Asunto Oy Vaasan Punostie 5

Asunto Oy Vaasan Punostie 5 Asunto Oy Vaasan Punostie 5 PUROLA, Punostie 5 Vaasa BOBÄCK, Snoddvägen 5 Vasa TAITEILIJAN NÄKEMYS KUVA VIITTEELLINEN Arvioitu valmistuminen: kevät 2015. Uppskattad färdigställning: våren 2015. Myllykatu

Lisätiedot

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1 Kotilokatu 1, 70840 Kuopio HANKETIEDOT Rakennuskohteen nimi ja osoite As Oy Kuopion Kotilokatu 1 Kotilokatu 1 70840 Kuopio Tontin tiedot Vuokratontti, pinta-ala:

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

ASUNTO OY KIEVARINPUISTO TUUSULA ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS 18.03.2015

ASUNTO OY KIEVARINPUISTO TUUSULA ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS 18.03.2015 ASUNTO OY KIEVARINPUISTO TUUSULA ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS 18.03.2015 Rakennustapaselostuksen päiväyksen jälkeen siihen mahdollisesti tulevat muutokset, lisäykset ja täsmennykset merkitään viimeiselle

Lisätiedot

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X

Lisätiedot

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15 30.06.2010 ASEMAPIIRUSTUS 3h + k + s 76,5 m² As. 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 4h + k + s 85,0 m² As. 8, 10 4h + k + s 85,5 m² As. 1, 4, 5, 13 MITTAKAAVA 1:600 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puiden ja pensaiden

Lisätiedot

ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu

ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA AURINKOKATU 7, 80140 JOENSUU Arvioitu valmistuminen tammikuu 2016 Asunto Oy Joensuun Marjala on tyylikäs ja nykyaikainen

Lisätiedot

Puh INTERNET SÄHKÖPOSTI:

Puh INTERNET SÄHKÖPOSTI: Kaiterantie 5 A4 FIN 93600 Kuusamo Puh 0400 780689 INTERNET SÄHKÖPOSTI: kalevi.huuskonen@europinta.fi 1 YLEISTÄ 01.1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 01.11 KOHDE Kohde tulee Kuusamon keskustan alueelle, Kitkantien

Lisätiedot

1 (10) tor Peruskorjauskohteiden hankesuunnitteluohje

1 (10) tor Peruskorjauskohteiden hankesuunnitteluohje 1 (10) Peruskorjauskohteiden hankesuunnitteluohje 2 (10) Johdanto Peruskorjauksen onnistumisen välttämätön edellytys on, että korjattavan kohteen kunto on selvitetty riittävän kattavasti. Huolellinen lähtötietojen

Lisätiedot

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P

Lisätiedot

NUMMEN KOULUKAMPUS Hankesuunnitelma UUDISRAKENNUS / LIIKUNTASALI RAKENNUSTAPASELOSTUS

NUMMEN KOULUKAMPUS Hankesuunnitelma UUDISRAKENNUS / LIIKUNTASALI RAKENNUSTAPASELOSTUS NUMMEN KOULUKAMPUS Hankesuunnitelma UUDISRAKENNUS / LIIKUNTASALI RAKENNUSTAPASELOSTUS 20.01.2016 ARKKITEHTITOIMISTO PETRI ROUHIAINEN OY Hakakuja 1, 02120 Espoo, Finland tel +358 (0)10 281 7940 Business

Lisätiedot

Arkkitehtisuunnitelmien asiakirjaluettelo

Arkkitehtisuunnitelmien asiakirjaluettelo Vihdin yhteiskoulu ja liikuntahalli sekä kirkonkylän lähiliikuntapaikka, hankesuunnitelma Arkkitehtisuunnitelmien asiakirjaluettelo Hankesuunnitelman vaihtoehto 1, karttapiirros 1:2200 21.01.2016 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

B-talo. A-talo. TA-Asumisoikeus Oy / Pyökkitie 7 SUOPURONTIE TUUSULANTIE. Leikki. P-alue PYÖKKITIE. Asemapiirros. Autokatos

B-talo. A-talo. TA-Asumisoikeus Oy / Pyökkitie 7 SUOPURONTIE TUUSULANTIE. Leikki. P-alue PYÖKKITIE. Asemapiirros. Autokatos T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 UOURONTIE TUUULNTIE -alue utokatos YÖKKITIE semapiirros RKKITEHTUURITOIMITO HONEN VEIKKO OY ertunpellontie 1 D T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 erspektiivikuvat RKKITEHTUURITOIMITO

Lisätiedot

ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha

ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha Uusia rivitaloasuntoja Lahden Kariston kaupunginosaan. Asunto Oy Lahden Posteljoonin Piha rakennetaan halutulle pientaloalueelle, lähelle Kariston kauppakeskusta,

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Kortepohja, Jyväskylä. TA-Asumisoikeus Oy

Kortepohja, Jyväskylä. TA-Asumisoikeus Oy Kortepohja, Jyväskylä TA-Asumisoikeus Oy SIJAINTIKARTTA OpenStreetMapin tekijät, CC-BY-SA P Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675 kg P Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675

Lisätiedot

R A K E N N U S S E L O S T U S

R A K E N N U S S E L O S T U S LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA KAUKOLANTIE 15-19 02140 ESPOO HANKENRO 7011 VESIKATTEEN UUSIMINEN R A K E N N U S S E L O S T U S Insinööritoimisto Pontek Oy RAKENNUSSELOSTUS LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA

Lisätiedot

KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010

KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010 KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010 Tarjous pvm Rakennuskohde ASUINRAKENNUS Rakennuttaja Sami ja Marju Asikainen Porraskatu 3 50100 Mikkeli Pääsuunnittelu (ARK) Rakennesuunnittelu (RAK) LVI-suunnittelu

Lisätiedot

TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 Rakennustapaselostus 12.6.2014 YLEISTÄ TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 koostuu seitsemästätoista paritalosta, joissa on yhteensä 34 huoneistoa. Kaikki huoneistot

Lisätiedot

A R K K I T E H T I T O I M I S T O A R K T U R E. TEL LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS

A R K K I T E H T I T O I M I S T O A R K T U R E. TEL LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS 182 300 3.11.2016 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke AMMTTIOPISTO LAPPIA LOUE TERVOLA Rakennushanke sisältää oppilaitoksen sisällä tilojen käyttötarkoituksen

Lisätiedot

ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää

ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE MANSIKKA-AHONTIE 3, 05810 HYVINKÄÄ Arvioitu valmistuminen helmikuu 2016 Rauhallisella ja viihtyisällä

Lisätiedot

Asunto Oy. Sipoon Kvartsi. Kvartsitie 1

Asunto Oy. Sipoon Kvartsi. Kvartsitie 1 Asunto Oy Sipoon Kvartsi Kvartsitie 1 Uutta modernia asumista Söderkullassa! Asunto Oy Sipoon Kvartsi rakennetaan Söderkullan alueelle lähelle palveluja ja hyviä ulkoilumaastoja. Yhtiöön tulee kolme taloa,

Lisätiedot

Asunto Oy Kuopion. Neulamuikku. Savottatie 9, Kuopio

Asunto Oy Kuopion. Neulamuikku. Savottatie 9, Kuopio Asunto Oy Kuopion Neulamuikku Savottatie 9, 70150 Kuopio Uutta rakentamista Neulamäessä! Asunto Oy Kuopion Neulamuikku rakennetaan Neulamäen etuosaan lähelle palveluja ja hyviä ulkoilumaastoja. Yhtiöön

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

ASUNTO OY HELSINGIN KANERVAVINKKELI Kanervavinkkeli 3, 00730 Helsinki

ASUNTO OY HELSINGIN KANERVAVINKKELI Kanervavinkkeli 3, 00730 Helsinki ASUNTO OY HELSINGIN KANERVAVINKKELI Kanervavinkkeli 3, 00730 Helsinki ASUNTO OY HELSINGIN KANERVAVINKKELI KANERVAVINKKELI 3, 00730 HELSINKI Arvioitu valmistuminen 9/2015 Asunto Oy Helsingin Kanervavinkkeli

Lisätiedot

HARJANNETIE 13 1 (5) RAKENNUSTAPASELOSTE. Heka Viikinmäki HARJANNETIE 13 VIIKKI 36, Kortteli 36121 tontti 2, Harjannetie 13, 00710 HELSINKI YLEISTÄ

HARJANNETIE 13 1 (5) RAKENNUSTAPASELOSTE. Heka Viikinmäki HARJANNETIE 13 VIIKKI 36, Kortteli 36121 tontti 2, Harjannetie 13, 00710 HELSINKI YLEISTÄ HARJANNETIE 13 1 (5) RAKENNUSTAPASELOSTE Heka Viikinmäki HARJANNETIE 13 VIIKKI 36, Kortteli 36121 tontti 2, Harjannetie 13, 00710 HELSINKI YLEISTÄ Yleistä Kohde on sivukäytäväratkaisuun perustuva vuokrakerrostalo.

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON

Lisätiedot

PÖLLÖNKANKAAN KOULU RAKENNUSSELOSTUS 2013/ 1909-500 F URAKKALASKENTAAN: 2. VAIHE. Versiohistoria työmaa-aikana:

PÖLLÖNKANKAAN KOULU RAKENNUSSELOSTUS 2013/ 1909-500 F URAKKALASKENTAAN: 2. VAIHE. Versiohistoria työmaa-aikana: RAKENNUSSELOSTUS 2013/ 1909-500 F URAKKALASKENTAAN: 2. VAIHE Versiohistoria työmaa-aikana: Muutos A 15.10.2015 - Ulko-ovi raitisilmakammioon lisätty Muutos B 9.11.2015 - AK5 liikuntasalin alakaton kunnostuskäsittely

Lisätiedot

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN 28.8.2015 Sivu 1/1 Matti Antikainen Rimako Oy Hanke: KANKAANPLK 003 Kankaanpään liikuntakeskus, korjaus ja laajennus Jämintie 10 38700 Kankaanpää Vaihe: Paikkakunta: HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTE. Asunto Oy Nokian Virranvartija. Viholankatu 10, Nokia. Asunto Oy Nokian Virran vartija. VRP Länsi-Suomi Oy, Y

RAKENNUSTAPASELOSTE. Asunto Oy Nokian Virranvartija. Viholankatu 10, Nokia. Asunto Oy Nokian Virran vartija. VRP Länsi-Suomi Oy, Y RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Nokian Virranvartija Viholankatu 10, 37120 Nokia Vihola Kortteli 14 / tontti 5, Vaihtoehtoinen vuokratontti, lunastusmahdollisuus.

Lisätiedot

As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta. Hopeapellontie 5, Hämeenlinna

As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta. Hopeapellontie 5, Hämeenlinna As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta Hopeapellontie 5, 13210 Hämeenlinna HUONEISTO Huoneistot: B5 ja B3 Tilat: 2 H +keittiö + sauna Pinta-ala: 50 m 2 Sijainti: Katinen, Hämeenlinna 2h+tupakeittiö+ sauna

Lisätiedot

TAMPEREEN ASUNTAMAANRINNE

TAMPEREEN ASUNTAMAANRINNE TAMPEREEN AUNTAMAANRINNE Asuntamaanrinne 1, KARTTA A OY TAMPEREEN AUNTAMAANRINNE AEMAPIIRRO VUOREKEN PUITOKATU TALO B TALO C TONTTI 2 TALO A TONTIN RAJA LEII JÄTE- KERÄY P-LAITO AUNTAMAANRINNE T AJO TONTILLE

Lisätiedot

TA.fi. TA-Asumisoikeus Oy ERVASTINTIE 2 02780 ESPOO

TA.fi. TA-Asumisoikeus Oy ERVASTINTIE 2 02780 ESPOO TA.fi TA-Asumisoikeus Oy ERVASTINTIE 2 02780 ESPOO ASEMAPIIRROS ERVASTINTIE 2 NÄKYMÄ VANTAANLAAKSONTIELLE KATUSIVU NÄKYMÄ SISÄPIHALLE HUONEISTOLUETTELO HUONEISTO TYYPPI PINTA-ALA m² A-TALO A1 4H+K+S 90,50

Lisätiedot

Rauman Asunnot Oy Tarvolantie 1 Tarvolantie 1, 26660 RAUMA. Peruskorjaus

Rauman Asunnot Oy Tarvolantie 1 Tarvolantie 1, 26660 RAUMA. Peruskorjaus Rauman Asunnot Oy Tarvolantie 1 Tarvolantie 1, 26660 RAUMA Peruskorjaus ARF0001 RAKENNUSSELOSTUS 29.02.2016 Rauman Asunnot OY Tarvolantie 1 Rakennusseloste s. 2 Rakennushankkeen yleistiedot... 5 1 Rakennusosat...

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, 04320 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 11.11.2016 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: RS uudiskohde, jossa 4 kpl paritaloja, 7 asunnon rivitalo. 1 autokatos,

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

Muottikatu 6 B Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy

Muottikatu 6 B Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy Muottikatu 6 lppila, Oulu T-Yhtymä Oy OTTIKTU 6 KIINTEISTÖ OY OULUN SEUDUN SENIORI/ OTTIKTU 6 Hsto nro Kerros Hstotyyppi Pinta-ala Jyvitetty Vuokra huoneistoala 47 1 1h+kk 31,5 35,1 358,02 48 1 2h+kk 45,5

Lisätiedot

AS OY SIPOON TASBYNTIE 6 A TA-YHTYMÄ OY HUONEISTOLUETTELO

AS OY SIPOON TASBYNTIE 6 A TA-YHTYMÄ OY HUONEISTOLUETTELO AS OY SIPOON TASBYNTIE 6 A TA-YHTYMÄ OY HUONEISTOLUETTELO 23.1.2014 ASUNTO NUMERO/TYYPPI PRS KRS HUM 2 1. 2H + K + S A 1. 54,5 2. 2H + K + S A 1. 53,5 3. 2H + K + S A 1. 48,0 4. 2H + K + S A 1. 62,0 5.

Lisätiedot

As. oy Kirkkonummen Lorulinna Tarutie 5 02400 Kirkkonummi

As. oy Kirkkonummen Lorulinna Tarutie 5 02400 Kirkkonummi As. oy Kirkkonummen Lorulinna Tarutie 5 24 Kirkkonummi 17 18 19 7 A 14 A 2 21 18.8.211 31 32 33 34 35 OLEKELU B K J JÄTE- AEMA TOTU 15 16 36 37 18 A 38 14 13 12 11 1 9 8 39 4 2 41 6 7 1 42 IV TONTIN RAJA

Lisätiedot

Asunto Oy Hyvinkään Martinhovi. Moderni koti Hyvinkäällä

Asunto Oy Hyvinkään Martinhovi. Moderni koti Hyvinkäällä Moderni koti Hyvinkäällä Talo A Kortetie Jäte Martinlähteenpuisto 1 ap Jäte Talo B Oleskelu- ja leikkialueet Autokatos 1 7 ap Autokatos 2 9 ap Hyvinkäällä on ihanteellinen logistinen sijainti ja erinomaiset

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Permanto 2 Helsinki, Vuosaari

Permanto 2 Helsinki, Vuosaari ermanto 2 Helsinki, Vuosaari HUONEITOUETTEO AUNTO TYYI M² A1 4H++ 92,5 A2 3H++ 78,5 A3 4H++ 92,0 B4 4H++ 92,5 B5 3H++ 78,5 B6 3H++ 78,5 B7 4H++ 92,0 C8 4H++ 92,5 C9 3H++ 78,5 C10 3H++ 78,5 C11 4H++ 92,0

Lisätiedot

TA.fi. TA-Asumisoikeus Oy TEGELHAGEN 1 KAUKLAHTI ESPOO

TA.fi. TA-Asumisoikeus Oy TEGELHAGEN 1 KAUKLAHTI ESPOO TA.fi TA-Asumisoikeus Oy TEGELHAGEN 1 AULAHTI EOO erspektiivikuva TA-Asumisoikeus Oy/ errospohjat A-talo TA-Asumisoikeus Oy/ 1:250 A 2.välit RH 22,600 HII J A J A 7 A 3.R RH kattoluukku 24,100 10 L

Lisätiedot

Permanto 10 Helsinki, Vuosaari

Permanto 10 Helsinki, Vuosaari ermanto 10 Helsinki, Vuosaari TA-AUMIOIKEU OY AUNTO TYYI M² A1 4H++ 91,5 A2 4H++ 91,5 A3 4H++ 91,5 A4 4H++ 91,5 A5 4H++ 91,5 A6 2H++ 61,0 A7 3H++ 81,0 A8 2H++ 61,5 A9 2H++ 61,5 A10 2H++ 61,5 A11 2H++ 61,5

Lisätiedot

Asunto Oy Kirkkonummen Vaski

Asunto Oy Kirkkonummen Vaski Asunto Oy Kirkkonummen Vaski ASUNTOJEN VUOKRAUS JA TIEDUSTELUT REALIA ASUNTOVUOKRAUS Valimotie 17 19, 00380 Helsinki Minna Pääkkönen puh. 010 228 6375, minna.paakkonen@realia.fi, pks.management@realia.fi

Lisätiedot

TUUSULAN BOSTONIN RIVITALOT ALUSTAVA RAKENNUSTAPA- JA TALOTEKNIIKKASELOSTUS

TUUSULAN BOSTONIN RIVITALOT ALUSTAVA RAKENNUSTAPA- JA TALOTEKNIIKKASELOSTUS TUUSULAN BOSTONIN RIVITALOT ALUSTAVA RAKENNUSTAPA- JA TALOTEKNIIKKASELOSTUS 12.06.2015 ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS Tuusulan Bostonin rivitalot Bostoninkaari 3, 04320 Tuusula Bostonin rivitalot sijaitsevat

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua Kårkulla Samkommun BARNENS BY Vålaxvägen 553, 07450 Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E 12 Sivua Kohde: BARNENS BY, R U O K A L A Osoite: VÅLAXVÄGEN 553 laadittu: 2 TAMBUR tv h=n.2500

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu

UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu OMALLA 1176m2 TONTILLA, päättyvällä kadulla, moderni nykyaikainen omakotitalo. Huonejakauma velaton kokonaishinta 4h+k+khh+s 100m2, +autokatos+varasto,

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

Asunto Oy Iisalmen Asemanhelmi. Uusi ja nykyaikainen koti perinteikkäällä alueella.

Asunto Oy Iisalmen Asemanhelmi. Uusi ja nykyaikainen koti perinteikkäällä alueella. Uusi ja nykyaikainen koti perinteikkäällä alueella. Joukolankatu ohjolankatu äiviönkatu Iisalmen Asemanhelmi Asemakatu Malminkatu avonkatu ilpijärvi ÄIVIÖNATU Aseman tienoo uudistuu! JÄTE JOINEN UITORAITTI

Lisätiedot

As Oy KuOpiOn savolanhovi

As Oy KuOpiOn savolanhovi As Oy Kuopion Savolanhovi NTIE LA H A N O SA VO O V SA LA NPELL ON KUJ A SA VO LA NNIEMENTIE As Oy Kuopion Savolanhovi Asunto Oy Kuopion Savolanhovi rakennetaan lapsiperheiden suosimalle ja rauhalliselle

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

ASUNTO OY SIPOON KALLIOKIELONTIE Kalliokielontie 2, 01150 Söderkulla

ASUNTO OY SIPOON KALLIOKIELONTIE Kalliokielontie 2, 01150 Söderkulla ASUNTO OY SIPOON KALLIOKIELONTIE Kalliokielontie 2, 01150 Söderkulla ASUNTO OY SIPOON KALLIOKIELONTIE KALLIOKIELONTIE 2, 01150 SÖDERKULLA Arvioitu valmistuminen syyskuu 2016 Asumisoikeuskohde Sipoon Kalliokielontie

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

MUUTTOVALMIIT Asunto Oy Lahden Rauhankatu 17

MUUTTOVALMIIT Asunto Oy Lahden Rauhankatu 17 MUUTTOVALMIIT Asunto Oy Lahden Rauhankatu 17 Arvoasuntoja Lahden ydinkeskustaan palveluiden keskelle. Asunto Oy Lahden Rauhankatu 17 rakennetaan omalle tontille, torin ja linja-autoaseman välittömään läheisyyteen.

Lisätiedot

Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal

Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal Rakentaja M. Laukkanen Oy rakentaa Lehmoon yksitoista kotia käsittävän maalämpölämmitteisen rivitalokohteen. Asunto Oy Lehmon Sammal

Lisätiedot

Asunto Oy Lahden Lähteenpuisto LAUNE

Asunto Oy Lahden Lähteenpuisto LAUNE LAUNE 2 Lempeään Lähteenpuistoon on helppo asettua Launeen rauhallisiin maisemiin sijoittuvat uudet YIT Kodit on suunniteltu sujuvaan asumiseen kaikenikäisille. Kahdessa nelikerroksisessa ja hisseillä

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

ASUNTO OY KUOPION PUIJONKRUUNU Aarre Puijon juurella

ASUNTO OY KUOPION PUIJONKRUUNU Aarre Puijon juurella ASUNTO OY KUOPION PUIJONKRUUNU Aarre Puijon juurella Maisema kruunaa asumisen Täällä asut Puijon uljaiden maisemien äärellä, aivan Kuopion kupeessa! Asunto Oy Kuopion Puijonkruunu sijaitsee uudella Pihlajalaakson

Lisätiedot

RAKENNUSSELOSTUS HINGUNNIEMEN KOULUKESKUS. Keittiön ja ruokalan tilat MUUTOS- JA PERUSKORJAUS MAALAUSSELOSTUS 28.02.2014 28.2.2014 RAKENNUSSELOSTUS

RAKENNUSSELOSTUS HINGUNNIEMEN KOULUKESKUS. Keittiön ja ruokalan tilat MUUTOS- JA PERUSKORJAUS MAALAUSSELOSTUS 28.02.2014 28.2.2014 RAKENNUSSELOSTUS HINGUNNIEMEN KOULUKESKUS Keittiön ja ruokalan tilat MUUTOS- JA PERUSKORJAUS MAALAUSSELOSTUS 28.02.2014 ARKKITEHTITOIMISTO SUUNNITTELU KÄRKI OY PENTTI KÄRKI puhelin 045 3430003 email pentti.karki@karkioy.fi

Lisätiedot

Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Tertunlaakso 1 C 40270 Palokka. Maalämpö

Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Tertunlaakso 1 C 40270 Palokka. Maalämpö Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Tertunlaakso 1 C 40270 Palokka Maalämpö Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Rakenteilla uusia laadukkaita rivitalokoteja arvostetulle ja rauhalliselle Palokan asuinaluelle,

Lisätiedot

KATAJAN KOULU YLIVIESKA

KATAJAN KOULU YLIVIESKA KATAJAN KOULU YLIVIESKA PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS RAKENNUSSELOSTUS 31.3.2016 ARK 179-123 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

HEKA JAKOMÄKI JAKOMÄENTIE 8 abd PERUSKORJAUS LUONNOSSUUNNITELMA. HEKA JAKOMÄKI JAKOMÄENTIE 8 abd PERUSKORJAUS LUONNOSSUUNNITELMA ARKKITEHDIT 1:1

HEKA JAKOMÄKI JAKOMÄENTIE 8 abd PERUSKORJAUS LUONNOSSUUNNITELMA. HEKA JAKOMÄKI JAKOMÄENTIE 8 abd PERUSKORJAUS LUONNOSSUUNNITELMA ARKKITEHDIT 1:1 HEKA JAKOMÄKI JAKOMÄENTIE 8 abd PERUSKORJAUS LUONNOSSUUNNITELMA HEKA JAKOMÄKI JAKOMÄENTIE 8 abd PERUSKORJAUS LUONNOSSUUNNITELMA ARKKITEHDIT 1:1 LÄHTÖKOHTATIEDOT KIINTEISTÖTIEDOT Sijainti Osoite Kaupunginosa

Lisätiedot

HENTTAAN HELMIRINNE Maakirjantie 14, Espoo

HENTTAAN HELMIRINNE Maakirjantie 14, Espoo RAKENNUSTAPASELOSTUS HENTTAAN HELMIRINNE Maakirjantie 14, 02250 Espoo PERUSTUKSET Toteutus teräsbetonianturoilla erillisen rakennesuunnitelman mukaan. ALAPOHJAT Maanvarainen betonilaatta tai kantava ontelolaatasto

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. SIILITIEN SÄHKÖNSYÖTTÖASEMA Peruskorjaus. Oravatie Helsinki

KUSTANNUSSELVITYS. SIILITIEN SÄHKÖNSYÖTTÖASEMA Peruskorjaus. Oravatie Helsinki KUSTANNUSSELVITYS SIILITIEN SÄHKÖNSYÖTTÖASEMA Peruskorjaus Oravatie 33 00800 Helsinki 19.05.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 2 Lähtökohdat 3 Yhteenveto 3 Laskentaperusteet

Lisätiedot

ASUNTO OY TUUSULAN PUISTOKAARI Selmantie 2, 05400 Jokela

ASUNTO OY TUUSULAN PUISTOKAARI Selmantie 2, 05400 Jokela ASUNTO OY TUUSULAN PUISTOKAARI Selmantie 2, 05400 Jokela ASUNTO OY TUUSULAN PUISTOKAARI SELMANTIE 2, 05400 JOKELA Arvioitu valmistuminen helmikuu 2016 Rauhallisella ja lapsiystävällisellä Lepolan alueella

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA (MRL 150 f, MRA 77 )

RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA (MRL 150 f, MRA 77 ) Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Kuopio Suokatu 42, 70110 Kuopio (017) 185 174, fax 017 185 182 Nilsiän palvelupiste Nilsiäntie 78, 73300 Nilsiä (017) 182 111, fax 017 482 249 Suonenjoki Sairaalapolku

Lisätiedot

TERVETULOA LIETOON LIETO - KASVAVA KUNTA LÄHELLÄ TURKUA

TERVETULOA LIETOON LIETO - KASVAVA KUNTA LÄHELLÄ TURKUA As Oy Liedon Ruutu TERVETULOA LIETOON Upea Asunto Oy Liedon Ruutu koostuu keskeiselle paikalle, aivan ydinkeskustan tuntumaan rakennettavasta kerrostalosta jossa on tarjolla 33 huoneistoa. Suunnittelun

Lisätiedot

TAMPEREEN ASUNTAMAANTORNI

TAMPEREEN ASUNTAMAANTORNI TAMPEREEN AUNTAMAANTORNI, AUNTO OY AUNTAMAANTORNI AUNTAMAANRINNE 3, 33870 TAMPERE Asuntamaantorni on Tampereen uudelle Vuoreksen asuinalueelle rakennettava 27 asunnon kerrostaloyhtiö. Vuoreksen uusi asuinalue

Lisätiedot

Lampolan ilmaston hallinta uudisrakennuksissa ja vanhojen korjauksissa

Lampolan ilmaston hallinta uudisrakennuksissa ja vanhojen korjauksissa Klimatstyrning i fårhus vid nybyggen och vid renovering av gamla fårhus Lampolan ilmaston hallinta uudisrakennuksissa ja vanhojen korjauksissa Tapani Kivinen MTT Kotieläintuotannon tutkimus tapani.kivinen@mtt.fi

Lisätiedot

ASUNTOJEN KORJAUKSET YHT ,51

ASUNTOJEN KORJAUKSET YHT ,51 P T S 2017-2046, euroina KOHDE Vapaat kohteet As-m2: 4889,5 As-kpl: 78 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 YHTEENSÄ YHTEENSÄ eur eur eur eur eur eur eur eur eur eur

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Tietomallinnus TIETOMALLINNUKSEN OHJEISTUS, KILPAILUVAIHE

Tietomallinnus TIETOMALLINNUKSEN OHJEISTUS, KILPAILUVAIHE VDC-tiimi 28.09.2016 Tietomallinnus TIETOMALLINNUKSEN OHJEISTUS, KILPAILUVAIHE Yleiset ohjeet Mallinnuksen taso ja laajuus Mallinnuksen ohjeistus Mallin laadunvarmistus Mallien käy ttö ja luovutus Mallien

Lisätiedot

HIRVASEN KOULU Uuraistentie, 41290 Kangashäkki RAKENNUSSELITYS (29) Hirvasen koulu

HIRVASEN KOULU Uuraistentie, 41290 Kangashäkki RAKENNUSSELITYS (29) Hirvasen koulu 1 (29) HIRVASEN KOULU Uuraistentie, 41290 Kangashäkki RAKENNUSSELITYS 21.01.2016 Arkkitehtuuritoimisto Koponen & Ollikainen Oy Rakennesuunnittelu Suunnittelutalo PPG Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO: HIRVASEN KOULU...

Lisätiedot

Ääni- ja kosteusteknisesti hyvä sekä käyttökustannuksiltaan edullinen betonikerrostalo

Ääni- ja kosteusteknisesti hyvä sekä käyttökustannuksiltaan edullinen betonikerrostalo Ääni- ja kosteusteknisesti hyvä sekä käyttökustannuksiltaan edullinen betonikerrostalo Yli 30 vuoden asuntorakennuttamisen kokemus. 1 RATKAISU Ulkoseinät eps-eristeisiä, ohutrapattuja betonielementtejä

Lisätiedot

Tupasvilla R A K E N N U S L I I K E L E I M A R A K E N T A J A T O Y. a s o y h y v i n k ä ä n. Sibeliuksenkatu 1, 13100 Hämeenlinna

Tupasvilla R A K E N N U S L I I K E L E I M A R A K E N T A J A T O Y. a s o y h y v i n k ä ä n. Sibeliuksenkatu 1, 13100 Hämeenlinna a s o y h y v i n k ä ä n R A K E N N U S L I I K E L E I M A R A K E N T A J A T O Y Sibeliuksenkatu 1, 13100 Hämeenlinna Heippa! Nyt aloitamme Leimarakentajien uusien rivitalokotien rakentamisen Hyvinkäälle!...nyt

Lisätiedot

OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA

OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA RUOVEDEN KUNTA 1/5 YLEISTÄ MRL 117, Rakennusjärjestys 14 16. Rakennuksen tulee sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla täyttää rakenteiden lujuuden ja vakauden, paloturvallisuuden,

Lisätiedot

VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN. Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi :150. Uudisrakennus RAKENNE.

VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN. Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi :150. Uudisrakennus RAKENNE. VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno 980 428 4:150 Rakennustoimenpide Uudisrakennus Rakennuskohteen nimi ja osoite Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

KISAKENTÄN PÄIVÄKOTI RAKENNUSSELOSTUS: KISAKENTÄN PÄIVÄKOTI, RAKENNUSSELOSTUS

KISAKENTÄN PÄIVÄKOTI RAKENNUSSELOSTUS: KISAKENTÄN PÄIVÄKOTI, RAKENNUSSELOSTUS KISAKENTÄN PÄIVÄKOTI, RAKENNUSSELOSTUS KISAKENTÄN PÄIVÄKOTI RAKENNUSSELOSTUS: 30.8.2016 KISAKENTÄN PÄIVÄKOTI, LYHENNETTY RAKENNUSSELOSTUS Sisällysluettelo Rakennushanke... 3 Kohde... 3 Hankkeen osapuolet...

Lisätiedot