RAKENNUSSELITYS AS OY MÄKÄRÄ, HAKAMAANKUJA 1, ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA ESPOO RAKENNUSSELITYS LINJASANEERAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSSELITYS AS OY MÄKÄRÄ, HAKAMAANKUJA 1, 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO RAKENNUSSELITYS LINJASANEERAUS"

Transkriptio

1 AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA ESPOO RAKENNUSSELITYS LINJASANEERAUS URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen 1(16)

2 0 YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET 01 RAKENNUSHANKE 01.1 Rakennuskohde ja sen sijainti Nimi: As Oy Mäkärä Hakamaankuja Espoo Kiinteistön perustietoja Valmistumisvuosi 1963 rakentamistapa kytkettyjen rivi- ja paritalojen alue, atrium-taloja rakennusten lukumäärä 17 + autokatos kerroksia 1 käytetty rakennusoikeus 3153 kem² tontin pinta-ala m² Atrium-tyyppinen asuntokokoisuus käsittää erillisen piharakennuksen, jossa on sauna- ja varastotilat. Ilmanvaihtojärjestelmä: lämmitysjärjestelmä antennijärjestelmä painovoimainen kaukolämpö, kierovesipatterilämmitys kaapeli Osittaisia saneerauksia ja hätäkorjauksia. Asukkaat ovat tehneet omia märkätilaremontteja. Talo R on peruskorjattu v. 2009, eikä se kuulu jäljempänä käsiteltäviin työsuorituksiin Suojelukohde 01.2 Rakennuttaja As Oy Mäkärä c/o isännöitsijä osoite yhteystiedot Projektinjohto Uudenmaan PROJEKTINJOHTOPALVELUT OY Sami Koskela Tekniikantie Espoo Gsm Vaihde Faksi Suunnittelijat Arkkitehtisuunnittelu, pääsuunnittelijan tehtävät Arkkitehtitoimisto Lasse Maaranen Oy Lasse Maaranen 2(16)

3 Oravannahkatori ESPOO puh Rakennesuunnittelu Suunnittelu GL Oy Juha Laine Mechelininkatu LK Helsinki puh fax LVI-suunnittelu Ins.tsto ETC Oy Ahti Mustapuro Pisteenkaari 4 PL NUMMELA puh fax Sähkösuunnittelu Optomec Oy Kauppakaari 15 PL KERAVA puh fax RAKENNUSOSAT 11 ALUEOSAT 111 MAAOSAT Yleistä Maarakennustöissä noudatetaan voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä hyvää rakentamistapaa. Keskeisiä ohjeistoja ovat seuraavat julkaisut: Suomen rakentamismääräyskokoelma, RakMK B3: Pohjarakenteet Suomen rakentamismääräyskokoelma, RakMK C2: Kosteus, 3(16)

4 MaaRYL2000 Talonrakennuksen maatyöt. RIL Pohjarakennusohjeet RIL Talonrakennuksen maarakenteet RIL Rakennuskaivanto-ohje RIL /2007 Rakennusten ja tonttialueiden kuivatus RIL Pihojen pohja- ja päällysrakenteet InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset VTT Talonrakennuksen routasuojausohjeet 1997 PANK Asfalttinormit 2000/2003 PRV-84 Pohjarakennustöiden valvontaohjeet SFS Pohjarakentamistöiden suorittaminen, osa Valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista /410 Ratu 1183-S Räjäytys-, louhinta- ja kaivutöiden turvallisuus Maarakennustöiden laajuus ja laatu käyvät selville tästä rakennusselostuksesta ja liitteenä olevista piirustuksista. Sade- ja jätevesiviemäreiden ja -kaivojen osalta noudatetaan LVI-suunnittelijan työselitystä ja kaapeleiden suojaputkien osalta sähkösuunnitelmia. Mikäli maarakennustöiden yhteydessä havaitaan suunnitelmiin nähden sellaisia poikkeamia, jotka voivat vaikuttaa tehtyihin ratkaisuihin, tulee urakoitsijan ilmoittaa niistä välittömästi tilaajalle. Tällainen asia on esim. kalliopinnan muoto ja korkeustaso rakennuksen seinän vierustalla ja pohjaveden esiintyminen kaivannoissa. Maankaivu suoritetaan koko rakennusalueella niin, että työt voidaan tehdä suunnitelmien mukaan. Urakoitsija huolehtii kaivantojen kuivanapidosta, tuennasta, aitauksesta sekä siitä, että maapohja putkikaanaalien perustamistasossa ja sen alapuolella pysyy kuivana ja sulana Raivausosat Maarakennus- ja pohjanvahvistustöiden laajuus ja laatu käyvät selville pohjarakennus-, pihantasaus-, pintavesi- ja salaojitussuunnitelmista, perustuspiirustuksista, (myös LV- ja sähkösuunnitelmiin liittyvistä), rakennetyypeistä ja -leikkauksista sekä tästä työselostuksesta. Mahdollisten pilaantuneiden maiden käsittelyssä noudatetaan erillisiä suunnitelmia, mutta kaivutyön aikana urakoitsijan tulee tarkkailla kaivettavan maa-aineksen laatua myös puhtauden kannalta ja epäiltäessä pilaantumista ilmoitettava siitä rakennuttajalle. 4(16)

5 Ennen rakennustöiden aloittamista tulee urakoitsijan merkitä eri alueiden paikat ja korkeusasemat maastoon, minkä jälkeen pidetään maastokatselmus. Maastokatselmuksen yhteydessä sovitaan säilytettävät puut ja maastokohdat sekä luonnonvaraisiksi jäävien maastokohtien raivaus- ja kunnostustoimenpiteet. Ennen töiden aloittamista varmistaa urakoitsija myös alueella sijaitsevien kaapelien, johtojen ym. vanhojen rakenteiden sijainnit ja huolehtii niiden suojaamisesta. Raivaus tehdään rakennustöiden vaatimassa laajuudessa. Urakoitsija kaataa rakennusalueella olevan hyötypuuston, ellei rakennuttaja ole tehnyt sitä ennen töiden aloitusta. Hyötypuusto kuuluu rakennuttajalle ja se pinotaan rakennuttajan osoittamalle paikalle kuljetusvalmiiksi. Raivaustöissä huomioidaan kohdassa 1134 esitetyt kasvillisuuden suojaukset. Rakennuspohjalta ja liikennealueiden kohdilta poistetaan suuret kivet ja lohkareet, puut ja kannot, juuret ja muu kasvillisuus sekä humuspitoinen maa. Viheralueiden kasvualustaan kuuluvista maakerroksista poistetaan tarpeettomat suuret kivet ja lohkareet sekä poistetaan ja tuhotaan kaadettujen puiden ja pensaiden juuret. Juuriversoisten raivattavien kasvien juuret (esim. haapa) tuhotaan kokonaan. Raivaus- ja purkujätteet kuljetetaan pois rakennusalueelta niille osoitetuille vastaanottopaikoille. Kuljetukset kaatopaikkamaksuineen kuuluvat urakoitsijalle. Purettavat aluerakenteet: Vanhat kaivorenkaiset ryömintätilojen sisäänkäynnit puretaan Kaivannot Yleistä Maankaivu suoritetaan koko rakennusalueella niin, että kaikki työt voidaan tehdä suunnitelmien mukaan. Pääurakoitsija huolehtii kaivantojen kuivanapidosta, tuennasta, aitauksesta sekä siitä, että maapohja perustamistasossa ja sen alapuolella pysyy sulana. Urakoitsijan tulee huolehtia kaikista maankaivu- ja louhintatyöhön liittyvistä katselmuksista, sekä toimittaa katselmuksien pöytäkirjoista jäljennökset rakennuttajalle. Pintamaan poisto Uudelleen käytettävät multa ja kaivumaat irrotetaan enintään 3 m etäisyydeltä rakennuksen ulkorajoista. Johtokaivantojen, liikennealueiden ym. kohdilta maat irrotetaan työn vaatimassa laajuudessa. Kaivumaiden kuljetus 5(16)

6 Täyttöihin tai pengertämiseen kelpaavia massoja voidaan sijoittaa alueen täyttöihin. Muut massat kuljetetaan urakoitsijan omalle tai rakennuttajan osoittamalle maankaatopaikalle. Kuljetus kaatopaikkamaksuineen kuuluu urakoitsijalle. Pilaantuneet maat käsitellään ympäristöviranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaan. Työnaikainen routasuojaus Maarakennustöiden aikana tulee huolehtia siitä, ettei maapohja pääse routimaan. Tarvittaessa on rakenteet suojattava routimiselta. Urakoitsijan on laadittava työnaikainen routasuojaussuunnitelma ja hyväksytettävä se rakennuttajalla. Maankaivu rakennuksen sisäpuolella, korjausrakentaminen: Perustamistason yläpuolella kanaalikaivu, ahdas tila < 20 m2 taso- ja tilakaivu, tila <20 m2 Urakkasuoritukseen ei sisällytetä louhintaa. Tarkkuuslouhinta vanhan rakennuksen vieressä on kallista ja muodostaa riskin vanhoille ohuille rakenteille Kanaalit Yleistä Kaivannot tulee tehdä niin laajoiksi, että putkien alle voidaan tehdä 150 mm tasauskerros ja sivuille mm ympärystäyttö. Samaan kaivantoon tulevien putkien vaakasuora etäisyys on mm. Urakoitsijan tulee selvittää ennen kaivutöiden aloitusta työskentelyalueella olevat kaapeli- ja putkilinjat tarkoitukseen sopivalla laitteella. Maanalaisen kaapeleiden ja putkien osalta on kaivutöissä noudatettava erityistä varovaisuutta. Urakoitsija hankkii tarvittavat piirustukset ja sijaintitiedot ennen töiden aloittamista. Kaivojen kohdalla on voitava tehdä vähintään 300 mm levyinen ympärystäyttö. Putkijohtojen sijainti on esitetty LVI-asemapiirustuksissa. Kaivutöissä urakoitsija vastaa kaivualueen turvallisuudesta. Kaivannoissa on huomioitava riittävät työ- ja täyttövarat. uusi kanaalikaivanto vanhan viemärin kaivu 1114 Täyttöosat Rakennusalueen täytöt, kanaalien täytöt, rakennusten ulkopuoliset täytöt (perustusten täyttö ulkoseinälinjalla) ja rakennusten sisäpuoliset täyttö selviävät lvi-ja purkupiirustuksista. Yleistä: Maa RYL 2000 Rakenteita ja työsuorituksia ei saa peittää ennen kuin ne on tarkastettu ja töiden valvojat ovat antaneet siihen luvan. Täyttökerrosten tiivistys suoritetaan talonrakennuksen maatöiden työselityksen (RIL 132) taulukon 6 mukaisesti. Täytöt tehdään kerroksittain huolellisesti tiivistäen. Täyttömateriaali ei saa sisältää lunta, jäätä tai jäätyneitä kokkareita. 6(16)

7 Putkikaivantojen täyttöihin tulee käyttää nurmialueen yläosan multakerrosta lukuun ottamatta routimattomia täyttömateriaaleja. Nurmialueella ja useilla asuntojen sisäpihoista täytön ylin kerros on multaa Penkereet 1116 Kuivatusosat 1117 Erityiset maaosat 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 1121 Paalut 1122 Tuennat Urakoitsija hyväksyttää kaivantojen tuentasuunnitelmat rakennuttajalla Vahvistukset 1124 Erityiset tuennat ja vahvistukset 113 PÄÄLLYSTEET 1131 Liikennealueiden päällysteet 1132 Paikoitusalueiden päällysteet Urakoitsija vastaa liikenne- ja paikoitusalueiden pintarakenteiden palauttamisesta tasoon, joka vallitsee työn alkamishetkellä. Kulkuväylien kaivantojen täytöt ja tiivistykset on tehtävä niin, ettei painumia pääse syntymään. Pihateiden asfaltti uusitaan korjaustöiden edellyttämässä laajuudessa. Pihan asfalttialueet selviävät piirroksesta ark Oleskelu- ja leikkialueiden päällysteet Töiden ajaksi irrotetut laatoitukset, kiveykset, terassitasot, porraskivet ym. pinnoitteet asennetaan takaisin alkuperäisille paikoilleen. Urakoitsijan tulee uusia / korjata kustannuksellaan em. päällysteiden rikkoutuneet osat. Urakkaan kuuluu työn ajaksi purettujen ulkovarusteiden palauttaminen alkuperäistä vastaavaan tasoon Kasvillisuus Säilytettävän kasvillisuuden suojaus 7(16)

8 Työmaa- tai kulkualueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä oleva kasvillisuus suojataan ennen rakennus- tai korjaustöiden aloittamista. Puiden rungot suojataan laudoilla 2 2,5 m korkeuteen ja laudoitus sidotaan rautalangalla. Juuriston suojaus vanhan nurmikon kunnostaminen m2 Urakoitsija kunnostaa vaurioituneen nurmialueen levittämällä ko.alueelle 5 cm uutta ruokamultaa ja tekee tarvittavat nurmikon kylvö- ja lannoitustyöt. Kaivualueella nurmikon multavara on 20 cm. Ennen kylvöä urakoitsijan on saatava tilaajan hyväksyminen maaston muotoilulle, pinnan tasaukselle ja tiivistykselle valvojalta. Nurmikon kylvötyöt tulee tehdä ajankohtana, jolloin sääolosuhteet sallivat orastuksen. Multa on jyrättävä kaikkialla nurmetettavalla alueella kylvön jälkeen. Siirtolavojen alustat ja tilapäiset ajotiet rakennetaan Erityisalueiden päällysteet 114 ALUEEN VARUSTEET 1141 Talovarusteet Töiden ajaksi irrotetut aidat asennetaan takaisin alkuperäisille paikoilleen. Urakoitsijan tulee uusia / korjata kustannuksellaan em. aitojen rikkoutuneet osat. Urakkaan kuuluu työn ajaksi purettujen ulkovarusteiden palauttaminen alkuperäistä vastaavaan tasoon Oleskeluvarusteet 1143 Leikkivarusteet 1144 Alueopasteet 1145 Erityiset aluevarusteet 115 ALUEEN RAKENTEET 1151 Pihavarastot 1152 Pihakatokset 1153 Aidat ja tukimuurit 1154 Alueen portaat, luiskat ja terassit 8(16)

9 1155 Alueen pysäköintirakenteet 1156 Erityiset aluerakenteet Rakennuksen ulkopuolelle tehdään kulkuaukot ryömintätiloihin rakennesuunnittelijan piirustusten mukaan. Alueelle lisätään 2 kpl käyttövesielementtien liityntäkaivoja. Osaan taloista tehdään kotelot julkisivuun käyttövesiliittymää varten erikoispiirustuksen mukaan. 12 TALO-OSAT 121 PERUSTUKSET 1121 Anturat 1212 Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit Maanvaraisissa perustuksissa viemärilävistyksen poraus perusmuuriin tehdään timanttiporauksella. Ryömintätilallisissa perustuksissa viemärit viedään peruspalkin alta Erityiset perustukset 122 ALAPOHJAT 1221 Alapohjalaatat Lävistykset rakenne- ja LVI-suunnitelmien mukaan Alapohjakanaalit 1223 Erityiset alapohjat 123 RUNKO 1231 Väestönsuoja 1232 Kantavat seinät Ei ole? 1233 Pilarit 1234 Palkit 1235 Välipohjat 1236 Yläpohjat 9(16)

10 1237 Runkoportaat 1238 Erityiset runkorakenteet 124 JULKISIVUT 1241 Ulkoseinät 1242 Ikkunat 1243 Ulko-ovet 1244 Julkisivuvarusteet 1245 Erityiset julkisivurakenteet 125 ULKOTASOT 1251 Parvekkeet 1252 Katokset 1253 Erityiset ulkotasot 126 VESIKATOT 1261 vesikattorakenteet 1262 Räystäsrakenteet 1263 Vesikatteet 1264 Vesikattovarusteet 1265 Lasikattorakenteet 1266 Kattoikkunat ja -luukut 10(16)

11 1267 Erityiset vesikattorakenteet 13 TILAOSAT 131 TILAN JAKO-OSAT 1311 Väliseinät Saunan ja pesuhuoneen välisen seinän puinen runko puretaan siinä tapauksessa, jos pesuhuoneen vedeneristys uusitaan. Purettu seinän osa rakennetaan takaisin kiviaineisena rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan. Rakennusalue erotetaan muista tiloista rakennusajaksi olosuhteiden vaatimalla tavalla ja viranomaisten määräysten mukaisesti (esim. suojaseinillä tai muoveilla). Purkutöiden ajaksi alue alipaineellistetaan. Varsinkin rakennuspölyn leviäminen kylpyhuonetiloista asunnon muihin tiloihin tulee estää huolella. Asbestipurkutöiden suojauksissa ja jätteen käsittelyissä noudatetaan viranomaisohjeita. Asbestipurkutöitä ei saa suorittaa muut kuin viranomaisten hyväksymät asbestipurkutöiden yrittäjät Lasiväliseinät 1313 Erityisväliseinät 1314 Kaiteet ja käsijohteet 1315 Väliovet Vedeneristys- ja laatoitustyön vuoksi irrotettavat ovilistat ja ovet säilytetään ja kiinnitetään uudelleen takaisin paikalleen Erityisovet 1317 Tilaportaat 1318 Erityiset tilanjako-osat 132 TILAPINNAT 1321 Lattioiden pintarakenteet Tilaajan toimesta taloyhtiössä on tehty asbestikartoitus. Vesijohtojen eristesuojauksessa on asbestia ja lattiaparketin kiinnitys aineessa PAH-yhdisteitä. Kaikki märkätilojen purkutyöt on tehtävä asbestityönä. Märkätilojen kallistusrakenteet rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan Lattiapinnat 11(16)

12 Huoneselostuksessa on esitetty huonetiloittain lattioille tehtävät toimenpiteet. Huonekorteissa ja purkukuvissa esitettyjen tilojen lattiapinnoite poistetaan mahdollisine liimoineen. Uudet lattiapinnat, yleistä Noudatetaan : SisäRYL 2000 ja pinnoitevalmistajien ohjeet. Uudet päällysteet on määritelty tiloittain huoneselityksessä. Ennen lattiapäällysteen asentamista pinnoilta poistetaan roskat ja mahdolliset tahrat, jotka ovat koholla. Pintojen kiinnityksessä käytetään dispersio- tai erikoisliimoja pintamateriaalitoimittajan ohjeen mukaan. Valmiin lattiapinnan tasaisuus SisäRYL 2000 työlajikohtaisten vaatimusten mukaan. Kiinnitysolosuhteet Kaikissa lattioissa on alusrakenteen oltava ennen lattiapäällysteen kiinnittämistä niin kuiva kuin pintamateriaalin valmistajan ohjeissa määrätään. Asia on tarkistettava mittauksella. Liimattavia päällysteitä ei saa kiinnittää lämpötilassa, joka on päällysteen ja liiman valmistajan asettamaa rajaa alhaisempi. Ennen lattiapäällysteiden kiinnittämistä pääurakoitsijan on yhdessä päällysteiden kiinnittäjän kanssa todettava, että kiinnitysalustat ovat sileät, pölyttömät, kuivat sekä kaikin puolin soveliaat päällysteiden kiinnittämiselle Laattalattiat Noudatetaan SisäRYL Laatoitus Ennen laatoitustöiden aloitusta tarkistetaan laatoitettavan alustan soveltuvuus laatoitusalustaksi. Kosteusolosuhteiden ja lämpötilan tulee olla laatoitustarvikkeiden valmistajan ohjeiden mukaiset. Laatoituksen saumajako tulee suunnitella etukäteen niin, että leikatut laatat sijoitetaan tilan sisänurkkiin ja lattian rajaan. Saumajako tulee suunnitella niin, että laatoitukseen ei tule kapeita laattasoiroja. Valmiin laatoituksen ulkonäön tulee olla tasalaatuinen ja yhtenäinen. Viemäreihin ei saa kaataa kiinnitys- tai saumalaastia tai näitä sisältävää vettä. Laatoitustyökalut pestään ulkona tarkoitukseen sopivassa paikassa Rakennuksen sisäpuolinen vedeneristys / Lattioiden vesieristykset Noudatetaan RYL2000, Suomen Rakentamismääräyskokoelman C ja Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet RIL sekä RT Keraamiset laatat, laatoitustyöt antamia ohjeita ja määräyksiä märkätilojen rakenteista. Lattian alusrakenne tulee tehdä siten, että se täyttää päällysteen sille asettamat vaatimukset esim. tasaisuuden, kosteuden yms. suhteen. Betonilaatan pinta hiotaan kauttaaltaan imurilla varustetulla timanttijyrsimellä. Hionnan jälkeen kiviaines pitää olla näkyvillä. 12(16)

13 Seinät vesieristetään sertifioidulla sementtipohjaisella vedeneristeellä, valmistajan ohjeiden mukaisesti. Vesieristeen minimi vahvuus on 0,8 mm. Seinän ja lattian rajakohdissa käytetään vedeneristysjärjestelmän vahvistusnauhaa ja lattiakaivon liitoksessa käytetään vedeneristysjärjestelmän liitoskappaletta. Vedeneristys on tarkastutettava ja hyväksytettävä rakennuttajalla ennen laatoitustyön aloittamista. Laatat kiinnitetään lattiaan joustavalla kiinnityslaastilla. Nurkkasaumoihin ei saa jäädä kiinnityslaastia. Laatat saumataan saumalaastilla, paitsi nurkkasaumat, jotka saumataan elastisella märkätilan silikonimassalla. Korjaustyössä käytettävät vedeneristystuotteet tulee olla VTT:N hyväksymiä (vedeneristesertifikaatti). Noudatetaan valmistajan ohjeita. Kylpyhuoneiden ja saunaosastojen lattioiden vedeneristykset tehdään sertifioidulla vedeneristeellä vähintään kahteen kertaan sivellen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Nurkissa, kriittisissä saumakohdissa ja putkiläpivientien ympärillä käytetään vahvistekangasta. Kaivon ympärillä käytetään kaivokappaletta ja kaivokappaleeseen sopivaa kiilarengasta. Tarkemmat vesieristeen asennusohjeet on mainittu valmistajan vedeneristysohjeissa Jalkalistat Jalkalistat on määritelty huoneselosteessa Muovipinnoitettu korkkilaatta Korkkilaatat on määritelty huoneselosteessa Sisäkattorakenteet SisäRYL 2000 Alakattoihin tehtävät IV- ja sähköasennukset sekä huoltoluukut ilmenevät IV- ja sähköpiirustuksista. Alakattotyyppi ja laajuus ilmenevät huoneselosteesta. Alakattopiirustuksia piirretään tarpeen mukaan. Otsalevyt tehdään kattomateriaalista. Valaisinalustat ja kiinnitykset tehdään sähköurakoitsijan ohjeen mukaan. Käytettävien listojen tulee olla materiaaliltaan, pintakäsittelyltään, värisävyltään ja kiiltoasteeltaan yhteneväiset. Kaikki alakattorakenteet tulee kiinnittää alustaansa alakaton painoa vastaavilla kannakkeilla ja kiinnikkeillä. Alakattotyypeistä tehdään malliasennus rakennuttajan hyväksyttäväksi Alakatto AK 1: Kylpyhuoneet. Ristiinkoolaus yht. 100 mm, reunaohennettu kipsilevy 13 mm, seinän vierustalla 30 mm, reunassa valkoinen alumiinilista. Levysaumat tasoitetaan tasoitteella ja saumanauhalla. Levyjen kiinnitys valmistajan ohjeen mukaan. AK 2: Pesuhuoneet. Koolaus n. 22 mm, paneeli 18x95 5 mm:n raolla. Katon ja seinän kulmaan ei peitelistoja, vaan katto- ja seinäpanelointi jatkuu samalla kohtaa Sisäkattopinnat 13(16)

14 Kattopinnat käsittelyineen sekä lasketut katot ja niiden laajuus on määriteltyhuoneselosteessa. Tarpeelliset koteloinnit luukkuineen sähköä ja jakotukkien huoltoa varten tehdään kipsilevystä erikoispiirustuksen mukaan.asennustyöstä tehdään ensin malli rakennuttajan hyväksyttäväksi. Maalaus, yleistä Noudatetaan RYL2000, RT-käsikirja Maalaus 93 Maalaustöihin kuuluvat tasoitetyöt pintakäsittelyn vaatimusten mukaan. Maalaustyö tulee suorittaa siten, että valmis pinta täyttää kestävyyden ja ulkonäön suhteen asiakirjoissa asetetut vaatimukset. Maalauksen tulee käsittää aina yhtenäisen alueen esim. yhden seinän maalauskorjaus. (ei rajauksia keskelle pintaa). Rajaukset toista värisävyä, toista tarviketta, maalaamatonta pintaa tms. vasten tulee tehdä huolellisesti ja täsmällisesti. Viimeistely tulee tehdä niin, ettei pinnoissa esiinny himmeitä tai kiiltäviä läiskiä eikä muutakaan pintojen kirjavuutta. Pohjustus pohjustuskäsittelyn tulee antaa pysyvä kiinnityspohja päälle tuleville pintakäsittelyille. Peittomaalattavissa puisissa täydentävissä rakennuosissa työmaalla suoritetaan pohjamaalaus, vaikka ne olikin jo pohjamaalattu valmistajan toimesta. Tasoite Märkätiloissa käytetään märkätilan tasoitteita. Tasoitetta ei saa kertakäsittelyllä käyttää niin runsaasti, että siinä kuivuessaan esiintyy halkeamia. Osatasoituksilla ymmärretään pinnoissa esiintyvien epätasaisuuksien silottamista tasaiseksi siten, etteivät tasoitetut kohdat erotu ympäröivästä pinnasta. Osatasoitukset = 2 x osatasoitus, ellei toisin mainita. Ne tehdään ympäröivän pinnan tasoon. Valmiiksi maalauksen tulee olla täysin peittävä ja annatun värimallin mukainen sekä määrätyn käsittelytavan puitteissa tasainen ja sileä. Lakatun pinnan tulee olla yhdenmukainen ja sileä sekä kiiltoasteeltaan määrättyä käsittelytapaa vastaava. Märkätilojen levypintaisten kattojen maalaus on Tikkurilan Luja-maalaus Seinien pintarakenteet Nykyiset laatoitukset ja laattalaastit sekä rappauksen kopoalueet puretaan. Maalatuista seinäpinnoista maalaukset jyrsitään kauttaaltaan pois. Puretut kopoalueet täyttörapataan kalkkisementtirappauslaastilla, urakkaan lasketaan kuuluvaksi yhteisseinäpinta-alasta 15% kopoalueiden täyttörappausta. Seinät tasoitetaan sementtipohjaisella märkätilatasoitteella. 14(16)

15 Märkätilojen pintamateriaalien ja irtoavan rappauksen purku tulee suorittaa tarpeellista varovaisuutta noudattaen ja tarkoitukseen soveltuvalla kalustolla, jotta vältytään vaurioittamasta märkätiloihin rajoittuvien tilojen seinäpintoja (läpilyönnit) Seinäpinnat SEINIEN VESIERISTYKSET Ennen vedeneristystä seinät pohjustetaan primerilla. Seinät vesieristetään sertifioidulla sementtipohjaisella vedeneristeellä, valmistajan ohjeiden mukaisesti. Vesieristeen minimi vahvuus on 0,8 mm. Ennen vedeneristystyön aloittamista käsiteltävien pintojen tulee olla kuivia, kiinteitä, lujia ja puhtaita. Seinien nurkissa käytetään vahvistusnauhaa. Läpimenokohdat tiivistetään pastamaisella seoksella. Vedeneristys on tarkastutettava ja hyväksytettävä rakennuttajalla ennen laatoitustyön aloittamista. RYL 2000 Seinälaattojen kiinnityksessä on noudatettava laatan valmistajan ohjeita laatta- ja seinätyypin mukaan. alustan tulee olla kiinteä ja muodoltaan laattaverhouksen mukainen. Laatoitettaviin seiniin asennettavat säleiköt, kannet yms., joissa on kehykset upotetaan laatoitukseen siten että kehyksen pinta on laatoituksen pinnan tasalla. Laatoituksen nurkkasaumat ja lattian rajasaumat tiivistetään silikonikitillä. Laatoituksen saumajako tulee suunnitella etukäteen niin, että leikatut laatat sijoitetaan tilan sisänurkkiin tai lattian rajaan. Laatoitukset tehdään kaikilla pinnoilla symmetrisesti. Laatoitus tulee suunnitella siten, ettei laatoitukseen ei tule ohuita alle puolen laatan levyisiä laattasoiroja eikä boordilaatat osu sekoittajien kohdalle. Laatoituksen ulkonurkissa on käytettävä ulkosivuiltaan lasitettua laattaa. Kokonaan laatoitettavissa seinissä laatoitus ulotetaan kattoon tai n. 50 mm lasketun alakaton pinnan yläpuolelle. Valmiin laatoituksen ulkonäön tulee olla tasalaatuinen ja yhtenäinen. Maalatuissa seinäpinnoissa noudatetaan RT-käsikirja Maalaus 93 ja tässä rakennusselityksessä esitettyjä maalauksen yleisohjeita Erityiset tilapinnat Kalusteet ja varusteet on yksilöidysti esitetty huoneselostuskaavakkeissa. Kalusteisiin liittyvät peitelevyt ja listat ilman eri mainintaa kalusteen materiaalista. Kalusteet kiinnitetään siten, että ne voidaan myöhemmin irrottaa rakenteista rikkomatta pintapäällysteitä. Työ- ja astianpesupöydän sekä yläkaapiston ja seinän rajat on kitattava tiiviiksi elastisella kitillä Vakiokiintokalusteet Asuntojen keittiön kalusteet asennetaan takaisin paikoilleen Erityiskiintokalusteet Jakotukkikaappien kotelot tehdään erikoispiirustusten mukaan Varusteet 15(16)

16 Rättipatterit ovat mallia BT Retro 674 S, kromi, ellei huoneselostekortissa toisin mainita 1334 Vakiolaitteet 1335 Tilaopasteet 1336 Erityiset tilavarusteet 134 MUUT TILAOSAT 1341 Hoitotasot ja kulkurakenteet 1342 Tulisijat ja savuhormit 1343 Muut erityiset tilaosat 135 TILAELEMENTIT 1351 Kylpyhuone-elementit 1352 Kylmähuone-elementit 1353 Saunaelementit 1354 Talotekniikan tilaelementit Katso lvi-rakennusselostus 1355 Hormielementit 1356 Erityiset tilaelementit 2 TEKNIIKKAOSAT 21 PUTKIOSAT Katso LVI-selostus 22 ILMANVAIHTO-OSAT 23 SÄHKÖOSAT Katso sähköselostus. 24 TIEDONSIIRTO-OSAT Katso sähköselostus. 25 LAITEOSAT 16(16)

Ro Nimike Yks Määrä /yks

Ro Nimike Yks Määrä /yks 15.11.2012 Sivu 1/16 Tapio Holopainen Insinööritoimisto Tapio Holopainen Hanke: 2RO 14.11.12 Kaupungintalo, väliaikaiskäytön korjaustoimenpiteet Espoo Vaihe: 1:200 ja palaverit Paikkakunta: Espoo Haahtela-ind.:

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET

ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET Tietomallin ja muiden suunnitteludokumenttien tietosisältöjen tulee vastata toisiaan. Mallinnuksessa noudatetaan Yleisiä tietomallivaatimuksia 202. Sisältö on määritelty

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

PARIKKALAN VESITORNIN SANEERAUS

PARIKKALAN VESITORNIN SANEERAUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARIKKALAN KUNTA PARIKKALAN VESITORNIN SANEERAUS RAKENNUSSELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1.7.2015 P25076 RAKENNUSSELOSTUS 1 (10) Vajavaara Suvi 1.7.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU JA TEKNISET VAATIMUKSET FinnBuild 7.10.2006 Atte Stambej ESITYKSEN SISÄLTÖ Kylpyhuoneen korjaushanke Sopimukset Voimassa olevat määräykset 1 KORJAUS- TARVE SUUN- NITTELU

Lisätiedot

A R K K I T E H T I T O I M I S T O A R K T U R E. TEL LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS

A R K K I T E H T I T O I M I S T O A R K T U R E. TEL LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS 182 300 3.11.2016 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke AMMTTIOPISTO LAPPIA LOUE TERVOLA Rakennushanke sisältää oppilaitoksen sisällä tilojen käyttötarkoituksen

Lisätiedot

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387 1973

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite Lemminkäinen Skaftkärrin koulu TARJOUS nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016 Skaftkärrin koulun tilojen muutos Peruste/ viite Skaftkärrin koulu on laajentunut 780 brm2 verrattuna tarjousvaiheen ve 1 laajuuteen.

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS 14.12.2010 FCG Oy RAKENNUSTYÖSELOSTUS I KAAVIN KUNTA, kirkonkylän rantauimala 14.12.2010 Huolto-

Lisätiedot

1 (10) tor Peruskorjauskohteiden hankesuunnitteluohje

1 (10) tor Peruskorjauskohteiden hankesuunnitteluohje 1 (10) Peruskorjauskohteiden hankesuunnitteluohje 2 (10) Johdanto Peruskorjauksen onnistumisen välttämätön edellytys on, että korjattavan kohteen kunto on selvitetty riittävän kattavasti. Huolellinen lähtötietojen

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta.

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta. Kirstinkatu, Helsinki Tarjouspyyntö: Kerrostalon asunnon maalaus 4.6.2016 Liitteet: Pohjakuva Huoneselostus + värisävyt Valokuvat Työnkuvaus: Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin

Lisätiedot

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

Formaatti tarkennetaan myöh./ rajaus liitepiir. Inventointimalli Taso2 - Rakennusosamalli x

Formaatti tarkennetaan myöh./ rajaus liitepiir. Inventointimalli Taso2 - Rakennusosamalli x 06.11.2012 Ryömintätila ei KESKUSPALOASEMA, LAAJ. JA PERUSKORJAUSi kerroksia 3 Mika Rantala Ullakko ei Laajuus: 4800 brm2, sisältää kellarin Lähtötiedot tilaajalta tiedostomuoto Olemassa olevat arkkitehtisuunnitelmat

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

Ro Nimike Yks Määrä /yks Määrä /yks

Ro Nimike Yks Määrä /yks Määrä /yks Hanke: Vaihe: Paikkakunta: Jyväskylään rajoittuvat ymp.kunnat Haahtela-ind.: 78,0 / 1.2015 Hintataso: 78,8 / 4.2016 Laajuus: 0 br Ro Nimike Yks Määrä /yks Määrä /yks 111 Maaosat 1111 Raivaustehtävät 52

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

Kortepohja, Jyväskylä. TA-Asumisoikeus Oy

Kortepohja, Jyväskylä. TA-Asumisoikeus Oy Kortepohja, Jyväskylä TA-Asumisoikeus Oy SIJAINTIKARTTA OpenStreetMapin tekijät, CC-BY-SA P Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675 kg P Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULU Kasavuorentie Kauniainen

KASAVUOREN KOULU Kasavuorentie Kauniainen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen LIIKUNTASALIN LATTIAN KORJAUS Rakennusselostus 16.2.2017 Vain urakkalaskentaa varten Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Rakennuskohde ja sijainti... 3 1.2 Tilaaja... 3

Lisätiedot

Permanto 2 Helsinki, Vuosaari

Permanto 2 Helsinki, Vuosaari ermanto 2 Helsinki, Vuosaari HUONEITOUETTEO AUNTO TYYI M² A1 4H++ 92,5 A2 3H++ 78,5 A3 4H++ 92,0 B4 4H++ 92,5 B5 3H++ 78,5 B6 3H++ 78,5 B7 4H++ 92,0 C8 4H++ 92,5 C9 3H++ 78,5 C10 3H++ 78,5 C11 4H++ 92,0

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ Yleisiä ohjeita Asunto-osakeyhtiölain (1599/09) 4 luvun mukaan osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat. Osakkeenomistajan on

Lisätiedot

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi * because välitämme you care 8-80 / 1.11.2015 Weber Superflex D2 Vedeneristysjärjestelmä www.e-weber.fi 1 Hyvällä suunnittelulla ja huolellisella toteut uksella syntyy terve ja kes tävä märkätila Weberin

Lisätiedot

Rauman Asunnot Oy Tarvolantie 1 Tarvolantie 1, 26660 RAUMA. Peruskorjaus

Rauman Asunnot Oy Tarvolantie 1 Tarvolantie 1, 26660 RAUMA. Peruskorjaus Rauman Asunnot Oy Tarvolantie 1 Tarvolantie 1, 26660 RAUMA Peruskorjaus ARF0001 RAKENNUSSELOSTUS 29.02.2016 Rauman Asunnot OY Tarvolantie 1 Rakennusseloste s. 2 Rakennushankkeen yleistiedot... 5 1 Rakennusosat...

Lisätiedot

Kevät 2017 TkT Jari Virta. Asuntojen märkätilojen korjaus

Kevät 2017 TkT Jari Virta. Asuntojen märkätilojen korjaus Kevät 2017 TkT Jari Virta Asuntojen märkätilojen korjaus Korjaus- ja ylläpitotarpeet 2016-2020 Kyllä-vastausten %-osuus 0 5 10 15 20 25 30 35 Piharakenteet, ml. salaojat Julkisivut Ikkunat ja ulko-ovet

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

R A K E N N U S S E L O S T U S

R A K E N N U S S E L O S T U S LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA KAUKOLANTIE 15-19 02140 ESPOO HANKENRO 7011 VESIKATTEEN UUSIMINEN R A K E N N U S S E L O S T U S Insinööritoimisto Pontek Oy RAKENNUSSELOSTUS LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLATILAT Saneeraus 2016 HUONESELOSTUS Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLATILAT Saneeraus 2016 HUONESELOSTUS Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLATILAT Saneeraus 2016 HUONESELOSTUS 26.01.2016 2 Purkutyöt: - piirustuksiin merkityt väliseinät puretaan - vanhat kalusteet ja varusteet puretaan, tilaaja merkitsee käyttöön

Lisätiedot

K-S Tili ja Isännöinti Oy

K-S Tili ja Isännöinti Oy K-S Tili ja Isännöinti Oy Asunto Oy:n valvontavastuu huoneiston kunnossapito- tai muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti taloyhtiölle kaikista huoneistonsa

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

Permanto 10 Helsinki, Vuosaari

Permanto 10 Helsinki, Vuosaari ermanto 10 Helsinki, Vuosaari TA-AUMIOIKEU OY AUNTO TYYI M² A1 4H++ 91,5 A2 4H++ 91,5 A3 4H++ 91,5 A4 4H++ 91,5 A5 4H++ 91,5 A6 2H++ 61,0 A7 3H++ 81,0 A8 2H++ 61,5 A9 2H++ 61,5 A10 2H++ 61,5 A11 2H++ 61,5

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009.

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009. . 1 (20) Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009 Projekti VANTAAN KAUPUNKI NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos P:\\Kuntoarvio_.doc Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com

Lisätiedot

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1 Kotilokatu 1, 70840 Kuopio HANKETIEDOT Rakennuskohteen nimi ja osoite As Oy Kuopion Kotilokatu 1 Kotilokatu 1 70840 Kuopio Tontin tiedot Vuokratontti, pinta-ala:

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 30.01.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170

Lisätiedot

TIIVISTYSKORJAUSDETALJIT:

TIIVISTYSKORJAUSDETALJIT: TIIVISTYSKORJAUSDETALJIT: DET 1 DET 2 DET 3 DET 4 DET 5 DET 6 DET 7 Lattian ja betoniulkoseinän raja, tiivistys maton ylösnostolla Lattian ja betoniulkoseinän raja, tiivistys vesieristämällä Lattian ja

Lisätiedot

TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 Rakennustapaselostus 12.6.2014 YLEISTÄ TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 koostuu seitsemästätoista paritalosta, joissa on yhteensä 34 huoneistoa. Kaikki huoneistot

Lisätiedot

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15 30.06.2010 ASEMAPIIRUSTUS 3h + k + s 76,5 m² As. 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 4h + k + s 85,0 m² As. 8, 10 4h + k + s 85,5 m² As. 1, 4, 5, 13 MITTAKAAVA 1:600 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puiden ja pensaiden

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09 VIHDIN KUNTA Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3414/09 PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808 03101 NUMMELA fax (09) 343 3262 fax (09) 222 1201 email

Lisätiedot

Puh INTERNET SÄHKÖPOSTI:

Puh INTERNET SÄHKÖPOSTI: Kaiterantie 5 A4 FIN 93600 Kuusamo Puh 0400 780689 INTERNET SÄHKÖPOSTI: kalevi.huuskonen@europinta.fi 1 YLEISTÄ 01.1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 01.11 KOHDE Kohde tulee Kuusamon keskustan alueelle, Kitkantien

Lisätiedot

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT 1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 2 1.1 RAKENNUSKOHDE... 2 1.2 RAKENNUTTAJA... 2 1.3 KÄYTTÄJÄT... 2 1.4 SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT... 2 1.5 URAKAN SISÄLTÖ... 4 1.6 HANKINTARAJAT... 4 2.0 YLEISET TEKNISET

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

SISÄTILAT KERASAFE VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET ETAG 022

SISÄTILAT KERASAFE VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET ETAG 022 SISÄTILAT KERASAFE VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET ETAG 022 SEINÄT 1. Mittaa ja katkaise vuota (lattiasta kattoon) ja lisää 5 cm kääntövara lattialle. 2. Mittaa 95 cm kulmasta ja tee merkintä. Vuota

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

Koti Koskelassa kaikki on lähellä

Koti Koskelassa kaikki on lähellä Koti Koskelassa kaikki on lähellä Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Emäpuuntielle Koskelaan, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä. Yliopistoon,

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT

KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT 1 (5) KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT 1. Yleistä Tällä ohjeella pyritään selventämään kaivettavien ja louhittavien massojen sekä kaadettavien puiden osalta vuokraehtoja

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Simolinintie 1 06100 PORVOO (019) 5244 922 www.laastikulma.fi 2 RAPPAUSOHJE BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rapattava alusta Betoniharkko

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 4.2.2004: Kuorisuojaus Arvot Suojaustoimenpiteet Uhkat Tunnistetaan Luokitellaan Mitoitetaan Otetaan

Lisätiedot

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936 Työnro 150056 Tammelan stadion Rakennettavuusselvitys 24.6.2015 2 (6) Tammelan stadion Työnro 150056 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 3 Tutkimuskohde... 3 Tehdyt tutkimukset...

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää

ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE MANSIKKA-AHONTIE 3, 05810 HYVINKÄÄ Arvioitu valmistuminen helmikuu 2016 Rauhallisella ja viihtyisällä

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

TUUSULAN BOSTONIN RIVITALOT ALUSTAVA RAKENNUSTAPA- JA TALOTEKNIIKKASELOSTUS

TUUSULAN BOSTONIN RIVITALOT ALUSTAVA RAKENNUSTAPA- JA TALOTEKNIIKKASELOSTUS TUUSULAN BOSTONIN RIVITALOT ALUSTAVA RAKENNUSTAPA- JA TALOTEKNIIKKASELOSTUS 12.06.2015 ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS Tuusulan Bostonin rivitalot Bostoninkaari 3, 04320 Tuusula Bostonin rivitalot sijaitsevat

Lisätiedot

Harri Koskenranta

Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa,

Lisätiedot

ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI

ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI HANKETIEDOT As Oy Viitasaaren Loisto rakennetaan loistavalle paikalle Keitele järven rantaan, omarantaiselle tontille, aivan Viitasaaren ydinkeskustaan,

Lisätiedot

Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan

Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan 2 Lattialämmitys on hyvä ratkaisu Vesikiertoinen lattialämmitys on helppo asentaa valmiiksi uritetulla lattialämmityksen KoskiTherm-asennuslevyllä.

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

Multimäki II rakennettavuusselvitys

Multimäki II rakennettavuusselvitys Multimäki II rakennettavuusselvitys ERILLISLIITE 2 1 / 27 12.8.2014 1 (8) Multimäki II rakennettavuusselvitys TIE21218 Joensuun kaupunki SUUNNITTELUKOHDE Teemu Tapaninen 12.8.2014 Multimäki II rakennettavuusselvitys

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10 VIHDIN KUNTA Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3632/10 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

Lampolan ilmaston hallinta uudisrakennuksissa ja vanhojen korjauksissa

Lampolan ilmaston hallinta uudisrakennuksissa ja vanhojen korjauksissa Klimatstyrning i fårhus vid nybyggen och vid renovering av gamla fårhus Lampolan ilmaston hallinta uudisrakennuksissa ja vanhojen korjauksissa Tapani Kivinen MTT Kotieläintuotannon tutkimus tapani.kivinen@mtt.fi

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 26.2.2010 Viite 82127893 SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO

Lisätiedot

B-talo. A-talo. TA-Asumisoikeus Oy / Pyökkitie 7 SUOPURONTIE TUUSULANTIE. Leikki. P-alue PYÖKKITIE. Asemapiirros. Autokatos

B-talo. A-talo. TA-Asumisoikeus Oy / Pyökkitie 7 SUOPURONTIE TUUSULANTIE. Leikki. P-alue PYÖKKITIE. Asemapiirros. Autokatos T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 UOURONTIE TUUULNTIE -alue utokatos YÖKKITIE semapiirros RKKITEHTUURITOIMITO HONEN VEIKKO OY ertunpellontie 1 D T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 erspektiivikuvat RKKITEHTUURITOIMITO

Lisätiedot

ASUNTOJEN KORJAUKSET YHT ,51

ASUNTOJEN KORJAUKSET YHT ,51 P T S 2017-2046, euroina KOHDE Vapaat kohteet As-m2: 4889,5 As-kpl: 78 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 YHTEENSÄ YHTEENSÄ eur eur eur eur eur eur eur eur eur eur

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

RAKENNUSSELOSTUS HINGUNNIEMEN KOULUKESKUS. Keittiön ja ruokalan tilat MUUTOS- JA PERUSKORJAUS MAALAUSSELOSTUS 28.02.2014 28.2.2014 RAKENNUSSELOSTUS

RAKENNUSSELOSTUS HINGUNNIEMEN KOULUKESKUS. Keittiön ja ruokalan tilat MUUTOS- JA PERUSKORJAUS MAALAUSSELOSTUS 28.02.2014 28.2.2014 RAKENNUSSELOSTUS HINGUNNIEMEN KOULUKESKUS Keittiön ja ruokalan tilat MUUTOS- JA PERUSKORJAUS MAALAUSSELOSTUS 28.02.2014 ARKKITEHTITOIMISTO SUUNNITTELU KÄRKI OY PENTTI KÄRKI puhelin 045 3430003 email pentti.karki@karkioy.fi

Lisätiedot

Asunto Oy Kuopion. Neulamuikku. Savottatie 9, Kuopio

Asunto Oy Kuopion. Neulamuikku. Savottatie 9, Kuopio Asunto Oy Kuopion Neulamuikku Savottatie 9, 70150 Kuopio Uutta rakentamista Neulamäessä! Asunto Oy Kuopion Neulamuikku rakennetaan Neulamäen etuosaan lähelle palveluja ja hyviä ulkoilumaastoja. Yhtiöön

Lisätiedot

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie

Lisätiedot

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN 28.8.2015 Sivu 1/1 Matti Antikainen Rimako Oy Hanke: KANKAANPLK 003 Kankaanpään liikuntakeskus, korjaus ja laajennus Jämintie 10 38700 Kankaanpää Vaihe: Paikkakunta: HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

Lisätiedot

INFO, maanvaraisten anturoiden pohjan ala, 698 m2 0

INFO, maanvaraisten anturoiden pohjan ala, 698 m2 0 2 PERUSTUKSET JA ULKOPUOLISET RAKENTEET 0 21 ANTURAT, 326 m3 0 210001 INFO, maanvaraisten anturoiden pohjan ala, 698 m2 0 2110 ANTUROIDEN MUOTTITYÖ 0 211010 Anturan muottityö (sis. purku ja puhd.) 489

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija), (Rakentaminen-sisäänosto), (Rakentaminen tuotanto), (-tarjous) ja (tuotanto) PINNAN TASAISUUSVAATIMUKSET Vastaako

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot