RAKENNUSSELITYS AS OY MÄKÄRÄ, HAKAMAANKUJA 1, ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA ESPOO RAKENNUSSELITYS LINJASANEERAUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSSELITYS AS OY MÄKÄRÄ, HAKAMAANKUJA 1, 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO RAKENNUSSELITYS LINJASANEERAUS"

Transkriptio

1 AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA ESPOO RAKENNUSSELITYS LINJASANEERAUS URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen 1(16)

2 0 YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET 01 RAKENNUSHANKE 01.1 Rakennuskohde ja sen sijainti Nimi: As Oy Mäkärä Hakamaankuja Espoo Kiinteistön perustietoja Valmistumisvuosi 1963 rakentamistapa kytkettyjen rivi- ja paritalojen alue, atrium-taloja rakennusten lukumäärä 17 + autokatos kerroksia 1 käytetty rakennusoikeus 3153 kem² tontin pinta-ala m² Atrium-tyyppinen asuntokokoisuus käsittää erillisen piharakennuksen, jossa on sauna- ja varastotilat. Ilmanvaihtojärjestelmä: lämmitysjärjestelmä antennijärjestelmä painovoimainen kaukolämpö, kierovesipatterilämmitys kaapeli Osittaisia saneerauksia ja hätäkorjauksia. Asukkaat ovat tehneet omia märkätilaremontteja. Talo R on peruskorjattu v. 2009, eikä se kuulu jäljempänä käsiteltäviin työsuorituksiin Suojelukohde 01.2 Rakennuttaja As Oy Mäkärä c/o isännöitsijä osoite yhteystiedot Projektinjohto Uudenmaan PROJEKTINJOHTOPALVELUT OY Sami Koskela Tekniikantie Espoo Gsm Vaihde Faksi Suunnittelijat Arkkitehtisuunnittelu, pääsuunnittelijan tehtävät Arkkitehtitoimisto Lasse Maaranen Oy Lasse Maaranen 2(16)

3 Oravannahkatori ESPOO puh Rakennesuunnittelu Suunnittelu GL Oy Juha Laine Mechelininkatu LK Helsinki puh fax LVI-suunnittelu Ins.tsto ETC Oy Ahti Mustapuro Pisteenkaari 4 PL NUMMELA puh fax Sähkösuunnittelu Optomec Oy Kauppakaari 15 PL KERAVA puh fax RAKENNUSOSAT 11 ALUEOSAT 111 MAAOSAT Yleistä Maarakennustöissä noudatetaan voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä hyvää rakentamistapaa. Keskeisiä ohjeistoja ovat seuraavat julkaisut: Suomen rakentamismääräyskokoelma, RakMK B3: Pohjarakenteet Suomen rakentamismääräyskokoelma, RakMK C2: Kosteus, 3(16)

4 MaaRYL2000 Talonrakennuksen maatyöt. RIL Pohjarakennusohjeet RIL Talonrakennuksen maarakenteet RIL Rakennuskaivanto-ohje RIL /2007 Rakennusten ja tonttialueiden kuivatus RIL Pihojen pohja- ja päällysrakenteet InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset VTT Talonrakennuksen routasuojausohjeet 1997 PANK Asfalttinormit 2000/2003 PRV-84 Pohjarakennustöiden valvontaohjeet SFS Pohjarakentamistöiden suorittaminen, osa Valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista /410 Ratu 1183-S Räjäytys-, louhinta- ja kaivutöiden turvallisuus Maarakennustöiden laajuus ja laatu käyvät selville tästä rakennusselostuksesta ja liitteenä olevista piirustuksista. Sade- ja jätevesiviemäreiden ja -kaivojen osalta noudatetaan LVI-suunnittelijan työselitystä ja kaapeleiden suojaputkien osalta sähkösuunnitelmia. Mikäli maarakennustöiden yhteydessä havaitaan suunnitelmiin nähden sellaisia poikkeamia, jotka voivat vaikuttaa tehtyihin ratkaisuihin, tulee urakoitsijan ilmoittaa niistä välittömästi tilaajalle. Tällainen asia on esim. kalliopinnan muoto ja korkeustaso rakennuksen seinän vierustalla ja pohjaveden esiintyminen kaivannoissa. Maankaivu suoritetaan koko rakennusalueella niin, että työt voidaan tehdä suunnitelmien mukaan. Urakoitsija huolehtii kaivantojen kuivanapidosta, tuennasta, aitauksesta sekä siitä, että maapohja putkikaanaalien perustamistasossa ja sen alapuolella pysyy kuivana ja sulana Raivausosat Maarakennus- ja pohjanvahvistustöiden laajuus ja laatu käyvät selville pohjarakennus-, pihantasaus-, pintavesi- ja salaojitussuunnitelmista, perustuspiirustuksista, (myös LV- ja sähkösuunnitelmiin liittyvistä), rakennetyypeistä ja -leikkauksista sekä tästä työselostuksesta. Mahdollisten pilaantuneiden maiden käsittelyssä noudatetaan erillisiä suunnitelmia, mutta kaivutyön aikana urakoitsijan tulee tarkkailla kaivettavan maa-aineksen laatua myös puhtauden kannalta ja epäiltäessä pilaantumista ilmoitettava siitä rakennuttajalle. 4(16)

5 Ennen rakennustöiden aloittamista tulee urakoitsijan merkitä eri alueiden paikat ja korkeusasemat maastoon, minkä jälkeen pidetään maastokatselmus. Maastokatselmuksen yhteydessä sovitaan säilytettävät puut ja maastokohdat sekä luonnonvaraisiksi jäävien maastokohtien raivaus- ja kunnostustoimenpiteet. Ennen töiden aloittamista varmistaa urakoitsija myös alueella sijaitsevien kaapelien, johtojen ym. vanhojen rakenteiden sijainnit ja huolehtii niiden suojaamisesta. Raivaus tehdään rakennustöiden vaatimassa laajuudessa. Urakoitsija kaataa rakennusalueella olevan hyötypuuston, ellei rakennuttaja ole tehnyt sitä ennen töiden aloitusta. Hyötypuusto kuuluu rakennuttajalle ja se pinotaan rakennuttajan osoittamalle paikalle kuljetusvalmiiksi. Raivaustöissä huomioidaan kohdassa 1134 esitetyt kasvillisuuden suojaukset. Rakennuspohjalta ja liikennealueiden kohdilta poistetaan suuret kivet ja lohkareet, puut ja kannot, juuret ja muu kasvillisuus sekä humuspitoinen maa. Viheralueiden kasvualustaan kuuluvista maakerroksista poistetaan tarpeettomat suuret kivet ja lohkareet sekä poistetaan ja tuhotaan kaadettujen puiden ja pensaiden juuret. Juuriversoisten raivattavien kasvien juuret (esim. haapa) tuhotaan kokonaan. Raivaus- ja purkujätteet kuljetetaan pois rakennusalueelta niille osoitetuille vastaanottopaikoille. Kuljetukset kaatopaikkamaksuineen kuuluvat urakoitsijalle. Purettavat aluerakenteet: Vanhat kaivorenkaiset ryömintätilojen sisäänkäynnit puretaan Kaivannot Yleistä Maankaivu suoritetaan koko rakennusalueella niin, että kaikki työt voidaan tehdä suunnitelmien mukaan. Pääurakoitsija huolehtii kaivantojen kuivanapidosta, tuennasta, aitauksesta sekä siitä, että maapohja perustamistasossa ja sen alapuolella pysyy sulana. Urakoitsijan tulee huolehtia kaikista maankaivu- ja louhintatyöhön liittyvistä katselmuksista, sekä toimittaa katselmuksien pöytäkirjoista jäljennökset rakennuttajalle. Pintamaan poisto Uudelleen käytettävät multa ja kaivumaat irrotetaan enintään 3 m etäisyydeltä rakennuksen ulkorajoista. Johtokaivantojen, liikennealueiden ym. kohdilta maat irrotetaan työn vaatimassa laajuudessa. Kaivumaiden kuljetus 5(16)

6 Täyttöihin tai pengertämiseen kelpaavia massoja voidaan sijoittaa alueen täyttöihin. Muut massat kuljetetaan urakoitsijan omalle tai rakennuttajan osoittamalle maankaatopaikalle. Kuljetus kaatopaikkamaksuineen kuuluu urakoitsijalle. Pilaantuneet maat käsitellään ympäristöviranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaan. Työnaikainen routasuojaus Maarakennustöiden aikana tulee huolehtia siitä, ettei maapohja pääse routimaan. Tarvittaessa on rakenteet suojattava routimiselta. Urakoitsijan on laadittava työnaikainen routasuojaussuunnitelma ja hyväksytettävä se rakennuttajalla. Maankaivu rakennuksen sisäpuolella, korjausrakentaminen: Perustamistason yläpuolella kanaalikaivu, ahdas tila < 20 m2 taso- ja tilakaivu, tila <20 m2 Urakkasuoritukseen ei sisällytetä louhintaa. Tarkkuuslouhinta vanhan rakennuksen vieressä on kallista ja muodostaa riskin vanhoille ohuille rakenteille Kanaalit Yleistä Kaivannot tulee tehdä niin laajoiksi, että putkien alle voidaan tehdä 150 mm tasauskerros ja sivuille mm ympärystäyttö. Samaan kaivantoon tulevien putkien vaakasuora etäisyys on mm. Urakoitsijan tulee selvittää ennen kaivutöiden aloitusta työskentelyalueella olevat kaapeli- ja putkilinjat tarkoitukseen sopivalla laitteella. Maanalaisen kaapeleiden ja putkien osalta on kaivutöissä noudatettava erityistä varovaisuutta. Urakoitsija hankkii tarvittavat piirustukset ja sijaintitiedot ennen töiden aloittamista. Kaivojen kohdalla on voitava tehdä vähintään 300 mm levyinen ympärystäyttö. Putkijohtojen sijainti on esitetty LVI-asemapiirustuksissa. Kaivutöissä urakoitsija vastaa kaivualueen turvallisuudesta. Kaivannoissa on huomioitava riittävät työ- ja täyttövarat. uusi kanaalikaivanto vanhan viemärin kaivu 1114 Täyttöosat Rakennusalueen täytöt, kanaalien täytöt, rakennusten ulkopuoliset täytöt (perustusten täyttö ulkoseinälinjalla) ja rakennusten sisäpuoliset täyttö selviävät lvi-ja purkupiirustuksista. Yleistä: Maa RYL 2000 Rakenteita ja työsuorituksia ei saa peittää ennen kuin ne on tarkastettu ja töiden valvojat ovat antaneet siihen luvan. Täyttökerrosten tiivistys suoritetaan talonrakennuksen maatöiden työselityksen (RIL 132) taulukon 6 mukaisesti. Täytöt tehdään kerroksittain huolellisesti tiivistäen. Täyttömateriaali ei saa sisältää lunta, jäätä tai jäätyneitä kokkareita. 6(16)

7 Putkikaivantojen täyttöihin tulee käyttää nurmialueen yläosan multakerrosta lukuun ottamatta routimattomia täyttömateriaaleja. Nurmialueella ja useilla asuntojen sisäpihoista täytön ylin kerros on multaa Penkereet 1116 Kuivatusosat 1117 Erityiset maaosat 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 1121 Paalut 1122 Tuennat Urakoitsija hyväksyttää kaivantojen tuentasuunnitelmat rakennuttajalla Vahvistukset 1124 Erityiset tuennat ja vahvistukset 113 PÄÄLLYSTEET 1131 Liikennealueiden päällysteet 1132 Paikoitusalueiden päällysteet Urakoitsija vastaa liikenne- ja paikoitusalueiden pintarakenteiden palauttamisesta tasoon, joka vallitsee työn alkamishetkellä. Kulkuväylien kaivantojen täytöt ja tiivistykset on tehtävä niin, ettei painumia pääse syntymään. Pihateiden asfaltti uusitaan korjaustöiden edellyttämässä laajuudessa. Pihan asfalttialueet selviävät piirroksesta ark Oleskelu- ja leikkialueiden päällysteet Töiden ajaksi irrotetut laatoitukset, kiveykset, terassitasot, porraskivet ym. pinnoitteet asennetaan takaisin alkuperäisille paikoilleen. Urakoitsijan tulee uusia / korjata kustannuksellaan em. päällysteiden rikkoutuneet osat. Urakkaan kuuluu työn ajaksi purettujen ulkovarusteiden palauttaminen alkuperäistä vastaavaan tasoon Kasvillisuus Säilytettävän kasvillisuuden suojaus 7(16)

8 Työmaa- tai kulkualueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä oleva kasvillisuus suojataan ennen rakennus- tai korjaustöiden aloittamista. Puiden rungot suojataan laudoilla 2 2,5 m korkeuteen ja laudoitus sidotaan rautalangalla. Juuriston suojaus vanhan nurmikon kunnostaminen m2 Urakoitsija kunnostaa vaurioituneen nurmialueen levittämällä ko.alueelle 5 cm uutta ruokamultaa ja tekee tarvittavat nurmikon kylvö- ja lannoitustyöt. Kaivualueella nurmikon multavara on 20 cm. Ennen kylvöä urakoitsijan on saatava tilaajan hyväksyminen maaston muotoilulle, pinnan tasaukselle ja tiivistykselle valvojalta. Nurmikon kylvötyöt tulee tehdä ajankohtana, jolloin sääolosuhteet sallivat orastuksen. Multa on jyrättävä kaikkialla nurmetettavalla alueella kylvön jälkeen. Siirtolavojen alustat ja tilapäiset ajotiet rakennetaan Erityisalueiden päällysteet 114 ALUEEN VARUSTEET 1141 Talovarusteet Töiden ajaksi irrotetut aidat asennetaan takaisin alkuperäisille paikoilleen. Urakoitsijan tulee uusia / korjata kustannuksellaan em. aitojen rikkoutuneet osat. Urakkaan kuuluu työn ajaksi purettujen ulkovarusteiden palauttaminen alkuperäistä vastaavaan tasoon Oleskeluvarusteet 1143 Leikkivarusteet 1144 Alueopasteet 1145 Erityiset aluevarusteet 115 ALUEEN RAKENTEET 1151 Pihavarastot 1152 Pihakatokset 1153 Aidat ja tukimuurit 1154 Alueen portaat, luiskat ja terassit 8(16)

9 1155 Alueen pysäköintirakenteet 1156 Erityiset aluerakenteet Rakennuksen ulkopuolelle tehdään kulkuaukot ryömintätiloihin rakennesuunnittelijan piirustusten mukaan. Alueelle lisätään 2 kpl käyttövesielementtien liityntäkaivoja. Osaan taloista tehdään kotelot julkisivuun käyttövesiliittymää varten erikoispiirustuksen mukaan. 12 TALO-OSAT 121 PERUSTUKSET 1121 Anturat 1212 Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit Maanvaraisissa perustuksissa viemärilävistyksen poraus perusmuuriin tehdään timanttiporauksella. Ryömintätilallisissa perustuksissa viemärit viedään peruspalkin alta Erityiset perustukset 122 ALAPOHJAT 1221 Alapohjalaatat Lävistykset rakenne- ja LVI-suunnitelmien mukaan Alapohjakanaalit 1223 Erityiset alapohjat 123 RUNKO 1231 Väestönsuoja 1232 Kantavat seinät Ei ole? 1233 Pilarit 1234 Palkit 1235 Välipohjat 1236 Yläpohjat 9(16)

10 1237 Runkoportaat 1238 Erityiset runkorakenteet 124 JULKISIVUT 1241 Ulkoseinät 1242 Ikkunat 1243 Ulko-ovet 1244 Julkisivuvarusteet 1245 Erityiset julkisivurakenteet 125 ULKOTASOT 1251 Parvekkeet 1252 Katokset 1253 Erityiset ulkotasot 126 VESIKATOT 1261 vesikattorakenteet 1262 Räystäsrakenteet 1263 Vesikatteet 1264 Vesikattovarusteet 1265 Lasikattorakenteet 1266 Kattoikkunat ja -luukut 10(16)

11 1267 Erityiset vesikattorakenteet 13 TILAOSAT 131 TILAN JAKO-OSAT 1311 Väliseinät Saunan ja pesuhuoneen välisen seinän puinen runko puretaan siinä tapauksessa, jos pesuhuoneen vedeneristys uusitaan. Purettu seinän osa rakennetaan takaisin kiviaineisena rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan. Rakennusalue erotetaan muista tiloista rakennusajaksi olosuhteiden vaatimalla tavalla ja viranomaisten määräysten mukaisesti (esim. suojaseinillä tai muoveilla). Purkutöiden ajaksi alue alipaineellistetaan. Varsinkin rakennuspölyn leviäminen kylpyhuonetiloista asunnon muihin tiloihin tulee estää huolella. Asbestipurkutöiden suojauksissa ja jätteen käsittelyissä noudatetaan viranomaisohjeita. Asbestipurkutöitä ei saa suorittaa muut kuin viranomaisten hyväksymät asbestipurkutöiden yrittäjät Lasiväliseinät 1313 Erityisväliseinät 1314 Kaiteet ja käsijohteet 1315 Väliovet Vedeneristys- ja laatoitustyön vuoksi irrotettavat ovilistat ja ovet säilytetään ja kiinnitetään uudelleen takaisin paikalleen Erityisovet 1317 Tilaportaat 1318 Erityiset tilanjako-osat 132 TILAPINNAT 1321 Lattioiden pintarakenteet Tilaajan toimesta taloyhtiössä on tehty asbestikartoitus. Vesijohtojen eristesuojauksessa on asbestia ja lattiaparketin kiinnitys aineessa PAH-yhdisteitä. Kaikki märkätilojen purkutyöt on tehtävä asbestityönä. Märkätilojen kallistusrakenteet rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan Lattiapinnat 11(16)

12 Huoneselostuksessa on esitetty huonetiloittain lattioille tehtävät toimenpiteet. Huonekorteissa ja purkukuvissa esitettyjen tilojen lattiapinnoite poistetaan mahdollisine liimoineen. Uudet lattiapinnat, yleistä Noudatetaan : SisäRYL 2000 ja pinnoitevalmistajien ohjeet. Uudet päällysteet on määritelty tiloittain huoneselityksessä. Ennen lattiapäällysteen asentamista pinnoilta poistetaan roskat ja mahdolliset tahrat, jotka ovat koholla. Pintojen kiinnityksessä käytetään dispersio- tai erikoisliimoja pintamateriaalitoimittajan ohjeen mukaan. Valmiin lattiapinnan tasaisuus SisäRYL 2000 työlajikohtaisten vaatimusten mukaan. Kiinnitysolosuhteet Kaikissa lattioissa on alusrakenteen oltava ennen lattiapäällysteen kiinnittämistä niin kuiva kuin pintamateriaalin valmistajan ohjeissa määrätään. Asia on tarkistettava mittauksella. Liimattavia päällysteitä ei saa kiinnittää lämpötilassa, joka on päällysteen ja liiman valmistajan asettamaa rajaa alhaisempi. Ennen lattiapäällysteiden kiinnittämistä pääurakoitsijan on yhdessä päällysteiden kiinnittäjän kanssa todettava, että kiinnitysalustat ovat sileät, pölyttömät, kuivat sekä kaikin puolin soveliaat päällysteiden kiinnittämiselle Laattalattiat Noudatetaan SisäRYL Laatoitus Ennen laatoitustöiden aloitusta tarkistetaan laatoitettavan alustan soveltuvuus laatoitusalustaksi. Kosteusolosuhteiden ja lämpötilan tulee olla laatoitustarvikkeiden valmistajan ohjeiden mukaiset. Laatoituksen saumajako tulee suunnitella etukäteen niin, että leikatut laatat sijoitetaan tilan sisänurkkiin ja lattian rajaan. Saumajako tulee suunnitella niin, että laatoitukseen ei tule kapeita laattasoiroja. Valmiin laatoituksen ulkonäön tulee olla tasalaatuinen ja yhtenäinen. Viemäreihin ei saa kaataa kiinnitys- tai saumalaastia tai näitä sisältävää vettä. Laatoitustyökalut pestään ulkona tarkoitukseen sopivassa paikassa Rakennuksen sisäpuolinen vedeneristys / Lattioiden vesieristykset Noudatetaan RYL2000, Suomen Rakentamismääräyskokoelman C ja Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet RIL sekä RT Keraamiset laatat, laatoitustyöt antamia ohjeita ja määräyksiä märkätilojen rakenteista. Lattian alusrakenne tulee tehdä siten, että se täyttää päällysteen sille asettamat vaatimukset esim. tasaisuuden, kosteuden yms. suhteen. Betonilaatan pinta hiotaan kauttaaltaan imurilla varustetulla timanttijyrsimellä. Hionnan jälkeen kiviaines pitää olla näkyvillä. 12(16)

13 Seinät vesieristetään sertifioidulla sementtipohjaisella vedeneristeellä, valmistajan ohjeiden mukaisesti. Vesieristeen minimi vahvuus on 0,8 mm. Seinän ja lattian rajakohdissa käytetään vedeneristysjärjestelmän vahvistusnauhaa ja lattiakaivon liitoksessa käytetään vedeneristysjärjestelmän liitoskappaletta. Vedeneristys on tarkastutettava ja hyväksytettävä rakennuttajalla ennen laatoitustyön aloittamista. Laatat kiinnitetään lattiaan joustavalla kiinnityslaastilla. Nurkkasaumoihin ei saa jäädä kiinnityslaastia. Laatat saumataan saumalaastilla, paitsi nurkkasaumat, jotka saumataan elastisella märkätilan silikonimassalla. Korjaustyössä käytettävät vedeneristystuotteet tulee olla VTT:N hyväksymiä (vedeneristesertifikaatti). Noudatetaan valmistajan ohjeita. Kylpyhuoneiden ja saunaosastojen lattioiden vedeneristykset tehdään sertifioidulla vedeneristeellä vähintään kahteen kertaan sivellen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Nurkissa, kriittisissä saumakohdissa ja putkiläpivientien ympärillä käytetään vahvistekangasta. Kaivon ympärillä käytetään kaivokappaletta ja kaivokappaleeseen sopivaa kiilarengasta. Tarkemmat vesieristeen asennusohjeet on mainittu valmistajan vedeneristysohjeissa Jalkalistat Jalkalistat on määritelty huoneselosteessa Muovipinnoitettu korkkilaatta Korkkilaatat on määritelty huoneselosteessa Sisäkattorakenteet SisäRYL 2000 Alakattoihin tehtävät IV- ja sähköasennukset sekä huoltoluukut ilmenevät IV- ja sähköpiirustuksista. Alakattotyyppi ja laajuus ilmenevät huoneselosteesta. Alakattopiirustuksia piirretään tarpeen mukaan. Otsalevyt tehdään kattomateriaalista. Valaisinalustat ja kiinnitykset tehdään sähköurakoitsijan ohjeen mukaan. Käytettävien listojen tulee olla materiaaliltaan, pintakäsittelyltään, värisävyltään ja kiiltoasteeltaan yhteneväiset. Kaikki alakattorakenteet tulee kiinnittää alustaansa alakaton painoa vastaavilla kannakkeilla ja kiinnikkeillä. Alakattotyypeistä tehdään malliasennus rakennuttajan hyväksyttäväksi Alakatto AK 1: Kylpyhuoneet. Ristiinkoolaus yht. 100 mm, reunaohennettu kipsilevy 13 mm, seinän vierustalla 30 mm, reunassa valkoinen alumiinilista. Levysaumat tasoitetaan tasoitteella ja saumanauhalla. Levyjen kiinnitys valmistajan ohjeen mukaan. AK 2: Pesuhuoneet. Koolaus n. 22 mm, paneeli 18x95 5 mm:n raolla. Katon ja seinän kulmaan ei peitelistoja, vaan katto- ja seinäpanelointi jatkuu samalla kohtaa Sisäkattopinnat 13(16)

14 Kattopinnat käsittelyineen sekä lasketut katot ja niiden laajuus on määriteltyhuoneselosteessa. Tarpeelliset koteloinnit luukkuineen sähköä ja jakotukkien huoltoa varten tehdään kipsilevystä erikoispiirustuksen mukaan.asennustyöstä tehdään ensin malli rakennuttajan hyväksyttäväksi. Maalaus, yleistä Noudatetaan RYL2000, RT-käsikirja Maalaus 93 Maalaustöihin kuuluvat tasoitetyöt pintakäsittelyn vaatimusten mukaan. Maalaustyö tulee suorittaa siten, että valmis pinta täyttää kestävyyden ja ulkonäön suhteen asiakirjoissa asetetut vaatimukset. Maalauksen tulee käsittää aina yhtenäisen alueen esim. yhden seinän maalauskorjaus. (ei rajauksia keskelle pintaa). Rajaukset toista värisävyä, toista tarviketta, maalaamatonta pintaa tms. vasten tulee tehdä huolellisesti ja täsmällisesti. Viimeistely tulee tehdä niin, ettei pinnoissa esiinny himmeitä tai kiiltäviä läiskiä eikä muutakaan pintojen kirjavuutta. Pohjustus pohjustuskäsittelyn tulee antaa pysyvä kiinnityspohja päälle tuleville pintakäsittelyille. Peittomaalattavissa puisissa täydentävissä rakennuosissa työmaalla suoritetaan pohjamaalaus, vaikka ne olikin jo pohjamaalattu valmistajan toimesta. Tasoite Märkätiloissa käytetään märkätilan tasoitteita. Tasoitetta ei saa kertakäsittelyllä käyttää niin runsaasti, että siinä kuivuessaan esiintyy halkeamia. Osatasoituksilla ymmärretään pinnoissa esiintyvien epätasaisuuksien silottamista tasaiseksi siten, etteivät tasoitetut kohdat erotu ympäröivästä pinnasta. Osatasoitukset = 2 x osatasoitus, ellei toisin mainita. Ne tehdään ympäröivän pinnan tasoon. Valmiiksi maalauksen tulee olla täysin peittävä ja annatun värimallin mukainen sekä määrätyn käsittelytavan puitteissa tasainen ja sileä. Lakatun pinnan tulee olla yhdenmukainen ja sileä sekä kiiltoasteeltaan määrättyä käsittelytapaa vastaava. Märkätilojen levypintaisten kattojen maalaus on Tikkurilan Luja-maalaus Seinien pintarakenteet Nykyiset laatoitukset ja laattalaastit sekä rappauksen kopoalueet puretaan. Maalatuista seinäpinnoista maalaukset jyrsitään kauttaaltaan pois. Puretut kopoalueet täyttörapataan kalkkisementtirappauslaastilla, urakkaan lasketaan kuuluvaksi yhteisseinäpinta-alasta 15% kopoalueiden täyttörappausta. Seinät tasoitetaan sementtipohjaisella märkätilatasoitteella. 14(16)

15 Märkätilojen pintamateriaalien ja irtoavan rappauksen purku tulee suorittaa tarpeellista varovaisuutta noudattaen ja tarkoitukseen soveltuvalla kalustolla, jotta vältytään vaurioittamasta märkätiloihin rajoittuvien tilojen seinäpintoja (läpilyönnit) Seinäpinnat SEINIEN VESIERISTYKSET Ennen vedeneristystä seinät pohjustetaan primerilla. Seinät vesieristetään sertifioidulla sementtipohjaisella vedeneristeellä, valmistajan ohjeiden mukaisesti. Vesieristeen minimi vahvuus on 0,8 mm. Ennen vedeneristystyön aloittamista käsiteltävien pintojen tulee olla kuivia, kiinteitä, lujia ja puhtaita. Seinien nurkissa käytetään vahvistusnauhaa. Läpimenokohdat tiivistetään pastamaisella seoksella. Vedeneristys on tarkastutettava ja hyväksytettävä rakennuttajalla ennen laatoitustyön aloittamista. RYL 2000 Seinälaattojen kiinnityksessä on noudatettava laatan valmistajan ohjeita laatta- ja seinätyypin mukaan. alustan tulee olla kiinteä ja muodoltaan laattaverhouksen mukainen. Laatoitettaviin seiniin asennettavat säleiköt, kannet yms., joissa on kehykset upotetaan laatoitukseen siten että kehyksen pinta on laatoituksen pinnan tasalla. Laatoituksen nurkkasaumat ja lattian rajasaumat tiivistetään silikonikitillä. Laatoituksen saumajako tulee suunnitella etukäteen niin, että leikatut laatat sijoitetaan tilan sisänurkkiin tai lattian rajaan. Laatoitukset tehdään kaikilla pinnoilla symmetrisesti. Laatoitus tulee suunnitella siten, ettei laatoitukseen ei tule ohuita alle puolen laatan levyisiä laattasoiroja eikä boordilaatat osu sekoittajien kohdalle. Laatoituksen ulkonurkissa on käytettävä ulkosivuiltaan lasitettua laattaa. Kokonaan laatoitettavissa seinissä laatoitus ulotetaan kattoon tai n. 50 mm lasketun alakaton pinnan yläpuolelle. Valmiin laatoituksen ulkonäön tulee olla tasalaatuinen ja yhtenäinen. Maalatuissa seinäpinnoissa noudatetaan RT-käsikirja Maalaus 93 ja tässä rakennusselityksessä esitettyjä maalauksen yleisohjeita Erityiset tilapinnat Kalusteet ja varusteet on yksilöidysti esitetty huoneselostuskaavakkeissa. Kalusteisiin liittyvät peitelevyt ja listat ilman eri mainintaa kalusteen materiaalista. Kalusteet kiinnitetään siten, että ne voidaan myöhemmin irrottaa rakenteista rikkomatta pintapäällysteitä. Työ- ja astianpesupöydän sekä yläkaapiston ja seinän rajat on kitattava tiiviiksi elastisella kitillä Vakiokiintokalusteet Asuntojen keittiön kalusteet asennetaan takaisin paikoilleen Erityiskiintokalusteet Jakotukkikaappien kotelot tehdään erikoispiirustusten mukaan Varusteet 15(16)

16 Rättipatterit ovat mallia BT Retro 674 S, kromi, ellei huoneselostekortissa toisin mainita 1334 Vakiolaitteet 1335 Tilaopasteet 1336 Erityiset tilavarusteet 134 MUUT TILAOSAT 1341 Hoitotasot ja kulkurakenteet 1342 Tulisijat ja savuhormit 1343 Muut erityiset tilaosat 135 TILAELEMENTIT 1351 Kylpyhuone-elementit 1352 Kylmähuone-elementit 1353 Saunaelementit 1354 Talotekniikan tilaelementit Katso lvi-rakennusselostus 1355 Hormielementit 1356 Erityiset tilaelementit 2 TEKNIIKKAOSAT 21 PUTKIOSAT Katso LVI-selostus 22 ILMANVAIHTO-OSAT 23 SÄHKÖOSAT Katso sähköselostus. 24 TIEDONSIIRTO-OSAT Katso sähköselostus. 25 LAITEOSAT 16(16)

RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO

RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO RAKENNUSTAPASELOSTUS YLEISTIEDOT PAIKKATIEDOT Rakennuskohteen nimi Kaukaan Virkailijakerho Osoite Kaukaankatu 28 Rakennuspaikkaa koskevat tiedot (tontti, kaavoitus,

Lisätiedot

Ro Nimike Yks Määrä /yks

Ro Nimike Yks Määrä /yks 15.11.2012 Sivu 1/16 Tapio Holopainen Insinööritoimisto Tapio Holopainen Hanke: 2RO 14.11.12 Kaupungintalo, väliaikaiskäytön korjaustoimenpiteet Espoo Vaihe: 1:200 ja palaverit Paikkakunta: Espoo Haahtela-ind.:

Lisätiedot

KUSTANNUSARVIO Päiväys 28.8.2013 LIITE 8. Talo 2000 - nimikkeistö Euroa /brm2 %

KUSTANNUSARVIO Päiväys 28.8.2013 LIITE 8. Talo 2000 - nimikkeistö Euroa /brm2 % KUSTANNUSARVIO Päiväys 28.8.2013 LIITE 8 Kohde: ESSHP, Mikkelin keskussairaala R-Rakennuksen peruskorjaus Porrassalmenkatu 35-57 Paikkakunta: Ajankohta: Nettoala: Bruttoala: MIKKELI 28.8.2013 1 029 m2

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

Pientaloteollisuus PTT ry PIENTALOPAKETTIEN YLÄKÄSITTEET 01.06.2010 1(5)

Pientaloteollisuus PTT ry PIENTALOPAKETTIEN YLÄKÄSITTEET 01.06.2010 1(5) 1(5) TOIMITUKSEN SISÄLTÖKUVAUS Materiaalitoimitus = M Materiaalit toimitetaan asennettuna = A Ei sisälly toimitukseen = tyhjä solu YLÄKÄSITTEET Talopaketin toimituslaajuus 1 RAKENNUSOSAT TALOVALMIS MUUTTOVALMIS

Lisätiedot

RAKENNUSSELOSTUS ALUSTAVA

RAKENNUSSELOSTUS ALUSTAVA Helen Oy / HKL Metron sähkönsyöttöasema kontissa RAKENNUSSELOSTUS ALUSTAVA 27.05.2016 000_0200_1000 000_0200_1000.docx 30.5.2016 Sivu 3 / 23 1 RAKENNUSOSAT... 9 11 ALUEOSAT... 9 111 MAAOSAT... 9 1111

Lisätiedot

ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET

ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET Tietomallin ja muiden suunnitteludokumenttien tietosisältöjen tulee vastata toisiaan. Mallinnuksessa noudatetaan Yleisiä tietomallivaatimuksia 202. Sisältö on määritelty

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Etelä-Sipoon keskuskeittiö

Etelä-Sipoon keskuskeittiö RAKENNUSTAPASELOSTUS 1 Sisällysluettelo: Rakennushankkeen yleistiedot Kohde Käyttäjän edustajat Rakennushanke Rakennuttaja Suunnittelijat, asiantuntijat 1 Rakennustekniikka 11 Alue 111 Raivaus ja purku

Lisätiedot

MR000. Tuoterakennekuvaus. rakenneselosteen mukaan

MR000. Tuoterakennekuvaus. rakenneselosteen mukaan MR000 1123 Täytöt MR000 Tuoterakenne TÄYTTÖ - kanaalien täyttö - aluetäytöt ja pengerrykset - perustusten alustäytöt - rakenteiden vierustäytöt - rakenteiden sisäpuoliset täytöt TÄYTTÖÖN LIITTYVÄ ROUTAERISTYS

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY Pesuhuoneremontit Tero Pyykkönen Oulu 2.9. 2010 Oulu Märkätila tarkoittaa huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai

Lisätiedot

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan 1 Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan Infrasuunnittelu Tampere 11.9.2015 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja Urjalan kunta Tampereentie

Lisätiedot

PTT:N VESIKATTOVALMIS TOIMITUKSEN SISÄLTÖKUVAUS

PTT:N VESIKATTOVALMIS TOIMITUKSEN SISÄLTÖKUVAUS PTT:N VESIKTTOVLIS TOIITUKSEN SISÄLTÖKUVUS Tähtikvartetti -kampanjan tarkan toimituserittelyn saat omalta Kotikonkariltasi. ateriaalitoimitus ateriaalit toimitetaan asennettuna VESIKTTO- VLIS Tontin alueosat

Lisätiedot

PARIKKALAN VESITORNIN SANEERAUS

PARIKKALAN VESITORNIN SANEERAUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARIKKALAN KUNTA PARIKKALAN VESITORNIN SANEERAUS RAKENNUSSELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1.7.2015 P25076 RAKENNUSSELOSTUS 1 (10) Vajavaara Suvi 1.7.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAKENNUSSUUNNITELMAN MUKAISET VOLYYMITIEDOT ###

RAKENNUSSUUNNITELMAN MUKAISET VOLYYMITIEDOT ### KUSTANNUSARVIO JA RAKENNUSSELOSTUS Rakennusinvestoinnin rahoitustukihakemukseen MAA JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Maaseutu- ja luonnonvaraosasto 01 Hakija Kivioja Pekka 07 Metsää, ha 02 Lähiosoite Kiviojantie

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS. 171-LEPPÄTIEN KOULU, SIPOO Vanhan osan korvaava uudisrakennus. Piir.No: Pvä: Huom.: Laatija: AR 000-000 2009-12-08 ja

RAKENNUSTAPASELOSTUS. 171-LEPPÄTIEN KOULU, SIPOO Vanhan osan korvaava uudisrakennus. Piir.No: Pvä: Huom.: Laatija: AR 000-000 2009-12-08 ja 171-LEPPÄTIEN KOULU, SIPOO Vanhan osan korvaava uudisrakennus RAKENNUSTAPASELOSTUS Piir.No: Pvä: Huom.: Laatija: AR 000-000 2009-12-08 ja Tunnus: Pvä: Muutos: Laatija: 2 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

Tapetointi. Korjausrakentaminen TYÖOHJEET MÄRKÄTILAT LINJASANEERAUKSET RT 84-11093

Tapetointi. Korjausrakentaminen TYÖOHJEET MÄRKÄTILAT LINJASANEERAUKSET RT 84-11093 Tapetointi Korjausrakentaminen TYÖOHJEET Tapetointijärjestelmä paperitapetin, vinyylitapetin, non-woven-tapetin, maalaustapetin ja lasikuitutapetin kiinnitykseen. MÄRKÄTILAT LINJASANEERAUKSET RT 84-11093

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

Talo 2000-hankenimikkeistö

Talo 2000-hankenimikkeistö TALO-ryhmä Haahtela-kehitys Oy Talo 2000-hankenimikkeistö Omistajat Käyttäjät Sijoittajat Tilat Järjestelmät Tilat Järjestelmät Rakennuttajat Suunnittelijat Rakennus- ja tekniikkaosat Rakennustuotteet

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

Tilan RN:o/tontin nro/rakennuspaikan nro. Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja

Tilan RN:o/tontin nro/rakennuspaikan nro. Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja EURAJOEN KUNTA YMPÄRISTÖTOIMI RAKENNUSVALVONTA RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Yksityiskohtainen tarkistuslista RAKENNUSKOHDE Rakennuslupanumero Rakennuspaikka Kylä/kunnanosa Osoite Tilan nimi/korttelin

Lisätiedot

Luutnantinpolku, Malminkartano Pääpiirustukset 26.06.2015

Luutnantinpolku, Malminkartano Pääpiirustukset 26.06.2015 Luutnantinpolku, Malminkartano Pääpiirustukset 26.06.2015 Tämän selostuksen sisältö noudattaa Talo 2000 Hankenimikkeistöä RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT Rakennushanke Rakennushanke koostuu kolmesta asuinkerrostalosta,

Lisätiedot

M A A N R A K E N N U S S E L O S T U S KAUPPAKESKUS PALETTI KYYJÄRVI

M A A N R A K E N N U S S E L O S T U S KAUPPAKESKUS PALETTI KYYJÄRVI M A A N R A K E N N U S S E L O S T U S KAUPPAKESKUS PALETTI KYYJÄRVI Arkkitehtuuritoimisto Martti Vähäniitty Oy Vasarakatu 1A 40320 Jyväskylä Puh. 014-3381 770 18.08.2014 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU JA TEKNISET VAATIMUKSET FinnBuild 7.10.2006 Atte Stambej ESITYKSEN SISÄLTÖ Kylpyhuoneen korjaushanke Sopimukset Voimassa olevat määräykset 1 KORJAUS- TARVE SUUN- NITTELU

Lisätiedot

Ro Nimike Yks Määrä /yks Määrä /yks

Ro Nimike Yks Määrä /yks Määrä /yks 8.12.2016 Sivu 1/15 Hannu Lankinen HM-suunnittelu Oy Hanke: 2016107 A VALTIMON PUUKOULU Julolankatu 10 Valtimo 75700 Vaihe: Paikkakunta: Muu Itä-Suomi Haahtela-ind.: 73,0 / 1.2016 Hintataso: 75,0 / 12.2016

Lisätiedot

HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI 09-394852 ASBESTIKARTOITUS. AS OY MÄKÄRÄ Hakamaankuja 1 02120 Espoo

HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI 09-394852 ASBESTIKARTOITUS. AS OY MÄKÄRÄ Hakamaankuja 1 02120 Espoo HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI 09-394852 ASBESTIKARTOITUS AS OY MÄKÄRÄ Hakamaankuja 1 02120 Espoo HB SISÄILMATUTKIMUS OY 2 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI

Lisätiedot

Kartoittaja: Esa Ahlsten 040 505 8437 esa.ahlsten@wdkuivaus.fi. E, Kiskonen 040 5000 9981 kirsi-tiina.kiskonen@op.fi

Kartoittaja: Esa Ahlsten 040 505 8437 esa.ahlsten@wdkuivaus.fi. E, Kiskonen 040 5000 9981 kirsi-tiina.kiskonen@op.fi Sivu 1/7 Kartoitusraportti: Päivämäärä: 28.9.2011 Kartoittaja: Esa Ahlsten 040 505 8437 esa.ahlsten@wdkuivaus.fi Tilaaja: Markku Mikkelson 040 735 1908 Laskutus: Kohde: Osoite/asukas: As Oy Hösmärinmäki,

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET)

2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET) 2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET) Kohde Valmisosasuunnittelun lähtötiedot arkkitehdilta Tarve 1.1 Mitoitetut työpiirustukset - Rakennuksen päämitat - Tasojen +korkeudet

Lisätiedot

s I s u s t u s a r k k i t e h t i t o i m i s t o l e n a o h r n b e r g m u s e o k a t u 9 0 0 1 0 0 h e l s i n k i

s I s u s t u s a r k k i t e h t i t o i m i s t o l e n a o h r n b e r g m u s e o k a t u 9 0 0 1 0 0 h e l s i n k i s I s u s t u s a r k k i t e h t i t o i m i s t o l e n a o h r n b e r g m u s e o k a t u 9 0 0 1 0 0 h e l s i n k i KOTI KIVEKÄS R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S 25.03.2008 I ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS KASAVUOEN KOULUKESKUS. Laajennus ja peruskorjaus HANKESUUNNITELMA. Sisältö noudattaa Talo 2000 Hankenimikkeistöä.

RAKENNUSTAPASELOSTUS KASAVUOEN KOULUKESKUS. Laajennus ja peruskorjaus HANKESUUNNITELMA. Sisältö noudattaa Talo 2000 Hankenimikkeistöä. 1/9 KASAVUOEN KOULUKESKUS Laajennus ja peruskorjaus HANKESUUNNITELMA RAKENNUSTAPASELOSTUS Sisältö noudattaa Talo 2000 Hankenimikkeistöä. Arkkitehtitoimisto Perko Oy Helsinki 13.08.2014 2/9 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

A R K K I T E H T I T O I M I S T O A R K T U R E. TEL LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS

A R K K I T E H T I T O I M I S T O A R K T U R E. TEL LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS 182 300 3.11.2016 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke AMMTTIOPISTO LAPPIA LOUE TERVOLA Rakennushanke sisältää oppilaitoksen sisällä tilojen käyttötarkoituksen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387 1973

Lisätiedot

Awaus HUONEKORTTI. PVM: 30.7.2010 KOHDE: GREENBUILD OY Soihtutie 12a ja 12b

Awaus HUONEKORTTI. PVM: 30.7.2010 KOHDE: GREENBUILD OY Soihtutie 12a ja 12b 001 TUULIKAAPPI (alakerta) Seinät Saumanauhoitus, tasoitus ja pohjamaalaus 1x. Pintamaalaus, Värisilmä Oy:n Sointu tai Tikkurila Oy:n Harmony. Tikkurilan symphony-värikartasta Lattia Lattiaan asennetaan

Lisätiedot

Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä.

Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä. MAANSIIRTOURAKKA Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä. Urakka koostuu seuraavista tehtävistä: 1. Pihan raivaus-

Lisätiedot

Iisalmen sairaala, R2 rakennus

Iisalmen sairaala, R2 rakennus Iisalmen sairaala, R2 rakennus Kustannusarvio ja korjaus-aste, peruskorjaus (ei tilamuutoksia) Kustannusarvio on laadittu käyttäen Haahtela Talon rakennuksen kustannustieto-oppaan hinta ja määrätietoja.

Lisätiedot

ULKOTILAT. Keramix VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET

ULKOTILAT. Keramix VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET Keramix ULKOTILAT VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET KYLMILLEEN JÄÄVÄT MÄRKÄTILAT 1. Seinäpinnat kostutetaan vedellä ennen tasoitusta. 2. Tasoita seinäpinta tarvittaessa Kiilto SK Märkätilatasoitteella,

Lisätiedot

RAKENNUSMAALAUKSEN SUUNNITTELU Alustan tasoitus- ja maalauskäsittelyn valinta. 4.12.2014 Sakari Leimi

RAKENNUSMAALAUKSEN SUUNNITTELU Alustan tasoitus- ja maalauskäsittelyn valinta. 4.12.2014 Sakari Leimi RAKENNUSMAALAUKSEN SUUNNITTELU Alustan tasoitus- ja maalauskäsittelyn valinta 4.12.2014 Sakari Leimi Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset "Maalaus kertaalleen maalarinvalkoisella, pesunkestävällä sisälateksilla"

Lisätiedot

Ro Nimike Yks Määrä /yks Määrä /yks

Ro Nimike Yks Määrä /yks Määrä /yks Hanke: Vaihe: Paikkakunta: Jyväskylään rajoittuvat ymp.kunnat Haahtela-ind.: 78,0 / 1.2015 Hintataso: 78,8 / 4.2016 Laajuus: 0 br Ro Nimike Yks Määrä /yks Määrä /yks 111 Maaosat 1111 Raivaustehtävät 52

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS. Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE

TYÖSELOSTUS. Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE TYÖSELOSTUS 7693 Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE 7.8.2017 MOKSUNNIEMEN LP-ALUE 7693 SISÄLLYSLUETTELO 1. ESITYÖT... 3 1.1. Yleiset työselitykset... 3 1.2. Asetuksia ja määräyksiä... 3 2. KUIVATUSTYÖT...

Lisätiedot

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite Lemminkäinen Skaftkärrin koulu TARJOUS nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016 Skaftkärrin koulun tilojen muutos Peruste/ viite Skaftkärrin koulu on laajentunut 780 brm2 verrattuna tarjousvaiheen ve 1 laajuuteen.

Lisätiedot

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Laitesiirtojen suunnitelmat Osa R7-20 Siirrettävät vesihuolto- ja kaukolämpöverkostot TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATU- VAATIMUKSET VAIN URAKKALASKENTAAN 1.4.2014 Destia Oy,

Lisätiedot

Työmenekki. 011112 Purku, puurakennus suuri, kuljetus 20km rm3 5,66 5,66 5,66 20.3.2007

Työmenekki. 011112 Purku, puurakennus suuri, kuljetus 20km rm3 5,66 5,66 5,66 20.3.2007 Kawerak Oy pu 040-717 5365 Sivu 1 /yks eur/ Työ Aine Ali Yt Yt eur Pvm RAKENNUSOSAT PKS 1/2007 0 ALUETYÖT 01 ALUEEN MAA- JA POHJARAKENNUS 011 RAIVAUS JA PURKU 0111 Rakennusten purku 011112 Purku, puurakennus

Lisätiedot

Mäntsälän toimistotalo RAKENNUSTAPASELOSTUS

Mäntsälän toimistotalo RAKENNUSTAPASELOSTUS Mäntsälän toimistotalo RAKENNUSTAPASELOSTUS 01 YLEISTÄ 01.1 Rakennushanke 01.11 Rakennuskohde ja sen sijainti Mäntsälän toimistotalo; ETEVA-kuntayhtymän, Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n, Mäntsälän kunnan,

Lisätiedot

Formaatti tarkennetaan myöh./ rajaus liitepiir. Inventointimalli Taso2 - Rakennusosamalli x

Formaatti tarkennetaan myöh./ rajaus liitepiir. Inventointimalli Taso2 - Rakennusosamalli x 06.11.2012 Ryömintätila ei KESKUSPALOASEMA, LAAJ. JA PERUSKORJAUSi kerroksia 3 Mika Rantala Ullakko ei Laajuus: 4800 brm2, sisältää kellarin Lähtötiedot tilaajalta tiedostomuoto Olemassa olevat arkkitehtisuunnitelmat

Lisätiedot

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X

Lisätiedot

1 (10) tor Peruskorjauskohteiden hankesuunnitteluohje

1 (10) tor Peruskorjauskohteiden hankesuunnitteluohje 1 (10) Peruskorjauskohteiden hankesuunnitteluohje 2 (10) Johdanto Peruskorjauksen onnistumisen välttämätön edellytys on, että korjattavan kohteen kunto on selvitetty riittävän kattavasti. Huolellinen lähtötietojen

Lisätiedot

MUISTIO JA LASKELMAT 20.11.2015

MUISTIO JA LASKELMAT 20.11.2015 MUISTIO JA LASKELMAT 20.11.2015 KAUNIAISTEN KAUPUNKI KAUNIAISTEN UIMAHALLIN PERUSKORJAUS KUSTANNUSARVIO DI Ari Joro, gsm 050 3806673, ari.joro@rapal.fi Rapal Oy, Panorama Tower, PL 23, 02601 Espoo KUSTANNUSARVIO

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S LAUTTASAARENTIE 50 3.KRS MUUTOS R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S TARVESELVITYS 24.11.2015 JESKANEN REPO TERÄNNE ARKKITEHDIT OY 2 SISÄLLYSLUETTELO HANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 1 RAKENNUSOSAT... 4 11

Lisätiedot

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HANGON KAUPUNKI Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sami Heikkilä, Juhani Pirinen Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUNIAISTEN KAUPUNGIN KESKUSKEITTIÖ 1/9 KAUNIAISTEN KAUPUNGIN KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Arkkitehtitoimisto Perko Oy Helsinki 6.11.2013 TALO

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Ark Rak LVI Sah Rau. uusi IV-konehuone liikuntasalin alle. Pilarit, palkit myös uusi laatta, uusi välipohja vanhaan

Ark Rak LVI Sah Rau. uusi IV-konehuone liikuntasalin alle. Pilarit, palkit myös uusi laatta, uusi välipohja vanhaan Kommentoitu: Ark Rak LVI Sah Rau Munkkivuoren alaaste, PERUSPARANNUS Raumantie 2, 00350 Helsinki Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

R S - M A S S I I V I T O I M I T U S

R S - M A S S I I V I T O I M I T U S RS-MASSIIVITOIMITUS 1. SUUNNITELMAT JA OHJEET - pääpiirustukset (pohjat, julkisivut ja leikkaus) rakennuslupaa varten - viranomaisten vaatimat u-arvo- ja lujuuslaskelmat toimitettavista puuosista - hirsikaaviot

Lisätiedot

RT ohjetiedosto huhtikuu 2004 korvaa RT RT PIENTALON PUURAKENTEET

RT ohjetiedosto huhtikuu 2004 korvaa RT RT PIENTALON PUURAKENTEET RT 82-10820 ohjetiedosto huhtikuu 2004 korvaa RT 82-10560 RT 82-10693 PIENTALON PUURAKENTEET JJ/1/huhtikuu 2004/6000/Vla/Rakennustieto Oy 3 ohjetiedosto RT 82-10820 3 RAKENNUSTARVIKKEET Yläsidepuut Levyjäykiste

Lisätiedot

As. Oy Naantalin Metsätähti

As. Oy Naantalin Metsätähti 1 As. Oy Naantalin Metsätähti PERUSTAMINEN JA PIHA: Rakennukset perustetaan pohjatutkijan ohjeiden ja rakennesuunnitelmien mukaan teräsbetonipaaluin sekä maanvaraisesti. Piha-alue on liikennöitäviltä osin

Lisätiedot

E K O R E X H I R S I T A L O T

E K O R E X H I R S I T A L O T EKOREX HIRSITALOT 1. SUUNNITELMAT JA OHJEET - pääpiirustukset (pohjat, julkisivut ja leikkaus) rakennuslupaa varten - viranomaisten vaatimat u-arvo- ja lujuuslaskelmat toimitettavista puuosista - hirsikaaviot

Lisätiedot

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 HUONESELOSTUS 22.04.2014. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 HUONESELOSTUS 22.04.2014. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 HUONESELOSTUS 22.04.2014 2 Purkutyöt: - piirustuksiin merkityt väliseinät puretaan - vanhat kalusteet ja varusteet puretaan, tilaaja

Lisätiedot

MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto

MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) Lupatunnus Osoite Postinumero Postitoimipaikka Osa 1. Ilmoitus Ilmoitus loppukatselmusta varten: Olemme yhdessä todenneet, että: Rakennustyö on valmis ja MRL153 2 momentin

Lisätiedot

Heka Vartioharju, Rekitie 4

Heka Vartioharju, Rekitie 4 2 HANKESELOSTUS 1 / 10 Heka Vartioharju, Rekitie 4 hnro 7303001 18.11.2013 Heka Vartioharju, Rekitie 4 Luonnokset 21.10.2013 Sijainti Kohde Rekitie 4, 00950 Helsinki Vartiokylä, kortteli 45330, tontti

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

Rauman Asunnot Oy Tarvolantie 1 Tarvolantie 1, 26660 RAUMA. Peruskorjaus

Rauman Asunnot Oy Tarvolantie 1 Tarvolantie 1, 26660 RAUMA. Peruskorjaus Rauman Asunnot Oy Tarvolantie 1 Tarvolantie 1, 26660 RAUMA Peruskorjaus ARF0001 RAKENNUSSELOSTUS 29.02.2016 Rauman Asunnot OY Tarvolantie 1 Rakennusseloste s. 2 Rakennushankkeen yleistiedot... 5 1 Rakennusosat...

Lisätiedot

PELLASLAAKSO RAKENNUSTAPASELOSTE JA MATERIAALILUETTELO

PELLASLAAKSO RAKENNUSTAPASELOSTE JA MATERIAALILUETTELO PELLASLAAKSO RAKENNUSTAPASELOSTE JA MATERIAALILUETTELO RAKENNUSTAPASELOSTE 2 Alapohja Anturat paalutetaan kovaan maahan asti ja toteutetaan betonivaluna. Anturan päälle muurataan kevytsoraharkko-sokkeli,

Lisätiedot

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki 1 Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki Sisällysluettelo Hankkeen yleistiedot... 2 Laatutavoitteet... 3 Kosteusriskit... 4 Kuivumisajat... 5 Olosuhdehallinta... 6 Eritysohjeet... 7 Valvonta ja mittaus...

Lisätiedot

Paritalo Kontiolahti. Vierevänniementie 12

Paritalo Kontiolahti. Vierevänniementie 12 Paritalo Kontiolahti Vierevänniementie 12 91,5m 2 TERASSI S 4h + K + KHH + S + var Tämä paritalo on rakenteilla Höytiäisen upeisiin rantamaisemiin aivan palveluiden äärelle. K PSH Tule tutustumaan paritaloon,

Lisätiedot

Tämä ohje koskee muovipinnoitettua peltielementtikylpyhuonetta yleisesti ja suosittelemme aina kohteen tarkistamista ennen työn aloittamista.

Tämä ohje koskee muovipinnoitettua peltielementtikylpyhuonetta yleisesti ja suosittelemme aina kohteen tarkistamista ennen työn aloittamista. RT/ SP 20.03.2012 Työselostus Peltielementtikylpyhuoneen saneeraus Korjausrakentaminen Tämä ohje koskee muovipinnoitettua peltielementtikylpyhuonetta yleisesti ja suosittelemme aina kohteen tarkistamista

Lisätiedot

TYÖSELITYS. AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi. KORJAUSTYÖSELITYS Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen

TYÖSELITYS. AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi. KORJAUSTYÖSELITYS Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen TYÖSELITYS AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi KORJAUSTYÖSELITYS Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen 19.12.2013 TYÖSELITYS 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen

Lisätiedot

11,01 10,91. As B 9,91 10,44 10,55 10,48 10,51 9,97 9,99 9,92 9,32 9,28 8,97

11,01 10,91. As B 9,91 10,44 10,55 10,48 10,51 9,97 9,99 9,92 9,32 9,28 8,97 Asunto Oy Espoon Asunto Tapiolan Oy Espoon viitoset Tapiolan viitoset Kontti 4, 0210 Kontti ASUNTO Espoo 4, 0210 OY Espoo ESPOON KONTTI 4 4h + k + askh + pe + s + pu + 2wc + 2vh + var = á 161 m2 (111 m2

Lisätiedot

EPS lightbeton 360. Kiinteille ja kelluville lattioille

EPS lightbeton 360. Kiinteille ja kelluville lattioille EPS lightbeton 60 Kiinteille ja kelluville lattioille mira EPS lightbeton 60 - ei pölyä ilmassa mira EPS -kevytbetoni on EPS -rakeisiin perustuva kevyt ja nopeasti kovettuva lattian valumassa. Tuote toimitetaan

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö: Valvoja tarkastaa tehdyn työn ja tekee siitä tarkastuspöytäkirjan sekä dokumentoi työn. Töiden aloitus on ja arvioitu kestoaika

Asunto-osakeyhtiö: Valvoja tarkastaa tehdyn työn ja tekee siitä tarkastuspöytäkirjan sekä dokumentoi työn. Töiden aloitus on ja arvioitu kestoaika ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUKAINEN ILMOITUS TEHTÄVISTÄ KUNNOSSAPITOTÖISTÄ MUUTOSTÖISTÄ Asunto-osakeyhtiö: Huoneistossa tehtävistä kunnossapito- ja muutostöistä on esitetty toimenpiteet liitteenä olevassa neljäosaisessa

Lisätiedot

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) K74026 T1 21.8.2017 ALUSTAVA NUPURI NUPURINKARTANONTIE KORTTELI 74026 T1 Yleistä Alueen alustavaa rakennettavuusselvityksen määrittämistä varten on

Lisätiedot

LAAKASIILO KATETTU. LAAKASIILOT, mv Esko Hautakorpi UUDISRAKENNUS. Rakennusala Sisäala m² 1523 m². Laakasiilo, katettu FarmiMalli Oy

LAAKASIILO KATETTU. LAAKASIILOT, mv Esko Hautakorpi UUDISRAKENNUS. Rakennusala Sisäala m² 1523 m². Laakasiilo, katettu FarmiMalli Oy LAAKASIILOT, mv Esko Hautakorpi UUDISRAKENNUS A 6139 51 FarmiMalli Oy puristeneste pumppauskaivo mastojäykistys Rullaovi 6x6 615 Rullaovi 9x7 LAAKASIILO KATETTU Rakennusala Sisäala 1542 m² 1523 m² Kerrosala

Lisätiedot

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS 14.12.2010 FCG Oy RAKENNUSTYÖSELOSTUS I KAAVIN KUNTA, kirkonkylän rantauimala 14.12.2010 Huolto-

Lisätiedot

TOIVOLA LASTENKOTI Talousrakennus Mikkolankuja 6, 00680 Helsinki

TOIVOLA LASTENKOTI Talousrakennus Mikkolankuja 6, 00680 Helsinki Tilakeskus Kohteen nimi ja osoite Toivolan lastenkoti, talousrakennus TOIVOLA LASTENKOTI Talousrakennus Mikkolankuja 6, 00680 Helsinki Vesikaton uusiminen ja savupiipun purku Hankenumero 8033053 Tilakeskus

Lisätiedot

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan.

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan. 1 Tässä luvussa käsitellään johtokaivantojen eli johtojen, kaapeleiden, salaojien, putkien ja kaivojen alkutäyttöjä. Tässä luvussa alkutäytöllä tarkoitetaan myös rumpujen ympärystäyttöjä. 22332.1 Alkutäyttöjen

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Näytesivut. 2.1. Märkätilat - Kylpyhuone ja asuntosauna

Näytesivut. 2.1. Märkätilat - Kylpyhuone ja asuntosauna 2 Seuraavaksi voidaan katsoa tulevaan ja nähdä, mitä remonttiin uppoavilla euroilla voidaan saada. Suunnittelijat antavat lähtökohdat onnistuneelle remontille. Asuntoosakeyhtiö hyväksyy suunnitelmat tietyin

Lisätiedot

POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI

POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI 18.06.2014 Sisällysluettelo: 1. Projektin kuvaus 2. Alueen kuvaus 3. Maaperän kuvaus 4. Perustaminen 5. Kuivatus 6. Routasuojaus Liitteet

Lisätiedot

H O N K A M U U T T O V A L M I S O M A K O T I

H O N K A M U U T T O V A L M I S O M A K O T I H H O N K A M U U T T O V A L M I S O M A K O T I H O N K A M U U T T O V A L M I S O M A K O T I T A L O Hinnat ovat voimassa toistaiseksi toimituksiin 31.10.2014 saakka. Muuttovalmis koti - turvallinen

Lisätiedot

Betoni tai muurattu rakenne, märkätilaan soveltuva rakennuslevy.

Betoni tai muurattu rakenne, märkätilaan soveltuva rakennuslevy. RT/ SP 18.02.2010 Työselostus Märkätilojen vedeneristys ja laatoitus Uudisrakentaminen Malli 1. Seinät Betoni tai muurattu rakenne, märkätilaan soveltuva rakennuslevy. 1.1 Alustan käsittely Betoni tai

Lisätiedot

Raksystems Oy Sivu 1 (5) 27.2.2006

Raksystems Oy Sivu 1 (5) 27.2.2006 Raksystems Oy Sivu 1 (5) 27.2.2006 OMAKOTIRAKENTAJAN "OMATOIMI"KUSTANNUSSUUNNITTELU - / SEURANTATAULUKKO(Täytä euro Rahayksikkö EURO O = Omana työnä, T = Talopakettiin kuuluva Jos tilanne on - merkkinen,

Lisätiedot

MÄÄRÄLASKENTA 2012. Kiilakiventie 1 90250 OULU puh. 08 5349400 etunimi.sukunimi@maveplan.fi

MÄÄRÄLASKENTA 2012. Kiilakiventie 1 90250 OULU puh. 08 5349400 etunimi.sukunimi@maveplan.fi MÄÄRÄLASKENTA 2012 Kiilakiventie 1 90250 OULU puh. 08 5349400 etunimi.sukunimi@maveplan.fi Tilaaja Harri Penttilä Kohde Lypsykarjarakennus Osoite Latomaantie 74 Postitoimipaikka 37370 Narva Puh.nro. SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta.

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta. Kirstinkatu, Helsinki Tarjouspyyntö: Kerrostalon asunnon maalaus 4.6.2016 Liitteet: Pohjakuva Huoneselostus + värisävyt Valokuvat Työnkuvaus: Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

39 Sähköistys 40 Vesijohto 41 Lämmin vesi 42 Viemäri 43 Kunnal.vesi 44 Sauna 45 Autotalli 46 Autokatos 52 Varaava uuni 55 Leivinuuni 56 Puukiuas

39 Sähköistys 40 Vesijohto 41 Lämmin vesi 42 Viemäri 43 Kunnal.vesi 44 Sauna 45 Autotalli 46 Autokatos 52 Varaava uuni 55 Leivinuuni 56 Puukiuas KUSTANNUSARVIO JA RAKENNUSSELOSTUS 13.10.14 Rakennusinvestoinnin rahoitustukihakemukseen 01 Hakija MoonMilk Oy 07 Metsää, ha 02 Lähiosoite Ysitie 1999 08 Mets.tuot, k-m³ 03 Postitoimipaikka 77460 MAAVESI

Lisätiedot

Ro Nimike Yks Määrä /yks Määrä /yks

Ro Nimike Yks Määrä /yks Määrä /yks 15.11.2011 Sivu 1/19 Projektipäällikkö Mikko Helistö Projektipalvelu Prodeco Oy Hanke: Kiiminkijoen päiväkoti ja koulu Vaihe: Paikkakunta: Ouluun rajoittuvat ympäristökunnat Haahtela-ind.: 72,0 / 1.2011

Lisätiedot

Keramix ULKOTILAT JA KYLMILLEEN JÄÄVÄT MÄRKÄTILAT VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET

Keramix ULKOTILAT JA KYLMILLEEN JÄÄVÄT MÄRKÄTILAT VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET Keramix ULKOTILAT JA KYLMILLEEN JÄÄVÄT MÄRKÄTILAT VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET KYLMILLEEN JÄÄVÄT MÄRKÄTILAT 1. Seinäpinnat kostutetaan vedellä ennen tasoitusta. 2. Tasoita seinäpinta tarvittaessa

Lisätiedot

Kevät 2017 TkT Jari Virta. Asuntojen märkätilojen korjaus

Kevät 2017 TkT Jari Virta. Asuntojen märkätilojen korjaus Kevät 2017 TkT Jari Virta Asuntojen märkätilojen korjaus Korjaus- ja ylläpitotarpeet 2016-2020 Kyllä-vastausten %-osuus 0 5 10 15 20 25 30 35 Piharakenteet, ml. salaojat Julkisivut Ikkunat ja ulko-ovet

Lisätiedot

HANKINTASUUNNITELMA JA HANKINTAPAKETIT

HANKINTASUUNNITELMA JA HANKINTAPAKETIT Louhintaurakka Louhinta Kiirehankintoina 46/14 47/14 Alustavin suunnitelmin Maarakennusurakka Pohjanvahvistus, maankaivu- ja täyttötyöt, salaojat, putkijohdot Kiirehankintoina 46/14 47/14 Alustavin suunnitelmin

Lisätiedot

Isännöitsijätoimisto Tili-Kiinti Oy ISA Haarniskatie 6 D, 00910 Helsinki, puh. (09) 325 6221, faksi (09) 328 1696 isannointi@tili-kiinti.inet.

Isännöitsijätoimisto Tili-Kiinti Oy ISA Haarniskatie 6 D, 00910 Helsinki, puh. (09) 325 6221, faksi (09) 328 1696 isannointi@tili-kiinti.inet. 1 ( 6 ) ILMOITUS HUONEISTON KORJAUSTÖISTÄ pvm. / 201 Ilmoitus on jätettävät isännöitsijätoimistoon hyvissä ajoin ennen suunnitellun korjaustyön aloittamista (vähintään 2 viikkoa ennen töiden aloitusta

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI 7.9.2015. Rakennuspaikkaa koskevat tiedot (tontti, kaavoitus, rakennusoikeus, rasitteet jne.) Asemakaava

SASTAMALAN KAUPUNKI 7.9.2015. Rakennuspaikkaa koskevat tiedot (tontti, kaavoitus, rakennusoikeus, rasitteet jne.) Asemakaava SASTAMALAN KAUPUNKI 7.9.2015 RAKENNUSTAPASELOSTUS YLEISTIEDOT PAIKKATIEDOT Rakennuskohteen nimi Kiikoisten rantasauna Osoite Rajalahdentie 45, Sastamala Rakennuspaikkaa koskevat tiedot (tontti, kaavoitus,

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS

ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS Vantaan taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Raportointi pvm: 26.3.2012 Työ A12283 KOHDE: TILAT: TILAAJA: ISÄNNÖINTI: Vantaan Taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Näyttelytila

Lisätiedot

TOIMITUSERITTELY SUUNNITELMAT ULKOSEINÄT TALOMALLI: Lapponia 88 MATERIAALIT JA PALVELUT X = KUULUU TOIMITUKSEEN

TOIMITUSERITTELY SUUNNITELMAT ULKOSEINÄT TALOMALLI: Lapponia 88 MATERIAALIT JA PALVELUT X = KUULUU TOIMITUKSEEN TOIMITUSERITTELY TALOMALLI: ULKOSEINÄT Lapponia 88 MATERIAALIT JA PALVELUT SUUNNITELMAT ARKKITEHTISUUNNITTELU Pre cut Runkoasennus Puuelementti ARKKITEHTISUUNNITTELU Pääpiirustukset ARKKITEHTISUUNNITTELU

Lisätiedot

Pesutilakunnostus (täytetään myös pesutilailmoituskortti, liite 2) Muu muutostyö / korjaus lyhyesti (tarkemmin liitteissä):

Pesutilakunnostus (täytetään myös pesutilailmoituskortti, liite 2) Muu muutostyö / korjaus lyhyesti (tarkemmin liitteissä): HUONEISTON MUUTOSTYÖ TAI PESUTILAKUNNOSTUS RAKENNUSSUUNNITELMA JA OSAKKEEN OMISTAJAN SITOUMUS Päiväys / 20 Taloyhtiö Osoite Huoneisto Osakkeenomistaja Puhelin Sähköposti KORJAUSHANKKEEN SISÄLTÖ: Pesutilakunnostus

Lisätiedot

Kohde. Kevyet väliseinät. Rakennuspaikka. Varastot. Piha-alue ja -varusteet. Pintamateriaalit. Rakenteet. Runkoa täydentävät rakennusosat.

Kohde. Kevyet väliseinät. Rakennuspaikka. Varastot. Piha-alue ja -varusteet. Pintamateriaalit. Rakenteet. Runkoa täydentävät rakennusosat. 1 RAKENNUSSTAPASSELOSSTUSS 3311..0011..22001100 Kohde Kohde on nelikerroksinen asuinkerrostalotalo, jossa on yhteensä 19 asuntoa. Pohjakerroksessa ovat huoneistokohtaiset varastot, ulkoiluvälinevarasto,

Lisätiedot