RAKENTAMISTAPASELOSTUS B1YLEISTIEDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENTAMISTAPASELOSTUS B1YLEISTIEDOT"

Transkriptio

1 RAKENTAMISTAPASELOSTUS B1YLEISTIEDOT B01 RAKENNUSKOHDE Rakennuskohteen nimi Antinkankaan monitoimitalo, uudisrakennus Suvitie 4, Raahe Rakennuspaikkaa koskevat tiedot (tontti, kaavoitus, rakennusoikeus, rasitteet jne.) Kunnanosa: 28 Kortteli: 169 Tontti: 2 Kaava: YO-5 IV 1200 Tontin pinta-ala: 22742m2 ja autopaikoitus kadun toisella puolella 4420 m2 Tontilla sijaitsee: tontti on tyhjä, tontilta on purettu aikaisempi koulurakennus Paloluokka P1 B02 LAAJUUSTIEDOT SUUNNITELMISTA MITATUT Autopaikat 94, joista 6 le-paikkoja OHJELMAN MUKAISET Kerrosala (k-m 2 ) 8441 k-m2 (alustava) Kerrosalan tavoite (k-m 2 ) Bruttoala (b-m 2 ) 8640 b-m2 (alustava) Hyötyala (hym 2 ) Tilavuus (m 3 ) Tilavuuden ennuste (m 3 ) m3 (alustava) B03 RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT RAKENNUTTAJA Raahen kaupunki, Tekninen palvelukeskus, Pasi Alatalo Ruskatie 1, Pattijoki, Raahe ARKKITEHTISUUNNITTELU SIPARK Oy, Saila Palviainen Kiilakiventie 1, Oulu RAKENNESUUNNITTELU Arkins Oy, Kalle Hautajärvi Sammonkatu 16, Oulu LVI-SUUNNITTELU Arkins Oy, Kari Sarkkinen Sammonkatu 16, Oulu SÄHKÖSUUNNITTELU Arkins Oy, Mika Kumpula Arkins Oy, GEOSUUNNITTELU

2 Yleistä: Sisäilmasto suunnitellaan luokan S2/S3 mukaan, sisäilmaluokitus Rakennustöiden ja ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka P1 Pintamateriaalit ovat luokkaa M1. E-lukutavoite on 130 kwh/nm2, geo- ja aurinkoenergian käyttö ovat mahdollisia Akustinen luokka C Tavoite ilmanvuotoluvulle on 1 l/h (q50) tai vähemmän Kosteusriskien minimointi huomioidaan suunnittelun ja rakentamisen kaikissa vaiheissa, ja mahdollisiin riskipaikkoihin kiinnitetään erityishuomiota. RAKENNUSOSAT 11 ALUEOSAT 111 MAAOSAT Raivaus: Rakennuspaikalla on entinen koulun. Koulu on purettu ennen uuden rakentamista. Tontilta kaadetaan kaadettavaksi merkityt puut ja purkujäljet korjataan uuden koulun rakentamisen yhteydessä. Kaivannot: Maankaivu toteutetaan asemapiirroksen, pohjarakennussuunnitelman, rakennepiirustusten, salaojapiirustusten, sekä vesi-, viemäri-, lämpökanaalin ja sähkösuunnitelmien mukaan. Rakennusalueen korkeudet esitetään erikseen tehtävässä pihantasaussuunnitelmassa (pinnantasaus), joka liitetään asemapiirrokseen. Lopulliset korkeusasemat myötäilevät nykyisiä korkeusasemia, kuitenkin niin, että rakennuksen lattiakorko tehdään aikaisempia korkotasoja ylemmäksi. Tehdään rakennuksen kaivanto pohjarakennus-, -tutkimuksen sekä rakenne- ja salaojasuunnitelmien mukaan. Uuden kaivannon pohja tasataan salaojiin päin kaltevuuteen 1:100. Maanvaraisten perustusten loppukaivu tehdään varovasti, että perustus voidaan tehdä häiriintymättömän maapohjan varaan. Kanaalit: Toteutetaan rännikaivot, jotka sähkösaatetaan (syöksytorviin sähkösaatto). Vesi viedään kouruista suoraan kaivoon. Vesijohto- ja viemärikanaalit kaivetaan LVI-suunnitelman mukaisessa laajuudessa. Täyttöosat: Rakennus perustetaan pohjatutkimuksessa esitetyllä tavalla. Rakennuksen ja rakenteiden kohdalla täytöt tehdään puhtailla ja routimattomilla kaivumassoilla. Alapohjan salaojituskerrokset tehdään salaojasora 1 a vaatimukset käyttävästä materiaalista rakennepiirustusten mukaisesti. Kaivupohjissa ei saa olla mm suurempia epätasaisuuksia. Louhituilla osilla ei saa jäädä vettä kerääviä syvänteitä. Perusmuurien sisä- ja ulkopuolinen vierustäyttö tehdään salaojitussoran rakeisuusvaatimukset täyttävästä materiaalista. Perustusten alustäyttö kuuluu laatuluokkaan II (RIL , Talonrakennuksen Maarakenteet 2000), ellei suunnitelmissa muuta ole vaadittu. Penkereet: Piha-alueilla tehdään tarvittavat pengerrykset ja tasaukset asemapiirustuksen ja tontinkäyttösuunnitelman mukaisesti. Alueilla missä ei vaadita routimattomuutta tai hyvää veden läpäisykykyä, pyritään käyttämään perusmaita maaston muotoilussa. Kuivatusosat: Salaojitus, kuivatus ja jätevesi- ja pintavesiviemäröinti tehdään erikseen tehtävien erikoissuunnitelmien mukaan (pohjarakennus-, rakenne- ja LVI suunnitelmien mukaan). Erityiset maaosat: Ei ole 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET Paalut: Ei ole

3 Tuennat: Vahvistukset: Erityiset tuennat ja vahvistukset: 113 PÄÄLLYSTEET Piha- ja liikennealueiden rakennekerrokset suunnitellaan ja rakennetaan kantavuus ja routamitoitukset huomioiden ohjeen RIL (Pihojen pohja- ja päällysrakenteet 2007) mukaisesti. Liikennealueet: Pihareitit ja huoltoalueet tehdään asfalttipintaisina. Asfaltin ja nurmen rajalle asennetaan betoninen reunakivi. (upotettava) Paikoitusalueet: Pihareitit ja huoltoalueet tehdään asfalttipintaisina. Tehdään 94 uutta autopaikkaa (joista 6 le-paikkoina), jotka perustetaan ja pinnoitetaan liikennöitävällä laattapinnalla. Tehdään saattoalue taksi- ja saattoliikennettä varten Asfaltin ja nurmen rajalle asennetaan betoninen reunakivi (upotettava). Oleskelualueet: Sisäänkäyntialueille ja osin piha-alueille tehdään betonilaatta ja/tai betonikivipinnat ja istutusalueita. Leikkipihan puolelle tehdään sisäänkäyntialue kestopuusta. Leikkipiha pinnoitetaan asfaltilla, ja valettavalla turvalaatalla, jonka vahvuus seuraa putoamiskorkeutta. Sisäänkäyntialueille tehdään esteettömyysnäkökulmasta tarpeelliset luiskaukset (katettuna 1/12,5 tai avoimina 1/20). Kasvillisuus: Tehdään rakennuksen ympärille tie-, piha- ja leikkialueita lukuun ottamatta nurmikko, tyyppiä käyttönurmi. Tontille istutetaan keskimääräinen määrä pensaita ja puita (osa leikkipihalle). Nurmipintaiset maanpinnat muotoillaan ulkoseinälinjoilla kauttaaltaan viettämään poispäin rakennuksesta. Erityisalueet: Rakennus kierretään seinänvieriltä sidotulla seulanperäkivellä, joka erotaan muista pihapinnoista puusoirolla (=kenttäkiveys). 114 ALUEEN VARUSTEET Talovarusteet: Tehdään kaikki tavanomaiset talovarusteet. Polkupyörätelineitä hankitaan noin 320 polkupyörää varten. Hankitaan jätehuoltovarustus (pintasäiliöt, pääosin 600 l), ja tehdään erillinen uusi jätekatos. Tehdään pihavalaistus. Oleskelualueet: Leikkialueiden varusteet: Leikkipihavarusteiksi hankitaan päiväkotikäyttöön tarkoitettuja, ikäkausisidonnaisia leikkivälineitä (Lappset, Compan tms.). Välineluettelo esitetään asemapiirustuksessa. Koulun piha varustetaan alakouluikäisille vastaavasti leikki- ja urheiluvarusteilla. Leikki- ja urheiluvarustuksessa huomioidaan erityislapset heille sopivilla varusteilla. Pihalle tehdään pallokenttä, jossa tekonurmi ja suojaseinät. Ulko-opasteet: Tehdään piha-alueelle tehdasvalmisteiset liikennemerkit (paikoitus, merkitään, le-paikat merkitään). Tehdään viranomaisvaatimusten mukainen o Opastekyltti talon päätyyn, o talonumerointi, esimerkiksi tarranumerointi ulkovalaisimeen. Erityiset aluevarusteet:

4 115 ALUEEN RAKENTEET Pihavarastot: Tehdään päiväkodin pihalle pihavarastot/leikkimökkirakennukset, sekä kouluosan piha-alueelle väline- ja talonmiehen varasto. Tehdään jätevarasto ja rakennukseen kiinteästi rakennettu laatikkovarasto. Tehdään rakennetyyppien mukaiset rakenteet (eivät lämmitettyjä) tiloja. Pihakatokset: Leikkipihan pihavarastojen yhteyteen tehdään katosta aurinkosuojaksi. Aidat ja tukimuurit: Päiväkotiosan piha aidataan. Aita on esim: o OMNI Legi R- fit verkkoaita, o 1600mm korkea, o varustetaan järjestelmän käynti- ja ajoneuvoporteilla asemapiirustuksen mukaisesti, o pienten piha aidataan matalammalla aidalla h =900 mm, o aidan rakenne on kolmilankainen, pystylanka on n.6mm ja vaakalangat ovat n 8mm, o verkon horisontaalinen silmäkoko n 35 x 200mm, o aidan alarako on enintään 100mm, o pulverimaalattuna, toimittajan vakio sävyyn arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti, o käyntiporttien alusrakenne yhteen hitsattua teräs RHS- putkea, o porttien lukitusjärjestelmä lapsi turvallinen, kaksitoiminen, o saranat hitsatut kuulalaakeroidut terässaranat, o huoltoporteissa ulkopuolella keskisalpa, kiinnitys maanalaisen vaakaputken päälle hitsattuun putkeen, o porttirakenne kuumasinkitään. Alueen portaat, luiskat ja terassit: Alueen pysäköintirakenteet: Erityiset aluerakenteet: 12 TALO-OSAT 121 PERUSTUKSET Anturat: Tehdään teräsbetonista pohjatutkimuksen ja rakennesuunnitelman mukaan. Perusmuurit, -pilarit ja -palkit: Tehdään teräsbetonista pohjatutkimuksen ja rakennesuunnitelman mukaan. Tehdään betonista, perusmuurin vierustäyttö tehdään hyvin vettä läpäisevällä kapillaarikatko murskekerroksella, raekoko # Ns. pystytäytön paksuus >300mm. Tehdään työ- ja liikuntasaumat, halkaisueristykset, vedeneristys ja salaojiin liittyvät aukot rakennesuunnitelmien mukaan. Routaeristys tehdään rakennepiirustusten mukaan Erityiset perustukset: 122 ALAPOHJAT Alapohjalaatat: Tehdään kapillaarikerrokset, min. 300 mm. Tehdään rakennesuunnitelman mukaan maanvaraisina eristettyinä teräsbetonilaattoina. Alapohja U-arvo 0,16 W/m2 K. Alapohjakanaalit: Erityiset alapohjat:

5 123 RUNKO Ulkovaippa ja kaikki vaipan liittymät tiivistetään: höyrynsulkumuovi ulotetaan alapohjan eristekerroksien väliin 300mm, höyrynsulkumuovin saumat limitetään >300mm ja saumat teipataan. Kaikki liittymät teipataan ja läpivientikappaleet tehdään vastaamaan tasoa, jolla saavutetaan ilmanvuotoluku 1 l/h (q50) tai parempi, joka todennetaan rakennustyön aikaisella koepaineistuksella. Mittaus suoritetaan kahdessa eri vaiheesta, vaippa tiivis muttei pinnoitteita sekä valmiista rakennuksesta. Ulkoseinän ja välipohja/yläpohjalaatan sauma tiivistetään huoneselosteen mukaisella tiivisteellä (M1 luokiteltu). Perustukseen tehdään radontiivistys. Kantavina rakenteina toimivat teräsbetoniset ulkoseinät ja keskilinjoilla pilari-palkki rakenne ja osin betoniset seinät. Palkit ovat liittopakkeja (Delta tai WHQ). Katosten pilarit ovat teräsrakenteisia, mutta puuverhottuja. Kantavien rakenteiden paloluokka R60. Väestösuojat: Tehdään vss-tila, S1 luokkaa, pinta-ala on noin 76m2 (lopullinen koko rauhan ajan käytön mukaan). Tila varustetaan määräysten mukaisin varustein. Kantavat seinät: Kantavat seinät teräsbetonia rakennesuunnitelmien mukaan. Pilarit: Rakennuksen pilarit ovat teräsbetonirakenteisia. Katosten pilarit ovat teräs/puurakenteisia Palkit: Rakennuksen palkit ovat liittopalkkeja, Delta tai WHQ. Katosten palkit ovat teräs/puurakenteisia. Välipohjat: Rakennuksen ullakolle sijoittuu iv-konehuone. Konehuoneen alapuolinen välipohja tehdään betonirakenteisista ontelolaatoista. Rakennuksen tavanomaiset välipohjat tehdään ontelolaatoista: o Ontelolaatan päälle tehdään pintabetonointi, o kaikkien välipohjien valmiit pinnat tehdään samaan tasoon, esteetön rakennus. Yläpohjat: Yläpohjat ja vesikatot tehdään pulpettikattoisena: o Yläpohjalaatta tehdään betonirakenteisesta ontelolaatasta, o ullakon puurakenteet tehdään rakennesuunnitelman mukaan: koolaten tarvittavat kallistukset. Yläpohjat lämmöneristetään U-arvovaatimuksen 0,09 W/m2K mukaan. Yläpohjista tehdään täysin tiiviit (ks. tiiveysvaatimus kohdan 123 alussa). Runkoportaat: Iv-konehuoneiseen vievät portaat tehdään sisätilaan ja reitti ullakon kautta tai vakiovalmisteisina teräsportaina (kuumasinkitty teräs) ulkotilasta ullakolle: 124 JULKISIVUT Ulkoseinät: Ulkoseinät rakennukseen ja kaikkiin ulkopuolisiin rakennuksiin (jätekatos, varasto/leikkimökit) tehdään palonsuojamaalattuina ja puuverhottuina (UTS 28mm paksu) ja lämmöneristettyinä. Rakenteen U-arvo vaatimus on 0,16 0,17 W/m2 K: o Tehdään kantava betoninen sisäkuori, joka toimii myös jäykistävänä rakenteena, o näkyvät sokkelipinnat tehdään betonista, sileävalu, o toteutetaan liikuntasaumat, o julkisivupaneelista tehdään vaihteleva, siten, että pystysuuntaisen paneelin leveydessä on vaihtelua. Ulkoseinistä tehdään täysin tiiviit (ks. tiiveysvaatimus kohdan 123 alussa). Ulkoseinistä osa tehdään lasiseininä: o rakenne alumiinia, U-arvo 1 tai parempi, eri värejä, RAL design kartta o lasit vastaavasti kuin ikkunoiden, huurtumaton-, selektiivi-, itsepuhdistuva- ja tarpeellisilta osiin turvalasi. Ikkunat: Ikkunat tehdään:

6 Ulko-ovet: o 3 tai 4-lasisina sisäänaukeavina MSE- tyyppisinä A-luokan ikkunoina, U-arvo 0,80 tai parempi, karmisyvyys 210 mm ja osin vastaavia kiinteitä ikkunoita, joiden U arvo on 0,6 tai parempi, RAL design kartta, eri värejä o lasi tehdään turvalasina silloin kun ikkunoiden alareuna on alempana kuin 7M o lasi itsepuhdistuva, huurtumaton, selektiivilasi, o tehdasmaalattuina, ulkopuite alumiinia, RAL design kartta (eri värejä) o tilkitään sisäpuolelta 1/3 syvyyteen polyuretaanivaahdolla ja ulkopuolelta mineraalivillalla o varustetaan sisäpuolelta alumiinitiivistysnauhalla tai massatiivisteellä. Listoitus tehdään sisäpuolelle maalatuilla puulistoilla. Ikkunapellit tehdään valmiiksi muovipinnoitetusta teräsohutlevystä. Asennetaan valmistajan helat, jotka hyväksytetään rakennuttajalla. Tehdään osa ikkunoista savunpoistoikkunoina, o CE-merkitty tuote, o alasaranoidut, o sähkötoimiset, o karamoottorilla, o laukaisupainike päätuulikaappiin. Ovet tehdään: o Alumiinirakenteisina lämmöneristettyinä sekä lasiaukollisina, o tehdasmaalattuina, RAL design kartta, eri värejä o kirkkaat, sileät 3-kertaiset turvalasieristyslasielementit, o kehyksen ja lasin yhteenlaskettu U-arvo mahdollisimman lähellä ikkunoiden U-arvoa (1), o tiivisteet tehdään silikonikumisina, o kynnykset tehdään esteettömiksi (alle 20mm, kokonaisnousukorkeus), o potkupellit rst, molemmin puolin, o ulko-oviin tehdään sähkölukitus. Julkisivuvarusteet: Tehdään julkisivuun sadevesijärjestelmät valmiiksi muovipinnoitetusta teräsohutlevystä ja talotikas polttomaalatusta teräksestä. 125 ULKOTASOT Parvekkeet: Katokset: Tehdään puurakenteiset sisäänkäyntikatokset. Päiväkodin piha-alueella katos toimii myös lastenvaunusuojana (nukutuspaikka ja aurinkosuojaus) Erityiset ulkotasot: 126 VESIKATOT Vesikattorakenteet: Tehdään ontelolaattojen varaan tuuletettu ullakko puurakenteisena rakennesuunnitelman mukaan, koolaten tai ristikkoina. Räystäsrakenteet: Räystäslaudoituksena toimii kattopinnoitteen umpinainen aluslaudoitus, hienosahattu ja maalattu puu tai kuultokäsitelty vaneri. o Tehdään umpiräystäät, räystään alapinta rimoitetaan tai laudoitetaan (peittää rakenteet), o räystäät pellitetään valmiiksi muovipinnoitetulla teräsohutlevyllä, o tehdään lintuverkot räystäille. Vesikatteet: Pinta tehdään kumibitumikermikatteena VE80: o Tehdään raakaponttilaudoituksen tai kosteuden kestävän vanerin päälle. Vesikattovarusteet: Tehdään lumiesteet, kattosillat ja kattoluukut sekä turvapollarit: o Tehdään 10 kattoluukkua, kattosilta ja sisäsivulle lumiesteet,

7 o polttomaalatusta teräksestä. Tehdään jalkarännit, jotka jakavat kattoveden. Lasikattorakenteet: Kattoikkunat ja luukut: Erityiset vesikattorakenteet: 13 TILAOSAT 131 TILANJAKO-OSAT Väliseinät: Uudet seinät tehdään teräsrankaisina kipsilevypintaisina seininä ja kivirakenteisina, tasoitettuina seininä. Kosteiden tilojen seinät tehdään aina kivirakenteisina. Vss-tilan seinät tehdään betonirakenteisina. Seinien ääneneristys tehdään mineraalivillalla ja kipsilevyllä tai kiviseinissä kivirakenteella ja tasoitteella: o Pääosalle seinistä asetetaan ääneneristysvaatimus 44db tai palovaatimus EI30. Lasiväliseinät, sisäikkunat: Sisäikkunat tehdään alumiinirakenteisina vakiotuoteikkunoina, eri värejä, RAL design kartta. o Lasiseinät tehdään alumiinrakenteisina, kuten ovet ja niihin liittyvät lasirakenteet: o osin käytetään EI30 palorakenteita ja laseja. Erityisväliseinät: Salitilan ympärille ja osin luokkiin tehdään taittoseinät: o 48db, o laminaattipinta, lukitus, o alakantoiset. Liikuntasali jaetaan kolmeen osaan tarkoitukseen suunnitelluilla nostoseinillä, joita tehdään kaksi, Crawford tai vastaava liikuntasaliin tarkoitettu jakoseinä käyntiovella. Kiinteän katsomon ja salin väliin asennetaan turvaverkko. Kaiteet: Päiväkodin sisäänkäyntiterassille tehdään kaiteet: o Rst valmiskaide, h=900. Portaisiin tehdään kaiteet: o Polttomaalattu pinnakaide, h=1000. Väliovet: Tehdään uudet sisäovet: o Käytetään yleensä maalattuun puukarmiin tehtyjä laminaattipintaisia laakaovia, lakattu puureuna, o osa ovista tehdään alumiinirakenteisina, maalattuina, lasiaukollisina ovina, käytetään kirkasta, sileää turvalasia, o alumiinioviin liittyy lasirakenteita (ikkunaosia), o osa ovista on desibeliovia (30-35db). Osa laakaovista ja osa alumiinirakenteisista ovista tehdään palo-oviksi, EI15 ja EI30: o Osaan eo palo-ovista tehdään lasirakenteita palo- ja turvalasista. Heloitukset ja lukitukset sekä kynnykset tehdään oviluettelon mukaan: o Esteettömät ovet, yleensä käytetään palo- ja äänieristysvaatimuksen mukaisia laskeutuvia tiivistekynnyksiä, o osaan ovista liittyy sähköjärjestelmiä (kulunvalvonta, automatiikka, dementiavalvonta ja palonsulkujärjestelmät). Erityisovet: Vss-tilan ovet tehdään määräysten mukaisena. Keittiön ovia tehdään heiluriovina, muoviovet. Tilaportaat: Uloskäytäviin, porrashuoneet, tehdään betonirakenteiset portaat ja tasanteet (4 kpl): o Elementtirakenne, Ruudus Oy tai vastaava (vakioporras), o pinnat musiikkibetonia,

8 o huomioidaan, pintamateriaalivaatimus P1 luokan mukaan. o kaiteet ja käsijohteet tuotteen mukaiset. Erityiset tilanjako-osat: 132 TILAPINNAT Lattioiden pintarakenteet: Tehdään kallistukset lattiakaivoihin päin kosteiden tilojen (märkäeteiset yms.) lattioissa. Huomioidaan: o Mattosyvennys tuulikaappitilassa, o ovikarmeille tehtävät syvennykset ulko-ovien kohdalla o vss-oven edusta tehdään syvennyksellisenä (ovi silloin kynnyksetön). Lattiapinnat: Käytäville ja pääosin toimintatiloihin (opetus, toimistot jne) asennetaan laattalattia (alimpaan kerrokseen) ja muihin kerroksiin muovi- tai kumimatto, jalkalistoitus tehdään vakiovalmisteisista muovi- tai kumisesta jalkalistasta. Erikoistiloihin, kuten päiväkotitilat, esiopetustilat ja EHA-tilat asennetaan joustava massalattia, jalkalistoitus tehdään tuote seinälle nostaen, esim. Mastertop Liikuntasaliin asennetaan lattia Pulastic DG plus (14+3), liittojoustava lattiarakenne, rakennekorkeus 17-18mm tai vastaava tuote Tanssisaliin asennetaan Signaturefloorings Signature Deck tanssilattia, mahdollisimman monipuolisen liikunnan mahdollistavalla alusrakenteella. Teknisen työn tiloihin asennetaan kumimatto, ns. nappulamatto, esim. Norament Round Art ja metallityöntiloihin massalattia esim. Mastertop 405. Sosiaalitilojen pesutiloihin, siivoustiloihin, pesu-/wc-tiloihin, varastoihin yms. tiloihin joissa vaaditaan veden tai kosteuden kestoa, asennetaan märkätilaan turvalattia, esim. Forbo Surestep Keittiön lattia aputiloineen pinnoitetaan akryylimassalla, esim. Kausalan pinnoite. Teknisen tilan lattia IV-konehuoneessa pinnoitetaan Nanten PuFlex tai Mastertop 1325 polyuretaanipinnoitteella. Alusrakenteet lattioihin tehdään pintakäsittelyn edellyttämällä tavalla, betonin ja tasoitteen kuivumisaika huomioiden. Pienillä alueilla, esim, sähkökaapit käytetään sähkönjohtavia muovimattoja. Sisäkattorakenteet: Tehdään käytäville ja huoneisiin avattavat järjestelmäkatot reiìtetystä tai uritetusta kipsilevystä: Ruokasali/aulatilaan tehdään akustoiva alakatto, esim. Heradesign tai vastaava. Käytetään levyä esim. Knauf Belgravia, tms. Keittiön, märkäeteisten ja wc/sh-tilojen alakatossa käytetään hygienia-levyä, esim. saman valmistajan hygieniatuote. Liikuntatilan ja teknisentyön tilan alakatto tehdään avattava järjestelmäkattona, akustoiva puukuitulevy, esim. Knauf Heradesign. Sisäkattopinnat: Sileät kattopinnat, pinnoitetaan kipsilevyllä, tasoitetaan ja maalataan ja akustoidaan pintaan liimattavalla, reunahuolitellulla levyllä osin Heradesign levyillä (tilan mukaan). Osin tasoitettuja ja maalattuja kattopintoja tehdään ontelolaatta tai betonipinnoille, sileät maalipinnat. Akustointi kuten sileille kipsikatoille. Seinien pintarakenteet: Leikkisaleihin ja ruokailutilaan tehdään akustoivaa seinäpintaa, joka samalla toimii ilmoituspintana: o Käytetään vakiovalmisteista pinnoitettua levyä, esim. Akustoiva Ecophon Acusto Wall tai pehmeitä akustoivia pintoja (valmistutteita) Tanssisaliin tehdään peilipintoja, joihin liitetään balettitankoja. Seinäpinnat: Seinäpinnat tasoitetaan ja maalataan: o Kivirakenteisissa seinissä käytetään sementtipitoista märkätilan tasoitetta, o maalataan kalvoa muodostavalla sisämaalilla. Laatoitettavat pinnat normaalia laatutasoa (märkätilat, siivoustilat, osa erikoistiloista kuten märkäeteiset) Lisäksi seiniä laatoitetaan osittain, välitilalaatoitukset. Laatoitettaviin seiniin ja altaiden taustoille tehdään vedeneristykset.

9 Erityiset tilapinnat: Teknisen tilan kattopinnat verhotaan osin (käytetään lattia-alan verran) kattoon liimattavalla reunahuolitellulla levyllä (muutoin tasoitus ja maalaus). 133 TILAVARUSTEET Kiintokalusteet: Kalusteiden ovet tehdään laminaattipintaisina, kalusteovien reunat tehdään ABS reunanauhalla, rungot tehdään melamiinipintaisina, maksimissaan 4 väriä. o Pääosin kalusteisiin tehdään kalustelukot. Pöytätasot tehdään laminaattipintaisina (ympärilaminointi). Osa kalusteista (mm. pesupöydät keittiössä ja siivoustiloissa) tehdään rst-levyllä pinnoitettuina, rst-pintaisiin kalusteisiin kuuluvat suunnitelman mukaiset altaat. Hyllykalusteet tehdään yleensä seinään kiinnitettyinä, laminaattipintaisina tai polttomaalattuina järjestelmäkalusteina. Märkätilojen kalusteissa käytetään märkätilalevyjä. Päiväkodin lepotiloihin asennetaan puiset kaappisängyt, esimerkiksi KuopioWoodi (sängyt käyttäjän hankinta). Eteis- ja märkäeteiskalusteet ovat vakiovalmisteisia päiväkotikalusteita, kaapit ovat puurakenteisia ja niissä on ovet. Sosiaalitiloihin tehdään vakiovalmisteiset, lukolliset pukukaapit. Leikki/salitilan varustus on esitetty/kuvattu pohjapiirustuksessa. Irtokalusteet eivät kuulu rakennusurakkaan, tilaaja tai rakennuttaja hankkii ne. Erityiskiintokalusteet: Tehdään jakelukeittiö ja ruokasaliin sijoitettava jakelulinjasto palautusalueineen. Keittiökalusteet ovat vakiovalmisteisia erikoistuotteita: o Rst kalusteita, o käsittää erillisen siivoustilan ja varastoja Tehdään teknisen työn tilat, jotka vastaavat yläasteen opetustavoitteisiin. Tehdään kotitaloustilat, jotka vastaavat yläasteen opetustavoitteisiin. Tehdään muita erikoisluokkia kuten tanssisali, kuvataiteen luokka ja musiikkiluokka, jotka varustetaan yläasteen tarpeisiin tai vastaavaan tasoon. Tehdään päiväkotiin monitoimisali. Märkäeteisiin tehdään kurasiepparit (joiden altaat sisältyvä lviu). Siivouskeskukset varustetaan rs-kalustein. Varusteet: Varusteet (mm. sälekaihtimet, verhoripustus, huoneopasteet, ilmoitustaulupinnat, yms) tehdään vakiovalmisteisia. Vakiolaitteet: Hankitaan ja asennetaan tavanomaiset laitteet, kuten liedet, uunit, pesukoneet, kuivausrummut, -kaapit, mikrot yms. Laitteet on esitetty kaluste-eritelmissä. Liesituulettimet, -kuvut ja huuvat sisältyvät lvi-suunnitelmaan ja urakkaan. Erityislaitteet: Hankitaan valmistuskeittiö ja ruokasaliin sijoitettavat laitteet. o keittiölaitteet ovat vakiovalmisteisia erikoislaitteita. Hankitaan erikoisluokkiin tarvittavat laitteet: tekninen työ, kuvataide jne. Tilaopasteet: Hankitaan ja asennetaan tilojen ovien viereen vakiovalmisteiset kyltit, joihin tehdään tilojen numerointi ja tunnistetiedot, oviin teipataan tilanumero (oikeaan reunaan h=25mm). Erityiset tilavarusteet: Urakkaan sisältyvät av-valmiudet taukohuoneisiin, päiväkotisaliin ja kaikkiin opetustiloihin (laitteet ovat käyttäjän hankintoja). 134 MUUT TILAOSAT Hoitotasot ja kulkurakenteet: Ullakolle tehdään kulkusillat.

10 Tulisijat ja savuhormit: Muut erityiset tilaosat: 135 TILAELEMENTIT Kylpyhuone-elementit: Kylmähuone-elementit: Keittiön kylmäkalusteet ovat vakiolaitteita. Saunaelementit: Talotekniikkatilaelementit: Hormielementit: Erityiset tilaelementit: TALOTEKNIIKKAOSAT 21 PUTKIOSAT Ks erillinen lvi-selostus. 22 ILMANVAIHTO-OSAT Ks erillinen lvi-selostus. 23 SÄHKÖOSAT Ks erillinen lvi-selostus. Tehdään paloilmoitin järjestelmä, siten, että on tarvittaessa kytkettävissä automaattisesti toimivaksi. 25 LAITEOSAT Hankitaan ja asennetaan savunpoiston laitteisto, ks. ikkunat. Hankitaan ja asennetaan henkilöhissi, le-kelpoinen, korin mitat min. 1400*1100 mm, koulua varten. Hankitaan ja asennetaan nostin, esim Kone Motala 2000, päiväkotia varten. Oulussa Saila Palviainen SIPARK Oy

RAKENNUSTAPASELOSTUS. 171-LEPPÄTIEN KOULU, SIPOO Vanhan osan korvaava uudisrakennus. Piir.No: Pvä: Huom.: Laatija: AR 000-000 2009-12-08 ja

RAKENNUSTAPASELOSTUS. 171-LEPPÄTIEN KOULU, SIPOO Vanhan osan korvaava uudisrakennus. Piir.No: Pvä: Huom.: Laatija: AR 000-000 2009-12-08 ja 171-LEPPÄTIEN KOULU, SIPOO Vanhan osan korvaava uudisrakennus RAKENNUSTAPASELOSTUS Piir.No: Pvä: Huom.: Laatija: AR 000-000 2009-12-08 ja Tunnus: Pvä: Muutos: Laatija: 2 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Rakennusselostus Sivu 1/49 A R K K I T E H D I T S I I S T O N E N O Y 30.06.2014 D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Välskärinkuja 4 89600 Suomussalmi RAKENNUSSELOSTUS VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN 30.06.2014

Lisätiedot

RAKENNUSSELITYS AS OY MÄKÄRÄ, HAKAMAANKUJA 1, 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO RAKENNUSSELITYS LINJASANEERAUS

RAKENNUSSELITYS AS OY MÄKÄRÄ, HAKAMAANKUJA 1, 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO RAKENNUSSELITYS LINJASANEERAUS AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO RAKENNUSSELITYS LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen 1(16) 0 YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET 01 RAKENNUSHANKE 01.1 Rakennuskohde

Lisätiedot

KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 14.3.2014

KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 14.3.2014 KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 RAKENNUSSELOSTUS 14.3.2014 rakennusarkkitehti Marko Arvonen Oy Oinaankuja 4, 23500 UUSIKAUPUNKI PUH. +358 500 717 459 Rakennusselostus 1 KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 SIPARK Oy RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET 3 1 RAKENNUSOSAT 4 11 ALUEOSAT 4 111 MAAOSAT 4 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 10 113 PÄÄLLYSTEET

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS KASAVUOEN KOULUKESKUS. Laajennus ja peruskorjaus HANKESUUNNITELMA. Sisältö noudattaa Talo 2000 Hankenimikkeistöä.

RAKENNUSTAPASELOSTUS KASAVUOEN KOULUKESKUS. Laajennus ja peruskorjaus HANKESUUNNITELMA. Sisältö noudattaa Talo 2000 Hankenimikkeistöä. 1/9 KASAVUOEN KOULUKESKUS Laajennus ja peruskorjaus HANKESUUNNITELMA RAKENNUSTAPASELOSTUS Sisältö noudattaa Talo 2000 Hankenimikkeistöä. Arkkitehtitoimisto Perko Oy Helsinki 13.08.2014 2/9 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat B5 Suunnittelijat, asiantuntijat

Lisätiedot

URAKKALASKENTAA VARTEN - - - ARK 101-01. Korjaus- ja laajennus TYÖPIIRUSTUS. KASAVUOREN KOULUKESKUS Kasavuorentie 1 02700 KAUNIAINEN

URAKKALASKENTAA VARTEN - - - ARK 101-01. Korjaus- ja laajennus TYÖPIIRUSTUS. KASAVUOREN KOULUKESKUS Kasavuorentie 1 02700 KAUNIAINEN - - - URAKKALASKENTAA VARTEN K.osa/Kylä 5 Kortteli/Tila 77 Tontti/Rn:o 2 Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten Rakennustoimenpide Korjaus- ja laajennus Piirustuslaji TYÖPIIRUSTUS Juoks.n:o Rakennuskohteen

Lisätiedot

RAKENNUSSELOSTUS. Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus. Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi. 97220 Sinettä.

RAKENNUSSELOSTUS. Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus. Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi. 97220 Sinettä. Tilaaja: Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi Hanke: Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus 97220 Sinettä RAKENNUSSELOSTUS Luotu 19.12.2013 TT 20.03.2015 Talo 2000 nimikkeistön mukaan 1 /30

Lisätiedot

Talo 2000-hankenimikkeistö

Talo 2000-hankenimikkeistö TALO-ryhmä Haahtela-kehitys Oy Talo 2000-hankenimikkeistö Omistajat Käyttäjät Sijoittajat Tilat Järjestelmät Tilat Järjestelmät Rakennuttajat Suunnittelijat Rakennus- ja tekniikkaosat Rakennustuotteet

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1 RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 RAKENNUTTAJA 1 KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT 2 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA

TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA 12.1.2011 Vantaan kaupungin tilakeskus Hankepalvelut, hankevalmistelu Kielotie 13, 01300 Vantaa TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. TOIMINNASTA

Lisätiedot

M A L M I N H A U T A U S M A A HUOLTORAKENNUS K57 JA VEDENPUMPPAUSASEMA

M A L M I N H A U T A U S M A A HUOLTORAKENNUS K57 JA VEDENPUMPPAUSASEMA 1 R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S B YLEISTIEDOT RAKENNUSKOHDE M A L M I N H A U T A U S M A A HUOLTORAKENNUS K57 JA VEDENPUMPPAUSASEMA Malmin kalmistotie Kaupunginosa/Tontti 38 Malmi / Rno 9 00700

Lisätiedot

LIITE 10.1 10.6 LIITE 10.1 10.6 JÄRJESTELMÄKUVAUKSET ESIMERKIT ESIMERKIT

LIITE 10.1 10.6 LIITE 10.1 10.6 JÄRJESTELMÄKUVAUKSET ESIMERKIT ESIMERKIT Sivu 1/33 Sivu 2/33 D ALUERAKENTEET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 D4 Alueen täyttö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS

KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMAN TEKNISET LIITTEET 29.4.2010 TILAOHJELMA RAKENNUSTAPASELOSTUS LVI-SELOSTUS SÄHKÖSELOSTUS ENERGIALASKELMA HELSINGIN KAUPUNKI KIRJASTO HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 11, 99100 Kittilä R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA ARKKITEHTITOIMISTO RANTAKOKKO OY POHJOLANKATU 4-6, 96100

Lisätiedot

RAKENNUSSUUNNITTELUOHJE KIINTEISTÖKEHITYS 2015 8.1.2015

RAKENNUSSUUNNITTELUOHJE KIINTEISTÖKEHITYS 2015 8.1.2015 RAKENNUSSUUNNITTELUOHJE KIINTEISTÖKEHITYS 2015 8.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO SUUNNITTELUOHJEESEEN TEHDYT MUUTOKSET... 5 SUUNNITTELUOHJE... 6 TAVOITTEET... 6 YLEISET VAATIMUKSET... 6 HANKESUUNNITELMA... 6 HUOLTOKIRJA-

Lisätiedot

KUSTANNUSARVIO Päiväys 28.8.2013 LIITE 8. Talo 2000 - nimikkeistö Euroa /brm2 %

KUSTANNUSARVIO Päiväys 28.8.2013 LIITE 8. Talo 2000 - nimikkeistö Euroa /brm2 % KUSTANNUSARVIO Päiväys 28.8.2013 LIITE 8 Kohde: ESSHP, Mikkelin keskussairaala R-Rakennuksen peruskorjaus Porrassalmenkatu 35-57 Paikkakunta: Ajankohta: Nettoala: Bruttoala: MIKKELI 28.8.2013 1 029 m2

Lisätiedot

TÄYDENNETÄÄN! 28.8.2008 RAKENNUSSUUNNITTELUOHJE KIINTEISTÖKEHITYS 2008

TÄYDENNETÄÄN! 28.8.2008 RAKENNUSSUUNNITTELUOHJE KIINTEISTÖKEHITYS 2008 TÄYDENNETÄÄN! 28.8.2008 RAKENNUSSUUNNITTELUOHJE KIINTEISTÖKEHITYS 2008 SISÄLLYSLUETTELO SUUNNITTELUOHJE...5 TAVOITTEET...5 YLEISET VAATIMUKSET...5 HANKESUUNNITELMA...5 HUOLTOKIRJA JA PIIRUSTUSOHJEET...

Lisätiedot

Ro Nimike Yks Määrä /yks Määrä /yks

Ro Nimike Yks Määrä /yks Määrä /yks 15.11.2011 Sivu 1/19 Projektipäällikkö Mikko Helistö Projektipalvelu Prodeco Oy Hanke: Kiiminkijoen päiväkoti ja koulu Vaihe: Paikkakunta: Ouluun rajoittuvat ympäristökunnat Haahtela-ind.: 72,0 / 1.2011

Lisätiedot

KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ

KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ RAKENNUSSELITYS Päiväys 14.5.2013 URAKKALASKENTAAN RAKENNUSSELITYS KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 RAKENNUSSELITYS...

Lisätiedot

Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi

Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi Kiantama 2015 751 laajennus RAKENNUSSELOSTUS Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. 0500 280 648 1 1 RAKENNUSSELOSTUS B RAKENNUTTAMINEN B1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

Prijuuti Tuusula Erillistalo Tuusula 13.10.2014

Prijuuti Tuusula Erillistalo Tuusula 13.10.2014 KUSTANNUSSELVITYS Prijuuti Tuusula Erillistalo Tuusula 13.10.2014 Dokumentin tiedot Laatija Sami Liuska Puh. 020 393 924 GSM 0400 459 449 Sähköposti sami.liuska@fmcgroup.fi Selvityksen lähtötiedot Sisällysluettelo

Lisätiedot

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 1 AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 2 Sisällysluettelo B HANKKEEN YLEISTIEDOT 3 B 2 RAKENNUTTAJA 3 B 3 RAKENNUTTAJAKONSULTTI 3 B 4 SUUNNITTELIJAT 3 B 5 TYÖN

Lisätiedot

MÄÄRÄLASKENTA 2012. Kiilakiventie 1 90250 OULU puh. 08 5349400 etunimi.sukunimi@maveplan.fi

MÄÄRÄLASKENTA 2012. Kiilakiventie 1 90250 OULU puh. 08 5349400 etunimi.sukunimi@maveplan.fi MÄÄRÄLASKENTA 2012 Kiilakiventie 1 90250 OULU puh. 08 5349400 etunimi.sukunimi@maveplan.fi Tilaaja Harri Penttilä Kohde Lypsykarjarakennus Osoite Latomaantie 74 Postitoimipaikka 37370 Narva Puh.nro. SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

RAlSION KAUPUNKI KAANAAN PÄIVÄKOTI UUDISRAKENNUS RAKENNUSTAPA- SELOSTUS

RAlSION KAUPUNKI KAANAAN PÄIVÄKOTI UUDISRAKENNUS RAKENNUSTAPA- SELOSTUS 0 RAlSION KAUPUNKI KAANAAN PÄIVÄKOTI UUDISRAKENNUS RAKENNUSTAPA- SELOSTUS 04.12.2013 KAANAAN PÄIVÄKOTI RAKENNUSTAPASELOSTUS 04.12.2013 1(3) YLEISTÄ Rakennuskohde on Kaanaan päiväkodin uudisrakentaminen.

Lisätiedot

TUOTANTONIMIKKEISTÖ 11.12.2003 Sivu 1/40 1. RAKENNUSTEKNIIKKA... 7. 1.1 Aluerakenteet... 7 1.1.1 Rakennusalueen raivaus... 7

TUOTANTONIMIKKEISTÖ 11.12.2003 Sivu 1/40 1. RAKENNUSTEKNIIKKA... 7. 1.1 Aluerakenteet... 7 1.1.1 Rakennusalueen raivaus... 7 TUOTANTONIMIKKEISTÖ 11.12.2003 Sivu 1/40 1. RAKENNUSTEKNIIKKA... 7 1.1 Aluerakenteet... 7 1.1.1 Rakennusalueen raivaus... 7 1.1.1.1 Raivaus... 7 1.1.1.2 Rakennusten ja rakennelmien purku... 7 1.1.2 Rakennuksen

Lisätiedot

Etelä-Sipoon keskuskeittiö

Etelä-Sipoon keskuskeittiö RAKENNUSTAPASELOSTUS 1 Sisällysluettelo: Rakennushankkeen yleistiedot Kohde Käyttäjän edustajat Rakennushanke Rakennuttaja Suunnittelijat, asiantuntijat 1 Rakennustekniikka 11 Alue 111 Raivaus ja purku

Lisätiedot

Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx

Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx VILLE RAKENTAJA RAKENNUSSELOSTUS Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx NAVETTARAKENNUSHANKE HANKKEEN YLEISTIEDOT 1 Rakennuskohde 1.1 Rakennuskohteen tyyppi 1.2 Sijainti 2 Rakennuttaja

Lisätiedot

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 20.8.2014 Jarmo Viljakka HANKE VEHMAISTEN KOULU JA PÄIVÄKOTI Sarvannankatu 7, 33730 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys

Lisätiedot