RAKENTAMISTAPASELOSTUS B1YLEISTIEDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENTAMISTAPASELOSTUS B1YLEISTIEDOT"

Transkriptio

1 RAKENTAMISTAPASELOSTUS B1YLEISTIEDOT B01 RAKENNUSKOHDE Rakennuskohteen nimi Antinkankaan monitoimitalo, uudisrakennus Suvitie 4, Raahe Rakennuspaikkaa koskevat tiedot (tontti, kaavoitus, rakennusoikeus, rasitteet jne.) Kunnanosa: 28 Kortteli: 169 Tontti: 2 Kaava: YO-5 IV 1200 Tontin pinta-ala: 22742m2 ja autopaikoitus kadun toisella puolella 4420 m2 Tontilla sijaitsee: tontti on tyhjä, tontilta on purettu aikaisempi koulurakennus Paloluokka P1 B02 LAAJUUSTIEDOT SUUNNITELMISTA MITATUT Autopaikat 94, joista 6 le-paikkoja OHJELMAN MUKAISET Kerrosala (k-m 2 ) 8441 k-m2 (alustava) Kerrosalan tavoite (k-m 2 ) Bruttoala (b-m 2 ) 8640 b-m2 (alustava) Hyötyala (hym 2 ) Tilavuus (m 3 ) Tilavuuden ennuste (m 3 ) m3 (alustava) B03 RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT RAKENNUTTAJA Raahen kaupunki, Tekninen palvelukeskus, Pasi Alatalo Ruskatie 1, Pattijoki, Raahe ARKKITEHTISUUNNITTELU SIPARK Oy, Saila Palviainen Kiilakiventie 1, Oulu RAKENNESUUNNITTELU Arkins Oy, Kalle Hautajärvi Sammonkatu 16, Oulu LVI-SUUNNITTELU Arkins Oy, Kari Sarkkinen Sammonkatu 16, Oulu SÄHKÖSUUNNITTELU Arkins Oy, Mika Kumpula Arkins Oy, GEOSUUNNITTELU

2 Yleistä: Sisäilmasto suunnitellaan luokan S2/S3 mukaan, sisäilmaluokitus Rakennustöiden ja ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka P1 Pintamateriaalit ovat luokkaa M1. E-lukutavoite on 130 kwh/nm2, geo- ja aurinkoenergian käyttö ovat mahdollisia Akustinen luokka C Tavoite ilmanvuotoluvulle on 1 l/h (q50) tai vähemmän Kosteusriskien minimointi huomioidaan suunnittelun ja rakentamisen kaikissa vaiheissa, ja mahdollisiin riskipaikkoihin kiinnitetään erityishuomiota. RAKENNUSOSAT 11 ALUEOSAT 111 MAAOSAT Raivaus: Rakennuspaikalla on entinen koulun. Koulu on purettu ennen uuden rakentamista. Tontilta kaadetaan kaadettavaksi merkityt puut ja purkujäljet korjataan uuden koulun rakentamisen yhteydessä. Kaivannot: Maankaivu toteutetaan asemapiirroksen, pohjarakennussuunnitelman, rakennepiirustusten, salaojapiirustusten, sekä vesi-, viemäri-, lämpökanaalin ja sähkösuunnitelmien mukaan. Rakennusalueen korkeudet esitetään erikseen tehtävässä pihantasaussuunnitelmassa (pinnantasaus), joka liitetään asemapiirrokseen. Lopulliset korkeusasemat myötäilevät nykyisiä korkeusasemia, kuitenkin niin, että rakennuksen lattiakorko tehdään aikaisempia korkotasoja ylemmäksi. Tehdään rakennuksen kaivanto pohjarakennus-, -tutkimuksen sekä rakenne- ja salaojasuunnitelmien mukaan. Uuden kaivannon pohja tasataan salaojiin päin kaltevuuteen 1:100. Maanvaraisten perustusten loppukaivu tehdään varovasti, että perustus voidaan tehdä häiriintymättömän maapohjan varaan. Kanaalit: Toteutetaan rännikaivot, jotka sähkösaatetaan (syöksytorviin sähkösaatto). Vesi viedään kouruista suoraan kaivoon. Vesijohto- ja viemärikanaalit kaivetaan LVI-suunnitelman mukaisessa laajuudessa. Täyttöosat: Rakennus perustetaan pohjatutkimuksessa esitetyllä tavalla. Rakennuksen ja rakenteiden kohdalla täytöt tehdään puhtailla ja routimattomilla kaivumassoilla. Alapohjan salaojituskerrokset tehdään salaojasora 1 a vaatimukset käyttävästä materiaalista rakennepiirustusten mukaisesti. Kaivupohjissa ei saa olla mm suurempia epätasaisuuksia. Louhituilla osilla ei saa jäädä vettä kerääviä syvänteitä. Perusmuurien sisä- ja ulkopuolinen vierustäyttö tehdään salaojitussoran rakeisuusvaatimukset täyttävästä materiaalista. Perustusten alustäyttö kuuluu laatuluokkaan II (RIL , Talonrakennuksen Maarakenteet 2000), ellei suunnitelmissa muuta ole vaadittu. Penkereet: Piha-alueilla tehdään tarvittavat pengerrykset ja tasaukset asemapiirustuksen ja tontinkäyttösuunnitelman mukaisesti. Alueilla missä ei vaadita routimattomuutta tai hyvää veden läpäisykykyä, pyritään käyttämään perusmaita maaston muotoilussa. Kuivatusosat: Salaojitus, kuivatus ja jätevesi- ja pintavesiviemäröinti tehdään erikseen tehtävien erikoissuunnitelmien mukaan (pohjarakennus-, rakenne- ja LVI suunnitelmien mukaan). Erityiset maaosat: Ei ole 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET Paalut: Ei ole

3 Tuennat: Vahvistukset: Erityiset tuennat ja vahvistukset: 113 PÄÄLLYSTEET Piha- ja liikennealueiden rakennekerrokset suunnitellaan ja rakennetaan kantavuus ja routamitoitukset huomioiden ohjeen RIL (Pihojen pohja- ja päällysrakenteet 2007) mukaisesti. Liikennealueet: Pihareitit ja huoltoalueet tehdään asfalttipintaisina. Asfaltin ja nurmen rajalle asennetaan betoninen reunakivi. (upotettava) Paikoitusalueet: Pihareitit ja huoltoalueet tehdään asfalttipintaisina. Tehdään 94 uutta autopaikkaa (joista 6 le-paikkoina), jotka perustetaan ja pinnoitetaan liikennöitävällä laattapinnalla. Tehdään saattoalue taksi- ja saattoliikennettä varten Asfaltin ja nurmen rajalle asennetaan betoninen reunakivi (upotettava). Oleskelualueet: Sisäänkäyntialueille ja osin piha-alueille tehdään betonilaatta ja/tai betonikivipinnat ja istutusalueita. Leikkipihan puolelle tehdään sisäänkäyntialue kestopuusta. Leikkipiha pinnoitetaan asfaltilla, ja valettavalla turvalaatalla, jonka vahvuus seuraa putoamiskorkeutta. Sisäänkäyntialueille tehdään esteettömyysnäkökulmasta tarpeelliset luiskaukset (katettuna 1/12,5 tai avoimina 1/20). Kasvillisuus: Tehdään rakennuksen ympärille tie-, piha- ja leikkialueita lukuun ottamatta nurmikko, tyyppiä käyttönurmi. Tontille istutetaan keskimääräinen määrä pensaita ja puita (osa leikkipihalle). Nurmipintaiset maanpinnat muotoillaan ulkoseinälinjoilla kauttaaltaan viettämään poispäin rakennuksesta. Erityisalueet: Rakennus kierretään seinänvieriltä sidotulla seulanperäkivellä, joka erotaan muista pihapinnoista puusoirolla (=kenttäkiveys). 114 ALUEEN VARUSTEET Talovarusteet: Tehdään kaikki tavanomaiset talovarusteet. Polkupyörätelineitä hankitaan noin 320 polkupyörää varten. Hankitaan jätehuoltovarustus (pintasäiliöt, pääosin 600 l), ja tehdään erillinen uusi jätekatos. Tehdään pihavalaistus. Oleskelualueet: Leikkialueiden varusteet: Leikkipihavarusteiksi hankitaan päiväkotikäyttöön tarkoitettuja, ikäkausisidonnaisia leikkivälineitä (Lappset, Compan tms.). Välineluettelo esitetään asemapiirustuksessa. Koulun piha varustetaan alakouluikäisille vastaavasti leikki- ja urheiluvarusteilla. Leikki- ja urheiluvarustuksessa huomioidaan erityislapset heille sopivilla varusteilla. Pihalle tehdään pallokenttä, jossa tekonurmi ja suojaseinät. Ulko-opasteet: Tehdään piha-alueelle tehdasvalmisteiset liikennemerkit (paikoitus, merkitään, le-paikat merkitään). Tehdään viranomaisvaatimusten mukainen o Opastekyltti talon päätyyn, o talonumerointi, esimerkiksi tarranumerointi ulkovalaisimeen. Erityiset aluevarusteet:

4 115 ALUEEN RAKENTEET Pihavarastot: Tehdään päiväkodin pihalle pihavarastot/leikkimökkirakennukset, sekä kouluosan piha-alueelle väline- ja talonmiehen varasto. Tehdään jätevarasto ja rakennukseen kiinteästi rakennettu laatikkovarasto. Tehdään rakennetyyppien mukaiset rakenteet (eivät lämmitettyjä) tiloja. Pihakatokset: Leikkipihan pihavarastojen yhteyteen tehdään katosta aurinkosuojaksi. Aidat ja tukimuurit: Päiväkotiosan piha aidataan. Aita on esim: o OMNI Legi R- fit verkkoaita, o 1600mm korkea, o varustetaan järjestelmän käynti- ja ajoneuvoporteilla asemapiirustuksen mukaisesti, o pienten piha aidataan matalammalla aidalla h =900 mm, o aidan rakenne on kolmilankainen, pystylanka on n.6mm ja vaakalangat ovat n 8mm, o verkon horisontaalinen silmäkoko n 35 x 200mm, o aidan alarako on enintään 100mm, o pulverimaalattuna, toimittajan vakio sävyyn arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti, o käyntiporttien alusrakenne yhteen hitsattua teräs RHS- putkea, o porttien lukitusjärjestelmä lapsi turvallinen, kaksitoiminen, o saranat hitsatut kuulalaakeroidut terässaranat, o huoltoporteissa ulkopuolella keskisalpa, kiinnitys maanalaisen vaakaputken päälle hitsattuun putkeen, o porttirakenne kuumasinkitään. Alueen portaat, luiskat ja terassit: Alueen pysäköintirakenteet: Erityiset aluerakenteet: 12 TALO-OSAT 121 PERUSTUKSET Anturat: Tehdään teräsbetonista pohjatutkimuksen ja rakennesuunnitelman mukaan. Perusmuurit, -pilarit ja -palkit: Tehdään teräsbetonista pohjatutkimuksen ja rakennesuunnitelman mukaan. Tehdään betonista, perusmuurin vierustäyttö tehdään hyvin vettä läpäisevällä kapillaarikatko murskekerroksella, raekoko # Ns. pystytäytön paksuus >300mm. Tehdään työ- ja liikuntasaumat, halkaisueristykset, vedeneristys ja salaojiin liittyvät aukot rakennesuunnitelmien mukaan. Routaeristys tehdään rakennepiirustusten mukaan Erityiset perustukset: 122 ALAPOHJAT Alapohjalaatat: Tehdään kapillaarikerrokset, min. 300 mm. Tehdään rakennesuunnitelman mukaan maanvaraisina eristettyinä teräsbetonilaattoina. Alapohja U-arvo 0,16 W/m2 K. Alapohjakanaalit: Erityiset alapohjat:

5 123 RUNKO Ulkovaippa ja kaikki vaipan liittymät tiivistetään: höyrynsulkumuovi ulotetaan alapohjan eristekerroksien väliin 300mm, höyrynsulkumuovin saumat limitetään >300mm ja saumat teipataan. Kaikki liittymät teipataan ja läpivientikappaleet tehdään vastaamaan tasoa, jolla saavutetaan ilmanvuotoluku 1 l/h (q50) tai parempi, joka todennetaan rakennustyön aikaisella koepaineistuksella. Mittaus suoritetaan kahdessa eri vaiheesta, vaippa tiivis muttei pinnoitteita sekä valmiista rakennuksesta. Ulkoseinän ja välipohja/yläpohjalaatan sauma tiivistetään huoneselosteen mukaisella tiivisteellä (M1 luokiteltu). Perustukseen tehdään radontiivistys. Kantavina rakenteina toimivat teräsbetoniset ulkoseinät ja keskilinjoilla pilari-palkki rakenne ja osin betoniset seinät. Palkit ovat liittopakkeja (Delta tai WHQ). Katosten pilarit ovat teräsrakenteisia, mutta puuverhottuja. Kantavien rakenteiden paloluokka R60. Väestösuojat: Tehdään vss-tila, S1 luokkaa, pinta-ala on noin 76m2 (lopullinen koko rauhan ajan käytön mukaan). Tila varustetaan määräysten mukaisin varustein. Kantavat seinät: Kantavat seinät teräsbetonia rakennesuunnitelmien mukaan. Pilarit: Rakennuksen pilarit ovat teräsbetonirakenteisia. Katosten pilarit ovat teräs/puurakenteisia Palkit: Rakennuksen palkit ovat liittopalkkeja, Delta tai WHQ. Katosten palkit ovat teräs/puurakenteisia. Välipohjat: Rakennuksen ullakolle sijoittuu iv-konehuone. Konehuoneen alapuolinen välipohja tehdään betonirakenteisista ontelolaatoista. Rakennuksen tavanomaiset välipohjat tehdään ontelolaatoista: o Ontelolaatan päälle tehdään pintabetonointi, o kaikkien välipohjien valmiit pinnat tehdään samaan tasoon, esteetön rakennus. Yläpohjat: Yläpohjat ja vesikatot tehdään pulpettikattoisena: o Yläpohjalaatta tehdään betonirakenteisesta ontelolaatasta, o ullakon puurakenteet tehdään rakennesuunnitelman mukaan: koolaten tarvittavat kallistukset. Yläpohjat lämmöneristetään U-arvovaatimuksen 0,09 W/m2K mukaan. Yläpohjista tehdään täysin tiiviit (ks. tiiveysvaatimus kohdan 123 alussa). Runkoportaat: Iv-konehuoneiseen vievät portaat tehdään sisätilaan ja reitti ullakon kautta tai vakiovalmisteisina teräsportaina (kuumasinkitty teräs) ulkotilasta ullakolle: 124 JULKISIVUT Ulkoseinät: Ulkoseinät rakennukseen ja kaikkiin ulkopuolisiin rakennuksiin (jätekatos, varasto/leikkimökit) tehdään palonsuojamaalattuina ja puuverhottuina (UTS 28mm paksu) ja lämmöneristettyinä. Rakenteen U-arvo vaatimus on 0,16 0,17 W/m2 K: o Tehdään kantava betoninen sisäkuori, joka toimii myös jäykistävänä rakenteena, o näkyvät sokkelipinnat tehdään betonista, sileävalu, o toteutetaan liikuntasaumat, o julkisivupaneelista tehdään vaihteleva, siten, että pystysuuntaisen paneelin leveydessä on vaihtelua. Ulkoseinistä tehdään täysin tiiviit (ks. tiiveysvaatimus kohdan 123 alussa). Ulkoseinistä osa tehdään lasiseininä: o rakenne alumiinia, U-arvo 1 tai parempi, eri värejä, RAL design kartta o lasit vastaavasti kuin ikkunoiden, huurtumaton-, selektiivi-, itsepuhdistuva- ja tarpeellisilta osiin turvalasi. Ikkunat: Ikkunat tehdään:

6 Ulko-ovet: o 3 tai 4-lasisina sisäänaukeavina MSE- tyyppisinä A-luokan ikkunoina, U-arvo 0,80 tai parempi, karmisyvyys 210 mm ja osin vastaavia kiinteitä ikkunoita, joiden U arvo on 0,6 tai parempi, RAL design kartta, eri värejä o lasi tehdään turvalasina silloin kun ikkunoiden alareuna on alempana kuin 7M o lasi itsepuhdistuva, huurtumaton, selektiivilasi, o tehdasmaalattuina, ulkopuite alumiinia, RAL design kartta (eri värejä) o tilkitään sisäpuolelta 1/3 syvyyteen polyuretaanivaahdolla ja ulkopuolelta mineraalivillalla o varustetaan sisäpuolelta alumiinitiivistysnauhalla tai massatiivisteellä. Listoitus tehdään sisäpuolelle maalatuilla puulistoilla. Ikkunapellit tehdään valmiiksi muovipinnoitetusta teräsohutlevystä. Asennetaan valmistajan helat, jotka hyväksytetään rakennuttajalla. Tehdään osa ikkunoista savunpoistoikkunoina, o CE-merkitty tuote, o alasaranoidut, o sähkötoimiset, o karamoottorilla, o laukaisupainike päätuulikaappiin. Ovet tehdään: o Alumiinirakenteisina lämmöneristettyinä sekä lasiaukollisina, o tehdasmaalattuina, RAL design kartta, eri värejä o kirkkaat, sileät 3-kertaiset turvalasieristyslasielementit, o kehyksen ja lasin yhteenlaskettu U-arvo mahdollisimman lähellä ikkunoiden U-arvoa (1), o tiivisteet tehdään silikonikumisina, o kynnykset tehdään esteettömiksi (alle 20mm, kokonaisnousukorkeus), o potkupellit rst, molemmin puolin, o ulko-oviin tehdään sähkölukitus. Julkisivuvarusteet: Tehdään julkisivuun sadevesijärjestelmät valmiiksi muovipinnoitetusta teräsohutlevystä ja talotikas polttomaalatusta teräksestä. 125 ULKOTASOT Parvekkeet: Katokset: Tehdään puurakenteiset sisäänkäyntikatokset. Päiväkodin piha-alueella katos toimii myös lastenvaunusuojana (nukutuspaikka ja aurinkosuojaus) Erityiset ulkotasot: 126 VESIKATOT Vesikattorakenteet: Tehdään ontelolaattojen varaan tuuletettu ullakko puurakenteisena rakennesuunnitelman mukaan, koolaten tai ristikkoina. Räystäsrakenteet: Räystäslaudoituksena toimii kattopinnoitteen umpinainen aluslaudoitus, hienosahattu ja maalattu puu tai kuultokäsitelty vaneri. o Tehdään umpiräystäät, räystään alapinta rimoitetaan tai laudoitetaan (peittää rakenteet), o räystäät pellitetään valmiiksi muovipinnoitetulla teräsohutlevyllä, o tehdään lintuverkot räystäille. Vesikatteet: Pinta tehdään kumibitumikermikatteena VE80: o Tehdään raakaponttilaudoituksen tai kosteuden kestävän vanerin päälle. Vesikattovarusteet: Tehdään lumiesteet, kattosillat ja kattoluukut sekä turvapollarit: o Tehdään 10 kattoluukkua, kattosilta ja sisäsivulle lumiesteet,

7 o polttomaalatusta teräksestä. Tehdään jalkarännit, jotka jakavat kattoveden. Lasikattorakenteet: Kattoikkunat ja luukut: Erityiset vesikattorakenteet: 13 TILAOSAT 131 TILANJAKO-OSAT Väliseinät: Uudet seinät tehdään teräsrankaisina kipsilevypintaisina seininä ja kivirakenteisina, tasoitettuina seininä. Kosteiden tilojen seinät tehdään aina kivirakenteisina. Vss-tilan seinät tehdään betonirakenteisina. Seinien ääneneristys tehdään mineraalivillalla ja kipsilevyllä tai kiviseinissä kivirakenteella ja tasoitteella: o Pääosalle seinistä asetetaan ääneneristysvaatimus 44db tai palovaatimus EI30. Lasiväliseinät, sisäikkunat: Sisäikkunat tehdään alumiinirakenteisina vakiotuoteikkunoina, eri värejä, RAL design kartta. o Lasiseinät tehdään alumiinrakenteisina, kuten ovet ja niihin liittyvät lasirakenteet: o osin käytetään EI30 palorakenteita ja laseja. Erityisväliseinät: Salitilan ympärille ja osin luokkiin tehdään taittoseinät: o 48db, o laminaattipinta, lukitus, o alakantoiset. Liikuntasali jaetaan kolmeen osaan tarkoitukseen suunnitelluilla nostoseinillä, joita tehdään kaksi, Crawford tai vastaava liikuntasaliin tarkoitettu jakoseinä käyntiovella. Kiinteän katsomon ja salin väliin asennetaan turvaverkko. Kaiteet: Päiväkodin sisäänkäyntiterassille tehdään kaiteet: o Rst valmiskaide, h=900. Portaisiin tehdään kaiteet: o Polttomaalattu pinnakaide, h=1000. Väliovet: Tehdään uudet sisäovet: o Käytetään yleensä maalattuun puukarmiin tehtyjä laminaattipintaisia laakaovia, lakattu puureuna, o osa ovista tehdään alumiinirakenteisina, maalattuina, lasiaukollisina ovina, käytetään kirkasta, sileää turvalasia, o alumiinioviin liittyy lasirakenteita (ikkunaosia), o osa ovista on desibeliovia (30-35db). Osa laakaovista ja osa alumiinirakenteisista ovista tehdään palo-oviksi, EI15 ja EI30: o Osaan eo palo-ovista tehdään lasirakenteita palo- ja turvalasista. Heloitukset ja lukitukset sekä kynnykset tehdään oviluettelon mukaan: o Esteettömät ovet, yleensä käytetään palo- ja äänieristysvaatimuksen mukaisia laskeutuvia tiivistekynnyksiä, o osaan ovista liittyy sähköjärjestelmiä (kulunvalvonta, automatiikka, dementiavalvonta ja palonsulkujärjestelmät). Erityisovet: Vss-tilan ovet tehdään määräysten mukaisena. Keittiön ovia tehdään heiluriovina, muoviovet. Tilaportaat: Uloskäytäviin, porrashuoneet, tehdään betonirakenteiset portaat ja tasanteet (4 kpl): o Elementtirakenne, Ruudus Oy tai vastaava (vakioporras), o pinnat musiikkibetonia,

8 o huomioidaan, pintamateriaalivaatimus P1 luokan mukaan. o kaiteet ja käsijohteet tuotteen mukaiset. Erityiset tilanjako-osat: 132 TILAPINNAT Lattioiden pintarakenteet: Tehdään kallistukset lattiakaivoihin päin kosteiden tilojen (märkäeteiset yms.) lattioissa. Huomioidaan: o Mattosyvennys tuulikaappitilassa, o ovikarmeille tehtävät syvennykset ulko-ovien kohdalla o vss-oven edusta tehdään syvennyksellisenä (ovi silloin kynnyksetön). Lattiapinnat: Käytäville ja pääosin toimintatiloihin (opetus, toimistot jne) asennetaan laattalattia (alimpaan kerrokseen) ja muihin kerroksiin muovi- tai kumimatto, jalkalistoitus tehdään vakiovalmisteisista muovi- tai kumisesta jalkalistasta. Erikoistiloihin, kuten päiväkotitilat, esiopetustilat ja EHA-tilat asennetaan joustava massalattia, jalkalistoitus tehdään tuote seinälle nostaen, esim. Mastertop Liikuntasaliin asennetaan lattia Pulastic DG plus (14+3), liittojoustava lattiarakenne, rakennekorkeus 17-18mm tai vastaava tuote Tanssisaliin asennetaan Signaturefloorings Signature Deck tanssilattia, mahdollisimman monipuolisen liikunnan mahdollistavalla alusrakenteella. Teknisen työn tiloihin asennetaan kumimatto, ns. nappulamatto, esim. Norament Round Art ja metallityöntiloihin massalattia esim. Mastertop 405. Sosiaalitilojen pesutiloihin, siivoustiloihin, pesu-/wc-tiloihin, varastoihin yms. tiloihin joissa vaaditaan veden tai kosteuden kestoa, asennetaan märkätilaan turvalattia, esim. Forbo Surestep Keittiön lattia aputiloineen pinnoitetaan akryylimassalla, esim. Kausalan pinnoite. Teknisen tilan lattia IV-konehuoneessa pinnoitetaan Nanten PuFlex tai Mastertop 1325 polyuretaanipinnoitteella. Alusrakenteet lattioihin tehdään pintakäsittelyn edellyttämällä tavalla, betonin ja tasoitteen kuivumisaika huomioiden. Pienillä alueilla, esim, sähkökaapit käytetään sähkönjohtavia muovimattoja. Sisäkattorakenteet: Tehdään käytäville ja huoneisiin avattavat järjestelmäkatot reiìtetystä tai uritetusta kipsilevystä: Ruokasali/aulatilaan tehdään akustoiva alakatto, esim. Heradesign tai vastaava. Käytetään levyä esim. Knauf Belgravia, tms. Keittiön, märkäeteisten ja wc/sh-tilojen alakatossa käytetään hygienia-levyä, esim. saman valmistajan hygieniatuote. Liikuntatilan ja teknisentyön tilan alakatto tehdään avattava järjestelmäkattona, akustoiva puukuitulevy, esim. Knauf Heradesign. Sisäkattopinnat: Sileät kattopinnat, pinnoitetaan kipsilevyllä, tasoitetaan ja maalataan ja akustoidaan pintaan liimattavalla, reunahuolitellulla levyllä osin Heradesign levyillä (tilan mukaan). Osin tasoitettuja ja maalattuja kattopintoja tehdään ontelolaatta tai betonipinnoille, sileät maalipinnat. Akustointi kuten sileille kipsikatoille. Seinien pintarakenteet: Leikkisaleihin ja ruokailutilaan tehdään akustoivaa seinäpintaa, joka samalla toimii ilmoituspintana: o Käytetään vakiovalmisteista pinnoitettua levyä, esim. Akustoiva Ecophon Acusto Wall tai pehmeitä akustoivia pintoja (valmistutteita) Tanssisaliin tehdään peilipintoja, joihin liitetään balettitankoja. Seinäpinnat: Seinäpinnat tasoitetaan ja maalataan: o Kivirakenteisissa seinissä käytetään sementtipitoista märkätilan tasoitetta, o maalataan kalvoa muodostavalla sisämaalilla. Laatoitettavat pinnat normaalia laatutasoa (märkätilat, siivoustilat, osa erikoistiloista kuten märkäeteiset) Lisäksi seiniä laatoitetaan osittain, välitilalaatoitukset. Laatoitettaviin seiniin ja altaiden taustoille tehdään vedeneristykset.

9 Erityiset tilapinnat: Teknisen tilan kattopinnat verhotaan osin (käytetään lattia-alan verran) kattoon liimattavalla reunahuolitellulla levyllä (muutoin tasoitus ja maalaus). 133 TILAVARUSTEET Kiintokalusteet: Kalusteiden ovet tehdään laminaattipintaisina, kalusteovien reunat tehdään ABS reunanauhalla, rungot tehdään melamiinipintaisina, maksimissaan 4 väriä. o Pääosin kalusteisiin tehdään kalustelukot. Pöytätasot tehdään laminaattipintaisina (ympärilaminointi). Osa kalusteista (mm. pesupöydät keittiössä ja siivoustiloissa) tehdään rst-levyllä pinnoitettuina, rst-pintaisiin kalusteisiin kuuluvat suunnitelman mukaiset altaat. Hyllykalusteet tehdään yleensä seinään kiinnitettyinä, laminaattipintaisina tai polttomaalattuina järjestelmäkalusteina. Märkätilojen kalusteissa käytetään märkätilalevyjä. Päiväkodin lepotiloihin asennetaan puiset kaappisängyt, esimerkiksi KuopioWoodi (sängyt käyttäjän hankinta). Eteis- ja märkäeteiskalusteet ovat vakiovalmisteisia päiväkotikalusteita, kaapit ovat puurakenteisia ja niissä on ovet. Sosiaalitiloihin tehdään vakiovalmisteiset, lukolliset pukukaapit. Leikki/salitilan varustus on esitetty/kuvattu pohjapiirustuksessa. Irtokalusteet eivät kuulu rakennusurakkaan, tilaaja tai rakennuttaja hankkii ne. Erityiskiintokalusteet: Tehdään jakelukeittiö ja ruokasaliin sijoitettava jakelulinjasto palautusalueineen. Keittiökalusteet ovat vakiovalmisteisia erikoistuotteita: o Rst kalusteita, o käsittää erillisen siivoustilan ja varastoja Tehdään teknisen työn tilat, jotka vastaavat yläasteen opetustavoitteisiin. Tehdään kotitaloustilat, jotka vastaavat yläasteen opetustavoitteisiin. Tehdään muita erikoisluokkia kuten tanssisali, kuvataiteen luokka ja musiikkiluokka, jotka varustetaan yläasteen tarpeisiin tai vastaavaan tasoon. Tehdään päiväkotiin monitoimisali. Märkäeteisiin tehdään kurasiepparit (joiden altaat sisältyvä lviu). Siivouskeskukset varustetaan rs-kalustein. Varusteet: Varusteet (mm. sälekaihtimet, verhoripustus, huoneopasteet, ilmoitustaulupinnat, yms) tehdään vakiovalmisteisia. Vakiolaitteet: Hankitaan ja asennetaan tavanomaiset laitteet, kuten liedet, uunit, pesukoneet, kuivausrummut, -kaapit, mikrot yms. Laitteet on esitetty kaluste-eritelmissä. Liesituulettimet, -kuvut ja huuvat sisältyvät lvi-suunnitelmaan ja urakkaan. Erityislaitteet: Hankitaan valmistuskeittiö ja ruokasaliin sijoitettavat laitteet. o keittiölaitteet ovat vakiovalmisteisia erikoislaitteita. Hankitaan erikoisluokkiin tarvittavat laitteet: tekninen työ, kuvataide jne. Tilaopasteet: Hankitaan ja asennetaan tilojen ovien viereen vakiovalmisteiset kyltit, joihin tehdään tilojen numerointi ja tunnistetiedot, oviin teipataan tilanumero (oikeaan reunaan h=25mm). Erityiset tilavarusteet: Urakkaan sisältyvät av-valmiudet taukohuoneisiin, päiväkotisaliin ja kaikkiin opetustiloihin (laitteet ovat käyttäjän hankintoja). 134 MUUT TILAOSAT Hoitotasot ja kulkurakenteet: Ullakolle tehdään kulkusillat.

10 Tulisijat ja savuhormit: Muut erityiset tilaosat: 135 TILAELEMENTIT Kylpyhuone-elementit: Kylmähuone-elementit: Keittiön kylmäkalusteet ovat vakiolaitteita. Saunaelementit: Talotekniikkatilaelementit: Hormielementit: Erityiset tilaelementit: TALOTEKNIIKKAOSAT 21 PUTKIOSAT Ks erillinen lvi-selostus. 22 ILMANVAIHTO-OSAT Ks erillinen lvi-selostus. 23 SÄHKÖOSAT Ks erillinen lvi-selostus. Tehdään paloilmoitin järjestelmä, siten, että on tarvittaessa kytkettävissä automaattisesti toimivaksi. 25 LAITEOSAT Hankitaan ja asennetaan savunpoiston laitteisto, ks. ikkunat. Hankitaan ja asennetaan henkilöhissi, le-kelpoinen, korin mitat min. 1400*1100 mm, koulua varten. Hankitaan ja asennetaan nostin, esim Kone Motala 2000, päiväkotia varten. Oulussa Saila Palviainen SIPARK Oy

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

PARIKKALAN VESITORNIN SANEERAUS

PARIKKALAN VESITORNIN SANEERAUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARIKKALAN KUNTA PARIKKALAN VESITORNIN SANEERAUS RAKENNUSSELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1.7.2015 P25076 RAKENNUSSELOSTUS 1 (10) Vajavaara Suvi 1.7.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kortepohja, Jyväskylä. TA-Asumisoikeus Oy

Kortepohja, Jyväskylä. TA-Asumisoikeus Oy Kortepohja, Jyväskylä TA-Asumisoikeus Oy SIJAINTIKARTTA OpenStreetMapin tekijät, CC-BY-SA P Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675 kg P Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite Lemminkäinen Skaftkärrin koulu TARJOUS nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016 Skaftkärrin koulun tilojen muutos Peruste/ viite Skaftkärrin koulu on laajentunut 780 brm2 verrattuna tarjousvaiheen ve 1 laajuuteen.

Lisätiedot

Puh INTERNET SÄHKÖPOSTI:

Puh INTERNET SÄHKÖPOSTI: Kaiterantie 5 A4 FIN 93600 Kuusamo Puh 0400 780689 INTERNET SÄHKÖPOSTI: kalevi.huuskonen@europinta.fi 1 YLEISTÄ 01.1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 01.11 KOHDE Kohde tulee Kuusamon keskustan alueelle, Kitkantien

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X

Lisätiedot

ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu

ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA AURINKOKATU 7, 80140 JOENSUU Arvioitu valmistuminen tammikuu 2016 Asunto Oy Joensuun Marjala on tyylikäs ja nykyaikainen

Lisätiedot

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS 14.12.2010 FCG Oy RAKENNUSTYÖSELOSTUS I KAAVIN KUNTA, kirkonkylän rantauimala 14.12.2010 Huolto-

Lisätiedot

TA.fi. TA-Asumisoikeus Oy ERVASTINTIE 2 02780 ESPOO

TA.fi. TA-Asumisoikeus Oy ERVASTINTIE 2 02780 ESPOO TA.fi TA-Asumisoikeus Oy ERVASTINTIE 2 02780 ESPOO ASEMAPIIRROS ERVASTINTIE 2 NÄKYMÄ VANTAANLAAKSONTIELLE KATUSIVU NÄKYMÄ SISÄPIHALLE HUONEISTOLUETTELO HUONEISTO TYYPPI PINTA-ALA m² A-TALO A1 4H+K+S 90,50

Lisätiedot

Formaatti tarkennetaan myöh./ rajaus liitepiir. Inventointimalli Taso2 - Rakennusosamalli x

Formaatti tarkennetaan myöh./ rajaus liitepiir. Inventointimalli Taso2 - Rakennusosamalli x 06.11.2012 Ryömintätila ei KESKUSPALOASEMA, LAAJ. JA PERUSKORJAUSi kerroksia 3 Mika Rantala Ullakko ei Laajuus: 4800 brm2, sisältää kellarin Lähtötiedot tilaajalta tiedostomuoto Olemassa olevat arkkitehtisuunnitelmat

Lisätiedot

ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI

ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI HANKETIEDOT As Oy Viitasaaren Loisto rakennetaan loistavalle paikalle Keitele järven rantaan, omarantaiselle tontille, aivan Viitasaaren ydinkeskustaan,

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON

Lisätiedot

B-talo. A-talo. TA-Asumisoikeus Oy / Pyökkitie 7 SUOPURONTIE TUUSULANTIE. Leikki. P-alue PYÖKKITIE. Asemapiirros. Autokatos

B-talo. A-talo. TA-Asumisoikeus Oy / Pyökkitie 7 SUOPURONTIE TUUSULANTIE. Leikki. P-alue PYÖKKITIE. Asemapiirros. Autokatos T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 UOURONTIE TUUULNTIE -alue utokatos YÖKKITIE semapiirros RKKITEHTUURITOIMITO HONEN VEIKKO OY ertunpellontie 1 D T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 erspektiivikuvat RKKITEHTUURITOIMITO

Lisätiedot

As. oy Kirkkonummen Lorulinna Tarutie 5 02400 Kirkkonummi

As. oy Kirkkonummen Lorulinna Tarutie 5 02400 Kirkkonummi As. oy Kirkkonummen Lorulinna Tarutie 5 24 Kirkkonummi 17 18 19 7 A 14 A 2 21 18.8.211 31 32 33 34 35 OLEKELU B K J JÄTE- AEMA TOTU 15 16 36 37 18 A 38 14 13 12 11 1 9 8 39 4 2 41 6 7 1 42 IV TONTIN RAJA

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

1 (10) tor Peruskorjauskohteiden hankesuunnitteluohje

1 (10) tor Peruskorjauskohteiden hankesuunnitteluohje 1 (10) Peruskorjauskohteiden hankesuunnitteluohje 2 (10) Johdanto Peruskorjauksen onnistumisen välttämätön edellytys on, että korjattavan kohteen kunto on selvitetty riittävän kattavasti. Huolellinen lähtötietojen

Lisätiedot

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15 30.06.2010 ASEMAPIIRUSTUS 3h + k + s 76,5 m² As. 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 4h + k + s 85,0 m² As. 8, 10 4h + k + s 85,5 m² As. 1, 4, 5, 13 MITTAKAAVA 1:600 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puiden ja pensaiden

Lisätiedot

ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha

ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha Uusia rivitaloasuntoja Lahden Kariston kaupunginosaan. Asunto Oy Lahden Posteljoonin Piha rakennetaan halutulle pientaloalueelle, lähelle Kariston kauppakeskusta,

Lisätiedot

Terveellistä asumista modernissa hirsitalossa

Terveellistä asumista modernissa hirsitalossa Terveellistä asumista modernissa hirsitalossa Aito puu on luonnollinen ja ekologinen valinta. Hirsitalosta on helppo sisustaa lämmin ja ajattoman tyylikäs koti. Rakennamme kaksi modernia hirsitaloa Soittajankankaalle

Lisätiedot

As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta. Hopeapellontie 5, Hämeenlinna

As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta. Hopeapellontie 5, Hämeenlinna As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta Hopeapellontie 5, 13210 Hämeenlinna HUONEISTO Huoneistot: B5 ja B3 Tilat: 2 H +keittiö + sauna Pinta-ala: 50 m 2 Sijainti: Katinen, Hämeenlinna 2h+tupakeittiö+ sauna

Lisätiedot

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Syväkiventielle Knuutilankankaalle, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä.

Lisätiedot

A R K K I T E H T I T O I M I S T O A R K T U R E. TEL LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS

A R K K I T E H T I T O I M I S T O A R K T U R E. TEL LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS 182 300 3.11.2016 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke AMMTTIOPISTO LAPPIA LOUE TERVOLA Rakennushanke sisältää oppilaitoksen sisällä tilojen käyttötarkoituksen

Lisätiedot

Koti pellon reunalla lähellä kaupungin keskustaa

Koti pellon reunalla lähellä kaupungin keskustaa Koti pellon reunalla lähellä kaupungin keskustaa Rakennamme omakotitalon maalaismaisemaan 5 km päähän Oulun kaupungin keskustasta. Kaupunkiin pääset kätevästi bussilla ja pyöräillen. Lähialueen tiet ja

Lisätiedot

Asunto Oy Kuopion. Neulamuikku. Savottatie 9, Kuopio

Asunto Oy Kuopion. Neulamuikku. Savottatie 9, Kuopio Asunto Oy Kuopion Neulamuikku Savottatie 9, 70150 Kuopio Uutta rakentamista Neulamäessä! Asunto Oy Kuopion Neulamuikku rakennetaan Neulamäen etuosaan lähelle palveluja ja hyviä ulkoilumaastoja. Yhtiöön

Lisätiedot

Asunto Oy. Sipoon Kvartsi. Kvartsitie 1

Asunto Oy. Sipoon Kvartsi. Kvartsitie 1 Asunto Oy Sipoon Kvartsi Kvartsitie 1 Uutta modernia asumista Söderkullassa! Asunto Oy Sipoon Kvartsi rakennetaan Söderkullan alueelle lähelle palveluja ja hyviä ulkoilumaastoja. Yhtiöön tulee kolme taloa,

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Nikkilän sydämen päiväkoti Hankesuunnitelman liite 10 NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Iso Kylätie 12, 04130 Sipoo 2 1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 2 TEKNISET JÄRJESTELMÄT... 4 2.1 Sähköliittymä

Lisätiedot

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE UUSI RIVITALO HUMPPILAAN RAKENTAA: AS OY HUMPPILAN LINKKITIE Linkkitie, 31640 Humppila ESITTELY JA MYYNTI: RS-PANKKI: Forssan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV Tero Rämö LKV, KiAT 050-364 5126 Hannu Pehkonen

Lisätiedot

TUUSULAN BOSTONIN RIVITALOT ALUSTAVA RAKENNUSTAPA- JA TALOTEKNIIKKASELOSTUS

TUUSULAN BOSTONIN RIVITALOT ALUSTAVA RAKENNUSTAPA- JA TALOTEKNIIKKASELOSTUS TUUSULAN BOSTONIN RIVITALOT ALUSTAVA RAKENNUSTAPA- JA TALOTEKNIIKKASELOSTUS 12.06.2015 ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS Tuusulan Bostonin rivitalot Bostoninkaari 3, 04320 Tuusula Bostonin rivitalot sijaitsevat

Lisätiedot

HENTTAAN HELMIRINNE Maakirjantie 14, Espoo

HENTTAAN HELMIRINNE Maakirjantie 14, Espoo RAKENNUSTAPASELOSTUS HENTTAAN HELMIRINNE Maakirjantie 14, 02250 Espoo PERUSTUKSET Toteutus teräsbetonianturoilla erillisen rakennesuunnitelman mukaan. ALAPOHJAT Maanvarainen betonilaatta tai kantava ontelolaatasto

Lisätiedot

Rovaniemen Koskipuisto 3. kaupunginosa, Kairatie 48

Rovaniemen Koskipuisto 3. kaupunginosa, Kairatie 48 Asunto Oy 3. kaupunginosa, ENNAKKOMARKKINOINTI Illustraatio: Arkkitehtisuunnittelu Hiilivirta Oy i Viihtyisiä asuntoja keskustan tuntumaan Viihtyisä ja rauhallinen ympäristö sekä keskustan läheisyys. Juuri

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN. Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi :150. Uudisrakennus RAKENNE.

VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN. Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi :150. Uudisrakennus RAKENNE. VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno 980 428 4:150 Rakennustoimenpide Uudisrakennus Rakennuskohteen nimi ja osoite Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

AS OY VUOREKSEN VANAMO

AS OY VUOREKSEN VANAMO UUDIDE A OY VUOREEN VANAMO oukkuaurankatu 9, Vuores, Tampere Taiteilijan luonnos Vuoreksen oukkurann alueelle rakennetaan puistoon rajoittuvalle tontille nykyaikaisia 1-tasoisia rivitaloasuntoja. Lämmitysmuoto

Lisätiedot

AS OY VUOREKSEN LEINIKKI

AS OY VUOREKSEN LEINIKKI UUDIDE A OY VUOREEN LEINII oukkuaurankatu 7, Vuores, Tampere Taiteilijan luonnos Vuoreksen oukkurann alueelle rakennetaan puistoon rajoittuvalle tontille nykyaikaisia 1-tasoisia rivitaloasuntoja. Lämmitysmuoto

Lisätiedot

HARJANNETIE 13 1 (5) RAKENNUSTAPASELOSTE. Heka Viikinmäki HARJANNETIE 13 VIIKKI 36, Kortteli 36121 tontti 2, Harjannetie 13, 00710 HELSINKI YLEISTÄ

HARJANNETIE 13 1 (5) RAKENNUSTAPASELOSTE. Heka Viikinmäki HARJANNETIE 13 VIIKKI 36, Kortteli 36121 tontti 2, Harjannetie 13, 00710 HELSINKI YLEISTÄ HARJANNETIE 13 1 (5) RAKENNUSTAPASELOSTE Heka Viikinmäki HARJANNETIE 13 VIIKKI 36, Kortteli 36121 tontti 2, Harjannetie 13, 00710 HELSINKI YLEISTÄ Yleistä Kohde on sivukäytäväratkaisuun perustuva vuokrakerrostalo.

Lisätiedot

Asunto Oy Limingan Kyyhky. TupoksenƟe, 91900 LIMINKA. MyynƟ: Vesa-Maƫ Tervonen, p. 050 343 8857

Asunto Oy Limingan Kyyhky. TupoksenƟe, 91900 LIMINKA. MyynƟ: Vesa-Maƫ Tervonen, p. 050 343 8857 Asunto Oy Limingan Kyyhky TupoksenƟe, 91900 LIMINKA MyynƟ: Vesa-Maƫ Tervonen, p. 050 343 8857 Asunto Oy Limingan Kyyhky HankeƟedot ja karʃa Viisikerroksinen Asunto Oy Limingan Kyyhky sijaitsee HankeƟedot

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

AS OY SIPOON TASBYNTIE 6 A TA-YHTYMÄ OY HUONEISTOLUETTELO

AS OY SIPOON TASBYNTIE 6 A TA-YHTYMÄ OY HUONEISTOLUETTELO AS OY SIPOON TASBYNTIE 6 A TA-YHTYMÄ OY HUONEISTOLUETTELO 23.1.2014 ASUNTO NUMERO/TYYPPI PRS KRS HUM 2 1. 2H + K + S A 1. 54,5 2. 2H + K + S A 1. 53,5 3. 2H + K + S A 1. 48,0 4. 2H + K + S A 1. 62,0 5.

Lisätiedot

Villa-mallit hinnasto

Villa-mallit hinnasto Villa-mallit hinnasto Mammuttipaketti Malli Villa-64 43 000 Villa-70 48 540 Villa-63 39 940 Villa-86 53 870 Villa-80 65 850 Villa-76 53 100 Villa-81 56 800 Villa-79 55 910 Villa-88 67 840 Villa-130 71

Lisätiedot

Koti Koskelassa kaikki on lähellä

Koti Koskelassa kaikki on lähellä Koti Koskelassa kaikki on lähellä Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Emäpuuntielle Koskelaan, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä. Yliopistoon,

Lisätiedot

TA.fi. TA-Asumisoikeus Oy TEGELHAGEN 1 KAUKLAHTI ESPOO

TA.fi. TA-Asumisoikeus Oy TEGELHAGEN 1 KAUKLAHTI ESPOO TA.fi TA-Asumisoikeus Oy TEGELHAGEN 1 AULAHTI EOO erspektiivikuva TA-Asumisoikeus Oy/ errospohjat A-talo TA-Asumisoikeus Oy/ 1:250 A 2.välit RH 22,600 HII J A J A 7 A 3.R RH kattoluukku 24,100 10 L

Lisätiedot

ikäihmisille KIINTEISTÖ OY TUUSULAN PELLAVAKALLIO Kotoisia palveluasuntoja

ikäihmisille KIINTEISTÖ OY TUUSULAN PELLAVAKALLIO Kotoisia palveluasuntoja KIINTEISTÖ OY TUUSULAN ELLAVAKALLIO 10/2014 Kiinteistö Oy Tuusulan ellavakallio ellavamäentie 9 04320 Tuusula Yrjö ja Hanna säätiö Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki puh. 020 742 9888, info@yrjojahanna.fi

Lisätiedot

Harri Koskenranta

Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa,

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA (MRL 150 f, MRA 77 )

RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA (MRL 150 f, MRA 77 ) Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Kuopio Suokatu 42, 70110 Kuopio (017) 185 174, fax 017 185 182 Nilsiän palvelupiste Nilsiäntie 78, 73300 Nilsiä (017) 182 111, fax 017 482 249 Suonenjoki Sairaalapolku

Lisätiedot

Ro Nimike Yks Määrä /yks Määrä /yks

Ro Nimike Yks Määrä /yks Määrä /yks Hanke: Vaihe: Paikkakunta: Jyväskylään rajoittuvat ymp.kunnat Haahtela-ind.: 78,0 / 1.2015 Hintataso: 78,8 / 4.2016 Laajuus: 0 br Ro Nimike Yks Määrä /yks Määrä /yks 111 Maaosat 1111 Raivaustehtävät 52

Lisätiedot

OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA

OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA RUOVEDEN KUNTA 1/5 YLEISTÄ MRL 117, Rakennusjärjestys 14 16. Rakennuksen tulee sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla täyttää rakenteiden lujuuden ja vakauden, paloturvallisuuden,

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, 04320 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 11.11.2016 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: RS uudiskohde, jossa 4 kpl paritaloja, 7 asunnon rivitalo. 1 autokatos,

Lisätiedot

UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu

UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu OMALLA 1176m2 TONTILLA, päättyvällä kadulla, moderni nykyaikainen omakotitalo. Huonejakauma velaton kokonaishinta 4h+k+khh+s 100m2, +autokatos+varasto,

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTE. Asunto Oy Nokian Virranvartija. Viholankatu 10, Nokia. Asunto Oy Nokian Virran vartija. VRP Länsi-Suomi Oy, Y

RAKENNUSTAPASELOSTE. Asunto Oy Nokian Virranvartija. Viholankatu 10, Nokia. Asunto Oy Nokian Virran vartija. VRP Länsi-Suomi Oy, Y RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Nokian Virranvartija Viholankatu 10, 37120 Nokia Vihola Kortteli 14 / tontti 5, Vaihtoehtoinen vuokratontti, lunastusmahdollisuus.

Lisätiedot

ASUNTO OY SIPOON PÄHKINÄLEHTO Graniittitie 13 C, 01150 Sipoo

ASUNTO OY SIPOON PÄHKINÄLEHTO Graniittitie 13 C, 01150 Sipoo AUNTO OY IPOON PÄHKINÄLEHTO Graniittitie 13 C, 01150 ipoo AUNTO OY IPOON PÄHKINÄLEHTO GRANIITTITIE 13 C, 01150 IPOO Arvioitu valmistuminen maaliskuu 2016 Muuta ihanaan öderkullaan! Asunto Oy ipoon Pähkinälehto

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO

HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO Hinnasto voimassa toistaiseksi. HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO EDULLISET JA ENERGIATEHOKKAAT TYYPPITALOT HB toimitussisältö

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 4.2.2004: Kuorisuojaus Arvot Suojaustoimenpiteet Uhkat Tunnistetaan Luokitellaan Mitoitetaan Otetaan

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 1 (18) Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 2 (18) Yleistä Sijainti 10589 / 1 Arielinkatu 16, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 1316m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Vadelmakuja 1 Kangasala, Harjunsalo

Vadelmakuja 1 Kangasala, Harjunsalo Vadelmakuja 1 Kangasala, Harjunsalo TA-Asumisoikeus Oy Tuomiokirkonkatu 34 A 2.krs, 33100 Tampere Puh. (03) 271 2200, fax (03) 271 2211 www.ta-asumisoikeus.fi, tampere@ta.fi TA-ASUMISOIKEUS OY / Vadelmakuja

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

PÖLLÖNKANKAAN KOULU RAKENNUSSELOSTUS 2013/ 1909-500 F URAKKALASKENTAAN: 2. VAIHE. Versiohistoria työmaa-aikana:

PÖLLÖNKANKAAN KOULU RAKENNUSSELOSTUS 2013/ 1909-500 F URAKKALASKENTAAN: 2. VAIHE. Versiohistoria työmaa-aikana: RAKENNUSSELOSTUS 2013/ 1909-500 F URAKKALASKENTAAN: 2. VAIHE Versiohistoria työmaa-aikana: Muutos A 15.10.2015 - Ulko-ovi raitisilmakammioon lisätty Muutos B 9.11.2015 - AK5 liikuntasalin alakaton kunnostuskäsittely

Lisätiedot

RAK OHJEELLISET PERUSTUSLEIKKAUKSET M1-M11. Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI ALEVIK SAUE VALD ESTONIA PERUSTUSSUUNNITTELUA VARTEN

RAK OHJEELLISET PERUSTUSLEIKKAUKSET M1-M11. Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI ALEVIK SAUE VALD ESTONIA PERUSTUSSUUNNITTELUA VARTEN Päiväys Suunnittelija Selitys K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Viranomaisten merkintöjä varten Rakennustoimenpide UUDISENNUS Rakennuskohteen nimi ja osoite Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ OULUN EVELIINA KAAKKURI

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ OULUN EVELIINA KAAKKURI ASUNTO-OSAKEYHTIÖ OULUN EVELIINA KAAKKURI 2 Asunto Oy Oulun Eveliina yitkoti.fi Eveliina kutsuu uuteen kotiin valmiiseen kaupunginosaan Eveliina on oiva valinta sinulle, joka arvostat hyvien palvelujen

Lisätiedot

AS OY PIRKKALAN FÄRMINNIITTY

AS OY PIRKKALAN FÄRMINNIITTY UUDISKOHDE 98,5m2 4h+k+sauna Paritalo AS OY PIRKKALAN FÄRMINNIITTY Färminpolku 1, Pirkkala As Oy Pirkkalan Färminniitty on Taloteko Oy:n uusi myyntikohde, joka rakentuu Pirkkalan Färmin alueelle. Naapurissa

Lisätiedot

TERVETULOA LIETOON LIETO - KASVAVA KUNTA LÄHELLÄ TURKUA

TERVETULOA LIETOON LIETO - KASVAVA KUNTA LÄHELLÄ TURKUA As Oy Liedon Ruutu TERVETULOA LIETOON Upea Asunto Oy Liedon Ruutu koostuu keskeiselle paikalle, aivan ydinkeskustan tuntumaan rakennettavasta kerrostalosta jossa on tarjolla 33 huoneistoa. Suunnittelun

Lisätiedot

ASUNTO OY KUOPION PUIJONKRUUNU Aarre Puijon juurella

ASUNTO OY KUOPION PUIJONKRUUNU Aarre Puijon juurella ASUNTO OY KUOPION PUIJONKRUUNU Aarre Puijon juurella Maisema kruunaa asumisen Täällä asut Puijon uljaiden maisemien äärellä, aivan Kuopion kupeessa! Asunto Oy Kuopion Puijonkruunu sijaitsee uudella Pihlajalaakson

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

AS OY VUOREKSEN AURINKORINNE

AS OY VUOREKSEN AURINKORINNE UUDISKOHDE AS OY VUOREKSEN AURINKORINNE Takamaanrinne 7, Vuores, Tampere Taiteilijan luonnos Vuoreksen Tervalepänpuistoon rajoittuvalle tontille rakennetaan korkeatasoisia rivitaloasuntoja. Asunnoilla

Lisätiedot

TA-Asumisoikeus Oy ITÄVIITTA 3 SAUNALAHTI ESPOO

TA-Asumisoikeus Oy ITÄVIITTA 3 SAUNALAHTI ESPOO TA TA-Asumisoikeus Oy ITÄVIITTA 3 SAUNALAHTI ESPOO TA-ASUMISOIKEUS OY / Itäviitta 3, 02330 Espoo Viim. muutospvm...20 RAKENNUSTAPASELOSTE pvm. 26.09.2011 RAKENTEET Perustukset tehdään rakennepiirustusten

Lisätiedot

5. RISTIKON KANTA Ulkoverhous, paneelihirsi 45*220mm tai Utv, suunnitelman mukaan Ilmarakolaudat, tuulensuojalevy tai rakennuspahvi

5. RISTIKON KANTA Ulkoverhous, paneelihirsi 45*220mm tai Utv, suunnitelman mukaan Ilmarakolaudat, tuulensuojalevy tai rakennuspahvi AIHKITALO paketin ja asennuksen toimitussisältö: Vaaran Aihkitalot tarjoaa rakentajille yksilöllisen toimitussisällön asiakkaan toivomusten mukaan. Aihkitalojen toimituspaketin ohessa tarjoamme hirsikehän

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO 1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387 1973

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Uudisrakennus, 1. ja 2. vaihe LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

FREDRIKA RUNEBERGIN KATU

FREDRIKA RUNEBERGIN KATU ATRI VALAN ATU JANNISBERGINTIE I II FREDRIA RUNEBERGIN ATU II +,0 II +7, +7, +, +, +7,0 +9, +0,0 +, +,0 +0, +7, +8,0 +8, +8, +7, VSS pihasauna PP ajo autotalliin +, 7 AP +,0 +, +,0 +,0 +, +7,0 +7, +, tomutus

Lisätiedot

Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Tertunlaakso 1 C 40270 Palokka. Maalämpö

Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Tertunlaakso 1 C 40270 Palokka. Maalämpö Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Tertunlaakso 1 C 40270 Palokka Maalämpö Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Rakenteilla uusia laadukkaita rivitalokoteja arvostetulle ja rauhalliselle Palokan asuinaluelle,

Lisätiedot

R A K E N N U S S E L O S T U S

R A K E N N U S S E L O S T U S LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA KAUKOLANTIE 15-19 02140 ESPOO HANKENRO 7011 VESIKATTEEN UUSIMINEN R A K E N N U S S E L O S T U S Insinööritoimisto Pontek Oy RAKENNUSSELOSTUS LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA

Lisätiedot

ASUNTO OY PORVOON MARIA JOTUNINKATU 2 Maria Jotuninkatu 2, 06100 Porvoo

ASUNTO OY PORVOON MARIA JOTUNINKATU 2 Maria Jotuninkatu 2, 06100 Porvoo Taiteilijan näkemys ASUNTO OY PORVOON MARIA JOTUNINKATU 2 Maria Jotuninkatu 2, 06100 Porvoo ASUNTO OY PORVOON MARIA JOTUNINKATU 2 MARIA JOTUNINKATU 2, 06100 PORVOO Arvioitu valmistuminen 5/2017 Hornhattula

Lisätiedot

HASO GUNILLA. Luonnokset Sijainti. Tontti. Asemakaava. Lähiympäristön suunnitteluohjeet. Ratkaisu. Liikenne

HASO GUNILLA. Luonnokset Sijainti. Tontti. Asemakaava. Lähiympäristön suunnitteluohjeet. Ratkaisu. Liikenne HANKESELOSTUS HASO GUNILLA hnro () 7302527 20.03.3 HASO GUNILLA Luonnokset 20.3.203 Sijainti 49046 / 3 Gunillantie 23 00870 Helsinki Tontti Tontti on Koirasaarentien, Gunillantien ja Lorentzinkallion rajaamassa

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä,

Lisätiedot

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua Kårkulla Samkommun BARNENS BY Vålaxvägen 553, 07450 Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E 12 Sivua Kohde: BARNENS BY, R U O K A L A Osoite: VÅLAXVÄGEN 553 laadittu: 2 TAMBUR tv h=n.2500

Lisätiedot

Asunto Oy Limingan Helmi. Mukava koti Limingassa.

Asunto Oy Limingan Helmi. Mukava koti Limingassa. Mukava koti Limingassa. Talo C AP 16 13 12 AK 2 11 10 9 8 Jäte Oleskelu- ja leikkialue Talo B Talo A SORSAPUISTO Tekn. TEERITIE Talo C AP 16 13 12 AK 2 11 10 9 8 Jäte AP AP Vieras 14 15 AP 7 6 5 4 3 AK

Lisätiedot

Perustukset Perustukset tehdään teräsbetonista viranomaisten hyväksymien suunnitelmien mukaan.

Perustukset Perustukset tehdään teräsbetonista viranomaisten hyväksymien suunnitelmien mukaan. TA-Asumisoikeus Oy / Kympinkatu 11 3.3.2011 Rakennustapaselostus Yleiskuvaus Kympinkatu 11 sijaitsee Turun kaupungin Mälikkälän kaupunginosan korttelin 65 tontilla numero 7 osoitteessa Kympinkatu 11, 20320

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO pinta päiväys VALTIOTIETEELLINEN TIEDEKUNTA SEINÄT SNELLMANINKATU 14 A

HELSINGIN YLIOPISTO pinta päiväys VALTIOTIETEELLINEN TIEDEKUNTA SEINÄT SNELLMANINKATU 14 A SISÄMAALAUS, VÄRISÄVYT HELSINGIN YLIOPISTO pinta päiväys VALTIOTIETEELLINEN TIEDEKUNTA SEINÄT 11.4.1994 D hankenumero työnumero tiedosto muutos 11256 9302 hy\hysnsiv.doc huonenumerot: 0-0SA 1 krs prh 0101

Lisätiedot

Tietomallinnus TIETOMALLINNUKSEN OHJEISTUS, KILPAILUVAIHE

Tietomallinnus TIETOMALLINNUKSEN OHJEISTUS, KILPAILUVAIHE VDC-tiimi 28.09.2016 Tietomallinnus TIETOMALLINNUKSEN OHJEISTUS, KILPAILUVAIHE Yleiset ohjeet Mallinnuksen taso ja laajuus Mallinnuksen ohjeistus Mallin laadunvarmistus Mallien käy ttö ja luovutus Mallien

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

HEKA KATAJANOKKA PERUSKORJAUKSEN HANKESELOSTUS MERISOTILAANKATU 2 MERISOTILAANKATU 3. Kohde ja sen sijainti

HEKA KATAJANOKKA PERUSKORJAUKSEN HANKESELOSTUS MERISOTILAANKATU 2 MERISOTILAANKATU 3. Kohde ja sen sijainti HEKA KATAJANOKKA PERUSKORJAUKSEN HANKESELOSTUS MERISOTILAANKATU 2 MERISOTILAANKATU 3 Kohde ja sen sijainti Msk 2 Merisotilaankatu 2, 00160 Helsinki Katajanokka, kortteli 8015, tontti 2, tontin pinta-ala

Lisätiedot

Tammelan uudet ja korkeat - Luminary ja PMK-Torni rakennusvaiheessa. Petri Tavilampi, arkkitehti SAFA

Tammelan uudet ja korkeat - Luminary ja PMK-Torni rakennusvaiheessa. Petri Tavilampi, arkkitehti SAFA Tammelan uudet ja korkeat - Luminary ja PMK-Torni rakennusvaiheessa LUMINARY Rakennuttaja ja rakentaja: Skanska Talonrakennus Oy Suunnittelijat: Pääsuunnittelu ja arkkitehtisuunnittelu: BST-Arkkitehdit

Lisätiedot

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLATILAT Saneeraus 2016 HUONESELOSTUS Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLATILAT Saneeraus 2016 HUONESELOSTUS Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLATILAT Saneeraus 2016 HUONESELOSTUS 26.01.2016 2 Purkutyöt: - piirustuksiin merkityt väliseinät puretaan - vanhat kalusteet ja varusteet puretaan, tilaaja merkitsee käyttöön

Lisätiedot

ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 2012 ESPOO

ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 2012 ESPOO ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 2012 ESPOO Rakenteellisen paloturvallisuuden huomioon ottaminen lupakäsittelyssä Vanhempi opettaja Heikki Nupponen PALOTEKNISTEN ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYS RAKENNUSSUNNITELMIEN

Lisätiedot

Arkkitehtisuunnitelmien asiakirjaluettelo

Arkkitehtisuunnitelmien asiakirjaluettelo Vihdin yhteiskoulu ja liikuntahalli sekä kirkonkylän lähiliikuntapaikka, hankesuunnitelma Arkkitehtisuunnitelmien asiakirjaluettelo Hankesuunnitelman vaihtoehto 1, karttapiirros 1:2200 21.01.2016 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

Asunto Oy Nurmijärven Ohjastie

Asunto Oy Nurmijärven Ohjastie Mukavaa asumista lähellä luontoa, hyvien kulkuyhteyksien varrella. Raalantie Ohjastie Laidunkaari Raalantie Laiduntie Asunto Oy Nurmijärven Ohjastie Nurmijärvi on nopeasti kehittyvä lapsiystävällinen,

Lisätiedot

ASUNTOJEN KORJAUKSET YHT ,51

ASUNTOJEN KORJAUKSET YHT ,51 P T S 2017-2046, euroina KOHDE Vapaat kohteet As-m2: 4889,5 As-kpl: 78 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 YHTEENSÄ YHTEENSÄ eur eur eur eur eur eur eur eur eur eur

Lisätiedot

ASUNTO OY SIPOON NIITTY Graniittitie 13 A, 01150 Sipoo

ASUNTO OY SIPOON NIITTY Graniittitie 13 A, 01150 Sipoo Taiteilijan näkemys AUNTO OY IPOON NIITTY Graniittitie 13 A, 01150 ipoo AUNTO OY IPOON NIITTY GRANIITTITIE 13 A, 01150 IPOO Arvioitu valmistuminen 2/2016 Muuta ihanaan öderkullaan! Asunto Oy ipoon Niitty

Lisätiedot

Rakennustapaseloste 3H+K Kyyhkyrinne 5

Rakennustapaseloste 3H+K Kyyhkyrinne 5 Rakennustapaseloste 3H+K Kyyhkyrinne 5 Olohuone lattia laminaatti kattorasiat lampuille + led valaistus Makuuhuoneet + Vaatehuone lattia laminaatti kattorasia lampulle Kodinhoitohuone sisäkatto valkolakattu

Lisätiedot