RAKENTAMISTAPASELOSTUS B1YLEISTIEDOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENTAMISTAPASELOSTUS B1YLEISTIEDOT"

Transkriptio

1 RAKENTAMISTAPASELOSTUS B1YLEISTIEDOT B01 RAKENNUSKOHDE Rakennuskohteen nimi Antinkankaan monitoimitalo, uudisrakennus Suvitie 4, Raahe Rakennuspaikkaa koskevat tiedot (tontti, kaavoitus, rakennusoikeus, rasitteet jne.) Kunnanosa: 28 Kortteli: 169 Tontti: 2 Kaava: YO-5 IV 1200 Tontin pinta-ala: 22742m2 ja autopaikoitus kadun toisella puolella 4420 m2 Tontilla sijaitsee: tontti on tyhjä, tontilta on purettu aikaisempi koulurakennus Paloluokka P1 B02 LAAJUUSTIEDOT SUUNNITELMISTA MITATUT Autopaikat 94, joista 6 le-paikkoja OHJELMAN MUKAISET Kerrosala (k-m 2 ) 8441 k-m2 (alustava) Kerrosalan tavoite (k-m 2 ) Bruttoala (b-m 2 ) 8640 b-m2 (alustava) Hyötyala (hym 2 ) Tilavuus (m 3 ) Tilavuuden ennuste (m 3 ) m3 (alustava) B03 RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT RAKENNUTTAJA Raahen kaupunki, Tekninen palvelukeskus, Pasi Alatalo Ruskatie 1, Pattijoki, Raahe ARKKITEHTISUUNNITTELU SIPARK Oy, Saila Palviainen Kiilakiventie 1, Oulu RAKENNESUUNNITTELU Arkins Oy, Kalle Hautajärvi Sammonkatu 16, Oulu LVI-SUUNNITTELU Arkins Oy, Kari Sarkkinen Sammonkatu 16, Oulu SÄHKÖSUUNNITTELU Arkins Oy, Mika Kumpula Arkins Oy, GEOSUUNNITTELU

2 Yleistä: Sisäilmasto suunnitellaan luokan S2/S3 mukaan, sisäilmaluokitus Rakennustöiden ja ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka P1 Pintamateriaalit ovat luokkaa M1. E-lukutavoite on 130 kwh/nm2, geo- ja aurinkoenergian käyttö ovat mahdollisia Akustinen luokka C Tavoite ilmanvuotoluvulle on 1 l/h (q50) tai vähemmän Kosteusriskien minimointi huomioidaan suunnittelun ja rakentamisen kaikissa vaiheissa, ja mahdollisiin riskipaikkoihin kiinnitetään erityishuomiota. RAKENNUSOSAT 11 ALUEOSAT 111 MAAOSAT Raivaus: Rakennuspaikalla on entinen koulun. Koulu on purettu ennen uuden rakentamista. Tontilta kaadetaan kaadettavaksi merkityt puut ja purkujäljet korjataan uuden koulun rakentamisen yhteydessä. Kaivannot: Maankaivu toteutetaan asemapiirroksen, pohjarakennussuunnitelman, rakennepiirustusten, salaojapiirustusten, sekä vesi-, viemäri-, lämpökanaalin ja sähkösuunnitelmien mukaan. Rakennusalueen korkeudet esitetään erikseen tehtävässä pihantasaussuunnitelmassa (pinnantasaus), joka liitetään asemapiirrokseen. Lopulliset korkeusasemat myötäilevät nykyisiä korkeusasemia, kuitenkin niin, että rakennuksen lattiakorko tehdään aikaisempia korkotasoja ylemmäksi. Tehdään rakennuksen kaivanto pohjarakennus-, -tutkimuksen sekä rakenne- ja salaojasuunnitelmien mukaan. Uuden kaivannon pohja tasataan salaojiin päin kaltevuuteen 1:100. Maanvaraisten perustusten loppukaivu tehdään varovasti, että perustus voidaan tehdä häiriintymättömän maapohjan varaan. Kanaalit: Toteutetaan rännikaivot, jotka sähkösaatetaan (syöksytorviin sähkösaatto). Vesi viedään kouruista suoraan kaivoon. Vesijohto- ja viemärikanaalit kaivetaan LVI-suunnitelman mukaisessa laajuudessa. Täyttöosat: Rakennus perustetaan pohjatutkimuksessa esitetyllä tavalla. Rakennuksen ja rakenteiden kohdalla täytöt tehdään puhtailla ja routimattomilla kaivumassoilla. Alapohjan salaojituskerrokset tehdään salaojasora 1 a vaatimukset käyttävästä materiaalista rakennepiirustusten mukaisesti. Kaivupohjissa ei saa olla mm suurempia epätasaisuuksia. Louhituilla osilla ei saa jäädä vettä kerääviä syvänteitä. Perusmuurien sisä- ja ulkopuolinen vierustäyttö tehdään salaojitussoran rakeisuusvaatimukset täyttävästä materiaalista. Perustusten alustäyttö kuuluu laatuluokkaan II (RIL , Talonrakennuksen Maarakenteet 2000), ellei suunnitelmissa muuta ole vaadittu. Penkereet: Piha-alueilla tehdään tarvittavat pengerrykset ja tasaukset asemapiirustuksen ja tontinkäyttösuunnitelman mukaisesti. Alueilla missä ei vaadita routimattomuutta tai hyvää veden läpäisykykyä, pyritään käyttämään perusmaita maaston muotoilussa. Kuivatusosat: Salaojitus, kuivatus ja jätevesi- ja pintavesiviemäröinti tehdään erikseen tehtävien erikoissuunnitelmien mukaan (pohjarakennus-, rakenne- ja LVI suunnitelmien mukaan). Erityiset maaosat: Ei ole 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET Paalut: Ei ole

3 Tuennat: Vahvistukset: Erityiset tuennat ja vahvistukset: 113 PÄÄLLYSTEET Piha- ja liikennealueiden rakennekerrokset suunnitellaan ja rakennetaan kantavuus ja routamitoitukset huomioiden ohjeen RIL (Pihojen pohja- ja päällysrakenteet 2007) mukaisesti. Liikennealueet: Pihareitit ja huoltoalueet tehdään asfalttipintaisina. Asfaltin ja nurmen rajalle asennetaan betoninen reunakivi. (upotettava) Paikoitusalueet: Pihareitit ja huoltoalueet tehdään asfalttipintaisina. Tehdään 94 uutta autopaikkaa (joista 6 le-paikkoina), jotka perustetaan ja pinnoitetaan liikennöitävällä laattapinnalla. Tehdään saattoalue taksi- ja saattoliikennettä varten Asfaltin ja nurmen rajalle asennetaan betoninen reunakivi (upotettava). Oleskelualueet: Sisäänkäyntialueille ja osin piha-alueille tehdään betonilaatta ja/tai betonikivipinnat ja istutusalueita. Leikkipihan puolelle tehdään sisäänkäyntialue kestopuusta. Leikkipiha pinnoitetaan asfaltilla, ja valettavalla turvalaatalla, jonka vahvuus seuraa putoamiskorkeutta. Sisäänkäyntialueille tehdään esteettömyysnäkökulmasta tarpeelliset luiskaukset (katettuna 1/12,5 tai avoimina 1/20). Kasvillisuus: Tehdään rakennuksen ympärille tie-, piha- ja leikkialueita lukuun ottamatta nurmikko, tyyppiä käyttönurmi. Tontille istutetaan keskimääräinen määrä pensaita ja puita (osa leikkipihalle). Nurmipintaiset maanpinnat muotoillaan ulkoseinälinjoilla kauttaaltaan viettämään poispäin rakennuksesta. Erityisalueet: Rakennus kierretään seinänvieriltä sidotulla seulanperäkivellä, joka erotaan muista pihapinnoista puusoirolla (=kenttäkiveys). 114 ALUEEN VARUSTEET Talovarusteet: Tehdään kaikki tavanomaiset talovarusteet. Polkupyörätelineitä hankitaan noin 320 polkupyörää varten. Hankitaan jätehuoltovarustus (pintasäiliöt, pääosin 600 l), ja tehdään erillinen uusi jätekatos. Tehdään pihavalaistus. Oleskelualueet: Leikkialueiden varusteet: Leikkipihavarusteiksi hankitaan päiväkotikäyttöön tarkoitettuja, ikäkausisidonnaisia leikkivälineitä (Lappset, Compan tms.). Välineluettelo esitetään asemapiirustuksessa. Koulun piha varustetaan alakouluikäisille vastaavasti leikki- ja urheiluvarusteilla. Leikki- ja urheiluvarustuksessa huomioidaan erityislapset heille sopivilla varusteilla. Pihalle tehdään pallokenttä, jossa tekonurmi ja suojaseinät. Ulko-opasteet: Tehdään piha-alueelle tehdasvalmisteiset liikennemerkit (paikoitus, merkitään, le-paikat merkitään). Tehdään viranomaisvaatimusten mukainen o Opastekyltti talon päätyyn, o talonumerointi, esimerkiksi tarranumerointi ulkovalaisimeen. Erityiset aluevarusteet:

4 115 ALUEEN RAKENTEET Pihavarastot: Tehdään päiväkodin pihalle pihavarastot/leikkimökkirakennukset, sekä kouluosan piha-alueelle väline- ja talonmiehen varasto. Tehdään jätevarasto ja rakennukseen kiinteästi rakennettu laatikkovarasto. Tehdään rakennetyyppien mukaiset rakenteet (eivät lämmitettyjä) tiloja. Pihakatokset: Leikkipihan pihavarastojen yhteyteen tehdään katosta aurinkosuojaksi. Aidat ja tukimuurit: Päiväkotiosan piha aidataan. Aita on esim: o OMNI Legi R- fit verkkoaita, o 1600mm korkea, o varustetaan järjestelmän käynti- ja ajoneuvoporteilla asemapiirustuksen mukaisesti, o pienten piha aidataan matalammalla aidalla h =900 mm, o aidan rakenne on kolmilankainen, pystylanka on n.6mm ja vaakalangat ovat n 8mm, o verkon horisontaalinen silmäkoko n 35 x 200mm, o aidan alarako on enintään 100mm, o pulverimaalattuna, toimittajan vakio sävyyn arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti, o käyntiporttien alusrakenne yhteen hitsattua teräs RHS- putkea, o porttien lukitusjärjestelmä lapsi turvallinen, kaksitoiminen, o saranat hitsatut kuulalaakeroidut terässaranat, o huoltoporteissa ulkopuolella keskisalpa, kiinnitys maanalaisen vaakaputken päälle hitsattuun putkeen, o porttirakenne kuumasinkitään. Alueen portaat, luiskat ja terassit: Alueen pysäköintirakenteet: Erityiset aluerakenteet: 12 TALO-OSAT 121 PERUSTUKSET Anturat: Tehdään teräsbetonista pohjatutkimuksen ja rakennesuunnitelman mukaan. Perusmuurit, -pilarit ja -palkit: Tehdään teräsbetonista pohjatutkimuksen ja rakennesuunnitelman mukaan. Tehdään betonista, perusmuurin vierustäyttö tehdään hyvin vettä läpäisevällä kapillaarikatko murskekerroksella, raekoko # Ns. pystytäytön paksuus >300mm. Tehdään työ- ja liikuntasaumat, halkaisueristykset, vedeneristys ja salaojiin liittyvät aukot rakennesuunnitelmien mukaan. Routaeristys tehdään rakennepiirustusten mukaan Erityiset perustukset: 122 ALAPOHJAT Alapohjalaatat: Tehdään kapillaarikerrokset, min. 300 mm. Tehdään rakennesuunnitelman mukaan maanvaraisina eristettyinä teräsbetonilaattoina. Alapohja U-arvo 0,16 W/m2 K. Alapohjakanaalit: Erityiset alapohjat:

5 123 RUNKO Ulkovaippa ja kaikki vaipan liittymät tiivistetään: höyrynsulkumuovi ulotetaan alapohjan eristekerroksien väliin 300mm, höyrynsulkumuovin saumat limitetään >300mm ja saumat teipataan. Kaikki liittymät teipataan ja läpivientikappaleet tehdään vastaamaan tasoa, jolla saavutetaan ilmanvuotoluku 1 l/h (q50) tai parempi, joka todennetaan rakennustyön aikaisella koepaineistuksella. Mittaus suoritetaan kahdessa eri vaiheesta, vaippa tiivis muttei pinnoitteita sekä valmiista rakennuksesta. Ulkoseinän ja välipohja/yläpohjalaatan sauma tiivistetään huoneselosteen mukaisella tiivisteellä (M1 luokiteltu). Perustukseen tehdään radontiivistys. Kantavina rakenteina toimivat teräsbetoniset ulkoseinät ja keskilinjoilla pilari-palkki rakenne ja osin betoniset seinät. Palkit ovat liittopakkeja (Delta tai WHQ). Katosten pilarit ovat teräsrakenteisia, mutta puuverhottuja. Kantavien rakenteiden paloluokka R60. Väestösuojat: Tehdään vss-tila, S1 luokkaa, pinta-ala on noin 76m2 (lopullinen koko rauhan ajan käytön mukaan). Tila varustetaan määräysten mukaisin varustein. Kantavat seinät: Kantavat seinät teräsbetonia rakennesuunnitelmien mukaan. Pilarit: Rakennuksen pilarit ovat teräsbetonirakenteisia. Katosten pilarit ovat teräs/puurakenteisia Palkit: Rakennuksen palkit ovat liittopalkkeja, Delta tai WHQ. Katosten palkit ovat teräs/puurakenteisia. Välipohjat: Rakennuksen ullakolle sijoittuu iv-konehuone. Konehuoneen alapuolinen välipohja tehdään betonirakenteisista ontelolaatoista. Rakennuksen tavanomaiset välipohjat tehdään ontelolaatoista: o Ontelolaatan päälle tehdään pintabetonointi, o kaikkien välipohjien valmiit pinnat tehdään samaan tasoon, esteetön rakennus. Yläpohjat: Yläpohjat ja vesikatot tehdään pulpettikattoisena: o Yläpohjalaatta tehdään betonirakenteisesta ontelolaatasta, o ullakon puurakenteet tehdään rakennesuunnitelman mukaan: koolaten tarvittavat kallistukset. Yläpohjat lämmöneristetään U-arvovaatimuksen 0,09 W/m2K mukaan. Yläpohjista tehdään täysin tiiviit (ks. tiiveysvaatimus kohdan 123 alussa). Runkoportaat: Iv-konehuoneiseen vievät portaat tehdään sisätilaan ja reitti ullakon kautta tai vakiovalmisteisina teräsportaina (kuumasinkitty teräs) ulkotilasta ullakolle: 124 JULKISIVUT Ulkoseinät: Ulkoseinät rakennukseen ja kaikkiin ulkopuolisiin rakennuksiin (jätekatos, varasto/leikkimökit) tehdään palonsuojamaalattuina ja puuverhottuina (UTS 28mm paksu) ja lämmöneristettyinä. Rakenteen U-arvo vaatimus on 0,16 0,17 W/m2 K: o Tehdään kantava betoninen sisäkuori, joka toimii myös jäykistävänä rakenteena, o näkyvät sokkelipinnat tehdään betonista, sileävalu, o toteutetaan liikuntasaumat, o julkisivupaneelista tehdään vaihteleva, siten, että pystysuuntaisen paneelin leveydessä on vaihtelua. Ulkoseinistä tehdään täysin tiiviit (ks. tiiveysvaatimus kohdan 123 alussa). Ulkoseinistä osa tehdään lasiseininä: o rakenne alumiinia, U-arvo 1 tai parempi, eri värejä, RAL design kartta o lasit vastaavasti kuin ikkunoiden, huurtumaton-, selektiivi-, itsepuhdistuva- ja tarpeellisilta osiin turvalasi. Ikkunat: Ikkunat tehdään:

6 Ulko-ovet: o 3 tai 4-lasisina sisäänaukeavina MSE- tyyppisinä A-luokan ikkunoina, U-arvo 0,80 tai parempi, karmisyvyys 210 mm ja osin vastaavia kiinteitä ikkunoita, joiden U arvo on 0,6 tai parempi, RAL design kartta, eri värejä o lasi tehdään turvalasina silloin kun ikkunoiden alareuna on alempana kuin 7M o lasi itsepuhdistuva, huurtumaton, selektiivilasi, o tehdasmaalattuina, ulkopuite alumiinia, RAL design kartta (eri värejä) o tilkitään sisäpuolelta 1/3 syvyyteen polyuretaanivaahdolla ja ulkopuolelta mineraalivillalla o varustetaan sisäpuolelta alumiinitiivistysnauhalla tai massatiivisteellä. Listoitus tehdään sisäpuolelle maalatuilla puulistoilla. Ikkunapellit tehdään valmiiksi muovipinnoitetusta teräsohutlevystä. Asennetaan valmistajan helat, jotka hyväksytetään rakennuttajalla. Tehdään osa ikkunoista savunpoistoikkunoina, o CE-merkitty tuote, o alasaranoidut, o sähkötoimiset, o karamoottorilla, o laukaisupainike päätuulikaappiin. Ovet tehdään: o Alumiinirakenteisina lämmöneristettyinä sekä lasiaukollisina, o tehdasmaalattuina, RAL design kartta, eri värejä o kirkkaat, sileät 3-kertaiset turvalasieristyslasielementit, o kehyksen ja lasin yhteenlaskettu U-arvo mahdollisimman lähellä ikkunoiden U-arvoa (1), o tiivisteet tehdään silikonikumisina, o kynnykset tehdään esteettömiksi (alle 20mm, kokonaisnousukorkeus), o potkupellit rst, molemmin puolin, o ulko-oviin tehdään sähkölukitus. Julkisivuvarusteet: Tehdään julkisivuun sadevesijärjestelmät valmiiksi muovipinnoitetusta teräsohutlevystä ja talotikas polttomaalatusta teräksestä. 125 ULKOTASOT Parvekkeet: Katokset: Tehdään puurakenteiset sisäänkäyntikatokset. Päiväkodin piha-alueella katos toimii myös lastenvaunusuojana (nukutuspaikka ja aurinkosuojaus) Erityiset ulkotasot: 126 VESIKATOT Vesikattorakenteet: Tehdään ontelolaattojen varaan tuuletettu ullakko puurakenteisena rakennesuunnitelman mukaan, koolaten tai ristikkoina. Räystäsrakenteet: Räystäslaudoituksena toimii kattopinnoitteen umpinainen aluslaudoitus, hienosahattu ja maalattu puu tai kuultokäsitelty vaneri. o Tehdään umpiräystäät, räystään alapinta rimoitetaan tai laudoitetaan (peittää rakenteet), o räystäät pellitetään valmiiksi muovipinnoitetulla teräsohutlevyllä, o tehdään lintuverkot räystäille. Vesikatteet: Pinta tehdään kumibitumikermikatteena VE80: o Tehdään raakaponttilaudoituksen tai kosteuden kestävän vanerin päälle. Vesikattovarusteet: Tehdään lumiesteet, kattosillat ja kattoluukut sekä turvapollarit: o Tehdään 10 kattoluukkua, kattosilta ja sisäsivulle lumiesteet,

7 o polttomaalatusta teräksestä. Tehdään jalkarännit, jotka jakavat kattoveden. Lasikattorakenteet: Kattoikkunat ja luukut: Erityiset vesikattorakenteet: 13 TILAOSAT 131 TILANJAKO-OSAT Väliseinät: Uudet seinät tehdään teräsrankaisina kipsilevypintaisina seininä ja kivirakenteisina, tasoitettuina seininä. Kosteiden tilojen seinät tehdään aina kivirakenteisina. Vss-tilan seinät tehdään betonirakenteisina. Seinien ääneneristys tehdään mineraalivillalla ja kipsilevyllä tai kiviseinissä kivirakenteella ja tasoitteella: o Pääosalle seinistä asetetaan ääneneristysvaatimus 44db tai palovaatimus EI30. Lasiväliseinät, sisäikkunat: Sisäikkunat tehdään alumiinirakenteisina vakiotuoteikkunoina, eri värejä, RAL design kartta. o Lasiseinät tehdään alumiinrakenteisina, kuten ovet ja niihin liittyvät lasirakenteet: o osin käytetään EI30 palorakenteita ja laseja. Erityisväliseinät: Salitilan ympärille ja osin luokkiin tehdään taittoseinät: o 48db, o laminaattipinta, lukitus, o alakantoiset. Liikuntasali jaetaan kolmeen osaan tarkoitukseen suunnitelluilla nostoseinillä, joita tehdään kaksi, Crawford tai vastaava liikuntasaliin tarkoitettu jakoseinä käyntiovella. Kiinteän katsomon ja salin väliin asennetaan turvaverkko. Kaiteet: Päiväkodin sisäänkäyntiterassille tehdään kaiteet: o Rst valmiskaide, h=900. Portaisiin tehdään kaiteet: o Polttomaalattu pinnakaide, h=1000. Väliovet: Tehdään uudet sisäovet: o Käytetään yleensä maalattuun puukarmiin tehtyjä laminaattipintaisia laakaovia, lakattu puureuna, o osa ovista tehdään alumiinirakenteisina, maalattuina, lasiaukollisina ovina, käytetään kirkasta, sileää turvalasia, o alumiinioviin liittyy lasirakenteita (ikkunaosia), o osa ovista on desibeliovia (30-35db). Osa laakaovista ja osa alumiinirakenteisista ovista tehdään palo-oviksi, EI15 ja EI30: o Osaan eo palo-ovista tehdään lasirakenteita palo- ja turvalasista. Heloitukset ja lukitukset sekä kynnykset tehdään oviluettelon mukaan: o Esteettömät ovet, yleensä käytetään palo- ja äänieristysvaatimuksen mukaisia laskeutuvia tiivistekynnyksiä, o osaan ovista liittyy sähköjärjestelmiä (kulunvalvonta, automatiikka, dementiavalvonta ja palonsulkujärjestelmät). Erityisovet: Vss-tilan ovet tehdään määräysten mukaisena. Keittiön ovia tehdään heiluriovina, muoviovet. Tilaportaat: Uloskäytäviin, porrashuoneet, tehdään betonirakenteiset portaat ja tasanteet (4 kpl): o Elementtirakenne, Ruudus Oy tai vastaava (vakioporras), o pinnat musiikkibetonia,

8 o huomioidaan, pintamateriaalivaatimus P1 luokan mukaan. o kaiteet ja käsijohteet tuotteen mukaiset. Erityiset tilanjako-osat: 132 TILAPINNAT Lattioiden pintarakenteet: Tehdään kallistukset lattiakaivoihin päin kosteiden tilojen (märkäeteiset yms.) lattioissa. Huomioidaan: o Mattosyvennys tuulikaappitilassa, o ovikarmeille tehtävät syvennykset ulko-ovien kohdalla o vss-oven edusta tehdään syvennyksellisenä (ovi silloin kynnyksetön). Lattiapinnat: Käytäville ja pääosin toimintatiloihin (opetus, toimistot jne) asennetaan laattalattia (alimpaan kerrokseen) ja muihin kerroksiin muovi- tai kumimatto, jalkalistoitus tehdään vakiovalmisteisista muovi- tai kumisesta jalkalistasta. Erikoistiloihin, kuten päiväkotitilat, esiopetustilat ja EHA-tilat asennetaan joustava massalattia, jalkalistoitus tehdään tuote seinälle nostaen, esim. Mastertop Liikuntasaliin asennetaan lattia Pulastic DG plus (14+3), liittojoustava lattiarakenne, rakennekorkeus 17-18mm tai vastaava tuote Tanssisaliin asennetaan Signaturefloorings Signature Deck tanssilattia, mahdollisimman monipuolisen liikunnan mahdollistavalla alusrakenteella. Teknisen työn tiloihin asennetaan kumimatto, ns. nappulamatto, esim. Norament Round Art ja metallityöntiloihin massalattia esim. Mastertop 405. Sosiaalitilojen pesutiloihin, siivoustiloihin, pesu-/wc-tiloihin, varastoihin yms. tiloihin joissa vaaditaan veden tai kosteuden kestoa, asennetaan märkätilaan turvalattia, esim. Forbo Surestep Keittiön lattia aputiloineen pinnoitetaan akryylimassalla, esim. Kausalan pinnoite. Teknisen tilan lattia IV-konehuoneessa pinnoitetaan Nanten PuFlex tai Mastertop 1325 polyuretaanipinnoitteella. Alusrakenteet lattioihin tehdään pintakäsittelyn edellyttämällä tavalla, betonin ja tasoitteen kuivumisaika huomioiden. Pienillä alueilla, esim, sähkökaapit käytetään sähkönjohtavia muovimattoja. Sisäkattorakenteet: Tehdään käytäville ja huoneisiin avattavat järjestelmäkatot reiìtetystä tai uritetusta kipsilevystä: Ruokasali/aulatilaan tehdään akustoiva alakatto, esim. Heradesign tai vastaava. Käytetään levyä esim. Knauf Belgravia, tms. Keittiön, märkäeteisten ja wc/sh-tilojen alakatossa käytetään hygienia-levyä, esim. saman valmistajan hygieniatuote. Liikuntatilan ja teknisentyön tilan alakatto tehdään avattava järjestelmäkattona, akustoiva puukuitulevy, esim. Knauf Heradesign. Sisäkattopinnat: Sileät kattopinnat, pinnoitetaan kipsilevyllä, tasoitetaan ja maalataan ja akustoidaan pintaan liimattavalla, reunahuolitellulla levyllä osin Heradesign levyillä (tilan mukaan). Osin tasoitettuja ja maalattuja kattopintoja tehdään ontelolaatta tai betonipinnoille, sileät maalipinnat. Akustointi kuten sileille kipsikatoille. Seinien pintarakenteet: Leikkisaleihin ja ruokailutilaan tehdään akustoivaa seinäpintaa, joka samalla toimii ilmoituspintana: o Käytetään vakiovalmisteista pinnoitettua levyä, esim. Akustoiva Ecophon Acusto Wall tai pehmeitä akustoivia pintoja (valmistutteita) Tanssisaliin tehdään peilipintoja, joihin liitetään balettitankoja. Seinäpinnat: Seinäpinnat tasoitetaan ja maalataan: o Kivirakenteisissa seinissä käytetään sementtipitoista märkätilan tasoitetta, o maalataan kalvoa muodostavalla sisämaalilla. Laatoitettavat pinnat normaalia laatutasoa (märkätilat, siivoustilat, osa erikoistiloista kuten märkäeteiset) Lisäksi seiniä laatoitetaan osittain, välitilalaatoitukset. Laatoitettaviin seiniin ja altaiden taustoille tehdään vedeneristykset.

9 Erityiset tilapinnat: Teknisen tilan kattopinnat verhotaan osin (käytetään lattia-alan verran) kattoon liimattavalla reunahuolitellulla levyllä (muutoin tasoitus ja maalaus). 133 TILAVARUSTEET Kiintokalusteet: Kalusteiden ovet tehdään laminaattipintaisina, kalusteovien reunat tehdään ABS reunanauhalla, rungot tehdään melamiinipintaisina, maksimissaan 4 väriä. o Pääosin kalusteisiin tehdään kalustelukot. Pöytätasot tehdään laminaattipintaisina (ympärilaminointi). Osa kalusteista (mm. pesupöydät keittiössä ja siivoustiloissa) tehdään rst-levyllä pinnoitettuina, rst-pintaisiin kalusteisiin kuuluvat suunnitelman mukaiset altaat. Hyllykalusteet tehdään yleensä seinään kiinnitettyinä, laminaattipintaisina tai polttomaalattuina järjestelmäkalusteina. Märkätilojen kalusteissa käytetään märkätilalevyjä. Päiväkodin lepotiloihin asennetaan puiset kaappisängyt, esimerkiksi KuopioWoodi (sängyt käyttäjän hankinta). Eteis- ja märkäeteiskalusteet ovat vakiovalmisteisia päiväkotikalusteita, kaapit ovat puurakenteisia ja niissä on ovet. Sosiaalitiloihin tehdään vakiovalmisteiset, lukolliset pukukaapit. Leikki/salitilan varustus on esitetty/kuvattu pohjapiirustuksessa. Irtokalusteet eivät kuulu rakennusurakkaan, tilaaja tai rakennuttaja hankkii ne. Erityiskiintokalusteet: Tehdään jakelukeittiö ja ruokasaliin sijoitettava jakelulinjasto palautusalueineen. Keittiökalusteet ovat vakiovalmisteisia erikoistuotteita: o Rst kalusteita, o käsittää erillisen siivoustilan ja varastoja Tehdään teknisen työn tilat, jotka vastaavat yläasteen opetustavoitteisiin. Tehdään kotitaloustilat, jotka vastaavat yläasteen opetustavoitteisiin. Tehdään muita erikoisluokkia kuten tanssisali, kuvataiteen luokka ja musiikkiluokka, jotka varustetaan yläasteen tarpeisiin tai vastaavaan tasoon. Tehdään päiväkotiin monitoimisali. Märkäeteisiin tehdään kurasiepparit (joiden altaat sisältyvä lviu). Siivouskeskukset varustetaan rs-kalustein. Varusteet: Varusteet (mm. sälekaihtimet, verhoripustus, huoneopasteet, ilmoitustaulupinnat, yms) tehdään vakiovalmisteisia. Vakiolaitteet: Hankitaan ja asennetaan tavanomaiset laitteet, kuten liedet, uunit, pesukoneet, kuivausrummut, -kaapit, mikrot yms. Laitteet on esitetty kaluste-eritelmissä. Liesituulettimet, -kuvut ja huuvat sisältyvät lvi-suunnitelmaan ja urakkaan. Erityislaitteet: Hankitaan valmistuskeittiö ja ruokasaliin sijoitettavat laitteet. o keittiölaitteet ovat vakiovalmisteisia erikoislaitteita. Hankitaan erikoisluokkiin tarvittavat laitteet: tekninen työ, kuvataide jne. Tilaopasteet: Hankitaan ja asennetaan tilojen ovien viereen vakiovalmisteiset kyltit, joihin tehdään tilojen numerointi ja tunnistetiedot, oviin teipataan tilanumero (oikeaan reunaan h=25mm). Erityiset tilavarusteet: Urakkaan sisältyvät av-valmiudet taukohuoneisiin, päiväkotisaliin ja kaikkiin opetustiloihin (laitteet ovat käyttäjän hankintoja). 134 MUUT TILAOSAT Hoitotasot ja kulkurakenteet: Ullakolle tehdään kulkusillat.

10 Tulisijat ja savuhormit: Muut erityiset tilaosat: 135 TILAELEMENTIT Kylpyhuone-elementit: Kylmähuone-elementit: Keittiön kylmäkalusteet ovat vakiolaitteita. Saunaelementit: Talotekniikkatilaelementit: Hormielementit: Erityiset tilaelementit: TALOTEKNIIKKAOSAT 21 PUTKIOSAT Ks erillinen lvi-selostus. 22 ILMANVAIHTO-OSAT Ks erillinen lvi-selostus. 23 SÄHKÖOSAT Ks erillinen lvi-selostus. Tehdään paloilmoitin järjestelmä, siten, että on tarvittaessa kytkettävissä automaattisesti toimivaksi. 25 LAITEOSAT Hankitaan ja asennetaan savunpoiston laitteisto, ks. ikkunat. Hankitaan ja asennetaan henkilöhissi, le-kelpoinen, korin mitat min. 1400*1100 mm, koulua varten. Hankitaan ja asennetaan nostin, esim Kone Motala 2000, päiväkotia varten. Oulussa Saila Palviainen SIPARK Oy

RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO

RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO RAKENNUSTAPASELOSTUS YLEISTIEDOT PAIKKATIEDOT Rakennuskohteen nimi Kaukaan Virkailijakerho Osoite Kaukaankatu 28 Rakennuspaikkaa koskevat tiedot (tontti, kaavoitus,

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

Etelä-Sipoon keskuskeittiö

Etelä-Sipoon keskuskeittiö RAKENNUSTAPASELOSTUS 1 Sisällysluettelo: Rakennushankkeen yleistiedot Kohde Käyttäjän edustajat Rakennushanke Rakennuttaja Suunnittelijat, asiantuntijat 1 Rakennustekniikka 11 Alue 111 Raivaus ja purku

Lisätiedot

KUSTANNUSARVIO Päiväys 28.8.2013 LIITE 8. Talo 2000 - nimikkeistö Euroa /brm2 %

KUSTANNUSARVIO Päiväys 28.8.2013 LIITE 8. Talo 2000 - nimikkeistö Euroa /brm2 % KUSTANNUSARVIO Päiväys 28.8.2013 LIITE 8 Kohde: ESSHP, Mikkelin keskussairaala R-Rakennuksen peruskorjaus Porrassalmenkatu 35-57 Paikkakunta: Ajankohta: Nettoala: Bruttoala: MIKKELI 28.8.2013 1 029 m2

Lisätiedot

Ro Nimike Yks Määrä /yks

Ro Nimike Yks Määrä /yks 15.11.2012 Sivu 1/16 Tapio Holopainen Insinööritoimisto Tapio Holopainen Hanke: 2RO 14.11.12 Kaupungintalo, väliaikaiskäytön korjaustoimenpiteet Espoo Vaihe: 1:200 ja palaverit Paikkakunta: Espoo Haahtela-ind.:

Lisätiedot

Havukosken Ässäkodit

Havukosken Ässäkodit Havukosken Ässäkodit Vuokra-asuntoja Kytötie 18, 01360 Vantaa Kerrospohjat Merkkien selitykset Huoneistopohjat Rakennustapaseloste R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S / 20.05.2013

Lisätiedot

Pientaloteollisuus PTT ry PIENTALOPAKETTIEN YLÄKÄSITTEET 01.06.2010 1(5)

Pientaloteollisuus PTT ry PIENTALOPAKETTIEN YLÄKÄSITTEET 01.06.2010 1(5) 1(5) TOIMITUKSEN SISÄLTÖKUVAUS Materiaalitoimitus = M Materiaalit toimitetaan asennettuna = A Ei sisälly toimitukseen = tyhjä solu YLÄKÄSITTEET Talopaketin toimituslaajuus 1 RAKENNUSOSAT TALOVALMIS MUUTTOVALMIS

Lisätiedot

Martinkartano. Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat. Senioriasumisoikeusasuntoja. Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää

Martinkartano. Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat. Senioriasumisoikeusasuntoja. Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää Martinkartano Senioriasumisoikeusasuntoja Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat SENIORIASUMISOIKEUS OY ILTAMANTIE 7, 05810 HYVINKÄÄ P +108.00

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET

ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET Tietomallin ja muiden suunnitteludokumenttien tietosisältöjen tulee vastata toisiaan. Mallinnuksessa noudatetaan Yleisiä tietomallivaatimuksia 202. Sisältö on määritelty

Lisätiedot

RAKENNUSSELOSTUS ALUSTAVA

RAKENNUSSELOSTUS ALUSTAVA Helen Oy / HKL Metron sähkönsyöttöasema kontissa RAKENNUSSELOSTUS ALUSTAVA 27.05.2016 000_0200_1000 000_0200_1000.docx 30.5.2016 Sivu 3 / 23 1 RAKENNUSOSAT... 9 11 ALUEOSAT... 9 111 MAAOSAT... 9 1111

Lisätiedot

Mäntsälän toimistotalo RAKENNUSTAPASELOSTUS

Mäntsälän toimistotalo RAKENNUSTAPASELOSTUS Mäntsälän toimistotalo RAKENNUSTAPASELOSTUS 01 YLEISTÄ 01.1 Rakennushanke 01.11 Rakennuskohde ja sen sijainti Mäntsälän toimistotalo; ETEVA-kuntayhtymän, Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n, Mäntsälän kunnan,

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS / ALUSTAVA 29.8.06 Kohde: Sijainti: Osoite: AS OY TURUN LUOLAVUORENPUISTO-II Turun kaupunki, Luolavuoren (032) kaupunginosa, kortteli 53, tontti 5 Rätiälänkatu 15 c, 20300 TURKU YLEISTÄ

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI 7.9.2015. Rakennuspaikkaa koskevat tiedot (tontti, kaavoitus, rakennusoikeus, rasitteet jne.) Asemakaava

SASTAMALAN KAUPUNKI 7.9.2015. Rakennuspaikkaa koskevat tiedot (tontti, kaavoitus, rakennusoikeus, rasitteet jne.) Asemakaava SASTAMALAN KAUPUNKI 7.9.2015 RAKENNUSTAPASELOSTUS YLEISTIEDOT PAIKKATIEDOT Rakennuskohteen nimi Kiikoisten rantasauna Osoite Rajalahdentie 45, Sastamala Rakennuspaikkaa koskevat tiedot (tontti, kaavoitus,

Lisätiedot

As. Oy Naantalin Metsätähti

As. Oy Naantalin Metsätähti 1 As. Oy Naantalin Metsätähti PERUSTAMINEN JA PIHA: Rakennukset perustetaan pohjatutkijan ohjeiden ja rakennesuunnitelmien mukaan teräsbetonipaaluin sekä maanvaraisesti. Piha-alue on liikennöitäviltä osin

Lisätiedot

Kohde. Kevyet väliseinät. Rakennuspaikka. Varastot. Piha-alue ja -varusteet. Pintamateriaalit. Rakenteet. Runkoa täydentävät rakennusosat.

Kohde. Kevyet väliseinät. Rakennuspaikka. Varastot. Piha-alue ja -varusteet. Pintamateriaalit. Rakenteet. Runkoa täydentävät rakennusosat. 1 RAKENNUSSTAPASSELOSSTUSS 3311..0011..22001100 Kohde Kohde on nelikerroksinen asuinkerrostalotalo, jossa on yhteensä 19 asuntoa. Pohjakerroksessa ovat huoneistokohtaiset varastot, ulkoiluvälinevarasto,

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS. 171-LEPPÄTIEN KOULU, SIPOO Vanhan osan korvaava uudisrakennus. Piir.No: Pvä: Huom.: Laatija: AR 000-000 2009-12-08 ja

RAKENNUSTAPASELOSTUS. 171-LEPPÄTIEN KOULU, SIPOO Vanhan osan korvaava uudisrakennus. Piir.No: Pvä: Huom.: Laatija: AR 000-000 2009-12-08 ja 171-LEPPÄTIEN KOULU, SIPOO Vanhan osan korvaava uudisrakennus RAKENNUSTAPASELOSTUS Piir.No: Pvä: Huom.: Laatija: AR 000-000 2009-12-08 ja Tunnus: Pvä: Muutos: Laatija: 2 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS (alustava)

RAKENNUSTAPASELOSTUS (alustava) RAKENNUSTAPASELOSTUS (alustava) As Oy Kajaanin Seminaarinmäki sijaitsee Kajaanin kaupungin ydinkeskustassa korttelissa AK 1. Talo A sijaitsee Kauppakadun varrella osoitteessa Kauppakatu 31. Talo B sijoittuu

Lisätiedot

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1 Kotilokatu 1, 70840 Kuopio HANKETIEDOT Rakennuskohteen nimi ja osoite As Oy Kuopion Kotilokatu 1 Kotilokatu 1 70840 Kuopio Tontin tiedot Vuokratontti, pinta-ala:

Lisätiedot

MR000. Tuoterakennekuvaus. rakenneselosteen mukaan

MR000. Tuoterakennekuvaus. rakenneselosteen mukaan MR000 1123 Täytöt MR000 Tuoterakenne TÄYTTÖ - kanaalien täyttö - aluetäytöt ja pengerrykset - perustusten alustäytöt - rakenteiden vierustäytöt - rakenteiden sisäpuoliset täytöt TÄYTTÖÖN LIITTYVÄ ROUTAERISTYS

Lisätiedot

PTT:N VESIKATTOVALMIS TOIMITUKSEN SISÄLTÖKUVAUS

PTT:N VESIKATTOVALMIS TOIMITUKSEN SISÄLTÖKUVAUS PTT:N VESIKTTOVLIS TOIITUKSEN SISÄLTÖKUVUS Tähtikvartetti -kampanjan tarkan toimituserittelyn saat omalta Kotikonkariltasi. ateriaalitoimitus ateriaalit toimitetaan asennettuna VESIKTTO- VLIS Tontin alueosat

Lisätiedot

Kääpätie 10. 90820 Kello. www.rakennusliikevanttila.fi

Kääpätie 10. 90820 Kello. www.rakennusliikevanttila.fi Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi Rakennustapaselostus As Oy Kiimingin Hiihtäjäntie Hiihtäjäntie 15, 90900 Kiiminki Yleistä: As Oy Kiimingin Hiihtäjäntie muodostuu kahdesta yksikerroksisesta rivitalosta

Lisätiedot

PARIKKALAN VESITORNIN SANEERAUS

PARIKKALAN VESITORNIN SANEERAUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARIKKALAN KUNTA PARIKKALAN VESITORNIN SANEERAUS RAKENNUSSELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1.7.2015 P25076 RAKENNUSSELOSTUS 1 (10) Vajavaara Suvi 1.7.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Huoneistoala on yhteensä 376 m2 + var, tekn tila 45 m2, tilavuus 1660 m3 ja kerrosala 475 m2

Huoneistoala on yhteensä 376 m2 + var, tekn tila 45 m2, tilavuus 1660 m3 ja kerrosala 475 m2 RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY SEINÄJOEN HIETAMÄENTIE 17-19 Yleiskuvaus: Asunto Oy Seinäjoen Hietamäentie 17-19 rakennuspaikka sijaitsee Seinäjoen Hyllykallion kaupunginosassa kortteli 4045 tonttit 1 ja 2.

Lisätiedot

Ark Rak LVI Sah Rau. uusi IV-konehuone liikuntasalin alle. Pilarit, palkit myös uusi laatta, uusi välipohja vanhaan

Ark Rak LVI Sah Rau. uusi IV-konehuone liikuntasalin alle. Pilarit, palkit myös uusi laatta, uusi välipohja vanhaan Kommentoitu: Ark Rak LVI Sah Rau Munkkivuoren alaaste, PERUSPARANNUS Raumantie 2, 00350 Helsinki Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

Kortepohja, Jyväskylä. TA-Asumisoikeus Oy

Kortepohja, Jyväskylä. TA-Asumisoikeus Oy Kortepohja, Jyväskylä TA-Asumisoikeus Oy SIJAINTIKARTTA OpenStreetMapin tekijät, CC-BY-SA P Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675 kg P Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675

Lisätiedot

Asunto Oy Vantaan Tempo rakennustapaselostus 24.6.2009

Asunto Oy Vantaan Tempo rakennustapaselostus 24.6.2009 Asunto Oy Vantaan Tempo rakennustapaselostus 24.6.2009 YLEISKUVAUS PERUSTUKSET KANTAVAT RAKENTEET ULKOSEINÄT VESIKATTO IKKUNAT JA OVET PARVEKKEET Asunto Oy Vantaan Tempo rakennetaan rakennuslupaa (24.02.2009)

Lisätiedot

Luutnantinpolku, Malminkartano Pääpiirustukset 26.06.2015

Luutnantinpolku, Malminkartano Pääpiirustukset 26.06.2015 Luutnantinpolku, Malminkartano Pääpiirustukset 26.06.2015 Tämän selostuksen sisältö noudattaa Talo 2000 Hankenimikkeistöä RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT Rakennushanke Rakennushanke koostuu kolmesta asuinkerrostalosta,

Lisätiedot

Rakennusliike A Vänttilä Oy

Rakennusliike A Vänttilä Oy Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi Rakennustapaselostus As Oy Oulun Pyyntipiha Pyyntitie 8, 90540 Oulu Yleistä: As Oy Oulun Pyyntitie muodostuu kahdesta yksikerroksisesta rivitalosta ja kahdesta

Lisätiedot

Osmussaarenkaari 10 Kolsari, Kirkkonummi

Osmussaarenkaari 10 Kolsari, Kirkkonummi Osmussaarenkaari 10 Kolsari, Kirkkonummi TA-Asumisoikeus Oy TA-Asumisoikeus Oy/ Osmussaarenkaari 10 KORTTELI 873, TONTTI 1 Osmussaarenkaari 10 02480 Kirkkonummi 5.11.2012 TONTIN PINTA-ALA 8245 m2 RAKENNUSOIKEUS

Lisätiedot

Rakennusliike A Vänttilä Oy

Rakennusliike A Vänttilä Oy Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi JAHTIMETSÄNTIEN OMAKOTITALOT Rakennustapaselostus Rakennuspaikka: Jahtimetsäntie 1, 3, 5 ja 7, 90540 Oulu Rakennusten laajuustiedot: Päärakennus: huoneistoala 120

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Asunto Oy Kouvolan Kustaankruunu

Asunto Oy Kouvolan Kustaankruunu Asunto Oy Kouvolan Kustaankruunu Pappilanpellontie 2-45700 Kuusankoski Näkymä viereisen koulun katolta. Asunto Oy Kouvolan Kustaankruunu Itäinen Linjapuisto Maunukselantie Kauppakatu Killingintie KESKUSTA

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS KASAVUOEN KOULUKESKUS. Laajennus ja peruskorjaus HANKESUUNNITELMA. Sisältö noudattaa Talo 2000 Hankenimikkeistöä.

RAKENNUSTAPASELOSTUS KASAVUOEN KOULUKESKUS. Laajennus ja peruskorjaus HANKESUUNNITELMA. Sisältö noudattaa Talo 2000 Hankenimikkeistöä. 1/9 KASAVUOEN KOULUKESKUS Laajennus ja peruskorjaus HANKESUUNNITELMA RAKENNUSTAPASELOSTUS Sisältö noudattaa Talo 2000 Hankenimikkeistöä. Arkkitehtitoimisto Perko Oy Helsinki 13.08.2014 2/9 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

Muhuntie 1 Kolsari, Kirkkonummi. TA-Asumisoikeus Oy

Muhuntie 1 Kolsari, Kirkkonummi. TA-Asumisoikeus Oy Muhuntie 1 Kolsari, Kirkkonummi TA-Asumisoikeus Oy TA-Asumisoikeus Oy/ Muhuntie 1 KORTTELI 856, TONTTI 1 Muhuntie 1 02400 Kirkkonummi 5.11.2012 TONTIN PINTA-ALA 9812 m2 RAKENNUSOIKEUS 3000 m2 HUONEISTOLUETTELO

Lisätiedot

Puh INTERNET SÄHKÖPOSTI:

Puh INTERNET SÄHKÖPOSTI: Kaiterantie 5 A4 FIN 93600 Kuusamo Puh 0400 780689 INTERNET SÄHKÖPOSTI: kalevi.huuskonen@europinta.fi 1 YLEISTÄ 01.1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 01.11 KOHDE Kohde tulee Kuusamon keskustan alueelle, Kitkantien

Lisätiedot

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite Lemminkäinen Skaftkärrin koulu TARJOUS nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016 Skaftkärrin koulun tilojen muutos Peruste/ viite Skaftkärrin koulu on laajentunut 780 brm2 verrattuna tarjousvaiheen ve 1 laajuuteen.

Lisätiedot

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Huoneselosteet: 37 kpl 1/ Liikuntavälinevarasto 101 ja parvi 204 Kipsilevy, tasoitetaan ja maalataan Kalusteet ja varusteet (mm. seinälle kääntyvät tikkaat) kaluste-eritelmien

Lisätiedot

Maunulantie 1-3 Turku, Hirvensalo, Friskala

Maunulantie 1-3 Turku, Hirvensalo, Friskala Maunulantie 1-3 Turku, Hirvensalo, Friskala urh.talo laskettelurinne koulu ja kirjasto grilli päiväkoti kauppa ALKO kirkko ratsutalli kauppa, apteekki, R-kioski, päiväkoti, neuvola, grilli uimaranta kappeli

Lisätiedot

ASUNTO OY KIEVARINPUISTO TUUSULA ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS 18.03.2015

ASUNTO OY KIEVARINPUISTO TUUSULA ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS 18.03.2015 ASUNTO OY KIEVARINPUISTO TUUSULA ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS 18.03.2015 Rakennustapaselostuksen päiväyksen jälkeen siihen mahdollisesti tulevat muutokset, lisäykset ja täsmennykset merkitään viimeiselle

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014

AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014 AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 3kpl paritaloja 1 autokatosta sekä jätekatos. RS uudiskohde. Oma tontti (3107m2).

Lisätiedot

Korkotuettuja vuokra-asuntoja LAHDEN MUSTAMÄENKATU 4. Mustamäenkatu 4, 15610 Lahti

Korkotuettuja vuokra-asuntoja LAHDEN MUSTAMÄENKATU 4. Mustamäenkatu 4, 15610 Lahti Korkotuettuja vuokra-asuntoja LAHDEN MUSTAMÄENKATU 4 Mustamäenkatu 4, 15610 Lahti HANKETIEDOT Rakennuskohteen nimi ja osoite Lahden Mustamäenkatu 4 Mustamäenkatu 4 15610 Lahti Tontin tiedot Vuokratontti,

Lisätiedot

AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014

AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014 AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 2 rivitalon ja 1 paritalon sekä 2 autokatoksen uudiskohde. Talo A perustetaan

Lisätiedot

Modernia kaupunkiasumista

Modernia kaupunkiasumista Modernia kaupunkiasumista Turun Kreijari Helsinginkatu 13 Kiinteistön yleiset tiedot Asuntoja 50 kpl Lämmitys Kaukolämpö Kiinteistötyyppi Kerrostalo Autopaikkoja Koti lähellä Aurajokea Irtaimistovarasto

Lisätiedot

PELLASLAAKSO RAKENNUSTAPASELOSTE JA MATERIAALILUETTELO

PELLASLAAKSO RAKENNUSTAPASELOSTE JA MATERIAALILUETTELO PELLASLAAKSO RAKENNUSTAPASELOSTE JA MATERIAALILUETTELO RAKENNUSTAPASELOSTE 2 Alapohja Anturat paalutetaan kovaan maahan asti ja toteutetaan betonivaluna. Anturan päälle muurataan kevytsoraharkko-sokkeli,

Lisätiedot

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 31.3.2011

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 31.3.2011 Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 31.3.2011 Arkkitehtitoimisto SIPARK Oy Kiilakiventie 1, 90250 Oulu ovi- ja ikkunaeritelmät: oviluettelot, heloitus- ja lukitusluettelot 28 sivua ovipiirustukset 0/1kpl,

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

RS-KOHDE ENNAKKOMARKKINOINTI ASUNTO OY VAASAN KOTIPIHA

RS-KOHDE ENNAKKOMARKKINOINTI ASUNTO OY VAASAN KOTIPIHA RS-KOHDE ENNAKKOMARKKINOINTI ASUNTO OY VAASAN KOTIPIHA HANKETIEDOT RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE Asunto Oy Vaasan Kotipiha Kokkolinnunkatu 3, 65300 Vaasa TONTTITIEDOT Vapaarahoitteinen, Vaasan kaupungin

Lisätiedot

AS. OY HELSINGIN RAMSINPOUKAMA

AS. OY HELSINGIN RAMSINPOUKAMA www.aw-rakennus.fi AS. OY HELSINGIN RAMSINPOUKAMA NÄKYMÄ HIIDENMAANKADULTA ARKKITEHTITOIMISTO TAPIO GRÖNLUND OY AS. OY HELSINGIN RAMSINPOUKAMA Kohteessa on 13 kpl asuntoja asuntokoko 4 5 h + kt + s + var

Lisätiedot

ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu

ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA AURINKOKATU 7, 80140 JOENSUU Arvioitu valmistuminen tammikuu 2016 Asunto Oy Joensuun Marjala on tyylikäs ja nykyaikainen

Lisätiedot

ENNAKKOMARKKINOINTI. Asunto Oy Turun. Suikkilantähti. Suuntaa antava 3D-mallinnus

ENNAKKOMARKKINOINTI. Asunto Oy Turun. Suikkilantähti. Suuntaa antava 3D-mallinnus ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Turun Suikkilantähti on arvostetulle alueelle, luonnonläheiseen ympäristöön rakennettava korkeatasoinen 7 asunnon vapaarahoitteinen rivitaloyhtiö. Huoneistot ovat yksitasoisia,

Lisätiedot

Paritalo Kontiolahti. Vierevänniementie 12

Paritalo Kontiolahti. Vierevänniementie 12 Paritalo Kontiolahti Vierevänniementie 12 91,5m 2 TERASSI S 4h + K + KHH + S + var Tämä paritalo on rakenteilla Höytiäisen upeisiin rantamaisemiin aivan palveluiden äärelle. K PSH Tule tutustumaan paritaloon,

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN UPSEERINHOVI Nappulakatu 1, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 5.6.2015

AS OY TUUSULAN UPSEERINHOVI Nappulakatu 1, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 5.6.2015 AS OY TUUSULAN UPSEERINHOVI Nappulakatu 1, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 5.6.2015 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: Yläpohja: Alapohja: Välipohja: Väliseinät: Ikkunat: Ovet: Portaat Parvekkeet

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS

RAKENNUSTAPASELOSTUS RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY JÄMSÄ VILLENKUJA Villenkuja 3 42100 JÄMSÄ Mestaritiimi Oy Lukkoilantie 12 42100 JÄMSÄ Yleistä: As Oy Jämsän Villenkuja sijaitsee Jämsässä os. Villenkuja 3. Tontti sijaitsee Villenkujalla

Lisätiedot

Lomamökit. Keuruun Höyryveturipuisto. Rakennustapaselitys. Viite 1510006607 Versio 1 Pvm 11.11.2013 Hyväksynyt Tarkistanut

Lomamökit. Keuruun Höyryveturipuisto. Rakennustapaselitys. Viite 1510006607 Versio 1 Pvm 11.11.2013 Hyväksynyt Tarkistanut Keuruun Höyryveturipuisto omamökit Rakennustapaselitys Viite 00007 Versio Pvm..0 Hyväksynyt Tarkistanut aatinut Ritva ahtinen Ramboll Finland Oy Pakkahuoneenaukio 0 Tampere Finland Puhelin: 00 7 800 www.ramboll.fi

Lisätiedot

Formaatti tarkennetaan myöh./ rajaus liitepiir. Inventointimalli Taso2 - Rakennusosamalli x

Formaatti tarkennetaan myöh./ rajaus liitepiir. Inventointimalli Taso2 - Rakennusosamalli x 06.11.2012 Ryömintätila ei KESKUSPALOASEMA, LAAJ. JA PERUSKORJAUSi kerroksia 3 Mika Rantala Ullakko ei Laajuus: 4800 brm2, sisältää kellarin Lähtötiedot tilaajalta tiedostomuoto Olemassa olevat arkkitehtisuunnitelmat

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S LAUTTASAARENTIE 50 3.KRS MUUTOS R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S TARVESELVITYS 24.11.2015 JESKANEN REPO TERÄNNE ARKKITEHDIT OY 2 SISÄLLYSLUETTELO HANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 1 RAKENNUSOSAT... 4 11

Lisätiedot

TOIVOLA LASTENKOTI Talousrakennus Mikkolankuja 6, 00680 Helsinki

TOIVOLA LASTENKOTI Talousrakennus Mikkolankuja 6, 00680 Helsinki Tilakeskus Kohteen nimi ja osoite Toivolan lastenkoti, talousrakennus TOIVOLA LASTENKOTI Talousrakennus Mikkolankuja 6, 00680 Helsinki Vesikaton uusiminen ja savupiipun purku Hankenumero 8033053 Tilakeskus

Lisätiedot

Piispalantie 1 Lieto, Keskusta

Piispalantie 1 Lieto, Keskusta Piispalantie 1 Lieto, Keskusta 20 19 18 17 16 15 8a p 14 13 tie 21 22 23 an 24 12 11 25 al 26 10 9 6a isp p 27 28 8 7 Pi 20 29 ap30 31 32 6 5 4 3 6a Piis p yht alanti. 40 e ap 1 p 33 34 35 36 2 1 TA 37

Lisätiedot

RAKENNUSSUUNNITELMAN MUKAISET VOLYYMITIEDOT ###

RAKENNUSSUUNNITELMAN MUKAISET VOLYYMITIEDOT ### KUSTANNUSARVIO JA RAKENNUSSELOSTUS Rakennusinvestoinnin rahoitustukihakemukseen MAA JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Maaseutu- ja luonnonvaraosasto 01 Hakija Kivioja Pekka 07 Metsää, ha 02 Lähiosoite Kiviojantie

Lisätiedot

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X

Lisätiedot

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA JA SEN NURKKAPISTE RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIN SALLITTU KERROSLUKU

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA JA SEN NURKKAPISTE RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIN SALLITTU KERROSLUKU 3 7. 8.9 7.7 Rumpu #30.9 Långängsvägen 000 000 000 80 000 LJK/SPK 3 LUONNONTILA 7099 r.00 9.3.3 8 8 0 30. 78.39 7 9 3.00 9 8. 7.0.7. Kaltevuus % 3 7 8 9 0 98 8 7 Kaltevuus % 090 89.0 9.9 0 30 7099 3 3.

Lisätiedot

AS.OY.SÄRMÄNKULMA. ennakkomarkkinointi

AS.OY.SÄRMÄNKULMA. ennakkomarkkinointi AS.OY.SÄRMÄNKULMA ennakkomarkkinointi AS.OY.SÄRMÄNKULMA 1371m 2 alustava asemapiirros LAUTTAKYLÄNKATU SÄRMÄNKATU 1 5 10 15 20 25 30m 1H+TK 43,0m 2 alustava pjapiirros 10,8 m 2 kph 0,6 m 2 ppk tk 10,0 m

Lisätiedot

TA.fi. TA-Asumisoikeus Oy ERVASTINTIE 2 02780 ESPOO

TA.fi. TA-Asumisoikeus Oy ERVASTINTIE 2 02780 ESPOO TA.fi TA-Asumisoikeus Oy ERVASTINTIE 2 02780 ESPOO ASEMAPIIRROS ERVASTINTIE 2 NÄKYMÄ VANTAANLAAKSONTIELLE KATUSIVU NÄKYMÄ SISÄPIHALLE HUONEISTOLUETTELO HUONEISTO TYYPPI PINTA-ALA m² A-TALO A1 4H+K+S 90,50

Lisätiedot

As Oy Tampereen Vuoreksen Eemeli

As Oy Tampereen Vuoreksen Eemeli 31.3.2011 As Oy Tampereen Vuoreksen Eemeli ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS RAKENNUSKOHDE As Oy Tampereen Vuoreksen Eemeli, Lagerlöfinkatu 1, 33870 Tampere. TONTTI Kaupunginosa 7653 / tontti 2 / Vuores /

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN PÄÄVARTIO Kaartilaisenpolku 4, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY TUUSULAN PÄÄVARTIO Kaartilaisenpolku 4, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY TUUSULAN PÄÄVARTIO Kaartilaisenpolku 4, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 23.8.2017 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: Yläpohja: Alapohja: Välipohja: Väliseinät: Ikkunat: Ovet: Portaat Parvekkeet

Lisätiedot

D024 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI

D024 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 30.06.2014 Sivu 1/9 D024 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI TILASELOSTUS 30.06.2014 VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN 30.06.2014 Sivu 2/9 Yleistä Kohteen uudet pintamateriaalit ovat päästöluokkaa M1. Rakennusvarusteet rakennusselostuksen

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTE As Oy Kuopion Rantakerttu Osoite: Asuntoja: Autokatospaikkoja: PIHA-ALUE JULKISIVUT JA VESIKATE IKKUNAT OVET VÄLISEINÄT SEINÄPINNAT KATTOPINNAT LATTIAPINNAT KALUSTEET VARUSTEET KODINKONEET

Lisätiedot

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS 14.12.2010 FCG Oy RAKENNUSTYÖSELOSTUS I KAAVIN KUNTA, kirkonkylän rantauimala 14.12.2010 Huolto-

Lisätiedot

H O N K A M U U T T O V A L M I S O M A K O T I

H O N K A M U U T T O V A L M I S O M A K O T I H H O N K A M U U T T O V A L M I S O M A K O T I H O N K A M U U T T O V A L M I S O M A K O T I T A L O Hinnat ovat voimassa toistaiseksi toimituksiin 31.10.2014 saakka. Muuttovalmis koti - turvallinen

Lisätiedot

1/5 ASUNTO OY HELSINGIN HALKOSUONTIE 7 RAKENNUSTAPASELOSTE 03.11.2012. Yleistä

1/5 ASUNTO OY HELSINGIN HALKOSUONTIE 7 RAKENNUSTAPASELOSTE 03.11.2012. Yleistä 1/5 ASUNTO OY HELSINGIN HALKOSUONTIE 7 RAKENNUSTAPASELOSTE 03.11.2012 Yleistä Kohde sijaitsee Helsingin kaupungin Pakillan kaupunginosassa, korttelissa 139 tontilla 39. Yhtiön osoite on Halkosuontie 7

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUNIAISTEN KAUPUNGIN KESKUSKEITTIÖ 1/9 KAUNIAISTEN KAUPUNGIN KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Arkkitehtitoimisto Perko Oy Helsinki 6.11.2013 TALO

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTE. Asunto Oy Tampereen Siljanpuisto. Frans Emilin katu 24, 33870 Tampere. Asunto Oy Tampereen Siljanpuisto

RAKENNUSTAPASELOSTE. Asunto Oy Tampereen Siljanpuisto. Frans Emilin katu 24, 33870 Tampere. Asunto Oy Tampereen Siljanpuisto RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Tampereen Siljanpuisto Frans Emilin katu 24, 33870 Tampere Vuores 7655 / tontti 1, Tampereen kaupungin vuokratontti. Tontin pinta-ala

Lisätiedot

Tilan RN:o/tontin nro/rakennuspaikan nro. Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja

Tilan RN:o/tontin nro/rakennuspaikan nro. Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja EURAJOEN KUNTA YMPÄRISTÖTOIMI RAKENNUSVALVONTA RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Yksityiskohtainen tarkistuslista RAKENNUSKOHDE Rakennuslupanumero Rakennuspaikka Kylä/kunnanosa Osoite Tilan nimi/korttelin

Lisätiedot

2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET)

2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET) 2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET) Kohde Valmisosasuunnittelun lähtötiedot arkkitehdilta Tarve 1.1 Mitoitetut työpiirustukset - Rakennuksen päämitat - Tasojen +korkeudet

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS Ennakkomarkkinointivaihe 23.5.2014

RAKENNUSTAPASELOSTUS Ennakkomarkkinointivaihe 23.5.2014 RAKENNUSTAPASELOSTUS Ennakkomarkkinointivaihe 23.5.2014 Asunto Oy Tapiolan Golfpuisto YLEISTÄ Yhtiön nimi: Asunto Oy Tapiolan Golfpuisto Osoite: Mankkaanmalmi 20, 02180 Espoo Kaupunginosa, kortteli ja

Lisätiedot

Kaunis koti viihtyisällä alueella

Kaunis koti viihtyisällä alueella Kaunis koti viihtyisällä alueella Rakennamme valoisan kodin omakotitaloon Ylöjärven Kangasniemeen. Ympäristö on viihtyisä. Lähialueen tiet ja puistot on rakennettu valmiiksi. Kodin läheltä löytyvät päiväkoti,

Lisätiedot

KOIRANKOPPI ARK. Tietomalliseloste. Havainnollistuskuva kohteesta. Heidi Sumkin. Mallintaja. Kohde

KOIRANKOPPI ARK. Tietomalliseloste. Havainnollistuskuva kohteesta. Heidi Sumkin. Mallintaja. Kohde Tietomalliseloste Havainnollistuskuva kohteesta KOIRANKOPPI ARK Aloituspvm Mallintaja Kohde Mallinnustarkoitus Käytettävät ohjelmistot, tiedonsiirto Lisätietoja, huomioita yms. 15.5.2009 Nimi Heidi Sumkin

Lisätiedot

LAAKASIILO KATETTU. LAAKASIILOT, mv Esko Hautakorpi UUDISRAKENNUS. Rakennusala Sisäala m² 1523 m². Laakasiilo, katettu FarmiMalli Oy

LAAKASIILO KATETTU. LAAKASIILOT, mv Esko Hautakorpi UUDISRAKENNUS. Rakennusala Sisäala m² 1523 m². Laakasiilo, katettu FarmiMalli Oy LAAKASIILOT, mv Esko Hautakorpi UUDISRAKENNUS A 6139 51 FarmiMalli Oy puristeneste pumppauskaivo mastojäykistys Rullaovi 6x6 615 Rullaovi 9x7 LAAKASIILO KATETTU Rakennusala Sisäala 1542 m² 1523 m² Kerrosala

Lisätiedot

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS

RAKENNUSTAPASELOSTUS RAKENNUSTAPASELOSTUS YLEISTÄ Asunto Oy Kuopion Rantakeidas on RS-rahoitteinen asuintaloyhtiö, joka koostuu kahdesta luhtikerrostalosta. Taloyhtiössä on 24 asuntoa. Huoneistokohtaiset varastot sijaitsevat

Lisätiedot

Asunto Oy Jyväskylän Haukansulka C

Asunto Oy Jyväskylän Haukansulka C Asunto Oy Jyväskylän Haukansulka C Haukkalantie 47 40740 Jyväskylä Rakenteilla uusia laadukkaita rivitalokoteja arvostetulle Haukkalan asuinalueelle upeiden Laajavuoren ulkoilumaastojen läheisyyteen. Kuuden

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS

RAKENNUSTAPASELOSTUS RAKENNUSTAPASELOSTUS YLEISTÄ Asunto Oy Saariston Bulevardi on RS-rahoitteinen asuintaloyhtiö, joka koostuu luhtitaloasunnoista. Taloyhtiössä on 30 asuntoa. Rakennuksessa on huoneistokohtaiset ulkovarastotilat.

Lisätiedot

MUUTTOVALMIIT Asunto Oy Lahden Rauhankatu 17

MUUTTOVALMIIT Asunto Oy Lahden Rauhankatu 17 MUUTTOVALMIIT Asunto Oy Lahden Rauhankatu 17 Arvoasuntoja Lahden ydinkeskustaan palveluiden keskelle. Asunto Oy Lahden Rauhankatu 17 rakennetaan omalle tontille, torin ja linja-autoaseman välittömään läheisyyteen.

Lisätiedot

ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI

ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI HANKETIEDOT As Oy Viitasaaren Loisto rakennetaan loistavalle paikalle Keitele järven rantaan, omarantaiselle tontille, aivan Viitasaaren ydinkeskustaan,

Lisätiedot

TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 Rakennustapaselostus 12.6.2014 YLEISTÄ TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 koostuu seitsemästätoista paritalosta, joissa on yhteensä 34 huoneistoa. Kaikki huoneistot

Lisätiedot

1 (10) tor Peruskorjauskohteiden hankesuunnitteluohje

1 (10) tor Peruskorjauskohteiden hankesuunnitteluohje 1 (10) Peruskorjauskohteiden hankesuunnitteluohje 2 (10) Johdanto Peruskorjauksen onnistumisen välttämätön edellytys on, että korjattavan kohteen kunto on selvitetty riittävän kattavasti. Huolellinen lähtötietojen

Lisätiedot

Koskelantie 17 Oulu, Toppila

Koskelantie 17 Oulu, Toppila Koskelantie 17 Oulu, Toppila KIINTEISTÖ OY OULUN UUTTI/KOELANTIE 17 MALLASTIE KIINT. OY OULUN UUTTI Koskelantie 17 KOELANTIE MALLASTIE KIINTEISTÖ OY OULUN UUTTI/KOELANTIE 17 RAKENNUSTAPASELOSTUS Rakennuskohde

Lisätiedot

Jämerä opas 2. Jämerän suunnitteluohjeistus

Jämerä opas 2. Jämerän suunnitteluohjeistus Jämerä opas 2 Jämerän suunnitteluohjeistus Perustiedot Dokumentin kohderyhmä: Jämerän arkkitehtisuunnittelijat Dokumentin ylläpitäjä: Tarjouslaskennan koordinaattori Dokumentin hyväksyjä: Myyntijohtaja

Lisätiedot

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA JA SEN NURKKAPISTE RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIN SALLITTU KERROSLUKU

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA JA SEN NURKKAPISTE RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIN SALLITTU KERROSLUKU 7. 8.9 7.7 Rumpu #0.9 800 000 80 9. 7099 000 LJK/SPK/INVA W 0. 78.9 8 0 7 9 Kaltevuus % Kaltevuus % +9.800 8 +9.800 7 090 000 0 9 +9.800 +9.800 +9.800. KARHUSUO TT..8 e=0. Ju- hule- db KTY- 7P ASEMAKAAVAMEINTÖJÄ

Lisätiedot

1 As Oy Launonrinne Rakennustapaselostus 01.04.2013 ra Yleiskuvaus Asunto Oy Launonrinne rakennetaan rakennuslupaa haettaessa voimassa olevien kentamismääräysten mukaisesti. Yhtiöön kuuluu kaksi asuinrivitaloa

Lisätiedot

Vadelmakuja 1. Kangasala, Harjunsalo

Vadelmakuja 1. Kangasala, Harjunsalo Vadelmakuja 1 Kangasala, Harjunsalo TA-ASUMISOIKEUS OY / SIJAINTIKARTTA KOHTEEN SIJAINTI 6 Vadelmakuja 5 2 1 4 3 8 7 Päiväkoti Koulu 1 Valintatalo Suorama 2 Suoraman R-Kioski / Pizzeria Kalimero 3 Neste

Lisätiedot

SKANSKA TALONRAKENNUS OY RAKENNUSTAPASELOSTUS 1(5) 20.12.2010 KOY VANTAAN HORSMAKUJA 2 / SENIORIASUMISOIKEUS OY

SKANSKA TALONRAKENNUS OY RAKENNUSTAPASELOSTUS 1(5) 20.12.2010 KOY VANTAAN HORSMAKUJA 2 / SENIORIASUMISOIKEUS OY SKNSK TLONRKENNUS OY RKENNUSTPSELOSTUS 1(5) KOY VNTN HORSMKUJ 2 / SENIORISUMISOIKEUS OY Kaup.osa: 61 Tikkurila Kortteli/tontti: 61141/ 1 ja 2 Osoite: Horsmakuja 2, 01300Vantaa Yleistä Yhtiö muodostuu kahdesta

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA Asemakaavaote 30.5.2012 Naistenmatka Tuohikorpi AS OY PIRKKALAN TUOHIKORPI Tuohivirsu 6 33960 Pirkkala HUONEISTOSELOSTUS Päivitetty 19.8.2013 OLOHUONE Katto koristeruiskutasoite Seinät

Lisätiedot

VAASAN KUTOJANKARTANO

VAASAN KUTOJANKARTANO RS-KOHDE ENNAKKOMARKKINOINTI ASUNTO OY VAASAN KUTOJANKARTANO Huoneistoissa on kaukolämpöön kytketty vesikiertoinen lattialämmitys. HANKE- TIEDOT RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE Asunto Oy Vaasan Kutojankartano

Lisätiedot

AS OY VIITASAAREN TORINKULMA

AS OY VIITASAAREN TORINKULMA A OY VIITAAAREN TORINUMA HUONEITOUTEO AUTAVA 2. ERRO A1 2H++ 45,5 m² A2 3H++ 71,0 m² A3 2H++ 58,5 m² A4 3H++ 68,0 m² A5 1H+TUA. 32,5 m² 3. ERRO A6 2H++ 45,5 m² A7 3H++ 71,0 m² A8 2H++ 58,5 m² A9 3H++ 68,0

Lisätiedot

AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 28.4.2014

AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 28.4.2014 AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 28.4.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 2 luhtitalon ja 1 erillisen varastorakennuksen sekä 1 autokatoksen uudiskohde.

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS HUONESELOSTUS RAKENNUSURAKKAAN KUULUVAT TILAT 10.07.2014

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS HUONESELOSTUS RAKENNUSURAKKAAN KUULUVAT TILAT 10.07.2014 YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS HUONESELOSTUS RAKENNUSURAKKAAN KUULUVAT TILAT 10.07.2014 2 Yleistä Huoneseloste täydentää Vahanen Oy:n korjaustyöselostusta ja siihen liittyviä piirustuksia. Kaikki em. korjaustyöselostuksessa

Lisätiedot