DEHKON 2D -HANKE KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DEHKON 2D -HANKE KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA 2003-2007"

Transkriptio

1 Kaija Korpela, Nina Peränen, Arja Lyytikäinen, Jouni Airola, Tanja Onatsu, Mauno Vanhala ja Juha Saltevo DEHKON 2D -HANKE KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA /2008

2 KESKI-SUOMEN SAIRAAHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA 122/2008 DEHKON 2D -HANKE KESKI-SUOMEN SAIRAAN- HOITOPIIRIN ALUEELLA Kaija Korpela, Nina Peränen, Arja Lyytikäinen, Jouni Airola, Tanja Onatsu, Mauno Vanhala ja Juha Saltevo Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä 2008 Julkaisuaika: sivumäärä: 174 s. ISSN: tilaukset: KSSHP, Tieteellinen kirjasto puh ISBN-13: (NID.) ISBN-13: (PDF) elektronisena:

3 TIIVISTELMÄSIVU Julkaisun nimi: Dehkon 2D -hanke Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella Tekijät: Kaija Korpela, Nina Peränen, Arja Lyytikäinen, Jouni Airola, Tanja Onatsu, Mauno Vanhala ja Juha Saltevo Sivumäärä: Julkaisun luokitus: 174 s. alueelliset hoito-ohjelmat kehittämisprojektien loppuraportti selvitykset ja muut tutkimukset muut Tiivistelmäteksti: Suomen Diabetesliiton ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin koordinoimaa valtakunnallista Dehkon 2D -hanketta (D2D) toteutettiin vuosina viidessä sairaanhoitopiirin alueella, joista yksi oli Keski-Suomi. Dehkon 2D -hanketta rahoittivat Sosiaali- ja terveysministeriö, Raha-automaattiyhdistys sekä mukana olleet sairaanhoitopiirit. D2Dhanketta ohjasi D2D-vastuulääkärin johtama alueellinen ohjausryhmä. Ainoana kokoaikaisena työntekijänä toimi Diabetesliiton palkkaama aluekoordinaattori. Osa-aikaisesti D2D-työtä tekivät Keski-Suomen sairaanhoitopiirin palkkalistoilla projektityöntekijä, ravitsemuskoordinaattori, liikuntakoordinaattori sekä yksityisen työterveyshuollon hanketyöntekijä. D2D-hankkeen varoilla kustannettiin myös terveyskeskuksiin/terveydenhuollon kuntayhtymiin/alueille D2D-hanketyöntekijöitä väestöpohjan mukaisesti. D2D-hankkeelle asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin, vaikka pidempiaikaisten vaikutusten arviointi voidaankin tehdä vasta vuosien kuluttua. Terveyskeskukset ja työterveysasemat ottivat pysyvästi käyttöönsä tyypin 2 diabeteksen riskitestin vyötärönympäryksen mittamisineen. Toimipaikkoihin räätälöitiin arkikäyttöön soveltuvia korkean riskin asiakkaan tunnistamisen ja elämäntapaohjauksen hoitopolkuja ja ne juurtuivat osaksi normaalia toimintaa. D2D-hankkeen aikana järjestettiin valtaisa määrä erilaisia koulutuksia (muun muassa muutosvaihemallista, painonhallinnan ryhmäohjauksesta ja terveyskunnon mittauksista) sekä tuotettiin runsaasti erilaista materiaalia kentän toimijoiden työn tueksi. Keski- Suomessa toteutettiin myös ihmistä tavoittanut terveysmessukiertue. Kaiken kaikkiaan D2D-hanketta oli Keski-Suomessa toteuttamassa laaja ja innostunut yhteistyökumppaneiden verkosto, mikä oli avaintekijä hankkeen onnistumisessa. D2Dhankkeen aikana ideoitiin, kehiteltiin ja toteutettiin kymmenittäin uusia hyviä diabeteksen ehkäisyn ja hoidon käytäntöjä. Hankeaikaa toteutettiin myös sekä D2D-tiedonkeruu että kaksi D2D-väestötutkimuksta. Laajempi tiivistelmä on luettavissa heti tämä raportin alkulehdillä.

4 2 TIIVISTELMÄ Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on tehty jo vuosia työtä alueen väestön terveyden edistämiseksi ja tässä työssä on ollut mukana myös preventiivinen näkökulma eri muodoissaan. Strategisena linjauksenaan sairaanhoitopiiri pyrkii edistämään keskisuomalaisten terveyttä erikoissairaanhoidon keinoin. Vuonna 1998 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri hyväksyttiin WHO:n kansainväliseen terveyttä edistävät sairaalat -verkostoon (Health Promoting Hospitals = HPH). Vuoden 2002 lopulla Keski-Suomen sairaanhoitopiiri päätti lähteä mukaan tyypin 2 diabeteksen ehkäisyhankkeeseen, joka myöhemmin nimettiin Dehkon 2D -hankkeeksi. Alueellinen ohjausryhmä, sen puheenjohtaja (vastuulääkäri) ja terveyskeskusten vastuuhenkilö nimettiin keväällä Aluekoordinaattori aloitti työnsä kesäkuun 2003 alussa. Valtakunnallista Dehkon 2D -hanketta toteutettiin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä vuosina Ennen hankkeen alkua vuonna 2002 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella asui henkilöä ja vuoden 2007 lopussa henkilöä. Vuonna 2002 kuntia oli 30 ja vuonna 2007 vastaava lukumäärä oli 28, ja liitoskehitys jatkuu edelleen vilkkaana. Keski-Suomessa on 41 terveysasemaa ja lähes 30 yksityisiä työterveyspalveluja tuottavaa yksikköä. Myös yksityisten lääkäriasemien ostoja, fuusioita ja erilaisia uudelleen järjestelyjä (esim. liikelaitostumisia) on tapahtunut runsaasti D2D-hankkeen aikana. Keski-Suomen D2D-toiminnan rungon muodostivat: - D2D-vastuulääkärin johtama alueellinen ohjausryhmä - hankkeen yhteiset työntekijät (aluekoordinaattori, projektityöntekijä, ravitsemuskoordinaattori, liikuntakoordinaattori ja yksityisen työterveyshuollon hanketyöntekijä) - terveyskeskusten/terveydenhuollon kuntayhtymien itsensä valitsemat D2Dhanketyöntekijät sekä D2D-työryhmät - terveyskeskusten ja työterveysasemien aktiiviset työntekijät - laaja yhteistyöverkosto eri toimijoiden kesken Alueellinen ohjausryhmä kokoontui vastuulääkärin johdolla 4-7 kertaa vuodessa vetäen toiminnan alueelliset päälinjaukset. Koko hankkeen käytössä Keski-Suomessa olleet työntekijät tekivät tiivistä yhteistyötä sekä keskenään että alueen muiden toimijoiden kanssa. He kiersivät maakuntaa niin tiiminä (D2D-kuntavierailukierrokset) kuin kukin itsekseen kouluttaen ja pitäen kokouksia paikallisten työntekijöiden kanssa. D2D-hanke-

5 3 työntekijät kokoontuivat aluekoordinaattorin johdolla työkokouksiin 6-8 kertaa vuodessa kouluttautumaan, oppimaan toinen toisiltaan ja miettimään yhdessä, kuinka terveyskeskuskohtaiset D2D korkean riskin asiakkaan hoitopolut saadaan arjessa toimiviksi. Terveyskeskustasolla paikalliset D2D-vastuutyöryhmät suunnittelivat ja toteuttivat paikallistason D2D-toimintoja. Myös laaja yhteistyökumppaneiden joukko oli innolla mukana toteuttamassa D2D-hanketta. Keski-Suomessa D2D-hankkeessa oli mukana alueen kaikki terveyskeskukset ja käytännöllisesti katsoen myös kaikki yksityiset työterveysasemat. Omaleimaista, muista D2D-hankealueista poikkeavaa toimintaa Keski-Suomessa ovat olleet juuri nämä terveyskeskusten (tai tietyn alueen) omat D2D-hanketyöntekijät. He olivat avaintoimijoita vietäessä D2D-hanketta osaksi terveyskeskuksen pysyvää arkea. Yksityisen työterveyshuollon hanketyöntekijä puolestaan vastasi oman aikansa yksityissektorin mukaan saamisesta. Laajalla yhteistyöllä on saatu aikaan toimipaikkakohtaisesti räätälöidyt, arjessa toimivat korkean riskin asiakkaan hoitopolut niin kunnallisessa kuin yksityisessäkin terveydenhuollossa. Ammattilaisten valmiuksia terveydenedistämiseen on lisätty tarvelähtöisillä ja monin eri tavoin toteutetuilla niin paikallisilla kuin alueellisillakin koulutuksilla. Esim. painonhallinnan ryhmäohjaajia koulutettiin lähes 100, Pieni Päätös Päivässä (PPP)-koulutuksilla 60 ja Tavoitteena TasaPaino -koulutuksella 28 henkilöä. Jo perinteikkäät alueelliset diabeteskoulutuspäivät ja hankeaikaiset D2D-Nostepäivät vetivät kerta toisensa jälkeen satoja osallistujia. Fysioterapeutteja koulutettiin tekemään korkean riskin henkilöille terveyskunnon mittauksia ja koko henkilökuntaa koulutettiin muutosvaihemallin käyttöön sekä voimavaralähtöiseen terveysneuvontaan. Myös useita muita koululutustilaisuuksia järjestettiin eri kohderyhmille. Keski-Suomen lippulaivoja ovat olleet vuosina ympäri maakuntaa kiertänyt ja ihmistä tavoittanut terveysmessukiertue, fysioterapeuttien työvälineiksi kehitetyt terveyskunnon mittaukset sekä toimijoiden työn tueksi ja asiakkaiden omavastuullisuuden lisäämiseksi tuotettu materiaali, esimerkiksi D2D-Koulu-CD ruokakuvineen. D2Dhankeaikana Keski-Suomen alueella on ideoitu ja kehitetty useita uusia hyviä diabeteksen ehkäisyn ja hoidon käytäntöjä, jotka ovat jääneet elämään. Näistä 31 on raportoituna julkaisussa DEHKO-raportti 2007:1 Palkitut ja arjessa koetellut Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon hyvät käytännöt. Dehko-palkittuja käytäntöjä Keski-Suomen alueella on kaksi: TerveysPuntari Saarijärvi-Karstula seudun nettipäiväkirja ( ) ja Syöden solakaksi - hikoillen hoikaksi terveysmessukiertue Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella ( ).

6 4 D2D-tiedonkeruussa on Keski-Suomessa ollut kaikkiaan mukana 1718 korkean riskin henkilöä, joista noin 50 %:lle oli tehty myös vuosikontrollit mittauksineen. Heidän eri mittaustuloksissaan oli nähtävissä myönteisiä muutoksia. Tämän lisäksi ns. lyhyt käynti - lomakkeita (7-14 pistettä riskitestissä) täytettiin 1235 henkilöstä. Paperilomakkeista sähköiseen tiedonkeruuseen siirtyminen kesken hankkeen vähensi ratkaisevasti toteutuneiden vuosikontrollien kaksoiskirjaamista tiedonkeruuta varten. D2D-Väestötutkimus tehtiin Keski-Suomessa syksyllä 2004 ja syksyllä Vuoden 2004 tulokset kertoivat mm. sen, että tunnistamattomia diabeetikoita oli vuotiaissa enemmän kuin tunnistettuja. Kansanterveyslaitos julkaisee myöhemmin vuoden 2007 tutkimuksen tulokset. Kansanterveyslaitos teki Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) tutkimuksen. Ikävakioituna kohdejoukkona oli vuotiaat ja tutkimusvuodet olivat 2004, 2005 ja Verrattaessa muihin D2D-hankkeessa mukana oleviin sairaanhoitopiireihin keskisuomalaiset olivat kaikkein tietoisimpia diabeteksen ehkäisyohjelmasta, he olivat eniten osallistuneet hankkeeseen liittyvään toimintaan ja heistä prosentuaalisesti eniten (jopa 10 %) oli muuttanut tottumuksiaan hankkeen vuoksi. Näin tietoisuuden lisääntyminen avaa mahdollisuuksia myös elintapojen muuttamiselle. Keski-Suomen D2D-hankkeen loppuraportti on luettavissa kokonaisuudessaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarjassa (vuoden 2008 julkaisut näytön oikeasta yläreunasta). Tällöin lukijalla on mahdollisuus tutustua myös linkkien takana oleviin aineistoihin.

7 5 ENGLISH SUMMARY The medical staff in the Central Finland Health Care District has worked for years to improve the health of local people. Preventive viewpoint in its different forms has been present in this work. As its strategic guideline the hospital district tries to improve the health of the inhabitants of Central Finland by means of special nursing. In 1998 the Central Finland Health Care District was admitted as a member of the international network called Health Promoting Hospitals. In the end of year 2002 the Central Finland Health Care District decided to join a project to prevent diabetes which became later known as Dehko 2D project. The regional guidance group, its chairman (the doctor in charge) and the person in charge of health centers were nominated in the spring The regional coordinator started to work in the beginning of June The national Dehko 2D project was carried out in the Central Finland Health Care District between 2003 and Before the project started in 2002 there were people living in the Central Finland Health Care District and in the end of year 2007 the corresponding number was In 2002 there were 30 municipalities and two less five years later. Annexation of municipalities continues to increase. In Central Finland there are 41 health centers and nearly 30 units that provide private occupational health services. Purchases of private clinics, merges and different rearrangements (for example public utilities becoming enterprises) have also taken place during the D2D project. The skeleton of Central Finland s D2D activity was formed by: * D2D guidance group led by the doctor in charge * project s common employees (regional coordinator, project employee, nutrition coordinator, physical exercise coordinator, project employee from a private occupational health service) * D2D project employees and D2D teams chosen by health centers * active employees of health centers and occupational health centers * wide cooperation network among different officials The regional guidance group met 4-7 times per year led by the doctor in charge in order to draw the regional policy of the activities. Employees working for the project in Central Finland worked closely together as well as with other officials of the region. They went around the province both in teams (D2D municipality visits) and individually training local employees and holding meetings with them. D2D project employees assembled in the

8 6 charge of the regional coordinator 6-8 times a year to learn from each other and to reflect upon how to render the treatment paths of D2D high risk patients more efficient. On the level of health centers local D2D teams planned and carried out D2D activities on a local level. A wide group of cooperation partners was keen on carrying out D2D project. In Central Finland all the health centers and virtually all private occupational health centers participated in D2D project. Central Finland has been distinctive, diverging from other regions where D2D project has been implemented in the way that these D2D project employees of health centers (or of certain area) have acted. They were key officials when D2D project was introduced to health centers as part of everyday life. Project workers of private occupational health care were responsible for getting their own regional private sectors to join the project. With wide cooperation the officials in charge of D2D project have managed to bring about high risk patients treatment paths that work well in everyday life and that are tailored for each position both in public and private health care. The readiness of professionals to promote health has been increased in many different ways by implementing need based trainings locally and regionally. For example group instructors of weight control were trained nearly 100, 60 people were trained in PPPtraining and Tavoitteena tasapaino ( The goal in balance ) taught 28 instructors. Traditional regional Diabetes training days and D2D buoyant force days attracted hundreds of participants day after day. Physiotherapists were trained to measure the health conditions of high risk patients and the whole staff was trained to use the change phase model and resource based health counseling. Several other training occasions were also held for different target groups. Central Finland s flagships have been Eat to be slim, exercise to be slender -health fair tour that was on tour around Central Finland from 2004 till 2007 and reached people, health condition measurements that were developed as tools for physiotherapists and material (for example D2D school CD with its pictures of food) that was produced to support the work of the officials and to enhance the patients own responsibility. During the D2D project a countless number of new and good practices for preventing and treating diabetes have been composed and developed in Central Finland. 31 of these have been reported in the publication Dehko report 2007:1 prize-winning and tested in everyday life - the good practices of the prevention and treatment of diabetes. There are two prize-winning Dehko practices in the region of Central Finland: Terveyspuntari ( Health Barometer ) - Internet diary (7 th February 2006) in the region of Saarijärvi-Karstula and

9 7 Eat to be slim, exercise to be slender -the health fair tour in the Central Finland Health Care District (16 th November 2007) high risk patients have been involved in collecting D2D data in Central Finland and about 50% of them have undergone annual control check ups with their usual measurements. Positive changes could be seen in the measuring results. In addition to this so called short visit forms (7-14 points in the risk test) were filled of 1235 people. The change-over from paper forms to electronic data collecting in the middle of the project decreased decisively the double entries of implemented annual control check ups. D2D population research was carried out in Central Finland in the autumn 2004 and in the autumn The results from the year 2004 discloses among other things that there were more unidentified diabetics than identified ones among year-olds. National Public Health Institute will later publish the results from the research done in National Public Health Institute conducted a survey of the health behavior and health of Finnish adult population in The age standardized target group consisted of year-olds and the research years were 2004, 2005 and In comparison with other hospital districts involved in D2D project, the people in Central Finland were more informed of the diabetes prevention program, they had participated in activities involving the project the most and even 10% of them had changed their habits because of the project. This was perceptually bigger proportion than elsewhere in Finland. This way increasing the awareness opens up possibilities for changing the habits of living. The final report of Central Finland s D2D project from 2003 till 2007 can be read in full in the Central Finland Health Care District s publications (the publications of the year 2008 are in the upper right corner of a display). This way the reader has a chance to acquaint themselves with the materials behind the links.

10 8 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO Sairaanhoitopiirin kuvaus Terveyskeskusten rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia D2D-hankeaikana Keski-Suomen sairaanhoitopiiri terveyttä edistävänä toimijana Työterveyshuolto Hankkeen sopimukset ja talous Keski-Suomessa Päätökset ja sopimukset D2D-hankkeen rahoitus ja kustannukset Hankkeen organisaatio ja työryhmät sairaanhoitopiirissä Alueellinen ohjausryhmä ja D2D-tiimi D2D-hanketyöntekijät Terveyskeskusten ja työterveysasemien yhteyshenkilöt ja työryhmät Valtakunnalliset johto-, seuranta- ja ohjausryhmät D2D-HANKE KESKI-SUOMESSA D2D-hankkeen toiminta kokonaisuudessaan D2D-hanke kunnissa/terveyskeskuksissa D2D-hanketyöntekijät avaintoimijoina riskitestin käyttöönotossa Korkean riskin asiakkaan ohjaus D2D-hoitopolut ja -toimintasuunnitelmat D2D-kuntakierrokset D2D-hanke kunnallisessa työterveyshuollossa D2D-hanke yksityisessä työterveyshuollossa D2D-hanke erikoissairaanhoidossa Korkean riskin asiakkaan tunnistaminen erikoissairaanhoidossa Terveystietokeskus Palanssi Yhteistyöverkostot Oppilaitosyhteistyö Yhteistyö muiden hankkeiden ja toimijoiden kanssa Terveyden edistämisen foorumi ja Kantere Apteekkiyhteistyö Kansainvälinen yhteistyö... 42

11 9 3 D2D-HANKKEEN STRATEGIOIDEN TOTEUTUMINEN KESKI- SUOMESSA Korkean riskin strategia Korkean riskin strategian tavoitteet Korkean riskin asiakkaan hoitopolut Keski-Suomessa Sydäninfarktin tai muun valtimotapahtuman sairastaneet Raskausdiabetes Väestöstrategia Väestöstrategian tavoitteet Terveysmessukiertue Yleisöluennot ja D2D-näyttelyt Muita yhteistyössä toteutettuja väestötapahtumia Varhaisen diagnoosin ja hoidon strategia Varhaisen diagnoosin ja hoidon strategian tavoitteet Varhaisen diagnoosin ja hoidon strategian toteuttaminen Keski- Suomessa KESKI-SUOMEN ALUEEN YHTEISET TYÖNTEKIJÄT D2D- HANKKEESSA, D2D-TIIMI Aluekoordinaattori Projektityöntekijä Ravitsemuskoordinaattori Ravitsemuskoordinaattorin työ D2D-hankkeessa Painopisteenä ammattilaisten kouluttaminen ja ravitsemusneuvonta-aineiston tuottaminen Ravitsemuskoordinaattoreiden työ ravitsemusterapeuttien ja ammattihenkilöstön kokemana Liikuntakoordinaattori Liikuntakoordinaattorin työn pääpiirteet Liikuntakoordinaattoreiden työ ammattihenkilöstön kokemana Liikuntakoordinaattorin työn jatkuvuus Yksityisen työterveyshuollon hanketyöntekijä... 63

12 10 5 KEINOJA JA TULOKSIA KESKI-SUOMESSA Koulutus Koulutustarpeen arviointi ja suunnitelmat Alueelliset koulutukset Paikalliset koulutukset Väestölle suunnatut koulutukset Tuotetut ohjausaineistot ammattilaisten tueksi ProWellness D2D-tietojärjestelmän käyttö Käyttöönotto valtakunnan tasolla Käyttöönotto paikallisella tasolla Käyttäjäkoulutukset ja järjestelmän käytön opastukset Järjestelmän ehkäisyosion arviointia ja käyttökokemuksia Viestintä ja näkyvyys mediassa Sisäinen viestintä Ulkoinen viestintä ja näkyvyys lehdistössä Viestinnän onnistumisen arviointi Korkean riskin kohortti Tiedonkeruun taustaa Korkean riskin kohortin seulonta, interventio ja seuranta Aineiston analyysi Tulokset Johtopäätökset ja suositukset D2D-väestötutkimukset Keski-Suomessa Ensimmäinen D2D-Väestötutkimus syksyllä Toinen D2D-Väestötutkimus syksyllä Sokerirasitus- ja rasvakokeiden kertomaa Hyvät käytännöt PÄÄTELMÄT JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Mitä pysyviä jälkiä D2D-hankkeesta jäi Keski-Suomeen Missä D2D-hankkeessa on onnistuttu? Mitä olisi kannattanut tehdä toisin Preventiotyön jatkuminen Keski-Suomessa LÄHTEET... 95

13 11 LIITTEET Liite 1. Diabeteksen riskitesti Liite 2. D2D korkean riskin asiakkaan hoitopolku yksityisessä työterveyshuollossa Liite 3. D2D korkean riskin asiakkaan hoitopolku Keski-Suomen keskussairaalassa / erikoissairaanhoidossa Liite 4. PPP-ryhmät Keski-Suomessa Liite 4. D2D-hankeaikana Keski-Suomessa tuotettua materiaalia Liite 6. Dehkon 2D -hankkeessa Keski-Suomessa vuosina mukana olleet toimipaikat Liite 7. Terveysmessupaikkakunnat ja kävijämäärät Liite 8. Luettelo keskisuomalaisissa lehdissä olleista D2D-artikkelista vuosina Liite 9. D2D-hanketyöntekijän tehtäviä Liite 10. Apukysymyksiä D2D-projektipäiväkirjan tekoa varten hanketyöntekijöille Liite 11. Apukysymyksiä D2D-toimintasuunnitelmaan 2007 terveyskeskuksille Liite 12. Opiskelijoiden laatimia projekti- ja opinnäytetöitä D2Dhankkeen aikana Liite 13. D2D-hankkeeseen liittyviä kongressi- ja seminaariesitelmiä sekä abstrakteja Liite 14. Sokerirasituskokeet Keski-Suomen terveyskeskuksissa/thky:ssä v (%:t 45 v. ->) Liite 15. Rasvakokeet Keski-Suomen terveyskeskuksissa/thky:ssä v (%:t 45 v. ->) Liite 16. Kelan tilastoja diabeteksen takia erityiskorvausoikeuden saaneiden määristä Keski-Suomessa vuosina Liite 17. Yhteenvetoraportti D2D-hankkeen vierailuista kunnallisen työterveyshuollon toimipaikoissa vuonna Liite 18. Koontiraportti kuntavierailuista syksyllä Liite 19. Artikkeli Suomen Lääkärilehdessä 3/ Liite 20. Runo: Kenen on vastuu, jos sairastun? Liite 21. D2D-hankkeen aikana Keski-Suomessa tehtyjä postereita Liite 22. Poimintoja D2D-hanketyöntekijöiden raporteista

14 12 1 JOHDANTO Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelma, DEHKO, hyväksyttiin vuonna 2000 kansalliseksi terveysohjelmaksi. Aloite siihen tuli Suomen Diabetesliitolta, joka kutsui asiantuntijaryhmän ohjelmaa valmistelemaan. Eräs ohjelman päätavoitteista oli diabeteksen ehkäisy. Vuonna 2001 julkaistiin suomalainen merkittävä diabeteksen ehkäisytutkimus DPS (Diabetes Prevention Study), jossa saavutettiin elintapainterventiolla 58 % diabeteksen ilmaantumisen väheneminen interventioryhmässä verrattuna tavanomaista ohjausta saaneeseen kontrolliryhmään. Haluttiin katsoa, voidaanko tämän tutkimuksen tulokset toteuttaa elävässä elämässä ja Diabetesliitto tarjosi kaikille sairaanhoitopiireille mahdollisuutta lähetä mukaan käytännön diabeteksen ehkäisyhankkeeseen, joka nimettiin Dehkon 2D-hankkeeksi (D2D). Taustaselvittelyiden jälkeen pidettiin Keski-Suomen keskussairaalassa Diabetesliiton kanssa (DEHKOn pääsihteeri Leena Etu-Seppälä ja toimitusjohtaja Jorma Huttunen) neuvottelu, jonka seurauksena johtajaylilääkäri Jukka Puolakka ilmoitti K-S sairaanhoitopiirin lähtevän mukaan hankkeeseen. Vaadittava omavastuuosuus päätettiin myöntää tutkimus- ja kehittämismäärärahoista. Myöhemmin D2D-ohjelma sisällytettiin K-S sairaanhoitopiirin strategisiin hankkeisiin, johon tehtiin tarvittava rahoitusvaraus. Tämä suunnitelma hyväksyttiin liittohallituksen kokouksessa K-S sairaanhoitopiirin johtoryhmä nimesi hankkeen Keski-Suomen ohjausryhmän puheenjohtajaksi erikoislääkäri Juha Saltevon. Projektin terveyskeskusten vastuuhenkilöksi nimettiin ylilääkäri Mauno Vanhala Laukaasta. Ohjausryhmä lähetti alueen terveyskeskusten johdolle ja työterveysyksiköille päivätyn kirjeen, jossa pyydettiin kaikista yksiköistä mukaantuloa ja vastuulääkärin ja - hoitajan nimeämistä. Diabetesliiton palkkaama Keski-Suomen aluekoordinaattori Kaija Korpela aloitti työnsä Ensimmäinen yhteinen kokous pidettiin Majakoskella ja Dehkon 2D -hanke Keski-Suomessa pääsi käytännössä alkamaan. Dehkon 2D -hanke eli D2D-hanke oli yksi osa valtakunnallista DEHKOa eli Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelmaa D2D-hanke oli Diabeteksen ehkäisyohjelman toimeenpanohanke, joka toteutettiin viidessä sairaanhoitopiirissä vuosien aikana. D2D-hanketta toteutettiin aluksi Keski-Suomen lisäksi Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä. Pohjois-Savon sairaanhoi-

15 13 topiiri tuli mukaan vuoden 2005 alusta. Näiden sairaanhoitopiirien alueilla toimivat Diabetesliiton palkkaamina aluekoordinaattoreina Auli Pölönen (Pirkanmaa), Arja Hyytiä (Etelä- Pohjanmaa), Karita Pesonen (Pohjois-Pohjanmaa) ja Mervi Lehmusaho (Pohjois-Savo). Valtakunnallisena koordinaattorina oli erikoislääkäri Timo Saaristo Tampereelta. D2D-hankkeen toiminnan perustana oli Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman toimeenpanoa varten laadittu Projektisuunnitelma : Suunnitelma Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman toteuttamiseksi. Tämän projektisuunnitelman mukaisesti toteutettiin korkean riskin asiakkaiden hoitopolkujen räätälöintiä terveyskeskus- ja työterveysasemakohtaisesti. Työtä ohjasi kolme strategiaa: 1. Korkean riskin strategia 2. Varhaisen diagnoosin ja hoidon strategia 3. Väestöstrategia D2D-hankkeelle asetettiin viisi tavoitetta: 1. Vähentää tyypin 2 ilmaantuvuutta neljänneksellä sekä vähentää diabetekseen läheisesti liittyvien sydän- ja verisuonisairauksien vaaratekijöiden vallitsevuutta merkittävästi henkilöillä, joilla diabeteksen ja sydän- ja vesisuonisairauksien riski on korkea; hankkeen käynnistämät toimet toteutetaan perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon normaalin toiminnan osana. 2. Tunnistaa tyypin 2 diabetes oireettomassa varhaisvaiheessa niiltä henkilöiltä, joilla diabeteksen ja sydän- ja verisuonisairauksien riski on korkea. 3. Kehittää uusia ja tukea jo käytössä olevia tyypin 2 diabeteksen ja sydänja verisuonisairauksien ehkäisyn ja varhaisen hoidon toimintamalleja ja käytäntöjä perusterveydenhuollossa. 4. Arvioida tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn ja sitä varten kehitettyjen toimintamallien toteutettavuutta, vaikutuksia ja kustannuksia. 5. Lisätä väestön tietoisuutta tyypin 2 diabeteksesta ja sen vaaratekijöistä sekä tukea tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman väestöstrategian toteutumista. Dehkon 2D -hankkeen johtoryhmän tehtävänä oli valtakunnallisella tasolla vastata Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman toimeenpanohankkeen etenemisestä suunnitellulla ja sovitulla tavalla. Johtoryhmän kokoonpano oli:

16 14 Pihlajamäki, Jaakko, pj., sairaanhoitopiirin johtaja, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Uusitupa, Matti, varapj., professori, Kuopion yliopisto Kiuru, Satu, sihteeri, Dehko-sihteeri, Suomen Diabetesliitto Saaristo Timo, esittelijä, valtakunnallinen koordinaattori, Suomen Diabetesliitto Huttunen, Jorma, toimitusjohtaja, Suomen Diabetesliitto Kesäniemi, Antero, professori, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Niskanen, Leo, professori, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (v.2005 alusta) Oksa, Heikki, toimialueen johtaja, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Puolakka, Jukka, johtajaylilääkäri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Puska, Pekka, pääjohtaja, Kansanterveyslaitos Vanhala, Mauno, ylilääkäri, Laukaan terveyskeskus/keski-suomen sairaanhoitopiiri Tämän raportin tarkoituksen on kuvata D2D-hankkeen etenemistä ja toimintoja siten, että lukija saa kokonaiskuvan keskisuomalaisesta tavasta implementoida korkean riskin asiakkaan hoitopolut osaksi terveyskeskusten ja työterveysasemia normaalia arkityötä. Näin lukija voi halutessaan poimia mielestään parhaat käytännöt ja soveltaa ja edelleen kehittää niitä oman toimipaikkansa tyypin 2 diabeteksen ja muiden valtimotautien ehkäisytyössä. Dehkon 2D hanke Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella loppuraportin kirjoittajat olivat: Airola, Jouni, liikuntakoordinaattori, TtM, LitM Korpela, Kaija, aluekoordinaattori, TtM, th, sh Lyytikäinen, Arja, ravitsemusterapeutti, MMM Onatsu, Tanja, D2D-liikuntakoordinaattori, TtM, fysioterapeutti Peränen, Nina, D2D-projektityöntekijä, TtM, kätilö Saltevo, Juha, D2D-vastuulääkäri, LT Vanhala, Mauno, osastonylilääkäri, yleislääketieteen professori Raportti on ollut kommenttikierroksella D2D-alueellisen ohjausryhmä jäsenillä sekä D2Dhanketyöntekijöillä. Heiltä tuli tärkeitä lisäyksiä ja rakentavia kommentteja ja heidän toivomansa korjaukset/täydennykset on tehty käytettävissä olevien resurssien puitteissa. D2D-hanke ei ollut tutkimushanke vaan Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman toimeenpanohanke. Raportti on luettavissa kokonaisuudessaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarjassa (vuoden 2008 julkaisut näytön oikeasta yläreunasta), jolloin myös siinä olevat hyperlinkit avautuvat ja lukija pääsee tutustumaan laajemmin käytettyyn taustamateriaaliin.

17 Sairaanhoitopiirin kuvaus Keski-Suomen väestömäärä on kasvanut koko hankeajan. Väestömäärän muutos on nähtävissä taulukossa 1. Samoin ovat lisääntyneet Kelan terveyspuntarin mukaan diabetes, sepelvaltimotauti ja muutkin kansantaudit sairastavuuden summaindeksillä mitattuina. Näistä on alla olevien taulukoiden 2, 3 ja 4 lisäksi tarkempi kuvaus liitteissä. Vuosien 2003 ja 2008 kuntakartat näyttävät Keski-Suomen kunnat noina vuosina. Kuntaliitoksia on sekä ollut vireillä että toteutunut/toteutumassa useita. Merkittävin niistä lienee Jyväskylän, Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden yhdistyminen vuoden 2009 alussa. Keski-Suomen kunnat 2003 Keski-Suomen kunnat 2008 Pohjakartta Affecto Finland Oy, Karttakeskus, Lupa L7687/08

18 16 Taulukko 1. Keski-Suomen väestömäärä vuosina Vuosi Väestömäärä Taulukko 2. Keski-Suomen kansantautien ikävakioitu summaindeksi vuoden 2006 lopussa Kelan terveyspuntari / Keski-Suomi Taulukko 3. Ikävakioitu diabetesindeksi Keski-Suomessa 2002 ja 2007 Kelan raporttien mukaan Diabetes Diabetes Hankasalmi 105,6 110,6 Joutsa 117,1 119,8 Jyväskylä 98,6 102,2 Jyväskylän mlk 99,5 110,9 Jämsä 102,9 106,8 Jämsänkoski 125,9 116,2

19 17 Kannonkoski 143,3 140,4 Karstula 140,3 138,7 Keuruu 110,9 118,7 Kinnula 119,1 110,3 Kivijärvi 135,9 114,1 Konnevesi 100,5 104,9 Korpilahti 114,3 114 Kuhmoinen 92,7 90,8 Kyyjärvi 146,2 146,7 Laukaa 108,7 110,4 Luhanka 112,6 116,8 Multia 118,4 144,7 Muurame 108,5 112,8 Petäjävesi 110,9 117,6 Pihtipudas 110,9 116,1 Pylkönmäki 173,6 151 Saarijärvi ,7 Toivakka 90 89,7 Uurainen 109,6 110,1 Viitasaari 103,9 120,9 Äänekoski 117,5 121 KESKI-SUOMI 115,8 117,0 KOKO MAA Taulukko 4. Ikävakioitu sepelvaltimotauti-indeksi Keski-Suomessa 2002 ja 2007 Kelan raporttien mukaan Sepelvaltimotauti Sepelvaltimotauti Hankasalmi 129,1 118,7 Joutsa 112,1 113,6 Jyväskylä 113,7 109,4 Jyväskylän mlk 119,4 118 Jämsä 98,3 101,3 Jämsänkoski 94,7 102,4 Kannonkoski 138,1 130,8 Karstula 123,1 136,5 Keuruu 95,7 95,1 Kinnula ,6 Kivijärvi 160,8 139,9 Konnevesi 120,1 113,3 Korpilahti 124,7 119,4 Kuhmoinen 85,5 100,1 Kyyjärvi 166,8 167,1 Laukaa 115,4 112,8 Luhanka 89,8 102,1 Multia 96,2 105 Muurame 118,3 112,2 Petäjävesi 105,8 114,2 Pihtipudas 123,9 136,4 Pylkönmäki 124,2 124,7 Saarijärvi 123,7 121,8

20 18 Toivakka ,4 Uurainen 101,8 109,3 Viitasaari 110,3 118 Äänekoski 125,5 128,8 KESKI-SUOMI 115,9 118,1 KOKO MAA Diabeteksen takia oikeudet erityiskorvattaviin lääkkeisiin saaneiden määrä on lisääntynyt vuosien aikana (taulukko 5). Vaikka erityiskorvausoikeuden saaneiden määrä kulkee diabeetikoiden todellisesta määrästä muutaman vuoden jäljessä, antaa se kuitenkin kuvan tilanteen kehityksestä. Viidessä vuodessa erityiskorvausoikeuden saaneiden määrä on Keski-Suomessa kasvanut noin hengellä. Vuonna 2002 tämä oikeus oli 3,0 %:lla koko väestöstä ja vuonna ,9 %:lla. Kuntakohtaiset erot olivat suuria, sillä vuonna 2007 pienin prosenttiosuus oli 3,1 % (Jyväskylässä) ja suurin oli 6,8 % (Pylkönmäellä). Liitteessä 14 on kuvattu erityiskorvausoikeuden saaneiden diabeetikoiden määrät kunnittain vuosina Taulukko 5. Oikeudet erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen perusteella ikäryhmittäin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella vuosina , Kelan tilasto v v v v v v v v v v v v v v v v v v Yli 84 v YHTEENSÄ

Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010. Loppuraportti.

Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010. Loppuraportti. Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010 Loppuraportti Kirsi Heinonen Sosiaali- ja terveysministeriö/ Terveyden edistämisen politiikkaohjelma

Lisätiedot

Tietoa työstä SEITTI ALUEELLISELLA YHTEISTYÖLLÄ KOHTI PAREMPAA TYÖTERVEYTTÄ -HANKKEEN LOPPURAPORTTI

Tietoa työstä SEITTI ALUEELLISELLA YHTEISTYÖLLÄ KOHTI PAREMPAA TYÖTERVEYTTÄ -HANKKEEN LOPPURAPORTTI Tietoa työstä Verkostosta vaikuttavuutta työterveyshuollon kehittämiseen SEITTI ALUEELLISELLA YHTEISTYÖLLÄ KOHTI PAREMPAA TYÖTERVEYTTÄ -HANKKEEN LOPPURAPORTTI Hanna Hakulinen Sanna Pesonen Maire Laaksonen

Lisätiedot

DEHKO-raportti 2007:1. Palkitut ja arjessa koetellut. - Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon. hyvät käytännöt

DEHKO-raportti 2007:1. Palkitut ja arjessa koetellut. - Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon. hyvät käytännöt DEHKO-raportti 2007:1 Palkitut ja arjessa koetellut - Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon hyvät käytännöt Suomen Diabetesliitto ry Tampere 2007 ESIPUHE Diabeteksen hoidon ja ehkäisyn hankkeet kansissa DEHKO

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 26

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 26 Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 26 Virpi Kuvaja-Köllner, Marina Steffansson ja Aija Kettunen Tieto- ja viestintätekniikan käyttö, mahdollisuudet ja haasteet terveyden etäseurannassa

Lisätiedot

SOKERIRASITUSPÄIVÄN MERKITYS DIABETEKSEN ENNALTAEHKÄISYSSÄ JA VARHAISESSA TOTEAMISESSA

SOKERIRASITUSPÄIVÄN MERKITYS DIABETEKSEN ENNALTAEHKÄISYSSÄ JA VARHAISESSA TOTEAMISESSA OPINNÄYTETYÖ SANNA SAARINIEMI 2011 SOKERIRASITUSPÄIVÄN MERKITYS DIABETEKSEN ENNALTAEHKÄISYSSÄ JA VARHAISESSA TOTEAMISESSA HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA SAIRAANHOITAJA AMK ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU TERVEYS

Lisätiedot

Uudenlaista kehittämiskulttuuria julkisen sektorin työpaikoille

Uudenlaista kehittämiskulttuuria julkisen sektorin työpaikoille Uudenlaista kehittämiskulttuuria julkisen sektorin työpaikoille Tietoa työstä Pia Siekkinen Hanna Jurvansuu Maria Rautio Päivi Husman Pauliina Toivio Jaana Laitinen Uudenlaista kehittämiskulttuuria julkisen

Lisätiedot

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf TOIMINTAKERTOMUS 2014 1. YHDISTYKSEN HALLINTO Toimihenkilöt Astila Piia, SATSHP Järvi Leea, PPSHP Krogerus Sinikka, KSSHP Luhta Reetta-Maija, EPSHP Eeva Häkkinen, Kangasniemen kunta Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti Välitämme ihmisistä Välitämme osaamista ja tietoa Välitämme hyviä käytäntöjä ja kokemuksia Välittäjä 2009 hankkeen loppuraportti Tiivistelmä VäliSuomen mielenterveys ja päihdetyön kehittämishanke Välittäjä

Lisätiedot

Lääkäreiden ja hoitajien työpari- ja tiimityö vastaanottojen toimintamalleina perusterveydenhuollossa

Lääkäreiden ja hoitajien työpari- ja tiimityö vastaanottojen toimintamalleina perusterveydenhuollossa KUOPION YLIOPISTON JULKAISUJA E. YHTEISKUNTATIETEET 168 KUOPIO UNIVERSITY PUBLICATIONS E. SOCIAL SCIENCES 168 EIJA PELTONEN Lääkäreiden ja hoitajien työpari- ja tiimityö vastaanottojen toimintamalleina

Lisätiedot

Sosiaalinen media turvallisuutta ja työhyvinvointia edistävien yhteisöjen tukena. Openrisk-hankkeen loppuraportti

Sosiaalinen media turvallisuutta ja työhyvinvointia edistävien yhteisöjen tukena. Openrisk-hankkeen loppuraportti S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 3 Sosiaalinen media turvallisuutta ja työhyvinvointia edistävien yhteisöjen tukena Openrisk-hankkeen loppuraportti Jouko Heikkilä Asta Bäck Anna-Mari Heikkilä

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Sitran selvityksiä 83 Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Kyllä mua saa auttaa! Ketään ei jätetä! Joulukuu 2014 Sitra 2014 Sitran selvityksiä 83 ISBN 978-951-563-894-6 (nid.) ISBN 978-951-563-895-3

Lisätiedot

Tuottavuutta laatua parantamalla? LATU-hankkeen arviointi

Tuottavuutta laatua parantamalla? LATU-hankkeen arviointi Sitran selvityksiä 78 Tuottavuutta laatua parantamalla? LATU-hankkeen arviointi Jussi Kleemola Kesäkuu 2014 2 Sisällys Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 Summary 6 1 Lähtökohdat ja taustaa arviointityöhön 8 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto:

Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto: Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto: Oulunkaaren seutukunnan ja Vaalan kunnan työterveyshuoltojen verkostoyhteistyökokeilu LOPPURAPORTTI 15.3.2005 Hannu Virokannas ja Maiju Österman Yhteystiedot

Lisätiedot

URBAANI MONITOIMITILA RAITINPYSÄKKI KENEN PAIKKA - KENEN EHDOILLA

URBAANI MONITOIMITILA RAITINPYSÄKKI KENEN PAIKKA - KENEN EHDOILLA URBAANI MONITOIMITILA RAITINPYSÄKKI KENEN PAIKKA - KENEN EHDOILLA Sirkka Hänninen Sosiaalialan jatkotutkinto Päihteet ja syrjäytyminen Syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö Sisältö

Lisätiedot

Kymmenen viime vuoden aikana on laadittu runsaasti. Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan. terveydenhuolto.

Kymmenen viime vuoden aikana on laadittu runsaasti. Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan. terveydenhuolto. Tari Haahtela, Anne Pietinalho, Leena E. Tuomisto, Timo Klaukka, Marina Erhola, Minna Kaila, Markku M. Nieminen, Eva Kontula, Lauri A. Laitinen Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä Tietoa työstä Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä Eeva-Maria Siljanen Maria Rautio Päivi Husman Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä Eeva-Maria Siljanen, Maria Rautio ja Päivi Husman

Lisätiedot

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 68 Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen

Lisätiedot

VOL. 37 SYYSKUU SUOMEN DIABETESLIITTO 4/2008. Transrasvahapot WCPD 2008 ADA 2008 Raskausdiabeteksen Käypä hoito -suositus. Kuva: Timo Saaristo

VOL. 37 SYYSKUU SUOMEN DIABETESLIITTO 4/2008. Transrasvahapot WCPD 2008 ADA 2008 Raskausdiabeteksen Käypä hoito -suositus. Kuva: Timo Saaristo 4/2008 VOL. 37 SYYSKUU SUOMEN DIABETESLIITTO Transrasvahapot WCPD 2008 ADA 2008 Raskausdiabeteksen Käypä hoito -suositus Kuva: Timo Saaristo 7 11 23 Transrasvahapot vähenevät Siitä lähtien, kun transrasvahappojen

Lisätiedot

Marja-Leena Viinamäki

Marja-Leena Viinamäki Marja-Leena Viinamäki LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLISEN APUVÄLINEKESKUKSEN TOIMINNAN ARVIOINTIA Apuvälinealan asiantuntijoiden työn sisällön painotus, laatusuosituksen toteutuminen ja kustannuskehitys

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+)

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Kuntoutussäätiö Juhani Julkunen Piia Pietilä Mila Gustavsson-Lilius Risto Sala Tuula

Lisätiedot

toimintamallit käytännöksi

toimintamallit käytännöksi toimintamallit käytännöksi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 03 2. Sairaanhoitajaliiton projektihakemus Raha-automaattiyhdistykselle vuonna 2005...04 3. Projektin loppuselvitys Raha-automaattiyhdistykselle

Lisätiedot

Yhteistyöllä hyvinvointia

Yhteistyöllä hyvinvointia Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 31 Anna Karttunen, Aija Kettunen & Keijo Piirainen Yhteistyöllä hyvinvointia Järjestöjen välinen ja järjestö-kuntayhteistyö hyvinvoinnin lisääjänä

Lisätiedot

SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA ETELÄ- KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN KO- TIHOIDOSSA

SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA ETELÄ- KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN KO- TIHOIDOSSA Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Terveyden edistämisen koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Välimäki Merja SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA

Lisätiedot

TULI-ohjelman väliarviointi

TULI-ohjelman väliarviointi TULI-ohjelman väliarviointi Jari Kuusisto, Soile Kotala, Riikka Kulmala, Anmari Viljamaa ja Sirpa Vinni Teknologiaohjelmaraportti 8/2004 Väliarviointiraportti TULI-ohjelman väliarviointi Väliarviointiraportti

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Pihlavisto, Laura 2014 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013

Lisätiedot

Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta

Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta Kevät 2011 Eeva Juntunen 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 Summary 5 Johdanto 6 1 Selvityksen toteuttaminen 7 1.1 Palveluiden jakaantuminen selvityksessä

Lisätiedot

TAIVEX 2. Työvaihtoja, täydennyskoulutusta ja työhyvinvointia esittävien taiteiden tuottajille. Loppuraportti:

TAIVEX 2. Työvaihtoja, täydennyskoulutusta ja työhyvinvointia esittävien taiteiden tuottajille. Loppuraportti: Loppuraportti: TAIVEX 2 Työvaihtoja, täydennyskoulutusta ja työhyvinvointia esittävien taiteiden tuottajille TAIVEX 2 2012 2014 TAIVEX 2 -JULKAISUJA 1/2014 1 TAIVEX²-julkaisuja 1/2014 TINFO - Teatterin

Lisätiedot

OHJAUS. Syövän ehkäisyn, varhaisen toteamisen ja kuntoutumisen tuen kehittäminen vuosina 2014 2025 Kansallisen syöpäsuunnitelman II osa

OHJAUS. Syövän ehkäisyn, varhaisen toteamisen ja kuntoutumisen tuen kehittäminen vuosina 2014 2025 Kansallisen syöpäsuunnitelman II osa OHJAUS Syövän ehkäisyn, varhaisen toteamisen ja kuntoutumisen tuen kehittäminen vuosina 2014 2025 Kansallisen syöpäsuunnitelman II osa 6 2014 Ohjaus 6/2014 Syöpätautien asiantuntijaryhmä Syövän ehkäisyn,

Lisätiedot

Projektista prosessiksi

Projektista prosessiksi Projektista prosessiksi Rationaalinen lääkehoito-ohjelma ROHTO 1998 2001 Arja Helin-Salmivaara ja Sirpa Sairanen RAPORTTI ROHTO-OHJELMAN ETENEMISESTÄ Kuvat: Arja Helin-Salmivaara (ellei toisin mainita)

Lisätiedot

Kansalaisen sähköisen asioinnin vaikutukset terveysaseman toimintaan

Kansalaisen sähköisen asioinnin vaikutukset terveysaseman toimintaan Hannele Hyppönen Ilkka Winblad Katariina Reinikainen Minna Angeria Riikka Hirvasniemi Kansalaisen sähköisen asioinnin vaikutukset RAPORTTI 25 2010 Kirjoittajat ja Taitto: Christine Strid ISBN 978-952-245-305-1

Lisätiedot