KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO."

Transkriptio

1 KÄYTTÖ-OHJE SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH FILE NO. INVERTER LÄMPÖPUMPPU Sisäyksikkö Product Code No. Ulkoyksikkö Product Code No. Alue SAP-KRV91EH SAP-CRV91EH Europe Sisäyksikkö Ulkoyksikkö SAP-KRV91EH SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ Nämä laitteet käyttävät uutta R410A kylmä-ainetta. Huomioi tämä huoltaessasi tätä laitetta. ahlsellref W

2 INVERTER KÄYTTÖ-OHJE SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH 42

3 Ominaisuudet Tämä ilmalämpöpumppu on ns. invertteri tyyppinen, tarkoittaen että, laite säätää tehoaan portaattomasti ja automaattisesti vallitsevien olosuhteiden ja asetusten mukaan. Mikroprosessoriohjattu Laitteisto sisältää toimintaa helpottavia ja lukuisia automaattitoimintoja ohjaavia mikroprosessoreja. Yksinkertainen kauko-ohjain Kauko-ohjain on monipuolinen ja samalla selkeäkäyttöinen. Henkilötunnistin Tämä kauko-ohjain käyttää infrapunalämpösäteilyyn perustuvaa tekniikkaa henkilöitten ja liikkeen tunnistamiseen. 24-Tunnin ajastin Tällä ajastimella voidaan käynnistää ja sammuttaa laitteisto automaattisesti 24:n tunnin aikana. 3-nopeuksinen / automaattinen puhallin Automaatti/Korkea/Keski/Matala Ilmavirran ohjaus Tällä toiminolla ohjataan puhallusilman suuntaa vaaka- ja pystysuunnassa, joko automaattisesti, tai käsiohjauksella. Kuumakäynnistystoiminto Heti alusta alkaen laite puhaltaa lämmintä ilmaa. Pölysuodatin Laitteen pölysuodatin kerää ilmasta pölyä ja vähentää bakteereja. Ilmansuodatin Tämä suodatin poistaa pienempiä pölyhiukkasia samalla vähentäen epämiellyttäviä tuoksuja. 1-Tunnin sammutusajastin Tämä ajastin sammuttaa laitteiston automaattisesti yhden tunnin jälkeen. Yösäästö Tämä toiminto säästää energiaa laskemalla laitteen tehoa yöaikaan. 2 OI EG

4 Sisältö Sivu Ominaisuudet... 2 Tuotetieto... 3 Varoitusmerkit... 3 Asennuspaikka... 4 Sähköiset vaatimukset... 4 Turva-asiaa... 4 Osien nimet... 5 Kauko-ohjaimen käyttö Henkilötunnistimen käyttö Ennen käyttöä (Sisäyksikkö) Ennen käyttöä (Kauko-ohjain) Ennen käyttöä (Henkilötunnistin) Laitteen käyttö kauko-ohjaimella Automaatti Käsikäyttö Puhallinnopeuden säätö Puhallin Yösäästötoiminto Säästötoiminto Virranrajoitusnäppäin...24 Huomioitavaa :n Tunnin ajastimen käyttö Tunnin sammutusajastimen käyttö Puhallinvoimakkuuden ja suunnan säätö Käyttö ilman kauko-ohjainta Hoito ja puhdistus Energiansäästövinkkejä Vianetsintä Tuotetieto Mikäli laitteesta on kysymyksiä, tai laitteelle tarvitaan huoltoa, on tiedettävä laitteen mallinumerot, jotka löytyvät laitteiden tyyppikilvestä. Mallil No. Sarja No. Ostopäivämäärä Huoltoliike Puhelinnumero DECLARATION OF CONFORMITY This product is marked as it satisfies EEC Directive No. 89/336/ EEC, 73/23/EEC, 93/68/EEC and 92/31/EEC. This declaration will become void in case of mis-usage and/or from non observance though partial of Manufacturer s installation and/or operating instructions. Varoitusmerkit Näitä symboleja käytetään tässä ohjeessa varoittamaan mahdollisista käyttäjälle vaaraa tai vahinkoa aiheuttavista toimista. Tämä merkki viittaa vaaraan, tai epäturvalliseen toimintaan joka voi johtaa loukkaantumiseen. VAROITUS Tämä merkki viittaa vaaraan, tai epäturvalliseen toimintaan joka voi johtaa loukkaantumiseen. OI EG 3

5 Asennuspaikka Tämän laitteen tulee asentaa valtuutettu SANYO asentaja, tai asennusliike, laitteen mukana seuraavien asennusohjeiden mukaisesti, jotta laitteen takuu on voimassa normaalisti. Ennen asennusta, tarkista laitteen käyttöjännitteet niiden tyyppikilvistä ja että, asennuspaikan jännitteet vastaavat laitteiden jännitteitä. Älä asenna laitteita tilaan jossa on läsnä palavia, tai räjähtäviä kaasuja tai höyryjä. Älä myöskään asenna tiloihin, joissa on korkea ilmankosteus, kuten kasvihuoneisiin. Älä asenna laitetta tiloihin joissa on korkea ympäristölämpötila, tai suurta lämpöä säteileviä laitteita. Vältä: Suojataksesi laitetta korroosiolta, vältä asentamasta sitä paikkaan missä ulkoyksikkö joutuu alttiiksi suolavedelle, tai sen roiskeille, tai muille syövyttäville kemikaleille tai kaasuille. Sähköiset vaatimukset 1. Kaikki asennustyöt tulee suorittaa valtuutetun asentajan toimesta. 2. Jokainen yksikkö tulee asianmukaisesti maadoittaa. 3. Sähkötyöt tulee suorittaa valtuutetun sähköasentajan toimesta. Turvallisuusasiaa Käyttö-ohjeen lukeminen ENNEN laitteen käyttöä vähentää virhetilanteita ja estää mahdollisia vaurioita, jotka aiheutuvat virheellisestä käytöstä. Tämä laite on suunniteltu jäähdyttämään, tai lämmittämään huoneilmaa. Laitetta saa käyttää ainoastaan tähän tarkoitukseen. Älä koskaan käytä bensiiniä, tai muita syttyviä aineita tämän laitteen lähellä - se voi olla vaarallista. Tässä laitteessa ei ole raittiin ilman sisäänottoa ja on tarpeellista tuulettaa normaalisti, vaikka laitetta käytetäänkin. VAROITUS Älä sammuta laitetta pääkytkimestä, sammuta se laitteen omasta virtakytkimestä. Älä työnnä mitään sisään laitteen ilma-aukkoihin, sillä laitteen sisällä on nopeasti pyöriviä osia. Älä anna pienten lasten käyttää laitetta ilman valvontaa. 4 OI EG

6 Osien nimet Ilman sisäänotto SISÄYKSIKKÖ Ilman ulostulo Kaukosäätimet Kondenssiveden poistoletku ULKOYKSIKKÖ Jäähdytysaineputket Ilman ulostulo HUOM Tämä kuvaa perusmallia ja valitsemanne yksikkö saattaa poiketa kuvan mallista. Tähän laitekokonaisuuteen kuuluvat sisä- ja ulkoyksikkö, sekä kaukosäätimet. Ilman sisäänotto Ilman ulostulo Kauko-ohjain Kylmä-aine putket Kondenssiveden poistoletku Ulkoyksikkö Ilma imetään tästä suodattimien läpi sisäyksikölle. Ilma puhalletaan ulos sisäyksiköstä tätä kautta. Langattomalla kauko-ohjaimella käynnistetään ja sammutetaan laite, valitaan toimintatapa, lämpötila, puhallinnopeus, ilmavirran suunta, sekä ajastimen käyttö. Sisä- ja ulkoyksikkö yhdistetään toisiinsa putkilla, joiden läpi virtaa kylmä-aine. Huoneilmasta tiivistynyt kosteus poistuu tätä kautta. Ulkoyksikkö koostuu kompressorista, puhaltimesta, lämmönvaihtimesta, sekä sähköisistä komponenteista. OI EG 5

7 Sisäyksikön merkkivalot ja kytkimet TÄRKEÄÄ SISÄYKSIKKÖ Sisäyksikön sijaintikytkin Älä käytä voimakkaita radiolähettimiä, kuten esim. matkapuhelimia 1m lähempänä laitetta, sillä ne saattavat aiheuttaa virheellistä toimintaa. Virhetilanteessa, kytke laite pois päältä ja odota muutama minuutti ja kytke uudelleen päälle. DEMO. TEST ON OFF Käyttökytkin POWER Virtakytkin RESET FILTER CHECK PEOPLE SENSOR TIMER OPERATION Kauko-ohjauksen vastaanotin Suodattimen kuittaus Suodattimen Henkilö- Ajastimen merkkivalo tunnistin merkkivalo Toiminnan merkkivalo Kauko-ohjaimen vastaanotin Käyttökytkin ON asento OFF asento Vastaanottaa käskyjä kauko-ohjaimelta Normaali käyttö-asento, kun laitetta ohjataan kauko-ohjaimella Aseta kytkin normaalissa käytössä tähän asentoon. Aseta kytkin tähän asentoon, mikäli et käytä laitetta pitempään aikaan, tai poistut kotoa pitemmäksi ajaksi. OFF -asento ei katkaise laitteesta virtaa. Käytä pääkytkintä, mikäli haluat tehdä laitteesta jännitteettömän. TEST ja DEMO. asento VAROITUS Käytetään ainoastaan huollon yhteydessä. Älä käytä laitetta TEST, tai DEMO asennossa, sillä se saattaa vahingoittaa laitetta. Toiminnan merkkivalo Ajastimen merkkivalo Tämä merkkivalo palaa laitteen toimiessa jatkuvassa kuivaus-, jäähdytys-, puhallus-, tai lämmitystilassa. Tämä merkkivalo palaa ajastimen ollessa kytkettynä. 6 OI EG

8 Sisäyksikön merkkivalot ja kytkimet (jatkuu) Sisäyksikön sijaintipaikan valintakytkin Virtakytkin Henkilötunnistin Suodattimen merkkivalo ja kuittausnäppäin. Kytkimellä asetetaan sisäyksikön sijainti seinällä (vasen, oikea, tai keskellä seinää, jotta laite osaa suunnata ilmavirtansa oikeaan suuntaan. Tästä kytkimestä sammutetaan laitteiston virta. Sitä voidaan käyttää kun laitetta ei käytetä pitempään aikaan. Laite ei käytä tällöin virtaa, vaikka se on liitettynä verkkoon. Tämä merkkivalo palaa n. 15 minuuttia henkilötunnistimelta vastaanotetun signaalin jälkeen. Sisäyksikön ilmansuodattimen likaantuessa tämä merkkivalo syttyy oranssiksi ja likaantuessaan lisää, se muuttuu punaiseksi. Valo syttyy kolmeksi sekunniksi laitetta käynnistettäessä. Suodatin tulee puhdistaa valon syttyessä punaiseksi. Kuittauspainiketta tulee painaa aina suodattimen puhdistuksen jälkeen. OI EG 7

9 Kauko-ohjausyksikkö (näyttö) Lämpötilan asetustila valittu Ennakkoasetuksiin perustuva peruslämpötila ja toimintatila valittu automaattisesti. Kauko-ohjain lähettää tietoa sisäyksikölle Sisäyksikön anturi käytössä Ajastimen asetustila valittu Virranrajoitustoiminta kytkettynä. Symbolit (1) Toimintatila AUTOMAATTI... (4) Ajastin 24-tunnin käynnistysajastin... JÄÄHDYTYS tunnin sammutusajastin... LÄMMITYS... 1-tunnin sammutusajastin... KUIVAUS... (5) Yösäästötoiminta... PUHALLUS... (6) Säästötoiminto... (2) Puhallinnopeus Automaattinen valinta... Korkea nopeus... Keski nopeus... Matala nopeus... (7) Tiedon lähetys käynnissä... (8) Ilmanohjain Automaatti... Puhallussuunta... Pyyhkäisytoiminto... (3) Lämpötila-asetus C Asetettuna 28 C... Huoneenlämpötilanäyttö... C 8 OI EG

10 Kauko-ohjain Lähetin Anturi Näyttö Säästönäppäin 1 h Ajastusnäppäin ON/OFF käyttökytkin (Luukku suljettuna) Lämpötilan asetusnäppäimet Sammutusajastin Käynnistysajastin Eteen- / taaksepäin näppäimet Aseta näppäin Poistonäppäin Kellonäppäin Reset näppäin Yösäästötoiminto Toimintanäppäin Ilmanohjaimen näppäimet Puhallinnopeuden näppäimet Virranrajoitusnäppäin Anturinvalintanäppäin Osoitekytkin Paristotila (Vedä suojakansi pois vaihtaaksesi paristot.) HUOM Kuvan kauko-ohjaimesta on luukku poistettuna. Lähetin Kauko-ohjaimen lähettäessä tietoa sisäyksikölle näytölle ilmestyy merkki joka tarkoittaa lähetyksen olevan käynnisssä. Anturi Näyttö Yösäästötoiminta Lämpötilaa mittaava elektroninen komponentti kauko-ohjaimen sisällä. Näyttää laitteen toimintaan vaikuttavia tietoja, kuten esim. lämpötilaa, puhaltimen asetuksia ja muita tietoja kauko-ohjaimen ollessa toiminnassa. Tarkempia tietoja löydät "Yösäästö" kohdasta käyttö-ohjeessa. Painaessasi näppäintä jäähd.,lämm., kuiv. tilassa merkki sytyy näyttöön ja kauko-ohjain säätää laitteen toimintaa automaattisesti säästääkseen energiaa. Lämpötilanasetusnäppäimet Paina näppäintä nostaaksesi lämpötilaa. Paina näppäintä laskeaksesi lämpötilaa. ON/OFF käyttönäppäin Tällä näppäimellä käynnistetään ja sammutetaan laite. Käynnistysajastin :Laite käynnistyy haluttuna aikana. Sammutusajastin :Laite sammuu haluttuna aikana. Asetusnäppäin Käynnistys- ja sammutusnäppäinten jälkeen tällä käynnistetään ajastin. Poistonäppäin Perutaan ohjelmoitu ajastintoiminto. OI EG 9

11 Kauko-ohjain (jatkuu) Säästönäppäin Virranrajoitusnäppäin Osoitekytkin Kellonäppäin Toimintanäppäin Punainen tai Vihreä (automaatti) Tästä näppäimestä lukitaan lämpötilaasetus ja vähennetään laitteen tarvitsemaa virtaa ja säästetään täten energiaa. Tällä näppäimellä voidaan vähentää virrankulutusta raskaiden käyttöjaksojen aikana.(esim. jäähdytystoiminta kovalla helteellä) Tällä kytkimellä estetään kahden samanlaisen yksikön signaalien sekoittuminen keskenään, kun samassa tilassa on käytössä useampia samanlaisia laitteita. Normaalisti kytkin on A -asennossa. Mikäli kytkimen asentoa muutetaan, tulee kauko-ohjaimen ja henkilötunnistimen kytkimet asettaa samaan asentoon, kuin ohjattavan sisäyksikön kytkimetkin. Tarkemmat ohjeet tästä saat laitteen asentaneelta liikkeeltä, tai laitteen maahantuojalta. Normaalisti, kauko-ohjaimen kytkinsuoja on peitettynä ja henkilötunnistimen kytkin ei tulisi olla asennossa B. Paina asettaaksesi kellon oikeaan aikaan. Tästä valitaan laitteen toimintatapa (jäähdytys, lämmitys, kuivaus, jne.) :Laite valitsee itse automaattisesti oikean toiminnan tarpeen mukaan (lämmitys, jäähdytys tai kuivaus). Punainen (lämmitys) Oranssi (kuivaus) Vihreä (jäähdytys) Vihreä (puhallin) :Laite lämmittää huoneilmaa. :Laite vähentää huoneilman kosteutta. :Laite jäähdyttää huoneilmaa. :Laite ainoastaan kierrättää huoneilmaa. Ilmanohjaimen näppäimet Paina näppäintä ohjataksesi itse ilmavirtaa, yhteen kuudesta mahdollisesta asennosta, tai valitaksesi automaattisen pyyhkäisytoiminnan, joka säätää ilmavirtaa automaattisesti edestakaisin. :Ilmavirran suunta säätyy automaattisesti. :Ilmavirran suuntaa voidaan säätää itse (kuusi asentoa). :Ilmavirta kääntyy edestakaisin automaattisesti HUOM Vaihtaaksesi automaattitoimintaan ( )ollessasi käsikäytöllä ( ), pidä painettuna ilmanohjaimen näppäintä. Paina näppäintä ohjataksesi ilmavirtaa sivusuunnassa, puolelta toiselle. Puhallinnopeuden säätö näppäin 1 Tunnin ajastin : Laite valitsee itse, automaattisesti oikean puhallinnopeuden. :Korkea puhallinnopeus :Keskimmäinen puhallinnopeus :Matala puhallinnopeus : Painaessasi tätä näppäintä, riippumatta siitä onko laite päällä vai ei, laite käy tunnin ajan ja sammuu sitten automaattisesti. Reset ( )näppäin (nollaus) Anturin valintanäppäin HUOM Nollaa kauko-ohjaimen asetukset ja kellon. Tätä näppäintä painetaan aina paristonvaihdon jälkeen. Painaessasi tätä näppäintä jollain terävällä esineellä esim. kuulakärkikynällä näyttöön syttyy merkki ja tällöin huonelämpötilan tarkkailu siirtyy sisäyksikössä olevalle anturille. Mikäli näytössä ei ole tätä merkkiä näkyvissä, valittu anturi on kauko-ohjaimessa. Mikäli kauko-ohjain on lämpimässä paikassa esim. auringossa, tai lämpöä tuottavan laitteen läheisyydessä, on syytä vaihtaa tarkkaileva anturi sisäyksikköön, jotta laite toimisi oikein. HUOM Kauko-ohjain lähettää signaalin sisäyksikölle 5 minuutin välein. Mikäli sisäyksikkö ei vastaanota signaalia kauko-ohjaimelta 17 minuutin aikana, (säädin hukassa, valoa läpäisemättömän esteen takana, paristot tyhjät, jne.) vaihtaa laite automaattisesti lämpötilan mittauksen sisäyksikön anturille. Tällaisessa tilanteessa saattaa lämpötila kaukosäätimessä erota sisäyksikön mittaamasta lämpötilasta. 10 OI EG

12 Osien nimitykset HENKILÖTUNNISTIN Tämä anturi tunnistaa ihmisten läsnä-olon ja liikkeen mittaamalla heistä säteilevää infrapuna lämpösäteilyä. Anturin havaitessa liikettä laitteen lähellä, sen ollessa toiminnassa, ohjataan laitetta toimimaan tehokkaammin jotta saavutettaisiinasetettu lämpötila. Tämä vähentää turhaa energian kulutusta, mikäli huoneessa ei ole ketään. Kuvassa henkilötunnistin, sen luukun ollessa avoinna. Lämpötila-anturi Merkkivalo Infrapuna liiketunnistin Virtakytkin Tunnistimen herkkyyssäätö Paristokotelo Osoitekytkin Lämpötilatunnistin Henkilötunnistin Virtakytkin Herkkyyssäätö Merkkivalo Tämä mittaa ympäristön lämpötilaa. Tämä tunnistaa huoneessa liikkuvat ihmiset. Älä paina tätä anturia, sillä se saattaa rikkoutua. Aseta ON -asentoon mikäli haluat käyttää tunnistinta. Kytkin tulee olla OFF -asennossa paristojenvaihdon aikana. (Huom: Tämä kytkin ei sammuta ilmastointilaitetta!) Tällä säädetään henkilötunnistimen herkkyyttä. Min - Max: Säädä anturia, jotta se tunnistaa huoneessa liikkuvat ihmiset. Continuous: Jatkuva - Tunnistin on aina aktivoituna. Merkkivalo syttyy seuraavissa tapauksissa. Virtakytkin on asetettu ON -asentoon. Henkilötunnistin havaitsee liikettä huoneessa noin 1-6 minuuttia virran kytkemisen jälkeen. Lähettäessään tietoa sisäyksikölle n. 10 minuutin välein. Paristotila Osoitekytkin Paristojen asennus 1. Aseta virtakytkin OFF -asentoon. 2. Liu'uta kantta alaspäin kunnes paristot ovat näkyvissä. 3. Aseta 4 kpl AAA -kokoisia paristoja paikoilleen. HUOM: Aseta paristot oikein päin. 4. Aseta virtakytkin ON -asentoon, sisäyksiköltä kuulu piippaus ilmoituksena vastaanotetusta signaalista Katso kauko-ohjaimen ohjeesta, otsikon OSOITE alta. OI FI 11

13 Paristojen asennus Kauko-ohjaimen käyttö Reset ( )näppäin 1. Liu'uta kantta nuolen suuntaan ja poista se. 2. Aseta kaksi AAA -koon alkaliparistoa. Tarkista että ne tulevat samoin päin kuin kotelon pohjassa olevat merkit. 3. Ohutkärkisellä piikillä, esim. kynän kärjellä, paina RESET näppäintä. HUOM Paristojen kesto on noin kuusi kuukautta, riippuen käytöstä. Vaihda paristot, kun näyttö alkaa himmentyä tai sisäyksikkö ei enään vastaanota kauko-ohjaimen käskyjä. Vaihda ohjaimeen uudet, AAA -kokoluokan alkaliparistot. Kauko-ohjaimen käyttö Käyttäessäsi kauko-ohjainta, suuntaa se aina sisäyksikössä sijaitsevaa vastaanotinta kohti. Sisäyksikkö Kauko-ohjain Lähetin Vastaanotin Kauko-ohjaimen sijoituspaikka Kauko-ohjainta voidaan käyttää joko kädessä, tai seinälle asennettuna. Kauko-ohjaimen oikean toiminnan varmistamiseksi, sitä EI saa sijoittaa seuraaviin paikkoihin: Suoraan auringonvaloon Verhon taakse, tai muuhun peitossa olevaan paikkaan Yli 8m:n päähän sisäyksiköstä Laitteen puhallusilmavirtaan Missä se voi kuumentua, tai jäähtyä liikaa Missä se altistuu magneettiselle säteilylle Missä ohjaimella ei ole suoraa näköyhteyttä sisäyksikölle, sillä se tarkistaa lämpötilan 3 minuutin välein. 12 OI EG

14 Henkilötunnistimen käyttö Tämä anturi tunnistaa ihmisistä säteilevää infrapuna lämpösäteilyä. Anturin tunnistaessa liikettä tässä säteilyssä, ilmoittaa se siitä sisäyksikölle joka puolestaan säätää lämpötilan asetetulle tasolle. Huoneen ollessa tyhjä, tai henkilöiden ollessa kantaman ulkopuolella laite pudottaa tehoaan ja säästää täten energiaa... Huoneen lämpötilaa, puhallusta ja sen suuntaa ohjataan automaattitilassa. Valitessa käsikäyttö (ei AUTO), ainoastaan lämpötilan säätö tapahtuu automaattisesti. Henkilötunnistin tulee asentaa pystysuoraan, joko seinälle tai muuhun vastaavaan rakenteeseen ja olla suunnattuna siihen suuntaan jossa henkilöiden liikehdintä tapahtuu. Kauko-ohjainta käyttäen, siirrä ilmanohjaussiivet kohti ensisijaista oleskelualuetta. Henkilötunnistin ei havaitse ihmisiä lähistöllä Puhallus on painottunut ensisijaiselle oleskelualueelle. Ensisijainen oleskelutila HENKILÖTUNNISTIN Henkilötunnistin havaitsee liikettä Toissijainen oleskelualue Myös toissijainen oleskelualue pysyy toivotussa lämpötilassa tunnistimen havaitessa liikettä siellä. Ensisijainen oleskelualue HENKILÖTUNNISTIN Toissijainen oleskelualue Kauko-ohjain Kauko-ohjain HUOM Huonelämpötilan säätö ja puhalluksen suuntaus Huonelämpötilan ohjaus Yllä mainittua ei tapahdu sisäyksikön mittausanturin ollessa valittuna Lämpötilan ja puhalluksen säätö tapahtuvat seuraavalla tavalla lämpötilan saavutettua halutun tason ja henkilötunnistin tunnistaa liikettä valvotussa tilassa. Mikäli mitatuissa lämpötiloissa, henkilötunnistimen ja kauko-ohjaimen välillä on suuri lämpötila-ero, on mahdollista että haluttua lämpötilaa ei pystytä saavuttamaan. Mikäli ensi- ja toissijaisen oleskelualueen välillä on lämpötila-eroa lämpötilaa säädetään +/- 1 C, jotta huonelämpötila koko alueella olisi miellyttävä. Lämpötilalukema näytössä ei välttämättä muutu. Puhalluksen suuntaus Automaattinen toiminta Ensi- ja toissijaisen oleskelualueen välistä lämpötila-eroa mitataan ja verrataan toisiinsa 10 minuutin välein. Perustuen tälle lämpötilalle, vaakatason ilmansuuntausohjaimet säätyvät automaattisesti siten, että koko huonetilan lämpötila on tasainen. (Automaattisen ilmansuuntauksen ollessa toiminnassa lämmityksessä ohjaimia saatetaan tarvittaessa säätää hieman ylöspäin. Peruuttaaksesi autom. puhallinohjauksen paina -näppäintä kauko-ohjaimessa. Käynnistääksesi sen uudelleen, paina näppäintä kauko-ohjaimessa jotta laitteisto sammuu ja uudelleen käynnistääksesi sen uudelleen. OI EG 13

15 Ennen käyttöä (sisäyksikkö) Suorita seuraavat toimenpiteet ennen laitteen ensimmäistä käyttöä. Ennen käyttöä 1. Avaa ilmansisäänottoritilä. Ritilä irtoaa tarttumalla sitä kummaltakin sivulta sen ollessa avoinna ja vetämällä. Sisääntulo ritilä Virtakytkin DEMO. TEST ON OFF Sisäyksikön sijaintikytkin Toiminta selector 2. Aseta toimintakytkin ON -asentoon. Normaalissa käytössä, kytkin tulee olla ON -asennossaan. TEST ja DEMO -asennot ovat testaus ja huolto tarkoituksia varten. Jos kytkin on asetettu TEST -asentoon laitteen valot vilkkuvat. 3. Kytke virta laitteistoon virtakytkimestä. Off On 4. Aseta sisäyksikön sijaintikytkin oikeaan asentoonsa, eli onko yksikkö asennettu seinälle oikealle, keskelle tai vasemmalle. Sisäyksikön sijaintikytkin Sijaintikytkimellä kerrotaan yksikölle sisäyksikön sijainti seinällä, jotta laite osaisi automaattisesti tasapainottaa puhalluksen suuntaa siten, että huoneen lämpötila pysyy samana joka puolella huonetta. Puhalluksen painotus näkyy alla olevasta kuvasta. VASEN KESKI OIKEA Puhallus painottuu oikealle Puhallus painottuu keskelle Puhallus painottuu vasemmalle 14 OI EG

16 Ennen käyttöä (Kauko-ohjain) ASKEL 1 ASKEL 2 Kellonajan asetus Esimerkki: Ajan asetus 10:10:en. Paina näytössä näkyyt 0:00 PM. Muuttaaksesi aikaa paina kellonäppäintä:.kellonaika alkaa vilkkua. 1. Käytä ja näppäimiä asettaaksesi ajan 10:10 :en. Aika vaihtuu 1 minuutin askelin. Pitämällä näppäintä pohjassa, aika vaihtuu 10 minuutin askelin. 2. Paina. Tämä tallentaa uuden ajan. Kauko-ohjaimen kiinnitys Ennen kauko-ohjaimen kiinnittämistä, paina näppäintä tästä sijoituspaikasta tarkistaaksesi, että laite vastaanottaa kauko-ohjaimen signaalin virheettömästi. Sisäyksikkö vastaa piippuksella mikäli se on vastaanottanut signaalin. Kiinnitysruuvit 4x16 (paketissa) 2 Paina Kauko-ohjaimen seinäteline 1 Aseta ja Käyttäessäsi kauko-ohjainta poissa seinätelineestä Irroittaaksesi kauko-ohjaimen, vedä sitä ulospäin. Kauko-ohjaimen lähettimen tulisi olla suunnattuna sisäyksikön vastaanotinta kohden, jotta laite toimisi oikein Varmistu, että kauko-ohjaimen ja sisäyksikön vastaanottimen välillä ei ole valoa läpäisemättömiä esteitä jotka voivat estää signaalia. OI EG 15

17 Sijoituspaikka ja peitto-alue Ennen käyttöä (Henkilötunnistin) (Esimerkki) Vertical 60 (Esimerkki) Seinä Henkilötunnistin Horizontal m Peitto-aluetta voidaan säätää herkkyyssäätimen avulla. Lattia 1.7 m Herkkyyssäätö Henkilötunnistimen herkkyys voi vaihdella ympäristön ja kiinnitysseinän lämpötilasta ja muista tekijöistä riippuen. Herkkyyden säätäminen 1. Aseta virtakytkin ON -asentoon. Sisäyksikön tulee vastata antamalla piip -äänimerkki. 2. Odota suunnilleen yksi minutti. 3. Herkkyyssäätö on tämän jälkeen suoritettava viiden minuutin aikana. Käännä herkkyyssäätöä siten, että henkilön liikkuessa halutulla alueella, tunnistimen merkkivalo syttyy. Sisäyksiköllä oleva henkilötunnistimen merkkivalon tulisi myös syttyä. Mikäli herkkyyssäätö asetetaan jatkuvalle (CONTINUOUS), on tunnistin jatkuvasti aktivoituna, huolimatta siitä onko alueella ihmisiä tai ei. Henkilötunnistimen asennus Kytke virta tunnistimeen halustussa asennuspaikassa, tarkistaaksesi että sisäyksiköllä on esteetön näkyvyys tunnistimelle. Seinäkiinnitystelineen asento. Henkilötunnistimen teline Aseta paikoilleen Kiinnitysruuvit 4 x 16 (paketissa). Pöytätelineen käyttö Aseta paikoilleen HUOM Älä asenna henkilötunnistinta seuraaviin paikkoihin: Suoraan auringonvaloon, tai muiden voimakkaiden valojen lähelle Kosteisiin, tai märkiin tiloihin Paikkoihin joissa on suuria lämpötilan vaihteluita (esim. lieden tai uunin läheisyyteen) Paikkaan jossa se altistuu tärinälle Paikkaan jossa sisäyksikön ja tunnistimen välillä on lasisia tai muita esteitä Verhojen, tai kaihtimien välittömään läheisyyteen Puhelimien, tietokoneitten, radiolaitteiden, hälytyslaitteiden tai muiden häiriöitä tai signaaleja kehittävien laitteiden läheisyyteen Sisäyksikön kantomatkan ulkopuolelle Henkilötunnistin ei toimi, ennen kuin n. 1 minuutti on kulunut tunnistimen virran kytkemisestä. Virran ollessa kytkettynä, tunnistin lähettää signaalin 10 minuutin välein mikäli se tunnistaa henkilöitä lähistöllä. Mikäli ketään ei ole laitteen lähistöllä, se lähettää signaalia 15 minuutin välein. Henkilötunnistimen herkkyys vaihtelee riippuen asennusseinän ja ympäristön lämpötilasta, sekä henkilöiden vaatetuksesta ja heidän liikkumisnopeudestaan. Henkilötunnistin ei pysty tunnistamaan henkilöitä, mikäli he eivät liiku. Tällöin on syytä asettaa herkkyys jatkuvaan tilaan. Tunnistin saattaa tunnistaa myös lemmikkieläinten liikeen ja tulkita ne henkilöiksi. Herkkyyssädöllä voidaan mahdollisesti vähentää tätä. 16 OI EG

18 1. Automaatti Laitteen käyttö kauko-ohjaimella Askel 2 Askel 1 HUOM Tarkista että virta on kytketty pääkytkimeltä ja että sisäyksikön toimintakytkin on asetettu ON -asentoon! Kun tila on valittu, niin perusasetukset voidaan ottaa käyttöön suraamalla seuraavia ohjeita ja vastaisuudessa voidaan huone saattaa haluttuun lämpötilaan vain painamalla laitteen virta päälle. Askel 1 Paina toimintanäppäimestä valitaksesi. Askel 2 Paina laitteeseen virta päälle. Pysäyttääksesi laitteen, paina uudelleen virtanäppäimestä. OI EG 17

19 Laitteen käyttö kauko-ohjaimella (jatkuu) Muuttaaksesi lämpötilaa, paina lämpötilan asetusnäppäimiä, kunnes haluttu lämpötila näkyy kauko-ohjaimen näytöllä Paina TEMP -näppäimiä Nostaaksesi lämpötilaa Laskeaksesi lämpötilaa Huom Lämpötila-asetus muuttuu yhden asteen jokaista asetusnäppäimen painallusta kohden. Automaattitilassa lämpötilaa voidaan muuttaa +/- 4 C vakiolämpötilasta. (Näytössä näkyvä asetuslämpötila vaihtuu takaisin huoneenlämpötilaksi kolmen sekunnin kuluttua näppäimenpainalluksesta, mutta asetettu lämpötila jää laitteen muistiin vaikka laite olisi välillä sammutettu.) Laiteen toimintatapa ja lämpötila-asetukset vaihtelevat sitä käynnistettäessä, riippuen sisäyksikköä ympäröivästä lämpötilasta, kuten esimerkiksi: Toimintatapa Lämpötila asetus (vakio) Toimintamerkkivalo Jäähdytys 27 C Vihreä Lämpötila käynnistyessä Kuivaus (20-26 C) Oranssi Lämmitys 24 C Punainen Sisä- /ulkoyksikön lämpötila-anturi valitsee automaattisesti lämmitys-, jäähdytys-, tai kuivaustoiminnon käynnistyessään. (Mikäli sammutat laitteen ja käynnistät sen uudelleen neljän tunnin sisään sammutuksesta, jatkaa yksikkö samalla toiminalla. Sisälämpötila 15 C 22 C 27 C Lämpötila-asetus (vakio) Ulkolämpötila 22 C 20 C 18 C Kuivaustoiminto Lämmitystoiminto 27 C Jäähdytys Lämpötila toiminnon alkaessa (20-26 C) 24 C Toimintatila (jäähdytys, lämmitys, kuivaus) ei vaihdu automaattisesti laitteen ollessa käynnissä. Puhallinnopeus valitaan automaattisesti, mutta se voidaan myös valita painamalla puhallinnopeuden valintanäppäintä: Pysäyttääksesi laitteen, paina käyttökytkintä uudelleen. 18 OI EG

20 Laitteen käyttö kauko-ohjaimella (jatkuu) 2. Käsikäyttö ASKEL 2 ASKEL 3 ASKEL 1 ASKEL 5 ASKEL 4 HUOM Tarkista, että virta on kytketty pääkytkimestä ja että laitteen toimintakytkin on ON -tilassa. Mikäli et halua käyttää laitetta automaattitilassa, laitetta voidaan ohjata myös käsikäytöllä ja tarvittavien näppäimien kuvaukset löydät alta: ASKEL 1 ASKEL 2 ASKEL 3 ASKEL 4 Valitse toimintanäppäimellä haluamasi toimintatila Lämmitystoiminta -> Kuivaustoiminta -> Jäähdytystoiminta -> Puhallustoiminta -> Käynnistääksesi laite, paina virtakytkintä (ON/OFF). Paina lämpötilan asetusnäppäimiä muuttaaksesi lämpötilaa haluamallesi tasolle. Asetteluarvon rajat: 30 C max. 16 C min. Aseta puhallin haluamallesi nopeudelle. HUOM Puhallinnopeus asetettuna (Automaatti) tilaan, puhallinnopeus säätyy automaattisesti, asetetun lämpötilan ja mitatun lämpötilan eron mukaisesti. ASKEL 5 Paina ilmanohjaimen näppäimiä, säätääksesi sisäyksiköltä tulevan ilman suuntaa. (Katso tarkemmin ohjeesta, kohdasta "Puhalluksen suunta ja voimakkuus). Pysäyttääksesi laitteen, paina käyttökytkintä uudelleen. OI EG 19

21 Laitteen käyttö kauko-ohjaimella (jatkuu) HUOM Valitse huoneessa paras sijoituspaikka kauko-ohjaimelle, joka samalla toimii myös huonelämpötila-anturina, sekä välittää toimintakäskyt sisäyksikölle. Löydettyäsi kauko-ohjaimelle oikean paikan, pidä sitä aina paikallaan. 3. Puhallinnopeuden säätö Laitteella on sisäänrakennettu, 3 minuutin pituinen viive, mikä takaa sen moitteettoman toiminnan. Virtakytkimen painamisen jälkeen kuluu kolme minuuttia ennen kuin kompressori käynnistyy. Sähkökatkoksen jälkeen laite odottaa kolme minuuttia ennen automaattista uudelleen käynnistymistään. A. Automaatti Aseta puhallinnopeuden säätö automaattiseen asentoon Puhallinnopeutta säädetään automaattisesti tarvittavan tehon mukaan, kuten alla olevasta kuvasta nähdään. Korkea nopeus Puhallinnopeuden ohjaus Hyvin alhainen nopeus Kompressori pysähtynyt Alhainen taajuus Korkea taajuus TAAJUUS B. Käsikäyttö Puhallinnopeutta voidaan säätää myös käsikäytöllä näppäimellä on valittavissa kolme eri nopeutta, tai ] 20 OI EG

22 Laitteen käyttö kauko-ohjaimella (jatkuu) 4. Puhallin ASKEL 2 ASKEL 1 ASKEL 3 Mikäli haluat vain kierrätää ilmaa puhaltimella, ilman jäähdytystä tai lämmitystä, toimi seuraavasti: ASKEL 1: Paina toimintanäppäintä valitaksesi puhallintoiminnon ( ). ASKEL 2: Paina käynnistysnappia (ON / OFF). ASKEL 3: Valitse haluamasi puhallinnopeus neljästä vaihtoehdosta (,,,or ). Mikäli puhallus on automaatilla ), puhallinnopeus on pienin. Mikäli ilmavirranohjaus on automaattitilassa ), niin ohjaimet ovat ( ) asennossa. 5. Yösäästötoiminto Yösäästötoiminnolla säästetään energiaa. Paina yösäästö -näppäintä laitteen ollessa toiminnassa ja merkki syttyy näyttöön. Poistaaksesi yösäästötoiminnon, paina samaa näppäintä uudelleen. OI EG 21

23 Laitteen käyttö kauko-ohjaimella (jatkuu) A. Jäähdytys- ja kuivaustoiminto ( and ) Yösäästötoiminnon ollessa valittuna, laite nostaa lämpötilaa automaattisesti 1 C kun 1 tunti on kulunut toiminnon käynnistämisestä ja edelleen 1 C :en kun jälleen 1 tunti on kulunut, huolimatta vallitsevasta sisälämpötilasta silloin kun toiminto käynnistettiin. Tällä toiminnolla voit säästää energiaa, tinkimättä silti mukavuudesta. Tätä toimintoa voidaan käyttää myös silloin, kun halutaan vain kevyttä jäähdytystä. 1 C Yösäästön käynnistys 1tunti Aika B. Lämmitystoiminto: ( ) Yösäästötoiminnon ollessa valittuna, laite laskee lämpötilaa automaattisesti 3 C kun 1 tunti on kulunut toiminnon käynnistämisestä ja edelleen 4 C,kun 2 tuntia on kulunut, huolimatta vallitsevasta sisälämpötilasta silloin kun toiminto käynnistettiin. Tällä toiminnolla voit säästää energiaa, tinkimättä silti mukavuudesta. Tätä toimintoa voidaan käyttää myös silloin, kun halutaan vain kevyttä lämmitystä. Asetuslämpötila Asetuslämpötila 3 C 4 C Yösäästön käynnistys 1 tunti 2 tuntia Aika 22 OI EG

24 Laitteen käyttö kauko-ohjaimella (jatkuu) 6. Säästötoiminto Tällä toiminnolla, laite lukitsee itsensä määrätylle lämpötilalle ja vähentää kulutettavaa virtaa mikä mahdollistaa ympäristöystävällisen energian säästön. Paina laitteen käydessä, tai ollessa pysähtyneenä. Peruaksesi, paina uudelleen. Säästötoiminto käyttää seuraavia asetuksia: Lämpötila-asetus (suositeltu) Puhalluksen suunta Virtanäyttö Lämmitys Ohjaimen suunta ennen toiminto 20 C asetusta Jäähdytys toiminto 28 C Pyyhkäisy Lämpötila-asetukset eivät näy kauko-ohjaimen näytöllä. Puhalluksen suunta ja puhallinnopeus ovat ainoastaan muutettavissa. (Asetukset ovat muistissa.) Kuivaustilassa huoneen läpötilaa käytetään lämpötila-asetuksena (20 C to 28 C). Myös puhalluksen suunta on se, joka oli valittuna kun säästötoiminto käynnistettiin. Automaattiset asetukset ovat käytössä automaattitoiminnon ollessa valittuna. Säästötoiminto ei ole käytettävissä pelkässä puhallustilassa. HUOM Energiansäästön ja ympäristön kannalta suositeltavat asetuslämpötilat ovat : jäähdytyksessä 28 C ja lämmityksessä 20 C. Nämä asetukset säästävät energiaa ja laitteisto kuluttaa mahdollisimman vähän. Säästötoimintoa voidaan käyttää miltei kaikkien toimintojen yhteydessä, kuten esim. yösäästön ja 1 tunnin ajastimen kanssa. Tosin, yösäästölle on annettu etusija ja se määrää laitteiston toimintaa ollessaan kytkettynä, mikäli asetukset ovat samat. Säästötoiminnon ollessa aktiivisena, muutoksia ei voida suorittaa lämpötilaja virrankulutusasetuksiin. Jäähdytyksen aikana, laitteen ilmavirranohjaimet saattavat liikkua epäsäännollisin väliajoin, tämä on normaalia. OI EG 23

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen toiminnot 3 Puhdistus ja huolto 6 Hyödyllistä tieto 7 Laitteen käyttöönotto 7 Vianetsintä 9 Maahantuoja Scanoffice Oy Martinkyläntie

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET MAV 184 C - MAV 185 R MAV 224 C - MAV 225 R KPA 128 C - KPA 128 R KPA 185 C - KPA 184 R KPA 225 C - KPA 224 R. Mallit

KÄYTTÖOHJEET MAV 184 C - MAV 185 R MAV 224 C - MAV 225 R KPA 128 C - KPA 128 R KPA 185 C - KPA 184 R KPA 225 C - KPA 224 R. Mallit KÄYTTÖOHJEET Mallit MAV 8 C - MAV 85 R MAV C - MAV 5 R KPA 8 C - KPA 8 R KPA 85 C - KPA 8 R KPA 5 C - KPA R ILMASTOINTILAITE - LÄMPÖPUMPPUMALLI SISÄLTÖ VALINTAKYTKIN JA OSIEN NIMET ASENNUSPAIKKA SÄHKÖVAATIMUKSET

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE 1 JM 7.1.2015 Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE Tämä on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n ja sen kopioiminen ja/tai miltään osin ilman tekijän lupaa on y. Maahantuoja: Scanoffice

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528 KÄYTTÖOHJEET 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 VAROITUS - Älä koskaan anna kauko-ohjaimen kastua,

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta LCD-NÄYTTÖ Käyttöohjeesta Onneksi olkoon uuden Oregon Scientific (FAW- 101) sääaseman hankinnan johdosta. Tämä sääasema ennustaa säätä, mittaa ilmanpaineen ja -kosteuden sekä ulko- ja sisälämpötilan langattomasti.

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Päätelaitteet MPW1Z5XA MPW1B5XA MPW2B5XA MPW3B5XA MPW4B5XA KPSW2B5XA KPSW3B5XA KPSW4B5XA CWX3B5XA CWX5B5XA CWX6B5XA CWX8B5XA CWX10B5XA

KÄYTTÖOHJEET. Päätelaitteet MPW1Z5XA MPW1B5XA MPW2B5XA MPW3B5XA MPW4B5XA KPSW2B5XA KPSW3B5XA KPSW4B5XA CWX3B5XA CWX5B5XA CWX6B5XA CWX8B5XA CWX10B5XA 374240290_USO_FI_TEC-MPW-KPSW-CWX.qxp:XPress7 3-07-2011 13:26 Pagina 1 KÄYTTÖOHJEET MPW1BXA MPW2BXA MPW3BXA MPW4BXA MPW1ZXA KPSW2BXA KPSW3BXA KPSW4BXA CWX3BXA CWXBXA CWX6BXA CWX8BXA CWX10BXA Päätelaitteet

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE. Ilmalämpöpumppu. Mallit: ACP-09CH25GENI ACP-12CH35GENI ACP-18CH50GENI

PIKAKÄYTTÖOHJE. Ilmalämpöpumppu. Mallit: ACP-09CH25GENI ACP-12CH35GENI ACP-18CH50GENI PIKAKÄYTTÖOHJE Ilmalämpöpumppu Mallit: ACP-09CH25GENI ACP-12CH35GENI ACP-18CH50GENI Kiitos tuotteemme valinnasta. Saadaksesi parhaan hyödyn laitteen toiminnoista, lue ja säilytä tämä ohje huolellisesti.

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema PIKAKÄYTTÖOPAS 1. Liu uta laitteen takana sijaitseva paristopesän kansi auki. 2. Asenna 2 AAA-paristoa paristopesään oikeaa napaisuutta noudattaen. 3. Sulje paristopesän

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet VIINIKAAPPI TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Asennus- ja käyttöohjeet TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 2.

Lisätiedot

LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN

LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPUN LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN SISÄLTÖ TURVAOHJEET... 2 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT... 3 OSIEN NIMET... 4 ESIVALMISTELUT...

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PUHALLINKONVEKTORIT

KÄYTTÖOHJEET PUHALLINKONVEKTORIT KÄYTTÖOHJEET PUHALLINKONVEKTORIT Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on kielletty. Maahantuoja:

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje

Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje Niclas Nylund 13.4.2016 PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C tunnistin Tunnistin on erityisesti koululuokkiin suunniteltu läsnäolotunnistin tunnistin. Tunnistin

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE. ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK

PIKAKÄYTTÖOHJE. ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK PIKAKÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter MALLIT: CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK Kiitos tuotteemme valinnasta. Saadaksesi parhaan hyödyn laitteen toiminnoista, lue ja säilytä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

Oscar Chrome KÄYTTÖOHJE

Oscar Chrome KÄYTTÖOHJE Käyttöohje/Argo/Oscar Chrome 18.05.20007/RTL Oscar Chrome KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n kirjallista

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla.

KÄYTTÖOHJE. (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla. CASIO-moduuli 3074 KÄYTTÖOHJE W-110 KÄYTTÖOHJETTA KOSKEVA HUOMAUTUS (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla. KELLON TOIMINNOT Paina C-painiketta toiminnon vaihtoa

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas Ecodan NG C-Generation Käynnistysopas Käytettäväksi asennusoppaan rinnalla Varmista että sähkökytkennät ovat oikein ja että Dip-kytkimet ovat oikeissa asennoissa ennen kuin sähköt kytketään päälle. HUOM!

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus ja käyttöohjeet Asennus ja käyttöohjeet Callidus vedenpehmennin NF/DD-sarjat 268P automatiikalla Tekniset tiedot työpaine 2-6 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 230VAC / 12VAC putkiliitäntä 22/28 mm huuhteluaika

Lisätiedot

- KÄYTTÖOHJE Inverttersäätöinen ilmalämpöpumppu SAP-KRV94EHDX SAP-KRV124EHDX

- KÄYTTÖOHJE Inverttersäätöinen ilmalämpöpumppu SAP-KRV94EHDX SAP-KRV124EHDX - KÄYTTÖOHJE Inverttersäätöinen ilmalämpöpumppu SAP-KRV94EHDX SAP-KRV124EHDX Sisäyksikkö Ulkoyksikkö S A P -K R V 94E HDX S A P -K R V 124E HDX S A P -C R V 94E HDX S A P -C R V 124E HDX Toiminnot Tämä

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power Plasma 50 Power Plasma 60 Power Plasma 80 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISYÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

Huurtumattomat säiliöpakastimet. Jászberény-tehdas

Huurtumattomat säiliöpakastimet. Jászberény-tehdas Huurtumattomat säiliöpakastimet Jászberény-tehdas ESSE-N / A.S. Lokakuu 2004 Yleistä Markkinoiden ensimmäinen huurtumaton säiliöpakastin Tehdas HUC = Jászberény / Unkari yksinkertainen elektroninen säädin

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

Ohjauspaneeli R510 Käyttöohje

Ohjauspaneeli R510 Käyttöohje www.flaktwoods.fi Ohjauspaneeli R510 Käyttöohje Yleiskuvaus Käsikäyttö Järjestelmän ohjaus Ilmavirran voimakkuus mukautetaan asennuspaikan ja ilmaston olosuhteisiin Ilmavirran asetus 5-vaiheisesti 0FF

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Nämä ohjeet on tarkoitettu säätimen loppukäyttäjälle ja ne toimivat sellaisenaan säätimen mallista riippumatta. Säätimessä on kolme eri käyttäjätasoa, joista jokaisessa

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Pro 57 UM/S Setelilaskuri

Pro 57 UM/S Setelilaskuri Pro 57 UM/S Setelilaskuri Turvallisuusohjeet ja huoltoa koskevat säännökset Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa Laite pitää asentaa tasaiselle vaakasuoralle alustalle, pois vedestä ja vaarallisia

Lisätiedot

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje DIMLITE Single Sähkönumero 2604220 Käyttöohje T1 sisääntulo T1 sisääntulo Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus T1 painikkeesta sytyttää valaistuksen viimeisimmäksi aseteltuun tilannearvoon. Toinen lyhyt

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla

KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla Finnish KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla PIKAKÄYTTÖOPAS 1. Liu uta laitteen takana sijaitseva paristopesän kansi auki. 2. Asenna 2 AAA-paristoa

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

NORDCEL NH16-sarjan ilmalämpöpumpun kaukosäätimen käyttöohje.

NORDCEL NH16-sarjan ilmalämpöpumpun kaukosäätimen käyttöohje. NORDCEL NH16-sarjan ilmalämpöpumpun kaukosäätimen käyttöohje. Kaukosäätimen käyttöohje. Tämän käyttöohjeen oikeudet omistaa Nordcel Climate, kaikki kopioiminen ja lainaaminen ilman tekijän lupaa on ehdottomasti

Lisätiedot

Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas

Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas SISÄLTÖ Sisältö... 1 Johdanto... 2 Tuotteen kuvaus... 3 Näkymä edestä... 3 Näkymä takaa... 4 LCD-näyttö... 5 Aloitus... 5 Paristot... 5

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com.

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. SMILE PERUSNÄYTTÖ Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. Näppäimet Audio ja lopetusnäppäin Vastaanota puhelu tällä näppäimellä

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

Suihkukaappi Asennus- ja käyttöohjeet

Suihkukaappi Asennus- ja käyttöohjeet Suihkukaappi Asennus- ja käyttöohjeet Valmistelut Puhdistus ja huolto 1. Puhdista suihkukaappi miedolla puhdistusaineella ja pehmeällä kankaalla. Ammoniakkia tai asetonia sisältävän puhdistusaineen käyttö

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS KASO KASSAKAAPIN E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO E1-100 SAFE SERIES K-03 INSTRUCTIONS Kaso Oy Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki, Finland telephone +358 10 271 3700, fax +358 9 386 0021 sales@kaso.fi,

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on vasenkätiselle lukolle valmistuspäivästä 4/2014 alkaen. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT.

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT. KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 55 MAN. / AUT. Jäätymissuoja-anturi Termostaatti 0-0 V BMS ON-OFF OVIKOSKETIN 0-0 V ON-OFF BMS -REPORT OUT IN IN IN OUT Ovikosketin mek. / magn. OUT J4 J6 J5 J6 OHJAUS

Lisätiedot