Sivistys- ja henkilöstötoimi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistys- ja henkilöstötoimi"

Transkriptio

1 Sivistys- ja henkilöstötoimi Strategiaseminaari Ritva Viljanen Ritva Viljanen 1

2 Kulttuurista iloa ja vetovoimaa Kulttuuri luo kaupungista elävän, mielenkiintoisen, vetovoimaisen Helsingissä on n. 55 festivaalia vuosittain taiteen eri aloilta, n. 30 ryhmämuotoista ammattiteatteria, 4 sirkusryhmää, n. 90 taidegalleriaa, ja yli 100 elävän musiikin tapahtumaa yhden viikonlopun aikana Lisäksi ruohonjuuritoimijoiden väliaikaisia taide- ja kansalaistapahtumia Kulttuurin oltava kaikkien helposti saavutettavissa kaupunkitiloissa ja virtuaalisesti Ritva Viljanen 2

3 Toimenpiteitä Kulttuurikeskuksen aluetalot alueiden aktiivisiksi ja avoimiksi toimijoiksi Helpotetaan koululaisten pääsyä kulttuuri- ja liikuntapalveluihin Sähköiset kulttuuripalvelut lisääntyvät %-periaatteet tarkistetaan niin, että taiteen näkyvyyttä kaupunkiympäristössä lisätään Kaupungin taide- ja museokokoelmat avataan avoimen datan hengessä Vahvistetaan maahanmuuttajien osuutta kulttuurin kuluttajina ja tuottajina Design vahvistetaan Helsingin asemaa muotoilukaupunkina Ritva Viljanen 3

4 Keskustakirjasto Kaupunkilaisia monipuolisesti palveleva, koko kirjastotoimea uudistava kirjasto Ajatusten rikastamo Ritva Viljanen 4

5

6

7

8

9 40 Liblab

10 144 Wave/1

11 149 Käännös

12 160 Kasi

13 357 The Diagonal Agora

14 375 The Green Metropolis

15 Helsingin väkiluvun kasvu jatkuu Toteutunut Ennuste 2011 Ennuste 2010 Ennuste 2009 Ennuste Ritva Viljanen 1 5

16 Lasten ja nuorten määrä kasvaa Alle 11-vuotiaiden määrä lisääntyy :lla vuoteen 2020 mennessä Päivähoitoikäisten (0 6 v.) määrä ja ennuste Peruskouluikäisten (6 11 ja v.) määrä ja ennuste vuotiaat vuotiaat Ritva Viljanen 16

17 Toteutetaan nuorten koulutus- ja yhteiskuntatakuu Koulutus tuo turvaa tulevaisuuteen ja antaa mahdollisuuksia Vuosittain lähes nuorta jää ilman koulutuspaikkaa Helsingissä Vuoden 2010 lopussa helsinkiläistä vuotiaista nuorta ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa (20 % ikäryhmästä) Vastaava luku valtakunnallisesti 16,7 % Syrjäytyneitä nuoria Helsingissä (17 % koko maan syrjäytyneistä nuorista) ei koulussa, ei työssä, ei tukitoimissa Syrjäytyneistä nuorista 44 % maahanmuuttajataustaisia Ritva Viljanen 17

18 Peruskoulun päättäneet ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jääneet 2011 ja % peruskoulun 2012 % peruskoulun päättäneistä päättäneistä Espoo 273 9, ,4 Helsinki , ,9 Vantaa , ,7 Pääkaupunkiseutu , ,0 Koko maa , , Ritva Viljanen 18

19 Pääkaupunkiseudulla tarve ammatillisen koulutuksen lisäpaikkoihin OKM:n ehdotus ammatillisen peruskoulutuksen suuralue- ja maakuntakohtaiseksi koulutuspaikkajaoksi tulee toteuttaa Nuorten valtakunnallinen yhdenvertaisuus edellyttää ammattikoulupaikkojen uusjakoa PKS nuorista vain 26,7 % oli ammatillisessa koulutuksessa 2010, kun valtakunnallisesti 45,1 % nuorista ammatillisessa koulutuksessa Lähde: Tilastokeskus, sijoittumispalvelu Ritva Viljanen 19

20 Pääkaupunkiseudun lisäpaikkojen tarve Helsinki: 500 koulutuspaikkaa lisää nuorten koulutustakuun toteuttamiseksi ja 1000 paikkaa vuotiaille yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi Espoo: 405 lisäpaikkaa Vantaa: 200 lisäpaikkaa Ritva Viljanen 20

21 Ammatillisen koulutuksen paikkoja tarvitaan myös työvoimatarpeen vuoksi Pulaa käytännön osaajista Laaja eläköityminen ja hyvä työpaikkojen kasvu Erityisesti palvelualat, sosiaali- ja terveystoimi, tekniset alat, liikenne Helsingissä ammatillisesta koulutuksesta valmistuneet työllistyvät paremmin kuin muualla maassa 2010: Helsingissä valmistuneista 10 % työttöminä, kun valtakunnallisesti 17 % Ritva Viljanen 21

22 Tukea tutkinnon suorittamiseen ja työllistymiseen Tulevaisuustiskillä tukea vuotiaille Respalla tukea vuotiaille Avoin opisto tukee ja takaa jokaiselle tutkinnon Kouluilla lisääntyvä vastuu ohjata nuoria peruskoulun jälkeen koulutukseen Ritva Viljanen 22

23 Aktiiviseen kansalaisuuteen opitaan Nuoria kuultava päätöksenteossa Kokeillaan nuorten vastuulla olevia tiloja Ruudilla nuorten ääni kuuluviin jatkokehittäminen ja jalkauttaminen alkoi 2011 Nuorisotyötä kasvokkain ja verkossa Ritva Viljanen 23

24 Verkossa tehtävä nuorisotyö - Verke 10 verkko- ja mediaohjaajaa työskentelee verkossa Vuonna 2011 nuorisotalojen toiminnassa nuorten kohtaamisia verkossa eli 13 % edellisvuotta enemmän Ritva Viljanen 24

25 Koulutilat Ammatillisen koulun tiloja lisää jo nyt ylipaikalla 800 oppilasta, tiloja tarvitaan 4000 oppilaalle Homeongelmia jatkuvasti noin 30 koulussa eli 10 %:ssa kouluista Ritva Viljanen 25

26 Koulukiusaamista ei hyväksytä ja siihen puututaan aktiivisesti Ritva Viljanen 26

27 Parannetaan maahanmuuttajien osallisuutta ja työllisyyttä Maahanmuuttajien määrä lisääntyy voimakkaasti, kuten myös kotimainen muutto Vuoden vaihteessa 2011/2012 vieraskielisiä Helsingissä yli , määrä kaksinkertaistunut vuoden 2002 jälkeen Ulkomaalaistaustaisten (25 64-v.) työttömyysaste 19,8 % (2009), kolminkertainen kantaväestöön verrattuna 0 Muunkielinen väestö Helsingin seudulla ja ennuste vuoteen 2030 Helsinki Muu pääkaupunki seutu Kehysalue Ritva Viljanen 27

28 Maahanmuuttajanuorilla erityisiä ongelmia 2011 yhteishaussa 83 % suomen- tai ruotsinkielisistä nuorista sai paikan. Muunkielisistä nuorista 58 % sai paikan. Koko maassa 23,5 % maahanmuuttajanuorista syrjäytyy (kantasuomalaisista 5,7 %). Pääkaupunkiseudulla 41 % syrjäytyneistä on maahanmuuttajanuoria. Helsingissä 44 % syrjäytyneistä on maahanmuuttajanuoria (kantasuomalaisista 6,7%). Erityisiä ongelmia somaleilla ja kurdeilla (vähintään 30 % syrjäytyy) Ritva Viljanen 28

29 Toimenpiteitä Tukitoimilla peruskoulun jälkeen toiselle asteelle Maahanmuuttajaopiskelijoiden sijoittumista työmarkkinoille tuetaan Työttömyyden vähentäminen Maahanmuuttajavanhempien osallisuuden lisääminen Kielitaidon parannus aloitetaan jo päiväkodeista Tutkintojen ja muun osaamisen tunnistaminen nykyistä tehokkaammin Ruotsinkielinen kotoutus mahdolliseksi Järjestöyhteistyö ja tuki Ritva Viljanen 29

30 Osaavien ihmisten kaupunki Kansainvälisellä osaamisella vahvistetaan Helsingin kilpailukykyä Tuetaan kansainvälisten opiskelijoiden asettumista ja työllistymistä Tiivis yliopistoyhteistyö Myllypuroon Metropolian kampus Ritva Viljanen 30

31 Helsinkiläisten liikunta lisääntyy Koulujen, päiväkotien ja puistojen varustaminen liikuntavälineistöllä Lähiliikuntapaikat Liikuntaseurojen avustusten myöntämisperusteita uudistetaan Painopisteeksi lasten ja nuorten liikunnan tukeminen Välituntiliikuntaa lisää Terveysliikuntahankkeita Ritva Viljanen 31

32 Suomen suurimmalla työnantajalla vastuullinen ja esimerkillinen henkilöstöpolitiikka Vakinaisen henkilöstön palvelussuhde turvataan Helsinki on monimuotoisuuden johtamisen mallikaupunki Maahanmuuttajien määrä kaupungin henkilöstössä lähenee heidän osuuttaan väestössä Ritva Viljanen 32

33 Työkyvyttömyysriskit ja -kustannukset haltuun Helsingissä sairauspoissaolot ovat sekä päivissä (19 pv/ henkilötyövuosi) että kustannuksissa mitattuna korkeammat kuin muissa suurissa kaupungeissa Sairauspoissaoloja voidaan vähentää ottamalla työkykyjohtaminen osaksi johtamisjärjestelmää. Sen vaikuttavuutta ja työkykyriskien hallintaa on seurattava ja arvioitava osana strategista johtamistyötä että osana laadunhallintaa (EFQM malli). Sairauspoissaolojen lasku nykyisestä 5%:sta 4,5%:iin tuottaisi työpäivää lisää. Hyvällä johtamisella ja työterveysyhteistyöllä voidaan merkittävästi vähentää myös ennenaikaisen eläköitymisen kustannuksia (Varhaiseläkemaksu n. 15 milj. /vuosi) Ritva Viljanen 33

34 Sairauslomapäivät koko henkilöstössä Ritva Viljanen 34

35 Työkyvyttömyyden vuosittaiset kustannukset Helsingin kaupunki 2010 Suorat kustannukset Työkyvyttömyyden kokonaiskustannukset (EK:n malli) Sairauspoissaolokustannukset Työterveyshuollon kustannukset Tapaturmamaksut Varhemaksut KuEL-järjestelmään VaELtk-maksut Yhteensä Kustannusten osuus palkkasummasta 6,9 % 14,1 % Ritva Viljanen 35

36 Helsingissä ei suvaita rasismia helsinkiläisiä on monenlaisia ja jokainen on yhdenvertainen Helsinki on tasa-arvoinen kaupunki Ritva Viljanen Kuvat: Helsingin kaupungin aineistopankki, Kulttuuriasiainkeskus/ Annantalo, Mauri 36 Tahvonen, Olli Turunen, Tuulikki Holopainen, Pertti Nisonen, Comma Image Oy

STRATEGIAOHJELMAN 2013-2016 TOIMENPITEIDEN SEURANTA Virastojen ja liikelaitosten toteuttamat toimenpiteet

STRATEGIAOHJELMAN 2013-2016 TOIMENPITEIDEN SEURANTA Virastojen ja liikelaitosten toteuttamat toimenpiteet Helsingin kaupunki Kaupunginvaltuuston seminaari 29.-30.1.2015 STRATEGIAOHJELMAN 2013-2016 TOIMENPITEIDEN SEURANTA Virastojen ja liikelaitosten toteuttamat toimenpiteet Seurantaraportin otsikot ja vasen

Lisätiedot

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista ja ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 26.6.2013 2 1. ANALYYSIN TOTEUTTAMINEN Tämä selvitys on tehty Hyria Oy:n Mosaiikki

Lisätiedot

1 700 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin nuorten koulutustakuun toteuttamiseksi

1 700 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin nuorten koulutustakuun toteuttamiseksi Koulutuspolitiikan osasto PM 21.6.2012 Ammatillisen koulutuksen vastuualue 1 700 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin nuorten koulutustakuun toteuttamiseksi Taustaa

Lisätiedot

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan talousarviovalmistelua on tehty useiden toimintaympäristöön liittyvien

Lisätiedot

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Turun kaupunki Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2014-2017 Koonnut Maarit Luukkaa 18.12.2013 1 Tiivistelmä Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelman päivittäminen perustuu

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2016

Vantaan kaupunki Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2016 Vantaan kaupunki Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2016 Vantaan kaupunki Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2016 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 19.11.2012 Kannen kuva Sakari Manninen, Viestintä

Lisätiedot

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Helsingin kaupungin opetusvirasto Käyntiosoite

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 1 Kuntien strategiat visiot... 3 1.1 Maahanmuuttajien määrä (kasvuennuste) visio... 3

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 27/2012 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ-

Lisätiedot

Kotouttamisohjelma 2013 2017

Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Sydämessä on aina pieni tila omalle, erityiselle asuinalueelle Oulu on asenne. Uusi Oulu syntyy ihmisten tekojen kautta. Uudessa Oulussa on

Lisätiedot

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013 2016 1 Sisällys Lukijalle 3 Monikulttuurinen Jyväskylä 5 Maahanmuuttajat nuoria aikuisia 7 Maahanmuuttajat työelämässä

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma !! " # $ ## 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 4 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 4 2.1 Väestörakenteen muutos ja palvelutarpeen muuttuminen

Lisätiedot

2.1. Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja terveyden edistämistä 2.2. Matalan kynnyksen apua tuodaan arkeen 2.3. Jotta kukaan ei putoaisi

2.1. Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja terveyden edistämistä 2.2. Matalan kynnyksen apua tuodaan arkeen 2.3. Jotta kukaan ei putoaisi 1 Pormestariohjelma 2013-2016 Uusi Tampere, tervetuloa 1. Tampereen talous tasapainoon 1.1. Pohjalla kaksi alijäämäistä vuotta 1.2 Tavoitteena ylijäämäinen tulos 2015 1.3 Verotulojen turvallinen pohja

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030

Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030 Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Väestö eilen, tänään ja huomenna... 6 2.1. Kasvusta katoon... 6 2.2. Väestörakenne nyt... 8 2.3. Työllisyysnäkymät Kaakkois-Suomessa...

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 212:1 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015 Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015 tiivistelmä 2 Saatesanat Vuoden 2010 alussa toimintansa aloittanut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion aluehallintoviranomainen,

Lisätiedot

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8)

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) 2 (8) Lyhennelmä raportista Maahanmuuton kustannukset ja maahanmuuttaja-asioiden koordinaatio

Lisätiedot

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA Vantaan kaupungin lausunto OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA 1. Osio: Työryhmän analyysi kunta- ja palvelurakenteen kehittämistarpeista ja tavoitteista 1. Miten arvioitte

Lisätiedot

KUKA SUOMESSA TEKEE TYÖT? FAKTA 29.1.2015

KUKA SUOMESSA TEKEE TYÖT? FAKTA 29.1.2015 KUKA SUOMESSA TEKEE TYÖT? FAKTA 29.1.2015 Aiemmin julkaistu EVA Fakta -sarjassa: Hyvinvointivaltio numeroina (2013) Verojen kirja (2014) Tästä Suomi elää (2014) Julkaisut löytyvät osoitteesta ww.eva.fi/julkaisut/faktat.

Lisätiedot

t i l a s t o j a Koulutuksesta valmistuneiden sijoittuminen työelämään

t i l a s t o j a Koulutuksesta valmistuneiden sijoittuminen työelämään H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S 2010 t i l a s t o j a 39 Koulutuksesta valmistuneiden sijoittuminen työelämään Helsingin seudulla ammatillisesta, ammattikorkeakoulutuksesta ja

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2012

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2012 LIITE OSELA 25.10.2012 TAMPEREEN KAUPUNKI OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2012 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Osaamisen ja elinkeinojen

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. Espoon kaupunki Valtuusto 19.5.2014

Tilinpäätös 2013. Espoon kaupunki Valtuusto 19.5.2014 Espoon kaupunki Valtuusto 19.5.2014 ESPOON KAUPUNKI 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.1.2 Hallinto 5 1.1.3 Yleinen talouden

Lisätiedot