Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyminen"

Transkriptio

1 Opas pienkiinteistöille Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyminen JÄRJESTETTY JÄTTEENKULJETUS ON LAHDESSA JOKAISEN OIKEUS, MUTTA MYÖS VELVOLLISUUS Järjestetty jätteenkuljetus tarkoittaa sitä, että kiinteistöllä on sopimus jätehuollosta jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Järjestettyyn jätteenkuljetukseen voi liittyä kiinteistökohtaisesti, sopimalla naapureiden kanssa yhteisistä jäteastioista tai osallistumalla yhteisastiakeräyksiin esim. aluekeräyspisteillä. Kaikista liittymisvaihtoehdoista löydät tietoa tästä esitteestä. Jätelaki muuttui vuoden 2004 lopussa siten, että kaikkien käytössä olevien kiinteistöjen, myös vapaa-ajan kiinteistöjen, tulee kuulua järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Tästä velvollisuudesta ei ole enää mahdollista saada vapautusta ja vanhat ympäristönsuojeluviranomaisten myöntämät vapautukset päättyivät Kunnan jätehuoltomääräykset täydentävät jätelakia. Niissä määrätään mm. lajittelusta ja jäteastioiden tyhjennysväleistä. Artjärvi Asikkala Heinola Hollola Hämeenkoski Kärkölä Lahti Myrskylä Nastola Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä

2 MITÄ PITÄÄ TEHDÄ? Kun liityt järjestettyyn jätteenkuljetukseen tai haluat tarkistaa nykyistä jätehuoltosopimustasi: selvitä, miten jätehuoltosi on nyt hoidettu, paljonko jätettä syntyy, miten lajittelu toimii, onko tyhjennysväli sopiva mieti millainen palvelu on sinulle sopivin, esim. jätteiden nouto omalta kiinteistöltä, yhteisten jäteastioiden käyttö naapurin kanssa vai aluekeräyspisteen käyttö jos jätettä syntyy erityisen vähän, ota yhteyttä kuntasi ympäristönsuojeluviranomaiseen, joka voi myöntää jätehuoltomääräyksistä poikkeavan tyhjennysvälin Sopimusperusteiset alueet: Pyydä tarjoukset alueella toimivilta kuljetusliikkeiltä. Yhteystiedot löydät tästä esitteestä. Tarjouspyyntölomakkeen voit tulostaa mm. Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n kotisivuilta, Kunnan kilpailuttamat alueet: Kunta on valinnut puolestasi edullisimman kuljetusliikkeen. Myös kuntien kilpailuttamien urakoitsijoiden yhteystiedot löydät tästä esitteestä. Jätteenkuljetuksen järjestäminen on kunnan vastuulla Jätelain mukaan kunnan on järjestettävä asumisjätteen kuljetus joko kunnan omana toimintana tai yksityisiä yrityksiä kilpailuttamalla (alueellisesti kilpailutettu jätteenkuljetus) tai sopimusperusteisena. Sopimusperusteisessa jätteenkuljetuksessa kukin kiinteistö kilpailuttaa kuljetuspalveluja tarjoavat yritykset ja tekee erikseen jätteenkuljetussopimuksen valitsemansa kuljetusyrityksen kanssa. Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueella kuljetukset on järjestetty pääasiassa sopimusperusteisesti. Artjärvellä, Heinolan ja Sysmän haja-asutusalueella on kunnan kilpailuttama jätteenkuljetus. MITÄ VAIHTOEHTOJA ON OLEMASSA? Jätehuoltomääräykset antavat runsaasti joustoa ja useita vaihtoehtoja, jotta jokaiselle löytyisi sopiva ja tarpeiden mukainen tapa hoitaa oman taloutensa jätehuolto. Vaihtoehdot vaihtelevat jonkin verran kunnittain. Kiinteistökohtaiset keräysastiat Kuljetusliike käy tyhjentämässä yhden kiinteistön jäteastiat kiinteistön alueelta, jonne on päästävä ajamaan jäteautolla. Yhteiset keräysastiat Kimppa-astiat Kaksi tai useampi kiinteistö, esim. lähinaapurit, käyttää yhteisiä jäteastioita, jotka kuljetusliike tyhjentää sopimuksen mukaan ja kimppa jakaa laskun sopimallaan tavalla. Kimppa-astioiden kaikkien käyttäjien yhteystiedot ilmoitetaan kuljetusliikkeelle, jonka kanssa jätekuljetussopimus tehdään. Esimerkkejä kimpoista: vierekkäiset tai lähekkäiset kiinteistöt esim. saman kadun/tien kiinteistöt saman omistajan vapaa-ajankiinteistö ja vakituisen asunnon kiinteistö, kun ne molemmat sijaitsevat PHJ:n toimialueella. Poikkeuksena Sysmä, jossa kimpan voi muodostaa vain kyseisen kunnan alueella sijaitsevat kiinteistöt. Jos vakituinen asunto on asuntoosakeyhtiössä, on kimpan perustamiseen saatava kirjallinen suostumus taloyhtiöltä. muut kiinteistöt perustellusta syystä, esim. vanhus ja hänen lapsensa Aluekeräyspisteet, pienkeräyspisteet ja tiekuntien yhteisastiat Jos kiinteistölle ei esim. pääse jäteautolla tai et halua jäteastioita omalle kiinteistöllesi, voit liittyä yhteisastioiden käyttäjäksi. Yhteisastioita järjestävät kuljetusliikkeet tai tiekunnat. Yhteisiä keräyspisteitä perustetaan tarpeen mukaan ja ne sijoitetaan kulkukelpoisten teiden päähän tai varteen, mutta ei kuitenkaan suurten väylien varrelle. Perustamiseen tulee aina olla maanomistajan lupa. Yhteisastioiden käyttö edellyttää sopimusta kuljetusliikkeen tai tiekunnan kanssa ja jätemaksun maksamista. Ota yhteyttä kuljetusliikkeeseen tai tiekuntaan ja selvitä liittymisehdot. Tarkista oman kuntasi vaihtoehdot kuljetusliikkeiltä!

3 MITEN LAJITTELEN, MONTAKO JÄTEASTIAA TARVITSEN? Lajitteluvelvoite koskee kaikkia kiinteistöjä ja se perustuu kuntien hyväksymiin jätehuoltomääräyksiin. Omakotitaloissa ja pienkiinteistöissä on jätteet lajiteltava seuraavasti: ENERGIAJÄTE (yleensä muovi- ja kartonkipohjainen jäte) KAATOPAIKKAJÄTE (hyötykäyttöön kelpaamaton jäte) Kaikissa edellä mainituissa keräysvaihtoehdoissa on oltava astiat näille kahdelle jätelajille. Vain Asikkalan hajaasutusalueella ei kerätä toistaiseksi energiajätettä. Jäteastioiden koko määräytyy syntyvän jätemäärän mukaan. Astiat voi joko ostaa tai vuokrata. Isompiin yhteisiin keräyspisteisiin voidaan tarpeiden ja toiveiden mukaan järjestää myös astiat keräyspaperille, -lasille ja pienmetallille. PHJ:n toimialueen seitsemällä pienjäteasemalla otetaan vastaan keräyspaperia, -lasia, pienmetallia, isoja metallija puujätteitä, ongelmajätteitä, isoja kaatopaikkajätteitä sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromuja. Hyötyjätteiden kierrättämistä varten kaikissa kunnissa on ekopisteitä, joihin voi viedä keräyspaperia, -lasia, pienmetallia, pahvia, paristoja ja vaatteita. ENTÄ JOS KOMPOSTOIN JA POLTAN PALAVAT JÄTTEET TULISIJASSA? Biojätteet voi kompostoida kiinteistöllä ja näin vähentää kaatopaikkajätteen määrää, jäteastian tyhjennyskertoja ja jätehuollon kustannuksia. Kompostorin on oltava sellainen, etteivät haittaeläimet pääse siihen ja ettei siitä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. Tällaisen ruokajätteille sopivan kompostorin voi ostaa tai rakentaa itse. PHJ ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset antavat tarvittaessa opastusta kompostorin rakentamisesta, sijoituksesta ja hoidosta. Kiinteistön tulisijoissa voidaan polttaa vähäisessä määrin keräyspaperiksi soveltumatonta paperia, pahvia ja kartonkia. Muovia ei pidä polttaa, sillä kotiuunissa se palaa epäpuhtaasti ja siitä erittyy haitallisia yhdisteitä. Muovipakkausten oikea paikka on energiajätteessä. Hyötyjätteet on tarkoitus saada kierrätykseen. Kaikkien kuntien ekopisteet löytyvät PHJ:n kotisivuilta kohdasta jätteiden vastaanotto. MINNE SIJOITAN JÄTEASTIAT? Jotta jäteastioiden tyhjennys sujuisi nopeasti ja vaivattomasti, on ne sijoitettava kiinteistöllä niin, että niille pääsee esteettä kaikkina vuodenaikoina. Kunnan jätehuoltomääräykset antavat tarkat ohjeet astioista, niiden merkitsemisestä, sijoittamisesta, painosta jne. Ne saat käyttöösi oman kuntasi ympäristönsuojeluviranomaisilta ja kuntien sekä PHJ:n kotisivuilta

4 KUINKA USEIN JÄTEASTIAT TYHJENNETÄÄN? Jäteastioiden tyhjennysväliin vaikuttaa: kiinteistötyyppi (vakituinen vai vapaa-ajan asunto) syntyvän jätteen määrä biojätteen kompostointi (onko kiinteistöllä oma kompostori biojätteelle, vai laitetaanko biojäte kaatopaikkajäteastiaan) Kuljetusliike voi tehdä sopimuksen tyhjennyksestä seuraavasti: Kaatopaikkajäteastia, jossa mukana biojäte (ruokajäte, kasvi- ja eläinperäinen jäte) pisin tyhjennysväli 2 viikkoa Kaatopaikkajäteastia, jossa ei ole pilaantuvia jätteitä (biojätteet kompostoidaan) pisin tyhjennysväli 12 viikkoa Energiajäteastia pisin tyhjennysväli 12 viikkoa Poikkeuksena Sysmä, jossa pisin tyhjennysväli kaatopaikkajäteastialle (jossa ei ole mukana biojätettä) ja energiajäteastialle on 8 viikkoa. Jos vakituisessa asumisessa syntyy jätteitä erityisen vähän ja biojätteet kompostoidaan tai esim. vapaaajan asuntoa käytetään vain ajoittain, voivat ympäristönsuojeluviranomaiset myöntää hakemuksesta pidemmät tyhjennysvälit: asuinkiinteistöille pisin tyhjennysväli 26 viikkoa (6 kuukautta) vapaa-ajan kiinteistöille pisin tyhjennysväli 52 viikkoa (12 kuukautta) MITÄ JÄRJESTETTY JÄTTEENKULJETUS MAKSAA? Jäteastioiden tyhjennyshinta koostuu jätteen kuljetuksesta, käsittelystä sekä jäte- ja arvonlisäverosta. Kiinteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennyshinta riippuu siitä, kuinka paljon päivittäistä jätettä syntyy, kuinka usein jäteastiat tyhjennetään, missä kiinteistö sijaitsee ja ovatko jäteastiat omat vai vuokratut. Jos taloutesi jätemäärä kesken sopimuskauden jostain syystä kasvaa tai pienenee huomattavasti, esim. talouden henkilöluvun muuttuessa, voit muuttaa kuljetussopimusta milloin vain tarpeitasi vastaavaksi. Yhteisastioiden, esim. aluekeräyspisteiden, käytöstä veloitetaan yleensä vuosimaksu, jonka suuruuteen vaikuttaa talouden koko, kompostointi ja kiinteistömuoto (vakituinen asunto vai vapaa-ajan asunto). Jätteenkuljetuspalveluiden talouskohtaiset vuosikustannukset voivat olla muutamasta kymmenestä eurosta runsaaseen sataan euroon, koska tarpeet ovat erilaisia. Lisätietoja jätteiden lajittelusta ja jätehuoltopalveluista Päijät-Hameen kunnissa saat PHJ:n jäteneuvonnasta puh. (03)

5 Nyt on aika laittaa jätehuoltoasiat kuntoon! Jätteenkuljetukset PHJ:n toimialueen kunnissa: Artjärvi kunnan kilpailuttama jätteenkuljetus kaikki kuljetukset kilpailutettu, urakoitsijana toimii Lassila & Tikanoja Oyj Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Myrskylä, Pukkila, Padasjoki: kaikki kuljetukset sopimusperusteisia Orimattila kaatopaikka- ja energiajätekuljetukset sopimusperusteisia biojätteen kuljetus kilpailutettu, urakoitsijana toimii Lassila & Tikanoja Oyj Heinola taajama-alueilla kaatopaikka- ja energiajätekuljetukset sopimusperusteisia haja-asutusalueen kuljetukset kilpailutettu, urakoitsijana toimii HFT Network Oy biojätteen kuljetus kilpailutettu, urakoitsijana toimii HFT Network Oy Sysmä taajama-alueilla kaatopaikka- ja energiajätekuljetukset sopimusperusteisia haja-asutusalueen kaikki kuljetukset kilpailutettu, urakoitsijana toimii Sysmän Mape Oy Jätteenkuljetusta tarjoavat kuljetusliikkeet PHJ:n toimialueella (kunnat, joihin jätteenkuljetusta tarjotaan) HFT Network Oy (Heinolan haja-asutusalueiden jätteenkuljetukset ja aluekeräyspisteiden ylläpito sekä Heinolan biojätekuljetukset) Itälahdenkatu 15-17, Helsinki (09) , fax (09) Kankkilan Kiintestöpojat Oy (Myrskylä, Orimattila, Pukkila) Kankkilantie 815, KANKKILA (019) , , Kosken Kuljetus Ky (Hämeenkoski, Hollola, Kärkölä) Kangastenmäentie 255 B, Hämeenkoski (03) , , fax (03) SITA Finland Oy Ab HEINOLA (Asikkala, Heinola, Hollola, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki) Sammontie 8, Heinola kk , fax SITA Finland Oy Ab PORVOO (Myrskylä, Pukkila) Lakkapolku 54, Porvoo , fax Sysmän Mape Oy (Sysmä) Sysmäntie 5, Sysmä (03) , Kuljetuspiste O. Stång Oy (Lahti, Hollola, Nastola) Särmääjänkatu 9, Lahti (03) , fax (03) Lassila & Tikanoja Oyj (L&T) (Kaikki kunnat paitsi Sysmä sekä Artjärvellä kunnan kilpailuttama jätteenkuljetus) Liimaajankatu 2, Lahti

6 Artjärvi Asikkala Heinola Hollola Hämeenkoski Kärkölä Lahti Myrskylä Nastola Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä Oman kuntasi jätehuollosta saat tietoa ympäristönsuojeluviranomaisilta ARTJÄRVI Artjärven kunta Tekninen toimisto Pajatie 1, Artjärvi (03) , , ASIKKALA Asikkalan kunta Tekninen- ja ympäristötoimi Asikkalantie 21, Vääksy PL 6, Vääksy (03) HEINOLA Heinolan kaupunki Jätehuollon järjestäminen: Tekninen toimi Rauhankatu 3 B, Heinola puh. (03) Ympäristötoimisto Reumantie 2 B, Heinola (03) HOLLOLA Lahden seudun ympäristöpalvelut Vesijärvenkatu 11 A, 6 krs, Lahti (03) HÄMEENKOSKI Hämeenkosken kunta Koivukuja 3, Hämeenkoski PL 4, Hämeenkoski (03) KÄRKÖLÄ Kärkölän kunta Virkatie 1,16600 JÄRVELÄ (03) LAHTI Lahden seudun ympäristöpalvelut Vesijärvenkatu 11 A, 6. krs, Lahti (03) PADASJOKI HÄMEEN- KOSKI KÄRKÖLÄ SYSMÄ ASIKKALA HOLLOLA LAHTI ORIMATTILA HEINOLA NASTOLA MYRSKYLÄ Myrskylän kunta Virastotie 5, Myrskylä NASTOLA Lahden seudun ympäristöpalvelut Vesijärvenkatu 11 A, 6 krs, Lahti (03) ORIMATTILA Orimattilan ympäristölautakunta Erkontie 9, ORIMATTILA PL 46,16301 ORIMATTILA (03) tai (03) tai PADASJOKI Padasjoen kunta Kellosalmentie 20,17500 PADASJOKI PL 35, PADASJOKI (03) , PUKKILA Pukkilan kunta Hallitustie 2, Pukkila SYSMÄ Sysmän kunta Valittulantie 5, SYSMÄ (03) Kuvitus:Anita Polkutie Markprint Oy, Lahti, 2006 / 5000 ARTJÄRVI PUKKILA MYRSKYLÄ Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen, jätehuollon kehittäminen, jäteneuvonta Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy Sapelikatu 47, Lahti Jäteneuvonta ma - pe 9-15 (03) Palvelupuhelin 24 h/vrk (maksuton) Toimisto avoinna ma - pe klo 9-15 Kujalan jätekeskus avoinna ma - pe klo 7-20

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä.

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n no- jalla. Määräykset on hyväksytty nassa 5.2. 2015, 3. Länsi-Uudenmaann jätelautakun- Jätehuoltomääräykset ovat voimassa a 1.3.2015

Lisätiedot

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset: Yleinen osa 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Tämä luku ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerrotaan

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa 28.2.2007, 5. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Hangossa, Inkoossa,

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Liite 5 / Jätela 17.12.2014 62 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula, Valkeakoski JÄTELAUTAKUNTA

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA 1. JOHDANTO 1.1 YLEISTÄ Uusi tarkistettu jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012. Uuden jätelain siirtymäsäännöksessä

Lisätiedot

Poliisi-kirjailija Marko Kilpi kompostoi sekä biojätteet että kirjojensa tarinat

Poliisi-kirjailija Marko Kilpi kompostoi sekä biojätteet että kirjojensa tarinat Jätekukon asiakaslehti joka kotiin 2014 IK - ITELLA POSTI OY JULKINEN TIEDOTE JAETAAN KAIKKIIN KOTITALOUKSIIN Poliisi-kirjailija Marko Kilpi kompostoi sekä biojätteet että kirjojensa tarinat SIVU 7 Ota

Lisätiedot

11 vuotta 2/2007 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI JOKA KOTIIN SYYSKUU 2007

11 vuotta 2/2007 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI JOKA KOTIIN SYYSKUU 2007 JO 11 VUOTTA YMPÄRISTÖASIAA KOTIKUNNASTASI! Hämeen ympäristöpalkinto 2006 Ekokarelle 11 vuotta 2/2007 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI JOKA KOTIIN SYYSKUU 2007 Kuva: URPU-KAARINA YLI-LAURILA

Lisätiedot

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa Muistio 1 (6) Ympäristölakimies Leena Eränkö 20.6.2011 Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa 1 Johdanto Uusi jätelaki (646/2011) tulee voimaan 1.5.2012. Lakiin liittyy useissa asioissa

Lisätiedot

JÄTTEIDEN LAJITTELU- OHJEET

JÄTTEIDEN LAJITTELU- OHJEET JÄTTEIDEN LAJITTELU- OHJEET Asikkala Heinola Hollola Hämeenkoski Kärkölä Lahti Myrskylä Nastola Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä SISÄLLYSLUETTELO Kerros- ja rivitalojen lajitteluohjeet... 4 Omakoti-

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2012

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2012 Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2012 Koostumustutkimus Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely Säädökset uudistuivat 2011 hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon haja-asutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat ja järvien rehevöityminen hidastuu.

Lisätiedot

Jätteiden hyödyntäminen. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun

Jätteiden hyödyntäminen. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun Jätteiden hyödyntäminen Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun Jätteen hyödyntäminen Hyötykäyttö Suomessa Tavoitteena on hyödyntää syntyvistä jätteistä mahdollisimman suuri osa. Jätteiden hyödyntäminen

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava?

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? JÄTEVESITIEDOTE Tämä jätevesitiedote on tarkoitettu Sinulle, joka haluat saada puolueetonta ja

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi Sisällys Johdanto... 1 Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Asunnon ja avainten luovutus...

Lisätiedot

JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010

JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010 JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010 HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY JA LAITEHUOLTO Suomen lainsäädännön mukaan haja-asutusalueilla sijaitsevien, ennen asetuksen (542/2003) voimaan astumista 1.1.2004 rakennettujen

Lisätiedot

ENERGIAOPTIMILLA PÄÄSTÖT JA KULUT KURIIN

ENERGIAOPTIMILLA PÄÄSTÖT JA KULUT KURIIN RTK-Palvelun asiakas- ja sidosryhmälehti Duo 1 2011 Eläke-Fennia: ENERGIAOPTIMILLA PÄÄSTÖT JA KULUT KURIIN Siistiä kulttuuria Turun Logomossa Oppilastaloja huolletaan ympäristön ehdoilla Siistii! sanoo

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2007

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2007 Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2007 Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2007 YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Asuntovaunuja, peräkärryjä yms. ei yleensä saa säilyttää taloyhtiön pysäköintialueilla.

Asuntovaunuja, peräkärryjä yms. ei yleensä saa säilyttää taloyhtiön pysäköintialueilla. AUTOPAIKAT Taloyhtiön vapaita autopaikkoja voit tiedustella toimistostamme. Yhtiön omistamista pylväspaikoista, katoksista ja talleista peritään pääsääntöisesti vuokraa ja niille pysäköinti ilman varausta

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Palvelemme numerossa 0800 9 3488 maanantaista torstaihin kello 10 12.

Palvelemme numerossa 0800 9 3488 maanantaista torstaihin kello 10 12. Talous- ja velkaneuvonta Jos sinulla on rahavaikeuksia, Talous- ja velkaneuvonta voi auttaa sinua. Sinulla voi olla paljon tai vähän velkaa. Maksat ehkä jo velkaa, tai sinulta peritään sitä. Voit joka

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2.5.2012

KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2.5.2012 VAKUUTUS- JA RAHOITUSNEUVONTA Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Telekopio (09) 6850 1220 www.fine.fi KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

LUe MYÖS: tässä NUMeroSSA: MUKANA MYÖS: - Pirkon puhdistukselle palvelusertifikaatti - Kotkan Kiinteistöpalvelu johtaa Laakissa

LUe MYÖS: tässä NUMeroSSA: MUKANA MYÖS: - Pirkon puhdistukselle palvelusertifikaatti - Kotkan Kiinteistöpalvelu johtaa Laakissa LUe MYÖS: - Pirkon puhdistukselle palvelusertifikaatti - Kotkan Kiinteistöpalvelu johtaa Laakissa SH-Palveluverkko Oy:n jäsenyritykset 1/2012 tässä NUMeroSSA: Uudet pelastussuunnitelmat laadittava kesäkuun

Lisätiedot