KASTE II- Missä mennään? Ylilääkäri Arto Vehviläinen, STM

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KASTE II- Missä mennään? Ylilääkäri Arto Vehviläinen, STM"

Transkriptio

1 KASTE II- Missä mennään? Ylilääkäri Arto Vehviläinen, STM Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät

2 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste KASTE I KASTE II

3 Kaste-ohjelma toimeenpannaan yhteistyöllä

4 Kaste-ohjelman tavoitteet ja osaohjelmat Hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ja palvelut on järjestetty asiakaslähtöisesti

5 Kaste-ohjelman tavoitteet ja osaohjelmat

6 Kaste-ohjelman tavoitteet ja osaohjelmat

7 Kaste-ohjelman tavoitteet ja osaohjelmat

8 Kaste-ohjelman tavoitteet ja osaohjelmat

9 Kaste-ohjelman tavoitteet ja osaohjelmat

10 Osaohjelmien vastuuhenkilöt I) Riskiryhmien mahdollisuutta osallisuuteen, hyvinvointiin ja terveyteen parannetaan Johtaja: Osastojohtaja Eila Linnanmäki, THL Osaohjelman vastaava koordinaattori: Kehittämispäällikkö Anna Keto-Tokoi, THL Strateginen vastuuhenkilö: Sosiaalineuvos Aune Turpeinen, STM II) Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja uudistetaan Johtaja: Osastojohtaja Anneli Pouta, THL Osaohjelman vastaava koordinaattori: Kehittämispäällikkö Arja Hastrup, THL Strateginen vastuuhenkilö: Erityisasiantuntija Elina Palola, STM III) Ikäihmisten palveluiden rakennetta ja sisältöä uudistetaan Johtaja: Yksikön päällikkö Harriet Finne-Soveri, THL Osaohjelman vastaava koordinaattori: Erikoistutkija Sirpa Andersson, THL Strateginen vastuuhenkilö: Sosiaalineuvos Päivi Voutilainen, STM

11 Osaohjelmien vastuuhenkilöt IV) Palvelurakennetta ja peruspalveluja uudistetaan Johtaja: Osastojohtaja Markku Pekurinen, THL Osaohjelman vastaava koordinaattori: Hallintoylilääkäri Eeva Reissel, THL Strategiset vastuuhenkilöt: Johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, STM Sosiaalineuvos Päivi Voutilainen, STM V) Tieto ja tietojärjestelmät saatetaan asiakkaiden ja ammattilaisten tueksi Johtaja: Osastojohtaja Päivi Hämäläinen, THL Osaohjelman vastaava koordinaattori: Kehittämispäällikkö Tiina Palotie-Heino, THL Strateginen vastuuhenkilö: Johtaja Anna-Kaisa Iivari, STM VI) Johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista ja työhyvinvointia Johtaja: Marjukka Laine, TTL Osaohjelman vastaava koordinaattori: Virpi Fagerström, TTL Strategiset vastuuhenkilöt: Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki, STM Finanssineuvos Arto Koho, STM

12 Kaste-ohjelman tavoitteet ja osaohjelmat

13 KASTE Palvelut osaohjelman tukiryhmä Markku Pekurinen THL, puheenjohtaja, johtaja Eeva Reissell THL, asiantuntijasihteeri, vastaava koordinaattori Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM, strateginen vastuuhenkilö Päivi Voutilainen STM, strateginen vastuuhenkilö Arto Vehviläinen STM, asiantuntijasihteeri Arja Hastrup THL Liisa Heinämäki THL Päivi Koivuranta-Vaara Kuntaliitto Pälvi Kaukonen STM Juha Kinnunen Itä-Suomen yliopisto Anu Muuri THL Kaisa Mölläri THL Anne Nordblad STM Esa Nordling THL Anja Noro THL Päivi Nurmi-Koikkalainen THL Pirjo Sarvimäki STM* Timo Seppälä THL Aki Siltaniemi SOSTE ry Kirsi Wiss THL

14 IV Palvelurakennetta ja peruspalveluja uudistetaan Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM Markku Pekurinen THL Toimenpide 8: Tehdään asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia Toimenpide 9: Varmistetaan tarpeenmukaisten palvelujen oikeudenmukainen saatavuus

15 IV Palvelurakennetta ja peruspalveluja uudistetaan Toimenpide 8: Tehdään asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia A. Kehitetään uusia asiakaslähtöisiä, kustannusvaikuttavia hoito-, kuntoutus- ja palvelukokonaisuuksia ja tuetaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelmien laatimista. B. Edistetään innovatiivisten käytäntöjen ja tuotantotapojen käyttöönottoa laajapohjaisessa kehittämisyhteistyössä (esimerkiksi palvelumuotoilu). C. Vahvistetaan kuntien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen poikkihallinnollisia rakenteita sekä kehitetään kunnallisen työterveyshuollon rakenteita ja sisältöä.

16 IV Palvelurakennetta ja peruspalveluja uudistetaan Toimenpide 8: Tehdään asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia A. Kehitetään uusia asiakaslähtöisiä, kustannusvaikuttavia hoito-, kuntoutus- ja palvelukokonaisuuksia ja tuetaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelmien laatimista. STM, THL ja Kuntaliitto toteuttavat vuosittain seminaarin, jossa kootaan kokemuksia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuuksista. STM selkiyttää palvelukokonaisuuksien prosessin omistajuutta muuttuvissa palvelurakenteissa. THL kehittää tapoja kuvata ja arvioida palvelukokonaisuuksien vaikutuksia ja kustannuksia Peruspalvelu-hankkeessa.STM:n Kuntoutusasiain neuvottelukunta (KUNK) tehostaa ja tukee kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien työtä mm. kuntoutusportin käyttöönotolla. Kaste-ohjelman aluejohtoryhmät keräävät esimerkkejä asiakaslähtöisistä palvelukokonaisuuksista. => Aikataulu 2012 alkaen. Kuntaliitto on laatinut ja tarvittaessa päivittää yleiskirjeen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta. STM, THL ja Kuntaliitto kokoavat kokemuksia sosiaalija terveydenhuollon järjestämissuunnitelmien laatimisesta Innokylää ja verkottavat suunnitelmia. STM,THL ja Kuntaliitto verkottavat erikoissairaanhoidon järjestämissopimusten laatijat. => Aikataulu 2012 alkaen. THL, STM ja Kuntaliitto tukevat kansallisen ja Kaste-alueiden mukaista perusterveydenhuollon ja sosiaalialan osaamisyksiköiden verkostoyhteistyötä => Aikataulu 2013 alkaen. THL lisää väestön käytettävissä olevaa tietoa palveluiden saatavuudesta, laadusta ja vaikuttavuudesta, mm. Palveluvaaka-sivuston avulla. THL ottaa käyttöön sosiaali- ja terveyden huollon laatumittareita. Aikataulu 2014 alkaen. TTL koordinoi työterveyshuollon laatumittareiden implementointia. => Aikataulu 2012 alkaen.

17 IV Palvelurakennetta ja peruspalveluja uudistetaan Toimenpide 8: Tehdään asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia jatkoa.. A. Kehitetään uusia asiakaslähtöisiä, kustannusvaikuttavia hoito-, kuntoutus- ja palvelukokonaisuuksia ja tuetaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelmien laatimista. Kuntien kehittämishankkeissa kunnat ja kuntayhtymät laativat, kehittävät ja ottavat käyttöön hoito-, kuntoutus- ja uusia palvelukokonaisuuksia, joissa on myös kuvattu eri toimijoiden väliset rajapinnat ja mekanismit, joilla rajapintoja pyritään häivyttämään. Esimerkiksi pitkäaikaissairauksiin, kuntoutukseen ja mielenterveys- ja riippuvuusongelmiin liittyvät palvelut ovat tällaisia monen eri toimijan rajapinnalla olevia palveluja.=> Aikataulu 2013 alkaen. Kunnat ja Kaste-hankkeet huomioivat kehittämistyössä monikulttuurisuuden. Tätä varten THL muun muassa tuottaa ajantasaista ja ennakoivaa tietoa palvelujärjestelmästä ja sen toimivuudesta maahanmuuttajien näkökulmasta. THL tekee yhteistyötä järjestöjen ja kuntien kanssa vammaisten ja toimintarajoitteisten ihmisten avun- ja palvelutarpeen arviointityökalujen kehittämiseksi. Vammaisten ihmisten palveluiden kehittämistä tuetaan Innokylän vammaisasioiden oppimisverkostossa.

18 IV Palvelurakennetta ja peruspalveluja uudistetaan Toimenpide 8: Tehdään asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia B. Edistetään innovatiivisten käytäntöjen ja tuotantotapojen käyttöönottoa laajapohjaisessa kehittämisyhteistyössä (esimerkiksi palvelumuotoilu). STM laatii linjaukset asiakaslähtöisen palvelun ja hoidon kehittämiseksi. Kuntaliitto, SOSTE, ja THL kokoavat Innokylään suomalaisiin olosuhteisiin sopivia käytäntöjä saada asiakkaat mukaan palvelujen arviointiin ja kehittämiseen (esim. kokemusasiantuntijat, asiakasraadit, asiakkuusprofiilit, järjestöjen ja julkisten toimijoiden avoin dialogi ). TTL kehittää työterveyshuollon asiakkuutta yhdessä työterveysyksiköiden ja heidän asiakkaidensa kanssa. => Aikataulu 2012 alkaen. THL kehittää työvälineitä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaslähtöisyyden arviointiin. => Aikataulu Kuntien, järjestöjen ja yritysten kehittämistyössä käytetään monipuolisesti asiakkaita ja heidän läheisiään mukaan ottavia menetelmiä.

19 IV Palvelurakennetta ja peruspalveluja uudistetaan Toimenpide 8: Tehdään asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia C. Vahvistetaan kuntien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen poikkihallinnollisia rakenteita sekä kehitetään kunnallisen työterveyshuollon rakenteita ja sisältöä. Kunnat jatkavat THL, Kuntaliiton ja Kaste-hankkeiden tuella muun muassa terveydenhuoltolain mukaisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja terveydensuojelun rakenteiden, johtamisen, toimintakäytäntöjen ja työkalujen kehittämistä ja käyttöönottoa. Kunnissa vahvistetaan THL:n tuella koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisytyötä. THL selvittää Mieli-suunnitelman mukaisesti (Mielen tuki -hanke) ehkäisevän ja edistävän mielenterveys- ja päihdetyön toimivia käytäntöjä ja koordinaation toteutumista. THL, Kuntaliitto ja AVI:t tukevat kuntia arvioimaan ennakkoon päätöstensä hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia ja tukevat menetelmien käyttöön ottamisessa. THL ja Kuntaliitto luovat Kaste-hankkeiden kanssa kansallisen ja alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattoreiden verkoston, jonka tehtävänä on mm. alueellinen terveyden edistämisen koulutus.=> Aikataulu STM, TTL ja Kuntaliitto tukevat Hyvä työterveyshuolto -asetuksen toimeenpanoa kunnallisessa työterveydenhuollossa ja työterveyshuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä. TTL ja STM levittävät SEITTI -toimintamallia 5 luoden vaikuttavampaa kunnallista työterveyshuoltoa ja toimivampaa työterveyshuollon ja perusterveydenhuollon yhteistyötä=> Aikataulu 2012 alkaen.

20 IV Palvelurakennetta ja peruspalveluja uudistetaan Toimenpide 9: Varmistetaan tarpeenmukaisten palvelujen oikeudenmukainen saatavuus A. Uudistetaan säädöksiä hoitoon pääsystä ja kehitetään suun terveydenhuollon palveluja. Otetaan käyttöön etäpalvelumalleja palvelujen saatavuuden varmistamiseksi, esimerkiksi nettipohjaiset neuvonta- ja tukimuodot, etäkonsultaation tukemat vastaanotot, pyörillä kulkevat palvelut ja teknologia-avusteinen ryhmäohjaus. B. Edistetään hoito- ja palvelusuunnitelmien tekemistä ja hyödyntämistä sekä otetaan käyttöön omahoitoa tukevia menetelmiä ja toimintamalleja. Rakennetaan kuntien ja järjestöjen välistä yhteistyötä pitkäaikaissairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. C. Kehitetään laadukkaiden ja vaikuttavien toimintakäytäntöjen arviointia ja kannustetaan toimivien käytäntöjen hallittua käyttöönottoa ja toimimattomista käytännöistä luopumista.

21 IV Palvelurakennetta ja peruspalveluja uudistetaan Toimenpide 9: Varmistetaan tarpeenmukaisten palvelujen oikeudenmukainen saatavuus A. Uudistetaan säädöksiä hoitoon pääsystä ja kehitetään suun terveydenhuollon palveluja. Otetaan käyttöön etäpalvelumalleja palvelujen saatavuuden varmistamiseksi, esimerkiksi nettipohjaiset neuvonta- ja tukimuodot, etäkonsultaation tukemat vastaanotot, pyörillä kulkevat palvelut ja teknologia-avusteinen ryhmäohjaus. STM, THL ja Kuntaliitto selvittävät terveydenhuoltolain tarkoittaman hoidon saatavuuden nykytilan ja tärkeimmät jonoihin vaikuttavat tekijät terveydenhuollossa. STM ja Kuntaliitto kartoittavat keinot seurata hoidon saatavuutta (esim. yksilöllisesti määritelty tarkoituksenmukainen ajoitus, kolmas vapaa aika, jonotusaikojen reaaliaikainen seuranta). Mallinnetaan mahdollisten säädösmuutosten vaikutukset. => Aikataulu 2012 alkaen. STM, THL, Valvira, Aluehallintovirastot ja Kuntaliitto tukevat kuntia ottamaan käyttöön Kaste-hankkeissa käyttöön otettuja hoidon saatavuuden malleja ja kannustimia uusissa palvelurakenteissa (erityisesti Hyvä vastaanotto -hankkeen työtavat). STM selvittää säädösohjauksen tarpeen kiireellisessä ajanvaraushoidossa (esim. osa traumatologiasta, syöpädiagnostiikka ja hoito, psykiatria ja päihdehoidon kiireelliset ajanvaraushoidot). STM ja Hätäkeskuslaitos ohjeistavat kiireellisten neuvontapalvelujen toteuttamisen. => Aikataulu 2102 alkaen. THL ja STM kartoittavat Innokylään lähipalvelujen järjestämis- ja toteuttamistapoja uudessa palvelurakenteessa sekä järjestävät seminaarin lähipalvelujen saatavuuden varmistamisesta. => Aikataulu 2012 alkaen. Kuntien kehittämishankkeissa kehitetään ja otetaan käyttöön uusia lähipalveluita varhaisen tuen varmistamiseen, asiakaspalveluun ja päivystykseen. => Aikataulu 2013 alkaen. STM selkiyttää teknologia-avusteisten palveluiden kehittämisen, tuotannon ja ylläpidon rahoituspohjaa.

22 IV Palvelurakennetta ja peruspalveluja uudistetaan Toimenpide 9: Varmistetaan tarpeenmukaisten palvelujen oikeudenmukainen saatavuus B. Edistetään hoito- ja palvelusuunnitelmien tekemistä ja hyödyntämistä sekä otetaan käyttöön omahoitoa tukevia menetelmiä ja toimintamalleja. Rakennetaan kuntien ja järjestöjen välistä yhteistyötä pitkäaikaissairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. THL ja Kaste-ohjelman kehittämishankkeet tuottavat Innokylään materiaalia hoito- ja palvelusuunnitelmien käytön tueksi. => Aikataulu 2012 alkaen. Kuntien ja järjestöjen kehittämishankkeissa kehitetään ja otetaan käyttöön pitkäaikaissairauksien ehkäisyn ja hoidon (ml. omahoidon) hyviä käytäntöjä (Väli-Suomen POTKU-hankkeen terveyshyötymallin ja Aivoliiton, Diabetesliiton ja Sydänliiton Yksi elämä - hankekokonaisuuden kokemusten perusteella). Kuntien ja järjestöjen kehittämishankkeiden yhteistyötä tiivistetään ja ne järjestävät esimerkiksi yhteisiä suunnittelu- ja toimeenpanoseminaareja.

23 IV Palvelurakennetta ja peruspalveluja uudistetaan Toimenpide 9: Varmistetaan tarpeenmukaisten palvelujen oikeudenmukainen saatavuus C. Kehitetään laadukkaiden ja vaikuttavien toimintakäytäntöjen arviointia ja kannustetaan toimivien käytäntöjen hallittua käyttöönottoa ja toimimattomista käytännöistä luopumista. THL jatkaa Halo-ohjelman kehittämistä tukemaan terveydenhuollon uusien menetelmien hallittua käyttöönottoa. THL selvittää mahdollisuutta tukea myös toimimattomista käytännöistä luopumista terveydenhuollossa (disinvestment). => Aikataulu 2013 alkaen.

24 Hankehakemukset 2013 Hakemuksia 27 kappaletta ja avustusta haettiin yhteensä 25,3 milj. euroa. Avustusta on käytettävissä yhteensä 19 miljoonaa euroa Osaohjelmittain: Osaohjelma I: 5 kpl (+ 9 kaupunkia pitkäaikaisasunnottomuus-ohjelma) Osaohjelma II: 5 kpl Osaohjelma III: 2 kpl Osaohjelma IV: 3 kpl Osaohjelma V: 1 kpl Osaohjelma VI: 1 kpl Alueittain: Pohjois-Suomi: 5 kpl ;Länsi-Suomi: 3 kpl; Itä- ja Keski-Suomi: 5 kpl; Etelä-Suomi: 2 kpl; Väli-Suomi: 2 kpl

25 Hankehakemusten käsittelyaikataulu Hakemukset ja arviointilomakkeet toimitetaan asiantuntijoille, hakemusten arviointityö alkaa Lounais-Suomen aluehallintoviraston edustajat läpikäyvät hankkeiden budjetit STM:n johdolla klo ministeriön asiantuntijat (osaohjelmien strategiset vastuuhenkilöt ja substanssiasiantuntijat) kokoontuvat keskustelemaan hakemuksista mennessä THL:n, TTL:n ja Kuntaliiton asiantuntijat antavat arvionsa ministeriön asiantuntijoille 5.2. Kaste-johtoryhmän kokous 6.2. klo ministeriön asiantuntijat kokoontuvat keskustelemaan hakemuksista ja päätösesityksestä 7.2. hakemusten ja avustusehdotuksen esittely peruspalveluministerille 8.2. avustusesitys HTO ja STO yhteisjohtoryhmässä Kaste-neuvottelukunta käsittelee avustusesityksen mennessä peruspalveluministeri tekee avustuspäätökset tiedottaminen

26 TOIMEENPANORYHMÄ Kaste-sihteeristö Alueohjelmapäälliköt Osaohjelmavastuuhenkilöt Kaste-ohjelman hallinnolliset vastuuhenkilöt (STM/HTO/Suse)

27 Toimeenpanoryhmä Puheenjohtaja: Apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, STM Sihteeri: Osastosihteeri Hanne Mäkitalo, STM Jäsenet: Osaohjelmien vastuuhenkilöt THL, TTL Neuvotteleva virkamies Salme Kallinen-Kräkin, STM Ylilääkäri Arto Vehviläinen, STM Hallitusneuvos Anne Kumpula, STM Finanssisihteeri Mikko Nygård, STM THL:n Kaste-ohjelmapäällikkö Laura Pekkarinen, THL Kehittämispäällikkö Aki Siltaniemi, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Erityisasiantuntija Soile Paahtama, Suomen Kuntaliitto Erityisasiantuntija Jaana Viemerö, Suomen Kuntaliitto Kaste-ohjelmapäälliköt: Jouko Miettinen, Kuopio; Mikko Pakarinen, Turku ja Leena-Kaisa Nikkarinen, Tampere Avoinna Pohjois- ja Etelä-Suomen ohjelmapäälliköiden paikat

28 Kaste-ohjelman tavoitteet ja osaohjelmat

29

30 KIITOS!