vuosikirja 2010 Yearbook Kuvataideakatemia / Finnish Academy of Fine Arts

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "vuosikirja 2010 Yearbook Kuvataideakatemia / Finnish Academy of Fine Arts"

Transkriptio

1 1 vuosikirja 2010 Yearbook Kuvataideakatemia / Finnish Academy of Fine Arts

2 2 3 vuosikirja 2010 Yearbook Kuvataideakatemia / Finnish Academy of Fine Arts

3 4 5 Sisältö Kuvataideakatemia Missio, visio, arvot 07 Päivikki Kallio, professori, taidegraafikko, kuvataiteilija 09 Markus Konttinen, rehtori, kuvataiteilija 21 Ilse Rossander, opintoamanuenssi 35 Filippo Zambon, opiskelija 47 Näyttelyt 2010, Lukuja KuvAsta 61 Contents Finnish Academy of Fine Arts Mission, vision, values 16 Päivikki Kallio, professor, visual artist 19 Markus Konttinen, rector, visual artist 21 Ilse Rossander, study amanuensis 35 Filippo Zambon, student 47 Exhibitions 2010, Statistics about the Finnish Academy of Fine Arts 61

4 64 75 Finnish Academy of Fine Arts in 2010 The 2010 yearbook consists mainly of images. We asked four members of the Academy community to select images that in their view illustrate the year 2010 in the Finnish Academy of Fine Arts. The people giving their view of the past year are Professor Päivikki Kallio, Rector Markus Konttinen, Study Amanuensis Ilse Rossander and student Filippo Zambon. The end result is a series of visual stories that embody free arts, encounters between people, passionate work. In addition, you will find information about the Finnish Academy of Fine Arts exhibitions and other artistic projects as well as key figures related to the university in Kuvataideakatemia 2010 Kuvataideakatemian vuosikirja täyttyy tällä kertaa kuvista. Pyysimme neljää akatemian yhteisöön kuuluvaa henkilöä valitsemaan kuvia, jotka heidän mielestään ilmentävät Kuvataideakatemian vuotta Oman näkökulmansa menneeseen vuoteen kokosivat professori Päivikki Kallio, rehtori Markus Konttinen, opintoamanuenssi Ilse Rossander ja opiskelija Filippo Zambon. Syntyi sarja kuvallisia kertomuksia, joiden ytimessä ovat vapaa taide, kohtaamiset, ihmiset, intohimoinen tekeminen. Kirjan lopusta löytyy myös tietoa Kuvataideakatemian näyttelyistä ja muista taiteellisista projekteista sekä keskeisiä tunnuslukuja.

5 86 97 Mission The Finnish Academy of Fine Arts educates artists to operate on the cutting edge of international fine arts and is a pacesetter in artistic research. Missio Kuvataideakatemia kouluttaa luovia taiteilijoita kansainvälisen kuvataiteen kärkeen ja on taiteellisen tutkimuksen edelläkävijä. Vision The Finnish Academy of Fine Arts creates, reinforces and highlights processes relevant to the free arts. The Academy is an esteemed university in the fields of contemporary arts and artistic research that employs the best forces in the fine arts and is a sought-after expert in the field. The Finnish Academy of Fine Arts constitutes an important centre for contemporary arts. Visio Kuvataideakatemia synnyttää vapaan taiteen prosesseja, vahvistaa niitä ja nostaa niitä esiin. Akatemiassa työskentelevät kuvataiteen parhaat tekijät, akatemia on arvostettu nykytaiteen ja taiteellisen tutkimuksen yliopisto ja kysytty kuvataiteen asiantuntija. Kuvataideakatemia on tärkeä nykytaiteen keskus. Values The students and staff of the Finnish Academy of Fine Arts are committed to cherishing the artistic freedom in artistic work and research. The values that structure the activities include Openness, Dialogue and Living arts. Living arts are in the heart of the education. They are reflected in relation to the traditions of fine arts and of art history. New trends in art are cultivated in an open, interactive relationship with the past. Arvot Kuvataideakatemian opiskelijat ja työntekijät ovat sitoutuneet vaalimaan taiteellisen työskentelyn ja taiteellisen tutkimuksen vapautta. Toimintaa jäsentäviä arvoja ovat avoimuus, dialogisuus ja elävä taide. Koulutuksen ytimessä on elävä taide. Se näkyy suhteessa kuvataiteen traditioon, taidehistoriaan. Taiteessa uusi kasvaa avoimessa, vastavuoroisessa suhteessa menneeseen.

6 Päivikki Kallio professori, taidegraafikko, kuvataiteilija / professor, visual artist Painetun omakuva: viiva, mittasuhteet, sarjallisuus, paperi Self-portrait of the one in print: line, proportions, seriality, paper

7 Viivat seuraavat toisiaan vaakasuorassa, hahmo on katsojan päätettävissä. Heikki Räisäsen teos näyttää klassiselta etsaukselta, mutta siinä on jäljennetty tarkasti ja syövytetty kuparisen painolevyn taustalakan valumajälkien reunakuvio. Hämärässä tilassa leijuu teräviä, kirkkaita viivoja. Maarit Kotirannan teoksessa tilassa roikkuvien pleksilevyjen reunat piirtyvät esiin heijastavan valon avulla. Kummassakin työssä viiva näyttää rajan. The lines follow each other horizontally; the figure is the viewer s to decide. The work of art by Heikki Räsänen may look like a classic piece of etching, but it has been reproduced with careful precision, etching in the edges of the pattern created by the dribbling varnish on a copper printing plate. Sharp, bright lines float in the gloomy space. In Maarit Kotiranta s work, outlines of the plexiglass plates hanging in the space appear as light is reflected on them. In both of these works of art, the line indicates the dividing line. Heikki Räisänen: Materialistinen rukous Etsaus, 208 x 127 cm, 2011 Maarit Kotiranta: An attempt to understand what death is Installaatio: pleksi, vesi, 2010

8 Silmä ei tavoita kerralla. On käveltävä edestakaisin, jotta kokonaisuus hahmottuu. Ensimmäisen vuosikurssin kollektiivinen puupiirros on osa taidegrafiikan koulutusohjelman Kalasatama-projektia, jossa työmaa-aidan suuret vanerilevyt palautuvat kaiverrettuina paikalleen ja niistä otetut vedokset ripustetaan kaupunkitilaan yhtenä suurena kokonaisuutena. The eye cannot capture it at once. You have to walk back and forth to perceive the whole. This woodwork, collectively produced by the first year students, is part of the Kalasatama project of the Printmaking study programme. Large plywood sheets making up the fence of the construction site are returned to their old place, decorated with etchings, and one massive entity is made of their proofs and hung in urban space. Markus Lampinen: Marssi 9 Vesiväripuupiirros, 14 x 18,7 cm, 2010 Ykkösvuosikurssi First-year students Puupiirros, 11 m x 2,7 m, 2010 Katse keskittyy äärimmilleen. Voiko puupiirros näyttää sanomalehtikuvalta? Markus Lampisen sävykkäässä puupiirroksessa yhdistyy toisaalta taidegrafiikan poliittinen ja toisaalta esteettinen suuntaus. Aihe on toteutettu esteettiseksi mielletyllä, perinteisellä japanilaisella vesiväripuupiirrostekniikalla. The eye concentrates to the maximum. Can a wood engraving look like a newspaper photo? The nuances in Markus Lampinen s wood engraving combine both the political and the aesthetical trends of printmaking. The motif has been realised with the methods of traditional Japanese watercolour and wood carving techniques, which is considered highly aesthetic.

9 Ruskean voimapaperi kertoo tarinaa Salosta, sivu sivulta, kuva toisensa jälkeen. Taneli Rautiaisen lopputyön dokumentaatio muodostuu sarjakuvamuotoiseksi taiteilijakirjaksi. Brown kraft paper tells a story about the town of Salo, page by page, one picture after the other. The documentation of the thesis by Taneli Rautiainen grows into an artist s book in the form of comics. Elina Rantasuo: River Animaatio, 3 min. loop, projisointi valkokankaalle, Keskellä liikettä, nuken hahmo kiertää tilaa ja katoaa aina välillä. Tämän kokemuksen synnyttämiseksi tarvitaan pitkiä kuvasarjoja, kuva kuvalta vähitellen toiseksi muuttuvia. Elina Rantasuon animaatiossa näkökulma keinuu ylä- ja alapuolen, sisä- ja ulkotilan välillä. Amid movement, the figure of a doll circulates in the space, disappearing every now and then. A long series of pictures, transforming into one another little by little, is needed to create this experience. In the animation by Elina Rantasuo, the perspective floats between the top and the bottom, inside and outside. Taneli Rautiainen: Salo 2-värinen offset, 2010

10 Paperi hierretään kokonaan pois, jäljelle jää kopiokoneen muste paperisaven pinnalle, polttamisen jälkeen rautapitoinen valokuva on muuttunut ruskeaksi, arkaaiseksi jäljeksi. Heini Partasen taidegrafiikan kesäakatemiassa 2010 tehdyn työn pintastruktuuri on kopioitu tuoreella paperisavella kuvan kuolleen linnun löytöpaikalta. The paper is carved out entirely, and what is left is copier ink on paper clay as the photo, with its iron contents, has turned into a brown, archaic trace after being fired. This work, completed by Heidi Partanen in the 2010 Printmaking Summer Academy, features a surface structure that was reproduced with fresh paper clay from the place the dead bird in the picture was found. Heini Partanen Kopiosiirto paperisavelle, 2010

11 Rutistettuja paperikopioita ajelehtii pöydillä seuraavan kerran ne ilmestyvät täysin tuntemattomina pimeässä liikkuvina olioina, samoin kuin filmin pinnalle maalattu. Tuukka Salosen kokeellinen elokuva projisoituu valkokankaalle kuten valokopio savelle tai puuhun kaiverrettu paperille. The desks are floating with crumpled paper copies that turn into completely unknown creatures when they reappear, moving in the dark, as if painted on top of the film. The experimental film by Tuukka Salonen is projected on the screen like photocopies on clay or wood engravings on paper. Tuukka Salonen: nicely, nicely Digitaalinen video, 2010

12 Markus Konttinen rehtori, kuvataiteilija / rector, visual artist

13 Aurinko ja sininen. Telakka ja sininen. Punainen iho ja sininen. Muoto ja sininen. Ilo ja sininen. Petri ja sininen. Opiskelija ja sininen. Kuvataideakatemian maalauksen koulutusohjelman kurssi Maalaa Helsinki polkupyörällä ja sininen. The sun and blue. The harbour and blue. Red skin and blue. The form and blue. Joy and blue. Petri and blue. The student and blue. The course Paint Helsinki by Bike of the Finnish Academy of Fine Arts Painting study programme and blue.

14

15

16

17

18

19 Ilse Rossander opistoamanuenssi / study amanuensis

20 Kuvataiteilija Elina Merenmiehen piirustuskurssi mukana ylioppilaskuntien mielenosoituksessa lukukausimaksuja vastaan, toukokuu. The drawing course by artist Elina Merenmies takes part in the demonstration against terms fees, organised by the university student unions, May.

21 Maalaa Helsinki polkupyörällä kurssin näyttelyä rakennetaan Kalasatamassa, avajaiset Helsinki-päivänä 12. kesäkuuta. Exhibition by the students of the Paint Helsinki by Bike ( Maalaa Helsinki polkupyörällä ) course is constructed at the Kalasatama area before the opening on Helsinki Day, 12 June.

22 vuosikurssin Myllyn kuvanveistojakso, syyskuu. Sculpture makes up one component in the Mylly programme for first year students, September.

23 Kuvataiteilija Paavo Paunu esitteli maalauksen seminaariryhmille näyttelynsä Forum Boxissa ja aloitti seuraavana päivänä Kuvataideakatemiassa kuvanveistokurssin maalareille, syyskuu. Artist Paavo Paunu introduced his exhibition in the Forum Box gallery to the seminar groups of the painting study programme and started a sculpture class for painters the next day, September.

24 Kuvataiteen kandidaateiksi valmistuneiden ja toisen vuoden maisteriopiskelijoiden opintomatka Lontooseen, lokakuu. Study trip to London for students graduated with the Bachelor of Fine Arts degree and second year students in the Master s programme, October.

25 Filippo Zambon opiskelija, tila-aikataiteet / student, time and space

26 It was difficult to choose which images to include. I wanted them to be those of works by my fellow students at the Academy, some of my favourite artists. It is a difficult task, though. I have been thinking of all the exhibitions and seminars I attended during the year I recall so many works that would deserve to be published or at least mentioned in the yearbook that I feel completely unsatisfied choosing only ten of them. I am always very impressed and inspired when I visit the exhibitions of the students of the Academy. I cannot really find anything in common between the works apart from the passion that the students put in them. Diversity is one of the strengths of our school. The works I have selected are works with a soul. They have the power to touch me deeply. Those works give me great inspiration and motivation for my personal practice. Oli vaikea päättää, mitkä kuvat valitsisin. Halusin mukaan teoskuvia opiskelijatovereiltani, jotka lukeutuvat lempitaiteilijoideni joukkoon. Tehtävä oli kuitenkin vaikea. Olen ajatellut kaikkia niitä näyttelyitä ja seminaareja, joihin osallistuin vuoden 2010 aikana. Muistan niin monta työtä, jotka ansaitsisivat olla mukana tai jotka pitäisi ainakin mainita tällaisessa vuosikirjassa, ja niinpä kymmenen kuvan valinta ei tyydytä minua lainkaan. Olen aina yhtä vaikuttunut ja inspiroitunut käydessäni Kuvataideakatemian opiskelijoiden näyttelyissä. Työt ovat erilaisia, mutta niitä yhdistää yksi asia: niissä näkyy opiskelijoiden intohimo. Moniäänisyys on yksi akatemian vahvuuksista. Työt, jotka lopulta valitsin, ovat teoksia, joilla on sielu. Niillä on kyky koskettaa minua syvästi. Nämä työt ovat omalle työskentelylleni merkittävä inspiraation ja motivaation lähde.

27 Iiris-Lilja Kuosmanen: Carioca #3 Aleksi Linnamaa: Entropy

28 Jonna Kina: Nimetön Filippo Zambon: The Gang of Kathmandu

29 Katarzyna Miron: Untitled Lauri Wuolio: Kaikki Sarantuva

30 Elina Rantasuo: River Emma Tryti: Rötthår och fräcknar

31 Laura Paavilainen: Arkipäivä Robin Lindqvist: Naturteckning

32 Näyttelyt / Exhibitions 2010 Lukuja KuvAsta / Statistics about the Finnish Academy of Fine Arts

33 Näyttelyt / Exhibitions 2010 Kuvataideakatemian omat galleriat / The Finnish Academy of Fine Arts galleries: Muita näyttelyprojekteja, mm. / Other exhibitions and projects, incl. Kuvataideakatemian galleria Kasarmikatu 44, Helsinki Joonas Jokiranta: Uuden ajan jälkeen Kuvataideakatemian maalauksen kandidaatit / BFA show: Elina Autio, Lotta Hänninen, Pauliina Kaasalainen, Ilkka Luttinen, Tiina Pyykkinen Anna Hyrkkänen: Impressions Kim Somervuori Bonnie Kit-Yin Fan: Stills from a boat made of paper Marjo Levlin: Mustan kabinetin tarinoita Nuutti Koskinen: Portraits of Conquered Ground Juhani Tuomi: Seikkailu Kuvan Kevät 10, Kuvataideakatemian lopputyönäyttely / 2010 Degree Show of the Finnish Academy of Fine Arts Kati Lehtonen: Kantama Emma Tryti: Vaarallisia unelmia, farliga drömmar Katarzyna Miron Diego Bruno: The Original Position Pauliina Kaasalainen: Mental Marks Sami Korkiakoski ja Maria Pulli Maria Kausalainen: Kansakunnassa kaikki hyvin Jenni Markkanen: Esipuhe vastapuolelle Ville Andersson Jenni Eskola: Crossings piirustuksia ja värityksiä Aki Turunen: Teflon-Kaanon Ida Koitila: Touché Simo Ripatti Galleria FAFA Lönnrotinkatu 35, Helsinki Aamu Tikkanen: In the hop-garden and other motional motifs Kuvataideakatemian uudet maisteriopiskelijat / New MFA students Johan Lindström, Anna Nykyri Manchester Metropolitan University -vaihtonäyttely / Manchester Metropolitan University Exchange Exhibition Sami Havia: A Piece of Schema Jussi Suvanto ja Ella Tahkolahti Kuvan Kevät 10, Kuvataideakatemian lopputyönäyttely / 2010 Degree Show of the Finnish Academy of Fine Arts Saara-Maria Kariranta, Liisa Hilasvuori Paul Landon: Recent Images Paulon Säätiön kutsunäyttely Compulsive Hoarding: Janne Nabb ja Maria Teeri / The Paulo Foundation Exhibition: Janne Nabb and Maria Teeri Vaihtonäyttely Carnegie Mellon, Pittsburgh / Exchange Exhibition with Carnegie Mellon, Pittsburgh Lauri Wuolio: Kaikki sarantuva Visa Romsi: Ihmisen ääriviiva Human contour Lens Politica elokuva- ja taidefestivaali / Exhibition with the Lens Politica Festival Lauri Isola: Ole oma itsesi / Be yourself! Laura Könönen: Yhtä tyhjän kanssa / All for nothing Kaiku-galleria Kaikukatu 4, Helsinki Tussimaalauskurssin töitä, opettajana Eero Markuksela / Works from the Chinese Ink Drawing course Japanilaista puupiirrostaidetta Antton Mikkosen kokoelmasta / Japanese Woodcuts from the collection of Antton Mikkonen, kuraattori / curator Heikki Räisänen Paperin jäljet Mittakaavakurssin näyttely, opettajina Markus Kåhre ja Päivi Takala Gizmologia Kuvataideakatemian vaihto-opiskelijat / Exchange Students of the Finnish Academy of Fine Arts Liikkuva kuva omassa työskentelyssä / Moving Image Behind the Moving Glass Critique of Archival Reason 2 Kuvan Kevät 10, Kuvataideakatemian lopputyönäyttely / 2010 Degree Show of the Finnish Academy of Fine Arts Kadotettu ja uudelleen löydetty kuva Hitaasti palava sydän, kokeellisen mustesuihkutyöpajan tuloksia / Works from the Inkjet workshop Axel Straschnoy: Watching Art Professori Päivikki Kallion virkaanastujaisnäyttely / Professor Päivikki Kallio s Inaugural Exhibition Kuvataideakatemian vaihto-opiskelijat / Exchange Students of the Finnish Academy of Fine Arts: Circumstances Janne Kärkkäinen: Naamion takaa Kuvataideakatemian ensimmäinen vuosikurssi / First Year Students of the Finnish Academy of Fine Arts Denise Zieglerin: Poeettisen piirteistä, Taidehalli / Denise Ziegler: Features of the Poetic at Kunsthalle Helsinki. European Exchange Academy: Crossing Points -intensiivikurssi / workshop. Beelitz. Fondia-gallerian näyttelyt / exhibitions in the Fondia gallery. Helsinki. Forumak Leto: työpajayhteistyö Smolny Collegen kanssa / workshop with Smolny College. Pietari / St Petersburg. Kuvataideakatemian opiskelijoiden vaihtonäyttely Manchester Metropolitan Universityn galleriassa / Exchange Exhibition of Finnish Academy of Fine Arts students in the Manchester Metropolitan University gallery. Lasiboksin näyttelyt / Exhibitions in Lasiboksi Maija Närhinen, Kluuvin galleria / Kluuvi Gallery. Helsinki. Manifesta 8: workshop ja näyttely / workshop and exhibition. Murcia. Marjatta Oja: Päällekkäiskuvia ja palaavia tilanteita, Galleria Sculptor / Marjatta Oja: Overlapping Images and Returning Situations, Gallery Sculptor. Helsinki. Merja Puustinen: Money Business, or Love in a Cold Climate, Keravan taidemuseo / Kerava Art Museum. Niran Baibulat: Paikoitusalueita, Galleria Sculptor / Gallery Sculptor. Helsinki. Real Presence: nuorten taiteilijoiden työpaja / workshop for emerging generations of artists. Belgrad / Belgrade. Simo Alitalo: Klangi, Aboa Vetus Ars Nova museo / Museum. Turku. Startpoint, the Prize for the best diploma work of European Art Academies: ryhmänäyttely / group exhibition. Praha / Prague. Unknown Society: työpaja / workshop. Trondheim Biennale.

34 66 67 Lukuja KuvAsta / Statistics about the Finnish Academy of Fine Arts Opiskelijat / Students Perustutkinto-opiskelijat / MFA degree students Jatkotutkinto-opiskelijat / Doctoral students Ulkomaiset tutkinto-opiskelijat / Foreign degree students (%) Opiskelijavaihto / Student exchange Vaihtoon lähteneet (yli 3 kk) / Departing exchange students (over 3 months) Vaihtoon saapuneet (yli 3 kk) / Arriving exchange students (over 3 months) Opiskelijavalinta, perusvalinta / Admissions, main student selection Hyväksytyt / Admissions Hakeneet / Applicants Sisäänpääsyprosentti / Admission percentage 2,6 2,5 5,9 Opiskelijavalinta, erillisvalinta / Admissions, special selection Hyväksytyt / Admissions Hakeneet / Applicants Sisäänpääsyprosentti / Admission percentage 11,3 8,7 10,2 Opiskelijavalinta, jatkotutkinto / Admissions, doctoral studies Hyväksytyt / Admissions Hakeneet / Applicants Sisäänpääsyprosentti / Admission percentage 10,3 11,1 9,1 Suoritetut tutkinnot / Graduates Kuvataiteen kandidaatti / BFA graduates Kuvataiteen maisteri / MFA graduates Kuvataiteen tohtori / DFA graduates Henkilöstö (henkilötyövuosina) / Staff (in person-years) Opetus- ja tutkimus (sis. tuntiopetus) / Teaching and research (incl. hourly-based teaching) Opetuksen tekninen tuki / Technical Muu / Other Tilat / Facilities (m 2 ) Opetus- ja kulttuuriministeriön perusrahoitus 7,6 milj. euroa Core funding from the Ministry of Education and Culture 7.6 mil. euros Toimitus / Editor: Kirsi Korhonen Graafinen suunnittelu / Graphic Design: Helena Kajander Kuvat / Images: Kuvataideakatemia/Juhani Autio, Valpuri Kylmänen, Ari Pelkonen, Ilse Rossander & taiteilijat / artists Käännökset / Translations: Katja Sandelin, Kirsi Korhonen Kuvataideakatemia, Helsinki, 2011 Painotyö / Printed by: Erweko Oy

35 68

How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015

How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015 1 How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015 2 3 Irina Havaste, Becoming Real, 2013, oil and oil pastel on cork board, 20 cm x 30 cm, photo by Topi Matikainen. Pieski Outi, Crossing Paths,

Lisätiedot

URB09 10. urbaani festivaali 30.7. 9.8.2009. www.urb.fi

URB09 10. urbaani festivaali 30.7. 9.8.2009. www.urb.fi URB09 10. urbaani festivaali 10TH URBAN FESTIVAL KIASMA, HELSINKI, FINLAND 30.7. 9.8.2009 OHJELMA PROGRAMME www.urb.fi 2 3 2 sisältö CONTENTS 5 kuvat pictures > > 6 urb 09 14 historia / history urb 2000

Lisätiedot

Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova

Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova Sisältö Kesän jäsentiedote 1/2007 3 Martina Paatela-Nieminen Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova Talvitaidetta Jäämeren rannalla 8 Hanna Lehtonen, Suvituuli Tölli,

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News Fulbright Centerin tiedotuslehti Vol. 15 Nro 2 (42) Syksy/Fall 2005 Launching the Fulbright Year pages 12 14 Tässä numerossa / In this issue: Record Number of Applications Received for Study in the US...(page

Lisätiedot

TÄYDENKUUN TANSSIT 24.- 28.7.2007 FULL MOON DANCE FESTIVAL JULY 24.-28.2007

TÄYDENKUUN TANSSIT 24.- 28.7.2007 FULL MOON DANCE FESTIVAL JULY 24.-28.2007 TAITEELLISEN JOHTAJAN TERVEHDYS ARTISTIC DIRECTOR S GREETING TÄYDENKUUN TANSSIT.-..00 FULL MOON DANCE FESTIVAL JULY.-.00 Tein tilausteoksen nuorena aloittelevana koreografina Täydenkuun Tanssit -festivaalille.

Lisätiedot

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Laurea tutkii ja kehittää 1/ 2010 Laurea Research & Development Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Service Design is the Future Laurea kasvuyrittäjyyden edistäjänä Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve,

Lisätiedot

KUPARIFOORUMI AIKAKAUSLEHTI KUPARIN KÄYTÖSTÄ AKENNUSTEOLLISUUDESSA 23/2007

KUPARIFOORUMI AIKAKAUSLEHTI KUPARIN KÄYTÖSTÄ AKENNUSTEOLLISUUDESSA 23/2007 KUPARIFOORUMI AIKAKAUSLEHTI KUPARIN KÄYTÖSTÄ AKENNUSTEOLLISUUDESSA 23/2007 Asukkaat veden äärellä Hinna Brygge Stavangerissa Uusi pääkonttori Brochem Metal:ille lähelle Poznania Tänään satamarakennus Trondheimissa

Lisätiedot

fulbright center news

fulbright center news Fulbright-Finland for the Future Miten Fulbright-stipendiaatit valitaan International Vision vol. 23 nro 2 (58) syksy/fall 2013 fulbright center news Fulbright Finland...for the Future From the Executive

Lisätiedot

TAIDETTA YLI RAJOJEN ART ACROSS BORDERS

TAIDETTA YLI RAJOJEN ART ACROSS BORDERS THE FINNISH CULTURAL AND ACADEMIC INSTITUTES VISUAL ARTS WORK AND ITS EFFECTIVENESS IN 2000-2012 TAIDETTA YLI RAJOJEN ART ACROSS BORDERS SUOMEN KULTTUURI- JA TIEDEINSTITUUTTIEN KUVATAIDETYÖ JA SEN VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

KUPARIFOORUMI AIKAKAUSLEHTI KUPARIN KÄYTÖSTÄ AKENNUSTEOLLISUUDESSA 22/2007 COPPER FORUM 22/07

KUPARIFOORUMI AIKAKAUSLEHTI KUPARIN KÄYTÖSTÄ AKENNUSTEOLLISUUDESSA 22/2007 COPPER FORUM 22/07 KUPARIFOORUMI AIKAKAUSLEHTI KUPARIN KÄYTÖSTÄ AKENNUSTEOLLISUUDESSA 22/2007 Moskovan Tsaritsinon palatsin restaurointi Uusi kylpylä houkuttaa turisteja De Young Museum, San Franciscon maamerkki Skiven kaukolämpölaitos

Lisätiedot

Andorra Kulttuurikompleksi Eerikinkatu 11, Helsinki. www.loikka.fi

Andorra Kulttuurikompleksi Eerikinkatu 11, Helsinki. www.loikka.fi Andorra Kulttuurikompleksi Eerikinkatu 11, Helsinki www.loikka.fi Tervetuloa! Taas Loikataan tanssielokuvan maailmaan! Vain puoli vuotta edellisestä Loikasta ja pääsemme taas sukeltamaan tämän kiinnostavan

Lisätiedot

RUUTUJA YLI RAJOJEN. Sarjakuvia Nepalista ja Suomesta

RUUTUJA YLI RAJOJEN. Sarjakuvia Nepalista ja Suomesta RUUTUJA YLI RAJOJEN Sarjakuvia Nepalista ja Suomesta 1 Suomalaisten ja nepalilaisten nuorten sarjakuvia ihmisoikeuksista ja ympäristönsuojelusta RUUTUJA YLI RAJOJEN Sarjakuvia Nepalista ja Suomesta COMICS

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen 1 MUUTTUVA MATKAILU MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen TIETOA MATKAILUSTA JA MATKAILUELINKEINOSTA 1-2/2005 2 Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 I JUURET...

Lisätiedot

TILOJEN VÄLIAIKAISKÄYTTÖ TEMPORARY USES AND SPACES

TILOJEN VÄLIAIKAISKÄYTTÖ TEMPORARY USES AND SPACES 1 (52) Aika entisen ja tulevan välissä Between old and new TILOJEN VÄLIAIKAISKÄYTTÖ TEMPORARY USES AND SPACES 26.9.2011 DoTank Helsinki Kimmo Rönkä Francesco Allaix Hilda Kozári Esa Vesmanen 2 (52) Sisällysluettelo

Lisätiedot

2014 Vuosikertomus Annual Report

2014 Vuosikertomus Annual Report Suomen Lähi-idän instituutti The Finnish Institute in the Middle East Suomen Lähi-idän instituutin säätiö Foundation of the Finnish Institute in the Middle East 2014 Vuosikertomus Annual Report FIME Annual

Lisätiedot

MESSUOPAS FAIR GUIDE. ArtHelsinki. Salonki. ValoLight

MESSUOPAS FAIR GUIDE. ArtHelsinki. Salonki. ValoLight MESSUOPAS FAIR GUIDE ArtHelsinki Salonki ValoLight 12. 16.9.2012 C M Y Tarinalla ja värillä on väliä Boknäs on monipuolinen tuoteperhe 12 eri värissä. Tarjolla on yhteensä yli 80 tuotetta kehystämään sinun

Lisätiedot

Instituutti sai uuden kyltin!

Instituutti sai uuden kyltin! SIIRTOLAISUUS MIGRATION 1/2015 Instituutti sai uuden kyltin! Siirtolaisuus Migration 1/2015 42. vuosikerta / 42 th year ISSN 0355-3779 (painettu) ISSN 1799-6406 (verkkojulkaisu) Julkaisija/Publisher Siirtolaisuusinstituutti

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News 4 6 7 9 Fulbright Center, Saastamoinen Foundation and University of Kuopio Cooperation pages 10-13 Syksyn stipendiaatit laajasti eri aloilta Fulbright Centerin ja CIMOn uusi stipendi suomen kielen ja kulttuurin

Lisätiedot

MATKARAPORTTI KULTTUURI JA LUOVA TALOUS

MATKARAPORTTI KULTTUURI JA LUOVA TALOUS MATKARAPORTTI KULTTUURI JA LUOVA TALOUS OPINTOMATKA WALESIIN Matkanjärjestäjät Maaseutuverkosto yksikkö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän Kulttuuriteemaryhmä Walesin isäntä Wales Rural Networ Unit Ryland

Lisätiedot

THE GLORIOUS, TRAGIC CAREER OF ERNST MIELCK

THE GLORIOUS, TRAGIC CAREER OF ERNST MIELCK THE GLORIOUS, TRAGIC CAREER OF ERNST MIELCK by Kimmo Korhonen In late spring 1899 the composer Ernst Mielck was struck with a serious bout of tuberculosis of the jugular gland. He underwent an operation,

Lisätiedot

The cultural construction of school mathematics and student achievement. Trends in Science Education Research from a German Perspective

The cultural construction of school mathematics and student achievement. Trends in Science Education Research from a German Perspective The cultural construction of school mathematics and student achievement Paul Andrews Stockholm University, Sweden paul.andrews@mnd.su.se In this talk I will consider the extent to which school mathematics

Lisätiedot

of ice hockey at Finn-Guild Puhun ei Suomilainen Teatteria lapsille Lontoossa Illustrate nursery rhymes! Save money with Finn-Guild AGM 15 March

of ice hockey at Finn-Guild Puhun ei Suomilainen Teatteria lapsille Lontoossa Illustrate nursery rhymes! Save money with Finn-Guild AGM 15 March Finn-Guild Journal for the Finnish-British community SPRING 2014 issue 105 Big changes at Finn-Guild Hear Sibelius s violin Lionesses of ice hockey Uusi kasvoja Killassa Brittiruokaa Suomessa Scanadventures

Lisätiedot

Mitä jos lähtisit ulkomaille?

Mitä jos lähtisit ulkomaille? 2 Mitä jos lähtisit ulkomaille? EN EHTINYT EDES HAKEA TÖITÄ, KUN UNELMIENI TYÖPAIKASTA JO SOITETTIIN. Liisa Lahti IAESTE-harjoittelussa Ghanassa 2008 IAESTE-harjoittelussa Tadžikistanissa 2009 CIMOn maaohjelmien

Lisätiedot

Spaces for learning: past, present and future

Spaces for learning: past, present and future Spaces for learning: past, present and future Proceedings of the FMSERA 30 th annual symposium in Vaasa, November 6-8, 2013 Ann-Sofi Röj-Lindberg, Lars Burman, Berit Kurtén-Finnäs & Karin Linnanmäki (Eds.)

Lisätiedot

TOMMI TOIJAN IHMEELLINEN MAAILMA TOMMI TOIJAS FÖRUNDERLIGA VÄRLD THE CURIOUS, MARVELOUS WORLD OF TOMMI TOIJA

TOMMI TOIJAN IHMEELLINEN MAAILMA TOMMI TOIJAS FÖRUNDERLIGA VÄRLD THE CURIOUS, MARVELOUS WORLD OF TOMMI TOIJA 1 TOMMI TOIJAN IHMEELLINEN MAAILMA TOMMI TOIJAS FÖRUNDERLIGA VÄRLD THE CURIOUS, MARVELOUS WORLD OF TOMMI TOIJA PURKKAPALLOPOIKA POJKE VID TUGGUMS PUBBLE BUBBLEGUMBOY 2 h. 42 cm3 PIKKU PELKURI DEN LILLA

Lisätiedot

WOOD HOLZ BOIS 1/14 SUOMALAISTA PUUARKKITEHTUURIA JA -RAKENTAMISTA FINNISH WOOD ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION PUU 1/14 1

WOOD HOLZ BOIS 1/14 SUOMALAISTA PUUARKKITEHTUURIA JA -RAKENTAMISTA FINNISH WOOD ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION PUU 1/14 1 WOOD HOLZ BOIS 1/14 SUOMALAISTA PUUARKKITEHTUURIA JA -RAKENTAMISTA FINNISH WOOD ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION PUU 1/14 1 Puuta kunnioittavia pintakäsittely ratkaisuja kohteisiin, joissa puupinnan ulkonäkö,

Lisätiedot

Törnävän Kesäteatteriyhdistys. Etelä-Pohjanmaan kulttuuriesite South Ostrobothnian Culture

Törnävän Kesäteatteriyhdistys. Etelä-Pohjanmaan kulttuuriesite South Ostrobothnian Culture Törnävän Kesäteatteriyhdistys Etelä-Pohjanmaan kulttuuriesite South Ostrobothnian Culture 2015 (Kuva: Marjut Hakkola) Etelä-Pohjanmaan maakunta Etelä-Pohjanmaan liitto PL 109, 60101 Seinäjoki (Kampusranta

Lisätiedot

KUPARIFOORUMI. Asuintaloja Kööpenhaminan Frederikskajssa. Uutta kuparia Roskilden katedraalissa. Accordia Englantilainen asuntoprojekti

KUPARIFOORUMI. Asuintaloja Kööpenhaminan Frederikskajssa. Uutta kuparia Roskilden katedraalissa. Accordia Englantilainen asuntoprojekti KUPARIFOORUMI AIKAKAUSLEHTI KUPARIN KÄYTÖSTÄ RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 26/2009 Asuintaloja Kööpenhaminan Frederikskajssa Uutta kuparia Roskilden katedraalissa Accordia Englantilainen asuntoprojekti Suuri

Lisätiedot

OPINTO-OPAS STUDY GUIDE 2005-2006

OPINTO-OPAS STUDY GUIDE 2005-2006 OPNTO-OPAS STUDY GUDE 2005-2006 1 TERVETULOA OPSELEMAAN MELN AMMATTOREA- OULUUN! WELCOME TO STUDY AT MEL POLYTECHNC! Hyvä Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelija. Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon monialaiseen,

Lisätiedot