vuosikirja 2010 Yearbook Kuvataideakatemia / Finnish Academy of Fine Arts

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "vuosikirja 2010 Yearbook Kuvataideakatemia / Finnish Academy of Fine Arts"

Transkriptio

1 1 vuosikirja 2010 Yearbook Kuvataideakatemia / Finnish Academy of Fine Arts

2 2 3 vuosikirja 2010 Yearbook Kuvataideakatemia / Finnish Academy of Fine Arts

3 4 5 Sisältö Kuvataideakatemia Missio, visio, arvot 07 Päivikki Kallio, professori, taidegraafikko, kuvataiteilija 09 Markus Konttinen, rehtori, kuvataiteilija 21 Ilse Rossander, opintoamanuenssi 35 Filippo Zambon, opiskelija 47 Näyttelyt 2010, Lukuja KuvAsta 61 Contents Finnish Academy of Fine Arts Mission, vision, values 16 Päivikki Kallio, professor, visual artist 19 Markus Konttinen, rector, visual artist 21 Ilse Rossander, study amanuensis 35 Filippo Zambon, student 47 Exhibitions 2010, Statistics about the Finnish Academy of Fine Arts 61

4 64 75 Finnish Academy of Fine Arts in 2010 The 2010 yearbook consists mainly of images. We asked four members of the Academy community to select images that in their view illustrate the year 2010 in the Finnish Academy of Fine Arts. The people giving their view of the past year are Professor Päivikki Kallio, Rector Markus Konttinen, Study Amanuensis Ilse Rossander and student Filippo Zambon. The end result is a series of visual stories that embody free arts, encounters between people, passionate work. In addition, you will find information about the Finnish Academy of Fine Arts exhibitions and other artistic projects as well as key figures related to the university in Kuvataideakatemia 2010 Kuvataideakatemian vuosikirja täyttyy tällä kertaa kuvista. Pyysimme neljää akatemian yhteisöön kuuluvaa henkilöä valitsemaan kuvia, jotka heidän mielestään ilmentävät Kuvataideakatemian vuotta Oman näkökulmansa menneeseen vuoteen kokosivat professori Päivikki Kallio, rehtori Markus Konttinen, opintoamanuenssi Ilse Rossander ja opiskelija Filippo Zambon. Syntyi sarja kuvallisia kertomuksia, joiden ytimessä ovat vapaa taide, kohtaamiset, ihmiset, intohimoinen tekeminen. Kirjan lopusta löytyy myös tietoa Kuvataideakatemian näyttelyistä ja muista taiteellisista projekteista sekä keskeisiä tunnuslukuja.

5 86 97 Mission The Finnish Academy of Fine Arts educates artists to operate on the cutting edge of international fine arts and is a pacesetter in artistic research. Missio Kuvataideakatemia kouluttaa luovia taiteilijoita kansainvälisen kuvataiteen kärkeen ja on taiteellisen tutkimuksen edelläkävijä. Vision The Finnish Academy of Fine Arts creates, reinforces and highlights processes relevant to the free arts. The Academy is an esteemed university in the fields of contemporary arts and artistic research that employs the best forces in the fine arts and is a sought-after expert in the field. The Finnish Academy of Fine Arts constitutes an important centre for contemporary arts. Visio Kuvataideakatemia synnyttää vapaan taiteen prosesseja, vahvistaa niitä ja nostaa niitä esiin. Akatemiassa työskentelevät kuvataiteen parhaat tekijät, akatemia on arvostettu nykytaiteen ja taiteellisen tutkimuksen yliopisto ja kysytty kuvataiteen asiantuntija. Kuvataideakatemia on tärkeä nykytaiteen keskus. Values The students and staff of the Finnish Academy of Fine Arts are committed to cherishing the artistic freedom in artistic work and research. The values that structure the activities include Openness, Dialogue and Living arts. Living arts are in the heart of the education. They are reflected in relation to the traditions of fine arts and of art history. New trends in art are cultivated in an open, interactive relationship with the past. Arvot Kuvataideakatemian opiskelijat ja työntekijät ovat sitoutuneet vaalimaan taiteellisen työskentelyn ja taiteellisen tutkimuksen vapautta. Toimintaa jäsentäviä arvoja ovat avoimuus, dialogisuus ja elävä taide. Koulutuksen ytimessä on elävä taide. Se näkyy suhteessa kuvataiteen traditioon, taidehistoriaan. Taiteessa uusi kasvaa avoimessa, vastavuoroisessa suhteessa menneeseen.

6 Päivikki Kallio professori, taidegraafikko, kuvataiteilija / professor, visual artist Painetun omakuva: viiva, mittasuhteet, sarjallisuus, paperi Self-portrait of the one in print: line, proportions, seriality, paper

7 Viivat seuraavat toisiaan vaakasuorassa, hahmo on katsojan päätettävissä. Heikki Räisäsen teos näyttää klassiselta etsaukselta, mutta siinä on jäljennetty tarkasti ja syövytetty kuparisen painolevyn taustalakan valumajälkien reunakuvio. Hämärässä tilassa leijuu teräviä, kirkkaita viivoja. Maarit Kotirannan teoksessa tilassa roikkuvien pleksilevyjen reunat piirtyvät esiin heijastavan valon avulla. Kummassakin työssä viiva näyttää rajan. The lines follow each other horizontally; the figure is the viewer s to decide. The work of art by Heikki Räsänen may look like a classic piece of etching, but it has been reproduced with careful precision, etching in the edges of the pattern created by the dribbling varnish on a copper printing plate. Sharp, bright lines float in the gloomy space. In Maarit Kotiranta s work, outlines of the plexiglass plates hanging in the space appear as light is reflected on them. In both of these works of art, the line indicates the dividing line. Heikki Räisänen: Materialistinen rukous Etsaus, 208 x 127 cm, 2011 Maarit Kotiranta: An attempt to understand what death is Installaatio: pleksi, vesi, 2010

8 Silmä ei tavoita kerralla. On käveltävä edestakaisin, jotta kokonaisuus hahmottuu. Ensimmäisen vuosikurssin kollektiivinen puupiirros on osa taidegrafiikan koulutusohjelman Kalasatama-projektia, jossa työmaa-aidan suuret vanerilevyt palautuvat kaiverrettuina paikalleen ja niistä otetut vedokset ripustetaan kaupunkitilaan yhtenä suurena kokonaisuutena. The eye cannot capture it at once. You have to walk back and forth to perceive the whole. This woodwork, collectively produced by the first year students, is part of the Kalasatama project of the Printmaking study programme. Large plywood sheets making up the fence of the construction site are returned to their old place, decorated with etchings, and one massive entity is made of their proofs and hung in urban space. Markus Lampinen: Marssi 9 Vesiväripuupiirros, 14 x 18,7 cm, 2010 Ykkösvuosikurssi First-year students Puupiirros, 11 m x 2,7 m, 2010 Katse keskittyy äärimmilleen. Voiko puupiirros näyttää sanomalehtikuvalta? Markus Lampisen sävykkäässä puupiirroksessa yhdistyy toisaalta taidegrafiikan poliittinen ja toisaalta esteettinen suuntaus. Aihe on toteutettu esteettiseksi mielletyllä, perinteisellä japanilaisella vesiväripuupiirrostekniikalla. The eye concentrates to the maximum. Can a wood engraving look like a newspaper photo? The nuances in Markus Lampinen s wood engraving combine both the political and the aesthetical trends of printmaking. The motif has been realised with the methods of traditional Japanese watercolour and wood carving techniques, which is considered highly aesthetic.

9 Ruskean voimapaperi kertoo tarinaa Salosta, sivu sivulta, kuva toisensa jälkeen. Taneli Rautiaisen lopputyön dokumentaatio muodostuu sarjakuvamuotoiseksi taiteilijakirjaksi. Brown kraft paper tells a story about the town of Salo, page by page, one picture after the other. The documentation of the thesis by Taneli Rautiainen grows into an artist s book in the form of comics. Elina Rantasuo: River Animaatio, 3 min. loop, projisointi valkokankaalle, Keskellä liikettä, nuken hahmo kiertää tilaa ja katoaa aina välillä. Tämän kokemuksen synnyttämiseksi tarvitaan pitkiä kuvasarjoja, kuva kuvalta vähitellen toiseksi muuttuvia. Elina Rantasuon animaatiossa näkökulma keinuu ylä- ja alapuolen, sisä- ja ulkotilan välillä. Amid movement, the figure of a doll circulates in the space, disappearing every now and then. A long series of pictures, transforming into one another little by little, is needed to create this experience. In the animation by Elina Rantasuo, the perspective floats between the top and the bottom, inside and outside. Taneli Rautiainen: Salo 2-värinen offset, 2010

10 Paperi hierretään kokonaan pois, jäljelle jää kopiokoneen muste paperisaven pinnalle, polttamisen jälkeen rautapitoinen valokuva on muuttunut ruskeaksi, arkaaiseksi jäljeksi. Heini Partasen taidegrafiikan kesäakatemiassa 2010 tehdyn työn pintastruktuuri on kopioitu tuoreella paperisavella kuvan kuolleen linnun löytöpaikalta. The paper is carved out entirely, and what is left is copier ink on paper clay as the photo, with its iron contents, has turned into a brown, archaic trace after being fired. This work, completed by Heidi Partanen in the 2010 Printmaking Summer Academy, features a surface structure that was reproduced with fresh paper clay from the place the dead bird in the picture was found. Heini Partanen Kopiosiirto paperisavelle, 2010

11 Rutistettuja paperikopioita ajelehtii pöydillä seuraavan kerran ne ilmestyvät täysin tuntemattomina pimeässä liikkuvina olioina, samoin kuin filmin pinnalle maalattu. Tuukka Salosen kokeellinen elokuva projisoituu valkokankaalle kuten valokopio savelle tai puuhun kaiverrettu paperille. The desks are floating with crumpled paper copies that turn into completely unknown creatures when they reappear, moving in the dark, as if painted on top of the film. The experimental film by Tuukka Salonen is projected on the screen like photocopies on clay or wood engravings on paper. Tuukka Salonen: nicely, nicely Digitaalinen video, 2010

12 Markus Konttinen rehtori, kuvataiteilija / rector, visual artist

13 Aurinko ja sininen. Telakka ja sininen. Punainen iho ja sininen. Muoto ja sininen. Ilo ja sininen. Petri ja sininen. Opiskelija ja sininen. Kuvataideakatemian maalauksen koulutusohjelman kurssi Maalaa Helsinki polkupyörällä ja sininen. The sun and blue. The harbour and blue. Red skin and blue. The form and blue. Joy and blue. Petri and blue. The student and blue. The course Paint Helsinki by Bike of the Finnish Academy of Fine Arts Painting study programme and blue.

14

15

16

17

18

19 Ilse Rossander opistoamanuenssi / study amanuensis

20 Kuvataiteilija Elina Merenmiehen piirustuskurssi mukana ylioppilaskuntien mielenosoituksessa lukukausimaksuja vastaan, toukokuu. The drawing course by artist Elina Merenmies takes part in the demonstration against terms fees, organised by the university student unions, May.

21 Maalaa Helsinki polkupyörällä kurssin näyttelyä rakennetaan Kalasatamassa, avajaiset Helsinki-päivänä 12. kesäkuuta. Exhibition by the students of the Paint Helsinki by Bike ( Maalaa Helsinki polkupyörällä ) course is constructed at the Kalasatama area before the opening on Helsinki Day, 12 June.

22 vuosikurssin Myllyn kuvanveistojakso, syyskuu. Sculpture makes up one component in the Mylly programme for first year students, September.

23 Kuvataiteilija Paavo Paunu esitteli maalauksen seminaariryhmille näyttelynsä Forum Boxissa ja aloitti seuraavana päivänä Kuvataideakatemiassa kuvanveistokurssin maalareille, syyskuu. Artist Paavo Paunu introduced his exhibition in the Forum Box gallery to the seminar groups of the painting study programme and started a sculpture class for painters the next day, September.

24 Kuvataiteen kandidaateiksi valmistuneiden ja toisen vuoden maisteriopiskelijoiden opintomatka Lontooseen, lokakuu. Study trip to London for students graduated with the Bachelor of Fine Arts degree and second year students in the Master s programme, October.

25 Filippo Zambon opiskelija, tila-aikataiteet / student, time and space

26 It was difficult to choose which images to include. I wanted them to be those of works by my fellow students at the Academy, some of my favourite artists. It is a difficult task, though. I have been thinking of all the exhibitions and seminars I attended during the year I recall so many works that would deserve to be published or at least mentioned in the yearbook that I feel completely unsatisfied choosing only ten of them. I am always very impressed and inspired when I visit the exhibitions of the students of the Academy. I cannot really find anything in common between the works apart from the passion that the students put in them. Diversity is one of the strengths of our school. The works I have selected are works with a soul. They have the power to touch me deeply. Those works give me great inspiration and motivation for my personal practice. Oli vaikea päättää, mitkä kuvat valitsisin. Halusin mukaan teoskuvia opiskelijatovereiltani, jotka lukeutuvat lempitaiteilijoideni joukkoon. Tehtävä oli kuitenkin vaikea. Olen ajatellut kaikkia niitä näyttelyitä ja seminaareja, joihin osallistuin vuoden 2010 aikana. Muistan niin monta työtä, jotka ansaitsisivat olla mukana tai jotka pitäisi ainakin mainita tällaisessa vuosikirjassa, ja niinpä kymmenen kuvan valinta ei tyydytä minua lainkaan. Olen aina yhtä vaikuttunut ja inspiroitunut käydessäni Kuvataideakatemian opiskelijoiden näyttelyissä. Työt ovat erilaisia, mutta niitä yhdistää yksi asia: niissä näkyy opiskelijoiden intohimo. Moniäänisyys on yksi akatemian vahvuuksista. Työt, jotka lopulta valitsin, ovat teoksia, joilla on sielu. Niillä on kyky koskettaa minua syvästi. Nämä työt ovat omalle työskentelylleni merkittävä inspiraation ja motivaation lähde.

27 Iiris-Lilja Kuosmanen: Carioca #3 Aleksi Linnamaa: Entropy

28 Jonna Kina: Nimetön Filippo Zambon: The Gang of Kathmandu

29 Katarzyna Miron: Untitled Lauri Wuolio: Kaikki Sarantuva

30 Elina Rantasuo: River Emma Tryti: Rötthår och fräcknar

31 Laura Paavilainen: Arkipäivä Robin Lindqvist: Naturteckning

32 Näyttelyt / Exhibitions 2010 Lukuja KuvAsta / Statistics about the Finnish Academy of Fine Arts

33 Näyttelyt / Exhibitions 2010 Kuvataideakatemian omat galleriat / The Finnish Academy of Fine Arts galleries: Muita näyttelyprojekteja, mm. / Other exhibitions and projects, incl. Kuvataideakatemian galleria Kasarmikatu 44, Helsinki Joonas Jokiranta: Uuden ajan jälkeen Kuvataideakatemian maalauksen kandidaatit / BFA show: Elina Autio, Lotta Hänninen, Pauliina Kaasalainen, Ilkka Luttinen, Tiina Pyykkinen Anna Hyrkkänen: Impressions Kim Somervuori Bonnie Kit-Yin Fan: Stills from a boat made of paper Marjo Levlin: Mustan kabinetin tarinoita Nuutti Koskinen: Portraits of Conquered Ground Juhani Tuomi: Seikkailu Kuvan Kevät 10, Kuvataideakatemian lopputyönäyttely / 2010 Degree Show of the Finnish Academy of Fine Arts Kati Lehtonen: Kantama Emma Tryti: Vaarallisia unelmia, farliga drömmar Katarzyna Miron Diego Bruno: The Original Position Pauliina Kaasalainen: Mental Marks Sami Korkiakoski ja Maria Pulli Maria Kausalainen: Kansakunnassa kaikki hyvin Jenni Markkanen: Esipuhe vastapuolelle Ville Andersson Jenni Eskola: Crossings piirustuksia ja värityksiä Aki Turunen: Teflon-Kaanon Ida Koitila: Touché Simo Ripatti Galleria FAFA Lönnrotinkatu 35, Helsinki Aamu Tikkanen: In the hop-garden and other motional motifs Kuvataideakatemian uudet maisteriopiskelijat / New MFA students Johan Lindström, Anna Nykyri Manchester Metropolitan University -vaihtonäyttely / Manchester Metropolitan University Exchange Exhibition Sami Havia: A Piece of Schema Jussi Suvanto ja Ella Tahkolahti Kuvan Kevät 10, Kuvataideakatemian lopputyönäyttely / 2010 Degree Show of the Finnish Academy of Fine Arts Saara-Maria Kariranta, Liisa Hilasvuori Paul Landon: Recent Images Paulon Säätiön kutsunäyttely Compulsive Hoarding: Janne Nabb ja Maria Teeri / The Paulo Foundation Exhibition: Janne Nabb and Maria Teeri Vaihtonäyttely Carnegie Mellon, Pittsburgh / Exchange Exhibition with Carnegie Mellon, Pittsburgh Lauri Wuolio: Kaikki sarantuva Visa Romsi: Ihmisen ääriviiva Human contour Lens Politica elokuva- ja taidefestivaali / Exhibition with the Lens Politica Festival Lauri Isola: Ole oma itsesi / Be yourself! Laura Könönen: Yhtä tyhjän kanssa / All for nothing Kaiku-galleria Kaikukatu 4, Helsinki Tussimaalauskurssin töitä, opettajana Eero Markuksela / Works from the Chinese Ink Drawing course Japanilaista puupiirrostaidetta Antton Mikkosen kokoelmasta / Japanese Woodcuts from the collection of Antton Mikkonen, kuraattori / curator Heikki Räisänen Paperin jäljet Mittakaavakurssin näyttely, opettajina Markus Kåhre ja Päivi Takala Gizmologia Kuvataideakatemian vaihto-opiskelijat / Exchange Students of the Finnish Academy of Fine Arts Liikkuva kuva omassa työskentelyssä / Moving Image Behind the Moving Glass Critique of Archival Reason 2 Kuvan Kevät 10, Kuvataideakatemian lopputyönäyttely / 2010 Degree Show of the Finnish Academy of Fine Arts Kadotettu ja uudelleen löydetty kuva Hitaasti palava sydän, kokeellisen mustesuihkutyöpajan tuloksia / Works from the Inkjet workshop Axel Straschnoy: Watching Art Professori Päivikki Kallion virkaanastujaisnäyttely / Professor Päivikki Kallio s Inaugural Exhibition Kuvataideakatemian vaihto-opiskelijat / Exchange Students of the Finnish Academy of Fine Arts: Circumstances Janne Kärkkäinen: Naamion takaa Kuvataideakatemian ensimmäinen vuosikurssi / First Year Students of the Finnish Academy of Fine Arts Denise Zieglerin: Poeettisen piirteistä, Taidehalli / Denise Ziegler: Features of the Poetic at Kunsthalle Helsinki. European Exchange Academy: Crossing Points -intensiivikurssi / workshop. Beelitz. Fondia-gallerian näyttelyt / exhibitions in the Fondia gallery. Helsinki. Forumak Leto: työpajayhteistyö Smolny Collegen kanssa / workshop with Smolny College. Pietari / St Petersburg. Kuvataideakatemian opiskelijoiden vaihtonäyttely Manchester Metropolitan Universityn galleriassa / Exchange Exhibition of Finnish Academy of Fine Arts students in the Manchester Metropolitan University gallery. Lasiboksin näyttelyt / Exhibitions in Lasiboksi Maija Närhinen, Kluuvin galleria / Kluuvi Gallery. Helsinki. Manifesta 8: workshop ja näyttely / workshop and exhibition. Murcia. Marjatta Oja: Päällekkäiskuvia ja palaavia tilanteita, Galleria Sculptor / Marjatta Oja: Overlapping Images and Returning Situations, Gallery Sculptor. Helsinki. Merja Puustinen: Money Business, or Love in a Cold Climate, Keravan taidemuseo / Kerava Art Museum. Niran Baibulat: Paikoitusalueita, Galleria Sculptor / Gallery Sculptor. Helsinki. Real Presence: nuorten taiteilijoiden työpaja / workshop for emerging generations of artists. Belgrad / Belgrade. Simo Alitalo: Klangi, Aboa Vetus Ars Nova museo / Museum. Turku. Startpoint, the Prize for the best diploma work of European Art Academies: ryhmänäyttely / group exhibition. Praha / Prague. Unknown Society: työpaja / workshop. Trondheim Biennale.

34 66 67 Lukuja KuvAsta / Statistics about the Finnish Academy of Fine Arts Opiskelijat / Students Perustutkinto-opiskelijat / MFA degree students Jatkotutkinto-opiskelijat / Doctoral students Ulkomaiset tutkinto-opiskelijat / Foreign degree students (%) Opiskelijavaihto / Student exchange Vaihtoon lähteneet (yli 3 kk) / Departing exchange students (over 3 months) Vaihtoon saapuneet (yli 3 kk) / Arriving exchange students (over 3 months) Opiskelijavalinta, perusvalinta / Admissions, main student selection Hyväksytyt / Admissions Hakeneet / Applicants Sisäänpääsyprosentti / Admission percentage 2,6 2,5 5,9 Opiskelijavalinta, erillisvalinta / Admissions, special selection Hyväksytyt / Admissions Hakeneet / Applicants Sisäänpääsyprosentti / Admission percentage 11,3 8,7 10,2 Opiskelijavalinta, jatkotutkinto / Admissions, doctoral studies Hyväksytyt / Admissions Hakeneet / Applicants Sisäänpääsyprosentti / Admission percentage 10,3 11,1 9,1 Suoritetut tutkinnot / Graduates Kuvataiteen kandidaatti / BFA graduates Kuvataiteen maisteri / MFA graduates Kuvataiteen tohtori / DFA graduates Henkilöstö (henkilötyövuosina) / Staff (in person-years) Opetus- ja tutkimus (sis. tuntiopetus) / Teaching and research (incl. hourly-based teaching) Opetuksen tekninen tuki / Technical Muu / Other Tilat / Facilities (m 2 ) Opetus- ja kulttuuriministeriön perusrahoitus 7,6 milj. euroa Core funding from the Ministry of Education and Culture 7.6 mil. euros Toimitus / Editor: Kirsi Korhonen Graafinen suunnittelu / Graphic Design: Helena Kajander Kuvat / Images: Kuvataideakatemia/Juhani Autio, Valpuri Kylmänen, Ari Pelkonen, Ilse Rossander & taiteilijat / artists Käännökset / Translations: Katja Sandelin, Kirsi Korhonen Kuvataideakatemia, Helsinki, 2011 Painotyö / Printed by: Erweko Oy

35 68

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 Ollipekka Kangas in short Ollipekka Kangas was born in 1965 in Riihimäki. He graduated as art teacher in 1997 and Master of Arts two years later from the University

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

1. Taideteoria ja yleinen opetus / Art theory and general studies

1. Taideteoria ja yleinen opetus / Art theory and general studies Taideyliopiston Kuvataideakatemian liikkuvuusopinnot Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun opiskelijoille, syksy 2015 Academy of Fine Arts Mobility courses for the students of Sibelius Academy and

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

indexhan wen Club Ambulant -play together

indexhan wen Club Ambulant -play together Club Ambulant -play together Tänä vuonna näyttelyn teema on Tulevaisuuden oppimisympäristö. Kurssin tavoite oli löytää persoonallisia, joustavia ja inspiroivia ratkaisuja koulumaailmaan. indexhan wen Suunnitellessamme

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Beneath the Northern Lights

Beneath the Northern Lights Beneath the Northern Lights Little Lilli and her best friend Kalle are playing in the snowy forest, that is filled with creatures of the winter. If it gets dark or a little scary, they don t have to be

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

Kiirastuli OY. Vili Nissinen. Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Kuvataiteen koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu

Kiirastuli OY. Vili Nissinen. Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Kuvataiteen koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu Kiirastuli OY Vili Nissinen Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Kuvataiteen koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu Kiirastuli Oy 2011 Elämässä tässä, rumat temput sallitaan. Kunhan sisimmässä on tarve parempaan.

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Käytettävyys ja käyttäjätutkimus Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Teron luennot Ke 15.2 miniluento Ti 28.2 viikkotehtävän anto (T,M) To 1.3 Tero paikalla (tehtävien tekoa) Ti 6.3

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Mitä museo voi tehdä Wikimedian & Wikipedian kanssa

Mitä museo voi tehdä Wikimedian & Wikipedian kanssa Mitä museo voi tehdä Wikimedian & Wikipedian kanssa Wikipedia Recent Changes Map Valtakunnalliset museopäivät, Inari 26.5.2016 Heikki Kastemaa Mitä tein Raahessa lauantaina? Luettelo Raahen patsaista ja

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Opinto-ohjaajat Metropoliassa 14.11.2014 KTL, kehityspäällikkö Finnish Educational System Source: www.hamk.fi 14.11.2014 Ylemmät amk-tutkinnot pähkinänkuoressa

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON McMath student s name Age Grade Getting to school School day Favorite subjects Least favorite subjects Electives

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Saattohoidon opetus lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Anestesiologian ja tehohoidon klinikka HY/HYKS Esityksen sisältö Työelämässä olevat,

Lisätiedot

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto EILC KOKEMUKSIA LAPISTA HAKEMUS BUDJETTI JÄRJESTÄVÄTAHO & VASTUU TYÖNJAKO KIELENOPETUS OHJELMA JA PALJON KOKEMUKSIA

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Innovation Platform Thinking 17.6.2015 Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Motivation for platform thinking... Normal project with different phases:

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos -69--70, Suomen Taideakatemian koulu -70--73

koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos -69--70, Suomen Taideakatemian koulu -70--73 cv Jukka Nopsanen, taidemaalari, s.1950 Helsinki os. Saarnakuja 10, 03400 Vihti p. 0405491045 e-mail jukka.nopsanen@kolumbus.fi kotisivut http://www.jukkanopsanen.fi koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos

Lisätiedot

INVITATION FOR ARTISTS, PHOTOGRAPHERS, ILLUSTRATORS, DESIGNERS & CARTOONISTS

INVITATION FOR ARTISTS, PHOTOGRAPHERS, ILLUSTRATORS, DESIGNERS & CARTOONISTS INVITATION FOR ARTISTS, PHOTOGRAPHERS, ILLUSTRATORS, DESIGNERS & CARTOONISTS A new selling opportunity for artists from South West Finland Do you have original artworks to sell? Do you want to sell limited

Lisätiedot

MOOC toiveita ja pelkoja. Jaakko Kurhila opintoesimies tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto

MOOC toiveita ja pelkoja. Jaakko Kurhila opintoesimies tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto MOOC toiveita ja pelkoja Jaakko Kurhila opintoesimies tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto Messukeskus 2.12.2013 massive open online course 1980 jokaisella on pilvi taskussa 1869 2013 Aika

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

Heikki Marila (b , Lahti) Studies Turku Drawing School. Private Exhibitions

Heikki Marila (b , Lahti)  Studies Turku Drawing School. Private Exhibitions Heikki Marila (b. 16.5.1966, Lahti) heikki.marila@kolumbus.fi www.heikkimarila.fi Studies 1988-92 Turku Drawing School Private Exhibitions 2010 Galleria AMA, Helsinki Gallery Maaret Finnberg, Turku 2008

Lisätiedot

ERKKI SALMENHAARA. Viulusonaatti. Sonata for Violin and Piano (1982) M055 ISMN M-55003-068-8 Modus Musiikki Oy, Savonlinna 1994, Finland

ERKKI SALMENHAARA. Viulusonaatti. Sonata for Violin and Piano (1982) M055 ISMN M-55003-068-8 Modus Musiikki Oy, Savonlinna 1994, Finland ERKKI SALMENHAARA Viulusoaatti Soata for Violi ad Piao (98) M055 ISMN M-55003-068-8 Modus Musiikki Oy, Savolia 99, Filad ========== ERKKI SALMENHAARA (9 00) suoritti sävellykse diplomitutkio Jooas Kokkose

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry Faculty of Agriculture and Forestry Promoting the sustainable use of bioresources by high level teaching based on scientific research Maatalous-metsä tieteellinen tiedekunta Faculty of Agriculture and

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

CV Anja Helminen, Kuvataiteilija ja mediataiteilija (KuM).

CV Anja Helminen, Kuvataiteilija ja mediataiteilija (KuM). CV Anja Helminen, Kuvataiteilija ja mediataiteilija (KuM). KOULUTUS 2006 Videotaiteen erikoistumisopinnot, Tampereen Ammattikorkeakoulu TAMK, Taide ja Viestintä, Tampere 1994-1999 Kuva- ja mediataiteilija,

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Calculation: N117 x 9 x HH141 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 5.11.2013 16:44 / 1 Minimum

Lisätiedot

T U O T T E E T P R O D U C T S

T U O T T E E T P R O D U C T S TUOTTEET PRODUCTS TUOTTEIDEN VÄRIMALLIT / AVAILABLE PRODUCT COLOURS SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS MUSTA / BLACK VALKOINEN / WHITE HARMAA / GRAY LAMINAATIN VÄRIMALLIT / LAMINATE COLOURS VÄRITÖN / NATURAL TARINAMME

Lisätiedot

Mitä mahdollisuuksia tuloksemme tarjoavat museoille?

Mitä mahdollisuuksia tuloksemme tarjoavat museoille? Mitä mahdollisuuksia tuloksemme tarjoavat museoille? Prof. Eero Hyvönen Helsinki Institute for Information Technology HIIT University of Helsinki, Dept. of Computer Science Semantic Computing Research

Lisätiedot

Miss Gay Finland kruunataan Pride-viikolla Helsingissä

Miss Gay Finland kruunataan Pride-viikolla Helsingissä Lehdistötiedote 07.06.2016 Julkaisuvapaa Miss Gay Finland kruunataan Pride-viikolla Helsingissä Kuva: Heidi Sandborg Suomen neljäs Miss Gay Finland valitaan ravintola dtm:ssä Helsinki Pride -viikolla keskiviikkona

Lisätiedot

Campus and the City. XL Interactive University -Interactive learning -Crossfield teaching -Learning three fields

Campus and the City. XL Interactive University -Interactive learning -Crossfield teaching -Learning three fields Campus and the City CASPER WREDE Kunkin yhdistyvän korkeakoulun tarpeita tyydytetään parhaiten säilyttämällä niiden toimintakapasiteetti ja lisäämällä kuhunkin kampukseen sitä puuttuvia ja kaivattuja osia.

Lisätiedot

Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta

Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta Myllypuron alueen asukkaiden keskuudessa kerättävien aineistojen kerääminen ja jäsentely. Mielenkiinnon kohteina myllypurolaisten käsitykset kampuksesta ja sen

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 13.6.2013 19:42 / 1 Minimum

Lisätiedot

ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN

ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN MINIMIASUMINEN JAETUT TILAT HANNU HUTTUNEN 12.12.2016 GOLBAALIT HAASTEET ILMASTON MUUTOS SIIRTOLAISUUS KAUPUNKIEN KASVU KOTOISET HAASTEET UUDET TEKNOLOGIAT ENERGIATEHOKKUUS KESTÄVÄ

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO DS-tunnusten haku 2013 Outi Jäppinen CIMO 2/2009 DS-tunnukset ECTS- ja DS-tunnusten avulla pyritään edistämään ECTS-järjestelmän sekä tutkintotodistuksen liitteen Diploma Supplementin asianmukaista käyttöä

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 811122P (5 op.) 12.12.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

,0 Yes ,0 120, ,8

,0 Yes ,0 120, ,8 SHADOW - Main Result Calculation: Alue 2 ( x 9 x HH120) TuuliSaimaa kaavaluonnos Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

( ,5 1 1,5 2 km

( ,5 1 1,5 2 km Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 4 5 3 1 2 6 7 8 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Helena Kurkela 14.4.2014 Siirtymäsäännökset Siirtymäkausi: kandidaatin tutkintoon johtavilla ohjelmilla 1.8.2014-31.10.2016 maisterin tutkintoon johtavilla

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145 OX2 9 x N131 x HH145 Rakennuskanta Asuinrakennus Lomarakennus Liike- tai julkinen rakennus Teollinen rakennus Kirkko tai kirkollinen rak. Muu rakennus Allas Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 22.12.2014 11:33 / 1 Minimum

Lisätiedot

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Liiketoimintamalli: taustaa (R. Jaikumar ja Barettan autotehdas) Tuottavuuden jatkuva parantaminen on mahdollista vain toteuttamalla

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tietojenkäsittelytieteen laitos Kisällioppiminen = oppipoikamestari

Lisätiedot

Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen

Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen Tarja Nikula Soveltavan kielentutkimuksen keskus tarja.nikula@jyu.fi Kiinnostuksen kohteena Luokkahuonevuorovaikutus vieraalla kielellä englannin kielen

Lisätiedot

Kylänetti projektin sivustojen käyttöohjeita Dokumentin versio 2.10 Historia : 1.0, 1.2, 1.6 Tero Liljamo / Deserthouse, päivitetty 25.8.

Kylänetti projektin sivustojen käyttöohjeita Dokumentin versio 2.10 Historia : 1.0, 1.2, 1.6 Tero Liljamo / Deserthouse, päivitetty 25.8. Kylänetti projektin sivustojen käyttöohjeita Dokumentin versio 2.10 Historia : 1.0, 1.2, 1.6 Tero Liljamo / Deserthouse, päivitetty 25.8.2012 Hakemisto 1. Sivustot internetissä... 2 2. Yleistä... 2 3.

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Akateeminen portfolio tutkijakoulujen ja tutkijakoulutettavien työssä Eero Vuorio Turun yliopisto (Tutkimuseettinen neuvottelukunta)

Akateeminen portfolio tutkijakoulujen ja tutkijakoulutettavien työssä Eero Vuorio Turun yliopisto (Tutkimuseettinen neuvottelukunta) Akateeminen portfolio tutkijakoulujen ja tutkijakoulutettavien työssä 05.11.2007 Eero Vuorio Turun yliopisto (Tutkimuseettinen neuvottelukunta) Kaksi näkökulmaa Tyvestä puuhun noustaan: hyvät käytänteet

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot