Sähköinen palvelusetelijärjestelmä Keskitetty vai hajautettu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähköinen palvelusetelijärjestelmä Keskitetty vai hajautettu"

Transkriptio

1 Sähköinen palvelusetelijärjestelmä Keskitetty vai hajautettu Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittelyn tutkimuspäivät Inka Piippo, Oulun yliopisto Eeva Leinonen, Oulun yliopisto Vadym Kramar, Oulun seudun ammattikorkeakoulu Erja Laulumaa, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

2 Sähköinen palvelusetelijärjestelmä Keskitetty vai hajautettu Johdanto Tutkimuskysymys Keskitetty palvelusetelijärjestelmä Hajautettu palvelusetelijärjestelmä Keskitetty vai hajautettu palvelusetelijärjestelmä Vertailu ja tutkimustulokset Keskustelua

3 Johdanto Tutkimus on osa Ryhti-projektia Uusien teknologioiden kehittäminen vanhusten kotona asumiseen Mukana Oulun yliopisto Oulun seudun ammattikorkeakoulu Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä (RASHKY tai RAS) Tutkijat Inka Piippo, FM (OY) Eeva Leinonen, Tohtorikoulutettava, FM (OY) Vadym Kramar, projektisuunnittelija (OAMK) Erja Laulumaa, vanhustyönohjaaja (RAS) Tutkimuspaperi perustuu Inka Piipon pro gradu tutkielmaan, Sähköinen palvelusetelijärjestelmä 2013

4 Johdanto Palvelusetelilaki (Elokuu 2009) Tarkoituksena mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ostaminen yksityisiltä palveluntuottajilta kunnan tukemana ja parantaa kuntalaisen valinnan mahdollisuuksia Sähköistämisen motiivi: Sähköistäminen Tehostaa päätöksentekoa Vähentää prosessointiin liittyviä kustannuksia Yksinkertaistaa prosesseja Omavastuuosuuden reaaliaikainen maksaminen

5 Tutkimuskysymys Voiko sähköinen palveluseteli olla osana hajautettua sähköisen kaupankäynnin järjestelmää ja tarjoaisiko tällainen järjestelmä paremmat valinnanmahdollisuudet kuluttajalle?

6 Palvelusetelin sidosryhmät Asiakas Palveluntuottaja Kunta

7 Keskitetty sähköinen palvelusetelijärjestelmä Asiakas Palveluntuottaja Portaali Kunta

8 Hajautettu sähköinen palvelusetelijärjestelmä Asiakas Palveluntuottaja Kunta

9 Ubiquitous Home Environment Asiakas

10 Asiakas Ubiquitous Home Environment Kuvakaappaus Hovimestari-käyttöliittymästä (Kramar ym., 2011 ). Ubiquitous Home Environment (Kramar ym., 2011 ).

11 Ubiquitous Home Environment Asiakas Palveluntuottaja

12 Sähköisen palvelusetelijärjestelmän toiminnalliset vaatimukset MERA/KOLA Laura Sorri

13 Sähköisen palvelusetelijärjestelmän toiminnalliset vaatimukset Asiakas Hovimestari UHS Tunnistautuminen Kalenteri Hakukone Kunta Verkkopalvelin Palveluntuottaja Palvelin

14 Sähköisen palvelusetelijärjestelmän toiminnalliset vaatimukset Kunta Rekisteri Palvelin

15 Sähköisen palvelusetelijärjestelmän toiminnalliset vaatimukset Asiakas Hovimestari UHS Tunnistautuminen Kunta Palvelusetelijärjestelmä Palvelusetelihakemus Hakemus Palvelin

16 Sähköisen palvelusetelijärjestelmän toiminnalliset vaatimukset Kunta Verkkopalvelin Palvelusetelijärjestelmä Hakemus Palveluntuottaja Hakemus palvelun tuottajaksi Palvelin

17 Sähköisen palvelusetelijärjestelmän toiminnalliset vaatimukset Kunta Palvelusetelijärjestelmä Maksujärjestelmä Hakemus Palvelin

18 Sähköisen palvelusetelijärjestelmän toiminnalliset vaatimukset Asiakas Hovimestari UHS Tunnistautuminen Kunta Verkkopalvelin Maksaminen Palvelusetelijärjestelmä Maksujärjestelmä Palveluntuottaja Ajanvarausjärjestelmä Palvelin Maksun vastaanotto

19 Sähköisen palvelusetelijärjestelmän toiminnalliset vaatimukset Verkkopalvelin Katalogi Palveluntuottaja

20 Sähköisen palvelusetelijärjestelmän toiminnalliset vaatimukset Asiakas Hovimestari UHS Hakukone Haku Kunta Verkkopalvelin Rekisteri Katalogi Palveluntuottaja Palvelin

21 Sähköisen palvelusetelijärjestelmän toiminnalliset vaatimukset Asiakas Hovimestari UHS Tunnistautuminen Kalenteri Verkkopalvelin Palveluntuottaja Ajanvarausjärjestelmä Ajanvaraus

22 Sähköisen palvelusetelijärjestelmän toiminnalliset vaatimukset Asiakas Hovimestari UHS Tunnistautuminen Kalenteri Hakukone Haku Kunta Verkkopalvelin Katalogi Maksaminen Palvelusetelijärjestelmä Maksujärjestelmä Rekisteri Ajanvarausjärjestelmä Palveluntuottaja Hakemus palvelun tuottajaksi Palvelusetelihakemus Ajanvaraus Hakemus Palvelin Maksun vastaanotto

23 Sähköisen kaupankäynnin järjestelmä Asiakas Hovimestari UHS Tunnistautuminen Kalenteri Hakukone Haku Verkkopalvelin Katalogi Maksaminen Maksujärjestelmä Palveluntuottaja Ajanvarausjärjestelmä Ajanvaraus Maksun vastaanotto

24 Julkishallinnon järjestelmä Kunta Palvelusetelijärjestelmä Rekisteri Maksujärjestelmä Hakemus Palvelin

25 Julkishallinnon järjestelmä Kunta Palvelusetelijärjestelmä Rekisteri Potilastietojärjestelmä Maksujärjestelmä Hakemus Palvelin

26 Sähköinen hajautettu palvelusetelijärjestelmä Asiakas Hovimestari UHS Tunnistautuminen Kalenteri Hakukone Kunta Verkkopalvelin Katalogi Palvelusetelijärjestelmä Maksujärjestelmä Rekisteri Palveluntuottaja Ajanvarausjärjestelmä Hakemus Palvelin

27 Tulisiko sähköisen palvelusetelijärjestelmän olla keskitetty vai hajautettu?

28 Keskitetty ja hajautettu palvelusetelijärjestelmä Toiminto Keskitetty Hajautettu Palveluntuottajarekisterin ylläpito Rekisteri sisältyy palvelusetelijärjestelmään Rekisteriä voidaan ylläpitää esimerkiksi kunnan verkkosivulla Sähköinen palvelusetelihakemus Kunnan työntekijä luo uuden palvelusetelin asiakkaalle, asiakkaat potilastietojärjestelmässä Sähköinen hakemus palvelusetelijärjestelmässä Sähköinen hakemus yritykselle palvelusetelipalveluntuottajaksi Sähköinen hakemus palvelusetelijärjestelmässä Sähköinen hakemus palvelusetelijärjestelmässä Palvelunlaadunseuranta Yritystietojen muuttaminen kulkee kunnan hyväksynnän kautta ja päivittyy vasta tämän jälkeen järjestelmään Valvonta tapahtuu järjestelmän ulkopuolella esimerkiksi palautteena sähköpostin välityksellä Palvelusetelin luominen hakemuksen hylkääminen peruminen Kunnan työntekijä luo, sulkee ja peruu sähköisen palvelusetelin tai hyväksyy sähköisen palvelusetelin laskutettavaksi Kunnan työntekijä voi luoda uuden palvelusetelin asiakkaan hakemuksen perusteella sekä perua, hylätä tai siirtää palvelusetelin laskutukseen Palvelunsetelin hyväksyminen korvaukseksi vastaanotetusta palvelusta Toiminto on integroituna ajanvarausjärjestelmään Asiakas kirjautuu kunnan järjestelmään ja hyväksyy palvelusetelin käytetyksi tiettyyn palveluun Palvelusetelin hyväksyminen korvauksena annetusta palvelusta Palveluntuottaja hyväksyy palvelusetelin kirjautuneena järjestelmään. Palveluntuottaja hyväksyy palvelusetelin kirjautuneena kunnan järjestelmään Palvelusetelin laskutus Hyväksytty palveluseteli siirretään kunnan laskutukseen Hyväksytty palveluseteli siirretään kunnan laskutukseen Palvelukatalogi Yritys voi hallita omia tietojaan järjestelmässä sisäänkirjautuneena Yritys ylläpitää omaa liiketoimintaansa koskevaa informaatiota omalla verkkosivullaan Palveluntuottajan haku Palveluntuottajia voidaan hakea portaaliin kirjautuneena asiakkaana tai anonyyminä käyttäjänä Palveluntuottajien haku tapahtuu UHS:n tarjoaman palveluntuottajahaun kautta Ajanvaraus Palveluntuottaja voi käyttää joko omaa ajanvarausjärjestelmäänsä tai portaalin ajanvarausta Palveluntuottajalla on oma ajanvarauspalvelu, jossa asiakas tunnistetaan UHS:n kautta

29 Keskitetty ja hajautettu palvelusetelijärjestelmä Käytettävyys Keskitetty palvelusetelijärjestelmä on kehitetty helpottamaan ensisijaisesti kunnan prosesseja Hajautetun järjestelmän pohjalla oleva UHE - järjestelmä on suunniteltu asiakaslähtöisesti Keskitetty järjestelmä on helpompi ymmärtää, koska se keskittyy palvelemaan yhtä käyttötarkoitusta Hajautettu järjestelmä palvelee useampaa käyttötarkoitusta

30 Keskitetty ja hajautettu palvelusetelijärjestelmä Vastuu informaatiosta Keskitetyn järjestelmän osalta kunnalla on päävastuu järjestelmän sisältämästä informaatiosta ja palveluiden toimivuudesta Hajautetun järjestelmän sidosryhmät ovat vastuussa omasta informaatiosta ja omista verkkopalveluistaan Hajautetun järjestelmän käyttäjän olisi pystyttävä erottamaan julkisen hallinnon tarjoama informaatio kaupallisen tahon tarjoamasta informaatiosta

31 Keskitetty ja hajautettu palvelusetelijärjestelmä Hinta Keskitetyn järjestelmän kustannukset keskittyvät kunnalle Hajautetun järjestelmän sidosryhmät ovat vastuussa oman järjestelmänsä aiheuttamista kustannuksista Hajautetussa järjestelmässä toiminnot ovat eritelty ja niitä ei ole välttämätöntä implementoida yhdellä kertaa

32 Keskitetty ja hajautettu palvelusetelijärjestelmä Sähköisen palvelusetelijärjestelmän suunnittelussa on huomioitava nykyinen järjestelmäpohja kunnan toimialueella Yritys koko Keskitetty järjestelmä toisi pienille yrityksille näkyvyyttä Hajautetun järjestelmän etuna on se, että suuret yritykset pystyisivät hyödyntämään jo olemassa olevaa verkkoinformaatiota ja palvelua Asiakaskunta Päivähoidon palveluseteliasiakkaat omaksuvat helposti uusien verkkopalveluiden käytön Seniorit suosivat tutun näköisiä käyttöliittymiä Julkishallinto Laskutus- sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmät saattavat olla hyvin suljettuja

33 Lähteet 1. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä [Internet, lainattu ]. Saatavilla: 2. Andersen K ja Henriksen H. E-government maturity models: Extension of the Layne and Lee model. Government Information Quarterly (2): Piippo I. Sähköinen palvelusetelijärjestelmä [Master s thesis]. Oulun yliopisto: Goguen J ja Linde C. Techniques for Requirement Elicitation. Proceedings of IEEE International Symposium; 1992 Jan 4-6. P Espoon kaupunki. Suurten kaupunkien yhteishanke. Palvelusetelien ja ostopalveluiden edellyttämät tietojärjestelmät, Palvelusetelien käyttötapausmalli (Versio 1.0, 2012). 6. Xie P ja Zhang H. Applied Research on Dynamic Electronic Business based on Web Services in the Construction of MISP International Conference on Systems and Informatics (ICSAI 2012); 2012 May P Glushko R, Tenenbaum J ja Meltzer B. An XML Framework for Agent-based E-Commerce. Communications of the ACM (3): Kramar V, Korhonen M, Sergeev Y. UbiHomeServer Front-end to the Ubiquitous Home Environment. Proceeding of the 12TH conference of Fruct Association; Yildiz M. Web sites, online government services, front office. Government Information Quarterly (3): Yildiz M. E-government research: Reviewing the literature, limitations, and ways forward. Government Information Quarterly (3): Peristeras V, Mentzas G, Tarabanis K ja Abecker A. Transforming E-government and E-participation through IT. IEEE Intelligent Systems (5): Gant J ja Gant D. Web portal functionality and State government E-service. Proceedings of the 35th Annual Hawaii International Conference on System Sciences; 2002 Jan 10. P Cordella A. E-government: towards the e-bureaucratic form? Journal of Information Technology : Medjahed B, Rezgui A, Bouguettaya A ja Ouzzani M. Infrastructure for e-government Web services. IEEE Internet Computing (1): Reynolds D, Shabajee P ja Cayzer S. Semantic information portals. Proceedings of the 13th international World Wide Web conference on Alternate track papers & posters; 2004 May 17-22; New York City, USA. P

34 Kysymyksiä?

35 Kiitos!

Sähköinen asiointi/kaupankäynti

Sähköinen asiointi/kaupankäynti Sähköinen asiointi/kaupankäynti Kun selailee mitä tahansa tietotekniikkalehteä tai weppisaittia ei voi olla törmäämättä seuraaviin sanoihin: eprocurement, ecommerce, ebusiness, esales, eprocess, econtent.

Lisätiedot

Palvelupohjaisen arkkitehtuurin hyödyntäminen pilvilaskennassa

Palvelupohjaisen arkkitehtuurin hyödyntäminen pilvilaskennassa Palvelupohjaisen arkkitehtuurin hyödyntäminen pilvilaskennassa Tiina Räsänen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietojenkäsittelytiede Lokakuu 2014 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Luonnontieteiden

Lisätiedot

Palvelusetelin sähköinen tuki

Palvelusetelin sähköinen tuki Palvelusetelin sähköinen tuki Sähköinen palveluseteli ja portaali Lauri Salmivalli, Anni Rasinen, Valtteri Rantala, Tommi Koivisto, Deloitte Päiväys 3..20 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe...

Lisätiedot

ERP-järjestelmät - tulevaisuuden teknologiat ja kehityssuunnat

ERP-järjestelmät - tulevaisuuden teknologiat ja kehityssuunnat Juhana Ketola ERP-järjestelmät - tulevaisuuden teknologiat ja kehityssuunnat Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimi mainittava 1.0 Suomi lisenssillä. Nähdäksesi lisenssin vieraile http://creativecommons.org/licenses/by/1.0/fi/

Lisätiedot

Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN

Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomi Tietojenkäsittely 29.4.2012 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusalaa Luonnontiede

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Espoo-instituutti, Leppävaara VERKKOLOMAKEJÄRJESTELMÄ SÄTEILYTURVA- KESKUKSEN (STUK) TARKASTUSPÖYTÄKIRJOJEN SÄHKÖISTÄMISEEN

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Espoo-instituutti, Leppävaara VERKKOLOMAKEJÄRJESTELMÄ SÄTEILYTURVA- KESKUKSEN (STUK) TARKASTUSPÖYTÄKIRJOJEN SÄHKÖISTÄMISEEN LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Espoo-instituutti, Leppävaara VERKKOLOMAKEJÄRJESTELMÄ SÄTEILYTURVA- KESKUKSEN (STUK) TARKASTUSPÖYTÄKIRJOJEN SÄHKÖISTÄMISEEN Jari Syrjälä Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Ville Mäkynen, Pietari Pöntinen IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tuotantotalous Insinöörityö 15.1.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

Elektronisesta kaupasta eliiketoimintaan

Elektronisesta kaupasta eliiketoimintaan Elektronisesta kaupasta eliiketoimintaan Toimittaneet Pirjo Järvelä ja Markku Tinnilä Digitaalisen median raportti 1/00 Elektronisesta kaupasta eliiketoimintaan LTT-Tutkimus Oy Elektronisen kaupan instituutti

Lisätiedot

Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut

Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut Insinöörityö 12.4.2007 Ohjaaja: toimitusjohtaja Jukka Kuikanvirta Ohjaava opettaja:

Lisätiedot

Hyvän verkkokaupan ominaisuudet

Hyvän verkkokaupan ominaisuudet Hyvän verkkokaupan ominaisuudet Puronen, Helena 2011 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Hyvän verkkokaupan ominaisuudet Helena Puronen Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Opinnäytetyö Joulukuu,

Lisätiedot

WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE

WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE Taru Kinnari Heta Martinmäki Opinnäytetyö Tammikuu 2009 Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1.9.2008 31.3.2009 ICT-Himos-projekti - ÄlyHimos Living

Lisätiedot

SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ

SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ Elina Mononen Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

PAIKALLISPORTAALI ALUEEN SÄHKÖINEN PALVELUYMPÄRISTÖ

PAIKALLISPORTAALI ALUEEN SÄHKÖINEN PALVELUYMPÄRISTÖ PAIKALLISPORTAALI ALUEEN SÄHKÖINEN PALVELUYMPÄRISTÖ Paikallisportaalit ja niiden kehitystarpeet ja mahdollisuudet Selvityshankkeen loppuraportti Oulussa 31.8.2001 Esipuhe Kesällä 1999 käynnistyi Suomessa

Lisätiedot

evalue Bulletin IT Value Barometer 2002 e-auditointi ja e-riskit Välittömät vaikutukset toimintaan IT Value Barometer-periaate

evalue Bulletin IT Value Barometer 2002 e-auditointi ja e-riskit Välittömät vaikutukset toimintaan IT Value Barometer-periaate evalue Bulletin Thinking Business Lokakuu 2001 IT Value Barometer 2002 IT-kypsyys ja hyötytason mittaus Aarni Heiskanen Thinking Business Yrityksen IT-panostuksilla ja liiketoiminnan tuloksella ei ole

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat

TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat Virpi Jylhä Pro gradu tutkielma Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Terveyshallinnon

Lisätiedot

SE ON ITSE ASIASSA NYKYPÄIVÄNÄ IHAN TURHA RYPISTELLÄ ENÄÄ SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI LAPPILAISISSA MATKAILUYRITYKSISSÄ

SE ON ITSE ASIASSA NYKYPÄIVÄNÄ IHAN TURHA RYPISTELLÄ ENÄÄ SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI LAPPILAISISSA MATKAILUYRITYKSISSÄ OPINNÄYTETYÖ YAMK MIRVA TAPANINEN 2013 SE ON ITSE ASIASSA NYKYPÄIVÄNÄ IHAN TURHA RYPISTELLÄ ENÄÄ SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI LAPPILAISISSA MATKAILUYRITYKSISSÄ MATKAILUALAN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

CRM-STRATEGIAN IMPLEMENTOINNIN HAASTEET

CRM-STRATEGIAN IMPLEMENTOINNIN HAASTEET Tuomo Kuusinen CRM-STRATEGIAN IMPLEMENTOINNIN HAASTEET Tietojärjestelmätieteen kandidaatintutkielma JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2011 TIIVISTELMÄ Kuusinen, Tuomo Oskari CRM-strategian

Lisätiedot

Verkko-opetus ammatti-instituutissa

Verkko-opetus ammatti-instituutissa Forssan ammatti-instituutin opiskelijoiden ja opettajien näkemyksiä verkko-opetuksesta Opinnäytetyö Teknologiaosaamisen johtaminen Hämeenlinna 21.4.2007 Marko Ruusiala OPINNÄYTETYÖ Teknologiaosaamisen

Lisätiedot

ITIL-viitekehyksen mukaiset palvelutuen ratkaisuprosessit

ITIL-viitekehyksen mukaiset palvelutuen ratkaisuprosessit ITIL-viitekehyksen mukaiset palvelutuen ratkaisuprosessit Antti Seppälä 11.3.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro Gradu -tutkielma Tiivistelmä Palvelutuki on sekä kilpailuetu että välttämättömyys

Lisätiedot

VERKKOLASKUTUSOHJELMAN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO PIRKAN MAALAUSURAKOINTI OY:LLE

VERKKOLASKUTUSOHJELMAN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO PIRKAN MAALAUSURAKOINTI OY:LLE VERKKOLASKUTUSOHJELMAN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO PIRKAN MAALAUSURAKOINTI OY:LLE Oona Lod Opinnäytetyö Maaliskuu 2013 Liiketalous Taloushallinto TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalous Taloushallinto

Lisätiedot

Uusi maaseutualueiden palvelukeskusmalli maaseutuyrittäjyyden ja -palvelujen kehittäjänä - Case Vuolenkosken kyläkeskus

Uusi maaseutualueiden palvelukeskusmalli maaseutuyrittäjyyden ja -palvelujen kehittäjänä - Case Vuolenkosken kyläkeskus Uusi maaseutualueiden palvelukeskusmalli maaseutuyrittäjyyden ja -palvelujen kehittäjänä - Case Vuolenkosken kyläkeskus Logistiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Laura Fieldhouse 2009 Liiketoiminnan teknologian

Lisätiedot

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland Veli-Matti Koivula Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu- Ravitsemis- ja Talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU 18.11.2005

Lisätiedot

OHJELMISTOTUOTTEIDEN HINNOITTELUMALLIT CASE: SUOMALAISTEN PILVISOVELLUSTEN HINNOITTELU

OHJELMISTOTUOTTEIDEN HINNOITTELUMALLIT CASE: SUOMALAISTEN PILVISOVELLUSTEN HINNOITTELU Virpi Puttonen OHJELMISTOTUOTTEIDEN HINNOITTELUMALLIT CASE: SUOMALAISTEN PILVISOVELLUSTEN HINNOITTELU JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2014 TIIVISTELMÄ Puttonen, Virpi Ohjelmistotuotteiden

Lisätiedot

Web CRM -järjestelmän toteuttaminen Lemonsoft-rajapintaan

Web CRM -järjestelmän toteuttaminen Lemonsoft-rajapintaan Web CRM -järjestelmän toteuttaminen Lemonsoft-rajapintaan Laatu, Ville 2013 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Web CRM -järjestelmän toteuttaminen Lemonsoftrajapintaan Ville Laatu Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

Heli Pietilä SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON SIIRTYMINEN RAUMAN ALUEEN TILITOIMISTOISSA

Heli Pietilä SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON SIIRTYMINEN RAUMAN ALUEEN TILITOIMISTOISSA Heli Pietilä SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON SIIRTYMINEN RAUMAN ALUEEN TILITOIMISTOISSA Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto 2012 SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON SIIRTYMINEN RAUMAN

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurimallit

Kokonaisarkkitehtuurimallit Kokonaisarkkitehtuurimallit Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin tutkimusprojekti FEAR-projekti 3/2007 Tutkimukset ja selvitykset Kokonaisarkkitehtuurimallit Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin

Lisätiedot

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Jääskeläinen, Nina 2009 Laurea Porvoo Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Porvoo HINTHAARAN PÄIVÄKODIN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA LAATIMINEN Nina

Lisätiedot

4. luento: Verkkopalvelun suunnittelu - tarvekartoitus, toimintojen ja asiointiprosessien määrittely

4. luento: Verkkopalvelun suunnittelu - tarvekartoitus, toimintojen ja asiointiprosessien määrittely 4. luento: Verkkopalvelun suunnittelu - tarvekartoitus, toimintojen ja asiointiprosessien määrittely Ei riitä, että edetään parhaan tämänhetkisen tiedon mukaan ja otetaan huomioon ne asiat, jotka tunnetaan

Lisätiedot