Työnantajan päiväraha-asioinnin muutokset Verkkoseminaari työnantajille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työnantajan päiväraha-asioinnin muutokset Verkkoseminaari työnantajille"

Transkriptio

1 Työnantajan päiväraha-asioinnin muutokset Verkkoseminaari työnantajille

2 Päiväraha-asioinnin muutokset Työnantaja voi valita, vastaanottaako päivärahapäätökset postitse vai sähköisesti. Työnantaja saa sähköpostiviestin, kun sähköinen päätös on luettavissa Kelan asiointipalvelussa. Kela ottaa käyttöön tulorekisterin kautta lähetettyjen hakemusten käsittelyn järjestelmissään Työnantaja voi tarkistaa saamansa päätökset aikaisempaa helpommin Työnantajan asiointipalvelusta. 2

3 Sähköiset päätökset Työnantajan päiväraha-asioinnin muutokset

4 Suostumus sähköiseen päätökseen 1/2 Työnantaja voi valita Kelan päätösten vastaanottotavan Työnantajan asiointipalvelussa. Päätökset toimitetaan sähköisesti vain, jos työnantaja antaa tätä koskevan suostumuksen. Suostumus on annettava, jos etuuksia haetaan tulorekisterin kautta. Asiointipalveluun avataan uusi toiminto suostumuksen antamista varten. Suostumusta ei voi rajata vain osaan päätöksistä. Suostumuksen ja sen muutoksen voi ilmoittaa vain Kelan asiointipalvelussa ei tulorekisterissä, ei suomi.fi:ssä, ei paperilomakkeella eikä puhelimitse. Suostumuksen antaneen työnantajan on tarkistettava Kelan päätökset Työnantajan asiointipalvelussa. 4

5 Suostumuksen ilmoittaminen 1/2 Valinta näkyy, jos palveluun kirjautunut käyttäjä on Katso-pääkäyttäjä tai Katso-rinnakkaispääkäyttäjä tai hänellä on rooli Kela suostumus Valtuutuksen myöntämien ohje Katso-palvelussa

6 Suostumuksen ilmoittaminen 2/2 Sähköpostiosoite on pakollinen. Tekstiviestiä ei voida lähettää. Kun suostumus on lähetetty, näytöllä voi muuttaa annettua sähköpostia tai peruuttaa suostumuksen. Suostumus koskee kaikkia Kelan päätöksiä: sairauspäivärahat, vanhempainpäivärahat, kuntoutusraha, perhevapaakorvaus, lomakustannuskorvaus ja näitä koskevat takaisinperintäpäätökset.

7 Suostumus sähköiseen päätökseen 2/2 Annetut tiedot käsitellään automaattisesti ja huomioidaan heti tiedon vastaanottamisen jälkeen tehtävissä päätöksissä. Esim. suostumus annetaan klo klo 12.45: Päätökset, jotka on annettu ennen tätä kellonaikaa, lähetetään postitse. Päätökset, jotka annetaan tämän kellonajan jälkeen, ovat luettavissa vain asiointipalvelussa. Ilmoittajan vastuulla antaa oikea sähköpostiosoite Viestin vastaanottamista ei tutkita Lakkautetusta tai virheellisestä osoitteesta palautuneita viestejä ei tutkita. Ilmoitettu sähköpostiosoite näytetään asiointipalvelun kautta lähetettävällä hakemuksella. Saman sähköpostiosoitteen voi ilmoittaa usealle työnantajalle. 7

8 Sähköpostiviesti päätöksen antamisesta Viestin otsikko Viestin sisältö Kelan päätös tai päätöksiä on luettavissa: Firma Oy Kela on antanut sairauspäivärahaa, kuntoutusrahaa, vanhempainpäivärahaa, vuosilomakustannuskorvausta tai perhevapaakorvausta koskevan päätöksen tai päätöksiä. Käy lukemassa päätös Kelan Työnantajan asiointipalvelussa osoitteessa Tähän viestiin ei voi vastata. Ystävällisesti Kela Viesti lähetetään automaattisesti, jos asiointipalvelussa on luettavissa vähintään yksi uusi päätös. Viesti lähetetään varhain aamulla päätöksen antamista seuraavana arkipäivänä. Perjantaina annetut päätökset -> viesti maanantaiaamuna Viikonloppuna ja maanantaina annetut päätökset -> viesti tiistaiaamuna Viesti lähetetään ruotsinkielisenä, jos työnantajan asiointikieli (YTJ) on ruotsi. 8

9 Mikä muuttuu hakemuksissa? Työnantajan asiointipalvelu Hakemuksen Yhteystiedot-sivulla näytetään, onko työnantajalla voimassa oleva suostumus sähköisten päätösten vastaanottoon ja mihin sähköpostiosoitteeseen viesti lähetetään. esara-xml Osoitetiedot säilyvät pakollisina, kunnes uusi versio julkaistaan. Osoitetietoja ei käytetä, jos suostumus on voimassa, kun hakemus käsitellään. Kela käyttää lukien Pankkiyhteys/Tarkenne elementistä 29 merkkiä (nykyisin 20 merkkiä). esara-peräkkäistiedostoihin ei muutoksia Osoitetiedot säilyvät pakollisina. Osoitetietoja ei käytetä, jos suostumus on voimassa kun hakemusta käsitellään.

10 Päivärahojen hakeminen tulorekisterin kautta Työnantajan päiväraha-asioinnin muutokset

11 Mitä etuuksia voi hakea tulorekisterin kautta? Sairauspäiväraha Palkallisen poissaolon syy = 1 Sairaus Äitiys-, isyys- ja vanhempainpäiväraha Palkallisen poissaolon syy = 3 Äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa Erityisäitiysraha Palkallisen poissaolon syy = 4 Erityisäitiysvapaa Kelaan on toimitettava erikseen todistus työolosuhteista Kuntoutusraha kokoaikaisesta poissaolosta Palkallisen poissaolon syy = 5 Kuntoutus Perhevapaakorvaus Palkallisen poissaolon syy = 3 Äitiys-, isyys tai vanhempainvapaa

12 Mitä etuuksia ei voi hakea tulorekisterin kautta? Osasairauspäiväraha Tulorekisterin tiedoissa ei voi ilmoittaa osa-aikatyön viikkotyöaikaa eikä osa-aikatyön kestoa Tartuntatautipäiväraha ja luovutuspäiväraha Näitä poissaolon syitä ei voi ilmoittaa tuloreksiterissä tiedon arkaluonteisuuden vuoksi Osakuntoutusraha Tulorekisterin tiedoissa ei voi ilmoittaa työssäolon ja poissaolon työaikaa Osittainen vanhempainraha Tulorekisterin tiedoissa ei voi ilmoittaa osa-aikatyön viikkotyöaikaa eikä osa-aikatyön kestoa Lomakustannuskorvaus Tulorekisterin kautta ei voi ilmoittaa, miltä ajalta henkilölle on kertyy vuosilomaoikeutta äitiys-, isyys tai vanhempainvapaan ajalta ja minkä verran tältä ajalta maksetaan vuosiloma-ajan palkkaa

13 Mitkä tiedot tarvitaan Kelan hakemuksiin? 1/7 1. Maksajan tunnisteen tyyppi tulee olla 1 =Y-tunnus tai 2 = henkilötunnus, suomalainen Jos maksajalla ei ole Y-tunnusta tai suomalaista henkilötunnusta, maksajalle voi hakea etuuksia vain paperilomakkeilla (Y17 ja SV28). Jos maksaja toimii sijaismaksajana, etuudet haettava toistaiseksi varsinaisen työnantajan nimissä paperilomakkeella. 2. Tulonsaajan tunnisteen tyyppi tulee olla 2 =henkilötunnus Jos tulonsaajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, työnantaja voi ohjata hänet ottamaan yhteyttä maistraattiin. Suomalaisen henkilötunnuksen 4 viimeistä merkkiä ei koskaan ala numerolla 9, esim A

14 Mitkä tiedot tarvitaan Kelan hakemuksiin 2/7 3. Sisällöllisen yhteyshenkilön (vastuualue =1) puhelinnumero, sähköpostiosoite ja nimi Jos hakemuslomake on lähetetty puutteellisena tai siinä on esim. ristiriitainen tieto aiemmin ilmoitettuun tietoon, Kela ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse ja viittaa viestissä Maksajan ilmoitusviitteeseen. 4. Osa-aikaisuuden prosentti tulee olla annettuna, jos haetaan perhevapaakorvausta. Vaihtoehtoisesti voi ilmoittaa palvelussuhteen tyypin. Perhevapaakorvaukseen on oikeus vain, jos tulonsaajan työaika on ennen äitiysrahakauden tai adoptioäidin vanhempainrahakauden alkamista vähintään 80 % alan kokoaikaisesta säännöllisestä työajasta.

15 Mitkä tiedot tarvitaan Kelan hakemuksiin 3/7 5. Palkkauksen muoto tulee olla 1 = kuukausipalkka tai 2 = tuntipalkka 6. Palvelussuhteen voimassaolon alkupäivä tulee olla annettuna Palvelussuhde tulee olla voimassa sinä aikana, jolta haetaan päivärahaa tai perhevapaakorvausta Kelasta

16 Mitkä tiedot tarvitaan Kelan hakemuksiin? 4/7 7. Ammattiluokka tai nimike Kela käyttää TK10 ammattikoodistoa Ammattinimike on suositeltava tieto varsinkin, jos käytössä jokin muu kuin TK10-koodisto 8. Poissaolojen ilmoitusjakso Haettava ajanjakso tulee sisältyä poissaolojen ilmoitusjaksoon 9. Mikään ilmoitettu poissaolojakso ei saa olla päällekkäin toisen poissaolojakson kanssa Jos poissaololle on useampia syitä, valitaan syyksi se, jonka mukaan poissaoloajan palkka pääsääntöisesti määräytyy. Esim. jos tulonsaaja on vuosilomalla ja vuosiloma keskeytyy sairauden vuoksi, poissaolon syyksi ilmoitetaan sairaus siitä lukien, kun tulonsaajalle maksetaan sairausajan palkkaa.

17 Mitkä tiedot tarvitaan Kelan hakemuksiin? 5/7 10. Poissaolo jatkuu mihin asti päivä annetaan vain, jos samasta palkallisesta poissaolosta tullaan maksamaan palkkaa pidempään kuin nyt on ilmoitettu. Esim. tulonsaaja on toimittanut lääkärintodistuksen ajalle , jolta ajalta palkkaa maksetaan asti ja loppuaika on palkatonta. Ensimmäisellä ilmoituksella annetaan palkat ajalta , jolloin Poissaolojen ilmoitusjakso = Palkaton poissaolojako = Poissaolon syy = 1 sairaus Palkallinen poissaolojakso= Poissaolo jatkuu mihin asti = Poissaolon syy = 1 sairaus Palkan määrä palkalliselta poissaolon ajalta = 4305,20 Maksutiedon tyyppi = 1 Maksun tarkenne = (Kela käyttää 29 merkkiä)

18 Mitkä tiedot tarvitaan Kelan hakemuksiin? 6/7 11. Maksutiedon tyyppinä ilmoitetaan 1 = Kela, päivärahahakemus tai 2 = Kela, perhevapaakorvaus Päivärahahakemus-valinta on sallittua, jos ilmoituksella haetaan sairauspäivärahaa, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa, erityisäitiysrahaa tai kuntoutusrahaa Samalla ilmoituksella voidaan hakea useita, eri aikaan kohdistuvia päivärahoja, mutta ei sekä päivärahaa että perhevapaakorvausta. Perhevapaakorvaus-valinta on sallittua, jos ilmoituksella haetaan perhevapaakorvausta. Huomaa perhevapaakorvauksen ohjeet : Palkallinen poissaolo äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa syyllä on tällä tai aikaisemmalla ilmoituksella yhteensä vähintään 30 päivää ja Palvelussuhde on sovittu vähintään vuoden mittaiseksi.

19 Mitkä tiedot tarvitaan Kelan hakemuksiin? 7/7 12. Kela hyödyntää hakemusten käsittelyssä myös muita pakollisia tietoja, esim. Aineiston tyyppi Ilmoituksesta muodostettavassa hakemusasiakirjassa näytetään teksti Mitätöity asiakirja, jos hakemuksen sisältänyt tulorekisteri-ilmoitus mitätöidään. Korvaava ilmoitus, jos hakemustiedot on saatu tulorekisteri-ilmoituksen korvaavalta ilmoitukselta tai korvaavalta ilmoitukselta on poistettu hakemustiedot. Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä Maksajan ilmoitusviite Ilmoituksen versionumero Tietolähde

20 Miten hakemus lähetetään? Hakemusten sisältö on ohjeistettu Tulorekisterin sivuilla: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: poissolotiedot Hakemustiedot lähetetään palkkaohjelman ohjeistamalla tavalla. Hakemustiedot voi ilmoittaa myös tulorekisterin käyttöliittymällä, mutta tämä ei ole suositeltavaa. Tulorekisterin käyttöliittymä ei tarkista, onko hakemuksessa riittävät ja ristiriidattomat tiedot. Jos palkkaohjelma ei mahdollista poissaolotietojen ilmoittamista, lähetä hakemukset Työnantajan asiointipalvelussa, esara-tiedostona tai paperilomakkeella.

21 Selvitä palkkaohjelmasta seuraavat asiat ennen kuin hakemuksia lähetetään tulorekisterin kautta Onko palkkaohjelma tehnyt testausta Kelan kanssa? Miten palkkaohjelma on toteuttanut hakemustietojen muodostamisen tulorekisteri-ilmoitukselle? Mm. Mistä poissaoloista hakemukset muodostetaan? Varmista, että hakemukset muodostetaan vain palkallisen poissaolon syykoodeista 1,3,4 ja 5 Varmista, että sairauspäivärahan omavastuuaika on laskettu ohjelmassa oikein tai että sairauspoissaolon hakemuksen voi tarvittaessa lisätä tai poistaa, esim. jos sairauspoissaolo ei jatku yli omavastuuaikaa tai omavastuuaikaa ei ole. Miten hakemustiedot korjataan? Voiko palkkaohjelmasta lähettää hakemuksia aluksi vain yksittäisistä tapauksista, jotta mahdolliset virheet hakemusprosessissa tulee esille ajoissa?

22 Mitä ilmoituksella on vähintään oltava, jotta se vastaanotetaan hakemuksena? Tulorekisteri-ilmoitus tutkitaan hakemuksena vain, jos ilmoituksella on nämä tiedot: Maksajan tunnisteen tyyppi on 1 =Y-tunnus tai 2= henkilötunnus Ei käsitellä, jos maksajalle on ilmoitettu eurooppalainen kaupparekisteritunnus tai muu yhteisötunnus. Tulonsaajan tunnisteen tyyppi on 2 = henkilötunnus Ei käsitellä, jos tulonsaajalla on keinotunnus tai ei tunnusta ollenkaan. Maksutiedon tyyppi on valittu Ei käsitellä, jos vain poissaolon aika ja palkka on ilmoitettu. Palkallisen poissaolon syy on 1, 3, 4 tai 5 Ei käsitellä, jos poissaolon syy on joku muu kuin edellä lueteltu.

23 Tulorekisterin kautta hakemisessa huomioitavaa 1/2 Kela antaa päätökset kaikista saapuneista hakemuksista (ks. sivu 22). Aiheettomista ja puutteellisista hakemuksista voi tulla turhaa työtä. Hakemus kannattaa lähettää myös alle 9 arkipäivää jatkuneesta sairaudesta, jos sama sairaus uusiutunut 30 päivän sisällä sen jälkeen kun päivärahaa on jo myönnetty tai sairaus alkaa välittömästi kuntoutuksen tai osasairauspäivärahan jälkeen tai omavastuuajan laskeminen ei ole selvillä

24 Tulorekisterin kautta hakemisessa huomioitavaa 2/2 Työnantaja voi hakea päivärahan määräytymistä hakemuksessa esitetyillä työtuloilla vain esittämällä työtulot Kelaan. Jos työntekijä hakee esim. äitiysrahaa 6 kuukauden työtulojen perusteella eikä työnantajan hakemusta ole saatu, Kela tutkii, löytyvätkö riittävät tiedot tulorekisteristä. Tarvittaessa Kela pyytää lisätietoja tulonsaajalta tai työnantajalta. Työnantaja voi esittää 6 kuukauden työtulot nykyisellä tavalla myös päätöksen jälkeen ilman määräaikaa (tuloselvityksiä voi esittää työnantajan aikataulun mukaan, esim. jos sairauspäiväraha on maksettu kokonaan työnantajalle). Sairausvakuutuslakiin on esitetty muutos (HE 296/2018) lukien. Päiväraha määräytyy pääsääntöisesti etuuden alkamista edeltäneen 12 kk:n tulojen perusteella, jolloin palkkatulot saadaan tulorekisterin pakollisista tiedoista.

25 Tulorekisterin kautta lähetetyn hakemuksen käsittely Kelassa Työnantajan päiväraha-asioinnin muutokset

26 Miltä hakemusasiakirja näyttää? Tulorekisteri-ilmoituksen tiedoista muodostetaan Kelassa asiakirja (pdf), jos sivulla 22 luetellut ehdot täyttyvät. Asiakirjan voi tarkistaa lähetystä seuraavana arkipäivänä Työnantajan asiointipalvelusta valitsemalla Aiemmin lähetetyt. Päivärahojen hakemukset näytetään myös tulonsaajalle henkilöasiakkaan asiointipalvelussa. Etuus maksetaan työnantajan Kelaan ilmoittamalle pankkitilille, jota hakemuksessa ei näytetä. 26

27 1 1 esara-hakemus Tulorekisteriin lähetetty Kela-hakemus 27

28 1 1. Tulorekisterin ilmoituksesta muodostetaan sairauspäivärahan hakemus, jos Maksutiedon tyyppi ja Poissaolojakso/Poissaolon syy = 1 2. Hakemuksen saapumisaika = Ilmoituksen tallennusaika (päivä ja kellonaika, jolloin ilmoitusversio tallennettiin Tulorekisteriin) 3 3. Aineiston yhteyshenkilö /Nimi /Puhelinnumero Sähköpostiosoite Vastuualue= 1 4. Ammattiluokka tai -nimike /Ammattiluokan tai nimikkeistön tyyppi =1/Ammattiluokan tai nimikkeen tunniste Vaihtoehtoisesti Ammattinimike (vapaamuotoinen) 5. Palvelussuhteen voimassaoloaika Alkupäivä Poissaolojakso /Alkupäivä ja Loppupäivä 6. Palkallinen poissaoloaika ja palkan määrä 7. Poissaolo jatkuu, mihin asti 8. Palkkauksen muoto (Tuntipalkka = Muu palkka) 9 9. Tunnistetiedot, joita käytetään mahdollisissa lisäselvityksissä.

29 Korvaavat ja mitätöidyt ilmoitukset Jos hakemus on korvaavalla ilmoituksella: Jos saman päivän aikana on lähetetty Uusi ilmoitus (jossa hakemus) ja tästä Korvaava ilmoitus, Kela muodostaa hakemuksen vain korvaavasta ilmoituksesta. Jos hakemus on lähetetty eri päivänä Korvaavalla ilmoituksella (jossa hakemusta on muutettu), Kela muodostaa myös korvaavasta ilmoituksesta hakemuksen. Asiakirja liitetään joko käsiteltävänä olevaan työhön tai jos etuusratkaisu on jo annettu, muodostetaan uusi työ annetun ratkaisun tarkistamiseksi. Jos hakemustiedon sisältänyt ilmoitus mitätöidään: Jos saman päivän aikana on lähetetty Uusi ilmoitus (jossa hakemus) ja tämän Mitätöinti, Kela ei muodosta hakemusta lainkaan. Jos hakemus on lähetetty uudella tai korvaavalla ilmoituksella ja tästä lähetetään eri päivänä Mitätöinti, Kela muodostaa pdf-lomakkeen, jossa on ilmoitus mitätöinnistä. Asiakirja liitetään käsiteltävään työhön tai jos etuusratkaisu on jo annettu, muodostetaan uusi työ annetun ratkaisun tarkistamiseksi.

30 Miten tulorekisterin muita tietoja hyödynnetään päivärahojen käsittelyssä? Kelan käsittelijä voi tarkistaa tulorekisterin tiedot esim., jos henkilön hakemuksella ilmoitetaan työnantaja, mutta työnantajan hakemus puuttuu. Hakemus jätetään odottamaan työnantajan hakemusta, jos tulorekisteristä näkyy, että haetulla ajalla on maksettu palkkaa eikä palkan määrässä näy vähennystä aikaisempaan palkanmaksuun verrattuna. Hakemus pyydetään työnantajalta, jos työnantajan palkanmaksu on ilmeistä eikä sitä ei ole saatu kohtuullisessa ajassa tai etuuden hakija kiirehtii ratkaisua. 30

31 Päätöstietojen tarkistaminen ja sähköisten päätösten vastaanotto

32 Päätöstietojen tarkistaminen 1/2 Valinta näkyy, jos palveluun kirjautunut käyttäjä on Katso-pääkäyttäjä tai Katsorinnakkaispääkäytt äjä tai hänellä on Kelan rooli Hakemukset, maksut ja päätökset

33 Päätöstietojen kooste Kooste helpottaa päätösten tarkistamista. Koosteella näytetään tiedot päätöksistä, jotka on annettu alkaen. Päätöstiedot voi tarkistaa henkilö, jolla on oikeus lähettää hakemuksia. Organisaatiossa voidaan sopia, kuka päätöstiedot hakee ja miten tietoja organisaatiossa käsitellään. Päätöstietojen katsomisesta kertyy lokitiedot, joita organisaatio voi valvoa. Koosteella näytetään linkki päätösasiakirjaan (PDF). Päätöksen voi tarkistaa myös toisella tavalla: kun palveluun kirjautuu työntekijäkohtaisilla tiedoilla ja valitsee Päätökset työnantajalle Vuoden 2019 aikana päätösten näyttämisen aikaa pidennetään: Jatkossa päätöksen voi tarkistaa työntekijäkohtaisesti 5 edeltävän kalenterivuoden ajalta. 33

34 Päätöstietojen haku

35 35 Päätöstietojen kooste (luonnos testiympäristöstä)

36 Huomioita Maksetaan asti päivä tiedosta Maksetaan asti -päivämäärää ei näytetä seuraavissa tilanteissa: Etuutta koskeva takaisinperintäpäätös Hakemus on hylätty Haettu aika ei ylitä omavastuuaikaa Etuutta ei jää maksuun esim. muun etuuden vähentämisen vuoksi Maksetaan asti on se päivä, mihin asti päätöksellä maksetaan päivärahaa työnantajalle. Eri asia kuin tulorekisteri-ilmoituksella ilmoitettava Poissaolo jatkuu mihin asti päivä. Päätös asti on se päivä, mihin asti päätös on annettu. Päätös kannattaa tarkistaa aina, kun Päätös asti -päivä on eri kuin Maksetaan asti -päivä

37 Linkki päätökseen Päätöksessä ei näytetä osoitetta, jos työnantaja on suostunut sähköisiin päätöksiin. Valitusosoitus on aina viimeinen kokonainen sivu. Valitusosoitus on samanlainen paperipäätöksessä ja sähköisessä päätöksessä.

38 Katsosta Suomi.fi:hin Työnantajan päiväraha-asioinnin muutokset

39 Katsosta suomi.fi:hin Työnantajan asiointipalvelu siirtyy käyttämään suomi.fi tunnistautumista ja valtuutusta lokakuussa Käytännön vaikutuksista kerrotaan talven ja kevään aikana mm. kela.fi:ssä ja Kelan työnantajainfoissa, esim. tapahtuuko siirtyminen kerralla vai voiko myös Katsoa käyttää siirtymäajalla miten siirtyminen vaikuttaa esara-peräkkäistiedostoihin. Jos suomi.fi siirtyminen aiheuttaa peräkkäistiedostoon muutoksia, peräkkäistiedostojen vastaanotto päättyy.

40 Lisätietoja Työnantajan päiväraha-asioinnin muutokset

41 Lisätietoja ja muistutuksia Seuraa uutisia sivuilla ja työnantajainfoista. Lue oppaat Suostumuksen antamisesta ja Päätöstietokoosteen käytöstä (kela.fi/tyonantajat >Tukea työnantajalle>ja Oppaat ja esitykset/ Samalta sivustolta voit kerrata myös tämän tilaisuuden materiaalin. Ruotsinkielinen materiaali julkaistaan muutaman päivän viiveellä. Ilmoita mahdollisista teknisistä ongelmista tekninentuki (at) kela.fi Palkkaohjelmaa suositellaan olemaan yhteydessä Kelaan testauksen sopimiseksi, ennen kuin hakemusten lähettäminen mahdollistetaan palkkaohjelmassa. esara (at) kela.fi tai jaakko.makela (at) kela.fi, 41

42 Kiitos!

Näin haet työnantajalle Kelan etuuksia tulorekisterin kautta

Näin haet työnantajalle Kelan etuuksia tulorekisterin kautta Näin haet työnantajalle Kelan etuuksia tulorekisterin kautta Opas päivärahojen hakemiseen tulorekisterin palkkatietoilmoituksella Päivitetty 15.4.2019 Sisällysluettelo Mitä Kela edellyttää työnantajalta?

Lisätiedot

Työnantajan päiväraha-asioinnin muutokset Verkkoseminaari työnantajille

Työnantajan päiväraha-asioinnin muutokset Verkkoseminaari työnantajille Työnantajan päiväraha-asioinnin muutokset 12.1.2019 Verkkoseminaari työnantajille 8.1.2019 Sisällys Sähköiset päätökset Päivärahojen hakeminen tulorekisterin kautta Tulorekisterin kautta lähetetyn hakemuksen

Lisätiedot

Näin haet työnantajalle Kelan etuuksia tulorekisterin kautta

Näin haet työnantajalle Kelan etuuksia tulorekisterin kautta Näin haet työnantajalle Kelan etuuksia tulorekisterin kautta Opas päivärahojen ja perhevapaakorvauksen hakemiseen tulorekisterin palkkatietoilmoituksella Sisällysluettelo Mitä Kela edellyttää työnantajalta?

Lisätiedot

Ajankohtaista työnantajan Kela-hakemuksista

Ajankohtaista työnantajan Kela-hakemuksista Ajankohtaista työnantajan Kela-hakemuksista Verohallinnon ohjelmistotalopäivä 20.11.2018 Päivi Hyvärinen Suunnittelija Kela Ajankohtaista työnantajan Kela-hakemuksista Kelan päivärahoja voi hakea tulorekisterin

Lisätiedot

Ajankohtaista Kelasta. Veron ohjelmistotalopäivä Päivi Hyvärinen

Ajankohtaista Kelasta. Veron ohjelmistotalopäivä Päivi Hyvärinen Ajankohtaista Kelasta Veron ohjelmistotalopäivä 23.11.2017 Päivi Hyvärinen Ajankohtaista 2018 esara-ilmoittajille esara testihenkilötunnukset muuttuvat esara XML 1.2. versio Työnantajan yksi tilinumero

Lisätiedot

Näin ilmoitat työnantajan suostumuksen sähköisten päätösten vastaanottoon Työnantajan asiointipalvelussa

Näin ilmoitat työnantajan suostumuksen sähköisten päätösten vastaanottoon Työnantajan asiointipalvelussa Näin ilmoitat työnantajan suostumuksen sähköisten päätösten Työnantajan asiointipalvelussa Opas työnantajan verkkoasiointiin (sairaus- ja vanhempainpäivärahat, kuntoutusraha sekä perhevapaiden korvaukset)

Lisätiedot

Ajankohtaista työnantajan Kela-hakemuksista

Ajankohtaista työnantajan Kela-hakemuksista Ajankohtaista työnantajan Kela-hakemuksista Verohallinnon ohjelmistotalopäivä 23.5.2019 Kela Ajankohtaista työnantajan Kela-hakemuksista Kela-hakemusten toimitustavat nyt ja jatkossa Kokemuksia tulorekisterin

Lisätiedot

Näin ilmoitat työnantajan suostumuksen sähköisten päätösten vastaanottoon Työnantajan asiointipalvelussa

Näin ilmoitat työnantajan suostumuksen sähköisten päätösten vastaanottoon Työnantajan asiointipalvelussa Näin ilmoitat työnantajan suostumuksen sähköisten päätösten Työnantajan asiointipalvelussa Opas työnantajan verkkoasiointiin (sairaus- ja vanhempainpäivärahat, kuntoutusraha sekä perhevapaiden korvaukset)

Lisätiedot

Työnantaja: Ohjeita esaratiedostojen

Työnantaja: Ohjeita esaratiedostojen Työnantaja: Ohjeita esaratiedostojen lähettäjälle Opas Ilmoitin.fi-verkkoasiointiin, kun palkkajärjestelmästä lähetetään ilmoituksia ja hakemuksia tiedostona. Tiedostoon voi sisältyä yksi tai useampi hakemus

Lisätiedot

Muutoksia työnantajan Kela-asiointiin Kela.fi/tyonantajat

Muutoksia työnantajan Kela-asiointiin Kela.fi/tyonantajat Muutoksia työnantajan Kela-asiointiin 2018 2019 Kela.fi/tyonantajat Muutokset työnantaja-asioinnissa Kela muuttaa sairauspäivärahojen, vanhempainpäivärahojen, kuntoutusrahan, vuosilomakustannuskorvauksen

Lisätiedot

Ohjeita esara-tiedostojen lähettäjälle

Ohjeita esara-tiedostojen lähettäjälle Ohjeita esara-tiedostojen lähettäjälle Kelan työnantaja-asiakkaat, verkkoasiointiopas 1 Sisällysluettelo Palkkaohjelman edellytykset Lähettäjän edellytykset esara-tiedostoissa lähetettävät hakemukset esara-tiedostoissa

Lisätiedot

Työnantajakäsittelyn muutokset ja niiden vaikutus esara-tiedostoihin Veron ohjelmistotalopäivä Päivi Hyvärinen

Työnantajakäsittelyn muutokset ja niiden vaikutus esara-tiedostoihin Veron ohjelmistotalopäivä Päivi Hyvärinen Työnantajakäsittelyn muutokset ja niiden vaikutus esara-tiedostoihin 2017-2018 Veron ohjelmistotalopäivä 23.5.2017 Päivi Hyvärinen Työnantajakäsittelyn muutokset 2017-2018 Perhevapaakorvauksen hakeminen

Lisätiedot

Ohjeita esara-tiedostojen lähettäjälle. Kelan työnantaja-asiakkaat, verkkoasiointiopas

Ohjeita esara-tiedostojen lähettäjälle. Kelan työnantaja-asiakkaat, verkkoasiointiopas Ohjeita esara-tiedostojen lähettäjälle Kelan työnantaja-asiakkaat, verkkoasiointiopas Sisällysluettelo Palkkaohjelman edellytykset Lähettäjän edellytykset esara-tiedostoissa lähetettävät hakemukset esara-tiedostoissa

Lisätiedot

Kelan työnantaja-asiakkaat

Kelan työnantaja-asiakkaat Ohjeita esaratiedostojen lähettäjälle Kelan työnantaja-asiakkaat 2017 Sisällysluettelo Palkkaohjelman edellytykset Lähettäjän edellytykset esara-tiedostoissa lähetettävät hakemukset esara-tiedostoissa

Lisätiedot

Kelan työnantaja-asiakkaille 2017

Kelan työnantaja-asiakkaille 2017 Ohjeita esaratiedostojen lähettäjälle Kelan työnantaja-asiakkaille 2017 Sisällysluettelo Palkkaohjelman edellytykset Lähettäjän edellytykset esara-tiedostoissa lähetettävät hakemukset esara-tiedostoissa

Lisätiedot

Ajankohtaista Kelasta tulorekisteriin valmistautuminen

Ajankohtaista Kelasta tulorekisteriin valmistautuminen Ajankohtaista Kelasta tulorekisteriin valmistautuminen Verohallinnon ohjelmistotalopäivä Päivi Hyvärinen Vastaava suunnittelija Kehittämispalvelut Kela Tulorekisteriin valmistautuminen Kelassa Työnantajan

Lisätiedot

Näin haet äitiys-, isyys ja vanhempainrahaa työnantajalle Työnantajan verkkoasiointipalvelu

Näin haet äitiys-, isyys ja vanhempainrahaa työnantajalle Työnantajan verkkoasiointipalvelu Näin haet äitiys-, isyys ja vanhempainrahaa työnantajalle Työnantajan verkkoasiointipalvelu 2017 Kirjautuminen Kirjaudu Työnantajien asiointipalveluun osoitteessa www.kela.fi/tyonantajat Palvelun käyttö

Lisätiedot

Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle. Työnantajan verkkoasiointipalvelu

Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle. Työnantajan verkkoasiointipalvelu Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle Työnantajan verkkoasiointipalvelu 2017 Kirjautuminen Kirjaudu Työnantajien asiointipalveluun osoitteessa www.kela.fi/tyonantajat Palvelun käyttö edellyttää työnantajan

Lisätiedot

Näin haet äitiys-, isyys ja vanhempainrahaa työnantajalle

Näin haet äitiys-, isyys ja vanhempainrahaa työnantajalle Näin haet äitiys-, isyys ja vanhempainrahaa työnantajalle Opas työnantajan verkkoasiointiin www.kela.fi/tyonantajat 8.0.08 Työnantaja/Näin haet vanhempainpäivärahaa Sisällys Kirjautuminen ja tunnistautuminen

Lisätiedot

Näin haet äitiys-, isyys ja vanhempainrahaa työnantajalle

Näin haet äitiys-, isyys ja vanhempainrahaa työnantajalle Näin haet äitiys-, isyys ja vanhempainrahaa työnantajalle Opas työnantajan verkkoasiointiin www.kela.fi/tyonantajat 7.8.08 Työnantaja/Näin haet vanhempainpäivärahaa Sisällys Kirjautuminen ja tunnistautuminen

Lisätiedot

Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle

Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle Opas työnantajan verkkoasiointiin www.kela.fi/tyonantajat Sisällys Kirjautuminen ja tunnistautuminen Sovelluksen valinta Toiminnot Etuuden valinta Sairausajan

Lisätiedot

Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle Työnantajan asiointipalvelu, selainsovellus

Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle Työnantajan asiointipalvelu, selainsovellus Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle Työnantajan asiointipalvelu, selainsovellus 2018 Kirjautuminen Kirjaudu Työnantajien asiointipalveluun osoitteessa www.kela.fi/tyonantajat Palvelun käyttö edellyttää

Lisätiedot

Näin haet vuosilomakustannuskorvausta. työnantajalle verkossa. Työnantajan asiointipalvelu

Näin haet vuosilomakustannuskorvausta. työnantajalle verkossa. Työnantajan asiointipalvelu Näin haet vuosilomakustannuskorvausta työnantajalle verkossa Työnantajan asiointipalvelu 2017 Kirjautuminen Kirjaudu Työnantajien asiointipalveluun osoitteessa www.kela.fi/tyonantajat Palvelun käyttö edellyttää

Lisätiedot

Näin tarkistat lokitiedot Työnantajan asiointipalvelussa

Näin tarkistat lokitiedot Työnantajan asiointipalvelussa Näin tarkistat lokitiedot Työnantajan asiointipalvelussa Asiointiopas, miten lokitiedoista voi tarkistaa palvelun käyttäjän ja käynnin tarkoituksen. www.kela.fi/tyonantajat 1 18.1.2019 Työnantaja/Näin

Lisätiedot

Perhevapaakorvaus työnantajalle

Perhevapaakorvaus työnantajalle Perhevapaakorvaus työnantajalle 2017 Perhevapaakorvaus Työnantaja voi saada perhevapaakorvausta naispuolisen työntekijän vanhemmuudesta aiheutuvista kustannuksista. Perhevapaakorvaus voidaan myöntää tilanteissa,

Lisätiedot

Näin haet vuosilomakustannuskorvausta. työnantajalle verkossa. Työnantajan asiointipalvelu alkaen

Näin haet vuosilomakustannuskorvausta. työnantajalle verkossa. Työnantajan asiointipalvelu alkaen Näin haet vuosilomakustannuskorvausta työnantajalle verkossa Työnantajan asiointipalvelu 6.0.08 alkaen Sisällys Kirjautuminen ja tunnistautuminen Toiminnot Sovelluksen valinta Toiminnot Etuuden valinta

Lisätiedot

Tulorekisterin vaikutukset päiväraha-asiointiin - mikä muuttuu vuonna Verkkoseminaarista

Tulorekisterin vaikutukset päiväraha-asiointiin - mikä muuttuu vuonna Verkkoseminaarista Tulorekisterin vaikutukset päiväraha-asiointiin - mikä muuttuu vuonna 2018 Verkkoseminaarista 6.9.2018 Tulorekisterin vaikutukset Kela-asiointiin - Kelan verkkoseminaari työnantajille 6.9.2018 Ohjelma

Lisätiedot

Työnantajan vuosilomakustannuskorvaus. Kela.fi/tyonantajat>perhevapaat

Työnantajan vuosilomakustannuskorvaus. Kela.fi/tyonantajat>perhevapaat Työnantajan vuosilomakustannuskorvaus Kela.fi/tyonantajat>perhevapaat Vuosilomakustannuskorvaus Työnantaja voi saada Kelasta korvausta työntekijän äitiys-, isyys-, erityisäitiys-ja vanhempainvapaajakson

Lisätiedot

Vuosilomakustannuskorvaus työnantajalle

Vuosilomakustannuskorvaus työnantajalle Vuosilomakustannuskorvaus työnantajalle Vuosilomakustannuskorvaus Työnantaja voi saada Kelasta korvausta työntekijän äitiys-, isyys-, erityisäitiys- ja vanhempainvapaajakson ajalta syntyneistä vuosilomakustannuksista.

Lisätiedot

Ajankohtaista Kelasta

Ajankohtaista Kelasta Ajankohtaista Kelasta Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä 21.5.2015 Kela Terveysosasto Päivi Hyvärinen etunimi.sukunimi@kela.fi Aiheita XML-ilmoittamisen tilanne Maksutiedostot esata-palvelussa

Lisätiedot

Ajankohtaista Kelasta

Ajankohtaista Kelasta Ajankohtaista Kelasta Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä 13.5.2016 Kela Päivi Hyvärinen etunimi.sukunimi@kela.fi Aiheita esara XML-skeemamuutokset xx.xx.2016 lukien Asiointipalvelun selainsovelluksen

Lisätiedot

Perhevapaakorvaus työnantajalle

Perhevapaakorvaus työnantajalle Perhevapaakorvaus työnantajalle Korvaus naispuolisen työntekijän vanhemmuudesta aiheutuvista kustannuksista www.kela.fi/tyonantajat Sisällysluettelo Perhevapaakorvaus Työnantajan verkkoasiointi Kysymykset

Lisätiedot

Huom! Malliesimerkki on tehty kunta-alan eläketurvan mukaisin minimitiedoin.

Huom! Malliesimerkki on tehty kunta-alan eläketurvan mukaisin minimitiedoin. Huomioi nämä asiat, kun teet päättymispäiväilmoituksen vanhuuseläkkeelle jäävän henkilön julkisten alojen eläkelain (JuEL) mukaisesti vakuutetusta palvelussuhteesta tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa

Lisätiedot

Näin saat työnantajan maksutiedot asiointipalvelusta

Näin saat työnantajan maksutiedot asiointipalvelusta Näin saat työnantajan maksutiedot asiointipalvelusta Opas työnantajan verkkoasiointiin www.kela.fi/tyonantajat Sisällys Mitä tietoja työnantaja saa tiliotteella Maksujen tarkat tiedot asiointipalvelussa

Lisätiedot

Työnantajien sähköinen asiointi

Työnantajien sähköinen asiointi Terveysosasto Työnantajien sähköinen asiointi Eteran palkkahallintopäivät 2011 Sisältö Mitä tietoja löydät Kela.fi:stä Työnantajien sähköinen asiointi esata-palvelun esittely esara-palvelun esittely esaran

Lisätiedot

XML ja esara-tiedostot Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä 28.11.2014. Kela Terveysosasto Päivi Hyvärinen

XML ja esara-tiedostot Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä 28.11.2014. Kela Terveysosasto Päivi Hyvärinen XML ja esara-tiedostot Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä 28.11.2014 Kela Terveysosasto Päivi Hyvärinen Peräkkäistiedostoista XML:ään Työnantaja voi lähettää hakemukset ja ilmoitukset esara-tiedostoina

Lisätiedot

Vuosilomakustannuskorvaus

Vuosilomakustannuskorvaus Vuosilomakustannuskorvaus työnantajalle 2018 1 Vuosilomakustannuskorvaus Työnantaja voi saada Kelasta korvausta työntekijän äitiys-, isyys-, erityisäitiys- ja vanhempainvapaajakson ajalta syntyneistä vuosilomakustannuksista.

Lisätiedot

Tulorekisterin sidosryhmätestaukseen julkaistaan kehitysversio

Tulorekisterin sidosryhmätestaukseen julkaistaan kehitysversio 1 (5) Kansallisen tulorekisterin perustamishanke PL 325 00052 VERO TOIMITUSSELOSTE Tulorekisterin sidosryhmätestaus 21.12. kehitysversio TULOREKISTERIN SIDOSRYHMÄTESTAUKSEN TOIMITUSSELOSTE 20.12.2018 Huoltokatko

Lisätiedot

Ajankohtaista Kelasta

Ajankohtaista Kelasta Ajankohtaista Kelasta Eteran talous- ja palkkahallintopäivä 4.12.2015 4.12.2015 Kela Päivi Hyvärinen etunimi.sukunimi@kela.fi Aiheet Palkkatietojen sähköinen välittäminen Kelaan Tulorekisterin hyödyntäminen

Lisätiedot

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 10 Poissaolotiedot

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 10 Poissaolotiedot Versio 1.0 Palkkatietoilmoitus Esimerkki 10 Poissaolotiedot Palkkatietoilmoitus Esimerkki 10: Poissaolotiedot 2 (11) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 14.11.2017 Dokumentti julkaistu. Palkkatietoilmoitus

Lisätiedot

Ajankohtaista Kelasta palkkahallinnon ohjelmistotaloille. 26.11.2015 Verohallinnon ohjelmistotalopäivä Kela Päivi Hyvärinen etunimi.sukunimi@kela.

Ajankohtaista Kelasta palkkahallinnon ohjelmistotaloille. 26.11.2015 Verohallinnon ohjelmistotalopäivä Kela Päivi Hyvärinen etunimi.sukunimi@kela. Ajankohtaista Kelasta palkkahallinnon ohjelmistotaloille 26.11.2015 Verohallinnon ohjelmistotalopäivä Kela Päivi Hyvärinen etunimi.sukunimi@kela.fi Aiheet Palkkatietojen sähköinen välittäminen Kelaan Tulorekisterin

Lisätiedot

TOIMITUSSELOSTE PL 5 Tulorekisteri TULOREKISTERI

TOIMITUSSELOSTE PL 5 Tulorekisteri TULOREKISTERI 1 (5) Tulorekisteriyksikkö TOIMITUSSELOSTE PL 5 Tulorekisteri 1.1.2019 00055 TULOREKISTERI TULOREKISTERIN TOIMITUSSELOSTE 31.12.2018 Tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019 klo 12. Tulorekisterin tuotantoversio

Lisätiedot

Kelan etuudet ja palvelut työnantajille

Kelan etuudet ja palvelut työnantajille Kelan etuudet ja palvelut työnantajille 2018 Esityksen sisältö I Työnantajan etuudet maksetusta palkasta tai järjestetystä palvelusta II Etuudet, jotka työnantajan on hyvä tuntea - kuntoutus, erityishoitoraha,

Lisätiedot

Näin ilmoitat työnantajakohtaisen

Näin ilmoitat työnantajakohtaisen Näin ilmoitat työnantajakohtaisen tilinumeron asiointipalvelussa Opas työnantajan verkkoasiointiin (sairaus- ja vanhempainpäivärahat, kuntoutusraha sekä perhevapaiden korvaukset) Ohje työnantajakohtaisen

Lisätiedot

Kelan palvelut henkilöasiakkaille

Kelan palvelut henkilöasiakkaille Kelan palvelut henkilöasiakkaille Susanna Sinda, Kelan Ulkomaan yksikkö 17. 18.2.2010 Kelan palvelukanavat Kelan palvelukanavia ovat posti puhelinpalvelu verkkopalvelut 1) kaikille avoimet palvelut (www.kela.fi)

Lisätiedot

Yhteistyökokous Kela ja NUOTTIvalmennuksen Skype Klo

Yhteistyökokous Kela ja NUOTTIvalmennuksen Skype Klo Yhteistyökokous Kela ja NUOTTIvalmennuksen palveluntuottajat 08.01.2019 Skype Klo 8.30-9.30 Skype-kokoukset Kokouksiin ei tarvitse ilmoittautua, riittää että liitytte skype-linkistä vähän ennen kokouksen

Lisätiedot

Tulorekisteri: Erillisilmoitus Visma Fivaldi

Tulorekisteri: Erillisilmoitus Visma Fivaldi Tulorekisteri: Erillisilmoitus Visma Fivaldi 1(12) Sisällysluettelo 1. Yleistä 2 1.1. Muu tulorekisteri-dokumentaatio 2 2. Erillisilmoitukseen liittyvät asetukset 3 3. Erillisilmoituksen käyttötapaukset

Lisätiedot

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 13.06.2017 A137/200/2017 1.2 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA...

Lisätiedot

Työnantajan sähköisen Kela-asioinnin tavoitetila Kansallisen tulorekisterin myötä. Jussi Honkonen Kela Veron ohjelmistotalopäivä

Työnantajan sähköisen Kela-asioinnin tavoitetila Kansallisen tulorekisterin myötä. Jussi Honkonen Kela Veron ohjelmistotalopäivä Työnantajan sähköisen Kela-asioinnin tavoitetila Kansallisen tulorekisterin myötä Jussi Honkonen Kela Veron ohjelmistotalopäivä 17.11.2016 Tausta - digitalisaatio Luodaan kaikkia julkisia palveluita koskevat

Lisätiedot

TULOREKISTERIN SIDOSRYHMÄTESTAUKSEN TOIMITUSSELOSTE Tulorekisterin sidosryhmätestaukseen julkaistaan uusi versio

TULOREKISTERIN SIDOSRYHMÄTESTAUKSEN TOIMITUSSELOSTE Tulorekisterin sidosryhmätestaukseen julkaistaan uusi versio 1 (7) Kansallisen tulorekisterin perustamishanke PL 325 00052 VERO TOIMITUSSELOSTE Tulorekisterin sidosryhmätestaus 13.8. kehitysversio, toimitusselosteen täydennys TULOREKISTERIN SIDOSRYHMÄTESTAUKSEN

Lisätiedot

Hakemuksen laatiminen

Hakemuksen laatiminen 1. Hakemuksen laatiminen Hakemuksella tarkoitetaan verkkoasioinnin hakemuslomakkeen ja sen liitteiden (yleensä tutkimussuunnitelman, ansioluettelon ja muiden liitteiden) kokonaisuutta. Ks. lisätietoja

Lisätiedot

Työnantajalta mahdollisesti tarvittavat palkkatietosi työnantaja voi ilmoittaa työnantajan verkkoasiointipalvelun kautta.

Työnantajalta mahdollisesti tarvittavat palkkatietosi työnantaja voi ilmoittaa työnantajan verkkoasiointipalvelun kautta. Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen verkkoasiointipalvelussa paperilomakkeen sijaan. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä, mutta voit toimittaa liitteet erikseen verkkoasiointipalvelun kautta

Lisätiedot

VUOROTTELUKORVAUS. Tampere Anu Turakainen Vastaava etuuskäsittelijä Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

VUOROTTELUKORVAUS. Tampere Anu Turakainen Vastaava etuuskäsittelijä Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa VUOROTTELUKORVAUS Tampere 27.1.2018 Anu Turakainen Vastaava etuuskäsittelijä Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa Vuorotteluvapaa Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa kokoaikatyössä ollut työntekijä

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

Työnantajalta mahdollisesti tarvittavat palkkatietosi työnantaja voi ilmoittaa työnantajan verkkoasiointipalvelun kautta.

Työnantajalta mahdollisesti tarvittavat palkkatietosi työnantaja voi ilmoittaa työnantajan verkkoasiointipalvelun kautta. Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen verkkoasiointipalvelussa paperilomakkeen sijaan. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä, mutta voit toimittaa liitteet erikseen verkkoasiointipalvelun kautta

Lisätiedot

Kelan tuet osatyökykyisille tapausesimerkkien valossa

Kelan tuet osatyökykyisille tapausesimerkkien valossa Kelan tuet osatyökykyisille tapausesimerkkien valossa 1.12.2017 Sari Linna Ratkaisuasiantuntija, Kela, Kajaanin toimisto Pohjoinen vakuutuspiiri Esimerkki 1; sairauspäiväraha, osasairauspäiväraha ja kuntoutus

Lisätiedot

Tulorekisteri tulee

Tulorekisteri tulee Tulorekisteri tulee 1.1.2019 Agenda 1.Periaatteet ja aikataulu 2.Palkkatietojen ilmoittaminen 3.Eläkkeet ja etuudet 4.Kunnat tietojen käyttäjinä 5.Yhteystiedot ja lisätietoja 1. Periaatteet ja aikataulu

Lisätiedot

Virhekoodi Selite ADV0010 Postinumero puuttuu ja se on pakollinen. ADV0020 Postitoimipaikka puuttuu ja se on pakollinen. ADV0050 Katuosoite ja PL

Virhekoodi Selite ADV0010 Postinumero puuttuu ja se on pakollinen. ADV0020 Postitoimipaikka puuttuu ja se on pakollinen. ADV0050 Katuosoite ja PL Virhekoodi Selite ADV0010 Postinumero puuttuu ja se on pakollinen. ADV0020 Postitoimipaikka puuttuu ja se on pakollinen. ADV0050 Katuosoite ja PL puuttuvat ja vähintään toinen niistä on pakollinen. AV0250

Lisätiedot

ASTERI PALKANMAKSU TULOREKISTERI

ASTERI PALKANMAKSU TULOREKISTERI ASTERI PALKANMAKSU TULOREKISTERI 26.11.2018 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 75 30 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Hyvä tietää... 4 2. Palkkaohjelman muutokset... 6 3. Ilmoittaminen...

Lisätiedot

Kelan kuntoutusraha - toimeentuloturva kuntoutuksen aikana Anne Flak suunnittelija

Kelan kuntoutusraha - toimeentuloturva kuntoutuksen aikana Anne Flak suunnittelija Kelan kuntoutusraha - toimeentuloturva kuntoutuksen aikana 23.11.2016 Anne Flak suunnittelija Kuntoutusrahan myöntämisedellytykset Kuntoutuksella työelämätavoite Kuntoutuja on 16 67-vuotias Kuntoutus estää

Lisätiedot

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 12 Perusteeton etu, liikasuoritus huomataan ennen ilmoituksen lähettämistä

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 12 Perusteeton etu, liikasuoritus huomataan ennen ilmoituksen lähettämistä Versio 1.0 Palkkatietoilmoitus Esimerkki 12 Perusteeton etu, liikasuoritus huomataan ennen ilmoituksen 2 (10) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 22.1.2018 Uusi dokumentti. 3 (10) SISÄLLYS 1 Palkkatietoilmoitus...

Lisätiedot

Tulorekisteri: Varmenne Visma Fivaldi

Tulorekisteri: Varmenne Visma Fivaldi Tulorekisteri: Varmenne Visma Fivaldi 1(15) Sisällysluettelo Yleistä 2 Muu tulorekisteri-dokumentaatio 2 Varmenne 3 Palvelusopimuksen tekeminen ja varmenteen tilaaminen 4 Varmenteen noutaminen 9 Asiakasyrityksen

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS TYÖNANTAJAN VUOSI-ILMOITUKSEN MAKSAJAKOHTAISET TIEDOT (VSPSVYHT)

VUOSI-ILMOITUS TYÖNANTAJAN VUOSI-ILMOITUKSEN MAKSAJAKOHTAISET TIEDOT (VSPSVYHT) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.1 VUOSI-ILMOITUS TYÖNANTAJAN VUOSI-ILMOITUKSEN MAKSAJAKOHTAISET TIEDOT (VSPSVYHT) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2

Lisätiedot

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti

Lisätiedot

Tulorekisteri muuttaa palkkatietojen ilmoittamisen Tilitoimistoraadit syksy 2017

Tulorekisteri muuttaa palkkatietojen ilmoittamisen Tilitoimistoraadit syksy 2017 Tulorekisteri muuttaa palkkatietojen ilmoittamisen Tilitoimistoraadit syksy 2017 Tulorekisteri on sähköinen tietokanta palkka-, eläke-, ja etuustiedoille Yksi rekisteri yksi standardoitu tapa toimia Tulorekisteri

Lisätiedot

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 4 Julkisyhteisö maksajana

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 4 Julkisyhteisö maksajana Versio 1.0 Palkkatietoilmoitus Esimerkki 4 Julkisyhteisö maksajana Palkkatietoilmoitus Esimerkki 4: Julkisyhteisö maksajana 2 (13) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 14.11.2017 Dokumentti julkaistu.

Lisätiedot

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 11 Perusteeton etu, liikasuoritus ilmoitettu aiemmin muuna tulona

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 11 Perusteeton etu, liikasuoritus ilmoitettu aiemmin muuna tulona Versio 1.0 Palkkatietoilmoitus Esimerkki 11 Perusteeton etu, liikasuoritus ilmoitettu aiemmin muuna tulona Palkkatietoilmoitukset - Esimerkki 11: Perusteeton etu, liikasuoritus ilmoitettu aiemmin muuna

Lisätiedot

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Eurooppalainen sairaanhoitokortti Eurooppalainen sairaanhoitokortti 07.03.2016 Sisällysluettelo 1 Eurooppalainen sairaanhoitokortti... 1 1.1 Kortin tiedot... 1 1.2 Kortin voimassaoloaika... 1 1.3 Kortin hakeminen... 1 1.4 Kortin tilaaminen...

Lisätiedot

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 2 Tilapäinen työnantaja

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 2 Tilapäinen työnantaja Versio 1.0 Palkkatietoilmoitus Esimerkki 2 Tilapäinen työnantaja Palkkatietoilmoitus Esimerkki 2: Tilapäinen työnantaja 2 (12) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 14.11.2017 Dokumentti julkaistu.

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit 2 (14) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 1 Sopimustyönantaja, perustapaus

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 1 Sopimustyönantaja, perustapaus Versio 1.0 Palkkatietoilmoitus Esimerkki 1 Sopimustyönantaja, perustapaus Palkkatietoilmoitukset - Esimerkki 1: Sopimustyönantaja, perustapaus 2 (10) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 14.11.2017

Lisätiedot

VEROHALLINTO A220/200/

VEROHALLINTO A220/200/ VEROHALLINTO 23.11.2017 A220/200/2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA...

Lisätiedot

Tulorekisterin palkkatietoilmoituksissa JuEL-vakuutetuille käytettävä Kevan koodisto alkaen

Tulorekisterin palkkatietoilmoituksissa JuEL-vakuutetuille käytettävä Kevan koodisto alkaen 1 (8) Tulorekisterin palkkatietoilmoituksissa JuEL-vakuutetuille käytettävä Kevan koodisto 1.1.2019 alkaen Julkisten alojen eläkelailla (JuEL) säädetään kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan eläketurvasta

Lisätiedot

Kuntoutusraha toimeentulo kuntoutuksen aikana. Anne Flak Suunnittelija

Kuntoutusraha toimeentulo kuntoutuksen aikana. Anne Flak Suunnittelija Kuntoutusraha toimeentulo kuntoutuksen aikana Anne Flak Suunnittelija 17.4.2019 Kuntoutusrahan myöntöedellytykset 16 67 vuoden ikä Kuntoutuspäätös Työstä estyminen kuntoutuksen vuoksi, vähintään 4h matkoineen

Lisätiedot

ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAINVAPAA SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOVAPAAT YLEISKIRJEEN 1/2005 LIITE 5

ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAINVAPAA SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOVAPAAT YLEISKIRJEEN 1/2005 LIITE 5 ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAINVAPAA SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOVAPAAT YLEISKIRJEEN 1/2005 LIITE 5 Virka-/ Äitiysvapaa Äitiysvapaa 105 arkipv, joka alkaa 30 (-50) arkipv ennen laskettua synnytysaikaa. Mikäli

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen ilmoitus

Lastenhoidon tuen ilmoitus Lastenhoidon tuen ilmoitus Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää ilmoituksen verkkopalvelussamme paperilomakkeen sijaan. Voit toimittaa liitteet asiointipalvelussa tai postittaa ne. Saat ohjeet Saapumisvahvistus-sivulla,

Lisätiedot

Korvaavan työn malli TyöSi Työ Sinulle

Korvaavan työn malli TyöSi Työ Sinulle Korvaavan työn malli TyöSi Työ Sinulle 1 Sisällys Mitä on korvaava työ TyöSi Työ Sinulle?... 2 Milloin korvaava työ ei sovellu... 2 Työterveyshuollon rooli... 3 Korvaava työ - kun sairausloma keskeytetään

Lisätiedot

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2019 YLEISAVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2019 YLEISAVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 (21) OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2019 YLEISAVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN Täydentää Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin ohjetta, joka löytyy täältä:

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Mitätöintitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Mitätöintitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Mitätöintitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Mitätöintitiedot 2 (10) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0

Lisätiedot

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 16 Takaisinperintä, summa peritään takaisin kerralla

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 16 Takaisinperintä, summa peritään takaisin kerralla Versio 1.0 Palkkatietoilmoitus Esimerkki 16 Takaisinperintä, summa peritään takaisin kerralla Palkkatietoilmoitukset - Esimerkki 16: Takaisinperintä, summa peritään takaisin kerralla 2 (13) Versiohistoria

Lisätiedot

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 13 Takaisinperintä, bruttoperintä

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 13 Takaisinperintä, bruttoperintä Versio 1.0 Palkkatietoilmoitus Esimerkki 13 Takaisinperintä, bruttoperintä Palkkatietoilmoitukset - Esimerkki 13: Takaisinperintä, bruttoperintä 2 (11) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 22.1.2018

Lisätiedot

Kansallinen Tulorekisteri (KATRE) & Edenredin tarjoamat henkilöstöedut

Kansallinen Tulorekisteri (KATRE) & Edenredin tarjoamat henkilöstöedut 1 (5) Kansallinen Tulorekisteri (KATRE) & Edenredin tarjoamat henkilöstöedut 1. Mikä on tulorekisteri? Tulorekisteri on sähköinen kansallinen tietokanta, jota ylläpitää Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö.

Lisätiedot

RAKENTAMISEN TIEDONANTOMENETTELYN TIEDONANTOVELVOLLISEN (ILMOITTAJAKOHTAISET) TIEDOT (VSRAKYHT)

RAKENTAMISEN TIEDONANTOMENETTELYN TIEDONANTOVELVOLLISEN (ILMOITTAJAKOHTAISET) TIEDOT (VSRAKYHT) VEROHALLINTO 7.5.2018 versio 1.5 RAKENTAMISEN TIEDONANTOMENETTELYN TIEDONANTOVELVOLLISEN (ILMOITTAJAKOHTAISET) TIEDOT (VSRAKYHT) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 3 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä osasairauspäivärahaa koskevaksi

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 12 luvun 11 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1640/2009, muutetaan 8 luvun 10 :n

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE)

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE) VEROHALLINTO 1.1.2017 A27/200/2017 1.1 VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

KAIKEN MAHDOLLISTAVA TULOREKISTERI? Pirjo Väänänen Sosiaaliasioiden päällikkö

KAIKEN MAHDOLLISTAVA TULOREKISTERI? Pirjo Väänänen Sosiaaliasioiden päällikkö KAIKEN MAHDOLLISTAVA TULOREKISTERI? 26.4.2018 Pirjo Väänänen Sosiaaliasioiden päällikkö Kansallinen tulorekisteri Tulorekisteriin kerätään kansalaisten tulotietoja 1.1. alkaen. Tiedonkeruu laajenee maksettuihin

Lisätiedot

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin PalkkaLastu-ohjelmalla

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin PalkkaLastu-ohjelmalla Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin PalkkaLastu-ohjelmalla Sisällys Yleistä... 2 Palkkatietojen ilmoittaminen... 2 Ilmoitusaineiston muodostaminen... 2 Ilmoitusaineiston tarkastelu... 3 Ilmoitusten

Lisätiedot

Mitä muutoksia tulorekisteri tuo kunnille?

Mitä muutoksia tulorekisteri tuo kunnille? Mitä muutoksia tulorekisteri tuo kunnille? Kuntamarkkinat 12.9.2018 Mirka Piirainen, toiminnallinen vastaava, Verohallinto 13.9.2018 Tulorekisteri on mahdollistaja Kunnat työnantajana: Tulorekisteri yksinkertaistaa

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2019

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2019 VEROHALLINTO 23.1.2019 VH/2710/00.01.00/2018 1.0 VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2019 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 Varsinainen

Lisätiedot

Virkamiesten lomauttaminen

Virkamiesten lomauttaminen Virkamiesten lomauttaminen Päivitetty 11/2016 Valtion virkamieslaki 8 luku 36 39 Jos viranomainen voisi 27 :n 1 momentin nojalla irtisanoa virkamiehen, virkamies voidaan 14 päivän ilmoitusaikaa noudattaen

Lisätiedot

Työnantajan erillisilmoituksen soveltamisohje

Työnantajan erillisilmoituksen soveltamisohje Versio 1.0 Työnantajan erillisilmoituksen soveltamisohje Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Työnantajan erillisilmoituksen soveltamisohje 1 Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017

Lisätiedot

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 8 Tulonsaaja rajoitetusti verovelvollinen

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 8 Tulonsaaja rajoitetusti verovelvollinen Versio 1.0 Palkkatietoilmoitus Esimerkki 8 Tulonsaaja rajoitetusti verovelvollinen Palkkatietoilmoitus Esimerkki 8: Tulonsaaja rajoitetusti verovelvollinen 2 (12) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslain työnantajalle maksettavan vuosilomakustannuskorvauksen määrää koskevaa säännöstä muutettavaksi.

Lisätiedot

Muutoksia rakentamisilmoituksiin. marraskuu 2019

Muutoksia rakentamisilmoituksiin. marraskuu 2019 Muutoksia rakentamisilmoituksiin marraskuu 2019 Muutokset lyhyesti yritysasiakkaille Rakentamisilmoitusten sisältö muuttuu 11/2019 alkaen Annettavien tietojen määrä vähenee Mm. osoitetietoja kysytään vähemmän

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen palvelut

Maanmittauslaitoksen palvelut Maanmittauslaitoksen palvelut ASREK info 31.10.2018 Liisa Kallela/ASREK-hankkeen käyttöönottoprojekti Esitys sisältää tämän hetken käsityksen käyttöön tulevista toimintamalleista. Ne edellyttävät lainsäädäntömuutoksia,

Lisätiedot

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 (10) OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN Täydentää Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin ohjetta, joka löytyy täältä:

Lisätiedot