Järjestämissuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Järjestämissuunnitelma"

Transkriptio

1 Järjestämissuunnitelma Luonnosversio

2 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä Sote- ja maakuntauudistus Kansalliset tavoitteet ja maakunnan tavoitteet Valmistelun periaatteet Maakunta järjestäjänä Järjestämistehtävä Maakunnan järjestämisvastuulla oleva palvelutuotanto Maakunnan palveluiden järjestäminen Maakunnan strateginen ohjaus Valmisteluvaiheen ja siirtymäajan strategia Palvelustrategia Palvelulupaus Hankintastrategia Digistrategia Ohjelmat Rahoitus- ja talousohjaus Valtion rahoitus ja ohjaus Maakunnan talouden ohjaus Asiakkuuksien hallinta ja palveluohjaus Palveluohjausmalli Asiakkuuden hallinta Palveluiden järjestäminen Maakunnan oma palvelutuotanto palveluketjujen ohjaus neuvonta lupa- ja ilmoitus ja päätösasiat rahoittaminen ja talouden seuranta Valvonta Palveluverkon suunnittelu ja hallinta Maakunnan yleistehtävät Päätöksenteko ja säädösten noudattaminen Talouden hallinta HR ja osaamisen hallinta Omaisuuden hallinta... 7

3 Sisäinen valvonta Sopimukset Sidosryhmäyhteistyö Toiminnan kehittäminen Asianhallinta Tietohallinto Varautuminen, organisaatioturvallisuus ja riskienhallinta Viestintä, markkinointi ja myynti Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kehittäminen Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta maakunnassa Yhteistyö ja osallisuus Yhteistyömuodot ja edunvalvonta Osallisuus Viestintä Sisäinen viestintä Ulkoinen viestintä ja asiakasviestintä Sidosryhmäviestintä Maakuntakonserni Konsernin kokonaismalli Maakunnan johtamisen ydinprosessit ja keskeiset tehtävät Ydinprosessit Ohjausprosessit Tukiprosessit Järjestäjä Järjestäjän organisaatio Palvelutuotannon järjestäminen Maakunnan oma palvelutuotanto Ulkoiset palveluntuottajat Ostopalvelut Maakuntien yhteiset palvelut Liikelaitos Liikelaitoksen strategia ja liiketoimintasuunnitelma Järjestäjän ohjaus ja konserniohjaus Palvelutuotanto liikelaitoksessa Liikelaitoksen hallinto ja johtaminen... 10

4 Talous Hankinnat Kiinteistöt ja omaisuuden hallinta HR ja osaaminen Tietohallinto Viestintä Konsernipalvelut ja tukipalvelut Palvelutuotannon kokonaisuudet Aluekehittäminen ja kasvupalvelut Informaatio ja ennakointi Rahoituspalvelut Kasvupalvelut Maaseutupalvelut Kalatalouspalvelut Liikenne, infrastruktuuri ja alueiden käyttö Liikennejärjestelmän ja joukkoliikenteen palvelut Alueidenkäytön ohjaus ja neuvontatehtävät Maakuntakaavoitus ja kulttuuriympäristön palvelut Ympäristö- ja ympäristöterveydenhuollon palvelut sekä lupa- ja valvontatehtävät Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön suojelun palvelut Vesivarat ja vesienhoidon palvelut Ympäristötietoisuuden palvelut Ympäristöterveydenhuollon palvelut Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut Yleiset periaatteet ja ylimaakunnallinen yhteistyö Onnettomuuksien ehkäisy, lupa-, tarkastus- ja valvontatehtävät Turvallisuusviestintä ja -koulutuspalvelut SOTE-TIKE Ensihoito- ja ensivastepalvelut Väestön varoittamispalvelut Kansainvälinen pelastustoiminta Väestönsuojelu ja poikkeusoloihin varautuminen Pelastustoiminnan palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelujen valtakunnalliset tavoitteet ja ohjaus Maakunnan nykytila ja tavoitetila... 12

5 Palvelustrategia ja palvelulupaus Palveluohjaus Palveluverkko Digitalisaatio Ennaltaehkäisevätyö, HYTE Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelumallikuvaukset Sotekeskus Perhekeskusmalli Ikäkeskusmalli Erityisen vaativat palvelut Palvelujen integraatio Sote-keskus palvelumallina ja palveluverkkona Nykytilan analyysi Tuottajat, palvelukartta, toimitila-analyysi, tietojärjestelmät, palveluiden hankinta ja sopimukset Palvelut maakunnassa, Sote-keskuksittain, alueittain Perusperiaatteet Operatiivinen taso Ikäkeskus palvelumallina ja palveluverkkona Nykytilan analyysi Tuottajat, palvelukartta, toimitila-analyysi, tietojärjestelmät, palveluiden hankinta ja sopimukset Perusperiaatteet Operatiivinen taso Perhekeskus palvelumallina ja palveluverkkona nykytilan analyysi tuottajat, palvelukartta, toimitila-analyysi, tietojärjestelmät, palveluiden hankinta ja sopimukset Perusperiaatteet Operatiivinen taso Asiakassetelillä ja henkilökohtaisella budjetilla tuotettavat palvelut Lapset, nuoret, perheet Ikääntyvät Yhteiset palvelut ja työikäiset SOTE Palveluiden integraatio: perustasolta erityistasolle ja vaativalle tasolle Sote-keskus integroituna erityis- ja vaativan tason palveluihin Ikäkeskus integroituna erityis- ja vaativan tason palveluihin... 15

6 Perhekeskus integroituna erityis- ja vaativan tason palveluihin Maakunnan liikelaitoksen palvelut yhteistyöalueelle KYS opetussairaalana Suunnitteluperiaatteet Tiivistelmä xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

7 6 1 Sote- ja maakuntauudistus 1.1 Kansalliset tavoitteet ja maakunnan tavoitteet - kansalliset tavoitteet lyhyesti, alueuudistus.fi - maakunta2023 visio (viitearkkitehtuuridokumentti) - Pohjois-Savon maakunnan tavoitteet 1.2 Valmistelun periaatteet - kansallinen ohjaus - Pohjois-Savon maakunnan valmistelun periaatteet - kokonaisarkkitehtuurimenetelmä - maakuntien viitearkkitehtuuri 2 Maakunta järjestäjänä 2.1 Järjestämistehtävä Maakunnan järjestämisvastuulla oleva palvelutuotanto - alueiden kehittämisen palvelut jne. luettelo palveluista Maakunnan palveluiden järjestäminen - palveluiden järjestämisen palvelut - maakunnan omaa toimintaa tukevat palvelut - maakuntien yhteiset palvelut - pelastustoimi, nuohouspalvelut, valmius ja varautuminen 2.2 Maakunnan strateginen ohjaus Valmisteluvaiheen ja siirtymäajan strategia Palvelustrategia Palvelulupaus Hankintastrategia Digistrategia Ohjelmat Kansainvälisyys ja elinvoimaohjelma Ympäristöpoliittinen ohjelma x 2.3 Rahoitus- ja talousohjaus Valtion rahoitus ja ohjaus - neuvottelumenettely - rahoitusraami ja ennakointimalli Maakunnan talouden ohjaus - Sotetietopaketit, raportointi ja ennakointimalli - muu ohjaus, raporointi ja ennakointimalli

8 7 2.4 Asiakkuuksien hallinta ja palveluohjaus Palveluohjausmalli Asiakkuuden hallinta - asiakkuuden hallinta, asiakassegmentit ja asiakastieto - osallisuus ja osallistaminen Palveluiden järjestäminen - Palvelujen hankinta ja hallinta - Valinnanvapauden hallinta - Palveluntuottajien hallinta - Ekosysteemissä toimiminen 2.5 Maakunnan oma palvelutuotanto palveluketjujen ohjaus neuvonta lupa- ja ilmoitus ja päätösasiat rahoittaminen ja talouden seuranta Valvonta - Palvelutuotannon ohjaus - Järjestämisvastuulla olevien palveluiden ohjaus - Oman palvelutuotannon ohjaus - Ulkoisen palvelutuotannon ohjaus - Hallintopäätös ja sopimus - Valvonta ja omavalvonta Palveluverkon suunnittelu ja hallinta 2.6 Maakunnan yleistehtävät Päätöksenteko ja säädösten noudattaminen Talouden hallinta HR ja osaamisen hallinta Omaisuuden hallinta Sisäinen valvonta Sopimukset Sidosryhmäyhteistyö Toiminnan kehittäminen Asianhallinta Tietohallinto Varautuminen, organisaatioturvallisuus ja riskienhallinta Viestintä, markkinointi ja myynti Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 2.7 Kehittäminen Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta maakunnassa

9 8 2.8 Yhteistyö ja osallisuus Yhteistyömuodot ja edunvalvonta Maakunnan ja valtion välinen yhteistyö Maakunnan ja kuntien välinen yhteistyö Maakuntien välinen yhteistyö Sidosryhmien kanssa tehtävä yhteistyö kansainvälinen yhteistyö omaksi otsikoksi? Osallisuus Asukkaiden ja asiakkaiden kanssa tehtävä yhteistyö 2.9 Viestintä Sisäinen viestintä Ulkoinen viestintä ja asiakasviestintä Sidosryhmäviestintä

10 9 3 Maakuntakonserni 3.1 Konsernin kokonaismalli - mallikaavio 3.2 Maakunnan johtamisen ydinprosessit ja keskeiset tehtävät Ydinprosessit Asiakkuuksien hallinta Palvelujen järjestäminen ja mahdollistaminen Palvelutuotanto Ohjausprosessit Strategiaohjaus Rahoitus- ja talousohjaus Asiakkuuksien ja palvelujen ohjaus Kehittämisen ohjaus Tulosohjaus Päätöksenteko Sidosryhmäohjaus Tukiprosessit Henkilöstöhallinto Taloushallinto Hankinnat Sopimushallinta Tilat Tiedonhallinta Asianhallinta ICT Riskienhallinta Varautuminen ja organisaatioturvallisuus Säännösten noudattaminen 3.3 Järjestäjä Järjestäjän organisaatio Poliittinen päätöksenteko Operatiivinen johtaminen Konsernitukipalvelut Muut tukipalvelut

11 Palvelutuotannon järjestäminen Maakunnan oma palvelutuotanto Maakunnan liikelaitos Maakunnan taseyksiköt Maakunnan yhtiöt Ulkoiset palveluntuottajat Ostopalvelut Maakuntien yhteiset palvelut Yhteistyöalueen sopimus palveluista Maakuntien yhteiset tukipalvelut 3.5 Liikelaitos Liikelaitoksen strategia ja liiketoimintasuunnitelma Järjestäjän ohjaus ja konserniohjaus Palvelutuotanto liikelaitoksessa Viranomaistehtävät Oma tuotanto, sotepalvelut Oma tuotanto, muut palvelut Maakuntien välinen yhteistyö - Yta-alueen sopimus ja palvelut - Muut yhteistyöpalvelut, mm. kuntien kanssa tehtävä yhteistyö Liikelaitoksen hallinto ja johtaminen Päätöksentekoelimet Operatiivinen johtamisjärjestelmä Talous Hankinnat Kiinteistöt ja omaisuuden hallinta HR ja osaaminen Tietohallinto Viestintä Konsernipalvelut ja tukipalvelut 4 Palvelutuotannon kokonaisuudet Jokaisessa palvelukokonaisuudessa kuvataan palvelujen tuottamisen tapa - omatuotanto (liikelaitos) - omatuotanto (liikelaitos) ostopalveluna kilpailutettu - asiakasseteli - henkilökohtainen budjetti - sähköinen palvelu

12 11 - liikkuva palvelu 4.1 Aluekehittäminen ja kasvupalvelut Informaatio ja ennakointi Rahoituspalvelut Kasvupalvelut Yritysasiakkaille Henkilöasiakkaille (alaotsikointi esim. TE -palvelut (integraatio soten/ kuntouttavan työtoiminnan kanssa, kotouttaminen, romaniasiat) Maaseutupalvelut Valvonta- ja tukipalvelut Lomituspalvelut Kalatalouspalvelut 4.2 Liikenne, infrastruktuuri ja alueiden käyttö Liikennejärjestelmän ja joukkoliikenteen palvelut Yleiset maakunnan liikenteeseen liikenteeseen liittyvät tehtävät ja ylimaakunnallinen yhteistyö Tienpito Joukkoliikenne Henkilöliikenne Alueidenkäytön ohjaus ja neuvontatehtävät Maakuntakaavoitus ja kulttuuriympäristön palvelut 4.3 Ympäristö- ja ympäristöterveydenhuollon palvelut sekä lupa- ja valvontatehtävät Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön suojelun palvelut Vesivarat ja vesienhoidon palvelut Ympäristötietoisuuden palvelut Ympäristöterveydenhuollon palvelut Ohjaus- ja neuvontatehtävät Eläinlääkintähuolto Tupakka- ja alkoholivalvonta

13 Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut Yleiset periaatteet ja ylimaakunnallinen yhteistyö Onnettomuuksien ehkäisy, lupa-, tarkastus- ja valvontatehtävät Turvallisuusviestintä ja -koulutuspalvelut SOTE-TIKE Ensihoito- ja ensivastepalvelut Väestön varoittamispalvelut Kansainvälinen pelastustoiminta Väestönsuojelu ja poikkeusoloihin varautuminen Väestönsuojelun edellyttämä sodan ajan uhkien ja vaikutusten arviointi Johto-, erityis- ja muun henkilöstön varaaminen sekä kouluttaminen Johtamis-, valvonta- ja hälytysjärjestelmien perustaminen sekä ylläpito Varautuminen väestön siirtämiseen ja evakuointeihin Pelastustoiminnan palvelut Ihmisten, eläinten ja omaisuuden pelastaminen Onnettomuusuhkien torjuminen ja vahinkojen rajoittaminen Vaarallisten aineiden ja öljyvahinkojen torjuminen Tulipalojen sammuttaminen Häiriötilanteisiin varautuminen 4.5 Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelujen valtakunnalliset tavoitteet ja ohjaus Asiakaslähtöisyys Integraatio Maakunnan nykytila ja tavoitetila Sotetietopaketit ja rahoitusraami Palvelutarpeen arviointi, väestötaso - Lasten, nuorten ja perheiden palvelut - Työikäisten palvelut ja yhteiset palvelut - Ikääntyvien palvelut - Erityistason palvelut Palvelustrategia ja palvelulupaus Palveluohjaus Palveluverkko Digitalisaatio Ennaltaehkäisevätyö, HYTE

14 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelumallikuvaukset Sotekeskus Perhekeskusmalli Ikäkeskusmalli Erityisen vaativat palvelut Palvelujen integraatio 4.7 Sote-keskus palvelumallina ja palveluverkkona Nykytilan analyysi Tuottajat, palvelukartta, toimitila-analyysi, tietojärjestelmät, palveluiden hankinta ja sopimukset Palvelut maakunnassa, Sote-keskuksittain, alueittain Perusperiaatteet 1) asiakaslähtöisyys 2) saavutettavuus, asiointi (liikennejärjestelyt, sähköiset palvelut ja liikkuvat palvelut) 3) toimialat ylittävät, monipuoliset palvelukeskukset 4) valinnanvapaus ja monituottajamallit 5) digitalisaatio 6) palveluverkon ja tilojen optimointi 7) operatiivinen johtaminen Operatiivinen taso 1) peruspalvelut, alue- ja maakuntapalvelut, yhteistoiminta-alue 2) alue- ja seututason palvelut ja palvelujen integraatio 3) järjestäminen: yhtiöittäminen, liikelaitos, yksityinen, yhteistyöalue 4) palveluverkon kehittäminen: sopimusehdot, kriteerit, korvaukset 5) palvelukanavat: sähköinen palvelu, asiakasneuvonta, kasvokkain 6) ehdotukset/ toimenpiteet 4.8 Ikäkeskus palvelumallina ja palveluverkkona

15 Nykytilan analyysi Tuottajat, palvelukartta, toimitila-analyysi, tietojärjestelmät, palveluiden hankinta ja sopimukset Perusperiaatteet 1) asiakaslähtöisyys 2) saavutettavuus, asiointi (liikennejärjestelyt, sähköiset palvelut ja liikkuvat palvelut) 3) toimialat ylittävät, monipuoliset palvelukeskukset 4) valinnanvapaus ja monituottajamallit 5) digitalisaatio 6) palveluverkon ja tilojen optimointi 7) operatiivinen johtaminen Operatiivinen taso 1) peruspalvelut, alue- ja maakuntapalvelut, yhteistoiminta-alue 2) alue- ja seututason palvelut ja palvelujen integraatio 3) järjestäminen: yhtiöittäminen, liikelaitos, yksityinen, yhteistyöalue 4) palveluverkon kehittäminen: sopimusehdot, kriteerit, korvaukset 5) palvelukanavat: sähköinen palvelu, asiakasneuvonta, kasvokkain 6) ehdotukset/ toimenpiteet 4.9 Perhekeskus palvelumallina ja palveluverkkona nykytilan analyysi tuottajat, palvelukartta, toimitila-analyysi, tietojärjestelmät, palveluiden hankinta ja sopimukset Perusperiaatteet 1) asiakaslähtöisyys 2) saavutettavuus, asiointi (liikennejärjestelyt, sähköiset palvelut ja liikkuvat palvelut) 3) toimialat ylittävät, monipuoliset palvelukeskukset 4) valinnanvapaus ja monituottajamallit 5) digitalisaatio 6) palveluverkon ja tilojen optimointi 7) operatiivinen johtaminen

16 Operatiivinen taso 1) peruspalvelut, alue- ja maakuntapalvelut, yhteistoiminta-alue 2) alue- ja seututason palvelut ja palvelujen integraatio 3) järjestäminen: yhtiöittäminen, liikelaitos, yksityinen, yhteistyöalue 4) palveluverkon kehittäminen: sopimusehdot, kriteerit, korvaukset 5) palvelukanavat: sähköinen palvelu, asiakasneuvonta, kasvokkain 6) ehdotukset/ toimenpiteet 4.10 Asiakassetelillä ja henkilökohtaisella budjetilla tuotettavat palvelut Lapset, nuoret, perheet Ikääntyvät Yhteiset palvelut ja työikäiset 4.11 SOTE Palveluiden integraatio: perustasolta erityistasolle ja vaativalle tasolle Sote-keskus integroituna erityis- ja vaativan tason palveluihin - Väestö- ja asiakasryhmäkohtaiset palveluketjut ja palvelukokonaisuudet - Laajennetun perustason ja erityistason julkiset ja yksityiset palvelut Ikäkeskus integroituna erityis- ja vaativan tason palveluihin - palveluketjut ja palvelukokonaisuudet - asiakassuunnitelma - väestö- ja asiakasryhmäkohtaiset palveluketjut ja palvelukokonaisuudet - kokonaisarkkitehtuuri - toimenpiteet: ict Perhekeskus integroituna erityis- ja vaativan tason palveluihin - laajennetun perustason ja erityistason julkiset ja yksityiset palvelut - palveluketjut ja palvelukokonaisuudet - asiakassuunnitelma - väestö- ja asiakasryhmäkohtaiset palveluketjut ja palvelukokonaisuudet - kokonaisarkkitehtuuri - toimenpiteet: ict Maakunnan liikelaitoksen palvelut yhteistyöalueelle KYS opetussairaalana Suunnitteluperiaatteet - kokonaisarkkitehtuuri - toimenpiteet: ict

17 16 Yhteistyö ja yhdyspintapalvelut toimenpiteet Yhteiset taulukkopohjat, karttapohjat, Tilastohaut Toimitilaraportti Asiointiraportti

Hyvinvoinnin edistäminen ja sen johtaminen tulevaisuuden Pohjois-Savossa Elsa Paronen

Hyvinvoinnin edistäminen ja sen johtaminen tulevaisuuden Pohjois-Savossa Elsa Paronen Hyvinvoinnin edistäminen ja sen johtaminen tulevaisuuden Pohjois-Savossa Elsa Paronen HYTE, TKI, YTA, Ympäristöpoliittinen, Kiinteistö ja arviointi - valmistelua jatkavat 1. vaiheen työryhmät Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu PoSoTe hanke II vaihe Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu Valmistelua ohjaava rakenne Maakuntauudistuksen valmistelu / PoSoTe Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Luonnos kokonaisorganisaatioksi

Luonnos kokonaisorganisaatioksi Valtuusto voi nimetä myöhemmin valiokuntia MAAKUNTAVALTUUSTO 59 jäsentä, pj + X vpj TARKASTUS 7 jäsentä MAAKUNTAVAALI 5 jäsentä YLIMAA- KUNNALLINEN YHTEIS- TOIMINTA Mahdolliset jaostot MAAKUNTAHALLITUS

Lisätiedot

Maakuntien viitearkkitehtuuri

Maakuntien viitearkkitehtuuri Maakuntien viitearkkitehtuuri Viitearkkitehtuurin tarkoitus Maakuntien viitearkkitehtuuri on tehty maakuntauudistuksen tarpeisiin kuvaamaan maakuntien toimintaa ja tietoympäristöä tavoitetilassa sekä arkkitehtuurin

Lisätiedot

Järjestäjän rooli ja tehtävät maakuntahallinnossa

Järjestäjän rooli ja tehtävät maakuntahallinnossa Järjestäjän rooli ja tehtävät maakuntahallinnossa Maakuntakonsernin johtaminen -seminaari 6.6.2017 Kuntaliitto Kari Hakari Muutosjohtaja 1 Maakuntahallinto 2 Maakunnan organisaatiomalli (esimerkki) MAAKUNTAVALTUUSTO

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen uusissa sote-rakenteissa

Osaamisen kehittäminen uusissa sote-rakenteissa Osaamisen kehittäminen uusissa sote-rakenteissa SeAMK Foorumi 9.2.2017 Harri Jokiranta Osallisuus ja elinvoimakunta Kokonaisreformi Uuden rakenne uudet osaamiset? Maakuntien yhteiset palvelukeskukset (Toimitila,

Lisätiedot

Tilannekatsaus POHJOIS-SAVON maakuntauudistukseen. Itä-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi

Tilannekatsaus POHJOIS-SAVON maakuntauudistukseen. Itä-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi Tilannekatsaus POHJOIS-SAVON maakuntauudistukseen Itä-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 30.5.2017 Työ- ja elinkeino Ympäristöterveydenhuolto Sosiaalija terveydenhuolto TE-toimistot ELY-keskukset AVIt

Lisätiedot

Hyte tulevien maakuntien organisaatioissa

Hyte tulevien maakuntien organisaatioissa Hyte tulevien maakuntien organisaatioissa Maakuntien hyte-valmistelijoiden vertaisfoorumi Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Kuntaliitto Muuttuvat kuntien hallintomallit Lautakunta hoitaa kunnanhallituksen

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA LUONNOS KOKONAISORGANISAATIOKSI. Jouko Luukkonen KAINUUN MAAKUNTAVALMISTELU/ Jouko Luukkonen

KAINUUN MAAKUNTA LUONNOS KOKONAISORGANISAATIOKSI. Jouko Luukkonen KAINUUN MAAKUNTAVALMISTELU/ Jouko Luukkonen KAINUUN MAAKUNTA LUONNOS KOKONAISORGANISAATIOKSI Jouko Luukkonen 6.6.2018 6.6.2018 KAINUUN MAAKUNTAVALMISTELU/ Jouko Luukkonen 1 Kommentit: - Ei ltk:ia? - Yksi ltk? - Valiokunnat? TARKASTUSLTK 7 jäsentä

Lisätiedot

Sote-uudistus. Sinikka Salo muutosjohtaja, STM Sinikka Salo

Sote-uudistus. Sinikka Salo muutosjohtaja, STM Sinikka Salo Sote-uudistus muutosjohtaja, STM 16.1.2017 1-20.2.2018 Maakunta 2023 -visio Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi Asukkaille sujuvia palveluja yhdenvertaisesti järkevin kustannuksin

Lisätiedot

Valtakunnallinen aikataulu

Valtakunnallinen aikataulu Valtakunnallinen aikataulu Maakunta-, sote- ja valinnanvapauslait käsitellään eduskunnassa samanaikaisesti arviolta kesäkuussa 2018 Väliaikaishallinto 1.7.2018 31.12.2018 Uusi maakuntavaltuusto aloittaa

Lisätiedot

Kainuun maakuntauudistuksen henkilöstöinfo

Kainuun maakuntauudistuksen henkilöstöinfo Kainuun maakuntauudistuksen henkilöstöinfo 11.9.2018 10.9.2018 Jaana Korhonen, valmistelujohtaja 11.9.2018 Kainuun maakuntauudistus / Jaana Korhonen Maakunta- ja sote-uudistuksen aikataulusuunnitelma 11-12/2018

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Kuinka löytää realistinen visio Pohjois-Savon HYTEtyöhön?

Miten tästä eteenpäin? Kuinka löytää realistinen visio Pohjois-Savon HYTEtyöhön? Miten tästä eteenpäin? Kuinka löytää realistinen visio Pohjois-Savon HYTEtyöhön? Pekka Puustinen, LT, MPH, TM Sp. pekka.puustinen@kuh.fi 1) Kuinka kokonaiskuva hallitaan? Pohjois-Savossa iso työkenttä

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus. Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko

Sote- ja maakuntauudistus. Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko Sote ja maakuntauudistus Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko 12.5.2017 1 Uusi soterakenne 1.1.2019 2 Lähde:www.alueuudistus.fi Maakuntien tehtävät ja uusi soterakenne 1.1.2019 Valtakunnallinen lupa

Lisätiedot

Maakunnan kokonaisturvallisuus

Maakunnan kokonaisturvallisuus Maakunnan kokonaisturvallisuus Maakunnan turvallisuus ja varautumistehtävien visualisointi PohjoisSavossa Marko Korhonen, PohjoisSavon liitto Lauri Holappa, Kuopion kaupunki Jukka Koponen, PohjoisSavon

Lisätiedot

DIGITAALISUUS MAAKUNTAUUDISTUKSESSA

DIGITAALISUUS MAAKUNTAUUDISTUKSESSA DIGITAALISUUS MAAKUNTAUUDISTUKSESSA - NÄKÖKULMANA JOHTAMINEN Aija Tuimala Muutosjohtaja, Etelä-Karjala Etunimi Sukunimi etunimi.sukunimi@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 1 2 3 DIGI- TALI- SAATIO 4 MAAKUNTAUUDISTUS

Lisätiedot

SUOMEN HALUTUIN ELÄMISEN YMPÄRISTÖ POHJOIS-SAVO

SUOMEN HALUTUIN ELÄMISEN YMPÄRISTÖ POHJOIS-SAVO TILAISUUDEN NIMI SUOMEN HALUTUIN ELÄMISEN YMPÄRISTÖ POHJOIS-SAVO Onnistumme mikäli ymmärrämme asiakkaitamme ja osaamme hyödyntää heidän palautettaan. Onnistumme vain, kun asiakkaat ovat kanssamme kehittämässä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio

Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio 1 2.3.2017 - Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio Kaikki julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut kootaan yhden johdon eli maakunnan alaisuuteen. Maakunta vastaa palvelujen yhteensovittamisesta asiakaslähtöisesti

Lisätiedot

Järjestäjätoiminto. Muutosjohtaja (sote järjestäminen), Harri Jokiranta Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija (sote järjestäminen), Päivi Saukko

Järjestäjätoiminto. Muutosjohtaja (sote järjestäminen), Harri Jokiranta Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija (sote järjestäminen), Päivi Saukko Järjestäjätoiminto Muutosjohtaja (sote järjestäminen), Harri Jokiranta Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija (sote järjestäminen), Päivi Saukko Järjestäjän perusta Maakunta vastaa asukkaan laissa

Lisätiedot

Konsernirakennevalmistelun tilanne

Konsernirakennevalmistelun tilanne Konsernirakennevalmistelun tilanne 22.5.2018 - Laajennetun johtoryhmän kokoukseen 29.5.2018 Maakunnan tarkastuslautakunta Maakuntavaalilautakunta Etelä-Savon maakuntakonserni Maakuntavaltuusto 59 jäsentä

Lisätiedot

Maakunnan hallintosääntö

Maakunnan hallintosääntö Maakunnan hallintosääntö Maku verkostotapaaminen 18.1.2018 Johtava lakimies Kirsi Mononen Hallintosäännön valmistelu Hallinto- verkosto» Kokoukset helmi- ja maaliskuussa» Lausuntokierros /nettiin kommentoitavaksi»

Lisätiedot

Maakunnan järjestäjän rooli ja tehtävät

Maakunnan järjestäjän rooli ja tehtävät Maakunnan järjestäjän rooli ja tehtävät Vaikuttajaforum Terveydenhuolto 27.9.2017 Vanajanlinna Kari Hakari Muutosjohtaja Sote -muutoksessa olennaista (T.Pöysti) 15.12.201 7 Palveluiden integraatio käyttäjän

Lisätiedot

Yhteistyösopimuksen laadinta. Itä- ja Keski-Suomen maakunnat

Yhteistyösopimuksen laadinta. Itä- ja Keski-Suomen maakunnat Yhteistyösopimuksen laadinta Itä- ja Keski-Suomen maakunnat 10 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalue Maakuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteensovittamista, kehittämistä

Lisätiedot

Omaa maakuntaa rakentamassa

Omaa maakuntaa rakentamassa Omaa maakuntaa rakentamassa 25.4.2018 LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Marina Kinnunen Eri skenaariot Pohjanmaan maakunnan näkökulmasta muutosjohtajan pohtimana Maakuntauudistus

Lisätiedot

Maakunnan johtamisjärjestelmä

Maakunnan johtamisjärjestelmä Maakunnan johtamisjärjestelmä Päijät-Häme 30.1.2018 Johtava lakimies Kirsi Mononen Ennakoiva asenne Uudistuksen tarve on tunnustettu Lainsäädäntö avoin Valmistelut vauhdissa Aikataulu on kireä Vaalit tulossa

Lisätiedot

Maakuntien viitearkkitehtuuri

Maakuntien viitearkkitehtuuri Maakuntien viitearkkitehtuuri Viitearkkitehtuurin tiivistelmä 08.06.2018 Versio: 0.2 Maakuntien viitearkkitehtuuri 08.06.2018 2 (9) Sisällysluettelo Dokumentin versiohistoria... 2 1. Maakuntien viitearkkitehtuurin

Lisätiedot

Maakunnan järjestäjän rooli valinnanvapauspalveluissa. Kirsi Paasovaara Erityisasiantuntija, STM

Maakunnan järjestäjän rooli valinnanvapauspalveluissa. Kirsi Paasovaara Erityisasiantuntija, STM Maakunnan järjestäjän rooli valinnanvapauspalveluissa Erityisasiantuntija, STM Lähde: Maakuntakonsernin johtaminen kehittämisaloite, Kuntaliitto 2017 2 Maakunta järjestäjänä vastaa Palvelujen tuottaminen

Lisätiedot

Sote-uudistus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin näkökulmasta. Leena Setälä Johtaja VSSHP

Sote-uudistus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin näkökulmasta. Leena Setälä Johtaja VSSHP Sote-uudistus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin näkökulmasta Leena Setälä Johtaja VSSHP VSSHP 1991-2018: Erikoissairaanhoidon järjestäjä ja tuottaja Liikelaitoksen palvelutuotanto Päivystys ja ensihoito

Lisätiedot

SOTE-JÄRJESTÄMISTOIMINTOJEN ORGANISOITUMISEN VAIHTOEHTOJA

SOTE-JÄRJESTÄMISTOIMINTOJEN ORGANISOITUMISEN VAIHTOEHTOJA SOTE-JÄRJESTÄMISTOIMINTOJEN ORGANISOITUMISEN VAIHTOEHTOJA 5.6.2018 SOTE-JÄRJESTÄMISTOIMINNOT VAIHTOEHDOT SOTE- JÄRJESTÄMISTOIMINNOT Mihin pelastustoimen järjestäminen? VE 1 SOSIAALIPALVELUT IKÄIHMISTEN

Lisätiedot

Talous ja valmistelun talouteen liittyvät asiat. Kesäetappi Tarja Miettinen

Talous ja valmistelun talouteen liittyvät asiat. Kesäetappi Tarja Miettinen Talous ja valmistelun talouteen liittyvät asiat Kesäetappi 19.6.2018 Tarja Miettinen Poliittinen päätöksenteko, luonnos 08.04.2018 Lakisääteiset lautakunnat Maakuntavaltuusto Vaikuttamistoimielimet nuoriso,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut uudessa maakuntarakenteessa Uusi hankintalaki vihdoin täällä seminaari Kuntatalo

Sosiaali- ja terveyspalvelut uudessa maakuntarakenteessa Uusi hankintalaki vihdoin täällä seminaari Kuntatalo Sosiaali- ja terveyspalvelut uudessa maakuntarakenteessa Uusi hankintalaki vihdoin täällä seminaari Kuntatalo 24.1.2017 johtava lakimies Kirsi Mononen, Suomen Kuntaliitto Maakunnat 18 maakuntaa Valtuustot,

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen esivalmistelusta kohti väliaikaista valmistelutoimielintä ja uutta maakuntaa. Tilannekatsaus Jukka Mäkilä 14.2.

Maakuntauudistuksen esivalmistelusta kohti väliaikaista valmistelutoimielintä ja uutta maakuntaa. Tilannekatsaus Jukka Mäkilä 14.2. Maakuntauudistuksen esivalmistelusta kohti väliaikaista valmistelutoimielintä 1.7.2017 ja uutta maakuntaa Tilannekatsaus Jukka Mäkilä 14.2.2017 MAAKUNTIEN YHTEISEN ARKKITEHTUURIN SUUNNITTELU VAIHEITTAIN

Lisätiedot

Maakuntauudistus. Yleisesitys

Maakuntauudistus. Yleisesitys Maakuntauudistus Yleisesitys 1 Maakunta 2023 visio Asukkaille sujuvia palveluja yhdenvertaisesti Järkevin kustannuksin ja vaikuttava julkinen hallinto Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi

Lisätiedot

Kehittämis- ja rahoituspalvelujen valmistelutilanne

Kehittämis- ja rahoituspalvelujen valmistelutilanne Kehittämis- ja rahoituspalvelujen valmistelutilanne Ritva Rintapukka, vastuuvalmistelija kehittämis- ja rahoituspalvelut 24.1.2018 Työryhmien yhteiskokoontuminen Maakunta järjestäjänä ja tuottajana MAAKUNTAVALTUUSTO

Lisätiedot

Maakuntien viitearkkitehtuuri

Maakuntien viitearkkitehtuuri Maakuntien viitearkkitehtuuri Viitearkkitehtuurin tiivistelmä 27.02.2019 Versio: 1.5 Maakuntien viitearkkitehtuuri 27.02.2019 2 (8) Sisällysluettelo Dokumentin versiohistoria... 2 1. Maakuntien viitearkkitehtuurin

Lisätiedot

Sote-maku-info. #Uusimaa2019 Timo Aronkytö, muutosjohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus, Uudenmaan liitto Uudenmaan maakunta

Sote-maku-info. #Uusimaa2019 Timo Aronkytö, muutosjohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus, Uudenmaan liitto Uudenmaan maakunta Sote-maku-info #Uusimaa2019 Timo Aronkytö, muutosjohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus, Uudenmaan liitto Uudenmaan maakunta Uudenmaan maakunta #Uusimaa2019 Etunimi Sukunimi 60 80 % julkisista

Lisätiedot

Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet / EP. 28 ~9700 htv

Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet / EP. 28 ~9700 htv Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet / EP 3 5 10 1 6 1 1 1 28 ~9700 htv EP Valmisteluvaiheet 21.4.2017 3 Ajankohtaista (1/2) Väliaikaishallinnon rakentaminen Väliaikaisen valmistelutoimielimen

Lisätiedot

Maakunta- ja soteuudistuksen ajankohtaiskatsaus. Asko Peltola

Maakunta- ja soteuudistuksen ajankohtaiskatsaus. Asko Peltola Maakunta- ja soteuudistuksen ajankohtaiskatsaus Asko Peltola 17.4.2018 1 Maakunta- ja sote-uudistusvalmistelu 4 / 2018 Etelä-Pohjanmaan palvelurakenteen selvitystyö seminaari pidetty 27.3. SOTEMAKU-valmistelun

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISTEHTÄVÄT NYKYTILAN JÄRJESTELMÄT JA NIIDEN HYÖDYNNETTÄVYYS Mikael Palola

JÄRJESTÄMISTEHTÄVÄT NYKYTILAN JÄRJESTELMÄT JA NIIDEN HYÖDYNNETTÄVYYS Mikael Palola JÄRJESTÄMISTEHTÄVÄT NYKYTILAN JÄRJESTELMÄT JA NIIDEN HYÖDYNNETTÄVYYS 13.2.2018 Järjestäjän ja tuottajan roolit ja tehtävät Tarpeiden selvittäminen Tavoitteiden asettaminen Rahojen kohdentaminen Palveluiden,

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN MAHDOLLINEN ORGANISAATIORAKENNE JA TEHTÄVÄT Laura Saurama

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN MAHDOLLINEN ORGANISAATIORAKENNE JA TEHTÄVÄT Laura Saurama VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN MAHDOLLINEN ORGANISAATIORAKENNE JA TEHTÄVÄT 11.4.2018 Laura Saurama VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA LUONNOS 11.4.2018 LAUTAKUNNAT VALTUUSTO HALLITUS MUU TOIMIELIN?

Lisätiedot

Sote ja valinnanvapaus katsaus

Sote ja valinnanvapaus katsaus Sote ja valinnanvapaus katsaus Valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti 31.1.2017 Kirsi Varhila 1 21.3.2017 Julkisten sosiaali ja terveyspalvelujen rakenne Sotekeskustuottajat Maakunta Järjestämisvastuu

Lisätiedot

Konsernirakenne. POPmaakunta

Konsernirakenne. POPmaakunta Konsernirakenne Pohjois-Pohjanmaan maakunnan konsernirakenne LOPULLINEN päätös rakenteesta on saatava maakuntavaltuustossa alkuvuodesta 2019 JOTTA muu valmistelu pystytään toteuttamaan hallitusti ja tehokkaasti

Lisätiedot

MAAKUNTAVIRASTON ORGANISAATIO

MAAKUNTAVIRASTON ORGANISAATIO MAAKUNTAVIRASTON ORGANISAATIO Vaihtoehtoja maakuntaviraston organisoitumisesta MAAKUNTAVALTUUSTO JA -HALLITUS Maakuntajohtaja HYVINVOINTI- LTK Järjestäjäohjaus ELINVOIMA- LTK YMPÄRISTÖ- JA LIIKENNELTK

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus Case Pirkanmaa

Sote- ja maakuntauudistus Case Pirkanmaa Sote- ja maakuntauudistus Case Pirkanmaa Sote-muutosjohtaja Jaakko Herrala, LT, MBA Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistus Pirkanmaan liitto 25.6.2018 1 www.pirkanmaa2019.fi Sosiaalija terveydenhuolto Pelastustoimi

Lisätiedot

SOTE:n strategiset lähtökohdat Uudellamaalla. Timo Aronkytö Sote-muutosjohtaja Uusimaa2019-hanke

SOTE:n strategiset lähtökohdat Uudellamaalla. Timo Aronkytö Sote-muutosjohtaja Uusimaa2019-hanke SOTE:n strategiset lähtökohdat Uudellamaalla Timo Aronkytö Sote-muutosjohtaja 2019-hanke Uuden soten perusta 1.Maakunta on vahva järjestäjä Järjestäjä ja tuottaja on erotettu toisistaan Tuottajien toiminta

Lisätiedot

Mikä maakuntauudistus ja miksi?

Mikä maakuntauudistus ja miksi? Mikä maakuntauudistus ja miksi? 1-17.2.2017 Miksi uudistus tehdään ja mitä sillä tavoitellaan? Tehokkaamman hallinnon avulla edistetään ihmisten ja yritysten toimintaa Uudistus tehdään avoimesti, asiakaslähtöisesti

Lisätiedot

Sote-uudistus ja valinnanvapaus & yrittäjyys. Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Kuopio

Sote-uudistus ja valinnanvapaus & yrittäjyys. Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Kuopio Sote-uudistus ja valinnanvapaus & yrittäjyys Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Kuopio 8.5.2017 Pk-yritykset pyörittävät yhteiskuntaa Yritysrakenne Suomessa 2015 0,2% Suuryritykset (250 hlöä)

Lisätiedot

Sote-uudistus ja valinnanvapaus & yrittäjyys. Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Lahti

Sote-uudistus ja valinnanvapaus & yrittäjyys. Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Lahti Sote-uudistus ja valinnanvapaus & yrittäjyys Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Lahti 5.6.2017 Näin toimii valinnanvapaus -video https://youtu.be/xw8wihriaam Pk-yritykset pyörittävät yhteiskuntaa

Lisätiedot

Maakuntauudistus ELY-keskuksen kannalta. Pohjois-Karjalan ELY-keskus Neuvottelukunta

Maakuntauudistus ELY-keskuksen kannalta. Pohjois-Karjalan ELY-keskus Neuvottelukunta Maakuntauudistus ELY-keskuksen kannalta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Neuvottelukunta 1.3.2017 Palvelukyky säilytetään muutoksen aikana sekä uusien maakuntien ja valtion viraston toiminnan alkuvaiheessa.

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus

Sote- ja maakuntauudistus Sote- ja maakuntauudistus Hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp.) ja valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti 1 Sote- ja maakuntauudistus etenevät mutta toiminnallinen uudistuminen vaatii vielä työtä hallituksen

Lisätiedot

Maakuntien viitearkkitehtuuri

Maakuntien viitearkkitehtuuri Maakuntien viitearkkitehtuuri Viitearkkitehtuurin tarkoitus Viitearkkitehtuuri kuvaa yhteisen viitekehyksen maakunnan toiminnan suunnittelemiseksi. Maakuntien viitearkkitehtuuri muodostaa maakuntauudistusta

Lisätiedot

Tilannekatsaus

Tilannekatsaus Tilannekatsaus 1.3.2017 Muutoksen laatikot Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 3 5 10 1 6 1 1 1 28 9700 htv EP Maakunnan päätöksenteko, toiminta ja asukkaiden osallistuminen Liikelaitos

Lisätiedot

Miten Kanta-Hämeessä edetään? Oma Häme Jukka Lindberg Sote-muutosjohtaja

Miten Kanta-Hämeessä edetään? Oma Häme Jukka Lindberg Sote-muutosjohtaja www.omahäme.fi Miten Kanta-Hämeessä edetään? Oma Häme 31.1.2018 Jukka Lindberg Sote-muutosjohtaja Kanta-Hämeen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Sote I, II, III Oma

Lisätiedot

Sote-uudistus ja valinnanvapaus & yrittäjyys. Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Oulu

Sote-uudistus ja valinnanvapaus & yrittäjyys. Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Oulu Sote-uudistus ja valinnanvapaus & yrittäjyys Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Oulu 10.5.2017 Pk-yritykset pyörittävät yhteiskuntaa Yritysrakenne Suomessa 2015 0,2% Suuryritykset (250 hlöä) 571

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan johtaminen maakunnassa järjestäjän näkökulma

Talouden ja toiminnan johtaminen maakunnassa järjestäjän näkökulma Talouden ja toiminnan johtaminen maakunnassa järjestäjän näkökulma Terveys ja talouspäivät 24.8.2017 Helsinki Kari Hakari Muutosjohtaja Maakuntien rahoitus 9.5.2017 2 9.5.2017 3 Maakuntien resurssiohjaus

Lisätiedot

Kohti uutta tapaa järjestää ja tuottaa sotepalvelut. Erikoissuunnittelija Pasi Oksanen Maailman terveyspäivä 2018

Kohti uutta tapaa järjestää ja tuottaa sotepalvelut. Erikoissuunnittelija Pasi Oksanen Maailman terveyspäivä 2018 Kohti uutta tapaa järjestää ja tuottaa sotepalvelut Erikoissuunnittelija Pasi Oksanen Maailman terveyspäivä 2018 Tuomas Pöysti 09/2016 Miksi sote-uudistus mitä tavoitellaan? Miten uudistus toteutetaan?

Lisätiedot

SUOMEN HALUTUIN ELÄMISEN YMPÄRISTÖ POHJOIS-SAVO

SUOMEN HALUTUIN ELÄMISEN YMPÄRISTÖ POHJOIS-SAVO TILAISUUDEN NIMI SUOMEN HALUTUIN ELÄMISEN YMPÄRISTÖ POHJOIS-SAVO Onnistumme mikäli ymmärrämme asiakkaitamme ja osaamme hyödyntää heidän palautettaan. Onnistumme vain, kun asiakkaat ovat kanssamme kehittämässä

Lisätiedot

Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaista. Johtava asiantuntija Anu Muuri, VTT Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaista. Johtava asiantuntija Anu Muuri, VTT Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaista Johtava asiantuntija Anu Muuri, VTT Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Mistä Sotessa olikaan kyse? 17.1.20173.1 1.20161 Vammaispa lveluiden neuvottelu

Lisätiedot

Sote-järjestäminen. - Asiakaspäivät. Antti Larsio / Sitra Tampere-talo. Kuvakaappaukset esimerkkeihin: D365. Antti Larsio 1/2018

Sote-järjestäminen. - Asiakaspäivät. Antti Larsio / Sitra Tampere-talo. Kuvakaappaukset esimerkkeihin: D365. Antti Larsio 1/2018 Sote-järjestäminen - Asiakaspäivät Antti Larsio / Sitra 17.1.2018 Tampere-talo Kuvakaappaukset esimerkkeihin: D365 Keskeiset asiat esityksen sisältö 1) Järjestämisen ja tuottamisen erottaminen toisistaan

Lisätiedot

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Satu Karppanen TAVOITTEET Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi Asukkaille sujuvia palveluja yhdenvertaisesti järkevin kustannuksin

Lisätiedot

Maakuntauudistus ja kasvupalvelut. Jari Aaltonen Johtava asiantuntija Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Maakuntauudistus ja kasvupalvelut. Jari Aaltonen Johtava asiantuntija Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Maakuntauudistus ja kasvupalvelut Jari Aaltonen Johtava asiantuntija Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 10.1.2017 Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet Maakunnan päätöksenteko, toiminta ja asukkaiden

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUS ETELÄ-KARJALASSA ETELÄ-KARJALA ON EDELLÄKÄVIJÄ, JOKA TEKEE OMANLAISTAAN UUTTA MAAKUNTAA HYVÄSSÄ YHTEISTYÖSSÄ.

MAAKUNTAUUDISTUS ETELÄ-KARJALASSA ETELÄ-KARJALA ON EDELLÄKÄVIJÄ, JOKA TEKEE OMANLAISTAAN UUTTA MAAKUNTAA HYVÄSSÄ YHTEISTYÖSSÄ. MAAKUNTAUUDISTUS ETELÄ-KARJALASSA ETELÄ-KARJALA ON EDELLÄKÄVIJÄ, JOKA TEKEE OMANLAISTAAN UUTTA MAAKUNTAA HYVÄSSÄ YHTEISTYÖSSÄ. Aija Tuimala, Etelä-Karjala 1 Sote/maku esitys valtioneuvostoon 2/2017 Valinnanvapaus

Lisätiedot

Maakuntajärjestäjä ja maakuntakonserni

Maakuntajärjestäjä ja maakuntakonserni Maakuntajärjestäjä ja maakuntakonserni luonnos 22.3.2018 www.uusiep.fi Maakunta järjestäjänä Tarkastuslautakunta MAAKUNTAVALTUUSTO MAAKUNTAHALLITUS Lautakuntamalli Jaostomalli Valiokuntamalli Maakuntajohtaja

Lisätiedot

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Paikkakunta: Päivämäärä: Muutosjohtajien maakuntakierros 1 23.2.17 Julkisten sosiaali ja terveyspalvelujen rakenne Maakunta

Lisätiedot

LAPIN MAAKUNTA LUONNOS KOKONAISORGANISAATIOKSI LAPIN MAAKUNTAVALMISTELU/ Jouko Luukkonen

LAPIN MAAKUNTA LUONNOS KOKONAISORGANISAATIOKSI LAPIN MAAKUNTAVALMISTELU/ Jouko Luukkonen LAPIN MAAKUNTA LUONNOS KOKONAISORGANISAATIOKSI 8.10.2018 8.10.2018 LAPIN MAAKUNTAVALMISTELU/ Jouko Luukkonen 1 MAAKUNTAVALTUUSTO 59 jäsentä, pj + X vpj TARKASTUSLTK 11 jäsentä MAAKUNTAVAALILTK 5 jäsentä

Lisätiedot

2

2 2 3 POPSTER loppuraportti 9.8.2017 Lapset ja perheet Nuoret ja aikuiset Ikäihmiset Välitön avun tarve Vastaanottotoiminta Vuodeosastohoito Palvelukokonaisuudet ja läpileikkaavat teemat Järjestämiseen

Lisätiedot

Alajaostojen päivitetty väliaikaistilanne

Alajaostojen päivitetty väliaikaistilanne Alajaostojen päivitetty väliaikaistilanne 26.2.2018 Seurannan periaatteet Excel-taulukkopohja Jaostot tarkistavat ja täydentävät tehtävät ko. luetteloon Merkitään valmiusaste (luku prosentteina) arvioidusta

Lisätiedot

SATAKUNNAN SOTE&MAKU. Yyteri Terttu Nordman

SATAKUNNAN SOTE&MAKU. Yyteri Terttu Nordman SATAKUNNAN SOTE&MAKU Yyteri 19.4.2017 Terttu Nordman Karvia Honkajoki Merikarvia Siikainen Pohjoinen Kankaanpää Jämijärvi Pomarkku Reposaari Pihlava Noormarkku Läntinen Lavia Pori Ulvila Nakkila Harjavalta

Lisätiedot

SOTE- PALVELUT JA RAKENTEET LOPPURAPORTIN YHTEENVETO

SOTE- PALVELUT JA RAKENTEET LOPPURAPORTIN YHTEENVETO SOTE- PALVELUT JA RAKENTEET LOPPURAPORTIN YHTEENVETO 31.3.2017 Keijo Siiskonen etunimi.sukunimi@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 1 SOTE- PALVELUT JA RAKENTEET TYÖRYHMÄN TOIMEKSIANTO / Kuvaus ja hahmotelma siitä,

Lisätiedot

Sote-yrittäjyyden asialla. Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Joensuu

Sote-yrittäjyyden asialla. Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Joensuu Sote-yrittäjyyden asialla Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Joensuu 26.1.2017 Pk-yritykset pyörittävät yhteiskuntaa Yritysrakenne Suomessa 2014 0,2% Keskisuuret yritykset 0,2% Suuryritykset (250

Lisätiedot

Sote ja maakuntauudistus

Sote ja maakuntauudistus Sote ja maakuntauudistus Pohjois Pohjanmaa 13.1.2017 1 P P liitto Ely PPSHP Kunnat Pelastuslaitokset AVI TE toimisto Henkilöstöjärjestöt Viestintäryhmä Pj. Arja Hankivaara Pohjois Pohjanmaan maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus

Sote- ja maakuntauudistus Sote- ja maakuntauudistus Pohjois-Pohjanmaa 13.1.2017 P-P liitto Ely PPSHP Kunnat Pelastuslaitokset AVI TE-toimisto Henkilöstöjärjestöt Viestintäryhmä Pj. Arja Hankivaara Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Uusi Päijät-Häme Luonnos- järjestämissuunnitelma

Uusi Päijät-Häme Luonnos- järjestämissuunnitelma Uusi Päijät-Häme Luonnos- järjestämissuunnitelma 19.2.2018 Järjestämissuunnitelman sisältö Järjestämissuunnitelma laaditaan Maakuntien järjestäminen valtakunnallisen valmisteluryhmän laatiman järjestämisen

Lisätiedot

KOKONAISTAVOITTEET SEKÄ MUUTOSTAVOITTEET

KOKONAISTAVOITTEET SEKÄ MUUTOSTAVOITTEET SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN KOKONAISTAVOITTEET SEKÄ MUUTOSTAVOITTEET Maakuntahallitus 21.9.2017 Mikael Palola Uudistuksen kansalliset tavoitteet Hyvinvointi- ja terveyserot pienentyvät Palvelujen yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus

Sote- ja maakuntauudistus Sote ja maakuntauudistus Keskeiset muutokset lainsäädäntöön sote ja maakuntauudistuksesta asiakkaan valinnanvapaus Kirsi Varhila, STM 1.3.2017 Soteuudistuksen tavoitteet Asukkaille yhdenvertaiset ja nykyaikaiset

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN 19.12. 2016 1 Teemaryhmän työsuunnitelma valmis Nykytilan kuvaus ja tilannekatsaus pelastuslaitoksen toiminnoista valmis Teema- ja sen alatyöryhmien esille nostamia asioita:

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen tilannekatsaus

Maakuntauudistuksen tilannekatsaus Maakuntauudistuksen tilannekatsaus Jussi Rämet Pohjois-Pohjanmaa, maakuntajohtaja 10.1.2017 P-P liitto POPELY PPSHP Kunnat Pelastuslaitokset AVI TE-toimisto Henkilöstöjärjestöt Viestintäryhmä Pj. Arja

Lisätiedot

Soteuttamo 2.0 Mari Antikainen, Kuopion kaupunki, perusturvajohtaja/vastuuvalmistelija (LAPE)

Soteuttamo 2.0 Mari Antikainen, Kuopion kaupunki, perusturvajohtaja/vastuuvalmistelija (LAPE) Missä mennään Pohjois- Savon maakunta! Soteuttamo 2.0 Mari Antikainen, Kuopion kaupunki, perusturvajohtaja/vastuuvalmistelija (LAPE) Lähtökohta valmistelutyölle Pohjois-Savon maakunnan tavoitteena on olla

Lisätiedot

Kuntamarkkinat

Kuntamarkkinat Kuntamarkkinat 14.9.2017 Kuntien ja maakuntien tehtävät Kirsi Mononen, johtava lakimies Sote- ja maakuntauudistus Maakuntauudistus I paketti» Sote» Pelastus» Rahoitus» Voimaanpano Maakuntauudistus II-paketti»

Lisätiedot

Hyvin integroitu on puoliksi tehty! Uusimaa hankevalmistelusta

Hyvin integroitu on puoliksi tehty! Uusimaa hankevalmistelusta Hyvin integroitu on puoliksi tehty! Uusimaa 2019- hankevalmistelusta Hankejohtaja Mira Uunimäki 5.3.2018 Maakunta-sotemuutos ja integraatio Uudet valmisteltavat lait määrittelevät integraation velvoittavat

Lisätiedot

Järjestämisen työryhmän toiminnan tulokset. Ohjausryhmän kokous

Järjestämisen työryhmän toiminnan tulokset. Ohjausryhmän kokous Järjestämisen työryhmän toiminnan tulokset Ohjausryhmän kokous 15.4.2019 Työryhmän alkuperäinen kokoonpano: Arja Kumpu, Kouvolan kaupunki Kari Kristeri, Kymsote Ari Ronkainen, Kymenlaakson liitto Tuija

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus Keskeiset muutokset lainsäädäntöön sote- ja maakuntauudistuksesta sekä asiakkaan valinnanvapaudesta

Sote- ja maakuntauudistus Keskeiset muutokset lainsäädäntöön sote- ja maakuntauudistuksesta sekä asiakkaan valinnanvapaudesta Sote ja maakuntauudistus Keskeiset muutokset lainsäädäntöön sote ja maakuntauudistuksesta sekä asiakkaan valinnanvapaudesta 17.2.2017 Soteuudistuksen tavoitteet Asukkaille yhdenvertaiset ja nykyaikaiset

Lisätiedot

MAAKUNTA- JA SOTE - UUDISTUS

MAAKUNTA- JA SOTE - UUDISTUS MAAKUNTA- JA SOTE - UUDISTUS Aija Tuimala etunimi.sukunimi@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 1 UUDISTUKSEN TILANNE / Perustuslakivaliokunnan lausunto 1.6. / Valinnanvapauden vaiheistaminen (toteutusvaiheen pidentäminen)

Lisätiedot

Maakunta- ja sote-uudistuksen ajankohtaiskatsaus. Asko Peltola

Maakunta- ja sote-uudistuksen ajankohtaiskatsaus. Asko Peltola Maakunta- ja sote-uudistuksen ajankohtaiskatsaus Asko Peltola 13.12.2018 1 Valtakunnallinen tilanne Hallitus on sitoutunut viemään uudistuksen maaliin suunnitellusti kohti monialaisia maakuntia Perustuslakivaliokunta

Lisätiedot

Mitä uusi sote tarjoaa palvelutuottajille maakunnassa? Soteuttamo Antti Parpo muutosjohtaja

Mitä uusi sote tarjoaa palvelutuottajille maakunnassa? Soteuttamo Antti Parpo muutosjohtaja Mitä uusi sote tarjoaa palvelutuottajille maakunnassa? Soteuttamo 28.1.2019 Antti Parpo muutosjohtaja Sote-uudistuksen lähtökohdat tuottajien näkökulmasta Mitä tavoittelemme? Asiakas ennen organisaatiota

Lisätiedot

MEILLE SYNTYY UUSI LAPPI

MEILLE SYNTYY UUSI LAPPI MEILLE SYNTYY UUSI LAPPI Yhden Lapin kasvattamiseen tarvitaan kokonainen maakunta. Tekijän nimi 12.3.2018 Tätä tekstilaatikkoa voi kopioida Sujuvaa lappilaista arkea ja elinvoimaa arktisesta luonnosta

Lisätiedot

Maakuntajärjestäjä ja maakuntakonserni

Maakuntajärjestäjä ja maakuntakonserni Maakuntajärjestäjä ja maakuntakonserni luonnos 29.3.2018 www.uusiep.fi Maakunta järjestäjänä Tarkastuslautakunta Hallinnon ja toiminnan tarkastus Lautakuntamalli MAAKUNTAVALTUUSTO MAAKUNTAHALLITUS Jaostomalli

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistuksen tilannekatsaus. Pirjo Peräaho

Sote- ja maakuntauudistuksen tilannekatsaus. Pirjo Peräaho Sote- ja maakuntauudistuksen tilannekatsaus Pirjo Peräaho 15.11.2017 Valtio Maakunta Kunta Uuden maakunnan muodostajat Kuntien ja yhteistoiminta-alueiden sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kuntouttava työtoiminta

Lisätiedot

Missä mennään maakunta! Anne Sahrio Pohjois-Savon liitto

Missä mennään maakunta! Anne Sahrio Pohjois-Savon liitto Missä mennään maakunta! 24.5.2018 Anne Sahrio Pohjois-Savon liitto Valtakunnallinen aikataulu Väliaikaishallinto Kesällä 2018 31.12.2018 Uusi maakuntavaltuusto aloittaa 1.1.2019 Eduskunnassa käsittelyssä

Lisätiedot

Maakuntakonsernirakenne on pitkällä, samoin toimintamallien hahmotus

Maakuntakonsernirakenne on pitkällä, samoin toimintamallien hahmotus Missä uudistuksen valmistelussa mennään? Katseet ovat kääntyneet väliaikaishallinnon aikakauteen Vapaaehtoinen esivalmisteluvaihe lähenee loppua Raportti monialaisen maakunnan perustamisesta valmistuu

Lisätiedot

#Uusimaa2019 Timo Aronkytö, muutosjohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus, Uudenmaan liitto Uudenmaan maakunta

#Uusimaa2019 Timo Aronkytö, muutosjohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus, Uudenmaan liitto Uudenmaan maakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät 2018 Yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon sekä yksityisen ja julkisen terveydenhuollon välillä #Uusimaa2019 Timo Aronkytö, muutosjohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Palvelujen järjestäminen

Palvelujen järjestäminen Palvelujen järjestäminen Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Pekka Järvinen, STM 1 Palvelujen järjestäminen Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen perustuu laissa säädetyyn järjestämisvastuuseen.

Lisätiedot

Maakuntauudistus Järjestämistehtävät

Maakuntauudistus Järjestämistehtävät Maakuntauudistus Järjestämistehtävät 31.1.2017 Keskeiset muutokset lausuntokierroksen jälkeen, maakuntalaki (1/4) Maakunnan palvelulaitos korvattiin maakunnan liikelaitossääntelyllä Maakunnan tehtävät:

Lisätiedot

Sote-muutoksen keskeiset linjat ja etenemisprosessi

Sote-muutoksen keskeiset linjat ja etenemisprosessi Sote-muutoksen keskeiset linjat ja etenemisprosessi Erityisasiantuntija Lasse Ilkka, STM, sosiaali- ja terveyspalveluosasto ja valmiusyksikkö 1 17.5.2017 - Uusi sote-rakenne 1.1.2019 2 17.5.2017 - - Uuden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan uusi ote. Kirsi Varhila Virpi Kölhi

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan uusi ote. Kirsi Varhila Virpi Kölhi Sosiaali ja terveydenhuollon valvonnan uusi ote Kirsi Varhila Virpi Kölhi 1 26.5.2017 Mahdollisuuksien ikkuna on auki Toimintaympäristön muutos Digitalisaatio Virastouudistus 2 26.5.2017 Sotekeskustuottajat

Lisätiedot

Uudenmaan sote- ja maakuntauudistusvalinnanvapaus,

Uudenmaan sote- ja maakuntauudistusvalinnanvapaus, Uudenmaan sote- ja maakuntauudistusvalinnanvapaus, HB #Uusimaa2019 Timo Aronkytö, sote-muutosjohtaja Uudenmaan maakunta #Uusimaa2019 Etunimi Sukunimi Tarve muutokselle - Ikääntyminen Mahdollisuus muutokseen

Lisätiedot

TR4 Ympäristöterveydenhuolto maakunnassa tilannekatsaus

TR4 Ympäristöterveydenhuolto maakunnassa tilannekatsaus TR4 Ympäristöterveydenhuolto maakunnassa tilannekatsaus 4.5.2017 Leena Tuuri Ympäristöjohtaja, Oulun seudun ympäristötoimi Toteutuneet ja suunnitellut kartoitukset Ympäristöterveydenhuolto Aluehallintovirasto

Lisätiedot

Oma Häme. maakuntapalveluiden ajankohtaiskatsaus. Järjestöfoorumi Hämeenlinna

Oma Häme. maakuntapalveluiden ajankohtaiskatsaus. Järjestöfoorumi Hämeenlinna www.omahäme.fi Oma Häme maakuntapalveluiden ajankohtaiskatsaus Järjestöfoorumi Hämeenlinna 14.11.2017 www.omahäme.fi Maakuntauudistuksen palvelukokonaisuudet Yritykset Kansalaiset Viranomaiset & kumppanit

Lisätiedot

Mikä maakuntauudistus ja miksi?

Mikä maakuntauudistus ja miksi? Mikä maakuntauudistus ja miksi? 1-27.1.2017 Miksi uudistus tehdään ja mitä sillä tavoitellaan? Tehokkaamman hallinnon avulla edistetään ihmisten ja yritysten toimintaa Uudistus tehdään avoimesti, asiakaslähtöisesti

Lisätiedot

Työryhmien yhteinen keskustelutilaisuus

Työryhmien yhteinen keskustelutilaisuus Työryhmien yhteinen keskustelutilaisuus 24.1.2018 - Elinkeinot ja maaseutu - TE -palvelujen kehittäminen - Aluekehitys ja strateginen suunnittelu - Kansainvälistyminen - Kulttuuri Maakunta- ja soteuudistusvalmistelu

Lisätiedot