Koulutuspaketti työpajan henkilöstölle ja työpaikkakouluttajille. OPPITUKI-hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutuspaketti työpajan henkilöstölle ja työpaikkakouluttajille. OPPITUKI-hanke"

Transkriptio

1 Koulutuspaketti työpajan henkilöstölle ja työpaikkakouluttajille OPPITUKI-hanke

2 SISÄLTÖ Oppituki-hanke oppisopimusopiskelijan tukena Hanke-esittely Oppisopimusinfo Tukea tarvitsevan oppisopimusopiskelijan ohjauksen mallit Erilainen oppija Oppimisvaikeus vai yksilöllinen oppimistyyli? Miten opin ja opetan? Eväitä ja vinkkejä ohjaustilanteeseen Erilaisen oppijan vahvuudet Ohjaavan ja valmentavan henkilöstön tietopaketti Työpaikalla järjestettävän koulutuksen ja näyttöjen suunnittelu Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan osaamisen arviointi

3 Oppituki-hanke oppisopimusopiskelun tukena OPPITUKI-hanke

4 Mikä on oppituki? Hanke, joka tarjoaa nuorelle tai nuorelle aikuiselle mahdollisuuden kouluttautua ammattiin oppisopimuskoulutuksen kautta. Tuetaan nuorta oppisopimusopiskelussa sekä työpaikalla työhön liittyvissä asioissa. Käytännön työn kautta luodaan malli tuetun oppisopimusopiskelun ohjaukseen

5 Projektihenkilöstö Kokkola Projektipäällikkö Johanna Viskari Kokkola Työ- ja koulutusvalmentaja Maria Kiiskilä Vaasa Työ- ja koulutusvalmentaja Mikko Kamila Tampere Työ- ja koulutusvalmentaja Tarja Rosenberg

6 Oppituki Opiskelijalle Henkilökohtaisen valmentajan Osaamisen ja vahvuuksien kartoittamista sekä tavoitteiden selkeyttämistä Apua työkokeilu- ja työpaikan etsimisessä Tuen työpaikalle ja opiskeluun Linkin oppisopimustoimistoon Työnantajalle Tietoa oppisopimusopiskeluun liittyvistä asioista Tekijöitä muuttuviin tai uusiin työtehtäviin Tukea ja ohjausta työpaikkakouluttajille Apua tarvittavien lomakkeiden täyttämisessä ja niiden välittämisessä eteenpäin

7 Oppituki-hanke Tavoitteet Kohderyhmät luoda malli oppisopimusopiskelun ohjaukseen työpaikkakouluttajien kouluttaminen oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksien monipuolistaminen Varsinainen kohderyhmä oppisopimusopiskelijoita ohjaavien organisaatioiden henkilökunta työpajojen henkilöstö yritysten työpaikkaohjaajat Välillinen kohderyhmä ohjausta tarvitsevat nuoret oppisopimusopiskelijat

8 Nuorisotakuu 2013 Alle 25-vuotiaille nuorille ja 30-vuotiaille vastavalmistuneille tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluttua työttömäksi joutumisestaan

9 Oppisopimus määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta pääpaino työssä ja työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa (n.80% työssäoppimista n.20% teoriaopintoja) soveltuu nuorille ja aikuisille, alaikäraja 15-vuotta, lähtötaso peruskoulu tai lukio, ammatinvaihtajat edellytyksenä sopiva työpaikka työpaikka oppisopimus (mukana koulutuksen järjestäjän edustaja, työnantaja, työpaikkaohjaaja, oppilas, te-toimisto )

10 Mitä oppisopimuksella voi opiskella? samat ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot kuin oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa (yht. n. 360), taso valitaan aikaisemman koulutuksen/ työkokemuksen perusteella tarjoaa laajat mahdollisuudet ammatilliseen lisäkoulutukseen, jolla mahdollisuus syventää ja laajentaa omia tietojaan myös ei - tutkintotavoitteinen lisäkoulutus yrittäjä voi kouluttaa itseään omassa yrityksessään

11 Mitä oppisopimuksella ei voi opiskella? ammattikorkeakoulu-, tiede- ja taidekorkeakoulututkintoja

12 Oppisopimuskoulutuksen kesto Ammatillinen peruskoulutus 1-3 vuotta (aikaisempi koulutus/työkokemus) Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 1-2 vuotta Ammatillinen lisäkoulutus

13 Osaamisen arviointi Arviointiasteikko 1-3 Työtaidon ja oppimisen arviointi: arviointikeskustelut opiskelija /työpaikkakouluttaja 2 krt /vuosi raportti koulutuksen järjestäjälle osallistumistodistus näyttötutkinto aidossa työympäristössä hyväksytysti suoritettu tutkintotodistus

14 Henkilökohtainen opiskeluohjelma Selvitetään aikaisemmat koulutukset ja työkokemukset (mahd. voi vaikuttaa teorian/oppisopimusajan pituuteen) Monimuoto-opiskelu = kehittämis- / projektitöitä, lähiopiskelua, ohjattua etäopiskelua, etätehtäviä, myös verkko-opetus mahdollista Sisällössä huomioidaan myös työnantajan tarpeet

15 Opiskeluohjelma Tutkinto, joka on tarkoitus suorittaa Opetussuunnitelman tai näyttötutkinnon peruste sekä tutkinnon laajuus Keskeiset työtehtävät Tietopuolinen opetus/miten tietopuolinen koulutus on suunniteltu sijoittumaan koulutusajalle Työpaikkakouluttajan nimi

16 Oppisopimus Oppisopimus on samalla määräaikainen työsuhde Koulutuksen järjestäjä aina mukana Kirjataan työnantajan velvollisuudet työpaikalla tapahtuvasta opetuksesta Työnantajalla velvollisuus sallia opiskelijan osallistuminen tietopuoliseen koulutukseen oppilaitoksessa Oppisopimusopiskelijan palkkauksessa noudatetaan alakohtaista työehtosopimusta

17 Oppisopimus Oppisopimusta ei voida muuttaa osa-aikaiseksi. Viikoittainen ja päivittäinen työaika voidaan kuitenkin sopia jo alussa alle täyden työajan (väh. 25h/vk) Oppisopimus päättyy määräajan tullessa täyteen

18 Oppisopimus Yhteisesti sopimalla voivat opiskelija ja työnantaja purkaa oppisopimuksen välittömästi Työnantajan lopettaessa liikkeensä, joutuessa konkurssiin oppisopimus voidaan purkaa yksipuolisesti Samoilla perusteilla, jotka työsopimuslain mukaan oikeuttaisivat työsopimuksen irtisanomiseen, voidaan oppisopimus purkaa koulutuksen järjestäjän luvalla

19 Oppisopimus Jos työpaikalla ei noudateta edellä mainittujen lakien säännöksiä tai koulutuksen järjestäjän ja työnantajan välillä tehdyn sopimuksen määräyksiä, koulutuksen järjestäjä voi purkaa oppisopimuksen kuultuaan opiskelijaa ja työnantajaa

20 Työnantajan etuudet oppisopimuksen aikana työnantaja: mikäli oppisopimukseen työtön työnhakija tarkista ennen oppisopimuksen solmimista opiskelijan oikeus palkkatukeen alueen työ- ja elinkeinotoimistosta (perusosa/lisäosa) koulutuskorvaus työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta

21 Työnantajan velvoitteet oppisopimuksessa Työpaikkakouluttaja, jolla on riittävä ammattitaito ohjata ja opastaa opiskelijaa työssä Yrityksessä laaja ja monipuolinen toiminta, jotta mahdollista täyttää oppimistavoite Työehtosopimuksen mukainen palkka -työturvallisuus tapaturmavakuutus, ryhmähenkivakuutus

22 Opiskelijan etuudet oppisopimuksen aikana Palkka = väh. työehtosopimuksessa määritelty palkka Opiskelijalla on oikeus saada matkakorvausta tietopuolisen opetuksen alkaessa ja päättyessä, jos yhdensuuntainen matka opetuspaikalle on yli 10 kilometriä, ja lisäksi kerran viikossa, jos opetus kestää yli viikon.

23 Opiskelijan velvollisuudet Tehtävien suorittaminen asianmukaisesti työnantajan johdon, ohjauksen ja valvonnan alaisena Tietopuoliseen koulutukseen osallistuminen Roolit oppisopimussuhteessa: opiskelija, työntekijä Täsmällisyys, huolellisuus Hyvä käytös ja ohjeiden noudattaminen Vaitiolovelvollisuus Tutkintomaksu

24 Erityisryhmät - Ammatillinen kuntoutus (vakuutusyhtiöt) - Mikäli oikeus Kelan järjestämään vajaakuntoisen henkilön ammatilliseen kuntoutukseen, kuntoutus voidaan toteuttaa opso:na - B-lausunto + kuntoutussuunnitelma Kelan puoltava päätös kuntoutusraha työnantajalle - mm. vammaisuuden tai sairauden perusteella voidaan oppisopimus järjestää erityisopetuksena

25 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen arviointi Työpaikkakouluttajan kanssa työpaikalla arviointikeskustelut 2krt/vuosi Ohjeet ja määräykset arviointikeskusteluihin oppisopimustoimistosta Tiedot arviointikeskusteluista lähetetään oppisopimuskoulutuksen järjestäjälle Jokaisesta tutkinnon osasta arvio myös opiskelija arvioi osaamistaan (asteikolla 1-3)

26 Näyttötutkinto Suoritetaan aidossa työympäristössä Arvioidaan työnantajien, työntekijöiden sekä näyttötutkinnon järjestäjien edustajien yhteisesti asettamien arvioijien toimesta Hyväksytysti suoritetut ammattitaitovaatimukset tutkintotodistus

27 Suositeltavaa oppisopimuksen aikana Liittyminen työttömyyskassaan (oppisopimusaika kartuttaa työssäoloehdon toteutumista, jonka jälkeen työttömänä mahdollisuus saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa) Mikäli työsuhde ei tule jatkumaan oppisopimuksen jälkeen, uuden työpaikan kartoittaminen hyvissä ajoin muualta

28 Oppisopimuksen suorittamisen jälkeen sinulla on: Tutkintotodistus Tutkintoon liittyvät kortit (esim. hygieniapassi, tulityökortti jne.) Työkokemus, mistä työtodistus Mahdolliset suosittelijat

29 TUKEA TARVITSEVAN OPPISOPIMUSOPISKELIJAN POLKU TYÖPAJALLA TUKEA TARVITSEVAN NUOREN OPPISOPIMUSPOLKU Yhteydenotto TE-toimisto/TYP Hankkeet Nuorten työpaja Etsivä nuorisotyö Kuntoutuspalvelut Oppilaitokset Muut (esim suorat yht.otot) Arviointi Verkostopalaveri Alkuhaastattelu (oppisopimusinfo) Arviointi (esim VAT) Jatkosuunnitelmat Tarvittaessa yhteys oppisopimustoimistoon Ennakkojakso Opiskelijan työelämävalmiuksien ja ammatillisen osaaminen ja motivaation kartoitus työpajalla-> avoimilla työmarkkinoilla Palveluohjaus arviointi Oppisopimusopiskelu saatten vaihtaminen Työelämä Arjen ja elämänhallintaan liittyvät asiat Oppisopimusopiskelu Työ Opiskelu Muu toimenpide (esim työkokeilu, kuntouttava työtoiminta) Työpajalla tai avoimilla markkinoilla Opiskelijan tukeminen opintojen suorittamisessa Työpaikkakouluttajan koulutus ja tuki Työhönvalmennus Työllistyminen tutkinnon suorittamisen jälkeen

30 TUKEA TARVITSEVAN OPPISOPIMUSOPISKELIJAN POLKU TUKEA TARVITSEVAN NUOREN OPPISOPIMUSPOLKU TAMPEREEN MALLI 2+1 MALLi Yhteydenotto Tuotantokoulun työntekijä Työpajan työntekijä Muut (esim suorat yht.otot) Arviointi Alkuhaastattelu Palveluohjaus Arjen ja elämänhallintaan liittyvät asiat Oppisopimusopiskelu Työ Opiskelu Muu toimenpide (esim työkokeilu, kuntouttava työtoiminta) Opiskelu- tai pajajakso Opiskelijan työelämävalmiuksien ja ammatillisen osaaminen ja motivaation kartoitus Teoria-aineiden suoritusten eteneminen ja sen seuranta ja tarvittava tuki Arviointi Työelämävalmiudet Ammatillinen osaaminen HOJKS Oppisopimusopiskelu Työpajalla tai avoimilla markkinoilla Opiskelijan tukeminen opintojen suorittamisessa Työpaikkakouluttajan koulutus ja tuki Työhönvalmennus Työelämä Työllistyminen tutkinnon suorittamisen jälkeen

31 Erilainen oppija OPPITUKI-hanke

32 Oppimisvaikeus vai yksilöllinen oppimistyyli? Meillä kaikilla on erilainen, yksilöllinen tapa oppia. Esimerkiksi: Toiminnallista oppimista: kuuntelemisen ja kirjoittamisenlisäksi opiskelija kaipaa liikkumismahdollisuuksia ja käytännön toimintaa Kokonaisvaltaista oppimista: kokonaisuuksista osiin etenevää Yksilöllisen oppimistyylin tunnistaminen ja huomioiminen ohjauksessa on tärkeää!

33 Miten opin ja opetan? Miten minä opin? Näkemällä Kuulemalla Kokeilemalla, liikkuen, toimien Miten opetan toista? Näyttämällä Antamalla toisen tehdä Puhumalla, keskustelemalla Kirjoittamalla

34 Miten opin ja opetan? Opinko parhaiten Kokonaisuuksista lähtien vai yksityiskohtien kautta Taukoja pitäen vai yhteen putkeen työskennellen Liikkuen vai paikalla istuen Yksin vai yhdessä

35 Miten opin ja opetan? Samalla musiikkia kuunnellen tai jutellen vai hiljaisuudessa Aamulla vai illalla Muuten, miten?

36 Miten opin ja opetan? Useimmat meistä käyttävät erilaisia oppimistyylien yhdistelmiä tilanteen ja opittavan asian mukaan vaihdellen. Kaikki oppivat, mutta eivät välttämättä samalla tavalla. Opiskelija on itse oman oppimisensa paras asiantuntija!

37 Eväitä ja vinkkejä ohjaustilanteeseen Salli erilaisia oppimis- ja työskentelytyylejä. Mahdollista eri aistikanavien käyttö (näkeminen,kuuleminen, tekeminen, liikkuminen). Muista keskustelu ja vuorovaikutus. Miksi teen näin? Kannusta pohdintaan ja itsearviointiin. Miten onnistuin? Mitä opin? Oivalsin?

38 Eväitä ja vinkkejä ohjaustilanteeseen Tarkista, onko opiskelija ymmärtänyt ja miten on ymmärtänyt asian. Ei: Ymmärsitkö? vaan: Kerro omin sanoin, mitä nyt teet. Selitä ensin kokonaisuus, sitten yksityiskohdat. Tai toisinpäin. Aina helposta vaikeaan Keskity oleelliseen. Käytä selkeitä lauseita.

39 Eväitä ja vinkkejä ohjaustilanteeseen Selitä uudelleen ja eri tavalla. Anna esimerkki, kerro tarinoita. Selosta kirjalliset ohjeet myös suullisesti. Piirrä, näytä. Ajoita kuunteleminen ja muistiinpanojen tekeminen erikseen tai anna valmiit kopiot.

40 Eväitä ja vinkkejä ohjaustilanteeseen Palastele iso kokonaisuus osiin. Anna aikaa, taukoja, liikkumismahdollisuus. Huomaa opiskelijan vahvuudet keinona ratkaista ongelmat. Käytä apuvälineitä (tietokone, laskin, videot jne.) Et voi vaatia sellaisen osaamista, mitä et ole näyttänyt tai opettanut!

41 Eväitä ja vinkkejä ohjaustilanteeseen Erilaisella oppijalla voi olla vaikeuksia saada selvää kirjallisista ohjeista ja tehdä kirjallisia tehtäviä. Kirjallisten ohjeiden tulkintaa voi helpottaa: Selkeys, ytimekkyys, vähän tekstiä Iso teksti, lyhyet rivit, liehuva reuna Oleellinen esiin Vähän vieraita sanoja

42 Eväitä ja vinkkejä ohjaustilanteeseen Luetelmat, kuvat, kuviot, muistilaput Suullinen täydentäminen Keskustelu ja yhdessä läpikäynti Ymmärtämisen varmistaminen (kysy, keskustele) Riittävä kertaus ja lisäaika Lähde: Pajukoski Koskinen Tuomi: Näyttö -mahdollisuus

43 NÄIN: Vilja-allergiaa esiintyy pikkulapsilla ja se on aikuisilla harvinainen. Usein allergiaa aiheuttavat vehnän, ohran, rukiin ja joskus myös kauran proteiinit. Oireita voi aiheuttaa vain yksi tai useampi kotimainen vilja. Usein riisi, tattari, hirssi ja maissi sopivat viljaallergiselle. Viljojen tärkkelyksessä on proteiinia vain vähän, joten viljasta valmistetut tärkkelys, tärkkelyssiirappi, maltodektsriini, hydrolysoitu tärkkelys ja muunnettu tärkkelys eivät välttämättä aiheuta oireita vilja-allergiselle. VAI NÄIN: Vilja-allergiaa on pikkulapsilla. Se on aikuisilla harvinainen. Usein allergiaa aiheuttavat vehnän, ohran, rukiin ja joskus myös kauran proteiinit (= valkuaisaineet). Oireita voi aiheuttaa vain yksi tai useampi kotimainen vilja. Usein riisi, tattari, hirssi ja maissi sopivat vilja-allergiselle. Viljojen tärkkelyksessä on proteiinia vain vähän, joten viljasta valmistetut tärkkelys, tärkkelyssiirappi, maltodekstriini, hydrolysoitu tärkkelys ja muunnettu tärkkelys eivät välttämättä aiheuta oireita vilja-allergiselle.

44 Erilainen oppija Erilaisena oppijana voidaan pitää kaikkia, jotka kohtaavat opiskelussaan oppimisvaikeuksia ja tarvitsevat joskus yksilöllistä tukea Oppimisvaikeuksia on yllättävän monella. Oppimisvaikeuksia on kaikkiaan noin miljoonalla suomalaisella! jopa noin %:lla ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoista.

45 Oppimisvaikeus Oppimisvaikeudessa on usein kyseessä ihmisen ominaisuus, erilainen tapa käsitellä tietoa. Oppimisvaikeudet luokitellaan havaintotoimintojen, motoriikan, muistin, kielellisten toimintojen tai tarkkavaisuuden vaikeuksiin.

46 Oppimisvaikeudet Oppimisvaikeus ei estä oppimista eikä tarkoita, että oppimistulos olisi huonompi kuin muilla. Oppiminen voi tapahtua eri ihmisillä eri reittiä ja eri tahtiin. Yksilöllinen tuki ja ohjaus auttavat välttämään epäonnistumisia ja lisäongelmia.

47 Lukivaikeus Lukemiseen tai kirjoittamiseen liittyvä erityisvaikeus (ristiriidassa lahjakkuustasoon ja oppimiskykyyn nähden) Ei yhteyttä älykkyyteen Ei estä oppimista!

48 Miten tunnistan lukivaikeuden? Lukeminen hidasta Vaikeus ymmärtää lukemaansa Ydinsisällön löytäminen hankalaa Kirjoitusvirheitä Hidas kirjoitustaito Kirjaimet ja äänteet sekaantuvat kirjoitettaessa Kirjaimia puuttuu tai ne vaihtavat paikkaa.

49 Miten tunnistan lukivaikeuden? Ajatusten pukeminen tekstiksi työlästä. Tekstin jäsentäminen hankalaa Käsiala kömpelöä Vieraiden kielten oppimisvaikeuksia Työmuisti kapea, esim. pitkien suullisten ohjeiden muistaminen vaikeaa

50 Lukivaikeuteen voi liittyä hankaluuksia.. Hahmottamisessa Etäisyydet, sijainnit Suunnat (oikea-vasen) Aika (aina myöhässä) Motoriikassa Kynäote hankala Silmän ja käden yhteistyö Kömpelyys

51 Lukivaikeuteen voi liittyä hankaluuksia Tarkkaavaisuuden ja toiminnan ohjauksessa Haaveilija Ikiliikkuja Kärsimätön, impulsiivinen Sarjojen ja janojen muistamisessa Kuukaudet Kertotaulu

52 Matematiikan oppimisvaikeus Luki-vaikeudet lisäävät matemaattisten tehtävien ymmärtämisen vaikeutta Henkilö, jolla on hankaluuksia joillakin matematiikan alueilla, voi kuitenkin olla matemaattisesti hyvin lahjakas. > oivallukset ja päätelmät.

53 Matematiikan oppimisvaikeus Arkipäiväiset laskutoimitukset sujuvat, käsitteelliset eivät, mutta se riittää useimpiin töihin. 2 x = 29 vai f(x)=ax²+bx+c

54 Hankaluuksia voi ilmetä seuraavilla alueilla: Peruslaskutoimitukset, esim. kerto- ja jakolaskut Sanallisten tehtävien mieltäminen Kaavojen soveltaminen Mittayksiköt ja muuntamiset Avaruudellisen hahmottamisen vaikeudet Lukujen oikeinkirjoitus

55 Erilaisen oppijan vahvuudet Oppimisvaikeuksia kohdattaessa kannattaa etsiä erilaisen oppijan yksilöllisiä vahvuuksia, joita yleensä löytyy paljon. :) Erilainen oppija On luova, idearikas, kekseliäs, toimelias, visionääri... On tekemällä oppija. On kokovartalo-oppija.

56 Erilaisen oppijan vahvuudet On kokonaisvaltainen Käyttää monia aistikanavia, esim. näkemisen ja kuulemisen lisäksi mm. liike- ja tuntoaistimukset tärkeitä Kysyy Miksi? Mihin tämä liittyy?

57 Tarkkaavaisuuden vaikeudet (AD/HD) Jokaisella meistä on AD/HD:hen sopivia oireita. Niiden esiintyminen jo lapsuudesta tai nuoruudesta lähtien ja haitat normaalille elämälle antavat aihetta epäillä AD/HD:tä. AD/HD-aikuisen persoonallisuudessa on sekä vahvuuksia että heikkouksia, seuraavassa on näistä esimerkkejä:

58 AD/HD-aikuinen on parhaimmillaan: poikkeuksellisen elinvoimainen hyvin kekseliäs ja mielikuvitusrikas, ei tyydy valmiisiin ratkaisuihin keskimääräistä uteliaampi, ottaa selville asiat yksityiskohtaisesti ja laajasti voimakkaasti tunteva ja empaattinen nopea oivaltamaan halukas ottamaan riskejä, nauttii haasteista energinen, luova, innokas ja motivoiva

59 AD/HD-aikuinen on pahimmillaan: keskittymiskyvytön, lyhytjännitteinen ja huolimaton (alisuoriutuja älykkyydestään huolimatta) muistamaton; hukkaa tavaroitaan, ei pidä lupauksiaan, unohtelee tapaamisia aloitekyvytön, huono organisoimaan ja priorisoimaan; lukuisiä keskeneräisiä projekteja, aina myöhässä impulsiivinen, itsepäinen, riidanhakuinen ja sietää huonosti pettymyksiä, mikä aiheuttaa vaikeuksia ihmissuhteissa

60 kyvytön arvioimaan omaa toimintaansa ja voimiensa riittävyyttä vireystilaltaan joko yliaktiivinen tai alavireinen tai mieliala vaihtelee juuttuu itseään kiinnostaviin asioihin eli ylikeskittyy eikä osaa lopettaa töksäyttelijä, jatkuvasti äänessä ja keskeyttää toisten puheen helposti addiktoituva (kahvi, tupakka, netti, shoppailu, seksi, alkoholi, huumeet jne.) ja ylivelkaantuva

61 Mitä kouluttaja voi tehdä? varmista, että opiskelijasi todella kuuntelee sinua anna vain yksi ohje kerrallaan pilko pitkät ja monimutkaiset ohjeet osiin, yksinkertaista monimutkaiset ohjeet tarkista, että opiskelija on ymmärtänyt ohjeet, voit esim. pyytää häntä toistamaan ne yritä minimoida ulkopuoliset häiriötekijät: äänet, keskeytykset jne.

62 suostu liikunnallisiin taukoihin: AD/HD-opiskelijan on päästävä liikkumaan välillä hyväksy jonkin verran levottomuutta suosi värillisiä papereita ja ohjeita anna opiskelijan osallistua aktiivisesti opetukseen, käytä hyväksi hänen hyviä puoliaan, kuten innostusta uuteen asiaan ja mielikuvitusrikkautta anna vaikeimmat tehtävät aamupäivällä anna lyhytkestoisia tehtäviä jäsennä opetus hyvin

63 hyväksy tekstinkäsittelyohjelmien ja laskimen käyttö kannusta, palkitse ja kehu hyvää suoritusta kun kritiikki on paikallaan, moiti käyttäytymistä, älä opiskelijaa korosta tärkeitä asioita opetuksessa tukeudu opiskelijan osaamiseen ja vahvoihin puoliin noudata ennalta sovittuja toimintatapoja ja rutiineja mikäli rutiineihin tulee muutos, kerro niistä etukäteen

64 anna ohjeet kirjallisina tai tallennettuna, esim. äänitettynä tai videoituna anna aluksi enemmän aikaa ole joustava ja suhtaudu positiivisesti Lähde: m

65 Ohjaavan ja valmentavan henkilöstön tietopaketti OPPITUKI-hanke

66 Ohjaavan ja valmentavan henkilöstön tietopaketti 1) Työpaikalla järjestettävän koulutuksen ja näyttöjen suunnittelu 2) Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi 3) Opiskelijan osaamisen arviointi

67 1) Työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnittelu Koulutuksen suunnitteluun osallistuvat opiskelija, oppilaitoksen edustaja, työpaikkakouluttaja ja oppisopimustoimiston edustaja. Työssä tapahtuvan oppimisen tulee olla tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua.

68 Työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnittelu Onnistuneen ohjaamisen edellytyksenä on oman ammattialan perusteiden tunteminen sekä alan opetussuunnitelman tunteminen pääpiirteittäin. Tavoitteet työssäoppimiselle määräytyvät opiskelijan henkilökohtaistamissuunnitelman mukaan.

69 Tutkintorakenne ja tutkintojen perusteet o o Tutkintorakenne Perustutkinto Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Opetushallituksen nettisivuilta löytyvät kaikkien tutkintojen perusteet ja niiden sisältö

70 2) Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaamisen tavoitteena on: perehdyttää opiskelija ohjata opiskelijan oppimista arvioida opiskelijan osaamista ja oppimista

71 Opiskelijan perehdyttäminen Työpaikkakouluttajan on perehdytettävä opiskelija työpaikan käytäntöihin siten, että tälle muodostuu selkeä kokonaiskuva työpaikasta ja omista työtehtävistä. Opiskelija tulee perehdyttää myös työturvallisuuteen!

72 Opiskelijan ohjaaminen Työpaikkakouluttajan tulee yhdessä oppisopimustoimiston kanssa varmistaa, että työpaikalla voidaan järjestää ammattitaitovaatimusten mukainen käytännön koulutus. Työtehtäviä voi tarvittaessa monipuolistaa työssäoppimalla toisella työpaikalla.

73 Opiskelijan ohjaaminen Työpaikkakouluttaja ohjaa opiskelijaa arvioimaan jatkuvasti oman opiskelusuunnitelmansa toteutumista Oppimisen edellytyksenä on myönteisen ja luottamuksellisen ilmapiirin luominen Oppilaitoksen tehtävänä on huomioida erilaisen opiskelijan tarpeet, opiskelijoiden oppimisen edellytykset sekä mahdollinen erityisen tuen tarve.

74 3) Osaamisen arviointi Opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan Osaamisen arvioinnin perusteella opiskelijalle annetaan todistukseen tulevat arvosanat ammatillisesta osaamisesta. (Ammatillisen perustutkinnon perusteet, Opetushallitus )

75 Osaamisen arvioinnin kohteet ja tutkinnon kriteerit Tutkinnon perusteissa on tutkinnon osittain esitetty arvioinnin kohteet (mitä arvioidaan) ja arviointikriteerit (miten osataan) asteikon tyydyttävä T1, hyvä H2 ja kiitettävä K3 mukaan. Arviointi kohdistuu työprosessiin työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin työn perustana olevan tiedon elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallintaan.

76 Työprosessin hallinta Työprosessin hallinta tarkoittaa työn suunnitelmallista tekemistä ja työkokonaisuuden hallintaa siten, että tehdään työn eri vaiheet oikeassa järjestyksessä aloitetaan ajoissa ja ajoitetaan työ niin, että se saadaan valmiiksi huolehditaan työpaikan siisteydestä

77 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Opiskelija osaa käyttää työhön liittyviä keskeisiä työmenetelmiä, valitsee tarkoituksenmukaiset työvälineet ja materiaalit, arvioi, mitkä eri menetelmistä, välineistä ja materiaaleista ovat kulloisessakin tilanteessa tarkoituksenmukaisia ja käyttökelpoisia.

78 Työn perustana olevan tiedon hallinta Työssä tarvittava tietopohja, tehtävän suorittamisen suunnittelu Kun opiskelija työskentelee käytännössä, on olennaista kysyä häneltä, miksi hän tekee niin kuin tekee. Se tuo esille opiskelijan tietoperustan kyseisestä tekemisestä. Jos opiskelija vastaa tekevänsä, niin kuin on nähnyt muidenkin tekevän, hän todennäköisesti tarvitsee lisäohjausta.

79 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Tarvitaan jatkuvassa oppimisessa sekä työelämän muuttuvissa oloissa selviytymisessä. Ne ovat tärkeä osa ammattitaitoa ja kuvastavat yksilön älyllistä notkeutta ja erilaisista tilanteista selviytymistä. Ne lisäävät kaikilla aloilla tarvittavaa ammattisivistystä, ja niiden avulla opiskelijat pystyvät seuraamaan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutoksia ja toimimaan muuttuvissa oloissa. Niillä on myös suuri merkitys yksilön elämän laatuun ja persoonallisuuden kehittymiseen (Ammatillisen tutkinnon perusteet, Opetushallitus )

80 Ammattiosaamisen näytöt osaamisen arviointina Ammattiosaamisen näytöt suoritetaan pääsääntöisesti työpaikalla. Osaamista verrataan ammattitaitovaatimuksiin (ammatilliset tutkinnon osat). T1-taso riittää tutkinnon suorittamiseen

81 Ammattiosaamisen näytöt osaamisen arviointina Ammattiosaamisen näyttö annetaan kaikista ammatillisista tutkinnon osista. Ammattiosaamisen näytöt ajoitetaan koko koulutuksen ajaksi. Ammattiosaamisen näytöt suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan opiskelijan, oppilaitoksen ja työpaikan yhteistyönä tutkinnon perusteiden pohjalta. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan työn osaamisen taso

82 Ammattiosaamisen näytöt osaamisen arviointina Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus harjoitella riittävästi ennen näyttöä ja parantaa suoritustaan näytöistä saadun palautteen perusteella. Oppilaitos huolehtii siitä, että opiskelija saa riittävästi tukea ja ohjausta Tukea ja ohjausta annetaan ennen ammattiosaamisen näyttöjä, niiden aikana sekä ohjaavana palautteena niiden jälkeen. (Ammatillisen perustutkinnon perusteet, Opetushallitus )

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. Alkusanat 2. Oppisopimus 3. Oma opiskeluohjelma 5. Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7. Työssäoppiminen 9. Tietopuoliset opinnot 11

SISÄLLYS. Alkusanat 2. Oppisopimus 3. Oma opiskeluohjelma 5. Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7. Työssäoppiminen 9. Tietopuoliset opinnot 11 OPPISOPIMUSOPAS SISÄLLYS Alkusanat 2 Oppisopimus 3 Oma opiskeluohjelma 5 Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7 Työssäoppiminen 9 Tietopuoliset opinnot 11 Näyttötutkinnon suorittaminen 13 Oppisopimus päättyy

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 1 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi 2 Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

YTY-hankkeen helmiä OPAS MUKAUTTAMISEEN MUKAUTETUT TAVOITTEET, OPETUS JA ARVIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 22.4.

YTY-hankkeen helmiä OPAS MUKAUTTAMISEEN MUKAUTETUT TAVOITTEET, OPETUS JA ARVIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 22.4. YTY-hankkeen helmiä OPAS MUKAUTTAMISEEN MUKAUTETUT TAVOITTEET, OPETUS JA ARVIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 22.4.2016 Seija Eskola Validia Ammattiopisto Sisältö Erityisopetuksen

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle.

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. Opsotäppä X Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. https://www.youtube.com/watch?v=hudvcsibcyo https://www.youtube.com/playlist?list=plmhprup4imy4hrconl7cujhtcjl5ygerf

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Urheilija osallistuu kilpailuihin ja toteuttaa omaa tehostettua lajiharjoittelua esim. harjoitusleirien aikana. Lisäksi urheilija tekee

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yrittäjän oppisopimus Parturi-kampaajan oppisopimuskoulutus on parturi-kampaamossa työn ohessa tapahtuvaa oppimista,

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo 22.11. 2016 KOTOUTUMISKOULUTUS Kotoutumiskoulutus toteutetaan Opetushallituksen kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan (OPH 1/011/2012) Toteutuksessa

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Työssäoppiminen, sen ohjaus ja arviointi oppisopimuksella kohti näyttötutkintoa. Työpaikkaohjaajan koulutus (1,5 osp)

Työssäoppiminen, sen ohjaus ja arviointi oppisopimuksella kohti näyttötutkintoa. Työpaikkaohjaajan koulutus (1,5 osp) Työssäoppiminen, sen ohjaus ja arviointi oppisopimuksella kohti näyttötutkintoa Työpaikkaohjaajan koulutus (1,5 osp) SISÄLTÖ 1) Oppiminen, osaaminen, ohjaus ja arviointi Oppimalla saavutetaan tutkinnon

Lisätiedot

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT Leena Selkivuori JAMK/AOKK 2.11. Hämeenlinna Erityisopetuksena järjestettävän opetuksen osuus (2015 Tike) Koulutuslaji OPS-perusteinen ammatillinen peruskoulutus n.

Lisätiedot

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Tuija Laukkanen 14.11.2013 19.11.2013 1 Oppisopimuskoulutuksen lähtökohdat koulutuksen järjestäjä, jolla on OKM:n myöntämä ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa 19.9. Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnitella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa kriteerilähtöisesti.

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Nuorten oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus

Nuorten oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus Nuorten oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus Suomen Yrittäjien näkökulma Miikka Venäläinen Päijät-Hämeen Yrittäjät 1 Suomen Yrittäjät Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla SUUNNITTELU JA VALMENNUS TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMISEN ALOITUS TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN SUUNNITELMA Työpaikka-analyysi

Lisätiedot

Oppisopimus on HyväDiili

Oppisopimus on HyväDiili Oppisopimus on HyväDiili Nuoret osaajat yritysten voimavarana- Yritykset oppisopimuksen mahdollistajana Minna Sainio 040 868 0631 minna.sainio@sedu.fi OpsoDiili Länsi-Suomi 1.4.2015 31.12.2017 Nuorten

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA

OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA 2011 Arviointiasteikon muutos - miksi? asteikko T1, T2, H3, H4, K5 -> T1, H2,K3 ammattiosaamisen näyttöjen myötä opiskelijan osaamisen arviointi

Lisätiedot

POHJOISEN KESKI-SUOMEN AMMATTIOPISTO

POHJOISEN KESKI-SUOMEN AMMATTIOPISTO POHJOISEN KESKI-SUOMEN AMMATTIOPISTO OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAPALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 38,9 % Oppisopimuskoulutuksen järjestäjän toiminta (oppisopimuskeskus, oppisopimustoimisto tai

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Oppimisen ja osaamisen arviointi. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Oppimisen ja osaamisen arviointi. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Oppimisen ja osaamisen arviointi Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppimisen (ammatillinen peruskoulutus) arvioinnin periaatteita kolmikantaisuus: työssäoppija, työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin:

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin: Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan yrityksen ohjelmapalveluissa lyhytkestoisen

Lisätiedot

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus koulutusmuotona Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus on ollut aiemmin Suomessa pääasiassa aikuisten koulutusmuoto ammatillisten tutkintojen suorittamiseen Oppisopimuskoulutuksella

Lisätiedot

Erilaiset oppijat viestinnässä ja kielissä - perusasioita ja hyviä käytänteitä. SeAMK Riihilahti

Erilaiset oppijat viestinnässä ja kielissä - perusasioita ja hyviä käytänteitä. SeAMK Riihilahti Erilaiset oppijat viestinnässä ja kielissä - perusasioita ja hyviä käytänteitä Esityksen rakenne Taustaa ja yleistä esteettömyydestä ja erilaisista oppijoista Muutama sana lukivaikeudesta ja hahmottamisen

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus 12.4.2010 Henkilökohtaistamismääräys ( 43/011/2006) HAKEUTUMISVAIHE selvitetään haastatteluin ja testauksin henkilön mahdolliset luki- ja oppimisvaikeudet,

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 7.2.2013 M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulos) arvioidaan mahdollisimman

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä

Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä Tiedotustilaisuus 27.11.2008 Paula Kilpeläinen, OPH OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN Oppimistulosten

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus 6.11.2014 Lyhyt prosessikuvaus OKM ja OPH virkamiesvalmistelua 2012 > Taustaselvityksiä ja yhteistyöseminaareja

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla

ARVIOIJAKOULUTUS. Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla ARVIOIJAKOULUTUS Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla Käsiteltävät aiheet: Näyttötutkinnon suorittamisen yleisiä periaatteita Mihin systeemiin sitä on

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

ARVIOINTI MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUKSESSA (Henkilökohtaistaminen) Ulla Viskari-Lippojoki 20.3.2009.

ARVIOINTI MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUKSESSA (Henkilökohtaistaminen) Ulla Viskari-Lippojoki 20.3.2009. ARVIOINTI MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUKSESSA (Henkilökohtaistaminen) Ulla Viskari-Lippojoki 20.3.2009. HENKILÖKOHTAISTAMINEN YHTEISTOIMINNALLISUUTTA; Tutkintoon hakeutuvan /suorittajan kanssa Tutkintovastaavan/tutkinnon

Lisätiedot

Pirjo Poutala, kouluttajakoordinaattori Osaava ohjaus -projekti. 21.9.Hämeenlinna/Poutala

Pirjo Poutala, kouluttajakoordinaattori Osaava ohjaus -projekti. 21.9.Hämeenlinna/Poutala Pirjo Poutala, kouluttajakoordinaattori Osaava ohjaus -projekti Jos toimit opettajana tai ohjaajana tai jollain tavalla edistät oppimista, muista aina, että oma ajattelutyylisi todennäköisesti hallitsee

Lisätiedot

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto ECVET Round Table 2016 Osaamisperusteisuus ja eurooppalaiset suositukset muutoksessa Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto Mitä tunnustettavaksi haettavat opinnot ja osaaminen voivat ammatillisessa

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot