Koulutuspaketti työpajan henkilöstölle ja työpaikkakouluttajille. OPPITUKI-hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutuspaketti työpajan henkilöstölle ja työpaikkakouluttajille. OPPITUKI-hanke"

Transkriptio

1 Koulutuspaketti työpajan henkilöstölle ja työpaikkakouluttajille OPPITUKI-hanke

2 SISÄLTÖ Oppituki-hanke oppisopimusopiskelijan tukena Hanke-esittely Oppisopimusinfo Tukea tarvitsevan oppisopimusopiskelijan ohjauksen mallit Erilainen oppija Oppimisvaikeus vai yksilöllinen oppimistyyli? Miten opin ja opetan? Eväitä ja vinkkejä ohjaustilanteeseen Erilaisen oppijan vahvuudet Ohjaavan ja valmentavan henkilöstön tietopaketti Työpaikalla järjestettävän koulutuksen ja näyttöjen suunnittelu Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan osaamisen arviointi

3 Oppituki-hanke oppisopimusopiskelun tukena OPPITUKI-hanke

4 Mikä on oppituki? Hanke, joka tarjoaa nuorelle tai nuorelle aikuiselle mahdollisuuden kouluttautua ammattiin oppisopimuskoulutuksen kautta. Tuetaan nuorta oppisopimusopiskelussa sekä työpaikalla työhön liittyvissä asioissa. Käytännön työn kautta luodaan malli tuetun oppisopimusopiskelun ohjaukseen

5 Projektihenkilöstö Kokkola Projektipäällikkö Johanna Viskari Kokkola Työ- ja koulutusvalmentaja Maria Kiiskilä Vaasa Työ- ja koulutusvalmentaja Mikko Kamila Tampere Työ- ja koulutusvalmentaja Tarja Rosenberg

6 Oppituki Opiskelijalle Henkilökohtaisen valmentajan Osaamisen ja vahvuuksien kartoittamista sekä tavoitteiden selkeyttämistä Apua työkokeilu- ja työpaikan etsimisessä Tuen työpaikalle ja opiskeluun Linkin oppisopimustoimistoon Työnantajalle Tietoa oppisopimusopiskeluun liittyvistä asioista Tekijöitä muuttuviin tai uusiin työtehtäviin Tukea ja ohjausta työpaikkakouluttajille Apua tarvittavien lomakkeiden täyttämisessä ja niiden välittämisessä eteenpäin

7 Oppituki-hanke Tavoitteet Kohderyhmät luoda malli oppisopimusopiskelun ohjaukseen työpaikkakouluttajien kouluttaminen oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksien monipuolistaminen Varsinainen kohderyhmä oppisopimusopiskelijoita ohjaavien organisaatioiden henkilökunta työpajojen henkilöstö yritysten työpaikkaohjaajat Välillinen kohderyhmä ohjausta tarvitsevat nuoret oppisopimusopiskelijat

8 Nuorisotakuu 2013 Alle 25-vuotiaille nuorille ja 30-vuotiaille vastavalmistuneille tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluttua työttömäksi joutumisestaan

9 Oppisopimus määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta pääpaino työssä ja työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa (n.80% työssäoppimista n.20% teoriaopintoja) soveltuu nuorille ja aikuisille, alaikäraja 15-vuotta, lähtötaso peruskoulu tai lukio, ammatinvaihtajat edellytyksenä sopiva työpaikka työpaikka oppisopimus (mukana koulutuksen järjestäjän edustaja, työnantaja, työpaikkaohjaaja, oppilas, te-toimisto )

10 Mitä oppisopimuksella voi opiskella? samat ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot kuin oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa (yht. n. 360), taso valitaan aikaisemman koulutuksen/ työkokemuksen perusteella tarjoaa laajat mahdollisuudet ammatilliseen lisäkoulutukseen, jolla mahdollisuus syventää ja laajentaa omia tietojaan myös ei - tutkintotavoitteinen lisäkoulutus yrittäjä voi kouluttaa itseään omassa yrityksessään

11 Mitä oppisopimuksella ei voi opiskella? ammattikorkeakoulu-, tiede- ja taidekorkeakoulututkintoja

12 Oppisopimuskoulutuksen kesto Ammatillinen peruskoulutus 1-3 vuotta (aikaisempi koulutus/työkokemus) Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 1-2 vuotta Ammatillinen lisäkoulutus

13 Osaamisen arviointi Arviointiasteikko 1-3 Työtaidon ja oppimisen arviointi: arviointikeskustelut opiskelija /työpaikkakouluttaja 2 krt /vuosi raportti koulutuksen järjestäjälle osallistumistodistus näyttötutkinto aidossa työympäristössä hyväksytysti suoritettu tutkintotodistus

14 Henkilökohtainen opiskeluohjelma Selvitetään aikaisemmat koulutukset ja työkokemukset (mahd. voi vaikuttaa teorian/oppisopimusajan pituuteen) Monimuoto-opiskelu = kehittämis- / projektitöitä, lähiopiskelua, ohjattua etäopiskelua, etätehtäviä, myös verkko-opetus mahdollista Sisällössä huomioidaan myös työnantajan tarpeet

15 Opiskeluohjelma Tutkinto, joka on tarkoitus suorittaa Opetussuunnitelman tai näyttötutkinnon peruste sekä tutkinnon laajuus Keskeiset työtehtävät Tietopuolinen opetus/miten tietopuolinen koulutus on suunniteltu sijoittumaan koulutusajalle Työpaikkakouluttajan nimi

16 Oppisopimus Oppisopimus on samalla määräaikainen työsuhde Koulutuksen järjestäjä aina mukana Kirjataan työnantajan velvollisuudet työpaikalla tapahtuvasta opetuksesta Työnantajalla velvollisuus sallia opiskelijan osallistuminen tietopuoliseen koulutukseen oppilaitoksessa Oppisopimusopiskelijan palkkauksessa noudatetaan alakohtaista työehtosopimusta

17 Oppisopimus Oppisopimusta ei voida muuttaa osa-aikaiseksi. Viikoittainen ja päivittäinen työaika voidaan kuitenkin sopia jo alussa alle täyden työajan (väh. 25h/vk) Oppisopimus päättyy määräajan tullessa täyteen

18 Oppisopimus Yhteisesti sopimalla voivat opiskelija ja työnantaja purkaa oppisopimuksen välittömästi Työnantajan lopettaessa liikkeensä, joutuessa konkurssiin oppisopimus voidaan purkaa yksipuolisesti Samoilla perusteilla, jotka työsopimuslain mukaan oikeuttaisivat työsopimuksen irtisanomiseen, voidaan oppisopimus purkaa koulutuksen järjestäjän luvalla

19 Oppisopimus Jos työpaikalla ei noudateta edellä mainittujen lakien säännöksiä tai koulutuksen järjestäjän ja työnantajan välillä tehdyn sopimuksen määräyksiä, koulutuksen järjestäjä voi purkaa oppisopimuksen kuultuaan opiskelijaa ja työnantajaa

20 Työnantajan etuudet oppisopimuksen aikana työnantaja: mikäli oppisopimukseen työtön työnhakija tarkista ennen oppisopimuksen solmimista opiskelijan oikeus palkkatukeen alueen työ- ja elinkeinotoimistosta (perusosa/lisäosa) koulutuskorvaus työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta

21 Työnantajan velvoitteet oppisopimuksessa Työpaikkakouluttaja, jolla on riittävä ammattitaito ohjata ja opastaa opiskelijaa työssä Yrityksessä laaja ja monipuolinen toiminta, jotta mahdollista täyttää oppimistavoite Työehtosopimuksen mukainen palkka -työturvallisuus tapaturmavakuutus, ryhmähenkivakuutus

22 Opiskelijan etuudet oppisopimuksen aikana Palkka = väh. työehtosopimuksessa määritelty palkka Opiskelijalla on oikeus saada matkakorvausta tietopuolisen opetuksen alkaessa ja päättyessä, jos yhdensuuntainen matka opetuspaikalle on yli 10 kilometriä, ja lisäksi kerran viikossa, jos opetus kestää yli viikon.

23 Opiskelijan velvollisuudet Tehtävien suorittaminen asianmukaisesti työnantajan johdon, ohjauksen ja valvonnan alaisena Tietopuoliseen koulutukseen osallistuminen Roolit oppisopimussuhteessa: opiskelija, työntekijä Täsmällisyys, huolellisuus Hyvä käytös ja ohjeiden noudattaminen Vaitiolovelvollisuus Tutkintomaksu

24 Erityisryhmät - Ammatillinen kuntoutus (vakuutusyhtiöt) - Mikäli oikeus Kelan järjestämään vajaakuntoisen henkilön ammatilliseen kuntoutukseen, kuntoutus voidaan toteuttaa opso:na - B-lausunto + kuntoutussuunnitelma Kelan puoltava päätös kuntoutusraha työnantajalle - mm. vammaisuuden tai sairauden perusteella voidaan oppisopimus järjestää erityisopetuksena

25 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen arviointi Työpaikkakouluttajan kanssa työpaikalla arviointikeskustelut 2krt/vuosi Ohjeet ja määräykset arviointikeskusteluihin oppisopimustoimistosta Tiedot arviointikeskusteluista lähetetään oppisopimuskoulutuksen järjestäjälle Jokaisesta tutkinnon osasta arvio myös opiskelija arvioi osaamistaan (asteikolla 1-3)

26 Näyttötutkinto Suoritetaan aidossa työympäristössä Arvioidaan työnantajien, työntekijöiden sekä näyttötutkinnon järjestäjien edustajien yhteisesti asettamien arvioijien toimesta Hyväksytysti suoritetut ammattitaitovaatimukset tutkintotodistus

27 Suositeltavaa oppisopimuksen aikana Liittyminen työttömyyskassaan (oppisopimusaika kartuttaa työssäoloehdon toteutumista, jonka jälkeen työttömänä mahdollisuus saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa) Mikäli työsuhde ei tule jatkumaan oppisopimuksen jälkeen, uuden työpaikan kartoittaminen hyvissä ajoin muualta

28 Oppisopimuksen suorittamisen jälkeen sinulla on: Tutkintotodistus Tutkintoon liittyvät kortit (esim. hygieniapassi, tulityökortti jne.) Työkokemus, mistä työtodistus Mahdolliset suosittelijat

29 TUKEA TARVITSEVAN OPPISOPIMUSOPISKELIJAN POLKU TYÖPAJALLA TUKEA TARVITSEVAN NUOREN OPPISOPIMUSPOLKU Yhteydenotto TE-toimisto/TYP Hankkeet Nuorten työpaja Etsivä nuorisotyö Kuntoutuspalvelut Oppilaitokset Muut (esim suorat yht.otot) Arviointi Verkostopalaveri Alkuhaastattelu (oppisopimusinfo) Arviointi (esim VAT) Jatkosuunnitelmat Tarvittaessa yhteys oppisopimustoimistoon Ennakkojakso Opiskelijan työelämävalmiuksien ja ammatillisen osaaminen ja motivaation kartoitus työpajalla-> avoimilla työmarkkinoilla Palveluohjaus arviointi Oppisopimusopiskelu saatten vaihtaminen Työelämä Arjen ja elämänhallintaan liittyvät asiat Oppisopimusopiskelu Työ Opiskelu Muu toimenpide (esim työkokeilu, kuntouttava työtoiminta) Työpajalla tai avoimilla markkinoilla Opiskelijan tukeminen opintojen suorittamisessa Työpaikkakouluttajan koulutus ja tuki Työhönvalmennus Työllistyminen tutkinnon suorittamisen jälkeen

30 TUKEA TARVITSEVAN OPPISOPIMUSOPISKELIJAN POLKU TUKEA TARVITSEVAN NUOREN OPPISOPIMUSPOLKU TAMPEREEN MALLI 2+1 MALLi Yhteydenotto Tuotantokoulun työntekijä Työpajan työntekijä Muut (esim suorat yht.otot) Arviointi Alkuhaastattelu Palveluohjaus Arjen ja elämänhallintaan liittyvät asiat Oppisopimusopiskelu Työ Opiskelu Muu toimenpide (esim työkokeilu, kuntouttava työtoiminta) Opiskelu- tai pajajakso Opiskelijan työelämävalmiuksien ja ammatillisen osaaminen ja motivaation kartoitus Teoria-aineiden suoritusten eteneminen ja sen seuranta ja tarvittava tuki Arviointi Työelämävalmiudet Ammatillinen osaaminen HOJKS Oppisopimusopiskelu Työpajalla tai avoimilla markkinoilla Opiskelijan tukeminen opintojen suorittamisessa Työpaikkakouluttajan koulutus ja tuki Työhönvalmennus Työelämä Työllistyminen tutkinnon suorittamisen jälkeen

31 Erilainen oppija OPPITUKI-hanke

32 Oppimisvaikeus vai yksilöllinen oppimistyyli? Meillä kaikilla on erilainen, yksilöllinen tapa oppia. Esimerkiksi: Toiminnallista oppimista: kuuntelemisen ja kirjoittamisenlisäksi opiskelija kaipaa liikkumismahdollisuuksia ja käytännön toimintaa Kokonaisvaltaista oppimista: kokonaisuuksista osiin etenevää Yksilöllisen oppimistyylin tunnistaminen ja huomioiminen ohjauksessa on tärkeää!

33 Miten opin ja opetan? Miten minä opin? Näkemällä Kuulemalla Kokeilemalla, liikkuen, toimien Miten opetan toista? Näyttämällä Antamalla toisen tehdä Puhumalla, keskustelemalla Kirjoittamalla

34 Miten opin ja opetan? Opinko parhaiten Kokonaisuuksista lähtien vai yksityiskohtien kautta Taukoja pitäen vai yhteen putkeen työskennellen Liikkuen vai paikalla istuen Yksin vai yhdessä

35 Miten opin ja opetan? Samalla musiikkia kuunnellen tai jutellen vai hiljaisuudessa Aamulla vai illalla Muuten, miten?

36 Miten opin ja opetan? Useimmat meistä käyttävät erilaisia oppimistyylien yhdistelmiä tilanteen ja opittavan asian mukaan vaihdellen. Kaikki oppivat, mutta eivät välttämättä samalla tavalla. Opiskelija on itse oman oppimisensa paras asiantuntija!

37 Eväitä ja vinkkejä ohjaustilanteeseen Salli erilaisia oppimis- ja työskentelytyylejä. Mahdollista eri aistikanavien käyttö (näkeminen,kuuleminen, tekeminen, liikkuminen). Muista keskustelu ja vuorovaikutus. Miksi teen näin? Kannusta pohdintaan ja itsearviointiin. Miten onnistuin? Mitä opin? Oivalsin?

38 Eväitä ja vinkkejä ohjaustilanteeseen Tarkista, onko opiskelija ymmärtänyt ja miten on ymmärtänyt asian. Ei: Ymmärsitkö? vaan: Kerro omin sanoin, mitä nyt teet. Selitä ensin kokonaisuus, sitten yksityiskohdat. Tai toisinpäin. Aina helposta vaikeaan Keskity oleelliseen. Käytä selkeitä lauseita.

39 Eväitä ja vinkkejä ohjaustilanteeseen Selitä uudelleen ja eri tavalla. Anna esimerkki, kerro tarinoita. Selosta kirjalliset ohjeet myös suullisesti. Piirrä, näytä. Ajoita kuunteleminen ja muistiinpanojen tekeminen erikseen tai anna valmiit kopiot.

40 Eväitä ja vinkkejä ohjaustilanteeseen Palastele iso kokonaisuus osiin. Anna aikaa, taukoja, liikkumismahdollisuus. Huomaa opiskelijan vahvuudet keinona ratkaista ongelmat. Käytä apuvälineitä (tietokone, laskin, videot jne.) Et voi vaatia sellaisen osaamista, mitä et ole näyttänyt tai opettanut!

41 Eväitä ja vinkkejä ohjaustilanteeseen Erilaisella oppijalla voi olla vaikeuksia saada selvää kirjallisista ohjeista ja tehdä kirjallisia tehtäviä. Kirjallisten ohjeiden tulkintaa voi helpottaa: Selkeys, ytimekkyys, vähän tekstiä Iso teksti, lyhyet rivit, liehuva reuna Oleellinen esiin Vähän vieraita sanoja

42 Eväitä ja vinkkejä ohjaustilanteeseen Luetelmat, kuvat, kuviot, muistilaput Suullinen täydentäminen Keskustelu ja yhdessä läpikäynti Ymmärtämisen varmistaminen (kysy, keskustele) Riittävä kertaus ja lisäaika Lähde: Pajukoski Koskinen Tuomi: Näyttö -mahdollisuus

43 NÄIN: Vilja-allergiaa esiintyy pikkulapsilla ja se on aikuisilla harvinainen. Usein allergiaa aiheuttavat vehnän, ohran, rukiin ja joskus myös kauran proteiinit. Oireita voi aiheuttaa vain yksi tai useampi kotimainen vilja. Usein riisi, tattari, hirssi ja maissi sopivat viljaallergiselle. Viljojen tärkkelyksessä on proteiinia vain vähän, joten viljasta valmistetut tärkkelys, tärkkelyssiirappi, maltodektsriini, hydrolysoitu tärkkelys ja muunnettu tärkkelys eivät välttämättä aiheuta oireita vilja-allergiselle. VAI NÄIN: Vilja-allergiaa on pikkulapsilla. Se on aikuisilla harvinainen. Usein allergiaa aiheuttavat vehnän, ohran, rukiin ja joskus myös kauran proteiinit (= valkuaisaineet). Oireita voi aiheuttaa vain yksi tai useampi kotimainen vilja. Usein riisi, tattari, hirssi ja maissi sopivat vilja-allergiselle. Viljojen tärkkelyksessä on proteiinia vain vähän, joten viljasta valmistetut tärkkelys, tärkkelyssiirappi, maltodekstriini, hydrolysoitu tärkkelys ja muunnettu tärkkelys eivät välttämättä aiheuta oireita vilja-allergiselle.

44 Erilainen oppija Erilaisena oppijana voidaan pitää kaikkia, jotka kohtaavat opiskelussaan oppimisvaikeuksia ja tarvitsevat joskus yksilöllistä tukea Oppimisvaikeuksia on yllättävän monella. Oppimisvaikeuksia on kaikkiaan noin miljoonalla suomalaisella! jopa noin %:lla ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoista.

45 Oppimisvaikeus Oppimisvaikeudessa on usein kyseessä ihmisen ominaisuus, erilainen tapa käsitellä tietoa. Oppimisvaikeudet luokitellaan havaintotoimintojen, motoriikan, muistin, kielellisten toimintojen tai tarkkavaisuuden vaikeuksiin.

46 Oppimisvaikeudet Oppimisvaikeus ei estä oppimista eikä tarkoita, että oppimistulos olisi huonompi kuin muilla. Oppiminen voi tapahtua eri ihmisillä eri reittiä ja eri tahtiin. Yksilöllinen tuki ja ohjaus auttavat välttämään epäonnistumisia ja lisäongelmia.

47 Lukivaikeus Lukemiseen tai kirjoittamiseen liittyvä erityisvaikeus (ristiriidassa lahjakkuustasoon ja oppimiskykyyn nähden) Ei yhteyttä älykkyyteen Ei estä oppimista!

48 Miten tunnistan lukivaikeuden? Lukeminen hidasta Vaikeus ymmärtää lukemaansa Ydinsisällön löytäminen hankalaa Kirjoitusvirheitä Hidas kirjoitustaito Kirjaimet ja äänteet sekaantuvat kirjoitettaessa Kirjaimia puuttuu tai ne vaihtavat paikkaa.

49 Miten tunnistan lukivaikeuden? Ajatusten pukeminen tekstiksi työlästä. Tekstin jäsentäminen hankalaa Käsiala kömpelöä Vieraiden kielten oppimisvaikeuksia Työmuisti kapea, esim. pitkien suullisten ohjeiden muistaminen vaikeaa

50 Lukivaikeuteen voi liittyä hankaluuksia.. Hahmottamisessa Etäisyydet, sijainnit Suunnat (oikea-vasen) Aika (aina myöhässä) Motoriikassa Kynäote hankala Silmän ja käden yhteistyö Kömpelyys

51 Lukivaikeuteen voi liittyä hankaluuksia Tarkkaavaisuuden ja toiminnan ohjauksessa Haaveilija Ikiliikkuja Kärsimätön, impulsiivinen Sarjojen ja janojen muistamisessa Kuukaudet Kertotaulu

52 Matematiikan oppimisvaikeus Luki-vaikeudet lisäävät matemaattisten tehtävien ymmärtämisen vaikeutta Henkilö, jolla on hankaluuksia joillakin matematiikan alueilla, voi kuitenkin olla matemaattisesti hyvin lahjakas. > oivallukset ja päätelmät.

53 Matematiikan oppimisvaikeus Arkipäiväiset laskutoimitukset sujuvat, käsitteelliset eivät, mutta se riittää useimpiin töihin. 2 x = 29 vai f(x)=ax²+bx+c

54 Hankaluuksia voi ilmetä seuraavilla alueilla: Peruslaskutoimitukset, esim. kerto- ja jakolaskut Sanallisten tehtävien mieltäminen Kaavojen soveltaminen Mittayksiköt ja muuntamiset Avaruudellisen hahmottamisen vaikeudet Lukujen oikeinkirjoitus

55 Erilaisen oppijan vahvuudet Oppimisvaikeuksia kohdattaessa kannattaa etsiä erilaisen oppijan yksilöllisiä vahvuuksia, joita yleensä löytyy paljon. :) Erilainen oppija On luova, idearikas, kekseliäs, toimelias, visionääri... On tekemällä oppija. On kokovartalo-oppija.

56 Erilaisen oppijan vahvuudet On kokonaisvaltainen Käyttää monia aistikanavia, esim. näkemisen ja kuulemisen lisäksi mm. liike- ja tuntoaistimukset tärkeitä Kysyy Miksi? Mihin tämä liittyy?

57 Tarkkaavaisuuden vaikeudet (AD/HD) Jokaisella meistä on AD/HD:hen sopivia oireita. Niiden esiintyminen jo lapsuudesta tai nuoruudesta lähtien ja haitat normaalille elämälle antavat aihetta epäillä AD/HD:tä. AD/HD-aikuisen persoonallisuudessa on sekä vahvuuksia että heikkouksia, seuraavassa on näistä esimerkkejä:

58 AD/HD-aikuinen on parhaimmillaan: poikkeuksellisen elinvoimainen hyvin kekseliäs ja mielikuvitusrikas, ei tyydy valmiisiin ratkaisuihin keskimääräistä uteliaampi, ottaa selville asiat yksityiskohtaisesti ja laajasti voimakkaasti tunteva ja empaattinen nopea oivaltamaan halukas ottamaan riskejä, nauttii haasteista energinen, luova, innokas ja motivoiva

59 AD/HD-aikuinen on pahimmillaan: keskittymiskyvytön, lyhytjännitteinen ja huolimaton (alisuoriutuja älykkyydestään huolimatta) muistamaton; hukkaa tavaroitaan, ei pidä lupauksiaan, unohtelee tapaamisia aloitekyvytön, huono organisoimaan ja priorisoimaan; lukuisiä keskeneräisiä projekteja, aina myöhässä impulsiivinen, itsepäinen, riidanhakuinen ja sietää huonosti pettymyksiä, mikä aiheuttaa vaikeuksia ihmissuhteissa

60 kyvytön arvioimaan omaa toimintaansa ja voimiensa riittävyyttä vireystilaltaan joko yliaktiivinen tai alavireinen tai mieliala vaihtelee juuttuu itseään kiinnostaviin asioihin eli ylikeskittyy eikä osaa lopettaa töksäyttelijä, jatkuvasti äänessä ja keskeyttää toisten puheen helposti addiktoituva (kahvi, tupakka, netti, shoppailu, seksi, alkoholi, huumeet jne.) ja ylivelkaantuva

61 Mitä kouluttaja voi tehdä? varmista, että opiskelijasi todella kuuntelee sinua anna vain yksi ohje kerrallaan pilko pitkät ja monimutkaiset ohjeet osiin, yksinkertaista monimutkaiset ohjeet tarkista, että opiskelija on ymmärtänyt ohjeet, voit esim. pyytää häntä toistamaan ne yritä minimoida ulkopuoliset häiriötekijät: äänet, keskeytykset jne.

62 suostu liikunnallisiin taukoihin: AD/HD-opiskelijan on päästävä liikkumaan välillä hyväksy jonkin verran levottomuutta suosi värillisiä papereita ja ohjeita anna opiskelijan osallistua aktiivisesti opetukseen, käytä hyväksi hänen hyviä puoliaan, kuten innostusta uuteen asiaan ja mielikuvitusrikkautta anna vaikeimmat tehtävät aamupäivällä anna lyhytkestoisia tehtäviä jäsennä opetus hyvin

63 hyväksy tekstinkäsittelyohjelmien ja laskimen käyttö kannusta, palkitse ja kehu hyvää suoritusta kun kritiikki on paikallaan, moiti käyttäytymistä, älä opiskelijaa korosta tärkeitä asioita opetuksessa tukeudu opiskelijan osaamiseen ja vahvoihin puoliin noudata ennalta sovittuja toimintatapoja ja rutiineja mikäli rutiineihin tulee muutos, kerro niistä etukäteen

64 anna ohjeet kirjallisina tai tallennettuna, esim. äänitettynä tai videoituna anna aluksi enemmän aikaa ole joustava ja suhtaudu positiivisesti Lähde: m

65 Ohjaavan ja valmentavan henkilöstön tietopaketti OPPITUKI-hanke

66 Ohjaavan ja valmentavan henkilöstön tietopaketti 1) Työpaikalla järjestettävän koulutuksen ja näyttöjen suunnittelu 2) Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi 3) Opiskelijan osaamisen arviointi

67 1) Työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnittelu Koulutuksen suunnitteluun osallistuvat opiskelija, oppilaitoksen edustaja, työpaikkakouluttaja ja oppisopimustoimiston edustaja. Työssä tapahtuvan oppimisen tulee olla tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua.

68 Työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnittelu Onnistuneen ohjaamisen edellytyksenä on oman ammattialan perusteiden tunteminen sekä alan opetussuunnitelman tunteminen pääpiirteittäin. Tavoitteet työssäoppimiselle määräytyvät opiskelijan henkilökohtaistamissuunnitelman mukaan.

69 Tutkintorakenne ja tutkintojen perusteet o o Tutkintorakenne Perustutkinto Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Opetushallituksen nettisivuilta löytyvät kaikkien tutkintojen perusteet ja niiden sisältö

70 2) Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaamisen tavoitteena on: perehdyttää opiskelija ohjata opiskelijan oppimista arvioida opiskelijan osaamista ja oppimista

71 Opiskelijan perehdyttäminen Työpaikkakouluttajan on perehdytettävä opiskelija työpaikan käytäntöihin siten, että tälle muodostuu selkeä kokonaiskuva työpaikasta ja omista työtehtävistä. Opiskelija tulee perehdyttää myös työturvallisuuteen!

72 Opiskelijan ohjaaminen Työpaikkakouluttajan tulee yhdessä oppisopimustoimiston kanssa varmistaa, että työpaikalla voidaan järjestää ammattitaitovaatimusten mukainen käytännön koulutus. Työtehtäviä voi tarvittaessa monipuolistaa työssäoppimalla toisella työpaikalla.

73 Opiskelijan ohjaaminen Työpaikkakouluttaja ohjaa opiskelijaa arvioimaan jatkuvasti oman opiskelusuunnitelmansa toteutumista Oppimisen edellytyksenä on myönteisen ja luottamuksellisen ilmapiirin luominen Oppilaitoksen tehtävänä on huomioida erilaisen opiskelijan tarpeet, opiskelijoiden oppimisen edellytykset sekä mahdollinen erityisen tuen tarve.

74 3) Osaamisen arviointi Opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan Osaamisen arvioinnin perusteella opiskelijalle annetaan todistukseen tulevat arvosanat ammatillisesta osaamisesta. (Ammatillisen perustutkinnon perusteet, Opetushallitus )

75 Osaamisen arvioinnin kohteet ja tutkinnon kriteerit Tutkinnon perusteissa on tutkinnon osittain esitetty arvioinnin kohteet (mitä arvioidaan) ja arviointikriteerit (miten osataan) asteikon tyydyttävä T1, hyvä H2 ja kiitettävä K3 mukaan. Arviointi kohdistuu työprosessiin työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin työn perustana olevan tiedon elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallintaan.

76 Työprosessin hallinta Työprosessin hallinta tarkoittaa työn suunnitelmallista tekemistä ja työkokonaisuuden hallintaa siten, että tehdään työn eri vaiheet oikeassa järjestyksessä aloitetaan ajoissa ja ajoitetaan työ niin, että se saadaan valmiiksi huolehditaan työpaikan siisteydestä

77 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Opiskelija osaa käyttää työhön liittyviä keskeisiä työmenetelmiä, valitsee tarkoituksenmukaiset työvälineet ja materiaalit, arvioi, mitkä eri menetelmistä, välineistä ja materiaaleista ovat kulloisessakin tilanteessa tarkoituksenmukaisia ja käyttökelpoisia.

78 Työn perustana olevan tiedon hallinta Työssä tarvittava tietopohja, tehtävän suorittamisen suunnittelu Kun opiskelija työskentelee käytännössä, on olennaista kysyä häneltä, miksi hän tekee niin kuin tekee. Se tuo esille opiskelijan tietoperustan kyseisestä tekemisestä. Jos opiskelija vastaa tekevänsä, niin kuin on nähnyt muidenkin tekevän, hän todennäköisesti tarvitsee lisäohjausta.

79 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Tarvitaan jatkuvassa oppimisessa sekä työelämän muuttuvissa oloissa selviytymisessä. Ne ovat tärkeä osa ammattitaitoa ja kuvastavat yksilön älyllistä notkeutta ja erilaisista tilanteista selviytymistä. Ne lisäävät kaikilla aloilla tarvittavaa ammattisivistystä, ja niiden avulla opiskelijat pystyvät seuraamaan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutoksia ja toimimaan muuttuvissa oloissa. Niillä on myös suuri merkitys yksilön elämän laatuun ja persoonallisuuden kehittymiseen (Ammatillisen tutkinnon perusteet, Opetushallitus )

80 Ammattiosaamisen näytöt osaamisen arviointina Ammattiosaamisen näytöt suoritetaan pääsääntöisesti työpaikalla. Osaamista verrataan ammattitaitovaatimuksiin (ammatilliset tutkinnon osat). T1-taso riittää tutkinnon suorittamiseen

81 Ammattiosaamisen näytöt osaamisen arviointina Ammattiosaamisen näyttö annetaan kaikista ammatillisista tutkinnon osista. Ammattiosaamisen näytöt ajoitetaan koko koulutuksen ajaksi. Ammattiosaamisen näytöt suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan opiskelijan, oppilaitoksen ja työpaikan yhteistyönä tutkinnon perusteiden pohjalta. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan työn osaamisen taso

82 Ammattiosaamisen näytöt osaamisen arviointina Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus harjoitella riittävästi ennen näyttöä ja parantaa suoritustaan näytöistä saadun palautteen perusteella. Oppilaitos huolehtii siitä, että opiskelija saa riittävästi tukea ja ohjausta Tukea ja ohjausta annetaan ennen ammattiosaamisen näyttöjä, niiden aikana sekä ohjaavana palautteena niiden jälkeen. (Ammatillisen perustutkinnon perusteet, Opetushallitus )

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas SISÄLLYS 1. Johdanto OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN SÄÄDÖKSIÄ Opetustoimi Työoikeus Nuori työntekijä 2. TUETTU OPPISOPIMUS Tuetun oppisopimuksen käsitteet Tuettu oppisopimus Henkilökohtainen

Lisätiedot

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN n perustutkinto baarimest erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja ja viestintätekniikan perustutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto markkinointiviestinnän

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN SISÄLLYS OPPISOPIMUSKOULUTUS 5 Mitä on oppisopimuskoulutus? 5 OPPISOPIMUS 7 Kirjallinen työsopimus 7 Opiskelun/työsuhteen päätoimisuus 7 Koeaika 7 Oppisopimus

Lisätiedot

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Mitä oppisopimus on? Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöisin koulutusmuoto, koska suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan opas

Aikuisopiskelijan opas Oppaan tarkoituksena on antaa kipinä opiskeluun. Aikuisopiskelijan opas Sisältö Lukijalle Lukijalle... 3 Miten aikuisopiskelijaksi... 4 Opiskellen elämässä eteenpäin... 5 Harrastus ohjasi ammatinvalintaa...

Lisätiedot

välineitä työja yksilövalmennukseen

välineitä työja yksilövalmennukseen välineitä työja yksilövalmennukseen Toimittaneet: Karoliina Koskinen Marja Hautaluoma Työryhmä: Karoliina Koskinen Anssi Rautiainen Mervi Sirviö Kustantaja: Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen perustutkinto Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille TÄ? mi lukion jälkeen Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille Toimitus: Kirsi Mäkinen Taitto: Kimmo Säikkä Julkaisija: Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi/vasite-hanke Rahoittajat:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 1 (20) Sisällysluettelo Alkusanat ryhmänohjaajalle... 2 1. Ryhmänohjaaja... 3 1.1. Ryhmänohjaajan rooli... 4 1.2. Ryhmänohjaajan työkalut verkossa... 4 1.3. Ryhmänohjaajien

Lisätiedot

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Erityiset opintopolut Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Ammatillinen erityisopetus, 3/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. TARINOITA

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN Onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Oppaat ja käsikirjat 2014:7 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:7 ISBN 978-952-13-5835-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5836-4

Lisätiedot