Koulutuspaketti työpajan henkilöstölle ja työpaikkakouluttajille. OPPITUKI-hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutuspaketti työpajan henkilöstölle ja työpaikkakouluttajille. OPPITUKI-hanke"

Transkriptio

1 Koulutuspaketti työpajan henkilöstölle ja työpaikkakouluttajille OPPITUKI-hanke

2 SISÄLTÖ Oppituki-hanke oppisopimusopiskelijan tukena Hanke-esittely Oppisopimusinfo Tukea tarvitsevan oppisopimusopiskelijan ohjauksen mallit Erilainen oppija Oppimisvaikeus vai yksilöllinen oppimistyyli? Miten opin ja opetan? Eväitä ja vinkkejä ohjaustilanteeseen Erilaisen oppijan vahvuudet Ohjaavan ja valmentavan henkilöstön tietopaketti Työpaikalla järjestettävän koulutuksen ja näyttöjen suunnittelu Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan osaamisen arviointi

3 Oppituki-hanke oppisopimusopiskelun tukena OPPITUKI-hanke

4 Mikä on oppituki? Hanke, joka tarjoaa nuorelle tai nuorelle aikuiselle mahdollisuuden kouluttautua ammattiin oppisopimuskoulutuksen kautta. Tuetaan nuorta oppisopimusopiskelussa sekä työpaikalla työhön liittyvissä asioissa. Käytännön työn kautta luodaan malli tuetun oppisopimusopiskelun ohjaukseen

5 Projektihenkilöstö Kokkola Projektipäällikkö Johanna Viskari Kokkola Työ- ja koulutusvalmentaja Maria Kiiskilä Vaasa Työ- ja koulutusvalmentaja Mikko Kamila Tampere Työ- ja koulutusvalmentaja Tarja Rosenberg

6 Oppituki Opiskelijalle Henkilökohtaisen valmentajan Osaamisen ja vahvuuksien kartoittamista sekä tavoitteiden selkeyttämistä Apua työkokeilu- ja työpaikan etsimisessä Tuen työpaikalle ja opiskeluun Linkin oppisopimustoimistoon Työnantajalle Tietoa oppisopimusopiskeluun liittyvistä asioista Tekijöitä muuttuviin tai uusiin työtehtäviin Tukea ja ohjausta työpaikkakouluttajille Apua tarvittavien lomakkeiden täyttämisessä ja niiden välittämisessä eteenpäin

7 Oppituki-hanke Tavoitteet Kohderyhmät luoda malli oppisopimusopiskelun ohjaukseen työpaikkakouluttajien kouluttaminen oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksien monipuolistaminen Varsinainen kohderyhmä oppisopimusopiskelijoita ohjaavien organisaatioiden henkilökunta työpajojen henkilöstö yritysten työpaikkaohjaajat Välillinen kohderyhmä ohjausta tarvitsevat nuoret oppisopimusopiskelijat

8 Nuorisotakuu 2013 Alle 25-vuotiaille nuorille ja 30-vuotiaille vastavalmistuneille tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluttua työttömäksi joutumisestaan

9 Oppisopimus määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta pääpaino työssä ja työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa (n.80% työssäoppimista n.20% teoriaopintoja) soveltuu nuorille ja aikuisille, alaikäraja 15-vuotta, lähtötaso peruskoulu tai lukio, ammatinvaihtajat edellytyksenä sopiva työpaikka työpaikka oppisopimus (mukana koulutuksen järjestäjän edustaja, työnantaja, työpaikkaohjaaja, oppilas, te-toimisto )

10 Mitä oppisopimuksella voi opiskella? samat ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot kuin oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa (yht. n. 360), taso valitaan aikaisemman koulutuksen/ työkokemuksen perusteella tarjoaa laajat mahdollisuudet ammatilliseen lisäkoulutukseen, jolla mahdollisuus syventää ja laajentaa omia tietojaan myös ei - tutkintotavoitteinen lisäkoulutus yrittäjä voi kouluttaa itseään omassa yrityksessään

11 Mitä oppisopimuksella ei voi opiskella? ammattikorkeakoulu-, tiede- ja taidekorkeakoulututkintoja

12 Oppisopimuskoulutuksen kesto Ammatillinen peruskoulutus 1-3 vuotta (aikaisempi koulutus/työkokemus) Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 1-2 vuotta Ammatillinen lisäkoulutus

13 Osaamisen arviointi Arviointiasteikko 1-3 Työtaidon ja oppimisen arviointi: arviointikeskustelut opiskelija /työpaikkakouluttaja 2 krt /vuosi raportti koulutuksen järjestäjälle osallistumistodistus näyttötutkinto aidossa työympäristössä hyväksytysti suoritettu tutkintotodistus

14 Henkilökohtainen opiskeluohjelma Selvitetään aikaisemmat koulutukset ja työkokemukset (mahd. voi vaikuttaa teorian/oppisopimusajan pituuteen) Monimuoto-opiskelu = kehittämis- / projektitöitä, lähiopiskelua, ohjattua etäopiskelua, etätehtäviä, myös verkko-opetus mahdollista Sisällössä huomioidaan myös työnantajan tarpeet

15 Opiskeluohjelma Tutkinto, joka on tarkoitus suorittaa Opetussuunnitelman tai näyttötutkinnon peruste sekä tutkinnon laajuus Keskeiset työtehtävät Tietopuolinen opetus/miten tietopuolinen koulutus on suunniteltu sijoittumaan koulutusajalle Työpaikkakouluttajan nimi

16 Oppisopimus Oppisopimus on samalla määräaikainen työsuhde Koulutuksen järjestäjä aina mukana Kirjataan työnantajan velvollisuudet työpaikalla tapahtuvasta opetuksesta Työnantajalla velvollisuus sallia opiskelijan osallistuminen tietopuoliseen koulutukseen oppilaitoksessa Oppisopimusopiskelijan palkkauksessa noudatetaan alakohtaista työehtosopimusta

17 Oppisopimus Oppisopimusta ei voida muuttaa osa-aikaiseksi. Viikoittainen ja päivittäinen työaika voidaan kuitenkin sopia jo alussa alle täyden työajan (väh. 25h/vk) Oppisopimus päättyy määräajan tullessa täyteen

18 Oppisopimus Yhteisesti sopimalla voivat opiskelija ja työnantaja purkaa oppisopimuksen välittömästi Työnantajan lopettaessa liikkeensä, joutuessa konkurssiin oppisopimus voidaan purkaa yksipuolisesti Samoilla perusteilla, jotka työsopimuslain mukaan oikeuttaisivat työsopimuksen irtisanomiseen, voidaan oppisopimus purkaa koulutuksen järjestäjän luvalla

19 Oppisopimus Jos työpaikalla ei noudateta edellä mainittujen lakien säännöksiä tai koulutuksen järjestäjän ja työnantajan välillä tehdyn sopimuksen määräyksiä, koulutuksen järjestäjä voi purkaa oppisopimuksen kuultuaan opiskelijaa ja työnantajaa

20 Työnantajan etuudet oppisopimuksen aikana työnantaja: mikäli oppisopimukseen työtön työnhakija tarkista ennen oppisopimuksen solmimista opiskelijan oikeus palkkatukeen alueen työ- ja elinkeinotoimistosta (perusosa/lisäosa) koulutuskorvaus työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta

21 Työnantajan velvoitteet oppisopimuksessa Työpaikkakouluttaja, jolla on riittävä ammattitaito ohjata ja opastaa opiskelijaa työssä Yrityksessä laaja ja monipuolinen toiminta, jotta mahdollista täyttää oppimistavoite Työehtosopimuksen mukainen palkka -työturvallisuus tapaturmavakuutus, ryhmähenkivakuutus

22 Opiskelijan etuudet oppisopimuksen aikana Palkka = väh. työehtosopimuksessa määritelty palkka Opiskelijalla on oikeus saada matkakorvausta tietopuolisen opetuksen alkaessa ja päättyessä, jos yhdensuuntainen matka opetuspaikalle on yli 10 kilometriä, ja lisäksi kerran viikossa, jos opetus kestää yli viikon.

23 Opiskelijan velvollisuudet Tehtävien suorittaminen asianmukaisesti työnantajan johdon, ohjauksen ja valvonnan alaisena Tietopuoliseen koulutukseen osallistuminen Roolit oppisopimussuhteessa: opiskelija, työntekijä Täsmällisyys, huolellisuus Hyvä käytös ja ohjeiden noudattaminen Vaitiolovelvollisuus Tutkintomaksu

24 Erityisryhmät - Ammatillinen kuntoutus (vakuutusyhtiöt) - Mikäli oikeus Kelan järjestämään vajaakuntoisen henkilön ammatilliseen kuntoutukseen, kuntoutus voidaan toteuttaa opso:na - B-lausunto + kuntoutussuunnitelma Kelan puoltava päätös kuntoutusraha työnantajalle - mm. vammaisuuden tai sairauden perusteella voidaan oppisopimus järjestää erityisopetuksena

25 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen arviointi Työpaikkakouluttajan kanssa työpaikalla arviointikeskustelut 2krt/vuosi Ohjeet ja määräykset arviointikeskusteluihin oppisopimustoimistosta Tiedot arviointikeskusteluista lähetetään oppisopimuskoulutuksen järjestäjälle Jokaisesta tutkinnon osasta arvio myös opiskelija arvioi osaamistaan (asteikolla 1-3)

26 Näyttötutkinto Suoritetaan aidossa työympäristössä Arvioidaan työnantajien, työntekijöiden sekä näyttötutkinnon järjestäjien edustajien yhteisesti asettamien arvioijien toimesta Hyväksytysti suoritetut ammattitaitovaatimukset tutkintotodistus

27 Suositeltavaa oppisopimuksen aikana Liittyminen työttömyyskassaan (oppisopimusaika kartuttaa työssäoloehdon toteutumista, jonka jälkeen työttömänä mahdollisuus saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa) Mikäli työsuhde ei tule jatkumaan oppisopimuksen jälkeen, uuden työpaikan kartoittaminen hyvissä ajoin muualta

28 Oppisopimuksen suorittamisen jälkeen sinulla on: Tutkintotodistus Tutkintoon liittyvät kortit (esim. hygieniapassi, tulityökortti jne.) Työkokemus, mistä työtodistus Mahdolliset suosittelijat

29 TUKEA TARVITSEVAN OPPISOPIMUSOPISKELIJAN POLKU TYÖPAJALLA TUKEA TARVITSEVAN NUOREN OPPISOPIMUSPOLKU Yhteydenotto TE-toimisto/TYP Hankkeet Nuorten työpaja Etsivä nuorisotyö Kuntoutuspalvelut Oppilaitokset Muut (esim suorat yht.otot) Arviointi Verkostopalaveri Alkuhaastattelu (oppisopimusinfo) Arviointi (esim VAT) Jatkosuunnitelmat Tarvittaessa yhteys oppisopimustoimistoon Ennakkojakso Opiskelijan työelämävalmiuksien ja ammatillisen osaaminen ja motivaation kartoitus työpajalla-> avoimilla työmarkkinoilla Palveluohjaus arviointi Oppisopimusopiskelu saatten vaihtaminen Työelämä Arjen ja elämänhallintaan liittyvät asiat Oppisopimusopiskelu Työ Opiskelu Muu toimenpide (esim työkokeilu, kuntouttava työtoiminta) Työpajalla tai avoimilla markkinoilla Opiskelijan tukeminen opintojen suorittamisessa Työpaikkakouluttajan koulutus ja tuki Työhönvalmennus Työllistyminen tutkinnon suorittamisen jälkeen

30 TUKEA TARVITSEVAN OPPISOPIMUSOPISKELIJAN POLKU TUKEA TARVITSEVAN NUOREN OPPISOPIMUSPOLKU TAMPEREEN MALLI 2+1 MALLi Yhteydenotto Tuotantokoulun työntekijä Työpajan työntekijä Muut (esim suorat yht.otot) Arviointi Alkuhaastattelu Palveluohjaus Arjen ja elämänhallintaan liittyvät asiat Oppisopimusopiskelu Työ Opiskelu Muu toimenpide (esim työkokeilu, kuntouttava työtoiminta) Opiskelu- tai pajajakso Opiskelijan työelämävalmiuksien ja ammatillisen osaaminen ja motivaation kartoitus Teoria-aineiden suoritusten eteneminen ja sen seuranta ja tarvittava tuki Arviointi Työelämävalmiudet Ammatillinen osaaminen HOJKS Oppisopimusopiskelu Työpajalla tai avoimilla markkinoilla Opiskelijan tukeminen opintojen suorittamisessa Työpaikkakouluttajan koulutus ja tuki Työhönvalmennus Työelämä Työllistyminen tutkinnon suorittamisen jälkeen

31 Erilainen oppija OPPITUKI-hanke

32 Oppimisvaikeus vai yksilöllinen oppimistyyli? Meillä kaikilla on erilainen, yksilöllinen tapa oppia. Esimerkiksi: Toiminnallista oppimista: kuuntelemisen ja kirjoittamisenlisäksi opiskelija kaipaa liikkumismahdollisuuksia ja käytännön toimintaa Kokonaisvaltaista oppimista: kokonaisuuksista osiin etenevää Yksilöllisen oppimistyylin tunnistaminen ja huomioiminen ohjauksessa on tärkeää!

33 Miten opin ja opetan? Miten minä opin? Näkemällä Kuulemalla Kokeilemalla, liikkuen, toimien Miten opetan toista? Näyttämällä Antamalla toisen tehdä Puhumalla, keskustelemalla Kirjoittamalla

34 Miten opin ja opetan? Opinko parhaiten Kokonaisuuksista lähtien vai yksityiskohtien kautta Taukoja pitäen vai yhteen putkeen työskennellen Liikkuen vai paikalla istuen Yksin vai yhdessä

35 Miten opin ja opetan? Samalla musiikkia kuunnellen tai jutellen vai hiljaisuudessa Aamulla vai illalla Muuten, miten?

36 Miten opin ja opetan? Useimmat meistä käyttävät erilaisia oppimistyylien yhdistelmiä tilanteen ja opittavan asian mukaan vaihdellen. Kaikki oppivat, mutta eivät välttämättä samalla tavalla. Opiskelija on itse oman oppimisensa paras asiantuntija!

37 Eväitä ja vinkkejä ohjaustilanteeseen Salli erilaisia oppimis- ja työskentelytyylejä. Mahdollista eri aistikanavien käyttö (näkeminen,kuuleminen, tekeminen, liikkuminen). Muista keskustelu ja vuorovaikutus. Miksi teen näin? Kannusta pohdintaan ja itsearviointiin. Miten onnistuin? Mitä opin? Oivalsin?

38 Eväitä ja vinkkejä ohjaustilanteeseen Tarkista, onko opiskelija ymmärtänyt ja miten on ymmärtänyt asian. Ei: Ymmärsitkö? vaan: Kerro omin sanoin, mitä nyt teet. Selitä ensin kokonaisuus, sitten yksityiskohdat. Tai toisinpäin. Aina helposta vaikeaan Keskity oleelliseen. Käytä selkeitä lauseita.

39 Eväitä ja vinkkejä ohjaustilanteeseen Selitä uudelleen ja eri tavalla. Anna esimerkki, kerro tarinoita. Selosta kirjalliset ohjeet myös suullisesti. Piirrä, näytä. Ajoita kuunteleminen ja muistiinpanojen tekeminen erikseen tai anna valmiit kopiot.

40 Eväitä ja vinkkejä ohjaustilanteeseen Palastele iso kokonaisuus osiin. Anna aikaa, taukoja, liikkumismahdollisuus. Huomaa opiskelijan vahvuudet keinona ratkaista ongelmat. Käytä apuvälineitä (tietokone, laskin, videot jne.) Et voi vaatia sellaisen osaamista, mitä et ole näyttänyt tai opettanut!

41 Eväitä ja vinkkejä ohjaustilanteeseen Erilaisella oppijalla voi olla vaikeuksia saada selvää kirjallisista ohjeista ja tehdä kirjallisia tehtäviä. Kirjallisten ohjeiden tulkintaa voi helpottaa: Selkeys, ytimekkyys, vähän tekstiä Iso teksti, lyhyet rivit, liehuva reuna Oleellinen esiin Vähän vieraita sanoja

42 Eväitä ja vinkkejä ohjaustilanteeseen Luetelmat, kuvat, kuviot, muistilaput Suullinen täydentäminen Keskustelu ja yhdessä läpikäynti Ymmärtämisen varmistaminen (kysy, keskustele) Riittävä kertaus ja lisäaika Lähde: Pajukoski Koskinen Tuomi: Näyttö -mahdollisuus

43 NÄIN: Vilja-allergiaa esiintyy pikkulapsilla ja se on aikuisilla harvinainen. Usein allergiaa aiheuttavat vehnän, ohran, rukiin ja joskus myös kauran proteiinit. Oireita voi aiheuttaa vain yksi tai useampi kotimainen vilja. Usein riisi, tattari, hirssi ja maissi sopivat viljaallergiselle. Viljojen tärkkelyksessä on proteiinia vain vähän, joten viljasta valmistetut tärkkelys, tärkkelyssiirappi, maltodektsriini, hydrolysoitu tärkkelys ja muunnettu tärkkelys eivät välttämättä aiheuta oireita vilja-allergiselle. VAI NÄIN: Vilja-allergiaa on pikkulapsilla. Se on aikuisilla harvinainen. Usein allergiaa aiheuttavat vehnän, ohran, rukiin ja joskus myös kauran proteiinit (= valkuaisaineet). Oireita voi aiheuttaa vain yksi tai useampi kotimainen vilja. Usein riisi, tattari, hirssi ja maissi sopivat vilja-allergiselle. Viljojen tärkkelyksessä on proteiinia vain vähän, joten viljasta valmistetut tärkkelys, tärkkelyssiirappi, maltodekstriini, hydrolysoitu tärkkelys ja muunnettu tärkkelys eivät välttämättä aiheuta oireita vilja-allergiselle.

44 Erilainen oppija Erilaisena oppijana voidaan pitää kaikkia, jotka kohtaavat opiskelussaan oppimisvaikeuksia ja tarvitsevat joskus yksilöllistä tukea Oppimisvaikeuksia on yllättävän monella. Oppimisvaikeuksia on kaikkiaan noin miljoonalla suomalaisella! jopa noin %:lla ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoista.

45 Oppimisvaikeus Oppimisvaikeudessa on usein kyseessä ihmisen ominaisuus, erilainen tapa käsitellä tietoa. Oppimisvaikeudet luokitellaan havaintotoimintojen, motoriikan, muistin, kielellisten toimintojen tai tarkkavaisuuden vaikeuksiin.

46 Oppimisvaikeudet Oppimisvaikeus ei estä oppimista eikä tarkoita, että oppimistulos olisi huonompi kuin muilla. Oppiminen voi tapahtua eri ihmisillä eri reittiä ja eri tahtiin. Yksilöllinen tuki ja ohjaus auttavat välttämään epäonnistumisia ja lisäongelmia.

47 Lukivaikeus Lukemiseen tai kirjoittamiseen liittyvä erityisvaikeus (ristiriidassa lahjakkuustasoon ja oppimiskykyyn nähden) Ei yhteyttä älykkyyteen Ei estä oppimista!

48 Miten tunnistan lukivaikeuden? Lukeminen hidasta Vaikeus ymmärtää lukemaansa Ydinsisällön löytäminen hankalaa Kirjoitusvirheitä Hidas kirjoitustaito Kirjaimet ja äänteet sekaantuvat kirjoitettaessa Kirjaimia puuttuu tai ne vaihtavat paikkaa.

49 Miten tunnistan lukivaikeuden? Ajatusten pukeminen tekstiksi työlästä. Tekstin jäsentäminen hankalaa Käsiala kömpelöä Vieraiden kielten oppimisvaikeuksia Työmuisti kapea, esim. pitkien suullisten ohjeiden muistaminen vaikeaa

50 Lukivaikeuteen voi liittyä hankaluuksia.. Hahmottamisessa Etäisyydet, sijainnit Suunnat (oikea-vasen) Aika (aina myöhässä) Motoriikassa Kynäote hankala Silmän ja käden yhteistyö Kömpelyys

51 Lukivaikeuteen voi liittyä hankaluuksia Tarkkaavaisuuden ja toiminnan ohjauksessa Haaveilija Ikiliikkuja Kärsimätön, impulsiivinen Sarjojen ja janojen muistamisessa Kuukaudet Kertotaulu

52 Matematiikan oppimisvaikeus Luki-vaikeudet lisäävät matemaattisten tehtävien ymmärtämisen vaikeutta Henkilö, jolla on hankaluuksia joillakin matematiikan alueilla, voi kuitenkin olla matemaattisesti hyvin lahjakas. > oivallukset ja päätelmät.

53 Matematiikan oppimisvaikeus Arkipäiväiset laskutoimitukset sujuvat, käsitteelliset eivät, mutta se riittää useimpiin töihin. 2 x = 29 vai f(x)=ax²+bx+c

54 Hankaluuksia voi ilmetä seuraavilla alueilla: Peruslaskutoimitukset, esim. kerto- ja jakolaskut Sanallisten tehtävien mieltäminen Kaavojen soveltaminen Mittayksiköt ja muuntamiset Avaruudellisen hahmottamisen vaikeudet Lukujen oikeinkirjoitus

55 Erilaisen oppijan vahvuudet Oppimisvaikeuksia kohdattaessa kannattaa etsiä erilaisen oppijan yksilöllisiä vahvuuksia, joita yleensä löytyy paljon. :) Erilainen oppija On luova, idearikas, kekseliäs, toimelias, visionääri... On tekemällä oppija. On kokovartalo-oppija.

56 Erilaisen oppijan vahvuudet On kokonaisvaltainen Käyttää monia aistikanavia, esim. näkemisen ja kuulemisen lisäksi mm. liike- ja tuntoaistimukset tärkeitä Kysyy Miksi? Mihin tämä liittyy?

57 Tarkkaavaisuuden vaikeudet (AD/HD) Jokaisella meistä on AD/HD:hen sopivia oireita. Niiden esiintyminen jo lapsuudesta tai nuoruudesta lähtien ja haitat normaalille elämälle antavat aihetta epäillä AD/HD:tä. AD/HD-aikuisen persoonallisuudessa on sekä vahvuuksia että heikkouksia, seuraavassa on näistä esimerkkejä:

58 AD/HD-aikuinen on parhaimmillaan: poikkeuksellisen elinvoimainen hyvin kekseliäs ja mielikuvitusrikas, ei tyydy valmiisiin ratkaisuihin keskimääräistä uteliaampi, ottaa selville asiat yksityiskohtaisesti ja laajasti voimakkaasti tunteva ja empaattinen nopea oivaltamaan halukas ottamaan riskejä, nauttii haasteista energinen, luova, innokas ja motivoiva

59 AD/HD-aikuinen on pahimmillaan: keskittymiskyvytön, lyhytjännitteinen ja huolimaton (alisuoriutuja älykkyydestään huolimatta) muistamaton; hukkaa tavaroitaan, ei pidä lupauksiaan, unohtelee tapaamisia aloitekyvytön, huono organisoimaan ja priorisoimaan; lukuisiä keskeneräisiä projekteja, aina myöhässä impulsiivinen, itsepäinen, riidanhakuinen ja sietää huonosti pettymyksiä, mikä aiheuttaa vaikeuksia ihmissuhteissa

60 kyvytön arvioimaan omaa toimintaansa ja voimiensa riittävyyttä vireystilaltaan joko yliaktiivinen tai alavireinen tai mieliala vaihtelee juuttuu itseään kiinnostaviin asioihin eli ylikeskittyy eikä osaa lopettaa töksäyttelijä, jatkuvasti äänessä ja keskeyttää toisten puheen helposti addiktoituva (kahvi, tupakka, netti, shoppailu, seksi, alkoholi, huumeet jne.) ja ylivelkaantuva

61 Mitä kouluttaja voi tehdä? varmista, että opiskelijasi todella kuuntelee sinua anna vain yksi ohje kerrallaan pilko pitkät ja monimutkaiset ohjeet osiin, yksinkertaista monimutkaiset ohjeet tarkista, että opiskelija on ymmärtänyt ohjeet, voit esim. pyytää häntä toistamaan ne yritä minimoida ulkopuoliset häiriötekijät: äänet, keskeytykset jne.

62 suostu liikunnallisiin taukoihin: AD/HD-opiskelijan on päästävä liikkumaan välillä hyväksy jonkin verran levottomuutta suosi värillisiä papereita ja ohjeita anna opiskelijan osallistua aktiivisesti opetukseen, käytä hyväksi hänen hyviä puoliaan, kuten innostusta uuteen asiaan ja mielikuvitusrikkautta anna vaikeimmat tehtävät aamupäivällä anna lyhytkestoisia tehtäviä jäsennä opetus hyvin

63 hyväksy tekstinkäsittelyohjelmien ja laskimen käyttö kannusta, palkitse ja kehu hyvää suoritusta kun kritiikki on paikallaan, moiti käyttäytymistä, älä opiskelijaa korosta tärkeitä asioita opetuksessa tukeudu opiskelijan osaamiseen ja vahvoihin puoliin noudata ennalta sovittuja toimintatapoja ja rutiineja mikäli rutiineihin tulee muutos, kerro niistä etukäteen

64 anna ohjeet kirjallisina tai tallennettuna, esim. äänitettynä tai videoituna anna aluksi enemmän aikaa ole joustava ja suhtaudu positiivisesti Lähde: m

65 Ohjaavan ja valmentavan henkilöstön tietopaketti OPPITUKI-hanke

66 Ohjaavan ja valmentavan henkilöstön tietopaketti 1) Työpaikalla järjestettävän koulutuksen ja näyttöjen suunnittelu 2) Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi 3) Opiskelijan osaamisen arviointi

67 1) Työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnittelu Koulutuksen suunnitteluun osallistuvat opiskelija, oppilaitoksen edustaja, työpaikkakouluttaja ja oppisopimustoimiston edustaja. Työssä tapahtuvan oppimisen tulee olla tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua.

68 Työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnittelu Onnistuneen ohjaamisen edellytyksenä on oman ammattialan perusteiden tunteminen sekä alan opetussuunnitelman tunteminen pääpiirteittäin. Tavoitteet työssäoppimiselle määräytyvät opiskelijan henkilökohtaistamissuunnitelman mukaan.

69 Tutkintorakenne ja tutkintojen perusteet o o Tutkintorakenne Perustutkinto Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Opetushallituksen nettisivuilta löytyvät kaikkien tutkintojen perusteet ja niiden sisältö

70 2) Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaamisen tavoitteena on: perehdyttää opiskelija ohjata opiskelijan oppimista arvioida opiskelijan osaamista ja oppimista

71 Opiskelijan perehdyttäminen Työpaikkakouluttajan on perehdytettävä opiskelija työpaikan käytäntöihin siten, että tälle muodostuu selkeä kokonaiskuva työpaikasta ja omista työtehtävistä. Opiskelija tulee perehdyttää myös työturvallisuuteen!

72 Opiskelijan ohjaaminen Työpaikkakouluttajan tulee yhdessä oppisopimustoimiston kanssa varmistaa, että työpaikalla voidaan järjestää ammattitaitovaatimusten mukainen käytännön koulutus. Työtehtäviä voi tarvittaessa monipuolistaa työssäoppimalla toisella työpaikalla.

73 Opiskelijan ohjaaminen Työpaikkakouluttaja ohjaa opiskelijaa arvioimaan jatkuvasti oman opiskelusuunnitelmansa toteutumista Oppimisen edellytyksenä on myönteisen ja luottamuksellisen ilmapiirin luominen Oppilaitoksen tehtävänä on huomioida erilaisen opiskelijan tarpeet, opiskelijoiden oppimisen edellytykset sekä mahdollinen erityisen tuen tarve.

74 3) Osaamisen arviointi Opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan Osaamisen arvioinnin perusteella opiskelijalle annetaan todistukseen tulevat arvosanat ammatillisesta osaamisesta. (Ammatillisen perustutkinnon perusteet, Opetushallitus )

75 Osaamisen arvioinnin kohteet ja tutkinnon kriteerit Tutkinnon perusteissa on tutkinnon osittain esitetty arvioinnin kohteet (mitä arvioidaan) ja arviointikriteerit (miten osataan) asteikon tyydyttävä T1, hyvä H2 ja kiitettävä K3 mukaan. Arviointi kohdistuu työprosessiin työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin työn perustana olevan tiedon elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallintaan.

76 Työprosessin hallinta Työprosessin hallinta tarkoittaa työn suunnitelmallista tekemistä ja työkokonaisuuden hallintaa siten, että tehdään työn eri vaiheet oikeassa järjestyksessä aloitetaan ajoissa ja ajoitetaan työ niin, että se saadaan valmiiksi huolehditaan työpaikan siisteydestä

77 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Opiskelija osaa käyttää työhön liittyviä keskeisiä työmenetelmiä, valitsee tarkoituksenmukaiset työvälineet ja materiaalit, arvioi, mitkä eri menetelmistä, välineistä ja materiaaleista ovat kulloisessakin tilanteessa tarkoituksenmukaisia ja käyttökelpoisia.

78 Työn perustana olevan tiedon hallinta Työssä tarvittava tietopohja, tehtävän suorittamisen suunnittelu Kun opiskelija työskentelee käytännössä, on olennaista kysyä häneltä, miksi hän tekee niin kuin tekee. Se tuo esille opiskelijan tietoperustan kyseisestä tekemisestä. Jos opiskelija vastaa tekevänsä, niin kuin on nähnyt muidenkin tekevän, hän todennäköisesti tarvitsee lisäohjausta.

79 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Tarvitaan jatkuvassa oppimisessa sekä työelämän muuttuvissa oloissa selviytymisessä. Ne ovat tärkeä osa ammattitaitoa ja kuvastavat yksilön älyllistä notkeutta ja erilaisista tilanteista selviytymistä. Ne lisäävät kaikilla aloilla tarvittavaa ammattisivistystä, ja niiden avulla opiskelijat pystyvät seuraamaan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutoksia ja toimimaan muuttuvissa oloissa. Niillä on myös suuri merkitys yksilön elämän laatuun ja persoonallisuuden kehittymiseen (Ammatillisen tutkinnon perusteet, Opetushallitus )

80 Ammattiosaamisen näytöt osaamisen arviointina Ammattiosaamisen näytöt suoritetaan pääsääntöisesti työpaikalla. Osaamista verrataan ammattitaitovaatimuksiin (ammatilliset tutkinnon osat). T1-taso riittää tutkinnon suorittamiseen

81 Ammattiosaamisen näytöt osaamisen arviointina Ammattiosaamisen näyttö annetaan kaikista ammatillisista tutkinnon osista. Ammattiosaamisen näytöt ajoitetaan koko koulutuksen ajaksi. Ammattiosaamisen näytöt suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan opiskelijan, oppilaitoksen ja työpaikan yhteistyönä tutkinnon perusteiden pohjalta. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan työn osaamisen taso

82 Ammattiosaamisen näytöt osaamisen arviointina Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus harjoitella riittävästi ennen näyttöä ja parantaa suoritustaan näytöistä saadun palautteen perusteella. Oppilaitos huolehtii siitä, että opiskelija saa riittävästi tukea ja ohjausta Tukea ja ohjausta annetaan ennen ammattiosaamisen näyttöjä, niiden aikana sekä ohjaavana palautteena niiden jälkeen. (Ammatillisen perustutkinnon perusteet, Opetushallitus )

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula, Sipoo Opiskelijoita noin 7 000, henkilökuntaa noin 620 12 koulutusyksikköä (Järvenpää,

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin loppuseminaari Oppimisen onni ja opinnollistaminen 12.11.2013 Sirpa Rintala Opinnollistaminen Työpaikkakohtainen Kaksisuuntainen

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV Määräykset ja ohjeet 2012:41 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:41 ISBN 978-952-13-5271-3 (nid.) ISBN 978-952-13-5272-0 (pdf) ISSN-L 1798-887X ISSN 1798-887X

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky.

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky. Oppisopimus - väylä ammattitaitoon Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus www.pkky.fi/oppisopimus Määritelmä: OPPISOPIMUS ON PÄÄOSIN TYÖPAIKALLA KÄYTÄNNÖN TYÖTEHTÄVISSÄ TAPAHTUVA

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä.

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. MITÄ OPPISOPIMUKSELLA VOI OPISKELLA? Oppisopimus on työssäoppimista ja opiskelua oppilaitoksessa Oppisopimuksen avulla voit suorittaa perustutkinnon

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Stadin oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Kun haluat yhdistää työnteon ja opiskelun, oppisopimuskoulutus on juuri sinulle sopiva

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla

Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla OPPISOPIMUS Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla Palaute jokapäiväisessä työssä Työssä oppimisen arviointi - työpaikkakouluttaja Tutkinnon suorittaminen Aikuisilla tutkintotilaisuudet Nuorilla

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA YLEISTÄ OPPISOPIMUKSESTA Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimiston tehtävänä on palvella alueensa (Hämeenlinna, Hattula, Janakkala) elinkeinoelämää ja

Lisätiedot

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos FAKTAA MERCURIASTA perustettu 1908 ylläpitäjänä Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy (osakkaina Vantaan kaupunki ja Helsingin Kauppiaitten

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja Oppisopimuskoulutus on käytännönläheistä Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5 Tutkinnon osa: ksi valmentautuminen 2 ov Ammattitaidon osoittamistavat: työprosessin työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta opiskelijan ohjaamisen, oppimisen

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin

Lisätiedot

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. www.facebook.com/mercuria.fi

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos www.facebook.com/mercuria.fi FAKTAA MERCURIASTA sijaitsee Länsi-Vantaalla Martinlaaksossa hyvien kulkuyhteyksien päässä perustettu vuonna 1908 omistajina Vantaan

Lisätiedot

Näyttö - mahdollisuus erilaiselle oppijalle

Näyttö - mahdollisuus erilaiselle oppijalle Pajukoski Seija, Tuomi Arja ja Koskinen Sanna (toim.) Näyttö - mahdollisuus erilaiselle oppijalle Opas ammatillisen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle 2004 1. Näyttö 2. Erilainen

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Kiinni Työelämässä Mahis työhön projektin väliseminaari 11.11.2009 Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen - yksikkö Opetushallitus Ammatillisten

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta

Lisätiedot

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO Ari Haapasaari MIKSI OPPISOPIMUSKOULUTUS? Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle hyvä vaihtoehto kun haluat laajentaa tai päivittää omaa ammatillista

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Satakunnan oppisopimuskeskus

Satakunnan oppisopimuskeskus Satakunnan oppisopimuskeskus Henkilöstö Koulutustarkastajat Janne Koskela, Riitta Lehtonen, Juha Nurmi, Anne Nurmimäki (Rauma) Koulutussihteerit: Sirpa Häyhtiö, Kirsi Aulapalo, Kirsi Jokisuo, Satu Uusi-Uola

Lisätiedot

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI!

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI! OPPISOPIMUS on DIILI! HYVÄ Oppisopimuksella osaajaksi stadissa. Työelämälähtöistä oppisopimuskoulutusta Keski- Uudellamaalla. Oppisopimukset Itä- Uudellamaalla. OPPISOPIMUS Viikkotyöaika: min. 25h/vko

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Vuoden 2014 oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen paikat Päätös

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

OTA TALTEEN! Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot MUOVISTA AMMATTI. - Ammatista tutkinto

OTA TALTEEN! Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot MUOVISTA AMMATTI. - Ammatista tutkinto Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot OTA TALTEEN! MUOVISTA AMMATTI - Ammatista tutkinto Suorita perus-, ammattitai erikoisammattitutkinto Muovien kiehtovaan maailmaan pääsee montaa reittiä. Ilman

Lisätiedot

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Tuija Laukkanen 14.11.2013 19.11.2013 1 Oppisopimuskoulutuksen lähtökohdat koulutuksen järjestäjä, jolla on OKM:n myöntämä ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

TYÖPAIKKAKOULUTTAJA nuoren ohjaajaksi?

TYÖPAIKKAKOULUTTAJA nuoren ohjaajaksi? Sinustako TYÖPAIKKAKOULUTTAJA nuoren ohjaajaksi? Mitä työnantajan on hyvä tietää työpaikkakouluttajan tehtävästä oppisopimuskoulutuksessa? Mitä nuoren työpaikkakouluttajan valinnassa tulisi ottaa huomioon?

Lisätiedot

Työssäoppiminen, sen ohjaus ja arviointi oppisopimuksella kohti näyttötutkintoa. Työpaikkaohjaajan koulutus (1,5 osp)

Työssäoppiminen, sen ohjaus ja arviointi oppisopimuksella kohti näyttötutkintoa. Työpaikkaohjaajan koulutus (1,5 osp) Työssäoppiminen, sen ohjaus ja arviointi oppisopimuksella kohti näyttötutkintoa Työpaikkaohjaajan koulutus (1,5 osp) SISÄLTÖ 1) Oppiminen, osaaminen, ohjaus ja arviointi Oppimalla saavutetaan tutkinnon

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen työpaikkaohjaajan opas

Ammatillisen koulutuksen työpaikkaohjaajan opas Ammatillisen koulutuksen työpaikkaohjaajan opas Opiskelen näyttötutkintona... Opiskelen ammatillisena peruskoulutuksena......haluan oppia työssä ammattiin, tarvitsen ohjausta. 2 Sisältö 1. Mitä työssäoppiminen

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Oppisopimuksia ammattikoululaisille

Oppisopimuksia ammattikoululaisille Oppisopimuksia ammattikoululaisille Jaakko Lainio 20.3.2014 Viimeinen vuosi oppisopimuksella Erinomainen yhdistelmämahdollisuus! Opiskellaan ensin perustaidot koulussa ja siirrytään välillä oppisopimuksella

Lisätiedot

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI Oppisopimustoimisto Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063 Koulutussuunnittelija Janne Autioniemi 0400-475 611, 014-5192 232 Koulutussuunnittelija Maarit

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: Palvelujen tuottaminen AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan

Lisätiedot

Selkeyttää kaikkien verkostossa toimivien vastuita.

Selkeyttää kaikkien verkostossa toimivien vastuita. Tuettu oppisopimus Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset Prosessin keskeiset

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPISOPIMUSKOULUTUS OPPIMINEN JA OHJAUS AMMATTIALAN TYÖPAIKASSA OPPIMINEN JA OHJAUS KOULUSSA PALKKA Työelämä OPINTOSOSIAALISET

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli Vastuut toimijoiden kesken 2 + 1 malliin siirtymisen edellytykset Opiskelijalla tulee olla: ammattitaito täydentävät opinnot (20 ov) suoritettu 18 v ikä, pääsääntöisesti

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: Asetus ammatillisesta koulutuksesta 6.11.1998/811 Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Koulutusalat

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko Green Care seminaari Kokkolan työvoiman palvelukeskus 1 Kokkolan työvoiman palvelukeskus (TYP) Työvoiman palvelukeskus on TE-toimiston, kaupungin sekä KELAN yhteinen palveluyksikkö Tavoitteena on moniammatillisesti

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS. Oppisopimuskoulutuksen opas. opettajalle

SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS. Oppisopimuskoulutuksen opas. opettajalle SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS Oppisopimuskoulutuksen opas opettajalle Hyvä opettaja Tämä opas on tarkoitettu tietopuolisen koulutusta toteuttavan opettajan tueksi koulutuksen eri vaiheissa. Opas ei käsittele

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Nuorten oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus

Nuorten oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus Nuorten oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus Suomen Yrittäjien näkökulma Miikka Venäläinen Päijät-Hämeen Yrittäjät 1 Suomen Yrittäjät Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt

Lisätiedot

Kuka on erilainen oppija

Kuka on erilainen oppija Kuka on erilainen oppija Oppimisvaikeudet Lukivaikeudet Muut kielelliset erityisvaikeudet Matematiikan erityisvaikeudet Tarkkaavaisuuden ja toiminnan ohjauksen vaikeudet Motoriset vaikeudet Hahmotusvaikeudet

Lisätiedot

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Marjut Nyström, lehtori Keskuspuiston ammattiopisto 23.9.2015 Erityisesti Sinulle Opinnollistamisen määritelmä Opinnollistamisella tarkoitetaan ammatillisen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSELLA

OPPISOPIMUSKOULUTUKSELLA OMISTAUTUNUT SINULLE Erotu eduksesi OPPISOPIMUSKOULUTUKSELLA Rastorin opas Oppisopimusmaailmaan www.rastor.fi 01 Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Oppisopimus on yhteistyötä,

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

NUORTEN TUETTU OPPISOPIMUS alle 25-vuotiaille vantaalaisille. OPAS NUORELLE JA TYÖPAIKALLE Nuorisopalvelut/Työpajatoiminta

NUORTEN TUETTU OPPISOPIMUS alle 25-vuotiaille vantaalaisille. OPAS NUORELLE JA TYÖPAIKALLE Nuorisopalvelut/Työpajatoiminta NUORTEN TUETTU OPPISOPIMUS alle 25-vuotiaille vantaalaisille OPAS NUORELLE JA TYÖPAIKALLE Nuorisopalvelut/Työpajatoiminta Sisällysluettelo Nuorelle 3 Työpaikalle 4 Opiskelija / työpaikkaohjaaja / esimies

Lisätiedot

1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Liite 1.1 Savon ammatti- ja aikuisopisto Liiketalous, kauppa ja tietojenkäsittely Kuopion toimialue 1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA 1.1 / Savon ammatti- ja aikuisopisto PL 87 (Presidentinkatu 3 E1) www.sakky.fi

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajan tietoperusta

Työpaikkaohjaajan tietoperusta Työpaikkaohjaajan tietoperusta Ammatillisen perustutkinnon perusteet työssäoppimisen ohjaamisen perustana Perustutkinnossa työssä oppimista vähintään 20 opintoviikkoa, (n puoli vuotta) Osa (tai kaikki)

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

Oppisopimus on HyväDiili

Oppisopimus on HyväDiili Oppisopimus on HyväDiili Nuoret osaajat yritysten voimavarana- Yritykset oppisopimuksen mahdollistajana Minna Sainio 040 868 0631 minna.sainio@sedu.fi OpsoDiili Länsi-Suomi 1.4.2015 31.12.2017 Nuorten

Lisätiedot