Koulutuspaketti työpajan henkilöstölle ja työpaikkakouluttajille. OPPITUKI-hanke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutuspaketti työpajan henkilöstölle ja työpaikkakouluttajille. OPPITUKI-hanke"

Transkriptio

1 Koulutuspaketti työpajan henkilöstölle ja työpaikkakouluttajille OPPITUKI-hanke

2 SISÄLTÖ Oppituki-hanke oppisopimusopiskelijan tukena Hanke-esittely Oppisopimusinfo Tukea tarvitsevan oppisopimusopiskelijan ohjauksen mallit Erilainen oppija Oppimisvaikeus vai yksilöllinen oppimistyyli? Miten opin ja opetan? Eväitä ja vinkkejä ohjaustilanteeseen Erilaisen oppijan vahvuudet Ohjaavan ja valmentavan henkilöstön tietopaketti Työpaikalla järjestettävän koulutuksen ja näyttöjen suunnittelu Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan osaamisen arviointi

3 Oppituki-hanke oppisopimusopiskelun tukena OPPITUKI-hanke

4 Mikä on oppituki? Hanke, joka tarjoaa nuorelle tai nuorelle aikuiselle mahdollisuuden kouluttautua ammattiin oppisopimuskoulutuksen kautta. Tuetaan nuorta oppisopimusopiskelussa sekä työpaikalla työhön liittyvissä asioissa. Käytännön työn kautta luodaan malli tuetun oppisopimusopiskelun ohjaukseen

5 Projektihenkilöstö Kokkola Projektipäällikkö Johanna Viskari Kokkola Työ- ja koulutusvalmentaja Maria Kiiskilä Vaasa Työ- ja koulutusvalmentaja Mikko Kamila Tampere Työ- ja koulutusvalmentaja Tarja Rosenberg

6 Oppituki Opiskelijalle Henkilökohtaisen valmentajan Osaamisen ja vahvuuksien kartoittamista sekä tavoitteiden selkeyttämistä Apua työkokeilu- ja työpaikan etsimisessä Tuen työpaikalle ja opiskeluun Linkin oppisopimustoimistoon Työnantajalle Tietoa oppisopimusopiskeluun liittyvistä asioista Tekijöitä muuttuviin tai uusiin työtehtäviin Tukea ja ohjausta työpaikkakouluttajille Apua tarvittavien lomakkeiden täyttämisessä ja niiden välittämisessä eteenpäin

7 Oppituki-hanke Tavoitteet Kohderyhmät luoda malli oppisopimusopiskelun ohjaukseen työpaikkakouluttajien kouluttaminen oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksien monipuolistaminen Varsinainen kohderyhmä oppisopimusopiskelijoita ohjaavien organisaatioiden henkilökunta työpajojen henkilöstö yritysten työpaikkaohjaajat Välillinen kohderyhmä ohjausta tarvitsevat nuoret oppisopimusopiskelijat

8 Nuorisotakuu 2013 Alle 25-vuotiaille nuorille ja 30-vuotiaille vastavalmistuneille tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluttua työttömäksi joutumisestaan

9 Oppisopimus määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta pääpaino työssä ja työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa (n.80% työssäoppimista n.20% teoriaopintoja) soveltuu nuorille ja aikuisille, alaikäraja 15-vuotta, lähtötaso peruskoulu tai lukio, ammatinvaihtajat edellytyksenä sopiva työpaikka työpaikka oppisopimus (mukana koulutuksen järjestäjän edustaja, työnantaja, työpaikkaohjaaja, oppilas, te-toimisto )

10 Mitä oppisopimuksella voi opiskella? samat ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot kuin oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa (yht. n. 360), taso valitaan aikaisemman koulutuksen/ työkokemuksen perusteella tarjoaa laajat mahdollisuudet ammatilliseen lisäkoulutukseen, jolla mahdollisuus syventää ja laajentaa omia tietojaan myös ei - tutkintotavoitteinen lisäkoulutus yrittäjä voi kouluttaa itseään omassa yrityksessään

11 Mitä oppisopimuksella ei voi opiskella? ammattikorkeakoulu-, tiede- ja taidekorkeakoulututkintoja

12 Oppisopimuskoulutuksen kesto Ammatillinen peruskoulutus 1-3 vuotta (aikaisempi koulutus/työkokemus) Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 1-2 vuotta Ammatillinen lisäkoulutus

13 Osaamisen arviointi Arviointiasteikko 1-3 Työtaidon ja oppimisen arviointi: arviointikeskustelut opiskelija /työpaikkakouluttaja 2 krt /vuosi raportti koulutuksen järjestäjälle osallistumistodistus näyttötutkinto aidossa työympäristössä hyväksytysti suoritettu tutkintotodistus

14 Henkilökohtainen opiskeluohjelma Selvitetään aikaisemmat koulutukset ja työkokemukset (mahd. voi vaikuttaa teorian/oppisopimusajan pituuteen) Monimuoto-opiskelu = kehittämis- / projektitöitä, lähiopiskelua, ohjattua etäopiskelua, etätehtäviä, myös verkko-opetus mahdollista Sisällössä huomioidaan myös työnantajan tarpeet

15 Opiskeluohjelma Tutkinto, joka on tarkoitus suorittaa Opetussuunnitelman tai näyttötutkinnon peruste sekä tutkinnon laajuus Keskeiset työtehtävät Tietopuolinen opetus/miten tietopuolinen koulutus on suunniteltu sijoittumaan koulutusajalle Työpaikkakouluttajan nimi

16 Oppisopimus Oppisopimus on samalla määräaikainen työsuhde Koulutuksen järjestäjä aina mukana Kirjataan työnantajan velvollisuudet työpaikalla tapahtuvasta opetuksesta Työnantajalla velvollisuus sallia opiskelijan osallistuminen tietopuoliseen koulutukseen oppilaitoksessa Oppisopimusopiskelijan palkkauksessa noudatetaan alakohtaista työehtosopimusta

17 Oppisopimus Oppisopimusta ei voida muuttaa osa-aikaiseksi. Viikoittainen ja päivittäinen työaika voidaan kuitenkin sopia jo alussa alle täyden työajan (väh. 25h/vk) Oppisopimus päättyy määräajan tullessa täyteen

18 Oppisopimus Yhteisesti sopimalla voivat opiskelija ja työnantaja purkaa oppisopimuksen välittömästi Työnantajan lopettaessa liikkeensä, joutuessa konkurssiin oppisopimus voidaan purkaa yksipuolisesti Samoilla perusteilla, jotka työsopimuslain mukaan oikeuttaisivat työsopimuksen irtisanomiseen, voidaan oppisopimus purkaa koulutuksen järjestäjän luvalla

19 Oppisopimus Jos työpaikalla ei noudateta edellä mainittujen lakien säännöksiä tai koulutuksen järjestäjän ja työnantajan välillä tehdyn sopimuksen määräyksiä, koulutuksen järjestäjä voi purkaa oppisopimuksen kuultuaan opiskelijaa ja työnantajaa

20 Työnantajan etuudet oppisopimuksen aikana työnantaja: mikäli oppisopimukseen työtön työnhakija tarkista ennen oppisopimuksen solmimista opiskelijan oikeus palkkatukeen alueen työ- ja elinkeinotoimistosta (perusosa/lisäosa) koulutuskorvaus työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta

21 Työnantajan velvoitteet oppisopimuksessa Työpaikkakouluttaja, jolla on riittävä ammattitaito ohjata ja opastaa opiskelijaa työssä Yrityksessä laaja ja monipuolinen toiminta, jotta mahdollista täyttää oppimistavoite Työehtosopimuksen mukainen palkka -työturvallisuus tapaturmavakuutus, ryhmähenkivakuutus

22 Opiskelijan etuudet oppisopimuksen aikana Palkka = väh. työehtosopimuksessa määritelty palkka Opiskelijalla on oikeus saada matkakorvausta tietopuolisen opetuksen alkaessa ja päättyessä, jos yhdensuuntainen matka opetuspaikalle on yli 10 kilometriä, ja lisäksi kerran viikossa, jos opetus kestää yli viikon.

23 Opiskelijan velvollisuudet Tehtävien suorittaminen asianmukaisesti työnantajan johdon, ohjauksen ja valvonnan alaisena Tietopuoliseen koulutukseen osallistuminen Roolit oppisopimussuhteessa: opiskelija, työntekijä Täsmällisyys, huolellisuus Hyvä käytös ja ohjeiden noudattaminen Vaitiolovelvollisuus Tutkintomaksu

24 Erityisryhmät - Ammatillinen kuntoutus (vakuutusyhtiöt) - Mikäli oikeus Kelan järjestämään vajaakuntoisen henkilön ammatilliseen kuntoutukseen, kuntoutus voidaan toteuttaa opso:na - B-lausunto + kuntoutussuunnitelma Kelan puoltava päätös kuntoutusraha työnantajalle - mm. vammaisuuden tai sairauden perusteella voidaan oppisopimus järjestää erityisopetuksena

25 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen arviointi Työpaikkakouluttajan kanssa työpaikalla arviointikeskustelut 2krt/vuosi Ohjeet ja määräykset arviointikeskusteluihin oppisopimustoimistosta Tiedot arviointikeskusteluista lähetetään oppisopimuskoulutuksen järjestäjälle Jokaisesta tutkinnon osasta arvio myös opiskelija arvioi osaamistaan (asteikolla 1-3)

26 Näyttötutkinto Suoritetaan aidossa työympäristössä Arvioidaan työnantajien, työntekijöiden sekä näyttötutkinnon järjestäjien edustajien yhteisesti asettamien arvioijien toimesta Hyväksytysti suoritetut ammattitaitovaatimukset tutkintotodistus

27 Suositeltavaa oppisopimuksen aikana Liittyminen työttömyyskassaan (oppisopimusaika kartuttaa työssäoloehdon toteutumista, jonka jälkeen työttömänä mahdollisuus saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa) Mikäli työsuhde ei tule jatkumaan oppisopimuksen jälkeen, uuden työpaikan kartoittaminen hyvissä ajoin muualta

28 Oppisopimuksen suorittamisen jälkeen sinulla on: Tutkintotodistus Tutkintoon liittyvät kortit (esim. hygieniapassi, tulityökortti jne.) Työkokemus, mistä työtodistus Mahdolliset suosittelijat

29 TUKEA TARVITSEVAN OPPISOPIMUSOPISKELIJAN POLKU TYÖPAJALLA TUKEA TARVITSEVAN NUOREN OPPISOPIMUSPOLKU Yhteydenotto TE-toimisto/TYP Hankkeet Nuorten työpaja Etsivä nuorisotyö Kuntoutuspalvelut Oppilaitokset Muut (esim suorat yht.otot) Arviointi Verkostopalaveri Alkuhaastattelu (oppisopimusinfo) Arviointi (esim VAT) Jatkosuunnitelmat Tarvittaessa yhteys oppisopimustoimistoon Ennakkojakso Opiskelijan työelämävalmiuksien ja ammatillisen osaaminen ja motivaation kartoitus työpajalla-> avoimilla työmarkkinoilla Palveluohjaus arviointi Oppisopimusopiskelu saatten vaihtaminen Työelämä Arjen ja elämänhallintaan liittyvät asiat Oppisopimusopiskelu Työ Opiskelu Muu toimenpide (esim työkokeilu, kuntouttava työtoiminta) Työpajalla tai avoimilla markkinoilla Opiskelijan tukeminen opintojen suorittamisessa Työpaikkakouluttajan koulutus ja tuki Työhönvalmennus Työllistyminen tutkinnon suorittamisen jälkeen

30 TUKEA TARVITSEVAN OPPISOPIMUSOPISKELIJAN POLKU TUKEA TARVITSEVAN NUOREN OPPISOPIMUSPOLKU TAMPEREEN MALLI 2+1 MALLi Yhteydenotto Tuotantokoulun työntekijä Työpajan työntekijä Muut (esim suorat yht.otot) Arviointi Alkuhaastattelu Palveluohjaus Arjen ja elämänhallintaan liittyvät asiat Oppisopimusopiskelu Työ Opiskelu Muu toimenpide (esim työkokeilu, kuntouttava työtoiminta) Opiskelu- tai pajajakso Opiskelijan työelämävalmiuksien ja ammatillisen osaaminen ja motivaation kartoitus Teoria-aineiden suoritusten eteneminen ja sen seuranta ja tarvittava tuki Arviointi Työelämävalmiudet Ammatillinen osaaminen HOJKS Oppisopimusopiskelu Työpajalla tai avoimilla markkinoilla Opiskelijan tukeminen opintojen suorittamisessa Työpaikkakouluttajan koulutus ja tuki Työhönvalmennus Työelämä Työllistyminen tutkinnon suorittamisen jälkeen

31 Erilainen oppija OPPITUKI-hanke

32 Oppimisvaikeus vai yksilöllinen oppimistyyli? Meillä kaikilla on erilainen, yksilöllinen tapa oppia. Esimerkiksi: Toiminnallista oppimista: kuuntelemisen ja kirjoittamisenlisäksi opiskelija kaipaa liikkumismahdollisuuksia ja käytännön toimintaa Kokonaisvaltaista oppimista: kokonaisuuksista osiin etenevää Yksilöllisen oppimistyylin tunnistaminen ja huomioiminen ohjauksessa on tärkeää!

33 Miten opin ja opetan? Miten minä opin? Näkemällä Kuulemalla Kokeilemalla, liikkuen, toimien Miten opetan toista? Näyttämällä Antamalla toisen tehdä Puhumalla, keskustelemalla Kirjoittamalla

34 Miten opin ja opetan? Opinko parhaiten Kokonaisuuksista lähtien vai yksityiskohtien kautta Taukoja pitäen vai yhteen putkeen työskennellen Liikkuen vai paikalla istuen Yksin vai yhdessä

35 Miten opin ja opetan? Samalla musiikkia kuunnellen tai jutellen vai hiljaisuudessa Aamulla vai illalla Muuten, miten?

36 Miten opin ja opetan? Useimmat meistä käyttävät erilaisia oppimistyylien yhdistelmiä tilanteen ja opittavan asian mukaan vaihdellen. Kaikki oppivat, mutta eivät välttämättä samalla tavalla. Opiskelija on itse oman oppimisensa paras asiantuntija!

37 Eväitä ja vinkkejä ohjaustilanteeseen Salli erilaisia oppimis- ja työskentelytyylejä. Mahdollista eri aistikanavien käyttö (näkeminen,kuuleminen, tekeminen, liikkuminen). Muista keskustelu ja vuorovaikutus. Miksi teen näin? Kannusta pohdintaan ja itsearviointiin. Miten onnistuin? Mitä opin? Oivalsin?

38 Eväitä ja vinkkejä ohjaustilanteeseen Tarkista, onko opiskelija ymmärtänyt ja miten on ymmärtänyt asian. Ei: Ymmärsitkö? vaan: Kerro omin sanoin, mitä nyt teet. Selitä ensin kokonaisuus, sitten yksityiskohdat. Tai toisinpäin. Aina helposta vaikeaan Keskity oleelliseen. Käytä selkeitä lauseita.

39 Eväitä ja vinkkejä ohjaustilanteeseen Selitä uudelleen ja eri tavalla. Anna esimerkki, kerro tarinoita. Selosta kirjalliset ohjeet myös suullisesti. Piirrä, näytä. Ajoita kuunteleminen ja muistiinpanojen tekeminen erikseen tai anna valmiit kopiot.

40 Eväitä ja vinkkejä ohjaustilanteeseen Palastele iso kokonaisuus osiin. Anna aikaa, taukoja, liikkumismahdollisuus. Huomaa opiskelijan vahvuudet keinona ratkaista ongelmat. Käytä apuvälineitä (tietokone, laskin, videot jne.) Et voi vaatia sellaisen osaamista, mitä et ole näyttänyt tai opettanut!

41 Eväitä ja vinkkejä ohjaustilanteeseen Erilaisella oppijalla voi olla vaikeuksia saada selvää kirjallisista ohjeista ja tehdä kirjallisia tehtäviä. Kirjallisten ohjeiden tulkintaa voi helpottaa: Selkeys, ytimekkyys, vähän tekstiä Iso teksti, lyhyet rivit, liehuva reuna Oleellinen esiin Vähän vieraita sanoja

42 Eväitä ja vinkkejä ohjaustilanteeseen Luetelmat, kuvat, kuviot, muistilaput Suullinen täydentäminen Keskustelu ja yhdessä läpikäynti Ymmärtämisen varmistaminen (kysy, keskustele) Riittävä kertaus ja lisäaika Lähde: Pajukoski Koskinen Tuomi: Näyttö -mahdollisuus

43 NÄIN: Vilja-allergiaa esiintyy pikkulapsilla ja se on aikuisilla harvinainen. Usein allergiaa aiheuttavat vehnän, ohran, rukiin ja joskus myös kauran proteiinit. Oireita voi aiheuttaa vain yksi tai useampi kotimainen vilja. Usein riisi, tattari, hirssi ja maissi sopivat viljaallergiselle. Viljojen tärkkelyksessä on proteiinia vain vähän, joten viljasta valmistetut tärkkelys, tärkkelyssiirappi, maltodektsriini, hydrolysoitu tärkkelys ja muunnettu tärkkelys eivät välttämättä aiheuta oireita vilja-allergiselle. VAI NÄIN: Vilja-allergiaa on pikkulapsilla. Se on aikuisilla harvinainen. Usein allergiaa aiheuttavat vehnän, ohran, rukiin ja joskus myös kauran proteiinit (= valkuaisaineet). Oireita voi aiheuttaa vain yksi tai useampi kotimainen vilja. Usein riisi, tattari, hirssi ja maissi sopivat vilja-allergiselle. Viljojen tärkkelyksessä on proteiinia vain vähän, joten viljasta valmistetut tärkkelys, tärkkelyssiirappi, maltodekstriini, hydrolysoitu tärkkelys ja muunnettu tärkkelys eivät välttämättä aiheuta oireita vilja-allergiselle.

44 Erilainen oppija Erilaisena oppijana voidaan pitää kaikkia, jotka kohtaavat opiskelussaan oppimisvaikeuksia ja tarvitsevat joskus yksilöllistä tukea Oppimisvaikeuksia on yllättävän monella. Oppimisvaikeuksia on kaikkiaan noin miljoonalla suomalaisella! jopa noin %:lla ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoista.

45 Oppimisvaikeus Oppimisvaikeudessa on usein kyseessä ihmisen ominaisuus, erilainen tapa käsitellä tietoa. Oppimisvaikeudet luokitellaan havaintotoimintojen, motoriikan, muistin, kielellisten toimintojen tai tarkkavaisuuden vaikeuksiin.

46 Oppimisvaikeudet Oppimisvaikeus ei estä oppimista eikä tarkoita, että oppimistulos olisi huonompi kuin muilla. Oppiminen voi tapahtua eri ihmisillä eri reittiä ja eri tahtiin. Yksilöllinen tuki ja ohjaus auttavat välttämään epäonnistumisia ja lisäongelmia.

47 Lukivaikeus Lukemiseen tai kirjoittamiseen liittyvä erityisvaikeus (ristiriidassa lahjakkuustasoon ja oppimiskykyyn nähden) Ei yhteyttä älykkyyteen Ei estä oppimista!

48 Miten tunnistan lukivaikeuden? Lukeminen hidasta Vaikeus ymmärtää lukemaansa Ydinsisällön löytäminen hankalaa Kirjoitusvirheitä Hidas kirjoitustaito Kirjaimet ja äänteet sekaantuvat kirjoitettaessa Kirjaimia puuttuu tai ne vaihtavat paikkaa.

49 Miten tunnistan lukivaikeuden? Ajatusten pukeminen tekstiksi työlästä. Tekstin jäsentäminen hankalaa Käsiala kömpelöä Vieraiden kielten oppimisvaikeuksia Työmuisti kapea, esim. pitkien suullisten ohjeiden muistaminen vaikeaa

50 Lukivaikeuteen voi liittyä hankaluuksia.. Hahmottamisessa Etäisyydet, sijainnit Suunnat (oikea-vasen) Aika (aina myöhässä) Motoriikassa Kynäote hankala Silmän ja käden yhteistyö Kömpelyys

51 Lukivaikeuteen voi liittyä hankaluuksia Tarkkaavaisuuden ja toiminnan ohjauksessa Haaveilija Ikiliikkuja Kärsimätön, impulsiivinen Sarjojen ja janojen muistamisessa Kuukaudet Kertotaulu

52 Matematiikan oppimisvaikeus Luki-vaikeudet lisäävät matemaattisten tehtävien ymmärtämisen vaikeutta Henkilö, jolla on hankaluuksia joillakin matematiikan alueilla, voi kuitenkin olla matemaattisesti hyvin lahjakas. > oivallukset ja päätelmät.

53 Matematiikan oppimisvaikeus Arkipäiväiset laskutoimitukset sujuvat, käsitteelliset eivät, mutta se riittää useimpiin töihin. 2 x = 29 vai f(x)=ax²+bx+c

54 Hankaluuksia voi ilmetä seuraavilla alueilla: Peruslaskutoimitukset, esim. kerto- ja jakolaskut Sanallisten tehtävien mieltäminen Kaavojen soveltaminen Mittayksiköt ja muuntamiset Avaruudellisen hahmottamisen vaikeudet Lukujen oikeinkirjoitus

55 Erilaisen oppijan vahvuudet Oppimisvaikeuksia kohdattaessa kannattaa etsiä erilaisen oppijan yksilöllisiä vahvuuksia, joita yleensä löytyy paljon. :) Erilainen oppija On luova, idearikas, kekseliäs, toimelias, visionääri... On tekemällä oppija. On kokovartalo-oppija.

56 Erilaisen oppijan vahvuudet On kokonaisvaltainen Käyttää monia aistikanavia, esim. näkemisen ja kuulemisen lisäksi mm. liike- ja tuntoaistimukset tärkeitä Kysyy Miksi? Mihin tämä liittyy?

57 Tarkkaavaisuuden vaikeudet (AD/HD) Jokaisella meistä on AD/HD:hen sopivia oireita. Niiden esiintyminen jo lapsuudesta tai nuoruudesta lähtien ja haitat normaalille elämälle antavat aihetta epäillä AD/HD:tä. AD/HD-aikuisen persoonallisuudessa on sekä vahvuuksia että heikkouksia, seuraavassa on näistä esimerkkejä:

58 AD/HD-aikuinen on parhaimmillaan: poikkeuksellisen elinvoimainen hyvin kekseliäs ja mielikuvitusrikas, ei tyydy valmiisiin ratkaisuihin keskimääräistä uteliaampi, ottaa selville asiat yksityiskohtaisesti ja laajasti voimakkaasti tunteva ja empaattinen nopea oivaltamaan halukas ottamaan riskejä, nauttii haasteista energinen, luova, innokas ja motivoiva

59 AD/HD-aikuinen on pahimmillaan: keskittymiskyvytön, lyhytjännitteinen ja huolimaton (alisuoriutuja älykkyydestään huolimatta) muistamaton; hukkaa tavaroitaan, ei pidä lupauksiaan, unohtelee tapaamisia aloitekyvytön, huono organisoimaan ja priorisoimaan; lukuisiä keskeneräisiä projekteja, aina myöhässä impulsiivinen, itsepäinen, riidanhakuinen ja sietää huonosti pettymyksiä, mikä aiheuttaa vaikeuksia ihmissuhteissa

60 kyvytön arvioimaan omaa toimintaansa ja voimiensa riittävyyttä vireystilaltaan joko yliaktiivinen tai alavireinen tai mieliala vaihtelee juuttuu itseään kiinnostaviin asioihin eli ylikeskittyy eikä osaa lopettaa töksäyttelijä, jatkuvasti äänessä ja keskeyttää toisten puheen helposti addiktoituva (kahvi, tupakka, netti, shoppailu, seksi, alkoholi, huumeet jne.) ja ylivelkaantuva

61 Mitä kouluttaja voi tehdä? varmista, että opiskelijasi todella kuuntelee sinua anna vain yksi ohje kerrallaan pilko pitkät ja monimutkaiset ohjeet osiin, yksinkertaista monimutkaiset ohjeet tarkista, että opiskelija on ymmärtänyt ohjeet, voit esim. pyytää häntä toistamaan ne yritä minimoida ulkopuoliset häiriötekijät: äänet, keskeytykset jne.

62 suostu liikunnallisiin taukoihin: AD/HD-opiskelijan on päästävä liikkumaan välillä hyväksy jonkin verran levottomuutta suosi värillisiä papereita ja ohjeita anna opiskelijan osallistua aktiivisesti opetukseen, käytä hyväksi hänen hyviä puoliaan, kuten innostusta uuteen asiaan ja mielikuvitusrikkautta anna vaikeimmat tehtävät aamupäivällä anna lyhytkestoisia tehtäviä jäsennä opetus hyvin

63 hyväksy tekstinkäsittelyohjelmien ja laskimen käyttö kannusta, palkitse ja kehu hyvää suoritusta kun kritiikki on paikallaan, moiti käyttäytymistä, älä opiskelijaa korosta tärkeitä asioita opetuksessa tukeudu opiskelijan osaamiseen ja vahvoihin puoliin noudata ennalta sovittuja toimintatapoja ja rutiineja mikäli rutiineihin tulee muutos, kerro niistä etukäteen

64 anna ohjeet kirjallisina tai tallennettuna, esim. äänitettynä tai videoituna anna aluksi enemmän aikaa ole joustava ja suhtaudu positiivisesti Lähde: m

65 Ohjaavan ja valmentavan henkilöstön tietopaketti OPPITUKI-hanke

66 Ohjaavan ja valmentavan henkilöstön tietopaketti 1) Työpaikalla järjestettävän koulutuksen ja näyttöjen suunnittelu 2) Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi 3) Opiskelijan osaamisen arviointi

67 1) Työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnittelu Koulutuksen suunnitteluun osallistuvat opiskelija, oppilaitoksen edustaja, työpaikkakouluttaja ja oppisopimustoimiston edustaja. Työssä tapahtuvan oppimisen tulee olla tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua.

68 Työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnittelu Onnistuneen ohjaamisen edellytyksenä on oman ammattialan perusteiden tunteminen sekä alan opetussuunnitelman tunteminen pääpiirteittäin. Tavoitteet työssäoppimiselle määräytyvät opiskelijan henkilökohtaistamissuunnitelman mukaan.

69 Tutkintorakenne ja tutkintojen perusteet o o Tutkintorakenne Perustutkinto Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Opetushallituksen nettisivuilta löytyvät kaikkien tutkintojen perusteet ja niiden sisältö

70 2) Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaamisen tavoitteena on: perehdyttää opiskelija ohjata opiskelijan oppimista arvioida opiskelijan osaamista ja oppimista

71 Opiskelijan perehdyttäminen Työpaikkakouluttajan on perehdytettävä opiskelija työpaikan käytäntöihin siten, että tälle muodostuu selkeä kokonaiskuva työpaikasta ja omista työtehtävistä. Opiskelija tulee perehdyttää myös työturvallisuuteen!

72 Opiskelijan ohjaaminen Työpaikkakouluttajan tulee yhdessä oppisopimustoimiston kanssa varmistaa, että työpaikalla voidaan järjestää ammattitaitovaatimusten mukainen käytännön koulutus. Työtehtäviä voi tarvittaessa monipuolistaa työssäoppimalla toisella työpaikalla.

73 Opiskelijan ohjaaminen Työpaikkakouluttaja ohjaa opiskelijaa arvioimaan jatkuvasti oman opiskelusuunnitelmansa toteutumista Oppimisen edellytyksenä on myönteisen ja luottamuksellisen ilmapiirin luominen Oppilaitoksen tehtävänä on huomioida erilaisen opiskelijan tarpeet, opiskelijoiden oppimisen edellytykset sekä mahdollinen erityisen tuen tarve.

74 3) Osaamisen arviointi Opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan Osaamisen arvioinnin perusteella opiskelijalle annetaan todistukseen tulevat arvosanat ammatillisesta osaamisesta. (Ammatillisen perustutkinnon perusteet, Opetushallitus )

75 Osaamisen arvioinnin kohteet ja tutkinnon kriteerit Tutkinnon perusteissa on tutkinnon osittain esitetty arvioinnin kohteet (mitä arvioidaan) ja arviointikriteerit (miten osataan) asteikon tyydyttävä T1, hyvä H2 ja kiitettävä K3 mukaan. Arviointi kohdistuu työprosessiin työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin työn perustana olevan tiedon elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallintaan.

76 Työprosessin hallinta Työprosessin hallinta tarkoittaa työn suunnitelmallista tekemistä ja työkokonaisuuden hallintaa siten, että tehdään työn eri vaiheet oikeassa järjestyksessä aloitetaan ajoissa ja ajoitetaan työ niin, että se saadaan valmiiksi huolehditaan työpaikan siisteydestä

77 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Opiskelija osaa käyttää työhön liittyviä keskeisiä työmenetelmiä, valitsee tarkoituksenmukaiset työvälineet ja materiaalit, arvioi, mitkä eri menetelmistä, välineistä ja materiaaleista ovat kulloisessakin tilanteessa tarkoituksenmukaisia ja käyttökelpoisia.

78 Työn perustana olevan tiedon hallinta Työssä tarvittava tietopohja, tehtävän suorittamisen suunnittelu Kun opiskelija työskentelee käytännössä, on olennaista kysyä häneltä, miksi hän tekee niin kuin tekee. Se tuo esille opiskelijan tietoperustan kyseisestä tekemisestä. Jos opiskelija vastaa tekevänsä, niin kuin on nähnyt muidenkin tekevän, hän todennäköisesti tarvitsee lisäohjausta.

79 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Tarvitaan jatkuvassa oppimisessa sekä työelämän muuttuvissa oloissa selviytymisessä. Ne ovat tärkeä osa ammattitaitoa ja kuvastavat yksilön älyllistä notkeutta ja erilaisista tilanteista selviytymistä. Ne lisäävät kaikilla aloilla tarvittavaa ammattisivistystä, ja niiden avulla opiskelijat pystyvät seuraamaan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutoksia ja toimimaan muuttuvissa oloissa. Niillä on myös suuri merkitys yksilön elämän laatuun ja persoonallisuuden kehittymiseen (Ammatillisen tutkinnon perusteet, Opetushallitus )

80 Ammattiosaamisen näytöt osaamisen arviointina Ammattiosaamisen näytöt suoritetaan pääsääntöisesti työpaikalla. Osaamista verrataan ammattitaitovaatimuksiin (ammatilliset tutkinnon osat). T1-taso riittää tutkinnon suorittamiseen

81 Ammattiosaamisen näytöt osaamisen arviointina Ammattiosaamisen näyttö annetaan kaikista ammatillisista tutkinnon osista. Ammattiosaamisen näytöt ajoitetaan koko koulutuksen ajaksi. Ammattiosaamisen näytöt suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan opiskelijan, oppilaitoksen ja työpaikan yhteistyönä tutkinnon perusteiden pohjalta. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan työn osaamisen taso

82 Ammattiosaamisen näytöt osaamisen arviointina Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus harjoitella riittävästi ennen näyttöä ja parantaa suoritustaan näytöistä saadun palautteen perusteella. Oppilaitos huolehtii siitä, että opiskelija saa riittävästi tukea ja ohjausta Tukea ja ohjausta annetaan ennen ammattiosaamisen näyttöjä, niiden aikana sekä ohjaavana palautteena niiden jälkeen. (Ammatillisen perustutkinnon perusteet, Opetushallitus )

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula, Sipoo Opiskelijoita noin 7 000, henkilökuntaa noin 620 12 koulutusyksikköä (Järvenpää,

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV Määräykset ja ohjeet 2012:41 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:41 ISBN 978-952-13-5271-3 (nid.) ISBN 978-952-13-5272-0 (pdf) ISSN-L 1798-887X ISSN 1798-887X

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin loppuseminaari Oppimisen onni ja opinnollistaminen 12.11.2013 Sirpa Rintala Opinnollistaminen Työpaikkakohtainen Kaksisuuntainen

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky.

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky. Oppisopimus - väylä ammattitaitoon Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus www.pkky.fi/oppisopimus Määritelmä: OPPISOPIMUS ON PÄÄOSIN TYÖPAIKALLA KÄYTÄNNÖN TYÖTEHTÄVISSÄ TAPAHTUVA

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä.

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. MITÄ OPPISOPIMUKSELLA VOI OPISKELLA? Oppisopimus on työssäoppimista ja opiskelua oppilaitoksessa Oppisopimuksen avulla voit suorittaa perustutkinnon

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Stadin oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Kun haluat yhdistää työnteon ja opiskelun, oppisopimuskoulutus on juuri sinulle sopiva

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla

Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla OPPISOPIMUS Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla Palaute jokapäiväisessä työssä Työssä oppimisen arviointi - työpaikkakouluttaja Tutkinnon suorittaminen Aikuisilla tutkintotilaisuudet Nuorilla

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

SISÄLLYS. Alkusanat 2. Oppisopimus 3. Oma opiskeluohjelma 5. Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7. Työssäoppiminen 9. Tietopuoliset opinnot 11

SISÄLLYS. Alkusanat 2. Oppisopimus 3. Oma opiskeluohjelma 5. Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7. Työssäoppiminen 9. Tietopuoliset opinnot 11 OPPISOPIMUSOPAS SISÄLLYS Alkusanat 2 Oppisopimus 3 Oma opiskeluohjelma 5 Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7 Työssäoppiminen 9 Tietopuoliset opinnot 11 Näyttötutkinnon suorittaminen 13 Oppisopimus päättyy

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAN PEREHDYTTÄ- MINEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAAN OPPIMISEEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖIHIN

TYÖPAIKKAOHJAAJAN PEREHDYTTÄ- MINEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAAN OPPIMISEEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖIHIN TYÖPAIKKAOHJAAJAN PEREHDYTTÄ- MINEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAAN OPPIMISEEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖIHIN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVA OPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN SUUNNITELMA

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Stadin aikuisopisto Oppisopimuskoulutus Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Kun haluat yhdistää työnteon ja opiskelun, oppisopimuskoulutus on juuri sinulle sopiva vaihtoehto.

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA YLEISTÄ OPPISOPIMUKSESTA Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimiston tehtävänä on palvella alueensa (Hämeenlinna, Hattula, Janakkala) elinkeinoelämää ja

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja Oppisopimuskoulutus on käytännönläheistä Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5 Tutkinnon osa: ksi valmentautuminen 2 ov Ammattitaidon osoittamistavat: työprosessin työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta opiskelijan ohjaamisen, oppimisen

Lisätiedot

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO Ari Haapasaari MIKSI OPPISOPIMUSKOULUTUS? Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle hyvä vaihtoehto kun haluat laajentaa tai päivittää omaa ammatillista

Lisätiedot

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos FAKTAA MERCURIASTA perustettu 1908 ylläpitäjänä Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy (osakkaina Vantaan kaupunki ja Helsingin Kauppiaitten

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 1 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi 2 Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA OPISKELUPAIKAN VALINTA ON ISO PÄÄTÖS, MUTTA LOPPUELÄMÄÄSI SE EI LUKITSE. UNELMA-AMMATIIN VOI PÄÄTYÄ MONTAA ERI REITTIÄ JA MINKÄ IKÄISENÄ TAHANSA. KATSO ARMANIN TARINA TÄSTÄ

Lisätiedot

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. www.facebook.com/mercuria.fi

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos www.facebook.com/mercuria.fi FAKTAA MERCURIASTA sijaitsee Länsi-Vantaalla Martinlaaksossa hyvien kulkuyhteyksien päässä perustettu vuonna 1908 omistajina Vantaan

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Nuorisotakuu Pasi Rentola

Nuorisotakuu Pasi Rentola Nuorisotakuu 3.9.2013 Pasi Rentola Hallitusohjelma: Jokaiselle alle 25 -vuotiaalle nuorelle ja alle 30 vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka

Lisätiedot

Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä

Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä 5.10.2017 Pirjo Kauhanen pirjo.kauhanen@jao.fi Kuva: Mathias Falk / Skills Finland AMISreformi Koulutukseen joustavasti

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle.

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. Opsotäppä X Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. https://www.youtube.com/watch?v=hudvcsibcyo https://www.youtube.com/playlist?list=plmhprup4imy4hrconl7cujhtcjl5ygerf

Lisätiedot

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Kiinni Työelämässä Mahis työhön projektin väliseminaari 11.11.2009 Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen - yksikkö Opetushallitus Ammatillisten

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI!

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI! OPPISOPIMUS on DIILI! HYVÄ Oppisopimuksella osaajaksi stadissa. Työelämälähtöistä oppisopimuskoulutusta Keski- Uudellamaalla. Oppisopimukset Itä- Uudellamaalla. OPPISOPIMUS Viikkotyöaika: min. 25h/vko

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

Satakunnan oppisopimuskeskus

Satakunnan oppisopimuskeskus Satakunnan oppisopimuskeskus Henkilöstö Koulutustarkastajat Janne Koskela, Riitta Lehtonen, Juha Nurmi, Anne Nurmimäki (Rauma) Koulutussihteerit: Sirpa Häyhtiö, Kirsi Aulapalo, Kirsi Jokisuo, Satu Uusi-Uola

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Vuoden 2014 oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen paikat Päätös

Lisätiedot

Oppisopimuksia ammattikoululaisille

Oppisopimuksia ammattikoululaisille Oppisopimuksia ammattikoululaisille Jaakko Lainio 20.3.2014 Viimeinen vuosi oppisopimuksella Erinomainen yhdistelmämahdollisuus! Opiskellaan ensin perustaidot koulussa ja siirrytään välillä oppisopimuksella

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yrittäjän oppisopimus Parturi-kampaajan oppisopimuskoulutus on parturi-kampaamossa työn ohessa tapahtuvaa oppimista,

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Näyttö - mahdollisuus erilaiselle oppijalle

Näyttö - mahdollisuus erilaiselle oppijalle Pajukoski Seija, Tuomi Arja ja Koskinen Sanna (toim.) Näyttö - mahdollisuus erilaiselle oppijalle Opas ammatillisen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle 2004 1. Näyttö 2. Erilainen

Lisätiedot

TYÖPAIKKAKOULUTTAJA nuoren ohjaajaksi?

TYÖPAIKKAKOULUTTAJA nuoren ohjaajaksi? Sinustako TYÖPAIKKAKOULUTTAJA nuoren ohjaajaksi? Mitä työnantajan on hyvä tietää työpaikkakouluttajan tehtävästä oppisopimuskoulutuksessa? Mitä nuoren työpaikkakouluttajan valinnassa tulisi ottaa huomioon?

Lisätiedot