LuK/TkK-seminaari TKT/DI. Syksy 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LuK/TkK-seminaari TKT/DI. Syksy 2008"

Transkriptio

1 LuK/TkK-seminaari TKT/DI Syksy 2008

2 Tutkielman aiheen valinta Keskeinen onnistumiseen vaikuttava tekijä Aihe kannattaa valita sellaiselta alueelta, joka on ainakin osittain entuudestaan tuttu ja mielenkiintoiselta vaikuttava. Aiheen ei tarvitse olla muodinmukainen tai uusinta uutta Alkuperäinen aihe on usein liian laaja ja kunnianhimoinen. Kaikkea ei voi kertoa alle 30:n sivun työssä, joten aihetta pitää rajata. Yleensä työn aihe muuttuu, rajautuu ja tarkentuu työn kuluessa 2

3 Mitä nyt? Pyritään löytämään kullekin opiskelijalle ohjaaja ja aihe-ehdotus Sisältösuunnitelman tulee olla valmis noin kuukauden päästä Sisältösuunnitelmasta pidetään esitelmä Lyhyt noin minuutin esitys muille opiskelijoille ja ohjaajalle Selkeä kokonaisuus, jossa kerrotaan lyhyesti niistä asioista, joita tutkielmasi tulee sisältämään Alustava sisällysluettelo. Esitellään lukujen keskeinen sisältö. Käytettävissä tietokone ja videotykki, piirtoheitin sekä perinteinen tussitaulu 3

4 Tieteellinen kirjoitelma Tieteellinen kirjoitelma välittää lukijalle tietoa sisältävän sanoman. Lukijan tulee ymmärtää sanoma sellaisena kuin kirjoittaja on sen tarkoittanut. Tämän vuoksi teksti ei saa olla liian tiivistä. Vaikeampia asioita/käsitteitä täytyy usein kuvata laajasti. 4

5 Kirjoitusprosessin vaiheet I: Aiheeseen perehtyminen ja jäsentely Hanki riittävä kirjallinen lähdeaineisto Liikkeelle kannattaa lähteä yleistajuisista katsauksista, oppikirjoista tai luentomateriaalista Tee muistiinpanoja lukiessasi aineistoa Yritä hahmotella, mikä on olennaista (asialuettelo) Jäsentely kannattaa tehdä käyttäen ns. top-down -jäsentelyä: ensin tärkeät otsikot ja avainsanat, vasta sitten jako alaotsikoihin ja yksityiskohtiin 5

6 Kirjoitusprosessin vaiheet II: Tehtävän määrittely ja sisältösuunnitelma Sisältösuunnitelma on mahdollista tehdä vasta aiheeseen perehtymisen jälkeen auttaa jäsentämään ajatuksia ja helpottaa keskittymistä yhteen asiaan kerrallaan tuloksena sisällysluettelon luonnos Mieti myös kenelle suuntaat sanomasi? usein voidaan olettaa, että lukijalla on samat esitiedot kuin kirjoittajalla ennen työn alkua. Huomaa, että työn rajaus usein muuttuu työtä tehdessä 6

7 Kirjoitusprosessin vaiheet III: Aikataulun laatiminen ja kirjoittamisen aloittaminen Pyri kirjoittamaan aikataulu mahdollisimman tarkasti paperille Ole realistinen: mikä tahansa työ kestää yleensä arvioitua kauemmin... Aloittaminen on vaikeaa Aineiston keruu ja suunnittelu ei saa kestää liian kauan Sisältösuunnitelma on hyvä apu, sillä kokonaisuus pysyy hallinnassa (koko työtä ei tarvitse tehdä kerralla) Usein on järkevää aloittaa kirjoittaminen helpommista osista sitä mukaa mikä tuntuu mielenkiintoiselta Varaa riittävästi aikaa viimeistelylle. 7

8 Tutkielman osat Kansi Tiivistelmä Sisällysluettelo Johdanto Varsinainen sisältö Yhteenveto Kirjallisuusluettelo 8

9 Työn nimi (kansi) Otsikko (sekä pääotsikko että alaotsikot) on lyhyt ja naseva, paljon kertova kuva luvun (työn) sisällöstä. On pyrittävä sisältöä kuvaaviin avainsanoihin ja sisällön keskeisen sanoman kuvaamiseen Otsikko on ensimmäinen (ja tärkein) tekijä, jonka perusteella lukija päättää, lukeeko hän itse artikkelin tai luvun. Otsikon tulisi sisältää riittävästi tietoa työn sisällöstä, mutta ei turhia sanoja (tutkimus, selvitys, esitys, ei lyhenteitä, ei uusia termejä ilman selitystä, jne...) 9

10 Tiivistelmä Tiivistelmä on tutkielman mainos on ymmärrettävä ilman itse tutkielman lukemista tiedottaa kiireiselle lukijalle kirjoitelman oleellisen sisällön ja auttaa lukijaa päättämään, haluaako hän lukea myös koko kirjoitelman tai silmäillä sen osia julkaistaan myös laitoksen web-sivulla tarkemmat ohjeet löytyvät Turun yliopiston Opiskelijan yleisoppaasta ja laitoksen ohjeesta tehdään vasta, kun kirjoitelma on valmis. Sen tulee vastata kirjoitelman lopullista sisältöä. Tiivistelmä on tärkeä, sillä moni lukee vain tiivistelmän! 10

11 Sisällysluettelo Sisällysluettelo laaditaan viimeksi juuri ennen tiivistelmän tekoa. Se luetteloi työn kaikki otsikot ja niiden alkamissivut. Syntyy ja päivittyy tosin nykyään automaattisesti (Word, LaTeX...) Sisällysluetteloon otetaan mukaan vain sisällysluettelon jälkeiset kirjoitelman osat. Sivunumerointikin alkaa vasta sisäällysluettelon jälkeisestä sivusta. Kansilehti ja tiivistelmäsivu sekä mahdollinen esipuhe numeroidaan erikseen esimerkiksi roomalaisilla numeroilla: kansi ilman sivunumeroa johdantoa edeltävät osat: esim. roomalaiset numerot (i, ii, iii, iv,...) tai jopa ilman numerointia johdannosta alkaen: arabialaiset numerot (1, 2, 3,...) 11

12 Johdanto Johdanto virittää lukijan kirjoittajan kanssa samalle aaltopituudelle. Se johdattaa lukijan aihepiiriin ja käsitteistöön ja samalla esitetään työn tavoitteet ja ongelmat, joihin sisältö tarjoaa ratkaisun. Kerrotaan työn juoni Voidaan mainita tärkeimmät tulokset ja huomiot Johdanto kannattaa kirjoittaa vasta työn loppuvaiheessa joissain ohjeissa kehoitetaan kirjoittaman sekä ihan aluksi ja uudelleen, kun työ on valmis. 12

13 Varsinainen sisältö Jäsentele asiat hyvin, etene loogisesti. Luvut numeroidaan 1, 2, 3,... luvun 1 aliluvut: 1.1, 1.2, 1.3, varo käyttämästä liikaa tasoja Määrittele ymmärtämisen kannalta oleelliset käsitteet aina ensimmäisen esiintymisen yhteydessä Lukujen sisältöjen tulee olla keskenään tasapainossa 13

14 Yhteenveto Yhteenveto on tärkeä osa tieteellistä kirjoitelmaa ja sisältää kertausta, mutta ei pelkkää toistoa. Ota kantaa siihen, mikä oli tärkeää, ja mitä saatiin aikaan ( ota etäisyyttä ). Voit esittää myös tulevaisuudennäkymiä ja jatkokehitysmahdollisuuksia (vrt. gradu) 14

15 Kirjallisuusluettelo Luettelon paikka on varsinaisen tekstin lopussa ennen mahdollisia liitteitä, otsikkona Kirjallisuus. Käytä mieluimmin alkuperäislähteitä ja vältä epäsuoria viittauksia (sekä www-viittauksia). Anna bibliografiset tiedot riittävän tarkasti, jotta lukija voi löytää lähteen. Viitteet aakkostetaan ensimmäisen tekijän mukaan (otsikon, jos ei ole tekijöitä). Syntaksista on vaihtelevia suosituksia; käytä valittua syntaksia johdonmukaisesti. 15

16 Tutkielman ja lähteiden suhde Luonnontieteellisen alan opinnäytetutkielmat pitävät usein sisällään vain lähteiden muokkauksen yhtenäiseksi kirjoitelmaksi ilman varsinaista kritiikkiä tai omia mielipiteitä. Vaarana on suora käännös. Suora käännös voi olla ikävää luettevaa. Kannattaa yritää pitää lähde piilossa silloin kun tuotat omaa tekstiä. 16

17 Kirjoittaminen Oleellisia asioita kirjoittamisessa ovat selkeys, täsmällisyys, johdonmukaisuus ja hyvä suomen kieli (ei suoraa käännöstä). Älä koskaan kirjoita sellaista, mitä et itse ymmärrä! 17

18 Fonttien käyttö Älä keikaroi monilla fonteilla: jälki on useimmiten tyylitön sekasotku. Kursivoi tai lihavoi uudet termit ensimmäisellä esiintymiskerralla. Pistekoon on oltava riittävän iso (esim. Times New Roman 11 pt tai 12 pt). Opettele käyttämään tekstinkäsittelyjärjestelmääsi! 18

19 Lähdemateriaalityypit Kirjat Tieteelliset aikakauslehdet Konferenssijulkaisut Tekniset raportit Väitöskirjat WWW-sivut 19

20 Kirjat Paras luettavuus, mutta kalliita Kirjasto: (Volter-tietokanta) Turun yliopiston pääkirjastosta voi kirjoja lainata kaukolainana Huom! pääkirjaston kaukopalvelu on maksullinen Esimerkiksi lainat kotimaasta maksavat 7 / kirja Kirjakaupat ja nettikirjakaupat. Ohjaajalla on usein sopiva kirja, josta voi ottaa kopioita. 20

21 Tieteelliset aikakauslehdet Nelli-portaali: Useita satoja lehtiä tietojenkäsittelyn alalta: käyttö utu.fi-domainista myös etäkäyttö mahdollista (tarvitaan UTU.FI-verkkotunnus sekä sähköpostisalasana) 21

22 Konferenssijulkaisut Tuoreempia kuin lehdet/kirjat Yleensä tiiviitä esityksiä meneillään olevasta tutkimuksesta Taso on monesti myös kirjavampi kuin lehdissä, sillä konferenssijulkaisut tehdään suhteellisen nopeasti. Usein saatavilla WWW:stä (myös kirjoittajien www-sivuilta ja joskus jopa sähköpostitse pyytämällä, jos muuta mahdollisuutta ei ole) 22

23 Tekniset raportit Yleensä laajempia ennakkoversioita tulevista julkaisuista. Ei tarkistettu ulkopuolisilla, joten on suhtauduttava varauksin Yleensä hyvä saatavuus verkosta 23

24 Väitöskirjat Väitöskirja on joko monografia tai nipputyö Johdanto on usein yleistajuinen katsaus, joka voi olla hyödyllinen tutkielman kirjoittajalle Laatu tarkistettu Hyvä saatavuus esimerkiksi tekijän kotisivulta tai muilta sähköisiltä foorumeilta (esimerkiksi TUCSin julkaisutietokanta Turussa) Väitöskirja ei ole kuitenkaan kovin tyypillinen lähdeaineisto LuK-työlle. 24

25 Webbi-sivut Tarjonnan runsaus / kirjava laatu ongelmana Tiedon laatu pyrittävä tarkistamaan Tärkeää: linkkejä ja viittauksia varsinaisiin julkaisuihin Joskus ainoa paikka saada tuoretta tietoa Materiaalilla on taipumus kadota verkosta ajan myötä Hyviä johdatuksia (tutorial) tai koosteita (survey) eri aiheista Oppilaitosten opetusmateriaaleja, kuten luentokalvoja ja -monisteita 25

TKT- ja DI-linjojen LuK-seminaari. Luennoitsija. Seminaarin osallistujat. Kevät 2005

TKT- ja DI-linjojen LuK-seminaari. Luennoitsija. Seminaarin osallistujat. Kevät 2005 TKT- ja DI-linjojen LuK-seminaari Kevät 2005 Luennoitsija Lehtori Jouni Järvinen jouni.jarvinen@it.utu.fi http://www.cs.utu.fi/jjarvine Puh. 333 8659 DataCity, B-rappu, 5. kerros Seminaarin kotisivut:

Lisätiedot

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET Luonnonvara- ja ympäristöala Metsäalan perustutkinto Opinnäytetyö Opiskelijan nimi/nimet ja ryhmätunnus työn valmistumiskuukausi / 2008 SISÄLLYS 1. MIKSI OPINNÄYTETYÖ?

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON 6/2009 SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO... 2 2. OPINNÄYTETYÖN PROSESSI... 4 2.1 AIHEEN VALINTA... 5 2.2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA... 5 2.3 OPINNÄYTETYÖN VALMISTUTTUA... 5 3

Lisätiedot

TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON

TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos 2008 SISÄLLYS 1 Johdanto...1 2 Seminaarityöskentely...2

Lisätiedot

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer)

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) Casen palautus PVM CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008 Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) VAIN ESITTÄVÄN RYHMÄN TYÖSSÄ! (Opponoiva ryhmä XY, esim B6) (Esittävä) Ryhmä XY (esim. B2): 0222222

Lisätiedot

Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen

Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen 1 Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen 1 Julkaise raportti! MTT Kasvu - ja MTT Tiede -sarjan kirjoitusohjeet Riitta Salo-Kauppinen ISBN 978-952-487-237-9 Verkkojulkaisu) ISSN 1798-1832 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 TUTKIMUSRAPORTIN KIRJOITTAMISEN OPAS OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA Kysymykset koonnut ja vastaukset laatinut osana syksyn 2008 Business Research Methods kurssia Elina Henttonen 3.12.2008 Olen koonnut tähän dokumenttiin

Lisätiedot

Opinnäytteen / kehittämistehtävän opas. sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Opinnäytteen / kehittämistehtävän opas. sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Opinnäytteen / kehittämistehtävän opas sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 2011 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 2 OPINNÄYTTEEN / KEHITTÄMISTEHTÄVÄN AIHEVALINTA 2 3 OPINNÄYTE / KEHITTÄMISTEHTÄVÄPROSESSI 3 4 OPINNÄYTTEEN

Lisätiedot

Apurahojen ja tuen hakeminen - neuvoja nuorelle tutkijalle

Apurahojen ja tuen hakeminen - neuvoja nuorelle tutkijalle Apurahojen ja tuen hakeminen - neuvoja nuorelle tutkijalle Brita Stenius-Aarniala ja Krister Höckerstedt Etkö saanut rahaa viime kerralla? Tunnetko itsesi syrjityksi ja väärinymmärretyksi? Syy hakemuksen

Lisätiedot

VALTTIKIRI OPINNÄYTETYÖ ETENEMÄÄN TYÖKIRJA OPISKELIJOILLE

VALTTIKIRI OPINNÄYTETYÖ ETENEMÄÄN TYÖKIRJA OPISKELIJOILLE VALTTIKIRI OPINNÄYTETYÖ ETENEMÄÄN TYÖKIRJA OPISKELIJOILLE Riitta Aikkola 2011 Sisältö 1. Työkirjan käyttäjälle... 2 2. Missä vaiheessa olet?... 3 3. Tavoitteiden asettaminen... 5 4. Opinnäytetyön eteneminen...

Lisätiedot

(opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!) Liisa-Maija Sainio Antero Tervonen

(opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!) Liisa-Maija Sainio Antero Tervonen Kauppatieteellinen tiedekunta AA10A0000 Johdatus kauppatieteiden opiskeluun (kurssin vastuuopettajan nimi tähän!) HARJOITUSTYÖOHJE Ulkoasu ja lähdeviittaustekniikka 25.8.2009 (opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!)

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

1. Työkirjan käyttäjälle... 2. 2. Missä vaiheessa olet?... 3. 3. Tavoitteiden asettaminen opinnäytetyön etenemiseksi5

1. Työkirjan käyttäjälle... 2. 2. Missä vaiheessa olet?... 3. 3. Tavoitteiden asettaminen opinnäytetyön etenemiseksi5 Sisältö 1. Työkirjan käyttäjälle... 2 2. Missä vaiheessa olet?... 3 3. Tavoitteiden asettaminen opinnäytetyön etenemiseksi5 4. Opinnäytetyön eteneminen... 8 4.1. Aiheen valinta... 9 4.2. Opinnäytetyöhön

Lisätiedot

KIRJALLISUUSTYÖT. Referaatti - tekstin ymmärtäminen - tekstin tiivistäminen. Kirjallisuusselvitys. Kommentoitu referaatti - tekstin arviointi

KIRJALLISUUSTYÖT. Referaatti - tekstin ymmärtäminen - tekstin tiivistäminen. Kirjallisuusselvitys. Kommentoitu referaatti - tekstin arviointi TEKNILLINEN KORKEAKOULU Puunjalostustekniikan osasto Cleantech-tiimi KIRJALLISUUSTYÖT Referaatti - tekstin ymmärtäminen - tekstin tiivistäminen - tiedon hankinta Kommentoitu referaatti - tekstin arviointi

Lisätiedot

OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008

OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008 OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 OPINNÄYTETYÖ SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA... 4 2.1 Opinnäytetyön määritelmä...5 2.2 Opinnäytetyön

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

Tietoa kaikille. Selko-e Inclusion Europe. Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti eurooppalainen selkokielistandardi. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Tietoa kaikille. Selko-e Inclusion Europe. Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti eurooppalainen selkokielistandardi. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tietoa kaikille Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti eurooppalainen selkokielistandardi Selko-e Inclusion Europe Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Standardi tarkoittaa ohjetta...3 Miksi nämä standardit

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

Yhteystietoja. Yliopistonopettaja Pekka Matilainen pekka.matilainen@chydenius.fi 040-805 4423

Yhteystietoja. Yliopistonopettaja Pekka Matilainen pekka.matilainen@chydenius.fi 040-805 4423 ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT Opiskeluopas 2012-2013 Kokkolan yliiopiissttokesskuss Avoiin yliiopiisstto 2 Tämä opas on laadittu lukuvuosina 2012-2013 erityispedagogiikan perusopintoja tai sen osia

Lisätiedot

Tietoa kaikille. Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti yleiseurooppalainen standardi. Pathways Opinpolkuja kehitysvammaisten ihmisten aikuisopiskeluun

Tietoa kaikille. Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti yleiseurooppalainen standardi. Pathways Opinpolkuja kehitysvammaisten ihmisten aikuisopiskeluun Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti yleiseurooppalainen standardi Inclusion Europe Pathways Opinpolkuja kehitysvammaisten ihmisten aikuisopiskeluun Voit ladata nämä oppaat sivuilta: www.life-long-learning.eu

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYN JA VIESTINNÄN OPINNÄYTETYÖOHJEET

TIETOJENKÄSITTELYN JA VIESTINNÄN OPINNÄYTETYÖOHJEET Satakunnan ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn ja viestinnän koulutusohjelmat TIETOJENKÄSITTELYN JA VIESTINNÄN OPINNÄYTETYÖOHJEET Ennen kuin syvennyt näihin ohjeisiin sinun on syytä lukea huolellisesti

Lisätiedot

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Tampereen ammattikorkeakoulu 50 (65) 4 Merkintätavat 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Korkeakouluissa opinnäytetyön kirjoittamisessa yleinen periaate on se, että opiskelija aiempia töitä selostamalla

Lisätiedot

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa Työkalupakki järjestöjen viestintään Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa 2 Viestintätyökalupakin sisältö: 1. Miksi kertoa toiminnastanne tiedotusvälineille?

Lisätiedot

OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN

OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN Raportointi kuuluu tärkeänä osana jokaisen fyysikon työhön riippumatta siitä työskenteleekö hän tutkijana yliopistossa, opettajana koulussa vai teollisuuden palveluksessa.

Lisätiedot

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SE ON SITTEN GRADU Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SISÄLTÖ 1. Tutkiminen ja seminaarityöskentely 3 1.1. Johdannoksi 3 1.2. Millainen on hyvä tutkielma? 4 1.3. Miksi tutkielmaa tehdään seminaarissa?

Lisätiedot

Selkokieli ja Internet

Selkokieli ja Internet Sami Älli, Kimmo Kyyhkynen Selkokieli ja Internet Monelta taholta on jo pidemmän aikaa kyselty, onko selkokielisten Internet-sivujen laatimiseen mahdollista saada jonkinlaista ohjeistusta. Viimeaikaisten

Lisätiedot