SUOMEN RAUHANTURVAAJALIITON (SRTL) STRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN RAUHANTURVAAJALIITON (SRTL) STRATEGIA 2008-2012"

Transkriptio

1 SUOMEN RAUHANTURVAAJALIITON (SRTL) STRATEGIA Liiton tarkoitus ja toiminta-ajatus Liiton tarkoitus on toimia Yhdistyneitten Kansakuntien turvallisuusneuvoston valtuuttamissa ja muissa sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain perusteella toimeenpannuissa sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä sekä Suomen valtion lähettäminä sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin liittyvissä kansainvälisissä poliisitehtävissä palvelleiden ja palvelevien henkilöiden keskuudessa (liiton säännöt ). Liitto on maanpuolustus- ja veteraanijärjestö. Liiton toiminta perustuu liiton arvoihin, jotka ovat: - maailmanrauhan edistäminen, - YK:n periaatteiden kunnioittaminen, - vastuuntunto rauhanturvaajaveteraaneista ja heidän omaisistaan, - sotiemme veteraanien tukeminen ja heidän perintönsä vaaliminen, - yhteistyö maanpuolustustoiminnan kaikilla osa-alueilla. 2 Liiton tehtävät Liiton tehtävät voidaan jakaa toiminnallisesti kahteen osaan seuraavasti: - maanpuolustusjärjestönä o maanpuolustustahdon ylläpitäminen ja vahvistaminen o jäsenistön kokoaminen ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen o jäsenten kouluttaminen o rauhanturvatietouden lisääminen - veteraanijärjestönä o jäsenistöstä ja heidän perheenjäsenistään huolehtiminen o sotiemme veteraanien tukeminen ja heidän perintönsä vaaliminen Liiton päätehtävä on jäsenistöstä ja heidän perheenjäsenistään huolehtiminen. Kotona ja kaukana tukiverkosto, joka on osa laajempaa kokonaisuutta - veteraanitukea, on koko uskottavan toiminnan perusta. Tukiverkosto sisältää vapaaehtoisella pohjalla toimivan valtakunnallisen päivystävän puhelintuen, koulutetut tukihenkilöt ja valmiit toimintamallit jäsenistömme tukemiseksi. Aktiivinen tiedotustoiminta kaikilla osa-alueilla on välttämätöntä. Tehtävän onnistuminen edellyttää myös hyvää yhteistoimintaa puolustusvoimien tärkeimpien esikuntien ja joukko-osastojen kanssa. Erityisesti Porin Prikaati on meille tärkeä yhteistyökumppani. Sen järjestämiin rotaatio- ja kotiuttamistapahtumiin pyritään pääsemään mukaan. Tämä onnistuu, jos tukihenkilöt pystyvät ammattitaidollaan vakuuttamaan kuulijakunnat. Koulutusta tarvitaan.

2 2 Kuluneina vuosikymmeninä useat kriisinhallintaoperaatiot ovat tulleet selkeästi vaativimmiksi. Vaikkei yksikään operaatio ole koskaan ollut vaaraton, on yksittäisen rauhanturvaajan arki koventunut ja eteen tulee entistä vaarallisempia tilanteita yhä useammin. Tällä tosiasialla on vaikutus myös kotimaassa. On selviä merkkejä tapauksista, joissa rauhanturvaajat ja heidän omaisensa ovat joutuneet kokemaan hyvinkin vaikeita asioita. Samanaikaisesti jäsenistömme vanhimmat ovat jo täyttäneet 80 vuotta. Hekin tarvitsevat yhä enemmän apua aivan tavallisten arkiasioiden hoitamisessa. Tässä työssä liittomme tulee tehdä myös oma osuutensa vapaaehtoistyönä muistaen sotaveteraanien periaatetta kaveria ei jätetä. Liitto on jo vuodesta 1998 panostanut rauhanturvaajien ja heidän läheistensä jaksamiseen ennen tehtävään astumista, sen aikana ja sen jälkeen. Tästä työstä syntyi kotona ja kaukana toiminta, joka on nyt aktivoitava. Oppia on haettu myös muista pohjoismaista yhteistoiminnan kautta, joten tarvittavat edellytykset toiminnan uudelleen käynnistämiseksi ovat olemassa. Vapaaehtoistyön merkitystä ei saa vähätellä, mutta liiton resurssit eivät yksin riitä. Ennen kaikkea tarvitaan viranomaisapua ja yhteiskunnan tukea. Yhteistyö puolustusvoimien kanssa on avainasemassa. Meitä on kuunneltu ja hankkeeseemme suhtaudutaan positiivisesti, mutta jatkuvuus on taattu vain, jos ammattitaitomme tällä alueella on riittävä. Sotiemme veteraanien tukeminen ja heidän perinteensä vaaliminen SRTL:n on Maailman Veteraanijärjestön (WVF) jäsen. Yhteistyön käynnistäminen liittotasolla sotaveteraaniliittojen kanssa käynnistetään. Toiminnasta SRTL:n osalta vastaa veteraanituki- organisaatio, jonka jäsenet kootaan liiton hallituksesta ja yhdistyksistä. Nykyiset toimintamuodot säilytetään ja ne sisällytetään laajempaan kokonaisuuteen, josta käytetään nimitystä veteraanituki. Osallistutaan veteraanikeräyksiin kuten ennekin, mutta omien tunnuksien alla. Rauhanturvatehtävissä henkensä menettäneiden muistopäivää vietetään YK:n rauhanturvaajien päivänä valtakunnallisesti. Kansainvälisellä tasolla yhteistoimintaa jatketaan BNBB:n kanssa resurssit huomioiden. Sotiemme veteraanien määrä vähenee vuosi vuodelta kiihtyvällä vauhdilla, mutta tästä huolimatta apua varmasti tarvitaan. Vapaaehtoisjärjestöillä on tällä sektorilla merkittävä rooli. Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto ja Rintamanaisten Liitto perustivat Tammenlehvän perinneliiton Sen tavoitteena on löytää sellaiset veteraaniperinteen henkiset ja aineelliset ilmenemismuodot, jotka suomalaisen yhteiskunnan kannalta ovat tärkeitä myös tulevaisuudessa. Rauhanturvaajaliitto on maanpuolustusjärjestönä osallistunut veteraaniapuun jo vuosien ajan eri tavoin joko omien yhdistystensä kautta tai yksittäisinä henkilöinä

3 3 jonkin muun maanpuolustusjärjestön mukana. Apua on annettu talkootöinä tai osallistumisena varainkeräyksiin. Lähes jokaisella yhdistyksellä on oma toimintamallinsa tässä asiassa. SRTL hyväksyttiin Maailman Veteraani Järjestön (World Veterans Federation, WVF) jäseneksi syyskuussa Kaikki sotaveteraanijärjestöt ovat pyytäneet liittoamme joulukuusta 2009 alkaen edustamaan itseään WVF:ssa. Yhdistysten kattojärjestönä toimiminen Rauhanturvaliiton tehtävänä on antaa liitostamme ulospäin kuva, jonka mukaan olemme vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö ja myös veteraanijärjestö, joka toimii tarvittaessa asiantuntijana omalla alueellaan (suuntautuminen ulospäin). Maanpuolustuskoulutus (MPK) on liiton kannalta tärkein vaikutusjärjestö. Tavoite on saada kiertävä hallituspaikka MPK:n hallituksessa (saatu MPKry:n syyskokouksessa ) ja pysyvä edustus MPK:n työvaliokunnassa. Pääosa koulutustapahtumista pyritään järjestään MPK:n kursseina. Liittomme jäsenten on MPK:n koulutustehtävissä muistettava, että edustavat kuitenkin ensi sijassa SRTL:a. Yhteistyötä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa tehostetaan yhdistystasolla pitämällä yhteiskokouksia ja järjestämällä erilaisia tapahtumia. SRTL:n on oltava aloitteellinen ja oman toiminnan keskeisissä kysymyksissä suunnan näyttäjä. Yhteistyötä puolustusvoimiin ylläpidetään eri tasoisten esikuntien ja joukko-osastojen kanssa tarkoituksenmukaisella tavalla. Porin Prikaatin kanssa laaditaan yhteistoimintamuistio. Pohjoismainen yhteistyö tapahtuu Board Nordic Blue Barets - organisaation (BNBB) toiminnan kautta. Veteraanituen kehittäminen on painopistealue. Muihin kansainvälisiin järjestöihin ollaan yhteydessä resurssien puitteissa. Liitto tekee yhteistyötä myös YK-liiton kanssa. Liitto on Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun (VAPEPA) jäsen. Jäsenyys tarjoaa mahdollisuuden lisätä jäsenistön vaikutusta ja osallistumismahdollisuuksia. Yhteistoiminta muiden maanpuolustus- ja samanhenkisten kansalaisjärjestöjen kanssa on kaikkien samanhenkisten liittojen etu. Asiantuntijajärjestönä voimme olla myös vaikuttajaorganisaatio, vaikka emme varsinaisesti keskity edunvalvontaan. Liitto tekee esityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja rauhanturvaajia koskevissa asioissa. Liitolta on viime aikoina kysytty lausuntoja mm. laista sotilaallisesta kriisihallinnasta ja asevelvollisuuslaista. Yksittäinen jäsen voi myös kysyä neuvoja liiton hallituksen jäseniltä ja lakimieheltä. Reserviläisjärjestöistä (RES ja RUL) ovat pyytäneet SRTL:a toimimaan edustajinaan, kun keskustellaan reserviläisten palvelussuhteiden kehittämisestä kriisinhallintaoperaatioissa. Toiminnan kannalta suhteet puolustusvoimiin ovat tärkeät. Rauhanturvakysymyksissä suorat yhteydet tärkeisiin esikuntiin ja joukko-osastoihin ovat toimintamme kannalta elintärkeät.

4 4 jäsenistön yhteen kokoaminen ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen SRTL:n tehtävä on koota liiton tarkoitusperien hyväksi toimivat jäsenyhdistykset yhteen järjestämällä ennen kaikkea vuosittain yhteisiä tapahtumia (suuntautuminen sisäänpäin). tavoitetila ja toimintatapa Yhteisiä tapahtumia ovat sääntöjen määräämät liittokokoukset, yhdistysten puheenjohtajien neuvottelupäivät, kesäpäivät, koulutustapahtumat, urheilutapahtumat ja erilaiset kilpailut. Liitto osallistuu myös puolustusvoimien paraateihin ja useisiin yleisötapahtumiin, kuten messut ja näyttelyt. Jotta yhdistysten järjestämistä tapahtumista saataisiin riittävästi tietoja liiton hallitukselle, on tärkeää, että jokaisesta tapahtumasta laaditaan lyhyt raportti, joka toimitetaan yhdyshenkilölle. Liiton hallitus päättää vuosittain toimintasuunnitelmaa laadittaessa niistä tapahtumista, jotka saavat taloudellista tukea. Yhdistykset voivat esittää omia tapahtumiaan liiton tapahtumiksi, jos useita yhdistyksiä osallistuu tilaisuuteen tai sen järjestelyihin. Kokonaiskuvan luomiseksi ja päällekkäisyyksien poistamiseksi liiton ja yhdistysten tapahtumista pidetään tapahtumakalenteria. Liiton tärkeimpien toimintojen on kohdistuttava tietysti omien jäsenien hyväksi. Operaatioissa syntynyt yhteenkuuluvaisuuden tunne ja halu yhteistoiminnan jatkumiseen myös operaatioiden jälkeen on ollut perusteena SRTL:n perustamiselle. Jäsenyhdistysten toiminta muodostaa liiton toiminnan rungon ja myös sen näkyvimmän osan paikallistasolla. Liitto järjestää yhteisiä tapaamisia, joiden yhteydessä pyritään mahdollisimman hyvin saamaan myös julkisuutta valtakunnallisestikin. Vaikka kuinka paljon on informaatiota tarjolla kirjoitetussa muodossa, yhteiset tilaisuudet ovat kuitenkin tärkeitä tapahtumia. Taloudellisten resurssien puute rajoittaa suurien tapahtumien järjestämistä. tiedottaminen tavoitetila ja toimintatavat SRTL tiedottaa tärkeistä asioistaan ja tapahtumistaan pääsääntöisesti omien päätapahtumiensa yhteydessä. Tiedotteet laaditaan yhteistyössä paikallisyhdistysten kanssa. Kohderyhmät ovat tiedotusvälineet valtakunnallisesti ja paikallisesti. Toimintaa koordinoi liiton tiedottaja. Sinibarettilehti on liiton tärkein viestintäväline. Lehti on osoittautunut arvostetuksi julkaisuksi, jonka avulla kerrotaan lukijakunnalle liiton kuulumiset, annetaan ajankohtaista tietoutta sotilaallisen kriisinhallinnan kehittymisestä maailmanlaajuisesti ja muistellaan jo päättyneitä operaatioita. Yhdistykset tiedottavat lehden avulla omista toiminnoistaan. Faitterit- soittokunta on liiton oma soittokunta. Sen saama julkisuus on liitolle erittäin merkityksellinen. Soittokunta soittaa liiton tilaisuuksissa, mutta myös muissa yleisötilaisuuksissa. Yhteistoiminta puolustusvoimien ja MPK:n kanssa on

5 5 merkittävää. Liiton yhdistyksillä on mahdollisuus tilata soittokunta omiin tilaisuuksiinsa Liiton sisäinen tiedottaminen lisää me-henkeä varsinkin, jos tiedottaminen on kaksipuolista. Tämän palvelun tarjoaa liiton omat nettisivut. Jäsenistä riippuu, kuinka viestit tavoittavat jäsenkunnan. perustelut SRTL tiedottaa liittonsa toimintaperiaatteista ja tavoista, jäsenistöstään, tavoitteistaan ja toiminnastaan saadakseen myönteistä julkisuutta ja kasvattaakseen jäsenmääräänsä. Tietoa on jatkuvasti saatavilla liiton ja yhdistysten kotisivuilta. Kotisivujen lisäksi tarvitaan liiton esitteitä ja jäsenanomuskaavakkeita, joiden päällimmäinen tavoite on uusien jäsenten hankinta. Sinibarettilehti jakaa tietoa ilmestymisellään kuudesti vuodessa. Lehden ylimääräisiä numeroita on aina saatavissa yhdistysten käyttöön. Liiton ja yhdistysten järjestämät tapahtumat ja osallistuminen erilaisille messuille ja näyttelyihin ovat hyviä tiedotustilaisuuksia, joita on käytettäväksi hyväksi mm. jäsenhankinnassa. Rauhanturvaamistietouden lisääminen tavoitetila ja toimintatapa Rauhanturvaajaliiton hallitus seuraa maailman turvallisuuspoliittisia tapahtumia ja kehitystä painopiste mahdollisten uusien kriisipesäkkeiden alueilla. Liitolla on tiedon levittämiseksi käytettävissä esitelmäaineistoa, jota jatkuvasti päivitetään. Esityssarjat ovat kaikkien yhdistysten käytettävissä. Kriisinhallinnan kehittymistä seurataan Suomessa tehtävien poliittisten päätösten ja linjausten avulla. Lisäksi seurataan YK:n, EU:n, NATO:n ja ETYJ:n tiedotustoimintaa ja julkisia tiedotusvälineitä. Tarvittaessa ollaan yhteydessä puolustusvoimiin oikean tiedon hankkimiseksi. Sinibarettilehti ja liiton kotisivut kertovat tapahtumista jäsenistölle. SRTL ei ota liittona kantaa sellaisiin kriisinhallintaa koskeviin asioihin, joista on tehty tai jotka edellyttävät poliittisia päätöksiä. Rauhanturvaajaliitto on asiantuntijaliitto, joten sen jäsenten on pystyttävä kertomaan kokemuksistaan eri operaatioissa ja antamaan ohjeita paikallistasoilla rauhanturvaajiksi pyrkiville asevelvollisille. Tätä tehtävää meiltä ovat pyytäneet mm. Reservinupseeriliitto ja Reserviläisliitto. Hyväksytty liittokokouksessa

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty liittokokouksessa Lahdessa 10.10.2009 Toimintasuunnitelma 2010 1. YLEISTÄ Liiton toimintaa ohjaavat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

RES 2007 -SUUNNITELMA eli Reserviläisliiton kehittämisen suuntaviivat ajalle 2004-2007

RES 2007 -SUUNNITELMA eli Reserviläisliiton kehittämisen suuntaviivat ajalle 2004-2007 ESEVILÄISLIITTO - eservin Aliupseerien Liitto ry DÖBELNINKATU 2 00260 HELSINKI P. 09-4056 2040 F. 09-4056 2044 Helsinki, 7.4.2004 ES 2007 -SUUNNITELMA eli eserviläisliiton kehittämisen suuntaviivat ajalle

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Reserviläisliiton kunniapuheenjohtaja Mikko Pesälän muotokuva paljastettiin 5.12.2013 Helsingissä. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Lisätiedot

rul VUOSIkertomus 2009

rul VUOSIkertomus 2009 rul VUOSIkertomus 2009 Suomen reserviupseeriliitto finlands reservofficersförbund ry SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Liiton toiminta-ajatus Suomen Reserviupseeriliitto on reserviupseerien valmiuksia kehittävä

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA RESERVILÄISLIITTO - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Liittohallituksen esitys Reserviläisliiton sääntömääräisen vuosikokouksen käsittelyyn 21.4.2012 KERTOMUS

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 2 3 4 Toimintasuunnitelma 2010 Hallituksen esitys 24.10.2009 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Strategia ja toimintalinjat vuosiksi 2014 2018

Strategia ja toimintalinjat vuosiksi 2014 2018 1 Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry Finlands prostatacancerförening rf (PROPO) Strategia ja toimintalinjat vuosiksi 2014 2018 Helsingissä, joulukuun 4 päivänä 2013 Matti Niemi Puheenjohtaja Irma Lehtimaja

Lisätiedot

5 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI

5 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI PARIVARTIO No: 5 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 51. vuosikerta 31.10.2012 Partiotaidot puntarissa Somerolla s. 11 Ampumaratojen olosuhteissa isoja eroja s. 3 Rintamanaisten

Lisätiedot

Oulun Yrittäjät. Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3

Oulun Yrittäjät. Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3 Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3 Versiohistoria pvm versio muutos Tekijä(t) 12.8.2008 1.0 työkirja koottu/täydennetty Niina Rantala, Jorma Ketola 13.8.2008 1.1 asia muutoksia, liite Tuula Koski-Tervo,

Lisätiedot

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOPPI -RAPORTTI Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

Pohjanpojan nettisivut avattu! Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimiston kutsunnat 2010

Pohjanpojan nettisivut avattu! Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimiston kutsunnat 2010 4/2010 POHJOIS-POHJANMAAN MAANPUOLUSTUSLEHTI 17.12.2010 Pohjanpojan nettisivut avattu! Pohjanpojan nettiversio osoitteessa www.pohjanpoika. net on avattu. Sivustolla on tietoa lehdestä, siellä voi lukea

Lisätiedot

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Työryhmä: Viestintäjohtaja Jari Seppälä, Kuntaliitto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

Kehy-opas. Opas Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyövaliokunnan toimijoille

Kehy-opas. Opas Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyövaliokunnan toimijoille Kehy-opas Opas Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyövaliokunnan toimijoille Tämä opas on suunnattu kaikille valiokunnan toiminnasta kiinnostuneille, HYYn jäsenille, hallitukselle ja ennen

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2007. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. Matti Voutilainen järjestöjohtaja

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2007. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. Matti Voutilainen järjestöjohtaja SAATTEEKSI Elämme maailmassa, jossa jäsenkuntamme elinkeinoihin vaikuttavat maailmanlaajuiset päätökset, sopimukset ja ilmiöt. Maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien etujärjestönä muutumme

Lisätiedot

Liittovaltuusto 21.4.2012. Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011. Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry

Liittovaltuusto 21.4.2012. Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011. Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry Liittovaltuusto 21.4.2012 Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011 Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry 1 I SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2011 Vuonna 2011 Suomen Reserviupseeriliiton

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas Autismi- ja Aspergerliitto ry Yhdistystoiminnan opas Heikki Kokko & Katriina Tamminen 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Mikä on yhdistys 2.1 Yhdistystoiminnan käsitteitä 2.2. Liitto yhdistys aluekerho

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015 Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoman juhlapuhe keskeytettiin kolmesti aploodein liiton 60-vuotisjuhlassa 12.4 Baltic Queen -laivalla. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö

Lisätiedot

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN Tähän oppaaseen on koottu Iholiiton jäsenyhdistysten toiminnan kannalta keskeisiä tietoja. Aluksi on lyhyt kuvaus Iholiiton toiminnasta ja organisaatiosta. Luvussa

Lisätiedot

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0224028-6 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus

Lisätiedot