Toimintasuunnitelma 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2015"

Transkriptio

1 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, Ylöjärvi Hyväksytty Lahden syysliittokokouksessa YLEISTÄ Toimintasuunnitelma 2015 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n (SRTL) toimintaa ohjaavat liiton säännöt, strategia ja syysliittokokouksen hyväksymä toimintasuunnitelma sekä siihen liittyvä talousarvio. Toimintavuosi on strategiakauden viimeinen. Vuoden 2015 tavoitteeksi asetetaan erityisesti toiminnan sisällön ja laadun kehittäminen. Toimintavuoden keskeisenä järjestöasiana on uuden strategian käsittely ja hyväksyminen. Strategia kattaa vuodet Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamaa vertaistukiprojektia toteutetaan jo kolmatta vuotta. Rauhanturvaamisen 60- juhlavuoden 2016 tapahtumiin varaudutaan yhdessä puolustushallinnon kanssa. Toiminnan painopiste vuonna 2015 on veteraanituessa, joka käsittää vertaistuen nykyisille ja entisille rauhanturvaajille ja heidän läheisilleen sekä tuen sotiemme veteraaneille. Liiton tärkein tehtävä on omien kriisinhallintaveteraanien tukeminen. Veteraanitukeen suunnataan pääosa toiminnallisista ja taloudellisista resursseista. Virkistystoiminta on osa tätä tukea. Sotiemme veteraanien lukumäärän väistämättä vähentyessä tarvitsevat kuitenkin vanhenevat kriisinhallintaveteraanit entistä enemmän samantyyppistä tukea. Vaikka veteraanituki painottuukin entisten rauhanturvaajien ja heidän läheistensä tukemiseen, pidetään liiton kunniatehtävänä myös sotiemme veteraanien tukemista sekä heidän perinteensä vaalimista ja siirtämistä nuoremmille sukupolville. Puolustusvoimien kanssa tehty yhteistoimintasopimus edellyttää tehokasta vertaistukihenkilöstön rekrytointia ja koulutusta. Sekä tähän koulutukseen että RAY-projektiin kuuluvaan koulutukseen pyritään edelleen rekrytoimaan uutta ja myös nuorempaa henkilöstöä. Järjestötoiminnan koulutusta jatketaan. Toimintatapojen yhtenäistämisellä ja kaikkien käytettävissä olevien järjestelmien ja työkalujen oikealla ja osaavalla käytöllä tehostetaan koko järjestön toimintaa. Maanpuolustusjärjestönä liitto keskittyy erityisesti toimintaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä (MPK) sekä tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen MPK:n kursseina. Puolustusvoimauudistuksen tuloksena SRTL:n erityisenä tehtävänä on tukea puolustusvoimia operaatiokokemuksen siirtämisessä kotimaan puolustuksen käyttöön. Tehtävä toteutetaan rekrytoimalla tuoreella kokemuksella varustettuja kouluttajia MPK:n kursseille. Liitto tukee puolustusvoimia ja MPK:ta myös kurssien tuotteistamisessa ja sisällön määrittämisessä. Mahdollisuudet jäsenistön ampumataidon ylläpitoon pyritään turvaamaan yhdessä reserviläisjärjestöjen ja MPK:n kanssa. Jäsenistöä kannustetaan osallistumaan aktiivisesti myös Reserviläisurheiluliiton tapahtumiin. Liiton viestinnässä pyritään tehostamaan erityisesti ulkoista tiedottamista ja siten parantamaan liiton näkyvyyttä ja tunnettuutta. Rauhanturvaaja-lehteä kehitetään edelleen liiton strategian mukaisesti linjakkaana, luettavana, sisällöltään monipuolisena ja ulkoasultaan laadukkaana lehtenä. Turvallisuus- ja puolustusmessuille osallistumista ei pidetä kustannustehokkaana liiton päätehtävän näkökulmasta. Toimintavuonna järjestetään liiton sääntöjen määrittämät kokoukset. Sellaiset liikunta-, urheilu- ja virkistystapahtumat järjestetään, joille on kysyntää. Maanpuolustusjärjestönä liiton tärkein tapahtuma on ampumamestaruuskilpailut (Falling Plates). Ne järjestetään edelleen Maavoimien tuella Karjalan Prikaatissa. Liitto tukee tapahtumien järjestämistä ja niihin osallistumista käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Tapahtumien tukemisessa otetaan huomioon myös osallistuvien yhdistysten ja osallistujien määrä. Sivu 1

2 Kansainvälinen toiminta pidetään määrältään nykytasoisena. Yhteistyön valmistelua ja raportointia tehostetaan. Toimintavuonna osallistutaan Maailman veteraanijärjestön kokoukseen, BNBB:n kokoukseen ja NORDEFCO:n toimintaan. Faitterit- soittokunnan toimintaa jatketaan nykytasolla. Perinnetyössä jatketaan yhteistyötä Sotamuseon ja Museo Militarian kanssa perinnemateriaalin keräämiseksi, dokumentoimiseksi ja näytteille panemiseksi. Muita perinnehankkeita tuetaan taloudellisten resurssien puitteissa. Liiton jäsenrekrytointi ei ole sujunut tavoitteiden mukaisesti. Rekrytoinnin painopiste on jatkossa Porin Prikaatin kautta lähtevissä ja tulevissa rauhanturvaajissa. Jäsenyhdistyksiä kannustetaan kuitenkin jatkamaan edelleen jo kotiutuneiden vanhempienkin veteraanien rekrytointia. Liiton perustalous perustuu edelleen lähinnä jäsenmaksuun. Jäsenmaksu esitetään pidettäväksi ennallaan (8+19 euroa). Sotiemme veteraanien tukeminen, liikunta- ja urheilutapahtumien tukeminen sekä kriisinhallintaveteraanien kuntoutuksen tukeminen ovat edelleen vahvasti riippuvaisia säätiörahoituksesta. Rauhanturvaaja-lehden ilmoitustuotot ovat muun muassa pitkittyneen taantuman vuoksi laskusuunnassa. Muuttoautojen verotuskäytännön muutoksen vaikutus on samansuuntainen. Tilanne edellyttää jatkuvasti tiukkaa ja tarkkaa taloudenpitoa. Kokouskustannuksissa säästetään muun muassa käyttämällä rutiiniasioissa sähköpostikokouksia. Uuden strategian valmistelussa pyritään ratkaisemaan liiton rahoituspohja pitemmällä tähtäimellä. 2. JÄRJESTÖTOIMINTA 2.1. LIITON JA SEN HALLINNON KOKOUKSET Kevätliittokokous pidetään Jyväskylässä ja syysliittokokous Raumalla. Liiton hallitus ja järjestävät yhdistykset vastaavat yhteistyössä kokousjärjestelyistä ja aikatauluista. Valmisteluvaiheessa tukeudutaan liiton hallituksen tekemään kokousjärjestelyohjeeseen. Liiton hallitus kokoontuu kaksi kertaa ja sen työvaliokunta kokoontuu 3-5 kertaa. Rauhanturvaaja-lehden toimitusneuvosto kokoontuu 3-4 kertaa erikseen sovittuna aikana. Kokouskalenteri on liitteessä (liite1) KOULUTUSTOIMINTA Koulutuspäällikkö koordinoi koulutustoimintaa liiton johdon ja hallituksen ohjeiden mukaan. Liiton koulutustoiminnan tarkoituksena on kouluttaa yhdistysten toimihenkilöitä ja veteraanitukihenkilöitä. Muu koulutustoiminta hoidetaan MPK:n organisaation kautta EDUNVALVONTA Liitto on epävirallinen edunvalvonta- mutta ei ammattijärjestö. Edunvalvonnan yhtenä painopisteenä on rauhanturvaajien veteraanistatuksen kehittäminen. Lisäksi tavoitteena on rauhanturvaajien oikeudellisen, sosiaalisen ja taloudellisen aseman kehittäminen. Liitto antaa oikeudellista neuvonta- ja muuta apua jäsenyhdistyksilleen ja niiden jäsenille kriisinhallintapalvelukseen liittyvissä kysymyksissä. Liitto ei hoida yksittäisiä oikeudellisia toimeksiantoja. Liitto seuraa kriisinhallintaa koskevaa lainsäädäntöä sekä palvelussuhteen ehtojen kehittymistä, erityisesti kriisinhallinnan tapaturmavakuutuksen ja -lainsäädännön muutoksia, ja antaa tarvittaessa asiaa koskevia lausuntoja ja kannanottoja. Liitto jatkaa kriisinhallintatehtävien palvelussuhteen ehtoihin liittyvää vaikuttamista. Liitto osallistuu puolustusministeriön ja puolustusvoimien reserviläisjärjestöille suunnattuihin keskustelu- ja muihin edunvalvontatilaisuuksiin. Liitto pyrkii vaikuttamaan myös sotilastapaturmaasiain neuvottelukunnan kautta. Toimintaa pyritään kehittämään yhteistoiminnassa puolustusvoimien kanssa. Myös valtiokonttorin kanssa jatketaan keskustelua tapaturma-asioiden korvauskäytännön kehittämiseksi edelleen. Työsuhdeturvaa ja palvelussuhteen ehtoja tarkastellaan laajasti ottaen huomioon myös siviilikriisinhallinnassa palvelevat. Liitto pyrkii yhteistoiminnassa muiden järjestöjen kanssa vaikuttamaan myös lainsäädännön muuttamiseksi siten, että kriisinhallintatehtävissä loukkaantuneiden ja sairastuneiden korvauskäytäntö paranee. Sivu 2

3 Liitto jatkaa ampumaharrastuksen edunvalvontaa aktiivisesti ja tiiviisti yhdessä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa olosuhteiden ja edellytysten turvaamiseksi koko valtakunnan alueella erityisesti sotilasampumaratojen määrän vähentyessä. Liitto toimii tässä tarkoituksessa muun muassa Reserviläisurheiluliiton ampuma-asetoimikunnassa ja lausunnonantajana aselainsäädännön valmistelussa. Liitto kannustaa yhdistyksiään niiden sääntöjen muuttamiseksi niin, että yhdistykset luokitellaan ampumaseuroiksi, mikä mahdollistaa muun muassa yhdistysten jäsenistölleen antaman ampumakoulutuksen. Lakimiesverkoston toimintaa kehitetään edelleen liiton johtavan lakimiehen johdolla. Tavoitteena on jatkaa vuosittaisia legaalitapaamisia liittokokouksen yhteydessä. Liitto jatkaa näkemystensä esille tuomista osallistumisen ja tiedottamisen ohella myös sosiaalisessa mediassa KANNUSTUSJÄRJESTELMÄ Liiton kannustusjärjestelmän avulla annetaan arvoa ja osoitetaan julkista kiitosta ansioituneille liiton jäsenille ja liiton toiminnan tukijoille sekä rauhanturvaamisasioiden edistäjille ja rauhanturvaamistyössä kunnostautuneille. Palkitseminen ei ole itsetarkoitus vaan perustuu aina ansioihin tai pitkäaikaiseen aktiivisuuteen. Kannustusjärjestelmä vastaa tarkoitustaan vain, jos yhdistysten hallitukset huolehtivat omien ansioituneiden jäsentensä tai yhteistyökumppaniensa huomioimisesta oikea-aikaisesti. Liiton palkitsemistoimikunta Pajatso valmistelee yhdistysten esitykset yhdessä puheenjohtajiston kanssa esiteltäväksi liiton hallitukselle. Syksyllä 2015 myönnettäviä huomionosoituksia koskevat anomukset tulee toimittaa liiton palkitsemistoimikunnalle mennessä. Keväällä 2016 myönnettäviä huomionosoituksia koskevat anomukset tulee toimittaa liiton palkitsemistoimikunnalle mennessä. Ohjeita ja annettuja määräaikoja on noudatettava. Poikkeustapauksissa on asiassa otettava aina ensin yhteyttä Pajatsoon. Liiton hallitus nimeää vuoden rauhanturvaajan. Porin Prikaatin komentajalle on lähetettävä yhteistoiminnasta kirjallinen pyyntö mennessä. Prikaatin esitykset on toimitettava liiton toimistoon mennessä. Valinta julkaistaan ja valittu palkitaan syyskokouksessa. Liiton palkitsemistoimikunta jatkaa kannustusjärjestelmän kehittämistä sekä laadullisesti että määrällisesti JÄSENHUOLTO Liiton jäsenrekisterin SRTL-Nekkarin ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia kehitetään toimintavuonna edelleen. Keskitettyä jäsenrekisteriä tullaan käyttämään liiton ja jäsenyhdistysten jäsenhuollon kehittämiseen ja terävöittämiseen. Rekisteriasioita ja jäsenhuoltoa jäsenyhdistyksissä hoitaa erikseen tehtävään nimetty rekisterivastaava. Liiton rekisterivastaavana ja yhdyshenkilönä palveluntarjoajaan toimii järjestöpäällikkö. Toimintavuonna jäsenrekisterissä suoritetaan keskitetysti seuraavat toiminnot: jäsenmaksulaskutus suoritetaan 2.2. Laskun eräpäivä on Tilitys jäsenmaksuista tehdään yhdistyksille maaliskuun lopussa Laskutus maksamattomille suoritetaan Laskun eräpäivä on Samalla laskutetaan myös alkuvuoden aikana liittyneet jäsenet. Uusien jäsenten laskutus heinäkuussa jäsenmaksutilitys kesä-heinäkuussa Viimeinen laskutus Laskun eräpäivä on Samalla lähetetään lasku jo laskutetuille maksamattomille jäsenille. Viimeinen jäsenmaksutilitys yhdistyksille tehdään ennen vuoden vaihdetta. Liitto jatkaa jäsenyyden markkinointia toimialueella olevien rauhanturvaajien keskuudessa. Kriisinhallintatehtäviin lähtevien vaihtohenkilöstön koulutuksen yhteydessä pidettävissä liiton infotilaisuuksissa kriisinhallintatehtäviin lähteville rauhanturvaajille tarjotaan maksutonta Sivu 3

4 toimialuejäsenyyttä. Toimialuejäsenyys on varsinainen jäsenyys, jonka jäsenmaksu ensimmäisenä kalenterivuonna on maksuton. Jäsenmäärää pyritään toimintavuonna kasvattamaan viidellä prosentilla YHDISTYSKILPAILUT Liiton hallitus nimeää Vuoden yhdistyksen Jäsenmäärän kasvun edistämiseksi kilpaillaan Kypros-veistoksesta jäsenyhdistysten välisenä kiertopalkintona. Hallitus valitsee vuoden yhdistyksen niiden jäsenyhdistysten joukosta, jotka lähettävät materiaalia kuluneen vuoden toiminnastaan liitolle 1.3. mennessä. Liiton hallitus päättää vuoden 2014 Taistelijan Tolppa -kiertopalkinnon saajan. Palkinto jaetaan yksittäiselle henkilölle tai yhteisölle edellisen toimintavuoden aikana tehdystä merkittävästä liiton tarkoitusperiä edistävästä teosta. Messi-Kello -kiertopalkinto jaetaan toimintavuonna parhaiten tiedottamisessaan onnistuneelle jäsenyhdistykselle. Messi-Kellon saajan valitsevat liiton tiedottaja yhdessä kiertopalkinnon luovuttajan Hölkkäri On Web ry:n kanssa. Kilpailujen voittajat julkistetaan ja palkitaan kevätliittokokouksen 2015 yhteydessä. Verikauha-verenluovutuskiertopalkinnosta otellaan Kilpailun voittaja julkistetaan syysliittokokouksessa PERINNETYÖ Perinnetyötä jatketaan liiton oman ainutlaatuisen perinteen ja operaatioissa syntyneen yhteisöllisyyden vaalimiseksi. Perinnetyön näkyvimpiä muotoja ovat erilaiset museot ja historian taltiointihankkeet. Liiton perinnetaltioinnin painopisteenä on liiton hallussa olevan perinnemateriaalin lajittelu ja varastointi sekä aktiivisen perinnetaltioinnin käynnistäminen myös yhdistystasolla. Muita perinnehankkeita tuetaan taloudellisten resurssien puitteissa. Yhteistyötä Sotamuseon ja Museo Militarian kanssa jatketaan perinnemateriaalin keräämiseksi, dokumentoimiseksi ja näytteille panemiseksi. Liiton johto pitää yhteyttä myös muihin sotilasperinteitä vaaliviin tahoihin. 3. VERTAIS- JA VETERAANITUKI Liiton päätehtävä on vertais- ja veteraanituki vuosien strategian mukaisesti. Vertais- ja veteraanitukeen sisältyy tuki rauhanturvaajille ja heidän läheisilleen sekä tuki sotiemme veteraaneille ja heidän perintönsä vaaliminen. Tukeen kuuluvat päivystävän tukipuhelimen koulutetut tukihenkilöt ja valmiit toimintamallit jäsenistömme tukemiseksi. Tukihenkilöryhmään kuuluu lähes 60 vapaaehtoista koulutettua Rauhanturvaajaliiton jäsentä. Tavoitteena on edelleen alentaa tukiryhmän keski-ikää toimintavuoden aikana. Liitto sai keväällä 2013 RAY:n rahoituksen rauhanturvatehtävissä olleiden ja läheisten vertaistukitoiminnan kehittämis-, pilotointi- ja juurruttamisprojektiin. Rauhanturvaajat vertaisina hanke kattaa vuodet VERTAISTUKI Rauhanturvaajien ja heidän läheisten vertaistukipuhelin päivystää 24/7-periaatteella. Päivystyshenkilöstössä on mukana 27 vapaaehtoista vertaista ja 25 puhelinta. Tarvittaessa soittajat ohjataan virallisen ammattiavun piiriin, mikäli vertaistuki ei riitä. Sotiemme veteraanien pienimuotoiset tuki- ja talkooapupyynnöt välitetään soittajan alueen liiton jäsenyhdistyksen veteraanivastaavalle. Päivystyspuhelimen tunnetuksi tekemistä on edelleen tehostettava. Porin Prikaatin kotiuttamiskoulutustilaisuuksissa ja valmistavissa koulutuksissa pidettävissä liiton ja vertaistuen infoissa rauhanturvaajat saavat tietoa liitosta, vertaistuesta sekä Rauhanturvaajat vertaisina projektista. Liitto jatkaa psykososiaalisen tuen järjestelyjen kehittämistä tiiviissä yhteistyössä puolustusvoimien kanssa. Liitto arvioi puolivuosittain Porin Prikaatin Kriisinhallintakeskuksen kanssa yhteistyötä, tukitarpeita ja palautteita. Puolustusvoimat tukee liiton vertaistukitoimintaa Sivu 4

5 taloudellisesti korvaamalla vertaistukipuhelimen ylläpitokulut sekä antamalla kouluttaja- ja tilaresursseja tarpeen mukaan vertaistukihenkilöiden koulutuksiin. Toimintavuonna liiton vertaistukihenkilöitä osallistuu kouluttajina ainakin neljään Porin Prikaatin järjestämään kotiuttamiskoulutustilaisuuteen. Yhteistyössä Porin Prikaatin kanssa liiton edustajat osallistuvat rauhanturvaajien läheisille tarkoitettuihin ainakin kahteen läheisten päivään Tampereella sekä PORPR :n valmistavan koulutuksen aikana järjestettäviin neljään läheisten päivään. Läheisten päivillä esitellään liitto, vertaistuen tukipalvelut sekä Rauhanturvaajat vertaisina projekti. Liitto järjestää vuonna 2015 kaksi vertaistukipuhelimen tukihenkilöiden koulutus- ja vertaistapahtumaa ( ja ) MPK:n Keski-Suomen KOTU yksikön tuella Tikkakoskella. Kurssien teemat ja sisällöt suunnitellaan myöhemmin tukihenkilöiden toiveiden mukaisesti. Vapaaehtoistyöhön kuuluu oleellisena osana myös tukihenkilöiden hyvinvoinnista huolehtiminen, koska sitoutuminen toimintaan vaatii jokaiselta huomattavaa ajankäyttöä toimintavuoden aikana. Resurssien puitteissa pyritään järjestämään koulutukseen ulkopuolinen kouluttaja. Rauhanturvaajat vertaisina -projektin koulutuksia järjestetään toimintavuonna seitsemän MPK:n Keski-Suomen KOTU -yksikön tuella Tikkakoskella. Projektin koulutuksista on lisätietoa kohdassa TUKI SOTIEMME VETERAANEILLE Rauhanturvaajaliiton veteraanituen tarkoituksena on helpottaa lähiomaisten työtä, täydentää yhteiskunnan ja veteraanijärjestöjen palveluja sekä vaalia KAVERIA EI JÄTETÄ -perintöä. Yhdistysten tehtävänä on kertoa sotiemme veteraaneille tarjottavasta avusta ja varmistaa avun perille meno. Liitto tukee veteraanityötä tekeviä jäsenyhdistyksiään kouluttamalla, tiedottamalla ja tukemalla taloudellisesti yhdistysten tuloksellista toimintaa. Liiton tehtävänä on kansainvälisten yhteyksien luominen ja ylläpito sekä yhteistyö sotiemme veteraaniliittojen kanssa. Liitto edustaa Maailman Veteraanijärjestössä kaikkia sotiemme veteraanijärjestöjä jatkaen veteraanien perinnön vaalimista kansainvälisessä järjestössä. Lisäksi liitto jatkaa hyvää yhteistyötä sotiemme veteraanijärjestöjen kanssa. Yhdistyksiä kannustetaan valitsemaan itselleen kummiveteraani, jonka kotona asumista ja arjessa selviytymistä tuetaan. Toimintavuonna on tavoitteena, että yhdistykset osallistuvat sankarihautojen kunnostukseen ja tukevat näin Kaatuneiden Muistosäätiön ja Tammenlehvän perinneliiton TULE ja MUISTA projektia. Toimintavuonna yhdistykset järjestävät veteraaniviikonlopputapahtuman tai veteraanipäivän yhdessä paikallisten sotiemme veteraani- ja maanpuolustusyhdistysten kanssa. Tarvittaessa liitto järjestää myös toimintavuonna jäsenyhdistystensä veteraanivastaaville syksyllä koulutustilaisuuden, johon pyydetään alustajiksi asiantuntijoita Tammenlehvän perinneliitosta tai sotiemme veteraanijärjestöistä RAUHANTURVAAJAT VERTAISINA TUKEA KOTONA JA KAUKANA PROJEKTI PROJEKTI RAY:n tukemassa projektissa kehitetään Suomen Rauhanturvaajaliiton vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea rauhanturvaajille ja läheisille. Entisten vertaistukihenkilöiden lisäksi rekrytoidaan ja koulutetaan uusia vertaistukihenkilöitä vapaaehtoisista nuoremman polven rauhanturvaajista sekä läheisistä. Vapaaehtoinen vertaistuki auttaa rauhanturvaajien ja läheisten jaksamista ja hyvinvointia. Tukea tarjotaan vertaistuen keinoin (kuuntelu, keskustelu, tukeminen, kokemusten purkaminen ja jakaminen, tiedon jakaminen, selviytymiskeinojen jakaminen sekä tarvittaessa palveluihin ohjaaminen). Sivu 5

6 Rauhanturvapalveluksen erityisyys niin rauhanturvaajan kuin läheisenkin osalta korostaa kokemusasiantuntijuutta vertaistoiminnassa. Projektin loputtua SRTL:n jäsenyhdistysten (31 kpl) alueilla kokoontuvat monimuotoiset vertaistukiryhmät PROJEKTIN HALLINTO JA TOTEUTUS Rauhanturvaajaliiton hallitus vastaa projektin toteutuksesta, tuloksista sekä resurssien käytöstä. Käytännön toteutuksesta vastaa määräaikainen projektipäällikkö erikseen nimetyn ohjausryhmän valvonnassa ja ohjauksessa. Projekti toteutetaan erillisen projektisuunnitelman mukaisesti. Projektin toteutuksessa käytetään projektipäällikön työpanoksen lisäksi hyvin valittuja yhteistyökumppaneita. Projektipäällikkö vastaa siitä, että projekti toteutuu projektisuunnitelman mukaisesti ja huolehtii projektin talousarvion mukaisesta toteutumisesta yhteistyössä liiton talouspäällikön kanssa. Tarvittavat muutokset selvitetään liiton puheenjohtajan ja talouspäällikön kanssa ja raportoidaan tarvittavilta osin liiton hallitukselle. Olennaisiin muutoksiin haetaan tarvittaessa Raha-automaattiyhdistyksen hyväksyntä. RAY myöntää rahoituksen vuodeksi kerrallaan. Seuraavan vuoden rahoituksesta tehdään hakemus aina syyskuun loppuun mennessä. Projektissa järjestetään aiemmin rauhanturvatehtävissä palvelleille sekä rauhanturvaajien läheisille mahdollisuus monimuotoisen vertaistukeen. Toiminta sisältää kokoontumisia vertaisviikonloppuihin, vertaisryhmiin ja tapaamisiin sekä verkossa tapahtuvaan vertaistukeen. Lisäksi järjestetään mahdollisuuksien mukaan henkilökohtaisia tapaamisia. Kokemusten työstäminen vertaisten kanssa mahdollistaa eheytymisen ja voimaantumisen vuosienkin kuluttua rauhanturvapalveluksesta. Pilottialueilla testataan ja toteutetaan säännöllisiä vertaistilaisuuksia. Suomen Rauhanturvaajaliitolle ja jäsenyhdistyksille valmistellaan vapaaehtoistoiminnan ohjelma, jossa määritellään vapaaehtoistoiminnan arvopohja, vapaaehtoistoiminnan ja - johtamisen ohjelma, vapaaehtoistoiminnan toteuttaminen ja organisointi sekä vapaaehtoistoiminnan seuranta ja arviointi. Toimintavuonna tavoitteena on tehostaa internetiä hyödyntävää nettiauttamisen työkaluja. Näitä ovat Tukinetin avoin ryhmä sekä suljetut keskusteluryhmät ja chat-livekeskustelut Sastamalan Seudun Mielenterveysseura ry:n ohjauksessa. Nettiauttaminen tavoittaa kohderyhmän asuinpaikasta huolimatta ja tekee vertaistuen saatavuuden alueellisesti tasa-arvoiseksi. Vapaaehtoisten vertaistukihenkilöiden koulutukset ovat toistaiseksi toteutuneet lähes projektisuunnitelman mukaisesti. Koulutustilaisuuksissa koulutetaan SRTL:lle uusia vertaistukihenkilöitä sekä järjestetään lisäkoulutusta sekä työnohjausta vertaistukihenkilöille. Sosiaalisen median käyttöä tiedottamisessa ja tavoitettavuudessa tehostetaan. Vertaistuen toimintamallia juurrutetaan pilottialueilla (Pirkanmaa, Keski-Suomi, Oulu/Lappi) ja testataan muissa jäsenyhdistyksissä harkinnan ja tarpeen mukaan. Tavoitteena on, että rauhanturvaajien ja läheisten yhteydenottojen kokonaislukumäärä olisi vuodessa. Vuoden 2014 tuloksellisuus- ja vaikuttavuusselvitys palautetaan RAY:lle maaliskuun loppuun mennessä ja vuoden 2014 vuosiselvitys huhtikuun loppuun mennessä. Porin Prikaatin järjestämissä rauhanturvaajien ja läheisten tilaisuuksissa esitellään projektia ja vertaistukea. Tilaisuuksissa rekrytoidaan uusia vapaaehtoisia. Jäsenyhdistysten alueilla järjestetään tiedotustilaisuuksia rauhanturvaajille ja läheisille yhdessä paikallisten jäsenyhdistysten kanssa. Projektista ja vertaistuesta tuotetaan tiedotteita ja materiaalia. Porin Prikaati lähettää materiaalin yhteystietojensa avulla rauhanturvaajille ja läheisille. 4. JÄSENTOIMINTA 4.1. LIITON TAPAHTUMAT Liiton tukemia ja järjestämiä muita kuin liikunta- ja urheilutapahtumia ja osallistumisia muiden järjestämiin tapahtumiin on suunniteltu seuraavasti: UDRIA talvipartiokilpailu Itä-Virossa Narvan-Sillamäen alueella. Tuomaritoiminnan koordinointivastuussa on Pääkaupunkiseudun Rauhanturvaajat ry. Kansallisen veteraanipäivän pääjuhla järjestetään Hämeenlinnassa. Liitto lähettää hallituksen edustajan tilaisuuteen. Sivu 6

7 Kaatuneiden muistopäivän tilaisuuksissa liittoa edustavat paikallisyhdistysten edustajat. YK:n rauhanturvaajien päivän tilaisuus Hietaniemen hautausmaalla Helsingissä Tilaisuuden järjestää liitto yhdessä Helsingin Rauhanturvaajat ry:n kanssa. Faitteritsoittokunta osallistuu. YK-liiton Maailma kylässä -tapahtuma Helsingissä Helsingin Rauhanturvaajat ry edustaa tapahtumassa liittoa. Puolustusvoimien lippujuhlan valtakunnallinen paraati 4.6. Oulussa. Liittoa edustaa paikallinen yhdistys. Kostianvirran Taistelut Pälkäneellä. Järjestäjänä toimii Pirkanmaan Rauhanturvaajat Liiton kesäpäivät. Tilaisuuden järjestää Oulun Seudun Rauhanturvaajat. ADMIRAL PITKA tiedustelupartiokilpailu Virossa. Tuomaritoiminnan koordinointivastuussa on Pääkaupunkiseudun Rauhanturvaajat ry. Veteraaniseminaari syyskuussa Lahdessa. Viiden yhdistyksen tapaamisen järjestää Etelä-Karjalan Rauhanturvaajat ry syyskuussa. Veteraanikävely järjestetään useilla paikkakunnilla Valtakunnallinen tapahtuma järjestetään Porissa järjestetään XV Rauhanturvaseminaari Niinisalossa. Tilaisuuden järjestää Kankaanpään Seudun Rauhanturvaajat ry. Maanpuolustus-seminaari Kuopiossa Tilaisuuden järjestää Pohjois-Savon Rauhanturvaajat ry. Itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati järjestetään Jyväskylässä. Liittoa edustaa paikallinen yhdistys LIIKUNTA JA URHEILU Liiton liikunta- ja urheilutoiminnan tarkoituksena on kannustaa jäsenistöä fyysisen kunnon sekä ampuma- ja sotilastaitojen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Liitto kannustaa osallistumaan erilaisiin perinteisiin jäsenistöä kiinnostaviin kansainvälisiin, valtakunnallisiin ja paikallisiin liikuntaja urheilutapahtumiin. Liiton tapahtumat järjestetään pääsääntöisesti MPK:n kursseina. Ampuma-, asekäsittely- ja muita sotilaallisia taitoja ylläpidetään ja kehitetään Falling Plates-, perinnease- ja ilma-ase -kotirataammunnoissa. Liitto on Reserviläisurheiluliiton (RESUL) jäsen ja jäsenistöllä on siten mahdollisuus osallistua kaikkiin RESUL:n tapahtumiin sääntöjen määrittämillä tavoilla. Liiton ampumatapahtumia vuonna 2015: Tammi-maaliskuussa yhdistysten välinen ilma-ase -kotiratakisa PHämlRT) Toukokuussa perinneasekilpailu, Niinisalo (PirmRT) 8.8. liiton ampumamestaruuskilpailu ja Falling Plates, Kouvola (KymlRT) Liitto järjestää tai näkyy vuonna 2015 ainakin seuraavissa tapahtumissa: helmikuu Kaukopartiohiihto, Utti Finlandia hiihto, Lahti (liiton osasto) Körmy Open -biljarditurnaus, Tampere 2.5. Perinneaseiden mestaruuskilpailu, Niinisalo Raatteen marssi, Suomussalmi (liiton osasto) kevään aikana (tammi-maaliskuu) yhdistysten välinen ilma-ase-kotiratakisa XVIII Kesäyön marssi, Turku (liiton osasto) Salpavaellus, Miehikkälä (liiton osasto) Sulkavan Suur-Soudut, Sulkava (liiton vene) 4.7. Liiton golf-mestaruuskilpailut, Hyvinkää Nijmegen marssi, Hollanti elokuussa Fasse tunturigolf, Kittilässä elokuussa Falling Plates, Kouvolan Vekaranjärvellä (yhdistysten joukkueet) Syyskuussa RESUL:n Falling Plates ammunta Vesivehmaalla YK:n rauhanpäivän liikuntatapahtuma, paikkakunnittain (ns. Koko kansa kävelemään - tapahtuma). Valtakunnallinen tapahtuma järjestetään Porissa. loka-marraskuussa Körmy Open -keilaturnaus Sivu 7

8 Liitto pyrkii saamaan taloudellista tukea liikunta- ja urheilutapahtumien kustannuksiin Urlussäätiöltä SOITTOKUNTA Faitterit-soittokunnan harjoittelu- ja esiintymistapahtumat vuonna 2015: harjoitusleiri Tikkakoski tammi-maaliskuu SRTL:n liittokokous Jyväskylä rauhanturvaajien päivä Helsinki Salpavaellus Hamina/Miehikkälä RT-seminaari Niinisalo Kukin tapahtuma pyritään toteuttamaan MPK:n kurssina ja/tai kertaus- tai vapaaehtoisena harjoituksena VIRKISTYSTOIMINTA Oulun Seudun Rauhanturvaajat järjestää heinä-elokuussa liiton kesäpäivät. Pirkanmaan Rauhanturvaajat järjestää Kostianvirran Taistelut kesäkuussa Pälkäneen Sappeessa. Jäsenyhdistyksissä järjestetään erilaisia jäsenille ja yhteistyökumppaneille suunnattuja paikallisia virkistystapahtumia. 5. VIESTINTÄ Liiton viestinnästä vastaavat liiton puheenjohtajisto, järjestöpäällikkö, tiedottaja sekä Rauhanturvaaja-lehden päätoimittaja. Lisäksi jokainen liiton hallituksen jäsen on velvollinen olemaan tietoinen liiton kannasta sen toimialaan kuuluvissa keskeisissä kysymyksissä ja kertomaan siitä sopivissa yhteyksissä ja kysyttäessä. Toimintavuonna osallistutaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kriisinhallintahenkilöstön koulutus- ja kotiuttamistilaisuuksiin. Kriisinhallintahenkilöstön läheisille järjestettäviin informaatiotilaisuuksiin osallistutaan valtakunnallisella tasolla sekä yhdistyksissä myös alueellisesti ja paikallisesti. Viestinnän suuntaviivat on määritelty liiton tiedotusstrategiassa ja niitä tarkennetaan vuosittaisessa tiedotussuunnitelmassa. Viestinnän päämääränä on liiton tavoitteiden edistäminen, yleisen tietoisuuden lisääminen liiton toiminnasta sekä jäsenrekrytoinnin tukeminen. Toimintavuonna viestinnän painopiste on kriisinhallintaveteraanien statuksen ja tuen kehittämisessä. Raha-automaattiyhdistyksen tukema vertaistukiprojekti on tässä yhteydessä vahvasti esillä RAUHANTURVAAJA-LEHTI Rauhanturvaaja-lehti ilmestyy vuonna 2015 kuusi kertaa. Alustavat ilmestymispäivät ovat (aineistopäivä 30.1.), (3.4.), (29.5), (31.7.), (2.10.) ja (20.11.). Yksi numeroista toteutetaan jo perinteiseen tapaan yhteistyössä Porin Prikaatin kanssa ja se jaetaan kaikkien sillä hetkellä palveluksessa olevien rauhanturvaajien läheisille. Läheisten osoitteistosta ja lehtien jakelusta vastaa prikaati. Lehden päätoimittajana toimii Asko Tanhuanpää, joka huolehtii myös toimitussihteerin tehtävistä. Taitosta vastaa LH Viestintä, ilmoitusmyynnistä MikaMainos ja nettiversion päivittämisestä Kari Vilkko. Lehden taloutta hoitaa liiton talouspäällikkö Raimo Aukeala. Lehti painetaan raumalaisessa Painorauma Oy:ssa sivuisena. Lehden arkisto on Heikki Pietilän ja päätoimittajan hoidossa. Lehden toimintaa ohjaa toimitusneuvosto, jonka kokoonpano vuonna 2015 on seuraava: Paavo Kiljunen, Tom Asplund, Ville Mäntysaari, Raimo Aukeala ja Asko Tanhuanpää. Tarvittaessa mukaan voidaan kutsua myös asiantuntijajäseniä. Toimitusneuvosto kokoontuu vuoden aikana kuusi kertaa. Vuoden 2015 kantavana toiminnallisena teemana on lehden ilmoitusmyynnin nostaminen. Sivu 8

9 Rauhanturvaaja-lehti tuottaa vuonna 2015 myös rauhanturvaaja-aiheisen kalenterin, jonka kokoamisesta vastaa Martti Tikka ja taitosta LH-viestintä. Merkittävin osa kalenterin 500 kappaleen painoksesta menee suoraan rauhanturvaajayhdistyksille. Vuonna 2015 jatketaan myös lukijamatkojen järjestämistä. Keväällä ohjelmassa on yhdessä Matka-Agentit -matkatoimiston kanssa toteutettava matka Pohjois-Kyprokselle. Rauhanturvaaja-lehti toimii totuttuun tapaan rauhanturvaamistoiminnasta tiedottavana ajankohtaisjulkaisuna sekä yhdistysten ja henkilöjäsenten tiedotuslehtenä. Lehti pyrkii pitämään lukijakuntansa ajan tasalla kertomalla liiton ja yhdistysten toiminnasta, seuraamalla kriisinhallintatehtävien käsittelyä niin poliittisella kuin käytännön tasolla ja raportoimalla rauhanturvaajiemme toimista operaatioalueilta. Hyvän rauhanturva-aiheisen kirjallisuuden tukeminen kuuluu myös ohjelmaan SISÄINEN VIESTINTÄ Sisäisessä tiedottamisessa tukeudutaan Rauhanturvaaja-lehteen ja e-info - sähköpostitiedotteisiin, joita lähtökohtaisesti toimittaa järjestöpäällikkö. Toimintavuonna e-info lähetetään jäsenyhdistysten jäsenistölle neljä kertaa. Julkaisupäivät ovat (aineistonjättöpäivä 13.2.), (15.5.), (21.8.) ja (13.11.). E-info yhdistyksille lähetetään kuusi kertaa. Julkaisuajankohdat ovat (23.1.), 3.4. (27.3.), 5.6. (29.5.), (24.7.), (25.9.) ja (27.11.). e-infojen sisällön tuottaa järjestöpäällikkö olemassa olevasta materiaalista. Liitolla on käytössä myös sähköpostilista Listalle kuuluu 2-5 toimihenkilöä jokaisesta jäsenyhdistyksestä. Listalle kuuluu myös liiton toimihenkilöitä ja hallituksen jäseniä. Listan jäsenet voivat ilmoitella listan kautta toisilleen mm. eri tapahtumistaan. Toimintavuoden aikana tutkitaan mahdollisuutta ottaa käyttöön jäsenyhdistyksille tarkoitettu tietopankki, joka on toteutettu ilmaisella pilvipalvelulla internetissä ULKOINEN VIESTINTÄ Ulkoisen viestinnän keskeisin tavoite on luoda Rauhanturvaajaliitosta ja sen toiminnasta positiivista kuvaa ja siten vahvistaa yleisen mielipiteen tuki liitolle sekä edistää jäsenrekrytointia. Perimmäinen tarkoitus on edistää rauhanturvaajien veteraanistatuksen yleistä tunnustamista ja hyväksyntää sekä tukea statuksen sisällön jatkuvaa kehittämistä. Ulkoinen viestintä toteutetaan informoimalla mediaa liitosta ja sen tavoitteista sekä tärkeistä tapahtumista ja toiminnan tuloksista. Käytännössä viestintä toteutetaan haastatteluin, artikkelein, puhein, lehdistötiedottein sekä sosiaalisen median kautta. Ennakoitavissa olevissa isommissa tapahtumissa lehdistötiedotteita tehdään kaksi, joista toinen julkaistaan ennen tapahtumaa. Tarvittaessa median edustajat voivat osallistua tapahtumaan. Toinen tiedote julkaistaan heti tapahtuman jälkeen. Erityisestä syystä voidaan liittokokouksessa hyväksyä erityinen julkilausuma. Yhteistoimintaa liiton ja jäsenyhdistysten viestinnän kokonaisuuden tehostamiseksi kehitetään INTERNET Liiton kotisivuja julkaistaan liiton omistamalla verkkotunnuksella Rauhanturvaajalehden sivuja julkaistaan verkkotunnuksella Liiton Rauhanturvaajat vertaisina Tukea kotona ja kaukana -projektin kotisivuja julkaistaan verkkotunnuksella Liiton internetsivuille pyritään saamaan toimintavuonna rakennetuksi myös englanninkielinen esittely. Myös sosiaalisessa mediassa liitto on läsnä. Liitolla on Facebookissa tiedotussivusto osoitteessa https://www.facebook.com/rauhanturvaajaliitto. Liitolla on Facebookissa myös oma ryhmä SRTL Suomen Rauhanturvaajaliitto. Ryhmässä julkaistaan mm. liiton tiedotteita. Twitterissä liitolla on myös oma sivu osoitteessa https://twitter.com/rtliitto. Sivu 9

10 6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Rauhanturvaajaliiton kansainvälisen yhteistoiminnan painopiste on edelleen pohjoismaisessa yhteistyössä. Yhteistyön sisällöllinen painopiste on kriisinhallintaveteraanien tukiasioissa. Pohjoismainen yhteistyö on edistänyt kriisinhallintaveteraanien asiaa myös Suomessa. Yhteistyön (Board of Nordic Blue Berets, BNBB) puheenjohtajuus on toimintavuonna Tanskalla. Liitto edustaa myös sotiemme veteraanijärjestöjä Maailman Veteraanijärjestössä osallistumalla aktiivisesti järjestön Euroopan asioiden pysyväiskomitean (SCEA) toimintaan sekä joka kolmas vuosi järjestettävään yleiskokoukseen. Toimintavuonna järjestetään yleiskokous Puolassa. Pääteemana kaikissa kansainvälisissä tapahtumissa on veteraanituki ja sen kehittäminen. Lisäksi pyritään lisäämään yleistä tietoisuutta veteraaniorganisaatioista ja veteraaneista sekä heidän tarpeistaan ja tavoitteistaan. Järjestöjen yhteistoimintaa tukee Pohjoismaiden puolustushallintojen yhteistyö (NORDEFCO), jossa käsitellään myös veteraaniasioita THE BOARD NORDIC BLUE BERETS -TOIMINTA Yhteispohjoismaisen johtoryhmän (BNBB 2015) kokous pidetään Ruotsissa. Samassa yhteydessä pidetään myös VETU-työryhmän kokous. Kokouksen osallistuu liiton puheenjohtaja, kansainvälisen toiminnan sihteeri, veteraanitukivastaava sekä yksi vertaistukihenkilö MAAILMAN VETERAANIJÄRJESTÖ Liitto on jäsenenä Maailman veteraanijärjestössä (MVJ, WVF). Maailmanjärjestön toiminnassa ollaan kiinteässä yhteistyössä pohjoismaisten veljesjärjestöjen kanssa. Painopiste on Euroopan sektorin toiminnassa. Järjestön Euroopan asioiden pysyväiskomitean (SCEA) Pohjois-Euroopan maiden työryhmän puheenjohtajana jatkaa Tom Asplund. Liitto edustaa MVJ:ssä myös sotiemme veteraanijärjestöjä näiden pyynnöstä KANSAINVÄLISET TEEMAPÄIVÄT YK:n kansainvälisenä rauhanturvaajien päivänä ja YK-päivänä järjestetään juhlatilaisuuksia joko jäsenyhdistysten omin voimin tai yhteistyöässä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Juhlapäivinä kunnioitetaan kriisinhallintatehtävissä menehtyneiden sekä sankarivainajien muistoa. Helsingin Hietaniemessä pidettävään muistotilaisuuteen osallistuvat liiton johdon lisäksi myös puolustusministeriön ja Pääesikunnan edustajat. Tilaisuuden järjestelyistä vastaa Helsingin Rauhanturvaajat ry. YK:n rauhanpäivän yhteydessä järjestetään kahdeksatta kertaa yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa Koko kansa kävelemään -tapahtuma. Ruotsissa vietetään veteraanien lippupäivää Norjassa vietetään veteraanipäivää 8.5. Tanskassa vietetään veteraanipäivää ja Veteraanien lippupäivää 5.9. Virossa vietetään veteraanipäivää huhtikuussa. Tilaisuuksiin liitolla on pysyväiskutsut. Liitto harkitsee tapauskohtaisesti osallistumisesta muistamisella tai valtuuskunnalla UDRIA JA ADMIRAL PITKA TUOMARITOIMINTA VIROSSA Perinteinen UTRIA talvipartiokilpailu Itä-Virossa Narvan-Sillamäen alueella järjestetään ja PITKA tiedustelupartiokilpailu on Liitto tukee näiden kilpailuiden Pääkaupunkiseudun Rauhanturvaajien koordinoimaa tuomaritoimintaa. 7. YHTEISTOIMINTA PUOLUSTUSVOIMIEN JA MUIDEN JÄRJESTÖJEN KANSSA Suomen Rauhanturvaajaliiton tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat puolustusministeriö, puolustusvoimat, Raha-automaattiyhdistys, URLUS-säätiö, Kaatuneiden Muistosäätiö, Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK), Kriisinhallintakeskus (CMC-Finland), sotiemme veteraanijärjestöt, Tammenlehvän perinneliitto sekä muut reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöt. Sivu 10

11 7.1. MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYS (MPK) Liitto on Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen perustajajäsen. Toimintavuonna liitolla on varajäsenyys MPK:n hallituksessa sekä edustus hallinto- ja koulutusvaliokunnissa. Näin liitolla on mahdollisuus vaikuttaa MPK:n strategiaan, koulutussuunnitteluun ja kurssitarjontaan. MPK:n koulutustoimintaan osallistutaan aktiivisesti sekä yhdistyksinä että vapaaehtoisina reserviläisinä. Kouluttajatehtävissä toimivien liiton jäsenyhdistysten jäsenten tulisi ilmoittaa edustavansa ensisijaisesti Rauhanturvaajaliittoa. Yhdistysten tulee olla entistä aktiivisemmin yhteistyössä alueen muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa ja pyrkiä sisällyttämään MPK:n kurssitarjontaan erityisesti rauhanturvaajan kokemusperäiseen osaamiseen perustuvia kursseja (esim. kohteen suojaaminen). Tuoreella operaatiokokemuksella varustettuja reserviläisiä tulee kannustaa hakeutumaan vapaaehtoisiksi kouluttajiksi PUOLUSTUSVOIMAT JA PUOLUSTUSMINISTERIÖ Puolustusministeriöön pidetään yhteyttä palvelussuhteen ehtoihin ja kriisinhallintaveteraaniohjelman toteutukseen liittyvissä asioissa. Puolustusvoimissa tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Pääesikunta (PE), Maavoimien Esikunta (MAAVE), Porin Prikaati (PORPR), Puolustusvoimien Kansainvälinen Keskus (PVKVK) sekä Sotamuseo. Varuskuntien ja jäsenyhdistysten yhteistyötä toteutetaan paikallisten olosuhteiden mukaan. PE:n kanssa solmittu yhteistyösopimus ( ) koskien rauhanturvaajien psykososiaalisen tuen järjestämisestä sekä PORPR:n kanssa puolivuosittain päivitettävät yhteistyömuistiot muodostavat perustan yhteistyölle. PVKVK pitää YKSK 1-2:a perinnejoukko-osastonaan. YKSK:n perinnekilta toimii suoraan yhteistyössä PVKVK:n kanssa. Kilta on myös liiton jäsen. Liitto osallistuu NORDEFCO-yhteistyöhön kriisinhallintaveteraaniasioissa SOTIEMME VETERAANIJÄRJESTÖT Sotiemme veteraanijärjestöjä ovat Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto sekä Rintamaveteraaniliitto. Näitä järjestöjä edustaa keskitetysti Veteraaniliittojen valtuuskunta (VEVA), jonka puheenjohtajana toimii vuorotellen kunkin veteraanijärjestön puheenjohtaja. Veteraanijärjestöt perustivat vuonna 2003 Tammenlehvän Perinneliiton, jossa on 23 jäsenliittoa. Myös SRTL on perinneliiton jäsen. Tulevien vuosien tärkein tavoite on siirtää veteraanisukupolven perinteet nuoremmille sukupolville ja päättää perinteiden vaalimisen suuntaviivat. Rauhanturvaajaliitto osallistuu tähän työhön niin liiton kuin yhdistysten tasolla. Yhteistoimintaa kaikkien veteraanijärjestöjen kanssa kehitetään muuttuvassa asetelmassa sotiemme veteraanien lukumäärän nopeasti pienentyessä. Kriisinhallintaveteraanien lukumäärä on jo ylittänyt sotiemme veteraanien määrän. Liiton tavoitteena on ylläpitää hyvät yhteistyösuhteet veteraanijärjestöihin myös paikallis- ja aluetasolla tässä muuttuvassa tilanteessa. Vuosittaiset yhteiset tapahtumat pyritään sijoittamaan yhteistyössä toimintasuunnitelmiin. Liiton johto pitää kiinteää yhteyttä kaikkiin veteraanijärjestöihin. Osallistuminen Maailman veteraanijärjestön kokouksiin valmistellaan yhteistyössä. Liiton johto osallistuu myös vuosittain pidettäville valtakunnallisille veteraanipäiville. Vuonna 2015 kansallisen veteraanipäivän valtakunnalliset tilaisuudet järjestetään Hämeenlinnassa MUUT JÄRJESTÖT Liitto on edustettuna Reservin neuvottelukunnassa ja neljässä vapaaehtoisen maanpuolustuksen alueellisessa neuvottelukunnassa (Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi ja Pohjois-Suomi). Liitto osallistuu aktiivisesti puolustusvoimauudistuksen yhteydessä järjestöille määritettyjen tehtävien toteutukseen vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa. Liitto toimii hyvässä yhteistyössä kaikkien reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöjen kanssa. Liitto on yhteisöjäsenenä Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa (Vapepa). Jäsenyhdistykset osallistuvat Vapepan toimintaan alueillaan. Yhteistyötä Suomen YK-liiton kanssa jatketaan osallistumalla sen hallintoon ja tapahtumiin. Edustautumista YK-liiton hallituksessa pyritään jatkamaan myös toimintavuonna. Liitto jatkaa osallistumista myös kansalaisjärjestöjen KATU-ohjausryhmän toimintaan. Sivu 11

12 8. TALOUS Kouluissa ja erilaisissa kansalais- ja järjestötilaisuuksissa jatketaan esitysten ja luentojen pitämistä YK:sta ja muista kansainvälisistä turvallisuusjärjestöistä sekä rauhanturvaamisen ja kriisinhallinnan merkityksestä maailmanrauhan ja turvallisuuden edistämisessä. Liitto osallistuu ulkoministeriön ja muun valtionhallinnon tilaisuuksiin kriisinhallinnan asiantuntijana. Liitto osallistuu yhdessä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa ampumatoimintaa koskevaan edunvalvontaan. Liiton varsinainen toiminta vuonna 2015 perustuu edelleen vapaaehtoistyöhön. Palkattuun henkilöstöön on mahdollisuus vain RAY projektin osalta. Ministeriöiden, puolustusvoimien ja muiden tukijoiden taloudelliset tuet ja avustukset sekä muut tuet ovat liitolle merkityksellisiä. Liiton toiminnan laajentuessa ja menopaineiden kasvaessa panostus veteraanitukeen ja yhdistysten luottamus- ja toimihenkilöiden kouluttamiseen sekä järjestö- että veteraanityöhön vaatii lisää taloudellisia resursseja ja entistä tarkempaa taloudellisten voimavarojen kohdistamista. Liiton oman jäsenrekisterin avulla pystytään tehostamaan jäsenmaksujen perintää ja seurantaa liiton/lehden tilityksissä liitossa ja jäsenyhdistyksille. Jäsenrekisteriä kehitetään edelleen palvelemaan myös liiton taloutta koskevissa asioissa. Kaatuneiden Muistosäätiöltä saatava taloudellinen tuki kohdistetaan ja ohjataan Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n Veteraanirahastoon. Rahasto on tarkoitettu veteraanitoiminnan, liiton jäsenyhdistysten jäsenten ja sotiemme veteraanien sekä heidän huoltonsa varassa olevien henkilöiden ja heidän yhdistystensä tukemiseen taloudellisissa vaikeuksissa. Liiton henkilöjäsenmaksu vuonna 2015 on kahdeksan (8) euroa. Jäsenyhdistysten toimialuejäsenen jäsenmaksu on nolla (0) euroa. Yhdistysten kannatusjäseniltä liitto perii kaksi (2) euroa rekisterinhoitomaksua. Liiton kannattajajäsenyhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2015 on kahdeksan (8) euroa. Kannattajajäsenyhdistysten kannatusjäseniltä liitto perii kaksi (2) euroa rekisterinhoitomaksua. Liiton jäsenmaksun lehden osuus vuonna 2015 on henkilöjäseniltä 19 euroa, toimialuejäseniltä nolla (0) euroa. Liitto toivoo, että yhteistyötahot, ministeriöt, puolustusvoimat, säätiöt sekä muut tukijat jatkavat liiton ja lehden tukemista kaikissa muodoissaan. Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Hallitus Sivu 12

13 Suomen Rauhanturvaajaliiton toimintasuunnitelma 2015 liite 1 KOKOUSKALENTERI 2015 Liittokokoukset, liiton hallituksen ja valtuuskunnan kokoukset TVK Hallitus Kevätliittokokous Jyväskylä TVK Hallitus TVK Syysliittokokous Rauma TVK 4 Muut hallituksen järjestämät kokoukset Toimitusneuvosto Toimitusneuvosto Toimitusneuvosto Toimitusneuvosto Toimitusneuvosto Järjestökoulutus Muut tapahtumat Kansallinen veteraanijuhla kevät WVF SCEA kokous Kv-rauhanturvaajien päivä 4.7. Liiton golf-kilpailut Liiton kesäpäivät??? elokuussa Falling Plates -kilpailut Veteraanikävely RT-seminaari Maanpuolustus-seminaari Liikuntakoulutus ja urheilutapahtumat helmikuu Kaukopartiohiihto, Utti. Matkoina 75 tai 300 km. Yhteyshenkilö: Pekka Kuosa, Keski-Uudenmaan Rauhanturvaajat, Finlandia-hiihto, Lahti. Matkoina on 32 tai 60 km, Yhteyshenkilö: Sami Aho, Kymenlaakson Rauhanturvaajat, Körmy Open -biljarditurnaus, Tampere. Pirkanmaan Rauhanturvaajat 2.5. SRTL:n Perinnease mestaruuskilpailut, Niinisalo. Yhteyshenkilö Matti Lappalainen, Pirkanmaan Rauhanturvaajat, puh Raatteentien Marssi, Suomussalmi. Matka n.18 km. Yhteyshenkilö: Ermo Saari, Kainuun Rauhanturvaajat, Kesäyön marssi, Turku. Matkat ovat siviileille 10, 20, 30, ja 40 km, sotilaille 30 tai 40 km. Yhteyshenkilö: Altti Lindgren, Suur-Savon Sinibaretit, Salpavaellus, Miehikkälä. Yhteyshenkilö: Terho Ahonen Kymenlaakson Rauhanturvaajat Sulkavan Suur-soudut, Sulkava. SRTL:n joukkue osallistuu kirkkovenesoutuun, matkana on km. Yhteyshenkilö: Riku Tenhunen Keski-Suomen Rauhanturvaajat; Nijmegen Marssi, Hollanti. Yhteyshenkilö: Altti Lindgren, Suur- Savon Sinibaretit, elokuu Fasse tunturigolf, Kittilässä. Lapin Rauhanturvaajat elokuu Falling Plates, Kouvola (vastuu: Kymenlaakson Rauhanturvaajat ry, syyskuu RESUL:n Falling Plates -ammunta Vesivehmaalla Sivu 1

14 20.9. YK:n rauhanpäivän liikuntatapahtuma, paikkakunnittain. Valtakunnallinen tapahtuma järjestetään Porissa. lokamarraskuu Körmy Open -keilausturnaus, Tampere. Pirkanmaan Rauhanturvaajat Suomen Rauhanturvaajaliitto ry. Hallitus Sivu 2

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty liittokokouksessa Kemissä 19.10.2013 Toimintasuunnitelma 2014 1. YLEISTÄ Suomen Rauhanturvaajaliitto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty liittokokouksessa Raumalla 17.10.2015 Toimintasuunnitelma 2016 1. YLEISTÄ Suomen Rauhanturvaajaliitto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi hallituksen esitys 16.9.2012 Toimintasuunnitelma 2013 1. YLEISTÄ Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n (SRTL) toimintaa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty liittokokouksessa 29.10.2011 Toimintasuunnitelma 2012 1. YLEISTÄ Liiton toimintaa ohjaavat liiton

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty syysliittokokouksessa 30.10.2010 Toimintasuunnitelma 2011 1. YLEISTÄ Liiton toimintaa ohjaavat liiton

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty liittokokouksessa Lahdessa 10.10.2009 Toimintasuunnitelma 2010 1. YLEISTÄ Liiton toimintaa ohjaavat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hallituksen esitys 22.9.2016 Toimintasuunnitelma 2017 1. YLEISTÄ Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n (SRTL) toimintaa

Lisätiedot

SUOMEN RAUHANTURVAAJALIITON (SRTL) STRATEGIA 2008-2012

SUOMEN RAUHANTURVAAJALIITON (SRTL) STRATEGIA 2008-2012 SUOMEN RAUHANTURVAAJALIITON (SRTL) STRATEGIA 2008-2012 1 Liiton tarkoitus ja toiminta-ajatus Liiton tarkoitus on toimia Yhdistyneitten Kansakuntien turvallisuusneuvoston valtuuttamissa ja muissa sotilaallisesta

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Taas on vuosi vaihtunut. Yhdistys piti syyskokouksensa ilman suurempia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 4 3.4 Urheilutoiminta... 4

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2018

Toimintasuunnitelma 2018 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hallituksen esitys 27.9.2017 Toimintasuunnitelma 2018 1. YLEISTÄ Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n (SRTL) toimintaa

Lisätiedot

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n vuoden 2014 vuosikertomus

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n vuoden 2014 vuosikertomus Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty liittokokouksessa Jyväskylässä 16.5.2015 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n vuoden 2014 vuosikertomus

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2014 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 2/2014 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 2/2014 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hei, Yhdistystämme vaivaa sama ongelma kuin muitakin yhdistyksiä. Toimintamme kuihtuu entisestään.

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

SUOMEN RAUHANTURVAAJALIITTO maanpuolustus- ja veteraanijärjestö - kriisinhallinnan asiantuntija

SUOMEN RAUHANTURVAAJALIITTO maanpuolustus- ja veteraanijärjestö - kriisinhallinnan asiantuntija Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi STRATEGIA 2012-2015 Hyväksytty liittokokouksessa 29.10.2011 SUOMEN RAUHANTURVAAJALIITTO maanpuolustus- ja veteraanijärjestö

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 KORPILAHDEN RESERVILÄISET RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 KORPILAHDEN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2018 KORPILAHDEN RESERVILÄISET RY Sisältö A. Toiminnan arvot ja toiminta-ajatus B. Toiminnan painopistealueet vuonna 2018 C. Toiminta vuonna 2018 1. Päätapahtumat ja toiminta vuonna

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 5 3.4 Urheilutoiminta... 5

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

SUOMEN RAUHANTURVAAJALIITON STRATEGIA 2016-2020

SUOMEN RAUHANTURVAAJALIITON STRATEGIA 2016-2020 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi HYVÄKSYTTY LIITTOKOKOUKSESSA 17.10.2015 SUOMEN RAUHANTURVAAJALIITON STRATEGIA 2016-2020 Suomen Rauhanturvaajaliiton

Lisätiedot

RAUHAN PUOLESTA YHDESSÄ KÄVELLEN

RAUHAN PUOLESTA YHDESSÄ KÄVELLEN RAUHAN PUOLESTA YHDESSÄ KÄVELLEN VALTAKUNNALLINEN RAUHANKÄVELY KUOPIOSSA 18.9.2011 Kävelytapahtuma 18.9. klo 12 15 Valkeisenlammella Kuopiossa 1 Pohjois-Savon Rauhanturvaajat ry, www.pohjois-savonrauhanturvaajat.org

Lisätiedot

Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan 10.11.2014 LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on tukea maanpuolustusta

Lisätiedot

KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ

KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ RESERVILÄISLIITTO ON AVOIN KAIKILLE Reserviläisliitto on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, johon kuuluu lähes 40.000 suomalaista. Joukossa on sekä miehiä että naisia.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa Kilpailumaksut Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, Reserviläisurheiluliitto ry RESUL:n kilpailutoiminta Kilpailutoiminnan organisointi Puolustusvoimien tuki Yhteistyö MPK:n kanssa Yhteistyö reservipiirien

Lisätiedot

Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry

Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisältö 1 Toiminnan perusteet... 3 1.1 Toiminta-ajatus... 3 1.2 Toiminnan arvot... 3 1.3 Keskeiset tehtävät... 3 2 Tavoitteet vuodelle 2016...

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2008

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2008 SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli ry:n 17.toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa oli 107 + 2 kannattajajäsentä. 21.9. järjestettiin

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Kuva: Tuomas Kaarkoski

Kuva: Tuomas Kaarkoski Kuva: Tuomas Kaarkoski RESERVILÄISLIITTO ON SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUS- JÄRJESTÖ. RESERVILÄISLIITTO ESITTÄYTYY Koko valtakunnan kattava puolustusjärjestelmämme perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN MAANPUOLUSTUKSEN TUKI RY www.pkreservi.fi 1 1. YLEISTÄ TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Varsinais-Suomen Reserviläispiirin toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Toimintasuunnitelma Varsinais-Suomen Reserviläispiirin toimintasuunnitelma vuodelle 2018 Varsinais-Suomen Reserviläispiirin toimintasuunnitelma vuodelle 2018 Varsinais-Suomen Reserviläispiirin toimintasuunnitelma 2018 Vuoden painopistealueet ovat Reserviläisliiton linjausten mukaisesti: 1.

Lisätiedot

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n vuoden 2008 toimintakertomus

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n vuoden 2008 toimintakertomus Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty kevätliittokokouksessa Kuopiossa 7.3.2009 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n vuoden 2008 toimintakertomus

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY.

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014. YLEISTÄ Vuosi 2014 on yhdistyksen 58. toimintavuosi. Jatketaan omalla valitulla

Lisätiedot

Kuva: Tuomas Kaarkoski

Kuva: Tuomas Kaarkoski Kuva: Tuomas Kaarkoski RESERVILÄISLIITTO ON SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUS- JÄRJESTÖ. Kuva: Kari Virtanen RESERVILÄISLIITTO ESITTÄYTYY Koko valtakunnan kattava puolustusjärjestelmämme perustuu yleiseen asevelvollisuuteen

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK Isänmaallisuus Vapaaehtoisuus Osaaminen Kuva Joonas Pehkonen Maanpuolustuskoulutusyhdistys Perustettiin vuonna 1993 valtakunnalliseksi organisaatioksi, joka kouluttaa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Häjyt r.y., johtokunnan kokous, Kurikka, Paulapieksujen maja 4.10.2014, 1. Häjyt r.y., syyskokous, Kauhava (Härmä), Hunurijärvi 22.11.2014 Hölkkä- ja kuntoliikuntaseura Häjyt ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

PALKITSEMISSÄÄNNÖT. Sukeltajaliitto ry 8.9.2013

PALKITSEMISSÄÄNNÖT. Sukeltajaliitto ry 8.9.2013 PALKITSEMISSÄÄNNÖT Sukeltajaliitto ry 8.9.2013 PALKITSEMISSÄÄNNÖT 1. YLEISPERIAATTEET JA YLEISET SÄÄNNÖT 1.1. Mistä palkitaan Sukeltajaliitto ry:n varsinaiselle tai yhteisöjäsenelle, yhteistyökumppanille

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT RY.

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT RY. SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT RY. JÄSENTIEDOTE 1/2013 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvä yhdistyksen jäsen, Tämä jäsentiedote 1/2013 on myös yhdistyksen

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2016 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 EKL:n Pohjois-Karjalan piiri ry 2 YLEISTÄ: Piirin 46. toimintavuotena keskitymme jäsenyhdistysten toimintamahdollisuuksiin. Piirin tarkoituksena on tukea ja ohjata liiton hallituksen

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

UPSEERIEN AMPUMAYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2017

UPSEERIEN AMPUMAYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 UPSEERIEN AMPUMAYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. HALLINTO JA JÄSENISTÖ 1.1 Hallinnon ja toiminnan kehittäminen Laaditaan hallituksen vuosityösuunnitelma Kannustetaan alaosastoja laatimaan osaltaan

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions teema: Me Palvelemme Kansainvälisen presidentin teema: In a World of Service Palvelun Maailmassa Kotimainen teema: Palvelulla Hyvinvointia Piirin

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

Salon Seudun Rauhanturvaajat ry:n vuoden 2013 toimintakertomus

Salon Seudun Rauhanturvaajat ry:n vuoden 2013 toimintakertomus SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT RY 1/6 ry:n vuoden 2013 toimintakertomus YLEISTÄ Vuosi 2013 oli ry:n 23. toimintavuosi. Vuoden merkittävin tapahtuma oli Kansainväliseen Rauhanpäivään liittyvä Kansa kävelemään

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2017 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala VAPAAEHTOISTOIMINTAAN UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala 1.10.2016 Vapaaehtoistoiminnan toimintamalli Uudenmaan Martoissa Piiri Kouluttaa vapaaehtoisia Tukee, kannustaa ja ohjaa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 14.2.17 Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Sote-järjestöillä on edustus Sote-Savotan alatyöryhmissä. Työryhmissä on myös saamelaisedustus. 2) Kainuu:

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 S I S Ä L T Ö TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 1. Aatteellinen toiminta 2. Kuntoliikunta- ja maastotoiminta 3. Ampuma- ja kilpailutoiminta 4. Muu toiminta

Lisätiedot

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015... yhdessä... JYVÄSKYLÄN LATU RY TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. YLEISTÄ Jyväskylän Ladun tavoitteena on edistää kaiken ikäisten kuntoa ja terveyttä,

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2013 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 2/2013 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 2/2013 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvä jäsen, Syksyn lähestyessä on taas jäsentiedotteen aika. Haluan muistuttaa jäsenistöä yhdistyksemme

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 18.11. Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Lapin liiton nimeämällä järjestöneuvottelukunnalla on iso rooli soteuudistuksen valmistelutyössä. Järjestöneuvottelukunnan

Lisätiedot

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Logistiikkaupseerit ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Suomen valtakunnan

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia 2018-2021 Liiton kansainvälisen strategian yleiset periaatteet 1/2 Suomen Akateemisten Naisten Liitto (SANL) on osa kansainvälistä korkeasti

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot