Toimintasuunnitelma 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2010"

Transkriptio

1 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, Ylöjärvi Hyväksytty liittokokouksessa Lahdessa Toimintasuunnitelma YLEISTÄ Liiton toimintaa ohjaavat liiton säännöt, niiden pohjalta laadittu strategia ja syysliittokokouksen hyväksymä vuosittainen toimintasuunnitelma talousarvioineen. Muutaman vuoden jatkunut liiton toiminnan voimakas kehittäminen ja oman, itsenäisen profiilin nosto on edellyttänyt kaikkien käytettävissä olevien resurssien ottamista käyttöön. Jäsenyhdistysten yleinen osallistuminen liiton toimintaan on osoittanut, ettei juurikaan lisäresursseja ole käytettävissä toiminnan edelleen kehittämiseksi. Sen sijaan passiivisiksi osoittautuneiden yhdistysten toiminnan kehittämiseen paneudutaan. Toiminnan painopiste vuonna 2010 on nykyisten toimintojen kehittämisessä. Yksi osa-alue, jota painotetaan, on liiton sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen, joka on viimeisen vuoden aikana kehittynyt tuntuvasti, mutta vaatii vielä kehittämistä erityisesti jäsenyhdistyksistä liiton hallituksen suuntaan. Yhteistoimintasopimus puolustusvoimien kanssa ja uuden, liiton oman jäsenrekisterin käyttöönotto asettavat myös lisähaasteita tulevalle vuodelle. Tehokas jäsenyhdistysten toimihenkilöiden koulutus on merkittävällä tavalla esillä vuoden 2010 toiminnassa. Odotettavissa olevasta vilkkaasta toimintavuodesta huolimatta liiton jäsenmaksu ja lehden tilausmaksu pidetään ennallaan. Veteraanityösektorilla liiton strategia määrittää päätehtäväksi jäsenistöstä ja heidän läheisistään huolehtimisen. Painopistealueeksi on nimetty myös sotiemme veteraanien tukeminen ja heidän perinteensä vaaliminen ja siirtäminen nuorimmille sukupolville. Nämä kaksi toimintoa on yhdistetty veteraanitueksi. Tässä kuvattu veteraanityö kokonaisuudessaan muodostaa liiton tärkeimmän toimialueen, jonne myös pääosa taloudellisista ja toiminnallisista resursseista on suunnattava. Liitolla on myös mahdollisuus tukea taloudellisesti jäsenyhdistysten toimintaa tällä sektorilla. Liiton päivystävä puhelin on operatiivisesti toimintavalmis. Tarvitaan kuitenkin vielä melkoista panostusta sen julkisuuskuvan parantamiseksi sekä rauhanturvaajien että sotiemme veteraanien keskuudessa. Pelkkä tiedottaminen omassa lehdessä ei riitä. Maanpuolustussektorilla toiminta keskittyy edelleen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä (MPK) toimimiseen ja tilaisuuksien järjestämiseen MPK:n kursseina. Yhdistyksen toimintaan on odotettavissa muutoksia puolustusvoimien aluehallinnossa tapahtuvien muutosten seurauksena vuoden 2010 alussa. Liiton hallitus seuraa tilannetta. Perinnetyön sektorilla liitto jatkaa oman, maanpuolustusjärjestöjen joukossa ainutlaatuisen, perinteen ja missioissa syntyneen yhteisöllisyyden vaalimista. Tämän perinnetyön näkyvimpiä muotoja tulevat olemaan erilaiset museo- ja historian taltiointihankkeet. Hankkeita tuetaan mm. muistoesineiden myynnistä saaduilla varoilla. Suomessa on yli rauhanturvaajaa, joista vain n on liiton jäseniä. Liitto on panostanut jo muutaman vuoden jäsenmäärän lisäämiseen tyydyttävällä lopputuloksella. Tätä työtä jatketaan tavoitteena 8000 jäsenen määrä vuonna Tämä kuitenkin edellyttää jokaiselta henkilöjäseneltä henkilökohtaista panostusta. Liiton hallitus kohdistaa jäsenhankintansa ensi sijaisesti nuoriin rauhanturvaajiin. Tässä projektissa liiton lehdellä, jonka nimi muuttui Rauhanturvaajaksi, on huomattava rooli. Sivu 1

2 2. JÄRJESTÖTOIMINTA 2.1. LIITON JA SEN HALLINNON KOKOUKSET Kevätliittokokous pidetään Kankaanpäässä ja syysliittokokous Hämeenlinnassa Liiton hallitus ja järjestävät yhdistykset vastaavat yhteistyössä kokousjärjestelyistä ja aikatauluista. Valmisteluvaiheessa tukeudutaan liiton uusittuun kokousjärjestelyohjeeseen. Liiton hallitus kokoontuu kaksi kertaa. Työvaliokunta kokoontuu 3-4 kertaa. Lisäksi liiton hallitus järjestää kaksi kokousta liiton historiikin valmistelua varten sekä yhden kokouksen liiton strategian tarkistamiseksi vuosille Rauhanturvaaja-lehden toimitusneuvosto kokoontuu 2-3 kertaa erikseen sovittuna aikana. Kokouskalenteri on liitteessä (liite1) KOULUTUSTOIMINTA Liiton koulutustoimintaa johtaa ja koordinoi koulutuspäällikkö hallituksen ohjeiden mukaan. Jäsenyhdistysten veteraanitukihenkilöille järjestetään 20 hengelle peruskurssi Tikkakoskella sekä täydennyskurssit 20 hengelle kesällä Porin Prikaatissa ja 20 hengelle Tikkakoskella. Myös Oulussa ja pääkaupunkiseudulla pyritään järjestämään veteraanitukihenkilöille koulutustapahtuma. Jäsenyhdistysten johdolle järjestetään järjestökoulutuspäivät syksyllä. Liiton edustajat osallistuvat MPK:n järjestämään maanpuolustusjärjestöjen yhteistoimintaseminaariin. MPK:lle tarjotaan mm. maakuntajoukkojen koulutukseen suunnattuja kohteensuojauskursseja tai niiden osioita ja yhdistykset järjestävät tuleville rauhanturvaajille rauhanturvaajakursseja. Liiton ampumakouluttajakurssi järjestetään Säkylässä EDUNVALVONTA Liitto antaa oikeudellista neuvonta- ja muuta apua jäsenyhdistyksilleen ja niiden jäsenille palvelussuhteeseen liittyvissä kysymyksissä. Lakimiesverkoston toimintaa kehitetään edelleen. Liitto seuraa erityisesti rauhanturvaamista ja kriisinhallintaa koskevaa lainsäädäntöä ja antaa tarvittaessa asiaa koskevia lausuntoja ja kannanottoja. Liitto jatkaa Reserviläisliitto ry:n ja Reserviupseeriliitto ry:n kanssa yhteistoiminnassa kriisinhallintatehtäviin lähtevien reserviläisten perehdyttämistä tuleviin tehtäviin ja palvelussuhteen ehtoihin. Toiminnan kehittäminen käynnistettiin kesällä Toimintaa pyritään kehittämään myös yhteistoiminnassa puolustusvoimien kanssa uuden johtamis- ja hallintojärjestelmän puitteissa. Liitto pyrkii pääsemään mukaan puolustusministeriön ja puolustusvoimien henkilöstöryhmien liittojen välisiin rauhanturvaamista koskeviin palkkaneuvotteluihin tarkkailijana KANNUSTUSJÄRJESTELMÄ Liiton toiminnan kannustusjärjestelmä muodostuu yksittäisille rauhanturvaajille jaettavista kotimaisista ja pohjoismaisista huomionosoituksista sekä erilaisista kilpailutoimintaan liittyvistä palkinnoista. Liiton palkitsemistoimikunta Pajatso valmistelee yhdistysten esitykset työvaliokunnalle, joka esittelee palkittavat liiton hallitukselle. Vuoden 2010 määräajat ovat seuraavat: mennessä on jätettävä seuraavat anomukset: o Valtiolliset kunniamerkit: VR o Rauhanturvaajaliiton 1.lk ja 2.lk Ansioristi o Pohjoismainen pronssinen ansiomitali o Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n hopeinen ansiomerkki Sivu 2

3 mennessä on jätettävä seuraavat anomukset: o Valtiolliset kunniamerkit: SL ja SVR o Pohjoismainen hopeinen ansiomitali o Pohjoismainen pronssinen ansiomitali o Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n hopeinen ansiomerkki Liiton hallitus nimeää vuoden rauhanturvaajan. Valinta julkaistaan syysliittokokouksessa JÄSENHUOLTO Vuoden alusta otetaan käyttöön uusi SRTL-Nekkari-jäsenrekisteri. Rekisterin pohjana on Oy Bitti Ab:n kehittämä tuote Liitto-Nekkari. Rekisterin ominaisuuksia tullaan käyttämään jäsenhuollon kehittämiseen ja terävöittämiseen. Rekisterin ylläpitoa hajautetaan enemmän jäsenyhdistysten hoidettavaksi. Rekisteriasioita ja jäsenhuoltoa jäsenyhdistyksissä hoitaa erikseen tehtävään nimetty rekisterivastaava. Liiton rekisterivastaavana ja yhdyshenkilönä palveluntarjoajaan toimii järjestöpäällikkö. Liitto tehostaa jäsenyyden markkinointia toimialueella olevien rauhanturvaajien keskuudessa. Kriisinhallintatehtäviin lähtevien rotaatiokoulutuksen yhteydessä pidettävissä liiton infotilaisuuksissa kriisinhallintatehtäviin lähteville rauhanturvaajille tarjotaan maksutonta toimialuejäsenyyttä. Toimialuejäsenyys on varsinainen jäsenyys, jonka jäsenmaksu ensimmäisenä kalenterivuonna on maksuton. Jäsenmäärää pyritään toimintavuonna kasvattamaan viisi prosenttia YHDISTYSKILPAILUT Liiton hallitus nimeää Vuoden yhdistyksen Jäsenmäärän kasvun edistämiseksi kilpaillaan Kypros-veistoksesta jäsenyhdistysten välisinä kiertopalkintoina. Liiton hallitus päättää vuoden 2009 Taistelijan Tolppa -kiertopalkinnon saajan. Palkinto jaetaan yksittäiselle henkilölle tai yhteisölle edellisen toimintavuoden aikana tehdystä merkittävästä liiton tarkoitusperiä edistävästä teosta. Messi-Kello-kiertopalkinto jaetaan toimintavuonna parhaiten tiedottamisessaan onnistuneelle jäsenyhdistykselle. Messi-Kellon saajan valitsevat liiton tiedottaja yhdessä kiertopalkinnon luovuttajan Hölkkäri On Web ry:n kanssa. Kilpailujen voittajat julkistetaan ja palkitaan kevätliittokokouksen 2011 yhteydessä. Verenluovutuskiertopalkinnosta otellaan Kilpailun voittaja julkistetaan syysliittokokouksessa PERINNETYÖ Liiton perinnetyön näkyvimpiä muotoja ovat erilaiset historian taltiointi- ja museohankkeet. Liitto jatkaa aktiivista yhteistyötä Merkkimuseon kanssa perinnetyön keräämiseksi ja laajentaa toimintaa tarpeen mukaan myös muun perinnemateriaalin taltioimiseksi. Liitto jatkaa yhdessä (Puolustusvoimien ja) Sotamuseon kanssa projektia rauhanturvaamisen teema-näyttelyn järjestämiseksi ja perinnemateriaalin sijoittamiseksi pysyvästi Sotamuseoon tai jonkun aselajimuseon yhteyteen. Hankkeeseen suunnataan työapua ja taloudellista tukea mahdollisuuksien mukaan. Liiton hallitus perustaa työryhmän, jonka tehtäviä ovat aktiivisen perinnetaltioinnin käynnistäminen liitto- ja yhdistystasolla sekä hankkeiden tueksi suunnattujen varojen käytön koordinoiminen. 3. VETERAANITUKI Liiton strategiaan kuuluu vuosina veteraanituki, joka jakautuu kahteen osaan: tuki rauhanturvaajille sekä heidän omaisilleen (Kotona ja Kaukana -toiminta) ja tuki sotiemme veteraaneille ja heidän perintönsä vaaliminen. Sivu 3

4 Vuoden 2008 joulukuussa solmittu kumppanuussopimus puolustusvoimien kanssa on lähtenyt hyvin käyntiin. Jatkamme psykososiaalisen tuen järjestelyjen kehittämistä tiiviissä yhteistyössä puolustusvoimien kanssa. Erityisesti paneudutaan kotiuttamistilanteissa järjestettäviin tarkastuksiin ja haastatteluihin. Puolustusvoimat tuntee myös vastuunsa kotiuttamisen jälkeen ilmenneiden ongelmien ratkaisemisessa niissä tapauksissa, joissa voidaan selkeästi osoittaa, että ongelmat ovat syntyneet kriisinhallintatehtävässä palveltaessa. Käskyssä mainitaan myös SRTL:n osuus kriisinhallintaoperaatioiden eri vaiheissa ja viitataan allekirjoitettavaan sopimukseen. Sopimuksen mukaan SRTL:n yhteistoimintamuotoja ovat osallistuminen kriisinhallintahenkilöstön valmistavaan koulutukseen, kotiuttamiseen ja informaation jakamiseen sekä kriisinhallintahenkilöstön ja heidän läheistensä tukemiseen tarkoitetun päivystävän puhelimen ylläpito. Puolustusvoimat tukee SRTL:n toimintaa kouluttamalla liiton puhelinpäivystäjiä sekä rauhanturvaajien koulutustilaisuuksiin osallistuvia henkilöitä. Liitto on laatimassa myös omaa koulutuspakettia toiminnan ylläpitämiseksi. Puolustusvoimat osallistuu myös taloudellisesti puhelimesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen. Jatkamme neuvotteluja Porin Prikaatin Kriisinhallintakeskuksen kanssa kotiuttamistilaisuuksien ja koulutusten infotilaisuuksien tukitarpeista ja palautteista puolivuosittain. Porin Prikaatissa järjestetään yksi koulutustilaisuus SRTL:n Veteraanituen tukihenkilöille vuoden 2010 aikana erikseen sovittavana ajankohtana. He tukevat koulutusta järjestelyjen ja kouluttajan muodossa. Toimintavuoden aikana täydennetään tarvittaessa liiton Veteraanituki-esitettä. Veteraanituen (Kotona ja Kaukana toiminta) jaettavaa tiedotusmateriaalia täytyy kehittää ja suunnitella. Toimintavuonna pyritään tuottamaan käyntikorttimallisia pienesiteitä ja muuta pientä materiaalia, jota voi jakaa rauhanturvaajille, läheisille ja sotiemme veteraaneille messuilla ja yleisissä tapahtumissa ja esitelmätilaisuuksissa. Puhelinpäivystysrinki on saatu toimivaksi. Sisällön kehittämiseen ja tukihenkilöiden motivoimiseen ja mielekkääseen koulutukseen täytyy satsata. Järjestämme vuoden 2010 aikana kaksi kurssia Keski-Suomen MPK:n tuella Tikkakoskella ja Kurssien teemat ja sisällöt selkiytyvät myöhemmin. Kursseilla käsitellään laajaalaisesti kriisityöhön ja psykososiaaliseen tukeen liittyviä aihealueita sekä sotiemme veteraanien tukitoimintaa. Lisäksi Porin Prikaatin kriisinhallintayksikön kanssa järjestämme yhden koulutuksen vuoden aikana, kuten aiemmin on jo mainittu. Ajankohta selviää myöhemmin. Tavoitteena on, että jokaisessa jäsenyhdistyksessä on veteraanituen Kotona ja Kaukana- ja/tai veteraanivastaava. Toimintavuonna liiton veteraanitukihenkilöitä osallistuu ainakin seitsemään Puolustusvoimien järjestämään kotiuttamistilaisuuteen ja seitsemään koulutusvaiheen infotilaisuuteen. Tapahtumiin osallistujat on lueteltu tapahtumittain liitteessä (liite 2) VERTAISTUKI JÄSENISTÖLLE Päivystyspuhelinrinki jatkaa toimintaa 20 tukihenkilöllä, jotka päivystäjät aina kaksi viikkoa kerrallaan. Puhelimia on 20 kappaletta. Päivystyspuhelimen tarkoituksena on tarjota apua ja tukea vertaistuen periaatteella. Tarvittaessa soittajat ohjataan oikean ammattiavun piiriin, mikäli vertaistuki ei ole riittävää. Puhelimeen voivat soittaa rauhanturvaajat ja heidän läheisensä sekä sotiemme veteraanit ja heidän läheisensä voivat esittää erityyppisiä tuki- ja talkoopyyntöjä. Painopiste jatkossa täytyy suunnata päivystyspuhelinpalvelusta tiedottamiseen tavoittaaksemme kohderyhmän. Rauhanturvapalveluksen aikana tavoiteltava kohderyhmä ovat läheiset ja rauhanturvapalveluksen jälkeen sekä rauhanturvaajat että läheiset. Yhdistykset voivat järjestää myös muunlaista vertaistukitoimintaa alueellaan jäseniltojen yms merkeissä. Kotiuttamistilaisuudet ja koulutusajan infotilaisuudet ovat tärkeitä, koska niissä rauhanturvaajat saavat ensimmäisen tiedon ja kokemuksen vertaistuesta. Sivu 4

5 3.2. TUKI SOTIEMME VETERAANEILLE Sotiemme veteraaneja on elossa , joista on sodissa vammautuneita. Heidän keskiikänsä on 86 vuotta. Veteraanituen tarkoitus on helpottaa lähiomaisten työtä, täydentää yhteiskunnan ja veteraanijärjestöjen palveluja ja vaalia KAVERIA EI JÄTETÄ -perintöä. Samalla on mahdollisuus oppia tuntemaan sotiemme veteraaneja ja arvostamaan heidän perintöään. Yhdistysten tehtävänä on kertoa sotiemme veteraaneille tarjolla olevasta avusta ja varmistaa avun perille meno. SRTL tukee veteraanityötä tekeviä jäsenyhdistyksiään kouluttamalla, tiedottamalla ja lisäksi tukemalla taloudellisesti tuloksellista toimintaa. Liiton tehtävänä on kansainvälisten yhteyksien luominen ja ylläpito sekä yhteistyö sotiemme veteraaniliittojen kanssa. Vuoden 2010 alusta SRTL ottaa vetovastuun sotiemme veteraanien perinnön vaalimisesta Maailman Veteraanijärjestössä ja samalla tehostaa yhteistyötä veteraanijärjestöjen kanssa kotimaassa. Tässä tarkoituksessa liiton hallitus pyytää jäsenyhdistyksiään valitsemaan yhdistystensä hallintoon tai toimihenkilöksi veteraanivastaavan. Yhdistyksiä kannustetaan myös valitsemaan itselleen veteraanikummin. Kummin mahdollisuuksia asua kotonaan mahdollisimman pitkään on tarkoitus tukea. 4. JÄSENTOIMINTA 4.1. LIITON TAPAHTUMAT Liiton tukemat tai järjestämät tapahtumat toimintavuonna: UDRIA ( ) ja ERNA ) tuomaritoiminta Virossa. Tilaisuudet järjestää Suomen osalta Pääkaupunkiseudun Rauhanturvaajat ry. Kansallisen veteraanipäivän pääjuhla järjestetään Liitto lähettää hallituksen edustajan tilaisuuteen. Kaatuneiden muistopäivän tilaisuuksissa liittoa edustavat paikallisyhdistysten edustajat. YK:n rauhanturvaajien päivän tilaisuus Hietaniemen hautausmaalla Helsingissä Tilaisuuden järjestää liitto yhdessä Helsingin Rauhanturvaajat ry:n kanssa. YK-liiton Maailma kylässä tapahtuma Helsingissä toukokuussa. Helsingin Rauhanturvaajat ry edustaa tapahtumassa liittoa. Puolustusvoimien lippujuhlan valtakunnallinen paraati 4.6. Liittoa edustaa paikallinen yhdistys. Salpavaellus järjestetään Miehikkälässä. Liitto lähettää tapahtumaan edustajansa ja Faitterit-soittokunnan päätösparaatiin Veteraanikävely järjestetään Kriisinhallintaseminaari järjestetään Kankaanpäässä. Itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati järjestetään Liittoa edustaa paikallinen yhdistys. Liikunta- ja urheilutapahtumista sekä liiton osallistumisia muiden järjestämiin tapahtumiin kerrotaan omissa kohdissaan LIIKUNTA JA URHEILU Liiton liikunta- ja urheilutapahtumien tarkoituksena on kannustaa jäsenistöä fyysisen kunnon sekä ampuma- ja sotilastaitojen ylläpitämiseen ja kehittämiseen järjestämällä tai mahdollistamalla osallistuminen erilaisiin perinteisiin jäsenistöä kiinnostaviin liikunta- ja urheilutapahtumiin. Liiton tapahtumat järjestetään pääsääntöisesti MPK:n kursseina. Liiton hakeutuminen Reserviläisurheiluliiton jäseneksi mahdollistaa jäsenten osallistumisen myös kaikkiin ResUL:n kilpailuihin. Liiton marssijoukkue osallistuu Nijmegen-marssiin Hollannissa ja Kesäyön Marssille Vantaalla sekä Vaasan marssille Liiton joukkue osallistuu Utin kaukopartiohiihtoon helmikuun lopussa. Rauhanturvaajaliiton soutujoukkue osallistuu Sulkavan Soudun kilpasarjaan Liiton joukkueen osallistumisjärjestelyistä vastaa Salon Seudun Rauhanturvaajat ry. Perinteinen Jalka-Paavo -partiokilpailu järjestetään Padasjoella Tilaisuuden järjestelyistä vastaa Keski-Uudenmaan Rauhanturvaajat ry. Tapahtuma järjestetään MPK:n kurssina. Sivu 5

6 Liiton voimannostokilpailut järjestetään Juvalla Tilaisuudesta vastaa Suur-Savon Sinibaretit. Liitto tukee useamman jäsenyhdistyksen yhteisjoukkueen osallistumista myös Finlandia-hiihtoon Lahdessa. Falling Plates ampumakilpailu on liiton tärkein vuosittainen urheilutapahtuma, johon ottaa osaa yhteensä lähes 200 ampujaa (lähes) kaikista jäsenyhdistyksistä eri puolilta Suomea. Vuoden 2010 Falling Plates järjestetään Säkylässä ja sen järjestelyistä vastaavat Varsinais- Suomen Sinibaretit, Satakunnan Sinibaretit ja Rauman Seudun Rauhanturvaajat. Liiton ampumatoiminnassa muistetaan ja kunnioitetaan viime sotien ja veteraanien perintöä järjestämällä myös perinneaseammunnan (perinnekivääri ja pistooli) mestaruuskilpailut Niinisalossa Järjestelyistä vastaa Kankaanpään Seudun Rauhanturvaajat ry. Suur-Savon Sinibaretit ry järjestään ilma-aseiden kotiratakilpailut Jäsenyhdistyksiä kannustetaan myös järjestämään yhdessä alueellaan toimivan/toimivien Puolustusvoimien yksikön/yksiköiden sekä reserviläisjärjestöjen ja MPK:n kanssa Falling Plates ammunnan haastekilpailuja. Falling Plates on erinomainen taisteluammuntasimulaatio, joka on järjestettävissä kouluammuntana ja tukee erinomaisesti varusmiesten ja reserviläisten soveltavaa aseen käytön harjoittelua SOITTOKUNTA Faitterit-soittokunnan toimintavuoden esiintymis- ja harjoittelutapahtumat ovat: Soittoleiri ja liiton kevätkokous Kankaanpäässä Rauhanturvaajapäivä Helsingin Hietaniemen hautausmaalla Toimipaikkavierailu yhteistyössä Ilmavoimien Soittokunnan kanssa kesäkuussa Salpavaelluksen päätösparaati Haminassa ja Miehikkälässä Hamina Tattoo Syyssoitto Pohjanmaalla Seinäjoella Rauhanturvaajien hengellinen seminaari Kuopiossa marraskuussa Kukin tapahtuma pyritään toteuttamaan MPK:n kurssina ja/tai PV:n kertaus- tai vapaaehtoisena harjoituksena. Soittokunnan uusien esiintymisasujen hankinta pyritään toteuttamaan toimintavuoden aikana VIRKISTYSTOIMINTA Jäsenyhdistyksissä järjestetään erilaisia jäsenille ja yhteistyökumppaneille suunnattuja paikallisia virkistystapahtumia. 5. TIEDOTUSTOIMINTA Tiedotustoiminnasta vastaavat tahot ovat tiedottaja, tiedotuspäällikkö ja lehden päätoimittaja. Toimintavuotta leimaavat eritoten kriisinhallintahenkilöstöille pidettävät liiton informaatiotilaisuudet Säkylässä (15 kertaa), RUK:ssa kaksi kertaa, kahdesta kolmeen toimialuevierailua sekä lukuisa määrä muita informaatiotilaisuuksia. Tiedottamisen suuntaviivat on määritelty liiton tiedotusstrategiassa ja tarkennetaan vuosittaisessa tiedotussuunnitelmassa RAUHANTURVAAJA-LEHTI Rauhanturvaaja ilmestyy toimintavuonna kuutena numerona. Lehden sivumäärä on pääsääntöisesti 56 sivua. Lehti toimii totuttuun tapaan rauhanturvatoiminnasta tiedottavana ajankohtaisjulkaisuna sekä yhdistysten ja henkilöjäsenten tiedotuslehtenä. Lehti pyrkii pitämään lukijakuntansa ajan tasalla kertomalla liiton ja yhdistysten toiminnasta, seuraamalla kriisinhallintatehtävien käsittelyä niin poliittisella kuin käytännön tasolla ja raportoimalla rauhanturvaajiemme toimista operaatioalueilta. Hyvän rauhanturva-aiheisen kirjallisuuden tukeminen kuuluu myös ohjelmaan. Lehden taloudenpito on talouspäälliköllä. Sivu 6

7 Lehden päätoimittajana ja toimitussihteerinä on Asko Tanhuanpää. Toimintavuoden keväällä on tarkoitus tehdä ja julkaista vuonna 2007 tehdyn lukijatutkimuksen seurantaosuus. Tulos antaa suuntaviivoja kehittää lehteä edelleen. Rauhanturvaajan oma verkkoversio on nähtävissä jokaisen numeron ilmestymisen jälkeen internet-osoitteessa Verkkolehden sisältöä kehitetään edelleen. Liiton jäsenyhdistyksillä on mahdollisuus saada vastikkeetta lehden vuosikerta ilmoittamiinsa viiteen osoitteeseen (koulut, kirjastot, virastot jne. Pois lukien yksityiset henkilöt) sekä jokaista numeroa 10 kappaletta kimppulähetyksenä katsomiinsa markkinointitarkoituksiin. Jäsenhankinnan tehostamiseksi lähetetään muutama ilmaisnumero operaatioista kotiutuneille eijäsenille. Ilmestymispäivät ovat (aineiston viimeiset jättöpäivät suluissa): RT 1/10: (15.1.), RT 2/10: 9.4. (12.3.), RT 3/10: (31.5.), RT 4/10: (30.7.), RT 5/10: (23.9) ja RT 6/10: (17.11.). Lehteen tarkoitettujen artikkelien ja kuvien suositellut raja-arvot ovat: In Memoriam- ja syntymäpäiväkirjoitukset max 500 merkkiä Yhdistyspalstan kirjoitukset max 1000 merkkiä Lukijankynä max 2000 merkkiä toimitus ottaa itselleen oikeuden juttujen lyhentämiseen teksti joko.doc tai.txt muodossa ilman muotoiluja, kuvat.jpeg tms. muodossa mahdollisimman korkealla resoluutiolla. Lehden tilaushinta on 17 euroa/vuosikerta sisältyen jäsenmaksuun. Muilta peritään 44 euroa/ vuosikerta. Puolustusvoimien kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti lehteä postitetaan kaikille suomalaisille operaatioalueille. Ilmoitushinnat; takasivu ja kansi III 990 euroa, 1/1 920 e, 1/ e, ¼ 450 e, 1/8 190 e ja 1/ e. Huom. ei värilisää eikä arvonlisäveroa SISÄINEN TIEDOTUS Sisäisessä tiedottamisessa tukeudutaan Rauhanturvaajalehteen ja sähköpostilistoihimme, joita lähtökohtaisesti toimittaa järjestöpäällikkö. Liiton jäsentiedote julkaistaan tarvittaessa ja sen jakelu kattaa jäsenyhdistykset sekä liiton toimihenkilöt. Tiedotteen jakelu tapahtuu sähköisesti. Tiedote julkaistaan liiton intranetsivuilla, johon on pääsy jäsenyhdistyksillä ja liiton toimihenkilöillä. Sisäisessä tiedottamisessa käytetään yhtenä välineenä myös liiton internetissä olevaa keskustelu- ja tiedotusfoorumia (SRTL-foorumi). Foorumille on pääsy kaikilla liiton jäsenyhdistyksien jäsenillä. Foorumilla on myös oma muille näkymätön osuutensa jäsenyhdistyksien toimihenkilöille, liiton hallituksen ja Veteraanituen jäsenille ULKOINEN TIEDOTUS Liiton ulkoista tiedotusta toteuttavat pääosin liiton tiedottaja ja tiedotuspäällikkö. He laativat liiton tapahtumista artikkeleita ja tiedotteita sekä levittävät niitä tiedotusvälineille, eritoten liiton merkittävien tapahtumien yhteydessä. Tiedotusvastaavat myös tukevat ja opastavat paikallisyhdistyksiä tiedotusasioissa. Liiton johto, tiedottaja ja tiedotuspäällikkö muotoilevat yhdessä liiton nimissä julkistettavat kannanotot ja muut mielipiteenilmaisut. Kannanotot esittää liiton puheenjohtaja tai hänen varahenkilönsä. Liiton nimissä pidettävät esitelmät, luennot, toimialuevierailut ja vastaavat tapahtumat miehitetään tarkoituksen mukaisimmilla henkilöillä. Markkinoinnista vastaa pääsääntöisesti tiedotuspäällikkö INTERNET Liiton kotisivuja julkaistaan liiton omistamalla verkkotunnuksella Rauhanturvaajalehden sivuja julkaistaan verkkotunnuksella Liiton Sivu 7

8 omistuksessa ovat edelleen myös verkkotunniste Liiton internetsivuille pyritään saamaan toimintavuonna rakennettua myös englanninkielinen esittely. Julkaisutoiminnan lisäksi liiton verkkotunnuksella on myös intranet-osio, jossa jaetaan tietoa jäsenyhdistyksien, liiton hallinnon ja veteraanitukitoiminnan käyttöön. Sosiaalisten verkkoyhteisöjen, IRC:n ja muiden internetin yhteydenpitovälineiden avulla tehostetaan edelleen jäsenten ja jäsenyhdistysten välistä yhteydenpitoa. 6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Liiton kansainvälinen toiminta noudattaa tulevana vuonna vanhoja perinteitä. Pääteema kaikissa kansainvälisissä tapahtumissa on edelleen odotettavissa veteraanituki ja sen kehittäminen. Tämän lisäksi Suomi on esittänyt pohjoismaisen yhteistyön laajentamista lähialueille BOARD NORDIC BLUE BERETS -TOIMINTA BNBB-puheenjohtajuusvastuu on Suomella Tästä johtuen pohjoismainen kokous pidetään Suomessa. Suunnitelmissa on järjestää BNBB-kokous ja oheistilaisuudet toimintavuoden Falling plates -mestaruuskilpailujen yhteydessä Säkylässä ja soveltuvissa määrin Varsinais-Suomen alueella. Kokouspäivämääräksi BNBB:n kansallisen presidentin kanssa on sovittu viikonloppu Samanaikaisesti BNBB on sopinut, että yhteispohjoismainen Veteraani/vertaistuki-työseminaari pidetään tulevaisuudessa rinnakkain BNBB-kokouksen kanssa. Toimintavuoden aikana pyritään järjestämään 6. Pohjois-Euroopan veteraanituen konferenssi Ruotsissa. BNBB on päättänyt, että ennen kuin laajennetaan BNBB-toimintaa Baltian maihin, Puolaan ja mahdollisesti Unkariin, selvitetään Pohjois-Euroopan veteraanituen konferenssin tulevaisuus. Samassa yhteydessä keskustellaan myös yhteispohjoismaisen yhteistyökomitean mahdollisesta nimen muutosta, koska kaikki osanottajavaltiot ovat viime vuosien aikana vaihtaneet nimensä rauhaturvaajamaisemmiksi. Asiaa miettimään BNBB on päättänyt asettaa yhteispohjoismaisen työryhmän. Näitä toimeksiantoja ja keskustelunavauksia päivitetään ja ratifioidaan viimeistään seuraavissa BNBB-tapaamisissa mm. Suomessa SRTL harkitsee osallistumista NVIO 50-vuotisjuhliin 2011 ja delegaatiota EUROTREFF tapahtumaan. Molemmat tapahtumat järjestetään loppukesästä Etelä-Norjassa. Senioritapaaminen 2009 peruttiin ja vuonna 2010 järjestelyvastuu on Suomella ja Stig Röbergillä. Tilaisuus todennäköisesti järjestetään Varsinais-Suomen/Säkylän alueella samaan aikaa Falling plates ammunnan ja BNBB-kokouksen kanssa mutta erillisenä tapahtumana. Liitolle ei tapaamisesta seuraa kustannuksia WORLD VETERAN FEDERATION Liitto on jäsenenä Maailman Veteraanijärjestössä (WVF). Toiminnassa pyritään kiinteään yhteistyöhön pohjoismaisten rauhanturvaajaveteraanijärjestöjen kanssa. Liitto edustaa erillisen sopimuksen/yhteisymmärryksen perusteella ko. järjestössä myös kaikkia sotiemme veteraanijärjestöjä ja heidän perintöjään vuodesta 2010 alkaen. Liitto osallistuu WVF:n 60-vuotisjuhliin Pariisissa KANSAINVÄLISET TEEMAPÄIVÄT YK:n kansainvälisenä rauhanturvaajien päivänä ja YK-päivänä järjestetään jäsenille ja / tai yhteisöille juhlatilaisuuksia joko jäsenyhdistysten omin voimin tai yhteistyössä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Em. päivinä sekä jäsenyhdistysten juhlapäivinä kunnioitetaan rauhanturvaamistehtävissä henkensä menettäneiden ja sankarivainajien muistoa. Helsingissä Hietaniemessä 29.5 pidettävään muistotilaisuuteen osallistuu liiton johdon lisäksi Pääesikunnan ja puolustusministeriön edustajia ja tilaisuuden järjestelyistä vastaa Helsingin Rauhanturvaajat. Sivu 8

9 YK:n rauhanpäivän kävely järjestetään yhdessä veteraanijärjestöjen ja muiden kansalaisjärjestöjen kanssa sunnuntaina UDRIA JA ERNA TUOMARITOIMINTA VIROSSA Vuonna 1995 aloitettua tuomaritoimintaa Viron sotilasurheiluliiton järjestämissä kansainvälisissä UDRIA (talvipartio) ja ERNA (kesäpartio) kilpailuissa jatketaan liiton tapahtumana. Udria järjestetään ja ERNA Pääkaupunkiseudun Rauhanturvaajat ry. vastaa tapahtumien tuomaritoimintajärjestelyistä ja toteuttamisesta Suomen osalta valmennustilaisuudet mukaan lukien. 7. YHTEISTOIMINTA PUOLUSTUSVOIMIEN JA MUIDEN JÄRJESTÖJEN KANSSA Suomen Rauhanturvaajaliiton tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Maanpuolustuskoulutusyhdistys, puolustusvoimat, sotiemme veteraanijärjestöt ja Tammenlehvän Perinneliitto MAANPUOLUSTUSKOULUTUS (MPK) Liitto on MPK:n perustajajäsen. Liitto pyrkii säilyttämään paikkansa MPK:n hallituksessa ja vaikuttamaan siten sekä MPK:n strategiaan että kurssitarjontaan. MPK:n käytännön koulutustoimintaan osallistutaan aktiivisesti sekä yhdistyksinä että yksityisinä reserviläisinä. Kouluttajatehtävissä toimivien liiton jäsenten tulee korostaa edustavansa ensisijaisesti Rauhanturvaajaliittoa. Myös Liiton omien koulutustapahtumien ja esimerkiksi Faitterit-soittokunnan tarvitsemaa tukea pyritään saamaan mahdollisuuksien mukaan MPK:n kautta. Tukea anottaessa on huomioitava, että seuraavan vuoden tukipyynnöt on tehtävä jo edellisen vuoden keväällä. Tukipyynnön tekee tilaisuuden järjestäjä PUOLUSTUSVOIMAT Puolustusvoimissa liiton tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Pääesikunta (PE), Maavoimien Esikunta (MAAVE), Porin Prikaati (PORPR) ja Puolustusvoimien Kansainvälinen Keskus (PVKVK). Varuskuntien ja yhdistysten yhteistyötä toteutetaan paikallisten järjestelyiden ja sopimusten mukaan. PE:n kanssa solmittu yhteistyösopimus ( ) koskien rauhanturvaajien psykososiaalisen tuen järjestämistä ja PORPR:n kanssa solmittu yhteistyömuistio ( ) muodostavat perusteet toiminnalle. PVKVK pitää edelleenkin YKSK 1 ja 2 veteraaneja perinnejoukkoosastonaan. Suunnitteilla on perinnekillan perustaminen. YKSK- perinneyhdistys hoitaa tarvittavat järjestelyt suoraan PVKVK:n kanssa SOTIEMME VETERAANIJÄRJESTÖT Sotiemme veteraanijärjestöjä ovat Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto ja Rintamanaisten Liitto. Näitä järjestöjä edustaa keskitetysti Veteraaniliittojen valtuuskunta (VEVA), jonka puheenjohtajana toimii vuorotellen kunkin veteraaniliiton puheenjohtaja. Veteraaniliitot perustivat vuonna 2003 Tammenlehvän Perinneliiton, jossa on 22 jäsenliittoa. SRTL hyväksyttiin jäseneksi Tulevien vuosien tärkein tavoite on siirtää veteraanisukupolven perintö nuoremmille sukupolville ja päättää perinnön vaalimisen suuntaviivat. Tässä työssä SRTL on vahvasti mukana ja painopiste on valtakunnallisesti merkittävän perinneaineiston ja veteraanisukupolven arvojen vaalimisessa. Alueellisen perinteen säilyminen turvataan paikallisin yhteistoimintajärjestelyin. Yhteistoimintaa lisätään ja tiivistetään kaikkien veteraanijärjestöjen kanssa. Tärkein tavoite on yhteyksien luominen SRTL:n sekä veteraanijärjestöjen paikallistason välille. Päävastuu tässä on SRTL:n jäsenyhdistyksillä. Tavoitteena on vähintään runkotason suunnitelman laatiminen Sivu 9

10 mahdollisista yhteisistä tapahtumista. Liiton johto pitää kiinteää yhteyttä kaikkiin edellä mainittuihin organisaatioihin ja osallistuu vuosittain pidettäville valtakunnallisille veteraanipäiville MUUT JÄRJESTÖT 8. TALOUS Liitto on edustettuna Reservin neuvottelukunnassa ja kolmessa Maanpuolustuskoulutuksen alueellisessa neuvottelukunnassa (Etelä-Suomi, Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi). Liitto liittyy vuoden vaihteessa Reserviläisurheiluliitto ry:n jäseneksi. Tavoitteena on saada järjestön hallituspaikka. Liitto on yhteisöjäsenenä Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa (VaPePa). Liiton yhdistykset osallistuvat VaPePa:n toimintaan. Yhteistyötä Suomen YK-liiton kanssa jatketaan osallistumalla sen tapahtumiin. Liitolla on edustajansa Suomen YK-liiton hallituksessa. Padasjokikeskuksen toimintaa tuetaan aikaisempien vuosien tapaan. Hyviä suhteita ylläpidetään reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöihin. Liiton yhdistykset ja jäsenet luennoivat ja kertovat kouluissa ja kansalaistilaisuuksissa YK:n ja rauhanturvaamisen rooleista, merkityksistä ja vaikutuksista maailman rauhan ja turvallisuuden edistämisessä. Liitto osallistuu UM:n ja valtiohallinnon tilaisuuksiin kriisinhallinnan asiantuntijana. Liiton toiminta vuonna 2010 perustuu edelleen vapaaehtoistyöhön, palkattuun henkilöstöön ei ole vieläkään taloudellisia mahdollisuuksia. Ministeriöiden, puolustusvoimien ja muiden tukijoiden taloudelliset tuet ja avustukset sekä muut tuet ovat liitolle merkityksellistä. Liiton toiminnan laajentuessa ja taloudellisen panostuksen kasvaessa veteraanituki ja yhdistysten luottamus- ja toimihenkilöiden kouluttaminen sekä järjestö- että veteraanityö vaativat lisää taloudellista tukea ja entistä tarkempaa taloudellisten liiton voimavarojen kohdistamista. Veteraanitoiminnan, liiton jäsenyhdistysten jäsenten ja sotiemme veteraanien sekä heidän huoltonsa varassa olevien henkilöiden taloudellisten vaikeuksien tukemiseen on perustettu Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n Veteraanirahasto. Liiton henkilöjäsenmaksu vuonna 2010 on kuusi (6) euroa. Toimialuejäsenen jäsenmaksu on nolla (0) euroa. Yhdistysten kannatusjäseniltä liitto perii kaksi (2) euroa rekisterinhoitomaksua. Liiton lehden tilausmaksu vuonna 2010 on henkilöjäseniltä 17 euroa, toimialuejäseniltä nolla (0) euroa ja muilta 44 euroa/vuosikerta. Liitto toivoo, että yhteistyötahot, ministeriöt, puolustusvoimat, säätiöt sekä muut tukijat jatkavat liiton ja lehden tukemista kaikissa muodoissaan. Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Hallitus Sivu 10

11 Suomen Rauhanturvaajaliiton toimintasuunnitelma 2010 liite 1 KOKOUSKALENTERI 2010 Liittokokoukset ja liiton hallituksen kokoukset TVK 1 Seinäjoki Hallitus 1 Seinäjoki TVK 2 Pääkaupunkiseutu Kevätliittokokous Kankaanpää TVK 3 Tampere BNBB- kokous Säkylä Hallitus 2 Hämeenlinna Syysliittokokous Hämeenlinna TVK 4 Seinäjoella Muut hallituksen järjestämät kokoukset talvi Historiikkitoimikunta 1 Laivaseminaari? talvi Historiikkitoimikunta 2 talvi/kevät Rekisterikoulutustilaisuus Tampere Toimitusneuvosto 1 Seinäjoki Toimitusneuvosto 2 Pääkaupunkiseutu Toimitusneuvosto 3 Tampere syksy Järjestökoulutus Tampere Liikuntakoulutus ja urheilutapahtumat Udria Viro tuomariosasto/ PääksRT (liiton tuki 1000 ) Helmikuu Kaukopartiohiihto Utti liiton joukkue Finlandia-hiihto Lahti mahd. liitonjoukkue/ KymlSB (400 ) Voimanosto Juva SSavSB Kesäyön marssi Vantaa liiton marssijoukkue Salpavaellus Miehikkälä liiton vaellusosasto (600 ) Sulkavan soudut Sulkava liiton soutujoukkue / SalSRT (400 ) Nijmegen marssi Hollanti liiton marssijoukkue / PSavRT (1500 ) Vaasan marssi Vaasa liiton marssijoukkue Erna Viro mahd. kilpailujoukkue/psavrt (400 ) FP-ammunta Säkylä avoin kaikille liiton jäsenille VSuoSB, RauSRT ja SatSB (1200 ) Jalka-Paavo Padasjoki KUudRT (200 ) Syyskuu Ruskavaellus Saariselkä mahd. yksityiset jäsenet Suomen Rauhanturvaajaliitto ry. hallitus Sivu 1

12 Suomen Rauhanturvaajaliiton toimintasuunnitelma 2010 liite 2 PUOLUSTUSVOIMIEN JÄRJESTÄMIIN KOTIUTTAMISTILAISUUKSIIN OSALLISTUMINEN JA VAIHTOHENKILÖSTÖN KOULUTUSJAKSOJEN LIITON INFOTILAISUUDET Puolustusvoimien järjestämiin kotiuttamistilaisuuksiin osallistuvat liiton veteraanitukihenkilöt tilaisuuksittain: Alkuvuosi 2010 vuonna 2009 kotiutuneet sotilastarkkailijat Hannu Piispanen SKJK Juha Laine Risto Hurnanen Teija Miettinen Seppo Kykkänen Janne Riskilä Hannu Piispanen Kimmo Wirèn Juhani Skyttä Matti Helimäki Ulla-Liisa Kivelä Martti Olsen Arttu Väisänen Ermo Saari Pertti Räisäsen SKJK+SKJT Juha Laine Tommi Santala Risto Hurnanen Seppo Kykkänen Hannu Piispanen Kimmo Wirèn Juhani Skyttä Matti Helimäki Pauli Ollikka Petri Rask Ulla-Liisa Kivelä Pertti Räisäsen SKJA Juha Laine Petri Sipilä Tommi Santala Teija Miettinen Kimmo Wirèn Janne Riskilä Johanna Törmä Risto Hurnanen Seppo Kykkänen Juhani Skyttä Matti Helimäki Pauli Ollikka Petri Rask Pertti Räisäsen SKJT Risto Hurnanen Seppo Kykkänen Johanna Törmä Juhani Skyttä Kimmo Wirèn Matti Helimäki Pertti Räisäsen SKJT Tommi Santala Risto Hurnanen Seppo Kykkänen Hannu Piispanen Johanna Törmä Juhani Skyttä Matti Helimäki Pauli Ollikka Esa Leikas, 1. kerta Martti Olsen Pertti Räisäsen SKJA Juha Laine Tommi Santala Risto Hurnanen Johanna Törmä Seppo Kykkänen Juhani Skyttä Matti Helimäki Pauli Ollikka Esa Leikas Petri Rask Pertti Räisäsen Vuonna 2010 on suunniteltu pidettäväksi seitsemän liiton infotilaisuutta vaihtohenkilöstön koulutusjaksoilla. Arvioidut päivämäärät: SKJA, SKJT, SKJK, 1.6. SKJT, SKJA, SKJK ja SKJT Suomen Rauhanturvaajaliitto ry hallitus Sivu 1

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty syysliittokokouksessa 30.10.2010 Toimintasuunnitelma 2011 1. YLEISTÄ Liiton toimintaa ohjaavat liiton

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty liittokokouksessa 29.10.2011 Toimintasuunnitelma 2012 1. YLEISTÄ Liiton toimintaa ohjaavat liiton

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi hallituksen esitys 16.9.2012 Toimintasuunnitelma 2013 1. YLEISTÄ Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n (SRTL) toimintaa

Lisätiedot

SUOMEN RAUHANTURVAAJALIITON (SRTL) STRATEGIA 2008-2012

SUOMEN RAUHANTURVAAJALIITON (SRTL) STRATEGIA 2008-2012 SUOMEN RAUHANTURVAAJALIITON (SRTL) STRATEGIA 2008-2012 1 Liiton tarkoitus ja toiminta-ajatus Liiton tarkoitus on toimia Yhdistyneitten Kansakuntien turvallisuusneuvoston valtuuttamissa ja muissa sotilaallisesta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty liittokokouksessa Kemissä 19.10.2013 Toimintasuunnitelma 2014 1. YLEISTÄ Suomen Rauhanturvaajaliitto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty Lahden syysliittokokouksessa 11.10.2014 1. YLEISTÄ Toimintasuunnitelma 2015 Suomen Rauhanturvaajaliitto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 4 3.4 Urheilutoiminta... 4

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty liittokokouksessa Raumalla 17.10.2015 Toimintasuunnitelma 2016 1. YLEISTÄ Suomen Rauhanturvaajaliitto

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 5 3.4 Urheilutoiminta... 5

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 KORPILAHDEN RESERVILÄISET RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 KORPILAHDEN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2018 KORPILAHDEN RESERVILÄISET RY Sisältö A. Toiminnan arvot ja toiminta-ajatus B. Toiminnan painopistealueet vuonna 2018 C. Toiminta vuonna 2018 1. Päätapahtumat ja toiminta vuonna

Lisätiedot

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY.

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014. YLEISTÄ Vuosi 2014 on yhdistyksen 58. toimintavuosi. Jatketaan omalla valitulla

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Taas on vuosi vaihtunut. Yhdistys piti syyskokouksensa ilman suurempia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2008

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2008 SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli ry:n 17.toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa oli 107 + 2 kannattajajäsentä. 21.9. järjestettiin

Lisätiedot

KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ

KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ RESERVILÄISLIITTO ON AVOIN KAIKILLE Reserviläisliitto on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, johon kuuluu lähes 40.000 suomalaista. Joukossa on sekä miehiä että naisia.

Lisätiedot

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa Kilpailumaksut Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, Reserviläisurheiluliitto ry RESUL:n kilpailutoiminta Kilpailutoiminnan organisointi Puolustusvoimien tuki Yhteistyö MPK:n kanssa Yhteistyö reservipiirien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Varsinais-Suomen Reserviläispiirin toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Toimintasuunnitelma Varsinais-Suomen Reserviläispiirin toimintasuunnitelma vuodelle 2018 Varsinais-Suomen Reserviläispiirin toimintasuunnitelma vuodelle 2018 Varsinais-Suomen Reserviläispiirin toimintasuunnitelma 2018 Vuoden painopistealueet ovat Reserviläisliiton linjausten mukaisesti: 1.

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n vuoden 2008 toimintakertomus

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n vuoden 2008 toimintakertomus Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty kevätliittokokouksessa Kuopiossa 7.3.2009 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n vuoden 2008 toimintakertomus

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2009

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2009 SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 YLEISTÄ Vuosi 2009 oli ry:n 19.toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa oli 107 varsinaista jäsentä ja 2 kannattajajäsentä.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hallituksen esitys 22.9.2016 Toimintasuunnitelma 2017 1. YLEISTÄ Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n (SRTL) toimintaa

Lisätiedot

Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan 10.11.2014 LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on tukea maanpuolustusta

Lisätiedot

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 S I S Ä L T Ö TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 1. Aatteellinen toiminta 2. Kuntoliikunta- ja maastotoiminta 3. Ampuma- ja kilpailutoiminta 4. Muu toiminta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2018

Toimintasuunnitelma 2018 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hallituksen esitys 27.9.2017 Toimintasuunnitelma 2018 1. YLEISTÄ Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n (SRTL) toimintaa

Lisätiedot

SUOMEN RAUHANTURVAAJALIITTO maanpuolustus- ja veteraanijärjestö - kriisinhallinnan asiantuntija

SUOMEN RAUHANTURVAAJALIITTO maanpuolustus- ja veteraanijärjestö - kriisinhallinnan asiantuntija Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi STRATEGIA 2012-2015 Hyväksytty liittokokouksessa 29.10.2011 SUOMEN RAUHANTURVAAJALIITTO maanpuolustus- ja veteraanijärjestö

Lisätiedot

Kuva: Tuomas Kaarkoski

Kuva: Tuomas Kaarkoski Kuva: Tuomas Kaarkoski RESERVILÄISLIITTO ON SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUS- JÄRJESTÖ. RESERVILÄISLIITTO ESITTÄYTYY Koko valtakunnan kattava puolustusjärjestelmämme perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Kuva: Tuomas Kaarkoski

Kuva: Tuomas Kaarkoski Kuva: Tuomas Kaarkoski RESERVILÄISLIITTO ON SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUS- JÄRJESTÖ. Kuva: Kari Virtanen RESERVILÄISLIITTO ESITTÄYTYY Koko valtakunnan kattava puolustusjärjestelmämme perustuu yleiseen asevelvollisuuteen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017 Seinäjoki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1 Yleistä Kerhon tehtävänä on maanpuolustustahdon ja taitojen ylläpitäminen ja niiden kohottaminen, turvallisuuspoliittisen tiedon jakaminen, fyysisen kunnon

Lisätiedot

Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry

Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisältö 1 Toiminnan perusteet... 3 1.1 Toiminta-ajatus... 3 1.2 Toiminnan arvot... 3 1.3 Keskeiset tehtävät... 3 2 Tavoitteet vuodelle 2016...

Lisätiedot

SUOMEN RAUHANTURVAAJALIITON STRATEGIA 2016-2020

SUOMEN RAUHANTURVAAJALIITON STRATEGIA 2016-2020 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi HYVÄKSYTTY LIITTOKOKOUKSESSA 17.10.2015 SUOMEN RAUHANTURVAAJALIITON STRATEGIA 2016-2020 Suomen Rauhanturvaajaliiton

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2014 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 2/2014 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 2/2014 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hei, Yhdistystämme vaivaa sama ongelma kuin muitakin yhdistyksiä. Toimintamme kuihtuu entisestään.

Lisätiedot

RAUHAN PUOLESTA YHDESSÄ KÄVELLEN

RAUHAN PUOLESTA YHDESSÄ KÄVELLEN RAUHAN PUOLESTA YHDESSÄ KÄVELLEN VALTAKUNNALLINEN RAUHANKÄVELY KUOPIOSSA 18.9.2011 Kävelytapahtuma 18.9. klo 12 15 Valkeisenlammella Kuopiossa 1 Pohjois-Savon Rauhanturvaajat ry, www.pohjois-savonrauhanturvaajat.org

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN MAANPUOLUSTUKSEN TUKI RY www.pkreservi.fi 1 1. YLEISTÄ TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Liiton uusi strategia 2016-2020 hyväksytään 17.10. liittokokouksessa Raumalla.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Aseet ja reserviläistoiminta

Aseet ja reserviläistoiminta Aseet ja reserviläistoiminta Professori Mika Hannula Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Aseet ja vastuullisuus seminaari 13.3.2009 Vapaaehtoisen maanpuolustustyön perusta Järjestäytynyttä vapaaehtoista

Lisätiedot

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT RY.

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT RY. SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT RY. JÄSENTIEDOTE 1/2013 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvä yhdistyksen jäsen, Tämä jäsentiedote 1/2013 on myös yhdistyksen

Lisätiedot

Salon Seudun Rauhanturvaajat ry:n vuoden 2013 toimintakertomus

Salon Seudun Rauhanturvaajat ry:n vuoden 2013 toimintakertomus SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT RY 1/6 ry:n vuoden 2013 toimintakertomus YLEISTÄ Vuosi 2013 oli ry:n 23. toimintavuosi. Vuoden merkittävin tapahtuma oli Kansainväliseen Rauhanpäivään liittyvä Kansa kävelemään

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2017 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n vuoden 2014 vuosikertomus

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n vuoden 2014 vuosikertomus Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty liittokokouksessa Jyväskylässä 16.5.2015 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n vuoden 2014 vuosikertomus

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta SYYSKOKOUS 2014 Kokouskutsu ja asialista Hallinnon Tutkimuksen Seura ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 28.11.2014, Hallinnon Tutkimuksen Päivien päätteeksi klo 13:45 alkaen Vaasassa,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

PALKITSEMISSÄÄNNÖT. Sukeltajaliitto ry 8.9.2013

PALKITSEMISSÄÄNNÖT. Sukeltajaliitto ry 8.9.2013 PALKITSEMISSÄÄNNÖT Sukeltajaliitto ry 8.9.2013 PALKITSEMISSÄÄNNÖT 1. YLEISPERIAATTEET JA YLEISET SÄÄNNÖT 1.1. Mistä palkitaan Sukeltajaliitto ry:n varsinaiselle tai yhteisöjäsenelle, yhteistyökumppanille

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 EKL:n Pohjois-Karjalan piiri ry 2 YLEISTÄ: Piirin 46. toimintavuotena keskitymme jäsenyhdistysten toimintamahdollisuuksiin. Piirin tarkoituksena on tukea ja ohjata liiton hallituksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Häjyt r.y., johtokunnan kokous, Kurikka, Paulapieksujen maja 4.10.2014, 1. Häjyt r.y., syyskokous, Kauhava (Härmä), Hunurijärvi 22.11.2014 Hölkkä- ja kuntoliikuntaseura Häjyt ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta Romaniasian neuvottelukunnan tehtävänä on edistää romaniväestön tasavertaisia yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

UPSEERIEN AMPUMAYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2017

UPSEERIEN AMPUMAYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 UPSEERIEN AMPUMAYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. HALLINTO JA JÄSENISTÖ 1.1 Hallinnon ja toiminnan kehittäminen Laaditaan hallituksen vuosityösuunnitelma Kannustetaan alaosastoja laatimaan osaltaan

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa www.vaasanteknillinenseura.fi VAASAN TEKNILLINEN SEURA RY 5 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1 YLEISTÄ Kuten aikaisempinakin vuosina, myös vuoden 2015 aikana järjestämme useita erilaisia tilaisuuksia

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 SISÄLTÖ 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset... 3 1.1.4 Seuran toimisto... 3

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 SISÄLLYS yhteiskuntavaikuttaminen ja yhteistyö koulutustoiminta tiedotustoiminta jäsenpalvelutoiminta vapaa-aika ja harrastustoiminta tapahtumat hallitustoiminta huomionosoitukset

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta Käsky 1 (5) Etelä-Savon Aluetoimisto MIKKELI MH21394 27.6.2011

Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta Käsky 1 (5) Etelä-Savon Aluetoimisto MIKKELI MH21394 27.6.2011 Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta Käsky 1 (5) 27.6.2011 ETELÄ-SAVON RESERVILÄISTEN RYNNÄKKÖKIVÄÄRIAMMUNTAKILPAILU 3.9.2011 1 JÄRJESTÄJÄ, KILPAILUAIKA JA -PAIKKA järjestää viiteasiakirjan mukaisesti Itä-

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Tuloslaskelma ja Tase Yleistä Vuosi 2009 oli yhdistyksemme 51. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1 LUONNOS 6.4.2005 Asia 1 / Liite 1 HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET Sopimuskuntien yhteisenä tavoitteena on Helsingin seudun kansainvälisen kilpailukyvyn

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot