Toimintasuunnitelma 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2010"

Transkriptio

1 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, Ylöjärvi Hyväksytty liittokokouksessa Lahdessa Toimintasuunnitelma YLEISTÄ Liiton toimintaa ohjaavat liiton säännöt, niiden pohjalta laadittu strategia ja syysliittokokouksen hyväksymä vuosittainen toimintasuunnitelma talousarvioineen. Muutaman vuoden jatkunut liiton toiminnan voimakas kehittäminen ja oman, itsenäisen profiilin nosto on edellyttänyt kaikkien käytettävissä olevien resurssien ottamista käyttöön. Jäsenyhdistysten yleinen osallistuminen liiton toimintaan on osoittanut, ettei juurikaan lisäresursseja ole käytettävissä toiminnan edelleen kehittämiseksi. Sen sijaan passiivisiksi osoittautuneiden yhdistysten toiminnan kehittämiseen paneudutaan. Toiminnan painopiste vuonna 2010 on nykyisten toimintojen kehittämisessä. Yksi osa-alue, jota painotetaan, on liiton sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen, joka on viimeisen vuoden aikana kehittynyt tuntuvasti, mutta vaatii vielä kehittämistä erityisesti jäsenyhdistyksistä liiton hallituksen suuntaan. Yhteistoimintasopimus puolustusvoimien kanssa ja uuden, liiton oman jäsenrekisterin käyttöönotto asettavat myös lisähaasteita tulevalle vuodelle. Tehokas jäsenyhdistysten toimihenkilöiden koulutus on merkittävällä tavalla esillä vuoden 2010 toiminnassa. Odotettavissa olevasta vilkkaasta toimintavuodesta huolimatta liiton jäsenmaksu ja lehden tilausmaksu pidetään ennallaan. Veteraanityösektorilla liiton strategia määrittää päätehtäväksi jäsenistöstä ja heidän läheisistään huolehtimisen. Painopistealueeksi on nimetty myös sotiemme veteraanien tukeminen ja heidän perinteensä vaaliminen ja siirtäminen nuorimmille sukupolville. Nämä kaksi toimintoa on yhdistetty veteraanitueksi. Tässä kuvattu veteraanityö kokonaisuudessaan muodostaa liiton tärkeimmän toimialueen, jonne myös pääosa taloudellisista ja toiminnallisista resursseista on suunnattava. Liitolla on myös mahdollisuus tukea taloudellisesti jäsenyhdistysten toimintaa tällä sektorilla. Liiton päivystävä puhelin on operatiivisesti toimintavalmis. Tarvitaan kuitenkin vielä melkoista panostusta sen julkisuuskuvan parantamiseksi sekä rauhanturvaajien että sotiemme veteraanien keskuudessa. Pelkkä tiedottaminen omassa lehdessä ei riitä. Maanpuolustussektorilla toiminta keskittyy edelleen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä (MPK) toimimiseen ja tilaisuuksien järjestämiseen MPK:n kursseina. Yhdistyksen toimintaan on odotettavissa muutoksia puolustusvoimien aluehallinnossa tapahtuvien muutosten seurauksena vuoden 2010 alussa. Liiton hallitus seuraa tilannetta. Perinnetyön sektorilla liitto jatkaa oman, maanpuolustusjärjestöjen joukossa ainutlaatuisen, perinteen ja missioissa syntyneen yhteisöllisyyden vaalimista. Tämän perinnetyön näkyvimpiä muotoja tulevat olemaan erilaiset museo- ja historian taltiointihankkeet. Hankkeita tuetaan mm. muistoesineiden myynnistä saaduilla varoilla. Suomessa on yli rauhanturvaajaa, joista vain n on liiton jäseniä. Liitto on panostanut jo muutaman vuoden jäsenmäärän lisäämiseen tyydyttävällä lopputuloksella. Tätä työtä jatketaan tavoitteena 8000 jäsenen määrä vuonna Tämä kuitenkin edellyttää jokaiselta henkilöjäseneltä henkilökohtaista panostusta. Liiton hallitus kohdistaa jäsenhankintansa ensi sijaisesti nuoriin rauhanturvaajiin. Tässä projektissa liiton lehdellä, jonka nimi muuttui Rauhanturvaajaksi, on huomattava rooli. Sivu 1

2 2. JÄRJESTÖTOIMINTA 2.1. LIITON JA SEN HALLINNON KOKOUKSET Kevätliittokokous pidetään Kankaanpäässä ja syysliittokokous Hämeenlinnassa Liiton hallitus ja järjestävät yhdistykset vastaavat yhteistyössä kokousjärjestelyistä ja aikatauluista. Valmisteluvaiheessa tukeudutaan liiton uusittuun kokousjärjestelyohjeeseen. Liiton hallitus kokoontuu kaksi kertaa. Työvaliokunta kokoontuu 3-4 kertaa. Lisäksi liiton hallitus järjestää kaksi kokousta liiton historiikin valmistelua varten sekä yhden kokouksen liiton strategian tarkistamiseksi vuosille Rauhanturvaaja-lehden toimitusneuvosto kokoontuu 2-3 kertaa erikseen sovittuna aikana. Kokouskalenteri on liitteessä (liite1) KOULUTUSTOIMINTA Liiton koulutustoimintaa johtaa ja koordinoi koulutuspäällikkö hallituksen ohjeiden mukaan. Jäsenyhdistysten veteraanitukihenkilöille järjestetään 20 hengelle peruskurssi Tikkakoskella sekä täydennyskurssit 20 hengelle kesällä Porin Prikaatissa ja 20 hengelle Tikkakoskella. Myös Oulussa ja pääkaupunkiseudulla pyritään järjestämään veteraanitukihenkilöille koulutustapahtuma. Jäsenyhdistysten johdolle järjestetään järjestökoulutuspäivät syksyllä. Liiton edustajat osallistuvat MPK:n järjestämään maanpuolustusjärjestöjen yhteistoimintaseminaariin. MPK:lle tarjotaan mm. maakuntajoukkojen koulutukseen suunnattuja kohteensuojauskursseja tai niiden osioita ja yhdistykset järjestävät tuleville rauhanturvaajille rauhanturvaajakursseja. Liiton ampumakouluttajakurssi järjestetään Säkylässä EDUNVALVONTA Liitto antaa oikeudellista neuvonta- ja muuta apua jäsenyhdistyksilleen ja niiden jäsenille palvelussuhteeseen liittyvissä kysymyksissä. Lakimiesverkoston toimintaa kehitetään edelleen. Liitto seuraa erityisesti rauhanturvaamista ja kriisinhallintaa koskevaa lainsäädäntöä ja antaa tarvittaessa asiaa koskevia lausuntoja ja kannanottoja. Liitto jatkaa Reserviläisliitto ry:n ja Reserviupseeriliitto ry:n kanssa yhteistoiminnassa kriisinhallintatehtäviin lähtevien reserviläisten perehdyttämistä tuleviin tehtäviin ja palvelussuhteen ehtoihin. Toiminnan kehittäminen käynnistettiin kesällä Toimintaa pyritään kehittämään myös yhteistoiminnassa puolustusvoimien kanssa uuden johtamis- ja hallintojärjestelmän puitteissa. Liitto pyrkii pääsemään mukaan puolustusministeriön ja puolustusvoimien henkilöstöryhmien liittojen välisiin rauhanturvaamista koskeviin palkkaneuvotteluihin tarkkailijana KANNUSTUSJÄRJESTELMÄ Liiton toiminnan kannustusjärjestelmä muodostuu yksittäisille rauhanturvaajille jaettavista kotimaisista ja pohjoismaisista huomionosoituksista sekä erilaisista kilpailutoimintaan liittyvistä palkinnoista. Liiton palkitsemistoimikunta Pajatso valmistelee yhdistysten esitykset työvaliokunnalle, joka esittelee palkittavat liiton hallitukselle. Vuoden 2010 määräajat ovat seuraavat: mennessä on jätettävä seuraavat anomukset: o Valtiolliset kunniamerkit: VR o Rauhanturvaajaliiton 1.lk ja 2.lk Ansioristi o Pohjoismainen pronssinen ansiomitali o Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n hopeinen ansiomerkki Sivu 2

3 mennessä on jätettävä seuraavat anomukset: o Valtiolliset kunniamerkit: SL ja SVR o Pohjoismainen hopeinen ansiomitali o Pohjoismainen pronssinen ansiomitali o Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n hopeinen ansiomerkki Liiton hallitus nimeää vuoden rauhanturvaajan. Valinta julkaistaan syysliittokokouksessa JÄSENHUOLTO Vuoden alusta otetaan käyttöön uusi SRTL-Nekkari-jäsenrekisteri. Rekisterin pohjana on Oy Bitti Ab:n kehittämä tuote Liitto-Nekkari. Rekisterin ominaisuuksia tullaan käyttämään jäsenhuollon kehittämiseen ja terävöittämiseen. Rekisterin ylläpitoa hajautetaan enemmän jäsenyhdistysten hoidettavaksi. Rekisteriasioita ja jäsenhuoltoa jäsenyhdistyksissä hoitaa erikseen tehtävään nimetty rekisterivastaava. Liiton rekisterivastaavana ja yhdyshenkilönä palveluntarjoajaan toimii järjestöpäällikkö. Liitto tehostaa jäsenyyden markkinointia toimialueella olevien rauhanturvaajien keskuudessa. Kriisinhallintatehtäviin lähtevien rotaatiokoulutuksen yhteydessä pidettävissä liiton infotilaisuuksissa kriisinhallintatehtäviin lähteville rauhanturvaajille tarjotaan maksutonta toimialuejäsenyyttä. Toimialuejäsenyys on varsinainen jäsenyys, jonka jäsenmaksu ensimmäisenä kalenterivuonna on maksuton. Jäsenmäärää pyritään toimintavuonna kasvattamaan viisi prosenttia YHDISTYSKILPAILUT Liiton hallitus nimeää Vuoden yhdistyksen Jäsenmäärän kasvun edistämiseksi kilpaillaan Kypros-veistoksesta jäsenyhdistysten välisinä kiertopalkintoina. Liiton hallitus päättää vuoden 2009 Taistelijan Tolppa -kiertopalkinnon saajan. Palkinto jaetaan yksittäiselle henkilölle tai yhteisölle edellisen toimintavuoden aikana tehdystä merkittävästä liiton tarkoitusperiä edistävästä teosta. Messi-Kello-kiertopalkinto jaetaan toimintavuonna parhaiten tiedottamisessaan onnistuneelle jäsenyhdistykselle. Messi-Kellon saajan valitsevat liiton tiedottaja yhdessä kiertopalkinnon luovuttajan Hölkkäri On Web ry:n kanssa. Kilpailujen voittajat julkistetaan ja palkitaan kevätliittokokouksen 2011 yhteydessä. Verenluovutuskiertopalkinnosta otellaan Kilpailun voittaja julkistetaan syysliittokokouksessa PERINNETYÖ Liiton perinnetyön näkyvimpiä muotoja ovat erilaiset historian taltiointi- ja museohankkeet. Liitto jatkaa aktiivista yhteistyötä Merkkimuseon kanssa perinnetyön keräämiseksi ja laajentaa toimintaa tarpeen mukaan myös muun perinnemateriaalin taltioimiseksi. Liitto jatkaa yhdessä (Puolustusvoimien ja) Sotamuseon kanssa projektia rauhanturvaamisen teema-näyttelyn järjestämiseksi ja perinnemateriaalin sijoittamiseksi pysyvästi Sotamuseoon tai jonkun aselajimuseon yhteyteen. Hankkeeseen suunnataan työapua ja taloudellista tukea mahdollisuuksien mukaan. Liiton hallitus perustaa työryhmän, jonka tehtäviä ovat aktiivisen perinnetaltioinnin käynnistäminen liitto- ja yhdistystasolla sekä hankkeiden tueksi suunnattujen varojen käytön koordinoiminen. 3. VETERAANITUKI Liiton strategiaan kuuluu vuosina veteraanituki, joka jakautuu kahteen osaan: tuki rauhanturvaajille sekä heidän omaisilleen (Kotona ja Kaukana -toiminta) ja tuki sotiemme veteraaneille ja heidän perintönsä vaaliminen. Sivu 3

4 Vuoden 2008 joulukuussa solmittu kumppanuussopimus puolustusvoimien kanssa on lähtenyt hyvin käyntiin. Jatkamme psykososiaalisen tuen järjestelyjen kehittämistä tiiviissä yhteistyössä puolustusvoimien kanssa. Erityisesti paneudutaan kotiuttamistilanteissa järjestettäviin tarkastuksiin ja haastatteluihin. Puolustusvoimat tuntee myös vastuunsa kotiuttamisen jälkeen ilmenneiden ongelmien ratkaisemisessa niissä tapauksissa, joissa voidaan selkeästi osoittaa, että ongelmat ovat syntyneet kriisinhallintatehtävässä palveltaessa. Käskyssä mainitaan myös SRTL:n osuus kriisinhallintaoperaatioiden eri vaiheissa ja viitataan allekirjoitettavaan sopimukseen. Sopimuksen mukaan SRTL:n yhteistoimintamuotoja ovat osallistuminen kriisinhallintahenkilöstön valmistavaan koulutukseen, kotiuttamiseen ja informaation jakamiseen sekä kriisinhallintahenkilöstön ja heidän läheistensä tukemiseen tarkoitetun päivystävän puhelimen ylläpito. Puolustusvoimat tukee SRTL:n toimintaa kouluttamalla liiton puhelinpäivystäjiä sekä rauhanturvaajien koulutustilaisuuksiin osallistuvia henkilöitä. Liitto on laatimassa myös omaa koulutuspakettia toiminnan ylläpitämiseksi. Puolustusvoimat osallistuu myös taloudellisesti puhelimesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen. Jatkamme neuvotteluja Porin Prikaatin Kriisinhallintakeskuksen kanssa kotiuttamistilaisuuksien ja koulutusten infotilaisuuksien tukitarpeista ja palautteista puolivuosittain. Porin Prikaatissa järjestetään yksi koulutustilaisuus SRTL:n Veteraanituen tukihenkilöille vuoden 2010 aikana erikseen sovittavana ajankohtana. He tukevat koulutusta järjestelyjen ja kouluttajan muodossa. Toimintavuoden aikana täydennetään tarvittaessa liiton Veteraanituki-esitettä. Veteraanituen (Kotona ja Kaukana toiminta) jaettavaa tiedotusmateriaalia täytyy kehittää ja suunnitella. Toimintavuonna pyritään tuottamaan käyntikorttimallisia pienesiteitä ja muuta pientä materiaalia, jota voi jakaa rauhanturvaajille, läheisille ja sotiemme veteraaneille messuilla ja yleisissä tapahtumissa ja esitelmätilaisuuksissa. Puhelinpäivystysrinki on saatu toimivaksi. Sisällön kehittämiseen ja tukihenkilöiden motivoimiseen ja mielekkääseen koulutukseen täytyy satsata. Järjestämme vuoden 2010 aikana kaksi kurssia Keski-Suomen MPK:n tuella Tikkakoskella ja Kurssien teemat ja sisällöt selkiytyvät myöhemmin. Kursseilla käsitellään laajaalaisesti kriisityöhön ja psykososiaaliseen tukeen liittyviä aihealueita sekä sotiemme veteraanien tukitoimintaa. Lisäksi Porin Prikaatin kriisinhallintayksikön kanssa järjestämme yhden koulutuksen vuoden aikana, kuten aiemmin on jo mainittu. Ajankohta selviää myöhemmin. Tavoitteena on, että jokaisessa jäsenyhdistyksessä on veteraanituen Kotona ja Kaukana- ja/tai veteraanivastaava. Toimintavuonna liiton veteraanitukihenkilöitä osallistuu ainakin seitsemään Puolustusvoimien järjestämään kotiuttamistilaisuuteen ja seitsemään koulutusvaiheen infotilaisuuteen. Tapahtumiin osallistujat on lueteltu tapahtumittain liitteessä (liite 2) VERTAISTUKI JÄSENISTÖLLE Päivystyspuhelinrinki jatkaa toimintaa 20 tukihenkilöllä, jotka päivystäjät aina kaksi viikkoa kerrallaan. Puhelimia on 20 kappaletta. Päivystyspuhelimen tarkoituksena on tarjota apua ja tukea vertaistuen periaatteella. Tarvittaessa soittajat ohjataan oikean ammattiavun piiriin, mikäli vertaistuki ei ole riittävää. Puhelimeen voivat soittaa rauhanturvaajat ja heidän läheisensä sekä sotiemme veteraanit ja heidän läheisensä voivat esittää erityyppisiä tuki- ja talkoopyyntöjä. Painopiste jatkossa täytyy suunnata päivystyspuhelinpalvelusta tiedottamiseen tavoittaaksemme kohderyhmän. Rauhanturvapalveluksen aikana tavoiteltava kohderyhmä ovat läheiset ja rauhanturvapalveluksen jälkeen sekä rauhanturvaajat että läheiset. Yhdistykset voivat järjestää myös muunlaista vertaistukitoimintaa alueellaan jäseniltojen yms merkeissä. Kotiuttamistilaisuudet ja koulutusajan infotilaisuudet ovat tärkeitä, koska niissä rauhanturvaajat saavat ensimmäisen tiedon ja kokemuksen vertaistuesta. Sivu 4

5 3.2. TUKI SOTIEMME VETERAANEILLE Sotiemme veteraaneja on elossa , joista on sodissa vammautuneita. Heidän keskiikänsä on 86 vuotta. Veteraanituen tarkoitus on helpottaa lähiomaisten työtä, täydentää yhteiskunnan ja veteraanijärjestöjen palveluja ja vaalia KAVERIA EI JÄTETÄ -perintöä. Samalla on mahdollisuus oppia tuntemaan sotiemme veteraaneja ja arvostamaan heidän perintöään. Yhdistysten tehtävänä on kertoa sotiemme veteraaneille tarjolla olevasta avusta ja varmistaa avun perille meno. SRTL tukee veteraanityötä tekeviä jäsenyhdistyksiään kouluttamalla, tiedottamalla ja lisäksi tukemalla taloudellisesti tuloksellista toimintaa. Liiton tehtävänä on kansainvälisten yhteyksien luominen ja ylläpito sekä yhteistyö sotiemme veteraaniliittojen kanssa. Vuoden 2010 alusta SRTL ottaa vetovastuun sotiemme veteraanien perinnön vaalimisesta Maailman Veteraanijärjestössä ja samalla tehostaa yhteistyötä veteraanijärjestöjen kanssa kotimaassa. Tässä tarkoituksessa liiton hallitus pyytää jäsenyhdistyksiään valitsemaan yhdistystensä hallintoon tai toimihenkilöksi veteraanivastaavan. Yhdistyksiä kannustetaan myös valitsemaan itselleen veteraanikummin. Kummin mahdollisuuksia asua kotonaan mahdollisimman pitkään on tarkoitus tukea. 4. JÄSENTOIMINTA 4.1. LIITON TAPAHTUMAT Liiton tukemat tai järjestämät tapahtumat toimintavuonna: UDRIA ( ) ja ERNA ) tuomaritoiminta Virossa. Tilaisuudet järjestää Suomen osalta Pääkaupunkiseudun Rauhanturvaajat ry. Kansallisen veteraanipäivän pääjuhla järjestetään Liitto lähettää hallituksen edustajan tilaisuuteen. Kaatuneiden muistopäivän tilaisuuksissa liittoa edustavat paikallisyhdistysten edustajat. YK:n rauhanturvaajien päivän tilaisuus Hietaniemen hautausmaalla Helsingissä Tilaisuuden järjestää liitto yhdessä Helsingin Rauhanturvaajat ry:n kanssa. YK-liiton Maailma kylässä tapahtuma Helsingissä toukokuussa. Helsingin Rauhanturvaajat ry edustaa tapahtumassa liittoa. Puolustusvoimien lippujuhlan valtakunnallinen paraati 4.6. Liittoa edustaa paikallinen yhdistys. Salpavaellus järjestetään Miehikkälässä. Liitto lähettää tapahtumaan edustajansa ja Faitterit-soittokunnan päätösparaatiin Veteraanikävely järjestetään Kriisinhallintaseminaari järjestetään Kankaanpäässä. Itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati järjestetään Liittoa edustaa paikallinen yhdistys. Liikunta- ja urheilutapahtumista sekä liiton osallistumisia muiden järjestämiin tapahtumiin kerrotaan omissa kohdissaan LIIKUNTA JA URHEILU Liiton liikunta- ja urheilutapahtumien tarkoituksena on kannustaa jäsenistöä fyysisen kunnon sekä ampuma- ja sotilastaitojen ylläpitämiseen ja kehittämiseen järjestämällä tai mahdollistamalla osallistuminen erilaisiin perinteisiin jäsenistöä kiinnostaviin liikunta- ja urheilutapahtumiin. Liiton tapahtumat järjestetään pääsääntöisesti MPK:n kursseina. Liiton hakeutuminen Reserviläisurheiluliiton jäseneksi mahdollistaa jäsenten osallistumisen myös kaikkiin ResUL:n kilpailuihin. Liiton marssijoukkue osallistuu Nijmegen-marssiin Hollannissa ja Kesäyön Marssille Vantaalla sekä Vaasan marssille Liiton joukkue osallistuu Utin kaukopartiohiihtoon helmikuun lopussa. Rauhanturvaajaliiton soutujoukkue osallistuu Sulkavan Soudun kilpasarjaan Liiton joukkueen osallistumisjärjestelyistä vastaa Salon Seudun Rauhanturvaajat ry. Perinteinen Jalka-Paavo -partiokilpailu järjestetään Padasjoella Tilaisuuden järjestelyistä vastaa Keski-Uudenmaan Rauhanturvaajat ry. Tapahtuma järjestetään MPK:n kurssina. Sivu 5

6 Liiton voimannostokilpailut järjestetään Juvalla Tilaisuudesta vastaa Suur-Savon Sinibaretit. Liitto tukee useamman jäsenyhdistyksen yhteisjoukkueen osallistumista myös Finlandia-hiihtoon Lahdessa. Falling Plates ampumakilpailu on liiton tärkein vuosittainen urheilutapahtuma, johon ottaa osaa yhteensä lähes 200 ampujaa (lähes) kaikista jäsenyhdistyksistä eri puolilta Suomea. Vuoden 2010 Falling Plates järjestetään Säkylässä ja sen järjestelyistä vastaavat Varsinais- Suomen Sinibaretit, Satakunnan Sinibaretit ja Rauman Seudun Rauhanturvaajat. Liiton ampumatoiminnassa muistetaan ja kunnioitetaan viime sotien ja veteraanien perintöä järjestämällä myös perinneaseammunnan (perinnekivääri ja pistooli) mestaruuskilpailut Niinisalossa Järjestelyistä vastaa Kankaanpään Seudun Rauhanturvaajat ry. Suur-Savon Sinibaretit ry järjestään ilma-aseiden kotiratakilpailut Jäsenyhdistyksiä kannustetaan myös järjestämään yhdessä alueellaan toimivan/toimivien Puolustusvoimien yksikön/yksiköiden sekä reserviläisjärjestöjen ja MPK:n kanssa Falling Plates ammunnan haastekilpailuja. Falling Plates on erinomainen taisteluammuntasimulaatio, joka on järjestettävissä kouluammuntana ja tukee erinomaisesti varusmiesten ja reserviläisten soveltavaa aseen käytön harjoittelua SOITTOKUNTA Faitterit-soittokunnan toimintavuoden esiintymis- ja harjoittelutapahtumat ovat: Soittoleiri ja liiton kevätkokous Kankaanpäässä Rauhanturvaajapäivä Helsingin Hietaniemen hautausmaalla Toimipaikkavierailu yhteistyössä Ilmavoimien Soittokunnan kanssa kesäkuussa Salpavaelluksen päätösparaati Haminassa ja Miehikkälässä Hamina Tattoo Syyssoitto Pohjanmaalla Seinäjoella Rauhanturvaajien hengellinen seminaari Kuopiossa marraskuussa Kukin tapahtuma pyritään toteuttamaan MPK:n kurssina ja/tai PV:n kertaus- tai vapaaehtoisena harjoituksena. Soittokunnan uusien esiintymisasujen hankinta pyritään toteuttamaan toimintavuoden aikana VIRKISTYSTOIMINTA Jäsenyhdistyksissä järjestetään erilaisia jäsenille ja yhteistyökumppaneille suunnattuja paikallisia virkistystapahtumia. 5. TIEDOTUSTOIMINTA Tiedotustoiminnasta vastaavat tahot ovat tiedottaja, tiedotuspäällikkö ja lehden päätoimittaja. Toimintavuotta leimaavat eritoten kriisinhallintahenkilöstöille pidettävät liiton informaatiotilaisuudet Säkylässä (15 kertaa), RUK:ssa kaksi kertaa, kahdesta kolmeen toimialuevierailua sekä lukuisa määrä muita informaatiotilaisuuksia. Tiedottamisen suuntaviivat on määritelty liiton tiedotusstrategiassa ja tarkennetaan vuosittaisessa tiedotussuunnitelmassa RAUHANTURVAAJA-LEHTI Rauhanturvaaja ilmestyy toimintavuonna kuutena numerona. Lehden sivumäärä on pääsääntöisesti 56 sivua. Lehti toimii totuttuun tapaan rauhanturvatoiminnasta tiedottavana ajankohtaisjulkaisuna sekä yhdistysten ja henkilöjäsenten tiedotuslehtenä. Lehti pyrkii pitämään lukijakuntansa ajan tasalla kertomalla liiton ja yhdistysten toiminnasta, seuraamalla kriisinhallintatehtävien käsittelyä niin poliittisella kuin käytännön tasolla ja raportoimalla rauhanturvaajiemme toimista operaatioalueilta. Hyvän rauhanturva-aiheisen kirjallisuuden tukeminen kuuluu myös ohjelmaan. Lehden taloudenpito on talouspäälliköllä. Sivu 6

7 Lehden päätoimittajana ja toimitussihteerinä on Asko Tanhuanpää. Toimintavuoden keväällä on tarkoitus tehdä ja julkaista vuonna 2007 tehdyn lukijatutkimuksen seurantaosuus. Tulos antaa suuntaviivoja kehittää lehteä edelleen. Rauhanturvaajan oma verkkoversio on nähtävissä jokaisen numeron ilmestymisen jälkeen internet-osoitteessa Verkkolehden sisältöä kehitetään edelleen. Liiton jäsenyhdistyksillä on mahdollisuus saada vastikkeetta lehden vuosikerta ilmoittamiinsa viiteen osoitteeseen (koulut, kirjastot, virastot jne. Pois lukien yksityiset henkilöt) sekä jokaista numeroa 10 kappaletta kimppulähetyksenä katsomiinsa markkinointitarkoituksiin. Jäsenhankinnan tehostamiseksi lähetetään muutama ilmaisnumero operaatioista kotiutuneille eijäsenille. Ilmestymispäivät ovat (aineiston viimeiset jättöpäivät suluissa): RT 1/10: (15.1.), RT 2/10: 9.4. (12.3.), RT 3/10: (31.5.), RT 4/10: (30.7.), RT 5/10: (23.9) ja RT 6/10: (17.11.). Lehteen tarkoitettujen artikkelien ja kuvien suositellut raja-arvot ovat: In Memoriam- ja syntymäpäiväkirjoitukset max 500 merkkiä Yhdistyspalstan kirjoitukset max 1000 merkkiä Lukijankynä max 2000 merkkiä toimitus ottaa itselleen oikeuden juttujen lyhentämiseen teksti joko.doc tai.txt muodossa ilman muotoiluja, kuvat.jpeg tms. muodossa mahdollisimman korkealla resoluutiolla. Lehden tilaushinta on 17 euroa/vuosikerta sisältyen jäsenmaksuun. Muilta peritään 44 euroa/ vuosikerta. Puolustusvoimien kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti lehteä postitetaan kaikille suomalaisille operaatioalueille. Ilmoitushinnat; takasivu ja kansi III 990 euroa, 1/1 920 e, 1/ e, ¼ 450 e, 1/8 190 e ja 1/ e. Huom. ei värilisää eikä arvonlisäveroa SISÄINEN TIEDOTUS Sisäisessä tiedottamisessa tukeudutaan Rauhanturvaajalehteen ja sähköpostilistoihimme, joita lähtökohtaisesti toimittaa järjestöpäällikkö. Liiton jäsentiedote julkaistaan tarvittaessa ja sen jakelu kattaa jäsenyhdistykset sekä liiton toimihenkilöt. Tiedotteen jakelu tapahtuu sähköisesti. Tiedote julkaistaan liiton intranetsivuilla, johon on pääsy jäsenyhdistyksillä ja liiton toimihenkilöillä. Sisäisessä tiedottamisessa käytetään yhtenä välineenä myös liiton internetissä olevaa keskustelu- ja tiedotusfoorumia (SRTL-foorumi). Foorumille on pääsy kaikilla liiton jäsenyhdistyksien jäsenillä. Foorumilla on myös oma muille näkymätön osuutensa jäsenyhdistyksien toimihenkilöille, liiton hallituksen ja Veteraanituen jäsenille ULKOINEN TIEDOTUS Liiton ulkoista tiedotusta toteuttavat pääosin liiton tiedottaja ja tiedotuspäällikkö. He laativat liiton tapahtumista artikkeleita ja tiedotteita sekä levittävät niitä tiedotusvälineille, eritoten liiton merkittävien tapahtumien yhteydessä. Tiedotusvastaavat myös tukevat ja opastavat paikallisyhdistyksiä tiedotusasioissa. Liiton johto, tiedottaja ja tiedotuspäällikkö muotoilevat yhdessä liiton nimissä julkistettavat kannanotot ja muut mielipiteenilmaisut. Kannanotot esittää liiton puheenjohtaja tai hänen varahenkilönsä. Liiton nimissä pidettävät esitelmät, luennot, toimialuevierailut ja vastaavat tapahtumat miehitetään tarkoituksen mukaisimmilla henkilöillä. Markkinoinnista vastaa pääsääntöisesti tiedotuspäällikkö INTERNET Liiton kotisivuja julkaistaan liiton omistamalla verkkotunnuksella Rauhanturvaajalehden sivuja julkaistaan verkkotunnuksella Liiton Sivu 7

8 omistuksessa ovat edelleen myös verkkotunniste Liiton internetsivuille pyritään saamaan toimintavuonna rakennettua myös englanninkielinen esittely. Julkaisutoiminnan lisäksi liiton verkkotunnuksella on myös intranet-osio, jossa jaetaan tietoa jäsenyhdistyksien, liiton hallinnon ja veteraanitukitoiminnan käyttöön. Sosiaalisten verkkoyhteisöjen, IRC:n ja muiden internetin yhteydenpitovälineiden avulla tehostetaan edelleen jäsenten ja jäsenyhdistysten välistä yhteydenpitoa. 6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Liiton kansainvälinen toiminta noudattaa tulevana vuonna vanhoja perinteitä. Pääteema kaikissa kansainvälisissä tapahtumissa on edelleen odotettavissa veteraanituki ja sen kehittäminen. Tämän lisäksi Suomi on esittänyt pohjoismaisen yhteistyön laajentamista lähialueille BOARD NORDIC BLUE BERETS -TOIMINTA BNBB-puheenjohtajuusvastuu on Suomella Tästä johtuen pohjoismainen kokous pidetään Suomessa. Suunnitelmissa on järjestää BNBB-kokous ja oheistilaisuudet toimintavuoden Falling plates -mestaruuskilpailujen yhteydessä Säkylässä ja soveltuvissa määrin Varsinais-Suomen alueella. Kokouspäivämääräksi BNBB:n kansallisen presidentin kanssa on sovittu viikonloppu Samanaikaisesti BNBB on sopinut, että yhteispohjoismainen Veteraani/vertaistuki-työseminaari pidetään tulevaisuudessa rinnakkain BNBB-kokouksen kanssa. Toimintavuoden aikana pyritään järjestämään 6. Pohjois-Euroopan veteraanituen konferenssi Ruotsissa. BNBB on päättänyt, että ennen kuin laajennetaan BNBB-toimintaa Baltian maihin, Puolaan ja mahdollisesti Unkariin, selvitetään Pohjois-Euroopan veteraanituen konferenssin tulevaisuus. Samassa yhteydessä keskustellaan myös yhteispohjoismaisen yhteistyökomitean mahdollisesta nimen muutosta, koska kaikki osanottajavaltiot ovat viime vuosien aikana vaihtaneet nimensä rauhaturvaajamaisemmiksi. Asiaa miettimään BNBB on päättänyt asettaa yhteispohjoismaisen työryhmän. Näitä toimeksiantoja ja keskustelunavauksia päivitetään ja ratifioidaan viimeistään seuraavissa BNBB-tapaamisissa mm. Suomessa SRTL harkitsee osallistumista NVIO 50-vuotisjuhliin 2011 ja delegaatiota EUROTREFF tapahtumaan. Molemmat tapahtumat järjestetään loppukesästä Etelä-Norjassa. Senioritapaaminen 2009 peruttiin ja vuonna 2010 järjestelyvastuu on Suomella ja Stig Röbergillä. Tilaisuus todennäköisesti järjestetään Varsinais-Suomen/Säkylän alueella samaan aikaa Falling plates ammunnan ja BNBB-kokouksen kanssa mutta erillisenä tapahtumana. Liitolle ei tapaamisesta seuraa kustannuksia WORLD VETERAN FEDERATION Liitto on jäsenenä Maailman Veteraanijärjestössä (WVF). Toiminnassa pyritään kiinteään yhteistyöhön pohjoismaisten rauhanturvaajaveteraanijärjestöjen kanssa. Liitto edustaa erillisen sopimuksen/yhteisymmärryksen perusteella ko. järjestössä myös kaikkia sotiemme veteraanijärjestöjä ja heidän perintöjään vuodesta 2010 alkaen. Liitto osallistuu WVF:n 60-vuotisjuhliin Pariisissa KANSAINVÄLISET TEEMAPÄIVÄT YK:n kansainvälisenä rauhanturvaajien päivänä ja YK-päivänä järjestetään jäsenille ja / tai yhteisöille juhlatilaisuuksia joko jäsenyhdistysten omin voimin tai yhteistyössä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Em. päivinä sekä jäsenyhdistysten juhlapäivinä kunnioitetaan rauhanturvaamistehtävissä henkensä menettäneiden ja sankarivainajien muistoa. Helsingissä Hietaniemessä 29.5 pidettävään muistotilaisuuteen osallistuu liiton johdon lisäksi Pääesikunnan ja puolustusministeriön edustajia ja tilaisuuden järjestelyistä vastaa Helsingin Rauhanturvaajat. Sivu 8

9 YK:n rauhanpäivän kävely järjestetään yhdessä veteraanijärjestöjen ja muiden kansalaisjärjestöjen kanssa sunnuntaina UDRIA JA ERNA TUOMARITOIMINTA VIROSSA Vuonna 1995 aloitettua tuomaritoimintaa Viron sotilasurheiluliiton järjestämissä kansainvälisissä UDRIA (talvipartio) ja ERNA (kesäpartio) kilpailuissa jatketaan liiton tapahtumana. Udria järjestetään ja ERNA Pääkaupunkiseudun Rauhanturvaajat ry. vastaa tapahtumien tuomaritoimintajärjestelyistä ja toteuttamisesta Suomen osalta valmennustilaisuudet mukaan lukien. 7. YHTEISTOIMINTA PUOLUSTUSVOIMIEN JA MUIDEN JÄRJESTÖJEN KANSSA Suomen Rauhanturvaajaliiton tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Maanpuolustuskoulutusyhdistys, puolustusvoimat, sotiemme veteraanijärjestöt ja Tammenlehvän Perinneliitto MAANPUOLUSTUSKOULUTUS (MPK) Liitto on MPK:n perustajajäsen. Liitto pyrkii säilyttämään paikkansa MPK:n hallituksessa ja vaikuttamaan siten sekä MPK:n strategiaan että kurssitarjontaan. MPK:n käytännön koulutustoimintaan osallistutaan aktiivisesti sekä yhdistyksinä että yksityisinä reserviläisinä. Kouluttajatehtävissä toimivien liiton jäsenten tulee korostaa edustavansa ensisijaisesti Rauhanturvaajaliittoa. Myös Liiton omien koulutustapahtumien ja esimerkiksi Faitterit-soittokunnan tarvitsemaa tukea pyritään saamaan mahdollisuuksien mukaan MPK:n kautta. Tukea anottaessa on huomioitava, että seuraavan vuoden tukipyynnöt on tehtävä jo edellisen vuoden keväällä. Tukipyynnön tekee tilaisuuden järjestäjä PUOLUSTUSVOIMAT Puolustusvoimissa liiton tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Pääesikunta (PE), Maavoimien Esikunta (MAAVE), Porin Prikaati (PORPR) ja Puolustusvoimien Kansainvälinen Keskus (PVKVK). Varuskuntien ja yhdistysten yhteistyötä toteutetaan paikallisten järjestelyiden ja sopimusten mukaan. PE:n kanssa solmittu yhteistyösopimus ( ) koskien rauhanturvaajien psykososiaalisen tuen järjestämistä ja PORPR:n kanssa solmittu yhteistyömuistio ( ) muodostavat perusteet toiminnalle. PVKVK pitää edelleenkin YKSK 1 ja 2 veteraaneja perinnejoukkoosastonaan. Suunnitteilla on perinnekillan perustaminen. YKSK- perinneyhdistys hoitaa tarvittavat järjestelyt suoraan PVKVK:n kanssa SOTIEMME VETERAANIJÄRJESTÖT Sotiemme veteraanijärjestöjä ovat Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto ja Rintamanaisten Liitto. Näitä järjestöjä edustaa keskitetysti Veteraaniliittojen valtuuskunta (VEVA), jonka puheenjohtajana toimii vuorotellen kunkin veteraaniliiton puheenjohtaja. Veteraaniliitot perustivat vuonna 2003 Tammenlehvän Perinneliiton, jossa on 22 jäsenliittoa. SRTL hyväksyttiin jäseneksi Tulevien vuosien tärkein tavoite on siirtää veteraanisukupolven perintö nuoremmille sukupolville ja päättää perinnön vaalimisen suuntaviivat. Tässä työssä SRTL on vahvasti mukana ja painopiste on valtakunnallisesti merkittävän perinneaineiston ja veteraanisukupolven arvojen vaalimisessa. Alueellisen perinteen säilyminen turvataan paikallisin yhteistoimintajärjestelyin. Yhteistoimintaa lisätään ja tiivistetään kaikkien veteraanijärjestöjen kanssa. Tärkein tavoite on yhteyksien luominen SRTL:n sekä veteraanijärjestöjen paikallistason välille. Päävastuu tässä on SRTL:n jäsenyhdistyksillä. Tavoitteena on vähintään runkotason suunnitelman laatiminen Sivu 9

10 mahdollisista yhteisistä tapahtumista. Liiton johto pitää kiinteää yhteyttä kaikkiin edellä mainittuihin organisaatioihin ja osallistuu vuosittain pidettäville valtakunnallisille veteraanipäiville MUUT JÄRJESTÖT 8. TALOUS Liitto on edustettuna Reservin neuvottelukunnassa ja kolmessa Maanpuolustuskoulutuksen alueellisessa neuvottelukunnassa (Etelä-Suomi, Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi). Liitto liittyy vuoden vaihteessa Reserviläisurheiluliitto ry:n jäseneksi. Tavoitteena on saada järjestön hallituspaikka. Liitto on yhteisöjäsenenä Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa (VaPePa). Liiton yhdistykset osallistuvat VaPePa:n toimintaan. Yhteistyötä Suomen YK-liiton kanssa jatketaan osallistumalla sen tapahtumiin. Liitolla on edustajansa Suomen YK-liiton hallituksessa. Padasjokikeskuksen toimintaa tuetaan aikaisempien vuosien tapaan. Hyviä suhteita ylläpidetään reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöihin. Liiton yhdistykset ja jäsenet luennoivat ja kertovat kouluissa ja kansalaistilaisuuksissa YK:n ja rauhanturvaamisen rooleista, merkityksistä ja vaikutuksista maailman rauhan ja turvallisuuden edistämisessä. Liitto osallistuu UM:n ja valtiohallinnon tilaisuuksiin kriisinhallinnan asiantuntijana. Liiton toiminta vuonna 2010 perustuu edelleen vapaaehtoistyöhön, palkattuun henkilöstöön ei ole vieläkään taloudellisia mahdollisuuksia. Ministeriöiden, puolustusvoimien ja muiden tukijoiden taloudelliset tuet ja avustukset sekä muut tuet ovat liitolle merkityksellistä. Liiton toiminnan laajentuessa ja taloudellisen panostuksen kasvaessa veteraanituki ja yhdistysten luottamus- ja toimihenkilöiden kouluttaminen sekä järjestö- että veteraanityö vaativat lisää taloudellista tukea ja entistä tarkempaa taloudellisten liiton voimavarojen kohdistamista. Veteraanitoiminnan, liiton jäsenyhdistysten jäsenten ja sotiemme veteraanien sekä heidän huoltonsa varassa olevien henkilöiden taloudellisten vaikeuksien tukemiseen on perustettu Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n Veteraanirahasto. Liiton henkilöjäsenmaksu vuonna 2010 on kuusi (6) euroa. Toimialuejäsenen jäsenmaksu on nolla (0) euroa. Yhdistysten kannatusjäseniltä liitto perii kaksi (2) euroa rekisterinhoitomaksua. Liiton lehden tilausmaksu vuonna 2010 on henkilöjäseniltä 17 euroa, toimialuejäseniltä nolla (0) euroa ja muilta 44 euroa/vuosikerta. Liitto toivoo, että yhteistyötahot, ministeriöt, puolustusvoimat, säätiöt sekä muut tukijat jatkavat liiton ja lehden tukemista kaikissa muodoissaan. Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Hallitus Sivu 10

11 Suomen Rauhanturvaajaliiton toimintasuunnitelma 2010 liite 1 KOKOUSKALENTERI 2010 Liittokokoukset ja liiton hallituksen kokoukset TVK 1 Seinäjoki Hallitus 1 Seinäjoki TVK 2 Pääkaupunkiseutu Kevätliittokokous Kankaanpää TVK 3 Tampere BNBB- kokous Säkylä Hallitus 2 Hämeenlinna Syysliittokokous Hämeenlinna TVK 4 Seinäjoella Muut hallituksen järjestämät kokoukset talvi Historiikkitoimikunta 1 Laivaseminaari? talvi Historiikkitoimikunta 2 talvi/kevät Rekisterikoulutustilaisuus Tampere Toimitusneuvosto 1 Seinäjoki Toimitusneuvosto 2 Pääkaupunkiseutu Toimitusneuvosto 3 Tampere syksy Järjestökoulutus Tampere Liikuntakoulutus ja urheilutapahtumat Udria Viro tuomariosasto/ PääksRT (liiton tuki 1000 ) Helmikuu Kaukopartiohiihto Utti liiton joukkue Finlandia-hiihto Lahti mahd. liitonjoukkue/ KymlSB (400 ) Voimanosto Juva SSavSB Kesäyön marssi Vantaa liiton marssijoukkue Salpavaellus Miehikkälä liiton vaellusosasto (600 ) Sulkavan soudut Sulkava liiton soutujoukkue / SalSRT (400 ) Nijmegen marssi Hollanti liiton marssijoukkue / PSavRT (1500 ) Vaasan marssi Vaasa liiton marssijoukkue Erna Viro mahd. kilpailujoukkue/psavrt (400 ) FP-ammunta Säkylä avoin kaikille liiton jäsenille VSuoSB, RauSRT ja SatSB (1200 ) Jalka-Paavo Padasjoki KUudRT (200 ) Syyskuu Ruskavaellus Saariselkä mahd. yksityiset jäsenet Suomen Rauhanturvaajaliitto ry. hallitus Sivu 1

12 Suomen Rauhanturvaajaliiton toimintasuunnitelma 2010 liite 2 PUOLUSTUSVOIMIEN JÄRJESTÄMIIN KOTIUTTAMISTILAISUUKSIIN OSALLISTUMINEN JA VAIHTOHENKILÖSTÖN KOULUTUSJAKSOJEN LIITON INFOTILAISUUDET Puolustusvoimien järjestämiin kotiuttamistilaisuuksiin osallistuvat liiton veteraanitukihenkilöt tilaisuuksittain: Alkuvuosi 2010 vuonna 2009 kotiutuneet sotilastarkkailijat Hannu Piispanen SKJK Juha Laine Risto Hurnanen Teija Miettinen Seppo Kykkänen Janne Riskilä Hannu Piispanen Kimmo Wirèn Juhani Skyttä Matti Helimäki Ulla-Liisa Kivelä Martti Olsen Arttu Väisänen Ermo Saari Pertti Räisäsen SKJK+SKJT Juha Laine Tommi Santala Risto Hurnanen Seppo Kykkänen Hannu Piispanen Kimmo Wirèn Juhani Skyttä Matti Helimäki Pauli Ollikka Petri Rask Ulla-Liisa Kivelä Pertti Räisäsen SKJA Juha Laine Petri Sipilä Tommi Santala Teija Miettinen Kimmo Wirèn Janne Riskilä Johanna Törmä Risto Hurnanen Seppo Kykkänen Juhani Skyttä Matti Helimäki Pauli Ollikka Petri Rask Pertti Räisäsen SKJT Risto Hurnanen Seppo Kykkänen Johanna Törmä Juhani Skyttä Kimmo Wirèn Matti Helimäki Pertti Räisäsen SKJT Tommi Santala Risto Hurnanen Seppo Kykkänen Hannu Piispanen Johanna Törmä Juhani Skyttä Matti Helimäki Pauli Ollikka Esa Leikas, 1. kerta Martti Olsen Pertti Räisäsen SKJA Juha Laine Tommi Santala Risto Hurnanen Johanna Törmä Seppo Kykkänen Juhani Skyttä Matti Helimäki Pauli Ollikka Esa Leikas Petri Rask Pertti Räisäsen Vuonna 2010 on suunniteltu pidettäväksi seitsemän liiton infotilaisuutta vaihtohenkilöstön koulutusjaksoilla. Arvioidut päivämäärät: SKJA, SKJT, SKJK, 1.6. SKJT, SKJA, SKJK ja SKJT Suomen Rauhanturvaajaliitto ry hallitus Sivu 1

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty syysliittokokouksessa 30.10.2010 Toimintasuunnitelma 2011 1. YLEISTÄ Liiton toimintaa ohjaavat liiton

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty liittokokouksessa 29.10.2011 Toimintasuunnitelma 2012 1. YLEISTÄ Liiton toimintaa ohjaavat liiton

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi hallituksen esitys 16.9.2012 Toimintasuunnitelma 2013 1. YLEISTÄ Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n (SRTL) toimintaa

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 5 3.4 Urheilutoiminta... 5

Lisätiedot

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY.

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014. YLEISTÄ Vuosi 2014 on yhdistyksen 58. toimintavuosi. Jatketaan omalla valitulla

Lisätiedot

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa Kilpailumaksut Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, Reserviläisurheiluliitto ry RESUL:n kilpailutoiminta Kilpailutoiminnan organisointi Puolustusvoimien tuki Yhteistyö MPK:n kanssa Yhteistyö reservipiirien

Lisätiedot

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 S I S Ä L T Ö TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 1. Aatteellinen toiminta 2. Kuntoliikunta- ja maastotoiminta 3. Ampuma- ja kilpailutoiminta 4. Muu toiminta

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Taas on vuosi vaihtunut. Yhdistys piti syyskokouksensa ilman suurempia

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2008

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2008 SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli ry:n 17.toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa oli 107 + 2 kannattajajäsentä. 21.9. järjestettiin

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017 Seinäjoki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1 Yleistä Kerhon tehtävänä on maanpuolustustahdon ja taitojen ylläpitäminen ja niiden kohottaminen, turvallisuuspoliittisen tiedon jakaminen, fyysisen kunnon

Lisätiedot

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2009

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2009 SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 YLEISTÄ Vuosi 2009 oli ry:n 19.toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa oli 107 varsinaista jäsentä ja 2 kannattajajäsentä.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Aseet ja reserviläistoiminta

Aseet ja reserviläistoiminta Aseet ja reserviläistoiminta Professori Mika Hannula Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Aseet ja vastuullisuus seminaari 13.3.2009 Vapaaehtoisen maanpuolustustyön perusta Järjestäytynyttä vapaaehtoista

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hallituksen esitys 22.9.2016 Toimintasuunnitelma 2017 1. YLEISTÄ Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n (SRTL) toimintaa

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Liiton uusi strategia 2016-2020 hyväksytään 17.10. liittokokouksessa Raumalla.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Joutsan osasto SYYSKOKOUS 21.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JÄRJESTÖLLINEN JA AATTEELLINEN PERUSVALMIUS ENSIAPURYHMÄ VALMIUSTOIMINTA YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUSTOIMINTA LAPSI JA NUORISOTOIMINTA OMAISHOITAJIEN

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle

Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle Liite Hannu Anttonen 28.3.2016 Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle 2016-2017 Koulutuksella ja valmennuksella kehitämme ja uudistamme klubien ja piirin johtamista tavoitteena tuloksellinen toiminta

Lisätiedot

Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi alkaen > Ovet-valmennus

Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi alkaen > Ovet-valmennus Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi 1.1.2018 alkaen > Ovet-valmennus Ovet-valmennusta omaishoitajille Omaishoitolan muutos 1.7.2016; valmennus kuntien tehtäväksi 1.1.2018 alkaen Ovet-valmennus

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Emännäntie 3-5 G 90 p. 045-1241080 www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENNYS VUODELLE 2015 1. Toimintasuunnitelman täydennyksen perustelut 2. Verkostoituminen

Lisätiedot

Puolustusvoimien kilpailutoiminta

Puolustusvoimien kilpailutoiminta Puolustusvoimien kilpailutoiminta Ohje Puolustusvoimien kilpailu- ja valmennustoiminnasta 1. Johdanto 1.1 Kilpaurheilun perusteet Puolustusvoimien kansallinen ja kansainvälinen kilpailutoiminta tähtää

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n vuoden 2014 vuosikertomus

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n vuoden 2014 vuosikertomus Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty liittokokouksessa Jyväskylässä 16.5.2015 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n vuoden 2014 vuosikertomus

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN MAASTOHIIHTO R.Y.:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Yhdistyksen tarkoituksena on

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 14.2.17 Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Sote-järjestöillä on edustus Sote-Savotan alatyöryhmissä. Työryhmissä on myös saamelaisedustus. 2) Kainuu:

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

4V:n asukastyön pääsuunnitteluryhmä. Järjestötila Länsimäki

4V:n asukastyön pääsuunnitteluryhmä. Järjestötila Länsimäki 4V:n asukastyön pääsuunnitteluryhmä Järjestötila Länsimäki 16.8.2010 Ohjelma 13:00 Kahvia, aluekoordinaattori Liisa Juustila esittelee järjestötilaa sekä asukastyötä Vantaalla 14:00 4V-hankkeen kuulumiset

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE Kari Sutinen, pj

YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE Kari Sutinen, pj YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE 2014 Kari Sutinen, pj TOIMINNAN OSA-ALUEET KOKOUSTOIMINTA KOULUTUS/EDUNVALVONTA, AKTIIVIT, JÄSENISTÖ EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMINEN, AKTIIVIT/JÄSENISTÖ/TYÖNANTAJAT

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti KYLÄYHDISTYKSEN 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tuohisaaren kyläyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Tuohisaari ja sitä ympäröivät

Lisätiedot

Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa.

Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa. Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa. Jyväskylän Eläkkeensaajat ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 LUONNOS JYVÄSKYLÄN ELÄKKEENSAAJAT RY:N TOIMINTASUUNNITELMAKSI

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala VAPAAEHTOISTOIMINTAAN UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala 1.10.2016 Vapaaehtoistoiminnan toimintamalli Uudenmaan Martoissa Piiri Kouluttaa vapaaehtoisia Tukee, kannustaa ja ohjaa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 Imatran Tennis Ry http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Vuosi 2010 tuo tullessaan tennisharrastajille merkittävän

Lisätiedot

1/11 SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT RY.

1/11 SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT RY. 1/11 SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT RY. JÄSENTIEDOTE 2/2009 2/11 PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Viimeksi ilmestyneessä tiedotteessa muistutin ikuisuusteemasta, osallistumisesta. Omassa elämässä tapahtuneiden muutosten

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Jäsenkyselyn toteutus Reserviläisliiton jäsenkysely toteutettiin 19.-26.3. välisenä aikana webropol-kyselysovelluksella.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Toiminta-ajatus ja tehtävä toimii Suomen Yrittäjät ry:n virallisena aluejärjestönä Tehtävä: Jäsenyritysten kilpailukyvyn ja menestymisedellytysten ylläpitäminen ja parantaminen.

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot