Toimintasuunnitelma 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2010"

Transkriptio

1 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, Ylöjärvi Hyväksytty liittokokouksessa Lahdessa Toimintasuunnitelma YLEISTÄ Liiton toimintaa ohjaavat liiton säännöt, niiden pohjalta laadittu strategia ja syysliittokokouksen hyväksymä vuosittainen toimintasuunnitelma talousarvioineen. Muutaman vuoden jatkunut liiton toiminnan voimakas kehittäminen ja oman, itsenäisen profiilin nosto on edellyttänyt kaikkien käytettävissä olevien resurssien ottamista käyttöön. Jäsenyhdistysten yleinen osallistuminen liiton toimintaan on osoittanut, ettei juurikaan lisäresursseja ole käytettävissä toiminnan edelleen kehittämiseksi. Sen sijaan passiivisiksi osoittautuneiden yhdistysten toiminnan kehittämiseen paneudutaan. Toiminnan painopiste vuonna 2010 on nykyisten toimintojen kehittämisessä. Yksi osa-alue, jota painotetaan, on liiton sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen, joka on viimeisen vuoden aikana kehittynyt tuntuvasti, mutta vaatii vielä kehittämistä erityisesti jäsenyhdistyksistä liiton hallituksen suuntaan. Yhteistoimintasopimus puolustusvoimien kanssa ja uuden, liiton oman jäsenrekisterin käyttöönotto asettavat myös lisähaasteita tulevalle vuodelle. Tehokas jäsenyhdistysten toimihenkilöiden koulutus on merkittävällä tavalla esillä vuoden 2010 toiminnassa. Odotettavissa olevasta vilkkaasta toimintavuodesta huolimatta liiton jäsenmaksu ja lehden tilausmaksu pidetään ennallaan. Veteraanityösektorilla liiton strategia määrittää päätehtäväksi jäsenistöstä ja heidän läheisistään huolehtimisen. Painopistealueeksi on nimetty myös sotiemme veteraanien tukeminen ja heidän perinteensä vaaliminen ja siirtäminen nuorimmille sukupolville. Nämä kaksi toimintoa on yhdistetty veteraanitueksi. Tässä kuvattu veteraanityö kokonaisuudessaan muodostaa liiton tärkeimmän toimialueen, jonne myös pääosa taloudellisista ja toiminnallisista resursseista on suunnattava. Liitolla on myös mahdollisuus tukea taloudellisesti jäsenyhdistysten toimintaa tällä sektorilla. Liiton päivystävä puhelin on operatiivisesti toimintavalmis. Tarvitaan kuitenkin vielä melkoista panostusta sen julkisuuskuvan parantamiseksi sekä rauhanturvaajien että sotiemme veteraanien keskuudessa. Pelkkä tiedottaminen omassa lehdessä ei riitä. Maanpuolustussektorilla toiminta keskittyy edelleen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä (MPK) toimimiseen ja tilaisuuksien järjestämiseen MPK:n kursseina. Yhdistyksen toimintaan on odotettavissa muutoksia puolustusvoimien aluehallinnossa tapahtuvien muutosten seurauksena vuoden 2010 alussa. Liiton hallitus seuraa tilannetta. Perinnetyön sektorilla liitto jatkaa oman, maanpuolustusjärjestöjen joukossa ainutlaatuisen, perinteen ja missioissa syntyneen yhteisöllisyyden vaalimista. Tämän perinnetyön näkyvimpiä muotoja tulevat olemaan erilaiset museo- ja historian taltiointihankkeet. Hankkeita tuetaan mm. muistoesineiden myynnistä saaduilla varoilla. Suomessa on yli rauhanturvaajaa, joista vain n on liiton jäseniä. Liitto on panostanut jo muutaman vuoden jäsenmäärän lisäämiseen tyydyttävällä lopputuloksella. Tätä työtä jatketaan tavoitteena 8000 jäsenen määrä vuonna Tämä kuitenkin edellyttää jokaiselta henkilöjäseneltä henkilökohtaista panostusta. Liiton hallitus kohdistaa jäsenhankintansa ensi sijaisesti nuoriin rauhanturvaajiin. Tässä projektissa liiton lehdellä, jonka nimi muuttui Rauhanturvaajaksi, on huomattava rooli. Sivu 1

2 2. JÄRJESTÖTOIMINTA 2.1. LIITON JA SEN HALLINNON KOKOUKSET Kevätliittokokous pidetään Kankaanpäässä ja syysliittokokous Hämeenlinnassa Liiton hallitus ja järjestävät yhdistykset vastaavat yhteistyössä kokousjärjestelyistä ja aikatauluista. Valmisteluvaiheessa tukeudutaan liiton uusittuun kokousjärjestelyohjeeseen. Liiton hallitus kokoontuu kaksi kertaa. Työvaliokunta kokoontuu 3-4 kertaa. Lisäksi liiton hallitus järjestää kaksi kokousta liiton historiikin valmistelua varten sekä yhden kokouksen liiton strategian tarkistamiseksi vuosille Rauhanturvaaja-lehden toimitusneuvosto kokoontuu 2-3 kertaa erikseen sovittuna aikana. Kokouskalenteri on liitteessä (liite1) KOULUTUSTOIMINTA Liiton koulutustoimintaa johtaa ja koordinoi koulutuspäällikkö hallituksen ohjeiden mukaan. Jäsenyhdistysten veteraanitukihenkilöille järjestetään 20 hengelle peruskurssi Tikkakoskella sekä täydennyskurssit 20 hengelle kesällä Porin Prikaatissa ja 20 hengelle Tikkakoskella. Myös Oulussa ja pääkaupunkiseudulla pyritään järjestämään veteraanitukihenkilöille koulutustapahtuma. Jäsenyhdistysten johdolle järjestetään järjestökoulutuspäivät syksyllä. Liiton edustajat osallistuvat MPK:n järjestämään maanpuolustusjärjestöjen yhteistoimintaseminaariin. MPK:lle tarjotaan mm. maakuntajoukkojen koulutukseen suunnattuja kohteensuojauskursseja tai niiden osioita ja yhdistykset järjestävät tuleville rauhanturvaajille rauhanturvaajakursseja. Liiton ampumakouluttajakurssi järjestetään Säkylässä EDUNVALVONTA Liitto antaa oikeudellista neuvonta- ja muuta apua jäsenyhdistyksilleen ja niiden jäsenille palvelussuhteeseen liittyvissä kysymyksissä. Lakimiesverkoston toimintaa kehitetään edelleen. Liitto seuraa erityisesti rauhanturvaamista ja kriisinhallintaa koskevaa lainsäädäntöä ja antaa tarvittaessa asiaa koskevia lausuntoja ja kannanottoja. Liitto jatkaa Reserviläisliitto ry:n ja Reserviupseeriliitto ry:n kanssa yhteistoiminnassa kriisinhallintatehtäviin lähtevien reserviläisten perehdyttämistä tuleviin tehtäviin ja palvelussuhteen ehtoihin. Toiminnan kehittäminen käynnistettiin kesällä Toimintaa pyritään kehittämään myös yhteistoiminnassa puolustusvoimien kanssa uuden johtamis- ja hallintojärjestelmän puitteissa. Liitto pyrkii pääsemään mukaan puolustusministeriön ja puolustusvoimien henkilöstöryhmien liittojen välisiin rauhanturvaamista koskeviin palkkaneuvotteluihin tarkkailijana KANNUSTUSJÄRJESTELMÄ Liiton toiminnan kannustusjärjestelmä muodostuu yksittäisille rauhanturvaajille jaettavista kotimaisista ja pohjoismaisista huomionosoituksista sekä erilaisista kilpailutoimintaan liittyvistä palkinnoista. Liiton palkitsemistoimikunta Pajatso valmistelee yhdistysten esitykset työvaliokunnalle, joka esittelee palkittavat liiton hallitukselle. Vuoden 2010 määräajat ovat seuraavat: mennessä on jätettävä seuraavat anomukset: o Valtiolliset kunniamerkit: VR o Rauhanturvaajaliiton 1.lk ja 2.lk Ansioristi o Pohjoismainen pronssinen ansiomitali o Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n hopeinen ansiomerkki Sivu 2

3 mennessä on jätettävä seuraavat anomukset: o Valtiolliset kunniamerkit: SL ja SVR o Pohjoismainen hopeinen ansiomitali o Pohjoismainen pronssinen ansiomitali o Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n hopeinen ansiomerkki Liiton hallitus nimeää vuoden rauhanturvaajan. Valinta julkaistaan syysliittokokouksessa JÄSENHUOLTO Vuoden alusta otetaan käyttöön uusi SRTL-Nekkari-jäsenrekisteri. Rekisterin pohjana on Oy Bitti Ab:n kehittämä tuote Liitto-Nekkari. Rekisterin ominaisuuksia tullaan käyttämään jäsenhuollon kehittämiseen ja terävöittämiseen. Rekisterin ylläpitoa hajautetaan enemmän jäsenyhdistysten hoidettavaksi. Rekisteriasioita ja jäsenhuoltoa jäsenyhdistyksissä hoitaa erikseen tehtävään nimetty rekisterivastaava. Liiton rekisterivastaavana ja yhdyshenkilönä palveluntarjoajaan toimii järjestöpäällikkö. Liitto tehostaa jäsenyyden markkinointia toimialueella olevien rauhanturvaajien keskuudessa. Kriisinhallintatehtäviin lähtevien rotaatiokoulutuksen yhteydessä pidettävissä liiton infotilaisuuksissa kriisinhallintatehtäviin lähteville rauhanturvaajille tarjotaan maksutonta toimialuejäsenyyttä. Toimialuejäsenyys on varsinainen jäsenyys, jonka jäsenmaksu ensimmäisenä kalenterivuonna on maksuton. Jäsenmäärää pyritään toimintavuonna kasvattamaan viisi prosenttia YHDISTYSKILPAILUT Liiton hallitus nimeää Vuoden yhdistyksen Jäsenmäärän kasvun edistämiseksi kilpaillaan Kypros-veistoksesta jäsenyhdistysten välisinä kiertopalkintoina. Liiton hallitus päättää vuoden 2009 Taistelijan Tolppa -kiertopalkinnon saajan. Palkinto jaetaan yksittäiselle henkilölle tai yhteisölle edellisen toimintavuoden aikana tehdystä merkittävästä liiton tarkoitusperiä edistävästä teosta. Messi-Kello-kiertopalkinto jaetaan toimintavuonna parhaiten tiedottamisessaan onnistuneelle jäsenyhdistykselle. Messi-Kellon saajan valitsevat liiton tiedottaja yhdessä kiertopalkinnon luovuttajan Hölkkäri On Web ry:n kanssa. Kilpailujen voittajat julkistetaan ja palkitaan kevätliittokokouksen 2011 yhteydessä. Verenluovutuskiertopalkinnosta otellaan Kilpailun voittaja julkistetaan syysliittokokouksessa PERINNETYÖ Liiton perinnetyön näkyvimpiä muotoja ovat erilaiset historian taltiointi- ja museohankkeet. Liitto jatkaa aktiivista yhteistyötä Merkkimuseon kanssa perinnetyön keräämiseksi ja laajentaa toimintaa tarpeen mukaan myös muun perinnemateriaalin taltioimiseksi. Liitto jatkaa yhdessä (Puolustusvoimien ja) Sotamuseon kanssa projektia rauhanturvaamisen teema-näyttelyn järjestämiseksi ja perinnemateriaalin sijoittamiseksi pysyvästi Sotamuseoon tai jonkun aselajimuseon yhteyteen. Hankkeeseen suunnataan työapua ja taloudellista tukea mahdollisuuksien mukaan. Liiton hallitus perustaa työryhmän, jonka tehtäviä ovat aktiivisen perinnetaltioinnin käynnistäminen liitto- ja yhdistystasolla sekä hankkeiden tueksi suunnattujen varojen käytön koordinoiminen. 3. VETERAANITUKI Liiton strategiaan kuuluu vuosina veteraanituki, joka jakautuu kahteen osaan: tuki rauhanturvaajille sekä heidän omaisilleen (Kotona ja Kaukana -toiminta) ja tuki sotiemme veteraaneille ja heidän perintönsä vaaliminen. Sivu 3

4 Vuoden 2008 joulukuussa solmittu kumppanuussopimus puolustusvoimien kanssa on lähtenyt hyvin käyntiin. Jatkamme psykososiaalisen tuen järjestelyjen kehittämistä tiiviissä yhteistyössä puolustusvoimien kanssa. Erityisesti paneudutaan kotiuttamistilanteissa järjestettäviin tarkastuksiin ja haastatteluihin. Puolustusvoimat tuntee myös vastuunsa kotiuttamisen jälkeen ilmenneiden ongelmien ratkaisemisessa niissä tapauksissa, joissa voidaan selkeästi osoittaa, että ongelmat ovat syntyneet kriisinhallintatehtävässä palveltaessa. Käskyssä mainitaan myös SRTL:n osuus kriisinhallintaoperaatioiden eri vaiheissa ja viitataan allekirjoitettavaan sopimukseen. Sopimuksen mukaan SRTL:n yhteistoimintamuotoja ovat osallistuminen kriisinhallintahenkilöstön valmistavaan koulutukseen, kotiuttamiseen ja informaation jakamiseen sekä kriisinhallintahenkilöstön ja heidän läheistensä tukemiseen tarkoitetun päivystävän puhelimen ylläpito. Puolustusvoimat tukee SRTL:n toimintaa kouluttamalla liiton puhelinpäivystäjiä sekä rauhanturvaajien koulutustilaisuuksiin osallistuvia henkilöitä. Liitto on laatimassa myös omaa koulutuspakettia toiminnan ylläpitämiseksi. Puolustusvoimat osallistuu myös taloudellisesti puhelimesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen. Jatkamme neuvotteluja Porin Prikaatin Kriisinhallintakeskuksen kanssa kotiuttamistilaisuuksien ja koulutusten infotilaisuuksien tukitarpeista ja palautteista puolivuosittain. Porin Prikaatissa järjestetään yksi koulutustilaisuus SRTL:n Veteraanituen tukihenkilöille vuoden 2010 aikana erikseen sovittavana ajankohtana. He tukevat koulutusta järjestelyjen ja kouluttajan muodossa. Toimintavuoden aikana täydennetään tarvittaessa liiton Veteraanituki-esitettä. Veteraanituen (Kotona ja Kaukana toiminta) jaettavaa tiedotusmateriaalia täytyy kehittää ja suunnitella. Toimintavuonna pyritään tuottamaan käyntikorttimallisia pienesiteitä ja muuta pientä materiaalia, jota voi jakaa rauhanturvaajille, läheisille ja sotiemme veteraaneille messuilla ja yleisissä tapahtumissa ja esitelmätilaisuuksissa. Puhelinpäivystysrinki on saatu toimivaksi. Sisällön kehittämiseen ja tukihenkilöiden motivoimiseen ja mielekkääseen koulutukseen täytyy satsata. Järjestämme vuoden 2010 aikana kaksi kurssia Keski-Suomen MPK:n tuella Tikkakoskella ja Kurssien teemat ja sisällöt selkiytyvät myöhemmin. Kursseilla käsitellään laajaalaisesti kriisityöhön ja psykososiaaliseen tukeen liittyviä aihealueita sekä sotiemme veteraanien tukitoimintaa. Lisäksi Porin Prikaatin kriisinhallintayksikön kanssa järjestämme yhden koulutuksen vuoden aikana, kuten aiemmin on jo mainittu. Ajankohta selviää myöhemmin. Tavoitteena on, että jokaisessa jäsenyhdistyksessä on veteraanituen Kotona ja Kaukana- ja/tai veteraanivastaava. Toimintavuonna liiton veteraanitukihenkilöitä osallistuu ainakin seitsemään Puolustusvoimien järjestämään kotiuttamistilaisuuteen ja seitsemään koulutusvaiheen infotilaisuuteen. Tapahtumiin osallistujat on lueteltu tapahtumittain liitteessä (liite 2) VERTAISTUKI JÄSENISTÖLLE Päivystyspuhelinrinki jatkaa toimintaa 20 tukihenkilöllä, jotka päivystäjät aina kaksi viikkoa kerrallaan. Puhelimia on 20 kappaletta. Päivystyspuhelimen tarkoituksena on tarjota apua ja tukea vertaistuen periaatteella. Tarvittaessa soittajat ohjataan oikean ammattiavun piiriin, mikäli vertaistuki ei ole riittävää. Puhelimeen voivat soittaa rauhanturvaajat ja heidän läheisensä sekä sotiemme veteraanit ja heidän läheisensä voivat esittää erityyppisiä tuki- ja talkoopyyntöjä. Painopiste jatkossa täytyy suunnata päivystyspuhelinpalvelusta tiedottamiseen tavoittaaksemme kohderyhmän. Rauhanturvapalveluksen aikana tavoiteltava kohderyhmä ovat läheiset ja rauhanturvapalveluksen jälkeen sekä rauhanturvaajat että läheiset. Yhdistykset voivat järjestää myös muunlaista vertaistukitoimintaa alueellaan jäseniltojen yms merkeissä. Kotiuttamistilaisuudet ja koulutusajan infotilaisuudet ovat tärkeitä, koska niissä rauhanturvaajat saavat ensimmäisen tiedon ja kokemuksen vertaistuesta. Sivu 4

5 3.2. TUKI SOTIEMME VETERAANEILLE Sotiemme veteraaneja on elossa , joista on sodissa vammautuneita. Heidän keskiikänsä on 86 vuotta. Veteraanituen tarkoitus on helpottaa lähiomaisten työtä, täydentää yhteiskunnan ja veteraanijärjestöjen palveluja ja vaalia KAVERIA EI JÄTETÄ -perintöä. Samalla on mahdollisuus oppia tuntemaan sotiemme veteraaneja ja arvostamaan heidän perintöään. Yhdistysten tehtävänä on kertoa sotiemme veteraaneille tarjolla olevasta avusta ja varmistaa avun perille meno. SRTL tukee veteraanityötä tekeviä jäsenyhdistyksiään kouluttamalla, tiedottamalla ja lisäksi tukemalla taloudellisesti tuloksellista toimintaa. Liiton tehtävänä on kansainvälisten yhteyksien luominen ja ylläpito sekä yhteistyö sotiemme veteraaniliittojen kanssa. Vuoden 2010 alusta SRTL ottaa vetovastuun sotiemme veteraanien perinnön vaalimisesta Maailman Veteraanijärjestössä ja samalla tehostaa yhteistyötä veteraanijärjestöjen kanssa kotimaassa. Tässä tarkoituksessa liiton hallitus pyytää jäsenyhdistyksiään valitsemaan yhdistystensä hallintoon tai toimihenkilöksi veteraanivastaavan. Yhdistyksiä kannustetaan myös valitsemaan itselleen veteraanikummin. Kummin mahdollisuuksia asua kotonaan mahdollisimman pitkään on tarkoitus tukea. 4. JÄSENTOIMINTA 4.1. LIITON TAPAHTUMAT Liiton tukemat tai järjestämät tapahtumat toimintavuonna: UDRIA ( ) ja ERNA ) tuomaritoiminta Virossa. Tilaisuudet järjestää Suomen osalta Pääkaupunkiseudun Rauhanturvaajat ry. Kansallisen veteraanipäivän pääjuhla järjestetään Liitto lähettää hallituksen edustajan tilaisuuteen. Kaatuneiden muistopäivän tilaisuuksissa liittoa edustavat paikallisyhdistysten edustajat. YK:n rauhanturvaajien päivän tilaisuus Hietaniemen hautausmaalla Helsingissä Tilaisuuden järjestää liitto yhdessä Helsingin Rauhanturvaajat ry:n kanssa. YK-liiton Maailma kylässä tapahtuma Helsingissä toukokuussa. Helsingin Rauhanturvaajat ry edustaa tapahtumassa liittoa. Puolustusvoimien lippujuhlan valtakunnallinen paraati 4.6. Liittoa edustaa paikallinen yhdistys. Salpavaellus järjestetään Miehikkälässä. Liitto lähettää tapahtumaan edustajansa ja Faitterit-soittokunnan päätösparaatiin Veteraanikävely järjestetään Kriisinhallintaseminaari järjestetään Kankaanpäässä. Itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati järjestetään Liittoa edustaa paikallinen yhdistys. Liikunta- ja urheilutapahtumista sekä liiton osallistumisia muiden järjestämiin tapahtumiin kerrotaan omissa kohdissaan LIIKUNTA JA URHEILU Liiton liikunta- ja urheilutapahtumien tarkoituksena on kannustaa jäsenistöä fyysisen kunnon sekä ampuma- ja sotilastaitojen ylläpitämiseen ja kehittämiseen järjestämällä tai mahdollistamalla osallistuminen erilaisiin perinteisiin jäsenistöä kiinnostaviin liikunta- ja urheilutapahtumiin. Liiton tapahtumat järjestetään pääsääntöisesti MPK:n kursseina. Liiton hakeutuminen Reserviläisurheiluliiton jäseneksi mahdollistaa jäsenten osallistumisen myös kaikkiin ResUL:n kilpailuihin. Liiton marssijoukkue osallistuu Nijmegen-marssiin Hollannissa ja Kesäyön Marssille Vantaalla sekä Vaasan marssille Liiton joukkue osallistuu Utin kaukopartiohiihtoon helmikuun lopussa. Rauhanturvaajaliiton soutujoukkue osallistuu Sulkavan Soudun kilpasarjaan Liiton joukkueen osallistumisjärjestelyistä vastaa Salon Seudun Rauhanturvaajat ry. Perinteinen Jalka-Paavo -partiokilpailu järjestetään Padasjoella Tilaisuuden järjestelyistä vastaa Keski-Uudenmaan Rauhanturvaajat ry. Tapahtuma järjestetään MPK:n kurssina. Sivu 5

6 Liiton voimannostokilpailut järjestetään Juvalla Tilaisuudesta vastaa Suur-Savon Sinibaretit. Liitto tukee useamman jäsenyhdistyksen yhteisjoukkueen osallistumista myös Finlandia-hiihtoon Lahdessa. Falling Plates ampumakilpailu on liiton tärkein vuosittainen urheilutapahtuma, johon ottaa osaa yhteensä lähes 200 ampujaa (lähes) kaikista jäsenyhdistyksistä eri puolilta Suomea. Vuoden 2010 Falling Plates järjestetään Säkylässä ja sen järjestelyistä vastaavat Varsinais- Suomen Sinibaretit, Satakunnan Sinibaretit ja Rauman Seudun Rauhanturvaajat. Liiton ampumatoiminnassa muistetaan ja kunnioitetaan viime sotien ja veteraanien perintöä järjestämällä myös perinneaseammunnan (perinnekivääri ja pistooli) mestaruuskilpailut Niinisalossa Järjestelyistä vastaa Kankaanpään Seudun Rauhanturvaajat ry. Suur-Savon Sinibaretit ry järjestään ilma-aseiden kotiratakilpailut Jäsenyhdistyksiä kannustetaan myös järjestämään yhdessä alueellaan toimivan/toimivien Puolustusvoimien yksikön/yksiköiden sekä reserviläisjärjestöjen ja MPK:n kanssa Falling Plates ammunnan haastekilpailuja. Falling Plates on erinomainen taisteluammuntasimulaatio, joka on järjestettävissä kouluammuntana ja tukee erinomaisesti varusmiesten ja reserviläisten soveltavaa aseen käytön harjoittelua SOITTOKUNTA Faitterit-soittokunnan toimintavuoden esiintymis- ja harjoittelutapahtumat ovat: Soittoleiri ja liiton kevätkokous Kankaanpäässä Rauhanturvaajapäivä Helsingin Hietaniemen hautausmaalla Toimipaikkavierailu yhteistyössä Ilmavoimien Soittokunnan kanssa kesäkuussa Salpavaelluksen päätösparaati Haminassa ja Miehikkälässä Hamina Tattoo Syyssoitto Pohjanmaalla Seinäjoella Rauhanturvaajien hengellinen seminaari Kuopiossa marraskuussa Kukin tapahtuma pyritään toteuttamaan MPK:n kurssina ja/tai PV:n kertaus- tai vapaaehtoisena harjoituksena. Soittokunnan uusien esiintymisasujen hankinta pyritään toteuttamaan toimintavuoden aikana VIRKISTYSTOIMINTA Jäsenyhdistyksissä järjestetään erilaisia jäsenille ja yhteistyökumppaneille suunnattuja paikallisia virkistystapahtumia. 5. TIEDOTUSTOIMINTA Tiedotustoiminnasta vastaavat tahot ovat tiedottaja, tiedotuspäällikkö ja lehden päätoimittaja. Toimintavuotta leimaavat eritoten kriisinhallintahenkilöstöille pidettävät liiton informaatiotilaisuudet Säkylässä (15 kertaa), RUK:ssa kaksi kertaa, kahdesta kolmeen toimialuevierailua sekä lukuisa määrä muita informaatiotilaisuuksia. Tiedottamisen suuntaviivat on määritelty liiton tiedotusstrategiassa ja tarkennetaan vuosittaisessa tiedotussuunnitelmassa RAUHANTURVAAJA-LEHTI Rauhanturvaaja ilmestyy toimintavuonna kuutena numerona. Lehden sivumäärä on pääsääntöisesti 56 sivua. Lehti toimii totuttuun tapaan rauhanturvatoiminnasta tiedottavana ajankohtaisjulkaisuna sekä yhdistysten ja henkilöjäsenten tiedotuslehtenä. Lehti pyrkii pitämään lukijakuntansa ajan tasalla kertomalla liiton ja yhdistysten toiminnasta, seuraamalla kriisinhallintatehtävien käsittelyä niin poliittisella kuin käytännön tasolla ja raportoimalla rauhanturvaajiemme toimista operaatioalueilta. Hyvän rauhanturva-aiheisen kirjallisuuden tukeminen kuuluu myös ohjelmaan. Lehden taloudenpito on talouspäälliköllä. Sivu 6

7 Lehden päätoimittajana ja toimitussihteerinä on Asko Tanhuanpää. Toimintavuoden keväällä on tarkoitus tehdä ja julkaista vuonna 2007 tehdyn lukijatutkimuksen seurantaosuus. Tulos antaa suuntaviivoja kehittää lehteä edelleen. Rauhanturvaajan oma verkkoversio on nähtävissä jokaisen numeron ilmestymisen jälkeen internet-osoitteessa Verkkolehden sisältöä kehitetään edelleen. Liiton jäsenyhdistyksillä on mahdollisuus saada vastikkeetta lehden vuosikerta ilmoittamiinsa viiteen osoitteeseen (koulut, kirjastot, virastot jne. Pois lukien yksityiset henkilöt) sekä jokaista numeroa 10 kappaletta kimppulähetyksenä katsomiinsa markkinointitarkoituksiin. Jäsenhankinnan tehostamiseksi lähetetään muutama ilmaisnumero operaatioista kotiutuneille eijäsenille. Ilmestymispäivät ovat (aineiston viimeiset jättöpäivät suluissa): RT 1/10: (15.1.), RT 2/10: 9.4. (12.3.), RT 3/10: (31.5.), RT 4/10: (30.7.), RT 5/10: (23.9) ja RT 6/10: (17.11.). Lehteen tarkoitettujen artikkelien ja kuvien suositellut raja-arvot ovat: In Memoriam- ja syntymäpäiväkirjoitukset max 500 merkkiä Yhdistyspalstan kirjoitukset max 1000 merkkiä Lukijankynä max 2000 merkkiä toimitus ottaa itselleen oikeuden juttujen lyhentämiseen teksti joko.doc tai.txt muodossa ilman muotoiluja, kuvat.jpeg tms. muodossa mahdollisimman korkealla resoluutiolla. Lehden tilaushinta on 17 euroa/vuosikerta sisältyen jäsenmaksuun. Muilta peritään 44 euroa/ vuosikerta. Puolustusvoimien kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti lehteä postitetaan kaikille suomalaisille operaatioalueille. Ilmoitushinnat; takasivu ja kansi III 990 euroa, 1/1 920 e, 1/ e, ¼ 450 e, 1/8 190 e ja 1/ e. Huom. ei värilisää eikä arvonlisäveroa SISÄINEN TIEDOTUS Sisäisessä tiedottamisessa tukeudutaan Rauhanturvaajalehteen ja sähköpostilistoihimme, joita lähtökohtaisesti toimittaa järjestöpäällikkö. Liiton jäsentiedote julkaistaan tarvittaessa ja sen jakelu kattaa jäsenyhdistykset sekä liiton toimihenkilöt. Tiedotteen jakelu tapahtuu sähköisesti. Tiedote julkaistaan liiton intranetsivuilla, johon on pääsy jäsenyhdistyksillä ja liiton toimihenkilöillä. Sisäisessä tiedottamisessa käytetään yhtenä välineenä myös liiton internetissä olevaa keskustelu- ja tiedotusfoorumia (SRTL-foorumi). Foorumille on pääsy kaikilla liiton jäsenyhdistyksien jäsenillä. Foorumilla on myös oma muille näkymätön osuutensa jäsenyhdistyksien toimihenkilöille, liiton hallituksen ja Veteraanituen jäsenille ULKOINEN TIEDOTUS Liiton ulkoista tiedotusta toteuttavat pääosin liiton tiedottaja ja tiedotuspäällikkö. He laativat liiton tapahtumista artikkeleita ja tiedotteita sekä levittävät niitä tiedotusvälineille, eritoten liiton merkittävien tapahtumien yhteydessä. Tiedotusvastaavat myös tukevat ja opastavat paikallisyhdistyksiä tiedotusasioissa. Liiton johto, tiedottaja ja tiedotuspäällikkö muotoilevat yhdessä liiton nimissä julkistettavat kannanotot ja muut mielipiteenilmaisut. Kannanotot esittää liiton puheenjohtaja tai hänen varahenkilönsä. Liiton nimissä pidettävät esitelmät, luennot, toimialuevierailut ja vastaavat tapahtumat miehitetään tarkoituksen mukaisimmilla henkilöillä. Markkinoinnista vastaa pääsääntöisesti tiedotuspäällikkö INTERNET Liiton kotisivuja julkaistaan liiton omistamalla verkkotunnuksella Rauhanturvaajalehden sivuja julkaistaan verkkotunnuksella Liiton Sivu 7

8 omistuksessa ovat edelleen myös verkkotunniste Liiton internetsivuille pyritään saamaan toimintavuonna rakennettua myös englanninkielinen esittely. Julkaisutoiminnan lisäksi liiton verkkotunnuksella on myös intranet-osio, jossa jaetaan tietoa jäsenyhdistyksien, liiton hallinnon ja veteraanitukitoiminnan käyttöön. Sosiaalisten verkkoyhteisöjen, IRC:n ja muiden internetin yhteydenpitovälineiden avulla tehostetaan edelleen jäsenten ja jäsenyhdistysten välistä yhteydenpitoa. 6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Liiton kansainvälinen toiminta noudattaa tulevana vuonna vanhoja perinteitä. Pääteema kaikissa kansainvälisissä tapahtumissa on edelleen odotettavissa veteraanituki ja sen kehittäminen. Tämän lisäksi Suomi on esittänyt pohjoismaisen yhteistyön laajentamista lähialueille BOARD NORDIC BLUE BERETS -TOIMINTA BNBB-puheenjohtajuusvastuu on Suomella Tästä johtuen pohjoismainen kokous pidetään Suomessa. Suunnitelmissa on järjestää BNBB-kokous ja oheistilaisuudet toimintavuoden Falling plates -mestaruuskilpailujen yhteydessä Säkylässä ja soveltuvissa määrin Varsinais-Suomen alueella. Kokouspäivämääräksi BNBB:n kansallisen presidentin kanssa on sovittu viikonloppu Samanaikaisesti BNBB on sopinut, että yhteispohjoismainen Veteraani/vertaistuki-työseminaari pidetään tulevaisuudessa rinnakkain BNBB-kokouksen kanssa. Toimintavuoden aikana pyritään järjestämään 6. Pohjois-Euroopan veteraanituen konferenssi Ruotsissa. BNBB on päättänyt, että ennen kuin laajennetaan BNBB-toimintaa Baltian maihin, Puolaan ja mahdollisesti Unkariin, selvitetään Pohjois-Euroopan veteraanituen konferenssin tulevaisuus. Samassa yhteydessä keskustellaan myös yhteispohjoismaisen yhteistyökomitean mahdollisesta nimen muutosta, koska kaikki osanottajavaltiot ovat viime vuosien aikana vaihtaneet nimensä rauhaturvaajamaisemmiksi. Asiaa miettimään BNBB on päättänyt asettaa yhteispohjoismaisen työryhmän. Näitä toimeksiantoja ja keskustelunavauksia päivitetään ja ratifioidaan viimeistään seuraavissa BNBB-tapaamisissa mm. Suomessa SRTL harkitsee osallistumista NVIO 50-vuotisjuhliin 2011 ja delegaatiota EUROTREFF tapahtumaan. Molemmat tapahtumat järjestetään loppukesästä Etelä-Norjassa. Senioritapaaminen 2009 peruttiin ja vuonna 2010 järjestelyvastuu on Suomella ja Stig Röbergillä. Tilaisuus todennäköisesti järjestetään Varsinais-Suomen/Säkylän alueella samaan aikaa Falling plates ammunnan ja BNBB-kokouksen kanssa mutta erillisenä tapahtumana. Liitolle ei tapaamisesta seuraa kustannuksia WORLD VETERAN FEDERATION Liitto on jäsenenä Maailman Veteraanijärjestössä (WVF). Toiminnassa pyritään kiinteään yhteistyöhön pohjoismaisten rauhanturvaajaveteraanijärjestöjen kanssa. Liitto edustaa erillisen sopimuksen/yhteisymmärryksen perusteella ko. järjestössä myös kaikkia sotiemme veteraanijärjestöjä ja heidän perintöjään vuodesta 2010 alkaen. Liitto osallistuu WVF:n 60-vuotisjuhliin Pariisissa KANSAINVÄLISET TEEMAPÄIVÄT YK:n kansainvälisenä rauhanturvaajien päivänä ja YK-päivänä järjestetään jäsenille ja / tai yhteisöille juhlatilaisuuksia joko jäsenyhdistysten omin voimin tai yhteistyössä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Em. päivinä sekä jäsenyhdistysten juhlapäivinä kunnioitetaan rauhanturvaamistehtävissä henkensä menettäneiden ja sankarivainajien muistoa. Helsingissä Hietaniemessä 29.5 pidettävään muistotilaisuuteen osallistuu liiton johdon lisäksi Pääesikunnan ja puolustusministeriön edustajia ja tilaisuuden järjestelyistä vastaa Helsingin Rauhanturvaajat. Sivu 8

9 YK:n rauhanpäivän kävely järjestetään yhdessä veteraanijärjestöjen ja muiden kansalaisjärjestöjen kanssa sunnuntaina UDRIA JA ERNA TUOMARITOIMINTA VIROSSA Vuonna 1995 aloitettua tuomaritoimintaa Viron sotilasurheiluliiton järjestämissä kansainvälisissä UDRIA (talvipartio) ja ERNA (kesäpartio) kilpailuissa jatketaan liiton tapahtumana. Udria järjestetään ja ERNA Pääkaupunkiseudun Rauhanturvaajat ry. vastaa tapahtumien tuomaritoimintajärjestelyistä ja toteuttamisesta Suomen osalta valmennustilaisuudet mukaan lukien. 7. YHTEISTOIMINTA PUOLUSTUSVOIMIEN JA MUIDEN JÄRJESTÖJEN KANSSA Suomen Rauhanturvaajaliiton tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Maanpuolustuskoulutusyhdistys, puolustusvoimat, sotiemme veteraanijärjestöt ja Tammenlehvän Perinneliitto MAANPUOLUSTUSKOULUTUS (MPK) Liitto on MPK:n perustajajäsen. Liitto pyrkii säilyttämään paikkansa MPK:n hallituksessa ja vaikuttamaan siten sekä MPK:n strategiaan että kurssitarjontaan. MPK:n käytännön koulutustoimintaan osallistutaan aktiivisesti sekä yhdistyksinä että yksityisinä reserviläisinä. Kouluttajatehtävissä toimivien liiton jäsenten tulee korostaa edustavansa ensisijaisesti Rauhanturvaajaliittoa. Myös Liiton omien koulutustapahtumien ja esimerkiksi Faitterit-soittokunnan tarvitsemaa tukea pyritään saamaan mahdollisuuksien mukaan MPK:n kautta. Tukea anottaessa on huomioitava, että seuraavan vuoden tukipyynnöt on tehtävä jo edellisen vuoden keväällä. Tukipyynnön tekee tilaisuuden järjestäjä PUOLUSTUSVOIMAT Puolustusvoimissa liiton tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Pääesikunta (PE), Maavoimien Esikunta (MAAVE), Porin Prikaati (PORPR) ja Puolustusvoimien Kansainvälinen Keskus (PVKVK). Varuskuntien ja yhdistysten yhteistyötä toteutetaan paikallisten järjestelyiden ja sopimusten mukaan. PE:n kanssa solmittu yhteistyösopimus ( ) koskien rauhanturvaajien psykososiaalisen tuen järjestämistä ja PORPR:n kanssa solmittu yhteistyömuistio ( ) muodostavat perusteet toiminnalle. PVKVK pitää edelleenkin YKSK 1 ja 2 veteraaneja perinnejoukkoosastonaan. Suunnitteilla on perinnekillan perustaminen. YKSK- perinneyhdistys hoitaa tarvittavat järjestelyt suoraan PVKVK:n kanssa SOTIEMME VETERAANIJÄRJESTÖT Sotiemme veteraanijärjestöjä ovat Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto ja Rintamanaisten Liitto. Näitä järjestöjä edustaa keskitetysti Veteraaniliittojen valtuuskunta (VEVA), jonka puheenjohtajana toimii vuorotellen kunkin veteraaniliiton puheenjohtaja. Veteraaniliitot perustivat vuonna 2003 Tammenlehvän Perinneliiton, jossa on 22 jäsenliittoa. SRTL hyväksyttiin jäseneksi Tulevien vuosien tärkein tavoite on siirtää veteraanisukupolven perintö nuoremmille sukupolville ja päättää perinnön vaalimisen suuntaviivat. Tässä työssä SRTL on vahvasti mukana ja painopiste on valtakunnallisesti merkittävän perinneaineiston ja veteraanisukupolven arvojen vaalimisessa. Alueellisen perinteen säilyminen turvataan paikallisin yhteistoimintajärjestelyin. Yhteistoimintaa lisätään ja tiivistetään kaikkien veteraanijärjestöjen kanssa. Tärkein tavoite on yhteyksien luominen SRTL:n sekä veteraanijärjestöjen paikallistason välille. Päävastuu tässä on SRTL:n jäsenyhdistyksillä. Tavoitteena on vähintään runkotason suunnitelman laatiminen Sivu 9

10 mahdollisista yhteisistä tapahtumista. Liiton johto pitää kiinteää yhteyttä kaikkiin edellä mainittuihin organisaatioihin ja osallistuu vuosittain pidettäville valtakunnallisille veteraanipäiville MUUT JÄRJESTÖT 8. TALOUS Liitto on edustettuna Reservin neuvottelukunnassa ja kolmessa Maanpuolustuskoulutuksen alueellisessa neuvottelukunnassa (Etelä-Suomi, Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi). Liitto liittyy vuoden vaihteessa Reserviläisurheiluliitto ry:n jäseneksi. Tavoitteena on saada järjestön hallituspaikka. Liitto on yhteisöjäsenenä Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa (VaPePa). Liiton yhdistykset osallistuvat VaPePa:n toimintaan. Yhteistyötä Suomen YK-liiton kanssa jatketaan osallistumalla sen tapahtumiin. Liitolla on edustajansa Suomen YK-liiton hallituksessa. Padasjokikeskuksen toimintaa tuetaan aikaisempien vuosien tapaan. Hyviä suhteita ylläpidetään reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöihin. Liiton yhdistykset ja jäsenet luennoivat ja kertovat kouluissa ja kansalaistilaisuuksissa YK:n ja rauhanturvaamisen rooleista, merkityksistä ja vaikutuksista maailman rauhan ja turvallisuuden edistämisessä. Liitto osallistuu UM:n ja valtiohallinnon tilaisuuksiin kriisinhallinnan asiantuntijana. Liiton toiminta vuonna 2010 perustuu edelleen vapaaehtoistyöhön, palkattuun henkilöstöön ei ole vieläkään taloudellisia mahdollisuuksia. Ministeriöiden, puolustusvoimien ja muiden tukijoiden taloudelliset tuet ja avustukset sekä muut tuet ovat liitolle merkityksellistä. Liiton toiminnan laajentuessa ja taloudellisen panostuksen kasvaessa veteraanituki ja yhdistysten luottamus- ja toimihenkilöiden kouluttaminen sekä järjestö- että veteraanityö vaativat lisää taloudellista tukea ja entistä tarkempaa taloudellisten liiton voimavarojen kohdistamista. Veteraanitoiminnan, liiton jäsenyhdistysten jäsenten ja sotiemme veteraanien sekä heidän huoltonsa varassa olevien henkilöiden taloudellisten vaikeuksien tukemiseen on perustettu Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n Veteraanirahasto. Liiton henkilöjäsenmaksu vuonna 2010 on kuusi (6) euroa. Toimialuejäsenen jäsenmaksu on nolla (0) euroa. Yhdistysten kannatusjäseniltä liitto perii kaksi (2) euroa rekisterinhoitomaksua. Liiton lehden tilausmaksu vuonna 2010 on henkilöjäseniltä 17 euroa, toimialuejäseniltä nolla (0) euroa ja muilta 44 euroa/vuosikerta. Liitto toivoo, että yhteistyötahot, ministeriöt, puolustusvoimat, säätiöt sekä muut tukijat jatkavat liiton ja lehden tukemista kaikissa muodoissaan. Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Hallitus Sivu 10

11 Suomen Rauhanturvaajaliiton toimintasuunnitelma 2010 liite 1 KOKOUSKALENTERI 2010 Liittokokoukset ja liiton hallituksen kokoukset TVK 1 Seinäjoki Hallitus 1 Seinäjoki TVK 2 Pääkaupunkiseutu Kevätliittokokous Kankaanpää TVK 3 Tampere BNBB- kokous Säkylä Hallitus 2 Hämeenlinna Syysliittokokous Hämeenlinna TVK 4 Seinäjoella Muut hallituksen järjestämät kokoukset talvi Historiikkitoimikunta 1 Laivaseminaari? talvi Historiikkitoimikunta 2 talvi/kevät Rekisterikoulutustilaisuus Tampere Toimitusneuvosto 1 Seinäjoki Toimitusneuvosto 2 Pääkaupunkiseutu Toimitusneuvosto 3 Tampere syksy Järjestökoulutus Tampere Liikuntakoulutus ja urheilutapahtumat Udria Viro tuomariosasto/ PääksRT (liiton tuki 1000 ) Helmikuu Kaukopartiohiihto Utti liiton joukkue Finlandia-hiihto Lahti mahd. liitonjoukkue/ KymlSB (400 ) Voimanosto Juva SSavSB Kesäyön marssi Vantaa liiton marssijoukkue Salpavaellus Miehikkälä liiton vaellusosasto (600 ) Sulkavan soudut Sulkava liiton soutujoukkue / SalSRT (400 ) Nijmegen marssi Hollanti liiton marssijoukkue / PSavRT (1500 ) Vaasan marssi Vaasa liiton marssijoukkue Erna Viro mahd. kilpailujoukkue/psavrt (400 ) FP-ammunta Säkylä avoin kaikille liiton jäsenille VSuoSB, RauSRT ja SatSB (1200 ) Jalka-Paavo Padasjoki KUudRT (200 ) Syyskuu Ruskavaellus Saariselkä mahd. yksityiset jäsenet Suomen Rauhanturvaajaliitto ry. hallitus Sivu 1

12 Suomen Rauhanturvaajaliiton toimintasuunnitelma 2010 liite 2 PUOLUSTUSVOIMIEN JÄRJESTÄMIIN KOTIUTTAMISTILAISUUKSIIN OSALLISTUMINEN JA VAIHTOHENKILÖSTÖN KOULUTUSJAKSOJEN LIITON INFOTILAISUUDET Puolustusvoimien järjestämiin kotiuttamistilaisuuksiin osallistuvat liiton veteraanitukihenkilöt tilaisuuksittain: Alkuvuosi 2010 vuonna 2009 kotiutuneet sotilastarkkailijat Hannu Piispanen SKJK Juha Laine Risto Hurnanen Teija Miettinen Seppo Kykkänen Janne Riskilä Hannu Piispanen Kimmo Wirèn Juhani Skyttä Matti Helimäki Ulla-Liisa Kivelä Martti Olsen Arttu Väisänen Ermo Saari Pertti Räisäsen SKJK+SKJT Juha Laine Tommi Santala Risto Hurnanen Seppo Kykkänen Hannu Piispanen Kimmo Wirèn Juhani Skyttä Matti Helimäki Pauli Ollikka Petri Rask Ulla-Liisa Kivelä Pertti Räisäsen SKJA Juha Laine Petri Sipilä Tommi Santala Teija Miettinen Kimmo Wirèn Janne Riskilä Johanna Törmä Risto Hurnanen Seppo Kykkänen Juhani Skyttä Matti Helimäki Pauli Ollikka Petri Rask Pertti Räisäsen SKJT Risto Hurnanen Seppo Kykkänen Johanna Törmä Juhani Skyttä Kimmo Wirèn Matti Helimäki Pertti Räisäsen SKJT Tommi Santala Risto Hurnanen Seppo Kykkänen Hannu Piispanen Johanna Törmä Juhani Skyttä Matti Helimäki Pauli Ollikka Esa Leikas, 1. kerta Martti Olsen Pertti Räisäsen SKJA Juha Laine Tommi Santala Risto Hurnanen Johanna Törmä Seppo Kykkänen Juhani Skyttä Matti Helimäki Pauli Ollikka Esa Leikas Petri Rask Pertti Räisäsen Vuonna 2010 on suunniteltu pidettäväksi seitsemän liiton infotilaisuutta vaihtohenkilöstön koulutusjaksoilla. Arvioidut päivämäärät: SKJA, SKJT, SKJK, 1.6. SKJT, SKJA, SKJK ja SKJT Suomen Rauhanturvaajaliitto ry hallitus Sivu 1

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Reserviläisliiton kunniapuheenjohtaja Mikko Pesälän muotokuva paljastettiin 5.12.2013 Helsingissä. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Lisätiedot

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0224028-6 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA RESERVILÄISLIITTO - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Liittohallituksen esitys Reserviläisliiton sääntömääräisen vuosikokouksen käsittelyyn 21.4.2012 KERTOMUS

Lisätiedot

rul VUOSIkertomus 2009

rul VUOSIkertomus 2009 rul VUOSIkertomus 2009 Suomen reserviupseeriliitto finlands reservofficersförbund ry SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Liiton toiminta-ajatus Suomen Reserviupseeriliitto on reserviupseerien valmiuksia kehittävä

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015 Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoman juhlapuhe keskeytettiin kolmesti aploodein liiton 60-vuotisjuhlassa 12.4 Baltic Queen -laivalla. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö

Lisätiedot

Liittovaltuusto 21.4.2012. Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011. Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry

Liittovaltuusto 21.4.2012. Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011. Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry Liittovaltuusto 21.4.2012 Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011 Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry 1 I SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2011 Vuonna 2011 Suomen Reserviupseeriliiton

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 1/2014 24.2.2014. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 59. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 1/2014 24.2.2014. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 59. toimintavuosi Liitton puheenjohtajisto valittiin 25.1. Helsingissä. Kuvassa vasemmalta Terhi Hakola, Mikko Savola, Rauno Hauta-aho ja Osmo Suominen. Yhdistystiedote 1/2014 24.2.2014 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö

Lisätiedot

RES 2007 -SUUNNITELMA eli Reserviläisliiton kehittämisen suuntaviivat ajalle 2004-2007

RES 2007 -SUUNNITELMA eli Reserviläisliiton kehittämisen suuntaviivat ajalle 2004-2007 ESEVILÄISLIITTO - eservin Aliupseerien Liitto ry DÖBELNINKATU 2 00260 HELSINKI P. 09-4056 2040 F. 09-4056 2044 Helsinki, 7.4.2004 ES 2007 -SUUNNITELMA eli eserviläisliiton kehittämisen suuntaviivat ajalle

Lisätiedot

KESKI- SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

KESKI- SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 KESKI- SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty piirin syyskokouksessa 8.10.2014 KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö A. Toiminnan tavoitteet, toiminta-ajatus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

4 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI

4 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI PARIVARTIO No: 4 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 52. vuosikerta 29.8.2013 Sotainvalidien rivit harvenevat s. 4 Ammuntaharrastus turvataan Loimaalla s. 6 Porkkala eilen ja tänään

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Pohjanpojan nettisivut avattu! Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimiston kutsunnat 2010

Pohjanpojan nettisivut avattu! Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimiston kutsunnat 2010 4/2010 POHJOIS-POHJANMAAN MAANPUOLUSTUSLEHTI 17.12.2010 Pohjanpojan nettisivut avattu! Pohjanpojan nettiversio osoitteessa www.pohjanpoika. net on avattu. Sivustolla on tietoa lehdestä, siellä voi lukea

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas Autismi- ja Aspergerliitto ry Yhdistystoiminnan opas Heikki Kokko & Katriina Tamminen 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Mikä on yhdistys 2.1 Yhdistystoiminnan käsitteitä 2.2. Liitto yhdistys aluekerho

Lisätiedot

5 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI

5 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI PARIVARTIO No: 5 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 51. vuosikerta 31.10.2012 Partiotaidot puntarissa Somerolla s. 11 Ampumaratojen olosuhteissa isoja eroja s. 3 Rintamanaisten

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Ammattisotilas 2/2013 Aliupseeriliitto ry

Ammattisotilas 2/2013 Aliupseeriliitto ry Ammattisotilas 2/2013 Aliupseeriliitto ry 26.vuosikerta. Ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Vuosina 1988-2001 Puol väli. Aikakauslehtien Liiton jäsen. Vuositilaus 20,-/vuosi. ISSN-L 1459-0565 ISSN 1459-0565 (Painettu)

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENISTÖ... 5 2.1 YHTEISÖJÄSENET... 5 2.2 KOTISEUTUKLUBI... 5 3. HALLINTO... 5 3.1 VUOSIKOKOUS... 5 3.2 VALTUUSTON VAALIN VALMISTELUVALIOKUNTA... 6

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 Toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Oulun Yrittäjät. Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3

Oulun Yrittäjät. Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3 Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3 Versiohistoria pvm versio muutos Tekijä(t) 12.8.2008 1.0 työkirja koottu/täydennetty Niina Rantala, Jorma Ketola 13.8.2008 1.1 asia muutoksia, liite Tuula Koski-Tervo,

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma 212 Toiminta- ja taloussuunnitelma TUL:n valtuuston hyväksymä 27.11.211 Toiminta- ja taloussuunnitelma 212 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Liikuntatoiminta... 4 Lasten ja nuorten liikunta... 4 Yleistä...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 2 3 4 Toimintasuunnitelma 2010 Hallituksen esitys 24.10.2009 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lisätiedot

Lapin nuija. Uuden Lapin aluetoimiston ensimmäinen vuosi. Sukellusveneet ja sukeltajat Ruotsin kiusana

Lapin nuija. Uuden Lapin aluetoimiston ensimmäinen vuosi. Sukellusveneet ja sukeltajat Ruotsin kiusana Lapin nuija LAPIN RESERVIPIIRIEN, LAPIN ALUETOIMISTON JA MAANPUOLUSTUSVÄEN LEHTI 1 15 55. VSK Uuden Lapin aluetoimiston ensimmäinen vuosi SIVU 3 Sukellusveneet ja sukeltajat Ruotsin kiusana SIVU 6 Puolustusvoimien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY SISÄLTÖ YLEISTÄ... 4 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 Henkilöstö... 5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA... 6 Champions Cup 2013... 7 Naisten MM-kisat 2015... 7

Lisätiedot