Toimintasuunnitelma 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2014"

Transkriptio

1 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, Ylöjärvi Hyväksytty liittokokouksessa Kemissä Toimintasuunnitelma YLEISTÄ Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n (SRTL) toimintaa ohjaavat liiton strategia, säännöt ja syysliittokokouksen hyväksymä toimintasuunnitelma talousarvioineen. Liiton strategian toteutusta on jatkettu. Vuoden 2014 tavoitteeksi asetetaan nykyisen toiminnallisen tason ylläpitäminen sekä toiminnan strategian mukainen kehittäminen. Liiton toiminnan kehittämisessä otetaan huomioon syksyllä 2013 toteutettavan järjestökyselyn tulokset. Rahaautomaattiyhdistyksen rahoittaman vertaistukiprojektin avulla jatketaan vertaistukijärjestelmän kehittämistä. Projektissa keskeisessä asemassa ovat henkilöstön koulutus sekä viestintä. Toiminnan painopiste vuonna 2014 on entistä selkeämmin veteraanituessa, joka käsittää vertaistuen nykyisille ja entisille rauhanturvaajille ja heidän läheisilleen sekä tuen sotiemme veteraaneille. Tähän suunnataan pääosa toiminnallisista ja taloudellisista resursseista. Samalla kun sotiemme veteraanit vähenevät, ikääntyvät kriisinhallintaveteraanit tarvitsevat entistä enemmän samantyyppistä käytännön talkootukea. Veteraanituen päätehtävänä on entisistä rauhanturvaajista ja heidän läheisistään huolehtiminen. Liitto pitää edelleen kunniatehtävänään myös sotiemme veteraanien tukemista sekä heidän perinteensä vaalimista ja siirtämistä nuoremmille sukupolville. Puolustusvoimien kanssa tehty yhteistoimintasopimus edellyttää vertaistukihenkilöstön koulutuksen tehostamista. Sekä tähän koulutukseen että RAY-projektiin sisältyvään koulutukseen pyritään saamaan nykyistä enemmän nuorempaa jäsenistöä. Myös järjestötoiminnan koulutusta jatketaan. Jäsenrekisterin käyttöä ja nykyaikaisten työkalujen käyttöä muun muassa tiedonkulun tehostamiseksi parannetaan. Maanpuolustussektorilla toiminta keskittyy edelleen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä (MPK) toimimiseen ja tilaisuuksien järjestämiseen MPK:n kursseina. Liitto osallistuu edelleen aktiivisesti järjestöjen roolin kehittämiseen suhteessa puolustusvoimauudistukseen sekä tukee puolustusvoimia reservin tehokkaassa käytössä. Aktiivisten ja palveluskelpoisten liiton jäsenten mahdollisuudet ampumaharrastukseen pyritään turvaamaan yhdessä reserviläisjärjestöjen ja MPK:n kanssa. Liiton sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen kehittäminen jatkuu. Sähköisten työkalujen mahdollisuudet käytetään täysimääräisesti hyväksi. Toimintavuonna otetaan erityiseksi kehittämisalueeksi tiedonvälityksen tehostaminen liiton ja yhdistysten välillä. Rauhanturvaajalehteä kehitetään liiton strategian mukaisesti linjakkaana, luettavana ja laadukkaana jäsenlehtenä. Toimintavuonna 2014 järjestetään liiton sääntöjen määrittämät kokoukset. Jo perinteeksi muodostuneet liikunta- ja urheilutapahtumat järjestetään. Maanpuolustusjärjestönä tärkein tapahtuma on Falling Plates ammunta, joka järjestetään Karjalan Prikaatissa. Liitto tukee tapahtumiin osallistumista ja niiden järjestämistä käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Tapahtumien tukemisessa otetaan jatkossa entistä paremmin huomioon osallistujien määrä. Liiton jäsenrekrytointi ei ole sujunut strategian asettamien tavoitteiden mukaisesti. Yhdistyksiä kannustetaan jatkamaan täsmärekrytointia alueillaan. Yhteistyötä Porin Prikaatin kanssa tehostetaan myös jäsenhankintatarkoituksessa. Saavutetut hyvät ja toimivat suhteet viranomaisiin, yhteistyökumppaneihin ja tukijoihin ylläpidetään vähintään nykytasolla. Sivu 1

2 Liiton kasvaneen toiminnan kehittäminen on nykyisellä tulorakenteella haasteellista. Hallitus esittääkin liiton jäsenmaksuosuuden nostamista 2 eurolla 8 euroon. Tätä perustellaan toiminnan kasvaneella volyymilla ja yleisellä kustannustason nousulla. Lisäksi on jo merkkejä siitä, että Rauhanturvaaja -lehden ilmoitustulot laskevat eurooppalaisen taantuman pitkittyessä. Liiton toiminta lepää edelleen aktiivisten vapaaehtoisten varassa. Toimintavuonna aloitetaan liiton strategian valmistelu vuosille Strategian valmistelun yhteydessä otetaan kantaa muun muassa liiton rahoituspohjan vahvistamiseen. 2. JÄRJESTÖTOIMINTA 2.1. LIITON JA SEN HALLINNON KOKOUKSET Kevätliittokokous pidetään Kotkassa ja syysliittokokous Lahdessa. Liiton hallitus ja järjestävät yhdistykset vastaavat yhteistyössä kokousjärjestelyistä ja aikatauluista. Valmisteluvaiheessa tukeudutaan liiton hallituksen tekemään kokousjärjestelyohjeeseen. Liiton hallitus kokoontuu kaksi kertaa ja sen työvaliokunta kokoontuu 3-5 kertaa. Rauhanturvaaja-lehden toimitusneuvosto kokoontuu 3-4 kertaa erikseen sovittuna aikana. Kokouskalenteri on liitteessä (liite1) KOULUTUSTOIMINTA Koulutuspäällikkö koordinoi koulutustoimintaa liiton johdon ja hallituksen ohjeiden mukaan. Liiton koulutustoiminnan tarkoituksena on kouluttaa yhdistysten toimihenkilöitä ja veteraanitukihenkilöitä. Muu koulutustoiminta hoidetaan MPK:n organisaation kautta EDUNVALVONTA Liitto on epävirallinen edunvalvonta- mutta ei ammattijärjestö. Tavoitteena on rauhanturvaajien oikeudellisen, sosiaalisen ja taloudellisen aseman kehittäminen. Liitto antaa oikeudellista neuvonta- ja muuta apua jäsenyhdistyksilleen ja niiden jäsenille kriisinhallintapalvelukseen liittyvissä kysymyksissä. Liitto ei hoida yksittäisiä oikeudellisia toimeksiantoja. Liitto seuraa erityisesti kriisinhallintaa koskevaa lainsäädäntöä sekä palvelussuhteen ehtojen kehittymistä ja antaa tarvittaessa asiaa koskevia lausuntoja ja kannanottoja. Liitto jatkaa Reserviupseeriliitto ry:n ja Reserviläisliitto ry:n kanssa kriisinhallintatehtävien palvelussuhteen ehtoihin liittyvää vaikuttamista. Liitto osallistuu puolustusministeriön ja puolustusvoimien reserviläisjärjestöille suunnattuihin keskustelu- ja muihin edunvalvontatilaisuuksiin. Liitto pyrkii vaikuttamaan myös sotilastapaturma-asiain neuvottelukunnan kautta. Toimintaa pyritään kehittämään yhteistoiminnassa puolustusvoimien kanssa. Työsuhdeturvaa ja palvelussuhteen ehtoja tarkastellaan laajasti ottaen huomioon myös siviilikriisinhallinnassa palvelevat. Liitto pyrkii yhteistoiminnassa muiden järjestöjen kanssa vaikuttamaan myös lainsäädännön muuttamiseksi siten, että kriisinhallintatehtävissä loukkaantuneiden ja sairastuneiden korvauskäytäntö paranee. Liitto jatkaa ampumaharrastuksen edunvalvontaa aktiivisesti ja tiiviisti yhdessä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa olosuhteiden ja edellytysten turvaamiseksi koko valtakunnan alueella. Liitto toimii tässä tarkoituksessa mm. Reserviläisurheiluliiton ampuma-asetoimikunnassa ja lausunnonantajana aselainsäädännön valmistelussa. Liitto kannustaa yhdistyksiään niiden sääntöjen muuttamiseksi niin, että yhdistykset luokitellaan ampumaseuroiksi, mikä mahdollistaa mm. yhdistysten jäsenistölleen antaman ampumakoulutuksen. Lakimiesverkoston toimintaa kehitetään edelleen liiton johtavan lakimiehen johdolla. Tavoitteena on vakiinnuttaa vuosittaiset legaalitapaamiset liittokokouksen yhteydessä. Liitto pyrkii tuomaan näkemyksensä esille osallistumisen ja tiedottamisen ohella myös ns. sosiaalisessa mediassa. Sivu 2

3 2.4. KANNUSTUSJÄRJESTELMÄ Liiton kannustusjärjestelmän avulla annetaan arvoa ja osoitetaan julkista kiitosta ansioituneille liiton jäsenille ja liiton toiminnan tukijoille sekä rauhanturvaamisasioiden edistäjille ja rauhanturvaamistyössä kunnostautuneille. Palkitseminen ei ole itsetarkoitus vaan perustuu aina ansioihin tai pitkäaikaiseen aktiivisuuteen. Kannustusjärjestelmä vastaa tarkoitustaan vain, jos yhdistysten hallitukset huolehtivat omien ansioituneiden jäsentensä tai yhteistyökumppaniensa huomioimisesta oikea-aikaisesti. Liiton palkitsemistoimikunta Pajatso valmistelee yhdistysten esitykset yhdessä puheenjohtajiston kanssa esiteltäväksi liiton hallitukselle. Syksyllä 2014 myönnettäviä huomionosoituksia koskevat anomukset tulee toimittaa liittoon mennessä. Keväällä 2015 myönnettäviä huomionosoituksia koskevat anomukset tulee toimittaa liittoon mennessä. Ohjeita ja annettuja määräaikoja on noudatettava. Poikkeustapauksissa on asiassa otettava aina ensin yhteyttä Pajatsoon. Liiton hallitus nimeää vuoden rauhanturvaajan. Porin Prikaatin komentajalle on lähetettävä yhteistoiminnasta kirjallinen pyyntö mennessä. Prikaatin esitykset on toimitettava liiton toimistoon mennessä. Valinta julkaistaan ja valittu palkitaan syyskokouksessa. Liiton palkitsemistoimikunta jatkaa kannustusjärjestelmän kehittämistä sekä laadullisesti että määrällisesti. Liitto pyrkii saamaan Suomen Rauhanturvaajaliiton 1. luokan Ansioristin asetuspohjaiseksi. Liitto esittää puolustus- ja ulkoministeriölle kriisinhallintatehtävissä palvelleiden kansallisen muistomitalin perustamista JÄSENHUOLTO Liiton jäsenrekisterin SRTL-Nekkarin ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia kehitetään toimintavuonna edelleen. Keskitettyä jäsenrekisteriä tullaan käyttämään liiton ja jäsenyhdistysten jäsenhuollon kehittämiseen ja terävöittämiseen. Rekisteriasioita ja jäsenhuoltoa jäsenyhdistyksissä hoitaa erikseen tehtävään nimetty rekisterivastaava. Liiton rekisterivastaavana ja yhdyshenkilönä palveluntarjoajaan toimii järjestöpäällikkö. Toimintavuonna liiton toimesta jäsenrekisterissä suoritetaan seuraavat toiminnot: jäsenmaksulaskutus suoritetaan 1.2. Laskun eräpäivä on Tilitys jäsenmaksuista tehdään yhdistyksille maaliskuun lopussa Laskutus maksamattomille suoritetaan Laskun eräpäivä on Samalla laskutetaan myös alkuvuoden aikana liittyneet jäsenet. Uusien jäsenten laskutus kesäkuussa jäsenmaksutilitys kesä-heinäkuussa Viimeinen laskutus Laskun eräpäivä on Samalla lähetetään lasku jo laskutetuille maksamattomille jäsenille. Viimeinen jäsenmaksutilitys yhdistyksille tehdään ennen vuoden vaihdetta. Liitto jatkaa jäsenyyden markkinointia toimialueella olevien rauhanturvaajien keskuudessa. Kriisinhallintatehtäviin lähtevien vaihtohenkilöstön koulutuksen yhteydessä pidettävissä liiton infotilaisuuksissa kriisinhallintatehtäviin lähteville rauhanturvaajille tarjotaan maksutonta toimialuejäsenyyttä. Toimialuejäsenyys on varsinainen jäsenyys, jonka jäsenmaksu ensimmäisenä kalenterivuonna on maksuton. Jäsenmäärää pyritään toimintavuonna kasvattamaan viidellä prosentilla. Sivu 3

4 2.6. YHDISTYSKILPAILUT Liiton hallitus nimeää Vuoden yhdistyksen Jäsenmäärän kasvun edistämiseksi kilpaillaan Kypros-veistoksesta jäsenyhdistysten välisenä kiertopalkintona. Hallitus valitsee vuoden yhdistyksen niiden jäsenyhdistysten joukosta, jotka lähettävät materiaalia kuluneen vuoden toiminnastaan liitolle 1.3. mennessä. Liiton hallitus päättää vuoden 2013 Taistelijan Tolppa -kiertopalkinnon saajan. Palkinto jaetaan yksittäiselle henkilölle tai yhteisölle edellisen toimintavuoden aikana tehdystä merkittävästä liiton tarkoitusperiä edistävästä teosta. Messi-Kello -kiertopalkinto jaetaan toimintavuonna parhaiten tiedottamisessaan onnistuneelle jäsenyhdistykselle. Messi-Kellon saajan valitsevat liiton tiedottaja yhdessä kiertopalkinnon luovuttajan Hölkkäri On Web ry:n kanssa. Kilpailujen voittajat julkistetaan ja palkitaan kevätliittokokouksen 2014 yhteydessä. Verikauha-verenluovutuskiertopalkinnosta otellaan Kilpailun voittaja julkistetaan syysliittokokouksessa PERINNETYÖ Perinnetyötä jatketaan liiton oman ainutlaatuisen perinteen ja operaatioissa syntyneen yhteisöllisyyden vaalimiseksi. Perinnetyön näkyvimpiä muotoja ovat erilaiset museot ja historian taltiointihankkeet. Liiton johto pitää yhteyttä Sotamuseon johtoon ja muihin sotilasperinteitä vaaliviin tahoihin. Liiton perinnetaltioinnin painopiste on liiton hallussa olevan perinnemateriaalin lajittelu ja varastointi sekä aktiivisen perinnetaltioinnin käynnistäminen myös yhdistystasolla. 3. VERTAIS- JA VETERAANITUKI Liiton päätehtävä on vertais- ja veteraanituki vuosien strategian mukaisesti. Vertaisja veteraanitukeen sisältyy tuki rauhanturvaajille ja heidän läheisilleen sekä tuki sotiemme veteraaneille ja heidän perintönsä vaaliminen. Tukeen kuuluvat päivystävän tukipuhelimen koulutetut tukihenkilöt ja valmiit toimintamallit jäsenistömme tukemiseksi. Tukihenkilöryhmään kuuluu lähes 60 vapaaehtoista koulutettua Rauhanturvaajaliiton jäsentä. Tavoitteena on edelleen alentaa tukiryhmän keski-ikää toimintavuoden aikana. Liitto sai keväällä 2013 RAY:n rahoituksen rauhanturvatehtävissä olleiden ja läheisten vertaistukitoiminnan kehittämis-, pilotointi- ja juurruttamisprojektiin. Hanke Rauhanturvaajat vertaisina kattaa vuodet VERTAISTUKI JÄSENISTÖLLE Rauhanturvaajien ja heidän läheisten vertaistuen päivystyspuhelimessa päivystää kolme henkilöä aina kaksi viikkoa kerrallaan. Puhelimia on 25 kappaletta. Tarvittaessa soittajat ohjataan virallisen ammattiavun piiriin, mikäli vertaistuki ei riitä. Sotiemme veteraanien pienimuotoiset tuki- ja talkooapupyynnöt välitetään soittajan alueen liiton jäsenyhdistyksen veteraanivastaavalle. Porin Prikaatin kotiuttamiskoulutustilaisuuksissa ja valmistavissa koulutuksissa pidettävissä liiton ja vertaistuen infoissa rauhanturvaajat saavat tietoa liitosta, vertaistuesta sekä Rauhanturvaajat vertaisina projektista. Liitto jatkaa psykososiaalisen tuen järjestelyjen kehittämistä tiiviissä yhteistyössä puolustusvoimien kanssa. Liitto arvioi Porin Prikaatin Kriisinhallintakeskuksen kanssa yhteistyötä, tukitarpeita ja palautteita puolivuosittain. Puolustusvoimat tukee taloudellisesti liiton päivystyspuhelimen ylläpitokuluja sekä SRTL:n vertaistuen toimintaa kouluttamalla liiton puhelinpäivystäjiä sekä rauhanturvaajien koulutustilaisuuksiin osallistuvia henkilöitä. Toimintavuonna liiton vertaistukihenkilöitä osallistuu ainakin kuuteen Porin Prikaatin järjestämään kotiuttamiskoulutustilaisuuteen ( , , , , , ). Yhteistyössä Porin Prikaatin kanssa liiton edustajat osallistuvat rauhanturvaajien läheisille tarkoitettuihin ainakin neljään läheisten päivään (11.1., 12.4., 28.8., 4.10.). Tilaisuudessa esitellään liitto, vertaistuen tukipalvelut sekä Rauhanturvaajat vertaisina projekti. Sivu 4

5 Liitto järjestää vuoden 2014 aikana kaksi vertaistuen tukihenkilöiden koulutusta MPK:n Keski- Suomen KOTU yksikön tuella Tikkakoskella ja Kurssien teemat ja sisällöt selkiytyvät myöhemmin tukihenkilöiden toiveiden mukaisesti. Tavoitteena on myös järjestää resurssien puitteissa koulutusviikonloppuina tukihenkilöiden virkistäytymistä. Vapaaehtoistyöhön kuuluu oleellisena osana myös tukihenkilöiden hyvinvoinnista huolehtiminen, koska sitoutuminen toimintaan vaatii jokaiselta melkoista ajankäyttöä toimintavuoden aikana. Resurssien puitteissa pyrimme järjestämään koulutukseen ulkopuolisen kouluttajan. Liitto sai vuonna 2013 Raha-automaattiyhdistykseltä avustuksen Rauhanturvaajat vertaisina tukea kotona ja kaukana projektille vuosille Projektissa kehitetään uutta liiton ja jäsenyhdistysten vertaistukitoimintaa TUKI SOTIEMME VETERAANEILLE Sotiemme veteraaneja on elossa , heistä sotainvalideja on Veteraanien keski-ikä on jo 90 vuotta. Rauhanturvaajaliiton veteraanituen tarkoitus on helpottaa lähiomaisten työtä, täydentää yhteiskunnan ja veteraanijärjestöjen palveluja ja vaalia KAVERIA EI JÄTETÄ -perintöä. Yhdistysten tehtävänä on kertoa sotiemme veteraaneille tarjottavasta avusta ja varmistaa avun perille meno. Lisäksi yhdistyksiä kannustetaan valitsemaan itselleen kummiveteraani, jonka kotona asumista ja arjessa selviytymistä tuetaan. Liitto tukee veteraanityötä tekeviä jäsenyhdistyksiään kouluttamalla, tiedottamalla ja tukemalla taloudellisesti yhdistysten toimintaa veteraanirahastonsa kautta. Liiton tehtävänä on yhteistyö sotiemme veteraaniliittojen kanssa. Liitto edustaa Maailman Veteraanijärjestössä kaikkia sotiemme veteraanijärjestöjä. Toimintavuoden tavoitteisiin kuuluu, että yhdistykset osallistuvat sankarihautojen kunnostukseen ja tukevat näin Kaatuneiden Muistosäätiön ja Tammenlehvän perinneliiton TULE ja MUISTA - projektia. Yhdistyksiä kehotetaan myös osallistumaan toiminta-alueillaan veteraaniperinteen vaalimiseen ja tallentamiseen yhdessä veteraaniyhdistysten, maanpuolustusyhdistysten ja muiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Liitto järjestää jäsenyhdistystensä veteraanivastaaville koulutustilaisuuden, johon pyydetään alustajiksi veteraanijärjestöjen edustajia ja vanhustyön asiantuntijoita RAUHANTURVAAJAT VERTAISINA TUKEA KOTONA JA KAUKANA PROJEKTI Projektissa kehitetään Suomen Rauhanturvaajaliiton (SRTL) vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea rauhanturvaajille ja läheisille. Entisten vertaistukihenkilöiden lisäksi rekrytoidaan ja koulutetaan uusia vertaistukihenkilöitä vapaaehtoisista nuoremman polven rauhanturvaajista ja läheisistä. Vertaistuella tuetaan kohderyhmän jaksamista ja hyvinvointia. SRTL:n vertaistukitoiminta tarjoaa tukea rauhanturvaajille ja läheisille vertaistuen keinoin (kuuntelu, keskustelu, tukeminen, kokemusten purkaminen ja jakaminen, tiedon jakaminen, selviytymiskeinojen jakaminen sekä tarvittaessa palveluihin ohjaaminen). Vaativat rauhanturva- ja kriisinhallintaoperaatiot edellyttävät vapaaehtoisen vertaistuen systemaattista ja suunnitelmallista kehittämistä. Verkostoituminen ja vertaistuki ovat suuressa roolissa rauhanturvapalveluksen prosessissa ennen, aikana ja jälkeen. Järjestölähtöisessä vapaaehtoisessa vertaistuessa ja auttamisessa korostuvat kokemusasiantuntijuus. Se on ainoastaan rauhanturvatehtävässä palvelleella tai rauhanturvaajan läheisellä. Tavoitteena on SRTL jäsenyhdistysten alueilla ja Tukinetissä toteutettavat monimuotoiset ja tarpeenmukaiset vertaistuen toiminnot. Kansainvälisten tutkimusten mukaan 3-15 % rauhanturvaajista jää pysyviä pitkäkestoisia vaikutuksia ja he tarvitsevat ammattiapua. Vertaistukea tarvitsevia on jo paljon isompi määrä. Selkeä tarve on kehittää internetin ja sosiaalisen median hyödyntämistä vertaistuessa. SRTL:lle koulutetaan uusia tukihenkilöitä rauhanturvaajien, läheisten ja palveluksessa eriasteisesti vammautuneiden vertaistoimintaan. Tavoitteena on löytää vertaistukihenkilöitä jokaisesta em. ryhmästä. SRTL:n koordinoimaa toimintaa tarvitaan, koska kohdealueena on koko Suomi. Rauhanturvaajaliiton hallitus vastaa projektin toteutuksesta, tuloksista sekä resurssien käytöstä. Käytännön toteutuksesta vastaa määräaikainen projektipäällikkö erikseen nimetyn ohjausryhmän valvonnassa ja ohjauksessa. Projekti toteutetaan erillisen projektisuunnitelman mukaisesti. Sivu 5

6 Projektipäällikkö vastaa käytännön toteutuksesta yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa. Projektipäällikkö vastaa siitä, että projekti toteutuu projektisuunnitelman mukaisesti ja huolehtii projektin talousarvion mukaisesta toteutumisesta yhteistyössä liiton talouspäällikön kanssa. Tarvittavat muutokset sovitaan liiton puheenjohtajan ja talouspäällikön kanssa ja tarvittavilta osin raportoidaan liiton hallitukselle. Olennaisiin muutoksiin haetaan tarvittaessa Rahaautomaattiyhdistyksen (RAY) hyväksyntä. RAY myöntää rahoituksen vuodeksi kerrallaan. Seuraavan vuoden rahoituksesta tehdään hakemus aina edellisen vuoden syyskuun loppuun mennessä. Ensimmäisen vuoden vuosiselvitys palautetaan RAY:lle huhtikuun loppuun mennessä. Vapaaehtoisten vertaistukihenkilöiden koulutukset toteutetaan erillisen suunnitelman mukaisesti. Koulutuksista tiedotetaan ja uusia vertaistuen tukihenkilöitä rekrytoidaan rauhanturvaajista, läheisistä ja rauhanturvatehtävissä vammautuneista. Toimintavuonna järjestetään seuraavat koulutukset: Yksi Mielenterveyden ensiapu (MTEA) 1. koulutus, kaksi MTEA 2. koulutusta, yksi MTEA 1. ohjaajakoulutus sekä 2 x vertaisryhmäohjaajakoulutusta. Koulutettavia on tarkoitus saada yhteensä 100 henkilöä. Osa vapaaehtoisista saattaa osallistua useampaan koulutukseen. Tukinet nettialustan toiminta käynnistetään vuonna Vammalan-Huittisten Seudun Mielenterveysseura ry:n ohjauksessa. Hyödynnetään sosiaalista mediaa tiedottamisessa ja tavoitettavuudessa. Vertaistuen toimintamalleja pilotoidaan kolmella pilottialueella (Pirkanmaa, Keski-Suomi, Oulu/Lappi), kun tukihenkilöt on koulutettu. Vertaistuen toimintamalleja pilotoidaan myös halukkaiden jäsenyhdistysten alueilla. Porin Prikaatin järjestämiin rauhanturvaajien ja läheisten tilaisuuksiin osallistutaan sekä esitellään ja tiedotetaan projektista ja vertaistuesta. Tilaisuuksissa rekrytoidaan uusia vapaaehtoisia. Järjestetään jäsenyhdistysten alueilla tiedotustilaisuuksia rauhanturvaajille ja läheisille jäsenyhdistysten kanssa yhdessä. Tuotetaan projektista ja vertaistuesta tiedotteita ja materiaalia ja Porin Prikaati lähettää materiaalin yhteystietojensa avulla rauhanturvaajille ja läheisille. Tiedotetaan projektista ja vertaistuesta ja rauhanturvapalveluksen erityispiirteistä. Lokakuussa julkaistaan rauhanturvaajien ja läheisten vertaistukihenkilöiden opas. 4. JÄSENTOIMINTA 4.1. LIITON TAPAHTUMAT Liiton tukemia ja järjestämiä muita kuin liikunta- ja urheilutapahtumia ja osallistumisia muiden järjestämiin tapahtumiin on suunniteltu seuraavasti: UDRIA talvipartiokilpailu Itä-Virossa Narvan-Sillamäen alueella. Tuomaritoiminnan koordinointivastuussa on Pääkaupunkiseudun Rauhanturvaajat ry. Kansallisen veteraanipäivän pääjuhla järjestetään Mikkelissä. Liitto lähettää hallituksen edustajan tilaisuuteen. Kaatuneiden muistopäivän tilaisuuksissa liittoa edustavat paikallisyhdistysten edustajat. YK:n rauhanturvaajien päivän tilaisuus Hietaniemen hautausmaalla Helsingissä Tilaisuuden järjestää liitto yhdessä Helsingin Rauhanturvaajat ry:n kanssa. Faitteritsoittokunta osallistuu. YK-liiton Maailma kylässä -tapahtuma Helsingissä Helsingin Rauhanturvaajat ry edustaa tapahtumassa liittoa. Puolustusvoimien lippujuhlan valtakunnallinen paraati 4.6. Lappeenrannassa. Liittoa edustaa paikallinen yhdistys. Kostianvirran Taistelut Pälkäneellä. Järjestäjänä toimii Pirkanmaan Rauhanturvaajat. Liiton kesäpäivät järjestetään Helsingissä. Järjestelyistä vastaa Helsingin Rauhanturvaajat ry neljän muun yhdistyksen tuella. ADMIRAL PITKA tiedustelupartiokilpailu Virossa. Tuomaritoiminnan koordinointivastuussa on Pääkaupunkiseudun Rauhanturvaajat ry. Veteraaniseminaari syyskuussa Lahdessa. Viiden yhdistyksen tapaaminen Kanta-Hämeessä syyskuussa. Veteraanikävely järjestetään useilla paikkakunnilla Valtakunnallinen päätapahtuma järjestetään Kuopiossa. Sivu 6

7 järjestetään XIV Rauhanturvaseminaari Niinisalossa. Tilaisuuden järjestää Kankaanpään Seudun Rauhanturvaajat ry. Rauhanturvaaja-symposium Kuopiossa Tilaisuuden järjestää Pohjois-Savon Rauhanturvaajat ry. Itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati järjestetään Hämeenlinnassa. Liittoa edustaa paikallinen yhdistys LIIKUNTA JA URHEILU Liiton liikunta- ja urheilutoiminnan tarkoituksena on kannustaa jäsenistöä fyysisen kunnon sekä ampuma- ja sotilastaitojen ylläpitämiseen ja kehittämiseen järjestämällä tai mahdollistamalla osallistuminen erilaisiin perinteisiin jäsenistöä kiinnostaviin kansainvälisiin, valtakunnallisiin ja paikallisiin liikunta- ja urheilutapahtumiin. Liiton tapahtumat järjestetään pääsääntöisesti MPK:n kursseina. Ampuma-, asekäsittely- ja muita sotilaallisia taitoja ylläpidetään ja kehitetään Falling Plates-, perinnease- ja ilma-ase kotirata ammunnoissa. Liitto on Reserviläisurheiluliiton (RESUL) jäsen ja jäsenistöllä on siten mahdollisuus osallistua kaikkiin RESUL:n tapahtumiin sääntöjen määrittämillä tavoilla. Liitto ampumatapahtumia 2014: Tammi-maaliskuussa yhdistysten välinen ilma-ase -kotiratakisa (LapRT) Huhti-toukokuussa perinneasekilpailu, Niinisalo (PirmRT) Elokuussa Liiton ampumamestaruuskilpailu ja Falling Plates, Kouvola (KymlRT) Liitto järjestää tai näkyy 2014 ainakin seuraavissa tapahtumissa: helmikuu Kaukopartiohiihto, Utti Finlandia hiihto, Lahti (liiton osasto) maaliskuussa Körmy Open -biljarditurnaus, Tampere 3.5. Perinneaseiden mestaruuskilpailu, Niinisalo Raatteen marssi, Suomussalmi (liiton osasto) kevään aikana (tammi-maaliskuu) yhdistysten välinen ilma-ase -kotiratakisa XVII Kesäyön marssi, Tuusulassa (liiton osasto) Salpavaellus, Miehikkälä (liiton osasto) Sulkavan Suur-Soudut, Sulkava (liiton vene) Liiton golf-kisat heinäkuussa, Kymen Rauhanturvaajat järjestysvastuussa Nijmegen marssi, Hollanti elokuussa Fasse tunturigolf, Kittilässä elokuussa Falling Plates, Kouvolan Vekaranjärvellä (yhdistysten joukkueet) Norsupallon MM, Savonlinna Syyskuussa RESUL:n Falling Plates ammunta Vesivehmaalla syyskuussa YK:n rauhanpäivän liikuntatapahtuma, paikkakunnittain (ns. Koko kansa kävelemään -tapahtuma). loka-marraskuussa Körmy Open keilausturnaus Liitto pyrkii saamaan taloudellista tukea liikunta- ja urheilutapahtumien kustannuksiin Urlussäätiöltä SOITTOKUNTA Faitterit-soittokunnan harjoittelu- ja esiintymistapahtumat: Soittoleiri ja äänitteen äänitys tammi-maaliskuussa. Kansainvälinen rauhanturvaajien päivän juhla Helsingissä. Kostianvirran taistelut Pälkäneellä. Salpavaellus Haminassa/Miehikkälässä. SRTL:n kesäpäivät (pohjoismaiset) heinä- elokuussa Helsingissä. Sotilaspoikaliiton syyskokouksen juhlallisuudet syyskuussa Savonlinnassa. Veteraanikävely Jyväskylässä. RT-seminaari Niinisalossa. Sivu 7

8 YK-päivän tilaisuus Jyväskylän seurakunnan ja Keski-Suomen Rauhanturvaajien kanssa Jyväskylässä. Rt-symposium Kuopiossa marraskuussa. Kukin tapahtuma pyritään toteuttamaan MPK:n kurssina ja/tai kertaus- tai vapaaehtoisena harjoituksena VIRKISTYSTOIMINTA Helsingin Rauhanturvaajat järjestää heinä-elokuussa liiton kesäpäivät Helsingissä. Pirkanmaan Rauhanturvaajat järjestää Kostianvirran Taistelut kesäkuussa Pälkäneen Sappeessa. Jäsenyhdistyksissä järjestetään erilaisia jäsenille ja yhteistyökumppaneille suunnattuja paikallisia virkistystapahtumia. 5. VIESTINTÄ Liiton viestinnästä vastaavat liiton puheenjohtajisto, järjestöpäällikkö, tiedottaja ja Rauhanturvaaja-lehden päätoimittaja. Lisäksi jokainen liiton hallituksen jäsen on velvollinen aktiivisesti kertomaan liiton kannan liiton toimialaan kuuluvissa asioissa. Toimintavuonna osallistutaan edelleen kriisinhallintahenkilöstölle pidettäviin koulutus- ja kotiuttamistilaisuuksiin. Kriisinhallintahenkilöstön läheisille järjestettäviin informaatiotilaisuuksiin osallistutaan valtakunnallisella tasolla sekä yhdistyksissä paikallisesti ja alueellisesti. Viestinnän suuntaviivat on määritelty liiton tiedotusstrategiassa ja niitä tarkennetaan vuosittaisessa tiedotussuunnitelmassa. Kaiken viestinnän päämääränä on liiton tavoitteiden edistäminen, yleisen tietoisuuden lisääminen liiton toiminnasta sekä jäsenrekrytoinnin tukeminen. Toimintavuonna tiedottaminen jatkuu Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamasta vertaistukiprojektista RAUHANTURVAAJA-LEHTI Rauhanturvaaja-lehti ilmestyy vuonna 2014 kuusi kertaa. Alustavat ilmestymispäivät ovat (aineistopäivä 31.1.), (28.3.), (30.5.), (1.8.), (3.10.) ja (26.11.). Yksi numeroista toteutetaan jo perinteiseen tapaan yhteistyössä Porin Prikaatin kanssa ja se jaetaan kaikkien sillä hetkellä palveluksessa olevien rauhanturvaajien läheisille. Läheisten osoitteistosta ja lehtien jakelusta vastaa prikaati. Lehden päätoimittajana toimii Asko Tanhuanpää, joka huolehtii myös toimitussihteerin tehtävistä. Taitosta vastaa LH Viestintä, ilmoitusmyynnistä Fasuworks ja nettiversion päivittämisestä Kari Vilkko. Lehden taloutta hoitaa liiton talouspäällikkö Raimo Aukeala. Lehti painetaan raumalaisessa Painorauma Oy:ssa sivuisena. Lehden arkisto on Heikki Pietilän ja päätoimittajan hoidossa. Lehden toimintaa ohjaa toimitusneuvosto, jonka kokoonpano vuonna 2014 on seuraava: Paavo Kiljunen, Tom Asplund, Ville Mäntysaari, Raimo Aukeala ja Asko Tanhuanpää. Tarvittaessa mukaan voidaan kutsua myös asiantuntijajäseniä. Toimitusneuvosto kokoontuu vuoden aikana kuusi kertaa. Vuoden 2014 kantavana toiminnallisena teemana on lehden ilmoitusmyynnin nostaminen. Rauhanturvaaja-lehti tuottaa vuonna 2014 myös rauhanturvaaja-aiheisen kalenterin, jonka kokoamisesta vastaa Martti Tikka ja taitosta LH-viestintä. Merkittävin osa kalenterin 500 kappaleen painoksesta menee suoraan rauhanturvaajayhdistyksille. Vuoden 2014 ohjelmaan kuuluu myös yhdessä Finnmatkojen kanssa toteutettava lukijamatka Kyprokselle Vuonna 2014 tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun ensimmäiset suomalaiset rauhanturvaajat lähtivät Kyprokselle ja vuosijuhlan kunniaksi lukijamatka toteutetaan omalla koneella, johon mahtuu 189 matkustajaa. Vuoden mittaan järjestetään mahdollisuuksien mukaan muitakin lukijamatkoja. Sivu 8

9 Rauhanturvaaja-lehti toimii totuttuun tapaan rauhanturvaamistoiminnasta tiedottavana ajankohtaisjulkaisuna sekä yhdistysten ja henkilöjäsenten tiedotuslehtenä. Lehti pyrkii pitämään lukijakuntansa ajan tasalla kertomalla liiton ja yhdistysten toiminnasta, seuraamalla kriisinhallintatehtävien käsittelyä niin poliittisella kuin käytännön tasolla ja raportoimalla rauhanturvaajiemme toimista operaatioalueilta. Hyvän rauhanturva-aiheisen kirjallisuuden tukeminen kuuluu myös ohjelmaan SISÄINEN VIESTINTÄ Sisäisessä tiedottamisessa tukeudutaan Rauhanturvaaja-lehteen ja e-info - sähköpostitiedotteisiin, joita lähtökohtaisesti toimittaa järjestöpäällikkö. Toimintavuonna e-info lähetetään jäsenyhdistysten jäsenistölle neljä kertaa. Julkaisupäivät ovat (aineistonjättöpäivä 14.2.), (16.5.), (22.8.) ja (14.11.). E-info yhdistyksille lähetetään kuusi kertaa. Julkaisuajankohdat ovat (24.1.), 4.4. (28.3.), 6.6. (30.5.), 1.8. (25.7.), (26.9.) ja (28.11.). e-infojen sisällön tuottaa järjestöpäällikkö olemassa olevasta materiaalista. Liitolla on käytössä myös sähköpostilista Listalle kuuluu 2-5 toimihenkilöä jokaisesta jäsenyhdistyksestä. Listalle kuuluu myös liiton toimihenkilöitä ja hallituksen jäseniä. Listan jäsenet voivat ilmoitella listan kautta toisilleen mm. eri tapahtumistaan. Sisäisessä tiedottamisessa käytetään lisäksi liiton internetissä olevaa keskustelu- ja tiedotusfoorumia (SRTL-foorumi). Foorumille on pääsy kaikilla liiton jäsenyhdistyksien jäsenillä. Foorumilla on myös oma muille näkymätön osuutensa jäsenyhdistyksien toimihenkilöille, liiton hallituksen ja Veteraanituen jäsenille. Toimintavuoden aikana tutkitaan mahdollisuutta ottaa käyttöön jäsenyhdistyksille tarkoitettu tietopankki, joka on toteutettu ilmaisella pilvipalvelulla internetissä ULKOINEN VIESTINTÄ Ulkoisen viestinnän keskeisin tavoite on luoda Rauhanturvaajaliitosta ja sen toiminnasta positiivista kuvaa ja siten vahvistaa yleisen mielipiteen tukea liitolle sekä edistää jäsenrekrytointia. Ulkoinen viestintä toteutetaan informoimalla kotimaista ja tarvittaessa myös ulkomaalaista mediaa Rauhanturvaajaliiton tärkeistä tapahtumista ja saavutuksista. Käytännössä viestintä toteutetaan lähinnä haastatteluin, artikkelein, esitelmin ja puhein sekä lehdistötiedottein. Ennakoitavissa olevissa isommissa tapahtumissa lehdistötiedotteita tehdään kaksi, joista toinen julkaistaan ennen tapahtumaa. Medialle annetaan mahdollisuus osallistua tapahtumaan. Toinen tiedote julkaistaan heti tapahtuman jälkeen. Tiedotteeseen liitetään mahdollisesti kuvia tai ilmoitetaan web-osoite, josta kuvia löytyy. Yhteistoimintaa liiton ja jäsenjärjestöjen viestinnän kokonaisuuden tehostamiseksi ja sanoman koordinoimiseksi kehitetään INTERNET Liiton kotisivuja julkaistaan liiton omistamalla verkkotunnuksella Rauhanturvaajalehden sivuja julkaistaan verkkotunnuksella Liiton Rauhanturvaajat vertaisina Tukea kotona ja kaukana projektin kotisivuja julkaistaan verkkotunnuksella Liiton internetsivuille pyritään saamaan toimintavuonna rakennetuksi myös englanninkielinen esittely. Myös sosiaalisessa mediassa liitto on läsnä. Sillä on oma ryhmä SRTL Suomen Rauhanturvaajaliitto Facebookissa. Ryhmässä julkaistaan mm. liiton tiedotteita. Sivu 9

10 6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Rauhanturvaajaliiton kansainvälisen yhteistoiminnan painopiste on edelleen pohjoismaisessa yhteistyössä. Liiton kansainvälinen toiminta keskittyy toimintavuonna yhteistyöhön kriisinhallintaveteraaniasioissa. Pohjoismaisten veljesjärjestöjen yhteinen aktiivinen toiminta Maailman Veteraanijärjestössä (WVF)on edistänyt veteraani-käsitteen yleistä hyväksyntää ja käsitteen sisällön kehittämistä. Pohjoismaisen yhteistyön (Board of Nordic Blue Berets, BNBB) puheenjohtajuus on toimintavuonna Tanskalla. Liitto edustaa sotiemme veteraanijärjestöjä Maailman Veteraanijärjestössä osallistumalla aktiivisesti järjestön Euroopan alueen pysyväiskomitean (SCEA) toimintaan sekä joka kolmas vuosi järjestettävään yleiskokoukseen. Seuraava maailmanjärjestön yleiskokous järjestetään vuonna SCEA:n 23. kokous järjestetään Montenegrossa toimintavuonna. Pääteemana kaikissa kansainvälisissä tapahtumissa on veteraanituki ja sen kehittäminen. Lisäksi pyritään lisäämään yleistä tietoisuutta jäsenorganisaatioista, veteraaneista ja sodan uhreista sekä vahvistamaan niiden tukea ja hyväksyntää. Järjestöjen yhteistoimintaa tukee Pohjoismaiden puolustushallintojen yhteistyö (NORDEFCO), joka pitää sisällään myös veteraaniasiat. Rauhanturvaajaliitto jatkaa kriisinhallintaveteraaniasioissa tiivistä yhteydenpitoa pääesikuntaan, ministeriöihin ja eduskuntaan THE BOARD NORDIC BLUE BERETS -TOIMINTA Yhteispohjoismaisen työryhmän kokous (BNBB 2014) pidetään Suomessa liiton 2014 Vuosaaressa järjestettävien kesäpäivien yhteydessä. BNBB on sopinut, että yhteispohjoismainen Veteraani/vertaistuki-työseminaari pidetään rinnakkain BNBB-kokouksen kanssa Helsingissä vuonna Näin ollen liittoa edustaa kokouksessa vähintään puheenjohtaja, kansainvälisten asioiden sihteeri, vertaistukiprojektin projektipäällikkö sekä yksi nimetty vertaistukihenkilö. Suomen järjestäjävastuu otetaan huomioon vuoden 2014 budjettia laadittaessa. Viimeksi BNBB tilaisuus järjestettiin Suomessa vuonna 2010 PV:n merkittävällä tuella Säkylässä WORLD VETERAN FEDERATION Liitto on jäsenenä Maailman Veteraanijärjestössä. Toiminnassa pyritään kiinteään yhteistyöhön pohjoismaisten rauhanturvaajaveteraanijärjestöjen kanssa. Painopiste on Euroopan sektorin toiminnassa. MVJ:n Euroopan asioiden pysyväiskomitean (SCEA) Pohjois-Euroopan maiden puheenjohtajana on toiminut vuodesta 2011 alkaen Tom Asplund. Liitto edustaa erillisen sopimuksen/yhteisymmärryksen perusteella ko. järjestössä myös kaikkia sotiemme veteraanijärjestöjä ja heidän perintöään. Liiton osuuden maailmanjärjestön jäsenmaksusta on toistaiseksi maksanut Veteraanituki ry KANSAINVÄLISET TEEMAPÄIVÄT YK:n kansainvälisenä rauhanturvaajien päivänä ja YK-päivänä järjestetään jäsenille ja / tai yhteisöille juhlatilaisuuksia joko jäsenyhdistysten omin voimin tai yhteistyössä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Em. päivinä sekä jäsenyhdistysten juhlapäivinä kunnioitetaan rauhanturvaamistehtävissä henkensä menettäneiden ja sankarivainajien muistoa. Helsingissä Hietaniemessä pidettävään muistotilaisuuteen osallistuu liiton johdon lisäksi Pääesikunnan ja puolustusministeriön edustajat. Tilaisuuden järjestelyistä vastaa Helsingin Rauhanturvaajat ry. Vuonna 2008 perustettua YK:n rauhanpäivää (UN International Day of Peace - Veterans Walk For Peace 21.9.) vietetään sunnuntaina 21.9., jolloin järjestetään jo seitsemättä kertaa yhteistyössä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa Koko kansa kävelemään tapahtuma useilla paikkakunnilla. Ruotsissa vietetään veteraanien lippupäivää Norjassa vietetään veteraanipäivää 8.5. Tanskassa vietetään veteraanipäivää ja Veteraanien lippupäivää 5.9. Virossa vietetään veteraanipäivää kesäkuussa. Sivu 10

11 Tilaisuuksiin liitolla on pysyväiskutsut. Liitto harkitsee tapauskohtaisesti osallistumisesta muistamisella tai valtuuskunnalla UDRIA JA ERNA TUOMARITOIMINTA VIROSSA Perinteinen UTRIA talvipartiokilpailu Itä-Virossa Narvan-Sillamäen alueella järjestetään ja ERNA kesäpartiokilpailun korvannut ADMIRAL PITKA tiedustelupartiokilpailu on Liitto tukee näiden kilpailuiden Pääkaupunkiseudun Rauhanturvaajien koordinoimaa tuomaritoimintaa. 7. YHTEISTOIMINTA PUOLUSTUSVOIMIEN JA MUIDEN JÄRJESTÖJEN KANSSA Suomen Rauhanturvaajaliiton tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat puolustusministeriö, puolustusvoimat, Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK), Kriisinhallintakeskus (CMC-Finland), sotiemme veteraanijärjestöt, Tammenlehvän perinneliitto sekä muut reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöt MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYS (MPK) Liitto on Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen perustajajäsen. Liitolla on vuonna 2014 varajäsenyys MPK:n hallituksessa sekä edustus hallinto- ja koulutusvaliokunnissa. Näin liitolla on edelleen mahdollisuus vaikuttaa sekä MPK:n strategiaan että kurssitarjontaan. MPK:n koulutustoimintaan osallistutaan aktiivisesti sekä yhdistyksinä että reserviläisinä. Kouluttajatehtävissä toimivien liiton jäsenyhdistysten jäsenten tulisi korostaa edustavansa ensisijaisesti Rauhanturvaajaliittoa. Yhdistysten tulee olla entistä aktiivisemmin yhteistyössä alueen muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa ja pyrkiä sisällyttämään MPK:n kurssitarjontaan erityisesti rauhanturvaajien osaamiseen perustuvia kursseja (esim. kohteensuojauskurssi) PUOLUSTUSVOIMAT JA PUOLUSTUSMINISTERIÖ Puolustusvoimissa tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Pääesikunta (PE), Maavoimien Esikunta (MAAVE), Porin Prikaati (PORPR), Puolustusvoimien Kansainvälinen Keskus (PVKVK), ja Sotamuseo. Varuskuntien ja jäsenyhdistysten yhteistyötä toteutetaan paikallisten järjestelyiden ja sopimusten mukaan. PE:n kanssa solmittu yhteistyösopimus ( ) koskien rauhanturvaajien psykososiaalisen tuen järjestämistä sekä PORPR:n kanssa puolivuosittain päivitettävät yhteistyömuistiot muodostavat perustan yhteistyölle. PVKVK pitää YKSK 1-2:a perinnejoukko-osastonaan. YKSK:n Perinnekilta toimii yhteistyössä suoraan PVKVK:n kanssa. Kilta on myös liiton jäsen. Liitto osallistuu puolustusvoimien NORDEFCO-yhteistyöhön kriisinhallintaveteraaniasioissa. Puolustusministeriöön pidetään yhteyttä palvelussuhteen ehtoihin ja kriisinhallintaveteraaniohjelman toteutukseen liittyvissä asioissa SOTIEMME VETERAANIJÄRJESTÖT Sotiemme veteraanijärjestöjä ovat Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto sekä Rintamaveteraaniliitto. Näitä järjestöjä edustaa keskitetysti Veteraaniliittojen valtuuskunta (VEVA), jonka puheenjohtajana toimii vuorotellen kunkin veteraanijärjestön puheenjohtaja. Veteraanijärjestöt perustivat vuonna 2003 Tammenlehvän Perinneliiton, jossa on 23 jäsenliittoa. Myös SRTL on perinneliiton jäsen ja edustettuna myös perinneliiton hallituksessa. Tulevien vuosien tärkein tavoite on siirtää veteraanisukupolven perintö nuoremmille sukupolville ja päättää perinnön vaalimisen suuntaviivat. Tässä työssä SRTL on vahvasti mukana. Yhteistoimintaa kaikkien veteraanijärjestöjen kanssa kehitetään muuttuvassa asetelmassa sotiemme veteraanien lukumäärän väistämättä pienentyessä. Toimintavuonna kriisinhallintaveteraanien lukumäärä ylittää sotiemme veteraanien lukumäärän. Liiton erityisen tärkeä tavoite on kehittää hyvin toimivat yhteistyöjärjestelyt alue- ja paikallistasolle. Järjestelyissä seurataan veteraanijärjestöjen aluetason organisaation kehitystä ja otetaan muutenkin huomioon alueelliset ja paikalliset erityispiirteet. Vuosittaiset yhteiset tai tuettavat tapahtumat pyritään vakiinnuttamaan toimintasuunnitelmiin. Liiton johto pitää kiinteää yhteyttä kaikkiin veteraanijärjestöihin. Liiton johto osallistuu myös vuosittain pidettäville valtakunnallisille Sivu 11

12 veteraanipäiville. Vuonna 2014 kansallisen veteraanipäivän valtakunnalliset tilaisuudet järjestetään Mikkelissä MUUT JÄRJESTÖT 8. TALOUS Liitto on edustettuna Reservin neuvottelukunnassa ja neljässä maanpuolustuskoulutuksen alueellisessa neuvottelukunnassa. (Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi ja Pohjois-Suomi). Liitto osallistuu aktiivisesti puolustusvoimauudistuksen yhteydessä järjestöjen ja Puolustusvoimien alueellisen ja maakunnallisen yhteistyön kehittämiseen. Liitto on yhteisöjäsenenä Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa (Vapepa). Liiton jäsenyhdistykset osallistuvat Vapepan toimintaan. Yhteistyötä Suomen YK-liiton kanssa jatketaan osallistumalla sen tapahtumiin. Heikki Pietilä on YK-liiton hallituksessa vuoden 2014 loppuun asti. Liiton tavoitteena on saada edustaja järjestön hallitukseen myös vuosille sekä edustaja KATU:n ohjausryhmään vuodelle Padasjoki-keskuksen toimintaa tuetaan aikaisempien vuosien tapaan. Hyviä suhteita ylläpidetään kaikkiin reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöihin. Kouluissa ja kansalaistilaisuuksissa jatketaan esitysten ja luentojen pitämistä YK:sta ja muista kansainvälisistä turvallisuusjärjestöistä sekä rauhanturvaamisen ja kriisinhallinnan merkityksestä maailmanrauhan ja turvallisuuden edistämisessä. Liitto osallistuu ulkoministeriön ja muun valtionhallinnon tilaisuuksiin kriisinhallinnan asiantuntijana. Liitto osallistuu lausunnonantajana ampumaratalain valmisteluun ja muun aselainsäädännön kehittämiseen yhdessä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa. Liiton varsinainen toiminta vuonna 2014 perustuu edelleen vapaaehtoistyöhön, palkattuun henkilöstöön ei ole taloudellisia mahdollisuuksia kuin RAY projektin osalta. Ministeriöiden, puolustusvoimien ja muiden tukijoiden taloudelliset tuet ja avustukset sekä muut tuet ovat liitolle merkityksellisiä. Liiton toiminnan laajentuessa ja taloudellisen panostuksen kasvaessa veteraanitukeen ja yhdistysten luottamus- ja toimihenkilöiden kouluttamiseen sekä järjestö- että veteraanityöhön vaatii lisää taloudellisia resursseja ja entistä tarkempaa taloudellisten voimavarojen kohdistamista. Liiton oman jäsenrekisterin avulla pystytään tehostamaan jäsenmaksujen seurantaa liiton/lehden tilityksissä liitossa ja jäsenyhdistyksille. Jäsenrekisteriä kehitetään edelleen palvelemaan myös liiton taloutta koskevissa asioissa. Kaatuneiden Muistosäätiöltä ja Sotavahinkosäätiöltä saatava taloudellinen tuki kohdistetaan ja ohjataan Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n Veteraanirahastoon. Rahasto on tarkoitettu veteraanitoiminnan, liiton jäsenyhdistysten jäsenten ja sotiemme veteraanien sekä heidän huoltonsa varassa olevien henkilöiden ja heidän yhdistystensä tukemiseen taloudellisissa vaikeuksissa. Liiton jäsenyhdistyksen henkilöjäsenmaksu vuonna 2014 on kahdeksan (8) euroa. Jäsenyhdistyksen toimialuejäsenen jäsenmaksu on nolla (0) euroa. Yhdistysten kannatusjäseniltä liitto perii kaksi (2) euroa rekisterinhoitomaksua. Liiton kannattajajäsenyhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2014 on kahdeksan (8) euroa. Kannattajajäsenyhdistyksen kannatusjäseniltä liitto perii (2) euroa rekisterinhoitomaksua. Liiton jäsenmaksun lehden osuus vuonna 2014 on jäsenyhdistysten ja kannattajajäsenyhdistysten henkilöjäseniltä 19 euroa, toimialuejäseniltä nolla (0) euroa. Liitto toivoo, että yhteistyötahot, ministeriöt, puolustusvoimat, säätiöt sekä muut tukijat jatkavat liiton ja lehden tukemista kaikissa muodoissaan. Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Hallitus Sivu 12

13 Suomen Rauhanturvaajaliiton toimintasuunnitelma 2014 liite 1 KOKOUSKALENTERI 2014 Liittokokoukset, liiton hallituksen ja valtuuskunnan kokoukset TVK Hallitus TVK Kevätliittokokous Kotka TVK Hallitus TVK Syysliittokokous Lahti TVK 5 Muut hallituksen järjestämät kokoukset Toimitusneuvosto Toimitusneuvosto Toimitusneuvosto Toimitusneuvosto Toimitusneuvosto Järjestökoulutus Muut tapahtumat Kansallinen veteraanijuhla kevät WVF SCEA kokous Kv-rauhanturvaajien päivä Liiton golf-kilpailut Liiton kesäpäivät elokuussa Falling Plates -kilpailut BNBB-kok. + Pohjm. VETU Veteraanikävely Rauhanturva-symposiumi RT-seminaari Liikuntakoulutus ja urheilutapahtumat helmikuu Kaukopartiohiihto, Utti. Matkoina 75 tai 300 km. Yhteyshenkilö: Pekka Kuosa, Keski-Uudenmaan Rauhanturvaajat, Finlandia-hiihto, Lahti. Matkoina on 32 tai 60 km, Yhteyshenkilö: Pentti Tienhaara, Kymenlaakson Rauhanturvaajat, maaliskuu Körmy Open -biljarditurnaus, Tampere. Pirkanmaan Rauhanturvaajat 3.5. SRTL:n Perinnease mestaruuskilpailut, Niinisalo. Yhteyshenkilö Matti Lappalainen, Pirkanmaan Rauhanturvaajat, puh Raatteentien Marssi, Suomussalmi. Matka n.18 km. Yhteyshenkilö: Ermo Saari, Kainuun Rauhanturvaajat, Kesäyön marssi, Tuusula. Matkat ovat siviileille 10, 20, 30, ja 40 km, sotilaille 30 tai 40 km. Yhteyshenkilö: Altti Lindgren, Suur- Savon Sinibaretit, Salpavaellus, Miehikkälä. Yhteyshenkilö: Terho Ahonen, Kymenlaakson Rauhanturvaajat Sulkavan Suur-soudut, Sulkava. SRTL:n joukkue osallistuu kirkkovenesoutuun, matkana on km. Yhteyshenkilö:Riku Tenhunen Keski-Suomen Rauhanturvaajat; Nijmegen Marssi, Hollanti. Yhteyshenkilö: Altti Lindgren, Suur- Sivu 1

14 Savon Sinibaretit, Suomen Rauhanturvaajaliiton golfmestaruuskilpailut Virolahdella. Kymenlaakson Rauhanturvaajat ry, Osmo Kuivainen puh , elokuu Fasse tunturigolf, Kittilässä. Lapin Rauhanturvaajat Norsupallon MM, Savonlinna. Yhteyshenkilö: Eki Kuuramaa, Suur- Savon Sinibaretit, elokuu Falling Plates, Kouvola (vastuu: Kymenlaakson Rauhanturvaajat ry, syyskuu Veteraanikävely valtakunnallinen (vastuu: Suomen lokamarraskuu Rauhanturvaajaliitto, Tuomas Oinonen, Körmy Open -keilausturnaus, Tampere. Pirkanmaan Rauhanturvaajat Suomen Rauhanturvaajaliitto ry. Hallitus Sivu 2

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi hallituksen esitys 16.9.2012 Toimintasuunnitelma 2013 1. YLEISTÄ Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n (SRTL) toimintaa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty Lahden syysliittokokouksessa 11.10.2014 1. YLEISTÄ Toimintasuunnitelma 2015 Suomen Rauhanturvaajaliitto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty liittokokouksessa 29.10.2011 Toimintasuunnitelma 2012 1. YLEISTÄ Liiton toimintaa ohjaavat liiton

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty syysliittokokouksessa 30.10.2010 Toimintasuunnitelma 2011 1. YLEISTÄ Liiton toimintaa ohjaavat liiton

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty liittokokouksessa Raumalla 17.10.2015 Toimintasuunnitelma 2016 1. YLEISTÄ Suomen Rauhanturvaajaliitto

Lisätiedot

SUOMEN RAUHANTURVAAJALIITON (SRTL) STRATEGIA 2008-2012

SUOMEN RAUHANTURVAAJALIITON (SRTL) STRATEGIA 2008-2012 SUOMEN RAUHANTURVAAJALIITON (SRTL) STRATEGIA 2008-2012 1 Liiton tarkoitus ja toiminta-ajatus Liiton tarkoitus on toimia Yhdistyneitten Kansakuntien turvallisuusneuvoston valtuuttamissa ja muissa sotilaallisesta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty liittokokouksessa Lahdessa 10.10.2009 Toimintasuunnitelma 2010 1. YLEISTÄ Liiton toimintaa ohjaavat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hallituksen esitys 22.9.2016 Toimintasuunnitelma 2017 1. YLEISTÄ Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n (SRTL) toimintaa

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Taas on vuosi vaihtunut. Yhdistys piti syyskokouksensa ilman suurempia

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2014 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 2/2014 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 2/2014 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hei, Yhdistystämme vaivaa sama ongelma kuin muitakin yhdistyksiä. Toimintamme kuihtuu entisestään.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2018

Toimintasuunnitelma 2018 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hallituksen esitys 27.9.2017 Toimintasuunnitelma 2018 1. YLEISTÄ Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n (SRTL) toimintaa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 4 3.4 Urheilutoiminta... 4

Lisätiedot

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n vuoden 2014 vuosikertomus

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n vuoden 2014 vuosikertomus Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty liittokokouksessa Jyväskylässä 16.5.2015 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n vuoden 2014 vuosikertomus

Lisätiedot

RAUHAN PUOLESTA YHDESSÄ KÄVELLEN

RAUHAN PUOLESTA YHDESSÄ KÄVELLEN RAUHAN PUOLESTA YHDESSÄ KÄVELLEN VALTAKUNNALLINEN RAUHANKÄVELY KUOPIOSSA 18.9.2011 Kävelytapahtuma 18.9. klo 12 15 Valkeisenlammella Kuopiossa 1 Pohjois-Savon Rauhanturvaajat ry, www.pohjois-savonrauhanturvaajat.org

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 KORPILAHDEN RESERVILÄISET RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 KORPILAHDEN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2018 KORPILAHDEN RESERVILÄISET RY Sisältö A. Toiminnan arvot ja toiminta-ajatus B. Toiminnan painopistealueet vuonna 2018 C. Toiminta vuonna 2018 1. Päätapahtumat ja toiminta vuonna

Lisätiedot

SUOMEN RAUHANTURVAAJALIITTO maanpuolustus- ja veteraanijärjestö - kriisinhallinnan asiantuntija

SUOMEN RAUHANTURVAAJALIITTO maanpuolustus- ja veteraanijärjestö - kriisinhallinnan asiantuntija Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi STRATEGIA 2012-2015 Hyväksytty liittokokouksessa 29.10.2011 SUOMEN RAUHANTURVAAJALIITTO maanpuolustus- ja veteraanijärjestö

Lisätiedot

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa Kilpailumaksut Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, Reserviläisurheiluliitto ry RESUL:n kilpailutoiminta Kilpailutoiminnan organisointi Puolustusvoimien tuki Yhteistyö MPK:n kanssa Yhteistyö reservipiirien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 5 3.4 Urheilutoiminta... 5

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry

Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisältö 1 Toiminnan perusteet... 3 1.1 Toiminta-ajatus... 3 1.2 Toiminnan arvot... 3 1.3 Keskeiset tehtävät... 3 2 Tavoitteet vuodelle 2016...

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ

KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ RESERVILÄISLIITTO ON AVOIN KAIKILLE Reserviläisliitto on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, johon kuuluu lähes 40.000 suomalaista. Joukossa on sekä miehiä että naisia.

Lisätiedot

SUOMEN RAUHANTURVAAJALIITON STRATEGIA 2016-2020

SUOMEN RAUHANTURVAAJALIITON STRATEGIA 2016-2020 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi HYVÄKSYTTY LIITTOKOKOUKSESSA 17.10.2015 SUOMEN RAUHANTURVAAJALIITON STRATEGIA 2016-2020 Suomen Rauhanturvaajaliiton

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan 10.11.2014 LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on tukea maanpuolustusta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Kuva: Tuomas Kaarkoski

Kuva: Tuomas Kaarkoski Kuva: Tuomas Kaarkoski RESERVILÄISLIITTO ON SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUS- JÄRJESTÖ. RESERVILÄISLIITTO ESITTÄYTYY Koko valtakunnan kattava puolustusjärjestelmämme perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY.

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014. YLEISTÄ Vuosi 2014 on yhdistyksen 58. toimintavuosi. Jatketaan omalla valitulla

Lisätiedot

Kuva: Tuomas Kaarkoski

Kuva: Tuomas Kaarkoski Kuva: Tuomas Kaarkoski RESERVILÄISLIITTO ON SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUS- JÄRJESTÖ. Kuva: Kari Virtanen RESERVILÄISLIITTO ESITTÄYTYY Koko valtakunnan kattava puolustusjärjestelmämme perustuu yleiseen asevelvollisuuteen

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n vuoden 2008 toimintakertomus

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n vuoden 2008 toimintakertomus Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty kevätliittokokouksessa Kuopiossa 7.3.2009 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n vuoden 2008 toimintakertomus

Lisätiedot

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2008

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2008 SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli ry:n 17.toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa oli 107 + 2 kannattajajäsentä. 21.9. järjestettiin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Varsinais-Suomen Reserviläispiirin toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Toimintasuunnitelma Varsinais-Suomen Reserviläispiirin toimintasuunnitelma vuodelle 2018 Varsinais-Suomen Reserviläispiirin toimintasuunnitelma vuodelle 2018 Varsinais-Suomen Reserviläispiirin toimintasuunnitelma 2018 Vuoden painopistealueet ovat Reserviläisliiton linjausten mukaisesti: 1.

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

PALKITSEMISSÄÄNNÖT. Sukeltajaliitto ry 8.9.2013

PALKITSEMISSÄÄNNÖT. Sukeltajaliitto ry 8.9.2013 PALKITSEMISSÄÄNNÖT Sukeltajaliitto ry 8.9.2013 PALKITSEMISSÄÄNNÖT 1. YLEISPERIAATTEET JA YLEISET SÄÄNNÖT 1.1. Mistä palkitaan Sukeltajaliitto ry:n varsinaiselle tai yhteisöjäsenelle, yhteistyökumppanille

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2016 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT RY.

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT RY. SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT RY. JÄSENTIEDOTE 1/2013 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvä yhdistyksen jäsen, Tämä jäsentiedote 1/2013 on myös yhdistyksen

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN MAANPUOLUSTUKSEN TUKI RY www.pkreservi.fi 1 1. YLEISTÄ TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK Isänmaallisuus Vapaaehtoisuus Osaaminen Kuva Joonas Pehkonen Maanpuolustuskoulutusyhdistys Perustettiin vuonna 1993 valtakunnalliseksi organisaatioksi, joka kouluttaa

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2013 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 2/2013 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 2/2013 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvä jäsen, Syksyn lähestyessä on taas jäsentiedotteen aika. Haluan muistuttaa jäsenistöä yhdistyksemme

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Häjyt r.y., johtokunnan kokous, Kurikka, Paulapieksujen maja 4.10.2014, 1. Häjyt r.y., syyskokous, Kauhava (Härmä), Hunurijärvi 22.11.2014 Hölkkä- ja kuntoliikuntaseura Häjyt ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 S I S Ä L T Ö TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 1. Aatteellinen toiminta 2. Kuntoliikunta- ja maastotoiminta 3. Ampuma- ja kilpailutoiminta 4. Muu toiminta

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

UPSEERIEN AMPUMAYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2017

UPSEERIEN AMPUMAYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 UPSEERIEN AMPUMAYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. HALLINTO JA JÄSENISTÖ 1.1 Hallinnon ja toiminnan kehittäminen Laaditaan hallituksen vuosityösuunnitelma Kannustetaan alaosastoja laatimaan osaltaan

Lisätiedot

Salon Seudun Rauhanturvaajat ry:n vuoden 2013 toimintakertomus

Salon Seudun Rauhanturvaajat ry:n vuoden 2013 toimintakertomus SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT RY 1/6 ry:n vuoden 2013 toimintakertomus YLEISTÄ Vuosi 2013 oli ry:n 23. toimintavuosi. Vuoden merkittävin tapahtuma oli Kansainväliseen Rauhanpäivään liittyvä Kansa kävelemään

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 18.11. Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Lapin liiton nimeämällä järjestöneuvottelukunnalla on iso rooli soteuudistuksen valmistelutyössä. Järjestöneuvottelukunnan

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry Tuusulan järjestöfoorumi 16.02.2011 Hanna Falck & Mika Väisänen Taustaa Perustettu 23.04.2007 Järvenpäässä Kolme järjestöä perustamassa Kotipaikka Järvenpää ja toimialue

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 EKL:n Pohjois-Karjalan piiri ry 2 YLEISTÄ: Piirin 46. toimintavuotena keskitymme jäsenyhdistysten toimintamahdollisuuksiin. Piirin tarkoituksena on tukea ja ohjata liiton hallituksen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia 2018-2021 Liiton kansainvälisen strategian yleiset periaatteet 1/2 Suomen Akateemisten Naisten Liitto (SANL) on osa kansainvälistä korkeasti

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 14.2.17 Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Sote-järjestöillä on edustus Sote-Savotan alatyöryhmissä. Työryhmissä on myös saamelaisedustus. 2) Kainuu:

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions teema: Me Palvelemme Kansainvälisen presidentin teema: In a World of Service Palvelun Maailmassa Kotimainen teema: Palvelulla Hyvinvointia Piirin

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1 LUONNOS 6.4.2005 Asia 1 / Liite 1 HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET Sopimuskuntien yhteisenä tavoitteena on Helsingin seudun kansainvälisen kilpailukyvyn

Lisätiedot

Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nybergin tervehdys Uudenmaan 35. Maanpuolustuspäivän pääjuhlassa , Järvenpään maanpuolustustalo

Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nybergin tervehdys Uudenmaan 35. Maanpuolustuspäivän pääjuhlassa , Järvenpään maanpuolustustalo Julkaisuvapaa 7.10.2017 kello 15.00 Julkaisuvapaa 7.10.2017 klo 15.00 Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nybergin tervehdys Uudenmaan 35. Maanpuolustuspäivän pääjuhlassa 7.10.2017, Järvenpään maanpuolustustalo

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017 Seinäjoki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1 Yleistä Kerhon tehtävänä on maanpuolustustahdon ja taitojen ylläpitäminen ja niiden kohottaminen, turvallisuuspoliittisen tiedon jakaminen, fyysisen kunnon

Lisätiedot