Auto-, kuljetus- ja ilmailualan koulutuksen laadullinen ennakointi. Tampereen teknillinen yliopisto Porin yliopistokeskus Mikko Huhtala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Auto-, kuljetus- ja ilmailualan koulutuksen laadullinen ennakointi. Tampereen teknillinen yliopisto Porin yliopistokeskus Mikko Huhtala"

Transkriptio

1 Auto-, kuljetus- ja ilmailualan koulutuksen laadullinen ennakointi Tampereen teknillinen yliopisto Porin yliopistokeskus Mikko Huhtala 2013

2 Koulutuksen laadullinen ennakointi / Osaamistarpeiden ennakointi Osaamistarpeiden ennakointi tuottaa tietoja: tulevaisuuden osaamistarpeista osaamisen painopisteiden muutoksista kokonaan uusista osaamisalueista työelämän tarvitsemista uudenlaisista osaamiskombinaatioista. Osaamistarpeilla tarkoitetaan yleisesti työelämän edellyttämiä ammattitaitovaatimuksia. Tavoitteena on tuottaa tietoa koulutuksen sisältöjen kehittämiseksi millaisten tietojen ja taitojen opettamiseen koulutuksessa tulisi keskittyä

3 Selvityksen taustaa Nykyhetki Tulevaisuus Aiemmat alakohtaiset aineistoselvitykset: -Auto- ja kuljetusalan laadullinen ennakointi OPH. Huhtala -Ilmailualan laadullinen ennakointi OPH. Väyrynen Auto-, kuljetus- ja ilmailualan koulutuksen laadullinen ennakointi

4 Selvityksen toteutus Asiantuntijaryhmän kokoukset Vasarainen, Sohlberg, Repo, Ojala, Linja-aho, Kiuru, Väyrynen, Linnimaa, Peltoniemi Alakohtaiset Webropol -kyselyt marraskuussa 2012 Haastattelut huhtikuussa 2013 Autoala APO-johtoryhmä, Autoalan Keskusliitto Autoalan opettajien seminaari (ryhmätyö ennakoinnista) 7.5. Agco Sisu Power Inc. Kuljetusala Autoliikenteen Työnantajaliitto ry Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry Ilmailuala ilmailualan koulutustoimikunta Finnair Flight Academy Raportin kokoaminen heinäkuussa 2013 OPH:n julkaisu syksyllä 2013

5 Taustatiedot Vastaajat ryhmiteltynä: - Yrityksen johtotehtävät - Esimiestehtävät - Työntekijät Kysely Vastaajan omat osaamistarpeet: - Nyt - Tulevaisuudessa Vastaajan näkemykset tulevaisuuden osaamistarpeista eri ammattiryhmissä 5 vuoden ja vuoden kuluttua Ammattiryhmät: Yrityksen johtotehtävät, esimiestehtävät, työntekijät Vastaajien palaute alan tulevaisuudesta ja osaamistarpeista

6 SELVITYKSEN TULOKSET Yhteenveto kyselyistä ja haastatteluista Autoala Kuljetusala Ilmailuala Kuvat Ismo Aaltonen

7 AUTOALA Kysely Vastaajien tiedot Kuva: Autoalan kyselyn vastaajien edustama ala (%) Vastaajien määrä: 65 Kuva: Autoalan kyselyn vastaajien työtehtävät (%) Vastaajien määrä: 65

8 Turvallisuus Asiakaspalvelu Autoalan osaamistarpeet Ympäristö- ja laatuosaaminen Liiketoimintaosaaminen Henkilöstöjohtaminen Yleistaidot Ajoneuvotekniikka

9 Turvallisuus Pitkäjänteiset suunnitelmat, muutosherkkyys, innovatiivisuus, taloushallinto Työtehtäviin liittyvä kustannustehokkuus, liiketoiminnan perusperiaatteiden osaaminen, tuottavuuden ja kannattavuuden periaatteiden ymmärtäminen, alan yleiskehityksen seuranta Asiakaspalvelu Autoalan osaamistarpeet Ympäristö- ja laatuosaaminen Liiketoimintaosaaminen Henkilöstöjohtaminen Yleistaidot Vuorovaikutustaidot, sosiaaliset taidot, erilaisten ihmisten tuntemus, motivointi, henkilöstönkouluttautumisen varmistaminen, osaamisen vahvistaminen, muutosjohtaminen projektiosaaminen, prosessiajattelu, jatkuvan tuottavuuden ja oman työn parantaminen Ajoneuvotekniikka Johdon ja esimiesten koulutukseen pedagogiikkaa ja viestintäosaamista

10 Jälkimarkkinointi- ja myyntitaidot, SOME, asiakaspalveluosaaminen ja ihmisten huomioiminen teknisten asioiden sijaan, Työnjohtokoulutuksen kehittäminen Turvallisuus Uuden tekniikan mukanaan tuomat työturvallisuusvaatimukset, työlainsäädäntö, työssäjaksamisen, työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kehittäminen Asiakaspalvelu ympäristö- ja laatujärjestelmät, standardit Ympäristö- ja laatuosaaminen Tietotekniikka (IT, ATK, ICT), laatujärjestelmät, kielitaito (mm. englanti, venäjä) Yleistaidot Autoalan osaamistarpeet Ajoneuvotekniikka Liiketoimintaosaaminen Tekniikan perusrakenteiden tuntemus, Henkilöstöjohtaminen säätö-, sähkö-, moottori- ja väylätekniikan yleisten toimintaperiaatteiden osaaminen ja ymmärtäminen, turva- ja mukavuuselektroniikkaosaaminen, materiaalitekniikka, uudet osaamisvaatimukset/erikoistumisen merkitys, poikkitieteellisyys esim. kemian tekniikan osaamistarve

11 Turvallisuus Asiakaspalvelu Autoalan osaamistarpeet Ympäristö- ja laatuosaaminen Liiketoimintaosaaminen Henkilöstöjohtaminen Yleistaidot Ajoneuvotekniikka

12 KULJETUSALA Kysely Vastaajien tiedot Kuva: Kuljetusalan vastaajien edustama ala (%) Vastaajien määrä: 60 Kuva: Kuljetusalan vastaajien työtehtävät (%) Vastaajien määrä: 60

13 Asiakaspalvelu Kansaivälisyysja kulttuuriosaaminen Yleistaidot Kuljetusalan osaamistarpeet Lainsäädäntöja työturvallisuus Liiketalousosaaminen Henkilöstöjohtaminen Ympäristöosaaminen Kuormankäsittely- ja kiinnittäminen Kuljetus

14 Eri kulttuurien ymmärtäminen ja arvostaminen Kansaivälisyysja kulttuuriosaaminen Asiakaspalvelu Kuljetusalan kulttuurinmurros palvelualaksi, asiakaspalvelu- ja ihmissuhdetaidot, eri kulttuurien tapojen tuntemus (TA) Erilaisiin häirikkö- ja onnettomuustilanteisiin varautuminen, ensiapukoulutukset kuljetusalan työympäristöissä (TT) Ympäristöosaaminen Laatu- ja ympäristöasiat, taloudellinen ajotaito Kielitaito, tieto- ja viestintätekniikka, Yleistaidot Kuljetusalan osaamistarpeet Lainsäädäntöja työturvallisuus Ajo- ja lepoaika-asetusten tuntemus, työhyvinvointi, työehtosopimukset Henkilöstöjohtaminen Kuormankäsittely- ja kiinnittäminen Liiketalousosaaminen Kuljetus Vaarallisten aineiden käsittely, kuormansidonta, rikollisuuteen varautuminen, autonkäsittelytaidot, uudet ajoneuvotyypit, uusi autotekniikka Talouden perusperiaatteet (TT)

15 Asiakaspalvelu Kansaivälisyysja kulttuuriosaaminen Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot, motivointi, työhyvinvointi, sairauspoissaolojen vähentäminen, eri kulttuuritaustaisten henkiöiden Yleistaidot johtaminen ja ymmärtäminen. Kuljetusalan osaamistarpeet prossessijohtaminen ja suunnittelutaidot, ikäjohtaminen ja urasuunnittelu, inhimillistä johtamista ja tiukkoja pelisääntöjä (TA) Lainsäädäntöja työturvallisuus Liiketalousosaaminen Henkilöstöjohtaminen Kuljetus Ympäristöosaaminen Kuormankäsittely- ja kiinnittäminen Henkilöstön motivointi, uusien sukupolvien uudet arvot, maahanmuuttajataustaiseen henkilöstöön liittyvä esimiesosaaminen, Ajo- ja lepoaikaasetusten tuntemus, työhyvinvointi, työehtosopimukset (TT)

16 Asiakaspalvelu Kansaivälisyysja kulttuuriosaaminen Yleistaidot Kuljetusalan osaamistarpeet Lainsäädäntöja työturvallisuus Liiketalousosaaminen Henkilöstöjohtaminen Ympäristöosaaminen Kuormankäsittely- ja kiinnittäminen Kuljetus

17 Ilmailuala Kysely Vastaajien taustatiedot Kuva: Ilmailualan vastaajien työtehtävät (%) Vastaajien määrä: 16

18 Opetustaidot Lentokonetekniikka Ympäristöosaaminen Ilmailualan osaamistarpeet Turvallisuusja laatu Ilmailulainsäädäntö Yleistaidot Kielitaito Henkilöstöjohtaminen Liiketoimintaosaaminen

19 Opetustaidot Henkilöstöjohtaminen Viestintä- ja talousosaaminen, monikulttuurinen johtaminen, kansainvälisten esimiesalaissuhteiden osaaminen, motivointija vuorovaikutustaidot,ihmissuhdetaidot, henkinen työhyvinvointi, osaamisen kehittäminen ja ylläpito analyyttinen ajattelukyky Liiketoimintaosaaminen Lentokonetekniikka Uuden tekniikan osaaminen (avioniikka, elektroniikka, tietotekniikka), Ympäristöosaaminen järjestelmäkokonaisuuksien osaaminen, lentokonekohtaisten vikadiagnostiikan osaaminen, uuden tekniikan edellyttämien testaus- ja mittalaitteistojen osaaminen, työturvallisuus, riskien hallinta, oman työn organisointitaidot Ilmailualan osaamistarpeet Turvallisuusja laatu Yleistaidot Turvallisuuskulttuurin kehittäminen, riskien hallinta Kansainvälistymisen ja verkostoitumisen osaaminen, tietotekniikkaosaaminen, projektityöskentelytaidot, asiakaspalvelu, kulttuurien ja tapojen tuntemus, ensiaputaidot, tiimityöskentely Ilmailuenglanti, kielikoe osaamistason varmistamiseksi Kielitaito Ilmailulainsäädäntö Työtehtäviin liittyvät keskeiset Ilmailumääräykset ja lait

20 opetusmenetelmien kehittäminen, opettajien täydennyskoulutus, opetusaineiston kehittäminen Opetustaidot Kestävän kehityksen periaatteet Ehdotus Lentokonetekniikka lentokoneasennuksen tutkintorakenteen uudistamiseen: - Perustutkintoon A-taso + entistä paremmat mahdollisuudet valinnaisiin opintoihin Ympäristöosaaminen Ilmailualan osaamistarpeet Turvallisuusja laatu Ilmailulainsäädäntö - Ammattitutkintoon B1 -taso Kielitaito Henkilöstöjohtaminen Liiketoimintaosaaminen Yleistaidot

21 Yliopistot ja ammattikorkeakoulut työelämän toiveet: Kritiikkiä opetuksen teoretisoitumisesta ja alan työelämästä irtautumisesta Johtamisen ja erityisesti henkilöstöjohtamisen koulutuksen lisääminen ja uudistaminen Pula työnjohto-osaamisesta: työjohtaja/ajonjärjestelijä vs. insinööri Entistä tiiviimpää yhteistyötä työelämän kanssa sekä kentältä tulevien osaamistarpeiden huomiointia koulutusten kehittämisessä (AMK) Auto- ja lentokonetekniikan koulutussisältöjen painotukset: Suunnittelu vs. talous-, asiakaspalvelu-, verkosto- ja henkilöstöosaaminen Kuljetusala: Innovatiivisuus, uusien palvelumuotojen kehittäminen, yrittäjyys

22 Toisen asteen ammatillinen koulutus Haasteet ja ratkaisut Ikäryhmät pienenevät, koulutettavien määrä laskee Koulutusten leikkaukset, koulutusmuotojen yhdistäminen Koulutusten laajuus ja sisältövaatimukset kasvavat (esim. ajoneuvotekniikka /ajoneuvoasentaja), tutkintojen sisältöjä ei voi enää laajentaa Työuran pidentäminen Opintojen keskeyttämisen vähentäminen

23 Ratkaisut Tutkintorakenteen jäsentelyä Suuri tutkintojen määrä johtaa pirstaloitumiseen ja koulutusmääriä leikattaessa alalle suuntautuvien opiskelijoiden määrä laskee Esimerkkejä: - Automyynnin ja varaosamyynnin koulutusohjelmien toteutus osana merkonomikoulutusta - Kuljetusalan logistiikan perustutkinnon tulisi antaa perusvalmiudet kuljetusalan tehtäviin (KA, LA, varasto) - Autokorinkorjauksen koulutusohjelman painopisteiden muuttuminen, autotekniikan- / automaalauksen sisältöihin suuntautuminen

24 Tutkintorakenteen jäsentelyä Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen entistä selvempi profiloituminen Ammattitutkinnot edustavat alakohtaista erikoistumista ja taitojen korostumista Erikoisammattitutkinnoissa painottuu työtehtävien kehittäminen, sekä valmiudet itseohjautuvuuteen ja työjohtotehtäviin

25 Ratkaisut Koulutuksen moduulirakenne erikoistuminen, opintojen valinnaisten sisältöjen toteuttaminen, opiskelijan osaamisen / ominaisuuksien huomioiminen Moduulijärjestelmä edellyttää koulutuksen toteutukselta joustavuutta Luokka-/ vuosikurssijärjestelmästä luopuminen

26 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen moduulirakenne Pääaineopinnot prosenttia tutkinnosta Sivuaineopinnot prosenttia tutkinnosta Autoalan perustutkinto Sähkö- ja automaatioalan PT Liiketalouden PT Logistiikan PT Lentokoneasennuksen PT Lukio-opinnot Sivuaine -opinnot

27 Haasteet Työnantajat edellyttävät työelämän perustaitojen osaamista (esim. työaikojen noudattaminen) Työuran pidentäminen, opintojen keskeyttämisen vähentäminen

28 Ratkaisut Ammatillisessa peruskoulutuksessa (OPS -perusteinen koulutus) lähiopetusmäärien lisäyksellä esim. 35 h/vk, noin 7 h/pv saadaan opetus lähemmäksi työelämän rytmiä Tiivis opiskelurytmi ehkäisee myös opintojen keskeytymistä Vertailu, viikkotuntimäärä/ tutkinnon pituus: - tutkinto 1 : 38vk x 28h/vk x 3a = 3192 h - tutkinto 2 : 38vk x 35h/vk x 2,5a = 3325 h Ammatillisen peruskoulutuksen voisi toteuttaa rakenteella 2+1 tai 2+0,5 riippuen opiskelijan henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta

29 Koulutuksen moduulirakenteeseen siirtymisen ja vuosikursseista luopumisen edut: Osaamisen laajentaminen, moniosaamisen ja erikoistumisen mahdollisuudet (vrt. lääketiede) Nopeampi reagointi yritysten osaamistarpeisiin ja osaamistarpeiden muutoksiin Opiskelijoiden vapaampi liikkuvuus opintojen henkilökohtaistamisen toteuttaminen Erilaisten koulutusmuotojen yhdistämisen tehokkaasti ja taloudellisesti (esim. oppisopimus-, työvoima- ja omaehtoiset koulutukset) Koulutuksia voidaan aloittaa joustavasti (Nonstop)

30 Perustutkinto 2,5 vuodessa Edut: Siirtyminen työelämään 6 kk aiemmin Mahdollistaa varusmiespalveluksen aloittamisen nykyistä aiemmin (työelämään siirtyminen nopeutuu jopa 8 kk) Mahdollistaa nykyistä paremman valmistautumisen/hakeutumisen jatko-opintoihin Mahdollistaa nykyistä monipuolisemmat mahdollisuudet toteuttaa lukio-opintoja

31 Jatko-opintokelpoisuuden määritteleminen Jatko-opintokelpoisuuden osaamistason määrittely Alakohtaisten taitojen vahvistaminen vs. jatkoopinnot Suuntautumismahdollisuudet Moduulitarjonnan hyödyntäminen myös ATTO - aineissa Yhdistelmäopintojen toteutusmahdollisuuksien lisääntyminen

32 Opettajien täydennyskoulutus Opetustaidot Tekniikan ja tietotekniikan taitojen päivittäminen Opetusmenetelmät Uudet toteutustavat Uudet välineet (esim. tieto- ja viestintävälineiden soveltamien opetustyöhön) Opettajien ja oppilaitosten verkkoyhteistyön soveltaminen opetustyöhön (asiantuntijaosaamisen jakaminen)

33 Tampereen teknillinen yliopisto Porin yliopistokeskus Mikko Huhtala ( )

AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI

AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI Mikko Huhtala AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI Raportit ja selvitykset 2013:10 Raportit ja selvitykset 2013:10 Mikko Huhtala AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

MONIPALVELUT KIINTEISTÖ- JA KOTITYÖPALVELUALALLA

MONIPALVELUT KIINTEISTÖ- JA KOTITYÖPALVELUALALLA MONIPALVELUT KIINTEISTÖ- JA KOTITYÖPALVELUALALLA laadullisen ennakoinnin selvitystyö Hurtig, L. (toim.) & Kontiokoski, P. & Pälli, P. (toim.) & Rekilä, K. (toim.) & Välimäki, I. 30.6.2013 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Työnjohtokoulutusselvitys kaikilla koulutusaloilla Uusien tutkintojen tarve ja olemassa olevien tutkintojen soveltuvuus työelämän työnjohto- ja

Työnjohtokoulutusselvitys kaikilla koulutusaloilla Uusien tutkintojen tarve ja olemassa olevien tutkintojen soveltuvuus työelämän työnjohto- ja Työnjohtokoulutusselvitys kaikilla koulutusaloilla Uusien tutkintojen tarve ja olemassa olevien tutkintojen soveltuvuus työelämän työnjohto- ja lähiesimiestarpeisiin Heikki Lahtinen 17.6.2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen. Kemianteollisuuden koulutuslinjaus. Koulutusvaihtoehdot. Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet

Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen. Kemianteollisuuden koulutuslinjaus. Koulutusvaihtoehdot. Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet Ennakointi Ammattilaisuus ja osaaminen Henkilöstö Koulutusvaihtoehdot Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet Strategia Innovaatiot Yhteistyö Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen Kemianteollisuuden koulutuslinjaus

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2013 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO... 1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2010 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO...1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

Kemianteollisuuden ja sen alatoimialojen osaamis- ja koulutustarpeet. k emia EUROOPAN SOSIAALIRAHASTO TAVOITE 3 -OHJELMA

Kemianteollisuuden ja sen alatoimialojen osaamis- ja koulutustarpeet. k emia EUROOPAN SOSIAALIRAHASTO TAVOITE 3 -OHJELMA Kemianteollisuuden ja sen alatoimialojen osaamis- ja koulutustarpeet k emia l i s ä ä v e t o v o i m a a EUROOPAN SOSIAALIRAHASTO TAVOITE 3 -OHJELMA SISÄLTÖ KEMIANTEOLLISUUS MURROSVAIHEESSA 3 JOTTA KYSYNTÄ

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI NOVIDAN STRATEGIA VUOSILLE 2007-2012 Hyväksytty ammatillisen koulutuksen johtokunnassa 12.4.2007 SISÄLTÖ Sivu 1. Johdanto 3 2. Missio 3 3. Visio 3 4. Arvot 3 5. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET

LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET Ritva Rajander-Juusti LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET Ennakointitietoa koulutuksen suunnittelun tueksi Raportit ja selvitykset 2013:1 Opetushallitus ja tekijät Raportit ja selvitykset 2013:1 ISBN 978-952-13-5365-9

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP 1 (179) SISÄLLYS 1. AMMATTIALAN KUVAUS... 3 2. TUTKINNON RAKENNE... 9 2.1 Tutkinnon yleinen rakenne... 9 2.2 Tutkinnon rakenne Salon seudun

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Kauppakamarin osaamisselvitys. Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016

Kauppakamarin osaamisselvitys. Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016 Kauppakamarin osaamisselvitys Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016 Kauppakamarin selvitys 2012 Sisällysluettelo 1. Kyselyn tavoite ja toteuttaminen 6 2. Miten toimintaympäristön ja liiketoiminnan muutokset

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

1 Kyselyn tausta ja tavoite

1 Kyselyn tausta ja tavoite Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...3 2 Vastaajien tausta...4 3 Yritysten työvoiman tarve...5 4 Yritysten rekrytointi...6 5 Koulutuksen ja työelämän vastaavuus...8 6 Oppilaitosyhteistyö...14 7 Yhteenveto

Lisätiedot

AMMATTITAITO ON AINA MUODISSA

AMMATTITAITO ON AINA MUODISSA AMMATTITAITO ON AINA MUODISSA Tässä Työelämä on julkaisun tarvitsee otsikon osaavia mahdollinen tekijöitä alaotsikko tasaus Tekstiili- vasemmalle ja vaatetusalan koulutusselvitys Raportit ja selvitykset

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA Tässä artikkelissa käsittelemme SOTE-ENNAKOINTI- projektin tuloksia lähihoitajan työn näkökulmasta. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 1 Johdanto 1 1.1 Opetussuunnitelma yleisesti

Lisätiedot

Maailma on monimutkainen. Tulevaisuuden ammatillisen opettajan osaamisen. tarpeet

Maailma on monimutkainen. Tulevaisuuden ammatillisen opettajan osaamisen. tarpeet Tulevaisuuden ammatillisen opettajan osaamisen ja tiedon tarpeet Aila Paaso Koulutuspäällikkö, KT Opetusalan henkilöstö- ja täydennyskoulutus, Oulun ammattikorkeakoulu Aila.paaso@oamk.fi Tiivistelmä Artikkelissa

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

15.11.2012 ProSuomi-projektin päätösseminaari Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy

15.11.2012 ProSuomi-projektin päätösseminaari Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy 15.11.2012 ProSuomi-projektin päätösseminaari Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy TAVOITTEET JA MENETELMÄT työssä tarkasteltu laadullisia osaamistarpeita ennakoinnin näkökulmasta (aikajänne 5-10 v)

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma

Liiketalouden koulutusohjelma 1 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA 20- Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa.3.20 Opetussuunnitelmat määrittelevät tutkintojen osaamistavoitteet

Lisätiedot