Toimintakertomus Kymen Vesi Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2013. Kymen Vesi Oy"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 21 Kymen Vesi Oy

2 Kymen Vesi Oy Toimintakertomus vuodelta 21 Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 21 Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Vuosikertomus Organisaatio ja henkilöstö Kymen Vesi Oy:n organisaatio ja eri yksiköiden tehtävät Talous Vesihuollon suunnittelu ja rakentaminen Suunnittelun ja rakentamisen toteuttaminen Vesihuollon yleissuunnittelu ja rakennussuunnittelu Verkostoinvestoinnit LVI-tarkastus, Kotka Vesilaitos Veden hankinta Veden laatu Veden jakelu Yleinen vedenkulutus Vesijohtoverkoston kunnossapito Vesimittarikorjaamo Viemärilaitos Viemäriverkosto Viemärisortumat ja tukokset Ympäristövaikutusten tarkkailu Jätevesiyksikkö Pumppaamot Jätevedenpuhdistamot Liete Toiminta-alueen ulkopuolinen vesihuolto Vesihuolto-osuuskunnat Kannen kuva: Tiina Soininkallio, Kymen Vesi Oy Huom. Toimintakertomuksen teksteissä mainitulla Anjalankoskella tarkoitetaan entisen Anjalankosken kaupungin aluetta Kouvolassa.

3 Kymen Vesi Oy on eteläisessä Kymenlaaksossa toimiva alueellinen vesihuoltoyhtiö, jonka omistavat Kotkan ja Kouvolan kaupungit sekä Pyhtään kunta. Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 21 Vaikkakaan viemäriverkostossa ei ollut normaalia enempää tukoksia toimintavuoden aikana, niin niiden aiheuttamien vahinkojen korvauskäytännössä on tapahtunut radikaali muutos. Konsernikilpailutuksen seurauksena yhtiön vakuutukset siirtyivät toiseen yhtiöön ja siinä yhteydessä muuttuivat myös vakuutusehdot. Tämä heijastuu ennen kaikkea toiminnan vastuuvakuutuspuolelle, joissa uudet vakuutusehdot rajoittavat likimain kaikki vahingot korvauksen ulkopuolelle. Etenkin korvausehto, joka rajaa korvattavuuden äkillisyyteen perustuvaksi on vesilaitosten kannalta mielestämme kohtuuton. Vesilaitoksella pitäisi olla ns. reaaliaikainen tieto jatkuvasti koko yli 1 kilometrin verkostosta ja se on mielestämme kohtuuton vaatimus ja maksaisi useita miljoonia euroja vuositasolla. Kielteisiin korvauspäätöksiin on pyritty hakemaan muutosta ja siten linjausta vakuutusehtojen kohtuullisuuteen ja tämä prosessi jatkuu edelleen. Hallituksen hyväksymän yhtiön strategian jalkauttamista jatkettiin ja toiminnallisten yksiköiden toimintaa hiottiin strategian mukaiseksi. Päällimmäisenä tavoitteena on saada yhtenäiset - Kymen Vesi Oy:n näköiset - toimintatavat kaikille yksiköille ja yhtiön koko toiminta-alueelle. Tämä edellyttää mm. yhtiön paikallis- ja varallaolosopimusten päivittämistä, joihin on tehtävä hyvinkin merkittäviä muutoksia. Yhtenä osana toimintatapojen uudistamista on edesauttamassa yhtiön uusi toimitalo, joka valmistui elokuussa. Sinne muutti koko henkilöstö lukuun ottamatta puhdistamo- ja osin myös tuotantoyksikköä. Toimitalo sijaitsee Kotkan Malmingin kaupunginosassa, joka on yhtiön toimialueen kannalta paljonkin keskeisemmällä paikalla verrattuna entisiin Hovinsaaren tiloihin. Näillä ratkaisuilla on tarkoitus tehostaa yhtiön varallaoloa sekä myös normaalia arkipäivän toimintaa. Muutokseen valmistauduttiin yhdessä työterveyden kanssa, jossa on käyty läpi ennen kaikkea henkisen puolen jaksamista muutosprosessissa. Muutokset aiheuttavat ymmärrettävästi aina ainakin osittaista vastarintaa, joka on ihan ymmärrettävää. Kuitenkin muutosprosessi on edennyt hyvin. Varsinaisen toiminnan osalta vuosi 21 oli kaikilta osin hyvinkin keskimääräinen. Sen enempää puhtaan veden kuin jätevedenkään osalta ei ollut suurempia vesijohtovuotoja eikä viemäritukoksia. Kaipiaisten alueen pohjavedestä löytyneen atratsiini-nimisen kasvintorjunta-aineen aiheuttaman haitan selvittelyä jatkettiin. Sen johdosta jouduttiin lisäämään näytteenottoa sekä muuttamaan vedenottamoiden pumppaussuhteita. Keväällä käynnisteltiin Kymenlaakson Vesi Oy:n toimesta Kouvolan Selänpään alueen pohjavesihanketta. Siinä on tarkoitus hyödyntää maakunnallisen vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisesti alueen pohjavesiä turvaamaan vedensaannin varmuutta. Kyseinen pohjavesi alue on osittain Natura-aluetta ja pohjavesihankkeesta joudutaan tekemään lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi. Tähän liittyvät luonto- yms. selvitystyöt käynnistettiin konsulttityönä alkukesästä. Hanke toteutetaan yhteistyössä liikelaitos Kouvolan Veden kanssa ja valmistuttuaan hankkeella on tarkoitus turvata ja parantaa lähes koko Kymenlaakson alueen eli noin 15 asukkaan vedensaantia. Alueelta on ennakkoselvitysten perusteella saatavissa 15 m /d luonnonpohjavettä ja sille on asetettu tavoitteellinen valmistumisaika vuosille Anjalankoski-Kotka siirtolinjat ovat käytössä, mutta valtion vesihuoltotyönä tehtyä osuutta ei ole vielä luovutettu vesiyhtiöille. Tämä johtuu mm. siitä, että linjalla on vielä paljon puutteita urakoitsijan ja maanomistajien välisissä työaikaisissa korjausvelvoitteissa valtion vesihuoltotyöosuudella. Yhtiö edellyttää, että puutteet ja sopimukset maanomistajien kanssa ovat kunnossa, ennen hankkeen vastaanottamista. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut ympäristöluvan Mussalon jätevedenpuhdistamon yhteyteen suunnitellulle biokaasutuslaitokselle vuoden 21 lopussa. Tämä lupa on lainvoimainen. Sen sijaan samassa yhteydessä haettu Heinsuon kaatopaikka-alueelle sijoittuvaksi suunniteltu biokaasutetun lietteen jälkikypsytys- ja varastointialueen lupahakemus hylättiin lokakuussa annetulla päätöksellä. Yhtiö on valittanut tästä päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen, jossa lupa on edelleen käsittelyssä. E18-tien parantaminen moottoritietasoiseksi on teettänyt aika paljonkin töitä johtosiirtojen osalta ja tästä on aiheutunut myös ennakoitua enemmän kustannuksia. Aivan lähivuosina tulee vielä suuriakin muutoksia yhtiön verkostoon etenkin eritasoliittymien kohdat. Näiden kohteiden kustannusjaosta tehdään sopimukset liikenneviraston ja Kotkan kaupungin kanssa. Asiakastietojärjestelmän uudistamisprojekti - Kolibri-projekti - jatkui koko toimintavuoden ja sen tuotanto käyttöönotto jouduttiin siirtämään vuoden 214 maaliskuulle. Suurimpana haasteena hankkeessa on se, että se on tällä saralla pilottiprojekti vesilaitospuolella. Toimintavuosi oli valmistautumista tuleviin toiminnallisiin muutoksiin ja yhtiön yhteisten uusien toimintatapojen käyttöönotto on haasteellinen koko henkilökunnalle. Jatkamalla samalla polulla meillä on erittäin hyvät mahdollisuudet saavuttaa entistä toimivampi ja asiakasmyönteisempi vesihuoltolaitos koko eteläisen Kymenlaakson alueelle. Tästä haluan lausua suuret kiitokset hallinnolle ja koko henkilöstölle. Tapani Eskola toimitusjohtaja 4 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 5

4 Hallituksen toimintakertomus Tulos Toimintavuoden liikevaihto oli ,97, josta oli kasvua edelliseen vuoteen n eli 1, %. Suunnitelman mukaiset poistot olivat ,1. Yhtiö maksoi omistajakuntien antamille pitkäaikaisille lainoille korkoa Yhtiön kirjanpidollinen tulos oli -1 2,64 ja tilikauden tuloksesta veroja maksetaan 1 6,15. Yleistä Vuosi 21 oli yhtiön seitsemäs toimintavuosi. Yhtiön omistuspohja säilyi ja yhtiön omistavat Kotkan ja Kouvolan kaupungit ja Pyhtään kunta. (Toimintakertomuksen teksteissä mainitulla Anjalankoskella tarkoitetaan entisen Anjalankosken kaupungin aluetta Kouvolassa). Taloudelliset tunnusluvut 21 Liikevaihto 19, 7 M Liikevoitto,1 M , 5, , 6,2 Osakkaat Liikevoitto % liikevaihdosta 15,7 % 16,4 17,5 Yhtiön tehtävänä on huolehtia osakaskuntiensa alueella vesihuoltolaitokselle kuuluvista tehtävistä kulloinkin laissa asetettujen velvollisuuksien mukaisesti. Perustelluissa tapauksissa yhtiön hallituksen niin päättäessä yhtiö voi toimia myös osakaskuntiensa ulkopuolella. Yhtiöllä on A- ja B-sarjan osakkeita (A-osake á 2 ääntä ja B-osake á 1 ääni), joita osakaskunnat ovat merkinneet seuraavasti. Mukana on myös osakkeiden tuottama äänimäärä ja osakaskunnan omistusosuus yhtiöstä: Investoinnit Käyttökate 42,7 % Tasearvo , M Omavaraisuusaste 4,4 % Nettovelkaantumisaste 152,1 % 42, 121,6 4,8 18,6 4, 112, 2,6 157,6 Hallitus Osakaskunta Kouvola (A-koski) Kotka Pyhtää Yhteensä A-osakkeet B-osakkeet Yhteensä Äänimäärä Ääniosuus Omistusosuus kpl kpl kpl % % , Yhtiön kaikki osakkeet ovat kuntien omistuksessa. Yhtiökokous Yhtiökokous pidettiin Kotkassa. Yhtiön hallitus oli yhtiökokoukseen asti varsinainen jäsen Pekka Posti Hannele Tolonen Seija-Marita Laine Harri Helminen Marja Timonen-Pilli Pirjo Kopra ja yhtiökokouksesta alkaen Lasse Mustonen Kari Niininen Janne Pihlajisto Sami Porkka Marja Timonen-Pilli Saila Könönen Hallitus kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. varajäsen Mikko Kareinen Matti Koski Tarja Bohm Kari Leinonen Mirja Lonka Jukka Nieminen Matti Metsola Kim Soares Vesa Häkkinen Hannu Haimi Johanna Pyötsiä Pirjo Kopra Kotka Kotka Kotka Kouvola Kouvola Pyhtää Kotka Kotka Kotka Kouvola Kouvola Pyhtää 2,65 62,9 Hallituksen puheenjohtajana on toiminut asti kuntatekniikan johtaja Hannele Tolonen ja varapuheenjohtajana projektityöntekijä Harri Helminen. Yhtiökokouksen jälkeen puheenjohtajana on toiminut henkilöstöjohtaja Lasse Mustonen ja varapuheenjohtajana opettaja Marja Timonen-Pilli. 4,42 Yhtiön investoinnit olivat 5,2 M, joka on,1 M budjetoitua enemmän. Vuoden aikana kului verkoston uudisrakentamiseen n. 1,6 M, verkoston saneeraukseen n. 1,9 M ja laitosten saneeraukseen n.,2 M. Koneisiin ja kalustoon kului vuoden aikana n. 1,5 M. Verkostojen uudisrakentamiseen kohdistui kustannuksia noin 1,6 M, jossa suurimpina kohteina olivat Kotkassa toteutetut Hortolan 1-vaiheen lopputyöt ja Luokkipolun rakentaminen. Uudisalueiden rakentaminen painottui koko vuoden ajan asuntoalueisiin eikä vuoden aikana toteutettu yhtään uusia teollisuusalueita. Verkostojen saneeraaminen kului noin 1,9 M, joka oli hyvin budjetissa. Vuoden 212 kohteiden lopputyöt ja venyminen sekä ihan uutena hankkeena otettu Mussalontien sujutus aiheuttivat budjet tipaineita, mutta kokonaisbudjetin ylittyminen vältettiin siirtämällä saneerauskohteita tuleville vuosille. Suurimpina saneerauskohteina olivat Kotipolku Kotkassa ja Yhteiskouluntie sekä Heikintie Kouvolassa. Verkostohankkeiden suunnittelukustannukset olivat,24 M. Laitosrakentamisen investoinnit olivat noin,2 M, josta valtaosa kului vesitornien saneeraukseen, joka aloitettiin Myllykosken ja Inkeroisten tornien ulkopuolisten betonointien korjauksella. Koneisiin ja kalustoon kului noin 1,5 M. Suurimpina kohteina siellä uusien toimitilojen muutokset ja kalustaminen sekä puhtaan veden verkoston seurantapisteiden rakentaminen, joita toteutettiin vuoden aikana neljä kappaletta. Puhdasvesipuolella on saneerattu varavedenottamoitaanjalankosken alueella. Takamaan pohjavedenottamo saneerattiin elokuussa 21 ja työtä jatketaan Karjalankulman pohjavedenottamon saneerauksella. Sähkökatkoja varten on hankittu varavoimakoneita. Investoinneista valmistui vuoden aikana 6,9 M ja vuodelle 214 keskeneräisiä hankkeita siirtyi 2,1 M. Henkilöstö Yhtiön vakinaisen henkilöstön määrä oli toimintavuoden lopussa 66 henkilöä, joista tuntipalkkaisia oli 22 ja kuukausipalkkaisia 44. Vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi toimintavuonna 4 henkilöä sekä toisen työnantajan palvelukseen siirtyi 1 henkilöä ja uusia vakinaisia henkilöitä palkattiin 1. Kymenlaakson Vesi Oy:stä siirtyi yhtiön palvelukseen toimintavuoden alussa henkilöä. Toimintavuoden päättyessä yhtiössä ei ollut avoinna olevia vakansseja. Lisäksi vuoden aikana määräaikaisissa työsuhteissa oli yhteensä 18 henkilöä. Henkilöstön kokonaismäärän muutokseen ei ole näköpiirissä tarpeita ainakaan lähivuosina. Kymenlaakson Vesi Oy osti yhtiön henkilöstön palveluja n. 6 henkilötyövuotta. Hallituksen esittelijänä on toiminut toimitusjohtaja Tapani Eskola ja sihteerinä vesihuoltopäällikkö Matti Haikonen. Henkilöstön tunnusluvut 21 Vakinaiset 67 htv Tilitarkastajat Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastusyhteisöksi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n. Määräaikaiset 7 htv Henkilöstökulut,8 M 5,7 6, 6 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 7

5 Toiminta Anjalankoski Kotka siirtolinjalla on vielä paljon puutteita urakoitsijan ja maanomistajien välisissä työaikaisissa korjausvelvoitteissa valtion vesihuoltotyöosuudella. Yhtiö edellyttää, että puutteet ja sopimukset maanomistajien kanssa ovat kunnossa, ennen hankkeen vastaanottamista. Ison haasteen viemärien ja myös siirtolinjan toiminnalle aiheuttavat hulevedet. Keväällä lumensulamisvaiheessa ja kesän rankkasateiden aikana viemäriverkoston kapasiteetti tai oikeastaan sen riittämättömyys - aiheutuvat häiriöitä jätevesipumppaamoissa sekä Anjalankosken vanhojen puhdistamojen tilapäiskäytölle että itse siirtolinjaan. Tätä ongelmaa vähennetään panostamalla sekaviemäröityjen alueiden saneeraukseen ja sitä kautta parempaan hulevesien hallintaan. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut ympäristöluvan Mussalon jätevedenpuhdistamon yhteyteen suunnitellulle biokaasutuslaitokselle vuoden 21 lopussa. Tämä lupa on lainvoimainen. Sen sijaan samassa yhteydessä haettu Heinsuon kaatopaikka-alueelle sijoittuvaksi suunniteltu biokaasutetun lietteen jälkikypsytys- ja varastointialueen lupahakemus hylättiin lokakuussa annetulla päätöksellä. Yhtiö on valittanut tästä päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. Vesijohtoverkostossa oli toimintavuoden aikana useita merkittäviä vuotoja, etenkin Pyhtään alueella, joiden paikallistaminen oli hyvin vaikeaa. Pyhtään osalta tulee parantaa verkostotiedon paikkansapitävyyttä. Kaipiaisten alueen pohjavedestä löytyneen atratsiini-nimisen kasvintorjunta-aineen aiheuttaman haitan selvittelyä jatkettiin. Sen johdosta jouduttiin lisäämään näytteenottoa sekä muuttamaan vedenottamoiden pumppaussuhteita. E18-tien parantaminen moottoritietasoiseksi on teettänyt aika paljonkin töitä johtosiirtojen osalta ja tästä on aiheutunut myös ennakoitua enemmän kustannuksia. Aivan lähivuosina tulee vielä suuriakin muutoksia yhtiön verkostoon etenkin eritasoliittymien kohdat. Näiden kohteiden kustannusjaosta tehdään sopimukset liikenneviraston ja Kotkan kaupungin kanssa. Toimintavuoden tehtiin päätös jätevesipumppaamoiden kaukokäyttöjärjestelmän uusimisesta. Myös asiakastietojärjestelmän uudistamisprojekti sekä verkkotiedon digitalisointi jatkuivat. Yhtiö irtisanoi Haminan kaupungin ja Kotkan sekä Anjalankosken kaupunkien väliset Kymenlaakson Vesi Oy:n vesikiintiö varauksen vuokraussopimukset päättymään toimintavuoden lopussa. Molemmat sopimukset ovat siirtyneet Kymen Vesi Oy:lle yhtiön perustamisen myötä Aika on ajanut ohi sopimusten ja niiden jatkaminen ei ole tarkoituksen mukaista, koska nykyisellään Kymenlaakson Vesi Oy:ssä ei ole maksajina eikä hyötyjinä muita kuin Kymen Vesi Oy ja Haminan Vesi. Tavoitteena on saattaa kaikille Kymenlaakson Vesi Oy:n osakkaille ja kaikille myydyille vesikuutioille samansuuruinen omakustannushinta. Hallituksen hyväksymän yhtiön strategian jalkauttamista jatkettiin ja toiminnallisten yksiköiden toimintaa hiottiin strategian mukaiseksi. Päällimmäisenä tavoitteena on saada yhtenäiset - Kymen Vesi Oy:n näköiset - toimintatavat kaikille yksiköille ja yhtiön koko toiminta-alueelle. Tämä edellyttää mm. yhtiön paikallis- ja varallaolosopimusten päivittämistä, joihin on tehtävä hyvinkin merkittäviä muutoksia. Uusi toimitalo valmistui kesällä 21 ja sinne muutettiin vuokralle syyskuun alusta alkaen. Toimitaloon muutti koko henkilöstö lukuun ottamatta puhdistamo- ja osin myös tuotantoyksikköä. Yhtenä osana toiminnan yhtenäistämistä oli Kymenlaakson Vesi Oy:n työntekijöiden siirto Kymen Vesi Oy:n palkkalistoille toimintavuoden alussa. Näillä ratkaisuilla on tarkoitus tehostaa yhtiön varallaoloa sekä myös normaalia arkipäivän toimintaa. Yhtiön eri alueille jätetään vain huomattavasti nykyistä pienempiä tukikohtia, joita voidaan hyödyntää tarvikkeiden varastoinnissa ja henkilöstön taukopisteinä. Muutokseen on valmistauduttu yhdessä työterveyden kanssa, jossa on käyty läpi ennen kaikkea henkisen puolen jaksamista muutosprosessissa. Muutokset aiheuttavat ymmärrettävästi aina ainakin osittaista vastarintaa, joka on ihan ymmärrettävää. Kuitenkin muutosprosessi on edennyt hyvin. Käyttöveden pumppaus verkostoon oli m ja myyty vesimäärä m. Uusien liittyjien määrä oli 68 kpl (Kotka 45, Anjalankoski 1 ja Pyhtää 1). Yhtiön toiminta-alueella verkostoon liittyneissä kiinteistöissä asuu arviolta 72 5 asukasta eli noin 95 % koko Kotkan, Pyhtään ja Anjalankosken asukasmäärästä. Haminalle Kotkan ja Anjalankosken kaupunkien vuokraamat vesikuutiot olivat m. Laskuttamattoman veden (huuhtelut, palovesi, hukkavesi ym.) osuus verkostoon pumpatusta vedestä oli 22, %, jossa on kasvua edelliseen vuoteen 1, %. Yleisen vedenkulutuksen määrä oli m. Yleisen vedenkulutuksen määrän syitä pyritään selvittämään lähivuosina. Yksi selittävä tekijä on edelleen talviaikaiset saneeraustyömaat, joissa tilapäinen vedensyöttö joudutaan turvaamaan talviaikaan juoksuttamalla vettä pintajohdoissa. Kovia pakkasia ja valutusta vaatineita kohteita oli alkuvuodesta enemmän kuin aiempina vuosina. Oman osansa hukkaveteen toivat myös vaikeasti paikallistettavat verkostovuodot ennen kaikkea Pyhtään puolella. Viemäriverkoston kokonaisvirtaama oli yhteensä m. Ylivirtauksia verkostossa tapahtui m, johon olivat syynä pumppaamohäiriöt keväällä hyvin äkillinen lumien sulaminen ja loppukesän rankkasateet. Jätevesiä puhdistettiin puhdistamoilla m ja etuselkeytyksen jälkeen mereen juoksutettiin m. Laskutettu jätevesimäärä oli m, josta Haminan osuus m. Vuoden lopussa arvioitiin viemäriverkostoon liittyneissä kiinteistöissä asuvan n. 7 5 asukasta eli noin 9 % koko Kotkan, Pyhtään ja Anjalankosken asukasmäärästä. Puhdistamoiden lupaehdot täyttyivät pääosin. Niiden toiminnasta on raportoitu lupien mukaisesti valvontaviranomaiselle. Arvio tulevasta kehityksestä Hallituksen hyväksymän yhtiön strategian jalkauttamista jatkettiin ja se on muuttanut ja tulee muuttamaan yhtiön operatiivisia toimintatapoja merkittävästi ja tavoitteena on saada yhtenäiset toimintatavat kaikille yksiköille ja koko Kymen Vesi Oy:n toiminta-alueelle. Muuten toiminnan oletetaan jatkuvan vedenkäytön ja jätevedenpuhdistuksen osalta entisellään. Vaikka yleiseurooppalainen suhdannetaantuma taittui, ei kuitenkaan ole näköpiirissä lähivuosina merkittävää positiivista kehitystä. Sillä on ollut ja arvioidaan edelleen olevan vaikutusta teollisuuden näkymiin, mutta normaalien asiakkaiden toiminta vedenkulutuksen osalta jatkuu vakaana. Täten suurempien teollisuus asiakkaiden volyymin mahdollinen epävakaus nähdään edelleen riskinä tulevaisuudessa ja se kohdentuu etenkin jätevesipuolen toimintoihin ja talouteen. Vuoden 211 alusta päädyttiin pienentämään investointimäärää ja siihen tarvittavaa lainoitusta, siten että lainanoton tarve alittaa lainojen vuotuisen lyhennysmäärän. Näin aletaan sulattaa koko lainapääoman määrää. Tätä tavoitetta kuitenkin osaltaan vaikeutti lähivuosien suuri uusinvestointien määrä etenkin Kotkassa. Edelleen rahoituksessa nähdään riskinä se, että korkotasossa tapahtuu merkittävää nousua. Tästä aiheutuu paineita yhtiön taksojen nostoon. Tosin lainojen osalta on pyritty tekemään mahdollisimman kattava korkosuojaus sekä lainasalkun tasapainotus kiinteän ja muuttuvan koron suhteen. Verkoston saneerauksen osalta yhtiö pystyy määrittelemään investointitason ja säätelemään sen volyymiä pitkäaikaisella suunnittelulla. Suurempana haasteena on kuntakonsernin puolelta tapahtuvan maankäytön suunnittelun ja sen mukanaan tuoman kunnallisteknisen rakentamisen lyhytjänteisyys. Tämä kohdentuu sekä uudisrakentamiskohteisiin että ennen kaikkea uudiskohteiden puuttumisen vuoksi tapahtuvaan täydennysrakentamiseen, jolla tonttipulaa helpotetaan. Täydennyskaavoitus/-rakentaminen on vesihuollon kannalta lähes aina kallein vaihtoehto, jos ei puhuta aivan keskustakortteleista. Tämä aiheuttaa suuria ja osin jopa hallitsemattomia muutoksia investointien rahoitukseen varsinkin pidemmällä aikajänteellä. Ja toisekseen siitä tulee myös paineita vesimaksujen hinnankorotuksiin, jos ei jo suunnitteluvaiheessa päästä eri osapuolten kesken sopimukseen kustannusjaosta. Uudisrakentamiskohteissa etenkin Kotkan puolella on aiheutunut ongelmia siinä, että teollisuusalueilla kaavoitus ja etenkään alueiden tonttijaot eivät ehdi mukaan alueelle rakennettavien kiinteistöjen toteutustahtiin. Näin ollen ei voida optimoida kohteiden vesihuoltoverkoston ja tonttijohtojen rakentamista, josta syntyy ylimääräisiä ongelmia rakentajien ja vesiyhtiön väliseen kustannusjakoon. Varsinaiseen operatiiviseen toimintaan sisältyy myös riskejä, mutta niitä on pyritty ehkäisemään ylläpitämällä sekä verkosto- että laitospuolella ajantasaista riskienhallintakartoitusta, jonka päivittämistä jatkettiin toimintavuoden aikana. Suurimmat riskit liittyvät vesijohtoverkoston vuodonkorjauksiin ja vesijohtoverkoston sekä puhdistamojen kemikaalien annosteluun. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle Yhtiön tilikauden tappio oli 1 2,64. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille. Edellisten tilikausien tappio Tilikauden tappio Voitot/tappiot tilikauden päättyessä ,96-1 2, ,6 8 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 9

6 Kymen Vesi Oy Tilinpäätös TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,81 Valmistus omaan käyttöön 81 78, ,4 Liiketoiminnan muut tuotot , ,4 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,9 Varastojen lisäys (-) vähennys (+) -424,1 Ulkopuoliset palvelut , , , ,6 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 11 98, ,9 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,4 Muut henkilösivukulut 14 67, , , ,17 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot , ,95 Liiketoiminnan muut kulut , ,5 LIIKEVOITTO (TAPPIO) , ,54 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 21859, ,84 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,76 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,78 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) /vähennys (+) , , Tuloverot 1 6, ,6 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -1 2,64 456,42 TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot , ,98 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,17 Rakennukset ja rakennelmat , ,5 Koneet ja kalusto , ,4 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,99 Sijoitukset Muut saamiset , ,94 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Valmiit tuotteet , ,78 Saamiset Pitkäaikaiset Myyntisaamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,17 Muut saamiset konserniyrityksiltä , ,15 Muut saamiset 6 288, ,14 Siirtosaamiset , , , ,72 Rahat ja pankkisaamiset , ,4 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,77 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma 42, 42, SVOP-rahasto 4 781, ,96 Edell. tilikausien voitto/tappio , ,8 Tilikauden voitto (tappio) -1 2,64 456,42 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , , TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,45 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset 75, 75, VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,99 Velat saman konsernin yrityksille , ,85 Muut velat , , , ,27 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,4 Ostovelat , ,24 Muut velat , ,1 Siirtovelat , , , ,5 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,77 1 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 11

7 RAHOITUSLASKELMA TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Liiketoiminnan rahavirta Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä , ,78 Suunnitelmanmukaiset poistot , ,95 Rahoitustuotot ja kulut , ,76 Muut oikaisut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,49 Yhtiö kuuluu Kotkan kaupunki -konserniin. Konsernin tilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteessa Kustaankatu 2, 481 Kotka. Pysyvien vastaavien arvostus Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelmanmukaisilla poistoilla. Suunnitelmanmukaiset poistot on laskettu tasapoistoina hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Pienet käyttöomaisuushankinnat ja alle kolmen vuoden käyttöiän kalusto on kirjattu tilikauden kuluiksi. Käyttöpääoman muutos Korottomien velkojen muutos (lisäys+ vähennys-) , ,7 Vaihto-omaisuuden lisäys (-), 424,1 Korottomien saamisten muutos ( lisäys- vähennys+) , ,25 Korollisten saamisten muutos (lisäys- vähennys+) , ,7 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,8 Suunnitelmanmukaiset poistoajat Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet - 5 vuotta - 1 vuotta 1-5 vuotta 4-1 vuotta 5 vuotta Maks. korot ja maksut muista liiket. rahoituskuluista , ,76 Välittömät verot -1 6, ,6 Liiketoiminnan rahavirta , ,96 Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on arvostettu keskihintaan ja sen arvo pidetään muuttumattomana. Vaihto-omaisuuden tarvikkeisiin kuuluu hyödykkeitä, joita yhtiö hankkii jatkuvasti ja joiden määrä ja yhteenlasketut muutokset ovat vähäisiä. Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,81 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN JA TOIMINTA-ALUEITTAIN Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot 5, 5, Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut , ,67 Liittymismaksujen lisäys , ,49 Sijoitukset arvopapapereihin Rahoituksen rahavirta , ,82 Rahavarojen muutos -86 6, ,97 Rahavarat tilikauden lopussa , ,4 Rahavarat tilikauden alussa , ,7 Liikevaihto toimialoittain Vesi , ,25 Jätevesi , ,19 Muut tuotot 98 2, , , ,81 Liikevaihto toiminta-alueittain Kotka , ,27 Hamina 59 29, 491 8, Anjalankoski 51 7, 8 616,8 Pyhtää , , , ,8 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Matalapalkkatuki Kone- ja laitevuokrat 2 95, ,58 Kiinteistön vuokratuotot 4 66, ,12 Käyttöomaisuuden myynti Viivästysmaksutuotot 4 925, 7 7, Koulutuskorvaus 6, Varallaolo- ja toimistopalvelut , ,18 Muut tuotot 27 98, , , ,4 12 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 1

8 HENKILÖSTÖKULUT JA HENKILÖSTÖN KESKIMÄÄRÄINEN LUKUMÄÄRÄ RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin Johdon palkat ja palkkiot Toimihenkilöitä 21 Vakituiset 27 Määräaikaiset Työntekijöitä Vakituiset 4 Määräaikaiset 4 44 Yhteensä keskimäärin 74 Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot 16 57, ,41 Muut korko- ja rahoitustuotot Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä 192,81 464,78 Korkotuotot muilta , ,6 Korkokulut ja muut rahoituskulut Korkokulut Saman konsernin yrityksille , , Muille , ,2 Korkokulut yhteensä , ,2 Muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille , , Muille , ,28 Muut rahoituskulut yhteensä , ,28 Rahoitustuotot- ja kulut yhteensä , ,76 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 21 Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomista hyödykkeistä Pitkävaikutteisista menoista 5 64,59 Rakennuksista ja rakennelmista ,12 Koneista ja kalustosta , , , , ,95 TILINPÄÄTÖSSIIRROT Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus: rakennuksista ja rakennelmista , , koneista ja kalustosta , , TULOVEROT 1 6, ,6 YMPÄRISTÖKULUT LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Atk-kulut , ,95 Vuokrat , ,2 Posti- ja telepalvelut 15 11, ,58 Henkilökunnan terv.huolto ja koulutus 72 16, ,99 Muut vapaaehtoiset henkilöstökulut 42 44, , Autokulut ja matkakulut ,6 28,62 Alle vuoden kalusto ja pienhankinnat 67 9, ,5 Vakuutukset , ,87 Muut kulut , , , ,8 Aineet ja tarvikkeet , ,69 Ulkopuoliset palvelut , ,7 Ympäristönsuojelulaitteiden käytön henkilöstökulut , ,74 Liiketoiminnan muut kulut , ,5 Koulutus ja muut vap. eht. henkilöstökulut Ympäristökulut yhteensä 49 87, , Poistot ympäristönsuojeluinvestoinneista , ,75 Ympäristösuojelumenot yhteensä , ,8 TILINTARKASTAJAN PALKKIOT Tilintarkastuspalkkiot 2 975, 2 92,92 14 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 15

9 TASEEN LIITETIEDOT P Y S Y V Ä T V A S T A A V A T AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Hankintamenona on käytetty yhtiöön tasearvolla siirtyneen omaisuuden alkuperäistä hankintamenoa Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset Siirto tase-erien välillä Kertyneet poistot 1.1. Tk sumupoistot Kirjanpitoarvo 1.1. AINEELLISET HYÖDYKKEET Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset Siirto tase-erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot 1.1. Sumupoistot Poistoero 1.1. Poistoeron muutos Poistoero Kirjanpitoarvo 1.1. Kirjanpitoarvo Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset Siirto tase-erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot 1.1. Sumupoistot Poistoero 1.1. Poistoeron muutos Poistoero Kirjanpitoarvo 1.1. Kirjanpitoarvo Aineettomat oikeudet Maa- ja vesialueet Koneet ja kalusto Muut pitkävaik. menot 49 2,55, Aineettomat yhteensä -49 2, , , ,59 Rakennukset ja rakennelmat Rakennukset Vesijohtoverkosto Viemäriverkosto Keskeneräiset 49 2,55, Hankintameno , , ,12 Kirjanpitoarvo 1.12., , , , , , , , , , , , ,, , , , , , , , , , ,72 99, , , , , , , , , ,71, , , , , , , , , , , ,2 Aineelliset yhteensä , , , , , , , , , , , , ,2 Sijoitukset Muut saamiset Koneisiin ja kalustoon sisältyy rakennusten ja rakennelmien ryhmässä olevat kiinteät laitteet Tilit Tuotannon koneiden ja laitteiden kirjanpitoarvo ,5, , , , , , , , , ,94 5 5, , , ,94 Rakennukset ja rakennelmat yht , ,56, , , , , , , , ,41 V A I H T U V A T V A S T A A V A T SAAMISET Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,17 Muut saamiset 6 288, ,14 Siirtosaamiset , , , ,57 Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä Myyntisaamiset , ,6 Muut saamiset konserniyrityksiltä , ,15 OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma Osakepääoma , 6 6, Osakepääoman korotus maksullisella osakeannilla 5 7, Osakepääoma , 42, Sidottu oma pääoma yhteensä 42, 42, Vapaa oma pääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,96 Osakeanti Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,96 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,8 Tilikauden voitto/tappio -12,64 456,42 Vapaa oma pääoma yhteensä -2 1,64-99, OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , , TILINPÄÄTÖSSIIRROT Suunnitelmanmukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus Rakennukset ja rakennelmat , , Koneet ja kalusto PAKOLLISET VARAUKSET , , Tilivuoden 211 kuluksi ja pakolliseksi varaukseksi on kirjattu Sunilan puhdistamon lopettamisen ympäristölupavelvoitteiden täyttämisestä johtuvia kuluja puhdistamon purkuputken rakenteiden poistamisesta yhteensä 75. VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Velat jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Lainat rahoituslaitoksilta , ,6 Lainat omistajilta , ,8 Liittymismaksuvelat , ,86 Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille , ,57 Liittymismaksuvelat 4 977,4 4 51,8 Muut velat , ,85 Lyhytaikainen Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille Ostovelat , ,15 Siirtovelat Lomapalkkajaksotus 69 96, ,48 Muut lakisääteiset hsi kulut 62 18, ,52 Palkkavelat Korkojaksotus , ,9 Muut 2, , , ,16 16 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 17

10 VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT Leasing-vastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat Muut vastuut Myöhemmin maksettavat Yhteensä Avl mukaiset vastuut mikäli omaisuutta luovutetaan muuhun kuin vähennyksen oikeuttavaan käyttöön Alv-palautus vastuu Vakuus vuokraoikeuteen Jänskäntie 2 21 Kiinnitykset yhteensä 1, Yhdysvesijohto Aittakorpi - Petäjäsuo investointiosuuden mahdollinen lunastus OK Ympyrältä Vastuu 1.1. Tilikauden poistot Kertyneet poistot Lunastus vastuu Vuokravastuu yhtiön toimitiloista Malminginkadulla , , , , ,9 2 78, 1 25, ,57 Vuokra-aika on 15 vuotta. Tämän jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana molemminpuolisella 12 kuukauden irtisanomisajalla. Vuokralaisella on oikeus lunastaa kohde 5 vuoden kuluttua vuokra-ajan alkamispäivästä , , , ,6 1, , , 7 422, ,9 Kymen Vesi Oy Vuosikertomus 21 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Kotkassa Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Kotkassa.4.21 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy 18 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21

11 Talous Veden ja jäteveden käyttömaksut 21 (alv %) Vesi 1, Jätevesi 1,8 Yhteensä,1 Perusmaksut 21 (alv %) Perusmaksun yksikköhinnat, jotka peritään erikseen sekä talousveden että jäteveden osalta, ovat: Maksuluokka mm vesimittari 6,92 /kk Maksuluokka mm vesimittari 41,56 /kk Maksuluokka 4-5 mm vesimittari 17,2 /kk Maksuluokka mm vesimittari 25,59 /kk Maksuluokka mm kaksoisvesimittari 11,79 /kk Uusilta liittyjiltä peritään liittymismaksua, joka perustuu kiinteistön rakennusoikeuteen. Taksan kehittyminen Kymen Vesi Oy:n osakaskunnissa Käyttömaksut Kymen Vesi Oy:n organisaatio ja eri yksiköiden tehtävät HALLITUS TOIMITUSJOHTAJA Tapani Eskola Perusmaksut /kk Kotka Anjalankoski Pyhtää Kymen Vesi Oy 1 Johdon assistentti Tiina Soininkallio VERKOSTOYKSIKKÖ Vesihuoltopäällikkö Matti Haikonen 8 PUHDISTAMOYKSIKKÖ Käyttöpäällikkö Kaisu Albeni 7 RAKENTAMIS- JA SUUNNITTELUYKSIKKÖ Rakennuspäällikkö Sami Kinnunen ASIAKASPALVELUYKSIKKÖ Asiakaspalvelupäällikkö vt Katja Toikka TALOUSHALLINTOYKSIKKÖ Talouspäällikkö Paula Thilman TUOTANTOYKSIKKÖ Tuotantopäällikkö Emmi-Maria Ukko KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 21

12 Suoritekustannukset VESILAITOKSEN tulot ja menot laskutettua vesikuutiota kohti 1,8 VIEMÄRILAITOKSEN tulot ja menot laskutettua jätevesikuutiota kohti VESILAITOS Suoritteet Pumpattu vesi verkostoon Laskutettu vesi Vesijohtoverkoston pituus Suoritekustannukset m m m Hallintokulut/laskutettu vesi Veden hankinta/pumpattu vesi Veden jakelu/vesijohtoverkosto Veden jakelu/laskutettu vesi Veden mittaus/laskutettu vesi Pääomakustannukset/laskutettu vesi Poistot/laskutettu vesi Kokonaismenot/laskutettu vesi Kokonaistulot/laskutettu vesi,26,42 2,66,8,1,19,29 1,66 1,74,22,42 2,56,6,1,21,27 1,61 1,67,19,9 2,,1,,22,24 1,49 1,64 VIEMÄRILAITOS Suoritteet Laskutettu jätevesi Puhdistettu jätevesi Viemäriverkoston pituus Suoritekustannukset m m m Hallintokulut/laskutettu jätevesi,16,1,12 Jätevesien käsitt./puhdistettu jätevesi Jätevesien käsitt./laskutettu jätevesi Kompostointi/laskutettu jätevesi * Viemäriverkoston hoito/viemäriverkosto,,47,11 1,1,27,47,11 1,9,26,42,15 1,18 Viemäriverkoston hoito/laskutettu jätevesi,12,16,1 Veden mittaus/laskutettu vesi Pumppaus/laskutettu jätevesi Puhdistus/ puhdistettu jv Puhdistus / laskutettu jv Käyttömenot/laskutettu jätevesi,1,16,2,2,59,1,15,18,2,6,1,1,19,1,55 Pääomakustannukset/laskutettu jätevesi Poistot/laskutettu vesi Kokonaismenot/laskutettu jätevesi,12,5 1,48,1,49 1,8,1,45 1,26 Kokonaistulot/laskutettu jätevesi 1,5 1,47 1,28 * kompostointitoiminta lopetettu 21, ulkoistetun palvelun kustannukset esitetty tässä. tulot menot ,6 1,4 1,2 1,8,6 tulot,4 menot, TULOSALUEET Talousvesi Jätevesi Muu LIIKEVAIHTO , , ,72 Liiketoiminnan muut tuotot 45 9, , ,27 Valmistu omaan käyttöön 2 41, ,8 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , , ,7 Ulkopuoliset palvelut , , , , , ,4 Henkilöstökulut , , ,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot , ,52 Liiketoiminnnan muut kulut , , ,67 LIIKEVOITTO (TAPPIO) , , ,45 Rahoitustuotot ja -kulut , ,74 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,7 4 26,45 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) /vähennys (+) , ,5 Tuloverot 5,8 5,8 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , , ,45 22 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 2

13 Vesihuollon suunnittelu ja rakentaminen Suunnittelun ja rakentamisen toteuttaminen Vesihuollon suunnittelu ja rakentaminen jakaantui pääasiassa seuraavan taulukon mukaisesti: Tehtävä Yleissuunnittelu: Laitossuunnittelu: Verkoston rakennussuunnittelu: Verkoston rakennuttaminen: Kaivamalla tehtävä rakentaminen Kaivamaton rakentaminen Rakentaminen: Kaivamalla tehtävä rakentaminen Kaivamaton rakentaminen Käyttö ja kunnossapito: Suorittaja Kymen Vesi Oy/konsultti Kymen Vesi Oy/konsultti Kuntatekniikka/konsultti Kuntatekniikka / Kymen Vesi Oy Kymen Vesi Oy Urakoitsijat ja Kymen Vesi Oy Urakoitsijat ja Kymen Vesi Oy Kymen Vesi Oy Kuntatekniikka pitää sisällään tässä yhteydessä Kotkan ja Kouvolan kunnallistekniset osastot. Vesihuollon yleissuunnittelu ja rakennussuunnittelu Alueittaisia vesihuollon yleissuunnitelmia ja niiden tarkistuksia tehtiin Räskiin ja Vanhan Itärannan alueelle Kotkassa sekä Kangasmäkeen E18-liittymäalueelle Pyhtäälle. Katukohtaisia yleissuunnitelmia laadittiin Rosokadulle, Kesanto- ja Muurainpolulle. Rakennussuunnitelmia teetettiin uudisalueille mm. Kotkan Hortolan 2-vaiheen alueelle, Turantielle /-polulle ja Luokkipolulle. Pyhtäällä Siltakylässä suunniteltiin Sammalkallion alueen 1-vaiheen vesihuolto sekä päivitettiin Jokitien suunnitelmia. Saneeraussuunnitelmia tehtiin mm. Kotkan asuntoalueille Lumikon-, Hillerin- ja Sopulinkadulle sekä Muurahaistielle päivittämällä vanhat saneeraussuunnitelmat sekä Anjalankoskella Yhteiskouluntielle ja Rinnekaareen. Lisäksi suunniteltiin ja mitoitettiin Kurrenkujan, Ojapolun sekä Jokitien jätevesipumppaamot sekä erilaisia yksittäisiä johto-osuuksia. Verkostojen rakennussuunnittelu teetettiin kuntien kunnallisteknisissä osastoissa ja ulkopuolisilla konsulteilla. Verkostojen suunnittelukustannukset vuonna 21 olivat 25 euroa. Uusien viemäriverkostojen laaduntarkastusta ja kohteittain vanhojen viemäreiden saneeraussuunnittelua varten TV-kuvattiin viemäreitä. Verkkotietojärjestelmän puutteita korjattiin lisäämällä mittausta. Vesijohtoverkostomallien rakentamista Anjalankosken ja Pyhtään osalle jatkettiin vuoden aikana. Verkostoinvestoinnit LVI-tarkastus, Kotka Vesijohto- ja viemäriverkostoon liittyneiden kiinteistöjen tarkastukset Kotkassa on kertomusvuonna hoitanut rakennusvalvontaviraston palveluksessa oleva LVI-tarkastusinsinööri. Kiinteistöjen lvi-suunnitelmia toimitettiin kertomusvuoden aikana yhteensä 12 kpl. Tarkastuskäyntejä on työmaille suoritettu 285 kpl. Kymen Vesi Oy antoi vesihuollon liitoslausuntoja vuonna kpl. Kotkassa uutta verkostoa rakennettiin asuntoalueille mm. Hortolaan, Veikkolaan, Kaukolaan ja Etukylään. Pyhtäällä uuden verkoston rakentaminen aloitettiin Sammalkallion 1-vaiheen osalta Siltakylässä, Kouvolassa uutta verkostoa rakennettiin Rinnekaareen Inkeroisissa. Verkostoa saneerattiin Kotkassa Koivulassa Kotipolulla ja Anjalankoskella saneerausta jatkettiin Saviniemessä Heikintiellä ja Inkeroisissa Yhteiskouluntiellä. Vesijohdon sujutuksia tehtiin Mussalontien varressa Kotkassa ja Jokisillantiellä Myllykoskella. Verkostojen uudisrakentamiseen kohdistui kustannuksia 1,5 M ja verkostojen saneeraamiseen 1,9 M. LVI-suunnitelmat, - tarkastukset ja liitoslausunnot kpl (kpl/v) LVI-suunnitelmat LVI-tarkastukset Liitoslausunnot Vuoden aikana aloitettiin vesitornien saneeraukset Inkeroisten ja Myllykosken tornien ulkopuolisten betonipintojen korjauksella, joista kustannuksia kertyi 125. euroa. Yhtiölle valmistui Malminkiin uudet toimitilat joiden rakennusaikaisista muutoksista, muutosta ja kalustehankinnoista aiheutui menoja 515. euroa. Puhtaan veden verkoston seurantapisteitä rakennettiin yhteensä 4 kappaletta, kolme Kotkaan ja yksi Anjalankoskelle. Kustannuksia näihin kohdistui 1. euroa KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 25

14 Vesilaitos Talousveden laatu 21 Yksikkö KyVe verkosto Kaipiaisten verkosto Sippolan verkosto rajat Veden laatu Huom. Toimintakertomuksen teksteissä mainitulla Anjalankoskella tarkoitetaan entisen Anjalankosken kaupungin aluetta Kouvolassa. Veden hankinta Vuonna 21 hankittiin vettä yhteensä m. Pääosin talousvesi hankittiin Kymenlaakson Vesi Oy:ltä. Hankintaan käytettiin vuoden aikana 2,4 M ja hankittu vesimäärä oli m. Kymen Veden omilta pohjavedenottamoilta Kaipiaisissa ja Sippolassa pumpattiin vettä yhteensä m. Kaunissaaren omasta pohjavesikaivosta pumpattiin vettä 6 85 m. Vedenhankintakustannukset olivat,4. Veden laatua tarkkaillaan säännöllisesti osakaskuntien terveydensuojeluviranomaisten kanssa yhdessä laaditun valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Kymen Vesi Oy:n vesijohtoverkostosta otetaan useita vesinäytteitä viikoittain ja ne analysoidaan akkreditoidussa laboratoriossa. Pienempi osuus otetuista verkostovesinäytteistä on viranomaisvelvoitteisia ja suurempi osuus laitoksen omaa käyttötarkkailua. Talousveden kemialliset laatuvaatimukset eivät ylittyneet vuonna 21 kertaakaan. Yksittäisiä laatusuositusten ylityksiä oli pesäkkeiden lukumäärän osalta. Talousveden pesäkkeiden lukumäärässä ei tulisi olla epätavallisia muutoksia. Pesäkkeiden lukumäärä oli koholla (>1 pmy/ml) yhdessä näytteessä lokakuussa Kotkassa ja yhteensä kahdessa näytteessä Pyhtään verkostossa marraskuussa. Pesäkeluku oli koholla kiinteistöissä, joissa veden vaihtuvuus oli normaalia vähäisempää. Talousveden kohonneet pesäkeluvut saatiin normaalille tasolle verkostohuuhteluilla. Verkostoveden laatu täytti kaikki hyvälle talousvedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset joka puolella vesijohtoverkostoa. käyttäjien hyväksyttävissä Haju aistinvarainen ei huom./kloori ei huom ei huom. eikä epätavallisia muutoksia Maku aistinvarainen ei makua/kloori ei makua ei makua -II- Sameus FNU,,2 <, -II- Väriluku 5 <2,5 <2,5 -IIpH 7,8 7,7 8,1 6,5-9,5 Sähkönjohtavuus ms/m Rauta µg/l Mangaani µg/l 22 < < 5 Ammonium mg/l, <,2 <,2,5 Fluoridi mg/l 1, 1) 1,2 1,1 1,5 Kokonaiskloori mg/l,6 Vapaa kloori mg/l,4 Kokonaiskovuus o dh, 1) 4, 2) KMnO 4 - kulutus mg/l,6 <4 <4 2 Kloridi mg/l <4 25 Nitraatti mg/l 1) 5 Nitriittityppi mg/l,6 <, <,,15 Nitraattityppi mg/l,7 1,5 <,5 11, Sulfaatti mg/l 12 1) 25 Alumiini µg/l 44 1) 2 Natrium mg/l, 1) 2 Kadmium µg/l <,1 <,2 <,2 5, Kromi µg/l <2 <5 5 Kupari mg/l,,1 <,1 2, Lyijy µg/l <2 <5 <5 1 Nikkeli µg/l <4 <5 <5 2 TOC, org. hiilen kokonaismäärä mg/l 2,6 2,4 2,9 ei epätavallisia muutoksia Arseeni µg/l <1, 1) 1 Elohopea µg/l <,5 1) 1, Trihalometaanit yhteensä µg/l <4 <4 <4 1 Yksittäiset torjunta-aineet ei todettu 1) todettu,1 Atratsiini µg/l,1 DEA µg/l,6 DEDIA µg/l <,1 Heksatsinoni µg/l, BAM µg/l <,1 Propatsiini µg/l <,1 Pirimikarbi µg/l <,1 Spiroksamiini µg/l,5 Torjunta-aineet yhteensä µg/l ei todettu 1),1,5 Pesäkkeiden lukumäärä (22 o C, d) pmy/ml ei epätavallisia muutoksia E.coli pmy/1 ml Enterokokit pmy/1 ml Clostridium perfringens pmy/1 ml Koliformiset bakteerit pmy/1 ml Kyve verkosto = talousvesi Kotkassa, Pyhtäällä ja entisen Anjalankosken alueella Kouvolassa (pl. Sippola ja Kaipiainen) 1) mitattu Kuivalan tekopohjavesilaitokselta lähtevästä vedestä 2) vedenottamoilta lähtevän veden keskiarvo 1) 26 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 27

15 Veden jakelu Vesijohtoverkostoon liittyneitä kiinteistöjä oli vuoden lopussa Kotkassa kpl, Kouvolassa, Anjalankosken alueella 4 2 kpl ja Pyhtäällä 924 kpl. Verkostoon liittyneissä kiinteistöissä asuu arviolta 72 5 asukasta eli noin 95 % koko asukasmäärästä. Veden pumppaus verkostoon oli ja myyty vesimäärä m. Verkostoon pumpattu vesi, myyty vesi ja laskuttamaton vesi 1 m m. Yleisten vesipostien asiakkaita oli vuoden lopussa 29 kpl. Pumpattu vesi Myyty vesi Laskuttamaton vesi Yleinen vedenkulutus Laskuttamattoman veden (huuhtelut, palovesi, hukkavesi ym.) osuus verkostoon pumpatusta vedestä oli 22, %. Yleisen vedenkulutuksen määrä oli m. Laskuttamattoman veden %-osuus v erkostoon pumpatusta vedestä ,8% 18,4% 16,7% 15,4% ,6% 28 2,5% 29 19,7% 21 2,8% ,2% ,% Vesijohtoverkoston kunnossapito Vesijohtovuodot Vesijohtoverkoston putkivuotoja korjattiin Kotkassa 21 kpl, Anjalankoskella 14 kpl ja Pyhtäällä kpl. Vesijohtovuodot olivat pääosin teräs- tai valurautaputkissa. Merkittävin vuoto oli maaliskuussa Ratakadulla. Siitä aiheutui paineen aleneminen ja osittainen vesikatkos laajalla alueella. Muiden vuotojen vaikutukset olivat suppeampia. Vuotojen havaitsemisen ja paikallistamisen helpottamiseksi käynnistettyä projektia alueellisten mittausasemien ja valvontajärjestelmän hankkimiseksi on jatkettu. Järjestelmä on käytössä ja mittausasemia rakentamista jatketaan. Myynti kuluttajaryhmittäin m / osuus myydystä vedestä % Johtoverkostojen toimintahäiriöt kpl talousvesi teollisuusvesi osuuskunnat myyty vesi yht % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Viemärin toimintahäiriöt Vesijohtovuodot m Myyty vesi kuluttajaryhmittäin Osuuskunnat Teollisuusvesi Talousvesi m Ominaiskulutukset (L/AS/D) Kotkan tiedot L/AS/D Talousvesi Myyty vesi Pumpattu vesi Vesimittarikorjaamo Mittarikorjaamon tavoitteena on ollut suorittaa pienten vesimittarien (2-25 mm, omakotitaloissa) vaihdot noin 8 vuoden välein ja isojen (2-4 mm, kerrostaloissa) noin 6 vuoden välein. Suurkuluttajien sekä impulssimittarien ja omien kaivojen mittareiden vaihdot on suoritettu noin 4 vuoden välein. Tavoitteeseen ei kaikilta osin ole päästy. Tavoitteena on, että pääosa korjaamolle saapuvista mittareista tarkastetaan, mikäli ne eivät ole jäätyessään haljenneet tai muuten tuhoutuneet. Muutto, tarkastuslaitteiston huolto ja päivitys aiheuttivat pitkän katkon tarkastuksiin. Vuonna 21 asennettiin uusiin kohteisiin yhteensä 97 mittaria ja vaihdettiin 45 mittaria. Mittareita tarkastettiin 7 kpl ja romutettiin 498 kpl. 28 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 29

16 Viemärilaitos Viemäriverkosto Viemäriverkoston kokonaisvirtaama oli yhteensä m. Kokonaisvirtaama oli 1,9 milj m pienempi kuin edellisenä vuonna. Verkostossa ylivuotoon ohjattiin jätevettä yhteensä m ja Mussalon jätevedenpuhdistamolla etuselkeytyksen jälkeen mereen ohjattiin jätevettä yhteensä m. Jätevesiä puhdistettiin puhdistamoilla m. Mussalon jätevedenpuhdistamolle johdettiin Haminasta jätevettä yhteensä m. Laskutettu jätevesimäärä oli m. Kotkan jätevesiviemäriverkostosta on vielä noin 55,5 km eli noin 6,4 % vanhaa ja pääosin betoniputkista rakennettua sekavesiviemäriä. Anjalankosken ja Pyhtään verkostoissa sadevesiviemärien määrä on pieni. Alueilla, joilla sadevesiviemäröinti puuttuu, kiinteistöjen kuivatusvedet on johdettu pääosin avo-ojiin ja joissain määrin viemäriin. Suurten hulevesimäärien perusteella voidaan arvioida sekaviemärien osuuden olevan Anjalankoskella ja Pyhtäällä merkittävän osan verkostoista. Vanhempi sekaviemäriverkosto on varsin huonossa kunnossa, mikä näkyy verkoston toimintahäiriöinä ja runsaina vuotovesimäärinä. Viemäreitä kuormittavat runsaasti myös kiinteistöiltä tulevat perustusten kuivatusvedet ja sadevedet. Viemärisortumat ja tukokset Viemäriverkostoissa oli 15 vauriota tai toimintahäiriötä vuonna 21. Merkittävää vesistöjen tulvimista ei ollut. Laskuttamattoman jäteveden osuus viemäriverkoston kokonaisvirtaamasta % Kymen Vesi Oy Kotka Anjalankoski Pyhtää Haminan jätevesien osuus ei ole mukana vuotovesilaskennassa. Jätevesilaskutus kuluttajaryhmittäin teollisuus 1 m asuin- ja liikerakennukset osuuskunnat Hamina yhteensä % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % , 2.9 % % % % , 24.6 % % % % Jätevesiyksikkö Jätevesiyksikössä huolehditaan jäteveden pumppaamoiden ja puhdistamoiden toiminnasta eli jäteveden johtamisesta ja puhdistamisesta ennen vesistöön johtamista. Meillä on vain yksi Itämeri, joten me omalta osaltamme pidämme huolta siitä, että se säilyy tuleville polville entistä puhtaampana. Ympäristövaikutusten tarkkailu Ympäristövaikutusten seuranta tehdään ympäristöviranomaisten hyväksymien vesistö - ja velvoitetarkkailuohjelmien mukaisesti. Jätevedet analysoidaan akkreditoidussa tutkimuslaboratoriossa. Vesistöön johdettava kuormitus on puhdistamoiden merkittävin ympäristöindikaattori. Siihen liittyviä mitattavia suureita ovat muun muassa ph, sähkönjohtokyky, biologinen hapenkulutus, kemiallinen hapenkulutus, fosfori, typpi, kiintoaine ja enterokokit. Vesistötarkkailu sisältää meriveden fysikaalis-kemiallisen meriveden laadun tarkkailun sekä alueen biologisen tarkkailun mukaan lukien perifytontutkimukset Hamina Osuuskunnat Asuin- ja liiketalot, julkiset rakennukset Teollisuusvesi Pumppaamot Kymen Vesi Oy:n viemäriverkoston alueella on yhteensä 198 pumppaamoa. Kotkan alueella on 12 pumppaamoa, siirtolinjan pumppaamoita on 9 (Kotkan alueella 5 pumppaamoa ja Kouvolan, Anjalankosken alueella 4 pumppaamoa), Kouvolan ( Anjalankosken) alueella on 47 pumppaamoa ja Pyhtään alueella 19 pumppaamoa. Jätevedenpuhdistamot Mussalon jätevedenpuhdistamon laajennus ja saneeraus on valmistunut joulukuussa 29. Puhdistamolla puhdistetaan Kotkan, Haminan, Pyhtään ja Anjalankosken jätevedet. Anjalankosken alueen jätevedet, jotka eivät mahdu siirtolinjaan, voidaan vuotovesitilanteessa ohjata Huhdanniemen ja Halkoniemen puhdistamoille kemialliseen käsittelyyn ja sieltä edelleen vesistöön. Kouvolan Sippolan alueen jätevedet puhdistetaan Sippolan pienpuhdistamolla. KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 1

17 Jätevesimäärien kehitys puhdistamoittain Huhdanniemen ja Halkoniemen jätevedenpuhdistamot Sunila Mussalo Huhdanniemi Halkoniemi Sippola yhteensä Huhdanniemen ja Halkoniemen puhdistamot ovat kemiallisia laitoksia. Saostuskemikaalina käytetään liuosmaista polyalumiinikloridia noin 1 g/m. Itä-Suomen ympäristölupaviraston antaman ympäristölupapäätöksen mukaan siirtoviemärin käyttöönoton jälkeen Huhdanniemen ja Halkoniemen puhdistamoita ei saa käyttää jätevesien käsittelyyn ja vesistöön johtamiseen, lukuun ottamatta mahdollisia poikkeuksellisia häiriötilanteita tai runsaista vuotoja hulevesistä aiheutuvia siirtoviemärin teknisen kapasiteetin ylittymistilanteita. Huhdanniemen ja Halkoniemen ympäristöluvan tarkistus on käsiteltävänä Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. Huhdanniemen jätevedenpuhdistamon kautta kemiallisen käsittelyn jälkeen johdettiin jätevettä vesistöön yhteensä m. Puhdistamon käyntipäiviä oli yhteensä 86. Halkoniemen jätevedenpuhdistamon kautta kemiallisen käsittelyn jälkeen johdettiin jätevettä vesistöön yhteensä 16 5 m. Puhdistamon käyntipäiviä oli yhteensä 7. Huhdanniemen jätevedenpuhdistamon lupaehdot täyttyivät kaikkien kuormitustekijöiden suhteen. Valtioneuvoston asetuksen 888/26 ehdot täyttyivät kaikilta osin. Halkoniemen jätevedenpuhdistamon lupaehdot täyttyivät konsentraation osalta kaikkien kuormitustekijöiden suhteen, mutta reduktiovaatimus ei täyttynyt BOD:n, kiintoaineen ja COD- osalta. Valtioneuvoston asetuksen 888/26 ehdot eivät täyttyneet typen osalta. Vuotovesiaikana puhdistamolle tuleva jätevesi on niin laimeaa, että 9 % reduktiovaatimus on erittäin vaikea toteuttaa. Puhdistamokohtaiset lupaehdot ja niiden toteutuminen Vesistöön johdettavan jäteveden pitoisuusarvojen ja käsittelytehon prosentuaalisten arvojen lisäksi pitää valtioneuvosten asetuksen 888/26 mukaiset pitoisuuden ja käsittelytehon raja-arvot toteutua. Mussalon jätevedenpuhdistamo Mussalon jätevedenpuhdistamo on velvoitettu ilmoittamaan erikseen määriteltyjen yhdisteiden päästöt veteen Suomen kansallista PRTR- rekisteriä varten. Mussalon jätevedenpuhdistamo on typenpoistolla tehostettu biologis-kemiallinen rinnakkaissaostuslaitos. BOD7 atu CODcr kok. fosfori kiintoaine kok. typpi Huhdanniemi toteutuma lupaehto mg/l reduktio % mg/l reduktio % Halkoniemi toteutuma lupaehto mg/l reduktio % mg/l reduktio % 7 81 < > 7 BOD7 atu 1 7 < > 7 76 < 125 > 75 CODcr < 125 > 75,1 95 < 2 > 8 kok. fosfori,2 91 < 2 > < 5 > 9 kiintoaine < 5 > kok. typpi 2 12 Mussalon jätevedenpuhdistamon mitoitusarvot ovat seuraavat: keskivirtaama, q mit 5 8 m /d BOD-kuorma 15 5 kg/d fosforikuorma 17 kg/d typpikuorma 1 9 kg/d Itä-Suomen ympäristölupavirasto on antanut Mussalon jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen. Lupaehdot lasketaan neljännesvuosikeskiarvoina mahdolliset ohitukset, ylivuodot ja poikkeustilanteet mukaan lukien. Lähtevän jäteveden typpipitoisuus tulee toteutuva silloin, kun jäteveden lämpötila on suurempi o kuin 12 C. Typenpoiston reduktiovaatimus on Mussalo toteutuma lupaehto mg/l reduktio % mg/l reduktio % BOD7 atu 6 98 < 2 > 9 CODcr 55 9 < 125 > 75 kok. fosfori, 95 <,8 > 9 kiintoaine 7 98 < 5 > 9 kok. typpi 9 8 < 2 lämpötila on >12 tavoitearvo vuosikeskiarvona laskettuna. kun jäteveden Mussalon jätevedenpuhdistamon tulevasta ja lähtevästä jätevedestä on analysoitu haitta-aineet syksyllä 21. Lupaehdot täyttyivät kaikilla vuosineljänneksillä kaikkien kuormitustekijöiden suhteen. Valtioneuvoston asetuksen 888/26 ehdot täyttyivät kaikilta osin. Hakemus Mussalon jätedenpuhdistamon lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä mennessä. o C Sippolan jätevedenpuhdistamo Sippolan jätevedenpuhdistamo on biologis-kemiallinen aktiivilietelaitos, jossa fosfori saostetaan ferrosulfaatilla. Sippolan jätevedenpuhdistamon mitoitusarvot ovat seuraavat: keskivirtaama, q mit 25 m /d BOD-kuorma 4 kg/d fosforikuorma 1,6 kg/d Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on antanut ympäristölupapäätöksen. Lupaehdot lasketaan puolivuosikeskiarvona mahdolliset ohitukset, ylivuodot ja poikkeustilanteet mukaan lukien. BOD7 atu CODcr kok. fosfori kiintoaine Sippola toteutuma lupaehto mg/l reduktio % mg/l reduktio % 4, , kok. typpi 21 5 Lupaehdot toteutuivat kaikkien kuormitustekijöiden suhteen. Valtioneuvoston asetuksen 888/26 ehdot eivät täyttyneet typen osalta < 15 < 7 < 1, < 15 > 9 > 8 > 9 > 9 2 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21

18 Toiminta-alueen ulkopuolinen vesihuolto Vesihuolto-osuuskunnat Toiminta-alueen ulkopuolella Kotkassa, Kouvolassa (Anjalankoski) ja Pyhtäällä toimii tällä hetkellä yhteensä 25 vesihuolto-osuuskuntaa (vesi+viemäri) sekä vesiosuuskuntaa (vesi). Lisäksi olemassa olevien osuuskuntien laajennuksia on suunnitteilla tai rakenteilla. Vuonna 216 voimaan astuva jätevesiasetus on lisännyt osuuskuntien rakentamista haja-asutusalueilla. Omalta osaltaan liittymistä Kymen Vesi Oy:n verkostoon on mahdollistanut rakennettu Anjalankoski- Kotka siirtolinja. Liete Sako- ja umpikaivolietettä ajettiin Mussalon jätevedenpuhdistamolle m ja Huhdanniemen jätevedenpuhdistamolle m. Kymen Vesi Oy:llä ja Biovakka Suomi Oy:llä on voimassa oleva Mussalon jätevedenpuhdistamon lietteen jatkokäsittely- ja loppusijoitussopimus saakka. Mussalon jätevedenpuhdistamon kuivatun lietteen raskasmetallipitoisuudet alittivat MMM:n asetuksessa lannoitevalmisteista 24/11 mainitut suurimmat sallitut raskasmetallipitoisuudet. Biovakka Suomi Oy on käsitellyt Kymen Veden jätevesilietteitä vuonna 21 alihankkijansa toimipisteessä Kotkan Heinsuolla 1 21 tonnia ja Biovakan Turun biokaasulaitoksella on käsitelty tonnia. Yhteensä jätevesilietteitä on käsitelty tonnia. Biovakka Suomi Oy:n palvelu ei sisällä lietteen loppusijoitusta jätteenä, vaan lietteiden jalostamisen biokaasulaitoksella maanparannus- ja lannoitetuotteiksi sekä uudistuvaksi energiaksi. Biokaasulaitoksen jalostamat raaka-aineet ovat tuotteita, joiden hyväksynnästä vastaa Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira). Tuotteita voidaan hyödyntää pelto- ja metsälannoitteina. Lietteen käsittelykustannukset olivat ,19 /kuivattu lietetonni ja /kuivattu lietetonni. Lietteen määrä Lietteenkäsittelyn kustannukset tn Vesi- ja vesihuolto-osuuskunnat ovat vesihuoltolain mukaisia vesihuoltolaitoksia. Kaikki osuuskunnat ostivat talousvetensä Kymen Vesi Oy:ltä ja vesihuolto-osuuskunnat johtivat lisäksi jätevetensä Kymen Vesi Oy:n verkostoon. Vesihuolto-osuuskuntien viemäröinti on toteutettu pääasiassa kiinteistökohtaisiin pumppauksiin perustuvana paineviemärijärjestelmänä. Jokainen osuuskunta on Kymen Vesi Oy:lle yksi asiakas, jota laskutetaan osuuskunnan verkoston liitospisteessä/-pisteissä olevien vesimittareiden mukaan. Osuuskunnat omistavat verkostonsa ja vastaavat niiden kunnossapidosta. Osuuskunnat vastaavat myös verkostoihinsa liittyneiden kiinteistöjen laskutuksesta. Kuntien myöntämä avustus osuuskunnille ja vastaaville haja-asutusalueiden vesihuoltohankkeille kohdistui seuraaviin osa-alueisiin Kotkan alueella: Yleissuunnittelu, rakentamissuunnittelu ja tekninen neuvonta Runkojohtojen putkimateriaalit. Runkojohdoksi katsotaan kahden tai useamman kiinteistön johto. Maastotutkimukset Kymen Vesi Oy:n verkostoon tehtävät liitostyöt tarvikkeineen Runkojohtojen kartoitus talosulkuventtiiliin saakka Kouvolassa (Anjalankoski) ja Pyhtäällä kunnat maksavat osuuskunnille avustusta osuuskunnan toteutuneiden rakennuskustannusten perusteella. Kymen Vesi Oy:n verkostoon liittyneet vesihuolto-osuuskunnat ja niiden kulutukset 21 nimi Anjalan vesihuolto-osuuskunta Antinojan vesihuolto-osuuskunta Heinlahden vesiosuuskunta Hirvelän vesihuolto-osuuskunta Hurukselan vesihuolto-osuuskunta Juurikorven vesihuolto-osuuskunta Kaarniemen vesiosuuskunta Kiviniemen kartanoalueen vesiosuuskunta Kurjenniemen vesiosuuskunta Kymin vesihuolto-osuuskunta Ojanne Laajakosken vesihuolto-osuuskunta Länsi-Kymin vesihuolto-osuuskunta Länsikylän-Myllykylän vesihuolto-osuuskunta Marinkylän vesihuolto-osuuskunta Muhjärven vesihuolto-osuuskunta Myllykosken itäpuolen vesihuolto-osuuskunta Myllykosken yläpään vesihuolto-osuuskunta Pihkoon vesihuolto-osuuskunta Pohjois-Sippolan vesihuolto-osuuskunta Purolan vesiosuuskunta Romminkujan vesihuolto-osuuskunta Saksalanraitin vesiosuuskunta Siltakylän vesihuolto-osuuskunta Suljennon vesihuolto-osuuskunta Säkkijärven vesihuolto-osuuskunta Tavastilan vesihuolto-osuuskunta Väliväylän vesihuolto-osuuskunta Ylänummen vesiosuuskunta Yhteensä vesi [m /a] jätevesi [m /a] KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 5

19 Kymen Vesi Oy Malminginkatu KOTKA Puh. (5) 241 Mainos WooDoo 4/214

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 2. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 4 2.1. Hallinto ja organisaatio 4 2.1.1 Osakkeet ja osakepääoma 4 2.1.2 Yhtiökokous 4 2.1.3 Hallitus

Lisätiedot

Omavaraisuusaste % 25,1 24,7 25,8 87,7 Osingot M 0,85 0,85 0,85 2,20 Henkilöstö hlöä 81 87 86 78

Omavaraisuusaste % 25,1 24,7 25,8 87,7 Osingot M 0,85 0,85 0,85 2,20 Henkilöstö hlöä 81 87 86 78 Vuosikertomus 2010 1 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 2010 2009 2008 2007 Liikevaihto M 27,1 25,7 23,5 20,8 Muutos edelliseen vuoteen % 5,4 9 13,2 8,0 Liikevoitto M 6,0 4,2 3,6 3,2 Osuus liikevaihdosta

Lisätiedot

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y VUOSIKERTOMUS 2013 LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y 1 SISÄLTÖ SIVU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1 1.0 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA 3 2.0 TALOUDELLINEN TULOS 5 3.0 INVESTOINNIT JA RAHOITUS 5 4.0 RAKENNUSTOIMINTA

Lisätiedot

27.3.2009 LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI

27.3.2009 LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI 27.3.2009 LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI VUOSIKERTOMUS 2008 SISÄLLYS 1. KATSAUS... 3 1.1.Yleistä... 3 1.2 Laitoksen toiminta (toimintakertomus)... 3 2. TUNNUSLUVUT... 7 3. ORGANISAATIO... 8 3.1 Luottamustoimielin...

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 26.5.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Yhtiöstä lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu. Hallituksen toimintakertomus.

SISÄLLYSLUETTELO. Yhtiöstä lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu. Hallituksen toimintakertomus. VUOSIKERTOMUS 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiöstä lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Kiinteistöjen arviointi ja arvot Kiinteistöyhteenveto

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös LIITTEET Liikelaitokset Kaupunginhallitus 25.3.2013 Tarkastuslautakunta 11.4.2013 Tarkastuslautakunta 15.5.2013 Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 6 Taseet... 7 9 Rahoituslaskemat...10 Liitetiedot... 11 24 Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma...25

Lisätiedot

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3 VUOSiKErTOMUS 2013 2 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 Sisällys 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Lappeenrannan Energia Oy 8 Konsernipalvelut 9 Henkilöstö 10 Energiakauppa 12 Lappeenrannan Verkonrakennus

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Vaskiluodon Voima tuottaa lämpöä ja sähköä

Vaskiluodon Voima tuottaa lämpöä ja sähköä Vuosikertomus 2012 Vaskiluodon Voima tuottaa lämpöä ja sähköä Vaskiluodon Voima Oy on EPV Energia Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n yhdessä tasaosuuksin omistama tuotantoyhtiö. Se tuottaa EPV Energian ja Pohjolan

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 212-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Naantalin Energia juhlavuosi onnistui hyvin...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kauppakorkeakoulu

SISÄLLYSLUETTELO. Kauppakorkeakoulu VUOSIKERTOMUS SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 2 Yhtiöstä lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus 2010 5 Tilinpäätös 10 Liitetiedot 16 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra vuosikertomus Punkaharju Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Taipalsaari Imatra Lappeenranta Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti) = 1 000 kilowatti(tunti)a = 1 000 kw(h) 1 GW(h) = gigawatti(tunti)

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Frilundintie 7, 65170 Vaasa Puh. 010 505 5200 www.vv.fi aphic aasa Gr e / W ffic s O ock 4.2013 / B

Frilundintie 7, 65170 Vaasa Puh. 010 505 5200 www.vv.fi aphic aasa Gr e / W ffic s O ock 4.2013 / B VUOSIKERTOMUS 2013 Vaskiluodon Voima tuottaa lämpöä ja sähköä Vaskiluodon Voima Oy on EPV Energia Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n yhdessä tasaosuuksin omistama tuotantoyhtiö. Se tuottaa EPV Energian ja Pohjolan

Lisätiedot

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu... 1952 Liikevaihto... 1 007 857 Tasearvo... 5 206 708 Investoinnit... 234 143 Veden myynti... 804 827 m 3 Vesijohtoverkosto... 552 km josta päävesijohtoja...

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

10. 11. 6. 5. 8. 7. 1. 3. 2. Nenäinniemen puhdistamon tulovirtaama ja -kuormitus vuonna 2009

10. 11. 6. 5. 8. 7. 1. 3. 2. Nenäinniemen puhdistamon tulovirtaama ja -kuormitus vuonna 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 Uuden oppimista Kuluneena vuonna 2009 Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n henkilökunnalle suotiin tilaisuus perehtyä moniin uusiin asioihin. Heti vuoden käynnistyessä Jyväskylän kaupunki

Lisätiedot

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 Ramirent Oyj:llä on Suomessa yli 90 toimipisteen verkosto; Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä on yhteensä 28 toimipistettä. Pietari Gdynia Tallinna Pärnu

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013

SENAATTI-KIINTEISTÖT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SENAATTI-KIINTEISTÖT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 Y-tunnus 1503388-4 Kotipaikka Helsinki SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 n tuloslaskelma 17 n tase 18 n rahoituslaskelma 19 Liikelaitoksen tuloslaskelma

Lisätiedot

Haju paljastaa vaarallisen päästön. Monipuolista palvelua s. 4 Upeat uudet toimitilat s. 10 Veden laatua seurataan s. 14

Haju paljastaa vaarallisen päästön. Monipuolista palvelua s. 4 Upeat uudet toimitilat s. 10 Veden laatua seurataan s. 14 01/2013 Kymen Vesi Oy asiakaslehti www.kymenvesi.fi Haju paljastaa vaarallisen päästön Monipuolista palvelua s. 4 Upeat uudet toimitilat s. 10 Veden laatua seurataan s. 14 Hyvä asiakkaamme! Olemme muuttaneet

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

sisällysluettelo Yhteystiedot 43

sisällysluettelo Yhteystiedot 43 sisällysluettelo Panostaja-konsernin esittely Tietoja osakkeenomistajille 4 Konsernikaavio 5 Panostaja lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Visio, strategia ja tavoitteet 8 Toimintatavat 9 Panostaja Oyj:n

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 2 Sisällys 04 Hallituksen toimintakertomus 11 Osakkeet ja osakkeenomistajat 12 Voitonjakoehdotus 13 Tuloslaskelmat 14 Taseet 15 Rahoituslaskelmat 16 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot