Toimintakertomus Kymen Vesi Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2013. Kymen Vesi Oy"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 21 Kymen Vesi Oy

2 Kymen Vesi Oy Toimintakertomus vuodelta 21 Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 21 Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Vuosikertomus Organisaatio ja henkilöstö Kymen Vesi Oy:n organisaatio ja eri yksiköiden tehtävät Talous Vesihuollon suunnittelu ja rakentaminen Suunnittelun ja rakentamisen toteuttaminen Vesihuollon yleissuunnittelu ja rakennussuunnittelu Verkostoinvestoinnit LVI-tarkastus, Kotka Vesilaitos Veden hankinta Veden laatu Veden jakelu Yleinen vedenkulutus Vesijohtoverkoston kunnossapito Vesimittarikorjaamo Viemärilaitos Viemäriverkosto Viemärisortumat ja tukokset Ympäristövaikutusten tarkkailu Jätevesiyksikkö Pumppaamot Jätevedenpuhdistamot Liete Toiminta-alueen ulkopuolinen vesihuolto Vesihuolto-osuuskunnat Kannen kuva: Tiina Soininkallio, Kymen Vesi Oy Huom. Toimintakertomuksen teksteissä mainitulla Anjalankoskella tarkoitetaan entisen Anjalankosken kaupungin aluetta Kouvolassa.

3 Kymen Vesi Oy on eteläisessä Kymenlaaksossa toimiva alueellinen vesihuoltoyhtiö, jonka omistavat Kotkan ja Kouvolan kaupungit sekä Pyhtään kunta. Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 21 Vaikkakaan viemäriverkostossa ei ollut normaalia enempää tukoksia toimintavuoden aikana, niin niiden aiheuttamien vahinkojen korvauskäytännössä on tapahtunut radikaali muutos. Konsernikilpailutuksen seurauksena yhtiön vakuutukset siirtyivät toiseen yhtiöön ja siinä yhteydessä muuttuivat myös vakuutusehdot. Tämä heijastuu ennen kaikkea toiminnan vastuuvakuutuspuolelle, joissa uudet vakuutusehdot rajoittavat likimain kaikki vahingot korvauksen ulkopuolelle. Etenkin korvausehto, joka rajaa korvattavuuden äkillisyyteen perustuvaksi on vesilaitosten kannalta mielestämme kohtuuton. Vesilaitoksella pitäisi olla ns. reaaliaikainen tieto jatkuvasti koko yli 1 kilometrin verkostosta ja se on mielestämme kohtuuton vaatimus ja maksaisi useita miljoonia euroja vuositasolla. Kielteisiin korvauspäätöksiin on pyritty hakemaan muutosta ja siten linjausta vakuutusehtojen kohtuullisuuteen ja tämä prosessi jatkuu edelleen. Hallituksen hyväksymän yhtiön strategian jalkauttamista jatkettiin ja toiminnallisten yksiköiden toimintaa hiottiin strategian mukaiseksi. Päällimmäisenä tavoitteena on saada yhtenäiset - Kymen Vesi Oy:n näköiset - toimintatavat kaikille yksiköille ja yhtiön koko toiminta-alueelle. Tämä edellyttää mm. yhtiön paikallis- ja varallaolosopimusten päivittämistä, joihin on tehtävä hyvinkin merkittäviä muutoksia. Yhtenä osana toimintatapojen uudistamista on edesauttamassa yhtiön uusi toimitalo, joka valmistui elokuussa. Sinne muutti koko henkilöstö lukuun ottamatta puhdistamo- ja osin myös tuotantoyksikköä. Toimitalo sijaitsee Kotkan Malmingin kaupunginosassa, joka on yhtiön toimialueen kannalta paljonkin keskeisemmällä paikalla verrattuna entisiin Hovinsaaren tiloihin. Näillä ratkaisuilla on tarkoitus tehostaa yhtiön varallaoloa sekä myös normaalia arkipäivän toimintaa. Muutokseen valmistauduttiin yhdessä työterveyden kanssa, jossa on käyty läpi ennen kaikkea henkisen puolen jaksamista muutosprosessissa. Muutokset aiheuttavat ymmärrettävästi aina ainakin osittaista vastarintaa, joka on ihan ymmärrettävää. Kuitenkin muutosprosessi on edennyt hyvin. Varsinaisen toiminnan osalta vuosi 21 oli kaikilta osin hyvinkin keskimääräinen. Sen enempää puhtaan veden kuin jätevedenkään osalta ei ollut suurempia vesijohtovuotoja eikä viemäritukoksia. Kaipiaisten alueen pohjavedestä löytyneen atratsiini-nimisen kasvintorjunta-aineen aiheuttaman haitan selvittelyä jatkettiin. Sen johdosta jouduttiin lisäämään näytteenottoa sekä muuttamaan vedenottamoiden pumppaussuhteita. Keväällä käynnisteltiin Kymenlaakson Vesi Oy:n toimesta Kouvolan Selänpään alueen pohjavesihanketta. Siinä on tarkoitus hyödyntää maakunnallisen vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisesti alueen pohjavesiä turvaamaan vedensaannin varmuutta. Kyseinen pohjavesi alue on osittain Natura-aluetta ja pohjavesihankkeesta joudutaan tekemään lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi. Tähän liittyvät luonto- yms. selvitystyöt käynnistettiin konsulttityönä alkukesästä. Hanke toteutetaan yhteistyössä liikelaitos Kouvolan Veden kanssa ja valmistuttuaan hankkeella on tarkoitus turvata ja parantaa lähes koko Kymenlaakson alueen eli noin 15 asukkaan vedensaantia. Alueelta on ennakkoselvitysten perusteella saatavissa 15 m /d luonnonpohjavettä ja sille on asetettu tavoitteellinen valmistumisaika vuosille Anjalankoski-Kotka siirtolinjat ovat käytössä, mutta valtion vesihuoltotyönä tehtyä osuutta ei ole vielä luovutettu vesiyhtiöille. Tämä johtuu mm. siitä, että linjalla on vielä paljon puutteita urakoitsijan ja maanomistajien välisissä työaikaisissa korjausvelvoitteissa valtion vesihuoltotyöosuudella. Yhtiö edellyttää, että puutteet ja sopimukset maanomistajien kanssa ovat kunnossa, ennen hankkeen vastaanottamista. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut ympäristöluvan Mussalon jätevedenpuhdistamon yhteyteen suunnitellulle biokaasutuslaitokselle vuoden 21 lopussa. Tämä lupa on lainvoimainen. Sen sijaan samassa yhteydessä haettu Heinsuon kaatopaikka-alueelle sijoittuvaksi suunniteltu biokaasutetun lietteen jälkikypsytys- ja varastointialueen lupahakemus hylättiin lokakuussa annetulla päätöksellä. Yhtiö on valittanut tästä päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen, jossa lupa on edelleen käsittelyssä. E18-tien parantaminen moottoritietasoiseksi on teettänyt aika paljonkin töitä johtosiirtojen osalta ja tästä on aiheutunut myös ennakoitua enemmän kustannuksia. Aivan lähivuosina tulee vielä suuriakin muutoksia yhtiön verkostoon etenkin eritasoliittymien kohdat. Näiden kohteiden kustannusjaosta tehdään sopimukset liikenneviraston ja Kotkan kaupungin kanssa. Asiakastietojärjestelmän uudistamisprojekti - Kolibri-projekti - jatkui koko toimintavuoden ja sen tuotanto käyttöönotto jouduttiin siirtämään vuoden 214 maaliskuulle. Suurimpana haasteena hankkeessa on se, että se on tällä saralla pilottiprojekti vesilaitospuolella. Toimintavuosi oli valmistautumista tuleviin toiminnallisiin muutoksiin ja yhtiön yhteisten uusien toimintatapojen käyttöönotto on haasteellinen koko henkilökunnalle. Jatkamalla samalla polulla meillä on erittäin hyvät mahdollisuudet saavuttaa entistä toimivampi ja asiakasmyönteisempi vesihuoltolaitos koko eteläisen Kymenlaakson alueelle. Tästä haluan lausua suuret kiitokset hallinnolle ja koko henkilöstölle. Tapani Eskola toimitusjohtaja 4 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 5

4 Hallituksen toimintakertomus Tulos Toimintavuoden liikevaihto oli ,97, josta oli kasvua edelliseen vuoteen n eli 1, %. Suunnitelman mukaiset poistot olivat ,1. Yhtiö maksoi omistajakuntien antamille pitkäaikaisille lainoille korkoa Yhtiön kirjanpidollinen tulos oli -1 2,64 ja tilikauden tuloksesta veroja maksetaan 1 6,15. Yleistä Vuosi 21 oli yhtiön seitsemäs toimintavuosi. Yhtiön omistuspohja säilyi ja yhtiön omistavat Kotkan ja Kouvolan kaupungit ja Pyhtään kunta. (Toimintakertomuksen teksteissä mainitulla Anjalankoskella tarkoitetaan entisen Anjalankosken kaupungin aluetta Kouvolassa). Taloudelliset tunnusluvut 21 Liikevaihto 19, 7 M Liikevoitto,1 M , 5, , 6,2 Osakkaat Liikevoitto % liikevaihdosta 15,7 % 16,4 17,5 Yhtiön tehtävänä on huolehtia osakaskuntiensa alueella vesihuoltolaitokselle kuuluvista tehtävistä kulloinkin laissa asetettujen velvollisuuksien mukaisesti. Perustelluissa tapauksissa yhtiön hallituksen niin päättäessä yhtiö voi toimia myös osakaskuntiensa ulkopuolella. Yhtiöllä on A- ja B-sarjan osakkeita (A-osake á 2 ääntä ja B-osake á 1 ääni), joita osakaskunnat ovat merkinneet seuraavasti. Mukana on myös osakkeiden tuottama äänimäärä ja osakaskunnan omistusosuus yhtiöstä: Investoinnit Käyttökate 42,7 % Tasearvo , M Omavaraisuusaste 4,4 % Nettovelkaantumisaste 152,1 % 42, 121,6 4,8 18,6 4, 112, 2,6 157,6 Hallitus Osakaskunta Kouvola (A-koski) Kotka Pyhtää Yhteensä A-osakkeet B-osakkeet Yhteensä Äänimäärä Ääniosuus Omistusosuus kpl kpl kpl % % , Yhtiön kaikki osakkeet ovat kuntien omistuksessa. Yhtiökokous Yhtiökokous pidettiin Kotkassa. Yhtiön hallitus oli yhtiökokoukseen asti varsinainen jäsen Pekka Posti Hannele Tolonen Seija-Marita Laine Harri Helminen Marja Timonen-Pilli Pirjo Kopra ja yhtiökokouksesta alkaen Lasse Mustonen Kari Niininen Janne Pihlajisto Sami Porkka Marja Timonen-Pilli Saila Könönen Hallitus kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. varajäsen Mikko Kareinen Matti Koski Tarja Bohm Kari Leinonen Mirja Lonka Jukka Nieminen Matti Metsola Kim Soares Vesa Häkkinen Hannu Haimi Johanna Pyötsiä Pirjo Kopra Kotka Kotka Kotka Kouvola Kouvola Pyhtää Kotka Kotka Kotka Kouvola Kouvola Pyhtää 2,65 62,9 Hallituksen puheenjohtajana on toiminut asti kuntatekniikan johtaja Hannele Tolonen ja varapuheenjohtajana projektityöntekijä Harri Helminen. Yhtiökokouksen jälkeen puheenjohtajana on toiminut henkilöstöjohtaja Lasse Mustonen ja varapuheenjohtajana opettaja Marja Timonen-Pilli. 4,42 Yhtiön investoinnit olivat 5,2 M, joka on,1 M budjetoitua enemmän. Vuoden aikana kului verkoston uudisrakentamiseen n. 1,6 M, verkoston saneeraukseen n. 1,9 M ja laitosten saneeraukseen n.,2 M. Koneisiin ja kalustoon kului vuoden aikana n. 1,5 M. Verkostojen uudisrakentamiseen kohdistui kustannuksia noin 1,6 M, jossa suurimpina kohteina olivat Kotkassa toteutetut Hortolan 1-vaiheen lopputyöt ja Luokkipolun rakentaminen. Uudisalueiden rakentaminen painottui koko vuoden ajan asuntoalueisiin eikä vuoden aikana toteutettu yhtään uusia teollisuusalueita. Verkostojen saneeraaminen kului noin 1,9 M, joka oli hyvin budjetissa. Vuoden 212 kohteiden lopputyöt ja venyminen sekä ihan uutena hankkeena otettu Mussalontien sujutus aiheuttivat budjet tipaineita, mutta kokonaisbudjetin ylittyminen vältettiin siirtämällä saneerauskohteita tuleville vuosille. Suurimpina saneerauskohteina olivat Kotipolku Kotkassa ja Yhteiskouluntie sekä Heikintie Kouvolassa. Verkostohankkeiden suunnittelukustannukset olivat,24 M. Laitosrakentamisen investoinnit olivat noin,2 M, josta valtaosa kului vesitornien saneeraukseen, joka aloitettiin Myllykosken ja Inkeroisten tornien ulkopuolisten betonointien korjauksella. Koneisiin ja kalustoon kului noin 1,5 M. Suurimpina kohteina siellä uusien toimitilojen muutokset ja kalustaminen sekä puhtaan veden verkoston seurantapisteiden rakentaminen, joita toteutettiin vuoden aikana neljä kappaletta. Puhdasvesipuolella on saneerattu varavedenottamoitaanjalankosken alueella. Takamaan pohjavedenottamo saneerattiin elokuussa 21 ja työtä jatketaan Karjalankulman pohjavedenottamon saneerauksella. Sähkökatkoja varten on hankittu varavoimakoneita. Investoinneista valmistui vuoden aikana 6,9 M ja vuodelle 214 keskeneräisiä hankkeita siirtyi 2,1 M. Henkilöstö Yhtiön vakinaisen henkilöstön määrä oli toimintavuoden lopussa 66 henkilöä, joista tuntipalkkaisia oli 22 ja kuukausipalkkaisia 44. Vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi toimintavuonna 4 henkilöä sekä toisen työnantajan palvelukseen siirtyi 1 henkilöä ja uusia vakinaisia henkilöitä palkattiin 1. Kymenlaakson Vesi Oy:stä siirtyi yhtiön palvelukseen toimintavuoden alussa henkilöä. Toimintavuoden päättyessä yhtiössä ei ollut avoinna olevia vakansseja. Lisäksi vuoden aikana määräaikaisissa työsuhteissa oli yhteensä 18 henkilöä. Henkilöstön kokonaismäärän muutokseen ei ole näköpiirissä tarpeita ainakaan lähivuosina. Kymenlaakson Vesi Oy osti yhtiön henkilöstön palveluja n. 6 henkilötyövuotta. Hallituksen esittelijänä on toiminut toimitusjohtaja Tapani Eskola ja sihteerinä vesihuoltopäällikkö Matti Haikonen. Henkilöstön tunnusluvut 21 Vakinaiset 67 htv Tilitarkastajat Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastusyhteisöksi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n. Määräaikaiset 7 htv Henkilöstökulut,8 M 5,7 6, 6 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 7

5 Toiminta Anjalankoski Kotka siirtolinjalla on vielä paljon puutteita urakoitsijan ja maanomistajien välisissä työaikaisissa korjausvelvoitteissa valtion vesihuoltotyöosuudella. Yhtiö edellyttää, että puutteet ja sopimukset maanomistajien kanssa ovat kunnossa, ennen hankkeen vastaanottamista. Ison haasteen viemärien ja myös siirtolinjan toiminnalle aiheuttavat hulevedet. Keväällä lumensulamisvaiheessa ja kesän rankkasateiden aikana viemäriverkoston kapasiteetti tai oikeastaan sen riittämättömyys - aiheutuvat häiriöitä jätevesipumppaamoissa sekä Anjalankosken vanhojen puhdistamojen tilapäiskäytölle että itse siirtolinjaan. Tätä ongelmaa vähennetään panostamalla sekaviemäröityjen alueiden saneeraukseen ja sitä kautta parempaan hulevesien hallintaan. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut ympäristöluvan Mussalon jätevedenpuhdistamon yhteyteen suunnitellulle biokaasutuslaitokselle vuoden 21 lopussa. Tämä lupa on lainvoimainen. Sen sijaan samassa yhteydessä haettu Heinsuon kaatopaikka-alueelle sijoittuvaksi suunniteltu biokaasutetun lietteen jälkikypsytys- ja varastointialueen lupahakemus hylättiin lokakuussa annetulla päätöksellä. Yhtiö on valittanut tästä päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. Vesijohtoverkostossa oli toimintavuoden aikana useita merkittäviä vuotoja, etenkin Pyhtään alueella, joiden paikallistaminen oli hyvin vaikeaa. Pyhtään osalta tulee parantaa verkostotiedon paikkansapitävyyttä. Kaipiaisten alueen pohjavedestä löytyneen atratsiini-nimisen kasvintorjunta-aineen aiheuttaman haitan selvittelyä jatkettiin. Sen johdosta jouduttiin lisäämään näytteenottoa sekä muuttamaan vedenottamoiden pumppaussuhteita. E18-tien parantaminen moottoritietasoiseksi on teettänyt aika paljonkin töitä johtosiirtojen osalta ja tästä on aiheutunut myös ennakoitua enemmän kustannuksia. Aivan lähivuosina tulee vielä suuriakin muutoksia yhtiön verkostoon etenkin eritasoliittymien kohdat. Näiden kohteiden kustannusjaosta tehdään sopimukset liikenneviraston ja Kotkan kaupungin kanssa. Toimintavuoden tehtiin päätös jätevesipumppaamoiden kaukokäyttöjärjestelmän uusimisesta. Myös asiakastietojärjestelmän uudistamisprojekti sekä verkkotiedon digitalisointi jatkuivat. Yhtiö irtisanoi Haminan kaupungin ja Kotkan sekä Anjalankosken kaupunkien väliset Kymenlaakson Vesi Oy:n vesikiintiö varauksen vuokraussopimukset päättymään toimintavuoden lopussa. Molemmat sopimukset ovat siirtyneet Kymen Vesi Oy:lle yhtiön perustamisen myötä Aika on ajanut ohi sopimusten ja niiden jatkaminen ei ole tarkoituksen mukaista, koska nykyisellään Kymenlaakson Vesi Oy:ssä ei ole maksajina eikä hyötyjinä muita kuin Kymen Vesi Oy ja Haminan Vesi. Tavoitteena on saattaa kaikille Kymenlaakson Vesi Oy:n osakkaille ja kaikille myydyille vesikuutioille samansuuruinen omakustannushinta. Hallituksen hyväksymän yhtiön strategian jalkauttamista jatkettiin ja toiminnallisten yksiköiden toimintaa hiottiin strategian mukaiseksi. Päällimmäisenä tavoitteena on saada yhtenäiset - Kymen Vesi Oy:n näköiset - toimintatavat kaikille yksiköille ja yhtiön koko toiminta-alueelle. Tämä edellyttää mm. yhtiön paikallis- ja varallaolosopimusten päivittämistä, joihin on tehtävä hyvinkin merkittäviä muutoksia. Uusi toimitalo valmistui kesällä 21 ja sinne muutettiin vuokralle syyskuun alusta alkaen. Toimitaloon muutti koko henkilöstö lukuun ottamatta puhdistamo- ja osin myös tuotantoyksikköä. Yhtenä osana toiminnan yhtenäistämistä oli Kymenlaakson Vesi Oy:n työntekijöiden siirto Kymen Vesi Oy:n palkkalistoille toimintavuoden alussa. Näillä ratkaisuilla on tarkoitus tehostaa yhtiön varallaoloa sekä myös normaalia arkipäivän toimintaa. Yhtiön eri alueille jätetään vain huomattavasti nykyistä pienempiä tukikohtia, joita voidaan hyödyntää tarvikkeiden varastoinnissa ja henkilöstön taukopisteinä. Muutokseen on valmistauduttu yhdessä työterveyden kanssa, jossa on käyty läpi ennen kaikkea henkisen puolen jaksamista muutosprosessissa. Muutokset aiheuttavat ymmärrettävästi aina ainakin osittaista vastarintaa, joka on ihan ymmärrettävää. Kuitenkin muutosprosessi on edennyt hyvin. Käyttöveden pumppaus verkostoon oli m ja myyty vesimäärä m. Uusien liittyjien määrä oli 68 kpl (Kotka 45, Anjalankoski 1 ja Pyhtää 1). Yhtiön toiminta-alueella verkostoon liittyneissä kiinteistöissä asuu arviolta 72 5 asukasta eli noin 95 % koko Kotkan, Pyhtään ja Anjalankosken asukasmäärästä. Haminalle Kotkan ja Anjalankosken kaupunkien vuokraamat vesikuutiot olivat m. Laskuttamattoman veden (huuhtelut, palovesi, hukkavesi ym.) osuus verkostoon pumpatusta vedestä oli 22, %, jossa on kasvua edelliseen vuoteen 1, %. Yleisen vedenkulutuksen määrä oli m. Yleisen vedenkulutuksen määrän syitä pyritään selvittämään lähivuosina. Yksi selittävä tekijä on edelleen talviaikaiset saneeraustyömaat, joissa tilapäinen vedensyöttö joudutaan turvaamaan talviaikaan juoksuttamalla vettä pintajohdoissa. Kovia pakkasia ja valutusta vaatineita kohteita oli alkuvuodesta enemmän kuin aiempina vuosina. Oman osansa hukkaveteen toivat myös vaikeasti paikallistettavat verkostovuodot ennen kaikkea Pyhtään puolella. Viemäriverkoston kokonaisvirtaama oli yhteensä m. Ylivirtauksia verkostossa tapahtui m, johon olivat syynä pumppaamohäiriöt keväällä hyvin äkillinen lumien sulaminen ja loppukesän rankkasateet. Jätevesiä puhdistettiin puhdistamoilla m ja etuselkeytyksen jälkeen mereen juoksutettiin m. Laskutettu jätevesimäärä oli m, josta Haminan osuus m. Vuoden lopussa arvioitiin viemäriverkostoon liittyneissä kiinteistöissä asuvan n. 7 5 asukasta eli noin 9 % koko Kotkan, Pyhtään ja Anjalankosken asukasmäärästä. Puhdistamoiden lupaehdot täyttyivät pääosin. Niiden toiminnasta on raportoitu lupien mukaisesti valvontaviranomaiselle. Arvio tulevasta kehityksestä Hallituksen hyväksymän yhtiön strategian jalkauttamista jatkettiin ja se on muuttanut ja tulee muuttamaan yhtiön operatiivisia toimintatapoja merkittävästi ja tavoitteena on saada yhtenäiset toimintatavat kaikille yksiköille ja koko Kymen Vesi Oy:n toiminta-alueelle. Muuten toiminnan oletetaan jatkuvan vedenkäytön ja jätevedenpuhdistuksen osalta entisellään. Vaikka yleiseurooppalainen suhdannetaantuma taittui, ei kuitenkaan ole näköpiirissä lähivuosina merkittävää positiivista kehitystä. Sillä on ollut ja arvioidaan edelleen olevan vaikutusta teollisuuden näkymiin, mutta normaalien asiakkaiden toiminta vedenkulutuksen osalta jatkuu vakaana. Täten suurempien teollisuus asiakkaiden volyymin mahdollinen epävakaus nähdään edelleen riskinä tulevaisuudessa ja se kohdentuu etenkin jätevesipuolen toimintoihin ja talouteen. Vuoden 211 alusta päädyttiin pienentämään investointimäärää ja siihen tarvittavaa lainoitusta, siten että lainanoton tarve alittaa lainojen vuotuisen lyhennysmäärän. Näin aletaan sulattaa koko lainapääoman määrää. Tätä tavoitetta kuitenkin osaltaan vaikeutti lähivuosien suuri uusinvestointien määrä etenkin Kotkassa. Edelleen rahoituksessa nähdään riskinä se, että korkotasossa tapahtuu merkittävää nousua. Tästä aiheutuu paineita yhtiön taksojen nostoon. Tosin lainojen osalta on pyritty tekemään mahdollisimman kattava korkosuojaus sekä lainasalkun tasapainotus kiinteän ja muuttuvan koron suhteen. Verkoston saneerauksen osalta yhtiö pystyy määrittelemään investointitason ja säätelemään sen volyymiä pitkäaikaisella suunnittelulla. Suurempana haasteena on kuntakonsernin puolelta tapahtuvan maankäytön suunnittelun ja sen mukanaan tuoman kunnallisteknisen rakentamisen lyhytjänteisyys. Tämä kohdentuu sekä uudisrakentamiskohteisiin että ennen kaikkea uudiskohteiden puuttumisen vuoksi tapahtuvaan täydennysrakentamiseen, jolla tonttipulaa helpotetaan. Täydennyskaavoitus/-rakentaminen on vesihuollon kannalta lähes aina kallein vaihtoehto, jos ei puhuta aivan keskustakortteleista. Tämä aiheuttaa suuria ja osin jopa hallitsemattomia muutoksia investointien rahoitukseen varsinkin pidemmällä aikajänteellä. Ja toisekseen siitä tulee myös paineita vesimaksujen hinnankorotuksiin, jos ei jo suunnitteluvaiheessa päästä eri osapuolten kesken sopimukseen kustannusjaosta. Uudisrakentamiskohteissa etenkin Kotkan puolella on aiheutunut ongelmia siinä, että teollisuusalueilla kaavoitus ja etenkään alueiden tonttijaot eivät ehdi mukaan alueelle rakennettavien kiinteistöjen toteutustahtiin. Näin ollen ei voida optimoida kohteiden vesihuoltoverkoston ja tonttijohtojen rakentamista, josta syntyy ylimääräisiä ongelmia rakentajien ja vesiyhtiön väliseen kustannusjakoon. Varsinaiseen operatiiviseen toimintaan sisältyy myös riskejä, mutta niitä on pyritty ehkäisemään ylläpitämällä sekä verkosto- että laitospuolella ajantasaista riskienhallintakartoitusta, jonka päivittämistä jatkettiin toimintavuoden aikana. Suurimmat riskit liittyvät vesijohtoverkoston vuodonkorjauksiin ja vesijohtoverkoston sekä puhdistamojen kemikaalien annosteluun. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle Yhtiön tilikauden tappio oli 1 2,64. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille. Edellisten tilikausien tappio Tilikauden tappio Voitot/tappiot tilikauden päättyessä ,96-1 2, ,6 8 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 9

6 Kymen Vesi Oy Tilinpäätös TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,81 Valmistus omaan käyttöön 81 78, ,4 Liiketoiminnan muut tuotot , ,4 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,9 Varastojen lisäys (-) vähennys (+) -424,1 Ulkopuoliset palvelut , , , ,6 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 11 98, ,9 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,4 Muut henkilösivukulut 14 67, , , ,17 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot , ,95 Liiketoiminnan muut kulut , ,5 LIIKEVOITTO (TAPPIO) , ,54 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 21859, ,84 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,76 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,78 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) /vähennys (+) , , Tuloverot 1 6, ,6 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -1 2,64 456,42 TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot , ,98 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,17 Rakennukset ja rakennelmat , ,5 Koneet ja kalusto , ,4 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,99 Sijoitukset Muut saamiset , ,94 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Valmiit tuotteet , ,78 Saamiset Pitkäaikaiset Myyntisaamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,17 Muut saamiset konserniyrityksiltä , ,15 Muut saamiset 6 288, ,14 Siirtosaamiset , , , ,72 Rahat ja pankkisaamiset , ,4 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,77 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma 42, 42, SVOP-rahasto 4 781, ,96 Edell. tilikausien voitto/tappio , ,8 Tilikauden voitto (tappio) -1 2,64 456,42 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , , TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,45 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset 75, 75, VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,99 Velat saman konsernin yrityksille , ,85 Muut velat , , , ,27 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,4 Ostovelat , ,24 Muut velat , ,1 Siirtovelat , , , ,5 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,77 1 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 11

7 RAHOITUSLASKELMA TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Liiketoiminnan rahavirta Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä , ,78 Suunnitelmanmukaiset poistot , ,95 Rahoitustuotot ja kulut , ,76 Muut oikaisut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,49 Yhtiö kuuluu Kotkan kaupunki -konserniin. Konsernin tilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteessa Kustaankatu 2, 481 Kotka. Pysyvien vastaavien arvostus Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelmanmukaisilla poistoilla. Suunnitelmanmukaiset poistot on laskettu tasapoistoina hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Pienet käyttöomaisuushankinnat ja alle kolmen vuoden käyttöiän kalusto on kirjattu tilikauden kuluiksi. Käyttöpääoman muutos Korottomien velkojen muutos (lisäys+ vähennys-) , ,7 Vaihto-omaisuuden lisäys (-), 424,1 Korottomien saamisten muutos ( lisäys- vähennys+) , ,25 Korollisten saamisten muutos (lisäys- vähennys+) , ,7 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,8 Suunnitelmanmukaiset poistoajat Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet - 5 vuotta - 1 vuotta 1-5 vuotta 4-1 vuotta 5 vuotta Maks. korot ja maksut muista liiket. rahoituskuluista , ,76 Välittömät verot -1 6, ,6 Liiketoiminnan rahavirta , ,96 Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on arvostettu keskihintaan ja sen arvo pidetään muuttumattomana. Vaihto-omaisuuden tarvikkeisiin kuuluu hyödykkeitä, joita yhtiö hankkii jatkuvasti ja joiden määrä ja yhteenlasketut muutokset ovat vähäisiä. Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,81 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN JA TOIMINTA-ALUEITTAIN Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot 5, 5, Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut , ,67 Liittymismaksujen lisäys , ,49 Sijoitukset arvopapapereihin Rahoituksen rahavirta , ,82 Rahavarojen muutos -86 6, ,97 Rahavarat tilikauden lopussa , ,4 Rahavarat tilikauden alussa , ,7 Liikevaihto toimialoittain Vesi , ,25 Jätevesi , ,19 Muut tuotot 98 2, , , ,81 Liikevaihto toiminta-alueittain Kotka , ,27 Hamina 59 29, 491 8, Anjalankoski 51 7, 8 616,8 Pyhtää , , , ,8 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Matalapalkkatuki Kone- ja laitevuokrat 2 95, ,58 Kiinteistön vuokratuotot 4 66, ,12 Käyttöomaisuuden myynti Viivästysmaksutuotot 4 925, 7 7, Koulutuskorvaus 6, Varallaolo- ja toimistopalvelut , ,18 Muut tuotot 27 98, , , ,4 12 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 1

8 HENKILÖSTÖKULUT JA HENKILÖSTÖN KESKIMÄÄRÄINEN LUKUMÄÄRÄ RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin Johdon palkat ja palkkiot Toimihenkilöitä 21 Vakituiset 27 Määräaikaiset Työntekijöitä Vakituiset 4 Määräaikaiset 4 44 Yhteensä keskimäärin 74 Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot 16 57, ,41 Muut korko- ja rahoitustuotot Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä 192,81 464,78 Korkotuotot muilta , ,6 Korkokulut ja muut rahoituskulut Korkokulut Saman konsernin yrityksille , , Muille , ,2 Korkokulut yhteensä , ,2 Muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille , , Muille , ,28 Muut rahoituskulut yhteensä , ,28 Rahoitustuotot- ja kulut yhteensä , ,76 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 21 Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomista hyödykkeistä Pitkävaikutteisista menoista 5 64,59 Rakennuksista ja rakennelmista ,12 Koneista ja kalustosta , , , , ,95 TILINPÄÄTÖSSIIRROT Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus: rakennuksista ja rakennelmista , , koneista ja kalustosta , , TULOVEROT 1 6, ,6 YMPÄRISTÖKULUT LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Atk-kulut , ,95 Vuokrat , ,2 Posti- ja telepalvelut 15 11, ,58 Henkilökunnan terv.huolto ja koulutus 72 16, ,99 Muut vapaaehtoiset henkilöstökulut 42 44, , Autokulut ja matkakulut ,6 28,62 Alle vuoden kalusto ja pienhankinnat 67 9, ,5 Vakuutukset , ,87 Muut kulut , , , ,8 Aineet ja tarvikkeet , ,69 Ulkopuoliset palvelut , ,7 Ympäristönsuojelulaitteiden käytön henkilöstökulut , ,74 Liiketoiminnan muut kulut , ,5 Koulutus ja muut vap. eht. henkilöstökulut Ympäristökulut yhteensä 49 87, , Poistot ympäristönsuojeluinvestoinneista , ,75 Ympäristösuojelumenot yhteensä , ,8 TILINTARKASTAJAN PALKKIOT Tilintarkastuspalkkiot 2 975, 2 92,92 14 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 15

9 TASEEN LIITETIEDOT P Y S Y V Ä T V A S T A A V A T AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Hankintamenona on käytetty yhtiöön tasearvolla siirtyneen omaisuuden alkuperäistä hankintamenoa Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset Siirto tase-erien välillä Kertyneet poistot 1.1. Tk sumupoistot Kirjanpitoarvo 1.1. AINEELLISET HYÖDYKKEET Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset Siirto tase-erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot 1.1. Sumupoistot Poistoero 1.1. Poistoeron muutos Poistoero Kirjanpitoarvo 1.1. Kirjanpitoarvo Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset Siirto tase-erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot 1.1. Sumupoistot Poistoero 1.1. Poistoeron muutos Poistoero Kirjanpitoarvo 1.1. Kirjanpitoarvo Aineettomat oikeudet Maa- ja vesialueet Koneet ja kalusto Muut pitkävaik. menot 49 2,55, Aineettomat yhteensä -49 2, , , ,59 Rakennukset ja rakennelmat Rakennukset Vesijohtoverkosto Viemäriverkosto Keskeneräiset 49 2,55, Hankintameno , , ,12 Kirjanpitoarvo 1.12., , , , , , , , , , , , ,, , , , , , , , , , ,72 99, , , , , , , , , ,71, , , , , , , , , , , ,2 Aineelliset yhteensä , , , , , , , , , , , , ,2 Sijoitukset Muut saamiset Koneisiin ja kalustoon sisältyy rakennusten ja rakennelmien ryhmässä olevat kiinteät laitteet Tilit Tuotannon koneiden ja laitteiden kirjanpitoarvo ,5, , , , , , , , , ,94 5 5, , , ,94 Rakennukset ja rakennelmat yht , ,56, , , , , , , , ,41 V A I H T U V A T V A S T A A V A T SAAMISET Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,17 Muut saamiset 6 288, ,14 Siirtosaamiset , , , ,57 Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä Myyntisaamiset , ,6 Muut saamiset konserniyrityksiltä , ,15 OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma Osakepääoma , 6 6, Osakepääoman korotus maksullisella osakeannilla 5 7, Osakepääoma , 42, Sidottu oma pääoma yhteensä 42, 42, Vapaa oma pääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,96 Osakeanti Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,96 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,8 Tilikauden voitto/tappio -12,64 456,42 Vapaa oma pääoma yhteensä -2 1,64-99, OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , , TILINPÄÄTÖSSIIRROT Suunnitelmanmukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus Rakennukset ja rakennelmat , , Koneet ja kalusto PAKOLLISET VARAUKSET , , Tilivuoden 211 kuluksi ja pakolliseksi varaukseksi on kirjattu Sunilan puhdistamon lopettamisen ympäristölupavelvoitteiden täyttämisestä johtuvia kuluja puhdistamon purkuputken rakenteiden poistamisesta yhteensä 75. VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Velat jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Lainat rahoituslaitoksilta , ,6 Lainat omistajilta , ,8 Liittymismaksuvelat , ,86 Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille , ,57 Liittymismaksuvelat 4 977,4 4 51,8 Muut velat , ,85 Lyhytaikainen Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille Ostovelat , ,15 Siirtovelat Lomapalkkajaksotus 69 96, ,48 Muut lakisääteiset hsi kulut 62 18, ,52 Palkkavelat Korkojaksotus , ,9 Muut 2, , , ,16 16 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 17

10 VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT Leasing-vastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat Muut vastuut Myöhemmin maksettavat Yhteensä Avl mukaiset vastuut mikäli omaisuutta luovutetaan muuhun kuin vähennyksen oikeuttavaan käyttöön Alv-palautus vastuu Vakuus vuokraoikeuteen Jänskäntie 2 21 Kiinnitykset yhteensä 1, Yhdysvesijohto Aittakorpi - Petäjäsuo investointiosuuden mahdollinen lunastus OK Ympyrältä Vastuu 1.1. Tilikauden poistot Kertyneet poistot Lunastus vastuu Vuokravastuu yhtiön toimitiloista Malminginkadulla , , , , ,9 2 78, 1 25, ,57 Vuokra-aika on 15 vuotta. Tämän jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana molemminpuolisella 12 kuukauden irtisanomisajalla. Vuokralaisella on oikeus lunastaa kohde 5 vuoden kuluttua vuokra-ajan alkamispäivästä , , , ,6 1, , , 7 422, ,9 Kymen Vesi Oy Vuosikertomus 21 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Kotkassa Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Kotkassa.4.21 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy 18 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21

11 Talous Veden ja jäteveden käyttömaksut 21 (alv %) Vesi 1, Jätevesi 1,8 Yhteensä,1 Perusmaksut 21 (alv %) Perusmaksun yksikköhinnat, jotka peritään erikseen sekä talousveden että jäteveden osalta, ovat: Maksuluokka mm vesimittari 6,92 /kk Maksuluokka mm vesimittari 41,56 /kk Maksuluokka 4-5 mm vesimittari 17,2 /kk Maksuluokka mm vesimittari 25,59 /kk Maksuluokka mm kaksoisvesimittari 11,79 /kk Uusilta liittyjiltä peritään liittymismaksua, joka perustuu kiinteistön rakennusoikeuteen. Taksan kehittyminen Kymen Vesi Oy:n osakaskunnissa Käyttömaksut Kymen Vesi Oy:n organisaatio ja eri yksiköiden tehtävät HALLITUS TOIMITUSJOHTAJA Tapani Eskola Perusmaksut /kk Kotka Anjalankoski Pyhtää Kymen Vesi Oy 1 Johdon assistentti Tiina Soininkallio VERKOSTOYKSIKKÖ Vesihuoltopäällikkö Matti Haikonen 8 PUHDISTAMOYKSIKKÖ Käyttöpäällikkö Kaisu Albeni 7 RAKENTAMIS- JA SUUNNITTELUYKSIKKÖ Rakennuspäällikkö Sami Kinnunen ASIAKASPALVELUYKSIKKÖ Asiakaspalvelupäällikkö vt Katja Toikka TALOUSHALLINTOYKSIKKÖ Talouspäällikkö Paula Thilman TUOTANTOYKSIKKÖ Tuotantopäällikkö Emmi-Maria Ukko KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 21

12 Suoritekustannukset VESILAITOKSEN tulot ja menot laskutettua vesikuutiota kohti 1,8 VIEMÄRILAITOKSEN tulot ja menot laskutettua jätevesikuutiota kohti VESILAITOS Suoritteet Pumpattu vesi verkostoon Laskutettu vesi Vesijohtoverkoston pituus Suoritekustannukset m m m Hallintokulut/laskutettu vesi Veden hankinta/pumpattu vesi Veden jakelu/vesijohtoverkosto Veden jakelu/laskutettu vesi Veden mittaus/laskutettu vesi Pääomakustannukset/laskutettu vesi Poistot/laskutettu vesi Kokonaismenot/laskutettu vesi Kokonaistulot/laskutettu vesi,26,42 2,66,8,1,19,29 1,66 1,74,22,42 2,56,6,1,21,27 1,61 1,67,19,9 2,,1,,22,24 1,49 1,64 VIEMÄRILAITOS Suoritteet Laskutettu jätevesi Puhdistettu jätevesi Viemäriverkoston pituus Suoritekustannukset m m m Hallintokulut/laskutettu jätevesi,16,1,12 Jätevesien käsitt./puhdistettu jätevesi Jätevesien käsitt./laskutettu jätevesi Kompostointi/laskutettu jätevesi * Viemäriverkoston hoito/viemäriverkosto,,47,11 1,1,27,47,11 1,9,26,42,15 1,18 Viemäriverkoston hoito/laskutettu jätevesi,12,16,1 Veden mittaus/laskutettu vesi Pumppaus/laskutettu jätevesi Puhdistus/ puhdistettu jv Puhdistus / laskutettu jv Käyttömenot/laskutettu jätevesi,1,16,2,2,59,1,15,18,2,6,1,1,19,1,55 Pääomakustannukset/laskutettu jätevesi Poistot/laskutettu vesi Kokonaismenot/laskutettu jätevesi,12,5 1,48,1,49 1,8,1,45 1,26 Kokonaistulot/laskutettu jätevesi 1,5 1,47 1,28 * kompostointitoiminta lopetettu 21, ulkoistetun palvelun kustannukset esitetty tässä. tulot menot ,6 1,4 1,2 1,8,6 tulot,4 menot, TULOSALUEET Talousvesi Jätevesi Muu LIIKEVAIHTO , , ,72 Liiketoiminnan muut tuotot 45 9, , ,27 Valmistu omaan käyttöön 2 41, ,8 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , , ,7 Ulkopuoliset palvelut , , , , , ,4 Henkilöstökulut , , ,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot , ,52 Liiketoiminnnan muut kulut , , ,67 LIIKEVOITTO (TAPPIO) , , ,45 Rahoitustuotot ja -kulut , ,74 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,7 4 26,45 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) /vähennys (+) , ,5 Tuloverot 5,8 5,8 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , , ,45 22 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 2

13 Vesihuollon suunnittelu ja rakentaminen Suunnittelun ja rakentamisen toteuttaminen Vesihuollon suunnittelu ja rakentaminen jakaantui pääasiassa seuraavan taulukon mukaisesti: Tehtävä Yleissuunnittelu: Laitossuunnittelu: Verkoston rakennussuunnittelu: Verkoston rakennuttaminen: Kaivamalla tehtävä rakentaminen Kaivamaton rakentaminen Rakentaminen: Kaivamalla tehtävä rakentaminen Kaivamaton rakentaminen Käyttö ja kunnossapito: Suorittaja Kymen Vesi Oy/konsultti Kymen Vesi Oy/konsultti Kuntatekniikka/konsultti Kuntatekniikka / Kymen Vesi Oy Kymen Vesi Oy Urakoitsijat ja Kymen Vesi Oy Urakoitsijat ja Kymen Vesi Oy Kymen Vesi Oy Kuntatekniikka pitää sisällään tässä yhteydessä Kotkan ja Kouvolan kunnallistekniset osastot. Vesihuollon yleissuunnittelu ja rakennussuunnittelu Alueittaisia vesihuollon yleissuunnitelmia ja niiden tarkistuksia tehtiin Räskiin ja Vanhan Itärannan alueelle Kotkassa sekä Kangasmäkeen E18-liittymäalueelle Pyhtäälle. Katukohtaisia yleissuunnitelmia laadittiin Rosokadulle, Kesanto- ja Muurainpolulle. Rakennussuunnitelmia teetettiin uudisalueille mm. Kotkan Hortolan 2-vaiheen alueelle, Turantielle /-polulle ja Luokkipolulle. Pyhtäällä Siltakylässä suunniteltiin Sammalkallion alueen 1-vaiheen vesihuolto sekä päivitettiin Jokitien suunnitelmia. Saneeraussuunnitelmia tehtiin mm. Kotkan asuntoalueille Lumikon-, Hillerin- ja Sopulinkadulle sekä Muurahaistielle päivittämällä vanhat saneeraussuunnitelmat sekä Anjalankoskella Yhteiskouluntielle ja Rinnekaareen. Lisäksi suunniteltiin ja mitoitettiin Kurrenkujan, Ojapolun sekä Jokitien jätevesipumppaamot sekä erilaisia yksittäisiä johto-osuuksia. Verkostojen rakennussuunnittelu teetettiin kuntien kunnallisteknisissä osastoissa ja ulkopuolisilla konsulteilla. Verkostojen suunnittelukustannukset vuonna 21 olivat 25 euroa. Uusien viemäriverkostojen laaduntarkastusta ja kohteittain vanhojen viemäreiden saneeraussuunnittelua varten TV-kuvattiin viemäreitä. Verkkotietojärjestelmän puutteita korjattiin lisäämällä mittausta. Vesijohtoverkostomallien rakentamista Anjalankosken ja Pyhtään osalle jatkettiin vuoden aikana. Verkostoinvestoinnit LVI-tarkastus, Kotka Vesijohto- ja viemäriverkostoon liittyneiden kiinteistöjen tarkastukset Kotkassa on kertomusvuonna hoitanut rakennusvalvontaviraston palveluksessa oleva LVI-tarkastusinsinööri. Kiinteistöjen lvi-suunnitelmia toimitettiin kertomusvuoden aikana yhteensä 12 kpl. Tarkastuskäyntejä on työmaille suoritettu 285 kpl. Kymen Vesi Oy antoi vesihuollon liitoslausuntoja vuonna kpl. Kotkassa uutta verkostoa rakennettiin asuntoalueille mm. Hortolaan, Veikkolaan, Kaukolaan ja Etukylään. Pyhtäällä uuden verkoston rakentaminen aloitettiin Sammalkallion 1-vaiheen osalta Siltakylässä, Kouvolassa uutta verkostoa rakennettiin Rinnekaareen Inkeroisissa. Verkostoa saneerattiin Kotkassa Koivulassa Kotipolulla ja Anjalankoskella saneerausta jatkettiin Saviniemessä Heikintiellä ja Inkeroisissa Yhteiskouluntiellä. Vesijohdon sujutuksia tehtiin Mussalontien varressa Kotkassa ja Jokisillantiellä Myllykoskella. Verkostojen uudisrakentamiseen kohdistui kustannuksia 1,5 M ja verkostojen saneeraamiseen 1,9 M. LVI-suunnitelmat, - tarkastukset ja liitoslausunnot kpl (kpl/v) LVI-suunnitelmat LVI-tarkastukset Liitoslausunnot Vuoden aikana aloitettiin vesitornien saneeraukset Inkeroisten ja Myllykosken tornien ulkopuolisten betonipintojen korjauksella, joista kustannuksia kertyi 125. euroa. Yhtiölle valmistui Malminkiin uudet toimitilat joiden rakennusaikaisista muutoksista, muutosta ja kalustehankinnoista aiheutui menoja 515. euroa. Puhtaan veden verkoston seurantapisteitä rakennettiin yhteensä 4 kappaletta, kolme Kotkaan ja yksi Anjalankoskelle. Kustannuksia näihin kohdistui 1. euroa KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 25

14 Vesilaitos Talousveden laatu 21 Yksikkö KyVe verkosto Kaipiaisten verkosto Sippolan verkosto rajat Veden laatu Huom. Toimintakertomuksen teksteissä mainitulla Anjalankoskella tarkoitetaan entisen Anjalankosken kaupungin aluetta Kouvolassa. Veden hankinta Vuonna 21 hankittiin vettä yhteensä m. Pääosin talousvesi hankittiin Kymenlaakson Vesi Oy:ltä. Hankintaan käytettiin vuoden aikana 2,4 M ja hankittu vesimäärä oli m. Kymen Veden omilta pohjavedenottamoilta Kaipiaisissa ja Sippolassa pumpattiin vettä yhteensä m. Kaunissaaren omasta pohjavesikaivosta pumpattiin vettä 6 85 m. Vedenhankintakustannukset olivat,4. Veden laatua tarkkaillaan säännöllisesti osakaskuntien terveydensuojeluviranomaisten kanssa yhdessä laaditun valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Kymen Vesi Oy:n vesijohtoverkostosta otetaan useita vesinäytteitä viikoittain ja ne analysoidaan akkreditoidussa laboratoriossa. Pienempi osuus otetuista verkostovesinäytteistä on viranomaisvelvoitteisia ja suurempi osuus laitoksen omaa käyttötarkkailua. Talousveden kemialliset laatuvaatimukset eivät ylittyneet vuonna 21 kertaakaan. Yksittäisiä laatusuositusten ylityksiä oli pesäkkeiden lukumäärän osalta. Talousveden pesäkkeiden lukumäärässä ei tulisi olla epätavallisia muutoksia. Pesäkkeiden lukumäärä oli koholla (>1 pmy/ml) yhdessä näytteessä lokakuussa Kotkassa ja yhteensä kahdessa näytteessä Pyhtään verkostossa marraskuussa. Pesäkeluku oli koholla kiinteistöissä, joissa veden vaihtuvuus oli normaalia vähäisempää. Talousveden kohonneet pesäkeluvut saatiin normaalille tasolle verkostohuuhteluilla. Verkostoveden laatu täytti kaikki hyvälle talousvedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset joka puolella vesijohtoverkostoa. käyttäjien hyväksyttävissä Haju aistinvarainen ei huom./kloori ei huom ei huom. eikä epätavallisia muutoksia Maku aistinvarainen ei makua/kloori ei makua ei makua -II- Sameus FNU,,2 <, -II- Väriluku 5 <2,5 <2,5 -IIpH 7,8 7,7 8,1 6,5-9,5 Sähkönjohtavuus ms/m Rauta µg/l Mangaani µg/l 22 < < 5 Ammonium mg/l, <,2 <,2,5 Fluoridi mg/l 1, 1) 1,2 1,1 1,5 Kokonaiskloori mg/l,6 Vapaa kloori mg/l,4 Kokonaiskovuus o dh, 1) 4, 2) KMnO 4 - kulutus mg/l,6 <4 <4 2 Kloridi mg/l <4 25 Nitraatti mg/l 1) 5 Nitriittityppi mg/l,6 <, <,,15 Nitraattityppi mg/l,7 1,5 <,5 11, Sulfaatti mg/l 12 1) 25 Alumiini µg/l 44 1) 2 Natrium mg/l, 1) 2 Kadmium µg/l <,1 <,2 <,2 5, Kromi µg/l <2 <5 5 Kupari mg/l,,1 <,1 2, Lyijy µg/l <2 <5 <5 1 Nikkeli µg/l <4 <5 <5 2 TOC, org. hiilen kokonaismäärä mg/l 2,6 2,4 2,9 ei epätavallisia muutoksia Arseeni µg/l <1, 1) 1 Elohopea µg/l <,5 1) 1, Trihalometaanit yhteensä µg/l <4 <4 <4 1 Yksittäiset torjunta-aineet ei todettu 1) todettu,1 Atratsiini µg/l,1 DEA µg/l,6 DEDIA µg/l <,1 Heksatsinoni µg/l, BAM µg/l <,1 Propatsiini µg/l <,1 Pirimikarbi µg/l <,1 Spiroksamiini µg/l,5 Torjunta-aineet yhteensä µg/l ei todettu 1),1,5 Pesäkkeiden lukumäärä (22 o C, d) pmy/ml ei epätavallisia muutoksia E.coli pmy/1 ml Enterokokit pmy/1 ml Clostridium perfringens pmy/1 ml Koliformiset bakteerit pmy/1 ml Kyve verkosto = talousvesi Kotkassa, Pyhtäällä ja entisen Anjalankosken alueella Kouvolassa (pl. Sippola ja Kaipiainen) 1) mitattu Kuivalan tekopohjavesilaitokselta lähtevästä vedestä 2) vedenottamoilta lähtevän veden keskiarvo 1) 26 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 27

15 Veden jakelu Vesijohtoverkostoon liittyneitä kiinteistöjä oli vuoden lopussa Kotkassa kpl, Kouvolassa, Anjalankosken alueella 4 2 kpl ja Pyhtäällä 924 kpl. Verkostoon liittyneissä kiinteistöissä asuu arviolta 72 5 asukasta eli noin 95 % koko asukasmäärästä. Veden pumppaus verkostoon oli ja myyty vesimäärä m. Verkostoon pumpattu vesi, myyty vesi ja laskuttamaton vesi 1 m m. Yleisten vesipostien asiakkaita oli vuoden lopussa 29 kpl. Pumpattu vesi Myyty vesi Laskuttamaton vesi Yleinen vedenkulutus Laskuttamattoman veden (huuhtelut, palovesi, hukkavesi ym.) osuus verkostoon pumpatusta vedestä oli 22, %. Yleisen vedenkulutuksen määrä oli m. Laskuttamattoman veden %-osuus v erkostoon pumpatusta vedestä ,8% 18,4% 16,7% 15,4% ,6% 28 2,5% 29 19,7% 21 2,8% ,2% ,% Vesijohtoverkoston kunnossapito Vesijohtovuodot Vesijohtoverkoston putkivuotoja korjattiin Kotkassa 21 kpl, Anjalankoskella 14 kpl ja Pyhtäällä kpl. Vesijohtovuodot olivat pääosin teräs- tai valurautaputkissa. Merkittävin vuoto oli maaliskuussa Ratakadulla. Siitä aiheutui paineen aleneminen ja osittainen vesikatkos laajalla alueella. Muiden vuotojen vaikutukset olivat suppeampia. Vuotojen havaitsemisen ja paikallistamisen helpottamiseksi käynnistettyä projektia alueellisten mittausasemien ja valvontajärjestelmän hankkimiseksi on jatkettu. Järjestelmä on käytössä ja mittausasemia rakentamista jatketaan. Myynti kuluttajaryhmittäin m / osuus myydystä vedestä % Johtoverkostojen toimintahäiriöt kpl talousvesi teollisuusvesi osuuskunnat myyty vesi yht % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Viemärin toimintahäiriöt Vesijohtovuodot m Myyty vesi kuluttajaryhmittäin Osuuskunnat Teollisuusvesi Talousvesi m Ominaiskulutukset (L/AS/D) Kotkan tiedot L/AS/D Talousvesi Myyty vesi Pumpattu vesi Vesimittarikorjaamo Mittarikorjaamon tavoitteena on ollut suorittaa pienten vesimittarien (2-25 mm, omakotitaloissa) vaihdot noin 8 vuoden välein ja isojen (2-4 mm, kerrostaloissa) noin 6 vuoden välein. Suurkuluttajien sekä impulssimittarien ja omien kaivojen mittareiden vaihdot on suoritettu noin 4 vuoden välein. Tavoitteeseen ei kaikilta osin ole päästy. Tavoitteena on, että pääosa korjaamolle saapuvista mittareista tarkastetaan, mikäli ne eivät ole jäätyessään haljenneet tai muuten tuhoutuneet. Muutto, tarkastuslaitteiston huolto ja päivitys aiheuttivat pitkän katkon tarkastuksiin. Vuonna 21 asennettiin uusiin kohteisiin yhteensä 97 mittaria ja vaihdettiin 45 mittaria. Mittareita tarkastettiin 7 kpl ja romutettiin 498 kpl. 28 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 29

16 Viemärilaitos Viemäriverkosto Viemäriverkoston kokonaisvirtaama oli yhteensä m. Kokonaisvirtaama oli 1,9 milj m pienempi kuin edellisenä vuonna. Verkostossa ylivuotoon ohjattiin jätevettä yhteensä m ja Mussalon jätevedenpuhdistamolla etuselkeytyksen jälkeen mereen ohjattiin jätevettä yhteensä m. Jätevesiä puhdistettiin puhdistamoilla m. Mussalon jätevedenpuhdistamolle johdettiin Haminasta jätevettä yhteensä m. Laskutettu jätevesimäärä oli m. Kotkan jätevesiviemäriverkostosta on vielä noin 55,5 km eli noin 6,4 % vanhaa ja pääosin betoniputkista rakennettua sekavesiviemäriä. Anjalankosken ja Pyhtään verkostoissa sadevesiviemärien määrä on pieni. Alueilla, joilla sadevesiviemäröinti puuttuu, kiinteistöjen kuivatusvedet on johdettu pääosin avo-ojiin ja joissain määrin viemäriin. Suurten hulevesimäärien perusteella voidaan arvioida sekaviemärien osuuden olevan Anjalankoskella ja Pyhtäällä merkittävän osan verkostoista. Vanhempi sekaviemäriverkosto on varsin huonossa kunnossa, mikä näkyy verkoston toimintahäiriöinä ja runsaina vuotovesimäärinä. Viemäreitä kuormittavat runsaasti myös kiinteistöiltä tulevat perustusten kuivatusvedet ja sadevedet. Viemärisortumat ja tukokset Viemäriverkostoissa oli 15 vauriota tai toimintahäiriötä vuonna 21. Merkittävää vesistöjen tulvimista ei ollut. Laskuttamattoman jäteveden osuus viemäriverkoston kokonaisvirtaamasta % Kymen Vesi Oy Kotka Anjalankoski Pyhtää Haminan jätevesien osuus ei ole mukana vuotovesilaskennassa. Jätevesilaskutus kuluttajaryhmittäin teollisuus 1 m asuin- ja liikerakennukset osuuskunnat Hamina yhteensä % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % , 2.9 % % % % , 24.6 % % % % Jätevesiyksikkö Jätevesiyksikössä huolehditaan jäteveden pumppaamoiden ja puhdistamoiden toiminnasta eli jäteveden johtamisesta ja puhdistamisesta ennen vesistöön johtamista. Meillä on vain yksi Itämeri, joten me omalta osaltamme pidämme huolta siitä, että se säilyy tuleville polville entistä puhtaampana. Ympäristövaikutusten tarkkailu Ympäristövaikutusten seuranta tehdään ympäristöviranomaisten hyväksymien vesistö - ja velvoitetarkkailuohjelmien mukaisesti. Jätevedet analysoidaan akkreditoidussa tutkimuslaboratoriossa. Vesistöön johdettava kuormitus on puhdistamoiden merkittävin ympäristöindikaattori. Siihen liittyviä mitattavia suureita ovat muun muassa ph, sähkönjohtokyky, biologinen hapenkulutus, kemiallinen hapenkulutus, fosfori, typpi, kiintoaine ja enterokokit. Vesistötarkkailu sisältää meriveden fysikaalis-kemiallisen meriveden laadun tarkkailun sekä alueen biologisen tarkkailun mukaan lukien perifytontutkimukset Hamina Osuuskunnat Asuin- ja liiketalot, julkiset rakennukset Teollisuusvesi Pumppaamot Kymen Vesi Oy:n viemäriverkoston alueella on yhteensä 198 pumppaamoa. Kotkan alueella on 12 pumppaamoa, siirtolinjan pumppaamoita on 9 (Kotkan alueella 5 pumppaamoa ja Kouvolan, Anjalankosken alueella 4 pumppaamoa), Kouvolan ( Anjalankosken) alueella on 47 pumppaamoa ja Pyhtään alueella 19 pumppaamoa. Jätevedenpuhdistamot Mussalon jätevedenpuhdistamon laajennus ja saneeraus on valmistunut joulukuussa 29. Puhdistamolla puhdistetaan Kotkan, Haminan, Pyhtään ja Anjalankosken jätevedet. Anjalankosken alueen jätevedet, jotka eivät mahdu siirtolinjaan, voidaan vuotovesitilanteessa ohjata Huhdanniemen ja Halkoniemen puhdistamoille kemialliseen käsittelyyn ja sieltä edelleen vesistöön. Kouvolan Sippolan alueen jätevedet puhdistetaan Sippolan pienpuhdistamolla. KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 1

17 Jätevesimäärien kehitys puhdistamoittain Huhdanniemen ja Halkoniemen jätevedenpuhdistamot Sunila Mussalo Huhdanniemi Halkoniemi Sippola yhteensä Huhdanniemen ja Halkoniemen puhdistamot ovat kemiallisia laitoksia. Saostuskemikaalina käytetään liuosmaista polyalumiinikloridia noin 1 g/m. Itä-Suomen ympäristölupaviraston antaman ympäristölupapäätöksen mukaan siirtoviemärin käyttöönoton jälkeen Huhdanniemen ja Halkoniemen puhdistamoita ei saa käyttää jätevesien käsittelyyn ja vesistöön johtamiseen, lukuun ottamatta mahdollisia poikkeuksellisia häiriötilanteita tai runsaista vuotoja hulevesistä aiheutuvia siirtoviemärin teknisen kapasiteetin ylittymistilanteita. Huhdanniemen ja Halkoniemen ympäristöluvan tarkistus on käsiteltävänä Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. Huhdanniemen jätevedenpuhdistamon kautta kemiallisen käsittelyn jälkeen johdettiin jätevettä vesistöön yhteensä m. Puhdistamon käyntipäiviä oli yhteensä 86. Halkoniemen jätevedenpuhdistamon kautta kemiallisen käsittelyn jälkeen johdettiin jätevettä vesistöön yhteensä 16 5 m. Puhdistamon käyntipäiviä oli yhteensä 7. Huhdanniemen jätevedenpuhdistamon lupaehdot täyttyivät kaikkien kuormitustekijöiden suhteen. Valtioneuvoston asetuksen 888/26 ehdot täyttyivät kaikilta osin. Halkoniemen jätevedenpuhdistamon lupaehdot täyttyivät konsentraation osalta kaikkien kuormitustekijöiden suhteen, mutta reduktiovaatimus ei täyttynyt BOD:n, kiintoaineen ja COD- osalta. Valtioneuvoston asetuksen 888/26 ehdot eivät täyttyneet typen osalta. Vuotovesiaikana puhdistamolle tuleva jätevesi on niin laimeaa, että 9 % reduktiovaatimus on erittäin vaikea toteuttaa. Puhdistamokohtaiset lupaehdot ja niiden toteutuminen Vesistöön johdettavan jäteveden pitoisuusarvojen ja käsittelytehon prosentuaalisten arvojen lisäksi pitää valtioneuvosten asetuksen 888/26 mukaiset pitoisuuden ja käsittelytehon raja-arvot toteutua. Mussalon jätevedenpuhdistamo Mussalon jätevedenpuhdistamo on velvoitettu ilmoittamaan erikseen määriteltyjen yhdisteiden päästöt veteen Suomen kansallista PRTR- rekisteriä varten. Mussalon jätevedenpuhdistamo on typenpoistolla tehostettu biologis-kemiallinen rinnakkaissaostuslaitos. BOD7 atu CODcr kok. fosfori kiintoaine kok. typpi Huhdanniemi toteutuma lupaehto mg/l reduktio % mg/l reduktio % Halkoniemi toteutuma lupaehto mg/l reduktio % mg/l reduktio % 7 81 < > 7 BOD7 atu 1 7 < > 7 76 < 125 > 75 CODcr < 125 > 75,1 95 < 2 > 8 kok. fosfori,2 91 < 2 > < 5 > 9 kiintoaine < 5 > kok. typpi 2 12 Mussalon jätevedenpuhdistamon mitoitusarvot ovat seuraavat: keskivirtaama, q mit 5 8 m /d BOD-kuorma 15 5 kg/d fosforikuorma 17 kg/d typpikuorma 1 9 kg/d Itä-Suomen ympäristölupavirasto on antanut Mussalon jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen. Lupaehdot lasketaan neljännesvuosikeskiarvoina mahdolliset ohitukset, ylivuodot ja poikkeustilanteet mukaan lukien. Lähtevän jäteveden typpipitoisuus tulee toteutuva silloin, kun jäteveden lämpötila on suurempi o kuin 12 C. Typenpoiston reduktiovaatimus on Mussalo toteutuma lupaehto mg/l reduktio % mg/l reduktio % BOD7 atu 6 98 < 2 > 9 CODcr 55 9 < 125 > 75 kok. fosfori, 95 <,8 > 9 kiintoaine 7 98 < 5 > 9 kok. typpi 9 8 < 2 lämpötila on >12 tavoitearvo vuosikeskiarvona laskettuna. kun jäteveden Mussalon jätevedenpuhdistamon tulevasta ja lähtevästä jätevedestä on analysoitu haitta-aineet syksyllä 21. Lupaehdot täyttyivät kaikilla vuosineljänneksillä kaikkien kuormitustekijöiden suhteen. Valtioneuvoston asetuksen 888/26 ehdot täyttyivät kaikilta osin. Hakemus Mussalon jätedenpuhdistamon lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä mennessä. o C Sippolan jätevedenpuhdistamo Sippolan jätevedenpuhdistamo on biologis-kemiallinen aktiivilietelaitos, jossa fosfori saostetaan ferrosulfaatilla. Sippolan jätevedenpuhdistamon mitoitusarvot ovat seuraavat: keskivirtaama, q mit 25 m /d BOD-kuorma 4 kg/d fosforikuorma 1,6 kg/d Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on antanut ympäristölupapäätöksen. Lupaehdot lasketaan puolivuosikeskiarvona mahdolliset ohitukset, ylivuodot ja poikkeustilanteet mukaan lukien. BOD7 atu CODcr kok. fosfori kiintoaine Sippola toteutuma lupaehto mg/l reduktio % mg/l reduktio % 4, , kok. typpi 21 5 Lupaehdot toteutuivat kaikkien kuormitustekijöiden suhteen. Valtioneuvoston asetuksen 888/26 ehdot eivät täyttyneet typen osalta < 15 < 7 < 1, < 15 > 9 > 8 > 9 > 9 2 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21

18 Toiminta-alueen ulkopuolinen vesihuolto Vesihuolto-osuuskunnat Toiminta-alueen ulkopuolella Kotkassa, Kouvolassa (Anjalankoski) ja Pyhtäällä toimii tällä hetkellä yhteensä 25 vesihuolto-osuuskuntaa (vesi+viemäri) sekä vesiosuuskuntaa (vesi). Lisäksi olemassa olevien osuuskuntien laajennuksia on suunnitteilla tai rakenteilla. Vuonna 216 voimaan astuva jätevesiasetus on lisännyt osuuskuntien rakentamista haja-asutusalueilla. Omalta osaltaan liittymistä Kymen Vesi Oy:n verkostoon on mahdollistanut rakennettu Anjalankoski- Kotka siirtolinja. Liete Sako- ja umpikaivolietettä ajettiin Mussalon jätevedenpuhdistamolle m ja Huhdanniemen jätevedenpuhdistamolle m. Kymen Vesi Oy:llä ja Biovakka Suomi Oy:llä on voimassa oleva Mussalon jätevedenpuhdistamon lietteen jatkokäsittely- ja loppusijoitussopimus saakka. Mussalon jätevedenpuhdistamon kuivatun lietteen raskasmetallipitoisuudet alittivat MMM:n asetuksessa lannoitevalmisteista 24/11 mainitut suurimmat sallitut raskasmetallipitoisuudet. Biovakka Suomi Oy on käsitellyt Kymen Veden jätevesilietteitä vuonna 21 alihankkijansa toimipisteessä Kotkan Heinsuolla 1 21 tonnia ja Biovakan Turun biokaasulaitoksella on käsitelty tonnia. Yhteensä jätevesilietteitä on käsitelty tonnia. Biovakka Suomi Oy:n palvelu ei sisällä lietteen loppusijoitusta jätteenä, vaan lietteiden jalostamisen biokaasulaitoksella maanparannus- ja lannoitetuotteiksi sekä uudistuvaksi energiaksi. Biokaasulaitoksen jalostamat raaka-aineet ovat tuotteita, joiden hyväksynnästä vastaa Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira). Tuotteita voidaan hyödyntää pelto- ja metsälannoitteina. Lietteen käsittelykustannukset olivat ,19 /kuivattu lietetonni ja /kuivattu lietetonni. Lietteen määrä Lietteenkäsittelyn kustannukset tn Vesi- ja vesihuolto-osuuskunnat ovat vesihuoltolain mukaisia vesihuoltolaitoksia. Kaikki osuuskunnat ostivat talousvetensä Kymen Vesi Oy:ltä ja vesihuolto-osuuskunnat johtivat lisäksi jätevetensä Kymen Vesi Oy:n verkostoon. Vesihuolto-osuuskuntien viemäröinti on toteutettu pääasiassa kiinteistökohtaisiin pumppauksiin perustuvana paineviemärijärjestelmänä. Jokainen osuuskunta on Kymen Vesi Oy:lle yksi asiakas, jota laskutetaan osuuskunnan verkoston liitospisteessä/-pisteissä olevien vesimittareiden mukaan. Osuuskunnat omistavat verkostonsa ja vastaavat niiden kunnossapidosta. Osuuskunnat vastaavat myös verkostoihinsa liittyneiden kiinteistöjen laskutuksesta. Kuntien myöntämä avustus osuuskunnille ja vastaaville haja-asutusalueiden vesihuoltohankkeille kohdistui seuraaviin osa-alueisiin Kotkan alueella: Yleissuunnittelu, rakentamissuunnittelu ja tekninen neuvonta Runkojohtojen putkimateriaalit. Runkojohdoksi katsotaan kahden tai useamman kiinteistön johto. Maastotutkimukset Kymen Vesi Oy:n verkostoon tehtävät liitostyöt tarvikkeineen Runkojohtojen kartoitus talosulkuventtiiliin saakka Kouvolassa (Anjalankoski) ja Pyhtäällä kunnat maksavat osuuskunnille avustusta osuuskunnan toteutuneiden rakennuskustannusten perusteella. Kymen Vesi Oy:n verkostoon liittyneet vesihuolto-osuuskunnat ja niiden kulutukset 21 nimi Anjalan vesihuolto-osuuskunta Antinojan vesihuolto-osuuskunta Heinlahden vesiosuuskunta Hirvelän vesihuolto-osuuskunta Hurukselan vesihuolto-osuuskunta Juurikorven vesihuolto-osuuskunta Kaarniemen vesiosuuskunta Kiviniemen kartanoalueen vesiosuuskunta Kurjenniemen vesiosuuskunta Kymin vesihuolto-osuuskunta Ojanne Laajakosken vesihuolto-osuuskunta Länsi-Kymin vesihuolto-osuuskunta Länsikylän-Myllykylän vesihuolto-osuuskunta Marinkylän vesihuolto-osuuskunta Muhjärven vesihuolto-osuuskunta Myllykosken itäpuolen vesihuolto-osuuskunta Myllykosken yläpään vesihuolto-osuuskunta Pihkoon vesihuolto-osuuskunta Pohjois-Sippolan vesihuolto-osuuskunta Purolan vesiosuuskunta Romminkujan vesihuolto-osuuskunta Saksalanraitin vesiosuuskunta Siltakylän vesihuolto-osuuskunta Suljennon vesihuolto-osuuskunta Säkkijärven vesihuolto-osuuskunta Tavastilan vesihuolto-osuuskunta Väliväylän vesihuolto-osuuskunta Ylänummen vesiosuuskunta Yhteensä vesi [m /a] jätevesi [m /a] KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 21 5

19 Kymen Vesi Oy Malminginkatu KOTKA Puh. (5) 241 Mainos WooDoo 4/214

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kymen Vesi Oy. Toimintakertomus

Kymen Vesi Oy. Toimintakertomus Kymen Vesi Oy 212 Toimintakertomus Kymen Vesi Oy Toimintakertomus vuodelta 212 Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 212 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-1.12.212 Tilinpäätös Vuosikertomus

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

LASKUTTAMATTOMAN JÄTEVEDEN OSUUS VIEMÄRIVERKOSTON KOKONAISVIRTAAMASTA % 80 70 60 50 40 30 Kymen Vesi Oy 20 Kotka Anjalankoski Pyhtää 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 Jätevesiyksikkö Jätevesiyksikössä huolehditaan

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 2014 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2014 Tilinpäätös.

Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 2014 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2014 Tilinpäätös. Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 214 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-1.12.214 Tilinpäätös Vuosikertomus Organisaatio ja henkilöstö Kymen Vesi Oy:n organisaatio ja eri yksiköiden

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Kymen Vesi Oy TOIMINTAKERTOMUS 2010

Kymen Vesi Oy TOIMINTAKERTOMUS 2010 Kymen Vesi Oy TOIMINTAKERTOMUS 21 Kymen Vesi Oy Toimintakertomus vuodelta 21 Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 21 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-1.12.21 Tilinpäätös Vuosikertomus

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös 2013 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA V. 2013 Yleistä Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemärilaitosten toiminnan kirkonkylässä

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030 Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 212-23 Juuan kunnan vesihuoltolaitokselle on laadittu liiketaloudellinen analyysi ja kehitysennuste vuoteen 23 saakka.

Lisätiedot

T A S E K I R J A 31.12.2014

T A S E K I R J A 31.12.2014 T A S E K I R J A 31.12.2014 Inarin Lapin Vesi Oy Y-tunnus 0644614-2 Kotipaikka: Inari Säilytä 31.12.2024 asti Inarin Lapin Vesi Oy Sisällysluettelo Tilikausi 01.01.2014-31.12.2014 Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2010 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:stä Total Kiinteistöpalvelut Oy on 100 prosenttisesti Jyväskylän kaupungin omistama yhtiö

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi 15:19 20.08.2013 Sivu 1 1 VASTAAVAA 10 PYSYVÄT VASTAAVAT 100 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 1030 AINEETTOMAT OIKEUDET 1030 Aineettomat oikeudet 1 1003 1 0 Ei N 3 650 1050 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 1050 Muut

Lisätiedot