Total Kiinteistöpalvelut Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Total Kiinteistöpalvelut Oy"

Transkriptio

1 Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus

2 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:stä Total Kiinteistöpalvelut Oy on 100 prosenttisesti Jyväskylän kaupungin omistama yhtiö ja osa Jyväskylän kaupunkikonsernia. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin Yhtiön toimialana on tuottaa itse tai tytäryhtiöidensä välityksellä kiinteistö- ja toimitilapalveluita, rakentamis- ja suunnittelupalveluita, logistiikkapalveluita sekä vartiointi- ja turvapalveluita. Lisäksi yhtiö tuottaa tilaajien ydinliiketoimintaan liittyviä palveluita ja harjoittaa henkilöstövuokrausta sekä kiinteistöalan konsultointia. Yhtiö voi omistaa, hallita ja myydä tontteja, kiinteistöjä, liike- ja huoltotiloja sekä osakkeita ja arvopapereita. Yhtiön tuotannon toimitilat sijaitsevat Pajatie 2:n, Hannikaisenkatu 22:n ja Salmirannantie 3:n kiinteistöissä. Hallinnon tilat toimivat osoitteessa Hannikaisenkatu 20, Matkakeskuksen kiinteistössä. Olennaiset tapahtumat tilikaudella 2008 Tilikauden liikevaihto oli ,49 ja liiketappio ,67. Liikevaihdon kasvu oli 7,7 % ja kasvu ylitti budjetoidun tavoitteen. Yhtiön toimintavuoden tappio johtui erityisesti rakentamisen tuotannon keskittymisestä pienempiin rakennuskohteisiin ja kunnossapitoon. Uuden konseptin mukaisia volyymiasiakkaita saatiin hyvin. Niiden toiminnalliset vaikutukset suuntautuvat lähivuosille. Uusien asiakkaiden hankinta eri palvelusektoreilla onnistui hyvin. Asiakkuuksien vaikutus tulokseen on käynnistymisvuotta pitkäaikaisempi. Yhtiön Rating Alfa -luottokelpoisuusluokitus on parasta AAA tai AA+ tasoa. Keskeisin tulevien vuosien toimintaan vaikuttava kehityshanke oli entisen Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden yhtiön toimintaan liittyvän henkilöstön ja tuotannon siirtyminen vuoden 2009 alusta yhtiöön. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Omistajan organisointijärjestelyt ja lisääntyvä uusasiakashankinta kasvattavat liikevaihtoa arvion mukaan 37 %. Arvion mukaan henkilöstön kasvu vuoteen 2008 verrattuna on 33 %. Yhtiö on laatinut henkilöstökehitystä varten erillisen suunnitelman. Yhtiön vuoden 2009 keskeisin taloudellinen tavoite on kattaa toimintavuoden aikana syntynyt tappio. Tappion kattamiseksi yhtiö on laatinut suunnitelman ja asettanut tavoitteet erillisille toimenpiteille. Toiminnan laajentuessa tulevaisuudessa käyttöomaisuuden kasvua hallitaan osin myös leasingrahoituksella. Vuoden 2009 aikana yhtiön pääasiallisille toimisto- ja tuotantotiloille saadaan toimiva, keskitetty ratkaisu. Sopimukset tiloja varten on jo tehty. Tutkimus- ja kehitystoiminta Toimintavuotena yhtiön koko toimintaa koskeva laatujärjestelmä sertifioitiin. Sertifiointi kattaa siivous-, turva-, rakentamis-, talonsuunnittelu-, logistiikka-, kiinteistönhoito ja -huolto-, aula-,

3 vahtimestari-, konsultointi- ja koulutuspalvelut. Sertifikaatti sisältää vaatimukset laadunvarmistus- ja ympäristönhallintastandardista sekä täyttää työ-, terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Sertifikaatin lisäksi Total Kiinteistöpalvelut Oy on oikeutettu käyttämään Suomalaisen Työn Liiton myöntämää avainlippua. Avainlipun tarkoituksena on viestiä kuluttajille ja asiakkaille, että tuotettu palvelu tai tuote on kotimainen. Yhtiön keskeinen kehitystoiminnan tavoite on sopeutua uuteen toimintaympäristöön ja organisaatiota koskeviin muutoksiin. Tähän liittyen yhtiössä on meneillään useita vuodelle 2009 jatkuvia kehitysprojekteja. Toiminnan riskit Strategiset Valtaosa nykyisistä omistajan kanssa solmituista palvelusopimuksista päättyy kilpailuttamiseen 2-5 seuraavan vuoden aikana. Mahdollista sopimusten päättymiseen liittyvää riskiä hallitaan hankkimalla korvaavia asiakkaita sekä toteuttamalla joustavaa henkilöstösuunnittelua. Operatiiviset Ammattitaitoisesta henkilöstöstä tulee olemaan vajetta. Riskiä hallitaan hyvällä henkilöstöpolitiikalla ja yhtiön tarjoamilla koulutus- ja kehitysmahdollisuuksilla. Palveluihin sisältyviä kausivaihteluita hallitaan ei kriittisten toimintojen osalta ostopalveluilla. Tuotantotoiminnan riskejä vastaan on vakuutus 2,0 M saakka vahinkovakuutusyhtiössä. Tunnusluvut Talouden tunnusluvut Henkilöstön tunnusluvut v v Liikevaihto Liikevaihdon muutos 7,7 % 0 % Liikevoitto / - tappio Liikevoitto / - tappio %:a liikevaihdosta - 1,8 % 0,0 % Oman pääoman tuotto-% - 20,5 % 3,6 % Omavaraisuusaste -% 30,0 % 32,2 % v v Henkilömäärä 299 henk 295 henk Palkat ja palkkiot

4 Ympäristöasiat Total Kiinteistöpalvelut Oy:llä on marraskuusta 2008 asti ollut sertifioitu ISO standardin mukainen ympäristöjärjestelmä, joka on osa EU:n asetukseen perustuvaa EMAS-järjestelmää. Ympäristöjärjestelmä on systemaattinen tapa kehittää ympäristöasioiden hallintaa ja ympäristönsuojelutoimien tuloksellisuutta. Ympäristöjärjestelmämalli auttaa yhtiötä osoittamaan ympäristöasioidensa hyvää hoitoa sekä kehittämään ympäristönsuojelunsa tasoa edelleen. Ympäristötavoitteet asetetaan yhtiössä vuosittain ja toteutetaan vastuualuekohtaisina ympäristötoimenpiteinä. Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle että tilikauden tappio kirjataan Tilikausien voitto/tappio -tilille. Yhtiön osakkeet Yhtiön osakepääoma on ja se jakautuu 10 osakkeeseen. Osakepääoman omistaa Jyväskylän kaupunki. Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat Yhtiön ylin päättävä elin on yhtiökokous. Yhtiökokous on pidetty Yhtiön toimitusjohtajana toimii Reijo Kujala. Yhtiön hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä vastaa hallitus, jossa on seitsemän jäsentä. Tilikaudella 2008 hallituksen jäseninä toimivat: Jari Blom, puheenjohtaja Jukka Juusela, varapuheenjohtaja Kaija Haapsalo Jaakko Selin Pirjo Salmi Kaija-Leena Kaijaluoto Markku Sveins Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 11 kertaa. Yhtiön tilintarkastajina toimivat Oy Audiator Yhtiötarkastus Oy ja Ernst & Young Oy.

5 Tuloslaskelma Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,06 Liiketoiminnan muut tuotot , ,14 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana , ,69 Varastojen lisäys tai vähennys , ,05 Ulkopuoliset palvelut , , , ,00 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,61 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,12 Muut henkilösivukulut , , , ,00 Poistot ja arvonalentumiset Suunitelman mukaiset poistot , , , ,37 Liiketoiminnan muut kulut , ,49 LIIKEVOITTO/-TAPPIO , ,34 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot 0,00 0,00 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,62 Korkokulut ja muut rahoituskulut -813, ,74-2, ,63 VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,97 Satunnaiset kulut ,83 0,00 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,97 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys/vähennys , , , ,74 Tuloverot 2 947, ,22 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO , ,01

6 Tase 3 Tase Vastaavaa Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot , ,53 Muut pitkävaikutteiset menot , ,41 0, ,53 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , , , ,31 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,84 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Keskeneräiset tuotteet , ,91 Valmiit tuotteet/tavarat , , , ,49 Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset 720,00 720,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,66 Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä 0, ,00 Muut saamiset 0,00 614,40 Siirtosaamiset , , , ,74 Rahat ja pankkisaamiset , ,56 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,79 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,63 4 Tase Vastattavaa Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) ,01 0,00 Tilikauden voitto , ,01 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,01 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , , , ,74 PAKOLLISET VARAUKSET LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Saadut ennakot , ,31 Ostovelat , ,72 Muut velat , ,00 Siirtovelat , ,85 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHT , ,88 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,88 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,63

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2012 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Tammervoima Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Urakointi O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Tammerkosken Energia Oy

Tammerkosken Energia Oy Tammerkosken Energia Oy Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Konsernirakenne Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat on toiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat kaupungin liikelaitoksena toimiva

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2013

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2013 WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2013 oli suurten muutosten aikaa. Viitasaaren kaupunki perusti 8.10.2012 uuden osakeyhtiön, Viitasaaren Vesi Oy:n, ja siirsi

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös

Toimintakertomus ja Tilinpäätös Toimintakertomus ja Tilinpäätös LIIKETOIMINNAN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 Eduskunnan päätösten toteutuminen Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet Metsähallitus hoiti

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 1.1. Sivakka-yhtymä Oy 3 1.2. Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 Sivakka-yhtymä Oy 3 Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt 5 4. Talous

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003 TASEKIRJA TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 Sivakka-yhtymä Oy 3 Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt 5 4. Talous

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS

INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2012 INTERAVANTI LYHYESTI Interavanti Oyj on kiinteistösijoitusyhtiö, joka on pääasiallisesti keskittynyt liike-, teollisuus- ja varastotilojen vuokraamiseen, rakentamiseen ja

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilinpäätös ja toimintakertomus Tilinpäätös ja toimintakertomus HYY Yhtymän vuosi 2013 Toimintakertomus 2 Sisältö Toimintakertomus Tilinpäätös Toiminta tilikaudella 4 Tuloslaskelma 13 Liikevaihto ja tulos 4 Tase 14 Kiinteistöt 4 Majoitus

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 13 TULOSLASKELMA 14 TASE 15 RAHOITUSLASKELMA 16 LIITETIEDOT 17 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA

Lisätiedot