VUOSIKERTOMUS 2009 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2009 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2009 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ 1

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 JÄÄNMURTOPALVELUT 6 VÄYLÄPALVELUT 8 LAUTTALIIKENNE 10 OFFSHORE-PALVELUT 12 HENKILÖSTÖ 14 TEKNIIKKA JA HANKINNAT 16 TURVALLISUUS 18 YMPÄRISTÖ 20 HALLITUS JA JOHTORYHMÄ 22 TILINPÄÄTÖS LAIVASTO 38 3

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Tappiollisen tuloskehityksen johdosta liikelaitoksessa toteutettiin säästöohjelma painottuen henkilöstökustannusten osuuden vähentämiseen suhteessa liikevaihtoon. Loppuvuonna solmittu sopimus European Maritime Safety Agencyn (EMSA) kanssa avaa uusia ovia. Jäänmurto- ja öljyntorjuntaosaamisemme yhdistetään uudeksi palveluksi, jossa konventionaalinen jäänmurtaja toimii aiempien tehtäviensä ohella myös öljyntorjunta-aluksena. Kun tähän liitetään myös offshore-osaamisemme, havaitaan palveluosaamisemme olevan ainutlaatuista maailmassa. Yksi aikakausi päättyi , kun Varustamoliikelaitoksen jäänmurto-, offshore- ja lauttaliikennetoiminnot siirtyivät uuteen Arctia-konserniin ja väyläpalvelut Meritaito Oy:hyn Liikelaitosmuotoinen toiminta alkoi vuonna Liikelaitoskaudella jäänmurron laatukriteerit on täytetty hyvin ja jäänmurrosta johtuvaa väylämaksurasitetta on kyetty alentamaan. Vuosi 2009 oli liikelaitokselle taloudellisesti vaikea. Liikevaihto väheni merkittävästi edellisvuodesta jääden 48,3 miljoonaan euroon. Liiketappio oli 6,4 miljoonaa euroa, mitä ei voida pitää tyydyttävänä tuloksena edes vallinneessa vaikeassa kansainvälisessä taloustilanteessa. Merenkulkulaitoksen talvimerenkulun yksikön kanssa, virastouudistuksen jälkeen, lukien Liikenneviraston, kesäkuussa 2009 solmittu jäänmurtopalvelusopimus vei toimintjamme askeleen lähemmäksi kokonaispalvelumallia. Leudohkon talven johdosta jäänmurron palveluntarve jäi kohtuullisen vähäiseksi. Liikevaihdon väheneminen johtui edellisen lisäksi erityisesti kansainvälisen talouskehityksen seurauksena tapahtuneesta nopeasta öljy- ja offshoremarkkinoiden kuivumisesta sekä rahtausmarkkinoille kehittyneestä ylikapasiteetista. Lauttaliikenne- ja väyläpalvelutoimintojen tuloskehitys oli edellisvuosien tasolla. Lauttaliikenteen palveluiden tarve kasvoi kansainvälisestä talouskehityksestä huolimatta. Palvelut tulivat maksuttomiksi loppukäyttäjälle , minkä odotetaan kasvattavan henkilöja ajoneuvomääriä kesäkaudella Liikelaitoksen hallitus linjasi kesällä 2009 keskeiseksi strategiseksi tavoitteeksi suomalaista varustamoelinkeinoa vastaavan työvoimakustannustason. Tämän tavoitteen toteuttamisella varmistamme kilpailukykymme kaikissa liiketoimintamuodoissamme. Suuret kiitokset koko Varustamoliikelaitoksen henkilökunnalle vuoden aikana tehdystä työstä asiakkaidemme parhaaksi. Esitän lämpimät kiitokseni myös kaikille asiakkaillemme ja palveluidemme loppukäyttäjille sekä laajalle kumppaniverkostollemme hyvästä yhteistyöstä ja meitä kohtaan osoitetusta luottamuksesta. Aiomme olla osaavia, palvelevia ja tehokkaita myös seuraavina vuosina. Kilpailukykyisenä toimijana palvelemme Suomen saariston yhteysalustarpeita uusilla kokonaispalvelukonsepteilla. Tulevaisuuden tarpeita peilaavat palvelu- ja tuoteinnovaatiot vievät meidät kanssanne johtavaksi Itämeren jäänmurtopalveluiden kumppaniksi sekä arktisten ice management- sekä offshore-palveluiden toimittajaksi. Tero Vauraste 4

5 5

6 JÄÄNMURTOPALVELUT VAHVOJA PERINTEITÄ JA UUSIA INNOVAATIOITA Jäänmurtopalvelut mahdollistavat Suomen merenkulun toimivuuden myös talvella, haastavissa jääolosuhteissa. Tulevaisuudessa jäänmurtopalvelut tarjoavat myös öljyntorjuntavalmiutta Euroopan meriturvallisuusvirastolle. Jäänmurtoa tehdään Suomessa JM Voimalla, JM Urholla, JM Sisulla, JM Otsolla ja JM Kontiolla. Tarvittaessa jäänmurtopalvelut tarjoaa asiakkaalleen murtoa myös kolmella monitoimijäänmurtajalla MSV Nordicalla, MSV Fennicalla ja MSV Botnicalla. UUSI JÄÄNMURRON SOPIMUS JA JÄÄNMURRON AVAUS ÖLJYNTORJUNTAAN Merenkulkulaitos ja Finstaship uusivat kesäkuun 5. päivänä 2009 sopimuksen jäänmurtotehtävistä. Sopimus on voimassa kaksi vuotta, jonka jälkeen käytettävissä on vielä kaksi yksivuotista optiota. Sopimus käsittää viisi perinteistä murtajaa sekä kaksi monitoimimurtajaa. Sopimuksen ulkopuolelle jäi monitoimimurtaja Botnica, jota voidaan näin rahdata muille asiakkaille myös tulevina talvina. Muutoksena edelliseen sopimukseen on tullut monitoimimurtajien osalta valmiusajat. seuraksi Perämerelle lähti vielä tammikuun puolella jäänmurtaja Sisu, Helmikuussa Merenkulkulaitos tilasi valmiudesta jäänmurtoon JM Voiman, joka avasi Suomenlahden jäänmurron palvelualueen. Myös MSV Fennican toiminta-alueena oli aluksi Suomenlahti ja myöhemmin eteläinen Perämeri. JM Urho lähti helmikuussa murtamaan jäätä Perämerelle. MSV Fennican operointi kesti Merenkulkulaitoksen kanssa tehdyn sopimusmuutoksen mukaisesti 30 päivää, eikä toista monitoimimurtajaa kutsuttu Suomeen. Ensimmäiset murtajat palasivat Katajanokalle huhtikuussa ja kauden päätti viimeisenä jäänmurtajana Kontio Operointipäiviä kalenterivuodelle 2009 kertyi 523 kappaletta, joista 20 operointipäivää tuli joulukuussa 2009 (JM Kontio, JM Otso sekä JM Urho) ja murtajia oli liikenteessä yhteensä kuusi kappaletta. Jäänmurron liikevaihto oli vuonna ,1 miljoonaa euroa. Itämeren talvi luokiteltiin leudoksi, laajin jääpeite saavutettiin jolloin se kattoi km². Marraskuussa 2009 Finstaship allekirjoitti Euroopan meriturvallisuusviraston, EMSA:n, kanssa sopimuksen öljyntorjuntavalmiudesta pohjoisella Itämerellä. Sopimus on kolmevuotinen, ja jäänmurtaja Kontio valittiin öljyntorjuntavalmiusalukseksi. Sopimuksen arvo on n. 4 miljoonaa euroa. Muutostöiden jälkeen JM Kontio pystyy keräämään tankkeihinsa n m³ öljyistä vettä. TALVEN KULKU OLI LEUTO Vaikka jäänmurtokausi alkoikin edellisvuoden puolella, oli vuoden alkaessa vain yksi murtaja liikenteessä, jäänmurtaja Otso. Talvea ei näyttänyt aluksi tulevan lainkaan, mutta seuraava sinivalkoinen jäänmurtajamme Kontio lähti matkaan JM Otson ja JM Kontion AVAINLUVUT Liikevaihto milj. 20,1 20,3 Operointipäivät

7 NO BLAME No blame tarkoittaa suomeksi lyhyesti, ettei syyllistetä. Turvallisuuden alalla se ilmenee poikkeamien tutkimisena, niiden syiden pohtimisena sekä virheistä oppimisena, ilman että syyllistetään ketään, vaikka taustalla sattuisi olemaan inhimillinen virhe. Tämä saattaa kuulostaa hiukan teoreettiselta, tai lattealta, mutta oikein ajateltuna ja käytettynä siinä on ideaa ja voimaa. Kaikkein tärkeintä no blame -kulttuurissa on uusien asioiden oppiminen vanhoista virheistä. Miksi ei hyödyntää virheitä, jotta oppisimme niistä jotain hyvää? Keskeisenä työkaluna no blame -kulttuurin edesauttamiselle turvallisuuden sisällä on raportointi. Mitä enemmän raportoidaan, sen paremmin tuodaan esille erilaisia epäkohtia tai vain mahdollisia epäkohtia. Kun epäkohdat on tuotu esille, voidaan niitä tutkia ja analysoida. Lopuksi opitaan jotain ja jaetaan tietoa kaikille sitä tarvitseville. Tiedon jakaminen onkin toinen erittäin tärkeä työkalu, eikä vain turvallisuuden osalta tämän varmasti kaikki tunnustavat. Jäänmurrossa no blame -kulttuuri ja raportointi näkyvät jo turvallisuuspuolella kasvavana raportointina, joka on huomattu vilkkaan kauden alettua. Poikkeamaraportteja on tullut runsaasti. Toivoisimme jäänmurrossa jatkossakin vilkkaan raportoinnin jatkumista, sekä vuorovaikutuksen kasvamista meri- ja maahenkilöstön välille. Viimeisin on ratkaisevassa asemassa, kun yritämme yhdessä jatkaa ja kehittää no blame -kulttuuria. Atso Uusiaho 7

8 VÄYLÄPALVELUT TEHOKKAASTI KOHTI SUURTA MUUTOSTA Väyläpalvelut -liiketoimintayksikkö rakentaa merenkulun infraa, murtaa jäätä Saimaalla, toimii tukialuksina rakennustöissä ja pitää yllä Suomen öljyntorjuntavalmiutta. Väyläpalveluilla on yhdeksän alusta, MS Seili, MS Letto, MS Linja, MS Sektori, MS Kummeli, ja MS Oilit 1-4. Kaikki alukset on varustettu sisäänrakennetuilla öljyntorjuntalaitteilla, ja osa niistä voidaan tämän lisäksi varustaa talvikeräykseen soveltuvilla laitteilla. MS Linjan liikkeelle Kalajoelle siellä tapahtuneen onnettomuuden vuoksi. Kaikeksi onneksi onnettomuusalus saatiin nopeasti irti, eikä öljyonnettomuuden uhka toteutunut. Myös MS Sektorin rahtaus Viron Merenkulkulaitokselle jatkui hyvin ja aluksella on ollut paljon operointipäiviä. VOITOLLINEN VUOSI KEVENSI SIIRTYMISTÄ MERITAITO OY:HYN Kokonaisuudessaan yksikön ja alushenkilöstön yhteiset ponnistukset palkittiin, ja yksikkö tuotti ensimmäistä kertaa siirtymäkauden loppumisen jälkeen positiivisen tuloksen. Toiminta on yhdessä saatu muokattua tehokkaaksi ja tästä asemasta on hyvä lähteä jatkamaan uuden valtion yhtiön MeriTaito Oy:n liiketoimintayksikkönä. OILIEN VUOSI Vuosi alkoi Saimaan jäänmurrolla samoin kuin edellisvuonna. Jäätä murtamassa olivat MS Kummeli ja MS Letto. Jäänmurron päätyttyä MS Kummeli jäi aluksi Savonlinnaan ja MS Letto siirtyi Katajanokalle. Jonkin aikaa jäänmurron päätyttyä MS Kummeli jouduttiin kuitenkin kutsumaan hätiin meren puolelle, Kotkan saaristoon, toimimaan yhteysalukseksi. MS Oili 1 oli Merenkulkulaitoksen rahtaamana melkein koko vuoden toteuttaen vaihtelevia rakennustöitä pitkin Suomenlahtea. MS Oili 4 puolestaan rahdattiin syyskesällä tukialukseksi Nahkiaisen majakalle, ja syksyn kuluessa se hoiti kuljetuksia myös Rajavartiolaitokselle. Kulunutta vuotta leimasivat pienten ja näppärien alusten vetovoima. MS Seilin työt painottuivat kesäkauteen, varsinaiseen sesonkiin ja se suoritti poijujen siirrot ja vaihdot Itäisellä Suomenlahdella. Linjan pääkone uusittiin talvella, ja kesällä sillä tehtiin perinteiseen tapaan poijutöitä Selkämerellä. Joulukuussa 2009 Suomen Ympäristökeskus hälytti AVAINLUVUT Liikevaihto milj. 4,1 4,8 Operointipäivät

9 9

10 LAUTTALIIKENNE LEUTO TALVI SUOSI LIIKENNETTÄ Yhteys- ja lautta-aluksemme olivat koko vuoden säännöllisessä liikenteessä kauden 2009, kuitenkin poislukien MS Antonia, joka liikennöi ainoastaan kesäkauden Rengastiellä ja MS Falkö joka toimi vara-aluksena telakointien ja huoltojaksojen aikana. Leudon talven vuoksi reiteillä ei esiintynyt liikennekatkoja. Saariston yhteysalusreiteistä kilpailutettiin Iniön lisäreitti, missä liikennöi MS Jurmo II. Kilpailutus kuitenkin keskeytettiin, koska muita liikenteeseen sopivia aluksia ei ollut tarjolla. Tilaaja lunasti reittiä koskevan vuoden mittaisen sopimusoption alkaen MATKUSTAJA- JA AJONEUVOMÄÄRÄT Aluksemme kuljettivat vuoden aikana yhteensä matkustajaa, mikä on 3,9 % enemmän kuin edellisenä vuonna sekä ajoneuvoja kpl. Lisäystä edelliseen vuoteen 7,5 %. SUUNNITELMIA JA MUUTOKSIA LAIVASTOSSA Kuljetuslautta MS Ursus (rak. 1979) myytiin kotimaiselle ostajalle. Syynä myyntiin oli aluksen raskaan kulurakenteen myötä heikko kannattavuus ja käyttöaste. Vanhimpia yhteysaluksia korvaamaan on suunniteltu uusi aluskonsepti joka voisi myös tarvittaessa toimia öljyntorjuntatehtävissä. Konsepti oli mukana TEM:n telakkatukityöryhmässä, missä se katsottiin tärkeäksi ja toteuttamiskelpoiseksi hankkeeksi. AVAINLUVUT Matkustajia Ajoneuvoja Liikevaihto milj. 7,7 7,0 10

11 11

12 OFFSHORE-PALVELUT TALOUDEN RISTIAALLOKOSSA LUOVIMISTA Vuosi 2009 oli erittäin haasteellinen, sillä 2008 alkanut offshore-markkinoiden alamäki jatkui vuoden 2009 alkupuolella ja Pohjanmeren rahtitasot putosivat merkittävästi. Voimakkaasta aallokosta huolimatta onnistuimme haasteellisen kevään aikana saamaan rahtauksia kaikille aluksille vuoden loppupuoliskolle sekä myös merkittäviä askeleita arktisten projektien suhteen. Vuoden 2008 vuosikertomuksessa arviomme, että offshore-työt siirtyvät yhä syvemmälle, kylmempiin olosuhteisiin ja kauemmas. Vuoden aikana MSV Nordica operoi Angolan vesillä ja MSV Fennica puolestaan osallistui jääkokeisiin Jäämerellä lähellä Huippuvuoria. MSV Botnicalle ja MSV Nordicalle vuona 2010 asennettavat uudet nosturit mahdollistavat työskentelyn jopa 3000 metrin syvyydessä. MSV Botnica rahdattiin Saipem Energy Services sukellustukialukseksi ja MSV Botnica suuntasi Välimerelle. Aivan uusi aluevaltaus Välimeri ei ole, mutta MSV Botnican rahtaus on ensimmäinen pitkäaikainen työ Välimeren alueella. Välimeren rahtauksen mahdollisti uusi jäänmurtosopimus, joka kattaa ainoastaan kaksi monitoimialusta mahdollistaen näin MSV Botnican rahtauksen talven aikana. OVMSA OVMSA eli Offshore Vessels Management and Self Assessment on uusi, tällä hetkellä tankkerimaailmassa käytössä oleva varustamon johtamistyökalu. OVMSA:n tarkoitus on itsearvioinnin avulla helpottaa turvallisemman toiminnan kehittämistä ja helpottaa nykytilan kartoittamista, sekä toiminnan ohjausta. Se antaa työkaluja myös muutoksen hallintaan. OVMSA-kehitystyö tulee jatkumaan vuodenvaihteen ylitse Arctia Shippingin, Arctia Offshore- ja Arctia Icebreaking -yhtiöissä. OVMSA sovitetaan yhteen nykyisen ISM koodin kanssa ja se tuo muutoksia esimerkiksi poikkeamaraporttien käsittelyyn. Poikkeamien raportoinnissa varsinkin läheltä piti tilanteiden raportointien esille tuomat tapahtumat ja tämän tiedon oikea jakaminen luo meille edellytykset entistä turvallisempaan toimintaan toimintaympäristössämme, jossa terveys-, turvallisuus- ja ympäristönäkökohdille esitetään yhä tiukempia vaatimuksia. Ari Malmi KATSE HORISONTISSA Alkuvuoden synkistä näkymistä huolimatta MSV Nordicalle toteutettiin DP (Dynamic Positionig) järjestelmien uudistus 15-vuotistelakointien yhteydessä. MSV Nordica telakoitiin Hampurissa alkuvuodesta. MSV Fennicalle DP-järjestelmien uudistus suoritettiin telakoinnin yhteydessä Naantalissa marras-joulukuussa Merkittävä turvallisuus- ja laatuprojekti OVMSA (Offshore Vessel Management Self Assessment) aloitettiin vuoden 2009 aikana. OVMSA- turvallisuusjohtamisjärjestelmä on käytössä tankkeritoiminnassa ja se tullee vaatimukseksi myös Offshore-töihin. Sen käyttöönotto parantaa kilpailukykyämme tulevaisuudessa niin offshore- kuin jäänmurtoliiketoiminnassammekin. AVAINLUVUT Liikevaihto milj. 17,0 28,6 Operointipäivät

13 13

14 HENKILÖSTÖ OSAAMISTA JA JOUSTOA Finstashipin henkilöstö on osaavaa ja ammattitaitoista. Pitkät perinteet jäänmurrossa, monimuotoiset tehtävät arktisissa toiminnoissa ja saariston infrassa ovat vaatineet monipuolisen ja tehokkaan henkilöstön. Muuttuvissa olosuhteissa henkilöstö on osoittanut pätevyytensä joustaen ja tehden töitä hyvinkin erilaisten alusten kanssa. Samat henkilöt voivat työskennellä ensin talvella jäänmurtajalla pohjoisessa murtaen jäätä ja koordinoiden alusliikennettä ja siirtyä sitten kesäksi yhteysaluksella kuljettaen matkustajia ja ajoneuvoja Turun saaristossa. Tai ollen töissä kevättalvella offshore -aluksella, aluksen ollessa tukialuksena sukellustöissä ja kesällä rakennustöissä väylähoitoaluksella, joka on varustettu öljyntorjuntalaitteistolla. SUOSITUIMMAT KURSSIT 2009 (osanottajamäärä/henkilöä) BNS refresh 60 HLO refresh 48 K-Pos, K-Chief 39 IATA DGR (Dangerous Goods) 31 Trukkikortti 18 Lääkintäkurssi kansipäällystölle 13 HAASTEITA JA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA Vuosi 2009 oli merkityksellinen vuosi monella eri saralla. Jo alkuvuodesta vaikeutunut markkinatilanne vaatii henkilöstöltä yhteistyötä ja joustoa. Sitä myös löytyi. Henkilöstön kanssa päästiin omistajan asettamiin säästötavoitteisiin. Oman haasteensa vuodelle aiheutti kesällä annettu vahvistus liikelaitoksen yhtiöittämisestä vuodenvaihteessa. Yksi liiketoimintayksikkö (väyläaluspalvelut) päätettiin siirtää tässä yhteydessä toiseen perustettavaan valtion yhtiöön ja jäljelle jäävät toiminnot järjesteltiin uudelleen konsernirakenteeksi. Myös Lauttaliikennepalveluiden sijoituksesta käytiin runsaasti keskustelua. Muutoksen keskellä haluttiin kuitenkin turvata jatkuvuus ja hyvä varustamokulttuuri. Henkilöstön tyytyväisyyttä mitattiin syksyllä Henkilöstökyselyllä, ja henkilöstön toiveiden mukaisesti sisäistä tiedotusta lisättiin. Laivojen johtamiskulttuuria haluttiin kehittää, ja laivoille luotiin virallisempi johtoryhmäkäytäntö, jonka painoarvoa maaorganisaation nähden lisättiin. Tavoitteena oli luoda aluksille yhteiset pelisäännöt johtamiseen, kirkastaa esimiesten roolit ja vastuut sekä luoda selkeät henkilökohtaiset tavoitteet jokaiselle. Tätä kehitystä tuettiin ja tuetaan myös kehityskeskusteluilla. Henkilöstön koulutusta järjestettiin edellisten vuosien tapaan ja osanotto oli aktiivista. HENKILÖSTÖ VUODEN LOPUSSA Yhteysalukset 56 Osa-aikaeläkkeellä 8 Väyläalukset ja MS Muikku 31 Osa-aikaeläkkeellä 3 Perinteiset jäänmurtajat 140 Osa-aikaeläkkeellä 12 Monitoimimurtajat 151 AVAINLUVUT Henkilöstöä keskimäärin Maahenkilöstö Merihenkilöstö IKÄ- JA SUKUPUOLIJAKAUMA Henkilöstön keski-ikä 46,3 45,6 Naisia, % 18,0 13,7 Miehiä, % 82,0 86,3 14

15 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄT JA JAKAUMAT Varustamoliikelaitoksen palveluksessa vuoden 2009 lopussa oli yhteensä 415 henkilöä, joista 91 % kuului merihenkilöstöön ja 82 % oli miehiä. Liikelaitoksella oli neljä liiketoimintayksikköä, joiden asiakkuudet ja toiminnot poikkesivat toisistaan huomattavasti. Liikelaitoksella oli käytössään yhteiset arvot kaiken toiminnan perustana. Yhdistävinä tekijöinä toimivat myös yhteinen identiteetti ja yhteiset käytännöt sekä toimintatavat päivittäisen toiminnan ohjaajana. Vaikka kaikilla merihenkilöstöön kuuluvilla oli ns. varustamokohtainen sopimus, oli jokaiselle määritelty ensisijainen palvelussuhde tiettyyn yksikköön. Lähes kaikki merihenkilöstöön kuuluvat olivat vakituisessa työsuhteessa Varustamoliikelaitokseen. Ainoastaan perinteisillä jäänmurtajilla on viime vuosina ryhdytty palkkaamaan sesonkityövoimaa toimikaudeksi. Vuodenvaihteessa tällaisia henkilöitä oli kaksi. 15

16 TEKNIIKKA JA HANKINNAT HUOLTOSUUNNITELMIA, NOSTUREITA JA TELAKOINTEJA Finstashipin Ship Management toiminnon tekniikka- ja hankintapalvelut vastaavat siitä, että jäänmurto-, offshore- ja väyläpalvelu -liiketoimintojen käytössä on niiden tarvitsema toimintakuntoinen aluskapasiteetti. Yksikön päätehtäviä ovat alusten huoltosuunnitelmien mukainen kunnossapito, alusten laitteistojen ja järjestelmien kehittäminen sekä hankinnat jälkeen lauttaliikenne vastasi omien alustensa ship management -toiminnasta. Finstaship vastaa koko laivastonsa kunnossapidosta, lukuun ottamatta MS Sektoria joka on rahdattuna Viroon. Vuoden aikana tehtiin perinteisten jäänmurtajien huoltosuunnitelman mukaiset huollot. Makuutettujen monitoimimurtajien huoltokustannukset sopeutettiin operointitilanteen mukaiseksi ja välttämättömät huollot tehtiin kiertävän huoltoryhmän toimesta. Suunnitellut telakoinnit toteutettiin vuoden aikana. TELAKOINTEJA JA PÄIVITYKSIÄ Monitoimialuksista telakoitiin MSV Nordica tammikuussa ja MSV Fennica marraskuussa. Näissä päivitystelakoinneissa uusittiin alusten DP- ja automaatiojärjestelmät sekä täyshuollettiin Aquamaster ruoripotkurilaitteet. Telakointien kestoa ja kustannuksia kasvattivat huomattavasti vauriot ruoripotkurilaitteiden kääntökehien laakereissa. Yhteysaluksista telakoitiin MS Antonia, MS Aurora, MS Fiskö, MS Viken ja MS Kivimo. MSV Botnican ja MSV Nordican nosturi-investointiprojektia jatkettiin aikataulun mukaisesti. Näiden asennus ja käyttöönotto tapahtuu loppuvuonna JM Kontion EMSA öljyntorjuntapalvelun edellyttämät laite- ja konvertointityöhankinnat tehtiin loppuvuodesta Asennus- ja muutostyöt tehdään jäänmurtokauden jälkeen vuonna Monitoimialusten nostureiden huolto- ja miehityssopimus kilpailutettiin ja uusi sopimus astuu voimaan vuoden 2010 aikana. 16

17 17

18 TURVALLISUUS Finstashipin turvallisuuspolitiikka perustuu Finstashipin arvoihin; palveleva, osaava ja tehokas. Pyrimme aina, sekä maalla, että merellä toimiaan turvallisesti, ja ehkäisemään kaikki työtapaturmat ja estämään ympäristöonnettomuuksien synnyn. Varustamon turvallisuuteen liittyviä toimintoja seurataan ja kehitetään turvallisuusjohtamisjärjestelmän avulla. Järjestelmä kattaa kaikki varustamomme toimialat ja toiminnot. ISPS -JÄRJESTELMÄÄ PÄIVITETTIIN MERKITTÄVIMMÄT POIKKEMAT Vuonna 2009 aluksillamme tapahtui kaksi pientä öljyvuotoa, jossa alukselta pääsi öljyä mereen. Ensimmäinen vuoto tapahtui JM Sisulle aluksen ollessa matkalla Helsingistä Perämerelle jäänmurtotehtäviin. Vauriot todettiin sukeltajan avulla Naantalissa, jonka jälkeen matka jatkui Perämerelle. Toinen öljyvuoto oli MSV Fennicalla Eydehavnissa, Norjassa, aluksen keulapotkurista oli vuoto, jonka seurauksena alus telakoitiin ennen jäänmurtotehtäviä Naantalin telakalla. Kummankin vuodon määrä oli joitakin litroja. Kaikilla ulkomaanliikenteen aluksillamme on käytössä ISPS turvallisuusjärjestelmä, jossa varaudutaan ensisijaisesti ulkoisia turvallisuusuhkia vastaan. Vuoden 2009 aikana järjestelmä tarkastettiin ja päivitettiin. Päivitetty järjestelmä hyväksytettiin viranomaisilla ja implementoitiin aluksille syksyn aikana. Järjestelmän toimivuutta on seurattu aktiivisesti mm MSV Nordican Angolan rahtauksen aikana. Aluksillamme oli kaksi pohjakosketusta, joista ensimmäinen MS Letolla jäänmurtotehtävissä Saimaalla ja toinen MSV Fennicalla Rauman satamassa. Molemmissa tapauksissa vauriot olivat kuitenkin vähäisiä. Työtapaturmia aluksillamme tapahtui yhteensä 7 kappaletta, jotka johtivat yhteensä 111 työstä poissalopäivään. Vapaa-ajan tapaturmia oli 10 kappaletta, jotka johtivat yhteensä 358 poissaolopäivään. SAFETY FIRST -TURVALLISUUSKAMPPANJA VETÄÄ Vuoden 2009 syksyllä lanseerattiin uusi turvallisuuskampanja, Safety First ja ensimmäiset signaalit turvallisuusajattelun muuttumisesta ovat havaittavissa. Järjestelmän mukaisesti varustamopalveluihin raportoidaan kaikista poikkeama- tai läheltä piti -tilanteista, jotka ovat aiheuttaneet onnettomuuden/vaurion tai olisivat voineet kehittyä sellaisiksi. Vuoden 2009 aikana varustamopalveluun raportoitiin 68 kappaletta yllämainitun mukaista ilmoitusta. Poikkeamaraportoinnin määrän kasvu on merkittävä verrattaessa sitä aiempiin vuosiin varustamon historiassa. Jos poikkeamaraporttien määrää verrataan edelliseen vuoteen on raportointien määrä lisääntynyt 30 %. Tämä on erittäin positiivinen signaali. Suurin osa raporteista liittyy lieviin työtapaturmiin tai aluksen koneistossa ilmenneisiin ongelmiin. Verrattaessa tapaturmatilastoja menneeseen vuoteen 2008, työtapaturmia henkilöstöllämme oli 18 kappaletta, ja ne johtivat yhteensä 486 päivään sairauspoissaoloja. Vapaa-ajalla tapahtuneita onnettomuuksia oli 2 kappaletta, joiden seurauksena syntyi 50 päivää sairauspoissaoloja. TAPATURMAT JA SAIRAUSPOISSAOLOT Vapaa-ajan tapaturma 10 2 Sairauspoissaolo (pv) Työtapaturma 7 18 Sairauspoissaolo (pv)

19 POIKKEAMARAPORTIT OFFSHORE -ALUKSET MSV Botnica 11 7 MSV Fennica MSV Nordica MUUT ALUKSET 11 8 YHTEENSÄ

20 YMPÄRISTÖ Finstashipin ympäristövastuullisuutta ohjaavat liikelaitoksen strategia sekä varustamon arvot, jotka antavat suuntaviivat puhtaamman ja turvallisemman toiminnan kehittämiseksi. Näitä tukemaan Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut joitakin nimettyjä ympäristötavoitteita. Ympäristötavoitteiden toteutumisesta raportoimme ministeriöön vuosittain. vuoteen alusten päästöt ovat hiukan kasvaneet, mutta tämä selittyy nimenomaan lisääntyneillä operointipäivillä. Jätteiden määrä seurataan lajitteluryhmittäin. Ongelmajäte lajitellaan erilleen. Herkät merialueet joilla toimimme, luokitellaan kansainvälisesti erityissuojelua vaativiksi. Tämä koskee sekä Itämerta, että laajemmin arktisia vesiä, joissa ympäristömääräykset ohjaavat varustamoiden toimintaa ja asettavat tiukat kriteerit ympäristösuojelun näkökohdat huomioiden. Ympäristönsuojelutoiminnassa noudatetaan ISM-koodin ja IMOn MARPOL-yleissopimuksen (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) määräysten lisäksi suomalaiskansallisia ohjeita ja määräyksiä. OPEROINNIN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Alustemme operoinnissa ja alustemme tekemässä talviliikenteen koordinoinnissa huomioidaan tehokkuus ja odotteluaikojen lyhyys, niin että toiminta on kokonaisuudessaan mahdollisimman kestävää. Aina kun mahdollista aluksemme kiinnitetään sataman sähkö-, kaukolämpö- ja jätevesijärjestelmään. Jäänmurtajien kotisatamaan, Katajanokan Jäänmurtajalaiturille, on rakennutettu kaikki edellä mainittu kunnallistekniikka. Henkilöstöä koulutetaan huomioimaan ympäristöseikat, perehdytetään jätteiden lajitteluun, ja he harjoittelevat valmistautumista öljyvahingon torjuntaan. Tämän lisäksi henkilöstöä rohkaistaan huomioimaan ympäristöseikat omassa työssään. Suurin osa vaihtomatkoista pyritään myös ohjaamaan raideliikenteeseen. KULUTUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Varustamon ympäristövaikutuksia hallitaan ja mitataan monin tavoin. Polttoaineen ja hiukkaspäästöjen määrä tarkkaillaan ja ne suhteutetaan operointipäiviin. Vuodesta 2008 tähän POLTTOÖLJYN KULUTUS (tonnia) KEVYT Jäänmurtajat Väyläalukset Yhteysalukset Yhteensä RASKAS Jäänmurtajat POLTTOAINEEN PALAMISESTA AIHEUTUNEET HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT (tonnia)

21 21

22 HALLITUS ANTTI VEHVILÄINEN Hallituksen puheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan jäsen, hallituksen jäsen vuodesta 2004 Syntymävuosi 1955 Koulutus: Kauppat. maist., MBA (Henley) MIKA MÄKILÄ Hallituksen varapuheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja henkilöstö- ja palkkiovaliokunnan jäsen, hallituksen jäsen alkaen Syntymävuosi 1976 Koulutus: Oikeust. kand., kauppat. kand. SARI AITOKALLIO Tarkastusvaliokunnan jäsen, hallituksen jäsen vuodesta 2007 Syntymävuosi 1960 Koulutus: Oikeust. kand., varat. MAARIT HERRANEN Henkilöstö- ja palkkiovaliokunnan jäsen, hallituksen jäsen vuodesta 2007 Syntymävuosi 1964 Koulutus: Dipl.ins. HENRY LINDELÖF Tarkastusvaliokunnan jäsen, hallituksen jäsen vuodesta 2004 Syntymävuosi 1953 Koulutus: Hallintot. maist. KIRSTI PIPONIUS Henkilöstö- ja palkkiovaliokunnan puheenjohtaja, hallituksen jäsen vuodesta 2004 Syntymävuosi 1946 Koulutus: Kauppat. maist. JUKKA SUOMINEN Henkilöstö- ja palkkiovaliokunnan jäsen, hallituksen jäsen vuodesta 2004 lukuun ottamatta kautta Syntymävuosi 1947 Koulutus: Dipl.ins., ekon. TEEMU ALSTELA Henkilöstön edustaja, hallituksen jäsen vuodesta 2007 Syntymävuosi 1973 Koulutus: Merikapteeni 22

23 JOHTORYHMÄ TERO VAURASTE Toimitusjohtaja 1.6. alkaen Syntymävuosi 1967 Koulutus: Meriupseeri, MSc, Leicester University VEIJO HIUKKA Vt. Toimitusjohtaja asti Johtaja, Baltic Sea Services Lauttaliikenne Syntymävuosi 1951 Koulutus: Merikapteeni SARI KANERVA Johtaja, Deep Sea Services Syntymävuosi 1960 Koulutus: Dipl.ins. ATSO UUSIAHO Johtaja, jäänmurtopalvelut Syntymävuosi 1946 Koulutus: Merikapteeni ULRIKA LARPES Johtaja, lakiasiat asti Syntymävuosi 1961 Koulutus: Oikeust.kand. ja juris kand., Lundin yliopisto KAIJA RIIPINEN Vt. Talousjohtaja asti Syntymävuosi 1969 Koulutus: Ekonomi KIM HÖIJER Vt. Talousjohtaja 7.9. alkaen Syntymävuosi 1967 Koulutus: KTM THOMAS DOEPEL Henkilöstöjohtaja Syntymävuosi 1974 Koulutus: Ekonomi, merikapteeni Kuvassa vasemmalta oikealle: Ulrika Larpes, Tero Vauraste, Veijo Hiukka, Kai Valtari, Kaija Riipinen, Kari Patrakka, Kim Höijer, Atso Uusiaho, Sari Kanerva ja Thomas Doepel. KAI VALTARI Johtaja, väyläpalvelut Syntymävuosi 1967 Koulutus: Merikapteeni KARI PATRAKKA Johtaja, tekniikka ja hankinnat Syntymävuosi 1967 Koulutus: Dipl.ins. 23

24 TILINPÄÄTÖS 2009 TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA Vuosi 2009 oli Varustamoliikelaitoksen kuudes tilikausi. PALVELU- JA MUUT TOIMINTATAVOITTEET SEKÄ TULOS- JA TULOUTUSTAVOITTEET VUONNA 2009 Liikenne- ja viestintäministeriön Varustamoliikelaitokselle asettamat palvelu- ja toimintatavoitteet vuodelle 2009 olivat: Varustamoliikelaitoksen tavoitteena on huolehtia toimialaansa kuuluvien palvelujen tarjonnasta ja kehittämisestä liiketoiminnan edellytysten mukaisesti; Varustamoliikelaitos tarjoutuu öljyntorjuntatehtäviin ja jäänmurtopalvelujen tuottamiseen koko maassa. Liikelaitos varautuu hoitamaan tehtäviä myös poikkeusoloissa sen mukaan kuin liikenneja viestintäministeriö määrää; Varustamoliikelaitos toteuttaa tervehdyttämisohjelman edellyttämät toimenpiteet taloudellisen kannattavuuden parantamiseksi ja raportoi tervehdyttämisohjelman edistymisestä puolivuosittain liikenne- ja viestintäministeriölle; Varustamoliikelaitos kehittää liiketoiminnan kustannusten läpinäkyvyyttä, sisäistä ja ulkoista taloudellista raportointia ja laatii vuoden 2009 alusta lukien osavuosikatsauksen neljännesvuosittain; Varustamoliikelaitos laajentaa toimintakertomuksen ympäristö- ja muuta yhteiskuntavastuuraportointia ja ottaa käyttöön uusia ympäristön kuormitusta kuvaavien päästöjen seurantaan soveltuvia mittareita; Varustamoliikelaitos varautuu uudentyyppiseen jäänmurtoon, lauttaliiketoimintaan ja muuhun toimialaan kuuluvaan liiketoimintaan soveltuvan alusinvestoinnin suunnitteluun ja toteutukseen; Varustamoliikelaitos varautuu myöhemmin päätettäviin toimiin, joilla Varustamoliikelaitoksen toiminnot saadaan EU:n yhteismarkkinakelpoisiksi; Varustamoliikelaitos saavutti pääosin Liikenne- ja Viestintäministeriön vuodelle 2009 asettamat palvelu- ja toimintatavoitteet lukuun ottamatta voitollisen tuloksen saavuttamista. Se hoiti Suomen merialueen jäänmurron Merenkulkulaitoksen asettamien palvelutasovaatimusten mukaisesti. Väyläaluksilla ylläpidettiin valmiutta öljyntorjuntatehtäviin koko maassa Suomen ympäristökeskuksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuuta koskevan raportoinnin kehittäminen on meneillään. Uusia ympäristön kuormitusta kuvaavien päästöjen seurantaan soveltuvia mittareita ei vielä ole otettu käyttöön. Liikenne- ja viestintäministeriön asettamia taloudellisia tavoitteita ei saavutettu. Varustamoliikelaitoksen tervehdyttämisohjelman mukaisia kustannussäästöjä on saavutettu tehostamalla toimintaa ja sopeuttamalla henkilötyöpanosta mm. lomautuksin ja muilla sopeuttamistoimilla yhteensä noin 15 % edellisvuotta pienemmäksi. Ohjelman tulosten raportointi on tapahtunut hallitus- ja tarkastusvaliokunnan kokousten yhteydessä. LIIKEVAIHTO JA TULOS Varustamoliikelaitoksen koko vuoden liikevaihto oli 48,3 miljoonaa euroa (60,7 miljoonaa euroa edellisenä vuonna), liiketappio -6,4 miljoona euroa (-2,9 miljoonaa euroa) ja tilikauden tappio -4,7 miljoonaa euroa (-5,8 miljoonaa euroa). Sekä liikevaihto että tulos jäivät selvästi budjetoituja alhaisemmiksi, minkä seurauksena liikenne- ja viestintäministeriön tuloutustavoitetta ei myöskään saavutettu. Taseen loppusumma vuoden lopussa oli 164,4 miljoonaa euroa, oma pääoma 83,8 miljoonaa euroa, ja omavaraisuusaste 51 %. Varustamoliikelaitos on maksanut valtiolle vuodelta 2009 lainan korkoina 2,8 miljoonaa euroa. Suunniteltu lainan lyhennys, 4,3 miljoonaa euroa kirjattiin akordiksi yhtiöittämisestä seuraavan lisäeläketurvajärjestelyn ylimääräisten kustannusten kattamiseksi. Järjestely on notifioitu Euroopan Komissioon ja se täsmentyy vuoden 2010 aikana. Ohessa on listattu Varustamoliikelaitoksen toimintaa kuvaavia taloudellisia tunnuslukuja. Tulostavoitteeksi asetettiin voitollinen tulos; Tuloutustavoitteeksi asetettiin 50 % prosenttia voitollisesta tuloksesta, kuitenkin enintään euroa. Toteutuvasta tuloksesta valtion talousarvioon tuloutettavasta määrästä valtioneuvosto päättää lopullisesti Varustamoliikelaitoksen tilinpäätöksen vahvistumisen yhteydessä keväällä

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Yleistä Vuosi 2012 oli Leijona Catering Oy:n perustamisvuosi. Puolustusvoimien kumppanina yrityksemme juuret ulottuvat kuitenkin syvälle

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot