SADANKUUDENKYMMENEN MERKIN JOURNALISMIA Matkapuhelin uutisten välittäjänä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SADANKUUDENKYMMENEN MERKIN JOURNALISMIA Matkapuhelin uutisten välittäjänä"

Transkriptio

1 SADANKUUDENKYMMENEN MERKIN JOURNALISMIA Matkapuhelin uutisten välittäjänä Marika Suojanen Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Suojanen, Marika. Sadankuudenkymmenen merkin journalismia Matkapuhelin uutisten välittäjänä, Turku 2004, 36 sivua, 3 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö, viestinnän koulutusohjelma, kulttuuriala, medianomi (AMK). Opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella SMS-pohjaisten mobiiliuutisten sisällöntuotannon mahdollisuuksia ja uutiskriteereitä suomalaisessa mediamaisemassa. Käsittelen myös mobiiliuutisten merkitystä nyt ja tulevaisuudessa. Mobiiliuutispalvelut julkaisevat noin 1-5 uutista päivittäin. Tosin on myös päiviä, jolloin uutisia ei julkaista lainkaan. Aineistona on MTV3:n ja YLE24:n mobiiliuutispalvelujen välittämiä mobiiliuutisia ajalta Aineiston avulla tarkastelen minkälaisia uutiskriteerejä ja ominaispiirteitä mobiiliuutisiin sisältyy. Olen myös haastatellut MTV3:n mobiiliuutisten päätoimittaja Tomi Lindblomia ja YLE24:n Online-uutisten toimituspäällikkö Reija Hyväristä. Mobiiliuutisten erityispiirteitä ovat äärimmäisen rajoitettu tila ja nopeampi välit- tyminen vastaanottajille verrattuna muihin uutisvälineisiin. Mobiiliuutisia ei lähetetä kovinkaan helposti, sillä ne ovat edelleenkin suhteellisen kalliita, keskimäärin 0,35 euroa viesti. Mobiiliuutiskynnyksen ylittävät suuret ja yllättävät tapahtumat. Toisaalta myös uutisia, joita uutistenkäyttäjät osaavat odottaa, uutisoidaan matkapuhelimen välityksellä melko paljon. Tällaisia uutisia ovat muun muassa työttömyystilastot, osavuosikatsaukset ja tietyt nimitykset. Asiasanat: journalismi, mobiilipalvelut, mobiiliuutinen, uutiskriteerit

3 ABSTRACT Suojanen, Marika. 160 Character Journalism Mobile phone as a news media, Turku, Spring 2004, Language: Finnish, 36 pages, 3 appendices Diaconia Polytechnic, Turku Unit, Degree Programme in Communications and Media Arts, Media Artist. The aim of this study is to examine the opportunities of SMS-based mobile news. I will also deal with the importance of mobile news now and in the future. Mobile news services publish approximately 1-5 mobile news in a day. There are also days when there no mobile news is published. The main source of the study was the mobile news of MTV3 and YLE24. Mobile news was collected between September 19 and October 16 in I also interviewed MTV3 mobile news editor-in-chief Tomi Lindblom and YLE24 Onlinenews managing editor Reija Hyvärinen. The characteristics of the mobile news are extremely limited space and faster transmitting to receivers when compared to the traditional media. Only few news exceeds the transmitting threshold due to the respectively high price of the messages. Such news is typically big and surprising events. On the other hand there is also news which can be expected, for example, statistics of unemployment situation, interim reports and certain appointments. Keywords: journalism, mobile news, mobile phone service, news threshold

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 5 2 MATKAPUHELIMEN OMINAISUUDET UUTISTEN VÄLITTÄJÄNÄ Rajoitetun tilan ongelma Mobiiliuutinen on nopea ja luotettava Henkilökohtaisuus uutisia omaan taskuun 11 3 MOBIILIUUTISPALVELUJEN TEKIJÄT JA KÄYTTÄJÄT Mobiiliuutispalvelujen tuotantoketju Mobiiliuutisten tekijät Mobiiliuutisten käyttäjät 15 4 MOBIILIUUTISTEN UUTISKRITEERIT Yllättäviä uutisia Odotettavia uutisia Kevyempiä uutisia Yöllä puhelin ei piippaa Uutisaiheet 21 5 MOBIILI VERRATTUNA MUIHIN UUTISVÄLINEISIIN Mobiiliuutiset pieni lisä suomalaiseen mediamaisemaan Radio, teksti-tv ja internet kilpailevat nopeudessa Sanomalehdet ja televisio kertovat enemmän 27 6 MOBIILIUUTISTEN TULEVAISUUS 32 7 YHTEENVETO 34 LÄHTEET: 35 LIITTEET: Liite 1. Seitsemän uutiset ja Ylen uutiset ajalta , sekä näinä päivinä samoista aiheista julkaistut mobiiliuutiset. Liite 2. YLE24:n mobiiliuutiset ajalta Liite 3. MTV3 Businessin mobiiliuutiset ajalta

5 5 1 JOHDANTO Uutistarjonta on kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana. Vielä ja 80- luvuilla Yleisradion puoli yhdeksän uutislähetys oli se, joka kokosi lähes koko kansakunnan televisioruutujen ääreen. Viestintätekniikan kehittyminen on hajauttanut yleisöä. Tekniikan kehittyminen on tuonut uusia ja kehittänyt vanhoja viestintävälineitä. Nykyään suomalaisten on mahdollista seurata neljän valtakunnallisen televisiokanavan tarjoamia uutisia lähes tunnin välein ja digi-tv tuo vielä lisää uutislähetyksiä. Lisäksi lukuisat radioasemat lähettävät uutisia tasatunnein tai tiheämpäänkin. Uusimpia uutisvälineitä, joissa uutistarjonta ei ole sidottu lähetysaikoihin, vaan uutisia välitetään non stoppina, heti niiden tapahduttua, ovat teksti-tv, internet ja mobiiliuutiset. Mobiiliuutiset on edellä mainituista uutistenvälitysmuodoista uusin ja edelleen suhteellisen tuntematon. Mobiiliuutiset ovat matkapuhelimeen tilattavia, useimmiten vielä nykyään SMS-pohjaisia viestejä (SMS = Short Message Service) eli tekstiviestejä. Tekstiviestien käyttö alkoi kasvaa vuoden 1995 tienoilla ja vasta vuonna 1997 erilaiset sisältöpalvelut alkoivat hitaasti kasvattaa osuuttaan. Mobiiliuutispalvelujen lisäksi mobiilipalveluja ovat muun muassa säätiedot, soittoäänet, kuvaviestit ja operaattoritunnukset. Tarkoitukseni on lopputyössäni pohtia mobiiliuutisten uutiskriteerejä ja mobiiliuutisten merkitystä suomalaisessa viestintäkentässä. Minua kiinnostaa minkälainen tilaus on mobiiliuutisilla maassa, jossa matkapuhelinpenetraatio on yksi maailman tiheimmistä. Mobiiliuutiset ja niiden sisällöntuotannon mahdollisuudet kiinnostavat minua juuri sen takia, että ne eivät ole vielä kovin tunnettuja eivätkä yleisesti käytössä. Mielenkiintoista mobiiliuutisissa on myös äärimmäisen rajoitettu tila. Uutisen on mahduttava alle 160 merkkiin, sillä viestiin halutaan saada loppuun myös kanavatunnus. Mobiiliuutisia Suomessa välittävät uutismaailmassa tunnetut ja luotettavaksi tulleet tahot YLE24 ja MTV3 sekä STT:n Alexpress. Soneran ZED-palvelun uutiset tulevat MTV:ltä. MTV3 arvelee palvelullansa olevan käyttäjiä noin muutama

6 6 tuhat. YLE24 ei kerro tilaajamääräänsä. Tutkimusaineistona olen käyttänyt YLE24:n ja MTV3 businessin mobiiliuutisia ajalta Tänä aikana MTV3 business välitti 42 mobiiliuutista ja YLE24 26 mobiiliuutista. Keskityn tutkielmassani ainoastaan SMS-pohjaisiin viesteihin, koska se on edelleen tekniikka, jolla valtaosa mobiileista uutispalveluista välittyy. Mobiiliuutisten suhteellisen lyhyen iän takia kirjallisuutta ja tutkittua tietoa aiheesta on melko vähän. Tämän takia olen käyttänyt lähteinä myös mobiiliuutispalvelujen eli MTV3 Internetin, -tekstikanavan ja -mobiilin päätoimittajan Tomi Lindblomin ja YLE24:n Online-uutisten toimituspäällikön Reija Hyvärisen haastatteluja. Opinnäytetyön tuoteosana keräsin yhdessä Merita Seppälän kanssa mielenkiintoisia, hauskoja ja koskettavia, ihmisten toisilleen lähettämiä tekstiviestejä ja toimitimme viesteistä kalenterin. Vastapainona tutkielmalleni, jonka tarkoitus on selvittää, paljonko mahtuu informaatiota 160 merkkiin, Tekstiviestikalenterista näkee, kuinka paljon tunteita voi ladata samaan merkkimäärään.

7 7 2 MATKAPUHELIMEN OMINAISUUDET UUTISTEN VÄLITTÄJÄNÄ Kullakin viestimellä on sille ominaiset, vakiintuneet ja muista poikkeavat käyttötavat. Ne ovat syntyneet erilaisissa historiallisissa tilanteissa, joissa ne on myös omaksuttu vastaamaan tietynlaisiin tilannekohtaisiin käytännön tarkoituksiin. (Nieminen, Saarikoski, Suominen 2000, 28.) Koska mobiiliuutiset eivät ylipäätään ole vakiinnuttaneet asemaansa koko kansan käytössä, ei niillä mielestäni voida sanoa olevan kovinkaan vakiintuneita tunnettuja ominaisuuksia. Ei ole mahdollista puhua mobiilinomaisuudesta siinä missä radionomaisuudesta tai televisionomaisuudesta. Tiettyjä, erityisen paljon muista viestintävälineistä poikkeavia piirteitä mobiiliuutisista voi kuitenkin löytää. Ominaispiirteitä ovat erittäin rajoitettu tila, nopeus ja tunne henkilökohtaisuudesta. 2.1 Rajoitetun tilan ongelma joissakin mobiiliuutisissa tuntuu olevan melko välttä- Merkittävin ero muihin uutisvälineisiin mobiiliuutisissa on äärimmäisen rajoitettu tila. Jotta uutisen kuin uutisen saa mahtumaan alle 160 merkkiin, on tehtävä todella suurta tiivistystä ja karsintaa. Normaalista tekstiviestistä poiketen mobiiliuutisten merkkimäärä on alle 160 merkkiä, kummallakin tutkielmassa mukana olevalla uutispalvelulla 152, koska uutisten välittäjät haluavat saada lähteen eli kanavatunnuksen näkyviin viestin loppuun. MTV3:n Tomi Lindblomin mukaan rajoitettu tila luo omat haasteensa. Välillä mobiiliuutisen tekeminen on hankalaa ja se kestää kauemmin. Esimerkiksi Nokian osavuosikatsauksen laittaminen siihen 152 merkkiin, niin ne on aika isoja juttuja. Oikeesti hyvän mobiiliuutisen kirjoittaminen on hyvin vaikeeta. Yrittää kirjoittaa joku iso asia hyvin pienesti, niin et se on vielä selkeä. (Lindblom, haastattelu ) Lyhenteiden käyttäminen mätöntä.

8 8 Lindblom mainitsee esimerkkinä Nokian osavuosikatsaukset, kuten seuraava: Nokian tammi-syyskuun (pro-forma): Liikevaihto 20,6 mrd e. (-2%). Tulos ennen veroja ja väh. osuutta 3,5 mrd. (-9%). Liikevaihto 3,2 mrd (-14%) (MTV3) 16. loka 2003 klo 13:09:16 Tutkimusaineistona käytetyistä viesteistä MTV3 oli käyttänyt lyhenteitä seitse- mässä 42:sta uutisesta eli 17 prosentissa ja YLE24 kuudessa 26:sta uutisesta eli 23 prosentissa uutisistaan. Useimmat käytetyistä lyhenteistä olivat kuitenkin sellaisia, joihin voi törmätä muussakin kirjoitetussa tekstissä. Muun muassa seuraavissa uutisissa on jouduttu tilan puutteen takia turvautumaan lyhenteisiin. YK:n turvaneuvosto on hyväksynyt Irakkaishallinto tekee 2 kk:ssa suunnitelman vaa- päätöslauselman. Sen mukaan Irakin väliai- leista ja perustuslaista. (YLE24) 16. loka 2003 klo 17:51:15 Eduskunta on torjunut vaatimuksen kansanäänestyksen pitämisestä EU-perustuslaista luvuin Äänestystä vaativat mm. Vasemmisto- ja Vihreät. (YLE24) 3.loka 2003 klo liitto 13:57:18 Valtioneuvosto esittää maaherroiksi Anneli Tainaa, Pirjo Ala-Kapeeta, Eino Siuruaista ja Hannele Pokkaa. Sisäminist. kansliapäälliköstä ei vielä sopua. (MTV3) 18. Syys :32:02 Yksi tapa lyhentää ja tiivistää viestejä on tehdä tietoisia kieliopillisia virheitä. YLE24:n Reija Hyvärisen mukaan se kumpi on tärkeämpää, viestiin sisältyvät sanat ja merkit vai kieliopista kiinni pitäminen, arvioidaan aina tapauskohtaisesti (Hyvärinen, haastattelu ). Esimerkkinä tietoisista kielioppivirheistä voidaan mainita muun muassa predikaatittomat lauseet:

9 9 Laaja sähkökatkos nyt Ruotsissa ja Tanskassa. Etelä-Ruotsissa jopa 2 milj. ihmistä ilman sähköä. Suuri osaa Kööpenhaminaa on ilman sähköä, mm. metro pysähtynyt. (MTV3) 23. syys klo 14:38:25 Ruotsalaislehdet: Anna Lindhin surmasta pidätetty 35-vuotias mies vapautettu. Poliisilla tiettävästi toinen epäilty. Asiasta tiedotustilaisuus klo.14. (MTV3) 24.syys klo 13:25:47 MTV3 käyttää myös paljon kaksoispistettä, jonka avulla on mahdollista lyhentää ja selkeyttää viestiä, kun lähde ilmoitetaan heti alussa. Ruotsalaislehdet: DNA-näyte pidätetyn 25- vuotiaan miehen hiuksista ja murhapaikan läheltä löytyneestä lippalakista kytkevät miehen A. Lindhin surmaan. (MTV3) 25.syys klo 06:55:57 Ulkoministeriö STT:lle: Presidentin exneuvonantajan Martti Mannisen epäillään vuotaneen Jäätteenmäelle Irak tietojen ohella muutakin salaista aineistoa (MTV3) 10. loka Irakin poliisi: Ainakin 10 ihmistä on kuollut räjähdyksessä Bagdadin edustalla. Hotellissa majoittuu mm. amerikkalaista turvallisuushenkilöstöä. (MTV3) 12. loka klo 13:47:43 Vaikka tila onkin rajallinen, on myös uutisia joiden kertomiseen ei tarvita edes tuota sataakuuttakymmentä merkkiä, kuten seuraavissa: Kirjallisuuden Nobel-palkinnon on saanut eteläafrikkalainen John M. Coetzee. (MTV3) 2.loka klo 14:03:49 Nobelin kirjallisuuspalkinnon saa tänä vuonna eteläafrikkalainen J. M. Coetzee. (YLE24) 2. loka klo 14:03:09

10 10 Keskusta on valinnut puheenjohtajakseen pääministeri Matti Vanhasen. Vanhasella ei ollut vastaehdokkaita. (YLE24) 5.loka 2003 klo 15:29:16 Uutinen Nobel-voittajasta selviää 84 tai 88 merkillä ja Vanhasen nimitys Keskustan puheenjohtajaksi 113 merkillä. Uutisia jossa kaikkia merkkejä ei olisi käytetty, oli kuitenkin vain muutamia tutkittuna aikana. Tilankäytöllinen ongelma on myös se, että matkapuhelimen näytön yhdelle riville mahtuu vain 16 merkkiä. Tätä pidemmät sanat jakautuvat kahdelle riville, joka aiheuttaa luettavuusongelmia. Esimerkkiviestin ongelmallisuus avautuisi paremmin, jos se olisi aseteltu matkapuhelimen näyttöön. Puhelimessa sanan jatkumista ei välttämättä edes huomaa ilman viestin selaamista. Valtionsyyttäjä on asettanut pääesikunnan everstiluutnanti n lahjussyytteese en lahjusrikkomuks esta. Liittyy helikopterilentäj ien koulutuksen hankintaan. (MTV3) 24.syys klo 09:02: Mobiiliuutinen on nopea ja luotettava Merkittävä mobiiliuutisten ominaisuus on myös nopeus. Tomi Lindblomin mukaan tärkeä, varmasta lähteestä, kuten uutistoimistosta, tuleva uutinen lähtee mobiiliuutisena eteenpäin jopa kymmenessä sekunnissa. Lindblomin mukaan mobiiliuutispalvelu on väline, jonka kautta uutinen lähtee ensimmäisenä, ennen internetiä ja teksti-tv:tä. (Lindblom, haastattelu ). Mahdollisimman nopeaan tiedonvälitykseen pyrittäessä tietolähteiden luotettavuus nousee mer-

11 11 kittävään osaan. Lindblomin mukaan uutistoimistoihin lähteenä luotetaan, mutta esimerkiksi puhelinsoiton perusteella ei mobiiliuutista välitetä ilman, että asia tarkistetaan esimerkiksi viranomaisilta. Reija Hyvärisen mukaan myös YLE24:n nopein väline on mobiili. Ensimmäisenä lähtee mobiili. Sitten teksti-tv, koska sillä on enemmän käyttäjiä kuin netillä, sitten netti. Monesti teksti-tv ja nettiversio tehdään kyllä yhtä aikaa. Olemme juuri ottamassa käyttöön uuden julkaisujärjestelmän, joka nopeuttaa julkaisua eri välineissä. (Hyvärinen, haastattelu ) Nopeutta ei kuitenkaan haluta lisätä luotettavuuden kustannuksella. Käytämme harkintaa ja tarkistamme lähteiden luotettavuuden. Sitten, tilanteen niin vaatiessa laitetaan uutinen ulos niin nopeasti kuin saadaan näppäiltyä. Mutta - luotettavuus tarkistetaan ja arvioidaan aina ensiksi. Menköön siihen aikaa, se on meidän toimintamme ydin. (Hyvärinen, haastattelu ) Tutkija Tapio Hämeen-Anttila (2002, 20 21) nimittää muun muassa mobiiliuutisia aikakriittisiksi palveluiksi. Uutispalvelun ei Hämeen-Anttilan mukaan tarvitse olla reaaliaikainen, mutta aikakriittisyysaspekti on kuitenkin olemassa. Uutisen arvo laskee, koska todennäköisyys törmätä samaan uutiseen jossain muussa mediassa kasvaa, mitä enemmän aikaa kuluu. (Hämeen-Anttila 2002, ) 2.3 Henkilökohtaisuus uutisia omaan taskuun Matkapuhelin mielletään helposti hyvinkin henkilökohtaiseksi välineeksi. Usealle se on työvälineen lisäksi jonkinlainen viihdeväline pelaamiseen tai ystävien kanssa keskusteluun. Puhelimella on totuttu vastaanottamaan henkilökohtaisia puheluja ja viestejä. Uutisvälineen matkapuhelimestaan saa tilaamalla siihen mobiiliuutispalvelun. Matkapuhelimeen välittyvät uutiset saattavat tuntua hyvinkin henkilökohtaisilta, jos on aiemmin tottunut vastaanottamaan lähinnä vain

12 12 henkilökohtaisia viestejä. Viestin vastaanottajalle tulee tunne, että uutinen haluttiin kertoa juuri hänelle. Juuri tästä syystä Tomi Lindblom sanoo MTV3:n mobiiliuutispalvelun panostavan tärkeisiin uutisiin. Yritämme välttää toissijaisia uutisia, koska pu- väline. Uuti- helin on jokaisen henkilökohtainen nen menee jokaisen henkilön omaan taskuun. Tilaaja oikeasti kokee, että nämä tulee nyt mulle. Tälläinen me halutaan ylläpitää, et nä on tehty juuri hänelle. Ja just siks me laitetaan sinne loppuun tuo lähde MTV3, et ihmiset tietää että ne tulee meiltä. (Lindblom, haastattelu ) Oksmanin mukaan (elektroninen lähde 1998) mobiiliviestimen kantajat mieltävät laitteen nimenomaan henkilökohtaiseksi viestintävälineeksi, joten sen takia he valikoisivat sen sisällön mielellään omien kiinnostusten mukaisesti. Mobiiliuutispalvelut eivät kuitenkaan vielä juurikaan tarjoa mahdollisuuksia personoituihin viesteihin. Tekstiviestien käyttäjät ovat tottuneet reagoimaan saamiinsa yksityisviestehin, vastaamaan niihin. Myös ensimmäisiä mobiiliuutisia saadessaan tulee tarve reagoida niihin, vastata, että kiitos tiedosta tai asia ymmärretty. Tämä tuntuu luontevalta tavalta toimia, kun aiemmin on tottunut siihen että tekstiviestintä on kaksisuuntaista. Saatuaan uutisen matkapuhelimeen saattaa vastaanottajalle tulla myös tarve jakaa tieto muiden läsnäolijoiden kanssa tai jopa vähän päteä mahdollisilla tiedoillaan. MTV3:n Tomi Lindblomin mukaan mobiiliuutisia lähetetään paljon myös eteen- tutuille. Näin ollen mobiiliuutisten vastaanottajien todellista määrää on vai- päin kea arvioida. Moni tekee niin, että forwardoi sitten näitä viestejä ystävilleen eteenpäin. Meidän uutisilla on oikeasti enemmän lukijoita kuin tilaajia. Veikkaan et lukijamäärä on 3-4 kertainen. Se on niin helppo lähettää eteenpäin. Se on oikeestaan meidän pahin kilpailija. Joissakin firmoissa tiedotusosasto tilaa itselleen ja laittaa

13 13 eteenpäin johtajille. (Lindblom, haastattelu ) Tekstiviestejä on totuttu pitämään yksityisinä viesteinä. Mobiiliuutinen taas voi- daan mieltää julkiseksi viestiksi, joka tunkeutuu yksityisyyden tilaan. Uutispalvelun tilaaja on kuitenkin halunnut päästää nämä uutisviestit omaan tilaansa. Reija Hyvärisen (haastattelu ) mukaan mobiiliuutinen ei tämän takia voikaan tulla väärään tai huonoon aikaan, koska henkilö on sen itselleen tilannut. Olen Hyvärisen kanssa hieman eri mieltä. Vaikka olisitkin tilannut mobiiliuutisia, uutinen pommi-iskusta ravintolapöytään tai perhejuhliin saattaa tuntua omituiselta tai sopimattomalta. Samoin saattaa tuntua turhauttavalta jos odotat tärkeää henkilökohtaista viestiä ja saatkin omalta kannaltasi merkityksettömän uutisen. Kopomaan mukaan (2000, 19) mukana kannettavat viestintälaitteet, jotka takaavat kuulumisen verkkoon, ovat kuitenkin jo kiinnittyneet osaksi ihmistä. Kun teknologia on muuttunut näkymättömäksi, se on tullut vaikutustensa muodossa entistä lähemmäs ihmisen arkea. (Kopomaa 2000, 19.) Radion tai television voi halutessaan sulkea nappia painamalla, eikä internetiin ole pakko mennä. Mobiiliuutispalvelun sulkeminen on hieman suurempi toimenpide kuin radion sulkeminen. Uutiset tulevat kun ovat tullakseen, oli sitten suunnitellut lukevansa uutisia tai ei. Tästä syystä mobiiliuutiset saattavat joskus tulla myös omituisiin tilanteisiin, silloin kun niihin ei osaa yhtään varautua. Viestimien kasvavaa vaikutusta kutsutaan medioitumiseksi. Mitä enemmän viestintä ja viestimet häiritsevät arkielämäämme, sitä ahtaammaksi jää perinteisesti ymmärretty yksityisyyden alue. (Nieminen ym. 2000, 19). Niin sanotun jatkuvan aukiolonsa takia juuri mobiiliuutiset ovat mielestäni omiaan pienentämään tätä yksityistä tilaa ja aikaa.

14 14 3 MOBIILIUUTISPALVELUJEN TEKIJÄT JA KÄYTTÄJÄT Mobiiliuutisten tuottajia ovat siis uutismaailmassa tunnetut tahot, mutta mobiiliuutisen matka kuluttajalle sisältää monta osatekijää. Kohderyhmäksi uutisten tuottajat määrittelevät kaikki uutisista kiinnostuneet. 3.1 Mobiiliuutispalvelujen tuotantoketju Hämeen-Anttila (2002, 10) esittää kaavion, joka esittää erilaisten mobiilipalvelujen, kuten soittoäänien ja kuvaviestien, tuottamisen sisällön omistajalta loppukäyttäjälle (Hämeen-Anttila 2002, 10). SISÄLLÖN OMISTAJAT SISÄLLÖN- TUOTTA- JAT PALVELUN- TUOTTA- JAT PALVELU- OPERAAT- TORIT VERKKO- OPERAAT- TORIT LOPPU- KÄYTTÄJÄT Samaa kaaviota voi mielestäni soveltaa myös mobiiliuutisiin. Mobiilipalveluiden sisällönomistajat ovat usein uutistoimistoja, kuten Reuters, AFP ja STT. Sisällöntuottajat taas ovat mobiiliuutisten muokkaajat ja eteenpäin lähettäjät eli toimittajat. Mobiiliuutispalvelujen tuottajia ovat esimerkiksi MTV3 ja YLE24. Palveluoperaattoreiksi nimitetään operaattoreita, jotka tarjoavat loppukäyttäjille muun muassa matkapuhelinliittymiä, operaattorilogoja, soittoääniä ym. Suomessa tällaisia ovat esimerkiksi DNA ja Saunalahti. Kaikkien palveluoperaattoreiden viestit kulkevat verkko-operaattoreiden kautta. Suomessa toimivia verkkooperaattoreita ovat Radiolinja, Sonera ja 3G, eli siis verkko-operaattori voi toimia myös palveluoperaattorina, mutta jotkin palveluoperaattorit ostavat verkkooperaattoripalvelut näitä tarjoavilta operaattoreilta. Loppukäyttäjä on matkapuhelimen käyttäjä, joka käyttää palveluoperaattorin liittymää käyttääkseen matkaviestinverkkoja ja maksaa näistä palveluista. (Hämeen-Anttila 2002, 13.) Mobiiliuutisten käyttäjä maksaa siis välillisesti jokaiselle mobiiliuutispalvelussa mukana olevalle portaalle. Mobiiliuutispalvelujen

15 15 tuottajat maksavat käyttömaksuja uutistoimistoille, palkat toimittajille ja verkon käytöstä operaattorille, joka ylläpitää verkkoa tai maksaa siitä vuokraa. Kaikki edellä mainitut näkyvät siis loppukäyttäjän mobiiliuutisten hinnassa. MTV3:n business-mobiiliuutiset maksavat 12 euroa kuukaudessa ja kappalehintaiset, mobiiliuutisia hieman harvemmin lähetettävät pikauutiset 0,36 euroa kappale. YLE24:n mobiiliuutinen maksaa 0,35 euroa kappaleelta. 3.2 Mobiiliuutisten tekijät MTV3:n mobiilipalvelun uutisia tuottaa sähkeryhmä, joka tekee teksti-tv-, mobiili-, netti- ja Radio Novan uutiset. Sähkeryhmässä on aina joku töissä. Arkiaikaan toimittajia on töissä 3-4, illalla 1-2 ja yöllä yksi. Päiväaikaan yksi toimittaja vastaa yhdestä välineestä, mutta yöllä yksi toimittaja toimittaa jutun kaikkiin edellä mainittuihin välineisiin. YLE24:n Online toimituksessa on päiväaikaan vuorossa neljä toimittajaa ja yöllä yksi. Mobiiliuutisten taustalla on siis toimittajia, jotka tekevät uutisia myös muihin välineisiin. Myös muun muassa medianomeja on sijoittunut sekä YLE24:n että MTV3:n mobiiliuutistoimituksiin. 3.3 Mobiiliuutisten käyttäjät Tutkija Virpi Oksmanin (1998) mukaan voidaan hahmottaa kolme erilaista mobiiliuutisten käyttäjäprofiilia. Uinuvien ryhmää mobiiliviestintä kiinnostaa vähiten. Se seuraa ylipäänsä melko vähän tiedotusvälineitä, viihtyy kotioloissa, eikä näe vaivaa uutisten saamiseksi. Uinuvat haluaisivat mobiiliuutisia esimerkiksi säästä tai paikallista suuronnettomuuksista. Yleensä matkaviestintä käytetään tässä ryhmässä viestintään sukulaisten ja ystävien kanssa. Heräävien ryhmä seuraa mediaa, pääasiassa sanomalehtiä ja televisiota, on kiinnostunut paikallisista ja maailmanlaajuisista uutisista. Se on valmis hankkimaan uuden mobiiliviestimen, kun käytännöllinen palvelun ja laitteen yhdistelmä on tarjolla. Ryhmällä on aktiivinen elämäntapa ja ainakin jonkin verran kokemusta internetin käytöstä. Edelläkävijöiden ryhmällä on uuden polven mobiiliviestin, kannettava tietokone, jossa on internet tai GSM- uutispalvelu. Ryhmä työskentelee tai opiskelee usein luovuutta tai tiedonpro-

16 16 luovuutta tai tiedonprosessointia vaativalla alalla. (Oksman, elektroninen lähde 1998.) Lindblomin mukaan MTV3:n uutisia tilaavat lähinnä yhteiskunnalliset vaikuttajat. Hän haluaa kuitenkin korostaa, että MTV3:n kohderyhmä ovat kaikki uutisista kiinnostuneet. Koska nämä on kuitenkin maksullisia palveluja niin tavalliset ihmiset ei hirveän paljoa halua tilata ja kun näitä viestejä kuitenkin tulee niin ja siitä voi tulla vaikkapa 10 euron lasku kuukaudessa ja joku kokee ettei halua niin paljoa maksaa. Ja sen takia paljolti tilaajat on tällaisia firmatilaajia, jotka eivät itse maksa laskuaan. Ja firma katsoo, et heidän on tärkeä tietää asioista. (Lindblom, haastattelu ) Erityisesti MTV3-business palvelusta huomaa, että se on suunnattu Lindblomin mainitsemille liike-elämässä vaikuttaville, merkittävässä asemassa oleville hen- kilöille. Palvelu tarjoaa enemmän talouselämään liittyviä uutisia, uutisia joita ollaan totuttu televisiossakin näkemään uutisten sijaan talousuutisissa. Saadakseen mobiiliuutisista kaiken hyödyn irti käyttäjän on tunnettava taustat ja tekijät, seurattava yleisestikin aktiivisesti uutisia, yhteiskuntaa ja maailman ta- pahtumia. Esimerkiksi seuraavissa uutisissa viestin vastaanottajan on oltava tietoinen aiemmista tapahtumista, niiden merkityksestä yhteiskunnalle ja ensimmäisessä esimerkissä kyseisten yhtiöiden toimialoista. Mäntyluoto Works ja Technip Rauma Offshore vähentävät Porissa 160 työntekijää. Lomauttavat lisäksi 530 työntekijää 460:stä. Tilauskanta tyhjilllään. (MTV3) 21.syys :12:03 Vastaanottajan on hyvä tietää mainittujen yritysten toimiala eli telakkateollisuus. Laajempaa perspektiiviä ja ymmärrystä asiaan saa, kun vielä omaa tietämystä suomalaisen telakkateollisuuden historiasta ja sen merkityksestä Suomelle. Ylijohtaja Ritva Viljasesta on tulossa sisäministeriön uusi kansliapäällikkö. Valtioneuvosto

17 17 esittää yksimielisesti hänen nimittämistään. (MTV3) 25.syys klo 13:42:28 Ritva Viljanen ei välttämättä ole koko kansan tuntema henkilö. Uutinen jättää myös kertomatta sen, mikä ei ole kaikille itsestään selvää, että Viljanen on toi- lisää pesäpallon minut juuri väestörekisterikeskuksen ylijohtajana. Itse uutisen kannalta merkityksetöntä, mutta toisaalta mielenkiintoinen taustatieto on myös se miksi ylipäätään on valittu uusi sisäministeriön kansliapäällikkö, eli mitä tapahtui entiselle kansliapäällikölle, Kari Häkämiehelle. Valtionsyyttäjä on nostanut sopupelisyytteitä. Syytteen saa 18 henkilöä törkeistä petoksista ja niiden edistämisestä elokuussa syys 2003 klo 09:56:19 Pesäpallon sopupelijupakka on ollut esillä siis jo vuodesta Toki on siis eduksi jos asian oikeuskäsittelyä on seurannut pidemmän aikaa. Nokian tammi-syyskuun (pro-forma): Liikevaih- to 20,6 mrd e. (-2%). Tulos ennen veroja ja väh. osuutta 3,5 mrd. (-9%). Liikevaihto 3,2 mrd (-14%) (MTV3) 16. loka 2003 klo 13:09:16 Nokian osavuosikatsausta tulkittaessa on eduksi jos tuntee talouselämää ja tietää muun muassa termin pro-forma tarkoittavan laskennallista tulosta. Ympärivuotisessa käytössä mobiiliuutiset tulevat tilaajalleen melko kalliiksi. Jos taas haluaa tilata uutiset puhelimeensa vaikka lomamatkan ajaksi, se ei ehdi kasvattaa puhelinlaskua kovinkaan paljon. Tosin mielestäni mobiiliuutisiin saattaa myös helposti jäädä niin sanotusti koukkuun.

18 18 4 MOBIILIUUTISTEN UUTISKRITEERIT Uutiskriteereiksi kutsutaan asioille ja tapahtumille annettavia merkityksiä uutisjournalismin näkökulmasta. Uutiskriteerit ovat mittapuut uutisten valinnalle ja suhteelliselle arvostamiselle. Uutiskriteereissä on kyse ammatillisista standardeista, joiden avulla uutisoitavat asiat valitaan ja esitetään ja julkaistavien uutisten keskinäiset arvot ratkaistaan. (Kuutti & Puro 1998, 181.) Uutiselle on tyypillistä uuden, yllättävän ja merkittävän tiedon kertominen äskettäin tapahtuneesta tai tietoon saadusta, yleisesti kiinnostavasta asiasta. Uutiset voidaan jakaa ennakkouutisiin, tapahtumauutisiin, jälkiuutisiin ja taustauutisiin (Kuutti & Puro 1998, 180.) Mobiiliuutiset ovat lähinnä tapahtuma ja jälkiuutisia. Taustauutisia ei tutkitussa aineistossa välineen ominaisuuksien takia ollut yhtään eikä sellaisten julkaiseminen välineen ominaisuudet huomioon ottaen ole mahdollistakaan. 4.1 Yllättäviä uutisia Tomi Lindblomin mukaan MTV3:n mobiiliuutispalvelu lähettää päivässä 1 3 uutista. Lindblom kuitenkin tarkentaa, että paljon riippuu päivän yleisestä tarjonnasta. Näin Lindblom määrittelee MTV3:n uutiskriteerit: Päivän tärkeimmät. Se on mahdotonta sanoa mimmoiset uutiset. Äkilliset, dramaattiset, yllättävät, poikkeavat ja semmoisia missä vastaanottaja selkeästi odottaa jotain uutista, joka on sidottu kellonaikaan, vaikkapa tuo Tukholman vangitsemismääräys, kaikki tietää, että se tulee tänään kello 13 mennessä. (Lindblom, haastattelu ) Ja kuten Lindblom osasi jo aamupäivällä haastattelussa kertoa, MTV3 mobiili julkaisi uutisen vangitsemismääräyksestä kello

19 19 Uutistoimisto TT: Ruotsin syyttäjäviranomaiset esittävät, että Anna Lindhin surmasta epäilty 35-vuotias mies vangitaan. (MTV3) 19.syys 2003 klo 11:33:25 Toisena esimerkkinä niin sanotuista odotettavista uutisista Lindblom mainitsee urheilu-uutiset ja korostaa edelleen yllättävien uutisten merkitystä. Tai sit niin että on jotkut urheilukilpailut, voittaakohan suomi, vai kumpi voittaa Ja sit on tämmöset, et vastaanottaja kokee, et ohho, kun puhelimeen tulee joku viesti vaikka jostain onnettomuudesta tai muusta yllättävästä asiasta. (Lindblom, haastattelu ) Hyvärisen mukaan YLE:ltä viestejä lähtee uutistilanteen mukaan 0 5 päivittäin, keskimäärin kaksi päivässä. Mobiiliuutiskynnyksen ylittävät sellaiset uutiset, että uutispäällikkö "lähes" putoaa penkiltä! Sellaiset, joista tehdään otsikko lähetykseen (Hyvärinen, haastattelu ). Kuten yleensäkin uutismaailmassa, yllättäviä tapahtumia pidetään siis hyvinä ja tärkeinä mobiiliuutisten aiheina. 4.2 Odotettavia uutisia Vaikka yllättävyyden uutiskriteeriä pidetään tärkeänä, mobiiliuutiset sisältävät kuitenkin paljon myös niin sanotusti odotettavia uutisia, kuten Nobel-palkintojen saajia, työttömyystilastoja ja pörssiyhtiöiden osavuosikatsauksia. Näin ollen yllättävyys ei olisikaan ehdoton kriteeri kaikkien uutisten kohdalla. Uutista tai päätöstä osataan odottaa, vaikka itse uutiseen sisältyisikin yllätyksellinen momentti. Esimerkiksi tiedetään, että kirjallisuuden Nobel-palkinnon saaja julkaistaan kello 14, mutta uutinen sisältää yllätyksellisen tiedon palkinnon voittajasta. Seuraavassa esimerkkejä edellä mainitun kaltaisista uutisista:

20 20 Kirjallisuuden Nobel-palkinnon on saanut eteläafrikkalainen John M. Coetzee. (MTV3) 2. loka klo 14:03:49 San Remo ralli: 1. Sebastian Loeb. 10. Tommi Mäkinen. Marcus Grönholm keskeytti. Yhteispisteet: Burns 57, Loeb 55, Grönholm 38 (6.) (MTV3) 5. loka 2003 klo 15:33:09 Työttömyysaste oli Tilastokeskuksen mukaan syyskuussa 8,0 eli 0,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömänä oli ihmistä. (YLE24) 21.loka 2003 klo 08:04: Kevyempiä uutisia Lindblomin mukaan (haastattelu ) toissijaisia uutisia pyritään välttämään, mutta periaatteesta huolimatta tuntuu, että myös niin sanottuja toissijaisiakin uutisia mahtuu joukkoon. Toissijaisilla uutisilla tarkoitan tässä yhteydessä uutisia jolla ei ole suurta maailmanpoliittista tai kansallista merkitystä, lähinnä kulttuuri ja urheilu-uutisia. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että niin sanotut toissijaiset tai kevyemmät uutiset olisivat kaikille vastaanottajille merkityksettömiä. Joillekin ihmisille toissijaisia uutisia saattavat olla esimerkiksi uutiset kuninkaallisista tai urheilusta: Tanskan hovi: Kruununperijä, prinssi Frederik avioituu Australiassa syntyneen Mary Elizabeth Donaldsonin kanssa. Hääpäivää ei ole julkistettu. (MTV3) 24.syys klo 10:32:57 Kimi Räikkönen lähtee F1:n Indianapolisin osa- kilpailun paalupaikalta. Juan Pablo Montoya lähtee ruudusta 4 ja Michael Schumacher ruudusta 7. (MTV3) 27.syys klo 21:57:01 Amerikkalainen elokuvaohjaaja Elia Kazan on kuollut kotonaan New Yorkissa 94-vuotiaana. Kiistelty ohjaaja sai työstään Oscar-palkinnon vuonna 99. (MTV3) 29.syys klo 07:10:51

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja

Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja 5.10.2000 06:51 Operaattorit ja vanhat mediatalot ovat löytäneet toisensa ja uusia yhteistyökuvioita on paljon ilmassa: on perustettu kimppayrityksiä

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon)

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon) Täytä selkeällä käsialalla: Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: @ Tarkista, että sinulla on neljä erikseen nidottua tehtävää (tehtävät 1 4, 9 sivua), kaksi liitettä sekä konseptipaperi. Mikäli

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuorten internetissä ja somessa kuluttamat sisällöt Nuorten netin käytössä korostuvat erilaiset

Lisätiedot

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA Viestintä- ja markkinointiseminaari 2.-3.6.2015 Kari Ikonen twitter @IkonenKari 3.6.2015 Alma Aluemedia Maakuntalehdet Alma Aluemedia 4 maakuntalehteä 14 tilattavaa

Lisätiedot

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa UUTISMEDIA VERKOSSA 2016 REUTERS INSTITUTE DIGITAL NEWS REPORT 2016 Esa Reunanen 1.9.2016 SISÄLTÖ Tausta ja metodologia Uutislähteet, laitteet ja luottamus uutisiin

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Kuluttajat postikorttien lähettäjinä 2007

Kuluttajat postikorttien lähettäjinä 2007 Kuluttajat postikorttien lähettäjinä Kari Elkelä, Itella BI.. Itella BI --0 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tavoitteet Hankkia tietoa postikorttien lähettämistä edistävän tuotekehityksen, viestinnän

Lisätiedot

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Papuri.papunet.net Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Tiesitkö, että kuka tahansa voi tehdä itse oman radio-ohjelman internetiin? Tässä kirjassa kerrotaan, miten se onnistuu. Saat ohjeet

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta

DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta 2016 Julkinen 1 Tutkimuksen tausta, menetelmä ja tiedonkeruu Tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää puhelimelle sattuneita vahinkoja sekä rikkoutumisen riskitilanteita.

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Mikään ei ole niin vanha kuin eilinen uutinen Copyright Thorleif Johansson 2

Mikään ei ole niin vanha kuin eilinen uutinen Copyright Thorleif Johansson 2 Uutinen Mikään ei ole niin vanha kuin eilinen uutinen 21.1.2015 Copyright Thorleif Johansson 2 21.1.2015 Copyright Thorleif Johansson 3 21.1.2015 Copyright Thorleif Johansson 4 Uutinen Vastaa kysymyksiin:

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

YHTEISÖT. Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa. KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva.

YHTEISÖT. Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa. KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva. YHTEISÖT Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva.fi KALEVA-KONSERNI Pohjois-Suomen suurin media-alan konserni

Lisätiedot

Kvalitatiiviset On Line Yhteisöt / KMM

Kvalitatiiviset On Line Yhteisöt / KMM 1 13.03.2013 Kvalitatiiviset On Line Yhteisöt / KMM KVALITATIIVISET ON LINE YHTEISÖT - tulevaisuuden mahdollisuuksia etsimässä - SMTS, Aamiaisseminaari 13.3.2013. - Kati Myrén Taloustutkimus 3 13.03.2013

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSSÄ ON TYÖTÄ

YMPÄRISTÖSSÄ ON TYÖTÄ YMPÄRISTÖSSÄ ON TYÖTÄ Juhlaseminaari 17.11.2009 eduskunta Jarna Pasanen Maan ystävät ry SDP:n ympäristöohjelma 1969: Luonnon käytön, hoidon ja suojelun suunnittelua estävät meillä ennen kaikkea perustuslain

Lisätiedot

Hyvästi, huono kieli!

Hyvästi, huono kieli! Journalisti 13/2010 Hyvästi, huono kieli! Kun toimittaja panostaa resursseja, lukija voihkii. Lehtori Sirkka Wahlstén tekee kaikkensa, jotta jutuissa eivät vilahtelisi vierassanat ja viranomaiskieli. Jaakko

Lisätiedot

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään Tuettujen hankkeiden koulutus 12.1.2015 Tiedottaminen vs. viestintä Tiedottaminen on tiedon tuottamista lähettäjän näkökulmasta ja viestin yksisuuntaista tuuttaamista

Lisätiedot

Näin kohtaat onnistuneesti median

Näin kohtaat onnistuneesti median Näin kohtaat onnistuneesti median 29.9.2016 Luennon aiheet: Antaa eväitä tilanteisiin, joissa toimittaja lähestyy tutkijaa tai joissa tutkija haluaa lähestyä toimittajaa ja itse tarjota juttuideaa Käydään

Lisätiedot

Eksamen 21.11.2013. PSP5011 Finsk nivå III Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 21.11.2013. PSP5011 Finsk nivå III Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 21.11.2013 PSP5011 Finsk nivå III Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Anna aikaa hitaudelle Oppgåve/Oppgave 1 Vastaa seuraaviin kysymyksiin liitteen 1 tekstin pohjalta.

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media.

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media. Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoite - Kuluttajien mielikuvat eri mediaryhmistä - Mukana 5 mediaryhmää - Kuluttajat arvioivat mediaryhmiä 44 ominaisuuden avulla Kohderyhmä ja tutkimusmenetelmä - Kohderyhmänä

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Mediakysely melulaisille

Mediakysely melulaisille Mediakysely melulaisille Millaisia mediankäyttäjiä ja miten mediakriittisiä lukiolaiset ovat? 18.5.2009 Marianne Vuorela ja Milla Ylärakkola Kyselyn tavoitteet ja sisällöt Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa EPSI Rating Laajakaista 2016 Päivämäärä: 31-10-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569 1921

Lisätiedot

Meidän kaikkien juttu -mediakasvatuskoulutus Hanna Romppainen & Piia Hietamäki

Meidän kaikkien juttu -mediakasvatuskoulutus Hanna Romppainen & Piia Hietamäki SANOMALEHTI OPETUKSESSA -TOIMINTA Meidän kaikkien juttu -mediakasvatuskoulutus 9.9.2016 Hanna Romppainen & Piia Hietamäki TAVOITTEENA KRIITTINEN JA AKTIIVINEN LUKIJA Tahdomme tukea lasten ja nuorten kriittistä

Lisätiedot

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen...

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen... 1) Luetko uutiskirjettä? 1. aina 66,3 % 2. useimmiten 28,2 % 3. joskus 3,9 % 4. harvemmin 1 % 5. en juuri koskaan 0,6% 2) Miten tarkoin luet läpi uutiskirjeen artikkelit? 1. Luen aina kaikki uutiset 19,4

Lisätiedot

Tarinankerronnan hyödyntäminen viestinnässä. Ammatillisen koulutuksen viestintä- ja markkinointiseminaari

Tarinankerronnan hyödyntäminen viestinnässä. Ammatillisen koulutuksen viestintä- ja markkinointiseminaari Tarinankerronnan hyödyntäminen viestinnässä Ammatillisen koulutuksen viestintä- ja markkinointiseminaari 2015 2.6.2015 Uudistuva viestintätoimisto Aino Ruikka, viestintätoimisto AC-Sanafor Aino on kuluttajaviestinnän

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA?

PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA? PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA? HENGÄHDYSTAUKO PRINTTI ON KUOLLUT? Mieti, jos postilaatikostasi tulisi yhtä paljon mainoksia kuin mitä näät päivän aikana sähköisessä muodossa? Et ehkä edes

Lisätiedot

PORTFOLIO Por+olion laa0misessa on hyvä huomioida seuraavia seikkoja

PORTFOLIO Por+olion laa0misessa on hyvä huomioida seuraavia seikkoja PORTFOLIO PORTFOLIO Por+olion laa0misessa on hyvä huomioida seuraavia seikkoja Por+olion sisältöä ja muotoa kanna>aa mie?ä ennen aloi>amista. Tavoi>eena on saada katsoja/ vastaano>ajan mielenkiinto pysähtymään

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Julkinen. Esikoulu- ja alaasteikäisten. puhelimen hankinta ja käyttö tulokset. DNA Oy 8.8.2014

Julkinen. Esikoulu- ja alaasteikäisten. puhelimen hankinta ja käyttö tulokset. DNA Oy 8.8.2014 Julkinen Esikoulu- ja alaasteikäisten puhelimen hankinta ja käyttö tulokset DNA Oy tulokset / DNA Oy 2 Taustaa Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää esikoulu- ja ala-asteikäisten lasten puhelimen hankintaa

Lisätiedot

Tarkkaamattomuus tieliikenteessä. Petri Jääskeläinen

Tarkkaamattomuus tieliikenteessä. Petri Jääskeläinen Tarkkaamattomuus tieliikenteessä Petri Jääskeläinen Kun ajat, aja Kuljettajan keskeisin tehtävä on ajoneuvon turvallinen kuljettaminen. Tarkkaamattomuus tarkoittaa huomion kiinnittymistä pois tästä tehtävästä:

Lisätiedot

Liite A: Kyselylomake

Liite A: Kyselylomake 1/4 2/4 3/4 4/4 Liite B: Kyselyyn liitetty viesti 1/1 Hei, olen Saija Vuorialho Helsingin yliopiston Fysikaalisten tieteiden laitokselta. Teen Pro gradu tutkielmaani fysiikan historian käytöstä lukion

Lisätiedot

Kainuulainen mediayhtiö. Suomalainen Lehtipaino SLP Jakelu SLP Kustannus - Yhteensä noin 14o työntekijää

Kainuulainen mediayhtiö. Suomalainen Lehtipaino SLP Jakelu SLP Kustannus - Yhteensä noin 14o työntekijää Näin me sen teimme! Eli miten yli sata oppilasta, kourallinen opettajia ja viisi kainuulaiskoulua toteuttivat MUSTAA VALKOISELLA liitelehden. Lehti jaettiin neljän kainuulaislehden välissä 30 500 talouteen.

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta Olli E. Juvonen Talentum Helsinki 2009 Talentum Media Oy ja Olli E. Juvonen ISBN 978-952-14-1446-6 Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma Tulevaisuuden Internet Sasu Tarkoma Johdanto Tietoliikennettä voidaan pitää viime vuosisadan läpimurtoteknologiana Internet-teknologiat tarjoavat yhteisen protokollan ja toimintatavan kommunikointiin Internet

Lisätiedot

Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon. 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy

Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon. 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy TDF Entertainment on osa kansainvälistä TDF-konsernia Liikevaihto: 1,63 mrd eur (FY 2009) Työntekijöitä: 5050 Omistus: Texas

Lisätiedot

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita.

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita. Järvenpää 1.2.2009 Saarna Joh 6: 16-21 Älä pelkää, älkää pelätkö! Joku on laskenut että Raamatussa on nämä lauseet 365 kertaa. Jokaiselle päivälle riittää siis oma älä pelkää -lause. Äsken kuullussa evankeliumitekstissä

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Tapio Kallioja toimitusjohtaja. Capital Markets Day 14.5.2003. SWelcom 14.5.2003

Tapio Kallioja toimitusjohtaja. Capital Markets Day 14.5.2003. SWelcom 14.5.2003 Tapio Kallioja toimitusjohtaja Capital Markets Day Nykyiset toiminta-alueet Kaupallinen televisio Digitaalinen maanpäällinen televisio Kaapelitelevisio Laajakaista-internet Digitaalinen kaapelitelevisio

Lisätiedot

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä 10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä Markus Ossi SEO Technician Klikkicom 2011-05-26 2 Henkilökuva Markus Ossi 32 vuotias ekonomi Tehnyt hakukoneoptimointia vuodesta 1998 Hakukoneoptimointiteknikk o Klikkicomissa

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

Puutarhakoulutuksen markkinointi ja vetovoimaaisuus

Puutarhakoulutuksen markkinointi ja vetovoimaaisuus Puutarhakoulutuksen markkinointi ja vetovoimaaisuus Jyrki Jalkanen PUUTARHA&Kauppa Millaisena meidät ehkä nähdään? Vihreän ympäristön tekijöitä Terveellisen ruoan tuottajina Kaupunkien inhimillistäjinä&puhdistajana

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

pois tai niistä ilmenee muita virheitä, pyydetään niistä ilmoittamaan keskukseen Anneli Lindgrenille, puh. 17199, 90 tai 881.

pois tai niistä ilmenee muita virheitä, pyydetään niistä ilmoittamaan keskukseen Anneli Lindgrenille, puh. 17199, 90 tai 881. Turussa 14.12.2005 PUHELINJÄRJESTELMÄT Seurakuntayhtymä on kilpailuttanut puhelinliikenteensä ja puhelinjärjestelmänsä. Kaikkien toimintojen operaattoriksi ja sopimuskumppaniksi on valittu Sonera/Auria

Lisätiedot

SVTSL muuttuu käytännön soveltamis- ohjeet evästeiden käyttöön

SVTSL muuttuu käytännön soveltamis- ohjeet evästeiden käyttöön SVTSL muuttuu 25.5. - käytännön soveltamis- ohjeet evästeiden käyttöön Verkkomainonnan tietosuoja IAB Finland Asianajaja, osakas Elina Koivumäki 12.5.2011 Taustaa evästeistä Internetin toiminnallisuudesta

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

Tekniikka Informaatio Asiayhteys Laumaeläin Ihminen

Tekniikka Informaatio Asiayhteys Laumaeläin Ihminen Päätöksenteko Uskalla tehdä toisin Ari & Mona Riabacke Tekniikka Informaatio Asiayhteys Laumaeläin Ihminen Talentum Helsinki 2015 Ruotsinkielinen alkuperäisteos: Beslutspyramiden: stegen till klokare beslut

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Liitteet. Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli. Liite I. Kyselylomake

Liitteet. Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli. Liite I. Kyselylomake Liitteet Liite I. Kyselylomake Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli 1. Onko yritys määritellyt kohderyhmän iän mallistolle, jota olet viimeksi suunnitellut tai jota suunnittelet parhaillaan? a. on, kohderyhmän

Lisätiedot

1. HYVÄ YSTÄVÄ. Ystävällinen Iloinen Luotettava Avulias Rehellinen Reipas Ei juorua Osaa pitää salaisuudet

1. HYVÄ YSTÄVÄ. Ystävällinen Iloinen Luotettava Avulias Rehellinen Reipas Ei juorua Osaa pitää salaisuudet 1. HYVÄ YSTÄVÄ Ystävällinen Iloinen Luotettava Avulias Rehellinen Reipas Ei juorua Osaa pitää salaisuudet 2 2. HYVÄ YSTÄVÄ Oletko itse ystävänä sellainen, minkä ominaisuuden kirjoitit? a. En koskaan 0

Lisätiedot

VIESTINTÄÄ RYTMIHÄIRIÖN MAAILMASSA!

VIESTINTÄÄ RYTMIHÄIRIÖN MAAILMASSA! VIESTINTÄÄ RYTMIHÄIRIÖN MAAILMASSA! OLIPA KERRAN MAAILMA Se oli suoraviivainen. Tekojen vaikutukset olivat selkeitä. Se oli ennustettava. Organisaatiot luottivat pitkän aikavälin suunnitelmiin. SIINÄ

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Aloittelevan kunnallispoliitikon tunnustukset

Aloittelevan kunnallispoliitikon tunnustukset Aloittelevan kunnallispoliitikon tunnustukset Jyrki J.J. Kasvi (toisinto vuonna 1997 tehdyistä kalvoista) Ekaa kertaa pappia kyydissä Mikä Espoo, missä Espoo Myyttien ja tosiasioiden erottaminen Miten

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA Sosiaalinen media on tärkeä ja keskeinen väline ihmisten ja organisaatioiden välisessä kanssa

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Puhelimen ostaminen Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä

Puhelimen ostaminen Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Puhelimen ostaminen Moi! Mä tarvisin uuden kännykän. Jaahas. Mitähän hintaluokkaa se saisi olla? No ei mikään ihan kauhean kallis, mutta siinä saisi olla hyvä akku, riittävästi muistia ja sellainen toimiva

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

TeliaSonera Oyj, Yritysesittely. Hämeen osakesäästäjien sijoituskerho Jarno Lönnqvist 29.11.2012

TeliaSonera Oyj, Yritysesittely. Hämeen osakesäästäjien sijoituskerho Jarno Lönnqvist 29.11.2012 TeliaSonera Oyj, Yritysesittely Hämeen osakesäästäjien sijoituskerho Jarno Lönnqvist 29.11.2012 Kaikki tässä esityksessä sekä myös puheessani olevat viittaukset tulevaisuuteen ovat vain minun omia mielipiteitäni.

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TOIMILUPAPÄÄTÖKSET Toimiluvat ja hakijat

Lisätiedot

Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media

Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media Tutkimuskohteet 1. Yleisellä tasolla nuorten suhtautuminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja politiikkaan, nuorille tärkeät

Lisätiedot

Omat rajat ja turvaohjeet

Omat rajat ja turvaohjeet Omat rajat ja turvaohjeet Jokaisella ihmisellä on oikeus omaan kehoonsa. Se tarkoittaa, että myös sinä päätät itse, kuka saa koskettaa sinua. Sinä saat myös päättää, mihin paikkoihin toinen ihminen saa

Lisätiedot

DNA KOTILUURI KÄYTTÖOHJEET

DNA KOTILUURI KÄYTTÖOHJEET DNA KOTILUURI KÄYTTÖOHJEET DNA Kotiluuri -liittymä on perinteisellä kiinteällä lankaliittymänumerolla matka viestinverkossa toimiva liittymä. Voit soittaa minne tahansa ja siihen voi soittaa mistä vain,

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Suomen suurlähetystö Astana

Suomen suurlähetystö Astana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Suomen suurlähetystö Astana Harjoitteluraportti Elina Hämäläinen 0372524 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lähtövalmistelut...

Lisätiedot

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti asennus...

Lisätiedot