SADANKUUDENKYMMENEN MERKIN JOURNALISMIA Matkapuhelin uutisten välittäjänä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SADANKUUDENKYMMENEN MERKIN JOURNALISMIA Matkapuhelin uutisten välittäjänä"

Transkriptio

1 SADANKUUDENKYMMENEN MERKIN JOURNALISMIA Matkapuhelin uutisten välittäjänä Marika Suojanen Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Suojanen, Marika. Sadankuudenkymmenen merkin journalismia Matkapuhelin uutisten välittäjänä, Turku 2004, 36 sivua, 3 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö, viestinnän koulutusohjelma, kulttuuriala, medianomi (AMK). Opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella SMS-pohjaisten mobiiliuutisten sisällöntuotannon mahdollisuuksia ja uutiskriteereitä suomalaisessa mediamaisemassa. Käsittelen myös mobiiliuutisten merkitystä nyt ja tulevaisuudessa. Mobiiliuutispalvelut julkaisevat noin 1-5 uutista päivittäin. Tosin on myös päiviä, jolloin uutisia ei julkaista lainkaan. Aineistona on MTV3:n ja YLE24:n mobiiliuutispalvelujen välittämiä mobiiliuutisia ajalta Aineiston avulla tarkastelen minkälaisia uutiskriteerejä ja ominaispiirteitä mobiiliuutisiin sisältyy. Olen myös haastatellut MTV3:n mobiiliuutisten päätoimittaja Tomi Lindblomia ja YLE24:n Online-uutisten toimituspäällikkö Reija Hyväristä. Mobiiliuutisten erityispiirteitä ovat äärimmäisen rajoitettu tila ja nopeampi välit- tyminen vastaanottajille verrattuna muihin uutisvälineisiin. Mobiiliuutisia ei lähetetä kovinkaan helposti, sillä ne ovat edelleenkin suhteellisen kalliita, keskimäärin 0,35 euroa viesti. Mobiiliuutiskynnyksen ylittävät suuret ja yllättävät tapahtumat. Toisaalta myös uutisia, joita uutistenkäyttäjät osaavat odottaa, uutisoidaan matkapuhelimen välityksellä melko paljon. Tällaisia uutisia ovat muun muassa työttömyystilastot, osavuosikatsaukset ja tietyt nimitykset. Asiasanat: journalismi, mobiilipalvelut, mobiiliuutinen, uutiskriteerit

3 ABSTRACT Suojanen, Marika. 160 Character Journalism Mobile phone as a news media, Turku, Spring 2004, Language: Finnish, 36 pages, 3 appendices Diaconia Polytechnic, Turku Unit, Degree Programme in Communications and Media Arts, Media Artist. The aim of this study is to examine the opportunities of SMS-based mobile news. I will also deal with the importance of mobile news now and in the future. Mobile news services publish approximately 1-5 mobile news in a day. There are also days when there no mobile news is published. The main source of the study was the mobile news of MTV3 and YLE24. Mobile news was collected between September 19 and October 16 in I also interviewed MTV3 mobile news editor-in-chief Tomi Lindblom and YLE24 Onlinenews managing editor Reija Hyvärinen. The characteristics of the mobile news are extremely limited space and faster transmitting to receivers when compared to the traditional media. Only few news exceeds the transmitting threshold due to the respectively high price of the messages. Such news is typically big and surprising events. On the other hand there is also news which can be expected, for example, statistics of unemployment situation, interim reports and certain appointments. Keywords: journalism, mobile news, mobile phone service, news threshold

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 5 2 MATKAPUHELIMEN OMINAISUUDET UUTISTEN VÄLITTÄJÄNÄ Rajoitetun tilan ongelma Mobiiliuutinen on nopea ja luotettava Henkilökohtaisuus uutisia omaan taskuun 11 3 MOBIILIUUTISPALVELUJEN TEKIJÄT JA KÄYTTÄJÄT Mobiiliuutispalvelujen tuotantoketju Mobiiliuutisten tekijät Mobiiliuutisten käyttäjät 15 4 MOBIILIUUTISTEN UUTISKRITEERIT Yllättäviä uutisia Odotettavia uutisia Kevyempiä uutisia Yöllä puhelin ei piippaa Uutisaiheet 21 5 MOBIILI VERRATTUNA MUIHIN UUTISVÄLINEISIIN Mobiiliuutiset pieni lisä suomalaiseen mediamaisemaan Radio, teksti-tv ja internet kilpailevat nopeudessa Sanomalehdet ja televisio kertovat enemmän 27 6 MOBIILIUUTISTEN TULEVAISUUS 32 7 YHTEENVETO 34 LÄHTEET: 35 LIITTEET: Liite 1. Seitsemän uutiset ja Ylen uutiset ajalta , sekä näinä päivinä samoista aiheista julkaistut mobiiliuutiset. Liite 2. YLE24:n mobiiliuutiset ajalta Liite 3. MTV3 Businessin mobiiliuutiset ajalta

5 5 1 JOHDANTO Uutistarjonta on kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana. Vielä ja 80- luvuilla Yleisradion puoli yhdeksän uutislähetys oli se, joka kokosi lähes koko kansakunnan televisioruutujen ääreen. Viestintätekniikan kehittyminen on hajauttanut yleisöä. Tekniikan kehittyminen on tuonut uusia ja kehittänyt vanhoja viestintävälineitä. Nykyään suomalaisten on mahdollista seurata neljän valtakunnallisen televisiokanavan tarjoamia uutisia lähes tunnin välein ja digi-tv tuo vielä lisää uutislähetyksiä. Lisäksi lukuisat radioasemat lähettävät uutisia tasatunnein tai tiheämpäänkin. Uusimpia uutisvälineitä, joissa uutistarjonta ei ole sidottu lähetysaikoihin, vaan uutisia välitetään non stoppina, heti niiden tapahduttua, ovat teksti-tv, internet ja mobiiliuutiset. Mobiiliuutiset on edellä mainituista uutistenvälitysmuodoista uusin ja edelleen suhteellisen tuntematon. Mobiiliuutiset ovat matkapuhelimeen tilattavia, useimmiten vielä nykyään SMS-pohjaisia viestejä (SMS = Short Message Service) eli tekstiviestejä. Tekstiviestien käyttö alkoi kasvaa vuoden 1995 tienoilla ja vasta vuonna 1997 erilaiset sisältöpalvelut alkoivat hitaasti kasvattaa osuuttaan. Mobiiliuutispalvelujen lisäksi mobiilipalveluja ovat muun muassa säätiedot, soittoäänet, kuvaviestit ja operaattoritunnukset. Tarkoitukseni on lopputyössäni pohtia mobiiliuutisten uutiskriteerejä ja mobiiliuutisten merkitystä suomalaisessa viestintäkentässä. Minua kiinnostaa minkälainen tilaus on mobiiliuutisilla maassa, jossa matkapuhelinpenetraatio on yksi maailman tiheimmistä. Mobiiliuutiset ja niiden sisällöntuotannon mahdollisuudet kiinnostavat minua juuri sen takia, että ne eivät ole vielä kovin tunnettuja eivätkä yleisesti käytössä. Mielenkiintoista mobiiliuutisissa on myös äärimmäisen rajoitettu tila. Uutisen on mahduttava alle 160 merkkiin, sillä viestiin halutaan saada loppuun myös kanavatunnus. Mobiiliuutisia Suomessa välittävät uutismaailmassa tunnetut ja luotettavaksi tulleet tahot YLE24 ja MTV3 sekä STT:n Alexpress. Soneran ZED-palvelun uutiset tulevat MTV:ltä. MTV3 arvelee palvelullansa olevan käyttäjiä noin muutama

6 6 tuhat. YLE24 ei kerro tilaajamääräänsä. Tutkimusaineistona olen käyttänyt YLE24:n ja MTV3 businessin mobiiliuutisia ajalta Tänä aikana MTV3 business välitti 42 mobiiliuutista ja YLE24 26 mobiiliuutista. Keskityn tutkielmassani ainoastaan SMS-pohjaisiin viesteihin, koska se on edelleen tekniikka, jolla valtaosa mobiileista uutispalveluista välittyy. Mobiiliuutisten suhteellisen lyhyen iän takia kirjallisuutta ja tutkittua tietoa aiheesta on melko vähän. Tämän takia olen käyttänyt lähteinä myös mobiiliuutispalvelujen eli MTV3 Internetin, -tekstikanavan ja -mobiilin päätoimittajan Tomi Lindblomin ja YLE24:n Online-uutisten toimituspäällikön Reija Hyvärisen haastatteluja. Opinnäytetyön tuoteosana keräsin yhdessä Merita Seppälän kanssa mielenkiintoisia, hauskoja ja koskettavia, ihmisten toisilleen lähettämiä tekstiviestejä ja toimitimme viesteistä kalenterin. Vastapainona tutkielmalleni, jonka tarkoitus on selvittää, paljonko mahtuu informaatiota 160 merkkiin, Tekstiviestikalenterista näkee, kuinka paljon tunteita voi ladata samaan merkkimäärään.

7 7 2 MATKAPUHELIMEN OMINAISUUDET UUTISTEN VÄLITTÄJÄNÄ Kullakin viestimellä on sille ominaiset, vakiintuneet ja muista poikkeavat käyttötavat. Ne ovat syntyneet erilaisissa historiallisissa tilanteissa, joissa ne on myös omaksuttu vastaamaan tietynlaisiin tilannekohtaisiin käytännön tarkoituksiin. (Nieminen, Saarikoski, Suominen 2000, 28.) Koska mobiiliuutiset eivät ylipäätään ole vakiinnuttaneet asemaansa koko kansan käytössä, ei niillä mielestäni voida sanoa olevan kovinkaan vakiintuneita tunnettuja ominaisuuksia. Ei ole mahdollista puhua mobiilinomaisuudesta siinä missä radionomaisuudesta tai televisionomaisuudesta. Tiettyjä, erityisen paljon muista viestintävälineistä poikkeavia piirteitä mobiiliuutisista voi kuitenkin löytää. Ominaispiirteitä ovat erittäin rajoitettu tila, nopeus ja tunne henkilökohtaisuudesta. 2.1 Rajoitetun tilan ongelma joissakin mobiiliuutisissa tuntuu olevan melko välttä- Merkittävin ero muihin uutisvälineisiin mobiiliuutisissa on äärimmäisen rajoitettu tila. Jotta uutisen kuin uutisen saa mahtumaan alle 160 merkkiin, on tehtävä todella suurta tiivistystä ja karsintaa. Normaalista tekstiviestistä poiketen mobiiliuutisten merkkimäärä on alle 160 merkkiä, kummallakin tutkielmassa mukana olevalla uutispalvelulla 152, koska uutisten välittäjät haluavat saada lähteen eli kanavatunnuksen näkyviin viestin loppuun. MTV3:n Tomi Lindblomin mukaan rajoitettu tila luo omat haasteensa. Välillä mobiiliuutisen tekeminen on hankalaa ja se kestää kauemmin. Esimerkiksi Nokian osavuosikatsauksen laittaminen siihen 152 merkkiin, niin ne on aika isoja juttuja. Oikeesti hyvän mobiiliuutisen kirjoittaminen on hyvin vaikeeta. Yrittää kirjoittaa joku iso asia hyvin pienesti, niin et se on vielä selkeä. (Lindblom, haastattelu ) Lyhenteiden käyttäminen mätöntä.

8 8 Lindblom mainitsee esimerkkinä Nokian osavuosikatsaukset, kuten seuraava: Nokian tammi-syyskuun (pro-forma): Liikevaihto 20,6 mrd e. (-2%). Tulos ennen veroja ja väh. osuutta 3,5 mrd. (-9%). Liikevaihto 3,2 mrd (-14%) (MTV3) 16. loka 2003 klo 13:09:16 Tutkimusaineistona käytetyistä viesteistä MTV3 oli käyttänyt lyhenteitä seitse- mässä 42:sta uutisesta eli 17 prosentissa ja YLE24 kuudessa 26:sta uutisesta eli 23 prosentissa uutisistaan. Useimmat käytetyistä lyhenteistä olivat kuitenkin sellaisia, joihin voi törmätä muussakin kirjoitetussa tekstissä. Muun muassa seuraavissa uutisissa on jouduttu tilan puutteen takia turvautumaan lyhenteisiin. YK:n turvaneuvosto on hyväksynyt Irakkaishallinto tekee 2 kk:ssa suunnitelman vaa- päätöslauselman. Sen mukaan Irakin väliai- leista ja perustuslaista. (YLE24) 16. loka 2003 klo 17:51:15 Eduskunta on torjunut vaatimuksen kansanäänestyksen pitämisestä EU-perustuslaista luvuin Äänestystä vaativat mm. Vasemmisto- ja Vihreät. (YLE24) 3.loka 2003 klo liitto 13:57:18 Valtioneuvosto esittää maaherroiksi Anneli Tainaa, Pirjo Ala-Kapeeta, Eino Siuruaista ja Hannele Pokkaa. Sisäminist. kansliapäälliköstä ei vielä sopua. (MTV3) 18. Syys :32:02 Yksi tapa lyhentää ja tiivistää viestejä on tehdä tietoisia kieliopillisia virheitä. YLE24:n Reija Hyvärisen mukaan se kumpi on tärkeämpää, viestiin sisältyvät sanat ja merkit vai kieliopista kiinni pitäminen, arvioidaan aina tapauskohtaisesti (Hyvärinen, haastattelu ). Esimerkkinä tietoisista kielioppivirheistä voidaan mainita muun muassa predikaatittomat lauseet:

9 9 Laaja sähkökatkos nyt Ruotsissa ja Tanskassa. Etelä-Ruotsissa jopa 2 milj. ihmistä ilman sähköä. Suuri osaa Kööpenhaminaa on ilman sähköä, mm. metro pysähtynyt. (MTV3) 23. syys klo 14:38:25 Ruotsalaislehdet: Anna Lindhin surmasta pidätetty 35-vuotias mies vapautettu. Poliisilla tiettävästi toinen epäilty. Asiasta tiedotustilaisuus klo.14. (MTV3) 24.syys klo 13:25:47 MTV3 käyttää myös paljon kaksoispistettä, jonka avulla on mahdollista lyhentää ja selkeyttää viestiä, kun lähde ilmoitetaan heti alussa. Ruotsalaislehdet: DNA-näyte pidätetyn 25- vuotiaan miehen hiuksista ja murhapaikan läheltä löytyneestä lippalakista kytkevät miehen A. Lindhin surmaan. (MTV3) 25.syys klo 06:55:57 Ulkoministeriö STT:lle: Presidentin exneuvonantajan Martti Mannisen epäillään vuotaneen Jäätteenmäelle Irak tietojen ohella muutakin salaista aineistoa (MTV3) 10. loka Irakin poliisi: Ainakin 10 ihmistä on kuollut räjähdyksessä Bagdadin edustalla. Hotellissa majoittuu mm. amerikkalaista turvallisuushenkilöstöä. (MTV3) 12. loka klo 13:47:43 Vaikka tila onkin rajallinen, on myös uutisia joiden kertomiseen ei tarvita edes tuota sataakuuttakymmentä merkkiä, kuten seuraavissa: Kirjallisuuden Nobel-palkinnon on saanut eteläafrikkalainen John M. Coetzee. (MTV3) 2.loka klo 14:03:49 Nobelin kirjallisuuspalkinnon saa tänä vuonna eteläafrikkalainen J. M. Coetzee. (YLE24) 2. loka klo 14:03:09

10 10 Keskusta on valinnut puheenjohtajakseen pääministeri Matti Vanhasen. Vanhasella ei ollut vastaehdokkaita. (YLE24) 5.loka 2003 klo 15:29:16 Uutinen Nobel-voittajasta selviää 84 tai 88 merkillä ja Vanhasen nimitys Keskustan puheenjohtajaksi 113 merkillä. Uutisia jossa kaikkia merkkejä ei olisi käytetty, oli kuitenkin vain muutamia tutkittuna aikana. Tilankäytöllinen ongelma on myös se, että matkapuhelimen näytön yhdelle riville mahtuu vain 16 merkkiä. Tätä pidemmät sanat jakautuvat kahdelle riville, joka aiheuttaa luettavuusongelmia. Esimerkkiviestin ongelmallisuus avautuisi paremmin, jos se olisi aseteltu matkapuhelimen näyttöön. Puhelimessa sanan jatkumista ei välttämättä edes huomaa ilman viestin selaamista. Valtionsyyttäjä on asettanut pääesikunnan everstiluutnanti n lahjussyytteese en lahjusrikkomuks esta. Liittyy helikopterilentäj ien koulutuksen hankintaan. (MTV3) 24.syys klo 09:02: Mobiiliuutinen on nopea ja luotettava Merkittävä mobiiliuutisten ominaisuus on myös nopeus. Tomi Lindblomin mukaan tärkeä, varmasta lähteestä, kuten uutistoimistosta, tuleva uutinen lähtee mobiiliuutisena eteenpäin jopa kymmenessä sekunnissa. Lindblomin mukaan mobiiliuutispalvelu on väline, jonka kautta uutinen lähtee ensimmäisenä, ennen internetiä ja teksti-tv:tä. (Lindblom, haastattelu ). Mahdollisimman nopeaan tiedonvälitykseen pyrittäessä tietolähteiden luotettavuus nousee mer-

11 11 kittävään osaan. Lindblomin mukaan uutistoimistoihin lähteenä luotetaan, mutta esimerkiksi puhelinsoiton perusteella ei mobiiliuutista välitetä ilman, että asia tarkistetaan esimerkiksi viranomaisilta. Reija Hyvärisen mukaan myös YLE24:n nopein väline on mobiili. Ensimmäisenä lähtee mobiili. Sitten teksti-tv, koska sillä on enemmän käyttäjiä kuin netillä, sitten netti. Monesti teksti-tv ja nettiversio tehdään kyllä yhtä aikaa. Olemme juuri ottamassa käyttöön uuden julkaisujärjestelmän, joka nopeuttaa julkaisua eri välineissä. (Hyvärinen, haastattelu ) Nopeutta ei kuitenkaan haluta lisätä luotettavuuden kustannuksella. Käytämme harkintaa ja tarkistamme lähteiden luotettavuuden. Sitten, tilanteen niin vaatiessa laitetaan uutinen ulos niin nopeasti kuin saadaan näppäiltyä. Mutta - luotettavuus tarkistetaan ja arvioidaan aina ensiksi. Menköön siihen aikaa, se on meidän toimintamme ydin. (Hyvärinen, haastattelu ) Tutkija Tapio Hämeen-Anttila (2002, 20 21) nimittää muun muassa mobiiliuutisia aikakriittisiksi palveluiksi. Uutispalvelun ei Hämeen-Anttilan mukaan tarvitse olla reaaliaikainen, mutta aikakriittisyysaspekti on kuitenkin olemassa. Uutisen arvo laskee, koska todennäköisyys törmätä samaan uutiseen jossain muussa mediassa kasvaa, mitä enemmän aikaa kuluu. (Hämeen-Anttila 2002, ) 2.3 Henkilökohtaisuus uutisia omaan taskuun Matkapuhelin mielletään helposti hyvinkin henkilökohtaiseksi välineeksi. Usealle se on työvälineen lisäksi jonkinlainen viihdeväline pelaamiseen tai ystävien kanssa keskusteluun. Puhelimella on totuttu vastaanottamaan henkilökohtaisia puheluja ja viestejä. Uutisvälineen matkapuhelimestaan saa tilaamalla siihen mobiiliuutispalvelun. Matkapuhelimeen välittyvät uutiset saattavat tuntua hyvinkin henkilökohtaisilta, jos on aiemmin tottunut vastaanottamaan lähinnä vain

12 12 henkilökohtaisia viestejä. Viestin vastaanottajalle tulee tunne, että uutinen haluttiin kertoa juuri hänelle. Juuri tästä syystä Tomi Lindblom sanoo MTV3:n mobiiliuutispalvelun panostavan tärkeisiin uutisiin. Yritämme välttää toissijaisia uutisia, koska pu- väline. Uuti- helin on jokaisen henkilökohtainen nen menee jokaisen henkilön omaan taskuun. Tilaaja oikeasti kokee, että nämä tulee nyt mulle. Tälläinen me halutaan ylläpitää, et nä on tehty juuri hänelle. Ja just siks me laitetaan sinne loppuun tuo lähde MTV3, et ihmiset tietää että ne tulee meiltä. (Lindblom, haastattelu ) Oksmanin mukaan (elektroninen lähde 1998) mobiiliviestimen kantajat mieltävät laitteen nimenomaan henkilökohtaiseksi viestintävälineeksi, joten sen takia he valikoisivat sen sisällön mielellään omien kiinnostusten mukaisesti. Mobiiliuutispalvelut eivät kuitenkaan vielä juurikaan tarjoa mahdollisuuksia personoituihin viesteihin. Tekstiviestien käyttäjät ovat tottuneet reagoimaan saamiinsa yksityisviestehin, vastaamaan niihin. Myös ensimmäisiä mobiiliuutisia saadessaan tulee tarve reagoida niihin, vastata, että kiitos tiedosta tai asia ymmärretty. Tämä tuntuu luontevalta tavalta toimia, kun aiemmin on tottunut siihen että tekstiviestintä on kaksisuuntaista. Saatuaan uutisen matkapuhelimeen saattaa vastaanottajalle tulla myös tarve jakaa tieto muiden läsnäolijoiden kanssa tai jopa vähän päteä mahdollisilla tiedoillaan. MTV3:n Tomi Lindblomin mukaan mobiiliuutisia lähetetään paljon myös eteen- tutuille. Näin ollen mobiiliuutisten vastaanottajien todellista määrää on vai- päin kea arvioida. Moni tekee niin, että forwardoi sitten näitä viestejä ystävilleen eteenpäin. Meidän uutisilla on oikeasti enemmän lukijoita kuin tilaajia. Veikkaan et lukijamäärä on 3-4 kertainen. Se on niin helppo lähettää eteenpäin. Se on oikeestaan meidän pahin kilpailija. Joissakin firmoissa tiedotusosasto tilaa itselleen ja laittaa

13 13 eteenpäin johtajille. (Lindblom, haastattelu ) Tekstiviestejä on totuttu pitämään yksityisinä viesteinä. Mobiiliuutinen taas voi- daan mieltää julkiseksi viestiksi, joka tunkeutuu yksityisyyden tilaan. Uutispalvelun tilaaja on kuitenkin halunnut päästää nämä uutisviestit omaan tilaansa. Reija Hyvärisen (haastattelu ) mukaan mobiiliuutinen ei tämän takia voikaan tulla väärään tai huonoon aikaan, koska henkilö on sen itselleen tilannut. Olen Hyvärisen kanssa hieman eri mieltä. Vaikka olisitkin tilannut mobiiliuutisia, uutinen pommi-iskusta ravintolapöytään tai perhejuhliin saattaa tuntua omituiselta tai sopimattomalta. Samoin saattaa tuntua turhauttavalta jos odotat tärkeää henkilökohtaista viestiä ja saatkin omalta kannaltasi merkityksettömän uutisen. Kopomaan mukaan (2000, 19) mukana kannettavat viestintälaitteet, jotka takaavat kuulumisen verkkoon, ovat kuitenkin jo kiinnittyneet osaksi ihmistä. Kun teknologia on muuttunut näkymättömäksi, se on tullut vaikutustensa muodossa entistä lähemmäs ihmisen arkea. (Kopomaa 2000, 19.) Radion tai television voi halutessaan sulkea nappia painamalla, eikä internetiin ole pakko mennä. Mobiiliuutispalvelun sulkeminen on hieman suurempi toimenpide kuin radion sulkeminen. Uutiset tulevat kun ovat tullakseen, oli sitten suunnitellut lukevansa uutisia tai ei. Tästä syystä mobiiliuutiset saattavat joskus tulla myös omituisiin tilanteisiin, silloin kun niihin ei osaa yhtään varautua. Viestimien kasvavaa vaikutusta kutsutaan medioitumiseksi. Mitä enemmän viestintä ja viestimet häiritsevät arkielämäämme, sitä ahtaammaksi jää perinteisesti ymmärretty yksityisyyden alue. (Nieminen ym. 2000, 19). Niin sanotun jatkuvan aukiolonsa takia juuri mobiiliuutiset ovat mielestäni omiaan pienentämään tätä yksityistä tilaa ja aikaa.

14 14 3 MOBIILIUUTISPALVELUJEN TEKIJÄT JA KÄYTTÄJÄT Mobiiliuutisten tuottajia ovat siis uutismaailmassa tunnetut tahot, mutta mobiiliuutisen matka kuluttajalle sisältää monta osatekijää. Kohderyhmäksi uutisten tuottajat määrittelevät kaikki uutisista kiinnostuneet. 3.1 Mobiiliuutispalvelujen tuotantoketju Hämeen-Anttila (2002, 10) esittää kaavion, joka esittää erilaisten mobiilipalvelujen, kuten soittoäänien ja kuvaviestien, tuottamisen sisällön omistajalta loppukäyttäjälle (Hämeen-Anttila 2002, 10). SISÄLLÖN OMISTAJAT SISÄLLÖN- TUOTTA- JAT PALVELUN- TUOTTA- JAT PALVELU- OPERAAT- TORIT VERKKO- OPERAAT- TORIT LOPPU- KÄYTTÄJÄT Samaa kaaviota voi mielestäni soveltaa myös mobiiliuutisiin. Mobiilipalveluiden sisällönomistajat ovat usein uutistoimistoja, kuten Reuters, AFP ja STT. Sisällöntuottajat taas ovat mobiiliuutisten muokkaajat ja eteenpäin lähettäjät eli toimittajat. Mobiiliuutispalvelujen tuottajia ovat esimerkiksi MTV3 ja YLE24. Palveluoperaattoreiksi nimitetään operaattoreita, jotka tarjoavat loppukäyttäjille muun muassa matkapuhelinliittymiä, operaattorilogoja, soittoääniä ym. Suomessa tällaisia ovat esimerkiksi DNA ja Saunalahti. Kaikkien palveluoperaattoreiden viestit kulkevat verkko-operaattoreiden kautta. Suomessa toimivia verkkooperaattoreita ovat Radiolinja, Sonera ja 3G, eli siis verkko-operaattori voi toimia myös palveluoperaattorina, mutta jotkin palveluoperaattorit ostavat verkkooperaattoripalvelut näitä tarjoavilta operaattoreilta. Loppukäyttäjä on matkapuhelimen käyttäjä, joka käyttää palveluoperaattorin liittymää käyttääkseen matkaviestinverkkoja ja maksaa näistä palveluista. (Hämeen-Anttila 2002, 13.) Mobiiliuutisten käyttäjä maksaa siis välillisesti jokaiselle mobiiliuutispalvelussa mukana olevalle portaalle. Mobiiliuutispalvelujen

15 15 tuottajat maksavat käyttömaksuja uutistoimistoille, palkat toimittajille ja verkon käytöstä operaattorille, joka ylläpitää verkkoa tai maksaa siitä vuokraa. Kaikki edellä mainitut näkyvät siis loppukäyttäjän mobiiliuutisten hinnassa. MTV3:n business-mobiiliuutiset maksavat 12 euroa kuukaudessa ja kappalehintaiset, mobiiliuutisia hieman harvemmin lähetettävät pikauutiset 0,36 euroa kappale. YLE24:n mobiiliuutinen maksaa 0,35 euroa kappaleelta. 3.2 Mobiiliuutisten tekijät MTV3:n mobiilipalvelun uutisia tuottaa sähkeryhmä, joka tekee teksti-tv-, mobiili-, netti- ja Radio Novan uutiset. Sähkeryhmässä on aina joku töissä. Arkiaikaan toimittajia on töissä 3-4, illalla 1-2 ja yöllä yksi. Päiväaikaan yksi toimittaja vastaa yhdestä välineestä, mutta yöllä yksi toimittaja toimittaa jutun kaikkiin edellä mainittuihin välineisiin. YLE24:n Online toimituksessa on päiväaikaan vuorossa neljä toimittajaa ja yöllä yksi. Mobiiliuutisten taustalla on siis toimittajia, jotka tekevät uutisia myös muihin välineisiin. Myös muun muassa medianomeja on sijoittunut sekä YLE24:n että MTV3:n mobiiliuutistoimituksiin. 3.3 Mobiiliuutisten käyttäjät Tutkija Virpi Oksmanin (1998) mukaan voidaan hahmottaa kolme erilaista mobiiliuutisten käyttäjäprofiilia. Uinuvien ryhmää mobiiliviestintä kiinnostaa vähiten. Se seuraa ylipäänsä melko vähän tiedotusvälineitä, viihtyy kotioloissa, eikä näe vaivaa uutisten saamiseksi. Uinuvat haluaisivat mobiiliuutisia esimerkiksi säästä tai paikallista suuronnettomuuksista. Yleensä matkaviestintä käytetään tässä ryhmässä viestintään sukulaisten ja ystävien kanssa. Heräävien ryhmä seuraa mediaa, pääasiassa sanomalehtiä ja televisiota, on kiinnostunut paikallisista ja maailmanlaajuisista uutisista. Se on valmis hankkimaan uuden mobiiliviestimen, kun käytännöllinen palvelun ja laitteen yhdistelmä on tarjolla. Ryhmällä on aktiivinen elämäntapa ja ainakin jonkin verran kokemusta internetin käytöstä. Edelläkävijöiden ryhmällä on uuden polven mobiiliviestin, kannettava tietokone, jossa on internet tai GSM- uutispalvelu. Ryhmä työskentelee tai opiskelee usein luovuutta tai tiedonpro-

16 16 luovuutta tai tiedonprosessointia vaativalla alalla. (Oksman, elektroninen lähde 1998.) Lindblomin mukaan MTV3:n uutisia tilaavat lähinnä yhteiskunnalliset vaikuttajat. Hän haluaa kuitenkin korostaa, että MTV3:n kohderyhmä ovat kaikki uutisista kiinnostuneet. Koska nämä on kuitenkin maksullisia palveluja niin tavalliset ihmiset ei hirveän paljoa halua tilata ja kun näitä viestejä kuitenkin tulee niin ja siitä voi tulla vaikkapa 10 euron lasku kuukaudessa ja joku kokee ettei halua niin paljoa maksaa. Ja sen takia paljolti tilaajat on tällaisia firmatilaajia, jotka eivät itse maksa laskuaan. Ja firma katsoo, et heidän on tärkeä tietää asioista. (Lindblom, haastattelu ) Erityisesti MTV3-business palvelusta huomaa, että se on suunnattu Lindblomin mainitsemille liike-elämässä vaikuttaville, merkittävässä asemassa oleville hen- kilöille. Palvelu tarjoaa enemmän talouselämään liittyviä uutisia, uutisia joita ollaan totuttu televisiossakin näkemään uutisten sijaan talousuutisissa. Saadakseen mobiiliuutisista kaiken hyödyn irti käyttäjän on tunnettava taustat ja tekijät, seurattava yleisestikin aktiivisesti uutisia, yhteiskuntaa ja maailman ta- pahtumia. Esimerkiksi seuraavissa uutisissa viestin vastaanottajan on oltava tietoinen aiemmista tapahtumista, niiden merkityksestä yhteiskunnalle ja ensimmäisessä esimerkissä kyseisten yhtiöiden toimialoista. Mäntyluoto Works ja Technip Rauma Offshore vähentävät Porissa 160 työntekijää. Lomauttavat lisäksi 530 työntekijää 460:stä. Tilauskanta tyhjilllään. (MTV3) 21.syys :12:03 Vastaanottajan on hyvä tietää mainittujen yritysten toimiala eli telakkateollisuus. Laajempaa perspektiiviä ja ymmärrystä asiaan saa, kun vielä omaa tietämystä suomalaisen telakkateollisuuden historiasta ja sen merkityksestä Suomelle. Ylijohtaja Ritva Viljasesta on tulossa sisäministeriön uusi kansliapäällikkö. Valtioneuvosto

17 17 esittää yksimielisesti hänen nimittämistään. (MTV3) 25.syys klo 13:42:28 Ritva Viljanen ei välttämättä ole koko kansan tuntema henkilö. Uutinen jättää myös kertomatta sen, mikä ei ole kaikille itsestään selvää, että Viljanen on toi- lisää pesäpallon minut juuri väestörekisterikeskuksen ylijohtajana. Itse uutisen kannalta merkityksetöntä, mutta toisaalta mielenkiintoinen taustatieto on myös se miksi ylipäätään on valittu uusi sisäministeriön kansliapäällikkö, eli mitä tapahtui entiselle kansliapäällikölle, Kari Häkämiehelle. Valtionsyyttäjä on nostanut sopupelisyytteitä. Syytteen saa 18 henkilöä törkeistä petoksista ja niiden edistämisestä elokuussa syys 2003 klo 09:56:19 Pesäpallon sopupelijupakka on ollut esillä siis jo vuodesta Toki on siis eduksi jos asian oikeuskäsittelyä on seurannut pidemmän aikaa. Nokian tammi-syyskuun (pro-forma): Liikevaih- to 20,6 mrd e. (-2%). Tulos ennen veroja ja väh. osuutta 3,5 mrd. (-9%). Liikevaihto 3,2 mrd (-14%) (MTV3) 16. loka 2003 klo 13:09:16 Nokian osavuosikatsausta tulkittaessa on eduksi jos tuntee talouselämää ja tietää muun muassa termin pro-forma tarkoittavan laskennallista tulosta. Ympärivuotisessa käytössä mobiiliuutiset tulevat tilaajalleen melko kalliiksi. Jos taas haluaa tilata uutiset puhelimeensa vaikka lomamatkan ajaksi, se ei ehdi kasvattaa puhelinlaskua kovinkaan paljon. Tosin mielestäni mobiiliuutisiin saattaa myös helposti jäädä niin sanotusti koukkuun.

18 18 4 MOBIILIUUTISTEN UUTISKRITEERIT Uutiskriteereiksi kutsutaan asioille ja tapahtumille annettavia merkityksiä uutisjournalismin näkökulmasta. Uutiskriteerit ovat mittapuut uutisten valinnalle ja suhteelliselle arvostamiselle. Uutiskriteereissä on kyse ammatillisista standardeista, joiden avulla uutisoitavat asiat valitaan ja esitetään ja julkaistavien uutisten keskinäiset arvot ratkaistaan. (Kuutti & Puro 1998, 181.) Uutiselle on tyypillistä uuden, yllättävän ja merkittävän tiedon kertominen äskettäin tapahtuneesta tai tietoon saadusta, yleisesti kiinnostavasta asiasta. Uutiset voidaan jakaa ennakkouutisiin, tapahtumauutisiin, jälkiuutisiin ja taustauutisiin (Kuutti & Puro 1998, 180.) Mobiiliuutiset ovat lähinnä tapahtuma ja jälkiuutisia. Taustauutisia ei tutkitussa aineistossa välineen ominaisuuksien takia ollut yhtään eikä sellaisten julkaiseminen välineen ominaisuudet huomioon ottaen ole mahdollistakaan. 4.1 Yllättäviä uutisia Tomi Lindblomin mukaan MTV3:n mobiiliuutispalvelu lähettää päivässä 1 3 uutista. Lindblom kuitenkin tarkentaa, että paljon riippuu päivän yleisestä tarjonnasta. Näin Lindblom määrittelee MTV3:n uutiskriteerit: Päivän tärkeimmät. Se on mahdotonta sanoa mimmoiset uutiset. Äkilliset, dramaattiset, yllättävät, poikkeavat ja semmoisia missä vastaanottaja selkeästi odottaa jotain uutista, joka on sidottu kellonaikaan, vaikkapa tuo Tukholman vangitsemismääräys, kaikki tietää, että se tulee tänään kello 13 mennessä. (Lindblom, haastattelu ) Ja kuten Lindblom osasi jo aamupäivällä haastattelussa kertoa, MTV3 mobiili julkaisi uutisen vangitsemismääräyksestä kello

19 19 Uutistoimisto TT: Ruotsin syyttäjäviranomaiset esittävät, että Anna Lindhin surmasta epäilty 35-vuotias mies vangitaan. (MTV3) 19.syys 2003 klo 11:33:25 Toisena esimerkkinä niin sanotuista odotettavista uutisista Lindblom mainitsee urheilu-uutiset ja korostaa edelleen yllättävien uutisten merkitystä. Tai sit niin että on jotkut urheilukilpailut, voittaakohan suomi, vai kumpi voittaa Ja sit on tämmöset, et vastaanottaja kokee, et ohho, kun puhelimeen tulee joku viesti vaikka jostain onnettomuudesta tai muusta yllättävästä asiasta. (Lindblom, haastattelu ) Hyvärisen mukaan YLE:ltä viestejä lähtee uutistilanteen mukaan 0 5 päivittäin, keskimäärin kaksi päivässä. Mobiiliuutiskynnyksen ylittävät sellaiset uutiset, että uutispäällikkö "lähes" putoaa penkiltä! Sellaiset, joista tehdään otsikko lähetykseen (Hyvärinen, haastattelu ). Kuten yleensäkin uutismaailmassa, yllättäviä tapahtumia pidetään siis hyvinä ja tärkeinä mobiiliuutisten aiheina. 4.2 Odotettavia uutisia Vaikka yllättävyyden uutiskriteeriä pidetään tärkeänä, mobiiliuutiset sisältävät kuitenkin paljon myös niin sanotusti odotettavia uutisia, kuten Nobel-palkintojen saajia, työttömyystilastoja ja pörssiyhtiöiden osavuosikatsauksia. Näin ollen yllättävyys ei olisikaan ehdoton kriteeri kaikkien uutisten kohdalla. Uutista tai päätöstä osataan odottaa, vaikka itse uutiseen sisältyisikin yllätyksellinen momentti. Esimerkiksi tiedetään, että kirjallisuuden Nobel-palkinnon saaja julkaistaan kello 14, mutta uutinen sisältää yllätyksellisen tiedon palkinnon voittajasta. Seuraavassa esimerkkejä edellä mainitun kaltaisista uutisista:

20 20 Kirjallisuuden Nobel-palkinnon on saanut eteläafrikkalainen John M. Coetzee. (MTV3) 2. loka klo 14:03:49 San Remo ralli: 1. Sebastian Loeb. 10. Tommi Mäkinen. Marcus Grönholm keskeytti. Yhteispisteet: Burns 57, Loeb 55, Grönholm 38 (6.) (MTV3) 5. loka 2003 klo 15:33:09 Työttömyysaste oli Tilastokeskuksen mukaan syyskuussa 8,0 eli 0,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömänä oli ihmistä. (YLE24) 21.loka 2003 klo 08:04: Kevyempiä uutisia Lindblomin mukaan (haastattelu ) toissijaisia uutisia pyritään välttämään, mutta periaatteesta huolimatta tuntuu, että myös niin sanottuja toissijaisiakin uutisia mahtuu joukkoon. Toissijaisilla uutisilla tarkoitan tässä yhteydessä uutisia jolla ei ole suurta maailmanpoliittista tai kansallista merkitystä, lähinnä kulttuuri ja urheilu-uutisia. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että niin sanotut toissijaiset tai kevyemmät uutiset olisivat kaikille vastaanottajille merkityksettömiä. Joillekin ihmisille toissijaisia uutisia saattavat olla esimerkiksi uutiset kuninkaallisista tai urheilusta: Tanskan hovi: Kruununperijä, prinssi Frederik avioituu Australiassa syntyneen Mary Elizabeth Donaldsonin kanssa. Hääpäivää ei ole julkistettu. (MTV3) 24.syys klo 10:32:57 Kimi Räikkönen lähtee F1:n Indianapolisin osa- kilpailun paalupaikalta. Juan Pablo Montoya lähtee ruudusta 4 ja Michael Schumacher ruudusta 7. (MTV3) 27.syys klo 21:57:01 Amerikkalainen elokuvaohjaaja Elia Kazan on kuollut kotonaan New Yorkissa 94-vuotiaana. Kiistelty ohjaaja sai työstään Oscar-palkinnon vuonna 99. (MTV3) 29.syys klo 07:10:51

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta

Lisätiedot

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta tärkeänä ja haluaa osallistua sen tuottamiseen ja ylläpitää

Lisätiedot

Ilonan ja Haban aamu Pariskunnalle tulee Aamulehti, mutta kumpikaan ei lue sitä aamulla: ei ehdi, eikä jaksa edes lähteä hakemaan lehteä kauempana sijaitsevasta postilaatikosta. Haba lukee Aamulehden aina

Lisätiedot

Nuorten mediankäyttötapoja

Nuorten mediankäyttötapoja Mediakritiikkiprojekti Nuorten mediankäyttötapoja Sinituuli Suominen Haluan mediakritiikkiprojektini avulla lisää tietoa nuorten lehdenlukutottumuksista. Kiinnostavatko lehdet edelleen Internetistä huolimatta?

Lisätiedot

Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja

Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja 5.10.2000 06:51 Operaattorit ja vanhat mediatalot ovat löytäneet toisensa ja uusia yhteistyökuvioita on paljon ilmassa: on perustettu kimppayrityksiä

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä.

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. 3. Kuinka monta sivua tämän päivän lehdessä on? 2. Kumpaan suuntaan sanomalehti repeää paremmin, alhaalta ylös vai sivulta sivulle? Laita rasti oikean

Lisätiedot

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmä Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Ylen asemaa suomalaisena uutistoimijana: mikä on suomalaisten ykkösuutistoimija mediasta

Lisätiedot

Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin.

Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin. Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin. 3. 4. Mitä sanomalehteä luet? Etsi lehdestä seuraavat perustiedot: a) lehden nimi b) ilmestymisnumero c) irtonumeron hinta d) päätoimittaja e)

Lisätiedot

Soneran Koti ja TV tutkimus 2012

Soneran Koti ja TV tutkimus 2012 Soneran Koti ja TV tutkimus 2012 Tervetuloa! Sonera selvitti nyt toista kertaa suomalaisten viihtymistä kotona ja suhdetta television katseluun Tiedonkeruu kesäkuussa 2012, N=2132 Tutkimuksen toteutti

Lisätiedot

MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme.

MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme. MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme. Etsi lehdestä vastaukset seuraaviin kysymyksiin: a) Mikä on lehden nimi? b) Mikä on lehden ilmestymisnumero? c) Kuka on lehden päätoimittaja? d)

Lisätiedot

3.4 Juttukentän tiedot

3.4 Juttukentän tiedot 3.4 Juttukentän tiedot Juttukenttä sisältää otsikoiden ja varsinaisen juttutekstin lisäksi paikkakunnan, päiväyksen, kirjoittajan nimen ja tiedon siitä, onko kyse STT omasta vai muiden uutistoimistojen

Lisätiedot

3.3 Jutun saatekaaviotiedot

3.3 Jutun saatekaaviotiedot 3.3 Jutun saatekaaviotiedot STT:n jutun saatekaavio sisältää jutun oheistietoja, jotka kertovat käyttäjälle muun muassa jutun sisällöstä ja juttutyypistä sekä antavat tiedot jutun luokittelua ja lähettämistä

Lisätiedot

Tiedotejakelun trendit 2014!

Tiedotejakelun trendit 2014! Tiedotejakelun trendit 2014 Riina Vasala Toimitusjohtaja epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän ammattilaisille työkalun mediajulkisuuden

Lisätiedot

Koti ja TV -tutkimus: kuluttajatrendit 2014

Koti ja TV -tutkimus: kuluttajatrendit 2014 Koti ja TV -tutkimus: kuluttajatrendit 201 Markus Lahtinen Head of Product Management Consumer, Sonera Koti ja tv - tutkimus 201 Sonera selvitti nyt neljättä kertaa suomalaisten viihtymistä kotona ja suhdetta

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella Sanomalehtiviikko KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. -luokkalaisille Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella MA Tänään katsomme ja kuuntelemme sanomalehteä. 1. Paljonko sanomalehti

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon)

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon) Täytä selkeällä käsialalla: Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: @ Tarkista, että sinulla on neljä erikseen nidottua tehtävää (tehtävät 1 4, 9 sivua), kaksi liitettä sekä konseptipaperi. Mikäli

Lisätiedot

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Erja Ruohomaa YLE Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmä Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Ylen asemaa suomalaisena uutistoimijana: mikä on suomalaisten ykkösuutistoimija mediasta riippumatta ja mistä lähteistä

Lisätiedot

Muutos! Tehokasta tiedotusta! Tehokkaan tiedotuksen abc Toimittaja Soila Ojanen Vuojoen kartano 12.6.2009

Muutos! Tehokasta tiedotusta! Tehokkaan tiedotuksen abc Toimittaja Soila Ojanen Vuojoen kartano 12.6.2009 Muutos! Tehokasta tiedotusta! Tehokkaan tiedotuksen abc Toimittaja Soila Ojanen Vuojoen kartano 12.6.2009 Miten toimittaja katsoo maailmaa? Toimittaja etsii AINA uutista Dramaattista Ristiriitaista Erilaista

Lisätiedot

Kuluttajat ja uuden teknologian hyväksyminen. Kuluttajan ja markkinoijan suhde tulevaisuudessa Anu Seisto, VTT

Kuluttajat ja uuden teknologian hyväksyminen. Kuluttajan ja markkinoijan suhde tulevaisuudessa Anu Seisto, VTT Kuluttajat ja uuden teknologian hyväksyminen Kuluttajan ja markkinoijan suhde tulevaisuudessa Anu Seisto, VTT 2 Miksi kuluttaja / käyttäjänäkökulma on mielenkiintoinen? Jokainen käyttäjä havainnoi teknologian

Lisätiedot

SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013. Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia.

SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013. Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia. SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013 Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia.fi Social Mobile Local 7.3.2013 Perusversio-esimerkki 1.0

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

Mitä mediassa tapahtuu?

Mitä mediassa tapahtuu? Mitä mediassa tapahtuu? 12 maakuntalehden yhteistä valtakunnallista toimitusta rakentava päätoimittaja Matti Posio Lännen Media Oy Northern Glow, Oulu 29.8.2014 Tulevaisuus on jo täällä. Se on vain jakautunut

Lisätiedot

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI!

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! SINULLA ON OIKEUKSIA! Netistä saa enemmän irti, kun pitää oikeuksistaan huolta ja toimii itse vastuullisesti. Nettiä voi käyttää lähes jokainen ja jokainen

Lisätiedot

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi www.ikateknologia.fi Liitekuviot Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 9-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta Nordlund, Marika; Stenberg, Lea; Lempola, Hanna-Mari. KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle

Lisätiedot

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa UUTISMEDIA VERKOSSA 2016 REUTERS INSTITUTE DIGITAL NEWS REPORT 2016 Esa Reunanen 1.9.2016 SISÄLTÖ Tausta ja metodologia Uutislähteet, laitteet ja luottamus uutisiin

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Opus SMS tekstiviestipalvelu

Opus SMS tekstiviestipalvelu Opus SMS tekstiviestipalvelu Sivu 1 / 17 1. Yleistä toiminnosta Opus SMS tekstiviestipalvelun avulla voidaan Opus Dental potilashallintaohjelmasta Lähettää muistutuksia tekstiviestillä Lähettää tiedusteluita

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola

Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola Millaista on AV sisältöjen katselu? Viestintävirasto teetti syksyn 2011 aikana kaksi kuluttajatutkimusta»

Lisätiedot

VIESTINTÄ TAPAHTUMA SANOMA SANOMA PALAUTE. LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö)

VIESTINTÄ TAPAHTUMA SANOMA SANOMA PALAUTE. LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö) VIESTINTÄ TAPAHTUMA VUOROVAIKUTUS SANOMA YHTEINEN KOODISTO JA KIELI PALAUTE SANOMA LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö) KANAVA - häiriöt - no-signal VASTAANOTTAJA - tulkinta -

Lisätiedot

Galleri 5/Text 1 Tidens melodi (Portfoliotehtävä) Etsi tekstistä, alleviivaa ja kirjoita vihkoosi! Taivuta alleviivatut.

Galleri 5/Text 1 Tidens melodi (Portfoliotehtävä) Etsi tekstistä, alleviivaa ja kirjoita vihkoosi! Taivuta alleviivatut. Galleri 5/Text 1 Tidens melodi (Portfoliotehtävä) Etsi tekstistä, alleviivaa ja kirjoita vihkoosi! Taivuta alleviivatut. 1. matkalla kotiin 2. kaikkialla 3. sulkea kännykkä 4. laittaa se äänettömälle 5.

Lisätiedot

Miten saan ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa verkossa liikkuvin kuvin

Miten saan ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa verkossa liikkuvin kuvin Miten saan ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa verkossa liikkuvin kuvin 5.3.2009 Sanomatalossa Reidar Wasenius Prometium Oy ...eli mitä ihmisiin vaikuttajan kannattaa ajatella videoleikkeistä verkossa...?

Lisätiedot

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Tilaisuuden järjestäjä FBO Facebook-opas Facebook-markkinoinnin käsikirja ja valmennusohjelma verkossa http://facebook-opas.akatemia.fi

Lisätiedot

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Media ja edunvalvonta Kari Klemm KLEMM.IT Julkisuus on päivän sana * Media * Mediassa * Median kanssa Media(kin) on muutoksen kourissa *runsaat 2000 toimittajaa irtisanottu

Lisätiedot

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA Viestintä- ja markkinointiseminaari 2.-3.6.2015 Kari Ikonen twitter @IkonenKari 3.6.2015 Alma Aluemedia Maakuntalehdet Alma Aluemedia 4 maakuntalehteä 14 tilattavaa

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Useimmin kysytyt kysymykset

Useimmin kysytyt kysymykset Useimmin kysytyt kysymykset Versio 1.1 1 1. Mikä mobiilikortti on? Mobiilikortti on matkapuhelimessa toimiva sovellus ja www.mobiilikortti.com osoitteessa oleva palvelu. Sovelluksen avulla voit siirtää

Lisätiedot

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuorten internetissä ja somessa kuluttamat sisällöt Nuorten netin käytössä korostuvat erilaiset

Lisätiedot

Tiedotetta tekemään. Tarja Chydenius Anna Perttilä

Tiedotetta tekemään. Tarja Chydenius Anna Perttilä Tiedotetta tekemään Tarja Chydenius Anna Perttilä Tiedotetta tekemään 1 Tavoite 2 Kohderyhmä 3 Uutiskriteerejä 4 Sisältö 4.1 Asia 4.2 Sisällönrakenne 4.3 Otsikko 4.4 Sisällön kieli 7 Tiedotteen muoto 7

Lisätiedot

lehtipajaan! Opettajan aineisto

lehtipajaan! Opettajan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Opettajan aineisto Opettajalle Ennen kuin ryhdyt lehtipajaan lue myös oppilaan aineisto Lehtipaja on tarkoitettu tt 3.-6.-luokkalaisille l ill Voit käyttää aineistoa myös 1.-2.-luokkalaisille,

Lisätiedot

Movikan CallMEDIA-palvelut

Movikan CallMEDIA-palvelut Movikan CallMEDIA-palvelut kuluttaja osaksi Median sisältöä Älykkäät Puhe- ja Viestipalvelut CallTV-palvelut Älykkäät Puhe- ja Viestipalvelut interaktiivista sisältöä medioille IVR-, SMS- ja älypuhelintekniikka

Lisätiedot

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook koulutus Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook, mikä se on? Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden

Lisätiedot

ERKKI HUJANEN MITEN MEDIA TOIMII? Popup Media/Technopolis Oulu 25.8.2015 Erkki Hujanen Kaleva

ERKKI HUJANEN MITEN MEDIA TOIMII? Popup Media/Technopolis Oulu 25.8.2015 Erkki Hujanen Kaleva MITEN MEDIA TOIMII? Popup Media/Technopolis Oulu 25.8.2015 Erkki Hujanen Kaleva KALEVA Suurin media-alan konserni Pohjois-Suomessa tarjoaa asiakkailleen tuoreita uutisia, kiinnostavia juttuja ja hyödyllisiä

Lisätiedot

-miksi lause 'ensimmäisenä aloittaneet tienaavat kaiken rahan' ei pidä paikkaansa?

-miksi lause 'ensimmäisenä aloittaneet tienaavat kaiken rahan' ei pidä paikkaansa? Mitä on MLM! Monitasomarkkinoinnin perusasioita: -Historia -Mistä raha tulee? -mitä on 'vivuttaminen'? -miksi siitä puhutaan?(6 kk esimerkki) -organisaatimalli *binäärinen organisaatiomalli *ylivuoto -palkkiojärjestelmä

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely TOIMI NÄIN Pysäytä keskustelu hetkeksi ja sanoita havaitsemasi ristiriita. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. Sopikaa

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

Sanomalehtitietokannoilla monipuolisuutta kirjastojen ja tietopalveluiden tarjontaan. Aleksi Tykkä LM Tietopalvelut Oy

Sanomalehtitietokannoilla monipuolisuutta kirjastojen ja tietopalveluiden tarjontaan. Aleksi Tykkä LM Tietopalvelut Oy Sanomalehtitietokannoilla monipuolisuutta kirjastojen ja tietopalveluiden tarjontaan Aleksi Tykkä LM Tietopalvelut Oy Palvelukonsepti Taustaa Tilastokeskuksen Tieto- ja viestintätekniikan käyttötutkimus

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Tietoisku: lehtijuttu, tiedote ja toimittajan juttusilla

Tietoisku: lehtijuttu, tiedote ja toimittajan juttusilla Tietoisku: lehtijuttu, tiedote ja toimittajan juttusilla Tietoisku median kohtaamisesta Tässä tietoiskussa esitellään lyhyesti: Lehtijutun rakenne ja vinkkejä hyvään lehtijuttuun:» Mitä pitää mielessä,

Lisätiedot

Kuluttajien luottamusmaailma

Kuluttajien luottamusmaailma Kuluttajien luottamusmaailma Minna-Kristiina Paakki Tutkimusyliopettaja, T&K ICT ja Tietoturva Rovaniemen Ammattikorkeakoulu 12.12.06 minna.paakki@ramk.fi 1 Tausta eeste projekti, 2003 Alustava kehikko

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa

Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa 2.10.2017 Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko Petri Puhakainen, valtioneuvoston tietoturvapäällikkö Tietoturvallisuuden

Lisätiedot

Kansalaiset: Ylen ja Suomen tietotoimiston uutisointi luotettavinta

Kansalaiset: Ylen ja Suomen tietotoimiston uutisointi luotettavinta JULKAISTAVISSA.. KLO. JÄLKEEN Kansalaiset: Ylen ja Suomen tietotoimiston uutisointi luotettavinta Median keskinäisessä mittelössä uutisoinnin luotettavuudessa kärkeen asettuvat Ylen TV uutiset ( % arvioi

Lisätiedot

Vastaa kysymyksiin: Kuka teki / kenelle tapahtui? Mitä tapahtui? Missä tapahtui? Milloin tapahtui? Mahdollisesti myös: Miten? Miksi?

Vastaa kysymyksiin: Kuka teki / kenelle tapahtui? Mitä tapahtui? Missä tapahtui? Milloin tapahtui? Mahdollisesti myös: Miten? Miksi? Uutinen Vastaa kysymyksiin: Kuka teki / kenelle tapahtui? Mitä tapahtui? Missä tapahtui? Milloin tapahtui? Mahdollisesti myös: Miten? Miksi? 16.3.2013 Copyright Thorleif Johansson 2 Myyntimalli Kuva myy

Lisätiedot

KIRJASTOT JA JULKISUUS - MIKÄ MEISSÄ PUHUTTAA? 6.11.2014 Päivi Litmanen-Peitsala Viestinnänsuunnittelija, Kirjastot.fi

KIRJASTOT JA JULKISUUS - MIKÄ MEISSÄ PUHUTTAA? 6.11.2014 Päivi Litmanen-Peitsala Viestinnänsuunnittelija, Kirjastot.fi KIRJASTOT JA JULKISUUS - MIKÄ MEISSÄ PUHUTTAA? 6.11.2014 Päivi Litmanen-Peitsala Viestinnänsuunnittelija, Kirjastot.fi Mitä pohdiskelen tänään? Miksi Suomen Kuvalehden artikkeli (34/14) Sano hei kirjastolle

Lisätiedot

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN www.flow.fi MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN Joka tahtoo matkalle kohti uutta, hänen on lähdettävä. Miten matkalle voi lähteä? Omin jaloin, ottamalla ensimmäinen askel. Mitä sitten tapahtuu? Kyllä se selviää, askel

Lisätiedot

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä:

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä: TypingMaster Online asiakaskyselyn tulokset Järjestimme toukokuussa asiakkaillemme asiakaskyselyn. Vastauksia tuli yhteensä 12 kappaletta, ja saimme paljon arvokasta lisätietoa ohjelman käytöstä. Kiitämme

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Lukijat kuvaajina ja kirjoittajina Santtu Parkkonen / Helsingin Sanomat

Lukijat kuvaajina ja kirjoittajina Santtu Parkkonen / Helsingin Sanomat Lukijat kuvaajina ja kirjoittajina Santtu Parkkonen / Helsingin Sanomat 2 Metron lukijakonsepti Vuodessa Metroa avustaa yli 30 000 lukijaa 3 Lukijat lähettävät toimitukseen yli 35 000 kuvaa, tuhansia juttuja

Lisätiedot

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Nuoret journalistit -tutkimus Nuoret journalistit -tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena ovat journalismin uudet sukupolvet. Millainen on tulevien

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATION KILPAILUTTAMINEN. Kristian Stenmark Hepacon Oy

RAKENNUSAUTOMAATION KILPAILUTTAMINEN. Kristian Stenmark Hepacon Oy RAKENNUSAUTOMAATION KILPAILUTTAMINEN Kristian Stenmark Hepacon Oy kristian.stenmark@hepacon.fi 050 5909571 TALOTEKNIIKAN KOKO ELINKAAREN ASIANTUNTIJAT www.hepacon.fi YRITYS Perustettu 1978 Toimialat LVIASK

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Papuri.papunet.net Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Tiesitkö, että kuka tahansa voi tehdä itse oman radio-ohjelman internetiin? Tässä kirjassa kerrotaan, miten se onnistuu. Saat ohjeet

Lisätiedot

Kuluttaja ja postikortit 2011 Tiivistelmä

Kuluttaja ja postikortit 2011 Tiivistelmä Kuluttaja ja postikortit 0 Tiivistelmä Kari Elkelä, Itella BI Research series - Tutkimussarja 4/0 0.9.0 FOR INTERNAL USE ONLY VAIN SISÄISEEN KÄYTTÖÖN Tiivistelmä Kysely GallupKanavassa toukokuussa 0, vastaajina

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

1.1 Tämä on STT-Lehtikuva

1.1 Tämä on STT-Lehtikuva 1.1 Tämä on STT-Lehtikuva STT-Lehtikuva on Suomen johtava, kansallinen uutis- ja kuvatoimisto. Uutispalveluiden lisäksi STT tuottaa muita palveluita medialle ja viestintäpalveluita johtaville yrityksille,

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle?

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? artikkeli WWAN-verkko WWAN-verkko: mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? Nopeiden, saumattomien yhteyksien merkitys minkä tahansa yrityksen menestykseen sekä liikkuvan ammattilaisen tehokkuuteen

Lisätiedot

Elisa Paketti näin se toimii

Elisa Paketti näin se toimii Elisa Paketti näin se toimii Mistä Elisa Paketti koostuu? Elisa Paketti on kätevä tapa hankkia puhelin ja liittymä yhdessä. Elisa Paketti koostuu yleensä puhelimesta ja puhepaketista. Lisäksi voit valita

Lisätiedot

Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen

Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen Dosentti Mikko Ketola Kirkkohistorian laitos Workshop tohtorikurssilla toukokuussa 2008 Teologinen tiedekunta Workshopin sisältö Miksi kirjoittaa

Lisätiedot

Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut

Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut FITS- syystapaaminen Jukka Andersson Digita Oy Jukka Andersson 30.10.2003 # 1 Digitaalisen television tulevaisuuden historia Business 2.0 lehti lokakuussa

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Ja kaikki alkoi suunnittelusta... Ennen kilpailutusta mieti tarkkaan, että mihin tarkoitukseen videotuotanto tulee ja mitä

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Helena Niskanen 1.5.2013 31.10.2013 1.11.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat näkymät

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin?

How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin? How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin? When? Milloin? Tärkeitä päivämääriä: - 12.1. 2017 Infotilaisuus Helsingin Uudessa Yhteiskoulussa - 19.1.

Lisätiedot

Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille. #OurHeroIsZero

Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille. #OurHeroIsZero Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille Viikon tavoitteet Kansainvälisellä World Green Building Weekillä haluamme kiinnittää huomion kestävään, tuottoisaan ja viihtyisään rakennettuun ympäristöön

Lisätiedot

Huomioi nämä 8 asiaa valitessasi affiliateverkostoa

Huomioi nämä 8 asiaa valitessasi affiliateverkostoa Huomioi nämä 8 asiaa valitessasi affiliateverkostoa Affiliate- eli kumppanuusmarkkinointi on tulospohjaista, verkossa tapahtuvaa markkinointia, jossa ns. julkaisijat välittävät kävijöitä mainostajan sivustolle.

Lisätiedot

Enemmän irti kännykästä - Vodafone Push Email. Anssi Okkonen 8.5.2005

Enemmän irti kännykästä - Vodafone Push Email. Anssi Okkonen 8.5.2005 Enemmän irti kännykästä - Vodafone Push Email Anssi Okkonen 8.5.2005 Vodafone Push Email Puhelimessa aina sähköpostit, kalenteri ja osoitekirja ajantasalla Älykkäillä matkapuhelimilla Internet-selaimella

Lisätiedot

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Agenda Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi Jari Juslén 2014 2 Sähköpostimarkkinoijan pahimmat virheet Ajatus,

Lisätiedot