Muutokset säädöksiin EU:n BSS:n toimeenpano

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muutokset säädöksiin EU:n BSS:n toimeenpano"

Transkriptio

1 Muutokset säädöksiin EU:n BSS:n toimeenpano Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä , Säätytalo Ritva Bly 1

2 Esityksen sisältö Säädösuudistuksen tilanne työryhmätyöskentelyn esittelyä Esimerkkejä uuteen säteilylakiin ehdotettavista säädöksistä: Työperäinen säteilyaltistus Säteilysuojelun vastuuhenkilöt ja lääketieteellisen fysiikan asiantuntija Säteilysuojelukoulutus Säteilyn lääketieteellinen käyttö 2

3 Suomessa uudistetaan koko säteilylainsäädäntö Uudistus koskee nykyisestä lainsäädännöstä seuraavia: Säteilylaki Säteilyasetus STM:n asetus säteilyn lääketieteellisestä käytöstä ST-ohjeet Direktiivi 2013/59/Euratom on pantava täytäntöön ennen 2/2018 Lisäksi uudistuksessa on otettava huomioon perustuslaki sekä muu lainsäädäntö ja kansainväliset suositukset (mm. ionisoimatonta säteilyä koskien) Uutta: STUK antaa määräyksiä ja ST-ohjeilla annetaan käytännön ohjeita 3

4 Säädösvalmistelun ohjaus STM on nimennyt ohjausryhmän, jonka toimikausi on Jäsenet: Jari Keinänen, pj (johtaja, STM) Mikko Paunio, vpj (lääkintöneuvos, STM) YM, TEM, STM, SM, Valvira, Lääkäriliitto, Aalto yo Eero Kettunen, jäsen, (johtaja, STUK), varalla Hannu Koponen (johtaja, STUK) Simo Hyödynmaa, jäsen (ylifyysikko, TAYS), varalla Veikko Kähärä (osastonylilääkäri, radiologi, TAYS) Sihteereinä 2 juristia ja 1 STUKin asiantuntija Ohjausryhmä on asettanut 8 alatyöryhmää 4

5 Säädösvalmistelun alatyöryhmät 1. Säteilyn lääketieteellinen käyttö 2. Henkilöön kohdistuva muu kuin säteilyn lääketieteellinen käyttö 3. Luonnonsäteilyaltistus (radon, väestöaltistus, rakennusmateriaalit 4. Työntekijöiden ja väestön suojelu 5. Viranomaisvalvonta (luvitus, rekisteröinti ja säteilyn käyttöhenkilöstön pätevyys) ja hallinnolliset pakkokeinot 6. Säteilysuojelukoulutus (ammatilliseen koulutukseen sisältyvät, täydennyskoulutus ja vastaavan johtajan koulutus) 7. Säteilyvaaratilanteet 8. Ionisoimaton säteily 5

6 Säteilyn lääketieteellisen käytön alatyöryhmä Pj: Ritva Bly, STUK Jäsenet: Mikko Paunio, STM Heikki Mattlar, Valvira Hanna Matikka, Suomen Radiologiyhdistys Mikko Tenhunen, HYKS, Suomen Onkologiayhdistys Outi Sipilä, HUS Päivi Wood, Suomen Röntgenhoitajaliitto Marja Ekholm, Helsingin yliopisto Sihteeri: Helena Korpinen, STM Asiantuntija: Teppo Heikkilä, ylilääkäri, STM 6

7 Henkilöön kohdistuva muu kuin säteilyn lääketieteellinen käyttö -alatyöryhmä Pj: Mikko Paunio, STM Jäsenet: Helena Korpinen, STM Seppo Sivula, poliisitarkastaja, sisäministeriö Reino Kaario, tulliylitarkastaja, Tullihallitus Juha Nikkinen, OYS Olli Varkkola, oikeushammaslääkäri, Helsingin yliopisto Marja Ekholm, Helsingin yliopisto (hammasradiologi) Sihteeri: Ritva Bly, STUK Asiantuntija: Jonne Lähteenmäki, poliisiylitarkastaja, Poliisihallitus 7

8 Työntekijöiden suojelu -alatyöryhmä Pj: Sirkku Saarikoski, STM Jäsenet: Mikko Paunio, STM Helena Korpinen, STM Carita Aschan, tiimipäällikkö, Työterveyslaitos Päivi Arponen-Esteves, HUS Kari Haring, asiantuntijalääkäri, SAK Jan Schulgk, asiantuntijalääkäri, EK Taija Hämäläinen, työmarkkina-asiamies, KT Kuntatyönantajat Kimmo Ketola, johtaja, ilmailulääkäri, Finnair Sihteeri: Ritva Havukainen, STUK Asiantuntijat: Aki Ijäs ja Maria Kivi, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 8

9 Työntekijöiden suojelu -alatyöryhmä Pj: Sirkku Saarikoski, STM Jäsenet: Mikko Paunio, STM Helena Korpinen, STM Carita Aschan, tiimipäällikkö, Työterveyslaitos Päivi Arponen-Esteves, HUS Kari Haring, asiantuntijalääkäri, SAK Jan Schulgk, asiantuntijalääkäri, EK Taija Hämäläinen, työmarkkina-asiamies, KT Kuntatyönantajat Kimmo Ketola, johtaja, ilmailulääkäri, Finnair Sihteeri: Ritva Havukainen, STUK Asiantuntijat: Aki Ijäs ja Maria Kivi, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 9

10 Viranomaisvalvonta-alatyöryhmä Pj: Mika Markkanen, STUK Jäsenet: Mikko Paunio, STM Jan Seppälä, KYS Sauli Savolainen, HUS Jaana Kumpulainen, Jyväskylän yliopisto Mervi Kattelus, Suomen Lääkäriliitto Päivi Wood, Suomen Röntgenhoitajaliitto Sihteeri: Helena Korpinen, STM Asiantuntijat: Tommi Toivonen, STUK ja Maarit Mikkonen, STM 10

11 Säteilysuojelukoulutus -alatyöryhmä Pj: Ritva Havukainen, STUK Jäsenet: Mikko Paunio, STM Johanna Moisio, opetus- ja kulttuuriministeriö Jyrki Räisänen, Helsingin yliopisto Mika Teräs, Turun yliopisto Jani Laine, Lappeenrannan teknillinen yliopisto Anja Henner, Oulun ammattikorkeakoulu Ritva Vanninen, Suomen Radiologiyhdistys Sihteeri: Helena Korpinen, STM Asiantuntijat: Arto Pekkala, Opetushallitus, Katariina Kortelainen, Suomen Röntgenhoitajaliitto ja Teppo Heikkilä, STM 11

12 Säteilyvaaratilanteet -alatyöryhmä Pj: Hannele Aaltonen, STUK Jäsenet: Mikko Paunio, STM Helena Korpinen, STM Mikko Jääskeläinen, sisäministeriö Miliza Malmelin, ympäristöministeriö Virpi Tunninen, Satakunnan sairaanhoitopiiri Sihteeri: Antero Kuusi, STUK Asiantuntija: Vesa Lund, Satakunnan sairaanhoitopiiri 12

13 Direktiivi harmonisoi vähimmäisvaatimukset Direktiivin toimeenpanossa on asetettava kaikki vaatimukset kansalliseen lainsäädäntöön. Kansallisesti vaatimustaso voi olla tiukempi kuin direktiivin vähimmäisvaatimukset ja kansallisesti voidaan vaatia myös sellaista, mitä ei ole direktiivissä. Esimerkki: Jos direktiivin vaatimus on suostumuksen pyytäminen, voidaan kansallisesti vaatia kirjallisen suostumuksen pyytämistä. 13

14 Esimerkkejä säteilylakiluonnoksesta Työperäinen säteilyaltistus 14

15 Käsitteitä Säteilylle altistuva työntekijä (luokitellaan säteilyaltistuksen perusteella luokkaan A ja luokkaan B) nykyisin säteilytyöluokkaan A tai B kuuluva työntekijä Henkilökohtainen annostarkkailu nykyisin annostarkkailu Altistusolosuhteiden tarkkailu nykyisin työolojen tarkkkailu Terveydentilan seuranta nykyisin terveystarkkailu Säteilyyn perehtynyt työterveyslääkäri nykyisin terveystarkkailusta vastaava lääkäri Huom: STM siirtää säteilyyn perehtyneen työterveyslääkärin pätevyyden toteamisen Valviralle. 15

16 Selvitysvelvollisuus Toiminnanharjoittajan on työntekijän suojelemiseksi selvitettävä ennalta työntekijän aiempi säteilyaltistus ja ennalta arvioitava työntekijään kohdistuva, toiminnanharjoittajan vastuulla olevasta työstä aiheutuva säteilyaltistus ja säteilyriski sekä keinot sen vähentämiseksi. Selvityksessä tulee ottaa huomioon myös tavanomaisesta poikkeavat työskentelyolosuhteet. Huom: Aiemmin on tarkoitettu suppeammin vain annosrekisteristä saatavia tietoja. 16

17 Ulkopuoliset työntekijät Työnantajan vastuulla on mm.: Ennalta tehtävä altistuksen selvittäminen Luokittelu luokkaan A ja B (toiminnanharjoittaja varmistaa) Sovittaessa henkilökohtainen annostarkkailu Terveydentilan seuranta luokan A työntekijöille, ellei sovita toiminnanharjoittajan tehtäväksi Tietojen ja selvitysten antaminen säteilyyn perehtyneelle työterveyslääkärille Työntekijöiden opetus ja opastus tehtäviinsä 17

18 Esimerkkejä säteilylakiluonnoksesta Säteilysuojelun vastuuhenkilöt ja LFA 18

19 Käsitteitä Säteilysuojeluasiantuntijalla tarkoitetaan pätevää henkilöä tai henkilöryhmää, joka antaa toiminnanharjoittajalle neuvoja työntekijöiden ja väestön tehokkaan säteilyn suojelun varmistamiseksi Säteilysuojelun vastuuhenkilöllä henkilöä, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että äteilysuojelujärjestelyt toteutetaan säteilytoiminnassa. Käyttöpaikan vastuuhenkilöllä henkilöä, jonka tehtävänä on avustaa säteilysuojelun vastuuhenkilöä huolehtimaan siitä, että säteilyturvallisuusjärjestelyt toteutetaan tietyllä säteilyn käyttöpaikalla. Lääketieteellisen fysiikan asiantuntijalla henkilöä tai henkilöryhmää, joka antaa toiminnanharjoittajalle neuvoja lääketieteelliseen altistukseen sovellettavasta säteilyfysiikasta. 19

20 Asiantuntijoiden käyttäminen Turvallisuusluvan haltijan on käytettävä säteilysuojeluasiantuntijaa työntekijöiden ja väestön säteilysuojeluun liittyvien toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Lääketieteellisen fysiikan asiantuntijaa on käytettävä, kun kun kyseessä on lääketieteellinen altistus tai XX :ssä tarkoitettu henkilöön kohdistuva muu kuin lääketieteellinen altistus Huom: Direktiivin mukaan säteilysuojeluasiantuntijan käyttö on pakollista, mutta säteilysuojelun vastuuhenkilön käyttöön voidaan soveltaa harkintaa. 20

21 Pätevyyden hankkiminen 1/2 Säteilyturvakeskus hyväksyy koulutusorganisaation hakemuksesta säteilysuojeluasiantuntijan ja säteilysuojelun vastuuhenkilön koulutusohjelman, jos edellä xx :ssä tarkoitetut säteilysuojelukoulutuksella saavutettavat pätevyysalakohtaiset osaamistavoitteet täyttyvät. Hyväksyntä annetaan määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Jos edellä 1 momentissa tarkoitettua koulutusohjelmaa ei jollakin pätevyysalueella ole Suomessa saatavilla, Säteilyturvakeskus määrittelee, millä korvaavalla koulutuksella kyseinen pätevyys voidaan myöntää. Tällöin Säteilyturvakeskus myös järjestää kuulustelun ja antaa pätevyyttä osoittavan todistuksen. 21

22 Pätevyyden hankkiminen 2/2 Ennen tämän lain voimaantuloa säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavan johtajan pätevyys hyväksytään tässä laissa tarkoitetun säteilysuojelun vastuuhenkilön pätevyysalaa vastaavaksi pätevyydeksi. Ennen tämän lain voimaan tuloa Säteilyturvakeskuksen hyväksynnän saaneet vastaavan johtajan koulutuksen antamiseen hyväksynnän saaneet koulutusorganisaatiot voivat jatkaa vastaavan johtajan koulutuksen antamista 31 päivää joulukuuta 2018 mennessä. Säteilysuojelun asiantuntijaa on käytettävä säteilytoiminnassa viimeistään 36 kuukauden kuluttua tämän lain voimaantulosta. 22

23 Esimerkkejä säteilylakiluonnoksesta Säteilysuojelukoulutus 23

24 Education, training, retraining, provision of information, instructions = koulutus? Education and training: säteilysuojelukoulutus, joka sisältää tietojen oppimisen ja soveltamisen käytäntöön Training: käytännön koulutus Information and training: koulutus ja perehdytys / ohjeistus ja perehdytys (orvot lähteet) Basic training, specific insturctions and training: säteilysuojelun perusteiden lisäksi ohjeistettu ja perehdytetty Training and retraining programmes: koulutus- ja täydennyskoulutusohjelmat Education, information and training in the field of medical exposure: Koulutus ja perehdytys lääketieteelliseen säteilyaltistukseen 24

25 Säteilysuojelukurssi Lääketieteellisen ja hammaslääketieteellisen alan perusopintoihin pitäisi saada säteilysuojelukoulutusta. Neuvotteluja asian edistämiseksi ollaan käynnistämässä. Euroopan säteilysuojeluviranomaisilla on yhteinen näkemys, mutta myös samat vaikeudet asian edistämiseksi. 25

26 Vaatimukset terveydenhuollon säteilysuojelukoulutuksen sisällöstä ja kestosta Nyt vaatimuksia ohjeessa ST 1.7 Vaatimukset jatkossa uuteen lakiin ja asetukseen, mutta ei niin yksityiskohtaisesti kuin nykyisessä ohjeessa. STUK voi antaa tarkentavia määräyksiä, mutta valtuutus pitää olla laissa. STUK voi tarkentaa säädösten tulkintaa ohjeilla. 26

27 Esimerkkejä säteilylakiluonnoksesta Säteilyn lääketieteellinen käyttö 27

28 Määritelmä Säteilyn lääketieteellisellä käytöllä tarkoitetaan toimintaa, jossa ionisoivalla säteilyllä altistetaan: 1) potilaita tai oireettomia henkilöitä osana heihin itseensä kohdistuvaa tutkimusta, toimenpidettä tai hoitoa, jonka on tarkoitus edistää heidän terveyttään; tai näiden hoivaajia ja tukihenkilöitä taikka 2) lääketieteelliseen tutkimukseen osallistuvia vapaaehtoisia koehenkilöitä. Huom.: Oikeuslääketieteelliset tutkimukset vanhasta laista kuuluvat nyt henkilöön kohdistuvaan muuhun kuin lääketieteelliseen altistukseen. 28

29 Lääketieteellisen altistuksen oikeustusharkinta Lääketieteellisen altistuksen oikeutusharkinnassa arvioidaan yhtäältä säteilylle altistavasta tutkimuksesta, toimenpiteestä tai hoidosta odotettavaa hyötyä, mukaan luettuna potilaalle tai oireettomalle henkilölle koituva suora terveydellinen hyöty sekä yhteiskunnalle koituvat hyödyt, ja toisaalta altistumisesta näille mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. Tarvittaessa lääketieteellisen altistuksen oikeutusharkinnasssa on otettava huomioon työperäinen altistus ja väestön altistus. Huom.: Aiemmin käytetty toimenpide on nyt kirjoitettu auki. 29

30 Lääketieteellisen altistuksen oikeustusharkinta Säteilylle altistavan tutkimuksen, toimenpiteen ja hoidon oikeutus on arvioitava etukäteen, ottaen huomioon tarkoitus ja erityiset tavoitteet sekä kohteena olevan henkilön ominaisuudet. Hyötyjen ja haittojen arvioinnissa on otettava huomioon käytettävissä olevat vaihtoehtoiset menetelmät tutkimuksen, toimenpiteen tai hoidon tarkoituksen toteuttamiseksi, sekä näiden menetelmien tehokkuus, edut ja riskitekijät. Tieteellistä tutkimusta koskevassa tutkimussuunnitelmassa on arvioitava tutkittaville aiheutuva säteilyaltistus ja perusteltava sen oikeutus. Huom.: Ominaisuuksilla tarkoitetaan henkilön fyysistä ja/tai psyykkistä tilaa, esimerkiksi raskaana oleminen tai vaikeus pysyä paikallaan tutkimuksen tai hoidon ajan. 30

31 Optimointi 1/2 Toiminnanharjoittaja vastaa säteilyaltistuksen rajoittamisesta siihen määrään, mikä on välttämätöntä tarkoitetun tutkimus- tai hoitotuloksen saavuttamiseksi tai toimenpiteen suorittamiseksi. Lisäksi toiminnanharjoittajan on rajoitettava hoivaajien ja tukihenkilöiden sekä vapaaehtoisten koehenkilöiden altistus lääketieteellisissä tutkimuksissa siten kuin VN asetuksella tarkemmin säädetään. VN asetuksella annetaan tarkemmat säännökset optimoinnin perusteista. 31

32 Optimointi 2/2 Toiminnanharjoittajan on käytettävä optimoinnissa lääketieteellisen fysiikan asiantuntijaa xx :n ja sen nojalla annettujen säännösten mukaisesti. Toiminnanharjoittajan on määriteltävä optimointia koskevat vastuut. Säteilyturvakeskuksen määräyksillä tarkennetaan käytännön menettelyjä optimoinnin suorittamiseksi tutkimuksissa, toimenpiteissä ja hoidoissa. Lisäksi säteilyturvakeskus antaa tarkemmat määräykset lasten, raskaana olevien ja oireettomien henkilöiden erityisestä säteilysuojelusta. Toiminnanharjoittajan tulee ottaa käyttöön tutkimusten ja toimenpiteiden optimointia varten potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot. Säteilyturvakeskus antaa tarkemmat määräykset yleisimpien tutkimusten ja toimenpiteiden vertailutasoista ja tarkastelee niitä säännöllisin väliajoin. 32

33 LFA:n käyttäminen isotooppilääketieteessä i) säteilylle altistaviin hoitoihin liittyvissä menettelyissä, lukuun ottamatta vakiintuneita isotooppihoitoja, lääketieteellisen fysiikan asiantuntijan on oltava tiiviisti mukana; ii) vakiintuneissa isotooppihoitojen sekä säteilylle altistavien tutkimusten ja toimenpideradiologian menettelyissä, joihin liittyy 61 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja suuria säteilyannoksia, lääketieteellisen fysiikan asiantuntijan on oltava mukana; iii) muissa a ja b alakohtaan sisältymättömissä säteilyn lääketieteellisen käytön menettelyissä lääketieteellisen fysiikan asiantuntijan on oltava mukana tapauksen mukaan konsultoitavissa ja antamassa neuvoja säteilysuojelusta lääketieteellisessä altistuksessa; 33

34 Lähetteen antaminen Lähetteen antajan vastuu Rajattu tutkimukseen lähettäminen Harkinnassa oleva asia. Vrt. rajattu lääkkeenmääräysoikeus. Asetuksella määritetään tarkat rajat. 34

35 Lääkärin vastuu säteilyn käytöstä Säteilyn lääketieteellisestä altistuksesta vastuussa oleva lääkäri vastaa säteilylle altistavan tutkimuksen, toimenpiteen tai hoidon oikeutuksesta ja optimoinnista sekä osaltaan tutkimuksen tai hoidon tulosten lääketieteellisestä arvioinnista. Vastuu edellyttää tutkimuksen, toimenpiteen tai hoidon laadun mukaista pätevyyttä vastuun ottamiseen. Röntgenhoitajat voivat osallistua 1 momentissa mainitun lääkärin valtuuttamina käytännön menettelyihin oikeutuksen varmistamiseksi. VN asetuksella annetaan tarkemmat säännökset Toiminnanharjoittaja vastaa siitä, että säteilyn lääketieteellisen käytön vastuun osoittamista ja siirtämistä koskevat menettelyt on selkeästi järjestetty. 35

36 Koulutus- ja pätevyysvaatimukset Säteilylle altistavan tutkimuksen, toimenpiteen tai hoidon suorittajalla on oltava kyseisen tutkimuksen, toimenpiteen tai hoidon [laadun] edellyttämä pätevyys ja kokemus. [VN asetuksessa annetaan tarkemmat säännökset koulutus- ja pätevyysvaatimuksista lähetteen antajalle, säteilyn lääketieteellisestä käytöstä vastaavalle lääkärille [tai muulle vastuussa olevalle henkilölle], säteilylle altistavan tutkimuksen, toimenpiteen tai hoidon suorittajalle ja lääketieteellisen fysiikan asiantuntijalle.] Säteilyturvakeskus antaa terveydenhuollon ammattihenkilöiden säteilysuojelukoulutuksen ja säteilysuojelun täydennyskoulutuksen sisältöä koskevat määräykset. 36

37 Tutkimuksen, toimenpiteen tai hoidon suorittaminen 1/3 Toiminnanharjoittaja vastaa siitä, että tutkimusten, toimenpiteiden ja hoitojen suorittamista koskevat vastuut ja menettelyt on selkeästi järjestetty ja että toimintayksikössä on riittävät taloudelliset ja henkilöstövoimavarat sekä osaaminen. xxx Lääkärille, joka suorittaa säteilylle altistavan tutkimuksen, toimenpiteen tai hoidon, ovat voimassa xx :n 2 momentissa säädetyt pätevyysvaatimukset. 37

38 Tutkimuksen, toimenpiteen tai hoidon suorittaminen 2/3 Röntgenhoitaja voi tehdä itsenäisesti lähetteen mukaisen säteilylle altistavan tutkimuksen tai antaa suunnitelman mukaisen hoidon. Tarvittaessa toiminnanharjoittaja tai lääketieteellisestä altistuksesta vastaava lääkäri voi valtuuttaa muun terveydenhuollon ammattihenkilön kuin röntgenhoitajan isotooppilääketieteen yhdistelmälaitteella tehtävän röntgentutkimuksen, kun tutkimus on osa isotooppikuvantamista. Muu terveydenhuollon ammattihenkilö voi säteilyn lääketieteellisestä käytöstä vastaavan lääkärin valvonnassa avustaa sellaisen röntgenlaitteen käytössä, jonka käyttöön hänet on asianmukaisesti koulutettu. Hammasröntgenkuvauksiin xxx. Muulla tulee olla tehtävänsä mukainen koulutus ja kokemus. 38

39 Tutkimuksen, toimenpiteen tai hoidon suorittaminen 3/3 Toiminnanharjoittaja vastaa siitä, että jokaisen radiologisen laitteen käyttötilassa on laitetta käyttäville henkilöille tarkoitetut tavanomaisten tutkimusten, toimenpiteiden ja hoitojen suorittamista koskevat kirjalliset ohjeet. 39

40 Suorittajan vastuut Tutkimuksen, toimenpiteen tai hoidon suorittajan velvollisuutena on omalta osaltaan varmistaa ennen säteilyn kohdistamista ihmiseen, että: 1) säteilylähteen varo- ja suojausjärjestelmät ovat kunnossa ja käytettävät laitteet toimivat moitteettomasti; 2) tutkittava tai hoidettava on asianmukaisesti suojattu, säteilyaltistus on rajattu niihin kehon osiin, joihin säteily on tarkoitus kohdistaa ja säteilyaltistus on optimoitu; ja 3) tutkittavalle tai hoidettavalle annettava radioaktiivinen aine on asianmukaisesti tarkastettu. 40

41 Laitevaatimukset Toiminnanharjoittajan tulee tehdä säteilylle altistavat tutkimukset asianomaiseen tarkoitukseen soveltuvilla laitteilla. Säteilyturvakeskus antaa määräykset säteilyturvallisuuden kannalta huomioon otettavista laitteiden toimintokohtaisista vaatimuksista ja käytönaikaisista hyväksyttävyysvaatimuksista. 41

42 Laadunvarmistus Toiminnanharjoittaja on velvollinen järjestämään säteilyn lääketieteellisen käytön suunnitelmallisen arvioinnin (kliininen auditointi), jossa: 1) selvitetään noudatettuja tutkimus- ja hoitokäytäntöjä, säteilyaltistuksia sekä tutkimus- ja hoitotuloksia; 2) vertaillaan niitä hyväksi todettuihin käytäntöihin; sekä 3) esitetään tarpeelliseksi arvioituja toimenpiteitä käytäntöjen kehittämiseksi ja perusteettoman säteilyaltistuksen ehkäisemiseksi. VN asetuksella säädetään kliinisen auditoinnin suorittamisesta. 42

43 Kliininen auditointi Toiminnanharjoittaja on velvollinen toteuttamaan suunnitellut ja järjestelmälliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että säteilylähteet sekä niihin liittyvät laitteet ja välineet ovat kunnossa ja että niiden käyttöä koskevat ohjeet ja menettelyt ovat asianmukaiset. Säteilyturvakeskus antaa määräykset laadunvarmistusohjelman sisällöstä. 43

44 Tutkimuksia, toimenpiteitä ja hoitoja koskevien tietojen tallentaminen Toiminnanharjoittajan tulee tallentaa säteilylle altistavasta toimenpiteestä tiedot, joiden perusteella tutkittavalle tai hoidettavalle henkilölle toimenpiteestä aiheutunut säteilyannos voidaan tarvittaessa määrittää. Tarkemmat määräykset tietojen tallentamisesta antaa Säteilyturvakeskus. Toiminnanharjoittajan tulee tehdä säteilylle altistavien tutkimusten ja toimenpiteiden määristä ja säteilyannoksista Säteilyturvakeskuksen erikseen antamien ohjeiden mukaan yhteenvedot, joiden perusteella laaditaan valtakunnalliset arviot säteilyn lääketieteellisestä käytöstä aiheutuneista säteilyaltistuksista ja niiden kehittymisestä. Säteilyturvakeskus kokoaa ja julkaisee valtakunnalliset arviot. 44

45 Säteilylain luonnos kommenteille 2016 Lakiluonnos tulee kommenteille todennäköisesti loppukeväästä. Todennäköinen kommentointiaika on kesäkuukaudet. Samaan aikaan valmistellaan asetuksia. 45

Säteilylainsäädännön uudistuksen tilanne

Säteilylainsäädännön uudistuksen tilanne Säteilylainsäädännön uudistuksen tilanne Sädehoitofyysikoiden neuvottelupäivät 9.-10.6.2016, Säätytalo Ritva Bly 1 Säädösvalmistelun ohjaus STM on nimennyt ohjausryhmän, jonka toimikausi on 15.1.2015 30.6.2017.

Lisätiedot

Optimointi muutokset vaatimuksissa

Optimointi muutokset vaatimuksissa Optimointi muutokset vaatimuksissa STUKin Säteilyturvallisuuspäivät Jyväskylä 24.-25.5.2018 Ylitarkastaja Petra Tenkanen-Rautakoski Optimoinnista säädetään jatkossa SätL 2 luku, 6 Optimointiperiaate Tarkemmat

Lisätiedot

Säädöstyön näkökulma laadunvarmistukseen

Säädöstyön näkökulma laadunvarmistukseen Säädöstyön näkökulma laadunvarmistukseen Sädehoitofyysikoiden neuvottelupäivät 9.-10.6.2016, Säätytalo Ritva Bly 1 Suomessa uudistetaan koko säteilylainsäädäntö Uudistus koskee nykyisestä lainsäädännöstä

Lisätiedot

Uudet koulutusvaatimukset STUKin säteilyturvallisuuspäivät, Jyväskylä Ritva Bly

Uudet koulutusvaatimukset STUKin säteilyturvallisuuspäivät, Jyväskylä Ritva Bly Uudet koulutusvaatimukset 24.-25.5.2018 STUKin säteilyturvallisuuspäivät, Jyväskylä Ritva Bly Kenelle säteilysuojelukoulutusta? Kaikille työntekijöille, jotka osallistuvat säteilytoimintaan tai joiden

Lisätiedot

Sisäinen ja ulkoinen kliininen auditointi

Sisäinen ja ulkoinen kliininen auditointi Sisäinen ja ulkoinen kliininen auditointi Säteilyturvallisuuspäivät 25.5.2018 Tarkastaja Juha Suutari Esityksen sisältö Viranomaisvalvonnan ja kliinisten auditointien roolitus Lainsäädännön uudistuksen

Lisätiedot

Oikeutusarvioinnin menettelyt erilaisissa tilanteissa STUKin säteilyturvallisuuspäivät, Jyväskylä Ritva Bly

Oikeutusarvioinnin menettelyt erilaisissa tilanteissa STUKin säteilyturvallisuuspäivät, Jyväskylä Ritva Bly Oikeutusarvioinnin menettelyt erilaisissa tilanteissa 24.-25.5.2018 STUKin säteilyturvallisuuspäivät, Jyväskylä Ritva Bly Oikeutusarvioinnin kolme tasoa ICRP 103, Säteilysuojelun perussuositus 1. taso:

Lisätiedot

Säteilylainsäädännön uudistus

Säteilylainsäädännön uudistus Säteilylainsäädännön uudistus 5.4.2017, Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät Ritva Bly ritva.bly@stuk.fi 1 Esityksen sisältö Yleistä uusista säännöksistä Keskeisiä käsitteitä ja säteilysuojelujärjestelmä

Lisätiedot

Uudistuva säteilylainsäädäntö tilannekatsaus

Uudistuva säteilylainsäädäntö tilannekatsaus Uudistuva säteilylainsäädäntö tilannekatsaus Mika Teräs Ylifyysikko, VSSHP Professori, Lääketieteellinen fysiikka, TY Kiitokset materiaalista Ritva Bly, STUK VSKK: Alueellinen koulutus 16.11.2017 1 1 3

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO 11.11.2014 sivu 1(7) SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO Tämä asiakirja liittyy osana Etelä-Savon Sairaanhoitopiiriä koskeviin turvallisuuslupiin. Hallitus 11.11.2014 sivu 2(7) Sisällysluettelo SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO

Lisätiedot

Säädösuudistus 2013/59/Euratom

Säädösuudistus 2013/59/Euratom Säädösuudistus 2013/59/Euratom Sädehoitofyysikoiden neuvottelupäivät 5.-6.6.2014, Billnäs Ritva Bly 1 Uusi BSS yhdistää aiempia direktiivejä Directive 96/29/Euratom (BSS) Council Directive (MED) Council

Lisätiedot

Säteilylain muutokset ja terveysalankoulutus. Anja Henner, TtT, yliopettaja

Säteilylain muutokset ja terveysalankoulutus. Anja Henner, TtT, yliopettaja Säteilylain muutokset ja terveysalankoulutus Anja Henner, TtT, yliopettaja Anja.henner@oamk.fi Tausta EU:n perusturvallisuusdirektiivi 2013/59/Euratom (BSS, Basic Safety Standard) Piti implementoida 8.2.2018

Lisätiedot

Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7

Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7 Säteilyn käyttöön liittyvät määräykset 24.11.2015, ST-koulutus Biomedicum Fyysikko Touko Kaasalainen HUS-Kuvantaminen touko.kaasalainen@hus.fi Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7 Terveydenhuollon

Lisätiedot

Säteilyturvallisuusasiantuntija ja säteilyturvallisuusvastaava STUKin säteilyturvallisuuspäivät, Jyväskylä Ritva Bly

Säteilyturvallisuusasiantuntija ja säteilyturvallisuusvastaava STUKin säteilyturvallisuuspäivät, Jyväskylä Ritva Bly Säteilyturvallisuusasiantuntija ja säteilyturvallisuusvastaava 24.-25.5.2018 STUKin säteilyturvallisuuspäivät, Jyväskylä Ritva Bly Miten järjestelmä muuttuu? Säteilyturvallisuusvastaava, STV Säteilyturvallisuusvastaava,

Lisätiedot

Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille Ohjelma

Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille Ohjelma Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille 27.8. - 30.8.2019 Ohjelma Paikka: Kuopion Yliopistollinen Sairaala, Auditorio I Luennoitsija Ti 27.8.19 8.30 9.00

Lisätiedot

STM:n asiantuntijaryhmän. suositukset. Alueellinen kuvantamiskeskus, TAYS. Tampereen yliopisto, Seppo Soimakallio. Professori

STM:n asiantuntijaryhmän. suositukset. Alueellinen kuvantamiskeskus, TAYS. Tampereen yliopisto, Seppo Soimakallio. Professori STM:n asiantuntijaryhmän suositukset Seppo Soimakallio Professori Tampereen yliopisto, Alueellinen kuvantamiskeskus, TAYS STM:n asiantuntijaryhmä Asiantuntijaryhmän jäsenet Professori Seppo Soimakallio

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Mika Markkanen Eero Kettunen Sisältö Säteilylainsäädännön kokonaisuudistus Uusia ST-ohjeita (v.2014-2015 aikana voimaantulleita) Röntgenlaitteiden kaupan ja hallussapidon luvanvaraisuus

Lisätiedot

5/17/2016. Kaikki säteily vaarallista? Tarve säteilyn käyttöön liittyville määräyksille? Euroopan yhteisöjen säädökset

5/17/2016. Kaikki säteily vaarallista? Tarve säteilyn käyttöön liittyville määräyksille? Euroopan yhteisöjen säädökset Kaikki säteily vaarallista? Tarve säteilyn käyttöön liittyville määräyksille? Säteilyn käyttöön liittyvät määräykset ST-koulutus 17.5.2016, Naistenklinikka Fyysikko Touko Kaasalainen HUS-Kuvantaminen touko.kaasalainen@hus.fi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään säteilylain (859/2018) nojalla: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisalan

Lisätiedot

Seitsemän asiaa jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää uudesta säteilylaista

Seitsemän asiaa jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää uudesta säteilylaista Seitsemän asiaa jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää uudesta säteilylaista 1 Nämä asiat muuttuvat, kun uusi säteilylaki on astunut voimaan. 1. Turvallisuusarvio ja toiminnan sekä lähteiden

Lisätiedot

Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille Ohjelma

Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille Ohjelma Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille 21.8. - 24.8.2018 Ohjelma Paikka: Kuopion Yliopistollinen Sairaala, Auditorio I Luennoitsija Ti 21.8.18 8.30 9.00

Lisätiedot

Oikeutusoppaan esittelyä

Oikeutusoppaan esittelyä Oikeutusoppaan esittelyä Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Tarkastaja, STUK 11.2.2015 Oikeutus säteilylle altistavissa tutkimuksissa opas hoitaville lääkäreille (STUK opastaa / maaliskuu

Lisätiedot

Säteilylakiluonnos. Säteilyturvakeskus SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY

Säteilylakiluonnos. Säteilyturvakeskus SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Säteilylakiluonnos Säteilyturvakeskus Säteilylakiluonnos Parantaa säteilyturvallisuutta Kaikkien säteilyaltistustilanteiden huomioiminen Oikeutusperiaatteen käyttöön tarkennuksia Toiminnan harjoittajan

Lisätiedot

3/8/2016. Ionisoivaa säteilyä koskevat säädökset Suomessa. Euroopan yhteisöjen säädökset

3/8/2016. Ionisoivaa säteilyä koskevat säädökset Suomessa. Euroopan yhteisöjen säädökset Ionisoivaa säteilyä koskevat säädökset Suomessa Säteilyn käyttöön liittyvät määräykset 8.3.2016, ST-koulutus Meilahti, ls 3 Fyysikko Touko Kaasalainen HUS-Kuvantaminen touko.kaasalainen@hus.fi Säädökset

Lisätiedot

Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille Ohjelma KAHVITAUKO

Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille Ohjelma KAHVITAUKO Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille 27. - 30.8.2013 Ohjelma Paikka: Kuopion Yliopistollinen Sairaala, Auditorio I Luennoitsija Ti 27.8.13 9.00-9.30 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS 1 Yleistä 3 2 Toiminnan harjoittajan on varmistuttava henkilöstönsä pätevyydestä ja säteilysuojelukoulutuksesta 3

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia säteilylain uudistuksesta

Kysymyksiä ja vastauksia säteilylain uudistuksesta 1(5) Kysymyksiä ja vastauksia säteilylain uudistuksesta Hallituksen esitys uudeksi säteilylaiksi annettiin eduskunnalle 28.3.2018. Lain voimaantulo ratkeaa eduskuntakäsittelyn aikana. Hallituksen esityksessä

Lisätiedot

Suhteellisuusperiaate säteilyturvallisuudessa Säteilyturvallisuuspäivät Tommi Toivonen

Suhteellisuusperiaate säteilyturvallisuudessa Säteilyturvallisuuspäivät Tommi Toivonen Suhteellisuusperiaate säteilyturvallisuudessa 24.5.2018 Säteilyturvallisuuspäivät Tommi Toivonen Esityksen sisältö STUKin strategia Säteilylain uudistus Suhteellisuusperiaate lainsäädännössä STUKin strategia

Lisätiedot

Säteilylainsäädännön uudistus toiminnanharjoittajan näkökulmasta MAP Medical Technologies OY

Säteilylainsäädännön uudistus toiminnanharjoittajan näkökulmasta MAP Medical Technologies OY Säteilylainsäädännön uudistus toiminnanharjoittajan näkökulmasta MAP Medical Technologies OY Riitta Pilviö Säteilyn käytön turvallisuudesta vastaava johtaja Tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja MAP Medical

Lisätiedot

Säteilylain muutokset 2018

Säteilylain muutokset 2018 Säteilylain muutokset 2018 Kauppiastapaaminen STUK 9.11.2016 Ritva Havukainen Säteilyturvakeskus 1 Säteilylainsäädännön kokonaisuudistus Uudistus koskee: Säteilylaki Säteilyasetus STM:n asetukset ST-ohjeet

Lisätiedot

Lomake uuden säteilylain hallituksen esityksen kommentointia varten

Lomake uuden säteilylain hallituksen esityksen kommentointia varten Lomake uuden säteilylain hallituksen esityksen kommentointia varten Kommentoija: Suomen Röntgenhoitajaliitto ry pvm: 14.1.2017 Organisaatio: Kommentin numero Luku, sivun nro/ Yleinen kommentti/ Ehdotus

Lisätiedot

Radiologian jaoston lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä

Radiologian jaoston lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@stm.fi Radiologian jaoston lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä Asia: Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

Säädöstyön näkökulma poikkeaviin tapahtumiin

Säädöstyön näkökulma poikkeaviin tapahtumiin Säädöstyön näkökulma poikkeaviin tapahtumiin Sädehoitofyysikoiden neuvottelupäivät 9.-10.6.2016, Säätytalo Ritva Bly 1 Luku 16 Säteilyturvallisuuspoikkeamat ja säteilyvaaratilanteet, 96 Varautuminen Turvallisuusluvanhaltijan

Lisätiedot

Säteilyturvakeskus Ohje ST 1.8 Luonnos 4 9.12.2015

Säteilyturvakeskus Ohje ST 1.8 Luonnos 4 9.12.2015 Säteilyturvakeskus Ohje ST 1.8 Luonnos 4 9.12.2015 Ohjeeseen tehdään tarkennuksia, jotta se vastaa nykyisiä käytäntöjä. Muutokset koskevat hammasröntgentoimintaa, joka vaatii nykyisin turvallisuusluvan.

Lisätiedot

Säteilytoiminnan turvallisuusarvio Johtamisjärjestelmä

Säteilytoiminnan turvallisuusarvio Johtamisjärjestelmä Säteilytoiminnan turvallisuusarvio Johtamisjärjestelmä Mika Markkanen Säteilytoiminnan turvallisuusarvio (26 ) Tehtävä turvallisuuslupaa edellyttävästä toiminnasta Laadittava kirjallisesti Pidettävä ajan

Lisätiedot

Sairaalafyysikot ry kiittää mahdollisuudesta saada kommentoida ehdotusta Valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä (STM/2830/2017)

Sairaalafyysikot ry kiittää mahdollisuudesta saada kommentoida ehdotusta Valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä (STM/2830/2017) Sairaalafyysikot ry kiittää mahdollisuudesta saada kommentoida ehdotusta Valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä (STM/2830/2017) Alla Sairaalafyysikot ry:n kommentit ehdotukseen. Yhdistyksen

Lisätiedot

Säteilylakiluonnos. Säteilyturvakeskus SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY

Säteilylakiluonnos. Säteilyturvakeskus SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Säteilylakiluonnos Säteilyturvakeskus Säteilylakiesitys Parantaa säteilyturvallisuutta Kaikkien säteilyaltistustilanteiden huomioiminen Toiminnan harjoittajan vastuu korostuu ja valvonta entistä riskiperäisemmäksi

Lisätiedot

säteilyn käyttöorganisaatio

säteilyn käyttöorganisaatio OHJE ST 1.4 / 2.11.2011 säteilyn käyttöorganisaatio 1 Yl e i s t ä 3 2 Sä t e i l y n k äy tt ö o r g a n i s a a t i o k uva t a a n o r g a n i s a a t i o s e l v i t y k s e s s ä 3 2.1 Organisaatioselvityksen

Lisätiedot

Säteilyn käyttöorganisaatiossa

Säteilyn käyttöorganisaatiossa OHJE ST 1.8 / 17.2.2012 Säteilyn käyttöorganisaatiossa toimivien henkilöiden pätevyys ja säteilysuojelukoulutus 1 Yl e i s t ä 3 2 To i m i n n a n h a r j o i tt a j a n o n v a r m i s tu tt a v a h

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) 14617/15 ATO 75 SAN 403 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 3. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Mika Markkanen Sisältö Säteilysuojelun perusnormidirektiivi (BSS-direktiivi) ja lainsäädännön kokonaisuudistus Uusia ST-ohjeita (v.2013-2014 aikana voimaantulleita) Uudistettavana

Lisätiedot

Säteilyturvallisuusasiantuntijan osaamisvaatimukset ja työkokemus

Säteilyturvallisuusasiantuntijan osaamisvaatimukset ja työkokemus Liite 1 Säteilyturvallisuusasiantuntijan osaamisvaatimukset ja työkokemus Taulukko 1. Säteilyturvallisuusasiantuntijan osaamisvaatimukset ja työkokemus. OSAAMISEN TASO Säteilyturvallisuusasiantuntijan

Lisätiedot

KLIINISET AUDITOINNIT JA AKKREDITOINTITOIMINTA. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu

KLIINISET AUDITOINNIT JA AKKREDITOINTITOIMINTA. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu KLIINISET AUDITOINNIT JA AKKREDITOINTITOIMINTA Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu KLIININEN AUDITOINTI Kliininen auditointi on säteilyn lääketieteellisen käytön Suunnitelmallista arviointia, jossa

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA PÄTEVYYDEN EDELLYTTÄMÄ SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA PÄTEVYYDEN EDELLYTTÄMÄ SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA PÄTEVYYDEN EDELLYTTÄMÄ SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS 1 YLEISTÄ 3 2 PÄTEVYYS JA SEN EDELLYTTÄMÄ SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS 3 2.1 Vastaava johtaja 3

Lisätiedot

Katsaus säädöstyön etenemiseen

Katsaus säädöstyön etenemiseen Katsaus säädöstyön etenemiseen 8.6.2017, Sädehoitofyysikoiden neuvottelupäivät Ritva Bly ritva.bly@stuk.fi 6.6.2017 / RB 1 Esityksen sisältö Yleistä uusista säännöksistä Säteilysuojelujärjestelmä Säteilysuojelukoulutus

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET Säteily ja terveys -kurssi TTL 9.12.2016 STUK - Säteilyturvakeskus Lainsäädäntö EU-lainsäädäntö BSS-direktiivi 1, jossa huomioidaan ICRP:n

Lisätiedot

Kliinisen auditoinnin

Kliinisen auditoinnin Kliinisen auditoinnin tulokset Mirja Hirvonen-Kari THM, MQ 12.12.2006 Sisältö Selvityksen lähtökohdat Kliinisen auditoinnin havainnot ja kehittämissuositukset Toinen kierros 12.12.2006 mirja h-k 2 Tausta

Lisätiedot

Milloin turvallisuusluvan muuttamisesta tehdään hakemus ja milloin ilmoitus?

Milloin turvallisuusluvan muuttamisesta tehdään hakemus ja milloin ilmoitus? Milloin turvallisuusluvan muuttamisesta tehdään hakemus ja milloin ilmoitus? Säteilyturvallisuuspäivät Jyväskylä 24.-25.5.2018 Heli Hoilijoki STUK Turvallisuusluvan muuttaminen Säteilylaki 52 Turvallisuusluvan

Lisätiedot

Alla olevassa taulukossa on kooste koulutuksista, joiden yksityiskohtaisempi ohjelma on seuraavilla sivuilla.

Alla olevassa taulukossa on kooste koulutuksista, joiden yksityiskohtaisempi ohjelma on seuraavilla sivuilla. Säteilysuojelukoulutus 2017 1 (5) ALUEELLISET SÄTEILYSUOJELUN TÄYDENNYSKOULUTUKSET VUONNA 2017 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä järjestetään vuoden 2017 aikana neljä säteilysuojelun täydennyskoulutusta,

Lisätiedot

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital STM:n asiantuntijaryhmän toiminta 2007-2009 ja toimintasuunnitelma 2010-2012 Seppo Soimakallio Professor,University of Tampere Head of Department,Tampere University Hospital 19.1.2010 Asiantuntijaryhmän

Lisätiedot

Ulkomaiset yritykset toiminnanharjoittajina

Ulkomaiset yritykset toiminnanharjoittajina Ulkomaiset yritykset toiminnanharjoittajina Santtu Hellstén Säteilyturvallisuuspäivät Jyväskylässä 24. 25.5.2018 Turvallisuusluvan edellytykset nykyisessä säteilylaissa ja -asetuksessa Säteilyturvakeskus

Lisätiedot

Kliinisen auditoinnin asiantuntijaryhmä (KLIARY) Toiminta Toimintasuunnitelma

Kliinisen auditoinnin asiantuntijaryhmä (KLIARY) Toiminta Toimintasuunnitelma Kliinisen auditoinnin asiantuntijaryhmä (KLIARY) Toiminta 2013-2015 Toimintasuunnitelma 2016-2018 Ritva Vanninen, pj. Professori, ylilääkäri Itä-Suomen yliopisto ja KYS 07102006/HJ 1 KLIARY: - THL:n asettama

Lisätiedot

Kliinisen auditoinnin toteutuminen: valvontaviranomaisen näkemykset SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN

Kliinisen auditoinnin toteutuminen: valvontaviranomaisen näkemykset SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN Kliinisen auditoinnin toteutuminen: valvontaviranomaisen näkemykset 12.12.2006 Ritva.Bly@stuk.fi Kliininen auditointi Tarkastellaan säteilyturvallisuutta kliinisestä näkökulmasta (SätL 39 c ): tutkimusja

Lisätiedot

pykälän 2 momentti ja LIITE 3: 4 pykälän 2 momentti ja LIITE 3, OPINTOJEN LAAJUUS. 4 pykälän 2 momentti ja LIITE 3, STV:n työkokemus

pykälän 2 momentti ja LIITE 3: 4 pykälän 2 momentti ja LIITE 3, OPINTOJEN LAAJUUS. 4 pykälän 2 momentti ja LIITE 3, STV:n työkokemus Sairaalafyysikot ry kiittää mahdollisuudesta saada kommentoida ehdotusta Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi ionisoivasta säteilystä (STM/2831/2017) Alla Sairaalafyysikot ry:n kommentit ehdotukseen.

Lisätiedot

POIKKEAVAT TAPAHTUMAT. Nykyinen raportointikäytäntö ja ennakkokyselyn purku

POIKKEAVAT TAPAHTUMAT. Nykyinen raportointikäytäntö ja ennakkokyselyn purku POIKKEAVAT TAPAHTUMAT Nykyinen raportointikäytäntö ja ennakkokyselyn purku Sädehoitofyysikoiden 33. neuvottelupäivät, Säätytalo 9. 10.6.2016 Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimukset raportoinnista säteilyasetuksessa

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO OHJE ST 1.4 / 16.4.2004 SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO 1 YLEISTÄ 3 2 SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO JA ORGANISAATIOSELVITYS 3 2.1 Organisaatioselvityksessä esitettävät asiat 3 2.2 Organisaatioselvityksen laajuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä 1 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään säteilylain ( / ) nojalla: Tätä asetusta ei sovelleta ionisoimattomaan säteilyyn.

Lisätiedot

Ammattiliitto Pron lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä.

Ammattiliitto Pron lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä. 25.8.2017 Viite: Lausuntopyyntö STM/2830/2017 n lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä. Esitetty valtioneuvoston asetus liittyy säteilylainsäädännön kokonaisuudistukseen

Lisätiedot

Säteilyriskien potilasinformaatio - käytännön kokemuksia

Säteilyriskien potilasinformaatio - käytännön kokemuksia Säteilyriskien potilasinformaatio - käytännön kokemuksia Heljä Oikarinen, LT, radiol.erikoislääkäri OYS, Kuvantaminen STUKin säteilyturvallisuuspäivät Jyväskylä, 24.5.2018 1.Miksi potilaita tulee informoida?

Lisätiedot

SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS TERVEYDENHUOLLOSSA

SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS TERVEYDENHUOLLOSSA OHJE ST 1.7 / 10.12.2012 SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS TERVEYDENHUOLLOSSA 1 Yleistä 3 2 Säteilysuojelukoulutusta annetaan perus- ja jatkokoulutuksessa sekä täydennyskoulutuksena 3 2.1 Säteilysuojelu perus- ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä LUONNOS 22.5.2018 1 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään säteilylain ( / ) nojalla: Tätä asetusta ei sovelleta ionisoimattomaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään säteilylain ( / ) nojalla: Tätä asetusta ei sovelleta ionisoimattomaan säteilyyn.

Lisätiedot

Säteilylain uudistus ja radonvalvonta

Säteilylain uudistus ja radonvalvonta Säteilylain uudistus ja radonvalvonta Päivi Kurttio 20.9.2017 1 Esityksen sisältö Rajaus: SISÄILMAn radon Terveydensuojelun rooli ja vastuut radonvalvonnassa Asuntojen ja muiden oleskelutilojen sisäilman

Lisätiedot

Potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot aikuisten tavanomaisissa röntgentutkimuksissa

Potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot aikuisten tavanomaisissa röntgentutkimuksissa Päätös 1 (2) 11/3020/2017 Turvallisuusluvan haltijat Potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot aikuisten tavanomaisissa röntgentutkimuksissa Säteilyn lääketieteellisestä käytöstä annetussa sosiaali- ja

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen määräys ionisoimattoman säteilyn käytöstä kosmeettisessa tai siihen verrattavassa toimenpiteessä

Säteilyturvakeskuksen määräys ionisoimattoman säteilyn käytöstä kosmeettisessa tai siihen verrattavassa toimenpiteessä MÄÄRÄYS S/5/2018 Säteilyturvakeskuksen määräys ionisoimattoman säteilyn käytöstä kosmeettisessa tai siihen verrattavassa toimenpiteessä Annettu Helsingissä 20.12.2018 Säteilyturvakeskuksen päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

STM:n asetuksessa (423/2000) mainitun kymmenen

STM:n asetuksessa (423/2000) mainitun kymmenen STM:n asetuksessa (423/2000) mainitun kymmenen kohdan huomioon ottaminen kliinisissä auditoinneissa (Suositus no 4, 1.5.2008) Kliinisestä auditoinnista annettava auditointiraportti ja sen säilytysaika

Lisätiedot

Tietoisku! Uudet turvallisuuslupaa vaativat toiminnat

Tietoisku! Uudet turvallisuuslupaa vaativat toiminnat Tietoisku! Uudet turvallisuuslupaa vaativat toiminnat Hanna Tuovinen Korkea-aktiivisten lähteiden kuljetukset Säteilyturvakeskus keskittyy valvonnassaan riskimerkityksen kannalta merkittävimpiin toimijoihin

Lisätiedot

Ohje: Potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot lasten tavanomaisissa röntgentutkimuksissa

Ohje: Potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot lasten tavanomaisissa röntgentutkimuksissa Säteilyturvakeskus Päätös 1(4) Turvallisuusluvan haltijat Potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot lasten tavanomaisissa röntgentutkimuksissa Säteilyn lääketieteellisestä käytöstä annetussa sosiaali-

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS SEULONNOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS SEULONNOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Hallitusneuvos Anne Koskela 12.11.2018 VALTIONEUVOSTON ASETUS SEULONNOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Johdanto Terveydenhuoltolain (1326/2010)

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 15.11.2012 2011/0254(NLE) LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

säteilyn käyttöorganisaatio

säteilyn käyttöorganisaatio OHJE ST 1.4 / 2.11.2011 säteilyn käyttöorganisaatio 1 Yl e i s t ä 3 2 Sä t e i l y n k äy tt ö o r g a n i s a a t i o k uva t a a n o r g a n i s a a t i o s e l v i t y k s e s s ä 3 2.1 Organisaatioselvityksen

Lisätiedot

Määräys 3/2010 1/(8) Dnro 6578/03.00/2010 6.9.2010. Terveydenhuollon laitteilla ja tarvikkeilla tehtävät kliiniset tutkimukset. Valtuutussäännökset

Määräys 3/2010 1/(8) Dnro 6578/03.00/2010 6.9.2010. Terveydenhuollon laitteilla ja tarvikkeilla tehtävät kliiniset tutkimukset. Valtuutussäännökset Määräys 3/2010 1/(8) Terveydenhuollon laitteilla ja tarvikkeilla tehtävät kliiniset tutkimukset Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010)

Lisätiedot

S Ä T E I LY T U R V A L L I S U U S K O U L U T U S J U H A P E L T O N E N / J U H A. P E L T O N E H U S.

S Ä T E I LY T U R V A L L I S U U S K O U L U T U S J U H A P E L T O N E N / J U H A. P E L T O N E H U S. S Ä T E I LY T U R V A L L I S U U S K O U L U T U S 1 4. 9. 2 0 1 7 J U H A P E L T O N E N / J U H A. P E L T O N E N @ H U S. F I YMPÄRISTÖN SÄTEILY SUOMESSA Suomalaisten keskimääräinen vuosittainen

Lisätiedot

Optimointi Röntgentoiminnan laadunvarmistus

Optimointi Röntgentoiminnan laadunvarmistus Optimointi Röntgentoiminnan laadunvarmistus STUKin Säteilyturvallisuuspäivät Jyväskylä 24.- Tarkastaja Säteilyturvakeskuksen strategia 2018-2022 7. TOIMIJOIDEN VASTUUTA KOROSTETAAN Turvallisuus ei synny

Lisätiedot

Umpilähteet ja röntgenlaitteet

Umpilähteet ja röntgenlaitteet Umpilähteet ja röntgenlaitteet Santtu Hellstén Säteilyturvallisuuspäivät Jyväskylässä 24. 25.5.2018 Umpilähteet mitä ne ovat? umpilähteellä radioaktiivista ainetta sisältävää säteilylähdettä, jonka rakenne

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen kirjallinen asiantuntijalausunto

Säteilyturvakeskuksen kirjallinen asiantuntijalausunto Lausunto 1 (5) Eduskunta Ympäristövaliokunta YmV@eduskunta.fi Viite: lausuntopyyntönne 5.4.2018 asiasta HE 28/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle säteilylaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuuslupaa edellyttävästä säteilytoiminnasta

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuuslupaa edellyttävästä säteilytoiminnasta Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (15) Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuuslupaa edellyttävästä säteilytoiminnasta PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Säteilylain (859/2018) nojalla säädetään Säteilyturvakeskuksen

Lisätiedot

Sädehoidon huoltokyselyn tulokset

Sädehoidon huoltokyselyn tulokset Sädehoidon huoltokyselyn tulokset Sädehoitofyysikoiden 31. neuvottelupäivät 5.-6.6.2014 1 Tavoite ja toteutus Tavoitteena selvittää: Säteilyturvallisuuteen vaikuttavien määräysten ja ohjeiden toteutumista

Lisätiedot

Sädehoidon toteutus ja laadunvarmistus. Janne Heikkilä Sairaalafyysikko Syöpäkeskus, KYS

Sädehoidon toteutus ja laadunvarmistus. Janne Heikkilä Sairaalafyysikko Syöpäkeskus, KYS Sädehoidon toteutus ja laadunvarmistus Janne Heikkilä Sairaalafyysikko Syöpäkeskus, KYS Hoitohuone Mitä hoitofraktion aikana tapahtuu? Potilaan valmistelu ja asettelu Keskustelu Vaatetuksen vähentäminen

Lisätiedot

NEUVOSTON DIREKTIIVI 97/43/ EURATOM,

NEUVOSTON DIREKTIIVI 97/43/ EURATOM, Nro L 180/22 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 9 7 97 NEUVOSTON DIREKTIIVI 97/43/ EURATOM, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1997, henkilöiden terveyden suojelemisesta ionisoivan säteilyn aiheuttamilta

Lisätiedot

Sisäilman radon osana säteilylainsäädännön uudistusta

Sisäilman radon osana säteilylainsäädännön uudistusta Sisäilman radon osana säteilylainsäädännön uudistusta Tuukka Turtiainen, Olli Holmgren, Katja Kojo, Päivi Kurttio Säteilyturvakeskus 29.1.2019 1 Radon on radioaktiivinen kaasu syntyy jatkuvasti kaikessa

Lisätiedot

Ajankohtaista lainsäädännöstä ja ohjeistuksesta

Ajankohtaista lainsäädännöstä ja ohjeistuksesta Ajankohtaista lainsäädännöstä ja ohjeistuksesta Petra Tenkanen-Rautakoski Sisältö Säteilysuojelun perusnormidirektiivi (EU-BSS-direktiivi) ja lainsäädännön kokonaisuudistus Uusia ST-ohjeita (v.2013-2014

Lisätiedot

Alla olevassa taulukossa on kooste koulutuksista, joiden yksityiskohtaisempi ohjelma on seuraavilla sivuilla.

Alla olevassa taulukossa on kooste koulutuksista, joiden yksityiskohtaisempi ohjelma on seuraavilla sivuilla. Säteilysuojelun 1 (5) ALUEELLISET SÄTEILYSUOJELUN TÄYDENNYSKOULUTUKSET VUONNA 2018 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä järjestetään vuoden 2018 aikana neljä säteilysuojelun täydennyskoulutusta, joiden

Lisätiedot

Eettiset toimikunnat tähän asti järjestelmä edut ja haasteet. Tapani Keränen

Eettiset toimikunnat tähän asti järjestelmä edut ja haasteet. Tapani Keränen Eettiset toimikunnat tähän asti järjestelmä edut ja haasteet Tapani Keränen Eettisten toimikuntien toimivallan perusta on tutkimuslaki Ennen lääketieteelliseen tutkimukseen ryhtymistä on tutkimussuunnitelmasta

Lisätiedot

1 Johdanto 3. 2 Määritelmiä 3. 3 Seulonnan oikeutuksen toteaminen 3. 4 Seulontaohjelma 3. 5 Seulottavat väestöryhmät 4. 6 Ohjelman toteuttaja 4

1 Johdanto 3. 2 Määritelmiä 3. 3 Seulonnan oikeutuksen toteaminen 3. 4 Seulontaohjelma 3. 5 Seulottavat väestöryhmät 4. 6 Ohjelman toteuttaja 4 OHJE 28.3.2001 ST 3.7 Mammografiaan perustuva rintasyöpäseulonta 1 Johdanto 3 2 Määritelmiä 3 3 Seulonnan oikeutuksen toteaminen 3 4 Seulontaohjelma 3 5 Seulottavat väestöryhmät 4 6 Ohjelman toteuttaja

Lisätiedot

Määräys 3/ (5) Dnro 2028/03.00/

Määräys 3/ (5) Dnro 2028/03.00/ Määräys 3/2011 1 (5) In vitro diagnostiikkaan tarkoitettujen terveydenhuollon laitteiden suorituskyvyn arviointitutkimukset ja niistä ilmoittaminen Valtuutussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista

Lisätiedot

Sädehoidon käytönaikaiset hyväksyttävyysvaatimukset ja laadunvarmistus

Sädehoidon käytönaikaiset hyväksyttävyysvaatimukset ja laadunvarmistus Sädehoidon käytönaikaiset hyväksyttävyysvaatimukset ja laadunvarmistus Ilkka Jokelainen STUK STUKn Säteilyturvallisuuspäivät Jyväskylä 24.-25.5.2018 1 Sädehoidon laitteiden käytönaikaiset hyväksyttävyysvaatimukset

Lisätiedot

Laitetutkimukset terveydenhuollossa Minna Kymäläinen Tarkastaja

Laitetutkimukset terveydenhuollossa Minna Kymäläinen Tarkastaja Laitetutkimukset terveydenhuollossa 17.3.2017 Minna Kymäläinen Tarkastaja Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään säteilylain ( / ) nojalla: Tätä asetusta ei sovelleta ionisoimattomaan säteilyyn.

Lisätiedot

SÄTEILYSUOJELUN TÄYDENNYSKOULUTUS VSSHP:ssä

SÄTEILYSUOJELUN TÄYDENNYSKOULUTUS VSSHP:ssä SÄTEILYSUOJELUN TÄYDENNYSKOULUTUS VSSHP:ssä Mika Teräs, Apulaisylifyysikko Säteilyn vastaava johtaja, Kliininen fysiologia, Isotooppi ja PET Säteilyturvallisuus isotooppilääketieteessä Helsinki 22.11.2013

Lisätiedot

ALUEELLISET SÄTEILYSUOJELUN TÄYDENNYSKOULUTUKSET VUONNA 2019

ALUEELLISET SÄTEILYSUOJELUN TÄYDENNYSKOULUTUKSET VUONNA 2019 Säteilysuojelun 1 (5) ALUEELLISET SÄTEILYSUOJELUN TÄYDENNYSKOULUTUKSET VUONNA 2019 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä järjestetään vuoden 2019 aikana neljä säteilysuojelun täydennyskoulutusta, joiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 1 (3) Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 1 (3) Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 1 (3) Sosiaali- ja terveysministeriö Korpinen Helena PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO 56 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksiksi

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON FYSIIKAN LAITOKSEN SÄTEILYTURVALLISUUSJOHTOSÄÄNTÖ

HELSINGIN YLIOPISTON FYSIIKAN LAITOKSEN SÄTEILYTURVALLISUUSJOHTOSÄÄNTÖ HELSINGIN YLIOPISTON FYSIIKAN LAITOKSEN SÄTEILYTURVALLISUUSJOHTOSÄÄNTÖ Yhteystiedot: FYSIIKAN LAITOS Physicum Kiihdytinrakennus käyntiosoite Gustaf Hällströmin katu 2a Pietari Kalmin katu 2 (Helsinki 56)

Lisätiedot

1 PÄÄTÖS 1 (6) POTILAAN SÄTEILYALTISTUKSEN VERTAILUTASOT LASTEN RÖNTGENTUTKIMUKSISSA

1 PÄÄTÖS 1 (6) POTILAAN SÄTEILYALTISTUKSEN VERTAILUTASOT LASTEN RÖNTGENTUTKIMUKSISSA 1 PÄÄTÖS 1 (6) 28.12.2005 26/310/05 POTILAAN SÄTEILYALTISTUKSEN VERTAILUTASOT LASTEN RÖNTGENTUTKIMUKSISSA Säteilyn lääketieteellisestä käytöstä annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (423/2000;

Lisätiedot

Ehdotus sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi ionisoivasta säteilystä

Ehdotus sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi ionisoivasta säteilystä 1 Ehdotus sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi ionisoivasta säteilystä Ehdotuksen pääasiallinen sisältö 1. Johdanto Asetus liittyy säteilylainsäädännön kokonaisuudistukseen ja turvallisuutta koskevien

Lisätiedot

Annettu Helsingissä xx.xx.xxxx. Säteilyturvakeskuksen päätöksen mukaisesti määrätään säteilylain (859/2018) nojalla: 1 luku. Yleiset määräykset

Annettu Helsingissä xx.xx.xxxx. Säteilyturvakeskuksen päätöksen mukaisesti määrätään säteilylain (859/2018) nojalla: 1 luku. Yleiset määräykset LUONNOS 2 - MÄÄRÄYS Säteilyturvakeskuksen määräys toiminnanharjoittajan velvollisuuksista ionisoivaan säteilyyn liittyvässä säteilytoiminnassa Annettu Helsingissä xx.xx.xxxx Säteilyturvakeskuksen päätöksen

Lisätiedot

Säteilytyö työntekijän terveystarkkailu ydinvoimalassa

Säteilytyö työntekijän terveystarkkailu ydinvoimalassa Säteily ja terveys 12/2016 Säteilytyö työntekijän terveystarkkailu ydinvoimalassa Janne Anttila Vastaava työterveyslääkäri Fortum Oyj Työterveyshuolto / Loviisan voimalaitos E-mail. janne.s.anttila@fortum.com

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä Sosiaali- terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä Sosiaali- terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään säteilylain ( / ) nolla: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisalan raukset Tätä

Lisätiedot

TARKASTUS- JA ANALYYSIRÖNTGENLAITTEIDEN KÄYTTÖ

TARKASTUS- JA ANALYYSIRÖNTGENLAITTEIDEN KÄYTTÖ TARKASTUS- JA ANALYYSIRÖNTGENLAITTEIDEN KÄYTTÖ 1 Yl e i s t ä 3 2 Tu r v a l l i s u u s l u p a 3 2.1 Turvallisuuslupa, vastaava johtaja ja käyttöorganisaatio 3 3 Käytönaikaiset vaatimukset 3 3.1 Yleiset

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuuslupaa edellyttävien säteilylähteiden turvajärjestelyistä

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuuslupaa edellyttävien säteilylähteiden turvajärjestelyistä #1727521 1 (6) LUONNOS 2 -MÄÄRÄYS STUK S/1/2017 Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuuslupaa edellyttävien säteilylähteiden turvajärjestelyistä Säteilyturvakeskuksen päätöksen mukaisesti määrätään säteilylain

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen määräys oikeutusarvioinnista ja säteilysuojelun

Säteilyturvakeskuksen määräys oikeutusarvioinnista ja säteilysuojelun Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (12) Säteilyturvakeskuksen määräys oikeutusarvioinnista ja säteilysuojelun optimoinnista lääketieteellisessä altistuksessa PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Säteilylain (859/2018)

Lisätiedot