Ionisoivan säteilyn normit ja niiden soveltaminen Perusnormidirektiivi, eli BSS-direktiivi, eli Basic Safety Standards Directive

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ionisoivan säteilyn normit ja niiden soveltaminen Perusnormidirektiivi, eli BSS-direktiivi, eli Basic Safety Standards Directive"

Transkriptio

1 Ionisoivan säteilyn normit ja niiden soveltaminen Perusnormidirektiivi, eli BSS-direktiivi, eli Basic Safety Standards Directive Mika Markkanen

2 Säteilysuojelusuositusten historiaa Vuonna 1895, Wilhelm Conrad Röntgen havaitsi läpitunkevaa säteilyä, röntgensäteilyä Vuonna 1896, Wolfram Fuchs esitti säteilysuojeluohjeet: Pidä säteilytysaika mahdollisimman lyhyenä Älä seiso 12 tuumaa lähempänä röntgenputkesta Peitä iho vaseliinilla ja jätä ylimääräinen kerros eniten altistuvalle alueelle -> Käytännön säteilysuojelun perusperiaatteet oli keksitty! Aika Etäisyys Suojaus

3 Kansainväliset suositukset säädösten perustana UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) kerää ja julkaisee tietoa säteilyaltistuksen suuruudesta ja säteilyn terveysvaikutuksista ICRP (International Commission on Radiological Protection) riippumaton, tieteellinen asiantuntijajärjestö antaa säteilysuojelua koskevia suosituksia; säteilysuojelun perusperiaatteet IAEA (International Atomic Energy Agency) laatii säteilysuojelua koskevia standardeja jäsenmaiden viranomaisten ja säteilyn käyttäjien toiminnan avuksi Mika.201 Markkanen 1

4 Kansainväliset suositukset säädösten perustana IAEA - säteilysuojeluperiaatteet - infrastruktuuri UNSCEAR - altistukset - vaikutukset ICRP - säteilysuojeluperiaatteet EU - säädökset Mika Markkanen

5 EU ja säteilysuojelu Euroopan yhteisöjen perustamissopimukset Euroopan talousyhteisö (1957) Euroopan atomienergiayhteisö (Euratom) (1957) Euroopan hiili- ja teräsyhteisö (1951) Euratom-sopimus (Artikla 2b) Yhteisön tehtävänä laatia yhtenäiset turvallisuusmääräykset väestön ja työntekijöiden suojelemiseksi sekä huolehtia niiden noudattamisesta Mika.201 Markkanen 1

6 Uudistamisen taustalla nykyiset direktiivit ja uudet kansainväliset suositukset Olemassa olevat säteilysuojelua koskevat direktiivit perusnormidirektiivi (työntekijät, väestö), 1996 säteilyn lääketieteellinen käyttö, 1997 väestölle ilmoittaminen säteilyvaaratilanteessa, 1989 ulkopuoliset työntekijät, 1990 korkea-aktiiviset umpilähteet, 2003 (Komission suositus, sisäilman radon, 1990) Uudistamisen tavoitteet Säädösten yksinkertaistaminen Huomioidaan Kansainvälisen säteilysuojelukomission (ICRP) vuonna 2007 antamat uudistetut säteilysuojelun perussuositukset Yhdenmukaisuus Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) johdolla uudistettavan kansainvälisen BSS:n kanssa

7 BSS:n uudistamisen taustaa Valmistelu Artikla 31 asiantuntijaryhmässä vuodesta 2005 Ensimmäinen luonnos Komission sisäiset prosessit Komission esitys Käsittely Neuvoston atomiasioiden työryhmässä Hyväksyntä 2013? Täytäntöönpano 2017?

8 Direktiivi kattaa kaikki tilanteet joissa ihminen altistuu säteilylle (jako ICRP 2007 mukainen) Suunniteltu altistustilanne: otetaan käyttöön uusi säteilylähde tai altistustie Säteilyn tai ydinenergian käyttö Luonnonsäteilylle altistava teollisuus (esim. kaivostoiminta) Lentotoiminta Vallitseva altistustilanne: paikan ominaisuus (ei toiminnan laadun) Sisäilman radon (maaperästä) Tuotteet Rakennusmateriaalit Elintarvikkeet (säteilyvaaratilanteen jälkeinen vaihe) Säteilyvaaratilanne: kiireisiä toimiva vaativa tilanne, johon voidaan varautua

9 Säteilysuojelun perusperiaatteet: optimoinnin merkitys korostuu ja annosrajoja tarkennetaan Oikeutusperiaate; lähes ennallaan Optimointiperiaate Annosrajoitukset (dose constraints) suunnitelluissa altistustilanteissa Enimmäistasot (reference levels) vallitsevissa ja säteilyvaaratilanteissa Diagnostiset vertailutasot (diagnostic reference levels) säteilyn lääketieteellisessä käytössä Yksilönsuojaperiaate; annosrajoihin joitakin tarkennuksia

10 Suunniteltu altistustilanne Annosrajoitus Arvo tyypillisesti annosrajan murto-osa Suunnittelun perustana oleva yksilöannoksen optimoinnin yläraja Työkalu, jonka avulla varmistutaan siitä, että väestölle asetettu annosraja ei ylity

11 Suunniteltu altistustilanne Annosrajat Työntekijät Efektiivinen annos 20 msv vuodessa Viiden vuoden keskiarvoistaminen voidaan sallia kansallisissa säädöksissä joissakin olosuhteissa Silmän mykiön ekvivalenttiannos 20 msv vuodessa (ICRP:n suositus v huomioitu!) Väestö Efektiivinen annos 1 msv vuodessa Silmän mykiön ekvivalenttiannos 15 msv vuodessa (peruste: yhdenmukaisuus kansainvälisen BSS:n kanssa)

12 Koulutusta ja opastusta entistä laajemmalle joukolle Säteilyn lääketieteellinen käyttö Säteilysuojelukurssi on sisällytettävä lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmiin Opastusta ja tietoja on annettava myös Säteilyvaaratilanteen hoitoon osallistuville työntekijöille Työntekijöille, jotka voivat joutua tekemisiin säteilylähteiden kanssa (esimerkiksi kierrätysmetalliyritykset ja tulli)

13 Radon asunnoissa; uusi asia direktiivitasolla On asettava enimmäistasot, jotka eivät saa ylittää 200 Bq/m 3 uusille asunnoille 300 Bq/m 3 olemassa oleville asunnoille (nyk. 400 Bq/m 3 ) Jäsenmaiden on: Ryhdyttävä toimiin asuntojen tunnistamiseksi, joissa enimmäistaso ylittyy Kannustettava korjaavia toimia Huomioitava radonin torjunta rakennusmääräyksissä Julkaistava tietoa radontilanteesta, riskeistä ja tavoista vähentää radonpitoisuuksia Laadittava kansallinen toimintasuunnitelma

14 Radon asunnoissa Laadittava kansallinen toimintasuunnitelma (action plan) Vastuujako, resurssit mittauksia ja korjauksia varten Kriteerit alueiden (radon prone area) tunnistamiseksi Kriteerit rakennusten tunnistamiseksi Kriteerit mittaus- ja korjauspalveluiden akkreditoinnille Strategia tietoisuuden lisäämiseksi yhteydestä tupakointiin Pitkän aikavälin tavoitteet keuhkosyövän vähentämiseksi

15 Radon työpaikoilla Jäsenmaiden on asettava enimmäistaso, joka ei saa ylittää 1000 Bq/m 3 Radonmittaukset pakollisia kun työpaikka on: maanalaisessa tilassa Maata vasten olevassa tilassa tunnistetulla alueella Jos enimmäistaso ylittyy Korjattava optimointiperiaate huomioiden Jos korjaukset eivät tehoa: Käsitellään suunniteltuna altistustilanteena Sovelletaan annosrajoja ja työntekijöiden suojelua koskevia vaatimuksia

16 Rakennusmateriaalit; uusi asia direktiivitasolla Materiaaleista annettava tietoa ennen markkinoille saattamista: Aktiivisuusindeksi (lasketaan mitatuista aktiivisuuspitoisuuksista) Tyypillinen käyttötapa/määrä rakennuksissa Jos aktiivisuusindeksi ylittää tietyn tason: Materiaalista aiheutuva säteilyannos on arvioitava Annoksen enimmäistaso 1 msv vuodessa Väärinkäytön vaara: aktiivisuusindeksiä aletaan käyttämään de facto hyväksyttävyyden kriteerinä Esim. suomalaisten graniittituotteiden vienti voi kärsiä vaikka enimmäistaso ei ylity

17 Ympäristön säteilysuojelusta säätäminen vielä kiistanalaista Ympäristön säteilysuojelu myös muiden lajien kuin ihmisen osalta Kriteerit asetettava; huomioitava esim. päästörajoja asetettaessa Tunnistettava toiminnat joiden osalta valvonta on tarpeellista. Kiistanalaisuudet: Onko ympäristö riittävästi suojeltu jos ihminen on riittävästi suojeltu? Onko vielä riittävää kriteeristöä? Onko Euratom-sopimus riittävä oikeusperusta säätää ympäristön säteilysuojelusta?

18 Jotkut uudet vaatimukset voivat johtaa turhan raskaaseen valvontaan Säteilylaitteiden hyväksyntään jäsenmaiden välinen tietojenvaihtomenettely Vaarana työläs ja byrokraattinen prosessi Suhde lääketieteellisten laitteiden ilmoitusmenettelyihin epäselvä Kierrätysmetalliteollisuus: velvoittavia vaatimuksia mittausjärjestelmien käyttöönoton ja koulutuksen osalta Nykyiset vapaaehtoisuuteen perustuvat järjestelyt toimivat hyvin Velvoittava säätely voi johtaa tarpeettoman raskaaseen valvontaan

19 Riskiperäinen valvonta ( Graded Approach ) Ilmoitusmenettely Turvallisuuslupa Rekisteröinti Tapauskohtainen vapauttaminen valvonnasta Luvitusjärjestelmä Valvonnasta vapauttaminen (Yleinen, esim. vapaarajat) Rajaus BSSutside Scope of EU-BSS 19

SÄTEILYN KÄYTTÖTAVAT LEIKKAUSSALEISSA Kartoitus säteilynkäytön turvallisuuskulttuuriin vaikuttavista tekijöistä suomalaisissa leikkaussaleissa

SÄTEILYN KÄYTTÖTAVAT LEIKKAUSSALEISSA Kartoitus säteilynkäytön turvallisuuskulttuuriin vaikuttavista tekijöistä suomalaisissa leikkaussaleissa SÄTEILYN KÄYTTÖTAVAT LEIKKAUSSALEISSA Kartoitus säteilynkäytön turvallisuuskulttuuriin vaikuttavista tekijöistä suomalaisissa leikkaussaleissa Heikkilä Piia Pro gradu -tutkielma Terveystieteiden laitos

Lisätiedot

Kansallinen säteilyturvallisuustutkimuksen ohjelma

Kansallinen säteilyturvallisuustutkimuksen ohjelma STUK A 260 / KESÄKUU 2015 Kansallinen säteilyturvallisuustutkimuksen ohjelma National Programme for Radiation Safety Research S. Salomaa, M. Muikku, K. Peräjärvi, T. Siiskonen Säteilyturvakeskus Säteilyturvakeskus

Lisätiedot

Hyvän käytännön kriteerit ja niiden kehittäminen. Sisältö. Kliinisen auditoinnin asiantuntijaryhmä. Suositus No 8, 1.3.2013 1(9)

Hyvän käytännön kriteerit ja niiden kehittäminen. Sisältö. Kliinisen auditoinnin asiantuntijaryhmä. Suositus No 8, 1.3.2013 1(9) Suositus No 8, 1.3.2013 1(9) Hyvän käytännön kriteerit ja niiden kehittäminen Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Hyvän käytännön käsite... 2 3. Kriteerien kehittämismahdollisuudet... 3 3.1 Kotimaiset alan yhdistykset...

Lisätiedot

Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta

Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta / KESÄKUU 2011 B Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta Vuosiraportti 2010 Erkki Rantanen (toim.) Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / KESÄKUU

Lisätiedot

ISBN 951-712-307-8 ISSN 0781-1705. Oy Edita Ab, Helsinki 1999. Myynti: Säteilyturvakeskus PL 14 00881 HELSINKI Puh. (09) 759 881

ISBN 951-712-307-8 ISSN 0781-1705. Oy Edita Ab, Helsinki 1999. Myynti: Säteilyturvakeskus PL 14 00881 HELSINKI Puh. (09) 759 881 STUKin raporttisarjoissa esitetyt johtopäätökset ovat tekijöiden johtopäätöksiä, eivätkä ne välttämättä edusta Säteilyturvakeskuksen virallista kantaa. ISBN 951-712-307-8 ISSN 0781-1705 Oy Edita Ab, Helsinki

Lisätiedot

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Ihmisen radioaktiivisuus. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Ihmisen radioaktiivisuus. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Ihmisen radioaktiivisuus Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Ihmisen radioaktiivisuus Jokaisessa ihmisessä on radioaktiivisia

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) 24.11.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 309/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Sisältö. Kuvat: Kansikuva Anne Weltner, muut kuvat Madison Avenue Oy

Sisältö. Kuvat: Kansikuva Anne Weltner, muut kuvat Madison Avenue Oy Sisältö Lukijalle.............................................. 1 Röntgensäteilyn käyttö edellyttää turvallisuuslupaa................. 2 Säteilysuojaus huomioitava kaikissa olosuhteissa..................

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yli-insinööri Kristine Jousimaa 19.5.2015

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yli-insinööri Kristine Jousimaa 19.5.2015 SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yli-insinööri Kristine Jousimaa 19.5.2015 SISÄMINISTERIÖN ASETUS ERITYISTÄ VAARAA AIHEUTTAVIEN KOHTEIDEN ULKOISESTA PELASTUSSUUNNITELMASTA Johdanto Pelastuslain 48

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta L 197/38 Euroopan unionin virallinen lehti 24.7.2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu)

Lisätiedot

SÄTEILEVÄT KULUTTAJATUOTTEET

SÄTEILEVÄT KULUTTAJATUOTTEET 6 SÄTEILEVÄT KULUTTAJATUOTTEET Olavi Pukkila SISÄLLYSLUETTELO 6.1 Yleistietoa... 320 6.2 Entisaikojen säteileviä kuluttajatuotteita... 321 6.3 Nykyajan säteileviä kuluttajatuotteita... 324 6.1 Yleistietoa

Lisätiedot

Muutokset ST-ohjeissa 2013-2014

Muutokset ST-ohjeissa 2013-2014 Muutokset ST-ohjeissa 2013-2014 Päivitetyt ohjeet: ST 1.3 Säteilylähteiden varoitusmerkit (9.12.2013) ST 1.5 Säteilyn käytön vapauttaminen turvallisuusluvasta (12.9.2013) ST 5.8 Säteilylaitteiden asennus-,

Lisätiedot

Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Sisäilman radon Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Sisäilman radon Kotien radonpitoisuudet ovat Suomessa korkeita. Radonia kannattaa torjua jo talon rakennusvaiheessa,

Lisätiedot

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Sisäilman radon Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Sisäilman radon Kotien radonpitoisuudet ovat Suomessa korkeita.

Lisätiedot

Hyvä käytäntö -opas työntekijöiden terveyden suojelusta kiteisen piidioksidin ja sitä sisältävien tuotteiden oikean käsittelyn ja käytön avulla

Hyvä käytäntö -opas työntekijöiden terveyden suojelusta kiteisen piidioksidin ja sitä sisältävien tuotteiden oikean käsittelyn ja käytön avulla Hyvä käytäntö -opas työntekijöiden terveyden suojelusta kiteisen piidioksidin ja sitä sisältävien tuotteiden oikean käsittelyn ja käytön avulla Hyvä käytäntö -opas työntekijöiden terveyden suojelusta

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. maaliskuuta 2014 (OR. en) 7701/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0059 (COD) EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Standardi 4.4b. Operatiivisten riskien hallinta. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.4b. Operatiivisten riskien hallinta. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.4b Operatiivisten riskien hallinta Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle biopankkilaiksi sekä laeiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamiseksi

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY

RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY 1 Johdanto 1.1 Radioaktiivinen hajoaminen ja säteily Atomin ydin koostuu sähkövaraukseltaan positiivisista protoneista ja neutraaleista neutroneista hyvin tiheästi pakkautuneina

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (26) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 3 YLEISTÄ... 5 3.1 YTM-asetuksen tavoite... 5 3.2 YTM-asetuksen soveltaminen... 6 3.3 Ehdottaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta...

Lisätiedot

SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT TERVEYSRISKINÄ

SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT TERVEYSRISKINÄ 11 SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT TERVEYSRISKINÄ Tapio Litmanen, Jaakko Kuustonen, Kari Jokela SISÄLLYSLUETTELO 11.1 Riskien hahmottaminen... 502 11.2 Riskiajattelun yleistyminen... 503 11.3 Riskianalyysi päätöksenteon

Lisätiedot

VARAUTUMINEN SÄTEILYVAARATILANTEISIIN. Ydinviesti (sis. vaikutuspyrkimys) Taustaa (sis. mahdolliset toimintaehdotukset)

VARAUTUMINEN SÄTEILYVAARATILANTEISIIN. Ydinviesti (sis. vaikutuspyrkimys) Taustaa (sis. mahdolliset toimintaehdotukset) Perustelumuistio 1 (7) VARAUTUMINEN SÄTEILYVAARATILANTEISIIN Teema 5: Ympäristö terveyden ja hyvinvoinnin voimavaraksi Sisältö 2: Terveyden ja turvallisuuden varmistaminen, Varautuminen ympäristöterveyden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 79/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle ilmailulaiksi ja laiksi meripelastuslain 14 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ilmailulaki. Samanniminen

Lisätiedot

Suomen ilmastopaneeli Raportti 1/2012 Kai Kokko, Heidi Helenius, Sirkku Juhola, Markku Kulmala, Markku Ollikainen, Ilkka Savolainen ja Jyri Seppälä

Suomen ilmastopaneeli Raportti 1/2012 Kai Kokko, Heidi Helenius, Sirkku Juhola, Markku Kulmala, Markku Ollikainen, Ilkka Savolainen ja Jyri Seppälä Arviointi ilmastolain vaihtoehdoista ja tarpeellisuudesta Suomen ilmastopaneeli Raportti 1/2012 Kai Kokko, Heidi Helenius, Sirkku Juhola, Markku Kulmala, Markku Ollikainen, Ilkka Savolainen ja Jyri Seppälä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 12.11.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 295/35 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 996/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työsuojeluhallinto. Työmelu

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työsuojeluhallinto. Työmelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työsuojeluhallinto Työmelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työmelu TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2013 ISBN 978-952-479-046-8 ISSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2012 Melusta

Lisätiedot

PUBLIC 11383/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0126 (CNS)

PUBLIC 11383/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0126 (CNS) Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 7. elokuuta 2002 (OR. en) PUBLIC 11383/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0126 (CNS) LIMITE RECH 137 ATO 104 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.12.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 326/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1158/2010, annettu 9 päivänä joulukuuta 2010, yhteisestä turvallisuusmenetelmästä rautateiden turvallisuustodistusten saamista

Lisätiedot