Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteen muuttaminen 621/ /2012, 118/ /2016 Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston hyväksymässä vuoden 2015 talousarviossa on sitovana tavoitteena (nro 3) luottamustoimielinten määrän vähentäminen sekä johtosääntöjen tarkistaminen. Tavoitteen tavoitetasosta on todettu, että muutokset hyväksytään valtuustossa vuoden 2015 loppuun mennessä ja että ne astuvat voimaan tulevan valtuustokauden ( ) alusta. Kuntaliitolta saadun tiedon mukaan heidän uuden kuntalain huomioiva hallintosääntömallinsa on valmistumassa maaliskuussa Tästä syystä johtosääntöjen kokonaistarkistus on perusteltua toteuttaa sen jälkeen, kuitenkin vuoden 2016 aikana. Johtosääntöjen valmisteluun kiinteästi liittyvä kunnan toimielinrakenne on kuitenkin tarkoituksenmukaisinta päättää alkuperäisen tavoitteen mukaisesti; tämä mahdollistaa operatiivisten toimintamuutosten huolellisen suunnittelun sekä mahdollisten viranhaltijaorganisaatiorakenteen tarkistusten arvioinnin. Toimielinten jäsenten lukumäärästä ja mahdollisesta valiokunta- tai puheenjohtajamallista päätetään hallintosääntötarkistusten yhteydessä vuoden 2016 aikana. Valmistelijat: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio ja hallintojohtaja Christoffer Masar Esityslistan liite - Kirkkonummen kunnan toimielinrakenne alkaen, ehdotus kunnanhallitukselle Oheismateriaalit - FCG: Organisointimallit uuden kuntalain mukaan - Kuntaliiton verkkojulkaisu 2015: Uuden kuntalain merkitys kunnan johtamisjärjestelmän kehittämiseen Ehdotus Kunnanhallitus päättää 1

2 ehdottaa kunnanvaltuustolle 1.1 että kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan luottamustoimielinrakenteen otettavaksi käyttöön Kirkkonummen kunnassa alkaen 1.2 että valtuusto päättää em. toimielinrakenteen muutoksesta aiheutuvista hallinto- ja johtosääntömuutoksista vuoden 2016 loppuun mennessä 2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa Käsittely Keskustelun aikana I varapuheenjohtaja Ari Harinen ehdotti, että asia palautetaan valmisteltavaksi ja järjestetään asiaa koskeva te ta. Jäsen Matti Kaurila kannatti palautusta. Jäsen Antti Kilappa kannatti palautusta ja ehdotti, että palautuksen aikana selvitetään erilaiset vaihtoehdot iltakouluun: Perinteinen malli Valtuusto-kunnanhallitus -malli Valiokuntamalli Puheenjohtajamalli Elämänkaarimalli Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Harisen ehdotuksen. Päätös Tiedoksi Kunnanhallitus päätti palauttaa asian valmisteltavaksi ja järjestää asiaa koskevan iltakoulun klo 16 kunnantalolla, jossa esitellään erilaiset toimielinmallivaihtoehdot ja niiden hyvät ja huonot puolet eri näkökulmien kannalta. Tilaisuuteen kutsutaan kunnanhallituksen lisäksi valtuuston ja valtuustoryhmien puheenjohtajat. Muutoksenhakuohje Ei muutoksenhakua. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanhallitus piti vaihtoehtoisia kunnan johtamis-/hallintomalleja käsittelevän iltakoulun keskiviikkona klo kunnantalon Kirkkonummi -salissa. Tilaisuuteen oli kutsuttu kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston valmistelutoimikunnan jäsenet sekä valtuuston puheenjohtajisto.

3 Iltakokouksessa valtiovarainministeriön neuvotteleva virkamies Inga Nyholm esitteli kuntalain mahdollistamia eri hallintomalleja sekä sote- ja itsehallintoalueuudistuksen vaikutuksia niihin. Koulutuspäällikkö Kaj Lindqvist Suomen Kuntaliitosta esitteli valiokuntamallia luottamushenkilön näkökulmasta. Lindqvist on myös Sipoon kunnanvaltuuston jäsen. Esittelyaineistot ovat oheismateriaalina. Iltakoulussa päätettiin, että kunnanjohtaja valmistelee keskustelun pohjalta ehdotuksen valtuustoryhmien puheenjohtajistokokoukseen. Ehdotuksessa otetaan huomioon mahdollinen kehittämisjaosto ja sen tehtävät onko elämänkaarirakennemalli käyttökelpoinen? luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaation yhteistyö, tehtävänkuvat, vastuut, tiedonkulku, sitouttaminen miten varmistetaan, että lautakunnat toimivat valtuuston linjausten mukaan Luonnosehdotus valmistellaan valtuustotoimikunnalle, jonka kokous aiheesta pidetään viimeistään Asia on kunnanhallituksessa pöydällä. Oheismateriaalit - Kirkkonummen kunnan toimielinrakenne alkaen, ehdotus kunnanhallitukselle FCG: Organisointimallit uuden kuntalain mukaan - Kuntaliiton verkkojulkaisu 2015: Uuden kuntalain merkitys kunnan johtamisjärjestelmän kehittämiseen - Neuvotteleva virkamies Inga Nyholm Valtiovarainministeriö: Kuntalain mahdollistamat toimielin- ja hallintomallit ja sote/itsehallintoalueuudistuksen vaikutukset - Koulutuspäällikkö Kaj Lindqvist Suomen Kuntaliitto: Sipoon valiokuntamalli Ehdotus Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja esittelee luonnosehdotuksensa Kirkkonummen kunnan uudesta hallintorakenteesta keskustelun pohjaksi kokouksessa. Käsittely Päätös Kunnanjohtaja esitteli luonnosehdotuksensa Kirkkonummen kunnan uudesta hallintorakenteesta keskustelun pohjaksi. Kunnanjohtajan luonnosehdotus merkittiin tiedoksi. Päätettiin, että asia

4 Kunnanhallitus käsitellään poliittisissa ryhmissä valmistelutoimikunnan seuraavaan kokoukseen mennessä. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta on käsitellyt toimielinrakenteen muuttamista kokouksissaan , , ja Poliittiset ryhmät ovat käsitelleet uudistusta ja ryhmien puheenjohtajat ovat toimittaneet ryhmiensä näkemykset valmistelun tueksi. Käsittelyiden ja ryhmien antamien näkemysten perusteella esityksenä on, että toimielinrakenteen perusperiaatteet muodostuvat seuraavasti: Kunnanvaltuusto: - 51 valtuutettua - valtuuston puheenjohtajalla on läsnäolo-oikeus kaikissa toimielimissä. Kunnanhallitus: Kunnanhallituksen koko on 11 henkilöä. Kaikki kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat valtuutettuja. Hallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo-oikeus kaikissa luottamuselimissä. Peruturvavaliokunta, sivistysvaliokunta, yhdyskuntasuunnitteluvaliokunta ja rakennus- ja ympäristövaliokunta: Valiokunnissa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 7 jäsentä; yhteensä siis 9 varsinaista jäsentä. Valiokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat ovat valtuutettuja Enemmistö (vähintään 5/9 henkilöä) on valtuutettuja. Muut jäsenet ja varajäsenet voivat olla joko valtuutettuja, varavaltuutettuja tai muita puolueensa nimeämiä henkilöitä. Valiokuntien alaisten jaostojen puheenjohtajat ovat valiokunnan jäseniä, lukuun ottamatta perusturva- ja tiejaostoa. Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto sekä vapaa-aikajaosto: Jaostoissa on 7 jäsentä. Jaostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat ovat valtuutettuja. Jaostojen puheenjohtajat ovat valiokuntansa jäseniä.

5 Enemmistö (4/7) on valtuutettuja. Muut jäsenet ja varajäsenet voivat olla joko valtuutettuja, varavaltuutettuja tai muita puolueensa nimeämiä henkilöitä. Perusturvajaosto ja tiejaosto: Jaostoissa on 3 jäsentä. Jaostojen puheenjohtajat, varapuheenjohtajta, jäsenet sekä varajäsenet voivat olla valtuutettuja, varavaltuutettuja tai muita puolueensa nimeämiä henkilöitä. Elinvoimajaosto ja henkilöstöjaosto: Jaostoissa on 5 jäsentä. Jaostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat ovat valtuutettuja. Jaostojen jäsenet ja varajäsenet voivat olla valtuutettuja, varavaltuutettuja tai muita puolueensa nimeämiä henkilöitä. Tarkastuslautakunta: Lautakunnassa on 7 jäsentä. Lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Muut jäsenet ja varajäsenet voivat olla valtuutettuja, varavaltuutettuja tai muita puolueensa nimeämiä henkilöitä. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla ei voi olla muita luottamushenkilöpaikkoja. Keskusvaalilautakunta: Lautakunnassa on 5 jäsentä. Lautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet voivat olla valtuutettuja, varavaltuutettuja tai muita puolueen nimeämiä henkilöitä. Esityslistan liite: - Kirkkonummen kunnan toimielinrakenne , ehdotus kunnanhallitukselle Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että 1

6 se osaltaan hyväksyy esitetyn toimielinrakenteen ja 2 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy esitetyn toimielinrakenteen siten, että se otetaan käyttöön uuden valtuustokauden alkaessa ja 3 että hallintosääntö valmistellaan hyväksytyn toimielinrakenteen mukaisesti vuoden 2016 loppuun mennessä. Käsittely Keskustelun aikana I varapuheenjohtaja Ari Harinen ehdotti, että asia jätetään pöydälle, jotta ryhmät voivat keskustella asiasta. II varapuheenjohtaja Pekka M. Sinisalo, jäsenet Timo Haapaniemi ja Hans Hedberg kannattivat Harisen ehdotusta. Puheenjohtaja ehdotti, että kunnanhallitus pitää toimielinrakennetta koskevan neuvottelun klo ja että asia tuodaan uudestaan kunnanhallitukselle Kunnanhalitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Päätös Kunnanhallitus päätti pitää toimielinrakennetta koskevan neuvottelun klo ja että asia tuodaan uudestaan kunnanhallitukselle Tiedoksi Poliittisten ryhmien puheenjohtajat

7 Toimielinten puheenjohtajat Toimialajohtajat Kunnanvaltuusto Muutoksenhakuohje Ei muutoksenhakua Kunnanhallitus Kunnanhallitus Toimielinrakenteen valmistelua on jatkettu kunnanhallituksen evästysten sekä pidetyn erillisen iltakoulun käsittelyn pohjalta. Ehdotuksessa - kunnanhallituksen jäsenet ovat varsinaisia valtuutettuja. Varajäsenet voivat olla varsinaisia valtuutettuja, varavaltuutettuja tai muita puolueensa nimeämiä henkilöitä; - valiokunnan jäsenten enemmistön tulee olla varsinaisia valtuutettuja. Muut jäsenet voivat olla myös varavaltuutettuja; - valiokuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien tulee olla varsinaisia valtuutettuja; - valiokuntien varajäsenet voivat olla varsinaisia valtuutettuja, varavaltuutettuja tai muita puolueensa nimeämiä henkilöitä; - perusturvajaoston ja tiejaoston jäsenet ja varajäsenet voivat olla varsinaisia valtuutettuja tai varavaltuutettuja tai muita puolueensa nimeämiä henkilöitä; - elinvoimajaoston ja henkilöstöjaoston puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat ovat varsinaisa valtuutettuja. Jäsenet ja varajäsenet voivat olla varsinaisia valtuutettuja, varavaltuutettuja tai muita puolueensa nimeämiä henkilöitä; - tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla varsinaisia valtuutettuja. Jäsenet ja varajäsenet voivat olla varsinaisia valtuutettuja, varavaltuutettuja tai muita puolueensa nimeämiä henkilöitä; - perusturvavaliokunnan toimikausi päättyy , ellei sote-lainsäädännöstä muuta johdu; - asemavaltuutukset määritellään hallintosäännössä. Esityslistan liite: toimielinrakenne, ehdotus kunnanhallitukselle Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää 1 hyväksyä osaltaan esitetyn toimielinrakenteen

8 2 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se 2.1. hyväksyy toimielinrakenteen siten, että se astuu voimaan uuden valtuustokauden alkaessa merkitsee tiedokseen, että hyväksytyn toimielinrakenteen mukainen hallintosääntö ja viranhaltijaorganisaatio valmistellaan vuoden 2016 loppuun mennessä. 3 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa Käsittely Kristillisdemokraattien Rita Holopainen ja vasemmistoliiton Kari Hujanen oli kutsuttu kokoukseen tämän pykälän käsittelyn ajaksi osallistumaan keskusteluun. Näin ollen kaikkien valtuustoryhmien edustajat olivat mukana tämän pykälän käsittelyssä. Keskustelun aikana tehtiin seuraavat ehdotukset: Jäsen Matti Kaurila ehdotti, että kunnanhallitus päättää toimielinrakenteen kunnanhallituksen kokouksessa päätösehdotuksessa esitetyn kaavioesityksen mukaisesti siten, että mm. alueellinen ja eri ikäisten edustuksellisuus turvataan lisäämällä esitykseen valtuustoa lukuun ottamatta kaksi luottamuspaikkaa jokaista toimielintä kohden. Puheenjohtaja Raija Vahasalo ehdotti, että kunnanhallitus käyttää keskustelun pohjana kunnanhallituksessa käytettyä toimielinrakenneluonnosta ja tekee hyväksynnän kaikista luonnoksen kohdista erikseen. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen menettelytavasta. I varapuheenjohtaja Ari Harinen ehdotti, että kunnanhallitus hyväksyy sivistysvaliokunnan ja sen suomenkieliset ja ruotsinkieliset jaostot kunnanhallituksen käsittelyssä olleen toimielinrakenneluonnoksen mukaan. Jäsen Michaela Lindholm kannatti pohjaehdotusta. Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi että I varapuheenjohtaja Harinen on tehnyt muutosehdotuksen. Ehdotusta on kannatettu. Kunnanhallitus ei hyväksynyt ehdotusta yksimielisesti, joten

9 puheenjohtaja totesi, että ehdotuksista on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään nimenhuudolla siten, että ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Harisen muutosehdotusta äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanhallitus päättää Harisen ehdotuksen mukaisesti. Ehdotus äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin. Nimenhuudolla toimitetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: 4 Jaa -ääntä (Adlercreutz, Lindholm, Hedberg, Vahasalo) 6 Ei -ääntä (Harinen, Kaurila, Kilappa, Lehtinen, Saloranta-Eriksson, Sinisalo) 1 äänesti tyhjää (Isomäki-Reik) 2 oli poissa (Haapaniemi, Wichmann) Harisen ehdotus sai enemmän ääniä. Keskustelun aikana tehtiin useita muutosehdotuksia, jotka hyväksyttiin yksimielisesti. Keskustelun ja ehdotusten pohjalta laadittu toimielinrakenneyhteenveto on tämän pykälän liitteenä. Jäsenet Timo Haapaniemi ja Anna-Lotta Wichmann poistuivat kokouksesta ennen äänestystä klo Jäsen Johanna Isomäki-Reik poistui kokouksesta äänestyksen jälkeen klo ja jäsen Michaela Lindholm klo Päätös Kunnanhallitus päätti 1 osaltaan hyväksyä pöytäkirjan liitteenä oleva toimielinrakenteen 2 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto 2.1.

10 hyväksyy pöytäkirjan liitteenä olevan toimielinrakenteen siten, että se astuu voimaan uuden valtuustokauden alkaessa merkitsee tiedokseen, että hyväksytyn toimielinrakenteen mukainen hallintosääntö ja viranhaltijaorganisaatio valmistellaan vuoden 2016 loppuun mennessä. 3 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa Pöytäkirjan liite: Kh 7 / , Kirkkonummen kunnan toimielinrakenne, kunnanhallituksen ehdotus kunnanvaltuustolle Tiedoksi Muutoksenhakuohje Ei muutoksenhakua, valmistelua. Kunnanvaltuusto Ehdotus Esityslistan liite: - Kirkkonummen kunnan toimielinrakenne, kunnanhallituksen ehdotus kunnanvaltuustolle Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto 1 hyväksyy kunnanhallituksen pöytäkirjan liitteenä olevan toimielinrakenteen siten, että se astuu voimaan uuden valtuustokauden alkaessa merkitsee tiedokseen, että hyväksytyn toimielinrakenteen mukainen hallintosääntö ja viranhaltijaorganisaatio valmistellaan vuoden 2016 loppuun mennessä. Käsittely Keskustelun aikana tehtiin seuraavat ehdotukset: Valtuutettu Marjokaisa Piironen ehdotti että kunnanvaltuusto 1) hyväksyy kunnanhallituksen pöytäkirjan liitteenä olevan toimielinrakenteen siten, että se astuu voimaan uuden valtuustokauden

11 alkaessa ) toimielinrakenteeseen lisätään kunnanhallituksen alaisuuteen Eerikinkartanon johtokunta. Siihen nimetään viisi jäsentä. 3) merkitsee tiedokseen, että hyväksytyn toimielinrakenteen mukainen hallintosääntö ja viranhaltijaorganisaatio valmistellaan vuoden 2016 loppuun mennessä. Valtuutettu Outi Saloranta-Eriksson kannatti Piirosen ehdotusta. Valtuutettu Emmi Wehka-aho ehdotti jaostojen kokoonpanoja koskeviin vaatimuksiin seuraavat kaksi lisäystä: (1) - lisäysehdotus (ensisijainen) Sivistysvaliokunnan alaisten jaostojen (suomenkielinen ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetus jaosto + vapaa-aikajaosto) ja kuntakehitysvaliokunnan alaisen palvelutuotannon jaoston kokoonpanoa koskevien vaatimusten tulee olla samat kuin valiokunnilla, eli: - puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien tulee olla varsinaisia valtuutettuja - jaoston jäsenten enemmistön (4/7) tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja (2) - lisäysehdotus (toissijainen) Jaostojen puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien tulee olla varsinaisia valtuutettuja Valtuutettu Outi Saloranta-Eriksson kannatti Wehka-ahon (1) - ehdotusta. Valtuutetut Outi Saloranta-Eriksson, Timo Haapaniemi, Matti Kaurila ja Eero Lankia kannattivat Wehka-ahon (2) -ehdotusta. Valtuutettu Timo Haapaniemi ehdotti, että liitteen sanamuoto "tai muita puolueen nimeämiä henkilöitä" muutetaan muotoon "tai muita valtuustoryhmän nimeämiä henkilöitä". Valtuutettu Matti Kaurila kannatti Haapaniemen ehdotusta. Valtuutettu Erkki Majanen ehdotti, että hyvinvointipalvelujen toimiala muutetaan sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimialaksi. Valtuutetut Timo Haapaniemi, Raija Vahasalo ja Matti Kaurila kannattivat Majasen ehdotusta. Valtuutettu Anders Adlercreutz ehdotti, että valtuusto päättää sen ehdotuksen mukaisesti, minkä esittelijä ehdotti kunnanhallitukselle

12 Valtuutetut Michaela Lindholm, Anna Aintila, Corinna Tammenmaa, Hans Hedberg ja Bodil Lindholm kannattivat Adlercreutzin ehdotusta. Valtuutettu Marjut Frantsi-Lankia teki seuraavat kaksi ehdotusta: (1) -ehdotus Perusturvavaliokunnan/lautakunnan jäsenmäärä on sama kuin muissakin vastaavissa eli 11 jäsentä niin kauan kuin ko toimielin on kunnan organisaatiossa. (2) - ehdotus Valiokuntien nimet palautetaan lautakunniksi. Valtuutetut Eero Lankia, Pekka M. Sinisalo, Antti-Jussi Manninen, Pirkko Lehtinen sekä II varapuheenjohtaja Emmi Wehka-aho kannattivat (1) - ehdotusta. Valtuutetut Eero Lankia, Bodil Lindholm, Pirkko Lehtinen ja Antti-Jussi Manninen kannattivat (2) - ehdotusta. Valtuutettu Emmi Wehka-aho ehdotti, että sivistysvaliokunnan nimi muutetaan sivistys- ja hyvinvointivaliokunnaksi. Valtuutetut Pekka M. Sinisalo ja Anna Aintila kannattivat ehdotusta. Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että käsittelyn aikana on tehty edellä esitetyt ehdotukset, joita kaikkia on kannatettu. Puheenjohtaja ehdotti että valtuusto käsittelee ehdotukset erikseen yksitellen, siten että ensin käsitellään valtuutettu Adlercreutzin ehdotus. Äänestykset Adlercreutzin muutosehdotus Valtuusto ei hyväksynyt Adlercreutzin ehdotusta yksimielisesti, joten puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään äänestyskoneella siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Adlercreutzin muutosehdotusta, äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanvaltuusto päättää Adlercreutzin ehdotuksen mukaisesti. Ehdotus äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin. Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:

13 32 JAA ääntä, 14 EI ääntä, 2 äänesti tyhjää, 3 oli poissa Pohjaehdotus sai enemmän ääniä. Äänestysluettelo on tämän pykälän liitteenä Kv 11/ Piirosen muutosehdotus Valtuusto ei hyväksynyt valtuutettu Piirosen ehdotusta yksimielisesti, joten puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään äänestyskoneella siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Piirosen muutosehdotusta, äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanvaltuusto päättää Piirosen ehdotuksen mukaisesti. Ehdotus äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin. Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: 29 JAA ääntä, 15 EI ääntä, 4 äänesti tyhjää, 3 oli poissa Pohjaehdotus sai enemmän ääniä. Äänestysluettelo on tämän pykälän liitteenä Kv 12/ Wehka-ahon (1) -muutosehdotus Valtuusto ei hyväksynyt valtuutettu Wehka-ahon ehdotusta yksimielisesti, joten puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään äänestyskoneella siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Wehka-ahon muutosehdotusta, äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanvaltuusto päättää Wehka-ahon ehdotuksen mukaisesti. Ehdotus äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin. Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: 31 JAA ääntä, 16 EI ääntä, 1 äänesti tyhjää, 3 oli poissa Pohjaehdotus sai enemmän ääniä. Äänestysluettelo on tämän pykälän liitteenä Kv 13/ Wehka-ahon (2) -muutosehdotus Valtuusto hyväksyi Wehka-ahon (2)- muutosehdotuksen yksimielisesti.

14 Haapaniemen muutosehdotus Valtuusto hyväksyi Haapaniemen muutosehdotuksen yksimielisesti Majasen muutosehdotus Valtuusto ei hyväksynyt valtuutettu Majasen ehdotusta yksimielisesti, joten puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään äänestyskoneella siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Majasen muutosehdotusta, äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanvaltuusto päättää Majasen ehdotuksen mukaisesti. Ehdotus äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin. Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: 18 JAA ääntä, 27 EI ääntä, 3 äänesti tyhjää, 3 oli poissa Majasen ehdotus sai enemmän ääniä. Äänestysluettelo on tämän pykälän liitteenä Kv 14/ Frantsi-Lankian (1) -muutosehdotus Valtuusto hyväksyi Frantsi-Lankian muutosehdotuksen yksimielisesti. Frantsi-Lankian (2) - muutosehdotus Valtuusto ei hyväksynyt valtuutettu Frantsi-Lankian ehdotusta yksimielisesti, joten puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään äänestyskoneella siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Frantsi-Lankian muutosehdotusta, äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanvaltuusto päättää Frantsi-Lankian ehdotuksen mukaisesti. Ehdotus äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin. Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti. 10 JAA ääntä, 38 EI ääntä, 3 oli poissa Frantsi-Lankian ehdotus sai enemmän ääniä. Äänestysluettelo on tämän pykälän liitteenä Kv 15/

15 Wehka-ahon muutosehdotus: sivistysvaliokunnan nimi muutetaan sivistys- ja hyvinvointivaliokunnaksi. Äänestystuloksen mukaisesti (Frantsi-Lankian (2) - ehdotus) ehdotus muutettiin muotoon, että sivistyslautakunnan nimi muutetaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnaksi. Valtuusto ei hyväksynyt valtuutettu Wehka-ahon ehdotusta yksimielisesti, joten puheenjohtaja ehdotti, että ehdotuksista äänestetään äänestyskoneella siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Wehka-ahon muutosehdotusta, äänestävät EI. Ehdotus äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin. Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: 20 JAA ääntä, 27 EI ääntä, 1 äänesti tyhjää, 3 oli poissa Wehka-ahon ehdotus sai enemmän ääniä. Äänestysluettelo on tämän pykälän liitteenä Kv 16/ Varavaltuutettu Ari Liuhta poistui kokouksesta ennen äänestyksien alkua klo Valtuutettu Tiina Karlsson poistui ennen äänestyksen alkua klo ja valtuutettu Kati Kettunen poistui ennen äänestyksen alkua klo Päätös Kunnanvaltuusto: Kunnanvaltuusto päätti 1 tehdä seuraavat muutokset esityslistan liitteenä olevaan toimielinrakenteeseen: 1.1 lisäysmaininta toimielinten kokoonpanoihin: Jaostojen puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien tulee olla varsinaisia valtuutettuja 1.2. liitteen sanamuoto "tai muita puolueen nimeämiä henkilöitä" muutetaan muotoon "tai muita valtuustoryhmän nimeämiä henkilöitä" hyvinvointipalvelujen toimiala muutetaan sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen

16 toimialaksi 1.4. perusturvavaliokunnan/lautakunnan jäsenmäärä on sama kuin muissakin vastaavissa eli 11 jäsentä niin kauan kuin ko toimielin on kunnan organisaatiossa valiokuntien nimet palautetaan lautakunniksi 1.6. sivistyslautakunnan nimi muutetaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnaksi 2 muilta osin hyväksyä esityslistan liitteen mukaisen toimielinrakenteen siten, että se astuu voimaan uuden valtuustokauden alkaessa Toimielinrakenne, jossa on mukana 1 - kohdassa mainitut muutokset on valtuuston pöytäkirjan liitteenä. 3 merkitä tiedokseen, että hyväksytyn toimielinrakenteen mukainen hallintosääntö ja viranhaltijaorganisaatio valmistellaan vuoden 2016 loppuun mennessä. Pöytäkirjan liitteet: Kv 10/ , toimielinrakenne, kunnanvaltuuston hyväksymä Kv 11/ , äänestysluettelo (Adlercreutz) Kv 12/ , äänestysluettelo (Piironen) Kv 13/ , äänestysluettelo (Wehka-aho, 1.) Kv 14/ , äänestysluettelo (Majanen) Kv 15/ , äänestysluettelo (Frantsi-Lankia) Kv 16/ , äänestysluettelo (Wehka-aho) Muutoksenhakuohje Kunnallisvalitus

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Aika 14.04.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Kunnantalo, Kajanus Läsnäolijat Kjerin Ulf puheenjohtaja Vanhamäki Veikko I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2016 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Aika 04.02.2016 klo 17:00-19:30 Paikka Kirkkonummen kunnantalo, kokoushuone Kajanus Läsnäolijat Kjerin Ulf puheenjohtaja Vanhamäki

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2016 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2016 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2016 1 Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Aika 10.03.2016 klo 17:00-18:30 Paikka Kunnantalo, Ervastintie 2, kokoushuone Kajanus Läsnäolijat Kjerin Ulf puheenjohtaja Vanhamäki

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (10) Kunnanhallitus

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (10) Kunnanhallitus Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2017 1 (10) Aika 19.06.2017, klo 17:32-17:43 Paikka Kunnantalo, Ervastintie 2, kokoustila Ervast Käsitellyt asiat 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Valmistelija: lupa-arkkitehti Arja Sihvola, p , arja.k.sihvola(at)kirkkonummi.fi

Valmistelija: lupa-arkkitehti Arja Sihvola, p , arja.k.sihvola(at)kirkkonummi.fi Rakennus- ja 111 09.06.015 ympäristölautakunta Kunnanhallitus 346 0.11.015 Rakennusjärjestys 5 ja 6 uusiminen ja muuttaminen (kv) 605/00.01.01/01 Rakennus- ja ympäristölautakunta 09.06.015 111 Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kuntastrategian hyväksyminen 642/00.01.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kuntastrategian hyväksyminen 642/00.01. Kunnanhallitus 225 22.06.2015 Kunnanhallitus 243 10.08.2015 Kunnanvaltuusto 76 31.08.2015 Kuntastrategian 2015-2017 hyväksyminen 642/00.01.03/2015 Kunnanhallitus 22.06.2015 225 Kirkkonummen kunnan voimassaoleva

Lisätiedot

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava-alueen rakennuskiellon jatkaminen MRL 38 :n ja 128 :n mukaisesti

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava-alueen rakennuskiellon jatkaminen MRL 38 :n ja 128 :n mukaisesti Yhdyskuntatekniikan lautakunta 17 16.02.2017 Kunnanhallitus 61 27.02.2017 Kunnanvaltuusto 12 13.03.2017 Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava-alueen rakennuskiellon jatkaminen MRL 38 :n ja 128 :n mukaisesti

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi

Kirkkonummen kunnan lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi Perusturvalautakunta 17 02.03.2017 Kunnanhallitus 84 06.03.2017 Kunnanvaltuusto 19 13.03.2017 Kirkkonummen kunnan lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi 129/03.00/2017

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ (10) Kunnanhallitus

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ (10) Kunnanhallitus Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2017 1 (10) Aika 04.09.2017, klo 17:50-18:06 Paikka Kunnantalo, Ervastintie 2, kokoustila Ervast Käsitellyt asiat 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 )

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 ) Kunnanhallitus 456 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 148 11.11.2013 Kunnan kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodeksi 2014 1644/02.03.01/2011 Kunnanhallitus 28.10.2013 456 Kiinteistön sijaintikunnalle suoritetaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuntastrategian hyväksyminen (kv) 642/ /2015

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuntastrategian hyväksyminen (kv) 642/ /2015 Kunnanhallitus 225 22.06.2015 Kunnanhallitus 243 10.08.2015 Kuntastrategian 2015-2017 hyväksyminen (kv) 642/00.01.03/2015 Kunnanhallitus 22.06.2015 225 Kirkkonummen kunnan voimassaoleva strategia on vuodelta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 59 4.08.05 Kunnanvaltuusto 87 07.09.05 Länsi-Jorvaksen asemakaava-alueen rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkaminen MRL 53 :n ja 8:n mukaisesti, päätös uudestaan valtuuston käsiteltäväksi

Lisätiedot

1 kutsua virkaa hakeneista haastateltaviksi seuraavat hakijat:

1 kutsua virkaa hakeneista haastateltaviksi seuraavat hakijat: Kunnanhallitus 8.09.05 Kunnanhallitus 9 0..05 Henkilöstöjohtajan viran, vakanssinumero 00000089, täyttäminen 68/0.0.00/05 Kunnanhallitus 8.09.05 Kunnanhallitus julisti kokouksessaan 0.8.05 henkilöstöjohtajan

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää Yhdyskuntatekniikan lautakunta 60 25.08.2016 Kunnanhallitus 269 12.09.2016 Kunnan lausunto HSL- kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 538/08.01.00/2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta

Lisätiedot

1 merkitä tiedokseen kunnanjohtajan talousarvioehdotuksen

1 merkitä tiedokseen kunnanjohtajan talousarvioehdotuksen Kunnanhallitus 331 17.10.2016 Kunnanhallitus 336 31.10.2016 Kunnanvaltuusto 120 14.11.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma 339/02.02.00/2016 Kunnanhallitus 17.10.2016 331

Lisätiedot

Vaihtoehdot ovat seuraavat: - Vaihtoehto I perustuu kolmen palvelukeskittymän malliin ei sairaansijoja - Vaihtoehto II

Vaihtoehdot ovat seuraavat: - Vaihtoehto I perustuu kolmen palvelukeskittymän malliin ei sairaansijoja - Vaihtoehto II Perusturvalautakunta 8 0.0.05 Kunnanhallitus 344 0..05 Hyvinvointikeskushankkeen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv) 50/0.03.0.0/0 Perusturvalautakunta 0.0.05 8 Kunnanvaltuusto päätti 4.4.04 34 jatkaa

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 59 4.08.05 Länsi-Jorvaksen asemakaava-alueen rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkaminen MRL 53 :n ja 8:n mukaisesti, päätös uudestaan valtuuston käsiteltäväksi (Kv) 30/0.0.05/03

Lisätiedot

Kunnan uusi hallintosääntö alkaen 623/ /2016

Kunnan uusi hallintosääntö alkaen 623/ /2016 Kunnanhallitus 32 13.02.2017 Kunnanhallitus 72 27.02.2017 Kunnanhallitus 86 06.03.2017 Kunnanvaltuusto 18 13.03.2017 Kunnan uusi hallintosääntö 1.6.2017 alkaen 623/00.01.01/2016 Kunnanhallitus 13.02.2017

Lisätiedot

Kunnanhallitus päätti mm.

Kunnanhallitus päätti mm. Kunnanhallitus 8 9.0.05 Kunnanhallitus 5 0..05 Kunnanvaltuusto 0 6..05 Vuoden 06 talousarvio ja vuosien 07-08 taloussuunnitelma 58/0.0.00/05 Kunnanhallitus 9.0.05 8 Kunnanhallitus päätti.6.05 0 mm. hyväksyä

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Kunnanhallitus 85 06.03.2017 Kunnanvaltuusto 17 13.03.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen 118/00.00.01/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

- Jäsenet ovat varsinaisia valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Varajäsenet voivat olla varsinaisia valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

- Jäsenet ovat varsinaisia valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Varajäsenet voivat olla varsinaisia valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Valtuusto (51) Kunnanhallituksen päätös 13.6.2016 200 Drno 118/00.00.01/2016 Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta (5) Henkilöstöjaosto (5) Kunnanhallitus (13) Elinvoimajaosto (7) Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

- Jäsenet ovat varsinaisia valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Varajäsenet voivat olla varsinaisia valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

- Jäsenet ovat varsinaisia valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Varajäsenet voivat olla varsinaisia valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Valtuusto (51) Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta (5) Henkilöstöjaosto (5) Kunnanhallitus (13) Elinvoimajaosto (7) Nuorisovaltuusto Vanhusneuvosto Vammaisneuvosto Nimistötoimikunta Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Esityslista 4/2017 1

Kirkkonummen kunta Esityslista 4/2017 1 Kirkkonummen kunta Esityslista 4/2017 1 Aika klo 17:00 Paikka Wohlsin kartano Lisätietoja Osallistujat Läsnä Kjerin Ulf puheenjohtaja Vanhamäki Veikko I varapuheenjohtaja Wehka-Aho Emmi II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vaihemaakuntakaavan tavoitteet ja teemat

Vaihemaakuntakaavan tavoitteet ja teemat Yhdyskuntatekniikan lautakunta 8 21.01.2016 Kunnanhallitus 51 29.02.2016 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta 999/10.02.00/2013 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 21.01.2016

Lisätiedot

Sepänkannas III asemakaava-alueen omakotitonttien vuokrausperusteiden hyväksyminen

Sepänkannas III asemakaava-alueen omakotitonttien vuokrausperusteiden hyväksyminen Yhdyskuntatekniikan lautakunta 27.02.20 Kunnanhallitus 9 7.0.20 Kunnanvaltuusto.0.20 Sepänkannas III asemakaava-alueen omakotitonttien vuokrausperusteiden hyväksyminen 6/0.00.02/20 Yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

Veikkolan keskustan korttelin 39 asemakaavan muutoksen (piir.nro 3279) hyväksyminen MRL 52 :n mukaisesti (kv)

Veikkolan keskustan korttelin 39 asemakaavan muutoksen (piir.nro 3279) hyväksyminen MRL 52 :n mukaisesti (kv) Yhdyskuntatekniikan lautakunta 9 08.2.206 Kunnanhallitus 9 2.0.207 Veikkolan keskustan korttelin 9 asemakaavan muutoksen (piir.nro 279) hyväksyminen MRL 52 :n mukaisesti (kv) 8/0.02.0/206 Yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

Valtuusto (51) Tarkastuslautakunta (7) Keskusvaalilautakunta (5) Elinvoimajaosto (5) Kunnanhallitus (11) Henkilöstöjaosto (5) Nuorisovaltuusto

Valtuusto (51) Tarkastuslautakunta (7) Keskusvaalilautakunta (5) Elinvoimajaosto (5) Kunnanhallitus (11) Henkilöstöjaosto (5) Nuorisovaltuusto Valtuusto (51) Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta (5) Kunnanhallitus (11) Elinvoimajaosto (5) Henkilöstöjaosto (5) Nuorisovaltuusto Vanhusneuvosto Vammaisneuvosto Nimistötoimikunta Perusturvavaliokunta

Lisätiedot

Lausuntopyynnön materiaalit:

Lausuntopyynnön materiaalit: Perusturvalautakunta 122 27.10.2016 Kunnanhallitus 339 31.10.2016 Kunnanvaltuusto 107 07.11.2016 Kirkkonummen kunnan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maakuntauudistukseksi, sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Aika 11.06.2015 klo 17:03-18:38 Paikka Kunnantalo, Kajanus -kokoustila 5. kerros Läsnäolijat Kjerin Ulf puheenjohtaja Vanhamäki

Lisätiedot

Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan

Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan Kunnanhallitus 49 24.02.2014 Kunnanvaltuusto 19 10.03.2014 Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen 19.12.2011 454 etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan 1710/10.00.01/2011

Lisätiedot

Lausuntopyynnön materiaalit:

Lausuntopyynnön materiaalit: Perusturvalautakunta 7.0.06 Kunnanhallitus 339 3.0.06 Kunnanhallitus 365 07..06 Kirkkonummen kunnan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maakuntauudistukseksi, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi

Lisätiedot

Vaihtoehdot ovat seuraavat: - Vaihtoehto I perustuu kolmen palvelukeskittymän malliin ei sairaansijoja

Vaihtoehdot ovat seuraavat: - Vaihtoehto I perustuu kolmen palvelukeskittymän malliin ei sairaansijoja Perusturvalautakunta 118 01.10.015 Kunnanhallitus 344 0.11.015 Kunnanvaltuusto 116 16.11.015 Hyvinvointikeskushankkeen hankesuunnitelman hyväksyminen 510/10.03.0.0/011 Perusturvalautakunta 01.10.015 118

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/2016 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/2016 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/2016 1 Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Aika 13.12.2016 klo 17:00-21:00 Paikka Kunnantalo, Kirkkonummi-sali Läsnäolijat Kjerin Ulf puheenjohtaja Vanhamäki Veikko I

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen esitys pakolaisten vastaanottamisesta Uudenmaan alueen kunnille

Uudenmaan ELY-keskuksen esitys pakolaisten vastaanottamisesta Uudenmaan alueen kunnille Perusturvalautakunta 31 17.03.2016 Kunnanhallitus 103 11.04.2016 Kunnanvaltuusto 38 18.04.2016 Uudenmaan ELY-keskuksen esitys pakolaisten vastaanottamisesta Uudenmaan alueen kunnille 146/04.03.01/2016

Lisätiedot

Vastaus valtuustoaloitteeseen 6/ Kirkkonummelle kevyen liikenteen ja pyöräilyn edistämisohjelma

Vastaus valtuustoaloitteeseen 6/ Kirkkonummelle kevyen liikenteen ja pyöräilyn edistämisohjelma Yhdyskuntatekniikan lautakunta 33 11.05.2017 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 48 31.05.2017 Vastaus valtuustoaloitteeseen 6/2016 - Kirkkonummelle kevyen liikenteen ja pyöräilyn edistämisohjelma 692/10.03.01.00/2016

Lisätiedot

Kirkkonummen vammaisneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen

Kirkkonummen vammaisneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen Perusturvalautakunta 9 0.03.07 Vammaisneuvosto 3 5.04.07 Kunnanhallitus 79 5.05.07 Kirkkonummen vammaisneuvoston toimintasäännön muuttaminen.6.07 alkaen 786/00.0.0/06 Perusturvalautakunta 0.03.07 9 Perusturvan

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Kaupunginhallitus 341 19.12.2016 Kaupunginhallitus 50 20.02.2017 Kaupunginhallitus 70 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 13 13.03.2017 Toimielimet ja luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017 alkaen Kh 19.12.2016

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehys. Yleinen taloudellinen tilanne

Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehys. Yleinen taloudellinen tilanne Kunnanhallitus 179 25.05.2015 Kunnanhallitus 202 01.06.2015 Kunnanvaltuusto 60 15.06.2015 Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintakehys 528/02.02.00/2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnan uusi hallintosääntö 1.6.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnan uusi hallintosääntö 1.6. Kunnanhallitus 32 13.02.2017 Kunnanhallitus 72 27.02.2017 Kunnanhallitus 86 06.03.2017 Kunnan uusi hallintosääntö 1.6.2017 alkaen (kv) 623/00.01.01/2016 Kunnanhallitus 13.02.2017 32 Kirkkonummen kunnan

Lisätiedot

Nuorisolautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Nuorisolautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Nuorisolautakunta 3 5.03.07 Kunnanhallitus 5 7.03.07 Kunnanhallitus 55 0.05.07 Kunnanvaltuusto 56 9.05.07 Nuorisovaltuuston perustaminen 4/.05.00/07 Nuorisolautakunta 5.03.07 3 Kuntalaki (40/05) velvoittaa

Lisätiedot

KH 6 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi

KH 6 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi Valtuusto 4 30.01.2017 Esitys uudeksi hallintosäännöksi 13/00.01.01/2012 KH 6 Kunnanhallitus 12.1.2016 Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi Uusi kuntalaki (410/2015)

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2016 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2016 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2016 1 Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Aika 06.10.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Kokoushuone Kajanus, kunnantalo 5. kerros Läsnäolijat Kjerin Ulf puheenjohtaja Vanhamäki

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen esitys pakolaisten vastaanottamisesta Uudenmaan alueen kunnille (kv)

Uudenmaan ELY-keskuksen esitys pakolaisten vastaanottamisesta Uudenmaan alueen kunnille (kv) Perusturvalautakunta 31 17.03.2016 Kunnanhallitus 103 11.04.2016 Uudenmaan ELY-keskuksen esitys pakolaisten vastaanottamisesta Uudenmaan alueen kunnille (kv) 146/04.03.01/2016 Perusturvalautakunta 17.03.2016

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin toiminnan organisointi alkaen

Uudenkaupungin kaupungin toiminnan organisointi alkaen Kaupunginhallitus 333 03.10.2016 Kaupunginhallitus 365 24.10.2016 Kaupunginvaltuusto 78 31.10.2016 Uudenkaupungin kaupungin toiminnan organisointi 1.6.2017 alkaen 2371/00.01.01/2016 KHALL 03.10.2016 333

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Ote pöytäkirjasta 2/ (6) Kunnanvaltuusto

Kirkkonummen kunta Ote pöytäkirjasta 2/ (6) Kunnanvaltuusto Kirkkonummen kunta Ote pöytäkirjasta 2/2017 1 (6) Kunnanhallitus, 51, 26.06.2017 Kunnanhallitus, 87, 28.08.2017 Kunnanvaltuusto, 35, 04.09.2017 35 Kuntalaisaloite: kuntarajan siirto Siikajärven kylässä,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Friggesby skolan lakkauttaminen lähtien 1017/ /2015

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Friggesby skolan lakkauttaminen lähtien 1017/ /2015 Kunnanhallitus 54 29.02.2016 Kunnanvaltuusto 20 14.03.2016 Friggesby skolan lakkauttaminen 1.8.2016 lähtien 1017/12.00.01/2015 Kunnanhallitus 29.02.2016 54 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin toiminnan organisointi alkaen

Uudenkaupungin kaupungin toiminnan organisointi alkaen Kaupunginhallitus 333 03.10.2016 Kaupunginhallitus 365 24.10.2016 Uudenkaupungin kaupungin toiminnan organisointi 1.6.2017 alkaen 2371/00.01.01/2016 KHALL 03.10.2016 333 Eduskunta hyväksyi uuden kuntalain

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

17652/15 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS. . O.u

17652/15 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS. . O.u HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi Kirkkonummen kunnanhallitus PL 20 02401 KIRKKONUMMI LÄHETE 13.10.2015

Lisätiedot

Oheismateriaali: sivistyslautakunnan päätös

Oheismateriaali: sivistyslautakunnan päätös Kunnanhallitus 385 21.11.2016 Kunnanhallitus 404 05.12.2016 Sivistyslautakunnan päätös 26.10.2016 81 (Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2017-2018),

Lisätiedot

Kirkkonummen vanhusneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen

Kirkkonummen vanhusneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen Perusturvalautakunta 9 0.03.07 Kunnanhallitus 00 0.03.07 Vanhusneuvosto 4 09.05.07 Kunnanhallitus 80 5.05.07 Kirkkonummen vanhusneuvoston toimintasäännön muuttaminen.6.07 alkaen 786/00.0.0/06 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Suomenkielinen varhaiskasvatusja opetuslautakunta Kunnanhallitus

Suomenkielinen varhaiskasvatusja opetuslautakunta Kunnanhallitus Suomenkielinen varhaiskasvatusja 37 15.06.2016 opetuslautakunta Kunnanhallitus 251 22.08.2016 Veikkolan koulun laajennus, päiväkodin purkaminen ja uudisrakennus sekä mahdollisesti Veikkolan kirjaston tilojen

Lisätiedot

Finnsbackan päiväkodin rakentamiseen liittyvät ehdotukset ja päätökset

Finnsbackan päiväkodin rakentamiseen liittyvät ehdotukset ja päätökset Kunnanhallitus 188 13.06.2016 Kunnanhallitus 250 22.08.2016 Kunnanvaltuusto 71 05.09.2016 Vastaus kuntalaisaloitteeseen Finnsbackan päiväkodin säilyttäminen Kirkkonummen keskustassa 264/05.10.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

14.10.2013. Päätöstiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta.

14.10.2013. Päätöstiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta. 31.1.2013 tiedote 1 (5) 14.10.2013 Ennakkotiedot Kirkkonummen kunnanhallituksen päätöksistä 14.10.2013 tiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan

Lisätiedot

Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Valmistelija: kunnankamreeri Sture Lindqvist,

Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Valmistelija: kunnankamreeri Sture Lindqvist, Valtuusto 102 01.11.2010 Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien 2011-2013 taloussuunnitelma 1191/02.01.00/2010 KH 293 Kunnanhallitus 4.10.2010 Valmistelija: kunnankamreeri Sture Lindqvist, sture.lindqvist@sipoo.fi

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.4.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 20 valtuutettua

Lisätiedot

Kirkkonummelle merkityksellistä

Kirkkonummelle merkityksellistä Yhdyskuntatekniikan lautakunta 41 19.05.2016 Kunnanhallitus 158 30.05.2016 Kunnanhallitus 189 13.06.2016 Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus 2016 2019,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Friggesby skolan lakkauttaminen lähtien (kv) 1017/ /2015. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Friggesby skolan lakkauttaminen lähtien (kv) 1017/ /2015. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 54 29.02.2016 Friggesby skolan lakkauttaminen 1.8.2016 lähtien (kv) 1017/12.00.01/2015 Kunnanhallitus 29.02.2016 54 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2015 54 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Yleistä yleiskaavaluonnoksesta

Yleistä yleiskaavaluonnoksesta Yhdyskuntatekniikan lautakunta 7 22.01.2015 Kunnanhallitus 90 02.03.2015 Kunnan lausunto Helsingin yleiskaavaluonnoksesta 1018/10.02.01/2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 22.01.2015 7 Helsingin nykyinen

Lisätiedot

Vastaus valtuustoaloitteeseen nro 5/2015, alueellinen kokeilu kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kansalliskielen opiskelua

Vastaus valtuustoaloitteeseen nro 5/2015, alueellinen kokeilu kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kansalliskielen opiskelua Kunnanvaltuusto 137 14.12.2015 Kunnanvaltuuston 5 04.02.2016 valmistelutoimikunta Kunnanhallitus 55 29.02.2016 Kunnanvaltuusto 30 14.03.2016 Vastaus valtuustoaloitteeseen nro 5/2015, alueellinen kokeilu

Lisätiedot

Valmistelu: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio

Valmistelu: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio Kunnanhallitus 70..05 Kunnanhallitus 80.0.06 Rakennusjärjestyksen uusiminen, väliraportti 605/00.0.0/0 Kunnanhallitus..05 70 Kunnanhallitus päätti..05 6 ehdottaa kunnanvaltuustolle että kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/ (12) Kuntakehitysjaosto

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/ (12) Kuntakehitysjaosto Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 (12) Aika 19.09.2017, klo 17:29-20:23 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kajanus (5. krs) Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehys (kv) Yleinen taloudellinen tilanne

Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehys (kv) Yleinen taloudellinen tilanne Kunnanhallitus 79.0.0 Kunnanhallitus 0 0.0.0 Perusturvalautakunta 8.0.0 Vuoden 0 talousarvion ja vuosien 07-08 taloussuunnitelman laadintakehys (kv) 8/0.0.00/0 Kunnanhallitus.0.0 79 Kuntalain (8, ) mukaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta. Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta. Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Perusturvalautakunta 89 0.08.015 Kunnanhallitus 60 4.08.015 Kunnanvaltuusto 81 07.09.015 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta Perusturvalautakunta Tiivistelmä

Lisätiedot

Lähtökohdat, tausta-aineisto ja tavoitteet

Lähtökohdat, tausta-aineisto ja tavoitteet Yhdyskuntatekniikan lautakunta 31 21.04.2016 Kunnanhallitus 136 09.05.2016 Kunnanvaltuusto 47 23.05.2016 Kantvikin kehityskuvan 2040 hyväksyminen 248/00.01.05/2016 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 21.04.2016

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 04/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3576/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 04/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3576/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 04/2017 1 (1) Kaupunginhallitus 1 8.5.2017 65 Asianro 3576/00.01.01/2017 Hallintosäännön uudistaminen Päätöshistoria Kaupunginhallitus 8.5.2017 1 Kaupunginlakimies Vesa Toivanen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sotkamon kunnan hallintosääntö alkaen

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sotkamon kunnan hallintosääntö alkaen Kunnanhallitus 91 18.04.2017 Kunnanvaltuusto 25 24.04.2017 Sotkamon kunnan hallintosääntö 1.6.2017 alkaen KHALL 91 6.6.2016 154 Hallintojohtaja Sotkamon kunnan hallintosääntö on päivitetty viimeksi vuoden

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.5.2017 kello 18.15-18.35 KOKOUSPAIKKA Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B211 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Tinanpuiston asemakaavan maankäyttösopimus sekä kiinteistönluovutuksen esisopimus ja tonttien osto-optio

Tinanpuiston asemakaavan maankäyttösopimus sekä kiinteistönluovutuksen esisopimus ja tonttien osto-optio Kunnanhallitus 399..05 Kunnanvaltuusto 3 08.0.06 Tinanpuiston asemakaavan maankäyttösopimus sekä kiinteistönluovutuksen esisopimus ja tonttien osto-optio 95/0.00.0/05 Kunnanhallitus..05 399 Yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen Kunnanhallitus 57 09.03.2015 Valtuusto 8 30.03.2015 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen 477/00.01.01/2012 Kunnanhallitus 09.03.2015 57 Valmistelija: vs. hallintojohtaja

Lisätiedot

Kirkkonummelle merkityksellistä

Kirkkonummelle merkityksellistä Yhdyskuntatekniikan lautakunta 41 19.05.2016 Kunnanhallitus 158 30.05.2016 Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus 2016 2019, sopimuksen hyväksyminen (kv)

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. Palvelutuotannon lautakunta 92 27.08.2015 Kunnanhallitus 290 14.09.2015 Kunnanvaltuusto 104 12.10.2015 Vastaus valtuustoaloitteeseen 21/2008; Kirkkonummen osakkuus Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:ssä

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan Palvelutuotannon lautakunta 88 7.08.05 Kunnanhallitus 80 4.09.05 Kunnanvaltuusto 97.0.05 Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen

Lisätiedot

Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio

Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio Kunnanhallitus 0.0.04 Kunnanhallitus 56 4.0.04 Kunnanhallitus 4.04.04 Talousjohtajan viran täyttäminen 797/0.0.00/0 Kunnanhallitus 0.0.04 Kunnanhallitus julisti kokouksessaan 8..0 talousjohtajan viran

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Hallintosääntö Hangon kaupunki / Kvo-asia

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3209/ /2014. Maaningan kunnanvaltuusto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3209/ /2014. Maaningan kunnanvaltuusto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 13 12.1.2015 5 Asianro 3209/00.00.01.00/2014 Maaningan edustajat Kuopion kaupungin toimielimissä historia Kaupunginhallitus 12.1.2015 13 Maaningan

Lisätiedot

5 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma / Budget 2018 och ekonomiplan

5 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma / Budget 2018 och ekonomiplan Valtuusto 119 13.11.2017 Kunnanhallitus/Kommunstyrel 5 28.11.2017 sen 5 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelma / Budget 2018 och ekonomiplan 2018-2020 322/02.02.00/2017 KH 267 Kunnanhallitus

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 37 23.05.2017 Tekninen

Lisätiedot

Nuorisolautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 241/12.05.

Nuorisolautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 241/12.05. Nuorisolautakunta 3 5.03.07 Kunnanhallitus 5 7.03.07 Kunnanhallitus 55 0.05.07 Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 4/.05.00/07 Nuorisolautakunta 5.03.07 3 Kuntalaki (40/05) velvoittaa kuntia huolehtimaan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Sivistyslautakunta 22.05.2017 AIKA 22.05.2017 klo 18:00-21:10 PAIKKA Pelkosenniemen koulu, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Espoon ja Kauniaisten kaupunkien sekä Kirkkonummen ja Vihdin kuntien sopimus yhteistyön kehittämisestä. Kunnanhallitus

Espoon ja Kauniaisten kaupunkien sekä Kirkkonummen ja Vihdin kuntien sopimus yhteistyön kehittämisestä. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 367 23.11.2015 Kunnanvaltuusto 131 14.12.2015 Espoon ja Kauniaisten kaupunkien sekä Kirkkonummen ja Vihdin kuntien sopimus yhteistyön kehittämisestä 945/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 23.11.2015

Lisätiedot

20.5.2013. Päätöstiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta.

20.5.2013. Päätöstiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta. 3..03 tiedote (6) 0.5.03 Ennakkotiedot Kirkkonummen kunnanhallituksen päätöksistä 0.5.03 tiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta. Päätökset

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Haimila Veikko tekninen johtaja, asiantuntija 33

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Haimila Veikko tekninen johtaja, asiantuntija 33 Iitin kunta Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta 23.09.2015 Aika Keskiviikko 23.09.2015 klo 18:00-19:42 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

Luottamushenkilöorganisaation linjaus alkavalle valtuustokaudelle

Luottamushenkilöorganisaation linjaus alkavalle valtuustokaudelle Johtamisjärjestelmän 21 13.06.2016 kehittämisryhmä Johtamisjärjestelmän 24 15.08.2016 kehittämisryhmä Johtamisjärjestelmän 29 05.09.2016 kehittämisryhmä Kaupunginhallitus 295 12.09.2016 Luottamushenkilöorganisaation

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2018 1 Kokousaika 19.3.2018 kello 18.00 18.20 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Kaarto, Anne-Mari Kalsi, Esa Kankare, Tarmo Kiertonen,

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristöpäällikkö Sari Soini, p , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

Valmistelija: ympäristöpäällikkö Sari Soini, p , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Kunnanhallitus 421 12.12.2016 Kunnanvaltuusto 130 19.12.2016 Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan tarkistaminen vuonna 2016 285/11.01.00/2013 Kunnanhallitus 12.12.2016 421 Ympäristönsuojeluviranomaisen

Lisätiedot

Poliittisen päätöksentekojärjestelmän uudistaminen Kaupunginjohtajan esitys. Tiedonantotilaisuus kaupunginvaltuustossa

Poliittisen päätöksentekojärjestelmän uudistaminen Kaupunginjohtajan esitys. Tiedonantotilaisuus kaupunginvaltuustossa Poliittisen päätöksentekojärjestelmän uudistaminen Kaupunginjohtajan esitys Tiedonantotilaisuus kaupunginvaltuustossa 3.10.2016 Luottamushenkilöorganisaation uudistaminen vuonna 2017 Luottamushenkilöorganisaation/toimielinrakenteen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1 Konsernijaosto Aika 19.09.2016 klo 17:04-19:45 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Ervast, Ervastintie 2, Kirkkonummi Läsnäolijat Harinen Ari puheenjohtaja Sjölund Thorolf

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

valmistelija: Esityslistan liite: vaihtokirja liitekarttoineen Oheismateriaali: yleiskartta vaihdon kohteista

valmistelija: Esityslistan liite: vaihtokirja liitekarttoineen Oheismateriaali: yleiskartta vaihdon kohteista Kunnanhallitus 34 0..05 Kunnanvaltuusto 5 6..05 Maa-alueiden vaihto Helsingin kaupungin kanssa Strömsbyssä 880/0.00.0/05 Kunnanhallitus 0..05 34 Kunta ja Helsingin kaupunki ovat neuvotelleet maa-alueiden

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Esityslista 1/2017 1

Kirkkonummen kunta Esityslista 1/2017 1 Kirkkonummen kunta Esityslista 1/2017 1 Aika klo 17:00 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kajanus, 5. kerros Lisätietoja Osallistujat Läsnä Kjerin Ulf puheenjohtaja Vanhamäki Veikko I varapuheenjohtaja Wehka-Aho

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 22.05.2017 klo 18:00 PAIKKA Pelkosenniemen koulu, takkahuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 31 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistaminen 329/00.02.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistaminen 329/00.02. Kaupunginhallitus 103 06.05.2013 Kaupunginvaltuusto 63 15.05.2013 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistaminen 329/00.02.00/2013 KH 103 Valmistelija: hallintojohtaja Christoffer Masar

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/ (13) Perusturvalautakunta

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/ (13) Perusturvalautakunta Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 (13) Aika 13.09.2017, klo 17:34-17:59 Paikka Kokoushuone Ervasti Käsitellyt asiat 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 Pöytäkirjan tarkastus 33 Perusturvajaoston

Lisätiedot

Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio

Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio Kunnanhallitus 0.0.04 Kunnanhallitus 56 4.0.04 Kunnanhallitus 4.04.04 Kunnanhallitus 46 05.06.04 Talousjohtajan viran täyttäminen Kunnanhallitus 0.0.04 797/0.0.00/0 Kunnanhallitus julisti kokouksessaan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Elinvoima- ja konsernijaosto 11.09.2017 Aika 11.09.2017 klo 12:30-13:54 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen Kunnanhallitus 194 31.10.2016 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen 497/00.01.01/2016 Kunnanhallitus 31.10.2016

Lisätiedot