Ponnahduslautana Pasila

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ponnahduslautana Pasila"

Transkriptio

1

2 VAIHE 3 YKSILÖTYÖ

3 Ponnahduslautana Pasila JAAKKO PELTONEN Tabula rasa-skenaario tarjoaa mahdollisuuden aloittaa alusta luoda yliopiston, joka on räätälöity nykyan haasteisiin. Yliopisto määrittää hyvin vahvasti ympäristönsä sen alueellista vaikutusta voidaan hyväksikäyttää kaupunkirakenteen eheyttämisessä. Korkeakoulua sen ympäristöä voidaan käyttää työkaluna rakentaa käsikädessä kestävää kaupunkia koulua, jotka limittyvät saumattomasti. Suunnitelmassa innovaatioyliopiston siemenä käytetään Desing Factorya, joka sijoitetaan keskeiselle paikalle kolmeen yliopistoon nähden Pasilaan. Samalla tavoitteena on juuri Keski-Pasilan rikkonaisen pitkään sekavana pysyneen kaupunkirakenteen eheyttäminen uuden keskuksen luominen pitkällä tähtäimellä. 1 2

4 tabula rasa tabula rasa Veturitallit ratapihalta kuvattuna 2 Keski-Pasilan nykytila 1 3 Veturitallit Siintikaavio: ratapihalta Pasila kuvattuna suhteessa kolmeen yliopistoon Keski-Pasilan Veturitallit ylikulkusillalta nykytila kuvattuna 3 Siintikaavio: Pasila suhteessa kolmeen yliopistoon 4 4 Veturitallit ylikulkusillalta kuvattuna Desing Factoryn alkutaival on tarkoitus aloittaa käyttämällä VR:n veturitalle yliopistojen Desing Factoryn alkutaival on tarkoitus aloittaa välisten projektien työskentelypisteenä. käyttämällä VR:n veturitalle yliopistojen välisten projektien työskentelypisteenä. Veturitallit Veturitallit tarjoavat helposti muunneltavia tilo, kerroskorkeuden ollessa paikoin yli 6 tarjoavat helposti muunneltavia tilo, kerroskorkeuden ollessa paikoin yli 6 metriä. 60:n metriä. 60:n neliömetrin tilat mahdollistavat suurtenkin ryhmien yhtäaikaisen työskentelyn neliömetrin tilat mahdollistavat suurtenkin ryhmien yhtäaikaisen työskentelyn veturitalleilla. veturitalleilla. 3

5 tabula rasa

6 5 1 Veturitallit, Desing Factoryn aloitustiloina 2 Pilvenpiirtäjät nousevat veturitallien viereen Design Factory levittäytyy niiden pohkerroksiin 3 Keski-Pasilan yrityskulttuuri kasvaa useat yritykset rakentavat konttoreittaan sinne 4 Päärautatieaseman siirtyessä Pasilaan, kaupunkirakenne voi levittäytyä radan päälle Keski-Pasilan suurimpana kaupunkisuunnittelun haasteena ovat Pasilalle ominaiset tasovaihtelut.ratapihan ylikulkusillan tasoero on korkeimmalta kohdalta 15 metriä. Suunnitelmassa laskeudutaan vähitellen kansitaso pitkin aseman edestä kohti veturitalle. Kansitasoilla niiden alapuolella siitsee liiketilo. Ylikulkusilta yhdistää tason länsipuolen tornien yhteyteen. 5 Havainnekuva Keski-Pasilasta ennen rautatieaseman siirtymistä

7 tabula rasa 1 TARVE PLAYGROUND DF AULA TARJONTA 2 3 PLAYGROUND PLAYGROUND DF DF DF Veturitallien Design Factory pyrkii keskeisen siintinsa lisäksi olemaan avoin kaikille. Katettu sisäpiha toimii näyttelytilana, jonka kiinnostavuutta pyrkii lisäämään sen yhteyteen sijoitettu kahvila/ravintola pyrkii lisäämään. Tornitalojen maantason kerroksiin on jätetty tilavaraukset Desing Factoryn yritystoiminnan mahdollista yhteistyötä varten. Tarkoituksena on, että yhteisillä leikkikentillä aloitettu yhteistyö laajentaa Desing Factoryn pysyväksi osaksi ympäröivää kaupunkirakennetta. 1 Design Factoryn poikkileikkaus toiminnallisuus 2 Design Factoryn alue etelästä PLAYGROUND PLAYGROUND DF DF PLAYGROUND ADMIN CAFE CAFE PLAYGROUND AULA NÄYTTELYTILA DF DF 3 Design Factoryn toimintakaavio 4 Havainnekuva Desing Factorysta pilvenpiirtäjien keskellä

8 4

9 tabula rasa tabula rasa M 11 3 M 3 Asunnotaukeavat aukeavat suoraan suoraan Keskuspuiston 11Asunnot kevykevyenliikenteen halkovat aluetta enliikenteen väylätväylät halkovat koko koko aluetta RautatientoRautatientorila Pasilaan. rila Pasilaan. M 22 Matomainen Matomainen kaupunkirakenne kaupunkirakenneväistää väistää TöölönlahTöölönlahden merimaisemaa luo miellyttävän den merimaisemaa luo miellyttävän läpikulku aukeläpikulku aukeaman. aman. 3.5kmmatomainen matomainen kaupunki kaupunki Pasilasta Pasilasta keskustaan keskustaan 333.5km 22 6 M M

10 tabula rasa tabularasa rasa tabula 1 1 1, 2 Metropysäkit siitseva liikenteen solmukohdissa, 1, 2 Metropysäkit siitseva liikenteen solmukohdissa, 4 jossa Metropysäkit liikenteen solmukohdissa, metro-,siitseva raitiovaunu autoliikenne kohtaavat jossa metro-, raitiovaunu autoliikenne kohtaavat jossa metro-, raitiovaunu- autoliikenne kohtaavat Kaikki lankulkuliikenne kulkee suuren katetun tilan Kaikki lankulkuliikenne kulkee suuren katetun tilan Kaikki lankulkuliikenne kulkee suuren katetun tilan näytkautta, jonka aulatila toimii Innovaatio-yliopiston kautta, jonka aulatila toimii Innovaatio-yliopiston näytkautta, jonka aulatila toimii Innovaatio-yliopiston telytilana telytilana näyttelytilana 24 2 Jos loppuu nykyiselle rautatieasejos raideliikenne loppuu Josraideliikenne raideliikenne loppuu nykyisellenykyiselle rautatieasemalle keskustaan, vapautuu kiskojen paikalta rautatieasemalle keskustaan, vapautuu malle keskustaan, vapautuu kiskojen paikalta maa-alue, joka riittää nykyisten ylikiskojen paikalta maa-alue, joka riittää kaikkien ylimaa-alue, joka riittää kaikkien kaikkien nykyisten opistotoimintojen sijoittamiseen Töölönlahden nykyisten yliopistotoimintojen sijoittamiseen opistotoimintojen sijoittamiseen Töölönlahden Töölönlahden alueelle. Radan leveys alueelle. leveys metrin alueelle.radan Radan leveys vaihtelee vaihtelee metrin vaihtelee metrin välillä se siitsee välillä keskellä Keskuspuistoa välillä40-50 sese siitsee siitsee keskellä Keskuspuistoa keskellä tarjoten loistavatasutarjoten loistavat asutarjotenkeskuspuistoa, loistavat virkistysmahdollisuudet virkistysmahdollisuudet virkistysmahdollisuudet asukaskäyttöön. kaskäyttöön.suunnitelmassa Suunnitelmassa 3.5km osuudelle kaskäyttöön. 3.5km osuudelle Suunnitelmassa 3,5 kmon osuudelle RautatientoriRautatientori-Pasila on rakennettu matomainen Rautatientori-Pasila rakennettu matomainen Pasila on rakennettu matomainen kaupunki, kaupunki, johonon onsijoitettu sijoitettu yliopistojen kaupunki, johon yliopistojen yriyrijohon on rakennuksia, sijoitettu yliopistojen yritysten tysten sekäasunto. asunto. Maanpinnan tysten rakennuksia, sekä Maanpinnan rakennuksia, sekä asunto. Maanpinnan allaononmetroverkosto metroverkosto yhteensä viidelläalla pysäalla yhteensä viidellä pysäon killä. metroverkosto yhteensä viidellä pysäkillä. Alueen sisäiset kävelymatkat ovat enimkillä. Alueen sisäiset kävelymatkat ovat enimalueen sisäiset kävelymatkat ovat enimmillään millään4m. 4m.Kevyenliikenteen Kevyenliikenteen väylät väylät kulkevat millään kulkevat 4m. Kevyenliikenteen kulkevat yhtenäisenä koko väylät päästä päähän, kauyhtenäisenä koko koko päästä päähän, kauyhtenäisenä päästä päähän, punkirakenteen sisä- ulkopuolella. punkirakenteen sisä ulkopuolella. kaupunkirakenteen sisä- ulkopuolella. Julkinen liikenne on keskitetty solmukohtiin Julkinenliikenne liikenne keskitetty solmukohtiin Julkinen on on keskitetty solmukohtiin yhlankulku ohtaan yliopistojen yritysten lankulku ohtaan yliopistojen yritysten yhlankulku ohtaan yliopistojen yritystenläpi. teiskäytössä olevien katettujen sisäpihojen teiskäytössä olevien katettujen sisäpihojen läpi. yhteiskäytössä olevien katettujen sisäpihojen Aulat toimivat näyttelytiloina veturitallin Design läpi. Aulat toimivat näyttelytiloina veturitallin Aulat toimivat näyttelytiloina veturitallin Design Factoryn sisäpihan tapaan. Näin ohikulkit voidesign sisäpihan tapaan. Näin ohikulkit voifactoryn sisäpihan tapaan. Näin ohikulkit vat Factoryn ikäänkuin käydä näyteikkunaostoksilla ylivoivat ikäänkuin käydä näyteikkunaostoksilla vat ikäänkuin käydä näyteikkunaostoksilla yliopiston tiloissa. Yleinen tietous kiinnostus yliopiston tiloissa. Yleinen tietous kiinnostus opiston tiloissa. Yleinen tietous opiskelit kiinnostus yliopistoa kohtaan lisääntyy. Uudet yliopistoa kohtaan lisääntyy. Uudet opiskelit yliopistoa kohtaan lisääntyy. Uudet opiskelit voivat etukäteen tutustua yliopiston toimintaan voivat etukäteen tutustua yliopiston toimintaan voivat yliopiston toimintaan sekä etukäteen eri aloihin, tutustua mikä helpottaa heidän päätössekä eri aloihin, mikä helpottaa heidän tääneri opiskelupaikkaa valitessaan. sekä aloihin, mikä helpottaa heidän päätöspäätöstään opiskelupaikkaa valitessaan. tään opiskelupaikkaa valitessaan. 7 7

11 Kehä III PETJA HYTTINEN

12 tabula rasa Vantaan seutu innovaatioyliopiston uutena siinti paikkana on ihanteellinen. Alue elää juuri nyt suurten muutosten aikaa tilaa on vielä uusillekkin pelaajille. Oikein kehitettynä huolellisesti suunniteltuna Aviapoliksen alue ympäröivine palveluineen muine mahdollisuuksineen tarjoaa oivan kehitysalustan juuri sellaiseen tarpeeseen mitä toimiva kampus tarvitsee. Innovaatioyliopiston ehdotuksen leposiksi on valikoitunut alue joka rautuu länsi-itä suunnassa Tuusulanväylän Pyhtäänkorventien välille pohjois-etelä suunnassa Ilmakehän Tikkurilan tien välille. Kolmen korkeakoulun siirtyminen Vantaalle on mahdollista toteuttaa pitkällä aikavälillä maltillisella rakentamisella mainiosti lähtökohdat huomioon ottaen. Jo olemassa olevaa rakennuskantaa voidaan alkuvaiheessa hyödyntää Design Factoryn muidenkin factoryiden alkuunsaattamisessa aikaisemmin esitellyn Petri Dish mallin mukaisesti. Kun ensimmäinen innovaationyliopiston hallinnollinen toiminnallinen pesäke on juurtunut paikoilleen alkaa alue laajenemaan ehdotuksen mukaisesti korkeakoulujen yhteenliittymän muiden järjestelyjen sallimissa allisissa taloudellisissa puitteissa. Oikeilla suhteilla kontakteilla höystettynä Aviapoliksen alueesta kehkeytyisi varmasti Suomen suurin paras keskittynyt hauduttamo innovaatiolle sekä paikka suomalaisen opiskelun terävimmälle kärjelle. Alueen imago kansainvälisenä vihreänä kampuksena höystettynä arktisella eksotiikalla sekä monikulttuurisilla lahkkailla opettajilla professoreilla takaisi kirkkaamman paikan maailman kartalla kuin mikään mihin olemme aikaisemmin tottuneet.

13 tabula rasa rasas-l s-l Tabula Tabula rasa S-L edustus edustus edustus opiskelu opiskelu opiskelu varasto varasto varasto toimisto toimisto toimisto terassi terassi terassi ravintola Design Factory Design Factory näyttely Design Factory ravintola ravintola näyttely näyttely Yksi pienen mittakaavan periaatteista joka liittyy läheisesti projektin ensimmäisiin vaiheisiin on paikalla siitsevan rakennuskannan valstaminen opetus- työskentelytarpeisiin. Suuret hallit terminaalit tarjoavat oivat Yksi pienen mittakaavan periaatteista joka Yksi pienen mittakaavan periaatteista joka liittyy liittyy puitteet mm. tilaa tarvitseville workshoppeille läheisesti projektin ensimmäisiin vaiheisiin läheisesti projektin ensimmäisiin vaiheisiin julkisille näyttelyille. Todellinen tabula rasa on paikalla rakennuskannan on paikalla siitsevan rakennuskannan tilanne factoryitäsiitsevan atellen. valstaminen valstaminen opetusopetus- työskentelytarpeisiin. työskentelytarpeisiin. Suuret hallit tarjoavat oivat Suuret hallit kehitykseen terminaalit terminaalit tarjoavat oivat Toinen vaikuttava pyrkimys puitteet mm. tilaa tarvitseville workshoppeille puitteet mm. tilaa tarvitseville workshoppeille liittyy toimintojen aktiviteettien julkisille Todellinen tabula rasa julkisille näyttelyille. näyttelyille. Todellinen tabula rasa ylläpitämiseen vuorokauden ympäri. Tarkoitus tilanne factoryitä atellen. tilanne factoryitä atellen. ei ole luoda minkäänlaista kaupallista Toinen kehitykseen pyrkimys Toinen kauppakeskus kehitykseen vaikuttava vaikuttava pyrkimys kilpailia Jumbolle tai liittyy toimintojen aktiviteettien liittyy toimintojen aktiviteettien Tikkurilan kaupoille vaan pikemminkin ylläpitämiseen vuorokauden Tarkoitus ylläpitämiseen vuorokauden ympäri. ympäri. Tarkoitus ihmisen mittakaavainen lämminhenkinen ei ole luoda minkäänlaista kaupallista ei ole luoda minkäänlaista kaupallista sydän palvelemaan niin kampusta, kilpailia kauppakeskus tai kilpailia kauppakeskus Jumbolle tai ympäröiviä työpaikko kuin Jumbolle myös lähistön Tikkurilan kaupoille vaan pikemminkin Tikkurilan kaupoille vaan pikemminkin asutuskeskuksia. Keskus torilla voisi siita ihmisen lämminhenkinen ihmisen mittakaavainen lämminhenkinen esimerkiksimittakaavainen koko päivän auki olevia ravintoloita, sydän palvelemaan niin kampusta, sydän palvelemaan niin kampusta, luentosaleissa toimivia elokuva teattereita ympäröiviä työpaikko myös ympäröiviä työpaikko kuin kuinvetäminä myös lähistön lähistön muita myös opiskelijoidenkin toimivia asutuskeskuksia. Keskus asutuskeskuksia. Keskus torilla torilla voisi voisi siita siita palveluita. esimerkiksi esimerkiksi koko koko päivän päivän auki auki olevia olevia ravintoloita, ravintoloita, luentosaleissa elokuva teattereita luentosaleissa toimivia elokuva teattereita Jo varhaisessatoimivia vaiheessa elinkaarta muita opiskelijoidenkin vetäminä toimivia muita myös opiskelijoidenkin vetäminänurkassa toimivia tulisi myös aloittaa luoteis palveluita. palveluita. siitsevan urheilukeskuksen rakentaminen Jo varhaisessa Jo varhaisessa vaiheessa elinkaarta sekä ympäristönvaiheessa muokkaus kohti elinkaarta lopullisia tulisi aloittaa luoteis tulisi aloittaa luoteis nurkassa puistovyöhykesuunnitelmia. Näillä nurkassa ulkoiluun siitsevan urheilukeskuksen rakentaminen siitsevan urheilukeskuksen rakentaminen liittyvillä ratkaisuilla kohennettaisiin sekä ympäristön muokkaus kohti lopullisia sekä ympäristön muokkaus kohti lopullisia kokonais kuvaa toimivuutta huomattavasti puistovyöhykesuunnitelmia. puistovyöhykesuunnitelmia. Näillä ulkoiluun ulkoiluun ympäröivän yhteisön silmissä.näillä liittyvillä liittyvillä ratkaisuilla ratkaisuilla kohennettaisiin kohennettaisiin kokonais kuvaa huomattavasti kokonais kuvaa mittakaavassa toimivuutta toimivuutta huomattavasti Suuremmassa imagoa ympäröivän yhteisön silmissä. ympäröivän yhteisön silmissä. luovat periaatteet liittyvät suuriin puistoalueisiin Suuremmassa mittakaavassa Suuremmassa mittakaavassa imagoa vähäiseen automäärään. Autojen vientiimagoa kannen luovat periaatteet liittyvät suuriin puistoalueisiin luovat periaatteet liittyvät suuriin puistoalueisiin alle vapaan liikkumisen mahdollistaminen vähäiseen automäärään. Autojen kannen vähäiseen automäärään. Autojen vienti vienti kannen vihreillä vyöhykkeillä luo positiivista kontrastia alle vapaan liikkumisen mahdollistaminen alle vapaan liikkumisen mahdollistaminen ympäröiville hypermarketeille liiankin vihreillä luo vihreillä vyöhykkeillä luo positiivista positiivista kontrastia kontrastia hektisillevyöhykkeillä toimistorykelmille. ympäröiville hypermarketeille liiankin ympäröiville hypermarketeille liiankin hektisille hektisille toimistorykelmille. toimistorykelmille

14 1 Malli siitä kuinka Design Factory valtaa sille osoitetun rakennuksen. 2 Karttalla näkyy olemassa olevat rakennukset punaisella on merkitty kaksi rakennusta joista innovaatioyliopisto lähtee kasvamaan DF:n muodossa. 3 Toinen vaihe (5-15v), uudet rakennukset punaisella. Urheilukeskus, DF:n laajennus, opiskelutilo sekä lisäksi halki kulkeva raitionvaunu yhteys. 4 Kolmas vaihe (15-30v), uudet rakennukset punaisella. Päärakennus lisää opiskelutilo. Puistojen aukioiden lopullinen muoto alkaa hahmottumaan. 1 Päärakennus 2 Design Factory 3 Kirsto 4 Urheilupuisto 5 Opiskelu- tutkimustilo 6 Keskuspuisto 7 Opiskelutilo opiskeluasunto 8 Yhteistyökumppaneita 9 China Center 10 Aero-logistiikkakeskus 11 Asuinalue tabula rasa s-l 5 Neljäs vaihe (40+v), alue valmistuu laajenee uusille alueille yli Tuusulanväylän. Tiloissa mm. opiskeli-asunto sekä innovaatioyliopiston yhteistyökumppaneiden toimitilo. 6 Valmis alue

15 tabula rasa xl Yksi tärkeimmistä asioista toimivuutta atellen on suurten ihmismäärien liikkuvuus, varsinkin ottaen huomioon opiskelijoiden joukkoliikenteen tarve. Sen takia onkin aivan välttämätöntä että Vantaa saa rakennettua ajoissa niin Kehäradan kuin Aviapoliksen Tikkurilan uuden aseman yhdistävän raitiovaunureitin. Myös halki kulkeva bussiliikenne tuo asiaan helpotusta. Ja vaikka innovaatioyliopisto siitseekin kehä kolmosen ulkopuolella matka-aika sinne helsingistä olisi karkeasti ottaen sama kuin matka-aika nykyisin Otaniemestä Arabianrantaan. Innovaatioyliopiston kenties näkyvin omaleimaisuutta antava piirre olisi sen mahtavien puistovyöhykkeiden lisäksi sen ns. viides julkisivu. Alue on suunniteltu rakennettavaksi mahdollisimman uusien vaativien energianormien mukaiseksi. Tällöin tulisi harkita mm. rakennusten viilentämistä istutusten avulla esim. aurinkopaneelien käyttöä sähkönkulutuksen pienentämiseksi. Useat toiminnoista sijoittuisivatkin rakennuksiin joiden katoista julkisivuista huomattava määrä olisi kasvillisuuden verhoamaa. Kulkuyhteydet Yliopistoalueella: Raitiovaunuliikenne Lin-auto liikenne Suurimmat kulkuyhteydet Suurimmat kevyen liikenteen reitit Aviapoliksen juna-asema Matka-aiko innovaatioyliopistolta maailmalle: Helsinki 40 min Oulu 1h Rovaniemi 2h Tukholma 1h Moskova 2h Lontoo 2,5h Peking 8h New York 9h

16 Lentokenttä tabula rasa xl Tuusula Jumbo Helsinki Tikkurila

17 Foundation for a City VILLE YLÖNEN Tämän yliopistomallin tavoitteena on maksimoida uusien tilojen organisaation joustavuus sekä taata parhaat mahdolliset liikenneyhteydet nyt tulevaisuudessa. Kampuksen keskeiset toiminnot siitsevat rautatieaseman välittömästä läheisyydestä hankituissa tiloissa. Keskeinen siinti mahdollistaa tehokkaat yhteydet metropoli sisällä raideliikenne tarjoaa tulevaisuudessa kestävän sekä kilpailukykyisen vaihtoehdon kansainvälistenkin yhteyksien ylläpitämiseksi. Uutta yliopistoa ei perusteta omaksi keinotekoiseksi saarekkeekseen, vaan se ikään kuin soluttautuu osaksi kaupunkirakennetta kasvattamalla läsnäoloaan vähitellen hankituilla pienillä tilayksiköillä. Näin vältytään suurilta kertainvestoinneilta voidaan panostaa tilojen sista opetuksen organisaation kehitykseen. Lisäksi tilat voivat nyt nopeasti reagoida yliopiston tarpeisiin. Yliopistosta muodostuu alati kasvava maamerkki aivan kaupungin sydämeen. Factoryt toimivat eräänlaisina kaupunkirakenteeseen kiinnittyvinä kasvualustoina: aluksi ne toimivat jo olemassa olevissa liiketiloissa, joista ne sitten laajentuvat tarpeen tullen uusilla rakenteilla. Luonteeltaan yliopiston tilat voidaan siis kaa kahteen kategoriaan: Olemassa olevasta kaupunkirakenteesta pyritään hyödyntämään tilo, jotka nykyisin tulkitaan eräällälailla alempiarvoisiksi tai kaupunkikuvan kannalta turhiksi. Nämä vanhat rakennukset toimivat spontaanisti muunneltavina raakatiloina. Nykyaikaista tekniikkaa vaativat erikoistilat taas sijoittuvat uusiin rakennuskappaleisiin. Tällaisella uuden vanhan tilan yhdistelmällä saavutetaan kampukselle suurin mahdollinen tilallinen joustavuus. Factory -toiminnan pohlta nykyisten kolmen koulun laitokset löytävät yhteistyömahdollisuutensa muodostavat an kuluessa yliopistoon uusia yksiköitä. Yliopiston uusien rakenteiden avulla kaupunkitilasta voidaan hyödyntää uusia ulottuvuuksia: nykyisen kaupunkirakenteen päälle kohoavassa struktuurissa on yliopiston tilojen lisäksi tutkimusta kampuksen kasvua rahoittavien organisaatioiden toimitilo. Kaupunkilaiset, opiskelit, opettat yritykset kohtaavat toisensa uudenlaisessa urbaanissa ympäristössä.

18 1 Näkymä Rautatientorilta tabula rasa 2 Koti- ulkomaan liikenneyhteydet nyt tulevaisuudessa 2

19 1 2 yliopisto yritykset, palvelut & asuminen 1 Yleisnäkymä kampusalueesta metroasema 2 Spontaani kasvu sekoittuminen kaupunkirakenteessa

20 tabula rasa 1 liikemiehet asukkaat 3 julkiset tilat -kahvilat, ravintolat & kirstopalvelut hissit opiskelit tutkit kohtauspiste yliopiston tilat -laboratoriot & workshopit kaupunkilaiset turistit 2 vuokratila factory rooftop 1 Factoryt toimivat kaupunkitilassa kohtauspaikkoina 2 Yliopiston kasvun kolme vaihetta 3 Factoryiden toiminnot Factoryt toimivat liikenteen solmukohtina rooftop -kaupunkirakenteen katutason välillä. Ne myös ilmentävät yliopiston läsnäoloa kaupunkikuvassa sekä keräävät ihmiset yhteen julkisten tilojensa avulla.

21 tabula rasa Yliopisto toimii työkaluna aseman ympäristön kehittämisessä houkuttelevammaksi urbaaniksi tilaksi. 1 Vasemalla näkymä Rautatientorilta 2 Oikealla näkymä Helsingin kattojen yli Tärkeäksi maamerkiksi muodostuva julkisivunomainen vertikaalinen kaupunkirakenne yhdistää kävelykeskustan yliopiston tilat toisiinsa houkuttelevalla tavalla. Tämä uusi tulokas kiehtoo houkuttaa kaupunkilaisia tutustumaan uudenlaiseen kaupunkiympäristöönsä.

22 tabula rasa

23 Hietalahti 1 JAAKKO PARKKONEN Helsingin Kauppakorkeakoulun, Taideteollisen Korkeakoulun Teknillisen Korkeakoulun yhdistäminen Aalto-korkeakouluksi avaa opiskelijoille mahdollisuuden entistä monipuolisempaan luovempaan opiskeluun. Alojen välistä hedelmällistä kanssakäymistä muutenkin kuin vain tiettyjen yhteisprojektien merkeissä edesauttaa koulujen yhdistäminen paitsi hallinnollisesti, myös siintinsa puolesta. Tiedekuntien laitosten sekoittaminen kampusalueella luo jokaiseen paikkaan ainutlaatuisen rikkaan opiskelikoostumuksen. Tällaisen kampus ihanteellinen siinti on lähellä kaupungin keskustaa, jolloin alue pysyy vilkkaana myös arkipäivien sekä lukukausien ulkopuolella. 2 3

24 4 1 Kaaviossa harmaalla Helsingin urbaani alue, punaisella viivalla tärkeimmät autoliikenneväylät, vihreällä viivalla rautatiet, oranssilla katkoviivalla metrolin sekä vaaleansinisellä katkoviivalla laivaväylät. Punaiset ympyrät osoittavat TKK:n HKKK:n TaiK:n nykyiset siinnit, siniset ympyrät Helsingin yliopiston kampusalueet vihreä ympyrä ehdotetun Hietalahden kampuksen siinnin 5 2 Laivayhteys Euroopan suuriin rannikkokaupunkeihin 3 Näkymä yliopistosillan sisäkäytävältä 4 Ympyrä näyttää viiden minuutin kävelymatkan sisään jäävän Yliopiston rakennukset Lähi yritykset Uudet asuinrakennukset, joissa myös työtilo Lähi kahvilat, ravintolat baarit Lähi kivilkaliikkeet Puistot Liikuntapuisto 5 Liikennekaavio Metrolin, asema Helsingin rautatieasema Raitiovaunulin Helppokulkuinen pyörätie

25 tabula rasa Hietalahden siinti Helsingin keskustan kainalossa historia Polyteknillisen koulun alkukotina ovat mainioita lähtökohtia uuden yliopiston siintia arvioidessa. Vanha koulurakennus Hietalahden torin laidalla voi sisältää näyttelytilo, joissa on esillä aiheita koulujen historiasta opiskelijoiden tuoreimpiin opinnäytetöihin. Opiskelijoiden ryhmätyötiloina voivat toimia myös lähiseudun rakennusten kiviloista vuokrattavat tilat, joiden näyteikkunoiden kautta yliopisto lkautuu sisälle kaupunkiin. Kokonaisuutta atellen Hietalahden ympärille sopii valtavien telakkarakennusten seuraaksi suurimittakaavainen rakentaminen, joka mahdollistaa kaikkien yliopiston tilojen kokoamisen samaan paikkaan. Ensimmäisenä paikalle saapuvat TaiK Design Factory, jotka sijoitetaan uutta käyttötarkoitusta varten kunnostettuihin vanhoihin telakan rakennuksiin. Design Factory voi siita osittain useissa kelluvissa rakennuksissa, joiden paikko määrää voidaan vaihdella tarpeen mukaan. Näin saavutetaan DF:n luonteeseen kuuluva jouston tarve, osaltaan se toteutuu myös suurten hallien sisälle jäävinä ohjelmoimattomina tiloina. Myöhemmässä vaiheessa vähitellen alueelle siirtyvät myös TKK HKKK, jolloin Helsingin Yliopisto saa vastineen kaupungin länsilaidalle. Aalto-korkeakoulun Helsingin Yliopiston tiivistä yhteistyötä kuvaa myös Otaniemestä vapautuvien tilojen käyttö yliopistojen yhteisinä tutkimustiloina, joille on eduksi olla rauhallisessa ympäristössä sivussa kaupungin häiriötekijöistä. 1 1 Kampus eri osien rakennusvaiheet: Vihreällä säilytettävät rakennukset, tummansinisellä uuteen käyttöön kunnostettavat rakennukset ( ), vaaleansinisellä ensimmäinen rakennusvaihe (2020 alkaen), violetilla toinen vaihe (2030 alkaen) vaaleanpunaisella kolmas vaihe (2050) 2 Esimerkkejä yliopistosiltojen sisäisestä rakenteesta, vasemmalta oikealle ensimmäinen, toinen viides kerros 3 Leikkaus Hietalahden kampusalueesta

26 tabula rasa HALLINTO HALLINTO TUTKIMUS INFO LUENTO- SALI LUENTO- SALI KIRJASTO KIRJASTO RYHMÄ- TYÖ KAHVILA+ RUOKAILU KAHVILA+ RUOKAILU KAHVILA LUENTO- SALI NÄYTTELYTILAT STUDIO TUTKIMUS TYÖ- HUONEITA RYHMÄ- TYÖ 2 2

27 tabula rasa 1 2 Hietalahden Kampusalueella on edellytykset myös kohentaa olemassaolevaa kaupunkiympäristöä. Siltamaiset rakennukset, joihin sisältyy kevyen liikenteen väylät, yhdistävät Hernesaaren Jätkäsaaren kiinteämmäksi osaksi kaupunkia nykyisen eristyneisyyden asemesta. Alueen liikenneyhteydet ovat jo valmiiksi hyvät, tulevaisuudessa esimerkiksi raitiovaunuliikennettä on helppo laajentaa. Ratakuilun ollessa pitkälti jo nykyisin tarpeeton se voidaan muuttaa pyörätieksi, joka tarjoaa kevyesti kuljettavan häiriöttömän yhteyden ydinkeskustaan aina keskuspuistoon asti. Näin uusi yliopistokeskittymä on hyvin tavoitettavissa energiatehokkailla liikkumismuodoilla laalta alueelta. Meren läheisyys tarjoaa mahdollisuuden kehittää kaupungin sisällä olevasta kampusalueesta maailmanlaajuisestikin houkuttelevan. Sen lisäksi, että yliopisto voi siita huikeiden merimaisemien äärellä, se voi fyysisestikin siita merellä joko kelluvien rakennusten, puistotasojen tai peräti oman laivaston avuin. Opintomatkat ovat tulevaisuudessa ekologisesti kestävällä pohlla varmimmin juuri aurinkoenergian tai purjeiden avulla liikkuvalla laivalla, matka-an ollessa hyödynnettävissä opiskeluun. Näin osa yliopistosta lähtee maailmalle, sen sian että maailmaa yritettäisiin tuoda sen luokse. Laivaa pienemmät veneet omassa satamassa luovat rauhallisen yhteyden lähisaaristoon sen luontoon.

28 Sinebrychoffin puisto 6 2 Hietalahti 3 Hietalahden tori vanha Polyteknillinen koulu 4 Katunäkymä kivilkojen työtiloista Punavuoresta 5 Ratakuilun pyörätie Eiranrannassa 6 Huippuyliopiston itäinen sisäänkäynti 7 Sinisellä teknillisten aineiden tilat, turkoosilla kaupallisten violetilla taiteellisten

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE JOHDANTO Kouvolan kaupunki tekee parhaillaan keskustavisiota, jolla luodaan keskustan kehittämisen suuntaviivat seuraaville vuosikymmenille. Visiohankkeessa

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia

Vaasan keskustastrategia Vaasan keskustastrategia Vaasan kaupunki 2012 Vaasan keskustastrategia Kansikuva: Sito Oy Valokuvat: Sito Oy (ellei toisin mainittu) Viistokuvat: Vaasan kaupunki Pohjakartat: Vaasan kaupunki Havainnekuvat:

Lisätiedot

All to Otaniemi. Alueen läheisyydessä on jo valmiiksi useita suurten teknologiayritysten toimitiloja, kuten esimerkiksi Nokian pääkonttori.

All to Otaniemi. Alueen läheisyydessä on jo valmiiksi useita suurten teknologiayritysten toimitiloja, kuten esimerkiksi Nokian pääkonttori. 3 All to Otaniemi 1 2 HANNU LOUNA MIKSI OTANIEMEEN? Otaniemellä on useita erityisiä piirteitä, esimerkiksi keskittymä Suomen 1900-luvun arkkitehtuurin klassikoita (erityisesti Aallon kampus). Luonnonläheisyys

Lisätiedot

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1 TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015 Sisällys JOHDANTO... 1 1. TIKKURILA, TIKSI, STIDILÄ... 2 1.1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA RAJAUS...2 1.2 TIKKURILASSA ON VIRTAA...2 1.3 GLOBAALIT MEGATRENDIT

Lisätiedot

Korkean rakentamisen työryhmä

Korkean rakentamisen työryhmä asemakaavaosaston selvityksiä Korkean rakentamisen työryhmä Annukka Lindroos, asemakaava-arkkitehti, kaupunkisuunnitteluvirasto, puheenjohtaja Riitta Jalkanen, projektipäällikkö, kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen HELSINGIN YLEISKAAVA Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:18 2 HELSINGIN

Lisätiedot

VISIO TULLI + -ALUEESTA YHTEISTOIMINNALLINEN CHARRETTE-PROSESSI TAMPEREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISEKSI

VISIO TULLI + -ALUEESTA YHTEISTOIMINNALLINEN CHARRETTE-PROSESSI TAMPEREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISEKSI VISIO TULLI + -ALUEESTA YHTEISTOIMINNALLINEN CHARRETTE-PROSESSI TAMPEREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISEKSI 2 SUUNNITTELUHAASTEENA TAMPEREEN KESKUSTA Tampereen kaupungilla on kunnianhimoisia suunnitelmia, joiden

Lisätiedot

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Yhteenvedon rakenne Tämän raportin ensimmäinen osa sisältää

Lisätiedot

Elinvoimainen kaupunkikeskusta

Elinvoimainen kaupunkikeskusta Raportti 8.9.2010 Elinvoimainen kaupunkikeskusta Puhutaanpa Oulusta Toimitus: SIsällöntuotanto: Oulun kaupunki, tekninen keskus Matti Karhula, vast. Juha Isoherranen Jere Klami Eini Vasu Mikko Törmänen

Lisätiedot

Tampere vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009

Tampere vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009 Tampere vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 26-vuotiaat... 7 26-35-vuotiaat... 7 36-45-vuotiaat...

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun uudet yrityspuistot

Pääkaupunkiseudun uudet yrityspuistot Syksy 2012 Kaupunginjohtaja Aleksi Randell: Turun henkinen ilmapiiri kasvanut Turkuun uusia kaupunkikeskuksia Pääkaupunkiseudun uudet yrityspuistot Uudet energiamääräykset korostavat talotekniikkaa 4 6

Lisätiedot

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Esipuhe Lahden keskustan radanvarren kehittämiseen liittyy

Lisätiedot

lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan

lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan diplomityö / oulun yliopisto / arkkitehtuurin osasto valvoja: yliopistonlehtori anu soikkeli ohjaaja: professori hennu

Lisätiedot

Smail. Tulevaisuus rakennetaan täydentämällä. Härmälänranta: elämän kokoinen alue14. Saukonpaasi: ensimmäinen laatuaan. Kumppanuuden rakentaja

Smail. Tulevaisuus rakennetaan täydentämällä. Härmälänranta: elämän kokoinen alue14. Saukonpaasi: ensimmäinen laatuaan. Kumppanuuden rakentaja Kumppanuuden rakentaja 1 n 2008 Smail Tulevaisuus rakennetaan täydentämällä Härmälänranta: elämän kokoinen alue14 21 Saukonpaasi: ensimmäinen laatuaan Tärkeintä...on keskittyminen. Täytyy keskittyä vain

Lisätiedot

K-kauppias Aki Luomanen: Konalan Ristikko on kannattava kauppapaikka

K-kauppias Aki Luomanen: Konalan Ristikko on kannattava kauppapaikka Syksy 2011 K-kauppias Aki Luomanen: Konalan Ristikko on kannattava kauppapaikka Jätkäsaaresta Helsingin merellinen keulakuva Itella keskittää logistiikkaansa Lahden seudulle Työtilojen vaikutus flow n

Lisätiedot

Sujuvaa. suurkaupunkia rakentamassa. Vantaan kaupungin. Vanda stads invånartidning Julkinen tiedote Offentligt infoblad 15.3.2014

Sujuvaa. suurkaupunkia rakentamassa. Vantaan kaupungin. Vanda stads invånartidning Julkinen tiedote Offentligt infoblad 15.3.2014 Vantaan kaupungin Vanda stads invånartidning Julkinen tiedote Offentligt infoblad 15.3.2014 Sujuvaa suurkaupunkia rakentamassa Sisäsivuilla kaavoituskatsaus sekä katujen ja viheralueiden suunnittelu- ja

Lisätiedot

KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN

KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN 1 TYÖN KERAVAN TAUSTOJA KESKUSTAN KEHITTÄMINEN Sisällysluettelo TYÖN TAUSTOJA Parasta arkea, askeleen päässä, rohkealla sykkeellä 4 Asukasmäärä kasvaa 4 Lisää liiketilaa

Lisätiedot

Tampereen Harava kysely 2013. Vapaa sana keskustan kehittämisestä, kaikki vastaukset.

Tampereen Harava kysely 2013. Vapaa sana keskustan kehittämisestä, kaikki vastaukset. 1. Hämeenkatu should be a pedestrian street. At the moment it is polluting, it is busy and dangerous. Tampere would be more visited, more green and beautiful with a pedestrian centric area. Keskustori

Lisätiedot

urbaana Sisällysluettelo:

urbaana Sisällysluettelo: urbaana urbaana Sisällysluettelo: Miksi? Varför? Tämä on kutsu. Fringe 5 High Line 5 Baana - Helsingin basaari Uusi urbaani 7 Baanan historiaa lyhyesti 8 Tarkoitus ja merkitys 0 Hankkeen toteutus Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

urbaana Sisällysluettelo:

urbaana Sisällysluettelo: urbaana urbaana Sisällysluettelo: Miksi? Varför? Tämä on kutsu. Fringe 5 High Line 5 Baana - Helsingin basaari Uusi urbaani 7 Baanan historiaa lyhyesti Tarkoitus ja merkitys 0 Hankkeen toteutus Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

SAVONLINNAN KESKUSTAN PYSÄKÖINNIN KEHITTÄMINEN

SAVONLINNAN KESKUSTAN PYSÄKÖINNIN KEHITTÄMINEN SAVONLINNAN KESKUSTAN PYSÄKÖINNIN KEHITTÄMINEN Diplomityö Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolle valvoja professori Helka-Liisa Hentilä Oulussa 30.9.2009 Matias Topi OULUN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ

ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ VIITTEELLINEN SUUNNITELMA ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan koulutusohjelma Miljöösuunnittelu Tutkintotyö Syksy 1999 Hanna Kuisma SISÄLLYS

Lisätiedot

JARI MATTILA SOSIAALISESTI KESTÄVÄN ASUINALUEEN PALVELUMALLI. Diplomityö

JARI MATTILA SOSIAALISESTI KESTÄVÄN ASUINALUEEN PALVELUMALLI. Diplomityö JARI MATTILA SOSIAALISESTI KESTÄVÄN ASUINALUEEN PALVELUMALLI Diplomityö Tarkastaja: professori Harry Edelman Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5. maaliskuuta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4. Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4. Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4 Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki ... Nuorten Helsinki Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Teksti: Kuvat: Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

PORIN VISUAALINEN KESKUS

PORIN VISUAALINEN KESKUS PORIN VISUAALINEN KESKUS Esiselvityshanke 27.11.2006-31.3.2007 LOPPURAPORTTI Essi Lindberg SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1.1 Lähtökohdat Visuaalinen kulttuuri on Satakunnan vahvuus Halu yhteistyöhön Vallitseva

Lisätiedot

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE TIIVISTELMÄ Työn tavoitteena on ollut selvittää Etelä-Suomeen, Forssan seudulle, sijoitettavan lentokentän toimintaedellytykset sekä

Lisätiedot

KEHITTÄMISSUUNNITELMA: PIETARSAAREN KESKUSTA KAUPPAPAIKKANA 1. EHDOTUS / VÄLIRAPORTTI

KEHITTÄMISSUUNNITELMA: PIETARSAAREN KESKUSTA KAUPPAPAIKKANA 1. EHDOTUS / VÄLIRAPORTTI KEHITTÄMISSUUNNITELMA: PIETARSAAREN KESKUSTA KAUPPAPAIKKANA 1. EHDOTUS / VÄLIRAPORTTI Yleistä Suunnitelmaa on laadittu Interreg III B projektin RENET puitteissa, joka on yhteistyöhanke johon osallistuu

Lisätiedot

Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014

Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014 Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014 ESIPUHE Työssä on laadittu Otaniemeen suositus autopaikkojen laskentaohjeeksi (pysäköintinormi) sekä siihen liittyvä

Lisätiedot

Toiminnalliset lähtökohdat ja matkailullinen strategia

Toiminnalliset lähtökohdat ja matkailullinen strategia 1 Pyhätunturin asemakaava Osa-alue B Toiminnalliset lähtökohdat ja matkailullinen strategia Johdanto Asemakaavalla luodaan edellytykset toteuttaa yleiskaavan periaatteiden mukaisesti mittava matkailukeskuskokonaisuus

Lisätiedot

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu LUONNOS 31.8.2012 Aki Pesola, Erkka Ryynänen, Iivo Vehviläinen, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Taustaa... 5 2 Lähestymistavan

Lisätiedot