Ponnahduslautana Pasila

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ponnahduslautana Pasila"

Transkriptio

1

2 VAIHE 3 YKSILÖTYÖ

3 Ponnahduslautana Pasila JAAKKO PELTONEN Tabula rasa-skenaario tarjoaa mahdollisuuden aloittaa alusta luoda yliopiston, joka on räätälöity nykyan haasteisiin. Yliopisto määrittää hyvin vahvasti ympäristönsä sen alueellista vaikutusta voidaan hyväksikäyttää kaupunkirakenteen eheyttämisessä. Korkeakoulua sen ympäristöä voidaan käyttää työkaluna rakentaa käsikädessä kestävää kaupunkia koulua, jotka limittyvät saumattomasti. Suunnitelmassa innovaatioyliopiston siemenä käytetään Desing Factorya, joka sijoitetaan keskeiselle paikalle kolmeen yliopistoon nähden Pasilaan. Samalla tavoitteena on juuri Keski-Pasilan rikkonaisen pitkään sekavana pysyneen kaupunkirakenteen eheyttäminen uuden keskuksen luominen pitkällä tähtäimellä. 1 2

4 tabula rasa tabula rasa Veturitallit ratapihalta kuvattuna 2 Keski-Pasilan nykytila 1 3 Veturitallit Siintikaavio: ratapihalta Pasila kuvattuna suhteessa kolmeen yliopistoon Keski-Pasilan Veturitallit ylikulkusillalta nykytila kuvattuna 3 Siintikaavio: Pasila suhteessa kolmeen yliopistoon 4 4 Veturitallit ylikulkusillalta kuvattuna Desing Factoryn alkutaival on tarkoitus aloittaa käyttämällä VR:n veturitalle yliopistojen Desing Factoryn alkutaival on tarkoitus aloittaa välisten projektien työskentelypisteenä. käyttämällä VR:n veturitalle yliopistojen välisten projektien työskentelypisteenä. Veturitallit Veturitallit tarjoavat helposti muunneltavia tilo, kerroskorkeuden ollessa paikoin yli 6 tarjoavat helposti muunneltavia tilo, kerroskorkeuden ollessa paikoin yli 6 metriä. 60:n metriä. 60:n neliömetrin tilat mahdollistavat suurtenkin ryhmien yhtäaikaisen työskentelyn neliömetrin tilat mahdollistavat suurtenkin ryhmien yhtäaikaisen työskentelyn veturitalleilla. veturitalleilla. 3

5 tabula rasa

6 5 1 Veturitallit, Desing Factoryn aloitustiloina 2 Pilvenpiirtäjät nousevat veturitallien viereen Design Factory levittäytyy niiden pohkerroksiin 3 Keski-Pasilan yrityskulttuuri kasvaa useat yritykset rakentavat konttoreittaan sinne 4 Päärautatieaseman siirtyessä Pasilaan, kaupunkirakenne voi levittäytyä radan päälle Keski-Pasilan suurimpana kaupunkisuunnittelun haasteena ovat Pasilalle ominaiset tasovaihtelut.ratapihan ylikulkusillan tasoero on korkeimmalta kohdalta 15 metriä. Suunnitelmassa laskeudutaan vähitellen kansitaso pitkin aseman edestä kohti veturitalle. Kansitasoilla niiden alapuolella siitsee liiketilo. Ylikulkusilta yhdistää tason länsipuolen tornien yhteyteen. 5 Havainnekuva Keski-Pasilasta ennen rautatieaseman siirtymistä

7 tabula rasa 1 TARVE PLAYGROUND DF AULA TARJONTA 2 3 PLAYGROUND PLAYGROUND DF DF DF Veturitallien Design Factory pyrkii keskeisen siintinsa lisäksi olemaan avoin kaikille. Katettu sisäpiha toimii näyttelytilana, jonka kiinnostavuutta pyrkii lisäämään sen yhteyteen sijoitettu kahvila/ravintola pyrkii lisäämään. Tornitalojen maantason kerroksiin on jätetty tilavaraukset Desing Factoryn yritystoiminnan mahdollista yhteistyötä varten. Tarkoituksena on, että yhteisillä leikkikentillä aloitettu yhteistyö laajentaa Desing Factoryn pysyväksi osaksi ympäröivää kaupunkirakennetta. 1 Design Factoryn poikkileikkaus toiminnallisuus 2 Design Factoryn alue etelästä PLAYGROUND PLAYGROUND DF DF PLAYGROUND ADMIN CAFE CAFE PLAYGROUND AULA NÄYTTELYTILA DF DF 3 Design Factoryn toimintakaavio 4 Havainnekuva Desing Factorysta pilvenpiirtäjien keskellä

8 4

9 tabula rasa tabula rasa M 11 3 M 3 Asunnotaukeavat aukeavat suoraan suoraan Keskuspuiston 11Asunnot kevykevyenliikenteen halkovat aluetta enliikenteen väylätväylät halkovat koko koko aluetta RautatientoRautatientorila Pasilaan. rila Pasilaan. M 22 Matomainen Matomainen kaupunkirakenne kaupunkirakenneväistää väistää TöölönlahTöölönlahden merimaisemaa luo miellyttävän den merimaisemaa luo miellyttävän läpikulku aukeläpikulku aukeaman. aman. 3.5kmmatomainen matomainen kaupunki kaupunki Pasilasta Pasilasta keskustaan keskustaan 333.5km 22 6 M M

10 tabula rasa tabularasa rasa tabula 1 1 1, 2 Metropysäkit siitseva liikenteen solmukohdissa, 1, 2 Metropysäkit siitseva liikenteen solmukohdissa, 4 jossa Metropysäkit liikenteen solmukohdissa, metro-,siitseva raitiovaunu autoliikenne kohtaavat jossa metro-, raitiovaunu autoliikenne kohtaavat jossa metro-, raitiovaunu- autoliikenne kohtaavat Kaikki lankulkuliikenne kulkee suuren katetun tilan Kaikki lankulkuliikenne kulkee suuren katetun tilan Kaikki lankulkuliikenne kulkee suuren katetun tilan näytkautta, jonka aulatila toimii Innovaatio-yliopiston kautta, jonka aulatila toimii Innovaatio-yliopiston näytkautta, jonka aulatila toimii Innovaatio-yliopiston telytilana telytilana näyttelytilana 24 2 Jos loppuu nykyiselle rautatieasejos raideliikenne loppuu Josraideliikenne raideliikenne loppuu nykyisellenykyiselle rautatieasemalle keskustaan, vapautuu kiskojen paikalta rautatieasemalle keskustaan, vapautuu malle keskustaan, vapautuu kiskojen paikalta maa-alue, joka riittää nykyisten ylikiskojen paikalta maa-alue, joka riittää kaikkien ylimaa-alue, joka riittää kaikkien kaikkien nykyisten opistotoimintojen sijoittamiseen Töölönlahden nykyisten yliopistotoimintojen sijoittamiseen opistotoimintojen sijoittamiseen Töölönlahden Töölönlahden alueelle. Radan leveys alueelle. leveys metrin alueelle.radan Radan leveys vaihtelee vaihtelee metrin vaihtelee metrin välillä se siitsee välillä keskellä Keskuspuistoa välillä40-50 sese siitsee siitsee keskellä Keskuspuistoa keskellä tarjoten loistavatasutarjoten loistavat asutarjotenkeskuspuistoa, loistavat virkistysmahdollisuudet virkistysmahdollisuudet virkistysmahdollisuudet asukaskäyttöön. kaskäyttöön.suunnitelmassa Suunnitelmassa 3.5km osuudelle kaskäyttöön. 3.5km osuudelle Suunnitelmassa 3,5 kmon osuudelle RautatientoriRautatientori-Pasila on rakennettu matomainen Rautatientori-Pasila rakennettu matomainen Pasila on rakennettu matomainen kaupunki, kaupunki, johonon onsijoitettu sijoitettu yliopistojen kaupunki, johon yliopistojen yriyrijohon on rakennuksia, sijoitettu yliopistojen yritysten tysten sekäasunto. asunto. Maanpinnan tysten rakennuksia, sekä Maanpinnan rakennuksia, sekä asunto. Maanpinnan allaononmetroverkosto metroverkosto yhteensä viidelläalla pysäalla yhteensä viidellä pysäon killä. metroverkosto yhteensä viidellä pysäkillä. Alueen sisäiset kävelymatkat ovat enimkillä. Alueen sisäiset kävelymatkat ovat enimalueen sisäiset kävelymatkat ovat enimmillään millään4m. 4m.Kevyenliikenteen Kevyenliikenteen väylät väylät kulkevat millään kulkevat 4m. Kevyenliikenteen kulkevat yhtenäisenä koko väylät päästä päähän, kauyhtenäisenä koko koko päästä päähän, kauyhtenäisenä päästä päähän, punkirakenteen sisä- ulkopuolella. punkirakenteen sisä ulkopuolella. kaupunkirakenteen sisä- ulkopuolella. Julkinen liikenne on keskitetty solmukohtiin Julkinenliikenne liikenne keskitetty solmukohtiin Julkinen on on keskitetty solmukohtiin yhlankulku ohtaan yliopistojen yritysten lankulku ohtaan yliopistojen yritysten yhlankulku ohtaan yliopistojen yritystenläpi. teiskäytössä olevien katettujen sisäpihojen teiskäytössä olevien katettujen sisäpihojen läpi. yhteiskäytössä olevien katettujen sisäpihojen Aulat toimivat näyttelytiloina veturitallin Design läpi. Aulat toimivat näyttelytiloina veturitallin Aulat toimivat näyttelytiloina veturitallin Design Factoryn sisäpihan tapaan. Näin ohikulkit voidesign sisäpihan tapaan. Näin ohikulkit voifactoryn sisäpihan tapaan. Näin ohikulkit vat Factoryn ikäänkuin käydä näyteikkunaostoksilla ylivoivat ikäänkuin käydä näyteikkunaostoksilla vat ikäänkuin käydä näyteikkunaostoksilla yliopiston tiloissa. Yleinen tietous kiinnostus yliopiston tiloissa. Yleinen tietous kiinnostus opiston tiloissa. Yleinen tietous opiskelit kiinnostus yliopistoa kohtaan lisääntyy. Uudet yliopistoa kohtaan lisääntyy. Uudet opiskelit yliopistoa kohtaan lisääntyy. Uudet opiskelit voivat etukäteen tutustua yliopiston toimintaan voivat etukäteen tutustua yliopiston toimintaan voivat yliopiston toimintaan sekä etukäteen eri aloihin, tutustua mikä helpottaa heidän päätössekä eri aloihin, mikä helpottaa heidän tääneri opiskelupaikkaa valitessaan. sekä aloihin, mikä helpottaa heidän päätöspäätöstään opiskelupaikkaa valitessaan. tään opiskelupaikkaa valitessaan. 7 7

11 Kehä III PETJA HYTTINEN

12 tabula rasa Vantaan seutu innovaatioyliopiston uutena siinti paikkana on ihanteellinen. Alue elää juuri nyt suurten muutosten aikaa tilaa on vielä uusillekkin pelaajille. Oikein kehitettynä huolellisesti suunniteltuna Aviapoliksen alue ympäröivine palveluineen muine mahdollisuuksineen tarjoaa oivan kehitysalustan juuri sellaiseen tarpeeseen mitä toimiva kampus tarvitsee. Innovaatioyliopiston ehdotuksen leposiksi on valikoitunut alue joka rautuu länsi-itä suunnassa Tuusulanväylän Pyhtäänkorventien välille pohjois-etelä suunnassa Ilmakehän Tikkurilan tien välille. Kolmen korkeakoulun siirtyminen Vantaalle on mahdollista toteuttaa pitkällä aikavälillä maltillisella rakentamisella mainiosti lähtökohdat huomioon ottaen. Jo olemassa olevaa rakennuskantaa voidaan alkuvaiheessa hyödyntää Design Factoryn muidenkin factoryiden alkuunsaattamisessa aikaisemmin esitellyn Petri Dish mallin mukaisesti. Kun ensimmäinen innovaationyliopiston hallinnollinen toiminnallinen pesäke on juurtunut paikoilleen alkaa alue laajenemaan ehdotuksen mukaisesti korkeakoulujen yhteenliittymän muiden järjestelyjen sallimissa allisissa taloudellisissa puitteissa. Oikeilla suhteilla kontakteilla höystettynä Aviapoliksen alueesta kehkeytyisi varmasti Suomen suurin paras keskittynyt hauduttamo innovaatiolle sekä paikka suomalaisen opiskelun terävimmälle kärjelle. Alueen imago kansainvälisenä vihreänä kampuksena höystettynä arktisella eksotiikalla sekä monikulttuurisilla lahkkailla opettajilla professoreilla takaisi kirkkaamman paikan maailman kartalla kuin mikään mihin olemme aikaisemmin tottuneet.

13 tabula rasa rasas-l s-l Tabula Tabula rasa S-L edustus edustus edustus opiskelu opiskelu opiskelu varasto varasto varasto toimisto toimisto toimisto terassi terassi terassi ravintola Design Factory Design Factory näyttely Design Factory ravintola ravintola näyttely näyttely Yksi pienen mittakaavan periaatteista joka liittyy läheisesti projektin ensimmäisiin vaiheisiin on paikalla siitsevan rakennuskannan valstaminen opetus- työskentelytarpeisiin. Suuret hallit terminaalit tarjoavat oivat Yksi pienen mittakaavan periaatteista joka Yksi pienen mittakaavan periaatteista joka liittyy liittyy puitteet mm. tilaa tarvitseville workshoppeille läheisesti projektin ensimmäisiin vaiheisiin läheisesti projektin ensimmäisiin vaiheisiin julkisille näyttelyille. Todellinen tabula rasa on paikalla rakennuskannan on paikalla siitsevan rakennuskannan tilanne factoryitäsiitsevan atellen. valstaminen valstaminen opetusopetus- työskentelytarpeisiin. työskentelytarpeisiin. Suuret hallit tarjoavat oivat Suuret hallit kehitykseen terminaalit terminaalit tarjoavat oivat Toinen vaikuttava pyrkimys puitteet mm. tilaa tarvitseville workshoppeille puitteet mm. tilaa tarvitseville workshoppeille liittyy toimintojen aktiviteettien julkisille Todellinen tabula rasa julkisille näyttelyille. näyttelyille. Todellinen tabula rasa ylläpitämiseen vuorokauden ympäri. Tarkoitus tilanne factoryitä atellen. tilanne factoryitä atellen. ei ole luoda minkäänlaista kaupallista Toinen kehitykseen pyrkimys Toinen kauppakeskus kehitykseen vaikuttava vaikuttava pyrkimys kilpailia Jumbolle tai liittyy toimintojen aktiviteettien liittyy toimintojen aktiviteettien Tikkurilan kaupoille vaan pikemminkin ylläpitämiseen vuorokauden Tarkoitus ylläpitämiseen vuorokauden ympäri. ympäri. Tarkoitus ihmisen mittakaavainen lämminhenkinen ei ole luoda minkäänlaista kaupallista ei ole luoda minkäänlaista kaupallista sydän palvelemaan niin kampusta, kilpailia kauppakeskus tai kilpailia kauppakeskus Jumbolle tai ympäröiviä työpaikko kuin Jumbolle myös lähistön Tikkurilan kaupoille vaan pikemminkin Tikkurilan kaupoille vaan pikemminkin asutuskeskuksia. Keskus torilla voisi siita ihmisen lämminhenkinen ihmisen mittakaavainen lämminhenkinen esimerkiksimittakaavainen koko päivän auki olevia ravintoloita, sydän palvelemaan niin kampusta, sydän palvelemaan niin kampusta, luentosaleissa toimivia elokuva teattereita ympäröiviä työpaikko myös ympäröiviä työpaikko kuin kuinvetäminä myös lähistön lähistön muita myös opiskelijoidenkin toimivia asutuskeskuksia. Keskus asutuskeskuksia. Keskus torilla torilla voisi voisi siita siita palveluita. esimerkiksi esimerkiksi koko koko päivän päivän auki auki olevia olevia ravintoloita, ravintoloita, luentosaleissa elokuva teattereita luentosaleissa toimivia elokuva teattereita Jo varhaisessatoimivia vaiheessa elinkaarta muita opiskelijoidenkin vetäminä toimivia muita myös opiskelijoidenkin vetäminänurkassa toimivia tulisi myös aloittaa luoteis palveluita. palveluita. siitsevan urheilukeskuksen rakentaminen Jo varhaisessa Jo varhaisessa vaiheessa elinkaarta sekä ympäristönvaiheessa muokkaus kohti elinkaarta lopullisia tulisi aloittaa luoteis tulisi aloittaa luoteis nurkassa puistovyöhykesuunnitelmia. Näillä nurkassa ulkoiluun siitsevan urheilukeskuksen rakentaminen siitsevan urheilukeskuksen rakentaminen liittyvillä ratkaisuilla kohennettaisiin sekä ympäristön muokkaus kohti lopullisia sekä ympäristön muokkaus kohti lopullisia kokonais kuvaa toimivuutta huomattavasti puistovyöhykesuunnitelmia. puistovyöhykesuunnitelmia. Näillä ulkoiluun ulkoiluun ympäröivän yhteisön silmissä.näillä liittyvillä liittyvillä ratkaisuilla ratkaisuilla kohennettaisiin kohennettaisiin kokonais kuvaa huomattavasti kokonais kuvaa mittakaavassa toimivuutta toimivuutta huomattavasti Suuremmassa imagoa ympäröivän yhteisön silmissä. ympäröivän yhteisön silmissä. luovat periaatteet liittyvät suuriin puistoalueisiin Suuremmassa mittakaavassa Suuremmassa mittakaavassa imagoa vähäiseen automäärään. Autojen vientiimagoa kannen luovat periaatteet liittyvät suuriin puistoalueisiin luovat periaatteet liittyvät suuriin puistoalueisiin alle vapaan liikkumisen mahdollistaminen vähäiseen automäärään. Autojen kannen vähäiseen automäärään. Autojen vienti vienti kannen vihreillä vyöhykkeillä luo positiivista kontrastia alle vapaan liikkumisen mahdollistaminen alle vapaan liikkumisen mahdollistaminen ympäröiville hypermarketeille liiankin vihreillä luo vihreillä vyöhykkeillä luo positiivista positiivista kontrastia kontrastia hektisillevyöhykkeillä toimistorykelmille. ympäröiville hypermarketeille liiankin ympäröiville hypermarketeille liiankin hektisille hektisille toimistorykelmille. toimistorykelmille

14 1 Malli siitä kuinka Design Factory valtaa sille osoitetun rakennuksen. 2 Karttalla näkyy olemassa olevat rakennukset punaisella on merkitty kaksi rakennusta joista innovaatioyliopisto lähtee kasvamaan DF:n muodossa. 3 Toinen vaihe (5-15v), uudet rakennukset punaisella. Urheilukeskus, DF:n laajennus, opiskelutilo sekä lisäksi halki kulkeva raitionvaunu yhteys. 4 Kolmas vaihe (15-30v), uudet rakennukset punaisella. Päärakennus lisää opiskelutilo. Puistojen aukioiden lopullinen muoto alkaa hahmottumaan. 1 Päärakennus 2 Design Factory 3 Kirsto 4 Urheilupuisto 5 Opiskelu- tutkimustilo 6 Keskuspuisto 7 Opiskelutilo opiskeluasunto 8 Yhteistyökumppaneita 9 China Center 10 Aero-logistiikkakeskus 11 Asuinalue tabula rasa s-l 5 Neljäs vaihe (40+v), alue valmistuu laajenee uusille alueille yli Tuusulanväylän. Tiloissa mm. opiskeli-asunto sekä innovaatioyliopiston yhteistyökumppaneiden toimitilo. 6 Valmis alue

15 tabula rasa xl Yksi tärkeimmistä asioista toimivuutta atellen on suurten ihmismäärien liikkuvuus, varsinkin ottaen huomioon opiskelijoiden joukkoliikenteen tarve. Sen takia onkin aivan välttämätöntä että Vantaa saa rakennettua ajoissa niin Kehäradan kuin Aviapoliksen Tikkurilan uuden aseman yhdistävän raitiovaunureitin. Myös halki kulkeva bussiliikenne tuo asiaan helpotusta. Ja vaikka innovaatioyliopisto siitseekin kehä kolmosen ulkopuolella matka-aika sinne helsingistä olisi karkeasti ottaen sama kuin matka-aika nykyisin Otaniemestä Arabianrantaan. Innovaatioyliopiston kenties näkyvin omaleimaisuutta antava piirre olisi sen mahtavien puistovyöhykkeiden lisäksi sen ns. viides julkisivu. Alue on suunniteltu rakennettavaksi mahdollisimman uusien vaativien energianormien mukaiseksi. Tällöin tulisi harkita mm. rakennusten viilentämistä istutusten avulla esim. aurinkopaneelien käyttöä sähkönkulutuksen pienentämiseksi. Useat toiminnoista sijoittuisivatkin rakennuksiin joiden katoista julkisivuista huomattava määrä olisi kasvillisuuden verhoamaa. Kulkuyhteydet Yliopistoalueella: Raitiovaunuliikenne Lin-auto liikenne Suurimmat kulkuyhteydet Suurimmat kevyen liikenteen reitit Aviapoliksen juna-asema Matka-aiko innovaatioyliopistolta maailmalle: Helsinki 40 min Oulu 1h Rovaniemi 2h Tukholma 1h Moskova 2h Lontoo 2,5h Peking 8h New York 9h

16 Lentokenttä tabula rasa xl Tuusula Jumbo Helsinki Tikkurila

17 Foundation for a City VILLE YLÖNEN Tämän yliopistomallin tavoitteena on maksimoida uusien tilojen organisaation joustavuus sekä taata parhaat mahdolliset liikenneyhteydet nyt tulevaisuudessa. Kampuksen keskeiset toiminnot siitsevat rautatieaseman välittömästä läheisyydestä hankituissa tiloissa. Keskeinen siinti mahdollistaa tehokkaat yhteydet metropoli sisällä raideliikenne tarjoaa tulevaisuudessa kestävän sekä kilpailukykyisen vaihtoehdon kansainvälistenkin yhteyksien ylläpitämiseksi. Uutta yliopistoa ei perusteta omaksi keinotekoiseksi saarekkeekseen, vaan se ikään kuin soluttautuu osaksi kaupunkirakennetta kasvattamalla läsnäoloaan vähitellen hankituilla pienillä tilayksiköillä. Näin vältytään suurilta kertainvestoinneilta voidaan panostaa tilojen sista opetuksen organisaation kehitykseen. Lisäksi tilat voivat nyt nopeasti reagoida yliopiston tarpeisiin. Yliopistosta muodostuu alati kasvava maamerkki aivan kaupungin sydämeen. Factoryt toimivat eräänlaisina kaupunkirakenteeseen kiinnittyvinä kasvualustoina: aluksi ne toimivat jo olemassa olevissa liiketiloissa, joista ne sitten laajentuvat tarpeen tullen uusilla rakenteilla. Luonteeltaan yliopiston tilat voidaan siis kaa kahteen kategoriaan: Olemassa olevasta kaupunkirakenteesta pyritään hyödyntämään tilo, jotka nykyisin tulkitaan eräällälailla alempiarvoisiksi tai kaupunkikuvan kannalta turhiksi. Nämä vanhat rakennukset toimivat spontaanisti muunneltavina raakatiloina. Nykyaikaista tekniikkaa vaativat erikoistilat taas sijoittuvat uusiin rakennuskappaleisiin. Tällaisella uuden vanhan tilan yhdistelmällä saavutetaan kampukselle suurin mahdollinen tilallinen joustavuus. Factory -toiminnan pohlta nykyisten kolmen koulun laitokset löytävät yhteistyömahdollisuutensa muodostavat an kuluessa yliopistoon uusia yksiköitä. Yliopiston uusien rakenteiden avulla kaupunkitilasta voidaan hyödyntää uusia ulottuvuuksia: nykyisen kaupunkirakenteen päälle kohoavassa struktuurissa on yliopiston tilojen lisäksi tutkimusta kampuksen kasvua rahoittavien organisaatioiden toimitilo. Kaupunkilaiset, opiskelit, opettat yritykset kohtaavat toisensa uudenlaisessa urbaanissa ympäristössä.

18 1 Näkymä Rautatientorilta tabula rasa 2 Koti- ulkomaan liikenneyhteydet nyt tulevaisuudessa 2

19 1 2 yliopisto yritykset, palvelut & asuminen 1 Yleisnäkymä kampusalueesta metroasema 2 Spontaani kasvu sekoittuminen kaupunkirakenteessa

20 tabula rasa 1 liikemiehet asukkaat 3 julkiset tilat -kahvilat, ravintolat & kirstopalvelut hissit opiskelit tutkit kohtauspiste yliopiston tilat -laboratoriot & workshopit kaupunkilaiset turistit 2 vuokratila factory rooftop 1 Factoryt toimivat kaupunkitilassa kohtauspaikkoina 2 Yliopiston kasvun kolme vaihetta 3 Factoryiden toiminnot Factoryt toimivat liikenteen solmukohtina rooftop -kaupunkirakenteen katutason välillä. Ne myös ilmentävät yliopiston läsnäoloa kaupunkikuvassa sekä keräävät ihmiset yhteen julkisten tilojensa avulla.

21 tabula rasa Yliopisto toimii työkaluna aseman ympäristön kehittämisessä houkuttelevammaksi urbaaniksi tilaksi. 1 Vasemalla näkymä Rautatientorilta 2 Oikealla näkymä Helsingin kattojen yli Tärkeäksi maamerkiksi muodostuva julkisivunomainen vertikaalinen kaupunkirakenne yhdistää kävelykeskustan yliopiston tilat toisiinsa houkuttelevalla tavalla. Tämä uusi tulokas kiehtoo houkuttaa kaupunkilaisia tutustumaan uudenlaiseen kaupunkiympäristöönsä.

22 tabula rasa

23 Hietalahti 1 JAAKKO PARKKONEN Helsingin Kauppakorkeakoulun, Taideteollisen Korkeakoulun Teknillisen Korkeakoulun yhdistäminen Aalto-korkeakouluksi avaa opiskelijoille mahdollisuuden entistä monipuolisempaan luovempaan opiskeluun. Alojen välistä hedelmällistä kanssakäymistä muutenkin kuin vain tiettyjen yhteisprojektien merkeissä edesauttaa koulujen yhdistäminen paitsi hallinnollisesti, myös siintinsa puolesta. Tiedekuntien laitosten sekoittaminen kampusalueella luo jokaiseen paikkaan ainutlaatuisen rikkaan opiskelikoostumuksen. Tällaisen kampus ihanteellinen siinti on lähellä kaupungin keskustaa, jolloin alue pysyy vilkkaana myös arkipäivien sekä lukukausien ulkopuolella. 2 3

24 4 1 Kaaviossa harmaalla Helsingin urbaani alue, punaisella viivalla tärkeimmät autoliikenneväylät, vihreällä viivalla rautatiet, oranssilla katkoviivalla metrolin sekä vaaleansinisellä katkoviivalla laivaväylät. Punaiset ympyrät osoittavat TKK:n HKKK:n TaiK:n nykyiset siinnit, siniset ympyrät Helsingin yliopiston kampusalueet vihreä ympyrä ehdotetun Hietalahden kampuksen siinnin 5 2 Laivayhteys Euroopan suuriin rannikkokaupunkeihin 3 Näkymä yliopistosillan sisäkäytävältä 4 Ympyrä näyttää viiden minuutin kävelymatkan sisään jäävän Yliopiston rakennukset Lähi yritykset Uudet asuinrakennukset, joissa myös työtilo Lähi kahvilat, ravintolat baarit Lähi kivilkaliikkeet Puistot Liikuntapuisto 5 Liikennekaavio Metrolin, asema Helsingin rautatieasema Raitiovaunulin Helppokulkuinen pyörätie

25 tabula rasa Hietalahden siinti Helsingin keskustan kainalossa historia Polyteknillisen koulun alkukotina ovat mainioita lähtökohtia uuden yliopiston siintia arvioidessa. Vanha koulurakennus Hietalahden torin laidalla voi sisältää näyttelytilo, joissa on esillä aiheita koulujen historiasta opiskelijoiden tuoreimpiin opinnäytetöihin. Opiskelijoiden ryhmätyötiloina voivat toimia myös lähiseudun rakennusten kiviloista vuokrattavat tilat, joiden näyteikkunoiden kautta yliopisto lkautuu sisälle kaupunkiin. Kokonaisuutta atellen Hietalahden ympärille sopii valtavien telakkarakennusten seuraaksi suurimittakaavainen rakentaminen, joka mahdollistaa kaikkien yliopiston tilojen kokoamisen samaan paikkaan. Ensimmäisenä paikalle saapuvat TaiK Design Factory, jotka sijoitetaan uutta käyttötarkoitusta varten kunnostettuihin vanhoihin telakan rakennuksiin. Design Factory voi siita osittain useissa kelluvissa rakennuksissa, joiden paikko määrää voidaan vaihdella tarpeen mukaan. Näin saavutetaan DF:n luonteeseen kuuluva jouston tarve, osaltaan se toteutuu myös suurten hallien sisälle jäävinä ohjelmoimattomina tiloina. Myöhemmässä vaiheessa vähitellen alueelle siirtyvät myös TKK HKKK, jolloin Helsingin Yliopisto saa vastineen kaupungin länsilaidalle. Aalto-korkeakoulun Helsingin Yliopiston tiivistä yhteistyötä kuvaa myös Otaniemestä vapautuvien tilojen käyttö yliopistojen yhteisinä tutkimustiloina, joille on eduksi olla rauhallisessa ympäristössä sivussa kaupungin häiriötekijöistä. 1 1 Kampus eri osien rakennusvaiheet: Vihreällä säilytettävät rakennukset, tummansinisellä uuteen käyttöön kunnostettavat rakennukset ( ), vaaleansinisellä ensimmäinen rakennusvaihe (2020 alkaen), violetilla toinen vaihe (2030 alkaen) vaaleanpunaisella kolmas vaihe (2050) 2 Esimerkkejä yliopistosiltojen sisäisestä rakenteesta, vasemmalta oikealle ensimmäinen, toinen viides kerros 3 Leikkaus Hietalahden kampusalueesta

26 tabula rasa HALLINTO HALLINTO TUTKIMUS INFO LUENTO- SALI LUENTO- SALI KIRJASTO KIRJASTO RYHMÄ- TYÖ KAHVILA+ RUOKAILU KAHVILA+ RUOKAILU KAHVILA LUENTO- SALI NÄYTTELYTILAT STUDIO TUTKIMUS TYÖ- HUONEITA RYHMÄ- TYÖ 2 2

27 tabula rasa 1 2 Hietalahden Kampusalueella on edellytykset myös kohentaa olemassaolevaa kaupunkiympäristöä. Siltamaiset rakennukset, joihin sisältyy kevyen liikenteen väylät, yhdistävät Hernesaaren Jätkäsaaren kiinteämmäksi osaksi kaupunkia nykyisen eristyneisyyden asemesta. Alueen liikenneyhteydet ovat jo valmiiksi hyvät, tulevaisuudessa esimerkiksi raitiovaunuliikennettä on helppo laajentaa. Ratakuilun ollessa pitkälti jo nykyisin tarpeeton se voidaan muuttaa pyörätieksi, joka tarjoaa kevyesti kuljettavan häiriöttömän yhteyden ydinkeskustaan aina keskuspuistoon asti. Näin uusi yliopistokeskittymä on hyvin tavoitettavissa energiatehokkailla liikkumismuodoilla laalta alueelta. Meren läheisyys tarjoaa mahdollisuuden kehittää kaupungin sisällä olevasta kampusalueesta maailmanlaajuisestikin houkuttelevan. Sen lisäksi, että yliopisto voi siita huikeiden merimaisemien äärellä, se voi fyysisestikin siita merellä joko kelluvien rakennusten, puistotasojen tai peräti oman laivaston avuin. Opintomatkat ovat tulevaisuudessa ekologisesti kestävällä pohlla varmimmin juuri aurinkoenergian tai purjeiden avulla liikkuvalla laivalla, matka-an ollessa hyödynnettävissä opiskeluun. Näin osa yliopistosta lähtee maailmalle, sen sian että maailmaa yritettäisiin tuoda sen luokse. Laivaa pienemmät veneet omassa satamassa luovat rauhallisen yhteyden lähisaaristoon sen luontoon.

28 Sinebrychoffin puisto 6 2 Hietalahti 3 Hietalahden tori vanha Polyteknillinen koulu 4 Katunäkymä kivilkojen työtiloista Punavuoresta 5 Ratakuilun pyörätie Eiranrannassa 6 Huippuyliopiston itäinen sisäänkäynti 7 Sinisellä teknillisten aineiden tilat, turkoosilla kaupallisten violetilla taiteellisten

Kivistöön on rakenteilla jotain ihan uutta

Kivistöön on rakenteilla jotain ihan uutta Kivistöön on rakenteilla jotain ihan uutta Nurmijärvi Klaukkala Tuusula Kivistö Tikkurila Myyrmäki Pasila Helsinki Visio Kasvun keskus metropolialueella Hotelli ja toimistoja Bussiterminaali Hypermarketit

Lisätiedot

Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus Dixi, liiketilat

Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus Dixi, liiketilat energianero Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus Dixi, liiketilat TOIMITILOJA JÄRJELLÄ JA TUNTEELLA Tikkurila lyhyesti Tikkurila on Vantaan hallinnollinen keskus, jossa palvelut ovat lähellä. Keskustassa

Lisätiedot

Kivistöön on rakenteilla jotain ihan uutta

Kivistöön on rakenteilla jotain ihan uutta Kivistöön on rakenteilla jotain ihan uutta Nurmijärvi Klaukkala Tuusula Kivistö Tikkurila Myyrmäki Pasila Helsinki Visio Kasvun keskus metropolialueella Hotelli ja toimistoja Bussiterminaali Hypermarketit

Lisätiedot

Ainutlaatuinen toimitilakohde Kehäradan varrella. Pressi

Ainutlaatuinen toimitilakohde Kehäradan varrella. Pressi Ainutlaatuinen toimitilakohde Kehäradan varrella Pressi Jenita Kokkoniemi SRV 1.4.2014 Pressi Kaikki palat kohdallaan Uutta ajattelua toimitiloihin Toimisto ja tarpeen mukaisesti aputilat (huolto, showroom,

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

VUORIKATU 20. Kaisaniemen klassikko

VUORIKATU 20. Kaisaniemen klassikko SUOJAISAT TILAT SOPIVASSA PAIKASSA Monien yritysten sekä yliopiston ja poliisihallinnon tiloina toiminut Vuorikatu 20:n kiinteistö lukeutuu Helsingin keskustan klassikko-osoitteisiin. Kaisaniemessä Vuorikadun

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Ainutlaatuinen toimitilakohde Kehäradan varrella. Pressi

Ainutlaatuinen toimitilakohde Kehäradan varrella. Pressi Ainutlaatuinen toimitilakohde Kehäradan varrella Pressi Leena Manner Markkinointipäällikkö SRV 11.12.2013 Pressi Kaikki palat kohdallaan Uutta ajattelua toimitiloihin Toimisto, tuotanto ja logistiikka

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

VALIMO. Parviainen Arkkitehdit Oy

VALIMO. Parviainen Arkkitehdit Oy VALIMO Parviainen Arkkitehdit Oy VALIMO s 3-5 PERUSTIEDOT s 6-8 MUUNNELTAVAT TILAT s 9-11 VIIHTYISÄ TYÖYMPÄRISTÖ 2 Yrityksesi uusi toimitila löytyy Pitäjänmäestä! Valimon uusi toimitilakokonaisuus sijoittuu

Lisätiedot

TILAA HENGITTÄÄ. Tietokuja

TILAA HENGITTÄÄ. Tietokuja 4Tietokuja 4 4 Tietokuja Tietokuja 4 on laadukas, 6-kerroksinen toimistotalo Munkkiniemessä, Helsingissä. Toimistot sijoittuvat kahteen erilliseen siipeen, joiden välissä on upea lasinen atriumpiha. Pihalle

Lisätiedot

Yhteydet. Yhteyksiä, yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä

Yhteydet. Yhteyksiä, yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä MÄKITORPANTIE 3 Yhteydet Yhteyksiä, yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä Mäkitorpantie 3 sijaitsee erinomaisten liikenneyhteyksien varrella. Kehä 1:n ja Tuusulanväylän läheisyys mahdollistavat kätevän ja jouhevan

Lisätiedot

Vantaan yleiskaavan kehityskohteet. 4.8.2015 / Mari Siivola

Vantaan yleiskaavan kehityskohteet. 4.8.2015 / Mari Siivola Vantaan yleiskaavan kehityskohteet 4.8.2015 / Mari Siivola Vantaata on rakennettu yleiskaavoilla Helsingin maalaiskunnan yleiskaavaehdotus 1968: aluerakentaminen Yleiskaavallinen suunnitelma 1976: kasvun

Lisätiedot

KESKUSTAKIRJASTON YLEISSUUNNITELMA KESKUSTAKIRJASTON HANKESUUNNITELMA LIITE 5, VIITESUUNNITELMAT

KESKUSTAKIRJASTON YLEISSUUNNITELMA KESKUSTAKIRJASTON HANKESUUNNITELMA LIITE 5, VIITESUUNNITELMAT KESKUSTAKIRJASTON YLEISSUUNNITELMA KESKUSTAKIRJASTON HANKESUUNNITELMA LIITE 5, VIITESUUNNITELMAT Keskustakirjaston arkkitehtuuri perustuu rakennuspaikan ja tulevaisuuden kirjastototoimintojen kohtaamiseen

Lisätiedot

A V I A T O W E R m o v e t o a n e w l e v e l

A V I A T O W E R m o v e t o a n e w l e v e l AV IA move to a new level TOWER Uutta muotokieltä ja ekologista ajattelua edustava Avia Tower tarjoaa käyttäjilleen inspiroivan ja muunneltavan työympäristön. Avia Tower kohoaa Vantaalle Aviapoliksen liike-

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNNAN TILAT SUPPEA KUTSUKILPAILU

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNNAN TILAT SUPPEA KUTSUKILPAILU OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNNAN TILAT Ehdotuksen lähtökohtana on ollut luoda Linnanmaan kampusrakenteeseen sopeutuva, omaleimainen, monikäyttöinen ja korkeatasoinen ratkaisu, joka selväpiirteisyydellään

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi 1 HELSINKI HIGH-RISE Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu www.helsinkihighrise.fi (Beta) SUUNNITTELUOHJELMA 2 SUUNNITTELUOHJELMA Luonnos 1.12.2014 Suunnitteluvaatimukset ja -ohjeet Suunnitelmalle on alla

Lisätiedot

SORVAAJANKATU 15, HELSINKI

SORVAAJANKATU 15, HELSINKI SORVAAJANKATU 15, HELSINKI Kiinteistö KOY Sorvaajanalue hallitsee vuokrasopimuksen nojalla 4386 m² suuruista vuokratonttia katuosoitteessa Sorvaajankatu 15. Tontilla sijaitsee vuonna 1991 rakennettu toimisto-

Lisätiedot

VERMO. Toni Laurila, 69891L 3.5.2010 Aalto-yliopisto Kaupunkisuunnittelu Kaupunkitila 2 A-36.1203. 1/5 Rakeisuus 1:5000

VERMO. Toni Laurila, 69891L 3.5.2010 Aalto-yliopisto Kaupunkisuunnittelu Kaupunkitila 2 A-36.1203. 1/5 Rakeisuus 1:5000 N 1/5 Rakeisuus 1:5000 Asumisyksiköt 1:200 Kortteli 1:500 Terassi Poistumistietorni 15000 Asunto 8000 Fritz Langin Metropolis Kurssin ensimmäisessä harjoitustyössä käsittelin Fritz Langin elokuvaa Metropolis

Lisätiedot

Nopean toimitusketjun kaista Äimärautioon

Nopean toimitusketjun kaista Äimärautioon Nopean toimitusketjun kaista Äimärautioon Avaa ovet varasto- ja logistiikkatilaan osoitteessa Äimäkuja 6, Oulu. TERMINAALIT 2,5 KM KESKUSTA 3,5 KM ORITKARIN SATAMA 1 KM LIMINGANTIE 700 M POIKKIMAANTIE

Lisätiedot

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ!

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Katunäkymä Näkymä asunnosta Järvinäkymä Kuva: Kaisa Paavilainen LINJA-AUTOASEMAN ALUE ENGELINRANTA 2016 HÄMEENLINNA FINLAND 27.05.2016 ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Hämeenlinnan

Lisätiedot

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2 Viher-Nikkilä 00 A-36.115 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa SELOSTUS Suunnittelemamme alueen valintaan vaikuttivat monet tekijät. Päädyimme alueeseen, joka sijaitsee lähellä Nikkilän keskustaa ja

Lisätiedot

RIIHIMÄKI PELTOSAARI TOIMITILAKORTTELIN LUONNOSSUUNNITELMA 20.1.2014 B L O K A R K K IT EHDIT

RIIHIMÄKI PELTOSAARI TOIMITILAKORTTELIN LUONNOSSUUNNITELMA 20.1.2014 B L O K A R K K IT EHDIT RIIHIMÄKI PELTOSAARI TOIMITILAKORTTELIN LUONNOSSUUNNITELMA B L O K A R K K IT EHDIT E 1 - vaihe 1 Peltosaaren toimitilakorttelin luonnossuunnitelma vaihtoehto 1 I II 1 / 2 91.95 8:16 8:53 II 1 / 2 Peltosaaren

Lisätiedot

HÄMEENTIE 11 Sörnäinen - HELSINKI

HÄMEENTIE 11 Sörnäinen - HELSINKI HÄMEENTIE 11 Sörnäinen - HELSINKI HÄMEENTIE 11 3 SIJAINTI, YHTEYDET & PALVELUT Saavutettavuudeltaan Hämeentie 11 hakee vertaistaan: Hämeentie on Lahden ja Porvoon moottoriteille johtava valtakatu Valmis

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ Ylikorkeat rakennukset Opintomatka Paloesimies Petri Strandberg Helsingin kaupungin pelastuslaitos Korkean rakentamisen nykytila Suomessa Suomessa on tähän mennessä rakennettu

Lisätiedot

tilat ja muuntelumahdollisuudet

tilat ja muuntelumahdollisuudet Miestentie 1 tilat ja muuntelumahdollisuudet Vuonna 1986 rakennetussa talossa on yhteensä n. 6 500 neliötä vuokrattavaa tilaa. Rakennuksessa on 3 henkilöhissiä ja tavarahissi. Autopaikkoja on yhteensä

Lisätiedot

NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO

NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO ALUEEN RAKEISUUSKAAVIO - SYVENTYMISALUE PUNAISELLA ALUESUUNNITELMALUONNOS PAIKOITUS - VÄHINTÄÄN 1 AUTOPAIKKA

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 20.5.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY kartta.hel.fi Fonecta Johdanto Rastilan keskuksesta valmistellaan viitesuunnitelmaa asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

TOIMITILARAKENTAMINEN PALVELUTALO LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI

TOIMITILARAKENTAMINEN PALVELUTALO LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI JOUSENPUISTON ASEMAKAAVALLINEN ESISELVITYS 2 TAUSTAA Tehtävänä oli selvittää Jousenpuiston korttelin asemakaavallinen perusratkaisu Jousenpuiston metroaseman sijoittuessa alueen pohjoisreunaan. Alueesta

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ PYSÄKÖINTISELVITYS

NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ PYSÄKÖINTISELVITYS NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ PYSÄKÖINTISELVITYS Toukokuu 2008 NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO 1 (5) NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ

Lisätiedot

Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN.

Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN. Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN. Kauppakeskus Melba SOITA VAIKKA HETI! 02071 58218 Jesper Lindgren Kiinteistökehitysjohtaja jesper.lindgren@lemminkainen.com elävöittää Lohjan

Lisätiedot

Parviainen Arkkitehdit Oy HIOMO

Parviainen Arkkitehdit Oy HIOMO Parviainen Arkkitehdit Oy HIOMO HIOMO s 3-4 PERUSTIEDOT s 5-11 MUUNNELTAVAT TILAT s 12 LISÄTIEDOT 2 Yrityksesi uusi toimitila löytyy Pitäjänmäestä! Hiomon toimitilakokonaisuus sijoittuu Pitäjänmäen keskeiselle

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ RYHMÄTÖISTÄ

TIIVISTELMÄ RYHMÄTÖISTÄ SALON KAUPUNKI KESKUSTASEMINAARI 2.12.2010 Salon lukio RYHMÄT 1. Keskusta nuorison ja lasten toimintaympäristönä 2. Terveellisyys, turvallisuus ja esteettömyys sekä keskusta seniorin toimintaympäristönä

Lisätiedot

Käpylän elävä keskipiste

Käpylän elävä keskipiste Käpylän elävä keskipiste Käpylän elävä keskus Amerin talona tunnettu Mäkelänkatu 91 uudistuu. Siitä tulee viihtyisä ja inhimillisen kokoinen kaupunginosan keskus. Kiinteistössä on tilaa erilaisille toimijoille:

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012 Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi 2.5.2012 Keskustastrategian rakennemallivaihtoehdot 3 kpl maankäytön

Lisätiedot

Tikkurilan lähivuodet. Heureka 14.3.2014 Projektijohtaja Heikki Virkkunen Vantaan kaupunki

Tikkurilan lähivuodet. Heureka 14.3.2014 Projektijohtaja Heikki Virkkunen Vantaan kaupunki Tikkurilan lähivuodet Heureka 14.3.2014 Projektijohtaja Heikki Virkkunen Vantaan kaupunki 1932 Tikkurila 1942 Tikkurila Tikkurilan keskusta v. 2010 Tikkurilan keskusta v. 2015 (DIXIn eteläpää tuolloin

Lisätiedot

Liikekeskus ydinkeskustassa

Liikekeskus ydinkeskustassa LAPPEENRANTA Liikekeskus ydinkeskustassa kaupankäynnin keskipisteessä centrelappeenranta.fi Seitsemän kerrosta miljoonia asiakkaita vuodessa kivijalkatilat, myymälät, toimistot ja panoraamatoimistot keskellä

Lisätiedot

KALASATAMAN by Lindström Invest

KALASATAMAN by Lindström Invest Kumm eli MAN ström Invest Lindström Invest Oy Lautatarhankatu 6 00580 Helsinki puh. 09 2514 6100 www.lindstrominvest.fi Haluatko työskennellä täyden palvelun Business Parkissa? Ainutlaatuiset ja viihtyisät

Lisätiedot

RATAPIHAKORTTELIT. Keski-Pasila Ratapihakorttelit. OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa

RATAPIHAKORTTELIT. Keski-Pasila Ratapihakorttelit. OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa Keski-Pasila Ratapihakorttelit RATAPIHAKORTTELIT OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa 30.5.2012 Asukastilaisuus Laiturilla 3.9.2013 Suunnitteluperiaatteet Kslk lokakuu 2013 Keski-Pasilan

Lisätiedot

Kerca on valmis. KERCA - Kerava Cargo Center. - Logistiikkakeskittymä Keravan ja Vantaan rajalla. - Valmiiit, esirakennetut tontit

Kerca on valmis. KERCA - Kerava Cargo Center. - Logistiikkakeskittymä Keravan ja Vantaan rajalla. - Valmiiit, esirakennetut tontit Kerca on valmis. KERCA - Kerava Cargo Center - Logistiikkakeskittymä Keravan ja Vantaan rajalla - Valmiiit, esirakennetut tontit - Valmis kunnallistekniikka - Valmis palvelukeskittymä - Naapureina mm.

Lisätiedot

LÖYDÄT. kaupunkikoteja meren. Saukonpaasi. lemminkainen.fi/saukonpaasi

LÖYDÄT. kaupunkikoteja meren. Saukonpaasi. lemminkainen.fi/saukonpaasi LÖYDÄT LISÄÄ TIETOA SAUkonpaaden KOHTEISTA OSOITTEESTA LEINKAINEN.fi/SAUKONpaasi lemminkainen.fi/saukonpaasi kaupunkikoteja meren RANNALLA Saukonpaasi JÄTKÄSAARESSA Lemminkäinen Talo Oy / Pääkaupunkiseutu

Lisätiedot

Eteläesplanadi 8. Helsinki ydinkeskusta

Eteläesplanadi 8. Helsinki ydinkeskusta Eteläesplanadi 8 Helsinki ydinkeskusta Vuoden 2016 lopussa vapautuva arvokiinteistö Helsingin ydinkeskustassa. Uuden käyttäjän tarpeen mukaan muunneltavia toimistotiloja 50 300 henkilön organisaatiolle.

Lisätiedot

Uutta tilaa yritysmaailman ytimessä

Uutta tilaa yritysmaailman ytimessä Uutta tilaa yritysmaailman ytimessä Meren rannalle Keilaniemen sydämeen nousee uusi, kestävän kehityksen periaatteella toteutettava toimistokiinteistö. Keilaranta :n uudisrakennuksen suunnittelussa on

Lisätiedot

Ylitse muiden. kerrosta. metro. Noin. työpistettä

Ylitse muiden. kerrosta. metro. Noin. työpistettä Toimistotalo Ylitse muiden 26 kerrosta Noin 3000 työpistettä metro 2015 Kaukokatsei sen valinta Keilaranta Tower nousee edustavalle paikalle aivan meren äärelle Espoon Keilaniemeen. Sen korkeus tulee olemaan

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

Uutta tilaa yritysmaailman ytimessä

Uutta tilaa yritysmaailman ytimessä EKOTEHOKAS TOIMIstoTALO KEILANIEMEssä www.keilaranta.fi Uusi, aidosti muunneltava toimistokokonaisuus Keilaranta :ssä sijaitsee lähimpänä Keilaniemen tulevaa metroasemaa. Viihtyisiä tiloja sekä pienille

Lisätiedot

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI 19.5.2016 KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI Monipuolinen kokonaisuus Lähtökohtana koko hankealueella moderni hybridirakentaminen, jossa asumisen osuus noin 1/3 Liikenteen

Lisätiedot

Ylits e muiden. metriä. metro. Noin. työpistettä

Ylits e muiden. metriä. metro. Noin. työpistettä To i m i s t o ta l o Ylits e muiden Noin 3000 työpistettä 111 metriä metro 2015 Kau ko kat s e i Keilaranta Tower nousee edustavalle paikalle aivan meren äärelle Espoon Keilaniemeen. Sen korkeus tulee

Lisätiedot

TOIMISTOTALO YLITS E MUIDEN. metriä. Noin 3000. työpistettä. metro 2015

TOIMISTOTALO YLITS E MUIDEN. metriä. Noin 3000. työpistettä. metro 2015 TOIMISTOTALO YLITS E MUIDEN Noin 3000 työpistettä 111 metriä metro 2015 KAU KO KAT S E I S E N VAL I N TA Keilaranta Tower nousee edustavalle paikalle p aivan meren äärelle Espoon Keilaniemeen. Sen korkeus

Lisätiedot

Kivistön kaupunkikeskus / kaupunkikuvallinen konseptikäsikirja 13.10.2014

Kivistön kaupunkikeskus / kaupunkikuvallinen konseptikäsikirja 13.10.2014 Cederqvist & Jäntti 1 2 3 Alueen yleiskuvaus, 01.1 Sijainti ja kaupunkirakenne 4 Asemapiirros Kivistön kaupunkikeskus / kaupunkikuvallinen konseptikäsikirja 13.10.2014 Alueen yleiskuvaus, 01.1 Sijainti

Lisätiedot

www.sunnycarcenter.fi

www.sunnycarcenter.fi www.sunnycarcenter.fi www.sunnycarcenter.fi Sunny Car Center Oy Vankanlähde 7 13100 Hämeenlinna Tel +358 (0)10 322 3344 Fax +358 (0)10 322 3345 www.sunnycarcenter.fi Katariina Muukka Project Coordinator

Lisätiedot

KUVA: CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT. Pohjois-Pasilan tilaa vaativan kaupan keskus 25.3.2014 Paju Asikainen/Realprojekti Oy

KUVA: CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT. Pohjois-Pasilan tilaa vaativan kaupan keskus 25.3.2014 Paju Asikainen/Realprojekti Oy KUVA: CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT Pohjois-Pasilan tilaa vaativan kaupan keskus 25.3.2014 Paju Asikainen/Realprojekti Oy Suunnitelma lyhyesti Hartela suunnittelee Pohjois-Pasilaan, Ilmalan juna-aseman

Lisätiedot

VUORIKATU 20. Kaisaniemen klassikko

VUORIKATU 20. Kaisaniemen klassikko SUOJAISAT TILAT SOPIVASSA PAIKASSA Monien yritysten sekä yliopiston ja poliisihallinnon tiloina toiminut Vuorikatu 20:n kiinteistö lukeutuu Helsingin keskustan klassikko-osoitteisiin. Kaisaniemessä Vuorikadun

Lisätiedot

KAISA-TALO HELSINGIN YLIOPISTON KESKUSTAKAMPUKSEN KIRJASTO

KAISA-TALO HELSINGIN YLIOPISTON KESKUSTAKAMPUKSEN KIRJASTO KAISA-TALO HELSINGIN YLIOPISTON KESKUSTAKAMPUKSEN KIRJASTO 14.12.2009 Kaisatalo hanke Visio Keskustakampuksen tiedekirjasto on opiskelijoiden ja tutkijoiden arvostama tutkimus-, opiskelu- ja työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakso Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa Sijoita kasvavaan Sipooseen! www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakson etuja ovat sijainti, luonto ja palvelut Sipoon Jokilaakso 2 Nikkilän keskustan

Lisätiedot

LOKINRINNE 1, ESPOO KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TUULISUUSLAUSUNTO

LOKINRINNE 1, ESPOO KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TUULISUUSLAUSUNTO Vastaanottaja Espoon asunnot Oy Asiakirjatyyppi Lausunto Päivämäärä 12.06.2016 LOKINRINNE 1, ESPOO KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TUULISUUSLAUSUNTO LOKINRINNE 1, ESPOO KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TUULISUUSLAUSUNTO Päivämäärä

Lisätiedot

Wood City. Kokonainen kortteli täynnä uniikkia designia ja urbaania yhteisöllisyyttä Jätkäsaaressa, keskellä Helsinkiä.

Wood City. Kokonainen kortteli täynnä uniikkia designia ja urbaania yhteisöllisyyttä Jätkäsaaressa, keskellä Helsinkiä. Wood City Kokonainen kortteli täynnä uniikkia designia ja urbaania yhteisöllisyyttä Jätkäsaaressa, keskellä Helsinkiä. Puun moderni paluu Wood City on näyttävä nyky- ja puuarkkitehtuurin taidonnäyte ja

Lisätiedot

yhteenveto YHTEYSHENKILÖMME: Genesta Property Nordic Finland Oy Marja Liisa Suutarinen, Asset Manager 0400 250 869, marjaliisa.suutarinen@genesta.

yhteenveto YHTEYSHENKILÖMME: Genesta Property Nordic Finland Oy Marja Liisa Suutarinen, Asset Manager 0400 250 869, marjaliisa.suutarinen@genesta. Miestentie 1 yhteenveto MIESTENTIE 1, 02150 ESPOO Miestentie 1 sijaitsee keskeisellä paikalla Otaniemen, Tapiolan ja Keilaniemen alueiden yhtymäkohdassa Kehä I:n varrella. Lähimmät naapurit ovat Aaltoyliopiston

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

KAJAANIN KAMPUS PÄÄRAKENNUS SEMINAARINKATU 2

KAJAANIN KAMPUS PÄÄRAKENNUS SEMINAARINKATU 2 KAJAANIN KAMPUS PÄÄRAKENNUS SEMINAARINKATU 2 2 Yrittäjän Kajaani Kajaani on kehittyvä yrityskaupunki sekä vireä kulttuuri- ja urheilukaupunki. Se on valittu suurista kaupungeista ja maakuntakeskuksista

Lisätiedot

OHJEISTUSTA KONFERENSSIIN OSALLISTUVILLE

OHJEISTUSTA KONFERENSSIIN OSALLISTUVILLE VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Tukholmankatu 10, Helsinki OHJEISTUSTA KONFERENSSIIN OSALLISTUVILLE KULKUYHTEYDET JA

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Vp/

Kaupunkisuunnittelulautakunta Vp/ Kaupunkisuunlautakunta 1 (5) 3 Helsingin korkean rakentamisen periaatteet (a-asia) HEL 2011-007110 T 10 03 08 Päätösehdotus Kaupunkisuunlautakunta päättänee merkitä tiedoksi raportin Korkea rakentaminen

Lisätiedot

Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN.

Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN. Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN. Kauppakeskus Melba LISÄTIETOJA 02071 56199 Tuomas Sundell Kiinteistökehityspäällikkö tuomas.sundell@lemminkainen.com elävöittää Lohjan kaupunkikuvaa

Lisätiedot

K o y E l i m ä e n k a t u 1 5

K o y E l i m ä e n k a t u 1 5 KOy Helsingin Elimäenkatu 15 Kiinteistö Rakennus on valmistunut vuonna 1974 ja peruskorjattu 1990-luvun lopulla. Kiinteistön tilat soveltuvat sekä toimisto- että pienteolliseen käyttöön. Tilat ovat viimeksi

Lisätiedot

Lintuvaarantie 2, Espoo, Leppävaara. Sointu. Sointuvaa tilaa. Lähellä Selloa ja Leppävaaran asemaa. www.toimitilat.lahitapiola.fi

Lintuvaarantie 2, Espoo, Leppävaara. Sointu. Sointuvaa tilaa. Lähellä Selloa ja Leppävaaran asemaa. www.toimitilat.lahitapiola.fi Lintuvaarantie 2, Espoo, Leppävaara Sointuvaa tilaa Lähellä Selloa ja Leppävaaran asemaa www.toimitilat.lahitapiola.fi Tavataan Sellon kulmilla Sointu eli entinen Lähivakuutustalo sijaitsee Ratsukadun

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

yhteenveto YHTEYSHENKILÖMME: Genesta / Tomi Kaukinen +358 (0)40 356 44 74 tomi.kaukinen@genesta.fi

yhteenveto YHTEYSHENKILÖMME: Genesta / Tomi Kaukinen +358 (0)40 356 44 74 tomi.kaukinen@genesta.fi Miestentie 1 yhteenveto MIESTENTIE 1, 02150 ESPOO Miestentie 1 sijaitsee keskeisellä paikalla Otaniemen, Tapiolan ja Keilaniemen alueiden yhtymäkohdassa Kehä I:n varrella. Lähimmät naapurit ovat Aaltoyliopiston

Lisätiedot

Käpylän elävä keskipiste

Käpylän elävä keskipiste Käpylän elävä keskipiste Käpylän elävä keskus Hiekkakivellä päällystetty rakennus on 1980-luvun tyylin ja Helmer Stenrosin arkkitehtuurin komea toteutus, talo, joka jää mieleen. Mäkelänkatu 91 rakennettiin

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kehityskuva. Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011

Mänttä-Vilppulan kehityskuva. Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011 Mänttä-Vilppulan kehityskuva Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011 RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT Rakennemallivaihtoehtojen kautta etsitään Mänttä-Vilppulalle paras mahdollinen tulevaisuuden aluerakenne

Lisätiedot

RANTAKORTTELEIDEN TUTKIELMAT SIPOON KUNNAN ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

RANTAKORTTELEIDEN TUTKIELMAT SIPOON KUNNAN ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Sipoon kunta Kaavoitus RANTORTTELEDEN TUTKELMAT SPOON KUNNAN ERKSNÄSN OSAYLESKAAVAEHDOTUS 6.10.2014 SERUM ARKKTEHDT OY NLSÄNKATU 11-13 F 6 FN-00510 HELSNK FNLAND WWW.SERUM.F Perusratkaisu Kortteleiden

Lisätiedot

Future Office by NCC

Future Office by NCC Future Office by NCC Future Office by NCC Tulevaisuuden toimitiloja ei enää mitata neliömetreissä vaan siinä, miten ne tekevät visioista totta, edistävät hyvinvointia ja auttavat kilpailussa parhaista

Lisätiedot

KAJAANIN KAMPUS KIRJASTORAKENNUS SEMINAARINKATU 2

KAJAANIN KAMPUS KIRJASTORAKENNUS SEMINAARINKATU 2 KAJAANIN KAMPUS KIRJASTORAKENNUS SEMINAARINKATU 2 2 Yrittäjän Kajaani Kajaani on kehittyvä yrityskaupunki sekä vireä kulttuuri- ja urheilukaupunki. Se on valittu suurista kaupungeista ja maakuntakeskuksista

Lisätiedot

Aviapolis kaavarunko. Mari Siivola Yleiskaavapäällikkö / Vantaa Rakennusfoorumi

Aviapolis kaavarunko. Mari Siivola Yleiskaavapäällikkö / Vantaa Rakennusfoorumi Aviapolis kaavarunko Mari Siivola Yleiskaavapäällikkö / Vantaa Rakennusfoorumi 4.10.2016 Vantaata on rakennettu ( aluevaraus)yleiskaavoilla Hki maalaiskunnan YK-ehdotus 1968: aluerakentaminen Yleiskaavallinen

Lisätiedot

Arvokiinteistö vuodesta 1927

Arvokiinteistö vuodesta 1927 Arvokiinteistö vuodesta 1927 Historia Arkkitehti Carl Armfelt suunnitteli kiinteistön alun perin asuinkäyttöön vuonna 1890, minkä jälkeen vuonna 1927 arkkitehti Ole Gripenberg piirsi talon toimistotaloksi.

Lisätiedot

Jokelan puutarhakaupungin ideasuunnitelma Arkkitehtitoimisto A-KONSULTIT Oy

Jokelan puutarhakaupungin ideasuunnitelma Arkkitehtitoimisto A-KONSULTIT Oy ASUINRAKENNUS JOKELASSA periaatekaavioita Tiivis katutila 2-kerroksinen rakennusmassa erottaa katutilan piha-alueesta. Lähimpänä kävelytietä on 1-kerroksinen työhuoneiden rivistö, joka rytmittää pitkää

Lisätiedot

Muuntautuvat työtilat. Vapautta työntekoon. Lönkka 11

Muuntautuvat työtilat. Vapautta työntekoon. Lönkka 11 Muuntautuvat työtilat. Vapautta työntekoon. Lönkka 11 Vaivattomasti perille. E12 VANTAA 45 E75 Sijainti Keskeinen sijainti Helsingin keskustassa Kampissa, muutaman korttelin päässä Mannerheimintiestä.

Lisätiedot

MEIDÄN KESKUSTA kyselyn tulokset

MEIDÄN KESKUSTA kyselyn tulokset MEIDÄN KESKUSTA kyselyn tulokset Vastaajien ikä- ja asuinpaikka Jyväskylän ulkopuolella % 6 % Asutko? 21 % Jyväskylän ydinkeskustassa 276 vastaajaa Ikäsi 42 % yli 66-vuotias 8 % 31 % 56-65-vuotias 12 %

Lisätiedot

HYY Kiinteistöjen toiminta

HYY Kiinteistöjen toiminta 1 HYY Kiinteistöjen toiminta HYY Kiinteistöjen yritystoiminta on pitkäjänteistä kiinteistöihin ja osakehuoneistoihin sijoittamista sekä niiden kehittämistä ja ylläpitoa. HYY Kiinteistöillä on vakaa asema

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Lönnrotinkatu 11. Helsinki

Lönnrotinkatu 11. Helsinki Lönnrotinkatu 11 Helsinki Lönnrotinkatu 11, sijainti E12 VANTAA 45 E75 Keskeinen sijainti Helsingin keskustassa Kampissa, muutaman korttelin päässä Mannerheimintiestä. 600 metrin säteellä sijaitsevat mm.

Lisätiedot

1. LAUKAA BUSINESS - uusi business-keskittymä - toimitilat, myös asuminen mahdollista

1. LAUKAA BUSINESS - uusi business-keskittymä - toimitilat, myös asuminen mahdollista 1. LUK BUSINESS - uusi business-keskittymä - toimitilat, myös asuminen mahdollista 2. HLLINTOKORTTELI - virastopalvelut - kaupungintalo - toimitiloja ja asumista 3. KESKUSPUISTO - yhteiskäyttöinen Laukaa-talo

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RATAPIHAN UUDISKÄYTTÖ. Diplomityö Teknillisen Korkeakoulun Arkkitehtiosastolle / Antti Mentula

JYVÄSKYLÄN RATAPIHAN UUDISKÄYTTÖ. Diplomityö Teknillisen Korkeakoulun Arkkitehtiosastolle / Antti Mentula JYVÄSKYLÄN RATAPIHAN UUDISKÄYTTÖ Diplomityö Teknillisen Korkeakoulun Arkkitehtiosastolle / Antti Mentula JYVÄSKYLÄN RATAPIHAN UUDISKÄYTTÖ Diplomityö Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosastolle Tekijä:

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

Perinteet ja nykyaika kohtaavat

Perinteet ja nykyaika kohtaavat Perinteet ja nykyaika kohtaavat on yli 30 menestyvän kotimaisen ja kansainvälisen yrityksen toimipaikka. Asiakkaidemme toimitilatarpeet on ratkaistu erikokoisissa muuntojoustavissa tiloissa, joiden koot

Lisätiedot

Vauhtia tuotantoon Ruskon teollisuusalueelta

Vauhtia tuotantoon Ruskon teollisuusalueelta Vauhtia tuotantoon Ruskon teollisuusalueelta Toimiva tuotanto-, varasto- ja toimistotila/teollisuustila osoitteessa Konetie 33, Oulu. E8 5,8 KM VALTATIE 20 2 MIN LENTOASEMA 16 KM OULUN KESKUSTA 8,5 KM

Lisätiedot

Avaintekijät menestykseen

Avaintekijät menestykseen Avaintekijät menestykseen Elimäenkatu 17 19 on vuonna 1999 rakennettu moderni toimistokiinteistö, joka sijaitsee Vallilassa, aivan Helsingin keskustan tuntumassa. Muuttovalmiit tilat sopivat avo/huonetoimistoiksi

Lisätiedot

Kiinteistökehityshankkeista uutta vetovoimaa Kiinteistöhankkeet ja keskustan elinvoimaisuus

Kiinteistökehityshankkeista uutta vetovoimaa Kiinteistöhankkeet ja keskustan elinvoimaisuus Kiinteistökehityshankkeista uutta vetovoimaa Kiinteistöhankkeet ja keskustan elinvoimaisuus Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo, Hämeenlinna SISÄLLYSLUETTELO 1. Hämeenlinna 3-7 2. Mitkä asiat tukevat/

Lisätiedot

ASUNTO OY HELSINGIN KIPPARI. Suolakivenkatu 11, 00810 Helsinki MODERNIA MERELLISTÄ KAUPUNKIASUMISTA.

ASUNTO OY HELSINGIN KIPPARI. Suolakivenkatu 11, 00810 Helsinki MODERNIA MERELLISTÄ KAUPUNKIASUMISTA. ASUNTO OY HELSINGIN KIPPARI Suolakivenkatu 11, 00810 Helsinki 081112 MODERNIA MERELLISTÄ KAUPUNKIASUMISTA. MERI EDESSÄSI Eastend on merellinen pientaloalue, joka sijaitsee aivan Herttoniemenrannan kärjessä,

Lisätiedot

Parviainen Arkkitehdit Oy HIOMO

Parviainen Arkkitehdit Oy HIOMO Parviainen Arkkitehdit Oy HIOMO HIOMO s 3-4 PERUSTIEDOT s 5-10 MUUNNELTAVAT TILAT s 11-12 VIIHTYISÄ TYÖYMPÄRISTÖ s 13 LISÄTIEDOT 2 Yrityksesi uusi toimitila löytyy Pitäjänmäestä! Hiomon toimitilakokonaisuus

Lisätiedot

KAJAANIN KAMPUS HALLINTORAKENNUS SEMINAARINKATU 2

KAJAANIN KAMPUS HALLINTORAKENNUS SEMINAARINKATU 2 KAJAANIN KAMPUS HALLINTORAKENNUS SEMINAARINKATU 2 2 Yrittäjän Kajaani Kajaani on kehittyvä yrityskaupunki sekä vireä kulttuuri- ja urheilukaupunki. Se on valittu suurista kaupungeista ja maakuntakeskuksista

Lisätiedot

C&J 1203 VUORES "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA, 2. VAIHE KORTTELI 7632 VUORES "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA KORTTELI 7632

C&J 1203 VUORES KATOS TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA, 2. VAIHE KORTTELI 7632 VUORES KATOS TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA KORTTELI 7632 C&J 03 Vuoreskeskus itä, asemakaava nro 86 tontinkäyttösuunnitelma ts-86-3 kortteli 763 VUORES VUORES "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA,. VAIHE KORTTELI 763 "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA KORTTELI 763 CEDERQVIST

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

www.gigahertsi.fi UUSI Avataan KAUPPA- KESKUS HELSINKIIN

www.gigahertsi.fi UUSI Avataan KAUPPA- KESKUS HELSINKIIN www.gigahertsi.fi Avataan UUSI 2015 KAUPPA- KESKUS HELSINKIIN Avataan 2015 GIGAHERTSI TUO KAUPPAA HERTTONIEMEEN 20 000 m² uutta liiketilaa sinne, missä pääkaupunki kasvaa. Helsinki kasvaa, ja Herttoniemi

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA LOHJELMA TULOSKORTTI

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA LOHJELMA TULOSKORTTI Hanke: Karjaan matkakeskus ja Tammisaaren liikennekeskus Tausta ja tavoitteet Raaseporissa suunnitellaan Karjaalle matkakeskusta ja Tammisaareen liikennekeskusta, jotka sijoittuisivat nykyisten juna-asemien

Lisätiedot

ESPOON SUURIN TOIMISTORAKENNUS

ESPOON SUURIN TOIMISTORAKENNUS 1 Kiinteistö M² ESPOON SUURIN TOIMISTORAKENNUS PK²:n suuri rakennusala on onnistuneesti sijoitettu julkisivultaan ja massoittelultaan puutarhakaupungin mittakaavaan. Maanpäälliset kuusi kerrosta on jaettu

Lisätiedot

AMOS ANDERSON LASIPALATSI

AMOS ANDERSON LASIPALATSI AMOS ANDERSON LASIPALATSI AMOS ANDERSON LASIPALATSI HANKE Ajatus Amos Andersonin taidemuseon muutosta uusiin tiloihin syntyi keväällä 2013. Ensimmäisissä hahmotelmissa museon tilaohjelmaa sovitettiin Lasipalatsiin

Lisätiedot

Arvokiinteistö vuodesta 1927

Arvokiinteistö vuodesta 1927 Arvokiinteistö vuodesta 1927 Historia Arkkitehti Carl Armfelt suunnitteli kiinteistön alun perin asuinkäyttöön vuonna 1890, minkä jälkeen vuonna 1927 arkkitehti Ole Gripenberg piirsi talon toimistotaloksi.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.05.2015 Sivu 1 / 1 3224/10.02.03/2013 83 Otaniemen keskuksen jatkosuunnitelman tavoitteet Valmistelijat / lisätiedot: Ossi Keränen, puh. 050 347 5632 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

BULEVARDI 21, HELSINKI

BULEVARDI 21, HELSINKI WWW.BULEVARDI21.FI Sekä rosoinen että kodinomainen JA RIPAUS INDUSTRIAL TWISTIÄ BLVRD21 on oiva esimerkki urbaanista arkkitehtuurista. Se on sopivan rouhea ilman liikaa kiillotettua pintaa. Se saa olon

Lisätiedot