Ponnahduslautana Pasila

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ponnahduslautana Pasila"

Transkriptio

1

2 VAIHE 3 YKSILÖTYÖ

3 Ponnahduslautana Pasila JAAKKO PELTONEN Tabula rasa-skenaario tarjoaa mahdollisuuden aloittaa alusta luoda yliopiston, joka on räätälöity nykyan haasteisiin. Yliopisto määrittää hyvin vahvasti ympäristönsä sen alueellista vaikutusta voidaan hyväksikäyttää kaupunkirakenteen eheyttämisessä. Korkeakoulua sen ympäristöä voidaan käyttää työkaluna rakentaa käsikädessä kestävää kaupunkia koulua, jotka limittyvät saumattomasti. Suunnitelmassa innovaatioyliopiston siemenä käytetään Desing Factorya, joka sijoitetaan keskeiselle paikalle kolmeen yliopistoon nähden Pasilaan. Samalla tavoitteena on juuri Keski-Pasilan rikkonaisen pitkään sekavana pysyneen kaupunkirakenteen eheyttäminen uuden keskuksen luominen pitkällä tähtäimellä. 1 2

4 tabula rasa tabula rasa Veturitallit ratapihalta kuvattuna 2 Keski-Pasilan nykytila 1 3 Veturitallit Siintikaavio: ratapihalta Pasila kuvattuna suhteessa kolmeen yliopistoon Keski-Pasilan Veturitallit ylikulkusillalta nykytila kuvattuna 3 Siintikaavio: Pasila suhteessa kolmeen yliopistoon 4 4 Veturitallit ylikulkusillalta kuvattuna Desing Factoryn alkutaival on tarkoitus aloittaa käyttämällä VR:n veturitalle yliopistojen Desing Factoryn alkutaival on tarkoitus aloittaa välisten projektien työskentelypisteenä. käyttämällä VR:n veturitalle yliopistojen välisten projektien työskentelypisteenä. Veturitallit Veturitallit tarjoavat helposti muunneltavia tilo, kerroskorkeuden ollessa paikoin yli 6 tarjoavat helposti muunneltavia tilo, kerroskorkeuden ollessa paikoin yli 6 metriä. 60:n metriä. 60:n neliömetrin tilat mahdollistavat suurtenkin ryhmien yhtäaikaisen työskentelyn neliömetrin tilat mahdollistavat suurtenkin ryhmien yhtäaikaisen työskentelyn veturitalleilla. veturitalleilla. 3

5 tabula rasa

6 5 1 Veturitallit, Desing Factoryn aloitustiloina 2 Pilvenpiirtäjät nousevat veturitallien viereen Design Factory levittäytyy niiden pohkerroksiin 3 Keski-Pasilan yrityskulttuuri kasvaa useat yritykset rakentavat konttoreittaan sinne 4 Päärautatieaseman siirtyessä Pasilaan, kaupunkirakenne voi levittäytyä radan päälle Keski-Pasilan suurimpana kaupunkisuunnittelun haasteena ovat Pasilalle ominaiset tasovaihtelut.ratapihan ylikulkusillan tasoero on korkeimmalta kohdalta 15 metriä. Suunnitelmassa laskeudutaan vähitellen kansitaso pitkin aseman edestä kohti veturitalle. Kansitasoilla niiden alapuolella siitsee liiketilo. Ylikulkusilta yhdistää tason länsipuolen tornien yhteyteen. 5 Havainnekuva Keski-Pasilasta ennen rautatieaseman siirtymistä

7 tabula rasa 1 TARVE PLAYGROUND DF AULA TARJONTA 2 3 PLAYGROUND PLAYGROUND DF DF DF Veturitallien Design Factory pyrkii keskeisen siintinsa lisäksi olemaan avoin kaikille. Katettu sisäpiha toimii näyttelytilana, jonka kiinnostavuutta pyrkii lisäämään sen yhteyteen sijoitettu kahvila/ravintola pyrkii lisäämään. Tornitalojen maantason kerroksiin on jätetty tilavaraukset Desing Factoryn yritystoiminnan mahdollista yhteistyötä varten. Tarkoituksena on, että yhteisillä leikkikentillä aloitettu yhteistyö laajentaa Desing Factoryn pysyväksi osaksi ympäröivää kaupunkirakennetta. 1 Design Factoryn poikkileikkaus toiminnallisuus 2 Design Factoryn alue etelästä PLAYGROUND PLAYGROUND DF DF PLAYGROUND ADMIN CAFE CAFE PLAYGROUND AULA NÄYTTELYTILA DF DF 3 Design Factoryn toimintakaavio 4 Havainnekuva Desing Factorysta pilvenpiirtäjien keskellä

8 4

9 tabula rasa tabula rasa M 11 3 M 3 Asunnotaukeavat aukeavat suoraan suoraan Keskuspuiston 11Asunnot kevykevyenliikenteen halkovat aluetta enliikenteen väylätväylät halkovat koko koko aluetta RautatientoRautatientorila Pasilaan. rila Pasilaan. M 22 Matomainen Matomainen kaupunkirakenne kaupunkirakenneväistää väistää TöölönlahTöölönlahden merimaisemaa luo miellyttävän den merimaisemaa luo miellyttävän läpikulku aukeläpikulku aukeaman. aman. 3.5kmmatomainen matomainen kaupunki kaupunki Pasilasta Pasilasta keskustaan keskustaan 333.5km 22 6 M M

10 tabula rasa tabularasa rasa tabula 1 1 1, 2 Metropysäkit siitseva liikenteen solmukohdissa, 1, 2 Metropysäkit siitseva liikenteen solmukohdissa, 4 jossa Metropysäkit liikenteen solmukohdissa, metro-,siitseva raitiovaunu autoliikenne kohtaavat jossa metro-, raitiovaunu autoliikenne kohtaavat jossa metro-, raitiovaunu- autoliikenne kohtaavat Kaikki lankulkuliikenne kulkee suuren katetun tilan Kaikki lankulkuliikenne kulkee suuren katetun tilan Kaikki lankulkuliikenne kulkee suuren katetun tilan näytkautta, jonka aulatila toimii Innovaatio-yliopiston kautta, jonka aulatila toimii Innovaatio-yliopiston näytkautta, jonka aulatila toimii Innovaatio-yliopiston telytilana telytilana näyttelytilana 24 2 Jos loppuu nykyiselle rautatieasejos raideliikenne loppuu Josraideliikenne raideliikenne loppuu nykyisellenykyiselle rautatieasemalle keskustaan, vapautuu kiskojen paikalta rautatieasemalle keskustaan, vapautuu malle keskustaan, vapautuu kiskojen paikalta maa-alue, joka riittää nykyisten ylikiskojen paikalta maa-alue, joka riittää kaikkien ylimaa-alue, joka riittää kaikkien kaikkien nykyisten opistotoimintojen sijoittamiseen Töölönlahden nykyisten yliopistotoimintojen sijoittamiseen opistotoimintojen sijoittamiseen Töölönlahden Töölönlahden alueelle. Radan leveys alueelle. leveys metrin alueelle.radan Radan leveys vaihtelee vaihtelee metrin vaihtelee metrin välillä se siitsee välillä keskellä Keskuspuistoa välillä40-50 sese siitsee siitsee keskellä Keskuspuistoa keskellä tarjoten loistavatasutarjoten loistavat asutarjotenkeskuspuistoa, loistavat virkistysmahdollisuudet virkistysmahdollisuudet virkistysmahdollisuudet asukaskäyttöön. kaskäyttöön.suunnitelmassa Suunnitelmassa 3.5km osuudelle kaskäyttöön. 3.5km osuudelle Suunnitelmassa 3,5 kmon osuudelle RautatientoriRautatientori-Pasila on rakennettu matomainen Rautatientori-Pasila rakennettu matomainen Pasila on rakennettu matomainen kaupunki, kaupunki, johonon onsijoitettu sijoitettu yliopistojen kaupunki, johon yliopistojen yriyrijohon on rakennuksia, sijoitettu yliopistojen yritysten tysten sekäasunto. asunto. Maanpinnan tysten rakennuksia, sekä Maanpinnan rakennuksia, sekä asunto. Maanpinnan allaononmetroverkosto metroverkosto yhteensä viidelläalla pysäalla yhteensä viidellä pysäon killä. metroverkosto yhteensä viidellä pysäkillä. Alueen sisäiset kävelymatkat ovat enimkillä. Alueen sisäiset kävelymatkat ovat enimalueen sisäiset kävelymatkat ovat enimmillään millään4m. 4m.Kevyenliikenteen Kevyenliikenteen väylät väylät kulkevat millään kulkevat 4m. Kevyenliikenteen kulkevat yhtenäisenä koko väylät päästä päähän, kauyhtenäisenä koko koko päästä päähän, kauyhtenäisenä päästä päähän, punkirakenteen sisä- ulkopuolella. punkirakenteen sisä ulkopuolella. kaupunkirakenteen sisä- ulkopuolella. Julkinen liikenne on keskitetty solmukohtiin Julkinenliikenne liikenne keskitetty solmukohtiin Julkinen on on keskitetty solmukohtiin yhlankulku ohtaan yliopistojen yritysten lankulku ohtaan yliopistojen yritysten yhlankulku ohtaan yliopistojen yritystenläpi. teiskäytössä olevien katettujen sisäpihojen teiskäytössä olevien katettujen sisäpihojen läpi. yhteiskäytössä olevien katettujen sisäpihojen Aulat toimivat näyttelytiloina veturitallin Design läpi. Aulat toimivat näyttelytiloina veturitallin Aulat toimivat näyttelytiloina veturitallin Design Factoryn sisäpihan tapaan. Näin ohikulkit voidesign sisäpihan tapaan. Näin ohikulkit voifactoryn sisäpihan tapaan. Näin ohikulkit vat Factoryn ikäänkuin käydä näyteikkunaostoksilla ylivoivat ikäänkuin käydä näyteikkunaostoksilla vat ikäänkuin käydä näyteikkunaostoksilla yliopiston tiloissa. Yleinen tietous kiinnostus yliopiston tiloissa. Yleinen tietous kiinnostus opiston tiloissa. Yleinen tietous opiskelit kiinnostus yliopistoa kohtaan lisääntyy. Uudet yliopistoa kohtaan lisääntyy. Uudet opiskelit yliopistoa kohtaan lisääntyy. Uudet opiskelit voivat etukäteen tutustua yliopiston toimintaan voivat etukäteen tutustua yliopiston toimintaan voivat yliopiston toimintaan sekä etukäteen eri aloihin, tutustua mikä helpottaa heidän päätössekä eri aloihin, mikä helpottaa heidän tääneri opiskelupaikkaa valitessaan. sekä aloihin, mikä helpottaa heidän päätöspäätöstään opiskelupaikkaa valitessaan. tään opiskelupaikkaa valitessaan. 7 7

11 Kehä III PETJA HYTTINEN

12 tabula rasa Vantaan seutu innovaatioyliopiston uutena siinti paikkana on ihanteellinen. Alue elää juuri nyt suurten muutosten aikaa tilaa on vielä uusillekkin pelaajille. Oikein kehitettynä huolellisesti suunniteltuna Aviapoliksen alue ympäröivine palveluineen muine mahdollisuuksineen tarjoaa oivan kehitysalustan juuri sellaiseen tarpeeseen mitä toimiva kampus tarvitsee. Innovaatioyliopiston ehdotuksen leposiksi on valikoitunut alue joka rautuu länsi-itä suunnassa Tuusulanväylän Pyhtäänkorventien välille pohjois-etelä suunnassa Ilmakehän Tikkurilan tien välille. Kolmen korkeakoulun siirtyminen Vantaalle on mahdollista toteuttaa pitkällä aikavälillä maltillisella rakentamisella mainiosti lähtökohdat huomioon ottaen. Jo olemassa olevaa rakennuskantaa voidaan alkuvaiheessa hyödyntää Design Factoryn muidenkin factoryiden alkuunsaattamisessa aikaisemmin esitellyn Petri Dish mallin mukaisesti. Kun ensimmäinen innovaationyliopiston hallinnollinen toiminnallinen pesäke on juurtunut paikoilleen alkaa alue laajenemaan ehdotuksen mukaisesti korkeakoulujen yhteenliittymän muiden järjestelyjen sallimissa allisissa taloudellisissa puitteissa. Oikeilla suhteilla kontakteilla höystettynä Aviapoliksen alueesta kehkeytyisi varmasti Suomen suurin paras keskittynyt hauduttamo innovaatiolle sekä paikka suomalaisen opiskelun terävimmälle kärjelle. Alueen imago kansainvälisenä vihreänä kampuksena höystettynä arktisella eksotiikalla sekä monikulttuurisilla lahkkailla opettajilla professoreilla takaisi kirkkaamman paikan maailman kartalla kuin mikään mihin olemme aikaisemmin tottuneet.

13 tabula rasa rasas-l s-l Tabula Tabula rasa S-L edustus edustus edustus opiskelu opiskelu opiskelu varasto varasto varasto toimisto toimisto toimisto terassi terassi terassi ravintola Design Factory Design Factory näyttely Design Factory ravintola ravintola näyttely näyttely Yksi pienen mittakaavan periaatteista joka liittyy läheisesti projektin ensimmäisiin vaiheisiin on paikalla siitsevan rakennuskannan valstaminen opetus- työskentelytarpeisiin. Suuret hallit terminaalit tarjoavat oivat Yksi pienen mittakaavan periaatteista joka Yksi pienen mittakaavan periaatteista joka liittyy liittyy puitteet mm. tilaa tarvitseville workshoppeille läheisesti projektin ensimmäisiin vaiheisiin läheisesti projektin ensimmäisiin vaiheisiin julkisille näyttelyille. Todellinen tabula rasa on paikalla rakennuskannan on paikalla siitsevan rakennuskannan tilanne factoryitäsiitsevan atellen. valstaminen valstaminen opetusopetus- työskentelytarpeisiin. työskentelytarpeisiin. Suuret hallit tarjoavat oivat Suuret hallit kehitykseen terminaalit terminaalit tarjoavat oivat Toinen vaikuttava pyrkimys puitteet mm. tilaa tarvitseville workshoppeille puitteet mm. tilaa tarvitseville workshoppeille liittyy toimintojen aktiviteettien julkisille Todellinen tabula rasa julkisille näyttelyille. näyttelyille. Todellinen tabula rasa ylläpitämiseen vuorokauden ympäri. Tarkoitus tilanne factoryitä atellen. tilanne factoryitä atellen. ei ole luoda minkäänlaista kaupallista Toinen kehitykseen pyrkimys Toinen kauppakeskus kehitykseen vaikuttava vaikuttava pyrkimys kilpailia Jumbolle tai liittyy toimintojen aktiviteettien liittyy toimintojen aktiviteettien Tikkurilan kaupoille vaan pikemminkin ylläpitämiseen vuorokauden Tarkoitus ylläpitämiseen vuorokauden ympäri. ympäri. Tarkoitus ihmisen mittakaavainen lämminhenkinen ei ole luoda minkäänlaista kaupallista ei ole luoda minkäänlaista kaupallista sydän palvelemaan niin kampusta, kilpailia kauppakeskus tai kilpailia kauppakeskus Jumbolle tai ympäröiviä työpaikko kuin Jumbolle myös lähistön Tikkurilan kaupoille vaan pikemminkin Tikkurilan kaupoille vaan pikemminkin asutuskeskuksia. Keskus torilla voisi siita ihmisen lämminhenkinen ihmisen mittakaavainen lämminhenkinen esimerkiksimittakaavainen koko päivän auki olevia ravintoloita, sydän palvelemaan niin kampusta, sydän palvelemaan niin kampusta, luentosaleissa toimivia elokuva teattereita ympäröiviä työpaikko myös ympäröiviä työpaikko kuin kuinvetäminä myös lähistön lähistön muita myös opiskelijoidenkin toimivia asutuskeskuksia. Keskus asutuskeskuksia. Keskus torilla torilla voisi voisi siita siita palveluita. esimerkiksi esimerkiksi koko koko päivän päivän auki auki olevia olevia ravintoloita, ravintoloita, luentosaleissa elokuva teattereita luentosaleissa toimivia elokuva teattereita Jo varhaisessatoimivia vaiheessa elinkaarta muita opiskelijoidenkin vetäminä toimivia muita myös opiskelijoidenkin vetäminänurkassa toimivia tulisi myös aloittaa luoteis palveluita. palveluita. siitsevan urheilukeskuksen rakentaminen Jo varhaisessa Jo varhaisessa vaiheessa elinkaarta sekä ympäristönvaiheessa muokkaus kohti elinkaarta lopullisia tulisi aloittaa luoteis tulisi aloittaa luoteis nurkassa puistovyöhykesuunnitelmia. Näillä nurkassa ulkoiluun siitsevan urheilukeskuksen rakentaminen siitsevan urheilukeskuksen rakentaminen liittyvillä ratkaisuilla kohennettaisiin sekä ympäristön muokkaus kohti lopullisia sekä ympäristön muokkaus kohti lopullisia kokonais kuvaa toimivuutta huomattavasti puistovyöhykesuunnitelmia. puistovyöhykesuunnitelmia. Näillä ulkoiluun ulkoiluun ympäröivän yhteisön silmissä.näillä liittyvillä liittyvillä ratkaisuilla ratkaisuilla kohennettaisiin kohennettaisiin kokonais kuvaa huomattavasti kokonais kuvaa mittakaavassa toimivuutta toimivuutta huomattavasti Suuremmassa imagoa ympäröivän yhteisön silmissä. ympäröivän yhteisön silmissä. luovat periaatteet liittyvät suuriin puistoalueisiin Suuremmassa mittakaavassa Suuremmassa mittakaavassa imagoa vähäiseen automäärään. Autojen vientiimagoa kannen luovat periaatteet liittyvät suuriin puistoalueisiin luovat periaatteet liittyvät suuriin puistoalueisiin alle vapaan liikkumisen mahdollistaminen vähäiseen automäärään. Autojen kannen vähäiseen automäärään. Autojen vienti vienti kannen vihreillä vyöhykkeillä luo positiivista kontrastia alle vapaan liikkumisen mahdollistaminen alle vapaan liikkumisen mahdollistaminen ympäröiville hypermarketeille liiankin vihreillä luo vihreillä vyöhykkeillä luo positiivista positiivista kontrastia kontrastia hektisillevyöhykkeillä toimistorykelmille. ympäröiville hypermarketeille liiankin ympäröiville hypermarketeille liiankin hektisille hektisille toimistorykelmille. toimistorykelmille

14 1 Malli siitä kuinka Design Factory valtaa sille osoitetun rakennuksen. 2 Karttalla näkyy olemassa olevat rakennukset punaisella on merkitty kaksi rakennusta joista innovaatioyliopisto lähtee kasvamaan DF:n muodossa. 3 Toinen vaihe (5-15v), uudet rakennukset punaisella. Urheilukeskus, DF:n laajennus, opiskelutilo sekä lisäksi halki kulkeva raitionvaunu yhteys. 4 Kolmas vaihe (15-30v), uudet rakennukset punaisella. Päärakennus lisää opiskelutilo. Puistojen aukioiden lopullinen muoto alkaa hahmottumaan. 1 Päärakennus 2 Design Factory 3 Kirsto 4 Urheilupuisto 5 Opiskelu- tutkimustilo 6 Keskuspuisto 7 Opiskelutilo opiskeluasunto 8 Yhteistyökumppaneita 9 China Center 10 Aero-logistiikkakeskus 11 Asuinalue tabula rasa s-l 5 Neljäs vaihe (40+v), alue valmistuu laajenee uusille alueille yli Tuusulanväylän. Tiloissa mm. opiskeli-asunto sekä innovaatioyliopiston yhteistyökumppaneiden toimitilo. 6 Valmis alue

15 tabula rasa xl Yksi tärkeimmistä asioista toimivuutta atellen on suurten ihmismäärien liikkuvuus, varsinkin ottaen huomioon opiskelijoiden joukkoliikenteen tarve. Sen takia onkin aivan välttämätöntä että Vantaa saa rakennettua ajoissa niin Kehäradan kuin Aviapoliksen Tikkurilan uuden aseman yhdistävän raitiovaunureitin. Myös halki kulkeva bussiliikenne tuo asiaan helpotusta. Ja vaikka innovaatioyliopisto siitseekin kehä kolmosen ulkopuolella matka-aika sinne helsingistä olisi karkeasti ottaen sama kuin matka-aika nykyisin Otaniemestä Arabianrantaan. Innovaatioyliopiston kenties näkyvin omaleimaisuutta antava piirre olisi sen mahtavien puistovyöhykkeiden lisäksi sen ns. viides julkisivu. Alue on suunniteltu rakennettavaksi mahdollisimman uusien vaativien energianormien mukaiseksi. Tällöin tulisi harkita mm. rakennusten viilentämistä istutusten avulla esim. aurinkopaneelien käyttöä sähkönkulutuksen pienentämiseksi. Useat toiminnoista sijoittuisivatkin rakennuksiin joiden katoista julkisivuista huomattava määrä olisi kasvillisuuden verhoamaa. Kulkuyhteydet Yliopistoalueella: Raitiovaunuliikenne Lin-auto liikenne Suurimmat kulkuyhteydet Suurimmat kevyen liikenteen reitit Aviapoliksen juna-asema Matka-aiko innovaatioyliopistolta maailmalle: Helsinki 40 min Oulu 1h Rovaniemi 2h Tukholma 1h Moskova 2h Lontoo 2,5h Peking 8h New York 9h

16 Lentokenttä tabula rasa xl Tuusula Jumbo Helsinki Tikkurila

17 Foundation for a City VILLE YLÖNEN Tämän yliopistomallin tavoitteena on maksimoida uusien tilojen organisaation joustavuus sekä taata parhaat mahdolliset liikenneyhteydet nyt tulevaisuudessa. Kampuksen keskeiset toiminnot siitsevat rautatieaseman välittömästä läheisyydestä hankituissa tiloissa. Keskeinen siinti mahdollistaa tehokkaat yhteydet metropoli sisällä raideliikenne tarjoaa tulevaisuudessa kestävän sekä kilpailukykyisen vaihtoehdon kansainvälistenkin yhteyksien ylläpitämiseksi. Uutta yliopistoa ei perusteta omaksi keinotekoiseksi saarekkeekseen, vaan se ikään kuin soluttautuu osaksi kaupunkirakennetta kasvattamalla läsnäoloaan vähitellen hankituilla pienillä tilayksiköillä. Näin vältytään suurilta kertainvestoinneilta voidaan panostaa tilojen sista opetuksen organisaation kehitykseen. Lisäksi tilat voivat nyt nopeasti reagoida yliopiston tarpeisiin. Yliopistosta muodostuu alati kasvava maamerkki aivan kaupungin sydämeen. Factoryt toimivat eräänlaisina kaupunkirakenteeseen kiinnittyvinä kasvualustoina: aluksi ne toimivat jo olemassa olevissa liiketiloissa, joista ne sitten laajentuvat tarpeen tullen uusilla rakenteilla. Luonteeltaan yliopiston tilat voidaan siis kaa kahteen kategoriaan: Olemassa olevasta kaupunkirakenteesta pyritään hyödyntämään tilo, jotka nykyisin tulkitaan eräällälailla alempiarvoisiksi tai kaupunkikuvan kannalta turhiksi. Nämä vanhat rakennukset toimivat spontaanisti muunneltavina raakatiloina. Nykyaikaista tekniikkaa vaativat erikoistilat taas sijoittuvat uusiin rakennuskappaleisiin. Tällaisella uuden vanhan tilan yhdistelmällä saavutetaan kampukselle suurin mahdollinen tilallinen joustavuus. Factory -toiminnan pohlta nykyisten kolmen koulun laitokset löytävät yhteistyömahdollisuutensa muodostavat an kuluessa yliopistoon uusia yksiköitä. Yliopiston uusien rakenteiden avulla kaupunkitilasta voidaan hyödyntää uusia ulottuvuuksia: nykyisen kaupunkirakenteen päälle kohoavassa struktuurissa on yliopiston tilojen lisäksi tutkimusta kampuksen kasvua rahoittavien organisaatioiden toimitilo. Kaupunkilaiset, opiskelit, opettat yritykset kohtaavat toisensa uudenlaisessa urbaanissa ympäristössä.

18 1 Näkymä Rautatientorilta tabula rasa 2 Koti- ulkomaan liikenneyhteydet nyt tulevaisuudessa 2

19 1 2 yliopisto yritykset, palvelut & asuminen 1 Yleisnäkymä kampusalueesta metroasema 2 Spontaani kasvu sekoittuminen kaupunkirakenteessa

20 tabula rasa 1 liikemiehet asukkaat 3 julkiset tilat -kahvilat, ravintolat & kirstopalvelut hissit opiskelit tutkit kohtauspiste yliopiston tilat -laboratoriot & workshopit kaupunkilaiset turistit 2 vuokratila factory rooftop 1 Factoryt toimivat kaupunkitilassa kohtauspaikkoina 2 Yliopiston kasvun kolme vaihetta 3 Factoryiden toiminnot Factoryt toimivat liikenteen solmukohtina rooftop -kaupunkirakenteen katutason välillä. Ne myös ilmentävät yliopiston läsnäoloa kaupunkikuvassa sekä keräävät ihmiset yhteen julkisten tilojensa avulla.

21 tabula rasa Yliopisto toimii työkaluna aseman ympäristön kehittämisessä houkuttelevammaksi urbaaniksi tilaksi. 1 Vasemalla näkymä Rautatientorilta 2 Oikealla näkymä Helsingin kattojen yli Tärkeäksi maamerkiksi muodostuva julkisivunomainen vertikaalinen kaupunkirakenne yhdistää kävelykeskustan yliopiston tilat toisiinsa houkuttelevalla tavalla. Tämä uusi tulokas kiehtoo houkuttaa kaupunkilaisia tutustumaan uudenlaiseen kaupunkiympäristöönsä.

22 tabula rasa

23 Hietalahti 1 JAAKKO PARKKONEN Helsingin Kauppakorkeakoulun, Taideteollisen Korkeakoulun Teknillisen Korkeakoulun yhdistäminen Aalto-korkeakouluksi avaa opiskelijoille mahdollisuuden entistä monipuolisempaan luovempaan opiskeluun. Alojen välistä hedelmällistä kanssakäymistä muutenkin kuin vain tiettyjen yhteisprojektien merkeissä edesauttaa koulujen yhdistäminen paitsi hallinnollisesti, myös siintinsa puolesta. Tiedekuntien laitosten sekoittaminen kampusalueella luo jokaiseen paikkaan ainutlaatuisen rikkaan opiskelikoostumuksen. Tällaisen kampus ihanteellinen siinti on lähellä kaupungin keskustaa, jolloin alue pysyy vilkkaana myös arkipäivien sekä lukukausien ulkopuolella. 2 3

24 4 1 Kaaviossa harmaalla Helsingin urbaani alue, punaisella viivalla tärkeimmät autoliikenneväylät, vihreällä viivalla rautatiet, oranssilla katkoviivalla metrolin sekä vaaleansinisellä katkoviivalla laivaväylät. Punaiset ympyrät osoittavat TKK:n HKKK:n TaiK:n nykyiset siinnit, siniset ympyrät Helsingin yliopiston kampusalueet vihreä ympyrä ehdotetun Hietalahden kampuksen siinnin 5 2 Laivayhteys Euroopan suuriin rannikkokaupunkeihin 3 Näkymä yliopistosillan sisäkäytävältä 4 Ympyrä näyttää viiden minuutin kävelymatkan sisään jäävän Yliopiston rakennukset Lähi yritykset Uudet asuinrakennukset, joissa myös työtilo Lähi kahvilat, ravintolat baarit Lähi kivilkaliikkeet Puistot Liikuntapuisto 5 Liikennekaavio Metrolin, asema Helsingin rautatieasema Raitiovaunulin Helppokulkuinen pyörätie

25 tabula rasa Hietalahden siinti Helsingin keskustan kainalossa historia Polyteknillisen koulun alkukotina ovat mainioita lähtökohtia uuden yliopiston siintia arvioidessa. Vanha koulurakennus Hietalahden torin laidalla voi sisältää näyttelytilo, joissa on esillä aiheita koulujen historiasta opiskelijoiden tuoreimpiin opinnäytetöihin. Opiskelijoiden ryhmätyötiloina voivat toimia myös lähiseudun rakennusten kiviloista vuokrattavat tilat, joiden näyteikkunoiden kautta yliopisto lkautuu sisälle kaupunkiin. Kokonaisuutta atellen Hietalahden ympärille sopii valtavien telakkarakennusten seuraaksi suurimittakaavainen rakentaminen, joka mahdollistaa kaikkien yliopiston tilojen kokoamisen samaan paikkaan. Ensimmäisenä paikalle saapuvat TaiK Design Factory, jotka sijoitetaan uutta käyttötarkoitusta varten kunnostettuihin vanhoihin telakan rakennuksiin. Design Factory voi siita osittain useissa kelluvissa rakennuksissa, joiden paikko määrää voidaan vaihdella tarpeen mukaan. Näin saavutetaan DF:n luonteeseen kuuluva jouston tarve, osaltaan se toteutuu myös suurten hallien sisälle jäävinä ohjelmoimattomina tiloina. Myöhemmässä vaiheessa vähitellen alueelle siirtyvät myös TKK HKKK, jolloin Helsingin Yliopisto saa vastineen kaupungin länsilaidalle. Aalto-korkeakoulun Helsingin Yliopiston tiivistä yhteistyötä kuvaa myös Otaniemestä vapautuvien tilojen käyttö yliopistojen yhteisinä tutkimustiloina, joille on eduksi olla rauhallisessa ympäristössä sivussa kaupungin häiriötekijöistä. 1 1 Kampus eri osien rakennusvaiheet: Vihreällä säilytettävät rakennukset, tummansinisellä uuteen käyttöön kunnostettavat rakennukset ( ), vaaleansinisellä ensimmäinen rakennusvaihe (2020 alkaen), violetilla toinen vaihe (2030 alkaen) vaaleanpunaisella kolmas vaihe (2050) 2 Esimerkkejä yliopistosiltojen sisäisestä rakenteesta, vasemmalta oikealle ensimmäinen, toinen viides kerros 3 Leikkaus Hietalahden kampusalueesta

26 tabula rasa HALLINTO HALLINTO TUTKIMUS INFO LUENTO- SALI LUENTO- SALI KIRJASTO KIRJASTO RYHMÄ- TYÖ KAHVILA+ RUOKAILU KAHVILA+ RUOKAILU KAHVILA LUENTO- SALI NÄYTTELYTILAT STUDIO TUTKIMUS TYÖ- HUONEITA RYHMÄ- TYÖ 2 2

27 tabula rasa 1 2 Hietalahden Kampusalueella on edellytykset myös kohentaa olemassaolevaa kaupunkiympäristöä. Siltamaiset rakennukset, joihin sisältyy kevyen liikenteen väylät, yhdistävät Hernesaaren Jätkäsaaren kiinteämmäksi osaksi kaupunkia nykyisen eristyneisyyden asemesta. Alueen liikenneyhteydet ovat jo valmiiksi hyvät, tulevaisuudessa esimerkiksi raitiovaunuliikennettä on helppo laajentaa. Ratakuilun ollessa pitkälti jo nykyisin tarpeeton se voidaan muuttaa pyörätieksi, joka tarjoaa kevyesti kuljettavan häiriöttömän yhteyden ydinkeskustaan aina keskuspuistoon asti. Näin uusi yliopistokeskittymä on hyvin tavoitettavissa energiatehokkailla liikkumismuodoilla laalta alueelta. Meren läheisyys tarjoaa mahdollisuuden kehittää kaupungin sisällä olevasta kampusalueesta maailmanlaajuisestikin houkuttelevan. Sen lisäksi, että yliopisto voi siita huikeiden merimaisemien äärellä, se voi fyysisestikin siita merellä joko kelluvien rakennusten, puistotasojen tai peräti oman laivaston avuin. Opintomatkat ovat tulevaisuudessa ekologisesti kestävällä pohlla varmimmin juuri aurinkoenergian tai purjeiden avulla liikkuvalla laivalla, matka-an ollessa hyödynnettävissä opiskeluun. Näin osa yliopistosta lähtee maailmalle, sen sian että maailmaa yritettäisiin tuoda sen luokse. Laivaa pienemmät veneet omassa satamassa luovat rauhallisen yhteyden lähisaaristoon sen luontoon.

28 Sinebrychoffin puisto 6 2 Hietalahti 3 Hietalahden tori vanha Polyteknillinen koulu 4 Katunäkymä kivilkojen työtiloista Punavuoresta 5 Ratakuilun pyörätie Eiranrannassa 6 Huippuyliopiston itäinen sisäänkäynti 7 Sinisellä teknillisten aineiden tilat, turkoosilla kaupallisten violetilla taiteellisten

Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus Dixi, liiketilat

Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus Dixi, liiketilat energianero Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus Dixi, liiketilat TOIMITILOJA JÄRJELLÄ JA TUNTEELLA Tikkurila lyhyesti Tikkurila on Vantaan hallinnollinen keskus, jossa palvelut ovat lähellä. Keskustassa

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin. Ohjeet on tehty viimeisten tietojen mukaan,

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Etusivu Sijainti Toimitilat Ota Yhteyttä VALIMO 1

Etusivu Sijainti Toimitilat Ota Yhteyttä VALIMO 1 Pitäjänmäen paraatipaikalla sijaitseva Valimotie 1 tarjoaa muuntojoustavaa ja tehokasta toimistotilaa. Tilat kunnostetaan käyttäjien toiveiden mukaan viihtyisiksi ja tehokkaiksi. Seitsemänkerroksisen rakennuksen

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2 Viher-Nikkilä 00 A-36.115 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa SELOSTUS Suunnittelemamme alueen valintaan vaikuttivat monet tekijät. Päädyimme alueeseen, joka sijaitsee lähellä Nikkilän keskustaa ja

Lisätiedot

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ!

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Katunäkymä Näkymä asunnosta Järvinäkymä Kuva: Kaisa Paavilainen LINJA-AUTOASEMAN ALUE ENGELINRANTA 2016 HÄMEENLINNA FINLAND 27.05.2016 ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Hämeenlinnan

Lisätiedot

tilat ja muuntelumahdollisuudet

tilat ja muuntelumahdollisuudet Miestentie 1 tilat ja muuntelumahdollisuudet Vuonna 1986 rakennetussa talossa on yhteensä n. 6 500 neliötä vuokrattavaa tilaa. Rakennuksessa on 3 henkilöhissiä ja tavarahissi. Autopaikkoja on yhteensä

Lisätiedot

Panorama Tower Espoo - Leppävaara

Panorama Tower Espoo - Leppävaara Panorama Tower Espoo - Leppävaara Loistavia liiketiloja Espoossa Panorama Towerin näyttävät sekä korkeatasoiset toimisto- ja liiketilat palvelevat yrityksesi liiketoimintaa alle 20 minuutin päässä Helsingistä

Lisätiedot

Kuvit teellinen visiokuva alueesta.

Kuvit teellinen visiokuva alueesta. UUSI KAUPUNGINOSA SK A TU KA U A EN U K IV IS N.K LL RE A O U TE ST Kuvit teellinen visiokuva alueesta. 2 TU TU 3 FREDRIKSBERG HERÄÄ HENKIIN. HELSINGISSÄ KALLION KUPEESSA, SIINÄ SATA- MAN JA RAUTATIEN

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012 Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi 2.5.2012 Keskustastrategian rakennemallivaihtoehdot 3 kpl maankäytön

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 20.5.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY kartta.hel.fi Fonecta Johdanto Rastilan keskuksesta valmistellaan viitesuunnitelmaa asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

KUVA: CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT. Pohjois-Pasilan tilaa vaativan kaupan keskus 25.3.2014 Paju Asikainen/Realprojekti Oy

KUVA: CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT. Pohjois-Pasilan tilaa vaativan kaupan keskus 25.3.2014 Paju Asikainen/Realprojekti Oy KUVA: CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT Pohjois-Pasilan tilaa vaativan kaupan keskus 25.3.2014 Paju Asikainen/Realprojekti Oy Suunnitelma lyhyesti Hartela suunnittelee Pohjois-Pasilaan, Ilmalan juna-aseman

Lisätiedot

Eteläesplanadi 8. Helsinki ydinkeskusta

Eteläesplanadi 8. Helsinki ydinkeskusta Eteläesplanadi 8 Helsinki ydinkeskusta Vuoden 2016 lopussa vapautuva arvokiinteistö Helsingin ydinkeskustassa. Uuden käyttäjän tarpeen mukaan muunneltavia toimistotiloja 50 300 henkilön organisaatiolle.

Lisätiedot

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI 19.5.2016 KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI Monipuolinen kokonaisuus Lähtökohtana koko hankealueella moderni hybridirakentaminen, jossa asumisen osuus noin 1/3 Liikenteen

Lisätiedot

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakso Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa Sijoita kasvavaan Sipooseen! www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakson etuja ovat sijainti, luonto ja palvelut Sipoon Jokilaakso 2 Nikkilän keskustan

Lisätiedot

Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN.

Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN. Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN. Kauppakeskus Melba LISÄTIETOJA 02071 56199 Tuomas Sundell Kiinteistökehityspäällikkö tuomas.sundell@lemminkainen.com elävöittää Lohjan kaupunkikuvaa

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ RYHMÄTÖISTÄ

TIIVISTELMÄ RYHMÄTÖISTÄ SALON KAUPUNKI KESKUSTASEMINAARI 2.12.2010 Salon lukio RYHMÄT 1. Keskusta nuorison ja lasten toimintaympäristönä 2. Terveellisyys, turvallisuus ja esteettömyys sekä keskusta seniorin toimintaympäristönä

Lisätiedot

LOKINRINNE 1, ESPOO KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TUULISUUSLAUSUNTO

LOKINRINNE 1, ESPOO KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TUULISUUSLAUSUNTO Vastaanottaja Espoon asunnot Oy Asiakirjatyyppi Lausunto Päivämäärä 12.06.2016 LOKINRINNE 1, ESPOO KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TUULISUUSLAUSUNTO LOKINRINNE 1, ESPOO KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TUULISUUSLAUSUNTO Päivämäärä

Lisätiedot

RATAPIHAKORTTELIT. Keski-Pasila Ratapihakorttelit. OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa

RATAPIHAKORTTELIT. Keski-Pasila Ratapihakorttelit. OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa Keski-Pasila Ratapihakorttelit RATAPIHAKORTTELIT OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa 30.5.2012 Asukastilaisuus Laiturilla 3.9.2013 Suunnitteluperiaatteet Kslk lokakuu 2013 Keski-Pasilan

Lisätiedot

K o y E l i m ä e n k a t u 1 5

K o y E l i m ä e n k a t u 1 5 KOy Helsingin Elimäenkatu 15 Kiinteistö Rakennus on valmistunut vuonna 1974 ja peruskorjattu 1990-luvun lopulla. Kiinteistön tilat soveltuvat sekä toimisto- että pienteolliseen käyttöön. Tilat ovat viimeksi

Lisätiedot

VUORIKATU 20. Kaisaniemen klassikko

VUORIKATU 20. Kaisaniemen klassikko SUOJAISAT TILAT SOPIVASSA PAIKASSA Monien yritysten sekä yliopiston ja poliisihallinnon tiloina toiminut Vuorikatu 20:n kiinteistö lukeutuu Helsingin keskustan klassikko-osoitteisiin. Kaisaniemessä Vuorikadun

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Vp/

Kaupunkisuunnittelulautakunta Vp/ Kaupunkisuunlautakunta 1 (5) 3 Helsingin korkean rakentamisen periaatteet (a-asia) HEL 2011-007110 T 10 03 08 Päätösehdotus Kaupunkisuunlautakunta päättänee merkitä tiedoksi raportin Korkea rakentaminen

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

BULEVARDI 21, HELSINKI

BULEVARDI 21, HELSINKI WWW.BULEVARDI21.FI Sekä rosoinen että kodinomainen JA RIPAUS INDUSTRIAL TWISTIÄ BLVRD21 on oiva esimerkki urbaanista arkkitehtuurista. Se on sopivan rouhea ilman liikaa kiillotettua pintaa. Se saa olon

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

CCC CO-CREATION CENTER LINNANMAAN KAMPUS, OULU

CCC CO-CREATION CENTER LINNANMAAN KAMPUS, OULU CO-CREATION CENTER LINNANMAAN KAMPUS, OULU 8.8.2014 Toimistoalueen käytävä (arkkitehdin näkemys) CO-CREATION CENTER Co-Creation Center sijaitsee noin viisi kilometriä Oulun keskustan pohjoispuolella Linnanmaalla,

Lisätiedot

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800.

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800. RUUTUA RAITAA Kaupunkikuva Korttelisuunnitelma noudattaa kaavarungon periaatteita. Kortteli muodostaa yhtenäisen ja omaleimaisen kokonaisuuden, joka kuitenkin korkeuksiltaan, suunniltaan ja mittakaavaltaan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RATAPIHAN UUDISKÄYTTÖ. Diplomityö Teknillisen Korkeakoulun Arkkitehtiosastolle / Antti Mentula

JYVÄSKYLÄN RATAPIHAN UUDISKÄYTTÖ. Diplomityö Teknillisen Korkeakoulun Arkkitehtiosastolle / Antti Mentula JYVÄSKYLÄN RATAPIHAN UUDISKÄYTTÖ Diplomityö Teknillisen Korkeakoulun Arkkitehtiosastolle / Antti Mentula JYVÄSKYLÄN RATAPIHAN UUDISKÄYTTÖ Diplomityö Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosastolle Tekijä:

Lisätiedot

KEILARANTA 4. Keilaranta 4, Espoo

KEILARANTA 4. Keilaranta 4, Espoo KEILARANTA 4 Keilaranta 4, Espoo TOIMIVUUTTA, VALOA JA MERELLISTÄ MAISEMAA Keilaranta 4 tarjoaa toimitilat keskeisellä ja halutulla paikalla Espoon Keilaniemessä. Suunnittelutiimi räätälöi toimitilat täysin

Lisätiedot

Aviapolis kaavarunko. Mari Siivola Yleiskaavapäällikkö / Vantaa Rakennusfoorumi

Aviapolis kaavarunko. Mari Siivola Yleiskaavapäällikkö / Vantaa Rakennusfoorumi Aviapolis kaavarunko Mari Siivola Yleiskaavapäällikkö / Vantaa Rakennusfoorumi 4.10.2016 Vantaata on rakennettu ( aluevaraus)yleiskaavoilla Hki maalaiskunnan YK-ehdotus 1968: aluerakentaminen Yleiskaavallinen

Lisätiedot

Future Office by NCC

Future Office by NCC Future Office by NCC Future Office by NCC Tulevaisuuden toimitiloja ei enää mitata neliömetreissä vaan siinä, miten ne tekevät visioista totta, edistävät hyvinvointia ja auttavat kilpailussa parhaista

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.05.2015 Sivu 1 / 1 3224/10.02.03/2013 83 Otaniemen keskuksen jatkosuunnitelman tavoitteet Valmistelijat / lisätiedot: Ossi Keränen, puh. 050 347 5632 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Sisällys: CITY 130... 4 CITY 140... 6 CITY 164... 8 CITY 180... 10

Sisällys: CITY 130... 4 CITY 140... 6 CITY 164... 8 CITY 180... 10 MALLISTO CITY 2 HB Kivitalojen kivitalomallisto on syntynyt tarpeista kehittää kivitalokonsepti, joka vastaa suomalaisen perheen tarpeita hyvin suunnitellusta, energia- ja kustannustehokkaasta sekä sopivan

Lisätiedot

MEIDÄN KESKUSTA kyselyn tulokset

MEIDÄN KESKUSTA kyselyn tulokset MEIDÄN KESKUSTA kyselyn tulokset Vastaajien ikä- ja asuinpaikka Jyväskylän ulkopuolella % 6 % Asutko? 21 % Jyväskylän ydinkeskustassa 276 vastaajaa Ikäsi 42 % yli 66-vuotias 8 % 31 % 56-65-vuotias 12 %

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari 28.1.2016 Leppävaara Vision keskeisin alue Keran juna-asema Keran alue kuvattuna kohti Leppävaaraa,

Lisätiedot

Kuva: Mika Perkiömäki

Kuva: Mika Perkiömäki Tule opiskelemaan kanssamme venäjää Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmaan! http://www.uta.fi/ltl/ven/index.html Kuva: Mika Perkiömäki Venäjän kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari 01 ostari on osa sujuvaa arkea riittävä, nopea ja helppo. 02 sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä. 03 vahva ja vakiintunut kauppapaikka

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 1 (18) Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 2 (18) Yleistä Sijainti 10589 / 1 Arielinkatu 16, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 1316m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA sivu 1/10 KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA HAKEMUKSEN PERUSTELUT Rakennusalueen rajan ylitys Suunnitteluratkaisussa ylitetään osoitetun VIII-kerroksisen rakennusalueen raja Myrskynkadun

Lisätiedot

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä Myyrmäen yritystilaisuus 17.11.2016 Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan nykytila Myyrmäessä Myyrmäen keskusta toimii kaupallisena keskuksena Länsi-

Lisätiedot

KARAKALLION KESKUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KARAKALLION KESKUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOS KARAKALLION KESKUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavan vaiheet tähän mennessä Asemakaavan muutoshakemus 23.10.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kaavan lähtökohdat ja tavoitteet 10.6.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

ORVOKKI AS OY ITIKANMÄEN ITIKANMÄKI - VIIHTYISÄ UUDENLAINEN ASUMISALUE. peabasunnot.fi ENNAKKOMARKKINOINTIESITE 25.09.2015

ORVOKKI AS OY ITIKANMÄEN ITIKANMÄKI - VIIHTYISÄ UUDENLAINEN ASUMISALUE. peabasunnot.fi ENNAKKOMARKKINOINTIESITE 25.09.2015 AS OY ITIKANMÄEN ORVOKKI Nyykoolinkatu 17, 60100 Seinäjoki 250915 ITIKANMÄKI - VIIHTYISÄ UUDENLAINEN ASUMISALUE KUVA RAKENNUSTEN ULKOMUODON JA VÄRITYKSEN OSALTA EI VASTAA LOULLISTA TOTEUTUSTA ENNAKKOMARKKINOINTIESITE

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

Keskusta Rovaniemen kaupunkiyhteisön kehyksenä

Keskusta Rovaniemen kaupunkiyhteisön kehyksenä Keskusta Rovaniemen kaupunkiyhteisön kehyksenä Rovaniemen keskustan kehittäminen 20.1.2011 VTT Pasi Mäenpää vastuullinen tutkija Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos Suomalainen kaupunki avara

Lisätiedot

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo 1. Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Ramsinniemi, Vuosaari Helsinki Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo, maisema-arkkitehtuurin

Lisätiedot

KAJAANIN KAMPUS PUUTYÖRAKENNUS SEMINAARINKATU 2

KAJAANIN KAMPUS PUUTYÖRAKENNUS SEMINAARINKATU 2 KAJAANIN KAMPUS PUUTYÖRAKENNUS SEMINAARINKATU 2 2 Yrittäjän Kajaani Kajaani on kehittyvä yrityskaupunki sekä vireä kulttuuri- ja urheilukaupunki. Se on valittu suurista kaupungeista ja maakuntakeskuksista

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

SENAATTI MYY: MAAKAARENKUJA 2, HELSINKI RAKENNUSPAIKKA HELSINGIN VIIKISSÄ

SENAATTI MYY: MAAKAARENKUJA 2, HELSINKI RAKENNUSPAIKKA HELSINGIN VIIKISSÄ SENAATTI MYY: MAAKAARENKUJA 2, HELSINKI RAKENNUSPAIKKA HELSINGIN VIIKISSÄ Sisällysluettelo Senaatti-kiinteistöt, Maakaarenkuja 2 SISÄLLYSLUETTELO LENTOKENTTÄ VANTAA 1. Johdanto 2. Kohteen yleistiedot 3.

Lisätiedot

Fabianinkatu 9, Helsinki TÄÄLLÄ LIIKETOIMINTASI KUKOISTAA

Fabianinkatu 9, Helsinki TÄÄLLÄ LIIKETOIMINTASI KUKOISTAA Fabianinkatu 9, Helsinki TÄÄLLÄ LIIKETOIMINTASI KUKOISTAA 2 FABIANINKATU 9, HELSINKI TOIMISTOTILAT KAARTINKAUPUNGISSA Mikä on sinulle ensisijaisen tärkeää, kun etsit yrityksellesi toimistotiloja? Haaveiletko

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

Kohdekaupunkien kaavio

Kohdekaupunkien kaavio Kohdekaupunkien kaavio Oheinen kuva on kohdekaupunkien, Jyväskylän, Kuopion, Lahden ja Oulun mittasuhteisiin sovitettu peruskaavio. Se osoittaa kaupunkijärjestelmien alueiden laajuuksia, ulottuvuuksia

Lisätiedot

SIELLÄ, MISSÄ ISOT KALAT UIVAT

SIELLÄ, MISSÄ ISOT KALAT UIVAT SIELLÄ, MISSÄ ISOT KALAT UIVAT Kalasataman ja Teurastamon alueen solmukohdassa Trooli vetää puoleensa ympärillä soljuvaa asiakasvirtaa ja luo yrityksellesi edustavat puitteet. Trooli liittyy kiinteästi

Lisätiedot

Asemanseudun arvoalue=punainen rasteri. Punaiset renkaat viittaavat alueen kiinteistöinventoihin.

Asemanseudun arvoalue=punainen rasteri. Punaiset renkaat viittaavat alueen kiinteistöinventoihin. ARVOALUE: ASEMAN SEUTU Asemanseudun arvoalue=punainen rasteri. Punaiset renkaat viittaavat alueen kiinteistöinventoihin. Kuvaus Arvoalueeksi on rajattu aseman seudulta alue, johon kuuluu Vammalan rautatieaseman

Lisätiedot

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI HAVAINNEKUVA HIETASAARENKADULTA ÖSTERBOTTENSHUS HAITARI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut tiivistää kaupunkirakennetta ja luoda suojaisia pihoja asuinkortteleille. Uudet rakennukset on sovitettu mittakaavaltaan,

Lisätiedot

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti 79 NCC TONTINVARAUSANOMUS 1 (3) 20.2.2007 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto (kirjaamo) Katariinankatu 1 00 1 70 TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI Kiinnostus

Lisätiedot

Studio Puisto Arkkitehdit Oy. 5.4.2016 Karhunkaatajan työpajavisio. Studio Puisto

Studio Puisto Arkkitehdit Oy. 5.4.2016 Karhunkaatajan työpajavisio. Studio Puisto Studio Puisto Arkkitehdit Oy 5.4.2016 Karhunkaatajan työpajavisio Studio Puisto Tausta: Osana Laiturin Ratikka- näyttelyä päätettiin järjestää Karhunkaatajan alueeseen liittyvästä Viilarintiestä työpaja.

Lisätiedot

Asuinalue (ruskea tausta) Kalatori Viljatori

Asuinalue (ruskea tausta) Kalatori Viljatori Carcassonne Die Stadt Pelin osat: 70 muuria 2 lyhyttä muuria (käytetään portin vieressä silloin kun tavallinen muuri olisi liian pitkä) 12 tornia 1 portti 32 asukasta - 4 eri väriä 2 kangaspussia kaupunkilaattojen

Lisätiedot

KORKEAVUORENKATU 21 Roomy oy Viitesuunnitelma

KORKEAVUORENKATU 21 Roomy oy Viitesuunnitelma KORKEAVUORENKATU 21 Roomy oy Viitesuunnitelma 11.3.2015 ASEMAKAAVAN MUKAINEN RAKENNUSOIKEUS - Katurakennukselle 5920 - Pihasiivelle 1450 - kellari pihasiiven alla 225 - kellari pihakannen alla 330 - ullakko

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 1.06 Asumista palveleva yhteiskäyttöinen

Lisätiedot

Raitiotiehankkeen eteneminen

Raitiotiehankkeen eteneminen 23.2.2016 Raitiotiehankkeen eteneminen Raitiotien suunnittelu alkaa 16.6. Kaupunginvaltuusto hyväksyi raitiotien yleissuunnitelman ja päätti raitiotien suunnittelun jatkamisesta 15.6. Valtuusto päätti

Lisätiedot

OAMK. Kiviharjun kampus. 27.5.2015 Versio 1.0 Työpohja: Kiviharju_opasteet 0.3.ai. Haaransuonkuja 2, 90240 OULU www.mainoskeskus.

OAMK. Kiviharjun kampus. 27.5.2015 Versio 1.0 Työpohja: Kiviharju_opasteet 0.3.ai. Haaransuonkuja 2, 90240 OULU www.mainoskeskus. OAMK Kiviharjun kamus 27.5.205 Versio.0 Työohja: Kiviharju_oasteet 0.3.ai Puh. (08) 85 3600 2 Ulkooasteet Puh. (08) 85 3600 3 Kiviharjun kamus Ulkooasteet Ovioasteet Oastemalli: Tarraoaste 400 x 400 Ulkoovien

Lisätiedot

RIIHITONTTU Business Campus

RIIHITONTTU Business Campus RIIHITONTTU Business Campus Vehreä Urbaani Työympäristö Niittykummun Tulevaisuuden Keskustan Sykkeessä RIIHITONTTU Business Campus 1) Hyvä sijainti, helposti saavutettavissa 2) Runsaasti autopaikkoja 3)

Lisätiedot

Valo-talo Todellinen urheilun keskittymä Saaranen, Reunanen

Valo-talo Todellinen urheilun keskittymä Saaranen, Reunanen Valo-talo Todellinen urheilun keskittymä 16.6.2016 Saaranen, Reunanen Sponda lyhyesti Sponda on pääkaupunkiseudun ja Tampereen toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö Liikevaihto 230,5

Lisätiedot

Fiksu Kalasatama. Tutustu Fiksuun Kalasatamaan

Fiksu Kalasatama. Tutustu Fiksuun Kalasatamaan Fiksu Kalasatama Helsingin Kalasatamasta rakentuu fiksu kaupunginosa. Sitä kehitetään joustavasti ja kokeilujen kautta, yhdessä asukkaiden, yritysten, kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa. Tutustu Fiksuun

Lisätiedot

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy. Malagankatu 3, Helsinki. KOy Helsingin Jallukka

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy. Malagankatu 3, Helsinki. KOy Helsingin Jallukka Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy Malagankatu 3, Helsinki KOy Helsingin Jallukka Urbaania asumista meren äärellä Jätkäsaaren tunnelma muodostuu kivijalkaliikkeistä, pyöräily- ja kävelyreiteistä

Lisätiedot

Vantaan keskustojen kehittäminen

Vantaan keskustojen kehittäminen Vantaan keskustojen kehittäminen Asukastilaisuus Myyrmäen yritystilaisuus 2.11.2016 Kilterin 17.11.2016 koulu Anne Olkkola Lea Varpanen, kehittämispäällikkö Kansainvälinen Vantaa, maailma lähellä 6.8.2015

Lisätiedot

Alajärven Kullanmutkan ja koulukeskuksen alueen kehittämisehdotus. Senni Sorri 21.9.2012

Alajärven Kullanmutkan ja koulukeskuksen alueen kehittämisehdotus. Senni Sorri 21.9.2012 Alajärven Kullanmutkan ja koulukeskuksen alueen kehittämisehdotus Senni Sorri 21.9.2012 Senni Sorri 21.9.2012 / Tampereen teknillinen yliopisto / Arkkitehtuurin laitos Moderni puukaupunki -hankkeen diplomityöprojekti

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet VE1: 22 x V126 x HH137 VE2: 39 x V126 x HH137 VE3: 36 x V126 x HH137 Yhteismallinnukset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 1 1861/10.03.02/2013 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 22 22.4.2013 Kaupunginhallitus 151 6.5.2013 80 Matinkylän palvelutori, hankesuunnitelman hyväksyminen Valmistelijat

Lisätiedot

Triangeli. P Aluesuunnitelma 1:1500. Karjasillan koulun ja lähialueen ideakilpailu. e = 1, kem joista kem Karjasillan koulun alueella

Triangeli. P Aluesuunnitelma 1:1500. Karjasillan koulun ja lähialueen ideakilpailu. e = 1, kem joista kem Karjasillan koulun alueella 0m 50m P Aluesuunnitelma 1:1500 e = 1,09 117000 kem joista 55800 kem Karjasillan koulun alueella 1217 maanalaista parkkipaikkaa 220 maanpäällistä parkkipaikkaa 1 Perspektiivikuva keskusaukiolle Rakeisuuskaavio

Lisätiedot

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Nimimerkki: RASTERI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut säilyttää vanhat arvokkaat rakennukset, palauttaa niiden sisä- ja ulkotilat alkuperäiseen asuunsa modernein

Lisätiedot

Aromikujan alue sijaitsee Vuosaaren keskustassa.

Aromikujan alue sijaitsee Vuosaaren keskustassa. Aromikujan alue sijaitsee Vuosaaren keskustassa. Sijainti Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi. Aluetta reunustaa pohjoisessa Vuotie ja metroraide. Yleiskaava 2002 Valmisteilla

Lisätiedot

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA OPTIMAALINEN SIJAINTI PÄÄKAUPUNKI- ALUEELLA Tampereen Kehä lll

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

Tehtävä 4: Kartta RYHMÄ 1

Tehtävä 4: Kartta RYHMÄ 1 RYHMÄ 1 Tänne uutta asumista Tänne uutta asumista Säilytettävä luonnonmetsä Monitoimipuisto Säilytettävä ympärivuotinen kenttä Ostari uusitaan (nykyinen on ruma, levoton, pelottava) Korotetaan 3-kerroksisia

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI KAUPUNKIKUVASELVITYS RAAHEN KAUPUNKI RAAHEN KESKEISTEN TAAJAMA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUKESKUS OY 0147-C3938

RAAHEN KAUPUNKI KAUPUNKIKUVASELVITYS RAAHEN KAUPUNKI RAAHEN KESKEISTEN TAAJAMA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUKESKUS OY 0147-C3938 1 RAAHEN KAUPUNKI RAAHEN KAUPUNKI RAAHEN KESKEISTEN TAAJAMA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVA KAUPUNKIKUVASELVITYS 24.11.2004 SUUNNITTELUKESKUS OY 0147-C3938 Raahen keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava 2 KAUPUNKIKUVASELVITYS

Lisätiedot

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa SIJAINTI 50 km SUUNNITTELUALUE ENERGIAMALLIT: KONSEPTIT Yhdyskunnan energiatehokkuuteen vaikuttaa usea eri tekijä. Mikään yksittäinen tekijä ei

Lisätiedot

Kilpailuehdotus Kohtaaminen

Kilpailuehdotus Kohtaaminen Kilpailuehdotus Kohtaaminen Alueen toimintakonseptin kuvaus Kohtaaminen -yhteenliittymän tavoitteena on päästä toteuttamaan Tesoman alueelle sen asuntotarjontaa monipuolistava laadukas ja toteutuskelpoinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Antti Mäkinen, puh. 050 593 1339 etunimi.sukunimi@espoo.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Antti Mäkinen, puh. 050 593 1339 etunimi.sukunimi@espoo. Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 1 5048/10.02.03/2013 Kaupunginhallitus 126 28.4.2014 64 Valtuustoaloite Aalto Village-hankkeen edistämiseksi Valmistelijat / lisätiedot: Antti Mäkinen, puh. 050 593 1339 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA Loppukiri: Aktiiviset Seniorit Ry /Sato Birger Kaipiaisenkatu 1, 00550 Helsinki Kerrosala 3732 kem² Bruttoala 5181 brm² Huoneistoala

Lisätiedot

NÄKYMÄ RAUTATIEASEMALTA PÄIN JÄRVENPÄÄN PERHELÄN ALUEEN KEHITTÄMISEN KUMPPANUUSHAKU

NÄKYMÄ RAUTATIEASEMALTA PÄIN JÄRVENPÄÄN PERHELÄN ALUEEN KEHITTÄMISEN KUMPPANUUSHAKU ÄKYMÄ RAAASEMALA PÄI JÄRVEPÄÄ PERHELÄ ALEE KEHIÄMISE KMPPASHAK ÄKYMÄ KÄVELYKADLLE JÄRVEPÄÄ PERHELÄ ALEE KEHIÄMISE KMPPASHAK A SIB EL IK SE K Asemapiirros 1:1000 M A XXV IL A Paikoitustalo II X 7 100 XII

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean - säätiö. Yritysten stadi 10.5.2016 Helsinki Tiina Kähö, Sitra

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean - säätiö. Yritysten stadi 10.5.2016 Helsinki Tiina Kähö, Sitra Pääkaupunkiseudun Smart & Clean - säätiö Yritysten stadi 10.5.2016 Helsinki Tiina Kähö, Sitra Tavoite: Pääkaupunkiseudusta kansainvälisesti tunnettu referenssialue ja testialusta Smart & Clean ratkaisuille

Lisätiedot

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Rantaväylän tulevaisuus puntarissa Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Valtakunnan päätieverkkoon kuuluva valtatie 4 kulkee Vaajakoskelta Tikkakoskelle. Jyväskylässä

Lisätiedot

VAASAN KESKUSTAN ELINVOIMALASKENNAN TULOKSET. Martti Wilhelms TietoJärjestelmäPalvelu Salokorpi Oy

VAASAN KESKUSTAN ELINVOIMALASKENNAN TULOKSET. Martti Wilhelms TietoJärjestelmäPalvelu Salokorpi Oy VAASAN KESKUSTAN ELINVOIMALASKENNAN TULOKSET Martti Wilhelms 30.12.2016 TietoJärjestelmäPalvelu Salokorpi Oy ALLin menetelmä elinvoiman mittaamiseen ja seurantaan ALLin elinvoimalaskenta on kaupallinen

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 1 (8) KH 25.3.2013 KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU 2 (8) STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT / MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki

Lisätiedot