Spond a o yj Vuo Siker tomu S 2008 Vuosikertomus Sponda oyj pl 940, Helsinki puhelin Faksi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Spond a o yj Vuo Siker tomu S 2008 Vuosikertomus Sponda oyj pl 940, 00101 Helsinki puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda."

Transkriptio

1 Vuosikertomus

2 Sisällys Vuosaaren sataman PortGate-logistiikka-alue Helsingissä sponda oyj:n vuosikertomus 6 Sponda lyhyesti 8 Taloudellinen katsaus 1 Toimitusjohtajan katsaus 14 Strategia 16 Liiketoimintakatsaus 2 Toimintaympäristö 24 Toimisto- ja liiketilakiinteistöt 28 Logistiikkakiinteistöt 3 Kiinteistökehitys 34 Kiinteistörahastot 36 Venäjä ja Baltia 4 yritysvastuun visio ja tavoitteet 42 Sidosryhmät 43 Taloudellinen vastuu 44 Sosiaalinen vastuu 48 Ympäristövastuu 52 Riskit ja riskienhallinta 54 rahoitus ja rahoitusriskienhallinta 58 Corporate Governance 62 Hallitus 63 Johtoryhmä 67 Tilinpäätös 135 Tietoja osakkeenomistajille

3 Sponda on kiinteistösijoitusyhtiö, joka omistaa, vuokraa ja kehittää toimisto-, liikeja logistiikkakiinteistöjä Suomen ja Venäjän suurimmissa kaupungeissa.

4 case 1 kenzo, 188 m² liiketilaa, Mannerheimintie 2, Helsinki

5 Kenzo Muodin ehdoilla Ranskalaisen muotitalo Kenzon liikkeessä luksus näkyy tuotteiden lisäksi sisustuksessa. Pienetkin yksityiskohdat on mietitty huolella. Tuloksena on avara tila, jossa valkoiset, kipsikuvioin koristellut seinät ja musta puulattia luovat modernin, itämaisen ilmeen. Marraskuussa avattu Kenzon liike on ketjun ensimmäinen Suomessa, ja ensimmäinen Kenzon lifestyle-liike koko maailmassa. Naisten ja miesten vaatemallistojen ja asusteiden lisäksi valikoimassa on myös sisustustuotteita. Perustamispäätös tehtiin keväällä ja sopiva tila löytyi yllättävän helposti. Kenzon liikkeet sijaitsevat kaikissa kaupungeissa parhailla paikoilla, joten liiketilan erinomainen sijainti Manner heimintien alussa oli tärkeä valintakriteeri. Liikkeen koolla oli myös merkitystä, kertoo toimitusjohtaja Taneli Heikkinen. Kenzolla on tarkka konsepti, jonka mukaan kaikki liikkeet suunnitellaan. Helsingin liikkeen sisustuksen loivat Kenzon italia laiset sisustusarkkitehdit yhteistyössä yrityksen taiteellisen johtajan Antonio Marrasin kanssa. Heikkisen johdolla tilan täydellinen remontti valmistui ennätysajassa. Sponda osallistui kiinteistön julkisivun ehostukseen. sponda oyj vuosikertomus 5

6 Sponda lyhyesti Sponda on toimitilojen vuokraukseen sekä kiinteistöjen kehittämiseen ja omistamiseen erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Kehittämällä toimitiloista viihtyisiä ja yksilöllisiä toimintaympäristöjä Sponda luo edellytykset asiakkaidensa menestykselle. Spondan toimisto-, liiketila- ja logistiikkakiinteistöt sijaitsevat Suomen ja Venäjän suurimmissa kaupungeissa. Kotimaan kiinteistöt sijaitsevat pääosin pääkaupunkiseudulla sekä Oulussa, Tampereella ja Turussa. Venäjällä Sponda omistaa kiinteistöjä Pietarissa ja Moskovassa. Yhtiön sijoituskiinteistöjen vuokrattava pinta-ala on noin 1,5 miljoonaa neliömetriä koostuen 152 toimisto- ja liiketilakiinteistöstä ja 57 logistiikkakiinteistöstä. Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli noin 2,9 miljardia euroa. Pitkäjänteisenä ja vakaana kiinteistösijoittajana Sponda tarjoaa asiakkailleen luotettavaa ja pitkäaikaista kumppanuutta. Laajasta kiinteistökannasta löytyy ratkaisu niin isojen kuin pienten yritysten toimitilatarpeisiin. Vaihtoehtona on myös uudet, täsmälleen asiakkaan tarpeiden mukaisiksi räätälöidyt tilat jossain Spondan uudiskohteessa. Innovatiivisilla, asiakaslähtöisillä ratkaisuilla Sponda luo aktiivisesti alan parhaita käytäntöjä ja toimii vastuullisesti ympäristön ja kaupunkikuvan kehittäjänä. Kotimaan alueellisia toimipisteitä täydentää valtakunnallinen asiakaspalvelukeskus. Lisäksi Spondalla on toimistot Pietarissa ja Moskovassa. Liiketoimintayksiköt Sponda on organisoitu alkaen neljään liiketoimintayksikköön: Sijoituskiinteistöt, Kiinteistökehitys, Kiinteistörahastot ja Venäjä. Sponda tehosti toimintaansa vuoden 29 alussa voimaanastuneella organisaatiouudistuksella. Yhdistämällä toimisto-

7 ja liiketilakiinteistöihin sekä logistiikkakiinteistöihin keskittyneet yksiköt yhdeksi liiketoimintayksiköksi Sponda pyrkii tehostamaan yhtiön toimintojen ohjattavuutta ja parantamaan kustannustehokkuutta. Uuden liiketoimintayksikön nimi on Sijoituskiinteistöt. Samassa yhteydessä yhtiön strategiamuutoksesta johtuen Spondan Venäjän toimintoihin keskittyneen Venäjä ja Baltia -nimisen liiketoimintayksikön nimi muutettiin, ja yksikön uusi nimi vuoden 29 alusta lähtien on Venäjä. Sijoituskiinteistöt-liiketoimintayksikkö keskittyy Spondan kotimaan toimisto-, liiketila- ja logistiikkakiinteistöjen vuokraamiseen sekä kiinteistöjen hankintaan ja myyntiin. Kiinteistöt sijaitsevat Suomen suurimmissa kaupungeissa. Kiinteistökehitys-liiketoimintayksikkö keskittyy uusien kiinteistöhankkeiden markkinointiin ja toteuttamiseen asiakastarpeiden pohjalta. Toiminnan kohteina ovat ensisijaisesti Spondan rakentamattomat maaalueet ja uudistettavat rakennukset. Kiinteistörahastot-liiketoimintayksikkö omistaa ja hallinnoi kiinteistörahastojen kautta osuuksia liiketila-, toimisto- ja logistiikkakiinteistöissä. Spondan hallinnoimat kiinteistörahastot harjoittavat toimintaa Suomen keskisuurissa kaupungeissa. Venäjä-liiketoimintayksikkö harjoittaa liiketoimintaa Venäjällä vuokraamalla, hallinnoimalla ja kehittämällä toimitiloja siellä toimivien yritysten ja yhteisöjen käyttöön. Spondan kiinteistöt sijaitsevat Venäjällä Moskovassa ja Pietarissa. Kenzon liiketilat Helsingissä sponda oyj vuosikertomus 7

8 Taloudellinen katsaus Toiminnan tulos ja taloudellinen asema vuonna, vertailukausi vuosi Liikevaihto kasvoi 224,3 (21,9) milj. euroon. Nettotuotot kasvoivat 166,8 (152,8) milj. euroon. Liikevoitto oli 126,2 (256,7) milj. euroa. Kiinteistöjen arvonmuutos vuonna oli -36, (92,9) milj. euroa, joka sisältää kiinteistöjen tuottovaatimusmuutosta -93,1 milj. euroa ja kiinteistökehityksen hankkeista saatuja kehitysvoittoja 43,3 milj. euroa. Vuoden tulos verojen jälkeen oli 26,6 (136,6) milj. euroa. Tulos/osake oli,24 (1,27) euroa. Operatiivinen kassavirta/osake oli,78 (,81) euroa. Sijoituskiinteistökannan käypä arvo oli yhteensä 2 97,5 (2 534,9) milj. euroa. Nettovarallisuus/osake 7,86 (8,4) euroa. EPRA nettovarallisuus/osake 9,64 (1,4) euroa. Taloudellinen vuokrausaste oli 88,5 (91,2) %. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa tilikaudelta ei makseta KONSERNIN TUNNUSLUVUT (IFRS) Liikevaihto, 224,3 21,9 117,4 13,1 99,2 Liikevoitto, 126,2 256,7 13,9 65,5 17,1 Voitto ennen veroja, 38,7 184,4 65,4 39,2-9,5 Operatiivinen kassavirta/osake,,78,81,56,57,53 Osakekohtainen nettovarallisuus, 7,86 8,4 7,45 7,25 7,44 EPRA osakekohtainen nettovarallisuus, 9,64 1,4 9,54 Tulos/osake,,24 1,27,61,37,4 Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,71 1,5 7,19 ** 5,57 1,5 P/E-luku 12,89 6,45 19,68 21,21 176,89 Omavaraisuusaste, % 31,75 32,3 2,19 44,91 47,11 Nettovelkaantumisaste, % 18,68 174,93 334,32 17,8 98,84 Osinko,, *,5,4,5,5 Osinko tuloksesta, %, * 39,49 65,6 133, ,8 Efektiivinen osinko, %, * 6,12 3,33 6,29 6,96 * hallituksen esitys ** Vuoden 26 osalta on tunnuslukujen laskennassa käytetty kvartaaleittain painotettuja keskiarvoja tase-erien osalta 8 sponda oyj vuosikertomus

9 NETTOTUOTON JAKAUTUMINEN SIJOITETUN PÄÄOMAN LIIKETOIMINTAYKSIKÖITTÄIN TUOTTO, % SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO, % LIIKEVAIHTO, OMAN Me PÄÄOMAN TUOTTO, % OMAN PÄÄOMAN TUOTTO, % * Ei sisällä vaihto-omaisuuskiinteistöjä Toimistot ja liiketila LIIKEVAIHTO LIIKEVAIHTO SIJOITUSKIINTEISTÖOMAISUUDEN 1 LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO NETTOTUOTON JAKAUTU 4 4 KÄYPÄ ARVO LIIKETOIMINTAYKSIKÖITTÄ TULOS/OSAKE, e OSINKO, e OSINKO, 1 e 5 OSINKO, e15 MARKKINA-ARVO, 15 Me MARKKINA-ARVO, Me 1 1 (1) Vuoden 26 osalta on tunnuslukujen laskennassa 1 (1) Vuoden käytetty 26 osalta on tunnuslukujen laskennassa 1 käytetty 1 (1) Vuoden 26 osalta on tunnuslukujen laskennassa (1) Vuoden käytetty 26 osalta on tunnusl kvartaaleittain painotettuja keskiarvoja tase-erien kvartaaleittain osalta painotettuja keskiarvoja tase-erien osalta kvartaaleittain painotettuja keskiarvoja tase-erien kvartaaleittain osalta painotettuja Logistiikka * Ei sisällä vaihto-omaisuuskiinteistöjä Kiinteistökehitys Rahastot Venäjä ja Baltia NETTOTUOTON SIJOITETUN JAKAUTUMINEN PÄÄOMAN TUOTTO SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO LIIKEVAIHTO OMAN PÄÄOMAN TUOTTO OMAN PÄÄOMAN TUOTT.6 LIIKETOIMINTAYKSIKÖITTÄIN % % % % TOTAL REVENUE TOTAL 6 REVENUE FAIR 6 VALUE OF INVESTMENT PROPERTIES OPERATING PROFIT 1 OPERATING 1 PROFIT NET OPERATING INCOME BY BUSINESS UNIT Meur Meur Meur Meur Meur , 3 3 Toimistot ja liiketilat 69 % 2 Logistiikka 2 17 % 2, Kiinteistökehitys % 2, * Vuoden 26 osalta on tunnuslukujen * Vuoden 26 osalta on tunnuslukujen * Vuoden 26 osalta on tunnuslukujen * Vuoden 26 Rahastot 7 % laskennassa käytetty kvartaaleittain 1,5 laskennassa käytetty kvartaaleittain laskennassa käytetty kvartaaleittain laskennass 1 painotettuja keskiarvoja tase-erien osalta painotettuja kes 1 painotettuja keskiarvoja tase-erien osalta painotettuja keskiarvoja tase-erien osalta Venäjä ja Baltia 7 % 1, TULOS/OSAKEOSINKO/OSAKE OSINKO/OSAKE OSINKO/OSAKE MARKKINA-ARVO MARKKINA-ARVO Office and Retail Logistics * Does not include trading properties Property Developmen Real Estate Funds 1,5 1, 1, 1, 1 1 Russia and the Baltic C 1,2,8,8,8 8 8 IT,9 NET OPERATING RETURN INCOME ON INVESTMENT RETURN,6 ON INVESTMENT,6 TOTAL REVENUE,6 RETURN 6 ON SHAREHOLDERS EQUITY RETURN 6 ON SHAREHOLD BY BUSINESS UNIT (ROE) (ROE),6,4,4,4 4 4,3 %,2 %,2 Meur,2 % 2 % * Hallituksen esitys * Hallituksen esitys * Hallituksen esitys sponda oyj vuosikertomus Office and Retail 69% * * 26 Logistics 17% * * * 26 * * * * * * * 26 * * * 26

10 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi oli Spondalle voimakkaan kasvun aikaa. Vuoden aikana valmistuneet kiinteistökehityshankkeet kasvattivat kotimaan toimitilatarjontaamme ja vuokratuottojamme. Jatkoimme laajentumistamme myös Venäjän kiinteistömarkkinoilla, jossa saavutimme asettamamme investointitavoitteet. Vuodelle asettamamme taloudelliset tavoitteet ylitettiin. Kiinteistömarkkinoiden toimintaympäristö muuttui voimakkaasti vuoden aikana. Alkuvuonna kiinteistöjen vajaakäyttöasteet paranivat ja vuokrat kehittyivät suotuisasti. Myös kiinteistökauppa oli vilkasta. Tilanne kääntyi vuoden puolivälissä, kun kansainvälinen rahoituskriisi al- koi vaikeuttaa kiinteistösektorin rahoitusta. Kiinteistökaupankäynti hiljentyi, kiinteistöjen arvoihin alkoi kohdistua laskupaineita ja yhtiöiden pörssikurssit laskivat. Muuttunut markkinatilanne edellytti nopeaa sopeutumiskykyä Vuoden aikana liikevaihtomme kasvoi merkittävästi ja saavutimme asettamamme vuokraus- ja kassavirtatavoitteet. Kiinteistökehitysinvestointimme olivat vuoden lopulla yhteensä 24,6 miljoonaa euroa. Positiivinen kehitys jatkui kotimaan toimistoja liiketilakiinteistöjemme vuokrausasteissa, jotka ovat nousseet tasaisesti jo vuodesta 26 lähtien. Vuonna toimisto- ja liiketilakiinteistöjemme vuokrausaste kehittyi yleistä markkinatasoa paremmin. Sponda reagoi vuoden puolivälissä muuttuneeseen markkinatilanteeseen nopeasti sopeuttamalla toimintaansa. Yhtiön vakavaraisuutta lähdettiin vahvistamaan kotimaan kiinteistömyynneillä. Loppuvuoden aikana Sponda myi kiinteistöjä noin 7,1 miljoonalla eurolla. Onnistuimme erittäin haasteellisessa rahoitusmarkkinatilanteessa myös rahoittamaan uudelleen erääntyvät lainamme. Kiinteistökehityshankkeemme etenivät suunnitelmien mukaisesti. Kaikki vuodelle suunnitellut uudiskohteemme valmistuivat aikatauluissaan, mikä on osoitus vahvasta projektijohtamisen ammattitaidostamme. Merkittävin ja Spondan historian suurin kiinteistökehityskohde valmistui Vuosaaren satamaan, jonne rakennutimme logistiikka- ja toimistotiloja sataman toimijoille. Hankkeiden kustannukset pysyivät suunnitellulla tasolla ja kiinteistökehitysvoitot toteutuivat tavoitteiden mukaisesti.

11 Laajentumisemme Venäjällä jatkui. Kiinteistöhankintamme keskittyivät Moskovaan, josta ostimme kaksi kauppakeskusta ja yhden toimistokiinteistön. Jatkoimme myös Venäjän organisaatiomme kehittämistä ja perustimme Moskovaan uuden toimipisteen. Vahvistetulla organisaatiolla pystymme entistä paremmin vastaamaan Venäjän markkinan haasteisiin. Uskon vahvasti Venäjän kiinteistömarkkinaan ja odotan investointiemme tuottavan hyvää tulosta tulevaisuudessa. Spondan kiinteistörahastotoiminta kasvoi suunnitellusti vuonna. Perustimme vuoden aikana uuden logistiikkakiinteistöihin sijoittavan kiinteistörahaston ja kasvatimme rahastojemme kiinteistöomistusta. Kiinteistörahastotoiminnasta on kehittynyt yhtiölle erinomaisen kannattava liiketoiminnan muoto, ja se muodostaa jo merkittävän osan Spondan liiketoiminnasta. Sponda järjesti marraskuussa ensimmäisen pääomamarkkinapäivän, jonka suosio ylitti odotuksemme. Tilaisuudessa esiteltiin sijoittajille ja analyytikoille muun muassa Kiinteistörahastot ja Venäjä -liiketoimintayksiköidemme toimintaa. Asiakkaiden tyytyväisyys ohjaa toimintamallien kehittämistä Huolehtimalla toimitilojen kunnosta ja laadusta haluamme tarjota asiakkaillemme toimivat puitteet liiketoiminnan harjoittamiseen. Investoimme kiinteistöjen ylläpitoon kuluneena vuonna 26,6 miljoonaa euroa. Pyrimme parantamaan asiakkaidemme tyytyväisyyttä kehittämällä toimintaamme jatkuvasti. Vuonna keskityimme asiakaspalveluamme tukevan asiakkuusstrategian kehittämiseen. Toimintamallien kehittäminen ja henkilökunnan koulutus jatkuvat vuonna 29. Vuonna käynnistimme myös yritysvastuuprojektin, joka määrittelee yritysvastuulinjauksemme ja yhtiön nykytilan. Näiden pohjalta luodaan päivittäiset työkalut, joilla yhtiön toimintaa kehitetään entistä vastuullisempaan suuntaan. Vuokraustoiminnan merkitys kasvaa Reaalitalouden heikkeneminen saattaa aiheuttaa kiinteistösektorille uhkia ja synkentää vuoden 29 vuokrausnäkymiä. Kiinteistöjen vuokrausasteiden uskotaan laskevan, ja etenkin kaupunkien reunaalueilla on vuokranlaskupaineita. Laskupaineet kohdistuvat myös kiinteistöjen arvoihin. Spondan kiinteistöistä noin 66 prosenttia sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa ja Ruoholahdessa, jossa vuokratasojen ja kiinteistöjen arvojen ei uskota laskevan yhtä voimakkaasti. Markkinamuutoksen myötä vuokraustoiminnan merkitys kiinteistöliiketoiminnassa on kasvanut ja tulee kasvamaan entisestään, mikä vahvistaa Spondan asemaa. Pitkäaikaisena kotimaisena toimijana tunnemme paikallisen kiinteistömarkkinan hyvin, ja se luo meille hyvät mahdollisuudet menestyä vaikeassa markkinatilanteessa. Uskomme, että ympäristön muutoksista huolimatta kiinteistöjemme vuokratuotot pysyvät vakaina. Rahoitusmarkkinoiden kireydestä johtuen emme tee kuluvan vuoden aikana merkittäviä investointeja, ja mahdolliset muut investoinnit rahoitamme kotimaan kiinteistömyynneillä. Toimintamme pääpaino on nyt vuokraustoiminnassa ja aktiivisessa asiakaspalvelussa. Sitä tukee vuoden 29 alussa voimaan astunut organisaatiouudistuksemme, jossa yhdistimme toimisto- ja liiketilakiinteistöihin sekä logistiikkakiinteistöihin erikoistuneet yksikkömme yhdeksi liiketoimintayksiköksi. Tällä uudistuksella pyrimme parantamaan toimintojemme ohjattavuutta, organisaation joustavuutta sekä yhtiön kustannustehokkuutta. Samassa yhteydessä täsmensimme strategiaamme luopumalla Baltiasta kiinteistösijoituskohteena ja keskittämällä kiinteistösijoitustoimintamme nykyisen strategiamme mukaisesti Suomeen ja Venäjälle. Kiitän lämpimästi kaikkia spondalaisia joustavuudesta ja tinkimättömästä työpanoksesta vuonna. Henkilökunnan sopeutuminen toimintamme muutokseen osoitti, että organisaatiostamme löytyy kykyä ja valmiutta nopeisiinkin muutoksiin. Haluan myös kiittää asiakkaitamme ja osakkeenomistajiamme luottamuksesta ja kaikkia sidosryhmiämme menestyksekkäästä yhteistyöstä. Kari Inkinen sponda oyj vuosikertomus 11

12 case 2 reaktor innovations, 79 m² toimistotilaa, mannerheimintie 2, helsinki

13 Luovaa tilankäyttöä Reaktorilla Vuonna Euroopan parhaaksi työpaikaksi valittu ohjelmistoalan asiantuntijayritys Reaktor Innovations asettaa työntekijöiden hyvinvoinnin etusijalle. Helsingin ydinkeskustassa sijaitseva toimisto on suunniteltu viihtyisäksi ja toimivaksi työympäristöksi. Laadukkaat tilat toimivat myös yrityksen käyntikorttina. Tilat ovat oleellinen osa liiketoimintaamme ja siksi niissä pitää näkyä sama korkea laatu kuin muussakin toiminnassamme. Lähtökohtana tilojen suunnittelussa oli laadukkuus, viihtyisyys, toimivuus ja muunneltavuus, kertoo Reak torin toimitusjohtaja Vesa Lauronen, joka osallistui aktiivisesti tilojen suun nitteluun. Reaktorin toimistotila on remontoitu yrityksen toiveiden mukaan. Yrityksen kasvun seurauksena alkuperäiseen 37 neliön toimistoon liitettiin myöhemmin lisää tilaa ylemmästä kerroksesta. Tiloja voi muunnella siirreltävillä lasiovilla. Ison neuvottelutilan erikoisuutena on tilan jakajana toimiva autotallin ovi. Pisteenä i:n päällä on 177 neliön saunatila, jota käytetään pääasiassa työntekijöiden ja asiakkaiden virkistykseen. Yhteistyö Spondan kanssa on suju nut hyvin, sillä he ovat vuokranantajana asiakaslähtöisiä. Meille on tärkeää, että saimme remontoida toimistosta Reaktorin näköisen ja toimintaamme sopivan.

14 Strategia Spondan tavoitteena on olla toimitila-asiakkaan ensimmäinen valinta. Tavoite saavutetaan asiakaslähtöisellä toimintatavalla, aktiivisella kiinteistökehityksellä sekä laajentamalla kiinteistökehitys- ja investointitoimintaa Venäjällä. Toiminta-ajatus Spondan toiminta-ajatus on omistaa, vuokrata ja kehittää toimisto-, liike- ja logistiikkakiinteistöjä toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Sponda toimii Suomen ja Venäjän suurimmissa kaupungeissa. Strategia Spondan strateginen tavoite on hakea kasvua ja kannattavuutta asiakaslähtöisellä toimintatavalla, aktiivisella kiinteistökehityksellä sekä laajentamalla kiinteistökehitys- ja investointitoimintaa Venäjällä. Vuonna Sponda saavutti Venäjän kasvutavoitteensa, ja nosti Venäjän kiinteistösijoitusten osuuden 1 2 prosenttiin yhtiön taseesta. Vallitsevasta markkinatilanteesta johtuen Sponda ei tee vuonna 29 merkittäviä investointeja. Mahdolliset investoinnit rahoitetaan kotimaan kiinteistökannan myynneillä. Sponda täsmensi strategiaansa vuoden 29 alussa luopumalla Baltian markkinoista strategisena kiinteistösijoituskohteena. Aikaisemman strategiansa mukaisesti Spondan tavoitteena oli laajentaa kiinteistökehitys- ja investointitoimintaa Baltian maihin. Tutkittuaan alueen kiin- teistömarkkinaa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia Sponda luopui tästä tavoitteesta. Visio Spondan tavoitteena on olla toimitila-asiakkaan ensimmäinen valinta. Arvot Arvot ovat arkipäiväämme. Sitä, miten käyttäydymme asiakkaitamme ja toisiamme kohtaan. Spondalle tärkeitä arvoja ovat innovatiivisuus, ammatti taito ja luotettavuus. Ducat II -toimistokeskus Moskovassa

15 Innovatiivisuus Sponda kasvaa ja kehittyy innovaatioista ja vanhojen toimintatapojen kyseenalaistamisesta. Innovatiivisuus on meille mahdollisuuksien näkemistä, asiakkaidemme tarpeiden ymmärtämistä ja ratkaisujen oivaltamista aktiivista keksimistä. Haluamme tehdä asiat paremmin ja olla edelläkävijöitä nähdä muita enemmän ja oivaltaa aiemmin. Ammattitaito Spondassa ammattitaito on jatkuvaa oppimista, jotta olisimme parhaita siinä, mitä teemme. Se on kunnianhimoa ja tinkimätöntä ammattiylpeyttä. Se on näkemyksiä, kokemuksia, ajatuksia ja kommunikaatiota. Asiakkaamme hyöty, meistä syntyvä lisäarvo tekee meistä arvostettuja yhteistyökumppaneita. Luotettavuus Kun lupaamme asiakkaalle jotain, pidäm me sen. Aina. Kun havaitsemme asiakkaallam me mahdollisen ongelman, tartumme asiaan heti, vaikka asiakas ei olisi itse vielä havainnut sitä. Torjumme riskit, ennen kuin niistä kehittyy ongelmia. Noudatamme hy viä liiketoimintatapoja kaikessa toiminnassamme. Toimimme avoimesti ja suora selkäisesti, kuten luotettavan kumppanin kuuluu. Vallitsevasta markkina - tilanteesta johtuen Sponda ei tee vuonna 29 merkittäviä investointeja. sponda oyj vuosikertomus 15

16 Liiketoimintakatsaus Kannattavan kasvun strategia ohjasi vahvasti Spondan toimintaa vuonna. Kiinteistökehityshankkeita valmistui ennätysmäärä, kiinteistörahastotoiminta voimistui ja kasvu jatkui Venäjällä. Sponda omistaa, vuokraa ja kehittää toimisto-, liike- ja logistiikkatiloja Suomen ja Venäjän suurimmissa kaupungeissa. Toiminta perustuu pitkäaikaiseen omistukseen ja vuokraukseen ja keskittyy Suomessa pääkaupunkiseudulle, Tampereelle, Turkuun ja Ouluun sekä Venäjällä Pietariin ja Moskovaan. Spondan vahvuudet asiakaslähtöinen toimintatapa, ammattitaitoinen henkilökunta ja suuri kiinteistökanta takaavat asiakkaille tarpeiden mukaiset toimitilaratkaisut. Spondan merkittävimmät asiakasryhmät toimivat kaupan alalla, palvelualalla ja pankki- ja sijoitussektorilla. Strategian mukaista kasvua vuonna Spondan liikevaihto muodostuu toimitilojen vuokratuloista. Yhtiön liikevaihto kasvoi vuonna 6,4 prosenttia 224,3 miljoonaan euroon ja nettotuotot 9,1 prosenttia 166,8 miljoonaan euroon. Nettovuokratuottojen sekä toimisto- ja liiketilakiinteistöjen vuokrausasteen kehitys jatkui positiivisena. Logistiikkakiinteistöjen vuokrausasteen kehitystä painoi vuoden lopussa valmistuneen Vuosaaren sataman kohteiden vuokrauksen hidas edistyminen. Vuoden lopulla Spondan vuokrausaste oli 88,5 prosenttia (: 91,2 prosenttia). Loppuvuoden markkinatilanteen muutoksista johtuen Sponda vahvisti vakavaraisuuttaan kotimaan kiinteistömyynneillä. Kiinteistöjä myytiin vuoden aikana 122,9 miljoonalla eurolla ja ostettiin 21,6 miljoonalla eurolla. Maaliskuussa Sponda allekirjoitti sopimukset 5-vuotisesta 1 miljoonan euron luotosta sekä 7-vuotisesta 5 miljoonan euron luotosta, joilla rahoitettiin yhtiön kiinteistökehitysinvestointeja. Lokakuussa Sponda solmi sopimuksen 15 miljoonan euron uudelleenrahoituspaketista. Syndikoidulla luotolla maksettiin muun muassa marraskuussa erääntynyt 1 miljoonan euron laina. Spondan kiinteistökehityshankkeet etenivät vuonna suunnitelmien mukaisesti, ja vuoden aikana valmistui suurin osa yhtiön käynnissä olevista hankkeista. Spondan rakennuttamat toimistotalot nousivat Helsingin Ruoholahteen ja Kalasataman alueelle. Helsingin Itäkeskukseen valmistui uusi liiketilakiinteistö. Suurin Spondan kiinteistökehityshankkeista valmistui Vuosaaren satamaan, jonne Sponda rakennutti PortGate-logistiikkakeskuksen. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa valmistui noin 7 neliön logistiikka-alue sekä 15 neliön porttikeskus. Sponda solmi vuoden aikana myös Liiketoimintayksikkö ja yksikön toiminnan kuvaus Vuoden keskeiset saavutukset ja tapahtumat Vuoden keskeiset tunnusluvut Kiinteistöjen maantieteellinen sijainti käyvän arvon mukaan Vuoden mukainen liiketoimintarakenne Toimisto- ja liiketilakiinteistöt vuokraa, hankkii ja myy toimisto- ja liiketiloja Suomessa. Aktiivisen vuokraustoiminnan myötä vuokrausaste kehittyi yleistä markkinatasoa paremmin. Nettotuotot 115,1 Me Vuokrausaste 92,3 % Toimisto- ja liiketilaa 89 m² 42 % Hki, ydinkeskusta 24 % Hki, Ruoholahti 16 % muu pääkaupunkiseutu 6 % Tampere 2 % Turku 1 % Oulu Logistiikkakiinteistöt vuokraa, hankkii ja myy logistiikkakiinteistöjä Suomessa. Vuoden lopulla valmistunut Vuosaaren sataman PortGate-logistiikkakeskus kasvatti huomattavasti Spondan logistiikkatilojen tarjontaa. Nettotuotot 28,5 Me Vuokrausaste 77,4 % Logistiikkatilaa 57 m² Kiinteistöt sijaitsevat valtaosin pääkaupunkiseudulla. Venäjä ja Baltia vuokraa ja hankkii toimitiloja Venäjällä. Sponda kasvatti kiinteistö omistustaan Moskovan alueella ja perusti oman toimipisteensä Moskovaan. Nettotuotot 12, Me Vuokrausaste 86,3 % Toimisto-, liike- ja logistiikkatilaa 53 m² Maa-alueet 66 hehtaaria 14 % Pietari *) 86 % Moskova *) *) pinta-alan mukaan 16 sponda oyj vuosikertomus

17 sopimuksen sataman toimijoita palvelevan Vuosaari Service Centerin rakentamisesta. Vuonna kehitysinvestointien määrä nousi 24,6 miljoonaan euroon (94,7). Spondan laajeneminen jatkui myös Venäjällä. Vuoden aikana Sponda kasvatti kiinteistöomistustaan ostamalla Moskovan alueelta kaksi kauppakeskusta ja Moskovan keskustassa sijaitsevan Ducat II -toimistotalon. Kiinteistöostoja Venäjällä tehtiin vuoden aikana yhteensä noin 187,1 miljoonalla eurolla, ja vuoden lopussa Venäjän kiinteistösalkku oli noin 258,3 miljoonaa euroa. Sponda vahvisti läsnäoloaan Venäjän markkinoilla perustamalla Moskovaan toisen Venäjän toimipisteensä. Spondan kiinteistörahastojen määrää ja kokoa kasvatettiin tuntuvasti. Vuoden aikana perustettiin uusi Sponda Fund II Spondan kiinteistökehityshankkeet etenivät suunnitelmien mukaisesti. Vuoden aikana valmistui suurin osa yhtiön käynnissä olevista hankkeista. Liiketoimintayksikkö ja yksikön toiminnan kuvaus Vuoden keskeiset saavutukset ja tapahtumat Vuoden keskeiset tunnusluvut Kiinteistöjen maantieteellinen sijainti käyvän arvon mukaan Vuoden mukainen liiketoimintarakenne Kiinteistökehitys toteuttaa ja markkinoi kiinteistökehitys hankkeita. Kiinteistökehitystoiminta kasvoi voimakkaasti, ja vuoden aikana valmistui suurin osa Spondan kiinteistökehityshankkeista, mm. Vuosaaren sataman PortGate-logistiikkakeskus. Investoinnit 24,6 Me Kiinteistökehityssalkun tasearvo 184,2 Me Käyttämättömät maa-alueet ja potentiaaliset kiinteistökehitys kohteet sijaitsevat pääosin pääkaupunkiseudulla. Kiinteistörahastot omistaa ja hallinnoi kiinteistörahastojen kautta osuuksia liiketila-, toimisto- ja logistiikkakiinteistöissä. Sponda kasvatti kiinteistö rahastojensa kokoa ja perusti uuden Sponda Fund II -kiinteistö sijoitusrahaston. Sponda Fund I saavutti tavoitekokonsa. Liikevaihto 13,2 Me Nettotuotot 11,3 Me Kiinteistöt sijaitsevat Suomen keskisuurissa kaupungeissa, mm. Jyväskylässä, Lappeenrannassa ja Hämeenlinnassa. sponda oyj vuosikertomus 17

18 kannan Helsinki jakautuminen Spondan -kiin teistörahasto liiketoimintavo 2 97,5 milj. euroa alueittain, käypä arvo 2 97,5 milj. euroa Leasable area by property type, % Leasable area by property type, % kiinteistökannan ja Sponda jakautuminen Fund I -kiinteistörahasto value 2,97.5 properties Me saavutti by business tavoitekokonsa. unit, fair value 2,97.5 Me vuoden 29 alussa, kun Sponda luopui tot-yksikköön. Office Construction Activity liiketoiminta- Vuokrattava Myös yhtiön pinta-ala strategiaa kiinteistötyypeittäin, täsmennettiin Vuokrattava % pinta-ala sien omistus kiinteistötyypeittäin, on keskitetty % Kiinteistörahas- Toimistorakentaminen pääk y business unit, fair Sponda's 12 Toimisto- Muutoksia strategiaan ja Baltian kiinteistömarkkinasta strategisena sijoituskohteena. Nykyisen strategian Liiketoimintayksiköiden tukena toimiva Spondan valtakunnallinen asiakaspalvelukeskus palvelee asiakkaita kaikissa toimi- ja liiketoiminnan rakenteeseen 1 mukaan Spondan kiinteistösijoitustoiminta keskittyy Suomeen ja Venäjälle. Samastilavuokrausasioissa. kka Kiinteistök liiketilaki Venäjä Logistiikka ja Kiinteistök Venäjä ja Vuonna 12 1 Spondan toiminta oli organisoitu 5 töt ehitys inteistöt Baltia kiinteistöt ehitys Baltia viiteen liiketoimintayksikköön, 8 sa yhteydessä yhtiön Venäjä ja Baltia -yksi- Toimisto- Toimistojotka olivat Toimisto- ja liiketilakiinteistöt, Logistiikkakiinteistöt, 1 kön nimi muutettiin, ja yksikkö toimii nykyään nimellä Logistiikka Venäjä. Venäjä liiketilaki ja tiedotteet Logistiikka on julkaistu Venäjä yhtiön ja Internet-sivus- Spondan vuoden pörssi- ja lehdistö- ja ja Venäjä ja Baltia, liiketilaki Kiinteistökehitys ja Kiinteistörahastot. Liiketoimintarakennetta uudistettiin 4vuoden liiketoimintayksikköön alkaen. inteistöt Spondan liiketoiminta kiinteistöt jakautuu Baltia inteistöt neljään tolla kiinteistöt osoitteessa Baltia alussa 8yhdistämällä toimisto- ja liiketilakiinteistöihin sekä logistiikkakiinteistöihin keskittyneet yksiköt yhdeksi liike- 2 Sijoituskiinteistöt-yksikkö vastaa toimitilojen vuokrauksesta, hankinnasta ja myynnistä Suomessa. Venäjä-yksikkö vuokraa ja 4 2 toimintayksiköksi, 6 jonka nimi on Sijoituskiinteistöt. Rakennemuutoksella Sponda Venäjän alueella. Kiinteistökehitys-yksikkö hankkii toimisto-, liike- ja logistiikkatiloja 2 1 pyrkii tehostamaan yhtiön toimintojen ohjattavuutta 4 sekä parantamaan kustannustehokkuuttaan ja asiakaspalveluaan. vastaa kehityshankkeiden toteuttamisesta sekä niiden markkinoinnista. Kiinteistörahastojen hallinnointi ja rahasto-osuuk- N JAKAUTUMINEN KIINTEISTÖKANNAN SPONDAN JAKAUTUMINEN OSAKKEEN UEITTAIN LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN KURSSIKEHITYS JA VAIHTO VUOKRATTAVA PINTA-ALA KIINTEISTÖTYYPEITTÄIN VUOKRATTAVA TALOUDELLINEN PINTA-ALA VUOKRAUSASTETOIMISTORAKENTAMINEN KIINTEISTÖTYYPEITTÄIN PÄÄKAUPUNKISEUDULLA % Kem a liiketilakiinteistöt 69 % iinteistöt 16 % hitys 6 % altia 9 %,5 milj. euroa Toimisto- ja liiketilakiinteistöt 69 % Logistiikkakiinteistöt 16 % Toimisto- ja liiketilakiinteistöt 59 % Logistiikkakiinteistöt 38 % Kiinteistökehitys 6 % Venäjä ja Baltia 3 % Venäjä ja Baltia Vaihto 9 % Spondan osakekurssi (painotettu keskiarvo) Käypä arvo 2 97,5 milj. euroa Toimisto- ja liiketilakiinteistöt 59 % Toimisto- ja liikekiinteistöt Logistiikkakiinteistöt Logistiikkakiinteistöt 38 % Venäjä ja Baltia 3 % Venäjä Koko kiinteistökanta Luvat Aloitetut Valmistuneet Lähde: KTI ja Tilasto RTIES 31 DEC 18 SPONDA'S sponda PROPERTIES INSTRUMENT oyj vuosikertomus PRICES BY BUSINESS UNIT AND 31 TURNOVER DEC YEAR LEASABLE AREA BY PROPERTY TYPE LEASABLE AREA ECONOMIC BY PROPERTY OCCUPANCY TYPE RATE OFFICE CONSTRUCTION IN HELSINKI METROPOLITA

19 KONSErNI yhteensä TOIMISTOjA liiketila- KIINTEISTöT logistiikka- KIINTEISTöT KIINTEISTö- KEhITyS VENÄjÄ ja BAlTIA SPONdAN KIINTEISTÖT YHTEENSä Vuokratuotot 211,1 155, 37,9 2, 16,2 Ylläpitokulut -55,6-39,9-9,4-2,2-4,1 Nettovuokratuotot 155,5 115,1 28,5 -,1 12, Sijoituskiinteistöt , ,9 327,6 246,2 77,2 Hankinnat 21,6 8,3 18,6, 183,7 Investoinnit 275, 61,1 5,2 25,2 3,4 Muut siirrot 13,5 188,6 134,9-31,, Myynnit -82,8-82,2, -,6, Käyvän arvon muutos -43,7-57,4-23,6 43,4-6, Sijoituskiinteistöt ,5 2 2,2 462,8 184,2 258,3 Käyvän arvon muutos % -1,7-3, -7,2 17,6, Vuotuinen nettovuokratuotto / sijoituskiinteistöt % *) 6,8 6,3 8,5 1,1 *) poislukien kiinteistökehitys Kunnossapito ja vuokralaisparannukset 26,6 22,1 4,1,1,3 Kiinteistöjen kehitys 248,4 39,1 1,1 25,1 3,1 Hankinnat 21,6 8,3 18,6, 183,7 Myynnit -82,8-82,2, -,6, Investoinnit 42,8-12,7 23,8 24,6 187,1 SOPIMUSTEN ERÄÄNTYMINEN, KOKO SPONDA ydinkeskusta helsinki/ VANTAA SIjOITUSKIINTEISTÖjEN KäYVäN ARVON LASKENNASSA KäYTETYT TUOTTOVAATIMUKSET , % ESpOO MUU SUOMI VENÄjÄ % vuokratuotoista Toimistot ja liiketilat 5,2 7,2 5,5 8,5 6,85 8,25 6,5 1, 9,5 1,25 * Logistiikka 6,5 8,7 7,9 8,5 8, 8,8 painotettu keskimääräinen tuottovaatimus-% koko portfoliolle 6,7 %. * Sisältää myös logistiikkakiinteistöt 5 1 v 2 v 3 v 4 v 5 v 6 v > 6 v Toistaiseksi TEKIjÄ HERKKYYSANALYYSI Vuokrataso, % +/- % 2,1 Vuokrataso, /m²/kk +/-1 /m²/kk 15,5 Taloudellinen vuokrausaste +/-1 %-yks 2,5 Ylläpitokulut +/-1 %,6 Kiinteistövero +/-1 %,1 MUUTOS TUlOS- VAIKUTUS, Kaikki yllä mainitut tekijät vaikuttavat myös sijoituskiinteistöjen käypiin arvoihin. Käypien arvojen muutosten vaikutusta tulokseen ei ole yllä huomioitu. Korkoriskin herkkyysanalyysi esitetään sivulla 55. EXPIRY OF LEASE AGREEMENTS, SPONDA sponda oyj vuosikertomus 19

Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi. Global Reports LLC

Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi. Global Reports LLC Sponda Oyj PL 94, 11 Helsinki Puhelin 2 431 31 Faksi 2 431 3333 www.sponda.fi Vuosikertomus Sisällys Vuosaaren sataman PortGate-logistiikka-alue Helsingissä sponda oyj:n vuosikertomus 6 Sponda lyhyesti

Lisätiedot

Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013. Kari Inkinen toimitusjohtaja

Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013. Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013 Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda lyhyesti 2 Spondan strategia Spondan strategisena tavoitteena on hakea kasvua ja kannattavuutta asiakaslähtöisellä toimintatavalla,

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiöiden pörssiaamu 19.9.2012. Kari Inkinen, toimitusjohtaja

Kiinteistöyhtiöiden pörssiaamu 19.9.2012. Kari Inkinen, toimitusjohtaja Kiinteistöyhtiöiden pörssiaamu 19.9.2012 Kari Inkinen, toimitusjohtaja 1. Sponda lyhyesti 2 Spondan kiinteistösalkku Käypä arvo 1 % salkusta 2 Laskennallinen tuottovaatimus 3 Toimisto & liiketila Toimisto-

Lisätiedot

Sponda elokuussa 2008. 20.8.2008 Kari Inkinen toimitusjohtaja

Sponda elokuussa 2008. 20.8.2008 Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda elokuussa 2008 20.8.2008 Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda on kiinteistösijoitusyhtiö, joka omistaa, vuokraa ja kehittää toimisto-, liike- ja logistiikkakiinteistöjä Suomen ja Venäjän suurimmissa

Lisätiedot

6/ OSAVUOSIKATSAUS JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS

6/ OSAVUOSIKATSAUS JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6/2004 12.08.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 Yhtiön seitsemästoista täysi toimintavuosi. KATSAUSKAUSI LYHYESTI

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2015 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

Spondan Energiatehokkuusohjelma. 22.1.2013 Tiina Huovinen

Spondan Energiatehokkuusohjelma. 22.1.2013 Tiina Huovinen Spondan Energiatehokkuusohjelma Sponda lyhyesti Sponda on kiinteistösijoitusyhtiö, joka omistaa, vuokraa ja kehittää toimisto-, liike-, kauppakeskus- ja logistiikkakiinteistöjä Suomen ja Venäjän suurimmissa

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 29.1.2015

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 29.1.2015 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 29.1.2015 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2014 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti keskittymällä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen Osavuosikatsaus Q2/2013 Toimitusjohtaja Jani Nieminen Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta perustuu asuntojen

Lisätiedot

Taloudellinen vuokrausaste 30.6.2015 Yhteensä Toimisto Liiketila. Teollisuus & Yhteenveto Kiinteistöomaisuudesta 30.6.2015

Taloudellinen vuokrausaste 30.6.2015 Yhteensä Toimisto Liiketila. Teollisuus & Yhteenveto Kiinteistöomaisuudesta 30.6.2015 Yhteenveto Kiinteistöomaisuudesta 30.6.2015 Taloudellinen vuokrausaste 30.6.2015 Yhteensä Toimisto Liiketila Teollisuus & Varasto Muut Toimistokiinteistöt 1. Helsinki 70 pk Malmin postitalo Ala-Malmin

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-6/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ Q2/2010

TECHNOPOLIS OYJ Q2/2010 TECHNOPOLIS OYJ Q2/2010 Technopolis-konserni Kannattava kasvuyritys Kiinteistöpalvelu-hybridi Liiketoimintaympäristöjä tietointensiivisille yrityksille ja yhteisöille Ydinosaamistamme on innovatiivisten

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi-joulukuu 2009 5.2.2010

Tilinpäätös Tammi-joulukuu 2009 5.2.2010 Tilinpäätös Tammi-joulukuu 29 5.2.21 Keskon osavuosikatsaus 1-12/29 Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta kaikkien toimialojen tulos positiivinen K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi +5,6

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj. 16.3.2015 Finlandia-talo

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj. 16.3.2015 Finlandia-talo Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj 16.3.2015 Finlandia-talo Spondan hallituksen kokoonpano Kaj-Gustaf Bergh (pj.) Christian Elfving Paul Hartwall Juha Laaksonen Arja Talma Leena Laitinen Raimo Valo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Taloudellinen vuokrausaste 30.6.2014 Yhteensä Toimisto Liiketila. Teollisuus & Yhteenveto Kiinteistöomaisuudesta 30.6.2014

Taloudellinen vuokrausaste 30.6.2014 Yhteensä Toimisto Liiketila. Teollisuus & Yhteenveto Kiinteistöomaisuudesta 30.6.2014 Yhteenveto Kiinteistöomaisuudesta 30.6.2014 Taloudellinen vuokrausaste 30.6.2014 Yhteensä Toimisto Liiketila Teollisuus & Varasto Muut Toimistokiinteistöt 1. Helsinki 70 pk Malmin postitalo Ala-Malmin

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj. 25.3.2009 Finlandia-talo

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj. 25.3.2009 Finlandia-talo Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj 25.3.2009 Finlandia-talo Spondan hallituksen kokoonpano 19.3.2008 alkaen Lauri Ratia (pj) Timo Korvenpää (varapj) Tuula Entelä Erkki Virtanen Klaus Cawén Arja Talma Hallituksen

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-6/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011

Lisätiedot

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ 1/2005 07.02.2005 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n pörssitiedote JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.2.2005 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ Yhtiön hallitus

Lisätiedot

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan.

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. TILINPÄÄTÖS 2013 Suomen johtava asuntovuokrausyritys VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. Tilinpäätös 27.2.2014 Meitä on VVO:laista (keskimäärin v. 2013) Toimintaympäristö

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja Historiansa suurin liikevaihto. Investoinnit kasvussa. Liikevaihto 1.1. 31.12.2014 miljoonaa euroa (346,6) Tulos 1.1. 31.12.2014

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj. 19.3.2014 Finlandia-talo

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj. 19.3.2014 Finlandia-talo Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj 19.3.2014 Finlandia-talo Spondan hallituksen kokoonpano Kaj-Gustaf Bergh (pj.) Arja Talma Klaus Cawén Tuula Entelä Christian Elfving Raimo Valo Juha Laaksonen 2 Hallituksen

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-3/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö monipuoliset

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ. 2009 katsaus

TECHNOPOLIS OYJ. 2009 katsaus TECHNOPOLIS OYJ 2009 katsaus Technopolis-konserni Kannattava kasvuyritys Kiinteistöpalvelu-hybridi Liiketoimintaympäristöjä tietointensiivisille yrityksille ja yhteisöille Ydinosaamistamme on innovatiivisten

Lisätiedot

Technopolis Erilainen kiinteistöyhtiö

Technopolis Erilainen kiinteistöyhtiö 1 Technopolis Erilainen kiinteistöyhtiö Kiinteistöihin, toimitilojen vuokraukseen ja palveluihin erikoistunut pörssiyhtiö. Yhtiö on keskittynyt monikäyttäjäympäristöihin. Sen keskeinen toiminta-ajatus

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ Q3/2010

TECHNOPOLIS OYJ Q3/2010 TECHNOPOLIS OYJ Q3/2010 Technopolis-konserni Kannattava kasvuyritys Kiinteistöpalvelu-hybridi Liiketoimintaympäristöjä tietointensiivisille yrityksille ja yhteisöille Ydinosaamistamme on innovatiivisten

Lisätiedot

Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi

Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi Vuosikertomus 2009 ihmisläheisyys työhyvinvointi Sisällys 4 Tietoja osakkeenomistajille 6 Sponda lyhyesti 8 Taloudellinen

Lisätiedot

TECHNOPOLIS- KONSERNI 1-9/2012

TECHNOPOLIS- KONSERNI 1-9/2012 TECHNOPOLIS- KONSERNI 1-9/2012 Technopolis-konserni Technopolis Oyj on kiinteistöihin, toimitilojen vuokraukseen ja palveluihin erikoistunut pörssiyhtiö. Yhtiö on keskittynyt monikäyttäjäympäristöihin.

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

Orava Asuntorahasto Oyj Yhtiökokous

Orava Asuntorahasto Oyj Yhtiökokous 22.3.2017 1 Orava Asuntorahasto Oyj Yhtiökokous 22.3.2017 22.3.2017 2 Orava Asuntorahasto Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus 22.3.2017 3 Sisältö Strategian taustaa Sijoitusstrategian päivitykset Keskeiset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 29.10.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 29.10.2015 2 Strategiset avainluvut 2018 Avainluku Tavoite Asuntovarallisuus 5,0 miljardia 45 000 asuntoa Vapaan segmentin

Lisätiedot

Technopolis Oyj. Q3 Katsaus

Technopolis Oyj. Q3 Katsaus Technopolis Oyj Q3 Katsaus Technopolis-konserni OULU KUOPIO JYVÄSKYLÄ LAPPEENRANTA TAMPERE PIETARI PÄÄKAUPUNKISEUTU erikoistunut teknologiayritysten toimintaympäristöihin Euroopan ainoa alallaan nopea

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/ SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-9/2011 25.10.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-9/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-9/2011

Lisätiedot

Suomen kiinteistömarkkinat Kansainvälisten sijoittajien kiinnostus edelleen korkealla tasolla. Toukokuu 2007 Svante Krokfors +358-9-4766 9314

Suomen kiinteistömarkkinat Kansainvälisten sijoittajien kiinnostus edelleen korkealla tasolla. Toukokuu 2007 Svante Krokfors +358-9-4766 9314 Suomen kiinteistömarkkinat Kansainvälisten sijoittajien kiinnostus edelleen korkealla tasolla Toukokuu 2007 Svante Krokfors +358-9-4766 9314 Hyvä talouskasvu tukee kiinteistömarkkinoita BKT kasvuennusteita

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila. Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila. Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1 SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1 Sisältö 1. Asuntomarkkinat 2. Strategia 3. SATOn vuosi 2011 4. Näkymät vuodelle 2012 Tilinpäätösinfo 31.1.2012 2 Asuntomarkkinat

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Vuosikertomus 2010 Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Strategia 16 Strategiakatsaus 18 Sijoituskiinteistöt

Lisätiedot

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet Tulosta sivu Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 6.2.2003 klo 9.00 SPONDAN TULOS ERINOMAINEN. EHDOTUS OSINGOKSI 0,90 EUROA OSAKKEELTA Sponda-konsernin vuoden 2002 tulos oli 78,8 (31,8) milj. euroa. Vuokratuotoista

Lisätiedot

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen!

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen! Osavuosikatsaus 1-3/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen Toimintaympäristöstä Suomen talous ja asuntojen hinnat polkivat paikallaan Matala korkotaso poikkeuksellinen + rahan kohtuullinen

Lisätiedot

Global Reports LLC OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2004

Global Reports LLC OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2004 Sisällysluettelo Kapiteelin liiketoiminta... 3 Toimitilat... 6 Hotellit... 7 Myyntikiinteistöt... 8 Kruunuasunnot... 9 Tuloslaskelma...10 Tase... 11 Tunnuslukujen laskentakaavat...12

Lisätiedot

Technopolis Erilainen kiinteistöyhtiö

Technopolis Erilainen kiinteistöyhtiö 1 Technopolis Erilainen kiinteistöyhtiö Kiinteistöihin, toimitilojen vuokraukseen ja palveluihin erikoistunut pörssiyhtiö. Yhtiö on keskittynyt monikäyttäjäympäristöihin. Sen keskeinen toiminta-ajatus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-6/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-6/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-6/2015 27.8.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 27.8.2015 2 Maanlaajuinen toiminta hyvillä sijainneilla Asuntojen jakauma Pääkaupunkiseutu 16 800 Muu Etelä-Suomi 8 500 Länsi-Suomi

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ 30.3.2011

TECHNOPOLIS OYJ 30.3.2011 TECHNOPOLIS OYJ Varsinainen yhtiökokous 30.3.2011 6. Hallituksen puheenjohtajan katsaus TECHNOPOLIS OYJ maaliskuu 2011 Technopolis hallitus 3/2010-3/2011 Pertti Huuskonen, puheenjohtaja Matti Pennanen,

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous Sponda Oyj. 29.2.2016 Finlandia-talo

Ylimääräinen yhtiökokous Sponda Oyj. 29.2.2016 Finlandia-talo Ylimääräinen yhtiökokous Sponda Oyj 29.2.2016 Finlandia-talo Vuonna 2013 julkistetun strategian toteuttaminen jatkuu Sponda on toteuttanut johdonmukaisesti vuonna 2013 julkistettua strategiaansa, jonka

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Tulosta rasitti 220 000 euron kertaluonteinen korkosuojauksen purku.

Tulosta rasitti 220 000 euron kertaluonteinen korkosuojauksen purku. 10/2005 31.10.2005 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2005 Yhtiön kahdeksastoista täysi

Lisätiedot

Technopolis Oyj. Q1 / 2009 Katsaus

Technopolis Oyj. Q1 / 2009 Katsaus Technopolis Oyj Q1 / 2009 Katsaus Technopolis-konserni OULU KUOPIO JYVÄSKYLÄ LAPPEENRANTA TAMPERE PIETARI PÄÄKAUPUNKISEUTU Erikoistunut teknologiayritysten toimintaympäristöihin Euroopan suurin alallaan

Lisätiedot

Rahoitusriskit 48 Rahoitus ja rahoitusriskienhallinta 49 Rahoitusstrategia 50 Rahoitus vuonna 2012 50 Spondan näkymät 2013 51 Tietoja

Rahoitusriskit 48 Rahoitus ja rahoitusriskienhallinta 49 Rahoitusstrategia 50 Rahoitus vuonna 2012 50 Spondan näkymät 2013 51 Tietoja Sisällysluettelo Vuosi 2012 9 Vuosi 2012 lyhyesti 9 Toimitusjohtajan katsaus 10 Kiinteistöomaisuus 12 Avainluvut 15 Avainluvut graafeina 16 18 Strategia 18 n visio ja vahvuudet 18 Strategian toteuttaminen

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2012 5. Toimintaympäristö 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 35 kaupunkia 750 kohdetta

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 pienien vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, varsinkin pääkaupunkiseudulla uusien vuokra-asuntojen rakentaminen ollut pitkään

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/212 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa pienten vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, etenkin pääkaupunkiseudulla kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen,

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2007

YIT-konsernin tilinpäätös 2007 YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 8.2.2008 1 Sisältö YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Katsaus vuoteen 2007 Tulevaisuuden näkymät 2 YIT-konsernin

Lisätiedot

Toimistot. Kaivokatu 8 ja Keskuskatu 6 00100 Helsinki

Toimistot. Kaivokatu 8 ja Keskuskatu 6 00100 Helsinki Kaivokatu 8 ja Keskuskatu 6 00100 Helsinki Sijainti Citycenter sijaitsee kaupungin parhaalla paikalla Kaivokadun ja Keskuskadun kulmassa rautatieasemaa vastapäätä. Kohde on saavutettavissa helposti kaikilla

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016

OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016 Isabella ja Pia, elämäntapaprinsessat 99 m 2 3h, k, kph, p ja sauna Kalasatama SATO Oyj/Saku Sipola OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016 21.4.2016 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2016 1 SISÄLLYS SATO lyhyesti Toimintaympäristö

Lisätiedot

Orava Asuntorahasto Oyj Yhtiökokous

Orava Asuntorahasto Oyj Yhtiökokous 4/5/2016 1 Orava Asuntorahasto Oyj Yhtiökokous 22.3.2016 4/5/2016 2 Orava Asuntorahasto Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus 4/5/2016 3 Sisältö Missio, visio ja arvot Sijoitusstrategian päivitykset Keskeiset

Lisätiedot

Elämäsi sijoitusta rakentamassa

Elämäsi sijoitusta rakentamassa SRV Yhtiöt Oyj Elämäsi sijoitusta rakentamassa Taneli Hassinen Viestintäjohtaja Pörssi-ilta, syksy 2013 Rakennetun ympäristön ratkaisujen edelläkävijä SRV kehittää, kaupallistaa ja rakentaa rohkeasti uutta

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/213 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 pienien vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, varsinkin pääkaupunkiseudulla uusien vuokra-asuntojen rakentaminen ollut pitkään

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria Oyj 1.1. 30.9.2008 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria-konserni Katsaus Milj. 2008 2007 Q1-2008 Q1-2007 2007 Liikevaihto 357,7 312,8 995,8 935,1 1.272,2 Liikevoitto 17,2 19,3 34,6 81,3

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila. 30.1.2014 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila. 30.1.2014 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2013 5. Toimintaympäristö Liitteet 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Asuntomarkkinat

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

4ECHNOPOLIS /YJ N 9LEISÚANTI

4ECHNOPOLIS /YJ N 9LEISÚANTI 4ECHNOPOLIS /YJ N 9LEISÚANTI -!2++)./).4)%3)4% 4ËSSË MARKKINOINTIESITTEESSË ESITETYT TIEDOT PERUSTUVAT LISTALLEOTTOESITTEESEEN JOHON SIJOITUSTA HARKITSEVIA KEHOTETAAN TUTUSTUMAAN ENNEN SIJOITUSPËËTÚKSEN

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2007 Erkka Valkila 1 Strategia > toimialat: asuntosijoitus ja asuntorakennuttaminen > kannattava kasvu > asiakaslähtöinen toiminta > alueellinen keskittyminen > asuntosijoitustoiminta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 19.5.2015 1 Sisältö VVO-konsernin strategia ja liiketoiminta Siirtyminen IFRS-standardeihin Osavuosikatsaus 1 3/2015 19.5.2015 2 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 19.5.2015

Lisätiedot

Elämäsi sijoitusta rakentamassa

Elämäsi sijoitusta rakentamassa SRV Yhtiöt Oyj Elämäsi sijoitusta rakentamassa Jukka Hienonen Toimitusjohtaja Helsingin pörssi-ilta 24.11.2014 Liiketoiminnalla kolme tukijalkaa Toimitilarakentaminen 66 %* Kotimaan liiketoiminta 92 %

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

Sponda on toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö, joka innovatiivisilla, asiakaslähtöisillä

Sponda on toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö, joka innovatiivisilla, asiakaslähtöisillä Vuosikertomus 2006 Helsingin ydinkeskustassa Mannerheimintiellä sijaitsevat Bulevardi 1, Mannerheimintie 2, 4 ja 6 kuuluvat myös Spondalle. Kiinteistöissä on runsaasti liiketilaa. Toimistotiloissa toimii

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.2.2004 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSESTÄ

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.2.2004 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSESTÄ 1/2004 06.02.2004 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOT JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.2.2004 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSESTÄ Yhtiön hallitus

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ Q4/2010

TECHNOPOLIS OYJ Q4/2010 TECHNOPOLIS OYJ Q4/2010 Technopolis-konserni Kannattava kasvuyritys Kiinteistöpalvelu-hybridi Liiketoimintaympäristöjä tietointensiivisille yrityksille ja yhteisöille Ydinosaamistamme on innovatiivisten

Lisätiedot

Taloudelliset tavoitteet ja tulos

Taloudelliset tavoitteet ja tulos Taloudelliset tavoitteet ja tulos Kannattavuus Tavoite keskimäärin Voitto ennen veroja, milj. euroa 3,9 38,6 5,2 76,5 13,2 Sijoitetun pääoman tuotto, % 22,4 26,9 31,9 42,4 45,4 2, Tuotto Tulos/osake, euroa,355,45,58,88

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2013 Erkka Valkila Sisältö 2 Osavuosikatsausinfo 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/2013 1. SATO lyhyesti 3 SATO 4 6 kasvukeskusta

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2012 1 SATO OYJ Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa vuokra-asuntojen kysyntä jatkunut hyvänä kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen, väestön ikääntyminen ja työperäinen maahanmuutto tukevat

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys OSTOT KASVATTIVAT VUOKRA-ASUNTO- INVESTOINTEJA. Liikevaihto 1.1. 30.6.2014 miljoonaa euroa +9,9% (Q2 2013)

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 Erkka Valkila

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 Erkka Valkila SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 Erkka Valkila 1 Strategia > toimialat: asuntosijoitus ja asuntorakennuttaminen > kannattava kasvu > asiakaslähtöinen toiminta > alueellinen keskittyminen > asuntosijoitustoiminta

Lisätiedot

Technopolis kannattavaa kasvua. Talousjohtaja Reijo Tauriainen 13.11.2014

Technopolis kannattavaa kasvua. Talousjohtaja Reijo Tauriainen 13.11.2014 Technopolis kannattavaa kasvua Talousjohtaja Reijo Tauriainen 13.11.2014 Technopolis-konsepti Yhdistää joustavat toimitilat ja palvelut tehokkaaksi työympäristöksi Mahdollistaa asiakkaiden keskittymisen

Lisätiedot

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Lounais-Suomen Rakennuspäivä 10.2.2017 Hanna Kaleva Esityksen sisältö Kiinteistömarkkinat kasvussa: Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoiden rakenne

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2015

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2015 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/20 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-6/20 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti keskittymällä

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2015

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2015 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/20 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/20 3 SATO lyhyesti SATO 4 75 vuoden kokemus asumisratkaisujen tarjoajana

Lisätiedot

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Toimitusjohtaja Juha Näkki 30.10.2013 Ingman Groupista suurin omistaja Omistus 23.11.2012: 25,03 % omistus 16.8.2013: 30,52 % pakollinen julkinen ostotarjous 18.9.

Lisätiedot

Sponda Oyj. Visio Sponda on toimitila-asiakkaan ensimmäinen valinta.

Sponda Oyj. Visio Sponda on toimitila-asiakkaan ensimmäinen valinta. Vuosikertomus 2005 Sisällysluettelo 1 Sponda lyhyesti 2 Tunnusluvut ja vuoden tärkeimmät tapahtumat 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoitus Spondaan 8 Kiinteistöomaisuuden kuvaus 9 Spondan keskeiset kiinteistöt

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ Q1/2010

TECHNOPOLIS OYJ Q1/2010 TECHNOPOLIS OYJ Q1/2010 Technopolis-konserni Kannattava kasvuyritys Kiinteistöpalvelu-hybridi Liiketoimintaympäristöjä tietointensiivisille yrityksille ja yhteisöille Ydinosaamistamme on innovatiivisten

Lisätiedot

VVO-yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja

VVO-yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja VVO-yhtymä Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta

Lisätiedot

7/2004 28.10.2004. Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osavuosikatsaus JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ 28.10.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.

7/2004 28.10.2004. Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osavuosikatsaus JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ 28.10.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9. 7/2004 28.10.2004 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osavuosikatsaus JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.10.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 Yhtiön seitsemästoista täysi toimintavuosi.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Iso Roobertinkatu 21, Helsinki

Iso Roobertinkatu 21, Helsinki Toimistot Iso Roobertinkatu 21, Helsinki Iso Roobertinkatu 21, 00120 Helsinki Sijaintikartta Tämä toimisto- ja liikekiinteistö sijaitsee kävelykadun varrella keskellä Helsinkiä. Kiinteistö on helposti

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj Finlandia-talo

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj Finlandia-talo Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj 20.3.2012 Finlandia-talo Spondan hallituksen kokoonpano Lauri Ratia (pj) Klaus Cawén Tuula Entelä Raimo Valo Erkki Virtanen Arja Talma 2 Vuoden 2011 keskeisiä tapahtumia

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Marcel Kokkeel

Toimitusjohtajan katsaus Marcel Kokkeel Toimitusjohtajan katsaus Marcel Kokkeel Hyvät naiset ja herrat, osakkeenomistajat ja hallituksen jäsenet, Tervetuloa Cityconin yhtiökokoukseen! Aloitin Cityconin toimitusjohtajana maaliskuussa 2011. Ensimmäinen

Lisätiedot

TORIKESKUS. Väinönkatu 11, 40100 Jyväskylä

TORIKESKUS. Väinönkatu 11, 40100 Jyväskylä TORKESKUS Väinönkatu 11, 40100 Jyväskylä Sijainti Jyväskylä on Keski-Suomen maakunnan ja Jyväskylän seutukunnan keskuskaupunki Päijänteen pohjoispäässä. Jyväskylä on Suomen seitsemänneksi suurin kaupunki

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-9/

Osavuosikatsaus 1-9/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-9/2008 28.10.2008 Juha Varelius Toimitusjohtaja 1-9/2008 Pääkohdat 2 2008 Digia Plc Katsauskauden pääkohdat 1-9/2008 Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Liikevaihto 90,4 miljoonaa

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 1-6/2016

Puolivuosikatsaus 1-6/2016 Puolivuosikatsaus 1-6/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen 25.8.2016 Pörssitalo Näkökohtia toimintaympäristöstä EKP:n toimet, rahan matala korkotaso+kohtuullinen saatavuus Kiinteistökaupan

Lisätiedot

Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00

Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00 Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2003 SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS VAKAA Spondan 6 kuukauden tulos oli 16,7 (86,5) milj. euroa. Vuokratuotoista muodostuva liikevaihto

Lisätiedot