Spond a o yj Vuo Siker tomu S 2008 Vuosikertomus Sponda oyj pl 940, Helsinki puhelin Faksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Spond a o yj Vuo Siker tomu S 2008 Vuosikertomus Sponda oyj pl 940, 00101 Helsinki puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda."

Transkriptio

1 Vuosikertomus

2 Sisällys Vuosaaren sataman PortGate-logistiikka-alue Helsingissä sponda oyj:n vuosikertomus 6 Sponda lyhyesti 8 Taloudellinen katsaus 1 Toimitusjohtajan katsaus 14 Strategia 16 Liiketoimintakatsaus 2 Toimintaympäristö 24 Toimisto- ja liiketilakiinteistöt 28 Logistiikkakiinteistöt 3 Kiinteistökehitys 34 Kiinteistörahastot 36 Venäjä ja Baltia 4 yritysvastuun visio ja tavoitteet 42 Sidosryhmät 43 Taloudellinen vastuu 44 Sosiaalinen vastuu 48 Ympäristövastuu 52 Riskit ja riskienhallinta 54 rahoitus ja rahoitusriskienhallinta 58 Corporate Governance 62 Hallitus 63 Johtoryhmä 67 Tilinpäätös 135 Tietoja osakkeenomistajille

3 Sponda on kiinteistösijoitusyhtiö, joka omistaa, vuokraa ja kehittää toimisto-, liikeja logistiikkakiinteistöjä Suomen ja Venäjän suurimmissa kaupungeissa.

4 case 1 kenzo, 188 m² liiketilaa, Mannerheimintie 2, Helsinki

5 Kenzo Muodin ehdoilla Ranskalaisen muotitalo Kenzon liikkeessä luksus näkyy tuotteiden lisäksi sisustuksessa. Pienetkin yksityiskohdat on mietitty huolella. Tuloksena on avara tila, jossa valkoiset, kipsikuvioin koristellut seinät ja musta puulattia luovat modernin, itämaisen ilmeen. Marraskuussa avattu Kenzon liike on ketjun ensimmäinen Suomessa, ja ensimmäinen Kenzon lifestyle-liike koko maailmassa. Naisten ja miesten vaatemallistojen ja asusteiden lisäksi valikoimassa on myös sisustustuotteita. Perustamispäätös tehtiin keväällä ja sopiva tila löytyi yllättävän helposti. Kenzon liikkeet sijaitsevat kaikissa kaupungeissa parhailla paikoilla, joten liiketilan erinomainen sijainti Manner heimintien alussa oli tärkeä valintakriteeri. Liikkeen koolla oli myös merkitystä, kertoo toimitusjohtaja Taneli Heikkinen. Kenzolla on tarkka konsepti, jonka mukaan kaikki liikkeet suunnitellaan. Helsingin liikkeen sisustuksen loivat Kenzon italia laiset sisustusarkkitehdit yhteistyössä yrityksen taiteellisen johtajan Antonio Marrasin kanssa. Heikkisen johdolla tilan täydellinen remontti valmistui ennätysajassa. Sponda osallistui kiinteistön julkisivun ehostukseen. sponda oyj vuosikertomus 5

6 Sponda lyhyesti Sponda on toimitilojen vuokraukseen sekä kiinteistöjen kehittämiseen ja omistamiseen erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Kehittämällä toimitiloista viihtyisiä ja yksilöllisiä toimintaympäristöjä Sponda luo edellytykset asiakkaidensa menestykselle. Spondan toimisto-, liiketila- ja logistiikkakiinteistöt sijaitsevat Suomen ja Venäjän suurimmissa kaupungeissa. Kotimaan kiinteistöt sijaitsevat pääosin pääkaupunkiseudulla sekä Oulussa, Tampereella ja Turussa. Venäjällä Sponda omistaa kiinteistöjä Pietarissa ja Moskovassa. Yhtiön sijoituskiinteistöjen vuokrattava pinta-ala on noin 1,5 miljoonaa neliömetriä koostuen 152 toimisto- ja liiketilakiinteistöstä ja 57 logistiikkakiinteistöstä. Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli noin 2,9 miljardia euroa. Pitkäjänteisenä ja vakaana kiinteistösijoittajana Sponda tarjoaa asiakkailleen luotettavaa ja pitkäaikaista kumppanuutta. Laajasta kiinteistökannasta löytyy ratkaisu niin isojen kuin pienten yritysten toimitilatarpeisiin. Vaihtoehtona on myös uudet, täsmälleen asiakkaan tarpeiden mukaisiksi räätälöidyt tilat jossain Spondan uudiskohteessa. Innovatiivisilla, asiakaslähtöisillä ratkaisuilla Sponda luo aktiivisesti alan parhaita käytäntöjä ja toimii vastuullisesti ympäristön ja kaupunkikuvan kehittäjänä. Kotimaan alueellisia toimipisteitä täydentää valtakunnallinen asiakaspalvelukeskus. Lisäksi Spondalla on toimistot Pietarissa ja Moskovassa. Liiketoimintayksiköt Sponda on organisoitu alkaen neljään liiketoimintayksikköön: Sijoituskiinteistöt, Kiinteistökehitys, Kiinteistörahastot ja Venäjä. Sponda tehosti toimintaansa vuoden 29 alussa voimaanastuneella organisaatiouudistuksella. Yhdistämällä toimisto-

7 ja liiketilakiinteistöihin sekä logistiikkakiinteistöihin keskittyneet yksiköt yhdeksi liiketoimintayksiköksi Sponda pyrkii tehostamaan yhtiön toimintojen ohjattavuutta ja parantamaan kustannustehokkuutta. Uuden liiketoimintayksikön nimi on Sijoituskiinteistöt. Samassa yhteydessä yhtiön strategiamuutoksesta johtuen Spondan Venäjän toimintoihin keskittyneen Venäjä ja Baltia -nimisen liiketoimintayksikön nimi muutettiin, ja yksikön uusi nimi vuoden 29 alusta lähtien on Venäjä. Sijoituskiinteistöt-liiketoimintayksikkö keskittyy Spondan kotimaan toimisto-, liiketila- ja logistiikkakiinteistöjen vuokraamiseen sekä kiinteistöjen hankintaan ja myyntiin. Kiinteistöt sijaitsevat Suomen suurimmissa kaupungeissa. Kiinteistökehitys-liiketoimintayksikkö keskittyy uusien kiinteistöhankkeiden markkinointiin ja toteuttamiseen asiakastarpeiden pohjalta. Toiminnan kohteina ovat ensisijaisesti Spondan rakentamattomat maaalueet ja uudistettavat rakennukset. Kiinteistörahastot-liiketoimintayksikkö omistaa ja hallinnoi kiinteistörahastojen kautta osuuksia liiketila-, toimisto- ja logistiikkakiinteistöissä. Spondan hallinnoimat kiinteistörahastot harjoittavat toimintaa Suomen keskisuurissa kaupungeissa. Venäjä-liiketoimintayksikkö harjoittaa liiketoimintaa Venäjällä vuokraamalla, hallinnoimalla ja kehittämällä toimitiloja siellä toimivien yritysten ja yhteisöjen käyttöön. Spondan kiinteistöt sijaitsevat Venäjällä Moskovassa ja Pietarissa. Kenzon liiketilat Helsingissä sponda oyj vuosikertomus 7

8 Taloudellinen katsaus Toiminnan tulos ja taloudellinen asema vuonna, vertailukausi vuosi Liikevaihto kasvoi 224,3 (21,9) milj. euroon. Nettotuotot kasvoivat 166,8 (152,8) milj. euroon. Liikevoitto oli 126,2 (256,7) milj. euroa. Kiinteistöjen arvonmuutos vuonna oli -36, (92,9) milj. euroa, joka sisältää kiinteistöjen tuottovaatimusmuutosta -93,1 milj. euroa ja kiinteistökehityksen hankkeista saatuja kehitysvoittoja 43,3 milj. euroa. Vuoden tulos verojen jälkeen oli 26,6 (136,6) milj. euroa. Tulos/osake oli,24 (1,27) euroa. Operatiivinen kassavirta/osake oli,78 (,81) euroa. Sijoituskiinteistökannan käypä arvo oli yhteensä 2 97,5 (2 534,9) milj. euroa. Nettovarallisuus/osake 7,86 (8,4) euroa. EPRA nettovarallisuus/osake 9,64 (1,4) euroa. Taloudellinen vuokrausaste oli 88,5 (91,2) %. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa tilikaudelta ei makseta KONSERNIN TUNNUSLUVUT (IFRS) Liikevaihto, 224,3 21,9 117,4 13,1 99,2 Liikevoitto, 126,2 256,7 13,9 65,5 17,1 Voitto ennen veroja, 38,7 184,4 65,4 39,2-9,5 Operatiivinen kassavirta/osake,,78,81,56,57,53 Osakekohtainen nettovarallisuus, 7,86 8,4 7,45 7,25 7,44 EPRA osakekohtainen nettovarallisuus, 9,64 1,4 9,54 Tulos/osake,,24 1,27,61,37,4 Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,71 1,5 7,19 ** 5,57 1,5 P/E-luku 12,89 6,45 19,68 21,21 176,89 Omavaraisuusaste, % 31,75 32,3 2,19 44,91 47,11 Nettovelkaantumisaste, % 18,68 174,93 334,32 17,8 98,84 Osinko,, *,5,4,5,5 Osinko tuloksesta, %, * 39,49 65,6 133, ,8 Efektiivinen osinko, %, * 6,12 3,33 6,29 6,96 * hallituksen esitys ** Vuoden 26 osalta on tunnuslukujen laskennassa käytetty kvartaaleittain painotettuja keskiarvoja tase-erien osalta 8 sponda oyj vuosikertomus

9 NETTOTUOTON JAKAUTUMINEN SIJOITETUN PÄÄOMAN LIIKETOIMINTAYKSIKÖITTÄIN TUOTTO, % SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO, % LIIKEVAIHTO, OMAN Me PÄÄOMAN TUOTTO, % OMAN PÄÄOMAN TUOTTO, % * Ei sisällä vaihto-omaisuuskiinteistöjä Toimistot ja liiketila LIIKEVAIHTO LIIKEVAIHTO SIJOITUSKIINTEISTÖOMAISUUDEN 1 LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO NETTOTUOTON JAKAUTU 4 4 KÄYPÄ ARVO LIIKETOIMINTAYKSIKÖITTÄ TULOS/OSAKE, e OSINKO, e OSINKO, 1 e 5 OSINKO, e15 MARKKINA-ARVO, 15 Me MARKKINA-ARVO, Me 1 1 (1) Vuoden 26 osalta on tunnuslukujen laskennassa 1 (1) Vuoden käytetty 26 osalta on tunnuslukujen laskennassa 1 käytetty 1 (1) Vuoden 26 osalta on tunnuslukujen laskennassa (1) Vuoden käytetty 26 osalta on tunnusl kvartaaleittain painotettuja keskiarvoja tase-erien kvartaaleittain osalta painotettuja keskiarvoja tase-erien osalta kvartaaleittain painotettuja keskiarvoja tase-erien kvartaaleittain osalta painotettuja Logistiikka * Ei sisällä vaihto-omaisuuskiinteistöjä Kiinteistökehitys Rahastot Venäjä ja Baltia NETTOTUOTON SIJOITETUN JAKAUTUMINEN PÄÄOMAN TUOTTO SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO LIIKEVAIHTO OMAN PÄÄOMAN TUOTTO OMAN PÄÄOMAN TUOTT.6 LIIKETOIMINTAYKSIKÖITTÄIN % % % % TOTAL REVENUE TOTAL 6 REVENUE FAIR 6 VALUE OF INVESTMENT PROPERTIES OPERATING PROFIT 1 OPERATING 1 PROFIT NET OPERATING INCOME BY BUSINESS UNIT Meur Meur Meur Meur Meur , 3 3 Toimistot ja liiketilat 69 % 2 Logistiikka 2 17 % 2, Kiinteistökehitys % 2, * Vuoden 26 osalta on tunnuslukujen * Vuoden 26 osalta on tunnuslukujen * Vuoden 26 osalta on tunnuslukujen * Vuoden 26 Rahastot 7 % laskennassa käytetty kvartaaleittain 1,5 laskennassa käytetty kvartaaleittain laskennassa käytetty kvartaaleittain laskennass 1 painotettuja keskiarvoja tase-erien osalta painotettuja kes 1 painotettuja keskiarvoja tase-erien osalta painotettuja keskiarvoja tase-erien osalta Venäjä ja Baltia 7 % 1, TULOS/OSAKEOSINKO/OSAKE OSINKO/OSAKE OSINKO/OSAKE MARKKINA-ARVO MARKKINA-ARVO Office and Retail Logistics * Does not include trading properties Property Developmen Real Estate Funds 1,5 1, 1, 1, 1 1 Russia and the Baltic C 1,2,8,8,8 8 8 IT,9 NET OPERATING RETURN INCOME ON INVESTMENT RETURN,6 ON INVESTMENT,6 TOTAL REVENUE,6 RETURN 6 ON SHAREHOLDERS EQUITY RETURN 6 ON SHAREHOLD BY BUSINESS UNIT (ROE) (ROE),6,4,4,4 4 4,3 %,2 %,2 Meur,2 % 2 % * Hallituksen esitys * Hallituksen esitys * Hallituksen esitys sponda oyj vuosikertomus Office and Retail 69% * * 26 Logistics 17% * * * 26 * * * * * * * 26 * * * 26

10 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi oli Spondalle voimakkaan kasvun aikaa. Vuoden aikana valmistuneet kiinteistökehityshankkeet kasvattivat kotimaan toimitilatarjontaamme ja vuokratuottojamme. Jatkoimme laajentumistamme myös Venäjän kiinteistömarkkinoilla, jossa saavutimme asettamamme investointitavoitteet. Vuodelle asettamamme taloudelliset tavoitteet ylitettiin. Kiinteistömarkkinoiden toimintaympäristö muuttui voimakkaasti vuoden aikana. Alkuvuonna kiinteistöjen vajaakäyttöasteet paranivat ja vuokrat kehittyivät suotuisasti. Myös kiinteistökauppa oli vilkasta. Tilanne kääntyi vuoden puolivälissä, kun kansainvälinen rahoituskriisi al- koi vaikeuttaa kiinteistösektorin rahoitusta. Kiinteistökaupankäynti hiljentyi, kiinteistöjen arvoihin alkoi kohdistua laskupaineita ja yhtiöiden pörssikurssit laskivat. Muuttunut markkinatilanne edellytti nopeaa sopeutumiskykyä Vuoden aikana liikevaihtomme kasvoi merkittävästi ja saavutimme asettamamme vuokraus- ja kassavirtatavoitteet. Kiinteistökehitysinvestointimme olivat vuoden lopulla yhteensä 24,6 miljoonaa euroa. Positiivinen kehitys jatkui kotimaan toimistoja liiketilakiinteistöjemme vuokrausasteissa, jotka ovat nousseet tasaisesti jo vuodesta 26 lähtien. Vuonna toimisto- ja liiketilakiinteistöjemme vuokrausaste kehittyi yleistä markkinatasoa paremmin. Sponda reagoi vuoden puolivälissä muuttuneeseen markkinatilanteeseen nopeasti sopeuttamalla toimintaansa. Yhtiön vakavaraisuutta lähdettiin vahvistamaan kotimaan kiinteistömyynneillä. Loppuvuoden aikana Sponda myi kiinteistöjä noin 7,1 miljoonalla eurolla. Onnistuimme erittäin haasteellisessa rahoitusmarkkinatilanteessa myös rahoittamaan uudelleen erääntyvät lainamme. Kiinteistökehityshankkeemme etenivät suunnitelmien mukaisesti. Kaikki vuodelle suunnitellut uudiskohteemme valmistuivat aikatauluissaan, mikä on osoitus vahvasta projektijohtamisen ammattitaidostamme. Merkittävin ja Spondan historian suurin kiinteistökehityskohde valmistui Vuosaaren satamaan, jonne rakennutimme logistiikka- ja toimistotiloja sataman toimijoille. Hankkeiden kustannukset pysyivät suunnitellulla tasolla ja kiinteistökehitysvoitot toteutuivat tavoitteiden mukaisesti.

11 Laajentumisemme Venäjällä jatkui. Kiinteistöhankintamme keskittyivät Moskovaan, josta ostimme kaksi kauppakeskusta ja yhden toimistokiinteistön. Jatkoimme myös Venäjän organisaatiomme kehittämistä ja perustimme Moskovaan uuden toimipisteen. Vahvistetulla organisaatiolla pystymme entistä paremmin vastaamaan Venäjän markkinan haasteisiin. Uskon vahvasti Venäjän kiinteistömarkkinaan ja odotan investointiemme tuottavan hyvää tulosta tulevaisuudessa. Spondan kiinteistörahastotoiminta kasvoi suunnitellusti vuonna. Perustimme vuoden aikana uuden logistiikkakiinteistöihin sijoittavan kiinteistörahaston ja kasvatimme rahastojemme kiinteistöomistusta. Kiinteistörahastotoiminnasta on kehittynyt yhtiölle erinomaisen kannattava liiketoiminnan muoto, ja se muodostaa jo merkittävän osan Spondan liiketoiminnasta. Sponda järjesti marraskuussa ensimmäisen pääomamarkkinapäivän, jonka suosio ylitti odotuksemme. Tilaisuudessa esiteltiin sijoittajille ja analyytikoille muun muassa Kiinteistörahastot ja Venäjä -liiketoimintayksiköidemme toimintaa. Asiakkaiden tyytyväisyys ohjaa toimintamallien kehittämistä Huolehtimalla toimitilojen kunnosta ja laadusta haluamme tarjota asiakkaillemme toimivat puitteet liiketoiminnan harjoittamiseen. Investoimme kiinteistöjen ylläpitoon kuluneena vuonna 26,6 miljoonaa euroa. Pyrimme parantamaan asiakkaidemme tyytyväisyyttä kehittämällä toimintaamme jatkuvasti. Vuonna keskityimme asiakaspalveluamme tukevan asiakkuusstrategian kehittämiseen. Toimintamallien kehittäminen ja henkilökunnan koulutus jatkuvat vuonna 29. Vuonna käynnistimme myös yritysvastuuprojektin, joka määrittelee yritysvastuulinjauksemme ja yhtiön nykytilan. Näiden pohjalta luodaan päivittäiset työkalut, joilla yhtiön toimintaa kehitetään entistä vastuullisempaan suuntaan. Vuokraustoiminnan merkitys kasvaa Reaalitalouden heikkeneminen saattaa aiheuttaa kiinteistösektorille uhkia ja synkentää vuoden 29 vuokrausnäkymiä. Kiinteistöjen vuokrausasteiden uskotaan laskevan, ja etenkin kaupunkien reunaalueilla on vuokranlaskupaineita. Laskupaineet kohdistuvat myös kiinteistöjen arvoihin. Spondan kiinteistöistä noin 66 prosenttia sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa ja Ruoholahdessa, jossa vuokratasojen ja kiinteistöjen arvojen ei uskota laskevan yhtä voimakkaasti. Markkinamuutoksen myötä vuokraustoiminnan merkitys kiinteistöliiketoiminnassa on kasvanut ja tulee kasvamaan entisestään, mikä vahvistaa Spondan asemaa. Pitkäaikaisena kotimaisena toimijana tunnemme paikallisen kiinteistömarkkinan hyvin, ja se luo meille hyvät mahdollisuudet menestyä vaikeassa markkinatilanteessa. Uskomme, että ympäristön muutoksista huolimatta kiinteistöjemme vuokratuotot pysyvät vakaina. Rahoitusmarkkinoiden kireydestä johtuen emme tee kuluvan vuoden aikana merkittäviä investointeja, ja mahdolliset muut investoinnit rahoitamme kotimaan kiinteistömyynneillä. Toimintamme pääpaino on nyt vuokraustoiminnassa ja aktiivisessa asiakaspalvelussa. Sitä tukee vuoden 29 alussa voimaan astunut organisaatiouudistuksemme, jossa yhdistimme toimisto- ja liiketilakiinteistöihin sekä logistiikkakiinteistöihin erikoistuneet yksikkömme yhdeksi liiketoimintayksiköksi. Tällä uudistuksella pyrimme parantamaan toimintojemme ohjattavuutta, organisaation joustavuutta sekä yhtiön kustannustehokkuutta. Samassa yhteydessä täsmensimme strategiaamme luopumalla Baltiasta kiinteistösijoituskohteena ja keskittämällä kiinteistösijoitustoimintamme nykyisen strategiamme mukaisesti Suomeen ja Venäjälle. Kiitän lämpimästi kaikkia spondalaisia joustavuudesta ja tinkimättömästä työpanoksesta vuonna. Henkilökunnan sopeutuminen toimintamme muutokseen osoitti, että organisaatiostamme löytyy kykyä ja valmiutta nopeisiinkin muutoksiin. Haluan myös kiittää asiakkaitamme ja osakkeenomistajiamme luottamuksesta ja kaikkia sidosryhmiämme menestyksekkäästä yhteistyöstä. Kari Inkinen sponda oyj vuosikertomus 11

12 case 2 reaktor innovations, 79 m² toimistotilaa, mannerheimintie 2, helsinki

13 Luovaa tilankäyttöä Reaktorilla Vuonna Euroopan parhaaksi työpaikaksi valittu ohjelmistoalan asiantuntijayritys Reaktor Innovations asettaa työntekijöiden hyvinvoinnin etusijalle. Helsingin ydinkeskustassa sijaitseva toimisto on suunniteltu viihtyisäksi ja toimivaksi työympäristöksi. Laadukkaat tilat toimivat myös yrityksen käyntikorttina. Tilat ovat oleellinen osa liiketoimintaamme ja siksi niissä pitää näkyä sama korkea laatu kuin muussakin toiminnassamme. Lähtökohtana tilojen suunnittelussa oli laadukkuus, viihtyisyys, toimivuus ja muunneltavuus, kertoo Reak torin toimitusjohtaja Vesa Lauronen, joka osallistui aktiivisesti tilojen suun nitteluun. Reaktorin toimistotila on remontoitu yrityksen toiveiden mukaan. Yrityksen kasvun seurauksena alkuperäiseen 37 neliön toimistoon liitettiin myöhemmin lisää tilaa ylemmästä kerroksesta. Tiloja voi muunnella siirreltävillä lasiovilla. Ison neuvottelutilan erikoisuutena on tilan jakajana toimiva autotallin ovi. Pisteenä i:n päällä on 177 neliön saunatila, jota käytetään pääasiassa työntekijöiden ja asiakkaiden virkistykseen. Yhteistyö Spondan kanssa on suju nut hyvin, sillä he ovat vuokranantajana asiakaslähtöisiä. Meille on tärkeää, että saimme remontoida toimistosta Reaktorin näköisen ja toimintaamme sopivan.

14 Strategia Spondan tavoitteena on olla toimitila-asiakkaan ensimmäinen valinta. Tavoite saavutetaan asiakaslähtöisellä toimintatavalla, aktiivisella kiinteistökehityksellä sekä laajentamalla kiinteistökehitys- ja investointitoimintaa Venäjällä. Toiminta-ajatus Spondan toiminta-ajatus on omistaa, vuokrata ja kehittää toimisto-, liike- ja logistiikkakiinteistöjä toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Sponda toimii Suomen ja Venäjän suurimmissa kaupungeissa. Strategia Spondan strateginen tavoite on hakea kasvua ja kannattavuutta asiakaslähtöisellä toimintatavalla, aktiivisella kiinteistökehityksellä sekä laajentamalla kiinteistökehitys- ja investointitoimintaa Venäjällä. Vuonna Sponda saavutti Venäjän kasvutavoitteensa, ja nosti Venäjän kiinteistösijoitusten osuuden 1 2 prosenttiin yhtiön taseesta. Vallitsevasta markkinatilanteesta johtuen Sponda ei tee vuonna 29 merkittäviä investointeja. Mahdolliset investoinnit rahoitetaan kotimaan kiinteistökannan myynneillä. Sponda täsmensi strategiaansa vuoden 29 alussa luopumalla Baltian markkinoista strategisena kiinteistösijoituskohteena. Aikaisemman strategiansa mukaisesti Spondan tavoitteena oli laajentaa kiinteistökehitys- ja investointitoimintaa Baltian maihin. Tutkittuaan alueen kiin- teistömarkkinaa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia Sponda luopui tästä tavoitteesta. Visio Spondan tavoitteena on olla toimitila-asiakkaan ensimmäinen valinta. Arvot Arvot ovat arkipäiväämme. Sitä, miten käyttäydymme asiakkaitamme ja toisiamme kohtaan. Spondalle tärkeitä arvoja ovat innovatiivisuus, ammatti taito ja luotettavuus. Ducat II -toimistokeskus Moskovassa

15 Innovatiivisuus Sponda kasvaa ja kehittyy innovaatioista ja vanhojen toimintatapojen kyseenalaistamisesta. Innovatiivisuus on meille mahdollisuuksien näkemistä, asiakkaidemme tarpeiden ymmärtämistä ja ratkaisujen oivaltamista aktiivista keksimistä. Haluamme tehdä asiat paremmin ja olla edelläkävijöitä nähdä muita enemmän ja oivaltaa aiemmin. Ammattitaito Spondassa ammattitaito on jatkuvaa oppimista, jotta olisimme parhaita siinä, mitä teemme. Se on kunnianhimoa ja tinkimätöntä ammattiylpeyttä. Se on näkemyksiä, kokemuksia, ajatuksia ja kommunikaatiota. Asiakkaamme hyöty, meistä syntyvä lisäarvo tekee meistä arvostettuja yhteistyökumppaneita. Luotettavuus Kun lupaamme asiakkaalle jotain, pidäm me sen. Aina. Kun havaitsemme asiakkaallam me mahdollisen ongelman, tartumme asiaan heti, vaikka asiakas ei olisi itse vielä havainnut sitä. Torjumme riskit, ennen kuin niistä kehittyy ongelmia. Noudatamme hy viä liiketoimintatapoja kaikessa toiminnassamme. Toimimme avoimesti ja suora selkäisesti, kuten luotettavan kumppanin kuuluu. Vallitsevasta markkina - tilanteesta johtuen Sponda ei tee vuonna 29 merkittäviä investointeja. sponda oyj vuosikertomus 15

16 Liiketoimintakatsaus Kannattavan kasvun strategia ohjasi vahvasti Spondan toimintaa vuonna. Kiinteistökehityshankkeita valmistui ennätysmäärä, kiinteistörahastotoiminta voimistui ja kasvu jatkui Venäjällä. Sponda omistaa, vuokraa ja kehittää toimisto-, liike- ja logistiikkatiloja Suomen ja Venäjän suurimmissa kaupungeissa. Toiminta perustuu pitkäaikaiseen omistukseen ja vuokraukseen ja keskittyy Suomessa pääkaupunkiseudulle, Tampereelle, Turkuun ja Ouluun sekä Venäjällä Pietariin ja Moskovaan. Spondan vahvuudet asiakaslähtöinen toimintatapa, ammattitaitoinen henkilökunta ja suuri kiinteistökanta takaavat asiakkaille tarpeiden mukaiset toimitilaratkaisut. Spondan merkittävimmät asiakasryhmät toimivat kaupan alalla, palvelualalla ja pankki- ja sijoitussektorilla. Strategian mukaista kasvua vuonna Spondan liikevaihto muodostuu toimitilojen vuokratuloista. Yhtiön liikevaihto kasvoi vuonna 6,4 prosenttia 224,3 miljoonaan euroon ja nettotuotot 9,1 prosenttia 166,8 miljoonaan euroon. Nettovuokratuottojen sekä toimisto- ja liiketilakiinteistöjen vuokrausasteen kehitys jatkui positiivisena. Logistiikkakiinteistöjen vuokrausasteen kehitystä painoi vuoden lopussa valmistuneen Vuosaaren sataman kohteiden vuokrauksen hidas edistyminen. Vuoden lopulla Spondan vuokrausaste oli 88,5 prosenttia (: 91,2 prosenttia). Loppuvuoden markkinatilanteen muutoksista johtuen Sponda vahvisti vakavaraisuuttaan kotimaan kiinteistömyynneillä. Kiinteistöjä myytiin vuoden aikana 122,9 miljoonalla eurolla ja ostettiin 21,6 miljoonalla eurolla. Maaliskuussa Sponda allekirjoitti sopimukset 5-vuotisesta 1 miljoonan euron luotosta sekä 7-vuotisesta 5 miljoonan euron luotosta, joilla rahoitettiin yhtiön kiinteistökehitysinvestointeja. Lokakuussa Sponda solmi sopimuksen 15 miljoonan euron uudelleenrahoituspaketista. Syndikoidulla luotolla maksettiin muun muassa marraskuussa erääntynyt 1 miljoonan euron laina. Spondan kiinteistökehityshankkeet etenivät vuonna suunnitelmien mukaisesti, ja vuoden aikana valmistui suurin osa yhtiön käynnissä olevista hankkeista. Spondan rakennuttamat toimistotalot nousivat Helsingin Ruoholahteen ja Kalasataman alueelle. Helsingin Itäkeskukseen valmistui uusi liiketilakiinteistö. Suurin Spondan kiinteistökehityshankkeista valmistui Vuosaaren satamaan, jonne Sponda rakennutti PortGate-logistiikkakeskuksen. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa valmistui noin 7 neliön logistiikka-alue sekä 15 neliön porttikeskus. Sponda solmi vuoden aikana myös Liiketoimintayksikkö ja yksikön toiminnan kuvaus Vuoden keskeiset saavutukset ja tapahtumat Vuoden keskeiset tunnusluvut Kiinteistöjen maantieteellinen sijainti käyvän arvon mukaan Vuoden mukainen liiketoimintarakenne Toimisto- ja liiketilakiinteistöt vuokraa, hankkii ja myy toimisto- ja liiketiloja Suomessa. Aktiivisen vuokraustoiminnan myötä vuokrausaste kehittyi yleistä markkinatasoa paremmin. Nettotuotot 115,1 Me Vuokrausaste 92,3 % Toimisto- ja liiketilaa 89 m² 42 % Hki, ydinkeskusta 24 % Hki, Ruoholahti 16 % muu pääkaupunkiseutu 6 % Tampere 2 % Turku 1 % Oulu Logistiikkakiinteistöt vuokraa, hankkii ja myy logistiikkakiinteistöjä Suomessa. Vuoden lopulla valmistunut Vuosaaren sataman PortGate-logistiikkakeskus kasvatti huomattavasti Spondan logistiikkatilojen tarjontaa. Nettotuotot 28,5 Me Vuokrausaste 77,4 % Logistiikkatilaa 57 m² Kiinteistöt sijaitsevat valtaosin pääkaupunkiseudulla. Venäjä ja Baltia vuokraa ja hankkii toimitiloja Venäjällä. Sponda kasvatti kiinteistö omistustaan Moskovan alueella ja perusti oman toimipisteensä Moskovaan. Nettotuotot 12, Me Vuokrausaste 86,3 % Toimisto-, liike- ja logistiikkatilaa 53 m² Maa-alueet 66 hehtaaria 14 % Pietari *) 86 % Moskova *) *) pinta-alan mukaan 16 sponda oyj vuosikertomus

17 sopimuksen sataman toimijoita palvelevan Vuosaari Service Centerin rakentamisesta. Vuonna kehitysinvestointien määrä nousi 24,6 miljoonaan euroon (94,7). Spondan laajeneminen jatkui myös Venäjällä. Vuoden aikana Sponda kasvatti kiinteistöomistustaan ostamalla Moskovan alueelta kaksi kauppakeskusta ja Moskovan keskustassa sijaitsevan Ducat II -toimistotalon. Kiinteistöostoja Venäjällä tehtiin vuoden aikana yhteensä noin 187,1 miljoonalla eurolla, ja vuoden lopussa Venäjän kiinteistösalkku oli noin 258,3 miljoonaa euroa. Sponda vahvisti läsnäoloaan Venäjän markkinoilla perustamalla Moskovaan toisen Venäjän toimipisteensä. Spondan kiinteistörahastojen määrää ja kokoa kasvatettiin tuntuvasti. Vuoden aikana perustettiin uusi Sponda Fund II Spondan kiinteistökehityshankkeet etenivät suunnitelmien mukaisesti. Vuoden aikana valmistui suurin osa yhtiön käynnissä olevista hankkeista. Liiketoimintayksikkö ja yksikön toiminnan kuvaus Vuoden keskeiset saavutukset ja tapahtumat Vuoden keskeiset tunnusluvut Kiinteistöjen maantieteellinen sijainti käyvän arvon mukaan Vuoden mukainen liiketoimintarakenne Kiinteistökehitys toteuttaa ja markkinoi kiinteistökehitys hankkeita. Kiinteistökehitystoiminta kasvoi voimakkaasti, ja vuoden aikana valmistui suurin osa Spondan kiinteistökehityshankkeista, mm. Vuosaaren sataman PortGate-logistiikkakeskus. Investoinnit 24,6 Me Kiinteistökehityssalkun tasearvo 184,2 Me Käyttämättömät maa-alueet ja potentiaaliset kiinteistökehitys kohteet sijaitsevat pääosin pääkaupunkiseudulla. Kiinteistörahastot omistaa ja hallinnoi kiinteistörahastojen kautta osuuksia liiketila-, toimisto- ja logistiikkakiinteistöissä. Sponda kasvatti kiinteistö rahastojensa kokoa ja perusti uuden Sponda Fund II -kiinteistö sijoitusrahaston. Sponda Fund I saavutti tavoitekokonsa. Liikevaihto 13,2 Me Nettotuotot 11,3 Me Kiinteistöt sijaitsevat Suomen keskisuurissa kaupungeissa, mm. Jyväskylässä, Lappeenrannassa ja Hämeenlinnassa. sponda oyj vuosikertomus 17

18 kannan Helsinki jakautuminen Spondan -kiin teistörahasto liiketoimintavo 2 97,5 milj. euroa alueittain, käypä arvo 2 97,5 milj. euroa Leasable area by property type, % Leasable area by property type, % kiinteistökannan ja Sponda jakautuminen Fund I -kiinteistörahasto value 2,97.5 properties Me saavutti by business tavoitekokonsa. unit, fair value 2,97.5 Me vuoden 29 alussa, kun Sponda luopui tot-yksikköön. Office Construction Activity liiketoiminta- Vuokrattava Myös yhtiön pinta-ala strategiaa kiinteistötyypeittäin, täsmennettiin Vuokrattava % pinta-ala sien omistus kiinteistötyypeittäin, on keskitetty % Kiinteistörahas- Toimistorakentaminen pääk y business unit, fair Sponda's 12 Toimisto- Muutoksia strategiaan ja Baltian kiinteistömarkkinasta strategisena sijoituskohteena. Nykyisen strategian Liiketoimintayksiköiden tukena toimiva Spondan valtakunnallinen asiakaspalvelukeskus palvelee asiakkaita kaikissa toimi- ja liiketoiminnan rakenteeseen 1 mukaan Spondan kiinteistösijoitustoiminta keskittyy Suomeen ja Venäjälle. Samastilavuokrausasioissa. kka Kiinteistök liiketilaki Venäjä Logistiikka ja Kiinteistök Venäjä ja Vuonna 12 1 Spondan toiminta oli organisoitu 5 töt ehitys inteistöt Baltia kiinteistöt ehitys Baltia viiteen liiketoimintayksikköön, 8 sa yhteydessä yhtiön Venäjä ja Baltia -yksi- Toimisto- Toimistojotka olivat Toimisto- ja liiketilakiinteistöt, Logistiikkakiinteistöt, 1 kön nimi muutettiin, ja yksikkö toimii nykyään nimellä Logistiikka Venäjä. Venäjä liiketilaki ja tiedotteet Logistiikka on julkaistu Venäjä yhtiön ja Internet-sivus- Spondan vuoden pörssi- ja lehdistö- ja ja Venäjä ja Baltia, liiketilaki Kiinteistökehitys ja Kiinteistörahastot. Liiketoimintarakennetta uudistettiin 4vuoden liiketoimintayksikköön alkaen. inteistöt Spondan liiketoiminta kiinteistöt jakautuu Baltia inteistöt neljään tolla kiinteistöt osoitteessa Baltia alussa 8yhdistämällä toimisto- ja liiketilakiinteistöihin sekä logistiikkakiinteistöihin keskittyneet yksiköt yhdeksi liike- 2 Sijoituskiinteistöt-yksikkö vastaa toimitilojen vuokrauksesta, hankinnasta ja myynnistä Suomessa. Venäjä-yksikkö vuokraa ja 4 2 toimintayksiköksi, 6 jonka nimi on Sijoituskiinteistöt. Rakennemuutoksella Sponda Venäjän alueella. Kiinteistökehitys-yksikkö hankkii toimisto-, liike- ja logistiikkatiloja 2 1 pyrkii tehostamaan yhtiön toimintojen ohjattavuutta 4 sekä parantamaan kustannustehokkuuttaan ja asiakaspalveluaan. vastaa kehityshankkeiden toteuttamisesta sekä niiden markkinoinnista. Kiinteistörahastojen hallinnointi ja rahasto-osuuk- N JAKAUTUMINEN KIINTEISTÖKANNAN SPONDAN JAKAUTUMINEN OSAKKEEN UEITTAIN LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN KURSSIKEHITYS JA VAIHTO VUOKRATTAVA PINTA-ALA KIINTEISTÖTYYPEITTÄIN VUOKRATTAVA TALOUDELLINEN PINTA-ALA VUOKRAUSASTETOIMISTORAKENTAMINEN KIINTEISTÖTYYPEITTÄIN PÄÄKAUPUNKISEUDULLA % Kem a liiketilakiinteistöt 69 % iinteistöt 16 % hitys 6 % altia 9 %,5 milj. euroa Toimisto- ja liiketilakiinteistöt 69 % Logistiikkakiinteistöt 16 % Toimisto- ja liiketilakiinteistöt 59 % Logistiikkakiinteistöt 38 % Kiinteistökehitys 6 % Venäjä ja Baltia 3 % Venäjä ja Baltia Vaihto 9 % Spondan osakekurssi (painotettu keskiarvo) Käypä arvo 2 97,5 milj. euroa Toimisto- ja liiketilakiinteistöt 59 % Toimisto- ja liikekiinteistöt Logistiikkakiinteistöt Logistiikkakiinteistöt 38 % Venäjä ja Baltia 3 % Venäjä Koko kiinteistökanta Luvat Aloitetut Valmistuneet Lähde: KTI ja Tilasto RTIES 31 DEC 18 SPONDA'S sponda PROPERTIES INSTRUMENT oyj vuosikertomus PRICES BY BUSINESS UNIT AND 31 TURNOVER DEC YEAR LEASABLE AREA BY PROPERTY TYPE LEASABLE AREA ECONOMIC BY PROPERTY OCCUPANCY TYPE RATE OFFICE CONSTRUCTION IN HELSINKI METROPOLITA

19 KONSErNI yhteensä TOIMISTOjA liiketila- KIINTEISTöT logistiikka- KIINTEISTöT KIINTEISTö- KEhITyS VENÄjÄ ja BAlTIA SPONdAN KIINTEISTÖT YHTEENSä Vuokratuotot 211,1 155, 37,9 2, 16,2 Ylläpitokulut -55,6-39,9-9,4-2,2-4,1 Nettovuokratuotot 155,5 115,1 28,5 -,1 12, Sijoituskiinteistöt , ,9 327,6 246,2 77,2 Hankinnat 21,6 8,3 18,6, 183,7 Investoinnit 275, 61,1 5,2 25,2 3,4 Muut siirrot 13,5 188,6 134,9-31,, Myynnit -82,8-82,2, -,6, Käyvän arvon muutos -43,7-57,4-23,6 43,4-6, Sijoituskiinteistöt ,5 2 2,2 462,8 184,2 258,3 Käyvän arvon muutos % -1,7-3, -7,2 17,6, Vuotuinen nettovuokratuotto / sijoituskiinteistöt % *) 6,8 6,3 8,5 1,1 *) poislukien kiinteistökehitys Kunnossapito ja vuokralaisparannukset 26,6 22,1 4,1,1,3 Kiinteistöjen kehitys 248,4 39,1 1,1 25,1 3,1 Hankinnat 21,6 8,3 18,6, 183,7 Myynnit -82,8-82,2, -,6, Investoinnit 42,8-12,7 23,8 24,6 187,1 SOPIMUSTEN ERÄÄNTYMINEN, KOKO SPONDA ydinkeskusta helsinki/ VANTAA SIjOITUSKIINTEISTÖjEN KäYVäN ARVON LASKENNASSA KäYTETYT TUOTTOVAATIMUKSET , % ESpOO MUU SUOMI VENÄjÄ % vuokratuotoista Toimistot ja liiketilat 5,2 7,2 5,5 8,5 6,85 8,25 6,5 1, 9,5 1,25 * Logistiikka 6,5 8,7 7,9 8,5 8, 8,8 painotettu keskimääräinen tuottovaatimus-% koko portfoliolle 6,7 %. * Sisältää myös logistiikkakiinteistöt 5 1 v 2 v 3 v 4 v 5 v 6 v > 6 v Toistaiseksi TEKIjÄ HERKKYYSANALYYSI Vuokrataso, % +/- % 2,1 Vuokrataso, /m²/kk +/-1 /m²/kk 15,5 Taloudellinen vuokrausaste +/-1 %-yks 2,5 Ylläpitokulut +/-1 %,6 Kiinteistövero +/-1 %,1 MUUTOS TUlOS- VAIKUTUS, Kaikki yllä mainitut tekijät vaikuttavat myös sijoituskiinteistöjen käypiin arvoihin. Käypien arvojen muutosten vaikutusta tulokseen ei ole yllä huomioitu. Korkoriskin herkkyysanalyysi esitetään sivulla 55. EXPIRY OF LEASE AGREEMENTS, SPONDA sponda oyj vuosikertomus 19

Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi

Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi Vuosikertomus 2009 ihmisläheisyys työhyvinvointi Sisällys 4 Tietoja osakkeenomistajille 6 Sponda lyhyesti 8 Taloudellinen

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Vuosikertomus 2010 Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Strategia 16 Strategiakatsaus 18 Sijoituskiinteistöt

Lisätiedot

Rahoitusriskit 48 Rahoitus ja rahoitusriskienhallinta 49 Rahoitusstrategia 50 Rahoitus vuonna 2012 50 Spondan näkymät 2013 51 Tietoja

Rahoitusriskit 48 Rahoitus ja rahoitusriskienhallinta 49 Rahoitusstrategia 50 Rahoitus vuonna 2012 50 Spondan näkymät 2013 51 Tietoja Sisällysluettelo Vuosi 2012 9 Vuosi 2012 lyhyesti 9 Toimitusjohtajan katsaus 10 Kiinteistöomaisuus 12 Avainluvut 15 Avainluvut graafeina 16 18 Strategia 18 n visio ja vahvuudet 18 Strategian toteuttaminen

Lisätiedot

Sponda on toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö, joka innovatiivisilla, asiakaslähtöisillä

Sponda on toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö, joka innovatiivisilla, asiakaslähtöisillä Vuosikertomus 2006 Helsingin ydinkeskustassa Mannerheimintiellä sijaitsevat Bulevardi 1, Mannerheimintie 2, 4 ja 6 kuuluvat myös Spondalle. Kiinteistöissä on runsaasti liiketilaa. Toimistotiloissa toimii

Lisätiedot

Spondan verkkovuosikertomus vuodelta 2011 on saatavilla osoitteessa annualreport2011.sponda.fi

Spondan verkkovuosikertomus vuodelta 2011 on saatavilla osoitteessa annualreport2011.sponda.fi n vuoden 2011 vuosikertomuksen teema on kaupunkien kehittäminen. Yhtiön kiinteistökanta keskittyy Suomen ja Venäjän suurimpiin kaupunkeihin, minkä vuoksi kaupunkien elinvoimaisuus on tärkeä tekijä yhtiön

Lisätiedot

S p o n d a V u o s i k e r t o m u s Vuosikertomus 20022 0 0 2 Sponda Oyj

S p o n d a V u o s i k e r t o m u s Vuosikertomus 20022 0 0 2 Sponda Oyj Vuosikertomus 2002 2002 Sisällysluettelo Sponda yleisesti 1-3 Vuoden tärkeimmät tapahtumat...1 Toimitusjohtajan katsaus...2 Kiinteistöliiketoiminta 4-24 Toimintaympäristö...4 Sponda Oyj...6 Spondan asiakkaat...

Lisätiedot

S P O N D A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 VUOSIKERTOMUS 2003

S P O N D A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 VUOSIKERTOMUS 2003 S P O N D A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 VUOSIKERTOMUS 2003 SISÄLLYSLUETTELO 2003 SPONDA YLEISESTI 1 3 Vuoden tärkeimmät tapahtumat... 1 Toimitusjohtajan katsaus... 2 KIINTEISTÖLIIKETOIMINTA 4 35

Lisätiedot

> Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja strategia 4 > Toimitusjohtajan

> Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja strategia 4 > Toimitusjohtajan L I I K E T I L O J E N O S A A J A > Vuosikertomus 2004 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O > Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja

Lisätiedot

Cityconin kauppakeskukset Suomessa

Cityconin kauppakeskukset Suomessa Vuosikertomus 2008 Sisältö Citycon ja vuosi 2008 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 8 Strategia 12 Kiinteistöomaisuus 14 Liiketoimintayksiköt 22 Suomi 24 Ruotsi 28 Baltia 32 Henkilöstö

Lisätiedot

2007 Sisällys 7 00 2

2007 Sisällys 7 00 2 Vuosikertomus 2007 Cityconin kauppakeskukset Suomessa Pääkaupunkiseutu Columbus Helsinki, Vuosaari Cityconin vuokrattava pinta-ala 20 900 m 2. Rakennusvuosi 1997. Uudistus- ja/tai laajennusvuosi 2007.

Lisätiedot

Citycon lyhyesti 1. Missio, visio ja strategia 2. Toimitusjohtajan katsaus 4. Toimintaympäristö 6. Kauppakeskukset 10. Marketit ja myymälät 14

Citycon lyhyesti 1. Missio, visio ja strategia 2. Toimitusjohtajan katsaus 4. Toimintaympäristö 6. Kauppakeskukset 10. Marketit ja myymälät 14 Vuosikertomus 2003 SISÄLLYSLUETTELO Citycon lyhyesti 1 Missio, visio ja strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Liiketoiminta 8 Kauppakeskukset 10 Marketit ja myymälät 14 Kiinteistökehitys

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS JA VASTUULLISUUSRAPORTTI 2011

VUOSIKERTOMUS JA VASTUULLISUUSRAPORTTI 2011 VUOSIKERTOMUS JA VASTUULLISUUSRAPORTTI 2011 SISÄLTÖ LUPAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 1 CITYCON LYHYESTI... 2 STRATEGIA... 4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...10 CITYCON SIJOITUSKOHTEENA...12 Keskityimme strategian

Lisätiedot

Kapiteeli Oy Asiakaspalvelukeskus

Kapiteeli Oy Asiakaspalvelukeskus VUOSIKERTOMUS 2003 KIINTEISTÖSIJOITUSYHTIÖ KAPITEELI OY VUOKRAA, KEHITTÄÄ JA MYY KIINTEISTÖJÄ JA TOIMITILAA. YHTIÖN KIINTEISTÖOMAISUUDEN TASEARVO VUODEN 2003 LOPUSSA OLI 1,2 MILJARDIA EUROA. YHTIÖN OMISTAA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2 0 1 4

VUOSIKERTOMUS 2 0 1 4 VUOSIKERTOMUS 2 0 1 4 SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 2014 3 5 7 10 12 14 17 18 22 23 26 27 28 Certeum lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Toimintaympäristö Liiketoiminta ja toiminnan tulos Sijoitusomaisuus

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S Sisältö 1 Sponda lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Toimintaympäristö 10 Sponda Oyj 12 Kiinteistöliiketoiminta 12 Helsingin kantakaupunki 13 Pääkaupunkiseutu 14 Itäkeskus 15

Lisätiedot

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI KEVÄT 2015 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU MUU SUOMI

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI KEVÄT 2015 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU MUU SUOMI NEWSEC THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE MARKKINA- KATSAUS SUOMI KEVÄT 2015 NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU MUU SUOMI SISÄLLYSLUETTELO NEWSEC MARKKINAKATSAUS KEVÄT 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 3

Lisätiedot

IsoKristiina. Jyväskeskus. Koskikeskus. Sampokeskus

IsoKristiina. Jyväskeskus. Koskikeskus. Sampokeskus Cityconin kauppakeskukset Suomessa KESKUSTAN KOHTAAMISPAIKAT Forum Jyväskylä Cityconin vuokrattava pinta-ala 17 500 m 2 Rakennusvuosi 1953/1972/1980. Laajennus- ja/tai uudistusvuosi 1991. IsoKristiina

Lisätiedot

Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2013

Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2013 Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2013 Citycon lyhyesti Citycon omistaa, kehittää ja johtaa kaupunkien keskustoissa sijaitsevia päivittäistavaravetoisia kauppakeskuksia Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Lisätiedot

Kevät 2011 Suomi. Markkinakatsaus

Kevät 2011 Suomi. Markkinakatsaus Kevät 2011 Suomi Markkinakatsaus Catella on joh ohta tava neu euvonantaja Suomen kiinteistömarkkinoilla. Viimeisen viiden vuod oden aik ikan ana Catella on toiminut Suomessa neuvonantajana lähes 00 kiinteistö-

Lisätiedot

Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti

Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti 2010 Cityconin kauppakeskukset Suomessa keskustan kohtaamispaikat Forum Jyväskylä Cityconin vuokrattava pinta-ala 16 500 m². Ankkurivuokralaiset Seppälä, Vero Moda,

Lisätiedot

P L 9 4 0, K 6 0 0101 H

P L 9 4 0, K 6 0 0101 H Vuosikertomus 2000 Sisältö Sponda lyhyesti 2 Vuoden 2000 tärkeimmät tapahtumat 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 7 Sponda Oyj 9 Kiinteistöliiketoiminta 12 Helsingin kantakaupunki 12 Pääkaupunkiseutu

Lisätiedot

Keskeiset tapahtumat 1999. Keskeisiä tunnuslukuja. Tietoja osakkeenomistajille

Keskeiset tapahtumat 1999. Keskeisiä tunnuslukuja. Tietoja osakkeenomistajille Vuosikertomus 1999 Keskeiset tapahtumat 1999 4.2.1999 Castrum kasvattaa kiinteistöpääomaansa 700 miljoonalla markalla 4.2.1999 Castrum sopii 700 miljoonan markan pitkäaikaisesta rahoitusohjelmasta 4.2.1999

Lisätiedot

Technopolis on asiakasyritysten. mitattuna Euroopan suurimpia teknologiakeskuksia... SISÄLLYSLUETTELO. Lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6

Technopolis on asiakasyritysten. mitattuna Euroopan suurimpia teknologiakeskuksia... SISÄLLYSLUETTELO. Lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6 VUOSIKERTOMUS 2008 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuoden 2008 päätapahtumat 8 Strategia 10 Technopolis-konsepti 14 Toimintapaikkakunnat 16 Technopolis on asiakasyritysten lukumäärällä

Lisätiedot

Kuluttajien arvostusten muuttuminen vaikuttaa rakentamiseen.

Kuluttajien arvostusten muuttuminen vaikuttaa rakentamiseen. VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSI 2014 LIIKETOIMINTA HALLINNOINTI GRI-TAULUKKO TILINPÄÄTÖS Kuluttajien arvostusten muuttuminen vaikuttaa rakentamiseen. VUOSI 2014 LIIKETOIMINTA HALLINNOINTI GRI-TAULUKKO TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2012

tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2012 Citycon Oyj tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2012 Citycon lyhyesti Citycon keskittyy kauppakeskusliiketoimintaan Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiö johtaa ja kehittää kauppakeskuksiaan aktiivisesti ammattitaitoisen

Lisätiedot

TALO. ryhmä TAVARA STOCKMANN LYHYESTI SISÄLTÖ SIVU. Pietarissa

TALO. ryhmä TAVARA STOCKMANN LYHYESTI SISÄLTÖ SIVU. Pietarissa vuosikertomus 212 STOCKMANN LYHYESTI Stockmann on suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Konsernin liiketoimintayksiköt ovat tavarataloryhmä ja muotiketjut. Stockmann perustettiin vuonna

Lisätiedot

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2014

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2014 LAUSUNTO Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2014 1 SPONDA OYJ:n SIJOITUSKIINTEISTÖJEN KÄYVÄN ARVON MÄÄRITYS Sponda Oyj arvioi sijoituskiinteistöjensä käyvän arvon neljännesvuosittain

Lisätiedot

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2013 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2013 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ NEWSEC THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2013 NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 4 EXECUTIVE SUMMARY 5 6 KASVU KÄYNNISTYY,

Lisätiedot

vuosikertomus 2011 hyvää asumista yhdessä kumppanien kanssa

vuosikertomus 2011 hyvää asumista yhdessä kumppanien kanssa vuosikertomus 211 hyvää asumista yhdessä kumppanien kanssa 1 SATO on Suomen johtavia asuntosijoitusyhtiöitä. SATO omistaa noin 23 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Lisätiedot

11. 14. VIRO 1 tavaratalo. 2 Seppälän myymälää. 1 outlet-myymälä. LATVIA 1 tavaratalo. 11 Seppälän myymälää

11. 14. VIRO 1 tavaratalo. 2 Seppälän myymälää. 1 outlet-myymälä. LATVIA 1 tavaratalo. 11 Seppälän myymälää Stockmann-konserni lyhyesti Stockmann on suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Sen kolme liiketoimintayksikköä ovat tavarataloryhmä sekä muotikaupan myymäläketjut Lindex ja Seppälä. Stockmann

Lisätiedot