Bakteerien mikrobilääkeherkkyys Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Bakteerien mikrobilääkeherkkyys Suomessa"

Transkriptio

1 TYÖPAPERI luonnos/2013 Marianne Gunell Suomessa Finres 2012

2 FiRe ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Finres 2012 työpaperin toimittamisesta vastaa Marianne Gunell Työpaperi-sarjassa julkaistavan raportin kirjoittajat ovat Marianne Gunell, Antti Hakanen ja Jari Jalava Finres-2012 tietojen kokoamisen ja tarkistamisen on suorittanut mikrobiologian osalta Antti Nissinen. Finres -tietokannanan vastuuhenkilöt ovat Antti Leinonen, Jere Veltheim ja Teemu Möttönen. Vuoden 2012 herkkyystietoja ovat tuottaneet seuraavat laboratoriot (vastuuhenkilöt suluissa): Carea (Benita Forsblom ja Ulla Larinkari); Eksote (Maritta Kauppinen); Fimlab/Hämeenlinna (Tarja Ojanen); Fimlab/Tampere (Janne Aittoniemi, Marjukka Nevalainen ja Risto Vuento); HUSLAB (Martti Vaara ja Eveliina Tarkka); ISLAB/Joensuu (Jari Karhukorpi ja Pirkko Hautala); ISLAB/KYS (Ulla Kärkkäinen ja Anne-Mari Rissanen); ISLAB/Mikkelin ja Savonlinnan ks (Tamara Tuuminen ja Päivi Suomala); KESLAB/Keski-Suomen keskussairaala (Antti Nissinen); NordLab Kemi (Martti Larikka); NordLab Kokkola (Maaret Suokas ja Markku Koskela); NordLab Oulu (Jaana Kauppila ja Jari Kauranen); NordLab Rovaniemi (Joanna Peltola); Phsotey (Hannu Sarkkinen ja Pauliina Kärpänoja); SataDiag (Raija Manninen); Seinäjoen keskussairaala (Sinikka Oinonen ja Kerttu Saha); Terveystalo Pulssi (Tytti Vuorinen); TYKSLAB (Olli Meurman ja Kaisu Rantakokko-Jalava); Vaasan keskussairaala (Suvi-Sirkku Kaukoranta ja Jari Hirvonen); Yhtyneet Medix Laboratoriot (Anna Muotiala ja Timo Walle). ISBN xxx-x (painettu) ISBN xxx-x(verkkojulkaisu) ISSN X (verkkojulkaisu) Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy Tampere, 2013

3 Lukijalle Koko Suomen kattava, laajasti eri mikrobilääkkeet ja bakteerilajit huomioiva, herkkyysseuranta perustuu kliinisten laboratorioiden (jäljempänä FiRe laboratoriot) rutiinisti tuottamiin mikrobilääkeherkkyystietoihin. Tiedot kootaan yhteen Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen (THL) ylläpitämään Finrestietokantaan. Tämä Finres raportti on tuotettu tähän tietokantaan tallenntetujen tietojen pohjalta ja se koostuu 14 tärkeimmän, kliinisistä infektioista eristetyn bakteerin vuoden 2012 ja sitä edeltävän neljän vuoden herkkyystiedoista. Raportti julkaistaan THL:n työpaperi -julkaisusarjassa. Herkkyystietojen tuottamiseen on osallistunut useita Fire-laboratorioita, jotka luetellaan vuoden 2012 osalta raportissa. Tietojen kokoamiseen ja tarkistamiseen ja Finres-tietokanannan kehitystyöhön sekä ylläpitoon on osallistunut myös useita henkilöitä, jotka on mainittu raportissa. Haluamme kiittää kaikkia herkkyystietojen tuottamiseen, keräämisen ja tarkistamiseen osallistuneita henkilöitä sekä tämän raportin kirjoittamisessa avustaneita henkilöitä. Turussa Kirjoittajat THL Työpaperiluonnos nro/2013 3

4

5 Sisällys Lukijalle... 3 Yleistä Acinetobacter sp Enterobacter cloacae Enterokokit Escherichia coli ESBL Haemophilus influenza Klebsiella oxytoca Klebsiella pneumoniae Moraxella catarrhalis MRSA Neisseria gonorrhoeae Pseudomonas aeruginosa Serratia marcescens Staphylococcus aureus Streptococcus pneumoniae Streptococcus pyogenes THL Työpaperiluonnos nro/2013 5

6

7 Yleistä Yleistä Tässä raportissa on käytetty kyseisenä vuonna voimassa olleita herkkyysrajoja. Vuosien 2011 ja 2012 kohdalla EUCAST:n taulukoiden (Clinical breakpoints bacteria) 1.3 (vuosi 2011) ja 2.0 (vuosi 2012), mukaisia herkkysrajoja. Vuosina FiRe-laboratorioilla oli käytössä CLSI/FDA -herkkyysrajat. Suurimmassa osassa kuvista esitetään resistenttien (R) osuudet. Muutamien mikrobilääkkeiden kohdalla on esietty sekä resistentien (R) että herkkyydeltään alentuneiden osuudet (RI). Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta resistenttien osuudet on ilmoitetu niille bakteeri-mikrobilääke -yhdistelmille, joiden kohdalla yli puolet eristetyistä bakteerikannoista on testattu. Kaikki FiRe-laboratoriot siirtyivät käyttämään eurooppalaista EUCAST-standardia vuoden 2011 alusta. Tällä siirtymällä on ollut vaikutusta raja-arvoihin ja siten myös herkkyydeltään alentuneiden ja resistenttien kantojen osuuksiin tiettyjen bakteerien ja mikrobilääkeiden kohdalla. Tästä johtuen vuosien 2011 ja 2012 resistenssitasot eivät ole täysin verrannollisia aikaisempiin vuosiin kaikkien bakteerien kohdalla. Tämä asia on yritetty huomioida raportissa. EUCAST-siirtymän vuoksi joidenkin mikrobilääkeryhmien kohdalla on testattava mikrobilääke saattanut muuttua. Esimerksiksi 1. polven kefalosporiineista on ennen testattu kefalotiinia, mutta EUCAST antaa rajat vain kefaleksiinille. Samoin fluorokinoloneissa on ennen testattu norfloksasiinia, levofloksasiinia ja siprofloksasiinia, mutta etenkin vuonna 2012 useimmat FiRe-laboratoriot ovat testanneet vain siprofloksasiiniherkkyyttä. Mikrobillääkkeet on esitetty kuvissa ja taulukoissa lyhenteillä, jotka on selitetty raportin lopussa muiden lyhenteiden kanssa. Bakteereista käytettään yleensä tieteellistä nimeä ja poikkeukset on selitetty tekstissä. Yleensä resistenssiteidot on esitetty lajikohtaisesti, poikkeuksen muodostavat Acinetobacter -lajit, joita ei Finres-tietokannssa erotella lajitasolle saakka. THL Työpaperiluonnos nro/2013 7

8 1. Acinetobacter -lajit Vuonna 2012 FiRe-laboratorioissa tutkittiin yhteensä 1847 Acinetobacter lajeihin kuuluvaa bakteerikantaa. Näistä 1189 oli märkänäytteistä eristettyjä. Kuva 1. Acinetobacter kantojen mikrobilääkeresistenssin kehitys. Acinetobacter lajit ovat luonnostaan resistenttejä useille mikrobilääkkeille. Kuvassa 1 on esitettynä Acinetobacter-lajien resistenssi niitä mikrobilääkeitä kohtaan, joille EUCAST:lla on herkkyysrajat. Suomesta eristetyt Acinetobacter-kannat ovat pysyneet suhteellisen herkkinä useimmille mikrobilääkkeille. Huomionarvoista on, että meropeneemiresistenssi on pysynyt matalana siitä huolimatta, että karbapeneemille resistentit Acinetobacter -kannat ovat hyvin yleisiä monissa Euroopan maissa. Karbapeneemiresistenttien kantojen ilmaantuminen merkitsee sairaalahygieenisesti merkittävää ongelmaa. Taulukko 1. Mikrobilääkkeille testattujen Acinetobacter spp. kantojen lukumäärä ja resistenssiprosentit. MEM testatut R% 1,2 1,2 1,5 1,5 1,3 RI% 1,7 1,4 1,7 2,1 2,3 TOB testatut R% 2,7 2,0 1,8 2,6 2,7 CIP testatut R% 3,9 2,7 2,9 3,8 3,5 SXT testatut R% 5,3 5,2 4,6 5,6 4,6 THL Työpaperiluonnos nro/2013 8

9 2. Enterobacter cloacae Vuonna 2012 FiRe-laboratorioissa testattiin 4808 Enterobacter cloacae kantaa. Näistä virtsanäytteistä eristettyjä oli Kuva 2. Enterobacter cloacae kantojen mikrobilääkeresistenssin kehitys (*CRO arvot perustuvat 8 FiRelaboratorion tuloksiin). Keftriaksoniresistenssiä lukuun ottamatta E. cloacae kannat ovat pysyneet suhteellisen herkkinä käytetyille mikrobilääkkeille. E. cloacae kehittää varsinkin kefalosporiinimonoterapian yhteydessä hyvin helposti resistenssin 3. polven kefalosporiineja kohtaan. Meropeneemiresistenttien kantojen määrä on ollut alle 5 kpl vuotta kohden. Taulukko 2. Mikrobilääkkeille testattujen E. cloacae kantojen lukumäärä ja resistenssiprosentit. CRO testatut R% 16,8 19,8 15,0 21,2 20,8 MEM testatut R% - - 0,1 0,1 0,1 RI% - - 0,1 0,2 0,3 TOB testatut R% 0,9 0,6 0,5 0,4 0,5 CIP testatut R% 0,8 0,8 0,4 0,9 1 SXT testatut R% 3,8 2,8 3,6 4 3,6 THL Työpaperiluonnos nro/2013 9

10 Kuva 3. Veriviljelyistä eristettyjen E. cloacae kantojen mikrobilääkeresistenssin kehitys. Veriviljelyistä eristettyjen E. cloacae kantojen herkkyys käytettyjä mikrobilääkkeitä kohtaan on pysynyt hyvänä, ainoastaan sulfatrimetopriimiresistenssi on hieman noussut (2.0 %:sta vuonna 2009, 4.0 %:iin vuonna 2012). Keftriaksoniresistenssin nousu vuonna 2011 ei johdu EUCAST-siirtymästä, sillä raja-arvot ovat pysyneet samoina. Kuten jo edellä on todettu, E. cloacae kehittää hyvin helposti resistenssin 3. polven kefalosporiineja kohtaan. Testattujen kantojen määrä on vähäinen, mikä todennäköisesti selittää suurta vaihteua resistenttien osuudessa. Taulukko 3. Mikrobilääkkeille testattujen veriviljelystä eristettyjen E. cloacae kantojen lukumäärä ja resistenssiprosentit CRO testatut R% 30,7 23,6 21,9 34,7 30,6 MEM testatut R% 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 TOB testatut R% 0,0 1,4 0,6 0,6 0,0 CIP testatut R% 0,0 0,9 0,0 1,0 0,9 SXT testatut R% 0,0 2,0 2,4 1,2 4,0 THL Työpaperiluonnos nro/

11 3. Enterokokit Vuonna 2012 FiRe-laboratorioissa testattiin enterokokkikantaa. Näistä oli E. faecalis lajia ja 4484 E. faecium lajia. Kuva 4. Mikrobilääkeresistenssin kehitys Enterococcus faecalis kannoissa. E. faecalis on pysynyt hyvin herkkänä käytetyille mikrobilääkkeille. Virtsanäytteistä eristetyissä E. faecalis kannoissa resistenssi on kaikkein yleisintä, mutta sekä ampisilliini että nitrofurantoiiniresistenssi on pysynyt alle 1 %:ssa. Vankomysiinille resistenttejä enterokokkeja (E. faecalis, VRE) on löytynyt vuosittain 1 4 kpl. Taulukko 4. Mikrobilääkkeille testattujen E. faecalis kantojen lukumäärä ja resistenssiprosentit. Näytetyyppi Veri AMP testatut R% 0,4 0,3 0,3 0,0 0,0 NIT testatut R% Märkä AMP testatut R% 0,4 0,5 0,8 0,9 0,6 NIT testatut R% Virtsa AMP testatut R% 0,8 0,6 0,7 1,3 0,9 NIT testatut R% 0,8 1,0 0,8 1,0 0,9 THL Työpaperiluonnos nro/

12 Kuva 5. VRE-kantojen osuus eri näytetyypeistä eristetyissä E. faecium kannoissa. Vankomysiinille resistenttejä E. faecium -kantoja on löytynyt vuosittain 2 12 kpl. Niitä on löydetty kaikista näytetyypeistä, mutta viime vuosina VRE:t ovat olleet yleisimpiä veriviljelykannoissa (Taulukko 5). Taulukko 5. Vankomysiinille resistenttien E. faecium kantojen lukumäärä ja osuus. Näytetyyppi Veri testatut VRE% 0,0 0,0 0,0 0,9 0,7 Märkä testatut VRE% 0,0 0,1 0,2 0,3 0,2 Virtsa testatut VRE% 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 THL Työpaperiluonnos nro/

13 4. Escherichia coli Vuonna 2012 FiRe-laboratorioissa testattiin Escherichia coli kantaa. Veriviljelykantoja oli 3384 ja virtsasta eristettyjä E. coli kantoja Kuva 6. Veriviljelyistä eristettyjen E. coli kantojen mikrobilääkeresistenssin kehitys. Veriviljelyistä eristetyt E. coli kannat ovat pysyneet suurimmaksi osaksi herkkinä yleisimpiä sairaalassa käytettyjä mikrobilääkkeitä kohtaan. Resistenssin nousua on havaittavissa kefalosporiinien kohdalla, erityisesti kefuroksiimiresistenssi on lisääntynyt (3.9 %:sta 8.6 %:iin). Tähän vaikuttaa todennäköisesti kaksi asiaa: EUCAST:n myöta käyttöönotetut herkkyysrajat lisäävät resistenttien kantojen määrää ja ESBL:ää tuottavien bakteerikantojen osuus on selvässä kasvussa (kuva 8.). Fluorokinoloniresistenssi jatkaa myös nousuaan. Karbapeneemeille resistenttejä E. coli -kantoja on tutkimusjaksolla eristetty vain kaksi kappaletta, yksi vuonna 2008 ja yksi vuonna Taulukko 6. Mikrobilääkkeille testattujen verstä eristettyjen E. coli -kantojen lukumäärä ja resistenssiprosentit. MEM testatut R% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CIP testatut R% 7,4 8,9 8,3 9,8 10,4 CXM testatut R% 3,9 4,0 4,6 7,2 8,6 CRO testatut R% 1,6 2,5 3,0 4,4 5,1 CAZ testatut R% 2,2 2,8 3,9 3,8 4,8 TOB testatut R% 3,1 2,9 3,9 5,2 5,9 TZP testatut THL Työpaperiluonnos nro/

14 R% 1,0 1,2 2,3 2,8 2,4 Kuva 7. Virtsanäytteistä eristettyjen E. coli kantojen mikrobilääkeresistenssin kehitys (*AMP-resistenssi perustuu kuuden FiRe-laboratorion tuloksiin). Virtsasta eristettyjen E. colien ampisilliini- ja trimetopriimiresistenssi on yleistä ja ampisilliiniresistenssi on jopa lisääntynyt (23.4 %:sta vuonna 2008, 26.9 %:iin vuonna 2012) viimeisen viiden vuoden aikana. Resistenssi 1. polven kefalosporiineja kohtaan on laskenut (7.5 %:sta vuonna 2008, 4.6 %:iin vuonna 2012), vaikka kefuroksiimiresistenssi on nousussa (2.2 %:sta vuonna 2008, 4.9 %:iin vuonna 2012). EUCAST:iin siirtymisen myötä kantojen herkkyyttä ei enää testata kefalotiinilla vaan kefaleksiinillä. Tämä todennäköisesti selittää erot kefalosporiiniresistenssin kehittymisessä. Nitrofurantoiini- ja mesillinaamiresistenssi on suhteellisen harvinaista virtsatieinfektioista eristettyjen E. coli -kantojen joukossa. Taulukko 7. Mikrobilääkkeille testattujen virtsasta eristettyjen E. coli -kantojen lukumäärä ja resistenssiprosentit. AMP testatut R% 23,4 24,6 25,4 25,9 26,9 MEC testatut R% 2,7 3,0 3,6 4,0 3,4 CEP/LEX testatut R% 7,5 8,2 8,8-4,6 CXM testatut R% 2,2 2,3 2,4 4,1 4,9 NOR/CIP testatut R% 5,0 5,5 5,8 6,7 7,4 NIT testatut R% 1,0 1,0 1,0 0,8 0,9 THL Työpaperiluonnos nro/

15 TMP testatut R% 17,3 17,8 17,8 18,8 18,7 5. ESBL Laajakirjoisten β-laktamaasien (ESBL) tuotton testaaminen on mahdollista tiettyjen enterobakteerien kohdalla, joista tärkeimmät ovat E. coli ja K. pneumoniae. Kuva 8. ESBL:ää tuottavat Escherichia coli kannat. Verestä eristettyjen E. coli kantojen kohdalla ESBL:ää tuottavien bakteerikantojen osuus on noussut tasaisesti ja oli vuonna 2012 jo 5.9 %. Virtsanäytteistä eristetyissä E. coli kannoissa ESBL:ää tuottavien määrä on kasvanut maltillisemmin, vuonna 2012 niiden osuus oli 2.7 %. Taulukko 8. ESBL:ää tuottavien E. colien resistenssiprosentit ja tutkittujen kantojen lukumäärä. Näytetyyppi Veri/Blood testatut ESBL% 1,9 2,6 3,4 4,6 5,9 Virtsa/Urine testatut ESBL% 1,3 1,7 1,9 2,5 2,7 THL Työpaperiluonnos nro/

16 Kuva 9. ESBL:ää tuottavat Klebsiella pneumoniae kannat. ESBL:ää tuottavien K. pneumoniae kantojen määrä on pysynyt matalana. Virtsasta eristetyistä K. pneumoniae kannoista ESBL:ää tuottavia oli 1.4 % vuonna Verinäytteistä eristettyjen ESBL:ää tuottavien kantojen määrä näyttää jopa laskeneen (3.1 %:sta 1.1 %:iin), mutta verinäytteiden vähäisen määrän vuoksi pienetkin vaihtelut näkyvät isona muutoksena prosenttiosuuksissa. Esimerkiksi vuoden 2010 nousu johtuu 15 kannasta, kun taas vuosina 2011 ja 2012 ESBL-kantoja oli ainoastaan 7 ja 6 kappaletta. Taulukko 9. ESBL:ää tuottavien K. pneumoniae kantojen resistenssiprosentit ja testattujen kantojen lukumäärä. Näytetyyppi Veri/Blood testatut ESBL% 1,4 1,3 3,1 1,7 1,1 Virtsa/Urine testatut ESBL% 0,9 0,9 0,7 1,1 1,4 THL Työpaperiluonnos nro/

17 6. Haemophilus influenza Vuonna 2012 FiRe-laboratorioissa testattiin 4127 Haemophilus influenzae kantaa, joista 1467 oli alle 5- vuotiaista potilaista eristettyjä. Kannoista 3622 oli lähtöisin märkänäytteistä. Kuva 10. Hemofiluksen mikrobilääkeresistenssin kehitys alle 5-vuotiaiden potilaiden märkä-, nielu- ja verinäytteissä. Alle 5-vuotiailta eristettyjen hemofilus-kantojen ampisilliini-, tetrasykliini- ja sulfatrimetopriimiresistenssin nousu näyttää tasaantuneen. Amoksisilliini-klavulaanihapon resistenssi on pysynyt matalana viimeisen viiden vuoden aikana. Taulukko 10. Mikrobilääkkeille testattujen, alle 5-vuotiaiden potilaiden näytteistä eristettyjen H. influenzae kantojen lukumäärä ja resistenssiprosentit. AMP testatut R% 20,4 25,7 28,5 30,0 28,9 AMC testatut R% 2,8 3,4 2,5 1,2 2,7 TCY testatut R% 2,4 3,2 4,8 1,6 1,4 SXT testatut R% 21,6 18,0 21,9 28,1 27,1 THL Työpaperiluonnos nro/

18 Kuva 11. Hemofiluksen mikrobilääkeresistenssin kehitys 5-vuotiaiden ja sitä vanhempien potilaiden veri-, märkä- ja nielunäytteissä. 5-vuotiailla ja sitä vanhemmilla potilailla sekä ampisilliini- (18.6 %:sta vuonna 2008, 25.4 %:iin vuonna 2012) että sulfatrimetopriimiresistenssi (15.4 %:sta vuonna 2008, 23.8 %:iin vuonna 2012) on jatkanut nousuaan. Taulukko 11. Mikrobilääkkeille testattujen, 5-vuotiaiden ja sitä vanhempien potilaiden näytteistä eristettyjen H. influenzae kantojen lukumäärä ja resistenssiprosentit. AMP testatut R% 18,6 25,3 21,3 21,9 25,4 AMC testatut R% 2,6 3,9 3,1 1,5 3,1 TCY testatut R% 3,1 2,6 4,2 2,5 2,0 SXT testatut R% 15,4 13,9 17,5 20,5 23,8 THL Työpaperiluonnos nro/

19 7. Klebsiella oxytoca Vuonna 2012 FiRe-laboratorioissa testattiin 4901 Klebsiella oxytoca kantaa. Näistä veriviljelykantoja oli 160 ja virtsasta eristettyjä Kuva 12. Veriviljelyistä eristettyjen K. oxytoca kantojen mikrobilääkeresistenssin kehitys. Klebsiella oxytoca kantojen mikrobilääkeherkkyys on pysynyt suhteellisen matalana. Resistenttien kantojen osuuksissa tapahtuneet isot heilahdukset selittyvät pienellä testattujen kantojen määrällä. Kaikki testatut kannat ovat olleet herkkiä meropeneemille. Taulukko 12. Mikrobilääkkeille testattujen K. oxytoca -veriviljelykantojen lukumäärä ja resistenssiprosentit. CXM testatut R% 6,0 9,7 9,2 7,6 6,9 CAZ testatut R% 0,9 0,0 1,4 0,8 0,0 CRO testatut R% 2,4 2,2 4,2 5,0 1,7 TZP testatut R% 4,5 9,1 8,9 6,4 7,7 MEM testatut R% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TOB testatut R% 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 CIP testatut R% 0,0 5,8 1,0 1,9 0,0 SXT testatut R% 4,5 10,1 8,3 3,5 3,1 THL Työpaperiluonnos nro/

20 Kuva 13. Virtsasta eristettyjen K. oxytoca kantojen mikrobilääkeresistenssin kehitys. Kuvassa 13 havaittava 1. polven kefalosporiiniresistenssin lasku johtuu todennäisesti testattavan mikrobilääkkeen vaihtumisesta kefalotiinista kefaleksiiniksi. Kefuroksiimin kohdalla ei havaita vastaavaa resistenttien kantojen osuuden laskua. Taulukko 13. Mikrobilääkkeille testattujen virtsa K. oxytoca kantojen lukumäärä ja resistenssiprosentit. MEC testatut R% 5,9 5,8 7,1 - - CEP/LEX testatut R% 9,0 7,8 8,8-6,3 CXM testatut R% 6,6 6,3 6,9 7,9 7,6 NOR/ CIP testatut R% 0,9 0,7 0,8 1,3 2,2 TMP testatut R% 13,6 11,9 11,8 10,8 9,4 THL Työpaperiluonnos nro/

21 8. Klebsiella pneumoniae Vuonna 2012 FiRe-laboratorioissa testattiin yhteensä Klebsiella pneumoniae kantaa. Näistä valtaosa, kantaa, oli virtsanäytteistä eristettyjä. Veriviljelykantoja oli 569. Kuva 14. Veriviljelystä eristettyjen K. pneumoniae kantojen mikrobilääkeresistenssin kehitys. Verestä eristettyjen K. pneumoniae kantojen herkkyys mikrobilääkkeitä kohtaan on pysynyt hyvänä. Ainoastaan kefuroksiimiresistenssi on lievästi nousussa (4.6 %:sta vuonna 2008, 7.6 %:iin vuonna 2012), mihin vaikuttavat todennäköisesti samat asiat kuin mitä edellä E. colin kohdalla on kerrottu. Verestä eristtyjen K. pneumoniae -kantojen määrä on kuitenkin vähäinen, mikä selittää resistenttien kantojen osuudessa havaitut isot vaihtelut. Verinäytteistä on toistaiseksi eristetty vain yksi meropeneemille resistentti K. pneumoniae kanta. Taulukko 14. Mikrobilääkkeille testattujen verestä eristettyjen K. pneumoniae -kantojen lukumäärä ja resistenssiprosentit. CXM testatut R% 4,6 4,8 5,3 6,5 7,6 CAZ testatut R% 2,0 1,7 3,5 2,4 1,2 CRO testatut R% 1,8 0,6 3,1 2,1 1,3 TZP testatut R% 1,0 1,1 2,1 3,4 2,7 MEM testatut R% 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 TOB testatut R% 1,3 1,2 3,1 1,2 0,5 CIP testatut R% 3,1 2,0 3,1 2,5 1,8 SXT testatut THL Työpaperiluonnos nro/

22 R% 10,6 12,8 13,5 9,5 10,2 Kuva 15. Virtsaviljelyistä eristettyjen K. pneumoniae kantojen mikrobilääkeresistenssin kehitys. Virtsanäytteistä eristettyjen K. pneumoniae -lajien resistenssi on pysynyt tasaisena ja matala-asteisena, ainoastaan trimetopriimiresistenssi on yleisempää, mutta sekin on hieman laskenut (19.6 %:sta vuonna 2008, 17.6 %:iin vuonna 2012). EUCAST-siirtymän myötä laboratoriot eivät enää testaa kefalotiini- vaan kefaleksiiniherkkyyttä (vertaa E. coli). EUCAST:n nitrofurantoiinille antamat raja-arvot eivät sovellu klebsielloille. Taulukko 15. Mikrobilääkkeille testattujen virtsasta eristettyjen K. pneumoniae kantojen lukumäärä ja resistenssiprosentit. MEC testatut R% 5,9 5,8 7,1 - - CEP/LEX testatut R% 9,0 7,8 8,8-6,3 CXM testatut R% 6,6 6,3 6,9 7,9 7,6 NOR/ CIP testatut R% 0,9 0,7 0,8 1,3 2,2 TMP testatut R% 13,6 11,9 11,8 10,8 9,4 THL Työpaperiluonnos nro/

23 9. Moraxella catarrhalis Vuonna 2012 FiRe-laboratorioissa testattiin 1849 Moraxella catarrhalis kantaa, joista 96.2 % oli märkänäytteistä eristettyjä. Näytteistä yli puolet (1005 kpl) oli alle 5-vuotiaiden potilaiden näytteitä. Kuva 16. Alle 5-vuotiaiden potilaiden märkä- ja nielunäytteistä eristettyjen M. catarrhalis kantojen mikrobilääkeresistenssin kehitys. Erytromysiiniherkkyydeltään alentuneiden kantojen määrä on noussut huomattavasti (0.5 %:sta vuonna 2010, 5.4 %:iin vuonna 2012), sama ilmiö on havaittavissa erytromysiiniresistenttien kantojen osuudessa (Taulukko 16.). Suurin osa kannoista on edelleen herkkiä tetrasykliinille, sulfatrimetopriimille ja amoksisilliini-klavulaanihapolle. Taulukko 16. Mikrobilääkkeille testattujen, alle 5-vuotiaista potilaista erisettyjen M. catarrhalis kantojen lukumäärä ja resistenssiprosentit. AMC testatut R% ,6 0,7 ERY testatut R% 1,3 0,2 0,5 2,1 2,9 RI% 1,5 0,4 0,5 4,2 5,4 TCY testatut R% ,7 0,8 SXT testatut R% 2,4 3,4 3,2 3,0 4,1 THL Työpaperiluonnos nro/

24 Kuva vuotiaiden ja sitä vanhempien potilaiden märkä- ja nielunäytteistä eristettyjen M. catarrhalis kantojen mikrobilääkeresistenssin kehitys. Erytromysiiniherkkyydeltään alentuneiden M. catarrhalis kantojen määrä on lisääntynyt huomattavasti 5- vuotiaiden ja sitä vanhempien potilaiden näytteissä. Myös sulfatrimetopriimiresistenssi on lisääntynyt viiden vuoden aikana (2.6 %:sta vuonna 2008, 6.4 %:iin vuonna 2012). Taulukko 17. Mikrobilääkkeille testattujen, 5-vuotiaiden ja sitä vanhempien potilaiden märkä- ja nielunäytteistä eristettyjen M. catarrhalis kantojen lukumäärä ja resistenssiprosentit. AMC testatut R% ,0 2,0 ERY testatut R% 1,8 2,2 0,9 6,4 7,4 RI% 1,8 2,2 0,9 8,4 11,0 TCY testatut R% ,7 4,1 SXT testatut R% 2,6 5,6 6,1 5,6 6,4 THL Työpaperiluonnos nro/

25 10. MRSA Vuonna 2012 FiRe-laboratorioissa testattiin metisillinniresistenssi Staphylococcus aureus kannalle. Kuva 18. MRSA-kantojen osuus eri näytetyypeistä eristetyissä S. aureus kannoissa. Veri- ja märkänäytteissä MRSA;n osuus on pysynyt n. 2.5 %:ssa (Taulukko 18.). Veriviljelykannoissa MRSA-kantojen määrä vaihtelee eniten. Virtsanäytteissä niiden osuus on selvästi isompi, mutta on laskusuunnassa (5.9 %:sta vuonna 2008, 4.2 %:iin vuonna 2012). Taulukko 18. MRSA-kantojen osuus veri-, märkä- ja virtsanäytteistä eristetyistä S. aureus kannoista ja tutkittujen kantojen lukumäärä. Näytetyypit Veri/Blood testatut MRSA% 3,2 1,8 2,1 3,3 2,1 Märkä/Pus testatut MRSA% 3,1 2,3 2,1 2,1 2,2 Virtsa/Urine testatut MRSA% 5,9 4,6 5,3 5,0 4,2 THL Työpaperiluonnos nro/

26 11. Neisseria gonorrhoeae Vuonna 2012 FiRe-laboratorioissa testattiin 146 Neisseria gonorrhoeae kantaa. Kuva 19. Neisseria gonorrhoeaen mikrobilääkeresistenssin kehitys. Yli puolet testatuista N. gonorrhoeae kannoista on siprofloksasiiniresistenttejä ja vuonna 2012 resistenttien kantojen osuus näyttää jopa nouseen edellisvuodesta (Taulukko 19.). Keftriaksoniresistenttejä kantoja ei sen sijaan ole vielä havaittu Suomessa. Taulukko 19. Mikrobilääkkeille testattujen N. gonorrhoeae kantojen lukumäärä ja resistenssiprosentit. CIP testatut R% 54,9 72,6 56,6 55,9 61,8 CRO testatut R% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 THL Työpaperiluonnos nro/

27 12. Pseudomonas aeruginosa Vuonna 2012 FiRe-laboratorioissa testattiin Pseudomonas aeruginosa kantaa. Veriviljelyistä eristettyjä kantoja oli 340. Kuva 20. Pseudomonas aeruginosan mikrobilääkeresistenssin kehitys. P. aeruginosa kannat ovat pysyneet suhteellisen herkkinä käytetyille mikrobilääkkeille, ainoastaan fluorokinoloniresistenssi on hieman yleisempää, noin 10 % (10.4 % vuonna 2012). Piperasilliinitatsobaktaamin ja keftatsidiimin resistenssin nousu johtuu suureksi osaksi EUCAST-siirtymästä. Meropeneemin kohdalla muutos on erityisen suuri herkkyydeltään alentuneiden kohdalla. Tähän vaikuttaa todennäköisesti EUCAST-siirtymä. Toisaalta resistenttien osuus on myös lisääntynyt, eikä EUCASTsiirtymällä ole tähän vaikutusta. Pseudomonaksen karbapeneemiresistenssin kehitystä on syytä seurata. Taulukko 20. Mikrobilääkkeille testattujen P. aeruginosa kantojen lukumäärä ja resistenssiprosentit. TZP testatut R% 3,3 3 2,7 7,9 6,8 CAZ testatut R% 1,6 1,6 1,4 4,1 4,2 MEM testatut R% 2,4 2,4 2,2 4 4,1 RI% 3,3 3,2 3,0 10,1 9,5 TOB testatut R% 3,1 2,7 2,2 2,6 2,1 CIP testatut R% 10,1 9,4 8,4 10,2 10,4 THL Työpaperiluonnos nro/

28 Kuva 21. Veriviljelystä eristettyjen P. aeruginosa kantojen mikrobilääkeresistenssin kehitys. Veriviljelykannoilla mikrobilääkeresistenssi on yleisempää kuin muista näytetyypeistä eristetyillä Pseudomonas kannoilla. Etenkin vuonna 2011 löydettiin paljon mikrobilääkkeille resistenttejä kantoja. Vuoden 2012 kohdalla resistenssi näyttää palautuneen edellisvuosien tasolle ja mm. siprofloksasiini ja tobramysiini resistenssi on jopa laskussa (Taulukko 21.). Meropeneemiresistenssi näyttää laskeneen takaisin muutaman vuoden takaiselle tasolle (9.4 % vuonna 2011 ja 5.6 % vuonna 2012). Taulukko 21. Mikrobilääkkeille testattujen veriviljelyistä eristettyjen P. aeruginosa -kantojen lukumäärä ja resistenssiprosentit. TZP testatut R% 6,7 6,0 6,9 15,3 7,3 CAZ testatut R% 3,0 4,3 3,1 9,4 4,9 MEM testatut R% 5,6 5,8 8,9 9,4 5,6 RI% 6,0 7,1 9,6 17,2 11,0 TOB testatut R% 4,7 4,5 4,2 4,9 2,4 CIP testatut R% 12,4 11,0 11,0 15,2 8,0 THL Työpaperiluonnos nro/

29 13. Serratia marcescens Vuonna 2012 FiRe-laboratorioissa testattiin 1450 Serratia marcescens kantaa. Näistä 959 oli märkänäytteistä ja 457 virtsanäytteistä eristettyjä. Kuva 22. Serratia marcescens kantojen mikrobilääkeresistenssin kehitys. Finres-aineistossa Serratia marcescens kantojen resistenssi meropeeneemiä kohtaan on vähäistä. Meropeneemille resistenttejä kantoja on löydetty vain 0 2 kpl vuodessa. Taulukko 22. Mikrobilääkkeille testattujen S. marcescens kantojen lukumäärä ja resistenssiprosentit. CRO testatut R% - - 1,5 3,7 2,6 MEM testatut R% 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 CIP testatut R% 1,9 1,7 1,1 2,9 2,1 SXT testatut R% 5,3 3,0 5,7 5,6 4,2 THL Työpaperiluonnos nro/

30 14. Staphylococcus aureus Vuonna 2012 FiRe-laboratorioissa tutkittiin Staphylococcus aureus kantaa. Näistä oli märkänäytteistä ja 1510 veriviljelyistä eristettyjä. Kuva 23. Märkänäytteistä eristettyjen S. aureus kantojen mikrobilääkeresistenssin kehitys. S. aureuksen herkkyys käytettyjä mikrobilääkkeitä kohtaan on pysynyt hyvänä. Erytromysiini- ja klindamysiiniresistenssi on jopa hieman laskenut. Fusidiinihapon, tetrasykliinin, rifampisiinin ja levofloksasiinin resistenssitiedot vuosilta puuttuvat, sillä laboratoriot ovat testanneet tuolloin alle 50 % kaikista märkänäytteistä eristetyistä S. aureus kannoista. MRSA:n osuuden kehitys on kuvattu tässä raportissa aikaisemmin kuvassa 18 ja taulukossa 18. Taulukko 23. Mikrobilääkkeille testattujen, märkänäytteistä eristettyjen S. aureus kantojen lukumäärä ja resistenssiprosentit. ERY testatut R% 5,3 5,1 4,9 4,9 4,9 CLI testatut R% 3,6 3,4 3,4 3,3 3,3 FUS testatut R% ,0 7,3 TCY testatut R% ,1 2,8 RIF testatut R% ,6 0,3 SXT testatut R% 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 LVX testatut R% ,0 2,8 THL Työpaperiluonnos nro/

31 Kuva 24. Veriviljelyistä eristettyjen S. aureus kantojen mikrobilääkeresistenssin kehitys. Myös veriviljelyistä eristettyjen S. aureus kantojen mikrobilääkeherkkyys on pysynyt hyvänä. Erytromysiini- ja klindamysiiniresistenssi on hieman harvinaisempaa kuin märkänäytteistä eristetyissä kannoissa. MRSA-luvut löytyvät kuvasta 18 ja taulukosta 18. Taulukko 24. Mikrobilääkkeille testattujen, veriviljelyistä eristettyjen S. aureus kantojen lukumäärä ja resistenssiprosentit. ERY testatut R% 4,3 4,3 3,4 4,0 3,9 CLI testatut R% 3,0 3,3 2,5 2,9 3,0 TOB testatut R% 1,5 1,4 1,2 2,3 1,5 TCY testatut R% ,1 1,3 RIF testatut R% 0,3 0,1 0,2 0,4 0,5 SXT testatut R% 0,6 0,3 0,1 0,5 0,2 LVX testatut R% ,0 3,6 THL Työpaperiluonnos nro/

32 15. Streptococcus pneumoniae Vuonna 2012 FiRe-laboratorioissa testattiin 3843 Streptococcus pneumoniae kantaa. Näistä 712 oli veriviljelyistä eristettyjä S. pneumoniae kantaa oli eristetty alle 5-vuotiaiden näytteistä. Kuva 25. S. pneumoniaen mikrobilääkeresistenssin kehitys veriviljelykannoissa. Tässä raportissa käytetään S. pneumoniaen (pneumokokki) kohdalla yleisiä EUCAST:n herkkyysrajoja (1.3 ja 2.0.) myös veriviljelyistä eristetyille kannoille. Pneumokokin penisilliiniresistenssi on pysynyt matalalla tasolla ( %), mutta penisilliini-herkkyydeltään alentuneiden kantojen määrä on noussut 17.7 %:iin. Resistenttien (MIC >2 mg/l) kantojen osuuden lasku selittyy uusilla EUCAST-herkkyysrajoilla. Niillä ei kuitenkaan ole vaikutusta herkkien osuuteen, joka on laskenut koko seurantajakson aikana. Positiivista on sekä erytromysiiniherkkyydeltään alentuneiden kantojen että sulfatrimetopriimiresistenssin väheneminen. Taulukko 25. Mikrobilääkkeille testattujen, veriviljelyistä eristettyjen S. pneumoniae kantojen lukumäärä ja resistenssiprosentit PEN testatut R% 0,6 1,4 1,5 0,0 0,5 RI% 10,6 12,8 15,0 13,0 17,7 ERY testatut R% 19,3 22,5 22,4 21,2 18,4 RI% 20,2 23,2 23,2 21,2 18,6 TCY testatut R% 6,8 7,0 6,4 5,3 7,0 CLI testatut R% 5,1 5,1 5,8 5,9 6,1 SXT testatut R% 20,9 25,2 23,7 22,4 20,6 THL Työpaperiluonnos nro/

33 Kuva 26. Mikrobilääkeresistenssin kehitys alle 5-vvuotiaiden märkänäytteistä eristetyissä S. pneumoniae kannoissa. Penisilliiniresistenttien kantojen väheneminen vuosina (4.4 %:sta 0.7 %:iin) selittyy EUCASTsiirtymällä. Resistenssitrendeistä voidaan havaita, että sekä penisilliiniherkkyydeltään että erytromysiiniherkkyydeltään alentuneiden kantojen määrä on lähtenyt laskuun (22.1 %:sta 18.3 %:iin ja 33.5 %:sta 24.5 %:iin). Resistenssi muita mikrobilääkkeitä kohtaan on myös alentunut verrattuna parin vuoden takaiseen tilanteeseen. Suomessa lasten pneumokokkirokotus lisättiin kansalliseen rokotusohjelmaan vuonna Rokotusten vaikutukset pneumokokin herkkyystilanteeseen tullaan näkemään lähitulevaisuudessa. Finresseuranta voi toimia yhtenä vaikutusten mittarina. Taulukko 26. Mikrobilääkkeille testattujen, alle 5-vuotiaiden potilaiden märkänäytteistä eristettyjen S. pneumoniae kantojen lukumäärä ja resistenssiprosentit. PEN testatut R% 3,6 4,0 4,4 0,7 1,0 RI% 17,9 21,0 22,1 21,4 18,3 ERY testatut R% 28,3 32,1 31,3 28,4 24,0 RI% 29,8 33,5 32,4 28,4 24,5 TCY testatut R% 12,5 14,3 14,2 14,8 10,9 CLI testatut R% 14,1 15,2 15,6 15,1 11,6 SXT testatut R% 27,0 30,0 28,3 22,6 18,3 THL Työpaperiluonnos nro/

34 Kuva vuotiaiden ja sitä vanhempien potilaiden märkänäytteistä eristettyjen S. pneumoniae kantojen mikrobilääkeresistenssin kehitys. 5-vuotiaiden ja sitä vanhempien potiliaden märkänäytteistä eristettyjen penisilliiniherkkyydeltään alentuneiden kantojen määrä on lisääntynyt edelleen (11.9 %:sta 19.4 %:iin). Sulfatrimetopriimiresistenssi on pysynyt 20 %:n paikkeilla, mutta laskenut nyt edellisestä vuodesta (20.2 %:sta 18.0 %:iin). Erytromysiiniherkkyydeltään alentuneiden kantojen määrä on pysynyt tasaisena noin 24 %:ssa (Taulukko 27). Taulukko 27. Mikrobilääkkeille testattujen, 5-vuotiaiden ja sitä vanhempien potilaiden märkänäytteistä eristettyjen S. pneumoniae kantojen lukumäärä ja resistenssiprosentit. PEN testatut R% 2,7 2,1 2,4 0,4 0,8 RI% 11,9 14,4 16,6 20,3 19,4 ERY testatut R% 20,4 24,0 23,2 25,0 24,3 RI% 21,5 25,5 24,4 25,1 24,5 TCY testatut R% 10,8 13,3 11,9 14,4 14,4 CLI testatut R% 10,1 11,4 11,7 13,1 13,6 SXT testatut R% 17,2 19,9 20,2 20,2 18,0 THL Työpaperiluonnos nro/

35 16. Streptococcus pyogenes Vuonna 2012 FiRe-laboratorioissa testattiin Streptococcus pyogenes kantaa. Näistä oli nielunäytteistä eristettyjä. Kuva 28. Nielunäytteistä eristettyjen S. pyogenes kantojen mikrobilääkeresistenssin kehitys. Nielunäytteistä eristettyjen S. pyogenes kantojen erytromysiini- ja klindamysiiniresistenssi on hienoisessa nousussa (2.0 %:sta 3.2 %:iin ja 1.4 %:sta 2.3 %:iin). Taulukko 28. Mikrobilääkkeille testattujen, nielunäytteistä eristettyjen S. pyogenes kantojen lukumäärä ja resistenssiprosentit. ERY testatut R% 2,0 2,2 2,6 3,0 3,2 RI% 2,3 2,5 3,1 3,3 3,3 CLI testatut R% 1,4 1,6 1,9 2,1 2,3 RI% 1,6 1,9 2,0 2,1 2,3 THL Työpaperiluonnos nro/

36 Kuva 29. Märkänäytteistä eristettyjen S. pyogenes kantojen mikrobilääkeresistenssin kehitys. Märkänäytteistä eristettyjen S. pyogenes kannoissa vuoden 2012 kohdalla havaittu nousu erytromysiinille resistenttien kantojen osuudessa johtuu yhdessä sairaanhoitopiirissä tapahtuneesta resistenttien kantojen noususta. Sama ilmiö on havaittavissa klindamysiinille resistenttien kantojen kohdalla, mikä viittaa ermmetylaasiin resistenssitekijänä. On tärkeää huomata, että samanlaista erytromysiini- /klindamysiiniresistenssin nousua ei ole havaittavissa nielunäytteistä eristettyjen kantojen kohdalla (kuva 28). Taulukko 29. Mikrobilääkkeille testattujen, märkänäytteistä eristettyjen S. pyogenes kantojen lukumäärä ja resistenssiprosentit. ERY testatut R% 1,2 1,8 2,4 2,6 9,1 RI% 2,2 2,8 3,2 2,9 9,6 CLI testatut R% 1,0 1,8 2,1 1,9 8,8 RI% 1,9 2,6 2,4 1,9 8,8 THL Työpaperiluonnos nro/

37 Liite 1. Lyhenteet Liite 1. Lyhenteet AMC Amoksisilliini-klavulaanihappo AMP Ampisilliini CAZ Keftatsidiimi CEP Kefalotiini CIP Siprofloksasiini CLI Klindamysiini CLSI Clinical and Laboratory Standards Institute CRO Keftriaksoni CTX Kefotaksiimi CXM Kefuroksiimi ERY Erytromysiini ESBL Extended-spectrum beta-lactamases EUCAST European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing FDA U.S. Food and Drug Administration IPM Imipeneemi LEX Kefaleksiini LVX Levofloksasiini MEC Mesillinaami MEM Meropeneemi MRSA Methicillin-resistant Staphylococcus aureus NET Netilmysiini NIT Nitrofurantoiini NOR Norfloksasiini PEN Penisilliini RIF Rifampisiini SXT Sulfa-trimetopriimi TZP Piperasilliini-tatsobaktaami TMP Trimetopriimi TOB Tobramysiini VAN Vankomysiini VRE Vancomycin-resistant Enterococci THL Työpaperiluonnos nro/

38 Lukijalle THL Työpaperiluonnos nro/

Bakteerien mikrobilääkeresistenssi Suomessa

Bakteerien mikrobilääkeresistenssi Suomessa Marianne Gunell Jari Jalava TYÖPAPERI Suomessa Finres 2012 1 2014 TYÖPAPERI 1/2014 Marianne Gunell ja Jari Jalava Suomessa Finres 2012 FiRe ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Finres 2012 -työpaperin toimittamisesta

Lisätiedot

MIKROBILÄÄKERESISTENSSITILANNE 2014

MIKROBILÄÄKERESISTENSSITILANNE 2014 MIKROBILÄÄKERESISTENSSITILANNE 2014 Seuraavissa taulukoissa tutkittujen tapausten lukumäärä ja niistä lasketut prosenttiluvut on ilmoitettu potilaittain. Esitettyjä lukuja arvioitaessa on huomioitava,

Lisätiedot

Mikrobilääkeresistenssi Pohjois-Savossa 2016

Mikrobilääkeresistenssi Pohjois-Savossa 2016 Mikrobilääkeresistenssi Pohjois-Savossa www.islab.fi Terveydenhuollon-ammattilaiselle Mikrobiologian tilastoja mikrobilääkeresistenssitilanne ssä vuonna kliinisesti tärkeimmät bakteerilajit ja näytelaadut

Lisätiedot

KYSRES Herkkyysmääritysstandardi:

KYSRES Herkkyysmääritysstandardi: KYSRES mikrobilääkeresistenssitilanne ssä vuonna kliinisesti tärkeimmät bakteerilajit ja näytelaadut yksi kyseisen lajin bakteerikantalöydös/potilas Herkkyysmääritysstandardi: Kuopion aluelaboratorio,

Lisätiedot

Mikrobilääkeresistenssi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä 2017

Mikrobilääkeresistenssi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä 2017 Mikrobilääkeresistenssi ssä www.islab.fi Terveydenhuollon-ammattilaiselle Mikrobiologian tilastoja kliinisesti tärkeimmät bakteerilajit ja näytelaadut yksi kyseisen lajin bakteerikantalöydös/potilas Herkkyysmääritysstandardi:

Lisätiedot

Mikrobilääkeresistenssi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä 2018

Mikrobilääkeresistenssi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä 2018 Mikrobilääkeresistenssi ssä www.islab.fi Terveydenhuollon-ammattilaiselle Mikrobiologian tilastoja kliinisesti tärkeimmät bakteerilajit ja näytelaadut yksi kyseisen lajin bakteerikantalöydös/potilas Herkkyysmääritysstandardi:

Lisätiedot

Mikrobilääkeresistenssitilastot

Mikrobilääkeresistenssitilastot Mikrobilääkeresistenssitilastot 12-17 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (EPSHP alue) Seinäjoen keskussairaala, Kliininen mikrobiologia Kerttu Saha R+I % 45 35 25 15 5 Escherichia coli 12-17, EPSHP Veriviljelynäytteet,

Lisätiedot

Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa Kaisu Rantakokko-Jalava

Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa Kaisu Rantakokko-Jalava Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2015 Kaisu Rantakokko-Jalava 29.2.2016 Stafylokokkien resistenssi (% R) vuonna 2015 kliiniset näytteet (1 kanta/potilas) S. aureus S. epidermidis aikuiset

Lisätiedot

KYSRES Kuopion aluelaboratorio, Kliininen mikrobiologia

KYSRES Kuopion aluelaboratorio, Kliininen mikrobiologia KYSRES 11 mikrobilääkkeiden resistenssitilanne Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä vuonna 11 kliinisesti merkittävimmät bakteerilajit ja näytelaadut UUTTA: vuoden 11 alussa Suomessa otettiin käyttöön EUCAST-herkkyysmääritysstandardi

Lisätiedot

Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2017

Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2017 Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2017 Kaisu Rantakokko-Jalava Tyks Kliininen mikrobiologia 2.3.2018 Stafylokokkien resistenssi (% R) vuonna 2017 kliiniset näytteet (1 kanta/potilas) S.

Lisätiedot

Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2009

Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2009 Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2009 Olli Meurman Kliininen mikrobiologia Streptokokkien resistenssi (% R) vuonna 2009 koko aineisto (1 kanta/potilas) S. pyogenes S. agalactiae Str. -h

Lisätiedot

KYSRES Herkkyysmääritysstandardi: Kuopion aluelaboratorio, Kliininen mikrobiologia

KYSRES Herkkyysmääritysstandardi: Kuopion aluelaboratorio, Kliininen mikrobiologia KYSRES mikrobilääkeresistenssitilanne ssä vuonna kliinisesti merkittävimmät bakteerilajit ja näytelaadut yksi kyseisen lajin bakteerikantalöydös/potilas Herkkyysmääritysstandardi: Streptococcus pneumoniae

Lisätiedot

Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2018

Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2018 Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2018 Kaisu Rantakokko-Jalava Tyks Kliininen mikrobiologia 21.3.2019 Stafylokokkien resistenssi (% R) vuonna 2018 kliiniset näytteet (1 kanta/potilas) S.

Lisätiedot

Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2013

Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2013 Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2013 Olli Meurman Kliininen mikrobiologia Vuodesta 2011 alkaen tulkinta EUCAST-standardin mukaan, joten tulokset eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia

Lisätiedot

Bakteerien mikrobilääkeresistenssi Suomessa

Bakteerien mikrobilääkeresistenssi Suomessa TYÖPAPERI TYÖPAPERI Jari Jalava Jari Jalava Suomessa Finres 215 Koko Suomen kattava, laajasti eri mikrobilääkkeet ja bakteerilajit huomioiva resistenssiseuranta perustuu kliinisen mikrobiologian laboratorioiden

Lisätiedot

KYSRES Herkkyysmääritysstandardi: Kuopion aluelaboratorio, Kliininen mikrobiologia

KYSRES Herkkyysmääritysstandardi: Kuopion aluelaboratorio, Kliininen mikrobiologia KYSRES mikrobilääkeresistenssitilanne ssä vuonna kliinisesti tärkeimmät bakteerilajit ja näytelaadut yksi kyseisen lajin bakteerikantalöydös/potilas Herkkyysmääritysstandardi: Streptococcus pneumoniae

Lisätiedot

HUSRES HERKKYYSTILASTOT 2018

HUSRES HERKKYYSTILASTOT 2018 HUSRES HERKKYYSTILASTOT 2018 Suvi Korhonen, FM, erikoistuva sairaalamikrobiologi Johanna Haiko, FT, sairaalamikrobiologi Anu Pätäri-Sampo, LT, v.a. osastonylilääkäri Sisällysluettelo Staphylococcus aureus

Lisätiedot

Bakteerien mikrobilääkeresistenssi Suomessa

Bakteerien mikrobilääkeresistenssi Suomessa Jari Jalava Kati Räisänen (Toim.) TYÖPAPERI Bakteerien mikrobilääkeresistenssi Suomessa Finres 2016 42 2017 TYÖPAPERI 42/2017 Suomessa Finres 2016 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Finres

Lisätiedot

KYSRES Herkkyysmääritysstandardi: Kuopion aluelaboratorio, Kliininen mikrobiologia

KYSRES Herkkyysmääritysstandardi: Kuopion aluelaboratorio, Kliininen mikrobiologia KYSRES mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä vuonna kliinisesti merkittävimmät bakteerilajit ja näytelaadut yksi kyseisen lajin bakteerikantalöydös/potilas Herkkyysmääritysstandardi:

Lisätiedot

Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla / / Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 2016 JKauranen

Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla / / Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 2016 JKauranen Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 216 1 Huom! n määrä tarkoittaa niiden kantojen lukumäärää, joille on tehty herkkyysmääritys. Löydösmäärät voivat olla isompia. MRSA,VRE ja ESBL-löydöksissä

Lisätiedot

HUSRES HERKKYYSTILASTOT 2017

HUSRES HERKKYYSTILASTOT 2017 HUSRES HERKKYYSTILASTOT 2017 JOHANNA HAIKO, FT, SAIRAALAMIKROBIOLOGI SUVI KORHONEN, FM, ERIKOISTUVA SAIRAALAMIKROBIOLOGI ANU PÄTÄRI-SAMPO, LT, V.A. OSASTONYLILÄÄKÄRI SISÄLLYSLUETTELO 1/2 HUSRES 2017 4

Lisätiedot

Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla / / Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 2017 JKauranen

Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla / / Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 2017 JKauranen Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 17 1 Huom! MRSA,VRE ja ESBL-löydöksissä mukana myös Keski-Pohjanmaan, Länsi-Pohjan ja Kainuun seulontalöydöksiä. Kliiniset näytteet tarkoittavat muita

Lisätiedot

Bakteerien mikrobilääkeresistenssi Suomessa

Bakteerien mikrobilääkeresistenssi Suomessa Jari Jalava Kati Räisänen (toim.) TYÖPAPERI Bakteerien mikrobilääkeresistenssi Suomessa Finres 217 31 218 Työpaperi 31/218 Bakteerien mikrobilääkeresistenssi Suomessa Finres 217 Kirjoittajat ja Terveyden

Lisätiedot

Mikrobilääkeresistenssitilanne Suomessa ja maailmalla

Mikrobilääkeresistenssitilanne Suomessa ja maailmalla Mikrobilääkeresistenssitilanne Suomessa ja maailmalla Jari Jalava, FT 7.4.2017 1 Mikrobilääkeresistenssin seurantamekanismit FiRe - Finnish Study Group for Antimicrobial Resistance Tartuntatautirekisteri

Lisätiedot

Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla / / Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 2015 JKauranen

Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla / / Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 2015 JKauranen Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 215 1 Huom! n määrä tarkoittaa niiden kantojen lukumäärää, joille on tehty herkkyysmääritys. Löydösmäärät voivat olla isompia. MRSA,VRE ja ESBL-löydöksissä

Lisätiedot

Mikrobilääkeresistenssi Suomessa. Miika Bergman LL, FM, erikoistutkija Mikrobilääkeresistenssiyksikkö (TAMI)

Mikrobilääkeresistenssi Suomessa. Miika Bergman LL, FM, erikoistutkija Mikrobilääkeresistenssiyksikkö (TAMI) Mikrobilääkeresistenssi Suomessa Miika Bergman LL, FM, erikoistutkija Mikrobilääkeresistenssiyksikkö (TAMI) Sisältö Mikrobilääkeresistenssin seuranta FiRe TTR SIRO Kohdennetut tutkimukset esim. karbapenemaasidiagnostiikka

Lisätiedot

Siirtyminen EUCASTstandardiin-mikä. Jari Kauranen erikoistuva lääkäri OYS/mikrobiologian lab.

Siirtyminen EUCASTstandardiin-mikä. Jari Kauranen erikoistuva lääkäri OYS/mikrobiologian lab. Siirtyminen EUCASTstandardiin-mikä muuttuu? Jari Kauranen erikoistuva lääkäri OYS/mikrobiologian lab. vuoden 2011 alussa siirrytään uuteen EUCAST-herkkyysmääritysstandardiin Esityksen pohjana vuoden 2009

Lisätiedot

VERTAILULABORATORIOTOIMINTA

VERTAILULABORATORIOTOIMINTA VERTAILULABORATORIOTOIMINTA MIKROBILÄÄKEHERKKYYDEN TESTAAMINEN Liite 3. Testattavat mikrobilääkkeet Staphylococcus sp. ß-laktamaasitesti* G-penisilliini amoksisilliinikl. happo kefalotiini 2 oksasilliini**:

Lisätiedot

Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla / / Antibioottiresistenssitilanne Pohjoispohjanmaalla 2012 J Kauranen

Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla / / Antibioottiresistenssitilanne Pohjoispohjanmaalla 2012 J Kauranen Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 212 1 Huom! Herkkyysmääritykset perustuvat vuodesta 211 alkaen pääosin EUCAST-standardin menetelmiin ja tulkintoihin, joten tulokset eivät ole kaikilta

Lisätiedot

Mikrobiresistenssitilastot 2017

Mikrobiresistenssitilastot 2017 Mikrobiresistenssitilastot 2017 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (EPSHP alue) Seinäjoen keskussairaala, Kliininen mikrobiologia Kerttu Saha Escherichia coli, veriviljelylöydökset, 2017 (vain potilaan

Lisätiedot

Moniresistenttien bakteereiden aiheuttamat infektiot sairaalassa

Moniresistenttien bakteereiden aiheuttamat infektiot sairaalassa Moniresistenttien bakteereiden aiheuttamat infektiot sairaalassa Risto Vuento Ylilääkäri Fimlab mikrobiologia risto.vuento@fimlab.fi 1 Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LKT, dosentti, kl. mikrobiologian

Lisätiedot

VERTAILULABORATORIOTOIMINTA Evira 3484/liite 2/versio 8

VERTAILULABORATORIOTOIMINTA Evira 3484/liite 2/versio 8 Liite 2. Kiekkoherkkyysmenetelmän SIR-tulkintarajat 1,2,3 Sivu 1 VERTAILULABORATORIOTOIMINTA Evira 3484/liite 2/versio 8 MIKROBILÄÄKEHERKKYYDEN TESTAAMINEN AMINOGLYKOSIDIT Gentamisiini Koira Enterobacteriacae,

Lisätiedot

Ovatko MDR-mikrobit samanlaisia?

Ovatko MDR-mikrobit samanlaisia? Ovatko MDR-mikrobit samanlaisia? Risto Vuento 1 Onko sillä merkitystä, että MDR-mikrobit ovat samanlaisia tai erilaisia? Yleisesti kaikkeen hankittuun resistenssiin pitäisi suhtautua vakavasti Varotoimet

Lisätiedot

Mikrobiresistenssitilastot Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (EPSHP alue) Seinäjoen keskussairaala, Kliininen mikrobiologia Kerttu Saha

Mikrobiresistenssitilastot Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (EPSHP alue) Seinäjoen keskussairaala, Kliininen mikrobiologia Kerttu Saha Mikrobiresistenssitilastot 2014 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (EPSHP alue) Seinäjoen keskussairaala, Kliininen mikrobiologia Kerttu Saha Escherichia coli, veriviljelylöydökset, 2014 (vain potilaan

Lisätiedot

evira-3484-liite-2-sir-tulkintarajat.xlsx kiekossa S I R AMINOGLYKOSIDIT Enterobacteriacae, Pseudomonas aeruginosa 10 mg

evira-3484-liite-2-sir-tulkintarajat.xlsx kiekossa S I R AMINOGLYKOSIDIT Enterobacteriacae, Pseudomonas aeruginosa 10 mg Sivu 1 Evira 3484/liite2/2019 VERTAILULABORATORIOTOIMINTA MIKROBILÄÄKEHERKKYYDEN TESTAAMINEN Liite 2. Kiekkoherkkyysmenetelmän SIR-tulkintarajat 1,2,3 Mikrobilääkkeen määrä Estovyöhykkeen halkaisija (mm)

Lisätiedot

Mikrobiresistenssitilastot Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (EPSHP alue) Seinäjoen keskussairaala, Kliininen mikrobiologia Kerttu Saha

Mikrobiresistenssitilastot Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (EPSHP alue) Seinäjoen keskussairaala, Kliininen mikrobiologia Kerttu Saha Mikrobiresistenssitilastot 2013 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (EPSHP alue) Seinäjoen keskussairaala, Kliininen mikrobiologia Kerttu Saha Escherichia coli, veriviljelylöydökset, 2013 (vain potilaan

Lisätiedot

Labquality-päivät OVATKO MONIRESISTENTIT BAKTEERIT KURISSA? Antti Hakanen Tartuntatautiseurannan ja -torjunnan osasto (TATO)

Labquality-päivät OVATKO MONIRESISTENTIT BAKTEERIT KURISSA? Antti Hakanen Tartuntatautiseurannan ja -torjunnan osasto (TATO) Labquality-päivät 5.2.2009 OVATKO MONIRESISTENTIT BAKTEERIT KURISSA? Antti Hakanen Tartuntatautiseurannan ja -torjunnan osasto (TATO) Eivät ainakaan ulkomailla Moniresistenssin murheenkryynit Moniresistentti

Lisätiedot

Moniresistentit mikrobit MRSA, ESBL, CPE ja VRE. Alueellinen koulutus Mikrobiologi Terhi Tuhkalainen

Moniresistentit mikrobit MRSA, ESBL, CPE ja VRE. Alueellinen koulutus Mikrobiologi Terhi Tuhkalainen Moniresistentit mikrobit MRSA, ESBL, CPE ja VRE Alueellinen koulutus 5.10.2018 Mikrobiologi Terhi Tuhkalainen Esityksen sisältö Mikrobien antibioottiresistenssi Moniresistentit bakteerit (MDR) MRSA = Methicillin

Lisätiedot

Mikrobien monilääkeresistenssi. Jari Jalava, FT

Mikrobien monilääkeresistenssi. Jari Jalava, FT Mikrobien monilääkeresistenssi Jari Jalava, FT Käsitteitä, lyhenteitä MRSA - metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus, resistenssi kaikille -laktaamiantibiooteille mukaan lukien kefalosporiinit (meca/c-geenit)

Lisätiedot

Moniresistentit mikrobit MRSA, ESBL, CPE ja VRE. Alueellinen koulutus Mikrobiologi Terhi Tuhkalainen

Moniresistentit mikrobit MRSA, ESBL, CPE ja VRE. Alueellinen koulutus Mikrobiologi Terhi Tuhkalainen Moniresistentit mikrobit MRSA, ESBL, CPE ja VRE Alueellinen koulutus 5.10.2018 Mikrobiologi Terhi Tuhkalainen Esityksen sisältö Mikrobien antibioottiresistenssi Moniresistentit bakteerit (MDR) MRSA = Methicillin

Lisätiedot

Moniresistenttien mikrobien nimeäminen ja lyhenteet Jari Jalava, FT

Moniresistenttien mikrobien nimeäminen ja lyhenteet Jari Jalava, FT Moniresistenttien mikrobien nimeäminen ja lyhenteet Jari Jalava, FT 1.10.2013 Moniresistenssin määrittäminen Yleensä: resistentti = I+R Hankittu resistenssiominaisuus 1. Resistenssiprofiili Yleensä resistenssi

Lisätiedot

Mikrobilääkeresistenssin esiintyminen sianlihan tuotantoketjussa

Mikrobilääkeresistenssin esiintyminen sianlihan tuotantoketjussa Mikrobilääkeresistenssin esiintyminen sianlihan tuotantoketjussa Suvi Nykäsenoja erikoistutkija antibioottijaosto, mikrobiologian yksikkö Mikrobilääkeresistenssin hallinta ja ehkäisy sianlihan tuotantoketjussa

Lisätiedot

THL:n laboratoriopohjainen seuranta ja kantakokoelmaan lähetettävät bakteerikannat,

THL:n laboratoriopohjainen seuranta ja kantakokoelmaan lähetettävät bakteerikannat, THL:n laboratoriopohjainen seuranta ja kantakokoelmaan lähetettävät bakteerikannat, 1.1.2015 Bakteeri Lähetysperuste Tyypitys THL:ssa ja vastauskäytäntö Minne lähetetään Metisilliiniresistentti Staphylococcus

Lisätiedot

Kierrospalautteita: herkkyysmääritykset. Antti Nissinen, FT Keski-Suomen keskussairaala

Kierrospalautteita: herkkyysmääritykset. Antti Nissinen, FT Keski-Suomen keskussairaala Kierrospalautteita: herkkyysmääritykset Antti Nissinen, FT Keski-Suomen keskussairaala Lääkeherkkyysmäärityksen tavoite on löytää hankittu resistenssi 2 Finres 2012 3 Finres 2012 4 Finres 2012 5 Suomessa

Lisätiedot

ESBL kantajuus Suomessa kliinisen tutkimuksen satoa

ESBL kantajuus Suomessa kliinisen tutkimuksen satoa ESBL kantajuus Suomessa kliinisen tutkimuksen satoa FT, yliopisto-opettaja Lääketieteellinen Mikrobiologia ja Immunologia Turun yliopisto Pitääkö olla huolissaan? Lähde: Review on Antimicrobial Resistance

Lisätiedot

VITEK2 -käyttökokemuksia

VITEK2 -käyttökokemuksia VITEK2 -käyttökokemuksia Päijät-Hämeen keskussairaala Lähtötilanne Miten työvoimaresurssi riittää laboratoriossa? Onko käsityönä tehtävä massatutkimus = virtsaviljely automatisoitavissa? Voidaanko elatuskeittiön

Lisätiedot

Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 2013. / 23.4.2014 / Antibioottiresistenssitilanne Pohjoispohjanmaalla 2013 J Kauranen

Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 2013. / 23.4.2014 / Antibioottiresistenssitilanne Pohjoispohjanmaalla 2013 J Kauranen Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 213 1 Huom! Herkkyysmääritykset perustuvat vuodesta 211 alkaen pääosin EUCAST-standardin menetelmiin ja tulkintoihin, joten tulokset eivät ole kaikilta

Lisätiedot

Suositus karbapenemaaseja tuottavien gramnegatiivisten sauvabakteerien laboratoriodiagnostiikasta ja kantajuusseulonnoista

Suositus karbapenemaaseja tuottavien gramnegatiivisten sauvabakteerien laboratoriodiagnostiikasta ja kantajuusseulonnoista Suositus karbapenemaaseja tuottavien gramnegatiivisten sauvabakteerien laboratoriodiagnostiikasta ja kantajuusseulonnoista Suositustyöryhmä: Suositustyöryhmän puheenjohtaja: Martti Vaara HUSLAB Vastaava

Lisätiedot

Suositus ESBL:ää ja plasmidivälitteistä AmpC-β-laktamaasia tuottavien bakteerien diagnostiikasta

Suositus ESBL:ää ja plasmidivälitteistä AmpC-β-laktamaasia tuottavien bakteerien diagnostiikasta Suositus ESBL:ää ja plasmidivälitteistä AmpC-β-laktamaasia tuottavien bakteerien diagnostiikasta Suositustyöryhmä: Jari Jalava (pj.), THL Anne-Mari Rissanen, ISLAB Martti Vaara, HUSLAB Juha Kirveskari,

Lisätiedot

Bakteeri-infektioiden rationaalinen hoito

Bakteeri-infektioiden rationaalinen hoito 54. Bakteeri-infektioiden rationaalinen hoito Bakteeri-infektioiden rationaalinen hoito Bakteerilääkkeet ovat olleet käytössä jo 65 vuoden ajan. Sulfonamidien ensimmäiset johdokset otettiin käyttöön 1930-luvun

Lisätiedot

onko panostettava tartunnan torjuntaan vai lisäksi infektiontorjuntaan? Mari Kanerva SIRO-päivä

onko panostettava tartunnan torjuntaan vai lisäksi infektiontorjuntaan? Mari Kanerva SIRO-päivä Moniresistenttien ongelmamikrobien aiheuttama sairaalainfektiotaakka onko panostettava tartunnan torjuntaan vai lisäksi infektiontorjuntaan? Mari Kanerva SIRO-päivä 2.10.2013 Moniresistenttien mikrobien

Lisätiedot

Liite 2. Kiekkoherkkyysmenetelmän SIR-tulkintarajat 1,2,3 Mikrobilääkkeen määrä Estovyöhykkeen halkaisija (mm)

Liite 2. Kiekkoherkkyysmenetelmän SIR-tulkintarajat 1,2,3 Mikrobilääkkeen määrä Estovyöhykkeen halkaisija (mm) Sivu 1 Liite 2. Kiekkoherkkyysmenetelmän SIR-tulkintarajat 1,2,3 AMINOGLYKOSIDIT Gentamysiini Koira Enterobacteriacae 10 g 16 13-15 12 Pseudomonas aeruginosa 10 g 16 13-15 12 Hevonen Enterobacteriacae

Lisätiedot

Antibioottiresistenssitilanne Pohjois- Pohjanmaalla 2011

Antibioottiresistenssitilanne Pohjois- Pohjanmaalla 2011 1 Antibioottiresistenssitilanne Pohjois- Pohjanmaalla 211 2 Huom! Herkkyysmääritykset perustuvat vuodesta 211 alkaen pääosin EUCAST-standardin menetelmiin ja tulkintoihin, joten tulokset eivät ole kaikilta

Lisätiedot

Finres-tietojärjestelmän kuvaus 2011

Finres-tietojärjestelmän kuvaus 2011 Finres-tietojärjestelmän kuvaus 2011 Mikä on Finres-tietojärjestelmä? Finres-tietojärjestelmä on atk-ohjelmisto, jolla yhdistetään laboratorioiden lähettämät mikrobilääkeresistenssitiedot kansalliseksi

Lisätiedot

gramnegatiiviset sauvat

gramnegatiiviset sauvat Karbapenemaasia tuottavat gramnegatiiviset sauvat Jari Jalava, FT Sisältö 1. Karbapenemaasit 2. Karbapenemaasien kliininen merkitys 3. Epidemiologinen tilanne 4. Karbapeneemeille resistenttien kantojen

Lisätiedot

FiRe STANDARDI versio 6 Liite 5 Bakteeriryhmäkohtaiset kommentit Sivu 1(9)

FiRe STANDARDI versio 6 Liite 5 Bakteeriryhmäkohtaiset kommentit Sivu 1(9) Bakteeriryhmäkohtaiset kommentit Sivu 1(9) Bakteeriryhmäkohtaiset kommentit Sisällys 1. Enterobakteerit...1 1.0. Beetalaktamaasivälitteinen resistenssi...1 1.1. E. coli...3 1.2. Klebsiella...3 1.3. Proteus

Lisätiedot

Alueellinen sairaalahygieniapäivä Epidemiologinen katsaus

Alueellinen sairaalahygieniapäivä Epidemiologinen katsaus Alueellinen sairaalahygieniapäivä 22.11.2017 -Epidemiologinen katsaus infektiolääkäri Hanna Viskari 1 2 7-vuotiaan tytön virtsan klebsiella. Anamneesissa ei ole erityistä syytä tällaiseen resistenssiin

Lisätiedot

Mikrobilääkeresistenssi Suomessa

Mikrobilääkeresistenssi Suomessa Marianne Gunell Antti Hakanen Janne Aittoniemi Jaana Kauppila Kaisu Rantakokko-Jalava Anne-Mari Rissanen Kerttu Saha Martti Vaara Risto Vuento Pentti Huovinen Antti Nissinen Mikrobilääkeresistenssi Suomessa

Lisätiedot

UHKAAKO ANTIBIOOTTIEN TEHOTTOMUUS (ANTIBIOOTTIRESISTENSSI)? ANTTI NISSINEN FT, KLIINISEN MIKROBIOLOGIAN DOSENTTI

UHKAAKO ANTIBIOOTTIEN TEHOTTOMUUS (ANTIBIOOTTIRESISTENSSI)? ANTTI NISSINEN FT, KLIINISEN MIKROBIOLOGIAN DOSENTTI UHKAAKO ANTIBIOOTTIEN TEHOTTOMUUS (ANTIBIOOTTIRESISTENSSI)? ANTTI NISSINEN FT, KLIINISEN MIKROBIOLOGIAN DOSENTTI IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTO 28.11.2018 2 IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTO 28.11.2018 3 Antibiootti on mikrobin

Lisätiedot

Moniresistenttien mikrobien näytteenotto

Moniresistenttien mikrobien näytteenotto Moniresistenttien mikrobien näytteenotto Mika Paldanius Osastonhoitaja TtM, FT Mikrobiologian laboratorio Moniresistenttien mikrobien näytteenotto Mikrobit ovat erittäin muuntautumiskykyisiä Antibioottihoidoista

Lisätiedot

Resistenttien bakteerien

Resistenttien bakteerien Resistenttien bakteerien seulontamenetelmät TYKSLABissa MRSA, VRE, ESBL ja muut moniresistentit sauvat Kaisu Rantakokko Jalava Labqualityn neuvottelukokous 12.11.2010 Moniresistenttien bakteerien seulontatutkimukset

Lisätiedot

Ajankohtaista laboratorionäytteistä

Ajankohtaista laboratorionäytteistä Ajankohtaista laboratorionäytteistä Kaisu Rantakokko-Jalava Oyl, Tyks Kliininen mikrobiologia 30.11.2018 Sairaalahygieniayksikön alueellinen koulutus Ajankohtaista laboratorionäytteistä Etusivu uusiks:

Lisätiedot

06.10.2015. Mitä ovat moniresistentit bakteerit (=MDR) MDR = multi-drug resistant = moniresistentti KÄYTÄNNÖSSÄ:

06.10.2015. Mitä ovat moniresistentit bakteerit (=MDR) MDR = multi-drug resistant = moniresistentti KÄYTÄNNÖSSÄ: Mitä ovat moniresistentit bakteerit (=MD) MD pähkinänkuoressa: Anne-Mari issanen Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri, ISLAB Kuopio 8.10.2015 bakteeri Liikkuva geenielementti MD-bakteeri MD = multi-drug

Lisätiedot

Kliinisesti merkittävien bakteerien jaottelua

Kliinisesti merkittävien bakteerien jaottelua Johdanto kliinisesti merkittäviin bakteereihin Miksi kliininen bakteriologia on tärkeää? Bakteerien luokittelusta Bakteeri-infektiot Patogeeni Tartunnanlähde Ennaltaehkäisy Bakteriologista diagnostiikkaa

Lisätiedot

Hevosista eristettyjen bakteerien herkkyys mikrobilääkkeille

Hevosista eristettyjen bakteerien herkkyys mikrobilääkkeille Hevosista eristettyjen bakteerien herkkyys mikrobilääkkeille Lääkepäivä 22.5.2013 ELK Merita Määttä Kuva: Merita Määttä Keskeiset asiat Suomessa hevosilla yleisimmin esiintyvät bakteerit Hevosilla esiintyvien

Lisätiedot

Lasten virtsatieinfektioiden diagnostiikan ja hoidon kulmakivet

Lasten virtsatieinfektioiden diagnostiikan ja hoidon kulmakivet 25.10.2007 Lasten virtsatieinfektioiden diagnostiikan ja hoidon kulmakivet Ville Peltola TYKS, lastenklinikka Insidenssi Suurin < 1-v: pojat = tytöt, n. 7/1000 1-v: tytöt > pojat 8% tytöistä sairastaa

Lisätiedot

Avohoidon antibiootit. Avoterveydenhuollon antibiootit. Bakteerilääkkeiden vaikutusmekanismit. Beetalaktaamiantibiootit

Avohoidon antibiootit. Avoterveydenhuollon antibiootit. Bakteerilääkkeiden vaikutusmekanismit. Beetalaktaamiantibiootit Avohoidon antibiootit Avoterveydenhuollon antibiootit Risto Renkonen Haartman instituutti Johdanto ensimmäiset varsinaiset mikrobilääkkeet 1935 sulfonamidit 1942 penisilliini sen jälkeen uusia mikrobilääkkeitä

Lisätiedot

Moniresistentit bakteerit

Moniresistentit bakteerit 25.8.2014 1 Moniresistentit bakteerit MRSA = Metisilliini Resistentti Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus on yleinen terveiden henkilöiden nenän limakalvoilla ja iholla elävä grampositiivinen kokkibakteeri.

Lisätiedot

ESBL-tuoton varmistaminen kiekkoherkkyysmenetelmällä

ESBL-tuoton varmistaminen kiekkoherkkyysmenetelmällä Vastuuhenkilö Suvi Nykäsenoja Sivu/sivut 1 / 5 1 Menetelmäviitteet ja poikkeamat CLSI Document M31-A3, Vol. 28, No 8. Performance Standards for Antimicrobial Disk and Dilution Susceptibility Tests for

Lisätiedot

Vaik aik infek infe t k io resistentti resistentti bakteeri bakteeri!! ANAMNEESI!! + s + tatus!

Vaik aik infek infe t k io resistentti resistentti bakteeri bakteeri!! ANAMNEESI!! + s + tatus! Akuutit infektiot päivystysalueella 07.11.2013 Anu Kantele Infektiolääkäri HYKS infektioklinikka Päivystysalueella Monella kuume Paljon infektiopotilaita Harvalla paha tauti Tarvitaan usein mikrobilääkkeitä

Lisätiedot

Kierrospalaute: Moniresistenttien bakteerien seulonta

Kierrospalaute: Moniresistenttien bakteerien seulonta Kierrospalaute: Moniresistenttien bakteerien seulonta Labquality Days 9.2.2017 Kaisu Rantakokko-Jalava Moniresistenttien bakteerien seulontatutkimuksia MRSA MRSAVi (4358) MRSACt (4982) geenivarmistus MRSANhO

Lisätiedot

Menestyminen ulkoisessa laadunarvioinnissa Miten meillä ja muualla? Eveliina Tarkka HUSLAB Bakteriologia Labqualitypäivät

Menestyminen ulkoisessa laadunarvioinnissa Miten meillä ja muualla? Eveliina Tarkka HUSLAB Bakteriologia Labqualitypäivät Menestyminen ulkoisessa laadunarvioinnissa Miten meillä ja muualla? Eveliina Tarkka HUSLAB Bakteriologia Labqualitypäivät 5.2.2009 Suomi muu maailma Vertailu UK Neqasin laadunarviointitulosten perusteella

Lisätiedot

Resistenssiseuranta elintarvikeketjussa

Resistenssiseuranta elintarvikeketjussa Resistenssiseuranta elintarvikeketjussa Mikrobit hyvässä ja pahassa-seminaari 29.11.2016 Satu Olkkola, erikoistutkija, ELT Tutkimus- ja laboratorio-osasto Elintarvike- ja rehumikrobiologian tutkimusyksikkö

Lisätiedot

Siipikarjan terveys- ja hyvinvointipäivä Ikaalinen 22.3.2012. Terveydenhuoltoeläinlääkäri Hannele Nauholz

Siipikarjan terveys- ja hyvinvointipäivä Ikaalinen 22.3.2012. Terveydenhuoltoeläinlääkäri Hannele Nauholz Siipikarjan terveys- ja hyvinvointipäivä Ikaalinen 22.3.2012 Terveydenhuoltoeläinlääkäri Hannele Nauholz Saksa, Nordrhein-Westfalen 11/2011 962 tuotantopolven broilerikasvatuserää 182 eri tilalta Helmi-kesäkuu

Lisätiedot

Laajakirjoisia beetalaktamaaseja tuottavat bakteerit ja MRSA - Uudet ilmoitettavat eläintaudit

Laajakirjoisia beetalaktamaaseja tuottavat bakteerit ja MRSA - Uudet ilmoitettavat eläintaudit Laajakirjoisia beetalaktamaaseja tuottavat bakteerit ja MRSA - Uudet ilmoitettavat eläintaudit Erikoistutkija Suvi Nykäsenoja Jaostopäällikkö Antibioottijaosto Elintarvike- ja rehumikrobiologian tutkimusyksikkö

Lisätiedot

ESBL-, AmpC- ja karbapenemaasituoton tutkiminen kiekkoherkkyysmenetelmillä

ESBL-, AmpC- ja karbapenemaasituoton tutkiminen kiekkoherkkyysmenetelmillä Vastuuhenkilö Suvi Nykäsenoja Sivu/sivut 1 / 5 1 Menetelmäviitteet ja poikkeamat CLSI. Performance Standards for Antimicrobial Disk and Dilution Susceptibility Tests for Bacteria Isolated from Animals;

Lisätiedot

Mira Id ja Elina Simola Vaikuttaako suosituksesta poikkeaminen kiekkomenetelmällä suoritettavan antibioottiherkkyysmäärityksen tulokseen?

Mira Id ja Elina Simola Vaikuttaako suosituksesta poikkeaminen kiekkomenetelmällä suoritettavan antibioottiherkkyysmäärityksen tulokseen? Mira Id ja Elina Simola Vaikuttaako suosituksesta poikkeaminen kiekkomenetelmällä suoritettavan antibioottiherkkyysmäärityksen tulokseen? Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveys- ja hoitoala Bioanalytiikka

Lisätiedot

Mitä moniresistentin mikrobin kantajuus tarkoittaa? Eristääkö vai ei?

Mitä moniresistentin mikrobin kantajuus tarkoittaa? Eristääkö vai ei? Mitä moniresistentin mikrobin kantajuus tarkoittaa? Eristääkö vai ei? Infektioiden torjunnalla turvaa ja laatua hoitolaitoksiin Alueellinen koulutuspäivä 29.11.2016 Hygieniahoitaja, Anu Harttio-Nohteri/VSSHP

Lisätiedot

Sairaalainfektio-ohjelma (SIRO) Veriviljelypositiiviset sairaalainfektiot

Sairaalainfektio-ohjelma (SIRO) Veriviljelypositiiviset sairaalainfektiot Sairaalainfektio-ohjelma (SIRO) Veriviljelypositiiviset sairaalainfektiot vuosina 1999 2006 Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B 20/2007 Veriviljelypositiiviset sairaalainfektiot, 1999 2006 Tiivistelmä

Lisätiedot

KROMOGEENISET MALJAT, PERIAATE, TAUSTA. Pauliina Kärpänoja Laaduntarkkailupäivät 2007

KROMOGEENISET MALJAT, PERIAATE, TAUSTA. Pauliina Kärpänoja Laaduntarkkailupäivät 2007 KROMOGEENISET MALJAT, PERIAATE, TAUSTA Pauliina Kärpänoja Laaduntarkkailupäivät 2007 Yleinen periaate Kromogeenisella maljalla tarkoitetaan elatusainetta, joka sisältää väriyhdisteen (kromogeenin). Kromogeeni

Lisätiedot

Gram-värjäykset. Olli Meurman

Gram-värjäykset. Olli Meurman Gram-värjäykset Olli Meurman 5.2.2010 Gram-värjäys Gram-positiivinen Kiinnitys (kuumennus/alkoholi) Gram-negatiivinen Kristalliviolettivärjäys Kiinnitys jodilla Värinpoisto alkoholilla Safraniinivärjäys

Lisätiedot

Antibioottien käyttö sairaalassa

Antibioottien käyttö sairaalassa Antibioottien käyttö sairaalassa Risto Renkonen Haartman instituutti Beetalaktaamit Peruspenisilliinit Bentsyylipenisilliini (G-penisilliini; vain parentet) Prokaiinipenisilliini (vain parenteraaliseesti)

Lisätiedot

Miten tulkitsen mikrobiologisia laboratoriovastauksia?

Miten tulkitsen mikrobiologisia laboratoriovastauksia? Miten tulkitsen mikrobiologisia laboratoriovastauksia? 08.11.2017 Sisätautimeeting Kerttu Saha, sairaalamikrobiologi Seinäjoen keskussairaala, Kliininen mikrobiologia Mikrobiologiset tutkimukset - Etsitään

Lisätiedot

Mikrobilääkkeille resistentit bakteerit yleistyvät

Mikrobilääkkeille resistentit bakteerit yleistyvät Reetta Sihvonen, Tanja Holma ja Anu Pätäri-Sampo Mikrobilääkkeille resistentit bakteerit yleistyvät Mikrobilääkkeet ovat mahdollistaneet modernin lääketieteen kehityksen, mutta bakteerien muuttuminen resistenteiksi

Lisätiedot

ESBL-, AmpC- ja karbapenemaasituoton tutkiminen kiekkoherkkyysmenetelmillä

ESBL-, AmpC- ja karbapenemaasituoton tutkiminen kiekkoherkkyysmenetelmillä Vastuuhenkilö Suvi Nykäsenoja Sivu/sivut 1 / 5 1 Menetelmäviitteet ja poikkeamat CLSI Document M31-A3, Vol. 28, No 8. Performance Standards for Antimicrobial Disk and Dilution Susceptibility Tests for

Lisätiedot

Mikrobilääkeresistenssin seuranta Suomessa ja tilanne muuhun Eurooppaan nähden

Mikrobilääkeresistenssin seuranta Suomessa ja tilanne muuhun Eurooppaan nähden Mikrobilääkeresistenssin seuranta Suomessa ja tilanne muuhun Eurooppaan nähden Suvi Nykäsenoja Erikoistutkija Antibioottijaosto, Mikrobiologian tutkimusyksikkö, Laboratoriopalveluiden tutkimusosasto Ajankohtaista

Lisätiedot

Phoenix Automated Microbiology System. Terhi Miikkulainen-Lahti HUSLAB

Phoenix Automated Microbiology System. Terhi Miikkulainen-Lahti HUSLAB Phoenix Automated Microbiology System Terhi Miikkulainen-Lahti HUSLAB 03.11.2009 Phoenix AP Phoenix automaatti BDXpert system Kuva: BD Phoenix AP Phoenix AP laimentaa näytteen (0,5 tai 0,25 McF) Valmistaa

Lisätiedot

Sairaalainfektio-ohjelma (SIRO) Veriviljelypositiiviset sairaalainfektiot

Sairaalainfektio-ohjelma (SIRO) Veriviljelypositiiviset sairaalainfektiot Sairaalainfektio-ohjelma (SIRO) Veriviljelypositiiviset sairaalainfektiot vuosina 1999 2004 Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B 17/2005 Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B17 / 2005 Copyright National Public

Lisätiedot

Valtakunnallinen suositus moniresistenttien mikrobien torjunnasta. Elina Kolho

Valtakunnallinen suositus moniresistenttien mikrobien torjunnasta. Elina Kolho Valtakunnallinen suositus moniresistenttien mikrobien torjunnasta Elina Kolho STM käynnistämä projekti Tavoite yhtenäistää moniresistenttien mikrobien torjuntakäytäntöjä Suomessa => kohderyhmä tartunnantorjuntatiimit

Lisätiedot

Sisältö. Taustaa 8.11.2010. Antibioottien käyttö ja resistenssitilanne: seuraeläimet ja hevoset. Taustaa. Lääkkeiden käyttö ja resistenssi

Sisältö. Taustaa 8.11.2010. Antibioottien käyttö ja resistenssitilanne: seuraeläimet ja hevoset. Taustaa. Lääkkeiden käyttö ja resistenssi Antibioottien käyttö ja resistenssitilanne: seuraeläimet ja hevoset Merja Rantala, ELT Tarttuvien eläintautien erik.ell Kliininen opettaja (mikrobiologia) ELTDK/HY ja FINRESVet työryhmä Antibioottipäivä

Lisätiedot

Veriviljelypositiiviset sairaalainfektiot vuosina 1999 2002

Veriviljelypositiiviset sairaalainfektiot vuosina 1999 2002 Kansanterveylaitoksen julkaisuja KTL B10/2004 Veriviljelypositiiviset sairaalainfektiot vuosina 1999 2002 Tiivistelmä Yleistä Vuosina 1999 2002 sairaalainfektio-ohjelmaan (SIRO) osallistui 7 sairaalaa.

Lisätiedot

Karbapenemaasin tuottajien epidemiologiaa. Jari Jalava, FT

Karbapenemaasin tuottajien epidemiologiaa. Jari Jalava, FT Karbapenemaasin tuottajien epidemiologiaa Jari Jalava, FT 26.3.2014 Terminologiaa CPE = Karbapenemaasia tuottava enterobakteeri ESBL = Laajakirjoista beetalaktamaasia tuottava enterobakteeri ST = sekvenssityyppi

Lisätiedot

KOULUTUS ANNOSTELU JA ANNOSTELULAITTEIDEN KÄYTTÖEDUT PUHTAUS- JA HYGIENIA-ALAN ALUEELLINEN KOULUTUS KSSHP

KOULUTUS ANNOSTELU JA ANNOSTELULAITTEIDEN KÄYTTÖEDUT PUHTAUS- JA HYGIENIA-ALAN ALUEELLINEN KOULUTUS KSSHP KOULUTUS ANNOSTELU JA ANNOSTELULAITTEIDEN KÄYTTÖEDUT PUHTAUS- JA HYGIENIA-ALAN ALUEELLINEN KOULUTUS KSSHP 30.11.2017 HELI LANKINEN 30.11.2017 1 TAUDINAIHEUTTAJAT TARTTUVAT HOITOYMPÄRISTÖN KOSKETUSPINNOILTA

Lisätiedot

Campylobacter jejunin antibioottiresistenssi Suomessa

Campylobacter jejunin antibioottiresistenssi Suomessa Campylobacter jejunin antibioottiresistenssi Suomessa Satu Olkkola, ELL Elintarvikehygienian ja Ympäristöterveyden osasto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Helsingin Yliopisto Yleistä * Yleensä ei tarvita

Lisätiedot

Ajankohtaista infektiotaudeista. Harri Marttila VSSHP/SHYG Maaliskuu 2017

Ajankohtaista infektiotaudeista. Harri Marttila VSSHP/SHYG Maaliskuu 2017 Ajankohtaista infektiotaudeista Harri Marttila VSSHP/SHYG Maaliskuu 2017 Yhteenveto Norovirusvariantti GII.17 tulossa? H3N2-influenssakausi aluillaan Rokotteen tehosta ei vielä kunnolla tietoja Zikavirus

Lisätiedot

Pihkauutteen mikrobiologiaa

Pihkauutteen mikrobiologiaa Pihkauutteen mikrobiologiaa 1. Taustaa Lapin ammattiopiston toimeksiannosta tutkittiin pihka / kasvisöljyseoksen antimikrobista tehoa. 2. Tutkimusmenetelmä Antimikrobinen teho arvioitiin sovelletulla agardiffuusiomenetelmällä

Lisätiedot

Mikrobilääkeresistenssin seuranta ja torjuntaohjeet

Mikrobilääkeresistenssin seuranta ja torjuntaohjeet Mikrobilääkeresistenssin seuranta ja torjuntaohjeet Outi Lyytikäinen Sairaalainfektio-ohjelma (SIRO) Infektioepidemiologian ja -torjunnan osasto Kansanterveyslaitos MRSA MRSA ja muut moniresistentit mikrobit

Lisätiedot

Veriviljely vakavien yleisinfektioiden diagnostiikassa: kliinikon näkökulma. Timo Hautala, infektiolääkäri OYS sisätautien klinikka

Veriviljely vakavien yleisinfektioiden diagnostiikassa: kliinikon näkökulma. Timo Hautala, infektiolääkäri OYS sisätautien klinikka Veriviljely vakavien yleisinfektioiden diagnostiikassa: kliinikon näkökulma Timo Hautala, infektiolääkäri OYS sisätautien klinikka Yleisinfektioiden hoito Hyvä varhainen diagnostiikka: kliiniset löydökset,

Lisätiedot

Mikrobeja on kaikkialla! - emme vain näe niitä, onneksi!

Mikrobeja on kaikkialla! - emme vain näe niitä, onneksi! Miten moniresistenttien mikrobien leviäminen estetään terveydenhuollossa? Hygieniahoitaja Maija-Liisa Lauritsalo 6.5.2015 Mikrobeja on kaikkialla! - emme vain näe niitä, onneksi! 1 Moniresistentit mikrobit

Lisätiedot

Pihkauutteen mikrobiologiaa. Perusselvitys pihkajalosteen antimikrobisista ominaisuuksista

Pihkauutteen mikrobiologiaa. Perusselvitys pihkajalosteen antimikrobisista ominaisuuksista Pihkauutteen mikrobiologiaa Perusselvitys pihkajalosteen antimikrobisista ominaisuuksista Rainer Peltola Täsmätietoa Lapin luonnontuotteista maakunnalle 2016 Pihkauutteen mikrobiologiaa Perusselvitys

Lisätiedot