Siviiliprosessi, vaihtoehtoiset riidanratkaisutavat ja insolvenssioikeus. 1) Prekluusio hovioikeudessa? (Jokela, hovioikeusmenettely) (10 p.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siviiliprosessi, vaihtoehtoiset riidanratkaisutavat ja insolvenssioikeus. 1) Prekluusio hovioikeudessa? (Jokela, hovioikeusmenettely) (10 p."

Transkriptio

1 Siviiliprosessi, vaihtoehtoiset riidanratkaisutavat ja insolvenssioikeus Erikoistumisjaksot , lakikirjatentti 1) Prekluusio hovioikeudessa? (Jokela, hovioikeusmenettely) (10 p.) 2) Konkurssiin asettamisen esteet? (Koulu, Konkurssioikeus) 10 p.) 3) Oikeusvoimavaikutus hakemusasioissa? (Linna, Hakemuslainkäyttö) (10 p.) 4) Oikeustapaus (10 p.) Rehellinen autokauppias Markus Aarto on nostanut kanteen Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa turkulaista toimitusjohtaja Harri Pikkaraista ja tämän rouvaa Essi Pikkaraista vastaan. Kanteessaan Aarto vaatii Pikkaraisilta ,00 euroa vahingonkorvauksena sillä perusteella, että Pikkaraiset ovat myyneet Aarrolle vesivahingon turmeleman talon. Haaste annettiin laillisesti tiedoksi sekä Harri että Essi Pikkaraiselle. Vastaajista haasteeseen vastasi määräajassa ainoastaan Harri Pikkarainen. Essi Pikkarainen ei sitä vastoin reagoinut haasteeseen mitenkään. Harri Pikkarainen kiisti vastauksessaan Aarron kanteen useallakin perusteella. Ensinnäkin hän totesi, ettei voi olla velvollinen maksamaan mitään vahingonkorvauksia, sillä hän ei asuntoa myydessään edes voinut tietää, että talossa oli tapahtunut vesivahinko. Ja toiseksi Harri Pikkarainen vetosi siihen, ettei talon myyntihinta ole missään nimessä voinut olla Aarron väittämin tavoin ,00 euroa liian korkea. Suullisen valmistelun istunnossa Aarto uudisti vahingonkorvausvaatimuksensa. Tämän lisäksi Aarto totesi, että mikäli tuomioistuin ei velvoita Pikkaraisen pariskuntaa maksamaan vaadittua ,00 euroa vahingonkorvauksena, hän vaatii sanottua summaa myös hinnanalennuksena. Heti kuultuaan nyt sanotun uuden hinnanalennusvaatimuksen Harri Pikkaraisen oikeudenkäyntiavustaja asianajaja JJ. Lehtinen pomppasi ylös tuoliltaan ja lausui, että tällainen uusi vaatimus rikkoo sekä kanteenmuutoskieltoa että prekluusiosääntelyä vastaan, mistä syystä tuomioistuimen pitää heti hylätä hinnanalennusvaatimus tuomiolla. Myös Essi Pikkarainen oli suulliseen valmisteluun mennessä herännyt horroksestaan ja kiisti nyt valmisteluistunnossa kiivaasti kaikki Aarron esittämät vaatimukset ja perusteet. Seuraavaksi puheenvuoron sai Markus Aartoa avustava lupalakimies Maija Pehkonen, joka totesi ensinnäkin, että JJ. Lehtisellä ei taida olla pienintäkään käsitystä siitä, mistä kanteenmuutoskiellossa on kysymys. Kanteenmuutoskiellon soveltaminen ei Pehkosen mukaan ole valmistelunistunnossa vielä edes alkanut, sillä sanottu kielto alkaa vaikuttaa vasta jutun pääkäsittelyvaiheessa. Lehtisen prekluusioväitettä Pehkonen piti puolestaan jo niin alkeellisena, ettei hän katsonut arvolleen sopivaksi reagoida siihen mitenkään, vaan jätti prekluusiokysymysten harkitsemisen tuomioistuimelle.

2 Essi Pikkaraisen osalta Pehkonen totesi pelkästään, että hän on reagoinut asiaan aivan liian myöhään, mistä syystä tuomioistuimen olisi jo pitänyt tuomita Essi Pikkarainen korvausvelvolliseksi Aarrolle. Tähän viimeiseen Pehkosen väitteeseen Essi Pikkarainen totesi ainoastaan sen, että kyllä sen nyt pitäisi nyt riittää, että toinen aviopuolisoista on ajoissa vastannut haasteeseen. Muutoinhan riskinä olisi jopa se, että tuomioistuimen pitäisi antaa Harri ja Essi Pikkaraista vastaan erisisältöiset tuomiot, mikä ei mitenkään voi olla Suomen prosessilain mukaista. Tässä vaiheessa valmisteluistuntoa valmistelun puheenjohtajana toimiva käräjätuomari Harri Viljanen päätti pitää tauon, jonka kuluessa hän pyrkisi selvittämään, miten asianosaisten esittämiin prosessioikeudellisiin väitteisiin pitäisi suhtautua. KYSYMYS: Esitä perusteltu näkemys kaikkiin tapausselostuksessa esitettyihin prosessuaalisiin väitteisiin. Vastauksessa ei tarvitse käsitellä tapauksessa olevia aineellisoikeudellisia ongelmia , lakikirjatentti 1. Konkurssin arvoperiaatteet? (10 p.) 2. Mitä tarkoitetaan väittämistaakalla? (10 p.) 3. Käräjäoikeuden ratkaisujen valituskelpoisuus? (10 p.) 4.Oikeustapaus(10p.) Autoilija Pekka Laaksonen on Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen jättämällään haastehakemuksella haastanut rakennusmestari Seppo Parpon (kotipaikka Lahti) vastaamaan kanteeseen, jossa vaaditaan, että käräjäoikeus velvoittaa Parpon korvaamaan Laaksoselle euroa maksamattomana kauppahintana. Laaksosen esittämä vaatimus perustuu haastehakemuksen mukaan siihen, että Parpo oli ostanut Laaksoselta tämän käytetyn auton euron hinnasta. Auton toimituksen yhteydessä ( ) Parpo oli maksanut kauppahinnasta euroa ja loppukauppahinta (4.000 euroa) oli sovittu maksettavaksi viimeistään Loppukauppahintaa Parpo ei kuitenkaan ollut koskaan maksanut Laaksoselle. Käräjäoikeus antoi asiassa haasteen, jonka tiedoksianto Parpolle tapahtui Kirjallisessa vastauksessaan Parpon asiamies oikeusnotaari Luomala vaati kanteen hylkäämistä kokonaisuudessaan. Sinänsä Luomala myönsi oikeaksi sen, että Laaksonen oli myynyt autonsa Parpolle, mutta kiisti sen, että auton hinnaksi olisi sovittu Edelleen paikkaansa pitämätön oli väite siitä, että auton loppukauppahinnan maksupäiväksi olisi sovittu

3 Parpon mukaan auton hinnaksi oli sovittu euroa ja loppukauppahinnan (1.000 euroa) eräpäiväksi Kirjalliseksi todisteeksi Parpo ilmoitti vastineessaan omat päiväkirjamerkintänsä ajanjaksolta , joissa merkinnöissä hän oli yksityiskohtaisesti käsitellyt mm. Laaksosen kanssa käytyjä neuvotteluja.

4 Tänään pidettävässä suullisen valmistelun istunnossa ovat läsnä Pekka Laaksosen asiamiehenä asianajaja Joni Helenius, vastaaja Parpo sekä hänen oikeudenkäyntiavustajansa oikeusnotaari Luomala. Valmisteluistunnon aluksi oikeuden puheenjohtaja selosti mistä asiassa on kysymys ja mihin kirjallisessa valmistelussa on päädytty. Tämä jälkeen asianajaja Helenius totesi, ettei valmistelun istunto voi alkaa ennen kuin Luomala näyttää valtakirjan, jonka nojalla tämä voi ylipäätään olla oikeutettu edustamaan Parpoa asian käsittelyssä. Luomala totesi tähän, että hän ei kyllä rupea esittelemään mitään valtakirjoja Heleniukselle. Lisäksi Luomala totesi, että juttua käsittelevä tuomari oli mitä ilmeisimmin esteellinen, koska tämä oli nuoruudessaan opiskeluaikanaan seurustellut useampia viikkoja silloisen oikeustieteen ylioppilas Heleniuksen kanssa. Edelleen Luomala huomautti, että mahdollisesta esteellisyydestä huolimatta kanne tulisi kuitenkin jättää tutkimatta, koska se oli nostettu väärässä foorumissa. Toimivaltainen käräjäoikeus jutussa Luomalan mukaan olisi Parpon kotipaikan eli Lahden käräjäoikeus. Mainitun alkukeskustelun jälkeen Pekka Laaksosen edustaja Helenius uudisti haastehakemuksessa esitetyn euron vaatimuksen, jonka lisäksi hän myös vaati pääomalle korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä eli lukien. Perusteluina hän uudisti kaikki haastehakemuksessa esitetyt perusteet. Todistajaksi Helenius ilmoitti vielä Jari Liikkasen, joka työskentelee Pekka Laaksosen kuljetusliikkeen apumiehenä. Liikkasen todistusteemaksi Helenius ilmoitti Laaksosen ja Parpon välisen sopimuksen sisällön. Kirjallista sopimusta autokaupasta ei Laaksosen ja Parpon välillä koskaan ollut solmittu. Edelleen Helenius katsoi, että oikeusnotaari Luomalan esittämillä väitteillä väärästä foorumista ei ollut jutun kannalta merkitystä. Parpo puolestaan uudisti valmistelun istunnossa kaikki kirjallisessa vastauksessaan esittämänsä seikat. Lisäksi Parpo totesi, että Laaksosen vasta valmistelun istunnossa esittämää korkovaatimusta olisi pidettävä kiellettynä kanteenmuutoksena, koska lain mukaan kaikki vaatimukset on esitettävä jo haastehakemusvaiheessa. Edelleen Parpo totesi, että todistajaksi ilmoitettu Liikkanen on kaikin tavoin esteellinen todistamaan jutussa, koska tämä on työsuhteessa kantajaan. Tässä vaiheessa käsittelyä puheenjohtajana toimiva tuomari katsoi aiheelliseksi pitää tauon, jonka aikana hän pyrkisi selvittämään, miten asianosaisten esittämiin väitteisiin pitäisi suhtautua. KYSYMYS: Esitä perusteltu näkemys kaikista tapausselostuksesta ilmenevistä prosessuaalisista ongelmista. Juttuun liittyviä mahdollisia aineellisoikeudellisia ongelmia vastauksessa ei tarvitse käsitellä.

5 , lakikirjatentti 1. Millaiset asiat voidaan jättää välimiesten ratkaistaviksi? (Möller, Välimiesmenettelyn perusteet) (10 p.) 2. Käsittelyn julkisuus hakemusasioissa? (Linna, Hakemuslainkäyttö) (10 p.) 3. Velkojien autonomian periaate konkurssissa? (Koulu, Uusi konkurssilaki) (10 p.) 4. Oikeustapaus (10 p.) Anna, Else ja Lasse kertoivat käräjäoikeudelle jättämässään haastehakemuksessa, että heidän äitinsä Helmi oli allekirjoittamallaan lahjakirjalla lahjoittanut pojalleen ja kantajien veljelle Erkille eräät asunto-osakkeet. Lahjakirjassa ei ollut ennakkoperinnön luonteen kumoavaa mainintaa, joten kyseessä oli ennakkoperintö. Kun Helmi oli kuollut , kantajat eivät olleet voineet saada lakiosiaan pesässä jäljellä olleesta omaisuudesta. Sen vuoksi he vaativat, että Erkki velvoitetaan suorittamaan heille kullekin lakiosan täydennystä euroa lainmukaisine korkoineen. Erkki on häneltä pyydetyssä kirjallisessa vastauksessaan vastustanut kannetta ja vaatinut sen hylkäämistä, koska olosuhteisiin katsoen oli otaksuttava Helmin tarkoittaneen lahjan muuksi kuin ennakkoperinnöksi. Erkin lausuman johdosta kantajat ovat heiltä pyydetyssä kirjallisessa lausumassa vedonneet lisäksi siihen, että Helmi oli ilmeisesti tarkoittanut lahjoituksella suosia vastaajaa kantajien vahingoksi. Suullisen valmistelun istunnossa ja sittemmin pääkäsittelyssä kantajien avustaja Pykälä on kuitenkin ilmoittanut, että kysymyksessä ei ollut suosiolahja vaan ennakkoperintö. Erkin avustaja Leksi on uudistanut vastaajan puolesta aikaisemmin lausutun. Pääkäsittelyssä kuultiin useita todistajia, joista viimeiseksi kuultu Paavo kertoi Helmin sanoneen, ettei lahjaa ollut tarkoitettu ennakkoperinnön luonteiseksi. Pääkäsittelyn lopuksi asianosaiset puolin ja toisin vaativat korvausta oikeudenkäyntikuluistaan, kantajat 3000 euroa ja vastaaja 2000 euroa lainmukaisina korkoineen. Käräjäoikeus julistamassaan tuomiossa katsoi selvitetyksi, että Helmi oli halunnut lahjoituksella suosia vastaajia kantajien kustannuksella. Helmin tarkoitus ja hänen määräyksensä lahjoituksen luonteesta kumosivat lahjoituksen ennakkoperintöluonteen. Koska kantajat olivat suullisessa valmistelussa ja sittemmin pääkäsittelyssä vedonneet ainoastaan lahjoituksen ennakkoperintöluonteeseen ja kun Helmin suosimistarkoituksen takia lahjoitus ei ollut ennakkoperintöä, käräjäoikeus hylkäsi Erkkiin kohdistetun kanteen ja velvoitti kantajat korvaamaan vastaajan oikeudenkäyntikulut vaadituilla 2000 eurolla lain mukaisine korkoineen. Kantajat ovat valittaneet käräjäoikeuden tuomiosta Calonian hovioikeuteen ja vedonneet vaihtoehtoisesti siihen, että Helmi oli antanut Erkille muunlaisen perintökaaren 7 luvun 3 :ssä tarkoitetun lahjoituksen kuin ennakkoperinnön, joka lahjoitus esti heitä saamasta Helmin jälkeen heille kuuluvia lakiosia. Valittajat ovat lausuneet, että kannetta oli käräjäoikeudessa ajettu ennakkoperintöperusteella, koska kantajien tiedossa ei ollut ollut sellaisia seikkoja, jotka olisivat muuttaneet lahjan luonteen muuksi. Tämän jälkeen kantajilla ei ollut ollut mahdollisuutta vedota

6 todistajan pääkäsittelyn viime minuuteilla vahvistamaan seikkaan. Sen vuoksi kantajat ovat vaatineet käräjäoikeuden tuomion kumoamista ja vastaajan velvoittamista suorittamaan heille kanteessa vaaditut määrät oikeudenkäyntikuluineen sekä lisäksi vastaajan velvoittamista korvaamaan heidän muutoksenhakukulunsa 1000 euroa lain mukaisine korkoineen. Erkki on vastauksessaan vaatinut käräjäoikeuden tuomion pysyttämistä ja kantajien velvoittamista korvaamaan hänen vastauskulunsa hovioikeudessa 500 eurolla lain mukaisine korkoineen. Tarkastele ensin esseemuodossa lain, luentojen ja tenttikirjan (Hovioikeusmenettely) pohjalta tapauksen prosessuaalisia ongelmia, kuten a) kantajien väittämistaakkaa (vetoamisvelvollisuutta) asiassa, b) kantajien oikeutta saada valituksensa hovioikeuden käsiteltäväksi ja c) prekluusiota hovioikeudessa! (Lakikirjatentti) 1. Oikeustapaus (10 p.) Graafista suunnittelua opiskeleva Pekka Laaksonen on varsin kyllästynyt kesämökkinsä pohjaratkaisuun, mistä syystä hän päättää toteuttaa huvilallaan tiettyjä uudistuksia. Tätä tarkoitusta silmällä pitäen Laaksonen kääntyi kuuluisan ja arvostetun arkkitehtitoimisto Liikkanen & Parpo Oy:n (kotipaikka Turku) puoleen ja pyysi toimistoa tekemään suunnitelman siitä, millä tavalla Laaksosen kesähuvila olisi mahdollista muuttaa hieman nuorekkaampaan suuntaan, jotta myös Laaksosen Tuija-puoliso paremmin viihtyisi kesämökillä. Arkkitehtitoimisto Liikkanen & Parpo antoi Laaksosen toimeksiannon hoitamisen parhaan arkkitehtinsä eli Joni Heleniuksen (kotipaikka Turku) tehtäväksi ja parissa kuukaudessa Helenius saikin Laaksosen huvilan modernisoimissuunnitelman valmiiksi. Valmiiden rakennuspiirustusten kanssa Laaksosen oli helppo marssia kesämökkien kunnossapitoon erikoistuneen Mökkipalvelu Koukin (kotipaikka Kemi) Turun toimipisteeseen ja pyytää, että Mökkipalvelu lähettäisi rakennusmiehen toimeenpanemaan arkkitehti Heleniuksen esittämät toimenpiteet kesämökin modernisoimiseksi. Mökkipalvelu Kouki valitsi tehtävään parhaan miehensä rakennusmestari Richard Pentikäisen (kotipaikka Raisio), joka on uransa aikana hoitanut lukuisia kesämökkien restaurointeja. Tähän asti kaikki näytti Laaksosen kannalta hyvältä, mutta kun hän kesälomansa alettua saapui huvilalleen, häntä odotti ikävä yllätys. Mökin kunto ei Pentikäisen toimenpiteiden johdosta ollut suinkaan parantunut vaan päinvastoin Pentikäinen oli Laaksosen näkemyksen mukaan turmellut kesähuvilan täydellisesti. Vesikattoonkin Pentikäinen oli jostain kumman syystä onnistunut poraamaan reiän. Tulistuneena Pentikäisen toiminnasta Laaksonen otti yhteyttä Pentikäisen työnantaja Mökkipalvelu Koukiin, jonka edustajalta Laaksonen sai kuulla, että Pentikäinen on juuri jäänyt eläkkeelle. Ennen eläkkeelle jäämistään Pentikäinen oli kuitenkin sanonut, että Heleniuksen laatimissa mökinparannuspiirustuksissa oli jotakin mätää. Esimerkiksi reiän Pentikäinen oli porannut Laaksosen mökin vesikattoon vain siitä syystä, että Heleniuksen tekemissä piirustuksissa tällaisen reiän poraamista esitettiin. Muutenkin Mökkipalvelu Koukin edustaja pesi kätensä koko sotkusta ja sanoi että vastuun aiheutuneista vahingoista kantaa Arkkitehtitoimisto Liikanen & Parpo sekä

7 arkkitehti Helenius. Mökkipalvelu Kouki ja nyt jo eläkkeellä oleva rakennusmestari Pentikäinen oli vain toiminut niiden piirustusten mukaan, jotka Laaksonen oli Mökkipalveluun antanut. Laaksonen havaitsi tilanteeseen liittyvät vastuukysymykset siinä määrin epäselviksi, että hän päätti haastaa oikeuteen kaikki mökkiurakaan jollain tavalla liittyvät tahot. Tästä syystä Laaksonen on nostanut kanteen Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, jossa kanteessa hän vaatii Arkkitehtitoimisto Liikkanen & Parpoa, Arkkitehti Heleniusta, Mökkipalvelu Koukia sekä eläkkeellä olevaa rakennusmestari Richard Pentikäistä yhteisvastuullisesti korvaamaan Laaksoselle epäonnistuneesta rakennusurakasta aiheutuneen euron vahingon. Arkkitehtitoimisto Liikkanen & Parpo, arkkitehti Helenius sekä Mökkipalvelu Kouki kiistivät kirjallisissa vastauksissaan Laaksosen vaatimukset kokonaisuudessaan. Sen sijaan eläkkeellä runouden pariin siirtynyt Pentikäinen jättäytyi asiassa täysin passiiviseksi eikä vastannut hänelle tiedoksi annettuun haasteeseen lainkaan. Suullisen valmistelun istunnossa Laaksonen esitti uudelleen jo haastehakemuksessa mainitut vaatimuksensa, perusteensa sekä todisteensa, mutta vastaajien kiistämisen vuoksi Laaksonen halusi vedota vielä uuteenkin todisteeseen eli omiin päiväkirjamerkintöihinsä koskien neuvotteluja arkkitehti Heleniuksen sekä Mökkipalvelu Koukin kanssa. Laaksosen puheenvuoron jälkeen kaikki vastaajat totesivat, että Laaksosen ilmoittamaa uutta todistelua oli pidettävä kiellettynä kanteen muuttamisena, ja muutenkin vastaajat olivat sitä mieltä, että päiväkirjamerkintöjä ei Suomen lain mukaan voida käyttää todisteena. Tämän jälkeen Arkkitehtitoimisto Liikkanen & Parpoa edustava asianajaja Sofia Rajamäki uudisti kaiken kirjallisessa vastauksessaan esittämänsä, minkä lisäksi Rajamäki ilmoitti vaativansa kantaja Laaksoselta korvausta oikeudenkäyntikuluista. Tähän Laaksonen totesi, että Rajamäen olisi syytä näyttää päämiehensä antama valtakirja ennen kuin alkaa esittää mitään vaatimuksia päämiehensä puolesta. Tämän jälkeen puheenvuoron sai Mökkipalvelu Koukia edustava asianajaja Tuukka Karhu, joka totesi, että Laaksosen Mökkipalvelu Koukia vastaan nostama kanne pitää jättää tutkimatta, koska se on nostettu väärässä tuomioistuimessa. Varsinais-Suomen käräjäoikeushan ei voi olla oikea forum Kemiläistä yritystä vastaan nostetussa jutussa. Tässä vaiheessa valmistelua oikeuden puheenjohtaja käräjätuomari Harri Viljanen päätti pitää käsittelyssä tauon, jonka aikana hän pyrkisi selvittämään, miten asianosaisen esittämiin väitteisiin pitäisi suhtautua. KYSYMYS: Esitä perusteltu näkemys kaikkiin tapausselostuksessa esitettyihin prosessuaalisiin väitteisiin. Selosta lisäksi, miten jutussa passiiviseksi jääneeseen eläkkeellä olevaan rakennusmestari Richard Pentikäiseen pitäisi prosessioikeudellisesti suhtautua. Vastauksessa ei tarvitse käsitellä tapauksessa olevia aineellisoikeudellisia ongelmia. 2. Pääkäsittelyn tarkoitus hovioikeudessa? (Jokela, Hovioikeusmenettely) (10 p.)

8 3. Millaiset velalliskohtaiset helpotukset ovat mahdollisia ulosmittauksessa? (Linna, Ulosottokaaren pääkohdat) (10 p.) 4. Asiaan osalliset ja kaksiasianosaissuhde hakemusasioissa? (Linna, Hakemuslainkäyttö) (10 p.) (Lakikirjatentti) 1. Muutoksenhakulegitimaatio hakemusasioissa eli miten muutoksenhakuoikeus määräytyy hakemusasioissa? (Linna, Hakemuslainkäyttö) (10 p.) 2. Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja muutoksenhakuun ihmisoikeutena? (Jokela, Hovioikeusmenettely) (10 p.) 3. Rehabilitaation tavoite konkurssissa? (Koulu, Uusi konkurssilaki) (10 p.) 4. Oikeustapaus (10 p.) Raija P oli käynyt Keski-Suomen Osuuspankin (jäljempänä pankki) konttorissa tallettamassa tililleen käteistä rahaa. Talletuksen määrä oli ollut pankin tositteen mukaan euroa. Pankki oli samana päivänä oikaissut talletuksen määrää oma-aloitteisesti ja nostanut P:n tililtä euroa. Raija P vaati kanteessaan, että pankki velvoitetaan palauttamaan hänen pankkitililtään perusteettomasti otetut euroa. Pankki oli nostanut varat ilman hänen lupaansa, eikä tilillepanon yhteydessä ollut tapahtunut pankin väittämää virhettä. Pankki vastusti kannetta. P oli tallettanut tililleen euroa, mutta talletuksen määräksi oli pankkivirkailijan laskentavirheen vuoksi kirjattu erehdyksessä euroa. P:n tililtä oli poistettu liikaa kirjattu rahamäärä euroa. Käräjäoikeus totesi pankille kuuluvan todistustaakan siitä, että Raija P:n käteispanon määrä oli ollut tilillepanotositteesta poiketen eikä euroa. Pankki oli todistellut väitettään turvakameran tallenteella asiakastapahtumasta pankin kassalla, kyseisen kassan kassalaskurin nauhan jäljennöksellä sekä kassalla työskennelleen pankkitoimihenkilön ja asiaa Raija P:n pyynnöstä tutkineen poliisin kertomuksilla. Raija P oli vedonnut vastanäyttönä omaan ja aviomiehensä Heikki P:n kertomuksiin. Todistelusta ilmeni, että Raija ja Heikki P:n tarkoituksena oli ollut tallettaa pankkitilille rahaa ja maksaa aikaisemmin samana päivänä tehtyyn kiinteistönkauppaan liittyvä varainsiirtovero. Heikki P oli antanut kahdessa eri vaiheessa setelinipun pankkitoimihenkilölle, joka oli laskenut rahoja toimituksen välillä keskeytyessä, koska Raija P oli kysynyt neuvoa verolomakkeen täyttämiseen. Pankkitoimihenkilö oli työpäivän päättyessä tarkastanut kassan, havainnut 4 090,98 euroa puuttuvan ja ryhtynyt selvittämään kassavajeen syytä. Käräjäoikeus katsoi seikkaperäisesti selostamansa todistelun perusteella pankin näyttäneen toteen, että Raija P:n käteispanoksi kirjattu määrä oli perustunut laskuvirheisiin. Kassalaskurin nauhan jäljennöksestä näkyi, että tilillepanon määräksi kirjattu euron summa perustui virheellisiin laskutoimituksiin. Pankkitoimihenkilö oli saanut summan

9 laskemalla yhteen kertolaskujen 81 x 50 euroa (= euroa) ja 15 x 15 x 20 euroa (= euroa). Viimeksi mainitussa oli havaittavissa selvä näppäilyvirhe, kun kerroin 15 oli näppäilty kahteen kertaan. Ilman virhettä tämä tulos olisi ollut 300 euroa (15 x 20 euroa). Laskelmasta toisaalta puuttui yksittäinen P:ltä saatu sadan euron seteli. Pankkitoimihenkilön kertomus täsmäsi hyvin kassalaskurin nauhoista ilmeneviin laskutoimituksiin sekä myös turvakameran tallenteesta ilmeneviin seikkoihin. Laskutoimitukset osoittivat, että pankkitoimihenkilö oli vilpittömästi pyrkinyt etsimään kassavajeen syytä, josta hänellä ei ollut vielä laskutoimituksia aloittaessaan ollut tietoa. Pankkitoimihenkilön kertomus oli johdonmukainen ja uskottava, ja hänen havaitsemansa kassavaje vastasi melko tarkasti todetun laskuvirheen määrää. Raija ja Heikki P:n kertomuksista puolestaan kävi ilmi, etteivät he olleet itse laskeneet tallettamiensa rahojen määrää. Tämän vuoksi heidän kertomuksensa eivät olleet niin vakuuttavia, että ne olisivat riittäneet horjuttamaan pankin näyttöä. Näillä perusteilla käräjäoikeus katsoi Raija P:n käteispanon määräksi euroa ja hylkäsi kanteen. Raija P valitti hovioikeuteen ja toisti kanteensa. Raija P on valittaessaan käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen riitauttanut näytön arvioinnin ja käräjäoikeudessa kuullun pankkitoimihenkilön kertomuksen uskottavuuden. Valituksen mukaan talletetuksi kerrotun summan suuruus ja pankin väittämän virheen suuruus huomioon ottaen kokeneen pankkitoimihenkilön väite siitä, että hän ei olisi huomannut seteleiden ja tilillepanotositteen summan välistä eroa, ei ollut uskottava. Valituksessa on myös viitattu siihen, että turvakameran sijoittelun vuoksi setelien käsittely on pääosin ollut kameratallennuksen katveessa. Valituksessaan Raija P on myös lausunut, että vaikka hän tai hänen miehensä eivät itse olleet tarkalleen laskeneet tallettamiensa varojen määrää, heillä oli kuitenkin ollut selkeä käsitys talletetun summan suuruusluokasta. Tarkastele lain, tenttikirjan (Hovioikeusmenettely) ja luentojen pohjalta Raija P:n oikeutta saada valituksensa hovioikeuden käsiteltäväksi! Oikeustapaus (10 p.) a) Kantaja A vaatii käräjäoikeudessa ajamassaan kanteessa vastaaja B:ltä korvausta ansionmenetyksestä 400 euroa kuukaudessa kymmenen vuoden ajalta ja lisäksi korvausta oikeudenkäyntikuluistaan 5000 euroa. B on kiistänyt kanteen kokonaisuudessaan ja vaatinut niin ikään korvausta oikeudenkäyntikuluistaan 5000 euroa. Käräjäoikeus on antamassaan tuomiossa, A:n kanteen enemmälti hyläten, velvoittanut B:n suorittamaan A:lle korvausta ansionmenetyksestä 300 euroa kuukaudessa kymmenen vuoden ajalta sekä velvoittanut B:n korvaamaan A:n oikeudenkäyntikulut 4000 euron osalta. Molemmat asianosaiset valittavat hovioikeuteen ja uudistavat käräjäoikeudessa esittämänsä vaatimukset. b) Kantaja X on vaatinut käräjäoikeudessa ajamassaan kanteessa vastaaja Y:ltä euroa lain mukaisine korkoineen ja lisäksi korvausta oikeudenkäyntikuluistaan 4000 euroa. Y on kiistänyt kanteen ja vaatinut puolestaan vastakanteessa X:ltä euroa niin ikään lain mukaisine korkoineen sekä korvausta oikeudenkäyntikuluistaan 4000 euroa. Käräjäoikeus on

10 antamassaan tuomiossa hyväksynyt X:n kanteen euron osalta lain mukaisine korkoineen, mutta hylännyt Y:n vastakanteen sekä velvoittanut lisäksi Y:n korvaamaan X:n oikeudenkäyntikulut 3000 euron osalta. Molemmat asianosaiset valittavat hovioikeuteen ja uudistavat käräjäoikeudessa esittämänsä vaatimukset. Tarkastele lain (Oikeudenkäymiskaari), tenttikirjan (Hovioikeusmenettely) ja luentojen pohjalta A:n ja B:n sekä X:n ja Y:n oikeutta saada valituksensa hovioikeuden käsiteltäväksi! Anna perustellut vastaukset siihen, tarvitsevatko A ja B kohdassa a kerrotussa asiassa sekä X ja Y kohdassa b kerrotussa asiassa jatkokäsittelyluvan hovioikeudessa! Jos jatkokäsittelylupa tarvitaan, mitä seikkoja hovioikeuden tulee ottaa huomioon harkitessaan luvan myöntämistä kyseisissä asioissa? 2. Vapaa myynti ulosotossa? (Linna, Ulosottokaaren pääkohdat) (10 p.) 3. Millaiset asiat voidaan jättää välimiesten ratkaistaviksi? (Möller, Välimiesmenettelyn perusteet) (10 p.). 4. Oikeusvoimavaikutus hakemusasioissa? (Linna, Hakemuslainkäyttö) (10 p.) A ja B haluaisivat perustaa yksityisen osakeyhtiön. A olisi valmis sijoittamaan yhtiöön työpanoksensa ja euroa. B olisi valmis sijoittamaan yhtiöön euroa. He haluaisivat kuitenkin, että yhtiön muistuttaisi mahdollisimman paljon kommandiittiyhtiötä, siten, että a) päätösvalta yhtiössä olisi yksinomaan A:lla; b) B:llä olisi kuitenkin etuoikeus yhtiön voittoon ennen A:ta; c) mahdollisuus jakaa varoja yhtiöstä olisi maksimaalinen; d) kummallakaan ei olisi mahdollisuutta luovuttaa osakkeitaan ulkopuoliselle ilman toisen suostumusta; ja e) B voisi kuitenkin lähteä yhtiöstä siten, että hän saisi sijoittamansa panoksen lähtiessään takaisin. Miten nämä A:n ja B:n tavoitteet toteutetaan osakeyhtiölain mukaisella yhtiöjärjestyksellä? (20 p.) 2. Miten avoin yhtiö perustetaan siten, että se saa täyden oikeushenkilöllisyyden? (10 p.) 3. Lähioikeudet ja immateriaalioikeudellinen suoja (Weckström, luennot) (10 p.) Liikesuhteesta pidättäytyminen määräävän markkina-aseman väärinkäytön muotona? (10 p.)

11 1. Ovatko hakemusasiat dispositiivisia vai indispositiivisia? Anna perusteltu vastaus. (Linna, Hakemuslainkäyttö) (10 p.) 2. Oikeusperiaatteiden merkitys insolvenssioikeudessa? (Koulu, Uusi konkurssilaki) (10 p.) 3. Elinkeinotulon ulosmittaus Linnan mukaan? (Linna, Ulosottokaaren pääkohdat) (10 p.) 4. Oikeustapaus (seuraavalla sivulla) (10 p.) Todistelu välimiesmenettelyssä? (Möller, Välimiesmenettelyn perusteet) (10 p.) 2. Muutoksenhakulegitimaatio? (Jokela, Oikeudenkäynti III) (10 p.) 3. Yhdenvertaisuuden periaate konkurssissa? (Koulu, Uusi konkurssilaki) (10 p.) 4. Oikeustapaus (seuraavilla sivuilla) (10 p.) OIKEUSTAPAUS (10 p.) Liikemies Veikko Velkoja on Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen jättämässään haastehakemuksessa vaatinut Turusta olevan kirjailija Veli Velallisen ja Helsingistä olevan taiteilija Tauno Takaajan velvoittamista yhteisvastuullisesti heti hänelle suorittamaan Velallisen hyväksymän haltijavelkakirjan määrä mk, minkä maksamisesta Takaaja oli mennyt omavelkaiseen takaukseen. Velkoja on liittänyt haastehakemuksensa oheen asianomaisen velkakirjan, joka on päiväämätön ja vaadittaessa maksettava. Käräjäoikeudesta vastaajille oli ensin lähetetty tavanomainen postitiedoksianto, mitä vastaajat eivät kuitenkaan olleet noutaneet ilmeisestikin arvaten lähetyksen oikean sisällön. Tämän jälkeen haastemies oli toimittanut haasteen tiedoksi vastaajille Kulttuurirahaston apurahojen jakotilaisuudessa Helsingissä. Velallinen ja Takaaja ovat vastineissaan katsoneet haastamisen tapahtuneen laittomasti kesken arvokasta kansallista juhlatilaisuutta. Velallinen on kertonut allekirjoittaneensa velkakirjan pahassa rahapulassaan opiskeluaikoinaan 1990-luvun loppupuolella vakuudeksi kantajalta saamastaan avusta, minkä hän oli sittemmin korvannut tälle erinäisillä töillään. Sen vuoksi hän piti asiaa jo rauenneena. Takaaja taas on pitänyt kannetta kohdaltaan ennenaikaisena, koska Velallista ei vielä ollut edes tuomittu maksuvelvolliseksi Velkojalle. Leksin hakemuksesta Turun oikeusaputoimista on oikeusapulain (257/2002) säännösten nojalla ja asianmukaisten selvitysten perusteella myöntänyt Velalliselle oikeusapua korvausvelvollisuudetta

12 valtiolle taannehtivasti lukien koskemaan kaikkia asiassa jo suoritettuja tarpeellisia toimenpiteitä ja määrännyt asianajaja Leksin hänen avustajakseen. Asia on esillä tänään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa pidettävässä suullisen valmistelun istunnossa. Velkojaa edustaa asianmukaisen valtuutuksen nojalla varatuomari Pykälä ja Velallista asianajaja Leksi. Takaaja on saapunut itse paikalle. Asiamiehet puolin ja toisin toistavat päämiestensä haastehakemuksessa ja vastineessa esitetyn. Leksi vaatii nyt kanteen jättämistä tutkimatta tai joka tapauksessa sen hylkäämistä vanhentuneena, koska velkakirjan laatimisesta oli kulunut jo yli 10 vuotta. Takaaja tekee heti aluksi pari prosessiväitettä ennen pääasiaan vastaamistaan. Ensinnäkin kanne häntä vastaan olisi tullut panna vireille hänen kotipaikkansa tuomioistuimessa eli Helsingin käräjäoikeudessa. Toiseksi hän ei ollut saanut hyväkseen laillista haasteaikaa Turussa pidettävään istuntoon. Muutoin Takaaja toistaa vastineessaan esittämänsä ja vaatii joka tapauksessa kanteen hylkäämistä kohdaltaan perusteettomana ja vanhentuneena, koska Velkoja oli myöhemmin suullisesti vapauttanut hänet takausvastuusta ja kun takaukseen menostakin oli kulunut jo yli 10 vuotta. Pykälä kiistää päämiehensä vapauttaneen Takaajaa takausvastuusta. Velkakirja oli Pykälän mukaan allekirjoitettu vasta vappuna 2000, joten velka ei ollut vielä vanhentunut. Asianosaisten ilmoitettua, ettei asiaan ole saavissa enempää selvitystä eikä siinä ole mahdollisuutta sovintoon, pääkäsittely pidetään heidän suostumuksellaan heti valmistelun jälkeen. Pykälä aikaisemmin esittämillään perusteilla vaatii kanteen hyväksymistä ja lisäksi pääomalle korkoa 10 prosenttia haasteen tiedoksiantopäivästä lukien sekä korvausta kantajan oikeudenkäyntikuluista asianajolaskun mukaisesti yhteensä euroa. Leksi ja Takaaja toistavat niin ikään aikaisemmin lausumansa ja katsovat, että vasta pääkäsittelyssä esitetyt korkovaatimus ja kuluvaatimus tulisi jättää tutkimatta, varsinkin kun velkakirjassa ei ollut edellytetty korkoa maksettavaksi. Takaaja vaatii korvausta oikeudenkäyntikuluistaan laskun mukaisesti yhteensä 550 euroa. Leksi jättää myös oikeudelle asianajolaskunsa, jonka mukaan hänen kulunsa asiassa ovat 55 euroa ja palkkionsa euroa. Käräjäoikeuden päätös?

13 Vastaus on kirjoitettava käräjäoikeuden perustellun päätöksen muotoon! Kaikkiin vaatimuksiin ja väitteisiin on annettava perusteltu vastaus. Erillisiä esseemuotoisia selostuksia ei arvostella Menettelyn julkisuus tuomioistuinsovittelussa? (Ervasti) (10 p.) 2. Todistelun uskottavuuden arviointi pääkäsittelyperusteena hovioikeudessa? (Jokela) (10 p.) 3. Velkojien keskinäinen asema ulosotossa? (Linna) (10 p.) 4. Oikeustapaus (seuraavilla sivuilla) (10 p.) Määrittele termi tuomioistuisovittelu ja selosta mitä etuja tuomioistuinsovittelulla on verrattuna normaaliin täysimittaiseen riita-asian oikeudenkäyntiin ja miten tuomioistuinsovittelu eroaa sovinnon edistämisestä tuomioistuimessa? (Ervasti) (10 p.) 2. Millä edellytyksellä asianosainen voi prekluusiosta huolimatta vielä käräjäoikeuden pääkäsittelyssä vedota sellaiseen seikkaan tai todisteeseen, johon hän ei ole vedonnut jutun valmistelussa? (Jokela, Oikeudenkäynti III) (10 p.) 3. Konkurssin tavoiteperiaatteet? (Koulu) (10 p.) 4. Oikeustapaus (10 p.) X Oy on asetettu konkurssiin Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski, jossa yhtiö on myös harjoittanut liiketoimintaansa. Yhtiö on siirtynyt vuonna 1997 ulkomaiseen omistukseen. Sen jälkeen konserniin kuuluvien yhtiöiden välillä on toteutettu liiketoimia, jotka ovat nyt konkurssipesän tarkasteltavina mahdollisten korvauskanteiden nostamiseksi. Toimet ajoittuvat pääasiassa vuosille , mutta tutkinnassa on myös toimia vuodesta 1998 alkaen. Mahdollisina vastaajina on yksityishenkilöitä ja yhtiöitä useista eri maista. Lähtökohtaisesti vastaajina on ainakin henkilöitä, joiden asuin-/kotipaikat ovat Indonesiassa, Luxemburgissa, Neitsytsaarilla, Singaporessa ja Sveitsissä. Kanteet tulisivat perustumaan sekä vanhaan että voimassa olevaan osakeyhtiölakiin ja asiassa voidaan esittää myös rikosperusteisia vahingonkorvausvaatimuksia. Tarkastele tapauksen pohjalta sitä, miten määräytyy toimivaltainen tuomioistuin laitonta varojenjakoa ja osakeyhtiön vastuuhenkilön, osakkeenomistajan ja tilintarkastajan

14 vahingonkorvausvastuuta koskevassa asiassa, kun vastaajina on tahoja, joiden kotipaikat ovat toisaalta EU:n ulkopuolella ja yhtäältä EU:ssa ja Suomessa. Vastaa erityisesti seuraaviin kysymyksiin: 1) Onko suomalaisella tuomioistuimella toimivalta ulkomaisiin vastaajiin nähden kyseisissä asioissa osakeyhtiölain (jälj. OYL) 24 luvun 1 :n perusteella? 2) Voiko toimivalta ulkomaisia vastaajia kohtaan syntyä oikeudenkäymiskaaren (jälj. OK) 10 luvun perusteella yleisesti ja/tai ovatko kyseistä asiaa koskevat kanteet mahdollisesti kumuloitavissa Suomeen OK 10 luvun säännösten perusteella tai jollakin muulla perusteella, jos ja kun vastaajatahoina on myös Suomessa asuvia yksityishenkilöitä ja Suomessa kotipaikkaansa pitäviä yhtiöitä? 3) Miten lainvalinta asiassa määräytyy vastaajien ollessa ulkomaisia tahoja? 4) Miten forumkysymykset ja suomalaisen tuomioistuimen toimivalta ulkomaisia vastaajia kohtaan määrittyvät silloin, kun a) kyseessä on osakeyhtiölain soveltamista koskeva asia laitonta varojenjakoa ja täyttövelvollisuutta koskien (OYL 24 luku), b) vahingonkorvausvaatimukset perustuvat rikosperusteiseen vahingonkorvausvastuuseen, ja c) kun näitä asioita käsitellään samassa oikeudenkäynnissä, joissa siis vaatimukset perustuvat osin osakeyhtiölakiin ja osin rikosperusteiseen vahingonkorvausvastuuseen, jossa vastaajina on useita henkilöitä ja tahoja, joista osa on suomalaisia? 5) Voiko vastaajan kotipaikan muuttuminen vaikuttaa toimivaltaisen oikeuspaikan määrittymiseen? Mikä hetki määrittää vastaajan kotipaikan, mikäli vastaajan kotipaikalla on merkitystä toimivaltaisen tuomioistuimen määrittymisen osalta? Onko siis vaikutusta sillä, jos vastaajan kotipaikka muuttuu a) kanteen vireille tulon jälkeen tai b) kanteen tiedoksisaannin jälkeen? (Kysymys jatkuu seuraavalla sivulla!) 6) Vaikka vastaajana ei olisikaan Suomessa kotipaikkaansa pitävää henkilöä tai yhtiötä, jonka osalta kotipaikka lienee olevan Suomessa, voiko Suomessa olevalle tuomioistuimelle syntyä

15 toimivalta jollakin muulla perusteella kaikkia vastaajatahoja vastaan yhdessä tai erikseen ilman Suomessa kotipaikkaansa pitävän vastaajatahon mahdollistamaa kumulaatiotakin? 7) Jos Suomen tai minkään muunkaan valtion tuomioistuin ei vaikuttaisi olevan ensisijaisesti toimivaltainen asiassa, voidaanko asia tutkia Suomessa jollakin toissijaisella perusteella? Tentti LAKIKIRJATENTTI 1. Ulosmittauksen vaihtoehdot? (Linna) (10 p) 2. Aineellinen prosessinjohto? (Jokela: Oikeudenkäynti III) (10 p.) 3. Riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 3 :n mukaan ( /663) sovittelun edellytyksenä on, että asia soveltuu soviteltavaksi ja sovittelu on muuten tarkoituksenmukaista osapuolten vaatimuksiin nähden. Edellä mainitun RiitSovL 3 :n perusteluissa (HE 114/2004) on selostettu tilanteita, jolloin asia on senlaatuinen, että se ei sovellu soviteltavaksi sekä tilanteita, jolloin sovittelu ei ole tarkoituksenmukaista. Kerro näistä tilanteista. (Ervasti: Sovittelu tuomioistuimessa) (10 p.) 4. Oikeustapaus (10 p.) A:n vapaa-ajan asunnon uudehko saunarakennus oli palanut pahoin tulipalossa jouluaattona A seurueineen pääsi onneksi vahingoittumattomana ulos palavasta saunasta, mutta kaikki vaatteet ja muut henkilökohtaiset esineet ynnä saunajuomat paloivat saunan mukana. Sauna oli vakuutettu Vakuutusyhtiö Täysvakuutus Oy:ssä, joka suoritti A:lle korvaukseksi rakennukselle aiheutuneena vahinkona euroa, palossa tuhoutuneiden vaatteiden ym. henkilökohtaisen irtaimiston arvona 1000 euroa sekä palon syttymishetkellä vielä nauttimatta olleiden virvokkeiden arvona enemmän näytön puuttuessa kohtuullisiksi harkitut 100 euroa. A piti yhtiön suorittamia korvauksia saunarakennuksesta ja virvokkeistaan riittämättöminä ja nosti kanteen yhtiötä vastaan Calonian käräjäoikeudessa saadakseen täyden korvauksen vahingoistaan. A:n oikeudenkäyntiavustajan asianajaja Leksin laatimassa haastehakemuksessa A oli vaatinut vakuutuksenantajalta korvausta vakuutukseen sisältyneen esinevakuutuksen perusteella tuhoutuneesta saunasta koko vakuutusmäärän euroa ja nauttimatta jääneistä juomista tarkan laskelman mukaisesti 324 euroa eli saamatta jääneinä korvauksina yhteensä euroa lain mukaisine korkoineen. Haastehakemuksen oheen Leksi on liittänyt kyseisen vakuutussopimuksen ja Rakennuspalvelu Ky:n lausunnon, jonka mukaan sauna oli palanut korjauskelvottomaksi. Lisäksi Leksi on ilmoittanut todistajaksi asiassa saunaseurueeseen kuuluneen B:n ja todistusteemaksi "saunajuomien arvo". Vastaajayhtiö on antamassaan vastineessa kiistänyt A:n vaatimukset kokonaisuudessaan, minkä jälkeen valmistelua hoitava käräjätuomari Tunari on kutsunut asianosaiset Calonian käräjäoikeudessa istuntosalissa IX tänään pidettävään ja klo 12 alkavaan valmisteluistuntoon. Valmisteluistunnossa Leksi toistaa haastehakemuksessa esitetyt vaatimukset ja vaatii vielä lisäksi vastaajalta korvausta vakuutukseen sisältyneen keskeytysvakuutuksen perusteella vakuutussopimuksen mukaisesti yksi prosentti kuukaudessa vakuutusmäärästä eli 500 euroa

16 kuukaudessa lukien sekä korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista asianajolaskun mukaiset 5000 euroa lain mukaisine korkoineen. Vastaajayhtiön asiamies varatuomari Vastus kiistää edelleen kanteen kokonaisuudessaan. Vastus pitää Rakennuspalvelu Ky:n kirjallista todistetta kelvottomana. Vastus vaati lisäksi kantajan keskeytysvakuutukseen perustuneen korvausvaatimuksen ja oikeudenkäyntikuluvaatimuksen jättämistä tutkimatta, koska niitä ei ollut esitettu haastehakemuksessa, kuten laissa edellytetään. Vastus vaatii sen sijaan kantajan velvoittamista korvaamaan vastaajan oikeudenkäyntikulut niinikään 5000 eurolla korkoineen. Leksi huomauttaa, että Vastus on tehnyt prosessiväitteensä vasta pääasiaan vastaamisen jälkeen. Tunarin patisteluista huolimatta Leksi ja Vastus eivät suostu sovintoon, mutta ilmoittavat toki suostuvansa siihen, että pääkäsittely voidaan pitää Tunarin johdolla heti valmistelun päättymisen jälkeen tässä istuntosalissa IX. Pääkäsittelyssä Leksi ja Vastus toistavat jälleen aikaisemmin lausumansa. Todistajana kuultu B vahvistaa kantajan laskelman nauttimatta jääneistä juomista oikeaksi ja pyytää todistajanpalkkioksi 200 euroa, joka Leksin mielestä on kohtuullinen päiväkorvaus Caloniaan saapumisesta. Vastus ilmoittaa nyt katsovansa B:n olleen esteellinen todistamaan, koska tällä on itsellään osa asiassa. Vastus vaatii sen vuoksi, ettei B:n kertomusta saa ottaa huomioon tuomiota laadittaessa. Käräjäoikeuden lainmukainen ratkaisu perusteluineen? Vastaus on kirjoitettava käräjäoikeuden perustellun päätöksen muotoon. Kaikkiin vaatimuksiin ja väitteisiin on annettava perusteltu vastaus! LAKIKIRJATENTTI 1. Suppea ulosotto? (Linna) (10 p) 2. Vuoden 2004 konkurssilain tavoitteet? (Koulu) (10 p.) 3. Asianosainen ei saa riita-asiassa, jossa sovinto on sallittu, pääkäsittelyssä vedota sellaiseen seikkaan, johon hän ei ole vedonnut valmistelussa (prekluusio), ellei hän saata todennäköiseksi, että hänen menettelynsä johtuu pätevästä syystä (OK 6 luku 9 1 momentti). Mitä tiedät tuon lainkohdan tarkoittamasta pätevästä syystä ja sen arviointiin vaikuttavista seikoista?(jokela) (10 p.) 4. Oikeustapaus (10 p) Autoilija Pekka Laaksonen on Turun käräjäoikeuteen jättämällään haastehakemuksella haastanut rakennusmestari Seppo Parpon (kotipaikka Lahti) vastaamaan kanteeseen, jossa vaaditaan, että käräjäoikeus velvoittaa Parpon korvaamaan Laaksoselle euroa maksamattomana kauppahintana. Laaksosen esittämä vaatimus perustuu haastehakemuksen mukaan siihen, että Parpo oli ostanut Laaksoselta tämän käytetyn auton euron hinnasta. Auton toimituksen yhteydessä ( ) Parpo oli maksanut kauppahinnasta euroa ja loppukauppahinta (4.000 euroa) oli sovittu maksettavaksi viimeistään Loppukauppahintaa Parpo ei kuitenkaan ollut koskaan maksanut Laaksoselle. Käräjäoikeus antoi asiassa haasteen, jonka tiedoksianto Parpolle tapahtui

17 Vastauksessaan Parpon asiamies varanotaari Luomala vaati kanteen hylkäämistä kokonaisuudessaan. Sinänsä Luomala myönsi oikeaksi sen, että Laaksonen oli myynyt autonsa Parpolle, mutta kiisti sen, että auton hinnaksi olisi sovittu Edelleen paikkaansa pitämätön oli väite siitä, että auton loppukauppahinnan maksupäiväksi olisi sovittu Parpon mukaan auton hinnaksi oli sovittu euroa ja loppukauppahinnan (1.000 euroa) eräpäiväksi Kirjalliseksi todisteeksi Parpo ilmoitti vastineessaan omat päiväkirjamerkintänsä ajanjaksolta , joissa merkinnöissä hän oli yksityiskohtaisesti käsitellyt mm. Laaksosen kanssa käytyjä neuvotteluja. Tänään pidettävässä valmistelun istunnossa ovat läsnä Pekka Laaksosen asiamiehenä asianajaja Joni Helenius, vastaaja Parpo sekä hänen oikeudenkäyntiavustajansa varanotaari Luomala. Valmisteluistunnon aluksi oikeuden puheenjohtaja selosti mistä asiassa on kysymys ja mihin kirjallisessa valmistelussa on päädytty. Tämä jälkeen asianajaja Helenius totesi, ettei valmistelun istunto voi alkaa ennen kuin Luomala näyttää valtakirjan, jonka nojalla tämä voi ylipäätään olla oikeutettu edustamaan Parpoa asian käsittelyssä. Luomala totesi tähän, että hän ei kyllä rupea esittelemään mitään valtakirjoja Heleniukselle. Lisäksi Luomala totesi, että juttua käsittelevä tuomari oli mitä ilmeisimmin esteellinen, koska tämä oli nuoruudessaan opiskeluaikanaan seurustellut useampia viikkoja silloisen oikeustieteen ylioppilas Heleniuksen kanssa. Edelleen Luomala huomautti, että mahdollisesta esteellisyydestä huolimatta kanne tulisi kuitenkin jättää tutkimatta, koska se oli nostettu väärässä foorumissa. Toimivaltainen käräjäoikeus jutussa Luomalan mukaan olisi Parpon kotipaikan eli Lahden käräjäoikeus. Mainitun alkukeskustelun jälkeen Pekka Laaksosen edustaja Helenius uudisti haastehakemuksessa esitetyn euron vaatimuksen, jonka lisäksi hän myös vaati pääomalle korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä eli lukien. Perusteluina hän uudisti kaikki haastehakemuksessa esitetyt perusteet. Todistajaksi Helenius ilmoitti vielä Jari Liikkasen, joka työskentelee Pekka Laaksosen kuljetusliikkeen apumiehenä. Liikkasen todistusteemaksi Helenius ilmoitti Laaksosen ja Parpon välisen sopimuksen sisällön. Kirjallista sopimusta autokaupasta ei Laaksosen ja Parpon välillä koskaan ollut solmittu. Edelleen Helenius katsoi, että varanotaari Luomalan esittämillä väitteillä väärästä foorumista ei ollut jutun kannalta merkitystä. Parpo puolestaan uudisti valmistelun istunnossa kaikki kirjallisessa vastauksessaan esittämänsä seikat. Lisäksi Parpo totesi, että Laaksosen vasta valmistelun istunnossa esittämää korkovaatimusta olisi pidettävä kiellettynä kanteenmuutoksena, koska lain mukaan kaikki vaatimukset on esitettävä jo haastehakemusvaiheessa. Edelleen Parpo totesi, että todistajaksi ilmoitettu Liikkanen on kaikin tavoin esteellinen todistamaan jutussa, koska tämä on työsuhteessa kantajaan. Mainittujen lausumien jälkeen asianosaiset suostuivat siihen, että pääkäsittely pidetään asiassa valmistelun yhteydessä. Pääkäsittelyssä asianosaiset uudistavat kaikki aiemmin esittämänsä vaatimukset ja väitteet. Jutussa todistajana kuultava Liikkanen kertoo muun muassa, että hän oli ollut läsnä, kun Laaksonen ja Parpo olivat sopineet auton kauppahinnaksi euroa ja eräpäiväksi haasteessa mainitun Pääkäsittelyn lopuksi Laaksonen ja Parpo esittävät oikeudenkäyntikululaskunsa. Laaksonen vaati Parpolta oikeudenkäyntikulujensa korvaukseksi B:ltä euroa laillisine korkoineen ja Parpo Laaksoselta euroa samoin laillisine korkoineen. Kysyttäessä Laaksonen paljoksuu Parpon oikeudenkäyntikuluvaatimusta ja päinvastoin. A) Pohdi essee-muodossa tapahtumaselosteesta ilmeneviä prosessuaalisia ongelmia. (6 p.)

18 B) Laadi käräjäoikeuden ratkaisu. Laadi tuomio siinäkin tapauksessa, että olisit A) kohdan pohdinnoissa havainnut jutussa jonkin sellaisen prosessuaalisen puutteen, joka mielestäsi estäisi asian tuomioistuinkäsittelyn. (4 p.) LAKIKIRJATENTTI 1.Jutun palauttaminen hovioikeudesta käräjäoikeuteen? (Jokela) (10 p) 2. Keinotekoisten järjestelyjen sivuuttamismahdollisuudet ulosotossa? (Linna) (10 p.) 3. Konkurssin jatkaminen julkisselvityksenä? (Koulu) (10 p.) 4. Oikeustapaus (10 p) Hovioikeuden pääkäsittelyssä käsitellään lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaa asiaa, jossa käräjäoikeus oli määrännyt A:n ja B:n yhteiset lapset X:n ja Z:n yksin äitinsä A:n huoltoon ja vahvistanut X:lle ja Z:lle normaalit B:n tapaamisoikeudet. Hovioikeudessa B on edelleen vaatinut ensisijaisesti, että X ja Z uskotaan yksin hänen huoltoonsa ja määrätään asumaan hänen luonaan ja että X:lle ja Z:lle vahvistetaan hänen valituksessaan tarkemmin yksilöidyt tapaamisoikeudet, ja toissijaisesti, että X:n ja Z:n oikeutta tavata häntä laajennetaan. Lisäksi B on vaatinut, että A velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa käräjäoikeudessa eurolla ja hovioikeudessa myöhemmin esitettävän laskun mukaan. Vastauksessaan A vaatii B:n valituksen hylkäämistä ja B:n velvoittamista korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudessa. Vastauksessaan A on lausunut, että käräjäoikeuden päätös oli oikea. Käräjäoikeus oli aikanaan määrännyt molemmat osapuolet kärsimään itse omat oikeudenkäyntikulunsa. B:n, jolla ei ole oikeusapua, avustajana toimii asianajaja C. Vastapuolena oleva A saa oikeusapua 20 % omavastuulla. Häntä avustaa asianajaja D. Oikeudenkäynnin päätteeksi asianosaiset esittävät oikeudenkäyntikululaskunsa. C vaatii valituksesta, pääkäsittelyyn valmistautumisesta, todistelusta ja pääkäsittelystä 2000 euroa + arvonlisäverona 440 euroa eli yhteensä 2440 euroa. D vaatii vastauksesta, pääkäsittelyyn valmistautumisesta ja pääkäsittelystä 1000 euroa + arvonlisäverona 220 euroa eli yhteensä 1220 euroa ja B:n velvoittamista korvaamaan A:lle tämän omavastuuosuus. Asiassa A:n nimeämä todistaja D on vaatinut päivärahaa 16 euroa ja matkakulujen korvausta 6 euroa eli yhteensä 22 euroa sekä B:n nimeämä todistaja E päivärahaa 16 euroa, matkakulujen korvausta 6 euroa ja ansion menetyksestä 100 euroa eli yhteensä 122 euroa. Asia jää päätettäväksi. Hovioikeus katsoo, että syytä käräjäoikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole, joten X ja Z määrätään yksin A:n huoltoon ja lapsille vahvistetaan käräjäoikeuden päätöksessä lausuttu oikeus tavata B:tä. Hovioikeus lausuu päätöksessään muun muassa seuraavan. "B ja E ovat hovioikeudessa kertoneet asiaan vaikuttavista seikoista samalla tavoin kuin käräjäoikeuden päätökseen on kirjoitettu. Heidän kertomuksensa on samansuuntainen kuin jo käräjäoikeudessa esitetty sosiaalilautakunnan selvitys, joka osoittaa A:lla olevan B:tä paremmat mahdollisuudet turvata nyt 1 ja 2 vuotiaille X:lle ja Z:lle hyvä hoito ja kasvatus sekä lasten ikään ja kehitystasoon nähden tarpeellinen valvonta, turvallinen ja virikkeitä antava kasvuympäristö sekä huolenpito. Tämän vuoksi ei ole esitetty syytä muuttaa käräjäoikeuden päätöstä." Tehtäväsi on nyt laatia asian edellyttämät oikeudenkäyntikuluratkaisut. Pohdittavaksi tulevat ainakin seuraavat kysymykset:

19 -A:n ja B:n keskinäinen oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuus -Avustajien oikeus saada korvausta valtion varoista -Todistelukustannusten korvaaminen - kuka ja miten korvataan D:n ja E:n todistelukustannukset -A:n ja B:n velvollisuus korvata valtiolle sen varoista maksettuja oikeudenkäyntikuluja. Voit kirjoittaa vastauksen pelkästään päätöslauselmien muotoon (= kuka maksaa, kenelle maksaa, mistä maksaa, millä perusteella maksaa), mutta jos se tuntuu vaikealta, voit kirjoittaa perustellun esseevastauksen. Korkoja ei tarvitse huomioida.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen.

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen. KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja valituksen kohde Turun hovioikeuden päätös Nro 588 Dnro R 04/152/26.2.2004 Anna- Liisa Yli-Kovero Asia Hakija ja valittaja Virkasuhteen purkaminen Anna-Liisa Yli-Kovero

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011. 394/2011 Laki. riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011. 394/2011 Laki. riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 394/2011 Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013 Riidanratkaisumenettelyt asuntoosakeyhtiössä ja hyvä hallintotapa Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA 1 Hyvä hallintotapa Yhdenvertaisuusperiaate Läpinäkyvyys Ennakointi Ei vielä erillistä suositusta

Lisätiedot

TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS. Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen. Asiano: 19.9.2006 R 06/548

TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS. Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen. Asiano: 19.9.2006 R 06/548 TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO Käräjätuomari Mikko Saleva Julistettu istunnossa Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen Asiano: 19.9.2006 R 06/548 Syyttäjä Vastaaja(t) Johtava

Lisätiedot

ON/Aineopinnot 10.10.2014

ON/Aineopinnot 10.10.2014 1 HELSINGIN YLIOPISTO YLEINEN PROSESSIOIKEUS ON/Aineopinnot 10.10.2014 Tentissä on neljä kysymystä. Jokainen tenttijä vastaa kysymyksiin 1 ja 2. Tämän lisäksi kysymykseen 3 tulee vastata, ellei sitä ole

Lisätiedot

Riidan sovittelu tuomioistuimessa

Riidan sovittelu tuomioistuimessa Riidan sovittelu tuomioistuimessa Mitä tuomioistuinsovittelu on? Käräjäoikeuksissa voidaan ottaa riita-asioita soviteltavaksi. Sovittelun tarkoituksena on auttaa osapuolia löytämään riitaansa ratkaisu,

Lisätiedot

2) Mitkä ovat velallisen yrityssaneerauslain mukaiset saneerausmenettelyn aloittamisen edellytykset ja esteet? (10 p)

2) Mitkä ovat velallisen yrityssaneerauslain mukaiset saneerausmenettelyn aloittamisen edellytykset ja esteet? (10 p) TÄYTÄNTÖÖNPANO-OIKEUS Valinnainen opintojakso 28.11.2013 1) a) Ulosmittauksen varmistustoimet? (4p) b) Velalliskohtaiset helpotukset palkan ulosmittauksessa? ( 6 p) 2) Mitkä ovat velallisen yrityssaneerauslain

Lisätiedot

Lausunto a) Lausuntonne käräjäoikeuden kokoonpanosäännöksiä koskevista muutosehdotuksista

Lausunto a) Lausuntonne käräjäoikeuden kokoonpanosäännöksiä koskevista muutosehdotuksista Vantaan käräjäoikeus Lausunto 06.09.2017 Asia: OM 8/41/2015 Oikeusprosessien keventäminen 1. Yleistä Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? Työryhmän ehdotukset ovat lähtökohtaisesti kannatettavia.

Lisätiedot

Riidanratkaisu - Oikeudenkäynti, välimiesmenettely vai sovittelu?

Riidanratkaisu - Oikeudenkäynti, välimiesmenettely vai sovittelu? Riidanratkaisu Oikeudenkäynti, välimiesmenettely vai sovittelu? Technopolis / Amica Smarthouse 4.10.2013 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Asianajaja Juha Ryynänen Oy LÄHTÖKOHTA SOPIMISEEN 2 PÄÄSÄÄNTÖ:

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 12.1.2012 2011/0204(COD) TARKISTUKSET 28-38 Lausuntoluonnos Elena Băsescu (PE475.906v01-00) eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Lisätiedot

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt. Taloyhtiö 2015 Messukeskus 15.4.2015 Arto Kaikkonen

Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt. Taloyhtiö 2015 Messukeskus 15.4.2015 Arto Kaikkonen Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt Taloyhtiö 2015 Messukeskus 15.4.2015 Arto Kaikkonen Agenda Konfliktin ratkaisuun liittyviä kysymyksiä Tuomioistuinsovittelu Yleiset tuomioistuimet Välimiesmenettelyt

Lisätiedot

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua?

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? 1. AsOy vastaa siitä, että huoneistot soveltuvat käyttötarkoitukseensa. 2. Osakkaan, vuokralaisen tai muun huoneiston haltijan ilmoitus heikosta sisäilman

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela HOVIOIKEUS- MENETTELY Antti Jokela TALENTUM Helsinki 2010 2., uudistettu painos 2010 Antti Jokela ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1408-4

Lisätiedot

Asianajotoimisto Ahtola Oy hinnasto (päivitetty 05.08.2011)

Asianajotoimisto Ahtola Oy hinnasto (päivitetty 05.08.2011) Asianajotoimisto Ahtola Oy hinnasto (päivitetty 05.08.2011) Perustuntiveloitus... 1 Toimenpidelaskutus... 2 Puhelut, neuvottelut ja kirjeenvaihto... 2 Asiakirjat... 2 Yhtiöiden perustaminen ja yhtiösopimusten

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 1 3186/03.06.02/2015 259 Teknisen toimen johtajan oikeudenkäyntikulujen korvaaminen Valmistelijat / lisätiedot: Timo Kuismin, puh. 050 544 7261 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 26.10.2007

Yleinen velvoiteoikeus 26.10.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä

Lisätiedot

A) Oikeudelliset asiakirjat. Tiedoksiantaminen: citação- ja notificação-asiakirjat

A) Oikeudelliset asiakirjat. Tiedoksiantaminen: citação- ja notificação-asiakirjat 1 FI A) Oikeudelliset asiakirjat Tiedoksiantaminen: citação- ja notificação-asiakirjat Citação-asiakirjalla (haaste) saatetaan vastaajan tietoon, että häntä koskeva asia on viety oikeuteen, ja kutsutaan

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Savenmaa Ky, edustajanaan liikkeenharjoittaja Hannu Pihlajamaa, Asiamies ja prosessiosoite

Savenmaa Ky, edustajanaan liikkeenharjoittaja Hannu Pihlajamaa, Asiamies ja prosessiosoite 1 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUMA 2. osasto Porkkalankatu 13 00180 Helsinki L 13/30086 Kantaja avustajana Savenmaa Ky, edustajanaan liikkeenharjoittaja Hannu Pihlajamaa, AA Heikki Kukkonen Savenmaa Ky Y-tunnus

Lisätiedot

ASFALTTIKARTELLIOIKEUDENKÄYNTI ON PÄÄTTYNYT HELSINGIN KÄRÄJÄ- OIKEUDESSA

ASFALTTIKARTELLIOIKEUDENKÄYNTI ON PÄÄTTYNYT HELSINGIN KÄRÄJÄ- OIKEUDESSA HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS tiedottaja Anni Lehtonen p. 02956 44221 tai 050 375 7026 MEDIATIEDOTE (julkaisuvapaa 28.11.2013 klo 10.00) ASFALTTIKARTELLIOIKEUDENKÄYNTI ON PÄÄTTYNYT HELSINGIN

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 31.1.2014 Taltionumero 237 Diaarinumero 3362/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526)

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526) 1 of 5 21/03/2011 11:41 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1967» 29.12.1967/656 29.12.1967/656 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudesta

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2002 N:o Laki. N:o 768. oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2002 N:o Laki. N:o 768. oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2002 N:o 768 775 SISÄLLYS N:o Sivu 768 Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta... 3791 769 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 14/2015 Oikeuspalvelut 27.02.2015 Kaupunginlakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 14/2015 Oikeuspalvelut 27.02.2015 Kaupunginlakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 32 Oikeudenkäynti saatavan perintää koskevassa riita-asiassa HEL 2015-002292 T 03 01 01 PK 20141591 Tuomioistuin Kantaja Vastaaja päätti nostaa kanteen saatavan perintää

Lisätiedot

Lastensuojeluasiat hallinto-oikeudessa 20.5.2008 Tuleeko asiakkaasta vastapuoli? Todistelu?

Lastensuojeluasiat hallinto-oikeudessa 20.5.2008 Tuleeko asiakkaasta vastapuoli? Todistelu? 1 Lastensuojeluasiat hallinto-oikeudessa 20.5.2008 Tuleeko asiakkaasta vastapuoli? Todistelu? Hallintolakimies Jukka Lampén Oulun kaupunki OIKEUSKÄSITTELYN ERITYISPIIRTEET 2 Huostaanottoprosessissa ei

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997)

Lisätiedot

X Oy arvosteli kirjeessään Nurmijärven kunnan viranhaltijoiden, kunnanhallituksen ja sosiaalilautakunnan menettelyä.

X Oy arvosteli kirjeessään Nurmijärven kunnan viranhaltijoiden, kunnanhallituksen ja sosiaalilautakunnan menettelyä. 18.5.2006 871/4/04 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Minna Verronen KIRJEESEEN VASTAAMINEN 1 KANTELU X Oy arvosteli kirjeessään Nurmijärven kunnan viranhaltijoiden,

Lisätiedot

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009 1 Tapio Yli-Kovero Valituslupahakemus ja valitus Torikatu 27 13130 Hämeenlinna 050-61331 10.02.2010 KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä

Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä Kihlakunnansyyttäjä Heidi Nummela, Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto oikeuskäytännössä Helsingin

Lisätiedot

LIITE 2. TUOMAS- järjestelmään sisältyvät tiedot ja asiakirjat (laaja haastehakemus)

LIITE 2. TUOMAS- järjestelmään sisältyvät tiedot ja asiakirjat (laaja haastehakemus) LIITE 2 TUOMAS- järjestelmään sisältyvät tiedot (laa haastehakemus) SISÄLLYSLUETTELO SYNTYVÄT TIEDOT, ASIAKIRJAKOKONAISUUDET JA ASIA- KIRJAT...4 ASIAKIRJAN SÄILYTYSMUOTO JA AIKA... 4 SÄHKÖINEN...4 PAPERI...

Lisätiedot

Velallinen Oy, kotipaikka 17.3.2001 1.9.2001. Osoite Puhelinnumero Telefaxnumero. Tuomittaviksi ja maksettaviksi esitettävät valvotut saatavat

Velallinen Oy, kotipaikka 17.3.2001 1.9.2001. Osoite Puhelinnumero Telefaxnumero. Tuomittaviksi ja maksettaviksi esitettävät valvotut saatavat X:N KÄRÄJÄOIKEUDELLE KONKURSSIASIA 18.8.2001 01/xxx 1 LUETTELO KONKURSSIVALVONNOISTA Velallinen Velallinen Oy, kotipaikka Y- tai henkilötunnus xxxxxxx Takaisinsaannin määräpäivä eli hakemuksen vireilletuloajankohta

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus kesätentti

Yleinen velvoiteoikeus kesätentti Yleinen velvoiteoikeus kesätentti 14.8.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun

Lisätiedot

Asrnr L 15/10666 Elo / Lohjan kaupunki, vastaus

Asrnr L 15/10666 Elo / Lohjan kaupunki, vastaus 1 (7) KYMENLAAKSON KARAJAOI KEU DELLE Asrnr L 15/10666 Elo / Lohjan kaupunki, vastaus VRsrRurseN ANTAJA Lohjan kaupunki, Lohja Asiamies ja prosessiosoite Asianajaja, varatuomari Seppo Lindberg c/o Asianajotoimisto

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄNHOITAJAN SELONTEKO- JA TIETOJENANTOVELVOLLISUUS 1 YLEISTÄ Pesänhoitajan on informoitava velkojia pesän realisointitilanteesta ja muista kussakin

Lisätiedot

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen:

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen: TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: 2. Toimeksisaaja Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy (y-tunnus 1053452-4) Aleksis Kiven katu 11 C, 33100 Tampere Puh. 010 346

Lisätiedot

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS 7.8.2015 Osapuolet 1. Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4, 44100 Äänekosken 2. Rakennusliike Porrokki Oy (Y-tunnus:

Lisätiedot

TUOMIO 10/35773. PIRKANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS 61. OSASTO Notaari Laura Mäkimarttunen KANNE 21.12.2010 L 10/21440 DIRECTAOY. Kantaja

TUOMIO 10/35773. PIRKANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS 61. OSASTO Notaari Laura Mäkimarttunen KANNE 21.12.2010 L 10/21440 DIRECTAOY. Kantaja 1 PIRKANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS 61. OSASTO Notaari Laura Mäkimarttunen TUOMIO 10/35773 21.12.2010 L 10/21440 Kantaja Vastaaja Asia Vireille DIRECTAOY NGUYEN THI, RAVINTOLA SUN-FLOWER -NIMISEN TMI:N OMISTAJA

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1493 Diaarinumero 716/2/10 Asia Valittaja Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä huhtikuuta 1983 annetun lain (361/83) 49 :n nojalla,

Lisätiedot

EVALUATIIVISEN SOVITTELUN SÄÄNNÖT

EVALUATIIVISEN SOVITTELUN SÄÄNNÖT RIL Sovittelu 1 (5) EVALUATIIVISEN SOVITTELUN SÄÄNNÖT I SOVITTELUN ALOITTAMINEN 1 Hakemus Asianosaisten on toimitettava sovittelun aloittamista koskeva kirjallinen hakemus liitteineen RIL Sovittelulle.

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.11.2016 Taltionumero 5073 Diaarinumero 3512/3/15 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks 1. TAUSTAA Tavoitteena teollisoikeuksien myöntämisen ja käyttämisen tehostaminen Lisää teollis- ja tekijänoikeuksien

Lisätiedot

Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden ostamista ja myymistä koskeva KAUPPAKIRJA

Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden ostamista ja myymistä koskeva KAUPPAKIRJA Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden ostamista ja myymistä koskeva KAUPPAKIRJA 19.6.2017 2 OSAPUOLET Myyjät 1. Rovaniemen kaupunki, Hallituskatu 7, PL 122, 96101 Rovaniemi; Jäljempänä Myyjä Ostaja

Lisätiedot

Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 12/2002 vp). Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavat

Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 12/2002 vp). Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavat ('86 811$19$67$86YS +DOOLWXNVHQ HVLW\V ODLNVL RLNHXGHQNl\PLVNDD UHQ MD HUlLGHQ PXLGHQ ODNLHQ ULLWDDVLDLQ YDO PLVWHOXD SllNlVLWWHO\l VHNl KDNHPXVDVLRLGHQ NlVLWWHO\lNRVNHYLHQVllQQ VWHQPXXWWDPLVHVWD $VLD

Lisätiedot

IPR-vakuutus riskienhallinnan välineenä

IPR-vakuutus riskienhallinnan välineenä IPR-vakuutus riskienhallinnan välineenä Kolster Info -aamiaisseminaari 11.12.2012 IF VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ OY Vastuuvakuutus Underwriter Anni Niinikoski Patenttioikeudenkäynneistä EU:ssa Patenttioikeudenkäynneistä

Lisätiedot

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535.

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. 1 (5) MARKKINAOIKEUDELLE ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. Vastine koskee valittajan tekemää,

Lisätiedot

Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887. Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Tuomas Soosalu

Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887. Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Tuomas Soosalu Helsingin hovioikeus Tuomio Nro 1697 Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Asia Valittaja Vastapuolet

Lisätiedot

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610 1 Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi Puh. (013) 631 610, Fax (013) 632 610 asianajotoimisto@pietarinen.inet.fi ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207 LAUSUNNON

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 1 Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE Viite: HE 29/2015 vp Lausunto hallituksen

Lisätiedot

OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Va 1 VASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2014 OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2014 VAKUUTUSEHDON SOVELTAMINEN Vakuutussopimukseen sisältyvät vakuutusturvat on mainittu vakuutuskirjassa.

Lisätiedot

LIITE III PIKATURVAAMISMENETTELY

LIITE III PIKATURVAAMISMENETTELY LIITE III PIKATURVAAMISMENETTELY 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1.1 Asianosainen voi hakea sääntöjen 36.5 :n nojalla lautakunnalta pikavälimiehen määräämistä tämän liitteen mukaisesti, jos asianosaisen (jäljempänä

Lisätiedot

TUOMIOISTUIMEN ÄÄNITTEEN SISÄLLÖSTÄ ANNETTAVA TIETO PYYDETYLLÄ T AVALLA

TUOMIOISTUIMEN ÄÄNITTEEN SISÄLLÖSTÄ ANNETTAVA TIETO PYYDETYLLÄ T AVALLA 28.8.2003 2207/4/02 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Terhi Arjola TUOMIOISTUIMEN ÄÄNITTEEN SISÄLLÖSTÄ ANNETTAVA TIETO PYYDETYLLÄ T AVALLA 1 KANTELU

Lisätiedot

11.02.2014. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1

11.02.2014. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 Etelä-Savon käräjäoikeus Tuomio 141106323 1 (6) 11.02.2014 Asianumero R 13/503 Puheenjohtaja Käräjätuornari Jukka Laine Syyttäjä Kihlakunnansyyttäjä Sarni Asikainen Vastaaja Asianomistaj a Kuultava Asia

Lisätiedot

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja Marraskuu 2017 - MERKINTÄSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus 2625992-6, jäljempänä Yhtiö ), ja 1.2 Nimi: _ Henkilötunnus (jäljempänä Merkitsijä ) Yhtiö on tarjonnut Merkitsijälle mahdollisuutta

Lisätiedot

VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ 2. VASTUU AJONEUVOSTA VUOKRA-AIKANA

VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ 2. VASTUU AJONEUVOSTA VUOKRA-AIKANA VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ -Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja

Lisätiedot

Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö

Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö Kunnalle kiinteistön lahjoittamiseen sovellettava säännöstö Maakaaren (540/1995) 4. luvun 2 :n mukaisesti kiinteistön lahjaa koskevat soveltuvin osin kiinteistön

Lisätiedot

Yrityksen sopimukset käytännössä, valinnainen kurssi

Yrityksen sopimukset käytännössä, valinnainen kurssi Yrityksen sopimukset käytännössä, valinnainen kurssi Kuulustelu 27.4.2016 1. B:n tytäryhtiö C oli ostanut A:lta lisenssin A:n valmistamaan ja markkinoimaan tietokoneohjelmistoon. Lisenssi oli myönnetty

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 27.9.2016 Taltionumero 4075 Diaarinumero 1045/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus ja hallintoriita-asia A Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

PÄÄTÖS 15/10275. 65100 Vaasa 15.12.2015 L13/4814 XXXXX XXXXXX

PÄÄTÖS 15/10275. 65100 Vaasa 15.12.2015 L13/4814 XXXXX XXXXXX POHJANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS 2. osasto Korsholmanpuistikko 43, PL 251 PÄÄTÖS 15/10275 65100 Vaasa 15.12.2015 L13/4814 Yhteinen käsittely: Dnro:t L13/4814 - L 13/4828 L 13/48/16 L 13/4817 L 13/4818 L 13/4819

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 17.8.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 17.8.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 247 OIKAISUVAATIMUS VAHINGONKORVAUSPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-884 Esityslistan asia TJA/29 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun henkilön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia 9/2014 Oikeuspalvelut Kaupunginlakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia 9/2014 Oikeuspalvelut Kaupunginlakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 17 Oikeudenkäynti julkista hankintaa koskevassa valitusasiassa HEL 2013-014784 T 03 01 01 Oike PK 20132422 Valittaja Tuomioistuimen diaarinro Hankintayksikkö merkitsi

Lisätiedot

Velvoiteoikeus

Velvoiteoikeus Velvoiteoikeus 25.2.2005 Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro. 1 5. Kysymyksen nro. 6 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä yhden ruudun

Lisätiedot

Saunasampo Oy:n toimitusjohtaja Tapio Yli-Kovero puh fax

Saunasampo Oy:n toimitusjohtaja Tapio Yli-Kovero puh fax 1 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelija Asiamies Vaatimus Kantelu Turun hovioikeuden tuomiosta Nro 1047, diaarinumero S 03/1096 takaisinsaanti konkurssipesään annettu 7.9.2004, joka on saanut lainvoiman 27.1.2005

Lisätiedot

Perinnän peruskoulu: termit ja prosessi tutuksi. VT Sanna-Mari Mannila ja VT Laura Peltonen Lindorffin webinaari

Perinnän peruskoulu: termit ja prosessi tutuksi. VT Sanna-Mari Mannila ja VT Laura Peltonen Lindorffin webinaari Perinnän peruskoulu: termit ja prosessi tutuksi VT Sanna-Mari Mannila ja VT Laura Peltonen Lindorffin webinaari 19.5.2016 Sisältö 1. Mistä perinnässä on kyse? 2. Vapaaehtoisen perinnän kulku 3. Oikeudellisen

Lisätiedot

LUOTTOSUHDE 18.3.2015

LUOTTOSUHDE 18.3.2015 LUOTTOSUHDE 18.3.2015 Valinnainen opintojakso, 7 op 1. a: Koron korottaminen ja b: lisäkorko ( 2. Velan periminen. (Saarnilehto, Kivi ym) 3. Korkeimman oikeuden ratkaisussa 2013:72 on kysymys muun ohessa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin välityslautakunnan nopeutettua välimiesmenettelyä koskevat säännöt

Keskuskauppakamarin välityslautakunnan nopeutettua välimiesmenettelyä koskevat säännöt Keskuskauppakamarin välityslautakunnan nopeutettua välimiesmenettelyä koskevat säännöt KESKUSKAUPPAKAMARIN VÄLITYSLAUTAKUNNAN NOPEUTETTUA VÄLIMIESMENETTELYÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖT Vahvistettu Keskuskauppakamarin

Lisätiedot

ASETUS OIKEUSAVUN PALKKIOPERUSTEISTA (24.4.2008/290, viim. muut. 28.6.2012/424 ) Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008

ASETUS OIKEUSAVUN PALKKIOPERUSTEISTA (24.4.2008/290, viim. muut. 28.6.2012/424 ) Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008 OIKEUSAPU JA JULKINEN PUOLUSTUS B 14.2 ASETUS OIKEUSAVUN PALKKIOPERUSTEISTA (24.4.2008/290, viim. muut. 28.6.2012/424 ) Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

Lisätiedot

TURUN HOVIOIKEUS TUOMIO Nro 1417

TURUN HOVIOIKEUS TUOMIO Nro 1417 . / "..' TURUN HOVIOIKEUS TUOMIO Nro 1417 Antopäivä Diaarinro 11.5.2004 R 03/2449 RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA Tampereen käräjäoikeus 44. os. 22.9.2003 nro 3673 (liitteenä) ASIA Törkeä kunnianloukkaus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

Tehtävä on kaksiosainen.

Tehtävä on kaksiosainen. YRITYSKAUPPASOPIMUKSET ENNAKKOTEHTÄVÄ TAUSTAKUVAUS ENNAKKOTEHTÄVÄ Juuso Innanen ja Niklas Blomström omistavat tasaosuuksin vuonna 2003 perustamansa suomalaisen Chaos Entertainment Oy:n koko osakekannan.

Lisätiedot

Koivumäentie 18 A 35 01230 Vantaa 12.12.2014 1 (4) Puh. 040 9107054 Sp. kimmo.sundstrom1@gmail.com

Koivumäentie 18 A 35 01230 Vantaa 12.12.2014 1 (4) Puh. 040 9107054 Sp. kimmo.sundstrom1@gmail.com KIMMO SUNDSTRÖM HAKEMUS Koivumäentie 18 A 35 01230 Vantaa 12.12.2014 1 (4) Puh. 040 9107054 Sp. kimmo.sundstrom1@gmail.com Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu 13 00180 Helsinki HAASTEHAKEMUS Asia Kustannus

Lisätiedot

Oikeusministeriön vastine lakivaliokunnalle annettujen kirjallisten huomautusten johdosta (HE 109/2016 vp)

Oikeusministeriön vastine lakivaliokunnalle annettujen kirjallisten huomautusten johdosta (HE 109/2016 vp) Lainvalmisteluosasto LsN Mari Aalto 27.9.2016 Eduskunnan lakivaliokunnalle Oikeusministeriön vastine lakivaliokunnalle annettujen kirjallisten huomautusten johdosta (HE 109/2016 vp) 1. Yleistä Oikeusministeriön

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

SOPIMUSOIKEUS Vastausohjeet. Hyvityspisteet

SOPIMUSOIKEUS Vastausohjeet. Hyvityspisteet 1 SOPIMUSOIKEUS 14.2.2006 Vastausohjeet Vastaustilaa on kaksi sivua kysymyksissä nro 1 3. Kysymyksen nro 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO SELVITYS. X:n hovioikeudesta on hankittu hovioikeudenneuvosten B, C ja D yhteinen selvitys sekä presidentti MERKINTÄ

ASIAN VIREILLETULO SELVITYS. X:n hovioikeudesta on hankittu hovioikeudenneuvosten B, C ja D yhteinen selvitys sekä presidentti MERKINTÄ ANONYMISOITU PÄÄTÖS 22.08.2016 Dnro OKV/11/31/2015 1/5 ASIAN VIREILLETULO Keskusrikospoliisi lähetti kirjeellään 6.5.2015 oikeuskanslerille tiedoksi asianajaja A:n sille 28.4.2015 tekemän rikosilmoituksen,

Lisätiedot

YTK-yhdistys ry:n. oikeudenkäyntikuluvakuutus. Sisällysluettelo. Vakuutusehdot Voimassa alkaen

YTK-yhdistys ry:n. oikeudenkäyntikuluvakuutus. Sisällysluettelo. Vakuutusehdot Voimassa alkaen Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen YTK-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

VT Markus Myhrberg ACE LAW Oy Erottajankatu 9 A 00130 Helsinki puhelin (09) 251 4000 telefaksi (09) 251 40010 sähköposti: markus.myhrberg@acelaw.

VT Markus Myhrberg ACE LAW Oy Erottajankatu 9 A 00130 Helsinki puhelin (09) 251 4000 telefaksi (09) 251 40010 sähköposti: markus.myhrberg@acelaw. 1(9) H E L S I N G I N K Ä R Ä J Ä O I K E U D E L L E ASIA Kirjallinen lausuma DNRO 06/2753 KANTAJA Rights Agency Ltd. KANTAJAN ASIAMIES JA PROSESSIOSOITE VT Markus Myhrberg ACE LAW Oy Erottajankatu 9

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERRYTTELYÄ LÄHTÖVIIVALLA. Esipuhe 11

SISÄLLYSLUETTELO VERRYTTELYÄ LÄHTÖVIIVALLA. Esipuhe 11 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 11 VERRYTTELYÄ 1. Hyvän asianajajatavan perusteita 18 2. Mitä tarkoitetaan hyvällä asianajotavalla? 25 3. Näkökohtia hyvän asianajajan ominaisuuksista ja asianajotaitojen kehittämisestä

Lisätiedot

Käräjätuomarin menettely

Käräjätuomarin menettely ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.11.2015 Dnro OKV/330/1/2015 OKV/1372/1/2015 1/5 ASIA Käräjätuomarin menettely KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 3.3.2015 osoittamassaan kantelussa ja siihen liittyvissä

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 Asia Valittaja Kansalaisuutta koskeva valitus Iranin kansalainen A Päätös, josta valitetaan Asian

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot