Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt. Taloyhtiö 2015 Messukeskus Arto Kaikkonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt. Taloyhtiö 2015 Messukeskus 15.4.2015 Arto Kaikkonen"

Transkriptio

1 Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt Taloyhtiö 2015 Messukeskus Arto Kaikkonen

2

3 Agenda Konfliktin ratkaisuun liittyviä kysymyksiä Tuomioistuinsovittelu Yleiset tuomioistuimet Välimiesmenettelyt Taloyhtiön päätöksenteko

4 Konfliktien ratkaisuun liittyviä kysymyksiä Konfliktin määrittely Prosessikustannukset Materiaalinen totuus vai prosessitotuus Prosessin kesto Lopputuloksen ennustettavuus Ratkaiseeko prosessi konfliktin? Vaikuttavat konfliktin ratkaisumenettelyn valintaan

5 Tuomioistuinsovittelu Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa - Nykyinen laki voimassa lukien - Vaihtoehto oikeudenkäynnille - Vapaaehtoinen menettely - Lopputulos on osapuolten oma ratkaisu - Sovittelija ei anna ratkaisua

6 Edellytykset sovittelulle Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa - Voidaan soveltaa riita-asioihin ja riitaisiin hakemusasioihin - Asiat, joita voidaan käsitellä oikeudessa - Asia yksittäistapauksessa soveltuu soviteltavaksi - Sovittelu on muuten tarkoituksenmukaista osapuolten vaatimuksiin nähden

7 - Sovittelija voi nimetä asiantuntijan avustajaksi Sovittelija Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa - Tuomioistuimen tuomari - Osapuolet eivät voi valita sovittelijaa - Voidaan ehdottaa ja pyritään ottamaan huomioon - Sovittelija ei osallistu varsinaiseen oikeudenkäyntiin tuomarina

8 Sovittelun aloittaminen Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa - Osapuolen pyynnöstä tai tuomioistuimen tiedustelu - Kirjallinen hakemus, jos asia ei ole muuten vireillä - Edellyttää toisen osapuolen suostumusta - Tuomioistuin päättää aloittamisesta

9 Sovittelijan rooli sovittelun kuluessa Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa Joutuisuus, tasapuolisuus ja puolueettomuus Osapuolten kuuleminen ja yhteiset neuvottelut Erillisneuvottelut, jos sovitaan Sovittelija edesauttaa osapuolia sovinnolliseen ratkaisuun pääsemisessä Pyynnöstä ja suostumuksella ratkaisuehdotus

10 Sovittelijan rooli käytännössä Luottamuksen rakentaminen Otollisen ilmapiirin luominen Pelisäännöistä sopiminen Suhteiden tietoinen rakentaminen Tilan antaminen tunteiden purkuun Osapuolten informoiminen Piilotavoitteiden selvittäminen Joustavuus, luovuus Ratkaisuvaihtoehtojen etsiminen

11 Sovittelun edut Kohtuulliset kustannukset Nopea käsittely Osapuolten mahdollisuus vaikuttaa lopputulokseen Riidan ulkopuolisia seikkoja avuksi Lopputulos kohtuullinen

12 Sovittelun haitat Ajan hukka, jos ei päästä sovintoon Ylimääräiset kustannukset, jos ei päästä sovintoon

13 Sovittelun vaaroja Sovittelu vaatii sovittelijalta erityisosaamista Sovittelijan rooli eri kuin tuomarin rooli Avustajien osaaminen ja rooli Osapuolilla oltava todellinen tahtotila päästä sovintoon Oikeusturvaongelma mahdollinen

14 Yleiset tuomioistuimet Käräjäoikeudet 27 kpl riita-, hakemus- ja rikosasioita Hovioikeudet 6 kpl Muutoksenhakutuomioistuin Korkein oikeus 1 kpl Ennakkoratkaisutuomioistuin

15 Riita-asian käsittely käräjäoikeudessa Kirjallinen valmistelu Haastehakemus Vastaus Mahdolliset lausumat Suullinen valmistelu Valmistelua johtaa tuomari Selvitetään mikä on riidatonta ja mistä riidellään Nimetään todistelu Kartoitetaan sovinnon mahdollisuus

16 Riita-asian käsittely käräjäoikeudessa Pääkäsittely 1 tai 3 tuomaria Suullinen käsittely Ei uusia todisteita, vaatimuksia tai perusteita Esitetään todisteet ja kuullaan todistajat Loppupuheenvuorot Tuomio Kirjallinen Annetaan yleensä käsittelyn jälkeen kansliassa Riitakysymykset ratkaistaan vain esitetyn aineiston perusteella

17 Riita-asian käsittely hovioikeudessa Tyytymättömyyden ilmoitus Ilmoitettava 7 päivän kuluessa käräjäoikeudelle Valitus hovioikeudelle Kirjallinen Jätettävä 30 päivän kuluessa käräjäoikeuden tuomiosta Määräaikaa voidaan erityisestä syystä pidentää Mahdollinen vastavalitus 14 pv:n kuluessa Pääsääntöisesti uudet todisteet, vaatimukset ja perusteet on kielletty (prekluusio)

18 Jatkokäsittelylupa hovioikeudessa Jos valituksen intressi alle euroa Käsittelyn jatkaminen edellyttää jatkokäsittelylupaa

19 Jatkokäsittelyluvan myöntämisperusteet 1. ilmenee aihetta epäillä käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta 2. käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta ei ole mahdollista arvioida jatkokäsittelylupaa myöntämättä 3. lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa on tärkeä myöntää asiassa jatkokäsittelylupa; tai 4. luvan myöntämiseen on muu painava syy.

20 Käsittely hovioikeudessa Kirjallinen valmistelu Vastaukset valituksiin Mahdolliset lausumat Suullinen valmistelu Järjestetään tarvittaessa Suullinen pääkäsittely Pääkäsittelyn järjestämisestä tehdään erillinen päätös käsittelyn aikana Todisteet ja todistajat Loppukeskustelu Kirjallinen tuomio Heti täytäntöönpantavissa

21 Käsittely korkeimmassa oikeudessa Käsittely edellyttää valitusluvan saamista Valitusluvan myöntäminen Lähinnä ennakkoratkaisuasioissa Valitusluvan epäämistä ei perustella Valituksen käsittely Käsittely pääsääntöisesti kirjallista Suulliset käsittelyt harvinaisia Kirjallinen tuomio Tätä päätöstä kaikki asianosaiset noudattakoot

22 Yleisen tuomioistuinkäsittelyn edut Tuomioistuimen ratkaisupakko Saadaan ratkaisu ilman sopimista

23 Yleisen tuomioistuinkäsittelyn haitat Kustannukset Prosessin pitkä kesto Prosessitotuus vs. materiaalinen totuus Lopputulos ei ole omissa käsissä Tuomioistuin voi antaa vain täytäntöönpanokelpoisia tuomioita

24 Välimiesmenettely Yksityinen riidanratkaisumenettely Antaa täytäntöönpanokelpoisia päätöksiä Osapuolten sopimusvapaus Ratkaisijasta Ratkaisijoiden lukumäärästä Käytettävästä menettelystä Edellyttää sopimista Yleensä sovitaan alkuperäisessä sopimuksessa Voidaan myös sopia, kun riita on käsillä Välimiesinstituutit Esimerkiksi Keskuskauppakamarin välityslautakunta

25 Välimiesmenettelyn edut Yksityinen, ei julkinen Joutuisa prosessi Ei valitusoikeutta (prosessin kesto) Ratkaisijaksi voidaan valita erityisasiantuntija Ratkaisu voidaan perustaa kohtuullisuuteen

26 Välimiesmenettelyn haitat Kustannukset voivat olla este oikeuden saamiselle Valitusmahdollisuuden puuttuminen Pakkokeinojen käyttö rajallista

27 Päätöksenteko taloyhtiössä Hallituksen päätösvalta Hallituksella yleistoimivalta päättää Mahdollisuus siirtää yhtiökokoukselle Yhtiökokouksen päätösvalta Huoneiston ottaminen hallintaan Johtohenkilön korvausvastuu Osakkeenomistajan korvausvastuu Yhtiökokouksen puheenjohtajan korvausvastuu Tilintarkastajan korvausvastuu Toiminnantarkastajan vahingonkorvausvastuu

28 Hyvä hallintotapa Yhdenvertaisuusperiaate Läpinäkyvyys Ennakointi Ei vielä erillistä suositusta riitojen ratkaisemiseksi

29 Lexia Asianajotoimisto Oy Kalevankatu 20 FI Helsinki tel fax

Todistelu yleisissä tuomioistuimissa

Todistelu yleisissä tuomioistuimissa 30/2013 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa Lausuntokooste 30/2013 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa Lausuntokooste Oikeusministeriö, Helsinki 2013 5.6.2013 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

Nuorten oikeusopas. Tietoa nuorille rikosasioista

Nuorten oikeusopas. Tietoa nuorille rikosasioista Nuorten oikeusopas Tietoa nuorille rikosasioista 1 2 Tietoa oppaasta Tämä opas on laadittu viranomaisten yhteistyönä. Sen tarkoitus on antaa perustietoja nuorelle, joka rikoksen tekijänä, uhrina tai todistajana

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA B 1 HYVÄÄ ASIANAJAJATAPAA KOSKEVAT OHJEET (15.1.2009) 1 JOHDANTO Asianajajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut tehtävät sekä kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvää asianajajatapaa

Lisätiedot

Mietintöjä ja lausuntoja. Tuomioistuinmaksulaki

Mietintöjä ja lausuntoja. Tuomioistuinmaksulaki Mietintöjä ja lausuntoja BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 4 2015 Tuomioistuinmaksulaki MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 4 2015 Tuomioistuinmaksulaki Oikeusministeriö, Helsinki 2015 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

HE 216/2014 vp. sopimuksesta muuta johdu. Lain säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin edellä mainittua lainsäädäntöä ja sopimuksia täydentävästi.

HE 216/2014 vp. sopimuksesta muuta johdu. Lain säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin edellä mainittua lainsäädäntöä ja sopimuksia täydentävästi. HE 216/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla sekä eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja

Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja Artikkeli on julkaistu Työoikeudellisen Yhdistyksen vuosikirjassa 2003 2004 (Helsinki

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin. Kysymyksiä ja Vastauksia

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin. Kysymyksiä ja Vastauksia Euroopan ihmisoikeustuomioistuin Kysymyksiä ja Vastauksia Kysymyksiä ja Vastauksia Mikä on Euroopan ihmisoikeustuomioistuin? Tuomioistuimen sihteeristö on valmistellut nämä kysymykset ja vastaukset. Tämä

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 13 1 (16) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 13 1 (16) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 13 1 (16) NEUVOTTELUKUNTA 10.1.2008 PESÄNHOITAJAN PALKKIO 1 YLEISTÄ Palkkio konkurssipesän hoidosta määräytyi pitkään Suomen Asianajajaliiton antaman palkkiosuosituksen mukaisesti.

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO. Videoneuvottelun käytön kehittäminen

TOIMINTA JA HALLINTO. Videoneuvottelun käytön kehittäminen TOIMINTA JA HALLINTO verksamhet och förvaltning 7 2015 Videoneuvottelun käytön kehittäminen 2 TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING 7 2015 Videoneuvottelun käytön kehittäminen 3 Oikeusministeriö,

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTOTAPASUOSITUS TALOYHTIÖILLE 2011

HYVÄ HALLINTOTAPASUOSITUS TALOYHTIÖILLE 2011 Hyvä hallintotapa lisää luottamusta taloyhtiön toimintaan ja parantaa hallinnon toimivuutta. Hyvään hallintotapaan kuuluu omistajien tasapuolinen kohtelu ja heidän oikeuksiensa suojeleminen sekä osallistumiseen

Lisätiedot

VALTAKUNNAN- SYYTTÄJÄN- VIRASTON JULKAISUSARJA nro. SYYTTÄJÄN UUDET HAASTEET Syyttäjä ja rikosasian suullinen käsittely

VALTAKUNNAN- SYYTTÄJÄN- VIRASTON JULKAISUSARJA nro. SYYTTÄJÄN UUDET HAASTEET Syyttäjä ja rikosasian suullinen käsittely VALTAKUNNAN- SYYTTÄJÄN- VIRASTON JULKAISUSARJA nro 4 SYYTTÄJÄN UUDET HAASTEET Syyttäjä ja rikosasian suullinen käsittely Valtakunnansyyttäjänvirasto Julkaisusarja nro 4 Valtakunnansyyttäjänvirasto ISSN

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin säilyttämien

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Annettu Nro 26.8.2011 SMDnro/2011/700 Voimassaoloaika 1.9.2011-31.8.2016 Säädösperusta Suomen perustuslaki 2, 68 (731/1999) Sisäasiainministeriön työjärjestys 70 Kumoaa SM:n ohje SM-2006-01324/Tu-42

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (15) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (15) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (15) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 VALVONTOJEN VASTAANOTTAMINEN SEKÄ JAKOLUETTELO- EHDOTUKSEN JA JAKOLUETTELON LAATIMINEN 1 YLEISTÄ 1.1 Pääkohdat konkurssivalvonnasta Konkurssilain

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

Euroopan. Ihmisoikeussopimus

Euroopan. Ihmisoikeussopimus Euroopan Ihmisoikeussopimus EUROOPAN IHMISOIKEUS- SOPIMUS sellaisena kuin se on muutettuna 11. ja 14. pöytäkirjalla sekä 1., 4., 6., 7., 12. ja 13. pöytäkirja Yleissopimusteksti on aikaisemmin muutettu

Lisätiedot

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Perheasioiden sovittelun uudet tuulet

Perheasioiden sovittelun uudet tuulet Vaula Haavisto, Marina Bergman-Pyykkönen & Synnöve Karvinen-Niinikoski Perheasioiden sovittelun uudet tuulet Havaintoja, mallinnuksia ja arvioita FASPER-hankkeen pohjalta Suomen sovittelufoorumi ry Perheasioiden

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 4. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS TEAM PRO YTN Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUOPAS HENKILÖSTÖVAIKUTUKSISTA 3 1. TAUSTATIEDOT 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja

Lisätiedot

Asukkaat ja osakkaat. Asumistarpeet. Asumispalvelut ja niiden kehittäminen Talon identiteetti

Asukkaat ja osakkaat. Asumistarpeet. Asumispalvelut ja niiden kehittäminen Talon identiteetti Omaisuuden arvon säilyttäminen ja kehittäminen Erilaiset asukas- ja osakasintressit Hyvä, turvallinen ja terveellinen asuminen ja ympäristö Pihamiljöö ja ympäristö Koulutus Kuva 2. Taloyhtiön kehyskaavio.

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi Sisällys Johdanto... 1 Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Asunnon ja avainten luovutus...

Lisätiedot

Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus

Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 14/2002 Elinkeino-osasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Arvostelitte kirjeessanne Helsingin karajaoikeuden ratkaisua lapsen tapaamisoikeuden taytantoonpanoa koskevassa asiassa.

Arvostelitte kirjeessanne Helsingin karajaoikeuden ratkaisua lapsen tapaamisoikeuden taytantoonpanoa koskevassa asiassa. EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN KANSLIA Helsinki 8.3.2013 Dnro 4086/4/12 Jyrki Risku Walterintie 2 05620 Hyvinkaa Viite: Kirjeenne 28.10.2012 VASTAUS Arvostelitte kirjeessanne Helsingin karajaoikeuden ratkaisua

Lisätiedot

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Matti I.Niemi 2. tarkastaja: KTT Helena Sjögrén

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Matti I.Niemi 2. tarkastaja: KTT Helena Sjögrén Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Piia Koskinen KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN TIEDONANTOVELVOLLISUUS KÄYTETYN ASUNNON KAUPASSA Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot