JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja, poistui 107 ajaksi. Kiukkonen Sirpa jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kirkkoneuvosto 4.9.2012. Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja, poistui 107 ajaksi. Kiukkonen Sirpa jäsen"

Transkriptio

1 Aika klo Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja, poistui 107 ajaksi Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja, puheenjohtaja 107 ajan Stenberg-Salonen Heli jäsen Virtanen Markku jäsen Poissa Lindstén Tomi jäsen Muut osallistujat Taponen Auvo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ilmarinen Liisa, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Virtanen Arja, talouspäällikkö Jokela Sinikka, tiedottaja: poistui 106 jälkeen kokouksesta Asiat Allekirjoitukset Pekka Riikonen Aila Selinummi Arja Virtanen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri ja Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Markku Virtanen Veijo Elo Kuulutus pöytäkirjan nähtävänä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla Arja Virtanen talouspäällikkö

2 A s i a l u e t t e l o 8/ Kokouksen avaus 100. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101. Työjärjestys 102. Pöytäkirjan tarkastajat 103. Yhteistyötoimikunnan lausunto työterveyshuollon v kustannuksista 104. Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotto 105. Henkilöstöasia 106. Lähiesimiesjärjestelmän kehittäminen 107. Henkilöstöasia 108. Vahtimestari Liisa Heikkisen eroanomus 109. Vahtimestarin toimen muuttaminen ylivahtimestarin toimeksi alkaen 110. Ilmoitusasiat 111. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 112. Kokouksen päättäminen

3 99. Kokouksen avaus Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvoston päätös: Todettiin Työjärjestys Ehdotus: Hyväksytään asiat käsiteltäviksi esityslistan mukaisessa järjestyksessä Pöytäkirjan tarkastajat Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaan Markku Virtanen ja Veijo Elo Yhteistyötoimikunnan lausunto työterveyshuollon v kustannuksista Korvausluokka I kustannukset olivat 7.527,58 (6.694,05 v. 2010) ja korvausluokka II kustannukset olivat 5.857,51 (6.724,61 v ). Kokonaiskustannukset v olivat ,09 (13.418,66 v ). Yhteistyötoimikunta on käsitellyt kustannuksia. Talouspäällikön ehdotus: Merkitään tiedoksi yhteistyötoimikunnan lausunto. Kirkkoneuvoston päätös: Merkittiin tiedoksi Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotto Kirkon virka- ja työehtosopimukseen sisältyy uutena osatekijänä harkinnanvarainen palkanosa. Kirkon pääsopijaosapuolet ovat asettaneet tavoitteeksi, että harkinnanvarainen palkanosa on seurakunnissa yleisesti käytössä alkavalla sopimuskaudella.

4 Harkinnanvaraista palkanosan käyttöönottoa on suunniteltu yhteistyössä Janakkalan rovastikunnan johtavien viranhaltijoiden kanssa. Hiippakunnassa on järjestetty seminaari. Lisäksi seurakunnan suunnittelussa ovat olleet mukana ammattiyhdistysten luottamushenkilöt, yhteistyötoimikunta ja koko henkilöstölle on pidetty tiedotuksellisia tilaisuuksia. Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotosta on käyty sopimuksen mukaiset täytäntöönpanoneuvottelut. Yhteistyötoimikunnassa on saavutettu yksimielinen neuvottelutulos siitä, että harkinnanvarainen palkanosa voidaan ottaa käyttöön Janakkalan seurakunnassa. Harkinnanvarainen palkanosa koskee seurakunnan kuukausipalkkaista henkilöstöä. Tätä päätöstä ei sovelleta kirkkoherraan eikä talousjohtajaan (KirVESTES 30, 2 mom.). Sijaisuuksien hoitajiin ja määräaikaisiin viranhaltijoihin/työntekijöihin järjestelmää sovelletaan vain jos heidän palvelussuhteensa kestää 12 kuukautta tai kauemmin. Liitteessä nro 1 on esitys kirkkoneuvostolle harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottopäätökseksi Janakkalan seurakunnassa alkaen. Käyttöönottopäätökseen sisältyy seuraavat osaliitteet: Tehtävänkuvauslomake (liite 1.1) Henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen ja työsuorituksen arviointi (liite 1.2.) Työntekijän työsuorituksen arviointikriteerit (liite 1.3.) Arviointikriteerien osa-alueiden lisäselitteet (liite 1.4.) Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotto nostanee seurakunnan kuukausipalkkaisten palkkasummaa vuositasolla 1 1,2 % eli sivukuineen noin euroa. Summa sisältää myös kevään 2013 järjestelyvaran (0,5 %), joka sopimuksen mukaisesti voidaan käyttää harkinnanvaraiseen palkanosaan. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto kuulee talouspäällikön esittelyn ja keskustelee mahdollisuudesta havan käyttöönottamiseksi Janakkalan seurakunnassa. Kirkkoneuvosto päättää ottaa harkinnanvaraisen palkanosan käyttöön vuonna 2013 oheisen liitteen mukaisesti niin, että harkinnanvaraiseen palkanosaan käytetään määrätty paikallinen 0,5 % paikallinen järjestelyvara Henkilöstöasia

5 106. Lähiesimiesjärjestelmän kehittäminen Seurakunnassa on joitakin vuosia ollut käytössä osittainen työnjohdollinen lähiesimiesjärjestelmä. Vähitellen lähiesimiesjärjestelmää on ulotettu koskemaan seurakunnan koko organisaatiota. Kokemukset järjestelmän toimivuudesta ovat olleet vaihtelevia. Saatuja kokemuksia on syytä hyödyntää lähiesimiestyön kehittämiseksi edelleen ja laadukkaan johtamisen varmistamiseksi. Samalla on tärkeää jatkaa lähiesimiesten kouluttamista. Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottaminen seurakunnassa asettaa lähiesimiestyölle uusia vaatimuksia. Työn arviointi ja valmentava työote korostuvat jokaisen lähiesimiehen tehtävänkuvassa. Kirkon palvelukeskushanke (Kipa) tuo vielä lisäksi taloushallinnon opettelemisen ja osaamisen vaatimuksen kaikille lähiesimiestyötä tekeville viimeistään vuonna Vuoden 2012 piispantarkastuksen yhteydessä tuomiokapitulin lausunnossa kiinnitettiin huomiota seurakunnan lähiesimiesjärjestelmän kehittämistarpeeseen ja laadukkaan esimiestyön varmistamiseen. Lähiesimiestyötä tehdään jatkossa seurakunnan kaikilla työaloilla ja tukipalveluissa. Lähiesimiesten tehtävänkuvaan kuuluvat käytännön työnjohtaminen ja kehittäminen, työn suunnittelu, työn arviointi, taloushallinnon tehtävät sisältäen talousarvion ja toimintakertomuksen laatimisen sekä muut käytännön johtamiseen liittyvät vastuut. Seurakunnan nykyinen lähiesimiesorganisaatio kaipaa joiltakin osin tarkentamista ja uudelleen määrittelyä. Liitteenä on esitys uudeksi lähiesimiesorganisaatioksi Janakkalan seurakunnassa (liite nro 2). Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää ottaa käyttöön uuden mallin mukaisen lähiesimiesjärjestelmän vuoden 2013 alusta Henkilöstöasia Vahtimestari Liisa Heikkisen eroanomus Liisa Heikkinen on pyytänyt eroa vahtimestarin toimesta vanhuuseläkkeelle siirtymistä varten lukien. Liisa Heikkisen osa-aikainen toimi lakkautetaan alkaen. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto myöntää Liisa Heikkiselle eron vanhuuseläkkeelle siirtymistä varten lukien ja samalla lakkautetaan osa-aikainen vahtimestarin toimi.

6 109. Vahtimestarin toimen muuttaminen ylivahtimestarin toimeksi alkaen Seurakunnan lähiesimiesjärjestelmää ollaan uudistamassa. Yhtenä kehittämisalueena on ollut vahtimestareiden työn ja siihen liittyvän esimiestehtävän kehittäminen. Kiinteistöjenhoitajan laajaan toimenkuvaan on kuulunut myös vahtimestarien lähiesimiehenä toimiminen. Vahtimestareiden työn organisointi ja töiden käytännön päivittäinen järjesteleminen ja johtaminen on kuitenkin lisääntynyt ja kehittynyt niin, että ylivahtimestarin toimen perustaminen on ajankohtaista. Ylivahtimestarin esimiehenä toimii ehdotuksen mukaan talouspäällikkö. Järjestelyn seurauksena jatkossa kiinteistötiimiin kuuluisi ylivahtimestari, kiinteistöjenhoitaja, puutarhuri ja talouspäällikkö. (Liite nro 4). Toimeen valitaan ensisijaisesti toimenhaltija sisäisen haun ja toissijaisesti ulkoisen haun perustella. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto lakkauttaa yhden vahtimestarin (vaativuusryhmä 401) toimen alkaen ja perustaa tilalle ylivahtimestarin toimen, jonka vaativuusryhmä on 403. Toimi avataan ensisijaisesti sisäisesti haettavaksi ja ellei hakijoita ole tai jos hakijoiden joukosta ei löydy sopivaa hakijaa, toissijaisesti toimi laitetaan julkisesti haettavaksi Ilmoitusasiat Kokouksessa ei ollut ilmoitusasioita Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Kirkkoneuvoston päätös: Liite nro Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto 13.5.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 80 Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto 13.5.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 80 Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen Aika 13.5.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Kerho- ja kokoontumistila Ilona, Turenki Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 80 Lehtonen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ 1/2012 1(5) ESITYSLUETTELO

LIEKSAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ 1/2012 1(5) ESITYSLUETTELO LIEKSAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ 1/2012 1(5) Kokousaika Tiistai 10.1.2012 klo 12.00 13.45 Kokouspaikka Läsnä Seurakunnan neuvotteluhuone Henkilöstön edustajat Seppo Kärki, työsuojeluvaltuutettu Virpi Komulainen,

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 4/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 28.4.2015 klo 17 20.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Alasalmi

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 29.2.2012

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 29.2.2012 Aika keskiviikko 29.2.2012 klo 18:00-19.55 Paikka Uusi Pappila, Toivakantie 46 Jäsenet läsnä = x x Raija Häkkinen x Reijo Koskinen vara.pj x Pentti Marttinen poissa Sointu Ojonen poissa Elina Rantalainen

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Mäki ja Christel Lax.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Mäki ja Christel Lax. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 11.12.2014 klo 16.30 Sivu 1 166 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä, ja se on päätösvaltainen, kun enemmän

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 PÖYTÄKIRJA 24.04.2014 Kirkkoneuvosto 1/7

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 PÖYTÄKIRJA 24.04.2014 Kirkkoneuvosto 1/7 1/7 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kokous 3/2014 pykälät 24-41. Aika Torstai 24.04.2014 klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakunnan virastotalo JÄSEN Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (45) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.5.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (45) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.5.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (45) SISÄLLYSLUETTELO 4 / 2009 ======================== 80 s. 4 KOKOUKSEN AVAUS 81 s. 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 82 s. 4 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 21.5.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 12 Ainali Päivi jäsen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2009

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2009 Aika: 22.1.2009 klo 18.00 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla Jäsen Kulonen Esko paikalla Kämäräinen Susanna paikalla Leinonen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Esko Kulosen ja Susanna Kämäräisen. Päätös: Ehdotuksen mukainen.

Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Esko Kulosen ja Susanna Kämäräisen. Päätös: Ehdotuksen mukainen. Aika: 21.10.2010 klo 18.00 Paikka: seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla Jäsen Kulonen Esko paikalla Kämäräinen Susanna paikalla

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2013 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 18.6.2013 klo 17 18.35 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Heikkinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Toivo Loikkanen Merja Immonen Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 92-100, 103, 106-109 101-102, 104-105

Toivo Loikkanen Merja Immonen Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 92-100, 103, 106-109 101-102, 104-105 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 5/2015 Kokous 12.5.2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 16.00 18.22 Paikka Seurakuntakeskus, kokoushuone Osallistujat Jäsenet ( x ) Loikkanen Toivo

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 24/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 24/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 24/2015 AIKA Torstai 19.3.2015 klo 9.00 12.05 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka poistui

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2015 Kirkkoneuvosto 27.1.2015 1. KOKOUSAIKA tiistaina 27. päivänä tammikuuta 2015.

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2015 Kirkkoneuvosto 27.1.2015 1. KOKOUSAIKA tiistaina 27. päivänä tammikuuta 2015. 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2015 KOKOUSAIKA tiistaina 27. päivänä tammikuuta 2015 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Viljo Honkanen Markku Huttunen Jukka Koivusalo Pertti

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 18.3.2015

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 18.3.2015 KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 NEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 18.3.2015 klo 17.00 19.00 Paikka Läsnä Kauniaisten kirkko, yläsali Ala-Reinikka Tapani Cross Nina Helistekangas Laura Kauppila

Lisätiedot