Toimintasuunnitelma 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2016"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma 2016 SYYSKOKOUS Sisältö 1. Yleistä 2. Pyöräilyolosuhteiden parantaminen ja ja pyöräilyyn kannustaminen 3. Pyöräretket ja kuntolenkit 4. Koulutus ja neuvonta 5. Projektit ja hankkeet Helsingin pyöräilevät kaupunginosat hanke 6. Tiedotus 7. Muu toiminta ja jäsenedut 8. Talous ja henkilöresurssit 1. Yleistä Helsingin Polkupyöräilijät ry. (HePo) on Suomen suurin ja vanhin pyöräilijöiden paikallinen etujärjestö. Yhdistys on perustettu vuonna 1981 ajamaan pääkaupunkiseudun pyöräilijöiden etua sekä toimimaan turvallisen, sujuvan ja viihtyisän pyöräilyn puolesta. Yhdistyksen merkitystä on lisännyt viime vuosiin asti se, että Suomesta on puuttunut pyöräilijöitä edustava valtakunnallinen toimija. Tämä on muuttunut valtakunnallisen Pyöräliiton perustamisen myötä vuonna HePo pyrkii vaikuttamaan lainsäädäntöön ja liikennesuunnitteluun niin paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla yhteistyössä Pyöräliiton kanssa. Puoluepoliittisesti HePo on sitoutumaton. HePon toiminta ajatuksena on sujuvan ja turvallisen pyöräilyn edistäminen sekä pyöräilijöiden aseman parantaminen liikenteessä ja yhteiskunnassa. HePo edistää erityisesti hyötypyöräilyä. Pyöräretkien ja kuntolenkkien järjestäminen on myös ollut keskeinen osa HePon toimintaa koko yhdistyksen historian ajan. Yhdistyksen toiminta perustuu pääosin vapaaehtoistyöhön. Vaikka vapaaehtoisia tekijöitä on ollut kohtalaisen suuri määrä, resurssien niukkuus on estänyt monien tärkeinäkin pidettyjen hankkeiden eteenpäin viemisen. Viime vuosina HePossa on ollut jonkin verran palkattua 1/9

2 työvoimaa. Vuonna 2016 pyritään palkatun työvoiman käyttöä lisäämään ja vakiinnuttamaan edelleen. Yhdistyksen jäsenmäärä on ollut viimeisinä vuosina hyvässä kasvussa. Jäseniä on tällä hetkellä jo lähes Vuoden 2015 aikana uusia jäseniä on tullut yli 300. Vuoden 2016 aikana jäsenmäärän kasvua pyritään edelleen vauhdittamaan erilaisten jäsenhankintakampanjoiden avulla. 2. Pyöräilyolosuhteiden parantaminen ja pyöräilyyn kannustaminen HePo pitää yhteyttä poliittisiin päätöksentekijöihin ja viranomaisiin niin kunnallisella kuin valtakunnallisella tasolla sekä itsenäisesti että yhteistyössä Pyöräliiton kanssa. HePo laatii muistutuksia, kirjelmiä ja kannanottoja sekä pyrkii lisäämään pyöräilyyn liittyvien ongelmien näkyvyyttä tiedotusvälineissä. HePo jatkaa aikaisempien vuosien tavoin yhteistyötä eri järjestöjen ja yhteistyöelinten kanssa. HePolla on edustaja ainakin Pyöräliiton hallituksessa, Helsingin Liikenneturvallisuusyhdistyksen hallituksessa, Suomen Pyöräilynohjaajat ry:n hallituksessa ja Pyöräilykuntien verkoston hallituksessa. Yhteistyötä tehdään myös Helsingin ja lähikuntien eri virastojen, yritysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. HePon viime vuosina vilkastunut liikennepoliittinen toiminta on tuottanut tulosta ja johtanut myös konkreettisiin muutoksiin ja toimenpiteisiin Helsingissä ja lähikunnissa. Esimerkiksi yksi merkittävä edistysaskel oli Helsingin päätös luopua reunakivien käytöstä pyöräteillä sekä vähitellen toteutuvat pyöräliikenteen tavoiteverkon osat kuten pyöräväylät Hämeentielle, Helsinginkadulle ja Mechelininkadulle. HePon liikennepoliittinen työryhmä seuraa ajankohtaisia liikennesuunnitelmia ja rakennushankkeita. Työryhmä pyrkii vaikuttamaan suunnitelmiin pyöräliikenteen ratkaisujen parantamiseksi esimerkiksi jättämällä suunnitelmista kommentteja ja muistutuksia sekä osallistumalla suunnitteluprosessiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Vuonna 2016 pyritään laajentamaan myös Helsingin naapurikaupunkien katusuunnitelmiin tutustumista ja kommentointia. Liikennepoliittiseen työryhmään pyritään löytämään lisää aktiivisia HePolaisia erityisesti Vantaalta ja Espoosta ottamaan tähän työhön osaa. Samoin tehdään yhteistyötä muiden Uudenmaan alueen pyöräilyaktiivien kanssa. 2/9

3 Vuonna 2016 liikennepoliittista työtä pyritään edelleen vahvistamaan järjestämällä erilaisia vapaamuotoisia tapaamisia ja pyöräilyiltoja. Yhteistyötä kaupungin virastojen ja virkamiesten kanssa pyritään tiivistämään säännöllisillä tapaamisilla. Näitä tapaamisia on järjestetty vuoden 2015 aikana ja ne ovat olleet hyödyllisiä. Tapaamisissa käydään läpi ajankohtaisia asioita, katusuunnitelmia ja niihin liittyviä ratkaisuja. Tapaamisia järjestettäisiin yhteistyössä ainakin kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennusviraston edustajien kanssa. Näin suunnitelmiin voidaan vaikuttaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Toisaalta tapaamiset tarjoavat jäsenillemme arvokkaan mahdollisuuden paremmin ymmärtää liikennejärjestelmään liittyviä suunnitteluratkaisuja ja mahdollisia vaikuttimia niiden taustalla. HePo tekee yhteistyötä Helsingin kaupungin rakennusviraston kanssa talvella järjestettävässä talvikunnossapitokokeilussa, jossa etsitään parempaa ratkaisua pyöräteiden talvikunnossapitoon. Kokeilu sijoittuu kahdelle merkittävälle pyöräreitille Helsingissä: Pääradan varren pyörätie sekä Helsinginkadulta Baanan länsipäähän ulottuva vilkas reitti. HePo seuraa myös muita pyöräilyyn liittyviä hankkeita tai palveluita ja pyrkii tarpeen mukaan vaikuttamaan niiden kehittämiseen. Kesällä 2013 Liikenne ja viestintäministeriö käynnisti tieliikennelain kokonaisuudistushankkeen. Hankkeen aikana tieliikennelain ja siihen liittyvien lakien ja asetusten sisältö arvioidaan uudelleen. Tavoitteena on, että tieliikennelakia koskevat esitykset ovat valmiit eduskunnan käsiteltäviksi vuoden kevätistuntokaudella HePo seuraa uudistuksen etenemistä ja pyrkii vaikuttamaan siihen yhteistyössä Pyöräliiton kanssa. Mielenosoitustyyppisiä Kriittisiä pyöräretkiä järjestetään yhdessä tapahtuman muiden järjestäjien kanssa. Tapahtumien yhteydessä nostetaan esille erilaisia vaihtuvia pyöräilyoloihin tai ajankohtaisiin suunnitelmiin liittyviä teemoja. Tapahtumien suunnittelusta ja järjestämisestä vastaa syksyllä 2010 perustettu avoin työryhmä. HePo osallistuu työryhmän toimintaan ja Kriittisistä pyöräretkistä tiedottamiseen. Aamupalaa pyöräilijöille tapahtumien järjestämistä jatketaan resurssien puitteissa. Tavoitteena on järjestää kaksi tapahtumaa, yksi keväällä ja yksi syksyllä. Tapahtumista tiedotetaan laajasti niin kaupunkilaisille kuin tiedotusvälineillekin. Aamupalatapahtumien tarkoituksena on innostaa ihmisiä liikkumaan enemmän pyörällä. Samalla nostetaan esiin pyöräilyn edistämisen hyötyjä työpaikoille ja laajemmin yhteiskunnalle. HePo pyrkii vakiinnuttamaan Tsygällä tsufelle aamukahvitapahtumat osaksi Helsingin ja mahdollisesti muidenkin kaupunkien säännöllistä pyöräilyelämää. Tapahtumat perustuvat 3/9

4 kaupallisten kahviloiden palveluiden hyödyntämiseen. HePo kutsuu pyöräilijät paikalle ja tarjoaa heille kahvit ja teet. Tavoitteena on saada tapahtumille paljon kaupallisia sponsoreita. Tapahtumien tavoitteena on luoda uutta avointa pyöräilykulttuuria, innostaa ihmisiä pyöräilemään ja saada uusia aktiiveja mukaan HePon toimintaan. Tapahtumat myös luovat vakituisen tavan jäsenten tavoittamiseen. HePo pyrkii edistämään liikenneturvallisuutta yhteistyössä poliisin kanssa. Lisäksi pyöräilijöiden oikeusturvan kehittämiseen sekä oikeusturvan puutteisiin kiinnitetään erityistä huomiota. HePo jatkaa yhteistyötä myös Pyöräliiton, Tampereen Polkupyöräilijöiden (Tapo), Jyväskylän Pyöräilyseuran (JYPS), Turun Polkupyöräilijöiden (Turpo), Oulun Polkupyöräilijöiden (Oupo), Joensuun Polkijoiden ja Pohjoinen pyöräyhdistys Pumppu ry:n sekä muiden pyöräilijöitä edustavien järjestöjen kanssa. HePo kuuluu perustajajäsenenä eurooppalaisten pyöräily yhdistysten liittoon, European Cyclists Federationiin (ECF) Pyöräliiton kautta. 3. Pyöräretket ja kuntolenkit Vuonna 2016 HePo tarjoaa edellisten vuosien tavoin laajan kirjon erivauhtisia ja pituisia pyöräretkiä ja kuntolenkkejä, joiden tarjonta ja suosio on viime vuosien aikana ollut voimakkaassa kasvussa. HePo järjestää yhdistyksen perinteisen retkiohjelman mukaisesti kaikille avoimia sunnuntai ja lauantairetkiä huhtikuusta lokakuuhun. Lähdöt tullaan järjestämään pääosin Maunulan majalta. Teemaretkiä pyritään järjestämään yhdessä muiden tahojen kanssa, kuten Helsingin Ladun sekä Helsingin Liikuntaviraston kanssa. HePo pyrkii myös järjestämään keskustasta lähteviä pyöräretkiä. Tavoitteena on saada retkille lisää osallistujia, erityisesti nuorempia osallistujia. HePo järjestää monikielisiä pyöräretkiä eri järjestöjen ja kaupallisten toimijoiden kanssa. Tavoiteena on innostaa muitakin järjestämään pyöräretkiä. HePo on katalyytti ja avustaa neuvomalla ja osin osallistumalla. Vuonna 2016 HePo järjestää lyhyempiä (noin kilometriä pitkiä) ja hidasvauhtisempia perhepyöräretkiä. Perhepyöräretkiä toteutetaan yhdessä asukas ja kaupunginosayhdistysten sekä Tavarafillari sivuston aktiivien kanssa. Retket suunnitellaan 4/9

5 niin, että niiden varrella on kulttuuri ja luontokohteita, joita pysähdytään katselemaan. Erinomaisen pohjan retkien suunnitteluun tarjoavat vuonna viime vuosina uudistetut Helsingin liikuntaviraston kotiseutupyöräreitit. Perhepyöräretkiä järjestetään myös osana kaupunginosaprojektia (kts. luku 5), mikäli projektiin löydetään kiinnostuneita aktiiveja kaupunginosista. Vuonna 2016 HePo ryhtyy yhteistyössä Randonneurs Finlandin kanssa järjestämään brevet ajoja. HePo on ajojen virallinen järjestäjä, joskin ajojen varsinaiset järjestelyt hoitaa Randonneurs Finland. HePo avustaa tiedottamisessa. Pidempiä retkiä järjestetään kysynnän ja resurssien mukaan. HePo antaa taustatukea ja tiedotusapua jäsentensä järjestämiin retkiin kotimaassa ja ulkomailla. Eritasoisia kuntolenkkejä ajetaan ainakin kuutena päivänä viikossa. Lähtöpaikkoina toimivat ainakin Vantaankoski, Maunulan maja, Viikin Prisma, Kuninkaanmäki ja Bembölen kahvitupa. Harrastepyöräilyn suosion lisäämiseksi HePo toimii yhteistyössä mm. koulutusten järjestämisessä Suomen Pyöräilyunionin (SPU) kanssa, jonka jäsen HePo on. Tietoa pyöräretkistä ja kuntolenkeistä julkaistaan sähköisissä jäsentiedotteissa, yhdistyksen kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja Fillarikalenterissa. Talvikaudella järjestetään jäsenistölle spinning tunteja, joita vetävät HePon omat ohjaajat. 4. Koulutus ja neuvonta HePon tavoitteena on vahvistaa pyörällä liikkuvien kiinnostusta ja osaamista pyöräilyn edunvalvontatyöhön. Tätä tarkoitusta varten pidetään koulutus ja tiedotustilaisuuksia, joihin kutsutaan eri alojen asiantuntijoita. HePo osallistuu erilaisiin tapahtumiin, kuten Fillarimessuille sekä Pyöräilyviikon ja Liikkujan viikon tapahtumiin. HePon kotisivulla ja sosiaalisessa mediassa jaetaan tietoa pyöräilyyn liittyvistä aiheista. HePo tuottaa ja julkaisee esitteitä ja koulutusmateriaaleja, joilla pyritään edistämään pyöräilyä ja pyöräilyn turvallisuutta. Esitteitä jaetaan tapahtumissa sekä julkisissa tiloissa. Valistuksessa kiinnitetään huomiota myös siihen, miten autoilijat voivat ottaa pyöräilijät paremmin huomioon liikenteessä, mikä on suomalaisessa turvallisuusvalistuksessa jäänyt liian vähälle huomiolle. 5/9

6 Oikeudellisen neuvonnan kysyntä on kasvanut edelleen sen jälkeen, kun HePo vuonna 2009 ryhtyi tarjoamaan apua juridisissa kysymyksissä. Juridisten asiantuntijapalveluiden kehittämiselle on voimakas tarve, mutta palvelujen toteuttaminen ei toistaiseksi näytä olevan helposti ratkaistavissa. HePo on kuitenkin vuoden 2015 aikana saanut lupauksia pro bono lakiavusta ja tätä apua on jonkin verran käytettykin. HePo pyrkii järjestämään koulutusta ja kursseja. Vuosina järjestettyjä kaikille pyöräilijöille suunnattuja katuajokoulutuksia varten pyritään löytämään ja kouluttamaan uusia vetäjiä, jotta toimintaa voidaan jatkaa vuonna Harrastepyöräilijöille järjestetään koulutusta koskien pyöräilijän harjoittelua ja ryhmässäajoa. Pyöränhuoltokursseja järjestetään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä pääkaupunkiseudulla toimivien pyöräilyseurojen tai muiden sopivien tahojen kanssa. Yhdistyksen jäseniä kannustetaan osallistumaan Suomen Pyöräilyunionin Pyöräilyohjaaja koulutukseen. Osallistumista tuetaan myös rahallisesti. HePon edustajat käyvät esitelmöimässä pyöräilyyn liittyvistä asioista erilaisissa tilaisuuksissa. HePo kerää pyöräilyyn liittyviä oppaita, karttoja ja tutkimuksia. HePo tekee videoita, some kampanjoita ja muita vastaavia toimenpiteitä HePon tavoitteiden saavuttamiseksi. HePo pyrkii parantamaan koulujen vanhempainyhdistysten kautta oppilaiden ja samalla myös opettajien pyöräilymahdollisuuksia kouluihin esimerkiksi opettamalla vanhempainyhdistyksiä kartoittamaan turvallisia pyöräilyreittejä oppilaille. 5. Projektit ja hankkeet Helsingin pyöräilevät kaupunginosat hanke Helsingin pyöräilevät kaupunginosat hankkeen tavoitteena on aktivoida asukkaat vaikuttamaan pyöräilyn edistämiseksi alueiden ja taloyhtiöiden suunnittelussa ja kehittämisessä sekä saada kaupunginosa ja asukasyhdistykset ottamaan pyöräilyn edistäminen pysyväksi osaksi toimintaansa. Hanke oli vuonna 2013 yksi Helsingin kaupungin demokratiapiloteista alueellisen osallistumisen kokeiluista. Demokratiapilotin 6/9

7 puitteissa kaupunkisuunnitteluvirastolta saatiin rahoitusta hankkeen toteuttamiseen. Hanke sai vuonna 2014 rahoitusta Kunnossa Kaiken Ikää ohjelmalta. Hanke toteutetaan yhteistyössä kaupunginosa ja asukasyhdistysten kanssa. Muita mahdollisia yhteistyötahoja ovat yritykset, isännöitsijätoimistot ja maahanmuuttajajärjestöt. Tällä hetkellä hanke etsii kiinnostuneita toimijoita kaupunginosista. Varsin pienellä vaivalla kaupunginosissa voidaan toteuttaa pyöräilyyn kannustavaa ja voimaannuttavaa toimintaa kuten maahanmuuttajien pyöräilyopetusta, katuajokoulutusta, pyöränhuollon opastuksia, perhepyöräretkiä ja "pyöräilevä työmatkabussi" toimintaa. Hankkeeseen sisältyi myös kaupunginosissa järjestettävää koulutusta, jonka sisältönä ovat kaavoitukseen vaikuttaminen sekä taloyhtiöiden ja yritysten pyöräilynedistämistoimet. Koulutuksiin kuuluu esimerkiksi kaavakoulu, jossa opetetaan lukemaan katusuunnitelmaluonnoksia sekä vaikuttamaan oman asuinalueensa kaupunkisuunnitteluun tuomalla esiin omia ideoita ja parannusehdotuksia erityisesti pyöräilyn osalta. Asukkaita ja isännöitsijätoimistoja neuvotaan taloyhtiöiden pyöräilyolosuhteiden parantamiseksi. Asukkaiden ja yritysten kanssa laaditaan alueiden asiointireittikartat. 6. Tiedotus Yhdistyksen päätiedotuskanavana toimivat yhdistyksen kotisivut, jossa tiedotetaan ajankohtaisista pyöräilyyn liittyvistä asioista. Kotisivuista on tarkoitus tehdä responsiiviset ja myös mobiililaitteilla hyvin toimivat. Päivittäiseen viestintään HePo käyttää FB sivuaan ja Twitteriä. Myös HePon FB ryhmässä on jatkossakin tarkoitus käydä vilkasta keskustelua. Yhdistys ylläpitää sähköpostilistaa jäsentiedotteiden lähettämiseen. Sähköpostitse lähetettävä jäsentiedote on 1 2 kertaa kuussa lähetettävä, jäsenistölle osoitettu pyöräilijän tietopaketti, jonka avulla tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta, tapahtumista ja muista ajankohtaisista pyöräilyä koskevista aiheista. HePon pysyvien ja väliaikaisten toimintaryhmien keskinäistä kommunikointia varten on käytössä sähköpostilistat. HePon toimintaryhmiä ovat esimerkiksi retkiryhmä, kuntolenkkiaktiivit, liikennepoliittinen työryhmä sekä Hyvä työpaikka pyöräillä projektin tekijät. 7/9

8 HePo julkaisee jäsenille ja muille pyöräilijöille uusia oppaita ja esitteitä, joissa annetaan mm. liikennevalistusta ja toimintaohjeita onnettomuustilanteiden varalle. HePon Polkija lehden tekemiseen ja julkaisemiseen ei ole viime vuosina ollut riittävää innostusta yhdistyksen jäsenten keskuudessa. Tiedottaminen ja kirjoittaminen on siirtynyt yhä enemmän verkkoon, jossa lukijat tavoitetaan nopeasti. Vuonna 2016 ei pyritä julkaisemaan omaa lehteä, vaan artikkelit ja raportit julkaistaan HePon kotisivuilla, pyöräilyaiheisissa blogeissa ja pyöräilyyn keskittyvissä muissa lehdissä. Vuonna 2016 HePo toteuttaa myytinmurtaja kampanjaa, joka murtaa pyöräilyyn liittyviä myyttejä esimerkiksi tekemällä videoita ja muita vastaavia mediatuotantoja. HePon pyöräretkistä ja kuntolenkeistä tiedotetaan kotisivujen ohella Facebookissa, Twitterissä ja Fillarikalenterissa. Erityisesti sosiaalisen median hyödyntämistä tiedottamisessa pyritään kehittämään. Toimintaan liittyviä keskusteluita käydään Fillarifoorumin viestiketjuissa "Helsingin Polkupyöräilijöiden pyöräretket", "Helsingin Polkupyöräilijöiden kuntolenkit" ja "HePon naistenlenkit". Sosiaalisessa mediassa HePolla on käytössään Facebook ja Twitter tilit. Facebookissa HePolla on tiedotukseen sivu, jäsenistön väliseen keskusteluun ryhmä sekä vapaaehtoistoimijoiden rekrytointiin keskittynyt HePon joukkovoimansiirto ryhmä. Facebookia ja erityisesti HePon ja Kriittisten pyöräretkien Facebook sivuja käytetään olennaisen tärkeänä osana tiedotusta, koska ne tavoittavat enemmän pyöräilijöitä kuin jäsenkirjeet. Yhdistyksen viestintä ja markkinointimateriaalit ovat yhdenmukaisia yhdistyksen visuaalisen ilmeen kanssa. HePon toimintaa esitellään erilaisissa yhdistyksen toimialaan liittyvissä tilaisuuksissa. 7. Muu toiminta ja jäsenedut HePo pyrkii järjestämään entistä enemmän jäsentapahtumia. Niiden sisältönä ovat niin harrastuspyöräily kuin liikennepoliittinen vaikuttaminen. Yhdistys tarjoaa kahvit retkikauden avajaisissa ja päättäjäisissä. 8/9

9 HePon kanssa yhteistyötä tekevät pyöräliikkeet tarjoavat HePon jäsenille alennuksia polkupyöristä, pyöräilytarvikkeista ja huolloista. Pyöräliikkeiden lisäksi etuja tarjoavat myös muut yhteistyökumppanit. HePo suunnittelee ja tilaa erilaisia asusteita jäsenistön hankittavaksi. HePo pyrkii myös jatkamaan ja syventämään yhteistyötä pääkaupunkiseudun muiden pyöräilytoimijoiden kanssa. Näitä ovat ainakin HSL, Pyöräpaja, Prologi, Box Bike Helsinki ja kilpapyöräilyseurat. Yhteistyön tavoitteena on saada aikaan isompia ja mielenkiintoisempia tapahtumia ja näin nostaa pyöräilyä esille monin eri tavoin. 8. Talous ja henkilöresurssit HePon varsinainen toiminta rahoitetaan valtaosin jäsenmaksuilla. Vuonna 2016 on tarkoitus hakea ja saada uudenlaisia ja tähänastisia suurempia avustuksia niin yleistoimintaan kuin hankkeisiin. HePo pyrkii kasvattamaan jäsenmääräänsä edelleen lisäämällä näkyvyyttä sekä kehittämällä uudenlaisia jäsenpalveluita. Yhdistyksen varainhankintaa voidaan tehdä myös tuottamalla myyntiin yleishyödyllisen yhdistyksen asemaan sopivia tuotteita tai palveluja. Myös sponsoritulojen hankkimista yrityksiltä lisätään. Toiminnan rahoittamiseksi yhdistys voi sääntöjensä mukaan vastaanottaa lahjoituksia. Tarkoitusta varten HePon kotisivuille luodaan erityinen sivu lahjoitusten antamista varten. Lisärahoituksen turvin kehitetään verkkoviestintää sekä järjestetään koulutusta, seminaareja ja tarjotaan mahdollisuuksien mukaan oikeudellista neuvontaa. Kesästä 2011 lähtien HePolla on ollut palkattuna hankesuunnittelija, jonka työaika on ollut vuoteen 2013 asti yksi päivä ja vuonna 2014 puolitoista päivää viikossa. Keväästä 2015 lähtien HePolla on ollut kaksi järjestökoordinaattoria, joiden kummankin työaika on puolitoista päivää viikossa. Vuonna 2016 entistä suurempi osa yhdistyksen perustoiminnoista on tarkoitus siirtää palkattujen tai palkkioperusteisten työntekijöiden hoidettavaksi. Vuonna 2014 ulkoistetun taloushallinnon kehittämistä jatketaan. 9/9

Helsingin pyöräilevät kaupunginosat

Helsingin pyöräilevät kaupunginosat SUUNNITELMA 22.4.2013 Demokratiapilotti Helsingin pyöräilevät kaupunginosat Sisältö 1. Demokratiapilotin tavoite...1 2. Demokratiapilotin toteuttaja Helsingin Polkupyöräilijät ry...2 3. Demokratiapilotin

Lisätiedot

Pyöräilyn edistäminen kunnan ja järjestöjen yhteistyössä

Pyöräilyn edistäminen kunnan ja järjestöjen yhteistyössä Pyöräilyn edistäminen kunnan ja järjestöjen yhteistyössä Esimerkkejä muualta Suomesta Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla hankkeen päätösseminaari 10.12.2013 Matti Hirvonen toiminnanjohtaja

Lisätiedot

STRATEGIA TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS 2. VISIO 2023 SYYSKOKOUS

STRATEGIA TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS 2. VISIO 2023 SYYSKOKOUS SYYSKOKOUS 16.11.2017 STRATEGIA 2018-2023 1. TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS Helsingin Polkupyöräilijät on kaikkien pääkaupunkiseudulla pyörällä liikkuvien yhteisö ja edunvalvoja. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 PYÖRÄLIITTO RY Pyöräliitto edistää pyöräilyä liikennemuotona sekä toimii pyöräilijöiden valtakunnallisena edunvalvojana ja paikallisten pyöräily-yhdistysten yhteistyöelimenä. Pyöräliitto

Lisätiedot

POHJOIS-HAAGAN LIIKENNERYHMÄN TOIMINTA

POHJOIS-HAAGAN LIIKENNERYHMÄN TOIMINTA POHJOIS-HAAGAN LIIKENNERYHMÄN TOIMINTA Pohjois-Haaga seuran kevätkokous 20.3.2013 20.3.2013 Liikenneryhmän saavutuksia 2011 2012 Tunnistettu kuusi kävelyn ja pyöräilyn pääreittiä ja koottu niiden osalta

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 YHDISTYKSEN ARVOT VISIO Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Inhimillisyys Suvaitsevaisuus Ilo Visio on näkymä yhdistyksen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Katsaus vuoteen 2017 Toimintakauden 2017-2018 aikana VANVARYn toimintaan ei suunnitella merkittäviä suunnanmuutoksia, mutta näkyvyyttä ja vaikuttavuutta pyritään lisäämään

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011

OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 A. Oulunkylä - asuinalueen toiminnallisuus, viihtyvyys ja yhteisöllisyys Tavoitteet * Oulunkylä säilyy ja kehittyy toiminnallisena, palvelevana, viihtyisänä

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

BOX BIKE HELSINKI-HANKE HAKEMUSOHJEET

BOX BIKE HELSINKI-HANKE HAKEMUSOHJEET 12.11.2015 BOX BIKE HELSINKI-HANKE HAKEMUSOHJEET Hakemuksen täytyy sisältää seuraavat asiat ja tiedot: 1. Esitelkää itsenne. Kertokaa nimenne, ikänne ja missä päin Helsinkiä asutte. Joukkueessa täytyy

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 SISÄLLYS yhteiskuntavaikuttaminen ja yhteistyö koulutustoiminta tiedotustoiminta jäsenpalvelutoiminta vapaa-aika ja harrastustoiminta tapahtumat hallitustoiminta huomionosoitukset

Lisätiedot

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Reetta Keisanen 6.3.2015 Helsingin strategisina tavoitteina Edistää kestävää liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

HePon jäsenkysely 2015

HePon jäsenkysely 2015 HePon jäsenkysely 2015 Syyskokous 21.11.2015 Petteri Nisula petteri.nisula@hepo.fi 0400 957 014 Tavoitteet kehittää HePoa suuntaan, joka tarjoaa halukkaille mahdollisuuksia osallistua tekemiseen selvittää

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( )

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( ) Taulukko 1. Hankkeen yleiset tiedot. I Hanke: Hankkeen nimi ja kuvaus (mm. kesto ja tyyppi) Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein (2012-2013) Hanke on toiminnallinen:

Lisätiedot

SUHTAUTUMINEN PYÖRÄILYN EDISTÄMISEEN HELSINGISSÄ ) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? Oletteko % KAIKISTA vastaajista

Lisätiedot

LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI

LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ - On vuonna 1935 perustettu yleishyödyllinen hostellitoiminnan keskusjärjestö. - Suomen Hostelljärjestö ja verkoston yli 40

Lisätiedot

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015... yhdessä... JYVÄSKYLÄN LATU RY TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. YLEISTÄ Jyväskylän Ladun tavoitteena on edistää kaiken ikäisten kuntoa ja terveyttä,

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari DI Noora Airaksinen, Sito Oy Kahden vuoden aikana on kokeiltu lukuisia toimenpiteitä toimivia ja vähemmän toimivia Yhteistyöverkosto on laajentunut ja tiivistynyt.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014... yhdessä... JYVÄSKYLÄN LATU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. YLEISTÄ Jyväskylän Ladun tavoitteena on edistää kaiken ikäisten kuntoa ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

NAISAGRONOMIEN VUOSIKOKOUS FAZER KEKSEILLÄ TIISTAINA

NAISAGRONOMIEN VUOSIKOKOUS FAZER KEKSEILLÄ TIISTAINA Naisagronomien jäsenkirje 2/2014 28. lokakuuta 2014 HYVÄ NAISAGRONOMI Syksy on jo pitkällä ja pian on taas vuosikokouksen aika, toivottavasti pääset osallistumaan. Kaipaamme myös ajatuksiasi ja toiveitasi

Lisätiedot

Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan 10.11.2014 LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on tukea maanpuolustusta

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 311 Jäsenten työpaikat Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki, Seurakunta, Yksityiset hoivakodit, Fysikaaliset hoitolaitokset, Toimi-säätiö

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 YLEISTÄ Toiminta-ajatus Olutseura William K. ry perustettiin 25.2.1991 vaalimaan olutkulttuuria, oluttietoutta ja oluen arvostusta llä. Sen lisäksi tavoitteena on jäsenten

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot

1) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä?

1) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? 1) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? A Puolesta B Jonkin verran puolesta C Jonkin verran vastaan D Vastaan 2) Liikutteko

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Pöytyän nuorisovaltuuston toimintasuunnitelma 2013-2014

Pöytyän nuorisovaltuuston toimintasuunnitelma 2013-2014 Pöytyän nuorisovaltuuston toimintasuunnitelma 2013-2014 Toimintasuunnitelma 2013-2014 Pöytyän nuorisovaltuusto Nuorisosihteeri Anna-Leena Ranto Härkätien 4H:n hanketyöntekijä Ville Kyllönen Pöytyän kunta

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ KUNNISSA VUONNA 2013 LAPIN LIIKENNETURVALLISUUSTOIMIJA 2013/11/13

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ KUNNISSA VUONNA 2013 LAPIN LIIKENNETURVALLISUUSTOIMIJA 2013/11/13 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ KUNNISSA VUONNA 2013 TOIMIJATYÖN TAVOITTEET 2013-2015 Ylläpitää aktiivista ja näkyvää liikenneturvallisuustyötä Kehittää tiedotusta eri keinoin Aktivoida kuntaryhmien toimintaa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset Yhdistysohjelma Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset TOIMINTA 1. Yhdistyksen perustoimintaa ja ohjelmaa rakennetaan rohkeasti uudelleen Yhdistyksen toiminta on jäsenlähtöistä ja se näyttäytyy raikkaana

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 KOTEL 15-002 13.3.2015 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Monenlaisia viestikapuloita

Monenlaisia viestikapuloita Monenlaisia viestikapuloita Teemat Sosiaalinen media Viestinnän välineet vaikuttamisessa Yhteinen Järviset-lehti Alatunnistetiedot tähän 1.1.2010 2 Sosiaalinen media MLL:n Järvi-Suomen piirin Mikkelin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN PYÖRÄILYSEURA JYPS RY STRATEGIA 2020

JYVÄSKYLÄN PYÖRÄILYSEURA JYPS RY STRATEGIA 2020 JYVÄSKYLÄN PYÖRÄILYSEURA JYPS RY STRATEGIA 2020 VISIO 2020 Olemme Suomen aktiivisin ja monipuolisin pyöräilyseura. Edistämme liikunnallista elämäntapaa järjestämällä kaikille sopivaa pyöräilytoimintaa

Lisätiedot

LAD - LIIKKUVAN ARJEN DESIGN: INNOVAATIOPROJEKTI LOTTA BLOMQVIST, MAIJU MALK, MIKKO HYRKKÄNEN & HEIDI NALLI

LAD - LIIKKUVAN ARJEN DESIGN: INNOVAATIOPROJEKTI LOTTA BLOMQVIST, MAIJU MALK, MIKKO HYRKKÄNEN & HEIDI NALLI LAD - LIIKKUVAN ARJEN DESIGN: INNOVAATIOPROJEKTI LOTTA BLOMQVIST, MAIJU MALK, MIKKO HYRKKÄNEN & HEIDI NALLI MARJA-VANTAA: Lähtötilanne - Marja-Vantaa on uusi kaupunginosa, jonka suunnittelussa on kiinnitetty

Lisätiedot

LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä Vuoden 2013 toiminnan painopistealueet ovat: Edunvalvonnallisiin ja koulupoliittisiin kysymyksiin vaikuttaminen Koululiikunnan

Lisätiedot

RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ

RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ MUISTUTUS 4.2.2014 Kaupunkirakennelautakunta Jyväskylän kaupunki RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ Jyväskylän kaupunki suunnittelee

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikkumisen ohjaus ohjelman avajaistilaisuus 30.9.2010 Liikkumisen ohjaus Liikkumisen ohjauksella

Lisätiedot

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä!

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä! Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry Ilo toimia yhdessä! 7.1.2016 Sihteeriyhdistys - Sekreterarföreningen ry Voittoa tavoittelematon ammatillinen yhdistys ja kollegaverkosto. Yhdistyksemme tarkoituksena

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kumpulan Speksi ry 6. maaliskuuta 2015 1 Sisältö 1 Yleistä 3 2 Hallinto 3 3 Yhteistyö 3 4 Toiminta 3 4.1 Produktio 3 4.2 Ympäristötoiminta 3 4.3 Yhdenvertaisuustoiminta

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

Banzai KuPSin kannattajat ry Toimintasuunnitelma 2004

Banzai KuPSin kannattajat ry Toimintasuunnitelma 2004 Banzai KuPSin kannattajat ry Toimintasuunnitelma 2004 2 Banzai KuPSin kannattajat ry Toimintasuunnitelma 2004 Sisällysluettelo 1. TAUSTA JA TOIMINNAN TAVOITE...3 2. TOIMINTA VUONNA 2004...4 2.1 Yleistä...4

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Liite 1 Me HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. EDUNVALVONTA TAVOITE MITÄ TEHDÄÄN MISSÄ JA MILLÄ VÄLINEELLÄ työsuhdeturva palvelurakennemuutoksessa jäsenten palkkojen oikeudenmukaisuus paikallinen

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI Hankkeen nimi: Hyvä työpaikka pyöräillä -hanke Hankkeen lyhyt yleiskuvaus ja tavoitteet Hankkeen tavoitteena on edistää työmatkapyöräilyä parantamalla työmatkapyöräilyn olosuhteita työpaikoilla sekä antamalla

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA RY. Toimintasuunnitelma 2014. Matarankatu 4, 3. krs 40100 JYVÄSKYLÄ www.japary.fi

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA RY. Toimintasuunnitelma 2014. Matarankatu 4, 3. krs 40100 JYVÄSKYLÄ www.japary.fi JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA RY Toimintasuunnitelma 2014 Matarankatu 4, 3. krs 40100 JYVÄSKYLÄ www.japary.fi 1 JAPA ry:n toimintasuunnitelma 2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Perustoiminta...

Lisätiedot

Yhteiskäyttöautoilun edistämissuunnitelma

Yhteiskäyttöautoilun edistämissuunnitelma Yhteiskäyttöautoilun edistämissuunnitelma Tarja Jääskeläinen, HSL Miksi yhteiskäyttöautoilua kannattaa tukea? Osa kestävää liikennejärjestelmää Ympäristöhyödyt: vähemmän ja uudempia autoja vähemmän hiilidioksipäästöjä

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

Seuran idea, tavoitteet ja kuntolenkkitoiminnan käynnistäminen. - Teorialuento -

Seuran idea, tavoitteet ja kuntolenkkitoiminnan käynnistäminen. - Teorialuento - Seuran idea, tavoitteet ja kuntolenkkitoiminnan käynnistäminen - Teorialuento - xxxxxxxx, xx.xx.2015 Mikä on pyöräilyseuran idea? Ketä varten pyöräilyseura on olemassa? 2 Mielikuva Kokemus Median, netin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

VIISAS LIIKKUMINEN JOENSUUN TAPAAN. Itä-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi Ari Varonen

VIISAS LIIKKUMINEN JOENSUUN TAPAAN. Itä-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi Ari Varonen VIISAS LIIKKUMINEN JOENSUUN TAPAAN Itä-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 19.5.2015 Ari Varonen KÄVELYN JA PYÖRÄILYN EDISTÄMISTYÖN JATKUVUUS JOENSUUSSA Toiminnallinen seudullinen kävelyn ja pyöräilyn edistämishanke

Lisätiedot

Yhdistystiedote 6/2013

Yhdistystiedote 6/2013 1 Yhdistystiedote 6/2013 Hei yhdistystoimija! Tässäpä teille taas tuore yhdistystiedote, jossa on tärkeitä tietoja liitosta teille ja jäsenillenne. Muistattehan siis välittää näitä tietoja eteenpäin. Kiitos!

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1 Yleistä 3 2 Talous 3 3 Jalostustoimikunta 3 4 Koulutus- ja Kilpailutoimikunta 3 5 Näyttelytoimikunta 4 6 Tiedotustoimikunta 4 7 Leiritoiminta 5 8 Aluetoiminta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuonna 2015 hyväksyttyjen sääntöjen mukaan. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista

Lisätiedot

Yhteystiedot. Yritys tai organisaatio. Katuosoite. Kaupunki. Maa. Yhteyshenkilö. Tehtävä organisaatiossa. Sähköposti. Puhelinnumero.

Yhteystiedot. Yritys tai organisaatio. Katuosoite. Kaupunki. Maa. Yhteyshenkilö. Tehtävä organisaatiossa. Sähköposti. Puhelinnumero. Esittely Täyttäkää työpaikan terveyden edistämiskysely ja selvittäkää onko terveyden edistäminen jo osa työpaikkanne toimintaa vai onko työpaikallanne ehkä vielä parantamisen varaa. Kyselyyn vastaaminen

Lisätiedot

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta Järjestäjän opas Kuvaus Mitä? Tervetuloa meille -viikko on osa Suomalaisen Työn Liiton Suomi 100 -juhlavuoden Made by Finland -kampanjaa. Tavoitteena on innostaa mukaan suomalaiset yritykset ja yhteisöt

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Espoon Pelastakaa Lapset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 3.11.2015

Espoon Pelastakaa Lapset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 3.11.2015 KOKOUSKUTSU 27.10.2015 Hei Espoon PeLan jäsen! Espoon Pelastakaa Lapset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 3.11.2015 klo 18:00 osoitteessa Thurmaninaukio 10 A 2, Kauniainen. Kokouksessa

Lisätiedot

YHDISTYSKYSELYN TULOKSET

YHDISTYSKYSELYN TULOKSET YHDISTYSKYSELYN TULOKSET Tiivistelmä 15.8.2014 Projektiharjoittelija Noora Jalonen Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin 34 yhdistykselle ja vastauksia saatiin yhteensä 25. Kyselyn vastausprosentti on noin

Lisätiedot

Suomi-Espanja Seura ry Sociedad Finlandia España. Perustettu 12.10.1957

Suomi-Espanja Seura ry Sociedad Finlandia España. Perustettu 12.10.1957 Suomi-Espanja Seura ry Sociedad Finlandia España Perustettu 12.10.1957 SES 15.1.2014 Seuran tunnus Seura järjesti suunnittelukilpailun 25-vuotisjuhlavuonna 1982 Kilpailun voitti Matti Larres ehdotuksella,

Lisätiedot