LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA LOHJELMA2 TULOSKORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI"

Transkriptio

1 Hankkeen nimi: Hyvä työpaikka pyöräillä -hanke Hankkeen lyhyt yleiskuvaus ja tavoitteet Hankkeen tavoitteena on edistää työmatkapyöräilyä parantamalla työmatkapyöräilyn olosuhteita työpaikoilla sekä antamalla neuvontaa ja tukea työmatkapyöräilyn aloittamiseen ja jatkamiseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää palvelu, jota Helsingin Polkupyöräilijät tulee tarjoamaan jatkossa maksullisena palveluna työpaikoille. Kohderyhmät Kohderyhmänä olivat suurten ja keskisuurten työpaikkojen työntekijät, erityisesti työmatkapyöräilyä aloittavat. Portinvartijoita olivat työpaikkojen päättävässä asemassa olevat henkilöt esimerkiksi henkilöstöhallinnossa, kiinteistötoimessa sekä viestintä- ja yritysvastuuosastolla. Portinvartijoiden asema, tehtävänimike ja tehtäväalue yhteisössä vaihteli, ja heidän tunnistamisensa oli haasteellista. Portinvartijoiden tunnistaminen onnistuu parhaiten yhteisöissä työskentelevien jäsentemme ja liikkumisen asiantuntijoiden avulla. Toteutetut liikkumisen ohjauksen toimenpiteet Työpaikoilla toteutettiin joko peruspalvelu kokonaisuudessaan tai joku/joitakin osioita: 1) työpaikan pyöräilyolosuhdekatselmus ja raportti siitä kehittämissuosituksin 2) työmatkapyöräilyn neuvontaan keskittynyt pyöräilyaamupala tai -iltapäiväkahvit 3) pyörien kuntokatsastus- ja huolto-opastus 4) virkistäytymispäivä pyöräillen Vuonna 2012 mukana oli kuusi työpaikkaa, 2013 kaikkiaan 14, yhteensä 20 työpaikkaa. Tilaisuuksiin osallistuneita työntekijöitä oli 291, lisäksi tiedotus työpaikoilla tavoitti potentiaalisesti koko henkilökunnan, yhteensä arviolta työntekijää (suurimmat työpaikat olivat Helsingin kaupunki työntekijää, Yle 3200 työntekijää, CGI 3000 työntekijää; kaikki työpaikat on lueteltu kohdassa Yhteistyökumppanit ja rahoittajat)

2 Kontakti- ja viestintätoimet Hankkeesta on koko sen käynnissä olo ajan viestitty HePon jäsenistölle (vuoden2012 alussa 1100 jäsentä ja vuoden 2013 lopussa 1400 jäsentä) sähköisten jäsenkirjeiden, erillisten sähköpostien ja jäsenlehti Polkijan kautta. Ensimmäiset yhteistyökumppanit löytyivätkin hankkeessa mukana olleiden HePon jäsenten kautta. Vuonna 2013 palvelun markkinoinnissa hyödynnettiin yritysmaailmasta hankkeen projektipäälliköksi siirtyneen henkilökohtaisia kontakteja. Lisäksi toteutettiin suoramarkkinointia yrityksiin soittamalla. Työtä tukemaan hankkeelle on luotu oma imago (mm. logo) ja markkinointimateriaalia (esite, käyntikorttimainen mainos, verkkosivut). Markkinointimateriaaleja on jaettu tapahtumissa ja messuilla. Jatkossakin on tarkoitus hyödyntää Hepon jäsenkuntaa ja heidän kontaktejaan palvelun markkinoinnissa. Jälkimarkkinoinnin avulla pyritään myös hankkimaan uusia asiakkaita, ohjelmassa mukana olevien yritysten kautta. Kontakteja rakennetaan myös yhteistyökumppaneiden (liikkumissuunnittelu-konsultit, Green Office -verkosto) kautta. Keskeiset tulokset Hankkeeseen osallistuneiden työpaikkojen työmatkapyöräily on lisääntynyt ja asenteet pyöräilyä kohtaan ovat muuttuneet myönteisemmiksi. Työpaikoilla on osoitettu pyöräilyn edistämisessä keskeiset ihmiset ja työpaikoille on valittu pyöräilyyhdyshenkilö. Tärkeä tulos on palvelukonseptin tuottaminen. Palvelun ydinosiksi on muotoutunut katselmus (ja raportti), pyöräilyaamupala tai -iltapäiväkahvit ja pyöränkatsastus- ja kunnostusneuvonta -tilaisuudet. Muut palvelut (pyöräretket, kohdentunut neuvonta jne.) ovat lisäpalveluja, joita tarjotaan ohjelman yrityksille. Pyöräilymyönteisissä yrityksissä ne täydentävät työmatkapyöräilyn tukitoimia. Ohjelmaa täydentävät myös muut toimenpiteet; osallistuminen kilometrikisaan yms. pyöräilyn jatkuvuuteen kannustavat toimet. Kokeilut yksittäisten toimenpiteiden tuottamisesta yrityksille ovat osoittaneet, että tällöin yritys ei yleensä sitoudu työmatkapyöräilyn kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.

3 Toteutettu seuranta ja tavoiteltujen vaikutusten täyttyminen Hankkeen projektipäällikkönä syksyllä 2012 korkeakouluharjoittelun suorittanut Anna Valtonen teki hankkeesta pro-gradu -tutkielman. Gradua varten Anna Valtonen haastatteli yhdeksää hankkeessa mukana olleen työpaikan työntekijää. Cycling as a Practice of Change -nimisen gradun hankkeen kannalta merkittäviin tuloksiin kuuluivat muun muassa eri liikkumismuotojen vastakkainasettelun vähentäminen työpaikoilla oikeanlaisella viestinnällä. Suurinta osaa ohjelman kohdeyhteisöjen yhteyshenkilöistä on puhelinhaastateltu. Vastanneet kokivat ohjelman positiivisena. Tärkeimmiksi koetut hyödyt ohjelmasta vaihtelivat. Työpaikkojen pyöräilynedistämistoiminta on jatkunut, ja Helsingin Polkupyöräilijät on myös ollut toteuttamassa uusia toimenpiteitä hankkeessa aikaisemmin mukana olleilla työpaikoilla. Pyrkimys yhdistää kvantitatiivinen seuranta yrityksen omaan työmatkakulun seurantaan ei ole onnistunut. Kyselyitä tehdään joko niin harvalla syklillä (yleensä 3 vuotta) tai muuttuneet olosuhteet (toimipaikan siirto) vaikuttavat kulkumuotojakaumaan niin merkittävästi, ettei ohjelman aiheuttamia muutoksia voi havaita. Hankkeen avulla tavoitetut henkilöt Portinvartijat Portinvartijat ovat henkiöitä, jotka työpaikoilla yksin tai yhteistyössä muiden kanssa ovat voineet päättää palvelun käytöstä ja/tai keskeisesti toteuttavat pyöräilynedistämisohjelmaa kohdeyhteisöissä. Hankkeen toimesta on oltu yhteydessä 60 työpaikkaan. Työpaikoilla on kontaktoitu 1-4 henkilöä, keskimäärin kontaktoinnin kohteena on ollut kaksi henkilöä kultakin työpaikalta. Yhteensä portinvartijoita on tavoitettu 120. Liikkujat Liikkujat Liikkujat ovat kohdeyhteisöjen työntekijöitä, joille hanketta on työpaikan portinvartijoiden toimesta markkinoitu. Potentiaalisesti markkinoinnin kohteena on ollut arviolta työntekijää (suurimmat työpaikat olivat Helsingin kaupunki henkilöä, Yle 3200 henkilöä, CGI 3000 henkilöä; kaikki työpaikat on lueteltu kohdassa Yhteistyökumppanit ja rahoittajat).

4 Saavutettu kulkutapamuutos Kvantitatiivista arviointia ei ole tehty. Kohdetyöpaikkojen yhteyshenkilöille tehdyn haastattelukierroksen perusteella työmatkapyöräily on lisääntynyt kohdeyhteisöissä. Lukumäärällinen/laadullinen arvio muista tekijöistä Helsingin Polkupyöräilijöiden jäsenmäärän kasvaessa jatkuvasti on vaikea arvioida ohjelman vaikutusta jäsenmäärän lisääntymisessä. Tulosten hyödyntäminen ja monistettavuus, toiminnan jatkuminen Välituloksia on hyödynnetty palvelun muokkaamisessa. Toiminnan suunnitellaan jatkuvan Helsingin Polkupyöräilijöiden toimesta Pääkaupunkiseudulla. Muita pyöräilynedistämisjärjestöjä on kannustettu ottamaan palvelun tarjoaminen toimintaansa ja ainakin Tampereen Polkupyöräilijät tarjoaa palvelua Tampereen seudulla. Aikataulu Ensimmäisenä keväänä loimme samanaikaisesti hankkeen peruselementtejä, markkinoimme sitä ja toteutimme ensimmäiset palvelukokonaisuudet. Keväällä 2013 vaihtui koordinaattori ja toteutimme laajasti erimuotoisia tapahtumia, kokeillen erilaisia lähestymistapoja. Syksy 2013 on ollut palvelukonseptin viimeistelyä, erilaisten markkinointikeinojen kehittämistä ja organisoitumista projektin jälkeiseen aikaan. Yhteistyökumppanit ja rahoittajat Hanketta ovat rahoittaneet Helsingin kaupunki, liikenne- ja viestintäministeriö ja Kunnossa kaiken ikää ohjelma. Hankkeen pilottiasiakkaina ovat olleet Lociga (nykyinen CGI), Helsingin Ympäristökeskus, HSY, HSY jätevedenpuhdistamo, Smilehouse, TEM, YLE, Sweco, Tekes, Fortum, YLE (useampi yksikkö), Tuko Logistics, Helsingin kaupunki, Tilastokeskus, WSP, Benedux Oy, Viestintätoimisto Myy. Paitsi asiakkaina,

5 ensimmäiset työpaikat ovat olleet myös palvelun kehittämispartnereita. Markkinointiyhteistyötä tehdään konsulttitoimisto Mobinetin kanssa. Yhteystiedot ja Hankkeen sivusto

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 47 Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-20 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS Vireä Tunturi-Lappi 2007-20 kehittämisohjelman toteutumisen

Lisätiedot

EKOTUKITOIMINTA SUURISSA KAUPUNGEISSA 2013

EKOTUKITOIMINTA SUURISSA KAUPUNGEISSA 2013 Johanna Korpikoski EKOTUKITOIMINTA SUURISSA KAUPUNGEISSA 2013 Helsinki, Espoo, Turku ja Oulu 1 EKOTUKITOIMINTA SUURISSA KAUPUNGEISSA 2013 Helsinki, Espoo, Turku ja Oulu Julkaisija: Turun Kaupunki, 2013

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Vuosikokous 24.4.2013 Pyöräilykuntien verkosto ry on kasvava kuntien, valtionhallinnon, yritysten, järjestöjen ja muiden tahojen välinen yhteistyöverkosto. Verkoston päätavoite

Lisätiedot

EAKR-HANKKEEN LOPPURAPORTTI

EAKR-HANKKEEN LOPPURAPORTTI EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot EAKR-HANKKEEN LOPPURAPORTTI Hankkeen nimi: Lännen Elävä Kuva Diaarinumero LSLH-200209504/Ha-7 Projektinumero 61418 Hankkeen toteutusaika: Toteuttajaorganisaatio: Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen. Teemu Kaakinen Balentor Oy 30.6.2012

Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen. Teemu Kaakinen Balentor Oy 30.6.2012 Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen Teemu Kaakinen Balentor Oy 30.6.2012 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Yritys-Suomi ja seudulliset yrityspalvelut... 4 2.1. Yritys-Suomi verkossa, puhelimitse,

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2012 Diaarinumero 563/05.02.07/2010 Käsittelijä Jaana Niemi Puhelinnumero 040 747 2301 Projektikoodi S10018

Lisätiedot

WasaWorks Työperäisen muuton edistäminen Vaasan seudulle

WasaWorks Työperäisen muuton edistäminen Vaasan seudulle WasaWorks Työperäisen muuton edistäminen Vaasan seudulle Hankesuunnitelma 2008-2010 WasaWorks *Työperäisen muuton edistäminen ja yritysten etabloituminen * Energinen Vaasan seutu -tukimateriaali Taustaa

Lisätiedot

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN LIIKKUMISEN OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN HYVINKÄÄLLÄ SISÄLTÖ JOHDANTO A. TOIMENPITEIDEN

Lisätiedot

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1.10.2008 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni

Lisätiedot

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä Loppuraportti: TAIVEX -vientivalmennus 2009-2011 TAIVEXIN TOTEUTUKSESTA VASTASIVAT

Lisätiedot

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Ikä-ESKO ILOA JA OSALLISUUTTA IKÄIHMISTEN ARKEEN Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kirjoittajat: Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kannen suunnittelu ja taitto: Lea Virolainen Valokuvat:

Lisätiedot

Työpyöräile! Uusia kulkutapoja elämään. Loppuraportti

Työpyöräile! Uusia kulkutapoja elämään. Loppuraportti Työpyöräile! Uusia kulkutapoja elämään Loppuraportti Sisällys Hankekuvaus... 3 Ohjausryhmä... 3 Työpaikkoihin kohdistunut kampanjointi... 4 Lainattavat pyörät... 4 Osallistuneet työpaikat... 4 Viisaan

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus liikkumisen ohjauksesta työpaikoilla

Ajankohtaiskatsaus liikkumisen ohjauksesta työpaikoilla Ajankohtaiskatsaus liikkumisen ohjauksesta työpaikoilla Sisältö Miksi työpaikoilla kannattaa edistää viisasta liikkumista? Yritysten potentiaali Miten työpaikoilla voidaan edistää viisasta liikkumista?

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus. - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen

Liikkumisen ohjaus. - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen Liikkumisen ohjaus - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen 1 2 Liikkumisen ohjaus - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen -oppaan on tuottanut Motiva Oy TREATISE-projektia varten elokuussa 2006. Oppaan alkuperäisen

Lisätiedot

E-työn hyvät. käytännöt 13/07. Hyvät. käytännöt

E-työn hyvät. käytännöt 13/07. Hyvät. käytännöt E-työn hyvät käytännöt Minna Harju Päivi Tiihonen Marja Salonen Timo Ovaskainen Riikka Ahlgren Selvitys työhallinnon työttömille suunnattujen ESR-projektien yksilöpohjaisesta työllisyysvaikuttavuudesta

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11262 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 02.03.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen SEFEN RAPORTTEJA 4/2011 Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen työnantajien asenteet ja panostukset Anna Hartikainen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 Sisällysluettelo sivu Johdanto 4 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5 2. Markkinointiviestintä 6 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 2.2 Markkinointiviestinnän suunnittelu 8 2.3 Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

Etäpalvelupilotin 2012 2013 loppuraportti

Etäpalvelupilotin 2012 2013 loppuraportti Etäpalvelupilotin 2012 2013 loppuraportti Lokakuu 2013 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 0295 16001 (vaihde) Internet: www.vm.fi Taitto:

Lisätiedot

PORO-ICT - LOPPURAPORTTI

PORO-ICT - LOPPURAPORTTI PORO-ICT - LOPPURAPORTTI 1. YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA PORO-ICT hanke on porotalouden ja porotalousyrittäjyyden kehittämishanke, jonka tavoitteena on kehittää porotalouden piirissä

Lisätiedot

Kulje viisaasti! KATSAUS LIIKKUMISEN OHJAUKSEN HANKKEISIIN 2010 2013

Kulje viisaasti! KATSAUS LIIKKUMISEN OHJAUKSEN HANKKEISIIN 2010 2013 35 2014 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä Kulje viisaasti! KATSAUS LIIKKUMISEN OHJAUKSEN HANKKEISIIN 2010 2013 Matti Holopainen, Sonja Heikkinen, Kaisa Kauhanen, Sara Lukkarinen, Tytti Viinikainen

Lisätiedot

Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista 1 Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai -kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2012 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun liitto

Lisätiedot

Pelivoimapiiri tietoa ja tukea peliongelmissa tekstiviestein ja netissä

Pelivoimapiiri tietoa ja tukea peliongelmissa tekstiviestein ja netissä Pelivoimapiiri tietoa ja tukea peliongelmissa tekstiviestein ja netissä Pelivoimapiiri-valtakunnallistamishankkeen 2011 loppuraportti Henna Vuorento, A-klinikkasäätiö Annina Aaltonen, Peluuri 03/2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö TIIVISTELMÄ Etsivän nuorisotyö on laajentunut Suomessa viimeisten kolmen vuoden aikana Opetus- ja

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2011 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 4. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN

Lisätiedot