Raportoinnin kehittäminen tietovaraston avulla. Kari Natunen, WM-data Novo Joensuun yliopiston tietojärjestelmäpäivä 5.5.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raportoinnin kehittäminen tietovaraston avulla. Kari Natunen, WM-data Novo Joensuun yliopiston tietojärjestelmäpäivä 5.5."

Transkriptio

1 Raportoinnin kehittäminen tietovaraston avulla Kari Natunen, WM-data Novo Joensuun yliopiston tietojärjestelmäpäivä / Joensuu

2 Raportoinnin ja suunnittelun nykytila (usein) App App ;-( $$ ;-( App??!?#! App App Tietojärjestelmäympäristö yrityksissä ja organisaatioissa on hajautunut. Tiedonsiirto (prosessien sisällä) edellyttää manuaalista työtä. Raportointi edellyttää manuaalista työtä. Näistä aiheutuu syöttövirheitä, tietojen yhteismitallisuuteen liittyviä virheitä, turhaa samojen asioiden toistoa, turhautumista. 2

3 Business Intelligence ( BI ) tuottaa yrityksen tietoja yrityksen eri tasojen johtamisen ja suunnittelun tueksi 3

4 Tietovarasto ( data warehouse, DW ) tallentaa ( ETL ) yrityksen operatiivisista järjestelmistä yrityksen ohjaamiseen tarvittavan informaation yksiselitteisesti, luotettavasti ja tarvittaessa ajantasaisestikin. ERP 1 ERP 2 ERP 3 ERP 4 ERP 5 ERP 6 ERP 7 Finland Europa USA Asia OLAP BI Services Accessories Hands Free Sets Q1 Q2 Q3 Q4 Mobile Phones Time Dimension ETL DW 4

5 Tietovarasto-järjestelmän hyödyntämistekniikkoja Johdon tietojärjestelmien rakentaminen (EIS) Moniuloitteisten tietojen analysointi (OLAP) Porautuminen tiedon sisälle (Data Mining) Normaali raportointi Tiedon analysoiminen maantieteellisen sijainnin perusteella (Spatial Data) Suodatetun informaation tuottaminen (Information Filtering) Liiketoiminnan mallintaminen (BPM) Tilastollisten analyysien tekeminen (Statistic Analysis) Päätöksentekosovellusten käyttäminen (Decision Analysis) 5

6 Mitä saavutetaan: hyödyt ja edut yksi totuus tiedosta (one truth) selkeyttä päätöksentekoon ja tilastointiin oikeaa ja vertailtavaa tietoa (suodatus, muokkaus, siistiminen) toimenpiteet perustuvat oikeisiin tietoihin aikasarjojen huomiointi mahdollisia (päivä, viikko, kuukausi, vuosi) päätökset voidaan suhteuttaa joustavuus: käyttäjien ad hoc kyselyt mahdollisia tietohallinnon kuormaa todellisiin tarpeisiin saadaan myös tavallisia määrämuotoisia tilastoja perustarpeet saadaan tyydytettyä yksinkertaisesti ja tehokkaasti mahdollistaa tietojen analysoinnin ja resurssien kohdistamisen jatkossa tarpeiden mukaisesti (data mining) sisältää summatason tietoja, mutta myös porautumistasoja tarkempien tietojen tarkistamista varten tiedon uskottavuuden tarkistus, ongelmatilanteiden selvittely vaatii tarkempia tietoja summien lisäksi organisaatiorajat ylittävää tietoa eri sektoreiden välillä johdon laaja-alainen näkemys mahdollinen tietojen läpinäkyvyys halutuilta osin prosessin/keskustelujen tulokset paranevat tiedot oikeaan aikaan oikeassa paikassa ylimääräisen työn/tietokuorman välttäminen 6

7 Miksi tehdä (prosessilähtöisiä) BIDWratkaisuja? Toimintojen tehostaminen raportointi, pullonkaulat toiminnassa, hallinto, rekrytointi 5/25 25/5 Faktoihin perustuvan päätöksenteon mahdollistaminen kaikilla tasoilla: yliopisto, tiedekunnat, laitokset, hallinto Uusien mahdollisuuksien etsiminen ja löytäminen trendit, suunnat, läpimenoajat Vaikuttaminen eri tahoihin konkreettisilla tiedoilla mutun asemasta muut yliopistot, oppilaitokset, OPM, muut rahoittajat, yritykset 7

8 Informaatiohierarkia Mitkä muut asiat voisivat olla tärkeitä? Data Mining Käyttäjät N klikkausta Mitä tapahtunee huomenna? Miksi se tapahtui eilen? Mitä tapahtui eilen? OLAP Ad Hoc kyselyt Operatiivinen raportointi Kolme klikkausta Kaksi klikkausta Yksi klikkaus Vaativuus (käyttäjät) Tieto 8

9 Tietojen tutkimisen ominaispiirteitä ulkoinen heräte tiedon tarve jonkun syyn vuoksi (ongelma, ratkaisun etsiminen, tilaston tuottaminen tiettyyn tarpeeseen) lähtee liikkeelle yleensä yksinkertaisesta kysymyksestä Montako?, Paljonko?, Missä?. Kun käyttäjä saa vastauksen ensimmäiseen kysymykseen, siitä aiheutuu toinen jne. Kysymykset eivät ole etukäteen ennakoitavissa. Vaatii vuorovaikutusta tiedon kanssa - ei valmiiden purkitettujen raporttien kanssa prosessin tulisi mahdollistaa käyttäjän työskentelemisen reaaliaikaisesti eli lyhyet syklit, kysymys-vastaus-kysymys-mallilla 9

10 Teknologia vain yhtenä osana ratkaisuissa Strategia, Visio asiakasstrategia partnerit/verkostot toimitusketju rahoitus palvelut / tuotteet tuotanto Prosessit Johtamisprosessit Asiakasprosessit Partnerit ja verkostot Toimitusketju Operatiiviset prosessit Palvelu/tuotekehitys Tukiprosessit Teknologia Portaaliratkaisut, mobiiliratkaisut Miten ja millä tekniikoilla jaella tieto/palvelut tehokkaasti käyttäjille? Työryhmäohjelmistot Miten hallita (toimisto)työn perusprosesseja? Tiedon hakeminen/dm Tiedon analysointi/bi Miten löytää olennainen tieto Miten saada tukea päätöksentekoon suuren tietomassan seasta?? Sisällönhallinta/CM Miten hallita (digitaalisia) sisältöjä ja dokumentteja? Tietovarastot/DW Miten ja mihin kerätä tiedot? Tietokannat Liiketoimintasovellukset Dokumentit Sähköposti Ihmiset www-sivustot Datan säilytyspaikka Alkuperäiset tiedon/datan lähteet ja muoto? Datan alkuperä? Sähköposti, tiedostopalvelimet, Internet/Intranet palvelut Miten turvata tietoteknisen ympäristön palvelujen käytettävyys ja tietoturva? 10

11 OPM:N JA YLIOPISTON TULOSNEUVOTTELUPROSESSI TILASTOKESKUS: JoY:stä valmistuneiden työllistyminen Edellisten vuosien päätöksen teon tueksi Edellisten vuosien päätöksen teon tueksi analysointi Päätökset rekrytointitilaisuuksista, joihin osallistutaan Esitys aloituspaikoista ja valintaperusteista ( * Poikkeuksia: kotitalous-, käsityön-, luokan- ja lastentarhaopettajien koulutus 25.4, kauppatieteellinen 30.5, mat ja sov.mat. 2. hakukierros 6.8, fys. 2. hakuk ierros 28.11, yhteiskuntamaant iede tietyt haut 31.1, 30.5 ja 29.8 Tulostavoitteet: Maisteri ja tohtorimäärät Hakuaikojen koordinointi hakijatietojen tuottaminen Opiskelijarekrytointitilaisuudet VUOSI N - 1 Päätös aloituspaikoista ja valintaperusteista Opiskelijavalintaoppaan tietojen valmistelu (Yovalintaopas-sovellus) Opiskelijarekrytointitilaisuudet Aloituspaikkojen hyväksyntä Valintaopastietojen Yo-opas-sovellus Valintaopastietojen julkaisu (web, julkaisu) Opiskelijarekrytointitilaisuudet Laadi pääsykoekysymykset Opiskelijarekrytointitilaisuudet Opiskelijarekrytointitilaisuudet (yksittäisiä lukioita tässä vaiheessa) Tutustu valintaperusteisiin Järjestä pääsykokeet Hakuaika päättyy (* päätyttyä Arvostele pääsykokeet koordinointi Valintojen päätyttyä päätyttyä Tietojen tilaus ja haku (hakeneet) HAREKista Ei osallistu pääsykokeeseen tuotettavat tiedot tiedotusvälineille - Yliopistoon hakeneet Yliopistoon hakeneet Yliopistoon hakeneet Yliopistoon hakeneet Valinta-ajojen raja-arvojen arviointi OPM Yliopiston hallitus Rehtori / yliopiston johto Tiedekunta / Tiedekunnan johto / Dekaani Opiskelijapalvelut, ura-ja rekrytointipalvelut Laitos / Laitoksen johto / Tiedekunta Esitys valintapäätöksistä Opiskelija Valinta-ajojen ajaminen Dekaani: Valintapäätös Atk-keskus Viestintäyksikkö lehdistö VUOSI N Tulosta/toimita hyväksymiskirje, paikan vastaanotto ja muu materiaali Tuota listat rajojen mukaan valituista opiskeljoista perjantai) Tietojen tilaus ja haku (hyväksytyt) HAREKista vastaanotto Opiskelupaikan vastaanotto Valintojen tulosten siirto valintajärjestelmistä HAREKiin Opiskelupaikan vastaanottoaika päättyy (elokuun 1. perjantai) tuotettavat tiedot - opiskelupaikkojen Hyväksytyt ja vastaanottamisen päätyttyä Opiskelupaikan vastaanottaneet vastaanottamisen päätyttyä Hyväksytyt ja Opiskelupaikan vastaanottaneet vastaanottamisen päätyttyä Hyväksytyt ja Opiskelupaikan vastaanottaneet Tietojen tilaus ja haku Viedään opiskelupai kan vastaanottaneiden tiedot opiskelijatietojärjestelmään Opiskelupaikan vastaanottaneiden tietojen vienti Harekiin Kirjoittautuminen yliopistoon tuotettavat tiedot vastaanottaneet 1. perjantai) Viedään kirjoittautumistiedot Harekiin tuotettavat tiedot - Kirjoittautumisajan päätyttyä tuotettavat tiedot - Kirjoittautumisajan päätyttyä Tietojen tilaus ja haku (kirjoittautuneet) HAREKista vaihteessa vaihtees sa vaihteess a OPISKELUPROSESSI VUOSI N+1 Lukuvuosi päättyy Koko lukuvuoden tilanne Koko lukuvuoden tilanne Koko lukuvuoden tilanne hakijatietojen tuottaminen johdon tuotettavat tiedot - hakuajan tuotettavat tiedot - vuoden Lukuvuoden valintaerien päättyessä tuotettavat tiedot, Hakuaikojen koordinointi tuotettavat tiedot - hakuajan tuotettavat tiedot - opiskelupaikkojen tuotettavat tiedot - vuoden Lukuvuoden valintaerien päättyessä tuotettavat tiedot, Hakuprosessi hakijatietojen tuottaminen j ohdon Rekrytointien ohjaukseen ja seurantaan tarvittavien tietojen Kuluvan vuoden hakijatietojen tuottaminen seuraavan vuoden valintaopasta varten ko ostaminen (si s. Myös tilastoja ja hakulomakkeet) - tuotettavat tiedot - hakuajan Valintojen aikataulujen Opiskelupaikan vastaanottoil moitusten tuotettavat tiedot - opiskelupaikkojen (Opiskelupaikan vastaanottaneet) HAREKista Merkitään valintaerä päättyneeksi Harekiin tuotettavat tiedot - Kirjoittautumisajan päätyttyä tuotettavat tiedot - vuoden Lukuvuoden valintaerien päättyessä tuotettavat tiedot, Hae opiskelijaksi Osallistu pääsykokeeseen Materiaalin vastaanotto aikataulujen koordinointi Tietojen tilaus ja haku (hakeneet) HAREKista Hakijatietojen vienti valintajärjestelmiin OPM- ja KOTAtilastointiajankohta (syyskuun 3. perjantai) tiedotusvälineille- Opiskelupaikan Joensuun yliopisto / JoYDW tietojen hyödyntämisprosessi/ Hakijat Vali ntapäätökset kunnossa (heinäkuun 3. Ilmoittautumisaika päättyy (syyskuun 11

12 Käyttäjäryhmät ja vaatimukset Osaamiseen pohjautuva tarve Ei tekninen käyttäjä Enterprise User - Prosessin johdonmukaisuus - Raportit dokumentaationa - Yksinkertaisuus tärkeää Satunnaiskäyttäjä Casual User - Navigointimahdollisuus - Poikkeuksien löytäminen ja ymmärtäminen - Syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen Työkäyttäjä Business User - Ainutlaatuisia kysymyksiä ja vastauksia - Tulosten uudelleenkäyttö epätodennäköistä - Nopeus ja käytön helppous tärkeää Työkäyttäjä Business User/Excel - Mitä jos -kyselyt - Data-aineiston manipulointi - Säännölliset poiminnat analyysitarkoituksiin Tehokäyttäjä Power User - Ainutlaatuisia kysymyksiä ja vastauksia - Tulosten uudelleenkäyttö epätodennäköistä - Analysointitehon maksimoiminen Suunnittelun lähtökohta Kiinteä formaatti, linkit Parametriohjattu, porautumalla yksityiskohtiin Web-pohjaisia adhoc kyselyjä Dynaaminen taulukkolaskenta OLAP kuutio ja ad-hoc raportit Työkalut Web-raportit Raporttitulosteet pdf Mukautuvat raportit Kyselyt Taulukkolaskenta Analytiikka Esimerkki Mittaristot Laskut Tiliote Prosessiseuranta Myyntiraportti Kyselyt johdon portaalista Sisäinen talousraportointi Poimintojen tekeminen datasta Tilastollinen mallintaminen Kausaali-analyysit Tiedon louhinta 12

13 Portaali www selain oracle portal HTML JoYDW Tietovaraston ylläpitäjä/ Tietovaraston omistaja Tietovaraston omistaja Tilastoija Käyttäjäryhmät Tilastonkäyttäjä www selain owb HTML www selain hallintasovellus HTML / JSP www selain discoverer plus Java-applet www selain discoverer viewer HTML Opinto/Oodi Henkilöstö Oracle Warehouse Builder Staging Area Oracle Warehouse Builder Hallintavälineet Sovellusarkkitehtuuri Talous Data Extract Process Muunnos ja lataus Hakijat/HAREK Keskitetty Metadata Tutkimus/CRIS xxx 13

14 Esimerkkejä projekteista Yliopistot JoYDW TKK resurssikirja (unel-dw) OodiDW Oracle-välineillä TeliaSonera Dallas-kiinteän verkon raportointi Oracle raportointivälineselvitys (Cognos, BO) Helsingin kaupungin sosiaalivirasto mm. päivähoito, kotihoidon tuki latausvälineselvitys Informatica, BusinessObjects Rajavartiolaitos palkkakustannusten analysointi Oracle, Cognos PowerPlay Suomen Pankki maksutaseen laadintajärjestelmä SQL Server, Cognos Nokian renkaat taloushallinnon järjestelmät Oracle, Cognos PowerPlay, Finance 14

15 Lisätietoa mssql/article.php/ Kari Natunen, Business Manager WM-data Novo, Asiakaskohtaiset ratkaisut Puh , GSM

Yrityksen tietojärjestelmät

Yrityksen tietojärjestelmät University of Vaasa, Department of Computer Science, Yrityksen tietojärjestelmät TITE 2060 Timo Mantere LUENTO 3: Business intelligence, Tietohallinto, Big data Kurssin vanha Moodle sivu: 175 Expert systems(töyli)

Lisätiedot

Business Intelligence ja Document/ Knowledge Management

Business Intelligence ja Document/ Knowledge Management maaliskuu 2002 Sisällysluettelo: Metsä-Botnia: Kuitutietäjille ja puukuidun tuottajille tehokas dokumenttien hallintajärjestelmä s. 4 Viestintävirasto halusi tietovarastonsa hyötykäyttöön s. 5-6 Varma-Sampo:

Lisätiedot

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline LARK-hanke. Workshop 4: Mittaaminen toiminnan kehittämisen tukena Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Helsinki 30.10.2012 Mika Aho, TkT mika.aho@rongo.fi

Lisätiedot

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA -kehittämistyö Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Kohti tiedolla johtamista Jaakko Herrala

Lisätiedot

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS Institute Oy:n sidosryhmälehti Ennusteita kentän esimiehille Hankesalkku arvojärjestykseen Dynaaminen tuloslaskelma Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS INSTITUTE OY:N sidosryhmälehti

Lisätiedot

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot

Etevää ennustamista nyt ja huomenna. Jyri Mononen

Etevää ennustamista nyt ja huomenna. Jyri Mononen Etevää ennustamista nyt ja huomenna Jyri Mononen Sisältö Muutama sana ennustamisesta Asiakkaiden suusta Baswaren kysely ennustamisesta Basware FPM Asiakasesimerkkejä Basware lyhyesti Globaali johtaja hankinnasta

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri Oulun ammattikorkeakoulun tietovarastointityössä

Kokonaisarkkitehtuuri Oulun ammattikorkeakoulun tietovarastointityössä Kokonaisarkkitehtuuri Oulun ammattikorkeakoulun tietovarastointityössä Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Neea Salo 25.4.2014 2 Tiivistelmä Tänä päivänä organisaatiot

Lisätiedot

Työn tuottavuus nousuun Venäjällä sähköisellä taloushallinnolla. Eduhouse Helsinki, 28.11.2013

Työn tuottavuus nousuun Venäjällä sähköisellä taloushallinnolla. Eduhouse Helsinki, 28.11.2013 Työn tuottavuus nousuun Venäjällä sähköisellä taloushallinnolla Eduhouse Helsinki, 28.11.2013 Sähköisen taloushallinnon ohjelmistot Live Accounting Liiketoimi / operaatiot Taloushallinto/ kirjanpito Teknologia-alusta

Lisätiedot

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaarina Patrikainen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Yrityksen tietojärjestelmät

Yrityksen tietojärjestelmät University of Vaasa, Department of Computer Science, Yrityksen tietojärjestelmät TITE 2060 Timo Mantere Professori, KTT Tietoliikenne, Sulautetut järjestelmät Epanet, Seinäjoki Vaasan yliopisto Puh: 029

Lisätiedot

Toiminnanohjaukseen liittyvän liiketoimintatiedon hyödyntäminen Helsinki Business College Oy:ssä

Toiminnanohjaukseen liittyvän liiketoimintatiedon hyödyntäminen Helsinki Business College Oy:ssä Toiminnanohjaukseen liittyvän liiketoimintatiedon hyödyntäminen Helsinki Business College Oy:ssä 30.10.2012 LARK-hanke Laatupäällikkö, Jaakko Tuomi Laadunhallinnan tukiprosessin (16) yleiset tavoitteet

Lisätiedot

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen Vahvistettu 11.12.2006 1 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 2.4.2010 Vahvistettu 11.12.2006 2 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 1. TIIVISTELMÄ...6 2 SAATTEEKSI...7

Lisätiedot

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta.

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta. ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Kustannustehokkuus Suunnitelmallisuus tuo parempia tuloksia Integroitavuus ERP ei ole vain yksi järjestelmä ERP johtamisen

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK LIITE 1. Tukisovellusten kartoitusraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kartoituksen toteutus... 3 3. Tulokset... 4 4. Johtopäätökset, pohdinta

Lisätiedot

Liiketoimintatiedon hallinta ja hyödyntäminen (BI) 12.04.2011 Nice Tuesday. Minna Oksanen Avarea Oy

Liiketoimintatiedon hallinta ja hyödyntäminen (BI) 12.04.2011 Nice Tuesday. Minna Oksanen Avarea Oy Liiketoimintatiedon hallinta ja hyödyntäminen (BI) 12.04.2011 Nice Tuesday Minna Oksanen Avarea Oy CV Minna Oksanen Minnalla on vahva kokemus tietovarastoinnista sekä raportointi kokemusta pankin, julkisensektorin

Lisätiedot

Suurimpien kaupunkien verkostohanke

Suurimpien kaupunkien verkostohanke Suurimpien kaupunkien verkostohanke Kunta CRM Vaihe 1 1(73) Tila: Valmis Versio: 1.0.0 Tekijät: Numminen Ossi Reipas Simo Vaini-Antila Anette Nimi: Kunta CRM, vaihe 1 - loppuraportti Hyväksytty: Muutoshistoria

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence ja sen tuomat uudistukset

Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence ja sen tuomat uudistukset Lauri Luoma Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence ja sen tuomat uudistukset Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietoverkot Insinöörityö 16.12.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Juuli Topp 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

MMM Digistrategia 1. verkkoaivoriihessä kerätyt ideat ja ehdotukset Contents

MMM Digistrategia 1. verkkoaivoriihessä kerätyt ideat ja ehdotukset Contents MMM Digistrategia 1. verkkoaivoriihessä kerätyt ideat ja ehdotukset Contents 1. Käytetty luokittelukehikko ja määrät luokittain... 2 2. Ideointi ja palvelukehitys... 3 3. Tuotanto... 7 4. Asiakkaan kohtaaminen...

Lisätiedot

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Parempia päätöksiä Oikean tiedon avulla oikeat ratkaisut Tulevaisuuden trendit Business intelligence ja ECM yhdistyvät? Case

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK 1.6.2007 31.12.2007 II-vaiheen loppuraportti 1. Hankkeen taustaa...3 2. Hankkeen toimijat, keskeinen toiminta ja tavoitteet...3 3. Keskeinen toiminta

Lisätiedot

Liiketoiminnan hallintaratkaisu pienille ja keskisuurille yrityksille. SAP Business One -ratkaisun yleiskatsaus

Liiketoiminnan hallintaratkaisu pienille ja keskisuurille yrityksille. SAP Business One -ratkaisun yleiskatsaus Liiketoiminnan hallintaratkaisu pienille ja keskisuurille yrityksille SAP Business One -ratkaisun yleiskatsaus Sisällys Johdanto 3 SAP Business One -ratkaisu: Keskeiset tekijät 4 Liiiketoimintaedut 5 Toimintojen

Lisätiedot

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2B Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Ohjaa toiminta tulokseksi... 4 Sähköinen työpöytä Asiakkaamme ovat meille insipraation lähde. Useat ovat markkinajohtajia ja alojensa innovatiivisia kehittäjiä.

Lisätiedot

TIEDONLOUHINTA VAKUUTUSAINEISTOSTA ASIAKKUUDENHALLINNASSA

TIEDONLOUHINTA VAKUUTUSAINEISTOSTA ASIAKKUUDENHALLINNASSA TIEDONLOUHINTA VAKUUTUSAINEISTOSTA ASIAKKUUDENHALLINNASSA Artturi Alaharjula 28.01.2005 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Ennen oli asiakas, joka osti palvelua

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Health Intelligence - Parempaa informaatiota terveydenhuollon päätöksentekoon. Terveydenhuollon ATK päivät 24.-25.5.2011 Sibelius Talo, Lahti

Health Intelligence - Parempaa informaatiota terveydenhuollon päätöksentekoon. Terveydenhuollon ATK päivät 24.-25.5.2011 Sibelius Talo, Lahti Health Intelligence - Parempaa informaatiota terveydenhuollon päätöksentekoon Terveydenhuollon ATK päivät 24.-25.5.2011 Sibelius Talo, Lahti Innofactor Oyj: Suomen johtava Microsoft ratkaisutoimittaja

Lisätiedot

Parempaa paikkatietopalvelua 2/07

Parempaa paikkatietopalvelua 2/07 Parempaa paikkatietopalvelua 2/07 S I SÄLTÖ 9 12 14 16 20 23 24 26 Uutisia Tips&Tricks Missä on ArcSDE? LAS-aineisto Terrainiksi Tervetuloa ESRI-käyttäjäpäiville 2008 Uutisia Uutisia Kirjaesittelyt Ulkomaanuutisia

Lisätiedot