Hämeen liitto Esityslista 11/ (18)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18)"

Transkriptio

1 Hämeen liitto Esityslista 11/ (18) Aika: klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 160 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Tiina Hacklinin eronpyyntö ja uuden henkilökohtaisen varajäsenen valitseminen maakuntahallitukseen Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ja talousarvio vuodelle Hämeen liiton luottamushenkilöiden palkkiosääntö alkaen Maakuntavaltuustotyöskentelyn arviointikyselyn tulokset Vuoden 2012 kulttuuritunnustuspalkinnon saajan valinta Maakuntahallituksen ja -valtuuston kokousajankohdat Kanta-Hämeen vaalitoimikunta ja Hämeen liiton rooli kuntayhtymien luottamushenkilöpaikkaneuvotteluissa Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen jatkorahoituspäätöksenä Hämeen osaamiskeskusohjelma -hankkeelle Bothnian Green Logistic Corridor -hankkeen projektitalousarvion poistaminen Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintojohtajan päätösluettelot Ilmoitusasiat Muut mahdolliset asiat... 18

2 Hämeen liitto Esityslista 11/ (18) Kokousaika klo 9.30 Kokouspaikka Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Koskinen Johannes Pajuoja Heikki vpj Laaksonen Katriina Kulmala Jarmo jäsen Arovuori Kyösti Yrjö-Koskinen Hannele Auvinen Maija Hirvenoja Liisa Järvinen Eino Hacklin Tiina Koskela Satu Lehtinen Marja-Leena Nurmi Eeva Mikkola Ansa Oinonen Ritva Martikainen Reijo Puotila Matti Pänkäläinen Erkki Silván Timo Nurmo Harri Silvennoinen Esa Selin Sanna Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Saviniemi Timo Honka Juhani, esittelijä I vpj Joenpalo Ilkka Hemilä Kaisa, sihteeri II vpj Leppälahti Markku Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenlinna Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Hallintojohtaja

3 Hämeen liitto Esityslista 11/ (18) 160 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja lähetetty sähköpostilla maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 161 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Katriina Laaksonen (Timo Silván) ja Ritva Oinonen (Maija Auvinen). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. 162 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi.

4 Hämeen liitto Esityslista 11/ (18) 163 Tiina Hacklinin eronpyyntö ja uuden henkilökohtaisen varajäsenen valitseminen maakuntahallitukseen HL/147/ /2012 Tiina Hacklin pyytää päivätyllä kirjeellään eroa maakuntahallituksen jäsen Eino Järvisen henkilökohtaisesta varajäsenyydestä, koska hän on muuttanut pysyvästi Jokioisilta Helsinkiin huhtikuussa Kuntalain 82 :n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 33 :n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Kuntalain 33 :n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö: 1) jonka kotikunta kyseinen kunta on jne. Koska Tiina Hacklinin kotikunta on alkaen Helsinki, hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa Hämeen liiton luottamustoimiin. Maakuntahallitukseen tulee valita Eino Järviselle uusi henkilökohtainen varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Valinnassa tulee noudattaa Hämeen liiton perussopimuksen 15 pykälää maakuntahallituksen kokoonpanosta (kuntalain 81 4 mom., seutukuntajako ja tasa-arvolaki). Asian on valmistellut hallintojohtaja Kaisa Hemilä, puh Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto 1. myöntää Tiina Hacklinille hänen pyytämänsä eron maakuntahallituksen jäsen Eino Järvisen henkilökohtaisesta varajäsenyydestä ja 2. valitsee maakuntahallitukseen Eino Järviselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

5 Hämeen liitto Esityslista 11/ (18) 164 Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ja talousarvio vuodelle 2013 HL/77/ /2012 Maakuntahallitus hyväksyi luonnoksen Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille ja talousarvioksi vuodelle 2013 ja pyysi jäsenkuntien mahdolliset esitykset Hämeen liiton toiminnan kehittämiseksi mennessä. Jäsenkuntien lausuntojen yhdistelmä luonnoksesta Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille ja talousarvioksi vuodelle 2013 on liitteenä 39/12. Liitteenä 40/12 on esitys Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille ja talousarvioksi vuodelle Vuoden 2013 toimintasuunnitelman luvussa B.1. (s.11-) on esitetty maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi esitettävät sitovat tavoitteet talousarviovuodelle 2013 ja tavoitteet suunnitelmakaudelle Maakuntavaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumisista maakuntahallitus raportoi valtuustolle toimintakertomuksessa. Toimintasuunnitelman luvussa B.2. (s. 12-) esitetään maakuntahallituksen asettamat tavoitteet / toimintalinjaukset vuodelle 2013, joista maakuntajohtaja raportoi maakuntahallitukselle osavuosikatsauksissa ja toimintakertomuksessa. Talousarvio vuodelle 2013 ja sen perusteluosa sekä taloussuunnitelma vuosille on esitetty luvussa C. (s. 15-) Vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosassa (s. 20) maakuntavaltuusto hyväksyy sitovasti toimintakatteen seuraaville tehtäville: - Luottamushenkilöhallinto - Hämeen liiton operatiivinen toiminta - Projektit - Kesäyliopiston johtokunta - Kesäyliopistotoiminta Vuoden 2013 alusta lukien maakuntavaltuusto ja -hallitus sekä tarkastuslautakunta on yhdistetty luottamushenkilöhallinnoksi. Vuoden 2013 talousarvioesityksen tuloslaskelmassa (s. 21) on toimintatuottoja (muutos -3,8 % vuodesta 2012). Toimintatuottojen ja -kulujen pieneneminen johtuu projektitalousarvioiden euron (-17,9 %) laskusta vuodesta Toimintatuotoista on 53 % jäsenkuntien maksuosuuksia, joita esitetään kannettavan Maksuosuuksiin sisältyy kahden prosentin korotus kuluvaan vuoteen verrattuna, jolla liiton kassaan kertyy euroa nykyistä enemmän. Myyntitulojen osuus on eli 53 % toimintatuotoista, joihin em. jäsenkuntaosuudet sisältyvät. Toimintatuotoista tukien ja avustusten osuus on (31 %) ja maksutulojen (15 %). Tuloslaskelmassa toimintakulut vuodelle 2013 ovat (muutos -4,2 % vuodesta 2012). Toimintakuluista henkilöstökulujen osuus on eli 59 %. Henki-

6 Hämeen liitto Esityslista 11/ (18) löstökuluihin sisältyy henkilökunnan palkkojen ja sivukulujen lisäksi luottamushenkilöiden ja kesäyliopiston luennoitsijoiden palkkiot sivukuluineen. Palvelujen ostojen osuus on eli 33 % toimintakuluista. Vuoden 2013 tuloslaskelmassa toimintatuottojen ja -kulujen erotus, toimintakate on Vuosikate on , joten poistot jäävät kattamatta. Vuoden 2013 tilikauden tulokseksi tulee Poistoerojen vähennysten sekä tutkimus- ja kehittämisrahastotuloutuksen jälkeen on tilikausi alijäämäinen Liiton taseessa on edellisten vuosien ylijäämiä, jotka pienevät vuoden 2013 tilinpäätöksessä toteutuvan alijäämän suuruisena. Taloussuunnitelmavuoden 2014 tilikausi päätyy lievästi ylijäämäiseksi ja vuoden 2015 tilikausi jää alijäämäiseksi Investointiosassa (s. 21) varaudutaan liiton toimitilojen kunnostamiseen eurolla. Vuoden 2013 talousarvion rahoitusosa (s. 22) osoittaa liiton maksuvalmiuden heikkenevän eurolla. Maakuntavaltuusto on vuosittain oikeuttanut maakuntahallituksen tarvittaessa ottamaan lyhytaikaista lainaa enintään euroa maksuvalmiuden turvaamiseksi lähinnä EU-ohjelmien hitaasta maksukäytännöstä johtuen. Tilapäislainaa ei toistaiseksi ole tarvinnut nostaa. Asian ovat valmistelleet maakuntajohtaja Juhani Honka, puh ja hallintojohtaja Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että valtuusto 1. hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille ja talousarvion vuodelle 2013 liitteessä esitetyin sitovuuksin (liite 40/12), 2. hyväksyy jäsenkuntien maksuosuudet vuodelle 2013 (liite 40/12, viimeinen sivu 23), 3. antaa maakuntahallitukselle oikeuden ottaa liiton hallinnoitavaksi projekteja, joiden rahoitusta ei ole huomioitu talousarviossa ja joiden rahoittaminen hoidetaan pääosin muilla kuin jäsenkuntien maksuosuuksilla ja 4. oikeuttaa maakuntahallituksen tarvittaessa ottamaan lyhytaikaista lainaa enintään euroa maksuvalmiuden turvaamiseksi lähinnä EU-ohjelmien hitaasta maksukäytännöstä johtuen.

7 Hämeen liitto Esityslista 11/ (18) 165 Hämeen liiton luottamushenkilöiden palkkiosääntö alkaen HL/138/ /2012 Hämeen liiton luottamushenkilöiden palkkiosääntö on ollut voimassa muuttamattomana koko valtuustokauden Noudatetun käytännön mukaan maakuntavaltuusto tarkistaa toimikauden viimeisessä kokouksessa palkkiosäännön seuraavalle valtuustokaudelle, mutta uusi maakuntavaltuusto voi tarkistaa palkkiosääntöä kesken valtuustokaudenkin. Palkkioita ja kustannusten korvauksia on tarkistettava vastaamaan ansiotasokehitystä ja yleistä kustannustason nousua. Liitteenä 41/12 on esitys Hämeen liiton palkkiosäännöksi alkaen, mikä on valmisteltu hallituksen hyväksymien palkkiosääntölinjausten pohjalta. Maakuntahallitus on valmistelussaan verrannut muiden maakunnan liittojen, Hämeenlinnan, HAMK:n, Tavastian ja keskussairaalan vuonna 2012 voimassa olevia palkkioita Hämeen liiton palkkioihin. Asian on valmistellut hallintojohtaja Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto hyväksyy Hämeen liiton luottamushenkilöiden palkkiosäännön liitteen 41/12 mukaisena tulevaksi voimaan alkaen.

8 Hämeen liitto Esityslista 11/ (18) 166 Maakuntavaltuustotyöskentelyn arviointikyselyn tulokset Kuntaliitto on kirjeessään hallituksille suositellut, että istuntokauttaan päättävät valtuustot arvioisivat omaa toimintaansa ja saavuttamiaan tuloksia. Kuntaliitto toimitti valtuustotyön arviointilomakkeen, jota muokattiin maakuntavaltuustolle sopivaksi. Hämeen liiton maakuntavaltuutetuille on lähetetty sähköpostilla maakuntavaltuustokauden arviointikysely täytettäväksi internetissä olevalle e- lomakkeelle. Maakuntavaltuutetuista 23 vastasi arviointikyselyyn, joten vastausprosentti oli 43. Liitteenä 42 /12 on yhteenveto maakuntavaltuustotyöskentelyn arviointikyselyn tuloksista. Vastaajat arvioivat omia edellytyksiään maakuntavaltuustotyössä melko positiivisesti. Parhaita arvioita saivat vastaajien tiedolliset ja taidolliset valmiudet, maakunnan kuntien näkemysten tuntemus, maakuntaliiton tuki ja tiedon saannin riittävyys asioiden käsittelyssä. Riittävää tiedon saantia eri päätösvaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista arvioitiin hieman heikommaksi. Arvioitaessa yhteistyön toimivuutta maakuntavaltuuston ja muiden osapuolten välillä maakunnan asioiden hoidossa parhaat arviot sai yhteistyö valtuuston ja maakuntajohtajan välillä, valtuustoryhmien sisällä sekä valtuuston ja johtavien viranhaltijoiden välillä. Joidenkin vastaajien mukaan yhteistyö valtuuston ja maakunnan asukkaiden välillä, valtuuston ja yrittäjien sekä järjestöjen välillä voisi olla parempaakin. Maakuntaliiton päätöksenteossa maakuntajohtajalla ja maakuntahallituksella nähtiin olevan eniten vaikutusmahdollisuuksia. Myös asioiden valmistelijoilla sekä asiantuntijaviranhaltijoilla nähtiin olevan paljon vaikutusvaltaa päätöksenteossa. Vähiten vaikutusmahdollisuuksia on vastaajien mukaan maakunnan asukkailla. Vaikutusmahdollisuuksia voisi vastaajien mukaan parantaa esimerkiksi niin, että päätettävistä asioista saisi materiaalin riittävän ajoissa sekä syventävää asiantuntijatietoa aiheesta. Päätöksentekoilmapiiriä vastaajat arvioivat enemmän ennakoivaksi, strategiaan pohjautuvaksi sekä faktoihin perustuvaksi kuin mielikuviin perustuvaksi. Suurin osa oli sitä mieltä, että keskustelu sallitaan. Joidenkin vastaajien mielestä ryhmäkuria korostetaan ja päätöksenteossa näkyy sisäpiirimäisyys ja ristiriitaisuuskin. Päätöksenteko koetaan pääsääntöisesti maakunnan etuja ajavaksi sekä konsensushenkiseksi. Valtaosa koki päätöksentekoilmapiirin tehokkaaksi sekä avoimeksi. Vastaajista 60 % koki, että maakuntavaltuusto on huolehtinut päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnista hyvin tai erittäin hyvin. Yli 70 % vastaajista koki, että valtuustokaudelle strategiassa asetetut kokonaistavoitteet ovat toteutuneet hyvin tai erittäin hyvin. Materiaalissa on hyviä kommentteja siitä, miten valtuutettujen perehdytystä voisi parantaa sekä millä osa-alueilla valtuusto on onnistunut hyvin sekä missä on epäonnistuttu. Näkemyksiä tulevan valtuustokauden tärkeimmistä tavoitteista on listattu myös materiaalin loppuun. Puolet vastanneista kertoi käyttäneensä 5 10 tuntia viikossa yleensä kunnallisten luottamustehtävien hoitoon, johon luettiin mukaan mahdolliset puoluetehtävät. Yli puolet

9 Hämeen liitto Esityslista 11/ (18) vastaajista oli sitä mieltä, että luottamustehtävien hoito vie sopivasti aikaa. Neljä vastaajaa voisi käyttää enemmänkin aikaa asioiden hoitoon ja kahdeksan vastaajaa koki, että luottamustehtävien hoito vie liian paljon aikaa. Arviointikyselyn tuloksia hyödynnytetään mahdollisuuksien mukaan seuraavalla valtuustokaudella. Asiaa ovat valmistelleet tietopalvelusihteeri Anja Uusitalo, puh , HOC aktivaattori Anne Horila, puh ja hallintojohtaja Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi yhteenvedon maakuntavaltuustotyöskentelyn arviointikyselyn tuloksista (liite 42/12).

10 Hämeen liitto Esityslista 11/ (18) 167 Vuoden 2012 kulttuuritunnustuspalkinnon saajan valinta HL/144/ /2012 Hämeen liitto on vuodesta 1991 saakka myöntänyt vuosittain maakunnan kulttuuritunnustuspalkinnon kulttuurin alalla ansioituneelle maakunnassa asuvalle ja/tai työskentelevälle henkilölle tai ryhmälle. Maakunnan kulttuuritunnustuspalkinnolla pyritään rohkaisemaan erityisesti nuoria ja / tai uusia toimijoita. Palkinto ei sisällä rahaa. Valintakriteerien mukaan palkinnon avulla halutaan nostaa esiin erityisen innovatiivisesti toteutettua kulttuuritoimintaa tai töitä. Palkinnon saamisen perusteena voi olla joko Kanta-Hämeen maakunnassa tehty mainittava kulttuuriteko tai maakunnan kulttuurin hyväksi tehty työ. Palkinnon saaja voi olla joko yksityinen henkilö tai ryhmä. Palkittavan / palkittavien tulee asua ja / tai työskennellä maakunnan alueella tai olla syntyjään Kanta-Hämeestä ja tuoda toiminnassaan esiin omaa kotiseutuaan. Kulttuuritunnustuspalkinnon saajan valintaa on valmistellut maakuntahallituksen kulttuurityöryhmä. Palkintona jaetaan yksi kappale puuseppä Tuuli Aution suunnittelemasta ja valmistamasta viiden palkintoesineen sarjasta. Kulttuurityöryhmä tuo esityksensä vuoden 2012 kulttuuritunnustuspalkinnon saajaksi maakuntahallituksen kokoukseen. Kulttuuritunnustuspalkinto jaetaan maakuntavaltuuston kokouksen yhteydessä Asian on valmistellut yhteysjohtaja Jouko Ylipaavalniemi, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää vuoden 2012 maakunnan kulttuuritunnustuspalkinnon saajan kokouksessa tehtävän esityksen pohjalta. Palkinnon saaja julkistetaan maakuntavaltuuston kokouksen yhteydessä

11 Hämeen liitto Esityslista 11/ (18) 168 Maakuntahallituksen ja -valtuuston kokousajankohdat Hämeen liiton hallintosäännön 3 :n mukaisesti toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Johtoryhmä ja tuleva maakuntajohtaja ovat valmistelleet maakuntahallituksen ja - valtuuston kokouskalenterin vuodelle 2013 seuraavaksi: 4.2., 11.3., 15.4., (valtuustoasiat), 17.6., 19.8., 16.9., (valtuustoasiat) ja Kokoukset pidetään pääsääntöisesti Hämeen liiton virastolla ja ne alkavat klo Mahdollisista kokousajankohtien muutoksista päätetään ja ilmoitetaan erikseen. Hallintosäännön 15.2 :n mukaan toimielimen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten, kun siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Maakuntavaltuuston ja -hallituksen pöytäkirjat on pidetty yleisesti nähtävänä Hämeen liiton virastossa kokousta seuraavan viikon perjantaina, ja mikäli päivä on pyhäpäivä tai muu juhlapäivä, niin sitä seuraavana arkipäivänä, jolloin liiton virasto on avoinna. Perussopimuksen mukaan maakuntavaltuuston kevätkokous on pidettävä viimeistään 30. kesäkuuta ja syyskokous viimeistään 30. marraskuuta. Johtoryhmän esitys uuden maakuntavaltuuston kokousajankohdiksi vuodelle 2013 on seuraava: ja sekä maakuntavaltuuston seminaaripäiväksi Kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo Asian on valmistellut hallintojohtaja Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus 1. päättää maakuntahallituksen kokousajat vuodelle 2013 seuraavaksi: 4.2., 11.3., 15.4., 13.5., 17.6., 19.8., 16.9., ja Kokoukset pidetään pääsääntöisesti Hämeen liiton virastolla ja ne alkavat klo Mahdollisista kokousajankohtien muutoksista päätetään ja ilmoitetaan erikseen. 2. päättää, että maakuntahallituksen pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä Hämeen liiton virastossa kokousta seuraavan viikon perjantaina, ja mikäli päivä on pyhäpäivä tai muu juhlapäivä, niin sitä seuraavana arkipäivänä, jolloin liiton virasto on avoinna ja 3. toteaa, että maakuntavaltuuston kokoukset pidetään ja sekä maakuntavaltuuston seminaari

12 Hämeen liitto Esityslista 11/ (18) 169 Kanta-Hämeen vaalitoimikunta ja Hämeen liiton rooli kuntayhtymien luottamushenkilöpaikkaneuvotteluissa HL/145/ /2012 Vuoden 2012 kunnallisvaalien tulos vahvistettiin Kuntien valtuustopaikkojen selvittyä aletaan käydä Kanta-Hämeen maakunnan yhteenlaskettuun vaalitulokseen perustuen neuvotteluja kuntayhtymien ja vastaavien luottamushenkilöpaikkojen ja puheenjohtajuuksien täyttämisestä. Hämeen liitto on aiemmin osallistunut työhön vaalitoimikunnan kokousjärjestelijänä, kokousten kokoonkutsujana sekä pohjalaskelmien ja sihteerityön tekijänä. Asian on valmistellut yhteysjohtaja Jouko Ylipaavalniemi Mkj: Maakuntahallitus päättää: 1. asettaa vaalitoimikunnan, joka valmistelee Hämeen liiton edustajainkokoukselle valintoja Hämeen liiton maakuntavaltuustoon ja -hallitukseen ja valintoja muiden maakunnan alueella toimivien kuntayhtymien ja vastaavien luottamustoimielimiin. 2. pyytää niitä poliittisia ryhmiä, joilla kunnallisvaalien 2012 äänimäärien perusteella on mahdollisuus saada maakunnassa edustaja/edustajia kuntayhtymien luottamustoimielimiin nimeämään vaalitoimikuntaan yhden neuvottelijan ja hänelle varahenkilön, jolloin lähtökohtaisesti varsinainen jäsen on kunkin puolueen piirin toiminnanjohtaja tai vastaava. 3. nimetä vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi toiminnanjohtaja Raimo Turusen, varapuheenjohtajaksi toiminnanjohtaja Mika Airisen ja sihteeriksi yhteysjohtaja Jouko Ylipaavalniemen. 4. että vaalitoimikunnan jäsenille ei makseta kokouspalkkioita eikä matkakulukorvauksia Hämeen liiton toimesta. Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi, että Hämeen liitossa vaalitoimikuntaa avustaa tiimi, johon kuuluvat Jouko Ylipaavalniemi ja Anja Uusitalo.

13 Hämeen liitto Esityslista 11/ (18) 170 Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen jatkorahoituspäätöksenä Hämeen osaamiskeskusohjelma -hankkeelle HL/61/ /2012 Hankkeen nimi: Hämeen osaamiskeskusohjelma Hankenumero: Hakija: Hakijan yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: Innopark Programmes Oy Hanna Nordlund Visamäentie 33, Hämeenlinna Osaamiskeskusohjelma Valtakunnalliset klusterit Hankekuvaus ja tavoitteet: Hämeen osaamiskeskus on osa valtakunnallista, aluelähtöistä klusteriohjelmaa, jota toteutetaan Kanta-Hämeessä Innopark Programmes Oy:n toimesta kolmella osaamisalalla (Asuminen, Digibusiness ja Älykkäät koneet). Hämeen osaamiskeskukseen kuuluu myös Elintarvikekehityksen osaamisala, jossa toteuttajana on MTT. Hämeen osaamiskeskus toteuttaa osaamiskeskusohjelmaa osaamiskeskuksen yhteisten sekä klusterikohtaisten kehitysteemojen kautta. Osaamiskeskuksen yhteisiä kehitysteemoja ovat: - Huippuoppimis- ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja hyödyntäminen klustereiden rajapinnoilla sekä klusterien sisällä - Käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta liiketoiminnan kasvattajana - Kansainvälistyminen - Toiminnan vaikuttavuuden arviointi ja kehittäminen Hämeen osaamiskeskusohjelma toteuttaa Innopark Programmes Oy:n toimesta kolmea klusteriohjelmaa, joiden keskeiset strategiset painopistealueet eli kehitysteemat ovat: Asumisen osaamisklusteri Asumistarpeet rakentamisprosessien ratkaisuiksi Asumisen erityisratkaisujen palvelukonseptit Tiivistyvä kaupunkirakenne erilaistuvan asumisen mahdollistajana Asuntorakentamisen terästuotteet ja järjestelmät Digibusiness osaamisklusteri Digitaalisia sisältöjä ja palveluja tuottavien yritysten kasvu ja kansainvälistyminen Ekosysteemin kehittäminen Digitaalisten kyvykkyyksien siirto sekä digitaalisten sisältöjen ja palvelujen vieminen toisille toimialoille Palvelumuotoilu ja käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta E-oppimisen toimialan ja liiketoiminnan kehittäminen Älykkäät koneet osaamisklusteri: Yritysten kasvu ja kehittäminen sekä tuotekehitysosaamisen ja -prosessien vah-

14 Hämeen liitto Esityslista 11/ (18) vistaminen Pintakäsittely- ja korroosionestoon liittyvän osaamisen yhteentuominen ja kaupallistaminen Yritysten kansainvälistyminen Erikoisajoneuvojen valmistajien miniklusterit Pilotointi- ja oppimisympäristöjen sekä e-oppimisen menetelmien kehittäminen sekä käytäntöön vienti Valtioneuvosto on päättänyt osaamiskeskusohjelman valtion rahoituksesta sekä sen klusterikohtaisesta ja alueittaisesta jakautumisesta (TEM:n päätös TEM/505/ /2012). Vuoden 2012 Hämeen osaamiskeskusohjelman valtion rahoitus jakautuu osaamisaloittain seuraavasti: Asuminen euroa, Digitaaliset sisällöt euroa ja Älykkäät koneet euroa. Perusrahoituksen kohdentumista hankkeille voidaan tarvittaessa tarkentaa maakuntajohtajan päätöksillä. Asian on valmistellut erikoissuunnittelija Arto Saarinen puh Mkj: Maakuntahallitus päättää - myöntää Hämeen osaamiskeskusohjelma -hankkeelle maakunnan kehittämisrahaa 50 %, kuitenkin enintään euroa, vuoden 2012 hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävä kustannusarvio v Aineet, tarvikkeet, toimistokulut vähäiset koneet ja laitteet muut kustannukset Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat muut palkat ja palkkiot henkilösivukulut Matkakulut ulkomaan matkakulut muut matkakulut Vuokrat Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi muut ostopalvelut Poistot 0 7. Luontoissuoritukset 0

15 Hämeen liitto Esityslista 11/ (18) 8. Muut menot ,42 9. Erillishankkeet Klusterin yhteiset Muut erillishankkeet 0 Bruttokustannukset yhteensä ,42 Tulot (vähennetään) 0 Nettokustannukset yhteensä ,42 Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma v Maakunnan kehittämisraha (2012) Maakunnan kehittämisraha (<2012) ,71 Kuntarahoitus ,71 -hakijan omarahoitus -muu kuntarahoitus (2012) muu kuntarahoitus (<2012) ,71 -laskennallinen rahoitus Muu julkinen rahoitus Yksityinen rahoitus -hakijan oma rahoitus -muu yksityinen rahoitus -luontoissuoritukset Kokonaisrahoitus netto ,42 Tulorahoitus 0 -pääsylipputulot tms. -palvelujen ja tuotteiden myyntitulot -muut tulot Kokonaisrahoitus brutto ,42 Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sisältävät aikaisemmilta vuosilta siirtynyttä perusrahoitusta yhteensä ,42 euroa. Hankkeen toteutusaika:

16 Hämeen liitto Esityslista 11/ (18) Hankkeen yhteyshenkilö Hämeen liitossa: erikoissuunnittelija Arto Saarinen Hanke on toteutettava tämän päätöksen ja siihen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien hankehallinnoinnin ehtojen ja ohjeiden mukaisesti.

17 Hämeen liitto Esityslista 11/ (18) 171 Bothnian Green Logistic Corridor -hankkeen projektitalousarvion poistaminen Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 1/ Hämeen liiton osallistumisesta Bothnian Green Logistic Corridor (BGLC) -hankkeeseen hyväksyen projektitalousarvion. BGLC-hankkeessa kehitetään pohjoisen Euroopan rautatieyhteyksiä Keski- Eurooppaan, Venäjälle ja Atlantille. Hanke tuo yhteen kaupunkeja, maakuntia, ministeriöitä, yliopistoja, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioita sekä liikennepalvelujen tuottajia ja käyttäjiä Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Saksasta ja Puolasta. Hankkeen vetäjä on Västerbottenin alue Ruotsista. Suomesta hankkeeseen osallistuvat pääradan vaikutuspiirissä olevat maakunnat suuralueittain. Hankkeelle on myönnetty rahoitus EU:n Itämeren alueen ohjelmasta. Hämeen liiton toimien ja budjetin oli tarkoitus toteutua yhteistyössä Uudenmaan liiton kanssa. Valtion osarahoitus toteutui kuitenkin odotettua korkeampana, jolloin Hämeen liiton omaa rahoitusta ei tarvita lainkaan. Hämeen liiton omarahoitusosuudeksi oli budjetoitu yhteensä vuosille Hankkeen toteuttamisen yksinkertaistamiseksi Hämeen liiton oma projektitalousarvio omarahoitusosuuksineen voidaan poistaa kirjanpidosta. Samassa yhteydessä siirretään BGLC-hankkeelle merkityt kustannukset 797,28 Hämeen liiton varsinaisen toiminnan kustannuksiin. Hämeen liitto on kuitenkin edelleen mukana hankekonsortiossa ja voi hyödyntää hankkeen tuloksia ja kumppanuuksia. Asian on valmistellut kehittämisjohtaja Matti Lipsanen, puh Mkj: Maakuntahallitus toteaa, että hyväksytty Bothnian Green Logistic Corridor -hanke ei toteudu edellä asiakohdassa esitetyin perustein, hyväksyy em. hankkeelle hyväksytyn projektitalousarvion poistamisen Hämeen liiton kirjanpidosta ja hyväksyy vuonna 2012 syntyneiden 797,28 euron kulujen kirjaamisen operatiivisen toiminnan kuluihin.

18 Hämeen liitto Esityslista 11/ (18) 172 Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintojohtajan päätösluettelot Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintojohtajan päätösluettelot ajalta ovat otsakkeina esityslistan ohessa erillisenä liitteenä nro 1/12. Varsinaiset päätökset em. ajalta ovat nähtävillä virastolla ja kokouksessa. Mkj: Maakuntahallitus päättää, että maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan ja hallintojohtajan päätösluetteloita ajalta Ilmoitusasiat 1. Hämeen liitolla on käytettävissä uusille maakunnan kehittämisrahahankkeille tällä hetkellä tiedossa olevia tukirahoja n Hakemuksia uusista alkavista hankkeista on jätetty siten, että hankepäätökset voidaan valmistella ja tuoda maakuntahallituksen ratkaistavaksi joulukuun kokoukseen. Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi edellä asiakohdassa esitetyn ilmoitusasian. 174 Muut mahdolliset asiat Maakuntahallituksen jäsenten esille ottamat asiat: Muut mahdolliset asiat:

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Aika: 6.2.2012 klo 9.40 Paikka: Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47 Tampere 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25) 1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Maakuntahallitus 11.05.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 11.05.2015 klo 08:30-08:57 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Hämeen liiton julkaisu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014

Hämeen liiton julkaisu 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014 Hämeen liiton julkaisu 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007 Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2007 POHJOIS-SAVON LIITTO 2008 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2007 Kuopio 2008 1 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:66 Kannet: Irma Toivanen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.10.2013 klo 13.00 13.30 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 51 Kokouksen järjestäytyminen KH 52 Talouden seuranta KH 53 Talouden tasapainotusohjelman päättyminen KH 54 Toiminnallisten tavoitteiden poistaminen KH 55 Vuoden 2011 tilinpäätös

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali KOKOUSKUTSU Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään torstaina, 24. päivänä huhtikuuta 2014 klo 13.00 alkaen KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskuksen toimintakeskuksen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 1 Kokoustiedot Aika: 16.10.2014 klo 10.14 13.54 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot