Laadunhallintatyön aloittaminen Green Care -yrityksissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laadunhallintatyön aloittaminen Green Care -yrityksissä"

Transkriptio

1 Laadunhallintatyön aloittaminen Green Care -yrityksissä Green Care yritys ja asiakas, osa 2 Kannus Raija Lääperi Kannusseminaari 2 / Raija Lääperi 1

2 Esityksen rakenne Laadunhallintatyö osana VoiMaa!-projektia Miksi laadunhallintaa? Kohti suomalaista GC laadunhallintaa Lähtökohdat Suosituksia yksittäisille yrityksille Laatutyön jatko (työkirja), laatulautakunta (paikka, vastuut), koulutus Kannusseminaari 2 / Raija Lääperi 2

3 VoiMaa-hankkeen tavoite Kehittää Green Caren laadunhallintaa palvelujen tuottajien, asiakkaiden ja viranomaisten käyttöön Tuottaa raportti Green Care -toiminnan laadun osa-alueista sekä alustavista laatutai vastuullisuuskriteereistä, jotka ohjaavat palvelujen ostajia ja tuottajia palvelujen tuottamisessa ja niiden ostamisessa GC-laatu/ / RL 3

4 Laatutyön rajaukset Keskittyminen sote-palveluihin Esimerkiksi matkailu on mukana työssä, mutta lähinnä viitteellisenä, matkailualalla laatutyötä tehty pitkään, portaittainen laatujärjestelmä kts. seuraava dia, Green Care laadunhallinnan liittäminen matkailun laatujärjestelmiin? Raportti - Laadunhallintaan liittyvät suositukset yleisesti GC toimintaan VVVV / Raija Lääperi 4

5

6 Laadusta Laatu ei ole irrallaan muusta toiminnasta, laatu syntyy arjen työstä. Laadunhallintajärjestelmän avulla yritys/toimipaikka/toimija kykenee osoittamaan sekä itselleen että muille, että se pystyy tuottamaan luotettavasti ja johdonmukaisesti ne asiakas- ja lakisääteiset vaatimukset täyttävät tuotteet ja palvelut, jotka se on luvannut toimittaa. Laadun osoittaminen on tullut tärkeäksi myös esimerkiksi siksi, että palvelujen ostajat/maksajat (Kela, kunnat, yritykset) edellyttävät tietoa siitä, mitä saavat rahojensa vastineeksi.(hellsten, Röberg 2003.) Kannusseminaari 2 / Raija Lääperi 6

7 Laadunhallinta Osa johtamisjärjestelmää. Hyvä laatu on keskeinen kilpailukykytekijä Laadunhallinnan tavoitteena on asiakastyytyväisyys, kannattava liiketoiminta sekä kilpailukyvyn säilyttäminen ja parantaminen Laatu on siis paljon enemmän kuin tuotteen tai palvelun virheettömyys tai palvelun asiakasystävällisyys Koskee niin yhden hengen yrityksiä kuin työnantajayrityksiä (http://ek2.ek.fi/sosiaalialan_tyonantajaliitto/fi/elinkeinoasiat/la adunhallinta/laatutyo_on_osa_arkea.php) Kannusseminaari 2 / Raija Lääperi 7

8 Miksi GC-laadunhallintaa? Ostajien vaatimukset (KELA, kunnat, yksityiset asiakkaat) Green Care toimijoiden tarve osoittaa toiminnan olevan luotettavaa ja laadukasta Hyödyt GC-toimijoille? Kannusseminaari 2 / Raija Lääperi 8

9 Laadunhallinnan tasot Sosiaali-ja terveyspalveluita (terapia, kuntoutus, hoiva) toteuttavissa yrityksissä lainsäädännön ym. määräysten (Valvira, KELA) vaatimukset ovat tiukimmat ja ne koskevat myös toiminnan GCosia, Ostajan vaatimukset esim. KELA (ratsastusterapia) Laatusuositukset (ikäihmisten palvelut, lastensuojelu, mielenterveyspalvelut, päihdepalvelut, vammaisten palvelut) Virkistykseen liittyvissä palveluissa huomioitava mm. kuluttajalainsäädäntö, eläinsuojelulainsäädäntö, jokamiehen oikeudet Ammattikuntien eettiset ohjeet, GC-toiminnan eettiset ohjeet, eläinten testit, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan eettiset ohjeet jne Kannusseminaari 2 / Raija Lääperi 9

10 Green Care laadunhallinnasta GC-palveluiden/menetelmien laatuvaatimukset ovat samat kuin vastaavien menetelmien vaatimukset Laatuosion haastatteluissa kävi ilmi, että julkisissa hankinnoissa asetetaan ostettaville palveluille laatuun liittyviä vaatimuksia mutta käytettävien menetelmien määrittelyä ei juuri tehdä (esimerkiksi terapeutti voi hyödyntää eläimiä tai luontoympäristöä työssään, kunhan terapialle asetetut yleiset vaatimukset täyttyvät) GC-toimintaan suunnitellut laatujärjestelmät ovat harvinaisia Euroopassa pääosin hoivamaatalouteen laadittuja laatujärjestelmiä (Norjassa, Hollannissa) Isossa-Britanniassa puutarhatoiminnan laatujärjestelmä hanketoimintaan (Thrive) Kannusseminaari 2 / Raija Lääperi 10

11 LAATUJÄRJESTELMÄN MERKITYS YRITTÄJÄLLE Case kotityöpalvelut väline kehittää omaa toimintaa ja osaamista verkottuminen muiden yrittäjien kanssa sertifikaattimerkin käyttö yrityksen palvelujen markkinoinnissa yrityksen ja alan imagon kehittäminen liiketoiminnan kehitys, yrityksen kasvu työhyvinvointi, työn hallinta osallistuminen kunnan kilpailutukseen, palvelusetelin tarjoajaksi? yritys kotityöpalvelurekisterissä Kirsi Nikander, Työtehoseura, Esitys THL 2011.

12 Polku kohti laadunhallintaa Green Care toiminnassa vrt. polku laatutonniin/matkailu Suosituksia laadunhallinnan aloittamiseksi Kannusseminaari 2 / Raija Lääperi 12

13 Taustaa laatusuosituksille GC-menetelmiä sovelletaan hyvin erilaisissa palveluissa (sosiaali- ja kuntoutuspalvelut, kasvatus ja opetuspalvelut, virkistys- ja hyvinvointipalvelut, terveyspalvelut) Yhteistä palveluille on jonkun GC- menetelmän käyttö GC-menetelmä antaa palveluille lisäarvoa GC-palveluiden peruslaatuvaatimukset ovat samat kuin muillakin vastaavilla palveluilla Suositukset koskevat kaikkea GC-toimintaa menetelmästä riippumatta Kannusseminaari 2 / Raija Lääperi 13

14 Mitä on Green Care? Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämälaatua. Luontohoivan ja voiman menetelmiä käytetään tavoitteellisesti, ammatillisesti ja vastuullisesti. Niiden hyvinvointivaikutukset syntyvät muun muassa luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla. Toiminta sijoittuu tavallisesti luonnonympäristöön tai maaseudulle, mutta luonnon elementtejä voidaan käyttää myös kaupunki- ja laitosympäristöissä. Lue lisää: Kannusseminaari 2 / Raija Lääperi 14

15 Huomattava Green Care toiminta on monipuolista Se voi olla päätoimista GC-yrittäjyyttä tai yritystoiminnalle varsin marginaalinen, yksittäinen menetelmä Myös GC-menetelmien kirjo yrityksessä voi olla laaja ja kattaa toiminnat virkistyksestä jopa hoivaan saakka Pelkkä sijainti maaseudulla, maatilalla tai luonnossa tai eläinten tai kasvien läsnäolo ei kuitenkaan riitä tekemään toiminnasta Green Care toimintaa, vaan luontoelementtien hyödyntämisen tulee olla tietoista ja suunnitelmallista Kannusseminaari 2 / Raija Lääperi 15

16 Green Care -toiminnan elementit, edellytykset ja palveluosat (oman toiminnan kuvaus suhteessa tähän) Kannusseminaari 2 / Raija Lääperi 16

17 Suositus - toiminnan lähtökohdat - arvojen ja eettisten ohjeiden konkretisointi Green care Finland ry:n eettiset ohjeet Oman ammattikunnan arvot ja eettiset periaatteet Tiettyihin palveluihin liittyvät periaatteet (vanhuspalvelut esimerkki) Lait ja asetukset Kannusseminaari 2 / Raija Lääperi 17

18 Suositus Palvelun kuvaus Kaikkien Green Care-toimijoiden tulee pystyä kuvaamaan palvelunsa ja ydinprosessinsa (hoito-, kuntoutus- tai palveluprosessi) GC-yrittäjän tulee osata kertoa, mikä hänen toiminnastaan tekee Green Carea (luontoelementti, tavoitteet, ammatillisuus, osaaminen, vastuullisuus, laatu) Prosessikuvaus voi olla yksinkertainen kuvaus(esimerkki) asiakastilanteen kulusta tai laaja ja monitahoinen kuvallinen esitys Kannusseminaari 2 / Raija Lääperi 18

19 Turvallisuusasiakirja Kaikelle Green Care toiminnalle tulee laatia kirjallinen turvallisuussuunnitelma, vaikka toiminnassa ei sitä erityisesti vaadittaisikaan Tukes muksia-palveluntarjoajalle/ Jos toiminnalle laadittu jo aiemmin turvallisuusasiakirja, Green Care-osat yhdistetään siihen Turvallisuusasiakirja tulee pitää päivitettynä ja käydä se asiakkaiden ja henkilökunnan läpi huolellisesti Kannusseminaari 2 / Raija Lääperi 19

20 Omavalvonta Green Care toiminnan osalta omavalvonta on suositeltavaa myös silloin, kun sitä ei lakisääteisesti edellytetä. Omavalvonta-asiakirjan laatiminen voi toimia laadunhallintatyön aloituksena tapauksissa, jossa laadunhallintajärjestelmää ei ole käytössä. Laki yksityisistä sosiaalipalveluista edellyttää yksityisiltä sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluiden tuottajilta omavalvontasuunnitelman tekemistä sekä luvanvaraisessa että ilmoituksenalaisessa toiminnassa Valviran omavalvontaohjeet ovat sovellettavissa myös muihin kuin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Valvira, omavalvontaa koskevat sivut: ja omavalvontasuunnitelmalomake: tasuunnitelma.doc Kannusseminaari 2 / Raija Lääperi 20

21 Toiminnan seuranta- ja arviointi Toimintaan liittyvä seuranta, arviointi ja kehittäminen ovat osa laadunhallintaa Kirjaaminen on myös olennainen osa omavalvontaa, koska ilman säännöllisiä kirjauksia ei voida seurata omavalvonnan käytännön toteutumista. (Lakisääteinen) omavalvontasuunnitelma tulee myös vuosittain vahvistaa. Yleisesti: Green Care -toimijoiden tulee hankkia palautetta asiakkailtaan ja yhteistyökumppaneiltaan sekä tehdä itsearviointia. Saatuun palautteeseen tulee reagoida ja ryhtyä vaadittaviin toimenpiteisiin Kannusseminaari 2 / Raija Lääperi 21

22 Muuta huomioitavaa GC-toiminnassa ja myös laadunhallinnassa - Ohjaaja, ohjaus Green Care toiminnassa tarvitaan osaamista sekä asiakkaan ohjaamiseen että Green Care menetelmän hallintaan. Nämä taidot voivat olla yhdellä tai hajautettuna useammalla henkilöllä. Asiakaskunta, toiminnan luonne ja mittakaava vaikuttavat pätevyysvaatimuksiin Kannusseminaari 2 / Raija Lääperi 22

23 Muuta huomioitavaa GC-toiminnassa ja myös laadunhallinnassa - Moniammatillinen yhteistyö Green Care toiminnassa on paljon mahdollisuuksia yhteistyöhön ja moniammatillisuuteen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaja voi ostaa Green Care palvelun toiselta yritykseltä, jolloin ostajalla ei tarvitse itsellään olla Green Care osaamista. Näitä mahdollisuuksia tulisi hyödyntää. Moniammatillisuus tarkoittaa myös sitä, että asiakkaalle annettava palvelu suunnitellaan ja toteutetaan moniammatillisessa tiimissä Moniammatillista verkostoa tarvitaan myös asiakastilanteiden hallinnassa. Asiakastyössä voi tulla tilanteita, joihin paikalla olevien henkilöiden ammattitaito ei riitä. Tällöin on usein tarpeen saada asiakas nopeasti tarvitsemansa palvelun piiriin. Sama koskee tilanteita, joissa Green Care toiminta ei sovellu asiakkaalle Kannusseminaari 2 / Raija Lääperi 23

24 Laadunhallinta-asiakirjojen julkisuus Laadunhallintaan liittyvät asiakirjat (turvallisuussuunnitelma, omavalvontasuunnitelma, oman toiminnan kuvaus, arviointilomakkeet) tulee olla asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden saatavilla. Laadunhallintaan liittyvien asiakirjojen pohjalta laaditaan myöhemmässä vaiheessa oma toiminta-/laatukäsikirja. Jos yrityksellä on jo oma laatukäsikirja, se päivitetään Green Care toimintojen ja Green Care toiminnalle asetettujen suositusten mukaisesti Kannusseminaari 2 / Raija Lääperi 24

25 Laadunhallintatyö jatkuu Laadunhallintatyön seuraavassa vaiheessa (osana VoiMaaprojektia) laaditaan Green Care toimijoille internet-pohjainen työkirja, jonka avulla GC-toimijat voivat työstää tarpeitaan vastaavan toimintakäsikirjan/laatukäsikirjan Kannusseminaari 2 / Raija Lääperi 25

26 GC-laadunhallintatyön jatkon kriittiset asiat Laadunhallintatyön osalta jatkossa tulee ratkaista mm. portaittaiseen laatujärjestelmään siirtymisen vaihtoehdot, mahdollisten tuotemerkkien vaatimukset sekä mahdolliseen sertifioituun laatujärjestelmään liittyvät kysymykset Laadunhallintatyön vastuut tulee selvittää perin pohjin: mikä taho jatkaa, valvoo ja päivittää laatutyötä ja millä valtuuksilla? Tärkeä asia on myös päättää kehitetäänkö GC-laatutyötä laajapohjaisesti vai menetelmäkohtaisesti, asiakaskohtaisesti tai kenties erikseen liittyen hoivaan ja voimaan Kannusseminaari 2 / Raija Lääperi 26

27 GC-laadunhallintaan liittyvä koulutus Tärkein seuraavan vaiheen asia on laadunhallintaan liittyvä koulutus, jota tulisi järjestää samansisältöisenä eri puolilla maata. Tällä hetkellä alueelliset Green Care -hankkeet kehittävät omien tarpeidensa pohjalta myös laadunhallintaa sekä siihen liittyviä koulutuksia, joten yhtenäisen koulutuksen tarve on ilmeinen. Laatutyötä valvovan tahon selvittäminen hyvin tärkeää, jotta tämä taho voi mahdollisuuksiensa rajoissa valvoa myös laatuun liittyvää koulutusta Kannusseminaari 2 / Raija Lääperi 27

28 Perästä kuuluu Perästä kuuluu, sanoi torventekijä (viitattaessa siihen, että jokin selviää tai selvitetään myöhemmin) KIITOS! Kannusseminaari 2 / Raija Lääperi 28

Green Care toiminnan laatu ja sen kehittäminen

Green Care toiminnan laatu ja sen kehittäminen Green Care toiminnan laatu ja sen kehittäminen Valtakunnalliset Green Care päivät 18.9.2014 Raija Lääperi THL 22.9.2014 Green care laatu /RL 1 Lähtökohtia laatutyölle 1 Luontolähtöisiä (Green Care) menetelmiä

Lisätiedot

Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa. Elina Vehmasto (toim.)

Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa. Elina Vehmasto (toim.) 20 Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa Elina Vehmasto (toim.) 20 Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa Elina Vehmasto (toim.) ISBN 978-952-487-509-7 (Verkkojulkaisu) ISSN 1798-1832

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

OMAVALVONTA- SUUNNITELMA Päiväkoti Ryhmäperhepäiväkoti

OMAVALVONTA- SUUNNITELMA Päiväkoti Ryhmäperhepäiväkoti 2012 OMAVALVONTA- SUUNNITELMA Päiväkoti Ryhmäperhepäiväkoti S i v u 1 Sisällys 1. SOVELTAMISALA 2 2. MÄÄRITELMÄT 2 3. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 3 4. OMAVALVONTASUUNNITELMA 4 4.1 Omavalvonnan toteuttaminen

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi

Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi IRENE ROOS TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 40 Nurmijärvi 2009 Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi Irene Roos TTS tutkimuksen raportteja

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

KATSAUS PROJEKTIN TOIMINTAAN JA HYVÄT KÄYTÄNTEET. Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa

KATSAUS PROJEKTIN TOIMINTAAN JA HYVÄT KÄYTÄNTEET. Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa KATSAUS PROJEKTIN TOIMINTAAN JA HYVÄT KÄYTÄNTEET Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa Esitteen sisältö rakentuu hankkeen neljän toiminnallisen tavoitteen mukaisesti. Lukijalle... 3 Kotityöpalvelu - työtä

Lisätiedot

TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI 30.5.2005-31.5.2007

TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI 30.5.2005-31.5.2007 HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI 30.5.2005-31.5.2007 Ritva Harjula JULKAISIJA: HÄMEENLINNAN PERUSTURVAKESKUS RAPORTTI 2/2007

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

Laatu tulee voida osoittaa STUK-A163

Laatu tulee voida osoittaa STUK-A163 teerien asettamisesta vastuussa ensisijaisesti on toiminnan harjoittaja, kuten sairaala, terveyskeskus, yksityinen toiminnanharjoittaja. Potilaan hoito muodostuu usein hoitoketjusta, jossa hoitoon osallistuu

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA

SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA Sosiaali- ja terveysministeriö Hallitusneuvos, Riitta Kuusisto riitta.kuusisto@stm.fi Kirjaamo kirjaamo.stm@stm.fi SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA Suomen

Lisätiedot

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Tietoa työstä Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio, Eija Mäenpää-Moilanen

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot