Green Care tänään ja huomenna?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Green Care tänään ja huomenna?"

Transkriptio

1 Green Care tänään ja huomenna? Green Care Lappi / Teemapäivä Rovaniemi, Pilke Elina Vehmasto MTT Esitys sisältää Anja Yli-Viikarin ja Katriina Soinin, MTT, dioja

2 Mitä Green Care on?

3 Esityksen sisältö Mitä on Green Care? Esimerkkejä GC-palveluista GC ja hyvinvointivaikutukset GC-palvelujen tyypittelyä Green Care Finland ry Tulevia näkymiä

4 Green Care. Sosiaali-, kuntoutus-, kasvatus- tai muu hyvinvointipalvelu, joissa hyödynnetään luontoa vastuullisesti, ammatillisesti ja tavoitteellisesti... Soini, K., Ilmarinen, K., Yli-Viikari, A., Kirveennummi, A Green care -toiminta sosiaalisena innovaationa suomalaisessa palvelujärjestelmässä. Yhteiskuntapolitiikka 3/2011..

5 Green Care tarkoittaa toimintaa, jossa luontoa käytetään hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. perustuu luontolähtöisiin menetelmiin, joita käytetään erityyppisissä ympäristöissä kuten metsässä, puutarhassa tai maatilalla, mutta myös kaupungeissa tai jopa sisätiloissa. hyvinvointivaikutukset syntyvät luonnon elvyttävyyden, toiminnallisuuden ja yhteisöllisyyden kautta. harjoitetaan tavoitteellisesti, ammatillisesti ja vastuullisesti. yhdistää monia luonnon hyvinvointivaikutuksista kiinnostuneita toimijoita.

6 Green Care:n elementit ja edellytykset MTT CareVa-hanke, Soini ym. 2011

7 Green Caren elementit Luonto tapahtumapaikka, kohde tai väline käytetään edistämään, vahvistamaan tai nopeuttamaan asetettuja tavoitteita. voi sijaita maalla tai kaupungissa - voi tarkoittaa viherkasveja/ metsää voi olla erämaaluontoa, hoidettua metsää, puistoa, puutarhaa, tai maatila kotieläinsuojineen. Eläimet ovat yksi keskeinen toiminnan luontoelementti. Toiminta yhdistää ihmisen ympäristöönsä luo mahdollisuuden kokemuksille ja oppimiselle tarjoaa virikkeelliset puitteet monenlaiseen tekemiseen ja kokemiseen. toiminta voi olla vähäeleistäkin, kuten maiseman tai eläinten havainnointia ja rauhoittumista. Yhteisö mahdollistaa osallisuuden. Vuorovaikutteisuus kiinnittää yksilön yhteisöön. Voi suojella terveyttä ja lisätä toiminnan vaikuttavuutta. Osallisuuden tuntu voi syntyä myös eläinten, luonnon tai tietyn paikan kanssa.

8 Green Caren edellytykset Tavoitteellisuus. Green Care -palvelut ovat tavoitteellista toimintaa. Tavoitteet ja määräytyvät palvelu- ja asiakastyypin mukaan. Ammatillisuus ja osaaminen ovat suhteessa tarjottavaan palveluun. Terapiaa voi antaa vain terapeutti. Monia GC-palveluja voidaan tuottaa yhteistyössä. Vastuullisuus. Palveluntuottaja tiedostaa omien tekojensa ja valintojen vaikutukset ympäristölle sekä toiminnan vaikutuspiirissä oleville eläimille ja ihmisille. Näiden kaikkien hyvinvointi on osaltaan edellytyksenä hyvinvointivaikutusten syntymiselle.

9 Tavoitteellisuus Yhteisö -> Osallisuus Asiakkaat GREEN CARE -palvelu Toiminta -> Kokemuksellisuus Tuottajat Markkinat Ammatillisuus / Osaaminen Luonto -avusteiset menetelmät ja toimintamuodot/ Terveyttä edistävät ympäristöt Vastuullisuus / Laadunhallinta MTT VoiMaa! hanke, E. Vehmasto 2013

10 Luontoavusteisia menetelmiä ja toimintamuotoja Eläinavusteisuus Sosiaalipedagoginen hevostoiminta Ystävä- ja avustajakoiratoiminta Muu eläinavusteinen terapia/toiminta Ratsastusterapia GC menetelmiä Luonto ympäristönä/ välineenä/ kohteena Toiminta -> Kokemuksellisuus Yhteisö -> Osallisuus Luonto(ympäristö) -avusteisuus Ekopsykologian menetelmät Luontolähtöinen elämyspedagogiikka Luonnon materiaalien terapeuttinen käyttö Tavoitteellinen luontoliikunta Ympäristökasvatus Puutarhan kuntouttava käyttö Puutarhaterapia Sosiaalinen ja terapeuttinen puutarhatoiminta Terapeuttiset pihat osana hoivaa Kuntouttava maatila ja/tai metsätoiminta Kuntouttava työ ja osallisuus yhteisössä Muokattu:

11 Green Care -palvelut esimerkkejä

12 Monta tapaa tuottaa palveluja Sama yritys voi tuottaa monenlaisia palveluja: - osapalveluista voi olla selkeästi GC-palveluja, osa esimerkiksi matkailupalvelua. Green Care -menetelmiä voidaan hyödyntää osana muita palveluja, kuten matkailupalvelua. Toimintaympäristön tarjoaminen: GCosaaminen ostopalveluna tai yhteistyössä muun tahon kanssa.

13 Kuntoutus Asiakkaan kuntoutus- tai potilassuunnitelmaan perustuva kuntouttaminen ja toimintakyvyn palauttaminen (sosiaali- ja kuntoutuspalvelut) Menetelmiä: ratsastusterapia,. puutarhaterapia, eläinavusteinen toimintaterapia, sos. pedagoginen hevostoiminta, seikkailukasvatus... Ostajat: Kunnan sosiaalitoimi, KELA, asiakkaat itse.

14 Päivätoiminta Päivätoiminnan järjestäminen vaikeavammaisille on kuntien lakisääteinen velvollisuus Osa kunnista järjestää päivätoimintaa myös ikäihmisille Suomessa yksityisen päivätoiminnan. osuus vielä vähäinen Tavoite: Asiakkaiden omatoimisuuden ja elämänlaadun ylläpitäminen Ostaja: kuntien sosiaalitoimet..

15 Sosiaalinen työllistäminen Vajaakuntoisten työllistäminen - laitosten työtoimintaa tai yrityksissä tapahtuvaa avotyötoimintaa - pitkäaikaistyöttömien kuntouttavaa työtoimintaa - tuettua työllistämistä. (sosiaaliset yritykset) Tavoite: asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen Ostajat: työvoima- ja elinkeinohallinto, työvoiman palvelukeskukset...

16 Ympäristökasvatus Oppimista koulun ulkopuolella, osana ympäristöä ja yhteiskuntaa Kokemalla oppiminen Luontokoulut, leirikoulut, kestävän kehityksen kasvatus Kuntien opetustoimet... Maalle Oppimaan,

17 Matkailu- ja hyvinvointipalvelut Voimaannuttavia ja ennalta ehkäiseviä palveluja luonnon parissa (luontomatkailu, maatilamatkailu) Yksityiset asiakkaat Haasteena palveluiden tuotteistaminen ja Green Care sisällön kehittäminen...

18 Green Care ja hyvinvointivaikutukset

19 Tavoitteellisuus sosiaalinen Yhteisö GREEN CARE -palvelu Toiminta HYVINVOINTI fyysinen henkinen Ammatillisuus Luonto Vastuullisuus MTT VoiMaa! hanke, Vehmasto & Soini 2013

20 Luonnon hyvinvointivaikutukset Elimistön stressireaktioiden väheneminen Keskittymiskyvyn palautuminen ajatukset selkiytyvät Kokonaisvaltaiset aistielämykset, läsnäolo nykyhetkessä Mielialan paraneminen

21 Eläimen vaikutus Rauhoittavat vaikutukset: lohdun, läheisyyden ja hellyyden tarjoaminen ilman sosiaalisia arvoasetelmia Eläinten läsnäolo vs. ihmisten taipumus suuntautua tulevaan tai menneeseen Sosiaalisen vuorovaikutuksen harjoittelu eläimen kanssa eläimen suora ja välitön palaute puheen sijaan toimitaan kehonkielen kautta Elämisen perusrytmit: liikunta, sosiaalisuus, ravinto, lepo Kuva: Ylitalon alpakat Kuva. Suomen Karva-Kaverit

22 Maatilan/hevostallin/ puutarhan vaikuttavuus Tarjoaa tukevan ja tuuppivan ympäristön kuntoutumiseen ja voimavarojen palautumiseen Aktivoituminen ja jatkuva palaute - yhteisön ja toiminnan kautta Arkipäivän rutiinit Vuorovaikutus eläinten ja luonnon kanssa: vuodenkierto, kasvun ja lisääntymisen ilmiöitä, vastuunotto Ruoan tuotantoon osallistuminen Fyysinen toimintakyky, painonhallinta Työ antaa hyvän levon ja ruokahalun

23 Keho Liikunta ja fyysinen rasitus: ketteryys, voima, kestävyys Ulkoilma, hapen saanti Auringonvalo Hyvä ravitsemus Hyvä yöuni Aktivoitumisen Ympäristö: toimintaa ja vuorovaikutusta Omakohtaiset kokemukset Identiteetti, itsetunto Vastuunotto Voimaantuminen Mieli Rauhoittuminen stressin vastapainona Myönteinen mieliala Läsnäolo, aistien herääminen, luovan ajattelun avautuminen, oman minuuden tavoittaminen Vastustuskyky, terveyden ylläpitäminen Ongelmanratkaisukyky Omaehtoiset valinnat MTT, CareVa-hanke, Yli-Viikari 2013

24 Hyvinvoinnin osa-alueet Emotionaalinen - omien tunteiden tunnistaminen, ilmaisu (ruumiinkieli, ym.) ja käsittely Kognitiivinen - läsnäolo ja keskittyminen - ongelmanratkaisukyky - luovan ajattelun ja mielikuvituksen mahdollisuudet Henkinen - elämän arvokkuuden kokeminen - ihminen osana luonnon kokonaisuutta Fyysinen - virkistyminen ulkoilmassa - tarpeenmukainen fyysinen rasitus, sen myötä levon ja ravitsemuksen paraneminen; terveyden ylläpitäminen - tekemisen tuottama mielihyvä - Sosiaalinen -nähdyksi tulemisen kokemukset - kasvaminen ja oppiminen sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta - oman tilan ottaminen MTT, CareVa-hanke, Yli-Viikari 2013

25 Tietokonetyö Puutarhanhoito Työelämän imu, mutta myös Psyykkinen paineet, epävarmuus - Osaamisen korostaminen, Kognitiivinen jatkuva uuden oppiminen - Omat toimintavaltuudet Myönteiset tunteet, ilo Psyykkinen saavutuksista, kauneudesta, sopiva haasteellisuus Kognitiivinen Omaehtoisuus, oppiminen vuoden kierrossa Henkinen Arvot? Istumatyö, liikkumattomuus Fyysinen Työyhteisö, sen edut ja haitat Sosiaalinen Oma työ osana jotain Henkinen suurempaa, elämän arvokkuus Käden ja aivojen yhteistyö, Fyysinen monipuolista fyysistä rasitusta Omaa rauhaa/ yhteisöllisyyttä Sosiaalinen MTT, CareVa-hanke, Yli-Viikari 2013

26 Green Care -palvelujen tyypittelyä

27 MTT VoiMaa! hanke, E. Vehmasto 2013 Green care -palvelutyypittely Kuntoutus ja aktivoiva sosiaalityö Kuntoutus Kuntotuttava sosiaalityö (luonto/ puutarha/ eläin/ maatila-avusteinen terapia) Hoivapalvelu (luontoavusteinen laitos- ja perhehoito) Päivätoiminta Työtoiminta Sosiaalinen työllistäminen (luonto/ puutarha/ eläin/ maatila-avusteinen toiminta/ työ) Sosiaalipedagogiikka ja kasvatus Pedagogiikka osana lasten ja nuorten hoivaa ja kuntoutusta (esim. eläinavusteinen sosiaalipedagogiikka tai seikkailukasvatus) Luontoavusteinen pedagogiikka osana ennalta ehkäisyä, varhaista puuttumista ja voimaannuttavaa toimintaa Virkistys- ja hyvinvointi Luontoavusteinen virkistys hoivan ja sosiaalipalvelujen asiakkaille tai erityisryhmille Esteetön luontoliikunta Luonnon voimaannuttava käyttö esim. TyHy-toiminnassa Luontohoidot Perhetukitoiminta Lomitustoiminta Sosiaalinen loma-, leiri-, virike- ja harrastustoiminta luonnossa Luontovarhaiskasvatus Luontokoulut Leirikoulut Luontoon liittyvä harrastustoiminta Kummimaatilat Luontoavusteinen tavoitteellinen hyvinvointitoiminta ohjelmapalveluissa, kalastusmatkailussa, maatilamatkailussa

28 Green care tavoitteita MTT VoiMaa! hanke, E. Vehmasto 2013 Kuntoutus ja aktivoiva sosiaalityö Sosiaalipedagogiikka ja kasvatus Virkistys- ja hyvinvointi Kuntoutus, hoito, hoiva Hoiva Kuntoutuminen Toimintakyky Elämänhallinta Sosiaalinen oppiminen ja kuntoutuminen lasten ja nuorten hoivassa ja sosiaalityössä Virkistys ja elämänlaatu heikossa sosiaalisessa asemassa oleville Diagnosoidun ongelman, terveyden, toimintakyvyn tai elämänlaadun parantaminen Aktivointi, ennaltaehkäisy, voimaantuminen Omaehtoinen selviytyminen Osallisuus Aktivointi Työllistyminen Syrjäytymisen ehkäisy Varhainen puuttuminen Ennaltaehkäisy Vastuullisuus Elämysoppiminen Voimaantuminen Syrjäytymisen ehkäisy Työhyvinvointi Hyvinvointi Virkistyminen Voimaantuminen Harrastaminen oppinen, tekeminen Perheiden tukeminen Sosiaalisesti tasa-arvoinen osallisuus vapaaajantoiminnassa Luonnossa tekemällä oppiminen Kokemuksellisuus Luontosuhteen parantuminen Elvyttävä toiminta Virkistävä toiminta

29 Green CARE menetelmiä Kuntoutus ja aktivoiva sosiaalityö Sosiaalipedagogiikka ja kasvatus Virkistys- ja hyvinvointi Kuntoutus, hoito, hoiva Aktivointi, ennaltaehkäisy, voimaantuminen Kuntoutus Kuntotuttava sosiaalityö Hoivapalvelu Terapia (laitos- ja kotihoito) Päivätoiminta Työtoiminta Sosiaalinen työllistäminen Pedagogiikka osana lasten ja nuorten hoivaa ja kuntoutusta esim. eläinavusteinen sosiaalipedagogiikka tai seikkailukasvatus Pedagogiikka Luontoavusteinen pedagogiikka osana ennalta ehkäisyä, varhaista puuttumista ja voimaannuttavaa toimintaa Luontoavusteinen virkistys hoivan ja sosiaalipalvelujen asiakkaille tai erityisryhmille Esteetön luontoliikunta Luonnon voimaannuttava käyttö TyHy-toiminta Hyvinvointimatkailu Harrastaminen oppinen, tekeminen Perhetukitoiminta Lomitustoiminta Sosiaalinen loma-, leiri-, virike- ja harrastustoiminta Luontovarhaiskasvatus Luontokoulut Leirikoulut Luontoon liittyvä harrastustoiminta Kummimaatilat Luontoon liittyvät ohjelmapalvelut Kalastusmatkailu Maatilamatkailu MTT VoiMaa! hanke, E. Vehmasto 2013

30 Green CARE Tuottajat Kuntoutus ja aktivoiva sosiaalityö Sosiaalipedagogiikka ja kasvatus Virkistys- ja hyvinvointi Kuntoutus, hoito, hoiva Sairaanhoitopiirit Kuntoutus Kuntotuttava KELA:n ostopalvelu sosiaalityö Hoivapalvelu Kunnat, kuntayhtymät Yritykset Järjestöt Pedagogiikka Yritykset osana lasten Kunnat ja nuorten hoivaa Järjestöt ja kuntoutusta esim. eläinavusteinen sosiaalipedagogiikka tai seikkailukasvatus Yritykset Luontoavusteinen virkistys hoivan ja sosiaalipalvelujen asiakkaille tai erityisryhmille Esteetön luontoliikunta Aktivointi, ennaltaehkäisy, voimaantuminen Kunnat, kuntayhtymät Päivätoiminta Työtoiminta Järjestöt / säätiöt Sosiaalinen työllistäminen Yritykset Sosiaaliset yritykset Luontoavusteinen Yritykset pedagogiikka osana Kunnat ennalta ehkäisyä, varhaista Järjestöt puuttumista ja voimaannuttavaa toimintaa Luonnon Yritykset voimaannuttava käyttö TyHy-toiminta Hyvinvointimatkailu Harrastaminen oppinen, tekeminen Sosiaalinen Kunnat loma-, leiri-, virike- Järjestöt ja harrastustoiminta / säätiöt / urheiluseurat Yritykset Luontovarhaiskasvatus Kunnat Luontokoulut Yritykset Luontoon Järjestöt liittyvä harrastustoiminta Kummimaatilat Yritykset Luontoon liittyvät ohjelmapalvelut Kalastusmatkailu Maatilamatkailu MTT VoiMaa! hanke, E. Vehmasto 2013

31 MTT VoiMaa! hanke, E. Vehmasto 2013 Green care koulutus Kuntoutus ja aktivoiva sosiaalityö Sosiaalipedagogiikka ja kasvatus Virkistys- ja hyvinvointi Kuntoutus, hoito, hoiva Kuntoutus: koulutettu terapeutti Laitoshoito: esim. koulutettu lähihoitaja Kotihoito: ei koulutusvaatimusta Sosiaalipedagogi Laitoshoito: esim. koulutettu sosionomi Kotihoito: ei koulutusvaatimusta SoTe-koulutus tai ei koulutusvaatimusta SoTe-koulutus tai yhteistyö Aktivointi, ennaltaehkäisy, voimaantuminen Ohjaus: sosiaalialan työntekijä esim. sosionomi Elämyspedagogi tai ei tiettyä koulutusvaatimusta Ei välttämättä tiettyä koulutusvaatimusta Ei SoTe-koulutusvaatimusta Harrastaminen oppinen, tekeminen Sosiaalialan tekijä tai ei välttämättä tiettyä koulutusvaatimusta Pedagogi tai ei tiettyä koulutusvaatimusta Ei välttämättä tiettyä koulutusvaatimusta

32 MTT VoiMaa! hanke, E. Vehmasto 2013 Green CARE markkinat Hoiva, kuntoutus ja aktivoiva sosiaalityö Sosiaalipedagogiikka ja kasvatus Virkistys- ja hyvinvointi Kuntoutus, hoito, hoiva Aktivointi, ennaltaehkäisy, voimaantuminen Harrastaminen oppinen, tekeminen Kuntoutus Pedagogiikka osana Kuntotuttava sosiaalityö lasten ja nuorten Hoivapalvelu hoivaa ja kuntoutusta Julkinen palvelun- esim. eläinavusteinen sosiaalipedagogiikka tai järjestämisvastuu: seikkailukasvatus julkiset ja yksityiset palveluntuottajat / julkiset palvelunostajat Päivätoiminta Työtoiminta Sosiaalinen työllistäminen LUONTOHOIVA Perhetukitoiminta Hoivalomitustoiminta Sosiaalinen loma-, leiri-, virike- ja harrastustoiminta luonnossa Luontoavusteinen pedagogiikka osana ennalta ehkäisyä, varhaista puuttumista ja voimaannuttavaa toimintaa Luontoavusteinen virkistys hoivan ja sosiaalipalvelujen asiakkaille tai erityisryhmille Esteetön luontoliikunta Luonnon voimaannuttava käyttö TyHy-toiminta Hyvinvointimatkailu LUONTOVOIMA Luontovarhaiskasvatus Luontoon Ei liittyvät julkista Luontokoulut ohjelmapalvelut palvelunjärjestämisvastuuta: Leirikoulut Luontomatkailu Luontoon yksityiset liittyvä palveluntuottajat harrastustoiminta / yksityiset palvelunostajat Kummimaatilat Paitsi: varhaiskasvatus ja opetus

33 MTT VoiMaa! hanke, E. Vehmasto 2013 Green CARE asiakkaat Kuntoutus ja aktivoiva sosiaalityö Sosiaalipedagogiikka ja kasvatus Virkistys- ja hyvinvointi Kuntoutus, hoito, hoiva Aktivointi, ennaltaehkäisy, voimaantuminen Kuntoutus Kuntotuttava sosiaalityö Hoivapalvelu Päivätoiminta Työtoiminta Sosiaalinen työllistäminen Pedagogiikka osana lasten ja nuorten hoivaa ja kuntoutusta esim. eläinavusteinen sosiaalipedagogiikka tai seikkailukasva Haavoittuvassa asemassa olevat asiakkaat: Kuntoutustarve, hoivantarve, syrjäytymisuhka tms. GC-Heavy Luontoavusteinen pedagogiikka osana ennalta ehkäisyä, varhaista puuttumista ja voimaannuttavaa toimintaa GC-Light Luontoavusteinen virkistys hoivan ja sosiaalipalvelujen asiakkaille tai erityisryhmille Esteetön luontoliikunta Luonnon voimaannuttava käyttö TyHy-toiminta Hyvinvointimatkailu Harrastaminen oppinen, tekeminen Perhetukitoiminta Lomitustoiminta Sosiaalinen loma-, leiri-, virike- ja harrastustoiminta luonnossa Usein normaalissa asemassa olevat asiakkaat Luontovarhaiskasvatus Luontokoulut Leirikoulut Luontoon liittyvä harrastustoiminta Kummimaatilat Luontoon liittyvät ohjelmapalvelut Kalastusmatkailu Maatilamatkailu

34 Green CARE Laatu Kuntoutus, hoito, hoiva Aktivointi, ennaltaehkäisy, voimaantuminen Harrastaminen oppinen, tekeminen Kuntoutus ja Sosiaalipedagogiikka Virkistys- ja aktivoiva sosiaalityö ja kasvatus hyvinvointi Green Care toiminnan eettiset ohjeet. Asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista (804/1992) Sosiaalihuoltolaki (710/1982) ja asetus (607/1983)) Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) Laki yksityisten so-palvelujen valvonnasta (603/2006) Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) Jne. Monia lakeja ja säädöksiä Laki sote-palveluiden palvelu9/2009) Vaikeavammaisten avoterapiastandardi Ikäihmisten palvelujen laatusuositus Perhehoitajalaki (312/1992) Omavalvonta-suunnitelma Jne. Terapialaamojen Jne. ja -alpakoiden Vapaaehtoisia MALO-luokitus sertifiointiohjelma Palvelua Sydämellä laatujärjestelmiä Maakuntien Parhaat Laatutonni-järjestelmä Kestävän matkailun ECEAT-ohjelma Matkailun ohjelmapalvelunormisto (MONO) Green Tourism of Finland laatujärjestelmän (GTF) Seikkailu- ja elämystoiminnan turvallisuus ja laatu (SETLA) Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan eettiset ohjeet Jne. Kaverikoirien testaustoiminta Kuluttajansuojalaki (38/1978) MTT VoiMaa! hanke, E. Vehmasto 2013

35 Green Care palvelun tavoitteita MTT VoiMaa! hanke, E. Vehmasto 2013 CREEN CARE yhteenveto Green Care palveluun sopivia aloja Kuntoutus ja aktivoiva sosiaalityö Sosiaalipedagogiikka ja kasvatus Virkistys- ja hyvinvointi Kuntoutus, hoito, hoiva Aktivointi, ennaltaehkäisy, voimaantuminen Harrastaminen oppinen, tekeminen SoTe-lainsäädännön asettamat Pedagogiikka laatuvaatimukset osana lasten ja nuorten hoivaa Asiakkaiden heikko sosiaalinen asema tai terveys ja kuntoutusta Palveluntuottajan SoTe-koulutus tai yhteistyö Julkinen palvelunjärjestämisvastuu Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat Julkiset palvelunostajat Kuntoutus Kuntotuttava sosiaalityö Hoivapalvelu Päivätoiminta Työtoiminta Sosiaalinen työllistäminen LUONTOHOIVA Perhetukitoiminta Lomitustoiminta Sosiaalinen loma-, leiri-, virike- ja harrastustoiminta luonnossa Luontoavusteinen pedagogiikka osana ennalta ehkäisyä, varhaista puuttumista ja voimaannuttavaa toimintaa Luontoavusteinen virkistys hoivan ja sosiaalityön asiakkaille tai erityisryhmille Esteetön luontoliikunta Luonnon voimaannuttava käyttö TyHy-toiminta Hyvinvointimatkailu LUONTOVOIMA Yksityiset palvelunostajat Luontoesikasvatus Yksityiset palveluntuottajat Luontoon liittyvät Luontokoulut Ei julkista palvelunjärjestämisvastuuta ohjelmapalvelut Ei tiettyä Leirikoulut koulutusvaatimusta palveluntuottajalla Kalastusmatkailu Luontoon liittyvä Maatilamatkailu Asiakkaiden normaali sosiaalinen asema ja terveys harrastustoiminta Matkailun (ja varhaiskasvatuksen) laatujärjestelmät

36 MTT VoiMaa! hanke, E. Vehmasto 2013 Green care painotuksia MAAILMALLA Kuntoutus ja aktivoiva sosiaalityö Sosiaalipedagogiikka ja kasvatus Virkistys- ja hyvinvointi UK: Green Care Norja: Care on farms Alankomaat: Care farming Saksa: Socal farming Italia: Social farming Kuntoutus Kuntotuttava sosiaalityö Hoivapalvelu Päivätoiminta Työtoiminta Sosiaalinen työllistäminen Tukiperhetoiminta Lomitustoiminta Sosiaalinen loma-, leiri-, virike- ja harrastustoiminta luonnossa Pedagogiikka osana lasten ja nuorten hoivaa ja kuntoutusta (esim. eläinavusteinen sosiaalipedagogiikka tai seikkailukasvatus) Luontoavusteinen pedagogiikka osana ennalta ehkäisyä, varhaista puuttumista ja voimaannuttavaa toimintaa Luontovarhaiskasvatus Luontokoulut Leirikoulut Luontoon liittyvä harrastustoiminta Kummimaatilat Luontoavusteinen virkistys hoivan ja sosiaalipalvelujen asiakkaille tai erityisryhmille Esteetön luontoliikunta Luonnon voimaannuttava käyttö esim. TyHy-toiminnassa Luontohoidot Luontoavusteinen tavoitteellinen hyvinvointitoiminta ohjelmapalveluissa, kalastusmatkailussa, maatilamatkailussa

37 Green Care Finland ry

38 Vahva yhteinen näkemys Luonto, toiminta ja yhteistö & ammatillisuus, vastuullisuus ja tavoitteellisuus Eettiset periaatteet Hoiva voima (kuntoutus ennalta ehkäisy ) Hajontaa GC-käsitteen väljyys / tiukkuus

39 Eettiset periaatteet Luontosuhde Luontosuhteen vahvistaminen Ympäristövastuullisuus, kestävä kehitys Eläinten hyvinvointi Asiakassuhde Selkeä tuotesisältö Kokemuksellisuus ja osallisuus, voimavarakeskeisyys Tasavertaiset ihmisoikeudet Luottamuksellisuus ja tietosuoja Ammatillisuus Palvelun mukainen ammattitaito Menetelmien tavoitteellinen ja vastuullinen käyttö Laatu ja turvallisuus Rakentava yhteistyö

40 Green Care- määritelmä - Yhdistystoiminnassa toimijoiden oppimisverkosto - Monialaisuuden luoma innostava ja innovaatioita tuottava ilmapiiri, joka tukee uusien ratkaisujen tuottamista asiakkaiden tarpeisiin - Eettisissä säännöissä määritelty yhteinen arvopohja laatusuosituksia ja hyviä käytäntöjä toimialoittain => menetelmäosaamisen kehittämistä toimialoittain

41 Green Care- määritelmä Yritystasolla Selkeät palvelut ja tuotesisällöt, joissa asiakaslähtöinen tuotteen määrittely. Nykyisin jäsenyritys voi viestinnässään kertoo jäsenyydestä ja sitoutumisesta yhdistyksen eettisiin sääntöihin, mikä on merkin sisältö tulevaisuudessa? Yrit yk semme on Green Care Finland ry:n jäsenyrit ys

42 Green Care lähitulevaisuudessa

43 Monta tapaa tuottaa palveluja Sama yritys voi tuottaa monenlaisia palveluja: - osapalveluista voi olla selkeästi GC-palveluja, osa esimerkiksi matkailupalvelua. Green Care -menetelmiä voidaan hyödyntää osana muita palveluja, kuten matkailupalvelua. Ympäristön tarjoaminen: GC-osaaminen ostopalveluna tai yhteistyössä muun tahon kanssa.

44 Laadunhallinta Valtakunnallisen Green Care -käsitteen tasolla edetään varovasti => toimijajoukko laaja, tarpeet laatutyöhön ja halu sitoutua gckäsitteeseen erilaisia Nykyinen lainsäädäntö (sote, kuluttajalainsäädäntö), hallinnollinen ohjaus (Valvira, Tukes) sekä yhdistyksen antamat eettiset säännöt ovat hyvä perusta Lisäksi suositetaan gc-toimijoille omavalvontaa ja turvallisuusasiakirjaa ensimmäisen tason laatuelementteinä. Järjestetään koulutuksia, joissa laadunhallinnan peruselementit rakennetaan toimijoiden omista lähtökohdista (gc-elementit, palveluprosessi, turvallisuusasiakirja, omavalvonta) Olemassa olevien laatujärjestelmien päälle ei uusia järjestelmiä, vaan luonto- ja eläinlähtöisen toiminnan erityisvaatimukset tuodaan joustavasti näihin järjestelmiin VoiMaa! hanke: Lääperi, Puromäki 2013

45 Koulutusrakenteiden kehittäminen Nykyinen koulutustarjonta kattaa ratsastusterapian, seikkailukasvatuksen, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan, ympäristökasvatuksen, viherympäristön kuntouttavan käytön opintoja Tietoisuus luonnon hyvinvointia edistävistä vaikutuksista vähäistä monilla ammattialoilla ja koulutusasteilla, mm. sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja luonnonvara-ammateissa. Monialaosaamisen tarve. Heikko löydettävyys. Kirjavuus. Koulutuskokeiluja/kehittämistä laajalti käynnistymässä: myönteisiä kokemuksia Tukitarvekysely: lyhytkestoista täydennyskoulutusta, käytännön ja teorian yhdistäminen, tutkiva/ongelmalähtöinen ja yhteisöllistä oppimista korostava lähestymistapa Kansainvälisyys: verkostoituminen ja tiedonvaihto kv. toimijoiden kanssa Suositus luonnon hyvinvointivaikutusten sisällyttämisestä tiivistettynä perusopintoihin sekä laajemmin vapaasti valittaviin, syventäviin opintoihin => koordinoinnin ja yhteistyön tarve, opetusmateriaalien tuottaminen VoiMaa! hanke: Pajala, Sundell, Tarkiainen, Mynttinen, Törn 2013

46 Mitä on GC-laatu tulevaisuudessa? GC -eettiset ohjeet Palveluprosessin kuvaus Menetelmästä riippuvat asiat Ammattialan eettiset ohjeet Laki, määräykset Turvallisuus toimintokohtaisesti Omavalvonta ja dokumentointi => Työkirja oman palvelumallin dokumentoimiseksi (VoiMaa!-hanke, joulukuu 2013)

47 Linkkejä Green care tutkimus MTT:ssä Green care Finland ry. Kansainvälisiä nettisivuja

48 Kiitos!

Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa. Elina Vehmasto (toim.)

Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa. Elina Vehmasto (toim.) 20 Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa Elina Vehmasto (toim.) 20 Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa Elina Vehmasto (toim.) ISBN 978-952-487-509-7 (Verkkojulkaisu) ISSN 1798-1832

Lisätiedot

Green care - hoivaa ja yrittäjyyttä

Green care - hoivaa ja yrittäjyyttä Green care - hoivaa ja yrittäjyyttä Jyväskylä 10.11.2011 Katriina Soini Erikoistutkija, FT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Jyväskylän yliopisto katriina.soini@mtt.fi 2020 2020 2010 toimijoiden

Lisätiedot

Laadunhallintatyön aloittaminen Green Care -yrityksissä

Laadunhallintatyön aloittaminen Green Care -yrityksissä Laadunhallintatyön aloittaminen Green Care -yrityksissä Green Care yritys ja asiakas, osa 2 Kannus 20.8.2013 Raija Lääperi 28.8.2013 Kannusseminaari 2 / Raija Lääperi 1 Esityksen rakenne Laadunhallintatyö

Lisätiedot

Cultural Green Care, hyvinvointia luonnosta ja kulttuurista

Cultural Green Care, hyvinvointia luonnosta ja kulttuurista Cultural Green Care, hyvinvointia luonnosta ja kulttuurista SUGOR-ESISELVITYSHANKKEEN LOPPUJULKAISU PÄIVI ARO, LIISA AUER, LUCIA JAKOBSSON, ANNA-ELINA POLOJÄRVI JA HEIDI ÅLANDER Sisällys 1 JOHDANTO 4 1.1

Lisätiedot

LUONNOSTAAN HYVINVOIVA. Esimerkkejä Green Care -toiminnasta Pohjois-Pohjanmaalla

LUONNOSTAAN HYVINVOIVA. Esimerkkejä Green Care -toiminnasta Pohjois-Pohjanmaalla LUONNOSTAAN HYVINVOIVA Esimerkkejä Green Care -toiminnasta Pohjois-Pohjanmaalla 1 Luonnostaan hyvinvoiva hankkeessa ovat työskennelleet: Projektipäällikkö Miia Latvala, PSK-Aikuisopisto Projektisuunnittelija

Lisätiedot

Mennään jo, luonto kutsuu meitä!

Mennään jo, luonto kutsuu meitä! Mennään jo, luonto kutsuu meitä! Hyvän mielen retkireppu ohjauksen välineeksi Hannele Tokola Veera Hämäläinen Opinnäytetyö Syyskuu 2014 Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Lisätiedot

Green Care. terveyttä ja hyvinvointia maatilalta. Maa- ja elintarviketalous 141

Green Care. terveyttä ja hyvinvointia maatilalta. Maa- ja elintarviketalous 141 Maa- ja elintarviketalous 141 Green Care terveyttä ja hyvinvointia maatilalta Anja Yli-Viikari, Taina Lilja, Katariina Heikkilä, Anna Kirveennummi, Tapani Kivinen, Ulla Partanen, Leena Rantamäki-Lahtinen

Lisätiedot

Saara Laatinen SOSIAALIPEDAGOGINEN HEVOSTOIMINTA

Saara Laatinen SOSIAALIPEDAGOGINEN HEVOSTOIMINTA Saara Laatinen SOSIAALIPEDAGOGINEN HEVOSTOIMINTA Opinnäytetyö CENTRIA-AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 TIIVISTELMÄ Yksikkö Ylivieska Koulutusohjelma Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOENSUUN KAUPUNKI SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2007 Ilo elää Joensuussa 2 Sisällysluettelo Saatteeksi 1.Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 1.1 Varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

GREEN CARE PALVELUTOIMINNAN MAHDOLLISUUDET ETELÄ-SAVOSSA ESISELVITYS HOIVA-ALAN YRITYSTEN KARTOITUS. Seija Nissinen Mikkelin ammattikorkeakoulu

GREEN CARE PALVELUTOIMINNAN MAHDOLLISUUDET ETELÄ-SAVOSSA ESISELVITYS HOIVA-ALAN YRITYSTEN KARTOITUS. Seija Nissinen Mikkelin ammattikorkeakoulu 1 GREEN CARE PALVELUTOIMINNAN MAHDOLLISUUDET ETELÄ-SAVOSSA ESISELVITYS HOIVA-ALAN YRITYSTEN KARTOITUS Seija Nissinen Mikkelin ammattikorkeakoulu 2 Sisältö 1. KARTOITUKSEN TAUSTA JA TAVOITE... 3 2. AINEISTO

Lisätiedot

Green Caren toimintamallit

Green Caren toimintamallit TTS:n julkaisuja 410 Green Caren toimintamallit Anne Korhonen Sari Liski-Markkanen Irene Roos Green Caren toimintamallit Anne Korhonen Sari Liski-Markkanen Irene Roos TTS:n julkaisuja 410 ISBN 978-951-788-419-8

Lisätiedot

MEAHCCETERAPIIJA METTÄTERAPIA

MEAHCCETERAPIIJA METTÄTERAPIA Vuostegieđageavadagat nannejit, seaillut daid fárustat. Divtte buriid áššiid doalvut. Eale boahtteáiggi lihkostuvvamiid mielde Vastoinkäymiset vahvistavat, säilytä ne mukanasi. Anna hyvien asioiden viedä.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2012 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

HÄNNÄNHEILAHDUKSIA. Koira-avusteisen työskentelyn pilottiprojekti Turun kaupungin ympärivuorokautisessa hoidossa olevien vanhusten parissa

HÄNNÄNHEILAHDUKSIA. Koira-avusteisen työskentelyn pilottiprojekti Turun kaupungin ympärivuorokautisessa hoidossa olevien vanhusten parissa Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2012 Johanna Lundén HÄNNÄNHEILAHDUKSIA Koira-avusteisen työskentelyn pilottiprojekti Turun kaupungin ympärivuorokautisessa hoidossa olevien

Lisätiedot

GREEN CARE TOIMINNAN MAHDOLLISUUDET JA ESTEET KESKI POHJANMAALLA JA OULUN ETELÄISEN ALUEELLA

GREEN CARE TOIMINNAN MAHDOLLISUUDET JA ESTEET KESKI POHJANMAALLA JA OULUN ETELÄISEN ALUEELLA Eeva Huitula S610SA GREEN CARE TOIMINNAN MAHDOLLISUUDET JA ESTEET KESKI POHJANMAALLA JA OULUN ETELÄISEN ALUEELLA Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) Marraskuu 2011 Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Green Care Finland ry:n jäsenyrityksiä 1/10

Green Care Finland ry:n jäsenyrityksiä 1/10 Green Care Finland ry:n jäsenyrityksiä 1/10 Ekohoitola Vitarosa Ikaalinen Kokonaisvaltaisen kauneuden ja hyvinvoinnin ylläpitoa: kauneus- ja luontaishoidotfytoterapiaa luonnon raaka-aineita ravitsemus

Lisätiedot

KUNNALLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KUNNALLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KUNNALLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Riihimäen kaupunki Sivistystoimi Varhaiskasvatus 2014 Lukijalle Riihimäen kuntakohtainen Varhaiskasvatussuunnitelma on tehty päiväkotien, perhepäivähoidon, erityisvarhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

Green Care Vihreä Hoiva maaseudulla

Green Care Vihreä Hoiva maaseudulla TTS:n julkaisuja 413 Green Care Vihreä Hoiva maaseudulla Kyselyiden ja haastatteluiden yhteenvetoraportti Anne Korhonen Sari Liski-Markkanen Kirsi Nikander Irene Roos Green Care Vihreä Hoiva maaseudulla

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen

Ikäihmisten palvelujen Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisuja 2008:3 Ikäihmisten palvelujen laatusuositus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2525-0 (nid.) ISBN 978-952-00-2526-7

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, LÄHIHOITAJA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, LÄHIHOITAJA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, LÄHIHOITAJA Yhtymähallitus 31.08.2010 Sisällysluettelo 1.... JOHDANTO... 1 2.... SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIALAN KUVAUS

Lisätiedot

Pieksämäellä ja Savonlinnassa. Green care -innovaatiopajat Mikkelissä, Birgitta Partanen, Manu Rantanen, Mauno Saksio,

Pieksämäellä ja Savonlinnassa. Green care -innovaatiopajat Mikkelissä, Birgitta Partanen, Manu Rantanen, Mauno Saksio, Green care -innovaatiopajat Mikkelissä, Pieksämäellä ja Savonlinnassa Kati Vapalahti, Ritva Mynttinen, Seija Nissinen, Birgitta Partanen, Manu Rantanen, Mauno Saksio, Leena Uosukainen 2011 Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

PIENIN ASKELIN KOHTI PIENRYHMÄKODIN PERUSTAMISTA

PIENIN ASKELIN KOHTI PIENRYHMÄKODIN PERUSTAMISTA PIENIN ASKELIN KOHTI PIENRYHMÄKODIN PERUSTAMISTA Anja Heinonen & Sari Heiskanen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Sosiaalilautakunta 2008 Sosiaalilautakunta 2012 Sosiaalilautakunta 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KEHITYSVAMMAHUOLLON

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset...

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset... IKAALISTEN ILTA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5 1.1. Lait ja suositukset... 5 1.2. Valvonta... 6 1.3. Käsitteitä...

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA KAIKKI YHDESSÄ EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA EURAN KUNNAN SOSIAALITOIMEN JULKAISUJA 2006 2 EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN VISIO Vammaiset kunnan asukkaat ovat tasavertaisia muiden kuntalaisten

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot